Weöres Sándor. Mahruh veszése. A digitalizálás A hallgatás tornya. Harminc év verseiből. Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1956 kiadása alapján készült

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Weöres Sándor. Mahruh veszése. A digitalizálás A hallgatás tornya. Harminc év verseiből. Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1956 kiadása alapján készült"

Átírás

1 Weöres Sándor Mahruh veszése A digitalizálás A hallgatás tornya. Harminc év verseiből. Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1956 kiadása alapján készült JEGYZET E vers szerint ember és emlékezet régibb, mint a Föld. Az ős csillag, Mahruh, ahonnan származunk, gombölyű és üres óriásbúborék volt s a mostaninál ezerszerte nagyobb tengereket, rónákat, hegyeket hordozott; s többfajta élőlényt és sokkal több embert. Évmilliókkal ezelőtt szétrobbant; egyik elröppent cseppje a mi Földünk. Belső űrében a Nap és minden kísérője sokszorosan elfért volna, de akkor ezek még nem voltak. Kívül három izzó égitest keringett, úgy világítottak és melegítettek, mint most a Nap: a sárga Udmirtu, a fehér Khaureu és a vörös Bingu; és kilenc tarka üstökös kígyózott velük. Bonyolult ütemben, váltakozó világosságban-sötétségben ringatta óriásait és törpéit Mahruh, az ősök léptei alatti hely, az istenek gyümölcsös-kertje. Az ének szavai közt idegen nevek villódznak, mint iszapban a sárkányok: többnyire akkori világrészek nevei; szárazföldek, melyeket a legnagyobb földi távolságokkal úgy mérhetnénk, mint hernyó-arasszal a fakérget; akkora hegyek, hogy talpuk a Földön nem férne el és csúcsuk a Holdat elsöpörné; akkora folyamok és zuhatagok, hogy rajtuk a Hold elúszna. Mahruh végső korszakának, a tűz- és vízözönnek kezdetekor egy lantos szólal, határtalan háborúk közt, világrengés idején; száz pusztuló földet felsorol és elsirat. A szerző Rou Erou-nak, azaz Bíbor Láng-nak nevezi magát. A hanyatlás idején élt, és sokkal kisebb művész, mint az előző virágkorok számtalan költője; de éneke, szinte a veszés pillanatában, villámcsapásként végigvilágít Mahruh tájain, és sommázva látjuk, ha vázlatosan is, hogy míly élet forrt ott. Az ének eredeti címe: Kana vuanh athetan jargelih - Gyászdob száz lerogyó világért Jargeh városában. 2009

2 1 Szügyedben három kő-lándzsa, fekete Kartiabh-todarh! kerekasztalú törvényház emeli ujját és elád, fenn sír az ősapák vára, könnytől síkos sok ajtaja, eres bányáid mélyében salakká rémül az arany. 2 Szép Ogarinn, kevély páva! toll-süveges királyaid tetemén verejték habzik, mint bérceiden sok patak, gyors kocogó öszvérkéid félúton nyögve állanak: megbomlott Szippu és Szüari? vagy a Ghatemu mennydörög? 3 Ligügh-todarh, vér tarlója, ősanyák tej-fű mezeje, hol elhullt sisakforgók közt kering a hajnal illata s a fekete kövér földbe sok súlyos kard lassan merül: hova lettek a dús ágyak? a szétrebbent menyasszonyok? 4 Ezüstbordájú tengerre sok várossal tekint Lulobh, márvány-tornyok magasságba meresztik tető-gömbjüket, messzeség fénylő sodrába terítik kő-csipkéiket, párkányuk lazul, elferdül, egy-egy nehéz tagjuk lehull. 5 Tirtakh s Tungnagh zöld sárkánya folyammenti fényzsámolya, körötte borzas burbah fák lövöldözik gyümölcseik, szállnak piros forró szélben, mint szakállas emberfejek: neki méreg gyűl testében, hűs nyálka, nem hevül soha. 6 Fönn, harmatos felhő-résben lapulnak, Gherke, aklaid, bujdosva meszes völgyedben, egy szőnyegen álmodtam ezt: arca előtt szőlőfürtöt lengetve állt juh-pásztorod s e mozdulat nem védhette, tüzet ontott a hegy foka. W eöres Sándor: Mahruh veszése Oldal: 2

3 7 Az istenek falán látom, Höröagh, vérködös szemed; hegytetőn csengve megpattan a jég-rönk, mint kristálypohár és a rianás szentséges borzalma hegylábig lefut: az Istenfal veti bőrét! mint a béka rándul meztelen! 8 Kilenc síkság, kilenc hegység hallgatja, hogy sír Vevenügh, könnye óriás cseppekben a szent Hattyú-tengerbe hull, kilenc karján, kilenc lábán az idő-mutató ragyog, sebzett szive égről-függő átderengő harangvirág. 9 Morogva suhan északra Bölbobh szomorú fellege, erejét óvja keblében, szél veri, mégsem áld esőt, lankadó jégfodros szárnnyal messze idegen földre rogy, szivét kitépi csőrével s meghal a vén vándormadár. 10 Mocsár homályos gőzébe temeti magát Bobhnili, emésztő párában mállik a harsány városok fala és az aranyfácán-hangon rikácsoló sok kis tanya, hol mézes-lepény úgy termett, hogy túlsó széle sose volt. 11 Karmazsin erdők közt ordít Zölülügh nőstény-tigrise, lába előtt az öt tenger haltejjel, ikrával tele, kék-arany szügye árnyában sok rejtett völgy, örömhozó; fészkén tapos, fiát vesztve fájdítja duzzadt tőgyeit. 12 Sárkánytarajos árnyékát felém fordítja Loghküküh, hét réteg szürke felhőben villámlik sötét hegysora, felhők közt vizesés ömlik, ontja tetők jégcsillaga, kőforgatag felett égve némán kérd álmatlan szeme. W eöres Sándor: Mahruh veszése Oldal: 3

4 13 Térdig a tenger tükrében, Navininügh, kényes leány, megtiport tested fájdítod, távolba nézel szűntelen: szabadító vitorlát vársz? vagy a tenger gyógyírt terem? fuss egyedül barlangodba, rossz napra jön rossz éjszaka. 14 Kettéhasított főpap-fej Meveghpaf-ban, Csotth főterén, roncs ezüst-ráccsal rágörnyed a sziromnedvek temploma; holt erdőn, hamu és szén közt, szalamandra sütkérezik, nádasban a Szelid Gyermek combcsontján vadmajom sipol. 15 Öghulul, kopár kőpárkány tenger-széles folyam felett, harmincmillió hős csontja fedi sanyaru völgyeid, rajtuk kanyargó rendekben feketehangya vándorol, mint egyetlen sötét kígyó, Höngh-parttól messze Gingru-ig. 16 Tátongó szakadék, Zübh-tig, hol a szent folyam fuldokol hegy-szurdokban örvényt vetve s kortyolja-nyeli a pokol, gennyes rés a világ arcán, hab-nyelő ördög csöbre te! gránit-pántodon mért tört szét Aküh és Anéh cimere? 17 Beburkolózva tengersós enyhe szellőbe, Zalh-mirürh, korhadnak halász-hálóid, kagyló-lepett cölöpjeid, köszvény kúszik térdcsontodba, hogy évszakot téveszt a szél, menekülő halász-néped szárazra jut, barlangban él. 18 Sírok érted, szelid Feillü, hallom szerelmes hangjaid, síkság, völgység, hegy, part, tenger már másnak ontja kincseid, béklyódban aléltan fekszel, kedvesem, látom messziről, Dzsöntunn és Shikürej várán varlepte sötét ajk pöröl. W eöres Sándor: Mahruh veszése Oldal: 4

5 19 Bor kelyhe, harsány Zeirenre, áthevülő szikláidon menny fényétől fehér hangon kiált a pikkelyes madár, szellő veti cipellőjét, mezitláb táncol, mosolyog s elszunnyad a viharfelhő... hová tűntél mámor hona? 20 Csigahéj-búgású Szjalli, krétaszirtek szigetsora, hab-mélyi kürtösök szerte kiálló fehér homloka, madárhangú apró néped idegen szava gyöngyözik panasszal: Veli má veji hekatetau je má je má Szánlak, te büszke Zalh-alka, hogy megtört ametiszt nyakad, rád a fergeteg forgója mindünk közt először szakadt, segítségért rimánkodtál s nem értette negyven király, vetetlen földön tanulják számlálni a sors lépteit. 22 Avla és Fufo népsége, madárként fára fészkelők, boka-csörgők, nyüzsgő vásár toronymagas zsurlók között; a síkra sós tenger siklott, bölények ösvényén halak, habba-merült őrbástyákban polipok világítanak. 23 Lallamisshi tüskés hátán, olajhártyás patakjain hamuszín szárnnyal husz éve gubbaszkodik a Pusztulás: az üres széllel kockázik, a semmivel tanácskozik, dobálja száraz csontokkal a nyomor kerítéseit. 24 Én ismerlek, nemes Jormun, jártam sáfrányszín tájadon: hajdan, még fáklyás-évemben, patakba hullt a tőr-tokom s ahogy iszapból huzkodtam, egy béka szólt: hiú! hiú! talán már akkor hirdette, hogy sorsunk ez lesz csakhamar? W eöres Sándor: Mahruh veszése Oldal: 5

6 25 Ajghüo, téged nem fájdítlak, úgyse hallgatnál énreám se a Szakállak Házában, se a Smaragd Sascsőr alatt; jó, ha tagadja holtáig, ki hímes kertedben fakadt: fanyar a citrom, ahol nől, honában nem kell senkinek. 26 Gyűrűs hegyei pántjában skorpióként lapul Piküh, árnyékos, zárt medencékből félholtan is döf, lesben áll, zabon, hajdinán tengődik, aszalja inség és ragály, már csak a mesékből tudja, hogy a kinti nép mit zabál. 27 Szikla-léptű mammuth, Mun-togh, mintha négy oszlop útrakél, mezőiről kiperzselve az ormok közé költözik s keblük nyitják a tűzhányók, kioldják bazalt-ingüket, tűzzel szántják az erdőket, hamuval szórják az eget. 28 Déli mocsárba húzódik Tevih a győztes nép elől, mely a messzeségből rajzik és mind több és töméntelen; a mocsárban sárkányhüllők, csupa-gyomor gömbállatok s emberevő szirom-csapdák, roppant mimózák torkai. 29 Olajos gyökérrel zsúfolt, kövér, ehető föld, Elish, a győzők és legyőzöttek özönét ölöd egymagad - félnapos láz, lidérc, hőség, fojtó inda, nyelő iszap - mint bogarak a mécslángban, még dongnak és már hullanak. 30 Munguro, árnyak árkádja, őserdő oszlopcsarnoka, templomnyi gyümölcsök függnek felhőt-söprő fák karjain s az ember, e búvó féreg a héj alatt eszik, lakik, naphosszat részegen sorvad: a pára bódít és megöl. W eöres Sándor: Mahruh veszése Oldal: 6

7 31 Buranka jelző-bójái, nagy városok kincstárai, déli tenger kék halbőrén ragyogó vitorlák sora, lomha terebélyes bárkák, mint állapotos asszonyok kullognak gyümölccsel telve a csatornán; már nem nekünk. 32 Kjarn és Szelini pálmái, tarka tölcsérvirágai, márványon örvénylő rózsák, szétnyíló nedves ajkai, forró levegő kárpitján fordított hegyek ormai s a nem-örömest-látottak fekete szigony-ágai. 33 Jahorg robogó postája, álomként suhanó vidék, nyúl-módra inaló dombsor eléri a látóhatárt; kívül eleven forgószél, belül párnák alázata, ég-föld között rengő ágyak - temeti esztendők pora. 34 Arlarh tarka pompája, ívek, füzérek, szögletek, egymásra-csüggő erkélyek, zománc-tetők hullámai s akkora tulipán-kelyhek, hogy egy lovas beléje fér; a cserepek lehorzsolva, cifra szőnyegnek sincs nyoma. 35 Hol sások mézet izzadnak, Guvani-terlih lápjai, ragadós, mély cukor-bányák erjednek a zsombék ölén; felettük az új hódítók, kötél-hálón, akár a pók, kapálóznak s besüppednek, mikor a háló meglazul. 36 Ikkinh korhadó posványa, hol vad szesz és ecet folyik, cukorfa, tűzdió, méznád, lótusz, mind részegen rohad: te a katonáknak kellesz, hogy szív szerint daloljanak, még lehelletük fogytán is röhögnek a dágvány alatt. W eöres Sándor: Mahruh veszése Oldal: 7

8 37 Fergeteges, kopár Jisztünh, hol rozsdás messzeség köré oroszlán-színü mennybolt rogy s vörös dombot rőt szél gyalul: vert had vitorlás-kordéi futnak a homoktengeren, mérföldek közt elolvadnak, nem térnek vissza sohasem. 38 Öt sereg csontjait szóró kova-pusztaság, Pöhmöszüj hő lég remegő ábráit nézi, mi villan dél felől: ha emeli-e zászlóit Szigutsz és Vohb és Ninkjatanh s a távoli sötét Kmala, mint dörgő hegy megindul-e? 39 Túl sivatagon, posványon Szühaszüj olaj lombjai, törpe göndörfürtű lányok, léptük sziromként nesztelen, sötétek, mint az ürmösbor, táncosak, mint a lángbodor; kéretlen kérők málháin nyögéseiket hallani. 40 Reményvesztetten, némán tűr agg Szilemegorh északon, köd-imaszíjas lejtő közt kerek, sötét tengerszemek, jég-csendű magasság alján kristálysima hideg tavak, de az ormokon fenn villog a bíbor-sörényű harag. 41 Megorhiri keskeny szirtjén víjjog a gyíkfejű madár, begyében köveket morzsol, szaru-torka lángot fuvall, tört kardok, holtak völgyében, hol most idegen kürt rivall, felgyujtja a vadont, elszáll s lovat-lovast visz karmain. 42 Villámtűzben nyújtózkodnak Csikerirem hegyhátai, meredély, csúcs, hágó villan, a völgyben sötétség morog, tó zizeg szőr-húros lantként, a kunyhókon eső suhog, költők s koldusok országa, borúd nem vetkőzöd soha. W eöres Sándor: Mahruh veszése Oldal: 8

9 43 Mogyorót, makkot érlelnek Öfulab erdőségei, kopár partját jég-baltákkal fényes fehér tenger veri, gátra tűzve sok dermedt fej, lengő vörös halász-sörény, orsóként forgó delfin-had a töltés rését szegdeli. 44 Kérdezlek, áruló Nörhö: magadéból több jut neked? folyón úsztatják erdődet, ágastól nyűvik kertedet, kuvasz-léptekkel nem csőszködsz tiport testvéreid felett, rab-eke, gyász, kifosztottság végzeted, akár többinek. 45 Dob-szavú nép Kengh fennsíkján, hűséges fogadott-fivér, vihartól rengő tornyában morzsolja köntös-bojtjait: tla rog kengi hob voa dzsia! - szakállát villám perzseli és karjait égnek tárja: duh ladi kengi cög nyi voa! 46 Szirökana sudár népe, hallgatag, kemény férfiak, szélviharban edzett lányok, egyenesek, mint szál-fenyők, százszoros vetéstek sarjad: csak ocsuja rátok üt-e? ezernyi kévétek gyűlik s többé nem nektek: sírtok-e? 47 Pókhálós tüske rét Mullup, ráncosan repedő agyag, jácint-könny, sakálordítás, bot-zúzta sípoló tüdők; hideg patakban guggolva lázas fürjként, sebzett leány; véres, ganajos vermekben nyögések, lovak, emberek. 48 Gyümölcsös, íves Szumarbebh, lila dombok, lila mezők, lombfüst-színű párás mennybolt, gyöngyház tavon ibolya árny; kaputlan, elhagyott kertben gyerek-láb ötszirmú nyoma, sok szétmálló mustos-kádon békés szüretek illata. W eöres Sándor: Mahruh veszése Oldal: 9

10 49 Mészkőszirt-bordás Araihü magasságból a völgybe néz, a mező szinte hintázik a hegy-szegélyek kapcsa közt s az édes szédület solyma kő-katlanban kering le-fel; most az emlék, mint bevert száj tátong fogatlan, véresen. 50 Kecskék rétje, fukar Jöhpruk, hol kő-résben gyér fű terem, roppant lapulevél terped, alatta gyík-torok dobog; gazdátlan, csupasz gyermek-had pitypang-pehelyként szétrepül, csonka férfiak koldulnak s borotvált-fejű asszonyok. 51 Zuhatagokra bólongnak Tingh magas páfrány-berkei, csillognak uszonyos lányok folyandárral-font keblei, könnyűek, mint a habfodrok, táncuk a földet nem veri; ha láb csörtet, elillannak, a vész nyomukat sem leli. 52 Fecsegő, lárámás Töranhbeb, szalmavirág, vidám nyomor, Zimbalula dobpergése, álarcos, pántlikás menet; most szikes pusztán bukdosnak, halálfejes kísértetek, mély, száraz meder párkányán léptük alól a föld kifogy. 53 Homokkal teli szomjas száj, Türübe, sárga bucka-táj, ahol a volna ráncot váj s a nincs köszörűként forog: varjú-, keselyű-felhőben vonszolódnak terelt rabok, a fakó végtelen puszta mind fogsoruk közt csikorog. 54 Ditki, egy mese illik rád: Kimondta tabló-társaság: dudálni nem lehet prémben... s a prémjétől fosztott dudás, hogy le ne húzzák ingét is: bólintott s fújta nagy-vigan... koldusbot kéztől földig tart; nem szóltam: hát csak fújd dudád! W eöres Sándor: Mahruh veszése Oldal: 10

11 55 Tifagh-onü, hol ékszer közt lapul szemérmes hullafolt; ételnek látszó sár és rongy körbe-fortyogó katlana; ezer virág, de mind mérges, ezer párna, mind horzsakő, ezer cél, mind egymás ellen, ezer szállás, mind kriptabolt. 56 Sivár, esőtlen Szkirrj földje gazdag bányákkal lyukacsos, álmatlan álmokon nyargal a kagylópénz, nefrit, arany, bámulja sok kidüllett szem, a bordélyokban kocka jár, e nyer, az veszt; hová ömlik, hogy mindnyájának hasztalan? 57 Két folyam ölelésében ormótlan hegysor, Dhupaol, ege kőből és jégből van; itt látták a Kolibrilányt, két iker-fiú megleste, míg vette piros ujjasát s mikor azt hitte, nem látják, harc köde felett messze szállt. 58 Ajjün-ban Fehér Egyszarvú a falvakban szökellt, futott, lágy-ívű nyakát hajlítva, fején árbócot ringatott s asszony, gyerek körülvette és édes áldozati füst; gyűrt pálma-háncson még látni, ahol feküdt, a vérnyomot. 59 Széles, ködös árkon túlról deres Kisszuj, sárga Vha-vuz nyögése át nem hallatszik, a négy fő-szél sem hozza át, vergődése át nem látszik, a három vándor égi fény nem bontja ki hajnalszínnel a hosszú meder gőzfalát. 60 Három külön világ sarka, Oröhullu, jáspis-tető, hol a Vha folyam gőzlepte medre háromszor vált irányt s hol a nagy Udmirtu csillag ívben fordulva visszatér: istenek hegye! nincs ajkad, hogy vad sérelmedről beszélj. W eöres Sándor: Mahruh veszése Oldal: 11

12 61 Kötél-hálóban vergődik Hürippu villás homloka, körbe-forgatva, szédülve a jeges bérceket döfi, majd kíntól hináros szemmel a déli kőfalnak rohan, habos rétre rogy fújtatva; még mindig fölszegi fejét. 62 Döru megveszett kínjában, csecsemőként nyúlkál, gügyög, földön ül, szennyes port markol, gyémántnak és gyöngynek hiszi, motyog, hirtelen följajdul - ó Döruvogh ledőlt fala! közönyébe visszasűlyed, így leli éje, nappala. 63 Eldobta kulcsát Vha-külli, leütve árokba hever, nyolcvanezer kincstárában barát, ellenség föl-le jár, könyökig szemétben vájhat, egy pántot, függőt sem talál, három ringyó és sarkukban háromszáz sereg hordta el. 64 Mérhetetlen homok-hátság,, Riakhbuh, üres sivatag, lenn és fenn két parázs-szőttes az ernyőtlen szem megvakúl; kutya-fogatán távozva itt láttam harci társamat: Bütykös Cimborám és árnya eltűnt a menny-függöny alatt. 65 Erős Darduh korom-marta várai, hova lettetek? lenn zebra-háton vágtattak cifraruhás lánygyermekek, mozgó pettyek, délibábban megnőttek, fedve fél eget, illat-szelencéjük tükre villantott sok titkos jelet. 66 Hóviharos Alinkhikkü, hol a magas jégár tövén csonthal úszik, s felér mellig gömbfejű mérges moha; ugatók torkát köd fojtja, vijjogók csőrén felleg ül; itt zuzmón tengnek, rabságban, sokan a volt nagyok közül. W eöres Sándor: Mahruh veszése Oldal: 12

13 67 Riakh-vha, mennyboltot tartó karcsú fehér hegyoszlopok, ragyogva egymás mellett, mint cápafogak, vagy jégcsapok; a Kolibrilányt itt látták, mikor repülve átvonult: magasból két szirt-párkány közt, pár lassú fáradt tolla hullt. 68 Óriás oltár, Szinirri, tetőtlen hegy-lábak sora, három nővér öröksége, ömlő csecsemő-vér hona - egyik fúlánk-tövissé vált, másik jajgatva otthagyott átveri-e kínzott hátad új csapás rezes-ostora? 69 Éneklő barlang torkánál hever a lidérc-föld, Tinith, mint köd-ivó vihar, sóhajt nagy álmában a Kék-Király, a pusztulás hogy érné el büszke idegen álmait? az agg, nemes halál földjén csak por az új, váltott halál. 70 Szikra-fátyol vonul, Töllo, citera-húrjai felett: úszik egy nő-száj, arc nélkül; két tőr; majd egy hires torony, benne ama harcos sírja, kit megcsodált az alkonyat; vándor-pókok vitorlái csillognak fenn az ég alatt. 71 Szöttü harmatos berkében, négy karcsú vízesésen át keresik részeg íjászok a Fehér Egyszarvú nyomát, reng, harsog a zsályák völgye, lepi mocskos por, füst, iszap, légi, vizi sellők fonják elrejtő durva fátyolát. 72 Földmélyi kusza szentéjben holtat élesztget Elüninh, boltív derengő bordáin árny-sor suhan, papnők hada, csepegnek sárga kén-gyertyák, oszlopnál villan őr-dzsida, nem nyitja szürke szemhéját Majtje istennő kócsaga. W eöres Sándor: Mahruh veszése Oldal: 13

14 73 Tirüszime: száz kastély állt tavon, sok tarka cölöpön, a kertet s tavi képmását abroncsba fogta fény, öröm; virág, erkélytől-erkélyig, befonta-kúszta a hegyet, ahogy öreget majd megfojt a rácsüngő gyereksereg. 74 Letiporva, elárasztva Fuhtirü, nyájak, gabonák, megszürkült a fehér város, tág utcás Szihetamlula; hol a köles, a rojtosfű, a len-olaj, az árpa-lé? szellő tölti a magtárad s két kéz tenyérrel fölfelé. 75 Szininh aranyvirág-rétje szelid istennő bársonya: most íme az égignyúló harag tetőtlen temploma; egynapos borjú szájától rabolt tejet ittál-e már? lázhabos, ecetes, mérges! a vér nem gyűlöl így soha. 76 Mogorva tarló lett Fuhhanh, kerék töri, féreg lepi, dombjai közt kiütköznek a parlagok fekélyei; pockok, ürgék, bírójának bére tök-héj, rágott gyökér, míg föld felett hetykén csörtet a macskafejű fővezér. 77 Égre-falazva szemközt ül Tinkimanda és Tirüdaid a délibáb itt láttatta velem a Bütykös Cimborát: akár egy eső-tócsából, itatta a kutya-fogatát a tenger-széles Riakh-ból, hol partot a sirály se lát. 78 Vuabshakani pálmája, Orhamdojuri cédrusa szikrázó tüzes örvényre figyel réz-zöld felhők alatt s mélyen markol a hűs földbe, hol a rejtett ország morog, nehét lökésektől rándul a szem-nem-látta boltozat. W eöres Sándor: Mahruh veszése Oldal: 14

15 79 Pikkopürle gyapot-földje, langyos eleven hótömeg; mondják, a Fehér Egyszarvú tétován erre vándorolt, hátán egy vak leány gunnyadt és néha pár hangot dalolt; tanyai asszonyok jöttek, de léptüket nem várta meg. 80 Forr, bugyborog éjjel-nappal Umallu kigyúlt nádasa, a vízi hólyagos-gomba borpiros heggyé feldagad, a lótusz kiég, elhamvad, a köd világít éjszaka, égig ér sok kénfüst-oszlop, megfőnek a rákok, halak. 81 Villognak éjjel Nimvarkinh kohói, messze, szerteszét, ajtajuk tárul és zárul - hol vérvörös, hol rózsaszín pírba vonva erdők, falvak sötét-puha csipkézetét, szurokban úsznak egy élő s egy haló világ résein. 82 Pára homloka, Riakhmör - a lejtők virágfüggönye összetűzve gyémánt-tűkkel a tenger lágy csipkéivel, mellette az ég erkélyén kihajol a Kolibrilány, füstölgő, lerogyó várak fölött két meggyről énekel. 83 Roggu, köves fennsík mécse, fényed az éjben meddig ér? a formátlan árny-tömbök közt te hívd a vándor lépteit, míg a világ rótt szikláján a homály végképp megsürül s a vándor és vezér fénye töretlen sötétségbe dül. 84 Szuvas szélmalom Shappikban: kutya-kordén indult oda a sok-medrű Riakh mentén a szikár Bütykös Cimbora: ha egyik ebe megsántul, tudom, a vészre rákiált: Hamisan én játszom jobban; ha csalsz, nem tartom a szabályt! W eöres Sándor: Mahruh veszése Oldal: 15

16 85 Bronz darazsak, rubin dinnyék Aleghi ujjas fényei, hol a Virágarc Őrzője úgy vélte, hült szivem leli szél, vidd hírűl: a Bíbor Láng a kemencében énekel s hevét akkor is érezni, mikor fenn rég más fény delel. 86 Shappuküna kaktusz-rétje, egyik ajándékom tied: mikor pusztádon szétverték hadunkat, mint pehely-ruhát, egy buktatónál táskámból vagy tíz tartomány elveszett; a harc helyén jól nézz széjjel: neked jut mind, ha megleled. 87 Riakhrojö, hol koldultam, másik ajándékom tied: egy pénz, rajt kép: a császáré; ha orrát-száját elfeded, más képpé válik: meglátod, nem közönséges látomás! most a henger rád is fordult; időd képéül nézheted. 88 Vályog-fészek, Ahodh vára, legyen tied a harmadik: falaid közt tanácsolták: nyúlcombot ne falj harc előtt ; míg néped sorba állítják és kapnak ólom-karkötőt, most viszonzom a bölcs mondást: itt már a nyúlcomb sem segít. 89 Hatalmas Hehor, tört dárda! hova lettek vitézeid, tenger-kagylóként zenével s gyöngyfénnyel telt kastélyaid, daru-léptű királynőid s a serlegek, erős borok? kincseiddel rakott gályák ormán sötét sörény lobog. 90 Rane alacsony cserjéi, szürke halmos-redős vidék, a varjak végtelen rétjén vége-nincs rabmenet vonúl, W eöres Sándor: Mahruh veszése Oldal: 16

17 ez délre, az meg északra - célja van, eredménye nincs olykor a menet megfordul, minden világtáj egyre megy. 91 Riakhmegorh, kihalt ország - feledni sírban sem lehet néped palánkba-hurcolták és vértörköllyé változott, gondolattalan félálom terpedt s falmozdító lucsok, nem sírt senki, a dágványba belefulladtak a szivek. 92 Riketam, hol az udvarlók csengőt viseltek térdükön, nehéz-illatú hársak közt üveghúr pengett élesen s az ebet is úrnak hívták Sarkantyuvirág-ünnepen: koporsók közt tovább álmodj! hangszerem immár eltöröm. 93 Te víznek föld és földnek víz, te Ururika szövevény, hinár-függő, dagadt gombák, mérföldes száru bóbiták, gőzölve a világ szélén, hol köd gurul a semmibe Fehér Egyszarvú itt rejtőzz! Kolibrilány, surranj ide! 94 Világ köldöke, Nuantompank, hol ugyanaz a fenn s a lenn, a fej fölött a hegy s tenger függ, szakadékok alján a menny, rézsútos városok csüggnek, légben nem hulló kő forog: téged is elborítottak a sáska-fogu zsarnokok. 95 Messze Kfureh és Oanghu - mindenhol ott van és mozog az új kis fürge hódítók kék bőre, üres homloka; most, hogy a három fény mind vak és a nyolc égtáj mind süket a föld, víz, únván terhét, mozdúl: megérdemlik győzelmüket. 96 Cshih hegyek delej-csóvája úszik az ég körfüggönyén; üstben szorong az Udmirtu; a fehér Khaureu lenn pihen; a Bingu merész ösvényét átszeli szikrázó Füzér; W eöres Sándor: Mahruh veszése Oldal: 17

18 délen dereng a Mézgyűjtő: felírni és feledni kell. 97 Donza pusztáján répát süt porban ülve a Bölcs, a Szent. Szól: A szélvésznek nincs arca, csak keze-lába: ez a rend. Szól: A sors, hogyha megtágul, ugyanakkor szorongat is. Szól: Nagy házat építettél; ne sírj, ha a huzat kivisz. 98 Piurikku nedves rétje Talaktalaktuk erdeje, hol izzó gyűrűvé forrva az ég a földdel összeér: itt vadállat-üvöltéssel övezve ül negyven király s hol jár a Fehér Egyszarvú? a Bügykös? a Kolibrilány? 99 Észak és dél és minden táj recseg, csontja, veleje fáj; a Világ Nyolc Őrzőjének, kik kiáltják: rend mindenütt! most a szó ráforr torkukra; majd a menny ívén szétreped; harmadszor kezdik fennhangon s hangjuk remeg: rend mindenütt! 100 Inog Minzath-ban Mogh bérce, az ég, föld és űr tengelye s az Úr egy pillanat szélén, amely dob-hangként alacsony, elsápad törvénye ormán; de átfogja mindenfelől sok és egy kristály-csengéssel a magas, állandó idő. 101 Im a gazdátlan ordítás, lerogyó hegyek éneke, fuldokló mezők fájdalma, földrengés, futótűz dala; fogva Riakh-menti Jargeh-ban vezeklem harc meddő hitét, arcotok felé fordítom száz hullt világ lehelletét. Negyven király éneke Port fú, felgömbölyödik. Tüzet fú, összecsavarodik. Messzi lankán, Zalhime és Lallamisshi felett kotlik a gyalázatos. W eöres Sándor: Mahruh veszése Oldal: 18

19 Felzendülünk, halld, negyven dob, királyi dobok, negyven király, gondolva fiainkra, megmossuk arcunk, nyergelünk, hajrá! neki az üszök-zivatarnak! a vörhenyes sötétségnek! ne tudjuk, mikor nappal, mikor éjszaka! Síp rikít, riadozik. Lármacölöp recseg, riadozik. Mi sorakozva sziklaperemen, csapzott madársereg, negyven kopott keselyű, mind királyi madár, forgatjuk fejünk, tanakodván: Ugyan mekkora ország jutott ennek, adózzunk-e, mikor emberen csak ember volna uralkodó? Ám lássátok vánszorgó vándorlásunk, emelt bástyák, Dörhuvi, Riakhvog, rónaság kulcsa, Shalihtirlir, lelketekben ítéljetek: majd elhullnak barmaink mind és hajóra szállunk a Mérges tengeren, bukdosunk jég-járt ösvényeken, vergődünk e világ sós mocsarán, negyven koldus, negyven királyi koldus... Begyét felfújta torkig, ki-be lüktetett, mozgatta farát szemérmetlenül; ha feléje-szúrtunk, nem sebezte kard, ha csőre fejünket verte, sebet nem ütött, nem is koppant: ki tudja, miként császárkodik felettünk? Legelőbb a part fogy el, később minden sziget és zátony, aztán a tenger, aztán az égbolt, aztán a fény, aztán a sötétség, végül semmi sem lesz: ott megtörténik szabadulásunk. Mert szent és örök az üresség, s az emberben fészkel, és az ürességben fészkel az ember W eöres Sándor: Mahruh veszése Oldal: 19

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás 1. Gute Nacht - Jó éjt Idegenként jöttem, Idegenként is távozom. A május kedves volt hozzám Számos virágcsokrával. A lány szerelemről beszélt, Az anyja egyenest

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK

Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK Szalmakazal, ahová az emberek lefekszenek aludni a derült éjszakában, a tarlón fekete szél susog a tejút örökös íve alatt, és a durva kenderpokrócuk testeket domborítanak egészen

Részletesebben

Halálzokni. Játék a sorssal

Halálzokni. Játék a sorssal Vörös István Halálzokni (kórusok az Antigonéból) I. Játék a sorssal 66 Héliosz, Argosz, Thébai, Hephaisztosz, Polüneikész, mind csak egy kitalált város isten-polgárai és ember-héroszai, Laiosz, Apollón,

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

LÉGIFELVÉTEL. Fehér mezők: só hamis jégvirága Százholdakon. Egy élő folt sehol. Egy fa sem él, egy út sem indul erre. Lassan szivárog fel a föld alól

LÉGIFELVÉTEL. Fehér mezők: só hamis jégvirága Százholdakon. Egy élő folt sehol. Egy fa sem él, egy út sem indul erre. Lassan szivárog fel a föld alól LÉGIFELVÉTEL Fehér mezők: só hamis jégvirága Százholdakon. Egy élő folt sehol. Egy fa sem él, egy út sem indul erre. Lassan szivárog fel a föld alól A kőzetek, a hely szép tiszta kincse, Mit nem értékel

Részletesebben

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e Élt egyszer egy szegény asszony, Semmije se volt, ha mondom! Se kenyere, se garasa, Csak egy kedves kis kakasa. A kis kakas a szeméten Kipir-kapar, kutat éhen.

Részletesebben

e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió

e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió ALL RIGHTS RESERVED CyberBooks Kiadó 2004 2 L. B. Paul AGYHANG posztmodern megavers 3 agyhang 4 Hol vagytok percek? Hol vagytok órák? Hol vagytok napok? Hol vagytok

Részletesebben

HOGY MENT A HEGY? ~ 40 ~

HOGY MENT A HEGY? ~ 40 ~ HOGY MENT A HEGY? Hogy ment a hegy olyan magasra? Hogy görgött fel a szikla rajta? Hogy ment az út a hegyre fel, mikor még út se volt? Hogy lett a csúcs, hogy lett a bérc oly furcsa zord? Hogy nőtt a hegy

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Morajló tenger Bíró Krisztina 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 1. rész - Úttalan utakon (2006-2008) HA MEGLÁTOM... Ha meglátom sötét árnyak Heves táncát bennem, Nyögve kiáltok távolba De senki

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Szavak vezetnek. Hajdu Erzsébet. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Szavak vezetnek. Hajdu Erzsébet. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Szavak vezetnek Hajdu Erzsébet 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Kigöngyölik a szavak Földi imazsámolyon térdelve tenyerem fohászkodáshoz csitítom, az imakönyv lapjain összepréselődött aranybogár,

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

MÉG EGYSZER DIDÓ ÉS AENEAS

MÉG EGYSZER DIDÓ ÉS AENEAS MÉG EGYSZER DIDÓ ÉS AENEAS a cafatokat megszerezve ahogy a levegőn észrevehetetlen hogy egy madár repült rajta keresztül ahogy a létra arcunkba zuhan kék karikák a szem alatt ahogy hanyatlik a nap a szőke

Részletesebben

Versrészletek színekről

Versrészletek színekről Versrészletek színekről Devecsery László: Kék-játék Kék az ég és kék a zöld, kék a fa és kék a föld Kék a madár, kék a tó, kéken kék a kék folyó. Kék a ház és kék a lány, kék a hegy és kék az árny Kék

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Általános iskolás kategória

Általános iskolás kategória Általános iskolás kategória I. helyezett Implom Renáta: Ki ül ott? A nap vacogva lement, S a jégfelhők mögött Még mindig fény bágyad. Talán a felhők fölött, Az ég tetején Ül a Teremtőnk? S egy óriás lámpával

Részletesebben

Hock Ferenc VIHARNAK SZÜLETTEM. válogatott versek. [kézirat] Dunabogdány, 2014.

Hock Ferenc VIHARNAK SZÜLETTEM. válogatott versek. [kézirat] Dunabogdány, 2014. Hock Ferenc VIHARNAK SZÜLETTEM válogatott versek [kézirat] Dunabogdány, 2014. Parlagon Akkor halt meg bennem minden: egy emléktelen múltba tűnt napon. Barna homályba fulladt a vérem. Elhallgattam. Itt

Részletesebben

Batsányi János: A látó

Batsányi János: A látó Batsányi János: A látó Vídulj, gyászos elme! megújul a világ, S előbb, mint e század végső pontjára hág. Zengj, hárfa! Hallgasson ma minden reája, Valakinek kedves nemzete s hazája; S valaki a magyar változó

Részletesebben

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a A bolt - Mást se hallok, csak hogy az üzlet, meg az üzlet, és néha még azért az üzlet is szóba kerül... - Ne bolondozz, fiam. Abból élünk- morogta a reggelizőasztal mellől a rezzenéstelen újság. - Nem

Részletesebben

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Csapat/iskola: 2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Tudnivalók A teszt 130 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül mindig egy és csak egy helyes

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

Kínai versel. három dzsunka fekete lepke halászni itt is férfimunka a fiú labdával kergetőzne a lány babáját hajcsikálná az asszony jó ebédet f őzne

Kínai versel. három dzsunka fekete lepke halászni itt is férfimunka a fiú labdával kergetőzne a lány babáját hajcsikálná az asszony jó ebédet f őzne Kínai versel Gál László három dzsunka fekete lepke dagad az éjszín ű vitorla halászni itt is férfimunka a fiú labdával kergetőzne a lány babáját hajcsikálná az asszony jó ebédet f őzne dagad az éjszínű

Részletesebben

BALLADA A GERINC- TELENEKRÕL

BALLADA A GERINC- TELENEKRÕL NÉMETH DEZSÕ BALLADA A GERINC- (ÚT) TELENEKRÕL LANT Bár füllentetlen verseim rímel- csengõvel nem szerszámozott ír-dongók, mégis a panorámával keretezett anyád, aki paradicsomót kötve gorniuszozott a kecskekörmös

Részletesebben

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 Shy: Napfoltjaim Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 2011 "A világ nem attól szép, hogy süt a NAP, hanem attól, hogy ezt nem csak a szemünkkel láthatjuk." Előrevetített árnyék Előszó Dragon György tollából...

Részletesebben

HETEROGÉN NYÁRI TARLAT

HETEROGÉN NYÁRI TARLAT HETEROGÉN NYÁRI TARLAT Torok Csaba KÖRK Ё P (a1 fresco) kérgem hasadó augusztusom a jól neveltek csökönyös daganatai rángó teli szájak kráterein izzanak dorombolva mormog körötted a kihasználatlan szöknek

Részletesebben

VI. rész menjünk Szentkeresztbányára A KÉZ MÉLYSÉGEI ÉS EMLÉKEZETE

VI. rész menjünk Szentkeresztbányára A KÉZ MÉLYSÉGEI ÉS EMLÉKEZETE VI. rész menjünk Szentkeresztbányára A KÉZ MÉLYSÉGEI ÉS EMLÉKEZETE A fiú ezt gondolta : Befele alszik a rózsa szirma szélén csöpp harmat alszik a világoskék rózsa A fiú így szólt : Szerteszakadt gondolataim

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

Előhang Butaság, kapzsiság, tévelygés, ferde vétek oltja testünkbe és lelkünkbe mérgeit; s mint koldús éteti öntestén férgeit, mi éppen úgy vagyunk sok drága búnknak étek. És bűnünk mind makacs, igaz bánatra

Részletesebben

Az éjszaka csodái. KönyvtárMozi foglalkozás 3-4. osztályosoknak

Az éjszaka csodái. KönyvtárMozi foglalkozás 3-4. osztályosoknak Az éjszaka csodái KönyvtárMozi foglalkozás 3-4. osztályosoknak Idő: 45 perc Szükséges eszközök: toll, papír, összekevert vers, rím-memória kártyák, nagy csomagolópapír, zsírkréták, nagy papírra felírni

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

12 rondó, hibával és ajánlással

12 rondó, hibával és ajánlással Géczi János 12 rondó, hibával és ajánlással 1. Duna-partra feküdt ki a bálna Budáig nyúlik át a fél lába sok mennybolton felhőt összeterel valaki mindent szét- és elkever 2. előbúvik s megnő a szájon át

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó Feladatok 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó (Segítségül gondolj a következő szavakra: kacag, fut, távozik, suhan, somolyog,

Részletesebben

brasnyó istván IN AETERNUM

brasnyó istván IN AETERNUM brasnyó istván versei IN AETERNUM Estelente a lehúzott redőny résein át jól látni a tengerészeket, ahogy tisztjeikkel együtt elhagyják a kocsmát az út túlsó felén, rézsút ablakunkkal szemben és körülállják

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINT SZÖVEGALKOTÁS 180 perc SZÖVEGALKOTÁS Figyelem! Az alábbi feladatok közül csak egyet kell megoldania. Kérjük, húzza alá, melyik feladatot választotta!

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Veress Miklós. Isteni purparlé. Buddha: Az egyenes út Buddhához vezet. Fölfelé! Jegyezd meg jól, ha hozzám igyekeznél!

Veress Miklós. Isteni purparlé. Buddha: Az egyenes út Buddhához vezet. Fölfelé! Jegyezd meg jól, ha hozzám igyekeznél! Veress Miklós Isteni purparlé Mosdósi szőlőgazdáknak Az egyenes út Buddhához vezet. Fölfelé! Jegyezd meg jól, ha hozzám igyekeznél! Szőlőhegyekbe jó út visz fölfelé! Hozzám ha igyekszel nem halsz meg szomjasan.

Részletesebben

Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc

Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc Montázs szövegek montázs metszetekkel. Széchenyi krt.-i Általános Iskola, Szolnok, 1995 (Vissza a tartalomjegyzékhez:..\tartalomjegyzék.doc - Verseink könyve ) (Vissza

Részletesebben

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

E l é g i á k (2002-2012)

E l é g i á k (2002-2012) E l é g i á k (2002-2012) Ébredés Ordít a pillanat, gerince törik, édes hajnal tesz pontot éjszakára, s repít el fejemtől forró párnámra. Képei sem kísértek, csak a hídig, melyen még átérek a valóságba,

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt.

Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt. TAVASZI SZÜNET (Mid Term Break) Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt. Az ajtóban apám várt könnyes szemmel, Ő át tudta élni mélyen a gyászt, Szegény

Részletesebben

Gál-Győri Márta. Teremtés

Gál-Győri Márta. Teremtés Teremtés Legyen világosság! Így kezdődött minden, Mikor a világot megalkotta Isten. Nappal és éjszaka, fényesség és sötét: Legelső nap ezeket választotta szét. Második nap fenti-lenti vizek kettéváltak,

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin 2011. október A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja XI. évf. 10. szám Kalendárium - Október - Őszhó Zöld mozaik - A vidra Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Mese - Őszi mese Tudod-e? -

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

ARANY JÁNOS (1817 1882)

ARANY JÁNOS (1817 1882) ARANY JÁNOS (1817 1882) S mi vagyok én, kérded. Egy népi sarjadék Ki törzsemnek élek, érette, általa, Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék, Otthon leli magát ajakimon dala. (Válasz Petőfinek) A Petőfi

Részletesebben

SCHUMANN HEINE. Dichterliebe. A költő szerelme

SCHUMANN HEINE. Dichterliebe. A költő szerelme SCHUMANN HEINE Dichterliebe Op.48 A költő szerelme Dichterliebe A költő szerelme, Op. 48 1. A csodás május hónapban, Amikor a rügyek mind fakadtak, Akkor szívemben Fölébredt a szerelem. A csodás május

Részletesebben

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982)

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982) Dmitrij Alekszandrovics Prigov Moszkva és a moszkvaiak (1982) (részletek) Előhang Lássuk be, hogy a Pétervár- (Leningrád-) témát az orosz költészet kellő mélységében és adekvát módon még nem aknázta ki

Részletesebben

Ember: Állat: Növény:

Ember: Állat: Növény: Hova tartoznak a szavak? Írd a megfelelı csoport után a hozzá tartozó számot! Ember: Állat: Növény: 1 ibolya 9 nárcisz 2 Rózsa 10 paripa 3 béka 11 bálna 4 málna 12 Ibolya 5 láma 13 sóska 6 Nárcisz 14 Béla

Részletesebben

Mottó: Nem a kilométerek és a szintek a fontosak, amelyeket megteszünk, hanem az élmények, amiket ezalatt átélünk. Készítette: Kesik László

Mottó: Nem a kilométerek és a szintek a fontosak, amelyeket megteszünk, hanem az élmények, amiket ezalatt átélünk. Készítette: Kesik László Mottó: Nem a kilométerek és a szintek a fontosak, amelyeket megteszünk, hanem az élmények, amiket ezalatt átélünk. Készítette: Kesik László Vitézekről szól a fáma Kik jöttek e kies tájra Néhány száz évvel

Részletesebben

HANGOSAN ÉS CSENDESEN 1977

HANGOSAN ÉS CSENDESEN 1977 HANGOSAN ÉS CSENDESEN 1977 A HANGOS AZ NEM CSENDES, A TITKOK A CSENDESEK. ELSŐ KÖNYV HA SÖTÉT LENNE ABLAKUNKON A HIDEG Ezek a szárnyukat csattogtató vadlibák, ötven belőlük, kétszáz is, ezer, mind tudják

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Csukáné Klimó Mária. Március 15-re

Csukáné Klimó Mária. Március 15-re Csukáné Klimó Mária Március 15-re A fiúk egyik oldalon, a lányok a másikon félkörben állnak. A fiúk a dal ütemére táncolják a lengetőt: jobb lábbal helyben lépés értékben + jobb lábon helyben ugrás, a

Részletesebben

Szöktünk a városból, búza közé, ketten. Ahogy akkor régen legyünk magunk, versem.

Szöktünk a városból, búza közé, ketten. Ahogy akkor régen legyünk magunk, versem. verek STEVAN RAI Č KOVI č Szöktünk a vároból, búza közé, ketten. Ahogy akkor régen legyünk magunk, verem. Emlékzem: cak még ezt meg ezt a övényt meghaladjam, S akkor megnyugzom, er ő lezek é bánthatatlan.

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-599-6. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-599-6. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

KOROM VALLÁSA (1957 59)

KOROM VALLÁSA (1957 59) KOROM VALLÁSA (1957 59) Az ablakomból épp csak észrevettem, s bár csak két napja, hogy nem láttam őket, a két toprongyos, szürke ismeretlent, a hófehér napfényben tévelygőket, mégis elfog, mint egy kisfiút,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Bagoly Bodó Csiba Gizella: Bölcs bagoly (Fotó: Kiss Tamás) Váram ablakában éjjel figyelek

Részletesebben

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén.

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. A színpad közepén lányok, fiúk körben állnak, arccal a kör közepe felé. Elől, a színpad bal oldalán, Bertalaki

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

. Számítsuk ki a megadott szög melletti befogó hosszát.

. Számítsuk ki a megadott szög melletti befogó hosszát. Szögek átváltása fokról radiánra és fordítva 2456. Hány fokosak a következő, radiánban (ívmértékben) megadott szögek? π π π π 2π 5π 3π 4π 7π a) π ; ; ; ; ; b) ; ; ; ;. 2 3 4 8 3 6 4 3 6 2457. Hány fokosak

Részletesebben

18 tiszatáj NÉMETH ZOLTÁN. Kórház

18 tiszatáj NÉMETH ZOLTÁN. Kórház 18 tiszatáj NÉMETH ZOLTÁN Kórház Mint az állat, úgy kéne meghalni, Összevérezni a hófehér ágyat, Szétrágni az ajtókilincset, amelyen A gyógyító lép be életünkbe. A csempén már keményedik az ember Félelmetesen

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

Szilveszter (ballada tájjal) kifordított fekete föld fehér szelíd leplet rája hogy a szegény darabratört sötét sarát hadd ne lássa

Szilveszter (ballada tájjal) kifordított fekete föld fehér szelíd leplet rája hogy a szegény darabratört sötét sarát hadd ne lássa Szilveszter (ballada tájjal) kifordított fekete föld fehér szelíd leplet rája hogy a szegény darabratört sötét sarát hadd ne lássa nem hull ma hó semmi jele derült Szilveszter éjjele roskad a csönd mélymagába

Részletesebben

1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja!

1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja! Utassy József Mikor az agyban téboly trónol Holtpont 1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja! 2. Mint ama nagy,

Részletesebben

Őda a Szélhez. Fehér Ferenc

Őda a Szélhez. Fehér Ferenc Őda a Szélhez 540 Fiús fuvallat! Lengi vissza, jószagú hereföldi álmom! Lengi vissza sárgalenhajú nyaram lépes méhesébe; hozd el égígér ő cirok- és kukorica-fattyak illatát taglóra váró bociknak a Vágóhídra,

Részletesebben

és a szakadék halommá merevül, vagy hanttá. Szikla, por kavargásban izzik napunk néma pazarlásban, tűzkorongján varjak serege repül.

és a szakadék halommá merevül, vagy hanttá. Szikla, por kavargásban izzik napunk néma pazarlásban, tűzkorongján varjak serege repül. IX. A H A J N A L A Holdfényvarázskisasszonyhoz 1. és egy világot helyükön, a hegyek megmozdulnak, lassú udvarlással összehajlanak, bezárják a sebet és a szakadék halommá merevül, vagy hanttá. Szikla,

Részletesebben

Ta r t a l o m. 9 Előszó. 14 Észak ösvényein. 150 Jegyzetek. 159 Térkép 160 松 尾 芭 蕉 おくのほそ 道

Ta r t a l o m. 9 Előszó. 14 Észak ösvényein. 150 Jegyzetek. 159 Térkép 160 松 尾 芭 蕉 おくのほそ 道 Ta r t a l o m 9 Előszó 14 Észak ösvényein 150 Jegyzetek 159 Térkép 160 松 尾 芭 蕉 おくのほそ 道 Előszó Macuo Basó (1644 1694) Észak ösvényein című verses útinaplóját tartja kezében az olvasó kétnyelvű kiadásban.

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Törő Adrienn (1997.06.06)

Törő Adrienn (1997.06.06) Témakör: Stilisztika: szóképek és alakzatok Feladat: Végezd el a megadott versrészletek komplex stilisztikai vizsgálatát! Ismerd fel a tanult szóképeket és alakzatokat a közölt részletekben! Ne feledkezz

Részletesebben

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom NAGYTAKARÍTÁS Én csak egy szegény asszony vagyok. Asszonyiságom utolsó éveit számlálgatom már, a fejemen tincsekké duzzadtak a fehér hajszálak, az arcomon, a szám körül megszaporodtak a ráncok, lekúsznak

Részletesebben

Fordította: Szedő Dénes. Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) A KIS PARASZTLEÁNYKA (Exiit diluculo)

Fordította: Szedő Dénes. Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) A KIS PARASZTLEÁNYKA (Exiit diluculo) Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) Ó, Fortuna, mint a Luna egyre-másra változol: majd nagyobbodsz, majd meg elfogysz; hej, az élet ronda sor: gabalyítja s igazítja játszva az ember fejét:

Részletesebben

SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III.

SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III. SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III. Madarak voltunk 103_D.indb 21 2007.08.30. 11:39:18 103_D.indb 22 2007.08.30. 11:39:21 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN II. 3. ÉVFOLYAM 23 D1 TALÁLÓS KÉRDÉSEK,

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK

ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK GOMOR NÉPRAJZA XXXIV. VILLANYI PETER ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK DEBRECEN, 1992 TARTALOM ELŐSZÓ AMESÉLÓKRÓL A ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK ÁLTALÁNOS JEGYEI I. LEGENDAMESÉK 1. Szent Péter szamarat árul 2. Minden rest

Részletesebben

KÍGYÓ VŐLEGÉNY TÓTH FERENC

KÍGYÓ VŐLEGÉNY TÓTH FERENC TÓTH FERENC KÍGYÓ VŐLEGÉNY - Mindenünk van, kedves uram, A legnagyobb útnak indul, csak amire vágyok, az nincs. lagzi után estébe dől. - Mi volna az? - mondd meg Este e/múlt, éjfél Is már, [tüstént! éjfél

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

Akinek élénk a képzelete, és maga elé idéz egy boldog pillanatot, és majdnem jó neki, nos, ő arra is képes, hogy eget építsen pokolra.

Akinek élénk a képzelete, és maga elé idéz egy boldog pillanatot, és majdnem jó neki, nos, ő arra is képes, hogy eget építsen pokolra. II. A KÉPZELET Akinek élénk a képzelete, maga elé idézhet egy-egy boldog pillanatot, és ha éppen itt áll mellettem, és az útvesztőkbe kémlel, nem lát mást, csak kupoláról kupolára szálló galambokat. De

Részletesebben