egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelettel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelettel"

Átírás

1 Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képvis elő- testületének 16/2009. (IV. 23.) önkormányzati rendelete az állattartá s rendjérő l egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelettel Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi sajátosságokat figyelembe véve a helyi állattartás rendjéről az alábbi rendeletet alkotja. Általános rendelkezések 1. E rendelet célja, hogy meghatározza az V. kerület közigazgatási területén belül az állattartás szabályait különös tekintettel az egymás mellett élés szabályaira, a tartott állatok iránti felelősségre, a köztisztasággal és a közterületek kulturált használatával kapcsolatos elvárásokra és kötelezettségekre figyelembe véve az V. kerület belterületi és nagyvárosias lakóterületi jellegét. 2. 1) E rendelet hatálya kiterjed az V. kerület közigazgatási területén (a továbbiakban: a kerületben) történő állatok tartására továbbá minden olyan természetes és jogi személyre, akik az állattal rendelkezni jogosultak, az állat tulajdonosai, illetve aki az állatot, állatokat felügyelik. (továbbiakban: együtt állattartó) (2) A rendelet hatálya alá tartozik minden állattartó, aki állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodik a kerületben. (3) A rendelet hatálya nem terjed ki: a) fegyveres erők, fegyveres testületek állattartására, b) egészségügyi és kutató intézményekben kísérleti céllal tartott állatokra, c) egészségügyi okból rászorulók által tartott vezető- és jelzőkutyákra, polgári védelem mentőkutyáira, d) alkalmi, cirkuszi rendezvényekre, állatkiállításokra, állatversenyekre, e) természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó állatokra, f) veszélyes állatok, valamint veszélyes ebek tartására. Fogalom meghatározások Állattartó: az állat tulajdonosa illetőleg, aki az állatot vagy állatállományt felügyeli vagy aki az állattal rendelkezni jogosult. 2. Állattartás: az állattartó tevékenysége és kötelessége, amely arra irányul, hogy az állat számára

2 olyan életkörülményt biztosítson, amelyben annak egészsége, ill. jó közérzete teljesül. 3. Befogadott eb: az a gazdátlan, elhagyott eb, amelynek korábbi tartója nem állapítható meg és tartásra valaki befogadja. 4. Hatósági állatorvos tevékenység: az állam állat-egészségügyi engedélyező, ellenőrző és igazgatási tevékenysége; 5. Közös helyiség: Két- vagy többlakásos házingatlanban a közös használatra szolgáló helyiségek általában: a mosókonyha, a szárítóhelyiség, a közös fürdőszoba, a közös mosdó, a közös WC, a gyermekkocsi- és kerékpártároló helyiség, a közös pince- és padlástérség (a pince- és padlásrekeszek kivételével) az épületben levő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek rendeltetésszerű használatához szükséges mértékben; a közös használatra szolgáló területek általában: a kapualj, a lépcsőház, a folyosó, a függőfolyosó az épületben levő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek megközelítéséhez és rendeltetésszerű használatához szükséges mértékben, továbbá az épülethez tartozó udvarnak, kertnek az egy építési telek nagyságát meg nem haladó része. közösségi helyiség: az olyan közösségi célt szolgáló helyiség, amelyet a kezelő megállapodás alapján enged át a lakóközösségnek (pl.: barkácsműhely, hobbiszoba, stb. ); 6. Közterület: az ingatlannyilvántartás (telekkönyv) helyrajzi szám mutatójával közterületként (pl: közút, járda, tér, közpark) nyilvántartott belterületi földrészlet, továbbá a belterületi földrészek, illetőleg építmények (pl: épület árkádok alatti járda, alul-és felüljárók) közhasználatra, illetve gyalogos forgalomnak átadott részei. 7. Köztisztaság: az ingatlanok, illetve közvetlen környezetének, valamint a közterületek tisztántartása; 8. Közvetlen szomszéd: társasházban az állattartás helyével közvetlenül közös fallal, födémmel, vagy közösen használt előtérrel, kerttel, közös helyiséggel rendelkező bérlők és tulajdonosok; 9. Kutyafuttatás: az ebnek póráz nélkül való szabadon engedése az erre kijelölt területen; 10.Kutyasétáltatás: közterületen az ebnek pórázon történő vezetése, illetve az arra kijelölt fajtájúak szájkosárral és pórázon történő vezetése; 11.Lakásban társként tartható állatok: a) eb b) macska c) díszmadarak, d) díszhalak e) terráriumban tartható nem veszélyes állatok f) kistestű rágcsálók (aranyhörcsög, tengerimalac, degu, egér). g) kisállatfajok (galamb, házinyúl, prémesállat: csincsilla, nutria, görény) 12.Szaporítás: nőivarú állat természetes úton történő fedeztetése, mesterséges termékenyítése, továbbá genetikai anyagának felhasználása utód létrehozása céljából; 13.Szaporulat: a 3 hónapos kor alatti utódok (alom);

3 14.Támadó, vagy kiszámíthatatlan természetű eb: az az eb, amelyikről viselkedése alapján feltehető, hogy hajlamos ember vagy állat megtámadására, megharapására; 15.Társasház: az olyan épület, ahol az alapító okiratban meghatározott, műszakilag megosztott, legalább két önálló lakás vagy nem lakás célú helyiség a tulajdonostársak külön tulajdonába, a külön tulajdonként meg nem határozott épületrész, épület-berendezés, helyiség és lakás viszont a tulajdonostársak közös tulajdonába került; 16.Tenyésztés: az állatfajta tenyész- és haszonértékét növelő, célirányos tevékenységek összessége. A három hónapos kor alatti alom állatállománya nem a tenyésztés, hanem a szaporulat fogalomkörbe tartozik; 17.Több lakásos lakóház: minden olyan egynél több lakást tartalmazó lakóépület, amelyik nem társasház, 18. ebtartó: az eb tulajdonosa, illetve a tulajdonos hozzájárulása, felkérése, megbízása alapján az eb felügyeletét meghatározó időre ellátó személy. 19. mikrochip: a ISO szabványnak vagy a ISO szabványnak megfelelő elektronikus azonosító rendszer (transzponder), amely az állat szervezetébe helyezve az állat egyedi azonosítására alkalmas; 20. regisztrálás: az állat szervezetébe helyezett mikrochippel megjelölt eb adatainak az arra jogosult (pl.: önkormányzati vagy önkormányzat által megbízott személy, szervezet) által történő nyilvántartásába vétele. Állatok tartásának általános feltételei (1) A kerületben csak a es pontjában felsorolt állatok tarthatók. (2) Az állattartó köteles az általa tartott állatot a közegészségügyi, a környezetvédelmi, a közbiztonsági, az állatvédelmi és az állategészségügyi előírásoknak megfelelően tartani. (3) (4) (5) A kerületben gazdátlan állatot környezetet szennyező és/vagy másokat zavaró módon etetni, valamint madarat az épületbe szoktatni tilos. (6) A társasházak osztatlan közös tulajdonú részeiben, illetve a többlakásos lakóházak közös helyiségeiben az állat által okozott szennyeződést az állattartó köteles azonnal megszűntetni, feltakarítani. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az osztatlan közös tulajdonban lévő úgynevezett házfelügyelői lakásra. (7) Akinek a felügyelete alatt levő állat közterületen szennyezést okoz, köteles a szennyeződést eltávolítani. (8) Erkélyen csak olyan körülmények között tartható állat, hogy az a közterületet, illetve az alatta levő lakást, erkélyt ne szennyezze, és a köznyugalmat ne zavarja. (9) (10) Az állattartást korlátozni, illetve megtiltani a 245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a jegyzőnek van hatásköre az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén. (11) Az állattartásból eredő szomszédjogi viták esetén a jegyző a birtokvédelem szabályai szerint jár el. 4.

4 Az ebtartás szabályai 5. (1) Ebet a társasházakban vagy a többlakásos lakóházakban csak lakásban vagy önálló, bekerített telekingatlanon belül szabad tartani. (2) 6. (1) Lakáson, ill. önálló bekerített telekingatlanon kívül, illetve kutyasétáltatás esetén a) a 15 kg-ot meghaladó tömegű, vagy támadó természetű ebekre továbbá a rendelet 1. számú függelékében felsorolt ebekre a marás lehetőségét kizáró szájkosarat kell felhelyezni; b) az ebet nyakörvre vagy hámra csatolt 2 méternél nem hosszabb pórázon kell vezetni. (2) A kijelölt kutyafuttató helyeken az (1) bekezdés b) pontja szerinti pórázhasználat nem kötelező, de a 15 kg-ot meghaladó tömegű vagy támadó természetű ebekre továbbá a rendelet 1. számú függelékében felsorolt ebekre a marás lehetőségét kizáró szájkosarat fel kell helyezni. (3) Társasház osztatlan közös tulajdonú területén és több lakásos lakóház közös helyiségében, az ebet legfeljebb 1 méteres pórázon fogva lehet vezetni. (4) Tilos az ebet az V. kerületi parkokban sétáltatni, a bekerített parkokba bevinni illetve beengedni. (5) A (4) bekezdés tiltása nem vonatkozik a kijelölt kutyafuttatók területére. A kijelölt kutyafuttatók listáját a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (6) Az ebtartó köteles lakáson, ill. önálló bekerített telekingatlanon kívül, illetve kutyasétáltatás esetén az eb oltási könyvét magánál tartani. (7) Az ebtulajdonos köteles az oltás megtörténtét követő illetve amennyiben az eb kötelező éves veszettség elleni védőoltása évben már megtörtént jelen rendelet hatályba lépését követő 60 napon belül az Önkormányzati nyilvántartásba bejelenteni. (8) június 1. napjától közterületen a V. kerületi ebtulajdonosoknak, ebtartóknak kizárólag a 6 (1) bekezdésében meghatározott mikrochippel megjelölt ebet lehet sétáltatni. (9) A közterület-felügyelet, rendőrség és az állatorvos működési területén eljárása során jogosult ellenőrizni azt, hogy a közterületen sétáltatott eb microchippel meg van-e jelölve. Michrochipe s megjelölés 7. (1) Az ebek biztonságos egyedi azonosítását a mikrochipes megjelölés jelenti. Az elektronikus azonosító rendszer (mikrochip, transzponder) a 8 (1) bekezdésében meghatározott, rögzített és elektronikusan tárolt adatok adott ebhez való kapcsolására szolgál. (2) Minden június 1. után született eb tartós egyedi azonosíthatóságát az állat tulajdonosa/tartója legkésőbb az eb 6 hónapos életkorának eléréséig köteles mikrochip behelyezésével biztosítani és

5 köteles az ebtulajdonos a behelyezés megtörténtét követő 60 napon belül az önkormányzati nyilvántartásba bejelenteni és a nyilvántartáshoz szükséges adatokat az Önkormányzat részére rendelkezésre bocsátani. (3) Amennyiben az ebet mikrochip behelyezésével korábban egyedileg már megjelölték, úgy a tulajdonos legkésőbb az eb tárgyévben esedékessé váló veszettség elleni védőoltásának beadásakor az eb mikrochipes megjelöléséről köteles június 1. napjáig az Önkormányzatot tájékoztatni (Kerületi Ebnyilvántartó, Bp. V. Vármegye 15.) és a szükséges adatokat rendelkezésre bocsátani. (4) Az ebnek a (2)-(3) bekezdésben meghatározottak szerinti mikrochipes megjelöléséhez a mikrochipet és annak nyilvántartását a Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata közigazgatási területén lakó és a megjelölt ebet ott is tartó ebtulajdonosnak térítésmentesen biztosítja. (5) A mikrochipnek az ebekbe történő beültetését kizárólag az arra jogosult állatorvos végezheti. Amennyiben a microchip beültetését nem kerületi működési területű állatorvos végezte, köteles az ebtulajdonos a behelyezés megtörténtét követő 60 napon belül az Önkormányzati nyilvántartásba bejelenteni (Kerületi Ebnyilvántartó, Bp. V. Vármegye 15.) és a nyilvántartáshoz szükséges adatokat az Önkormányzat részére rendelkezésre bocsátani. A regisztrálást ugyanazon eb esetében csak egyszer kell elvégezni. (6) A kerületi működésű állatorvosok a microchip beültetéséről tájékoztatják az Önkormányzatot és a nyilvántartáshoz szükséges adatokat az Önkormányzat részére rendelkezésre bocsátják. Ez esetben az ebtulajdonost a jelen -ban meghatározott bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség nem terheli. Adatkezelé s 8. (1) Az önkormányzat az évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávtv.) 42/B. (3) bekezdésében szabályozottak szerint a bejelentett valamint az ebösszeírás alapján nyilvántartásba vett ebekről az Ávtv. 42/A. (4) bekezdésben meghatározott tartalommal helyi elektronikus nyilvántartást vezet. Nyílvántartást vezet továbbá a jegyző az önkormányzat illetékességi területén tartott veszélyes állatokról a 245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 6. -ában meghatározott tartalommal. Ezekből a nyilvántartásokból az adatkezelő a szabálysértési hatóság vagy a jogszabályok által erre feljogosítottak részére adatot szolgáltat. (2) A rendeletben szabályozott adatkezelési feladatokat (adatrögzítés, adatkezelés, adattovábbítás) a Közterület-felügyelet látja el, a Jegyző által az állattartással, ebrendészettel kapcsolatosan kiadott Adatkezelési Szabályzat alapján. (3) Az adatkezelő a 8. (1) bekezdésében meghatározottakon túl az alábbi adatfajták esetében - adatrögzítésre és kezelésre jogosult: a) igazoltatás, intézkedés alá vont személy(ek) neve és címe; b) helyszíni bírságolással kapcsolatos körülmények, ezek adatai; c) közterület rendjét megsértő(k) adatai; d) köztisztasággal kapcsolatos mulasztási adatok; e) állat- egészségügyi- és ebrendészeti rendeletek megsértésének az adatai. (4) Az Adatkezelő a kezelt adatokat az Adatkezelési Szabályzat szerint az alábbi feladatok ellátásához használja fel: a) a kötelező védőoltások és szűrővizsgálatok határidőben történő elvégzésének az ellenőrzése;

6 b) az elkóborolt ebek azonosítása és visszajuttatása az állattartó számára; c) a szabálysértő állattartók azonosítása; d) d állatmenhelyről való örökbefogadás előtti tájékoztatás; e) veszettség elleni védőoltás meglétének a dokumentálása, kiemelten a kutyatámadások esetét. (5) Amennyiben a (4) bekezdésben szereplő adatok hatósági vagy rendőrségi eljárásban történő felhasználására nincs szükség, úgy ezeket meg kell semmisíteni az Adatkezelési Szabályzatban leírtak szerint. (6) A személyes adatok kezelésében érintettek jogai, illetve azok érvényesítése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvényben foglaltak, valamint az Adatkezelési Szabályzatban előírtak szerint történik. 1 (6) A személyes adatok kezelésében érintettek jogai, illetve azok érvényesítése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvényben foglaltak, valamint az Adatkezelési Szabályzatban előírtak szerint történik A macskatartás szabályai 9. (1) Tilos a társasházak osztatlan tulajdonú részeiben, illetve a többlakásos lakóházak közös helyiségeiben macskát környezetet szennyező módon etetni. (2) Az épületekben elszaporodott kóbor macskák eltávolításáról ill. az eltávolítás utáni ingatlanrész fertőtlenítéséről az ingatlan tulajdonosa(i), illetve a közös képviselő köteles gondoskodni. 1 módosította a 20/2012. (IV.13.) önk. rendelet 17. -a, hatályos IV.15-től Szabálysértés 10. (1) Szabálysértést követ el és ,- Ftig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki: a) b) az ebet a rendeletben foglaltaktól eltérően vezeti, sétáltatja, c) az állatát a rendeletben foglaltaktól eltérően tartja, d) az állatot a rendeletben tiltott helyre beengedi vagy beviszi, e) a rendeletben felsorolt állatoktól eltérő állatokat tart a lakásában, f) gazdátlan állatot környezetet szennyező és/vagy másokat zavaró módon etet, illetve madarat az épületbe szoktat, g) h) i) lakóház közös használatú helyiségeiben, udvarán az eb által okozott szennyeződést nem távolítja el, j) közterületen V. kerületi ebtulajdonos, ebtartók a 7 (2) bekezdésében meghatározottak szerint mikrochip-pel meg nem jelölt ebet sétáltat. k) 15 kg-ot meghaladó tömegű, vagy támadó természetű ebekre továbbá a rendelet 1. számú függelékében felsorolt ebekre a marás lehetőségét kizáró szájkosarat nem helyezi fel. 2 (2) Az (1) bekezdés b), j), k) pontjaiban meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő 3.000,- Ft-tól ,- Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 2 (3) A szabálysértési eljárás a tulajdonos állattartási jogának korlátozására, illetve megszüntetésére irányuló egyéb hatósági intézkedés mellett is lefolytatható. Ismételt 2 hatályon kívül helyezte a 20/2012. (IV.13.) önk. rendelet 18. -a, hatályos IV. 15-től 2

7 szabálysértés esetén az állat elkobzása is elrendelhető. 2 (3) A közigazgatási bírságolási eljárás a tulajdonos állattartási jogának korlátozására, illetve megszüntetésére irányuló egyéb hatósági intézkedés mellett is lefolytatható. Ismételt közigazgatási bírságolás esetén az állat elkobzása is elrendelhető. Záró rendelkezések 11. A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartalma 30 nap. László ő Dr. Rónaszéki jegyz (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások során kivéve a szabálysértési eljárást az közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló többször módosított évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) Ezen rendelet (1) bekezdésének g) pontját kivéve- a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelete 10. (1) bekezdésének j) pontja július 1. napjával lép hatályba. (3) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 22/2003.(VII.11.), 40/2004. (X.29.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik. Dr. Rónaszéki László Rogán Antal jegyző polgármester Kihirdetési záradék: 2

8 1.sz. melléklet Az V. kerület területén lévő kutyafuttatók: 1. Honvéd tér 2. Hild tér 3. Széchenyi rakpart (a Pesti alsó rakpart zöldfelületi része) 1. sz. függelék Az V. kerület területén a veszélyes ebeken kívül csak szájkosárral és pórázon sétáltatható kutyafajták: a belga juhászkutyák közül malinois és lakenois akita inu amerikai bulldog amerikai staffordshire terrier angol bullterrier angol mastiff argentin dog berger de beauce (boszeron) bordeauxi dog cane corso dobermann fila brasileiro flandriai bouvierre kanári szigeteki mastiff kaukázusi juhászkutya komondor középázsiai juhászkutya kuvasz leonbergi mastino napoletano moszkvai őrkutya német boxer német dog német juhászkutya óriás schnauzer orosz fekete terrier pireneusi hegyi kutya pitbull terrier rottweiler sarplaninac - thai ridgeback dog - boerboel - alaszkai malamut

9 - tosa inu és a felsorolt fajták keverékei

16/2009. (IV. 23.) önkormányzati rendelet. az állattartás rendjéről

16/2009. (IV. 23.) önkormányzati rendelet. az állattartás rendjéről 16/2009. (IV. 23.) önkormányzati rendelet az állattartás rendjéről Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv 16.

Részletesebben

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének. 46/2005.(XII. 19.) önkormányzati rendelete. Az állattartás rendjéről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének. 46/2005.(XII. 19.) önkormányzati rendelete. Az állattartás rendjéről 46/2005.(XII. 19.) önkormányzati rendelete Az állattartás rendjéről Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Önkormányzati rendeletek

Önkormányzati rendeletek Önkormányzati rendeletek Megjegyzés 1: elképzelhető, hogy az önkormányzat honlapján nincs elérhető szabályozás (vagy mi, többszöri átnézésre, sem találtuk), ezt jelezzük. Kutyológia tipp: amennyiben a

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

32/2004. (VII.03.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a Józsefvárosi Önkormányzat állattartási rendjéről 1

32/2004. (VII.03.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a Józsefvárosi Önkormányzat állattartási rendjéről 1 32/2004. (VII.03.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a Józsefvárosi Önkormányzat állattartási rendjéről 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a kerület sajátosságait figyelembe

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2009.(XII.29.) Önk. rendelettel módosított 2/2009.(II.24.) rendelete az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Pilismarót Község

Részletesebben

Általános és értelmezı rendelkezések

Általános és értelmezı rendelkezések Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének az állattartás rendjérıl szóló 32/2009. (IX.18.), 30/2005. (IX.14.) rendelettel módosított 39/2004. (IX.13.) rendeletének egységes

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. október 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. október 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 210/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. október 5-i ülésére Tárgy: Az állattartás rendjéről szóló /2011. (.) számú önkormányzati

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására. Tisztelt Képviselő-testület!

ALPOLGÁRMESTERE. Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások 1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/1997. (06.01.) sz. rendelete a kedvtelésből és sportcélból tartott állatok tartásáról és védelméről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet

1/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet Az állatok tartásáról szóló 34/2008. (X. 21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 26- i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének az állattartásról szóló 26/2001.(IX.25.)ÖK.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (V.15.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (V.15.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (V.15.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (IX.11.) rendelete az állatok tartásáról

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (IX.11.) rendelete az állatok tartásáról Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (IX.11.) rendelete az állatok tartásáról A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. 2. bekezdésében kapott felhatalmazással

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. az állattartás szabályairól

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. az állattartás szabályairól TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2012. november 27.) Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 14/2010. (IX.15.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. az állattartásról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 14/2010. (IX.15.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. az állattartásról Zsámbék Város Képviselő-testületének 14/2010. (IX.15.) számú önkormányzati R E N D E L E T E az állattartásról Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állatok tartásáról az alábbi rendeletet

Részletesebben

52/2003. (XI. 27.) Makó ör. 1. az állattartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

52/2003. (XI. 27.) Makó ör. 1. az állattartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 52/2003. (XI. 27.) Makó ör. 1 az állattartásról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdés első fordulata

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete az állatok tartásáról és kihajtásáról (Módosította a 14/2012.(VI.29.), a 11/2012.(V.31. KT. Rendelet) Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 12/1998. (V.21.) Ör. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 12/1998. (V.21.) Ör. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1998. (V.21.) Ör. az állatok tartásáról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2012. október 1.-től (Algyő Nagyközség Önkormányzat 32/2012.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. az állattartás szabályairól

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. az állattartás szabályairól TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.16.) rendelete. az állattartásról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.16.) rendelete. az állattartásról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) rendelete az állattartásról Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Hatályos: 2006. november 17. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 29/2001.(VII.20.) Ök. sz. rendelete az állattartás rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Budapest

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE. az állattartásról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE. az állattartásról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE az állattartásról Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben