JEGYZŐKÖNYV. Készült: június 21-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2011. június 21-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi"

Átírás

1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: június 21-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak: Lőrincz Imre Attila polgármester Klein János alpolgármester Fazekas Lászlóné képviselő Szklenár Tamás képviselő Burkus Imréné jegyző Beller Gáspárné tagóvoda vezető és 7 fő a lakosság részéről. Határozatok: 56-71/2011. /06.21./64-71./. sz. zárt ülés jkv./ Rendeletek:- köszöntötte a Képviselő-testületi ülésen megjelenteket, külön köszöntötte Beller Gáspárné tagóvoda vezetőt és a lakosság képviselőit. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, teljes létszámban jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőknek: Fazekas Lászlóné és Szklenár Tamás képviselőket javasolta. Nevezetteket a testület elfogadta. A polgármester ismertette a napirendet.

2 Napirend: 1. Tájékoztató az óvoda munkájáról Ea: Beller Gáspárné tagóvoda vezető 2. Csincse Község Gazdasági Programjának elfogadása Ea: 3.Egyebek - Pályázatok - Autóbusz üzemeltetés Zárt ülés: 4.Szociális ügyek A javasolt napirendet a képviselők elfogadták. 5 fő igen szavazás volt. Szklenár Tamás képviselő jelezte az Egyebek napirend keretében majd szeretne szólni az iskolások támogatásáról, közmunkáról. 1. napirend Tájékoztató az óvoda munkájáról Ea: Beller Gáspárné tagóvoda vezető Írásos anyagot mindenki megkapta, megkérdezte az előadó kíván e kiegészítést tenni. Beller Gáspárné tagóvoda vezető Kiegészítésében beszélt arról, hogy a rendezett bál bevételét mire költötték, ill. arról, hogy szeptembertől a logopédus kijárását meg kell oldani, továbbá arról, hogy sok a hátrányos helyzetű gyermek. A képviselők a logopédus kijárásának megoldásáról beszéltek. Klein János alpolgármester Megkérdezte, hogy a délben történő hazajárás megoldódott-e már. Beller Gáspárné Klein Jánosnak igennel válaszolt, elmondta, hogy 4-5 fő már itt marad az óvodában.

3 Megkérdezte, hogy az óvodában tervezett nyílászáró csere mikor valósul meg. Elmondta, hogy a támogatási szerződés még nem került megkötésre, tehát a kezdés még nem ismert. Megegyeztek, hogy a szokásos 6 hét bezárás helyett most csak 4 hétre zár be az óvoda, hogy a nyílászáró csere esetén legyen még lehetőség a bezárásra. Továbbra is fenntartja, hogy majd szülői értekezletre szeretne ellátogatni. Ezután a tájékoztatást a képviselők elfogadták. 2. napirend Csincse Község Gazdasági Programja Ea: A pénzkészletet ismertette, majd rátért a Gazdasági Program ismertetésére. Az elkészült gazdasági programban tényszerű dolgot nem lát, úgy gondolja, hogy érdemes lenne elgondolkodni egy önkormányzati cég létrehozásáról, úgy tudja, hogy 300 fővel bővítik a bányában dolgozók létszámát, külső segédmunkásokra lesz szükség. Szerint a gazdasági programban általánosságban kell megfogalmazni a 4 év során a teendőket, a feladatokat pedig tartalmazza a program. A munkahelyteremtéssel kapcsolatban úgy gondolja, hogy Gazdasági Társaság alapítása nem egyszerű dolog, és most nem is látja értelmét, csak akkor ha a vasút áthelyezés megvalósul és lesz munka. Javasolta a Gazdasági Programból a nem frekventált helyen lévő ingatlanok értékesítésére vonatkozó gondolat kihúzását, mert szerinte a frekventált helyen sem lehet értékesíteni az ingatlanokat. Perhács Sándor javaslatát a képviselők elfogadták. Szklenár Tamás képviselő A 3. pont infrastruktúra feladat felsorolásakor javasolja, hogy kerüljön bele a Felszabadítók útjának leaszfaltozása, melyhez a Közútkezelőt sürgősen fel kell

4 keresni és ez ügyben lépni, tűrhetetlen a közlekedési helyzet ezen az útszakaszon. Egyetért Szklenár Tamással, és elmondja, hogy a nem régen tartott bejárásnak sem lett eredménye, tovább kell lépni, mert még a felvett emlékeztetőt sem küldte meg a Közútkezelő, sőt a dolgozóit kiküldte, de a munkát nem adták ki nekik, meg kellett mutatni, hogy mit is kellene csinálni. Ezt követően egy fő tartózkodással 4 fő igennel elfogadták a Gazdasági Programot, mely a felmerült módosításokat tartalmazza. 56/2011. /06.21./ sz. Önkormányzati Tárgy: Gazdasági program elfogadása Csincse Község Önkormányzata elfogadta közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Programját. Határidő: folyamatos Felelős: 3. napirend Egyebek Szklenár Tamás képviselő Felvetette, hogy a Sportpályánál lévő színpadot a Falunapra meg kellene nagyobbítani. Kérte, hogy a költségvetésbe betervezett iskolások támogatásának kifizetése történjen meg augusztus 22-én, ill. majd a felsőoktatásban tanulók ösztöndíj pályázati lehetőségről tájékoztatást adjon a jegyző. Ezenkívül a nyári szünet tartalmas eltöltésére szeretné, ha a Művelődési Házhoz vásárolnának ping-pong asztalt, csocsót, darts-ot ill. póker szettet. A színpad megépítésének akadályát nem látták, a felmérést elkészíti a polgármester. Az iskolai támogatás kifizetése ill. a tájékoztatás megtörténik, ígérte a jegyző. A játékokat megvásárolják, melyről 5 fő igennel döntöttek, összesen 120 e. Ft értékben.

5 57/2011. /06.21./ sz. Önkormányzati Tárgy: sport eszközök, játék vásárlása Csincse Község Önkormányzata úgy döntött, hogy 120 e. Ft összértékben vásárol ping-pong asztalt, csocsót és darts-ot, valamint póker szettet. A vásárlás lebonyolításával megbízza Szklenár Tamás képviselőt. Határidő: az ülést követő 15 nap Felelős: Szklenár Tamás képviselő Szklenár Tamás képviselő A közmunkások hatékonyabb foglalkoztatásáról szólt, szerinte a 8 fő négy órást fel kellene osztani 4 délig dolgozó, 4 déltől dolgozóra vagy négy egész naposra egymást váltva, ki kellene adni a munkát és addig ne menjen haza míg kész nincs. A fűnyíró traktor szükségességét vitatja, mert erre a területre, amit nyírnak szerinte nem szükséges. Egyetért Szklenár Tamással nem hozzák a dolgozók azt a teljesítményt amit a jelenlévők odahaza megszoktak, azt is elfogadja, hogy 8 órásba átszervezi a csapatot, de segítséget kér a feladat kijelöléséhez ill. az elvégzés ellenőrzéséhez. A tűzgyújtás szabályozását vetette fel, mert nincsenek tekintettel az emberek egymásra, füstöl az egész környék. Tapasztalható a településen már egyre több helyen, hogy felgazosodik a porta, erre is jó lenne valami szabály. Felvetődött, hogy szociális rendeletben szabályozni kellene amit a szociális törvényben már megfogalmaztak, a bérpótló támogatásban részesülőknek, hogy a saját portájukat rendezzék, kérte a képviselő-testület a jegyzőt, hogy ennek nézzen utána és a következő ülésre terjessze a testület elé a szociális rendelet módosítását. Klein János képviselő A játszótér körbekerítéséről érdeklődött, ill. a játszótér megépítés finanszírozásáról.

6 Válaszolt a felmerült kérdésekre, ill. a régi játszótér felújításáról, tovább építéséről szólt. Ehhez Tarján Mihályné lakos is hozzászólt, társadalmi munka megszervezéséről biztosította a polgármestert. Ezután Burkus Imréné jegyző A gyermeknapi költségeket ismertette. A volt szolgálati lakás garázsának ill. a hozzá tartozó bejárat lekerítéséről beszélt. Majd a templom környékének rendbetételét hozta fel, megkérve hogy segítsenek az önkormányzatnak az odaszállított föld elrendezésében. Szólt arról, hogy a templomban elkelne egy porszívó, melyet most javasol megvásárolni. A képviselő-testület 5 fő igennel a porszívó vásárlást támogatta 10 e. Ft összegig. 58/2011. /06.21./ sz. Önkormányzati Tárgy: porszívó vásárlás Csincse község Önkormányzata 10 e. Ft összegig egy db porszívó vásárlásáról döntött. Ezután az óvoda energetikai pályázatáról beszéltek. Javasolta, hogy újságban kerüljön meghirdetésre a kivitelezés. Ezt időhúzásnak érezte. Klein János alpolgármester Felvetésére az autóbusz üzemanyag költségéről beszéltek. Megbeszélték, hogy a jegyző a következő ülésre az elmúlt időszakról készít egy kimutatást melyben benne lesz az autóbusz fogyasztása, hova, hány főt szállított.

7 Burkus Imréné jegyző A volt szemétlerakó rekultivációs pályázati lehetőségéről szólt. Ismertette a határozati javaslatot. A képviselő-testület 5 fő igennel elfogadta azt. 59/2011. /06.21/ sz. Önkormányzati Tárgy: Hulladéklerakó rekultivációja Csincse Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy az Észak- Kelet Magyarországi Hulladéklerakó Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás tervezetét a mellékletekkel együtt megismerte, azt megvitatta, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el és felhatalmazza Lőrincz Imre Attila polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. A Képviselő-testület továbbá kijelenti, hogy a tagönkormányzatok között lakosságszám szerint arányosan megoszló tagsági díjat (140,- Ft/lakos) elfogadja és a társulás felé a gazdasági évben költségvetésének terhére megfizeti azt a Társulási Tanács döntésének megfelelően július 31-ig. Csincse Község Önkormányzatának Képviselő-testületét a Társulásban Lőrincz Imre Attila (Csincse, Mátyás u. 26/a. sz. alatti lakos) Csincse Község Polgármestere képviseli. Felelős: Határidő: július 31. ill. folyamatos. Kérte a képviselő-testülettől, hogy a polgármesteri költségátalányát a továbbiakban úgy vehesse fel, hogy km kimutatást ad róla és a megtett km után járjon a jelenlegi költségátalánynak megfelelő összeg. 5 fő igen szavazattal támogatták a kérést a képviselők. 60/2011. /06.21./ sz. Önkormányzati Tárgy: polgármester költségátalánya

8 Csincse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy június hónaptól Lőrincz Imre Attila polgármester korábban megállapított költségátalányát megszünteti, helyette maximum ugyanolyan összeg erejéig költséget számolhat el saját autóval történő utazására. Ezt követően Kérte a Képviselő-testületet, hogy vásárolhasson egy db mobiltelefont, mellyel eddig még nem rendelkezett. A képviselő-testület 5 fő igennel ehhez hozzájárult. 61/2011. /06.21./ sz. Önkormányzati H A T Á R O Z A T: Tárgy: Mobiltelefon vásárlás Csincse Község Önkormányzata engedélyezi egy db mobiltelefon vásárlását, melyet használatra átad nek. Ezt követően a játszótér építése során elhasznált gázolaj megtérítéséről beszéltek a képviselők. A munka önkéntes volt, de a gázolaj megtérítését megígérték. 5 fő igen szavazattal 74 e. Ft összegben állapították meg a felhasznált gázolajat, melynek kifizetéséről rendelkeztek. 62/2011. / sz. önkormányzati H A T Á R O Z A T: Tárgy: Gázolaj felhasználás Csincse Község Önkormányzata úgy döntött, hogy a játszótérnél önkéntesen dolgozó munkagépek gázolaj felhasználását 74 e. Ft összegben megtéríti. Határidő: ülést követő 15 nap Felelős: Lőrincz Imre Attila polgármester Burkus Imréné jegyző A volt szolgálati lakás ügyében szólt. Tájékoztatta a testületet, hogy Dr. Rácz Mária ügyvédnek milyen lépéseket sikerült tenni lakásügyben.

9 Javasolta, hogy a lakás szolgálati jellegét szüntesse meg a testület, hiszen semmi sem indokolja annak fenntartását. 5 fő igen szavazattal megszüntette a testület a szolgálati jellegét a Mátyás u. 43. sz. alatt található lakásnak. 63/2011. /06.21./ sz. Önkormányzati Tárgy: szolgálati lakás Csincse Község Önkormányzata úgy döntött, hogy a Csincse, Mátyás u. 43. sz. alatt található volt szolgálati lakás szolgálati jellegét megszünteti. Majd a polgármester zárt ülést rendelt el. Kmf. Lőrincz Imre polgármester Fazekas Lászlóné képviselő Burkus Imréné jegyző Szklenár Tamás képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), - Jánossomorja Televízió munkatársai, - Kelemen Lívia a Magyar Posta Zrt.

JEGYZŐKÖNYV. Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), - Jánossomorja Televízió munkatársai, - Kelemen Lívia a Magyar Posta Zrt. Ikt. sz. : 10-11/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 26-án (szerdán) 16 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 7/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 6/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. augusztus 29-én tartott képviselő- testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. augusztus 29-én tartott képviselő- testületi üléséről Iktatószám: 550-8/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. augusztus 29-én tartott képviselő- testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott soros üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott soros üléséről. Jegyzőkönyv Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott soros üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tárgyalóterme 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. november 12. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer József polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 25-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 11- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 11- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 11- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 11/2012. (X.17.) önkormányzati rendeletet a körjegyzőségi hivatalban foglalkoztatott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2008. szeptember 04.-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. augusztus 27- én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/13/2013. 13. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007.

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007. 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tartalma: 2/2007. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. február 19-én tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Napirend előtt:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve és Sajópüspöki Községek Képviselő-testületének 2007. július 25-én 13.00 órai kezdettel a bánrévei polgármesteri hivatalban megtartott üléséről. Jelen vannak: Sajópüspöki

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 11-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 114 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. november 25- én megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 12/2012.(X.19.) Határozatok: 106/2012. (X. 18.) 107/2012. (X. 18.) 108/2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 15-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV amely készült Kövegy Község Önkormányzat képviselő-testülete 2015. február 24-én tartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV amely készült Kövegy Község Önkormányzat képviselő-testülete 2015. február 24-én tartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV amely készült Kövegy Község Önkormányzat képviselő-testülete 2015. február 24-én tartott testületi üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Galgóczkiné Krobák Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben