Asset Liability Management Eszköz-forrás összehangolás (eszköz-forrás management)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Asset Liability Management Eszköz-forrás összehangolás (eszköz-forrás management)"

Átírás

1 Asset Liability Management Eszköz-forrás összehangolás (eszköz-forrás management) PSZÁF Biztosítási konferencia május Schuszter Péter Generali Alapkezelő - vezérigazgató

2 Az Eszköz-forrás menedzsment definíciója Az Eszköz-forrás menedzsment (ALM) a vállalkozás általános kockázatkezelésének egy részhalmaza, amely általában a pénzügyi kockázatokra koncentrál. Az Aktuáriusok Nemzetközi Szövetsége (SOA) a következő definíciót fogalmazta meg az ALM-re: Eszköz-forrás menedzsment alatt azt a folyamatot értjük, amely során az eszközökre és a kötelezettségekre vonatkozó stratégiákat megfogalmazzák, alkalmazzák, figyelemmel kísérik és szükség esetén módosítják annak érdekében, hogy a pénzügyi célokat egy meghatározott kockázatvállalási szint mellett elérjék.

3 Gyakorlati megközelítés a forrásoldali kötelezettségek (tartalékok, szavatoló tőke és egyéb tételek) mindenkori helyes értékének meghatározását (fair valuation), a kötelezettségek mindenkori értékének (összegének), futamidejének és egyéb tulajdonságainak megfelelő, a biztosító által elvárt kockázat-hozam szintű befektetéseket (funding) az eszközoldalon, és a kötelezettségek és a befektetések kölcsönös függőségeit leképező, követő és összekötő szabályrendszert és eljárásokat (matching rules), melyet a biztosító az előző célok érdekében folyamatosan alkalmaz.

4 ALM részterületei Stratégia: a kamatlábkockázat, hozam, termékpaletta egymással összefüggő fogalmak, így egy ALM rendszer nemcsak versenyelőnyök felismerésére és kiaknázására használható, hanem egy stratégia kialakítására, megvalósítására és kontrollingjára is. Know-how: egy eszköz-forrás menedzsment rendszer kialakításában és működtetésében résztvevő összes szereplőnek, a betöltött szerepkörnek megfelelő ismeretekkel és know-how-val kell rendelkeznie. Rendszerek: az ALM csak megfelelő (vezetői-)információs rendszerek támogatásával tud hatékonyan működni. Az információs rendszernek tartalmilag összhangban kell lennie az ALM többi elemével. Struktúra: bármilyen kifinomult technikákat is alkalmaz egy bank vagy biztosító, a megfelelő szervezeti struktúra, szerepek és kompetenciák nélkül az ALM kivitelezhetetlen. Folyamatok: a folyamatok alkotják a hatékony kockázat/hozam átváltás (trade-off) megvalósításának alapját. A ciklikus folyamatok optimális megtervezése és végrehajtása mellett fontos, hogy megfelelő humán és technikai erőforrások legyenek a feladatokhoz allokálva.

5 Mit jelent a folyamat résztvevői számára A vezetőkszámáraaz ALM nem más, mint a működési szabályzat egy része, mely részletesen meghatározza, hogy a szervezeten belül a folyamat egyes részeiért kik felelősek, azok kinek és milyen jelentési kötelezettséggel tartoznak, továbbá hogyan van megszervezve az ALM-ben érintett egyes vállalati területek, funkciók együttműködése. A befektetésekért felelősek számára az ALM alapvetően nem más, mint keretfeltételek egy csoportja, amelyek mellett a hozam/kockázat szempontú portfólió-optimalizálást meg kell valósítani. Az üzleti terület munkatársai számára az ALM szintén korlátozó feltételek formájában jelenik meg: azt a határt jelöli meg, ameddig egy pénzügyi termék árazásában, (legfőképpen a felkínált hozamban) el lehet még menni, figyelembe véve az aktuális befektetési környezetet.

6 Az ALM jelentősége Más szolgáltatókkal (biztosítók, bankok, ) való verseny folyamatos innovációt követel. De: a marzsok és kamatok csökkenek A csökkenő inflációsráta és a csökkenő kamatok csökkenő tőkehozamokhoz vezetnek. EZÉRT ESZKÖZÖKÖN ELÉRT NYERESÉG FORRÁSKÖLTSÉG Nagy a veszély, csökkenő kockázatviselési kapacitásra (középtávon), és a stratégia kiválasztó és teljesítő képesség elvesztésére (hosszútávon)

7 Mi az ALM (eszköz-forrás összhang)? Kétoldali megfeleltetés Eszköz Forrás Pénzügyi terület Vagyonkezelő Ingatlan Kamatozó instrumentum Kölcsön Részvény Készpénz Egyéb ALM Biztosítástechnika területei Biztosítási állomány Új üzlet Díjak, károk Storno Mortalitás Egyéb Biztosító

8 Mi az ALM (eszköz-forrás összhang)? Kétoldali megfeleltetés Eszköz Forrás Pénzügyi terület Biztosítástechnika területei Vagyonkezelő Eszközallokáció optimalizálása ALM Életbiztosítási visszajutatott nyereség finanszirozása Biztosító

9 Inputok Tényadatok Stratégia Összevont input Tőkepiaci szcenáriók Tőkepiaci szcenáriók

10 Honnan nyerjük az adatokat az eszközoldalon? Befektetések Könyvértékek Alapadatok Piaci infók Kamatok Részvényárak Unit-linked Kockázati tényezők Piaci adatok ALM-Adatbank Befektetések egységes szerkezetbe foglalása Összevont adatok Alapok eszközallokációja

11 Honnan nyerjük az adatokat a forrásoldalon? Bizt.techn. rendszer Bizt.techn. rendszer Összevont állomány Hipotézisek demográfiai alakulás költségek Bizt.techn. rendszer Bizt.techn. rendszer Forrásoldali adatbank Összevont adatok Új üzlet modellportfolió Embedded value számítás!!

12 Lehetséges stratégiák / Tőkepiaci szcenáriók Eszközoldal jövőbeli részvényhányad változása jövőbeni duration változása új befektetési instrumentumok opciós ügyletek, struktúrált termékek stb Forrásoldal új üzlet volumenének változása élet nyereség változtatása kockázatmentes kamatláb (diszkont) költségek csökkentése Tőkepiaci feltételezések (kamatok változása, részvényárfolyamok változása, devizaárfolyamok)

13 Összevont output Csendes tartalék Csendes tartalék Könyvértékek Pénzügyi eredmény Összevont output Piaci adatok Piaci adatok Nyereség Teljes hozam Teljes hozam

14 Megvalósítandó célok Az aktuális eszközallokációs stratégia kialakítása a pénzügyi és biztosítástechnikai hatások szimultán kivetítése szimulált előrejelzések segítségével A tényleges eredmények bemutatása és a gazdasági adatok tervezésének elsőbbsége (a tényleges számok prioritása a mérleghez képest) Proaktiv rizikóirányítás Extern Intern Célok ( a piaccal szemben ) (életbiztosítási hozamok) Eredmény Tíz évre kivetített állományvizsgálat (eszközök + források figyelembe vételével) elkészítése különféle tőkepiaci jövőképek / előrejelzések segítségével Jövőbeli könyvszerinti-és piaci értékek meghatározása Eszközallokáció optimális kialakítása Az életbiztosítási hozamok finanszírozhatóságának felülvizsgálása

15 A célok elérésének alapjai Piaci érték és könyv szerinti érték vizsgálata (a valószínűsíthető adatok kivetítése a következő 5-10 évre) A különböző időpontokra vonatkozó kiértékelések rövidtávú kockázatelemzéssel, közép-és hosszú távú valószínűségszámítással, valamint jövőképek segítségével Benchmarkanalízis Az élet hozamok alakulásának vizsgálata a konkurenciával összehasonlítva Különböző kritériumok alapján történő optimálás A különböző ALM stratégiák hatása egy vállalat mérőszámaira (pld. az eszközallokáció megváltoztatása, új üzlet volumen, termékstruktúra, élet hozam) ALM-mérőszámok bevonása a jelentésekbe

16 A célok elérésének alapjai Tőkepiaci jövőképek készítése 5-10 évre --> a lehetséges jövőbeli eredmények bekövetkezésének valószínűségei (Value at Risk) Az ALM outputok elemzése (piaci értékek, könyv szerinti értékek, csendes tartalékok) --> lényeges eltérés a tervektől vagy benchmarktól --> a rizikó értelmezése és lehetséges alakulása Eszköz és forrás kölcsönhatásai például: az eszközallokáció - élet hozam élet hozam - csendes tartalék között

17 A projekt haszna és értelme Mérlegelőrejelzés A befektetések jövőbeli fejlődésének sávja könyv- és piaciérték alapon A tartalékok átvétele az az aggregált adatok alapján, de ezen tartalék újraszámítása a befektetési eredmények függvényében A könyv szerinti mérlegszámok szimulációja A megadott élet hozam finanszírozhatóságának átvizsgálása A befektetések ALM szerinti optimalizálása A feltételezések / eredmények beleintegrálása a mérlegzárási modellbe

18 Konkrét ALM elemzések Befektetések Összetétele Lejárati szerkezete Duration Kamatkockázat Árfolyamkockázat Tartalékok Életbiztosítások lejárati szolgáltatásai Technikai kamat szerinti megoszlás Szavatoló tőke szükséglet Új üzlet alakulása Elemzések: Szcenárió analízis Cash-Flow teszt segítségével (az eszközök CF-ja hogyan fedezi a tartalékok lejáratait) Duration GAP (az eszközök és tartalékok átlagos futamideje közötti különbség) Stressz teszt (az eszközoldal változásának modellezése különböző tőkepici mozgások hatására)

19 PSZÁF felmérte a biztosítókat ALM szempontból (mely területeket érintette?) 2002 körül Kockázatok Kamat, deviza, árfolyam, partner, likviditási, működési, stratégiai kockázatok Kockázatok mérése Duration, konvexitás, kamatérzékenység, Value at Risk, sztochasztikus szcenárió, likviditási ráta, cash-flow vizsgálatok Kockázatkezelés Fedezeti ügylet, hedge, egyéb tartalék képzés, VB, put opciók Mi derült ki? A biztosítók nem nagyon foglalkoznak ezzel a tevékenységgel! 2005 PSZÁF: Biztosítói és ALM bizottság 2006-ban újabb felmérés lesz

20 További lépések, felmerülő kérdések Befektetési és ALM Bizottság Kérdőív megfogalmazása Felmérés a magyar piaci szereplők körében Ajánlás PSZÁF részéről az ALM vonatkozásában ALM ALCO szervezeti helyének meghatározása Döntéshozatal a kockázatkezelésben Prioritások megfogalmazása ALM alapján? Egyéb módon? Nem életbiztosítások ALM tevékenysége ALM a nyugdíjpénztáraknál

21 Felhasznált irodalom Biztosítók és nyugdíjpénztárak kézikönyve (Szerkesztette: Luttenberger Zoltán BABIKSZI) Jean Dermine and Youssef F. Bissada: Asset & Liability Management -2002

22

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ A PÉNZÜGYMENEDZSMENT RENDSZERÉBEN ALKALMAZOTT CONTROLLING TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLATRENDSZERÜK ÉRTÉKELÉSE DOKTORI (Ph. D.) ÉRTÉKEZÉS

Részletesebben

Kihívások a könyvvizsgálók számára az elkövetkezendő 5 évben

Kihívások a könyvvizsgálók számára az elkövetkezendő 5 évben Kihívások a könyvvizsgálók számára az elkövetkezendő 5 évben Rakó Ágnes 20112. december 3. Új IFRS standardok - Összefoglaló Standard Mikortól hatályos? IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások 2013 (EU:

Részletesebben

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény 214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER Fogalom- gyűjtemény Fogalomgyűjtemény 215 Jelen melléklet a kézben tartott AVIR kézikönyv keretein belül használt fogalmakat magyarázza el, abban az értelemben,

Részletesebben

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER Dr. Józsa László Széchenyi István Egyetem Győr, 2011 Dr. Józsa László, 2011 Kézirat

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

Komáromi András: A monetáris bázis hatása a pénzmennyiségekre Van-e információtartalma a jegybankpénz mennyiségének?

Komáromi András: A monetáris bázis hatása a pénzmennyiségekre Van-e információtartalma a jegybankpénz mennyiségének? Komáromi András: A monetáris bázis hatása a pénzmennyiségekre Van-e információtartalma a jegybankpénz mennyiségének? Az alapozó makroökonómia tankönyvek a transzmissziós mechanizmus bemutatásakor a pénz

Részletesebben

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések 11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések Tegyük fel, hogy Ön egy bútorgyártó vállalkozás létrehozását határozza el. A világos

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

Új megközelítés a közszféra belsõ kontrollrendszereinek értékelésére 1

Új megközelítés a közszféra belsõ kontrollrendszereinek értékelésére 1 Ivanyos János Roóz József Új megközelítés a közszféra belsõ kontrollrendszereinek értékelésére 1 CCikkünkben a belsõ kontrollrendszer mûködésének értékelését alátámasztó új megközelítést ismertetjük. A

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés

Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés KÉSZÜLT A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABVÁNYOK ALAPJÁN 1997. december 31. Független könyvvizsgálói jelentés A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. tulajdonosainak: Elvégeztük

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 31. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 31. szám MAGYAR KÖZLÖNY 31. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 12., csütörtök Tartalomjegyzék 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet A pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá

Részletesebben

Kochmeister díj. Új típusú értékpapír kereskedési platformok az Európai Unióban

Kochmeister díj. Új típusú értékpapír kereskedési platformok az Európai Unióban Kochmeister díj Új típusú értékpapír kereskedési platformok az Európai Unióban Készítette: Vajda Viktor 2011 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A pénzügyi piacok szerepe... 5 2.1. Mitől hatékonyak a

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2009. április

Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2009. április Hírlevél 2009. január 1 Hírlevél 2009. április Hírlevél 2009. április 2 MI IS AZ A KOCKÁZATI TŐKE ÉS HOGYAN MŰKÖDIK? Az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram keretében néhány hónapon belül legalább 50

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

MUNKAANYAG. Varsányiné Szeredi Viktória. A vevői igényeknek megfelelő beszállítói célcsoport kiválasztása

MUNKAANYAG. Varsányiné Szeredi Viktória. A vevői igényeknek megfelelő beszállítói célcsoport kiválasztása Varsányiné Szeredi Viktória A vevői igényeknek megfelelő beszállítói célcsoport kiválasztása A követelménymodul megnevezése: A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése A követelménymodul

Részletesebben

Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be. A Változás Városai tudásterméke

Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be. A Változás Városai tudásterméke Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be A Változás Városai tudásterméke Változás Városai Közép-kelet európai önkormányzatok hálózata A helyi önkormányzatokra

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

Martin Kíra: A könyv szerinti érték és az eredmény változók hatása a részvényárfolyamokra

Martin Kíra: A könyv szerinti érték és az eredmény változók hatása a részvényárfolyamokra Martin Kíra: egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem A könyv szerinti érték és az eredmény változók hatása a részvényárfolyamokra Az elmúlt években visszatérő téma a szakirodalomban a számviteli

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése: Pölöskeiné Hegedüs Helén Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodás, projektvezetés A követelménymodul száma: 1181-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetési lehetőségek elemzése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetési lehetőségek elemzése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Befektetési lehetőségek elemzése A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-032-8 BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Az információgazda(g)ság buktatói, avagy még mennyit áldoz(z)unk a biztonság oltárán

Az információgazda(g)ság buktatói, avagy még mennyit áldoz(z)unk a biztonság oltárán Az információgazda(g)ság buktatói, avagy még mennyit áldoz(z)unk a biztonság oltárán Dr. Kürti Sándor, KüRT Rt. Az egészségügyi informatika és az informatikai biztonság együttes és aktuális helyzetére

Részletesebben

Tájékoztató a hedge fund-okról

Tájékoztató a hedge fund-okról Tájékoztató a hedge fund-okról Mi is az a hedge fund? Napjainkban egyre többször hallunk a hedge fund-ok tevékenységéről, piaci szerepük erősödéséről, az általuk eszközölt befektetések széles köréről.

Részletesebben

Hat stratégiai ok a tőzsdére lépés mögött

Hat stratégiai ok a tőzsdére lépés mögött Hat stratégiai ok a tőzsdére lépés mögött Az elmúlt öt év bevezetéseinek tapasztalata 2007. május Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Intézményi közgazdaságtan... 5 2.1. Információs aszimmetriák... 5

Részletesebben

Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete

Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete 528 HITELINTÉZETI SZEMLE SZŰCS JÓZSEF Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete Tanulmányomban a pénzügyi szféra meghatározó szereplőjével, az ingatlanbefektetési alappal foglalkozom, bemutatom

Részletesebben