Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7."

Átírás

1 5092 Tiszavárkony, Iskola utca /2015. tanévre vonatkozó Munkaterve OM: Balogné Csík Terézia intézményvezető

2 Tartalomjegyzék I. Feltételek, feladatok 1. A 2014/2015. tanév munkáját meghatározó jogszabályok, dokumentumok 3 2. Feltételrendszer 3 3. Tanulói adatok 7 4. A nevelő oktató munka kiemelt feladatai intézményi szinten 8 5. Intézményi pályázatok Egész napos iskola biztosítása Az intézményi informatikai stratégiában meghatározott feladatok a tanévben Pedagógusok beiskolázása Ellenőrzés, értékelés Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok A pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos feladatok 14 II. A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő Tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása Tanítási szünetek időtartama Megemlékezések időpontjai Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontja Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap tervezett időpontjai Országos mérések Tanulmányi és egyéb versenyek 19 Záradék 20 2

3 I. Feltételek, feladatok 1. A 2014/2015. tanév munkáját meghatározó jogszabályok, dokumentumok Jogszabályi háttér: - a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 27. (3) bekezdése, valamint a 70. (2) bekezdés c) pontja, - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. -a, - 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról, - a 326/3013. (VIII. 30.) Kormány rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról. Belső szabályozók: - Pedagógiai program, - SZMSZ - DÖK SZMSZ - Könyvtár SZMSZ - Pedagógus teljesítmény-értékelési szabályzat, - Belső ellenőrzési szabályzat 2. Feltételrendszer 2.1 Személyi feltételek Az intézményben az alapfeladatok ellátásához a személyi feltételek adottak. Magasabb vezetői megbízások: Az intézmény eddigi megbízott vezetője megbízást kapott napjától napjáig. Az intézményvezető-helyettes megbízását ugyanerre az időszakra a Szolnoki tankerület igazgatójától megkapta. Engedélyezett státuszok száma: 19 Pedagógus státusz: 15 Nevelést oktatást segítő: 2 Egyéb: én közalkalmazotti jogviszonyban lévő pedagógus nevelést oktatást segítő egyéb teljes munkaidős teljes munka- teljes munka- részmunkaidős idős részmunkaidős idős részmunkaidős fő iskolatitkár 0 2 fő takarító 0 A rendszergazdai feladatokat a Compnet Informatikai és Kereskedelmi Kft. látja el megbízási szerződéssel, heti 10 órában. 3

4 A fűtő karbantartó kertész feladatainak ellátása megbízási szerződéssel történik heti 20 órában. Megfelelő végzettség nélkül jelenleg a számítástechnika tantárgy oktatása folyik, de a tantárgyat tanító kolléga beiskolázásra került. Egy pedagógus határozott idejű foglalkoztatott, gyakornoki státuszban. Pedagógusaink, és az általuk tanított tantárgyak, ellátott további feladatok, funkciók Pedagógus neve 1. Balogné Csík Terézia 2. Kamocsár Lászlóné 3. László-Erdős Anita 4. Martossy Nóra (Kosztolnikné Novák Erika) 5. Nagyné Tóth Mária Beosztása Tanított tantárgyak és Egyéb foglalkozások osztályok intézményvezető rajz 1.; 5.; 6. oszt. tűzzománc szakkör Intézményvezető- matematika 8. oszt. középiskolai helyettes kémia 7-8. oszt. előkészítő mat. tanító 1. oszt.: felzárkóztató magyar, mat., fogl. 1. oszt., környezetism., életvitel és tehetséggondozó gyak., testnevelés foglalk. 1. oszt. 2. oszt.: testnevelés tanító tanító 2. oszt.: magyar, matematika, környezetism, életvitel és gyak., ének-zene, 3. oszt.: ének-zene, angol kivételével minden tantárgy, 2. o. rajz 6. Vass Mónika tanító 4. oszt. : ének-zene, angol kivételével minden tantárgy napközi felzárkóztató fogl. 2. oszt., tehetséggondozó foglalk. 2. oszt. tehetséggondozó foglalk. 3. oszt. felzárkóztató fogl. 4. oszt. tehetséggondozó foglalk. 4. oszt. 7. Nagy Edina tanár magyar 5-8. oszt. tehetséggondozó fogl., magyar 5-8. oszt., énekkar 8. Járomi István tanár fizika 7-8.oszt., informatika 4.; 6-8.; matematika 5., 6. oszt.; természetismeret 6.o. 9. Bács Vilmosné tanár 10. Holló Beáta tanár gyógypedagógus matematika 7. oszt. angol 3-8. oszt. Számítástechnika szakkör 2.;3. oszt. Számítástechnika szakkör 5. oszt. angol szakkör 1-2. oszt. biológia 7-8. oszt. fejlesztő foglalkozások 1. oszt. ; 5-8. oszt. Futball szakkör Egyéb feladatok, funkciók Oszt. f.: 1. oszt. Oszt. f.: 2. oszt. Oszt. f.: 3. oszt. az Intézményi Tanács elnöke Oszt. f.: 4. oszt. szakszervezeti vezető A humán munkaközösség vezetője, osztályfőnök, 5.osztály Oszt. f.: 6. oszt.; matematika munkaközösségvezető;munkavédelmi és tűzvédelmi felelős Oszt. f.: 7. oszt. a közalkalmazotti tanács vezetője esélyegyenlőségi referens BGR felelős Oszt. f.: 8. oszt. 4

5 tanár történelem 5-8.oszt. ének 1.; 3-8. oszt. hon-és népismeret 5. o. szak- mazsorett kör napközi 11. Járominé Szabó Annamária tankönyvfelelős minőségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása testnevelést tanítók szakmai közösségének vezetője 14. Kalmárné Kóródi Zsuzsanna 12. Fazekas Pálné 13. Fábián Miklósné könyvtárostanár erkölcstan 1.;2.;5.; 6.oszt. etika 7. oszt. könyvtár napközi tanár testnevelés 2.; 4-8. oszt. atlétika szakkör kézilabda szakkör tanár természetism oszt. rajz 7-8. oszt. földrajz 7-8. oszt. Kézműves szakkör 1-5. oszt. 15. Mádi Éva gyógypedagógus fejlesztő foglalkozások 1-4. oszt. Napközis foglalkozások DÖK patronáló nevelő 2.2 Tárgyi feltételek Az intézményünkben az oktatási-nevelési feladatokat a következő épületekben látjuk el: - iskolaépület (székhely), - tornaterem (telephely), - könyvtár (telephely épületrész) - technika szaktanterem (faház) Az intézményünk Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 2. számú mellékletében meghatározott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakkal rendelkezik, de az eszközök, felszerelések egy része rossz állapotban van, cserére szorul. Problémák: - mazsorett csoport elhasználódott felszerelése, - DVD-k és videofilmek hiánya (csak tanári saját gyűjteményből), - szemléltetőeszközök elavultak, sérültek, - médiaeszközök hiánya (CD-lejátszó) Pozitívumként kell értékelnünk, hogy az intézménynek sikerült nyáron a szükséges festési, karbantartási feladatokat ellátni. A nyári szünetben elvégzett munkálatok: - iskolai mosdók tisztasági meszelése, - folyosórészek festése, - számítástechnikai szaktanterem baleset- és akadálymentesítése, festése, - 1. osztályos tanterem fal, és radiátor festése, táblafestés (szülői támogatással), - bejárati ajtók (3) festése, - tornaterem csapatjátékokhoz szükséges vonalainak festése, 5

6 - szabvány méretű, aszfaltozott futópályával ellátott távolugrógödör elkészítése, KLIK és önkormányzati finanszírozással, - kerítés festése, önkormányzati támogatással. Beszerzésre került a Tornateremért alapítvány támogatásával 5 db szekrény Munkafeltételek A pedagógusok munkafeltételei megfelelőek. Problémát okoz a mindennapos testnevelés felmenőrendszerben történő bevezetésével, hogy egy órán két osztály van a tornateremben. A tornaterem nagy mérete és az alacsony osztálylétszámok azonban lehetővé tennék, hogy a tornaterem elválasztásával párhuzamosan két osztálynak tartható testnevelés óra elfogadható feltételekkel. Számítógépes gépparkunk is fejlesztésre szorul. Legnagyobb probléma az, hogy az iskolatitkár nem rendelkezik munkavégzésre alkalmas számítógéppel, ami jelentősen megnehezíti és lassítja az adatszolgáltatást, illetve a rendszerek kezelését. A nevelői szobába saját tulajdonú laptop került a mindennapi munka megkönnyítésére. 2.4 Munkaszervezés A neveléssel-oktatással lekötött munkaidőn túl a kötött munkaidő terhére elvégzendő feladatokat az egyenletes terhelés biztosításával kell megoldani. Személyekre lebontva készítjük el a feladatmegosztást, amely egyben a pedagógusok havi munkaidő igazolása is. Az egyenlő teherviselésnél kiemelten figyelünk az elosztásra, a tantestület lakóhely szerinti összetétele miatt: 10 fő Szolnokról jár ki tanítani. 2.5 Az intézmény finanszírozása Az intézmény működéséhez szükséges fedezetet az állami költségvetés, a működtető hozzájárulása és a településen létrehozott a Tornateremért Kiemelt Közhasznú Alapítványhoz benyújtott pályázati pénzek biztosítják. Az intézmény költségvetését ezen felül kiegészíti bevételi forrásként az intézmény saját bevétele. Feladatunk: A Pedagógiai Programban meghatározott feladatoknak a működtetőre háruló elfogadott többletköltségének időarányos felhasználása. - a és évi költségvetési kereteken belüli hatékony gazdálkodás, - a évre vonatkozóan olyan költségvetési javaslat összeállítása, mely a lehetőségekhez képest a legtöbb intézményi cél megvalósítását elősegíti, - anyagi források biztosítása pályázatokkal Intézményi dokumentumok A tanév jogszabályi hátterének sajátossága, hogy a közoktatás területén továbbra is egyszerre két jogszabály is hatályban van, így: alkalmazni kell a közoktatási törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény egyes részeit is. Feladataink az alapdokumentumok estében: - Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása - SZMSZ felülvizsgálata, módosítása - Házirend felülvizsgálata, módosítása A módosítás alapelvei: - feleljenek meg a hatályos jogszabályoknak, 6

7 - tükrözzék az iskola egyéni pedagógiai, működési sajátosságait. Egyéb nyilvántartások: - Szobaleltárak aktualizálása - Közzétételi lista felülvizsgálata, aktualizálása Kiemelt feladatunk, hogy a belső dokumentációk között megteremtsük az összhangot. 3. Tanulói adatok A tanulói adatok a szeptember 01-i állapotot tükrözik. Az iskolai tanulók száma a 2014/2015. tanévben 110 fő. 1 tanuló távozott, 2 érkezett az iskolába szeptember 1-én. Osztályok Osztály Tényleges létszám Számított létszám Osztályfőnök László-Erdős Anita Martossy Nóra Nagyné Tóth Mária Vass Mónika Alsó összesen Nagy Edina Járomi István Bács Vilmos Tiborné Holló Beáta Felső összesen Intézményi összesen osztályban 1 tanuló a szülő kérésére magántanulói jogviszonyban folytatja tanulmányait. Más településről, illetve külterületről járó tanulók Osztály Létszám Tószeg Vezseny Jászkarajenő Külterület (Tv.Szőlők+ Vasút tanyák) Összesen

8 Kiemelt figyelmet igénylő tanulók Osztály Összl. Hátrányos Ebből halmozottan % helyzetű hátrányos % Veszélyeztetett % Alsó össz Felső össz Összesen Osztály Összlétszám SNI % BTMN % , ,5 Alsó össz , , Felső össz Összesen , Két óvodából jövő tanuló kötelező felülvizsgálatra való felterjesztése nem történt meg, az iskola szeptemberben felülvizsgálati kérelmüket elindította. 4. A nevelő oktató munka kiemelt feladatai intézményi szinten 4.1. A pedagógiai programból, a tanév végi beszámolóból és a tankerületi elemzésekből következő feladatok A nevelők módszertani kultúrájába épüljenek be azok a tanulásszervezési formák egyéni differenciálás, pármunka, csoportmunka, projekt módszer, terepgyakorlat, témák önálló feldolgozása-, amelyek eredményesebbé tehetik a nevelési-oktatási folyamatot. Ennek érdekében a nevelők módszer- 8

9 tani ismeretbővítésének támogatása, továbbképzésekkel, tankerületi munkaközösségekben való részvétellel, és más iskolákban való hospitálási lehetőségekkel. Kompetencia mérés eredményeinek kiértékelése intézményi és egyéni szinten, cselekvési terv kidolgozása. Összehasonlítása a BGR-ben kiértékelt mérésekkel. A tanulók tantárgyi méréseinek iskolai szinten egységes %-os arányok alapján történő értékelése. A digitális tudás tanítási órán kívüli bővítése. Erősíteni kell a tanulók idegen nyelvi kommunikációját. Ezért továbbra is biztosítjuk 1-2. évfolyamon a szakkört 3. évfolyamon választható óra keretében egy nyelvi órát. A mindennapos testnevelés felmenő rendszerű megvalósítása. Keresni kell azokat a kapcsolatokat, lehetőségeket, amelyek a tehetséges gyerekek számára biztosítják az egyesületekben való sportolást is, olyan területeken, amelyeket az iskola személyi feltételek miatt nem tud felvállalni. A művészeti tantárgyak a személyiségfejlesztés fontos területei. A tanítási órákat szakköri foglalkozás egészíti ki, de az eredményesség fokozásának eszköze lehet a Lieto Alapfokú Művészetoktatási intézmény nagyobb arányú jelenléte az iskolában. A különleges bánásmódot igénylő tanulókkal az eddig szakszerű, eredményes, együttműködésen alapuló munka folytatása. Fontos feladat az esélyegyenlőség megvalósítása. A Belső Gondozói Rendszer felmenő rendszerű, eredményes megvalósítása megfelelő keretet ad a tehetséggondozásnak, a felzárkóztatásnak egyaránt. A tanévben ez az évfolyamon működik. Törekedni kell arra, hogy minél több halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanuló vegyen részt a tanórán kívüli foglalkozásokon, biztosítva legyen számukra az egész napos foglalkoztatás. Kiemelt feladat a gyermek- és ifjúságvédelmi munka. Ezen a területen a gyermek és ifjúságvédelmi felelős mellett a jövőben több munka és felelősség hárul az osztályfőnökökre. Elsődleges feladat a prevenciós munka a megfelelő szervezetekkel és az óvodával szorosan együttműködve. Ebben a tanévben a településen dolgozó családgondozó havi rendszerességgel konzultál az osztályfőnökökkel. Erkölcstan, hit- és erkölcstan felmenő rendszerben történő bevezetése. Továbbra is fontos a nemzeti identitástudat erősítése, kultúránk, anyanyelvünk, hagyományaink ápolása. Önmeghatározásunk különösen meghatározó része települési hovatartozásunk, lokálpatriotizmusunk. Ehhez tanulóinknak ismernie kell, a község társadalmi, területi, történelmi és kulturális gyökereit, jelenét. A településért végzett közös akciókban, eseményeken való részvétel az érzelmi kötődés alapja. Az intézményi szintű nemzeti és más ünnepségeink továbbra is nyitottak a szülők, és a település valamennyi lakosa számára. A környezeti nevelés és fenntarthatóság területén fontos a szükséges értékrend, tudás, készségek elsajátíttatása, de a magatartásminták kialakulásához a cselekvés vezet. A szülők, diákok, pedagógusok közös munkájával javítható az iskola környezete funkcionálisan és esztétikailag. Az egészséges életmódra nevelés színterei a tanítási óra, a projektnap, akciókban való részvétel. 9

10 Intézményi szinten a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása. A napközi feladata egy egészséges napirend kialakítása. A szabadidő irányítás, a délutáni elfoglaltságok figyelembevételével a tanulók programjának ésszerű beosztása és megszervezése. A napközis foglakozásokon a legfontosabb feladat a tanórákra való felkészítés, a házi feladatok elkészítése. 4.2 Az oktatás minőségi javítását támogató feladatok Az értékrend, jövőkép, küldetésnyilatkozat alapján kidolgozott cselekvési tervek időarányos megvalósítása. 1. Képünk a világban 2. Működésünk A testnevelés tantárgy emelt szintű oktatása 3. Szervezeti kultúránk Külső, belső környezetünk esztétikájának javítása 4. Diákok, szülők Piac-és versenyképes tudás kialakítása 5. partnereink - A partnerekkel való tervszerű együttműködés hosszútávon Közvetlen partnerek igény- és elégedettségmérésének elvégzése, kiértékelése, feladatok meghatározása. Partnerek tájékoztatása az eredményekről. Tanulók tanulási motivációjának vizsgálata, kiértékelése, feladatok meghatározása a tanulás eredményességének javítása érdekében. 4.3 A tantárgy specifikus feladatok A feladatokat a 2013/2014-es tanév végi értékeléséből következően az éves munkaközösségi munkatervek tartalmazzák. Valamennyi tantárgynál kiemelt feladat a szövegértés fejlesztése, a tanulói munkák rendszeres javítása, folyamatos javíttatása, a helyesírást is figyelembe véve. 5. Intézményi pályázatok A pályázatok megvalósítása a támogatás függvényében történik. 1. A TÁMOP A-13/ azonosítószámú Út a szakmaválasztáshoz című projekt keretében megvalósuló ösztöndíjprogramba 2 fő 8. osztályos tanuló került be, akikkel az intézményünkben dolgozó mentortanár foglalkozik. Így elősegítjük pályaválasztásukat, eredményes továbbtanulásukat. 2. a TÁMOP B-13/ számú Köznevelés az iskolában európai uniós támogatásból megvalósuló projekt Partnerség és hálózatosodás moduljának közösségi eseményeire egészségnevelési projektnappal pályáztunk. Célunk, hogy minél több külső partnerrel együttműködésben szervezzünk a tanulóknak olyan cselekvésre épülő programot, amely hosszú távú folyamatra épül, közösségépítő céllal, módszertannal bír, társadalmi, helyi szinten is fontos üzenete van. 3. A TÁMOP-3.1.4B-13/ sz. projekt Szervezetfejlesztési moduljában, A Szervezeti párbeszéd program moduljának keretében az iskola működési hatékonyságát növelő, valamint a szakmai eredményességet növelő pályázatok kerülnek megvalósításra: A) Pedagógus életpálya, motiváció, kiégés, pályaelhagyás. B) A demográfiai okok miatt fokozatosan kiürülő intézmény, jövőkép hiánya. 10

11 Intézményünk bekapcsolódott a TÁMOP / kódszámú a Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel című projektbe. Valamennyi felső tagozatos osztály eljut a laborfoglalkozásokra kémia, fizika, biológia, földrajz tantárgyakból. 6. Egész napos iskola biztosítása Az iskola ebben a tanévben is biztosít a napközis ellátás mellett olyan széles körű szakköri kínálatot, amely lehetővé teszi a tanulók egyéni érdeklődésének és képességeinek megfelelő egész napos elfoglaltságot. Egyéb, tanórán kívüli foglalkozások Intézményi szervezésben: - Napközi - Szakkörök: angol, számítástechnika, tűzzománc, kézműves, mazsorett - Középiskolai előkészítő: magyar, matematika - Fejlesztő foglalkozások - Felzárkóztató foglalkozások - Tehetséggondozó foglalkozások - Szakági sportfoglalkozások: atlétika, kézilabda, futball Intézményen kívüli szervezésben: - Alapfokú művészetoktatás: képzőművészet, tánc - Fakultatív református és katolikus hittan 7. Az intézményi informatikai stratégiában meghatározott feladatok a tanévben Az informatika terem korszerűsítésen esett át a nyáron. Beépítésre került egy új rack szekrény, amiben az eddig esetlegesen lerakott eszközök kerültek elhelyezésre. A kábelezés is újra lett a teremben készítve. Egy tanári laptop az informatika teremből átkerült a tanári szobába, így valamit könnyítettünk a pedagógusok munkáján. Ezen vezetjük a BGR-t, a versenyeket, és továbbképzéseket, a munkaidőnyilvántartást. Ide kerülnek az oktatással neveléssel kapcsolatos fontos digitális információk, az intézményi dokumentumok. Pedagógus továbbképzés keretében a nevelőtestület megismerkedik a Magiszter iskolaadminisztrációs rendszerrel. 8. Pedagógusok beiskolázása Alapelvei: - a pedagógusok olyan képzésekre történő bekapcsolódása, amelyek a TÁMOP 3.1.5/12 Pedagógus képzés támogatása projekt keretében valósulnak meg, ezért 100%-ban támogatottak; - a pedagógiai program célkitűzéseinek megfelelő új ismeretek megszerzése; - a továbbképzéseken való részvétel biztosítása olyan munkaszervezéssel, amely az eseti helyettesítések számát minimálisra csökkenti, ill. belefér a pedagógusok heti kötelező 26 órájába; - amennyiben a kínálat lehetővé teszi, szünetekre eső képzési időpont választása. A továbbképzésre a jelentkezés a JNSZM PI előzetes felmérése alapján készült, és az intézmény 2014/2015. évre vonatkozó beiskolázási terve tartalmazza. 11

12 9. Ellenőrzés, értékelés 9.1 Szakmai ellenőrzés Feladatok: Az Oktatási Hivatal által meghatározott feltételek alapján jelentkezések a pedagógus - minősítésre. Az eredményesség érdekében intézményünk kérte a szakmai tanfelügyeleti látogatásokat, amelyek ebben a tanévben megtörténnek Törvényességi ellenőrzés Az intézményünknek folyamatosan számolni kell a törvényességi ellenőrzés lehetőségével, ezért feladatunk: - felkészülni ezen ellenőrzésekre, - közreműködni az ellenőrzésekben, - az ellenőrzések tapasztalatainak felhasználása. A törvényességi ellenőrzéssel kapcsolatban - a munkajogi dokumentumainkat évente legalább két alkalommal ellenőrizzük, Külön figyelmet fordítunk - a tanulói létszám megfelelő kimutatására, - az oktatásügyi statisztika megfelelő kitöltésére. 9.3 Hatósági ellenőrzés A 2014/2015. tanévben hatósági ellenőrzésre nem kerül sor, 9.4 Belső ellenőrzés, értékelés A belső ellenőrzés, értékelés az intézmény án elfogadott belső ellenőrzési szabályzata szerint történik. 10. Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok Alkalmazotti közösség Az alkalmazotti közösség joggyakorlásával kapcsolatos feladatok ellátását az intézményvezető végzi. Az alkalmazotti közösséggel kapcsolatos feladat az alkalmazotti közösség összehívása, és a jogkörébe tartozó ügyek megtárgyalása Nevelőtestület A nevelőtestület a év 03. hó 29. napján elfogadott, én módosított Működési Szabályzat szerint működik. A nevelőtestület működésével kapcsolatos feladatok: - a nevelőtestület hatékony működésének biztosítása az értekezletek segítségével, ennek érdekében az értekezletek összehívása, az értekezleteken a megfelelő tájékoztatási feladatok ellátása, beszámolás, joggyakorlás, a döntések továbbítása, a bevált kommunikációs csatornák működtetése Szakmai közösségek Az intézményünkben kettő szakmai közösség működik: 1. Humán-művészeti szakmai közösség Vezetője: Nagy Edina, tagjainak száma: Matematika-természettudományi szakmai közösség, 12

13 Vezetője: Járomi István, tagjainak száma: 9 A szakmai munkaközösségek éves munkaterv alapján dolgoznak. Feladat: - a munkaközösségek működésének szakmai támogatása, - a munkaközösség joggyakorlásának biztosítása, - a testnevelési szakmai közösség működésének szakmai támogatása. Az intézményben testnevelést tanító kollégák szakmai közösséget hoztak létre a testnevelés szakos kolléga irányításával. Feladatuk elsősorban a kölyökatlétika mozgásanyagának megismerése, alkalmazása. Bemutató órák szervezésével, azok elemzésével egymás szakmai munkáját segítik, és az iskolai sportéletet változatossá teszik különböző versenyek, játékos vetélkedők szervezésével. A közösségéves munkaterv alapján dolgozik. Vezetője: Fábián Miklósné, tagjainak száma 5 fő Diákönkormányzat A diákönkormányzat látja el mindazokat a feladatokat, melyeket jogszabály és az iskola egyéb belső szabályzatai a feladat- és hatáskörében utalnak. Saját SZMSZ-szel rendelkezik, Éves munkaterv alapján dolgozik. A diákönkormányzattal kapcsolatos feladatok: - a tagok megválasztásában való közreműködés, - a működés támogatása, - a diákközgyűlés összehívásában és lebonyolításában való közreműködés, melynek időpontját a tanév helyi rendje tartalmazza. - a diákönkormányzat által szervezett programok támogatása, - a közéletiségre nevelés erősítése Szülői szervezet Intézményünkben Szülői Munkaközösség működik, saját SZMSZ-e van. A szülői szervezettel kapcsolatos feladatok: - tájékoztatási és koordinációs feladatok, - segítségnyújtás a joggyakorlásban Intézményi tanács Iskolánkban az intézményi tanács október 15-én megalakult án az Oktatási Hivatal Intézményi Tanácsa néven közhiteles nyilvántartásba vette, ügyrendjét meghatározta. Feladatait a hatályos jogszabályok alapján végzi. 11. A pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos feladatok 11.1 Pedagógus I. fokozatba sorolás Ebben a tanévben nincs az intézményben olyan gyakornoki besorolású pedagógus, akinek a minősítése kötelező Pedagógus II. fokozatba sorolás 13

14 Két fő rendelkezett április 30-ig 14 évszakmai gyakorlattal, pedagógus szakvizsgával, ebből egy fő feltöltötte egyszerűsített portfólióját az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerbe, így teljesítette a január 1-jei ideiglenes Pedagógus II. fokozatba kerülés feltételeit. Két fő, aki rendelkezett legalább 30 év szakmai gyakorlattal április 30-i jelentkezési határidővel nem kívánt élni a lehetősséggel. Így a évi minősítési tervben az intézményünkből nincs pedagógus. II. A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő Első tanítási nap: szeptember 1. (hétfő) Utolsó tanítási nap: június 15. (hétfő) Tanítási napok száma: 181 A tanítási év első féléve január 16-ig tart. Az iskola január 23-ig értesíti a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 2. Tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása Tanítás nélküli munkanap: 5 nap, melyből 1 munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. Dátum Felhasználás Nevelőtestületi hatáskörben Projektnap (Egészségnevelési) Őszi nevelési értekezlet (Magiszter rendszer továbbképzés) Karácsonyi játszóház Tavaszi nevelési értekezlet DÖK hatáskörben Gyermeknap A tanítás nélküli munkanapok időpontjáról az iskola a helyben szokásos módon tájékoztatja a szülőt, illetve az alapfokú művészetoktatási intézményt, hit- és erkölcstan oktatását végző egyházakat, a pedagógiai szakszolgálatot. 3. Tanítási szünetek időtartama Az őszi szünet október 27-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). A téli szünet december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). 14

15 A tavaszi szünet április 2-től április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). 4. Megemlékezések időpontjai 4.1 Nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét őrző megemlékezések Aktualitás Idő Szervezeti keret Felelős október 6. Intézményi szintű iskolarádiós műsor. (hétfő) 8:00 óra Nagy Edina Intézményi szintű, nyitott a település minden október 22. (szerda) 14:00 óra lakosa számára. Mádi Éva Megemlékezés az aradi vértanúkról Megemlékezés az évi forradalomról Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól Megemlékezés az 1848-as forradalomról, és az azt követő szabadságharcról Megemlékezés a holokauszt áldozatairól Nemzeti Összetartozás Napja február 25. (szerda) 8:00 óra március 13. (péntek) 14:00 óra április 16. (csütörtök) 8:00 óra június 4. (csütörtök) Intézményi szintű iskolarádiós műsor. Intézményi szintű, nyitott a település minden lakosa számára. Részvétel a települési szintű rendezvényen, műsor, koszorúzás. Intézményi szintű iskolarádiós műsor. Intézményi szintű, nyitott a település minden lakosa számára. Járominé Szabó Annamária Bács Vilmosné Járominé Szabó Annamária Járominé Szabó Annamária 4.2 Az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított emléknapok, megemlékezések, ünnepi rendezvények Aktualitás Idő Szervezeti keret Felelős Intézményi szintű, nyitott a település minden :00 Intézményvezetőhelyettes óra lakosa számára. Tanévnyitó ünnepély Egészségnevelési projektnap Intézményi szintű, nyitott a szülők és a település minden lakosa számára. Holló Beáta Mikulás futás december Intézményi szintű Fábián Miklósné Mikulás délután december Alsó tagozat, DÖK rendezvény Mádi Éva Karácsony Intézményi szintű, nyitott a település minden Nagyné Tóth Mária 15

16 lakosa számára. Karácsonyi játszóház DÖK rendezvény Mádi Éva Farsang DÖK rendezvény Mádi Éva Húsvéti játszóház DÖK rendezvény Mádi Éva Anyák napja hete minden osztály osztályfőnökök TeSzedd! szemétszedési akció a település területén minden osztály osztályfőnökök Tanulmányi kirándulások minden osztály osztályfőnökök Intézményi szintű, nyitott a település minden Tanévzáró ünnepély (szombat) 9:00 Ballagás óra lakosa számára. Megemlékezés az iskola névadójáról Endre Király Emléknap 5 évente, legközelebbi időpont Intézményvezetőhelyettes, osztályos osztályfőnök 5. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontja 5.1 Szülői értekezletek Tanévindító szülői értekezlet: szeptember (1. o (SZ), 2-8. o (K-SZ-CS) Pályaválasztási szülői értekezlet: november Félévi szülői értekezlet: január (szerda-csütörtök) Tanév végi szülői értekezlet: május első hete 5.2 Közös fogadóórák ( ) december 1. (hétfő) március 2. (hétfő) Egyéni fogadóórák: Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Balogné Csík Terézia 14:00-15:00 Bács Vilmos Tiborné 10:00-10:45 Fábián Miklósné 10:00-10:50 Fazekas Pálné 10:55-11:40 Holló Beáta 10:55-11:40 Járomi István 14:45-15:45 Járominé Szabó A. 10:55-11:40 Kalmárné Kóródi Zs. 9:45-10:45 Kamocsár Lászlóné 13:00-14:00 László-Erdős Anita 10:55-11:40 Mádi Éva 9:00-10:00 Martossy Nóra 12:45-13:30 Nagy Edina 13:45-14:45 Nagyné Tóth Mária 13:30-14:30 Vass Mónika 12:45-13:45 16

17 5.3 Nevelőtestületi értekezletek Értekezlet dátuma Az értekezlet célja, főbb napirend augusztus Alakuló értekezlet: a következő tanév előkészítése, elkezdésével 21. kapcsolatos feladatok, tájékoztatás augusztus Tanévnyitó értekezlet szeptember Munkaértekezlet Egészségnevelési projektnap szeptember Munkaértekezlet 11. Éves munkaterv elfogadása október nevelési értekezlet (Magiszter rendszer Őszi használata, digitális napló - továbbképzés) január 1. hete január január febr március április május 4. Felelős Intézményvezető Intézményvezető Holló Beáta projektfelelős Intézményvezető Intézményvezetőh., Matematika mk. vezető Magántanuló osztályozó vizsgái Intézményv. h. Osztályfőnök, Bács Vilmosné Félévi osztályozó értekezlet Félévi értékelő értekezlet - pedagógiai munka elemzése, értékelése, - a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata Munkaértekezlet Időszerű feladatok Munkaértekezlet Időszerű feladatok Intézményvezető Intézményvezető Intézményv. h. Intézményvezető Intézményv. h. Intézményvezető Intézményv. h. 2. nevelési értekezlet Intézményvezető Intézményv. h. Munkaértekezlet Intézményvezető Időszerű feladatok Intézményv. h. Magántanuló osztályozó vizsgái Intézményv. h. Osztályfőnök június 1. hete június 8-9. Év végi osztályozó értekezlet Intézményvezető június 26. Tanévzáró értekezlet Intézményvezető Minden hét hétfő az intézményi, munkaközösségi, és más csoportmegbeszélések időpontja. Két fő más közoktatási intézményből jövő tanuló az eredményes egyéni felzárkóztatás után osztályozó vizsgát köteles tenni. 17

18 6. Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap tervezett időpontjai március 11. (szerda) Alsó tagozat 1-2. óra, felső tagozat 3-4. óra március 25. (szerda) Leendő első osztályosok szüleinek nyílt nap, 1. és 4. osztályban. 7. Országos mérések 1. Difer mérés 1. évfolyamon A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák október 10-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók október 22-ig az Oktatási Hivatal által meghatározott módon jelentik az Oktatási Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. A meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal december 5-ig kell elvégezniük. Időpontja: december 5-ig Helyileg október 15-ig Értékelés elvégzése: november 15-ig 2. Kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon szövegértésből és matematikából valamennyi tanulóra kiterjedően. Időpontja: május 27. (szerda) A méréshez szükséges adatokat az intézmény az Oktatási Hivatal részére november 21-ig küldi meg. Elemeznie kell az intézmény pedagógiai munkáját, különös tekintettel az azonos iskolatípusok országos átlagadataival való összehasonlításra, az iskola családi háttérindexéhez mért iskolai pedagógiai teljesítményekre, az iskola pedagógiai fejlesztő munkájának hatására, és a mérési eredmények időbeni változásaira. Ennek keretében az iskola igazgatójának azonosítania szükséges az intézményi pedagógiai munka erősségeit, gyengeségeit és intézményi intézkedési tervben kell meghatároznia az intézményi pedagógiai munka eredményességének fejlesztése érdekében szükséges intézkedéseket. Az elemzést is tartalmazó intézményi intézkedési tervet az igazgató június 10-éig készíti el, majd a nevelőtestület véleményének figyelembevételével június 30-ig véglegesíti és megküldi a fenntartójának. A fenntartó rendszeresen ellenőrzi az intézményi intézkedési tervben foglaltak teljesítését. 3. Írásbeli idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében. Időpontja: június 11. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A tanulók által megoldott feladatok értékelését az iskola pedagógusai egységes javítókulcs felhasználásával végzik el. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények az Oktatási Hivatal részére november 21-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait június 30-ig küldik meg, az Oktatási Hivatal által meghatározott módon. 18

19 4. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése 5-8.évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. Időpontja: január 5. és május 27. között 8. Tanulmányi és egyéb versenyek 1.Humán-művészeti munkaközösség Helyi versenyek: - Szépolvasó verseny - Mesemondó verseny - Versíró verseny - Versmondó verseny - Szépkiejtési verseny - Szépíró verseny - Humán reál csapatverseny Regionális és országos versenyek: - Arany János Anyanyelvi Országos Verseny - NyelvÉsz Országos Anyanyelvi Verseny - Tudásbajnokság Országos Levelezőverseny - London Bridge Angol Tesztverseny - Titok Angol Nyelvi Levelezős Verseny - Szent István Tanulmányi Verseny, Tiszajenő - Bolyai Anyanyelvi Országos Csapatverseny 2. Matematika-természettudományi munkaközösség - Bolyai csapatverseny - Mozaik levelezőverseny - Szent István tanulmányi verseny - Bendegúz levelező verseny - Teki-toto levelező verseny - Orchidea-Pangea országos verseny/ iskolai csapatverseny - Új, helyi szervezésű versenyt: GPS-szel támogatott akadályverseny - Kenguru nemzetközi matematika verseny 3.Testnevelés szakmai közösség - 7. szolnoki repülőrajt futóverseny - Mezei cross (városi, megyei) - Szolnok Városi Sportiskola atlétikai szakosztálya által rendezett gyermek, ill. serdülő atlétika versenyek (Mikulás kupa, Farsangi kupa) - Atlétika diákolimpiai döntők (városi, megyei, országos szinten) - Atlétika Albertirsa (Az atlétika világnapja által megrendezésre kerülő országos, gyermek, serdülő verseny) - Atlétika Debrecen nemzetközi gyermekverseny - Mezei futás - Jászkarajenő- Labdarúgás Tiszajenő 19

20 ZÁRADÉK 1. A 2014/2015. évi iskolai munkatervet a szülői munkaközösség szeptember 08-i ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta.. SZMK elnök 2. A 2014/2015. évi iskolai munkaterv tanulókat érintő részeit a diákönkormányzat szeptember 09-i ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta.... DÖK segítő pedagógus. DÖK titkár 3. A 2014/2015. évi iskolai munkatervet az Intézményi Tanácsa szeptember 10-i ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta... intézményi tanács elnöke SZMK elnök 4. A 2014/2015. évi iskolai munkatervet a fenntartó szeptemberben véleményezte.. fenntartó 5. A 2014/2015. évi iskolai munkatervet a nevelőtestület szeptember 11-i ülésén elfogadta. Jóváhagyta:... intézményvezető 20

I. A tanév helyi rendje

I. A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Tanítási napok száma: 181 I. A tanév helyi rendje A tanítási év első féléve 2016. január

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Készítette: Koloszárné Varga Elvira ig. A tanév rendje - Első tanítási nap: 2012. szept. 03. - Utolsó tanítási nap: 2013. június 14. Szünetek: - Őszi szünet:

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tan. nap. Szám Esemény Megjegyzés 20. Szerda 21. Csütörtök alakuló értekezlet 9:00 22. Péntek 23.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben