INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 582 04 FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET"

Átírás

1 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek száma: 32 Heti óraszám: 0,5 Éves óraszám: 16 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Kerezsi Attila Ellenőrizte: Zsankó Csaba Zoltán Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

2 Festő, mázoló, tapétázó szakképesítés Szakmai modul: Tantárgy: Foglalkoztatás II Foglalkoztatás II Évfolyam: 11. évfolyam Heti 1 óra, évi: 32 óra 11. évfolyam Összesen: 32 óra 1. Témakör: Munkajogi alapismeretek (1.-12.óra) 12 óra 2. Témakör: Munkaviszony létesítése ( óra) 12 óra 3. Témakör: Álláskeresés ( óra) 4 óra 4. Témakör: Munkanélküliség ( óra) 4 óra 1. Témakör: Munkajogi alapismeretek (1.-12.óra) 12 óra 1 A munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság). 2 A munkavállaló kötelezettségei: megjelenés, rendelkezésre állás, 3 A munkavállaló kötelezettségei: munkavégzés, magatartási szabályok 4 A munkavállaló kötelezettségei: együttműködés, tájékoztatás. 5 A munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 6 Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése 7 Munkajogi alapok: megszüntetése, felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 8 Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony 9 Foglalkoztatási formák: közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 10 Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési formák az új Munka Törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglal-

3 koztatás(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka). 11 Az önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. 12 Összefoglalás, számonkérés. Tesztfeladat megoldása 2. Témakör: Munkaviszony létesítése ( óra) 12 óra 11 Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes munkaidő Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés részmunkaidő 12 Munkaviszony létrejötte, fajtái: határozott munkaviszony, Munkaviszony létrejötte, fajtái: határozatlan munkaviszony, 13 A minimálbér és garantált bérminimum 14 A képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 15 A munkavállaláshoz szükséges iratok. 16 A munkavállaláshoz szükséges iratok. A munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által kiadandó dokumentumok 17 Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: A munkaadó járulékfizetési kötelezettségei. 18 A munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei. 19 Munkavállaló, mint biztosított: egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 20 Összefoglalás, számonkérés. Tesztfeladat megoldása 3. Témakör: Álláskeresés ( óra) 4 óra

4 25 Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 26 Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai. A szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 27 Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága. EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 28 A munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP). Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 4. Témakör: Munkanélküliség ( óra) 4 óra 29 A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés. 30 A munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. Álláskeresési ellátások ( passzív eszközök ): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás. Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás főbb szabályai. 31 Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.

5 Az álláskeresők részére nyújtott támogatások ( aktív eszközök ): önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 32 Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás.

6 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I. tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek száma: 32 Heti óraszám: 2 Éves óraszám: 64 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Ellenőrizte: Zsankó Csaba Zoltán Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

7 1. Témakör: Nyelvtani rendszerezés 1 10 óra munkaforma / módszerek 1. A Present Simple Tense ismétlése A legalapvetőbb igeidők átismétlése, nyelvtani rendszerezése (Egyszerű jelen idő) 2. A Present Continuous Tense ismétlése A legalapvetőbb igeidők átismétlése, nyelvtani rendszerezése (Folyamatos jelen idő) 3. A Present Perfect Tense ismétlése A legalapvetőbb igeidők átismétlése, nyelvtani rendszerezése (Befejezett jelen idő) 4. A jelen idők gyakorlása A legalapvetőbb igeidők átismétlése, nyelvtani rendszerezése és gyakorlása (Az egyszerű, folyamatos és befejezett jelen közötti különbségek) 5. A Past SimpleTense ismétlése A legalapvetőbb igeidők átismétlése, nyelvtani rendszerezése (Egyszerű múlt idő) 6. A Past SimpleTense gyakorlása A legalapvetőbb igeidők átismétlése, nyelvtani rendszerezése és gyakorlása (Egyszerű múlt idő) 7. A Future Simple Tense ismétlése A legalapvetőbb igeidők átismétlése, nyelvtani rendszerezése (Egyszerű jövő idő) 8. A Future Simple Tense gyakorlása A legalapvetőbb igeidők nyelvtani rendszerezése, gyakorlása (Egyszerű jövő idő) 9. A legalapvetőbb igeidők ismétlése, gyakorlása Követelmény, hogy megértse a munkavállalás során felmerülő kérdéseket, meg tudja fogalmazni a válaszokat, egyszerű mondatokban reagáljon, helyesen használva az igeidőegyeztetést 10. Nyelvtani dolgozat A célként megfogalmazott idegen

8 nyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők helyes és pontos használata révén fog megvalósulni. 2. Témakör: Nyelvtani rendszerezés 2 10 óra munkaforma / módszerek 11. Egyszerű mondatszerkesztési eljárások, kérdésszerkesztés 12. A kijelentő-állító, a tagadó és a kérdő mondat szórendje A szórend, és a kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátításával egy állásinterjún megérti a feltett kérdéseket és tisztázó kérdéseket tud feltenni Megbeszélés, magyarázat, digitális alapú feladatmegoldás 13. A jelen idejű feltételes mód Az 1-es típusú feltételes mód segítségével sokkal választékosabban tud beszélni 14. A feltételes mód gyakorlása Digitális alapú feladatmegoldás 15. Módbeli segédigék: can, can t, may, might, could, Képesség, lehetőség, engedély kifejezése 16. Módbeli segédigék: must, mustn t, have to, don t have to, 17. Módbeli segédigék: can, can t, could, could t, be allowed to, Szükségesség, kényszer, tiltás kifejezése Engedély kérése, beleegyezés, engedély megtagadása 18. Módbeli segédigék - gyakorlás Lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást kifejező segédigék használata, hogy bővebben tudjon bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban, hogy jobban tudjon tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. 19. Összefoglalás Az átismételt nyelvtanok összegzése, rendszerezése, gyakorlás

9 20. Nyelvtani dolgozat Számonkérés az átismételt nyelvtani szerkezetekből, cél: anyanyelvi magabiztosság 3. Témakör: Nyelvi készségfejlesztés 24 óra munkaforma / módszerek 21. Személyes bemutatkozás Szókincsbővítés, bemutatkozás személyes és szakmai vonatkozásban is az átismételt nyelvtani szerkezetek segítségével egyszerű mondatokban 22. A család, barátok, munkatársak bemutatása Emberek jellemzése fotók alapján 23. A munka világa Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 24. A munka világa, a foglalkozások csoportosítása Foglalkozások gyűjtése és csoportosítása csoportmunkában, foglalkozások a környezetemben, előnyök és hátrányok megfogalmazása 25. A munkaerő-piac A munkaerő-piaci helyzet aktuális ismerete, hiányszakmák, irányított beszélgetés 26. Napi tevékenységek, aktivitás, munka és szabadidő összeegyeztetése, a sport fontossága 27. Napirend, heti munkarend készítése, határidőnapló vezetése Kiselőadás, egyéni projektmunka 28. A szabadidő hasznos eltöltése Szabadidős tevékenységek gyűjtése, szóbeli beszámolók, élmények 29. Étkezés Projektmunka, flipchartok készítése pl. az étkezési szokásokról 30. Egészséges ételek, rossz étkezési szokások Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 31. A kedvenc ételem és elkészítésének módja Recept írása, szóbeli beszámoló

10 32. Illemszabályok egy éttermi étkezésnél Illemszabályok gyűjtése, megbeszélése, kifejezések, szófordulatok étkezés előtt, közben és után 33. Éttermi szituációk, üzleti ebédek, vacsorák Szituációs kártyákkal irányított párbeszédek 34. Utazási irodák hirdetéseinek olvasása, érdeklődés Internetes keresés, telefonos érdeklődés - szerepjáték 35. Lakás, ház, szállás Ismétlés, szókincsbővítés, a saját lakás/ház bemutatása egyszerű mondatokban, esetleg fotókról, beszélgetés szálláslehetőségekről 36. Szálláshirdetések keresése, olvasása, írása, érdeklődés ben és telefonon Olvasott szöveg értése, hirdetés írása, szituációs feladatok 37. Szállás foglalása Szállás foglalása telefonon, illetve levél írása 38. Tájékozódás egy városban Párbeszédek, információ kérése, adása: Hogyan lehet eljutni A-ból B pontba 39. Szituációs feladatok, szerepjátékok a személyes bemutatkozás témakörhöz kapcsolódóan 40. Szituációs feladatok, szerepjátékok a munka világa témakörhöz kapcsolódóan 41. Szituációs feladatok, szerepjátékok a napi tevékenységek, aktivitás témakörhöz kapcsolódóan 42. Szituációs feladatok, szerepjátékok az étkezés, szállás témakörhöz kapcsolódóan Szerepjátékok pár és csoportmunkában, pl. bemutatkozás egy új munkahelyen, beszélgetés az új kollégákkal Szerepjátékok pár és csoportmunkában, pl. érdeklődés munkalehetőségekről a munkaügyi központban Szerepjátékok pár és csoportmunkában, pl. munkatárs meghívása partira, moziba, stb. Szerepjátékok pár és csoportmunkában, pl. pizza rendelés telefonon, vásárlás büfében, stb. 43. Összefoglalás, rendszerezés Az idegen nyelvi alapszókincs rendszerezése a 4 alapvető társalgási témakörben 44. Számonkérés Szóbeli számonkérés párbeszédek és vitafórumok során a 4 társalgási témakörben

11 4. Témakör: Munkavállalói szókincs 20 óra munkaforma / módszerek 45. Bemutatkozás szakmai vonatkozással Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 46. Szakmai jellegű szókincs, a mindennapi életben használt szakmához kapcsolódó szavak Közvetlen szakmájára vonatkozóan gyakran használt szavak, szókapcsolatok, a munkakör alapkifejezései 47. Szakmai szókincs bővítése, szakmai alapfogalmak Közvetlen szakmájára vonatkozóan gyakran használt szavak, szókapcsolatok, a munkakör alapkifejezéseinek gyűjtése olvasott és hallott szövegekből 48. Nemzetközi szavak az adott szakma területéről, baleset megelőzési és munkavédelmi jelek Gyűjtőmunka internet segítségével, a jelek ismerete és használata a biztonságos munkavégzés érdekében 49. A munkaeszközök, munkagépek megnevezése Szótárhasználat csoportmunkában 50. A munkafolyamatok A munkafolyamatok és részeinek bemutatása és felismerése képek alapján, megnevezése a célnyelven 51. Munkalehetőségek feltérképezése a célnyelvi országokban 52. Tájékozódás munkalehetőségekről, karrier lehetőségekről, munkakörülményekről 53. Jelentkezési lapok, formanyomtatványok tanulmányozása Álláshirdetések újságokban és az interneten, olvasott szöveg feldolgozása, információk feladattal vezetett rendszerezése Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, információk feladattal vezetett rendszerezése Olvasott szöveg értése 54. Jelentkezési lapok, formanyomtatványok kitöltése Gyakorlás alapadatok beírása formanyomtatványokba (egyéni munka, házi feladat) 55. Szerződések, ütemtervek, határidők Autentikus szövegek tanulmányozása, szövegértés, információszűrés

12 56. Önéletrajz Önéletrajzok e, különbségek (amerikai/brit) megbeszélése, vázlat készítése 57. Önéletrajz írása A vázlat alapján a saját önéletrajz elkészítése, digitális alapú feladatmegoldás 58. A motivációs levél formai követelményei A hivatalos levélírás szabályai, a levél szerkezete 59. Pályázati levél írása Irányított pályázati levél írása önállóan szótárhasználattal 60. Egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései és válaszai 61. Állásinterjúk, dialógusok Csoportos helyzetgyakorlatok 62. Összefoglalás, rendszerezés Az idegen nyelv használata a témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetekben 63. Dolgozat Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 64. Év végi értékelés A tanulók teljesítményének értékelése, önértékelés

13 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL Építőipari közös tevékenység Építőipari alapismeretek tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek száma: 32 Heti óraszám: 0,5 Éves óraszám: 16 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Bodó Zsolt Ellenőrizte: Zsankó Csaba Zoltán Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

14 FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ Szakmai modul: Építőipari közös tevékenység Tantárgy: Építőipari alapismeretek heti: 0,5 óra, évi: 16 óra Évfolyam: 3/ Témakör: Munkajogi és vállalkozási ismeretek 16 óra 1 Bevezetés, követelmények ismertetése A magyar jogrendszer Munkajogi szabályozás 2 Önálló munkavégzés és a függő munka közötti alapvető különbség Alapvető törvények a munkajogviszonyban (Mt., Kjt., Ktv.) 3 Személyes jog Együttműködési kötelezettség Érvénytelenségek fajtái 4 Az elévülés Munkahelyi szervezetek 5 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés A munkavállaló jogai, kötelezettségei 6 A munkáltató jogai, kötelességei Munkabér, pótlékok, munkaidő, pihenőidő Hallott, olvasott szöveg feldolgozása, Magyarázat, Magyarázat, Magyarázat, Magyarázat,, Magyarázat,, Magyarázat, 7 Munkaviszony megszüntetésének szabályai, Magyarázat 8 Számonkérés Tesztfeladat megoldása 9 Értékelés A vállalkozás fogalma és alapfunkciója, Magyarázat, 10 Egyéni vállalkozás fogalma, fajtái, Magyarázat, 11 Egyéni vállalkozás indítása, megszüntetése, Magyarázat 12 Társas vállalkozások fogalma, fajtái, Magyarázat 13 Társas vállalkozás alapítása, megszüntetése, Magyarázat 14 Vállalkozás finanszírozása (saját tőke, hitel) Vállalkozás gazdálkodása (bevétel, kiadás, nyereség, veszteség), Magyarázat,

15 15 Pénzforgalom (nyugta, számla), Magyarázat, 16 Számonkérés Értékelés Tesztfeladat megoldása

16 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL Szobafestő, díszítő munkák Falfelület festése, díszítése tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek száma: 32 Heti óraszám: 2 Éves óraszám: 64 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Bessenyei János Ellenőrizte: Zsankó Csaba Zoltán Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

17 Szakmai modul: Szobafestő, díszítő munkák Tantárgy: Falfelület festése, díszítése Heti 2 óra, évi: 64 óra Évfolyam: 3/11 1. Témakör: Festési technológiák, anyagok szakmai ismerete 24. óra 1 Előző évben tanultak ismétlése, felelevenítése, gépészeti kötési rajz értelmezése Magyarázat 2 A műgyanta kötőanyagú festékek fogalmi meghatározások és bevonat tulajdonságok, gépészeti kötési rajz értelmezése 3 Csoportosítási lehetőségek 4 Műgyanta kötőanyagú festék választék 5 Alkalmazástechnikai tulajdonságai 6 Számonkérés Tesztfeladat megoldása

18 7 Az alapfelülettel szemben támasztott követelmények Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 8 A vizes műgyanta- diszperziós festékek felépítése 9 Pigmentek és töltőanyagok 10 Számonkérés 11 Szilikát kötőanyagú falfestékek, Szilikon kötőanyagú falfestékek 12 Plasztikus falfestékek, vékonyvakolatok, szilikátvakolatok, színes lábazati vakolatok 13 Összefoglalás Megbeszélés 14 Számonkérés 15 Festék keverés színezés megfigyelés 16 Műgyanta kötőanyagú, beltéri sima megjelenésű festés 17 Műveleti sorrend 18 Műgyanta kötőanyagú, sima kültéri 19 Műveleti sorrend 20 Műgyanta kötőanyagú, vastagrétegű 21 Műveleti sorrend 22 Műgyanta kötőanyagú, finom vakolatok 23 Műveleti sorrend 24 Összefoglalás, Számonkérés, értékelés Tesztfeladat megoldása

19 2. Téma: Festési munkálatok anyag- és gyártásismeret 16 óra 25 Pigmentek meghatározása 26 Pigmentek jellemző tulajdonságai 27 Pigmentek csoportosítása 28 Természetes föld festékek 29 Mesterséges föld festékek 30 Szépített föld festékek 31 Szervetlen vegyi pigmentek 32 Fekete pigmentek 33 Fém pigmentek 34 Színes pigmentek 35 Különleges rendeltetésű pigmentek 36 Természetes szerves pigmentek 37 Színező paszták 38 Kész bevonatrendszerek rétegrendjének kapcsolatai 39 Összefoglalás, rendszerezés Megbeszélés 40 Számonkérés, értékelés Tesztfeladat megoldása 3. Témakör: Díszítőmunkák, színelmélet, szakrajz 8 óra 41 Előző évben tanultak ismétlése, felelevenítése Írásos elemzés készítése 42 Modern díszítőanyagok használatának ismerete 43 Sablonok készítésének ismerete, tervezés 44 szerkesztés, kivágás, tartósítás Gyakorlás

20 45 Önálló dekorációs sablon elkészítése (értékelés) Feladat megoldás 46 Díszítő elemek szabása, ragasztása, javítása, festése Megoldás 47 Homlokzat színezésének megtervezése Megoldás 48 Összefoglalás, Számonkérés, értékelés Tesztfeladat megoldása 3. Témakör: Szakszámítás 16.óra 49 Előző évben tanultak ismétlése, felelevenítése 50 Szükséges anyagnormák ismerete 51 Anyag normakönyv használata 52 Feladatok gyakorlása Megoldás 53 Szükséges időnormák ismertetése 54 Feladatok gyakorlása Megoldás 55 Időterv készítésének szabályai 56 Feladatok gyakorlása Tesztfeladat megoldása 57 Összefoglalás, rendszerezés Megbeszélés 58 Számonkérés, értékelés Megoldás 59 Vonalas terv készítése Megoldás 60 Munkavégzéshez szükséges eszközök, gépek időnormái 61 Munkaerő felmérésének lépései 62 Anyagszámítás tervrajról Megoldás 63 Árajánlat, költségvetés, készítése Megoldás 64 rendszerezés, számonkérés, értékelés Tesztfeladat megoldása

21 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL Szobafestő, díszítő munkák Falfelület festésének, díszítésének gyakorlata tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek száma: 32 Heti óraszám: 7 Éves óraszám: 224 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Bálint László Ellenőrizte: Zsankó Csaba Zoltán Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

22 FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ Szakmai modul: Szobafestő, díszítő munkák Tantárgy: Falfelület festésének, díszítésének gyakorlata Heti 7 óra, Évi 224 óra Évfolyam: Témakör: Alapfelületek vizsgálata, bevonatrendszerek elemzése 35 óra 1-7 Különböző felületek felismerése (fa-fal, vagy fémfelület) Különböző felületekhez használható anyagok megismerése 8-14 Felújítandó vagy új bevonatrendszerek vizsgálata, különböző felületek felismerése, minősítése Bevonatrendszer felépítésének vizsgálata. Vélemény készítése a felújításról Vizsgálatok eredményeiről írásos feljegyzés készítése Magyarázat Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban Írásos elemzések készítése Ismétlés, összefoglalás, számonkérés. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 2.Témakör: Festés készítése különböző felületeken, különböző anyagokkal 98óra Különböző kötőanyagú festékek festési technológiája, megfelelő szerszámok kivá- Információk önálló rendszerezése

23 lasztása Magyarázat Állványkészítés homlokzati festés kivitelezéséhez Technológiai próbák végzése Magyarázat Felületvizsgálat, külső térben homlokzaton, homlokzatok előkészítése Információk feladattal vezetett rendszerezése Magyarázat, szimuláció Homlokzatok előkészítése, előkezelése Technológiai próbák végzése, Homlokzatok festése műanyagkötésű festékkel Homlokzatok festése műanyagkötésű festékkel Homlokzatok festése szilikát kötőanyagú festékkel Homlokzatok festése szilikát kötőanyagú festékkel Színezőanyagok alkalmazása, megfelelő anyagokhoz megfelelő színezők kiválasztása Strukturált felületek kialakítása különböző technikákkal Strukturált felületek kialakítása különböző technikákkal Vékonyvakolati bevonatrendszerek készítése Speciális bevonatok készítése Technológiai próbák végzése, gyakorlása Bemutatás, Munkamegfigyelés adott Bemutatás, Technológiai próbák végzése, technológiai minták elemzése Bemutatás, magyarázat Műveletek gyakorlása Projekt Munkamegfigyelés adott Bemutatás Technológiai próbák végzése, technológiai minták elemzése Bemutatás, magyarázat Műveletek gyakorlása Szemléltetés Munkamegfigyelés adott Bemutatás Munkamegfigyelés adott Bemutatás, Ismétlés, összefoglalás, számonkérés Tesztfeladat megoldása

24 3.Témakör: Különleges festési technikák, díszítések 91 óra Tamponálás technológiája, szerszámok kiválasztása Tamponálás készítésének szabályai, kivitelezése Tamponálás készítésének szabályai, kivitelezése Különböző strukturált festékek felhordásának szerszámai, technikái, anyagai Különböző strukturált festékek felhordása Különböző strukturált festékek felhordása Fallazúrozás technológiája, megfelelő szerszámok kiválasztása Fallazúrozás készítése Technológiai próbák végzése, műveletek gyakorlása Bemutatás Műveletek gyakorlása Szemléltetés Műveletek gyakorlása Szemléltetés Figyelemfelkeltés, ismeretbővítés Szemléltetés Technológiai próbák végzése, gyakorlás Szimuláció Technológiai próbák végzése, gyakorlás Szimuláció Munkamegfigyelés adott Bemutatás, Munkamegfigyelés adott Bemutatás, Fallazúrozás készítése Műveletek gyakorlása Bemutatás Különböző vékonyvakolatok struktúráinak kialakítása, szerszámai, anyagai Figyelemfelkeltés, ismeretbővítés Szemléltetés Különböző vékonyvakolatok struktúráinak kialakítása Különböző vékonyvakolatok struktúráinak kialakítása Különböző vékonyvakolatok struktúráinak kialakítása Különböző vékonyvakolatok struktúráinak kialakítása Munkamegfigyelés adott Bemutatás Műveletek gyakorlása Bemutatás Műveletek gyakorlása Bemutatás Műveletek gyakorlása Bemutatás

25 Különböző masszamunkák kialakításának szerszámai, technikái, anyagai Különböző masszamunkák elkészítése Figyelemfelkeltés, ismeretbővítés Szemléltetés Munkamegfigyelés adott Bemutatás Különböző masszamunkák elkészítése Műveletek gyakorlása Bemutatás Különböző masszamunkák elkészítése Műveletek gyakorlása Bemutatás Strukturált felületek elkészítésének szerszámai Figyelemfelkeltés, ismeretbővítés Szemléltetés Strukturált felületek elkészítése Munkamegfigyelés adott Bemutatás Strukturált felületek elkészítése Műveletek gyakorlása Bemutatás Modern díszítések a festő szakmában Figyelemfelkeltés, ismeretbővítés Szemléltetés Modern díszítések bemutatása, megismerése Márványutánzatú minta készítésének szerszámai, anyagai Márványutánzatú minta készítésének gyakorlása Márványutánzatú minta készítésének gyakorlása Faerezés szerszámainak anyagainak megismerése Figyelemfelkeltés, ismeretbővítés Szemléltetés Figyelemfelkeltés, ismeretbővítés Szemléltetés Munkamegfigyelés adott Bemutatás Műveletek gyakorlása Bemutatás Figyelemfelkeltés, ismeretbővítés Szemléltetés Faerezés (flóderezés) készítése Munkamegfigyelés adott Bemutatás Faerezés (flóderezés) készítése Műveletek gyakorlása Bemutatás Faerezés (flóderezés) készítése Műveletek gyakorlása Bemutatás

26 Összefoglalás Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban Számonkérés Tesztfeladat megoldása

27 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL Mázolási munkák fa-, fal-, fém és speciális felületeken Mázolás tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek száma: 32 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 32 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Bessenyei János Ellenőrizte: Zsankó Csaba Zoltán Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

28 FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ Szakmai modul: Mázolási munkák fa-, fal-, fém és speciális felületeken Tantárgy: Mázolás Heti 1 óra, évi: 32 óra Évfolyam: 1. Témakör: Alapfelületek vizsgálata 8 óra 1 Előző évben tanultak ismétlése, felelevenítése, magyarázat 2 Műszeres felületvizsgálat, műszerek bemutatása, 3 A vizsgálat lépései, szabályai magyarázat, 4 Főbb szempontok a vizsgálat során Magyarázat 5 Ok-okozat, és összefüggések keresése pl: hólyagosodás, leválás 6 Alapfelület anyagának meghatározása és minőségének felmérése Információk önálló rendszerezése

29 7 Összefoglalás Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 8 Számonkérés Tesztfeladat megoldása 2.Témakör: Mázolás technológiája szakszámítása 8 óra 9 Előző évben tanultak ismétlése, felelevenítése Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10 Mázolóanyag felhordásának módja: ecsetelés, hengerlés, szórás, mártás, elektrosztatikus, elektroforetikus., magyarázat 11 Anyagtárolás és szállítás 12 Különleges mázolási módszerek, magyarázat 13 Mázolás díszítésének lehetőségei, anyagai 14 Mázolás anyag-és időnorma ismerete, szakszámítása 15 Munka- és balesetvédelmi előírások ismerete 16 Összefoglalás, számonkérés Tesztfeladat megoldása 3.Témakör: Mázolóanyagok, segédanyagok 8 óra 17 Előző évben tanultak ismétlése, felelevenítése Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 18 Speciális mázolós anyagai, velük szemben támasztott követelmények pl: tűz gátló, sav lúgálló,, magyarázat 19 Oldószerek csoportosítása: valódi, rejtett 20 Hígítók anyagai 21 Adalék, hozzátét anyagok 22 Száradást gyorsító anyagok

30 23 Összefoglalás 24 Számonkérés Tesztfeladat megoldása 4.Témakör: Mázolás anyagának, segédanyagának anyagismerete 8 óra 25 Előző évben tanultak ismétlése, felelevenítése Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 26 Csiszolóanyagok felépítése, gyártása, jelölése, magyarázat 27 Fehérítő, halványító anyagok 28 Gombaölő, favédő szerek 29 Beeresztő, pólustömítő anyagok 30 Pácok, lazúrok anyagai 31 Kétkomponensű anyagok csoportosítása 32 Polírozó, fényesítő szerek 33 Különleges célokat szolgáló anyagok (fény visszaverő, hőálló,, magyarázat 34 Kész bevonatrendszerrel szemben támasztott követelmények 35 Összefoglalás Tesztfeladat megoldása

31 36 Számonkérés, értékelés Tesztfeladat megoldása

32 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL Mázolási munkák fa-, fal-, fém és speciális felületeken Mázolási munkák gyakorlata tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek száma: 32 Heti óraszám: 4 Éves óraszám: 128 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Bessenyei János Ellenőrizte: Zsankó Csaba Zoltán Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

33 FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ Szakmai modul: Mázolási munkák fa-, fal-, fém és speciális felületeken Tantárgy: Mázolás Heti 5 óra, évi: 160 óra Évfolyam: 3/11 1. Témakör: Alapfelület vizsgálat, bevonatrendszer elemzése 42 óra 1 Előző évben tanult ismeretek rendszerezése, Magyarázat 2 A hiányosságok megbeszélése, 3 A hibák ok-okozatok, és összefüggések keresése 4 A hiányosságok megbeszélése Megfigyelés, jegyzetelés 5 Anyagok egymásra gyakorolt hatásának ismerete 6 Alkalmazás a gyakorlatban Megfigyelés, jegyzetelés

34 7 Különböző anyagok összekeverése Megfigyelés, jegyzetelés 8 Adott feladatok gyakorlása Megfigyelés, jegyzetelés 9 Adott feladatok gyakorlása Megfigyelés, jegyzetelés 10 Adott feladatok gyakorlása Megfigyelés, jegyzetelés 11 Az illó és nem illó rész meghatározása, bemutatás, magyarázat Munkamegfigyelés adott 12 Az ellenőrzés gyakorlása Munkamegfigyelés adott 13 Az ellenőrzés gyakorlása Munkamegfigyelés adott 14 Az ellenőrzés gyakorlása Munkamegfigyelés adott 15 Az ellenőrzés gyakorlása Munkamegfigyelés adott 16 A munka végzésének értékelése Megbeszélés 17 A viszkozitás meghatározása, bemutatás, magyarázat Munkamegfigyelés adott 18 Az ellenőrzés gyakorlása Megfigyelés, jegyzetelés 19 Az ellenőrzés gyakorlása Megfigyelés, jegyzetelés 20 Az ellenőrzés gyakorlása Megfigyelés, jegyzetelés 21 A munka végzésének értékelése Megbeszélés 22 Terülés, bemutatás, magyarázat Munkamegfigyelés adott 23 A felhordott festék terülésének megfigyelése Megfigyelés, jegyzetelés 24 Gyakorlás különböző festékekkel Megfigyelés, jegyzetelés 25 Gyakorlás különböző festékekkel Megfigyelés, jegyzetelés 26 Gyakorlás különböző festékekkel Megfigyelés, jegyzetelés 27 Gyakorlás különböző festékekkel Megfigyelés, jegyzetelés 28 A munka végzésének értékelése Megbeszélés 29 Fedőképesség, kiadóság: bemutatás, magyarázat Munkamegfigyelés adott 30 Gyakorlás különböző festékekkel Megfigyelés, jegyzetelés 31 Gyakorlás különböző festékekkel Megfigyelés, jegyzetelés 32 A munka végzésének értékelése Megbeszélés 33 Száradási idő, magyarázat Munkamegfigyelés adott 34 A felhordott festékfilm száradási idejének megfigyelése Megfigyelés, jegyzetelés 35 A felhordott festékfilm száradási idejének megfigyelése Megfigyelés, jegyzetelés 36 A munka végzésének értékelése Megbeszélés

1.47. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.47. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.47. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

1.7. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 34 542 02 CIPŐKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.7. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 34 542 02 CIPŐKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.7. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 542 02 CIPŐKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló

Részletesebben

2.44. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 815 02 GYAKORLÓ KOZMETIKUS. SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXX. SZÉPÉSZET ÁGAZATHOZ

2.44. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 815 02 GYAKORLÓ KOZMETIKUS. SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXX. SZÉPÉSZET ÁGAZATHOZ 2.44. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 815 02 GYAKORLÓ KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a. SZÉPÉSZET ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

PANNON KINCSTÁR TANODA TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, GIMNÁZIUM, SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET

PANNON KINCSTÁR TANODA TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, GIMNÁZIUM, SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET PANNON KINCSTÁR TANODA TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, GIMNÁZIUM, SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET HELYI TANTERV SZAKMAI PROGRAM 2013-2014 1 Tartalomjegyzék ÁCS...3 A szakmai követelménymodulokhoz

Részletesebben

2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ

2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ 2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

2.112. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ

2.112. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ 2.112. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 543 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM melléklete

SZAKMAI PROGRAM melléklete V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM melléklete 54 346 01 Irodai asszisztens szak, valamint a XXV. Ügyvitel ágazat tanterve Sátoraljaújhely,

Részletesebben

2.66. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS

2.66. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS 2.66. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az XXIII KÖRNYEZETVÉDELEM - VÍZGAZDÁLKODÁS ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része

Részletesebben

Szakmai program. 54 523 04 Mechatronikai technikus. Ipari Szakközépiskola és Gimnázium

Szakmai program. 54 523 04 Mechatronikai technikus. Ipari Szakközépiskola és Gimnázium 54 523 04 Mechatronikai technikus Ipari Szakközépiskola és Gimnázium 2013 I.Jogi háttér A szakmai program a 14/2013 (04.05) NGM rendelet alapján készült. II. A szakképesítés alapadatai A szakképesítés

Részletesebben

Szakmai program. 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus. Ipari Szakközépiskola és Gimnázium

Szakmai program. 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus. Ipari Szakközépiskola és Gimnázium 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus Ipari Szakközépiskola és Gimnázium 2013 I.Jogi háttér A szakmai program a 14/2013 (04.05) NGM rendelet alapján készült. II. A szakképesítés alapadatai A szakképesítés

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program 2013 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

2.33. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ

2.33. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ 2.33. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. www.munka.hu. Szakképzési Kerettanterv

Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. www.munka.hu. Szakképzési Kerettanterv Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. www.munka.hu Szakképzési Kerettanterv SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. GÉPÉSZET

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 2.29. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 724 01 FOGTECHNIKUS GYAKORNOK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. Egészségügyi technika ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. Tiszaújváros A KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ. OKJ szám: 34 582 09

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. Tiszaújváros A KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ. OKJ szám: 34 582 09 Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros A KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ szám: 34 582 09 HELYI PROGRAMJA 2013 1 A 34 582 09 KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ

Részletesebben

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.103. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az. 54 762 03 Szociális szakgondozó. SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a III. Szociális ÁGAZATHOZ

2.103. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az. 54 762 03 Szociális szakgondozó. SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a III. Szociális ÁGAZATHOZ 2.103. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 762 03 Szociális szakgondozó SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a III. Szociális ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM melléklete

SZAKMAI PROGRAM melléklete V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM melléklete 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szak, valamint a IV. Közgazdaság ágazat tanterve

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM melléklete

SZAKMAI PROGRAM melléklete V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM melléklete 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző szak, valamint a IV. Közgazdaság ágazat tanterve

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program 2013 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

2.102. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 762 02 SZOCIÁLIS ASSZISZTENS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. Szociális ÁGAZATHOZ

2.102. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 762 02 SZOCIÁLIS ASSZISZTENS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. Szociális ÁGAZATHOZ 2.102. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 762 02 SZOCIÁLIS ASSZISZTENS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. Szociális ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

1.11. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 341 01 ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.11. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 341 01 ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.11. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 341 01 ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési tantervi ajánlás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló

Részletesebben

2.110. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ

2.110. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ 2.110. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a VIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

2.93. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 762 01 REHABILITÁCIÓS NEVELŐ, SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. SZOCIÁLIS ÁGAZATHOZ

2.93. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 762 01 REHABILITÁCIÓS NEVELŐ, SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. SZOCIÁLIS ÁGAZATHOZ 2.93. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 762 01 REHABILITÁCIÓS NEVELŐ, SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. SZOCIÁLIS ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 34 341 01 Eladó Szakiskola 9-11.évfolyam

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 34 341 01 Eladó Szakiskola 9-11.évfolyam Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 34 341 01 Eladó Szakiskola 9-11.évfolyam HELYI TANTERV KECSKEMÉT 2013 Tartalomjegyzék 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság...

Részletesebben

HELYI TANTERV az 54 344 03 VÁM-, JÖVEDÉKI ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV az 54 344 03 VÁM-, JÖVEDÉKI ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV az 54 344 03 VÁM-, JÖVEDÉKI ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben