CREDO. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat szám. Katona Vilmos Hitből épült. Fotók: Katona Vilmos és Tolnai Linda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CREDO. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat. 129. szám. Katona Vilmos Hitből épült. Fotók: Katona Vilmos és Tolnai Linda"

Átírás

1 CREDO 13. A NAGYBAJOMI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA évfolyam 5. szám május hónap 129. szám Katona Vilmos Hitből épült (cikk jelent meg a pálmajori templomról egy építészeti szaklapban) Fotók: Katona Vilmos és Tolnai Linda Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat

2 HELYTÖRTÉNET Marics József (Berzence) NAGYBAJOM TÖRTÉNETE 43. Lazítás és szorítás a diktatúrában Az 1956 előtti éveket a kommunista párt, az MDP erőszakos, zsarnok politikája, a sztálinizmussal való szakítás, majd a Rákosi rendszer hatalmi megerősödése jellemezte január 9 én Magyarországon minisztertanácsi határozat értelmében bevezették a személyi igazolvány kötelező használatát. Igazoltatás esetén, akinél nem volt jelen a személyi igazolványa, megbüntették január 15 én Péter Gábor rendőrfőnököt életfogytiglan tartó börtönbüntetésre ítélték. Milyen érdekes és döbbenetes: az igazi bűnösök, mind a helyükön maradtak. Igaz április 1 én amnesztiával Péter Gábor is kiszabadult a börtönből, és magas nyugdíjjal boldogan, gondoktól mentesen élvezte a hátralevő éveit február 24 én meghalt Herczeg Ferenc író, akadémikus március 9 én jelentést olvashattunk a budapesti hitoktatásról. Az as tanévben a beiskolázott tanuló közül mindössze diák járt hittanra. Ez 3,99 % ot jelentett. A vallásellenes, ateista kommunista párt ezt az eredményt is túl sikeresnek ítélte. Belső fórumon, szigorúan kötelezte az igazgatókat és a nevelőket, hogy egy országban, ahol az ateizmus van a rendszer zászlajára tűzve, irgalmatlan módon kell harcolnia minden párttagnak és nevelőnek a hitoktatás kiszorítása érdekében, minden iskolából. Akiknek a gyermeke, még a megszorítások ellenére is járt hittanra, a szülők közül sok párttagot zártak ki a párt soraiból, és több igazgatót váltottak le, valamint tanárokat tiltottak el a katedrától május 29 én, Rómában XII. Pius pápa szentté avatta X. Pius pápát július 4 én a svájci, berni stadionban a magyar válogatott 3:2 re kikapott Nyugat Németország csapatától. A vereség teljesen Sebes Gusztáv szövetségi kapitány technikai tévedésének, erőszakos egyéniségének és politikai elkötelezettségének köszönhető. A világbajnokság ezüstérmes válogatottja a következő összeállításban lépett a pályára: Grosics Buzánszki, Lóránt, Lantos Bozsik, Zakariás Czibor, Kocsis, Hidegkuti, Puskás, Tóth I. Ez a csapat világhírű együttes volt, de több kiváló játékos: Deák, Dékány dr., Szusza és Molnár, hogy csak néhányat említsek, nem lehetett válogatott kerettag. A döntő mérkőzésen: Lóránt, Lantos, Zakariás holtfáradt volt. Puskás alig gyógyult föl, éppen a németek elleni 8:3 as győzelem utáni sérüléséből, ahol lábtörést szenvedett. Tóth I. Mihály Sebes Gusztáv rokona volt, akinek szerepelnie kellett a nagy mérkőzésen. Ha a szövetségi kapitány nem akart változtatni, az eddigi győztes csapat védelmén, a fáradságok ellenére, és a csatársort így állítja föl: Budai vagy Sándor, Kocsis, Hidegkuti, Palotás, Czibor, az aranyserleg biztos a miénk lett volna. A tragikus vereség miatt Budapesten nyílt utcai tüntetés tört ki. Az ezüstérmes csapatnak bujkálnia kellett, mert személy szerint őket vádolták az elveszített világbajnokságért augusztus 13 án Nagy Imre miniszterelnök kezdeményezte a Hazafias Népfront létrehozását. Ez abban a korban komoly döntés volt, mert ezen belül a nem párttagok is valamilyen módon elmondhatták a véleményüket december 15. megerősödött Rákosi Mátyás hatalma. Az MDP Politikai Bizottsága Nagy Imre miniszterelnököt távollétében erősen támadta. A kormányfő politikáját, a jobb oldali veszély rémképét, a reakciós körök felé történő nyitását élesen elítélték a hatalom konzervatív birtokosai. 2 CREDO 2011 május

3 1955. március 19 én meghalt gróf Károlyi Mihály volt miniszterelnök és köztársasági elnök. A magyar nemzet legsötétebb, legmegvetettebb politikusai közé tartozik. Tehetségtelen, hataloméhes, erőszakos, jellemtelen, a magyar érdekek elvetője, a baloldal elkötelezett híve, a proletárdiktatúra szállásadója volt. Politikája nagyban hozzájárult, hogy osztályrészünk lett a trianoni békediktátum április 18 án leváltották tisztségéből Nagy Imre miniszterelnököt. Utódja a fiatal, energikus Hegedüs András, Moszkvához és Rákosihoz hű pártkatona lett májusában létrejött és egyre bővült a Nagy Imre köré csoportosuló kommunistákból, írókból, újságírókból és politikusokból megalakult szellemi közösség, mely a jövő építését, az új társadalmi rend megvalósulását tűzte ki feladatul május 14 én Magyarország csatlakozott a Varsói Szerződéshez július 8. Hegedüs miniszterelnök rendeletek útján szigorította a beszolgáltatási kötelezettséget, mely különben is igen nagy teher volt magyarságunk számára július 17 én, a sokat betegeskedő Mindszenty József bíboros, hercegprímás börtönbüntetését házi őrizetre változtatták október 14. Grősz József kalocsai érsek börtönbüntetését is enyhítették október 18. a magyar kommunista írók egy csoportja memorandumban juttatták el bírálatukat és követelésüket az MDP vezetőségéhez november 20. végre hazatérhetett Szovjetunióból Kovács Béla a Független Kisgazdapárt egykori főtitkára. Igaz, itthon újabb letartóztatás, átnevelés várt rá. Majd csak április 2 án utazhatott haza családjához december 3. Nagy Imre volt miniszterelnököt kizárták az MDP ből. Nagybajom történetét vizsgálva, az 1950 es évekhez kötődően a következő eseményekről számolhatunk be ben a nagybajomi közigazgatást Dr. Nagy Lajos vette át. Haláláig, 1966 ig szolgálta az államrendet. A községi vezetőség a pártszervezettel karöltve azért küzdött, hogy a bajmiak minél jobb eredményt érjenek el a beszolgáltatás terén. Különösen a tojásbegyűjtés szorgalmazása volt napirenden es tanévben a szegényes iskoláinkban 5 tantermet kellett padlózni. Nem volt anyagáru. Csak a Földművelésügyi Minisztérium döntése alapján jutottak a szükséges padló áruhoz május 15 én felavatták a több százéves ősi parkban lévő, a Sárközy kastélyban kialakított korszerű iskolát. Ez a jó döntés nagy örömet jelentett a nevelőknek, a diákoknak, de még a szülőknek is. Harminc nagybajomi fogat szállította a bútorokat és az iskolai felszereléseket az új épületbe. Az iskola Csokonai Vitéz Mihály költő nevét vette föl. Az 1950 es években a nagybajomi káplánok elég gyakran váltották egymást. Ennek egy kivételével az Állami Egyházügyi Hivatal volt az oka, mely nyomást gyakorolt a püspökségre, és kikényszerítették az áthelyezéseket. Dr. Birkás Ferenc káplán atya, egy alacsony termetű, de képzett, művelt és kiváló lelkipásztor volt, aki messze kimagaslott szellemiekben és lelkiekben a nagybajomiak körében ben Bőszénfára, majd 1958 ban politikai büntetésként az egyházmegye legszegényebb plébániájára, Szenyérbe küldték parókusnak ben a babócsai születésű, újmisés atya került Nagybajomba: Horváth József. Mindössze egy évig működött a plébániánk területén. Néki, a sógora: Losonczi Pál révén jó kapcsolata volt az állami szervekkel, de ő Barcsra, szülei közelébe kérte az áthelyezést ben néhány hónapig Szabó Sándor újmisés került Nagybajomba. Sohasem gondoltam, hogy a kedves, de nyers modorú, keménykötésű tisztelendő bácsinak, akinek szeretettel ministráltam, majd egykor az utódja leszek. Szabó Sándor atyát néhány hónap után Dr. Bacza Dezső pápai kamarás, esperes plébánosunk helyeztette el. A dispozíció oka: a káplán úr furcsa modorát, sokszor bicskanyitogató megnyilvánulásait, a paptanári stílust, baráti közvetlenséget és lelki kifinomultságot tükröző plébános, a többszöri figyelmeztetés után, már nem tudta tovább tolerálni. Az elhelyezés ellenére is, a későbbiekben nagyon jó kapcsolat jött létre az egykori főnök és beosztott között, mert Sándor atya belátta, hogy a kamarás úrnak tökéletesen igaza volt. A nagybajomi esperes pedig rájött, hogy Sándor atya egy keménykötésű, nyers ember, de kiváló és jó pap, aki később, ha nehezen is, de elfogadták a hívei. Szabó Sándor után a káplánszoba lakója Móring József atya, az előd osztálytársa lett. Őt már elég hamar megismerték és megszerették a nagybajomi hívek. Az 50 es évek áttekintett idején minden dicséret és elismerés illeti a plébánost és a káplánokat, akik bátran, határozottan, pedagógiai érzékkel és lelkipásztori szeretettel vezették és tanították a lelkeket, a hitoktatást vállaló diákokat, és különösen foglalkoztak a hittanos gárdával. CREDO 2011 május 3

4 ÉLETÜNK Néhány hete jelent meg a Metszet c. építészeti szakfolyóiratban egy cikk a Pálmajorban épült katolikus templomról (METSZET, 2. évfolyam, 2. száma (2011) oldalakon) Hálásan köszönjük az újság főszerkesztőjének, Csanády Pálnak, hogy megengedte a cikk közlését újságunkban. A cikk írója Katona Vilmos építészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem építészettörténész doktorjelöltje, aki kutatási témájául a kortárs liturgikus építészetet választotta. Katona Vilmos Hitből épült Lukáts István pálmajori temploma Templom épült Magyarország legszegényebb falujában. A nagybajomi katolikus plébánia filiáját ötvenezer téglából, öt év alatt emelték. Egyike a sosem hallott világoknak, Isten háta mögött mondják. A Teremtő mégis vigyáz e helyekre, s a háta mögött kincseket rejteget. A falu egyetlen, két kilométer hoszszú utcáját jobbról balról pasztellszínű porták szegélyezik. A 382 lelket számláló település lakosságának 99 százaléka roma származású es felmérések szerint Pálmajor Magyarország legszegényebb falva, de mit sem változtat ez a helyiek természet adta életkedvén: az ötven éve kitartó hit tégláról téglára itt is templomot tudott emelni. A hívek forintonként összeadott adományából, kétkezi munkájából, a Kaposvári Egyházmegye jelentős juttatásából, alapítványi és magán támogatásokból befolyt összeg az alapkőletételtől számított öt év alatt lett elegendő a mindöszsze 67 négyzetméternyi építmény befejezésére. Az első terveket az 1960 as években helybeliek vázolták fel: Nyira József jelölte ki a telket az iskola mellett, s valamivel később Boross Lászlóval tizennégy vadgesztenye csemetét ültetett az úttól a templom elképzelt bejáratáig. E felvonulási tengely meghatározta a jövendő templom nappályához igazodó, kelet nyugati axisát, s a házformát részben emiatt az ókeresztény liturgikus hagyomány kezdte meghatározni. Egyterű, félkörös apszissal záródó, északi mellékhajóval toldott téglatemplom született, amelynek egyenesen metszett homlokza- Balaton déli partjaitól belső Somogy felé letérve szórványtele- csendje, üressége önszépségéből vi- sajátos szépsége mutatkozik. A vidék A tai nyílt oromzatot fognak közre a kis pülések ritka szövetébe, kihaló majorságok, pusztuló falvak rejtekébe vehulló darabjait. Nyomorában őszinrágzik: az őszinteség tartja össze szét- ereszkiülésű sátortető alatt. Felépítésében két három anyag és szín dominál: zet az út. A kátyús utak, elnyűtt falak, tetők tarkította táj villanypóznákkek integetnek az ablakokból, madate és őszinteségében vidám. Gyere- a falazat vörös klinkertéglája, a tetőfedés vele rokon égetett agyagcserepe, és kal beszőtt mintázatában a magyar táj rak úsznak a kietlenben. Ez Pálmajor. az arany fényű fa ácsszerkezet. 4 CREDO 2011 május

5 Az archetipikus forma egyszerű, szimmetriakerülő kimozdulásai természetes dinamikát kölcsönöznek a háznak. Ősi alakjának vonásaiban történeti idézeteken túl a szegénységből kovácsolt erény keresztény szimbóluma tükröződik. A közeli Nagybajomból származó pécsi építész számára jól ismert ókeresztény jegyek mellett további képzettársításra ad alapot a nyugati oromfal körablaka. Elsőként a puritán élet eszményét követő ciszterci szerzetesi építészetben jelent meg ez az elem. A dísztelen templombelsők architektonikus részleteit a hosszfalak vertikális nyílásain és a körablakon át pőre fény járta be. Átszűrődve a déli ablakok vékony hasítékain, a karzat fa mellvédjén és az apszis középső, egy Istent hirdető ablakrésén, Pálmajorban is tégláról téglára jár a napfény. A nyolc déli ablak plasztikus fény árnyék redőzetét a fogadóhomlokzat négyszögből és háromszögből szerkesztett síkja egyensúlyozza ki. A templom keskeny, magas fakapun át nyílik a rónára, amely fölött az ablakszem korongja, s az előtetővel védett harangfal talált helyet. E három elem geometrikus síkkompozíciója szelet a kozmikusból, teljességre csak az egész viszonylatában törekvő részletek együttállása. A karzat és a harangfalnál megtörő ácsolt lépcsőkar belső struktúrája leolvasható az épülettömeg frontális síkvetületéből. A homlokzati sík a lépcsőtraktusban felvastagszik, és a sekrestyével, gyóntatóhelyiséggel közös falkötegben simul a templom északi falához. A térrészek egy tömegben tartása, az egyöntetű anyaghasználat szobrászi gondolkozásról árulkodnak, amelyben a monolitikus építéskultúra öröklődik. Ennek miként az íves szentéllyel záródó egyterű hosszhajónak vallásos gyökerei ugyancsak Róma vörös sziklába vájt katakombáiig, majd plasztikusan formált, falazott templomaiig nyúlnak vissza. A monolitikus épület a földhöz tartozik, abból veszi eredetét, abból nő ki. Emiatt különösen alkalmas a helyhez való kötődés kifejezésére, amelyet átjár a termő és befogadó földhöz való tartozás univerzális tapasztalata. Egylényegűsége a letelepedés szimbóluma is: központ a helyiek életében. Falsíkjai egy szikla finom csiszoltságát mutatják: a határoló élek erejét, amely a szabad ég perspektívájából kihasítja saját kötött, axonometrikus rendjét. A gesztenyefák vonalhálójától ritmikusan tagolt, enyhén lejtő terepen álló templom látványához mintha nem tartozna enyészpont, s ekképp mintha transzparens volna a táj és tér mélységi rétegeire nézve. Tömör kifejezését csupán az ácsszerkezet könnyedsége oldja: a nyílt fedélszék egyenletes kiosztottsága a hosszházban és sugaras játéka a szentélyhajlatban. A tető hajlásszöge a magyar tájra jellemzőnél alacsonyabb (30 körüli), mediterrán jelleget ölt, belső síkját deszkázat borítja. Az építéstörténet sajátosan íródott a téglafal textúrájába. Az építkezés kezdeti szakaszában a falat a tizennyolcadik téglasorig, alig másfél méter magasra sikerült felhúzni, majd évekig befejezetlenül állt. Az alapfalat álló téglasorral zárták, s később azon folytatták a falazást. A templomfalon körbefutó gyűrűben megmaradt az ínséges évek emlékezete, a vizuális egység mégsem sérült. A homogén struktúra a padozatban és az oldalkápolnát elválasztó téglarostélyban is folytatódik. Az északi mellékhajó helyén kialakított térosztás e kápolnán kívül három kisebb helyiséget (sekrestyét és gyóntatópárt) jelöl ki. A kápolna és a mellékhajó idézőjelek közé fogható, utalásszerű. Helyüket az alaprajz fővonalai, s az itt ott sűrűsödő részletek jelölik ki. A kápolna magas légterében amely más nézőpontból a gyóntató előtere a belső fal, a tető és a kerámia nyíláskiváltókból épített fényszűrő függöny síkjai találkoznak. E jottányi tér horizontális hasítékai a déli résablakok függőleges fénypászmáival kereszt alakban metsződnek. Egyszerű üzenet ez a kicsiny hely szívében várakozóknak. A pálmajori templomot, kápolnát a Nagybajomban felnevelkedett Lukáts István építészmérnök tervezte, aki jelenleg családjával Pécsett él. Tagja a Magyar Építész Kamarának, a Magyar Építőművészek Szövetségének és az Építész Mester A templom tervezője: Lukáts István Egyletnek ben szerzet építészmérnöki oklevelet, 2001 ben pedig tervező szakmérnöki oklevelet. Az évek során több pécsi építészirodának volt munkatársa óta azonban önálló tervezőként dolgozik, idén pedig Tolna város megbízott főépítésze lett. Fontosabb pályázatai: 2001 ben a Környezetvédelmi Minisztérium átalakítása és bővítése Budapesten I. díj (Csaba Gyulával, Köves Andrással és Rádóczy László- CREDO 2011 május 5

6 Kuckó Katalin A március 26 án megrendezett csurgói hittanversenyen plébániánk is szép számmal képviseltette magát, a kicsiktől, egészen a nagyokig, több kategóriában. A legnagyobb fejtörést az alsós és felsős csapatnak egyaránt a tudáspróba okozta. Alsós tudáspróbában az első helyen végzett csapat 120 pontot ért el, a mi alsósaink pedig nagyon szép teljesítménynyel 90 pontot tudtak öszszegyűjteni. Vagyis a kérdések háromnegyedére jó válaszokat adtak. A csapat tagjai: Héjjas Odett, Héjjas András, Czeferner Márk és Gönc Dorina voltak. Az igazi fejtörést mégis a felsős tudáspróba jelentette, ahol 21 induló csapatból, az előkelő 11. helyet tudták megszerezni a felsőseink 92 ponttal. Az első helyezett kaposvári csapat val) ben ugyanebben a tervezői felállásban I. díjat kapott a pécsi Regionális városközpont tervezési ötletpályázatán ban Köves Andrással és Rádóczy (f) Lászlóval tervezte meg a Budapest, XVII. kerületi Polgármesteri Hivatal bővítését ben Ökoturisztikai Többfunkciós Komplex Létesítmény Nógrád, ÉME Mesteriskola ötletpályázatán Czigány Tamással, Bödey Attilával és Tóth Tamással. Ugyanebben az évben Pécs belváros É D tengelye ötletpályázatán is rangsorolás nélküli A csurgói hittanverseny eredményei 124 pontot szerzett. Nekik csak gratulálhatunk. A felsős csapat tagjai: Horváth Anita, Bogdán Zsolt és Takács Zoltán voltak. A kisebbekre és a jó kézügyességű gyerekekre, fiatalokra is gondolván aszfaltrajz versenyt is rendeztek, melyen több csapattal is képviseltette magát plébániánk. Az alsó tagozatosok közül az egyik csapatunk a 4. helyen végzett Csonka család megy a templomba című rajzukkal. A csapat tagjai: Horvát Katalin, Matesz Henrietta, Orsós Mariann és Péter Lilla voltak. A másik csapatunk pedig a 8. helyezést érte el Templomban a család című rajzukkal. A csapat tagjai: Bogdán János, Balázs Szilveszter és Miklai Martin voltak. Felsőseink is megmutatták rajzbeli tehetségüket, ahol a dicséretre méltó 4. helyet 6 CREDO 2011 május szerezték meg Áldozik a Szőke család című remekművükkel. A csapat tagjai: Orsós Tibor, Orsós Brigitta, Bogdán Kitti. Aki az irodalom iránti tehetségét kívánta megmutatni, annak tökéletes megmérettetést jelentett a versmondó verseny. Alsósaink közül 4. helyen végzett Héjjas Odett, 13. helyezett lett Balogh Nóra, helyen pedig Héjjas András és Balázs János végzett. Gratulálunk nekik és sok szorgalmat kívánunk, hogy a következő hittan versenyen elhódíthassák az első helyeket. A felsősök vers és prózamondó versenyén talán még nagyobb volt az izgalom, mint az alsósokén, hisz a versenyzők minél magasabb színvonalon akarták előadni választott verseiket és ezzel akarták díjat kapott, amely tervet Csaba Gyulával és Rádóczy (f) Lászlóval együtt készítette el ben az algyői 16 tantermes általános iskola tervével I. díjat kapott Bokor Csillával és Köves Andrással. Fontosabb megvalósult munkák: 2001 óta lakóházak Somogy, Baranya, Tolna és Pest megyében ben borászat és panzió bővítése Villányban, Polgármesteri Hivatal és Okmányiroda Kozármislenyben ben üzlet és lakóház terve Villányban, társasházak Pécsett, között katolikus kápolna Pálmajorban ( a tervezés évei, a kivitelezésévei) ban Tolna városában a Hősök tere és az Árpád utca rekonstrukciója és 2011 között Csaba Katával együtt a Zsolnay Kulturális Negyedben az É8 11, É48 épületek megtervezése humán és állat gyógyszertár, állatkórház és irodák kialakítása Mohácson ben Algyőn a 16 tantermes általános iskola megtervezése és létrehozása. meggyőzni a zsűrit, hogy őket illetik meg a dobogós helyek egyike. Felsőseink szép számmal mutatták meg prózai oldalukat, Fándli Dominika 8. helyezett lett, 11. helyezett Kalányos Tímea lett, a helyen pedig Vida Réka és Farkas Hajnalka végzett. Akik esetlegesen a nap után csalódottan indultak haza, azok se csüggedjenek, hisz jövőre is megmutathatják, hogy az egyházmegye hittanosai között az előkelő helyek egyikébe tartozik. Gratulálunk minden résztvevőnek és kitartást kívánunk nekik a következő megmérettetésig. Akik pedig nem éreztek bátorságot magukban a nagy megmérettetésre, azokat töltse el a jó Isten bátorsággal, hogy jövőre ők is részt vegyenek e nemes eseményen.

7 Anyakönyvi adatok a plébánián: Temetések: április 27.: SIMON JÁNOS élt 50 évet. Gyászolják özvegye: Magdolna, lánya: Éva, fia: János, unokái: Norbert és Zsófia, testvére: Erzsébet és családja. Keresztelések: április 24.: LUKAS Horváth Attila és Kalocsai Ágnes gyermeke München április 24.: KETRIN MARGIT Orsós Zsolt és Bogdán Margit gyermeke Pálmajor április 24.: MARTIN Bogdán Imre és Kőszegi Eszter gyermeke Pálmajor április 25.: BORBÁLA Kovács Gábor és Berényi Bernadett gyermeke Templom utca LELKISÉG A család évében köszöntjük az édesanyákat, akik nélkül nincs családi élet. Az otthon melegét, fényét Ők teremtik meg. Bodó Imre Korunk teljesítményei alapján értékeli az embert. Hogyan tud teljesíteni valaki, aki "nem dolgozik"? Ha elgondoljuk, hogy összevetve egy átlagos irodai munkával mennyit fárad egy asszony, akinek négy öt gyermeke van, akkor a "nem dolgozó" aszszonyról kiderül, hogy sokkal többet dolgozik, mint aki munkába jár. A gyermek akkor fejlődik harmonikusan, ha legalább hároméves koráig mindig mellette van az édesanyja, és testvérei is vannak. Többet aligha adhat az ember a gyermekének, mint hogy testvérei legyenek. Fontosabb, értékesebb és sürgősebb a három gyermek, mint a négy kerék... Kérdés lehet, hogy ha több gyerek van, szabad e még emellett munkát vállalni. Valaha a paraszti életben teljesen természetes volt az asszonyok otthoni, háziasszony szerepe és a termelésben való részvétele. Otthon nevelte a gyereket, végezte a házi munkát és a mezőn is megvolt a maga feladata. Nem volt ez könnyű, de harmonikusan illeszkedett az akkori élethez. Ma megváltozott az igény a családokkal szemben, a régi értelemben vett családi gazdaságok szinte nem is léteznek. A társadalom azt kívánja, hogy mindenki dolgozzék, és majd a gyerekről a közösség fog gondoskodni. Egy pszichológiai vizsgálat a legkülönfélébb társadalmi osztályok A CSALÁDANYÁK DICSÉRETE gyermekeinek intellektuális képességeit kutatva egy skandináv halászfalu hagyományos körülmények között otthon nevelt gyerekei körében tapasztalta a legkedvezőbb eredményt. Ez azt bizonyítja, hogy a kisgyermek mindenképpen az anyát igényli, és a családi nevelés egészségesebb annál, amit a mai világ nyújtani tud. Egy anya, aki fölnevel öt gyermeket, és nem veszi igénybe a társadalom ez irányú szolgáltatásait, igen komoly összeget takarít meg az adófizetők pénzéből egyéb célokra. Mondhatnám az egyenjogúság jegyében, hogy végül a férfi is otthon maradhat gyermeket nevelni. Csakhogy az egyenjogúság nem jelent egyenlőséget. A gyermeket az apa és anya egyaránt tudja szeretni, de az apai és az anyai szeretet nem ugyanaz, egymást nem helyettesíthetik. Jól van az "kitalálva", hogy egy családban anya, apa és gyerekek legyenek. Ha egyetemet végzett egy lány szülei és az állam pénzén s aztán otthon marad családanyának, sokan pazarlást emlegetnek. Ez nagyon rossz érvelés. Egy családanya életében sem mindegy, hogy mit tanult és mit tud. A tanult emberfő itt is érvényesülhet. A gyerekek nevelésében pedig döntő a tudás. Úgy vélem tehát, hogy az a fáradság és költség, amit valaki akár tizenhét év tanulással eltöltött, nem vész kárba akkor sem, ha "csak" otthon dolgozik. Elsősorban nem is az a fontos, milyen tanulmányokat folytatott a háziasszony, maga a tanultság a lényeges. Asszonyok a történelemben a napi események alakításában vettek és vesznek részt. Nem biztos azonban, hogy a történelemformáló erő csak akkor nyilvánul meg, ha a nő valamilyen állást tölt be, azaz "dolgozik". Feleségek nagyon nagy jó, avagy éppen rossz befolyással rendelkeztek a régmúlt időkben, és minden bizonnyal lehetne idézni mai példákat is. Anyának lenni, több gyereket fölnevelni egyenértékű mindenféle más munkával, és adhat is annyi sikerélményt, ha valaki jól és szívesen csinálja. Sikerek és kudarcok éppen úgy adódhatnak egy orvosnő vagy bírónő életében is, mint egy hivatásos anyáéban. Dolgozni, munkát vállalni lehet több gyerek mellett is, vannak csodálatos asszonyok, akik hat gyerek mellett is tanítanak, vagy más állást vállalnak. Amit mondani akarok, az csupán annyi, hogy ha valaki "csak" anyaként és háziasszonyként dolgozik egész életében, ez mind a társadalom, mind az ő személyes életének sikerei szempontjából egyenértékű lehet bármilyen állásban vég- CREDO 2011 május 7

8 zett munkával. Ami pedig a nemzet jövőjét jelenti, alighanem ez a nagyobb érték. Gyanús lehet az olvasó számára, Pásztorné Antal Magdolna NAGYMAMA CSALÁDJA Olyan jó, hogy itt vagy köztünk drága mamikám, Úgy gondoskodsz sokszor rólam, mint az anyukám. Ha az anya dolgozni megy, te fogod meg a kezem, Szólok, hogy éhes vagyok, megkérdezed mit eszem?! Bármi gondom, bajom van, te azt mindig megérted; Hogyha kérem, elmeséled legkedvesebb mesémet. Most ezen a szép ünnepen szívből köszönt unokád, Tudod, mama úgy érzem, hogy veled teljes a család! Verbényi István Horváth Józsefné Annuska Adakozz édes Testvérem, Ne lég szűkmarkú sohasem. Adakozz jó szívvel lélekkel, Hogy templomunk minél szebb legyen. hogy aki ezt írta, haza beszél, és saját életteljesítményét akarja dicsőíteni, vagy éppen mentegetni. Nem így van, a cikk írója nem elfogult, hiszen sem MÁJUSI LITÁNIA SEGÍTS anya, sem feleség nem volt és nem is lehet belőle soha. De férfiként így látja, és ilyen szemmel tekint a háziaszszonyokra és családanyákra. Pásztorné Antal Magdolna Édesanyám köszönöm Egy szál fehér rózsa, és itt egy bonbon neked... S most hadd csókolom meg, ezt a dolgos kezet! Szeretettel simogatott, sokszor védett engem; S olykor megmutatta, merre kell majd mennem! Szaladnak az évek, és nem vagyok már gyerek. S egy ideje azt is tudom, miért és hová megyek. Mégis ha bánat ér, vagy nagyon boldog vagyok, Tanácsodra, mosolyodra, szívesen gondolok. Ezen a szép napon, most neked azt mondanám; Olyan jó hogy itt vagy nekem drága; édesanyám, Tiszta szívből köszöntelek anyák napján téged. Szeretetben felneveltél; köszönöm most néked! Május a Szűzanya hónapja, akit estéről estére litániákkal köszöntenek a hívek a katolikus templomokban. A loretói litánia részei A bevezető rész ráirányítja figyelmünket, hogy minden adományt Mennyei Atyánktól kapunk, és Jézus Krisztus volt az, aki feltárta nekünk a Szentháromság titkát. Először a Szűzanyát három kiváltságában szólítjuk meg: Szentséges Szűz, Istennek Anyja, Szüzek szent Szüze. A következő csokorban azok a motívumok szerepelnek, melyekért őt tiszteljük: Krisztus anyja, Kegyelem anyja, Tisztaságos, Szeplőtelen, Sérelem nélkül való, Szűz virág, Szeretetre méltó, Csodálatos, Jó tanács, Teremtőnk és Üdvözítőnk anyja. Az ötödik részben Máriát, mint szüzet különböző ékes jelzőkkel magasztalja. A hatodik részben a Szentírásból vett jelzőkkel ruházza fel, amely az Igazság tükre megszólítással kezdődik, és a Hajnali csillag köszöntő szóval fejeződik be. A Szűzanya a Betegek gyógyítója, Bűnösök menedéke, Szomorúak vigasztalója és a Keresztények segítsége, tehát a mi küzdelmes életünk résztvevője, akihez mindig bizalommal fordulhatunk. Amíg eddig a küszködők közbenjárójaként szólítottuk meg, most a megdicsőült világ királynőjeként köszöntjük A litánia az Isten Bárányához fordul, és könyörgéssel fejezi be a Szűzanya köszöntését. Természetes, hogy Máriát köszöntő imádságaink megszámlálhatatlan számban léteznek. Ezért a litániák után még különböző imádságokat szoktak hozzákapcsolni, amelyeket az egyházmegyei és a helyi gyakorlattal alakítottak ki. Attól ne sajnáld sohasem, Kitől életed kapod, Kinek gondja van mindenre, S kezében éjed és nappalod. Meglátod, Isten megfizet, Jutalma nem marad el, A jószívű adakozót Kegyelmével halmozza el. Ha teheted, segíts másokon, Segíts az elhagyottakat, Kik önhibájukon kívül Kegyetlen sorsra jutottak. Meglátod, Isten megfizet, Jutalma nem marad el. A jószívű adakozót Kegyelmével halmozza el. 8 CREDO 2011 május

9 1. Építkezz okosan! Az idős ács egy szép napon úgy döntött, ideje nyugdíjba vonulnia. Főnökének elmondta, hogy bár hiányozni fog a kereset, amit a munkájáért kapott, mégis otthagyja a házépítést, mert többre értékeli a szabadidőt, amit az évtizedek során nem tölthetett családjával. Valahogy majd csak elleszek mondta. A főnök nagyon sajnálta, hogy elveszíti legjobb ácsmesterét, és arra kérte őt, hogy utoljára segítsen még neki felépíteni egy házat. Az ácsmester ráállt, de nem telt el sok idő és máris látni lehetett, hogy az utolsó házba a szívét már nem tette bele. Az elvégzett munka hanyag volt, a felhasznált anyagok minősége silány. Szomorú befejezése volt ez az egyébként kiváló és elkötelezett ácsmester szakmai életének. A ház átadására megjelent a főnök is, magával hozta a ház kulcsait, és átadta azokat az ácsmesternek. Ez a Te házad mondta Ezt én adom ajándékba. Az ácsmester meg volt döbbenve. Milyen kár... Ha tudta volna, hogy a saját házát építi, egész másképp dolgozott volna. Így van ez mindannyiunkkal. Építgetjük életünket nap nap után, de sokszor nem éppen a lehető legjobbat adjuk ki magunkból. És aztán rádöbbenünk, hogy magunknak kell, majd abban a házban laknunk, amit építettünk, ha újra kezdhetnénk, egészen más életet építenénk. De már nincs visszaút, Te is építőmester vagy, Te is nap, mint nap kalapácsot fogsz a kezedbe, hogy szöget verj a falba, léceket illesztesz egymáshoz, falakat húzol fel. "Az élet egy csináld magad vállalkozás"! Ahogy ma állsz a dolgokhoz, és ahogy döntesz, az szabja meg, hogy holnap hogyan élsz majd. 2. A gondok fája Az asztalos, akit felfogadtam, hogy segítsen rendbe hozni a régi gazdaépületet, éppen végzett egy nehéz nap munkájával. Egy defekt miatt csak egy órás késéssel tudott munkához látni, azután elromlott a villanyfűrésze, majd pedig ősrégi teherautója mondta be az unalmast. Én vittem haza kocsival, és útközben mindketten néma csöndben ültünk. Amikor megérkeztünk, behívott, hogy ismerkedjem meg a családjával. Útban a bejárati ajtó felé egy pillanatra megállt egy alacsony fánál és mindkét kezével megérintette a fa felső ágait. Amikor kinyitotta az ajtót, döbbenetes változáson ment keresztül. Napbarnított arcát mosoly húzta ráncokba, megölelte két kisgyermekét, megcsókolta feleségét. Kis idő múlva kikísért a kocsihoz. Elhaladtunk a fa mellett és nekem furdalta az oldalamat a kíváncsiság. Megkérdeztem, mit csinált ott az előbb. Ó, az a gondok fája felelte. Tudom, hogy munka közben nem kerülhetem el a gondokat, de egy biztos: a gondok nem a házba valók a feleségem és a gyerekek körében. Ezért minden este, mikor haza jövök, felakasztom őket arra a fára. Reggel aztán újra magamhoz veszem őket. Az a fura, hogy amikor reggel felveszem őket, már nincs belőlük olyan sok, mint amennyit előző este felakasztottam. TANULSÁGOS TÖRTÉNETEK 3. Feltámadás Dialógus A szadduceusok dialógust kezdeményeznek Jézussal a feltámadás kérdéséről. Nem vitatkozni akarnak. A vitában az a hangsúlyos, hogy kinek van igaza, a dialógusban ezzel szemben az igazság a hangsúlyos. A dialógusban; csupán lényegtelen mozzanat az, hogy végül is kinek van igaza. A dialógust el lehet úgy is kezdeni, ahogy azt a szadduceusok is tették; hátha nincs is igazunk, tegyük fel, hogy van feltámadás, aztán nézzük meg, hogy ez a feltevés kiállja e a törvény próbáját. A feltámadás lehetséges voltából, egy helyzetet konstruálnak, amelyben nem tudják értelmezni Mózest. Jézustól azt várják, hogy igazolja tanítását a Tórából. Sikeres dialógus Jézus vállalja a dialógust. A Tóra szívét idézi, amikor Isten, az önmagától égő tűz alakjában megjelenik Mózesnek és kinyilatkoztatja magát. Mózesnek az nyilatkozik meg, aki van, aki lehetetlen, hogy ne legyen, az Örökkévaló, aki Ábrahám, Izsák és Jákob Istenének vallja magát. Ezek a pátriárkák, már régen meghaltak, testük elporladt. És mivel Isten nem a holtak, hanem az élők Istene, ezek a pátriárkák, haláluk után szükségképpen élnek. Jézusnak sikerült meggyőznie dialogizáló partnereit a halál utáni életről. Jézus érvelése azért meggyőző, mert a szadduceusok tagadták azt, hogy az Istennek a holtakkal bármiféle kapcsolata lenne. Sikeres a dialógus, ha nem ránk derül fény, hanem maga az igazság ragyog fel. Az igazságban végül is Jézus mutatkozik meg, hiszen ő az Út az Igazság és az Élet. Vö. Jn 14:6 Isten ügye A keresztény hitben az a hangsúlyos, amit az Isten tesz. A vallásban az a hangsúlyos, hogy mi emberek mit vallunk, hogy mit teszünk. A keresztény hit nem osztja meg a keresztényeket, a vallás megosztja. Vallásos alapon is szembe lehet szegülni Isten akaratával, ahogy azt Péter apostol is tette, amikor Isten parancsára sem hajlandó olyat tenni, amit tilt a vallása, nem akar tisztátalant enni. Vö. ApCsel 10:13 14 A vallásban az a rossz, ha az ember saját kezelésbe veszi az Isten ügyét, és a vallásban az CREDO 2011 május 9

10 a jó, ha az Isten ügye veszi kezelésbe az embert. Isten ügye az, hogy minden ember a fia legyen, hogy méltó legyen a feltámadásra, hogy üdvözüljön. Vö. 1Tim 2:4 Ez az isteni akarat valósul meg Krisztus keresztáldozatában. Isten megtestesült szeretete egészen odáig elmegy, hogy odaadja az életét, de tovább nem! Az isteni életet elfogadhatjuk, de vissza is utasíthatjuk. Befogadhatjuk Jézust, az életünkbe, az életvitelünkbe, méltóvá válhatunk arra, hogy Isten, az ő Fiát lássa bennünk, aki méltó a feltámadásra. (Kerékjártó Mihály) 4. Egyet tudok Ha vakok volnátok, bűnötök nem volna. De azt mondjátok, hogy láttok, ezért megmarad bűnötök. Mi tudjuk! Magyar elvakult szavunk, tömören fejezi ki azt az állapotot, amit Jézus az evangéliumban körülír, azt az állapotot, ami az embert fogva tartja, bűnössé teszi. Az elvakult ember meg van győződve arról, hogy kristálytisztán lát, miközben, a káprázat, ami elvakítja, eltakarja előle az igazi világosságot, azt a világosságot, amelyben észrevehetné Isten látogatását. Az elvakult embert Isten jelenléte zavarba ejti, Isten elől tudományához menekül és mivel maga sem biztos a tudásában, harsányan kiabálja: Mi tudjuk! Vö. Jn 09:24 Elvakultság Ennek a világnak a káprázata elvakíthat bennünket. Megtörténhet, hogy nem látunk túl azon a fogalmi rendszeren, ahogy erről a világról, és ahogy önmagunkról is gondolkodunk. Ez a tudatlanság egészen addig, amíg fel nem ismerjük, képes bennünket vakságról vakságra vezetni. Elvakultságunknak három jól megkülönböztethető fokozata van. Elvakíthat bennünket ennek a világnak a gazdagsága, gyönyöre, dicsősége. Elvakíthat bennünket, ha meg akarjuk mutatni gazdagságunkat, ha fontos számunkra, hogy mit gondolnak rólunk az emberek, ha tekintélyesek akarunk lenni. És elvakultságunk csúcsa, amikor senki és semmi nem számít, amikor kizárólag csak én számítok, csak én egyes egyedül. Bizony elvakíthat bennünket a gazdagságunk, a hiúságunk és kiemelkedő módon elvakíthat bennünket; ha önmagunkat mindenek fölé magasztaljuk. Ha értelmünk nem lát túl a világon, mások rólunk való vélekedésén, ha értelmünk nem lát túl önmagunkon, akkor tudásunk csak elvakult tudás. Ismerjük fel vakságunkat! A felismerés tüzében elég, kialszik a megigéző káprázat! Egyet tudok! Mózes, Istentől megszólított, Istentől megérintett ember. Az ő írásai isteni tekintéllyel bírtak a választott nép előtt. Az írástudók, Mózes értelmezőiként, isteni tekintéllyel szabályozták a közösség életét. Mózestől jó meszszire meghúzták a szálakat. Kialakítottak egy Mózesre visszavezethető szabály gyűjteményt. Különösen a szombat megtartását kerítették körül szabályokkal, nehogy valaki megszegje a nyugalom napját. Szabálygyűjteményüket az isteni kinyilatkoztatással egy szintre emelték. Látásmódjukban Jézus olyan bűnösként jelenik meg, aki halált érdemlő bűnt követ el, mivel szembeszegül az isteni renddel. Az írástudóknak volt; az isteni megérintettségre, visszavezethető fogalmi rendszerük, anélkül, hogy Isten valóságos jelenléte megérintette volna őket. Az írástudók sok mindent tudnak, de ennél a soknál, mérhetetlenül több, annak az egynek a tudása, amely isteni érintésből fakad: Egyet tudok, hogy vak voltam, és most látok. Sok mindent tudunk mi is, de tudnunk kell; megszerzett tudásunk nem képes megvilágosítani bennünket. Ha, mint vakok szomjazunk a világosságra, Jézus, bennünk és értünk is imádkozó Lelke; megvilágosít! Vö. Róm 8:26 Ítéletül jöttem a világba, hogy akik nem látnak, azok lássanak, és akik látnak, azok megvakuljanak! Jn 09:39 (Kerékjártó Mihály) 5. Az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet Az Úr így szólt Sámuelhez: "Meddig akarsz még Saul miatt bánkódni, amikor elvetettem, hogy ne uralkodjék tovább Izrael fölött? Töltsd meg szarudat olajjal, és kelj útra. Menj el Izájhoz Betlehembe, mert a fiai közül szemeltem ki királyt." Amikor megérkeztek, s meglátta Eliábot, azt gondolta: "Nos, itt áll fölkentje az Úr előtt." Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek: "Ne a külsejét és magas termetét nézd, mert hisz elvetettem. Isten ugyanis nem azt nézi, amit az ember. Az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet." Dávid prófétai identifikációjának elbeszélése ez a történet. Dávid az ószövetség legkülönösebb alakja, akit a későbbi királyok messiási személyiségként emlegetnek, a keresztény források szent Dávid királyként, a zsoltárok pedig szentként ismernek. Aki a Sámuel könyvében összegyűjtött változatos történeteit elolvassa, igen ellentmondásos képet alakít ki róla. Egyrészt filiszteus zsoldosként, rabló vezérként, csábítóként találkozhatunk vele, másrészt a tragikus nemzeti katasztrófa idején megmentőként lép fel, új fővárost alapít, a Jeruzsálemi templom és a szövetségi kultusz megerősítője, a vallási költészet és a zsoltárimádkozás fellendítője. Valóban más külsőleg, mint belsőleg. A negatív külső mögött csak lassan alakul ki a spirituális benső. A kijelentés, amit Sámuelnek mond az Úr: Ne a külsejét nézd.. nem csak a fizikai külsőre vonatkozik, alacsony volt Saulhoz képest és vörös hajú, hanem tetteire is. A zenei, katonai, uralkodói tevékenysége közben fejlődött ki benne, sok esetben bűnökön keresztül, a lelkiismeret szava és az egyre mélyülő vallásossága. Majdnem kilenc felesége közül nem mindegyiket szerezte tisztességes úton. Michalt Saul vette el tőle, Abigail fér- 10 CREDO 2011 május

11 jét talán maga ölte meg, Batseba t egyik katonájától szerette el, és a férjét megölette. Fiai egymás ellen támadtak, Absalom pedig példátlan lázadást indított apja ellen. Egész életébe körbe volt véve politikai gyilkosságokkal. Abner meggyilkolása után lett Izrael törvényes királya, és nem világos, hogy ezekben a politikai gyilkosságokban neki mi a szerepe és felelőssége. A szövetség ládájának Jeruzsálembe vitelekor úgy megalázta magát, mint egy rabszolga, amiért Michal ki is nevette. Az újjászervezett birodalomban a lázadásokat kegyetlenül elfolytatta. Amikor át kellett adnia a hatalmat utódának Salamonnak, körülbelül 70 éves lehetett. Sikeres és virágzó országa, mely a kedvező nemzetközi helyzetnek is köszönhette felvirágzását, nem sokkal élte túl halálát. Ennek ellenére, a zsidók szemében ő maradt az ideális király, később a Messiás előképe. Izrael szabadítójaként emlékeznek rá a próféták (Iz 11,1.10), sőt utódját messiási sarjként üdvözlik a próféciák (Jer 23,5 30,9 E 34,23 31 Oz 3,5). Ezeket a próféciákat veszi át az Újszövetség és alkalmazza Jézusra (Mt 22,42). Az Újszövetség körülbelül 50 szer hivatkozik Dávidra, Jézust is Dávid fiának tekinti (Mt 9,27 Mk 10,47.48 Lk 18,38.39), sőt a Jeruzsálemi bevonuláskor is Jézust Dávid fiának deklarálja a nép (Mt 21,9.15). Dávid jövendöléseit Jézusra alkalmazzák (Csel 2,25), amikor Jézus feltámadásáról beszélnek akkor nem felejti el megemlíteni hogy Dávid sarja (2Tim 2,8). A későbbi keresztény teológia pedig csak szent Dávidot, a zsoltáros királyt ismeri. Aki veszi a fáradtságot, és utána olvas Dávid életének a Bibliában, azzal a feladattal szembesül, hogy saját magának kell eldöntenie, hol találja meg Dávidban a spirituális vezetőt és meddig tart a körmönfont és bűnöktől sem mentes politikus, meddig a féktelen haragú zsoldosvezér és meddig a szenvedélyeinek kiszolgáltatott, buja kéj gyilkos. Dávidban jobban megbízik az Isten, mint az emberek, akik csak a bűneit számlálják. Az isteni bizalom lesz az, amely a gyarló emberből az államférfit, az államférfiből a gondolkodót, a gondolkodóból a vallásos embert, a vallásos emberből az imádkozót növeszti ki. Dávid nem csak teljes életet élt, hanem talán maga sem hitte, de beteljesítette az isteni tervet, amire magát nem is tartotta képesnek. Dávid ezért, az én olvasatomban, a bűnösök nagy reménysége. Azok, akik elkövetett vétkeik és az emberek kiközösítése miatt már maguk sem hisznek saját jobbik énjükben, azokban az Isten még mindig hisz. Ebbe a hitbe kell belekapaszkodni és Isten segítségével a rosszból a jót kihozni. Dávid sem született szentnek és zsoltárosnak, annak ellenére, hogy kezdettől fogva voltak zenei hajlamai. Az összes képességünk lehet az életszentségünk forrása, de lehetnek a bűnök és a kárhozat eszközei is. Isten elénk adja az utat, mi választjuk ki az irányt. Isten bűneink után sem hagy el bennünket, ellentétben barátainkkal. (dr. Benyik György) 6. Megigazulás Isten előtt Jézus megszólítja ezeket a jó embereket, hátha megértik; az ember kevés ahhoz, hogy igazzá tegye önmagát, az embert csak az Isten tudja megigazítani. Az ember nemcsak bűnös módon, hanem vallásos módon is el tud torzulni, össze tud gyűrődni. Az Isten előtti megigazulás alapvető feltétele, hogy az ember elismerje gyűrött voltát. Függőség A farizeus önmagát magasztalja Isten színe előtt. A köztudottan bűnös vámos jelenléte még jobban kiemeli jóságát, különb voltát. A farizeus azért tartja magát jónak, mert bőkezűen ad az Istennek. Teljesíti, sőt túlteljesíti a törvényt, az Isten szinte már a lekötelezettje. Az önmagával eltelt, az öntelt ember, csak követelni tud, kérni nem tud, mert nem akar függeni senkitől és semmitől. Istentől sem kér semmit, inkább túlteljesíti a törvényt, sokat ad, hogy legyen mit viszonoznia az Istennek. Vigyáz arra, hogy határozottan pozitív legyen a mérlege mindenkivel szemben, az Istennel szemben is. A vámos bűnös módon gyűrött, de imájában elismeri gyűröttségét, könyörgő kérése kifejezi függőségét Teremtőjétől. Istentől irgalmat kért és kérése meghallgatásra talált, megigazulva távozhatott a Templomból. Megigazulás A szentek nem azért szentek, mert nincs bűnük, hanem azért szentek, mert engednek, Isten túláradó kegyelmének. Ahol elhatalmaskodik a bűn, ott túlárad a kegyelem. Vő. Róm 5:20b A vámossal együtt mi is kérhetjük; Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek. A szentekkel együtt mi is engedhetünk: Isten túláradó, megtisztító, megigazító kegyelmének. (Kerékjártó Mihály) 7. Indiánok és az IQ teszt Miután a tudósok kidolgozták az IQ tesztet, világszerte elkezdtek felméréseket végezni, hogy ki hogyan teljesít. A tesztet elvégezték gyerekeken, felnőtteken, szegényeken, gazdagokon, városiakon, vidékieken, stb. Volt olyan eset, amikor kifejezetten annak érdekében töltették ki a tesztet, hogy majd az összegzésnél megállapítsák, hogy a különböző embercsoportok hogyan teljesítenek. Amikor egy már már kihalófélben lévő szűk indiáncsoportra került a sor, különös dolog történt. Ahogy kézhez kapták a tesztet, elkezdték egymást közt megbeszélni. Ekkor a felügyelő azonnal közbelépett: A tesztet nem szabad egymással megbeszélni és senki nem segíthet a másiknak. Mindenki csak magára számíthat! harsogta fennhangon. Erre az indiánok nagyon dühösek lettek, és az egyikőjük felkiáltott: Nem az a fontos, hogy én vagyok az okosabb vagy a testvérem! Csak az számít, hogy együtt mire vagyunk képesek! 8. Szigorral, de szeretve Egy kisfiúnak az édesanyja meghalt, egyedül maradt az apjával. Az apa szi- CREDO 2011 május 11

12 REJTVÉNY gorú ember volt, nem engedte gyermekét szabad útra, gondolata, akarata szerint. Ez a gyermek 15 éves korában megszökött. Azt mondta, nem tudok így élni, önálló akarok lenni. Nekem ne parancsolgassanak. Ez a fiú 25 éves korában belekerült egy, az uralkodó elleni lázadásba a középkori Franciaországban. Az összeesküvésben tíz fiatalember volt. A lázadást leleplezték és mind a tíz fiatalembert guillotine általi halálra ítélték. A guillotine egy hatalmas bárd, akit elítéltek, annak oda kellett tennie a fejét, a guillotine leszaladt, a fejet levágta. Az utolsó estén a fiatalemberünk ott ül kilenc társával. Azon gondolkozik - mégis csak szeretett engem az apám, mert nem akarta, hogy idejussak. Ha még egyszer hazamehetnék, bocsánatot kérnék tőle. De késő, reggel kivégeznek. Jön a hajnal, kivezetik a tíz embert, akinek a nevét mondja a hóhér, az odalép, a guillotine leszalad, a fej a porba esik. Ez a fiatalember is hallja a nevét, már mozdul is, de valaki más lép ki a sorból. Úgy látszik roszszul hallottam. Aztán vége a kivégzésnek, tíz név a papíron, tíz fej a porban. A hóhérok körülnéznek, úgy látszik többet tartóztattunk le. A maga neve nincs itt. Elmehet! A fiatalember azonnal futni kezd. Nagyon jól tudta, hogy benne volt. Az első dolga, most, most megyek haza az apámhoz, és bocsánatot kérek. Tíz év után nehéz végigmenni a régi utcán. Nehéz rátenni kezét a kilincsre, végig járni a szobákat. Minden üres. Leül az apja íróasztala elé. Itt ült mindig, innen nézett rám olyan szigorúan. Most már tudom, hogy azért, mert szeretett. A tekintete leesik az íróasztalra - egy levél - fiamnak. Reszkető kézzel bontja, mit ír nekem az apám tíz év után. Fiam, ma reggel azt olvastam az újságban, hogy holnap hajnalban kivégeznek. Én annyira szeretlek téged, hogy megpróbálok odaállni helyetted, hátha sikerül. Gyermekem gondolj arra, hogy így szeret minket Isten, hogy amikor a kárhozatunkról volt szó, Ő maga lépett oda. Lejött emberi testben, és odalépett a helyedbe, helyünkbe - elvégeztetett. A fiú leborult az asztalra és sokáig sírt. Amikor fölkelt onnan, egészen más ember lett. Az ő szívében is elvégeztetett, új emberré lett. A fiú szíve válaszolt az édesapa áldozatára. Mai rejtvényünkben a két emmauszi tanítvány egy mondatát rejtettem el. Melyiket? (A megadott szavakat húzd ki a táblázatból és a megmaradt betűk adják a helyes megoldást): Megadott szavak: TANÍTVÁNY, EMMAUSZ, JERU- ZSÁLEM, STÁDIUM, KLEOFÁS, NÁZÁRETI, PRÓ- FÉTA, MARADJ, VELÜNK, MERT, ESTELEDIK, ÉS, LEMENŐBEN, MÁR, A, NAP, FALU, MÓZES, ÍRÁS, HÍR 12 CREDO 2011 május

13 Írd a megfelelő helyre a betűket! Előző szám megfejtései: 1.) Passió barkaszentelés Hozsanna szamár Virágvasárnap 2.) Olajfák Péntek Láb Tizenkettő Pilátus Mária Harminc Júdás Golgota Összeállította: Lempach Gabriella Miklai Lászlóné Foltocska GIZI NÉNI RECEPTJE Hozzávalók: 4 tojás 22 dkg kristálycukor, 15 dkg margarin 1 csomag sütőpor 2 evőkanál kakaópor, 30 dkg finomliszt, 15 evőkanál tej. Túrós keverék: 2 db 25 dkg os tehéntúró, 4 evőkanál búzadara, 1 tojás, 1 csomag mazsola, 10 dkg kristálycukor, 2 db vaníliás cukor, 2 narancs reszelt héja, Elkészítése: A tojások sárgáját a cukorral habosra keverjük, hozzáadjuk a puha margarint, majd a sütőporos kakaós lisztet, a tejet és végül a tojások kemény habját. Egy közepes nagyságú tepsit kikenünk margarinnal, és zsemlemorzsával megszórjuk, beleöntjük a kakaós masszát, a tetejére a túrós keverékből golyókat formázunk és szép sorjában ráhelyezzük a kevert tésztára. Közepes hőfokon sütjük. CREDO 2011 május 13

14 HUMOR Idős asszonyt vett nőül Mózes, s mert benne kedvét nem nagyon lelhette, hát inkább a könyveket bújta napestig. Az asszony persze pörölt is véle: Mindig csak a könyvek, a könyvek! Vélem meg mit sem törődsz! Hej, bárcsak én is könyv lennék, akkor tán törődnél velem is! Mire Mózes fölnézett a lapok közül: Az ám, de kalendárium! Miért épp az? Mert abból minden évben másikat vehetnék! Édesapám a tanító úr háza a paradicsom. GYERMEKEKNEK Leszkai András Hogyhogy? Hát figyeljen ide: van neki egy lánya, azt Évának hívják, ennek vőlegényét Ádámnak, a tanító úr meg úgy becézi a feleségét: te, kígyó Nem szabad többé pipálnia! mondja az orvos. A pipafüsttől meg is vakulhat! MOHA BÁCSI MESÉI Körte Törpe sípot lopott 14 CREDO 2011 május Én már abba nem hagyom a pipázást, doktor úr, mert mindaz, amit eddigi életemben láttam, s amit ezután is látni fogok, nem ér fel egy tömés dohánnyal. Az Isten mindenütt jelen van, és mindent lát. Akkor miért kérdezte a paradicsomban: Ádám, hol vagy? Édesanyám, igaz az, hogy porból lettünk, s porrá válunk?! Igaz, kisfiam! És akkor a négerek szénporból lettek? Füttyre fütty, Körte Törpe és Szuszi Muszi ez a három kis törpe volt nálam vendégségben egy szép nyári délután. Osztálytársam volt mind a három, ha jól emlékszem a második osztályt végeztük el abban az évben. Azzal kezdtük a játszást, hogy bújócskáztunk a házban. De aztán megelégeltük, elővettem a szekrényemből a gumilabdát, odadobtam nekik, ők meg kiszaladtak vele a kertbe. Lódultam utánuk magam is, de tanulóasztalkámra esett a tekintetem, és odaléptem. Volt azon egy írószer tálca. Amit most észrevettem, csak annyi volt, hogy valamelyik vendégem nézegette írószereimet, és egy kis rendetlenséget csinált. Sokszor megtörtént ez, nem is szóltam érte soha senkinek, csak gyorsan rendet teremtettem. Ezt cselekedtem most is. De rendcsinálás közben észrevettem valamit ismét: tartottam azon a tálcán egy nagyon szép, fából faragott sípot is. az egyik nagybátyám: Fürge bácsi hozta ajándékba. Felírás is volt faragva rá: Mátrai Emlék. Nos, ez a szép síp most nem volt a tálcán. Elgondolkodtam, hova tehettem? Amikor vendégeimet várva rajzolgattam, még a tálcán volt. Azóta pedig csakis ők jártak benn a szobában, és mindegyikük volt egyedül is, mint hunyó. Bármennyire is nehéz volt elképzelnem, amint valamelyikük zsebre dugja, kénytelen voltam megállapítani, hogy ez történt. De hát melyikük tette? Ezt ugyanis okvetlenül ki kellett derítenem majd meglátjátok, hogy miért volt ez fontos de akkor miért kiáltoztak odakünn: Moha! Hol maradsz, gyere már! Kiszaladtam hát. Labdáztam velük, közben azonban folytonosan törtem a fejem, hogy tudhatnám meg, melyiküknél van a síp. És ki is találtam, mit cselekedjem. Lakott akkor a szomszédunkban egy három éves kis törpe. Az volt a neve: Pottyanós. Észrevettem, hogy van neki egy szép pálcája. Nyilván a bátyja vágta, és ki is cifrázta díszesre. Abbahagytam hát a labdázást, odafutottam kerítésünkhöz, és átkiáltottam: Pottyantós! Légy szíves, gyere ide! Készségesen odaügetett. Azért mondom, hogy ügetett, mert lovaglást játszva jött. Csapkodta is a cifra pálcával a képzelt lovat! Vendégeim mögém gyűltek, és figyelték, mi a szándékom. Így szóltam: Bizalommal átdugta a lécek között, elvettem, nézegettem egy kicsit, aztán kijelentettem: Ez a vessző a mi mogyoróbokrunkról való, tehát a miénk és én meg is tartom. De minthogy tetszik nekem a díszítése, lehetséges, hogy majd később kapsz érte valamit. Pottyanós azonban kiabálni kezdett: Nem kell más! A pálca kell! Nem a ti bokrotokról való! Tessék visszaadni! nyújtogatta kezecskéjét a kerítés lécei között, és majdnem sírt is. De én most már nem őt figyeltem, hanem vendégeimet. Füttyre fütty elkomorodott: Nahát, Moha! Én azt sem tudom, mit mondjak! Nem ismerek rád! Azonnal add vissza neki! Harmadik vendégem azonban Körte Törpe letorkollta őket: Miért adná vissza? Jól tette, hogy elvette! Tartsd meg, Moha, jogod van hozzá! És nem is kell érte adni semmit, tehetsz te róla, hogy kicifrázta a bátyja? Na, éppen ez volt az, amit akartam. Most már majdnem bizonyos voltam benne, hogy Körte Törpe vette el a sípot. De még bizonyosabb szerettem volna lenni, hát ezt súgtam a fülébe: Nincs is mogyoróbokrunk! Úgy történt, ahogyan sejtettem. Nevetett egy nagyot, és ezt súgta vissza: Annál jobb, de el ne ismerd, hogy nincs! Pottyanós még mindig nyújtotta kezecskéjét és pityergősen követelte: Tessék visszaadni! Tessék visszaadni! Körte Törpe odasúgta nekem: Csapj a kezére a pálcával! Most már aztán egészen bizonyos voltam benne, hogy nála van a síp. Pottyanós kezecskéjére természetesen nem csaptam jár, hanem éppen ellenkezőleg, megnyugtattam valamelyest. Mert most már egészen határozottan megígértem neki, hogy kap majd valamit a pálca helyett. Mégpedig olyasmit, ami többet ér. Folytattuk ezután a labdázást, de csak ímmel ámmal. Füttyre fütty és szuszi Muszi ugyanis neheztelt rám. Nekem meg folytonosan azon jár az eszem, mit cselekedjem tovább Körte Törpével.

15 És egyszerre csak eszembe jutott, hogy ugyanilyen sípot kapott Fürge bácsitól Gyopár bátyám is. Beszaladtam a házba, kivettem a sípot Gyopár fiókjából, rákötöttem egy szál hosszú fekete cérnát, felkaptam egy nagyalakú képeskönyvet is, és visszafutottam vendégeimhez. Felmutattam nekik a kicifrázott botot: Tudjátok e, milyen pálca ez? Varázspálca! És én most rögtön varázsolok is vele. Üljetek le erre a padra a pad mellé állítottam egy kicsiny kerti asztalt, persze nem nagyon közel, és felmutattam nekik a sípot is: Ezt fogom eltűntetni, nézzétek meg! Az van ráírva: Mátrai Emlék. A cérnát nem vehették észre, mert sötét színű volt a síp is. Barna. Körte Törpe megdöbbent ábrázattal bámult a sípra, és megtapogatta a kabátkája jobb oldali zsebét. Átkiabált ekkor pottyanós: Ne tüntesd el! Inkább add nekem a botért! Ezt feleltem: Lehet, hogy a tiéd lesz. De előbb eltűntetem. Azzal letettem a sípot az asztalka közepére, és felkértem Szuszi Muszit: Te állítsd elé a képeskönyvet! Én már a közelébe sem akarok nyúlni! A cérna vége persze a kezemben volt. Szuszi Muszi felállította a könyvet, és eltakarta a sípot a pad felől. Miután visszaült, hátrálni kezdtem az asztaltól és beszéltem közben: Hogy lássátok, hogy nem szemfényvesztés, hanem igazi varázslás, el is távolodom tőle. Miközben ezt elmondtam, a hátrálással egyidejűleg a cérna lehúzta az asztalról a sípot. Szemüket a könyvre meg énrám tapasztották, nem vették észre, hogy leesik a síp. Különben magas fű volt ott. Ekkor már elengedhettem a cérnát. A vesszőt meg a könyv felé tartottam: Hókusz pókusz, kókusz fókusz, mákos málé, mókás mókus! És most Füttyre füttyöt kértem fel, hogy vegye el a könyvet. Nevetgélve lépett az asztalhoz, de aztán ő is, Szuszi Muszi is elkomorodva bámulta az üres asztallapot. Körte Törpe rosszat sejthetett, mert nyugtalanul izgett mozgott. Látszott rajta, hogy szeretne elköszönni. De én azonnal megszólaltam: Most pedig azt is megtudjátok, hova varázsoltam a sípot. Egyikőtöknek a zsebébe! Aki megtalálja magánál, meg is tarthatja. Neki ajándékozom. Szuszi Muszi is, Füttyfürütty is rögtön kutatni kezdte zsebeit, Körte Törpe ellenben nyakig elvörösödött, és úgy téve, mintha dühös volna, felkiáltott: Szamárság ez! Csalás az egész! Ha okosabbat nem tudunk játszani, én hazamegyek várnak! És indult is. Kértem hát sietve: Maradj még egy kicsit! Hiszen éppen a te zsebedbe varázsoltam! És hogy ne gyanakodhassatok, hogy most dugom bele, Szuszi Muszi vegye ki! Megengeded? Szuszi Muszi nem várt azonban Körte Törpe engedélyére, hanem már vette is ki a sípot. Én meg átvettem tőle, és Körte Törpe kezébe nyomtam: A tied. Varázslásom emlékére. De haragosan, és még mindig nyakig vörösen kiáltotta: Nem kell! Tudok én venni magamnak sípot, ha szükségem volna rá! Én azonban nem fogadtam vissza: Ajándékozd akkor pottyanósnak! Pottyanós kiáltozni kezdett: Hozd ide, Körte Törpe! Hozd ide! Látszott körte Törpén, hogy a legszívesebben a földhöz vágná a sípot, és elrohanna, de nem tette. Kellemetlen, bizonytalan lépésekkel a kerítéshez ment, és átdugta Pottyanósnak. Én meg odavittem a cifra vesszőt is: Nesze, Pottyanós! Amire kellett, az már megtörtént. Körte Törpe meg én most egymás mellett álltunk a kerítésnél. Néztük Pottyanóst, hogy mennyire örül a sípnak. Fújta egyhuzamban. Körte Törpe arcáról lassan eltűnt a pirosság. Megenyhült haragos kifejezése is, és odasúgta nekem: Nagy kópé vagy, Moha, annyi bizonyos! Úgy tettem, mintha nem hallottam volna, és felkiáltottam. Na, labdázzunk tovább! Körte Törpe azonban azt rebegte, hogy csakugyan várják otthon, és indult. Zavartan köszönt: Hát akkor szervusztok! És nem mert sem rám nézni, se kezet nyújtani nekem. Én azonban megfogtam, és megráztam a kezét: Szervusz, Körte Törpe! El gyere ám holnap délután is! Várlak! Ekkor hálásan rám pillantott, hangja pedig megcsuklott egy kicsit, amint felelte: Eljövök. Köszönöm a meghívást. Miután elment, megkérdezte tőlem Füttyre fütty: Miért súgta neked, hogy nagy kópé vagy? Úgy tettem, mintha elgondolkodnám: Hát lehet, hogy azt hiszi turpisság volt a varázslásban. Nevettek mindketten, és Szuszi Muszi nagyokat szusszantva jelentette ki: Hogy volt benne turpisság, az kétségtelen, de én úgyse tudom kitalálni. hát nem vagyok bolond, hogy fárasszam az eszemet! Elég lesz majd ősztől! Most szünet van! Pihenni kell! Májusra ajánljuk programjainkból: CREDO 2011 május 15

16 LELKINAP - ALSÓSOK

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

IGE. rovat. Lelki percek

IGE. rovat. Lelki percek A nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola lapja I. évfolyam, 1. szám Nyíradony, 2011. október Lelki percek Papp Miklós lelki igazgató rovata Ha azt mondod egy embernek: milyen nagyszerű

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Böjti csönd Böjti tisztulás Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Jó reggelt! :) Új nap, tiszta lap! Míg mások mindenfélével foglalkoznak a reggeli kapkodásban, a legjobbat teszi az, aki időt ad

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben