INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET"

Átírás

1 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek száma: 32 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 32 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Kerezsi Attila Ellenőrizte: Zsankó Csaba Zoltán Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

2 Kőműves és hidegburkoló szakképesítés Szakmai modul: Tantárgy: Foglalkoztatás II Foglalkoztatás II Évfolyam: 11. évfolyam Heti 1 óra, évi: 32 óra 11. évfolyam Összesen: 32 óra 1. Témakör: Munkajogi alapismeretek (1.-12.óra) 12 óra 2. Témakör: Munkaviszony létesítése ( óra) 12 óra 3. Témakör: Álláskeresés ( óra) 4 óra 4. Témakör: Munkanélküliség ( óra) 4 óra 1. Témakör: Munkajogi alapismeretek (1.-12.óra) 12 óra Óraszám Téma (óra cím) Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 1 A munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság)., 2 A munkavállaló kötelezettségei: megjelenés, rendelkezésre állás,, 3 A munkavállaló kötelezettségei: munkavégzés, magatartási szabályok, 4 A munkavállaló kötelezettségei: együttműködés, tájékoztatás., 5 A munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 6 Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése 7 Munkajogi alapok: megszüntetése, felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 8 Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony 9 Foglalkoztatási formák: közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 10 Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési formák az új Munka Törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglal-,,,,,,

3 koztatás(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka). 11 Az önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka., 12 Összefoglalás, számonkérés. Tesztfeladat megoldása 2. Témakör: Munkaviszony létesítése ( óra) 12 óra Óraszám Téma (óra cím) Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 11 Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes munkaidő Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés részmunkaidő,, 12 Munkaviszony létrejötte, fajtái: határozott munkaviszony,, Munkaviszony létrejötte, fajtái: határozatlan munkaviszony,, 13 A minimálbér és garantált bérminimum, 14 A képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő., 15 A munkavállaláshoz szükséges iratok. 16 A munkavállaláshoz szükséges iratok. A munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által kiadandó dokumentumok 17 Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: A munkaadó járulékfizetési kötelezettségei.,,, 18 A munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei. 19 Munkavállaló, mint biztosított: egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.,, 20 Összefoglalás, számonkérés. Tesztfeladat megoldása 3. Témakör: Álláskeresés ( óra) 4 óra

4 Óraszám Téma (óra cím) Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 25 Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 26 Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai. A szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 27 Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága. EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 28 A munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP). Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.,,,, 4. Témakör: Munkanélküliség ( óra) 4 óra Óraszám Téma (óra cím) Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 29 A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés. 30 A munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. Álláskeresési ellátások ( passzív eszközök ): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás. Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás főbb szabályai. 31 Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.,,,

5 Az álláskeresők részére nyújtott támogatások ( aktív eszközök ): önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 32 Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás.,

6 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I. tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek száma: 32 Heti óraszám: 2 Éves óraszám: 64 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Ellenőrizte: Zsankó Csaba Zoltán Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

7 1. Témakör: Nyelvtani rendszerezés 1 10 óra Óraszám Téma (óra cím) Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 1. A Present Simple Tense ismétlése A legalapvetőbb igeidők átismétlése, nyelvtani rendszerezése (Egyszerű jelen idő) 2. A Present Continuous Tense ismétlése A legalapvetőbb igeidők átismétlése, nyelvtani rendszerezése (Folyamatos jelen idő) 3. A Present Perfect Tense ismétlése A legalapvetőbb igeidők átismétlése, nyelvtani rendszerezése (Befejezett jelen idő) 4. A jelen idők gyakorlása A legalapvetőbb igeidők átismétlése, nyelvtani rendszerezése és gyakorlása (Az egyszerű, folyamatos és befejezett jelen közötti különbségek) 5. A Past SimpleTense ismétlése A legalapvetőbb igeidők átismétlése, nyelvtani rendszerezése (Egyszerű múlt idő) 6. A Past SimpleTense gyakorlása A legalapvetőbb igeidők átismétlése, nyelvtani rendszerezése és gyakorlása (Egyszerű múlt idő) 7. A Future Simple Tense ismétlése A legalapvetőbb igeidők átismétlése, nyelvtani rendszerezése (Egyszerű jövő idő) 8. A Future Simple Tense gyakorlása A legalapvetőbb igeidők nyelvtani rendszerezése, gyakorlása (Egyszerű jövő idő) 9. A legalapvetőbb igeidők ismétlése, gyakorlása Követelmény, hogy megértse a munkavállalás során felmerülő kérdéseket, meg tudja fogalmazni a válaszokat, egyszerű mondatokban reagáljon, helyesen használva az igeidőegyeztetést 10. Nyelvtani dolgozat A célként megfogalmazott idegen

8 nyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők helyes és pontos használata révén fog megvalósulni. 2. Témakör: Nyelvtani rendszerezés 2 10 óra Óraszám Téma (óra cím) Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 11. Egyszerű mondatszerkesztési eljárások, kérdésszerkesztés 12. A kijelentő-állító, a tagadó és a kérdő mondat szórendje A szórend, és a kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátításával egy állásinterjún megérti a feltett kérdéseket és tisztázó kérdéseket tud feltenni Megbeszélés, magyarázat, digitális alapú feladatmegoldás 13. A jelen idejű feltételes mód Az 1-es típusú feltételes mód segítségével sokkal választékosabban tud beszélni 14. A feltételes mód gyakorlása Digitális alapú feladatmegoldás 15. Módbeli segédigék: can, can t, may, might, could, Képesség, lehetőség, engedély kifejezése 16. Módbeli segédigék: must, mustn t, have to, don t have to, 17. Módbeli segédigék: can, can t, could, could t, be allowed to, Szükségesség, kényszer, tiltás kifejezése Engedély kérése, beleegyezés, engedély megtagadása 18. Módbeli segédigék - gyakorlás Lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást kifejező segédigék használata, hogy bővebben tudjon bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban, hogy jobban tudjon tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. 19. Összefoglalás Az átismételt nyelvtanok összegzése, rendszerezése, gyakorlás

9 20. Nyelvtani dolgozat Számonkérés az átismételt nyelvtani szerkezetekből, cél: anyanyelvi magabiztosság 3. Témakör: Nyelvi készségfejlesztés 24 óra Óraszám Téma (óra cím) Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 21. Személyes bemutatkozás Szókincsbővítés, bemutatkozás személyes és szakmai vonatkozásban is az átismételt nyelvtani szerkezetek segítségével egyszerű mondatokban 22. A család, barátok, munkatársak bemutatása Emberek jellemzése fotók alapján 23. A munka világa vezetett feldolgozása 24. A munka világa, a foglalkozások csoportosítása Foglalkozások gyűjtése és csoportosítása csoportmunkában, foglalkozások a környezetemben, előnyök és hátrányok megfogalmazása 25. A munkaerő-piac A munkaerő-piaci helyzet aktuális ismerete, hiányszakmák, irányított beszélgetés 26. Napi tevékenységek, aktivitás, munka és szabadidő összeegyeztetése, a sport fontossága 27. Napirend, heti munkarend készítése, határidőnapló vezetése Kiselőadás, egyéni projektmunka 28. A szabadidő hasznos eltöltése Szabadidős tevékenységek gyűjtése, szóbeli beszámolók, élmények 29. Étkezés Projektmunka, flipchartok készítése pl. az étkezési szokásokról 30. Egészséges ételek, rossz étkezési szokások Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 31. A kedvenc ételem és elkészítésének módja Recept írása, szóbeli beszámoló

10 32. Illemszabályok egy éttermi étkezésnél Illemszabályok gyűjtése, megbeszélése, kifejezések, szófordulatok étkezés előtt, közben és után 33. Éttermi szituációk, üzleti ebédek, vacsorák Szituációs kártyákkal irányított párbeszédek 34. Utazási irodák hirdetéseinek olvasása, érdeklődés Internetes keresés, telefonos érdeklődés - szerepjáték 35. Lakás, ház, szállás Ismétlés, szókincsbővítés, a saját lakás/ház bemutatása egyszerű mondatokban, esetleg fotókról, beszélgetés szálláslehetőségekről 36. Szálláshirdetések keresése, olvasása, írása, érdeklődés ben és telefonon Olvasott szöveg értése, hirdetés írása, szituációs feladatok 37. Szállás foglalása Szállás foglalása telefonon, illetve levél írása 38. Tájékozódás egy városban Párbeszédek, információ kérése, adása: Hogyan lehet eljutni A-ból B pontba 39. Szituációs feladatok, szerepjátékok a személyes bemutatkozás témakörhöz kapcsolódóan 40. Szituációs feladatok, szerepjátékok a munka világa témakörhöz kapcsolódóan 41. Szituációs feladatok, szerepjátékok a napi tevékenységek, aktivitás témakörhöz kapcsolódóan 42. Szituációs feladatok, szerepjátékok az étkezés, szállás témakörhöz kapcsolódóan Szerepjátékok pár és csoportmunkában, pl. bemutatkozás egy új munkahelyen, beszélgetés az új kollégákkal Szerepjátékok pár és csoportmunkában, pl. érdeklődés munkalehetőségekről a munkaügyi központban Szerepjátékok pár és csoportmunkában, pl. munkatárs meghívása partira, moziba, stb. Szerepjátékok pár és csoportmunkában, pl. pizza rendelés telefonon, vásárlás büfében, stb. 43. Összefoglalás, rendszerezés Az idegen nyelvi alapszókincs rendszerezése a 4 alapvető társalgási témakörben 44. Számonkérés Szóbeli számonkérés párbeszédek és vitafórumok során a 4 társalgási témakörben

11 4. Témakör: Munkavállalói szókincs 20 óra Óraszám Téma (óra cím) Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 45. Bemutatkozás szakmai vonatkozással Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 46. Szakmai jellegű szókincs, a mindennapi életben használt szakmához kapcsolódó szavak Közvetlen szakmájára vonatkozóan gyakran használt szavak, szókapcsolatok, a munkakör alapkifejezései 47. Szakmai szókincs bővítése, szakmai alapfogalmak Közvetlen szakmájára vonatkozóan gyakran használt szavak, szókapcsolatok, a munkakör alapkifejezéseinek gyűjtése olvasott és hallott szövegekből 48. Nemzetközi szavak az adott szakma területéről, baleset megelőzési és munkavédelmi jelek Gyűjtőmunka internet segítségével, a jelek ismerete és használata a biztonságos munkavégzés érdekében 49. A munkaeszközök, munkagépek megnevezése Szótárhasználat csoportmunkában 50. A munkafolyamatok A munkafolyamatok és részeinek bemutatása és felismerése képek alapján, megnevezése a célnyelven 51. Munkalehetőségek feltérképezése a célnyelvi országokban 52. Tájékozódás munkalehetőségekről, karrier lehetőségekről, munkakörülményekről 53. Jelentkezési lapok, formanyomtatványok tanulmányozása Álláshirdetések újságokban és az interneten, olvasott szöveg feldolgozása, információk feladattal vezetett rendszerezése Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, információk feladattal vezetett rendszerezése Olvasott szöveg értése 54. Jelentkezési lapok, formanyomtatványok kitöltése Gyakorlás alapadatok beírása formanyomtatványokba (egyéni munka, házi feladat) 55. Szerződések, ütemtervek, határidők Autentikus szövegek tanulmányozása, szövegértés, információszűrés

12 56. Önéletrajz Önéletrajzok e, különbségek (amerikai/brit) megbeszélése, vázlat készítése 57. Önéletrajz írása A vázlat alapján a saját önéletrajz elkészítése, digitális alapú feladatmegoldás 58. A motivációs levél formai követelményei A hivatalos levélírás szabályai, a levél szerkezete 59. Pályázati levél írása Irányított pályázati levél írása önállóan szótárhasználattal 60. Egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései és válaszai 61. Állásinterjúk, dialógusok Csoportos helyzetgyakorlatok 62. Összefoglalás, rendszerezés Az idegen nyelv használata a témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetekben 63. Dolgozat Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 64. Év végi értékelés A tanulók teljesítményének értékelése, önértékelés

13 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL Építőipari közös tevékenység Építőipari alapismeretek tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek száma: 32 Heti óraszám: 0,5 Éves óraszám: 16 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Bodó Zsolt Ellenőrizte: Zsankó Csaba Zoltán Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

14 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ Szakmai modul: Építőipari közös tevékenység Tantárgy: Építőipari alapismeretek heti: 0,5 óra, évi: 16 óra Évfolyam: 3/ Témakör: Munkajogi és vállalkozási ismeretek 16 óra Óraszám Téma (óra cím) Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 1 Bevezetés, követelmények ismertetése A magyar jogrendszer Munkajogi szabályozás 2 Önálló munkavégzés és a függő munka közötti alapvető különbség Alapvető törvények a munkajogviszonyban (Mt., Kjt., Ktv.) 3 Személyes jog Együttműködési kötelezettség Érvénytelenségek fajtái 4 Az elévülés Munkahelyi szervezetek 5 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés A munkavállaló jogai, kötelezettségei 6 A munkáltató jogai, kötelességei Munkabér, pótlékok, munkaidő, pihenőidő Hallott, olvasott szöveg feldolgozása,,,,,,,,, 7 Munkaviszony megszüntetésének szabályai, 8 Számonkérés Tesztfeladat megoldása 9 Értékelés A vállalkozás fogalma és alapfunkciója,, 10 Egyéni vállalkozás fogalma, fajtái,, 11 Egyéni vállalkozás indítása, megszüntetése, 12 Társas vállalkozások fogalma, fajtái, 13 Társas vállalkozás alapítása, megszüntetése, 14 Vállalkozás finanszírozása (saját tőke, hitel) Vállalkozás gazdálkodása (bevétel, kiadás, nyereség, veszteség),,

15 15 Pénzforgalom (nyugta, számla),, 16 Számonkérés Értékelés Tesztfeladat megoldása

16 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL Falazás, vakolás Falazás, vakolás tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek száma: 32 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 32 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Csákné Markó Katalin Ellenőrizte: Zsankó Csaba Zoltán Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

17 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ Szakmai modul: Falazás, vakolás Tantárgy: Falazás, vakolás Heti 1 óra, évi: 32 óra Évfolyam: 11. évfolyam 1. Témakör: Falszerkezetek tervei, anyagszükséglete 32 óra Óraszám Téma (óra cím) 1. Ismerkedés a tananyaggal, Téglakötések típusi különböző méretű és anyagú falazó anyagok esetén. Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények, 2. Téglakötések alkalmazási területe, használata a gyakorlatban. Téglakötési gyakorlatok., 3. Falidomok ismerete, fajtái:, 4. Falidom kötések kialakítása, rajzi ábrázolása: Falvég Falsarok, 5. Falkereszteződés Falpillér Oszlop, pillér, 6. Falkáva Falcsatlakozás Falazott kémények Falazott kéménypillérek, 7. Egysorú kötés téglakötése., 8. Kétsorú kötés, ábrázolása.,

18 9. Falszerkezetek, falazatok anyagjelölése terveken., 10. Rajzolvasási feladtok., 11. Tervdokumentáció értelmezése., 12. Tervjelek építész terveken., 13. Kiviteli, és engedélyezési tervdokumentáció szerepe a falazatok készítésében. 14. Alaprajzok tervjeleinek értelmezése. Metszetek tervjeleinek értelmezése.,, 15. Homlokzati tervek értelmezése., 16. Szerkezetek jelölése, részletrajzok, rajzolvasás, 17. Teherhordó falszerkezetek csomópontjai különböző falazó anyagok esetén, 18. Falak és födémek kapcsolata, 19. Alap ás lábazati fal kapcsolata, 20. Lábazati fal és felmenőfal kapcsolata, 21. Fal és koszorú kapcsolata,

19 22. Összefoglalás 23. Számonkérés Feladatlap 24. Méretmegadás, 25. Méretarányok., 26. Rajzi szabványok ismerete., 27. Falszerkezetek készítésének anyagigénye, 28. Anyagrendelés, 29. Mennyiségi egységek meghatározása., 30. Összefoglalás 31. Számonkérés Feladatlap 32. Értékelés

20 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL Beton és vasbeton szerkezetek Beton és vasbeton szerkezetek tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek száma: 32 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 32 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Fábián Anita Tünde Ellenőrizte: Zsankó Csaba Zoltán Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

21 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ Szakmai modul: Beton és vasbeton szerkezetek Tantárgy: Beton és vasbeton szerkezetek Heti 1 óra, évi: 32 óra Évfolyam: 11. évfolyam 1. Témakör: Beton és vasbeton szerkezetek tervei, anyagszükséglete 32 óra Óraszám Téma (óra cím) Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 1 Rajzolvasási feladatok, épületszerkezeti ismeretek Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció értelmezése,, magyarázat 2 Rajzolvasási feladatok, épületszerkezeti ismeretek Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció értelmezése,, magyarázat 3 Rajzolvasási feladatok, épületszerkezeti ismeretek Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció értelmezése,, magyarázat 4 Tervjelek értelmezése. Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció értelmezése,, magyarázat 5 Alaprajzok tervjeleinek értelmezése. Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció értelmezése,, magyarázat 6 Metszetek tervjeleinek értelmezése. Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció értelmezése,, magyarázat 7 Homlokzati tervek értelmezése, Összefoglalás Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció értelmezése,, magyarázat 8 Számonkérés műszaki rajz készítése

22 9 Kiviteli, és engedélyezési tervdokumentáció szerepe a beton és vasbeton,szerkezetek készítésénél, helyének meghatározásában., magyarázat 10 Előregyártott és monolit vasbeton szerkezetek jelölése, ábrázolása, részletrajzok, rajzolvasás Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció értelmezése,, magyarázat 11 Beton és vasbeton épületszerkezetek anyagjelölése. Szemléltetés, műszaki rajz készítése, magyarázat 12 Beton és vasbeton szerkezetek jelölése építészeti rajzokon. Szemléltetés, műszaki rajz készítése, magyarázat 13 Alapok ábrázolása Szemléltetés, műszaki rajz készítése, magyarázat 14 Lábazati falak ábrázolása Szemléltetés, műszaki rajz készítése, magyarázat 15 Falak ábrázolása Szemléltetés, műszaki rajz készítése, magyarázat 16 Pillérek, oszlopok ábrázolása Szemléltetés, műszaki rajz készítése, magyarázat 17 Födémek ábrázolása Szemléltetés, műszaki rajz készítése, magyarázat 18 Lépcsők ábrázolása Szemléltetés, műszaki rajz készítése, magyarázat 19 Áthidalások ábrázolása Szemléltetés, műszaki rajz készítése, magyarázat 20 Koszorúk ábrázolása Szemléltetés, műszaki rajz készítése, magyarázat 21 Erkélyek ábrázolása Szemléltetés, műszaki rajz készítése, magyarázat 22 Összefoglalás Szemléltetés, műszaki rajz készítése, magyarázat

23 23 Számonkérés műszaki rajz készítése 24 Rajzi szabványok ismerete Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció értelmezése,, magyarázat 25 Épületszerkezetek kapcsolatának kialakítása. Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció értelmezése,, magyarázat 26 Beton és vasbeton szerkezetek méreteinek megadása. Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció értelmezése,, magyarázat 27 Vasalási tervek értelmezése. Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció értelmezése,, magyarázat 28 Betonacél szükséglet meghatározása Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció alapján számtani feladatok megoldása, magyarázat 29 Helyszínen készített beton és vasbeton szerkezetek anyagszükségletének meghatározása 30 Előregyártott beton és vasbeton szerkezetek beépítéséhez kapcsolódó számítások 31 Anyagrendelés, mennyiségi egységek meghatározása, Összefoglalás Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció alapján számtani feladatok megoldása, magyarázat Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció alapján számtani feladatok megoldása, magyarázat Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció alapján számtani feladatok megoldása, magyarázat 32 Számonkérés, értékelés műszaki rajz készítése

24 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL Hidegburkolási feladatok Hidegburkolási feladatok tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek száma: 32 Heti óraszám: 2 Éves óraszám: 64 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Csákné Markó Katalin Ellenőrizte: Zsankó Csaba Zoltán Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

25 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ Szakmai modul: Hidegburkolási feladatok Tantárgy: Hidegburkolási feladatok Heti 2 óra, évi: 64 óra Évfolyam: 11. évfolyam 1. Témakör: Burkolati tervek, anyagszükséglet számítás 32 óra Óraszám Téma (óra cím) Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 1. Hidegburkolatok rétegrendjei, különböző fogadószerkezetek esetén:, 2. Beltéri padlóburkolatok, 3. Beltéri falburkolatok, 4. Kültéri padlóburkolatok, 5. Burkolati tervek bemutatása, értelmezése, elemzése., 6. Fal, és padlóburkolatok rajzai, méretarányok, méretmegadás módja., 7. Burkolati terven alkalmazott jelölések., 8. Burkolati minták, díszítő elemek., 9. Falfelület burkolatának tervei., 10. Számonkérés Tesztfeladat megoldása

26 11. Nyílással áttört falfelület csempekiosztása., 12. Fürdőszoba berendezési tárgyainak elhelyezése., 13. Fürdőszoba falának csempekiosztása., 14. Fürdőkád körüli falburkolat., 15. Mosdókagyló körüli burkolatok., 16. Mellékhelyiség falfelületének lapkiosztása., 17. Konyha berendezési tárgyai., 18. Konyha falfelületének lapkiosztása., 19. Padlóburkolat lapkiosztása, padlók mintázata., 20. Szélfogó burkolatai., 21. Nappali, étkező, konyha burkolata. Garázs padlóburkolata., 22. Lépcsők burkolata., 23. Burkolati tervek alapján anyagszükséglet meghatározása. Hidegburkolat felületének kiszámítása falfelületen (terület, kerületszámítással)., 24. Burkolólapok mennyiségének meghatározása oldalfalon (darabszám, rendelési egység). Ragasztóanyag anyagszükséglete (terület, rendelési egység).,

27 25. Hagyományos vastagágyas falburkolat ágyazatának anyagszükséglete (alkotóelemek szerint). Falfelület fugázó anyag mennyiségének számítása. 26. Hidegburkolat felületének kiszámítása vízszintes felületen (terület, kerületszámítás). Burkolt felület lejtésének meghatározása. 27. Padlóburkolat burkolóanyagának mennyiségi meghatározása (darabszám, rendelési egység). Padlóburkolat ragasztóanyag anyagszükséglete (terület, rendelési egység).,,, 28. Padlóburkolat fugázó anyag mennyiségének meghatározása., 29. Lépcsők burkolatának anyagszükséglete., 30. Összefoglalás 31. Számonkérés Feladatlap 32. Értékelés

28 2. Témakör: Homlokzatburkolatok készítése 16 óra Óraszám Téma (óra cím) 33. Épület homlokzatát érő külső hatások: Fizikai Kémiai Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények, alaprajzokkal, metszetekkel való, magyarázat 34. Homlokzatburkolatokkal szemben támasztott követelmények., 35. Homlokzatburkolatok osztályozása: Anyaguk szerint Szerkezeti felépítés szerint Kivitelezési mód szerint, 36. Ragasztott homlokzatburkolatok fajtái, ismertetése: Kerámialap burkolat 37. Ragasztott tégla homlokzatburkolat Kőlap homlokzatburkolatok,, 38. Klinkertégla burkolat készítése, sajátosságai, 39. Homlokzatburkolat kitűzése, burkolati kiosztás. Ragasztott homlokzatburkolat készítése hőszigetelt felületre. 40. Lábazati falak burkolása ragasztással: Burkolandó felület ellenőrzése Burkolólapok kiosztásának módjai (terepviszonyok figyelembevétele) Lábazatburkolat rétegrendjei,, 41. Falazott tégla lábazatburkolat készítése.,

29 42. Homlokzatburkolatok és lábazatburkolatok hibái, és azok javítása. Homlokzatburkolatok készítésének eszközei, gépei. Homlokzatburkolás állványai. 43. Homlokzatburkolatok készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások. Homlokzatburkolatok tervei. 44. Nyílásokkal áttört falfelületek burkolatának kiosztása. Lábazatburkolatok kiosztása, tervezése.,,, 45. Homlokzatburkolatok anyagigényének számítása. Lábazatburkolatok anyagszükségletének számítása. magyarázat 46. Összefoglalás 47. Számonkérés Feladatlap 48. Értékelés 3. Témakör: Térburkolási ismeretek 16 óra Óraszám Téma (óra cím) 49. Térburkolatok anyagai: Klinkertéglák Betonkő burkolatok Természetes kövek Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények, alaprajzokkal, metszetekkel való, magyarázat 50. Térburkolás talajmunkái. Tükör kialakítása. 51. Kitűzési feladatok. Talajtömörítés. Talajstabilizálás.,,

30 52. Szegélyek elhelyezése. Alaprétegek készítése: Fogadószerkezetek kialakítása Mozgási hézagok kialakítása, 53. Felszíni vízelvezetés. Homokágyazatba és zúzottkő ágyazatba készítés általános előírásai különböző terhelések esetén., 54. Burkolóelemek fektetése: Kézi fektetés sajátosságai Gépi fektetés sajátosságai, 55. Felület tömörítése, hézagolása, tisztítása., 56. Burkolatfektetés habarcságyba: Tükörkialakítás Betonkeverés és bedolgozás Aljzatbeton készítés lejtéssel Beton tömörítése, utókezelés Habarcságy készítés Burkolatfektetés, 57. Habarcságyba fektetett burkolat fugázása Felület tisztítása, 58. Térburkolatok hibái, javítása: Sérült aljzat javítása Burkolatjavítás, elemek cseréje, 59. Burkolókövek deponálása. Térburkolat anyagainak szállítása. Földmunkák eszközei, gépei. Térburkolatok készítésének eszközei, gépei. Térburkolatok készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások., 60. Térburkolat rétegrendjei. Térburkolati minták. Rajzolvasási feladatok. Járdák, szegélyek, íves felületek burkolati tervei, kiosztása., 61. Térburkolatok aljzatainak anyagszükségleti számítása burkolati terv alapján.,

31 Térburkolat anyagszükséglet számítása burkolat terv alapján (terület, db szám, kiszerelési egység). 62. Összefoglalás 63. Számonkérés Feladatlap 64. Értékelés

32 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL Hidegburkolási feladatok Hidegburkolási feladatok gyakorlat tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek száma: 32 Heti óraszám: 11 Éves óraszám: 352 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Kliebert Zsolt Ellenőrizte: Zsankó Csaba Zoltán Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

33 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ Szakmai modul: Hidegburkolási feladatok gyakorlat Tantárgy: Hidegburkolási feladatok gyakorlat Heti 11 óra, évi 352 óra Évfolyam: Témakör: Burkolatok kitűzése 28 óra Óraszám Téma (óra cím) 1-11 Ismétlés, kitűzés alapjai. - Szögek szerkesztése, kitűzése (30, 45, 60, 90, 120 fok) építési környezetben. - 3, 4, 5, 6, 7 szögek szerkesztése építési környezetben. Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények Kitűzési munkák falburkolat készítésénél: - Tengelyek kijelölése - Ideális lapkiosztás meghatározása - Indulósor magasságának meghatározása, az azt befolyásoló tényezők figyelembevétele mellett. Falburkolat kitűzési feladatok egyszerű felületen. Falburkolat kitűzési feladatok összetett felületen Kitűzési munkák padlóburkolat készítésénél: - Tengelyek kijelölése - Ideális lapkiosztás meghatározása - Indulósor magasságának meghatározása, az azt befolyásoló tényezők figyelembevétele mellett. Padlóburkolat kitűzési feladatok egyszerű felületen. Padlóburkolat kitűzési feladatok összetett felületen. Térburkolatok kitűzése: - Függőleges irányú kitűzési feladatok - Vízszintes irányú kitűzési feladatok Lábazatburkolatok kitűzési feladatai. A tanulók ismerjék meg és jártasság szinten sajátítsák el a szerkesztési és kitűzési feladatokat. A tanulók ismerjék meg és jártasság szinten sajátítsák el a szerkesztési és kitűzési feladatokat.

34 Homlokzatburkolatok kitűzési feladatai. Lépcsőburkolatok kitűzése , 4, 5, 6, 7 szögek szerkesztése építési környezetben. Gyakorlás Burkolatkitűzési feladatok összetett, bonyolult alaprajz-felület esetén Függőleges irányú burkolatkitűzési gyakorlatok. Vízszintes irányú burkolatkitűzési gyakorlatok. Gyakorlás kitűző eszközökkel. (függő, vízmérték, csöves vízmérték, lézer, optikai szintező) Ismétlés-összefoglalás. A tanulók ismerjék meg és jártasság szinten sajátítsák el kitűző eszközök használatát. 2. Témakör: Beltéri burkolatok készítése 108 óra Óraszám Téma (óra cím) Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények Beltéri falburkolat készítése: - Fogadófelület (fal, padló) ellenőrzés, javítás - Aljzatok hibáinak javítása - Aljzatok alapozása, kellősítése. - Lapok előkészítése. - Vékony és vastagágyas burkolási módok Vastagágyas falburkolat készítése - Burkolást megelőző munkák (ellenőrzés, hibajavítás, portalanítás, kellősítés - Kitűzési munkák Burkolási, fugázási, utókezelési-tisztítási munkák. Vastagágyas falburkolat készítésének gyakorlása. Burkolatfugázás-tisztítás. A tanulók ismerjék meg a különböző burkolathibákat, azok javítását és a burkolási módokat A tanulók ismerjék meg és gyakorolják a vastagágyas falburkolat készítésének lépéseit.

1.47. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.47. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.47. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 2012-2013-as tanévtől szakképzést kezdő évfolyamra 34 582 08 kőműves és hidegburkoló szakképesítés szakmai programja 3 szakképző évfolyam esetén 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag

Részletesebben

PANNON KINCSTÁR TANODA TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, GIMNÁZIUM, SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET

PANNON KINCSTÁR TANODA TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, GIMNÁZIUM, SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET PANNON KINCSTÁR TANODA TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, GIMNÁZIUM, SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET HELYI TANTERV SZAKMAI PROGRAM 2013-2014 1 Tartalomjegyzék ÁCS...3 A szakmai követelménymodulokhoz

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 543 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. Tiszaújváros A KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ. OKJ szám: 34 582 09

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. Tiszaújváros A KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ. OKJ szám: 34 582 09 Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros A KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ szám: 34 582 09 HELYI PROGRAMJA 2013 1 A 34 582 09 KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ

Részletesebben

1.7. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 34 542 02 CIPŐKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.7. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 34 542 02 CIPŐKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.7. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 542 02 CIPŐKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló

Részletesebben

Szakmai program. 54 523 04 Mechatronikai technikus. Ipari Szakközépiskola és Gimnázium

Szakmai program. 54 523 04 Mechatronikai technikus. Ipari Szakközépiskola és Gimnázium 54 523 04 Mechatronikai technikus Ipari Szakközépiskola és Gimnázium 2013 I.Jogi háttér A szakmai program a 14/2013 (04.05) NGM rendelet alapján készült. II. A szakképesítés alapadatai A szakképesítés

Részletesebben

2.44. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 815 02 GYAKORLÓ KOZMETIKUS. SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXX. SZÉPÉSZET ÁGAZATHOZ

2.44. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 815 02 GYAKORLÓ KOZMETIKUS. SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXX. SZÉPÉSZET ÁGAZATHOZ 2.44. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 815 02 GYAKORLÓ KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a. SZÉPÉSZET ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

2.66. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS

2.66. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS 2.66. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az XXIII KÖRNYEZETVÉDELEM - VÍZGAZDÁLKODÁS ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része

Részletesebben

Szakmai program. 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus. Ipari Szakközépiskola és Gimnázium

Szakmai program. 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus. Ipari Szakközépiskola és Gimnázium 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus Ipari Szakközépiskola és Gimnázium 2013 I.Jogi háttér A szakmai program a 14/2013 (04.05) NGM rendelet alapján készült. II. A szakképesítés alapadatai A szakképesítés

Részletesebben

2.112. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ

2.112. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ 2.112. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ

2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ 2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program 2013 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM melléklete

SZAKMAI PROGRAM melléklete V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM melléklete 54 346 01 Irodai asszisztens szak, valamint a XXV. Ügyvitel ágazat tanterve Sátoraljaújhely,

Részletesebben

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

Szakmai program BURKOLÓ OKJ: 33 582 03 1000 00 00. (A 32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelményhez)

Szakmai program BURKOLÓ OKJ: 33 582 03 1000 00 00. (A 32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelményhez) INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

2.33. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ

2.33. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ 2.33. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. www.munka.hu. Szakképzési Kerettanterv

Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. www.munka.hu. Szakképzési Kerettanterv Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. www.munka.hu Szakképzési Kerettanterv SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. GÉPÉSZET

Részletesebben

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium. OM azonosító: 036396 HELYI TANTERV. Villamosipari és elektronika. ágazati képzés ELEKTRONIKAI TECHNIKUS

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium. OM azonosító: 036396 HELYI TANTERV. Villamosipari és elektronika. ágazati képzés ELEKTRONIKAI TECHNIKUS Energetikai Szakközépiskola és Kollégium OM azonosító: 036396 HELYI TANTERV Villamosipari és elektronika ágazati képzés ELEKTRONIKAI TECHNIKUS szakképesítés OKJ száma: 54 523 02 Érvényesség: 2013. szeptember

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 34 341 01 Eladó Szakiskola 9-11.évfolyam

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 34 341 01 Eladó Szakiskola 9-11.évfolyam Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 34 341 01 Eladó Szakiskola 9-11.évfolyam HELYI TANTERV KECSKEMÉT 2013 Tartalomjegyzék 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság...

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 2.29. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 724 01 FOGTECHNIKUS GYAKORNOK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. Egészségügyi technika ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19.

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS Szakmai program (2 évfolyamos képzés) 2013. 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 341 01 ELADÓ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 341 01 ELADÓ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 341 01 ELADÓ Szakmai program 2014 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési tantervi ajánlás a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

1.11. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 341 01 ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.11. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 341 01 ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.11. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 341 01 ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési tantervi ajánlás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló

Részletesebben

A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS

A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 34 522 04 HELYI PROGRAMJA 2013 1 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM melléklete

SZAKMAI PROGRAM melléklete V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM melléklete 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző szak, valamint a IV. Közgazdaság ágazat tanterve

Részletesebben