Tanári kézikönyv. Az Európai Bizottság támogatásával. Készítette a Fiatal Gazdák Európai Szövetsége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanári kézikönyv. Az Európai Bizottság támogatásával. Készítette a Fiatal Gazdák Európai Szövetsége"

Átírás

1 Tanári kézikönyv Készítette a Fiatal Gazdák Európai Szövetsége Az Európai Bizottság támogatásával A magyar nyelvû változat az Európai Unió Phare Access Programjának támogatásával készült

2 A CEJA köszönetet mond mindazon partnereinek, akik segítettek a TELLUS csomag megalkotásában: Európai Bizottság: Mezôgazdasági és Halászati Fôigazgatóság Oktatásügyi és Kulturális Fôigazgatóság Európai szervezetek: CIBE Cukorrépatermesztôk Nemzetközi Szövetsége EFMA Európai Mûtrágyagyártók Szövetsége ECPA Európai Növényvédelmi Szövetség ESA Európai Ûrügynökség Europabio Európai Biotechnológiai Szövetség EUFIC Európai Élelmiszerinformációs Bizottság FEDESA Európai Állategészségügyi Szövetség FEFAC Európai Takarmánygyártók Szövetsége Minisztériumok: Ausztria Szövetségi Mezôgazdasági, Erdôgazdálkodási és Környezetvédelmi Minisztérium Belgium Agriinfo Vallon Régió Mezôgazdasági Minisztérium Finnország Mezôgazdasági és Erdôgazdálkodási Minisztérium Oktatási Minisztérium Németország Szövetségi Fogyasztóvédelmi, Élelmezésügyi és Mezôgazdasági Minisztérium Görögország Földmûvelésügyi Minisztérium Demetra (mezôgazdasági oktatásra és képzésre szakosodott szervezet) Írország Oktatási és Tudományügyi Minisztérium Luxemburg Oktatási Minisztérium Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium Hollandia Mezôgazdasági, Környezetgazdálkodási és Halászati Minisztérium Mások: Syngenta (vetômagok és növényvédelem) Fôszerkesztô: Elisabeth Vallet Szerkesztôk: Anne Delauney, Michel Huber, Joëlle Millière, Jean-Claude Parot. Illusztrálta: Jean-Marc Dubois Copyright CEJA February 2002 D/2002/9406/2 A fenti forrásmegjelölést minden fénymásolaton fel kell tüntetni. ISBN Ezt a dokumentumot a CEJA adja ki. Az Európai Bizottság semminemû felelôsséget nem vállal a kötetben található információk felhasználásával kapcsolatosan.

3 Tanári kézikönyv

4 TARTALOMJEGYZÉK I. A Tellus csomag 1) A Tellus célja 2) Az európai mezôgazdaság megismerését segítô anyagok 3) Ötletek a csomag használatához a képregény az információs füzetek a feladatlapok oldal II. Mûvészeti feladatok 1) Mûalkotások A magvetô - Vincent van Gogh Marokszedôk Jean-François Millet Szántás a nivernai tartományban Rosa Boncheur Ôsz Giuseppe Arcimboldo A szénásszekér John Constable A sötét nap Pieter Bruegel Csendélet fügékkel Luis Eugénio Mélendez Szántóvetô antik görög szobor Kerti táj Gustav Klimt A meglepetés Ferdinand von Wright 2) Versek Európából Belgium: Csirke rap Tyúk a falon Maurice Carème Dánia: Az asszony és a tojások H.C. Andersen Németország: A lepke szerelme Heinrich Heine Spanyolország: Vers Manuel Machado Írország: A tehenek éneke Tomas McKeoghan Olaszország: San Martin Giosue Carducci Októberi este Giovanni Pascoli Luxemburg: Ketti, a kisegér (részlet) Auguste Liesch Hollandia: Falusiak I. Theun De Vries Ausztria: A szántóföld (részlet) Toni Riser Portugália: Ki tudhatta? Luis de Camões Finnország: Saku, a kis malac Egyesült Királyság: Almák Laurie Lee

5 III. Az Európai Unió tagállamai és mezôgazdaságuk Belgium Dánia Németország Görögország Spanyolország Franciaország Írország Olaszország Luxemburg Hollandia Ausztria Portugália Finnország Svédország Egyesült Királyság oldal IV. Fiatal Gazdák Európai Szövetsége (CEJA) 59 V. Hasznos címek 62 VII. Európai iskolai kapcsolatrendszerek 67

6

7 I. A TELLUS CSOMAG I.1) A TELLUS CÉLJA Egy évszázaddal ezelôtt az általános iskolás tanulók nagy része szinte minden európai országban falun élt. Ismerték a vidéki életmódot és tevékenységeket. A tanárok felhasználták a gyerekek ismereteit, amikor a világ más területeirôl és társadalmairól tanítottak. Gyakran maguk a tanárok is vidéki származásúak voltak. Mára megváltozott az oktatás kontextusa. Egyre többen élnek és dolgoznak városokban. De a rurális lakosság körében is kisebbséget képeznek a gazdálkodók. A családok nagy része nem rendelkezik már vidéki gyökerekkel. A városlakóknak pedig csak halvány sejtésük van a gazdálkodók éltérôl és a mezôgazdaság mûködésérôl annak ellenére, hogy ôk a mezôgazdasági termelés utolsó állomása, vagyis a fogyasztók. A következô lényeges változások történtek: A múltban a legtöbb ember magának termelte az élelmet, azaz a mezôgazdaság az önellátáson alapult. Ma már nem ez a helyzet. Egyre messzebb került egymástól az élelmiszer megtermelésének és fogyasztásának helye. A mezôgazdasági termékek egyre több ipari és egyéb folyamaton esnek át, mielôtt piacra kerülnek. Ezek a tényezôk ahhoz vezettek, hogy a termelôk és a fogyasztók egyre kevesebbet tudnak egymás szerepérôl. Ma már nem bíznak meg feltétel nélkül a gazdákban. Új szempontok jelentek meg, például a környezetvédelem. A mezôgazdaság újabban krízisei BSE és száj- és körömfájás után a társadalom egyre erôteljesebben igényli az élelmiszertermékek nyomonkövethetôségét. Ez a TELLUS program általános háttere. Projektünk az általános iskolásoknak szól. Célja, hogy visszaállítsa a kölcsönös tiszteletet a társadalom ezen két nagy csoportjának kapcsolatrendszerében két olyan csoport kapcsolatában, amelyek nem tudnak eleget egymásról annak ellenére, hogy elkerülhetetlenül egymásra vannak utalva. 5

8 A programnak átfogó pedagógiai célja, hogy lehetôséget kínáljon az általános iskolai tanulóknak, hogy megismerjék az európai mezôgazdaságot egy olyan gazdasági ágazatot, amely sok oknál fogva tarthat számot érdeklôdésünkre. 6 Számos készséget foglal magában. A TELLUS oktatói csomag a mezôgazdaság felfedezése témakör segítségével rengeteg lehetôséget nyújt újabb készségek elsajátítására számos tantárgy területén. Ilyenek például a matematika, az anyanyelv, a történelem, a földrajz, az élettudományok, a biológia, bevezetés a technológiai ismeretekbe, társadalomtudomány, állampolgári ismeretek, rajz és mûalkotások elemzése és egyéb tantárgyak. Minden TELLUS feladatlap feladatsora úgy készült, hogy illeszkedjen a meglévô tantervekhez. A TELLUS arra ösztönzi a fiatalokat, hogy ismerkedjenek meg hazájukban vagy más országokban élô gazdálkodókkal, és elôsegíti az iskolák közötti csereprogramokat. Ily módon a projekt erôsíteni fogja az egyes általános iskoláknak saját térségükkel kialakított kapcsolatait. Ez pedig az egész társadalom hasznára is válik. Fenntartja a tanulók figyelmét. Felkelti az érdeklôdésüket a természet és az élôlények iránt és konkrét információval szolgál a földrôl és terményeirôl. A Tellusnak köszönhetôen a tanulók új foglalkozásokkal ismerkedhetnek meg, mint például a mezôgazdasági szaktanácsadó, agrármérnök, állatorvos, stb. Manapság az általános iskolába járó gyerekek kapcsolata a vidékkel igen szórványos. Nagyon kevésnek adatik meg közülük az a lehetôség, hogy együtt éljen egy gazdálkodó családdal, és a mezôgazdaságról alkotott képük tévéprogramokon, néhány olvasmányon, valamint az otthonuk és a nyaralóhely közti úton szerzett emlékképeken alapul. Ezért a gazdaságokba tett látogatások hasznos ismeretekkel szolgálnak a tanulók számára. A csomagban található tananyag célja, hogy megismertesse a tanulókat a mezôgazdaság által termelt élelmiszerekkel és a nem élelmiszer jellegû termékekkel, mint például a textília alapanyagát adó haszonnövényekkel, az üzemanyagot adó repcemaggal, a bôrrel és még sok egyébbel. A diákok megtanulják, hogy a mezôgazdasági termelésben különleges, gyakran lenyûgözô gépekre és eszközökre van szükség, felfedezik, hogy az egyes gazdák sajátos szakterületeken dolgoznak, hogy az élelmiszereket és más termékeket az eladás elôtt feldolgozzák, stb. Felfedezik, hogy a gazdák azon túl, hogy ellátnak bennünket élelmiszerrel, a vidék dinamizmusának biztosításában is meghatározó szerepet játszanak, mégpedig azon szolgáltatások révén, amelyeket a tevékenységük során vesznek igénybe, valamint az általuk nyújtott szolgáltatások pl. turista szálláshelyek és tanulmányi kirándulások révén. A tanulók világosabban fogják látni, hogy a gazdálkodók milyen szerepet játszanak a vidék megóvásában, és megértik, hogy a mezôgazdaság alakítja a táj képét és közremûködik a regionális identitás kialakításában. Végezetül a program célul tûzi ki, hogy megválaszol bármilyen kérdést, amely a tömegtájékoztatásban felmerülhet a környezet, a fogyasztók egészsége és általában véve a mezôgazdaság minôsége kapcsán. Az Európai mezôgazdaság megismerése révén a tanulók újragondolják saját európai polgár szerepüket. Annak ellenére, hogy fejlôdésünk érdekében igen nagy szükségünk van az alapvetô élelmiszerek folyamatos rendelkezésre állására, gyakran elfeledkezünk arról, hogy a mezôgazdaságnak milyen fontos része van ebben. A számunkra szükséges élelmiszereket a mezôgazdaság, a halászati és erdészeti ágazat termeli meg. A fejlôdô országok némelyikében tapasztalt nehézségek felhívják a figyelmünket arra, hogy milyen súlyos következményekkel jár az, ha a primér szektor nem képes ellátói feladatát betölteni. A TELLUS csomag a modern Európa két lényeges kérdéskörét fogja egybe: egyfelôl a mezôgazdaság kapcsolatát az élôvilággal és társadalommal, másfelôl pedig az európai építkezést. Az európai építkezés keretén belül más jelentôs stratégiai területeket is figyelembe kell venni: a gazdaságpolitikát, a pénzügyi és szociálpolitikát. Az európai országok közti még szorosabb szövetség kiépítése az európai emberek összetartását tükrözi hiszen az európai népek számára a múltbeli viszályok és megosztottság ellenére számos okuk van arra, hogy azt hangsúlyozzák, ami összeköti ôket. A közös kultúránk és fejlettségi szintünk miatt nem válhatunk befelé fordulóvá, sôt, ez éppen arra kell, hogy ösztönözzön bennünket, hogy megismerjük a világ más tájain élô emberek helyzetét és megtanuljunk együttmûködni, miközben tiszteletben tartjuk mások identitását. A Tellus projekt kiváló lehetôséget kínál az általános iskolai tanulók jó állampolgárokká nevelésére mind helyi, mind globális szinten.

9 I.2) AZ EURÓPAI MEZÔGAZDASÁG MEGISMERÉSÉT SEGÍTÔ ANYAGOK A TELLUS csomag olyan oktatási anyagok készlete, amelyek célja, hogy bemutassa az Európai Unió mezôgazdasági szektorát év közötti gyermekeknek, azaz általános iskolai tanulóknak. A csomag tartalma: A Tellus küldetés címû képregény ; hat tanulói információs füzet a mezôgazdasági termelés ágazatairól, az erdôgazdálkodási ágazatról, illetve a halászatról és az akvakultúráról ; feladatlapok; a tanári kézikönyv, amely bemutatja a Tellus projekt egészét, ötleteket ad a csomag használatának megkönnyítésére, adatokat tartalmaz az Európai Unió egyes tagországairól, és mindegyik országból közöl egy-egy mûalkotást és verset ; a honlap, amely alternatív módot kínál az európai mezôgazdaság megismeréséhez, illetve lehetôséget nyújt a TELLUS tanári dokumentumok frissítésére (a honlap címe: I.3) ÖTLETEK A CSOMAG HASZNÁLATÁHOZ 3.1. A Tellus küldetés képregény A képregény részletesen bemutatja a küldetést, amellyel megbízták a projektben szereplô négy ifjú ûrhajóst: létre kell hozniuk egy mûködô gazdaságot a nemrég felfedezett Tellus bolygón, ahol eddig nyoma sem volt a mezôgazdasági mûvelésnek. Elôször tehát a képregényt kell elolvasni, hogy a tanulók tájékozódjanak a Tellus küldetés céljáról. Ezt követôen emlékeztetjük a diákokat, hogy a mezôgazdaság a Földön is néhány specifikus régióból indult ki, és csak a népvándorlási hullámokat követôen vált általánosan elterjedt tevékenységgé. A képregény valós és kitalált elemeket ötvöz szórakoztató olvasmány formájában. Célja, hogy megmutassa, hogy a növénytermesztés és az állattenyésztés egyáltalán nem egyszerû dolog, és hogy nem szabad magától értetôdônek tekinteni e tevékenységeket. Elsô ránézésre a háromemeletes raktérben található anyagok például jól ismert növények magvai, mezôgazdasági szerszámok és néhány haszonállat roppant egyszerûnek tûnnek a rakéta vezérlôtermében lévô technikai csodákhoz képest. Azonban LED, a barátságos robotkutya akinek bohóckodása egyaránt aggasztja az ûrállomás vezetôit (1. old., 2. kép) és az ûrhajósokat, amikor felfordulást csinál az ûrhajón rendszeresen elmagyarázza, mennyire nehéz az élôlényekkel úgy gazdálkodni, hogy annak eredményeképpen élelmiszer jöjjön létre. A történet mellett az elôzô küldetésre való utalás (1. kép szövegdoboza) és az utolsó, üvegharangokat ábrázoló panorámakép arra hivatott emlékeztetni a diákokat, hogy a gazdáknak fenn kell tudniuk tartani a talaj, a klíma (fény, hô, víz) és a növények közötti kényes egyensúlyt anélkül ugyanis lehetetlen volna az élelmiszertermelés. A mezôgazdasági termelés minden ágához elválaszthatatlanul kötôdô idô dimenzió is megjelenik. Az üvegharangok építését és a környezô terület elôkészítését egy korábbi expedíció végezte el, a képregényben szereplô ûrhajósok a Tellus elsô igazi telepesei; egy késôbbi epizód pedig bemutatja a termények betakarítását, illetve a jószágok hasznosítására kínálkozó lehetôségeket. A Tellus képregény hôsei fôleg LED mind a hat tanulói füzetben megjelennek. A feladatlapok pedig a füzetekben található ismeretekre épülô feladatokat adnak. 7

10 3.2. Mezôgazdasági füzetek Hat füzet mutatja be a gyerekeknek az európai növénytermelô és állattenyésztô gazdák, erdôgazdászok, halászok és halgazdálkodók tevékenységét és gondjait. 1. füzet Európa mezôgazdasága 2. füzet Szántóföldi növénytermesztés 3. füzet Kertészet, szôlészet és különleges haszonnövények 4. füzet Állattartás Európában 5. füzet Európa erdôi 6. füzet Halászat és akvakultúra Európában Mindegyik kötet ugyanazt a felépítést követi, azaz minden témát két oldalon keresztül dolgoz fel. Az anyag egésze rendkívül koherens. Az egyes füzetek szerkezetét, a bennük tárgyalt témákat felsoroló tartalomjegyzék mutatja be. Az oldalpárok tetejére megfelelô jelzések kerültek annak érdekében, hogy a diákok könnyen megtalálják a keresett témához tartozó fejezetet. Mindegyik kötet végén kiegészítô dokumentumokat találunk egyrészt az európai gazdaságok elhelyezkedését szemléltetô térképeket, másrészt a speciális kifejezések jegyzékét, amely az adott kötet szövegében megjelenô, de ott esetleg részletesen nem értelmezett szakszavak jelentését adja meg. A szöveg azzal a céllal íródott, hogy a gyerekek maguk olvassák el. A feldolgozást megkönnyítik a rövid bekezdések, a sok fénykép, grafikon, illusztráció és kiegészítô megjegyzés melyeket legtöbbször LED, az érdekes tények és anekdoták avatott ismerôje közöl az olvasóval. Több interjúalany is megszólal, így például Sirpa, a finn gazda, George, a skót állattenyésztô, Janny, a francia gazda és Celestino, a spanyol termesztô számol be az európai mezôgazdasággal kapcsolatos tapasztalatairól. A kötetsorozat a gazdálkodás minden formájáról közöl tudományos és gyakorlati információkat, de nem esik a szakzsargon túlburjánzásának csapdájába. Célja, hogy a tanulók megfelelô általános ismereteket sajátítsanak el nem enciklopédikus kézikönyvnek készült, bár kiemelt figyelmet szenteltünk az európai mezôgazdasági sokszínûség hangsúlyozásának. Elmagyarázzuk továbbá a mezôgazdaság és a környezet közötti összefüggéseket, a mezôgazdaság élelmiszertermelésen túlmutató feladatait, a gazdálkodók által viselt felelôsséget és a gazdák társadalmi szerepét az egyre bôvülô fogyasztói elvárások tükrében. A füzetek anyaga számtalan különféle feladathoz szolgálhat alapul. Íme néhány javaslat: Megismertethetjük a mezôgazdasági termelés különbözô vonatkozásait, illetve egy adott termény termesztési módját a füzetek egyéni vagy csoportos olvasása, majd a kapcsolódó feladatlapok megoldása révén. Célzott, tematikus munka az egyes füzetekbôl kiválasztott oldalpárok alapján, egy-egy általános témakörhöz például halászat és élôvizek, gazdálkodás és a vidék, növényvédelem, nem élelmiszer célú mezôgazdasági termelés, az európai gazdák és a közös agrárpolitika, stb. kapcsolódóan. Az ilyen tematikus feladatok esetében célszerû kisebb csoportokat alakítani, és így kigyûjtetni a diákokkal egy vagy két megadott oldalpárról a szükséges információkat, hogy aztán az egész osztály közösen megválaszolhassa a feltett kérdést. A diákok által talán jobban ismert helyi növénytermesztési és állattenyésztési sajátosságokat összehasonlíthatjuk a füzetekben leírt általánosabb jellegû információkkal; a különbségek és hasonlóságok azonosítása. Bevezetés a képek és grafikonok olvasásának, értelmezésének mûvészetébe. 8

11 A füzetekben lévô ismeretanyag átböngészése alapján kontextusba helyezzük a médiában felbukkanó mezôgazdasági vonatkozású problémákat, ezeket megvitathatjuk a tanulókkal a korlátozott ismeretanyag birtokában is. Mini-vitákat rendezhetünk a tanulók között. Például az egyik csoport képviselje a gazdák álláspontját, más tanulók a mezôgazdasági termékek fogyasztóiét vagy a vidékkel másféle kapcsolatban lévô emberekét. Ez szerepjátékká is nôhet A feladatlapok A feladatlapokat tartalmazó munkafüzet az európai mezôgazdaság felfedezése során felmerülô sokféle feladatnak semmiképpen sem kimerítô gyûjteménye. Céljuk mindössze az, hogy a tanulók számára ismerôs földrajzi és mezôgazdasági kontextus, valamint a tanár oktatási célja szerint könnyen adaptálható ötleteket adjanak. A tanár nyugodtan kifénymásolhatja a feladatlapokat a munkafüzetbôl, és kiadhatja az órán. Mivel minden egyes feladatsor önálló egységet képez, nem szükséges valamennyit felhasználni. A tanár kiválasztja azokat, amelyek legjobban illeszkednek bármilyen projekthez, függetlenül attól, hogy a mezôgazdaság felfedezése témakörhöz tartoznak-e, vagy sem. Lényegében a tanár dönti el, hogy mikor és hogyan használja a feladatlapokat. A tanár minden feladatlapnál elmondja a teendôket, ismerteti, milyen idôkereteken belül és milyen formában egyénileg vagy csoportosan végezzék el a feladatot, végül értékeli a válaszok helyességét és odaillô voltát. A feladatok akár otthon is megoldhatók vagy tanulmányi kirándulás alapját is képezhetik. A Tellus füzetek mellett egy egyszerû szótár, atlasz és némely esetben az iskolai könyvtárból kölcsönzött könyvek elegendôek a tanár által közölt információ kiegészítésére. Ezeket a segédeszközöket használva a tanulók meg tudják oldani a feladatlapokat. A Tellus feladatlapok igen változatosak. Nem új tankönyvként szolgálnak, hanem az európai mezôgazdaság egy-egy témakörérôl nyújtanak mélyebb ismereteket azzal a céllal, hogy a tanulók tökéletesítsék készségeiket csaknem mindegyik tantárgyban, amelyeket majd a felsôbb évfolyamokon fognak tanulni. A biológia és az élettudományok a mezôgazdaság alapvetô részét képezik, ez a projekt pedig rengeteg különbözô lehetôséget kínál a gyerekek tudásának gyarapítására ezeken a területeken, valamint sok érdekes kísérletet is végezhetnek. De ezeken kívül számos egyéb tudományág is helyet kapott a projektben, például a matematika, a történelem, a földrajz, továbbá olyan készségek fejlesztése, mint az írott és szóbeli kifejezésmód (különösen újonnan elsajátított szakszavak alkalmazása), ízlésformálás és állampolgári nevelés, az Európai Unió létrehozásához kapcsolódó gyakorlatok, a fogyasztók jogai és kötelességei, sôt még a kreativitást fejlesztô gyakorlatok is, pl. szobor- vagy makettkészítés. Megjegyzés: A tanári csomag ezen kívül olyan verseket és mûalkotásokat is tartalmaz, amelyeket a vidéki élet inspirált, és amelyek egész sor egyéb tanulmányi projekt kiinduló pontjai lehetnek. 9

12 Oldalszám a mf.-ben A feladatlapok összefoglaló táblázata Cím Európa és az Európai Unió Mi az Európai Unió? Európa éghajlata Az idôjárásjelentés A termesztett növények eredete Mi a gazdaság? Mezôgazdasági munkák A táj és a mezôgazdaság A gazda munkája Különbözô élelmiszerek tartósítása Élelmiszercsomagolás tele különbözô információval Mûvészpalánták Az üvegház A víz körforgása Melyik burgonyafajtából készül a legjobb püré? Magcsíráztatás Honnan jönnek a magok? A növények szükségletei Talajfajták Talajok és növények Élelmiszercsoportok Az evés nem pusztán ízlelés! Élelmiszertartósítás Ismerjük fel a magokat! Agytorna Mezôgazdaság grafikonokban Hogyan mûvelik meg a gabonaféléket? A kukorica: a növény és termesztése A feladatlap célja Megtalálni az Európai Uniót Európa térképén Megismerni az Európai Unió létrejöttének fôbb állomásait Megérteni az éghajlat életünkre gyakorolt hatásait Egy idôjárásjelentés értelmezése és elemzése Megérteni, hogy az emberek közötti kapcsolatok változásával hogyan változtak a termesztett növények A gazdaság felépülésének és mûködésének vázolása A mezôgazdaság sokszínûségének megvilágítása a különbözô ágazatokon keresztül A mezôgazdaság vidékünkre gyakorolt hatásának megértése A gazdálkodó munkájának megismerése Különbözô termékek tartósítási technikáinak megismerése Az élelmiszerek címkéjén található információ megértése A megfigyelés módszerének elsajátítása Az üvegház elvének megértése A víz értékes és ritka voltának megértése a víz körforgásán keresztül Különbözô burgonyafajták és tulajdonságaik megismerése A csírázás lényegének megértése A mag, a megtermékenyítés és a beporzás fogalmának megértése A fotoszintézis megértése A különféle növények termesztésére alkalmas egyes talajtípusok megismerése Az ásványi sóknak a növények életében betöltött alapvetô szerepének megismerése Táplálékaink tudatos megismerése Annak tudatosítása, hogy mind az öt érzékszervünket használjuk evéskor Ismerkedés a baktérium fogalmával, az élelmiszervédelem szükségességének megértése Különbözô magok felismerése, párosításuk a megfelelô növénnyel A gazdálkodás különbözô helyzeteire vonatkozó számítás készítése Grafikon készítése számadatokból A búza fejlôdési szakaszainak megismerése A kukorica megismerése Alapvetô cukorforrásaink felfedezése Kapcsolódó tantárgy Tevékenységfajta FÖLDRAJZ TÖRTÉNELEM FÖLDRAJZ TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA TÖRTÉNELEM/FÖLDRAJZ Helymeghatározás a térképen Kiderítés Adatösszehasonlítás Adatelemzés Kiderítés FÖLDRAJZ/ANYANYELV ANYANYELV Kutató munka Kiderítés FÖLDRAJZ ANYANYELV BIOLÓGIA FOGYASZTÓI ISMERETEK Megfigyelés és azonosítás Elképzelés Kutató munka Megfigyelés és elemzés RAJZ BIOLÓGIA FIZIKA-KÉMIA Alkotás Kísérletezés Kiderítés és osztályozás BIOLÓGIA/ÉRZÉKSZERVI FEJLESZTÉS Kísérletezés BIOLÓGIA BIOLÓGIA BIOLÓGIA FIZIKA-KÉMIA Kísérletezés Kiderítés Kísérletezés Kísérletezés FIZIKA-KÉMIA BIOLÓGIA BIOLÓGIA/ÉRZÉKSZERVI FEJLESZTÉS BIOLÓGIA Adatelemzés Osztályozás és összehasonlítás Saját viselkedés tanulmányozása Kísérletezés BIOLÓGIA Megfigyelés és kísérletezés MATEMATIKA MATEMATIKA BIOLÓGIA Számítás Grafikonkészítés Adatosztályozás BIOLÓGIA/FÖLDRAJZ Kiderítés 1

13 Cukornövények Mi a burgonyagumó? Növénytermesztés és állattenyésztés hazánkban A világ gabonatermelése Látogatás és kenyérkóstolás a pékségben Zöldségeskert az iskolában Gyümölcsök és zöldségek az év minden idôszakában Almakóstolás Gyümölcsök és zöldségek szállítása Európa-szerte Minden, amit a szarvasmarháról tudni kell Minden, amit a csirkérôl tudni kell Különleges állatenyésztési formák Mit árul el a termékcímke? A mezôgazdaság és a vidék Egy észak-európai gazda egy napja Egy dél-európai gazda egy napja Egy német gazdálkodó Egy dán gazdálkodó A tej útja a tehéntôl az üvegbe Egyéb tejtermékek Tejkóstolás Az emésztés két típusa Európa sajtjai A termôföldtôl a tányérig Hús a hentestôl A fák felismerése Ismerd meg az erdôt! A természet körforgása az erdôkben Kérdôív az erdôrôl, a fákról és a faanyagról A fa felhasználása Halak, rákok, kagylók Különbözô halászati módszerek Akvakultúra Ismerkedés a gumóval Saját mezôgazdaságunk részletesebb megismerése A fôbb gabonafélék termesztési övezeteinek megismerése A pék munkájának megértése, az ételkóstolás elsajátítása Kisméretû ültetvények szervezésének és termesztôi munkájának megismerése A gyümölcs- és zöldségtermesztés szezonális jellegének megértése; az egész éves termesztést biztosító technológiák megismerése Gyümölcsfajták és azok tulajdonságainak megismerése A szállítás meghatározó szerepének megértése a gyümölcsök és zöldségek boltba juttatása során A szarvasmarhatartásról és az egyes fajtákról szerzett ismeretek bôvítése A csirketartásról szerzett ismeretek bôvítése Ismeretszerzés különleges állatok tenyésztésérôl A termékcímkéken található, állattenyésztésre utaló információ értelmezése A tájak és sajátos kinézetük megértése Másfajta életmódok megismerése Másfajta életmódok megismerése Másfajta életmódok megismerése Másfajta életmódok megismerése A tejtermelés folyamatainak felfedezése A tejtermékek megismerése A tejrôl szerzett ismeretek bôvítése Emésztési rendszerek felismerése, mûködésük megértése Az európai sajtok sokféleségének belátása A marhahús feldolgozásának megismerése A szarvasmarha testtájaival és a marhahús elkészítésével kapcsolatos új kifejezések elsajátítása Különbözô fafajták felismerése Az erdô sajátosságainak azonosítása A növények természetes ciklusának megértése Ismerkedés az erdôvel, annak fôbb tulajdonságaival és hasznosításával Az eltérô fafajták tulajdonságainak megismerése A különféle halipari termékek eredetének megismerése A különbözô halászati technikák megértése és kívülrôl megtanulása Az akvakultúra jellemzôinek megértése BIOLÓGIA/FÖLDRAJZ BIOLÓGIA FÖLDRAJZ FÖLDRAJZ ÉRZÉKSZERVI FEJLESZTÉS BIOLÓGIA BIOLÓGIA ÉRZÉKSZERVI FEJLESZTÉS FÖLDRAJZ BIOLÓGIA BIOLÓGIA BIOLÓGIA/ANYANYELV FOGYASZTÓI ISMERETEK FÖLDRAJZ ANYANYELV ANYANYELV ANYANYELV ANYANYELV FÖLDRAJZ BIOLÓGIA ÉRZÉKSZERVI FEJLESZTÉS BIOLÓGIA FÖLDRAJZ/ÉRZÉKSZERVI FEJLESZTÉS ANYANYELV ANYANYELV BIOLÓGIA BIOLÓGIA BIOLÓGIA FIZIKA-KÉMIA ANYANYELV FÖLDRAJZ ANYANYELV ANYANYELV/BIOLÓGIA Ismeretek tesztelése Találgatás és ellenôrzés Bemutatás és összehasonlítás Térképrajzolás Ízlelés és fôzés Kísérletezés Vizsgálat lefolytatása Kísérletezés Helyfelismerés Kiderítés Kiderítés Kiderítés Kiderítés Megfigyelés Kiderítés Kiderítés Kiderítés Kiderítés Tanulmányozás és osztályozás Kísérletezés Kísérletezés Megértés Megértés Rendezés és ábrázolás Kutatómunka Megfigyelés Megfigyelés Adatelemzés Megértés Kiderítés Helymeghatározás a térképen Megértés Megértés

14 A táblázat utolsó oszlopa aszerint foglalja össze a feladatlapok egyes témáit, hogy milyen típusú tevékenységet végeznek a tanulók az egyes témakörökben. Bár minden feladatlap alapvetôen a mezôgazdasággal és a vidékkel kapcsolatos, ezen túlmutatva a diákok átfogó oktatásáhozneveléséhez is hozzájárulnak. A tanárok az egyes feladatlapokat egyéb témákhoz is felhasználhatják, nem szükséges, hogy az óra kizárólag a mezôgazdaság körül forogjon. Az alábbiakban felsorolt tevékenységek szintén beépíthetôk az órák menetébe, így egy-egy feladatlap lehetôségeit a legteljesebb mértékben ki lehet használni. 1. feladatlap: Európa és az Európai Unió A tanár ossza az osztályt kisebb csoportokra. Mindegyik csoport rajzolja le egy Európai Uniós tagállam zászlaját. Ragasszák fel a zászlókat egy nagy Európa-térképre, amit aztán tegyenek ki a falra. 2. feladatlap:mi az Európai Unió? Bôvítsék a térképen szereplô információt. Azonos színnel jelöljék a 6 országot, amelyek ben megalapították az EU-t. Színezzék ki ezeket az országokat egy színnel, majd más-más színnel satírozzák be a késôbbiekben csatlakozott tagokat, az idôrendi sorrendnek megfelelôen. 3. feladatlap: Európa éghajlata Jelöljék be a térképen a következô éghajlatokat: mediterrán, mérsékelt óceáni, mérsékelt kontinentális, hideg óceáni. 10. feladatlap: Különbözô élelmiszerek tartósítása Látogassanak el egy élelmiszer-áruházba és tanulmányozzák, hogy milyen formában árusítják az egyes élelmiszereket. Készítsenek listát arról, hogy a különféle élelmiszereket a tartósítási módszertôl függôen milyen csomagolásban forgalmazzák. Figyeljék meg a vágott és mosott salátákat, a mélyhûtött élelmiszereket, a készételeket (konzervben vagy más formában), a sült húsokat, a tejport, a bébiételt, stb. 11. feladatlap: Élelmiszercsomagolás tele különbözô információval Ennek a feladatlapnak az a célja, hogy a gyerekek alábbi két készségét fejlessze: 1. Képesek legyenek megtalálni és értelmezni a forgalmazhatóság és fogyaszthatóság dátumát, az összetevôket, a tárolási utasítást, esetleg az újrahasznosításra utaló jelzést és a csomagoláson feltüntetett egyéb jelzéseket, pl. a termék származási helye, biotermék megjelölés, stb. 2. Képesek legyenek azonosítani a termék célközönségét a csomagolás alapján. Ehhez a feladathoz válasszon ki különféle fogyasztói célcsoportoknak tervezett csomagolásokat. 15. feladatlap: Melyik burgonyafajtából készül a legjobb püré? Válasszon ki különbözô fajtájú öreg és új, eltérô színû burgonyákat. Ossza az osztályt csoportokra. Minden csoport kóstoljon meg egy fajtát. 16. feladatlap: Magcsíráztatás A növényszaporodás egyéb módszerei is tanulmányozhatók: dugványos, hagymás, hajtásos (málnabokor) és bujtatásos (földieper palánta, klorofita) szaporítási mód. Vigye el az osztályt egy üvegházas kertészetbe vagy kertészeti szakboltba, hogy megismerjék ezeket a módszereket. A gyerekeknek a rajzoknál a következô részeket kell feltüntetni: Mag: maghártya, csíra, sziklevelek Növény: gyökér, szár, levelek, stb. Emlékeztetô a mag fejlôdésérôl: A magot borító hártyát a gyökérbôl elôbújó csíra átüti, majd kialakul a szár és megjelenik a két sziklevél. A sziklevelek ezután fokozatosan elhervadnak, ahogy a csíra feléli a bennük tárolt tápanyagot. 17. feladatlap: Honnan jönnek a magok? Ismerkedjenek a különbözô gabonafélékkel a növények és magjaik tanulmányozása révén. Kérjen magokat egy gazdától az osztály számára, vagy az iskola vásárolja meg egy kertészetben vagy szakboltban. Olyan fajokat válasszon, amelyek a virágtól a gyümölcsig sajátos jegyekkel rendelkeznek, például: réti virágok, cserjék, kerti bab, stb. A legfontosabb szempont, hogy könnyen tanulmányozhatóak legyenek. 12

15 Tanulmányozzák: a bimbót, a virágot (csészelevelet, szirmot, a magkezdeményeket tartalmazó bibét, porzót és pollent), a termést (az átalakult, a már megtermékenyített, maggá vált magkezdeményeket tartalmazó bibét). A virágzási szakaszban lévô búzanövény például kitûnôen tanulmányozható e szempontból. Az osztály tanulmányozhatja továbbá: a tûlevelûek szaporodását; a különbözô terméstípusokat húsos termés, magtermés, csonthéjas termés, almatermés, stb. 18. feladatlap: A növények szükségletei Ajánlott kísérletek arra az esetre, ha a gyerekeknek esetleg nem lenne saját ötletük: Víz: A gyerekek tudják, hogy a növényeknek szükségük van a vízre. De mit csinálnak vele? Felszívják. 1. Öntsenek vizet befôttesüvegbe, majd öntsenek rá olajat. Helyezzék fiatal növények gyököcskéit vízbe vagy olajrétegbe. Ezzel a hidroponikus termesztési módszerrel könnyebben megfigyelhetôk a növény gyökerei. 2. A párolgást meggátolandó tegyenek fedôt az üvegekre. Készítsenek egy kontrollüveget is ugyanolyan mennyiségû vízzel és olajjal, de növény nélkül. Mérjék meg a vízszintet. Ásványi anyagok: 1. Hasonlítsanak össze két hidroponikusan termesztett növényt; az egyik legyen ásványvízben, a másik ásványmentesítettben. Az osztály így megfigyelheti, hogy a víz önmagában kevés a növények fejlôdéséhez. Mégpedig azért, mert a vízben, illetve a talajban található ásványi anyagokra is szükségük van. 2. Alkalmazzanak trágyát a hidroponikus termesztés során. A növények egy része egyáltalán ne jusson trágyához, egy részük kapja az ajánlott mennyiséget, a többi pedig kapjon az ajánlottnál többet. Az osztály így megfigyelheti, hogy az ásványi anyagok hiánya elpusztítja a növényeket, ahogyan az ásványok túladagolása is (és ugyanez érvényes a vízre is). Fény: 1. Egy növény néhány levelét tartsák sötétben. Ezek a levelek meg fognak sárgulni, ahogy a bennük lévô zöld klorofil lebomlik. 2. Vágjanak apró rést egy kartondobozon, majd helyezzenek el benne egy növényt. A növény a fény felé fog növekedni mivel a fény az energiaforrása. 19. feladatlap: Talajfajták Változatos talajmintákat használjon, közte homokos, agyagos és szerves anyagokban gazdag talajokkal. Az osztállyal együtt figyeljék meg a föld különbözô rétegeit, hívja fel a figyelmet az alul lévô nagy homokszemekre, a feljebb található finom agyagdarabkákra, végül pedig a folyékony vízre, amelyben a növényi hulladékdarabkák úszkálnak. Hangsúlyozzák, hogy a talaj nem élettelen. 21. feladatlap: Élelmiszercsoportok Határozzák meg az élelmiszerek hat fô csoportját: 1. húsok, halak, tojás 2. tej, sajtok, tejtermékek 3. vaj, olajak, olajos magvak, zsiradékok 4. kenyerek, tésztafélék, burgonya, rizs, stb. 5. gyümölcsök és zöldségek, stb. 6. víz, gyümölcslevek, stb. Ezeket a kategóriákat a gyerekek által készített listák alapján határozzák meg. Hívja fel a figyelmet a gyerekek által említett olyan ételekre, amelyek minden élelmiszercsoportból tartalmaznak összetevôket. 22. feladatlap: Az evés nem pusztán ízlelés! Használjon a nyelvet megjelenítô ábrát. Soroltassa fel az osztállyal, milyen ízeket ismernek: keserû, édes, sós, savanyú, stb. Kiegészítô gyakorlat: édes és sós ételek megkülönböztetése. Kérje meg a diákokat, hogy hozzanak különféle édes és sós ételeket az órára pl. gyümölcsöket, joghurtot (hozzáadott cukorral és cukor nélkül), süteményt, tejcsokoládét, étcsokoládét, répát, kenyeret, retket, sós kekszet, stb. Tartsanak kóstoló-órát. 13

16 feladatlap: Élelmiszertartósítás Vigye tovább a feladatlap témáját a következô kérdéssel: Honnan jön a penész?. Magyarázza el, hogy a spórákat is a levegô szállítja, akárcsak például a pollent. Tanulmányozzák egy gomba növekedését. A feladatlap utolsó részében a gyerekeknek kérdôívet kell összeállítani a nagyszüleik számára. A kérdôív alapján a következô feladatok is elvégezhetôk: A tanulók próbálják ki a nagyszüleik által említett tartósítási módszereket. A tanulók írjanak más európai iskolák osztályainak, hogy összehasonlítsák az eredményeiket. Figyeltesse meg a tanulókkal, pontosan mit is csinál a hûtôszekrény. Végezhetnek kísérleteket a hûtve tartósítás terén. Tanulmányozhatják a penészképzôdést az ételeken. Világosítsa fel az osztályt a hûtôszekrény legmegfelelôbb használatáról. 26. feladatlap A gazdálkodók számának változását bemutató táblázat nem tartalmazza azokat, akik csak részidôben végeznek mezôgazdasági munkát, sem azokat, akik elsôdlegesen valamely más ágazatban dolgoznak. 30. feladatlap: Mi a burgonyagumó? A gyerekek feltevései és kísérletei alapján segítsen nekik megfejteni, hogy tulajdonképpen mi a burgonya gumója, illetve mik rajta a szemek. A feladatlap megoldásához bizonyos mértékig ismerni kell a burgonyanövény részeit, így a szárat, a rügyet, a levelét, a virágot, a termést, a gyökeret és a csírát. Biológiai tudnivalók a burgonyagumóról A gumó tulajdonképpen a megduzzadt szár, amelyben a burgonyanövény a tartalékait tárolja. A szemek voltaképpen nagyon apró levelek által védett rügyek. Ezekbôl a szemekbôl szárak nônek ki a talajon keresztül, majd e szárak újabb rügyeket és leveleket hajtanak (a levelek a föld alatt kicsinyek, fölötte azonban rendes méretûek), gyökereket és saját földalatti szárakat hoznak. E föld alatti szárak végén pedig új gumók keletkeznek. Adjon ötleteket a diákoknak, hogy milyen kísérletekkel igazolhatnák feltevéseiket. Íme néhány példa: A gyerekek szerint a gumó valójában gyökér. Hívja fel a figyelmüket a szemekre, amelyek valójában rügyek. Márpedig rügy csak száron nôhet, gyökéren nem. Javasolja, hogy cserepekben csíráztassanak burgonyagumókat, majd vegyék ki ôket eltérô idôpontokban, hogy megfigyelhessék, miként fejlôdik a növény. A csírázás kezdetének megfigyeléséhez elegendô egy gumót némi földre helyezni, fekete fóliával letakarni, majd pedig idôrôl-idôre szemrevételezni. A diákok úgy gondolják, hogy a gumó a mag. Mutassa meg más növények magvait, majd hasonlítsák ezeket össze a burgonyával. A gyakorlat kiterjeszthetô a mag nélküli növények szaporodási módozatainak tanulmányozására is (pl. hagymás, bujtóágas, stb. szaporodás). 31. feladatlap: Növénytermesztés és állattenyésztés hazánkban A tanár segítsen a diákoknak kiválasztani a megfelelô nagyságrendet a termények tonnaszámának, illetve a haszonállatok mennyiségének oszlopdiagramon történô ábrázolásakor. Az egyes országok adatai jelentôs eltéréseket mutathatnak. 32. feladatlap: A világ gabonatermelése A három térképet összesítsék egyetlen térképen. Az egyes terményeket más-más színnel, vagy vonalkázott színnel jelöljék. 37. feladatlap: Gyümölcsök és zöldségek szállítása Európa-szerte Derítsék ki, hogy hazájukban vannak-e jól ismert élelmiszer-nagykereskedelmi piacok, és jelöljék be ezek helyét a térképen. 38. feladatlap: Minden, amit a szarvasmarháról tudni kell Kiegészítô feladat: készítsenek ugyanilyen ábrát más állatokról, pl. birkáról, kecskérôl. 42. feladatlap: A mezôgazdaság és a vidék Magyarázat a fotókhoz: Mezô: állattenyésztésre szolgáló terület Hegyi legelô: állattenyésztésre szolgáló terület Szántóföldi gazdálkodás: nem állattenyésztési célú terület, de takarmányt biztosít az állatoknak

17 43. feladatlap: Egy észak-európai gazda egy napja A feladatlap beszélgetés kiindulópontul szolgálhat például az egyes országokra, régiókra, éghajlati övezetekre jellemzô életmódok közti eltérésekrôl; az elszigeteltségrôl. 49. feladatlap: Tejkóstolás Ötletek a táblázat használatához. A megkóstolandó tejek sorát kiegészítheti szójatejjel. Emlékeztesse a gyerekeket a tej összetevôire: tejföl, azaz a tej zsíros része, ami a felszínre emelkedik, ha a tejet állni hagyjuk ; kazein, azaz a tejben lévô protein, ami pelyhek formájában kiválik és a savanyodás során a tej aljára süllyed. A kazein adja a tej fehér színét. savó. 50. feladatlap: Az emésztés két típusa E munkalap jól kiegészíthet egy, az emberi emésztéssel foglalkozó projektet. A tanár a 4. füzet alapján részletesebben is elmagyarázhatja a kérôdzôk emésztését. 51. feladatlap: Európa sajtjai Javasolja az osztálynak, hogy az órán említett sajtokat vizsgálják meg a boltokban, majd ismertessék azokat az osztály elôtt. 55. feladatlap: Ismerd meg az erdôt! Az erdei kirándulást megelôzôen osszon ki olyan anyagokat, amelyek segítik majd a diákokat a különbözô növények felismerésében. Az erdôbôl vigyenek vissza mintákat órai tanulmányozásra. Magyarázza el a gyerekeknek az erdôgazdálkodás alapelvét, azaz hogy miként keletkeznek az egységes és a vegyes, illetve a magas erdôk, a csalitosok, stb. 56. feladatlap: A természet körforgása az erdôkben Az erdô tanulmányozása révén a diákok tisztább képet kapnak a növényi életformák lebomlásáról, és meg fogják tudni fogalmazni, hogy szerintük milyen szerepe van a lebomlott leveleknek. A talaj lebontását végzô élôlények Gombák és baktériumok kisebb darabokra bontják a leveleket, egy részüket meg is emésztik. A nedvesség elengedhetetlen ehhez a folyamathoz. Rovarok a hangya elpusztult állatokkal táplálkozik, míg a ganajtúró bogár más állatok ürülékét fogyasztja. A földigiliszta és egyes rovarok, atkák kis levéldarabkákkal táplálkoznak. Emellett ôk gondoskodnak a felszínen lévô földnek a mélyebben fekvô talajrétegekkel történô keverésérôl is. A százlábúak rovarokat esznek. Héjas állatok a fatetû növényekkel táplálkozik. És még számos további élôlény figyelhetô meg. A talaj legfelsô rétegét humusz -nak hívják. Ez az ún. feketeföld, amelyben levelek nyoma már nem található. Az órán kiegészítendô rajz célja a természet körforgásának demonstrálása. A folyamat összevethetô a mûvelt területekével, ahol a betakarítás megszakítja a körforgást, és a gazdának dúsítania kell a talajt. 58. feladatlap: A fa felhasználása A feladat célja, hogy megismertesse a gyerekeket a különbözô fafajták eltérô tulajdonságaival, amelyek más és más felhasználási módokat tesznek lehetôvé. Vigye el az osztályt fakereskedôhöz, faiparoshoz, akik további ismeretekkel gazdagíthatják a diákok tudását. A gyerekekkel közösen tanulmányozzák a különbözô fafajták színét, súlyát, keménységét és hajlékonyságát, majd készítsenek összehasonlító táblázatot. Néhány fametszet segítségével mutassa be a dendrokronológia légyegét. Tanulmányozzák az évgyûrûket, a gesztet, a szijácsot és a fa ereit. 15

18 II. Mûvészeti feladatok II.1) A RURÁLIS ÉLET IHLETTE MÛALKOTÁSOK TANULMÁNYOZÁSA (EURÓPAI MÛVÉSZEK) A kiválasztott mûalkotásokhoz kapcsolódó oktatási témákat egységes megközelítést alkalmazva mutatjuk be: 1. Megfigyelés 2. Megértés 3. Alkotás A javasolt feladat minden fázisa a tanulmányozott mûalkotástól függôen változik: a technika (festés, rajzolás, szoborkészítés), a téma, a készítés idôpontja, stb. 1. MEGFIGYELÉS (megtanítani, hogy miként tekintsünk egy mûalkotásra): Hagyományos leíró módszert alkalmazva belehelyezkedünk a mûalkotásba (az alábbi felsorolás semmiféle fontossági sorrendet nem hivatott jelölni): Mit látunk a különbözô részeken (elôtér, középtér, háttér, stb.)? A jelentôs elemek meghatározása (a téma, a környezet, a helyszín, stb.) Saját gondolatok kifejezése a bemutatott mûhöz kapcsolódó asszociációkon keresztül: ez azt juttatja az eszembe, ez arra emlékeztet, ez olyan, mint A kialakult kép finomítása az alkotás részletesebb leírásán keresztül, ezúttal már figyelembe véve (például) a színeket, a formákat vagy a figyelmet elsô ránézésre elkerülô más részleteket. 2. MEGÉRTÉS (ez a feldolgozás aktívabb szakasza, ahol más alkotásokkal kapcsoljuk össze a mûvet, így szélesebb kontextusban tudjuk azt értelmezni) Keressünk kapcsolatot különféle szövegekkel: versekkel, irodalmi alkotásokkal, történelmi, ismeretterjesztô, stb. anyagokkal. Keressünk kapcsolatot más idôszakokból és kultúrákból származó képzômûvészeti alkotásokkal. 3. ALKOTÁS Az elôzô két szakaszban összegyûjtött számos különbözô elemre építve különféle egyéni, illetve csoportos alkotó jellegû feladatot adhatunk a gyerekeknek különbözô alkotási technikák (kollázs, szoborkészítés, összeállítás, festési technikák, különbözô rajzok, fényképek, stb.) alkalmazásával, saját szintjüknek megfelelôen. 16

19 Vincent Van Gogh ( ) Vincent Van Gogh 1853-ban született a Hollandia Brabant megyéjében található Groot Zundert városban, és Auverssur-Oise-ban halt meg 1890-ben. Élete jelentôs részét Franciaországban: Párizsban, Saint-Remy-de-Provence-ban és Auvers-sur-Oise-ban töltötte. A magvetô (1888) MEGFIGYELÉS A középen lévô, napot ábrázoló nagy sárga kör rögtön felhívja a figyelmünket Van Gogh ezen 1888-as alkotására. A képen látható egyetlen alak a festmény felsô felében jelenik meg, a napnak háttal. Jobb felé halad, a fején kalapot visel. A férfi magvetô bal karján magokkal teli zsákot tart, kinyújtott jobbjával pedig magokat szór a felszántott földbe. A tájkép kétharmadát ez a föld tölti ki. A festô a férfit és a felszántott földet is ugyanazokkal a színekkel sárgával, okkerral, kékkel és szürkével ábrázolja. A talaj mintázatát apró, vesszôszerû vonásokkal emeli ki, melyek egymás mellett vagy egymáson helyezkednek el a rögök valósághû ábrázolásának érdekében. Szinte úgy tûnik, mintha a magvetô lebegne a szántóföld felett. Kék nadrág és kék ing van rajta, az utóbbit részben takarja a vászonból készült zsák. A kalapja is sárga. Ha az emelkedô nap alatt nem lenne ott a függôleges, sárga vonások vízszintes sávja, mely minden bizonnyal egy búzamezôt hivatott ábrázolni, a vetés alatt álló föld egészen a horizontig terjedne. Van Gogh apró, egyszínû sárga/narancssárga/okker vonások sorozatával jelenítette meg a nap sugarait. A sárga fény ezen bôségét a bal oldalon egy kék falú házzal, a jobb oldalon pedig egy szintén kékes beütésû facsoporttal ellensúlyozta. Olaj vásznon 64 x 80,5 cm Kröller-Müller Múzeum, Otterlo MEGÉRTÉS Van Gogh ezt az alkotását Jean-Francois Millet Magvetô címû 1850-es festményérôl mintázta. Nagy tisztelôje volt a francia festônek, aki az ô szemében egyfajta szellemi vezetô volt, az emberiség festôje, egy velejéig modern festô, aki új távlatokat nyitott (levél Theohoz 429/455). Ezen kívül a magvetô témája erôsen szimbolikus jelentéssel bírt Van Gogh számára. Ezt az alakot tekinthetjük ugyanis a bibliai magvetô megfelelôjének, a Hollandiában a prédikációk akkoriban igen népszerû témájának számító példabeszédére emlékeztetve. A magvetô a közelgô tavasz jelentette új élet hírnöke, és a természetnek a vidéken megfigyelhetô örökkévalóságát szimbolizálja. Vincent Van Gogh 1880-ban, leírások és metszetek révén ismerte meg Millet festészetét. Ezek alapján nem kevesebb, mint harminc rajzot és kilenc festményt készített, köztük az itt is láthatót. Korábbi alkotása, a Magvetôk, hû maradt a Millet saját képére jellemzô komorabb színvilághoz, ám ez az Arles-ban készült kép jól illusztrálja, hogy Van Gogh mekkora gondot fordított az élénkebb színek használatára. A képpel egyúttal a szimultán kontraszt elvét is gyakorolja. ALKOTÁS Színek: állítsák össze a Van Gogh által használt színek palettáját (a sárga és a kék árnyalatai). Készítsenek színkört: állapítsák meg, hogy milyen színek jelennek meg Van Gogh festményén, és keressék meg a színek közötti összefüggéseket mint például a komplementer színek közötti kontrasztok, illetve a meleg és hideg színek közötti kontrasztok. Ecsetkezelés és anyagok: próbálják meg feltérképezni a Van Gogh által alkalmazott képi stílusokat. Kisebb és nagyobb vonások sorával állítsanak elô a képen is látható vesszôszerû vonásokat. Az ábrázolandó témától függôen (például földrögök, a nap sugarai) fessék ezeket egymásra, esetleg halmozzák ôket. A festmény kompozíciója: bôvítsék ki Van Gogh képének horizontját! A kép jelenlegi széleinél folytatva a festést, jelenítsék meg hangsúlyosabban az eget. Imitáció: ahogy Millet Marokszedôk c. képénél, itt is játsszák el a magvetô gesztusait, lépéseit, mozdulatait. 17.

20 Jean-François Millet ( ) Jean-Francois Millet 1814-ben, a franciaországi Cherbourg mellett született ben halt meg Barbizonban, Franciaországban. Marokszedôk (1857) Olaj vásznon 83,5 x 111 cm Musée d Orsay, Párizs MEGFIGYELÉS A festmény elôterében három alak látható a háttérben lévô, világos síkság elôtt. Mindhárom asszony marokszedô; lehajlás közben, határozott mozdulattal a föld felé nyúló karral láthatjuk ôket. Ôk gyûjtik össze az aratók után ottmaradt kalászokat. Mindhárom asszony blúzt, hosszú szoknyát, kötényt és a haját takaró fejkendôt visel. Az elsô marokszedô, a fején kék kendôvel, a föld felé hajol és jobb kezével egy, a földön fekvô kalászért nyúl. Bal kezét a háta mögött, behajlítva tartja. A középen álló, fehér blúzt és piros kendôt viselô marokszedô szintén lefelé hajol, és jobb kezével ô is egy kalászért nyúl. A kép jobb szélén látható marokszedô háttal áll nekünk. Épp egy kévét kötöz, hogy aztán a kötényébe rakja. Az arcát csak ennek a legutóbbi marokszedônek láthatjuk. A többiek annyira el vannak merülve a munkában, hogy nincs idejük felnézni ránk, megfigyelôkre. Messzebb, a fényes horizont irányában aratók egy csoportját látjuk, amint a csoporttól jobbra, egy ló hátán ülô férfi vigyázó szemei elôtt kévéket és malomköveket készítenek elô, illetve rakodják a szekereket. A lovas férfi felügyeli a munkát. Végül pedig a távoli háttérben a közeli falu házainak, illetve a festményt lezáró fáknak az alakját vehetjük ki. A vidéki munka e rendkívül élethûen ábrázolt jelenetének hangulatát a szürkület fényeiben játszó, fodros felhôkkel teli ég határozza meg. Az elôtérben látható három parasztasszony elválik a csoport többi tagjától mind az általuk végzett munka vonatkozásában, mind a festô által alkalmazott technikák következtében. Jóval nagyobbak a többieknél, és a festô kép középsô, legsötétebb részén helyezte el ôket, így is hangsúlyozva a többi aratótól való távolságukat bármiféle, a két csoportot valamelyest összekötô közbensô tér nélkül. Millet tehát egyáltalán nem használta ezen a képen a középteret. A festô mindenekfelett ezekre az egyszerû, az aratás során ottfelejtett kalászokat a lemenô nap fényében gyûjtögetô asszonyokra kívánta irányítani a figyelmet. MEGÉRTÉS Az 1846-os esztendô Franciaországban és egész Európában a válság éve volt. A munkásosztály helyzetét a gyenge gabonatermés tette még súlyosabbá, a sajtó és az irodalom pedig szinte kizárólag társadalmi kérdésekkel foglalkozott. Jean-Francois Millet ilyen környezetben, számos felsôbb osztálybeli ügyfél portréjának és díszképeinek elkészítését követôen fordult elôször a naturalista témák felé, és elkészítette a dolgozó ember méltóságát megjelenítô A gabonarostáló c. képét. Kortársaival, Troyonnal vagy Bretonnal ellentétben Millet nem idealizálta mûvei tárgyát. A dolgok emberi oldala az, ami engem igazán megragad írta a mûvész ben a vidéken, a fontainebleau-i erdô közelében fekvô Barbizonba költözött. A reggeleket a kerti munkának szentelte, míg délutánjait a festészet számára tartogatta. Az igazi hírnevet azonban csak az 1850-es Magvetôk hozta meg számára. Vidéki jeleneteit a klasszikus ideálokhoz hasonlították, ugyanakkor mégis tényleges valójukban ábrázolta a mindennapi falusi munkákat, mint például a Paradicsomültetôk, a Marokszedôk, az Angelus vagy az Ember a kapával címû képein. A konzervatívabbak társadalmi igények megfogalmazásának tekintették ezeket a festményeket, míg mások moralizáló és nevelô szerepet tulajdonítottak a mûvészet ezen ágának. De csak kevesen értékelték nagyra e festményeket pusztán a bennük megjelenô mûvészi technikák miatt. Van Gogh szemében Millet volt a spirituális festészet atyja azé a festészeté, amely a mindennapi életképekbôl kiemelt témákat ruházott fel egyetemes, kvázivallásos értékkel. A holland festô számos fényképet és rézkarcot gyûjtött össze Millet munkáiról, és maga is sok rajzon, festményen dolgozta fel ôket. Van Gogh Millet Magvetô -jét választotta kiindulási pontként, ô maga is több változatot készített a képbôl. Az 1888-as változat ebben a könyvben is helyett kapott. 18

Tanári kézikönyv. Biodiverzitás Oktatás és Tudatosság az Élő Környezetért

Tanári kézikönyv. Biodiverzitás Oktatás és Tudatosság az Élő Környezetért Tanári kézikönyv Biodiverzitás Oktatás és Tudatosság az Élő Környezetért Tanári kézikönyv a BEAGLE projekt részére Eredeti cím: Guide for Teachers Fordította: dr. Standovár Tibor Lektorálta és adaptálta:

Részletesebben

Kertészet, borászat, különleges haszonnövények

Kertészet, borászat, különleges haszonnövények 1. füzet 2. füzet 3. füzet 4. füzet 5. füzet 6. füzet T E L L U S Kertészet, borászat, különleges haszonnövények Készítette a Fiatal Gazdák Európai Szövetsége Az Európai Bizottság támogatásával A magyar

Részletesebben

Junior Achievement M A G Y A R O R S Z Á G. Gazdasági és vállalkozási ismeretek ÉN ÉS A VILÁG PROGRAMCSOMAG RÉGIÓNK.

Junior Achievement M A G Y A R O R S Z Á G. Gazdasági és vállalkozási ismeretek ÉN ÉS A VILÁG PROGRAMCSOMAG RÉGIÓNK. Junior Achievement M A G Y A R O R S Z Á G Gazdasági és vállalkozási ismeretek ÉN ÉS A VILÁG PROGRAMCSOMAG RÉGIÓNK Tanári kézikönyv Tartalom 1. Világutazó lettem 4 A diákok megismerkednek a Junior Achievement

Részletesebben

K É Z I K Ö N Y V. Környezetismeret Élõ és élettelen környezetem. 4. évfolyam számára készült. tankönyvcsaládhoz

K É Z I K Ö N Y V. Környezetismeret Élõ és élettelen környezetem. 4. évfolyam számára készült. tankönyvcsaládhoz K É Z I K Ö N Y V a Környezetismeret Élõ és élettelen környezetem 4. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz Írta és összeállította: Tompáné Balogh Mária Tartalom Bevezetõ gondolatok.... 5 Elõszó....

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS ISKOLÁINAK MINÕSÉGI KRITÉRIUMAI

A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS ISKOLÁINAK MINÕSÉGI KRITÉRIUMAI 200509_Nyiro.qxd 2005.08.17. 11:22 Page 1 A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS ISKOLÁINAK MINÕSÉGI KRITÉRIUMAI 1 A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS ISKOLÁINAK MINÕSÉGI KRITÉRIUMAI A SEED- ÉS AZ ENSI-HÁLÓZAT NEMZETKÖZI MEGVITATÁSRA

Részletesebben

Página Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Horváth Dániel Varga Attila Vőcsei Katalin...

Página Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Horváth Dániel Varga Attila Vőcsei Katalin... 1 de 8 2011. március 01., kedd, Albin Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kulcsszó:: - Alapértelmezett színséma. A Ö k j l l ü 1051 Budapest, Dorottya u. 8. Keresés Tel.: (+36-1) 235-7200 Fax: (+36-1) 235-7202

Részletesebben

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf A DÁN/EJO hatkötetes sorozatának V. része Rolf Gollob/Peter Krapf Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára Fedezzük fel a gyermekjogokat! Tanóravázlatok

Részletesebben

A 3-4. osztályos környezetismeret tankönyvek összehasonlító vizsgálata

A 3-4. osztályos környezetismeret tankönyvek összehasonlító vizsgálata A 3-4. osztályos környezetismeret tankönyvek összehasonlító vizsgálata Készítette: Kojanitz László 24. 1 Tartalom 1. A vizsgálat célja és szempontrendszere 1.1 A vizsgálat célja 1.2 Az elemzett tankönyvek

Részletesebben

ÉN ÉS A VILÁG TELEPÜLÉSÜNK

ÉN ÉS A VILÁG TELEPÜLÉSÜNK ÉN ÉS A VILÁG TELEPÜLÉSÜNK IV. évfolyam Tanári kézikönyv A foglalkozások során felhasználandó eszközök listája: Mennyiség Eszközök Tevékenység 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Tanári kézikönyv X X X X

Részletesebben

A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában. (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN. Tematikus kiadvány

A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában. (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN. Tematikus kiadvány A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN Tematikus kiadvány European Agency for Development in Special Needs Education Ezt a jelentést

Részletesebben

Szakmai tanulmány Répa, retek, mogyoró SZAKMAI TANULMÁNY

Szakmai tanulmány Répa, retek, mogyoró SZAKMAI TANULMÁNY SZAKMAI TANULMÁNY Répa, retek, mogyoró a közösségi mezőgazdaság nemzetközi működési feltételeinek adaptálása a hátrányos helyzetű Rimócon, az iskolakert működési feltételeinek továbbfejlesztésével című

Részletesebben

Társadalmi kommunikáció I.

Társadalmi kommunikáció I. KOMMUNIKÁCIÓ Társadalmi kommunikáció I. A sorozat következő kötete: Loet Leydesdorff: A kommunikáció szociológiai elmélete Karl Erik Rosengren KOMMUNIKÁCIÓ TYPOTEX Budapest, 2004 Társadalmi kommunikáció

Részletesebben

Szervezetmenedzsment T-Kit

Szervezetmenedzsment T-Kit 1.1 Szervezetmenedzsment Introduction Mi is jelent az, hogy T-kit? Kétféle válasz is adható erre a kérdésre. Az elsô: Training Kit (magyarul: képzési csomag), melynek rövidítése T-kit. A második a szó

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

European Council of Information Associations (ECIA) LIS EUROGUIDE. 1. kötet. Európai információs szakemberek kompetenciái és tulajdonságai

European Council of Information Associations (ECIA) LIS EUROGUIDE. 1. kötet. Európai információs szakemberek kompetenciái és tulajdonságai European Council of Information Associations (ECIA) LIS EUROGUIDE 1. kötet Európai információs szakemberek kompetenciái és tulajdonságai Az eredeti, angol nyelvű kiadvány az Európai Bizottság támogatásával,

Részletesebben

VÖLGY VIDÉK GAZDASÁGFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA I. Völgy Vidék helyi termékei és fejlesztési lehetőségeik

VÖLGY VIDÉK GAZDASÁGFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA I. Völgy Vidék helyi termékei és fejlesztési lehetőségeik CHEMCON 2002 TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTII TÁRSASÁG Teerrveezzeen veellünk.. VÖLGY VIDÉK GAZDASÁGFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA I. Völgy Vidék helyi termékei és fejlesztési lehetőségeik ZÁRÓTANULMÁNY Témavezető

Részletesebben

A kiadvány megjelenését az Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Főigazgatósága támogatta.

A kiadvány megjelenését az Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Főigazgatósága támogatta. A kiadvány megjelenését az Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Főigazgatósága támogatta. A kötetben kifejtett nézetekért a szerzők vállalják a felelősséget, e vélemények nem feltétlenül tükrözik az Európai

Részletesebben

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz Tompáné Balogh Mária Tanári kézikönyv 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz Írta és összeállította: Tompáné Balogh Mária Tartalom Felelõs

Részletesebben

Horváth Miklós (érdemes tankönyvíró) Molnár László Szentirmainé Brecsok Mária. Kézikönyv a Természetismeret 5. tanításához

Horváth Miklós (érdemes tankönyvíró) Molnár László Szentirmainé Brecsok Mária. Kézikönyv a Természetismeret 5. tanításához Horváth Miklós (érdemes tankönyvíró) Molnár László Szentirmainé Brecsok Mária Kézikönyv a Természetismeret 5. tanításához HORVÁTH MIKLÓS a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2011-ben elnyerte az Érdemes

Részletesebben

UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, a Fenntarthatóságra Nevelés ENSZ Évtizedében (2005 2014)

UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, a Fenntarthatóságra Nevelés ENSZ Évtizedében (2005 2014) UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, a Fenntarthatóságra Nevelés ENSZ Évtizedében (2005 2014) Oktatás a fenntartható fejlődés szolgálatában FORRÁSGYŰJTEMÉNY Nevezd meg! Ne

Részletesebben

Az egészséges és kiegyensúlyozott fejlœdésért

Az egészséges és kiegyensúlyozott fejlœdésért Az egészséges és kiegyensúlyozott fejlœdésért Gyermekek és felnœttek közösen lépnek akcióba! Módszertani útmutató www.shapeupeurope.net Az iskola és a közösség az egészséges és kiegyensúlyozott fejlődés

Részletesebben

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D A B C D Európa minden nyelve kincs A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley Munkatársak: Peter Broeder, Laura Mijares, Sirkku Latomaa és Waldemar Martyniuk VALEUR Európa minden nyelve kincs

Részletesebben

MULTIKULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ OKTATÁS

MULTIKULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ OKTATÁS MULTIKULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ OKTATÁS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Az Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési

Részletesebben

TÜKÖRBEN A VILÁG JÁTÉKGYŰJTEMÉNY

TÜKÖRBEN A VILÁG JÁTÉKGYŰJTEMÉNY TÜKÖRBEN A VILÁG JÁTÉKGYŰJTEMÉNY A könyv megszületését Manfred Max-Neef chilei közgazdász gondolatai és az All We Need című pedagógiai kiadvány inspirálták. All We Need, 2007, Luxemburg, Salzburg, Wien.

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

Jelen anyagot a Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium 2730/03.12.2007.-es Miniszteri Rendelet által finanszírozta

Jelen anyagot a Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium 2730/03.12.2007.-es Miniszteri Rendelet által finanszírozta Jelen anyagot a Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium 2730/03.12.2007.-es Miniszteri Rendelet által finanszírozta Ingyenes forgalmazás, könyvtári rendszerben 1 Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium

Részletesebben

Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium. Szakirányítók: Adelina Iacob Pető Csilla

Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium. Szakirányítók: Adelina Iacob Pető Csilla Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium Szakirányítók: Adelina Iacob Pető Csilla Jelen anyagot a Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium 2730/03.12.2007.-es Miniszteri Rendelet által finanszírozta

Részletesebben

Kedves Olvasó! Kátai Gábor

Kedves Olvasó! Kátai Gábor T-kit Beköszöntô a T-kit sorozathoz Kedves Olvasó! Mit is jelent az, hogy T-kit? Kétféle válasz is adható erre a kérdésre. Az elsô: Training Kit (magyarul: képzési csomag), melynek rövidítése T-kit. A

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Erkölcstan 1-4. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az erkölcstan tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata.

Részletesebben