SZÓTÁRÍRÁS ÉS SZÓTÁRÍRÓK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÓTÁRÍRÁS ÉS SZÓTÁRÍRÓK"

Átírás

1 SZÓTÁRÍRÁS ÉS SZÓTÁRÍRÓK

2 LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 4. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA (a szerkesztőbizottság vezetője), GERSTNER KÁROLY, MAGAY TAMÁS (sorozatszerkesztő), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos tanácsadó ELEKFI LÁSZLÓ, KISS JENŐ, MAKKAI ÁDÁM (USA), NYOMÁRKAY ISTVÁN, RUZSICZKY ÉVA

3 SZÓTÁRÍRÁS ÉS SZÓTÁRÍRÓK Szerkesztette FÁBIÁN ZSUZSANNA AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

4 Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága és a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Klebelsberg Kuno emlékére szakalapítvány támogatásával Írták BÉRCES EDIT, BERNÁTH CSILLA, ELEKFI LÁSZLÓ, FATA ILDIKÓ, FÓRIS ÁGOTA, GAÁL PÉTER, HOLLÓSY BÉLA, ITTZÉS NÓRA, KARDOS ORSOLYA HEDVIG, LOCH ÁGNES, MAGAY TAMÁS, OSZETZKY ÉVA, PAJZS JÚLIA, PÁLFI LORÁND-LEVENTE, PUSZTAI FERENC, RÁDULY ZSUZSANNA, STOKHOLM ERZSÉBET, TERJÉK JÓZSEF, VIG ISTVÁN ISBN ISSN Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja 1117 Budapest, Prielle Kornélia u Első magyar nyelvű kiadás: 2009 Fábián Zsuzsanna (szerk.), 2009 Szerzők, 2009 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is. Printed in Hungary

5 TARTALOM Előszó I. ÉVFORDULÓK Terjék József: Kőrösi Csoma szótárai Magay Tamás Pajzs Júlia: 25 éves az EURALEX II. KÖSZÖNTÉSEK Magay Tamás 80 éves (Pusztai Ferenc) Ruzsiczky Éva 80 éves (Elekfi László) III. TANULMÁNYOK Ittzés Nóra: A magyar nyelv nagyszótára Pajzs Júlia: Szótár és társadalom Vig István: Verancsics Faustus szótárának forrásai Gaál Péter: Pókerszótárak és -szójegyzékek Pálfi Loránd-Levente Stokholm Erzsébet: Mi a lexikográfia? Bernáth Csilla: Gondolatok egy új típusú szótárról (Burget Lajos: Retró szótár) Fata Ildikó: Egy német magyar gasztronómiai szótár tervezete avagy szótárrecenzió helyett

6 IV. MEGVÉDETT ÉRTEKEZÉSEK ÖSSZEFOGLALÓI Bérces Edit: Sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében Kardos Orsolya Hedvig: Az olasz mint idegen nyelv alapszókincse kiválasztásának elméleti és gyakorlati kérdései Fata Ildikó: A kétnyelvű fordítói szakszótár a tudományos elméletben és gyakorlatban V. ISMERTETÉSEK Nyomárkay István Vig István (szerk.): Kis szláv lexikográfia (Ráduly Zsuzsanna) Mozsárné Magay Eszter P. Márkus Katalin (szerk.): Angol magyar, Magyar angol tanulószótár érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak (Hollósy Béla) Lázár A. Péter Varga György: Angol magyar, Magyar angol szótár (Loch Ágnes) Bárdosi Vilmos Szabó Dávid: Francia magyar kéziszótár. Dictionnaire français hongrois (Oszetzky Éva) Magyar Terminológia. Journal of Hungarian Terminology (Kardos Orsolya Hedvig) XIII EURALEX International Congress (Fóris Ágota) VI. A KIVÁLÓ MAGYAR SZÓTÁR VERSENY DÍJAZOTTJAI évi díjazottak évi díjazottak VII. BIBLIOGRÁFIAI KIEGÉSZÍTÉSEK Kiegészítések és frissítések a magyar szótárirodalom bibliográfiájához A kötet munkatársai

7 ELŐSZÓ A Lexikográfiai füzetek sorozatának 4. kötete tovább kívánja vinni az előző számokban kialakult hagyományokat: 1 emlékezünk, köszöntünk, de elsősorban tovább dolgozunk azon, hogy az MTA I. osztálya mellett működő Szótári Munkabizottság céljainak megfelelően folytassuk a minél szélesebb szakmai kör bevonásával zajló lexikográfiával kapcsolatos tudományos gondolkodást, mely nélkülözhetetlen alapja és kísérője a minőségi szótárírásnak. A megemlékezések sorában ebben a kötetben Kőrösi Csoma Sándor születésének 225., tibeti angol szótára megjelenésének 175. évfordulójára emlékezik TERJÉK JÓZSEF; MAGAY TAMÁS és PAJZS JÚLIA pedig viszszatekintett az európai lexikográfiai társaság, az EURALEX immár 25 éves történetére. Köszöntötteink a hazai modern szótárírás jelentős alakjai: Ruzsiczky Éva a magyar nyelvészetben elsősorban a szinonimák kutatásaival vívott ki magának elismerést, míg Magay Tamás az angol magyar szótárírás Országh László után következő legjelentősebb alakja, aki nem csak számos szótárával, hanem a hazai és a nemzetközi lexikográfiában végzett áldozatos szervezőmunkájával is közismert lett. Itt köszönjük meg neki azt, hogy életre hívta a Lexikográfiai füzetek sorozatát, hogy megszerkesztette az első három kötetet, és hogy továbbra is végzi a nevéhez kötődő szótári és szótártani bibliográfia anyagának összeállítását. A tanulmányok több területre pillantanak ki. ITTZÉS NÓRA (főszerkesztőként) a hazai szótárírás egyik legnagyobb vállalkozásáról, az 1 Ismertetések: Kemény Gábor: Lexikográfiai füzetek 1 3. Magyar Nyelv, CIV, 4 (2008): ; Sermann Eszter: Lexikográfiai füzetek 3. Magyar Terminológia, 1, 2 (2008):

8 MTA Nyelvtudományi Intézetében készülő ún. akadémiai nagyszótár szerkesztési koncepciójáról és a munkálatok állásáról számol be. PAJZS JÚLIA arról értekezik, hogy mit várnak el ma a szótáraktól a használók, és hogy ezeket az igényeket milyen megoldásokkal elégítik ki a különböző szótárak. VIG ISTVÁN írásában Verancsics Faustus szótárának forrásait elemezte. GAÁL PÉTER egy hazánkban hirtelen széles körben népszerűvé vált kártayjáték, a póker szótárairól és szójegyzékeiről készített áttekintést. A fejezetet PÁLFI LORÁND-LEVENTE STOKHOLM ERZSÉBET, BERNÁTH CSILLA és FATA ILDIKÓ írásai zárják; ezek tulajdonképpen folytatják az előző számunkban megkezdett (olykor már-már vitába átcsapó) gondolkodást a mai szótárírás mibenlétéről, így elsősorban arról, hogy miben különbözik a hagyományos, a jelentések leírására koncentráló szó-tár az enciklopédikus tudást is tartalmazó, inkább a referens leírására összpontosító lexikontól. Új fejezetként iktattuk e kötetbe (s reméljük, a fiatal doktoranduszok érdeklődése révén fenn is tarthatjuk majd) a lexikográfiai témájú megvédett PhD-értekezések összefoglalóit tartalmazó fejezetet (a közlemények a megvédés időpontjában sorakoznak): BÉRCES EDIT a sportterminológiáról, az italianista KARDOS ORSOLYA HEDVIG az olasz minimumszókincsek szóanyagáról és szótárairól, a germanista FATA ILDIKÓ pedig (egy általa elkészített német magyar nyugdíjbiztosítási szótár kapcsán) a szakszótárírás új lehetőségeiről és feladatairól értekezett. Az ismertetéseket tartalmazó fejezetben három kétnyelvű szótárról, egy lexikográfiatörténeti monográfiáról és a Magyar Terminológia című új szakfolyóiratról adtunk közre írást. Ugyanitt számoltunk be az EURALEX XIII. Nemzetközi Kongresszusáról is. Megjegyezzük, hogy a Retró szótár, illetve a Német magyar gasztronómiai szótár kapcsán felvetett gondolatok révén a harmadik fejezet két utolsó írása is részben recenzió. A VI. fejezetben a Szótári Munkabizottság által életre hívott és immár kétszer kiosztott Kiváló magyar szótár díj és évi díjazottainak adatait adjuk közre. Az itt felsorolt kiadványok jogosultak a Kiváló magyar szótár címnek magában a szótárban való feltüntetésére is. A kötetet ismét az 1. füzetünkben közreadott szótári bibliográfia kiegészítései zárják. Ezt a fejezetet (részben az egyes nyelvek adatait gyűjtő munkatársak segítségével) MAGAY TAMÁS állította össze; a szerkesz- 8

9 tést LUKÁCSI MARGIT végezte el. (A nagy érdeklődésre való tekintettel tervezzük a bibliográfia újbóli, a kiegészítésekkel egybeszerkesztett kiadását, illetve újabb, mégpedig szótártani bibliográfia publikálását is.) A kötet végén felsoroltuk a szerzők adatait és elérhetőségét. Fábián Zsuzsanna 9

10 VI. A KIVÁLÓ MAGYAR SZÓTÁR VERSENY DÍJAZOTTJAI 1 1 Az MTA I. Osztályának Nyelvtudományi Bizottsága mellett működő Szótári Munkabizottság kezdeményezésére született meg a Kiváló Magyar Szótár verseny, melynek célja a minőségi szótárkiadás fenntartásának ösztönzése.

11 A 2007-ben első alkalommal meghirdetett Kiváló Magyar Szótár verseny díjazottjai 1. Magyar értelmező kéziszótár CD-vel A szótár főszerkesztőjének neve: Pusztai Ferenc A szótár kiadójának neve: Akadémiai Kiadó A kiadás helye: Budapest A kiadás éve: Francia-magyar kisszótár A szótár szerkesztőjének neve: Bárdosi Vilmos A szótár kiadójának neve: Akadémiai Kiadó A kiadás helye: Budapest A kiadás éve: Magyar-francia kisszótár A szótár szerkesztőjének neve: Konrád Miklós A szótár kiadójának neve: Akadémiai Kiadó A kiadás helye: Budapest A kiadás éve: Magyar angol szótár A szótár szerkesztőinek neve: Varga György, Lázár A. Péter A szótár kiadójának neve: Aquila Könyvkiadó A kiadás helye: Debrecen A kiadás éve:

12 Francia magyar kulturális szótár Szerző: Ádám Péter A szótár kiadójának neve: Corvina Kiadó Kft. A kiadás helye: Budapest A kiadás éve: Régészeti kifejezések szótára A beküldött szótár alcíme: Dictionary of Archaeological Terms A szótár szerkesztőinek neve: Tulok Magda, Makkay János A szótár kiadójának neve: Enciklopédia Kiadó A kiadás helye: Budapest A kiadás éve: Angol magyar, Magyar angol tanulószótár A beküldött szótár alcíme: érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak A szótár szerkesztőinek neve: Mozsárné Magay Eszter, P. Márkus Katalin A szótár kiadójának neve: Grimm Kiadó A kiadás helye: Szeged A kiadás éve: Német magyar kéziszótár A szótár főszerkesztőjének neve: Hessky Regina A szótár kiadójának neve: Grimm Kiadó A kiadás helye: Szeged A kiadás éve: Magyar török szótár A szótár főszerkesztőjének neve: Kakuk Zsuzsa A szótár kiadójának neve: Nemzeti Tankönyvkiadó A kiadás helye: Budapest A kiadás éve: 2002

13 10. A magyar nyelv nagyszótára A beküldött szótár alcíme: 1. Segédletek 2. A azsúroz A szótár főszerkesztőjének neve: Ittzés Nóra A szótár kiadójának neve: MTA Nyelvtudományi Intézet A kiadás helye: Budapest A kiadás éve: Oxford angol magyar szótár nyelvtanulóknak A szótár főszerkesztőjének neve: Janet Phillips. Szerkesztő lektor: Peter Sherwood A szótár kiadójának neve: Oxford University Press A kiadás helye: Oxford, UK A kiadás éve: Az Európai Unió hivatalos kifejezéstára. (angol magyar francia német ) A beküldött szótár alcíme: Official Terminology of the European Union (English Hungarian French German) A szótár főszerkesztőjének neve: Kis Balázs A szótár kiadójának neve: SZAK Kiadó (papírváltozat) MorphoLogic Kft. (elektronikus változat) A kiadás helye: Bicske Budapest A kiadás éve: Magyar szólások és közmondások szótára A beküldött szótár alcíme: Mai nyelvünk állandósult szókapcsolatai példákkal szemléltetve A szótár főszerkesztőjének neve: Forgács Tamás A szótár kiadójának neve: TINTA Könyvkiadó A kiadás helye: Budapest A kiadás éve:

14 Magyar közmondástár A beküldött szótár alcíme: Közmondások értelmező szótára példákkal szemléltetve A szótár főszerkesztőjének neve: T. Litovkina Anna A szótár kiadójának neve: TINTA Könyvkiadó A kiadás helye: Budapest A kiadás éve: 2005

15 A 2008-ban meghirdetett Kiváló Magyar Szótár verseny díjazottjai 1. Francia magyar kéziszótár A szótár szerkesztőinek neve: Bárdosi Vilmos, Szabó Dávid A szótár kiadójának neve: Akadémiai Kiadó A kiadás helye: Budapest A kiadás éve: Angol magyar szótár A szótár szerkesztőinek neve: Lázár A. Péter, Varga György A szótár kiadójának neve: Aquila Kiadó A kiadás helye: Debrecen A kiadás éve: Spanyol magyar kéziszótár A szótár szerkesztőjének neve: Dorogman György A szótár kiadójának neve: Grimm Kiadó A kiadás helye: Szeged A kiadás éve: Holland magyar kéziszótár A szótár szerkesztőjének neve: Mollay Erzsébet A szótár kiadójának neve: Grimm Kiadó A kiadás helye: Szeged A kiadás éve:

16 274 Kiemelt díjban részesült: Erdélyi magyar szótörténeti tár XII. kötet A szótár főszerkesztőjének neve: Kósa Ferenc A szótár kiadójának neve: Erdélyi Múzeum Egyesület Akadémiai Kiadó A kiadás helye: Kolozsvár Budapest A kiadás éve: 2005

17 VII. BIBLIOGRÁFIAI KIEGÉSZÍTÉSEK Kiegészítések és frissítések A magyar szótárirodalom bibliográfiájához 1 1 Az anyagot Magay Tamás állította össze, a technikai szerkesztő Lukácsi Margit volt.

18 I. EGYNYELVŰ SZÓTÁRAK 1. Magyar 1.1. Általános értelmező (leíró) szótárak EŐRY Vilma főszerk. (2007) Értelmező szótár+. Értelmezések, példamondatok, szinonimák, ellentétek, szólások, közmondások, etimológiák, nyelvhasználati tanácsok és fogalomköri csoportok. Szerk.: BÁNKI Judit, BÍRÓ Ágnes, SZIRMAI Diána. Tinta Könyvkiadó, Budapest kötet 1860 pp. 24,3 cm címszóhoz kapcsolva nyelvi adat. A Magyar Nyelv Kézikönyvei XIII-XIV. ISSN ISBN Ö. 1. kötet: ISBN kötet: ISBN Magyar értelmező szótár, Akadémiai. Dictionary of the Hungarian Language (2008) Hangosszótár, CD-vel. Akadémiai Kiadó, Budapest. Főszerk.: PUSZTAI Ferenc. Vezető szerk.: CSÁBI Szilvia. Számítástechnikai munkatársak: GÁL Zoltán, DETRICH Miklós, MILE István et al pp. 21 cm címszó, kiejtéssel. 277

19 1.3. Tudományos, illetőleg sajátos rendeltetésű szótárak Rétegnyelvi / csoportnyelvi szótárak, stílusszótárak PARAPATICS Andrea (2008) Szlengszótár. A mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri szinonimamutatóval. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 144 pp. 20,5 cm címszó. Az Ékesszólás Kiskönyvtára 6. ISSN ISBN Szinonimaszótárak BÁRDOSI Vilmos, KISS Gábor (2008) Szinonimák rokon értelmű szó dióhéjszótára. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 240 pp. 20,5 cm címszó. Az Ékesszólás Kiskönyvtára 7. ISSN ISBN Új szavak, új szójelentések szótárai MINYA Károly (2007) Új szavak I. Nyelvünk 1250 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 180 pp. 20,5 cm címszó. Az Ékesszólás Kiskönyvtára 3. ISSN ISBN

20 1.4. Nyelvművelő és nyelvhelyességi szótárak Idegen szavak szótárai TÓTFALUSI István (2004, , jav., bőv., ) Idegenszó-tár. Idegen szavak értelmező és etimológiai szótára. Szerk.: HIDALMÁSI Anna, TEMESI Viola. Tinta Könyvkiadó, Budapest pp. 24 cm. A Magyar Nyelv Kézikönyvei VIII. ISSN ISBN Kiejtési szótárak TÓTFALUSI István (2006) Kiejtési szótár. Idegen nevek, szavak, kifejezések és szólások helyes kiejtése. Lektor: VUICS Tibor. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 519 pp. 24 cm idegen név. ISBN

21 1.5. Frazeológiai szótárak VÖŐ Gabriella (1999, 2007) Erdélyi magyar szólások. Felelős szerk.: CSÁBI Szilvia. Akadémiai Kiadó, Budapest. 422 pp. 19 cm közmondás és szólás. ISBN

22 1.6. Egyéb szótárak, szótárszerű művek MOLNÁR István, IVÁNYI György (2006) Vállalkozók európai fogalomtára fogalom a vállalkozások és az Európai Unió szóhasználatában. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 232 pp. 23,8 cm címszó. ISBN BURGET Lajos (2008) Retró szótár. Korfestő szavak a második világháborútól a rendszerváltásig. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 352 pp. 20,4 cm. 700 szócikk ISBN Megj.: A hatékony használatot a kötet végén található névmutató, szómutató és fogalomköri csoportosítás is segíti. HAJDU Endre (2008, bőv.: ) Szómúzeum. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 124 pp. 20,5 cm. Kb címszó. Az Ékesszólás Kiskönyvtára 5. ISSN ISBN

23 2. ANGOL 2.3. Frazeológiai szótárak NAGY, George L. (2006) Thesaurus of English Idioms. Editor: Ann L. CHOTKOUSKI-DEARING. Reader: Margaret Mary NAGY. Preface: Patrick HANS. Tinta Könyvkiadó, Budapest pp. 24 cm entries, idioms. ISBN

24 II. KÉTNYELVŰ SZÓTÁRAK 2. ANGOL MAGYAR, MAGYAR ANGOL 2.1. Általános, köznyelvi szótárak ORSZÁGH László (1948/2007) Angol magyar kéziszótár. Az 1948-ban a Franklin Társulatnál megjelent kiadás alapján készült repr. kiadás. Megj.: l. MAGAY Tamás A magyar szótárirodalom bibliográfiája, Lexikográfiai Füzetek 1., 207. VIZI Katalin (2007) Angol magyar alapszótár. Anyanyelvi lektor: Margaret Mary NAGY. Ellenőrizte: George L. NAGY. Tinta Kiadó, Budapest. Híd szótárak Sorozatszerk.: TEMESI Viola pp. 20 cm címszó. VIZI Katalin (2007) Angol magyar alapszótár. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 184 pp. 20,5 cm címszó, 500 kép. ISSN ISBN VIZI Katalin (2007) Magyar angol alapszótár. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 184 pp. 20,5 cm címszó, 500 kép. ISSN ISBN Angol magyar, Magyar angol kisszótár (2007) Szerk.: P. MÁRKUS Katalin, KOVÁCS Tamás. Grimm Könyvkiadó, Szeged. 572 pp. Irányonként címszó. ISBN

25 2.2. Speciális szótárak Tanulói, iskolai szótárak MOZSÁRNÉ MAGAY Eszter, P. MÁRKUS Katalin (2006, jav. kiad.: ) Angol magyar, Magyar angol tanulószótár. Munkatársak: GÓLYA Zita, KOVÁCS Tamás. Grimm Könyvkiadó, Szeged pp. Irányonként címszó. ISBN MOZSÁRNÉ MAGAY Eszter, P. MÁRKUS Katalin (2007, ) Angol magyar szótár nyelvtanulóknak. Munkatársak: GÓLYA Zita, KOVÁCS Tamás. Grimm Könyvkiadó, Szeged. 896 pp címszó. ISBN MOZSÁRNÉ MAGAY Eszter, P. MÁRKUS Katalin (2007, ) Magyar angol szótár nyelvtanulóknak. Munkatársak: GÓLYA Zita, KOVÁCS Tamás. Grimm Könyvkiadó, Szeged. 640 pp címszó. ISBN Angol magyar nyelvvizsga-szótár (2007) Angol / A1. A2. B1. B2. Angol magyar tematikus szótár KIRÁLY Zsolt gyűjtése alapján. Szerk.: GÁL Edina. Szakmai lektor: DEZSÉNYI István. Anyanyelvi lektor: Sue TOLSON. Angol magyar betűrendes szótár. Vezető szerk.: BERKÁNÉ DANESCH Marianne, CSÁBI Szilvia. Főszerk.: KÖVECSES Zoltán. Szerk.: BENCZÉS Réka, SÉLLYEI Julianna. Akadémiai Kiadó, Budapest. 237 pp. 20 cm szócikk. ISBN

26 8. DÁN MAGYAR, MAGYAR DÁN 2 VILÁGI Zoltán (1945) Dán magyar, magyar dán kis szótár. Majholm (Jylland), Vostrup. 79 pp szócikk, ebből 2500 dán és 2500 magyar, szólista-jellegű. Dansk ungarnsk (lille ordbog) (1957). Danske boghandleres kommissionsanstalt, København. 83 pp szócikk, ebből kb dán és 2250 magyar. KNUDSEN, Jørgen (1958) Dán magyar és magyar dán szótár. Dansk ungarsk og ungarsk dansk ordbog. Mellemfolkeligt Samvirke, København. 145 pp szócikket tartalmaz, ebből 3600 dán és 3700 magyar. NIELSEN, Margit, SITKEINÉ SZIRA Ágnes, SZIRA József ( ) Dansk ungarsk ordbog. Dán magyar szótár. Második, bővített kiadás, utánnyomás. Északi Fény Bt., Alsóörs. 638 pp szócikket tartalmaz. NIELSEN, Margit, SITKEINÉ SZIRA Ágnes, SZIRA József (2008) Dansk ungarsk ordbog. Dán magyar szótár. 2. udvidede udgave, 1. oplag [második, bővített kiadás] Special-pædagogisk forlag, Herning. 533 pp szócikket tartalmaz. 2 Részben Pálfi Loránd-Levente szíves kiegészítéseivel. 285

27 11. FINN MAGYAR, MAGYAR FINN JAKAB László (2007) Finn magyar diákszótár. Vezető szerk.: CSÁ- BI Szilvia. Lektor: KISS Antal, Timo HALMI. Akadémiai Kiadó, Budapest. Diákszótár sorozat. 557 pp. 20 cm címszó. ISBN

28 12. FRANCIA MAGYAR, MAGYAR FRANCIA Általános, köznyelvi szótárak Francia magyar kisszótár (2006). Főszerk.: BÁRDOSI Vilmos. Akadémiai Kiadó, Budapest. 687 pp. Francia magyar kéziszótár (2006). Főszerk.: PÁLFY Miklós. Munkatársak: BURJÁN Mónika, SÁRI Andrea, CSERNUSNÉ TÓTH Annamária, GAÁL Judit, VIDA Enikő, KASÁNSZKY Emese. Grimm Könyvkiadó, Szeged pp címszó. ISBN X. Magyar francia kéziszótár ( ) Főszerk.: PERROT, Jean. Munkatársak: Thomas SZENDE, GINTER Károly, SZABÓ Dávid, MÉSZÁROS László, CHANTAL Philippe. Grimm Könyvkiadó, Szeged pp címszó. ISBN Francia magyar, Magyar francia kisszótár (2006) Szerk.: PÁLFY Mihály. Grimm Könyvkiadó, Szeged. 484 pp. Irányonként címszó. ISBN X. Francia magyar kéziszótár (2007). Főszerk.: BÁRDOSI Vilmos, SZABÓ Dávid. Akadémiai Kiadó, Budapest pp Tanulói, iskolai szótárak Francia magyar szótár nyelvtanulóknak (2007). Szerk.: PÁLFY Miklós. Munkatársak: PÁLFY Mihály, VIGH Szilvia, VIGH Zsuzsa. Grimm Könyvkiadó, Szeged címszó. ISBN

29 Magyar francia szótár nyelvtanulóknak (2007) Szerk.: PÁLFY Miklós. Munkatársak: PÁLFY Mihály, VIGH Szilvia, VIGH Zsuzsa. Grimm Könyvkiadó, Szeged. 544 pp címszó. ISBN Francia magyar, Magyar francia tanulószótár ( ). Szerk.: PÁLFY Miklós. Munkatársak: PÁLFY Mihály, VIGH Szilvia, VIGH Zsuzsanna. Grimm Könyvkiadó, Szeged. 916 pp. Irányonként címszó. ISBN

30 30. NÉMET MAGYAR, MAGYAR NÉMET Általános, köznyelvi szótárak HÉRA István (é.n. Előszó: 2004) Német magyar szótár. Handwörterbuch Deutsch Ungarisch. Aquila Kiadó, Budapest. SzóTér könyvek pp. 20 cm címszó. Német magyar, Magyar német kisszótár (2006). Szerk.: KRISTON Renáta. Grimm Könyvkiadó, Szeged. 570 pp. Irányonként címszó. ISBN

31 30.2. Speciális szótárak Tanulói, iskolai szótárak HESSKY Regina, IKER Bertalan (2007, ) Magyar német szótár nyelvtanulóknak. Munkatárs: KRISTON Renáta. Grimm Könyvkiadó, Szeged pp címszó. ISBN HESSKY Regina, IKER Bertalan (2007, ) Német magyar szótár nyelvtanulóknak. Munkatárs: KRISTON Renáta. Grimm Könyvkiadó, Szeged. 928 pp címszó. ISBN HESSKY Regina, IKER Bertalan ( ) Német magyar, Magyar német tanulószótár. Munkatárs: KRISTON Renáta. Grimm Könyvkiadó, Szeged pp. Irányonként címszó. ISBN Tematikus szótárak FATA ILDIKÓ (2005) Magyar német, német magyar nyugdíjbiztosí tási szakszótár. Grimm Könyvkiadó, Szeged. 144 pp. ISBN SZALAI Tünde, WOLF-SCHÄFFER Judit (2007) Tematikus szótár német nyelvből. Lektor: DR. HANSEL István. Maxim Kiadó, Szeged. 392 pp. 20 cm. ISBN

32 31. NORVÉG MAGYAR, MAGYAR NORVÉG Általános, köznyelvi szótárak CSIKY Dénes (1957) Norvég magyar, magyar norvég zsebszótár. Norsk ungarsk ungarsk norsk lommeordbok. Norsk Studentsamband i kommission hos Universitetsforlaget, Oslo. XVI+361 pp. 291

33 32. OLASZ MAGYAR, MAGYAR OLASZ Általános, köznyelvi szótárak Magyar olasz, olasz magyar zsebszótár. Dizionario tascabile ungherese italiano, italiano ungherese (2006, vtlan utánny.: 2007). Szerk.: NAGY Mária. Akadémiai Kiadó, Budapest. Akadémiai Zsebszótárak sorozat. 667 pp. ISBN Megj.: XII old. Előszó és Szótárhasználati tudnivalók. A két rész között ( pp.) Függelékben: olasz tartományok és lakóik, fontosabb olasz városok és lakóik, számok, rendhagyó igék Útiszótárak Olasz szavak és kifejezések (2008) Szerk.: KORONCZAI Magdolna. Ford.: KÉZDY Beatrix. Kossuth Kiadó, Budapest. Berlitz útiszótár. 224 pp. ISBN Megj.: Eredeti mű: Italian Phrase Book & Dictionary, Berlitz Publishing/APA Publications GmbH & Co. Verlag KG (Singapore Branch), Megj.: Társalgási könyv és szótár keveréke, színes lapgerincekkel témakörönként. Tulajdonképpeni szószedetek: magyar olasz: pp, olasz magyar: pp. 292

34 36. SPANYOL MAGYAR, MAGYAR SPANYOL Általános, köznyelvi szótárak Magyar spanyol kéziszótár (2006). Szerk.: AGÓCS Károly, DOROGMAN György, ENGI Emese, JANCSÓ Katalin, KREKOVICS Diana. Munkatársak: GÓLYA Zita, HEVESI István, IKER Bertalan, KARDOS Szilvia, KOVÁCS Tamás, KOTHENCZ Éva, KREMNICZKY Lívia, PÁLFY Mihály, PISZECZKI Ilona, VŐNEKI Zsuzsanna, SZÉKELY Veronika. Grimm Könyvkiadó, Szeged. 862 pp címszó. ISBN Spanyol magyar, Magyar spanyol kisszótár (2006). Szerk.: IKER Bertalan, KREKOVICS Diana. Grimm Könyvkiadó, Szeged. 576 pp. Irányonként címszó. ISBN DOROGMAN György (20075) Spanyol magyar kéziszótár. Grimm Könyvkiadó, Szeged. 908 pp címszó. ISBN

35 38. SVÉD MAGYAR, MAGYAR SVÉD Általános, köznyelvi szótárak STORLIND, Eugen (1980) Ungersk svensk ordbok. Storlinds Förlag, Helsingborg. 157 pp. STORLIND, Eugen (1981) Svensk ungersk / ungersk svensk ordbok. Svéd magyar / magyar svéd szótár. Storlinds Förlag, Helsingborg. 158 pp. GÖRANSSON, Ulla, LINDHOLM, Hans (1982) Nybörjarsvenska. Svensk ungersk ordlista. Kursverksamhetens Förlag, [s.l.]. 68 pp. STORLIND, Eugen (1988) Svensk ungersk ordbok. Svéd magyar szótár. Storlinds Förlag, Helsingborg. 160 pp. 294

36 39. SZLOVÁK MAGYAR, MAGYAR SZLOVÁK Általános, köznyelvi szótárak TANKÓ László (2007) Slovenso mad arskỳ príručnỳ slovník. Szlovák magyar kéziszótár. Lektor: PhDr Jozef VARGA. Tálentum Kiadó, [s.l.] 615 pp. 20 cm. Több mint címszó. ISBN

37 A kötet munkatársai BÉRCES EDIT Zalaegerszeg BERNÁTH CSILLA Szeged Budapest ELEKFI LÁSZLÓ 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 103. FATA ILDIKÓ Piliscsaba FÓRIS ÁGOTA Pécs Budapest GAÁL PÉTER Pécs Nagyrákos HOLLÓSY BÉLA Debrecen ITTZÉS NÓRA Budapest KARDOS ORSOLYA HEDVIG Brüsszel LOCH ÁGNES Budapest MAGAY TAMÁS Budapest OSZETZKY ÉVA Pécs PAJZS JÚLIA Budapest PÁLFI LORÁND-LEVENTE Aarhus

38 PUSZTAI FERENC RÁDULY ZSUZSANNA STOKHOLM ERZSÉBET TERJÉK JÓZSEF VIG ISTVÁN Budapest Budapest Koppenhága Budapest 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D.

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim!

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! Készülésemben első pillanattól kezdve a bőség zavarával küszködtem, annál is inkább, mivel a lexikográfia szónak mindkét jelentésére,

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS NYELVKÖNYVEK AKADÉMIAI KIADÓ

SZÓTÁRAK ÉS NYELVKÖNYVEK AKADÉMIAI KIADÓ SZÓTÁRK ÉS NYELVKÖNYVEK 2010 KDÉMII KIDÓ kadémiai Kiadó Ügyfélkapcsolat H 1519 udapest, Pf. 245 Telefon: (+36-1) 464-8200, (+36-1) 464-8202 Fax: (+36-1) 464-8201 E-mail: ak@akkrt.hu Honlap: www.akademiaikiado.hu

Részletesebben

A magyar lexikográfia újabb eredményei, hiányosságai és feladatai

A magyar lexikográfia újabb eredményei, hiányosságai és feladatai Kiss Gábor: A magyar lexikográfia újabb eredményei, hiányosságai és feladatai 407 SUMMARY Heltainé Nagy, Erzsébet Assessment of language use: correct vs. incorrect in language counselling The aim of language

Részletesebben

A zene terminológiája. Lexikográfiai, terminológiai és szemiotikai megközelítés

A zene terminológiája. Lexikográfiai, terminológiai és szemiotikai megközelítés Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészet Doktori Program DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Bérces Emese A zene terminológiája. Lexikográfiai, terminológiai

Részletesebben

II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA)

II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA) II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA) A MAI MAGYAR NYELV SZÓKÉSZLETÉT FELDOLGOZÓ SZÓTÁRAK Azt a nyelvtudományi ágat, amely a szótárak és szójegyzékek szerkesztésének kérdéseivel foglalkozik, szótártannak vagy lexikográfiának

Részletesebben

A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében

A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program Doktori értekezés tézisei Bérces Edit A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak

Részletesebben

Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete

Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete Kolozsvári Akadémiai Bizottság Nyelvtudományi Szakbizottság Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete Összeállította: Kádár Edit, a nyelvtudományi szakbizottság elnöke 1. A tudományterület jelenlegi

Részletesebben

Tematika a Szókészlettan című tárgyból

Tematika a Szókészlettan című tárgyból Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szókészlettan című tárgyból 1. A szókészlet fogalma. Lexikológia és lexikográfia 2. Szókészlet és szókincs. Az egyén szókincse 3. A mai magyar

Részletesebben

Papp Ferenc Baráti Kör

Papp Ferenc Baráti Kör Tájékoztató a Papp Ferenc Baráti Kör tevékenységéről 2001-2010 (kklaudy@ludens.elte.hu) A Papp Ferenc Baráti Kör céljai és tevékenysége ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Pintérné Márkus Katalin Kéziszótárak az ezredfordulón Angol magyar, magyar angol kéziszótárak 1981 után Nyelvtudományi Doktori

Részletesebben

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei:

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: Név / cím Részletes leírás az adatbázisoknál, lexikonoknál 1 Alakzatlexikon 196 klasszikus stiliszti fogalom magyarázata, értelmezése irodalmi példákkal szemléltetve

Részletesebben

TÁRSASÁGI ÜGYEK. A Magyar Nyelvtudományi Társaság 108. közgyűlése. 116 Társasági ügyek

TÁRSASÁGI ÜGYEK. A Magyar Nyelvtudományi Társaság 108. közgyűlése. 116 Társasági ügyek 116 Társasági ügyek Barthas József 1982. Pusztina személynevei. Magyar Személynévi Adattárak 45. ELTE, Bp. Benkő Loránd 1957. Magyar nyelvjárástörténet. Tankönyvkiadó, Bp. Benkő Loránd 1990. A csángók

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA: Magyarul így! (1935)

GÁRDONYI GÉZA: Magyarul így! (1935) SZINONIMÁK A csárdai zenész, az iparhegedûs 20 30 hanggal dolgozik. Annyival eljátszik minden dalt. A mûvészhegedûs ugyanazon a hegedûn 200 300 hangot zendít elõ. Éppen így vagyunk az írómûvészekkel is.

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY Budapest 2007 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: ISBN 963 462 945? Bolla Kálmán Kiadja. Felelős kiadó:

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

Az egynyelvű szótárak ismerete

Az egynyelvű szótárak ismerete Az egynyelvű szótárak ismerete Szótárnak nevezzük az olyan írásművet, amelynek a témája az egyes szavakhoz kapcsolódó ismeretek, elsősorban a szavak jelentése, és amely szavak sorrendje a szavak betűrendjében

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

TANULMÁNYOK MÛHELY A Gramma Nyelvi Iroda tevékenységérõl 1

TANULMÁNYOK MÛHELY A Gramma Nyelvi Iroda tevékenységérõl 1 TANULMÁNYOK MÛHELY A Gramma Nyelvi Iroda tevékenységérõl 1 1. Bevezetõ A Gramma egyesület 2001 augusztusában jött létre a Mercurius Társadalomtudományi Kutatócsoportban tevékenykedõ nyelvészek jóvoltából.

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 45. SZENDE ALADÁR

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 45. SZENDE ALADÁR MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 45. SZENDE ALADÁR ELTE Fonetikai Tanszék 1998 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Markó Alexandra Módos Péter ISBN 963

Részletesebben

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi Vassányi Miklós PhD TER 0010 Bevezetés a filozófiába N: 30 3 Vassányi Miklós őszi v endeffy Gábor Ajánlott félév: I. kollokvium 1. A filozófia keletkezése, fogalma és felosztása. A logika mint egyetemes

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2008/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 33. LŐRINCZE LAJOS (1915 1993) ELTE Fonetikai Tanszék 1994 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó Éva ISBN 963 462 940

Részletesebben

MANYE XIX. Programfüzet

MANYE XIX. Programfüzet MANYE XIX. Programfüzet A kongresszust rendezi: Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE) Fővédnök: Habis László, Eger megyei jogú

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai Előszó 1 NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai 2 Előszó Előszó 3 NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK,

Részletesebben

PAPP LÁSZLÓ (1924 1996)

PAPP LÁSZLÓ (1924 1996) A HETVENES ÉVEK MAGYAR NYELVÉSZEI Pályaképek és önvallomások 39. PAPP LÁSZLÓ (1924 1996) ELTE Fonetikai Tanszék 1997 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatársak: Andó

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák A kötetben szereplő * és idézett munkák ABD-EL-JAWAD, Hassan R. S. 1992: Is Arabic a pluricentric language? Clyne (ed.): Pluricentric Languages. Differing Norms in Different Nations. Mouton de Gruyter,

Részletesebben

III. évfolyam 4. szám 2012. január 30 2012. február 12.

III. évfolyam 4. szám 2012. január 30 2012. február 12. III. évfolyam 4. szám 2012. január 30 2012. február 12. I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1.Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja TÁMOP-3.4.2.A-11/1...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben