SZÓTÁRÍRÁS ÉS SZÓTÁRÍRÓK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÓTÁRÍRÁS ÉS SZÓTÁRÍRÓK"

Átírás

1 SZÓTÁRÍRÁS ÉS SZÓTÁRÍRÓK

2 LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 4. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA (a szerkesztőbizottság vezetője), GERSTNER KÁROLY, MAGAY TAMÁS (sorozatszerkesztő), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos tanácsadó ELEKFI LÁSZLÓ, KISS JENŐ, MAKKAI ÁDÁM (USA), NYOMÁRKAY ISTVÁN, RUZSICZKY ÉVA

3 SZÓTÁRÍRÁS ÉS SZÓTÁRÍRÓK Szerkesztette FÁBIÁN ZSUZSANNA AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

4 Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága és a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Klebelsberg Kuno emlékére szakalapítvány támogatásával Írták BÉRCES EDIT, BERNÁTH CSILLA, ELEKFI LÁSZLÓ, FATA ILDIKÓ, FÓRIS ÁGOTA, GAÁL PÉTER, HOLLÓSY BÉLA, ITTZÉS NÓRA, KARDOS ORSOLYA HEDVIG, LOCH ÁGNES, MAGAY TAMÁS, OSZETZKY ÉVA, PAJZS JÚLIA, PÁLFI LORÁND-LEVENTE, PUSZTAI FERENC, RÁDULY ZSUZSANNA, STOKHOLM ERZSÉBET, TERJÉK JÓZSEF, VIG ISTVÁN ISBN ISSN Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja 1117 Budapest, Prielle Kornélia u Első magyar nyelvű kiadás: 2009 Fábián Zsuzsanna (szerk.), 2009 Szerzők, 2009 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is. Printed in Hungary

5 TARTALOM Előszó I. ÉVFORDULÓK Terjék József: Kőrösi Csoma szótárai Magay Tamás Pajzs Júlia: 25 éves az EURALEX II. KÖSZÖNTÉSEK Magay Tamás 80 éves (Pusztai Ferenc) Ruzsiczky Éva 80 éves (Elekfi László) III. TANULMÁNYOK Ittzés Nóra: A magyar nyelv nagyszótára Pajzs Júlia: Szótár és társadalom Vig István: Verancsics Faustus szótárának forrásai Gaál Péter: Pókerszótárak és -szójegyzékek Pálfi Loránd-Levente Stokholm Erzsébet: Mi a lexikográfia? Bernáth Csilla: Gondolatok egy új típusú szótárról (Burget Lajos: Retró szótár) Fata Ildikó: Egy német magyar gasztronómiai szótár tervezete avagy szótárrecenzió helyett

6 IV. MEGVÉDETT ÉRTEKEZÉSEK ÖSSZEFOGLALÓI Bérces Edit: Sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében Kardos Orsolya Hedvig: Az olasz mint idegen nyelv alapszókincse kiválasztásának elméleti és gyakorlati kérdései Fata Ildikó: A kétnyelvű fordítói szakszótár a tudományos elméletben és gyakorlatban V. ISMERTETÉSEK Nyomárkay István Vig István (szerk.): Kis szláv lexikográfia (Ráduly Zsuzsanna) Mozsárné Magay Eszter P. Márkus Katalin (szerk.): Angol magyar, Magyar angol tanulószótár érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak (Hollósy Béla) Lázár A. Péter Varga György: Angol magyar, Magyar angol szótár (Loch Ágnes) Bárdosi Vilmos Szabó Dávid: Francia magyar kéziszótár. Dictionnaire français hongrois (Oszetzky Éva) Magyar Terminológia. Journal of Hungarian Terminology (Kardos Orsolya Hedvig) XIII EURALEX International Congress (Fóris Ágota) VI. A KIVÁLÓ MAGYAR SZÓTÁR VERSENY DÍJAZOTTJAI évi díjazottak évi díjazottak VII. BIBLIOGRÁFIAI KIEGÉSZÍTÉSEK Kiegészítések és frissítések a magyar szótárirodalom bibliográfiájához A kötet munkatársai

7 ELŐSZÓ A Lexikográfiai füzetek sorozatának 4. kötete tovább kívánja vinni az előző számokban kialakult hagyományokat: 1 emlékezünk, köszöntünk, de elsősorban tovább dolgozunk azon, hogy az MTA I. osztálya mellett működő Szótári Munkabizottság céljainak megfelelően folytassuk a minél szélesebb szakmai kör bevonásával zajló lexikográfiával kapcsolatos tudományos gondolkodást, mely nélkülözhetetlen alapja és kísérője a minőségi szótárírásnak. A megemlékezések sorában ebben a kötetben Kőrösi Csoma Sándor születésének 225., tibeti angol szótára megjelenésének 175. évfordulójára emlékezik TERJÉK JÓZSEF; MAGAY TAMÁS és PAJZS JÚLIA pedig viszszatekintett az európai lexikográfiai társaság, az EURALEX immár 25 éves történetére. Köszöntötteink a hazai modern szótárírás jelentős alakjai: Ruzsiczky Éva a magyar nyelvészetben elsősorban a szinonimák kutatásaival vívott ki magának elismerést, míg Magay Tamás az angol magyar szótárírás Országh László után következő legjelentősebb alakja, aki nem csak számos szótárával, hanem a hazai és a nemzetközi lexikográfiában végzett áldozatos szervezőmunkájával is közismert lett. Itt köszönjük meg neki azt, hogy életre hívta a Lexikográfiai füzetek sorozatát, hogy megszerkesztette az első három kötetet, és hogy továbbra is végzi a nevéhez kötődő szótári és szótártani bibliográfia anyagának összeállítását. A tanulmányok több területre pillantanak ki. ITTZÉS NÓRA (főszerkesztőként) a hazai szótárírás egyik legnagyobb vállalkozásáról, az 1 Ismertetések: Kemény Gábor: Lexikográfiai füzetek 1 3. Magyar Nyelv, CIV, 4 (2008): ; Sermann Eszter: Lexikográfiai füzetek 3. Magyar Terminológia, 1, 2 (2008):

8 MTA Nyelvtudományi Intézetében készülő ún. akadémiai nagyszótár szerkesztési koncepciójáról és a munkálatok állásáról számol be. PAJZS JÚLIA arról értekezik, hogy mit várnak el ma a szótáraktól a használók, és hogy ezeket az igényeket milyen megoldásokkal elégítik ki a különböző szótárak. VIG ISTVÁN írásában Verancsics Faustus szótárának forrásait elemezte. GAÁL PÉTER egy hazánkban hirtelen széles körben népszerűvé vált kártayjáték, a póker szótárairól és szójegyzékeiről készített áttekintést. A fejezetet PÁLFI LORÁND-LEVENTE STOKHOLM ERZSÉBET, BERNÁTH CSILLA és FATA ILDIKÓ írásai zárják; ezek tulajdonképpen folytatják az előző számunkban megkezdett (olykor már-már vitába átcsapó) gondolkodást a mai szótárírás mibenlétéről, így elsősorban arról, hogy miben különbözik a hagyományos, a jelentések leírására koncentráló szó-tár az enciklopédikus tudást is tartalmazó, inkább a referens leírására összpontosító lexikontól. Új fejezetként iktattuk e kötetbe (s reméljük, a fiatal doktoranduszok érdeklődése révén fenn is tarthatjuk majd) a lexikográfiai témájú megvédett PhD-értekezések összefoglalóit tartalmazó fejezetet (a közlemények a megvédés időpontjában sorakoznak): BÉRCES EDIT a sportterminológiáról, az italianista KARDOS ORSOLYA HEDVIG az olasz minimumszókincsek szóanyagáról és szótárairól, a germanista FATA ILDIKÓ pedig (egy általa elkészített német magyar nyugdíjbiztosítási szótár kapcsán) a szakszótárírás új lehetőségeiről és feladatairól értekezett. Az ismertetéseket tartalmazó fejezetben három kétnyelvű szótárról, egy lexikográfiatörténeti monográfiáról és a Magyar Terminológia című új szakfolyóiratról adtunk közre írást. Ugyanitt számoltunk be az EURALEX XIII. Nemzetközi Kongresszusáról is. Megjegyezzük, hogy a Retró szótár, illetve a Német magyar gasztronómiai szótár kapcsán felvetett gondolatok révén a harmadik fejezet két utolsó írása is részben recenzió. A VI. fejezetben a Szótári Munkabizottság által életre hívott és immár kétszer kiosztott Kiváló magyar szótár díj és évi díjazottainak adatait adjuk közre. Az itt felsorolt kiadványok jogosultak a Kiváló magyar szótár címnek magában a szótárban való feltüntetésére is. A kötetet ismét az 1. füzetünkben közreadott szótári bibliográfia kiegészítései zárják. Ezt a fejezetet (részben az egyes nyelvek adatait gyűjtő munkatársak segítségével) MAGAY TAMÁS állította össze; a szerkesz- 8

9 tést LUKÁCSI MARGIT végezte el. (A nagy érdeklődésre való tekintettel tervezzük a bibliográfia újbóli, a kiegészítésekkel egybeszerkesztett kiadását, illetve újabb, mégpedig szótártani bibliográfia publikálását is.) A kötet végén felsoroltuk a szerzők adatait és elérhetőségét. Fábián Zsuzsanna 9

10 VI. A KIVÁLÓ MAGYAR SZÓTÁR VERSENY DÍJAZOTTJAI 1 1 Az MTA I. Osztályának Nyelvtudományi Bizottsága mellett működő Szótári Munkabizottság kezdeményezésére született meg a Kiváló Magyar Szótár verseny, melynek célja a minőségi szótárkiadás fenntartásának ösztönzése.

11 A 2007-ben első alkalommal meghirdetett Kiváló Magyar Szótár verseny díjazottjai 1. Magyar értelmező kéziszótár CD-vel A szótár főszerkesztőjének neve: Pusztai Ferenc A szótár kiadójának neve: Akadémiai Kiadó A kiadás helye: Budapest A kiadás éve: Francia-magyar kisszótár A szótár szerkesztőjének neve: Bárdosi Vilmos A szótár kiadójának neve: Akadémiai Kiadó A kiadás helye: Budapest A kiadás éve: Magyar-francia kisszótár A szótár szerkesztőjének neve: Konrád Miklós A szótár kiadójának neve: Akadémiai Kiadó A kiadás helye: Budapest A kiadás éve: Magyar angol szótár A szótár szerkesztőinek neve: Varga György, Lázár A. Péter A szótár kiadójának neve: Aquila Könyvkiadó A kiadás helye: Debrecen A kiadás éve:

12 Francia magyar kulturális szótár Szerző: Ádám Péter A szótár kiadójának neve: Corvina Kiadó Kft. A kiadás helye: Budapest A kiadás éve: Régészeti kifejezések szótára A beküldött szótár alcíme: Dictionary of Archaeological Terms A szótár szerkesztőinek neve: Tulok Magda, Makkay János A szótár kiadójának neve: Enciklopédia Kiadó A kiadás helye: Budapest A kiadás éve: Angol magyar, Magyar angol tanulószótár A beküldött szótár alcíme: érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak A szótár szerkesztőinek neve: Mozsárné Magay Eszter, P. Márkus Katalin A szótár kiadójának neve: Grimm Kiadó A kiadás helye: Szeged A kiadás éve: Német magyar kéziszótár A szótár főszerkesztőjének neve: Hessky Regina A szótár kiadójának neve: Grimm Kiadó A kiadás helye: Szeged A kiadás éve: Magyar török szótár A szótár főszerkesztőjének neve: Kakuk Zsuzsa A szótár kiadójának neve: Nemzeti Tankönyvkiadó A kiadás helye: Budapest A kiadás éve: 2002

13 10. A magyar nyelv nagyszótára A beküldött szótár alcíme: 1. Segédletek 2. A azsúroz A szótár főszerkesztőjének neve: Ittzés Nóra A szótár kiadójának neve: MTA Nyelvtudományi Intézet A kiadás helye: Budapest A kiadás éve: Oxford angol magyar szótár nyelvtanulóknak A szótár főszerkesztőjének neve: Janet Phillips. Szerkesztő lektor: Peter Sherwood A szótár kiadójának neve: Oxford University Press A kiadás helye: Oxford, UK A kiadás éve: Az Európai Unió hivatalos kifejezéstára. (angol magyar francia német ) A beküldött szótár alcíme: Official Terminology of the European Union (English Hungarian French German) A szótár főszerkesztőjének neve: Kis Balázs A szótár kiadójának neve: SZAK Kiadó (papírváltozat) MorphoLogic Kft. (elektronikus változat) A kiadás helye: Bicske Budapest A kiadás éve: Magyar szólások és közmondások szótára A beküldött szótár alcíme: Mai nyelvünk állandósult szókapcsolatai példákkal szemléltetve A szótár főszerkesztőjének neve: Forgács Tamás A szótár kiadójának neve: TINTA Könyvkiadó A kiadás helye: Budapest A kiadás éve:

14 Magyar közmondástár A beküldött szótár alcíme: Közmondások értelmező szótára példákkal szemléltetve A szótár főszerkesztőjének neve: T. Litovkina Anna A szótár kiadójának neve: TINTA Könyvkiadó A kiadás helye: Budapest A kiadás éve: 2005

15 A 2008-ban meghirdetett Kiváló Magyar Szótár verseny díjazottjai 1. Francia magyar kéziszótár A szótár szerkesztőinek neve: Bárdosi Vilmos, Szabó Dávid A szótár kiadójának neve: Akadémiai Kiadó A kiadás helye: Budapest A kiadás éve: Angol magyar szótár A szótár szerkesztőinek neve: Lázár A. Péter, Varga György A szótár kiadójának neve: Aquila Kiadó A kiadás helye: Debrecen A kiadás éve: Spanyol magyar kéziszótár A szótár szerkesztőjének neve: Dorogman György A szótár kiadójának neve: Grimm Kiadó A kiadás helye: Szeged A kiadás éve: Holland magyar kéziszótár A szótár szerkesztőjének neve: Mollay Erzsébet A szótár kiadójának neve: Grimm Kiadó A kiadás helye: Szeged A kiadás éve:

16 274 Kiemelt díjban részesült: Erdélyi magyar szótörténeti tár XII. kötet A szótár főszerkesztőjének neve: Kósa Ferenc A szótár kiadójának neve: Erdélyi Múzeum Egyesület Akadémiai Kiadó A kiadás helye: Kolozsvár Budapest A kiadás éve: 2005

17 VII. BIBLIOGRÁFIAI KIEGÉSZÍTÉSEK Kiegészítések és frissítések A magyar szótárirodalom bibliográfiájához 1 1 Az anyagot Magay Tamás állította össze, a technikai szerkesztő Lukácsi Margit volt.

18 I. EGYNYELVŰ SZÓTÁRAK 1. Magyar 1.1. Általános értelmező (leíró) szótárak EŐRY Vilma főszerk. (2007) Értelmező szótár+. Értelmezések, példamondatok, szinonimák, ellentétek, szólások, közmondások, etimológiák, nyelvhasználati tanácsok és fogalomköri csoportok. Szerk.: BÁNKI Judit, BÍRÓ Ágnes, SZIRMAI Diána. Tinta Könyvkiadó, Budapest kötet 1860 pp. 24,3 cm címszóhoz kapcsolva nyelvi adat. A Magyar Nyelv Kézikönyvei XIII-XIV. ISSN ISBN Ö. 1. kötet: ISBN kötet: ISBN Magyar értelmező szótár, Akadémiai. Dictionary of the Hungarian Language (2008) Hangosszótár, CD-vel. Akadémiai Kiadó, Budapest. Főszerk.: PUSZTAI Ferenc. Vezető szerk.: CSÁBI Szilvia. Számítástechnikai munkatársak: GÁL Zoltán, DETRICH Miklós, MILE István et al pp. 21 cm címszó, kiejtéssel. 277

19 1.3. Tudományos, illetőleg sajátos rendeltetésű szótárak Rétegnyelvi / csoportnyelvi szótárak, stílusszótárak PARAPATICS Andrea (2008) Szlengszótár. A mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri szinonimamutatóval. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 144 pp. 20,5 cm címszó. Az Ékesszólás Kiskönyvtára 6. ISSN ISBN Szinonimaszótárak BÁRDOSI Vilmos, KISS Gábor (2008) Szinonimák rokon értelmű szó dióhéjszótára. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 240 pp. 20,5 cm címszó. Az Ékesszólás Kiskönyvtára 7. ISSN ISBN Új szavak, új szójelentések szótárai MINYA Károly (2007) Új szavak I. Nyelvünk 1250 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 180 pp. 20,5 cm címszó. Az Ékesszólás Kiskönyvtára 3. ISSN ISBN

20 1.4. Nyelvművelő és nyelvhelyességi szótárak Idegen szavak szótárai TÓTFALUSI István (2004, , jav., bőv., ) Idegenszó-tár. Idegen szavak értelmező és etimológiai szótára. Szerk.: HIDALMÁSI Anna, TEMESI Viola. Tinta Könyvkiadó, Budapest pp. 24 cm. A Magyar Nyelv Kézikönyvei VIII. ISSN ISBN Kiejtési szótárak TÓTFALUSI István (2006) Kiejtési szótár. Idegen nevek, szavak, kifejezések és szólások helyes kiejtése. Lektor: VUICS Tibor. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 519 pp. 24 cm idegen név. ISBN

21 1.5. Frazeológiai szótárak VÖŐ Gabriella (1999, 2007) Erdélyi magyar szólások. Felelős szerk.: CSÁBI Szilvia. Akadémiai Kiadó, Budapest. 422 pp. 19 cm közmondás és szólás. ISBN

22 1.6. Egyéb szótárak, szótárszerű művek MOLNÁR István, IVÁNYI György (2006) Vállalkozók európai fogalomtára fogalom a vállalkozások és az Európai Unió szóhasználatában. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 232 pp. 23,8 cm címszó. ISBN BURGET Lajos (2008) Retró szótár. Korfestő szavak a második világháborútól a rendszerváltásig. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 352 pp. 20,4 cm. 700 szócikk ISBN Megj.: A hatékony használatot a kötet végén található névmutató, szómutató és fogalomköri csoportosítás is segíti. HAJDU Endre (2008, bőv.: ) Szómúzeum. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 124 pp. 20,5 cm. Kb címszó. Az Ékesszólás Kiskönyvtára 5. ISSN ISBN

23 2. ANGOL 2.3. Frazeológiai szótárak NAGY, George L. (2006) Thesaurus of English Idioms. Editor: Ann L. CHOTKOUSKI-DEARING. Reader: Margaret Mary NAGY. Preface: Patrick HANS. Tinta Könyvkiadó, Budapest pp. 24 cm entries, idioms. ISBN

24 II. KÉTNYELVŰ SZÓTÁRAK 2. ANGOL MAGYAR, MAGYAR ANGOL 2.1. Általános, köznyelvi szótárak ORSZÁGH László (1948/2007) Angol magyar kéziszótár. Az 1948-ban a Franklin Társulatnál megjelent kiadás alapján készült repr. kiadás. Megj.: l. MAGAY Tamás A magyar szótárirodalom bibliográfiája, Lexikográfiai Füzetek 1., 207. VIZI Katalin (2007) Angol magyar alapszótár. Anyanyelvi lektor: Margaret Mary NAGY. Ellenőrizte: George L. NAGY. Tinta Kiadó, Budapest. Híd szótárak Sorozatszerk.: TEMESI Viola pp. 20 cm címszó. VIZI Katalin (2007) Angol magyar alapszótár. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 184 pp. 20,5 cm címszó, 500 kép. ISSN ISBN VIZI Katalin (2007) Magyar angol alapszótár. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 184 pp. 20,5 cm címszó, 500 kép. ISSN ISBN Angol magyar, Magyar angol kisszótár (2007) Szerk.: P. MÁRKUS Katalin, KOVÁCS Tamás. Grimm Könyvkiadó, Szeged. 572 pp. Irányonként címszó. ISBN

25 2.2. Speciális szótárak Tanulói, iskolai szótárak MOZSÁRNÉ MAGAY Eszter, P. MÁRKUS Katalin (2006, jav. kiad.: ) Angol magyar, Magyar angol tanulószótár. Munkatársak: GÓLYA Zita, KOVÁCS Tamás. Grimm Könyvkiadó, Szeged pp. Irányonként címszó. ISBN MOZSÁRNÉ MAGAY Eszter, P. MÁRKUS Katalin (2007, ) Angol magyar szótár nyelvtanulóknak. Munkatársak: GÓLYA Zita, KOVÁCS Tamás. Grimm Könyvkiadó, Szeged. 896 pp címszó. ISBN MOZSÁRNÉ MAGAY Eszter, P. MÁRKUS Katalin (2007, ) Magyar angol szótár nyelvtanulóknak. Munkatársak: GÓLYA Zita, KOVÁCS Tamás. Grimm Könyvkiadó, Szeged. 640 pp címszó. ISBN Angol magyar nyelvvizsga-szótár (2007) Angol / A1. A2. B1. B2. Angol magyar tematikus szótár KIRÁLY Zsolt gyűjtése alapján. Szerk.: GÁL Edina. Szakmai lektor: DEZSÉNYI István. Anyanyelvi lektor: Sue TOLSON. Angol magyar betűrendes szótár. Vezető szerk.: BERKÁNÉ DANESCH Marianne, CSÁBI Szilvia. Főszerk.: KÖVECSES Zoltán. Szerk.: BENCZÉS Réka, SÉLLYEI Julianna. Akadémiai Kiadó, Budapest. 237 pp. 20 cm szócikk. ISBN

26 8. DÁN MAGYAR, MAGYAR DÁN 2 VILÁGI Zoltán (1945) Dán magyar, magyar dán kis szótár. Majholm (Jylland), Vostrup. 79 pp szócikk, ebből 2500 dán és 2500 magyar, szólista-jellegű. Dansk ungarnsk (lille ordbog) (1957). Danske boghandleres kommissionsanstalt, København. 83 pp szócikk, ebből kb dán és 2250 magyar. KNUDSEN, Jørgen (1958) Dán magyar és magyar dán szótár. Dansk ungarsk og ungarsk dansk ordbog. Mellemfolkeligt Samvirke, København. 145 pp szócikket tartalmaz, ebből 3600 dán és 3700 magyar. NIELSEN, Margit, SITKEINÉ SZIRA Ágnes, SZIRA József ( ) Dansk ungarsk ordbog. Dán magyar szótár. Második, bővített kiadás, utánnyomás. Északi Fény Bt., Alsóörs. 638 pp szócikket tartalmaz. NIELSEN, Margit, SITKEINÉ SZIRA Ágnes, SZIRA József (2008) Dansk ungarsk ordbog. Dán magyar szótár. 2. udvidede udgave, 1. oplag [második, bővített kiadás] Special-pædagogisk forlag, Herning. 533 pp szócikket tartalmaz. 2 Részben Pálfi Loránd-Levente szíves kiegészítéseivel. 285

27 11. FINN MAGYAR, MAGYAR FINN JAKAB László (2007) Finn magyar diákszótár. Vezető szerk.: CSÁ- BI Szilvia. Lektor: KISS Antal, Timo HALMI. Akadémiai Kiadó, Budapest. Diákszótár sorozat. 557 pp. 20 cm címszó. ISBN

28 12. FRANCIA MAGYAR, MAGYAR FRANCIA Általános, köznyelvi szótárak Francia magyar kisszótár (2006). Főszerk.: BÁRDOSI Vilmos. Akadémiai Kiadó, Budapest. 687 pp. Francia magyar kéziszótár (2006). Főszerk.: PÁLFY Miklós. Munkatársak: BURJÁN Mónika, SÁRI Andrea, CSERNUSNÉ TÓTH Annamária, GAÁL Judit, VIDA Enikő, KASÁNSZKY Emese. Grimm Könyvkiadó, Szeged pp címszó. ISBN X. Magyar francia kéziszótár ( ) Főszerk.: PERROT, Jean. Munkatársak: Thomas SZENDE, GINTER Károly, SZABÓ Dávid, MÉSZÁROS László, CHANTAL Philippe. Grimm Könyvkiadó, Szeged pp címszó. ISBN Francia magyar, Magyar francia kisszótár (2006) Szerk.: PÁLFY Mihály. Grimm Könyvkiadó, Szeged. 484 pp. Irányonként címszó. ISBN X. Francia magyar kéziszótár (2007). Főszerk.: BÁRDOSI Vilmos, SZABÓ Dávid. Akadémiai Kiadó, Budapest pp Tanulói, iskolai szótárak Francia magyar szótár nyelvtanulóknak (2007). Szerk.: PÁLFY Miklós. Munkatársak: PÁLFY Mihály, VIGH Szilvia, VIGH Zsuzsa. Grimm Könyvkiadó, Szeged címszó. ISBN

29 Magyar francia szótár nyelvtanulóknak (2007) Szerk.: PÁLFY Miklós. Munkatársak: PÁLFY Mihály, VIGH Szilvia, VIGH Zsuzsa. Grimm Könyvkiadó, Szeged. 544 pp címszó. ISBN Francia magyar, Magyar francia tanulószótár ( ). Szerk.: PÁLFY Miklós. Munkatársak: PÁLFY Mihály, VIGH Szilvia, VIGH Zsuzsanna. Grimm Könyvkiadó, Szeged. 916 pp. Irányonként címszó. ISBN

30 30. NÉMET MAGYAR, MAGYAR NÉMET Általános, köznyelvi szótárak HÉRA István (é.n. Előszó: 2004) Német magyar szótár. Handwörterbuch Deutsch Ungarisch. Aquila Kiadó, Budapest. SzóTér könyvek pp. 20 cm címszó. Német magyar, Magyar német kisszótár (2006). Szerk.: KRISTON Renáta. Grimm Könyvkiadó, Szeged. 570 pp. Irányonként címszó. ISBN

31 30.2. Speciális szótárak Tanulói, iskolai szótárak HESSKY Regina, IKER Bertalan (2007, ) Magyar német szótár nyelvtanulóknak. Munkatárs: KRISTON Renáta. Grimm Könyvkiadó, Szeged pp címszó. ISBN HESSKY Regina, IKER Bertalan (2007, ) Német magyar szótár nyelvtanulóknak. Munkatárs: KRISTON Renáta. Grimm Könyvkiadó, Szeged. 928 pp címszó. ISBN HESSKY Regina, IKER Bertalan ( ) Német magyar, Magyar német tanulószótár. Munkatárs: KRISTON Renáta. Grimm Könyvkiadó, Szeged pp. Irányonként címszó. ISBN Tematikus szótárak FATA ILDIKÓ (2005) Magyar német, német magyar nyugdíjbiztosí tási szakszótár. Grimm Könyvkiadó, Szeged. 144 pp. ISBN SZALAI Tünde, WOLF-SCHÄFFER Judit (2007) Tematikus szótár német nyelvből. Lektor: DR. HANSEL István. Maxim Kiadó, Szeged. 392 pp. 20 cm. ISBN

32 31. NORVÉG MAGYAR, MAGYAR NORVÉG Általános, köznyelvi szótárak CSIKY Dénes (1957) Norvég magyar, magyar norvég zsebszótár. Norsk ungarsk ungarsk norsk lommeordbok. Norsk Studentsamband i kommission hos Universitetsforlaget, Oslo. XVI+361 pp. 291

33 32. OLASZ MAGYAR, MAGYAR OLASZ Általános, köznyelvi szótárak Magyar olasz, olasz magyar zsebszótár. Dizionario tascabile ungherese italiano, italiano ungherese (2006, vtlan utánny.: 2007). Szerk.: NAGY Mária. Akadémiai Kiadó, Budapest. Akadémiai Zsebszótárak sorozat. 667 pp. ISBN Megj.: XII old. Előszó és Szótárhasználati tudnivalók. A két rész között ( pp.) Függelékben: olasz tartományok és lakóik, fontosabb olasz városok és lakóik, számok, rendhagyó igék Útiszótárak Olasz szavak és kifejezések (2008) Szerk.: KORONCZAI Magdolna. Ford.: KÉZDY Beatrix. Kossuth Kiadó, Budapest. Berlitz útiszótár. 224 pp. ISBN Megj.: Eredeti mű: Italian Phrase Book & Dictionary, Berlitz Publishing/APA Publications GmbH & Co. Verlag KG (Singapore Branch), Megj.: Társalgási könyv és szótár keveréke, színes lapgerincekkel témakörönként. Tulajdonképpeni szószedetek: magyar olasz: pp, olasz magyar: pp. 292

34 36. SPANYOL MAGYAR, MAGYAR SPANYOL Általános, köznyelvi szótárak Magyar spanyol kéziszótár (2006). Szerk.: AGÓCS Károly, DOROGMAN György, ENGI Emese, JANCSÓ Katalin, KREKOVICS Diana. Munkatársak: GÓLYA Zita, HEVESI István, IKER Bertalan, KARDOS Szilvia, KOVÁCS Tamás, KOTHENCZ Éva, KREMNICZKY Lívia, PÁLFY Mihály, PISZECZKI Ilona, VŐNEKI Zsuzsanna, SZÉKELY Veronika. Grimm Könyvkiadó, Szeged. 862 pp címszó. ISBN Spanyol magyar, Magyar spanyol kisszótár (2006). Szerk.: IKER Bertalan, KREKOVICS Diana. Grimm Könyvkiadó, Szeged. 576 pp. Irányonként címszó. ISBN DOROGMAN György (20075) Spanyol magyar kéziszótár. Grimm Könyvkiadó, Szeged. 908 pp címszó. ISBN

35 38. SVÉD MAGYAR, MAGYAR SVÉD Általános, köznyelvi szótárak STORLIND, Eugen (1980) Ungersk svensk ordbok. Storlinds Förlag, Helsingborg. 157 pp. STORLIND, Eugen (1981) Svensk ungersk / ungersk svensk ordbok. Svéd magyar / magyar svéd szótár. Storlinds Förlag, Helsingborg. 158 pp. GÖRANSSON, Ulla, LINDHOLM, Hans (1982) Nybörjarsvenska. Svensk ungersk ordlista. Kursverksamhetens Förlag, [s.l.]. 68 pp. STORLIND, Eugen (1988) Svensk ungersk ordbok. Svéd magyar szótár. Storlinds Förlag, Helsingborg. 160 pp. 294

36 39. SZLOVÁK MAGYAR, MAGYAR SZLOVÁK Általános, köznyelvi szótárak TANKÓ László (2007) Slovenso mad arskỳ príručnỳ slovník. Szlovák magyar kéziszótár. Lektor: PhDr Jozef VARGA. Tálentum Kiadó, [s.l.] 615 pp. 20 cm. Több mint címszó. ISBN

37 A kötet munkatársai BÉRCES EDIT Zalaegerszeg BERNÁTH CSILLA Szeged Budapest ELEKFI LÁSZLÓ 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 103. FATA ILDIKÓ Piliscsaba FÓRIS ÁGOTA Pécs Budapest GAÁL PÉTER Pécs Nagyrákos HOLLÓSY BÉLA Debrecen ITTZÉS NÓRA Budapest KARDOS ORSOLYA HEDVIG Brüsszel LOCH ÁGNES Budapest MAGAY TAMÁS Budapest OSZETZKY ÉVA Pécs PAJZS JÚLIA Budapest PÁLFI LORÁND-LEVENTE Aarhus

38 PUSZTAI FERENC RÁDULY ZSUZSANNA STOKHOLM ERZSÉBET TERJÉK JÓZSEF VIG ISTVÁN Budapest Budapest Koppenhága Budapest 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D.

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

FÉLMÚLT ÉS KÖZELJÖVÔ

FÉLMÚLT ÉS KÖZELJÖVÔ FÉLMÚLT ÉS KÖZELJÖVÔ LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 3. Szerkesztôbizottság BÁRDOSI VILMOS,FÁBIÁN ZSUZSANNA,GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA,MAGAY TAMÁS (a szerkesztôbizottság vezetôje), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei:

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: Név / cím Részletes leírás az adatbázisoknál, lexikonoknál 1 Alakzatlexikon 196 klasszikus stiliszti fogalom magyarázata, értelmezése irodalmi példákkal szemléltetve

Részletesebben

Elérhető szótárak a magyar nyelv oktatásában és használatában. M. P i n t é r T i b o r

Elérhető szótárak a magyar nyelv oktatásában és használatában. M. P i n t é r T i b o r Elérhető szótárak a magyar nyelv oktatásában és használatában M. P i n t é r T i b o r CÉL I. Magyar nyelvi segítség (nyelvtanuláshoz) Papíralapon Elektronikusan On-line Kérdés, hogy ezt az elérhető szótárak

Részletesebben

Jelentés. az MTA I. Osztálya Nyelvtudományi Bizottságának keretei között működő. Szótári Munkabizottság 2007. évi munkájáról

Jelentés. az MTA I. Osztálya Nyelvtudományi Bizottságának keretei között működő. Szótári Munkabizottság 2007. évi munkájáról Jelentés az MTA I. Osztálya Nyelvtudományi Bizottságának keretei között működő Szótári Munkabizottság 2007. évi munkájáról 1. A MB működése: ülések és témák Első ülés: 2007. március 19., MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim!

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! Készülésemben első pillanattól kezdve a bőség zavarával küszködtem, annál is inkább, mivel a lexikográfia szónak mindkét jelentésére,

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28)

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) PINGVIN KUPA II. FORDULÓ Lejátszották Karcagon a Pingvin Kupa II. fordulóját is, íme az eredmények: "A" csoport Ipari - Tokle 48-128 (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) Kovács Benedek (11/3), Magyar Erik (10),

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) , Fax:

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) , Fax: Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) 311-211, 515-115 Fax: 515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

22. sz. Záróvizsga bizottság

22. sz. Záróvizsga bizottság 22. sz. Záróvizsga bizottság Vizsga helye: Szabadka ideje: 2015. június 26. 9:00 levelező MA mérnöktanár Portfólió bemutatása és védése levelező MA mérnöktanár mérnök informatika szakirány: 1. Bálint Krisztián

Részletesebben

Szavazókör nyitvatartása

Szavazókör nyitvatartása 1. Airault Frédérick Sebastien anyanyelvi lektor Francia Tanszék 2. Balló Ilona Larisza nyelvtanár Szlavisztikai Intézet 3. Dr. Bartáné Kustár Katalin ügyvivő-szakértő Dékáni Hivatal 4. Bertalan Ibolya

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Bocskai István Ált. Isk. 47,500 2 47,100 1 47,700 1 142,300 2 Debrecen Debreceni Egy. Kossuth Lajos Gyak. Ált. Isk. 47,900 1 46,700 2 47,400 2 142,000 3 Ózd Újváros Téri

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára Bizottság száma: 21. sz. Terem szám:, B épület 542. terem Záróvizsga időpontja: 2017. június 14. 8 00 órától Agócs Cintia Balogh Barbara Barna Judit Bodó Liliana Fatime Czifra Kamilla Dán Gabriella Deák

Részletesebben

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK Férfi egyes 1905. Redlich Béla 1906. Tolnai József 1907-08. László Albert 1909-10. Jacobi Roland 1911. Mechlovits Zoltán 1912. Pécsi Dániel 1925-26. Mechlovits Zoltán 1927. Glancz

Részletesebben

Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatala

Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatala Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatala Cím (székhely): Levelezési cím: Cím: (kirendeltség) 3390 Füzesabony Rákóczi út 48. 3391 Füzesabony Pf. 6 3388 Poroszló, Fő út 6., 3355 Kápolna, Kossuth

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA 2016. futónaptár.hu 10 KM Összesített eredmények: Helyezés Név Rajtszám Teljesítés ideje 1. Varga József 322 00:40:43 00:00:00 2. Hajduska Balázs 320 00:44:22 00:03:39

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens 2. Árváné dr. Ványi Georgina adjunktus GTK Vállalkozásfejlesztés nem önálló 3. Dr. Bácsné dr. Bába Éva egyetemi docens 4. Dr. Bai Attila egyetemi docens GTK Vállalatgazdaságtani

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/311-211 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z) szakképesítés

Részletesebben

S.sz. Teljes év MESZK kártyaszá Tagozat 1. Antal Imre 1004200 Gyógytorna-fizioterápia 2. Asztalos Péter 1004378 Gyógytorna-fizioterápia 3.

S.sz. Teljes év MESZK kártyaszá Tagozat 1. Antal Imre 1004200 Gyógytorna-fizioterápia 2. Asztalos Péter 1004378 Gyógytorna-fizioterápia 3. S.sz. Teljes év MESZK kártyaszá Tagozat 1. Antal Imre 1004200 Gyógytorna-fizioterápia 2. Asztalos Péter 1004378 Gyógytorna-fizioterápia 3. Bacskai Katalin 3010069 Gyógytorna-fizioterápia 4. Bagi Attila

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

2000. évi Kállai Ernő művészettörténészi-művészetkritikusi ösztöndíjpályázat

2000. évi Kállai Ernő művészettörténészi-művészetkritikusi ösztöndíjpályázat 2000. évi Kállai Ernő művészettörténészi-művészetkritikusi ösztöndíjpályázat Aknai Katalin Készman József Kopócsy Anna Molnár Mária Szilágyi Gábor Verba Andrea I Beke Zsófia Hock Beáta Hornyik Sándor Katona

Részletesebben

Bizottság száma: 1. sz. Terem szám: B 204. Záróvizsga időpontja: január óra

Bizottság száma: 1. sz. Terem szám: B 204. Záróvizsga időpontja: január óra Bizottság száma: 1. sz. Terem szám: B 204. Záróvizsga időpontja: 2016. január 20. 8 00 óra Kutriné Tara Ilona Maródiné Nyíri Éva Subáné Kiss Gyöngyi Kissné Nagy Adrienn Ráczné Balla Edit Gál Mariann Schuller

Részletesebben

2012-ben elért csúcseredmények:

2012-ben elért csúcseredmények: 2012-ben elért csúcseredmények: FÉRFIAK: 1. kcs (25-29) 100 m pillangó Pap Csongor (1986) Szenior Delfinek 59,03 2012.04.14. régi: Boros Gábor (1978) i SÚVC 59,23 2004.06.06. 2. kcs (30-34) 1500 m gyors

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest II. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság. Össz: 37,300 37,400 37, ,900

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest II. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság. Össz: 37,300 37,400 37, ,900 1 12 Kecskemét Vezető: Bálint Erika Arany J. Ált. Isk. Lánchíd Utcai Sport Iskolája Szelei Odett 9,300 9,000 9,000 27,300 Csillag Virág 9,200 8,900 9,100 27,200 Kovács Kinga 9,300 9,200 9,200 27,700 Lapéta

Részletesebben

Eredménylista Kolozsvár és körzete

Eredménylista Kolozsvár és körzete Eredménylista Kolozsvár és körzete Megye: Kolozs Osztály: I Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Tulkos Róbert Finta Erika János Zsigmond Unitárius Kolozsvár 152 2. Marton

Részletesebben

Egyetem tér 1. Kémia Épület 4. Angyal Dávid szakmai szolgáltató

Egyetem tér 1. Kémia Épület 4. Angyal Dávid szakmai szolgáltató 1. Aczél Ágnes gazdasági ügyintéző TTK Kísérleti Fizikai 2. Andirkó Erika könyvtáros TTK Matematikai Intézet 3. Angi Emese nyelvtanár TTK Dékáni Hivatal Nyelvtanári Csoport 4. Angyal Dávid szakmai szolgáltató

Részletesebben

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Szász Dávid Bálint Ibolya Bethlen Gábor Általános Székelyudvarhely 150 2.

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Jelentés. az MTA I. Osztálya Nyelvtudományi Bizottságának keretei között mőködı. Szótári Munkabizottság évi munkájáról

Jelentés. az MTA I. Osztálya Nyelvtudományi Bizottságának keretei között mőködı. Szótári Munkabizottság évi munkájáról Jelentés az MTA I. Osztálya Nyelvtudományi Bizottságának keretei között mőködı Szótári Munkabizottság 2008. évi munkájáról 1. A MB mőködése: ülések és témák Elsı ülés: 2008. március 27., MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

NÉV OSZTÁLY INTÉZMÉNY TANÁR HELYEZÉS GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR LÍCEUM PÉTER JAKAB MÁRIA DÍCSÉRET

NÉV OSZTÁLY INTÉZMÉNY TANÁR HELYEZÉS GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR LÍCEUM PÉTER JAKAB MÁRIA DÍCSÉRET EVANGÉLIKUS LUTHERÁNUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍSZTERME, BRASSÓ V. OSZTÁLY GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR PÉTER JAKAB MÁRIA DEBRECZI ORSOLYA V PLUGOR SÁNDOR PÉTER JAKAB MÁRIA HADNAGY LEHEL V TRAIAN GIMNAZIUM DICSŐSZENT

Részletesebben

1 KAPCSOLATI MARKETING

1 KAPCSOLATI MARKETING KAPCSOLATI MARKETING 1 2 MARKETING SZAKKÖNYVTÁR Sorozatszerkesztõ Veres Zoltán 3 Ed Little Ebi Marandi KAPCSOLATI MARKETING AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 4 Az eredeti mû: Ed Little, Ebi Marandi: Relationship

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Jelentés. az MTA I. Osztálya Nyelvtudományi Bizottságának keretei között mőködı. Szótári Munkabizottság évi munkájáról

Jelentés. az MTA I. Osztálya Nyelvtudományi Bizottságának keretei között mőködı. Szótári Munkabizottság évi munkájáról Jelentés az MTA I. Osztálya Nyelvtudományi Bizottságának keretei között mőködı Szótári Munkabizottság 2010. évi munkájáról 1. A MB mőködése: ülések és témák Elsı ülés: 2010. április 15., MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest II. korcsoport "A" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest II. korcsoport A kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,900 36,600 37,700 110,200 2 Nagykanizsa Zrínyi Miklós-Bolyai János Ált. Isk. 37,500 35,800 36,100 109,400 3 Veszprém Simonyi Zsigmond Ének-Zenei

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 2) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 2) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116 Vizsgaszervező intézmény: KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 2) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 58. NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA Szerkesztette: GECSŐ TAMÁS KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA, SZÉKESFEHÉRVÁR TINTA KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 2006 TARTALOM

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések KÜLDÖTT, PÓTKÜLDÖTTVÁLASZTÁSI EREDMÉNYHIRDETÉS Dél-alföldi Régió választási körzetekben megválasztott

Részletesebben

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon Bajnokságok Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon A BOLERO TSE saját nevelésű párokat versenyeztet és ez megalakulásától így volt. Az ország egyik legsikeresebb latin műhelye

Részletesebben

Eredménylista Szilágysomlyó

Eredménylista Szilágysomlyó Megye: Szilágy Osztály: I. 1. Szűcs Annamária Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 152 2. Székely Dóra-Krisztina Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 150 3. Janus Emese Bara Jusztina

Részletesebben

Szóbeli időpontja. 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) november sz. vizsgabizottság (francia)

Szóbeli időpontja. 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) november sz. vizsgabizottság (francia) 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) 2. sz. vizsgabizottság (francia) Szóbeli időpontja 2012. november 22-24. 2012. november 26-28. (A spanyol és francia kitételtől ne ijedjen meg senki, ez csak a kéttannyelvű

Részletesebben

Munkaerőpiaci tükör 2014

Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Busch Irén főosztályvezető, Belügyminisztérium, Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály Fazekas

Részletesebben

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny Elődöntő I. kategória- 2013. november 12. kedd NÉV ISKOLA FELKÉSZÍTŐ 14 óra 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) , Fax:

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) , Fax: Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) 311-211, 515-115 Fax: 515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, 1997. után U-17) MAGYAR BAJNOKOK

TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, 1997. után U-17) MAGYAR BAJNOKOK TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, után U-17) MAGYAR BAJNOKOK Fiú egyes 1971. Túri Béla Növényolaj Kinizsi SK 1972. Englert István Kilián FSE 1973. Englert István Kilián FSE 1974. Vörös György Zrínyi SE 1975.

Részletesebben

alapján A tanév eredményei "Díjazottak" I. kategória II. kategória ISKOLA NEVE OSZT.

alapján A tanév eredményei Díjazottak I. kategória II. kategória ISKOLA NEVE OSZT. http://www.berzsenyi.hu/~kulcsar/ alapján A 2010-2011. tanév eredményei "Díjazottak" I. kategória A 6 vagy 8 osztályos középiskolai osztályok, a tavalyi évben 0. évfolyamos képzésben részt vett osztályok,

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Budapest, 2007. március 9-10. Hely. Cím Csapatnév 1 Budapest Veres Pálné Gimn. 46,400 46,000 46,400 46,400 185,200 2 Heves Eötvös József Középiskola 47,200 46,500 45,800 45,200 184,700 3 Nagykőrös Toldi

Részletesebben

IX. Vácrátóti Crossfutás március 24.

IX. Vácrátóti Crossfutás március 24. IX. Vácrátóti Crossfutás 2007. március 24. Végeredmény 4 KM Gyerek Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö 1. PÁPAI GERGELY 1993 87 15:36 2. PÁLL ÁDÁM 1993 93 19:00 3. PÁPAI BENEDEK 1998 469 19:44 4. NEMCSICS

Részletesebben

Tantárgyfelelős. Kredit pont. tanszék/ intézet. Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör Ildikó x

Tantárgyfelelős. Kredit pont. tanszék/ intézet. Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör Ildikó x TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (ANGOL, NÉMET ÉS FRANCIA NYELVŰ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK) Tantágy neve Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör

Részletesebben

Nógrád Megyei Kormányhivatal Címe: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Nógrád Megyei Kormányhivatal Címe: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Címe: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Telefon: 06 (32) 620-700 Fax: 06 (32) 620-713 Dr. Szabó Sándor Kormánymegbízott 06 (32) 620-700 Dr. Kalocsai Péter Igazgató 06 (32) 620-758

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Tanuló Iskola Szabó Csenge Napsugár 1 Szabó Beatrix 1 Radler Vivien Fülöp Gabriella Óbudai Harrer Pál 2 Cseh Janka Nagy Árpád Óbudai II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

76391 Dr. Aba Júlia Anna Dunakanyar-Pilis 22166 Dr. Aberle Lajos Dunakanyar-Pilis 1132 Dr. Adorjáni Ferenc Dunakanyar-Pilis 66780 Dr.

76391 Dr. Aba Júlia Anna Dunakanyar-Pilis 22166 Dr. Aberle Lajos Dunakanyar-Pilis 1132 Dr. Adorjáni Ferenc Dunakanyar-Pilis 66780 Dr. Pecsétszám Teljes név Választási körzet 76391 Dr. Aba Júlia Anna Dunakanyar-Pilis 22166 Dr. Aberle Lajos Dunakanyar-Pilis 1132 Dr. Adorjáni Ferenc Dunakanyar-Pilis 66780 Dr. Almási Csilla Dunakanyar-Pilis

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

félév elfogadva szövetnedv, 3 ZH Bak Nándor Imre Balla Barbara Balogh Ádám Balyi Viktor Benedek Éva Biró Borbála

félév elfogadva szövetnedv, 3 ZH Bak Nándor Imre Balla Barbara Balogh Ádám Balyi Viktor Benedek Éva Biró Borbála Végh Rita Bak Nándor Imre Balla Barbara Balogh Ádám Balyi Viktor Benedek Éva Biró Borbála Biró Eszter Blazsán Anett Bora Lilla Borbély Rita Budaházi Éva Csepely Eszter Csontos Réka Derzsy Dávid Ducsai

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR 1 1986 és 2013 között 1411 középiskolás vett részt a magyar nyelv és magyar irodalom OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: MAGYAR IRODALOM: 1986 1987

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2003/2004 tanév Debrecen, március III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2003/2004 tanév Debrecen, március III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Debrecen, 2004. március 26-28. Helyezés Cím Csapatnév 1 Debrecen Bocskai István Ált. Isk. 48,700 47,400 47,600 143,700 2 Kecskemét Lánchíd utcai Ált. Isk. 47,850 46,300 47,250 141,400 3 Ózd Újváros téri

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest II. korcsoport "A" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest II. korcsoport A kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Dunaújváros Vasvári Pál Ált. Isk. 38,000 37,500 38,500 114,000 2 Nagykanizsa Zrínyi Miklós-Bólyai János Ált. Isk. 37,900 37,800 37,800 113,500 3 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk.

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

Dignerné Mezőfi Gabriella osztályfőnök. matematika napközi néptánc

Dignerné Mezőfi Gabriella osztályfőnök. matematika napközi néptánc 1A 1B 1C 1D Dignerné Mezőfi Gabriella osztályfőnök. Szíjártó Bettina Waalkes Rebekah J. Göblyös Károlyné osztályfőnök Györgydeák Éva Vincze Viktória Waalkes Rebekah J. dr. Molnár Lászlóné osztályfőnök

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben