T. Cím! Megkaptam az ajánlatunk elbírálásáról elkészült összegzést.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T. Cím! Megkaptam az ajánlatunk elbírálásáról elkészült összegzést."

Átírás

1 52/11-3-VII. Bojtos Andrea részére APEX-MM Kft. T. Cím! Megkaptam az ajánlatunk elbírálásáról elkészült összegzést. A mély, tartalmas és szerteágazó Ajánlatkérés legfıbb kiírási pontja merı formalitás lett volna? (Azon túl, hogy óradíjra lebontva 3,-Ft-tal voltunk drágábbak, mint a másik pályázó cég, miközben tartalmilag jóval többet ajánlottunk, hibás és megtévesztı számítást végzett az elsı helyre tett cég a 837,-Ft-jával; errıl késıbb.) - A védendı objektum jellegét illetıen, - amit ki is fejtettünk, - ugyanazért a díjazásért kérelemre - fegyveres szolgáltatást kínáltunk; - Mi jogszerően eljárva - az óradíjat az önök által hozzánk eljuttatott, a Pályázati Dokumentáció szerves részét képezı, s a Szakmai Kamara által kidolgozott minimális vállalási díjtáblázat figyelembevételével számoltuk ki; - Mi az óradíj kiszámolásánál a minimális vállalási díjak figyelembe vételével - kizárólag igazolt egyéni vállalkozói engedéllyel rendelkezıket, illetve egy esetben Kft-tulajdonost, mint személyes közremőködıt vettünk figyelembe és alapnak éppen emiatt a 817,-Ft-os minimál vállalási díjat tekintettük;

2 2 - AQAP katonai minısítéssel és nemzetbiztonsági átvilágítással rendelkezünk, errıl igazolást adtunk, ami a védendı objektum funkcióit illetıen megítélésünk szerint fontos. Ezek után némi csodálkozással vettük, hogyan számolt és mennyire vette figyelembe a pályázati kiírásokat a LINESEC Kft. Az Önök egyik hozzánk is eljuttatott - hiánypótlási kérésébıl ugyanis kiderült, hogy a LINESEC Kft. két munkaviszonyban foglalkoztatottat (Á.József és V.Sándor) is megjelölt; velük kapcsolatban azonban a szakmai kamarai ajánlott minimális vállalási díj nem lehet 817,-Ft, hanem 952.-Ft. Ezért az elbírálásnál éppen az Ajánlatkérı által mellékelt szakmai kamarai minimális vállalási díjról szóló dokumentumot és az ugyancsak az Ajánlatkérı által kért, a teljesítést végzık foglalkoztatottsági pozícióját is értékelni kellett volna. Mi ehhez tartottuk magunkat. Ugyanis az Önök pályázati kiírásából és a mellékelt dokumentációból egyenesen következik az elvárás a különbségtételre: munkaviszonyban vagy számlás egyéni vállalkozóként foglalkoztatja-e az Ajánlattevı az általa megjelölt vagyonıröket; eszerint lehet a vállalási díjat összeállítani. Nézzük az ebbıl következı számítás módját. Az Önök által a kiíráshoz csatolt Számítási Segédlet a bér- és közterheire fedezetet nyújtó, szükséges költségelemek meghatározásához munkaviszony esetén címő táblázat ugyebár havi 174 órával számol. Önök augusztus 18-án 16 óra 03 perckor küldött -jükben jelezték, hogy a LINESEC Kft. válaszából Ajánlatkérı számára egyértelmővé vált, hogy Á.József és V.Sándor szakemberek munkaviszonyban fognak közremőködni a feladatok ellátásában. Márpedig ebbıl következıen a LINESEC Kft-nek ezt az ajánlati díj számításnál figyelembe kellett volna vennie; hiszen adott egy vagyonır

3 3 névlistát és egy óradíjra bontott (837,-Ft) összeget is. Ezzel vagy hibás számítás, vagy egyéb meggondolások folytán a kiírásnak és az ahhoz kapcsolódó mellékleteknek nem megfelelı óradíjat és végösszeget jelölt meg. Miután a LINESEC Kft. két munkaviszonyban foglalkoztatottal is dolgozni kíván, akkor Ajánlatában a következı számítási sor felel meg a kiírásban szereplı feltételeknek, legalább a minimális vállalási óradíjakat figyelembe véve: A kiírásban teljesítendı összes óraszám: (2 objektum, nap.) A két munkaviszonyban foglalkoztatott éves óraszáma: (Figyelembe véve a havi 174 órát.) A munkaviszonyban foglalkoztatott minimális óradíja: 952.-Ft. (A pályázati útmutató szerint.) Az egyéni vállalkozói foglalkoztatottak óraszáma: (4.176 óra levonása után.) Az egyéni vállalkozók minimális óradíja: 817.-Ft. (A pályázati útmutató szerint.) A munkaviszonyban foglalkoztatott vagyonırök éves és összesített minimál díja: (952,-Ft/óra): ,-Ft. Az egyéni vállalkozó vagyonırök éves és összesített minimális díja: (817.- Ft/óra): ,-Ft. Összesen: ,-Ft. Átlag óradíj: 849,18,-Ft.

4 4 Az Önök által szeptember 6-án, 10 óra 05 perckor küldött Összegzés szerint a LINESEC Kft. nettó ,-Ft-tal került elsı helyre (vagyis éves szinten Ft-al a Referens Kft. elıtt). De ha a fenti, a pályázati kiírás írott feltételeinek megfelelı számítás szerint kijött összeget ( ,-Ft) összevetik a Referens Kft Ftos ajánlati díjával, akkor kiderül, hogy a Referens Kft ,-Ft-tal alacsonyabb ajánlatot tett, mint a LINESEC Kft. A LINESEC Kft-nek tehát 12,18 Ft-tal magasabb óradíjat, 849,18,-Ft-ot kellett volna megjelölnie pályázatában, ha tartják magukat a pályázati kiírás dokumentációjához. Mint az Önök augusztus 18-án 16 óra 03 perckor hozzánk is elküldött levelébıl kiderül, a LINESEC Kft. ajánlatának össz-óradíja nettó 837,-Ft, holott a pályázati jogszerő minimum elvárás - a beadott személyi feltételek figyelembe vétele mellett - minimum 849,18.-Ft. A LINESEC arra sem hivatkozhat, hogy a 817,- és az általuk ajánlott 837,-Ft közötti különbségbıl ki lehet egyenlíteni a két munkaviszonyos minimálbérét. Nem jön ki ugyanis! Mert a különbség (952,- és 837,- Ft között) 115,-Ft. Ezt be kell szorozni órával = 480,240,-Ft. Ha viszont a 817,- és a 837,-Ft közötti különbséget (20,-Ft) beszorozzuk az összes teljesítendı órával, akkor is csak 350,440,-Ft jön ki, (tehát nincs kiegyenlítési lehetıség jogszerően. A kérdés: azért pályázott, hogy vesztesége legyen, vagy netán egyéb módon találja meg a számítását?) Tény, hogy a LINESEC Kft. által beadott pályázat, - amit a KBT szerint utólag nem lehet módosítani sérti a minimálbérre és a közterhekre vonatkozó jogszabályokat. Nem szeretném az Ajánlatkérıt (ISZKI vezetısége) tévedésben tartani mert már tévedésbe ejtették! Ezért végeztem el a fenti, a pályázati kiírásnak pontosan megfelelı számítást.

5 5 Szeretném, ha a tényleges Ajánlatkérı tudomást szerezne arról, hogy a pályázatban elsı helyre tett LINESEC Kft. figyelmen kívül hagyta a pályázati kiírás dokumentációjának 6. és 7. oldalán található Számítási Segédletet, ami ebben a közbeszerzési eljárásban a teljes dokumentáció szerves tartozéka, és megtévesztı díjajánlatot tett, ami élesen ellent mond a Közbeszerzési Törvény egész szellemiségének és persze elıírásainak! Tisztelettel kérem az Összegzés azonnali felülvizsgálatát és a tényleges Ajánlattevı teljeskörő tájékoztatását. P.S. Egyébként mélyen el vagyok szomorodva, hogy két fontos köztulajdonú objektum vagyonvédelmének elbírálásánál ilyen fatális figyelmetlenség elıfordulhat. Budapest, szeptember 7. Üdvözlettel: dr. Szabó László jogtanácsos ügyvezetı igazgató

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Hatósága nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Hatósága nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.379 /23 /2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T - ot.

H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.150/8/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.536/10/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEKEN TALÁLHATÓ ILLEGÁLIS HULLADÉK LERAKÓHELYEK FELSZÁMOLÁSA, AZ ILLEGÁLIS HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA, LERAKÓHELYEN TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSE AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Elıterjesztés 1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történı elhelyezésére

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.498/7/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK NEMZETI TECHNOLÓGIA PROGRAM

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK NEMZETI TECHNOLÓGIA PROGRAM Az őrlapon a 11p kutatás fejlesztési tevékenységek mértéke összesítve résznél mindegyik rubrikába be kell írni adatokat? Az őrlapot több pályázat esetében is használjuk, 11p mezıje a Kutatási és Technológiai

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Ügyszám: Vj-131-087/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a (dr. G. T. ügyvéd) Bita-Petrik-Giba és társai Ügyvédi Iroda (Budapest) által képviselt CAPITAL PARTNERS a.s.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.238/11/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Hivatalos név: Tengelic Község Önkormányzata Postai cím: Rákóczi u. 11. Város/Község: Tengelic Postai irányítószám:

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Hirdetmény száma: K.É. 19070/2009. Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása. 2009. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

1044 Budapest, Nyárfa u. 45. Tel.: 06-1/220-31-29 Fax: 06-1/273-06-40 E-mail: pestmegye@szvmszkpm.hu

1044 Budapest, Nyárfa u. 45. Tel.: 06-1/220-31-29 Fax: 06-1/273-06-40 E-mail: pestmegye@szvmszkpm.hu Pest-İr 2009. 1. szám Az SzVMSzK Pest Megyei Szervezetének tájékoztató kiadványa 1044 Budapest, Nyárfa u. 45. Tel.: 06-1/220-31-29 Fax: 06-1/273-06-40 E-mail: pestmegye@szvmszkpm.hu Célpont Magánéletében

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA NAGYVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3.

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA NAGYVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA NAGYVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3.B 09 / 4 A program alapvetı célja: A gazdasági válság negatív hatásai által különösen

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ a Magyar Közút Nonprofit ZRt. által Irodaszer és papír-írószer beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére 2014 évre (továbbiakban: Irodaszer és papír-írószer beszerzés -2014 ) tárgyban, a TED 2013/S

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a játékvezetıi elszámolásokra és a kapcsolódó adózásra vonatkozó, 2011-re érvényes jogszabályokról. Tisztelt Játékvezetı Sporttárs!

TÁJÉKOZTATÓ. a játékvezetıi elszámolásokra és a kapcsolódó adózásra vonatkozó, 2011-re érvényes jogszabályokról. Tisztelt Játékvezetı Sporttárs! TÁJÉKOZTATÓ a játékvezetıi elszámolásokra és a kapcsolódó adózásra vonatkozó, 2011-re érvényes jogszabályokról Tisztelt Játékvezetı Sporttárs! Az elmúlt években több alkalommal adtunk tájékoztatást körlevél

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt. sz.: D.469/15/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8592, fax: 06-1/882-8592 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Pest-İr. Iránytő. Az SzVMSzK Pest megyei Szervezetének tájékoztató kiadványa

Pest-İr. Iránytő. Az SzVMSzK Pest megyei Szervezetének tájékoztató kiadványa Pest-İr 2006. 2-3. szám Az SzVMSzK Pest megyei Szervezetének tájékoztató kiadványa 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/c. Tel./fax: 06-1-220-31-29 E-mail: pestmegye@szvmszkpm.hu Iránytő Új szabályok

Részletesebben

1. IVS ÉLETÚTJA KIEGÉSZÍTİ ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. 09. 07-I TESTÜLETI ÜLÉSHEZ

1. IVS ÉLETÚTJA KIEGÉSZÍTİ ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. 09. 07-I TESTÜLETI ÜLÉSHEZ 1. IVS ÉLETÚTJA KIEGÉSZÍTİ ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. 09. 07-I TESTÜLETI ÜLÉSHEZ 2007.12.29 Ajánlati felhívás az IVS és a KMOP-2007-5.2.1/B pályázat elkészítésére 2008. 01. 18 - IVS készítésére vonatkozó meghívásos

Részletesebben

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján 1 BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján Hatályos: 2012. január... dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília polgármester dr. Szelenczy Gabriella jegyzı 2

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTİ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program. keretében meghirdetett

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTİ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program. keretében meghirdetett ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTİ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

G Y I K. Gyakran ismétlődő kérdések az elvárt béremelésről és a bérkompenzációról (adókedvezményről)

G Y I K. Gyakran ismétlődő kérdések az elvárt béremelésről és a bérkompenzációról (adókedvezményről) Nemzetgazdasági Minisztérium G Y I K Gyakran ismétlődő kérdések az elvárt béremelésről és a bérkompenzációról (adókedvezményről) 1.Hol található az elvárt béremelés végrehajtásához segítséget nyújtó útmutató?

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: Ikt. sz.: D. 952/ 13 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Dr. Botka László Polgármester Úr Tárgy: Észrevételek a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft-nél készült vizsgálati anyagra Tisztelt Dr. Botka László Polgármester

Részletesebben

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA egyrészrıl Név:...... Székhely:... Adószám:....... Cégjegyzékszám:... E-mail cím:... Fı tevékenységi kör:..... mint Megrendelı (továbbiakban: Megrendelı), képviseli:......

Részletesebben

SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SZERZİDÉSI FELTÉTELEK II. kötet SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP ÉS SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT Projekt címe: A KEOP 1.2.0/B/10-2010-0041 azonosítószámú Hajdúszovát község szennyvízelvezetés és tisztítás projekt keretében Hajdúszovát

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.337/16/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Az új személyi jövedelemadó-szabályokkal kapcsolatban az ügyvédeket érintő legfontosabb változások összefoglalása:

Az új személyi jövedelemadó-szabályokkal kapcsolatban az ügyvédeket érintő legfontosabb változások összefoglalása: Az új személyi jövedelemadó-szabályokkal kapcsolatban az ügyvédeket érintő legfontosabb változások összefoglalása: A tevékenységre jellemző kereset és a tevékenység piaci értéke A jogszabály változtatás

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben