ÉRDI LAP. Megalakult az Érdi Csatornamû Társulat. Teljesíteni fogjuk ígéreteinket 2. Július 28-án, három órán át tartó ülésen megalakult

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRDI LAP. Megalakult az Érdi Csatornamû Társulat. Teljesíteni fogjuk ígéreteinket 2. Július 28-án, három órán át tartó ülésen megalakult"

Átírás

1 A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Ingyenes kétheti lap példányban Megalakult az Érdi Csatornamû Társulat Július 28-án, három órán át tartó ülésen megalakult az Érdi Csatornamû Vízgazdálkodási Társulat. A szándéknyilatkozatot aláírók mintegy 71%-át képviselõ küldöttek némi vita után megszavazták a napirenden lévõ nyolc pont mindegyikét. Elõször Tóth Tamás, a Szervezõ Bizottság elnöke tartotta meg beszámolóját. Elmondta, hogy másfél évnyi kemény munka után jutottunk el oda, hogy megvalósulhat Érd történetének legnagyobb infrastrukturális beruházása, amely komoly életminõségemelkedést jelenthet az itt élõk számára, és egyben jelentõsen megemeli az érdi ingatlanok értékét. A szervezést július 25-én zátrák le, addig az érintettek 71,19%-a írta alá a szándéknyilatkozatot. Legnagyobb százalékban Tisztviselõ- és Újtelep, valamint Érdliget lakosai léptek be, míg Parkváros és Postástelep lakosai éppen csak 66%-ban. A következõkben elõször meghatározták az érdekeltségi egységet. Eszerint a természetes személyek számára egy egység az ingatlannyilvántartásban önálló helyrajzi számon vagy külön tulajdoni lapon nyilvántartott lakáshasználat, lakóház vagy telek. Jogi személyiségek számára ez több egység is lehet, a vízfogyasztás arányában. Elfogadták azt, hogy a társulat legfõbb szerve a küldöttgyûlés legyen. A késõbbiekben negyvenhat fõs küldöttgyûlést választottak meg. Az alapszabály elfogadása után megtörtént a társulat megalakulása, amelyet nagy többséggel, néhány tartózkodással hagytak jóvá. Orlai Sándor Június végétõl nyári szabadságra ment a közgyûlés, ezzel gyakorlatilag a második évét zárta Érd 2006 októberében megválasztott vezetése. A T. Mészáros András polgármesterrel folytatott beszélgetés második részét közöljük arról, hogy mit sikerült tenni az elmúlt majdnem két évben. Döntöttek a társulat vezetõ tisztségviselõirõl is. Elnöknek Szabó Bélát, általános alelnöknek Tóth Tamást, alelnöknek Varju Tamást választották meg. A négy tagú ellenõrzõ bizottság elnöke Korondi János lett. A három órán át tartó közgyûlés során sok kérdést tettek fel a szervezõknek, de ezek során sajnos az is kiderült, hogy néhány olyan tag is volt, aki vagy örök ellenzékiként, vagy más okból kérdezett olyanokat, amelyek bármelyik elõzõ lakossági fórumon vagy valamelyik újságban megjelent tájékoztatóban már tisztázva lettek. Nem véletlenül fogalmazta meg többek gondolatát az a hölgy, aki idézte a közgyûlési meghívóval kapcsolatban hangoztatott elvárásokat, mármint hogy a küldöttek felkészülten vegyenek részt, mert az alapvetõ vitákat már többszörösen is lefolytatták. Többször szóba került a befizetendõ összeg, ismételten kétségbe vonták, hogy 96x2600 az nem 250 ezer, a bank hasznát emlegették stb. Harminchat milliárd forintos beruházásról van szó, és mint említettük, Érd legjelentõsebb beruházásáról. Lehetnek viták, ez természetes, de hála Istennek, ez a folyamat már visszafordíthatatlan. Lesz csatornánk. Teljesíteni fogjuk ígéreteinket 2. Érd forráshiányos település, mégis, nem csak egyszerûen üzemeltetni kell, hanem fejleszteni is. Mit tud tenni a városvezetés? Mivel saját erõbõl nem megy, pályázni kell. Már említettem a Gárdonyi Géza Általános Iskolát, a Vörösmarty Mihály Gimnáziumot. Benyújtottunk pályázatot a bölcsõdére. Nagyon remélem, hogy a 60 fõs bölcsõdébõl 100 fõset tudunk építeni, hiszen az ÁNTSZ tavaly is, mint az elõzõ 8 évben, csak ideiglenes mûködési engedélyt adott. Eddig senki nem nyúlt hozzá, úgyhogy elhatároztuk, hogy egyrészt bõvítjük a létszámot, másrészt olyan körülményeket teremtünk, ami méltó egy megyei jogú városhoz. A Szakorvosi Rendelõintézetre is benyújtottunk pályázatot ben adták át, és azóta sajnálatos módon nem nagyon nyúltak hozzá, az aktuális karbantartásokon kívül semmi nem történt. Most 1500 millió Ft-ra pályázunk, ami az önerõvel együtt majdnem kétmilliárdos fejlesztést tesz lehetõvé. Ebben az épületfejlesztés is benne van, nagy része a diagnosztikai eszközöknek és az orvosi mûszereknek a felújítása, és új szakterületek megjelenése. Jelenleg Érden 17 féle betegségtípust tudnak gyógyítani, minden mással be kell utazni Budapestre. Azt szeretnék, hogy ez bõvüljön 25-re. Olyan pályázatot sikerült létrehoznunk, amely fenntartható a késõbbiekben, és minõségi javulást fog okozni a szolgáltatásokban. Benyújtottunk egy pályázatot a városközpont fejlesztésére is, közel 1500 milliós értékben. Ez a városközpont teljes átrendezését tenné lehetõvé, egy sétálóutca kialakítását, a környék tisztántartását, zöldterületek kialakítását, és olyan fejlesztést az utakon, amely a közlekedést jóval egyszerûbbé tenné. Egy kisvárosias központi terület tudna létrejönni, ahol jól érezhetné magát a városlakó. Az utóbbi idõben a kultúra területén is mintha elkezdõdött volna valami... Különbözõ kulturális rendezvényeket kezdtünk el erõsíteni, szervezni. A magyar kultúra napja alkalmából létrehoztuk a Bella István-díjat, és úgy gondolom, hogy ez egy hagyományteremtõ lépés volt, és az arra szervezett rendezvény is nagyon látogatott volt. (Folytatás a 3. oldalon) Hitel Nem Széchenyi korszakos munkájáról lesz szó a következõkben, hanem a hitrõl, hitelrõl, hitelességrõl. Gazdag a mi nyelvünk, és egy szó töve sokmindent elárul a belõle képzett és továbbképzett szavakról, fogalmakról is. Mert a címben leírt hitel szó a hitbõl keletkezett, és azt feltételezi, hogy valamiben hiszünk, abban, hogy akinek hitele van, annak hite is. Persze lehet többféle hitelünk: pénzbeli a banknál, szóbeli egy üzletnél, erkölcsi egy ügyben. Vajon van-e hitele manapság a sajtónak? Van-e a politikának? Van-e, hogy aprópénzre váltsuk a nagy szavakat, az Érdi Lapnak? Természetes, hogy izgat ez a kérdés, mert egy újságot lehet sok pénzért és lehet meggyõzõdésbõl csinálni. (A kettõ együtt csak álom.) Vajon Gyurcsány õszödi beszéde (hazudtunk éjjel és hazudtunk nappal) hiteltelenné tette-e mindenki szemében a kormányt, és az utána következõ magyarázatok igazságbeszéd megbocsáthatóvá tették-e a hazugságokat? Ez alapkérdés, mert ennek folyományaként lehet és szabad hazudni vagy sem. Különösen fontos a hitelesség kérdése egy nem ellenzéki újság tekintetében. Roppant gyanús, ha valamit vagy valakit nem bírálunk állandóan és csípõbõl. Rögtön hitelünket veszítjük: biztosan lefizették az újságírót, a szerkesztõt. Két tûz közé kerülünk: egyrészt az olvasó elvárja a kritikát, de ugyanakkor elvárja választásának megerõsítését is, vagyis azt, hogy a szavazófülkében jól döntött, és azokra adta szavazatát, akik azóta jól, az elõzõknél sokkal jobban vezetik a várost. Ezt pedig az elért eredmények bizonyítják. Ezért folyamatosan be kell számolnunk az eredményekrõl, és ezt meg is tesszük. Ugyanakkor természetesen nem létezik hiba nélküli munka, és ha ennek szóvá tétele fáj is egyeseknek, mégis el kell mondanunk. Pontosan azért, hogy megmaradjon a hitel, az, amelyet ellenzékben szereztünk. Lehet persze a könnyebb ellenállás irányába menni, és csak a jóról írni, esetleg bulvárosodni, sekélyesedni, mindenáron szórakoztatni, mint néhány regionális laptársunk teszi, és az is lehet, hogy ez lenne a kifizetõdõbb. A pillanat csillagocskáiról adni hírt, szappanoperák hõseirõl, megasztárokról, tévésók mûsorvezetõcskéirõl pletykálni. Talán még a példányszámunk és hirdetõink hajlandósága is növekedne, de hová lenne a hit és a hitelesség? Lehet, hogy néhány barátunk is neheztel vagy neheztelni fog ránk, de az õ érdekük is az, hogy az Érdi Lap megõrizze az elkövetkezendõ évek során is hitelességét, mert csak úgy tudnak õk is hitelesen, hittel szólni az érdiekhez. Választóikhoz. ORLAI SÁNDOR Következõ számunk augusztus 14-én jelenik meg

2 2 Ki érti ezt? Támad a bulvár APest Megyei 7 Nap címû bulvárújságban Nagy László újságíró, érdi lakos már sokadszor támadja a csatornázást. Pár hónapja közölte T. Mészáros András polgármesterrel, hogy néhány milliócskáért a saját és a Pest Megyei 7 Nap városvezetés iránti jóindulatát biztosítani lehetne (vagyis megvásárolható), ezt késõbb úgy módosította, hogy hirdetésekre gondolt, majd úgy, hogy tréfált (jó vicc volt, muhaha!). Természetesen a polgármester ezt csípõbõl visszautasította, és egy sajtótájékoztatón beszámolt az esetrõl. Ezek után nem csoda, hogy Nagy László (érdi lakos) ott üti a várost, ahol éri. Most például Legyen átlátható a pénz útja! címmel fogalmazott egy feledhetõ opuszt, amelyben kinevezi Varga Illés Leventét szakértõnek csatornázási ügyben, és vele takarózva próbál összefüggéseibõl kiemelt idézetekkel bizonytalanságot kelteni a lakosokban. Le kell azt is szögezni, hogy Nagy László egyszerûen hazudik. Azt írja ugyanis, hogy Varga Illés Levente levelére a szervezõk nem válaszoltak, és Tóth Tamás válasza csak a korlátozott hozzáférésû Érdi Lapban jelent meg. Valóban csak ott, de miért? Azért, mert a Pest Megyei 7 Nap címû bulvár nem jelentette meg a hozzá is elküldött választ. Ilyen egyszerû valakinek rossz hírét kelteni: nem közöljük, aztán reklamálunk. Nagy László (érdi lakos, bulvárújságíró) azt kifogásolja, hogy a szervezõk a részletfizetést preferálják, nem az egyösszegût. Nézzük csak. Az egy lakosra jutó költség 250 ezer forint. Aki egyösszegben befizeti, pontosan annyit fizet, amennyi rá jut. Ebbõl miért kellene kedvezményt adni? A másik oldal: hála Istennek létezik egy olyan konstrukció, amelynél állami támogatással, részletekben kifizetve ugyanazt az összeget szurkolja le a befizetõ, és a többletköltséget a magyar állam vállalja magára. Ez szerencse, nem a város döntése. Miért kellene az állami hozzájárulást csökkenteni? Miért volna jobb, ha a részletekben fizetõ a végén nem 250 ezer forintot, hanem mondjuk 330 ezret fizetne? Nagy László (érdi, ófalusi lakos, bulvárújságíró) fordítva ül a lovon. Nagy László bulvárújságíró kifogásolja továbbá, hogy garanciaként a Magyar Köztársaság jogrendjét nevezi meg Tóth Tamás. Abban egyetérthetünk Nagy László bulvárújságíróval, hogy a Gyurcsány-kormány szava nem lenne valami hû de nagy garancia, de a jogrendre szerencsére nem õk, hanem az ügyészség és a bíróság ügyel, s a lopás, szélhámosság, különféle visszaélések büntetendõ cselekedetek. Az úttörõ becsületszó talán többet számítana Nagy László számára? A cikkecske végén még megenged magának egy sanda oldalvágást: Azért bízzunk benne! lesz majd mire válaszolni a társulatalakuló közgyûlésen. Feltéve persze, ha ott nem csak a kiválogatott küldöttek lesznek jelen... Kedves bulvárújságíró úr! Természetesen elmehetnek, és a kérdéseiket is feltehetik (azóta megtörtént), de szavazni csak a küldöttek szavazhatnak, mert bizony ez nem az SZDSZ küldöttgyûlése lesz. Mielõtt billentyûzetet ragadna, egy újságírónak hacsak nem bulvárba ír, mint Ön tisztában kellene lenni egyrészt a fogalmakkal, másrészt a tényekkel. De mivel Ön egy bulvárújságot tudósít, amelyben nem az igazság, hanem a szenzáció élvez elsõbbséget, nagyon nem lep meg a tényekhez való ilyetén hozzáállása. Gondolom, a késõbbiekben is lesz még egy-két rossz szava hozzánk. Arra azért roppant kíváncsi vagyok: Nagy László (bulvárújságíró, érdi lakos) belépett-e a csatornatársulásba? S eddig feketén szippantatott, vagy számlára? Vagy esetleg éjjel nyomatta ki az árokba? VITRIO L. A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19. KFT. Felelõs kiadó a kft. ügyvezetõje Felelõs szerkesztõ: ORLAI SÁNDOR Szerkesztõség: Érd, Alsó u. 8., Összefogás Székház Telefon: Honlap: ISSN Nyomdai elõállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomdaigazgató Hirdetésfelvétel: 06-20/ , Ügyfélszolgálati Irodája KATALIN ÜZLETHÁZ földszintjén, a Budai út 11. szám alatt Hirdetésfelvétel, apróhirdetések felvétele minden hétköznap: 9-12 és óra között. Telefon: 06-23/ , 06-20/ , 06-20/ A 2008-as év eddigi teljesítményét nézve egyértelmû, hogy egyre rosszabb az ország gazdasági helyzete, nõ a lemaradás és egyre többen élnek rosszul mondta el Tállai András országgyûlési képviselõ, a Fidesz gazdasági szakértõje sajtótájékoztatóján. A2008-as év gazdasági teljesítményét megítélve, mint hogyha egy trendváltozás lenne a gazdasági elemzõk részérõl: az eddigi pozitív megítélések negatívra váltottak mondta el Tállai András. Egyértelmû, hogy az a vélemény, hogy ban tovább romlik a Magyarország helyzete gazdaságpolitikánk folytán mutatott rá. Egyre nõ a lemaradásunk, az emberek egyre rosszabbul élnek, és egyre rosszabbak a kilátásaik is. Ma nagyon sok család a megszokott életszínvonalát csak hitelekbõl tudja finanszírozni, egyre több család adósodik el - tette hozzá. Kiemelte: egy év alatt 11 ezer fõvel nõtt az országban a munkanélküliek száma, az infláció mértékét a kormány nem tudta tartani, és jelentõsen magasabb a költségvetésben megtervezett összegnél, valamint látványos az építõipar mélyrepülése ra nem, vagy nehezen tartható lesz a 2 százalékos gazdasági növekedés is hangsúlyozta, rámutatva arra is, hogy elemzõk szerint Magyarország ebben a tekintetben 2009-ben is az Európai Unió sereghajtója lesz. Mint elmondta, a pénzügyi folyamatok sem alakulnak jól, hiszen az államadósság tovább nõ. Hiába a magas közterhek, adók és járulékok, a kormány nem tudta megállítani ezt a tendenciát sem tette hozzá. A kormány továbbra sem veszi tudomásul a magyar gazdaság valóságos helyzetét, nem veszi figyelembe a befektetõk, a vállalkozások, a gazdasági elemzõk véleményét szögezte le. A tervezési köriratról szólva kifejtette: az embernek olyan érzése van, ha ezt a köriratot elolvassa, mintha a Pénzügyminisztériumban nem olvasták volna a kormányprogramot, valamint nem tudnák, hogy Magyarországon kisebbségi kormányzás van, mert ez a körirat politikai szempontból ellentmondásokkal van tele, teljesen mást tartalmaz vagy éppen nem tartalmazza, mint amit a kormány eddig állított. Példaként kifejtette: Gyurcsány Ferenc azt állította, hogy a nehezén már túl vagyunk, és nem lesznek már megszorítások. Ehhez képest a tervezési köriratban egyetlen szó nincs arról, hogy közterhet kell csökkenteni. Felhívta a figyelmet arra az ellentmondásra is, amelyet a kormányfõ generál saját magával szemben. A miniszterelnök elõször azt mondta, hogy 200 milliárd a mozgástér az adócsökkentésre, majd utána azt mondta, hogy nincs rá mozgástér, most újabban pedig arról beszél, hogy milliárd forintos adócsökkentés is szóba kerülhet a es költségvetés kapcsán mondta el. Ha figyelembe vesszük azt, hogy egy zártkörû tanácskozáson maga Gyurcsány Ferenc kezdeményezte az adóemelést, innentõl kezdve az Hogyan és hol fogunk közlekedni Érden? Károly Róbert Helyi tömegközlekedési és közút-hálózati fejlesztési tervek ABatthyány Terv egyik fontos eleme a város közúthálózatának, csomópontjainak közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, a helyi tömegközlekedés feltételeinek javítása. A már ismert beruházások mellett (Kossuth Lajos u, Diósdi út, Bagoly utca, Felsõvölgyi út) az érdi önkormányzat pályázati pénzek illetve jelentõs helyi költségvetési forrás igénybevételével kívánja fejleszteni az úthálózatot (idén a Lõcsei- Szovátai-Sóskuti utakra, illetve a késõbbiekben Csaba-Ürmös utak terveznek pályázatot beadni a Közép- Magyarországi Régióhoz). A csomópontok közül idén a Bajcsy-Tárnoki keresztezõdés kerül sorra, illetve a NIF Rt-vel együttmûködve készítik elõ az M7-es lehajtónál a közlekedési helyzet javítását célzó beruházást. Az önkormányzat megbízásából a Budapesti Mûszaki Egyetem Közlekedésüzemi Tanszéke átfogó vizsgálatot végzett Érd város helyi tömegközlekedésének, közúthálózatának és közforgalmú közlekedési rendszerérõl. A tanulmányokat és a javaslataikat a város honlapján, a tették közzé abból a célból, hogy bárki megtekinthesse és véleményezhesse. Még a csatornázási program beindítása elõtt el kell készülni az útfejlesztési koncepciónak, amely hosszútávra szóló terv lesz, ezért várhatóan az elkészült elõkészítõ anyagok alapján a Közgyûlés illetve az illetékes bizottságok megtárgyalják és javaslatokat tesznek ennek kidolgozására. A koncepció része lesz a tervek szerint a fõ útvonalak kijelölése, a gyûjtõutak kiépítésének vizsgálata, valamint az ehhez kapcsolódó mellékutak forgalmi rendjének vizsgálata. A csatornázási program befejezése után készen kell állni a pontos ütemezésnek, hogy mikor, milyen minõségben lehet majd szilár5d burkolatú utakat építeni. A tervezés után még csak arra kell majd megtalálni a választ, hogy mindezeket milyen forrásból lehet megvalósítani. Ismert, hogy a csatornázási program Érdre esõ kb. 26 milliárdos összegébõl 20 milliárd Ft fölötti összeget lehet várhatóan elnyerni EU-s forrásból. Az útépítési programra elõzetesen becsült 25 milliárd Ft szükségletbõl optimális esetben a jelenlegi szabályok szerint maximum 0,5 (azaz nullaegészöt) milliárd Ft pályázati pénzt lehet elnyerni 2013-ig. Az élhetõ város elõfeltétele a normális infrastruktúra. Éppen ezért bízom benne, hogy közösen megtaláljuk majd a módját, hogy Érd minden területén épülhessenek utak, élhetõbbé váljon mindenki számára a város! augusztus 31-ig még lehet pályázni az önerõs útépítésre. Az önkormányzat által kiírt pályázaton a csatornázott utcák esetében 50% támogatás igényelhetõ. Részletek a város honlapján (http://www.erd.hu/ palyazat/ oneros_palyazat 2008.html). Bekerítik a Fundoklia-völgyet A ki mostanában felkeresi a Fundoklia-völgyet, az, ha sétálni, nézelõdni akar, kellemes meglepetésben részesül, ám ha sittel, szeméttel megrakva érkezik, már kevéssé örül. Ugyanis a Környezetvédõ Egyesület évek óta szorgalmazott javaslata beérett: hozzákezdtek a Fundokliavölgy bekerítéséhez, nagy, mozdíthatatlan kövekkel veszik körbe, hogy illetéktelenek ne tudjanak a jövõben sittet, hulladékot oda lerakni. A nehézséget az jelenti csak, hogy váltakoznak a magán tulajdonú és az önkormányzati telkek, ezért a bekerítés eléggé cikk-cakkos, de remélhetõleg meghozza a várt eredményt. Egyre rosszabb az ország gazdasági helyzete egész egy hiteltelen állítás fûzte hozzá. A kormánytagok munkáját értékelve elmondta: Veres János mindig mindent tagad. Bajnai Gordon olyan, mint egy álmodozó fiatalember, azt gondolja, hogy most kell majd itt egyezetni, a kormányzás harmadik évében, mintha nem érzékelné az ország valós helyzetét, és azt gondolná, hogy döntések helyett az egyeztetések, a kommunikáció fog segíteni. Gyurcsány Ferenc pedig ígérget - jelentette ki, megjegyezve: õ biztosan elnyeri azt a címet, hogy Magyarország legtöbbet ígérgetõ miniszterelnöke. Kérdezem én: hogy lesz ez a kormány hiteles, hogyha a kormány egyik tagja álmodozik, a másik tagja folyamatosan tagad, a harmadik tagja pedig folyamatosan ígérget? Ezért tart itt ez az ország fogalmazott. Javasolta Gyurcsány Ferencnek: gondolja át, hogy a kisebbségi kormányzás azon kívül, hogy arra alkalmas, hogy a saját hatalmát megtartsa, az országnak mibe fog kerülni. Mint Tállai András elmondta, ha Gyurcsány Ferenc igazi demokrata lenne, elõvenné az osztrák példát, ahol felbomlott a koalíció, és egy hét alatt kiírták az elõre hozott választásokat, vagy elõvenné a belga példát, ahol a miniszterelnök, azért, mert a reformjait a sajátjai nem tudták elfogadni, önként lemondott. Magyarország érdeke az, hogy tiszta helyzetet teremtsünk mielõbb, és az nem szólhat másról, mint arról, hogy elõre hozott választásokat kell tartani szögezte le végül. (Forrás: fidesz.hu)

3 3 Teljesíteni fogjuk ígéreteinket 2. (Folytatás az 1. oldalról) Jó visszhangja volt az elsõ érdi fesztiválnak is. Az érdi fiataloknak biztosítottuk, hogy ne kelljen beutazniuk Pestre, hanem itt helyben találjanak programot. A budapesti koncertárakhoz képest megfizethetõ ára volt a belépõnek, és élvonalbeli zenekarok léptek fel. Ami még hiányzik, de még az idén meg fogjuk valósítani: az ófalusi kulturális gyökerekre támaszkodva a Minaret fesztivál, hogy a magyar kultúra egy kicsivel jobban megismerhetõ legyen itt Érden. Mind a vendéglátóipari egységeknek, mind a kézmûvességnek szeretnénk teret adni. Minden évben megrendezzük az Érdi napokat, ami egy héttel rövidebb lesz, mint szokott általában, hogy egy kicsit sûrítsük az eseményeket, és ennek a fõ attrakciója a kilométeres utcabál, ahova kiváló fellépõket hívtunk. Említeném Rúzsa Magdit vagy Fábry Sándort, akik remélhetõleg színvonalas mûsort fognak adni. A múlt ciklus óta húzódik a Bem tér rendezése és az Interspár építése. Mi ezzel most a helyzet? Az Interspar tárgyalásai utolsó részénél vagyunk. Mi a magunk részérõl be is fejeztük, lényegében mindenben meg tudtunk egyezni. A Bem tér másik oldalára fejlesztési pályázatot írunk ki, amelyre megvannak az elképzelések az M7-en túli, a Sóskúti, Iparos úti terület kihasználására, megújulására. Az ott lévõ orvosi rendelõket, patikát, illetve ezeket a szolgáltatásokat a városnak kell biztosítani, ezt pedig megegyezéseink értelmében az Intersparral fogjuk megoldani. Vannak-e elõrébblátó terveik is? Igen, ilyen például a közösségi közlekedés, amihez az utakat fel kell újítanunk, de elõtte be kell fejeznünk a csatornázást. Az egyik következik a másikból. Nem azt mondjuk, hogy egyik pillanatról a másikra mindent megoldunk, de lépésrõl lépésre, jó irányba és elõre fogunk haladni. Tehát csatornázás, utak, és ha készen vannak az utak, tudjuk mondani, hogy kisebb buszok kellenek, minél olcsóbb legyen, hogy mindenki igénybe tudja venni, hogy ezeken a szûk utcákon elférjenek. Minden ilyen szép? Természetesen nem. Van egykét elmaradásunk is, amiben nem biztos, hogy csak mi vagyunk a hibásak, de hogy mi is hibásak vagyunk, az biztos. Ilyen az uszoda és sportcsarnok. Ezek olyan technikával készültek, hogy durván évi 600 millió Ft-ba került volna a városnak. Az látható, hogy nem volt és nem is lesz ennyi pénzünk egy uszoda mûködtetésére, fenntartására. Ez a kezdet kezdetétõl látható volt, ennek ellenére az elõzõ önkormányzat belekezdett. Az elmúlt közgyûlésen már ott volt a Unicredit bank képviselõje, aki elmondta, hogy õk látnak erre megoldást. Kiírnak egy pályázatot a sportcsarnokra és az uszodára egy üzemeltetõnek, a mellette lévõ 6 hektár területre, ami a mi tulajdonunk, pedig mi írjunk ki pályázatot, és közösen kell a két területet üzemeltetni. Ennek az üzemeltetõ számára az a haszna, hogy 50 éven keresztül mind a sportcsarnokot, mind az uszodát, mind a területet üzemelteti és közösen mûködteti, így a nagy költségek megoszlanak, és valószínûleg lehet az üzemeltetést piaci alapon is folytatni. Ez a terv. Közös hangra tudtunk hangolódni. Reméljük, hogy a két tulajdonos szeptemberben közösen ki tudja írni a pályázatot, és ezután a bank a használatbavételi engedélykérelmet beadja. Remélem, hogy 2009 közepére az érdi polgárok igénybe tudják venni ezeket a szolgáltatásokat. Tehát meg kell teremteni azt a konstrukciót, ami a 6 hektáron termelt nyereségbõl finanszírozza a sportcsarnok és uszoda mûködési költségeit, és még mindig marad valami. Mi évi 100 millió Ft-ot tudunk arra vonatkozóan vállalni, hogy az üzemeltetés terheibõl átvegyünk. A nõi kézilabdacsapat bejutott az NB I/B-be. Mik a város szándékai velük? Fontos, hogy milyen edzési és játéklehetõségeik vannak. Azért, hogy ezek teljesüljenek, a sportcsarnok megfelelõ lenne a nõi kézilabda meccsek minél színvonalasabb megrendezésére. A Batthyány Általános Iskolában, ahol eddig tartották az edzéseiket, szintén meg kell teremteni a lehetõséget, hogy le tudjanak ülni az emberek, és már szervezzük az ottani sportcsarnok teljes felújítását, hogy ez a jövõ év májusára elkészüljön. Az utánpótlás nõi csapat megnyerte az idei bajnokságot, nekik is fontos egy olyan perspektíva, hogy ha játszanak, és az elsõ helyrõl indulnak, akkor az NB I/B-ben is megfelelõ szinten tudjanak teljesíteni. Úgy tudom, elkészült a Gazdaságkutató Intézet Tanulmánya, Érd pénzügyei és lehetõségei címmel. Mit tartalmaz ez a tanulmány? Leírták azt, amit mi is megállapítottunk, hogy gazda nélkül volt a város az elmúlt 8-10 esztendõben. Még mindig keletkezik évente jó 1 milliárdos hiány. Ha nem tudjuk az intézményeinket normalizálni, akkor ez a hiány évrõl évre halmozódik. A normatíva alapján, amit az állam ad saját kénye-kedve szerint, nem lehet tervezni a mûködést, hiszen nem tudjuk, hogy mikor jön megint egy megszorító intézkedés, ami alapján megint hiányunk keletkezik. El kell gondolkodnunk a fejlesztési hitel lehetõségén. Ez egy járható út, nagy a kockázata, de ezt fel kell vállalni azért, hogy egy virágzó városban élhessünk. Erre megvannak az alapok, az emberek szándéka, akarata. Elhatároztuk, hogy minden lépést megteszünk, ami ebben elõrébb visz. A fejlesztés érdekében kötvénykibocsátásokat fogunk alkalmazni. Ha ezt nem tesszük, akkor Érd szép lassan egy alvó várossá alakul vissza. Van egy olyan elképzelésünk, aminek szintén megvannak az alapjai, hogy minél több munkahelyet hozzunk létre Érden. Befektetõi portfoliót állítottunk össze. Az érdi emberek Érden fognak dolgozni, és remélhetõleg itt is fogják elkölteni a pénzt, több lesz a helyi iparûzési adó, ami vissza fog térni helyi szolgáltatások fejlesztésébe. Ha az iskoláinkból kulturális analfabéták jönnek ki, akkor egy lefele menõ spirálba fogunk belemenni. Egyre kevesebb a szakképzett munkaerõ, a bérük, az infláció egyre nagyobb. Ha ezt a spirált meg tudjuk fordítani, és az iskoláinkból egy jó minõségû oktatás után jó tanuló gyerekek mennek a szakmunkásképzõbe, gimnáziumba, egyetemre, fõiskolára, akkor egy jó közösség jön létre, és szép lassan Érd egy valóban dinamikus, virágzó város lesz, amely fejlõdõ és fiatal. Érd az országban a fiatal városok között van, 36 év az átlagéletkor. Idén már több volt a születések, mint az elhalálozások száma, a beköltözöttektõl függetlenül. Összegezve: úgy érzi, teljesülni fognak az ígéretek? Az elmúlt másfél esztendõben, október 1-jétõl július 1- jéig nagyon sok mindent végre tudtunk hajtani a terveinkbõl, és nagyon sok minden elkezdõdött. Úgy érzem, a négy év alatt meg fognak valósulni, és remélem, hogy abban a helyzetben leszünk, hogy újabb ígéreteket tudjunk tenni. Köszönöm a beszélgetést! A jámborság zsákutcái A konzul és kora Amikor Caligula császár konzullá nevezte ki kedvenc lovát, a mûvészet zabbá változott, s a virágok meg a költõk sorra bevonultak az abrakos tarisznyába. Ezidõtájt még sok egyéb közhasznú intézkedés történt a birodalomban. Vihar Béla Egy normálisan mûködõ társadalomban, országban a dolgok egy része sorra félre szokott sikerülni, amit aztán az egészségesen mûködõ organizmus természetének megfelelõen ki szoktak javítani. A hibáknak következményei vannak, az arra alkalmatlan embereket elmozdítják döntéshozói posztjukról, a csalárd, bûnt elkövetõ vezetõket az igazságszolgáltatás elé állítják, és el kell számolniuk tetteikrõl. A normálisan mûködõ társadalom úgy mûködik, mint egy különleges élõlény, mindig az optimális megoldásokat keresi, jól mûködõ immunrendszere van a külsõ támadások elhárítására és mûködik az a speciális belsõ védelmi rendszere is, amelyik a belülrõl jövõ rákos daganatok kivédésére szolgál. A magyar társadalom ma attól sokkal nagyobb veszedelemben van, mint arra a külsõ jegyekbõl a panaszáradatokat hallva még csak gondolni is merhetünk. Ezeknek a bajoknak az eredõje nem napjainkban gyökerezik, sok évszázada kezdõdött a hanyatlás, ami mára hipersebességre gyorsulva, a haldoklás állapotába ért. Az elmúlt évszázadok lassú szellemi eróziója az utóbbi ötven esztendõben olyan posványos rothadássá erõsödött, amelyik miatt kialakult az akut életveszély. A történelmünk utolsó pár esztendeje olyan volt nemzetünknek, mint amikor egy tüdõgyulladásos ember még vérmérgezést is kap. Kétségtelen tény, ezt a vérmérgezést mi magunk szereztük magunknak, senki nem kényszerítette ránk a dolgot. Mentség ugyan nem nagyon van, de magyarázat annál inkább arra a botor társadalmi döntésre, melynek során több évtizednyi elnyomattatásunk végrehajtó kollaboránsai, erkölcsi, szellemi, fizikai megnyomorítóink lettek megbízva és ráadásul általunk, önként dalolva, hogy vezessék országunkat, nemzetünk létérõl döntsenek. A hatalom birtokában, nem adhatván mást csak, mi lényegük, oda vezették a magyar nemzetet, ahol most tartunk. Nem lehet õket még csak gonoszsággal sem vádolni. Nem hiszem, hogy igazak a különbözõ összeesküvés-elméletek, hogy itt a háttérben valamilyen titkos társaság mûködik, amelyiknek elhatározott célja valamilyen speciális genocídium. Nem gondolom, hogy bármilyen gonosz szándékú csoportok arra szövetkeztek, hogy néhány évtizeden belül a magyarság létszámát, itt a csonka országban hatmillió fõre csökkentsék. (Ami nem azt jelenti, hogy nem fog megtörténni magától.) Ez az okoskodás olyan, mint amikor gonoszságot feltételezünk mondjuk a farkasról, vagy a tigrisrõl, vagy éppen a hiénáról. Ezek az állatok a maguk társadalmában nagyon intelligensek, magas szintû társadalmi életet élnek, egymást védik, kölykeiket gyengéden nevelik, érdekeiket magas szinten érvényre szokták juttatni. Ha ezek a jelek arra késztetik a növényevõk társaságát, hogy a ragadozók közül válasszák meg a törvényhozóikat, vezetõiket, ne csodálkozzanak, hogy az ünnepi lakomák fõ fogása nem egy bála széna, hanem egy adag marhabélszín lesz. Ameddig a magyar társadalom, a választásra jogosult magyar emberek közössége nem képes megkülönböztetni a nemzeti erõket az internacionalisták mai utódaitól, addig Magyarországnak nem lesz nemzeti kormánya, legfeljebb magyarul beszélõ minisztertanácsa, akik neveltetésüknél, érdekeiknél fogva egyszerûen nem képesek a nemzet érdekeit mindenek fölé helyezve mûködni. Az ilyen országban nincs nemzeti egészségügy. Az ilyen országban nem jelenik meg a nemzeti agrárpolitika minden eszközzel való képviselete, védelme, és a kereskedõk lába kapcájává züllesztik a mezõgazdasági termelõket. Aminek aztán az lesz ill. lett a következménye, hogy Európa egyik legjobb mezõgazdasági adottságú országában, az illetõ kereskedõk sûrû hálózatú szupermarketjeiben feletetik a jámbor benszülöttekkel a világ élelmiszeripari szemetét, pusztán arra alapozva, hogy a silány hulladékok mindig olcsóbbak a rendes élelemnél. Az ilyen országban nincsenek nemzeti stratégiák mentén kialakított programok, a pillanatnyi fiskális szempontok döntenek el mindent. Felborul az értékrend, a deviancia ugyanazokat a jogokat követelheti magának, mint az évszázadok óta kipróbált és bevált írott és íratlan törvények által meghatározott életvitel. Az ilyen országban azonban a legelemibb anyagi dolgok is értéküket vesztik, elvész az állam koordináló szerepe azokon a területeken is, amelyeken a társadalmi szerzõdés alapján az állampolgárok szolgálatában elemi kötelességei lennének. Óriási mértékben pusztul az állam gazdálkodására bízott vagyon, tolvajok hordják szét a MÁV szárnyvonalairól az ebek harmincadjára ott hagyott vasúti síneket, berendezéseket. Az állam sem a vagyontárgyakat nem hajlandó megvédeni, sem a tolvajokat nem akarja törvényekkel megrendszabályozni. Mindezeknek tetejébe még pofátlanul azt is igyekszik elhitetni az emberekkel, hogy ez nagyjából természetes is, mert az állam természeténél fogva rossz gazda. Erre hivatkozva aztán, amit csak lehet elkótyavetyél, egyre zsugorítja az állam felügyeletére bízott nemzeti vagyont, és a kótyavetye nyertesei hogy-hogynem sorra azok a személyek, szervezetek, befektetõk, akik ennek a kártékony államnak és a politikai szédelgõknek a támogatói. Az ilyen országban egy pár napos esõzés óriási károkkal fenyegeti azokat a falvakat, amelyek köré már több éve meg kellett volna építeni azokat a gátakat, amelyikre rég kidolgozott tervek, programok vannak. A magyarok mindenek felett jámbor, béketûrõ emberek, ami kétség nem férhet hozzá igen szép erény. Egy bizonyos határig! Jó lenne elgondolkodni azon, hogy ez a jámborság mikor is fog egy másik állapotba átcsúszni, amit leginkább bárgyúság korának fognak majd nevezni? Hacsak fel nem ébredünk, és az asztalra csapva el nem zavarjuk a bitang tolvajokat és kiszolgálóikat. KOPOR TIHAMÉR

4 4 Toszkána Fotókiállítás nyílt a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban. Adorján József, a Duna Fotókör vezetõje gyûjtötte össze a verõfényes Toszkánában készült fotóit. Megelevenednek Firenze mûemlékei, találkozunk lakóival és a turistákkal, barangolhatunk gyönyörû kisvárosokban, a csodálatos toszkán vidéken, és Pisa építészeti csodáit is láthatjuk. A kiállítás szeptember közepéig tekinthetõ meg. Sörösdobozokat gyûjtünk! Az érdi Környezetvédõ Egyesület szeptember én megrendezi II. Megújuló energia-napok rendezvényét, amelyen többek között részt vesznek az érdi Sörkollektor építõk is. Kérjük gyûjtsék nekünk a fém sörös, illetve üdítõs dobozokat, ebbõl ugyanis napkollektort fogunk építeni, amit majd tombolán meg lehet nyerni. Amennyiben nagyobb mennyiség összegyûlt, szeptember elején elmegyünk érte, kérjük hívják a es számot. MUSTRA FELHÍVÁS ASzepes Gyula Mûvelõdési Központ érdi fiatal alkotók jelentkezését várja, akik hivatásból vagy hobbiból festenek, rajzolnak, fotóznak és alkotásaikkal szívesen résztvennének, bemutatkoznának egy közös kiállításon. A jelentkezés feltételei: éves kor, maximum két lehetõség szerint keretezett festmény, grafika, fotó, illetve kizárólag falra kihelyezhetõ alkotás. A mûvek beadásának ideje: szeptember 1-jén és 2-án (hétfõ, kedd) 8-18 óráig a mûvelõdési központban Lukács Orsolyánál. A beérkezett alkotásokat szakmai zsûri értékeli és az általuk javasolt munkákból a Parkvárosi Közösségi Ház kiállítótermében rendezünk kiállítást. Megnyitó: szeptember 24. szerda 18 óra. A kiállítás október 22-ig, hétköznap óráig tekinthetõ meg. Kérjük, hogy akit érdekel feltétlenül jelezze részvételi szándékát az címen július 30-ig. Stencinger Norbert Sorozatot közlünk, melyben bemutatjuk azoknak az alakulatoknak a történetét, melyekben az érdi fiatalok harcoltak az elsõ világháborúban. Az elmúlt alkalommal arról olvashattak, miként álltak helyt a székesfehérvári 17-es honvédek a második Isonzói csatában 1915 nyarán. A következõkben is súlyos harcokról lesz szó, amelyet harmadik isonzói csata néven emleget a hadtörténelem. örömmel konstatáltam, hogy a vitéz 17. ezred, bevált parancsnoka alatt mint mindig, ugy ez alkalommal is feladatának megfelelt - írta József fõherceg a VII. hadtest parancsnoka az 1915 õszén lezajlott harcokról. De amíg a saját kezûleg írt harci jelentése elkészült a 3. isonzói csatáról, sok minden történt a 17 es honvédekkel a lövészárkok poklában. A július végi napokra így emlékezik az ezredkönyv: az egy napi megszakítással csaknem három hétig tartó küzdelem teljesen kimerítette megmaradt töredék is ezredünket. Veszteségeink igen nagyok. Az 1200 puskából mindössze 301 maradt. [ ] A kötelékek állományviszonyok rendezése, századok kiegészítése képezi a legsürgõsebb teendõket. Sietni kell, mert már meg is jött az értesítés, hogy újból elõre kell menni. Újra kezdeni azt, aminek azt hittük sohasem lesz vége. A végletekig elgyötört honvédekre nem sok pihenõ várt. Az ellenség folyamatos támadásai mellett meg kellett küzdeniük az egyre embertelenebbé váló körülményekkel. A szokatlan forróság mellett az egyre inkább elviselhetetlenné vált vízhiánnyal. Ami kevés eljutott az elsõ vonal árkaiba harcolókhoz, elõtte felforralták a gyorsan terjedõ járványok, elsõsorban a kolera miatt. Az ezred orvosának nagyon jó eredményeket sikerült elérni e téren és így csak kis létszámú megbetegedés történt. Nagyon nagy problémát jelentett az elesett hõsi halottak végsõ nyugalomra helyezése, amely a tiszteletadás mellett egészségügyi célokat is szolgált. Ugyanis az elviselhetetlen érzést, amit a nagy hõségben temetetlenül maradt, oszlásnak indult hullák szaga okozott a legénység egyre nehezebben viselte. Honvédeink egy részének e szokatlan Õrizzék e sorok minden elesett hõs emlékét VIII. körülmények között az idegrendszere nem megfelelõen mûködött, nehézséget okozott az étkezés és folyamatos hányinger gyötörte õket. Éppen ezért égetõen szükséges volt a végsõ tiszteletadás rendezésének kérdése: sziklák, kövek közé temetni nem lehetett; minden erre rendelkezésre álló erõt igénybe vett a saját halottaink hátrahozása és azoknak a mögöttes községek vagy arcvonal mögötti dolinákba való eltemetése. Ezt nem minden esetben tudták megoldani. Elõfordult ugyanis, hogy olyan szerencsétlen helyen volt az elesett honvéd földi maradványa, ahonnan a kirendelt katonák nem tudták biztonságosan elszállítani, így ekkor meszet öntöttek rá fertõtlenítésül, a járványok megelõzésére. Gyakran elõfordult, hogy magyar honvédek gondoskodtak az elesett olasz katonákról is: az ellenséges hulláktól úgy kellett állásainkat megszabadítani, hogy azokat ott, ahol a hegyoldal az ellenség felé meredeken lejtett, minél távolabb tölünk valósággal legurították embereink emlékezik a túlélõ. Az embertelen körülmények között folyamatos volt a harcok során szétlõtt állások javítása, lövészárkok mélyítése melyet fõleg éjjel végeztek. Ekkor még nem álltak gépek az utászok rendelkezésére, ezért minden munkát kézi erõvel végeztek, ami a sziklás talajon rendkívül fárasztó és lassú volt Emellett rendkívül veszélyes feladat volt, mivel az olaszok amint érzékelték, hogy mivel fogalakoztak a magyar honvédek, azonnal elkezdték az adott állásszakaszt lõni ágyúikkal, aknavetõikkel augusztus 25-én meglátogatta az ezredet József fõherceg és hitvese, Auguszta fõhercegnõ további kitartásra buzdítva a katonákat személyes jelenlétükkel. Ez idõben egyes árokszakaszokra kiterjedõ helyi vállalkozásokon kívül nem volt nagyobb támadás állásaink ellen. Nem úgy október közepén, amikor is 16-án az ezred honvédei az elsõ vonalakba tértek vissza hadosztálytartalékból a Monte San Michéle védelmére. Ekkor a magyar állások folyamatos tüzérségi támadás alatt álltak, mely egy nagyobb hadmûveletet készített elõ. egész éjjel tart a tüzérségi tûz, amelyhez rendkívül hatásosan csatlakozik az eddig alig ismert bombavetõk tüze. Az emberderék vastagságú és hosszuságú szárnyas bombák irtózatos reccsenéssel csapodnak be állásainkba; erõs robbanásuk hatása lépésen belül mindent elsöpör, a fedezékeket összedönti. De talán még ennél is nagyobb az erkölcsi hatása. A pergõtüzet nyugodtan kitartó emberek idegzete is felmondja a szolgálatot az egymás után csapódó bombák reccsenésére. Nappal látni lehet, amint magasból sípolva hullanak alá emlékezik a szörnyû pillanatokra az ezred emlékkönyvének szerzõje. A jellegzetes hang, a katonákat egy, a békeidõben kedves háziállatra emlékeztette, ezért macskának nevezték el az égbõl hulló veszedelmet, amely hatalmas pusztítást okozott. Külön figyelõket állítottak, akik riasztották a honvédeket támadás esetén, így õk igyekeztek védett helyre vagy a hátrébb lévõ állásokba menekülni a közelgõ veszedelem elõl. A veszteségek nagyon nagyok voltak, ezért az ezred II. és III. zászlóalját tartalékba vezényelték. Az I. zászlóalj állásait olyan mértékben támadták az olaszok, hogy az õ kivonásukról szó sem lehetett, így rövid idõre a budapesti 1-es gyalogezred parancsnokságának vezénylete alá kerültek. A másik két alakulat katonái sem élvezhették sokáig tartalékban eltöltött nyugodt pillanataikat, hiszen az október 21-én meginduló talián támadás miatt visszarendelték õket az elsõ vonalakba, ahol öldöklõ küzdelem zajlott a Monte San Michele délnyugati kúpjának birtoklásáért. A fergeteges küzdelemre így emlékezett Rónay László: Az olaszok betörtek a szárnyakon, teljesen körülfogtak bennünket. Bátor helytállással még visszavertük az elsõ rohamukat, de aztán megtörtünk.. Az elveszített állások visszafoglalására azonnal kiadták a parancsot és minden mozgósítható egységet ide vezényeltek. Ébner Béla fõhadnagy vezetésével három szakasz sikerrel megtámadta az I. zászlóalj jobb szárnyát támadó olaszokat, és sikerült 250 foglyot ejteniük. Az elfogott talián tisztek elmondták, hogy számukra becsületbeli ügy a fennsík mielõbbi elfoglalása, ezért további támadások várhatók. Másnap, október 22-én, folytatódott az elkeseredett küzdelem, melyben a 17-es bakák reggel 6 órakor támadásba lendültek. Az elõrenyomulást azonban a súlyos veszteségek miatt le kellett állítani. De elkeseredetten harcolt a szemben álló fél is és szokatlan lépésre szánta el magát: mialatt a tüzérségük lõtte a magyar állásokat, gyalogsági rohamot vezényeltek kitéve katonáikat saját becsapódó lövedékeiknek, amelyek hatalmas veszteséget okoztak soraikban. Áldozatuk sajnos nem volt hiába való, így a helyzet kritikussá vált az újabb és újabb olasz támadások következtében. A változó eredményû harcokban végül 5 óra 30 perckor visszavonták az ellenséges védelmi vonalakig elõretörõ honvédeket, mivel bekerítés fenyegette õket. A hõsi halottak és sebesültek nagy számára jellemzõ, hogy küldöncökbõl, telefonistákból, tisztiszolgákból állítanak össze új rajokat az ellenség visszaszorítására. Kétségbeejtõ helyzetben érkezett a nagyváradi 4. gyalogezred segítsége, melynek hála az ezred maradék részét vissza tudták vonni tartalékba. A veszteségek pótolhatatlanok voltak, a megmaradt legénységbõl mindössze három századot tudtak kialakítani és rövid, egy napos, pihenõ után ismét bevetették õket a november elsõ napjaiig tartó küzdelemben. A hatalmas emberáldozatot követelõ harmadik isonzói csatában az ezred hõsies harcaival méltán rászolgált a Nagy Pál tábornok által leírt sorokra: Legyen közmondássá az utódok ajkán: sziklaszilárd, tántorítatlan, soha nem csüggedõ, mint egy 17- es!... Tisztelt Hirdetõink és Olvasóink! Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy csak az Ügyfélszolgálaton keresztül személyesen, vagy telefonon/faxon: 06/ , mobilon: 06-20/ , en: 06-20/ (Szatmári Mónika) (Szerkesztõség) melyet a fenti cím alatt megtalálnak, vagy munkatársunkon keresztül, aki minden esetben ügyfeleinknek bemutatja megbízói levelét. Így rendelje meg tõlünk hirdetését, segítve Lapunk tisztaságának megõrzését illetéktelen elemektõl. A Kiadó

5 5 Tóth Tamás Érd és térsége fejlõdére van ítélve. Az ítélet megfellebbezhetetlen. Érd városnak fejlõdnie kell, és fejlõdni fog! Gondoljuk csak el! Megépült egy szép új Dunahíd Dunaújvárosnál. Befejezéshez közeledik egy szép új híd Megyernél. A hidakhoz autópályák, autóutak épülnek. Sok minden épül, ha lassabban is, mint szeretnénk, ha drágábban is, mint feltétlenül szükséges volna. Mindezen problémák mellett ami megépül, kétségtelen, hasznos és szép. Ha megépül az M6-os autópálya M0-ás autóutat Érdtetõvel összekötõ szakasza, akkor egy gyors és zavartalan forgalom biztosítva van Dunaújvárosig a hídon keresztül a Duna-Tisza közére, és az épülõ új szakaszon Szekszárd-Pécs irányába délnek. Az M0-ás autóút tovább épülõ délkeleti szakasza megnyitja a közlekedés lehetõségét a megyeri hídon keresztül a Szentendrei út felé, és az M3-as autópálya is gyorsan elérhetõ, a kisebb utakról nem beszélve. Mindannyian büszkék lehetünk a szép új hidakra, amelyeket pénzünkért mindannyiunknak építették magyar mérnökök és munkások! Az utak, a hidak, a megújult vasút nem beszélve nagy folyónkról, a Dunáról Érd város és térségének fejlõdését nagy mértékben elõsegíti, hiszen Érdnek különlegesen elõnyös helyzete a földrajzi elhelyezkedésébõl adódik. Az autópályák, országos és európai vasútvonalak, és a Duna is európai közlekedést tesz lehetõvé. Fejlõdünk? Fejlõdünk Ezeket a közlekedési lehetõségeket Érd- és az egész ország javára egy okos fejlesztési politikával lehet gyümölcsözõvé tenni. Ha nagyobb arányban terelhetõ a teherforgalom a Dunára, az autópályákról a vasútra, akkor ez nemcsak egészségesebb lakókörnyezetet, életteret tesz lehetõvé, de mindemellett a szállítási költségek nagyarányú csökkentése újabb pénzforrás hazánk és térségünk fejlesztésére. Természetesen mindezeket a fejlesztéseket helyi erõbõl-, de még országos erõbõl sem tudjuk biztosítani. Ezen forrásokhoz feltétlenül szükség van az Európai Unió közremûködésére. Azért nem mondom, hogy támogatására, mert az Európai Unió keretén belül a tagállamok - így hazánk is - hozzájárulnak a felosztható alap bõvüléséhez, így a közös alapból történõ visszaosztás nem támogatás, hanem szolidaritás alapú elosztása a közösbõl. Ez persze saját véleményem, nem kívánom senkire rátukmálni! De térjünk vissza a lényeghez! A város fejlõdésének egyik alapvetõ fontosságú tényezõje a város kapcsolata távolabbi településekkel. Ez biztosítható autópályákon, autóutakon, vasúton, és folyami közlekedéssel. További fontos, alapvetõ követelmény, hogy a város szennyvíz összegyûjtését, a szennyvíz kezelését, valamint a csapadékvíz összegyûjtését - és ezáltal a város megkímélését a csapadékvíz okozta károktól és kellemetlenségektõl- megoldjuk. A megoldás közel van. Örömmel mondhatjuk, hogy Érd város polgárai, vállalkozói tudják, értik, hogy tenniük kell magukért és környezetükért! Több mint 12 ezer porta kötelezte el magát a csatornázás mellett! Ez igazolja, hogy városunk polgárai öntudatos emberek, akik ha tudják, hogy mi és miért jó, akkor abban közremûködnek. Köszönet érte! Nézzük, milyen elõnyöket jelent Érd számára az, ha megoldódik a szennyvíz és csapadékvíz elvezetése, kezelése! A megtisztított szennyvíz és az összegyûjtött csapadékvíz növeli a talaj vízháztartásának egészségügyi és termelési biztonságát, azaz az egészségügyi biztonság mellett elõsegíti a mezõgazdasági termelés bõvülését. Arról már nem is beszélek, hogy az érdiek számára a szennyvízcsatorna és a csapadékvízelvezetés megépítése személyes anyagi elõnnyel is jár. Érd város fejlõdik. Egymással összefüggésben vannak az országos és a kistérségi tervek, az eredmények, a sikerek, mert az életben nincsenek szigetek. Együtt kell fejlõdni kisebb és nagyobb térségnek! A fejlõdés csak így tartható fenn, és csak ily módon biztosítható, hogy unokáinknak továbbadjuk azt, amit nagyszüleinktõl kaptunk! Lebegjenek szemünk elõtt a költõ szavai: Hass, alkoss, gyarapíts s a haza fényre derül! Tar Mihály Antunovits Laci Junior Európa Bajnoki V. helyezett, melylyel legeredményesebb magyar a kötöttfogásúak között. Július án Kassán a Steel Arénában megrendezésre kerülõ Junior Európa Bajnokságon 32 ország versenyzõi kezdték meg a küzdelmeket, közöttük 74 kg-ban az Érdi Spartacus versenyzõje Antunovits Laci is. Laci a norvég Nilsennel kezdett, kicsit ránk is ijesztett a második menetben, ugyanis a norvég egy Birkózás Közlemény pillanatnyi kihagyás után 5-0-s vezetést szerzett, de Laci óriási bravúrt végrehajtva az utolsó pillanatban 6-5-re megfordította az eredményt. Második fordulóban a késõbbi Európa Bajnok azeri Huseynov Rafig következett, akitõl Laci egyetlen ponttal kapott ki három menetben. Vigaszágon a horvát Dok Mariót verte magabiztosan két menetben. A bronzéremért az igen erõs grúz Kakhabrishvilivel kellet megküzdenie, akinek egy jól befogott pörgetését Laci nem tudta kivédeni, s így a kötöttfogásúak között legjobb magyarként az V. helyet szerezte meg. Gratulálunk! A2007/2008. tanév végén megkezdõdött a Gárdonyi Géza Általános Iskola átépítése, és ehhez kapcsolódóan egy új tanuszoda építése. A nyári szünetben az iskola diákjai a parkvárosi Napközis táborba jelentkezhettek a többi iskola diákjaival együtt, s részt vehetnek a tábor változatos programjaiban. A tanév jegyzõi engedélyre szeptember 15-én kezdõdik ebben az iskolában. A tanév rendjérõl augusztusban dönt az iskola vezetõsége a kivitelezési terv függvényében. Errõl a szülõket és a diákokat a 2008/2009. tanév megkezdése elõtt tájékoztatjuk. A Szociális Gondozó Központ pályázatot hirdet 1 fõ házi szociális gondozó munkakör betöltésére. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõs határozott ig átszervezéssel összefüggõ feladat ellátására. A munkavégzés helye: Idõseket Ellátó Központ Érd Topoly u. 2. Illetmény: évi XXXIII. törvény alapján Pályázati feltétel: középfokú szakképesítés, szociális gondozó és ápoló, házi szociális gondozó, általános ápoló és gondozó, felnõtt szakápoló szakképesítések Egyéb elvárás: erkölcsi bizonyítvány Pályázat benyújtása: augusztus 10-ig, önéletrajz és képzettséget igazoló iratok fénymásolatával Grátzer Mihályné intézményvezetõnél Munkakör betölthetõ: augusztus 13-tól Felvilágosítást nyújt: Grátzer Mihályné tel: , * * * Az Érdi Széchenyi István Általános Iskola a következõ munkakörökre keresi a jelentkezõket: Munkakör: gazdasági vezetõ Alkalmazási feltétel: felsõfokú számviteli végzettség (fõiskola, egyetem, mérlegképes) A munka jellege: két önkormányzati intézmény könyvelése, gazdálkodás szervezése, munkaügy intézése Bérezés: a KJT alapján Állás elfoglalása: július- augusztus Jelentkezés: Július 29-ig Elbírálás: augusztus 2. Munkakör: gazdasági ügyintézõ Alkalmazási feltétel: középfokú közgazdasági, számviteli végzettség A munka jellege: két önkormányzati intézmény könyvelése, gazdálkodási ügyintézése, munkaügy intézése Bérezés: a KJT alapján Állás elfoglalása: július-augusztus Jelentkezés: Július 29-ig Elbírálás: augusztus 2. Széchenyi István Általános Iskola 2030 Érd, Diósdi út VIRÁGOS ÉRD MOZGALOM felhívása Hagyományunknak megfelelõen az Összefogás Egyesület és a Városszépítõ és Honismereti Egyesület idén is meghirdeti a VIRÁGOS ÉRD mozgalmat. Jelentkezni lehet: telefonon és faxon. Tel/fax: ; tel.: ; írásban: Összefogás Egyesület Érd Alsó u. 8. Az eddigi résztvevõknek nem kell külön jelentkezni, Õket a szervezõ bizottság automatikusan felkeresi. Városunk idén is benevezett a VIRÁGOS MAGYARORSZÁG mozgalomba. Ennek az országos versenynek célja, a közterületek, utcák, parkok, épületek intézmények, mûemlékek virágosítása, a turisztikai kulturális emlékek megõrzése. Ebben a munkában részt vesz Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata is. Kérjük Önöket, hogy szûkebb környezetük, utcájuk rendbetételével, virágosításával járuljanak hozzá a mozgalom sikeréhez. Tegyük szebbé, élhetõbbé lakóhelyünket! CÉL : VIRÁGOS KERTVÁROS ÉRD Várjuk jelentkezésüket! A Szociális Gondozó Központ pályázatot hirdet 1 fõ szociális munkatárs munkakör betöltésére. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõs határozatlan A munkavégzés helye: Érd Fehérvári u. 89. Férfi Átmeneti Szálló Illetmény: évi XXXIII. törvény alapján Pályázati feltétel: középfokú iskolai végzettség, szociális asszisztens, mentálhigiénés aszszisztens Egyéb elvárás: erkölcsi bizonyítvány Pályázat benyújtása: augusztus 10-ig, önéletrajz és képzettséget igazoló iratok fénymásolatával Grátzer Mihályné intézményvezetõnél Munkakör betölthetõ: augusztus 13-tól Felvilágosítást nyújt: Grátzer Mihályné tel: , Kedves szülõk! Megnyílt a Három Pillangó Óvoda! Szeretettel várjuk a 2,5-7 éves gyerekeket családias hangulatú óvodánkban! Bõvebb információ: mobil: (20) , 2030 Érd, Vereckei u. 134.

6 6 Nyolc óra egy emberélet Közel 25 ezer ember hal meg Magyarországon évente hirtelen szívmegállásban, noha egy nyolc órás elsõsegélynyújtó képzéssel el lehet sajátítani a komplex újraélesztéshez szükséges ismereteket, mely jelentõsen csökkentené ezt a számot. Jelenleg Budapesten az elmúlt öt évet figyelembe véve a Magyar Vöröskereszt adatai alapján 250-en rendelkeznek ilyen típusú ismeretekkel. A megrendítõen magas hirtelen szívmegállás miatti halálozási szám okán a Magyar Vöröskereszt fontosnak tartja, hogy felhívja a figyelmet az elsõsegélynyújtás ismeretének szerepére mondta Kardos István, a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezetének igazgatóhelyettese. A halálozási arány csökkentésére speciális elsõsegélynyújtó tanfolyamokat indítottunk, ahol megtanulható az újraélesztés technikája, illetve elkezdünk egy olyan programot is, amelynek célja, hogy félautomata defibrillátorokat helyezhessünk ki forgalmas csomópontokhoz. Hazánkban évente ezer ember hal meg hirtelen szívmegállásban, ez naponta átlagosan embert jelent. A betegek százaléka nyilvános helyen lesz rosszul, túlélési esélyeik ez esetben nem túl kecsegtetõk, hiszen újraélesztésükre az elsõ tíz percben van a legnagyobb esély. A hirtelen szívhalál hátterében az esetek többségében (70%) a kamrai ritmuszavar, az ún. kamrafibrilláció áll. Az újraélesztés sikerét a gyors felismerés, hamar megkezdett újraélesztés, illetve a minél gyorsabban rendelkezésre álló defibrillátor készülék jelenti. Ugyanis a leggyakoribb keringés-megállási forma, a kamrafibrilláció néhány percen belül leadott elektromos ütéssel megállítható. Ezért tartjuk fontosnak, hogy felhívjuk a figyelmét mindenkinek arra, hogy nagyon sok múlik rajtunk, hogy életben tartsunk valakit a mentõk kiérkezéséig tette hozzá Kardos István. Jelenleg Budapesten az elmúlt öt évben a Magyar Vöröskereszt által szervezett tanfolyamokon alig 250 fõ végezte el azt a csupán nyolc órás tanfolyamot, amely biztos ismereteket nyújthat az újraélesztéshez. Ez az arány, ha a fõvárosban élõk számát nézzük igen csekélynek mondható. Az elsõsegélynyújtás célja az, hogy az orvos kiérkezéséig a helyszínen lévõ személy a beteget életben tartsa, stabilizálja állapotát, enyhítse fájdalmát. A Magyar Vöröskereszt most július végén is induló tanfolyamain megtanulhatják az érdeklõdõk, mit kell tenni hirtelen rosszullét, szívmegállás esetén, vagy elsajátíthatják a komplex újraélesztés technikáját nyilatkozta Kardos István. A Magyar Vöröskereszt az elsõsegélynyújtó ismeretek népszerûsítésén túl megkezdte a félautomata defibrillátorokat és azok használatát is közelebb vinni az emberekhez, így indít egy programot, amelynek célja, hogy kihelyezzenek defibrillátorokat a leginkább forgalmas tereken, közösségi helyeken. A félautomata defibrillátor készülék jelenleg szinte csak a szakellátás eszköztárában van jelen, pedig használatát elsajátítani nagyon egyszerû feladat. A készülék nagy segítséget tud nyújtani abban, hogy megfelelõ képzettséggel rendelkezõ elsõsegélynyújtó nyilvános helyen életben tudjon valakit tartani, állapotát stabilizálja a mentõk vagy az orvos kiérkezéséig mondta Kardos István. További információ: Kiss Gyöngyvér Prominart Kommunikáció Telefon: A hirdetés felmutatója 5% kedvezményt kap árainkból. Votin József: Egy érdlakó feljegyzései 405. A napokban láttam egy dokumentum filmet Berda Józsefrõl. Ismerem a költõ nevét, de valahogy mint ember nem vonzott. Valószínûleg az utcán is elmentünk volna egymás mellett, mint ahogy itt és más városokban, a fõvárosban meg fõleg, emberek százaival kerül karnyújtásnyi közelségbe az ember, és mégis eltelhet egy egész nap is úgy, hogy senkivel nem találkoztam. A bõszárú rövidnadrágban, viharkabátban és kalapban szembejövõ költõ mellett ugyanúgy elmentem volna, mint sok hasonló, elhanyagolt kinézetû járókelõ mellett. Jani a kocsmából, Berdát, az újpesti, egykori 473-as talponálló hajdani törzsvendégét, régi ismerõsét, úgy jellemezte a filmben, hogy enni, inni jól tudott, csavarogni meg csak ahogy kell. Egyébként ez a film, annak ellenére, hogy nem tért el szokásos emlékezõs mûsoroktól, vagyis leginkább ült valaki és belebeszélt a kamerába, vagy felolvasott egy könyvbõl vagy egy cetlirõl néhány sort, a közbevágott helyszínekkel, a költõrõl készült jelenetekkel és fõleg az emlékezõk változatos és élvezetesen elõadott kis történeteivel a képernyõ elõtt tartott. Jól válogatták meg a szereplõket. Sosem gondoltam volna, hogy Szõnyi János és Berda József nem csak ismerõsök, hanem lényegében barátságban voltak. Annyira különbözõ személyiségû alkotóknak képzelem õket. Vagy van egy valamilyen közös nevezõ az alkotó emberek között, akkor is, ha a kifejezés, a közlés másmás dimenziójában nyilvánulnak meg? (Természetesen nem a manapság kreatívnak nevezett kóklerek és egyéb kontárok napról napra bõvülõ seregére gondolok.) És az elõzõekben említett különbözõ személyiség kifejezésben most nem volt részemrõl semmilyen erkölcsi állásfoglalás, még csak burkoltan sem. Egyrészt, mert sem a költõt, sem a költészetét nem ismerem eléggé, másrészt idõvel észre kellett vennem, hogy az erkölcsi érték és a mûvészi kvalitás elég sokszor jó messzire kerül egymástól. (Ha csak a kedvenceimet veszem sorra Rimbaud-tól Ady-ig.) Arra sem szoktam különösebben odafigyelni, ha bizonyos dolgok váratlan és esetenként feltûnõ egyidejûséggel következnek be. Rémlik ugyan valami a Jung-féle szinkronicitásból és nem tiltakozom a megérzések ellen sem, hiszen jómagam is többször tapasztalhattam a létezését amikor elég érzékeny voltam (majdnem annyira, mint egy nõs). (Még egy zárójel: a biztonság kedvéért levettem a polcról a Pszichológia atlaszt és nem találtam benne a szinkronicitás, sem az egyidejûség címszót. A lapzárta szorít, különben is vasárnap van és így nem tudok most utána járni, hogy tisztázzam, legalább magam számára, a fogalmat. Az a reményem marad, hogy lényegében jól emlékszem arra, amit gimnazista koromban apám mesélt Adlerrõl és Jungról. Egyébként mostanában, szeptemberi születésnapja közeledvén, egyre többször jut szembe õ. Nem hiszem, hogy engem valaha is annyira fog hiányolni valaki holtom után, mint amennyire sajgón hiányzik nekem néhanap a vele való értelmes beszélgetés.) Maga az egyidejûség meg nem úgy került szóba, mint a csizma az asztalra, ugyanis aznap találkoztam a busznál Urbán Lászlóval, akirõl ugyanúgy nem tudok egy sor lényeges dolgot, mint ahogy az ember a sok tízezer Érden lakó közül azokat sem ismeri igazán, akikkel hetente találkozik és esetleg néhány szót vált. Aznap azonban arról kérdezgettem, mit csinál, mennyit dolgozik naponta a hivatalos elfoglaltsága mellett a saját kedvtelésével, mert ösztönzõen hatnak rám, kedvelem a szorgalmas embereket. Vele szemben adósságom is van: szemrehányóan néz rám a könyvespolcról az általa kiadott Nadányi Zoltán összegyûjtött versei duci kötete, amelyet kedves dedikálásával kaptam tõle (ugyancsak a buszmegállóban, mivel a kvaterkázó közéletre alkalmas kávéház, sõt még kocsmahivatal sincs errefelé közel s távol). A minimum egy könyvismertetés lett volna. Majd egyszer, nyugalmasabb idõkben. Aznap a Berda-filmrõl mesélt, amelynek szakértõje volt. Este meg a tévében láttam. Mármint a filmet. De errõl már írtam az imént. Pályázati felhívás AVármegye Közalapítvány (Budapest, 1052 Budapest, Városház u. 7.) pályázatot ír ki a Duna-part kulturális, irodalmi és társadalmi évnegyedéves folyóirat kiadására. Pályázhatnak: érdi székhelyû kiadói tevékenységet folytató jogi személyek. A kiadó feladata a Duna-part kiadása (szerkesztõség mûködtetése, a lap nyomdai kivitelezése, országos terjesztése). A lap B/5-ös formátumban, 6 nyomdai ív terjedelemben, negyedévente kerül kiadásra. Példányszámának meghatározása a közalapítvány kuratóriuma és a kiadó megállapodása alapján történik. A kiadáshoz elnyerhetõ évi támogatás összege bruttó 4,5 millió forint. Pályázati határidõ: augusztus 12. A pályázatokat a Vármegye Közalapítvány levelezési címére - Kéri Mihály titkár, 2030 Érd, Folyondár u várjuk. VÁRMEGYE KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA 406. Nem akartam, ma egyáltalán nem akartam politikával foglalkozni. Kerek egy hétig nem voltam itthon, nem láttam tévét, nem olvastam újságot, nem hallgattam rádiót. Ami ugyan nem teljesen igaz, mert a tolnai dombok között fekvõ alkotótáborban a szekszárdi rádió (az egyik szekszárdi?) úgy ahogy hallható volt. Csak hallgatni nem volt érdemes. A másod-, vagy ki tudja hányadvonalbeli szórakoztató zene közben itt-ott pár perces reklámban kiskutya ajánlotta nagykutyának az Opel és Chevrolet autókat, vauvau, a megye minden szakszervízébõl. És a többi reklám ugyanígy, ezen a színvonalon, illetve akármilyen színvonal alatt. Mint egy kukirádióból. Egyszer véletlenül bejött a Magyar Rádió rövidhíre: elfogták Radován Karadzsicot. Tizenhárom év után. Esete jellemzõ korunkra. A modern, sõt, posztmodern, a tudásalapú, multikultúrális, neoliberális és még ki tudja miféle, amúgy az Univerzummal asztrológusokkal, boszikon és táltosokon keresztül közvetített energiákkal érintkezõ, istentelen világra. Karadzsic részese (parancsnoka) volt többek között 8 ezer ember, egy boszniai város teljes férfilakosságának, civileknek, gyerektõl a vénemberig minden férfi legyilkolásának. Túltett a csecsemõgyilkos Heródesen. Korunk (szerb) hõse. Aki a szerb fõvárosban mint közkedvelt gyógyító természetgyógyászként mûködött. Évek óta. Mindegy, hogy álnéven. Lényegtelen, hogy hosszú hajjal, nagy szakállal. Hogy valamikor széplelkû költõ volt vérengzõ fenevaddá vált. Korunk hõse. Lehet, hogy ez már az Apokalipszis kora. Amikor a köztünk élõ Fenevad lett a gyógyító. Uram, irgalmazz! 407. Nem tudom szó nélkül hagyni a következõket sem.. Kamasz koromban olvastam Az érvényesülés iskoláját, de úgy látszik, nem fogadtam meg eléggé a tanácsait. Azóta újra kiadták. És mások, nyilván elég sokan megfogadták, sõt, kibõvítették az érvényesülés módszereit. És hatékonyan alkalmazták/alkalmazzák, Érden is. Kis füzetkét találtam a levelesládámban a múltkoriban. Harmat Béla: Bíró András és a Baumgarten-díj. Ennyi a címe. Egy másik, ugyancsak szorgalmas ember mûve. Érdekelt a dolog, lévén mind õ, a vitairataira és minden egyéb írására közismerten alaposan, már-már aggályos részletességgel, filosz gondossággal felkészült könyvtáros, mind pedig a városban (látszólag) megérdemelten megbecsült, sõt, egyesek szerint túlbecsült címszemély miatt. Az egyszerûség kedvéért alább idézek itt egy-két sort. Írásom célja nem Bíró András lejáratása, de leleplezése volt. Azzal a kutatási céllal készült, amely pontosít lexikonokat (s más általam is hivatkozott mûvek mellett akár forrásmunka is lehet), mert minden kételyt eloszlat Bíró András és a Baumgarten-díj kapcsolatának homályáról. Fontos rámutatnunk minderre, mert Érd város kiemeltem megbecsült polgára, díszpolgára, aki a maga teremtette díjmítosszal nem csak erkölcsi elismerésekben, de érdemtelenül anyagi javakban is részesült. Bíró András önzetlenül soha semmit nem tett Érden. Írásaiért honoráriumot kapott, megdolgozott érte. A közéletben ünnepi beszéd elmondásáért honoráriumot kért és kapott! Negyedszázad alatt olyan kép alakult ki róla, hogy mások elõtt akár példa is lehet. Javítom magam, s mondom: példa lehetett volna, de méltatlanná vált. Õ a mi nagy mesemondónk. Nem Jókaira, Benedek Elekre gondolok, hanem arra a hõsre, akinek históriáját Garay János írta meg. Éppen ezért megjegyezni kívánom, hogy az érintett, Bíró Andrástól átvett adatok hitelességéért felelõsséget vállalni nem tudok. Ha ennek az írásnak, mindössze annyi az eredménye, hogy Bíró András tõlem tudta meg, hogy nem Baumgartner-díjas, már megérte! Legyen tiszta mindkettõnk lelkiismerete. ( old.) Mit lehet ehhez hozzátennünk?! Kisvárosi társadalom, kisvárosi értékrend, nálunk ilyen (is) a helyi érték. És nem csak a mûvészetekben. A tiszta lelkiismeret pedig kegyes óhaj, aminek teljesüléséhez lelkiismeret is kell. ÉFOÉSZ Érdi Támogató Szolgálata a fogyatékossággal élõ lakosságért Az ÉFOÉSZ segít a fogyatékos embereknek. Támogató szolgálatot mûködtet, tanácsokat ad, szakembert küld a fogyatékos ember családjához. A szolgáltatás ingyenes. A kísérés is ingyenes. Hívják az ÉFOÉSZ-t! Cím: 2030 Érd, Áfonya u. 14. Telefon: 06-23/ (9 és 15 óra között)

7 7 DR. FORGÓ EDINA pszichológus adjunktus MANÓFALVA magánóvodája 1,5-6 éves gyermekeket felveszünk, szeptemberben nyitunk! gmail.com Tel.: 06-20/ Érd-Parkváros, Zengõ u. 52. VÁR EGY JÓ CSAPAT! Az ÉTV-ÉRDI VSE NÕI KÉZILABDA SZAKOSZTÁLYA szeretettel várja utánpótlás csapataiba a kézilabda iránt érdeklõdõ lányokat. Jelentkezés és érdeklõdés: születésûek Balogh Tünde, és idõsebb születésûek: Havril Károly, LEGYÉL TE IS EGY JÓ CSAPAT TAGJA!!! Felhívás Az érdi birkózók szeptember 20-án 35 éves évfordulós találkozót szerveznek, egész napos programmal és bállal. Várom minden volt birkózó jelentkezését a szervezés érdekében július 15-ig a 20/ telefonszámon. TAR MIHÁLY (23) , (20) RENDELÉSI IDÕ Hétköznap: 9 19 Szombat: 9 12 Vasárnap: MÛTÉTI IDÕ Ha baj van, már nem kell Budapestre mennie! Kedvence gyógykezelésére létrehoztunk egy magas színvonalú állatgyógyászati centrumot, amely az ambuláns, a mûtéti és a kórházi ellátás területén egyedülálló Érden. Légkondicionált környezetben, hidegvíz automatával és televízióval fölszerelt váróban fogadjuk Önt és kedvencét. SZOLGÁLTATÁSAINK: védõoltások ivartalanítás sebészeti és szülészeti ellátás csontsebészet csípõízületi szûrés laborvizsgálatok ultrahangos fogkõeltávolítás A LEGKORSZERÛBB MÛSZEREKKEL DOLGOZUNK: ultrahang röntgen számítógépes EKG altatógépek AMIBEN EGYEDÜLÁLLÓAK VAGYUNK: A kórházi betegelhelyezés és az intenzív õrzés biztosítása. Szeretettel várja Önt és kedvencét az Érdi Állatkórház minden munkatársa. Nézzen be hozzánk!

8 8 Aki az Érdi Lap ezen példányát bemutatja, az 5% kedvezményt kap a fürdõbelépõ árából! Sebészeti magánrendelés DR. ÚJHELYI ISTVÁN sebész szakorvos Rendelési idõ: hétfõ, csütörtök: óráig. Érd, Technikus u. 43. Bejelentkezés telefonon: Sebészeti konzultációk Mûtétek: bõrelváltozások eltávolítása, benõtt köröm végleges ellátása Lábszárfekélyek kezelése Egyéb sebészeti ellátások POLISZTIROLLAP AKCIÓ! 4 cm-es 540 Ft/nm 5cm-es 650 Ft/nm 8 cm-es 1100 Ft/nm 10 cm-es 1300 Ft/nm ÜVEGSZÖVETHÁLÓ 145 g 100 Ft/nm 2mm-es MÛGYANTÁS VÖDRÖS SZÍNES VAKOLAT 500 Ft/nm NAGY SZÍNVÁLASZTÉKKAL! Áraink az ÁFÁT tartalmazzák KÜL- ÉS BELTÉRI FESTÉKEK FORGALMAZÁSA GABO-THERM KFT. ÉRD BAJCSY-ZSILINSZKI NYITVA: H-P:8-16-ig SZ: 8-12-ig Tel.: MÛSZAKI VIZSGABÁZIS PARKVÁROSBAN MOTORKERÉKPÁROK SZEMÉLYGÉPKOCSIK TEHERGÉPKOCSIK 12 T-ig UTÁNFUTÓK és PÓTKOCSIK 10 T-ig MÛSZAKI VIZSGÁZTATÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT (ZÖLDKÁRTYA) EREDETISÉG VIZSGÁLAT AUTÓJAVÍTÁS ARAL és MOTOREX KENÕANYAGOK HALMAI és SZÉKELY JÁRMÛ KFT Érd Burkoló u 21. Tel./Fax.: Új és használt számítógépek és laptopok kedvezõ áron! Új PC-k összeállítása az Ön igényei szerint, rövid határidõvel Régi gépének bõvítése, garanciával Használt márkás gépek (IBM, Dell, Compaq) forgalmazása, garanciával Új és használt laptopok forgalmazása Laptopok javítása (Portocom, Gericom, IBM, HP) 17 év szerviztapasztalattal Számítógépek javítása, operációs rendszerek telepítése, vírusirtás, adatmentés Internet (ADSL) beállítása, hálózatok kialakítása, konfigurálása Rendszerfelügyelet, átalánydíjas karbantartás Igény esetén kiszállással, hétvégén is Tapasztalatunk, tudásunk garancia az Ön problémájának megoldására! Telefon/Fax: 06-23/ Mobil: 06-70/ Honlap:

9 9 APRÓHIRDETÉSEK FELADÁSA AZ BA: ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, Érd, Budai 11. Tel./Fax: 06-23/ , 06-20/ , SZATMÁRI MÓNIKA: 06-20/ GYÉMÁNT INGATLAN, Érd, Balatoni út 66., Casino Üzletház, tel.: 06-23/ SZOLGÁLTATÁS Új tetõk készítését, régi tetõk átrakását, tetõterek belsõ szigetelését, gipszkartonozást, lambériázást, festés-mázolást vállalok. Tel.: Masszázs Érden elfogadható áron! Relaxáló-, talp-, arc-, zsírégetõ- és fogyasztó masszázsra várom vendégeimet kellemes környezetben. Bejelentkezés: Pszichológus tanácsadás. Egyéni élethelyzetek, átmeneti nehézségek, stressz, pszichoszomatikus betegségek kezelése. Autogén tréning pedagógus és vezetõi szupervízió. Érd, Bajcsy-Zs. u. 73. Tel.: Kertépítést, kertfenntartást, fûnyírást, növényültetést, átültetést, öntözõrendszer telepítést és egyéb kerti munkákat vállalok társasházaknak és közületeknek is. Izsold Gyõzõ, tel.: Redõny, reluxa, szunyogháló rendszerek beszerelése, javítása garanciával. Egy darabért is kimegyünk! Hétvégén is! Tel.: , Ne csak a hitele, a megtakarítása is legyen svájci frankban! Mindkettõben segítek! Tel.: Árnyékolástechnika! Fali és lábonálló napellenzõk, egyedi árnyékolók, alu- mûanyag- és faredõnyök, alu- és mûanyag-nyílászárók, szúnyoghálók, harmonika ajtók, rolók, szalagfüggöny készítése, javítása. Szakál László , , Televízió LCD Plazma, TFT Monitor, Kamera, Hi-Fi, házimozi, mikrosütõ gyorsszervíz , hétvégén is hívható. Klímaszerelés, javítás, karbantartás (kisebb munkák is) Érden lakatos munkák és polikarbonát fedések. Érdeklõdni: Fémszerkezetek ill. gépek bontása magyar vállalkozás. Érdeklõdni: Tetõkészítés, felújítás, átrakás, palatetõ felújítás bontás nélkül is. Faház és kerítésépítést épületbontásokat legjobb áron vállalok , Ha kisebb építõipari munkára van szüksége, hívjon bizalommal. Festés-mázolás, kõmûves és homlokzat szigetelése stb Masszást vállalok. Közérzetjavító, talp, alakformálást. Telefon: Kõmûves munkálatokat, kerítést, színezést, térburkolat készítést azonnali kezdéssel korrekt áron vállalok. Tel.: Hûtõgép javítás garanciával az ön otthonában hétvégén is, nyugdíjasoknak kedvezmény, klímaszerelés, javítás 06-20/ , 06-20/ Építészmérnök vállalja családi házak és melléképületek átalakítását, bõvítését, tetõtér beépítést is / , 06-20/ Gépi vakolást, kõmûves munkát, családi házak építését, burkolást, hõszigetelést vállalunk reális áron, garanciával Családi házak építését, tetõkészítését, fedését, régi tetõk átrakását, falazást, vakolást, külsõ-belsõ szigetelését, színezést, tetõterek ajtó-ablak elhelyezéseit, gipszkartonozást, lambériázást, szobafestést, mázolást, tapétázást, burkoló munkát vállalok , Kullancsirtás, növényvédelem. Kaszálás, bozótirtás, kertépítés. Csákvári István kertész / Ács-tetõfedõ-bádogos lapostetõ szigetelés, épület festés (faszerkezet) is,munkát vállalok garanciával ELEKTROMOS BOYLEREK VÍZKÕMENTESÍTÉSE, JA- VÍTÁSA, KARBANTARTÁSA HÉT VÉGÉN ÉS ÜNNEPNAP- OKON IS. Tel: 06/ ; 06/ Vállalkozások teljes körû könyvelése, adótanácsadás, bevallások elkészítése. 06/ , 06/ , 06-23/ VILLANYSZERELÉS! Boylerek vízkõtelenítése, mérõhelyek szerelése, stb Érintésvédelmi, Tûzvédelmi, Villámvédelmi EPH, stb.. felülvizsgálata , , Hûtõgépek, mosógépek, mosogatógépek, mikrosütõk, villanyboylerek, hõtárolós kályhák, gázkészülékek javítása garanciával , , Csókás vízvezeték szerelõ. Szerelések, javítások. Dugulás elhárítás falbontás nélkül R-600-as géppel Fûnyírás, kaszálás, favágás, kertrendezés , Dugulás elhárítás garanciával! Mosogatók, padlóösszefolyók, csatornák tisztítása. Nyugdíjas kedvezménnyel minden nap. tel: , Egy igazi stresszoldó masszázs! MA-URI masszázs! Másfél óra Ft, Érden a Szovátai u. 62-ben, az Ezer-sziget szépségszalonban. Bejelentkezés és ÁLLÁS Fer & Erika Bt. Renault szervizbe 1 fõ szerelõt felvesz. Fekete Ferenc autószerelõ mester, tel.: Kertészeti munkára keresek férfiakat Ausztriában Grazban szállás lehetõséggel Euro kereseti lehetõséggel. Minimális német nyelvtudás elõny. Tel.: (németül), (magyarul). 50 éves múlttal rendelkezõ multinacionális cég SOS munkatársakat keres nem bolti kereskedelmi területre, megkülönböztetett jövedelemért. Részletes tájékoztatásért jelentkezzen SMS-ben a Áruszállításra tehergépkocsi-vezetõt keresünk. Tel.: Felépítmény-gyártásban jártas szakembereket, lakatosokat keresünk érdi munkahelyre. Információ: 06-30/ Diplomásokat keresünk szellemi munkára. Azonnali munkakezdés. Érd- és környékiek elõnyben. Tel.: Kiváló érdi építõipari beruházó cég keres kis csapatába szorgalmas, korrekt segédmunkást azonnali kezdéssel. Tel.: Zöldség-gyümölcsösbe áru ki-berakodó fiatalt felveszek. Érdiek elõnyben Tapasztalt autófényezõt keresünk érdi mûhelybe, akár azonnali kezdéssel. Jelentkezni telefonon: Mosogatónõt felveszünk a BRANCO STEAK HOUSEba. Tel.:06-20/ Érd, Balatoni út 13. Eljött a váltás ideje! Nemzetközi Pénzügyi Zrt. felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ, MOBIL BANKÁR. Elvárásaink: Felsõfokú végzettség v. OKJ vizsga. Elõny, de nem elvárás: Pénzügyi területen végzett gyakorlat. Jelentkezés: Tel.: Tárnoki sörözõbe pultos lányokat keresünk / Vállalkozó keres azonnali kezdéssel érdi munkahelyre szakmunkás kõmûveseket (napidíj ig), betanított ácssegédeket (napidíj ig). Italozók kíméljenek FODRÁSZ váltótársat keresek Érd-parkvárosban a fõúton. Tel.: Biatorbágyi könyvelõ iroda 8 órás munkakörbe könyvelõt keres. Érdrõl az átjárás megoldott. Kezdõk jelentkezését is várjuk. Önéletrajzot a várjuk. MUNKÁT VÁLLAL Érd területén takarítást vállalok. Tel.: Fiatalos, 60 éves értelmiségi hölgy angol nyelvtudással, jogosítvánnyal háztartásvezetést vállal ottlakással. Tel.: Megbízható erdélyi lány takarítást vállal. Tisztán és igényesen takarít. Tel.: Idõsgondozást, ápolást vállal friss nyugdíjas ápolónõ heti 2-3 alkalommal. Esetleg váltásban vagy éjszakára kevés házimunkával (kórházi gyakorlattal). Tel.: , Ruhajavítás, átalakítás, zipzárcsere, ágynemûvarrás, aljaszegés, függönyvarrás, nadrágfelhajtás gyorsan, pontosan. Tel.: Középkorú hölgy takarítást, vasalást vállal. Esetleg masszõri végzettségemmel elhelyezkednék ELADÓ INGATLAN Eladó a Szajkó utcában 90 m 2 -es családi ház dupla garázzsal, melléképületekkel nagy telken. Irányára: 21 M Ft. Tel.: Ercsiben teljes körûen felújított 55 m 2 -es családi ház eladó 7,9 M Ft-ért. Tel.: Keresek eladó családi házat 20 M Ft-ig. Tel.: Tárnokon az Õsz utcában 180 m 2 -es, 1 éves, full-extrás családi ház 35 M Ft-ért eladó! Tel.: Tárnokon a Béla utcában 200-as telken 2 szintes családi ház + komfortos téglaház szépen ápolt kertben eladó. Tel.: Érdi lakótelepen II. emeleti, felújított 57 m 2 -es összkomfortos lakás eladó. Tel.: Igalon üdülõövezetben 400 n-öles telek amelybõl 200 n-öl szõlõ eladó. Víz, villany van, részben be van kerítve. Tel.: Érd központjában bevezetett kávézó-sörözõ tulajdonjoga teljes berendezéssel és árukészlettel eladó Dombóváron 2 szobás házrész eladó kis kerttel. Irányár: Ft. Tel: (Érdeklõdni: ) Sürgõsen eladó! Érdligeten 6-os út mellett, kiváló közlekedési lehetõséggel, zöldövezetben, osztatlan közös tulajdonú telek, szoba, konyha, fürdõszoba, kamra és melléképület továbbépítési bõvítési engedéllyel. Csatorna az udvarban. Az utcáról víz, gáz, telefon, kábeltévé bevihetõ! Érdeklõdni a telefonszámon lehet. Érd központjában 100 m 2 alapterületû családi ház, 200 négyszögöl összközmûvesített telken eladó / Diósdon 60 m 2 -es lakás eladó. Telefonszám: 06-20/ Eladó egy 140 m 2 -es 5 szobás ház 2 fürdõszoba, 3 wc, szuterén, pince, garázs szerelõaknával, kerti pavilon, melléképületek, gyümölcsfák, szõlõs, a telek 1200 nm2. Összközmûves! I.Á.: 35 millió Ft / , 06-30/ Ercsi cukorgyári lakótelepen 4 lakásos társasházban 40 m 2 -es összkomfortos lakás 2250 m2-es közös telken, (akár berendezéssel együtt) eladó. Csend, madárfütty, gesztenyesor. Ár.:5,9 millió Ft / , 06-30/ KIADÓ INGATLAN Érden családi háznál, különbejáratú lakás, szoba, konyha, fürdõ, WC berendezve, gyermektelen pár vagy egyedülálló részére kiadó. Tel.: összkomfortos, nagy szoba egyenként kiadó hölgyek részére. Szobánként Ft + rezsi. Tel.: Érd központjában 2 szobás felújított III. emeleti lakás kiadó Ft/hó. Tel.: , Bútorozott szoba kiadó fürdõszoba, konyha használattal. Nemdohányzó nõ (1 fõ) részére Ft + rezsi. Tel.: , Érden, nagyon jó helyen 40 m 2 -es 1 szoba összkomfortos kis ház kiadó fiatal párnak vagy 2-3 személynek. Érdeklõdni: Kiadó 3 szobás ház, egy szoba összkomfortos lakás, utcára nyíló 5x5-ös helyiség, és egy volt asztalosmûhely Érd központjában borozó kiadó! Családi ház kiadó. 2 szoba, nappali, padlófûtés hosszútávra bérelhetõ. Két felnõtt 1-2 gyerekkel Ft + rezsi. Kaució szükséges. Tel.: Érd-parkvárosban 53 m 2, tetõteres lakás egy fõ részére Ft-ért kiadó Érden kiadó komfortos lakás külön mérõórákkal, gépkocsibeállási lehetõséggel.06-20/ ,06-23/ OKTATÁS, TANFOLYAM Türelmes, fiatal egyetemista lányt keresek középiskolás történelem pótvizsga felkészítésre heti 2-3 alkalomra. Érd.: Hagyományos és eredményes módszerrel tanít angolul Érd Parkvárosban magántanár Németoktatás egész nyáron is. Vizsgafelkészítés intenzív módszerrel. Táborprogram általános iskolásoknak Érden. Információ: 06-30/ RÉGISÉGET VÁSÁROLOK! Antik bútorokat, festményeket, porcelánokat, bronz- és réztárgyakat, karzseb- és díszórákat, régi kitüntetéseket, bizsut, ezüstöt, régi és ha sznált könyveket , DEUTSCHE KINDERSTUBE. Német óvodacsoportunk felvételt hirdet. Napi program teljesen német nyelven. Színvonalas környezet, képességfejlesztõ komplex osztrák óvoda tematika. Tájékoztatás: 06-30/ Táncoktatás baráti társaságok, kis csoportok részére vidám hangulatban Érd központjában rugalmas idõbeosztással. Érdeklõdni és bejelentkezni: 06-20/ számon! Tehetségkutató 7 napos intenzív táncoktatás, napi 2 óra tánc különféle táncstílusokból, vidám légkörben, végén szakmai értékelés minden korosztály részére. Tedd próbára önmagad! Kezdés augusztus 4 hétfõ! Inf.: 06-20/ számon. EGYÉB Betonkeverõ, elektromos szekrény, guruló állvány, zsaluzó deszka, fa állványlétra, pulcfa, palló, gyorsdaraboló, betonvibrátor, vizes kõvágó gép, rotációs kapa, kerti grillezõ és 80 m 2 homlokzati burkoló tégla eladó. Tel.: Életmódváltás Klub nyílik július 30-án Érd, Enikõ út 2/Bben. Mindenkit szeretettel várunk Érdrõl és környékérõl. Programunk: Ingyenes vérnyomás, és cukormérés, testzsírszázalék-mérés, fogyás-hízás, tanácsadás. Bejelentkezés: számon. Nyitva tartás: minden második hét páratlan szerdáján óráig. Divatárusok, magánszemélyek figyelem! Nõi kétrészes kosztümök as méretig nagyon olcsón, anyagárban eladók. Érdeklõdni: Kedves Kutyatulajdonosok figyelem! Várom szeretettel azon gazdik jelentkezését, akik szívesen adnák kutyusukat modellkedéshez. Teljes kozmetikai kezelés biztosítása (csak fürdetési ár térítése ellenében). Uszkár, spániel, havanese, bolognese, terrier, snauzeer kutyusok jelentkezését várom. Tel.: Hastánc Érden! Sem korod, sem alkatod nem akadály! Az órák hétfõn, szerdán, szombaton vannak egész nap. Érdeklõdni lehet: Holland bútor (minõségi tölgybútorok). Új! Bútorbizományi. Megkezdtük egyéb bútorok bizományos vétel-eladását. Érd, Diósdi út 35. Tel.: Suzuki motoros 500 cm 3 -es Trabant kombi eladó, cserélhetõ. Ár: 50 eft. Tel.: Ipari, 3 szálas Singer interlock eladó. Tel.: Olasz extra használtruha Tini-Nõi érkezett. Akció: Gyerek, póló, short = 100/db. Válogatási lehetõséggel! Kereskedõket is kiszolgálunk. Tel.: Cím: Érd, Hivatalnok u 12/A NYEREMÉNY AKCIÓ FÕDÍJ: LCD TELEVÍZIÓ II. hûtõgép III. mosógép IV. 5 db kerékpár V. 20 db 5000 forintos vásárlási utalvány Sorsolás: szeptember forint feletti zárt cipõ vásárlásakor 1 pár zokni ajándék forint vásárlás estén 500 forint kedvezmény. NYÁRI AKCIÓ! 30% 60%-ig Nõi, Férfi póló Hálóing Nõi,férfi farmer Szabadidõ nadrág Melltartó Szandál, Papucs Gyerek titokzokni 3 pár Gyermek szabadidõ Felnõtt szabadidõ Nõi halásznadrág Nõi és gyermek pólók Zokni 100 ft.- Nyári ruha Férfi ujjatlan póló Férfi rövidnadrág Nyári ruha akció: cipõ, szandál 40-60% kedvezményig! Július 1-jétõl szeptember 15-ig ÉRDEN A RITMUS ÁRUHÁZ EMELETÉN A KÍNAI ÁRUHÁZBAN 2030 Érd Diósdi út Nyitva tartás: H-P.: , Sz.:

10 10 BEÉPÍTETT BÚTOROK KÉSZÍTÉSE Ádám Ferenc bútorasztalos 06/ , 06/ Ha HITELre van szüksége! Ha ALACSONYABB TÖRLESZTÕRÉSZLETet akar! Ha HAMARABB le akarja tudni az adósságát! Ismerje meg családi, személyre szabott adósságrendezõ programunkat. Díjmentes konzultáció minden érdeklõdõnek! 06/ Dr. Szegedi László állatorvos Rendelõ: Érd, Orchidea u. 6. Telefon: Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, péntek: de. 8 10, du ig Csütörtök: de ig Óra-Ékszer Üzleteink: A Stop Shop-ban Nyitva a hét minden napján! Diósdi út 4. (a Ritmus parkolójában) Telefon: 23/ Nyitva: Hétfõtõl péntekig 9-17 óráig, Szombaton 9-12 óráig Telefon: 23/ ARANYÉKSZER 10% EZÜST ÉKSZER 10% ÓRÁK 5% VALÓDI KÖVES EZÜSTGYÛRÛK MÁR 1200 FT-TÓL TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK: ÉKSZERKÉSZITÉS: 1-3 HÉT JAVITÁS: MAX 1 HÉT KÕPÓTLÁS: EGYEDI ÉS BRILLKÖVEK GRAVIROZÁS: KÉZZEL ÉS GÉPPEL EGYEDI KIVITELEK IS EZÜSTÉKSZEREK AJÁNDÉKTÁRGYAK NÕI ÉS FÉRFI KARÓRÁK GARANCIÁVAL MÁR 1990 FT/db-tól NAGYOBB ÖSSZEGÛ VÁSÁRLÁSNÁL KEDVEZMÉNY Ha kérdésük van: 06-23/ vagy Szennyvízszállítás 24 órán belül A SZIPPANTHAT Konzorcium tagja Miért fizetné ki az egész fuvart, ha nem kell! Fizessen m 3 -enként! Az autóinkon ezt is ellenõrizni tudja, korrekt szintjelzõ berendezésen Tevékenységeink: Szennyvízszállítás, duguláselhárítás, csatornatisztítás nagynyomású WOMA gépkocsival, szennyvízaknák nagynyomással való átmosása, tisztítása. Veszélyeshulladék szállítása: autómosók, olajos iszap, konyhai zsírfogók. Fülöp 2004 Csatornatisztító Kft. Telefon: (23) , KERTVÁROS A TETÕTÉRBEN A GRÁNIT házban ÜZLETEK, LAKÁSOK ELÉRHETÕ ÁRON Érdeklõdni: ÉRDI IPAROS KFT, Tel.: 06/1/

11 11 A további részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe! BPB Kft Budakeszi, Budaörsi út 15. Telefon: 23/

12 12

Ilyen lesz a bölcsõde udvara a felújítás után

Ilyen lesz a bölcsõde udvara a felújítás után A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban Orlai Sándor A heti rendszerességgel megtartott sajtótájékoztatón több témáról esett szó, elsõsorban pályázatokról.

Részletesebben

Körforgalomtól a nõi kézilabdáig

Körforgalomtól a nõi kézilabdáig ÉRDI VI. LAP évfolyam 16. szám 2008. augusztus 14. Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban Görög Étterem Érd, Gellért u. 2. (Riminyáki sarok) Ételrendelés: 11-tõl 20 óráig Telefon: 06-23/369-117 www.gorogetterem.tar.hu

Részletesebben

Újra FIDESZ! Orbán Viktor: Magyarország felemelését válasszuk október 3-án! Mint ismeretes, a parlament jelentõs módosításokat

Újra FIDESZ! Orbán Viktor: Magyarország felemelését válasszuk október 3-án! Mint ismeretes, a parlament jelentõs módosításokat ÉRDI Ingyenes kétheti lap 15 000 példányban VIII. évfolyam LAP 18. szám 2010. szeptember 16. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Újra FIDESZ! A Fidesz csapata. Elsõ sor (balról) dr. Veres Judit,

Részletesebben

Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés hangulat a közgyûlésben,

Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés hangulat a közgyûlésben, ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. LAP évfolyam 23. szám 2010. november 4. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés

Részletesebben

Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde

Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde S oltész Miklós államtitár és T. Mészáros András polgármester

Részletesebben

A Megyeháza Dísztermében ünnepi ülés keretében emlékezett Fejér Megye Önkormányzatának képviselő-testülete

A Megyeháza Dísztermében ünnepi ülés keretében emlékezett Fejér Megye Önkormányzatának képviselő-testülete FEJER LAP13 FEJÉR MEGYEI havilap www.fejerlap.hu 3 Fejér megye 2007-es költségvetésének főösszege 22,072 milliárd forint. A jelenlegi vezetés 3,6 milliárdos adósságállományt örökölt elődeitől 6 A Megyeháza

Részletesebben

Megszavazta a Közgyûlés a költségvetést Minden költségvetés annyit ér, amennyit a

Megszavazta a Közgyûlés a költségvetést Minden költségvetés annyit ér, amennyit a ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Nyitva: Hétfõtõl péntekig 9 18 óráig Szombaton 9 13 óráig A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Megszavazta a Közgyûlés a költségvetést Minden költségvetés

Részletesebben

Együtt a további sikerekért. Hontalanok Az idõsebbek emlékezhetnek még a marxizmus-leninizmus. Tisztelt érdi választópolgárok!

Együtt a további sikerekért. Hontalanok Az idõsebbek emlékezhetnek még a marxizmus-leninizmus. Tisztelt érdi választópolgárok! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. évfolyam 15. szám 2010. augusztus 12. LAPRendelés: A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Orlai Sándor Rohamléptekkel telt el az utolsó önkormányzati

Részletesebben

Sajtótájékoztató a kerékpáros koncepcióról. Csõzik László, Sólyom Lajos és. Jó hír Természetesen nem az Evangéliumot akarom

Sajtótájékoztató a kerékpáros koncepcióról. Csõzik László, Sólyom Lajos és. Jó hír Természetesen nem az Evangéliumot akarom ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Nyitva: Hétfõtõl péntekig 9 18 óráig Szombaton 9 13 óráig A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A Rákellenes Küzdelem Világnapja Minden évben február

Részletesebben

Közmeghallgatás a közgyûlésben

Közmeghallgatás a közgyûlésben ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban IX. LAP évfolyam 23. szám 2011. december 1. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Közmeghallgatás a közgyûlésben Anovember 24-ei közgyûlés után tartották

Részletesebben

A forradalom emlékezete

A forradalom emlékezete ÉRDI Ingyenes kétheti lap 8000 példányban V. LAP évfolyam 22. szám 2007. november 1. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA A 22-én a 56-osok is megkoszorúzták a hármaskereszt emlékmûvet Pitti Katalin énekelt A forradalom

Részletesebben

Védett közmûvek. Sportolók pályán kívül. Értékes együttmûködés

Védett közmûvek. Sportolók pályán kívül. Értékes együttmûködés XXIII. évfolyam, 7. szám 2013. február 21. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja 2 3 Fontos döntések A városvezetés, több önkormányzathoz hasonlóan, kitûzné a székely zászlót a Fõtéren.

Részletesebben

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Vissza kell adnunk a reményt

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Vissza kell adnunk a reményt Ingyenes havilap 8000 példányban III. évfolyam 1. szám 2005. január 20. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Vissza kell adnunk a reményt Az év fordulóján divat számvetést készíteni, ahogy a polgármester úr is megtette

Részletesebben

ÉRDI LAP. Eredményesen lobbiztunk Aheti szokásos sajtótájékoztatót egy jó hírrel

ÉRDI LAP. Eredményesen lobbiztunk Aheti szokásos sajtótájékoztatót egy jó hírrel Folytatjuk A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Eredményesen lobbiztunk Aheti szokásos sajtótájékoztatót egy jó hírrel kezdte T. Mészáros András polgármester. Mint ismeretes, idén januártól egy

Részletesebben

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft JÁNOSSOMORJAI Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft Karácsonyi forgatag A tavalyinál színesebb programokkal várta az érdeklõdõket az idei karácsonyi forgatag december 22-én, a szentpéteri

Részletesebben

Állami Számvevõszék: Jelentõsen nõtt Érd adósságállománya

Állami Számvevõszék: Jelentõsen nõtt Érd adósságállománya ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP X. évfolyam 1. szám 2012. január 12. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Elhurcoltak Napja Megbocsájtunk, de nem felejtünk Évek óta rendezik meg

Részletesebben

Nem adjuk az óvodát! Be kell hoznunk a lemaradást. Múlt hétfõn a 20-30 Egyesület tartott elõször. Nyár Nem mondok újdonságot azzal, hogy kitört

Nem adjuk az óvodát! Be kell hoznunk a lemaradást. Múlt hétfõn a 20-30 Egyesület tartott elõször. Nyár Nem mondok újdonságot azzal, hogy kitört ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Tájékoztatjuk A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A tisztelt Olvasóinkat, hogy július végi számunk kimarad! Továbbra is várjuk hirdetéseiket! info@erdilap.hu

Részletesebben

Megújult az óvoda. Úton, útfélen. Mustra. Gyõzelem és továbbjutás

Megújult az óvoda. Úton, útfélen. Mustra. Gyõzelem és továbbjutás XXIII. évfolyam, 44. szám 2013. november 21. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja 2 3 4 13 Segítõ szervezetek Gyógyszer és élelem van elegendõ, a szállással még gondok lehetnek. Mûszaki

Részletesebben

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket.

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. 2008.01.23. 15:39 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. Korábban rendszeresek voltak

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

Paksi Hírnök. Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját a polgármester és a három frakcióvezetõ? Tud jobbat? Egy évre lakossági számlán

Paksi Hírnök. Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját a polgármester és a három frakcióvezetõ? Tud jobbat? Egy évre lakossági számlán Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját a polgármester és a három frakcióvezetõ? Írásaink a 3 5. oldalon Fotó: Paksi Hírnök archív Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVII. ÉVF. 13. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN

Részletesebben

Segítség az árvíz sújtotta Aszalónak

Segítség az árvíz sújtotta Aszalónak ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Segítség az árvíz sújtotta Aszalónak Az elmúlt hetek esõzései komoly zavarokat és károkat okoztak Érden is,

Részletesebben

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON FEJER www.fejerlap.hu LAP2007. Az önkormányzat számára is évről évre visz- 2 szatérő ünnep a végzősök útra bocsátása, a ballagás. A közgyűlés elnökének köszöntőjét lapunkban olvashatják. 10 Együttes ülést

Részletesebben

Kultúra nélkül semmi esélyünk. a megmaradásra A Magyar Kultúra Napja Érden. Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az

Kultúra nélkül semmi esélyünk. a megmaradásra A Magyar Kultúra Napja Érden. Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Kultúra nélkül semmi esélyünk Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az idén a Magyar Kultúra Napja városi

Részletesebben

FESTMÉNYVÁSÁR Helye: Szombathely, MMIK, Ady tér 5. Ideje: április 1., szombat 10.00 18.00-ig április 2., vasárnap 9.00 17.00-ig 50 kortárs mûvész 250

FESTMÉNYVÁSÁR Helye: Szombathely, MMIK, Ady tér 5. Ideje: április 1., szombat 10.00 18.00-ig április 2., vasárnap 9.00 17.00-ig 50 kortárs mûvész 250 FESTMÉNYVÁSÁR Helye: Szombathely, MMIK, Ady tér 5. Ideje: április 1., szombat 10.00 18.00-ig április 2., vasárnap 9.00 17.00-ig 50 kortárs mûvész 250 db alkotása vásárolható meg kedvezménnyel, kamatmentes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 4/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Közmeghallgatás 2014. május 6. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 6-án 17.00 órai

Részletesebben

Épül a bölcsőde 2014. JÚNIUS

Épül a bölcsőde 2014. JÚNIUS 2014. JÚNIUS Épül a bölcsőde Júniusi programok: Június 4. 10.00 Az összetartozás napja óvodások megemlékezése Június 4. 17.00 A nemzeti összetartozás napja Június 14. 10.00 Radetzkyek napja Június 14.

Részletesebben

Érd jelenlegi vezetése jobban teljesít

Érd jelenlegi vezetése jobban teljesít ÉRDI Ingyenes választási kiadvány 20 000 példányban LAP XII. évfolyam 26. szám 2014. október 2. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A facebook.com/erdi.fidesz; facebook.com/t.meszaros.andras; erdifidesz.hu

Részletesebben

Zenére festettek. Új edzõ. Új sportõrület: street workout. Emlékezés a hõsökre. Dóri könyve

Zenére festettek. Új edzõ. Új sportõrület: street workout. Emlékezés a hõsökre. Dóri könyve XXIV. évfolyam, 30. szám 2014. július 31. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja 2 3 Képviselõi keretek Mire fordították idén az ötmillió forintnyi keretüket a választókerületek egyéni

Részletesebben

Mint ismeretes, az Új Magyarországi Fejlesztési. Kettõs mérce Háborognak a szocialisták, hogy az 56-os. El Toro pizza & burger

Mint ismeretes, az Új Magyarországi Fejlesztési. Kettõs mérce Háborognak a szocialisták, hogy az 56-os. El Toro pizza & burger ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VII. LAP évfolyam 22. szám 2009. november 5. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ EL TOROBÓL! Akció! 32 cm-es

Részletesebben