Tárgy: Tájékoztató az Ifjúsági Klub működéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Tájékoztató az Ifjúsági Klub működéséről"

Átírás

1 Ikt.szám: /2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az Ifjúsági Klub működéséről Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Az előterjesztést készítette: Miskolczy Mária ifjúsági klub vezető Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre Vincze Miklós megkapta: jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1 Mellékletek: Beszámoló az ifjúsági klub működéséről

2 Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének június 30-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az Ifjúsági Klub működéséről Tisztelt Képviselő-testület! májusában kezdte meg működését ismételten a Vészlejárat Ifjúsági Klub. A klubvezető beszámolóját az alábbiakban terjesztem a T. Képviselő-testület elé a klubban folyó ifjúsági munkáról való tájékoztatás céljából. Javaslom a tájékoztató elfogadását. Kerekegyháza, június 23. Dr. Kelemen Márk polgármester../2010. (VI.30.) sz. Kth: Vészlejárat Ifjúsági Klub működéséről szóló tájékoztató elfogadása Határozat-tervezet Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vészlejárat Ifjúsági Klub működéséről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Miskolczy Mária klubvezető Határidő: azonnal

3 Beszámoló az ifjúsági klub egy működéséről I. Megvalósult programok A klub újraindításakor elsőként egy kirándulást szerveztünk a közeli Csorba tanyára június 26-án. Az elsődleges cél volt a fiatalokkal és a klub előzetes programjaival történő ismerkedés. A gyalogtúra csoportosan történt a tanya környékét ismerő gyerekek bevonásával. Az egyéni és csoportos élmény előtérbe helyezése nagy hangsúlyt kapott már az előkészítés során is. Az önkéntesekkel együtt előzetesen áttekintettük a jelentkezők életkorának és igényeinek megfelelő programokat (közös ismerkedős játék, táblajátékok, foci, íjászat). Előzetesen a Humánszolgáltatóval, valamint a Móra Ferenc Általános Iskola és ÁMI pedagógusaival egyeztettem azokról a gyerekekről, akik szociális alapon kiválasztásra kerültek. A klub újbóli megnyitásával az ifjúsági korosztály (14-18) elérése is cél volt, ezt a balatoni kirándulás megszervezésével (2009. július 11.) elértük. A túra vezetését vállaló Járóföld Turista Egyesülettel közösen szervezett programon a körülbelül azonos korcsoportú, de nem kerekegyházi (viszont kistérségen belüli) fiatalok találkoztak, ismerkedtek. A célkorosztályból többen nem látták még a Balatont, így a hátrányos helyzetűek bevonása, illetve a normál életkörülmények között élőkkel való közös program tekinthető egy ideális integrációs kulturális akciónak. A túra során az erőlét fokozása mellett a szemetelés ellen is több alkalommal felhívtuk a fiatalok figyelmét, erre külön figyelmet fordítottunk. A balatoni kirándulásra jelentkezők közül többen a korábbi kiránduláson is részt vettek. A Kerekegyházáról Elszármazottak Találkozója (2009. szeptember 26.) kiváló lehetőség volt arra, hogy az ifjúsági klub egy sátorral kivonuljon a térre, és nyilvánosan részt vegyen a város kulturális életében. A sátornál propagáltuk a klub tevékenységét (önkéntesség, korrepetálás, tanácsadás várható elindulása, a HELPI-től kapott szórólapokkal (munkahely keresési lehetőségek, önkéntesség külföldön, jogsegélyi lehetőségek stb.) és egy a munkaügyi központnál dolgozó önkéntesünk (Oroszi Dávid) tanácsadást tartott a munkahelykereséssel kapcsolatosan. Az önkéntesekkel közösen helyi alkotóművészek munkáiból állítottunk fel egy kiállítást, ahol több fiatal is sikeresen debütált. A DARISZI felhívására a klub is jelentkezett, így részeivé váltunk az Európai Ifjúsági Hetek (2009. október ) dél-alföldi program sorozatának. Ennek keretében a diákjogokról volt egy kötetlen beszélgetés, ahol egy rendőrnő beszélt a munkájáról és a fiatalok jogairól. Másnap a lajosmizsei iskolai kollégium diákjait meghívtuk, és megmutattuk nekik a települést, a klubot és tartalmas közös játékkal fejeztük be a napot. A december 12-én szervezett környezetvédelmi napon a helyi ifjúságvédelemmel foglalkozó szakemberek bevonásával hívogattuk a gyerekeket. A kirándulással egybekötött program mindig sikeres, így az új tájak megismerésével és egyes sikerkritériumok beépítésével (kb. 15 km-es táv hegyi szakaszon) élményszerűbbé tettük a projektet. Mindezt nem didaktikusan, inkább az informális tanulás-nevelés módszerével értük el. Mindezt feldolgoztuk a környezetvédelmi napon készült képekből montázs technikával a programot követő hét folyamán. Nagyon nagy siker volt a Családi Börze Nap (2010. január 8.), ahol az otthoni megunt játékokat, könyveket stb. hozták egy családok, és tették cserebere tárgyává azokat. A hirdetéshez ekkor nagyobb erőt mozgósítottunk, és ez bevált, 44-en jöttek el, volt, aki csak

4 kíváncsiságból, és többségük ekkor látta először a klubot, és ismerkedett a klub programjaival. Továbbra is nagy segítség volt az önkéntesek aktivizálása. Az este alatt vetített vidám film igazi családi programmá varázsolta a napot. A Böjti Játékok (2010. február 20.) is egy családi programmá alakult, amelyet egy önkéntes (Székely Kata) szervezett, és bonyolított le többünk támogatásával. Nagyon jó ötlet volt, és nagyszerű versenyzés alakult az egyes játék (csocsó, pingpong, darts, twister, kincsvadászat stb.) kategóriákban. Célunk volt azon fiatalok bevonása is, akik a számítógépes játékokon és az Internetezésen kívül nehezebben vonhatóak be egyéb programokba a célt elértük e téren is. A Fiatalt tanít fiatalt programban egy hatodik osztályos fiatal (Bóta Edina) kezdeményezésére Történelmi napot tartottunk. Ennek keretében Nagy Sándor korát bemutató filmet vetítettünk, majd csapatmunkában (pl. történelmi teszt kitöltése) közösen feldolgozták a fiatalok a filmben és a tanulmányaik során látottakat októberétől állandó jelleggel adunk helyet a helyi Misfire klubnak (makettező), amelyen a húszon-harminc fiatalok vesznek részt. A játék a klubban ott levő fiatalok előtt zajluk, akik kívülről ismerkedhetnek a játékkal. Mivel nagyon drága és bonyolult e hobbi és az angol szaknyelv alapvető ismerete is szükséges a játékhoz, így a bekapcsolódást megnehezíti számukra. A klubot Csőszi Sándor vezeti novemberétől indult el az iskolai előmenetel segítésére a korrepetíció, amelybe helybeli pedagógusokat vontunk be. Az iskola vezetőségével és tanáraival határoztuk meg azokat a tantárgyakat (matematika, történelem, magyar, angol nyelv), melyeket feltétlenül be kellett emelnünk a projektbe. A Tanoda programunkon az igényekre támaszkodva az angol és német nyelv gyakorlását tartottuk szem előtt, erre volt a legnagyobb igény a célkorosztály részéről. Ezek az alkalmak eseti alkalmak voltak, de a nyári időszakra szeretném, ha beindulna az angol nyelvi klub kifejezetten a felnőtt ifjúság részére, így ez a program 19 óra után kezdődne. Mivel a nyelvi korrepetálás a legdrágább, és a klubba járó fiatalok egy része hátrányos helyzetű, így az ingyenes idegen nyelvi programunk igen népszerű a fiatalok között. A tanácsadói szolgáltatások novembere óta segítik a gyerekekkel, fiatalokkal való foglalkozást, mivel a helyi pedagógusok ismerik legjobban a gyerekeket, a szülőket és velük szorosabb kapcsolatot alakítottak ki, így célszerű volt közülük kiválasztani a szakembereket. Egyedült a pszichológus (Krisztián Mariann) jár Kecskemétről. Hétfőnként az ifjúsági klubban tartja a foglalkozásokat illetve az egyéni esetkezeléseket. A pszichológus Kerekegyházi Felnőtt és Gyermekvédelmi Alapítvány gyerekcsoportjával ( és a szülőkkel) foglalkozik elsősorban. A média klub januártól történő indításának a fő oka, a gyerekek egy részének helytelen számítógép használata. A programot vezető számítógépes szakember bemutatással és beszélgetéssel bővíti a fiatalok ismereteit, és célja a felhasználói szintű számítógép ismeret nyújtása. A szakember kisebb, érdekesebb feladatok adásával tartja fönn érdeklődésüket a program során. A tavaszi bicikli túra (2010. március14.) a zord időjárás miatt keveseket vonzott, annak ellenére, hogy az előzetes jelentkezéskor népszerű volt, és készültek a rá a gyerekek. A helyi Guriga Bringa Egyesülettel közösen szervezett kis túrán a közeli Hetényegyházáig jutottunk, ahol a hatalmas szél fordított vissza bennünket. A kerékpáros egyesülettel is megállapodást kötöttünk, és terveink szerint több nyári kerékpáros túrára kerítünk alkalmat, elsősorban a közeli településeket, tájrészleteket elérve. A biciklis egyesülettel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, ismerjük egymás programjait. Az egyes programok tervezésénél az iskolán túl a Humászolgáltató munkatársait, a helyi társadalmi szervezeteket vonjuk be, de a nagyobb volumenű problémák esetén a HELPI szakembereitől is tanácsot kapunk. A programjainkat fogadóórák (2010. január 25. és április

5 12.) keretében is ismertetjük a szülőkkel és az érdeklődőkkel, azon túl, hogy a helyi sajtó (kábel tv, Kerek1 rádió, újság) és a hirdetőtáblák is reklámozzák az ifjúsági klub programjait. Várható volt, hogy az Esélyegyenlőségi Nap (2010. április 24.) népszerű lesz a gyerekek/fiatalok körében, ugyanis az Ability parkba utaztunk, ahol interaktív játékon bepillanthattunk a fogyatékkal élők világába. Hosszú ideig téma volt közöttük az ott tapasztaltak megtárgyalása, a klubban fellapozható fényképalbum is mindmáig visszaidézi mindannyiuknak az ott látottakat. Környezetvédelmi napot szervezett egy felső tagozatos fiatal, nevezetesen Bóta Edina (2010. április 27-én). Két csoportot indult két útvonalon haladva tisztították meg a település pár utcáját. Bár ez egy előre szervezett akció volt, de bevontuk az éppen a klubban levő és a számítógép előtt csücsülő gyerekeket is. Közösség építő napot szervezett Oroszi Dávid, célja volt az, hogy a huszon fiatalok is magukénak érezhessék a klubbot, és két zenekart (közülük egy helyi alternatív zenekart) meghívtunk május elsején. A koncerten több mint negyven, főként a huszon korosztályból kikerülő fiatal vett részt. Jelenleg a nyári egyhetes tábor szervezése zajlik, a helyszín kiválasztása hosszadalmas volt, mert meg kell felelni a pályázatban előírtaknak (30 főt kell vinnünk) és a gyerekek/fiatalok igényeinek. A Balaton melletti Pálkövei Ifjúsági Tábor mellett döntöttünk, a táborról a szülők is részletes ismertetőt kapnak, július 1-jén szülői értekezlet keretében kapnak információt a jövendő egy hetes táborról. A tábor ideje július ig tart, és e héten egyeztetek a hiányzó helyekről a Humánszolgáltatók munkatársaival. Az egyhetes tábort a pályázat keretéből valósítjuk meg, így ingyenes. Túlnyomó részben azok a gyerekek/fiatalok jönnek, akik nyáron egyáltalán nem indulnak nyaralni, és az önkéntesek (kísérők) kiválasztása is ez alapján (szociális alapon) történt. Családi Juniálist szervezünk június 27-re a sportpályára, ahol különféle akadályversenyek, vetélkedők, csoportjátékok szervezésével hívogatjuk a kerekieket. II. A klubba lejáró fiatalok korösszetétele, sikerek és gondok Időszakonként változik a lejáró gyerekek/fiatalok koraránya, de túlnyomó többségében a ek látogatják a helyiséget. Ez az iskola közelségének, a tanárokkal való erősebb kapcsolatnak is betudható. A 14 éven felüli korosztályból inkább a fiúk jönnek le nagyobb számban, azok közül is a hátrányos helyzetűek és a romák. Az ott lévő fiatalok nagy része internetezik, de általános, hogy a csocsó- vagy a pingpong asztalnál vannak. Az alábbi statisztika a havi látogatottságot mutatja. A naponta több alkalommal lelátogató személyt egy alkalommal jegyzem fel, de ugyanazon személy több alkalommal jelenhet meg a havi lebontásban. A statisztika nem tartalmazza a programokon megjelenő gyerekeket/fiatalokat, ill. felnőtteket, pontosabban azok létszámát. Az egyes programokon megjelentek létszámát a pályázatban leírtak szerint vezetem. Ezen felül 2009 októberétől ún. gépnaplót vezetek acélból, hogy visszavezethető legyen, hogy kinél történhetett egy esetleges meghibásodás.

6 A B C D E F G H I J K L M N 1 Nyilvántartási lap kor alatt Dátum Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány 30 kor felett Összesítés / fő 4 Június- Július Augusztus Szeptember Október November December Január Február Március Április Május A társasjáték nagy része spontán szerveződik. A klubban bármelyik hétköznapon elérhetőek a játékok; a sakk és a kártyajátékok a legnépszerűbbek, de a számítógépes játék (póker, kvíz játékok stb.) elengedhetetlen eleme a hétköznapoknak. Napi rendszerességgel fordul elő, hogy munka- vagy albérletkeresés miatt keresik fel a klubot, ebben egyre nagyobb szerep jut a személyes ismeretségnek, a nyári alkalmi munkák miatt (gyümölcsszedés) a fiatalok vagy a szegénycsaládok is lehetőséghez jutnak. A nyári időszakban - mondhatni kísérleti jelleggel változtattam a klub nyitva tartásán, így este nyolcig, esetenként kilencig van nyitva. Ez több felnőtt illetve 14 éven felüli fiatal kérése volt. A korosztályból kikerülők közül 5-6 gyerek kifejezetten az internetes játékok miatt jár le a klubba nap, mint nap. Hogy ezen változtassunk, időnként spontán vezérelve egyéb programot találunk ki az önkéntesekkel (gyaloglás a közeli horgásztóhoz, focizás a sportpályán). Ekkor a nótorius gép előtt ülőket elvisszük az adott programra, és 1-2 óra múlva ülnek vissza csak a géphez. A nyár folyamán a helyi szórakozó helyek feltérképezése, az ott levő fiatalok felkutatása jövendő feladatunk, amellyel el kívánjuk érni, hogy az ott levő fiatalok egyáltalán halljanak rólunk, és esetleg lelátogassanak időnként a klubba. Miskoczy Mária

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2012.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

KUSZAKORSZAK 15 ÉVES A KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET

KUSZAKORSZAK 15 ÉVES A KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET KUSZAKORSZAK 15 ÉVES A KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET 2013 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Előszó... 5 Bevezető... 6 Előzmények, a szervezet megalakulása... 7 A működés alapdokumentumai... 10

Részletesebben

A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 2011 évi és 2012 évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 2011 évi és 2012 évi szakmai beszámolójának elfogadásáról ELŐTERJESZTÉS A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 2011 évi és 2012 évi szakmai beszámolójának elfogadásáról Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság! Kérem a Tisztelt Bizottságot

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. május 13. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére Hiv. szám: 5900/2012. Tárgy: Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és

Részletesebben

Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület ZÁRÓTANULMÁNY

Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület ZÁRÓTANULMÁNY Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület ZÁRÓTANULMÁNY Az önkéntesség elterjesztése a konvergencia régiók területén TÁMOP 5.5.2. 11/2-2012-0007 Tartalom... 1 Nyírteleki Civil Koordinációs

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló MEREK 2009. évi szakmai beszámolója A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja a megfogalmazott szakmai terv, és az általános

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT

Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT A GYAKORLAT SORÁN MEGISMERT IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉG SAJÁTOSSÁGAI, FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Konzulens: Szebeni Rita Készítette:

Részletesebben

ZÁRÓTANULMÁNY Legyél Te Is Önként-S!

ZÁRÓTANULMÁNY Legyél Te Is Önként-S! ZÁRÓTANULMÁNY Legyél Te Is Önként-S! : Készítette: Rádainé Kunos Klára szakmai vezető, Horváth Csilla Judit projektmenedzser 1. Szervezet adatai Név: Barangoló Közhasznú Egyesület Székhely: 5811 Végegyháza,

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat

Abony Városi Önkormányzat Abony Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. 2593/2012/HUM Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály CKTK Humán Szolgáltató Központja

Részletesebben

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0131 ZÁRÓTANULMÁNY. www.dartke.hu info@dartke.eu Dr. Nagy Gábor Dániel Dr. Nagy Gábor Dániel +36309061735.

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0131 ZÁRÓTANULMÁNY. www.dartke.hu info@dartke.eu Dr. Nagy Gábor Dániel Dr. Nagy Gábor Dániel +36309061735. TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0131 ZÁRÓTANULMÁNY 1. Szervezet adatai: Név: Székhely: 6721 Szeged, Sajka u. 16. Levelezési cím: 6721 Szeged, Sajka u. 16. Telefon: +3662 641-580 Fax: +3662 641-580 Dél-alföldi Regionális

Részletesebben

Beszámoló. A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat. 2013. évi. munkájáról. Készítette: Tárnokiné Törő Krisztina intézményvezető

Beszámoló. A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat. 2013. évi. munkájáról. Készítette: Tárnokiné Törő Krisztina intézményvezető Beszámoló A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról Készítette: Tárnokiné Törő Krisztina intézményvezető 2 Tartalomjegyzék I. Az intézmény 2013 évi működéséről általánosságban 1.

Részletesebben

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Szeged, 2008 Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Boritó: FODOR TIBOR MAJZIK ANDREA A kiadásban

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Nemzetiségi Önkormányzatok 2012. évi működéséről Előkészítette: Bárdiné Békési Mária a Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Simon Éva a Békési Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről BESZÁMOLÓ Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről Izsák, 2014. március 31. Készítette: Sörösné Boldoczki Tímea Intézményvezető A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk

Részletesebben

B e s z á m o l ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kunfehértó Község Polgármesterétől B e s z á m o l ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (Képviselő-testület 2014. június 3-i ülésére) A gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére Hiv. szám: 5899/2012. Tárgy: Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és

Részletesebben

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BALATONKENESE VÁROSBAN 2014. ÁPRILIS AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az elmúlt év egyik örömteli eseménye volt,

Részletesebben

Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2014. évi munkaterve

Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2014. évi munkaterve Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV 2008-2009.

IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV 2008-2009. IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV 2008-2009. BEVEZETÉS Ifjúsági tevékenység 2006-2007. 2006. februárjában a városi Ifjúsági Cselekvési Tervet elfogadta Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, amelyben 2006. és 2007.

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 137/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete

Részletesebben

Mentálhigiénés Műhely 2013. évi támogatási kérelme Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felé

Mentálhigiénés Műhely 2013. évi támogatási kérelme Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felé 1 Mentálhigiénés Műhely 2013. évi támogatási kérelme Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felé A MENTÁLHIGIÉNÉS MŰHELY SZOLGÁLATAI I. Egyéni lélekvédő tevékenység I./1. Őszinte Szó Felnőtt és Ifjúsági

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Szociális Sorszám: III/1. Szolgáltató Központ munkájáról Kádasné Öreg Julianna igazgató Döntéshozatal módja: Békés Városi Szociális

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a gyermekvédelmi törvényből adódó önkormányzati feladatokról

Tárgy: Tájékoztató a gyermekvédelmi törvényből adódó önkormányzati feladatokról Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 510-323 01-5326-3/2006. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben