Varga Tibor AZ ÖRÖK FÉNYŰ KERT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Varga Tibor AZ ÖRÖK FÉNYŰ KERT"

Átírás

1 Varga Tibor AZ ÖRÖK FÉNYŰ KERT Floky elköltözött az örök fényű kertbe. Amikor Tamás, a birtok hetenként visszatérő, szegődött kertésze megismerte, hátát, nyakát, fejét már lenyomta a rárakódott idő súlya. Életének utolsó heteit félig bénán pihegte át, Tamás tehát titkon számított arra, hogy a következő szerdán Mária asszony immár gyermekének gyászában fogadja. Együtt sétáltak le a kert alsó sarkába, az öreg diófa tövéhez, a sír lapos, formás terméskövekkel feldíszítve várta őket. Szomorú csend ült a vállukra, Tamás eközben szívében néma tisztelgéssel búcsúzott. - Isten veled, Floky, legyen neked könnyű a föld! A végső tisztesség megadása után a szerszámos kamra felé indultak, s Tamás, hogy oldja végre a gyászos hangulatot, a jövőt kezdte pengetni. - Majd egy újabb gyermek - Nem tiltakozott Mária, én ide kutyát már nem akarok, nem akarom, hogy aztán ő gyászoljon engem. Tamás kissé felnevetett. - Nem úgy tűnik, kedves, hogy egyhamar - Hát, tudja, nyolcvan felé már az ember mire gondoljon? - Az életre, kedves, mindig csak az életre. Szerette, tisztelte Tamás az idősödő asszonyt, a jó embereknek kijáró szeretettel, aki neki, az állástalan, hajléktalan kémikusnak rendszeresen munkát, megélhetést adott, hogy ne kényszerüljön koldulásra, tisztességét megőrizhesse. Egy hét múlva, mikor megállt a fehérre festett, kovácsoltvasból készült, rácsos kiskapu előtt, és becsengetett, a ház ajtajának nyílásából, Mária lába mellől egy dühödt jószág rohant feléje.

2 Nem volt kicsi, de nem is óriás. Felágaskodott a hátsó lábaira, nekitámaszkodott a kapunak, úgy szórta átkait az ismeretlen látogatóra, hangjára tán még a hetedik szomszéd is felkapta a fejét. Mária csak mosolygott, jött utána kaput nyitni. - Jöjjön csak nyugodtan, ismerkedjenek meg, barátkozzanak! Ám a kapun belül is hiába kísérelte meg a kölcsönös bemutatást, hogy ő Tamás, jó barát, a dühödt csaholás csak még dühödtebbé vált. A ház asszonya feladta a sikertelen közvetítési kísérletet, nyakörvénél fogva visszavonszolta a házba, és ott is tartotta egész nap, amíg a kertbeli munka tartott. A következő szerdán reggel minden ugyanúgy megismétlődött. A kutya a házban őrizte gazdáját, csak az ebéd és a kávézás utáni séta idejére mehetett ki az utcára pórázon. Tamás munka közben, egész nap a furcsa kis szerzeten gondolkodott. Nem hallgat a gazdájára, nem hajlandó tudomásul venni, hogy neki ide bejárása van, szerdánként ő is a házhoz no, nem egészen, csak a kerthez tartozik. Egy dolog, egy érdekes megfigyelés mégis szöget ütött a fejébe. Bármilyen indulat villámlik a két, mélybarna szemben, bármilyen fülsértő a hangja, csattogó fogaival nem kapkod a keze, bokája, ruhája felé. Mint egy vízbe dobott kő, úgy csobbant tudatába, és gyűrűzött tovább a felismerés; ez a négylábú leány gondolkozik. Ennek a csahos kis új családtagnak mondani valója van, és bármilyen dobhártyaszaggató módon is kiáltotta, ordította, üvöltötte eddig, ő és Mária nem figyeltek rá eléggé. A délutáni búcsúzáskor sem lehetett a házban tartani. Mária lába mellett, az asszony minden tiltó szava, gátló mozdulata ellenére kiszökött, és dühödten rontott Tamásnak. Mária hogy nyomatékot adjon szavainak rátette kezét a férfi vállára, kicsit közelebb is hajolt hozzá, hogy így adja a gyermek értésére;

3 - Ő barát. Jó barát. - Várjunk csak szólalt meg Tamás, próbáljuk megérteni a szavát! Figyeljünk rá! A kutya pedig mondta, mondta. Mária szeme tágra nyílt a hirtelen felismeréstől. Megértette a kutyanyelven elkiáltott szót. - Bizonyítékot akar. No, várj csak, te kis imposztor! Gyerünk befelé! Nyakörvénél fogva ismét bevitte a házba, majd nemsokára egyedül tért vissza egy kis darab édes keksszel a kezében. - Most újra kiengedem. Ezt a kekszet tegye a szájába. Ez lesz a bizonyíték. És a kutya jött. Amint a csemegét átvette Tamástól, megnyalta az orrához tartott kézfejet, csendben körbejárta a férfit, elraktározta szagát az emlékezetében. Aztán leült Tamással szemben, jobb mellső lábát parolára nyújtotta, és bemutatkozott. - Pepszy vagyok. Talán nemesi származás, mert ipszilonnal mondják. - Én meg Tamás. Nem tudok mondani nemesi ősöket. - Jól van hallatszott a halk, tudomásulvettemféle morrantás legyünk örök barátok, én megpecsételem ezt azzal, hogy a lábadhoz dörzsölöm az oldalamat, te pedig megsimogatod a hátamat. Ahogy túl voltak az ismerkedésnek eme rítusán, barátságuk szinte örökké tartott. Tamás szépen megtanulta Pepszy nyelvét, újra

4 meg újra rácsodálkozott, hányféle mozdulat, a fül, a farok, a test megannyi gesztusa, szemének csillogásai, a hangok megannyi változata alkotja ezt a nyelvet a halk morrantástól a magas frekvenciájú nyüszítésen át a hangos csaholásig. A következő találkozást már Pepszy is várta. Az előkertben, a juniperuszbokor alatt vájt magának éppen testre szabott, kis hűsölőmedencét, Tamás lépteit finom műszereivel már messziről érzékelte, s mire új barátja a kapuhoz ért, meghallván a hangos ugatást, amellyel a kutya a bejárati ajtót illette, tudta, hogy a csengő gombját meg sem kell nyomnia, Mária már előbb tudomást szerzett az érkezéséről. - Gazdim! Gazdim! Megjött a barátunk. Ettől fogva minden alkalommal együtt tették a dolgukat a kertben. Merthogy Pepszynek is megvolt ám ott a maga dolga. Kötelességének érezte, hogy felügyeljen a birtokháborító szomszéd macskákra. Ha a ház melletti, nyolcfokú lépcsőn lement, s csak egyet is meglátott a keskeny betonjárdán sütkérezni, nyílként suhant feléje, a macska meg inaszakadtából rohant előle, gyorsan a kerítés betonoszlopának tetején termett, mielőtt üldözője a farka végét elkaphatta volna. Nem is akarta elkapni, Tamás ezt is meglátta a szemében, kihallotta a morgásából. - Micsoda arcátlanság! Még összepiszkítják itt nekem a birodalmat. Ha pedig eközben meghallotta az utcáról egy-egy teherautó hangos motorjának búgását, nagy sebességgel rohant a kerítésnek, dühödt csaholással tanította őket móresre. Ahogy elült a motorzaj, visszatért Tamáshoz, szeméből sugárzott a büszkeség.

5 - Piszkos csendháborító! Jól odamondogattam neki. Miután se macska se teherautó nem volt már halló- és látóközelben, tréfát űzhetett Tamással, aki éppen a füvet nyírta. - Jaj, mennyire elfáradtam! ásított, halk, vékony hangot is hallatott, és éppen a gép útjában rogyott le a fűre. A férfi megértően kikerülte, összenéztek, és igen, nemcsak Tamás, hanem Pepszy is mosolygott. A múltja homályba vész. Fajtája meghatározhatatlan, életkora bizonytalan, pedigréje nincs. Mária sem tudja, a kedves barátnő sem beszélt róla, amikor először megjelent itt vele. Majd ő elmondja gondolta Tamás. Egyszer, amikor Mária lejött a frissen főzött kávéval, és magukra hagyta őket, rákérdezett. - Hol voltál azelőtt, Pepszy? - Hajléktalan voltam. Egy kennelben. Sokan voltunk. - Látod, én is az vagyok. És azelőtt? Volt családod? Biccentett a fejével, hangja most kissé morgós volt, lefelé hajlott. - Volt. - És milyen volt? Ütöttek? Vertek? - Nem. Nem mondhatnám. Nem panaszkodhattam. Megtanítottak hogy is mondjam? kommunikálni. - Aztán elhagytak? Kitettek? - Ki. - Engem is. De te most, itt végre otthon vagy. - Igen. Hálás is vagyok érte az asszonyomnak, amit tudok, megteszek érte. Vigyázok a kertjére átkozott macskák! tiltakozom az utcai csendháborítás ellen, ha reggelente bele akar lépni a papucsába, szépen a lába elé teszem.

6 - Igazán? - Igazán. Amikor Tamás erről a papucsügyről Máriát megkérdezte, az asszonynak elkerekedett a szeme. - Igen. Honnan tudja? - Tőle. Ő mondta el nekem. Mária hitetlenül felkacagott. - Na, ne mondja! Maga beszélget vele? - Persze. De látom, nem hiszi. Teltek az évek, Pepszy feje felett hetesével. Korban utolérte, majd el is hagyta gazdáját. Mária immár túl a nyolcvanadikon érezte, hogy fáradni kezd, arra kérte hát a kertészt, hogy legyen belátó, az ebéd utáni kávéval ne kelljen neki lejönni a lépcsőn, mert nehezére esik. A ház felső sarkánál majd a nevét kiáltja, Tamás pedig menjen fel érte. Ez lett tehát az új gyakorlat minden további szerdán, talán néhány percnyi eltéréssel mindig ugyanabban az időben. Pepszy pedig figyelt, és tanult. Az első alkalommal, amikor fent, a ház sarkánál felhangzott az éktelen csaholás, és Tamás az alsó sarok mögül kitekintett, látta, hogy a hangot a kutya fejének mozgása is kíséri, bal oldala felé integet vele. - Itt a kávé, Pepszy? - Igen, igen, igen. Tamás a szóra nyugdíj közeli korához képest fürgén nekiiramodott, s két lépéssel a lépcső tetején termett. Mária már kiáltásra készült nyitni a száját, mikor meglátta a ház sarkánál landoló férfit. Megtorpant, és elámult.

7 - Hát maga? Honnan tudta, hogy?... Tamás nevetve mutatott a kutyára. - Tőle. Ő már kiáltott nekem. Pepszy meg úgy nézett mindkettejükre, hogy meg kellett simogatni durva bundáját, amelynek sötétszürke alapszínét mintha melírozták volna, fehér kis szőrszálakkal volt tarka, csakúgy, mint a két felső ajkáról lelógó bajusz. Újabb esztendők teltek el. Pepszy egyre némább, egyre lassúbb lett, a macskákra ugyan még haragudott, de a teherautók már nem érdekelték. - Teljesen megsüketült mondta Mária, és a jobb hátsó lábára is sántít, fájdalmai vannak. Most Tamás ámult el. Érdekes, hogy Pepszy ezt neki még nem mondta. De hogy is mondhatta volna, ha egyszer nem hallotta meg, amikor szólították. Csak most értette meg az okát, miért rogyott le, és ült a földre, ha gyengéden végigsimította a hátát. A fájdalmat némán tűrte, az állatorvos mondta el helyette. Ezen túl már csak a szeme beszélt, Tamásnak meg kellett tanulni olvasni belőle. - Megöregedtem, Tamás, nemsokára el kell mennem, odafentről már jelezték. - Azért ne siess olyan nagyon! mosolygott rá a kertész.

8 Elérkezvén a hatvanadik esztendő, Tamás is megkapta a kémikusi nyugdíját. Közben hogyan, hogyan nem, új párra, új asszony szeretetére, mellette otthonra, nyugalomra, harmóniára, békességre lelt. Ezért aztán nagyon messzire kellett költöznie. Még egy utolsó munkanapra, egyben a búcsúzásra felkereste az asszonyt és a gyermekét. A nap végén Pepszy a juniperuszbokor alatti kis vackában pihent, amikor Tamás a rózsafa töviseitől óvakodva odament hozzá. Megfogta ernyedt jobb mancsát, megsimogatta a fejét. - Búcsúznom kell, Pepszy. - Tudom mondták a megtört szemek, tudom, hogy utoljára látlak. Értem nemsokára eljön a kutyák mennyországának angyala, hogy elkísérjen az örök fényű kertbe. Ott foglak várni, amíg eljön a te időd is. - Rendben van. Az örök fényű kertben újra találkozunk. Isten veled, Pepszy! Tamás már indult volna, amikor a kutya egy halk, rövid vakkantást hallatott. Megértette, hogy Pepszynek még mondani valója van. Visszanézett rá. - Azért ne siess olyan nagyon! mondta a kutya, és lehunyta a szemét, orrát pedig a két mellső lába közé rejtette.

Eric Knight. Lassie hazatér. Fordította: Thurzó Gábor TARTALOM

Eric Knight. Lassie hazatér. Fordította: Thurzó Gábor TARTALOM Eric Knight Lassie hazatér Fordította: Thurzó Gábor TARTALOM EZ A KUTYA NEM ELADÓ! SOHA MÁS KUTYA NEM KELL NEKEM! EGY ROSSZKEDVŰ ÖREGÚR LASSIE ÚJRA HAZATÉR NE GYERE TÖBBÉ HAZA! REJTEKHELY A LÁPON NEM MARADT

Részletesebben

Müller Zoltán. Illusztráció: Szabó Zenkő A csodatévő Herceg

Müller Zoltán. Illusztráció: Szabó Zenkő A csodatévő Herceg Müller Zoltán Illusztráció: Szabó Zenkő A csodatévő Herceg A mesekönyv rajzait készítették: Nagy Mária ( Szabadszállás ) Szivel Rebeka ( Szabadszállás ) Szivel Barbara ( Szabadszállás ) Müller Zoltán Attila

Részletesebben

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád, 2001 ISBN 963 00 7795 7 Karaván Kiadó Kiadásért felel: Czanik Csaba Árpád Felelõs szerkesztõ: Sipos Anikó Nyomda: Széchenyi Nyomda, Gyõr Elsõ fejezet 5

Részletesebben

Nemes Tekla: Az öreg fügefa titka

Nemes Tekla: Az öreg fügefa titka Nemes Tekla: Az öreg fügefa titka 1. fejezet Egy szép nyári estén - a holdacska is feljött már - Panna elindult egy sétára. Úgy gondolta, hogy elmegy a kertjükbe, ami a házuktól 5 utcával arrébb feküdt.

Részletesebben

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS MARTHA TAILOR HIPNÓZIS 1. - Tessék! Kelidor Charesz felügyelő! - emelte fel a kagylót a férfi. - Segítsenek, kérem! - hallotta egy izgatott nő hangját Charesz. - Mi történt, hölgyem? - kérdezte a felügyelő.

Részletesebben

EGY KuTYa. négy élete W. BRUCE CAMERON

EGY KuTYa. négy élete W. BRUCE CAMERON EGY KuTYa négy élete W. BRUCE CAMERON W. BRUCE CAMERON már a 8 Simple Rules for Dating my Teenage Daughter című könyvével is felkerült a New York Times sikerlistájára. A könyvből az ABC tévétársaság nagy

Részletesebben

Kistérségi versíró pályázat 2012 felnőtt kategória I. hely

Kistérségi versíró pályázat 2012 felnőtt kategória I. hely Kistérségi versíró pályázat 2012 felnőtt kategória I. hely Sír az ég: Karácsonyi Ibolya Ólomlábon jött a reggel, Ködös, szürke, foszlott az ég, Az éj már indulóban volt, S hangom visszhangzik riadtan,

Részletesebben

Az elveszett lélek. Készülődés

Az elveszett lélek. Készülődés Az elveszett lélek Készülődés Minden a tizenötödik születésnapomon kezdődött. Édesapám egy csodálatos ünnepséget szervezett a számomra, mert nálunk ilyen korban lesznek a lányokból nők. Az egész világ

Részletesebben

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd.

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd. A svéd nyelvű eredeti mű címe: Avgrunden Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd., 1993 A fordítást

Részletesebben

Lois Duncan LVASNI JÓ

Lois Duncan LVASNI JÓ Lois Duncan OLVASNI JÓ! 10 Lois Duncan Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2009 3 Azon négylábú családtagjaink emlékére, akik most már a Kutyamennyországban hancúroznak boldogan Ginger, Rascal, Mischief, Kelly,

Részletesebben

Vidi Rita: Kutya dolgok ezek De ígérem, nem fogjuk kutyául érezni magunkat!

Vidi Rita: Kutya dolgok ezek De ígérem, nem fogjuk kutyául érezni magunkat! Vidi Rita: Kutya dolgok ezek De ígérem, nem fogjuk kutyául érezni magunkat! Idestova pontosan két éve, hogy elindult világhódító útjára - merjünk naszületik projekt, a maga "Legyünk a tíz millió író országa!"

Részletesebben

Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva.

Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva. 1 Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva. 2 Roche Deborah 2. Reflektorfényben az állatorvos 1. fejezet Te tudod, mit vegyek neki? kérdezte Anna, és szórakozottan lógázta a lábát

Részletesebben

Amíg nem szólították Jugovics Bözsinek

Amíg nem szólították Jugovics Bözsinek A lánygyerek Amíg nem szólították Jugovics Bözsinek vagy Bözsikének, addig Picurkának hívták. Apuka nevezte el Picurkának. Nem szeretett Picurka lenni, mert Apuka nem szerette Anyukát. Ezt onnan tudta,

Részletesebben

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben

Tamási Áron. Ábel az országban

Tamási Áron. Ábel az országban Tamási Áron Ábel az országban Szerkesztõbizottság: Fekete Vince Ferenczes István György Attila Lövétei Lázár László Mirk Szidónia-Kata Molnár Vilmos Tamási Áron ÁBEL AZ ORSZÁGBAN Hargita Kiadóhivatal Csíkszereda,

Részletesebben

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY Kate nem tudja, kinek higgyen. Valóban lelkiismeretlen szoknyavadász lenne az a férfi, akiért már évekkel ezelőtt is rajongott, s aki most végleg meghódította a szívét?

Részletesebben

Pápai Aranka Bodri. - Rendben van sógor, meglesz.

Pápai Aranka Bodri. - Rendben van sógor, meglesz. 1 Pápai Aranka Bodri - Valamirevaló vidéki porta nem létezik házőrző nélkül szögezte le a sógor. - Egy ilyen szép udvarba nem is akármilyen való Márpedig neki tudnia kellett, igazi vidéki gyerek volt,

Részletesebben

Megnyílott a Menny kapuja, Földre jött az Isten Fia! Örvendjetek hát emberek, A Megtartó megszületett! Énekeljünk dicséretet!

Megnyílott a Menny kapuja, Földre jött az Isten Fia! Örvendjetek hát emberek, A Megtartó megszületett! Énekeljünk dicséretet! Evangéliumi Gyermek- és Ifjúsági lap 2009/3 Megnyílott a Menny kapuja, Földre jött az Isten Fia! Örvendjetek hát emberek, A Megtartó megszületett! Énekeljünk dicséretet! A legnagyobb ajándék Ragyognak

Részletesebben

(Íme, hát megleltem hazámat )

(Íme, hát megleltem hazámat ) JÓZSEF ATTILA (Íme, hát megleltem hazámat ) Íme, hát megleltem hazámat, a földet, ahol nevemet hibátlanul írják fölében, ha eltemet, ki eltemet E föld befogad, mint a persely. Mert nem kell (mily sajnálatos!)

Részletesebben

Gárdonyi Géza: A harmatcsepp meséje

Gárdonyi Géza: A harmatcsepp meséje Gárdonyi Géza: A harmatcsepp meséje Jolánka szerette a reggelt. Este korán lefeküdt csak azért, hogy kora reggel már a virágos kertben sétálgathasson. Hűvös az idő néha ilyenkor, de mire való a nagykendő?

Részletesebben

KÁNTOR A NAGYVÁROSBAN

KÁNTOR A NAGYVÁROSBAN SZAMOS RUDOLF KÁNTOR A NAGYVÁROSBAN ZRÍNYI KATONAI KIADÓ BUDAPEST, 1972 A fedőlap VERSECI MIKLÓS munkája SZAMOS RUDOLF, 1972 A KARRIER Éjjel negyed tizenkettőkor, amikor Sátori, Csupati és Kántor társaságában

Részletesebben

Rudyard Kipling: Hogyan lett púpos a teve

Rudyard Kipling: Hogyan lett púpos a teve Rudyard Kipling: Hogyan lett púpos a teve Ez a mese azt mondja el, hogyan kapta nagy púpját a teve. Az esztendők legelején, amikor a világ még újdonatúj volt, s az állatok éppen elkezdtek dolgozni az embernek,

Részletesebben

JAMES HERRIOT. Kutyák a rendelőmben. 2. javított kiadás

JAMES HERRIOT. Kutyák a rendelőmben. 2. javított kiadás JAMES HERRIOT Kutyák a rendelőmben 2. javított kiadás A fordítás alapjául szolgáló kiadás James Herriot: DOG STORIES Pan Books, London, Sydney and Auckland, 1987 James Herriot, 1986 Fordította SZÁSZ IMRE

Részletesebben

Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai. A Szafári Nyomozó

Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai. A Szafári Nyomozó Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai A Szafári Nyomozó 1. Fejezet Négy nőstény oroszlán, két bölény, tíz zebra, öt rinocérosz, három varacskos disznó és egy nyerges hátú lehve. Egy nyerges hátú micsoda? kérdezte

Részletesebben

A HÓKIRÁLYNŐ MESE HÉT KÉPBEN

A HÓKIRÁLYNŐ MESE HÉT KÉPBEN A HÓKIRÁLYNŐ MESE HÉT KÉPBEN ELSŐ MESE egy tükörről és cserepeiről Hallgassátok csak! Már kezdjük is a mesét. Mire a végére érünk, többet tudunk majd, mint most, az elején. Volt egyszer egy gonosz manó.

Részletesebben

Orson Scott Card KOVÁCSINAS

Orson Scott Card KOVÁCSINAS Orson Scott Card KOVÁCSINAS Prentice Alvin 1988 by Orson Scott Card Fordította: Horváth Norbert A Felvigyázó Hadd kezdjem Alvin tanoncéveinek történetét ott, ahol először rosszra fordultak a dolgok. Messze

Részletesebben

Pók András: Elszáradva KAUER CSILLA MÁRIA ÍRÁSAI. A Vizuális Pedagógiai Műhely kiadványa 2012/01. szám

Pók András: Elszáradva KAUER CSILLA MÁRIA ÍRÁSAI. A Vizuális Pedagógiai Műhely kiadványa 2012/01. szám Pók András: Elszáradva KAUER CSILLA MÁRIA ÍRÁSAI A Vizuális Pedagógiai Műhely kiadványa 2012/01. szám Pók András: Egyedül IRODALOM FEKETÉN-FEHÉREN FOLYÓIRAT KAUER CSILLA MÁRIA BEMUTATKOZÁSA Négy évtizede

Részletesebben

Maggie Stiefvater. shiver. borzongás

Maggie Stiefvater. shiver. borzongás Maggie Stiefvater shiver borzongás Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2009 Írta: Maggie Stiefvater A mű eredeti címe: Shiver Fordította: Gazdag Tímea A verseket fordította: A. Katona Ildikó Szerkesztette:

Részletesebben

Élet egy szabolcsi tanyán

Élet egy szabolcsi tanyán Élet egy szabolcsi tanyán Részletek egy naplóból Élet egy szabolcsi tanyán részletek egy naplóból 2009 / Tavasz Bevezetésül Nem fontos, hogy ki vagyok. A történet szempontjából csak annyi érdekes, hogy

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-365-217-6. Mercator Stúdió, 2014

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-365-217-6. Mercator Stúdió, 2014 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-365-217-6 Mercator Stúdió, 2014 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály

Részletesebben