Orfeum az operettben. A pesti zenés színházi szórakoztatás helyszíneinek fikcionalizálása* Heltai Gyöngyi. Orfeum az operettben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Orfeum az operettben. A pesti zenés színházi szórakoztatás helyszíneinek fikcionalizálása* Heltai Gyöngyi. Orfeum az operettben"

Átírás

1 Orfeum az operettben Orfeum az operettben A pesti zenés színházi szórakoztatás helyszíneinek fikcionalizálása* Heltai Gyöngyi Színház mint a fővároshoz méltó emlékmű a párizsi példa Nekem az élet a színház, Én csak itt vagyok én, Nekem kívüle nincs más A nagy föld kerekén, Ha kigyúl a rivalda, Szívem dobban a dalra, Ez a festett mennyország Mind enyém. 1 Korábbi dolgozataimban azt vizsgáltam, hogy a magyar nyelvű, professzionális zenés színházi szórakoztatás első helyszíneinek a budai, majd a pesti Népszínház megalapításához és működtetéséhez kapcsolódó diskurzusok a nemzetépítésre, nemzeti függetlenségre utaló, mondhatni kötelező * A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg (a támogatás száma TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR ). 1 Kellér Lajtai 1958:

2 H E L T A I G Y Ö N G Y I szólamok mellett milyen sok, az európai város- és színházépítési modellhez való felzárkózási szándékra utaló elemet is tartalmaztak. 2 A városegyesítés és városrendezés következtében alakuló pesti kulturális tér formálódásával, illetve az annak tulajdonított nemzeti szimbolika értelmezésével kapcsolatban mindenképpen figyelembe veendő az a kulturális transzfer, mely a városi színházi tér tudatos alakításával kapcsolatos kérdésekben ment végbe Pest- Buda, majd Budapest és Párizs között Molnár György, a budai Népszínház, illetve Rákosi Jenő, a pesti Népszínház első igazgatója tevékenysége révén. Olyan, az alakuló magyar nyelvű önfenntartó teátrumok fokozatos profeszszionalizálódásával és specializálódásával összefüggő alapkérdések bukkantak fel írásaikban, mint az elit- és a szórakoztató színházak térbeli elkülönülésének problémája, s ezzel kapcsolatosan az egyes telkeknek tulajdonítható szimbolikus, kulturális és politikai jelentőség. Efféle szempontok felvetődése nálunk újdonság volt, miközben a mind Molnárnak, mind Rákosinak például szolgáló Párizsban már a korábbi status quo felülvizsgálatánál tartottak től épp, a városfejlődés korábbi szakaszaiban létrejött, meghatározott társadalmi rétegekből regrutálódó közönséget vonzó színházi negyedek új nemzet- és városkoncepció szerinti radikális átalakítása volt soron. Catherine Naugrette-Christophe könyvében épp annak az 1863-as párizsi utazása során Molnár György által is konstatált masszív átstrukturálásnak a nézőkre és színházi szakmára ható következményeit vizsgálja, mely a Haussmann báró által koordinált városrendezés egyik elemeként módosította a színházi szórakozatás helyszíneit és gyakorlatát között kilenc színházat bontottak le a francia fővárosban, köztük hetet a populáris szórakoztatás korábbi hagyományos helyszínén (boulevard du Temple). Eközben több új színház építése kezdődött a nemzeti dicsőség urbanisztikai reprezentációját célzó városrendezés által kijelölt, korábban kulturális funkciókkal nem bíró helyszíneken. Az új, honi és külföldi látogatókat lenyűgözni hivatott hatalmas épületekben megváltozott a korábbi populáris szórakoztatást nyújtó, alacsony presztízsű jellemzően nem drámákat, hanem pantomim, artista produkciókat játszó színházak identitása, státusa és közönsége. Átalakult az a mód, ahogy a közönség az új reprezentatív épületekben megélte a színházat. Ugyanakkor egyes, elsősorban szegény nézők, miután környékükön lebontották az olcsó belépődíjjal működő teátrumot, nem jártak többé színházba. Naugrette-Christophe szerint a boulevard du Temple színházainak megrostálása (egyes teátrumok új, reprezentatív épületbe költözhettek, Heltai 2009, Naugrette-Christophe 1998.

3 Orfeum az operettben mások megszűntek) lehetőséget adott a populáris teátrumi szféra újraszabályozására és kontrolljára. Utóbbira azzal, hogy városépítési okokra hivatkozva eltűntethették a tabutörő szórakoztatás bizonyos helyszíneit. Miközben a reprezentatív új épületektől Haussmann visszaemlékezésének tanúsága szerint nemcsak a belváros egyes tereinek élettel való megtöltését kívánták, hanem Franciaország fővárosához méltó emlékműveket 4 kívántak teremteni általuk. A modern építészet és az új városkép szimbólumaként is funkcionáló, az adminisztratív központ közelében felépült nagy párizsi népszínházak (Théâtre du Châtelet, Théâtre de la Ville) ugyanakkor új működési módot, és stílusváltást is jelentettek a társulatok számára, hisz hatalmas színpadaikhoz elsősorban a vizualitásra épülő műfajok (látványosság) illettek. A fáziskéséssel fejlődő magyar fővárosban a 19. század második felében nem a kulturális, s benne a színházi térkép átrendezéséről, hanem felrajzolásáról volt még csak szó. Ez az 1870-es évektől zajló építési övezetekre bontás, s az új utcahálózat megteremtésének egyik elemeként ment végbe. Ettől az időszaktól kezdve azonban nagyon felgyorsult a magyar nyelvű színházak építése ben a Népszínház, 1884-ben az Opera, 1896-ban a Vígszínház, 1897-ben Magyar Színház, 1903-ban a Király Színház, 1911-ben a Népopera, 1922-ben a Fővárosi Operettszínház jelölt ki új teátrumi funkciókat szolgáltató pontokat a pesti kulturális térképen. Pár évtized alatt elhódítva a teret és a közönséget a német nyelvű szórakoztatás intézményeitől. E felgyorsult színház-alapítási folyamat jellemzője volt az a dolgozatban vizsgált jelenség, hogy a szórakoztató színházak gyakran egykori orfeumok épületeiben (Fővárosi Operettszínház), vagy azok telkén (Király Színház) kaptak helyet. A városfejlesztési cél valószínűleg a jól megközelíthető, a városlakók számára már a szórakoztatáshoz kapcsolódó városi helyszínek az orfeumoknál nagyobb presztízzsel bíró színházaknak való átengedése volt. Műfajtörténeti szempontból ugyanezen jelenség révén a német nyelvű, vegyes műsorú orfeum programot magyar nyelvű és nemzeti szellemet terjesztőnek is szánt műfajok, vizsgált példáinkban az operett váltotta fel. 5 4 Naugrette-Christophe 1998: Bár a 19. század második felében az operettet az eredeti, magyar nyelvű népszínművel szemben kevésbé tartották hatékony asszimilációs és nyelvterjesztő eszköznek, mégis a 20. század elejére, a népszínmű repertoárból való kikopásával az operett örökölte az épp aktuális társadalmi célok képviseletét. 171

4 H E L T A I G Y Ö N G Y I A pesti operett emlékezeti helyeinek konstruálása 172 A következőkben egy olyan elterjedt és sikeres librettista receptet vizsgálok, mely e kulturális földrajzi gyökerű, orfeumból operett jelenséget teszi darabja tárgyává. A pesti kozmopolita színházi iparban a 20. század elejétől megfigyelhető a városhoz kötődő nosztalgia-tár elemeinek kimunkálási szándéka, s ennek részeként a városrészekhez, színházépületekhez, a legendás színészegyéniségekhez kapcsolódó intertextusok vándorútja. Ezúttal csak a szórakoztatást szolgáló épületekhez, valamint a millenniumi ünnepségek mulató-negyedéhez (Ős-Budavár) tematikusan kapcsolódó operettlibrettók értelmezését végzem el. Példáim az 1925 és 1958 közötti időszakot ölelik fel. Abból a feltételezésből indulok ki, hogy a tömegkultúra mezőben a városhoz, városrészhez, épülethez fűződő lokális képzetek kialakításának, közvetítésének, s ez által az identitásképzésnek is fontos eszköze volt a korban meghatározó médium, a szórakoztató színház. Az operett, mint előadásforma művelődéstörténeti szempontú vizsgálatát indokolja, hogy e műfajt ma is hungarikumként határozzák meg, legendás előadásai, személyiségei a kulturális emlékezet részei, a Fővárosi (ma már Budapesti) Operettszínház külföldi vendégszereplései társadalmi rendszerektől függetlenül kultúrdiplomáciai sikerként értelmeződnek. Konkrétan azt vizsgálom, hogy az operett-export révén a kozmopolita színházi mezőben is jelentős tényezővé váló pesti színházi iparban milyen eljárásokkal teremtették meg a szórakoztató negyed és a színházépületek mítoszát. Arra is kitérek, hogy e szüzsé-típus miként volt képes követni és sugallni a mindenkori társadalmi kontextus változó elvárásait. Feltételezem azt is, hogy e nosztalgiára épülő, rendkívül népszerű produkciók hatékonyan működtek a színházi szakma, a politikai hatalom és a közösség/közönség társadalmi rendszereken átívelő dialógusában. Hisz látszólag a színházépülethez, illetve a zenés szórakoztatás múltjához kapcsolódó, ugyanakkor áttételesen a nagyvárosi közösségi identitáshoz, a saját populáris kultúrához való viszonyról szóló üzeneteket közvetítettek, melyeket a nézők a produkciók látogatása révén fogadtak el vagy megbuktatása révén utasítottak el. Milyen társadalomtörténeti okokból eredhetett a pesti szórakoztatás nem túl hosszú múltra visszatekintő tereinek tematizálási gyakorlata az operettekben? A Monarchia korszakában még kétközpontú (Bécs, Budapest) operett előadásformának kétségtelenül új identitást kellett találni a vesztes első világháború, a Monarchia felbomlása, a kommün és a trianoni döntés után. Az új hangnemnek és tematikának részben különböznie kellett a békebeli Monarchia polgár és kispolgár számára kidolgozott tónusától.

5 Orfeum az operettben A Pest központú színházi kisiparban kikevert egyik sikeresnek bizonyuló recept volt a nosztalgikusan szemlélt pesti szórakoztató múlt intézményeinek és figuráinak darabról darabra vándorlása. Ez a vidéki nézők számára is lehetővé tette, hogy osztozhassanak a nemzeti büszkeségként szinte egyedül megmaradt virtuális világváros iránti rajongásban, annak kultúrájával, mentalitásával való azonosulásban, a pesti jasszra épülő, ismerős patronokra járó szóviccek beavatott élvezetében. A szórakoztatás terei tehát szimbolizálódtak, s jelentésteliségük csak nőtt azáltal, hogy az előadás gyakran ugyanabban az épületben zajlott, melyben a darabban megidézett szórakoztatóipari intézmény elsősorban orfeum működött. S mivel a pesti magánszínházi szórakoztatóipar fejlődése a 19. század végétől az európai centrumokhoz képest felgyorsítottan ment végbe, e váltásra még a nézők is emlékezhettek. Működőképesnek bizonyult az az asszociációs lánc is, mely a színpadra varázsolt orfeummal együtt felélesztette az orfeumok aranykorát, a régi szép idők Pest-Budáját. Ez az eljárás működési elvében hasonlatos volt a nagyvárosi tömegszórakoztatás alsó rétegeiben kabarékban, mulatókban közkedvelt paródiáéhoz. Az is előszeretettel épített a városi lakosság bulvárlapokból merített közhely-tudására, e belterjes, közös hivatkozási alapot teremtő információs bázisra, s az ahhoz kapcsolódó hangulati tartalmakra, érzelmekre. Az orfeumi-teátrumi emlékezeti helyek konstruálásában persze a korabeli média elsősorban a nagy példányszámú, népszerű Színházi Élet cikkei is segítettek. E színház a színházban szerkesztési mód ősi, s a nagyvárosi szórakoztatás helyszíneinek (a párizsi boulevard du Temple, a New York-i Broadway) fikcionalizálása is máig jellemző, például a francia filmekben vagy az amerikai musicalekben. Témám társadalomtörténeti szemszögből tér és identitás összekapcsolódásának problémáját is felveti. Arra a Csáky Móritz által is konstatált folyamatra utalok, hogy a kozmopolita nagyvárosokban a különböző társadalmi rétegekből jött, különböző vallású, etnikumú lakossága számára a 19. század végén, 20. század elején a szórakoztató színház hatékony és a befogadók által elfogadott eszköz volt a közös identitás teremtésére. 6 6 A szórakoztató színház célja kétségkívül identitások megteremtése volt, méghozzá a megszokott és ugyanakkor könnyen érthető módon, tehát úgy, hogy a saját, szubjektív létállapotot avagy azt, amiről az ember úgy vélte, ő maga vagy ami ő maga akart lenni, az idegen mintákkal való szembesítés révén, s megkülönböztető ismertetőjegyek kiemelésével erősítették meg vagy rombolták le. Lásd: Csáky 1999:

6 H E L T A I G Y Ö N G Y I Ősbudavára az utópia tere Első, mondhatni műfajváltozat-megalapozó példánk a Régi jó Budapest, melyet a Király Színházban mutattak be 1925-ben. A korábban a német nyelvű szórakoztatás tereként funkcionáló Király utcán megnyitott színház épületében is orfeum működött egykor. Szilágyi László váratlanul nagy sikerű darabja azonban nem erre a tér párhuzamra épített, hanem az 1896-as millenniumi kiállítással egy időben létező városligeti, zenei és színházi produkciókat is felvonultató mulató negyedet, Ősbudavárt támasztotta fel a színpadon. A koncepciójában külföldi példákat Alt-Wien, Velence Bécsben 7 követő, egyszerre nemzetépítő és jövedelemtermelő szándékú, anakronizmusokban bővelkedő törökkor-imitáció jelentette Pesten a zenés szórakoztató tömegkultúra első, országos hatású helyszínét. Ősbudavára Klösz György fotóin is fennmaradt, a 16. századbeli Budába visszarepítő papírmasé világa, a millenniumi kiállítás vizuális retorikájához kapcsolódó magyarság és egzotikum képe markáns emlékképeket hagyott a publikumban. Eme ideiglenes, de művészi reprezentációk sorában megőrződött történelmi élményparkban játszódó Régi jó Budapestnek már a szerzői utasítása is jelzi a megcélzott nosztalgikus hangnemet: Történik a millenáris kiállítás idején, 1896-ban. Az I. és III. felvonás Müller Pepi budai cukrászdájában. a II. felvonás Ősbudavárában. A narrátor szövege sem hagy kétséget afelől, hogy a darab Ősbudavára korának az 1925-ös borús jelenhez képest milyen értéket tulajdonít: (A nyitány egy erős jazz band zenével kezdődik.) Tóni: Pardon. Karmester Úr! Álljon csak meg egy szóra. Kérem itt egy borzasztó tévedés van. A színlap azt jelenti, hogy itt a régi jó Budapestről lesz szó! Már pedig amit most itt a zenekar muzsikált, minden, csak nem a régi jó Budapest. Ez a mai Budapest. Már pedig a közönség nem azért váltotta meg a jegyet, hogy a mostani Budapestet hallgassa, - azt úgy is ismeri. 8 Melyek a pesti színházi ipar által ajánlott idealizált városi múltkép elemei? Szemben a jelen nagyvárosi elidegenedésével, a híres emberek akkor még a köznép között jártak: Vö. Molnár Gál 2001: Szilágyi Radó 1925: 115.

7 Orfeum az operettben Ez volt a szép idő, amikor Budapest utcáin csak úgy hemzsegtek a szép asszonyok s az ország nagyjai: Bánffy Dezső, Szilágyi Dezső. Wekerle Sándor. 9 A millenniumi kiállítás, s Ősbudavára valamiféle fesztiválhangulatot terjesztett ki a város egészére, melyben egy boldog, irigyelt és összetartó nemzet ünnepelte önmagát bölcs öreg királya vezetésével: A világ minden tájáról megcsodálták a magyar tudást, tehetséget és a mi szép magyar kultúránkat. Az utcán csupa boldog emberek jártak. Kalaplevéve, zsebkendőt lengetve álltak sorfalat az öreg királynak, amikor a Vérmezőről a szemkápráztató díszszemle után felhajtatott a Várba. 10 Ősbuda terei 11 explicit jelölt intertextusokként jelennek meg a színpadon, vonzó, problémátlan interkulturális helyszínekként, ahol a nyelvi és kulturális különbség nem probléma, ahol az egzotikum vonzó. Ősbuda az utópia-tere, a jó élet, a konfliktus nélküli harmónia világa: Butter: (a vitatkozóknak H. Gy.) Halljátok, még itt sem hagyjátok abba a veszekedést! Silencium! Ősbudában vagyunk, vagy nem? Prandler: Az igaz. Ősbudában vagyunk. Keblemre Bonifác! Itt nem veszekszünk. Butter: De nem ám! Gyerekek, micsoda élet! Lássátok, így érzem jól magamat. Este én nyitok be elsőnek a parkba! Reggel én vagyok az utolsó vendég, aki elmegy. 12 Ősbudán a kétszeresen is fiktív múlt-városban szabadabb viselkedési szabályok érvényesek, mint a nosztalgiával visszavágyott, millenniumát ünneplő fővárosban: Pepi: A vendégekkel tessék nyájasan viselkedni. Lottika, maga ne sikítson, ha netalántán éjfélkor megcsípik az állát. Stefi kisasszony maga ne húzza el a kezét folyton az uraktól. [ ] 9 Szilágyi Radó 1925: Szilágyi Radó 1925: Szerzői utasítás: Ősbudavárának egy nagy tere. Az úgynevezett Mecset tér. Baloldalt Müller Pepi pezsgős pavilonja. 12 Szilágyi Radó 1925:

8 H E L T A I G Y Ö N G Y I Pepi: Igen, a cukrászdában. Hát ott legyen is szolid, fiam. De itt nem vagyunk Budán, itt Ősbudában vagyunk, itt nekem ne merjen szolid lenni, mert letöröm a derekát. 13 Ősbuda ráadásul demokratikus is, itt a nyilvános helyek városi térben érvényes, osztályhatárok általi megkülönböztetése is érvényét veszti, sőt maga e konvenció is ironikus fényben tűnik fel, mikor a darabbeli grófné boldogan vegyül a köznéppel: Charlott grófné: Jozefa, nekem elég volt, egy lépést se teszek tovább, ide bemegyünk! Jozefa (egy sovány komika, a grófnő társalkodónője): De kegyelmes grófnő... shocking hisz ez egy pezsgős Pavillon! Charlott: Én nem bánom, ha snapszbutik is, a torkom kiszáradt! Jozefa: De kegyelmes grófné pezsgőfröccsöt! Még valami orfeumi táncosnőknek néznek itt bennünket. Ha ezt a Königstein grófék látnák. 14 A Régi jó Budapestben Ősbudavára a nézők és játszók közös nosztalgiatárgyaként jelenik meg. A darab azt sugallja, hogy e szórakoztató negyed integráns része volt Nagy Magyarország sikeres millenniumi ünnepének. Erős tehát a saját kulturális mezőt rehabilitálni törekvő diskurzus, amenynyiben Ősbuda, a lenézett tömegszórakoztatás intézménye nem nemzetietlen, annak ellenére, hogy az általa kínált kulturális produktumok vállaltan kozmopoliták. A darabban a jellemzően német nyelvű produkciókat, nemzetközi artista és táncos számokat kínáló pesti orfeumok is az immár megmagyarosodott főváros büszkén vállalt közös örökségeként jelennek meg. A dalszövegben említett Somossy ( József ) az előadásnak helyet adó Király Színház helyén lévő orfeum, s több másik pesti mulató alapítója. Pepi: Bravó, uraim! Imádom a varietét. Ma éjjel végigjárhatnánk az összes pesti Nachlokálokat! Tóni: Bumlizzuk végig őket! Pepi: Imádom szörnyű mód A sok kis mulatót. Butter: A Carola Cecília az ideálom vót Szilágyi Radó 1925: Szilágyi Radó 1925: 139.

9 Orfeum az operettben Tóni: Tóni: Megesz a fene már, ha Somossinál, A színpadon a sláger hangja száll Most gyerünk tovább hívek Jön a Herzmann orficsek, Itt a műsor pompás ám. Itten lép fel a Nonett, Kinek tehetsége nett. Ő oszt tud, kivált előadás után! 15 Ez a pesti szórakoztatás ős tereit idealizáló, a millenniumi időszak dicsőségét játékos-ironikus tükörben láttató darab 1925-ben kivezette a Király Színházat csőddel fenyegető pénzügyi válságából és műfaji ízlésdilemmájából. A válság oka elsősorban az volt, hogy a konkurens zenés szórakoztató színházak egymás elől szívták el a közönséget, s a drága produkciók költségei nem térültek meg. A versenyző teátrumok ebben az időben kezdtek kísérletezni az angol, amerikai táncos revüvel, s a Rákosi Jenő által alig pár évtizede nemzetépítő buzgalomból létrehozott magyar operett folytathatósága szinte kérdésként merült fel. E dilemmára utal, hogy a Városi Színház 1925-ben az operett történetét feldolgozó matinét állított színpadra. 16 A nosztalgikus-ismeretterjesztő vállalkozás azt igyekezett bizonyítani, hogy a régi operett melódiák immár a kollektív emlékezet részei. 17 A Régi jó Budapesttel a pesti operett-ipar, mint saját emlékezeti helyeinek teremtője és őrzője is megjelenik. Üzletileg is sikeresnek bizonyuló törekvéséhez a színházi sajtó is csatlakozik. A Színházi Élet Beszélgetés Raucwerk Fülöppel, a legrégibb bohém és úri fiakkeressel, a régi Barrison lányok házi kocsisával című riportjában a szórakoztató negyedet felidéző hangnem a Régi jó Budapesthez hasonlóan nosztalgikus: Ősbudavára! Az más volt, mint a mai Angolpark! Egészen más! Szebbek voltak a tavaszok, vidámabb volt a kacagás, fájóbb volt a könny! Szilágyi Radó 1925: N. N. 1925a: Nincs ember a ma élő embertömegek között, akinek életében ne rezonálna egy-egy szinte vérré-vált, idegekbe költözött operett melódia, mely emléket és életet jelent, amely beköltözött a szívbe öröklakónak s csak néha, az ihletnek, az emlékek ébredésének és szabadjára eresztett kedvnek piros-virágos ünnepi óráiban kel halk és finom táncra, rövid új életre. A kollektív emlékezet működéséről lásd: Assmann Sipos 1925:

10 H E L T A I G Y Ö N G Y I Mintha e marketingakciót folytatná a Régi jó Ősbudavára. Görbe nap az Angol Parkban című írás, mely szerint a darab sikere újra divatba hozta a városligeti helyszínt is. A cikk akárcsak a darab megfogalmazza az Ősbudavárhoz, mint kétszeresen is fikciós városi múlttérhez kapcsolandó közhely-képeket: És jelenti a régi élet ízét, illatát, romlatlan és rontatlan könnyedségét, egyszerű álmait, fixes vágyait, konjunktúra, dekonjunktúra, infláció szavaknak majdnem teljes ismeretlenségét egyszóval a hamisítatlan nyugalmat, a derült és gyönyörű és biztonságos békét. 19 E képek elsődleges funkciója, hogy későbbi produkciók által előhívhatók legyenek. Orfeum: a színház büszkén vállalt elődje Az 1932-ben bemutatott Régi orfeum esetében, melynek librettóját Faragó Jenő és Békeffi István jegyzi, még szorosabb a kapcsolat az előadás és a pesti színházi tömegszórakoztatás egykori helyszínei között. Ugyanis az 1922-ben megnyílt Fővárosi Operettszínházban bemutatott darab az épületben egykor működő Somossy orfeum műsorát, figuráit állítja színpadra. A helyszín önmagában intertextus tehát, hisz a nézők az egykori orfeum terében vannak, miközben a színpadon az ebben az épületben történtek persze fikcióvá alakított reprezentációja folyik. A librettisták ugyanannak a működési területüket a nemzeti kultúra integráns részeként rehabilitálni igyekvő tömegkultúra mezőnek az iparosai, mint a műfajvariáns alapváltozatát létrehozó Szilágyi László. A történet szereplői az egykori Somossy orfeumban játszó sztárokhoz hasonló neveket viselnek, őket veszik körül olyan zsánerfigurák (főpincér, virágáruslányok főnöke, fiákeres) akik a nézők számára talán szintén beazonosítható személyek voltak. Az utalás nem rejtett, sőt kérkedő: a színpadon megerősítő intertextusként az orfeum épülete jelenik meg díszletként. Szerzői utasítás: a régi orfeum utcai bejárata. Tábla lóg: Minden jegy elkelt. Nagy plakát: A 6 Gordon. Másik plakát: Hansi. A bevezető dalban, Ősbudavár helyett immár az orfeum mutatkozik a boldogság utópikus tereként: N. N. 1925b: 16.

11 Orfeum az operettben Kar: Gyerünk az orfeumba, a műsor oly remek Gyerünk az orfeumba, okvetlen nézze meg. A jegy ma elkelt mind, Tolong a publikum, Nincs hely olyan vidám, mint A pesti orfeum 20 Ugyanakkor Ősbuda jól bejáratott emlékének ápolása is tovább folyik a darabban: Hansi: A jambót, a jambót megnézzük Ősbudán. A jambót, a jambót rögtön Szupé után. 21 E műfajtípusra jellemző a honvágy-toposz gyakori alkalmazása. A darab nemcsak a zenés szórakoztatás terei, hanem a főváros, sőt a szegény, de elhagyhatatlan ország iránt is törekszik szimpátiát kelteni, rendszerint a primadonna szólamában. Mikor hazatér sikeres párizsi vendégjátékáról (az operettek e szokásos szüzsé-eleme, a párizsi vendégjáték, a pesti mulattató szféra nemzetközi elismertségét van hivatva reprezentálni), lehetőségei ellenére nem akar oda visszatérni, mert a magyar főváros bensőséges, otthonos tereit előnyben részesíti a világvárosi csillogással, hírnévvel szemben: Költő: Cili: És és elsején Párizsba mész? Soha! Én itt maradok örökre veled! ezen a szép Budapesten, ennél az édes pesti orfeumnál! 22 Az orfeum tehát szimbolizálja, magába sűríti mindazt, ami a magyar fővárosban vonzó. Ugyanaz a technika ez, mint amit a Régi jó Budapestben folytatnak a színházi ipar szorgos munkásai: a múlt-város nosztalgia-terében a szórakoztató intézmény az utópia-terévé emelkedik. A Színházi Élet a Régi orfeum esetében is segíti a befogadót a darabbeli utalások megfejtésében. Porzsolt Kálmán kritikájában némi iróniával jelzi azt a tényt is, hogy Pesten az orfeumokat éppenséggel az operett színházak szorították ki 20 Faragó Békeffi 1932: Faragó Békeffi 1932: Faragó Békeffi 1932:

12 H E L T A I G Y Ö N G Y I a pesti Broadwayről, 23 a zenés szórakoztatás máig emblematikusnak hirdetett helyszínéről: Csak várni kell? Mindenki megkapja a maga elégtételét. A régi orfeumot kidobta épületéből a Fővárosi Operett Színház, s íme, most visszavitte, mint színdarabot. [ ] Míg élt az öreg orfeum, sokat szidták s mindent elkövettek, hogy színházakat csináljanak belőle, most aztán a színháznak csinált dicsőséget a föltámasztott régi orfeum. 24 Porzsolt írásában az orfeum a megszemélyesített város ifjúkorához tartozott, melynek természeténél fogva vonzó tulajdonságait a szerző szerint jól reprezentálja a darab és az előadás: Az a gondtalan, a fiatal Budapest volt. És milyen naiv volt akkor minden! [ ] Nemcsak látványosság ez a darab, hanem egy darab kultúrtörténet. Meleg, igazi életet ír le, amiben talán több tartalom és kedélyesség volt, mint a maiban. 25 Az előadás kora, a színház e logika szerint már a város elidegenedettebb felnőttkorát jelenti. Ahol nem ritkák a pénzügyi gondok. S a Régi orfeum, a Fővárosi Operettszínház épületének fikcionalizálására építő, nosztalgikus darab e nehéz, nemcsak színházi válsággal teljes jelenben megtérülő vállalkozásnak bizonyul. A rivális Király Színház ekkor már évek óta a létéért küzd os bezárása után a kortársak azt is konstatálják, hogy hiányában néhány év alatt megszűnt környezetében a darabok utalásaival és a Színházi Élet cikkek sorával is épített nagyvárosias közeg, a kozmopolita kulturális tér. Beöthy Baba (Beöthy László, a Magyar, majd a Király Színház egykori igazgatójának lánya) Mi legyen a Király Színházzal? című, immár egy új színházi lapban megjelenő cikkében azon kesereg, hogy a Király Színház bezárása után a város eme, amúgy sem előkelő részének fejlődése megrekedt: A szórakoztató negyedet meghirdető, Pestet a kozmopolita nagyvárosokhoz kapcsolni igyekvő kifejezés ő még pesti Montmartre-t mondott állítólag a Pestet fényes orfeumok sorával felemelni kívánó Somossy Józseftől származik. E new yorki mintát utánzó ambíció az 1980-as évektől fel-felbukkan: Időnként vigalmi negyedet álmodnak ide, a Broadway Egyesület pedig a pesti Broadway terét a Liszt Ferenc térig tágítaná, hagyományos szórakoztató funkcióját pedig a gasztronómiával bővítené. 24 Porzsolt 1932: Porzsolt 1932: 16.

13 Orfeum az operettben Eleinte még csak egy bezárt színház volt abban a városrészben, amelyet az eleven színház fejlesztett, szépített és éltetett maga körül. Aztán lassan szégyenfoltja lett a vidéknek. Ma már nem szégyenfolt. A környék felvette egykor éltető központjának mai képét. Épp olyan ütött-kopott, porladó, egyéniség és jelentőség nélkül való, mint az egykori Király Színház helyén ma álló szellemi- és építőanyag-rom. 26 Az újságíró által megszólaltatott üzlettulajdonosok is visszasírták a környéknek nagyvárosi imázst kölcsönző színházat, mely eszerint üzletmenetüket is fellendítette: De hát könyörgöm, hova lett innen a közönség, aki ezelőtt idejárt! Tessék csak körülnézni, csupa filléres üzlet. Filléres edény, filléres gyümölcs, filléres ruha! Csupa kézzel írt papírcégér, mert az üzletek élettertalma is filléres. Pedig ez volt a legszolidabb, legforgalmasabb negyed. Ide színház kell! 27 E dicshimnuszt olvasva persze nem kell elfeledkezni arról, hogy egy színházi lapban jelent meg, melynek érdekében állt e szféra revitalizálása. Számunkra azonban az a fontos, hogy a Király Színház már a kortársak számára sem csupán kultúra- és nemzeti emlékezet-, hanem városfejlesztő vállalkozásként is értelmeződött. Emlékéhez nemcsak a nemzeti és nemzetközi dicsőséget produkáló legendás produkciók és sztárok tartoztak hozzá, hanem Pest gyors növekedésének és fejlődésének valósága és mítosza is. A Népszínház 1908-as, majd a Király Színház 1936-os bukása ellenére a pesti operettipar nem adta fel könnyen a létért való harcot, melyet saját múltjának a városi, sőt az országos szórakoztatóipari emlékezet terébe emelésével s emeléséért folytatott. Az 1943-ban, a Fényes Szabolcs igazgató által vezetett Fővárosi Operettszínházban bemutatott Egy boldog pesti nyár újra a szórakoztatás helyszíneinek felélesztéséből kreált sakálvonító sikert a háború idején. A librettó nem áll rendelkezésünkre, Szilágyi László posthumus szüzséjét állítólag Orbók Attila fejezte be, a zene Buday Dénes, Eisemann Mihály és Fényes Szabolcs munkája. De a kritikákból kiderül, Ősbudavára újbóli színpadra emelése megint hatott. Mi több, a nézők e produkciók sorában annyira beletanultak már e színpadi szórakoztatóipari földrajzba, hogy immár a millenniumi mulató-negyedhez hívószóként kapcsolódó nevek is elégségesek 26 Beöthy 1941: Beöthy 1941:

14 H E L T A I G Y Ö N G Y I voltak a rendkívüli sikerhez. Hiába konstatálta a történet hevenyészettséget a kortárs kritika: Mindez azonban csak aranyozott ripsz-keret, amelyben a millenniumi Budapest vonul fel összes halhatatlan kuriozitásaival, Podmaniczky kockás gavallérjaival, dundi orfeum-díváival, dalaival s lépésmézként csábító romantikájával 28 Az előadás hatóerejének megmaradt a szórakoztató negyedhez kapcsolódó dupla nosztalgia utópiaváros a nosztalgiavárosban s 1943 politikai és egzisztenciális veszélyhelyzetében e közös városi múlton való közösségi elandalodás lehetősége csábító volt: [ ] kábító volt kikukucskálni a színfalak mögül a nézőtérre, az embertengerre, amely a régi boldog emlékeket idéző millenniumi Pestet a színpadon oly szájtátva és elandalodva figyeli minden este. 29 A fenti példákban láttuk, hogy a szórakoztató színház helyszíneihez kapcsolódó zenés színházi produkciókban 1945 előtt nem kritizálták a darabban tematizált tömegkultúra helyszíneket és gyakorlatokat. Jellemző attitűdjük a nosztalgiához adagolt irónia volt. A megidézett épületek, helyszínek történetének felidézésében a librettók természetesen nem törekedtek történelmi hitelességre. Kettős hatáskeltés s üzleti siker céljuk a főváros iránti pozitív érzelmek keltése, valamint az állandó pénzügyi válságokkal fenyegetett, vállalkozás alapú bulvárszínházi mező identitásának erősítése volt. Küzdelem a belvárosi térért: operettszínház kontra orfeum Bár a Régi orfeumban, mint láttuk, szentimentális hangolásban idézték a nagyvárosi szórakoztatás ifjúkorát, a valós viszony a tömegkultúra mező e két eltérő presztízsű szférája között időnként eléggé feszült volt. Jellemzően mikor üzleti érdekeik ütköztek, például mikor a két intézménytípus a nagyobb presztízst és bevételt biztosító városközponti épületek bérleti jogáért küzdött. Az 1920-as évek elején a pesti szórakoztatóipar centrumában lévő orfeumnak épült épület bérleti jogáért harcolt az orfeumi artisták és a helyet elfoglalni készülő színháziak érdekvédelmi szervezete. Budapest Baróti 1943: Harun al Rasid 1943: 14.

15 Orfeum az operettben székesfőváros tanácsához, illetve Rakovszky Iván belügyminiszterhez intézett kérvényeikből kiderül, miként alkalmazta mindkét fél a Trianon utáni korszak a művészetet, ezen belül a szórakoztatást is a revíziós célok elérésének alárendelő retorikáját, s miként igyekezett műfaját a nemzeti kultúra honi és külföldi reprezentánsaként feltüntetni. A Magyarországi Artista Egyesület [ ] ünnepélyes óvást emel. És igaza tudatában teljes erejéből tiltakozik ama tény ellen, hogy a Fővárosi Orfeum színházzá alakíttassék át. A múltban elvették tőlünk a Rémi mulatót, alig egy esztendeje a Kristály palota és a Télikert változott át színházzá és ezzel megközelíthetetlenné az artisták számára. [ ] Most el akarják venni tőlünk az artistaság Nemzeti színházát, Mekkáját, amire csak kalaplevéve mer gondolni minden igazhitű artista. [ ] A fővárosnak ma tizenhat színháza van, tehát sokkal több, mint azt gazdasági helyzete valamint lakosainak száma megkívánná. Orfeum csak egy van, a Fővárosi Orfeum és most azt is el akarják venni. A Fővárosi Orfeum volt az összekötő kapocs a művelt külföld és szegény hazánk között, és artistáink a magyar állameszme és kulturáltság propagálói, fáklyavivői, hirdetői a magyarság évezredes fennállásából fakadó őserejű kultúrának és meg nem ingatható államiságának azokkal az utódállamokkal szemben, akiket a pirhusi győzelemből eredő koncz elkábított. 30 A Magyar Színpadi Szerzők egyesülete, mely a darabjaik minél gyakoribb színre állításában érdekelt szerzőket képviselte, az újabb operettszínház kultúrafejlesztő szerepét hangsúlyozta kérvényében: A Magyar Színpadi Szerzők Egyesülete aggódva látja, hogy újra meg újra akadályokba ütközik az a ránézve mind erkölcsi, mind gazdasági szempontból nagyjelentőségű terv, hogy a Fővárosi Orfeum néven ismert mulatóból nívós, előkelő és díszes magyar operettszínház lehessen. [ ] Ma, amikor szerencsétlen országunknak alig van más fegyvere, amivel jobb jövőjét kivívhatja, mint kultúrája, nem szabad, nem lehet útját állni annak, hogy új házat, új otthont, új területet nyerjen működésének. Heltai Jenő elnök Budapest, Június BLF IV c. Fővárosi Operettszínház d. A Magyarországi Artista Egyesület kérvénye Budapest Székesfőváros Tanácsához. d. n. 31 BLF IV c. Fővárosi Operettszínház d. A Magyar Színpadi Szerzők Egyesületének kérvénye Rakovszky Iván belügyminiszterhez. 183

16 H E L T A I G Y Ö N G Y I S bár az artistáknak a pesti színházak nagy számát, s a közönség behatárolt voltát illetően igazuk volt, az épület bérleti jogát a máig ott működő Fővárosi Operettszínház kapta meg. A hazug orfeum romantika, mint búvópatak 1949-től épp az eddig elemzett példákat produkáló, két háború közti bulvárhagyomány volt az a negatív példa, mellyel szemben az új korszak új művészetét, a szocialista realista operettet meg kívánták teremteni az államosított színházi struktúrában. Az operettipart burzsoá társadalmi eredete és öncélú játékmódja miatt is kiátkozás fenyegette, darabjai, illetve mesteremberei jórészt ki is szorultak a propaganda tanulságokat hordozó szocialista operett megteremtésére kijelölt Fővárosi Operettszínházból. Azonban a szovjet és népi demokratikus operettek kétes sikerű meghonosítási kísérletei után a pesti szórakoztatás tereire utaló előadástípus 1954-ben, a Csárdáskirályő átpolitizált átiratában folytatódhatott. A klasszikus magyar operett színpadra engedése nem volt független a Nagy Imre korszak kulturális területen is megmutatkozó ideológiai lazításától. Ugyanakkor mind a librettóban, mind az előadásban a szórakoztatás terei megidézésének hangneme jelentősen eltért a korábbitól. A hétéves szünet után csak librettójának teljes átszabását követően újra színpadra engedett Kálmán operett, a több mint 1000 előadást megért Fővárosi Operettszínházi Csárdáskirálynő adaptációt itt most csak az épület örökségére nyíltan utaló díszlete miatt érintem. Az első felvonás köztudottan orfeumban játszódik. Nos, a bulvárörökség megtagadásának imperativusából épp csak ocsúdó világban, a Nagy Imre korszak viszonylagos enyhülését hirdetve és kihasználva a díszlettervező, Fülöp Zoltán a Csárdáskirálynő orfeumaként a Fővárosi Operett színház színpadán felépítette az egykori Somossy mulatót 32. Ezzel demonstratívan folytatódott a Régi orfeum hagyománya. Az óvatos, központilag vezérelt színikritika az alábbi egyetlen kivételtől eltekintve nem észlelte a gesztust s főként óvakodott értelmezni e vizuális utalás jelentését. Az alábbi kritika írója, Farkas Imre, aki korábban maga is a pesti szórakoztatóipar munkása volt, örömmel konstatálta a régi hagyomány újbóli térfoglalási kísérletét: A díszlet Fülöp Zoltán munkája. Az első felvonás orfeum díszlete szinte a régi Somossy mulató hű mása, azé az orfeumé, amely valamikor itt nevetett, világított Kálmán Békeffi Kellér 1991 [1961].

17 Orfeum az operettben a mai színház helyén. [ ] A nézőtéren? Mosolygó arcok, Budapest szereti az operettet. Mintha a sok sikert látott színház a régi derűvel ragyogna föl. 33 A rendkívül összetett jelrendszerű előadásban eme, az épület múltjára reflektáló vizuális idézet afelé mutatott, hogy az előadás részben és kritikával újra felvállalta a helyi szórakoztatóipari hagyományt. S a produkció hisztérikus közönségsikere nemcsak az előadás tagadhatatlan erényeivel, hanem e régi hagyományt nyilvánosan rehabilitáló plusz funkciójával is magyarázható. Érthető e revizionista álláspontot mereven ellenző Rákosi dühe ez előadás falrengető sikere láttán, hisz az a tömegkultúra szovjetizálásának kudarcát is jelezte. Az alábbi visszaemlékezés szerint az épület múltjára való utalást konstatáló Rákosi az idézetet a Fővárosi Operettszínház ellen kívánta fordítani, a finanszírozás megvonásával fenyegetve: Nem kellett törnöm a fejem, hogy hogyan fog a beszélgetés kezdődni, mert Rákosi belépése pillanatától dúltan és haragosan jóformán üvöltözött velem, hogy miért kap az Operett Színház állami dotációt ahelyett, hogy nagy hasznot hozna. Maguk nem tudják, hogy ezen a helyen volt a Somossy mulató, és hogy a mulatóból milyen gazdag lett a tulajdonos! Ebből tanuljanak! mondta nekem, amikor lihegve belevetette magát egy fotelbe. [ ] Az előadás végén Rákosi ugyanolyan feldúlt állapotban volt, mint egész este. Amikor kezet fogott Kendével, nem szólt egy szót sem. Keményen nézett rám, amikor a kezét nyújtotta és figyelmeztetően szólt: Somossy mulató Tanuljanak meg konzumálni. 34 Azt, hogy a részleges visszatérést a pesti szórakoztatóipar sablonjaihoz, tereihez, témáihoz 1956 sokkja után a színházat szponzoráló és irányító hatalom is részben elfogadta, utolsó példánk, az egyenesen a Fővárosi Operettszínház épületét tematizáló operett, a Három tavasz 1958-as színre engedése is bizonyítja. Még inkább a két háború között kidolgozott előadásmodell új típusú felhasználását jelzi, ha konstatáljuk, hogy a Három tavasz librettója lényegében a Régi orfeum átirata, kibővítése. A zeneszerző mindkét operett esetben, az 1935-től külföldön élő Lajtai Lajos. A Három tavasz librettóját a Csárdáskirálynő egyik átigazítója, Kellér Dezső írta. Témánk szempontjából az a lényeg, hogy a darab megint ugyanabban az épületben, ugyanazon a színpadon játszódott, melyről cselekménye szólt. A háború előtt a színházi iparban működő s 1956 után újra a Fővárosi Operettszínház igazgatói székébe ültetett Fényes 33 Farkas 1954: Szirtes 1990:

18 H E L T A I G Y Ö N G Y I Szabolcs zeneszerző talán eme előadástípus eddigi rendkívüli hatásképességét konstatálva a darabot eleve a helyszín ünneplésének szánta. Nyilatkozataiban arra utalt, hogy a Fővárosi Operettszínház épülete hetven éve szolgálja a zenés szórakoztatást. Kellér kanyargós librettójában maga az épület vált tehát az előadás explicit témájává. Az december 19-én, Nagy Imre kivégzése után fél évvel tartott bemutató engedélyezését indokolhatta az átigazított, arisztokrácia-kritikus, de a melódiákat azért elzengető Csárdáskirálynő falrengető sikere. Hasonlót reméltek talán a Honthyt kettős szerepben felléptető Három tavasztól is. De a nézők forradalom utáni pacifikálásának szándéka is cél lehetett. Hosszú szünet után felhangzottak a pesti színpadon Lajtai örökzöld melódiái, melyek egy-egy pesti városrészt emeltek a slágeremlékezetbe. (A Régi mániám, végighajtani a Stefánián. Jöjjön ki Óbudára, egy jó túrós csuszára.) Az orfeumhoz, mint emlékezeti helyhez fűződő jelentések azonban a darabban már nem merülnek ki a nosztalgiában. Az eme operett-variánsban mindig jelenlévő honvágy toposz például különösen erős. A külföldön is sikeres pesti primadonna alábbi dalában nagyon hangsúlyosak a városhoz és az országhoz való ragaszkodást kelteni kívánó elemek, melyek az 1956-os exodus után különös mellékízt kaptak: Külhonban járt a sanzonett, És visszajött, itt vagyok hopp! Az útinaplómat, Beszámolómat, Kérem, hogy hallgassák meg. Máshol is ragyognak csillagok, Rózsák is ontják az illatot, Ámor és mámor, az máshol is van, Csókra is szomjazol álmaidban, Máshol is ezüst a holdsugár, Boldogság máshol is rádtalál. Mért van, hogy mégis a szíved azt súgja, Legszebb a földön a pesti nyár Ma Párizsban egyetlen este Egy bunda, mely perzsa vagy nyest, És ugyanígy London, Mégis azt mondom, Énnekem nem kell, csak Pest Kellér Lajtai 1958: 12.

19 Orfeum az operettben A pesti nosztalgia és honvágy-toposz újratöltése mintha le akarná beszélni a nézőket a külföldre vágyódásról, s az operettszínház épületéhez való ragaszkodást hangsúlyozva a lezárt határú szocialista Magyarországhoz való ragaszkodás érzelmi húrjait kívánná erősíteni. Az épülethez, s ezáltal a városhoz, hazához kötelezően kapcsoló hűség parancsa túl gyakran szerepel a darabban, a szocreálra jellemző eszmei mondanivalóként megfogalmazva: Sanyi: Hansi: Sanyi: Hansi: Hát mondjuk, elszerződni egy másik színházhoz (mosolyogva nemet int) Én innen nem megyek el. Valahogy úgy érzem, hogy én nem is a színházhoz, hanem magához az épülethez szerződtem. [ ] Mi vagyunk a legrégebbi lakói. Nem véletlen, hogy itt maradtunk. Az újak, akik jönnek-mennek, könnyen költözködnek, de nekünk ez már az otthonunk, idekötnek az emlékeink. 36 Egyfajta kulturális kisajátítása ez a bulvár operett mezőben évtizedek alatt kialakult referenciáknak. Ugyanakkor, a szórakoztatóipari hagyomány helyszíneit ironikus nosztalgiával tematizáló két háború közötti operettekkel szemben a Három tavaszban szembeszökő újdonságként erősek az orfeumkritikus momentumok is. Ilyen az üzleti alapú színházban kétségtelenül állandóan jelenlévő pénzügyi problémák hangsúlyozása, vagy a magas kultúra tömegkultúrával szembeni magasabbrendűségének érzékeltetése. A Három tavasz intertextusai tehát nem annyira a műfajformában eddig szokásos megerősítő, inkább változtató integrációk. Mikor például a néző elandalodva meghallgatja a Régi orfeumból ismerős Jöjjön ki Óbudára című slágert, a történetből arról értesül, hogy az orfeumban debütáló szövegíró eredeti versét a megalkuvó orfeumi vezetők átírták. Az így hangzott dacos szociális indulttól telve: Szívemben, mint fullasztó halál, Óbuda szárnyas, kormos füstje száll. 37 Az egykori tömegkultúra mező tagadhatatlan társadalmi konfliktuskerülésének elítélése, magas kultúrával szembeni ab ovo alsóbbrendűségének érzékeltetése valószínűleg az 1956 utáni, modern, korszerű, haladó színjátszást 36 Kellér Lajtai 1958: Kellér Lajtai 1958:

20 H E L T A I G Y Ö N G Y I megcélzó s az operettet generálisan elítélő kultúrpolitika elvárásaihoz való alkalmazkodás volt a librettista részéről. S bár a nézők szerették ezt az előadást is, a korabeli kritikai fogadtatás ideológiai alapon elutasító volt. Az 1957-ben induló új színházi hetilap, a Film, Színház, Muzsika főszerkesztője írta a műfajforma újbóli feltámadásáról a főszerkesztő személye miatt ily módon politikai értékelést és iránymutatást is jelentő kritikát. Ebben a szerző teljes határozottsággal elveti a színházi ipar egyes rehabilitált képviselői, a városi nosztalgia múltjának toposzaihoz ragaszkodó közönség és a szocialista színházirányítás közötti, eme előadásban megtestesülő kiegyezést. Új szellemre várunk itt is, mint a többi színpadon, s nem a régi kísértetek felvonulására. [ ] A hazug orfeum-romantika, a régi szép idők giccses visszasóvárgása még ilyen szellemesen és vonzó keretben sem elfogadható. [ ] A rendezés meg sem kísérelte, hogy legalább a játékban gúnyos vonásokkal állást foglaljon mindaz ellen, ami a színpadon történik ellenkezőleg, elbódulva a hatás lehetőségeitől, még jobban kidomborította mindazt, ami szellemében és erkölcsi felfogásában idegen a mi világunktól. 38 Az erős elutasítás egyik oka valószínűleg belpolitikai: a kádári hatalom megerősödése. A kritika azt jelezte a közönségnek és a szakmának: taktikai okból nem szükségesek már, tehát nem is kívánatosak a két háború közötti időszak megítélésében kompromisszumot kínáló, a városi szórakoztatás emléktárát felelevenítő darabok. A szocialista korszak későbbi, kevésbé közvetlenül átpolitizált időszakaiban a zenés színházi szórakoztatás tereinek önreflexív megidézése folytatódott más teátrumokban és más műfajokban. Ugyanakkor a Kazimir Károly által a Thália Színházban április 22-én először színre vitt Bal négyes páholy, a Nemzeti Színházban február 10-én bemutatott, majd a Katona József Színházban sokáig játszott Budapest-Orfeum, a Rátonyi Róbert által írt Miss Arizona, melynek bemutatója a Thália stúdióban volt december 2-án, s az november 20-án a Thália Színházban bemutatott Volt egyszer egy Városliget már lényegesen kisebb társadalmi hatású produkciók voltak. Hiszen az operett, az 1960-as évek végén bekövetkező zenei stílusváltással elvesztette domináns szórakoztató színházi műfaj státusát. S ezzel a színházépületeire, sztárjaira, dallamaira reflektáló toposzok is vesztettek kulturális hatásképességükből Lenkei 1958: 22.

Operett-diplomácia. A Csárdáskirálynő a Szovjetunióban 1955 1956 fordulóján

Operett-diplomácia. A Csárdáskirálynő a Szovjetunióban 1955 1956 fordulóján Operett-diplomácia Tanulmány HELTAI GYÖNGYI Operett-diplomácia A Csárdáskirálynő a Szovjetunióban 1955 1956 fordulóján Az operett, a huszadik század egyik leghatékonyabb magyar tömegkultúra műfaja populáris

Részletesebben

Kulturális szigetek, pluralizmus, kreolizáció?

Kulturális szigetek, pluralizmus, kreolizáció? Világosság 2005/7 8. Kulturális antropológia Heltai Gyöngyi Kulturális szigetek, pluralizmus, kreolizáció? A szocialista realista operett interkulturális modellje Az elemzés módszertana E tanulmányban

Részletesebben

Konfliktusok atér körül

Konfliktusok atér körül Konfliktusok a tér körül Konfliktusok atér körül Kormányzati területrendezési törekvések és alokális identitás elbeszélései az 1870-es években Magyarországon Cieger András A magyar kormányok az 1870-es

Részletesebben

Pannonhalma újkori territorializációja

Pannonhalma újkori territorializációja Pannonhalma újkori territorializációja Pannonhalma újkori territorializációja * Sonkoly Gábor Ezen tanulmány célja természetesen nem az, hogy bemutassa a Pannonhalmi Főapátság újkori történetét, amit egyrészt

Részletesebben

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER NEGYEDIK ÉVFOLYAM -1993.3.

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER NEGYEDIK ÉVFOLYAM -1993.3. AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER NEGYEDIK ÉVFOLYAM -1993.3. BUDAPEST EURÓPA KULTURÁLIS TÉRKÉPÉN MAGYARORSZÁGRÓL - BONNBÓL, PÁRIZSBÓL, AMERIKÁBÓL ORBÁN VIKTOR - NEMZETRŐL,

Részletesebben

AZ AMERIKAI MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS. Doktori tézis. (Kivonat)

AZ AMERIKAI MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS. Doktori tézis. (Kivonat) 1 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI OKTATÁSI, KUTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREŞ MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM AZ AMERIKAI MAGYAR

Részletesebben

MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1

MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1 PÁLINKÁS EDIT MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1 A NÉPOPERA ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE A tanulmány a Népopera megalakulásának társadalmi-kulturális jelentőségét, Budapest színházi életében betöltött kivételes

Részletesebben

Tradíciókban gazdag, zenés népszínház

Tradíciókban gazdag, zenés népszínház Tradíciókban gazdag, zenés népszínház Kerényi Miklós Gábor pályázata a Budapesti Operettszínház főigazgatói posztjára 2013 Melléklet 59 támogatói nyilatkozat és egy DVD a társulat vezető művészeinek szavaival

Részletesebben

A 19. század végi gazdasági elit

A 19. század végi gazdasági elit A 19. század végi gazdasági elit és a nemzet A 19. század végi gazdasági elit és a nemzet * Klement Judit A 19. század a társadalmi, gazdasági átalakulás évszázada volt Magyarországon. Ez volt az a kor,

Részletesebben

köztéri szobrászat kelemen zénó Pauer Gyula Wehner Tibor Neïl Beloufa Prága Blue Times Daniel Baumann Guan Xiao Kis Róka Csaba iii. évfolyam 6.

köztéri szobrászat kelemen zénó Pauer Gyula Wehner Tibor Neïl Beloufa Prága Blue Times Daniel Baumann Guan Xiao Kis Róka Csaba iii. évfolyam 6. 15. Hungarian Edition iii. évfolyam 6. szám 977 2063 232001 15 a világ vezető művészeti magazinja magyar kiadás 2014/06. 695 Ft köztéri szobrászat kelemen zénó Pauer Gyula Wehner Tibor Neïl Beloufa Prága

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY CÍM: A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MARKETINGTEVÉKENYSÉGE Készítette: Baráth

Részletesebben

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. prof. Szelestei Nagy László DSc. Modern irodalomtudományi doktori program Programvezető:

Részletesebben

Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól

Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól Pécs, 2011. július 1. Előszó 2010 mérföldkő volt Pécs város életében. Városunk lehetőséget kapott arra, hogy az Európa Kulturális

Részletesebben

125 Ft. Regionális Közösségi lap. II. ÉvfolYam - 3. szám

125 Ft. Regionális Közösségi lap. II. ÉvfolYam - 3. szám 125 Ft Regionális Közösségi lap II. ÉvfolYam - 3. szám A Civil Közösségek Háza márciusi programja Minden hétfőn 14.30 órakor NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK BARÁTSÁG KÓRUSÁNAK próbája Minden hétfőn 18 órakor ASTRA

Részletesebben

Színház az élet védelmében

Színház az élet védelmében Színház az élet védelmében Csokonai Színház igazgatói pályázat készítette: Ráckevei Anna 1 TARTALOM Személyes bevezetők Észrevenni az élet működését Ráckevei Anna bemutatkozása Valóságra nyíló ablakok

Részletesebben

Szexuális kultúra, színház, cenzúra a 19. századvégi Budapesten Egy értelmiségi tiltakozás és a sajtó

Szexuális kultúra, színház, cenzúra a 19. századvégi Budapesten Egy értelmiségi tiltakozás és a sajtó 63 Balázs Eszter Szexuális kultúra, színház, cenzúra a 19. századvégi Budapesten Egy értelmiségi tiltakozás és a sajtó A tanulmány egy 19. századvégi magyar értelmiségi petíció sajtóvisszhangját vizsgálva

Részletesebben

Magyar Múzeumok A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület folyóirata

Magyar Múzeumok A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület folyóirata Magyar Múzeumok A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület folyóirata Szerkesztőbizottság: Kócziánné Szentpéteri Erzsébet Selmeczi Kovács Attila Szatmári Imre Várkonyi Gábor Wollák Katalin Főszerkesztő:

Részletesebben

IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT Pécsi Országos Színházi Találkozó 2003

IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT Pécsi Országos Színházi Találkozó 2003 IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT Pécsi Országos Színházi Találkozó 2003 JORDÁN TAMÁS: Zúzzuk porrá" (Forgách András beszélgetése) 569 CSÁKI JU D IT: Amire emlékszem (Budapesti évadtérkép helyett) 574 SZŰCS

Részletesebben

2010.4 MAGYARORSZÁG FELBOMLÁSA ÉS A TRIANONI BÉKESZERZÔDÉS A MAGYAR ÉS A SZLOVÁK KOLLEKTÍV EMLÉKEZETBEN 1918 2010. I. RÉSZ

2010.4 MAGYARORSZÁG FELBOMLÁSA ÉS A TRIANONI BÉKESZERZÔDÉS A MAGYAR ÉS A SZLOVÁK KOLLEKTÍV EMLÉKEZETBEN 1918 2010. I. RÉSZ T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.4 TUDOMÁNYOS SZEMLE MAGYARORSZÁG FELBOMLÁSA ÉS A TRIANONI BÉKESZERZÔDÉS A MAGYAR ÉS A SZLOVÁK KOLLEKTÍV EMLÉKEZETBEN 1918 2010. I. RÉSZ BEVEZETÔ:

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI BULVÁRSAJTÓ

A MAGYARORSZÁGI BULVÁRSAJTÓ Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Public Relations SZAK Levelező tagozat A MAGYARORSZÁGI BULVÁRSAJTÓ Készítette: Ferenczi Zoltán Budapest, 2006 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...5

Részletesebben

SZÍNHÁZTUDOMÁNYI SZEMLE 28. Budapest, 1991.

SZÍNHÁZTUDOMÁNYI SZEMLE 28. Budapest, 1991. SZÍNHÁZTUDOMÁNYI SZEMLE 28. Budapest, 1991. Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet és a Magyar Tudományos Akadémia Színháztudományi Bizottságának folyóirata Sorozatszerkesztő: dr. Kerényi Ferenc

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

Forgách András: A KULCS. Koltai Tamás: A SZÍNHÁZ NEM A SZAKMÁÉRT VAN 2 Beszélgetés Babarczy Lászlóval

Forgách András: A KULCS. Koltai Tamás: A SZÍNHÁZ NEM A SZAKMÁÉRT VAN 2 Beszélgetés Babarczy Lászlóval Koncz Zsuzsa felvétele Schiller Kata felvétele Koncz Zsuzsa felvétele Puntila úr és a szolgája, Matti Tévedések vígjátéka Budapesti Ôszi Fesztivál (Mamutok) Fôszerkesztô: KOLTAI TAMÁS A szerkesztôség:

Részletesebben

A BULVÁR HATÁSA A TÖMEGKULTÚRÁRA

A BULVÁR HATÁSA A TÖMEGKULTÚRÁRA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK levelező tagozat Public Relations szakirány A BULVÁR HATÁSA A TÖMEGKULTÚRÁRA Készítette: Egri Éva Budapest, 2007

Részletesebben

Jonas Kaufmann Rácz Rita. Bemutatók: Richard Strauss és Rameau Öt tánc. Vizin Viktória és Cser Krisztián Apáti Bence Pinchas Steinberg Kamarás Iván

Jonas Kaufmann Rácz Rita. Bemutatók: Richard Strauss és Rameau Öt tánc. Vizin Viktória és Cser Krisztián Apáti Bence Pinchas Steinberg Kamarás Iván 2013. nyár Jonas Kaufmann Rácz Rita Bemutatók: Richard Strauss és Rameau Öt tánc Vizin Viktória és Cser Krisztián Apáti Bence Pinchas Steinberg Kamarás Iván Regina Recht Beköszöntő 2013 2014 Kedves Magyar

Részletesebben

Nemzetközi TEK-tábor Csillebércen

Nemzetközi TEK-tábor Csillebércen MEGHÍVÓ 3 MEGHÍVÓ Nemzetközi TEK-tábor Csillebércen Az idei, minden korábbinál nyitottabb TEK-tábort Csillebércen rendezzük augusztus 17. és 26. között. A tábori előadások és körök fő témái: a társadalomtudomány

Részletesebben

Gypsy Studies Cigány Tanulmányok FORRAY R. KATALIN MUZSIKUSNAK LENNI

Gypsy Studies Cigány Tanulmányok FORRAY R. KATALIN MUZSIKUSNAK LENNI Gypsy Studies Cigány Tanulmányok FORRAY R. KATALIN MUZSIKUSNAK LENNI A Roma zenészek legális foglalkoztatásának támogatása érdekében indított kísérleti program (Kutatási zárójelentés) Gypsy Studies Cigány

Részletesebben

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik:

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik: BEVEZETÉS A kötet tárgya, módszerek Vannak, akik úgy vélik, a történelem néha nagyon is furcsa egybeesések, véletlenek különös sorozata csupán, melyet néha nyugalmas, megszokott események tarkítanak. Nem

Részletesebben

Heino Nyyssönen. (a politológia professzora, University of Jyväskylä, Finnország)

Heino Nyyssönen. (a politológia professzora, University of Jyväskylä, Finnország) 1956 JELENTÉSE A POLITIKAI ANALÓGIÁK SZEREPE A MÚLT MEGÉRTÉSÉBEN Heino Nyyssönen (a politológia professzora, University of Jyväskylä, Finnország) összefoglaló A tanulmány középpontjában az európai hidegháború

Részletesebben

A nemzeti ideológiák átalakulása a magyar román térségben

A nemzeti ideológiák átalakulása a magyar román térségben Veres Valér A nemzeti ideológiák átalakulása a magyar román térségben A kelet-közép-európai térségben az utóbbi 200 év során a nemzetépítés, mint politikai program gyakorlatba ültetése során igen gyakran

Részletesebben