SZÓTÁRÍRÁS ÉS SZÓTÁRÍRÓK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÓTÁRÍRÁS ÉS SZÓTÁRÍRÓK"

Átírás

1 SZÓTÁRÍRÁS ÉS SZÓTÁRÍRÓK

2 LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 4. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA (a szerkesztőbizottság vezetője), GERSTNER KÁROLY, MAGAY TAMÁS (sorozatszerkesztő), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos tanácsadó ELEKFI LÁSZLÓ, KISS JENŐ, MAKKAI ÁDÁM (USA), NYOMÁRKAY ISTVÁN, RUZSICZKY ÉVA

3 SZÓTÁRÍRÁS ÉS SZÓTÁRÍRÓK Szerkesztette FÁBIÁN ZSUZSANNA AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

4 Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága és a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Klebelsberg Kuno emlékére szakalapítvány támogatásával Írták BÉRCES EDIT, BERNÁTH CSILLA, ELEKFI LÁSZLÓ, FATA ILDIKÓ, FÓRIS ÁGOTA, GAÁL PÉTER, HOLLÓSY BÉLA, ITTZÉS NÓRA, KARDOS ORSOLYA HEDVIG, LOCH ÁGNES, MAGAY TAMÁS, OSZETZKY ÉVA, PAJZS JÚLIA, PÁLFI LORÁND-LEVENTE, PUSZTAI FERENC, RÁDULY ZSUZSANNA, STOKHOLM ERZSÉBET, TERJÉK JÓZSEF, VIG ISTVÁN ISBN ISSN Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja 1117 Budapest, Prielle Kornélia u Első magyar nyelvű kiadás: 2009 Fábián Zsuzsanna (szerk.), 2009 Szerzők, 2009 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is. Printed in Hungary

5 TARTALOM Előszó I. ÉVFORDULÓK Terjék József: Kőrösi Csoma szótárai Magay Tamás Pajzs Júlia: 25 éves az EURALEX II. KÖSZÖNTÉSEK Magay Tamás 80 éves (Pusztai Ferenc) Ruzsiczky Éva 80 éves (Elekfi László) III. TANULMÁNYOK Ittzés Nóra: A magyar nyelv nagyszótára Pajzs Júlia: Szótár és társadalom Vig István: Verancsics Faustus szótárának forrásai Gaál Péter: Pókerszótárak és -szójegyzékek Pálfi Loránd-Levente Stokholm Erzsébet: Mi a lexikográfia? Bernáth Csilla: Gondolatok egy új típusú szótárról (Burget Lajos: Retró szótár) Fata Ildikó: Egy német magyar gasztronómiai szótár tervezete avagy szótárrecenzió helyett

6 IV. MEGVÉDETT ÉRTEKEZÉSEK ÖSSZEFOGLALÓI Bérces Edit: Sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében Kardos Orsolya Hedvig: Az olasz mint idegen nyelv alapszókincse kiválasztásának elméleti és gyakorlati kérdései Fata Ildikó: A kétnyelvű fordítói szakszótár a tudományos elméletben és gyakorlatban V. ISMERTETÉSEK Nyomárkay István Vig István (szerk.): Kis szláv lexikográfia (Ráduly Zsuzsanna) Mozsárné Magay Eszter P. Márkus Katalin (szerk.): Angol magyar, Magyar angol tanulószótár érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak (Hollósy Béla) Lázár A. Péter Varga György: Angol magyar, Magyar angol szótár (Loch Ágnes) Bárdosi Vilmos Szabó Dávid: Francia magyar kéziszótár. Dictionnaire français hongrois (Oszetzky Éva) Magyar Terminológia. Journal of Hungarian Terminology (Kardos Orsolya Hedvig) XIII EURALEX International Congress (Fóris Ágota) VI. A KIVÁLÓ MAGYAR SZÓTÁR VERSENY DÍJAZOTTJAI évi díjazottak évi díjazottak VII. BIBLIOGRÁFIAI KIEGÉSZÍTÉSEK Kiegészítések és frissítések a magyar szótárirodalom bibliográfiájához A kötet munkatársai

7 ELŐSZÓ A Lexikográfiai füzetek sorozatának 4. kötete tovább kívánja vinni az előző számokban kialakult hagyományokat: 1 emlékezünk, köszöntünk, de elsősorban tovább dolgozunk azon, hogy az MTA I. osztálya mellett működő Szótári Munkabizottság céljainak megfelelően folytassuk a minél szélesebb szakmai kör bevonásával zajló lexikográfiával kapcsolatos tudományos gondolkodást, mely nélkülözhetetlen alapja és kísérője a minőségi szótárírásnak. A megemlékezések sorában ebben a kötetben Kőrösi Csoma Sándor születésének 225., tibeti angol szótára megjelenésének 175. évfordulójára emlékezik TERJÉK JÓZSEF; MAGAY TAMÁS és PAJZS JÚLIA pedig viszszatekintett az európai lexikográfiai társaság, az EURALEX immár 25 éves történetére. Köszöntötteink a hazai modern szótárírás jelentős alakjai: Ruzsiczky Éva a magyar nyelvészetben elsősorban a szinonimák kutatásaival vívott ki magának elismerést, míg Magay Tamás az angol magyar szótárírás Országh László után következő legjelentősebb alakja, aki nem csak számos szótárával, hanem a hazai és a nemzetközi lexikográfiában végzett áldozatos szervezőmunkájával is közismert lett. Itt köszönjük meg neki azt, hogy életre hívta a Lexikográfiai füzetek sorozatát, hogy megszerkesztette az első három kötetet, és hogy továbbra is végzi a nevéhez kötődő szótári és szótártani bibliográfia anyagának összeállítását. A tanulmányok több területre pillantanak ki. ITTZÉS NÓRA (főszerkesztőként) a hazai szótárírás egyik legnagyobb vállalkozásáról, az 1 Ismertetések: Kemény Gábor: Lexikográfiai füzetek 1 3. Magyar Nyelv, CIV, 4 (2008): ; Sermann Eszter: Lexikográfiai füzetek 3. Magyar Terminológia, 1, 2 (2008):

8 MTA Nyelvtudományi Intézetében készülő ún. akadémiai nagyszótár szerkesztési koncepciójáról és a munkálatok állásáról számol be. PAJZS JÚLIA arról értekezik, hogy mit várnak el ma a szótáraktól a használók, és hogy ezeket az igényeket milyen megoldásokkal elégítik ki a különböző szótárak. VIG ISTVÁN írásában Verancsics Faustus szótárának forrásait elemezte. GAÁL PÉTER egy hazánkban hirtelen széles körben népszerűvé vált kártayjáték, a póker szótárairól és szójegyzékeiről készített áttekintést. A fejezetet PÁLFI LORÁND-LEVENTE STOKHOLM ERZSÉBET, BERNÁTH CSILLA és FATA ILDIKÓ írásai zárják; ezek tulajdonképpen folytatják az előző számunkban megkezdett (olykor már-már vitába átcsapó) gondolkodást a mai szótárírás mibenlétéről, így elsősorban arról, hogy miben különbözik a hagyományos, a jelentések leírására koncentráló szó-tár az enciklopédikus tudást is tartalmazó, inkább a referens leírására összpontosító lexikontól. Új fejezetként iktattuk e kötetbe (s reméljük, a fiatal doktoranduszok érdeklődése révén fenn is tarthatjuk majd) a lexikográfiai témájú megvédett PhD-értekezések összefoglalóit tartalmazó fejezetet (a közlemények a megvédés időpontjában sorakoznak): BÉRCES EDIT a sportterminológiáról, az italianista KARDOS ORSOLYA HEDVIG az olasz minimumszókincsek szóanyagáról és szótárairól, a germanista FATA ILDIKÓ pedig (egy általa elkészített német magyar nyugdíjbiztosítási szótár kapcsán) a szakszótárírás új lehetőségeiről és feladatairól értekezett. Az ismertetéseket tartalmazó fejezetben három kétnyelvű szótárról, egy lexikográfiatörténeti monográfiáról és a Magyar Terminológia című új szakfolyóiratról adtunk közre írást. Ugyanitt számoltunk be az EURALEX XIII. Nemzetközi Kongresszusáról is. Megjegyezzük, hogy a Retró szótár, illetve a Német magyar gasztronómiai szótár kapcsán felvetett gondolatok révén a harmadik fejezet két utolsó írása is részben recenzió. A VI. fejezetben a Szótári Munkabizottság által életre hívott és immár kétszer kiosztott Kiváló magyar szótár díj és évi díjazottainak adatait adjuk közre. Az itt felsorolt kiadványok jogosultak a Kiváló magyar szótár címnek magában a szótárban való feltüntetésére is. A kötetet ismét az 1. füzetünkben közreadott szótári bibliográfia kiegészítései zárják. Ezt a fejezetet (részben az egyes nyelvek adatait gyűjtő munkatársak segítségével) MAGAY TAMÁS állította össze; a szerkesz- 8

9 tést LUKÁCSI MARGIT végezte el. (A nagy érdeklődésre való tekintettel tervezzük a bibliográfia újbóli, a kiegészítésekkel egybeszerkesztett kiadását, illetve újabb, mégpedig szótártani bibliográfia publikálását is.) A kötet végén felsoroltuk a szerzők adatait és elérhetőségét. Fábián Zsuzsanna 9

10 VI. A KIVÁLÓ MAGYAR SZÓTÁR VERSENY DÍJAZOTTJAI 1 1 Az MTA I. Osztályának Nyelvtudományi Bizottsága mellett működő Szótári Munkabizottság kezdeményezésére született meg a Kiváló Magyar Szótár verseny, melynek célja a minőségi szótárkiadás fenntartásának ösztönzése.

11 A 2007-ben első alkalommal meghirdetett Kiváló Magyar Szótár verseny díjazottjai 1. Magyar értelmező kéziszótár CD-vel A szótár főszerkesztőjének neve: Pusztai Ferenc A szótár kiadójának neve: Akadémiai Kiadó A kiadás helye: Budapest A kiadás éve: Francia-magyar kisszótár A szótár szerkesztőjének neve: Bárdosi Vilmos A szótár kiadójának neve: Akadémiai Kiadó A kiadás helye: Budapest A kiadás éve: Magyar-francia kisszótár A szótár szerkesztőjének neve: Konrád Miklós A szótár kiadójának neve: Akadémiai Kiadó A kiadás helye: Budapest A kiadás éve: Magyar angol szótár A szótár szerkesztőinek neve: Varga György, Lázár A. Péter A szótár kiadójának neve: Aquila Könyvkiadó A kiadás helye: Debrecen A kiadás éve:

12 Francia magyar kulturális szótár Szerző: Ádám Péter A szótár kiadójának neve: Corvina Kiadó Kft. A kiadás helye: Budapest A kiadás éve: Régészeti kifejezések szótára A beküldött szótár alcíme: Dictionary of Archaeological Terms A szótár szerkesztőinek neve: Tulok Magda, Makkay János A szótár kiadójának neve: Enciklopédia Kiadó A kiadás helye: Budapest A kiadás éve: Angol magyar, Magyar angol tanulószótár A beküldött szótár alcíme: érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak A szótár szerkesztőinek neve: Mozsárné Magay Eszter, P. Márkus Katalin A szótár kiadójának neve: Grimm Kiadó A kiadás helye: Szeged A kiadás éve: Német magyar kéziszótár A szótár főszerkesztőjének neve: Hessky Regina A szótár kiadójának neve: Grimm Kiadó A kiadás helye: Szeged A kiadás éve: Magyar török szótár A szótár főszerkesztőjének neve: Kakuk Zsuzsa A szótár kiadójának neve: Nemzeti Tankönyvkiadó A kiadás helye: Budapest A kiadás éve: 2002

13 10. A magyar nyelv nagyszótára A beküldött szótár alcíme: 1. Segédletek 2. A azsúroz A szótár főszerkesztőjének neve: Ittzés Nóra A szótár kiadójának neve: MTA Nyelvtudományi Intézet A kiadás helye: Budapest A kiadás éve: Oxford angol magyar szótár nyelvtanulóknak A szótár főszerkesztőjének neve: Janet Phillips. Szerkesztő lektor: Peter Sherwood A szótár kiadójának neve: Oxford University Press A kiadás helye: Oxford, UK A kiadás éve: Az Európai Unió hivatalos kifejezéstára. (angol magyar francia német ) A beküldött szótár alcíme: Official Terminology of the European Union (English Hungarian French German) A szótár főszerkesztőjének neve: Kis Balázs A szótár kiadójának neve: SZAK Kiadó (papírváltozat) MorphoLogic Kft. (elektronikus változat) A kiadás helye: Bicske Budapest A kiadás éve: Magyar szólások és közmondások szótára A beküldött szótár alcíme: Mai nyelvünk állandósult szókapcsolatai példákkal szemléltetve A szótár főszerkesztőjének neve: Forgács Tamás A szótár kiadójának neve: TINTA Könyvkiadó A kiadás helye: Budapest A kiadás éve:

14 Magyar közmondástár A beküldött szótár alcíme: Közmondások értelmező szótára példákkal szemléltetve A szótár főszerkesztőjének neve: T. Litovkina Anna A szótár kiadójának neve: TINTA Könyvkiadó A kiadás helye: Budapest A kiadás éve: 2005

15 A 2008-ban meghirdetett Kiváló Magyar Szótár verseny díjazottjai 1. Francia magyar kéziszótár A szótár szerkesztőinek neve: Bárdosi Vilmos, Szabó Dávid A szótár kiadójának neve: Akadémiai Kiadó A kiadás helye: Budapest A kiadás éve: Angol magyar szótár A szótár szerkesztőinek neve: Lázár A. Péter, Varga György A szótár kiadójának neve: Aquila Kiadó A kiadás helye: Debrecen A kiadás éve: Spanyol magyar kéziszótár A szótár szerkesztőjének neve: Dorogman György A szótár kiadójának neve: Grimm Kiadó A kiadás helye: Szeged A kiadás éve: Holland magyar kéziszótár A szótár szerkesztőjének neve: Mollay Erzsébet A szótár kiadójának neve: Grimm Kiadó A kiadás helye: Szeged A kiadás éve:

16 274 Kiemelt díjban részesült: Erdélyi magyar szótörténeti tár XII. kötet A szótár főszerkesztőjének neve: Kósa Ferenc A szótár kiadójának neve: Erdélyi Múzeum Egyesület Akadémiai Kiadó A kiadás helye: Kolozsvár Budapest A kiadás éve: 2005

17 VII. BIBLIOGRÁFIAI KIEGÉSZÍTÉSEK Kiegészítések és frissítések A magyar szótárirodalom bibliográfiájához 1 1 Az anyagot Magay Tamás állította össze, a technikai szerkesztő Lukácsi Margit volt.

18 I. EGYNYELVŰ SZÓTÁRAK 1. Magyar 1.1. Általános értelmező (leíró) szótárak EŐRY Vilma főszerk. (2007) Értelmező szótár+. Értelmezések, példamondatok, szinonimák, ellentétek, szólások, közmondások, etimológiák, nyelvhasználati tanácsok és fogalomköri csoportok. Szerk.: BÁNKI Judit, BÍRÓ Ágnes, SZIRMAI Diána. Tinta Könyvkiadó, Budapest kötet 1860 pp. 24,3 cm címszóhoz kapcsolva nyelvi adat. A Magyar Nyelv Kézikönyvei XIII-XIV. ISSN ISBN Ö. 1. kötet: ISBN kötet: ISBN Magyar értelmező szótár, Akadémiai. Dictionary of the Hungarian Language (2008) Hangosszótár, CD-vel. Akadémiai Kiadó, Budapest. Főszerk.: PUSZTAI Ferenc. Vezető szerk.: CSÁBI Szilvia. Számítástechnikai munkatársak: GÁL Zoltán, DETRICH Miklós, MILE István et al pp. 21 cm címszó, kiejtéssel. 277

19 1.3. Tudományos, illetőleg sajátos rendeltetésű szótárak Rétegnyelvi / csoportnyelvi szótárak, stílusszótárak PARAPATICS Andrea (2008) Szlengszótár. A mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri szinonimamutatóval. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 144 pp. 20,5 cm címszó. Az Ékesszólás Kiskönyvtára 6. ISSN ISBN Szinonimaszótárak BÁRDOSI Vilmos, KISS Gábor (2008) Szinonimák rokon értelmű szó dióhéjszótára. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 240 pp. 20,5 cm címszó. Az Ékesszólás Kiskönyvtára 7. ISSN ISBN Új szavak, új szójelentések szótárai MINYA Károly (2007) Új szavak I. Nyelvünk 1250 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 180 pp. 20,5 cm címszó. Az Ékesszólás Kiskönyvtára 3. ISSN ISBN

20 1.4. Nyelvművelő és nyelvhelyességi szótárak Idegen szavak szótárai TÓTFALUSI István (2004, , jav., bőv., ) Idegenszó-tár. Idegen szavak értelmező és etimológiai szótára. Szerk.: HIDALMÁSI Anna, TEMESI Viola. Tinta Könyvkiadó, Budapest pp. 24 cm. A Magyar Nyelv Kézikönyvei VIII. ISSN ISBN Kiejtési szótárak TÓTFALUSI István (2006) Kiejtési szótár. Idegen nevek, szavak, kifejezések és szólások helyes kiejtése. Lektor: VUICS Tibor. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 519 pp. 24 cm idegen név. ISBN

21 1.5. Frazeológiai szótárak VÖŐ Gabriella (1999, 2007) Erdélyi magyar szólások. Felelős szerk.: CSÁBI Szilvia. Akadémiai Kiadó, Budapest. 422 pp. 19 cm közmondás és szólás. ISBN

22 1.6. Egyéb szótárak, szótárszerű művek MOLNÁR István, IVÁNYI György (2006) Vállalkozók európai fogalomtára fogalom a vállalkozások és az Európai Unió szóhasználatában. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 232 pp. 23,8 cm címszó. ISBN BURGET Lajos (2008) Retró szótár. Korfestő szavak a második világháborútól a rendszerváltásig. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 352 pp. 20,4 cm. 700 szócikk ISBN Megj.: A hatékony használatot a kötet végén található névmutató, szómutató és fogalomköri csoportosítás is segíti. HAJDU Endre (2008, bőv.: ) Szómúzeum. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 124 pp. 20,5 cm. Kb címszó. Az Ékesszólás Kiskönyvtára 5. ISSN ISBN

23 2. ANGOL 2.3. Frazeológiai szótárak NAGY, George L. (2006) Thesaurus of English Idioms. Editor: Ann L. CHOTKOUSKI-DEARING. Reader: Margaret Mary NAGY. Preface: Patrick HANS. Tinta Könyvkiadó, Budapest pp. 24 cm entries, idioms. ISBN

24 II. KÉTNYELVŰ SZÓTÁRAK 2. ANGOL MAGYAR, MAGYAR ANGOL 2.1. Általános, köznyelvi szótárak ORSZÁGH László (1948/2007) Angol magyar kéziszótár. Az 1948-ban a Franklin Társulatnál megjelent kiadás alapján készült repr. kiadás. Megj.: l. MAGAY Tamás A magyar szótárirodalom bibliográfiája, Lexikográfiai Füzetek 1., 207. VIZI Katalin (2007) Angol magyar alapszótár. Anyanyelvi lektor: Margaret Mary NAGY. Ellenőrizte: George L. NAGY. Tinta Kiadó, Budapest. Híd szótárak Sorozatszerk.: TEMESI Viola pp. 20 cm címszó. VIZI Katalin (2007) Angol magyar alapszótár. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 184 pp. 20,5 cm címszó, 500 kép. ISSN ISBN VIZI Katalin (2007) Magyar angol alapszótár. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 184 pp. 20,5 cm címszó, 500 kép. ISSN ISBN Angol magyar, Magyar angol kisszótár (2007) Szerk.: P. MÁRKUS Katalin, KOVÁCS Tamás. Grimm Könyvkiadó, Szeged. 572 pp. Irányonként címszó. ISBN

25 2.2. Speciális szótárak Tanulói, iskolai szótárak MOZSÁRNÉ MAGAY Eszter, P. MÁRKUS Katalin (2006, jav. kiad.: ) Angol magyar, Magyar angol tanulószótár. Munkatársak: GÓLYA Zita, KOVÁCS Tamás. Grimm Könyvkiadó, Szeged pp. Irányonként címszó. ISBN MOZSÁRNÉ MAGAY Eszter, P. MÁRKUS Katalin (2007, ) Angol magyar szótár nyelvtanulóknak. Munkatársak: GÓLYA Zita, KOVÁCS Tamás. Grimm Könyvkiadó, Szeged. 896 pp címszó. ISBN MOZSÁRNÉ MAGAY Eszter, P. MÁRKUS Katalin (2007, ) Magyar angol szótár nyelvtanulóknak. Munkatársak: GÓLYA Zita, KOVÁCS Tamás. Grimm Könyvkiadó, Szeged. 640 pp címszó. ISBN Angol magyar nyelvvizsga-szótár (2007) Angol / A1. A2. B1. B2. Angol magyar tematikus szótár KIRÁLY Zsolt gyűjtése alapján. Szerk.: GÁL Edina. Szakmai lektor: DEZSÉNYI István. Anyanyelvi lektor: Sue TOLSON. Angol magyar betűrendes szótár. Vezető szerk.: BERKÁNÉ DANESCH Marianne, CSÁBI Szilvia. Főszerk.: KÖVECSES Zoltán. Szerk.: BENCZÉS Réka, SÉLLYEI Julianna. Akadémiai Kiadó, Budapest. 237 pp. 20 cm szócikk. ISBN

26 8. DÁN MAGYAR, MAGYAR DÁN 2 VILÁGI Zoltán (1945) Dán magyar, magyar dán kis szótár. Majholm (Jylland), Vostrup. 79 pp szócikk, ebből 2500 dán és 2500 magyar, szólista-jellegű. Dansk ungarnsk (lille ordbog) (1957). Danske boghandleres kommissionsanstalt, København. 83 pp szócikk, ebből kb dán és 2250 magyar. KNUDSEN, Jørgen (1958) Dán magyar és magyar dán szótár. Dansk ungarsk og ungarsk dansk ordbog. Mellemfolkeligt Samvirke, København. 145 pp szócikket tartalmaz, ebből 3600 dán és 3700 magyar. NIELSEN, Margit, SITKEINÉ SZIRA Ágnes, SZIRA József ( ) Dansk ungarsk ordbog. Dán magyar szótár. Második, bővített kiadás, utánnyomás. Északi Fény Bt., Alsóörs. 638 pp szócikket tartalmaz. NIELSEN, Margit, SITKEINÉ SZIRA Ágnes, SZIRA József (2008) Dansk ungarsk ordbog. Dán magyar szótár. 2. udvidede udgave, 1. oplag [második, bővített kiadás] Special-pædagogisk forlag, Herning. 533 pp szócikket tartalmaz. 2 Részben Pálfi Loránd-Levente szíves kiegészítéseivel. 285

27 11. FINN MAGYAR, MAGYAR FINN JAKAB László (2007) Finn magyar diákszótár. Vezető szerk.: CSÁ- BI Szilvia. Lektor: KISS Antal, Timo HALMI. Akadémiai Kiadó, Budapest. Diákszótár sorozat. 557 pp. 20 cm címszó. ISBN

28 12. FRANCIA MAGYAR, MAGYAR FRANCIA Általános, köznyelvi szótárak Francia magyar kisszótár (2006). Főszerk.: BÁRDOSI Vilmos. Akadémiai Kiadó, Budapest. 687 pp. Francia magyar kéziszótár (2006). Főszerk.: PÁLFY Miklós. Munkatársak: BURJÁN Mónika, SÁRI Andrea, CSERNUSNÉ TÓTH Annamária, GAÁL Judit, VIDA Enikő, KASÁNSZKY Emese. Grimm Könyvkiadó, Szeged pp címszó. ISBN X. Magyar francia kéziszótár ( ) Főszerk.: PERROT, Jean. Munkatársak: Thomas SZENDE, GINTER Károly, SZABÓ Dávid, MÉSZÁROS László, CHANTAL Philippe. Grimm Könyvkiadó, Szeged pp címszó. ISBN Francia magyar, Magyar francia kisszótár (2006) Szerk.: PÁLFY Mihály. Grimm Könyvkiadó, Szeged. 484 pp. Irányonként címszó. ISBN X. Francia magyar kéziszótár (2007). Főszerk.: BÁRDOSI Vilmos, SZABÓ Dávid. Akadémiai Kiadó, Budapest pp Tanulói, iskolai szótárak Francia magyar szótár nyelvtanulóknak (2007). Szerk.: PÁLFY Miklós. Munkatársak: PÁLFY Mihály, VIGH Szilvia, VIGH Zsuzsa. Grimm Könyvkiadó, Szeged címszó. ISBN

29 Magyar francia szótár nyelvtanulóknak (2007) Szerk.: PÁLFY Miklós. Munkatársak: PÁLFY Mihály, VIGH Szilvia, VIGH Zsuzsa. Grimm Könyvkiadó, Szeged. 544 pp címszó. ISBN Francia magyar, Magyar francia tanulószótár ( ). Szerk.: PÁLFY Miklós. Munkatársak: PÁLFY Mihály, VIGH Szilvia, VIGH Zsuzsanna. Grimm Könyvkiadó, Szeged. 916 pp. Irányonként címszó. ISBN

30 30. NÉMET MAGYAR, MAGYAR NÉMET Általános, köznyelvi szótárak HÉRA István (é.n. Előszó: 2004) Német magyar szótár. Handwörterbuch Deutsch Ungarisch. Aquila Kiadó, Budapest. SzóTér könyvek pp. 20 cm címszó. Német magyar, Magyar német kisszótár (2006). Szerk.: KRISTON Renáta. Grimm Könyvkiadó, Szeged. 570 pp. Irányonként címszó. ISBN

31 30.2. Speciális szótárak Tanulói, iskolai szótárak HESSKY Regina, IKER Bertalan (2007, ) Magyar német szótár nyelvtanulóknak. Munkatárs: KRISTON Renáta. Grimm Könyvkiadó, Szeged pp címszó. ISBN HESSKY Regina, IKER Bertalan (2007, ) Német magyar szótár nyelvtanulóknak. Munkatárs: KRISTON Renáta. Grimm Könyvkiadó, Szeged. 928 pp címszó. ISBN HESSKY Regina, IKER Bertalan ( ) Német magyar, Magyar német tanulószótár. Munkatárs: KRISTON Renáta. Grimm Könyvkiadó, Szeged pp. Irányonként címszó. ISBN Tematikus szótárak FATA ILDIKÓ (2005) Magyar német, német magyar nyugdíjbiztosí tási szakszótár. Grimm Könyvkiadó, Szeged. 144 pp. ISBN SZALAI Tünde, WOLF-SCHÄFFER Judit (2007) Tematikus szótár német nyelvből. Lektor: DR. HANSEL István. Maxim Kiadó, Szeged. 392 pp. 20 cm. ISBN

32 31. NORVÉG MAGYAR, MAGYAR NORVÉG Általános, köznyelvi szótárak CSIKY Dénes (1957) Norvég magyar, magyar norvég zsebszótár. Norsk ungarsk ungarsk norsk lommeordbok. Norsk Studentsamband i kommission hos Universitetsforlaget, Oslo. XVI+361 pp. 291

33 32. OLASZ MAGYAR, MAGYAR OLASZ Általános, köznyelvi szótárak Magyar olasz, olasz magyar zsebszótár. Dizionario tascabile ungherese italiano, italiano ungherese (2006, vtlan utánny.: 2007). Szerk.: NAGY Mária. Akadémiai Kiadó, Budapest. Akadémiai Zsebszótárak sorozat. 667 pp. ISBN Megj.: XII old. Előszó és Szótárhasználati tudnivalók. A két rész között ( pp.) Függelékben: olasz tartományok és lakóik, fontosabb olasz városok és lakóik, számok, rendhagyó igék Útiszótárak Olasz szavak és kifejezések (2008) Szerk.: KORONCZAI Magdolna. Ford.: KÉZDY Beatrix. Kossuth Kiadó, Budapest. Berlitz útiszótár. 224 pp. ISBN Megj.: Eredeti mű: Italian Phrase Book & Dictionary, Berlitz Publishing/APA Publications GmbH & Co. Verlag KG (Singapore Branch), Megj.: Társalgási könyv és szótár keveréke, színes lapgerincekkel témakörönként. Tulajdonképpeni szószedetek: magyar olasz: pp, olasz magyar: pp. 292

34 36. SPANYOL MAGYAR, MAGYAR SPANYOL Általános, köznyelvi szótárak Magyar spanyol kéziszótár (2006). Szerk.: AGÓCS Károly, DOROGMAN György, ENGI Emese, JANCSÓ Katalin, KREKOVICS Diana. Munkatársak: GÓLYA Zita, HEVESI István, IKER Bertalan, KARDOS Szilvia, KOVÁCS Tamás, KOTHENCZ Éva, KREMNICZKY Lívia, PÁLFY Mihály, PISZECZKI Ilona, VŐNEKI Zsuzsanna, SZÉKELY Veronika. Grimm Könyvkiadó, Szeged. 862 pp címszó. ISBN Spanyol magyar, Magyar spanyol kisszótár (2006). Szerk.: IKER Bertalan, KREKOVICS Diana. Grimm Könyvkiadó, Szeged. 576 pp. Irányonként címszó. ISBN DOROGMAN György (20075) Spanyol magyar kéziszótár. Grimm Könyvkiadó, Szeged. 908 pp címszó. ISBN

35 38. SVÉD MAGYAR, MAGYAR SVÉD Általános, köznyelvi szótárak STORLIND, Eugen (1980) Ungersk svensk ordbok. Storlinds Förlag, Helsingborg. 157 pp. STORLIND, Eugen (1981) Svensk ungersk / ungersk svensk ordbok. Svéd magyar / magyar svéd szótár. Storlinds Förlag, Helsingborg. 158 pp. GÖRANSSON, Ulla, LINDHOLM, Hans (1982) Nybörjarsvenska. Svensk ungersk ordlista. Kursverksamhetens Förlag, [s.l.]. 68 pp. STORLIND, Eugen (1988) Svensk ungersk ordbok. Svéd magyar szótár. Storlinds Förlag, Helsingborg. 160 pp. 294

36 39. SZLOVÁK MAGYAR, MAGYAR SZLOVÁK Általános, köznyelvi szótárak TANKÓ László (2007) Slovenso mad arskỳ príručnỳ slovník. Szlovák magyar kéziszótár. Lektor: PhDr Jozef VARGA. Tálentum Kiadó, [s.l.] 615 pp. 20 cm. Több mint címszó. ISBN

37 A kötet munkatársai BÉRCES EDIT Zalaegerszeg BERNÁTH CSILLA Szeged Budapest ELEKFI LÁSZLÓ 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 103. FATA ILDIKÓ Piliscsaba FÓRIS ÁGOTA Pécs Budapest GAÁL PÉTER Pécs Nagyrákos HOLLÓSY BÉLA Debrecen ITTZÉS NÓRA Budapest KARDOS ORSOLYA HEDVIG Brüsszel LOCH ÁGNES Budapest MAGAY TAMÁS Budapest OSZETZKY ÉVA Pécs PAJZS JÚLIA Budapest PÁLFI LORÁND-LEVENTE Aarhus

38 PUSZTAI FERENC RÁDULY ZSUZSANNA STOKHOLM ERZSÉBET TERJÉK JÓZSEF VIG ISTVÁN Budapest Budapest Koppenhága Budapest 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D.

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei:

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: Név / cím Részletes leírás az adatbázisoknál, lexikonoknál 1 Alakzatlexikon 196 klasszikus stiliszti fogalom magyarázata, értelmezése irodalmi példákkal szemléltetve

Részletesebben

Jelentés. az MTA I. Osztálya Nyelvtudományi Bizottságának keretei között működő. Szótári Munkabizottság 2007. évi munkájáról

Jelentés. az MTA I. Osztálya Nyelvtudományi Bizottságának keretei között működő. Szótári Munkabizottság 2007. évi munkájáról Jelentés az MTA I. Osztálya Nyelvtudományi Bizottságának keretei között működő Szótári Munkabizottság 2007. évi munkájáról 1. A MB működése: ülések és témák Első ülés: 2007. március 19., MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim!

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! Készülésemben első pillanattól kezdve a bőség zavarával küszködtem, annál is inkább, mivel a lexikográfia szónak mindkét jelentésére,

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatala

Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatala Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatala Cím (székhely): Levelezési cím: Cím: (kirendeltség) 3390 Füzesabony Rákóczi út 48. 3391 Füzesabony Pf. 6 3388 Poroszló, Fő út 6., 3355 Kápolna, Kossuth

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

S.sz. Teljes év MESZK kártyaszá Tagozat 1. Antal Imre 1004200 Gyógytorna-fizioterápia 2. Asztalos Péter 1004378 Gyógytorna-fizioterápia 3.

S.sz. Teljes év MESZK kártyaszá Tagozat 1. Antal Imre 1004200 Gyógytorna-fizioterápia 2. Asztalos Péter 1004378 Gyógytorna-fizioterápia 3. S.sz. Teljes év MESZK kártyaszá Tagozat 1. Antal Imre 1004200 Gyógytorna-fizioterápia 2. Asztalos Péter 1004378 Gyógytorna-fizioterápia 3. Bacskai Katalin 3010069 Gyógytorna-fizioterápia 4. Bagi Attila

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

2012-ben elért csúcseredmények:

2012-ben elért csúcseredmények: 2012-ben elért csúcseredmények: FÉRFIAK: 1. kcs (25-29) 100 m pillangó Pap Csongor (1986) Szenior Delfinek 59,03 2012.04.14. régi: Boros Gábor (1978) i SÚVC 59,23 2004.06.06. 2. kcs (30-34) 1500 m gyors

Részletesebben

Munkaerőpiaci tükör 2014

Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Busch Irén főosztályvezető, Belügyminisztérium, Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály Fazekas

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések KÜLDÖTT, PÓTKÜLDÖTTVÁLASZTÁSI EREDMÉNYHIRDETÉS Dél-alföldi Régió választási körzetekben megválasztott

Részletesebben

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon Bajnokságok Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon A BOLERO TSE saját nevelésű párokat versenyeztet és ez megalakulásától így volt. Az ország egyik legsikeresebb latin műhelye

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, 1997. után U-17) MAGYAR BAJNOKOK

TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, 1997. után U-17) MAGYAR BAJNOKOK TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, után U-17) MAGYAR BAJNOKOK Fiú egyes 1971. Túri Béla Növényolaj Kinizsi SK 1972. Englert István Kilián FSE 1973. Englert István Kilián FSE 1974. Vörös György Zrínyi SE 1975.

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

Az egynyelvű szótárak ismerete

Az egynyelvű szótárak ismerete Az egynyelvű szótárak ismerete Szótárnak nevezzük az olyan írásművet, amelynek a témája az egyes szavakhoz kapcsolódó ismeretek, elsősorban a szavak jelentése, és amely szavak sorrendje a szavak betűrendjében

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

76391 Dr. Aba Júlia Anna Dunakanyar-Pilis 22166 Dr. Aberle Lajos Dunakanyar-Pilis 1132 Dr. Adorjáni Ferenc Dunakanyar-Pilis 66780 Dr.

76391 Dr. Aba Júlia Anna Dunakanyar-Pilis 22166 Dr. Aberle Lajos Dunakanyar-Pilis 1132 Dr. Adorjáni Ferenc Dunakanyar-Pilis 66780 Dr. Pecsétszám Teljes név Választási körzet 76391 Dr. Aba Júlia Anna Dunakanyar-Pilis 22166 Dr. Aberle Lajos Dunakanyar-Pilis 1132 Dr. Adorjáni Ferenc Dunakanyar-Pilis 66780 Dr. Almási Csilla Dunakanyar-Pilis

Részletesebben

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 2) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 2) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116 Vizsgaszervező intézmény: KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 2) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

Kapcsolódó kiadványok: AP-050803; AP-050804

Kapcsolódó kiadványok: AP-050803; AP-050804 AP-050803 Matematika tankönyv 5. évfolyam I. kötet Csahóczi Erzsébet Csatár Katalin Kovács Csongorné Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Morvai Éva Széplaki Györgyné Szeredi Éva Kft. Celldömölk - 2000 KHF/224/2008

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

2013.04.20 Hungaria Classic VÉGEREDMÉNY

2013.04.20 Hungaria Classic VÉGEREDMÉNY Osztály: Oldtimer Kategória: Abszolút 1 2 Erdélyi Zoltán Erdélyi Zoltánné Csilla Jaguar 420 Sovereign 1968 Extra 1 0 31 0 156 125 Szakaszeredmények 1: 4(7.) 2: 2(3.) 3: 13(12.) 4: 8(5.) 5: 5(7.) 6: 7(1.)

Részletesebben

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 Természetbarát BUDAI TRAPP teljesítménytúra táv 30 km 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 1 Németh Emese Budapest 4:15 2 Kasza Erika Göd 4:30 3 Kovács Beáta

Részletesebben

DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA

DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA sz. I. em. Telefon: 06-52-533-266, 06-52-416-398 E-mail: debreceniugyvedi.kamara@upcmail.hu Honlap: http://www.debreceniugyvedikamara.hu/ ÜGYELETI REND Debrecen 2016. július 01.

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék

Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék Törzshivatal Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék cím: 8000 Székesfehérvár, vezetékes telefon körzetszám: 22 e-mail: hivatal@szekesfehervar.fejer.gov.hu Fsz. Porta 510-855

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei Versenyző Irodalom - Magyar nyelv és helyesírás 2011. március 5. Dél-Alföld Molnár Veronika 73,0 21 3 Vajda Péter Oktatási

Részletesebben

20 éves orvostalálkozó

20 éves orvostalálkozó 1. bejelentkezett 2. bejelentkezett 3. bejelentkezett 4. bejelentkezett 5. bejelentkezett 6. bejelentkezett 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. bejelentkezett 16. címe ismeretlen 17. 18. nem tud jönni 19.

Részletesebben

Tantárgyfelelős. Kredit pont. tanszék/ intézet. Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör Ildikó x

Tantárgyfelelős. Kredit pont. tanszék/ intézet. Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör Ildikó x TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (ANGOL, NÉMET ÉS FRANCIA NYELVŰ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK) Tantágy neve Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Győr Apor Vilmos Római Katolikus Ált. Isk., Gimn. 45,600 1 44,500 2 45,900 1 136,000 2 Celldömölk Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 44,150 2 44,600 1 42,000 4 130,750 3 Miskolc

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

Tankönyvlista Ágoston Kitti

Tankönyvlista Ágoston Kitti Ágoston Kitti Oktatási azonosító 73018020444 Varga Ildikó Díjbekérő postázási címe 8713 Kéthely, Hegyalja utca 29. KN-0041 Irodalmi szöveggyűjtemény 12. 985 Ft 1 db Feldolgozás alatt Tankönyv a 12. számár

Részletesebben

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének programja a XXXIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének programja a XXXIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon A Magyar ok Egyesületének programja a XXXIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon Supka Géza terem (B épület galéria) 2016. április 22., péntek 10.30-12.30 Millenáris (Budapest II., Kisrókus u. 16-20.)

Részletesebben

FOGADÓÓRÁK IDŐPONTJAI GIMNÁZIUM. Komáromi István - intézményvezető (történelem, földrajz)

FOGADÓÓRÁK IDŐPONTJAI GIMNÁZIUM. Komáromi István - intézményvezető (történelem, földrajz) FOGADÓÓRÁK IDŐPONTJAI GIMNÁZIUM Komáromi István - intézményvezető (történelem, földrajz) Danczik Emese - intézményvezető-helyettes (matematika, informatika) Kovács Tibor - intézményvezető-helyettes (matematika,

Részletesebben

név megye iskolanév helység tanárnév

név megye iskolanév helység tanárnév k ó d 1 k ó d 3 név megye iskolanév helység tanárnév o s z t á l y pont segédpont 9678 1 Berecz Balázs Heves Nekcsei Demeter Általános Iskola Gyöngyöspata Borik Ildikó 1 8 1. 9664 10 Cserkuti Emese Heves

Részletesebben

Tanáraink fogadóórái a 2015/16-os tanévben (Ahol 2 időpont található, ott az első időpont az A heti, a második időpont a B heti fogadóóra időpontja)

Tanáraink fogadóórái a 2015/16-os tanévben (Ahol 2 időpont található, ott az első időpont az A heti, a második időpont a B heti fogadóóra időpontja) Adorján Krisztián Ágostonné Gábriel Magdolna Ambruzsné Kévés Judith Antalpéter Katalin Aradiné Lesenyei Márta Balog Jánosné Batári Péterné Beischlag-Deli Péter Benedek Ildikó Bene Katalin Biró Kinga Boczkó

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR 1 1986 és 2013 között 1411 középiskolás vett részt a magyar nyelv és magyar irodalom OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: MAGYAR IRODALOM: 1986 1987

Részletesebben

A Jel és jelentés konferencia programja (A konferencia helyszíne: Budapest, VI. kerület, Lendvay u. 5.) 2007. október 29.

A Jel és jelentés konferencia programja (A konferencia helyszíne: Budapest, VI. kerület, Lendvay u. 5.) 2007. október 29. A Jel és jelentés konferencia programja 2007. október 29., hétfő délelőtt 9:00 MEGNYITÓ, KÖSZÖNTŐK (MAJOROSI ANNA, GECSŐ TAMÁS) A NYELVELMÉLET - NYELVHASZNÁLAT CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET BEMUTATÁSA (GECSŐ TAMÁS)

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

HATÁROZATOK KÖNYVE. Az adatokban történő változások:... Megnyitva: 2014. év május hó 30. nap. ügyvezető aláírása

HATÁROZATOK KÖNYVE. Az adatokban történő változások:... Megnyitva: 2014. év május hó 30. nap. ügyvezető aláírása Határozatok könyve HATÁROZATOK KÖNYVE Az egyesület neve: Magyar Germanisták Társasága Az egyesület rövidített neve: MGT Az egyesület székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 5. szám (ELTE BTK Germanisztikai

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Általános tájékoztatók:... 3

Tartalomjegyzék. Általános tájékoztatók:... 3 OROSHÁZI TÁNCSICS MIHÁLY TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZÉKHELYINTÉZMÉNY Érettségi, szakmai és szintfelmérő vizsgák OROSHÁZA 2013-2014. 1 Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Centralizáció, decentralizáció, 3 Sáska Géza

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Centralizáció, decentralizáció, 3 Sáska Géza Educatio pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Centralizáció, decentralizáció, demokrácia Centralizáció, decentralizáció, demokrácia 3 Sáska Géza Menekülés az iskolától 23 Forray

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

Jegyzék azokról a könyvekről, amelyeket a tankönyvvé nyilvánítási eljárás befejezése előtt a tankönyvekre vonatkozó eljárás szerint hoznak forgalomba

Jegyzék azokról a könyvekről, amelyeket a tankönyvvé nyilvánítási eljárás befejezése előtt a tankönyvekre vonatkozó eljárás szerint hoznak forgalomba Angol Angol OX4367578 Tom Hutchinson Oxford University Press Project 1. Student's Book Budapest 1999 OM kerettanterv17/2004. (V. 20.) OX4365190 4.5. o. 1749,Ft 257 g OX4367660 Oxford University Press Budapest

Részletesebben

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8.

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Gáll Eszter Adó-

Részletesebben

Jegyzék azokról a könyvekről, amelyeket a tankönyvvé nyilvánítási eljárás befejezése előtt a tankönyvekre vonatkozó eljárás szerint hoznak forgalomba

Jegyzék azokról a könyvekről, amelyeket a tankönyvvé nyilvánítási eljárás befejezése előtt a tankönyvekre vonatkozó eljárás szerint hoznak forgalomba Angol Angol MX101 Szeged 2004 OM kerettanterv28/2000. (IX. 21.) OM rend. MX136 Szeged 2006 OM kerettanterv28/2000 (IX.21.) OM rendelet MX184 Szeged 2006 OM kerettanterv28/2000. (IX. 21.) OM rend. Bajnóczi

Részletesebben

A magyar lexikográfia újabb eredményei, hiányosságai és feladatai

A magyar lexikográfia újabb eredményei, hiányosságai és feladatai Kiss Gábor: A magyar lexikográfia újabb eredményei, hiányosságai és feladatai 407 SUMMARY Heltainé Nagy, Erzsébet Assessment of language use: correct vs. incorrect in language counselling The aim of language

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

Kedves Egyesületi Tag! 2007. March 7.

Kedves Egyesületi Tag! 2007. March 7. Kedves Egyesületi Tag! 2007. March 7. A 2007. évi második információs levelet tartod a kezedben, amely nagyon sok új információt és feladatot tartalmaz. A kérésünk is változatlan, amely így szól: légy

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 21 km Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves Hely Rsz Név Szév 1. kör 2. kör 3. kör Bruttó idő Nettó idő Absz. hely. Tempó Hátrány 1 69 DITZENDY Arisztid 1998 00:33:16 00:34:05 00:39:12 01:47:14 01:46:34 37 5:03

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2015. november 2. és 2015. november 16. között kiírt PIACI LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2015. november 2. és 2015. november 16. között kiírt PIACI LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2015. november 2. és 2015. november 16. között kiírt PIACI LAKÁSPÁLYÁZAT Név Megpályázott lakás 1. Aranyi Tamásné Vászonfehérítő u. 1. I/5. 2. Aranyosi Tiborné Vászonfehérítő u. 1.

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Általános tantervű gimnáziumi osztály (A)

Általános tantervű gimnáziumi osztály (A) 9.A Fizika A épület II/26. Huszka Adrienn 10.A Magyar irodalom B épület fsz. 29. Pallagi Csilla 11.A Matematika B épület I./40. Dr. Rókáné Rózsa Anikó Matematika B épület II/47. Dr. Szakácsné Nagy Szilvia

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

I. díjban részesül (4 tanuló) / oklevél, jutalom/

I. díjban részesül (4 tanuló) / oklevél, jutalom/ Kiemelt I. díjban részesül (4 tanuló) / oklevél, jutalom/ 6. osztály: Tóth Jenő Szeged, Táltos Tehetséggondozó Ált. Isk. tanára: Dáni Eszter Vass Máté Szeged, Arany János Ált. Isk. tanára: Hajdú Erika

Részletesebben

DIABETOLÓGIAI TERHESGONDOZÓ CENTRUM SZAKELLÁTÓHELYEK LISTÁJA 2016.

DIABETOLÓGIAI TERHESGONDOZÓ CENTRUM SZAKELLÁTÓHELYEK LISTÁJA 2016. DIABETOLÓGIAI TERHESGONDOZÓ CENTRUM SZAKELLÁTÓHELYEK LISTÁJA 2016. ~ Belgyógyász ellátóhelyek ~ 1. B.-K. Megyei Önkormányzat Kórháza, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Okató Kórháza, Diabetes

Részletesebben

Jogász-nappali-osztatlan képzés

Jogász-nappali-osztatlan képzés Előtag Név Agócs Bianka Albert Enikő Bacsó Anett Balázs Gergely István Balázs Gergő Béla Banda Lívia Éva Baráth Árpád Gergő Bata Edina Belinszky Adrienn Berei Adrienn Bódis Rita Bodnár Zsuzsa Anna Bőde

Részletesebben

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY 1 58 Erdélyi Zoltán Erdélyi Zoltánné Mercedes-Benz W107 280 SL 1975 Oldtimer 126 0 332 206 1. Nap: 1: 1(2.) 2: 19(1.) 3: 36(14.) 4: 5(3.) 5: 29(8.) 6: 15(20.) 7: 1(1.) 8: 8(1.) 2. Nap: 9: 7(1.) 10: 0(1.)

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben