Alkalmazza havonta az Advantixot! Sorsolásos nyereményjáték - Hivatalos játékszabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alkalmazza havonta az Advantixot! Sorsolásos nyereményjáték - Hivatalos játékszabályzat"

Átírás

1 Alkalmazza havonta az Advantixot! Sorsolásos nyereményjáték - Hivatalos játékszabályzat 1. A Bayer Hungária Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.; Cg.: ; továbbiakban: Szervező ) által szervezett sorsolásos végfelhasználói nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) azok vehetnek részt, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek: a.) belföldi illetőségű 18 éven felüli magánszemélyek, akik b.) a Játék időtartama alatt az Advantix gyűjtőlapon legalább 6 pecsétet gyűjtött az állatorvosánál (a résztvevő állatorvosok listája a Játékszabályzat 25. pontja alatt található) és c.) hiánytalanul kitöltik a gyűjtőlapon a személyes adatmezőket (továbbiakban: Pályázat) és leadják a Pályázatot az állatorvosánál; d) a Pályázat leadásával ráutaló magatartással elfogadták a nyereményjáték jelen játékszabályzatát (továbbiakban: Játékszabályzat) e) Pályázatát a résztvevő állatorvos eljuttatja a Szervezőhöz december 21-ig. f) a sorsolásos nyereményjátékból ki vannak zárva a Bayer Hungária Kft. alkalmazottai, a Játékban résztvevő állatorvosi rendelők és állatorvosi patikák dolgozói, tulajdonosai és a Játék lebonyolításában részt vevő ügynökségek tulajdonosai, alkalmazottai és alvállalkozói, valamint ezen személyek hozzátartozói. (A hozzátartozó esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 685 b) pontjában rögzített közeli hozzátartozó 1, illetve március 15. napjától pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 8:1 (1) 2. pontja szerinti hozzátartozó 2 definíciója az irányadó). 3. A Játék időtartama: március november : A sorsoláson csak az a Pályázat vesz részt, amelyen szerepel a Játékos neve, telefonszáma, címe, valamint az állatorvos neve és címe, valamint legalább 6 db állatorvosi érvényesítés (állatorvosi pecsét vagy Advantix matrica). A Pályázaton szereplő érvényesítések száma nem növeli a nyerési esélyt. A késve beküldött vagy hiányosan kitöltött Pályázatok nem vesznek részt a sorsoláson. A késve beérkező Pályázatokért a Szervező nem vállal felelősséget. Egy személy legfeljebb egyszer nyerhet. 5. A sorsolás nyilvánosan, közjegyző jelenlétében, kézi húzás módszerével történik. A sorsolás időpontja: december :00 A sorsolás helyszíne: Jacsomedia Kft, 1135 Budapest, Szegedi út emelet. 6. Az a Pályázat lehet csak nyertes, amelyen olvashatóan szerepel a Játékos neve, telefonszáma, címe, valamint az állatorvos neve és címe. A hiányosan vagy olvashatatlanul kitöltött Pályázat érvénytelen. 7. A Játékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: 1 db Samsung UE32F5000 LED TV 1 darab Samsung Galaxy Tab 3 táblagép 1 darab Samsung Galaxy Ace 3 mobiltelefon 1 közeli hozzátartozó: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa. 2 hozzátartozó : a közeli hozzátartozó [a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér], az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

2 A nyereményekkel kapcsolatban felmerült szavatossági igény esetén a Játék Szervezője felelősséget nem vállal. A Szervező a nyeremények megváltoztatásának jogát fenntartja. 8. A nyertes Játékosokat a Szervező telefonon és ben értesíti. Rosszul megadott telefonszámért vagy e- mailcímért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 9. A nyereményről szóló értesítést legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül kiküldi a Szervező. A nyertesek a nyereményüket a Szervező székhelyén (1123 Budapest Alkotás utca 50.) vehetik át, az erre feljogosító, kinyomtatott értesítő ellenében legkésőbb január 31-ig. A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, hogy a nyeremények a megjelölt idő alatt átadásra kerüljenek. Ha ezen együttműködési kötelezettségnek a nyertesek nem tesznek eleget, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. Az át nem vett nyeremények a Szervező tulajdonában maradnak. 10. A nyereményekhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a játékost terhelik. 11. A nyeremények készpénzre nem válthatóak. A nyeremények másra át nem ruházhatóak. 12. A sorsolás alkalmával összesen 3 db tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A tartaléknyertesek a húzás sorrendjében válhatnak jogosulttá a nyereményekre a 13. pontban meghatározott módon és esetekben. 13. A tartaléknyertesek abban az esetben válnak jogosulttá a nyereményre, ha a nyertesek Pályázata érvénytelen. Arra az esetre tartaléknyertes nem húzható, ha a nyereményeket az eredeti nyertesek részére időben nem lehet átadni, ilyen esetben a 9. pontban foglaltak irányadók. A tartaléknyertesekre ugyanazon részvételi feltételek és szabályok vonatkoznak, mint az elsőként kihúzott nyertesekre. 14. A Játékban való részvétel önkéntes. 15. Azáltal, hogy a Játékos Pályázatát elküldi a gyűjtőlapon keresztül, tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint hozzájárul az űrlapon megadott személyes adatainak a Szervező általi kezeléséhez. 16. A Szervező a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseit betartva kezeli az adatokat. 17. A Játék során megadott személyes adatok adatkezelője a Játék Szervezője. A Szervező adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-71349/2013 A Pályázat elküldésével a Játékosnak a jelen Játékszabályzatban rögzített célú adatkezeléshez adott hozzájárulása önkéntes beleegyezésnek minősül. A személyes adatok felhasználásának a célja: a Játék lebonyolítása, a részt vevő Játékosok azonosítása, a nyeremények kiszállítása, valamint piackutatási és közvetlen üzletszerzéssel és marketingtevékenységgel kapcsolatos tájékoztatások küldése. A személyes adatok kezelésének időtartama: a Szervező a Játék során megadott személyes adatokat a fenti célok megvalósulásának időtartamáig, illetve a Játékosok hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A Játékosnak bármikor lehetősége van a Szervezőnél, mint adatkezelőnél alábbi címen: Bayer Hungária Kft Budapest, Alkotás u. 50.: hozzájárulása visszavonására; hozzájárulása egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozására; személyes adatai kezelése ellen az Info. tv. által meghatározott esetekben tiltakozásra, azok zárolásának kérésére; tájékoztatást kérésére a személyes adatai kezeléséről; a személyes adatai helyesbítésének, módosításának, illetve törlésének a kérésére; jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulásra; és az adatai jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével a Játékosnak okozott kár megtérítésének a követelésére. 18. A Játékban résztvevők a Pályázat elküldésével önként beleegyeznek abba, hogy nyertességük esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település és az irányítószám megjelölésével) a Szervező a

3 honlapon közzé tegye, és/vagy hogy a jelen pontban meghatározott adataikat a Szervező a nyereményjátékra vonatkozó sajtóközleményben szerepeltesse. 19. Bármely Pályázat, amelyhez a Játékos a Szervező megítélése szerint a Játékszabályzatot sértő módon jutott hozzá, lopott vagy más illegális úton szerzett, automatikusan érvénytelenítésre kerül. Azok a Pályázatok, amelyek bármely része illegális, módosított, hamisított vagy szabálytalan, vagy bármely más szempontból nem feleltek meg a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak, szintén kizárásra kerülnek. Érvénytelen a hibás, olvashatatlan vagy sérült Pályázat is. 20. Az érvénytelennek minősített Pályázatok semmilyen körülmények között nem vehetnek részt a sorsoláson. Fellebbezésnek helye nincs az érvénytelennek minősített Pályázatokat illetően. A Szervező nem köteles magyarázattal szolgálni az esetleges érvénytelenítésekkel kapcsolatban. 21. A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor felfüggessze vagy megszüntesse a Játékot előre nem látható körülmények felmerülése esetén. 22. A Szervező a nyereményjáték lezárását követően (azaz a sorsolást követően) 30 napon túl semmilyen, a nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el. 23. A Játékról további információ a oldalon található, illetve az ingyenesen hívható zöldszámon kérhető (munkanapokon 9-16 óráig). 24. Az aktuális Játékszabályzat a oldalon kerül közzétételre. 25. A Játékban részt vevő állatorvosi rendelők és állatorvosi patikák jegyzéke (2014. január 29-i állapot). A lista a Játék időtartama alatt módosulhat. Megye Cím, Város Irsz Cím, Utca Rendelő, Név Bács-Kiskun Kecskemét 6000 Halasi út 18/a. Pet-City állatorvosi rendelő Bács-Kiskun Kecskemét 6000 Budai u. 8. Ebszervíz Állatorvosi Rendelő Bács-Kiskun Kecskemét 6000 Tavirózsa u. 30. Vet-Pet Bt Bács-Kiskun Kecskemét 6000 Szalag u. 11. Sana-Vet állatrovosi rendelő Bács-Kiskun Kecskemét 6000 Géza fejedelem krt. 51. Wellpet Állatkórház Bács-Kiskun Kecskemét 6000 Csongrádi út 58. Labuda Zsolt rendelője VITAL-KONTROL Bács-Kiskun Kecskemét 6000 Budai u. 8. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI Bács-Kiskun Kecskemét 6000 Pajzs u. 3. Akadémia Állatorvosi Ambulancia Bács-Kiskun Kecskemét 6000 Báthori u. 5/a Dömötör Állatorvoi Rendelő Bács-Kiskun Lajosmizse 6050 Deák F. u-9. Partner Vet állatorvosi rendelő Bács-Kiskun Lajosmizse 6050 Kossuth Lajos u. 97. Farmos-Vet kft. Állatorvosi Rendelő Bács-Kiskun Izsák 6070 Kossuth L. u. 60. MEDIVIN BT-ÁLLATPATIKA Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza 6100 MÁRTÍROK ÚTJA 4. Unovet kisállatrendelő Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza 6100 Holló L. u.4. TRIUMVET Kft. Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza 6100 Szentesi u.25. Pozsár Miklós rendelője Bács-Kiskun Kiskunmajsa 6120 Páva u. 2. Both Ákos rendelője Bács-Kiskun Kiskunmajsa 6120 Fő u. 63. Fülöp Gábor Állatorvosi Klinika Bács-Kiskun Kiskőrös 6200 Jókai Mór u. 5. Bozi Róbert rendelője Bács-Kiskun Kalocsa 6300 Kígyó u.12. Kalocsai Állatgyógyászati Centrum Bács-Kiskun Kalocsa 6300 Obermayer tér 7. Kék Kereszt Patika Kalocsa Bács-Kiskun Kiskunhalas 6400 Ibolya u. 11. Aladics Sándor rendelője Bács-Kiskun Baja 6500 Piac-sor Piac sori Állatpatika Bács-Kiskun Baja 6500 Zenta u. 4. Sulyok Péter rendelője Bács-Kiskun Baja 6500 Dombos u. 4. Simon János állatorvosi rendelője Bács-Kiskun Baja 6500 Szegedi út 59. Bajavet Baranya Pécs 7600 Fellbach u. 20. AVIAN-VET KFT. Állatpatika és Állatorvosi rendelő Baranya Pécs 7600 Megyeri u.27. KÉK KERESZT ÁLLATPATIKA Baranya Pécs 7600 Szigeti út 140. VitaVet Állatorvosi rendelő és Patika Baranya Pécs 7600 Endresz Gy. U.19. Kuckó Állategészségügyi Központ Baranya Pécs 7600 Móra F. u.37. DAKTARY ÁLLATORVOSI RENDELŐ Baranya Pécs 7600 Nagy Lajos király útja 18. KÉK KEHELY ÁLLATPATIKA Baranya Pécs 7600 Hársa út 27. Hársfa úti Állatorvosi rendelő Baranya Pécs 7600 Ürögi Fasor 4. Blue Dog Állatorvosi Rendelő Baranya Mohács 7700 Dózsa Gy. U.18. Prophyl Kft. Állatgyógyszertár Baranya Mohács 7700 Szt.István u.35. Mohácsi Állatkórház

4 Baranya Szigetvár 7900 Alapi Gáspár u.6/1. Szigetvári Állatorvosi Rendelő Békés Szarvas 5540 Táncsics M. u. 53. Kasnyik János rendelője és állatpatikája Békés Békéscsaba 5600 Andrássy út 29. Mancs Állatgyógyszertár Békés Békéscsaba 5600 Szív u. 9. KORONA-VET KFT. Békés Békéscsaba 5600 Szabolcs u. 26. Anipharma Állatorvosi Centrum Békés Békéscsaba 5600 Szerdahelyi u. 2. Anipharma Állatpatika Békés Mezőberény 5650 Bajcsy-Zs. u. 12. Békés Gyula 5700 Szentháromság u. 16. Gyulai Állatkórház Mezőberényi faház állatorvosi rendelő, dr Bubó Állatpatika Békés Mezőkovácsháza 5800 Árpád u ÁLLATGYÓGYSZERTÁR ÉS KISÁLLATR. Békés Orosháza 5900 Bajcsy-Zs. u. 25. Veterinarius Bt.Állatorvosi rendelőintézet és Állatgyógyszertár Békés Tótkomlós 5940 Bajcsy u. 8. Pertich Attila rendelője Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőkövesd 3400 Rákoczi F. u.10. VETUKER ÁLLATORVOSI rendelő Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 3525 Major u MISKOLCI ÁLLATKÓRHÁZ KFT Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 3528 Csabai kapu. 44. DR. KOVÁCS ÁLLATKLINIKA Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 3529 Lévay J. u. 1. NÉPKERTI ÁLLATKLINIKA KFT Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 3532 Tamási Á. u. 30. ORIMED ÁLLATORVOSI rendelő Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 3532 Győri kapu 115. Újdiósgyőri Állategészségügyi Kp. Borsod-Abaúj-Zemplén Felsőzsolca 3561 Kossuth L. út 135. Magos Zsuzsa és Zwillinger András rendelője Borsod-Abaúj-Zemplén Felsőzsolca 3561 Hősök tere 1. Magos Zsuzsa és Zwillinger András rendelője Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszaújváros 3580 Perényi Péter u. 12. ANIMAL ÁLLATORVOSI RENDELŐ Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszaújváros 3580 Tiszaújváros Örösi út 75 ALVIN-VET Állatorvosi rendelő Borsod-Abaúj-Zemplén Boldogkőváralja 3885 Vár u. 9. Abaújszántói állatorvosi rendelő Borsod-Abaúj-Zemplén Sárospatak 3950 Dobó u 54. Fajcsik Viktória rendelője Budapest Budapest 2. kerület 1021 Hűvösvölgyi u Vadaskerti Állatorvosi Ambulancia Budapest Budapest 2. kerület 1025 Felsőzöldmáli u Felsőzöldmáli áo. Rendelő Budapest Budapest 2. kerület 1025 Csévi u. 1. Provet Állatorvosi Szakrendelő Budapest Budapest 2. kerület 1026 Szilágy Erzsébet Fasor 121. Recipet Állatpatika Budapest Budapest 2. kerület 1026 Szilágy Erzsébet Fasor 121. Budagyöngye állatpatika Budapest Budapest 2. kerület 1028 Máriaremetei út. 61. Remetevet Állategészségügyi Rendelő Budapest Budapest 3. kerület 1033 Szérűskert 27. Jakab Csaba Állatorvosi rendelője Budapest Budapest 3. kerület 1036 Kolosy tér 1. Kolosy Állatpatika Budapest Budapest 3. kerület 1036 Kolosy tér 5. Trovet állatpatika Budapest Budapest 3. kerület 1037 Királyhelmec u. 16. Wladár kisállatklinika Budapest Budapest 3. kerület 1039 Család u. 36/a Család utcai kisállatrendelő Budapest Budapest 3. kerület 1039 Szentendrei 393. Bogáncs áo. Rendelő Budapest Budapest 4. kerület 1041 templom u. 5. Újpesti Állatorvosi Rendelő Budapest Budapest 4. kerület 1041 Bárdos Artúr u. 4. Vet-plus áo rendelő Budapest Budapest 4. kerület 1046 Lakkozó u. 13. Rex állatklinika Budapest Budapest 4. kerület 1046 Chinoin u. 4. Mancsok Állatorvosi Rendelő Budapest Budapest 5. kerület 1054 Báthory u. 27. Centrum Állatorvosi rendelő Budapest Budapest 6. kerület 1062 Andrássy u. 81/c Körönd Állatorvosi Rendelő Budapest Budapest 7. kerület 1078 István u. 9. Zsókapharma Állatpatika Budapest Budapest 8. kerület 1082 Horváth M. tér 11. Kósa Zita áo rendelő Budapest Budapest 8. kerület 1082 Harminckettesek tere 2. Kátai dr. Állatorvosi rendelő Budapest Budapest 8. kerület 1083 Hock J. u. 13. Vidavet patika Budapest Budapest 10. kerület 1103 Roham u. 3. Mancsok Krisztinaváros Budapest Budapest 10. kerület 1103 Kerepesi út 73. Petpharma állatpatika Budapest Budapest 10. kerület 1104 Kőbányai u. 41/c Hungária Állatpatika Budapest Budapest 10. kerület 1107 Bihari u. 27. Kőbányai kisállatrendelő Budapest Budapest 11. kerület 1111 Fehérvári út 38/a. Graf Dr. Állatorvosi Rendelője Budapest Budapest 11. kerület 1112 Csárda u. 10. Budai Kisállatklinika Budapest Budapest 11. kerület 1112 Péterhegyi u. 46. Juhász Tamás Kisállatklinika Budapest Budapest 11. kerület 1116 Mesterházi u. 4. Talpas állatrovosi rendelő Budapest Budapest 11. kerület 1118 Rétköz u. 16. Felicavet Klinika Budapest Budapest 11. kerület 1119 Etele u. 28. Anirep áo. Rendelő Budapest Budapest 12. kerület 1123 Márvány u. 21/a Márvány patika Budapest Budapest 12. kerület 1126 Tartsay Vilmos u. 19. Budavet áo. Rklinika Budapest Budapest 13. kerület 1133 Kárpát u. 26. Pozsonyi kisállatklinika Budapest Budapest 13. kerület 1134 Lehel u. 60. Gömb áo rendelő Budapest Budapest 13. kerület 1135 Lehel u Budapesti Állatkórház Budapest Budapest 13. kerület 1136 Tátra u. 25. MedVet Állatklinika Budapest Budapest 13. kerület 1139 Fiastyúk u. 71/c Biovet rendelő

5 Budapest Budapest 14. kerület 1141 Mogyoródi u Angelus áe. Centrum Budapest Budapest 14. kerület 1146 Hermina u. 30. Városligeti Állatorvosi rendelő Budapest Budapest 14. kerület 1148 Vezér u Vezér áo rendelő Budapest Budapest 15. kerület 1152 Énekes u. 2. Énekes u.-i áo rendelő Budapest Budapest 15. kerület 1152 Rákos u. 60. Primavet Állatkórház Budapest Budapest 16. kerület 1161 Pálya u. 66. Szent Korona áo. Rendelő Budapest Budapest 16. kerület 1161 Szlovák u Minivet klinika Budapest Budapest 17. kerület 1172 Cinkotai u. 2/9 Cinkotai u.-i állatpatika Budapest Budapest 17. kerület 1172 Bártfai u Rákosligeti áo. Rendelő Budapest Budapest 17. kerület 1173 Széchenyi u. 36. Napkelet áo. Rendelő Budapest Budapest 17. kerület 1173 Ferihegyi u CiruVet állatorvosi rendelő Budapest Budapest 18. kerület 1183 Ráday gedeon u. 67. Nonstop Klinika Budapest Budapest 18. kerület 1184 Lenkei u. 3. Murmuczok Állatgyógyászatoi Centrum Budapest Budapest 18. kerület 1185 Királyhágó u. 98. Varázsfecskendő áo rendelő Budapest Budapest 18. kerület 1188 Kisfaludy u. 55/a Szent Bernát ambulancia Budapest Budapest 19. kerület 1191 Kisfaludy u. 23. dr. Bubó állatgyógyászati központ Budapest Budapest 19. kerület 1194 Pozsony u. 39. Délpesti állatgyógyászati kp. Szent Bernát Kispesti Állatorvosi Budapest Budapest 19. kerület 1195 Kossuth Lajos u. 38. Rendelőintézet Budapest Budapest 20. kerület 1202 Ipolyság u. 2. Erzsébeti állatklinika Budapest Budapest 20. kerület 1205 Valéria u. 87/B Pet-Vet Budapest kisállat ambulancia Budapest Budapest 21. kerület 1212 Szent István u. 69. Csepeli Állategészségügy centrum Budapest Budapest 21. kerület 1213 Szent István u Pumukli állatklinika Budapest Budapest 21. kerület 1214 Hő u. 49/b Zsigárdi dr. áo rendelő Budapest Budapest 22. kerület 1221 Kossuth Lajos u. 93. Budafoki Állatgyógyászati Központ Budapest Budapest 22. kerület 1223 Brassói u. 10/a Hungarovet áo rendelő Budapest Budapest 22. kerület 1223 Rákóczi F. u. 37. Budatétényi Állatkórház Csongrád Szentes 6600 Sáfrán M. u 43. Dobos András rendelője Szentespharma Kft. Állatorvosi Rendelő és Csongrád Szentes 6600 Munkácsy u. 1. Állatpatika Csongrád Csongrád 6640 Jácint u. 4. Tóth Csaba rendelője Csongrád Szeged 6700 Széchenyi tér 9. Akela Állatpatika Csongrád Szeged 6700 Hétvezér u. 7. Triton Invest Bt. állatrovosi rendelője Csongrád Szeged 6720 Bokor u.12/a Belvárosi Állatorvosi rendelő Csongrád Szeged 6721 Berlini krt.2. Medinvet Állatpatika Papdi Ilona ügyvezető Csongrád Szeged 6722 Bécsi krt. 5. HÓD ÁLLATGYÓGYÁSZATI KFT Csongrád Szeged 6724 Öthalom u. 7. Petmed kisállatambulancia Csongrád Szeged 6724 Körtöltés u. 23. SZEGEDI KISÁLLATAMBULANCIA Csongrád Szeged 6725 Farkas u. 4. Móravárosi Állatgyógyászati Központ Csongrád Szeged 6727 Göndör sor 23/B Szögedi ló-és kisállatambulancia Csongrád Sándorfalva 6762 Ady E. u. 26/a Triton Invest Bt. állatrovosi rendelője Csongrád Hódmezővásárhely 6800 Szántó K. J. u. 43. Kék kereszt Állazgyógyászati központ Csongrád Hódmezővásárhely 6800 Bajcsi-Zsilinszky. E. u. 41. Dél-Vet Kft. Állatpatika Csongrád Makó 6900 Eötvös u. 21. Sebő Ottó rendelője Fejér Bicske 2060 Kossuth Tér 9. Kék Kereszt Állatorvosi Rendelő Fejér Dunaújváros 2400 Római krt.38/a Római Állategészségügyi Centrum Fejér Kápolnásnyék 2475 Fő út 45. Dr. Fülöp Ottó-Állatpatika Fejér Gárdony 2483 Munkácsy M. u.61. Gárdonyi Állatklinika Fejér Gárdony 2483 I. utca 18. Aurora-Vet Állatorvosi rendelő Fejér Székesfehérvár 8000 Király sor 6. CAT-DOG BT ÁLLATORVOSI RENDELŐ ÖREGHEGYI ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI Fejér Székesfehérvár 8000 Kassai u.38. CENTRUM Fejér Székesfehérvár 8000 Régi Csóri út 14. Szárazréti Állatorvosi Rendelő Fejér Székesfehérvár 8000 Homoksor 7. Alpha-Vet Állatkórház Fejér Székesfehérvár 8000 Kandó u.2. Jámbor Márk Állatorvosi Rendelője Fejér Székesfehérvár 8000 Homoksor u. 7. ALPHA-VET ÁLLATPATIKA Fejér Mór 8060 Tábor u.22. Móri Állatorvosi Rendelő Győr-Moson-Sopron Győr 9000 Szent Imre út 91/A Szabadhegyi Áo Rendelő Győr-Moson-Sopron Győr 9000 Dinnyés u.5. Ergényi Állatorvosi rendelő Győr-Moson-Sopron Győr 9000 Csanaki u.21. Csanaki Állatorvosi Rendelő Győr-Moson-Sopron Győr 9000 Régi Veszprémi u.10. Vet Medica Kft.-Állatpatika Győr-Moson-Sopron Győr 9000 Kossuth u.44. Neo-Vet Állatorvosi Rendelő Győr-Moson-Sopron Győr 9000 Zrinyi u.8/a Győri Állatpatika Győr-Moson-Sopron Győrújbarát 9081 Fő u.30. Győrújbarát Kisállatrendelő Győr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvár 9200 Várallyay Gy. u. 31. Táltos Állatorvosi Rendelő Győr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvár 9200 Kiserdő u.8. Szürke Puli Állatorvosi Rendelő

6 Győr-Moson-Sopron Jánossomorja 9241 Iparos u.5. Vacak Cica Állatorvosi Rendelő Győr-Moson-Sopron Csorna 9300 Arany J. u.1. Csornai Állatpatika Győr-Moson-Sopron Farád 9321 Fenyőfa u.6. Simon István Állatorvosi Rendelő Győr-Moson-Sopron Kapuvár 9330 Szent István király tér Kapuvári Állatpatika Győr-Moson-Sopron Kapuvár 9330 Szent István Király u.15. Kapuvári Állatorvosi Rendelő Gálos és Horváth Bt. Állatorvos Sopron Győr-Moson-Sopron Sopron 9400 Alsólővér út 13. Rendelő Győr-Moson-Sopron Sopron 9400 Wesselényi u.3. Kisállat-Ambulancia Dr. Kovács Péter Gálos és Horváth Bt. Állatorvos Sopron Győr-Moson-Sopron Sopron 9400 Móricz Zs.u.1-3. Patika Hajdú-Bihar Debrecen 4000 Lehel u. 20. Pavlov kutyája Állatorvosi ambulancia- és sebészeti Központ Hajdú-Bihar Debrecen 4025 Hatvan u. 59. Belvárosi Állatorvosi Rendelő Debrecen Hajdú-Bihar Debrecen 4028 Hadházi u. 16/B Jupet Nagyerdei Állatorvosi Rendelő Hajdú-Bihar Debrecen 4029 Domb u. 16. Könczei Zoltán rendelője Hajdú-Bihar Debrecen 4030 Kossuth u. 58. Eb-Recen Kisállatrendelő Hajdú-Bihar Debrecen 4031 István út 13. Tara Vet Hajdú-Bihar Debrecen 4031 Nyugati u. 3. Falcon-Vet Kft. Hajdú-Bihar Debrecen 4031 Sennyei-Oláh I. u.26. Invet Pet Hajdú-Bihar Debrecen 4032 Március 15 utca 75. Józsavet Kisállatorvosi Rendelő Hajdú-Bihar Debrecen 4032 Szikes u. 6. Vezér Állategészségügyi Központ Hajdú-Bihar Debrecen 4034 Nógrády Mátyás u. 17. Net-Vet Bt. Hajdú-Bihar Balmazújváros 4060 Bocskai u Balmazpharm Állatorvosi rendelő NAGY ZSÓFIA ÁLLATORVOSI Hajdú-Bihar Polgár 4090 Barankovics tér 11. RENDELŐJE Hajdú-Bihar Berettyóújfalu 4100 Millenium út 8/a RÉ-VETÁllatgyógyászati Kft. Hajdú-Bihar Berettyóújfalu 4100 Kossuth u.68 Rusland-Hudák Viktória rendelője Hajdú-Bihar Hajdúszoboszló 4200 Attila u. 23. Sasfészek állatorvosi rendelő Hajdú-Bihar Hajdúböszörmény 4220 Iskola u. 16. Lo-Bo-Vet Kft. Heves Hatvan 3000 Iskola u. 14. HAJDU PÁL ÁLLATORVOSI RENDELŐ Heves Gyöngyös 3200 Zalár József u. 49. Dr. KECSKÉS VILMOS ÁLLATORVOSI RENDELŐ Heves Gyöngyös 3200 Bartók Béla u. 24. MAJOR GYULA ÁLLATORVOSI RENDELŐ Heves Eger 3300 Szövetkezet u. 4. IMPERIÁL ÁLLATKÓRHÁZ Heves Eger 3300 Cifrakapu u FEVA-VET BT ÁLLATORVOSI RENDELŐ Heves Eger 3300 Árpád út 33. Farkas Rendelő Heves Eger 3300 Szvorényi u. 42. Egri Állatgyógyászati Kft. Heves Eger 3300 Rákóczi út 35. Egri Állatgyógyászati Kft. Heves Eger 3300 Ankli j. u. 13. FEVA-VET BT ÁLLATORVOSI RENDELŐ Heves Heves 3360 Katona J. u. 17. Farkas Rendelő Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok 5000 Zrínyi u. 15 EB-Doc Bt Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok 5000 Arany J. u. 17/A Bárdos György rendelője Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok 5000 Kert u. 34. Bonifác kisállatrendelő Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok 5000 Konstantin u. 1/B Ativet Állatorvosi szakrendelő Jász-Nagykun-Szolnok Jászberény 5100 Határ u. 18. Bakonyi László és Kertész Ottó rendelője Jász-Nagykun-Szolnok Jászapáti 5130 István Király u. 28. Kék Kígyó Állatpatika Jász-Nagykun-Szolnok Törökszentmiklós 5200 Táncsics u. 3 Veteriner Kft. Jász-Nagykun-Szolnok Törökszentmiklós 5200 Ady u. 23. Monovet Kft. Jász-Nagykun-Szolnok Karcag 5300 Duna u. 7. Terjék Imre rendelője Jász-Nagykun-Szolnok Kisújszállás 5310 Nyár u. 2. Tóth István rendelője Komárom-Esztergom Esztergom 2500 Kápolna u.19. Belvárosi ÁLLATORVOSI RENDELŐ Komárom-Esztergom Esztergom-Kertváros 2509 Damjanich u.48. Kertvárosi Állatorvosi Rendelő Komárom-Esztergom Dorog 2510 Bécsi u.79. Dorogi Állatorvosi Rendelő Komárom-Esztergom Tát 2534 Árpád u.24/a Hógolyó Állatorvosi rendelő Komárom-Esztergom Tatabánya 2800 Május 1. út 19. Kisállat Szakrendelő-Dr. Bogár István Komárom-Esztergom Tatabánya 2800 Aradi Vértanúk tere 7. Vértes-Vet Kft. Állatorvosi Rendelő Komárom-Esztergom Tatabánya 2800 Jázmin u.49. RB Dent Kft.-Állatorvosi Rendelő Komárom-Esztergom Oroszlány 2840 Fürst S. u.47. Oroszlányi áo. rendelő és patika Komárom-Esztergom Tata 2890 Kocsi u.53. Tappancs Állatorvosi Rendelő Komárom-Esztergom Tata 2890 Csapó u.8. Tatai Állatkórház Komárom-Esztergom Tata 2890 Pállfy u.5. Equus Állatpatika Komárom-Esztergom Tata 2890 Bajcsy-Zsilinszky u. 31. Tatai Állatgyógyászati Központ Komárom-Esztergom Komárom 2900 Sport u.14. OKAWANGO KISÁLLATKLINIKA - KOMVET Komárom-Esztergom Komárom-Szőny 2921 Petőfi S.u.7. Szőnyi Állatorvosi Rendelő Nógrád Balassagyarmat 2660 Óváros tér 22. ÉRSEK ERVIN ÁLLATORVOSI RENDELŐ

7 Nógrád Pásztó 3060 Hunyadi út 33. PET CENTRUM ÁLLATORVOSI RENDELŐ ÉS PATIKA Nógrád Bátonyterenye-Nagybátony 3070 Kossuth u. 2. Aranyszem Állatorvosi Rendelő Nógrád Salgótarján 3100 Losonci u. 26. SALGÓTARJÁNI ÁLLATGYÓGYÁSZATI CENTRU, Pest Szentendre 2000 Dózsa György u. 28. Mestervet Állatorvosi rendelő Pest Szentendre 2000 Római sánc 2. Hegyvidék kisállatklinika Pest Szentendre 2000 Barackos út 135. Hegyvidék kisállatklinika Pest Pomáz 2013 Árpád fejedekem u. 10. Deltavet áo rendelő Pest Csobánka 2014 Fő u. 91. Csobánkai áo rend., és patika Pest Tahitótfalu-Tahi 2022 Elekfy Jenő u. 4. Patócs és Tsa Állatorvosi Ambulancia Pest Érd 2030 Földmunkás u. 79. Schiab Kft. Állatgyógyászati centruma Pest Érd 2030 Bokor u. 28. Pórfy Tünde áo rendelője Pest Érd 2030 Budai u. 15. dr. Koppány Állatorvosi Rendelő és patika Pest Érd 2030 Kamilla u. 13. Kutyavári áo rendelő Pest Érd 2030 Thököly M. u. 41. Érdi Állatkórház Pest Érd 2030 Bajcsy Zs. U. 77. Hangyavet Állategészségügyi Centrum Pest Érd 2030 Kakukkfű u. 8. Székely Kft. SZAMÓCA ÁLLTEGÉSZSÉGÜGYI Pest Diósd 2049 Sashegyi u. 10. KÖZPONT Pest Biatorbágy 2051 Mészöly L. u. 7. Viavet Állatgyógyászati Centrum Pest Piliscsaba 2081 Fő u. 61. Piliscsabai áo rendelő Pest Pilisvörösvár 2085 Kisfaludy u. 48. Ligeti Állatorvosi Rendelő Pest Pilisvörösvár 2085 Fő u. 81. Pilisvörösvári áo. Rend, és patika Pest Budakeszi 2092 Klapka u. 2/a Klapka Állategészségügyi Központ Pest Gödöllő 2100 Szőlő u Kovavet Kisállatrendelő és Patika Pest Veresegyház 2112 Erkel u. 3/e Veresvet áo rendelőintézet Pest Veresegyház 2112 Bánóczi u. 2. Mohai dr. Áo rendelője Pest Dunakeszi 2120 Dózsa tér 2/a Dunakeszi Állatorvosi Rendelőintézet Pest Göd-Alsógöd 2131 Berzsenyi d. u. 2. Profivet állatklinika Pest Sződliget 2133 Bem u. 6. Sződligeti Állatorvosi Rendelő és Patika Pest kerepes 2144 Szabadság u. 65. Kerepesvet állatgyógyászati Központ Pest Vecsés 2220 Hársfa u. 3. Zooázis áo rendelő Pest Vecsés 2220 Kisfaludy u. 28. Sahin kisállatklinika Pest Vecsés 2220 Etvös u. 1. Zooázis áo rendelő Pest Maglód 2234 Bem J. u. 14. Maglódi áo rendelő Pest Szigetszentmiklós 2310 Szent M. u. 5. Szentmiklósi rendelő Pest Szigetszentmiklós 2310 Jókai u. 33. Skaliczky dr. Miklósi rendelő Pest Szigethalom 2315 Mű u. 1. Szigethalmi áo rendelő Pest Tököl 2316 Táncsics M. u. 1. Tököli Állatgyógyászat Pest Dunaharaszti 2330 Eötvös u. 9. Haraszti áo rendelő Pest Taksony 2335 Béke u. 21. Skaliczky dr. Miklósi rendelő Pest Dabas 2370 Wesselényi u. 20. Doricsák Állatorvosi rendelő, és patika Pest Százhalombatta 2440 Olimpia u. 1/e. dr. Bubu Állatorvosi Parxis Pest Tárnok 2461 Fő u. 64. dr. Bubu Állatorvosi Parxis Pest Vác 2600 Rádi u. 18. Kedvenc Állategészségügyi Központ Pest Nagymaros 2626 Radnóti M. u. 1. Kutyakanyar áo rendelő Pest Cegléd 2700 Eötvös u. 1. Eötvös áeü-i centrum Pest Albertirsa 2730 Dánosi u. 7. Hollópharma áo rendelő, patika Pest Nagykáta 2760 Dózsa György út 19. Animed Vet Kft. Pest Tápiógyörgye 2767 Budai Nagy Antal u. 18. Tápiógyöngye áo rendelő Somogy Kaposvár 7400 Duna u. PeGi-Vet kft. Kaposvári rendelője RO-VET Kft. Kaposvári Állatorvosi Somogy Kaposvár 7400 Hunyadi J. u.5 Rendelője Somogy Kaposvár 7400 Füredi u.82. Ebrehab Állatorvosi Rendelő Somogy Kaposvár 7400 Baross G. u.8. Dr. Pelbát Kft. Állatorvosi Rendelő Somogy Nagyatád 7500 Petőfi u.6. Eurovet Állatpatika Somogy Barcs 7570 Magyar L. u.13. Dr. Szujóné Dr. Ponyi Andrea ÁLLATORVOSI RENDELŐ Somogy Siófok 8600 Klapka u.51. Kovács Péter ÁLLATORVOSI RENDELŐje Somogy Siófok 8600 Honvéd u.26. Siófoki Állatgyógyászati Centrum Somogy Szántód 8622 Csemetekert u. 1. Dr. Dragon Judit ÁLLATORVOSI RENDELŐ Somogy Balatonlelle 8638 Rákóczi u.124. BALATON-VET BT. ÁLLATORVOSI RENDELŐ Somogy Balatonlelle 8638 Rákóczi u.308. Kék Állatpatika és Rendelő Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza 4400 Westsik V. u. 4-6 Orosz Enikő rendelője

8 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza 4400 Aranykalász sor 18. Sipos Katalin Rendelője Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza 4400 Keleti út 1. Állatkórház Kft. Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza 4400 Barzó u. 1. Barzó állatgyógyászati Centrum Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza 4400 Keleti u. 1. Állatkórház Kft. Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza 4400 Őz köz 38. Őz közi állatorvosi rendelő Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza-Oros 4451 Nyíregyházi u. 6/a Nyíregyházi Állatkorház Szabolcs-Szatmár-Bereg Kisvárda 4600 Győri úti ltp. 33. KIsvárdai állatorvosi rendelő Szabolcs-Szatmár-Bereg Mátészalka 4700 Széchenyi u Molnár Gábor rendelője Szabolcs-Szatmár-Bereg Mátészalka 4700 Mátészalka, Jármi u. 25. Dr. Szabó Ervin rendelője Szabolcs-Szatmár-Bereg Vásárosnamény 4800 Rákóczi u. 22. Vásárosnaményi kisállatrendelő Tolna Dunaföldvár 7020 Beszédes sor 2-3. Túri Állatkórház Tolna Dunaföldvár 7020 Ady E. u.5. Dunavet Állatpatika Tolna Szekszárd 7100 Mikes K. u.14. Központi Állatkórház Szekszárd Tolna Szekszárd 7100 Mikes u. 14. Tolnavet Patika Tolna Bátaszék 7140 Budai u.56. Caryon Kft. ÁLLATORVOSI RENDELŐ Tolna Bonyhád 7150 Móra F. u.63. Dr. Ettig Edit Állatorvosi Rendelője Tolna Bonyhád 7150 Mester u.18. Holló dr. ÁLLATORVOSI RENDELŐje Tolna Dombóvár 7200 Zalka Máté 14. Pelbát Dombóvári Rendelő Tolna Dombóvár 7200 Kórház u Gippert Dombóvári Állatorvosi Rendelő Vas Celldömölk 9500 Budai Nagy Antal u. 7. Celldömölki Állatpatika Vas Sárvár 9600 Batthyány u.41/c Belvárosi patika Sárvár Vas Sárvár 9600 Selyemgyár u.1. Vetalitas Állatorvosi Rendelő Vas Szombathely 9700 Thököly u.13. Belvárosi Állatpatika Vas Szombathely 9700 Vízöntő u.7. Noé Állatambulancia Vas Szombathely 9700 Bartók B. Krt. 9/B Szombathelyi Állatkórház Vas Kőszeg 9730 Szent Erzsébet u.2. RADÁK PÉTER Állatorvosi rendelője Vas Körmend 9900 Rákóczi út Kö-Vet 2004 Kft. Állatgyógyszertár Veszprém Várpalota 8100 Ney Dávid u.9. Kutyavilág Állatorvosi Rendelő Veszprém Veszprém 8200 Stadion köz 5. PHARMAFAUNA Állatorvosi Rendelő Veszprém Veszprém 8200 Vécsey K. u. 8. KEDVENC ÁLLATORVOSI RENDELŐ Veszprém Veszprém 8200 Ady E. u.12. Veszprémi Állatkórház Veszprém Veszprém 8200 Endrődi u.11. Dr.Kocsis Gábor Állatorvosi Rendelője Veszprém Balatonalmádi 8220 Martinovics u. 2. Lutra Állatorvosi Rendelő És Állatpatika Tappancs Balatonfüred Állatorvosi Veszprém Balatonfüred 8230 Dózsa Gy. u.15. Rendelő Veszprém Tapolca 8300 Batsányi u.44. Tapolca Állatorvosi Központ Veszprém Sümeg 8330 Bosnyák u.26. Sümegi Kisállat Rendelő Veszprém Ajka 8400 Alkotmány u.18. AJKAI ÁLLATORVOSI KÖZPONT Veszprém Pápa 8500 Fiumei u.11/a Tóvárosi Állatorvosi Rendelő Zala Keszthely 8360 Rózsa u.4. Keszthelyi Állatpatika Zala Keszthely 8360 Bercsényi M. u. 6. Zalaegerszegi Állatpatika Zala Keszthely 8360 Deák F. u.41. Belák Gábor ÁLLATORVOSI RENDELŐ Zala Hévíz 8380 Bem u.33. Nemes állatorvosi rendelő Zala Hévíz 8380 Tavirózsa u.1. Hévízi állatorvosi rendelő Fehérváry György ÁLLATORVOSI Zala Zalaszentgrót 8790 Batthyány u.2. RENDELŐje Zala Nagykanizsa 8800 Felsőerdő u.90. Pálfi József Állatorvosi Rendelője Zala Nagykanizsa 8800 Teleki u.56. BOA-VET ÁLLATORVOSI RENDELŐ Zala Nagykanizsa 8800 Szt. Flórián tér 28. Fekete Ágoston ÁLLATORVOSI RENDELŐ és Állatgyógyszertár Zala Nagykanizsa 8800 Kalmár u.6. Nagykanizsai Állatpatika Zala Nagykanizsa 8800 Dózsa Gy u.121/b Talabér Gyula Állatorvosi Rendelője Zala Zalaegerszeg 8900 Batthányi u 3/7. fsz 1. Zalaegerszegi Állatpatika Zala Zalaegerszeg 8900 Árpád u.6. Állatszervíz Állatorvosi Rendelő Zala Zalaegerszeg 8900 Ola u.1-7. Szent Ferenc Gyógyszertár FÜREDI TAMÁS ÁLLATORVOSI Zala Zalaegerszeg 8900 Átalszegett u.1. RENDELŐJE Zala Zalaegerszeg 8900 Egervári út 11. Zalaegerszegi Állatpatika Zala Lenti 8960 Kossuth u.6. Állatpatika Bt. Lenti Budapest, január 29.

Nyári nyereményeső a ZGumee-val! - nyereményjáték részvételi és játékszabályzata

Nyári nyereményeső a ZGumee-val! - nyereményjáték részvételi és játékszabályzata Nyári nyereményeső a ZGumee-val! - nyereményjáték részvételi és játékszabályzata 1. A Magyar Lapterjesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, röviden Lapker Zrt. (1097 Budapest, Táblás utca 32. Cg. 01-10-043804)

Részletesebben

Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció

Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció a MOL-töltőállomásokon A fogyasztói promóció szervezője a MOL-LUB Kft. (székhely: 2931 Almásfüzitő Fő út 21.)

Részletesebben

Részvételi és játékszabályzat

Részvételi és játékszabályzat Részvételi és játékszabályzat A TESCO- Global Áruházak Zrt. által szervezett, Kuponos adománygyűjtés a paralimpiai sportolók megsegítésére adománygyűjtéshez kapcsolódó nyereményjáték hivatalos részvételi-

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Hivatkozási szám: BKO-133/2012 Budapest, 2012. március 28. Az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

A Magyar Posta Befektetési Zrt. termékeit, szolgáltatásait, a Magyar Posta Zrt. alábbi postahelyein veheti igénybe:

A Magyar Posta Befektetési Zrt. termékeit, szolgáltatásait, a Magyar Posta Zrt. alábbi postahelyein veheti igénybe: A Magyar Posta Befektetési Zrt. termékeit, szolgáltatásait, a Magyar Posta Zrt. alábbi postahelyein veheti igénybe: Postahely neve Irányítószám Település neve cím Budapest - Sashalom 1 1165 Budapest XVI.

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás. Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Igazgatóságának hirdetménye

Rendkívüli tájékoztatás. Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Igazgatóságának hirdetménye Rendkívüli tájékoztatás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Igazgatóságának hirdetménye az OTP Bank által kibocsátott részvények dematerializált értékpapírokká átalakítása során cserére

Részletesebben

1. oldal, összesen: 7

1. oldal, összesen: 7 Postahely neve Irányítószám Település neve cím Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10. Algyő 6750 Algyő Búvár utca 4. Aszód 2170 Aszód

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYNÖKHÁLÓZAT

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYNÖKHÁLÓZAT MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYNÖKHÁLÓZAT a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2015. június 08. Közzététel:

Részletesebben

A Philips Perfect Care árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei

A Philips Perfect Care árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei A Philips Perfect Care árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei A jelen dokumentum tartalmazza a "Philips Perfect Care árengedmény" értékesítési akció (a továbbiakban csak: "értékesítési

Részletesebben

Budapest - Csillaghegy posta 1039 Budapest III. Mátyás király út 24-28. Budapest - Kispest 1 posta 1196 Budapest XIX. Templom tér 22.

Budapest - Csillaghegy posta 1039 Budapest III. Mátyás király út 24-28. Budapest - Kispest 1 posta 1196 Budapest XIX. Templom tér 22. Posta Személyi Kölcsön szolgáltatást nyújtó posták Posta címe Abony posta 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta

Részletesebben

Sodexo Pass utalványokat értékesítő posták

Sodexo Pass utalványokat értékesítő posták Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dunaföldvári út 2. Kecskemét Pólus Róna posta Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Kecskemét 8 posta Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Kálvin tér 10-12. Kecskemét

Részletesebben

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei 2. számú melléklet Hatályos: 2013.10.21. A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei Nemzetközi postautalvány és gyorsutalvány szolgáltatást

Részletesebben

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei 3. számú melléklet Hatályos: 2011.01.01. A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei Nemzetközi postautalvány és gyorsutalvány szolgáltatást

Részletesebben

8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14.

8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14. 8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14. 8630 Balatonboglár, Dózsa út 53-59. 8230 Balatonfüred, Arácsi út

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Üzletszám Üzlettípus Ir.szám Város Cím

Üzletszám Üzlettípus Ir.szám Város Cím Üzletszám Üzlettípus Ir.szám Város Cím 10 City SPAR 1026 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 63 11 SPAR 1031 Budapest Monostori út 3 14 SPAR 1036 Budapest Pacsirtamező utca 49 15 SPAR 1039 Budapest Viziorgona

Részletesebben

Hiteligénylési csomagok, módosító adatlapok elfogadására kijelölt posták

Hiteligénylési csomagok, módosító adatlapok elfogadására kijelölt posták Hiteligénylési csomagok, módosító adatlapok elfogadására kijelölt posták s.sz. Posta Ir. szám Posta címe 1 ABONY POSTA 2740 2740 Abony Szolnoki út 8. 2 ALBERTIRSA POSTA 2730 2730 Albertirsa Vasút utca

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1054 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942 Intravénás kábítószer-használók HIV/HCV szűrővizsgálatát az ÁNTSZ regionális laboratóriumai Vizsgálatkérő lappal beérkezett vérmintából térítésmentesen végzik el: ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete

Részletesebben

1011 Budapest Fő u. 68 Budapest 1011 Budapest MÉSZÁROS U. 19 Budapest 1015 Budapest Csalogány u 55 Budapest 1016 Budapest Mészáros u 56 Budapest 1021

1011 Budapest Fő u. 68 Budapest 1011 Budapest MÉSZÁROS U. 19 Budapest 1015 Budapest Csalogány u 55 Budapest 1016 Budapest Mészáros u 56 Budapest 1021 1011 Budapest Fő u. 68 Budapest 1011 Budapest MÉSZÁROS U. 19 Budapest 1015 Budapest Csalogány u 55 Budapest 1016 Budapest Mészáros u 56 Budapest 1021 Budapest Hűvösvölgyi u 118 Budapest 1021 Budapest Hűvösvölgyi

Részletesebben

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat a OTP MasterCard kuponos árakcióhoz 2014. október 1. november 30. A OTP MasterCard kuponos árakció a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnak (1117 Budapest,

Részletesebben

2014.09.15.-től az alábbi kedvezmények vehetők igénybe érvényes Posta Hűségkártya birtokában:

2014.09.15.-től az alábbi kedvezmények vehetők igénybe érvényes Posta Hűségkártya birtokában: Kedvezmények, pontgyűjtés, pontbeváltás I. Kedvezmények 2014.09.15.-től az alábbi kedvezmények vehetők igénybe érvényes Posta Hűségkártya birtokában: 1. Díjmentes csoportos balesetbiztosítás minden Posta

Részletesebben

Neuzer for women nyereményjáték

Neuzer for women nyereményjáték Neuzer for women nyereményjáték 1. A VELOSTAR Kft. (2500 Esztergom, Kossuth Lajos utca 65., továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi,

Részletesebben

Fogyasztói Hűségpont Akció részvételi szabályzata

Fogyasztói Hűségpont Akció részvételi szabályzata Fogyasztói Hűségpont Akció részvételi szabályzata A Magyar Lapterjesztő Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Táblás u. 32. cg.: 01-10-043804) a továbbiakban: Szervező ) által szervezett promócióban (továbbiakban:

Részletesebben

A Te melyik vagy program hivatalos játékszabályzata

A Te melyik vagy program hivatalos játékszabályzata A Te melyik vagy program hivatalos játékszabályzata 1. A PROGRAM SZERVEZŐJE 1.1 A Te melyik vagy program (továbbiakban: Program) Szervezője, Lebonyolítója és Adatkezelője a Procter & Gamble Magyarország

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

PRÍMAGÁZ PRÍMA KUPON PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

PRÍMAGÁZ PRÍMA KUPON PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA PRÍMAGÁZ PRÍMA KUPON PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A PRÍMAGÁZ PRÍMA KUPON PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Prímagáz Hungária

Részletesebben

Egy cseppes patikák. Griff Gyógyszertár Badacsonytomaj 8258 Hősök tere 10. 87/471-012 Generáció Patika Bag 2191 Petőfi tér 14.

Egy cseppes patikák. Griff Gyógyszertár Badacsonytomaj 8258 Hősök tere 10. 87/471-012 Generáció Patika Bag 2191 Petőfi tér 14. Aranyeső Patika Aba 8127 Rákóczi út 27. 22/430-009 Csontos Patika Abony 2740 Vasút u. 22. 20/540-1039 Rozsnyai Patika Abony 2740 Kossuth tér 12. 53/360-729 Viola Gyógyszertár Ács 2941 Fő u. 14. Aranykígyó

Részletesebben