ELEK APÓ UNOKÁI EGYESÜLET BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI LÍCEUM, SZÉKELYUDVARHELY HARGITA MEGYE TANFELÜGYELŐSÉGE. Elek Apó meséi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELEK APÓ UNOKÁI EGYESÜLET BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI LÍCEUM, SZÉKELYUDVARHELY HARGITA MEGYE TANFELÜGYELŐSÉGE. Elek Apó meséi"

Átírás

1 ELEK APÓ UNOKÁI EGYESÜLET BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI LÍCEUM, SZÉKELYUDVARHELY HARGITA MEGYE TANFELÜGYELŐSÉGE Elek Apó meséi kooperatív, interaktív tanulási, tanítási technikák a Regionális Szimpóziumra beküldött dolgozatok gyűjteménye november 8. ISBN

2 Tartalomjegyzék Ambrus Katalin ELEK APÓ NYOMÁBAN... 4 Ambrus - Torzsa Mónika SZÖVEGÉRTŐ OLVASÁS FEJLESZTÉSE, OLVASÓVÁ NEVELÉS BENEDEK ELEK MESÉI ÁLTAL... 7 Antal Kinga MESEVARÁZS KÍSÉRLETI HÉT BENEDEK ELEK MESÉIVEL Biró Erika, Csender Erika INTERDISZCIPLINÁRIS PROJEKT AZ ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN Fancsali Adélka - Leilla MACKÓ KOMA ÉS RÓKÁNÉ KOMÁMASSZONY Farkas Ildikó - Tankó Csilla ELEK APÓ MESÉI MESEPROJEKT Ferencz Edith-Mária, Molnár-Kovács Emese PROJEKTOKTATÁS: BENEDEK ELEK MESÉI AZ ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN. 26 Fiegel Kinga-Hanna, Szabó Mária ELEK APÓ MESEFÁJA - TANULÁSI EGYSÉG TERVE...29 Fügedi Anikó - Erzsébet ELEK APÓ MESÉJÉNEK KÜLÖNBÖZŐ KLASSZIKUS ÉS MODERN MÓDSZEREKKEL VALÓ FELDOLGOZÁSA: VILÁGSZÉP NÁDSZÁL KISASSZONY (NEM KIMONDOTTAN LECKETERV ÖTLETEK LECKETERVEKHEZ) Fülöp Katalin DRÁMAJÁTÉKOK ALKALMAZÁSA A MESEFELDOLGOZÁSBAN Gergely Gabriella MESÉK BŰVÖLETÉBEN Hadas Ágnes BENEDEK ELEK: TÖBBET ÉSSZEL, MINT ERŐVEL (ÓRAVÁZLAT) Imre Ildikó AZ ÉRTŐ OLVASÁS FEJLESZTÉSE A II.OSZTÁLYBAN - BENEDEK ELEK, A SÜNDISZNÓ CÍMŰ MESE FELDOLGOZÁSÁVAL Jakab Enikő BARANGOLÁS MESEORSZÁGBAN Jászay Laura OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK MEGTERVEZÉSE BENEDEK ELEK MUNKÁSSÁGÁRA ÉS MESÉIRE ALAPOZVA Kapusi Emese, Mircse Zsuzsánna ÍZES MAGYAR MESEVILÁG Khell Jolán-Rozália, Khell Levente-László MESEKÖRBEN MESE RÖPPEN Lakatos Márta-Ildikó ÓRATERV INTERAKTÍV TÁBLÁRA László Hajnal BENEDEK ELEK EMLÉKMŰSOR

3 László Mária A TIZENKÉT VARJÚ- MESENAP ELEK APÓVAL Lőrincz Tünde, Sebestyén Jolán ELEK APÓ NYOMDOKAIN PROJEKT Márton Annamária IV.OSZTÁLYOS ÓRATERV A SZEGÉNYEMBER A VÁSÁRON CÍMŰ NÉPMESÉRŐL INNOVATÍV MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL Nagy Lenke AZ ELÁSOTT PÉNZ Nyárádi Izabella BENEDEK ELEK MESÉI KICSIKTŐL NAGYOKNAK Opra Mária-Erika, Simó Hajnalka INTERDISZCIPLINÁRIS PROJEKT A II. OSZTÁLYBAN - NAGYAPÓ MESEFÁJA 93 Péterfi Antónia-Imola HÁROM KÍVÁNSÁG Pruteanu Róza-Izabella BENEDEK ELEK: KRISZTUS ÉS A FÖSVÉNY ASSZONY Sebestyén Klára BENEDEK ELEK ÁLLATMESÉI HÁROMHETES INTERDISZCIPLINÁRIS PROJEKT AZ ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN Silló Juliánna BESZÉD- ÉS KIFEJEZŐKÉPESSÉG FEJLESZTÉSE, KREATIVITÁS ÉRVÉNYESÍTÉSE BENEDEK ELEK MESÉIVEL Szabó Juliánna MESÉRŐL MESÉRE EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROJEKT Szotyori Enikő KOMMUNIKÁCIÓS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE MESÉVEL INTERAKTÍV MÓDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL Vass Ágota, Demeter Magda MIRE TANÍT A MESE? Viszhányó Aranka BENEDEK ELEK AZ EMBER A LEGERŐSEBB CÍMŰ MESÉJÉNEK FELDOLGOZÁSA KOOPERATÍV TANULÁSI TECHNIKÁKKAL

4 ELEK APÓ NYOMÁBAN Ambrus Katalin, Fogarasy Mihály Általános Iskola, Gyergyószentmiklós A mese az egyetlen közlésforma, amelynek segítségével a gyerekekkel szót válthatunk arról, ami a kézzelfoghatón túl a legjobban foglalkoztatja őket. A teljes világ kerek tükörképe. Képsorai mindig konkrétak és érzékiek, és mégis térben, időben hatalmasan kitágítottak.,, Hol volt, hol nem volt... - történet, ami éppen azt a pszichikus sávot érinti meg, ami a kisgyermekekben leginkább érzékeny. A gyerek követi a mese cselekményét, issza a hangulatát, továbbgondolható válaszokat ad. A mese az anyanyelv zenéje és észjárása. Beszédnevelő, énerősítő és a személyiséget összerendező hatása felbecsülhetetlen. Társas lelki szempontból az,,én és a másik első nagy élményei közé tartozik. A jó mese azt az illúziót tudja felidézni a hallgatóban, olvasóban, mintha megélt eseményeket keltene életre belső vizualitással. A mese fantasztikus túlzásaival, az élőbeszéd erejével igaznak hat. Ezért jobb hallgatni, olvasni a mesét, nem pedig rajzfilmen megnézni. A mese megtanít az emberi együttélés törvényeire is. Magyar népünk szép erkölcsi szokásaira. Minden mesénk arról szól, hogy a vándorlót be kell fogadni, az éhezőt meg kell vendégelni, az adott szót meg kell tartani, jó tettért jó kell tenni, a küzdelmet szemtől szemben és nem alattomos eszközökkel megvívni, a végakaratot minden körülmények között teljesíteni kell. A mese tehát a gyermekkor valóságos lelki és érzelmi színvonalán képekben, eseményekben jeleníti meg azt, amit mindnyájan elemi igazságként élünk át: hogy az ember szereti az életet és féli a halált, s számára csak a másik emberrel kialakított boldog kapcsolat lehet a megoldás. Bruno Bettelheim: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek c. könyvében így ír a mese szerepéről: utat mutat a gyermeknek, hogyan fedezze fel identitását, és hogyan találja meg helyét az életben. Ráadásul még azt is elmondja, milyen tapasztalatokra van szüksége jelleme fejlesztéséhez. A mese azt sugallja, hogy a boldog és tartalmas életet bárki elérheti de csak akkor, ha nem futamodik meg a veszélyek elől. Mert az igazi identitáshoz csakis rajtuk keresztül vezet az út. Azt is ígéri, hogy ha valaki elindul ezen a kockázatos úton, a jóakaratú hatalmak megsegítik, és végül eléri célját. De arra is figyelmeztet, hogy a gyávákra és kishitűekre sivár élet vár... Az elmúlt évtizedekben a racionalista beállítottságú pedagógusok és pszichológusok úgy vélték, hogy a mesék ijesztő és kegyetlen motívumai ártalmasak a gyermeki lélek fejlődésére, ezért támadták és akadályozták a mesék eredeti, népi, hagyományos fogalmazásban való megjelenését. Bruno Bettelheim gyermekpszichológus a mesék részletes elemzése során bemutatja, hogy a felnőtt ésszel ijesztőnek és kegyetlennek tűnő mesemotívumok milyen módon vesznek részt a gyermek 4

5 lelki anyagcseréjében, és hogyan segítenek megoldani a valóban ijesztő konfliktusokat, melyek lélektani megértése és feldolgozása nélkül a gyermek nehezen válhat kiegyensúlyozott, ép lelkű felnőtté. A mi Elek apónk már a XIX. században tudta a mese sokrétű nevelői szerepét, ezért gyűjtötte össze népmeséinket, hogy az utókor is gazdagabb legyem általa. Ki volt Elek apó? A magyar mese- és gyerekirodalom megteremtőjeként számon tartott Benedek Elek Kisbaconban szeptember 30-án látta meg a napvilágot. Édes anyaföldem című könyvében ezt írja:,,kicsiny falu az én falum, legkisebb az egész vidéken s a legszebb Gazdálkodó székely katonacsaládból származik, Kisbaconban kezdi diákéveit. Alig nyolc évesen íratják be a székelyudvarhelyi református kollégiumba Az itt töltött diákévek mély nyomot hagynak az íróban. A gimnázium nyolc osztályának elvégzése után ugyanitt érettségizik. A budapesti egyetem bölcsészkarán tanul magyar német szakon, majd filozófiát is hallgat. Tanárnak készül, de igazából író szeretne lenni. Nem szerez diplomát, inkább az újságírói pályát választja. Benedek Elek mindig fontosnak tartotta, hogy magyar népmesét adjanak a gyermekek kezébe, mert a mese a nép lelkét, örömét, bánatát, mindennapjait tárja a eléjük. A gyermekirodalom művelése számára misszió. Benedek Elek volt az első író, aki a gyermekirodalom ügyét a magyar művelődéspolitika fontos kérdésének tartotta, mint országgyűlési képviselő is. Népköltészetének, gyűjtőmunkájának első anyagai (másokéival együtt) 1882-ben Székelyföldi gyűjtés címmel látott napvilágot. A Székely Tündérország 1885 már saját népmesefeldolgozásainak gyűjteménye. Szépirodalmi ihletettségű mesefeldolgozásai máig a magyar mesekincs legnépszerűbb kötetei. A népmese gyűjtések mellett jelentősek mesefordításai is. Ezek a Kék, Piros, Ezüst és Arany mesekönyvek. Novellái, regényei: Katalin, Uzoni Margit, Mária, Huszár Anna, valamint a magyar nemzeti múltat népszerűsítő írásai: A magyar nép múltja és jelene, Hazánk története, Nagy magyarok élete ben Benedek Elek végleg hazatér szülőfalujába. Életének utolsó éveit teljes egészében a Cimborának szenteli augusztus 17-én, levélírás közben, végzetes agyvérzés éri. Utolsó leírt mondata, amelynél kiesett kezéből a toll, szállóigévé vált: Fő, hogy dolgozzanak. Az új tanév Elek apó szállóigéjével kezdődött a III. C osztályosoknak. A tananyag mellett, az ismert versenyek mögé újabbak sorakoznak fel. A versenyeken a helytállást (tanulásban is) a folyékony értő olvasás biztosítja. A legnagyobb hangsúly az anyanyelvi szóbeli és írásbeli képességek fejlesztésén van. Mindezek eléréséért nagy segítségünkre vannak Benedek Elek meséi. A mesék cselekménye, nyelvezete hozzájárul az olvasás megszerettetéséhez. A folyékony hangos 5

6 olvasás pedig hozzásegít az értő olvasás kialakulásához. A cél érdekében olyan tevékenységeket szerveztem, amik több részből állnak. A gyerekek azt a feladatot kapták, hogy válasszanak egy-egy Benedek Elek mesét, olvassák el, készítsék el a mese térképét majd illusztrálják a mesét. Az osztályban kiállítást szerveztünk a rajzokból, (2. melléklet) könyvtárat rendeztünk be Benedek Elek meséskönyvekből, majd mindenki bemutatta röviden a meséjét. 3. melléklet) A Magyar Népmese Napja is Benedek Elek nevéhez fűződik. Szeptember 30-án ünnepeljük a nagy mesemondónk születésnapját és a mesét is. Résztvettünk a Városi Könyvtár által szervezett rendezvényen. A város iskoláiból meghívtak egy-egy osztályt, a gyerekek Benedek Elek meséket olvastak fel, dramatizáltak, majd egy bábelőadást tekinthettek meg. (4. melléklet) Benedek Elek rövid életrajzának ismertetése a tanulókkal (5. melléklet) Benedek Elek meséinek feldolgozása egyéni és csoport munkában A mesefeldolgozások által bővül a tanulók szókincse, olyan szavakat ismernek meg, amelyek már nem használatosak (saroglya, rosta stb.) a hétköznapokban. Közmondásokat, szólásmondásokat gyűjtünk a mesékkel kapcsolatosan. Minél változatosabb feladatokat állítok össze: eseménysorrend felállítása, szereplők jellemzése, kérdések megfogalmazása, igaz- hamis állítások, dramatizálás is jelen van. Mindemellett minden hétvégén az olvasónaplóban a tanulók leírnak egy általuk kiválasztott mesét vagy mondát. Az idén a Mesék szárnyán vetélkedő is Benedek Elek meséket választott és ez is arra sarkall, hogy még jobban belemerüljünk a mesék világába. Év végén az osztállyal meglátogatjuk a Benedek Elek emlékházat. Ezzel zárul az idei Benedek Elek mese évünk. Bibliográfia: 1. Óvodai nevelés játékkal, mesével, Eötvös József Kőnyvkiadó, Budapest, Bruno Bettelheim: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek, Corvina Kiadó,Budapest, Ki kicsoda a magyar irodalomban?,könyvkuckó, Budapest, Benedek Elek 6

7 SZÖVEGÉRTŐ OLVASÁS FEJLESZTÉSE, OLVASÓVÁ NEVELÉS BENEDEK ELEK MESÉI ÁLTAL Ambrus - Torzsa Mónika, Tompa László Általános Iskola, Székelyudvarhely Mottó: A mesék világa, melyet én bejártam, színekben pompázó világ. Benedek Elek A gyermek figyelmét az olyan történet köti le a legjobban, amelyik szórakoztatja és felkelti a kíváncsiságát. De életét csak akkor gazdagítja, ha fejleszti intellektusát, ha mozgásba hozza képzeletét, ha eligazítja érzelmeiben, ha megbékíti félelmeivel és vágyaival, és megoldásokat is javasol. Ezeknek a kritériumoknak az egész gyermekirodalomból leginkább a népmesék, Benedek Elek meséi felelnek meg. A gyerekek elsősorban nemzetük népmeséit értik meg leginkább, legkevésbé érthető számukra a más nemzetiségű szerző által írt mese. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a tankönyveinkben szereplő lehetőségek és a tanítási órákon történtek közé nem lehet egyenlőségjelet tenni: a tanítók kreativitásán, módszertani kultúráján igen sok múlik, sokat tudunk javítani a tankönyvek által kínált alaplehetőségeken. Mindenképpen szükségesnek tartom a tankönyvek által kínált meseválaszték bővítését, így a következő Benedek Elek mesékkel próbálom a tanulók értő olvasását fejleszteni, jó olvasóvá nevelni őket második és harmadik osztályban : Icinke-picinke-csalimese A kutya meg a nyúl verses állatmese Gyűszű, fésű, hadd el csalimese A Tülökvár csalimese A kakas és a pipe láncmese A szegény ember hídja legendamese A bujdosó macska állatmese A dicsekedők-tréfás, csúfolódó mese A só tündérmese A világvándor herceg tündérmese Célom, hogy diákjaimmal megismertessem nemcsak Benedek Elek meséit, hanem az ő életét és munkásságát is, kedvet, érzelmi alapot teremtve a meséinek olvasására : "Fő, hogy dolgozzanak..." Elek apó meséinek titka, hogy mindig a gyermek valóságos lelki és érzelmi színvonalán fejti ki hatását. A példák megértetik a gyermekkel, hogy súlyos gondjaira létezik átmeneti vagy végleges megoldás. A mesében (és így az életben is) a problémákat nem lehet elkerülni, a küzdés, a harc elválaszthatatlan az emberi élettől. A mese mindig jól végződik, ha a hős felveszi a küzdelmet, bátor, szembeszáll az igazságtalanságokkal, akkor legyőz minden akadályt. 7

8 A következő játékos feladatokat használtam fel a Benedek Elek Só című meséjéhez: 1. Igaz vagy hamis? a. Az öreg királynak három teljesen egyforma országa volt. o igaz o hamis b. Mikor a királylány eltévedt az erdőben, sokat vadászott, hogy legyen mit ennie. o igaz o hamis c. Amikor a királykisasszony észrevette a királyfit, ijedtében beszaladt egy nagy fa odvába. o igaz o hamis d. Száz ember ült az asztalnál a fiatal király és az öreg király ebédjén. o igaz o hamis e. Az öreg király szívből megbánta, hogy elkergette legkisebb leányát. o igaz o hamis 2. Egészítsd ki a mondatot! a. A legidősebb leány úgy szerette az apját, mint a tiszta búzát. b. A középső leány úgy szerette az apját, mint forró nyárban a. c. A kicsi királykisasszony úgy szereti az apját,mint az emberek a. 3. Fejtsd meg a rejtvényt! Írd be a rejtvény soraiba a hiányzó szavakat! 1. A fel már a koporsóban volt a királynak. 2. Úgy szeretem, édesapám, ahogy az a sót! 3. Betévedt egy erdőbe. 4. Egyszer, mikor már egy is eltelt volt, 5. Felöltöztette aranyos-gyémántos ruhába. 6. Úgy egymást, mint két galamb. 7. Harmadnap jött a hatlovas hintón. 8. Fölvezette a fiatal király az királyt a palotába. 9. Hordjak az inasok a finomabbnál finomabb. 10. No, ez volt csak az! 11. Meg ma is, ha meg nem haltak. 4. Keresd ki a szövegből a hasonló jelentésű szavakat! a. ifjú b. uralkodó 8

9 c. zokogás d. kastély e. ennivaló f. év g. birodalom 5. Csoportmunka: Vágjátok ki a mondatokat, majd tegyétek egymás alá őket a helyes sorrendben. Az öreg királynak nem ízlik a só nélkül készült étel. A fiatal király ebédre hívja az öreg királyt. A király elkergeti a legkisebb lányát. Az öreg király megkérdezi a lányait, ki hogyan szereti. A királyfi feleségül veszi a legkisebb leányt. Az öreg király a legkisebb leányának adja legnagyobb országát. 6. Beszélgessünk a meséről! a. Szerinted miért haragudott meg a király a legkisebb lányára? b. Te mit válaszoltál volna a legkisebb királylány helyében az öreg királynak? c. Milyen érzéseket élt át a királykisasszony a történetben? d. Hogyan bizonyította be a fiatal király, hogy a legkisebb királylány valóban szereti az apját? 7. Neked mi tetszett a mesében a legjobban? Készíts festményt vízfestékkel, vagy temperával! 8. Mese dramatizálása, bábozás. Vekerdy Tamás gyermekpszichológus szavaival összegezném : A hallott mesével indul az olvasóvá nevelés. Nem lesz jó olvasó az, aki nem hallgatott elég mesét. A sok mesét hallgató gyermek későbbiekben is jó - értő és élvező - olvasóvá lesz. Az olvasóvá váláshoz, azonban szükség van arra is, hogy a gyermek kiskorában könyvet olvasó embereket szülőket, pedagógusokat- lásson maga körül! Az olvasás megtanítása, a szövegfeldolgozás műveletrendszerének elsajátítása csak eszköze az olvasni szerető, az irodalmi élményre vágyó, ezt az élményt befogadni képes ember nevelésének. Régi tapasztalat, hogy amihez nem értünk, azt tenni sem szeretjük. Az a gyermek, aki az olvasottakat nem érti, illetve a mélyebb, rejtett szövegtartalomig eljutni sohasem tud, aki az 9

10 olvasottakra érzelmileg nem képes reagálni, akinek az olvasás esztétikai élményt sohasem nyújt, nem is szeret olvasni, vagy csak igénytelen irodalmat olvas. Az olvasás az értékes irodalom olvasása - mindig intellektuális erőfeszítés is. Több szinten az, mert a leírtakat (a helyszíneket, az embereket, az eseményeket) el kell képzelnünk, fantáziánkkal élővé kell varázsolnunk; aztán fokozatosan szerezhetjük csak meg az olvasottak megértését szolgáló alapadatokat, s végül az olvasottakra teljes erkölcsi-szellemi lényegünkkel reagálnunk kell: elfogadunk, elvetünk, vitatkozunk vagy továbbgondolunk. Csak e személyes viszony kialakulásakor beszélhetünk a mesék személyiségformáló erejéről, az emberiség fejlődésében betöltött szerepéről. Bibliográfia: Kiből lesz az olvasó? Kádár Annamária: Mesepszichológia Vekerdy Tamás: Beszélgessünk iskolásokról MESEVARÁZS KÍSÉRLETI HÉT BENEDEK ELEK MESÉIVEL Antal Kinga, Fogarasy Mihály Általános Iskola, Gyergyószentmiklós Napjainkban az iskola szerepe nem csupán az ismeretek átadására, bizonyos jártasságok, készségek kialakítására hivatott, hanem egyéb társadalmi elvárásoknak is eleget kell tennie. Szembe kell néznie a pedagógusnak azzal a jelenséggel, hogy a sokféle környezetből jövő gyerekek sokféle szokással rendelkeznek, az otthoni tevékenységeik széles skálán helyezkednek el. A pedagógus ezeket az eltéréseket kell, hogy egybehangolja, a változatos kihívásoknak kell eleget tennie. Természetesen nem tekinthetünk el a gyerekek otthoni tevékenységeitől sem az iskolai munkánk során, hiszen ezek a tevékenységek befolyásolják a kisiskolás terhelhetőségét, koncentrációs képességét, idegrendszerének állapotát. Jelenlegi II. osztályom esetén az összpontosító képesség alacsony szintjét észlelvén, keresni kezdtem annak okát, hogy mi állhat ennek a fáradt állapotnak a hátterében. Elbeszélgettem a tanulókkal, hogy milyen tevékenységek töltik ki a délutánjaikat. Azt észrevételeztem, hogy minden gyerek délutánjának egy részét valamilyen digitális eszközzel való játszással, vagy éppen 10

11 tévénézéssel tölti. Ebből a megállapításból született az az ötlet, hogy a szülőkkel közösen tematikus hetet szervezzünk a gyerekeknek. Erre a hétre Benedek Elek meséit hívtuk segítségül. A Felcserélem a filmemet meseolvasásra! jelszóval indított kezdeményezés során egy hétig a gyerekek rajzfilmnézés helyett meseolvasással, közös mesemondással vagy meseillusztrálással töltötték a szabad perceiket. A kezdeményezés célja az volt, hogy a gyerekek fantáziavilágát tartsuk ébren, minél kevesebb olyan inger érje őket, ami visszafogja a gyermeki képzelet szárnyalását. Az ötlet születését szülői értekezlet követte, amikor az észrevételeimet oszthattam meg a szülőkkel, valamint felvázoltam javaslatomat. Ezt követően ismertettem néhány pszichológiai vonatkozást, mely a kisiskolás tanulását befolyásoló tényezőket foglalta össze. Ezek szerint összefüggést állapítottak meg a kisgyermekkori tévénézés valamint a 7 éves kor utáni figyelemzavar között. A szakemberek azt állítják, hogy a televíziózás azt az időt rabolja el a gyerektől, amit hasznos, mentális tevékenységekre fordíthat, ugyanakkor fáradt, akár kialvatlan is lehet másnapra. Ami ennél sokkal súlyosabb hatása a tévénézésnek, hogy a gyereket egyfajta mentális renyheség jellemzi, ami abban nyilvánul meg, hogy képtelen a hallottak, olvasottak alapján belső képteremtésre. Ezt kellő indoknak véltem, hogy fellépjek annak érdekében, hogy képesek legyenek hosszabb szöveg olvasására, és létrejöhessen valamilyen belső képteremtés is, hiszen mindez hatalmas jelentőséggel bír az olvasóvá válás során. A II. osztály nagy jelentőséggel bír az olvasóvá válás folyamatában, hiszen ebben az időszakban a tanulók olvasási szintje eléri azt a fokot, amikor már képesek hoszabb szövegek elolvasására is. Fontosnak tartottam, hogy az életkornak megfelelő Benedek Elek meséken keresztül a szülők bevonásával segítsem ezt a belső képteremtést, az olvasást. Az általános vélemények ismertetése után közös megegyezés alapján elkészítettük az egyhetes kísérleti időszak tervét. A szülői értekezleten résztvevő szülők készítettek már a helyszínen egy kis leltárt a gyermekek délutáni tevékenységeiről. Meglepő észrevételem, hogy viszonylag kevés esetben sorolták be a szabad játékot. A játszás fogalma alatt sok esetben számítógépes játékokat, vagy kerékpározást esetleg egyéb mozgásformát említettek. Ezt követően egyezséget kötöttünk, hogy amennyiben lehet, nem szegi meg senki a kísérleti hét alatt a szabályt: tévénézés helyett mesét mondanak, olvasnak, közösen mesélnek a gyerekeknek. Amennyiben a szülőnek nem adódik éppen lehetősége a gyerek pillanatnyi igényét kielégíteni, akkor valamilyen kreativitást igénylő elfoglaltságot ajánl fel gyermekének. A mesék kiválasztása tetszés szerint történt, mindenki a saját ideje, belátása, lehetősége szerint választott, az egyetlen kritérium, hogy Benedek Elek által gyűjtött, átdolgozott vagy írt mese legyen. Fontosnak tartottam, hogy elsősorban magyar nyelven született gyermekirodalmi alkotás legyen segítségünkre ebben a 11

12 kísérletben, ezért választottam alapul Benedek Elek meséit. A választás sikeresnek bizonyult, ugyanis a családokban volt Benedek Elek mesekönyv. Az iskolai napok során számba vettem hányan kapcsolódtak be a kísérletbe. Eszerint 27 tanítványomból 19 esetben tudtak eleget tenni az egyezségnek, valamint még 2 esetben előfordult, hogy az említett hét alatt sor került közös meseolvasásra. Az egy hét alatt 43 mese címét jegyeztük fel, és nagyon sok meséről illusztráció is készült ebben az időszakban. A hetet egy közös mesedélutánnal fejeztük be, amit egy szülő érdekes, ízes mesemondása tett színessé, majd a gyerekek kis jeleneteket elevenítettek meg papírfigurákkal, általuk készített bábokkal. Ekkor került sor az élmények számbavételére is, mely során sok érdekes tapasztalatot osztottak meg a résztvevők. A gyerekek beszámolói is nagyon pontosan megfogalmazták az igényüket a mesék magyar mesék, népmesék, Benedek Elek meséi iránt. Nagyon szembeötlő volt a gyerekek részéről az az észrevétel, hogy a közös mesemondás mennyire meghitt hangulatot tudott teremteni a családban. Sok esetben elhangzott az is, hogy nagyon rég nem olvastak már a szülei esti mesét, mert megtanult olvasni, így a gyerekre hárult sokszor ez a kötelező feladat. Ezen a héten ez is átalakult, gyakori volt az is, hogy a teljes család bekapcsolódott ezekbe a közös mesélésekbe. A szülők részéről is érdekes véleményekkel találhattam szembe magam. Itt is többször elhangzott, hogy kellemes hangulata volt ezeknek a meséléseknek. A családok életét is meghatározta ez az egyhetes tévé mellőzés, ugyanis, a gyereket segítendő a felnőttek sem kapcsolták be a készüléket. Elhangzott olyan beszámoló is, ami arról mesélt, hogy a házban teljesen más volt a hanghatás: másként hallotta a gyerekek hangját az édesanya, és ebben természetesen az is benne volt, hogy nagyobb odafigyeléssel lehetett gyerekeire, nem volt egyéb figyelemelterelő tényező. Ugyancsak a szülői beszámolók között volt olyan is, mely szerint a gyermekkor felidézését segítették elő ezek a felolvasott mesék. Ezáltal úgy érezte a szülő, hogy jobban át tudja élni gyereke helyzetét, nagyobb beleélést tudott tanúsítani a gyereke cselekedeteit, gondolatait illetően. A kísérleti egy hét természetesen a pedagógusi munka szempontjából nem hozott látványos eredményt, ugyanis a figyelem megosztottsága ami tulajdonképpen elindította a gondolatot mérhetően nem változott. Azonban mégis sikeresnek értékelem a kezdeményezést, hiszen több olyan pozitív vetülete volt, amelyet előre sem lehetett vetíteni. Itt említeném azt a tényt, hogy a szülők bár sok esetben tudatában vannak annak a ténynek, hogy gyermekük több időt tölt a számítógép avagy a tévé előtt nem ismerik annak káros hatását, így hasznosnak vélték az pszichológiai háttér bemutatását. Többnyire szeretnék a szülők, hogy gyerekeik megváljanak ezektől a tevékenységektől, de nem elég kitartóan állnak ki ennek érdekében ez esetben segítségükre volt az iskola általi kezdeményezés. Így a gyerekek is könnyebben fogadták el a 12

13 döntést, hogy egy időszakra nem tévézhetnek, és az iskolai társas kapcsolataik során is egymásnak hasonló élményekről tudtak beszámolni. A családok számára egy utat sikerült megmutatni, amit kis kitartással tovább is lehet járni. Amit a továbbiakban még inkább követni szeretnék, az a szabad játékok és a tévénézés kapcsolata. Ugyanis tekintettel arra, hogy a képernyő kész képeket szolgáltat a gyereknek, a szabad játék során éppen a mentális renyheségnek (Ranschburg Jenő, Áldás vagy átok? 52. o) köszönhetően silány sőt sokszor kezdeményezésképtelen magatartást mutatnak a gyerekek. Ez a silányság azonban nem annyira jellemző kevesebb tévézés esetén, viszonylag hamar észlelhető változás a gyerekek játékaiban is. Azok a tanulók, akik nem néznek tévét sokkal kreatívabbak, ötletesebbek a játékaikban is. Azt a tényt is figyelembe véve, hogy a szülők gyakran úgy gondolják, 8-9 éves gyermekeik lassan kinőnek a mese világából, szeretném, ha ezekkel a tevékenységekkel megerősíteném a szülőket, hogy ne hagyják abba a mesélést. Éppen ezért akár a szakirodalommal alátámasztva is fontosnak találom a szülőkkel ismertetni a gyermeki világ jellemzőit. Szeretném, ha tanítványaim nem szenvednének a mesélés hiányában. Hiszem, hogy a mesélés még a mai felgyorsult XXI. századunkban is átsegíthet a nehézségeken. Vallom én is Jung gondolatát mely szerint A mese a mindenség kulcsa. A lélek ajtaján kopogtat. Szeretném, ha nem vonná el a figyelmünket a csillogó reklám, és esténként a Vitéz szabólegénnyel, Tündér Erzsébettel, vagy Mirkó királyfival térhetnének nyugovóra gyermekeink. És ha hallgatunk a mese szavára bizonyára meg fogjuk hallani: tiszta, csengő, kulcscsörgése van, mely a mindenség kapuját nyitogatja. Ne hagyjuk a mesevarázst! Felhasznált irodalom: Benedek Elek, A vitéz szabólegény, Móra Könyvkiadó, Kádár Annamária, Mesepszichológia, Kulcslyuk Kiadó, Ranschburg Jenő, Áldás vagy átok? Saxum Kiadó,

14 INTERDISZCIPLINÁRIS PROJEKT AZ ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack Szerzők: Biró Erika, Csender Erika A projekt általános céljai: Diákközpontú tanulási modell alkalmazása, érdeklődési körhöz, képességekhez igazodó differenciált tevékenykedtetés, haladási szinten figyelembe vevő fejlesztés, élményszerű tapasztalatokon alapuló tanulás, önállóságra nevelés, együtttanulás, személyiség- és tehetségfejlesztés (kíváncsiság, tanulásvágy, sokrétű érdeklődés kielégítése, önálló tanulásra való hajlam segítése, kreativitás fejlesztése, társas kapcsolatok, kötődések erősítése; kommunikációs készségek javítása, készség-, attitűd-, kompetenciaközpontú megközelítési tanítási mód megvalósítása. A projekt során felhasznált mese a Szoló szőlő, mosolygó alma, csengő barack című mese. Elsősorban a gyerekek igényeit ajánlott figyelembe venni, hiszen a célunk az, hogy a gyermek hallgasson mesét és megszeresse a meséket. Az előkészítő osztály igényeinek figyelembe vétele alapján téma- és feladatválasztás, egyéni illetve csoportos munka; az individualizálás stratégiájának alkalmazása a fő célunk. Tantárgyak - Műveltségi területek: Anyanyelven folytatott kommunikáció, Zene - mozgás, Személyiségfejlesztés, Vizuális nevelés Kézimunka SPECIÁLIS/ SAJÁTOS KOMPETENCIÁK: A.F.K Szintaktikai és szemantikai jelek felismerése rövid szóbeli szövegekben 1.3. Aktív befogadóként való részvétel egyszerű kommunikációs helyzetekben 2.1. Fonológiai jelenségek alkalmazása 2.3. Kommunikációs helyzetekben való részvétel aktív közlőként és befogadóként 3.2. Fonématudatosság, szimbólumokkal jelölt fonémák felismerése É-M 1.1. Tiszta, helyes intonációval, csoportban való éneklés 1.2. Különböző tárgyak, játékhangszerek használata ritmushangszerként éneklés közben 1.3. Az énekelt vagy hallott zene ritmusának mozdulatokkal való kísérése 2.1. A környezetünkben levő hangforrások érzékelése, különbség észlelése a csend a zaj és a zene között, az alapvető hangszínek érzékelése 3.2. A zenehallgatásra szánt anyag figyelemmel követése SZ.F Alapvető személyes tulajdonságok meghatározása 2.1. Alapérzelmek felismerése egyszerű, ismert helyzetekben 14

15 2.2. A kommunikáció szabályainak ismerete és különböző élethelyzetekben való alkalmazása V-K 1.1. Egyszerű vizuális üzenetek mondanivalójának megértése 1.3. Érdeklődés felkeltése egyszerű vizuális üzenetek megfejtése iránt 2.2. Gondolatok, személyes tapasztalatok kifejezése a képzőművészetekben alkalmazott egyszerű eljárásokkal 2.3. Kompozíciók, tárgyak, egyszerű szerkezetek elkészítése Ismeretek: - hallást és beszédhallást fejlesztő játékos tevékenységek - a magánhangzók fonetikai differenciálását segítő gyakorlatok ismétlése - a mindennapi társas érintkezés nyelvi fordulatai: Szerepjáték, szüreti mulatságot reprodukáló bemutató a tanító vezetésével - óvodai dalkészlet Szüretelnek javában..., Érik a szőlő..., De jó a dió, Alma, alma, piros alma..., Ősszel érik babám, Lipem- lopom a szőlőt ismétlése - a ritmus: egyenletes lüktetés - a zenei hang (az őszi természet hangjai, a szüret munkazaja) - az osztálytársak hasonló tulajdonságainak meghatározása - hasonló tulajdonságokon alapuló csoportalkotások hívóképekkel - szerepjátékok, úgynevezett bál szervezése, őszi vásár szervezése - az udvarias kommunikáció szabályai a rendezvényeken, mulatságokon: szüret, szüreti bál, séta az őszi erdőben, szőlőlopáskor - kompozíciók készítése (szőlőgerezd, szüretelünk), a mese jeleneteinek rajzos ábrázolása Készségek: - felsorolja az ősz jellegzetességeit, párhuzamot von két évszak között (Venn-diagram) - megnevezi és felismeri az őszi gyümölcsöket - alkalmazza a jóslás technikáját a címre vonatkozólag - a szereplőket egyesével a megadott sorrendben megnevezi, alkalmazva a Fekete-fehér, igennem játékot - párbeszéd alkalmazása adott kommunikációs helyzetekben (pl. Te vagy a király, aki vásárba indul, végy búcsút a lányaidtól) Magatartás és értékek: - megtanulják a helyzetnek megfelelő kommunikáció szabályait - társakra való aktív figyelem, tématartás - egyéni tapasztalatok és a megismert mű összekapcsolása - beszélgetésbe való bekapcsolódásra késztetés 15

16 KEDD 60 perc HÉTFŐ 60 perc - szerepjátékokban való aktív résztvétel, úgynevezett lakodalom, vásári jelenet szervezése - empatikus magatartás, a szereplőkhöz való pozitív viszonyulás gyakorlása A projekt időtartama: A projektet 5 napra terveztük, napi 60 percben dolgozzuk fel a témát. Eszközök: Cd-lejátszó, projektor, vetítővászon, letöltött népmese, koronák, fejdíszek, kellékek, ruhák a mesejelenethez, kartonok, filc, flipchart lapok, évszaot ábrázoló képek, puzzle a mesejelenetekből, érzelmeket, hangulatokat kifejező kártyák, kartoncsillagok, gyümölcskártyák, fényképezőgép, színes ceruzák Módszerek: beszélgetés, bemutatás, szemléltetés, dramatizálás, kooperativ tanítási-tanulási módszerek (csillagrobbanás, igaz-hamis játék, barchóba, grimaszjáték, érzelemforgó, csoportalakítás), munkáltatás, problematizálás, magyarázat Munkaformák: frontális, csoportos, egyéni A projekt értékelése: szóbeli dicséret, jutalomkártyák, kiállítás a gyerekek munkáiból, séta a galériában A mese meghallgatása és megtekintése után: A mese dramatizálása fejdíszek segítségével. Vásári játék: Tanítónő kihírdeti, hogy vásár lesz a király városában! Legyünk mi az árusok!, betartva az udvarias kommunikáció szabályait a vásárban. Kosarakban vásári portékát kínálunk (gyümülcs, zöldség, ruha). Az árusok köszöntik a királyt /meghajlás,köszönés/. A király minden árusnál megáll, közben alkudozik. Szomorú, mert nem talált szóló szőlőt, mosolygó almát, csengő barackot. A nap végén gyümölcs és zöldségek kóstolása. Képek feldarabolva puzzle kirakónak: disznóól, királyi palota, úton megy a hintó. A gyermekek tetszés szerint csoportokat alkotnak és összerakják a képeket. Csoportalakítás: Zenére gyümölcsöket (szőlő, alma, barack, dió, szilva) cserélgetnek a gyerekek. Ha a zene megáll az egyforma gyümölcsök megkeresik egymást.. A Csillagrobbanás módszerét alkalmazva öt darab csillagra felírjuk a kérdőszavakat: Ki? Mi? Hol? Mikor? Miért?. Minden gyümölcs-csapatnak egy kérdésre kell rajzban válaszolnia. 16

17 PÉNTEK 60 perc CSÜTÖRTÖK 60 perc SZERDA 60 perc Grimaszjáték: A gyerekek zenére táncolnak (Vivaldi: Ősz), amikor a zene elhalkul minden gyermek egyszerre vágjon: vidám arcot (mint a királylányok az apjuktól kapott ajándék láttán), csalódott arcot (mint a legkisebbik királykisasszony, amikor nem kapta meg az ajándékot), szomorú arcot (mint a király mikor búcsút vett a lányától), dühöset (mint a király, amikor beragadt a szekér a sárba), boldogat (mint a királylány, amikor palotában ébredt), elégedettet (mint a királylány, mikor meglátja a kertben a kívánt gyümölcsöket) Venn-diagram: felsorolják az ősz jellegzetességeit, párhuzamot vonunk két évszak között. Barchóba: Fejkoronákra tűzzük a meseszereplőket, akinek a fején van az nem tudja, hogy mit visel. A társak leírásai alapján kell kitalálniuk, hogy melyik szereplők. Képzeld magad a helyébe. Mit tettél volna?: Ha én lennék a király...,ha én lennék a disznó..., Ha én lennék a királylány... Érzelemforgó: Egy kör nyolc körcikkre osztunk, nagy mutatót helyezünk a közepére. A körcikk végében érzelmeket kifejező képek vannak. A gyerekek az utasításoknak megfelelően irányítják a mutatót, a képek felé. (Pl. Mit érezhetett a királylány, mikor kukoricával kínálta meg a disznó? ) Mesekönyv készítése: A meséből minden gyermek a kedvenc részét lerajzolja. Miután elkészültek a rajzok, a gyerekekkel közösen időrendi sorrendbe állítjuk az alkotásokat. Királyi lakodalom: Helyszín alakítása: asztalok egymás mellé tolása, tánc. 17

18 MACKÓ KOMA ÉS RÓKÁNÉ KOMÁMASSZONY mese feldolgozása kooperatív tanulási technikákkal Fancsali Adélka-Leilla, Tamási Áron Elméleti Líceum, Székelyudvarhely Feladatok: Oktatási: A témával kapcsolatos szemelvények, ismeretek felelevenítése, rendszerezés Képzési: Kommunikációs képesség, olvasási, íráskészség fejlesztése, szókincs bővítése, rész-egész viszony, logikus gondolkodás képességének alakítása. Nevelési: segítségnyújtás, egyéni felelősség, feladattudat alakítása, erkölcsi nevelés, jó, rossz cselekedetek közötti különbségtétel, igazság felismerése Óra típusa: kooperatív óra Módszerek: válogatás, párosítás, részekből egész, meseillusztráció közös készítése, barkochba, beszélgetőkör. Csoportalakítás: véletlenszerű Beszélgetőkör: Üdvözlés, kézfogással stb.- Kérdés: Neked melyik a kedvenc meséd? Miért szereted? Ismert mondóka előadása ritmushangszerekkel kísérve: Pl. Mese, mese, mátka.. Csoportok helyet foglalnak, szerepkörök kijelölése. Óra eleji szervezés: Véletlenszerű csoportalkotás: Mindenki húz egy kis képet, amelyen szegény ember, róka, medve ill. nyúl képe látható. Az azonos képpel rendelkezők kerülnek egy csoportba. RÁHANGOLÁS 1. Szókincsbővítés, közmondás aktualizálása: Nagyméretű szókártyán a táblán:többet ésszel, mint erővel! jelentés megbeszélése (szó szerint, átvitt értelemben) majd egy-egy 18

19 példa a saját életükből vagy korábban olvasott mesékből csoportmunka, majd együttes megbeszélés. 2. Asszociációs gyakorlat: Kiinduló szó: SZÁNTÓ-VETŐ az elsőnek súgom, mi jut eszedbe róla? Hangosan mondd ki azt az egy szót! Kígyóvonalban haladva mindig az utolsó elhangzott szóhoz mondanak azonnal egy következőt. Az utolsó szó után kérdés: Mi lehetett a kiinduló szó? (Tippelés, majd kimondás.) 3. Előismeretek mozgósítása: Egy szántóföld képe kivetítve projektorral. Mi volt a szegény ember munkája? Mikor lehetett több munkája a szántó-vető embernek? Miért? beszélgetés. 4. Célkitűzés: Olyan mesével ismerkedünk meg, melynek főszereplői az ember mellett állatok. JELENTÉSTEREMTÉS 1. Előzetes címvizsgálat: Jóslás cím alapján: Miről szólhat a mese? néhány előfeltételezés meghallgatása. 2. Ismerkedés a szöveggel: a/ Összerakósdi: a történet négy részre esett szét, összekeveredtek a darabjai: nektek kell összeraknotok. Segítség: az utolsó mondat csoportmunka b/ Olvassuk el a mesét! mindenki egy mondatot olvas 3. Utólagos címvizsgálat: Kinek sikerült legjobban megjósolni a mese tartalmát? beszélgetés 4. Új cím adása: Adjatok új címet a mesének! csoportmunka 5. Szövegértés ellenőrzése: Állapítsátok meg a szöveggel kapcsolatos állításokról, hogy igazak vagy hamisak! csoportmunka A szegény embernek volt négy ökre. I H 19

20 A medve egy fazék mézet igért a szegény embernek. I H Rókámé komámasszony segít a szegény embernek. I H Rókáné komámasszony egy nagy fa mögé bújt el. I H A kutyák elkergették a rókát. I H 6. Tájékozódás a szövegben: a./ Történetbontás: A történet három részre bontható. b/ Kulcsszavak keresése: Találjátok meg a történet kulcsszavait, mely az események idejére utal, és húzzátok alá azokat is páros munka, csoportellenőrzés, majd közösen. 7. Belső hang: Írjátok le nagyon röviden, mit gondolhattak magukban a szereplők az adott szituációban! A választ a szóvivőktől kérem! differenciált csoportmunka 1. csoport: Mit gondolhatott magában a szegény ember, mikor látta, hogy a nyuszi megcsókolta a medvét? 2. csoport: Mit gondolhatott magában a medve, mikor meghallotta, hogy arra vadászik a király? 3. csoport: Mit gondolhatott magában a róka, mikor meghallotta, hogy egy zsák csirkét kap? 4. csoport: Mit gondolhatott magában a szegény ember, mikor megszabadult a két vadállattól? 8. Szórokonság: Kössétek össze a feladatlapon azokat a szavakat, melyek ugyanazt jelentik! egyéni munka, csoportellenőrzés, majd a közös megoldást a szóvivőtől kérem! Kössétek össze azokat a szavakat, melyek ugyanazt jelentik! haszontalan köszönet sompolygottt csalafinta hála mihaszna huncut osont 9. Némajáték: A meséből kivett megadott részt kell csak mozdulatokkal megjeleníteni a csoportoknak, majd felkészülés után előadni. Mindig a következő csoport próbálja kitalálni, melyik részt játszották el. 10. Képzeld magad a helyébe. Mit tettél volna? - Ha én lennék tennék. - Ha 3 kívánságom lehetne kívánnék... Eljátsszuk. REFLEKTÁLÁS 20

21 1. Vallatószék: Először az egyik, majd a másik főszereplő bőrébe bújva kell a széken ülőnek válaszolnia az osztály tanulói által feltett kérdésekre. Kérdezzetek tőlük, de ők csak igazat válaszolhatnak! 2. Egyetértés-játék: A szöveg tartalma alapján kell olyan megállapításokat tennetek, amelyekkel mindannyian egyet tudtok érteni. csoportmunka, majd közös ellenőrzés. 3. Visszatérés a közmondásra: miért ezt választottam vajon? beszélgetés. 4. Otthoni feladat: illusztráció készítése a mese tanuló által kiválasztott mozzanatához. 5. Az óra értékelése: a/ tanítói, b/ tanulói : Csak az arcoddal mutasd, hogyan érezted magad a mai órán! Megfigyelési szempontok: jól dolgoznak-e együtt a csoportok, mindenki bekapcsolódik-e a munkába, segítik-e egymást, reálisan értékelnek-e? Bibliográfia: - Benedek Elek - Vége jó, minden jó és más mesék - Kooperatív tanulási technikák 21

22 ELEK APÓ MESÉI MESEPROJEKT Farkas Ildikó- Mártonffi János Általános Iskola- Szentegyháza Tankó Csilla- Gábor Áron Szakközépiskola- tagintézmény: Tamási Áron Általános Iskola- Szentegyháza Bevezetés Egyszer volt, hol nem volt Varázsszavak. Hallatára felkapja fejét gyerek, felnőtt. Hiszen a mesék ideje nemcsak a gyermekkor. A mesékre mindig szükség van, mindenki vágyik a varázslatra, a csodák átélésére. Elek apó meséit hallgatni, olvasni, tanulmányozni nélkülözhetetlen gyermekeink számára, hiszen kincsesláda, amiből kedvükre válogathatnak erkölcsi tanulságokat, megoldásokat, útmutatást, felüdülést. A mesékkel való találkozás egyik módja a projektmódszer, amikor a gyermeknek lehetősége van saját meglévő képességeinek, viselkedési formáinak kipróbálására és újak kialakítására. Eközben megváltozhat a tanulók tudáshoz és tanuláshoz való viszonya, sikereket és közös élményeket szereznek, önbecsülésük és önismeretük magasabb szintre lép. A nyitottság, kíváncsiság, sikerorientáltság, az egyes problémák felfedezése megalapozza és kibontakoztatja a gyermek sajátos és harmonikus személyiségét. Célcsoport: A 3.B osztály A projekt megvalósításának ideje: október 7- október 11. A projekt megvalósításának helye: Mártonffi János Általános Iskola- Szentegyháza A projekt általános céljai: diákközpontú tanulási modell alkalmazása képességekhez igazodó differenciált tevékenykedtetés élményszerű tapasztalatokon alapuló tanulás önállóságra nevelés személyiség- és tehetségfejlesztés kommunikációs készségek javítása társas kapcsolatok, kötődések erősítése kreativitás fejlesztése kompetenciaközpontú megközelítési tanítási mód megvalósulása. 22

23 Konkrét célok: olvasóvá nevelés mesék megszerettetése olvasás és könyvek iránti intenzív érzelmi élmények felkeltése tolerancia, az együttműködés erősítése a kifejezőképesség fejlesztése, az információkeresés technikájának fejlesztése az esztétikai képesség fejlesztése. alkotó fantázia felkeltése cselekedtetéssel, önálló tapasztalatszerzés által a már meglévő ismeretek gazdagítása, képességek integrált alkalmazása kooperativitás, szocializáció fejlesztése a könyvtár használatára nevelés Fejlesztésre kiválasztott képességek, készségek, kompetenciák Anyanyelvi kommunikáció Hatékony, önálló tanulás Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Szociális kompetencia Esztétikai- művészeti tudatosság és kifejező képesség Tervezett produktumok: rajzok, képregények, PowerPoint- bemutatók, levél Elek apónak, mesekönyvek, plakátok. Projektterv HÉTFŐ (október 7.) KEDD (október 8.) SZERDA (október 9.) CSÜTÖRTÖ K (október 10.) PÉNTEK (október 11.) Délelőtt: Délelőtt: Délután: Délelőtt: Délelőtt: A projekt ismertetése Benedek Elek élete és munkássága Mesefeldolgo zás interaktív tanulási módszerekkel Látogatás a városi könyvtárban Mesék dramatizálása, bábozás Meseillusztráció Mesekönyv készítése 23

24 HÉTFŐ (október 7.): A projekt ismertetése / Benedek Elek élete és munkássága A gyerekekkel megbeszéltük a projekt-hét tevékenységeit, szükséges eszközöket. Felelevenítettük Benedek Elek életének fontosabb állomásait PowerPoint-bemutató segítségével, majd levelet fogalmaztak Elek apónak. KEDD (október 8.) : Mesefeldolgozás interaktív tanulási módszerekkel A Szélike királykisasszony című mesével dolgoztunk, páros és csoportos tevékenységek keretében, interaktív tanulási módszereket alkalmazva: fürtábra, jóslás, csillagrobbanás, jellemtérkép, történetpiramis. SZERDA (október 9.): Látogatás a városi könyvtárban Kihelyezett anyanyelv órát tartottunk a városi könyvtárban, ahol Finta Erika könyvtáros kiselőadást tartott Benedek Elek meséiről, könyvbemutatót tartott, kisdiákok Elek apóhoz írt leveleit olvasta fel. 24

25 CSÜTÖRTÖK (október 10.): Mesék dramatizálása, bábozás Szélike királykisasszony Mackó úr meg Ordas koma Kutya szeretne lenni PÉNTEK (október 11.): Mese-illusztráció / Mesekönyv készítése A Hattyú vitéz című mesét illusztrálták a tanulók, majd az események sorrendjében összefűztük saját mesekönyvvé. 25

26 PROJEKTOKTATÁS: BENEDEK ELEK MESÉI AZ ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN Ferencz Edith-Mária, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely Molnár-Kovács Emese, George Cosbuc Gimnázium, Marosvásárhely Dale, amerikai kutató 1969-ben így fogalmazott: Ereszkedj olyan alacsonyra a skálán amennyire csak szükséges a megértés biztosítása érdekében, de emelkedj olyan magasra, amennyire csak tudsz a leghatásosabb tanulás érdekében. Az előkészítő osztályok bevezetésével a hazai pedagógustársadalom olyan mérföldkőhöz érkezett, amely nemcsak újraértékeltette pedagógiai szemléletmódunkat, de górcső alá vette az oktatáshoz való viszonyunkat is: tudunk-e, és ami még fontosabb, akarunk-e olyan mélyre ereszkedni, amennyire szükséges, és fel tudjuk-e emelni tanítványainkat abba a magasságba, ahova a törvényalkotók, tantervírók és elméleti szakemberek fellőtték a mércét az előkészítő osztályok számára? Számunkra - akik az első perctől kezdve a kezdeményezés pozitív vetületeit tartottuk lényegesnek, - nyilvánvaló volt, hogy a pedagógusoknak nagy többletmunkát jelent megfelelni ennek az új feladatnak. Tapasztalatainkra alapozva vágtunk bele tehát egy komplex oktatócsomag megalkotásába, és mondhatni napról-napra formálódott annak tartalma. Az előkészítő osztályok számára ajánlott alapvető stratégia, a projektoktatás módszere generálta az oktatócsomag kidolgozását. Bár a hazai körülmények közt ez nem számít szokványos megoldásnak, meglátásunkban ez bizonyult az egyetlen járható útnak a tantervek célkitűzéseinek hatékony megvalósítása érdekében. A szerkezeti és tartalmi összefüggésekre alapozó anyagok egymás hatékonyságát is növelik, és úgy differenciálnak, hogy nem feledkeznek meg arról sem, hogy vidámságot, szórakozást nyújtsanak az őket alkalmazóknak Munkánk, a Medvecukor iskolás lesz című didaktikai anyag egy kompetenciaalapú, interdiszciplináris oktatócsomag. Ebből a nagyobb lélegzetű munkából most egy olyan hét anyagát szeretnénk bemutatni, amely Benedek Elek meséinek jegyében dolgozza fel a tantervi tartalmakra épített heti témakört. Az egyhetes projekt anyanyelvi anyaga Benedek Elek: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack című meséjével indít, s ezt egészíti ki sok más irodalmi élményt, szövegértésfejlesztést, illetve grafikai elemek oktatását hordozó anyag. Így például az egyhetes témakörökhöz tartozó anyanyelvi munkalapok egy klasszikus vagy modern mese, illetve egy vers meghallgatására alapozva olyan feladatokat kínálnak, mint mesélés illusztráció vagy illusztrációsorozat alapján, hangoztatási és hangdifferenciálási gyakorlatok, hangok helyének meghatározása, hangösszevonás, szótagolás, szómagyarázat, egy vers hangulatának kifejezése képkiegészítéssel, színezéssel, rajzolással, hasonló hangzású szavak párosítása, rímkereső játék, 26

27 íráselemek írásának bevezetése, gyakorlása, stb. A gyakorlatok szóanyaga az irodalmi szövegek része, s egyben a szókincsbővítést és a szókincs aktivizálását is segíti. Azonban az előkészítő osztály központi feladata mégiscsak a szóbeli kommunikáció fejlesztése és a szövegértő képesség megalapozása. Mindezt a szóbeli gondolatközlés tartalmának, nyelvi megformáltságának, fonetikai jellemzőinek tudatosítása révén kívánatos elérni elsősorban. Fontos tehát, hogy a napi tevékenységekben mindig szerepeljenek beszédtechnikai gyakorlatok (pl. légzőgyakorlatok, hangadástechnikai gyakorlatok, ajakartikulációs gyakorlatok, gyorsasági gyakorlatok, ritmusgyakorlatok, hangkapcsolatok ejtésének gyakorlása, időtartamgyakorlatok, hangsúlygyakorlatok) és kommunikációs készséget fejlesztő játékok. A projekt keretében a szóbeli kommunkikáció fejlesztésére ajánljuk a következő, kooperatív tanulási technikákra alapozó és a Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack című Benedek Elek meséhez adaptált gyakorlatokat: 1. Beszélgető-kör mesehallgatás előtt: A diákok körben ülve sorban elmondhatják mindazt, amit a mese címe sugall számukra, előrevetíthetik a témát (pl. Szerinted miről fog szólni a mese? Milyennek képzeled a szóló szőlőt? Hát a mosolygó almát? És a csengő barackot?) 2. Részenkénti interaktív szövegfeldolgozás Többen úgy gondolhatják, hogy a szöveg feldarabolt felolvasása / elmesélése az esztétikum rovására megy. Véleményünk szerint a szöveg válaszútjain meg lehet szakítani a mesélést, hiszen ezzel erősíthetjük a szöveggel való találkozás iránti kíváncsiságot, s az egyes részek megbeszélésével azok mélyebb megértésére, befogadására is lehetőség nyílik. 3. Kíváncsi kocka: Fogalmazz meg egy kérdést! A kérdések alapvetően vagy gondolkodásra késztetik a gyereket, vagy pedig ellenőrzik az ismereteket. Előbbiek kíváncsiságot és érdeklődést keltenek, illetve gondolatokat, érzéseket és tapasztalatokat hívnak elő, miközben összpontosítják a figyelmet vagy vitát gerjesztenek, utóbbiak pedig ellenőrzik a megértését és rátapintanak a nehézségekre vagy ismétlik a tanultakat és kapcsolják a tananyaghoz. (Suhajda, 43) A tanulók kérdezésre szoktatása a világ iránti nyíltságuk és kíváncsiságuk megmaradásának biztosítéka, s ez a játék éppen a tanulók aktív kérdésre ösztönzését segíti. (2. sz. melléklet) 4. Csoport-interjú: Mesehallgatás után a gyerekek, gyermekmikrofonnal, vagy játék mikrofonnal a kézben, önállóan fogalmaznak meg kérdéseket az olvasott/meghallgatott mesével kapcsolatban. 5. Keveredj, állj meg, csoportosulj! A gyerekek szabadon mozognak a tanteremben. A tanár olyan kérdést tesz fel, amelyre egy mesei bűvös számmal lehet felelni. A tanulók - beszélgetés nélkül - a válasznak megfelelő 27

28 létszámú csoportokat hoznak létre.(pl. Hány lánya volt a királynak? Hány dolgot kért apjától a legkisebbik királylány? Hány országra szóló lakodalmat csaptak? stb.) 6. Képtár-látogatás: A gyerekek 3-4 fős csoportokra oszlanak (pl. kártyahúzással a mesében előforduló azonos tárgyakat/élőlényeket ábrázoló képek vagy összetartozó mesejelenet-részletek alapján). Az így kialakult csoportok választott technikai eljárással közös alkotást hoznak létre, majd kiállítják, megfigyelik, megbeszélik és értékelik munkáikat. Meglátásunkban, az írott szöveg az előkészítő osztályosok esetében egészen biztosan nem pótolja a szóbeli mesélés, mondókázás, drámajáték, verselés élményét, de nem is ez a feladata. A mesehallgatás, drámajáték, vagy bábozás után az előkészítő osztályosok a meghallgatott mese, vers alapján a számukra összeállított színezőket, szövegértő munkalapokat akár önálló munkával is megoldhatják, értékes időt szabadítva fel ezzel a pedagógus számára, hogy egyéni fejlesztési feladatokat, differenciált oktatási stratégiákat is alkalmazhasson. A kreatív pedagógus - egyéniségéhez és az osztály képességeihez mérten - szabadon válogathat a felkínált témakörök, anyagok, ötletek közül, hiszen valamennyi rugalmasan kezelhető, a feladatok átcsoportosíthatók, bővíthetők illetve szűkíthetők, hiszen mindenik feladat anyanyelvi értékeink megőrzésének jegyében született, és ahogyan azt nagy mesemondónk szavaival mondhatnánk: fő, hogy dolgozzanak...! 28

29 ELEK APÓ MESEFÁJA - TANULÁSI EGYSÉG TERVE Fiegel Kinga-Hanna, Kós Károly Általános Iskola, Gyergyószentmiklós, Hargita megye Szabó Mária, Keresztvári Általános Iskola, Brassó megye Osztály: I. és III. Tantárgy: Anyanyelv Tanulási egység: Elek Apó mesefája Időpont: szeptember (a magyar népmese hete) Alapkompetenciák: 1. az olvasási készség fejlesztése 2. a szövegértés képességének a fejlesztése 3. a szóbeli és írásbeli kommunikáció fejlesztése 4. a helyesírási készség fejlesztése Sajátos kompetenciák: 1.1. Elek Apó meséinek a megismerése és megszerettetése 1.2. Benedek Elek meséi által olvasásra való ösztönzés 2.1. a mesékben a helyszínek, időpontok, szereplők pontos megnevezése 2.2. a szereplők jellemvonásainak megfogalmazása 3.1. a kedvenc mesejelenet szóbeli bemutatása 3.2. mesejelenet dramatizálása verbális és nonverbális kommunikációs eszközök segítségével 4.1. a mesékkel kapcsolatos írásbeli feladatlap pontos, helyes, esztétikus megoldása

30 Tartalom Sajátos kom- Tanulási Idő- Megoldási Eszközök Értékelés petenciák tevékenységek pont módozatok Benedek 1.1 -Benedek Elek mesekönyvek kiállítása (I.oszt.) IX. -Benedek Elek -szóbeli Elek: 1.2 -ismerkedés az író életrajzával lexikonból (III.oszt) 23. meséskönyvek Az ember a a mese megtekintése DVD-ről -Cimbora folyóirat - legerősebb szómagyarázat: kullog, cudar, huszár, nyeregkápa, -képek az író Mari folyamatos 3.2. vackor, beretva lakjáról, -a mese helyszínének, időpontjának, szereplőinek -frontális íróasztaláról, utolsó szóbeli bemutatása munka leveléről -Kérdezz-felelek játék a mese tartalmáról az -Benedek Elek események sorrendjének betartásával (III.osztály meséi DVD kérdéseket fogalmaz meg szóban, az I. osztály válaszol) -Értelmező szótár - a mese szereplőinek jellemzése nonverbális -egyéni kommunikációs eszközökkel -rögzítés: a mesecím kitűzése a mesefára -házi feladat kijelölése: I.o. kedvenc mesehős lerajzolása, III. o. B.E. mese elolvasása. A koró és a 1.1 -a III. osztályosok elsős párt választanak, és számukra.ix. -kooperatív kismadár 1.2 bemutatják az otthon elolvasott mesét. 24. tanulás -az elsősök hangosan ismertetik az osztállyal a mese címét, amit hallottak. A III.oszt. egy kivágott 2.1. papírlevélre ráírják a mese címét és feltűzik a

31 2.2 mesefára képek bemutatása:madár, száraz ág, kecske, farkas, -frontális -képek falu, tűz, víz, ökör, járom. Feladat: melyik mese tevékenység szereplőit látjuk -bemutató olvasás a tanító által -kedvenc szereplő lerajzolása -önálló Időszalag -Memóriajáték: Időszalagra a lerajzolt szereplők munka kitűzése -rögzítés: a mesecím kitűzése a mesefára -h.f kijelölése: I.o. Az aranymozsár című mese CD meghallgatása CD-ről, III. o.. A só című mese bemutatása az olvasónaplóba. A só 1.1 -láncmeséléssel az elsősök bemutatják Az IX. -frontális -szóbeli Az 1.2. aranymozsár, a harmadikosok pedig A só című mesét. 25. tevékenység aranymozsár 2.1 Ezt követi a mesecímek kitűzése a mesefára vegyes csapatok alakítása névválasztás alapján (só, 4.1. aranymozsár, huszár, okos leány, királyfi, galamb, -csoportos 3.1. kismadár) tevékenység -feladatlap -írásbeli -feladatlap megoldása csapatokban A só és Az aranymozsár című mesék alapján -játék: csapatonként egy rövid mesejelenet dramatizálása az eddig hallott mesékből. -h.f. kijelölése: A mesékben olvasott, hallott tárgyak

32 gyűjtése: mozsár, só, koró, búza, nyárfalevél, málna, puska, kanál, korona, díszes ruha, ásó, kapa, kendő. Furulyás 1.1 -népdalok előadása furulyán, közös éneklés IX. -csoportos -furulya Palkó a mese címének előrevetítése 27. előadás 2.1 -ismerkedés a mese egy bekezdésével -szóbeli bemutató olvasás a harmadikosok által bábjátékhoz szükséges bábok, kellékek elkészítése a Csoport- -klb anyagok, tű, már kialakult csoportokban munka cérna, olló -bábjáték bemutatása -h.f. kijelölése: III.o. egy keresztrejtvény, I.o. egy puzzle készítése a mese alapján Elek apó 1.1 -a kiállítás elrendezése: a mesében szereplő tárgyak, IX. -a héten mesefája 1.2. rajzok, bábok, puzzle,abenedek Elek mesekönyvek, 30. összegyűjtött (Népmese 2.1 fényképek a heti tevékenységekről tárgyak, könyvek, ünnepe) a mesefa kiegészítése fényképek, rajzok -szóbeli a szülők, vendégek köszöntése, a kiállítás közös -frontális megtekintése, bemutatása a tanulók segítségével és a munka mesefa közös megünneplése -a Furulyás Palkó bábjátékának a bemutatása -mézespogácsa -mézespogácsa lakoma. Bibliográfia: Benedek Elek: A két bors-ökröcske, Puedlo kiadó, Debrecen, Baji-Gál Ferencné, Elek Éva, Nagyné Tóth Tünde: Drámapedagógia alkalmazása, Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2001.

33 ELEK APÓ MESÉJÉNEK KÜLÖNBÖZŐ KLASSZIKUS ÉS MODERN MÓDSZEREKKEL VALÓ FELDOLGOZÁSA: VILÁGSZÉP NÁDSZÁL KISASSZONY (NEM KIMONDOTTAN LECKETERV ÖTLETEK LECKETERVEKHEZ) Fügedy Anikó Erzsébet, Horváth János Elméleti Líceum Margitta 1. ÖTLETBÖRZE A mesefeldolgozás 1. órája Az osztály félkörben ül, megszólal a furulya hangján a Magyar népmesék dallama. A tanulók felismerik. Bemutatom a székely tarisznyámat, s elmondom, hogy tele van meglepetésekkel. Belenyúlnak, kihúznak egyet-egyet, s elmondják, mit gondolnak róla, milyen szerepük lehet egy mesében. (Ötletbörze: kihúzott tárgyak: kép egy nádszálról segít a szegény vándoroknak; furulya hangjával átváltoztat dolgokat, élőlényeket, megnyugtatja a meseszereplőket; cirok a boszorkányok seprűje készül belőle; ló táltos paripa, amely beszél, öt lába van, parazsat eszik, repül stb.; sárkány a hétfejű sárkány, aki lehet jó szereplő is <például matematika órán, mi segítettünk neki, hogy ne legyen magányos>; réz, ezüst, arany gyűrű próbatételek, a hármas szám; süveg aki a fejére teszi, láthatatlanná válik; pohár az élet és a halál vizét tehetik bele; korona a mesebeli király fejdísze;) A tanulók megszólaltatják ezeket a tárgyakat. Mit mondanának, ha beszélni tudnának? (nádszál: - Olyan magányos vagyok itt a tó partján...; furulya: - Változz át!; cirok: - De kár, hogy ilyen gonosz boszorka eszköze vagyok! Majd csak kiszabadít valaki...!; ló: - Megvédem a kis gazdám! Csak hallgatna már rám is egyszer!; sárkány: - Örülök nektek, hogy matematika órán bevontatok a játékba!; a három gyűrű: - Mi együtt vagyunk erősek!; süveg: - Csiribí csiribá...légy láthatatlan!; pohár: - Én csak az ÉLET vizét szeretem!; korona: Olyan sok szomorúságot látok! Ti boldogabbak vagytok, mint én! Segítsetek!) Bemutatom a mesénk főszereplőjét, Világszép Nádszál kisasszonyt, azaz a vászon konyharuhát, amelyet a terem közepén helyezek el. Minden gyermek elfogadja, hogy az a királykisasszony. Kézbe veszik az előbb kihúzott tárgyakat, és körbeállják a mese főszereplőjét, közben éneklik Weöres Sándor megzenésített versét: Kacsa úsztató: Tó vize, tó vize, csupa nádszál... Kitalálják, hol lehet a királykisasszony. (a tó fenekén, a tó mélyén lévő palotájában, egy kis szigeten stb.) Ezzel az énekkel haladnak át Meseországba, ahol egy idős ember fogadja őket, Elek apó (bemutatom az osztálytársuk rajzát, amit Elek apóról készített az ő születésnapján. - Ő figyelni fog most benneteket, hogyan kel életre az, amit ő leírt!) Kezdődik a mese: (akkor emelkedjen az a bizonyos tárgy a levegőbe, amikor a mi mesénk szereplőjévé válik.)témabejelentés: Világszép Nádszál kisasszony Elek apó meséje (volt egy 33

34 király magasba emelkedik a korona; nádszál kép; boszorkány cirok; ló gyékényszék; ezüstpolcon aranyfésű... a gyűrűk; Világszép Nádszál kisasszony konyharuha, víz..-pohár; süveg - széki szalmakalap). Elmondom a mellékletben aláhúzott részig. Közben zenei aláfestés, kopogás, tapsolás, éneklő doboz hangja, papír gyűrése stb. fokozza a mesei hangulatot. 2. JÓSLÁS-TÁBLÁZAT, ami egy megszakított olvasási módszer és arra ösztönzi a tanulót, hogy megjósolja, azaz előre elgondolja mi fog történni a további részekben. Logikus és kritikai gondolkodásukat fejlesztjük ezáltal. Ez a módszer is elnyerte a tanulók tetszését. Íme egy általunk feldolgozott mű Benedek Elek: Világszép Nádszál kisasszony. Bemutatom az előre elkészített táblázatot, kérem, hogy fejezzék be elképzelésük alapján a mesét, hisz ők Elek apó unokái, s ő ezért nem haragszik, sőt örül neki, ha folytatják a mesét. Lejegyzik lapra, néhányat felírnak a táblára a táblázatba. Sok érdekes befejezés születik. Felolvassák néhányan a mese befejezését. (Olvasási gyakorlatok) Mit gondolsz, mi fog Mi erre a bizonyíték? Mi történt valójában? történni? Holló Réka: - valóban megszerzi a világ legszebb királykisasszonyát; Kiss Alexandra: - mert már ott van előtte a három nádszál; Levágja egyből a három nádszálat, meghal a boszorka; - kiszabadítja a nádszálból, - világosság lett, biztos a Hazamenet felhasít két és ott a Fekete-tenger partján el is vette feleségül; Hajas Dorottya - Zsófia: - vizet ad nekik, majd dolgában, hisz a nádszálak is meghajoltak előtte; - figyelmeztették, hogy víz nádszálat, de mivel nem volt nála víz, mindkét lány meghal; Egy forrásnál felhasítja a hazamennek, ott legyen nála; harmadikat is, és kiesik belőle a összeházasodik a királyfi a világszép lánnyal; világszép kisasszony, akivel otthon összeházasodik. A táblázat a minilecke vagy a hagyományos óra elején kerül megbeszélésre általában, itt a mese elmondása előtt. Az utolsó oszlop az értékeléskor kerül előtérbe. Érdeklődéssel hallgatták egymás felolvasását, s izgalommal figyelték, hogy mely társul jóslata, gondolata áll leközelebb Elek apóéhoz. Tudják, hogy nem az a lényeg kié hasonlít leginkább a szerző által leírtakhoz, hanem az, hogy gondolkodjanak, legyenek kreatívak. 3. VITA, mely kétpólusú (eldöntendő) kérdés kidolgozását követeli meg, amely a szöveg által felvetett kérdés lényegére tapint. A tanulók pozitív és negatív választ adhatnak, melyet alaposan meg kell indokoljanak. Beszédkészségük, kifejezőképességük, kritikai gondolkodásuk 34

35 fejleszthető ezzel a módszerrel. A tanulóktól nem azt várjuk, hogy megoldják a problémát, hanem azt, hogy felsoroljanak néhány indokot, amely a felmerült probléma mellett szól, majd soroljanak fel indokokat, amelyek ellene szólnak. Konkrét példa a vita módszerére ennek a mesének a feldolgozásában: - Fontos-e az, hogy valaki külsőleg szép? Ezt a kérdést tettem fel. Egy perc alatt egyénileg eldöntötték, hogy miként foglalnak állást a kérdésben. Aki úgy gondolta, hogy fontos a külső szépség az osztály egyik részébe vonult, míg aki úgy gondolta, hogy nem, a másikba. Felkértem egy-egy önkéntest mindkét csoportból, hogy ismertesse csoportja álláspontját. Miután mindkét oldal álláspontjai elhangzottak, bármely csoport tagjai csatlakozhattak a vitához, hogy ellenérveket sorakoztassanak fel, vagy hogy megvédjék csoportjuk álláspontját. Akiket meggyőzött a másik oldal érvelése, átment ahhoz a csoporthoz, jómagam is állást foglaltam az ügyben és vándoroltam én is a terem egyik oldalából a másikba, az elhangzott érvek súlyának megfelelően. Itt valóban a divergens gondolkodásé a főszerep. 5 perc vita után megkértem mindkét csoportot (egyetlen kislányt, hisz ő egyedül maradt abban a csoportban, érvelése nem fontos a külső szépség, inkább a jóság), hogy jelöljön ki egy tanulót, aki megteszi a csoport zárónyilatkozatát. Ez meg is történt. Tehát a vita versenyszerű eszmecsere volt formális, informális szabályok alapján. 4. ÖTSOROSOK (CINQUAIN), mely egy versforma, amely az információ és a téma olyan tömör kifejezésekké való szintetizálását követeli meg a tanulóktól, amelyek leírják a témát vagy arról gondolkodnak, elmélkednek. Ez a módszer kitűnően hasznosítható komplex információk szintetizálására, valamint az információk és koncepciók összegzésére. Ez a módszer került leggyakrabban alkalmazásra most a tanév kezdetén, mert ez nyerte el a tanulók tetszését, szívesen írtak Ötsorosokat. A módszer nagymértékben hozzájárult a gyermekek lényegkiemelő képességeinek kialakításához. Segített kialakítani továbbá a tanulókban a tömör, lényegretörő fogalmazási készséget. Kritikai gondolkodásuk megnyilvánult, amikor egymás Ötsorosait bírálták. Megtanulták megtalálni saját verseikben a lényeget. Közel két hónap eredménye az alábbi Ötsorosokban fellelhető helyes fogalmi sorrend kialakítása. Szókincsük gazdagodott az olvasmányokból átvett szavakkal, melyeket felhasználtak ötsorosaikban, valamint az ötödik sor egyszavas szinonimáival, melyeket szótárakból kerestek ki, vagy próbáltak egy megfelelő befejezést adni a versnek. Íme az Ötsorosaink: 35

36 Világszép Nádszál kisasszony - cím 1. sor Titokzatos, bonyolult, - 2 szó tulajdonság, melléknév 2. sor Rejtőzik, vár, megszabadul - 3 szó cselekvés, ige 3. sor Fájdalom, sírás, vágás, öröm - 4 szó érzelem, főnév 4. sor Mese - 1 szó - a cím szinonimája vagy egy összefoglaló szó 5. sor Világszép Nádszál kisasszony Szép, elvarázsolt Várakozik, sír, szeret, iszik Kedvesség, szeretet, szabadság, öröm Elek Apó A mese feldolgozásának 2. óráján 5. KOCKÁZÁS, melyben a tanulók úgy gondolnak a témára, hogy azt vizsgálják, mit látnak, s ezáltal gördülékenyebbé válik egy tárgy vagy személy leírása. Az analizáló, szintetizáló, összehasonlító, elvonatkoztató, általánosító, konkretizáló képességeket fejleszti. Egy kocka oldalaira kérdéseket írtam: Kik a mese szereplői? Milyen mesei elemeket találtunk? Mit jelent a táltos szó? Milyen próbatételeket kellett kiálljon a királyfi? Ki a gonosz szereplő a mesében? Mi a tanulsága? (Légy mindig bátor, kitartó és akkor eléred a célod!) Ezt a módszert lehet frontálisan is, de a Step by step osztályokban centrumokban is alkalmazni, ott leírhatják a kérdéseket, és válaszolhatnak is rájuk. Frontális tevékenység esetén egy nagyobb kockára van szükség, a centrumban elegendő egy kisebb is. Mindenki arra a kérdésre próbál válaszolni, amelyet lát a kocka elgurítása után. 6. DRAMATIZÁLÁS mesél a tanító, a tanulók a mese közben játszák a tárgyakkal (meseszereplők) a mesét: vászon konyharuha Világszép Nádszál kisasszony, fekete anyag (cirok) a boszorka, kesztyű százfejű sárkány, öregasszonyok kb. 100 éves korsók (belebeszélnek), telik az idő pereg a rokka kereke, széki szalmakalap királyfi. A tárgyak akkor elevenednek meg, ha a diákok megszemélyesítik őket, egy tárgyat többen is megszemélyesíthetnek, mivel elhangzik többször a RADÍR szó, ami kiradírozza az addigi szereplőket a színről, s a hogy a mese folytatódik, már a szereplők is kicserélődnek. Sokan aktívan vehetnek részt a mese dramatizálásában. A párbeszédes részek spontán beszélgetések. Utolsó momentum: Lerajzolják azt a részt, ami a legjobban tetszett nekik a meséből. (mellékletben) 36

37 Felhasznált szakirodalom Bibliografie 1. Charles Temple, Jeannie L. Steele, Kurtis S. Meredith: A kritikai gondolkodás elősegítésének további módszerei, Northern Iowa, Charles Temple, Jeannie L. Steele, Kurtis S. Meredith: Óratervezés és értékelés, VI. Tankönyv, Northern Iowa, Jeannie L. Steele, Kurtis S. Meredith, Charles Temple: A kritikai gondolkodás elősegítésének módszerei, II. Tankönyv, Northern Iowa, Kate Burke Walsh: Step by step un program pentru copii şi familii Predarea orientată după necesităţile copilului, Titlul original: Creating Child Centered Classrooms, România, Bucureşti, Közoktatás XIV. évfolyam, 1. szám, január Step by step oktatási program Romániában II. rész- Fügedy Anikó és Krisztik Kornélia. 6. Közoktatás XIV.évfolyam, 1.szám, 2003.január Step by step oktatási program Romániában III.rész Fügedy Anikó és Krisztik Kornélia cikksorozata. 7. Fügedy A., Erzsébet: Az átmenet biztosítása az elemi oktatás Step by step oktatás módszereiről az általános iskola kritikai gondolkodásához I. fokozati dolgozat DRÁMAJÁTÉKOK ALKALMAZÁSA A MESEFELDOLGOZÁSBAN Fülöp Katalin - Petőfi Sándor Általános Iskola Oroszhegy A drámapedagógia a személyiségre figyelő reformmetodika, amelynek célja, hogy a csoportos tevékenységben résztvevő gyerekek morális érzékenységére, érzelmi stabilitására, kreatív gondolkodásra tegyenek szert. Így válhatnak önmagukat jól ismerő, a világra nyitott, harmonikus és alkotó személyiségekké. A drámapedagógia eszköze a drámajáték. A drámajáték különböző készségeket fejlesztő gyakorlatokat és a szerepvállalást igénylő rögtönzéseket egyaránt magába foglal, játék, amelyben a személy a mintha varázslatos birodalmában próbára teheti magát, új, színesebb személyiségjegyekkel távozhat. A sokféle játéknak főleg első-második osztályban van fontos szerepe, hiszen a nagy csodavárással iskolába kerülő gyerek még kevés ideig képes figyelmét a feladatra összpontosítani. Mivel most összevont osztályban tanítok elsős és másodikos gyerekeket, igen gyakran mesélünk, dramatizáljuk a mesét. Próbálom kihasználni a játék adta lehetőségeket, a játékdalok, 37

38 utánzó mozgások, fantáziálások, a rajz, kézimunka, építőjáték mind segítenek érdekessé tenni a tanítás-tanulás folyamatát. Úgy gondolom, hogy a drámapedagógia - Módszer és szemléletmód. Gyerekközpontú azaz résztvevő központú. (Tolnai Mária 1994: 13.) nem a tudás passzív befogadására épít, hanem az élményen alapuló cselekedtetve tanításra. A mesék morális üzeneteikkel segítséget nyújtanak a gyerekek számára, alkalmasak arra, hogy a feszültségeket, vágyakat, örömöket megjelenítsék. A mese lényegét a gyerekek a saját maguk szintjén értelmezik. A mese feldolgozása drámajáték, különböző gyakorlatok alkalmazásával azért jó, mert a játékos tevékenység során olyan készségek kialakítása, fejlesztése válik lehetővé, mint a problémamegoldás, alkotó gondolkodás, szabad és spontán megnyilatkozások, kommunikáció fejlesztése, szókincs gyarapítása, konfliktuskezelés, empátiás készség, együttműködési készség, egymásra figyelés, fantázia, kreativitás fejlesztése. A továbbiakban néhány ötletet szeretnék megosztani Benedek Elek: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack című meséjének feldolgozásából. 1. Előkészítés, ráhangolódás A gyerekek halk zenére járkálnak, kézfogással üdvözlik egymást. Mikor a zene elhallgat, megállnak. Közben megérkezik a gonosz tündér (a tanító néni) és elvarázsolja a gyerekeket a varázspálcával. Például: királykisasszonnyá, öreg illetve fiatal királlyá, kocsissá, szolgálóvá, malaccá, almává, palotává, szőlővé, barackká. Képzeld magadat a helyébe. Mit tennél, ha te lennél a? - Ha én lennék..tennék ( király, királykisasszony, malac stb.) - Ha 3 kívánságom lehetne, kívánnék. eljátsszuk. Közben kiteszek a földre puzzle darabokat. Én azt kívánom, hogy ezekből tegyünk ki képeket. A gyerekek tetszés szerint csoportokat alkotnak, és három képet tesznek ki: királyi palota, úton megy a hintó, disznóól. 2. Problémafelvetés Mit gondoltok, miért tettük ki ezeket a helyszíneket? Meghallgatjuk az ötleteket. Azt javasolom, hogy induljunk el és látogassuk meg ezeket a helyszíneket. Elindulunk, közben légző gyakorlatokat végzünk, mondókázunk: Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk, csüccs!. Beérünk egy erdőbe. Madárcsicsergést, patakcsörgedezést utánzunk 38

39 ritmushangszerrel, ugrándozunk, mint a nyuszik, repülünk, csipogunk, fütyülünk, megszagoljuk a virágokat, szó-mi hangokkal zümmögünk, míg egy tisztásra érünk. Megérkeztünk meseországba, egy várat építünk építőkockákból. Mikor be akarunk menni két gyerek, az oroszlánok nem engednek be, csak, ha felelünk egy találós kérdésre. A helyes válasz után bemegyünk és leülünk. Én a kör közepére a leterített székre. 3. Narráció: Volt egyszer egy király és annak három szép leánya.kezdem mondani a mesét. 4. Szerepbe lépés: Megjelenik az öreg király és a három lány. Mímes-improvizatív játékkal bemutatják, hogy mit kérnek a királylányok. A király elindul a vásárra. A gyerekek zenére sétálnak, párt választanak maguknak, úgy, hogy amikor elhalkul a zene, a mellettük állónak megfogják a kezét. A jó tündér (a tanító néni) varázspálcával megérinti a pár egyikének fejét és megsúgja, hogy milyen tárgy lesz a vásáron. Például fazék, trombita, kendő, csizma, szőnyeg. Az árusok, akiket nem érintettem meg mondókával, pár szóval bemutatják az árukat. A király megérkezik, érdeklődik az árusoknál, de nem talál szóló szőlőt, mosolygó almát, csengő barackot. Egyre szomorúbb lesz, végül beül a hintójába s elmegy. Az asztalokból, székekből, terítőből hintót készítenek, kiosszuk a szereplőket (kocsis, kísérők), Király és kocsis párbeszéde: - Gyerünk kocsis, miért nem megy a hintó? Sárba ragadt. A kocsis pattogtatja az ostorát, de hiába, nem megy. A király küldi a szolgát a falusiakért, hogy húzzák ki a hintót. Hogyan húzzuk ki a hintót? - fantáziajáték, nem sikerül a hintót kihúzni. A király mérges, csengőszó hallszik. A gonosz tündér disznóvá változtatja az egyik gyereket. A disznó kitolja a hintót a sárból. A király hazaér, elmeséli, hogy egy disznó szabadította ki. A három királylány kiválasztása kiszámolóval, az lesz a legkisebbik, aki nem neveti el magát a fiúk tréfájára.(tréfás mozdulatokkal próbálják megnevettetni őket) A vásári portékák nézegetése, mindenki örül, csak a kis királylány szomorú. Énekszó hallatszik (CD-ről): Egy kis malac röf, röf, röf A gyerekek bekapcsolódnak az énekbe, aztán halkan, majd egyre erősebben röfögnek. Megérkezik a disznó, kéri a királylányt. A királylány elbújtatása, ötletbörze: hogyan járjanak túl a disznó eszén (más lányt küldnek szép ruhába, aztán a királylányt rongyos ruhában). A disznó eszén nem tudnak túljárni, elviszi a királylányt. Megérkeznek a disznóólba, ahol a síró királylány elalszik. 39

40 Reggel a palotába ébred, ahol terített asztal mellett a királyfi várja (berendezik a helyszínt, amíg alszik). Elvezeti a kertbe, ahol a királylány megtalálja a szóló szőlőt, a mosolygó almát, a csengő barackot. Ezeket a többi gyerek alakítja, akik beszélnek, mosolyognak, csilingelnek, amikor a királylány elhalad előttük. A királylány és a királyfi meghívja az öreg királyt a lakodalomba, aki a hintón meg is érkezik a kocsissal, a kíséretével. Lakodalom, tánc. 5. Levezetés, befejezés Három kendőre papírgolyókból kirakják a szóló szőlőt, a mosolygó almát és a csengő barackot az elsősök, a másodikosok röviden összefoglalják a mesét képek alapján, egy körbe adogatott labda segítségével elmondják pár szóval, hogy mi tetszett vagy mi nem tetszett és miért. Aztán mind körbe állnak és a meséből igaz-hamis állításokra felelnek mozgással: igaz-taps/ hamis-lábdobogás. A körtéfa című énekes játékkal fejezzük be a tevékenységet. A játék végén egymás kezét megfogjuk, megszorítjuk, megköszönjük, hogy együtt voltunk és tapssal jutalmazzuk egymást. A legügyesebbek nagyobb tapsot kapnak. Bibliográfia: Tolnai Mária: Dráma és nevelés, Korona kiadó, 1994 (13.o.) Baji Gál Ferencné: Drámapedagógia alkalmazása, Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2006 Török Kajtár Emőke: Gyermekközpontú ötletek az iskolában, I.- II. osztályban, Hoppá Kiadó, Tg. Mures, 2011 MESÉK BŰVÖLETÉBEN Gergely Gabriella tanítónő, Mártonffi János Általános Iskola, Szentegyháza A projekt témája: Mesék bűvöletében Benedek Elek: A mostohatestvérek Indoklás: Véleményem szerint a mese rendkívül hasznos és nélkülözhetetlen a gyermekek fejlődése szempontjából, hiszen annak segítségével gazdagodik fantáziája, szókincse, a mese szereplőivel azonosulva átélhet különböző helyzeteket. A mesékre mindig szükség volt, van és lesz, hiszen mindenki vágyik a varázslatra, a csodák átélésének élményére. "Mi hasznom benne? én nem kérdezem, csak ültetek a jövő nemzedéknek!"(benedek Elek) Egy mesekutató fejezte ezt ki egyszer így: - "Akárhogy kérdezi az ember a mesét, az mindig válaszol..."- mert a mese: maga az élet. 40

41 A felnövekvő gyermeknek óriási szüksége van arra, hogy átlássa az egyszerű emberi kapcsolatokat, szimpatizáljon a hősökkel, és felismerje a rosszakarókat. A főhősök bőrébe bújva éli át a veszélyt, a megmenekülést, az örömöt, a bánatot, vesz részt kalandokban, harcol az igazságért, és nyeri el méltó jutalmát vagy büntetését. A kicsikben így tehát nem direkt módon - rögzülnek az erkölcsi tanulságok. Fejleszti intellektusát, mozgásba hozza képzeletét, eligazítja érzelmeiben, megbékíti félelmeivel és vágyaival, és megoldásokat is javasol. Ezeknek a kritériumoknak az egész gyermekirodalomból leginkább a népmesék felelnek meg. A jó mese titka, hogy mindig a gyermek valóságos lelki és érzelmi színvonalán fejti ki hatását. A példák megértetik a gyermekkel, hogy gondjaira létezik átmeneti vagy végleges megoldás. A mesék nem csak szórakoztatnak, nevelnek is: útmutatást, kapaszkodót nyújtanak bizonyos élethelyzetekben, segítenek a személyiség fejlődésében. A hallott mesével indul az olvasóvá nevelés. A sok mesét hallgató gyermek a későbbiekben is jó értő és élvező olvasóvá lesz. (Vekerdy Tamás gyermekpszichológus) A projekt megvalósításának ideje: október 17. A projekt megvalósításának helye: A Mártonffi János Ált. Iskola, Szentegyháza Célcsoport: Első (I.A) osztály Humán erőforrások: az első osztályos gyerekek, tanítónő, a városi könyvtár könyvtáros nénije, szülők; A projekt célja: A mesék megszerettetése, olvasóvá nevelés, az olvasás és könyvek iránti intenzív érzelmi élmények keltése, tolerancia, az együttműködés, közösségépítés, a közös munka öröme, a kifejezőképesség fejlesztése, az esztétikai képesség fejlesztése cselekedtetéssel, önálló tapasztalatszerzés által a már meglévő ismeretek gazdagítása, új ismeretszerzés, személyiségfejlődés, önmegvalósítás segítése, ismeretek rendszerezése, felhasználása, kompetenciák fejlesztése, az információkeresés technikájának fejlesztése, rendszeretetre nevelés. Fejlesztendő kompetenciák: Együttműködő készség, kommunikációs készség, szociális készségek (empátia, türelem, tolerancia), rendszerező készség, lényegkiemelő képesség, információkezelő képesség, tanulási képesség, figyelem, koncentráció, megfigyelőkészség, emlékezet, kreativitás, fantázia, önbizalom, pozitív énkép; Munkaformák, módszerek: Szemléltetés, bemutatás, frontális, páros, egyéni és csoportmunka, cselekedtetés, megfigyelés, irányított beszélgetés, beszéltetés, problematizálás, magyarázat, ellenőrzés, értékelés, 41

42 differenciálás, interaktív- kooperatív technikák alkalmazása: brainstorming (ötletroham), szóforgó, mozaik módszer, csoportalakítás, csapatkapitányok kiválasztása, csoportfejlesztés, önálló ismeretszerzés; Eszközök, didaktikai anyagok: Benedek Elek meséskönyvei- régi és új könyvek, kellékek, illusztrációk, projektor, kivetítő vászon, a meseíró képei, mese kirakók, meseképek, gyurma, karton, színes papír, színes ceruza, ragasztó, olló; Tervezett produktumok: Meseillusztrációk: Kedvenc részem a meséből címmel, mese puzzle, képregény, társas játék- hozzá egyéni lépegető, drámajáték: A mostohatestvérek; Levél a szülőknek: Levélben értesítettem a szülőket, hogy a következő napon Benedek Elek meséiről fogunk beszélni, és megkértem őket, ha van saját gyűjteményük, könyvük, képük, bármilyen ehhez kapcsolódó ötletük, osszák meg velünk, s ha tehetik, vegyenek részt ők is ebben a tevékenységben. Szeretettel várjuk őket. A projekt térképe: Nyelv és kommunikáció: Anyanyelven folyt. komm. Egyszer volt, hol nem volt -Mesehallgatás: Benedek Elek: A mostohatestvérek -Magyar népmesék: -mesegyűjtők -meseszereplők -meseelemek -a szorgos és a rest lány -mesekezdet -mesevégződés Mesék bűvöletében Esztétika és kreativitás: Vizuális nevelés és kézimunka: -rajzok Kedvenc részem a meséből címmel -színezés -lépegető készítése a társasjátékhoz Ember és társadalom: Személyiség fejlesztés: Problémaleltár: - tulajdonságok -a pozitív tulajdonságok kiemelése -milyen a jó viselkedés? -drámajáték Tudományok: Matematika és környezetismeret: -halmazok alkotása megadott szempontok szerint -halmazok elemeinek összehasonlítása - 42

43 Mit tudunk? -A könyv életünk szerves részét képezi -Van színes, képes könyv és képek nélküli is -Többféle mesét is ismerünk már -Ismerjük a népmeséket, jellemzőit -A mesék tanulságát közmondásokban is meg szoktuk fogalmazni -Voltak és vannak olyan személyek, akik mesét írnak, gyűjtenek a gyerekeknek Mit szeretnénk megtudni? - Miért írtak mesét a meseírók? - Mi tudunk-e ilyet készíteni? - Imerjünk meg minél több magyar meseírót, mesegyűjtőt - Ki a legnevezetesebb mesegyűjtőnk? - Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek a meseszereplők? - Hogyan fejezik ki érzelmeiket a mesehősök? - Miben segítenek nekünk a mesék? A projekt tevékenységei tapasztalati területek szerinti lebontásban: Nyelv és kommunikáció Anyanyelven folytatott kommunikáció Mesetár : Benedek Elek meséskönyveikiállítás megtekintése Benedek Elekről- előadás A mostohatestvérek- filmvetítés Szülők meséi Tanítónő meséje Gyermekek meséje képsorozat alapjánmozaik módszerrel, csoportmunkával Tudományok Ember és társadalom Esztétika és kreativitás Matematika és környezetismeret Személyiségfejles ztés Vizuális nevelés és kézimunka Könyvek rendezése- csoportosítás Matematikai példák kedvenc mesehősünkkel Halmazalkotás megadott szempontok szerint Halmazok elemeinek összehasonlítása Környezetvédelmi felhívás megfogalmazása Növényvédők klubja tagok Kik a mese szereplői, milyen jellemek?- beszélgetés Mi jellemzi viselkedésüket?- problematizálás, csoporttevékenység Tulajdonságok szerinti különválogatásjáték, Jó tett helyébe jót várj! Hogyan viselkedünk a könyvtárban, előadás alatt, a kultúrotthonban?- bemutatás Drámajáték: A mostohatestvérek Legkedvesebb mesejelenetem -rajz képzelet után Lépegető készítése társasjátékhoz: gyurmával, képes kartonnal Könyvészet: Csokonai Attila ( ) : Az én újságom, Válogatás Benedek Elek és Pósa Lajos gyermeklapjaiból, Skíz Könyv és Lapkiadó Kft., Budapest Benedek Elek (1990): Kék Mesekönyv, Kritérion Könyvkiadó, Bukarest 43

44 Benedek Elek (2008): Az aranytulipán és más népmesék, Regun- Press Kiadó Kft., Üllő Török Kajtár Enikő (2011): Gyermekközpontú ötletek az iskolában, Hoppá Kiadó, Marosvásárhely BENEDEK ELEK: TÖBBET ÉSSZEL, MINT ERŐVEL (ÓRAVÁZLAT) Osztály: Előkészítő osztály Műveltségi terület: Nyelv és Kommunikáció Tantárgy: Anyanyelvi kommunikáció Téma: Benedek Elek: Többet ésszel, mint erővel Óratípus: ismeretszerző tantárgyközi Időtartam: 35 perc Alapkompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció: 1.A szóbeli közlés megértése. 2.A szóbeli kifejezőképesség fejlesztése. Vizuális nevelés és kézimunka 2.Gyakorlati vagy esztétikus alkotások készítése különböző anyagok és technikák alkalmazásával. Sajátos kompetenciák: Hadas Ágnes, Kálmánd-i Általános Iskola

45 Anyanyelvi kommunikáció: 1.3.Aktív befogadói szerep egyszerű kommunikációs helyzetekben. 2.3.Kommunikációs helyzetekben való részvétel aktív közlőként és befogadóként. Vizuális nevelés és kézimunka: 2.3.Egyszerű kompozíció készítése. Módszerek, eljárások: beszélgetés, irányított megfigyelés, magyarázat, bemutatás, gyakorlás, csoportmunka, Puzzle módszere, Galéria (Turul Galeriei) módszere Eszközök: zsetonok, puzzle, színes papír, ragasztó, jutalomcsillagok Munkaformák: frontális, csoportos Értékelési rendszer: típusa: formatív módszere: folyamatos megfigyelés, szóbeli értékelés, önértékelés, egymás értékelése Didaktikai mozzanatok 1.Az osztály megszervezése 2.Figyelem felkeltése 4.Téma bejelentése 5. Az óra Tanítónő tevékenysége Tanulók tevékenysége Sajátos kompetenciák Félkörbe helyezem a székeket. Leülnek a félkörbe helyezett székekre Állathangokat mutatok be CD-rol: oroszlán, vaddisznó, farkas. -Ma egy olyan mesét fogunk meghallgatni, amelyikben ezek az állatok megjelennek. -Ezt a mesét Benedek Elek apó írta. Információkat adok Benedek Elekről. -Elmondom a mesét. Kitalálják milyen állatok hangjait hallották. Figyelemmel hallgatják a -Anyanyelvi kommunikáci ó: 1.3, 2.3 -Vizuális nevelés és kézimunka: 2.3 Módszerek Eszközök Értékelés -bemutatás -beszélgetés -magyarázat -gyakorlás -csoportmunka -Puzzle módszere -Turul Galeriei módszere -irányított megfigyelés CD lejátszó, CD zsetonok színes lapok ragasztó jutalomcsillagok folyamatos megfigyelés szóbeli értékelés önértékelés egymás értékelése

46 irányítása mesét. -Ezután zsetonokkal fogunk játszani. Zsetonok segítségével beszéljük meg a mesét. Három csoportot alkotunk. -Válasszuk ki a sok szereplő közül melyek szerepeltek a mesében. -Ragasszátok fel a szereplőket a lapra. Miután kiválasztottuk a szereplőket, megbeszéljük a mesében történteket. -Milyenek voltak az állatok? -Milyen volt az ember? -Most pedig játszani fogunk. Minden csapat kap egy puzzle-t, rakjátok ki, majd ragasszátok fel a második színes lapra. Az egyik csapat a iskolást, a második a favágót, a harmadik az öregembert kell kirakja majd felragassza. Kiválasztják a mese szereplőit Visszaülnek a helyeikre. Három csoportot alkotnak, majd kiválasztják a csapat nevét, amely egy szín lehet. Kapnak két, a csapat nevének megfelelő színű lapot. A zsetonok közül kiválasztják a mese szereplőit, felragasztják az egyik kapott színes lapra. Elmesélik a mesében történteket. Megbeszéljük, milyenek a szereplők (tulajdonságok). Szó esik a barátságról, oktalanságról, agyafurtságról. A második színes lapra felragasztják a kirakott puzzle-t.

47 6.Feed-back biztosítása 7.Értékelés A Galéria módszer szerint kifüggesztjük az elkészült munkákat. A csapatok elindulnak, leellenőrzik egymás munkáját. Megbeszéljük, melyik csapat oldotta a feladatokat helyesen. Értékelem a csoportmunkákat. A helyes csoportmunkák jutalomcsillagot kapnak, majd a csoport tagjai is. Megfigyelik egymás munkáját, és javítanak. Értékelik egymás és saját munkájukat, megtapsolják a helyes kompozíciókat. Elmondják észrevételeiket is a játékkal kapcsolatban. Bibliográfia: Benedek Elek: Vége jó, minden jó és más mesék Használt zsetonok

48

49 AZ ÉRTŐ OLVASÁS FEJLESZTÉSE A II.OSZTÁLYBAN BENEDEK ELEK, A SÜNDISZNÓ CÍMŰ MESE FELDOLGOZÁSÁVAL Imre Ildikó, Tompa László Általános Iskola Az értő olvasás a tanulás alapját képezi. Ezért különös figyelemmel, változatos módszerek alkalmazásával igyekszem fejleszteni a tanulóim értő olvasását. Ezúttal azt szeretném bemutatni, hogyan dolgoztuk fel A sündisznó című Benedek Elek mesét az értő olvasást fejlesztő módszerek alkalmazásával. A mese kicsit hosszúnak bizonyult, de figyelembe vettem a tanulók életkori sajátosságait és kisebb részekre tagoltam. A kivetítő használatával érdekesebbé tettem az olvasást- a részeket különböző színnel jelöltem. A mese feldolgozását a jóslás módszerével indítottam. A címből kellett következtetniük a tanulóknak. Érdekes elképzelések születtek- a tanulók nagy érdeklődéssel várták, hogy kinek a jóslata válik be a mese olvasása során. Ezt követte a tanulók önálló olvasása: 1.rész: Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy boltos, egy király meg egy szegény ember. Ez a boltos eljárogatott az erdőbe vadászni, de egyszer úgy eltévedt az erdőben, hogy három nap egymásután járt-kelt, bolyongott, s nem tudott kitalálni. Már a lábán is alig állott a nagy fáradtságtól és éhségtől, s nagy keservesen felkiáltott: - Istenem, istenem, ha valaki engem innét kivezetne, három lányom közül a legszebbet annak adnám, s három zsák pénzt is adnék melléje. A kivetített rész elolvasása után csoportmunka következett. A csoportok azt a feladatot kapták, hogy megbeszéljék egymással, hogy ki-mit olvasott. Ezt követően meg kellett jósolniuk: Hogyan jutott ki az erdőből a boltos? Ezt a lépést követte a második rész elolvasása önállóan, majd a rövid teszt-amit szintén kiscsoportokban oldottak meg: 2. rész: Abban a pillanatban megszólalt mellette valaki, s azt mondta: - Kivezetlek én, csak gyere utánam. Néz a boltos mindenfelé, nem lát senkit, aztán lenéz a földre, s hát ott hentereg egy kis sündisznó. Mit volt mit nem tenni, a boltos megígérte a sündisznónak, hogy neki adja a legszebb leányát, s ad még három zsák pénzt is, csak vezesse ki. 49

50 őt. A csoportok számára kijelölt feladat: 1. Ki szólalt meg a boltos mellett? a. a medve b.az oroszlán c.a sündisznó 2. A boltos azt igérte, hogy a süninek adja a lányát és a királyságát, ha kivezeti az erdőből I-H A csoportmunkát azonnali ellenőrzés követte. Minden helyes válasz egy pontot ért a csoport javára. Így ösztönöztem a csoportokat a pontos munkára. Mivel az értő olvasás fejlesztése volt a célom, igyekeztem a tanulók számára bevágott részeket az életkori sajátosságaiknak megfelelően lerövidíteni. Arra is figyeltem, hogy a közepes és gyengébb tanulóknak is biztosítsak sikerélményt. A 3. önálló olvasásra szánt rész ezért kicsit rövidebb. 3. rész: Azzal a sündisznó elindult előre, a boltos utána, s egy fél óra sem telt belé, kivezette az erdőből. Ott elváltak egymástól, a boltos ment haza, a sündisznó vissza az erdőbe. Ezúttal villámkérdésekre kellett válaszolniuk- természetesen a csoport kapta a pontszámot. A mese hosszúsága miatt, én is bekapcsolódtam az olvasásba. Olvastam egy-egy részt. A fordulópontoknál álltam meg és a jóslás módszerét alkalmazva a csoportoknak előre kellett vetíteni a következő rész történéseit. Minden csoport ötletét értékeltem- megfelelő pontszámmal. Igazi versengés alakult ki a csoportok között és érdekes megoldásokat hallhattunk. Ezt követte ismét a tanulók olvasása: 4. rész: - Ugyan minek lovagolsz azon a kakason, ülj ide mellém a hintóba. - Hát nem félsz tőlem? - kérdezte a sündisznó. - Nem félek biz én, nem bántasz te engem. - Nem is undorodol tőlem? - Nem én. A rész elolvasása után, egy választásos feladatot kaptak a csoportok: A királylány undorodott a sünitől, de arra kérte,hogy üljön mellé. I-H 50

51 A mese elolvasása után folytatódott a csoportok közti versengés. A csoportoknak dramatizálniuk kell a legjobban tetszett részt. Az értékelés során pontot kaptak a párbeszédre, az ötletes megoldásokra. A dramatizálást a csoportmunkák kiértékelése követte. A csoportok örömmel fogadták a számukra előkészített okleveleket. A mese feldolgozása rajzolással zárult. Ez már önálló munka volt. Minden tanulónak le kellett rajzolnia azt a jelentet, ami neki a legjobban tetszett. A rajzokat értékeltük.a három legsikerültebbnek bizonyuló alkotást elküldtük a szimpózium kiállítására. Könyvészet: 1.Zsigmond István, Porsche Éva: Olvasási stratégiák, Pro-Print Kiadó, BARANGOLÁS MESEORSZÁGBAN Jakab Enikő, Petőfi Sándor Általános Iskola, Székelykeresztúr A projekt leírása: A magyar népmesék őseink üzenetét hordozzák, segítenek a kicsinek felnőni, a bánatosnak vigasztalódni, a gyengének erőt meríteni és mindez az olvasás varázslatával történik. A gyerekeknek olvasni kell, ismerniük kell a magyar meséket! A szülők egyre kevesebbet olvasnak a gyerekeiknek, ám kellő tapasztalattal lehet alakítani a hagyományok ápolása iránti igényességet is. Ezt a célt szolgálja a Barangolás Meseországban projekt, mely több ízben és változatos tevékenységekkel hivatott megszerettetni a kicsikkel a népmeséket: Szövegértő vetélkedő: már hatodik alkalommal kerül rá sor. Ezt a versenyt az Iskolai Könyvtári Világnap alkalmából szervezzük. Székelykeresztúrról és környékéről, érkeznek a harmadikos és negyedikes gyerekekből álló csapatok a kísérő pedagógusokkal és szülőkkel. A gyerekek egy megadott mese elolvasása után játékos feladatok megoldásával mérik össze tudásukat, szövegértő képességüket. Ezt követi a díjak kiosztása. Célcsoport: 60 harmadik és negyedik osztályos kisiskolás gyerek, azok szülei, pedagógusok Résztvevő szakemberek: pszichológusok, logopédusok, tanítók, óvónők 51

52 Projekt tevékenység Megvalósítás Megvalósítás vége kezdete 1. A projekt tervezése október október Iskolák meghívása október október Zsűri kijelölése november november Feladatsorok elkészítése november november Verseny előkészítése, távoli vendégek november november 20. fogadása 6. Szövegértő vetélkedő november november Pénzügyi elszámolás, eredmények ismertetése a sajtóban november 22. A projekt számszerűsíthető eredményei Szövegértő vetélkedő: 15 iskola részvételével, 60 gyerekkel, 40 pedagógussal, 150 felnőttel Kommunikációs terv A szülők bevonásával, szórólapok szétosztásával tesszük meg az első lépést a projekt és a vetélkedő bemutatásához. A szövegértő versenyre városunk körzetében minden faluba iskolák bevonásával elküldjük a meghívókat, fogadjuk a résztvevőket. Idén a karcagi testvériskolánk tanulóit is várjuk a versenyre. A vetélkedő lejártával ugyanitt közöljük az eredményeket, a rendezvényeinkről pedig három újság szokott tudósítani: Kisváros, Udvarhelyi Híradó és Székelyhon.ro. A népmesék megismertetése, megszerettetése a kisgyermekekkel mindig példaértékű. Melléklet (Microsoft PowerPoint): Benedek Elek meséje: A szóló szőlő, a mosolygó alma meg a csengő barack Feladatsor megoldással 52

53 Mottó: Az írástudók megtisztelő feladata: kézen fogva vezetni a gyerekeket a bölcsesség házába, ahogy a nevelő szerepét a régi görög fogalom megjelölte. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK MEGTERVEZÉSE BENEDEK ELEK MUNKÁSSÁGÁRA ÉS MESÉIRE ALAPOZVA Jászay Laura tanító, Tompa László Általános Iskola, Székelyudvarhely Tanítóképzős koromban felfigyeltem egy rövid mondatra, amit a tábla fölött olvastam egyik tanító nénink osztályában: Fő, hogy dolgozzanak. Elek apó utolsó lejegyzett üzenetének szellemében igyekeztem én is a magam módján nevelni tanítványaimat. Hisz olyan volt ő, akiben ösztönösen élt a pedagógus is, akinek a legfőbb törekvése az volt, hogy emberebb embert és magyarabb magyart faragjon olvasóiból. A es tanévben az akkori harmadikosaimmal Benedek Elek évet tartottunk. / Ma úgy fogalmaznék, hogy egyéves projektet állítottam össze az osztályom számára. / Célom az volt, hogy az ő életét, munkásságát megismertessem a tanulóimmal és ezáltal érzelmi alapot teremtsek meséinek olvasására. Szeptember 30-án, a születésnapján, mesemondó versenyt szerveztünk Mindenki elmondta kedvenc Benedek Elek-meséjét. Ezeket szüleiktől vagy az óvónéniktől hallották. A mesefára mindenki rárajzolhatta kedvenc hősét. Elhatároztuk, hogy ezentúl rendszeresen olvassa mindenki a meséket. Az olvasónaplóban ezt havi rendszerességgel ellenőriztem is és Könyvkukac-díjjal jutalmaztam tanulóimat. Miért éppen Benedek Elek meséit kértem olvasásra tanulóimtól? Azt tudjuk, hogy a mese létfontosságú a gyermek számára. Úgy tapasztaltam, hogy ezen mesék segítségével jól fejleszthető a gyermekek képzelete, szókincse, erkölcsi érzéke. A mese taníthatja meg a gyermeknek, hogy hogyan lehet hasznos, értékes tagja környezetének. Segítségével olyan emberré válhat, akit barátai, munkatársai, ismerősei és ami talán a legfontosabb családtagjai szeretnek, tisztelnek, akire felnéznek és akinek adnak a véleményére. A további tevékenységek megszervezésekor fokozottan vettem figyelembe néhány elvet. Ezek közül a játékosság talán a legfontosabb. Több tantárgy esetében /tehát nemcsak anyanyelv, hanem matematika, ének, rajz, kézimunka, polgári nevelés/ gondot fordítottam arra, hogy a gyakorlatokat, feladatokat alakítsam át játékká. Igyekeztem a feladatokat kis történetekbe foglalni pl. mentsék meg a királylányt, győzzék le a sárkányt, szervezzenek vetélkedőt, kincskeresést, rejtvényfejtést. Így a gyermekek legtöbbször csak a játékot látták, észre sem vették, hogy közben mennyit tanultak a feladatok elvégzése által. Olyan feladatokat adtam nekik, melyek végrehajtása, megoldása kihívást jelentett számukra, sikerélményhez juttatta őket. Sokat dicsértem őket és 53

54 megerősítettem bennük, hogy érdemes dolgozni, hisz elnyerjük jutalmunkat érte, akárcsak a mesében a legfiatalabb királyfi. A tanulók érdeklődését saját olvasmányélményeim felelevenítésével is igyekeztem felkelteni. Sokat beszélgettem erről velük. Tudtam, hogy amiért én lelkesedek, amiről szeretettel beszélek, az a gyermekek érdeklődését is felkelti. Érzékelték, hogy számomra az olvasás nem nyűg és teher, így tehát ők sem így álltak hozzá. Kértem tőlük, hogy ne kampányszerűen olvassanak. A rendszeresség kivitelezésében a szülők segítségét is kértem: határozzanak meg egy napirendet, melyben legyen pontosan meghatározott helye az olvasásnak. Havonta legalább egyszer, amikor az olvasónaplókat értékeltem, a vállalkozó kedvű gyermekek bemutattak osztálytársaiknak egy általuk olvasott mesét / eljátszották, dramatizáltak, báboztak/. Februárban részt vettünk a könyvtárban a felolvasó maratonon, ahol mindenki felolvasott kedvenc Benedek Elek meséjéből. A gyermekek érdeklődve hallgatták a polgármester bácsi és az igazgató néni felolvasását is. Munkámban nagy segítségem volt Mészely József: Nem untam meg pásztorod lenni című kiadványa. A tanév folyamán megoldottuk az összes anyanyelvi játékot, amelyek Benedek Elek munkásságáról és életéről szóltak. Ezeket beiktattam a napi tevékenységeink közé. Nagyon sokat tanultak általuk a gyermekek, sok információhoz jutottak hozzá. Kedvelték az eszperente nyelvet, a betűrejtvényeket. A helyesírási hibák vadászása is izgalmas feladatnak bizonyult. Meggyőződhettek arról, hogy egy-egy hiba könnyűszerrel értelmetlenné teheti a mondatokat. A mesemondó neve csak akkor vált olvashatóvá, ha a helyes betűpótlás megtörtént. Benedek Elek szülőfalujának a neve, a zsellérlány neve csak akkor vált ismertté, ha a gyermekek a helyesírási tudnivalókat jól ismerték / s vagy ss, l vagy ll, j vagy ly /. A bujkáló betűkből sikeresen kirakott tájnév, az intarziás mondatokból a szülők keresztnevének megismerése, a négybetűs szavak gyűjtése során a Bezerédi Amália könyvcímének a kirakása, az ő-re végződő szavak gyűjtésével Benedek Elek második tanítója nevének a megismerése, a hárombetűs szavak gyűjtésével a székelyudvarhelyi Református Kollégium alapítója nevének a megismerése, a kétbetűs szavak gyűjtésével Benedek Elek barátja nevének a kirakása, az ellentétes szavak keresésével a félelmetes kritikus nevének megismerése, betűvadászat során az első irodalmi értékű magyar gyermeklap nevének a kitalálása, az egérrágta betűkből gyermeklap nevének a kirakása, a szóvarázslat játékból az író felesége nevének a megismerése, a párkereső játékból az író önéletrajzi regényének a címe, a választ rejtő kérdőmondatokból a gyermeklap nevének kirakása stb. mind-mind izgalmas és tartalmas munkát jelentettek a gyermekek számára. A megoldások kitartást, búvárkodást, tájékozottságot, olvasottságot igényeltek. Tavasszal vetélkedőt szerveztünk, ahol a gyermekek bebizonyíthatták, hogy értően olvasták a Benedek Elek meséit. Kérdések: 54

55 1. Melyik Benedek Elek meséből származik a következő részlet? Ha a te apád azt hiszi, hogy rajta kívül nincsen király, rosszul hiszi, mert van még sok király, s azok között különösen egy, akinek éppen annyi országa van, mint a te apádnak. Ennek a királynak Absolon a neve. Van neki három fia s három leánya. Ez a három fiú folyton készülődik, hogy elfoglalja a te apádnak a földjét. a. Az aranygyapjas kosok b. A só c. Többsincs királyfi A helyes válasz: c. 2. Melyik mesében található a következő szöveg? Elindult keserves sírás közt a kicsi királykisasszony, s betévedt egy rengeteg erdőbe. Onnan nem is tudott kivergődni, szállást vert egy odvas fában, s ki-kijárt az erdőbe, szedett epret, málnát, szedret, mogyorót, s amit csak talált, úgy éldegélt egymagában. a. A só b. A tejkút c. Többsincs királyfi A helyes válasz: a. 3. Melyik Benedek Elek meséből származik a következő? No, most kinyithatod a szemedet, kicsi fiam, itt vagyunk az óriások országában. Tudd meg, ennek az országnak én vagyok a királya, s mától fogva fiamnak tekintelek" a. A tejkút b. A só c. Az aranygyapjas kosok A helyes válasz: a. 4. Hogy hívják Többsincs királyfi szolgáját a mesében? a. Habakuk b. Jancsi c. Nemtudomka A helyes válasz: a. 5. Mit ivott az óriás a kútból, amiért a király tömlöcbe vetette? a. vizet b. tejet c. narancslét A helyes válasz: b. 6. Hol lakott a legkisebb királykisasszony, aki úgy szerette az édesapját, mint az emberek a sót, miután az édesapja elkergette? a. odvas fában b. barlangban c. erdei házikóban A helyes válasz: a. 7. Hány aranygyapjas kosa volt a legénynek a mesében? a. 1 b. 5 c. 3 A helyes válasz: c. 8. Melyik mesében szerepel Salamon? a. A tejkút b. Többsincs királyfi c. Az aranygyapjas kosok A helyes válasz:b. 9. Melyik mesében találkozhatunk Földnehezével? a. A só b. Az aranygyapjas kosok c. Többsincs királyfi A helyes válasz:b. 10. Hol szerepel Fehérország királya? a. Az aranygyapjas kosok b. A só c. A tejkút A helyes válasz: c. 11. Mit jelent a gúnya szó? a. nevetséges b. kalap c. ruha A helyes válasz: c. 12. Mit jelent a früstök szó? a. tűz b. friss tök c. reggeli A helyes válasz: c. 13. Mi a katlan mai megfelelője? 55

56 a. üst b. kakas c. bögre A helyes válasz: a. Jutalomkiránduláson vettünk részt, ami nagyon hasznosnak bizonyult. Az emlékház meglátogatása, a sírnál tett tiszteletadás, az élmények mind tartalmasak voltak. Már a buszban hazafele tartva, szervezkedni kezdtek a gyermekek. Összeállítottak ők maguk egy vetélkedőt, amit meg is tartottunk következő héten. 1. ÍGY VAGY ÚGY Így Fekete István regényhőse, úgy híres mesemondó keresztneve./ Kele, Elek/ 2. EGYBEN TÍZ A következő mesketében tíz Benedek Elek által írt eredeti mese címe rejtőzik. Hol volt, hol nem volt, az aranyréten is túl, volt egyszer egy Bolond Jankó, aki elindult, hogy megkeresse az erdőzöldítő és mezővirágoztató királykisasszonyt, akit elraboltatott Feketeország királya, egy gonosz sárkány. Útitársul szegődött Furulyás Palkó és az ő testvére. Napestig együtt ment a három szerencsepróbáló, s mikor elfáradtak, letelepedtek az égig érő fa árnyékába. Egyszer csak szomorú madárdalt hallottak, az aranytollú madár kesergőjét, akit, miután megvigasztaltak, ajándékot adott nekik. Az arany nyílvessző segítségével kimentették a sárkány rabságából az elrabolt királykisasszonyt. Azóta minden tavasszal még a nap fája is kizöldül és kivirágzik az emberek örömére. / Az aranyréten, Bolond Jankó, Az erdőzöldítő és mezővirágító királykisasszony, Feketeország, Furulyás Palkó, A három szerencsepróbáló, Az égig érő fa, Az aranytollú madár, Az arany nyílvessző, A nap fája/ 3. ESZPERENTE NEVEK Milyen utóneveket adhatott volna gyermekeinek Benedek Elek, ha csak e magánhangzókat használt volna? / Ede, Etel, Szemes, Vencel, Emese, Levente, Szende, Bence / 4. MILYEN TŰ VAN SOK A BENEDEK ELEK MESÉSKÖNYVEIBEN? /betű/ 5. HÁNY BETŰ VAN A KÖNYVBEN? / 4 K, Ö, NY, V / 6. MELYIK KOS TUD KÖNNYEN TANULNI? /OKOS / 7. MELYIK MESECÍMBEN SZEREPEL EZ A SZÓ? / Az okos lány / 8. EGÉSZÍTSD KI TALÁLÓ SZAVAKKAL A MESECÍMEKET!... Jankó, Az...lány, A... kívánság, A.. nevető királykisasszony, Maros Olt,...Királyfi, Az... bárány / Babszem, okos, kívánság, rózsát, és, Többsincs, aranyszőrű / 9. MIHEZ HASONLÍTOTTA BENEDEK ELEK A SZÜLŐFALUJÁT? A fenti szavak kezdőbetűiből rakj ki egy szót! / bokréta / 10. MI VOLT ELEK APÓ UTOLSÓ LEJEGYZETT ÜZENETE? / Fő, hogy dolgozzanak./ 56

57 Összegzésképpen elmondhatom, hogy a tanév elején választott keret, a Benedek Elek-év meghozta a várt eredményeket. A gyermekek tárgyi ismeretekre is szert tettek, sokat fejlődött értő olvasásuk, helyesírásuk, kifejezőkészségük, értelmileg és érzelmileg is gyarapodtak. A nagy mesemondó örökségének szellemében talán sikerült emberebb embert és magyarabb magyart faragni tanulóimból. 57

58 ÍZES MAGYAR MESEVILÁG Kapusi Emese, Mircse Zsuzsánna Benedek Elek Pedagógiai Líceum Benedek Eleket, a mai romániai magyar irodalom első úttörői között tiszteljük, munkásságában a mi szellemi kibontakozásunk kezdetét ismerjük állapítja meg Balogh Edgár ben a kisbaconi emlékház avatóünnepségén. Benedek Elek 1859-ben született Kisbaconban, ben halt meg Budapesten. Hét évtized munkásságának köszönhető, hogy értéket teremtett az ifjú olvasóknak, a szó és az írás fegyverével. Meggyőződése volt, hogy a puszta tehetség, írói zsenialitás nem elégséges a gyermekkönyvek, ifjúsági könyvek írásához. Ha nem társul mindezek mellé mélységes mély kedély és a gyermekvilág erős szeretete, akkor kudarcot vall az író, hisz a gyermekeknek, ifúságnak szánt alkotások a legnehezebb fajai az irodalmi műnek. Ugyanakkor Benedek Elek vallotta, hogy a XIX. század gyermek- és ifjúsági irodalma szegényes, keveset nyújt az adott korosztály olvasóközönségének. Az olvasók ki vannak szolgáltatva a könyvkereskedők üzleti vállalkozásainak, a külföldről importált silány fordítású képeskönyveknek, melyek úgyszolván minden kritika nélkül kerülnek a gyermekek kezébe, s együgyű tartalmukkal megtompítják az elmét, idegen szellemükkel csírájában elfojtják a hazafias szellemet, évekre vetik vissza a magyar irodalom jó termékei iránt való egészséges érzék kifejlődését. És ez ma sincs másként. A XXI. században ugyanezekkel a problémákkal küszködünk, a bőség zavara és az elektronikus világ hálóin egyensúlyozunk, hogy mélyebbre ne zuhanjunk. Ma már nem az irodalomhoz való hozzáférés jelenti a gondot, hanem a végtelen iformációhalmaz, amelyből nem egyszerű kiválogatni a számunkra, gyermekeink számára legmegfelelőbb, értéket teremtő, -hordozó könyveket, meséket, írásokat. A rohanó világ gyermekei elektroninkus bébiszitterekkel nőnek fel, kíváncsiságukat, elméjük tágulni vágyó részeit az internet által gyorsan és rögtön kínálkozó tucattartalmakkal tömjük be. Eléjük terítjük a megkreált fantáziaképeket, passzívitásra nevelve őket. Majd mély csodálkozással fordulunk feléjük, hogy beszédfejlődésük, íráskészségük, könyvszeretetük a vártnál alacsonyabb értékeket mutat. Ezért hangsúlyozattan fontos szerepe van az intézményesített anyanyelvi nevelésnek. A mi feladatunk, hogy gyermekeinknek megmutassuk nagyjaink által összegyűjtött kincseinket, értékeinket, elvezessük őket a magyar gyermekirodalom változatos, gazdag, ízes, találékony világába, ahol számos erkölcsi példát találnak útravalóul. Az osztálytermi tanítás-tanulás folyamatát is meg kell színesíteni, hogy a gyerekek interaktív módon kapcsolódjanak be az anyanyelvi órák által kínált témák, tartalmak feldolgozásába. A mesék olvasását, feldolgozását megszínesítik az általunk összeállított feladatok, érdekessé téve a tanulás folyamatát. A feladatsor Benedek Elek alkotásai által megismert szavakat, 58

59 meséket rejt, amely a II-IV. osztályos tanulók részére lett összeállítva. A tanulók háromfős csapatokba szerveződve oldják meg a feladatokat. Ez a típusú tanulás-tanítás a gyermekek számára lehetőséget kínál egy egészséges versenyszellem kibontakozására, ezáltal serkentve a csapatmunka, kooperatív, interaktív tanulás csíráit. A feladatok részét képezik egy Benedek Elek meséi projektnek, amely során a háromfős csapatokkal feldolgozunk 5-10 (korosztálytól függően) Benedek Elek mesét (Az aranyréten, Az aranytollú madár, Az arany nyílvessző, A három szerencsepróbáló, Az égig érő fa, A nap fája, Bolond Jankó, Erdőzöldítő és mezővirágoztató királykisasszony, Feketeország, Furulyás Palkó), a meséket felolvassák, különböző technikákkal illusztrációkat készítenek, kedvenc meséjük szereplőit gyurmából kiformálják, valamint megoldják a záró feladatsort a gyermekek. A projekt zárásaként a csapatok, csapattagok oklevélben részesülnek, kiemelve minden csapat erősségét. Az alábbiakban az összeállított feladatsor látható, itt a tanulók tárgyilagos tudása kerül felmérésre: szókincs gazdagsága, helyesírás, meseismeret, analízis-szintézis. Az illusztrációk, gyurmafigurák készítésénél a gyermekek találékonyságát, kreativitásukat, esztétikai érzéküket fejlesztjük. Összességében azonban a projekt észrevétlenül kitartásra, kötelességtudatra, együttműködésre, a munkához való megfelelő hozzáállásra neveli a gyermekeket. 1. Írjátok le a felsorolt szavak ellentétes párját! A kezdőbetűkből fentről lefelé haladva egy magyar mesemondó nevét olvashatjátok össze. vidám-.. görbe-... kicsi- beteg- szomorú-.. gyenge- széles-.. buta-. kemény-... bonyolult-. durva-.. Ez a mesemondó:.. 59

60 2. A kapott szavak kezdőhangjait összeolvasva Benedek Elek szülőfalujának nevét kapjátok: 1. Kedvenc háziállat:.. 2. Tavaszi virág:. 3. Egyik alapszín: Benedek Elek mesehőse: Ilyen alma is van a mesében:.. 6. Benedek Elek gyermeklapja:. 7. Vágóeszköz: 8. Mindenki számára ez Benedek Elek:. A falu neve:.. 3. Egészítsétek ki egy- egy szótaggal a hiányos szavakat! Ha helyesen dolgoztatok, a szótagokat fentről lefelé haladva összeolvasva egy gyermeklap nevét kapjátok. fül- -pa dom- -rú ha-..-gos Az általa szerkesztett gyermeklap neve:. 4. A következő mesketében tíz Benedek Elek által írt eredeti mese címe rejtőzik: Hol volt, hol nem volt, az aranyréten is túl, volt egyszer egy Bolond Jankó, aki elindult, hogy megkeresse az erdőzöldítő és mezővirágoztató királykisasszonyt, akit elraboltatott Feketeország királya, egy gonosz sárkány. Útitársul szegődött Furulyás Palkó és az ő testvére. Napestig együtt ment a három szerencsepróbáló, s mikor elfáradtak, letelepedtek az égig érő fa árnyékába. Egyszer csak szomorú madárdalt hallottak, az aranytollú madár kesergőjét, akit miután megvigasztaltak, ajándékot adott nekik. Az arany nyílvessző segítségével kimentették a sárkány rabságából az elrabolt királykisasszonyt. Azóta minden tavasszal még a nap fája is kizöldül és kivirágzik az emberek örömére. A tíz Benedek Elek mese címe:... 60

61 5. Elek apó utolsó lejegyzett üzenetét az alábbi szavak utolsó szótagjaiból olvashatod össze: államfő. akárhogy.. hazagondol... összebogoz törökbúza. halászcsónak Benedek Elek utolsó szavai:.. Csapat neve: Csapattagok: Könyvészet Gyermek- és ifjúsági irodalom, Editura Didactică și Pedagogică, București 1991 Mi van a ladikóban?, Benedek Elek meséi, Novum Kiadó 2008 Mészely József, Benedek Elek születésének 140. és halálának 70. évfordulójára, Roserved Cathedra Kft., Sepsiszentgyörgy 1999 Benedek Elek Többsincs királyfi, Könyvkuckó Kiadó, Dunaújvárosi Nyomda Nagyapó mesefája, Pallas Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda

62 MESEKÖRBEN MESE RÖPPEN Khell Jolán-Rozália, Khell Levente-László Csiky Gergely Főgimnázium Arad Számunkra a tanítói munka egyik legszebb mozzanata a mesetanítás,de nem csak a tanórákon találkozunk ezzel a hálás feladattal,hanem különböző iskolai,vagy iskolán kívüli tevékenységek során is. Tanítványaink szeretik a különböző versenyeket,így jelentkeztünk a mesékről szóló versenyre is. Harmadik- és negyedik osztályos tanulóinkkal többféle módszert,eljárást is kipróbáltunk,és a csoportmunka vált a legnépszerűbbé. Ez a tanulási mód segíti az olyan tanulókat, akik kisebb segítséggel, útbaigazítással képesek alkalmazni tudásukat, és erős sikerélményt nyújt azoknak, akik már önállóan képesek felidézni tudásukat.ez a módszer kedvező hatással van mind a kognitív, mind a társas-affektív tanulási folyamatra. Mindezek mellett hatékonyabb az elsajátítás, maradandóbb a tudás, de ugyanakkor jótékonyan hat a diákok önbecsülésére, a kreativitásra, a kifejezőkészségre. A csoportok képesek hatékonyan együttdolgozni az interaktív tanulásban, amelyben az egyén sokoldalú együttműködésben jut el az új tudás megszerzéséhez. Mindehhez ideális tananyag a mese. A mesevilág igen színes és izgalmas részeit sikerült összegyűjtenie Benedek Eleknek, akinek népszerűsége napjainban is töretlen. Szeretném bemutatni, hogy miként készülünk egy olyan versenyre, amelynek témája Benedek Elek : Az ember a legerősebb című meséje. Nem tanórát, hanem versenyre való felkészítést választottunk,mert talán az ilyen tevékenységekről kevesebb szó esik, pedig ezek is fontosak diáknak és pegűdagógusnak egyaránt. A tevékenység mozzanatai a következők: Ráhangolódás Anyagfeldolgozás Reflektálás 1.Ráhangolódás Zenés,mozgásos feladattal repülünk Meseországba, ahol egy csodálatos mese vár ránk. Minden tanuló (5 csapat) repülő mozdulatokkal,hegyeket, tornyokat kikerülve érkezik a mesesarokba. Itt leülnek, és megnézik mi várja őket. Képek a medvéről meg a farkasról és Benedek Elek Kék mesekönyve. Mindenki előtt lap van, amelyre leírják, hogy mi jut eszükbe a rajzokról meg a könyvről..ezek közé beírjuk: Az ember a legerősebb. Elmondják, hogy szerintük ez mi lehet. Megpróbálunk összefüggést találni a szavak között. 62

63 Felelevenítjük az előzetes tudásukat a mesékkel kapcsolatosan. Ez lehet korábbi olvasói tapasztalat, szövegelemzés felidézése, de akár színházi élmény is. Összegyűjtjük a benyomásaikat, megbeszéljük a képzettársítésokat. Fürttáblát készítünk, összegyüjtjük amit Elek apóról tudunk, megnézzük a meséskönyvet, feladatként majd megnézik, hogy mely meséskönyvei vannak meg könyvtárunkban. Ma egy nagyon szép mesével foglalkozunk: Benedek Elek: Az ember a legerősebb című meséjével. 2. Anyagfeldolgozás Elovassuk a mesét,úgy, hogy minden gyermek sorra kerüljön. Megbeszéljük,hogy van-e számukra ismeretlen szó vagy kifejezés. Ha szükságes értelmező szótárt is használhatunk. Minden csoport megkapja a feladatát : 1.Milyennek ismerted meg a farkast a meséből? 2.Milyennek ismerted meg a medvét a meséből? 3.Meséljétek el a medve és a huszár takálkozását! 4.Mit mondott a farkas a gyermekről, a koldusról meg az asszonyról? 5.Hogyan meséli el a medve a farkasnak a huszárral való találkozását? A csoportok beszámolnak a feladatuk megoldásáról. A többiek véleményezik, ha nem értenek egyet a megoldással, akkor indokolnak. A következő feladat minden csapat számára a szópiramis készítése. Például: erdő medve farkas falu báránypecsenye gazda gyermek koldus asszony huszár A farkas megnyerte a fogadást. A csapattagokkal döntik el, hogy milyen szavak kerüljenek be a piramisba. Ha elkészültek felovassák a szavakat és megindokolják,hogy miért ezeket választották. Elovassuk újra a mesét szerepekre való felbontással. 63

64 3.Reflektálás Megbeszéljük,hogy milyen más mesében szerepelt még a medve meg a farkas, s hogy ott milyen emberi tulajdonságokat képviseltek. A következő feladattal fejezzük be a foglalkozást : minden csapat bemutat egy állóképet a meséből. A megfigyelőknek ki kell találniuk,hogy melyik jelenetet mutatják be. Ha még van idő rá, akkor rajzot is készítünk a meséhez, de ez lehet otthoni feladat is a mese olvasása mellett. A mesék tanítása során változatos módszereket lehet alkalmazni, amelyek az ismeretek alapos elmélyítését erdményezik, de a hatékony tudásra jellemző a többszöri hozzáférés, azaz a sokféle helyzetben való felhasználás lehetősége.a tudásra viszont csak úgy lehet szert tenni,ha elsajátítása is sokféle helyzetben megy végbe, vagy sajátos gyakorlatokkal általánosítjuk és új helyzetbe át is tudjuk helyezni. Elek apó meséi ebben segíthetnek minden pedagógusnak, ha úgy nyúl e mesékhez mint egy olyan aranykészlethez, amely segíti gyermekeinket a mindennapi élet gondjainak megoldásában. Könyvészet 1.Pethőné Nagy Csilla: Mődszertani kézikönyv, Korona kiadó,budapest Zakárné Horváth Ida : Készségek, képességek, kompetenciák fejlesztése, Modinfo Kft Pethőné Nagy Csilla : Az irodalom óra szervezésének tapasztalatai, Internet, ÓRATERV INTERAKTÍV TÁBLÁRA Lakatos Márta Ildikó, Kálmándi Általános Iskola Tantárgy: Anyanyelvi kommunikáció (vagy választott tantárgyként: A mesék birodalma) Osztály: I Az óra tárgya: Benedek Elek- Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack Az óra célja: a tanulók irodalmi ismereteinek bővítése Benedek Elek- Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack című meséjének megismerése által Az óra feladatai: a tanulók: - illesszék össze helyesen a kirakó darabjait 64

65 - fejtsék meg a találós- kérdést - alkossanak értelmes szót, az adott betűk felhasználásával - hallgassák figyelmesen a mesét - válogassák ki és nevezzék meg a mese szereplőit - állítsák időrendi sorrendbe és számozzák meg a mese jeleneteit - meséljék el a történetet (a képek segítségével) - válaszoljanak helyesen a kérdésekre - jelöljék a király útját a palotához Az óra típusa: ismeretszerző Módszerek és eljárások: bemutatás, beszélgetés, felfedeztetés, cselekedtetés, magyarázat, szemléltetés,, Galéria módszer, R.A.I. módszer Didaktikai eszközök: interaktív tábla, zsetonok meseszereplőkkel, képkártyák mesejelenetekkel, mesepálca, munkalap Szervezési formák: frontális, csoportos, egyéni A tanító tevékenysége A tanulók tevékenysége 1. Az osztály megszervezése Készítsétek elő a tolltartóitokat, aztán Előkészítik a tolltartókat és leülnek a helyezkedjetek el kényelmesen a szőnyegen! szőnyegre. 2. Hangulatkeltés: - Nézzétek, egy függöny van a táblánkon! Mit gondoltok, miért van letakarva? - valamit eltakar - Megnézzük mit? - igen - Gyertek, egyik kezével mindenki fogja meg Lehúzzák a függönyt a tábláról. a függönyt és húzzuk le a tábláról! - Hűha, mik ezek? - ajándékok - Én nagyon kíváncsi vagyok, mi van ezekben az ajándékokban. Ti nem? - de - Azt javaslom, sorban érintsük meg őket, és Egy tanuló megérinti az első ajándékot és nézzük meg, mi van bennük! közösen összeillesztik a kirakó darabjait (Az I. ajándék internetes oldalra irányít, ahol kirakót találnak) - Ezek szerint mi van az első ajándékban? - szőlő - Nézzük meg! Toljuk félre az első dobozt! Egyik gyerek félretolja az ajándékdobozt. - Tényleg egy szőlőt rejtett! - Nézzük meg, mi lehet a másik ajándékban! Egy tanuló megérinti az ajándékot. 65

66 Érintsük meg azt is! (A II. ajándék új lapra visz, ahol egy találós kérdés olvasható) - Menjünk vissza (a nyíl segítségével), vegyük félre a dobozt és nézzük meg! Jól gondoltátok, ebben egy alma rejtőzött. - Már csak egy ajándékunk van. Érintsük meg! (A III. ajándék új oldalra visz, ahol betűk vannak. Az összes betű felhasználásával kell egy szót alkotni. Elfogadom, ha olyan szavakat alkotnak, amelyekben nincs felhasználva minden betű, de a végén kérem majd azt a szót is, amelyikben mindegyik betű előfordul.) - Menjünk vissza (a nyíl segítségével) és tegyük félre a dobozt! Igazatok van, ez egy barack. 3. Témabejelentés A mai órán egy olyan mesével fogunk megismerkedni, amelyikben szőlő is, alma is, és barack is van. A mesénk címe pedig (lehúzom a táblán az elrejtett címet és közösen olvassuk): Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack. 4. A tanulási tevékenység irányítása Ha megérintjük a címet, megtudhatjuk ki írta ezt a mesét. (új oldalra jutunk, ahol Benedek Elek látható) - Olvassátok el, hogy hívják ezt az író bácsit és mi van írva róla! (Megbeszéljük az olvasottakat.) Akkor most menjünk vissza a mese címéhez (nyíl segítségével) és hallgassuk meg a mesét! (A cím alatt van egy kis hangszóró. Megérintem és Hatás Andrea előadásában elhangzik a mese) A mese végén megérintem a nyilat, amely a Közösen elolvassák a találós- kérdést és megfejtik azt. Megfejtés: alma Egyik gyerek félretolja az ajándékdobozt. Egy tanuló megérinti az ajándékot. Megnevezik a betűket, majd szavakat alkotnak velük. Aki kitalált egy szót, kimegy a táblához és megfelelő sorrendbe teszi a betűket. Végeredmény: barack - olvassák a címet Egyik tanuló megérinti a táblán a mese címét. Elolvassák Benedek Elek nevét és az információkat róla. Meghallgatják a mesét. 66

67 következő lapra visz. - Hű, mennyi meseszereplő! Jól látom, hogy más meséből is idekeveredtek a szereplők? Azokat a szereplőket, amelyek nem szerepeltek a hallott mesében, tegyétek fel a hintóra, hogy visszamehessenek a saját meséjükbe! Nagyon ügyesek voltatok. - Most szerveződjünk hamar három csoportba! (csoportalakítás meseszereplők segítségével: kártyákon öreg király, királylány, királyfi) Mindegyik csoportnak adok egy borítékot, amelyikben képek vannak a meséből. Helyezzétek ezeket a képeket időrendi sorrendbe! 2 percetek van rá. Hajrá! Amikor mindhárom csoport elkészült (vagy letelt az idő) mindegyik csoport megnézi a másik két csoport munkáját, értékelve azt: jó, hibás - Akkor most tegyük sorba a táblán is ezeket a képeket! Jelöljük is számjeggyel a sorban elfoglalt helyüket! - Nagyon ügyesek vagytok! - Indítsuk el a mesepálcánkat! Akinél a pálca van, az kezdi mesélni a történetet. Amikor jelt adok, átadja a pálcát másnak, aki folytatja a mesélést. Addig jár a pálca, amíg a mese végére érnek. (mindenki részt vesz a mesélésben) 5. Rögzítés - Álljatok körbe! Dobjátok egymásnak a labdát és annak, akinek dobjátok, tegyetek fel egy kérdést a mesével kapcsolatban! (Az utolsó kérdést én teszem fel, és mindenkinek szól: Tudta a király, hogy hol van a királyfi palotája?) - Mindenkinek adok egy lapot. Ceruzával - Igen. Aki talál egy nem ide illő szereplőt, jelentkezik, és a hintóhoz húzza. Három csoportba szerveződnek és időrendi sorrendbe teszik a képkártyákat. Megnézik a többiek munkáját, értékelik azt. Sorba húzzák a táblánál a képeket és számjeggyel jelölik a sorban elfoglalt helyüket. A mesepálca adogatásával elmesélik a történetet. Körbe állnak, kérdéseket tesznek fel egymásnak a mesével kapcsolatban, labdadobással jelezve kinek szól a kérdés. - Nem tudta. 67

68 jelöljétek rajta a király útját a palotáig! Segítsünk neki odajutni! Akinek a leghamarabb sikerül, bejelölheti a táblán is. 6. Házi feladat - Holnap remélem, mindenki el fogja tudni mesélni ezt a történetet! Otthon rajzoljátok le, azt a meserészletet, amelyik nektek a legjobban tetszett! 7. Értékelés Szóban értékelem a tanulók munkáját. Az aktívabb gyerekek öntapadós meseszereplőt kapnak. - Most pedig, ha már segítettünk a királynak eljutni a lakodalomba, mulassunk mi is násznéppel! (megérintem a tábla anyagának utolsó oldalán levő hangfalat és kezdődik a tánc) Kicsengetés után, aki akar, táncolhat tovább, aki akar, kimegy szünetre. Jelölik a király útját a palotához. Táncolnak. Megjegyzés: Soknak tűnik, de meg lehet csinálni egy óra alatt- kipróbáltam. Könyvészet: hanganyaga hanganyaga 68

69 BENEDEK ELEK EMLÉKMŰSOR (I. osztály vagy II. osztály részére) László Hajnal, Nagy Imre Ált. Isk., Csíkszereda I. BEVEZETŐ ( a tanító mondja) A mesék varázslatos világába hívunk Benneteket. Útra kelünk gondolattal és szóval Kisbaconba, nagy mesemondónk falujába. Megismerkedünk néhány mesehőssel: a rátótiakkal és Habakukkal. Szembenézünk néhány jó- és rossz emberi tulajdonsággal, hogy majd együtt nevethessünk egyik vagy másik szereplő tanulságos esetén. Biztos, hogy így a meséket még jobban megszeretjük, hiszen megmutatják számunkra, hogy csak az válik hőssé, aki a próbák elől nem tér ki, hanem vállalja a nehézségeket. II. VIRTUÁLIS UTAZÁS KISBACONBA ( kivetítőn megnézünk 5-6 fényképet a meseíró házáról, a dolgozószobájáról, az ebédlőjéről, a ház körüli kertjéről, a Benedekházaspár sírjairól) - közben frontális beszélgetés folyik a nemrég megtett kiránduláson látottakról: Hol született a nagy mesemondónk? Mi a születésének a dátuma? Mi annak a könyvnek a címe, amelyet Kisbaconba látogatásunk előtt elolvastunk? Hol találkozott először ennek a könyvnek a szerzője Benedek Elekkel? Melyik gyermekkori történetét ismertük meg Elek apónak ebből a könyvből, ami jó esetet mesél el? Hát melyik volt egy rossz eset, ami a kis Elekecskével történt? Kik voltak azok az emberek, akik fontos szerepet töltöttek be Benedek Elek életében? (szülei, testvérei, könyvszerzők, tanítók, kollégiumtársak, írótársak, szerkesztőtársak, stb.) III. DIDAKTIKAI JÁTÉK ( egy asztalon a következők vannak letakarva: Kriza János Vadrózsák c. könyve, egy palatábla, régi kalamáris, egy kartonból készült kis karácsonyfa, Marton Lili Elek Nagyapó c. könyve) mielőtt leveszem a takarót a tárgyakról, magyarázat folyik arról, hogy mit használtak a kicsi Elekecske idejében a diákok az iskolában, mire írtak, mivel írtak akkor... - Most figyeljétek jól meg az asztalon található tárgyakat, és mondjátok meg azt, hogy melyik az a tárgy innen, amelyiket nem láthatta még gyermekkorában Elekecske a falujában? MIÉRT? 69

70 ( a kiskarácsonyfa lesz az,mivel később terjedt el nálunk németországi hatásra; ezt pontosan leírja Marton Lili is a fent említett könyvének a 100. oldalán) IV. SZÓKERESÉS (a régi tanszerek bemutatása után mai tanszerek ízelítője lehet az, ha kirakó-, vagy kitűző táblán összepárosítunk néhány olyan szót, amit Elekecske idejében használtak) suttyó legény fenyővíz nyújtópad cocó boroszlán deák nagyobbacska pálinka ravatal ló orgona latin V. MIT TUDUNK MÁR? (az osztályunk 14 lánykája felolvas gondolatonként elosztva egy összefoglaló szöveget Benedek Elek életéről, munkásságáról mellékelem az összefoglalót úgy, hogy mindenki tartja a kezében a kinyomtatott példányokat szép egyforma borítóban ) VI. MESEJÁTÉKOK ELŐADÁSA (az osztályunk 15 fiújával betanultuk a Habakuk és A rátóti csikótojás c. népmesei feldolgozásokat) ÖSSZEFOGLALÓ BENEDEK ELEK ÉLETÉRŐL ÉS MUNKÁSSÁGÁRÓL (Válogatás Marton Lili : Elindult a Hargita mellől c. színjátékból) - Lányok olvassák fel előre megbeszélt felosztás szerint - Erdővidék az én hazám, Székelynek szült édesanyám. Zöld erdő zúgásán, Vadgalamb szólásán Nevelt fel jó apám. vallotta: Hol volt, hol nem volt... Így kezdi örökszép meséit a nép... Így kezdi örökszép meséit Benedek Elek... Tudjuk: ismeritek, szeretitek őt... A csodálatos mesemondót, aki, míg ki nem hullott kezéből a toll, 150 könyvet írt... S ebből a legtöbbet a gyermekeknek, a jövendőnek... A legnagyobb erdélyi mesemondó volt, de harcos újságszerkesztő és újságíró is, aki azt "...Ha csak magadra gondolsz,ha csak a magad sebe fáj,menj a rengeteg erdő mélyébe,lakjál a vadak s ne az emberek között.élj vad gyümölcsön,sebedet gyógyítsd füvekkel;így is el lehet 70

71 élni,ameddig halálod órája üt.de ha emberek között élsz,vedd ki a magad részét minden igaz,becsületes,jogos küzdelemből.állj a védtelenek,gyengék közé;az erősek,hatalmasak oldalán harcolni nem virtus." De nemcsak a tollat forgatta mesterien, hanem a kaszát is. Idézzük újra az ő szavait: " Hidd el nekem, csak az a valamennyire egész ember,kinek könnyű a toll és nem nehéz a kasza." Szép, oszlopos háza Kisbaconban áll. Betűk milliárdjaiból, tehetsége, fáradhatatlan szorgalma erejéből építtette. Jöjjetek velünk, látogassuk meg!... Aki fáradt, szomorú, reménytvesztett itt igazi vigaszt, békességet lel... Az Emlékházban, és ennek kertjében minden róla mesél: a maga kezével ültetett csaknem évszázados fenyők, a gyümölcsös, a ház, a kert, gyermeklapjának a Cimborának elsárgult példányai, könyvei, személyi tárgyai, a tornácon a fecskefészek... A szeretetnek, megértésnek, az együttélő népek barátságának hírdetője, híve volt... Aki 70 éves fejjel is fiatal tudott maradni! Jöjjetek hát velünk a házba, ahol élt, s ahol egyeteln fegyvere: a toll kihullott kezéből. Oly szép volt végigmenni a fasoron, amelyet ő ültetett. Megállni a gyümölcsfák alatt, amelyeket ő álmodott ide... Megpillantani a Macskás patakot, amelynek partján annyit játszott, amikor még mindenki Elekecskének szólította... Mindenhonnan valami szép békesség árad felénk. Sehol sem tapasztaltuk ezt a gyönyörű, tiszta csöndet! Benn a nagy ebédlő, ahol sokan ültek az asztalhoz egy-egy ebédnél: nagyapó, nagyanyó, 6 gyermekük, és számos unoka, s nem utolsósorban a 2 szeretett szülőpár: Benedek Huszár János és Benedek Marcella, vagyis Benedek Elek szülei. Mert Apó nem feledkezett meg a szüleiről akkor sem, amikor jobbra fordult a sorsa: az asztalfőre helyezte őket, soha el nem múló szeretetének jeléül ra épült fel ez a 8 szobás kiskastély, amelyből ma 2 terem látogatható a turistáknak: az ebédlőterem és Apónak a dolgozószobája. Itt látható az az utolsó levele, amit éppen íróasztalánál írt, s amelynek utolsó szavai ezek:... FŐ, HOGY DOLGOZZANAK... Bizony, Benedek Elek munkássága nélkül jóval szegényebb lenne az a kincsesbánya, amely ma már szinte kimeríthetetlen: a népmesék kincsesbányája, melyben olyan nagy gyönyörűség otthonosan bolyongani... Népmesegyűjtő vándorútjai előtt Elek, már kicsi legényke korában, főleg mint udvarhelyi kollégista, szabad idejében verseket írt. Verselt titokban, eszményképe mint minden akkori diáknak -, Petőfi Sándor volt; őt, a lángeszű költőt szerette volna túlszárnyalni. Benedek Elek apa is volt. Saját gyermekei szellemi fejlődését gondosan figyelő, irányító, szerető édesapa. De szeretett ő minden gyermeket, azt akarta, hogy mindnyájan helyes irányba fejlődjenek, jó olvasmányokkal ébresszék rá őket arra, ami szép, igazságos, becsületes, amiért élni érdemes. 71

72 Azt hangoztatta: Valamint a házat is alulról kezdik építeni, azonképpen a magyar irodalom olvasóközönségének nevelését is alul, a gyermekeknél kell elkezdeni. Legtöbb könyvét 1881 és 1920 között írta. Mikor 1921-ben végleg hazaköltözött Kisbaconba, tovább folytatta e lázas, írói tevékenységet. A SZÉKELY TÜNDÉRORSZÁG volt az első mesekötete. Ekkor tett először betűivel is hitet szülőföldje iránti mélységes szeretetéről és csodálatáról. Mesék, regék legendás világa a mi földünk erre tanít Benedek Elek, aki gyermekkorának egy kirándulására így emlékszik vissza: "Lám, mennyi mese, mennyi történet, mennyi kép rakódik lelkemre egy napi járó úton. Erdő, mező, hegy, völgy, falu mindel mesél itt. A mesék földje ez - csoda-e, ha szép csendesen mesemondóvá nő a gyermek?" És megszületett a MAGYAR MESE- és MONDAVILÁG című könyve. Majd a KÉK-, PIROS-, ARANY- és EZÜSTMESEKÖNYVEK következtek. Az erdélyi rétek, erdők illatát árasztja a híres ÉDES ANYAFÖLDEM című kötet, s a gyermekeinek tanácsaként írott TESTAMENTUM. Valahányszor kezünkbe vesszük valamelyik könyvét, s olvasni kezdjük a sorokat, melyeket ő vetett papírra, - Elek nagyapó életre támad, s megszólal, élőbben az élőknél! Mert az igazi író sohasem hal meg, örökké él műveiben s az emberek szívében KÖNYVÉSZET: 1. Színjátszás és szereplés az iskolában ( Válogatta és összeállította Petre Judit I. Creangă Könyvkiadó, Bukarest, 1979) c. könyvből használtam fel Marton Lili : Elindult a Hargita mellől c. színjátékot Benedek Elek ifjúságáról. 2. Napsugár évi műsorfüzetéből sokszorosítottuk a két mesejáték szövegét. 3. Marton Lili : Elek Nagyapó (I. Creangă Könyvkiadó, Bukarest, 1976) 4. Jézus tanítványa voltam Válogatás Benedek Elek műveiből (Bak-Fisch Kft., Budapest, 1999) 72

73 A TIZENKÉT VARJÚ- MESENAP ELEK APÓVAL László Mária, Tamási Áron Gimnázium Mottó: A mese egy olyan történet, amelyben mindenért meg kell dolgozni, semmi sem magától szép és jó, semmi sem magától működik rendben. A hős épp azért jár be egy utat, hogy széppé, jóvá, működővé tegye maga körül mindazt, ami rút, rossz vagy működésképtelen (Boldizsár Ildikó) Dolgozatomban egy tematikus nap tervét mutatom be, amelyet Elek apónak: A tizenkét varjú című meséje alapján állítottam össze. Tanítványaimmal végigkísérjük a mese hősét, együtt izgulunk vele, közösen legyőzve minden akadályt, hogy aztán a győzelem örömében együtt osztozhassunk. A tematikus nap előkészítése: Gondolat-térkép segítségével ismerkedünk meg Benedek Elekkel, minden gyerek Elek apójával. A gyerekekkel felelevenítjük előzetes tudásukat Benedek Elekről, mesecímeket gyűjtünk, majd projektor segítségével kivetítjük a gondolat-térképet és átbeszéljük a kulcsfogalmakat, kiegészítve hozzájuk kapcsolódó fotókkal. A tizenkét varjú című mesét második osztályos tanulóimmal részenként olvassuk el és beszéljük meg, lévén, hogy terjedelmes a szövege. Egy-egy rész elolvasása után előrejelzéseket fogalmazunk 73

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése 2015. november 16-17. A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár rendszeresen szervez továbbképzést a megye könyvtárosainak,

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

Óravázlat Erkölcstan / Technika

Óravázlat Erkölcstan / Technika Óravázlat Erkölcstan / Technika A pedagógus neve: Csillag Beáta Tantárgy: Erkölcstan / Technika Iskola/Osztály: Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola / 3.c Az óra témája: A barátság

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

3. ÉVFOLYAM SZKA_103_14

3. ÉVFOLYAM SZKA_103_14 é n é s a v i l á g Állampolgársága magyar modul szerzôje: IF Mûhely (dr. Mihály Ottó, dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf Mária, Czincz Józsefné, Iván Márta, Janicsek Lajos Tamás, Kálmán Katalin,

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

a kezdetek kezdetén nem mesélt eleget a gyerekének, mert nem ért rá?

a kezdetek kezdetén nem mesélt eleget a gyerekének, mert nem ért rá? OLVASÓVÁ NEVELÉS 1 Tóth Tibor műfordító: Olvasónak nem születik az ember; az olvasóvá válás nevelési folyamat eredménye, s itt kell keresni a baj okát. Nem éri a gyerekeket kellő számban olyan hatás, amelyre

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

Tanít: Katonáné Nemes Gyöngyi szakvezető tanító Tanítás ideje: február 7. Tanítás helye: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló

Tanít: Katonáné Nemes Gyöngyi szakvezető tanító Tanítás ideje: február 7. Tanítás helye: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Tanít: Katonáné Nemes Gyöngyi szakvezető tanító Tanítás ideje: 2011. február 7. Tanítás helye: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi

Részletesebben

szka102_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_33 É N É S A V I L Á G Áruk és árak Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 354 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk

Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk 2010/2011 Időtartama:2010.szeptember 20 - október 20-ig BENEDEK ELEK PROJEKT ÖSSZEGZÉSE A három hetet meghaladó projekt

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG É N É S M Á S I K ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG modul szerzôje: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_11 106 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. TÖRTÉNETEK II. SZK_105_08 a z é n d i m e n z i ó i nyúl vagy oroszlán? az én tudásom és mások tudása modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM

Részletesebben

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél A pedagógus neve: Kovácsné Komáromi Éva Műveltségi terület: Anyanyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv Osztály: 10. A osztály Témakör: Szövegtípusok, stílusrétegek Óraterv Az óra témája: A hivatali levél

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben

Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben SZKB_105_06 Titkok a Titkok Kamrájából 3. Én és a MÁSIK Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS,

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc Módszertan Téma Előadó Időtartam Képzés díja, melyhez útiköltség számítandó Kompetenciafejlesztés a hittanoktatásban Dr. Jakab-Szászi Andrea Moduláris tervezés a középiskolai hittanoktatásban avagy: Dr.

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) módszertani lehetőségei. Az interaktív tábla alkalmazása az óvodai folyamatok támogatásában

Az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) módszertani lehetőségei. Az interaktív tábla alkalmazása az óvodai folyamatok támogatásában Az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) módszertani lehetőségei Az interaktív tábla alkalmazása az óvodai folyamatok támogatásában Nagy Ildikó Mária tehetségfejlesztő szaktanácsadó Budapesti

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Andóné Nagy Katalin, petik Ágota, ruzsa Ágnes, Korbai Katalin

1. ÉVFOLYAM. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Andóné Nagy Katalin, petik Ágota, ruzsa Ágnes, Korbai Katalin HOL VOLT, HOL NEM, szkc_101_07 ÉLT EGYSZER EGY KIRÁLY a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: ndóné Nagy Katalin, petik Ágota, ruzsa Ágnes, Korbai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista

Részletesebben

I. FOGLALKOZÁS. Emese Álam, Hunor és Magor mondák rövid elmondása A gyerekek önkéntesen választanak csoportokat és megfigyelési szempontokat

I. FOGLALKOZÁS. Emese Álam, Hunor és Magor mondák rövid elmondása A gyerekek önkéntesen választanak csoportokat és megfigyelési szempontokat I. FOGLALKOZÁS Népünk genetikai családfája c. kiállítás megtekintése Alsó tagozaton olvasott mondatok felelevenítése Megfigyelési szempontok kiosztása és csoportalakítás. Szempontsor alapján kiállítás

Részletesebben

TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Érték- és értelemközpontú kísérleti program kisiskolásoknak 1 PATAKY KRISZTINA iskolapszichológus, logoterápiai tanácsadó és személyiségfejlesztő,

Részletesebben

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29.

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Gyerek, kamasz, felnőtt

Gyerek, kamasz, felnőtt szka105_06 É N É S A V I L Á G Gyerek, kamasz, felnőtt Mit üzennek a testünkből jövő kellemes és kellemetlen jelzések? Készítette: IFA Műhely Dr. Mihály Ottó, Dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom, rajz, ének komplex délutáni foglalkozás

Magyar nyelv és irodalom, rajz, ének komplex délutáni foglalkozás Kedd III. 23 Magyar nyelv és irodalom, rajz, ének komplex délutáni foglalkozás 12:50-15:30 1. Csoportalakítás (színekkel) A tanulók 6 fős csoportokban dolgoznak, 9 csoportot alakítottunk. - Csoportalakítás

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta)

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) 1 Tartalom Bácsalmás Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TARTALOM A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓI... 2 MEGKÜLÖNBÖZTETŐ

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

Projektterv a.. osztály számára

Projektterv a.. osztály számára Projektterv a.. osztály számára Téma Cél Elvárt eredmény Pedagógus feladatai a célok megvalósításához Ajánlott megelőző tananyag(rész), ismeretek, gyűjtés Szükséges eszközök Szervezeti keretek, formák

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI ESZTÉTIKAI KOMPETENCIA

Részletesebben

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés. A három testőr Az én címerem

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés. A három testőr Az én címerem Óravázlat Tantárgy: Téma: Résztémák: Pályaorientáció A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés Önismeret A három testőr Az én címerem Időigény: Munkaforma:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben