Elmosódó határok a for-profit, for-benefit, non-profit között

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elmosódó határok a for-profit, for-benefit, non-profit között"

Átírás

1 Elmosódó határok a for-profit, for-benefit, non-profit között Készítette Héjj Tibor, alapító-tulajdonos Budapest, 2014

2 A témánkhoz személyes életemmel is kapcsolódom, ezért bemutatkozással kezdem Sophia University (Olaszország) PhD folyamatban Tulajdonos ügyvezető MBA Country Manager Nemzetközi elnökhelyettes Villamosmérnök, Szakmérnök (digitális technika) Társalapító elnökhelyettes Judit Héjj Tibor Aktív tagja egy keresztény lelkiségnek Az Otthon Segítünk Alapítvány kurátora Rita Dávid Balázs Kristóf A Szép Jelen alapítója (1991), a sérültekért 2000-ben megalapított egy közhasznú non-profit céget, mely kb. 100 sérült embernek biztosít integrált munkalehetőséget Felügyelő Bizottság tagja 2

3 Mivel áll szemben az értékelvűség? Így kell-e lennie? Érték elvűség Érdek elvűség Magánember Üzletember Hit az Abszolútban (térben és időben kívüliségben ) Hit az immateriálisban Hit a közjóban Hit az itt és most -ban Hit az anyagiakban, a materializmusban Hit az önérdekben Lehet értékelvű egy üzletember, cégvezető? 3

4 Hit racionalitás hasznosság: ritkán összekapcsolt fogalmak Aki az értékekben hisz (Isten) hívőnek szoktuk mondani Aki az érdekek mindenek felettiségében hisz racionálisnak szoktuk mondani Pedig: - Mindkettő hit (azaz tények és tapasztalatok + AKARAT, különböző, nem bizonyítható, végeredménnyel) -Mindkettő racionális (van olyan axiómarendszer, amiből levezethető, logikus egységet alkot) És mi a helyzet a haszonnal, hasznossággal? - A haszon formáit az érdekhez, üzlethez kötjük: érdek haszon (profit) megtérülés (hozam) - A hasznos változat inkább a másik rendszerhez kapcsolódik: Érték hasznosság (szemben a haszontalan-nal) előnyös/jó (másnak) Ne féljünk tehát a mára kisajátított szavaktól! 4

5 Értelmezzük tehát a maga teljességében a racionalitást és hasznosságot! Racionalitás az elterjedt, beszűkített értelmében: Ami NEKEM jó Ami MOST jó Ami ANYAGILAG jó De miért ne gondolkozhatnánk, dönthetnénk, élhetnénk azzal a holisztikus racionalitás fogalommal, ami így gondolkozik: Mi szolgálja a KÖZJÓt HOSSZÚ távon És az élet TELJESSÉGÉT figyelembe véve Ettől kezdve a HASZNOSSÁGnak is tudunk adni egy új, keresztényi értelmezést, hiszen minden hasznos, ami a fentieket szolgáló előny, értékteremtő eszköz, ill. ilyen jellegű döntés, megvalósítás Merjünk racionálisak lenni és haszonra törekedni de ezzel az értelmezéssel! 5

6 Michael Porter és XVI. Benedek látszólag két különböző világ apostola és pápája látszólag semmi nem köti össze őket Porter A szabadversenyes kapitalizmus felkent apostola A profitgenerálás guruja, sőt pápája A lelki dolgokkal legalábbis sokak számára így volna logikus mit sem törődő menedzserek egyik legfőbb befolyásolója Aki - és követői szeme előtt csak dollárjelek lebegnek Evilági (immanens) és anyagi (pénz) értékben hívők XVI. Benedek A jézusi küldetés valóban felkent apostol-utódja A lelkiekre koncentráló Egyház pápája A gazdasági, üzleti dolgokkal legalábbis sokak számára így volna logikus mit sem törődő egyháziak (papok) legfőbb befolyásolója Aki - és követői szeme előtt csak idealista eszmék lebegnek Túlvilági (transzcendens) és lelki (erény) értékben hívők Valószínűleg sosem találkoztak fizikailag, és ugyanígy szellemileg is teljesen más világban élnek vagy legalábbis ezt gondolnánk 6

7 De mindkét világ vezetése ráeszmélt, hogy holisztikus megközelítésre van szükség, nem diszjunkt halmazokra Nem profit-termelő robotok vagyunk Ha és amíg annak tekintjük magunkat, addig nem jutunk ki a válságok sorozatából A globális gondolkozás globális felelősséget is jelent Rombolni a környezetet fizikailag és rombolni az egyéni életet nem emberhez méltó A magánéletünkből tapasztalatilag is tudjuk, hogy nemcsak az anyagi javak számítanak a boldogsághoz DE: nem tudunk és nem is akarunk teljes rendszerváltást, legfeljebb részparadigma váltást Nem csak lelki életünk van Ha nem tudunk a gazdasághoz hozzászólni, az embereket magukra hagyjuk egy nagyon fontos területen Isten szemével nézni a világot globális, sőt holisztikus megközelítést kíván Az emberi fejlődéshez hozzá tartozik az összes világi területen történő, isteni szempontból való fejlődés A pénz magában nem boldogít, de ha nincs munka, nincs pénz, akkor kevesen tudnak boldogan élni ÉS: Jézus követése nemcsak elkülönített területekre korlátozódik, hanem az élet teljességére 7

8 A két világ között sokáig mégis átjárhatatlan szakadék tátongott.. Profit-csúcs Önzetlenség-csúcs For profit vállalkozás Non profit adománygyűj tés Ha valaki elindul az egyik irányba, a másik ismeretlen, idegen, sőt ellenségesnek tekinthető lett 8

9 Bár alkalmi jelleggel mindkét világ kezdett nyitni a másik felé Üzleti etika, (valódi) CSR Filantrópia Profitcsúcs Önzetlenségcsúcs Fizetendő szolgáltatások, fenntarthatóság For profit vállalkozás Non profit adománygy űjtés de ezek az atipikus ad-hoc akciók nem érték el egymást 9

10 Mára mind elméletben, mind a gyakorlatban a két világ közti szakadék áthidalódott, számos köztes megoldás létezik for-benefit modellek Profit-csúcs Önzetlenség-csúcs For profit vállalkozás, a tulajdonos anyagi érdekét maximalizálv CSV CiV A társadalom teljességének igényeit optimalizálva Non profit adománygyűjtés, a társadalom rászorulóit minimalizálandó a Benefit = előny, haszon, java, üdve (Országh szótár) Public benefit = common good = közjó Igazából CSAK a felelős cég típusú for-benefit vállalkozások tudják biztosítani a többszörös értelemben vett fenntarthatóságot! 10

11 A Porter által 2011-ben publikált CSV szerinti kapitalizmus a tulajdonoson túl a társadalom javára van CSV = Creating Shared Value Michael Porter szerint ez három módon érhető el: Eredmény: 1. a termékek és piacok újragondolásával, 2. a termelékenység újradefiniálásával az értékláncban, 3. és helyi klaszterszintű együttműködéseken keresztül. Innováció Növekedés Társadalmi haszon Ha ezek közül valamelyik területen fejlődést érünk el, akkor azzal a másik két területen is újabb lehetőségeket teremtünk. A valóban sikeres társadalmi vállalkozások is ezen az úton járnak, így tevékenységük túlmutat a társadalmi érdekek szolgálatán de egy aspektus nagyon hiányzik belőle: a lelki érték és a Lélek Forrás: 11

12 A 2009-s Caritas in veritate (CiV) enciklika induló gondolata, hogy a szeretet az igazságban minden ember és az egész emberiség valódi fejlődésének legfőbb hajtóereje (1) a mindenre kiterjedő emberi fejlődés (integral human development) elsősorban hivatás, amely éppen ezért a felelősség szabad és szolidáris vállalását jelenti (11) Tehát: Azaz Isten eszközévé válni mások javára arra, hogy ne mástól várjuk a fejlődést, ugyanakkor ne csak magunkra gondoljunk! Nekünk az ember a fontos: minden ember és minden embercsoport, el egészen a teljes emberiségig és átfogva azt. nem lehet valóságos a fejlődés, ha nem az egész ember és minden ember fejlődése (18) Tehát: az embert a teljes valójában látva (nemcsak, mint kolléga, férj, szomszéd, ügyfél, művész, ellenőr ) ÉS az egész világban gondolkodva, isteni globalizációs megközelítéssel a csupán gazdasági és technológiai szempontú fejlődés nem elégséges (23) Tehát: sem a gazdaság, sem a tudomány nem pártatlan, ne is akarjon az lenni, hanem legyen felvállaltan szeretet-alapú! mindenki felelősséget visel mindenkiért, így ez nem köthető kizárólag az államhoz (38) Tehát: ha mindenki a testvérünk, mindenkiért felelősséget kell éreznünk szakmai, nemzetiségi, földrajzi, stb. határok nélkül! 12

13 Konkrétan szól az üzleti világhoz is, egy felhívással a gazdasággal kapcsolatos paradigmaváltást illetően A piac az úgynevezett kölcsönös igazság alapelveinek alanya, mert ez a fajta igazságosság az egyenlő felek közötti adás- és kapás-viszonyt szabályozza. A piac a szolidaritás és a kölcsönös bizalom belső formái nélkül nem képes teljességgel betölteni gazdasági szerepét. (35) Tehát: piac, egyenlőség, szolidaritás és bizalom lehetséges és szükséges összehangolni ezek integráltságát! Következésképpen minden gazdasági döntés erkölcsi jellegű következményekkel jár. (37) Tehát: álljon a gazdaság, üzlet (is) erkölcsi alapokon! Szükséges mind a szakmai alkalmasság, mind a morális következetesség. Ha a technika abszolutizálása válik elfogadottá, ez a célok és az eszközök összezavarodásához vezet (71) Tehát: a professzionalizmus, a technika alkalmazása legyen harmóniában az erkölccsel! Új, széleskörű valóság, amely összekapcsolja a magán és a közösségi gazdálkodás szféráját, nem zárja ki a nyereséget, azt azonban humán- és társadalmi célok megvalósításának eszközeként szemléli. (46) 13

14 A 2009-s CiV és a 2011-s CSV után 2013-ban megtörtént a szintézis is: a Világbank elnöke (Jim Yong Kim) járt a pápánál és nem akármit mondott Annyira hálás vagyok érte, hogy találkozhattam a Szentatyával. Inspiráló volt látni azt a szenvedélyt és elkötelezettséget, amellyel segíti a szegényeket, a betegeket és az éhezőket. - mondta Kim. Beszélgettünk arról, hogy milyen módokon működhetnénk együtt a vallási vezetőkkel egy kedvező opció létrehozásán a szegények számára, amely több lehetőséget és igazságot hoz az életükbe. Ferenc Pápával egyetértettünk abban,hogy a több mint 1 milliárd éhező ember szenvedéseinek enyhítése, a szegénység botrányának felszámolása sürgető erkölcsi kötelezettségünk. Osztozunk egy olyan világról alkotott jövőképen, amely nagyobb könyörületességet, részvétet mutat a nélkülözők irányában. A Világbank Csoportban célul tűztük ki a mélyszegénység leküzdését kevesebb, mint egy generációnyi idő alatt, és a legszegényebb 40% együttes felemelkedésének elősegítését a fejlődő országokban. Forrás: A pápával ugyanazt valljuk: nincs növekedés, ha nem az emberekbe fektetünk be 14

15 A hibrid megoldások skálája végül is nagyon széleskörű Társadalmi vállalkozások ( social ventures ) Nonprofit közhasznú társaságok Szociális szövetkezetek For-benefit vállalkozások Etikus alapok Etikus/felelős/közösségi bankok Rehabilitációs vállalkozások Közösségi gazdaság alapú vállalkozások és a köztük lévő határok is elmosódtak, vannak átfedések is 15

16 A cégek és szervezetek hagyományos felosztása mára tehát valóban komplexebbé vált Tartalom, tevékenység alapján, azaz Mit csinál a szervezet? Közjóért Hagyományos, általános Pl. Környezetvédelem, magániskola, magánkórház Pl. Tőzsdei cégek, magáncégek Pl. Alapítványok Pl. Napra Forgó For-profit, azaz a tulajdonosért Non-profit, azaz egy célszegmensért Orientáltság, azaz Kiért van a szervezet? 16

17 Ugyanaz a tevékenység (pl. bank) is kerülhet bármelyik helyre Mit csinál a szervezet? Közjóért Hagyományos, általános Banca Etica - Társadalmilag hasznos vállalkozások for-profit bankja Klasszikus bankok, pl. Erste Bank M. Yunus-féle Grameen Bank - micro credit kölcsönt nyújtó szervezet, hivatalos struktúra és fiókok nélkül Bank-szerűen működő, de önkéntesekkel és CSR-jelleggel, pl.: Zweite Sparkasse A tulajdonosért Kiért van a szervezet? Egy célszegmensért Kevesen tudják, hogy mind az Erste, mind a Zweite Bank tulajdonosa egy egyházközösség általi alapítvány, mely a szegényke segítésére hozott létre bankot 1819-ben! 17

18 Az egyre többet használt társadalmi vállalkozás -t is többféle értelemben használják, akár a for-benefit szinonimájaként is Minden szervezet, mely társadalmilag is hasznos A non-profit szervezetek Non-profit cég, mely egy célszegmens érdekében létezik We invite all citizens of the world to give priority, with their choices of consumption and savings, to those businesses that are ethically oriented and dedicate a significant portion of their profits to the common good. This is because the Economy of Communion teaches us that the profit of the company has a social dimension. Economy of Communion School of Northern Europe, Oct

19 Reményt ad egy 2011-es felmérés is: az ú.n. millenniumi (Y generációs) fiatal már a menedzserektől eltérő lényegét látja a vállalkozásoknak Az üzletemberek számára elsődleges a profit, minden egyéb lényeges csak ezt követi. Az Y generáció (1981. után születettek) szerint: Egy vállalkozás célja túlmutat a pénzügyi eredményen. A vállalkozások lényegesek a társadalmi fejlődés és innováció tekintetében. Úttörő szerepet tölthetnek be a társadalmi haladás és a pozitív változások terén. Az üzleti szektorban van a legnagyobb potenciál a pozitív társadalmi változások elindítására. Inspiráló és innovatív vezetőket keresnek, akik hosszú távon mérlegelik a vállalkozásuk társadalmi szerepét. Ezek a fiatalok már így keresnek és választanak munkahelyet, ez alapján választják egy cég termékeit, szolgáltatásait. Forrás: Deloitte, The Millennial Survey

20 Köszönöm a figyelmet! Telefon: Mobil: Budapest, Szendrő u. 30.; Cg.: ; ISO 9001:2008 Certificate Registration No.:

Szeretettel élni az igazságban

Szeretettel élni az igazságban Szeretettel élni az igazságban (Az enciklika egy üzletember szemével) Héjj Tibor elıadása és bemutatkozása A gödöllıi Szentháromság templom közösségének Budapest, 2010. február 16. Múlt év nyarán adta

Részletesebben

Felelős vállalkozás, holisztikus értékteremtéssel

Felelős vállalkozás, holisztikus értékteremtéssel Felelős vállalkozás, holisztikus értékteremtéssel Készítette Héjj Tibor, alapító-tulajdonos Budapest, 2014 Ott hagytuk abba, hogy a két világ közti szakadék áthidalódott, számos köztes megoldás létezik

Részletesebben

Révész Barbara XVI. Benedek társadalmi tanítása Globalizáció és gazdaság a Caritas in veritate c. enciklika tükrében

Révész Barbara XVI. Benedek társadalmi tanítása Globalizáció és gazdaság a Caritas in veritate c. enciklika tükrében Révész Barbara XVI. Benedek társadalmi tanítása Globalizáció és gazdaság a Caritas in veritate c. enciklika tükrében A teológiai dimenzió nélkülözhetetlen az emberi együttélés jelenlegi problémáinak megértéséhez

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA AZ ÜZLETI VEZETŐ HIVATÁSA G O N D O L A T O K

IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA AZ ÜZLETI VEZETŐ HIVATÁSA G O N D O L A T O K IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA AZ ÜZLETI VEZETŐ HIVATÁSA G O N D O L A T O K A Vocation of Business Leader magyar fordítása, első kiadás Kiadó: Iustitia et Pax Pápai Tanácsa Piazza San Callisto, 16

Részletesebben

PROACTIVE MANAGEMENT CONSULTING

PROACTIVE MANAGEMENT CONSULTING Társadalmilag felelős klaszterek elméletben és gyakorlatban Héjj Rita és Tibor Az együttműködő vállalat. Értékteremtés a fenntartható világért Workshop prezentáció 2008. június 6. PROACTIVE MANAGEMENT

Részletesebben

A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA

A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA Vállalati adományok Vállalati adományozás Nonprofit szektor Vállalati jótékonyság Vállalatok társadalmi felelôssége Vállalati támogatás Nonprofit szervezetek Civil szervezetek

Részletesebben

A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA

A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA Vállalati adományok Vállalati adományozás Nonprofit szektor Vállalati jótékonyság Vállalatok társadalmi felelôssége Vállalati támogatás Nonprofit szervezetek Civil szervezetek

Részletesebben

ÁSVÁNYI KATALIN A KOMOLYZENE VÁLLALATI TÁMOGATÁSÁNAK ÚTVESZTŐI

ÁSVÁNYI KATALIN A KOMOLYZENE VÁLLALATI TÁMOGATÁSÁNAK ÚTVESZTŐI ÁSVÁNYI KATALIN A KOMOLYZENE VÁLLALATI TÁMOGATÁSÁNAK ÚTVESZTŐI KÖRNYEZETGAZDASÁGTANI ÉS TECHNOLÓGIAI TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. KEREKES SÁNDOR EGYETEMI TANÁR AZ MTA DOKTORA Ásványi Katalin 2 BUDAPESTI CORVINUS

Részletesebben

A NEMZETI KONZULTÁCIÓ KÉRDÉSEI A KERESZTÉNY TÁRSADALMI TANÍTÁS TÜKRÉBEN

A NEMZETI KONZULTÁCIÓ KÉRDÉSEI A KERESZTÉNY TÁRSADALMI TANÍTÁS TÜKRÉBEN A NEMZETI KONZULTÁCIÓ KÉRDÉSEI A KERESZTÉNY TÁRSADALMI TANÍTÁS TÜKRÉBEN Budapest, 2012. VI. 18. Tisztelt Olvasó! A Magyar Kormány által az elmúlt hetekben kezdeményezett Új Nemzeti Konzultáció lehetôséget

Részletesebben

Lépések... Kettős mércéink. ... a fenntarthatóság felé. A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja.

Lépések... Kettős mércéink. ... a fenntarthatóság felé. A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja. 17. évf. 2. szám (52) 2012. nyár Tartalom Emberi tényező: sr. Helen Alford OP 2. oldal Új KÖVET-tagok 5. oldal Másért Vállalkozó? Napra Forgó Kft. 6. oldal Enterprise 2020 8. oldal Ablakon Bedobott Pénz

Részletesebben

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS PH.D. ÉRTEKEZÉS Petheő Attila István BUDAPEST, 2009 Petheő Attila István A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN

Részletesebben

A szociális szövetkezetek működési modelljének kidolgozása a foglalkoztatás elősegítése érdekében

A szociális szövetkezetek működési modelljének kidolgozása a foglalkoztatás elősegítése érdekében A szociális szövetkezetek működési modelljének kidolgozása a foglalkoztatás elősegítése érdekében SZERZŐK:: Drr.. Peettheeő Attttiilla IIssttván,, Drr.. Győrrii Zssuzzssanna,, Néémeetth Beerrnadeetttt,,

Részletesebben

Baritz Sarolta Laura: Az üzlet mint hivatás - utópia vagy realitás?; A vállalati spiritualitásról egy keresztény konferencia kapcsán

Baritz Sarolta Laura: Az üzlet mint hivatás - utópia vagy realitás?; A vállalati spiritualitásról egy keresztény konferencia kapcsán Baritz Sarolta Laura: Az üzlet mint hivatás - utópia vagy realitás?; A vállalati spiritualitásról egy keresztény konferencia kapcsán Témák: bizalom, dogmatika, egyház, elosztás, enciklika, erkölcs, etika,

Részletesebben

társadalmi vállalkozás

társadalmi vállalkozás A társadalmi vállalkozások ökoszisztémája közösség felelősség társadalmi hatás üzlet szükséglet motíváció fenntarthatóság vállalkozás kettős cél küldetés kreativitás finanszírozás megvalósíthatóság érték

Részletesebben

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása Dr. Szuchy Róbert A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása A CSR egy olyan megközelítés, amely szerint a vállalatok önkéntes alapon környezeti és társadalmi szempontokat építenek be üzleti

Részletesebben

Fenntarthatóság és társadalmi igazságosság

Fenntarthatóság és társadalmi igazságosság Fenntarthatóság és társadalmi igazságosság BARTUS GÁBOR Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszék, Stoczek u. 2., Budapest 1111 bartus@eik.bme.hu Afenntartható fejlődés

Részletesebben

Bullain Nilda: A nonprofit szervezet mint működő intézmény

Bullain Nilda: A nonprofit szervezet mint működő intézmény Bullain Nilda: A nonprofit szervezet mint működő intézmény Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk meg, milyen összetevői vannak egy nonprofit szervezetnek, mik a hatékony belső működéshez szükséges feltételek,

Részletesebben

MIT ÉRTÜNK KISVÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI POLITIKÁN? PARADIGMAVÁLTÁS A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN.

MIT ÉRTÜNK KISVÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI POLITIKÁN? PARADIGMAVÁLTÁS A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN. MIT ÉRTÜNK KISVÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI POLITIKÁN? PARADIGMAVÁLTÁS A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN. ELŐSZÓ Navigare necesse est vivere non est necesse ("azaz hajózni szükséges; élni nem szükséges) mondja a régi

Részletesebben

Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom. Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban

Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom. Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban Takáts Péter Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban Azt a szomorú tényt, hogy az emberiséget az életmódjából fakadóan elkorcsosulás veszélye

Részletesebben

A társadalmi felelősségvállalás elmélete és gyakorlata, konkrét hazai példákon bemutatva

A társadalmi felelősségvállalás elmélete és gyakorlata, konkrét hazai példákon bemutatva BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA, Külkereskedelmi Főiskolai Kar A társadalmi felelősségvállalás elmélete és gyakorlata, konkrét hazai példákon bemutatva Konzulens: Dr. Kisváradi György Docens Név: Kiss Anita

Részletesebben

ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ

ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ civilj 05/4/11 7:06 Page 1 CIVIL JÖVÔKÉP ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ Kérdések és alternatívák C I V I L C I V I L 2004 T Á R S T Á R S C IVI I L T Á RS Trust Programiroda civilj 05/4/11 7:06

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZÜGYEKRŐL ZÖLD SZEMMEL

LAKOSSÁGI PÉNZÜGYEKRŐL ZÖLD SZEMMEL Ha egypár évet veszünk össze, akkor jobb, ha minden mozdulatlan áll meg, ha egy fertály vagy fél századra tekintünk, akkor változás kell. A kérdés csak az: mi kívánatost: rövid vagy hosszú időre való ész

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi

Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MUNKAÜGYI TÁRGYÚ KUTATÁSOK CZIKE KLÁRA BARTAL ANNA MÁRIA Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi

Részletesebben

Polák-Weldon Réka * A CSR MINT A VÁLLALKOZÁSOK IRÁNYÍTÁSÁNAK ÚJ PRIORITÁSA

Polák-Weldon Réka * A CSR MINT A VÁLLALKOZÁSOK IRÁNYÍTÁSÁNAK ÚJ PRIORITÁSA Polák-Weldon Réka * A CSR MINT A VÁLLALKOZÁSOK IRÁNYÍTÁSÁNAK ÚJ PRIORITÁSA Bevezetés A klasszikus elképzelés, mely szerint a vállalat egyetlen célja lényegébõl adódóan a hatékony profitmaximalizálás (Friedman,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A MAGYAR CIVIL TÁRSADALMOM FINANSZÍROZÁSI HÁTTERÉNEK

Részletesebben

A CSR-gyakorlat vizsgálata a vállalatvezetői értékek és attitűdök tükrében DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

A CSR-gyakorlat vizsgálata a vállalatvezetői értékek és attitűdök tükrében DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A CSR-gyakorlat vizsgálata a vállalatvezetői értékek és attitűdök tükrében DOKTORI (PHD)

Részletesebben

Módszertani kézikönyv

Módszertani kézikönyv OFA Hálózat KoopeRáció kiemelt projekt Módszertani kézikönyv Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható működésig Szerkesztő: Számadó Róza Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

CSR - Csak három betű, mégis annyi mindent jelent(het) KEZDŐKNEK: A CSR-ről egyszerűen Élni és élni hagyni

CSR - Csak három betű, mégis annyi mindent jelent(het) KEZDŐKNEK: A CSR-ről egyszerűen Élni és élni hagyni CSR - Csak három betű, mégis annyi mindent jelent(het) A vállalatok társadalmi felelősségvállalása (angolul Corporate Social Responsibility, röviden és a továbbiakban CSR) bár több definícióval is rendelkezik,

Részletesebben