MEFISZTÓ A SZÍNRE LÉP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEFISZTÓ A SZÍNRE LÉP"

Átírás

1 MEFISZTÓ A SZÍNRE LÉP (ZICHY MIHÁLY ö T R A J Z A G O E T H E F A U S T J Á H O Z) A Művészet januári száma már hírt adott a Magyar Nemzeti Galéria nagyértékű, élj szerzeményéről: Zichy Mihály sokéiig elveszettnek hitt Faust illusztrációiról. A rajzokat egy külföldön élő, magyar műgyűjtő, Tamássy Gyula szobrászművész fedezte fel Rómában, és miután évekig gondosan őrizte, most átengedte a Magyar Államnak. A Magyar Állam élt a kínálkozó alkalommal, és XIX. széizadi nagy művészünk rendkívüli szépségű rajzai a magyar képzőművészet országos gyűjteményébe kerültek. Zichy Mihály a múlt század hetvenes éveinek második felében, 53 éves korában Günsburg Horace báró, a neves műértő megbízássából kezdett hozzá a Faust illusztrálásához. Mindössze 20 rajz készült el, és az illusztrációk csak a tragédia első részének feléig, a boszorkéuiy bűvös varázslatát ábrázoló jelenetig követik Faust drámáját. A mű teljes illusztrálása azért szakadt félbe, mert Zichy a hetvenes évek végén elhagyta Párizst és visszatért a cári udvarba, ahol más feladatok foglalták el. Az elkészült sorozatot azonban így csonkán is a Faust leghűbb, legmélyebben átélt interpretálásának tartják. A Magyar Nemzeti Galéria a rajzokat októberében kamarakiállításon mutatta be. Mennél többször, mennél alaposabban nézzük a rajzokat, annál több megkapó művészi élményben van részünk. A kutató szem újabb és éijabb részleteket fedez fel a szilárd képszerkesztéssel egységessé formált, mindig a valódi lényeget kidomborító lapokon. Rendkívül nagy rajzi, ábrázolási gazdagság, amely azonban a finoman árnyalt tónusok következtében soha sem vezet zséifoltságra. Nehéz a rajzokat úgy elemezni, hogy az írás hűen tolmácsolja Zichy Mihály érett, és mégis fiatalos lendületről tanúskodó alkotéisát. Az irodalmi alkotások képzőművészeti interpretálása még a legjobb is általában csak a cselekmény egy-egy jellegzetes pillanatéit ragadja meg. Zichy Faust illusztrációi a cselekménynek térbe és időbe helyezett folyamatát ábrázok) művek. Ma, amikor az illusztráció könyvművészetünk fejlődésével egyre nagyobb jelentőséget kap, egyre inkább önálló műfajjá válik, érdemes és tanulságos lenne Zichy Mihály Faust illusztrációival behatóan foglalkozni. Már az első pillanatban feltűnik, hogy a rajzok kilenc évtizeddel létrejöttük után is modernek, ábrázolásbeli felfogásuk, ökonomikus szűkszavúságuk és bravúros vonalvezetésük mindenben megfelel a korszerű tollrajztechnika követelményeinek. Ebben a rövid írásban csak egy részfeladat elvégzésére teszek kísérletet, öt rajzot véilasztottam ki a sorozat X XIV. darabját, amelyek önmagéiban is egész, zárt részt, a dráma cselekményének tulajdonképpeni indítását éibrázolják. A kiválasztott rajzok közül az első azt a jelenetet éibrázolja (71.kép), amikor Faust és famulusa, Wagner alkonyattájt visszatérnek a városkapu előtt tett sétájukról. Faust töprengve vitatkozik Wagnerrel a lélek kettősségéről; az embernek egyrészt a földi gyönyörök után vágyódó, másrészt magasba törő, egymásnak ellentmondó vágyaira célozva. Töprengésébe romantikus érzés vegyít kétséget és misztikus félelmet. Wagner óvja mesterét a szellemek hazug csábításától és hogy véget vessen az elmélkedésnek, így szól: De induljunk! Száll már az alkonyat* * Goethe: Faust. Fordította:.Jékety Zoltán és Kálnoky László. Európa Könyvkiadó (A. VILÁGIRODALOM KLASSZIKUSAI sorozat.) 47. oldaitól. 8 a lég lehűl, a köd szakad!" Ilyenkor jó csak a szoba!" Majd látva, hogy Faust mereven figyel valamit, így folytatja: De mért csak állsz, s bennülsz folyvást oda? Az alkonyatban így el mi ragadhat?" A tarlón, látod-e, fekete kutya baktat!" válaszolja Faust maga is kérdőn. Wagner is látja a kutyát, de nem tulajdonít neki semmiféle jelentőséget. A misztikumok világában élő Faust azonban valamiféle fantomot lát a kutyában, amely...csigakörben forogván jő hozzánk mind közelebb s közelebb..." és forgószélforméijú lángok" fellobbanását látja a kutya lábnyomán. Az az érzése Mintha jövő szerződés zálogául, bűvös hurkot" kötne lábuk köré. Amikor azonban az édlat közelebb ér hozzájuk, Faust babonás félelme is szűnik. Hívja a kutyát, és majdnem megnyugodva mondja: Bizony! Lidércnek nyoma sincs. Mi más lehet mindez, ha nem idomítás?" Wéigner biztatja mesterét: vigyék magukkal a kutyát, amely hűségével

2 ... Megérdemelné mindéképpen kegyed, diákjaid közt, jó diéik lehet " Faust felzaklatott lelkiállapota és Wagner egykedvű nyugalma erős ellentétben áll egymással Ezt tükrözi az első rajz mozgalmassága, ezt hangséüyozza a megvilágítás is. A nap már lebukott a látóhatár peremén, csak izzó visszfénye látszik. A fény úgy esik, hogy Faust és Wagner alakja hosszú árnyékot vet. A sejtelmesen meredő várra leereszkedett az alkonyi szürkület. A rajz bal oldali széle felől szökdelve, lapulva közeledik az uszkár. Mozdulatán, egész testtartásán látszik, hogy nagy kört ír le futtában. Ez a körözés, melyet a táj lankáinak vonala is követ, kelti Faustban azt a benyomást, hogy az eb: géizsba köti lábaikat. A rohanó kutya felveri a port az éiton. A lebukó nap rőt fénnyel világítja meg a porfelhőt. Ezt látja Faust képzelete Lángcsóvának. A rajz tehát reális magyarázatát adja Faust látoméisának. Megmagyaréizza, vizuálisan érzékelteti a szöveget és ezért annak nem egyszerűen kísérője, hanem egyenértékű társa. Azt is megértjük, hogy Faust megrettenése nem alaptalan. A kutya testtartásában, mozgásában, lapuló sündörgésében van valami félelmetes. Épp úgy lehet támadó vad, mint gazdája nyomát kereső, megrémült eb. A rajz ezt a kétféle lehetőséget tükrözi Faust és Wagner testtartásában, arckifejezésében is. Faust jobbkarjának rándulásszerű mozdulatával mutat a körözve közeledő, lapuló és mégis fenyegető kutyára. Mozdulatlanul áll, de testtartásában félelem vibrál. Bal karját nem véletlenül nyiijtja Wagner felé : mozdulata önkéntelenül is segélytkérő, biztonságot kereső. A merev nyaktartás is riadtságot fejez ki. Haragosan hiizza össze szemöldökét, azonban szemei határozottan félelmet árulnak el. Arcával a kutya félé fordul, de Wagner felé pillant, hogy kikerüljön a bűvös kör hatása alól A félig nyitott száj is a megdöbbenés kifejezője. Mennyire más Wagner nyugodt, figyelő testtartása. Kezében letört ágat tart ugyan, hogy ha a kóbor kutya támadna, elkergesse. De, míg Faust izgatottan mondja: Szűkül a kör, már ideért!" Wagnerben é>ppen a kutya közeledte kelt biztonságérzetet. Néhány szó a rajz képszerkesztéséről. A kutya hátsó lábát és a város tornyát összekötő képzeletbeli egyenes átlósan metszi, két háromszögre osztja a képteret. A cselekmény az alsó háromszögben játszódik le. Az alsó háromszögön belül egy kisebb háromszögszerkezet is látható. Ennek csúcsa F'aust sapkája, egyik éle a Fausttól bal oldalon álló bokor mentén halad lefelé, a másik pedig ugyancsak a sapkától kiindulva Wagner hajlott hátát és a kezében tartott vessző végét súrolva ér el a mögötte álló facsonkhoz. A háromszög alsó széle hőseink lábai alatt húzódik. Ezt öleli körül az a mágikus kör", melyet a keringő uszkár pályája ír Faust és Wagner lába köré. Faust és Wagner sötéttónusú a lebukó napfénytől csak helyenként megvilágított alakja a kép függőleges középtengelyétől jobbra helyezkedik el. A kompozíció egyensúlyát a függőteges tengelytől balra Litható bokor, a szaladó kutya és a háttérben álló hatalmas fa halványabb tónuséi, de nagyon mozgalmas tömege adja. A néző szeme minduntalan a látóhatár alján húzódé) világos foltra, a lebukó nap visszfényére terelődik, és innen jut el hőseink alakjára. A dráma következő jelenetében Faust belép dolgozószobájába (72. kép). Nyomon követi őt az uszkár is. Faust az előbbi babonás borzongás után kissé megnyugodva elmélkedik: Otthagytam az erdőt, a rétet; már éj ül rajta feketén, s tőle szent borzongéissal ébred lelkem mélyem a jobbik én. Vad vágyaim mind szenderegnek, nagy szertelenségem pihen; helyükbe emberszeretet meg Istenvéirás kél hirtelen." De a nyugodt elmélkedés nem tart sokéiig. Egyre jobban zavarja az uszkár vinnyogása, félelmetes üvöltő hangja. A dráma mesterien érzékeitcdi az elmélkedni vágyó tudós, és az egyre ingerültebb, türelmetlenebb férfi belső viharát: a következő drámai események baljós előszelét. Ezt a konfliktust ragadja meg a második rajz, kihangsúlyozva a növekvő feszültséget. Faust ott ül dolgozóasztalánál. Jobb kezét hatalmas könyvön nyugtatja, kezében lúdtoll. Fejét és felsőtestét hátrafelé fordítja, kicsit lehajló feje és visszabillenő szakálla jól érzékelteti a mozdulat hirtelenségét. Bal karját a szék karfáján nyugtatja, látszólag úgy, mintha nyugodtan dolgoznék. De mégsem! A karfát görcsösen markoló ujjak már jelzik Faust ingerültségét. Jobb lábát maga alét húzza, bal hiba azonban már olyan súlyponti helyzetben van, hogy képes legyen hirtelen felugrani. Akkora lendület van az egész mozdulatsorban, amelyet csak heves indulat válthatott ki az agg tudósból. Nincs a rajzon széles gesztus, de az alak egyetlen porcikája sincs statikus állapotban. A lúdtollat tartó kéz is, mintha felemelkednék: szinte súlytalanul nyugszik a könyvön. Még a házikabát ráncai is a mozdulat irányéit követik, a mozdulat hevességét hangsúlyozzák. Faust eleinte csendes szóval inti a kutyát: Nyughass, te pudli! Fel s alá ne futkoss! Mit szagléiszod mind a küszöböt? Kályha mögé húzódj, be a suthoz, jó párnám meg se köszönöd?" Pudli, ne morogj! A lelkemben kiáltó, szent zengzetekhez az állat hangja hogy is lehetne méltó?"

3 De a kutya nem hallgat a jó szóra. A félig álló, félig guggoló uszkár farkát mélyen maga alá húzza, fejét pedig semmibenéző kifejezéssel magasra tartja, füleit izgatottan hátracsapja. Félelmetes a kutya testtartása és üvöltő torokhangra nyitott szája. A holdat ugató, vagy távoli veszélyt sejtő kutyák állnak így, ily vészjóslóan. Faust arca a rajzon nem az előbb említett szelíd intelmeket fejezi ki, hanem haragot, türelmetlenséget és egy kicsit talán félelmet is. Ingerülten szól a kutyához: Akarod, hogy szobám megosszam? Pudli, ne nyij te ottan, az ugatást hagyd! Ilyen zajos, izgága társat nem tűrhetek meg otthonomban. Kettőnk közül egyik jobb, ha elmenekszik. Fáj sértenem vendég-jogod: de hordd az irhád, ajtóm nyitott!" Ezen a rajzon is megtaláljuk a háromszög-kompozíciót. A háromszög csúcsa Faust házisapkája, egyik éle a könyvön nyugvó kéz vonalán halad le az íróasztal lapjáig, a másik pedig a tudós bal karját, az uszkár magasba emelt orrát köti össze és görcsösen meghajlított hátán fut le a kép széléig. Rendkívül érdekes a kép kettős megvilágítása, mely igen sok finom részlet szinte festőién árnyalt megrajzolására ad alkalmat. Odakünn feljött a hold és annak sápadt fénye dereng be az ablakon. A tudós dolgozóasztalán álló olajmécses pedig erős fényt áraszt. A mécses világítja meg Faust alakját, az asztalt, a kályhát és az uszkárt. Fényhatásakeresztezi, helyenként feloldja az ablakon beszűrődő fény árnyékhatását. A háttérben halványan rajzolódik ki a gótikus ablak gazdag kőfaragása, két oszlop körvonala. A tudós háta mögött álló csontváz, egy almárium és a kísérletezéshez használt lombik bonyolult szerkezete szinte beleolvad a háttérbe. Az egész képet betöltő, derengő fény kissé feloldja a feszültséget, csökkenti a jelenet félelmetes hatását. A drámai feszültség a harmadik rajzon éri el csúcspontját (73. kép), összecsapnak az egymással szembenálló erők, de már a küzdelem kimenetele is sejthető. A rajz tónusgazdagsága itt éri el tetőfokát. Ez teszi lehetővé egy lapon valójában két kép ábrázolását. Az egyik kép: Faust alakja és a dolgozóasztal élesen, kihangséilyozottan a realitás világéiba tartozik. A másik, a szörnnyé változott kutya árnyalakja, ködképe a varázslat misztikumának képszerű kifejezője. A két kép az eltérő rajztechnika és a nagyon kontrasztos tónusok ellenére sem esik szét: meggyőzően egységes kompozíciót alkot. A háttér finom tónusú rajza és a kutya ködalakja teremtik meg a kép szerkezeti egységét. Zichy ezen a rajzon a drámai feszültség hangsúlyozása érdekében feloldja az előbbi rajzokon látott, és később is visszatérő háromszög kompozíciót. A háromszög kompozíció bizonyos rendet, az erők kiegyensúlyozását érzékelteti. A harmadik rajzon ábrázolt indulatok hevessége nem tűri a háromszög kompozíció kötöttségét. Az egymással küzdő erők felrobbantják az előbbi rajzok képszerkesztési elveit. A kutya nem engedelmeskedett gazdájának. Vagy talán már nem is az uszkár van Faust szobájában? Ez a döbbenet járja át Faustot is, amikor rijból megszólal: Ez már megint mi volna? Természetnek lehetne dolga? Árnyék? Avagy való lehet? Kutyám mind hosszabb, szélesebb! Milyen dagadva nő; immár nem is kutyaforma ő! Mily szörnyet hoztam haza én? Vízilónál nagyobb e rém. Szeme tüzet hány, csattog a foga. Méír sejtem, kicsoda! E félig-pokolból való ellen Salamon kulcsa jó." Faust már áll, felmagasodik erőteljes alakja. Nyoma sem látszik az előbbi félelemnek, bénító varázslatnak. Jobbjával az asztalra támaszkodik, ujjai görcsösen markolják az asztal szélét. A mozdulat már nem a félelmet, hanem erőt, visszafojtott indulatot jelez. Bal karját felemeli a szörny felé, mutatóujja jóval magasabban van, mint a feje. Kéztartása könnyed, és mégis lenyűgöző erőt fejez ki. Az egész alak majdnem héittal áll minden fénynek, alakja a legsötétebb folt a képen. Lábai biztos, nyugodt, erélyes tartásiiak, egy mozdulat befejezését jelzik, érzékeljük azonban, hogy csak nemrég foglalta el ezt a testtartást. Fejét kissé hátrahajtja, szemei villognak, mágikus erőt és biztonságot sugároz. Merőn figyeli a szörnyet, mely Ihol, szűk neki a sut, elefánttél vaskosult. Betölti ezt a szobát, fosztana, mint a felleg." - De most már erélyessé válik Faust hangja, már parancsol: Azért a boltozatig ne hágj gazdáid léibánéd telepedj meg! Meglátod, fele se tréfa ennek. Hogy elpusztulj, szent tűzbe vetlek! Ne várd be hát a héiromszor izzó sugéirt! Ne várd be hát, hogy fő cselemet mutassam!"

4 És milyon a képen a szörnnyé vált kutya? A háttér tónusától alig elütő gomolyag. És mégis világosan látszik, hogy borzalmas kutyaalak, mely két lábon éillva magasodik fel egész a mennyezetig. Téitott szája rémületes, szemében irtózatos félelem tükröződik. A tudós parancsoló szavától megbűvölten, oldalra fordítja a fejét, fülei a magasba merednek és csak kidülledt szeme sarkából ügyeli a nála jóval kisebb, de varázserejével hatalmasabb Faust mozdulatát. Mellső lábait úgy tartja behajlítva, mint a kétlábon éilló, gazdájuk parancsának engedelmeskedő kutyák. Rettenetes, félelmetes de nincs kétség: a tudós ereje győzött! A szörnynek el kell tűnnie! A ködgomolyaggá változott kutya eltűnik, s helyette (74. kép) a negyedik rajzon a kályha mögül Mefisztó lép elő vándorló diéik alakjában. Nemcsak a drámában, de a rajzon sem lehetne már tovább fokozni a harmadik jelenet feszültségét, összecsapásnak voltunk tanúi, és ebben az összecsapásban Faust lett a győztes. Győznie kellett ahhoz, hogy Mefisztó beléphessen a szobába és a drámába, amelynek főszereplője lesz. A negyedik kép hangulata elüt az előzőtől. A fényhatások hasonlóak, mint az előző képeken, de a kontrasztok lényegesen oldottabbak, mint a harmadik rajzon voltak. Ismét visszatér a háromszög kompozíció nyugodt ritmusa. Faust a középen áll, alakja szembefordul a nézővel. A háromszög csúcsát sapkájának élesen rajzolt vonala adja. Az egyik él a jobbkar nyugodt vonalán, a dolgozóasztalon fekvő könyvet markoló kézhez vezet, a másik pedig a sapkától elindulva Mefisztó bókoló alakjának hajlott hátán fut végig a kép széléig. A kompozíció és a tónusok értékrendje egyaránt a feszültség feloldáséit, Faust győzelmét illusztrálja. Faust pihenőállásban", nyugodt testtartással vezeti le az iménti hallatlan erőfeszítés feszültségét. Csípőre tett bal kezével és a könyvön nyugvó jobb kezével a győztes hadvezéreket ábrázoló festmények beállításához hasonlít. Arcán félig diadalmas, félig megbocsátó mosoly látszik. Igazán nagy ember, aki nem érezteti győzelmét. Mefisztó alakja, arckifejezése nem ilyen egyértelmű. Hajbókol, de arcának magabiztos kifejezése nem vall legyőzetésre. A rajz időben is érzékelhetően túlmutat a pillanatnyi helyzeten. Faust azt hiszi, hogy legyőzte, színvallásra kényszerítette a szellemet, Mefiszté) pedig elérte;, amit akart: megjelenik Faust életében. Ezt rajzban így kifejezni csak az a művész tudhatta, aki képes volt lelkében átélni az egész drámát. A ködből előlépő Mefiszté) megszólal: Faust: E lárma miért? Szolgálhatok alássan?" Ez bújt a pudli-bőr alatt/ Csak egy vándordiák? A móka megnevettet!" mondja majdnem gunyoros mosollyal. Ez a feloldódott hangulat vezet át a következő jelenedbe, amelyet az ötödik rajz ábrázol. Faust még mindig nyugodt, jobb kezét barátságosan helyezi Mefisztó vállára. Mindketten a kép közepén állnak, Mefisztó a néző felé fordul, Faust pedig fejét kissé oldalra billentve Mefisztóra tekint. Szemei kutatóak, de tartása, tekintete inkább érdeklődést fejez ki, mint kétkedést, bizonytalanságot. Faust vallatja Mefisztót: mondja meg, ki ő, mi a neve? Kérdései egyenesek, érthetőek. Nem így Mefisztó válaszai. Faust kérdésére, hogy ki legyem, így válaszol:,,az erő része, mely Örökké rosszra tör, s örökké jót mivel." Faust leleplezi ellentmondásait: Résznek mondod magad s egészben állsz elém?'''' Mefisztó erre így válaszol:,,szerény igazséig az enyém. Ha az ember, e kis bolond-világ, egésznek tartja áltáléin magéit, én részből rész vagyok, mely egy volt valaha, a Sötét része, mely a Fényt szüle vala,..." Hogyan fejezi ki Zichy a rajzon a kettősséget: Faust természetes kérdéseit és Mefisztó rejtélyes válaszait? Reálisan, minden misztikum nélkül: egyszerűen a két alak testtartásával, arckifejezésével. Faustét már ismerjük, láttuk mennyire egyértelmű. Nem úgy Mefisztóé! Testtartása maga az alázatosság, a hódolat. De mennyire mást mutat az arca, alattomos, szinte fenyegető pillantása. Arca árnyékban van, szeme mégis világít, csillogása és szemöklökének mefisztói" vonala ördögi. Faust nem láthatja ezt a pillantást, az alattomos fenyegetést, csak a hajbókoló alakot. Faust leinti homályos beszédét: Már ismerem gyönyörű tiszted! Mivel nagyban nem semmisíthetsz, most már kicsinyben míveled." Ez a párbeszéd a drárna tulajdonképpeni kezdete. Ahogy a rajzokat nézzük, az az érzésünk, hogy a dráma és az illusztráció az évszázadnyi időbeli különbség ellenére,szinte közös alkotása a költőnek és az interpretáló művésznek. Érhet-e el illusztráció ennéd nagyobb, ennél megrendítőbb benyomást? Azt hiszem, hogy nem. A tartalmi megoldással egyenértékű a rajzok technikája, a tollrajz töretlenül tiszta, művészi szépséggé. A tollrajz szerkezete és árnyalása a vonalak intenzitásán,

5 sűrűségén és irányán épül fel. Akik valaha is rajzoltak, tudják, hogy mindez mennyi veszélyt rejt magában. Az esetlegesség zűrzavarra vezet, a modorosság pedig kiöli a rajz lelkét. Lehet elméletet felállítani a következeteseit párhuzamos csak vastagságukban eltérő vonalak szépségéről, az egymást kis szögben metsző vonalak sajátos ritmikájáról, a folttá sűrűsödő vonalhasábok sajátos technika járói, a különböző hígítéisú tusokkal rajzolt vonalak tónusértékéről. Tudjuk, hogy a művészi tollrajznak el kell térnie a réz- vagy acéllemezt karcoló tű hideg merevségétől, épp úgy mint a festői" megoldást imitáló tömör folthatásoktól. De mindez csak szürke elmélet", mely a művész kezétől függően lesz technikai formula, vagy a mondanivaló hű és művészi tolmácsolója. Zichy Mihály a tollrajznak vérbeli, minden modorosságtól mentes művésze. Ha a kiválasztott öt rajzot nézzük, látjuk, hogy hányféle tollrajztechnikával dolgozik. A rajzbeli megoldást és a technikát mindig az adott kép tartalmi követelményeinek veti alá. Csak egyben nem ismer megalkuvást: minden vonala külön él, kezdettől végig követhető. A rajzok világos tónusú, szürke papíron készültek. Ez lehetővé tette a művésznek, hogy egy-egy részleten fehér fedőfestékkel igen erős fényhatást érjen el. Ezzel a lehetőséggel azonban csak kivételesen él. A rajzok rendkívül finom, színes árnyalását általában a vonalak irétnyának és sűrűségének variálásával oldja meg. Az első kép abban tér el ettől, hogy az égbolt árnyalása nem rajzos, hanem hígított tussal finoman lavírozott. A látóhatár alján lebukó nap visszfényének pedig fedőfestékkel adott kimondottan világító fényhatást. Erre a rajzra általában a párhuzamos vonalritmus jellemző. A háttérben álló fát, a bokrot és a kuvasz alakjelt apró, nyugtalan vonalkákkal rajzolta meg. Eaust és Wagner alakján és árnyékán egymásra merőleges, vagy egymást rézsútosan metsző vonalakból alakítja a sötét foltot. A második, a harmadik és ötödik rajz vonaltechnikája sokkal szabadabb, könnyedebb, látszólag rendszertelenebb. A toll nyugtalan vibrálással száguld végig a papíron, de mindig öntörvénye szerint hangsúlyozva a vonalhatéist, sohasem sűrűsödve olyan folttá, amely gátolná minden egyes vonal követését, megfigyelését. A vonalvezetés színessége, látszólagos rapszodikussága különösen a háttér megformálásánál tűnik fel. A legszebb talán a második rajzon, amelyen nagyszerűen érzékelteti a félhomály és a kettős világítás atmoszféráját. A legbravúrosabb pedig a harmadik rajz megoldása. A tudós alakját, asztalát, székét és a terem kőpadlózatát határozott, szinte kemény vonalakkal rajzolta meg a művész, kihangsiilyozva a reális valóságot. Az óriás fenevaddá nőtt kutya ködgomolyagszerű alakját pedig izgatottságtól remegő vonalakkal formálta, ezzel is érzékeltetve a jelenet pattanásig feszült légkörét. De itt is megvan minden vonalnak a különleges jelentősége, rendeltetése. Éppen kusza összevisszaságukkal formálják plasztikussá a szörny háttérbe olvadó, ele attól mégis világosan megkülönböztethető alakját. A tudós pillantásától megbűvölt, megrettent kutya-kísértet tehetetlen dühvel fordítja el a fejét. Ez a mozdulat is növeli a rajz kifejezőerejét. A negyedik rajz nyugodtabb, lecsitult légkörét, a feszültség feloldódását a többségükben vízszintes irányú vonalak jelzik. A vonaltechnikának ez a hirtelen átváltása bizonyítja, hogy mennyire tudatosan rendeli alél a művész a rajzi megoldást az ábrázolás követelményeinek. íme, az ötödik rajzon a száguldó toll ismét nyugtalanabbul vibrál; itt nincs párhuzamos, vagy egymást ritmikusan metsző vonalvezetés. A technikai megoldás is érzékelteti, hogy amit hitünk, az nem befejezése, lezáxása a történésnek, hanem kezdete, mint már említettük, ezzel a jelenettel indul a tulajdonképpeni drámai cselekmény! Ahogy a legjobb fordítás is legfeljebb sejteti, milyen lehet valójában Goethe írásművészete: szóképekben, szókincsben gazdag nyelvezete, úgy a rajzok elemzése is csak halványan érzékeltetheti az illusztrációk kifejezőerejét, szépségét, az irodalmi művet kiegészítő értékét. A rajzok önmagukról, önmagukért beszélnek. Az elemzés csupán azt próbálta megközelíteni és közvetíteni, hogy Zichy Mihály rajzai milyen tudatos művészi eszközökkel adnak szemléletes magyarázatot Goethe művéhez, amelyben oly gyakran fonódik egymásba valóséig és látomás, realitás és misztikum. M ár fjy Albin

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének OPTIKAI CSALÓDÁSOK Mint azt tudjuk a látás mechanizmusában a szem által felvett információt az agy alakítja át. Azt hogy valójában mit is látunk, nagy szerepe van a tapasztalatoknak, az emlékeknek.az agy

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez.

Részletesebben

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam Célok és feladatok Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam A vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek, élmények feldolgozásának segítése,

Részletesebben

Fiatal lány vagy öregasszony?

Fiatal lány vagy öregasszony? Zöllner-illúzió. A hosszú, átlós vonalak valójában párhuzamosak, de a keresztvonalkák miatt váltakozó irányúnak látszanak. És bár egyiküket sem látjuk párhuzamosnak a szomszédjával, ha figyelmesen és tudatosan

Részletesebben

TÁMOP TEMATIKA 2010/II. félév Múzeumi óra STÍLUSGYAKORLATOK

TÁMOP TEMATIKA 2010/II. félév Múzeumi óra STÍLUSGYAKORLATOK TÁMOP TEMATIKA 2010/II. félév Múzeumi óra STÍLUSGYAKORLATOK Időpontok: szeptember 20, október 4, 18, november 8, 22, december 6. 9:00-11:00 Időtartam: 6 alkalom / min. 60 perc Helyszín: Nagy Kunszt Kortárs

Részletesebben

Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA

Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA 1-5. évfolyam 2008. Officina Bona

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

2.7.2.A hét színkontraszt

2.7.2.A hét színkontraszt 2.7.2.A hét színkontraszt Kontrasztról akkor beszélünk, ha két összehasonlítandó színhatás között szembeszökő különbségek, vagy intervallumok állapíthatók meg. Érzékszerveink, csak összehasonlítás útján

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM)

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) versenyt hirdet általános iskolai alsó tagozatos tanulók számára. Közreműködők: Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és

Részletesebben

BUDAPEST - AZ ÉRZÉS IDEJE.

BUDAPEST - AZ ÉRZÉS IDEJE. BUDAPEST - AZ ÉRZÉS IDEJE. HAJDU ORSOLYA - RAMOCSAI SEBESTYÉN TDK 2012 URBANISZTIKA TANSZÉK MŰVÉSZETI SZEKCIÓ NEM LÁTHATOTT SEMMIT KONZULENSEK VARGA IMRE, URBANISZTIKA TANSZÉK - BELSŐ KONZULENS KÉKESI

Részletesebben

Testünk beszél helyettünk is. Az árulkodó kéz

Testünk beszél helyettünk is. Az árulkodó kéz Testünk beszél helyettünk is Az árulkodó kéz Az élő szóban történő párbeszéd 2008. április 5. Baczkó Norbert Testbeszéd, Diákakadémia 2 Az első benyomás kialakításában 60-80% szerepe van a testnyelvi jeleknek.

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP Művészettörténet Teszt jellegű, rövid feladatok 30 pont 1. Az alábbi fotókon ókori egyiptomi műemlékeket, alkotásokat

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 19. DRÁMA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

Kezdő íjászok kézikönyve PIROS. Toll

Kezdő íjászok kézikönyve PIROS. Toll PIROS Toll 1 A FITA PIROS TOLL JELVÉNY MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ISMERETANYAG TALÁLATOK ÉRTÉKELÉSE Lőtávolság: 6m Lövésszám: 15 (5x3 vessző) Elérendő teljesítmény: 12 találat 80 cm-es lőlapra (találat =

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Rajz és vizuális kultúra emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 13. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 24. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Dráma

Részletesebben

Tánc és dráma /modul tantárgy/

Tánc és dráma /modul tantárgy/ Tánc és dráma /modul tantárgy/ 5-6. évfolyam TÁNC ÉS DRÁMA 5-6. ÉVFOLYAM 1 BEVEZETŐ Tánc és dráma választható modul tantárgy 5-6. évfolyam A dráma és tánc tanítása komplex pedagógiai munka, mely a különféle

Részletesebben

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória.

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. Műnemeink: epika líra dráma A líra: a költő gondolatait közvetlenül mondja el érzelmekkel erősen átfűtött mindig hangsúlyosan van jelen benne a lírai én

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

LÉNÁRT TAMÁS A tiszta szemlélet nyomában

LÉNÁRT TAMÁS A tiszta szemlélet nyomában LÉNÁRT TAMÁS A tiszta szemlélet nyomában Nádas Péter fotókiállítása a Petőfi Irodalmi Múzeumban Nappal és éjszaka egyedül egy lakásban, lázasan és legyöngülten írja Nádas Péter a Jelentés a grunewaldi

Részletesebben

Bús Anikó LÉGVÁRLAKÓK. Illusztrálta: Milesz Ágnes Dóra

Bús Anikó LÉGVÁRLAKÓK. Illusztrálta: Milesz Ágnes Dóra Bús Anikó LÉGVÁRLAKÓK Illusztrálta: Milesz Ágnes Dóra 2008 1 2 Bús Anikó LÉGVÁRLAKÓK Lányaimak: Eszternek, Sárának, Dórának szeretettel 3 4 Csak egy mozdulat A kanapét a festőállvány mellett helyezte el,

Részletesebben

IFJÚSÁG-NEVELÉS. Hangtalan beszéd

IFJÚSÁG-NEVELÉS. Hangtalan beszéd IFJÚSÁG-NEVELÉS Hangtalan beszéd A szobában dolgozom, viszonylag csend van. A beszűrődő távoli zörejek nem jutnak el tudatomig. Most közeli motorzúgás, a kutyám csahol, csapódik a kapu, a motorhang és

Részletesebben

Kezdő íjászok kézikönyve. Fehér. Nyíl

Kezdő íjászok kézikönyve. Fehér. Nyíl Fehér Nyíl 1 A FITA FEHÉR NYÍL MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ISMERETANYAG TALÁLATOK ÉRTÉKELÉSE Lőtávolság: 10 méter Minimális elérendő pontszám: 115 pont MOZGÁSTECHNIKA - A lövési folyamat végrehajtása a következők

Részletesebben

Gondolatok és képek. A Bacsó Béla, Gábor György, Gyenge zoltán. Heller Ágnes: A szépség akarata. Budapest, Typotex, 2011.

Gondolatok és képek. A Bacsó Béla, Gábor György, Gyenge zoltán. Heller Ágnes: A szépség akarata. Budapest, Typotex, 2011. BokoDy PÉter Gondolatok és képek Bacsó Béla Gábor György Gyenge zoltán Heller Ágnes: A szépség akarata. Budapest, Typotex, 2011. A Bacsó Béla, Gábor György, Gyenge zoltán és Heller Ágnes jegyezte, A szépség

Részletesebben

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok :

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok : Vizuális nevelés Célok : 3. évfolyam - A tanulók hozzásegítse a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához. - A gondolkodás

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

MUNKAANYAG. Vályi Gábor. A segítő kapcsolat tartalma, kommunikáció. A követelménymodul megnevezése: A szociális segítés alapfeladatai

MUNKAANYAG. Vályi Gábor. A segítő kapcsolat tartalma, kommunikáció. A követelménymodul megnevezése: A szociális segítés alapfeladatai Vályi Gábor A segítő kapcsolat tartalma, kommunikáció A követelménymodul megnevezése: A szociális segítés alapfeladatai A követelménymodul száma: 1356-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása (Forrás: Az Amerikai Alaszkai Malamut Klub bírói oktatóanyaga) Összeállította: W. Willhauck Fordította: Romoda Csilla Fajta eredete:

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Borbély Károly. A keresztút aranya. (Gondolatok imádságok - a műteremből)

Borbély Károly. A keresztút aranya. (Gondolatok imádságok - a műteremből) Borbély Károly A keresztút aranya (Gondolatok imádságok - a műteremből) Borbély Károly festőművész Csak az érheti el a fényt, aki átmegy a sötétségen. (Thorwald Detlefsen) Nézze most el nekem az olvasó,

Részletesebben

KÉT ASSZONY TOLDI ÉVA

KÉT ASSZONY TOLDI ÉVA KÉT ASSZONY TOLDI ÉVA A Hídban az 1960-as években Déry Tibornak több novellája és esszéje jelent meg, s új regényéből, a G A. úrx-ben címűből is küldött részleteket folyóiratunknak. Ezek a szövegek azonban

Részletesebben

ComfortControl 01 DŐLÉS-BLOKKOLÁS 02 DŐLÉS-ELLENÁLLÁS 05 HÁTTÁMLA MAGASSÁGA 03 ÜLÉSMÉLYSÉG 06 HÁTTÁMLA SZÖGE 04 ÜLÉSMAGASSÁG 07 KARFA MAGASSÁG

ComfortControl 01 DŐLÉS-BLOKKOLÁS 02 DŐLÉS-ELLENÁLLÁS 05 HÁTTÁMLA MAGASSÁGA 03 ÜLÉSMÉLYSÉG 06 HÁTTÁMLA SZÖGE 04 ÜLÉSMAGASSÁG 07 KARFA MAGASSÁG 1. lépés: Oldja ki a széket. 01 DŐLÉS-BLOKKOLÁS 2. lépés: Igazítsa a széket a testéhez. 02 DŐLÉS-ELLENÁLLÁS 03 ÜLÉSMÉLYSÉG 04 ÜLÉSMAGASSÁG 3. lépés: Igazítsa a széket munkastílusához. 05 HÁTTÁMLA MAGASSÁGA

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

MÛVÉSZET. Fogas feszületek ARANYI SÁNDOR FOTÓKONSTRUKCIÓJA

MÛVÉSZET. Fogas feszületek ARANYI SÁNDOR FOTÓKONSTRUKCIÓJA MÛVÉSZET Fogas feszületek ARANYI SÁNDOR FOTÓKONSTRUKCIÓJA Először talán egy terebélyes pályaudvart kellene elképzelnünk. Átlós, nyílegyenes és íves sínpárok regimentje, köztük tömpe váltók, sudár jelzőlámpák.

Részletesebben

Fajtabemutató-Standard Módosítás: 2009. február 04. szerda, 14:59

Fajtabemutató-Standard Módosítás: 2009. február 04. szerda, 14:59 A kaukázusi juhászkutya ősi hazája Közép-Ázsia, Kaukázus, Azerbajdzsán, Örményország, Grúzia, Dagesztán, Csecsenföld, Észak-Oszétia és a környező kisebb köztársaságok. Nagyon nagy számban fordul elő Oroszország

Részletesebben

M E S T E R L Á S Z L Ó 2013

M E S T E R L Á S Z L Ó 2013 MESTER LÁSZLÓ 2013 fashion photos COMMERCIAL photos EXHIBITION 2011 Fotósorozatunk koncepciójának alapötletét a Carnivale című amerikai sorozat adta, melyben egy vándorcirkusz különös szereplőinek

Részletesebben

MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM.

MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM. MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto : Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST : Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS házi András emlékére Lőrincz Róza neje 1907"; ennek hasonmása szintén használatban van, melyen ez a felirat olvasható: özv. Jakabházi An-drásné Lorinczi Róza emlékére." Jakabházi András és neje sírja az

Részletesebben

Megoldókulcs. Matematika D kategória (11-12. osztályosok) 2015. február 6.

Megoldókulcs. Matematika D kategória (11-12. osztályosok) 2015. február 6. Megoldókulcs Matematika D kategória (11-12. osztályosok) 2015. február 6. 1. Az ABC háromszög mindhárom csúcsából merőlegeseket állítunk a többi csúcs külső és belső szögfelezőire. Igazoljuk, hogy az így

Részletesebben

Szót értünk-e egymással?

Szót értünk-e egymással? Szót értünk-e egymással? Írta: Mátyus Barbara Virág (10/3), német orientáció Iskola: Herman Ottó Gimnázium, Miskolc Tizeshonvéd utca 21. 3525 E-mail: matyusvirag@freemail.hu Felkészítő tanár: Subicz Róbert

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

KORTÁRS VIZUÁLIS TIPOGRÁFIA A KORTÁRS VIZUALITÁS ESZTÉTIKAI ÉS GYAKORLATI ASPEKTUSAI

KORTÁRS VIZUÁLIS TIPOGRÁFIA A KORTÁRS VIZUALITÁS ESZTÉTIKAI ÉS GYAKORLATI ASPEKTUSAI TÁMOP TEMATIKA 2010/I. félév Múzeumi szakkör KORTÁRS VIZUÁLIS TIPOGRÁFIA A KORTÁRS VIZUALITÁS ESZTÉTIKAI ÉS GYAKORLATI ASPEKTUSAI Időpontok: szombatonként, 15-17 h Időtartam: 60 perc Helyszín: Nagy Kunszt

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI MATEMATIKA május-június KÖZÉPSZINT. Vizsgafejlesztő Központ

PRÓBAÉRETTSÉGI MATEMATIKA május-június KÖZÉPSZINT. Vizsgafejlesztő Központ PRÓBAÉRETTSÉGI 2003. május-június MATEMATIKA KÖZÉPSZINT I. Vizsgafejlesztő Központ Kedves Tanuló! Kérjük, hogy a feladatsort legjobb tudása szerint oldja meg! A feladatsorban található szürke téglalapokat

Részletesebben

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén.

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. A színpad közepén lányok, fiúk körben állnak, arccal a kör közepe felé. Elől, a színpad bal oldalán, Bertalaki

Részletesebben

Az ellipszis, a henger AF 22 TORZS/ HATODIK/Tor62al98.doc

Az ellipszis, a henger AF 22 TORZS/ HATODIK/Tor62al98.doc Az ellipszis, a henger AF 22 TORZS/ HATODIK/Tor62al98.doc..\..\Tartalomjegyzék.doc - Az ellipszis Cél: Látvány utáni tanulmány. Szakkörön, rajziskolában heteken át szerkezeti rajzokat készítenénk, átlag

Részletesebben

Várakozásban élünk a következő napokban:

Várakozásban élünk a következő napokban: Művészeti hírlevél Galériánk hírei Ünnepi várakozás Várakozásban élünk a következő napokban: karácsony közeleg, a gyermek-jézus születésének időpontja. Olyan eseményt várunk, amelynek ismerete részlegesen

Részletesebben

KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZ Ő M Ű VÉSZETI ÁG

KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZ Ő M Ű VÉSZETI ÁG KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 2 FESTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 3 CÉLOK, FELADATOK: A festészet műhelymunka célja, hogy a tanuló ismerje meg: azokat az anyagokat és eljárásokat,

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

ÉGERHÁZI IMRE festményei az Alföldrôl

ÉGERHÁZI IMRE festményei az Alföldrôl ÉGERHÁZI IMRE festményei az Alföldrôl 1 HAJDUBÖSZÖRMÉNYI UTCARÉSZ I. olaj, farost 80x100 1984 HAJDUBÖSZÖRMÉNYI UTCARÉSZ III. olaj, farost 70x100 1984 2 HORTOBÁGY (LOVAK) olaj, farost 60x90 1982 HORTOBÁGY

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

Periférikus látás kísérletek

Periférikus látás kísérletek Periférikus látás kísérletek A látás egyfajta tudattalan, illetve korlátozott tudatosságú, néha reflexszerű feldolgozása a szemünk elé táruló információáradatnak. A szemünk fizikai tulajdonságai révén

Részletesebben

1. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

1. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 1. évfolyam Az első évfolyamon a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a vizuális kultúra részterületei közül a belső képek kialakulását segítő Kifejezés, képzőművészet és a Tárgy- és környezetkultúra

Részletesebben

Borbély Károly A pálya íve

Borbély Károly A pálya íve Borbély Károly A pálya íve Barabás Miklós munkásságáról (Kézdimárkosfalva, 1810-1898, Budapest) Hogyan van kódolva egy életpálya és miként kapcsolódhat az egy nemzet kultúrájának fejlődéséhez? Hogyan lesz

Részletesebben

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 2 Információk: és esküvője év hó -n Helyszín: Telepítés: -tól -ig (kb 2 óra időtartam) Násznép érkezik: Műsor kezdés várhatóan: órakor Időtartam: kb 8 perc

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

Szín Szín Hullámhossz (nm) Rezgésszám(billió)

Szín Szín Hullámhossz (nm) Rezgésszám(billió) Színek Németh Gábor Szín Elektromágneses rezgések Szín Hullámhossz (nm) Rezgésszám(billió) Vörös 800-650 400-470 Narancs 640-590 470-520 Sárga 580-550 520-590 Zöld 530-490 590-650 Színek esztétikája Érzéki-optikai

Részletesebben

Szakmai beszámoló NKA - KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA 3509/01237 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZAT

Szakmai beszámoló NKA - KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA 3509/01237 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZAT Szakmai beszámoló NKA - KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA 3509/01237 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZAT A Laczkó Dezső Múzeum a Közgyűjtemények Kollégiumához benyújtott pályázatának köszönhetően vásárolhatta meg A fiúk

Részletesebben

Tarr Béla: Werckmeister harmóniák

Tarr Béla: Werckmeister harmóniák Rózsahegyi Regő: Tarr Béla: Werckmeister harmóniák A Werckmeister harmóniák Tarr Béla 2000-ben bemutatott filmje. A Werckmeister harmóniák is magán hordozza a Tarr filmekre oly jellemző sajátos és individuális

Részletesebben

Német juhászkutya MEMSAAI.ELTE

Német juhászkutya MEMSAAI.ELTE Német juhászkutya MEMSAAI.ELTE Tartalom Német juhászkutya...1 Teste...3 Feje...3 Marmagassága...4 Testtömege...4 Szőrzete...4 Színei...4 Alomszáma...4 Várható élettartama...5 Vérmérséklete...5 Jelleme...5

Részletesebben

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7.

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 14 14 GALÉRIA Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 15 www.fotomagazin.hu Gyönyörű fények, elképesztő tájak,

Részletesebben

FÖLOLVASÁS: A bevezető szóbokor elemeinek ismeretében és megbeszélése után olvasható föl a vers:

FÖLOLVASÁS: A bevezető szóbokor elemeinek ismeretében és megbeszélése után olvasható föl a vers: Elfújta a szél a napot (ajánló egy Kányádi-vershez) A versek bevitele a tanórára mindig kihívás a tanító embernek. Az egyre gyakorlatiasabbá váló diákok másodpercek alatt letölt(het)ik a tanulandó művet

Részletesebben

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet Valóság és képzelete Kifejezés, képzőművészet Stílus és mozgás Vizuális kommunikáció Időbeli és térbeli változások Vizuális kommunikáció Jelértelmezés, jelalkotás

Részletesebben

Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása

Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása Az úszó fekvő testhelyzetben, háton megközelíti a falat. Ne engedje le a csípőjét, megemelt állal hajtsa végre a fordulást. Fejjel is megközelíti

Részletesebben

Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában. Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23.

Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában. Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23. Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23. Bemutatkozás Hogy vagy most? - Hogy vagyok most? Címmel. 1 fotó készítése telefonnal.

Részletesebben

Bevezetés 5 Ugye, ismerõs a dolog? 5 Mi a kineziológia? 6

Bevezetés 5 Ugye, ismerõs a dolog? 5 Mi a kineziológia? 6 Tartalom Bevezetés 5 Ugye, ismerõs a dolog? 5 Mi a kineziológia? 6 Az agy 9 Az agytörzs 10 A kisagy 11 A limbikus rendszer 12 A cortex 14 Az agyféltekék 15 Információáramlás az agyban 17 A flow-állapot

Részletesebben

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló B./C m ű l e í r á s A tanszálló olyan oktatási hely, amelyben

Részletesebben

Kommunikációs csatornák 2009. november 12. Dr. Szilágyiné Gálos Ildikó

Kommunikációs csatornák 2009. november 12. Dr. Szilágyiné Gálos Ildikó KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HATÉKONY ALKALMAZÁSÁNAK MÓDSZEREI Kommunikációs csatornák AZ EMBERI LÉT KAPCSOLATAI Személyek, tárgyak, szerepek és az információ A kommunikáció szót sokféle dologra, jelenségre

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Mars és Vénusz párkeresőben

Mars és Vénusz párkeresőben Mars és Vénusz párkeresőben 1. Bevezetés Sok férfi és nő szeretne biztonságos párkapcsolatban élni, de legtöbbjüknek fogalma sincs arról, hogyan és hol keresse az igazit. Arról pedig még kevésbé, hogy

Részletesebben

A színházi előadás elemzési szempontjai

A színházi előadás elemzési szempontjai A színházi előadás elemzési szempontjai I/a) Az előadásról, a színházi jelrendszerről globálisan Miről szól számodra az előadás? Mi a rendezői elképzelés, koncepció lényege szerinted? Milyen címet adnál

Részletesebben

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ (1896 1960) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig A kis zugokat szeretem, mert a részekben azonosul a világ. Kerülő úton,

Részletesebben

Lakóház tervezés ADT 3.3-al. Segédlet

Lakóház tervezés ADT 3.3-al. Segédlet Lakóház tervezés ADT 3.3-al Segédlet A lakóház tervezési gyakorlathoz főleg a Tervezés és a Dokumentáció menüket fogjuk használni az AutoDesk Architectural Desktop programból. A program centiméterben dolgozik!!!

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. helyi tanterv az 5 8. évfolyam számára

VIZUÁLIS KULTÚRA. helyi tanterv az 5 8. évfolyam számára VIZUÁLIS KULTÚRA helyi tanterv az 5 8. évfolyam számára A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez

Részletesebben

Eszközszükséglet: Erők összetevőit bemutató asztal 4 db csigával, nehezékekkel (Varignon-asztal)

Eszközszükséglet: Erők összetevőit bemutató asztal 4 db csigával, nehezékekkel (Varignon-asztal) A Varignon-féle asztallal végzett megfigyelések és mérések célkitűzése: Az erők testekre való hatásának és az erők összeadódásának(eredő erő) megfigyelése. Az egyensúlyi erő és az eredő erő kapcsolatának

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Sütő Ãndrás. Földi ºsztºl, égi szék*

Sütő Ãndrás. Földi ºsztºl, égi szék* Sütő Ãndrás Földi ºsztºl, égi szék* Adventi szelek fújnak maholnap a Hargitán, menni, menni kéne Sikaszóba! Nyár eleje rég volt, hogy arra járhattam, káplánszoknyás fenyőfáim alatt megülhettem. Fülemben

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

1. ábra Tükrös visszaverődés 2. ábra Szórt visszaverődés 3. ábra Gombostű kísérlet

1. ábra Tükrös visszaverődés 2. ábra Szórt visszaverődés 3. ábra Gombostű kísérlet A kísérlet célkitűzései: A fény visszaverődésének kísérleti vizsgálata, a fényvisszaverődés törvényének megismerése, síktükrök képalkotásának vizsgálata. Eszközszükséglet: szivacslap A/4 írólap vonalzó,

Részletesebben

Babits és az antikvitás 587

Babits és az antikvitás 587 RITOÓK ZSIGMOND BABITS ËS AZ ANTIKVITÁS ODYSSEUS ÉS A SZIRÉNEK Talán nem kell külön kiemelnem, hogy Babits és az antikvitás viszonyának kérdése nem meríthető ki egy rövid előadás keretében, hiszen az antikvitás

Részletesebben

3. Színkontrasztok. A hét színkontraszt:

3. Színkontrasztok. A hét színkontraszt: 3. Színkontrasztok Kontraszt: a színek különbözőségét használjuk ki, ez lesz a színhatás alapja, a kép annál feszültebb, minél nagyobb az egyes színek hatása közötti különbség A hét színkontraszt: 1. Magában

Részletesebben

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE 2.9.1 Tabletták és kapszulák szétesése Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:20901 2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE A szétesésvizsgálattal azt határozzuk meg, hogy az alábbiakban leírt kísérleti körülmények

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

LÁZÁR ERVIN: HAPCI KIRÁLY

LÁZÁR ERVIN: HAPCI KIRÁLY LÁZÁR ERVIN: HAPCI KIRÁLY http://mek.oszk.hu/02700/02731/02731.htm#6 Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

Leporello, 1978. 100 x 140 cm, farost, gipsz, kötél, fotóvászon. Deák Csillag. Az áttört tér

Leporello, 1978. 100 x 140 cm, farost, gipsz, kötél, fotóvászon. Deák Csillag. Az áttört tér Záborszky Gábor (1950. Budapest) műveiben következetes könnyedséggel épül egymásra kép, objekt, installáció, grafika, szobor, anyag és forma. A témák és formák folyamatosan, logikusan és invenciózusan

Részletesebben

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Az ókori római állam Itália nyugati partvidékének középső részén, a mai Róma város,

Részletesebben

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció.

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció. TEMATIKA Tantárgy neve Alakrajz II. Tantárgy kódja KAB 1015 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 6 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tematika 1. Figura, mozgásban. Akt krokik, 5 perces. 10 kroki egy beállításról,

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26.

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26. Szilánkok KOPPÁNY ATTILA Festőművész kiállítása Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u. 7. 2008. július 2 26. Szilánkok Koppány Attila erőteljes, expresszív képi metaforái és struktúrái az emberi

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben