Alkalmazza havonta az Advantixot! Sorsolásos nyereményjáték - Hivatalos játékszabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alkalmazza havonta az Advantixot! Sorsolásos nyereményjáték - Hivatalos játékszabályzat"

Átírás

1 Alkalmazza havonta az Advantixot! Sorsolásos nyereményjáték - Hivatalos játékszabályzat 1. A Bayer Hungária Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.; Cg.: ; továbbiakban: Szervező ) által szervezett sorsolásos végfelhasználói nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) azok vehetnek részt, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek: a.) belföldi illetőségű 18 éven felüli magánszemélyek, akik b.) a Játék időtartama alatt az Advantix gyűjtőlapon legalább 6 pecsétet gyűjtött az állatorvosánál (a résztvevő állatorvosok listája a Játékszabályzat 25. pontja alatt található) és c.) hiánytalanul kitöltik a gyűjtőlapon a személyes adatmezőket (továbbiakban: Pályázat) és leadják a Pályázatot az állatorvosánál; d) a Pályázat leadásával ráutaló magatartással elfogadták a nyereményjáték jelen játékszabályzatát (továbbiakban: Játékszabályzat) e) Pályázatát a résztvevő állatorvos eljuttatja a Szervezőhöz december 21-ig. f) a sorsolásos nyereményjátékból ki vannak zárva a Bayer Hungária Kft. alkalmazottai, a Játékban résztvevő állatorvosi rendelők és állatorvosi patikák dolgozói, tulajdonosai és a Játék lebonyolításában részt vevő ügynökségek tulajdonosai, alkalmazottai és alvállalkozói, valamint ezen személyek hozzátartozói. (A hozzátartozó esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 685 b) pontjában rögzített közeli hozzátartozó 1, illetve március 15. napjától pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 8:1 (1) 2. pontja szerinti hozzátartozó 2 definíciója az irányadó). 3. A Játék időtartama: március november : A sorsoláson csak az a Pályázat vesz részt, amelyen szerepel a Játékos neve, telefonszáma, címe, valamint az állatorvos neve és címe, valamint legalább 6 db állatorvosi érvényesítés (állatorvosi pecsét vagy Advantix matrica). A Pályázaton szereplő érvényesítések száma nem növeli a nyerési esélyt. A késve beküldött vagy hiányosan kitöltött Pályázatok nem vesznek részt a sorsoláson. A késve beérkező Pályázatokért a Szervező nem vállal felelősséget. Egy személy legfeljebb egyszer nyerhet. 5. A sorsolás nyilvánosan, közjegyző jelenlétében, kézi húzás módszerével történik. A sorsolás időpontja: december :00 A sorsolás helyszíne: Jacsomedia Kft, 1135 Budapest, Szegedi út emelet. 6. Az a Pályázat lehet csak nyertes, amelyen olvashatóan szerepel a Játékos neve, telefonszáma, címe, valamint az állatorvos neve és címe. A hiányosan vagy olvashatatlanul kitöltött Pályázat érvénytelen. 7. A Játékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: 1 db Samsung UE32F5000 LED TV 1 darab Samsung Galaxy Tab 3 táblagép 1 darab Samsung Galaxy Ace 3 mobiltelefon 1 közeli hozzátartozó: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa. 2 hozzátartozó : a közeli hozzátartozó [a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér], az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

2 A nyereményekkel kapcsolatban felmerült szavatossági igény esetén a Játék Szervezője felelősséget nem vállal. A Szervező a nyeremények megváltoztatásának jogát fenntartja. 8. A nyertes Játékosokat a Szervező telefonon és ben értesíti. Rosszul megadott telefonszámért vagy e- mailcímért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 9. A nyereményről szóló értesítést legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül kiküldi a Szervező. A nyertesek a nyereményüket a Szervező székhelyén (1123 Budapest Alkotás utca 50.) vehetik át, az erre feljogosító, kinyomtatott értesítő ellenében legkésőbb január 31-ig. A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, hogy a nyeremények a megjelölt idő alatt átadásra kerüljenek. Ha ezen együttműködési kötelezettségnek a nyertesek nem tesznek eleget, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. Az át nem vett nyeremények a Szervező tulajdonában maradnak. 10. A nyereményekhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a játékost terhelik. 11. A nyeremények készpénzre nem válthatóak. A nyeremények másra át nem ruházhatóak. 12. A sorsolás alkalmával összesen 3 db tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A tartaléknyertesek a húzás sorrendjében válhatnak jogosulttá a nyereményekre a 13. pontban meghatározott módon és esetekben. 13. A tartaléknyertesek abban az esetben válnak jogosulttá a nyereményre, ha a nyertesek Pályázata érvénytelen. Arra az esetre tartaléknyertes nem húzható, ha a nyereményeket az eredeti nyertesek részére időben nem lehet átadni, ilyen esetben a 9. pontban foglaltak irányadók. A tartaléknyertesekre ugyanazon részvételi feltételek és szabályok vonatkoznak, mint az elsőként kihúzott nyertesekre. 14. A Játékban való részvétel önkéntes. 15. Azáltal, hogy a Játékos Pályázatát elküldi a gyűjtőlapon keresztül, tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint hozzájárul az űrlapon megadott személyes adatainak a Szervező általi kezeléséhez. 16. A Szervező a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseit betartva kezeli az adatokat. 17. A Játék során megadott személyes adatok adatkezelője a Játék Szervezője. A Szervező adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-71349/2013 A Pályázat elküldésével a Játékosnak a jelen Játékszabályzatban rögzített célú adatkezeléshez adott hozzájárulása önkéntes beleegyezésnek minősül. A személyes adatok felhasználásának a célja: a Játék lebonyolítása, a részt vevő Játékosok azonosítása, a nyeremények kiszállítása, valamint piackutatási és közvetlen üzletszerzéssel és marketingtevékenységgel kapcsolatos tájékoztatások küldése. A személyes adatok kezelésének időtartama: a Szervező a Játék során megadott személyes adatokat a fenti célok megvalósulásának időtartamáig, illetve a Játékosok hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A Játékosnak bármikor lehetősége van a Szervezőnél, mint adatkezelőnél alábbi címen: Bayer Hungária Kft Budapest, Alkotás u. 50.: hozzájárulása visszavonására; hozzájárulása egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozására; személyes adatai kezelése ellen az Info. tv. által meghatározott esetekben tiltakozásra, azok zárolásának kérésére; tájékoztatást kérésére a személyes adatai kezeléséről; a személyes adatai helyesbítésének, módosításának, illetve törlésének a kérésére; jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulásra; és az adatai jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével a Játékosnak okozott kár megtérítésének a követelésére. 18. A Játékban résztvevők a Pályázat elküldésével önként beleegyeznek abba, hogy nyertességük esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település és az irányítószám megjelölésével) a Szervező a

3 honlapon közzé tegye, és/vagy hogy a jelen pontban meghatározott adataikat a Szervező a nyereményjátékra vonatkozó sajtóközleményben szerepeltesse. 19. Bármely Pályázat, amelyhez a Játékos a Szervező megítélése szerint a Játékszabályzatot sértő módon jutott hozzá, lopott vagy más illegális úton szerzett, automatikusan érvénytelenítésre kerül. Azok a Pályázatok, amelyek bármely része illegális, módosított, hamisított vagy szabálytalan, vagy bármely más szempontból nem feleltek meg a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak, szintén kizárásra kerülnek. Érvénytelen a hibás, olvashatatlan vagy sérült Pályázat is. 20. Az érvénytelennek minősített Pályázatok semmilyen körülmények között nem vehetnek részt a sorsoláson. Fellebbezésnek helye nincs az érvénytelennek minősített Pályázatokat illetően. A Szervező nem köteles magyarázattal szolgálni az esetleges érvénytelenítésekkel kapcsolatban. 21. A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor felfüggessze vagy megszüntesse a Játékot előre nem látható körülmények felmerülése esetén. 22. A Szervező a nyereményjáték lezárását követően (azaz a sorsolást követően) 30 napon túl semmilyen, a nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el. 23. A Játékról további információ a oldalon található, illetve az ingyenesen hívható zöldszámon kérhető (munkanapokon 9-16 óráig). 24. Az aktuális Játékszabályzat a oldalon kerül közzétételre. 25. A Játékban részt vevő állatorvosi rendelők és állatorvosi patikák jegyzéke (2014. január 29-i állapot). A lista a Játék időtartama alatt módosulhat. Megye Cím, Város Irsz Cím, Utca Rendelő, Név Bács-Kiskun Kecskemét 6000 Halasi út 18/a. Pet-City állatorvosi rendelő Bács-Kiskun Kecskemét 6000 Budai u. 8. Ebszervíz Állatorvosi Rendelő Bács-Kiskun Kecskemét 6000 Tavirózsa u. 30. Vet-Pet Bt Bács-Kiskun Kecskemét 6000 Szalag u. 11. Sana-Vet állatrovosi rendelő Bács-Kiskun Kecskemét 6000 Géza fejedelem krt. 51. Wellpet Állatkórház Bács-Kiskun Kecskemét 6000 Csongrádi út 58. Labuda Zsolt rendelője VITAL-KONTROL Bács-Kiskun Kecskemét 6000 Budai u. 8. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI Bács-Kiskun Kecskemét 6000 Pajzs u. 3. Akadémia Állatorvosi Ambulancia Bács-Kiskun Kecskemét 6000 Báthori u. 5/a Dömötör Állatorvoi Rendelő Bács-Kiskun Lajosmizse 6050 Deák F. u-9. Partner Vet állatorvosi rendelő Bács-Kiskun Lajosmizse 6050 Kossuth Lajos u. 97. Farmos-Vet kft. Állatorvosi Rendelő Bács-Kiskun Izsák 6070 Kossuth L. u. 60. MEDIVIN BT-ÁLLATPATIKA Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza 6100 MÁRTÍROK ÚTJA 4. Unovet kisállatrendelő Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza 6100 Holló L. u.4. TRIUMVET Kft. Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza 6100 Szentesi u.25. Pozsár Miklós rendelője Bács-Kiskun Kiskunmajsa 6120 Páva u. 2. Both Ákos rendelője Bács-Kiskun Kiskunmajsa 6120 Fő u. 63. Fülöp Gábor Állatorvosi Klinika Bács-Kiskun Kiskőrös 6200 Jókai Mór u. 5. Bozi Róbert rendelője Bács-Kiskun Kalocsa 6300 Kígyó u.12. Kalocsai Állatgyógyászati Centrum Bács-Kiskun Kalocsa 6300 Obermayer tér 7. Kék Kereszt Patika Kalocsa Bács-Kiskun Kiskunhalas 6400 Ibolya u. 11. Aladics Sándor rendelője Bács-Kiskun Baja 6500 Piac-sor Piac sori Állatpatika Bács-Kiskun Baja 6500 Zenta u. 4. Sulyok Péter rendelője Bács-Kiskun Baja 6500 Dombos u. 4. Simon János állatorvosi rendelője Bács-Kiskun Baja 6500 Szegedi út 59. Bajavet Baranya Pécs 7600 Fellbach u. 20. AVIAN-VET KFT. Állatpatika és Állatorvosi rendelő Baranya Pécs 7600 Megyeri u.27. KÉK KERESZT ÁLLATPATIKA Baranya Pécs 7600 Szigeti út 140. VitaVet Állatorvosi rendelő és Patika Baranya Pécs 7600 Endresz Gy. U.19. Kuckó Állategészségügyi Központ Baranya Pécs 7600 Móra F. u.37. DAKTARY ÁLLATORVOSI RENDELŐ Baranya Pécs 7600 Nagy Lajos király útja 18. KÉK KEHELY ÁLLATPATIKA Baranya Pécs 7600 Hársa út 27. Hársfa úti Állatorvosi rendelő Baranya Pécs 7600 Ürögi Fasor 4. Blue Dog Állatorvosi Rendelő Baranya Mohács 7700 Dózsa Gy. U.18. Prophyl Kft. Állatgyógyszertár Baranya Mohács 7700 Szt.István u.35. Mohácsi Állatkórház

4 Baranya Szigetvár 7900 Alapi Gáspár u.6/1. Szigetvári Állatorvosi Rendelő Békés Szarvas 5540 Táncsics M. u. 53. Kasnyik János rendelője és állatpatikája Békés Békéscsaba 5600 Andrássy út 29. Mancs Állatgyógyszertár Békés Békéscsaba 5600 Szív u. 9. KORONA-VET KFT. Békés Békéscsaba 5600 Szabolcs u. 26. Anipharma Állatorvosi Centrum Békés Békéscsaba 5600 Szerdahelyi u. 2. Anipharma Állatpatika Békés Mezőberény 5650 Bajcsy-Zs. u. 12. Békés Gyula 5700 Szentháromság u. 16. Gyulai Állatkórház Mezőberényi faház állatorvosi rendelő, dr Bubó Állatpatika Békés Mezőkovácsháza 5800 Árpád u ÁLLATGYÓGYSZERTÁR ÉS KISÁLLATR. Békés Orosháza 5900 Bajcsy-Zs. u. 25. Veterinarius Bt.Állatorvosi rendelőintézet és Állatgyógyszertár Békés Tótkomlós 5940 Bajcsy u. 8. Pertich Attila rendelője Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőkövesd 3400 Rákoczi F. u.10. VETUKER ÁLLATORVOSI rendelő Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 3525 Major u MISKOLCI ÁLLATKÓRHÁZ KFT Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 3528 Csabai kapu. 44. DR. KOVÁCS ÁLLATKLINIKA Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 3529 Lévay J. u. 1. NÉPKERTI ÁLLATKLINIKA KFT Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 3532 Tamási Á. u. 30. ORIMED ÁLLATORVOSI rendelő Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 3532 Győri kapu 115. Újdiósgyőri Állategészségügyi Kp. Borsod-Abaúj-Zemplén Felsőzsolca 3561 Kossuth L. út 135. Magos Zsuzsa és Zwillinger András rendelője Borsod-Abaúj-Zemplén Felsőzsolca 3561 Hősök tere 1. Magos Zsuzsa és Zwillinger András rendelője Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszaújváros 3580 Perényi Péter u. 12. ANIMAL ÁLLATORVOSI RENDELŐ Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszaújváros 3580 Tiszaújváros Örösi út 75 ALVIN-VET Állatorvosi rendelő Borsod-Abaúj-Zemplén Boldogkőváralja 3885 Vár u. 9. Abaújszántói állatorvosi rendelő Borsod-Abaúj-Zemplén Sárospatak 3950 Dobó u 54. Fajcsik Viktória rendelője Budapest Budapest 2. kerület 1021 Hűvösvölgyi u Vadaskerti Állatorvosi Ambulancia Budapest Budapest 2. kerület 1025 Felsőzöldmáli u Felsőzöldmáli áo. Rendelő Budapest Budapest 2. kerület 1025 Csévi u. 1. Provet Állatorvosi Szakrendelő Budapest Budapest 2. kerület 1026 Szilágy Erzsébet Fasor 121. Recipet Állatpatika Budapest Budapest 2. kerület 1026 Szilágy Erzsébet Fasor 121. Budagyöngye állatpatika Budapest Budapest 2. kerület 1028 Máriaremetei út. 61. Remetevet Állategészségügyi Rendelő Budapest Budapest 3. kerület 1033 Szérűskert 27. Jakab Csaba Állatorvosi rendelője Budapest Budapest 3. kerület 1036 Kolosy tér 1. Kolosy Állatpatika Budapest Budapest 3. kerület 1036 Kolosy tér 5. Trovet állatpatika Budapest Budapest 3. kerület 1037 Királyhelmec u. 16. Wladár kisállatklinika Budapest Budapest 3. kerület 1039 Család u. 36/a Család utcai kisállatrendelő Budapest Budapest 3. kerület 1039 Szentendrei 393. Bogáncs áo. Rendelő Budapest Budapest 4. kerület 1041 templom u. 5. Újpesti Állatorvosi Rendelő Budapest Budapest 4. kerület 1041 Bárdos Artúr u. 4. Vet-plus áo rendelő Budapest Budapest 4. kerület 1046 Lakkozó u. 13. Rex állatklinika Budapest Budapest 4. kerület 1046 Chinoin u. 4. Mancsok Állatorvosi Rendelő Budapest Budapest 5. kerület 1054 Báthory u. 27. Centrum Állatorvosi rendelő Budapest Budapest 6. kerület 1062 Andrássy u. 81/c Körönd Állatorvosi Rendelő Budapest Budapest 7. kerület 1078 István u. 9. Zsókapharma Állatpatika Budapest Budapest 8. kerület 1082 Horváth M. tér 11. Kósa Zita áo rendelő Budapest Budapest 8. kerület 1082 Harminckettesek tere 2. Kátai dr. Állatorvosi rendelő Budapest Budapest 8. kerület 1083 Hock J. u. 13. Vidavet patika Budapest Budapest 10. kerület 1103 Roham u. 3. Mancsok Krisztinaváros Budapest Budapest 10. kerület 1103 Kerepesi út 73. Petpharma állatpatika Budapest Budapest 10. kerület 1104 Kőbányai u. 41/c Hungária Állatpatika Budapest Budapest 10. kerület 1107 Bihari u. 27. Kőbányai kisállatrendelő Budapest Budapest 11. kerület 1111 Fehérvári út 38/a. Graf Dr. Állatorvosi Rendelője Budapest Budapest 11. kerület 1112 Csárda u. 10. Budai Kisállatklinika Budapest Budapest 11. kerület 1112 Péterhegyi u. 46. Juhász Tamás Kisállatklinika Budapest Budapest 11. kerület 1116 Mesterházi u. 4. Talpas állatrovosi rendelő Budapest Budapest 11. kerület 1118 Rétköz u. 16. Felicavet Klinika Budapest Budapest 11. kerület 1119 Etele u. 28. Anirep áo. Rendelő Budapest Budapest 12. kerület 1123 Márvány u. 21/a Márvány patika Budapest Budapest 12. kerület 1126 Tartsay Vilmos u. 19. Budavet áo. Rklinika Budapest Budapest 13. kerület 1133 Kárpát u. 26. Pozsonyi kisállatklinika Budapest Budapest 13. kerület 1134 Lehel u. 60. Gömb áo rendelő Budapest Budapest 13. kerület 1135 Lehel u Budapesti Állatkórház Budapest Budapest 13. kerület 1136 Tátra u. 25. MedVet Állatklinika Budapest Budapest 13. kerület 1139 Fiastyúk u. 71/c Biovet rendelő

5 Budapest Budapest 14. kerület 1141 Mogyoródi u Angelus áe. Centrum Budapest Budapest 14. kerület 1146 Hermina u. 30. Városligeti Állatorvosi rendelő Budapest Budapest 14. kerület 1148 Vezér u Vezér áo rendelő Budapest Budapest 15. kerület 1152 Énekes u. 2. Énekes u.-i áo rendelő Budapest Budapest 15. kerület 1152 Rákos u. 60. Primavet Állatkórház Budapest Budapest 16. kerület 1161 Pálya u. 66. Szent Korona áo. Rendelő Budapest Budapest 16. kerület 1161 Szlovák u Minivet klinika Budapest Budapest 17. kerület 1172 Cinkotai u. 2/9 Cinkotai u.-i állatpatika Budapest Budapest 17. kerület 1172 Bártfai u Rákosligeti áo. Rendelő Budapest Budapest 17. kerület 1173 Széchenyi u. 36. Napkelet áo. Rendelő Budapest Budapest 17. kerület 1173 Ferihegyi u CiruVet állatorvosi rendelő Budapest Budapest 18. kerület 1183 Ráday gedeon u. 67. Nonstop Klinika Budapest Budapest 18. kerület 1184 Lenkei u. 3. Murmuczok Állatgyógyászatoi Centrum Budapest Budapest 18. kerület 1185 Királyhágó u. 98. Varázsfecskendő áo rendelő Budapest Budapest 18. kerület 1188 Kisfaludy u. 55/a Szent Bernát ambulancia Budapest Budapest 19. kerület 1191 Kisfaludy u. 23. dr. Bubó állatgyógyászati központ Budapest Budapest 19. kerület 1194 Pozsony u. 39. Délpesti állatgyógyászati kp. Szent Bernát Kispesti Állatorvosi Budapest Budapest 19. kerület 1195 Kossuth Lajos u. 38. Rendelőintézet Budapest Budapest 20. kerület 1202 Ipolyság u. 2. Erzsébeti állatklinika Budapest Budapest 20. kerület 1205 Valéria u. 87/B Pet-Vet Budapest kisállat ambulancia Budapest Budapest 21. kerület 1212 Szent István u. 69. Csepeli Állategészségügy centrum Budapest Budapest 21. kerület 1213 Szent István u Pumukli állatklinika Budapest Budapest 21. kerület 1214 Hő u. 49/b Zsigárdi dr. áo rendelő Budapest Budapest 22. kerület 1221 Kossuth Lajos u. 93. Budafoki Állatgyógyászati Központ Budapest Budapest 22. kerület 1223 Brassói u. 10/a Hungarovet áo rendelő Budapest Budapest 22. kerület 1223 Rákóczi F. u. 37. Budatétényi Állatkórház Csongrád Szentes 6600 Sáfrán M. u 43. Dobos András rendelője Szentespharma Kft. Állatorvosi Rendelő és Csongrád Szentes 6600 Munkácsy u. 1. Állatpatika Csongrád Csongrád 6640 Jácint u. 4. Tóth Csaba rendelője Csongrád Szeged 6700 Széchenyi tér 9. Akela Állatpatika Csongrád Szeged 6700 Hétvezér u. 7. Triton Invest Bt. állatrovosi rendelője Csongrád Szeged 6720 Bokor u.12/a Belvárosi Állatorvosi rendelő Csongrád Szeged 6721 Berlini krt.2. Medinvet Állatpatika Papdi Ilona ügyvezető Csongrád Szeged 6722 Bécsi krt. 5. HÓD ÁLLATGYÓGYÁSZATI KFT Csongrád Szeged 6724 Öthalom u. 7. Petmed kisállatambulancia Csongrád Szeged 6724 Körtöltés u. 23. SZEGEDI KISÁLLATAMBULANCIA Csongrád Szeged 6725 Farkas u. 4. Móravárosi Állatgyógyászati Központ Csongrád Szeged 6727 Göndör sor 23/B Szögedi ló-és kisállatambulancia Csongrád Sándorfalva 6762 Ady E. u. 26/a Triton Invest Bt. állatrovosi rendelője Csongrád Hódmezővásárhely 6800 Szántó K. J. u. 43. Kék kereszt Állazgyógyászati központ Csongrád Hódmezővásárhely 6800 Bajcsi-Zsilinszky. E. u. 41. Dél-Vet Kft. Állatpatika Csongrád Makó 6900 Eötvös u. 21. Sebő Ottó rendelője Fejér Bicske 2060 Kossuth Tér 9. Kék Kereszt Állatorvosi Rendelő Fejér Dunaújváros 2400 Római krt.38/a Római Állategészségügyi Centrum Fejér Kápolnásnyék 2475 Fő út 45. Dr. Fülöp Ottó-Állatpatika Fejér Gárdony 2483 Munkácsy M. u.61. Gárdonyi Állatklinika Fejér Gárdony 2483 I. utca 18. Aurora-Vet Állatorvosi rendelő Fejér Székesfehérvár 8000 Király sor 6. CAT-DOG BT ÁLLATORVOSI RENDELŐ ÖREGHEGYI ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI Fejér Székesfehérvár 8000 Kassai u.38. CENTRUM Fejér Székesfehérvár 8000 Régi Csóri út 14. Szárazréti Állatorvosi Rendelő Fejér Székesfehérvár 8000 Homoksor 7. Alpha-Vet Állatkórház Fejér Székesfehérvár 8000 Kandó u.2. Jámbor Márk Állatorvosi Rendelője Fejér Székesfehérvár 8000 Homoksor u. 7. ALPHA-VET ÁLLATPATIKA Fejér Mór 8060 Tábor u.22. Móri Állatorvosi Rendelő Győr-Moson-Sopron Győr 9000 Szent Imre út 91/A Szabadhegyi Áo Rendelő Győr-Moson-Sopron Győr 9000 Dinnyés u.5. Ergényi Állatorvosi rendelő Győr-Moson-Sopron Győr 9000 Csanaki u.21. Csanaki Állatorvosi Rendelő Győr-Moson-Sopron Győr 9000 Régi Veszprémi u.10. Vet Medica Kft.-Állatpatika Győr-Moson-Sopron Győr 9000 Kossuth u.44. Neo-Vet Állatorvosi Rendelő Győr-Moson-Sopron Győr 9000 Zrinyi u.8/a Győri Állatpatika Győr-Moson-Sopron Győrújbarát 9081 Fő u.30. Győrújbarát Kisállatrendelő Győr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvár 9200 Várallyay Gy. u. 31. Táltos Állatorvosi Rendelő Győr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvár 9200 Kiserdő u.8. Szürke Puli Állatorvosi Rendelő

6 Győr-Moson-Sopron Jánossomorja 9241 Iparos u.5. Vacak Cica Állatorvosi Rendelő Győr-Moson-Sopron Csorna 9300 Arany J. u.1. Csornai Állatpatika Győr-Moson-Sopron Farád 9321 Fenyőfa u.6. Simon István Állatorvosi Rendelő Győr-Moson-Sopron Kapuvár 9330 Szent István király tér Kapuvári Állatpatika Győr-Moson-Sopron Kapuvár 9330 Szent István Király u.15. Kapuvári Állatorvosi Rendelő Gálos és Horváth Bt. Állatorvos Sopron Győr-Moson-Sopron Sopron 9400 Alsólővér út 13. Rendelő Győr-Moson-Sopron Sopron 9400 Wesselényi u.3. Kisállat-Ambulancia Dr. Kovács Péter Gálos és Horváth Bt. Állatorvos Sopron Győr-Moson-Sopron Sopron 9400 Móricz Zs.u.1-3. Patika Hajdú-Bihar Debrecen 4000 Lehel u. 20. Pavlov kutyája Állatorvosi ambulancia- és sebészeti Központ Hajdú-Bihar Debrecen 4025 Hatvan u. 59. Belvárosi Állatorvosi Rendelő Debrecen Hajdú-Bihar Debrecen 4028 Hadházi u. 16/B Jupet Nagyerdei Állatorvosi Rendelő Hajdú-Bihar Debrecen 4029 Domb u. 16. Könczei Zoltán rendelője Hajdú-Bihar Debrecen 4030 Kossuth u. 58. Eb-Recen Kisállatrendelő Hajdú-Bihar Debrecen 4031 István út 13. Tara Vet Hajdú-Bihar Debrecen 4031 Nyugati u. 3. Falcon-Vet Kft. Hajdú-Bihar Debrecen 4031 Sennyei-Oláh I. u.26. Invet Pet Hajdú-Bihar Debrecen 4032 Március 15 utca 75. Józsavet Kisállatorvosi Rendelő Hajdú-Bihar Debrecen 4032 Szikes u. 6. Vezér Állategészségügyi Központ Hajdú-Bihar Debrecen 4034 Nógrády Mátyás u. 17. Net-Vet Bt. Hajdú-Bihar Balmazújváros 4060 Bocskai u Balmazpharm Állatorvosi rendelő NAGY ZSÓFIA ÁLLATORVOSI Hajdú-Bihar Polgár 4090 Barankovics tér 11. RENDELŐJE Hajdú-Bihar Berettyóújfalu 4100 Millenium út 8/a RÉ-VETÁllatgyógyászati Kft. Hajdú-Bihar Berettyóújfalu 4100 Kossuth u.68 Rusland-Hudák Viktória rendelője Hajdú-Bihar Hajdúszoboszló 4200 Attila u. 23. Sasfészek állatorvosi rendelő Hajdú-Bihar Hajdúböszörmény 4220 Iskola u. 16. Lo-Bo-Vet Kft. Heves Hatvan 3000 Iskola u. 14. HAJDU PÁL ÁLLATORVOSI RENDELŐ Heves Gyöngyös 3200 Zalár József u. 49. Dr. KECSKÉS VILMOS ÁLLATORVOSI RENDELŐ Heves Gyöngyös 3200 Bartók Béla u. 24. MAJOR GYULA ÁLLATORVOSI RENDELŐ Heves Eger 3300 Szövetkezet u. 4. IMPERIÁL ÁLLATKÓRHÁZ Heves Eger 3300 Cifrakapu u FEVA-VET BT ÁLLATORVOSI RENDELŐ Heves Eger 3300 Árpád út 33. Farkas Rendelő Heves Eger 3300 Szvorényi u. 42. Egri Állatgyógyászati Kft. Heves Eger 3300 Rákóczi út 35. Egri Állatgyógyászati Kft. Heves Eger 3300 Ankli j. u. 13. FEVA-VET BT ÁLLATORVOSI RENDELŐ Heves Heves 3360 Katona J. u. 17. Farkas Rendelő Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok 5000 Zrínyi u. 15 EB-Doc Bt Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok 5000 Arany J. u. 17/A Bárdos György rendelője Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok 5000 Kert u. 34. Bonifác kisállatrendelő Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok 5000 Konstantin u. 1/B Ativet Állatorvosi szakrendelő Jász-Nagykun-Szolnok Jászberény 5100 Határ u. 18. Bakonyi László és Kertész Ottó rendelője Jász-Nagykun-Szolnok Jászapáti 5130 István Király u. 28. Kék Kígyó Állatpatika Jász-Nagykun-Szolnok Törökszentmiklós 5200 Táncsics u. 3 Veteriner Kft. Jász-Nagykun-Szolnok Törökszentmiklós 5200 Ady u. 23. Monovet Kft. Jász-Nagykun-Szolnok Karcag 5300 Duna u. 7. Terjék Imre rendelője Jász-Nagykun-Szolnok Kisújszállás 5310 Nyár u. 2. Tóth István rendelője Komárom-Esztergom Esztergom 2500 Kápolna u.19. Belvárosi ÁLLATORVOSI RENDELŐ Komárom-Esztergom Esztergom-Kertváros 2509 Damjanich u.48. Kertvárosi Állatorvosi Rendelő Komárom-Esztergom Dorog 2510 Bécsi u.79. Dorogi Állatorvosi Rendelő Komárom-Esztergom Tát 2534 Árpád u.24/a Hógolyó Állatorvosi rendelő Komárom-Esztergom Tatabánya 2800 Május 1. út 19. Kisállat Szakrendelő-Dr. Bogár István Komárom-Esztergom Tatabánya 2800 Aradi Vértanúk tere 7. Vértes-Vet Kft. Állatorvosi Rendelő Komárom-Esztergom Tatabánya 2800 Jázmin u.49. RB Dent Kft.-Állatorvosi Rendelő Komárom-Esztergom Oroszlány 2840 Fürst S. u.47. Oroszlányi áo. rendelő és patika Komárom-Esztergom Tata 2890 Kocsi u.53. Tappancs Állatorvosi Rendelő Komárom-Esztergom Tata 2890 Csapó u.8. Tatai Állatkórház Komárom-Esztergom Tata 2890 Pállfy u.5. Equus Állatpatika Komárom-Esztergom Tata 2890 Bajcsy-Zsilinszky u. 31. Tatai Állatgyógyászati Központ Komárom-Esztergom Komárom 2900 Sport u.14. OKAWANGO KISÁLLATKLINIKA - KOMVET Komárom-Esztergom Komárom-Szőny 2921 Petőfi S.u.7. Szőnyi Állatorvosi Rendelő Nógrád Balassagyarmat 2660 Óváros tér 22. ÉRSEK ERVIN ÁLLATORVOSI RENDELŐ

7 Nógrád Pásztó 3060 Hunyadi út 33. PET CENTRUM ÁLLATORVOSI RENDELŐ ÉS PATIKA Nógrád Bátonyterenye-Nagybátony 3070 Kossuth u. 2. Aranyszem Állatorvosi Rendelő Nógrád Salgótarján 3100 Losonci u. 26. SALGÓTARJÁNI ÁLLATGYÓGYÁSZATI CENTRU, Pest Szentendre 2000 Dózsa György u. 28. Mestervet Állatorvosi rendelő Pest Szentendre 2000 Római sánc 2. Hegyvidék kisállatklinika Pest Szentendre 2000 Barackos út 135. Hegyvidék kisállatklinika Pest Pomáz 2013 Árpád fejedekem u. 10. Deltavet áo rendelő Pest Csobánka 2014 Fő u. 91. Csobánkai áo rend., és patika Pest Tahitótfalu-Tahi 2022 Elekfy Jenő u. 4. Patócs és Tsa Állatorvosi Ambulancia Pest Érd 2030 Földmunkás u. 79. Schiab Kft. Állatgyógyászati centruma Pest Érd 2030 Bokor u. 28. Pórfy Tünde áo rendelője Pest Érd 2030 Budai u. 15. dr. Koppány Állatorvosi Rendelő és patika Pest Érd 2030 Kamilla u. 13. Kutyavári áo rendelő Pest Érd 2030 Thököly M. u. 41. Érdi Állatkórház Pest Érd 2030 Bajcsy Zs. U. 77. Hangyavet Állategészségügyi Centrum Pest Érd 2030 Kakukkfű u. 8. Székely Kft. SZAMÓCA ÁLLTEGÉSZSÉGÜGYI Pest Diósd 2049 Sashegyi u. 10. KÖZPONT Pest Biatorbágy 2051 Mészöly L. u. 7. Viavet Állatgyógyászati Centrum Pest Piliscsaba 2081 Fő u. 61. Piliscsabai áo rendelő Pest Pilisvörösvár 2085 Kisfaludy u. 48. Ligeti Állatorvosi Rendelő Pest Pilisvörösvár 2085 Fő u. 81. Pilisvörösvári áo. Rend, és patika Pest Budakeszi 2092 Klapka u. 2/a Klapka Állategészségügyi Központ Pest Gödöllő 2100 Szőlő u Kovavet Kisállatrendelő és Patika Pest Veresegyház 2112 Erkel u. 3/e Veresvet áo rendelőintézet Pest Veresegyház 2112 Bánóczi u. 2. Mohai dr. Áo rendelője Pest Dunakeszi 2120 Dózsa tér 2/a Dunakeszi Állatorvosi Rendelőintézet Pest Göd-Alsógöd 2131 Berzsenyi d. u. 2. Profivet állatklinika Pest Sződliget 2133 Bem u. 6. Sződligeti Állatorvosi Rendelő és Patika Pest kerepes 2144 Szabadság u. 65. Kerepesvet állatgyógyászati Központ Pest Vecsés 2220 Hársfa u. 3. Zooázis áo rendelő Pest Vecsés 2220 Kisfaludy u. 28. Sahin kisállatklinika Pest Vecsés 2220 Etvös u. 1. Zooázis áo rendelő Pest Maglód 2234 Bem J. u. 14. Maglódi áo rendelő Pest Szigetszentmiklós 2310 Szent M. u. 5. Szentmiklósi rendelő Pest Szigetszentmiklós 2310 Jókai u. 33. Skaliczky dr. Miklósi rendelő Pest Szigethalom 2315 Mű u. 1. Szigethalmi áo rendelő Pest Tököl 2316 Táncsics M. u. 1. Tököli Állatgyógyászat Pest Dunaharaszti 2330 Eötvös u. 9. Haraszti áo rendelő Pest Taksony 2335 Béke u. 21. Skaliczky dr. Miklósi rendelő Pest Dabas 2370 Wesselényi u. 20. Doricsák Állatorvosi rendelő, és patika Pest Százhalombatta 2440 Olimpia u. 1/e. dr. Bubu Állatorvosi Parxis Pest Tárnok 2461 Fő u. 64. dr. Bubu Állatorvosi Parxis Pest Vác 2600 Rádi u. 18. Kedvenc Állategészségügyi Központ Pest Nagymaros 2626 Radnóti M. u. 1. Kutyakanyar áo rendelő Pest Cegléd 2700 Eötvös u. 1. Eötvös áeü-i centrum Pest Albertirsa 2730 Dánosi u. 7. Hollópharma áo rendelő, patika Pest Nagykáta 2760 Dózsa György út 19. Animed Vet Kft. Pest Tápiógyörgye 2767 Budai Nagy Antal u. 18. Tápiógyöngye áo rendelő Somogy Kaposvár 7400 Duna u. PeGi-Vet kft. Kaposvári rendelője RO-VET Kft. Kaposvári Állatorvosi Somogy Kaposvár 7400 Hunyadi J. u.5 Rendelője Somogy Kaposvár 7400 Füredi u.82. Ebrehab Állatorvosi Rendelő Somogy Kaposvár 7400 Baross G. u.8. Dr. Pelbát Kft. Állatorvosi Rendelő Somogy Nagyatád 7500 Petőfi u.6. Eurovet Állatpatika Somogy Barcs 7570 Magyar L. u.13. Dr. Szujóné Dr. Ponyi Andrea ÁLLATORVOSI RENDELŐ Somogy Siófok 8600 Klapka u.51. Kovács Péter ÁLLATORVOSI RENDELŐje Somogy Siófok 8600 Honvéd u.26. Siófoki Állatgyógyászati Centrum Somogy Szántód 8622 Csemetekert u. 1. Dr. Dragon Judit ÁLLATORVOSI RENDELŐ Somogy Balatonlelle 8638 Rákóczi u.124. BALATON-VET BT. ÁLLATORVOSI RENDELŐ Somogy Balatonlelle 8638 Rákóczi u.308. Kék Állatpatika és Rendelő Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza 4400 Westsik V. u. 4-6 Orosz Enikő rendelője

8 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza 4400 Aranykalász sor 18. Sipos Katalin Rendelője Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza 4400 Keleti út 1. Állatkórház Kft. Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza 4400 Barzó u. 1. Barzó állatgyógyászati Centrum Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza 4400 Keleti u. 1. Állatkórház Kft. Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza 4400 Őz köz 38. Őz közi állatorvosi rendelő Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza-Oros 4451 Nyíregyházi u. 6/a Nyíregyházi Állatkorház Szabolcs-Szatmár-Bereg Kisvárda 4600 Győri úti ltp. 33. KIsvárdai állatorvosi rendelő Szabolcs-Szatmár-Bereg Mátészalka 4700 Széchenyi u Molnár Gábor rendelője Szabolcs-Szatmár-Bereg Mátészalka 4700 Mátészalka, Jármi u. 25. Dr. Szabó Ervin rendelője Szabolcs-Szatmár-Bereg Vásárosnamény 4800 Rákóczi u. 22. Vásárosnaményi kisállatrendelő Tolna Dunaföldvár 7020 Beszédes sor 2-3. Túri Állatkórház Tolna Dunaföldvár 7020 Ady E. u.5. Dunavet Állatpatika Tolna Szekszárd 7100 Mikes K. u.14. Központi Állatkórház Szekszárd Tolna Szekszárd 7100 Mikes u. 14. Tolnavet Patika Tolna Bátaszék 7140 Budai u.56. Caryon Kft. ÁLLATORVOSI RENDELŐ Tolna Bonyhád 7150 Móra F. u.63. Dr. Ettig Edit Állatorvosi Rendelője Tolna Bonyhád 7150 Mester u.18. Holló dr. ÁLLATORVOSI RENDELŐje Tolna Dombóvár 7200 Zalka Máté 14. Pelbát Dombóvári Rendelő Tolna Dombóvár 7200 Kórház u Gippert Dombóvári Állatorvosi Rendelő Vas Celldömölk 9500 Budai Nagy Antal u. 7. Celldömölki Állatpatika Vas Sárvár 9600 Batthyány u.41/c Belvárosi patika Sárvár Vas Sárvár 9600 Selyemgyár u.1. Vetalitas Állatorvosi Rendelő Vas Szombathely 9700 Thököly u.13. Belvárosi Állatpatika Vas Szombathely 9700 Vízöntő u.7. Noé Állatambulancia Vas Szombathely 9700 Bartók B. Krt. 9/B Szombathelyi Állatkórház Vas Kőszeg 9730 Szent Erzsébet u.2. RADÁK PÉTER Állatorvosi rendelője Vas Körmend 9900 Rákóczi út Kö-Vet 2004 Kft. Állatgyógyszertár Veszprém Várpalota 8100 Ney Dávid u.9. Kutyavilág Állatorvosi Rendelő Veszprém Veszprém 8200 Stadion köz 5. PHARMAFAUNA Állatorvosi Rendelő Veszprém Veszprém 8200 Vécsey K. u. 8. KEDVENC ÁLLATORVOSI RENDELŐ Veszprém Veszprém 8200 Ady E. u.12. Veszprémi Állatkórház Veszprém Veszprém 8200 Endrődi u.11. Dr.Kocsis Gábor Állatorvosi Rendelője Veszprém Balatonalmádi 8220 Martinovics u. 2. Lutra Állatorvosi Rendelő És Állatpatika Tappancs Balatonfüred Állatorvosi Veszprém Balatonfüred 8230 Dózsa Gy. u.15. Rendelő Veszprém Tapolca 8300 Batsányi u.44. Tapolca Állatorvosi Központ Veszprém Sümeg 8330 Bosnyák u.26. Sümegi Kisállat Rendelő Veszprém Ajka 8400 Alkotmány u.18. AJKAI ÁLLATORVOSI KÖZPONT Veszprém Pápa 8500 Fiumei u.11/a Tóvárosi Állatorvosi Rendelő Zala Keszthely 8360 Rózsa u.4. Keszthelyi Állatpatika Zala Keszthely 8360 Bercsényi M. u. 6. Zalaegerszegi Állatpatika Zala Keszthely 8360 Deák F. u.41. Belák Gábor ÁLLATORVOSI RENDELŐ Zala Hévíz 8380 Bem u.33. Nemes állatorvosi rendelő Zala Hévíz 8380 Tavirózsa u.1. Hévízi állatorvosi rendelő Fehérváry György ÁLLATORVOSI Zala Zalaszentgrót 8790 Batthyány u.2. RENDELŐje Zala Nagykanizsa 8800 Felsőerdő u.90. Pálfi József Állatorvosi Rendelője Zala Nagykanizsa 8800 Teleki u.56. BOA-VET ÁLLATORVOSI RENDELŐ Zala Nagykanizsa 8800 Szt. Flórián tér 28. Fekete Ágoston ÁLLATORVOSI RENDELŐ és Állatgyógyszertár Zala Nagykanizsa 8800 Kalmár u.6. Nagykanizsai Állatpatika Zala Nagykanizsa 8800 Dózsa Gy u.121/b Talabér Gyula Állatorvosi Rendelője Zala Zalaegerszeg 8900 Batthányi u 3/7. fsz 1. Zalaegerszegi Állatpatika Zala Zalaegerszeg 8900 Árpád u.6. Állatszervíz Állatorvosi Rendelő Zala Zalaegerszeg 8900 Ola u.1-7. Szent Ferenc Gyógyszertár FÜREDI TAMÁS ÁLLATORVOSI Zala Zalaegerszeg 8900 Átalszegett u.1. RENDELŐJE Zala Zalaegerszeg 8900 Egervári út 11. Zalaegerszegi Állatpatika Zala Lenti 8960 Kossuth u.6. Állatpatika Bt. Lenti Budapest, január 29.

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Nyerjen kutyájának egy évre elegendő Drontal féregtelenítőt! Sorsolásos nyereményjáték - Hivatalos játékszabályzat

Nyerjen kutyájának egy évre elegendő Drontal féregtelenítőt! Sorsolásos nyereményjáték - Hivatalos játékszabályzat Nyerjen kutyájának egy évre elegendő Drontal féregtelenítőt! Sorsolásos nyereményjáték - Hivatalos játékszabályzat 1. A Bayer Hungária Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.; Cg.:01-09-063142; továbbiakban:

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

"Adni öröm" gyűjtőhelyek

Adni öröm gyűjtőhelyek "Adni öröm" gyűjtőhelyek Spar Ajka, Ifjúság u. 9. Spar Baja, Bernhardt S. u.77. Spar Baja, Jelky tér 4. Spar Balassagyarmat, Mikszáth K. u.14. Spar Balassagyarmat, Rákóczi fej. út 56. Spar Balatonfüred,

Részletesebben

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Hitel Vadász - Online Hitel - Hitel keresõ Földhivatalok megyénként Bács-Kiskun Megyei földhivatalok listája Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

A járások legfontosabb adatai, 2010

A járások legfontosabb adatai, 2010 A járások legfontosabb adatai, 2010 ok településeken élők, % Baranya megye Bólyi járás Bóly 16 12 129 0,3 47,8 10,6 80,1 Komlói járás Komló 20 36 463 9,4 25,9 12,6 79,8 Mohácsi járás Mohács 26 36 212 7,0

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható)

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható) Bács-Kiskun megye 6501 Baja Oroszlán utca 5. Baja 1 posta Bács-Kiskun megye 6503 Baja Dózsa György utca 161. Baja 3 tanposta Bács-Kiskun megye 6301 Kalocsa Szent István utca 44 Kalocsa posta Bács-Kiskun

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL Sorszám Város Irányítószám 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45.

Részletesebben

Bővített hajfesték modullal rendelkező dm üzletek

Bővített hajfesték modullal rendelkező dm üzletek A, Á 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 7570 Barcs,

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

Területi Szervezet. Illetékességi területe:

Területi Szervezet. Illetékességi területe: 1.számú melléklet Neve: Területi szervezetek Illetékességi területe: Fogorvosok e Budapesti Magyarország Budapest Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Csongrád Megyei

Részletesebben

Nyitva tartás ÁRUHÁZ Cím TPP pult H-Sz Szo

Nyitva tartás ÁRUHÁZ Cím TPP pult H-Sz Szo ÁRUHÁZ Cím TPP pult Nyitva tartás H-Sz CS P Szo V Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. Aréna Plaza 1087 Budapest, Kerepesi út 9. Aréna Pláza 1087 Budapest, Kerepesi út 9. Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. Baja 6500

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Fiókirodák címe, nyitva tartása

Fiókirodák címe, nyitva tartása Fiókirodák címe, nyitva tartása S.sz. Település Posta Posta címe nyitva tartás 1. Ajka Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Kedd 14:00-18:00 Péntek 12:00-16:00 2. Bácsalmás Bácsalmás posta 6430 Bácsalmás

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei

Részletesebben

Patika neve Település Irányítószám Cím

Patika neve Település Irányítószám Cím Patika neve Település Irányítószám Cím Patika Plus Ajka 8401 Fő út 66. Patika Plus Albertirsa 2730 Vasút u. 4. / 11. Manna Patika Baja 6500 Czirfusz Ferenc utca 31. Patika Plus Balassagyarmat 2660 Mikszáth

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

Bővített mosás modullal rendelkező dm üzletek listája

Bővített mosás modullal rendelkező dm üzletek listája B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8220 Balatonalmádi, Baross utca 2. Tulipán udvar 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 5630 Békés, Kossuth utca 3.

Részletesebben

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni:

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: 1 Allée 1117, Budapest Október 23. u. 8-10 +36 20 6208 180 H-SZO: 10:00-21:00 V: 10:00-19:00 Astoria 1075, Budapest Károly krt. 3/a.

Részletesebben

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon Ajkai Fiók 8400 Ajka, Szabadság tér 4/a. 88/510-030 Allee Skála Fiók H: 10.00-20.00 K: 10.00-20.00 Sze:10.00-20.00 Cs: 10.00-20.00 P: 10.00-20.00 Szo:10.00-14.00 Allee Bevásárlóközpont 1117 Budapest, Október

Részletesebben

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117 "Minden 35. vásárló visszanyeri vásárlása teljes összegét" játék nyertes nyugtaszámok Levásárlási határidő meghosszabbítva plusz 1 nappal! A nyertes sorszámú nyugta tulajdonosa legkésőbb 2014. április

Részletesebben

Natúr modullal rendelkező dm üzletek

Natúr modullal rendelkező dm üzletek 1053 Budapest, Királyi Pál u. 20. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1026 Budapest, Pázsit

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy nyilvános ajánlattétele A ( Alapkezelõ ) - amelynek székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44., nyilvántartja a Fõvárosi

Részletesebben

SPAR és INTERSPAR áruházak

SPAR és INTERSPAR áruházak SPAR és INTERSPAR áruházak INTERSPAR: 1032 Budapest, Bécsi u. 154. 1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30. 1106 Budapest, Kerepesi út 61. 1117 Budapest, Október 23-a u. 8-10. 1191 Budapest, Üllői u. 201. 1201

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben

Hol kapható a Frontline Combo?

Hol kapható a Frontline Combo? Állatorvosi patika Állatpatika Bács Baja Csermák M. tér 14. 20/ 5873773 Állatorvosi rendelők Alvégi Állatcentrum Bács Baja Szent Antal u. 92/a 79/420 422 Állatorvosi rendelők Dr. Török Lajos Bács Kalocsa

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U.

Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U. Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U. SZIGETVÁR 7900 Hungary 73510075 19 PÉCS III. SIKLÓSI ÚT 66. PÉCS 7628

Részletesebben

Érvényes: április 23-ától

Érvényes: április 23-ától Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta 6750 Algyő 6750 Algyő Búvár

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

2009. május 3-tól az Alapkezelő (www.bpalap.hu) és a Vezető Forgalmazó (www.budapestbank.hu)

2009. május 3-tól az Alapkezelő (www.bpalap.hu) és a Vezető Forgalmazó (www.budapestbank.hu) Nyilvános ajánlattétel A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2009. április 30-án kelt E-III/110.762/2009. számú határozata alapján a Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.), mint

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Cover Your Grey termékeket forgalmazó dm üzletek listája

Cover Your Grey termékeket forgalmazó dm üzletek listája A 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 1045 Budapest, Rózsa u. 16-18. 1051 Budapest, Arany J. u. 30. 1052 Budapest, Károly krt. 26. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 39/B 1021 Budapest,

Részletesebben

Hirdetmény. A befektetési jegyek forgalmazásának szabályait az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza.

Hirdetmény. A befektetési jegyek forgalmazásának szabályait az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza. Hirdetmény A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2012. október 12-én kelt H-KE-III- 520/2012. (GE Money Devizapiaci Abszolút Hozam Származtatott Alap) számú határozata alapján a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Nyitva tartás. Elérhetőségek (kút,fax,mobil)

Nyitva tartás. Elérhetőségek (kút,fax,mobil) ceg irszam varos utca OMV Ajka 8400 Ajka Petőfi út 6-22 (88) 311-354 (88) 311-354 OMV Alsónémedi 2351 Alsónémedi 5. sz. főút 2553 hrsz. 0-24 (29) 337-164 (30) 298-43-33 OMV Bag 2191 Bag Dózsa György u.

Részletesebben

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942 Intravénás kábítószer-használók HIV/HCV szűrővizsgálatát az ÁNTSZ regionális laboratóriumai Vizsgálatkérő lappal beérkezett vérmintából térítésmentesen végzik el: ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Univerzum III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári i pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Címe: 7626 Pécs, Egyetem utca 2. csabai i Gyulai Mezőkovácsházai

Részletesebben

Szombati nyitva tartás Budapest, Szilágyi E. fasor 63. 7:00-21:00 Budapest, Liget tér 5. 7:00-21:00 Budapest, Kőrösi Cs. u

Szombati nyitva tartás Budapest, Szilágyi E. fasor 63. 7:00-21:00 Budapest, Liget tér 5. 7:00-21:00 Budapest, Kőrösi Cs. u Üzlet Szombati nyitva tartás Budapest, Szilágyi E. fasor 63. 7:00-21:00 Budapest, Liget tér 5. 7:00-21:00 Budapest, Kőrösi Cs. u. 35-37. 7:00-21:00 Budapest, Újhegyi sét. 3-5. 7:00-20:30 Budapest, Etele

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S )

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S ) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:256368-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S 143-256368 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427, Fényes

Részletesebben

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út Agip Abda 62550 Győr-Moson- 9151 Abda Bécsi út 1. 47.6840292687097 18.952205 Agip Baja 61350 Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út 97. 46.195104 19.6489445326511 Agip Balatonederics 65100 Veszprém 8312

Részletesebben

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56.

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56. Az FILA táska termékcsalád FOGYASZTÓI HŰSÉGPROMÓCIÓ Akcióban résztvevő áruházak Hipermarket áruházak (Pontgyűjtés és Pontbeváltás is) Abony 2740 Szolnoki út 118. Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. Baja 6500 Baja,

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS Város Zóna Szezon Üzemidő Üzemidő Üzemidő Hétfő - Péntek Szombat Vasárnap Max. parkolási idő Személygépkocsi díj Megjegyzés Budapest I. KERÜLET 3016 01.02-12.23 180 perc 440 Ft/óra Budapest I. KERÜLET

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Sztárválogatott Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz

Részletesebben

Nyári kiegészítő termékekkel rendelkező dm üzletek

Nyári kiegészítő termékekkel rendelkező dm üzletek B 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8220 Balatonalmádi, Baross utca 2. Tulipán udvar 7570 Barcs, Köztársaság u. 25. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43 Csabacenter 2060 Bicske, Kossuth tér 1. 2040 Budaörs,

Részletesebben

Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14.

Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14. město adresa Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Ajka Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14. Baja Tóth Kálmán tér 1. Baja Vörösmarty

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája 1. Agria Bélapátfalva Takarékszövetkezet Cím: 3346 Bélapátfalva, Május 1 út 2/a. Tel.: 36/554-370 Fax: 36/554-371 E-mail: agriatksz@agriatksz.hu

Részletesebben

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Állandó nyitva tartású személyes ügyfélszolgálati

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23.

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA Megye POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Bács-Kiskun megye

Részletesebben

Fiókszám Megye Település Kerület Cím Cím pontosítás Telefon 284 Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 251 Bács-Kiskun Baja

Fiókszám Megye Település Kerület Cím Cím pontosítás Telefon 284 Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 251 Bács-Kiskun Baja 284 Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 251 Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 234 Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10. (06 77) 501 350 253 Bács-Kiskun Kalocsa

Részletesebben

START Klub Kártya átvevő helyek

START Klub Kártya átvevő helyek START Klub Kártya átvevő helyek Balassagyarmat, vasútállomás: 2660 Balassagyarmat, Benczúr Gyula u. u. 1/a Kunszentmiklós-Tass, vasútállomás: 6090 Kunszentmiklós-Tass, Vasút u. 9. H-V: 00:00-24:00 H-V:

Részletesebben

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Város Zónakód Aktuális szezon munkanapon szabadnapon munkaszüneti napon Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Ajka 8401 Jan 02 - Dec 24 07:00-17:00 07:00-12:00 - -

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály elérhetősége. Központi

Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály elérhetősége. Központi elérhetősége Központi e-mail: budapest@rszsz.nrszh.hu Szervezet/ügyintézés Cím Telefon/Fax Ügyfélfogadási idő 1. Ügyfélszolgálat, orvosi vizsgálat Központi telephely Nyugdíjbiztosítási Főosztály Ceglédi

Részletesebben

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI Nagy- és közepes teljesítményű adók (31 telephely) Megye "A" MULTIPLEX "B" MULTIPLEX "C" MULTIPLEX MINDIG TV INGYENES

Részletesebben

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - A NAV vámszervei - Nettó BÉRKALK A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Generali Infrastrukturális Részvény Alap Befektetési jegy nyilvános ajánlattétele A ( Alapkezelő ) - amelynek székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44., nyilvántartja a Fővárosi

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

ORSZÁGOS ÉLELMISZER-ADOMÁNYGYŰJTÉS NOVEMBER ÉN, KÖZEL 200 HELYSZÍNEN Lánc város cím TESCO Ajka 8400 Ajka, Fő út 66.

ORSZÁGOS ÉLELMISZER-ADOMÁNYGYŰJTÉS NOVEMBER ÉN, KÖZEL 200 HELYSZÍNEN Lánc város cím TESCO Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. ORSZÁGOS ÉLELMISZER-ADOMÁNYGYŰJTÉS 2016. NOVEMBER 25-26-27-ÉN, KÖZEL 200 HELYSZÍNEN Lánc város cím TESCO Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. TESCO Albertirsa 2730 Albertirsa, Vasút utca 4/13. TESCO Baja 6500 Baja,

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz és a nyilvános

Részletesebben

Progress zivitási szint. Szakma kód. típus. Sebészet 0200 egynapos ellátás. Szülészet-nõgyógyászat 0400 egynapos ellátás

Progress zivitási szint. Szakma kód. típus. Sebészet 0200 egynapos ellátás. Szülészet-nõgyógyászat 0400 egynapos ellátás jegyű Baranya 000231 Siklósi Kórház Nonprofit Kft. 7800 Siklós, Baross G. u. 6. 345,3 Baranya 031333 URO-CLIN Kft. 7621 Pécs, Perczel Miklós u. 11/1. 840,0 Baranya 000215 Komlói Egészségcentrum 7300 Komló,

Részletesebben

Országos Sportorvosi Hálózat

Országos Sportorvosi Hálózat Országos Sportorvosi Hálózat Bács-Kiskun megyei sportorvosi szakrendelések Megyei szakfőorvos: Dr. Szabó Veronika 6000 Piaristák tere 7. 76/485-185 Kecskemét 6001 Piaristák tere 7. 76/485-185 Bácsalmás

Részletesebben

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Abádszalók Jászkun Volán Zrt. autóbusz-állomás, Deák F. u. 20. (59) 355-780 Ajka Somló Volán Zrt. autóbusz-állomás (88) 312-222 információs szolgálat (88) 311-183

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban M E S T E R D Á N I E L K U T A T Á S I I G A Z G A T Ó S Á G N E M Z E T I C S A L Á D - É S S Z O C I Á L P O L I T I K A I I N

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

2. számú Melléklet. Az akcióban résztvevő áruházak

2. számú Melléklet. Az akcióban résztvevő áruházak 2. számú Melléklet Az akcióban résztvevő áruházak Áruház neve Áruház címe Bp. Bécsi út 1037 Budapest, Bécsi út 262. Bp. Garam utca 1044 Budapest, Garam u. 3. Bp. Aréna Pláza 1087 Budapest, Kerepesi út

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése című pályázat eredménye A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye Intézménynév Város Megítélt összeg Ady Endre Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Profissimo limitált szériás termékeivel rendelkező dm üzletek

Profissimo limitált szériás termékeivel rendelkező dm üzletek A 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 1042 Budapest, Árpád út 183-185 Stop Shop 1045 Budapest, Rózsa u. 16-18. 1051 Budapest, Arany J. u. 30. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 39/B

Részletesebben

Bellinda termékeket forgalmazó dm üzletek listája

Bellinda termékeket forgalmazó dm üzletek listája A 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. B 6500 Baja, Eötvös u. 5 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 7570 Barcs, Köztársaság u. 25. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43 Csabacenter 5600 Békéscsaba, Szarvasi u. 68/2

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím

Sorszám Áruház Megye Város Cím Sorszám Áruház Megye Város Cím 1 Tesco Pest Abony 2 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 3 Tesco Pest Albertirsa 2730 Albertirsa, Vasút utca 4/13. 4 Penny Bács-Kiskun Bácsalmás Damjanich-Szent J.u.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Kovács Péter 97 Ált. Isk. Szentlőrinc 12,9 Baranya 2. Juhász Patrik 97 Ált. Isk. Iregszemcse 13,0 Tolna 3. Borsos Róbert 97 Hunyadi János Közokt. Int. Mbh. 13,1

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről BESZÁMOLÓ az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről Budapest, 20 ll. február Összefoglaló a humánerőforrás-monitoringrendszer

Részletesebben

Hírhatár online MÉDIAAJÁNLAT 2015

Hírhatár online MÉDIAAJÁNLAT 2015 MÉDIAAJÁNLAT 2015 OLDALINK: Online (központi oldal) Bács-Kiskun megye Bajai Kalocsai Kecskeméti Kiskunfélegyházi Kiskunhalasi Baranya megye Baranya Megyei Mohácsi Pécsi Szigetvári Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám 81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám A Kormány 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozata a 2014 2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL Az alapkezelőként eljáró OTP Alapkezelő Zrt., valamint a forgalmazóként eljáró OTP Bank Nyrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2006.12.05. napján kelt, E-III/110.466/2006.

Részletesebben

Shell. Hálózat BUDAPEST

Shell. Hálózat BUDAPEST Shell Hálózat BUDAPEST 1138, Váci út 196. 1037, Bécsi út 277. 1089, Kálvária tér 035865 1143, Stefánia út 1-5 1115, Tétényi út 2. 1138, Népfürdő utca 25832/2 hrsz. IDEIGLENESEN ZÁRVA 1016, Mészáros utca

Részletesebben

TESCO Hódmezővásárhely Hipermarket 6800 Hódmezővásárhely, Hódtó u. 17 19. TESCO Jászberény Hipermarket 5100 Jászberény, Nagykátai út 2/a

TESCO Hódmezővásárhely Hipermarket 6800 Hódmezővásárhely, Hódtó u. 17 19. TESCO Jászberény Hipermarket 5100 Jászberény, Nagykátai út 2/a TESCO Abony Hipermarket 2740, Abony, Szolnoki út 118. TESCO Ajka Hipermarket 8400, Ajka, Fő út 66. TESCO Albertirsa Szupermarket 2730, Albertirsa, Vasút utca 4/13. TESCO Arena Plaza Hipermarket 1087, Budapest,

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben