Kistérségi Versíró Pályázat I. helyezett

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kistérségi Versíró Pályázat 2011. I. helyezett"

Átírás

1 Kistérségi Versíró Pályázat I. helyezett A mélység peremén Mert aki a mélység peremén áll lefelé bámul, ugrani készül, csak abban bízik, hogy tartja a kötél mi visszarántja, mielőtt leér. Ám ott hintázva ég és föld között időt mérő óriás ingaként jobbra, balra leng és imbolyog, keres, kutat, de semmit sem talál. A mélység fölött tétován forog keringve, mint egy megbolydult kerék. Célt nem ér, de mindent elhagyott, s már le, vagy feljutni sincs remény, csak a társtalan magány az övé egyedül ott, a semmi közepén.

2 Kistérségi Versíró Pályázat I. helyezett Tükörképemben Tükörképemben az apám arcát látom, az én szememmel az ő szemébe nézek, s ő nem változik - így marad örökre, míg felettem már elszálltak az évek. Vidám, ifjú ember, így őrzi a fénykép. Helyszín, egy belvárosi étterem talán.. Vékony frakkos alakja előrehajlik, ahogy rendet tesz egy vendég asztalán. Kopott a kép már, fogdosástól gyűrött, majd hét évtizedtől sárga, mint a kén, csak ennyi maradt nekem az apámból, s tán néhány vonás rajtam, gyermekén. Ahol elföldelték, annak nyoma sincs. Emlékét nem őrzi kőkereszt, se fejfa. Fekete márványra nem vésték a nevét, névtelenül hullt az emésztő homokba. Meghalt, mert egy volt a milliók közül, kiknek akkor kényszerből halni kellett.. Tükörképemben az apám arcát nézem s csak mormolom magamban ezt a verset..

3 Kistérségi Versíró Pályázat I. helyezett Hazám Eltűnt a szögesdrót, az aknazár, a szántott földcsíkon újra burjánzik a fű. Az utat egykor rekesztő sorompó leszerelve, rozsdától lepetten, mint levágott kar az árokban hever. Csak tábla jelzi, - eddig a haza, és bár látszólag nincs különbség bokor és bokor, fa és fa között - mégis érzem, mikor vagyok itthon. Mert más itt a fény, más a levegő, és másképp zengenek itt dalt a madarak. Ez a világhoz mérten apró földdarab, csak tízmilliomod részben az enyém, de ő nevelt fel, és majd magába temet, és testemből lesz majd új fa, új virág, mert nem tűnhetek el végleges egészen. Bár nem jelzi kő, hogy merre, hol vagyok. a gazdag Alföld, vagy a kunsági homok otthont nyújt majd a kétmaroknyi pornak, amivé leszek, - ha egyszer meghalok..

4 Kistérségi Versíró Pályázat I. helyezett Elégia édesanyámhoz Ha kő sebezte meg a homlokom Te bekötötted, és elringattál szépen. Míg azt dúdoltad: - aludj gyermekem.., óvón takartál, ha hideg volt az éjjel. Ha bántás ért, harcba szálltál értem, és mindig akadt nekem egy jó falat, egy új cipő, egy jó meleg kabát. Egy-egy könyv is, mely százezer csodát mesélt nekem egy messzi, más világról. Aztán felnőttem, most fél-országnyi távol van közöttünk. - Ha ritkán hazatérek, becsengetek, s a hosszú kerti úton Nyolcvanhat évvel fáradt válladon bot támaszoddal a kapuig botorkálsz, örömmel szólítsz: - megjöttél fiam, már vártalak! Jól vagy? Gyere és egyél.., és elém rakja mindenét szegény csendben hallgatva gondom és bajom. Ha én kérdezem, csak annyi a panasz: fiam a lábam, csak az ne hagyna el! Gyorsan elfut a néhány röpke óra, mennem kell - és ő jó utat kíván: - aztán szólj fiam, majd ha érkezel.. és késő estig a telefonra vár. Az évek mennek, én egyre jobban félek, hogy egyszer eljön az a végső pont, mikor süketen búg a készülék, és nem veszi fel többé a telefont.

5 Versíró pályázat I. helyezett Anyám mesélte In memoriam József Attila Anyám mesélte: harminchatban, vagy harminchétben, nem tudom Apámmal, boldog vőlegénnyel sétált a pesti Kőrúton. Az aszfalton autók suhantak. Sok puccos üzlet homlokán, lilán villódzott a neon. Egy kérge-vesztett vén platán alatt, egy vedlett asztalon (egy kiskabátos férfi mellett) feltornyozott könyvhalom. Kínálgatta egyre, - újra, érte pár pengőt remélt. Adná darabra, adná súlyra, meleg szobáért, ételért. Késő ősz volt, a szél hátán ki levelet és port kavart, dermesztő hideg érkezett,- belé, a védtelenbe mart. Csak állt, kezében a könyve. úgy, mint egy elveszett gyerek, és valahol, messze, távol, már dübögtek a kerekek.

6 Versíró pályázat II. helyezett : Ballada a karácsonyi fenyőről. Szán siklik, hegyről le, Szinte száll. Fa terhét, viszi már szaporán. Zöld ága, magában csoda dísz. Olvadt hó hull le rá, csupa víz. Erdős út kanyarog lefele, Nem havas, sáros az, fekete. Szán akad, lovakat ostor üt. Szíjfonat csapása szinte süt. Völgy mélyén, kicsi ház, takaros. Oda tart a hegyi fuvaros. Hám feszül, fut a szán, igazán. Megáll ott, a kis ház udvarán. A zöld fa a szánról lekerül, Beviszik, ott áll már legbelül. Öltözik ezüstbe, aranyba. Fa voltát reggelig siratja. Könnye hull, gyantacsepp, - ha zokog. Tűlevél elszárad, lepotyog. Ünnep múl, kopár lesz, - kivetik. Dísze nincs, ami volt leszedik. Fejsze sújt, szétvágják, tűz eszi. Füstje száll, felfelé, szél viszi. Hegytetőn, erdőnél, megpihen. Nem látja többé már, - senki sem.

7 Kistérségi Prózaíró Pályázat I. helyezett Újkori karácsonyi ének Tudom, hogy a címet olvasva mindenkinek Charles Dickens ismert műve jut eszébe. Nem akartam plagizálni még ilyen apró dologban sem, mint amilyen a címadás, de nem jutott eszembe jobb ezen a didergősre sikerült december délután, amikor leültem a számítógép elé, hogy megpróbáljam szavakba, mondatokba önteni azt a megrázó és furcsa élményt, amelyet néhány órája átéltem. Most is hatása alatt vagyok. Talán érzékenyebb is lettem, most az ünnepek előtt. Feleségem néhány hete kórházba került, és én naponta beutaztam hozzá a főváros egyik ismert egészségügyi intézményének pulmonológiai osztályára. Az út egyébként meglehetősen hosszú, de az aggodalom által keltett idegfeszültség még elviselhetetlenül hosszabbá teszi. Legalább másfél óra telik el addig, amíg a pestmelletti településről a Moszkva térig jutok. Jobb híján olvasok, de az sem tud igazán lekötni. Fél tizenkettő mire odaérek. Innen már csak hat megálló a Kútvölgyi lejtőn nehézkesen felkapaszkodó, asztmásan lihegő buszon. Ahogy a tömeggel kisodródok a metrószerelvény ajtaján, és megindulok a nyüzsgő emberrajjal együtt a mozgólépcső felé, merőben szokatlan hang üti meg a fülemet, túlszárnyalva a tömeg megszokott zsongását. Egy tiszta gyermekhang szárnyal a magasba: Kiskarácsony, nagykarácsony kisült-e már a kalácsom? Ha kisült már, ide véle! Hagy egyem meg melegébe.. Csak hallom, de nem látom, ki és hol énekel. A tömeg sodor, a hang erősödik és akkor végre felfedezem. A mozgólépcsőtől kissé távolabb, egy oszlop tövénél egy fiatal nő ül, ölében egy hat-hét éves körüli fiúcska. Az asszonyon divatjamúlt steppelt télikabát. Kopott csizmába bújtatott lábát szemérmesen maga alá húzva némán üldögélt egy lábnyomokkal tarkított kartondoboz-darabon, magához ölelve a gyereket. Mellettük, sárga műanyagtányér, mindenféle aprópénzzel félig telve. A kisfiú látszólag fáradhatatlanul fújja a dalt, s ez hatásosnak bizonyul. Csörren, hullik a pénz, néha még papír is zizzen. Ösztönösen nyúlok a zsebembe, mint annyian mások is, de a kulcscsomón és a telefonon kívül mást nem találok. A tárcám a táska mélyén, abban biztosan van, de sietek, mert a busz ritkán jár. Kinn mínusz tizenöt fok van, nem öröm félórákat várni. - Majd visszafelé adok gondoltam, - szegény kis kölyök. Saját unokáim jutottak eszembe, vajon ők, hogyan léteznének ilyen kilátástalan, szomorú helyzetben. Lassan araszoltunk előre, már majdnem elértem a lépcsőt, amikor megláttam valakit. Ott állt a mozgólépcső tövénél. Jó negyvenéves, sportosan öltözködő férfi, kezében újsággal, merev, kifejezéstelen tekintettel bámulta a kis kéregető kettőst. A bőséges adakozást látva, elégedetten elmosolyodott. A kisfiú, aki ki tudja hányadszor énekelte el a dalocskát, egyszer csak elhallgatott. A férfi, látva az újabb tömeg érkezését, türelmetlenül intett a nőnek. A nő

8 engedelmesen pillantott a férfire, és durván meglökte a gyereket. Az, mint a gép újra énekelni kezdett, kicsit rekedten, de szolgálatkészen, bár halálosan unva fújta a számára már gyűlöletes karácsonyi dalocskát. Amikor késő délután újra arra jártam, az oszlop tövén már nem ült senki. A koszos kartonpapír elázott a ráhordott hólétől és csak az örökké vándorló, zötykölődő mozgólépcső nyikorgott szokása szerint. S én ezen a monoton gépzörejen, csikorgáson túl, mint ha azt is hallottam volna, ahogy valaki távol, nagyon, messze vékonyka gyerekhangon énekli: Kiskarácsony, nagykarácsony.. A Nyugatinál szálltam ki a metróból, s ahogy az aluljáró szemetes, csúszós lépcsőjén, a siető, lökdösődő tömeggel együtt kikászálódtam a díszesen kivilágított körútra, már csak a város megszokott zaját hallottam. Emberek tolongtak az alkalmi árusítóhelyek előtt csomagokkal rakottan, - két nappal karácsony előtt, kettőezerkilencben.

9 Kistérségi Prózaíró Pályázat I. helyezett Ladik a holtágon A Tisza-gát túloldalán, az ártéri füzesen átvezető úton, amelyet most a hóolvadás után olyan csúszós sár borított, mint a hajdanvolt kenőszappan, oldalazó mozgással kúszott előre a jobb utakhoz szokott autó. Az autó vezetője, amolyan jó negyvenes, testes, sörtehajú férfi, hasztalan küszködött azért, hogy az egyre jobban önállósuló járművét engedelmességre bírja. Végül, amikor belátta, milyen hasztalan minden próbálkozás, mert sem továbbhaladni, sem megfordulni nem bír, akkor magára hagyta a tehetetlen, sárbaragadt gépkocsit. A gát, amelyen keresztül nem egészen tíz perce, még optimizmussal telten átjött, alig volt tőle kétszáz méterre. Bosszantotta meggondolatlansága, annál is inkább, mert a hely, ahol így póruljárt, nagyon is ismert volt számára, hiszen gyermekkorát innen nem messze, az alig nyolc kilométerre fekvő kisvárosban töltötte. A cimborákkal, - akikkel együtt járt iskolába, vagy együtt nyűtték a kitömött, ócska harisnyából fabrikált rongylabdát a városszéli marhalegelőn, - sokszor kibicikliztek ide, hogy a kubikgödrökbe az áradás után megrekedt halakat, lyukas fenekű kassal tapogatózva zsákmányul ejtsék. A sikeres halászat után, amikor osztozkodásra került sor, sokszor verekedésbe torkolló vitákat rendeztek. Ezek győztese általában a nyurga, szeplősarcú Kosik lett, akit a többiek, természetesen csak egymás között, az állandó szipákolása, és mindig nedves vörös orra miatt Szippancsnak neveztek. Ez a jó cimbora, aki egy fejjel magasabb volt mindegyiküknél, - makacsul ott ragadt már két éve a hatodik osztályban,- mindig kiválogatta a hazavitelre érdemes halakat, egy - két méretes csukát, vagy harcsát, a többi szemétre való apróhalat pedig kegyesen meghagyta a többieknek. A csapatból neki volt a legjobb kerékpárja,- még lámpa is volt rajta, amit a többiek nagyon irigyeltek. Azon kívül igazi bőrnyerge volt, amilyen felszereléssel, csak a kis Szabó Imi dicsekedhetett, igaz az ő nyergére a bőr helyett csak ócska svájcisapka feszült. Természetesen a többiek, a Tuka, a Sarudi meg ő is, - bár gyermeki irigységük tárgya volt, - igazán nem is tudtak volna mit kezdeni ezzel a felszerelési eszközzel, mert az akkor igencsak apró termetük miatt, egyszerűen a felsőváz alatt átdugott lábbal kerekeztek napestig. Ez a holt-ág volt a kedvenc helyük. A partján álló göcsörtös fűzfák, a tél végén, magasabb vízálláskor kötésig vízben áztak, mélyen lecsüngő még levéltelen ágaikat, az éles szél keltette kemény kis hullámok szakadatlanul ostromolták. A lejáró végén, ott, ahol a part lecövekelt rőzsekötegekkel volt megerősítve, láncraverten, félig partra húzva árválkodott a gátőr fekete kátránnyal bemázolt ladikja. - Akkor is ilyentájt volt gondolta a férfi, miközben a cipőjére tapadt sarat kapargatta le a gát tetején egy alkalmatos ágdarabbal. Ahogy végzett, elindult a nem messze levő őrház felé.

10 - Február vége, vagy inkább március eleje lehetett, - Milyen jót mulattunk azon a szerencsétlen kis Szabón,.. a Kosik jól ráijesztett a ladik miatt. Azért másnap az iskolába bejött az apja, valamit beszélt az igazgatóval, de a kis Szabó, az nem jött többet. Azt mondták a fiúk, hogy elköltöztek. Még hónapok múlva is azon röhögtünk, hogy mit összekínlódhatott, míg azt a nagy dög biciklit, a leeresztett gumikkal hazatolta. Kosik, mondta is nagy szipogva Legalább kimelegedett, ha már megfürdött. A gát oldalában, közvetlen az út mellett, már látszott az őrház. Piros cseréptetővel fedett barátságos épület, kerítés nélkül. Az udvaron rakásra rakott ölfák, kukoricagóré, mellette gerendákra fektetett termetes vasladikok, kettő is. - Nem vagy te ahhoz elég erős! mondtuk a kis Szabónak, amikor félig a parton heverő ladikot a vízre akarta tolni. A lánc nemigen akadályozta, az elég hosszú volt, és Tuka meg Sarudi még segített is neki, játszották a jó fiút. A ladik végül engedelmeskedett és becsúszott a vízbe. A kis Szabó büszkén nézett ránk. Kosik a vaskarót, amihez a ladik lánca volt lakatolva, egy óvatlan pillanatban kihúzta az átázott földből, és óvatosan a vízbe eresztette. - Na, ugye hogy meg tudtam csinálni! Nem olyan nagy dolog ez! mondta büszkén, és elégedetten még egyszer meglökte a ladikot. Kosik úgy tett és vele mi mindannyian, mintha csodálnánk. Körbevettük, dicsérgettük és közben félszemmel a ladikot figyeltük. Az lassan sodródni kezdett. - Vajon, hol áll meg? A parttól úgy négy-öt méterre neki ütődött egy vízben álló öreg fának, talán a fenékre horgonyzódott lánc sem engedte tovább, ott megpihent. Kosik, ez a minden hájjal megkent gazember, hirtelen megragadta a kis Szabó karját, a parthoz rángatta és a ladikra mutogatott: - Mit csináltál? El fogja vinni a víz? Hozd ki! Mert ha nem, szólunk a gátőrnek! Akkor azután baj lesz. és közben a szemével hallgatást parancsolt, mert belőlünk már majd kitört a nevetés. - De, én nem is tudok úszni? védekezett a kis Szabó - Nem is kell te marha biztatta Kosik fölényesen, még a derekadig se ér a víz, - Nem látod azt a fát, alig éri el az alját. A kis Szabó segítségkérően nézett ránk, látszott rajta, hogy fél. Mi meg komoly pofát vágva bizonygattuk, hogy nekünk mindenképpen szólni kell a gátőrnek, - Kosik intésére Sarudi már indult is. Látva, hogy nem remélhet szánalmat, csak levetkőzött, és belépett a hideg vízbe. A fogai közt sziszegve indult a ladik felé. Amúgy is hűvös szél kerekedett, és még mi is megborzongtunk a parton. De végül is, kivonszolta a ladikot, - Kosiknak igaza volt, még derékig sem ért a víz. Sietve öltözködött, csak úgy vizes combjaira húzva fel a nadrágot. Tuka odajött hozzám, és odasúgta, hogy az igazi hecc, az csak most lesz! Menjünk csak vele, és vigyük a kis Szabót is.

11 Mire a gátra értünk, Kosik ez a nagy langaléta már a nyeregben ült és az út felé kerekezett, onnan kiáltott vissza, - hogy siessünk, mert mindjárt besötétedik és a város ide még jó félóra, szeretne időben hazaérni. Hát igyekeztünk mi is. Az útnál értük utol Kosikot, aki röhögve mutogatott vissza a gátra, ahol a kis Szabó kétségbeesetten tapogatta a leeresztett gumikat. Kosik, mint afféle vezér, indulást parancsolt és mi engedelmesen követtük az egész úton, jól szórakozva azon, hogy tolja, taszigálja azt a nagy böhöm biciklit a kis Szabó. Valahol itt jártak a gondolatai, amikor leereszkedett a gátoldalon, és az őrház nyitott verandája felé indult. A kerekes kút melletti óljából előbb barátságtalanul mordult rá, majd vad ugatással ugrott elő egy termetes kuvasz. Az ugatásra egy vele közel egykorú, alacsony, keszeg férfi lépett ki az ajtón, kezében bot. Hallgass már! - dörren a kutyára, felésuhintva. - Adjon Isten! - fordul a jövevényhez, és nyújtja a kezét.- Szabó vagyok, Szabó Imre. Én vagyok itt a gátőr.- Engem keres? kérdi, és összehúzott szemmel vizslatja az arcát. Maga idevalósi a városba? - ismerősnek tűnik. A férfi összerezzen, ő már akkor felismerte a régi cimborát, amikor az az ajtón kilépett. Érzi, hogy akkor ott régen milyen hitványul viselkedett. Most meg kellene mindent magyarázni, hátha már nem haragszik..- gondolja, de ahogy ott állnak egymással szemben, elgyávul. - Biztos nem ismert meg- nyugtatgatja magát, - vagy harminc éve nem látott! Mit is mondjak neki? - Azt, hogy sajnálom, nem úgy gondoltuk. - Belepirul. Viszonozza ugyan a köszönést, de ő nem mondja a nevét, csak úgy elhadarja: - hogy most először jár itt. - nem is ismerős errefelé, és hogy elakadt.., hogy segítség kéne. A gátőr elirányítja a szomszéd tanyába: - Ott van traktor, az majd kihúzza, hivatkozzon rám - mondja. Mondja azt, hogy régi ismerősöm.. Akkor, biztos megteszi. - és közben le nem veszi róla szemét, csak hosszasan nézi, és olyan melegen szorítja meg a felé nyújtott kezet, mint aki azt a hajdani tettet már régen megbocsátotta.

12 Írj novellát! pályázat I. helyezett A pályaőr vacsorája A pályaőr, magas csontos férfi volt. Arcát, amelyet barnára pácolt a nap és érdesre koptatott az örökké homokszemcséket kavargató szél, jól megtermett, szalmaszínű bajusz díszítette. A vonalszakasz, amelyért felelős volt, úgy húzódott végig a kukoricaföldekkel és ritkás akácerdőkkel tarkázott tájon, mint a kifeszített zsinór. A szakasz mindkét végén, két termetes falu terült el rendes állomással, kitérővel, szolgálattal, úgy ahogy annak lennie kell. A vonal közepén állt az őrház, kis szomorú épület, sárgára festett vakolata hullófélben. A ház mögött, az erdő felőli részen ólak meg egy kis konyhakert hat sor szőlővel és egy göcsörtös vén barackfával tették teljessé a gazdaságot. A falu távolabb volt, olyan jó félkilométernyire. Nem volt nagy, talán ha negyven házat számlált. Temploma sohase volt és harangszót is csak olyankor hallott az ember, ha az a szél hátán valamelyik irányból odasodródott, vagy csak az örökké recsegő rádióból hallgathatta meg a déli hírek előtt. Kelemennek, a pályaőrnek minden nap, legyen bár nyár, vagy tél, mindig ugyanúgy kezdődött és ugyanúgy végződött. Korán indult bejárni a pályát, még az első vonat előtt. Főként nyáron, amikor még alig szürkült az ég, keleten meg éppen csak egy kis pirosság jelezte, hogy hamarosan megvirrad. Az első vonattal akkor szokott találkozni, mikor az átjáróhoz ér. Ilyenkor mindig tisztelgésre emelt kézzel köszönti az elrobogó szerelvényt és addig kiséri a szemével, míg az el nem tűnik a távolban. Amikor azután a vonatvégi lámpa halvány vörös fénye a hajnali párában feloldódik és elenyészik, megigazítja vállán a szíjon lógó faládát, és hosszúnyelű kalapácsával megmegütögetve a síneket, talpfáról-talpfára lépegetve bandukol a szakasz reggeli vége felé. Mire a végponthoz ér, már teljes erejéből süt a nap. Az állomáson tehervonat tolat, és átható kátrányszag úszik a levegőben. A betonlábú pirosra mázolt deszkájú padokon, most nem ül senki, így hát letelepszik és a kopott faládából kiveszi az elemózsiát, és nekiáll falatozni. A forgalmista, aki közben kijött az irodából, odaköszön neki: - Jónapot Kelemen! Rendben van minden? Mikor indul vissza? - és közben a tehervonatot figyeli, ami indulásra készen áll a kitérőn. - Semmi baj! Idáig minden jó! - mondja a megszólított és bekattintja a bicskáját.- Megyek is már, csak megvárom amíg ez kihúz, - mutat a vonatra és már kászálódik is fel. A forgalmista emeli a tárcsát, a mozdony felhorkan, nekifeszül és a szerelvény lassan kigördül. Addig vár, amíg az áthalad a kereszteződésen, aztán sapkájához emelt kézzel elköszön a pályaőrtől és siet felhúzni a sorompót. Kelemen hosszú léptekkel indul visszafelé, kezében lóbálva a kalapácsot. A sorompótól nem messze, a vasút oldalában áll egy kimustrált zöld lakókocsi, kerék nélkül, betongyámokra helyezve. Előtte vasvázas asztalszerűség, - kettő is. Az ablak, amelyen át a kiszolgálás folyik, elhúzva. Mögötte terebélyes asszonyság áll:

13 - Mi tetszik Pistuka? - kérdi Kelementől barátságosan, miközben a poharakat öblögeti és leforgatva a tálcára rakja. - Egy jó korsó sört Mári néni! Pokoli meleg van! Maga tudja, hogy szeretem...sok sör, kevés hab, mint mindig...- azzal odadobja a ládát az asztal lábához és indul az ablak felé. A sör nem éppen hideg, de kétszerre azért lehúzza a korsót. A bajuszára ragadt habot letörli, - csak úgy kézfejjel és a ládát vállára vetve, már indul is. A kiürített korsó ott árválkodik az asztalon, vissza se vitte. - Leszakadt volna keze, - mormogja Mári néni és tolat kifelé háttal az ajtón, le a vaslétrán az elhagyott korsóért. A déli vonat a kiserdőnél éri utol, ott ahol az a nagy nyárfa áll a töltés aljában. Itt szokott ejtőzni egy kicsit, megvárja a vonatot és utána ő is felkerekedik. De meleg van, és egy kicsit el is bóbiskol. Kutyaugatást hall, valami nagy csörtetést az erdőből. Feláll, marokra fogja a kalapácsot, és feszülten figyel. Alig néhány lépésre tőle kipenderül egy hatalmas baknyúl, mögötte két csapzott szőrű, beesett horpaszú kutya. A kutyák szája habzik, nyelvük lóg. A nyúl a fa felé menekülne, de meglátja Kelement, megtorpan, oldalt ugrik, vesztére. A nagyobbik kutya eléri, tarkón kapja. A nyúl megfeszül, rúg egyet-kettőt és vége. A másik kutya is odaér, de a nagyobbik elereszti a zsákmányt és rámorog. A kisebb eloldalog vissza az erdőbe és a győztes már zsákmány felé fordul, amikor Kelemen kezéből elrepül a kalapács. Az oldalba kapott állat panaszos vonyítással menekül. A nyúl ott fekszik a földön, - van vagy négy kiló. - Micsoda pörkölt lesz belőle, - gondolja, míg a levetett zubbonyba csomagolja az áldozatot és megkeresi az útszéli szederindák alá bújt kalapácsot, - sok hagymát bele, hogy jó zaftja legyen... A hátralevő úton állandóan erre gondol, alig várja hogy haza érjen. Az átjárónál hátrafordul, a töltés menti úton meglátja a nagy kutyát, aki egyik lábát húzva tisztes távolból követi. Ahogy megáll, a kutya is megáll,- nem közelít. Kelemen felvesz egy követ, felédobja, de az meg se rezzen. Este megfőzi a pörköltet, átjönnek a faluból a haverok, bort hoznak, pálinkát. Kint esznek az őrház előtt. A párolgó bográcsból felszálló illatot hátára veszi a szél. Mindenki dicséri a vacsorát, Kelement nagy vadásznak nevezik, röhögnek, viccelődnek isznak és verik a zsíros kártyát. Elmegy az éjféli vonat, a haverok is hazakászálódnak. Kelemen összetakarítja a tányérokból a maradékot. A bogrács fenekére dobált csontokat a maradékkal együtt a földre szórja. Odatesz mellé egy jó darab kenyeret is engesztelésül annak, aki ott lapul az árokban jogos jussára várva.

Körmendi Lajos. Művész Pista huszonegye

Körmendi Lajos. Művész Pista huszonegye Körmendi Lajos Művész Pista huszonegye Magvető Kiadó, Budapest Körmendi Lajos, 1987 MAGVETŐ KÖNYVKIADÓ Felelős kiadó: Jovánovics Miklós Sylvester János Nyomda 87/339 Szombathely, 1987 Felelős vezető Hanuszek

Részletesebben

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog!

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog! FEB tábori dalgyűjtemény - 1 - készült:1997 augusztus-szeptember 1. SZÁLLJ FEL C dm E7 am F G C Szállj, szállj, szállj fel magasra, dalom hódítsd meg most a kék eget. C dm E 7 am F G C Jöjj, jöjj, kérlek

Részletesebben

Dövényi Nagy Lajos: Állóvíz IX. rész

Dövényi Nagy Lajos: Állóvíz IX. rész Dövényi Nagy Lajos: Állóvíz IX. rész KILENCEDIK FEJEZET Az öreg Balaska igazán várhatott volna még egy napot, s ha már egész télen jó volt neki a kertek alatt a szalmagarádok enyhese, ezen az éjszakán

Részletesebben

Önképzőköri írások 2010-2011

Önképzőköri írások 2010-2011 Önképzőköri írások 2010-2011 2 Önképzőköri írások Kedves Olvasók! Ez a novellagyűjtemény immár második alkalommal mutatja be az Író Olvasó Önképzőkörben alkotó diákok írásait. Politechnikum, 2011. június

Részletesebben

BÖRZSÖNYI HELIKON. "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli."

BÖRZSÖNYI HELIKON. Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli. BÖRZSÖNYI HELIKON Irodalmi, mûvészeti, természetbarát folyóirat VII. évfolyam 6. szám, 2012. június "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli." A keresztelõkút szobra a nagyoroszi

Részletesebben

Gebriel Booth. Bomba-gól

Gebriel Booth. Bomba-gól Gebriel Booth Bomba-gól FEBRUÁR 2002. február 22. péntek, 05 óra 23 perc (helyi idő) Kalattól nyugatra, Pakisztán A férfi hajnalban ébredt. Mintha puskalövés dördült volna a súlyos csendben, de lehet,

Részletesebben

Egy régi hangra várva

Egy régi hangra várva Egy régi hangra várva Még az a szerencse, hogy van hangom, tudok beszélni, mert már se a szemem, se a fülem nem olyan, mint valamikor. De hát mit várjon az ember már ebben a korban? Habár, az igazsághoz

Részletesebben

Startvonalon: Bárdos Kinga. Kelemen Zoltán. Dömény Andrea Varga Melinda Hámori Zsófia Raèko Tibor Skabella Gábor Bálint László

Startvonalon: Bárdos Kinga. Kelemen Zoltán. Dömény Andrea Varga Melinda Hámori Zsófia Raèko Tibor Skabella Gábor Bálint László SZÕRÖS IRODALOM u MÛVÉSZET u KRITIKA KÕ Nagy Farkas Dudás Erika prózája Szeles Annamária versei François Bréda abszurd drámája Startvonalon: Bárdos Kinga Kelemen Zoltán Dömény Andrea Varga Melinda Hámori

Részletesebben

Karin Fossum: Ne nézz vissza

Karin Fossum: Ne nézz vissza Karin Fossum: Ne nézz vissza Karin Fossum Ne nézz vissza (Részlet) Scolar krimik (Részlet) Scolar A mű eredeti címe: Se deg ikke tilbake! Copyright J.W. Cappelens Forlag a s, 1996 Fordította: Szöllősi

Részletesebben

kentaur a terminálban KAPITÁNY MÁTÉ

kentaur a terminálban KAPITÁNY MÁTÉ kentaur a terminálban KAPITÁNY MÁTÉ KAPITÁNY MÁTÉ kentaur a terminálban KÖNYVEK DÖGÖK REGGELI COWBOY Kinyitottam a szekrényajtót, hogy kivegyem az egyik kabátomat, de a vállfa eltörött a kezemben. A

Részletesebben

IRODALMI-KULTURÁLIS FOLYÓIRAT IV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2014. DECEMBER 250 Ft

IRODALMI-KULTURÁLIS FOLYÓIRAT IV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2014. DECEMBER 250 Ft IRODALMI-KULTURÁLIS FOLYÓIRAT IV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2014. DECEMBER 250 Ft KÓSA MÁRTA TÉL Tükröződő csodák földig hajló fák csillám hasít hópelyhek tapadnak ablakomon hideg dermedt rideg táblájához szorítom

Részletesebben

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Wass Albert EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Az öreg nagyon oda volt. Nyögött, forgolódott a vackán. Barázdás arcából kiütköztek a csontok, gyér, szürke haja izzadtságtól csapzottan lógott a homlokába. - Mártonka

Részletesebben

Önképzőköri írások 2006-2010

Önképzőköri írások 2006-2010 Önképzőköri írások 2006-2010 2 Önképzőköri írások Kedves Olvasó! Tudod, mi itt együtt dolgozunk négy éve. Az itt megjelenők szinte még igazi gyerekek voltak, amikor elkezdtük. Kedves, jópofa gyerekek.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tél (vers) 50 25. Az árva kiscica 51 26. Az árva kiscica eltűnik 53 27. A hóember délre megy 55. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. Tél (vers) 50 25. Az árva kiscica 51 26. Az árva kiscica eltűnik 53 27. A hóember délre megy 55. 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK Oldal Tavasz (vers) 3 l. A kis harangvirág 4 2. Bajban a kis harangvirág 6 3. Rigóbigó megszökik 8 4. Rigóbigó eltéved 10 5. Cini egér 12 6. Cini egér kalandjai 14 7. Az ábrándos katicabogár

Részletesebben

Adjátok vissza a hegyeimet!

Adjátok vissza a hegyeimet! Wass Albert Adjátok vissza a hegyeimet! Urak, akik a világ dolgait igazítjátok: adjátok vissza a hegyeimet! Bevallom őszintén: nem érdekel sem a politikátok, sem a világnézeti kérdéseitek, sem nagyszabású

Részletesebben

NAGY IMRE: FÖLJEGYZÉSEK (szemelvények)

NAGY IMRE: FÖLJEGYZÉSEK (szemelvények) NAGY IMRE: FÖLJEGYZÉSEK (szemelvények) Nagy Imre (EVELLEI LÁSZLÓ felvétele) 1 Hol is kezdeném el, ha nem a születésem adatával? 1893. július 25-öt írt az apám a kalendáriumába. Amint mondta, nem lehetett

Részletesebben

Szófacsavar: diákköltők, diákírók. Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból

Szófacsavar: diákköltők, diákírók. Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból Szófacsavar: diákköltők, diákírók Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból Szerkesztette: Erdei Istvánné Kónyiné Kovács Anita Kölcsey-Gyurkó László Tillman Gábor Wilhelmné

Részletesebben

Kistérségi versíró pályázat 2012 felnőtt kategória I. hely

Kistérségi versíró pályázat 2012 felnőtt kategória I. hely Kistérségi versíró pályázat 2012 felnőtt kategória I. hely Sír az ég: Karácsonyi Ibolya Ólomlábon jött a reggel, Ködös, szürke, foszlott az ég, Az éj már indulóban volt, S hangom visszhangzik riadtan,

Részletesebben

A ROMÁNIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGE ÉS A MAROS MEGYEI TANÁCS SZÉPIRODALMI FOLYÓIRATA

A ROMÁNIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGE ÉS A MAROS MEGYEI TANÁCS SZÉPIRODALMI FOLYÓIRATA 1 A ROMÁNIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGE ÉS A MAROS MEGYEI TANÁCS SZÉPIRODALMI FOLYÓIRATA Fõszerkesztõk: MARKÓ BÉLA (1989. december 2005.) GÁLFALVI GYÖRGY (2005. december 2007.) Fõszerkesztõ: Szerkesztõk: Tördelõszerkesztõ:

Részletesebben

Eric Knight. Lassie hazatér. Fordította: Thurzó Gábor TARTALOM

Eric Knight. Lassie hazatér. Fordította: Thurzó Gábor TARTALOM Eric Knight Lassie hazatér Fordította: Thurzó Gábor TARTALOM EZ A KUTYA NEM ELADÓ! SOHA MÁS KUTYA NEM KELL NEKEM! EGY ROSSZKEDVŰ ÖREGÚR LASSIE ÚJRA HAZATÉR NE GYERE TÖBBÉ HAZA! REJTEKHELY A LÁPON NEM MARADT

Részletesebben

amely biztos talajt kedvel, ott virít, a

amely biztos talajt kedvel, ott virít, a Tusnády László Ködbe fúlt álmok Ha a vonat nem zakatolna ütemesen, a végtelen csend itt is uralkodna a fülkében. Határtalan puszta mindenütt, errefelé prérinek nevezik. Már otthon megdobogtatta ez a szó

Részletesebben

Gyurkovics Tibor: Üveggolyó

Gyurkovics Tibor: Üveggolyó Gyurkovics Tibor: Üveggolyó A gyermek vendég a házban, akit szeretni és tisztelni kell sohasem birtokolni. 87 D. J. Salinger A gyerek A gyerek ott állt a kapuban. A kerítésnek támaszkodott. Kék szeme volt

Részletesebben

alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT HATVANÖTÖDIK ÉVFOLYAM 2014/7 ÁFRA JÁNOS KOLLÁR ÁRPÁD SUMONYI ZOLTÁN VASADI PÉTER VERSEI

alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT HATVANÖTÖDIK ÉVFOLYAM 2014/7 ÁFRA JÁNOS KOLLÁR ÁRPÁD SUMONYI ZOLTÁN VASADI PÉTER VERSEI alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT ÁFRA JÁNOS KOLLÁR ÁRPÁD SUMONYI ZOLTÁN VASADI PÉTER VERSEI GÉCZI JÁNOS PODMANICZKY SZILÁRD PRÓZÁJA ARANY ZSUZSANNA KOSZTOLÁNYI DEZSÔ ÉLETE TÔZSÉR ÁRPÁD

Részletesebben

A kiadás alapjául a www.kalaka.com webhelyen megjelent mű szolgált.

A kiadás alapjául a www.kalaka.com webhelyen megjelent mű szolgált. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. A kiadás alapjául a www.kalaka.com webhelyen megjelent mű szolgált. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator

Részletesebben

NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS

NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS A fedél Bánfalvy Ákos munkája MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ Nemere István, 1989 2 ELSŐ FEJEZET Vendég érkezik Egy hajmeresztő terv Négy életerős fiatalember munkát keres Vita

Részletesebben

online irodalmi folyóiratok

online irodalmi folyóiratok online irodalmi folyóiratok 2013 Kiss Ottó prózája Bíró József, Lázáry René Sándor, Péntek Imre versei Beszélgetés Király Farkassal a Magyar Írószövetség digitális irodalmi munka csoportjáról Kritikák

Részletesebben

BÖRZSÖNYI HELIKON. Irodalmi-mûvészeti folyóirat III. évfolyam 3. szám, 2008. március. Pintér Ágnes tavaszi fotói

BÖRZSÖNYI HELIKON. Irodalmi-mûvészeti folyóirat III. évfolyam 3. szám, 2008. március. Pintér Ágnes tavaszi fotói BÖRZSÖNYI HELIKON Irodalmi-mûvészeti folyóirat III. évfolyam 3. szám, 2008. március Pintér Ágnes tavaszi fotói Tartalom: 3. o.: Olyanok ; (Karaffa Gyula verse) 4. o.: A tékozló fiú monológja; (Ketykó István

Részletesebben

Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai. A Szafári Nyomozó

Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai. A Szafári Nyomozó Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai A Szafári Nyomozó 1. Fejezet Négy nőstény oroszlán, két bölény, tíz zebra, öt rinocérosz, három varacskos disznó és egy nyerges hátú lehve. Egy nyerges hátú micsoda? kérdezte

Részletesebben

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád, 2001 ISBN 963 00 7795 7 Karaván Kiadó Kiadásért felel: Czanik Csaba Árpád Felelõs szerkesztõ: Sipos Anikó Nyomda: Széchenyi Nyomda, Gyõr Elsõ fejezet 5

Részletesebben

Finta Kata. Írásaiból válogatta:

Finta Kata. Írásaiból válogatta: NAGYMAMA MESÉI ÉS TÖRTÉNETEI Írásaiból válogatta: Finta Kata Nagymama meséi és történetei Írásaiból válogatta: Finta Kata 2 Bevezető Kedves gyerekek! Bianka! Kristóf! Pötyi! Jancsi! És a Többiek! Most

Részletesebben