JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK április 16. napján MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 16. napján MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK április 16. napján MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 28/2013.(IV.16.) 29/2013.(IV.16.) 30/2013.(IV.16.)

2 2 JEGYZŐKÖNYV Készült Egerág Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Egerág, Szabadság tér 1. Jelen vannak: 1. Hegyi Győző polgármester 2. Bólyiné Németh Ildikó képviselő 3. Horváth Miklós képviselő 4. Kun Zoltán képviselő 5. Schwamberger Tamás képviselő Távol: 1. Karl Gábor alpolgármester 2. Mogyorósi Zoltán képviselő Valamint: Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna Heilmann-né Kistóth Ágnes Dr. Tóth Attila jegyző jkv. vezető Hegyi Győző polgármester köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a képviselőtestület határozatképes a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van. Ismertette a napirendi pontokat és kérte a testületet, hogy szavazzon a napirend elfogadásáról. A meghívó szerinti napirendet a képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta, további javaslat, észrevétel nem volt. 1./ Édesanyák a Nemzet Jövőjéért díj odaítélése Előadó: Hegyi Győző polgármester 2./ Egyebek N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1./ Édesanyák a Nemzet Jövőjéért díj odaítélése Előadó: Hegyi Győző polgármester Hegyi Győző polgármester kérte a testületet, hogy tartson zárt ülést, mivel személyi kérdésekről lesz szó.

3 3 A képviselő-testület ezt követően zárt ülést tartott. A zárt ülést követően polgármester úr tájékoztatta a testületet, hogy április 29-én 17 órai kezdettel együttes testületi ülés lesz a Kozármislenyi Hivatalban. A testületeknek a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését kell elfogadni. Az önkormányzat költségvetéséből a volt Körjegyzőség költségvetése kikerül. A KÖH költségvetése Kozármisleny Város költségvetésében fog szerepelni. 2./ Egyebek Húsbolt működése Hegyi Győző polgármester elmondta, hogy ezt a kérdést a testület már harmadszor tárgyalja. A bolt belső felújítása befejeződött. A bolt indulásához az eszközök hiányoznak ilyen a két hűtőkamra, a hűtő-fűtő klíma és a berendezés. Ennek költsége 8 millió forint. A testületnek azt kell eldönteni, hogy az önkormányzat a beruházás finanszírozásához célhitelt vegyen e fel. A hitel felvételét a Baranya Megyei Kormányhivatalnál kell kezdeményezni, melynek a menetét nem ismerem. Kérdés az is, hogy a hitelfelvételünket jóváhagyják-e vagy sem. Kérdésként merülhet fel, hogy a hitelt miből fizetjük ki? A hitelt egyrészt a bolt bevételéből fogjuk visszafizetni, másrészt Start bevételéből. A Start program hatósági szerződése aláírásra került, melyben szerepel, hogy elkülönített számlán kell a pénzt kezelni és a bevételt Start célra lehet csak fordítani. A mi esetünkben ez már tavaly is így volt. A várható bevétel a hitel összegét meghaladja. A hitel visszafizethető. Bólyiné Németh Ildikó képviselő véleménye, hogy eddig már nem kevés pénz költöttek rá, a boltnak üzemelni kell. Azt gondolja, hogy van rá igény, az önkormányzatnak vannak állatai. Ha másként nem megy, akkor hitelt kell felvenni. Hegyi Győző polgármester úgy gondolja, hogy a másik lehetőség, hogy a Szociális Szövetkezet pályázik. A Szövetkezetek részére a pályázatok kiírásra kerültek. Horváth Miklós képviselő azt látja, hogy a Zöldség bolt indítása is bevált. Az emberek meg fogják szokni, hogy helyben is vásárolhatnak húst. Elviselhető árak mellett számítani lehet rá, hogy máshonnét is jönnek majd a vásárlók. Befektetés nélkül nincs semmi. Schwamberger Tamás képviselő már kérte, hogy legyen költségkalkuláció, amiből tisztán lehet látni, de ez nem készült el. Megalapozott döntést így nem lehet hozni. A faluban van húsbolt, meg is lehetne kérdezni, hogy hogyan működik. Hegyi Győző polgármester kérdése, hogy hol? Schwamberger Tamás képviselő szerint Darabánt Péter foglalkozik húsbolttal. Nem gondolja, hogy nagy jövője lenne a boltnak. Jó a zöldséges, de önállóan nem tudna működni, ez egy jó vállalkozás, ő is ilyet szeretne, ha valaki adná az épületet és állná a rezsit, esetleg a munkaerőt is. Azt gondolja, önállóan ez sem lenne életképes. Nem szeretné, ha ezeket ő mondaná, hanem kalkulációt szeretne látni, amelyből megalapozott döntést lehet hozni. Inkább bukjunk 8,5 milliót, mint milliót. Az is furcsa számára, hogy eddig azt hallotta, hogy mennyire fontos az óvoda és az mennyi pénzt hoz a falunak. Inkább hitelt veszünk fel húsbolt felújítására, mint az óvoda felújítására. Fontosabbnak tartja az óvoda felújítását, mivel az kötelező önkormányzati feladat, mint egy vállalkozást.

4 4 Hegyi Győző polgármester szerint Darabánt Péter üzleti tevékenységet a faluban nem végez, székhelye, telephelye lehet, hogy itt van, de nem több. A gazdasági számításokat a BAMKH be fogja kérni. Képviselő úr már jó néhányszor elmondta, hogy vállalkozó, ezért biztos tudja, hogy a gazdaságossági számítást több módon is el lehet készíteni. Véleménye, hogy nem a papír alapú gazdaságossági számítás a lénye, hanem ami mögötte van, a munka. A húsbolt egy rendszer része, megtermeljük a takarmányt, előállítjuk az állatot, az állatot felhizlaljuk, levágjuk és értékesítjük. Természetesen az óvoda is fontos, arra is sor fog kerülni. Dr. Tóth Attila elmondta, hogy nem szabad elfelejteni, hogy a Start pluszban ezt vállaltuk, a támogatási összeget is erre költöttük. Továbbá ott van, hogy a bolt a természetbeni szociális támogatásban is be tud segíteni. Kun Zoltán képviselő véleménye, hogy 3 évvel ezelőtt kellett volna az óvodára gondolni és akkor most nem beszélgetnénk róla. Schwamberger Tamás képviselő ezt nem így érzi. Kun Zoltán képviselő szerint pedig ez így van. Nem kell erről vitatkozni, mindenki pontosan tudja, hogy miről van szó, ez az óvoda már rég kész lenne. A pénz itt volt csak el kellett volna végezni a felújítást, mindenki tudja, hogy ez miért nem valósult meg. A húsbolt nem csak a faluban élőket fogja kiszolgálni, nagyobb távlatokban kell gondolkodni. Ezen keresztül sok mindent lehet értékesíteni másfelé. Ha így hagyjuk, akkor a ráfordított pénzt kidobtuk, minél előbb üzemeltetni kellene. Hegyi Győző polgármester ezzel egyetért, mivel húsfeldolgozásról van szó, hideg-meleg húsfeldolgozást nem lehet ledegradálni egy húsboltra. Magában ez megint egy komplex egység és nem csak egy üzlet. Három tárgyaláson vagyunk már túl, most dönteni kell. A munkák 5 hónapja állnak, ez idő alatt lehetet volna már értékesíteni, már így is egy csomó pénzt kidobtunk az ablakon. Határozati javaslata, hogy a képviselő-testület a BAMKH-hoz fordul és kezdeményezi, hogy a Hivatal járuljon hozzá, hogy Egerág község Önkormányzata a húsbolt befejezéséhez szükséges 8 millió forint célhitelt felvehesse. Egerág község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, tartózkodás nélkül 1 ellenszavazattal, nyílt szavazással a következő határozatot hozta: Schwamberger Tamás kérte, hogy név szerint szerepeljen az, hogy ellenszavazott. Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013.(IV.16.) határozata Egerág község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baranya Megyei Kormányhivatalnál kezdeményezi és a Hivatal hozzájárulását kéri ,-Ft azaz Nyolc millió forint célhitel felvételéhez. A képviselő-testület a célhitel összegét a húsbolt befejezésére kívánja fordítani. Határidő: azonnal Felelős: Hegyi Győző polgármester Busz további üzemeltetése Hegyi Győző polgármester elmondta, hogy testületi döntés alapján a busz jelenleg nem üzemel. Több megkeresés érkezett a busz bérlésére.

5 5 Javaslata, hogy bérleti díjként bruttó 180,-Ft/km díjat állapítson meg a testület, továbbá a gépjárművezető díját bruttó 1.500,-Ft/óra fogadja el. Annak semmi értelme, hogy van busz, de nem üzemel, a működtetést piaci alapra kell helyezni. Egerág község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással a következő határozatot hozta: Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013.(IV.16.) határozata Egerág község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Renault típusú 15+1 fős autóbusz bérléséhez hozzájárul. A képviselő-testület az autóbusz bérleti díját bruttó 180,-Ft/km-ben, a gépjárművezető díját bruttó 1.500,-Ft/órában határozza meg. Határidő: azonnal Felelős: Hegyi Győző polgármester Óvoda felújítására pályázat Hegyi Győző polgármester a testületet arról tájékoztatta, hogy a pályázati kiíráshoz képest a változás annyi, hogy az önkormányzatnak 20% önrészt kell hozzárendelni. A pályázat beadási határideje május 02. Véleménye, hogy 20%-os önrész mellett nem kellene most pályázni, mivel ÁFÁ-sak vagyunk az önrész is valamivel kevesebb. Természetesen amennyiben a testület úgy határoz, akkor ez ügyben is fordulhatunk a BAMKH felé. Bólyiné Németh Ildikó képviselő tudni szeretné, hogy a régi tervek beadhatóak vagy új tervezésre lesz szükség? Hegyi Győző polgármester elmondta, hogy a tervek megvannak, az építési engedély járt le. A pályázat elbírálásáról a fél év végén döntenek, befejezési határidő június. Ha valaki megint nem veszi át a határozatot, akkor a határidőt nem fogjuk tudni tartani. A lebonyolításra kb. 9 hónapunk van, közbeszerzést ki kell írnia, a határidők nagyon szorosak. Kun Zoltán képviselő véleménye, hogy mindezek ellenére valamit kezdeni kell az óvoda épületével, az állapota katasztrofális. Ha most kellene működési engedélyt kérni az óvoda részére biztos, hogy nem kapnánk meg. Jó lenne ismerni az igényt is, mennyi három év alatti gyermekre számíthatunk. Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyző kérdése, hogy mini csoport kialakításában gondolkodik a testület? Kun Zoltán képviselő elmondta, hogy igen, de ennek ellenére is kezdeni kell valamit az intézménnyel. Véleménye szerint a leg gazdaságtalanabb épület a faluban az óvoda. Hegyi Győző polgármester említést tett arról, hogy az elmúlt időszakban Egerág sok olyan feladatot vállalt fel, amit nem kellett volna, most ezek nincsenek. Mint azt tudjuk a köznevelési szerződések a mai napig nem kerültek aláírásra. A BAMKH vezető munkatársai hívták fel figyelmünket arra, hogy lehet olyan óvodát üzemeltetni, amely csak Egerágé és Kisherendé és ez nem létszámfüggő. Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyző kérdése, hogy a 25 millió forint a teljes épület felújítását magába foglalja?

6 6 Hegyi Győző polgármester ismerteti a pályázatot. Egységes óvoda és bölcsőde kialakítására adtuk be a pályázatot. Nyílászárók cseréje, ami már azóta megtörtént, fűtés és vizesblokk cseréje, új épületszárny felépítése. Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyző tudni szeretné, hogy jelenleg a két csoport működése nem elég, azt feltétlenül bővíteni kell? Kun Zoltán képviselő szerint elég a két csoport, de ez attól függ, hogy mennyi gyereket íratnak be. Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyző javaslata, hogy kisebb léptékekben gondolkodjon a testület, aztán a következő évben megint lehet majd pályázni. Hegyi Győző polgármester tart attól, hogy egy esetleges újabb tervezés már nem fér bele a határidőbe. Shwamberger Tamás képviselő azt gondolja, hogy először csak a belső felújítással kellene foglakozni pl. fűtés, vízrendszer felújítása. Kis lépésekben, de haladnánk előre. Hegyi Győző polgármester javaslata, hogy Kun Zoltán és felesége, aki a vezető óvónő mérjék fel, hogy mire van a legnagyobb szükség és azt jelezzék, hogy a pályázatot minél előbb össze tudjuk rakni, természetesen testületi döntést igényel a benyújtás. Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyző úgy gondolja a fűtéskorszerűsítés megvalósítható. A pályázati kiírásnak kevés az előírása, az Ebr rendszerben kell rögzíteni. A pályázatot március 29-én írták ki és a beadási határidő május 02. Az idő rövidsége miatt nem nagyok az elvárások. Hulladékszállítási szerződés Hegyi Győző polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a KVG Zrt. azzal kereste meg, hogy a Zrt. és az önkormányzat közt lévő szerződést közös megegyezéssel történő felmondásához járuljak hozzá. A KVG Zrt. a területről szeretne kivonulni, jelenleg a Dél- Kom alvállalkozóként végzi a szállítást. Azt az ígéretet kaptunk, hogy a mai napra megékezik a Dél-Kom ajánlata. Az ígéret szerint az ajánlat a jelenleg is fennálló feltételeket tartalmazza. Az ajánlat még nem érkezett meg. A hulladékszállítást végző cég egyedi előfizetői szerződést fog kötni a lakossággal. Szeretném, ha a testület felhatalmazna arra, hogy a KVG Zrt-vel a szerződést felbontsam és a Dél-Kommal az új szerződést megkössem. Természetesen változatlan feltételekkel. Dr. Tóth Attila elmondta, hogy polgármester úr külön kérte az egyedi előfizetői szerződések megkötését. Hozzászólás nem lévén Egerág község Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással a következő határozatot hozta: Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013.(IV.16.) határozata Egerág község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester urat, hogy a kommunális hulladék elszállítására a Kaposvári Városgazdálkodó Zrt-vel kötött szállítási szerződés közös megegyezéssel történő felmondását aláírja. Továbbá megbízza, hogy a kommunális hulladék elszállítására a jelenlegi feltételek megtartásával új hulladékszállítási szerződést írjon alá. Határidő: azonnal Felelős: Hegyi Győző polgármester

7 7 Hegyi Győző polgármester tájékoztatta a testületet, hogy Török Gábor a 041 hrsz-ra birtokvédelmet kért. Kérelmét behozta mivel véleménye szerint az önkormányzat is érintett a birtokvédelemben. Természetesen, ha ez igaz, akkor mi is lépni fogunk. Schwamberger Tamás képviselő elmondta, hogy a patak jobb és bal oldalán erdő van. Török Gábor területe az erdő, szántó és árok, kitűzött egy határt és természetesen ezt Nagy Lajos is megtette. A két fél közt vita van, de nem érti, hogy az önkormányzat ebben hol érintett. Török Gábor engedély nélküli fakitermelést végzet idegen területen. Hegyi Győző polgármester elmondta, hogy az út és a híd érintett. Schwamberger Tamás képviselő szerint hivatalosan került a terület kimérésre, nem is érti, hogy mi lehet a gond. Véleménye szerint az út és a híd távolabb van az érintett területtől. Hegyi Győző polgármester úgy gondolja, hogy az önkormányzatot csak akkor érdekli, hogy ha érintett, ha nem akkor a két fél harcoljon egymással az már nem a mi dolgunk. Polgármester úr kérdése, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódóan van e egyéb felvetés? Bólyiné Németh Ildikó képviselő kérdése, hogy mi történt azokkal a gyerekekkel, akik nem a körzetünkből jártak iskolába, óvodába, a szállítást ki oldotta meg? Dr. Tóth Attila elmondta, hogy a szülők megoldották a szállítást, sőt az óvodai létszám két fővel emelkedett. Kun Zoltán képviselő felvetette, hogy az intézményi étkezésé minősége nem rendeződik, jó lenne ennek utána nézni. Hegyi Győző polgármester napra pontosan szeretné tudni, hogy melyik nap volt a gond. A pedagógusok szerint a gyerekek mindent jóízűen megesznek. Nagyon vegyes információim vannak, ezért sem egyszerű a dolog. Kun Zoltán képviselő elmondta, hogy az óvodában dolgozó pedagógusok szerint sok esetben nem óvodás korú gyermekeknek való az ebéd. Dr. Tóth Attila véleménye, hogy pont ezért van A és B menü. A B menü mindig az óvodás gyerekeknek készül, a szabályzat szerint kell az étlapot elkészíteni, ha több olyan étel van, amit a gyerekek nem szeretnek, Éva egyeztessen a szakáccsal. Bólyiné Németh Ildikó képviselő szerint mindenkinek nem lehet eleget tenni. Hegyi Győző polgármester úgy gondolja, hogy nem tud beleszólni, főleg ha nincs konkrét információja, próbál odafigyelni, de úgy érzi, hogy lassan már mindenki beleszól. Schwamberger Tamás képviselőnek két felvetése lenne. Az egyik, hogy kéri a társadalmi egyeztetetést a felsőhegyi út megszüntetésével kapcsolatosan. Az érintettek véleményét az önkormányzat nem kérte ki, területeiket más úton nem tudják megközelíteni vagy csak nagyon nehezen. Szeretne ez ügyben egy egyeztetést és valamiféle alternatív megoldást, esetleg a határozat visszavonását. A következő felvetése, hogy - amit már többször kért - a Szociális Szövetkezet dolgainak átbeszélése is történjen meg. Megdöbbenve tapasztalta, hogy a Polgármesteri Hivatal épületének falán van a Szociális Szövetkezet táblája, felmerül a kérdés, hogy talán a szövetkezet székelye is itt van? Szeretnék erről bővebben tájékozódni, belelátni. Több fele jár és egyre több információhoz jut, ami kicsit más az egerágitól. Hegyi Győző polgármester elmondta, hogy a társadalmi és civil szervezetek székhelye a hivatal címe.

8 8 Dr. Tóth Attila elmondta, hogy tavaly májusban volt a testületi ülés, ahol a Teleház lett székhelyként megjelölve. Schwamberger Tamás képviselő szerint a szövetkezetet magánszemélyek hozták létre, az alakuló ülésen kell a székhelyet meghatározni, ahol az önkormányzat nem volt jelen mivel nem alapító tag. Úgy gondolja, hogy a székhelyhez testületi határozat kellett volna és ő csak a csatlakozási szándékról tud. Hegyi Győző polgármester javaslata, hogy képviselő úr nézzen utána. Véleménye, hogy külső tag a szövetkezet dolgaiba nem biztos, hogy beleláthat. A testület hozott döntést a szövetkezetbe történő belépésről, továbbá arról, hogy az önkormányzat érdekeit az elnökségben Bólyiné Németh Ildikó képviselő asszony képviseli. A szövetkezet az egerági rászorultak érdekeit szolgálja, sokan dolgoznak a szövetkezetben, de a mocskolódáson kívül nem kapnak egyebet. Képviselő úr is vállalhat szerepet a szövetkezetbe, ingyen. A tisztánlátás érdekében mindenki ingyen dolgozik, azért, hogy az egerági rászoruló embereknek jobb legyen a helyzetűk. Schwamberger Tamás képviselő szerint ez az érvelés sántít, az önkormányzat tagja a szövetkeztetnek, ő mint képviselő tagi jogosultként nézhet bele a szövetkezet dolgaiba, mivel tulajdonosok vagyunk. Hegyi Győző polgármester elmondta, hogy a szövetkezetekről szóló törvény szerint önkormányzat nem lehet alapító, de mi nem vagyunk jogászok. Jogászok által készített alapszabály szerint működik a szövetkezet és a Cégbíróság bejegyezte. Dr. Tóth Attila elmondta, hogy az önkormányzat a szövetkezetnek 5.000,-Ft részjegy erejéig tagja. A nyereség az alapítástól számított két éven belül nem osztható ki, a hozam két éven keresztül nulla forint. A szövetkezetnek tagja az önkormányzat, és ha a működésében részt vesz személyes közreműködésével, ami jelenleg nincs, akkor nyilván kapna teljes körű tájékoztatást a részjegy hozamról, másrészt a személyes közreműködés mértékéről. Mivel személyes közreműködés nincs, ezért kettő évig kizárja a hozamfelosztását. Nem gondolja, hogy további tájékoztatást kellene adni. Hegyi Győző polgármester elmondta, hogy a Szociális Szövetkezet önkormányzati tulajdont, vagyont nem használ, kivéve a bolt helyiségét, amire testületi határozat van. Schwamberger Tamás képviselő problémája, hogy az országban sorba jönnek létre a szövetkezetek, minden esetben az önkormányzat hozza létre civilek nélkül. Tisztában van azzal, hogy egy vállalkozásban van osztalék, de van munkabér is. Hegyi Győző polgármester elmondta, hogy Baranyában két Szociális Szövetkezet van egyik Egerágon a másik az Ormánságban. A Szociális Szövetkezet dolgozik saját pénzén, az önkormányzatnak és a falunak a vagyona nincs benne. Tehát erről ennyit. Társadalmi egyeztetéssel kapcsolatosan polgármester úr elmondta, hogy a Közlekedési Felügyeleti hatóság határozatot hozott arról, hogy az utat megszűntették, mely határozat jogerőre emelkedet. Nem gondolja, hogy döntési kompetenciája lenne az ügyben a testületnek. Schwamberger Tamás képviselő utána érdeklődött, az út megosztásra került, ehhez is testületi döntésre lett volna szükség. Valószínű a jegyző úr vagy a polgármester úr kezdeményezésére történt a megosztás a földmérő nevét most nem tudja megmondani. A Földhivatalhoz ez be lett adva, de ez nem jogerős. Probléma, hogy erről a testület nem tudott, ehhez a megosztáshoz a testület nem rendelt pénzt. Szeretné tudni ezt ki

9 9 utalványozza és milyen alapon ezt a számlát, ha megtörtént, akkor hogyan utalványozta. Szeretné ezt a számlát megnézni. Hegyi Győző polgármester senki nem fizetet semmit, nyilván a földmérő sem kapta meg a díját, mivel a licit eljárást megnyerő fizet mindent. Visszautasítja azt a feltételezést, hogy ő kifizette illetve utalványozta volna a számlát. Képviselő úr tudja a címet, aztán majd kivizsgálják, hogy történt-e kifizetés. Schwamberger Tamás képviselő inkább szeret utánanézni a dolgoknak ő más ember nem szokott feljelenteni. Hegyi Győző polgármester azt gondolja senki érdeke nem sérült, talán csak az övé, mivel az ő földjét tapossák. Lesz versenytárgyalás ahol születik majd döntés. További hozzászólás, észrevétel nem lévén nyilvános ülést Hegyi Győző polgármester bezárta. kmf. Hegyi Győző sk. polgármester Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna sk. jegyző

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. január 28. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. január 28. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. január 28. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 2/ 2013.(I.28.) 3/ 2013.(I.28.) 4/ 2013.(I.28.) 5/ 2013.(I.28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-1/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 1/201.(I.25.) A jegyzőkönyvvezető személyéről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820. Jegyzőkönyv

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820. Jegyzőkönyv Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820 19/R/2015. Jegyzőkönyv Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 4. napján 14 00 órai kezdettel a Centrál

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 25-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 963-21 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. november 22-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 11- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 11- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 11- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 11/2012. (X.17.) önkormányzati rendeletet a körjegyzőségi hivatalban foglalkoztatott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 09-én 18.00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Horváth László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32. J e g y z ő k ö n y v Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2011. október 13. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 18/2010. (IX.14.) számú jegyzőkönyve

Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 18/2010. (IX.14.) számú jegyzőkönyve Zalakomár község Önkormányzata 18/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TÁRGY: Zalakomár község Önkormányzat képviselő - testületének 2010. szeptember 14.- én Zalakomár Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében 17.00-

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. október 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester, Virág

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 2009. december 02-án megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -SIOK Pedagógiai Program, SzMSz, Minőségirányítási Program módosítás -SIOK

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 15-én megtartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 15-én megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12 /2008 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 15-én megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben