Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7."

Átírás

1 5092 Tiszavárkony, Iskola utca /2015. tanévre vonatkozó Munkaterve OM: Balogné Csík Terézia intézményvezető

2 Tartalomjegyzék I. Feltételek, feladatok 1. A 2014/2015. tanév munkáját meghatározó jogszabályok, dokumentumok 3 2. Feltételrendszer 3 3. Tanulói adatok 7 4. A nevelő oktató munka kiemelt feladatai intézményi szinten 8 5. Intézményi pályázatok Egész napos iskola biztosítása Az intézményi informatikai stratégiában meghatározott feladatok a tanévben Pedagógusok beiskolázása Ellenőrzés, értékelés Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok A pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos feladatok 14 II. A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő Tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása Tanítási szünetek időtartama Megemlékezések időpontjai Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontja Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap tervezett időpontjai Országos mérések Tanulmányi és egyéb versenyek 19 Záradék 20 2

3 I. Feltételek, feladatok 1. A 2014/2015. tanév munkáját meghatározó jogszabályok, dokumentumok Jogszabályi háttér: - a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 27. (3) bekezdése, valamint a 70. (2) bekezdés c) pontja, - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. -a, - 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról, - a 326/3013. (VIII. 30.) Kormány rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról. Belső szabályozók: - Pedagógiai program, - SZMSZ - DÖK SZMSZ - Könyvtár SZMSZ - Pedagógus teljesítmény-értékelési szabályzat, - Belső ellenőrzési szabályzat 2. Feltételrendszer 2.1 Személyi feltételek Az intézményben az alapfeladatok ellátásához a személyi feltételek adottak. Magasabb vezetői megbízások: Az intézmény eddigi megbízott vezetője megbízást kapott napjától napjáig. Az intézményvezető-helyettes megbízását ugyanerre az időszakra a Szolnoki tankerület igazgatójától megkapta. Engedélyezett státuszok száma: 19 Pedagógus státusz: 15 Nevelést oktatást segítő: 2 Egyéb: én közalkalmazotti jogviszonyban lévő pedagógus nevelést oktatást segítő egyéb teljes munkaidős teljes munka- teljes munka- részmunkaidős idős részmunkaidős idős részmunkaidős fő iskolatitkár 0 2 fő takarító 0 A rendszergazdai feladatokat a Compnet Informatikai és Kereskedelmi Kft. látja el megbízási szerződéssel, heti 10 órában. 3

4 A fűtő karbantartó kertész feladatainak ellátása megbízási szerződéssel történik heti 20 órában. Megfelelő végzettség nélkül jelenleg a számítástechnika tantárgy oktatása folyik, de a tantárgyat tanító kolléga beiskolázásra került. Egy pedagógus határozott idejű foglalkoztatott, gyakornoki státuszban. Pedagógusaink, és az általuk tanított tantárgyak, ellátott további feladatok, funkciók Pedagógus neve 1. Balogné Csík Terézia 2. Kamocsár Lászlóné 3. László-Erdős Anita 4. Martossy Nóra (Kosztolnikné Novák Erika) 5. Nagyné Tóth Mária Beosztása Tanított tantárgyak és Egyéb foglalkozások osztályok intézményvezető rajz 1.; 5.; 6. oszt. tűzzománc szakkör Intézményvezető- matematika 8. oszt. középiskolai helyettes kémia 7-8. oszt. előkészítő mat. tanító 1. oszt.: felzárkóztató magyar, mat., fogl. 1. oszt., környezetism., életvitel és tehetséggondozó gyak., testnevelés foglalk. 1. oszt. 2. oszt.: testnevelés tanító tanító 2. oszt.: magyar, matematika, környezetism, életvitel és gyak., ének-zene, 3. oszt.: ének-zene, angol kivételével minden tantárgy, 2. o. rajz 6. Vass Mónika tanító 4. oszt. : ének-zene, angol kivételével minden tantárgy napközi felzárkóztató fogl. 2. oszt., tehetséggondozó foglalk. 2. oszt. tehetséggondozó foglalk. 3. oszt. felzárkóztató fogl. 4. oszt. tehetséggondozó foglalk. 4. oszt. 7. Nagy Edina tanár magyar 5-8. oszt. tehetséggondozó fogl., magyar 5-8. oszt., énekkar 8. Járomi István tanár fizika 7-8.oszt., informatika 4.; 6-8.; matematika 5., 6. oszt.; természetismeret 6.o. 9. Bács Vilmosné tanár 10. Holló Beáta tanár gyógypedagógus matematika 7. oszt. angol 3-8. oszt. Számítástechnika szakkör 2.;3. oszt. Számítástechnika szakkör 5. oszt. angol szakkör 1-2. oszt. biológia 7-8. oszt. fejlesztő foglalkozások 1. oszt. ; 5-8. oszt. Futball szakkör Egyéb feladatok, funkciók Oszt. f.: 1. oszt. Oszt. f.: 2. oszt. Oszt. f.: 3. oszt. az Intézményi Tanács elnöke Oszt. f.: 4. oszt. szakszervezeti vezető A humán munkaközösség vezetője, osztályfőnök, 5.osztály Oszt. f.: 6. oszt.; matematika munkaközösségvezető;munkavédelmi és tűzvédelmi felelős Oszt. f.: 7. oszt. a közalkalmazotti tanács vezetője esélyegyenlőségi referens BGR felelős Oszt. f.: 8. oszt. 4

5 tanár történelem 5-8.oszt. ének 1.; 3-8. oszt. hon-és népismeret 5. o. szak- mazsorett kör napközi 11. Járominé Szabó Annamária tankönyvfelelős minőségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása testnevelést tanítók szakmai közösségének vezetője 14. Kalmárné Kóródi Zsuzsanna 12. Fazekas Pálné 13. Fábián Miklósné könyvtárostanár erkölcstan 1.;2.;5.; 6.oszt. etika 7. oszt. könyvtár napközi tanár testnevelés 2.; 4-8. oszt. atlétika szakkör kézilabda szakkör tanár természetism oszt. rajz 7-8. oszt. földrajz 7-8. oszt. Kézműves szakkör 1-5. oszt. 15. Mádi Éva gyógypedagógus fejlesztő foglalkozások 1-4. oszt. Napközis foglalkozások DÖK patronáló nevelő 2.2 Tárgyi feltételek Az intézményünkben az oktatási-nevelési feladatokat a következő épületekben látjuk el: - iskolaépület (székhely), - tornaterem (telephely), - könyvtár (telephely épületrész) - technika szaktanterem (faház) Az intézményünk Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 2. számú mellékletében meghatározott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakkal rendelkezik, de az eszközök, felszerelések egy része rossz állapotban van, cserére szorul. Problémák: - mazsorett csoport elhasználódott felszerelése, - DVD-k és videofilmek hiánya (csak tanári saját gyűjteményből), - szemléltetőeszközök elavultak, sérültek, - médiaeszközök hiánya (CD-lejátszó) Pozitívumként kell értékelnünk, hogy az intézménynek sikerült nyáron a szükséges festési, karbantartási feladatokat ellátni. A nyári szünetben elvégzett munkálatok: - iskolai mosdók tisztasági meszelése, - folyosórészek festése, - számítástechnikai szaktanterem baleset- és akadálymentesítése, festése, - 1. osztályos tanterem fal, és radiátor festése, táblafestés (szülői támogatással), - bejárati ajtók (3) festése, - tornaterem csapatjátékokhoz szükséges vonalainak festése, 5

6 - szabvány méretű, aszfaltozott futópályával ellátott távolugrógödör elkészítése, KLIK és önkormányzati finanszírozással, - kerítés festése, önkormányzati támogatással. Beszerzésre került a Tornateremért alapítvány támogatásával 5 db szekrény Munkafeltételek A pedagógusok munkafeltételei megfelelőek. Problémát okoz a mindennapos testnevelés felmenőrendszerben történő bevezetésével, hogy egy órán két osztály van a tornateremben. A tornaterem nagy mérete és az alacsony osztálylétszámok azonban lehetővé tennék, hogy a tornaterem elválasztásával párhuzamosan két osztálynak tartható testnevelés óra elfogadható feltételekkel. Számítógépes gépparkunk is fejlesztésre szorul. Legnagyobb probléma az, hogy az iskolatitkár nem rendelkezik munkavégzésre alkalmas számítógéppel, ami jelentősen megnehezíti és lassítja az adatszolgáltatást, illetve a rendszerek kezelését. A nevelői szobába saját tulajdonú laptop került a mindennapi munka megkönnyítésére. 2.4 Munkaszervezés A neveléssel-oktatással lekötött munkaidőn túl a kötött munkaidő terhére elvégzendő feladatokat az egyenletes terhelés biztosításával kell megoldani. Személyekre lebontva készítjük el a feladatmegosztást, amely egyben a pedagógusok havi munkaidő igazolása is. Az egyenlő teherviselésnél kiemelten figyelünk az elosztásra, a tantestület lakóhely szerinti összetétele miatt: 10 fő Szolnokról jár ki tanítani. 2.5 Az intézmény finanszírozása Az intézmény működéséhez szükséges fedezetet az állami költségvetés, a működtető hozzájárulása és a településen létrehozott a Tornateremért Kiemelt Közhasznú Alapítványhoz benyújtott pályázati pénzek biztosítják. Az intézmény költségvetését ezen felül kiegészíti bevételi forrásként az intézmény saját bevétele. Feladatunk: A Pedagógiai Programban meghatározott feladatoknak a működtetőre háruló elfogadott többletköltségének időarányos felhasználása. - a és évi költségvetési kereteken belüli hatékony gazdálkodás, - a évre vonatkozóan olyan költségvetési javaslat összeállítása, mely a lehetőségekhez képest a legtöbb intézményi cél megvalósítását elősegíti, - anyagi források biztosítása pályázatokkal Intézményi dokumentumok A tanév jogszabályi hátterének sajátossága, hogy a közoktatás területén továbbra is egyszerre két jogszabály is hatályban van, így: alkalmazni kell a közoktatási törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény egyes részeit is. Feladataink az alapdokumentumok estében: - Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása - SZMSZ felülvizsgálata, módosítása - Házirend felülvizsgálata, módosítása A módosítás alapelvei: - feleljenek meg a hatályos jogszabályoknak, 6

7 - tükrözzék az iskola egyéni pedagógiai, működési sajátosságait. Egyéb nyilvántartások: - Szobaleltárak aktualizálása - Közzétételi lista felülvizsgálata, aktualizálása Kiemelt feladatunk, hogy a belső dokumentációk között megteremtsük az összhangot. 3. Tanulói adatok A tanulói adatok a szeptember 01-i állapotot tükrözik. Az iskolai tanulók száma a 2014/2015. tanévben 110 fő. 1 tanuló távozott, 2 érkezett az iskolába szeptember 1-én. Osztályok Osztály Tényleges létszám Számított létszám Osztályfőnök László-Erdős Anita Martossy Nóra Nagyné Tóth Mária Vass Mónika Alsó összesen Nagy Edina Járomi István Bács Vilmos Tiborné Holló Beáta Felső összesen Intézményi összesen osztályban 1 tanuló a szülő kérésére magántanulói jogviszonyban folytatja tanulmányait. Más településről, illetve külterületről járó tanulók Osztály Létszám Tószeg Vezseny Jászkarajenő Külterület (Tv.Szőlők+ Vasút tanyák) Összesen

8 Kiemelt figyelmet igénylő tanulók Osztály Összl. Hátrányos Ebből halmozottan % helyzetű hátrányos % Veszélyeztetett % Alsó össz Felső össz Összesen Osztály Összlétszám SNI % BTMN % , ,5 Alsó össz , , Felső össz Összesen , Két óvodából jövő tanuló kötelező felülvizsgálatra való felterjesztése nem történt meg, az iskola szeptemberben felülvizsgálati kérelmüket elindította. 4. A nevelő oktató munka kiemelt feladatai intézményi szinten 4.1. A pedagógiai programból, a tanév végi beszámolóból és a tankerületi elemzésekből következő feladatok A nevelők módszertani kultúrájába épüljenek be azok a tanulásszervezési formák egyéni differenciálás, pármunka, csoportmunka, projekt módszer, terepgyakorlat, témák önálló feldolgozása-, amelyek eredményesebbé tehetik a nevelési-oktatási folyamatot. Ennek érdekében a nevelők módszer- 8

9 tani ismeretbővítésének támogatása, továbbképzésekkel, tankerületi munkaközösségekben való részvétellel, és más iskolákban való hospitálási lehetőségekkel. Kompetencia mérés eredményeinek kiértékelése intézményi és egyéni szinten, cselekvési terv kidolgozása. Összehasonlítása a BGR-ben kiértékelt mérésekkel. A tanulók tantárgyi méréseinek iskolai szinten egységes %-os arányok alapján történő értékelése. A digitális tudás tanítási órán kívüli bővítése. Erősíteni kell a tanulók idegen nyelvi kommunikációját. Ezért továbbra is biztosítjuk 1-2. évfolyamon a szakkört 3. évfolyamon választható óra keretében egy nyelvi órát. A mindennapos testnevelés felmenő rendszerű megvalósítása. Keresni kell azokat a kapcsolatokat, lehetőségeket, amelyek a tehetséges gyerekek számára biztosítják az egyesületekben való sportolást is, olyan területeken, amelyeket az iskola személyi feltételek miatt nem tud felvállalni. A művészeti tantárgyak a személyiségfejlesztés fontos területei. A tanítási órákat szakköri foglalkozás egészíti ki, de az eredményesség fokozásának eszköze lehet a Lieto Alapfokú Művészetoktatási intézmény nagyobb arányú jelenléte az iskolában. A különleges bánásmódot igénylő tanulókkal az eddig szakszerű, eredményes, együttműködésen alapuló munka folytatása. Fontos feladat az esélyegyenlőség megvalósítása. A Belső Gondozói Rendszer felmenő rendszerű, eredményes megvalósítása megfelelő keretet ad a tehetséggondozásnak, a felzárkóztatásnak egyaránt. A tanévben ez az évfolyamon működik. Törekedni kell arra, hogy minél több halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanuló vegyen részt a tanórán kívüli foglalkozásokon, biztosítva legyen számukra az egész napos foglalkoztatás. Kiemelt feladat a gyermek- és ifjúságvédelmi munka. Ezen a területen a gyermek és ifjúságvédelmi felelős mellett a jövőben több munka és felelősség hárul az osztályfőnökökre. Elsődleges feladat a prevenciós munka a megfelelő szervezetekkel és az óvodával szorosan együttműködve. Ebben a tanévben a településen dolgozó családgondozó havi rendszerességgel konzultál az osztályfőnökökkel. Erkölcstan, hit- és erkölcstan felmenő rendszerben történő bevezetése. Továbbra is fontos a nemzeti identitástudat erősítése, kultúránk, anyanyelvünk, hagyományaink ápolása. Önmeghatározásunk különösen meghatározó része települési hovatartozásunk, lokálpatriotizmusunk. Ehhez tanulóinknak ismernie kell, a község társadalmi, területi, történelmi és kulturális gyökereit, jelenét. A településért végzett közös akciókban, eseményeken való részvétel az érzelmi kötődés alapja. Az intézményi szintű nemzeti és más ünnepségeink továbbra is nyitottak a szülők, és a település valamennyi lakosa számára. A környezeti nevelés és fenntarthatóság területén fontos a szükséges értékrend, tudás, készségek elsajátíttatása, de a magatartásminták kialakulásához a cselekvés vezet. A szülők, diákok, pedagógusok közös munkájával javítható az iskola környezete funkcionálisan és esztétikailag. Az egészséges életmódra nevelés színterei a tanítási óra, a projektnap, akciókban való részvétel. 9

10 Intézményi szinten a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása. A napközi feladata egy egészséges napirend kialakítása. A szabadidő irányítás, a délutáni elfoglaltságok figyelembevételével a tanulók programjának ésszerű beosztása és megszervezése. A napközis foglakozásokon a legfontosabb feladat a tanórákra való felkészítés, a házi feladatok elkészítése. 4.2 Az oktatás minőségi javítását támogató feladatok Az értékrend, jövőkép, küldetésnyilatkozat alapján kidolgozott cselekvési tervek időarányos megvalósítása. 1. Képünk a világban 2. Működésünk A testnevelés tantárgy emelt szintű oktatása 3. Szervezeti kultúránk Külső, belső környezetünk esztétikájának javítása 4. Diákok, szülők Piac-és versenyképes tudás kialakítása 5. partnereink - A partnerekkel való tervszerű együttműködés hosszútávon Közvetlen partnerek igény- és elégedettségmérésének elvégzése, kiértékelése, feladatok meghatározása. Partnerek tájékoztatása az eredményekről. Tanulók tanulási motivációjának vizsgálata, kiértékelése, feladatok meghatározása a tanulás eredményességének javítása érdekében. 4.3 A tantárgy specifikus feladatok A feladatokat a 2013/2014-es tanév végi értékeléséből következően az éves munkaközösségi munkatervek tartalmazzák. Valamennyi tantárgynál kiemelt feladat a szövegértés fejlesztése, a tanulói munkák rendszeres javítása, folyamatos javíttatása, a helyesírást is figyelembe véve. 5. Intézményi pályázatok A pályázatok megvalósítása a támogatás függvényében történik. 1. A TÁMOP A-13/ azonosítószámú Út a szakmaválasztáshoz című projekt keretében megvalósuló ösztöndíjprogramba 2 fő 8. osztályos tanuló került be, akikkel az intézményünkben dolgozó mentortanár foglalkozik. Így elősegítjük pályaválasztásukat, eredményes továbbtanulásukat. 2. a TÁMOP B-13/ számú Köznevelés az iskolában európai uniós támogatásból megvalósuló projekt Partnerség és hálózatosodás moduljának közösségi eseményeire egészségnevelési projektnappal pályáztunk. Célunk, hogy minél több külső partnerrel együttműködésben szervezzünk a tanulóknak olyan cselekvésre épülő programot, amely hosszú távú folyamatra épül, közösségépítő céllal, módszertannal bír, társadalmi, helyi szinten is fontos üzenete van. 3. A TÁMOP-3.1.4B-13/ sz. projekt Szervezetfejlesztési moduljában, A Szervezeti párbeszéd program moduljának keretében az iskola működési hatékonyságát növelő, valamint a szakmai eredményességet növelő pályázatok kerülnek megvalósításra: A) Pedagógus életpálya, motiváció, kiégés, pályaelhagyás. B) A demográfiai okok miatt fokozatosan kiürülő intézmény, jövőkép hiánya. 10

11 Intézményünk bekapcsolódott a TÁMOP / kódszámú a Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel című projektbe. Valamennyi felső tagozatos osztály eljut a laborfoglalkozásokra kémia, fizika, biológia, földrajz tantárgyakból. 6. Egész napos iskola biztosítása Az iskola ebben a tanévben is biztosít a napközis ellátás mellett olyan széles körű szakköri kínálatot, amely lehetővé teszi a tanulók egyéni érdeklődésének és képességeinek megfelelő egész napos elfoglaltságot. Egyéb, tanórán kívüli foglalkozások Intézményi szervezésben: - Napközi - Szakkörök: angol, számítástechnika, tűzzománc, kézműves, mazsorett - Középiskolai előkészítő: magyar, matematika - Fejlesztő foglalkozások - Felzárkóztató foglalkozások - Tehetséggondozó foglalkozások - Szakági sportfoglalkozások: atlétika, kézilabda, futball Intézményen kívüli szervezésben: - Alapfokú művészetoktatás: képzőművészet, tánc - Fakultatív református és katolikus hittan 7. Az intézményi informatikai stratégiában meghatározott feladatok a tanévben Az informatika terem korszerűsítésen esett át a nyáron. Beépítésre került egy új rack szekrény, amiben az eddig esetlegesen lerakott eszközök kerültek elhelyezésre. A kábelezés is újra lett a teremben készítve. Egy tanári laptop az informatika teremből átkerült a tanári szobába, így valamit könnyítettünk a pedagógusok munkáján. Ezen vezetjük a BGR-t, a versenyeket, és továbbképzéseket, a munkaidőnyilvántartást. Ide kerülnek az oktatással neveléssel kapcsolatos fontos digitális információk, az intézményi dokumentumok. Pedagógus továbbképzés keretében a nevelőtestület megismerkedik a Magiszter iskolaadminisztrációs rendszerrel. 8. Pedagógusok beiskolázása Alapelvei: - a pedagógusok olyan képzésekre történő bekapcsolódása, amelyek a TÁMOP 3.1.5/12 Pedagógus képzés támogatása projekt keretében valósulnak meg, ezért 100%-ban támogatottak; - a pedagógiai program célkitűzéseinek megfelelő új ismeretek megszerzése; - a továbbképzéseken való részvétel biztosítása olyan munkaszervezéssel, amely az eseti helyettesítések számát minimálisra csökkenti, ill. belefér a pedagógusok heti kötelező 26 órájába; - amennyiben a kínálat lehetővé teszi, szünetekre eső képzési időpont választása. A továbbképzésre a jelentkezés a JNSZM PI előzetes felmérése alapján készült, és az intézmény 2014/2015. évre vonatkozó beiskolázási terve tartalmazza. 11

12 9. Ellenőrzés, értékelés 9.1 Szakmai ellenőrzés Feladatok: Az Oktatási Hivatal által meghatározott feltételek alapján jelentkezések a pedagógus - minősítésre. Az eredményesség érdekében intézményünk kérte a szakmai tanfelügyeleti látogatásokat, amelyek ebben a tanévben megtörténnek Törvényességi ellenőrzés Az intézményünknek folyamatosan számolni kell a törvényességi ellenőrzés lehetőségével, ezért feladatunk: - felkészülni ezen ellenőrzésekre, - közreműködni az ellenőrzésekben, - az ellenőrzések tapasztalatainak felhasználása. A törvényességi ellenőrzéssel kapcsolatban - a munkajogi dokumentumainkat évente legalább két alkalommal ellenőrizzük, Külön figyelmet fordítunk - a tanulói létszám megfelelő kimutatására, - az oktatásügyi statisztika megfelelő kitöltésére. 9.3 Hatósági ellenőrzés A 2014/2015. tanévben hatósági ellenőrzésre nem kerül sor, 9.4 Belső ellenőrzés, értékelés A belső ellenőrzés, értékelés az intézmény án elfogadott belső ellenőrzési szabályzata szerint történik. 10. Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok Alkalmazotti közösség Az alkalmazotti közösség joggyakorlásával kapcsolatos feladatok ellátását az intézményvezető végzi. Az alkalmazotti közösséggel kapcsolatos feladat az alkalmazotti közösség összehívása, és a jogkörébe tartozó ügyek megtárgyalása Nevelőtestület A nevelőtestület a év 03. hó 29. napján elfogadott, én módosított Működési Szabályzat szerint működik. A nevelőtestület működésével kapcsolatos feladatok: - a nevelőtestület hatékony működésének biztosítása az értekezletek segítségével, ennek érdekében az értekezletek összehívása, az értekezleteken a megfelelő tájékoztatási feladatok ellátása, beszámolás, joggyakorlás, a döntések továbbítása, a bevált kommunikációs csatornák működtetése Szakmai közösségek Az intézményünkben kettő szakmai közösség működik: 1. Humán-művészeti szakmai közösség Vezetője: Nagy Edina, tagjainak száma: Matematika-természettudományi szakmai közösség, 12

13 Vezetője: Járomi István, tagjainak száma: 9 A szakmai munkaközösségek éves munkaterv alapján dolgoznak. Feladat: - a munkaközösségek működésének szakmai támogatása, - a munkaközösség joggyakorlásának biztosítása, - a testnevelési szakmai közösség működésének szakmai támogatása. Az intézményben testnevelést tanító kollégák szakmai közösséget hoztak létre a testnevelés szakos kolléga irányításával. Feladatuk elsősorban a kölyökatlétika mozgásanyagának megismerése, alkalmazása. Bemutató órák szervezésével, azok elemzésével egymás szakmai munkáját segítik, és az iskolai sportéletet változatossá teszik különböző versenyek, játékos vetélkedők szervezésével. A közösségéves munkaterv alapján dolgozik. Vezetője: Fábián Miklósné, tagjainak száma 5 fő Diákönkormányzat A diákönkormányzat látja el mindazokat a feladatokat, melyeket jogszabály és az iskola egyéb belső szabályzatai a feladat- és hatáskörében utalnak. Saját SZMSZ-szel rendelkezik, Éves munkaterv alapján dolgozik. A diákönkormányzattal kapcsolatos feladatok: - a tagok megválasztásában való közreműködés, - a működés támogatása, - a diákközgyűlés összehívásában és lebonyolításában való közreműködés, melynek időpontját a tanév helyi rendje tartalmazza. - a diákönkormányzat által szervezett programok támogatása, - a közéletiségre nevelés erősítése Szülői szervezet Intézményünkben Szülői Munkaközösség működik, saját SZMSZ-e van. A szülői szervezettel kapcsolatos feladatok: - tájékoztatási és koordinációs feladatok, - segítségnyújtás a joggyakorlásban Intézményi tanács Iskolánkban az intézményi tanács október 15-én megalakult án az Oktatási Hivatal Intézményi Tanácsa néven közhiteles nyilvántartásba vette, ügyrendjét meghatározta. Feladatait a hatályos jogszabályok alapján végzi. 11. A pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos feladatok 11.1 Pedagógus I. fokozatba sorolás Ebben a tanévben nincs az intézményben olyan gyakornoki besorolású pedagógus, akinek a minősítése kötelező Pedagógus II. fokozatba sorolás 13

14 Két fő rendelkezett április 30-ig 14 évszakmai gyakorlattal, pedagógus szakvizsgával, ebből egy fő feltöltötte egyszerűsített portfólióját az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerbe, így teljesítette a január 1-jei ideiglenes Pedagógus II. fokozatba kerülés feltételeit. Két fő, aki rendelkezett legalább 30 év szakmai gyakorlattal április 30-i jelentkezési határidővel nem kívánt élni a lehetősséggel. Így a évi minősítési tervben az intézményünkből nincs pedagógus. II. A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő Első tanítási nap: szeptember 1. (hétfő) Utolsó tanítási nap: június 15. (hétfő) Tanítási napok száma: 181 A tanítási év első féléve január 16-ig tart. Az iskola január 23-ig értesíti a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 2. Tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása Tanítás nélküli munkanap: 5 nap, melyből 1 munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. Dátum Felhasználás Nevelőtestületi hatáskörben Projektnap (Egészségnevelési) Őszi nevelési értekezlet (Magiszter rendszer továbbképzés) Karácsonyi játszóház Tavaszi nevelési értekezlet DÖK hatáskörben Gyermeknap A tanítás nélküli munkanapok időpontjáról az iskola a helyben szokásos módon tájékoztatja a szülőt, illetve az alapfokú művészetoktatási intézményt, hit- és erkölcstan oktatását végző egyházakat, a pedagógiai szakszolgálatot. 3. Tanítási szünetek időtartama Az őszi szünet október 27-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). A téli szünet december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). 14

15 A tavaszi szünet április 2-től április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). 4. Megemlékezések időpontjai 4.1 Nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét őrző megemlékezések Aktualitás Idő Szervezeti keret Felelős október 6. Intézményi szintű iskolarádiós műsor. (hétfő) 8:00 óra Nagy Edina Intézményi szintű, nyitott a település minden október 22. (szerda) 14:00 óra lakosa számára. Mádi Éva Megemlékezés az aradi vértanúkról Megemlékezés az évi forradalomról Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól Megemlékezés az 1848-as forradalomról, és az azt követő szabadságharcról Megemlékezés a holokauszt áldozatairól Nemzeti Összetartozás Napja február 25. (szerda) 8:00 óra március 13. (péntek) 14:00 óra április 16. (csütörtök) 8:00 óra június 4. (csütörtök) Intézményi szintű iskolarádiós műsor. Intézményi szintű, nyitott a település minden lakosa számára. Részvétel a települési szintű rendezvényen, műsor, koszorúzás. Intézményi szintű iskolarádiós műsor. Intézményi szintű, nyitott a település minden lakosa számára. Járominé Szabó Annamária Bács Vilmosné Járominé Szabó Annamária Járominé Szabó Annamária 4.2 Az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított emléknapok, megemlékezések, ünnepi rendezvények Aktualitás Idő Szervezeti keret Felelős Intézményi szintű, nyitott a település minden :00 Intézményvezetőhelyettes óra lakosa számára. Tanévnyitó ünnepély Egészségnevelési projektnap Intézményi szintű, nyitott a szülők és a település minden lakosa számára. Holló Beáta Mikulás futás december Intézményi szintű Fábián Miklósné Mikulás délután december Alsó tagozat, DÖK rendezvény Mádi Éva Karácsony Intézményi szintű, nyitott a település minden Nagyné Tóth Mária 15

16 lakosa számára. Karácsonyi játszóház DÖK rendezvény Mádi Éva Farsang DÖK rendezvény Mádi Éva Húsvéti játszóház DÖK rendezvény Mádi Éva Anyák napja hete minden osztály osztályfőnökök TeSzedd! szemétszedési akció a település területén minden osztály osztályfőnökök Tanulmányi kirándulások minden osztály osztályfőnökök Intézményi szintű, nyitott a település minden Tanévzáró ünnepély (szombat) 9:00 Ballagás óra lakosa számára. Megemlékezés az iskola névadójáról Endre Király Emléknap 5 évente, legközelebbi időpont Intézményvezetőhelyettes, osztályos osztályfőnök 5. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontja 5.1 Szülői értekezletek Tanévindító szülői értekezlet: szeptember (1. o (SZ), 2-8. o (K-SZ-CS) Pályaválasztási szülői értekezlet: november Félévi szülői értekezlet: január (szerda-csütörtök) Tanév végi szülői értekezlet: május első hete 5.2 Közös fogadóórák ( ) december 1. (hétfő) március 2. (hétfő) Egyéni fogadóórák: Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Balogné Csík Terézia 14:00-15:00 Bács Vilmos Tiborné 10:00-10:45 Fábián Miklósné 10:00-10:50 Fazekas Pálné 10:55-11:40 Holló Beáta 10:55-11:40 Járomi István 14:45-15:45 Járominé Szabó A. 10:55-11:40 Kalmárné Kóródi Zs. 9:45-10:45 Kamocsár Lászlóné 13:00-14:00 László-Erdős Anita 10:55-11:40 Mádi Éva 9:00-10:00 Martossy Nóra 12:45-13:30 Nagy Edina 13:45-14:45 Nagyné Tóth Mária 13:30-14:30 Vass Mónika 12:45-13:45 16

17 5.3 Nevelőtestületi értekezletek Értekezlet dátuma Az értekezlet célja, főbb napirend augusztus Alakuló értekezlet: a következő tanév előkészítése, elkezdésével 21. kapcsolatos feladatok, tájékoztatás augusztus Tanévnyitó értekezlet szeptember Munkaértekezlet Egészségnevelési projektnap szeptember Munkaértekezlet 11. Éves munkaterv elfogadása október nevelési értekezlet (Magiszter rendszer Őszi használata, digitális napló - továbbképzés) január 1. hete január január febr március április május 4. Felelős Intézményvezető Intézményvezető Holló Beáta projektfelelős Intézményvezető Intézményvezetőh., Matematika mk. vezető Magántanuló osztályozó vizsgái Intézményv. h. Osztályfőnök, Bács Vilmosné Félévi osztályozó értekezlet Félévi értékelő értekezlet - pedagógiai munka elemzése, értékelése, - a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata Munkaértekezlet Időszerű feladatok Munkaértekezlet Időszerű feladatok Intézményvezető Intézményvezető Intézményv. h. Intézményvezető Intézményv. h. Intézményvezető Intézményv. h. 2. nevelési értekezlet Intézményvezető Intézményv. h. Munkaértekezlet Intézményvezető Időszerű feladatok Intézményv. h. Magántanuló osztályozó vizsgái Intézményv. h. Osztályfőnök június 1. hete június 8-9. Év végi osztályozó értekezlet Intézményvezető június 26. Tanévzáró értekezlet Intézményvezető Minden hét hétfő az intézményi, munkaközösségi, és más csoportmegbeszélések időpontja. Két fő más közoktatási intézményből jövő tanuló az eredményes egyéni felzárkóztatás után osztályozó vizsgát köteles tenni. 17

18 6. Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap tervezett időpontjai március 11. (szerda) Alsó tagozat 1-2. óra, felső tagozat 3-4. óra március 25. (szerda) Leendő első osztályosok szüleinek nyílt nap, 1. és 4. osztályban. 7. Országos mérések 1. Difer mérés 1. évfolyamon A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák október 10-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók október 22-ig az Oktatási Hivatal által meghatározott módon jelentik az Oktatási Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. A meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal december 5-ig kell elvégezniük. Időpontja: december 5-ig Helyileg október 15-ig Értékelés elvégzése: november 15-ig 2. Kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon szövegértésből és matematikából valamennyi tanulóra kiterjedően. Időpontja: május 27. (szerda) A méréshez szükséges adatokat az intézmény az Oktatási Hivatal részére november 21-ig küldi meg. Elemeznie kell az intézmény pedagógiai munkáját, különös tekintettel az azonos iskolatípusok országos átlagadataival való összehasonlításra, az iskola családi háttérindexéhez mért iskolai pedagógiai teljesítményekre, az iskola pedagógiai fejlesztő munkájának hatására, és a mérési eredmények időbeni változásaira. Ennek keretében az iskola igazgatójának azonosítania szükséges az intézményi pedagógiai munka erősségeit, gyengeségeit és intézményi intézkedési tervben kell meghatároznia az intézményi pedagógiai munka eredményességének fejlesztése érdekében szükséges intézkedéseket. Az elemzést is tartalmazó intézményi intézkedési tervet az igazgató június 10-éig készíti el, majd a nevelőtestület véleményének figyelembevételével június 30-ig véglegesíti és megküldi a fenntartójának. A fenntartó rendszeresen ellenőrzi az intézményi intézkedési tervben foglaltak teljesítését. 3. Írásbeli idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében. Időpontja: június 11. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A tanulók által megoldott feladatok értékelését az iskola pedagógusai egységes javítókulcs felhasználásával végzik el. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények az Oktatási Hivatal részére november 21-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait június 30-ig küldik meg, az Oktatási Hivatal által meghatározott módon. 18

19 4. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése 5-8.évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. Időpontja: január 5. és május 27. között 8. Tanulmányi és egyéb versenyek 1.Humán-művészeti munkaközösség Helyi versenyek: - Szépolvasó verseny - Mesemondó verseny - Versíró verseny - Versmondó verseny - Szépkiejtési verseny - Szépíró verseny - Humán reál csapatverseny Regionális és országos versenyek: - Arany János Anyanyelvi Országos Verseny - NyelvÉsz Országos Anyanyelvi Verseny - Tudásbajnokság Országos Levelezőverseny - London Bridge Angol Tesztverseny - Titok Angol Nyelvi Levelezős Verseny - Szent István Tanulmányi Verseny, Tiszajenő - Bolyai Anyanyelvi Országos Csapatverseny 2. Matematika-természettudományi munkaközösség - Bolyai csapatverseny - Mozaik levelezőverseny - Szent István tanulmányi verseny - Bendegúz levelező verseny - Teki-toto levelező verseny - Orchidea-Pangea országos verseny/ iskolai csapatverseny - Új, helyi szervezésű versenyt: GPS-szel támogatott akadályverseny - Kenguru nemzetközi matematika verseny 3.Testnevelés szakmai közösség - 7. szolnoki repülőrajt futóverseny - Mezei cross (városi, megyei) - Szolnok Városi Sportiskola atlétikai szakosztálya által rendezett gyermek, ill. serdülő atlétika versenyek (Mikulás kupa, Farsangi kupa) - Atlétika diákolimpiai döntők (városi, megyei, országos szinten) - Atlétika Albertirsa (Az atlétika világnapja által megrendezésre kerülő országos, gyermek, serdülő verseny) - Atlétika Debrecen nemzetközi gyermekverseny - Mezei futás - Jászkarajenő- Labdarúgás Tiszajenő 19

20 ZÁRADÉK 1. A 2014/2015. évi iskolai munkatervet a szülői munkaközösség szeptember 08-i ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta.. SZMK elnök 2. A 2014/2015. évi iskolai munkaterv tanulókat érintő részeit a diákönkormányzat szeptember 09-i ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta.... DÖK segítő pedagógus. DÖK titkár 3. A 2014/2015. évi iskolai munkatervet az Intézményi Tanácsa szeptember 10-i ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta... intézményi tanács elnöke SZMK elnök 4. A 2014/2015. évi iskolai munkatervet a fenntartó szeptemberben véleményezte.. fenntartó 5. A 2014/2015. évi iskolai munkatervet a nevelőtestület szeptember 11-i ülésén elfogadta. Jóváhagyta:... intézményvezető 20

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Munkaterve 2013-2014-es tanév A nevelőtestület javaslatai alapján összeállította: Bő, 2013. 09. 12. Hajós Attila igazgató - 1 - Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...4 1.1 A munkatervhez

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

ÉRDI TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE. a 2014/15. tanévre

ÉRDI TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE. a 2014/15. tanévre ÉRDI TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (2030 Érd, Törökbálinti út 1.) MUNKATERVE a 2014/15. tanévre Készítette: Patkóné Séra Ilona igazgató A 2014/15. TANÉV munkaterv készítésekor figyelembevételre kerültek:

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola a 2013/14-es tanév munkaterve 0 Tartalom Tanév rendje, szorgalmi idő, tanítási szünet, tanításnélküli munkanapok... 3 Tanítás

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 / 2014 - es tanévre Szeged, 2013. szeptember 19. Személyi feltételek: A 2013/2014. tanév Helyzetelemzés A tanulócsoportok száma 15, az

Részletesebben

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015.

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. Tartalom 1. Helyzetelemzés... 4 A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok... 4 Tartalmi szabályozók... 4 Kerettantervek:...

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

MUNKATERV. Tartalomjegyzék:

MUNKATERV. Tartalomjegyzék: Előszó A munkánkat meghatározó jogszabályok Tartalomjegyzék: 1. Tárgyi feltételek biztosítása a 2014-2015-ös tanévre 2. Személyi feltételek 2.1.Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok. 2.2. Dolgozói létszámadatok.

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe:

A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

MUNKATERV. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola. Füzesabony. 2014/2015-ös tanév. Összeállította: Nagy István Igazgató

MUNKATERV. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola. Füzesabony. 2014/2015-ös tanév. Összeállította: Nagy István Igazgató Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony MUNKATERV 2014/2015-ös tanév Összeállította: Nagy István Igazgató Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2014. szeptember 8-án. Bevezetés A nyári

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014.

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014. HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 MUNKATERV 2013/2014. Tartalom 1. A munkaterv elkészítéséhez felhasznált dokumentumok... 3 2. Helyzetelemzés...

Részletesebben

REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015 Tartalom 1.1 Nyári események... 2 1.2 A nevelés-oktatás tárgyi

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013.

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013. Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2012 13. tanév Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013. Készítette: Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2012

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben