A HAZAI VÁROSOK BELSŐ SZERKEZETÉNEK AZ ÁTALAKULÁSA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MUNKAHELYEK ÉS AZ INTÉZMÉNYEK TÉRBELI ELHELYEZKEDÉSÉRE Csapó Tamás 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HAZAI VÁROSOK BELSŐ SZERKEZETÉNEK AZ ÁTALAKULÁSA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MUNKAHELYEK ÉS AZ INTÉZMÉNYEK TÉRBELI ELHELYEZKEDÉSÉRE Csapó Tamás 1"

Átírás

1 A HAZAI VÁROSOK BELSŐ SZERKEZETÉNEK AZ ÁTALAKULÁSA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MUNKAHELYEK ÉS AZ INTÉZMÉNYEK TÉRBELI ELHELYEZKEDÉSÉRE Csapó Tamás ben indult a T számú OTKA kutatás, amely a magyar városok funkcionális morfológiájának a vizsgálatát tűzte ki célul. A kutatás négy nagy témakörre irányult: a városok beépítésének, a munkahelyek, az intézmények és a népesség térbeli elhelyezkedésének, és végsősoron a városok szerkezetének, funkcionális öveinek a feltárására. A beépítések főbb típusait, s a városok beépítésének főbb eredményeit bemutató tanulmány már elkészült, s publikálásra került (Csapó T ). Jelen tanulmány a hazai vidéki városok belső szerkezetét vizsgálja, abból a szempontból, hogy választ keressen arra a kérdésre, hogyan helyezkednek el az egyes munkahelyek, s a különböző funkciókat megjelenítő intézmények a várostesten belül, s egyáltalán milyen típusú funkcionális városrészek vannak. A cél nem csak a hogyan, hanem az is, hogy miért úgy helyezkednek el, ahogy, milyen összefüggések mutathatók ki a városok szerepköre, nagysága és az intézmények elhelyezkedése között. A kutatás hozadéka természetesen az is, milyen különbségek vannak a magyar városok között, tipizálhatók-e a városok ebből a szempontból? A magyar településföldrajz jórészt adós még a fenti kérdésekre adandó válasszal, mivel az eddigi, főleg korábbi településmorfológiai kutatások nagyrészt a beépítéssel, az utcahálózat, alaprajz kialakulásával és a városok övezeteinek a megállapításával foglalkoztak (Lettrich E. 1973, Mendöl T. 1936, Pálmai M. 1955, Wallner E. 1961). Viszonylag kevés volt azon tanulmányoknak a száma, amely a fentieken túl, a munkahelyek, valamint a helyi és a környékbeli lakosság igényeinek a kiszolgálására létesült különféle intézmények területi elhelyezkedését is vizsgálta (Becsei J. 1983, Csapó T. 1990, Csapó T. - Lenner T. 2004). Ráadásul az eddigi kutatások egy-egy településsel foglalkoztak, nem a városokkal összességében, ezért általános megállapítások levonására nem lehettek alkalmasak. Jelen tanulmány, pontosan ezeket a hiányokat kívánja pótolni. A hazai városok felmérése 2002-ben történt, a 81 vidéki város minden utcáját, teljes területét bejártuk (hallgatók segítségével) és az összes nem lakófunkciójú intézményt, épületet és területet feljegyeztük, melyik hol helyezkedik el, mekkora a kiterjedése és milyen sűrűn található a városok belterületén belül. Az eredményeket felvittük a KSH-tól megvásárolt digitalizált térképekre a MapInfo térinformatikai program segítségével. 1. A különböző munkahelyek, intézmények, szolgáltató egységek és egyéb funkciójú területek a városokban Egy település, Mendöl Tibor szerint az emberek lakó- és munkahelyeinek térbeli együttese (Mendöl T. 1963). A munkahelyek alatt a településföldrajz nemcsak a termelőmunka színtereit érti, hanem mindazokat a helyeket, ahol az emberek bármilyen tevékenységet végeznek, megélhetésük érdekében. Ezért idetartoznak a szolgáltatási szektor minden ágazatában lévő intézmények csakúgy, mint a városüzemeltetés és a humán infrastruktúra összes intézményei. Felmérésünk során a munkahelyek és az intézmények mellett a szabadidő, a szórakozásra és a pihenésre szolgáló városi tereket is figyelembe vettük, és ezeket az alábbi 10 csoportba osztottuk: 1 Dr. Csapó Tamás, a földrajztudomány kandidátusa, habilitált egyetemi magántanár, a Berzsenyi Dániel Főiskola Társadalomföldrajz Tanszék főiskolai tanára, tanszékvezető, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.,

2 Ipari üzemek, gyárak, a közlekedés és műszaki, kommunális (szennyvíz, volán, gáz, vízművek, erőművek, hulladékgazdálkodás, személy- és rendező pályaudvarok, s a hozzátartozó infrastruktúrák, logisztikai központok, stb.) cégek telephelyei Kereskedelem: beleértve a városok külső részein található bevásárló központokat, hipermarketeket, raktárakat, depókat, autókereskedőket és a belső városrészeken lévő ABCket, üzleteket, üzletsor, boltokat, piacokat és mindenféle szaküzletet (csak a fontosabbakat). Idegenforgalom és vendéglátás: ide egyrészt a vendéglátóhelyek (étterem, kocsma, büfé, presszó, fagyizó, kávéház, gyorsbüfé, gyorsétkezde, stb.), másrészt a szálláshelyek (szálloda, kemping, panzió, motel, fogadó, nyaralóház, utazási irodák) tartoznak. Sport, rekreáció: ide soroltuk a sportpályák, strand, uszoda, stadion, lovas pálya, jégpálya, sportcentrum, szabadidőpark, rekreációs park, közparkok, fittnes centrum, erdei tornapálya, motocross, s egyéb pályákat. Oktatási és kutatási intézmények: egyetemek, főiskolák, közép és általános iskolák, óvodák, kollégiumok, pedagógiai intézetek, kutató intézetek, képző, továbbképző és oktatási központok. Egészségügyi és szociális intézmények: bölcsődék, idősek napközi otthonai, szociális otthonok, orvosi rendelők, szakrendelők, kórházak, klinikák, mentőállomások, vérellátók, szanatóriumok, állatkórházak, gyógyszertárak, drogambulanciák, szeretetotthonok, mindenféle karitász intézmény, egyházi épületek, beleértve a templomokat. Igazgatási intézmények: minden hivatal (illeték, föld, természet- és környezetvédelem, stb.) önkormányzatok, rendőrség, bíróság, börtön, ügyészség, vámszervek, tűzoltók, kamarák. Művelődési és kulturális intézmények: mozik, színházak, könyvtárak, művelődési házak, képtárak, galériák, múzeumok, kongresszusi- és hangversenytermek, bábszínházak, rádiók, TV stúdiók, TIT, újság szerkesztőségek. Gazdasági, üzleti élet intézményei, lakossági szolgáltatások: bankok, biztosítók, brókerek, befektetési cégek, tanácsadó és könyvelő cégek, ügyvédi irodák, közjegyzők, a különféle lakossági szolgáltató egységek, pl. posta, patyolat, fodrászat, kozmetika, szabóság, fényképész, fogadóirodák. Egyéb: laktanyák, katonai objektumok, temetők-sírkertek. Ezek az intézmények, illetve munkahelyek adják a települések különböző szerepkörét (funkcióját). Egyes intézmények és munkahelyek csak a helyben élők igényeit elégítik ki (mindennapi szükségleteket ellátó kiskereskedelmi egységek, óvodák, általános iskolák, háziorvosi rendelők, stb.), ezért vonzáskörzetük nincs. Ezeket nevezi a településföldrajz helyi funkcióknak. Más intézmények és vállalkozások, amelyek nem csak a helyben élők, hanem más településen lakók, sőt külföldi turisták igényeit is kielégítik, központi szerepkörűeknek minősülnek, ezért vonzásuk van (speciális kereskedelmi egységek, egyetemek, főiskolák és középiskolák, kórházak, a legtöbb igazgatási intézmény, a jelentősebb kulturális és művelődési intézmények, stb.). Általánosságban igaz, hogy minél ritkábban találhatók a hazai városhálózatban a különböző központi szerepkörű intézmények, annál nagyobb területre terjed ki a vonzáskörzetük. Felmérésünk során arra helyeztük a hangsúlyt, hogy megállapítsuk, az egyes munkahelyek és intézmények a várostesten belül hol helyezkednek el, illetve hol sűrűsödnek össze. Azok a városrészek ugyanis, ahol a hasonló típusú intézmények, illetve munkahelyek összesűrűsödnek, vagy egy-egy jelentősebb egyedi intézmény található, a városnak valamilyen szerepkörű-funkciójú területei lesznek. Vannak természetesen olyan szerepkörű városrészek, amelyeknél a kijelölés nem intézmények, vagy nem munkahelyek alapján történt, hanem a funkciójuk alapján, mivel általában nem köthetők épületekhez sem az esetek

3 többségében. Ilyenek a parkok, sportpályák, erdei tornapályák, temetők, vagy éppen repülőterek. Ezek a részek lesznek tehát a hazai városoknak, a lakóterületeken kívül, a különböző funkciójú városrészei. Minél több egy-egy városban a központi szerepkörű intézmény, minél jelentősebb ezek funkciója és minél nagyobb ez által a vonzáskörzetük, annál heterogénabb és összetettebb egy-egy város funkcionális tagolása. A felmérésekben használt tíz különböző csoportba besorolt intézmény és munkahely a hazai városokban, hét eltérő funkciójú városrészt jelölnek ki. 2. A városok nem lakófunkciójú területeinek típusai Az 1980-as évtized végén kezdődött gazdasági - társadalmi - politikai változás, majd az 1990-es rendszerváltozás hatására, napjainkban a központi szerepkörök újbóli erősödése és számbeli gyarapodása játszódik le. Ezt egyrészt a piacgazdaság kiépülése, a városok, elsősorban a nagyvárosok megszabadulása az adminisztratív, államilag szabályozott kötöttségektől, így működési területük szabad kialakítása segíti, másrészt országunknak az Európai Unióhoz való csatlakozásából fakadóan, a regionalizmus és a decentralizáció általános felerősödése okozza. Kedvezőek tehát a feltételek a városi központi szerepkörök megerősödéséhez, a vidéki szellemi, gazdasági és szolgáltatási központok kialakulásához. Liberalizálódott a könyv- és lapkiadás, új nagyvárosi funkciók jelennek meg a média, a pénzügy - hitelélet - értékpapír forgalom, a gazdasági-üzleti szolgáltatások, a kereskedelem és a termelő szféra terén is (Lengyel I. - Rechnitzer J. 2000). Napjainkban fokozatosan háttérbe szorulnak a közszolgáltatáshoz kötődő intézmények (központi/regionális funkciók), s helyükbe lépnek a városi gazdasághoz, mint piaci és fogyasztási térhez és vonzási funkcióihoz kötődő tevékenységek, intézmények megjelenése. A fenti folyamatok a hazai városok morfológiájában az alábbi változásokat eredményezték: Az eddigi (a szocialista) időszak nagy területű és létszámú ipari és kommunális szolgáltató üzemei felbomlottak és átalakultak, vagyis számuk a régebbi sokszorosa lett, másrészt megjelentek új, gyakran zöldmezős beruházások formájában hazai, de még inkább külföldi multinacionális cégek, elsősorban a nagyobb városokban. A termelő cégek mellett egyre több kis- és nagykereskedelmi lerakat is települ az ipari területekre. Az, hogy az egyes városokban mennyi új, és milyen vállalkozás telepedett meg, az elsősorban az egyes városok közlekedésföldrajzi helyzetétől, relatív földrajzi fekvésétől és a telepítő tényezők összességétől függött. Mivel az új vállalkozások igen gyakran a kialakított ipari parkokban telepedtek meg, így a városokon belül az ipari telephelyek egyre inkább koncentrálódnak. A piacgazdaságra történő áttéréssel rendkívüli módon megszaporodtak a pénzügyiüzleti-gazdasági szolgáltatásokhoz kapcsolódó vállalkozások, amelyek elsősorban a városok belső részére, a belvárosba települtek. Nagy mértékben megnőtt a bankok, biztosítók száma, új típusú befektetési tanácsadó és könyvelő cégek jelentek meg, a média, a lapkiadás, valamint a lakossági szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozások elterjedése és megszaporodása számottevő. Mindez gyakran új, nem lakófunkciójú épületek megjelenését is hozta elsősorban a belvárosokban, ahol ezzel csökkent a lakófunkció, s helyébe növekedett a munkahelyi funkció aránya. Teljesen új jelenség a hazai városokban (elsősorban a közép- és nagyvárosokban), többnyire a kivezető főutak mentén a kis- és nagykereskedelmi áruházláncok megjelenése, és többnyire a belvárosokban, vagy annak szélén, esetleg nagyobb lakótelepeken a bevásárlószórakoztató központok (plázák) felépülése. A főutak kivezető szakaszán megjelentek a hipermarketek mellett kisebb kereskedelmi és szolgáltató jellegű vállalkozások is (töltőállomások, autószalonok és kölcsönzők, lakberendezési szalonok, stb.).

4 A politikai és társadalmi rendszerváltozás magával hozta még az államigazgatás, az önkormányzati rendszer megváltozását, melynek eredményeképpen sok új intézmény jött létre, illetve a meglévők nagy része átalakult. Az új intézmények döntően a városok központjában létesültek, sok esetben új épületek formájában, ezzel is növelve a belvárosok city jellegének fokozódását Belső üzleti, igazgatási negyed Minden város meghatározó, központi funkciókban általában rendkívül gazdag városrésze, a többnyire a belvárosban elhelyezkedő, belső üzleti, igazgatási negyede. Ezt a területet elsősorban az ott előforduló intézmények, üzletek, és munkahelyek sűrűsége jelöli ki. Az pedig, hogy mekkora területet jelent a várostestből, elsősorban a város, központi funkcióinak számától, erősségétől, és történelmi hagyományaitól, mindenkori szerepkörétől függ elsősorban. A belső üzleti, igazgatási negyedben többnyire öt különböző típusú, funkciójú intézményt, munkahelyet találunk. A legtöbb esetben ide összpontosul csaknem az összes államigazgatási és önkormányzati intézmény (Városi Bíróság, Földhivatal, Tűzoltóság, Ügyészség, Városháza, Rendőrkapitányság, Munkaügyi Központ, stb.). Itt található a legtöbb művelődési és kulturális intézmény, gyakran több oktatási intézmény, de ide a belső üzleti negyedbe koncentrálódnak a kiskereskedelmi üzletek, elsősorban a szaküzletek, valamint az idegenforgalom és vendéglátás létesítményei közül elsősorban az éttermek, presszók, fagyizók, utazási irodák, valamint az idegenforgalommal összefüggő szolgáltatások. Ebben a városrészben találhatók a legnagyobb számban és sűrűségben az új típusú gazdasági és üzleti élet szolgáltató jellegű vállalkozásai, mint például a bankok, biztosítók, tanácsadó és könyvelő cégek, ügyvédi irodák, közjegyzők, stb. Végül ide települtek a legkülönbözőbb lakossági szolgáltatások is nagymértékben, például szabóság, fodrászat, kozmetika, fényképész, és egyéb vállalkozások. A hazai városok között igen nagy különbségek vannak a belső üzleti-igazgatási negyed kiterjedését, s ennek a várostest egészéhez viszonyított arányát tekintve. Négy olyan város van, ahol ennek a negyednek a kiterjedése és aránya igen nagy, ezek: Esztergom, Sopron, Szeged és Vác. Közülük talán Soproné a legnagyobb, amely a történelmi városmagon is jelentős mértékben túllép (1. ábra). Általában a nagyvárosokban és a jelentős funkciókkal és/vagy nagy történelmi múlttal rendelkező középvárosokban nagy még a negyed kiterjedése (pl. Debrecen, Eger, Győr, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Pécs, Székesfehérvár, Szombathely, illetve Balassagyarmat, Keszthely, Kőszeg, Mosonmagyaróvár és Pápa). A megyei jogú városok közül csak Békéscsabán, Salgótarjánban, Szolnokon és Zalaegerszegen nevezhető közepesnek a belső üzleti és igazgatási negyed kiterjedése, amely tulajdonképpen azt jelenti, hogy ezeknek a megyeszékhelyeknek a városmagja lényegében kicsi és kevésbé fejlett. A közép- és kisvárosok közül még mindig a korábban jelentősebb központi funkciókkal és így nagyobb városi múlttal rendelkezők tartoznak ebbe a kategóriába (pl. Csongrád, Gyöngyös, Hajdúböszörmény, Hatvan, Nagykőrös, Paks, Sárospatak, Sátoraljaújhely és Szigetvár). A vizsgált városoknak azonban mintegy felében a belső üzleti-igazgatási negyed kicsi és kialakulatlan, gyakori, hogy csak a főutcára terjed csak ki. A megyei jogú városok közül csak Dunaújváros, Hódmezővásárhely és Tatabánya tartozik ide, míg a kis és középvárosok közül elsősorban az egykori alföldi (pl. Cegléd, Karcag, Makó, Orosháza) és a dunántúli mezővárosok (pl. Barcs, Bonyhád, Mór, Tolna), valamint a volt szocialista iparvárosok többsége (pl. Dorog, Kazincbarcika, Oroszlány, Ózd). Azonban a legkisebb belső üzleti és

5 igazgatási negyeddel Budaörs és Érd, a budapesti agglomerációhoz tartozó két középváros rendelkezik. városmag 1. ábra: Belső üzleti, igazgatási negyed elhelyezkedése Sopronban Forrás: saját szerkesztés 2.2. Új típusú bevásárló és szolgáltató területek A legnagyobb változás a hazai közép- és nagyvárosok funkcionális tagozódásában az eddig csak a fejlett nyugati társadalmak városaira jellemző városszéli bevásárló- és szolgáltató negyedek megjelenése. A folyamat a rendszerváltozás környékétől kezdődött, mozgatóereje a piacgazdaság, és a nyugatihoz hasonló fogyasztói társadalom kiépülése, kialakulása volt. Az új vállalkozások elsősorban a városokból ki/bevezető főbb utak mentén jelentek meg, nagyrészük külföldi tulajdonú, nem ritkán multinacionális cég. A piaci alapon működő új vállalkozások elsősorban a kereskedelemmel és különféle lakossági szolgáltatásokkal foglalkoznak. Gyakoriak a benzintöltő állomások, autószalonok, lakberendezési és építési anyagokat forgalmazó áruházak. A multinacionális cégek a nagyobb városokban hipermarketeket létesítenek, illetve nagyobb raktárakat, logisztikai központokat, depókat hoznak létre, bár ez utóbbiakat gyakran az ipari területeken. Előfordul, hogy komplex bevásárló központokat építenek, ahol rendkívül sokféle szolgáltatást és vásárlási lehetőséget nyújtanak a vásárlóknak, a lakosságnak. Ennek egyik tipikus megjelenési formái a Plázák. Sajátos hatása van a hazai városban az új típusú, városszéli üzleti-szolgáltató negyedeknek. A hatás abban mérhető, hogy megváltoznak a bevásárlási szokások, és megváltozik a bevásárlás helye. Azaz az eddigi városközpont kicsi butikjai és üzletei helyett egyre nagyobb mértékben a városszéli hipermarketekben vásárolnak az emberek két okból.

6 Egyrészt mert ott olcsóbb (a kis üzletek nem tudnak versenyezni a multinacionális cégek áraival, különösen nem az élelmiszerek tekintetében), másrészt a hipermarketekben szinte mindent egy helyen meg tudnak vásárolni, szolgáltatásokat is igénybe tudnak venni, sőt több helyen szórakozási lehetőségük is van. Mindez azzal járt sok helyen (pl. Szombathelyen elég markánsan) a városközpont üzletei közül sok bezárt, kevesebb lett a forgalom, szélsőséges esetben már-már kihalttá vált a belváros. Szerencsére nem minden városban ez a helyzet, a nagy idegenforgalmi központokban, pl. Sopronban, Egerben, Szegeden, a belváros látnivalóinak, másrészt az ott lévő igényes üzleteknek és vendéglátóipari helyeknek köszönhetően a belváros is él, s jelentős ott is a forgalom. kereskedelmi-üzleti negyed 2. ábra: Új típusú kereskedelmi és szolgáltató övezet elhelyezkedése Budaörsön Forrás: saját szerkesztés Az új típusú üzleti, bevásárlónegyedek ma még csak a nagy- és esetenként a középvárosokban jelentek meg, mivel ezekben a városokban biztosított a megfelelő számú és vásárlóerejű vásárló. Kiugróan sok hipermarket és bevásárlóközpont telepedett meg Budaörsön, nyilván Budapest közelsége következtében. A városban 12 hipermarket létesült, s a főút (autópálya) mellett ez a negyed jelentős területet foglal el (2. ábra). A 100 ezernél népesebb városokban a külső bevásárló negyedek mindenhol jelen vannak, s nagy területet foglalnak el, csakúgy, mint a kisebb, de az osztrák bevásárlóturistákra építő Szombathelyen. A többi megyeszékhelyen, illetve megyei jogú városban ez a negyed már jelen van, de szerényebben (Kaposvár, Nagykanizsa, Sopron és Zalaegerszeg), vagy kiépülőben van, mint pl. Békéscsabán, Dunaújvárosban, Egerben, Hódmezővásárhelyen, Salgótarjánban, Szekszárdon, Szolnokon és Tatabányán. A középvárosokban csak esetenként jelent meg ez a negyed egy-egy hipermarket, vagy valamely kivezető főút menti néhány autószalon és más üzlet formájában. Ez jellemző pl. Cegléden a TESCO révén, Ajka-Bakonygyepesen a 8-as főút mentén Mosonmagyaróváron a bevásárló- és Keszthelyen pedig a balatoni turizmus

7 miatt. A hazai középvárosok nagy részében és a kisvárosok összességében ez az új típusú bevásárló és üzleti negyed még nem jelent meg Klasszikus ipari területek Az ipari területnek neveztük el egy-egy településnek azon részeit, ahol elsősorban különböző, termelő tevékenységet folytató cégei találhatóak, függetlenül attól, hogy a gazdaság mely területén működnek. Tehát ide sorolandók a ténylegesen ipari tevékenységet végző vállalkozások (gyárak és üzemek) csakúgy, mint az agrár jellegű cégek, vagy éppen a tercier szektor és városi szolgáltatás telephelyei, beleértve a vasúti közlekedés, MÁV, GYSEV pályaudvarait és rendezőpályaudvarait, valamint a különböző városi, vagy regionális kommunális infrastruktúra (energiatermelés és elosztás, vízgazdálkodás és szennyvíztisztítás, fűtőművek, a hulladékgazdálkodás, stb.) telephelyeit. De ebbe a területbe tartoznak a nagy alapterületű kereskedelmi lerakatok, depók, logisztikai központok, vámszabadterületek, raktárak, amelyek a nagyközönség (vásárlók) számára általában nem nyitottak. A hazai városok többségében az ipari területek már korábban (a rendszerváltozás előtt) is jelen voltak, kisebb, vagy nagyobb mértékben. A piacgazdaságra való áttérés, a külföldi befektetők és tőkéjük megjelenése azonban különböző mértékben alakította át a hazai városok ipari területeit és annak nagyságát. Néhány, elsősorban a Nyugat- és Közép-Dunántúlon, lévő, kedvező közlekedésföldrajzi helyzetű városban, elsősorban Győrben, Székesfehérváron, Szombathelyen, Zalaegerszegen, a középváros Mosonmagyaróváron és a kisvárosnak minősülő Sárváron jelentős ipari beruházások történtek, jórészt ipari parkokban, s így az ipari területek nagysága a városokon belül igen nagy. Hasonlóan nagy területű, és általában homogén az ipari övezet a régi, hagyományosan ipari városokban, mint pl. Miskolc, Paks, Pécs és Szolnok, illetve az egykori szocialista városokban, Ajkán, Ózdon, Salgótarjánban és Tatabányán noha ezekben az elmúlt 14 évben nem történtek olyan jelentőségű ipari beruházások mint az előbbi településeken. A két város, ahol az ipari terület a legnagyobb arányú, tulajdonképpen a városok felét teszi ki, Dunaújváros és Kazincbarcika, ahol ráadásul az ipar terület döntő részét egy-egy óriás vállalat alkotja (3. ábra). Mintegy húsz hazai városban az ipari terület közepes nagyságú és arányú a várostesthez képest. Ez a csoport rendkívül homogén, van közöttük egykori szocialista város (Komló, Oroszlány, Várpalota), ahol a régi ipari üzemek egyrésze átalakult és/vagy megszűnt, s helyette nem sok új beruházás történt. Máshol az ipari terület nem volt korábban egyáltalán nagy, de több új beruházás érkezett, s a város ipara megújult, s az ipari terület megnövekedett (Budaörs, Esztergom, Eger, Kecskemét), de a legtöbb ide tartozó városban nem történt alapvető változás az ipari terület nagyságát tekintve (Debrecen, Gyöngyös, Orosháza). A hazai kis- és középvárosok többségében az ipari terület kiterjedése a városok belül kicsiny, s igen gyakran több részre szétszórva található. A megyei jogú városok közül csak Hódmezővásárhely tartozik ide, a többi város nagyrésze szintén alföldi, egykori mezőváros, mint pl. Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Makó, Szentes, vagy éppen Törökszentmiklós. A legkisebb területű ipari övezettel és legfejletlenebb iparral szintén egykori mezővárosok, az Alföldön Csongrád és Karcag, a Dunántúlon Sárbogárd és Tolna, valamint a budapesti agglomerációba tartozó alvóváros, Érd rendelkezik.

8 71 ipari terület 3. ábra: Az ipari öv elhelyezkedése Dunaújvárosban Forrás: saját szerkesztés 2.4. Egyetemi-oktatási terület (negyed) Oktatási-egyetemi negyedként általában csak a felsőoktatási intézmények területét jelöljük, mivel az alap- és a középfokú oktatási intézmények többnyire nem minősülnek erős központi szerepkörnek és ebből általában fakadóan nincs jelentősebb vonzáskörzetük sem, ráadásul elhelyezkedésük a városon belül eléggé szórt, míg a felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek jelentős, legtöbbször regionális, esetenként országos vonzáskörzetűek. A felsőoktatási intézmények többnyire nagyobb és több épületegyüttesből állnak, melyek koncentráltan helyezkednek el a városokon belül. Oktatási negyed a fentiekből fakadóan csak azokban a városokban található, ahol van felsőoktatási és/vagy kutatóintézet. Sajátossága a hazai felsőoktatásnak a szétszórtsága, az, hogy sok városban vannak az anyaintézményeknek kihelyezett tagozatai, így a rendszer elaprózott. Ezt igazolja az a tény is, hogy a vizsgált 81 vidéki város közül 29-ben van kisebb-nagyobb oktatási negyed. Az is sajátosság, hogy a felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek és a funkcionálisan hozzájuk kapcsolódó intézmények (egyetemi könyvtárak, informatikai központok, sportcsarnokok és sportpályák, kollégiumok, stb.) sem egy területen koncentrálódnak a városokon belül, hanem többnyire szórtan helyezkednek el. A hazai városokat az egyetemi-oktatási negyed nagysága és elhelyezkedése szempontjából három csoportba oszthatjuk. Az elsőbe azok, a többnyire nagyvárosok tartoznak, amelyek hazánk nagy felsőoktatási központjai, ahol általában a korábban létező több felsőoktatási intézmény integrálódásával egy nagy universitas jött létre, de mellette több jelentős kutatóintézet is működik, illetve az egyetemekhez több, kiegészítő, többnyire a tanulást, a pihenést és szórakozást, vagy a kutatást segítő intézmény is kapcsolódik. Ezekben

9 a városokban az egyetemi negyed kiterjedése jelentős és többnyire a városon belül egy területre koncentrálódik. Ide soroljuk Debrecent, Miskolcot, Pécset, Sopront, Szegedet, Veszprémet és a kisvárosok közül Gödöllőt. Debrecen, Gödöllő és Miskolc esetében egyetemi városrész, campus alakult ki, a városok szélén, a többi esetben a campus jelleg nem egyértelmű és az egyetemi negyed közelebb van a belvároshoz (4. ábra). oktatási negyed 4. ábra: A debreceni campus elhelyezkedése a városon belül Forrás: saját szerkesztés A városok második csoportját azok a többnyire megyei jogú városok alkotják, ahol önálló felsőoktatási intézmény működik, de általában csak egy főiskola, vagy kisebb egyetem, illetve azok, ahol önálló felsőoktatási intézmény nincs, de van a városban valamilyen kihelyezett főiskolai tagozat (kar). Az elsőre példa Eger, Győr, Kaposvár, Kecskemét, Mosonmagyaróvár, Nyíregyháza, vagy Szombathely. Ezekben a városokban a felsőoktatási intézmény általában többkarú, de mind a hallgatói, mind az oktatói létszámban elmaradnak a nagy egyetemi központoktól, s az egyetemekhez-főiskolákhoz nem, vagy ritkán kapcsolódnak más kiegészítő intézmények. Csak kihelyezett tagozatok (karok) működnek például Salgótarjánban, Siófokon és Zalaegerszegen, s itt az intézmények még kisebbek, minden esetben egy karúak. Fenti városokban az egyetemi-oktatási negyed kiterjedése már jóval kisebb, de több esetben campus szerű, azaz koncentráltan, egy tömbben helyezkedik el, pl. Győr, vagy Kaposvár esetében. Végül a városok legnagyobb, harmadik csoportjába azok tartoznak, ahol nem működik felsőoktatási intézmény, csak közép- és alapfokú iskolák, így itt önálló egyetemi-oktatási negyedet nem különítettünk el. Ide szinte csak kis- és középvárosok tartoznak, a megyei jogú városok közül csupán Nagykanizsa, bár az utóbbi időben felgyorsult a városban egy kihelyezett felsőoktatási képzés beindítása.

10 2.5. Egészségügyi, szociális funkciójú terület Az egészségügyi és szociális intézmények sora rendkívül gazdag, hiszen ide soroljuk a bölcsödéket, orvosi rendelőket, szakrendelőket, kórházakat, állatkórházakat, a kapcsolódó egészségügyi szerepkörű épületeket (vérellátók, mentőállomások, gyógyszertárak), valamint mindenféle szociális szerepkörű intézményeket (drogambulanciák, idősek napközi otthonai, szociális-és szeretet otthonok, karitász jellegű intézmények). Azonban a felsorolt intézmények egy része alapfunkciókat lát el (gyógyszertárak, körzeti orvosi rendelők), másrészt legtöbbjük nem koncentráltan és nagy területen helyezkedik el, hanem szétszórtan a városokon belül. Ezért önálló szerepkörű területként csak a kórházakat és a sok esetben funkcionálisan hozzájuk kapcsolódó egészségügyi intézményeket lehet elkülöníteni. Néhány esetben, ott, ahol orvosi egyetemek (karok), s az ehhez kapcsolódó klinikák vannak (Debrecen, Pécs, Szeged) az egészségügyi intézmények az egyetemi-oktatási negyedhez tartoznak. Ezeknél a városoknál azonban a klinikákon kívül is vannak kórházak, itt csak ezeket vizsgáltuk. A magyar városokat az egészségügyi intézmények jelentősége és a városokon belüli kiterjedése és nagysága alapján három csoportba oszthatjuk. Az elsőbe azokat, ahol vagy nagy megyei és/vagy városi kórházak, vagy esetenként más, speciális kórház (Kecskemét és Pécs, ahol Katonai, vagy éppen Szolnok, ahol MÁV kórház) is található. Ezekben a városokban, a kórházakban több osztály működik, sok közülük regionális szerepkörű, a kórházak kiterjedése nagy, több épület komplexuma alkotja és sok esetben kapcsolódnak hozzájuk kisegítő, kiszolgáló funkciójú intézmények, pl. vérellátók, mentőállomások, rendelőintézetek. Ebbe a csoportba többnyire a megyeszékhelyeket soroljuk, de néhány esetben közép, vagy kisvárosokat is, pl. Balassagyarmat, Gyöngyös, Gyula, Karcag, Szentes (5. ábra). Ipoly egészségügyiszociális terület 5. ábra: Az egészségügyi, szociális övezet (kórház) elhelyezkedése Balassagyarmaton Forrás: saját szerkesztés

11 A városok második csoportját azok a kis- és középvárosok alkotják, ahol működik ugyan városi kórház, de többnyire csupán néhány osztállyal, nincs már közülük regionális szerepkörű és nem kapcsolódnak hozzájuk más, kiegészítő szerepkörű intézmények. Ezekben a városokban az egészségügyi funkciójú térségek kicsi részt jelentenek a várostestből, de elhelyezkedésük koncentrált. Tipikus példája a kisvárosi kórházaknak Ajka, Cegléd, Celldömölk, Makó, Mohács, Nagykőrös, Pápa, Sárvár, Sátoraljaújhely, Szigetvár éstapolca. Végül a hazai városok harmadik csoportját azok a kisvárosok alkotják, ahol nincsen kórház, sőt sok esetben még Rendelőintézet sem. Sok kisváros tartozik ide, a teljesség igénye nélkül, pl. Budaörs, Kőszeg, Sárbogárd és Tolna Üdülő és rekreációs terület A városok funkcionális övezeteinek ebbe a csoportjába a legkülönfélébb sporttal összefüggő szerepkörű területek (sportpályák, sportcentrumok, stadionok, uszodák és strandok, lovaspályák, sípályák, műjégpályák, stb.), és az úgynevezett rekreációs területek (fitness központok, erdei tornapályák, bobpályák, szabadidőparkok, stb.) tartoznak. De természetesen ide soroljuk a városi közparkokat, sétautakkal kialakított erdei kirándulóhelyeket, a tavakat és közvetlen környéküket, valamint bizonyos idegenforgalmi létesítményeket, amelyeknél az üdülés és a rekreáció az elsődleges (kempingek, szanatóriumok, s az ezekhez kapcsolódó sportlétesítmények). Ez az a városi funkcionális terület, amely kisebb-nagyobb mértékben ugyan, de minden hazai városban jelen van. Az, hogy milyen mértékben, az elsősorban a település földrajzi adottságaitól, fekvésétől, a város nagyságától, funkcióinak sokszínűségétől és erejétől, valamint a város korábbi és jelenlegi vezetésének várospolitikai elképzeléseitől függ. A vízparti fekvés (Dunaújváros, Győr, Szeged, Szolnok), vagy a hegység közelsége (Eger, Miskolc, Pécs, Sopron), esetleg kedvező termálvízi adottságok (Dombóvár, Gyula, Hajdúszoboszló, Sárvár) nagyobb üdülő és rekreációs terület kialakulását tette (teszi) lehetővé. A városok nagysága és funkcionális sokszínűsége elősegíti, hogy a nagyobb városokban sokféle típusú és jelentős nagyságú rekreációs térség jöjjön létre, ezért általában a nagyobb városokban ezek a funkciójú városrészek nagy területet foglalnak el (Debrecen, Kecskemét, Szombathely). A hazai városok közül háromban találunk igen nagy területetre kiterjedő üdülő-rekreációs funkciójú térséget, ez Dunaújváros, Keszthely és Siófok (6. ábra). A kisebb lélekszámú, gyengébb központi funkciókkal rendelkező és kedvezőtlenebb földrajzi fekvésű városokban az üdülő és rekreációs övezet általában kicsi területű és többnyire csak egy-egy strandot, vagy néhány sportpályát, illetve kisebb-nagyobb városi közparkot jelent csak. Ide sorolható Balassagyarmat, Barcs, Bicske, Bonyhád, Cegléd, Kiskunhalas, Mór, Nagykőrös, Ózd, Tolna és Törökszentmiklós. De a város lakosságszámához és kiterjedéséhez a legkisebb ilyen jellegű területtel mindenképpen a budapesti agglomeráció alvó települése, Érd rendelkezik.

12 üdülési-rekreációs terület Balaton 6. ábra: Üdülő-rekreációs öv elhelyezkedése Keszthelyen Forrás: saját szerkesztés 2.7. A városokban lévő egyéb funkciójú területek A városok egyéb funkcióval rendelkező területei közé a temetőket, sírkerteket, a különböző katonai objektumokat, fegyintézeteket, menekülttáborokat és a repülőtereket soroljuk be. Temetők és sírkertek minden hazai városban, sőt településen vannak, de számuk és kiterjedésük nagyon különböző. A nagyobb városokban általában többet és nagyobbakat találunk, mint a kisebbekben. Sok közülük már használaton kívüli, elhelyezkedésüket tekintve többnyire a városok peremén vannak. A városok közötti különbségeket a temetők helyett inkább a más speciális funkciók (repülőterek, laktanyák, fegyintézetek, menekülttáborok) alapján tettük. Közös bennük, hogy nagy területen és általában a városok szélén helyezkednek el. Itt is igaz az a megállapítás, hogy minél nagyobb és több, erősebb funkciókkal rendelkezik egy város, annál nagyobb területen vannak az egyéb szerepkörbe sorolt városrészek. Kiemelkedik e tekintetben Szombathely, ahol kiképző laktanya és repülőtér, Debrecen, Kaposvár, Kecskemét, Szolnok, ahol repülőtér, Nagykanizsa, Székesfehérvár, Tapolca, ahol nagy laktanyák találhatók (7. ábra). Ezek az objektumok, különösen a működő repülőterek igen nagy területet foglalnak el, s számuk egyre gyarapodik, mivel több városban kívánják a kihasználatlan egykori polgári, vagy katonai repülőtereket bevonni a belföldi, de méginkább a nemzetközi légiforgalomba. Van néhány városunk, ahol különböző fegyintézetek (fegyház, börtön) vannak, többnyire a városok belső részein, nemegyszer a belvárosban, vagy annak közvetlen szomszédságában (Balassagyarmat, Kalocsa, Szeged, Sátoraljaújhely, Veszprém, Vác). Hazánkban a rendszerváltozást követően, az orosz laktanyák kiürülésével, s napjainkban a honvédség teljes átalakulásával sorra váltak/válnak funkció nélkülivé az egykori laktanyák, sokuknak a hasznosítása mind a mai napig nem megoldott.

13 repülőtér 7. ábra: A kecskeméti repülőtér elhelyezkedése a városon belül Forrás: saját szerkesztés Összegzés A kutatás végeztével a hazai városok funkcionális övezeteivel kapcsolatban az alábbi összegző megállapítások tehetők: Az 1990-es rendszerváltozást és a piacgazdaság kiépülését követően a hazai városok morfológiája és funkcionális övezetei változatosabbá, sokszínűbbé váltak. A városok belső részén egyre markánsabbá vált, egyre jobban kirajzolódott és területileg is megnövekedett az un. belső üzleti-igazgatási negyed. A megnövekedett hazai és külföldi befektetések révén egyre több vállalkozás települt meg az ipari területeken, egyre több helyen jöttek létre ipari parkok. Végül a kivezető főutak mentén, de még csak a nagyobb városokban megjelentek a bevásárló-szolgáltató üzleti negyedek. A hazai városokban vizsgálataink szerint hét különböző típusú funkcionális városrész fordul elő, de mindegyik csak a nagy- és esetenként a jelentősebb szerepkörökkel rendelkező középvárosokban. A középvárosok többségében már hiányzik általában az oktatási-egyetemi, a bevásárló-üzleti negyed, míg a kisvárosoknál a fentieken túl az egészségügyi negyed is. A hazai városokban csak a belső városmag, az ipari és a rekreációs-üdülő terület van meg mindenhol, a város nagyságoktól szinte függetlenül. A hazai városok közötti különbségek általában nem a területiség alapján állapíthatók meg, hanem a városok lakosságszáma, de még inkább központi funkcióik száma és erőssége alapján. A különbségek nem csupán azt jelentik, hogy mennyi különböző funkciójú városrész fordul elő az egyes városokban, hanem azt is, hogy mekkora területen helyezkednek el ezek az övezetek. Mindez leginkább a belső üzletiigazgatási negyed (városmag) kapcsán érhető tetten.

14 FELHASZNÁLT IRODALOM Becsei J. (1983) Békéscsaba, Békés, Gyula és tanyavilágának településmorfológiája. Budapest Akadémiai Kiadó. Csapó T. (1990) Nagykanizsa funkcionális morfológiája. Földrajzi Értesítő 1-4. sz. pp Csapó T. - Lenner T. (2004) Celldömölk történeti földrajza és funkcionális morfológiája. Vasi Szemle 2. sz. pp Lengyel I. - Rechnitzer J. (2000) A városok versenyképességéről. Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Szerk.: Horváth Gy. - Rechnitzer J. MTA RKK Pécs. pp Lettrich E. (1973.) Kecskemét, legnagyobb tanyás városunk. Földrajzi Közlemények 1. sz. pp Mendöl T. (1936) Alföldi városaink morfológiája. Közlemények a Debreceni Egyetem Földrajzi Intézetéből. Debrecen. Mendöl T. (1963) Általános településföldrajz. Akadémiai Kiadó, Budapest Pálmai M. (1955) A szegedi városalaprajz morfológiája. Földrajzi Értesítő. 2. sz. pp Wallner E. (1961) Dunaföldvár településképe. Földrajzi Értesítő 1. pp

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117 "Minden 35. vásárló visszanyeri vásárlása teljes összegét" játék nyertes nyugtaszámok Levásárlási határidő meghosszabbítva plusz 1 nappal! A nyertes sorszámú nyugta tulajdonosa legkésőbb 2014. április

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009 b B mészáros sörfőző söröző istálló Winchester 1148 élelmiszer kereskedelem szolgáltatás, vegyeskereskedés ruházat bőrösök ötvös fémműves építőmester 1 London 1851 2 1870 1890 3 1910 1940 Városi sorrend

Részletesebben

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barta Györgyi Ipari műemlékek megőrzése és hasznosítása nemzetközi konferencia 2006. szeptember 29 30. Mi a barnaövezet? 1980-as években az USA-ban.

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL Sorszám Város Irányítószám 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45.

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS Város Zóna Szezon Üzemidő Üzemidő Üzemidő Hétfő - Péntek Szombat Vasárnap Max. parkolási idő Személygépkocsi díj Megjegyzés Budapest I. KERÜLET 3016 01.02-12.23 180 perc 440 Ft/óra Budapest I. KERÜLET

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S )

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S ) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:256368-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S 143-256368 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427, Fényes

Részletesebben

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371 1996.12.25. Székesfehérvár 77185818432 371 1997.01.03. Budapest 78472120542 306 1997.01.05. Csíkszereda 76736716540 177 1997.03.29. Budapest 73911985594 48 1997.04.26. Székesfehérvár 78395363431 350 1997.05.02.

Részletesebben

ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS IDENTITÁS: történelmi tényező a települések életében Jankó Ferenc NYME KTK Kérdésfeltevés előtt: mi a történelem? Azaz: mit értünk a történelem szerepe alatt? Definíciók helyett: az

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2012 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2012 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Február Harmadika Munkacsoport Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2012 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Szabó Andrea A hivatalos nyilvántartások szerint Az országban egy

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy nyilvános ajánlattétele A ( Alapkezelõ ) - amelynek székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44., nyilvántartja a Fõvárosi

Részletesebben

A járások legfontosabb adatai, 2010

A járások legfontosabb adatai, 2010 A járások legfontosabb adatai, 2010 ok településeken élők, % Baranya megye Bólyi járás Bóly 16 12 129 0,3 47,8 10,6 80,1 Komlói járás Komló 20 36 463 9,4 25,9 12,6 79,8 Mohácsi járás Mohács 26 36 212 7,0

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

Nyitva tartás ÁRUHÁZ Cím TPP pult H-Sz Szo

Nyitva tartás ÁRUHÁZ Cím TPP pult H-Sz Szo ÁRUHÁZ Cím TPP pult Nyitva tartás H-Sz CS P Szo V Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. Aréna Plaza 1087 Budapest, Kerepesi út 9. Aréna Pláza 1087 Budapest, Kerepesi út 9. Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. Baja 6500

Részletesebben

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Város Zónakód Aktuális szezon munkanapon szabadnapon munkaszüneti napon Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Ajka 8401 Jan 02 - Dec 24 07:00-17:00 07:00-12:00 - -

Részletesebben

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI Nagy- és közepes teljesítményű adók (31 telephely) Megye "A" MULTIPLEX "B" MULTIPLEX "C" MULTIPLEX MINDIG TV INGYENES

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Hitel Vadász - Online Hitel - Hitel keresõ Földhivatalok megyénként Bács-Kiskun Megyei földhivatalok listája Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA

DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA CSAPÓ TAMÁS LENNER TIBOR DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA PÉCS 2014. év lakosság 1949 3949 1960 30976 1970 44721 1980 59559 1990 58887 2001 53036 2011 46508 Dunaújváros

Részletesebben

FÖLDFELSZÍNI, ORSZÁGOS, DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ MŰSORSZÓRÁS A HÁLÓZAT (DVB-T) STATIONS IN THE NATIONAL NETWORK A OF DIGITAL TELEVISION BROADCAST (DVB-T)

FÖLDFELSZÍNI, ORSZÁGOS, DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ MŰSORSZÓRÁS A HÁLÓZAT (DVB-T) STATIONS IN THE NATIONAL NETWORK A OF DIGITAL TELEVISION BROADCAST (DVB-T) FÖLDFELSZÍNI, ORSZÁGOS, DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ MŰSORSZÓRÁS A HÁLÓZAT (DVB-T) STATIONS IN THE NATIONAL NETWORK A OF DIGITAL TELEVISION BROADCAST (DVB-T) (Frissítve: 2016.11.01./Updated on 01.11.2016) Ssz.

Részletesebben

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári i pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Címe: 7626 Pécs, Egyetem utca 2. csabai i Gyulai Mezőkovácsházai

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Univerzum III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Sztárválogatott Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése TE-001 TE-002 TE-003 TE-004 TE-005 TE-006 TE-007 TE-008 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Betegszoba működtetése 8

Részletesebben

KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia március 18.

KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia március 18. PIACKUTATÁS A MAGYAR TELEPÜLÉSEKRŐL, A TELEPÜLÉSEK VERSENYKÉPESSÉGÉRŐL KICSIT MÁSKÉNT KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia 2014. március 18. KUTATANDÓ PROBLÉMA (2004/05

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban M E S T E R D Á N I E L K U T A T Á S I I G A Z G A T Ó S Á G N E M Z E T I C S A L Á D - É S S Z O C I Á L P O L I T I K A I I N

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 1. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS HELYE A MINKET KÖRÜLVEVİ VILÁGBAN AZ EMBEREK KOMFORTOS ÉLETKÖRÜLMÉNYÉNEK BIZTOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES 1. AZ ÉPÍTETT MŐVI KÖRNYEZET IGÉNYES KIALAKÍTÁSA LAKÁS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS a TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0007 számú Projekt keretében a képzésekbe 2012.09.28.-ával lezárult beiskolázásokról és a képzések indításáról

TÁJÉKOZTATÁS a TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0007 számú Projekt keretében a képzésekbe 2012.09.28.-ával lezárult beiskolázásokról és a képzések indításáról TÁJÉKOZTATÁS a TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0007 számú Projekt keretében a képzésekbe 2012.09.28.-ával lezárult beiskolázásokról és a képzések indításáról Kommunikációs angol (120 óra) Képzési keretszám: 150

Részletesebben

Bővített mosás modullal rendelkező dm üzletek listája

Bővített mosás modullal rendelkező dm üzletek listája B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8220 Balatonalmádi, Baross utca 2. Tulipán udvar 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 5630 Békés, Kossuth utca 3.

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Generali Infrastrukturális Részvény Alap Befektetési jegy nyilvános ajánlattétele A ( Alapkezelő ) - amelynek székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44., nyilvántartja a Fővárosi

Részletesebben

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem Hazai patológia problémája Krónikus súlyos patológus hiány Megoldás központi patológus rezidens létszám fejlesztés (?) epatológia fejlesztés (akut kezelés) Előzmény

Részletesebben

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni:

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: 1 Allée 1117, Budapest Október 23. u. 8-10 +36 20 6208 180 H-SZO: 10:00-21:00 V: 10:00-19:00 Astoria 1075, Budapest Károly krt. 3/a.

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

A nagyvárosok a magyar városhálózatban

A nagyvárosok a magyar városhálózatban A nagyvárosok a magyar városhálózatban Berkes Judit, PhD hallgató Széchenyi István Egyetem - Regionális- és gazdaságtudományi Doktori Iskola Páthy Ádám, egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem Regionális-

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TEHETSÉGGONDOZÁS Térképek Európai Szociális Alap Arany János Tehetséggondozó

Részletesebben

Patika neve Település Irányítószám Cím

Patika neve Település Irányítószám Cím Patika neve Település Irányítószám Cím Patika Plus Ajka 8401 Fő út 66. Patika Plus Albertirsa 2730 Vasút u. 4. / 11. Manna Patika Baja 6500 Czirfusz Ferenc utca 31. Patika Plus Balassagyarmat 2660 Mikszáth

Részletesebben

"Adni öröm" gyűjtőhelyek

Adni öröm gyűjtőhelyek "Adni öröm" gyűjtőhelyek Spar Ajka, Ifjúság u. 9. Spar Baja, Bernhardt S. u.77. Spar Baja, Jelky tér 4. Spar Balassagyarmat, Mikszáth K. u.14. Spar Balassagyarmat, Rákóczi fej. út 56. Spar Balatonfüred,

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

A Médiatanács 1612/2015. (XII. 15.) sz. döntése

A Médiatanács 1612/2015. (XII. 15.) sz. döntése A Médiatanács 1612/2015. (XII. 15.) sz. döntése Műsorterjesztési platformok: M1 DVB-T (HD) DVB-S2 (HD) on-line, egyidejű streaming a fentiekkel azonos földrajzi lefedettség mellett Az M1 médiaszolgáltatás

Részletesebben

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei

Részletesebben

11 - gépész szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 272

11 - gépész szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 272 1997.05.22. Székesfehérvár 74399953967 271 1997.07.19. Székesfehérvár 77745272516 270 1997.09.02. Budapest 72606002573 264 1997.10.18. Székesfehérvár 73516505996 200 1997.11.04. Székesfehérvár 73916032558

Részletesebben

A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015.

A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015. A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015. július 1-től Műsorterjesztési platformok: M1 DVB-T (HD) DVB-S2 (HD) on-line,

Részletesebben

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható)

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható) Bács-Kiskun megye 6501 Baja Oroszlán utca 5. Baja 1 posta Bács-Kiskun megye 6503 Baja Dózsa György utca 161. Baja 3 tanposta Bács-Kiskun megye 6301 Kalocsa Szent István utca 44 Kalocsa posta Bács-Kiskun

Részletesebben

Bővített hajfesték modullal rendelkező dm üzletek

Bővített hajfesték modullal rendelkező dm üzletek A, Á 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 7570 Barcs,

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz és a nyilvános

Részletesebben

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek:

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek: Savaria 38. évkönyv Belföldi kiadványcsere-partnerek: INTÉZMÉNY VÁROS 1 Dráva Múzeum Barcs 2 Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Békés 3 Munkácsy Mihály Múzeum Békéscsaba 4 Magyar Földtani és Geofizikai

Részletesebben

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942 Intravénás kábítószer-használók HIV/HCV szűrővizsgálatát az ÁNTSZ regionális laboratóriumai Vizsgálatkérő lappal beérkezett vérmintából térítésmentesen végzik el: ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete

Részletesebben

Megyei jogú városok. 2011. évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai

Megyei jogú városok. 2011. évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai Megyei jogú városok 2011. évben alkalmazott épületek (egyéb építmények, lakások) adóztatással kapcsolatos adatai Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai Megyei jogú városok 2011. évi építményadó előírásai

Részletesebben

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon Ajkai Fiók 8400 Ajka, Szabadság tér 4/a. 88/510-030 Allee Skála Fiók H: 10.00-20.00 K: 10.00-20.00 Sze:10.00-20.00 Cs: 10.00-20.00 P: 10.00-20.00 Szo:10.00-14.00 Allee Bevásárlóközpont 1117 Budapest, Október

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U.

Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U. Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U. SZIGETVÁR 7900 Hungary 73510075 19 PÉCS III. SIKLÓSI ÚT 66. PÉCS 7628

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Bajmócy Péter, PhD egyetemi docens SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék

Bajmócy Péter, PhD egyetemi docens SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Bajmócy Péter, PhD egyetemi docens SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Népesedési trendek a településrendszerben: konvergens vagy divergens településfejlődés? 2013. november 9. Természetes

Részletesebben

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56.

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56. Az FILA táska termékcsalád FOGYASZTÓI HŰSÉGPROMÓCIÓ Akcióban résztvevő áruházak Hipermarket áruházak (Pontgyűjtés és Pontbeváltás is) Abony 2740 Szolnoki út 118. Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. Baja 6500 Baja,

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne, település. Pályázati azonosító. Igényelt támogatás (Ft) Javasolt támogatás (Ft) Pályázó szervezet neve

Megvalósítás helyszíne, település. Pályázati azonosító. Igényelt támogatás (Ft) Javasolt támogatás (Ft) Pályázó szervezet neve TÁMOGATÁSI DÖNTÉS az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Hajléktalanokért Közalapítvány között kötött, 13818-6/2016/SZOCSZOLG ügyiratszámú együttműködési megállapodás alapján, a Hajléktalanokért Közalapítvány

Részletesebben

Együttműködés az IPOSZ és az Ipartestületek között - a Projekt a számok tükrében

Együttműködés az IPOSZ és az Ipartestületek között - a Projekt a számok tükrében TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0007 Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül Együttműködés az IPOSZ és az Ipartestületek között - a Projekt a számok tükrében TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0007 számú

Részletesebben

aspektusa a gazdasági gi válsv

aspektusa a gazdasági gi válsv A magyarországi gi kiskereskedelem területi szerkezetének néhány n ny aspektusa a gazdasági gi válsv lság időszak szakában A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia PTE Földrajzi Intézet és a Földtudományok

Részletesebben

START Klub Kártya átvevő helyek

START Klub Kártya átvevő helyek START Klub Kártya átvevő helyek Balassagyarmat, vasútállomás: 2660 Balassagyarmat, Benczúr Gyula u. u. 1/a Kunszentmiklós-Tass, vasútállomás: 6090 Kunszentmiklós-Tass, Vasút u. 9. H-V: 00:00-24:00 H-V:

Részletesebben

Területi Szervezet. Illetékességi területe:

Területi Szervezet. Illetékességi területe: 1.számú melléklet Neve: Területi szervezetek Illetékességi területe: Fogorvosok e Budapesti Magyarország Budapest Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Csongrád Megyei

Részletesebben

ORSZÁGOS ÉLELMISZER-ADOMÁNYGYŰJTÉS NOVEMBER ÉN, KÖZEL 200 HELYSZÍNEN Lánc város cím TESCO Ajka 8400 Ajka, Fő út 66.

ORSZÁGOS ÉLELMISZER-ADOMÁNYGYŰJTÉS NOVEMBER ÉN, KÖZEL 200 HELYSZÍNEN Lánc város cím TESCO Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. ORSZÁGOS ÉLELMISZER-ADOMÁNYGYŰJTÉS 2016. NOVEMBER 25-26-27-ÉN, KÖZEL 200 HELYSZÍNEN Lánc város cím TESCO Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. TESCO Albertirsa 2730 Albertirsa, Vasút utca 4/13. TESCO Baja 6500 Baja,

Részletesebben

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Abádszalók Jászkun Volán Zrt. autóbusz-állomás, Deák F. u. 20. (59) 355-780 Ajka Somló Volán Zrt. autóbusz-állomás (88) 312-222 információs szolgálat (88) 311-183

Részletesebben

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági 2. sz. melléklet Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági Tartalom 1.10 ADSL... 2 1.11 SHDSL... 2 1.12 Dial-up... 2 1.13 GTS ISDN 30... 2 1.14 GTS ISDN 2... 2 1.15 GTS analóg hangszolgáltatás...

Részletesebben

AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK

AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK Felsőoktatási kihívások Alkalmazkodás stratégiai partnerségben 12. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia

Részletesebben

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági 2. sz. melléklet Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági Tartalom 1.10 ADSL... 2 1.11 SHDSL... 2 1.12 Dial-up... 2 1.13 GTS ISDN 30... 3 1.14 GTS ISDN 2... 3 1.15 GTS analóg hangszolgáltatás...

Részletesebben

Támogatott pályázatok - K1

Támogatott pályázatok - K1 Támogatott pályázatok - K1 Békési Kistérségi Szeghalom Kistérség Békés Szeghalom Dél-Alföldi Régió A Békés Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása 399 900 Új kistérségi KÖZKINCS-kerekasztal létrehozása,

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Golfpálya fejlesztés Az alternatív irányzat. HEGYI J. Attila a Birdland Golf & Country Club és az Academy Golf Club alapítója és elnöke

Golfpálya fejlesztés Az alternatív irányzat. HEGYI J. Attila a Birdland Golf & Country Club és az Academy Golf Club alapítója és elnöke Golfpálya fejlesztés Az alternatív irányzat HEGYI J. Attila a Birdland Golf & Country Club és az Academy Golf Club alapítója és elnöke Helyzetértékelés Nemzetközi kitekintés A golfozók és golfpályák alakulása

Részletesebben

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése című pályázat eredménye A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye Intézménynév Város Megítélt összeg Ady Endre Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A KOMPTENECIAFEJLESZTÉS HELYSZÍNEINEK BEMUTATÁSA

A KOMPTENECIAFEJLESZTÉS HELYSZÍNEINEK BEMUTATÁSA A KOMPTENECIAFEJLESZTÉS HELYSZÍNEINEK BEMUTATÁSA KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK MUNKATÁRSAINAK KOMPETENCIAFEJLESZTÉSE ÁROP 2.2.23 Készítette: Szántó Krisztina, Erzsébet Szállodák, Táborok és Vendégházak Nonprofit

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

Cover Your Grey termékeket forgalmazó dm üzletek listája

Cover Your Grey termékeket forgalmazó dm üzletek listája A 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 1045 Budapest, Rózsa u. 16-18. 1051 Budapest, Arany J. u. 30. 1052 Budapest, Károly krt. 26. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 39/B 1021 Budapest,

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

2015. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján

2015. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 215. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 216 Tartalomjegyzék 1. TELEPÜLÉSEK LÉGSZENNYEZETTSÉGÉNEK

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Változások a 2011/2012. évi menetrendben 1. sz. menetrendi módosítástól

Változások a 2011/2012. évi menetrendben 1. sz. menetrendi módosítástól Változások a 2011/2012. évi menetrendben 1. sz. menetrendi módosítástól 4. sz. Esztergom - Almásfüzitő (Komárom) vonal: Lemondva: 32910, 32914, 32924, 32946, 32918, 32928, 32919, 32939, 32929, 32917, 32915,

Részletesebben

AJÁNDÉK BÖGRE A TESCOBAN C. PROMÓCIÓ PROMÓCIÓS SZABÁLYZATA

AJÁNDÉK BÖGRE A TESCOBAN C. PROMÓCIÓ PROMÓCIÓS SZABÁLYZATA AJÁNDÉK BÖGRE A TESCOBAN C. PROMÓCIÓ PROMÓCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos:2017. január 23-tól (a módosított rendelkezések a szövegben dőlt betűvel, aláhúzással és *-gal jelöltek) 1. A Danone Magyarország Kft.

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

Fiókirodák címe, nyitva tartása

Fiókirodák címe, nyitva tartása Fiókirodák címe, nyitva tartása S.sz. Település Posta Posta címe nyitva tartás 1. Ajka Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Kedd 14:00-18:00 Péntek 12:00-16:00 2. Bácsalmás Bácsalmás posta 6430 Bácsalmás

Részletesebben

Érvényes: április 23-ától

Érvényes: április 23-ától Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta 6750 Algyő 6750 Algyő Búvár

Részletesebben

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - üzleti

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - üzleti 2. sz. melléklet Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - üzleti Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line és GTS Smart Ethernet... 2 1.2 GTS Ethernet VPN... 2 1.3 GTS Media Line... 2 1.4 GTS Internet Access... 2

Részletesebben

Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 4. hirdetménye

Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 4. hirdetménye Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 4. hirdetménye 1. A kibocsátó megnevezése Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. (székhely: 1075 Budapest, Madách I. út 13-15.)

Részletesebben

Vidéki nagyvárosaink településmorfológiája

Vidéki nagyvárosaink településmorfológiája Dr. Csapó Tamás 1 Vidéki nagyvárosaink településmorfológiája A hazai földrajztudomány nagyvárosoknak nevezi a 100 ezer fınél nagyobb városokat, amelyekbıl 2007. január elsején 8 db van Magyarországon.

Részletesebben

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út Agip Abda 62550 Győr-Moson- 9151 Abda Bécsi út 1. 47.6840292687097 18.952205 Agip Baja 61350 Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út 97. 46.195104 19.6489445326511 Agip Balatonederics 65100 Veszprém 8312

Részletesebben

Modal split. Grafikon: Eurostat

Modal split. Grafikon: Eurostat A Közösségi és kerékpáros közlekedés gyakorlati lehetőségei - összefüggései, a hulladékhasznosítás intézményi lehetőségei Európai Hulladékcsökkentési Hét Tatabánya, 2014. november 28. Közösségi közlekedés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS a TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0007 számú Projekt keretében megvalósuló képzések indításáról - a 2012.07.05.

TÁJÉKOZTATÁS a TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0007 számú Projekt keretében megvalósuló képzések indításáról - a 2012.07.05. TÁJÉKOZTATÁS a TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0007 számú Projekt keretében megvalósuló képzések indításáról - a 2012.07.05.-i állapot szerint Kommunikációs angol (120 óra) Képzési keretszám: 150 fő A-120-1 Kiskunfélegyháza

Részletesebben