Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam"

Átírás

1 Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: Fax: Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u ,Tel., Fax:: Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam es tanév 2. félév programjai 1

2 Egészségügyi szervező alapszak Egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam programterve 2013/2014-es tanév 2. félév Első tanítási nap Szorgalmi időszak Tavaszi szünet Vizsgaidőszak Záróvizsga időszak Nappali tagozaton elmélet és szakmai Elmélet és nyelv Gyakorlat gyakorlat egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam Egyéni időpontokban. egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam Egyéni időpontokban. egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam Egyéni időpontokban egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam Záróvizsga felkészítés Levelező tagozaton konzultáció és szakmai gyakorlat Konzultáció Szakmai gyakorlat egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam Záróvizsga felkészítés Egyéni időpontokban Egyéni időpontokban Egyéni időpontokban és a közötti időszakban. - 2

3 Szakdolgozat beadási határidők záróvizsgára jelentkezőknek Szakdolgozat beadása: - a konzulensnek - a Tanulmányi Osztályra egészségturizmus-szervező szakirány záróvizsga Diplomaátadó ünnepség Gyula, január 17. Dr. Fodor Lajos egyetemi tanár intézetigazgató 3

4 Tantárgyak TANTÁRGYFELOSZTÁS egészségturizmus-szervező szakirány, I. évfolyam es tanév, 2. félév Tantárgyi kód Nappali tagozat Levelező tagozat Ea. Kr. Gy. Kr. Ea. Kr. Gy. Kr. Tantárgyi kód Értékelés Tantárgyfelelős/oktató Kötelező tantárgyak Egészségtani alapismeretek II. ESZBEA215HN ESZBEA215HL K Dr. Csomós Péter Egészségügyi ismeretek I. ESZBEI222HN ESZBEI222HL Gyj Dr. Beke Szilvia Európa tanulmányok II. ESZBEU212HN ESZBEU212HL K Dr. Gurzó Imre/ Dr. Turcsán Zsolt Pszichológia II. ESZBPS212HN ESZBPS212HL Gyj Dr. Rozsnyai Katalin Közgazdasági ismeretek I. ESZBKI212HN ESZBKI212HL K Dr. Farkasné dr. Fekete Matematikai és statisztikai ismeretek II. Mária/Varga Dorottya ESZBMS243HN ESZBMS243HL Gyj Dr. Molnár István/ Czinderi Kristóf Informatika II. ESZBIN223HN ESZBIN223HL Gyj Dr. Szalay Zsigmond Gábor/ Borbola Gábor Idegen nyelv II. ESZBIN220HN Gyj Dr. Kiss Csilla/ Dr. Máthé Ilona, Boros Á. Pappné Princzinger Valéria Priskin Gyula Csefkó Mónika Jogi ismeretek II. Rendezvény- és programszervezés Szakmai gyakorlat I. ESZBJO213HN ESZBJO213HL K Dr. Herbst Árpád/ Tóth Iloba ESZBRP212HN ESZBRP212HL Gyj Dr. Káposzta József/ Katona Katalin ESZBGY223HN ESZBGY223HL Gyj Dr. Beke Szilvia/ Katona Katalin Kötelezően választható tantárgy Személyiségfejlesztés III. ESZCSF223HN ESZCSF223HL Gyj Dr. Lányi Katalin Mindösszesen:

5 Tantárgy neve: Egészségtani alapismeretek II. (Élettan, kórélettan) Tantárgyi kód nappali ESZBEA215HN Tantárgyi kód levelező ESZBEA215HL Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Csomós Péter főiskolai docens Oktató neve: Oktató beosztása: Dr. Csomós Péter főiskolai docens Tantárgy jellege Számon- Szak (szakirány) Ea.+gyak. Összes szakonként kérés tagozat megnevezése óraszáma óraszám tagozatonként módja Kreditpont Nappali B K 5 Levelező B K 5 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Az Egészségtani alapismeretek I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: Három, értékelhető eredménnyel megírt évközi zárthelyi dolgozat. Az órákon való aktív részvétel. Levelező tagozaton: Az órákon való aktív részvétel. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése szóbeli vizsga keretében. 4. A tantárgy rövid tartalma: A stúdium célja az embert és környezetét érő hatásokra adott fiziológiás és kóros válaszreakciók élettani alapjainak, a fiziológiás és kóros működés sajátosságainak megismerése. N: 1-17 óra (L: 1-7 óra): Az egyes szervrendszerek felépítése, működése és szabályozása, kórtana: - homeosztázis, a vér, 6 óra (L: 2 óra) - a szív-és érrendszer, 5 óra (L: 3 óra) - a légzőszerv, 3 óra (L:1 óra) - a vizeletet kiválasztó szervrendszer, 2 óra (L:1 óra) Első zárthelyi dolgozat! 1 óra N: óra (L: 8-14 óra): Az egyes szervrendszerek felépítése, működése és szabályozása, kórtana: - az emésztő szervrendszer, 2 óra (2 óra) - az anyag- és energiaforgalom, a hőszabályozás 3 óra (2 óra) - a reproduktív szervek működése, 4 óra (1 óra) - a központi idegrendszer, 3 óra (2 óra) Második zárthelyi dolgozat! 1óra 5

6 N: óra (L: óra): Az egyes szervrendszerek felépítése, működése és szabályozása, kórtana: - a vegetatív idegrendszer, 4 óra (2 óra) - valamint az endokrin szabályozás szerepe a szervezet homeosztázisának fenntartásában. 4 óra (2 óra) - az érzékszerveink működése. 6 óra (2 óra) Harmadik zárthelyi dolgozat! 1 óra 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: A második szemeszterben megismerésre került tananyag. 6. Irodalom: -Az előadások ábraanyaga. -Brencsán Orvosi Szótár (szerk. Benjámin Katalin), Medicina Könyvkiadó, Budapest, Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyve, Medicina Könyvkiadó, Budapest, Ormai Sándor: Élettan-kórélettan, Főiskolai tankönyv, Semmelweis Kiadó, Budapest,

7 Tantárgy neve: Tantárgyi kód nappali Tantárgyi kód levelező Egészségügyi ismeretek I. (Elsősegélynyújtás) ESZBEI222HN ESZBEI222HL Dr. Beke Szilvia Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató neve: Dr. Beke Szilvia Oktató beosztása: főiskolai docens Tantárgy Számon- Szak (szakirány) jellege Ea.+gyak. Összes Kreditkérés tagozat megnevezése szakonként óraszáma óraszám pont módja tagozatonként Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Egészségtani alapismeretek I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: egy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Az órákon és azon belül történő gyakorlatokon való kötelező részvétel. Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. Az elégséges megszerzésének feltétele az írásbeli dolgozat 60 %- os szintű teljesítése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N:1-2 L:1 Elsősegélynyújtás fogalma, helyszín jellemzői, biztonságos helyszín biztosításának feltételei. N:3-4 L:2 Mentők értesítése során elmondandó információk, eszméletlen személy esetén a teendők. N:5-6 L:3-4 A felnőtt alapszintű és kiterjesztett újraélesztésének menete. Csecsemő és gyermek újraélesztése. N: 7-8 L:5-6 Sérülések, sebe fajtái, sebellátás menete, égés, fagyás N: 9-10 L:7-8 Leggyakoribb mérgezések Belgyógyászati esetek-mellkas fájdalom N: L:9 Stabil oldalfektetés, újraélesztés, félautomata defibrillátor használatának gyakorlása az életmentő központban. N: 14 Gyulai mentőállomás megtekintése N:15 L:10 Zárthelyi dolgozat megírása 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 7

8 6. Irodalom: - Gőbl G.: Oxiológia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, től érvényben levő felnőtt alapszintű protokoll - gyermek újraélesztési protokoll - újszülött újraélesztési protokoll - Dr. Betlehem József (2012) Első teendők sürgősségi esetekben Elsősegélynyújtás Medicina könyvkiadó, elérhető digitálisan : 8

9 Tantárgy neve: Tantárgyi kód nappali Tantárgyi kód levelező Európa tanulmányok II. (Európai Uniós ismeretek) ESZBEU212HN ESZBEU212HL Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Gurzó Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Turcsán Zsolt c. egyetemi tanár Tantárgy Számon- Szak (szakirány) jellege Ea.+gyak. Összes Kreditkérés tagozat megnevezése szakonként óraszáma óraszám pont módja tagozatonként Nappali B K 2 Levelező B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Az Európa tanulmányok I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Egy tesztlap eredményes megoldása. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N:1-3; L: 1-2 Az ipari forradalom és Európa új gazdasági munkamegosztása. N:4-6; L:3-4 A polgári átalakulás jellemző vonásai Nyugat és Kelet Európában. A polgárság kulturális kezdeményezései. A nők harca az egyenlő jogokért N:7-8; L:5-6 Az európai integráció fejlődéstörténete. Az Európai Unió intézményrendszere. N:9-10; L:7-8 Gazdasági-társadalmi változások Magyarországon az Európai Uniós csatlakozás nyomán (SWOTanalízis). Politikai erők viszonyulása az Európai Uniós csatlakozáshoz. N:11-12; L:9-10 Európai Uniós állampolgárok jogai. Munkavállalás, utazás, EU tagállamokban. Támogatott képzések, kutatások. Horizon 2020 N:13-15 A globalizáció és az emberiség jövőjének forgatókönyvei. Európai Unió gazdasági, társadalmi nehézségei napjainkban. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. 9

10 6. Irodalom: Kötelező: - Aubert Antal Csapó János: EURÓPAI UNIÓS ALAPISMERETEK (http://balkancenter.ttk.pte.hu/turizmus/letoltes/jegyzeteu.pdf ) - Fehér István, Katonáné Kovács Judit, Szűcs István: AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYRENDSZERE - EURÓPAI UNIÓS ALAPISMERETEK. DE AMTC AVK 2007(http://miau.gau.hu/avir/intranet/debrecen_hallgatoi/tananyagok/jegyzet/07- EU_intezmenyrendszere.pdf) - Tóth A.: Revolúció. A Kelet-európai átalakulás politikai és gazdasági ismérvei: a magyar példa. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest,

11 Tantárgy neve: Tantárgyi kód nappali Tantárgyi kód levelező Pszichológia II. (Szociálpszichológia) ESZBPS212HN ESZBPS212HL Dr. Rozsnyai Katalin Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Dr. Rozsnyai Katalin Oktató beosztása: főiskolai docens Tantárgy Számon- Szak (szakirány) jellege Ea.+gyak. Összes Kreditkérés tagozat megnevezése szakonként óraszáma óraszám pont módja tagozatonként Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A Pszichológia I. tantárgyi követelmények teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Egy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szinten történő megoldása. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Elégséges gyakorlati jegy megszerzése, amelyhez a 2. pontban megjelölt dolgozatban legalább 60%-os eredmény szükséges. 4. A tantárgy rövid tartalma: A stúdium keretében szociálpszichológiai témakörökkel ismerkednek meg a hallgatók. - Szociálpszichológiai alapfogalmak és módszerek - A szociálpszichológia tárgya, helye a pszichológia tudományának rendszerében. - A menedzserek által használható szociálpszichológiai módszerek. - A szocializáció fogalma, színterei és jellemzői. - Az életműködési térrel való kapcsolat alakulása a szocializáció során. N: 1 4. óra; L: 1 2. óra. - Társas megismerés - A személyiségpercepció folyamata és összetevői. - Az attribúció és jellemzői. N: 5 8. óra. - Az attitűd sajátosságai és megváltoztatásának lehetőségei. - Sztereotípiák és előítéletek. N: óra; L: 3 5. óra. - Személyközi vonzalom - A vonzalom kialakulásának tényezői. - A személyes kapcsolatok fejlődése. N: óra; L: 6. óra. - A csoport - A csoport fogalma, jellemzői, fejlődése. N: óra. - Státusz, szerep, szerepkonfliktusok. - A csoportnorma és a közös teljesítmény jellemzői. N: óra; L: 7. óra. 11

12 - Kommunikáció - A kommunikáció fogalma, hatásai és folyamatmodellje. N: óra - A kommunikáció fő típusai: N: óra. - Társas befolyásolás, manipulációs csapdák. - Előadások és hozzászólások tartásának szempontjai. N: óra; L: 8 9. óra. - Zárthelyi dolgozat és annak esetleges javítása N: óra; L: 10. óra + órakereten felüli javítás. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: - Atkinson R.C. Hilgard, E. - Smith E.E. Nolen, H.S. (2005): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. - Forgas J.P. (2007): A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Kiadó, Budapest. Ajánlott: - Bagdy E. Bishop, B. Böjte Cs. Rambala É. (2011): Hidak egymáshoz. Empátia, kommunikáció, konfliktuskezelés. Kulcslyuk Kiadó, Budapest. - Csepeli Gy. (2006): Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. - Gordon, T. - Burch, N. (2010): Emberi kapcsolatok. Hogyan építhetjük, hogyan rontjuk el. Gordon könyvek. Gordon Kiadó Magyarország Kft. - Roebuck, C. (2011): Hatékony kommunikáció. Scolar Kiadó, Budapest. 12

13 Tantárgy neve: Közgazdasági ismeretek I. Tantárgyi kód nappali ESZBKI212HN Tantárgyi kód levelező ESZBKI212HL Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Farkasné dr. Fekete Klára egyetemi tanár Oktató neve: Oktató beosztása: Varga Dorottya tanársegéd Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont tagozatonként Egészségügyi szervező Nappali B K 2 Egészségügyi szervező Levelező B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Matematikai és statisztikai ismeretek I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Az oktatáson való aktív részvétel. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A nappali és levelező tagozaton az előadások összevont formában zajlanak óra: A közgazdaságtan tárgya és helye a tudományok rendszerében Alapfogalmak A közgazdaságtan alapkérdései 4-6. óra: Mi mozgatja a gazdaságot? Szűkösség, hasznosság, javak A gazdálkodás oka, célja, működése. Gazdaság fogalma. A gazdasági tevékenység területei: termelés, elosztás, csere, fogyasztás. Az újratermelés fogalma, fajtái óra: Hogyan működik a piac? A piaci mechanizmus A piac szereplői A piaci verseny jellege, a piac formái Termelési tényezők piaca (pénz-, tőke-, munkapiac) óra: Hogyan szerzik, és hogyan költik el jövedelmüket a háztartások? A háztartások döntéseit befolyásoló tényezők. Mikor nyereséges, mennyit termeljen, és mikor terjeszkedjen egy vállalat? A vállalatok típusai, kapcsolata a nemzetgazdaság többi szereplőjével. 13

14 óra: Egyensúlyi problémák a makrogazdaságban Munkanélküliség Infláció 5. Számonkérés módja: Kollokvium (írásbeli) Kollokviumi témakörök: A kollokviumon az előadások anyagát kérjük számon a megadott kötelező irodalom alapján. 6. Irodalom: Kötelező: - Előadások anyagai - Simanovszki Z. Solt K. Bálint D. (2001): Közgazdaságtan alapfokon. TRI-MESTER, Tatabánya - Kerepesi Kósi (2001): Gazdálkodási ismeretek. KIT Képzőművészeti Kiadó és Nyomda. Budapest Ajánlott: - Paul A. Samuelson William D. Nordhaus (2012): Közgazdaságtan. Akadémiai Kiadó. Budapest - Szaklapok: Heti Világgazdaság, Figyelő 14

15 Tantárgy neve: Matematikai és statisztikai ismeretek II. (Statisztika I.) Tantárgyi kód nappali ESZBMS243HN Tantárgyi kód levelező ESZBMS243HL Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Molnár István adjunktus Oktató beosztása: Czinderi Kristóf tanársegéd Tantárgy Számon- Szak (szakirány) jellege Ea.+gyak. Összes Kreditkérés tagozat megnevezése szakonként óraszáma óraszám pont módja tagozatonként Nappali B Gyj 3 Levelező B Gyj 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A Matematikai és statisztikai ismeretek I. tantárgy sikeres teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton az órákon való részvétel kötelező. A hiányzások száma nem haladhatja meg a 3-at. A félév érvényességének további feltétele mindhárom zárthelyi dolgozat megírása. Levelező tagozaton a félév végi zárthelyi dolgozat megírása. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy elérése. Ehhez nappali tagozaton a 3 db zárthelyi dolgozat összpontszámának, levelező tagozaton a félév végi zárthelyi dolgozat pontszámának 50%-át kell elérni. 4. A tantárgy rövid tartalma: N: 1-3 L:1 Bevezetés: A statisztika szerepe. Adatfelvételi módszerek, az adatfelvétel formái. A kontrollált kísérletek és a megfigyeléses vizsgálatok logikája. Együttjárás, ok-okozati kapcsolat. Ökológiai tévkövetkeztetés. A Simpson-paradoxon. N: 4-6 L:2 Statisztikai alapfogalmak: változók, attribútumok, elemzési egység, minta, populáció. A változók fajtái. A mérési szintek. N: 7-9 L:3 Egyszempontú elemzések: gyakorisági táblák, kumulatív megoszlások, kvantilisek, osztópontok, arányszámok; idősorok. Leíró statisztika és statisztikai következtetés. N: L:4 Centrálistendencia-mutatók és szóródási mérőszámok. N: L:5 Indexek számítása, alkalmazása. 15

16 N: L:6-7 Többszempontú elemzések: kereszttáblák. Összefüggés, függetlenség. Asszociációs mérőszámok. N: L:8-9 Statisztikai becslések. Normális eloszlás, normális közelítés, konfidencia-intervallumok. Várható érték, standard hiba. N: L:10-12 Szignifikancia-vizsgálatok alapjai: egymintás t-próba, z-próba. Hipotézis-tesztelés. N: L:13-14 Kétváltozós korreláció. Első- és másodfajú hiba. N: L:15 Statisztikai adatok grafikus ábrázolása. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. Nappali tagozaton 3 db zárthelyi dolgozatot kell megírni az 1-3., 4-6., 7-9. alkalom tananyagából, időpontja: a 4., 7, 10. alkalom. Levelező tagozaton 1 db zárthelyi dolgozatot kell megírni a teljes féléves tananyagból, időpontja: a félév utolsó kontaktórája. 6. Irodalom: Kötelező: - Korpás A. (szerk. 1996): Általános statisztika I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. - Molnár M. Tóth M. (2001): Általános statisztikai példatár I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Ajánlott: - Babbie, E. (2008): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. (Hatodik kiadás. 3., 4., 5., 7., 15., 16. fejezetek.) Balassi Kiadó, Budapest. - Frankfort-Nachmias, C. Leon-Guerrero, A. (2000): Social Statistics for a Diverse Society (2nd ed. vagy újabb kiadás). Pine Forge Press, Newbury Park, CA, USA. - Freedman, D. A. Pisani, R. Purves, R. (2005): Statisztika. Typotex, Budapest. - Huff, D. (1954): How to Lie with Statistics. WW Norton & Company, New York. (Letölthető: Statistics-1954-Huff.pdf) - Korpás A. (szerk. 1997): Általános statisztika II. (9 123.) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. - Mészáros J. (2010): Elméletek, hipotézisek, mérések, adatok. (53 68.) Gondolat, Budapest. - Molnár M. Tóth M. (2001): Általános statisztikai példatár II. (11 44.) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 16

17 Tantárgy neve: Informatika II. (Szövegszerkesztés) Dr. Szalay Zsigmond Gábor Oktató neve: Borbola Gábor Tantárgy Szak (szakirány) jellege tagozat megnevezése szakonként tagozatonként Nappali Levelező 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Informatika I. tantárgy sikeres lezárása. Tantárgyi kód nappali ESZBIN223HN Tantárgyfelelős beosztása: Oktató beosztása: Ea.+gyak. óraszáma 17 Összes óraszám Számonkérés módja Tantárgyi kód levelező ESZBIN223HL egyetemi docens informatika tanár Kreditpont B Gyj 3 B Gyj 3 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: Félév közbeni két (gyakorlati) zárthelyi dolgozat megírása, a zárthelyi dolgozatban 60%-os teljesítmény elérése. Levelező tagozaton: A félév végén egy (gyakorlati) zárthelyi dolgozat megírása, a zárthelyi dolgozatban 60%-os teljesítmény elérése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése (Az elégséges megszerzésének feltétele a dolgozatok 60%-os szintű teljesítése.) 4. A tantárgy rövid tartalma: Az informatika kurzus a szövegszerkesztő programok használatával ismerteti meg a hallgatókat. Nappali Levelező Leírás A Word szövegszerkesztő program felülete. Szövegbevitel, módosítás, helyesírás ellenőrzés, blokk műveletek Karakterformázás, alsó- és felső index. Dokumentum nyomtatása, mentése (más formátumban) Bekezdésformázás, térköz, sorköz, behúzás Felsorolás és számozás, többszintű felsorolás Tabulátorok és táblázatok használata, szegély és mintázat. 16 Gyakorlati számonkérés Képek és objektumok beillesztése, rajz objektumok kezelése Szakaszformátumok, hasábok Sablonok használata. Oldalbeállítás, élőfej és élőláb, oldalszámozás Körlevelek, borítékok és címkék készítése Gyakorlás, összetett feladatsor megoldása Gyakorlati számonkérés

18 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy 6. Irodalom: - Avlicino, Joyce Cox, Curtis Frye, Joan Preppernau: Microsoft Office 2007 lépésről lépésre, Szak Kiadó, Bártfai Barnabás: MS Word 2010 zsebkönyv, BBS-Info, Bártfai Barnabás: Szövegszerkesztés, BBS-Info, Bodnár István, Magyary Gyula: Szövegszerkesztés IF (új, bővített kiadás), Kiskapu,

19 Tantárgy neve: Jogi ismeretek II. (Egészségügy jogi szabályozása) Dr. Herbst Árpád Dr. Tóth Ilona Tantárgy Szak (szakirány) jellege tagozat megnevezése szakonként tagozatonként Nappali Levelező Tantárgyi kód nappali ESZBJO213HN Tantárgyfelelős beosztása: Tantárgyfelelős beosztása: Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszá m Számonkérés módja Tantárgyi kód levelező ESZBJO213HL egyetemi docens (jogász) óraadó Kreditpont B K 3 B K 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A Jogi ismeretek I. (Jogi alapismeretek) tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: a kollokvium legalább elégséges szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi jegy megszerzése. Az elégséges megszerzésének feltétele az írásbeli dolgozat 60 %-os szintű teljesítése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N: 1-5 L:1-2 Az egészségügyi jog helye a jogrendszerben N: 6-10 L:3-4 Az Alaptörvény és a - Jogforrási hierarchia. - Jogszabályok hatálya. - Jogalkotás. - Állami irányítás egyéb eszközei. - Hivatalos lapok. N: L:5-6 Az évi CLIV. törvény az egészségügyről - A törvény alapelvei. - Fogalom-meghatározások. - A törvény hatálya. - A betegek jogai és kötelezettségei: - Egészségügyi ellátáshoz való jog. - Az emberi méltósághoz való jog. - A kapcsolattartás joga. - Az intézmény elhagyásának joga. - A tájékoztatáshoz való jog. - Az önrendelkezéshez való jog. - Az ellátás visszautasításának joga. - Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga. 19

20 - Az orvosi titoktartáshoz való jog. - A dokumentációs kötelezettség és eljárási szabályai. - A betegek kötelezettségei. - A betegek jogainak érvényesítése. - Betegjogi képviselő. - Az egészségügyi ellátórendszer. - Alapellátás. - Járóbeteg-ellátás. - Fekvőbeteg ellátás. - Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei: - Az egészségügyi dolgozók ellátási kötelezettsége. - Vizsgálati és terápiás módszerek megválasztása. - Az ellátás megtagadásának joga. - Tájékoztatási kötelezettség. - Titoktartási kötelezettség. - Dokumentációs kötelezettség. - Az egészségügyi dolgozók védelme. - A szakmai fejlődéshez való jog és kötelezettség. N: L:7-8 Ügyeleti feladatok az egészségügyben - Változások, új fogalmak. - Munkaidőkeret. - Napi, heti munkaidőlimit. - Pihenőidő. - Készenlét. - Ügyelet ellátásának módjai. - Ügyelet a különböző jogviszonyokban. - Ügyelet díjazása. N: L:9 Az egészségügyi tevékenység jogviszonyai - Szabadfoglalkozás keretében. - Egyéni egészségügyi vállalkozóként. - Társas vállalkozás tagjaként. - Közalkalmazotti jogviszonyban. - Munkaviszonyban. - Közszolgálati jogviszonyban. - Szolgálati jogviszonyban. - Önkéntes segítőként. Felelősség a betegnek okozott kárért. N: L:10 Az egészségügyben speciális munkajogi kérdések: - Munkavégzés szabályai. - A munkaidő beosztás és közlés problémái. - Kinevezés, kinevezés módosítása. - Vezetőkre vonatkozó speciális szabályok. - Kártérítési felelősség. - Tanulmányi szerződés, jogok, kötelezettségek. 20

21 5. Számonkérés módja: Kollokvium 6. Irodalom: Kötelező irodalom: évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi CLIV. törvény az egészségügyről évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről évi CXXX. törvény a jogalkotásról /2008.(XII. 31.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról. - 61/2009. (XII. 14.) IRM a jogszabályszerkesztésről. 21

22 Tantárgy neve: Rendezvény- és programszervezés Dr. Káposzta József Oktató neve: Katona Katalin Tantárgy Szak (szakirány) jellege tagozat megnevezése szakonként tagozatonként Nappali Levelező 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. Tantárgyi kód nappali ESZBRP212HN Tantárgyfelelős beosztása: Oktató beosztása: Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Tantárgyi kód levelező ESZBRP212HL egyetemi docens Kreditpont B Gyj 2 B Gyj 2 2. A félév érvényességének feltétele: Zárthelyi dolgozat megfelelő (legalább elégséges) szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy célja, hogy a hallgatók képessé váljanak, elsősorban az egészségturizmushoz kötődő rendezvények és szabadidős programok megszervezésére. A tantárgy keretében a rendezvényszervezés fogalmának és rövid történetének áttekintését követően a rendezvényszervező intézmények tipizálását, a rendezvényszervezés folyamatát és a rendezvények résztvevői körét ismerik meg a hallgatók. A rendezvénytípusok áttekintése során különös figyelmet kap az egészséges életmóddal kapcsolatos programok sajátosságainak megismerése. Kiemelt témakörök: A rendezvényszervezés rövid története. a. A rendezvényszervezés: - intézményei, - folyamata, - résztvevőinek köre. b. Rendezvénytípusok. c. A rendezvények gasztronómiája. d. A rendezvények gazdasági vonatkozásai. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező irodalom: - Faragó M.: Idegenforgalmi rendezvények és kongresszus szervezése. Képzőművészeti Kiadó és Nyomda, Budapest, Gyarmati I.: Rendezvényszervező kézikönyv. Szókratesz Külgazdasági Akadémia, Budapest, Horváth A.: Kultúra a turizmusban, turizmus a kultúrában. Magyar Művelődési Intézet, Budapest, Járási A.: Rendezvényszervezés. JGYF Kiadó, Szeged, óraadó 22

23 - Mészáros T.-Voleszák Z.: Villásreggelitől a galagonyavacsoráig, a rendezvényszervezés elmélete és gyakorlata. Magánkiadás, Sopron,

24 Tantárgy neve: Tantárgyi kód nappali Tantárgyi kód levelező Szakmai gyakorlat I. (Rendezvényszervezés) ESZBGY223HN ESZBGY223HN Dr. Beke Szilvia Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató neve: Katona Katalin Oktató beosztása: óraadó Tantárgy Számon- Szak (szakirány) jellege Ea.+gyak. Összes Kreditkérés tagozat megnevezése szakonként óraszáma óraszám pont módja tagozatonként Nappali B Gyj 3 Levelező B Gyj 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: A szakmai gyakorlaton való részvétel és a megadott szempontok szerinti házidolgozat elkészítése megfelelő színvonalon. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: A szakmai gyakorlat programját bemutató minimum elégséges szintű dolgozat és aktív személyes közreműködés az elvállalt rendezvényeken. 4. A tantárgy rövid tartalma: A Rendezvény- és programszervezés tantárgyhoz kapcsolódó stúdium keretben a hallgatók rendezvényszervezésben szereznek gyakorlati tapasztalatot. A szakmai gyakorlat legfontosabb témakörei: - A hallgatók részt vesznek a szorgalmi időszakban megvalósuló rendezvények előkészítésében, megvalósításában és értékelésében. - Kiemelt választható rendezvények például: Bor és Grillfesztivál, Pálinkafesztivál, Gyulai Kolbász és Sódar Mustra, Várszínház rendezvényei stb. - Módjukban áll önálló programok megszervezése és megvalósítása is. - A megszervezett, átélt tapasztalatok, esettanulmányokat követően közösen értékelik gyakorlati tapasztalataikat. - Különböző rendezvények forgatókönyveinek, költségvetéseinek, tapasztalatainak bemutatási módja, írásos dokumentumok, esetelemzési típusok. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: - Faragó M.: Idegenforgalmi rendezvények és kongresszus szervezése. Képzőművészeti Kiadó és Nyomda, Budapest, Gyarmati I.: Rendezvényszervező kézikönyv. Szókratesz Külgazdasági Akadémia, Budapest, Horváth A.: Turizmus a kultúrában (Kultúra a turizmusban). Magyar Művelődési Intézet, Budapest, Járási A.: Rendezvényszervezés. JGYF Kiadó, Szeged,

25 - Mészáros T.-Voleszák Z.: Villásreggelitől a galagonyavacsoráig, a rendezvény-szervezés elmélete és gyakorlata. Magánkiadás, Sopron,

26 Tantárgy neve: Tantárgyi kód nappali Tantárgyi kód levelező Személyiségfejlesztés III. (Önképzési módszerek) ESZCSF223HN ESZCSF223HL Dr. Lányi Katalin Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató neve: Dr. Lányi Katalin Oktató beosztása: főiskolai docens Tantárgy Számon- Szak (szakirány) jellege Ea.+gyak. Összes Kreditkérés tagozat megnevezése szakonként óraszáma óraszám pont módja tagozatonként Nappali C Gyj 3 Levelező C Gyj 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: A tantárgy érvényességének feltétele mindkét tagozaton a TVSZ-nak megfelelő részvételi arány az órákon, ezen belül a kiscsoportos gyakorlati foglalkozáson való 100 %-os részvétel. A tantárgy követése a SZIE elektronikus távoktatási keretrendszerében (http://elearning.szie.hu/). 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: A kreditpont megszerzésének feltétele a félévi feladatok legalább 60 %-os teljesítése. A félévi teljesítményt egy félévi önálló gyakorlati feladat (beadandó dolgozat) fogja mérni. 4. A tantárgy rövid tartalma: I. Bevezető tréning: információszerzési módszerek elemzése és értékelése (nappali 3 óra; levelező 2 óra). II. Az oktatás és képzés társadalmi összefüggései (az oktatás társadalomformáló hatása; a munkaerő-piaci és a karrierépítési igények változása; az oktatás permanenciája vagy befejezetlensége; az esélykiegyenlítődés lehetőségei; az oktatás/képzés mentálhigiénés és szociális funkciói) (nappali 3 óra; levelező 2 óra). III. A felnőttek tanulása (a felnőttek tanulásának sajátosságai; a tanulás támogatása, a tanulás tanulása; a felnőttek tanulásának tervezése, szervezése; miben jobb és miben rosszabb a felnőtt tanulók képessége a gyerekekénél? a tanulás módszerei a felnőttoktatásban) (nappali 3 óra; levelező 2 óra). IV. Az önképzés gyakorlati aspektusai (saját képességeink, igényeink, háttér-ismereteink feltárása; motiváció-analízis; a tanulási módszer kiválasztása; a ráhangolódás - jelentéstulajdonítás - reflektálás modell; nézetek a tanulásról; a lehetőségek határán: milyen segítséget találhatunk? az önellenőrzés lehetőségei) (nappali 3 óra; levelező 2 óra). V. Csoportos tanulásmódszertani tréning, könyvtár-használat (nappali 3 óra; levelező 2 óra). 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy (beadandó dolgozat). 6. Irodalom: 26

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév 1.

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái

Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002 Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Gazdálkodási alapismeretek KA1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Egri Imre főiskolai tanár ÜT A tárgy a vállalkozások általános jellemzőivel, működési

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAL150101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Anatómia TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2007 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tantárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ KEMAL0101K Pszichológia kötelező - beszámoló

Részletesebben