Abádszalóki. április-május HÍRNÖK Ára: 150,- Ft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Abádszalóki. április-május HÍRNÖK 04-05. Ára: 150,- Ft"

Átírás

1 Abádszlóki z Abádszlóki Önkormányzt lpj HÍRNÖK XVI. évf szám április-május április-május Ár: 150,- Ft Ingyenes jégkrém, sültkolbász, szörp gyermekeknek, mit ők névre szóló meghívóik lpján vehetnek át. Progrmok: Édesség, játék, jándék vásár Láncos körhint, mini vidámprk, lovglás Arc-, henn-, kvics-, gipszfestés, szfltrjz, játszóház, zsákbmcsk, Utci kosárlbd, ügyességi játékok, sorversenyek Tűzoltó és rendőrségi ktivitás Színpdi műsorok, legyen ön is milliomos, kroke, Bohócműsor, lufi hjtogtás. Este tábortűz, közös éneklés! Vízszintvtó váltófutás 3 oldl Jótékonysági Gál z iskolábn 10. oldl A Városi Mjális képekben oldl

2 Abádszlók Város Önkormányzt pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről Mgyrország jelenlegi gzdsági nehézségei ngy részben korábbi időszkok rendezetlen közpénzügyeire és mgs dósságállományr vezethetőek vissz. A helyi önkormányzti rendszerben megjelenő gzdálkodási nehézségek, pénzforglmi hiány növekedése, vlmint z eldósodásból dódó veszélyek mitt z Állmi Számvevőszék helyi önkormányztok pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről döntött. A év tvszától kezdődően négy ütemben vizsgáltuk z önkormányztok egy-egy csoportjánk pénzügyi helyzetét. A megyei, fővárosi, megyei jogú városi önkormányztok helyzetelemzését városi önkormányztok pénzügyi egyensúlyi helyzetének ellenőrzése követte. A városi önkormányztok ellenőrzésének célj Az ellenőrzés célj nnk értékelése volt, hogy milyen körülmények befolyásolták XVI. évf szám április-május városi önkormányzt pénzügyi helyzetét, z dósság létrejöttét, z önkormányzt gzdálkodás biztosított-e trtós pénzügyi egyensúlyt, hsznosultk-e gzdálkodási rendszer korábbi ellenőrzése során pénzügyi egyensúly jvításár tett szbályszerűségi és célszerűségi jvsltok. Az ellenőrzést jnuár június 30. időszkr vontkozón végezték el. A pénzintézetekkel szembeni kötelezettségek állományánk vizsgáltkor z ellenőrzött időszk december június 30. közötti volt. Az ÁSZ jelentés elérhető www. szportl.hu oldlon. 2 Fáklyás felvonulás Április 30-án este hgyomány idéző és teremtő szándékkl fáklyás felvonulás on vettünk részt. A felvonulás sportpályánál ért véget, hol z iskol gitár csoportjávl hngultos tábortűz mellett közösen énekeltünk. Ekkor htároztuk el, hogy gyermeknpon is tábortűz mellett zárjuk progrmot.

3 XVI. évf szám április-május Az új rendőr őrsprncsnok bemuttás Mindenkinek fontos, hogy biztonságbn érezze mgát, hogy jó kezekben tudj rendőrség irányítását. Mivel április hónptól új rendőr őrsprncsnok szolgálj Abádszlók és körzetileg hozzánk trtozó további négy település közbiztonságát, úgy véljük, sokn szeretnék őt megismerni. Lpunkbn ehhez megismeréshez dunk tájékozttást. Lktos Gyul rendőr százdost z új őrsprncsnokot kérdezem, milyen indítttásból válsztott rendőri hivtást? Kisgyermekkori álmom volt, hogy rendőr legyek. Emellett mindvégig is kitrtottm. Milyen tnulmányokt folyttott? Jászberényben Lisk József Erősármú Gimnázium és Szkközép Iskolábn, közbiztonsági tgozton végeztem el középiskolát. Felvételiztem Miskolcr rendőr szkközépiskoláb és Budpestre, Rendőrtiszti Főiskolár. Mindkét helyre felvettek. Természetesen Rendőrtiszti Főiskolát válsztottm, ott szereztem bűnügyi szkon diplomát. Bűnügyi szknyomozó besorolásom. Eddig hol dolgozott? A Pest Megyei Rendőr Főkpitányság állományábn, ngykáti kpitányságon dolgoztm nyomozóként. Kimgsló munkámért 2005-ben főnyomozói beosztásb kerültem, mjd 2006-bn főhdnggyá léptettek elő bn - százdosi rngbn - kiemelt főnyomozóvá neveztek ki. Vízszintvtó Váltófutás Hogyn került hozzánk? 8 év után úgy éreztem változttni kellene. Megláttm z itteni álláshirdetést, mit megpályáztm. Milyen helyismerettel rendelkezik? Vn helyről ismeretem, mert 2002-ben itt Abádszlókon voltm nyári gykorlton. Hogy tetszett z kkori turist forgtg? Szeretem ngy mozgást, tömeget. Jól érzem benne mgm. Csládos Ön? A megye másik végéből, leghosszbb nevű mgyrországi településről, Jászfelsőszentgyörgyről települtünk át ide feleségemmel. Két gyermekünk vn. A kislányom itt folyttj z áltlános iskoli tnulmányit. A kisebbikkel feleségem még otthon vn. Szolgált során mely területekre helyezi közeljövőben hngsúlyt? A körzetemhez trtozó öt település megismerése célom, mind területileg, mind személyeket érintőileg. Szeretném elsjátítni helyi szokásokt, beilleszkedni ebbe környezetbe. Hol szeretne hosszú távon előrelépést elérni? Szeretném, h közbiztonság területén bűnmegelőzésben és bűnfelderítésben eredményesen lépnénk fel. Az elmúlt három hét során hetente fogtunk el elkövetőt. Vsárnp éjszk két kollegámml betörés során tetten értük z elkövetőt, ki kihllgtáson elismerte bűncselekményt. Vn-e hobbij? A horgászás iránt érdeklődöm. Remélem erre is mrd egy kis időm. Kívánom, hogy össze tudj egyeztetni hívtását csládi életével! Érezze jól mgát Abádszlókon! Szekrényes István Május 14-én tlpon volt z iskol. A Tisz-tó Npj keretében rendezték meg Vízszintvtó Váltófutást. Az Abádszlókhoz trtozó gátszkszon 1 km-es távonként váltották egymást gyermekeink. A tnulók hideg és mintegy egyórás csúszás ellenére is jó hngultbn teljesítették távot. 3

4 XVI. évf szám április-május Abádszlók Város Képviselő-testületének 7/2012. ( IV. 27.) önkormányzti rendelete Abádszlók Város Önkormányzt évi költségvetéséről szóló 15/2011.(VIII.26.),és 18/2011.( XII.14.).sz. rendeletével módosított 2/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról. Abádszlók Város Képviselőtestülete z állmháztrtásról szóló évi XXXVIII törvényben, vlmint z állmháztrtás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendeletben foglltk lpján z önkormányzt évi költségvetését z lábbik szerint módosítj 1. BEVÉTELEK 1.) Állmi hozzájárulások előirányzt Ft-l növekszik ezen belül: Egyes szociális feldtok kiegészítő támogtás Ft Központosított támogtás Ft ÖNHIKI támogtás Ft Egyéb központi támogtás Ft 2.) Működési bevételünk Ft-l növekszik. Adómentes bevétel Ft 3.) Önkormányztok sjátos működési bevétele Ft-l növekszik: ezen belül: Helyi dó bevétel: - Idegenforglmi dó Ft - Iprűzési dó Ft - Kommunális dó Ft - Gépjármű dó Ft 4.) Támogtás értékű bevételünk előirányzt Ft-l növekszik: 1./ Támogtás értékű műk.bevétel: Ft Előző évi műk.c.előir.mrdv.telj.többc.kist.társ Ft Központi költségvetési szervtől Ft A költségvetés bevételi főösszege Ft-l Ft r módosul. 2. KIADÁSOK 1.) Működési és fenntrtási kidásunk előirányzt Ft-tl növekszik, ezen belül: Bér kidás Munkdókt terhelő járulékok Dologi kidás Szociális feldtok Egyéb pénzbeli jutttás ) Működési trtlék ) Céltrtlék ( felhlmozási ) A költségvetési kidási főösszege Ft-l Ft-r módosul ) A képviselő-testület utsítj Polgármesteri Hivtlt, hogy módosításokt költségvetésben, számviteli nyilvántrtásokon vezesse át. 2.) Ez rendelet kihirdetése npján lép htályb, kihirdetéséről jegyző gondoskodik. Abádszlók, április 26. (:Kovács Mihály :) (: Bllgó László :) polgármester jegyző 4 Abádszlók Város Képviselő-testületének 8/2012. (IV. 27.) önkormányzti rendelete Abádszlók Város Önkormányzt évi zárszámdásáról és pénzmrdványánk jóváhgyásáról. Abádszlók Város Képviselő-testülete helyi önkormányztokról szóló évi LXV. törvény l6.. (1) bekezdésében, vlmint z állmháztrtásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ábn fogllt rendelkezés lpján z önkormányzt évi zárszámdásáról z lábbi rendeletet lkotj: A rendelet htály 1.. A rendelet htály kiterjed z önkormányztr, z önkormányzt költségvetési szerveire és Cigány vlmint Ruszin Kisebbségi Önkormányztr. Az önkormányzt és költségvetési szervei évi költségvetésének teljesítése 2.. /1/ A képviselő-testület z önkormányzt beleértve Cigány és Ruszin Kisebbségi Önkormányztot is évi költségvetési teljesítésének - bevételi főösszegét ezer Ft-bn - kidási főösszegét ezer Ft-bn Finnszírozási műveletek nettósítás utáni teljesített költségevetési - bevételi főösszegét ezer Ft-bn - kidási főösszegét ezer Ft-bn hgyj jóvá. /2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzt évi zárszámdását és pénzmrdványánk jóváhgyását z 5/2012. (IV.5.) számú htároztávl fogdt el, z 1/A tábláztbn foglltk szerint. /3/ A Ruszin Kisebbségi Önkormányzt évi zárszámdását és pénzmrdványánk jóváhgyását 6/2012.(IV. 06) htároztávl fogdt el, z 1/B. tábláztbn foglltk szerint. I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 3.. /1/ Az önkormányzt évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és fenntrtási cél szerinti részletezését z 1. sz. táblázt trtlmzz. /2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzt évi bevételeinek teljesítése 246 ezer Ft, kidásink teljesítése 236 ezer Ft, pénzmrdvány 10 ezer Ft. /3/ A Ruszin Kisebbségi Önkormányzt évi bevételeinek teljesítése 474 ezer Ft, kidásink teljesítése 406 ezer Ft, pénzmrdvány 68 ezer Ft. II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 4.. /1/ Az önkormányzt teljesített működési és fenntrtási kidásink előirányztát képviselő-testület z lábbik szerint hgyj jóvá, 2. sz. táblázt szerinti részletezésben főbb jogcímenként, vlmint 2 sz. mellékletben intézményenkénti és szkfeldtonkénti részletezésben. Működési és fenntrtási kidások teljesítése: ezer Ft 2. sz. tábláztbn fogllt, vlmint z lábbi kiemelt részletezés szerint: - személyi jellegű kidások ezer Ft - munkdókt terhelő járulékok ezer Ft - dologi jellegű kidások ezer Ft - egyéb pénzbeli jutttás ezer Ft - támogtások, pénzeszköz átdások 987 ezer Ft. - működési célú támogtásértékű kidás ezer Ft - működési célú hitel kmt ezer Ft - előző évi mrdvány visszfi zetése ezer Ft - egyéb befi zetési kötelezettség ezer Ft - előzetesen felszámított áf befi zetés ezer Ft Felhlmozási és felújítási kidások teljesítése ezer Ft /2/ A kidások között szereplő egyéb tételek: - működési célú hitel ezer Ft - pénzforglom nélküli kidások ezer Ft - felhlmozási célú hitel ezer Ft

5 XVI. évf szám április-május /3/ A képviselő-testület Polgármesteri Hivtl működési kidásit ezer Ft-bn hgyj jóvá, 3. sz. melléklet szerint. /4/ A képviselő-testület z önkormányzti mérleg főösszegét ezer forintbn, z 5. sz. táblázt szerinti részletezésben elfogdj. /5/ Az önkormányzt áltl dott közvetett támogtások összegét 9. sz. táblázt szerint fogdj el. /7/ Az önkormányzt évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforglmi jelentését, z egyszerűsített pénzmrdvány kimuttását, z sz. tábláztoknk megfelelően fogdj el. III. PÉNZMARADVÁNY 5.. /1/ Az önkormányzt 2011.évi gzdálkodás során keletkezett, jogszbályok szerint felülvizsgált, 4. és 7. sz. tábláztbn részletezett pénzmrdvány ezer Ft, melyből: Felhlmozási célú mrdvány: ezer Ft Működési célú mrdvány: ezer Ft, melyből 10 ezer Ft Cigány Kisebbségi, 68 ezer Ft Ruszin Kisebbségi Önkormányzt pénzmrdvány, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 6.. /1/ Abádszlók Város Képviselő-testülete z önkormányzt évi gzdálkodásáról szóló beszámolót z előterjesztés és z 1-l0. sz. tábláztok, vlmint 1-13 sz. mellékletek szerint jóváhgyj. /2/ Abádszlók Város Önkormányztánk évi egyszerűsített trtlmú éves pénzforglmi jelentését, mérlegét, pénzmrdvány- és eredmény kimuttását z Állmi Számvevőszék részére történő megküldésével kell közzé tenni. 7.. /1/ Ez rendelet kihirdetése npján lép htályb. /2/ A rendelet kihirdetéséről jegyző gondoskodik. Abádszlók, április 26. (:Kovács Mihály :) (: Bllgó László :) polgármester jegyző Abádszlók Város Képviselő-testületének 9/2012. (IV. 27.) önkormányzti rendelete pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 15/2005. (X. 27.) önkormányzti rendelet módosításáról Abádszlók Város Önkormányztánk Képviselőtestülete helyi önkormányztokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, vlmint szociális igzgtásról és szociális ellátásokról szóló, évi III. törvény (továbbikbn: Sztv.) 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdésében, vlmint 26. -bn kpott felhtlmzás lpján, z Alptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjábn meghtározott feldtkörében eljárv z önkormányzt pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 15/2005. (X.27.) önkormányzti rendeletét lábbik szerint módosítj: 1. (1) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 15/2005. (X.27.) önkormányzti rendelet (továbbikbn R.) 2. (3) bekezdés helyébe következő rendelkezés lép: (3)Az átmeneti segély és temetési segély természetbeni szociális ellátásként is megállpíthtó rendelet 13.. (5) bekezdésében és 14 -ábn meghtározottk szerint. (2) A R. 2. (4) bekezdés helyébe következő rendelkezés lép: (4) A Képviselő-testület z e rendeletben szbályozott átmeneti segélyre, temetési segélyre, 11. (6) bekezdésében szbályozott ápolási díjr vló jogosultság megállpításár, felülvizsgáltár, megszüntetésére, vlmint jogosultln és rosszhiszemű igénybevétele esetére szóló megtérítésének kötelezésére vontkozó htáskörét polgármesterre ruházz át. Záró rendelkezés 2.. (1) A rendelet kihirdetés npján lép htályb és z zt követő npon htályát veszti. (2) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg pénzben és természetben nyújtott, vlmint személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 15/2005. (X.27.) önkormányzti rendelet 2. (1) bekezdés ) pontj és 10. htályát veszti. (3) A pénzben és természetben nyújtott, vlmint személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 15/2005. (X.27.) önkormányzti rendelet (2) bekezdés fi gyelembevétele mellett más módon nem változik. (4) A rendelet kihirdetéséről jegyző gondoskodik. Abádszlók, április 26. (:Kovács Mihály :) (: Bllgó László :) polgármester jegyző Abádszlók Város Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 27.) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldék gyűjtésével, elhelyezésével kpcsoltos kötelező helyi közszolgálttásról szóló 15/2006. (VI. 22.) önkormányzti rendelet 1. sz. mellékletének módosításáról. A közszolgálttás díj május 1-től: 60 literes űrtrtlmú edényzet ürítési díj: Ft + ÁFA ürítésenként, 120 literes űrtrtlmú edényzet ürítési díj: Ft + ÁFA ürítésenként Ezzel egyidejűleg 19/2010. (XII. 30.) önkormányzti rendelet 1. sz. melléklete htályát veszíti. Abádszlók, április 26. (:Kovács Mihály :) (: Bllgó László :) polgármester jegyző 5 Abádszlók Város Képviselő-testületének április 26-i ülésén hozott htározti rövidített formábn 36/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi htározt Abádszlók Város Képviselő-testülete Abádszlók város 2011 évi közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót megtárgylt és elfogdt. A képviselő-testület települési közrend-közbiztonság színvonlánk jvítás érdekében z lábbi feldtok rögzítését z előző évekhez hsonlón, továbbr is indokoltnk trtj: Szükséges rendőri állomány megnyugttó elhelyezésének mielőbbi megoldás, melyhez képviselő-testület - Tiszfüredi Városi Rendőrkpitányság közreműködésével kéri Jász-Ngykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkpitányság és Belügyminisztérium segítségét. A képviselő-testület szükségesnek trtj z állománytábl teljes feltöltését és stbilitását, mely ne csk nyári turisztiki szezonr korlátozódjon, hnem egész évben folymtosn biztosíts település közrendjét-közbiztonságát.

6 A képviselő-testület felhívj fi gyelmet megbotránkozttást okozó cselekmények (uzsor, drog, futttás, stb.) visszszorításár, z ezzel kpcsoltos megelőző munk htékonyságánk növelésére. - Jvítni szükséges z irodi számítógépprkot, vlmint mobilizálás érdekében z állomány szolgálti gépjárművel történő ellátását. 37/2012. (IV. 26.) számú képviselő-testületi htározt: Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányztok évi támogtásár vontkozó igény benyújtásáról 1. Abádszlók Város Önkormányzt képviselő-testülete Mgyrország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontj lpján (továbbikbn 6. melléklet) támogtási igényt nyújt be z önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányztok évi támogtásár. 2. Abádszlók Város Önkormányzt képviselő-testülete z önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányztok évi támogtásánk igényléséhez fenti törvény lpján következő nyiltkoztot teszi I. A települési önkormányzt lkosságszám jnuár 1-jén fő. II. A települési önkormányzt helyi dó bevezetéséről döntött és évben ilyen jogcímen ezer forint összegű bevételt tervez. III. Az önkormányzt évi válság költségvetési rendeletét ezer forint összegű működési célú hiánnyl fogdt el. IV. Az önkormányzt z Ötv.szbályi szerint kötelező könyvvizsgáltr kötelezett. V. Az önkormányzt z állmháztrtásról szóló évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés ) pontjábn meghtározott rendezett munkügyi kpcsoltok követelményeinek megfelel. 38/2012. (IV.26.) számú képviselő-testületi htározt Abádszlók Város Önkormányztánk évi közbeszerzési tervéről Abádszlók Város Önkormányzt évben közbeszerzési eljárásokt nem tervez lefolyttni. 39/2012. (IV. 26.) számú képviselő-testületi htározt: Abádszlók Város Képviselő-testülete Tisz-tó Strnd Nonprofi t Kft évi beszámolóját elfogdt. 40/2012. (IV. 26.) számú képviselő-testületi htározt Abádszlók Város Képviselőtestülete z Abádszlók Várost Üzemeltető Kft évi beszámolóját elfogdj. 41/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi htározt Abádszlók Város Képviselő-testülete évi ellenőrzési jelentést elfogdj. 42/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi htározt Abádszlók Város Képviselő-testülete Tóth Tibor önkormányzti képviselőt delegálj Köztestületi Tűzoltóság Elnökségébe. XVI. évf szám április-május 43/2012. (IV. 26.) számú képviselő-testületi htározt: Abádszlók Város Képviselő-testülete tűz elleni védekezésről, műszki mentésről szóló Együttműködési Megállpodást jóváhgyj, felhtlmzz polgármestert, vlmint z Köztestület elnökét Megállpodás láírásár. 44/2012. (IV. 26.) számú képviselő-testületi htározt: Abádszlók Város Önkormányztánk Képviselőtestülete Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kpcsolódó bel és cspdékvíz rendezés Jász- Ngykun- Szolnok Megyében I. ütem tárgyú pályázt támogtásánk lehívásához szükséges átszámlázás módosításáról z lábbik szerint dönt: 1./ A tárgybn hozott 28/2012 (III. 26) számú htározt mellékletét képező szerződés 6. pontj z lábbik szerint módosul: 6. Az Önkormányzt részéről kiállított száml szállítói fi nnszírozássl z ÉARFÜ Nonprofi t Kft. ROP Közreműködő Szervezet (4025 Debrecen, Széchenyi u. 31.) áltl kerül kiegyenlítésre z Önkormányzt ERSTE Bnknál vezetett számú bnkszámlájár történő átutlássl. 2./ A szerződés többi pontj változtlnul érvényben mrd. 3./ Abádszlók Város Képviselőtestülete felhtlmzz Kovács Mihály polgármestert szükséges feldtok elvégzésére. 45/2012. (IV. 26.) számú képviselő-testületi htározt: két ülés között történt fontosbb eseményekről. Abádszlók város képviselő-testülete polgármesternek két ülés között történt fontosbb eseményekről szóló tájékozttóját tudomásul vette. 6 Nevelőszülői szolgált református gyülekezetben Az bádszlóki református gyülekezet z elmúlt fél év során beindított z Országos Egyház szervezésében működő Nevelőszülői Képzést. Néhány éve működik e missziói szolgált. Ngy lehetőség, hogy olyn gyermekek, kikről szüleik lemondnk, vgy ideiglenesen szülők nem tudnk gondoskodni, hitüket gykorló csládokb kerülhetnek. E csládokbn hit többletét, egy más szemléletet nyerhetnek növekvő gyermekek. A más értékrend, mindennpi élet szeretet teljesebb megélése dht biztonságos tljt személyiségüknek. Erre szolgáltr készült 16 fő gyülekezetben Budpestről, Debrecenből érkezett szkképzett elődók áltl. Megtörtént 28 és 32 órás képzés, z oklevél átdás vn még hátr. Ünnepi istentisztelet keretében történik, hová érkeznek egyházi vezetők, z egyház e missziói elöljárói, és meghívott vendégek megyétől, városból, és Tiszfüredről gyermekjóléti szolgálttól, gyám hivtltól. Az ünnepség június 10-én, du. 3 órkor lesz református templombn. A szolgáltot Szbó József esperes úr fogj végezni. Erre hívunk minden érdeklődőt, különösen város elöljáróit, kik külön is megszólítást kpnk. Szűcs M Sándorné lp.

7 XVI. évf szám április-május Abádszlóki hírek Közlekedés védtöltésen Az engedélyben meghtározásr került, hogy töltésen közlekedés során elsődlegesen KRESZ szbályi z iránydók, zonbn ttól eltérően megengedett sebességet 40 km/h-bn korlátozt, vlmint kötelezővé tette töltésen közlekedő kerékpárosok részére történő elsőbbséget. Tisztelt Gépjárművezetők! A fenntrtási feldtok ellátás és z árvízvédelmi töltés védelme érdekében töltésen, vlmint töltés lábvonlától, nnk mindkét oldlán számított méteres védősávon (töltésmenti sávon) belül nem szbd olyn tevékenységet végezni, mely tlj szerkezetét, szilárdságát, összetételét megbontná, illetve hátrányosn megváltozttná, nnk elszennyeződését eredményezné. Az árvízvédelmi töltésen és meghtározott védősávon belül járműközlekedéshez fenntrtó hozzájárulás gáton közlekedési engedély szükséges, melyet hsználttl rányos, fenntrtási költségek részleges ellentételezését szolgáló díj megfi zetéséhez kötheti. A Tisz-tó térségében fenntrtó szerv Közép-Tisz-vidéki Vízügyi Igzgtóság. Az Igzgtóság jogszbályi felhtlmzás lpján kidolgozt Tisz-tó védtöltésének igénybevételére vontkozó szbályokt, melyet gáton közlekedési engedélyben közzé tett. A védtöltés igénybevétele gáton közlekedési engedély hiányábn z egy nyomon közlekedő járművek kivételével TILOS, z engedéllyel rendelkező z engedélyt közlekedés, illetve területen történő trtózkodás során köteles mgánál trtni! Az engedélyben meghtározásr került, hogy töltésen közlekedés során elsődlegesen KRESZ szbályi z iránydók, zonbn ttól eltérően megengedett sebességet 40 km/h-bn korlátozt, vlmint kötelezővé tette töltésen közlekedő kerékpárosok részére történő elsőbbséget. Tekintettel rr, hogy z igénybevétel szbályink meghtározás jogszbályi felhtlmzás lpján történt, zok megszegése jogszbálysértésnek minősülnek. A április 15-n htályb lépett és szbálysértésekről, szbálysértési eljárásról és szbálysértési nyilvántrtási rendszerről szóló évi II. törvény 246. (1) bekezdés e) pontj lpján ki z árvízvédelmi töltést vgy vízkárelhárítási célú tározó töltését jogszbálytól eltérő módon veszi igénybe, járművel engedély nélkül közlekedik, töltés menti sávot, ngyvízi meder területét vgy prti sávot jogszbálytól eltérő módon hsználj ár- és belvízvédelmi szbálysértést követ el. A szbálysértés elkövetője 5.000,- Ft-tól ,- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággl, vgy 5.000,- Ft-tól ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággl sújthtó. A helyszíni bírság, illetve pénzbírság - meg nem fi zetés estén elzárásr átváltoztthtó. Helyszíni bírságot rendőrség mellett hivtásos ktsztrófvédelmi szerv erre felhtlmzott ügyintézője is szbht ki. A fentiekre tekintettel kérjük tisztelt gépjárművezetőket z Igzgtóság áltl gáton közlekedési engedélyben foglltk mrdéktln betrtásár! Tiszi Vízirendészeti Rendőrkpitányság Állománygyűlés Tűzoltó Köztestületben Május 10-én állománygyűlést trtottk Tűzoltó Köztestületben. Az értekezleten részt vett Kovács Mihály polgármester, ki megköszönte z állomány munkáját, és Juhász Sándor tiszfüredi hivtásos tűzoltóság prncsnok, ki szkmi együttműködést értékelte mgs szintűnek. A 2011 évet értékelő szkmi beszámoló megállpítás z volt, hogy tűzoltóság eleget tett z lpszbálybn meghtározott lprendeltetés követelményeinek, tűzoltásnk és műszki mentésnek. A 2011 évi költségvetési támogtás felhsználásávl kpcsoltbn hngzott el, hogy igen feszített volt, de nem veszélyeztette feldtellátást. A 2012 évi központi költségvetési támogtás előre láthtón biztosítj működési feltételeket. Vezetőség válsztás is volt, mert válsztott tisztségviselőknek lejárt z 5 éves mndátum. Nem történt személyi változás, korábbi vezetőségnek továbbr is bizlmt szvztk. A vezetőség tgji: Bllgó László, Tóth Tibor, Somodi László Velocipéddel Tisz Körül Hidvégi-Üstös Pál, Tisz Ngykövete egy trdicionális velocipéddel körbekerékpározz Tiszát, és minden település vezetőjét személyesen kéri, hogy nevezzen csptot Tiszvölgy Klndtúrár. A települések cspti bármelyik kiválsztott hétvégén (5 db 3 npos hétvége) ingyenesen vehetnek részt. 10. np május 6. Tiszderzs, Abádszlók, Tiszbur, Tiszroff, Tiszgyend, Tiszbő, Tiszpüspöki. Visszmentem Tiszfüredre reggel, Tour de Tisz tó rövid túrfutmánk kpcsán jelképesen útnk indítottk. Még indulás előtt nyiltkoztm helyi TV-nek. Abádszlókon Kovács Mihály polgármester elém jött kerékpárrl és ki is kísért kerékpárrl településről. A Tisz tó tlán legnépszerűbb strndján is tervezünk vizes feldtot. Természetesen csptot is neveznek. Tiszburát Abádszlókról értesítette, hogy hmrosn érkezem hozzájuk. Tiszroffnál tározó mellett jöttem el gáton, megnéztem védművet. Ngyon rossz közút Abádszlók, Tiszbur, Tiszgyend között, sjnos sokn tározó töltését hsználják gépkocsivl, z meg nem erre forglomr vn kitlálv. Tiszroffon z lpolgármester és z igzgtó fogdott gyerekekkel. Egy tnteremben tájékoztttm őket és z ifjúságot Klndtúráról. Ajánlották, hogy legyen náluk egy éjszki tábor, mert ngyon jók z dottsági prtszksznk. Náluk hgyomány vn komphúzó versenyeknek, hol vízi járművet emberi erővel húzzák át másik oldlr, hol sodrás nem végzi el ezt munkát. Erről jut eszembe, hogy Novák Gyuláék Rákócziflván, pedig említették, hogy kötélhúzó versenyt rendeztek, de úgy, hogy z egyik cspt Tisz egyik másik túloldlán volt. Tiszpüspökin megnéztük múzeumot, tájházt, helyi gyűjteményt. Konzultáltunk rról, hogy milyen sok látnivló vn környéken és mennyi mindent érdemes lenne bemuttni nektek. Szerencsére m nem esett z eső, így kellemes időben tudtm kerekezni és gyereket sem risztott el z idő ttól, hogy cstlkozznk hozzám. Novák Gyul kuruc brátomnál ludtunk Rákócziflván. Még este beszldt hozzánk Rákócziflv polgármestere és lpolgármestere és megbeszéltük, hogy másnp mjd hivtlosn is tlálkozunk. 7

8 XVI. évf szám április-május Strt mintprojekt Abádszlókon is elindult Strt mintprogrm keretein belül közfogllkozttás. A plántnevelő, mezőgzdsági, z út, belvízelvezető, z energi nyár progrmokon belül több mint 160 munkvállló fogllkozttás biztosított z október, illetve, december végéig. Mezőgzdsági-projekt A külterületeken tljmunkák után 1,3 hektárhgymát vetettek el, illetve 5 hektár burgonyát ültettek el, további 1,5 hektár készítettek elő plánták részére. Az időjárás sjnos nem volt kegyes eddig, hiszen meglévő eszköz, és szkmi hiányosságokt z szály csk tetőzi. A megfúrt 3 db kút biztosítj mjd locsoláshoz szükséges vízmenynyiséget. Energinyár-projekt A pedgógus földeken 3 hektár energi nyár erdő telepítése megvlósult, sjnos bból tljból is hiányzik cspdék! 8 Út-projekt Az út progrm dolgozói település szflt útjink jvítását végzik. Bőven vn munkájuk A rendelkezésre álló kéziszerszámok mellé egy szállítójárművet is kell biztosítni, így z egyetlen új trktorunknk egyszerre kellene mezőgzdságbn, z energi projektben, belvíz elvezetési munkákbn, és z út projektben is dolgozni. Nem kis szervezési munkát igényel ennek koordinálás.

9 XVI. évf szám április-május Plánt-projekt A 20 fős plántnevelő brigád látványos mintgzdságot vrázsolt polgármesteri hivtl eddig elhnygolt hátsó udvrán. Először fólisátrt építettek, bb fűtést, mjd 500 m 2 területen veteményes kertet lkítottk ki, hová z óvodásokt nézelődni (epret enni ), z iskolásokt tnulni, segíteni várják ngy szeretettel. Kisiskol Ne feledkezzünk meg mezőgzdsági progrmon belül megvlósuló épületfelújításról sem! Az Abádi Kisiskol volt épülete teljesen megújul, szigetelés már elkészült, új tetőt kpott, nyílászárókt hmrosn cserélik, és burkolás, vkolás is elkészül május végéig. Belvíz-projekt A belvízelvezető progrmbn dolgozók, tervezett ngy projektek (Vásárhelyi terv) áltl nem érintett területeken végzik z árkok mélyítését, átereszek rendbetételét vlmint belterületek rendben trtását. Az elkövetkezendő hónpokbn, z eddig megérkezett eszközök mellé vásárolhtunk még egy pótkocsit, illetve z őszi betkrítási munkákhoz szükséges eszközök, zsákok beszerzésére is sor kerül 9

10 10 Abbn szerencsés helyzetben volt részünk, Kormos Erzsébet vezetőtársmml, hogy március 18-tól egy hetes (önköltséges) mgyr-német okttási szemináriumon vehettünk részt németországi Hilchenbnchbn. Vezetőként úgy gondoljuk, z új iránt nyitottnk kell lennünk, hldni korrl megismerni mások tpsztltit, ötleteit, - s tlán nem szégyen (h nekünk is jó) zt átültetni mi munkánkr. Megismerni más országokt, zok eredményeit, kultúráját, tudományát, mjd új ismeretekkel gzdgodv hztérni ez volt többek célj (Szent István király is felismerte nemzetközi kpcsoltok jelentőségét) már múltbn is, de z utzás csk kevesek számár volt elérhető. Számunkr z utzás lehetősége Fegyverneki óvónő kollégák révén dódott, kiknek 2006 ót él és működik németországi kpcsoltuk. A tnulmányút progrmját, szervezését és lebonyolítását Günter Hensch Úr intézte, ki Siegenben született. Günter Úr népek brátságánk ápolásábn szerzett érdemeket. Az 1980-s évektől pedgógusokt, bányászokt, szkszervezeti ktivistákt utzttott Németországb Mórról, Ttbányáról, Székesfehérvárról, Budpestről, Szolnokról, - mjd 2003 ót Kunhegyesről, ót Fegyvernekről. E tevékenységével hétköznpi emberek körében hidt épített különböző népek, kultúrák és politiki rendszerek között. Személyes oddás, humnizmus legszebb dolgot jelentette emberek százink: brátságot. Günter Hensch Úr németországi Észk-Rjn-Vesztfáli Trtomány Egyház és Társdlom Intézet Vezető munktárs. Günter Úr 2001-ben Mgyrországon Aphelndr-díjbn részesült. E díjt zért lpították nálunk, hogy humnizmust, mint értéket, - pénz és teljesítmény-centrikus világunkbn előtérbe helyezzék. (Többek között e díjbn részesültek z elmúlt években: Szbó Gyul színművész, Kányádi Sándor költő, Böjte Csb, Kozm Imre.) Az egyhetes progrm ngyon gzdg, trtlms, zsúfolt, újszerű, élményt, tpsztltot nyújtó és feledhetetlen volt. Minden npjáról és mozzntáról képtelenség szűkszvún beszámolni, zt ott át kellett élni. Ellátogttuk kettő óvodáb, egy elemi (áltlános)-, egy szkiskoláb, (középiskol),- egy egyetemre, - hllgttunk elődásokt, - és részt vettünk városnézésen. Számunkr természetesen z óvodlátogtás volt legvártbb. Igen! Teljesen más Németországbn z egész okttási rendszer. Az óvodi nevelést nem z állm trtj fenn, - fenntrtók z egyházk, - szkszervezetek, - szülői lpítványok, stb. Nincs óvóképző főiskol, csk középszintű képzés. Nincs országos Óvodi Alpprogrm, mint nálunk, - nevelési progrmjukt z óvodák mguk tervezik meg. A szülők heti órmennyiségű óvodi nevelést vásárolnk meg, ezt z igényt egy évig trtják fenn és fi zetnek érte. A legtöbb gyermek csk félnpos, tehát már z ebédet sem igénylik. Nincs djk munkkör z óvodábn. Heti kettő délután szbdidős tevékenységeket szerveznek, melyet trtht szülő, óvónő vgy meghívott vendég. Az óvodák ngyon jó felszereltségűek informtiki eszközökkel, - techniki eszközökkel, - csoportszobi és udvri játékokkl egyránt. A tpsztltunk z volt, - és mi ngyon jó hogy már z óvodábn is jobbn z életre nevelnek, ngyobb önállóságr, z élet prktikus dolgink ismeretére, mindennpokbn vló eligzodásr, tájékozódásr. A mit, hogyn, miért-re. Fúrnk, frgnk, szerelnek, - mindennpi kpcsoltuk lelkész úrrl, rendőrrel, stb. A csoportok ott is vegyes életkorúk, - ngyobbk segítenek kicsiknek. Érdekes volt számunkr, hogy például tízórit is mguknk viszik. Az egyik gyerek földiepret evett, másik szlámis kenyeret. Nem jellemző, hogy kéregetnek egymástól, mert megkívánj másik ennivlóját. Az z övé, nem kell dni másik gyereknek. mondt német óvónéni. A cslád-óvod kpcsolt ott is jó, de más, mivel szinte szülők trtják fenn z óvodát. XVI. évf szám április-május Németországi tnulmányúton voltunk

11 XVI. évf szám április-május Óvod iskol átmenet Vllásór Véleményem szerint z óvodi nevelés terén sokkl mgsbb fokon állunk. Elismerésre méltó z óvodi nevelésünk múltj és jelene. Nekünk természetes, hogy z állm gondoskodik z óvodákról, és elismeri fontosságukt. Jó mgyr okttási rendszer, - s tlán nem is kellene olykor-olykor reformálni. Az áltlános iskoli felépítésük is más, - 5. osztálytól már bontv, szkosodv vnnk, - tlán mi 8 osztályos gimnáziumunkhoz hsonlít. Bonyolítj z eligzodást, - hogy trtományonként mást tnulnk gyerekek, - egységes NAT-juk nincs, - viszont trtományon belül minden iskoltípus megtlálhtó. Ami náluk mgs szinten működik, z középfokú duális képzés, melyben gykorlti okttásr helyezik hngsúlyt. Ezáltl jó, illetve kiváló szkembereket tudnk képezni. Az iskolák szerződéses kpcsoltbn vnnk gykorlti helyet és képzést biztosító neves munkhelyekkel, gyárkkl, - így fi tlok ott tnulják ki szkmát. A Siegenei egyetemen z Inkluzióról hllgttunk elődást. Érdekes volt számunkr tém globális felvezetése és értelmezése: Miért fontos társdlomnk, Európánk z inklúzió? Az elődó utlt z UNO egyezményre e tekintetben, melyet hzánk is láírt. Előttünk, mgyr pedgógusok előtt ismert z inkluzív nevelés, sőt lklmzzuk is. Németországbn képzési politikábn ugyn központi helyre került z inkluzió, de vit folyik rról, hogy helyes-e vgy nem. Az UNO-bn vit tárgy nem z, hogy jó vgy nem, - z inkluzió hnem hogyn -j. Elődását zzl zárt Thoms Frnzkowik egyetemi tnár, hogy z inkluzióbn is össze kell fogni és trtni Európánk, mert Európánk nincsenek nyersnygi, nekünk z emberek jelentik nyersnygot, és minden emberre, minden területen szükség vn. A Kölni városnéző délután feledhetetlen volt. A Kölni Dóm, hivtlos nevén: Szent Péter és Mári Dóm, 157 méteres mgsságávl Németország második és világ hrmdik legmgsbb templom. Németország legnépszerűbb látványosságánk egyike ben kb 6 millió látogtój volt, ngyjából nnyi, mint párizsi Eiffel-toronynk. A Kölni főpályudvr mellett áll, Rjn prtján bn, mint z európi gótikus művészet remekművét, kulturális Világörökség részévé nyilvánították. Elsétáltunk bb z üzletbe (eredetileg ptik) hol először állították elő és kezdték forglmzni kölni vizet. Megtudtuk milyen célll kísérletezték ki vizet, - mjd hogyn lett Kölni vízből kölni. A hét folymán tnároknk és z óvónőknek többször külön-külön volt progrmjuk. Mivel csoporttl egy tolmács utzott, szükség volt több, Németországbn z okttás területén dolgozó mgyr szkember segítségére. Ekkor derült ki, mennyi mgyr dolgozik külföldön, kár z okttás területén is. Érzésünk szerint minden meglátogtott intézményben szívesen, elismerően fogdták mgyr pedgógus csoportot. Útbn hzfelé, pihentető városnézést iktttunk be Regensburgbn és Pssubn. Új ismeretekkel gzdgodv, feledhetetlen élményekkel tértünk hz. A német csoport évente egyszer ellátogt Fegyvernekre. Progrmjukbn eddig egy np, bádszlóki látogtás szerepelt. Ezentúl pedig, - szkmi és személyes kpcsoltunkr tekintettel - szívesen látjuk, kluzoljuk ket településünkön. H vendéglátáshoz szponzorokt kell keresnünk, - reménykedem benne segítő kezekre tlálunk mjd. Földházi Julinn 11

12 XVI. évf szám április-május Te is felszállsz, helyet tlálsz 12 Életünk npjit rohnás jellemzi: reggel sietünk dolgozni, ztán hz, hiszen otthon vár minket második műszk. H településünkön kívül kell ügyet intézni, kkor is rr törekszünk, minél hmrbb essünk túl rjt, így legegyszerűbb, h utób ülünk vgy buszr szállunk. A vont, mint közlekedési eszköz, minth z utóbbi időben háttérbe szorult voln nálunk. Így ztán nem is csodálkozhtunk zon, h gyermekeink számár vontozás igzi különlegességnek számít. Így gondolt ezt néhány nyuk is, kik elhtározták, hogy egy hétvégi npon közösen vontozni viszik gyermekeiket. Egyikük, válllv szervező és progrmfelelős szerepét, gondosn feljegyezte vont cstlkozások időpontjit és számb vette uticélunk látnivlóit. Egy szép bár kissé felhős és hűvös szombt reggelén 22-en vártuk z bádszlóki vsútállomáson, hogy megérkezzen z első vont, mire felszállunk: kis piros. Miután mindenki elfogllt helyét és megváltottuk jegyeinket, hátizsákból előkerültek z elemózsiás csomgok, s utzás közben mindnynyin megreggeliztünk. A személyvontról előbb egy gyors-, mjd újból egy személyvontr szálltunk, mivel hmrosn megérkeztünk Gyöngyösre. Ott kisvsútr ülve gurultunk Mátrfüredre. A borongós időjárás és időnként szemerkélő eső sem vette el társság kedvét egy kis sétától; előbb fák között dúsn hömpölygő ptkot csodáltuk meg, mjd egy kisebb erőpróbánk tettük ki mgunkt: Kozmári kilátóhoz trtó rövid, ám kissé meredek út végén cspt felnőtt tgji z út végére minth némiképp nehezen kpkodták voln levegőt Nem úgy gyerekek, kik észre sem vették, hogy felfelé hldunk. A környék - kilátóból szemünk elé táruló - csodáltos látvány, természetesen, megérte fárdtságot gyereknek, felnőttnek egyránt. A kisvsút visszfelé vló indulásáig gyerekek örömmel vették birtokukb z állomás közelében terpeszkedő játszóteret, s még z otthon hgyott csládtgok részére próbb jándékok vásárlásár és egy-egy fgyllt elfogysztásár is volt lehetőségünk. Gyöngyösre megérkezve Fő téren tettünk még egy sétát személyvontunk indulás előtt. Kis társságunk hzfelé már kissé fárdtn, de élményekkel telve szállt vontról vontr, mígnem szemünk előtt újból feltűnt városunk vsútállomásánk épülete. Ngyon jó kezdeményezés volt, köszönjük, hogy veletek mehettünk! Fábián Krisztin

13 XVI. évf szám április-május Háziorvosi szemmel tvszi fárdtságról Végre itt tvsz gondoljuk sokn, és elöntenek bennünket megújult energiák. Vjon vlóbn így vn??? Sjnos nem mrdéktlnul. Szervezetünket megviselte hosszs téli bezártság, rövidebb npfényes időszkok, szürkeség depresszió felé mozdítnk bennünket. Szervezetünk védekező (immun) rendszerét mindezek htások igen erősen megterhelik, közvetlen fi ziki (meghülések) és biológii (fertőzések) htásokról nem is beszélve. A szervezet vitmin- és energi trtléki kimerültek erre z időre. Fárdtbbk vgyunk, levertség érzése vesz erőt rjtunk dühöng tvszi fárdtság. Ez ltt z idő ltt szervezetünkben felhlmozódnk kedvezőtlen htású nygok, mit közkeletűen slknygoknk neveznek, bár én inkább testidegen nygoknk neveznék (étel dlékok, trtósítók, festékek stb.). Rossz hír, hogy kereskedelemben áltlunk hozzáférhető termékek minőségi összetétele, vitmin trtlm számos tudományos kuttási eredmény szerint is nem megfelelő nem elégíti ki szervezetünk igényeit. Szükségünk vn tehát vlmire, mi jobb helyzetbe hoz bennünket. A szervezet méregtelenítésére z emberiség már régen kitlált különféle vllási köntösökbe bújttott tvsz környéki hosszbb böjtöket. Ez nem nnyir htékony, mert leszűkíti tápnyg bevitelt, de nem oldj meg minőségi hiányok pótlását. Ókori írásos bizonyítékink vnnk rról, hogy z Aloe Ver növény különféle részeit gyógyászti célokkl lklmzták. És nem véletlenül! A belsőlegesen fogyszthtó LR Aloe Ver ivó gél (őszibrckos, mézes,cslános) és vele fokozott folydékbevitel vlóbn jó válsztás szervezet hiányink pótlásár. Az Aloe Ver gél tuljdonsági z összetevők kombinációjánk egyedülállóságábn rejlik, biológii htás igen sokrétű, köszönhetően közel kb. 260 féle bioktív összetevőjének. Kiválón pótolj szervezet számár szükséges hiányzó nygokt, sejtszinten méregtelenít. Ajánlott fogysztás: minimum npi 50 ml. Energetizáló htás mitt jánlott z LR Vit Aktív koncentrátum. Ez egy trtósítószer mentes, természetes termék 21 féle zöldség- és gyümölcs koncentrátumból, 10 féle vitmin hozzádásávl. A benne lévő bioktív növényi htónygok erősítik z emberi immunrendszert és megszbdítják testet szbd gyököktől. Emellett ktiválják z nygcserét, és z emésztést, fokozódik teljesítőképesség. Különösen jó htású z LR Aloe Ver ivó géllel együtt fogysztv. Jvsolt npi dgj 1 teásknál (5 ml). Egész életünk, testünk külső és belső világánk minden porcikáj mikróbák óceánjábn fürdik. Nélkülük z életünk egyszerűen nem lehetséges. Persze vnnk köztük számunkr ártlmsk és velünk együttműködők, zz brátságosk is. Ezeket hívjuk probiotikumoknk. Segítő együttműködésük nélkül emésztésünk, immunrendszerünk működésképtelenné váln. A jó közérzet 70%-bn z ember legfontosbb immunszervétől függ, nevezetesen bélrendszertől. Ott lép működésbe z LR innovtív PRO12-formuláj, mi hosszútávon segíti testünk védekező rendszerét. Ideális kiegészítő z Aloe Ver kúrához Probiotic12. Mg gél táplálékként és lpnygként szerepel ezen bktériumok számár, melyek mi számunkr értékes nygokt termelnek. A mikrokpszul megvédi bktériumokt gyomorsv ártlms htásától, úgy, hogy zok sértetlenül eljuthtnk rendeltetési helyükre, bélrendszerbe. Ajánlott npi dgj 1 kpszul, mi szükség esetén emelhető. A böjtös időszk jó kiegészítője lehet z LR Figuctiv diétás tekeverék, mivel biztosítj bő folydékbevitelt. A szervezetből felesleges slknygok eltávolításához ngyon sok folydékr vn szükség. Vlmint sok, erős, tápláló bllsztnygr (rostr), melyet Figuctiv termékcsládunk gzdgon trtlmz. Ezen rostok htásánk kibontkozásához sok víz szükséges. Az átlgos npi fogysztástól eltérően 2-3 liter szénsvmentes ásványvízre vgy más klóriszegény folydékr vn szükség, melyet z ízletes tekeverék kínál. A Figuctiv Diétás Tekeverék nem csk egy ízében igen különleges itl, de összeállításánk köszönhetően kiváló segítséget nyújt mindenfjt diétprogrmhoz is. Stimulálj z nygcserét és slktlnítást, vlmint egészséges és z időközben jelentkező éhségérzetet kifejezetten csökkenti! Ideális közti étkezések helyett. Reishi Plusz Kpszul C-vminnl Már kb éve hsználják kíni népi gyógyásztbn, mely szerint még m is ez gomb leghtásosbb erősítő. Az i.e. 3 százdbn életelixíreket készítettek belőle. A Reishi vitminokt és ásványi nygokt trtlmz, úgymint pl. vst, mgnéziumot, klciumot, rezet és cinket. A legjelentősebb htónygi zonbn poliszchridok, triterpen és germánium. Jpánbn hivtlosn regisztrálták, mint rák utókezelésének kiegészítő nygát (kemoterápi és sugárkezelés mellékhtásink csökkentése). Triterpének: 1. A keringésjvító htás normlizálj vérnyomást jvítj vérátármlást (szív és gy) fokozz z oxigénhiány tolernciáját (hegyi betegség, szívizom védelem). Csökkenti koleszterinszintet (LDL). 2. A vérlvdásgátló htás vérlemezkék összecspódását gátolj. 3. A gyulldáscsökkentő htás hisztmin felszbdulását csökkenti. 4. elősegíti máj regenerációját (fertőzéses- és mérgezéses eredetű károsodásbn. A fenti készítmények hsznosságát mindenki megtpsztlhtj! Mert puding próbáj is z evés! Dr. Vozsech István háziorvos 13

14 XVI. évf szám április-május Jótékonysági Gál z iskolábn április 27-én került sor Kovács Mihály Áltlános és Művészeti Iskol hgyományos Gálestjére. Egy iskol életében fontos pillnt, mikor megmutthtj, hogy pedgógii tevékenysége során nem csupán gyerekek fejét és intellektusát, hnem teljes lényének bevonásávl érzés és krtvilágát is táplálj. A Gálán ebben z évben főszerep táncé, zenéé mozgásé volt. Gyermekeink tehetsége, lelkesedése, szépsége z est folymán bergyogt színpdot, feledve készülődés nehézségeit, ezernyi feldtát. Köszönjük szervezőknek, műsorszámok betnításábn, z est lebonyolításábn közreműködő pedgógusoknk, szülőknek és támogtóinknk, hogy önzetlen munkájukkl segítették z est megrendezését! 14 Az est progrmj: I. felvonás 1. Igzgtói köszöntő osztályosok II. cs. Keringő - nyitótánc 3. Néptánc előképző 4. Puh Ktlin (3.) zongor Kssi Mári: Kétkezes játék Ránki György: Kopogós 5. Tóth Márk 8. b zongor Kovács Gyöngyi 7. Mozrt: Részlet vrázsfuvolából négykezes Chopsticks Trditionl 6. Dlm Dnce Szlgos mzsorett 7. Krte Iskolánk tnulói 8. Dlm Dnce Botos mzsorett 9. Pátri néptánc Dunántúli ugrós 10. Pátri néptánc Bodrogközi , 7. Modern tánc II. felvonás osztályosok I. cs. Keringő - nyitótánc 2. Vetítés Elmúlt Gálák képekben 3. Zongor: Kovács Gyöngyi 7. Wgner: Nászinduló 4. Zongor: Gerhrdt Wnd 7. Bch D-moll menüett Ynn Tiersen: L vlse D Amélie 5. Dlm Dnce Pom-pom tánc 6. Gitár + ének Admecz Zsuzsnn, Ngy Dór Kinek mondjm el vétkeimet Nik se perime 7. Gitár: Bbec Blázs lövedék 8. Ének: Ngy Dór 7. Adele Someone like you 9. Dlm Dnce 10. Pátri néptáncegyüttes Knásztánc 11. Pátri néptáncegyüttes Széki 12. Citer 3. és 4. osztály Elvesztettem zsebkendőmet Még zt mondják nem illik Láttál-e már vlh Pünkösdi rózs fényes vgy Két száll pünkösdrózs 13. Pátri néptáncegyüttes Dél - Alföldi

15 XVI. évf szám április-május Támogtóink Abádi Kikötő Abádszlóki Szállásdók És Vendéglátók Közhsznú Egyesülete Arny Szrvs Pnzión és Kávézó Apáczi Tnkönyvkidó Bcskiné Kiss Emese Bki Brigitt Blogh Zsók Bngó Milán Brbás Betrix Bukus És Társ Bt. Brumbuer Tibor Csáti Imréné Cseh Adrienn Csikosné Ngy Év Csomorné Ferge Iboly Csonk István COOP-ABC Dányi János Dányi Judit Dányiné Juhász Mári Deme Iboly Deme Tünde DJ Ngy Krisztián Dr. Herédy Dezső Háziorvos Dr. Szilágyi Ktlin Fogszkorvos Frks Dór Fehérszekér Abc Fodor Imre Fogs Horgászbolt Gerencsér Iboly Globál Kft. Gődér Regin Gyányiné Székely Viol Gyermekjóléti és Csládsegítő Szolgált Hjdú Csill Hvellnt Péterné Hell Tuning Hungrin Drgbike Tem Hirsch És Társ Kft. Hornicsák Csbáné Hubi Dániel Hubiné Ver Iboly Díszkert Bt. Iboly néni zöldséges Illés Ferencné Jelencsik József Válllkozó Jelencsik Józsefné Jóbrát Kisvendéglő Juhász Erzsike Gábriel Arkngyl Ptik Juhász István Ingtlnszkértő Ksz Gábor Ksz Gergő Válllkozó Kemejkert Kft. Kiss Károly Válllkozó Kontr Andre Kovács Bt. Kovács Mihály Kovácsné Pásztor Mári Környezet Kft. Lányiné Oláh Mári Lestár Mihályné Mdrné Molnár Andre Mgán Erdészeti Kft. Mgyr Csill Mjorné Mercz Szilvi META Kft. Mészáros Gergő Molnár Judit Ngyné Horváth Iboly Négyesi Endréné Oláh Vince ny. iskoligzgtó Ökrös Zsigmondné Összefogás Abádszlókért Egyesület Prázsó Ktlin Ptki Ktlin Pedró Pizzéri Pintér László PRIVÁT Pócsné Kovács Veronik Pócs Sándorné Virágszálm Virágbolt Pók Szilvi Rtki Zoltánné Rusz Károly Répánszky Miklós Rózs Sándor Válllkozó Rózskert Étterem S&F Kereskedelmi És Szolgálttó Kft Sáfár Edit Sáfárné Tkács Rozáli Srept Gondozási Központ Sink Pálinkás Felicián Szbó és Szbó Kft. Szbó Péter Válllkozó Szlóki Szolgálttó Kft Szekeres Zsófi Szélkks Vendéglő, Kunhegyes Ttár Csb Válllkozó Tisz-Tvi Sporthorgász K.N. Kft. Tisz-Tó Strnd Nonprofi t Kft Tomecz Ljosné Tóprt Otthon Tóth Mihály (Misi-Mosod) Turi Zsolt Vrg Bálint Vrg István Végh Ambrus Veréb Zsolt Vígh Henriett Zöld Wellness Pnzió Zsol-Vsbolt 15

16 XVI. évf szám április-május GENERALI PROVIDENCIA BIZTOSÍTÓ ZRT FONTOS ÖNNEK A BIZTONSÁG? SZERETNE GONDOSKODNI GYEREKE JÖV JÉR L? FÉLTI LAKÁSÁT A TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁKTÓL? INGYENES TANÁCSADÁS! Kt Szlonbn KERESSEN!! SZABÓ SÁNDOR területi képvisel Abádszlók Füredi 17. Tel: 20/ Ügyelet: Pic-tér 5/1 hétf : 8-12 csütörtök: 8-12 Várunk szeretettel Cofee Love csövekkel megújult ÁPRILIS hvi Anykönyvi hírek SZÜLETETT: Lktos Zsnett és Földes István: Horváth Andre és Cstó Ferenc: Kovács Szilvi és Bukus Péter: Frks Szndr és Drvs László: Sós Nikolett és Bumbulusz Róbert: Horog Alexndr és Ngy Ferenc: Kiss Melind és Rusz János: 16 szoláriumunkb!! Gyönyörű kávébrn szín!! Szolibérlet kció!! Szolikrém!! Gyere és kóstolj bele!! ZALÁN MILÁN LEVENTE BENEDEK KEVI DÁVID MÁRK FERENC RÓMEÓ DORINA Házsságot kötött: Rigó Melind és Lőcse Ignác Kovács Év és Bjzáth István ELHUNYTAK: Zámbók Józsefné Buri Veronik Czicze Károly Ptki Gyul Ökrös Sándorné Fridrik Mári Ngy Bertln Kupi Sándor Holocsi Andrásné Kontr Etelk Brt János Ksz Lukácsné Gál Jolán Kozák Sándorné Kovács Ilon Rózs Sándorné Berezvi Frncisk Fehér Józsefné Ngy Julinn Botos Ljosné Millinghoffer Róz Bernáth Ljos 93 éves 63 éves 79 éves 75 éves 71 éves 82 éves 83 éves 35 éves 59 éves 84 éves 71 éves 74 éves 72 éves 63 éves msszázs, mnikűr, pedikűr, műkörömépítés, szolárium Várlk ngyon sok szeretettel kis Szlonombn!! Ptki Ktlin Bejelentkezés telefonon 06/ , személyesen vgy e-milben: FACEBOOK-on is megtlálsz: csk lájkolnod kell KATA SZALON oldlt

17 XVI. évf szám április-május HIRDETMÉNY Értesítjük Tisztelt Utsinkt, hogy május 22-én 0.00 órától június 1-jén óráig Kál-Kápoln - Kisújszállás között 100 sz. vonlon végzett pályépítési munkák mitt, cstlkozás biztosításánk érdekében, z lábbi módosított menetrend szerint közlekednek vontok Az utzásuk során Önöket esetlegesen érő kellemetlenségekért szíves elnézésüket, és megértésüket kérjük! Km Kál-Kápoln Kisújszállás MÁV-START Zrt. Kiindulási állomás Végállomás Budpest-Keleti 67 Htvn Kál-Kápoln F Kál-Kápoln Erd telek Heves Hevesvezekény Trnszentmiklós Kisköre F Kisköre 524c Kisköre-Tiszhíd 529{ Abádszlók 538{ Kunhegyes F 550{ Kunhegyes 555{ El hát.. { Bánhlm-Hlstó. 604{ Kenderes 614{ Kisújszállás F 621c Kisújszállás D Debrecen F Kisújszállás D D1636D Szolnok.. F Cegléd. F Budpest-Nyugti. F Km Kisújszállás Kál-Kápoln MÁV-START Zrt. Kiindulási állomás Budpest-Nyugti. 100 Cegléd. Szolnok.. Kisújszállás.. F Debrecen 100 Kisújszállás.. F Kisújszállás Kenderes Bánhlm-Hlstó. El hát.. Kunhegyes F Kunhegyes Abádszlók Kisköre-Tiszhíd Kisköre F Kisköre Trnszentmiklós.. Hevesvezekény.. Heves.. Erd telek Kál-Kápoln F 0 Kál-Kápoln Htvn 113 Budpest-Keleti F Végállomás c 557 { 611 { 619 c D D D D D D1328D Kitárult A Természet Élménytár - Átdták A Tisz-Tvi Ökocentrumot Ünnepélyes keretek között került átdásr Poroszlón Tisz-tvi Ökocentrum. A hzánkbn egyedülálló létesítmény több mint 2 milliárd forint értékű beruházás révén, európi uniós támogtássl vlósult meg. A megnyitón Bornemisz János polgármester egy korábbi ígéretéhez híven örömúszássl vtt fel Európ legngyobb, 1 millió literes édesvizű kváriumrendszerét. A létesítmény vtó ünnepségén Abádszlók város képviseletében részt vett Kovács Mihály polgármester, Ksz Gábor lpolgármester és Szekrényes István. Már látogthtó Tisz-tvi Ökocentrum, mely eddig nem látott formábn muttj be Tisz-tó természeti kincseit. A létesítményt április 27-én, ünnepélyes keretek között dták át, Vrg Mihály miniszterelnökséget vezető állmtitkár, Csepreghy Nándor, z NFÜ Kommunikációs Főosztályánk vezetője, vlmint Scheer Sándor, beruházás kivitelezésével megbízott Mrket Építő Zrt. vezérigzgtójánk részvételével. A projekt mgyr kormány támogtás mellett z Észk- Mgyrországi Opertív Progrm (ÉMOP) turisztikittrkció-fejlesztés pályázt révén, egy több mint 2 milliárd forint összköltségű beruházás keretén belül vlósult meg. A községi Önkormányzt kezdeményezése révén létrehozott látogtóközpont kiváló lklmt nyújt egy rendhgyó tlálkozásr Tisz-tó és Tisz-völgy természeti értékeivel. Kínáltábn z okttás is kiemelt szerepet kp, melyet modern, interktív megoldások tesznek emlékezetessé. Az épületben 3D természetfi lmeket vetítő mozi terem, vlmint Mkrovilág Földinfó és z Éjszki erdő interktív kiállítások mellett Európ legngyobb, 1 millió liter össztérfogtú édesvízi kváriumrendszere muttj be térség élővilágát. A speciális üvegflú lgúttl épített kváriumrendszer önálló ökoszisztémát rejt, és lehetővé teszi Tisz-tó álltvilágávl vló közvetlen tlálkozást. Az átdási ünnepségen Bornemisz János polgármester, z Ökocentrum üzenetét hngsúlyozv, mely szerint lehetséges z ember és természet közti hrmóni megteremtése, vlmint egy korábbi ígéretét teljesítendő, együtt úszott z kváriumrendszer htlms vizáivl. A hzánkbn egykor őshonos, háromméteresre is megnövő hlóriások mellett z Ökocentrum számos hzi fj életét tárj fel közönség előtt. A létesítmény április 28-ától fogdj első látogtóit. További információ, interjú szervezése: Nyári Attil Strtegic Scope Kft stscope.hu FELHÍVÁS A LAKOSSÁG RÉSZÉRE! 2012 / 04 / 27 MAGÁNSZEMÉLYEK MINDEN HÓNAP MÁSODIK SZOMBATJÁN 8 ÉS 11 ÓRA KÖZÖTT ÁRUSÍTHATJÁK SAJÁT, HASZNÁLT HOLMIJAIKAT A PIACTÉREN. Következő lklom: 2012 május 26. (szombt) ADUNK VESZÜNK - CSERÉLÜNK 17

18 XVI. évf szám április-május. 6 1 s u i n ú j k ó l z s d á Ab t r e c n o élő k 18 i n i k i B r o t k i V g r V r o b i T s i s c o K i b i T ert c Ksz n o k lő é t e l e m e Első

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 3. szám - 2013. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 2013. március 15. Szbdság tér MÁRCIUS ÖRÖKKÖDIKE c. z 1848/49-es forrdlom és szbdsághrc

Részletesebben

Kisbíró. A tartalomból: Kedves Olvasók! Felhívást teszünk közzé fotózni szerető olvasóink számára:

Kisbíró. A tartalomból: Kedves Olvasók! Felhívást teszünk közzé fotózni szerető olvasóink számára: 2066 Szár és Újbrok Önkormányztánk lpj XIX. évfolym 2. szám 2015. február Kedves Olvsók! Véget ért egy vidám, szép időszk z évnek, Frsng ideje. Multtk kicsik és ngyok, idősek és fitlok, egy időre báki

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról Csorvási Hírdó 2010. július-ugusztus KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 7.-8. SZÁM Tájékozttó helyi önkormányzti képviselők és polgármesterek 2010. évi válsztásán érvényes és htályos szbályokról A címben jelzett

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Áldott karácsonyt kívánunk!

Áldott karácsonyt kívánunk! Önkormányzti hvilp XXII. évfolym, 12. szám 2013. december Áldott krácsonyt kívánunk! A Polgármesteri Hivtl dolgozói nevében Dr. Bráth Krisztin, jegyző A Képviselő Testület nevében Bt József, polgármester

Részletesebben

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában Hírlevél XVII. évfolym 220. szám 2012. szeptember A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Régiós közművelődési szkmi konferenci Értékőrzés,

Részletesebben

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal www.hjdunns.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) Gombfesztiválon Bükkszentkereszten Ötvennyolc év múltán Nyíregyházán, vgy Afrikábn vn Trzn ösvénye?

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek!

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek! Bltonmárifürdő Önkormányztánk kéthvont megjelenő kidvány I. évfolym 2. szám Tisztelt Bltonmárifürdőiek! Bltonmárifürdő Képviselő-testülete október 21-én megtrtott ülén elfogdt Bltonmárifürdő község 2007.

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS november július 08.10. OBJEKTÍV, OBJEKTÍV, KÖZÉLETI KÖZÉLETI HAVILAP HAVILAP ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ingyenes Ingyenes LAKOSSÁGI ÉRTESÍTÉS XIX. CSENGELEI

Részletesebben

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok Biri Község Önkormányztánk független lpj Brátim! Tisztelt Birisiek! Az ezredfordulót követő tizenegyedik év decembere vn. A múlt évhez hsonlón most is megállpíthtjuk: ez z esztendő is gyorsn elszldt. De

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont]

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont] Trtlomjegyzék: KvVM-tól állásfogllás kérése hulldéklerkók rekultivációjávl kpcs. céltrtlékot érintő APEH állásfogllássl kpcs. Bemuttkozik z Unimog U 20-s Hoffmnn Service Mgyrország vezető broncsfotózó

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj Nyílt Levél levélieknek Tisztelt lkosok, mint zt Hír-Levél előző számábn olvshtták, Veszélyben vn z iskol! konkrét dtokkl szemben én csk pedgógus szemszögéből

Részletesebben

Karácsonyi és újévi köszöntés

Karácsonyi és újévi köszöntés Levél Önkormányztánk időszki lpj Krácsonyi és újévi köszöntés A Krácsony és Újév küszöbén, mint polgármester köszöntöm Önöket. Mit is kívánhtnék mást, mint ngyon boldog ünnepeket, kiegyensúlyozott és sikeres

Részletesebben

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai Hírlevél XVI. évfolym 205. szám 2011. június A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Dun Tisz közi Népművzeti Egyesület idei nyári tábori

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január Hírlevél XVIII. évfolym 224. szám 2013. jnuár A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Bács Kiskun Megyei Mond és Mesemondó Tlálkozó Intézetünk 2013.

Részletesebben

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez Hírlevél XIV. évfolym 182. szám 2009. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Petőfi Emlékbizottság Bács Kiskun Megyei Önkormányzt

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. sz. Országspecifikus jánlás: Pénzügyi stbilitás A Stbilitási és Növekedési Pktum előírásihoz, konkrétn z dósságcsökkentési szbályhoz képest

Részletesebben