INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET"

Átírás

1 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek száma: 32 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 32 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Kerezsi Attila Ellenőrizte: Zsankó Csaba Zoltán Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

2 Kőműves és hidegburkoló szakképesítés Szakmai modul: Tantárgy: Foglalkoztatás II Foglalkoztatás II Évfolyam: 11. évfolyam Heti 1 óra, évi: 32 óra 11. évfolyam Összesen: 32 óra 1. Témakör: Munkajogi alapismeretek (1.-12.óra) 12 óra 2. Témakör: Munkaviszony létesítése ( óra) 12 óra 3. Témakör: Álláskeresés ( óra) 4 óra 4. Témakör: Munkanélküliség ( óra) 4 óra 1. Témakör: Munkajogi alapismeretek (1.-12.óra) 12 óra Óraszám Téma (óra cím) Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 1 A munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság)., 2 A munkavállaló kötelezettségei: megjelenés, rendelkezésre állás,, 3 A munkavállaló kötelezettségei: munkavégzés, magatartási szabályok, 4 A munkavállaló kötelezettségei: együttműködés, tájékoztatás., 5 A munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 6 Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése 7 Munkajogi alapok: megszüntetése, felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 8 Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony 9 Foglalkoztatási formák: közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 10 Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési formák az új Munka Törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglal-,,,,,,

3 koztatás(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka). 11 Az önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka., 12 Összefoglalás, számonkérés. Tesztfeladat megoldása 2. Témakör: Munkaviszony létesítése ( óra) 12 óra Óraszám Téma (óra cím) Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 11 Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes munkaidő Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés részmunkaidő,, 12 Munkaviszony létrejötte, fajtái: határozott munkaviszony,, Munkaviszony létrejötte, fajtái: határozatlan munkaviszony,, 13 A minimálbér és garantált bérminimum, 14 A képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő., 15 A munkavállaláshoz szükséges iratok. 16 A munkavállaláshoz szükséges iratok. A munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által kiadandó dokumentumok 17 Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: A munkaadó járulékfizetési kötelezettségei.,,, 18 A munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei. 19 Munkavállaló, mint biztosított: egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.,, 20 Összefoglalás, számonkérés. Tesztfeladat megoldása 3. Témakör: Álláskeresés ( óra) 4 óra

4 Óraszám Téma (óra cím) Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 25 Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 26 Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai. A szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 27 Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága. EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 28 A munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP). Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.,,,, 4. Témakör: Munkanélküliség ( óra) 4 óra Óraszám Téma (óra cím) Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 29 A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés. 30 A munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. Álláskeresési ellátások ( passzív eszközök ): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás. Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás főbb szabályai. 31 Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.,,,

5 Az álláskeresők részére nyújtott támogatások ( aktív eszközök ): önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 32 Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás.,

6 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I. tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek száma: 32 Heti óraszám: 2 Éves óraszám: 64 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Ellenőrizte: Zsankó Csaba Zoltán Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

7 1. Témakör: Nyelvtani rendszerezés 1 10 óra Óraszám Téma (óra cím) Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 1. A Present Simple Tense ismétlése A legalapvetőbb igeidők átismétlése, nyelvtani rendszerezése (Egyszerű jelen idő) 2. A Present Continuous Tense ismétlése A legalapvetőbb igeidők átismétlése, nyelvtani rendszerezése (Folyamatos jelen idő) 3. A Present Perfect Tense ismétlése A legalapvetőbb igeidők átismétlése, nyelvtani rendszerezése (Befejezett jelen idő) 4. A jelen idők gyakorlása A legalapvetőbb igeidők átismétlése, nyelvtani rendszerezése és gyakorlása (Az egyszerű, folyamatos és befejezett jelen közötti különbségek) 5. A Past SimpleTense ismétlése A legalapvetőbb igeidők átismétlése, nyelvtani rendszerezése (Egyszerű múlt idő) 6. A Past SimpleTense gyakorlása A legalapvetőbb igeidők átismétlése, nyelvtani rendszerezése és gyakorlása (Egyszerű múlt idő) 7. A Future Simple Tense ismétlése A legalapvetőbb igeidők átismétlése, nyelvtani rendszerezése (Egyszerű jövő idő) 8. A Future Simple Tense gyakorlása A legalapvetőbb igeidők nyelvtani rendszerezése, gyakorlása (Egyszerű jövő idő) 9. A legalapvetőbb igeidők ismétlése, gyakorlása Követelmény, hogy megértse a munkavállalás során felmerülő kérdéseket, meg tudja fogalmazni a válaszokat, egyszerű mondatokban reagáljon, helyesen használva az igeidőegyeztetést 10. Nyelvtani dolgozat A célként megfogalmazott idegen

8 nyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők helyes és pontos használata révén fog megvalósulni. 2. Témakör: Nyelvtani rendszerezés 2 10 óra Óraszám Téma (óra cím) Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 11. Egyszerű mondatszerkesztési eljárások, kérdésszerkesztés 12. A kijelentő-állító, a tagadó és a kérdő mondat szórendje A szórend, és a kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátításával egy állásinterjún megérti a feltett kérdéseket és tisztázó kérdéseket tud feltenni Megbeszélés, magyarázat, digitális alapú feladatmegoldás 13. A jelen idejű feltételes mód Az 1-es típusú feltételes mód segítségével sokkal választékosabban tud beszélni 14. A feltételes mód gyakorlása Digitális alapú feladatmegoldás 15. Módbeli segédigék: can, can t, may, might, could, Képesség, lehetőség, engedély kifejezése 16. Módbeli segédigék: must, mustn t, have to, don t have to, 17. Módbeli segédigék: can, can t, could, could t, be allowed to, Szükségesség, kényszer, tiltás kifejezése Engedély kérése, beleegyezés, engedély megtagadása 18. Módbeli segédigék - gyakorlás Lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást kifejező segédigék használata, hogy bővebben tudjon bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban, hogy jobban tudjon tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. 19. Összefoglalás Az átismételt nyelvtanok összegzése, rendszerezése, gyakorlás

9 20. Nyelvtani dolgozat Számonkérés az átismételt nyelvtani szerkezetekből, cél: anyanyelvi magabiztosság 3. Témakör: Nyelvi készségfejlesztés 24 óra Óraszám Téma (óra cím) Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 21. Személyes bemutatkozás Szókincsbővítés, bemutatkozás személyes és szakmai vonatkozásban is az átismételt nyelvtani szerkezetek segítségével egyszerű mondatokban 22. A család, barátok, munkatársak bemutatása Emberek jellemzése fotók alapján 23. A munka világa vezetett feldolgozása 24. A munka világa, a foglalkozások csoportosítása Foglalkozások gyűjtése és csoportosítása csoportmunkában, foglalkozások a környezetemben, előnyök és hátrányok megfogalmazása 25. A munkaerő-piac A munkaerő-piaci helyzet aktuális ismerete, hiányszakmák, irányított beszélgetés 26. Napi tevékenységek, aktivitás, munka és szabadidő összeegyeztetése, a sport fontossága 27. Napirend, heti munkarend készítése, határidőnapló vezetése Kiselőadás, egyéni projektmunka 28. A szabadidő hasznos eltöltése Szabadidős tevékenységek gyűjtése, szóbeli beszámolók, élmények 29. Étkezés Projektmunka, flipchartok készítése pl. az étkezési szokásokról 30. Egészséges ételek, rossz étkezési szokások Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 31. A kedvenc ételem és elkészítésének módja Recept írása, szóbeli beszámoló

10 32. Illemszabályok egy éttermi étkezésnél Illemszabályok gyűjtése, megbeszélése, kifejezések, szófordulatok étkezés előtt, közben és után 33. Éttermi szituációk, üzleti ebédek, vacsorák Szituációs kártyákkal irányított párbeszédek 34. Utazási irodák hirdetéseinek olvasása, érdeklődés Internetes keresés, telefonos érdeklődés - szerepjáték 35. Lakás, ház, szállás Ismétlés, szókincsbővítés, a saját lakás/ház bemutatása egyszerű mondatokban, esetleg fotókról, beszélgetés szálláslehetőségekről 36. Szálláshirdetések keresése, olvasása, írása, érdeklődés ben és telefonon Olvasott szöveg értése, hirdetés írása, szituációs feladatok 37. Szállás foglalása Szállás foglalása telefonon, illetve levél írása 38. Tájékozódás egy városban Párbeszédek, információ kérése, adása: Hogyan lehet eljutni A-ból B pontba 39. Szituációs feladatok, szerepjátékok a személyes bemutatkozás témakörhöz kapcsolódóan 40. Szituációs feladatok, szerepjátékok a munka világa témakörhöz kapcsolódóan 41. Szituációs feladatok, szerepjátékok a napi tevékenységek, aktivitás témakörhöz kapcsolódóan 42. Szituációs feladatok, szerepjátékok az étkezés, szállás témakörhöz kapcsolódóan Szerepjátékok pár és csoportmunkában, pl. bemutatkozás egy új munkahelyen, beszélgetés az új kollégákkal Szerepjátékok pár és csoportmunkában, pl. érdeklődés munkalehetőségekről a munkaügyi központban Szerepjátékok pár és csoportmunkában, pl. munkatárs meghívása partira, moziba, stb. Szerepjátékok pár és csoportmunkában, pl. pizza rendelés telefonon, vásárlás büfében, stb. 43. Összefoglalás, rendszerezés Az idegen nyelvi alapszókincs rendszerezése a 4 alapvető társalgási témakörben 44. Számonkérés Szóbeli számonkérés párbeszédek és vitafórumok során a 4 társalgási témakörben

11 4. Témakör: Munkavállalói szókincs 20 óra Óraszám Téma (óra cím) Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 45. Bemutatkozás szakmai vonatkozással Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 46. Szakmai jellegű szókincs, a mindennapi életben használt szakmához kapcsolódó szavak Közvetlen szakmájára vonatkozóan gyakran használt szavak, szókapcsolatok, a munkakör alapkifejezései 47. Szakmai szókincs bővítése, szakmai alapfogalmak Közvetlen szakmájára vonatkozóan gyakran használt szavak, szókapcsolatok, a munkakör alapkifejezéseinek gyűjtése olvasott és hallott szövegekből 48. Nemzetközi szavak az adott szakma területéről, baleset megelőzési és munkavédelmi jelek Gyűjtőmunka internet segítségével, a jelek ismerete és használata a biztonságos munkavégzés érdekében 49. A munkaeszközök, munkagépek megnevezése Szótárhasználat csoportmunkában 50. A munkafolyamatok A munkafolyamatok és részeinek bemutatása és felismerése képek alapján, megnevezése a célnyelven 51. Munkalehetőségek feltérképezése a célnyelvi országokban 52. Tájékozódás munkalehetőségekről, karrier lehetőségekről, munkakörülményekről 53. Jelentkezési lapok, formanyomtatványok tanulmányozása Álláshirdetések újságokban és az interneten, olvasott szöveg feldolgozása, információk feladattal vezetett rendszerezése Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, információk feladattal vezetett rendszerezése Olvasott szöveg értése 54. Jelentkezési lapok, formanyomtatványok kitöltése Gyakorlás alapadatok beírása formanyomtatványokba (egyéni munka, házi feladat) 55. Szerződések, ütemtervek, határidők Autentikus szövegek tanulmányozása, szövegértés, információszűrés

12 56. Önéletrajz Önéletrajzok e, különbségek (amerikai/brit) megbeszélése, vázlat készítése 57. Önéletrajz írása A vázlat alapján a saját önéletrajz elkészítése, digitális alapú feladatmegoldás 58. A motivációs levél formai követelményei A hivatalos levélírás szabályai, a levél szerkezete 59. Pályázati levél írása Irányított pályázati levél írása önállóan szótárhasználattal 60. Egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései és válaszai 61. Állásinterjúk, dialógusok Csoportos helyzetgyakorlatok 62. Összefoglalás, rendszerezés Az idegen nyelv használata a témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetekben 63. Dolgozat Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 64. Év végi értékelés A tanulók teljesítményének értékelése, önértékelés

13 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL Építőipari közös tevékenység Építőipari alapismeretek tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek száma: 32 Heti óraszám: 0,5 Éves óraszám: 16 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Bodó Zsolt Ellenőrizte: Zsankó Csaba Zoltán Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

14 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ Szakmai modul: Építőipari közös tevékenység Tantárgy: Építőipari alapismeretek heti: 0,5 óra, évi: 16 óra Évfolyam: 3/ Témakör: Munkajogi és vállalkozási ismeretek 16 óra Óraszám Téma (óra cím) Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 1 Bevezetés, követelmények ismertetése A magyar jogrendszer Munkajogi szabályozás 2 Önálló munkavégzés és a függő munka közötti alapvető különbség Alapvető törvények a munkajogviszonyban (Mt., Kjt., Ktv.) 3 Személyes jog Együttműködési kötelezettség Érvénytelenségek fajtái 4 Az elévülés Munkahelyi szervezetek 5 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés A munkavállaló jogai, kötelezettségei 6 A munkáltató jogai, kötelességei Munkabér, pótlékok, munkaidő, pihenőidő Hallott, olvasott szöveg feldolgozása,,,,,,,,, 7 Munkaviszony megszüntetésének szabályai, 8 Számonkérés Tesztfeladat megoldása 9 Értékelés A vállalkozás fogalma és alapfunkciója,, 10 Egyéni vállalkozás fogalma, fajtái,, 11 Egyéni vállalkozás indítása, megszüntetése, 12 Társas vállalkozások fogalma, fajtái, 13 Társas vállalkozás alapítása, megszüntetése, 14 Vállalkozás finanszírozása (saját tőke, hitel) Vállalkozás gazdálkodása (bevétel, kiadás, nyereség, veszteség),,

15 15 Pénzforgalom (nyugta, számla),, 16 Számonkérés Értékelés Tesztfeladat megoldása

16 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL Falazás, vakolás Falazás, vakolás tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek száma: 32 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 32 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Csákné Markó Katalin Ellenőrizte: Zsankó Csaba Zoltán Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

17 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ Szakmai modul: Falazás, vakolás Tantárgy: Falazás, vakolás Heti 1 óra, évi: 32 óra Évfolyam: 11. évfolyam 1. Témakör: Falszerkezetek tervei, anyagszükséglete 32 óra Óraszám Téma (óra cím) 1. Ismerkedés a tananyaggal, Téglakötések típusi különböző méretű és anyagú falazó anyagok esetén. Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények, 2. Téglakötések alkalmazási területe, használata a gyakorlatban. Téglakötési gyakorlatok., 3. Falidomok ismerete, fajtái:, 4. Falidom kötések kialakítása, rajzi ábrázolása: Falvég Falsarok, 5. Falkereszteződés Falpillér Oszlop, pillér, 6. Falkáva Falcsatlakozás Falazott kémények Falazott kéménypillérek, 7. Egysorú kötés téglakötése., 8. Kétsorú kötés, ábrázolása.,

18 9. Falszerkezetek, falazatok anyagjelölése terveken., 10. Rajzolvasási feladtok., 11. Tervdokumentáció értelmezése., 12. Tervjelek építész terveken., 13. Kiviteli, és engedélyezési tervdokumentáció szerepe a falazatok készítésében. 14. Alaprajzok tervjeleinek értelmezése. Metszetek tervjeleinek értelmezése.,, 15. Homlokzati tervek értelmezése., 16. Szerkezetek jelölése, részletrajzok, rajzolvasás, 17. Teherhordó falszerkezetek csomópontjai különböző falazó anyagok esetén, 18. Falak és födémek kapcsolata, 19. Alap ás lábazati fal kapcsolata, 20. Lábazati fal és felmenőfal kapcsolata, 21. Fal és koszorú kapcsolata,

19 22. Összefoglalás 23. Számonkérés Feladatlap 24. Méretmegadás, 25. Méretarányok., 26. Rajzi szabványok ismerete., 27. Falszerkezetek készítésének anyagigénye, 28. Anyagrendelés, 29. Mennyiségi egységek meghatározása., 30. Összefoglalás 31. Számonkérés Feladatlap 32. Értékelés

20 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL Beton és vasbeton szerkezetek Beton és vasbeton szerkezetek tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek száma: 32 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 32 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Fábián Anita Tünde Ellenőrizte: Zsankó Csaba Zoltán Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

21 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ Szakmai modul: Beton és vasbeton szerkezetek Tantárgy: Beton és vasbeton szerkezetek Heti 1 óra, évi: 32 óra Évfolyam: 11. évfolyam 1. Témakör: Beton és vasbeton szerkezetek tervei, anyagszükséglete 32 óra Óraszám Téma (óra cím) Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 1 Rajzolvasási feladatok, épületszerkezeti ismeretek Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció értelmezése,, magyarázat 2 Rajzolvasási feladatok, épületszerkezeti ismeretek Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció értelmezése,, magyarázat 3 Rajzolvasási feladatok, épületszerkezeti ismeretek Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció értelmezése,, magyarázat 4 Tervjelek értelmezése. Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció értelmezése,, magyarázat 5 Alaprajzok tervjeleinek értelmezése. Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció értelmezése,, magyarázat 6 Metszetek tervjeleinek értelmezése. Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció értelmezése,, magyarázat 7 Homlokzati tervek értelmezése, Összefoglalás Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció értelmezése,, magyarázat 8 Számonkérés műszaki rajz készítése

22 9 Kiviteli, és engedélyezési tervdokumentáció szerepe a beton és vasbeton,szerkezetek készítésénél, helyének meghatározásában., magyarázat 10 Előregyártott és monolit vasbeton szerkezetek jelölése, ábrázolása, részletrajzok, rajzolvasás Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció értelmezése,, magyarázat 11 Beton és vasbeton épületszerkezetek anyagjelölése. Szemléltetés, műszaki rajz készítése, magyarázat 12 Beton és vasbeton szerkezetek jelölése építészeti rajzokon. Szemléltetés, műszaki rajz készítése, magyarázat 13 Alapok ábrázolása Szemléltetés, műszaki rajz készítése, magyarázat 14 Lábazati falak ábrázolása Szemléltetés, műszaki rajz készítése, magyarázat 15 Falak ábrázolása Szemléltetés, műszaki rajz készítése, magyarázat 16 Pillérek, oszlopok ábrázolása Szemléltetés, műszaki rajz készítése, magyarázat 17 Födémek ábrázolása Szemléltetés, műszaki rajz készítése, magyarázat 18 Lépcsők ábrázolása Szemléltetés, műszaki rajz készítése, magyarázat 19 Áthidalások ábrázolása Szemléltetés, műszaki rajz készítése, magyarázat 20 Koszorúk ábrázolása Szemléltetés, műszaki rajz készítése, magyarázat 21 Erkélyek ábrázolása Szemléltetés, műszaki rajz készítése, magyarázat 22 Összefoglalás Szemléltetés, műszaki rajz készítése, magyarázat

23 23 Számonkérés műszaki rajz készítése 24 Rajzi szabványok ismerete Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció értelmezése,, magyarázat 25 Épületszerkezetek kapcsolatának kialakítása. Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció értelmezése,, magyarázat 26 Beton és vasbeton szerkezetek méreteinek megadása. Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció értelmezése,, magyarázat 27 Vasalási tervek értelmezése. Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció értelmezése,, magyarázat 28 Betonacél szükséglet meghatározása Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció alapján számtani feladatok megoldása, magyarázat 29 Helyszínen készített beton és vasbeton szerkezetek anyagszükségletének meghatározása 30 Előregyártott beton és vasbeton szerkezetek beépítéséhez kapcsolódó számítások 31 Anyagrendelés, mennyiségi egységek meghatározása, Összefoglalás Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció alapján számtani feladatok megoldása, magyarázat Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció alapján számtani feladatok megoldása, magyarázat Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció alapján számtani feladatok megoldása, magyarázat 32 Számonkérés, értékelés műszaki rajz készítése

24 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL Hidegburkolási feladatok Hidegburkolási feladatok tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek száma: 32 Heti óraszám: 2 Éves óraszám: 64 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Csákné Markó Katalin Ellenőrizte: Zsankó Csaba Zoltán Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

25 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ Szakmai modul: Hidegburkolási feladatok Tantárgy: Hidegburkolási feladatok Heti 2 óra, évi: 64 óra Évfolyam: 11. évfolyam 1. Témakör: Burkolati tervek, anyagszükséglet számítás 32 óra Óraszám Téma (óra cím) Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 1. Hidegburkolatok rétegrendjei, különböző fogadószerkezetek esetén:, 2. Beltéri padlóburkolatok, 3. Beltéri falburkolatok, 4. Kültéri padlóburkolatok, 5. Burkolati tervek bemutatása, értelmezése, elemzése., 6. Fal, és padlóburkolatok rajzai, méretarányok, méretmegadás módja., 7. Burkolati terven alkalmazott jelölések., 8. Burkolati minták, díszítő elemek., 9. Falfelület burkolatának tervei., 10. Számonkérés Tesztfeladat megoldása

26 11. Nyílással áttört falfelület csempekiosztása., 12. Fürdőszoba berendezési tárgyainak elhelyezése., 13. Fürdőszoba falának csempekiosztása., 14. Fürdőkád körüli falburkolat., 15. Mosdókagyló körüli burkolatok., 16. Mellékhelyiség falfelületének lapkiosztása., 17. Konyha berendezési tárgyai., 18. Konyha falfelületének lapkiosztása., 19. Padlóburkolat lapkiosztása, padlók mintázata., 20. Szélfogó burkolatai., 21. Nappali, étkező, konyha burkolata. Garázs padlóburkolata., 22. Lépcsők burkolata., 23. Burkolati tervek alapján anyagszükséglet meghatározása. Hidegburkolat felületének kiszámítása falfelületen (terület, kerületszámítással)., 24. Burkolólapok mennyiségének meghatározása oldalfalon (darabszám, rendelési egység). Ragasztóanyag anyagszükséglete (terület, rendelési egység).,

27 25. Hagyományos vastagágyas falburkolat ágyazatának anyagszükséglete (alkotóelemek szerint). Falfelület fugázó anyag mennyiségének számítása. 26. Hidegburkolat felületének kiszámítása vízszintes felületen (terület, kerületszámítás). Burkolt felület lejtésének meghatározása. 27. Padlóburkolat burkolóanyagának mennyiségi meghatározása (darabszám, rendelési egység). Padlóburkolat ragasztóanyag anyagszükséglete (terület, rendelési egység).,,, 28. Padlóburkolat fugázó anyag mennyiségének meghatározása., 29. Lépcsők burkolatának anyagszükséglete., 30. Összefoglalás 31. Számonkérés Feladatlap 32. Értékelés

28 2. Témakör: Homlokzatburkolatok készítése 16 óra Óraszám Téma (óra cím) 33. Épület homlokzatát érő külső hatások: Fizikai Kémiai Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények, alaprajzokkal, metszetekkel való, magyarázat 34. Homlokzatburkolatokkal szemben támasztott követelmények., 35. Homlokzatburkolatok osztályozása: Anyaguk szerint Szerkezeti felépítés szerint Kivitelezési mód szerint, 36. Ragasztott homlokzatburkolatok fajtái, ismertetése: Kerámialap burkolat 37. Ragasztott tégla homlokzatburkolat Kőlap homlokzatburkolatok,, 38. Klinkertégla burkolat készítése, sajátosságai, 39. Homlokzatburkolat kitűzése, burkolati kiosztás. Ragasztott homlokzatburkolat készítése hőszigetelt felületre. 40. Lábazati falak burkolása ragasztással: Burkolandó felület ellenőrzése Burkolólapok kiosztásának módjai (terepviszonyok figyelembevétele) Lábazatburkolat rétegrendjei,, 41. Falazott tégla lábazatburkolat készítése.,

29 42. Homlokzatburkolatok és lábazatburkolatok hibái, és azok javítása. Homlokzatburkolatok készítésének eszközei, gépei. Homlokzatburkolás állványai. 43. Homlokzatburkolatok készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások. Homlokzatburkolatok tervei. 44. Nyílásokkal áttört falfelületek burkolatának kiosztása. Lábazatburkolatok kiosztása, tervezése.,,, 45. Homlokzatburkolatok anyagigényének számítása. Lábazatburkolatok anyagszükségletének számítása. magyarázat 46. Összefoglalás 47. Számonkérés Feladatlap 48. Értékelés 3. Témakör: Térburkolási ismeretek 16 óra Óraszám Téma (óra cím) 49. Térburkolatok anyagai: Klinkertéglák Betonkő burkolatok Természetes kövek Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények, alaprajzokkal, metszetekkel való, magyarázat 50. Térburkolás talajmunkái. Tükör kialakítása. 51. Kitűzési feladatok. Talajtömörítés. Talajstabilizálás.,,

30 52. Szegélyek elhelyezése. Alaprétegek készítése: Fogadószerkezetek kialakítása Mozgási hézagok kialakítása, 53. Felszíni vízelvezetés. Homokágyazatba és zúzottkő ágyazatba készítés általános előírásai különböző terhelések esetén., 54. Burkolóelemek fektetése: Kézi fektetés sajátosságai Gépi fektetés sajátosságai, 55. Felület tömörítése, hézagolása, tisztítása., 56. Burkolatfektetés habarcságyba: Tükörkialakítás Betonkeverés és bedolgozás Aljzatbeton készítés lejtéssel Beton tömörítése, utókezelés Habarcságy készítés Burkolatfektetés, 57. Habarcságyba fektetett burkolat fugázása Felület tisztítása, 58. Térburkolatok hibái, javítása: Sérült aljzat javítása Burkolatjavítás, elemek cseréje, 59. Burkolókövek deponálása. Térburkolat anyagainak szállítása. Földmunkák eszközei, gépei. Térburkolatok készítésének eszközei, gépei. Térburkolatok készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások., 60. Térburkolat rétegrendjei. Térburkolati minták. Rajzolvasási feladatok. Járdák, szegélyek, íves felületek burkolati tervei, kiosztása., 61. Térburkolatok aljzatainak anyagszükségleti számítása burkolati terv alapján.,

31 Térburkolat anyagszükséglet számítása burkolat terv alapján (terület, db szám, kiszerelési egység). 62. Összefoglalás 63. Számonkérés Feladatlap 64. Értékelés

32 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL Hidegburkolási feladatok Hidegburkolási feladatok gyakorlat tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek száma: 32 Heti óraszám: 11 Éves óraszám: 352 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Kliebert Zsolt Ellenőrizte: Zsankó Csaba Zoltán Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

33 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ Szakmai modul: Hidegburkolási feladatok gyakorlat Tantárgy: Hidegburkolási feladatok gyakorlat Heti 11 óra, évi 352 óra Évfolyam: Témakör: Burkolatok kitűzése 28 óra Óraszám Téma (óra cím) 1-11 Ismétlés, kitűzés alapjai. - Szögek szerkesztése, kitűzése (30, 45, 60, 90, 120 fok) építési környezetben. - 3, 4, 5, 6, 7 szögek szerkesztése építési környezetben. Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények Kitűzési munkák falburkolat készítésénél: - Tengelyek kijelölése - Ideális lapkiosztás meghatározása - Indulósor magasságának meghatározása, az azt befolyásoló tényezők figyelembevétele mellett. Falburkolat kitűzési feladatok egyszerű felületen. Falburkolat kitűzési feladatok összetett felületen Kitűzési munkák padlóburkolat készítésénél: - Tengelyek kijelölése - Ideális lapkiosztás meghatározása - Indulósor magasságának meghatározása, az azt befolyásoló tényezők figyelembevétele mellett. Padlóburkolat kitűzési feladatok egyszerű felületen. Padlóburkolat kitűzési feladatok összetett felületen. Térburkolatok kitűzése: - Függőleges irányú kitűzési feladatok - Vízszintes irányú kitűzési feladatok Lábazatburkolatok kitűzési feladatai. A tanulók ismerjék meg és jártasság szinten sajátítsák el a szerkesztési és kitűzési feladatokat. A tanulók ismerjék meg és jártasság szinten sajátítsák el a szerkesztési és kitűzési feladatokat.

34 Homlokzatburkolatok kitűzési feladatai. Lépcsőburkolatok kitűzése , 4, 5, 6, 7 szögek szerkesztése építési környezetben. Gyakorlás Burkolatkitűzési feladatok összetett, bonyolult alaprajz-felület esetén Függőleges irányú burkolatkitűzési gyakorlatok. Vízszintes irányú burkolatkitűzési gyakorlatok. Gyakorlás kitűző eszközökkel. (függő, vízmérték, csöves vízmérték, lézer, optikai szintező) Ismétlés-összefoglalás. A tanulók ismerjék meg és jártasság szinten sajátítsák el kitűző eszközök használatát. 2. Témakör: Beltéri burkolatok készítése 108 óra Óraszám Téma (óra cím) Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények Beltéri falburkolat készítése: - Fogadófelület (fal, padló) ellenőrzés, javítás - Aljzatok hibáinak javítása - Aljzatok alapozása, kellősítése. - Lapok előkészítése. - Vékony és vastagágyas burkolási módok Vastagágyas falburkolat készítése - Burkolást megelőző munkák (ellenőrzés, hibajavítás, portalanítás, kellősítés - Kitűzési munkák Burkolási, fugázási, utókezelési-tisztítási munkák. Vastagágyas falburkolat készítésének gyakorlása. Burkolatfugázás-tisztítás. A tanulók ismerjék meg a különböző burkolathibákat, azok javítását és a burkolási módokat A tanulók ismerjék meg és gyakorolják a vastagágyas falburkolat készítésének lépéseit.

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kőműves és hidegburkoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 08 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy A 11499-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. 1. A 11499-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Kőműves és hidegburkoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 08 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy 1. 1. A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 14 KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 14 KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 14 KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv Szakiskola 11. évfolyam Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv 64 óra A Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre szakma gyakorlati oktatásához (OKJ száma: ) A napló vezetéséért felelős: A foglalkoztató vállalkozó, vállalkozás neve:.. Címe:. Ügyintéző neve,telefonszáma:... A tanuló

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. tantárgy 11. évfolyam

Részletesebben

34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 2012-2013-as tanévtől szakképzést kezdő évfolyamra 34 582 08 kőműves és hidegburkoló szakképesítés szakmai programja 3 szakképző évfolyam esetén 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 21 811 01

Részletesebben

a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 582 04 FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 582 04 FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 582 04 FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. tantárgy 11. évfolyam Tanítási

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható!

A tételekhez segédeszköz nem használható! A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a Burkolás előkészítés, Speciális burkolás, Hidegburkolás követelménymodulok témakörét tartalmazzák. A tételekhez segédeszköz

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: I. A

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 725 08 azonosítószám LÁTSZERÉSZ ÉS OPTIKAI ÁRUCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 725 08 azonosítószám LÁTSZERÉSZ ÉS OPTIKAI ÁRUCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 725 08 azonosítószám LÁTSZERÉSZ ÉS OPTIKAI ÁRUCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. OPTIKA ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

a XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz tartozó 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz tartozó 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz tartozó 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ. Modul Tantárgy Kód Könyv cím Oldal Foglalkoztatás I Foglalkoztatás II Munkahelyi egészség és biztonság

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ. Modul Tantárgy Kód Könyv cím Oldal Foglalkoztatás I Foglalkoztatás II Munkahelyi egészség és biztonság ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ ÁCS RENDELHETŐ TANKÖNYVEK 1197-12 1199-12 Munkahelyi egészség és biztonság 10101-12 Építőipari közös tevékenység 10102-12 Hagyományos zsaluzat és állványzata 108-12 Rendszerzsaluzatok és

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 810 01 azonosítószám FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 810 01 azonosítószám FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 810 01 azonosítószám FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 HELYI TANTERV a 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (DUÁLIS KÉPZÉSI

Részletesebben

AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG. 3458201 Ács-állványozó szakképesítés. Minimumkérdések. 1/11.

AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG. 3458201 Ács-állványozó szakképesítés. Minimumkérdések. 1/11. AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 3458201 Ács-állványozó szakképesítés Minimumkérdések 1/11. évfolyam 10099-12 Ácsszerkezetek modul 1. Építőipari és ácsszerkezeti alapfogalmak.

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) III. SZOCIÁLIS ágazathoz tartozó 54 762 03 SZOCIÁLIS SZAKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) III. SZOCIÁLIS ágazathoz tartozó 54 762 03 SZOCIÁLIS SZAKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) III. SZOCIÁLIS ágazathoz tartozó 54 762 03 SZOCIÁLIS SZAKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) III. SZOCIÁLIS ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 54 761 01 Gyermekotthoni

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 543 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

a(z) 34 521 05 GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 521 05 GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 521 05 GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XLI.. VÍZÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 54 853 02 Vízgazdálkodó technikus

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 341 01 ELADÓ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 341 01 ELADÓ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 341 01 ELADÓ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési tantervi ajánlás a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 01 ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 01 ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 01 ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz az

Részletesebben

2.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

2.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 2.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témaköröket tartalmazzák. A tételhez segédeszköz nem használható.

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A 2013/14. tanévtől indítandó szakképzés jogi háttere: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

2.118. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 07 VASÚTI VILLAMOS JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

2.118. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 07 VASÚTI VILLAMOS JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 2.118. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 07 VASÚTI VILLAMOS JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Szociális gondozó és ápoló szakképesítés

SZAKMAI PROGRAM. Szociális gondozó és ápoló szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Szociális gondozó és ápoló szakképesítés OKJ azonosító szám 34 762 01 9. - 10. - 11. szakképző

Részletesebben

Villanyszerelő HELYI TANTERV. 9-11. évfolyam

Villanyszerelő HELYI TANTERV. 9-11. évfolyam Villanyszerelő HELYI TANTERV 9-11. évfolyam 2014 A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 3 éves évfolyam esetén évfolyam heti óraszám szabadsáv nélkül éves óraszám szabadsáv nélkül heti óraszám

Részletesebben

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ 1.32. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34541 03 HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet. egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet. egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A szakképzésről szóló 2011. évi CLVII. törvény 90. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A 258. sorszámú Burkoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 258. sorszámú Burkoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 258. sorszámú Burkoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 13 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság

Részletesebben

a(z) 34 811 05 FOGADÓS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 811 05 FOGADÓS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 811 05 FOGADÓS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 04 DÍZELMOTOROS VASÚTI JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 04 DÍZELMOTOROS VASÚTI JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 2.12. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 04 DÍZELMOTOROS VASÚTI JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA 34 582 08-2016 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 34 582 08 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : munka

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 341 01 ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 341 01 ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 341 01 ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 542 04 FÉRFISZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 542 04 FÉRFISZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 542 04 FÉRFISZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program 2015 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

a(z) XXXIV. KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ágazathoz tartozó 5458102 PARKÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXIV. KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ágazathoz tartozó 5458102 PARKÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXIV. KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ágazathoz tartozó 5458102 PARKÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXIV. KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ágazathoz

Részletesebben

a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

Munkadíj árlista. Murvai István Kőműves egyéni vállalkozó. Szállító. Vevő. Érvényesség. Sorszám: ÁRLISTA000001/2016

Munkadíj árlista. Murvai István Kőműves egyéni vállalkozó. Szállító. Vevő. Érvényesség. Sorszám: ÁRLISTA000001/2016 Ablak beszerelés Ablak beszerelése redöny szerelés nélkül. Alap készítés helyszini keveréssel. Vasszerelés,zsaluzás,betonozás helyszini keveréssel. Alap készítés mixer betonnal. Vasszerelés,zsaluzás,betonozás

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése Az üzleti tevékenység

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing A marketing alapjai tantárgy 12. évfolyam Tanítási hetek

Részletesebben

Vevő. Alap készítés mixer betonnal. Vasszerelés,zsaluzás,betonozás. Aljzatbetonozás 9-12cm Vasszerelés,betonozás helyszini

Vevő. Alap készítés mixer betonnal. Vasszerelés,zsaluzás,betonozás. Aljzatbetonozás 9-12cm Vasszerelés,betonozás helyszini Ablak beszerelés Ablak beszerelése redöny szerelés nélkül. Alap készítés helyszini keveréssel. Vasszerelés,zsaluzás,betonozás helyszini keveréssel. Alap készítés mixer betonnal. Vasszerelés,zsaluzás,betonozás

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kőműves szakképesítés

SZAKMAI PROGRAM. Kőműves szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Kőműves szakképesítés OKJ azonosító szám 33 815 01 1000 0000 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERV a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI TANTERV a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI TANTERV a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 5/13. és 2/14. évfolyamok számára 1 1.1. Tartalomjegyzék Tartalom 1.1. Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

a(z) XV. VEGYÉSZ ágazathoz tartozó 54 524 03 VEGYÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XV. VEGYÉSZ ágazathoz tartozó 54 524 03 VEGYÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) V. VEGYÉSZ ágazathoz tartozó 54 524 03 VEGYÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) V.. VEGYÉSZ ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: Drog- és toikológus

Részletesebben

TEMI MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI ÉS IFJÚSÁGI HÁZ ALAPÍTVÁNYA 4400 NYÍREGYHÁZA, SZABOLCS U. 10. Telefon:

TEMI MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI ÉS IFJÚSÁGI HÁZ ALAPÍTVÁNYA 4400 NYÍREGYHÁZA, SZABOLCS U. 10. Telefon: A TEMI MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI ÉS IFJÚSÁGI HÁZ engedéllyel rendelkező KÉPZÉSI PROGRAMJAI További információk kérhetők ügyfélszolgálatunkon Az ügyfélszolgálat elérhetőségei: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 03 PINCÉR Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 03 PINCÉR Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 03 PINCÉR Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 541 05 PÉK Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 541 05 PÉK Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 541 05 PÉK Szakmai program 2015 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54_725_04_16 GYAKORLÓ KLINIKAI LABORATÓRIUMI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54_725_04_16 GYAKORLÓ KLINIKAI LABORATÓRIUMI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54_725_04_16 GYAKORLÓ KLINIKAI LABORATÓRIUMI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

1.70. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 34 811 05 VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.70. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 34 811 05 VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.70. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 811 05 VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 01 CUKRÁSZ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 01 CUKRÁSZ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 01 CUKRÁSZ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

HELYI TANTERV az 54 720 01 EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ

HELYI TANTERV az 54 720 01 EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ HELYI TANTERV az 54 720 01 EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pécs, 2014. augusztus 28. Dr. Szabó Attila

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34-524-02 VEGYIPARI RENDSZERKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34-524-02 VEGYIPARI RENDSZERKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34-524-02 VEGYIPARI RENDSZERKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 723 02 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 723 02 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 723 02 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 52 720 01

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 04 SZAKÁCS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 04 SZAKÁCS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 04 SZAKÁCS Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv - a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

HELYI TANTERV GYAKORLÓ CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a

HELYI TANTERV GYAKORLÓ CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a HELYI TANTERV GYAKORLÓ CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ 52 723 02 SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. SZVK-t kiadó rendelet:.eem

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 525 06 KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 525 06 KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 525 06 KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. tantárgy 11. évfolyam Tanítási

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing A marketing alapjai tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek

Részletesebben

1.47. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.47. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.47. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

HELYI TANTERV KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ

HELYI TANTERV KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ HELYI TANTERV KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ 54 761 02 SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a III. SZOCIÁLIS ÁGAZATHOZ Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. SZVK-t kiadó rendelet:.eem

Részletesebben

Komuves és burkoló képzések 2016

Komuves és burkoló képzések 2016 Komuves és burkoló képzések 2016 www.lb-knauf.hu/kbkepzesek2016 KŐMŰVES ÉS BURKOLÓ KÉPZÉSEK 2016 2016 januárjában ismételten meghirdeti a hagyományosan minden évben megrendezésre kerülő Kőműves és Burkoló

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Anyag- és gyártásismeret 2. Szakmai ismeret Megjegyzések: 1. Az Anyag- és gyártásismeret vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban megválaszolható feladatrészeket tartalmaznak.

Részletesebben

BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma: 33 582 03 1000

Részletesebben

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Szekszárd, Szent László Középiskola építéskivitelezési munkáinak műszaki ütemterve "A" épület építési munkái válaszfalak bontása lapburkolatok, padlóburkolatok bontása válaszfalak építése belső ajtók bontása,

Részletesebben

HIDEGBURKOLATOK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

HIDEGBURKOLATOK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT HIDEGBURKOLATOK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT FOGALOMTÁR ALJZAT a burkolati/felületképzési (vagy vízszigetelési) réteg készítésére, fogadására alkalmas szerkezeti

Részletesebben

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy 1. 1. A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység

Részletesebben

a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 720 04 PERIOPERATÍV ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 720 04 PERIOPERATÍV ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 720 04 PERIOPERATÍV ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XIII. INFORMATIKA ágazathoz tartozó 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XIII. INFORMATIKA ágazathoz tartozó 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XIII. INFORMATIKA ágazathoz tartozó 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XIII. INFORMATIKA ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 54 213 05 Szoftverfejlesztő

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Munkahelyi egészség biztonság

Munkahelyi egészség biztonság AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 582 04 Festő, mázoló, díszítő és tapétázó szakképesítés 10500-12 Munkahelyi egészség biztonság modul 10163-12 Munkahelyi egészség

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

Tantárgyi követelmény szakiskola 12/Sz évfolyam

Tantárgyi követelmény szakiskola 12/Sz évfolyam Tantárgyi követelmény szakiskola 12/Sz évfolyam 2014/2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Ételkészítési ismeret... 3 2. Szakmai idegen nyelv... Hiba! A könyvjelző nem létezik.4 3. Szakmai számítások... 4 4. Vendéglátó

Részletesebben

1.57. S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.57. S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere 1.57. S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a 34 582 14 KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a

Részletesebben

1.47. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.47. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.47. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek)

3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek) 3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek 3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek) Alapozási módok a) sík alapozás; b) mély alapozás. Síkalapozásnak

Részletesebben

1 32-000-2.1 (2) ÖN Vízszintes tartószerkezeti elem bontása és kiemelése, vasbeton gerenda vagy áthidaló, 0,10 t/db tömegig 4 db...

1 32-000-2.1 (2) ÖN Vízszintes tartószerkezeti elem bontása és kiemelése, vasbeton gerenda vagy áthidaló, 0,10 t/db tömegig 4 db... 1. oldal 1 32-000-2.1 (2) ÖN Vízszintes tartószerkezeti elem bontása és kiemelése, vasbeton gerenda vagy áthidaló, 0,10 t/db tömegig 4 db............ 2 33-000-21.1.1.2.2.1 (23) ÖN Válaszfal bontása, égetett

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 582 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Burkoló 3. Szakképesítések

Részletesebben

Resitcky építő. MVH Kód Mennyiség Díj Földmunka MVH kód: 21-002-0014456 Kód: 21-002-001.1 Verzió:2015-1. 16 830 Ft.

Resitcky építő. MVH Kód Mennyiség Díj Földmunka MVH kód: 21-002-0014456 Kód: 21-002-001.1 Verzió:2015-1. 16 830 Ft. MVH Kód Mennyiség Díj Földmunka MVH kód: 21-002-0014456 Kód: 21-002-001.1 Előkészítő földmunka Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig,bármilyen talajban, szállítással,

Részletesebben

Szakmai program BURKOLÓ OKJ: 33 582 03 1000 00 00. (A 32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelményhez)

Szakmai program BURKOLÓ OKJ: 33 582 03 1000 00 00. (A 32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelményhez) INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM az PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

SZAKMAI PROGRAM az PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ SZAKMAI PROGRAM az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ valamint a IV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ KÁROLYI MIHÁLY KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013. 1 I.

Részletesebben

Hegedűs Construction Kft.

Hegedűs Construction Kft. Hegedűs Construction Kft. Árlista FONTOS: Minden munkára egyedi árajánlatot adunk ingyenes felmérés után! A táblázatban szereplő árak irányárak, egyszerűbb (haladósabb) munkáknál alacsonyabb, bonyolultabb

Részletesebben