PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG"

Átírás

1 PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U Postafiók 61 (06-72) , Fax: Ikt. sz.: PBK/207-23/2011 Üi.: Nagy Endre (tel.: 72/ /212) Jogerőre emelkedett: október 20-án. Tárgy: A munkavállaló (lakcím: ) Jánosmajor 2. fúrásponton (Somogy megye) december 3-án 10 órakor bekövetkezett munkabalesetének bányafelügyeleti vizsgálata H A T Á R O Z A T A Pécsi Bányakapitányság (a továbbiakban: Bk.) a Central European Drilling Kft. (a továbbiakban: CED Kft.; 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12.) telephelyén, a Jánosmajor 2. fúrásponton (Somogy megye) december 3-án 10 órakor bekövetkezett, A munkavállaló (an.:, szül.: ) szám alatti lakos három napot meghaladó munkaképtelenséget okozó munkabalesetét kivizsgálta és a kivizsgálás megállapításai figyelembevételével az alábbiak szerint h a t á r o z o t t : 1. A Bk. A munkavállaló (lakcím: ) Jánosmajor 2. fúrásponton (Somogy megye) december 3-án 10 órakor bekövetkezett balesetét munkabalesetnek minősíti. 2. A tárgyi munkabaleset okai 2.1. a tárgyi munkabaleset közvetlen oka: A baleset bekövetkezésének közvetlen oka az volt, hogy B munkavállaló (szül.:, an.:, lakik: ) segédmunkás darukötöző anélkül, hogy arra felettesétől utasítást kapott volna a teherautó rakományát rögzítő hevedert (spanifer) megoldotta, amelynek következtében a mintegy 1500 kg tömegű acélszerkezet (csőtartó bak) amely vélhetően a szállítási tevékenységgel összefüggésben oly mértékben elmozdult, hogy az instabil helyzetbe került - a gépkocsi mellett tartózkodó A munkavállalóra zuhant, és a munkavállaló súlyos sérülését okozta a tárgyi munkabaleset közvetett oka: A baleset bekövetkezésének közvetett oka az volt, hogy az áru lerakás munkahelyén nem szervezték meg a munkavégzést, ott illetéktelen, oda be nem osztott munkavállalók tartózkodtak, az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés személyi, és szervezési feltételei hiányoztak Nem hangolták össze a tevékenységet oly módon, hogy az a különböző munkáltatók munkavállalóit ne veszélyeztesse Nem szervezték meg a teherautó rakományának lerakodását. A teheremelési tevékenységhez kijelölt kötözők a rakomány rögzítésének feloldását végezték, amelyre utasítást nem kaptak.

2 A rakomány lerakodása előtt a gépkocsivezető nem kellő körültekintéssel ellenőrizte a rakományt, így nem észlelte, hogy a rakomány közül a csőtartó bak elmozdult oly mértékben, hogy az instabil helyzetbe került. 3. A Deet Kft. (2225 Üllő, Mező u. 65.) mint munkáltató elvégezte a munkabaleset kivizsgálását, A munkavállaló munkabaleseti jegyzőkönyvét a Somogy Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi Felügyelőségéhez küldte meg. 4. A tárgyi munkabalesettel, illetve annak kivizsgálásával összefüggésben levő irányadó szabályok és szabályszegések A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 40. (2) bekezdés alapján: Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot veszélyeztető kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat és munkavédelmi képviselőiket, illetőleg a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért a felek által szerződésben megjelölt munkáltató, ilyen kikötés hiányában a fővállalkozó, illetve bármely más olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a felelős, akinek a területén a munkavégzés folyik. A CED Kft. nem gondoskodott az összehangolás megvalósításáról, ezzel megszegte a hivatkozott előírást A Mvt. 54. (7) bekezdés a) és b) pontja szerint a munkáltató köteles a szükséges utasításokat és tájékoztatást kellő időben a munkavállalónak megadni, illetve rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket. A Deet Kft. és a CED Kft. sem látta el - a rakodásra vonatkozóan - megfelelő tájékoztatással a fúrótorony áttelepítésében részt vevő dolgozókat, az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés szabályaira vonatkozóan, ezzel megszegték a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezést A Mvt. 60. (1) bekezdése szerint, a munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezhet munkát. A munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, hogy ez saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse. Így különösen köteles a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni A munkavállaló targoncavezető megszegte az idézett jogszabályi előírást, mert a gépkocsiról való lerakodásnál való közreműködésre nem kapott utasítást. Annak ellenére a veszélyzónában tartózkodott, hogy a targoncázás munkafolyamata még nem kezdődött el B munkavállaló darukötöző megszegte az idézett előírást, mert a veszélyzónában tartózkodott, utasítást nem kapott arra, hogy a rakomány rögzítésének oldásában közreműködjön, és ennek ellenére végezte el a rakomány rögzítésének a feloldását. B munkavállaló feladata a

3 3 darukötözési tevékenység volt, amely a baleset bekövetkezésekor még nem kezdődött el C munkavállaló darukötöző megszegte az idézett előírást, mert a veszélyzónában tartózkodott akkor, amikor a darukötözési tevékenység még nem kezdődött el D munkavállaló gépkocsivezető megszegte az idézett jogszabályi előírást, mert a rakományt nem megfelelően rögzítette, a rakomány rögzítésének feloldása előtt nem kellő körültekintéssel ellenőrizte a rakomány helyzetét. 5. A Bk. a hasonló esetek elkerülése érdekében a következőket rendeli el A CED Kft. és a Deet Kft. mint munkáltató munkavédelmi oktatás keretében ismertesse a munkavállalókkal a munkabaleset okait és az egészségre nem veszélyes, biztonságos munkavégzés érdekében a hasonló helyzetekben szükséges eljárást, gondoskodjon a munkavégzés összehangolásának megvalósításáról oly módon, hogy az az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen A munkáltatónak rendszeres ellenőrzéssel meg kell győződni az egészségre veszélyt nem jelentő, biztonságos munkavégzés feltételeinek meglétéről a munkahelyeken Az 5.1. és 5.2. pontban foglalt rendelkezések végrehajtásáért felelős: a CED Kft. ügyvezetője, valamint a Deet Kft. ügyvezetője. A teljesítésre vonatkozó határidő: a határozat jogerőre emelkedését követő 15 nap. 6. A Bk. a tanúk költségtérítésével kapcsolatban az alábbiak szerint döntött: 6.1. E munkavállaló (lakcím) tanú számára Ft., azaz tizenháromezernégyszázötvennégy forint összegű költségtérítést állapít meg, útiköltség címén, 6.2. D munkavállaló (lakcím) tanú számára Ft., azaz tizenháromezerhétszázhetven forint összegű költségtérítést állapít meg, útiköltség címén A Bk. intézkedik a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal felé a költségtérítés kifizetéséről. A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Bk.-hoz benyújtandó, Ft illetékbélyeggel ellátott fellebbezésnek van helye. I N D O K O L Á S A munkavállaló (lakcím) Jánosmajor 2. fúrásponton (Somogy megye) december 3-án 10 órakor balesetet szenvedett december 6-án Ihász Sándor, a Pécsi Bányakapitányság bányafelügyeleti főmérnöke az OMMF területi szervének képviselőjével szemlét tartott a baleset helyszínén, ahol megállapítást nyert, hogy a munkabaleset a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építmény, mélyfúrás előkészítésével összefüggésben következett be, munkabalesetnek tekinthető, ezért az ügyben a Bk.-nak van illetékessége és hatásköre.

4 4 A DEET Kft. (2225 Üllő, Mező u. 65.) mint munkáltató kivizsgálta a balesetet. A munkabaleseti jegyzőkönyvet a Somogy Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelőségének küldte meg, aki az ügyet hatáskör hiányában a Bk.-hoz tette át. A munkabaleseti jegyzőkönyvben a baleset előzményeit és részletes leírását az alábbiak szerint rögzítették: Előzmények: , december 03-án munkabaleset következett be Somogy-megye, Jánosmajor munkaterületen. 2. A baleset időpontjában a helyszínen egyidejűleg dolgozó vállalkozások és személyek felsorolása: A DEET Kft. emelőgépszolgáltatást és közúti szállítást szervező vállalkozás. A Central European Drilling Kft. (a továbbiakban: CED Kft.) szénhidrogénbányászattal foglalkozó vállalkozás. Toldi és Társa Kft. a DEET Kft. alvállalkozója. Laja Lénárt vállalkozó a Toldi és Társa Kft. alvállalkozója. A balesetben sérült A munkavállaló a DARU-LOG Kft. munkatársa, aki a DEET Kft.-nél végzett munkát mint targoncakezelő án, Somogy megye, Jánosmajor településen. A balesetet közvetlenül okozó személy B munkavállaló a CED Kft. munkaerő kölcsönzés keretén belül segédmunkás munkakörben foglalkoztatott munkavállalója, akinek a munkavédelmi oktatását és a munkavégzési utasítását, irányítását a CED Kft. végezte. A baleset tanúja C munkavállaló a CED Kft. munkaerő kölcsönzés keretén belül, kulcsos munkakörben foglalkoztatott munkavállalója. A baleset tanúja F munkavállaló a DEET Kft. munkaerő kölcsönzés keretén belül gépkezelő munkakörben foglalkoztatott munkavállalója. A baleset tanúja D munkavállaló Laja Lénárt vállalkozó gépkocsivezetője. 3. A munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó kötelezettségek meghatározása a CED Kft. és kölcsönbe adó között napján kelt Munkaerő-kölcsönzési szerződés alábbiakban hivatkozott pontjai szerint valósult meg: 6.3 a.) miszerint: A jelen szerződésben máshol nem szabályozottakon túlmenően Kölcsönvevő munkáltató kötelezettsége: a Munkavállalók munkavédelmére vonatkozó szabályok betartása d.) pont szerint: A munkavégzésre vonatkozó szabályok betartása és e.) A munkakör átadás-átvétele, valamint 6.5. pontja szerint A Munkavállalók átadás-átvételét követően a Kölcsönvevőt illeti meg a munkavállalók felkészítési, betanítási, irányítási, utasítási, felügyeleti és ellenőrzési joga. A munkavégzés időtartama alatt a Kölcsönvevő részlegesen munkáltatónak minősül 4. A CED Kft. által kijelölt, a munkafolyamatok irányításáért és összehangolásáért kijelölt G munkavállaló a CED Kft. alkalmazottja. 5. Egyéb információk: Magyar Horizont Energetikai Kft. a bányavállalkozó, akinek a területén a munkavégzés folyt, és aki a CED Kft.-t bízta meg a szükséges feladatok elvégzésére. A Daru-Log Kft. munkaerő kölcsönzéssel foglalkozik. A baleset leírása: Magyar Horizont Energia Kft. munkaterületén a CED Kft. szállítással összefüggő tevékenységet koordinált. A CED Kft. utasítására B munkavállaló és C munkavállaló tehergépjárműről történő áru mozgatásában dolgoztak. A teherautó rakományát biztosító rögzítő biztonsági spanifert B munkavállaló engedély nélkül és a Munkavédelmi Törvényben leírt szakszerűség nélkül, szabálytalanul megbontotta, amely a tehergépkocsin lévő

5 5 áru lezuhanását eredményezte kg tömegű acélszerkezet a teherautó platójáról a jármű bal oldalára leesett és ez A munkavállaló sérülését okozta. A balesetet előidéző okok: A, B munkavállaló, E munkavállaló és C munkavállaló meghallgatási jegyzőkönyve szerint munkájukat senki nem hangolta össze. B munkavállalónak a feladata a teherautónak a rakomány darura történő kötözése lett volna. A kötözés előkészítő munkáját megkezdte, a daru kötözői köteleit a jármű jobb oldalára eljuttatta, átgondolatlan döntéséből adódóan nem folytatta a rakomány teherkötöző kötéllel történő lekötését, hanem a biztonsági berendezést önkényesen kikapcsolta. Megállapítások: B munkavállaló helytelenül először a rakományt összetartó műanyagszálas, racsnis rakományrögzítőt lazította fel és nem várta meg, hogy a daru az egységrakományt széthullás ellen biztosítsa. A munkaterületen nem volt kijelölt irányító a CED Kft. részéről, aki a baleset területén dolgozó 5 fő munkáját irányította. Lásd a szerződés 6.5 pontja és a baleset előzményei és részletes leírásának 3. pontja. Jogszabályi háttér: évi XCIII. tv. 40. (1) és (2) bekezdése, 41. (1) bek., 48. és 60. (2) bek. 40. (1) A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók, sem a munkavégzés hatókörében tartózkodók egészségét és biztonságát ne veszélyeztesse. (2) Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot veszélyeztető kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat és munkavédelmi képviselőiket, illetőleg a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért a felek által szerződésben megjelölt munkáltató (az előzmények 5. pontja alapján a CED Kft.), ilyen kikötés hiányában a fővállalkozó (Magyar Horizont Kft.), illetve bármely más olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a felelős, akinek a területén a munkavégzés folyik (Magyar Horizont Kft.). A Bk. úgy döntött, hogy hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja a munkabalesetet, mert A munkavállaló súlyos sérülésekkel járó balesetet szenvedett, bordái, csigolyája, lába több helyen eltörött, a medencéje is megsérült, a munkabaleset a kivizsgálás időpontjában nem minősül súlyos munkabalesetnek, de fennáll annak a lehetősége, hogy orvosi vélemény alapján súlyos munkabalesetnek kell minősíteni, a DEET Kft. munkabaleseti jegyzőkönyvében ellentmondások találhatók, a munkabaleseti jegyzőkönyv nem tisztázta teljes körűen a felelősségeket. A tényállás tisztázása érdekében a Pécsi Bányakapitányság az alábbi eljárási cselekményeket folytatta le: Ügyfél értesítése az eljárás megindításáról (207-2/2011. Bk. ikt. sz.) F munkavállaló gépkezelő meghallgatása (207-4/2011. Bk. ikt. sz.) Tárgyalás (207-5/2011. Bk. ikt. sz.) A Deet Kft. adatszolgáltatásra felhívása (PBK/207-6(2011) Bk. ikt. sz.) D munkavállaló gépkocsivezető idézése tanúmeghallgatásra (PBK/207-9(2011) Bk. ikt. sz.) C munkavállaló darukötöző idézése tanúmeghallgatásra (PBK/207-10(2011) Bk. ikt. sz.)

6 6 B munkavállaló darukötöző idézése tanúmeghallgatásra (PBK/207-11(2011) Bk. ikt. sz.) A munkavállaló idézése ügyfélként (PBK/207-12(2011) Bk. ikt. sz.) Ügyfél értesítése tanúmeghallgatásról (PBK/207-13(2011) Bk. ikt. sz.) C munkavállaló (an.:, szül.:, szig. szám:, lakcím:) darukötöző meghallgatása tanúként (PBK/207-17(2011) Bk. ikt. sz.) B munkavállaló (szül.:,, an.:, lakik:,, szig. szám:) darukötöző meghallgatása tanúként (PBK/207-18(2011) Bk. ikt. sz.) Barcs Városi Rendőrkapitányság megkeresése belföldi jogsegély iránt (PBK/207-18(2010) A munkavállaló(an.:, szül.:,, szig. szám:, lakcím:) meghallgatása ügyfélként (PBK/207-20(2011) Bk. ikt. sz.) D munkavállaló (szül.:, an.:, szig. szám:, lakik:) gépkocsivezető meghallgatása tanúként (PBK/207-21/2011 Bk. ikt. sz.) E munkavállaló (szül.:, an.:, szig. szám:, lakik:) gépkocsivezető meghallgatása tanúként (PBK/207-22/2011 Bk. ikt. sz.). Az eljárás során a Bk. számára átadott iratok: Munkabaleseti jegyzőkönyv mellékletekkel - a baleseti helyszínről készült fényképfelvételek másolatban - B munkavállaló meghallgatási jegyzőkönyve; készült: én - C munkavállaló meghallgatási jegyzőkönyve; készült: én - F munkavállaló meghallgatási jegyzőkönyve; készült: én. - A munkavállaló meghallgatási jegyzőkönyve; készült: én - Baleseti jegyzőkönyv; készült: án; készítette: Kerekes Szilárd án Jánosmajor fúrásponton történt baleset leírása; készült: én; készítette: Toldi és Társa Kft. ügyvezetője Jegyzőkönyv (Baleseti információk gyűjtése); készült: án; készítette: ügyvezető (Deet Kft.) Ajánlat a CED Kft. fúróberendezéseinek szállítására és rakodására december 31- ig; készült: én; készítette: Deet Kft. D munkavállaló meghallgatási jegyzőkönyve; készült: én; készítette: Deet Kft. Deet Kft. munkavédelmi oktatási naplója; készült: án; készítette: D munkavállaló gépkocsivezető munkavédelmi oktatását igazoló oktatási napló; készült: án; készítette: Deet Kft. kockázatértékelése; készült: án; készítette: Deet Kft. nyilatkozata a 207-5/2011. Bk. ikt. sz. tárgyalási jegyzőkönyvben foglaltakra; készült: én; készítette: Deet Kft. C munkavállaló tanúkihallgatási jegyzőkönyve; készült: február 11-én; készítette: Nagykanizsa Rendőrkapitányság, Letenye Rendőrőrs A munkavállaló vizsgabizonyítványai, klinikai, kórházi zárójelentése; készült:2011. április 4-én; készítette: Erzsébet Kórház-Rendelőintézet, Hódmezővásárhely Munkafolyamat előtti biztonsági megbeszélés jelenléti íve; készült: án; készítette: A helyszínen készített fényképfelvételek, valamint a jegyzőkönyvezett tanúvallomások, helyszínrajzok alapján a balesetet követően kialakult baleseti helyszínnel kapcsolatos megállapítások:

7 7 A sérült a balesetben részt vevő tehergépkocsi mentirány szerint baloldalán, annak végénél volt található a baleset bekövetkezése után. A tehergépkocsi baloldalán volt található a lezuhant csőtartó bak. A lezuhant csőtartó bak előtt egy skid (rakománytartó keret) helyezkedett el, amelynek a tetején két csőbak foglalt helyet. Látható, hogy egyik bak az oldalán fekszik, míg a másik bak a két csúcsán támaszkodik. A balesetben részt vevő szkid tetején, annak jobb széle mellett egy - a tanúvallomások szerint 95/8 méretű - béléscső helyezkedett el, amely mellett volt látható az egyik csőtartó bak, amely az egyik oldalán, nyugalmi helyzetben volt. A cső és a csőtartó bak kör keresztmetszetű fúrószárakon foglalt helyet. A daru tehergépkocsi végénél helyezkedett el. A helyszíni szemléken felvett jegyzőkönyvek megállapításai és a jegyzőkönyvezett tanúmeghallgatások alapján a baleset keletkezésének mechanizmusa, lefolyása: A mélyfúrás, mint sajátos építmény engedélyese a Magyar Horizont Energia Kft. bányavállalkozóként - a Bk. kutatási engedélye alapján - a CED Kft.-vel mint vállalkozóval végeztette a fúrásos kutatást a munkabaleset helyszínén, a Jánosmajor 2. fúrásponton. A CED Kft. és a Magyar Horizont Energia Kft. között június 2-án létrejött fúrási szerződés, valamint a felek közötti megállapodás alapján a fúráshoz kapcsolódó munkavédelmi feladatok ellátása a CED Kft. kötelezettsége volt. A baleset bekövetkezésének napján a feladat az volt, hogy a fúrótornyot, annak szétszerelése után a közeli fúrási pontról a Jánosmajor 2. fúráspontra szállítsák. A fúrási telephely anyagainak átszállítására, valamint a daruzási tevékenység végzésére a CED Kft. a Deet Kft.-t bízta meg, annak i ajánlata alapján, amely a CED Kft. fúróberendezéseinek szállítására és rakodására vonatkozott. Az ajánlat az alábbiakat tartalmazza: 1. A fúróberendezés szétszereléséhez és a kamionok megrakodásához szükséges gépek biztosítása a felrakó ponton 2. Berendezés átszállítása a túlméretes/túlsúlyos rakományok számára kijelölt útvonalon 3. A fúróberendezés összeszereléséhez és a kamionok lepakolásához szükséges gépek biztosítása a lerakó ponton 4. Banksman biztosítása a fel- és lerakó ponton. A Banksman feladata a Deet Kft. értelmezésében az, hogy a daruk és a speciális, túlsúlyos, túlméretes gépjárművek mozgását irányítsa és összehangolja. A Deet Kft. a szállítási rakodási tevékenységek elvégzésére munkaerő kölcsönzés keretében foglalkoztatta A munkavállaló targonca vezetőt és F munkavállaló daru gépkezelőt, akik a DARU-LOG Kft. alkalmazásában álltak. A Deet Kft. alvállalkozója volt a Toldi és Társa Kft., amelynek a részéről az ügyvezető dolgozott a felrakó ponton. A Toldi és Társa Kft. alvállalkozója volt Laja Lénárt egyéni vállalkozó, akinek az alkalmazásában állt D munkavállaló gépkocsivezető. A CED Kft. kölcsönzött munkaerőként alkalmazta C munkavállaló darukötözőt és B munkavállaló darukötözőt, akik a DARU-LOG Kft. munkavállalói voltak. A munkabaleset reggelén, a Jánosmajor 2. fúrásponton a két darukötöző és a darukezelő, C munkavállaló, B munkavállaló és F munkavállaló biztonsági megbeszélésen vett részt, ahol meghatározták számukra az aznapi feladatot, amely szerint a lerakó pontra érkező rakományt kellett daruval a tehergépkocsiról leemelni. A fúrómester és főfúrómester utasítása

8 8 szerint C munkavállaló és B munkavállaló darukötözői feladatokkal, F munkavállaló darukezelői feladatokkal volt megbízva. A felrakó ponton a kisebb terjedelmű áruk összerakását szállító egységekbe a költözés megkezdése előtt a CED Kft végezte. Az egyes rakományok gépkocsira történő felrakását a szállításirányító döntötte el, aki azon a napon Toldi és Társa Kft. ügyvezetője volt. A balesetben részt vett, CED Kft. által összeállított rakományt Toldi és Társa Kft. ügyvezetője utasítására az D munkavállaló által vezetett tehergépkocsira helyezték, daru közreműködésével. A rakomány egy 5 tonna teherbírású spaniferrel (rakományrögzítő heveder) való rögzítése után, a lánccal való rögzítés közben vették le a daru emelőkötelét. A lánc és a spanifer is a pótkocsihoz volt rögzítve úgy, hogy a skid emelőfülei szabadon maradtak. A spanifer a rakományt tekintve, középen helyezkedett el. A gépkocsivezető azért rögzítette a rakományt spaniferrel is, mert egyébként - véleménye szerint menet közben leesett volna a gépkocsiról. A gépkocsivezető, a rakomány rögzítését követően megkezdte a rakomány átszállítását a Jánosmajor 2. fúráspontra. A két telephely között egy erre a célra épített murvás úton közlekedett, amely kb. 3 km hosszú lehetett. A felrakó helytől elindulva elég lassan ment, mert kátyús volt az út, ezért ezt a szakaszt elhagyva megállt, kiszállt a gépkocsiból és ellenőrizte a rakomány helyzetét. Ekkor a rakományt stabilnak ítélte meg. A gépkocsivezető a Jánosmajor 2. fúráspontra történt megérkezést követően a CED Kft. dolgozójának jelzésére a E munkavállaló által kezelt daruhoz tolatott be. D munkavállaló ellenőrizte a rakomány stabilitását, és miután stabilnak találta azt, megkezdte a gépkocsi elején lévő láncos rakományrögzítő oldását. Eközben C munkavállaló darukötöző, a daru kötelével a gépkocsi baloldalán az első kötési ponthoz tartott. A munkavállaló a gépkocsi baloldalán, annak hátsó részénél állt. B munkavállaló darukötöző a daru emelőkötelével, a gépkocsi jobboldalán az első kötési ponthoz tartott, amikor a jobb oldalon lévő spanifer feszítő szerkezetet oldotta úgy, hogy erre senkitől utasítást nem kapott, erről a szándékáról senkit nem tájékoztatott a jelenlévő munkavállalók közül. A spanifer feszítő szerkezetének oldása következtében a rakomány baloldalán álló csőtartó bak lezuhant, az ott tartózkodó A munkavállaló súlyos sérülését okozva. A helyszínen tartózkodó munkavállalók a sérültről - daru segítségével - leemelték a csőtartó bakot, miközben a mentőszolgálatot is értesítették. A sérült a helyszíni ellátást követően kórházba került. A Bk. a jegyzőkönyvezett tanúvallomások értékelésekor az alábbi ellentmondásokat állapította meg: D munkavállaló gépkocsivezető vallomása szerint a rakományrögzítő spanifert a darukötöző köteleinek levétele előtt helyezte el, amíg felrakó ponton dolgozó gépkezelő jegyzőkönyvezett meghallgatása szerint a gépkocsi a darukötöző kötelek levétele után arrébb állt, és csak ezt követően rögzítette a gépkocsivezető a rakományt. A munkavállaló targoncás a jegyzőkönyvezett tanúvallomásában elmondta, hogy azért ment gyalogosan a gépkocsi baloldalára, hogy szemrevételezze, lesz-e targoncázási feladat. Eközben nem nyúlt semmihez. F munkavállaló darukezelő a tanúvallomásában előadta, hogy látta A munkavállalót, amint a gépkocsi baloldalán, a hátsó láncos rögzítő oldását végzi. C munkavállaló darukötöző a tanúvallomásában azt mondta el, hogy A munkavállaló korábban több alkalommal segített a rakomány rögzítésének oldásában. A Bk. a fenti ellentmondásokat nem oldotta fel, további eljárási cselekményeket nem kezdeményezett, mivel az ellentmondások az ügy érdemét nem befolyásolják.

9 9 A baleset bekövetkezésekor folytatott munkatevékenység szabályozottsága és a munkatevékenységet végző munkavállalók szakképzettsége vonatkozásában a jegyzőkönyvezett tanúmeghallgatások és az elvégzett iratvizsgálatok alapján a Bányakapitányság összegzett megállapításai A Bk. az eljárása során vizsgálta, hogy a baleset bekövetkezésekor végzett munkafolyamat hogyan volt szabályozva. A jegyzőkönyvezett tanúvallomások alapján megállapítható, hogy a munkabalesettel érintett munkavállalók munkavédelmi oktatását megtartották, a munkavállalók a szükséges szakképzettséggel rendelkeztek. A baleset bekövetkezésekor végzett munkafolyamatot a tehergépjármű rakományrögzítésének a feloldása volt, amely a gépkocsivezető feladata és felelőssége. Ezt a tényt minden érintett munkavállaló és munkáltató elismerte. A munkavállalók megfelelő utasításokkal történő ellátása a munkáltató feladata. A munkáltató DEET Kft. és a CED Kft. a rakomány rögzítésének oldásával és gépkocsiról történő levételével kapcsolatosan a munkabaleset időpontjában érvényes szabályozást nem mutatott be a Bk.-nak. A különböző munkáltatók munkavállalóinak tevékenységét összehangoló szabályozást sem a CED Kft., sem a Deet Kft. nem mutatott be a Bk.-nak. A megszegett foglakozási szabályok és a baleset bekövetkezése közötti okozati összefüggés vizsgálata A Bk. a munkabaleset közvetlen okát abban jelölte meg, hogy B munkavállaló a teherautó rakományát rögzítő hevedert (spanifer) megoldotta, amelynek következtében a mintegy 1500 kg tömegű acélszerkezet (csőtartó bak) a gépkocsi mellett tartózkodó A munkavállalóra zuhant, a munkavállalónak súlyos sérülést okozva. B munkavállaló megsértette az Mvt. 60. (1) bekezdésében foglalt előírásokat, mely szerint, a munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, hogy ez saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse. Így különösen köteles a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni. B munkavállaló munkaköri feladata nem terjedt ki a tehergépkocsi rakományrögzítésének feloldására. A munkabaleset közvetett oka a Bk. vizsgálata szerint az, hogy a különböző munkáltatók munkavállalóinak a tevékenységét nem hangolták össze, a lerakodási tevékenység nem volt megszervezve. A Mvt. 40. (2) bekezdésben előírt összehangolás a CED Kft. feladata és felelőssége volt, tekintettel arra, hogy a CED Kft. és Deet Kft. közötti szerződésben nem jelölték meg az összehangolás megvalósításáért felelős munkáltatót, azért annak a feladata volt, aki a tényleges irányítást gyakorolta, illetőleg akinek a területén a tevékenységet végezték. Ez a munkáltató a Bk. állápontja szerint a CED kft. volt. A szállítási tevékenység végzésére a Deet Kft. ajánlatot tett, amely ajánlat alapján történt a teljesítés elszámolása a felek között, vagyis a tevékenységet a Deet Kft. az ajánlatnak megfelelően végezte. A szállítási tevékenység a rakomány felrakó ponton tehergépkocsira történő felrakásától a rakomány lerakó helyre szállításán keresztül a lerakó helyen történő lerakásával zárul. A felrakó helyen a Deet Kft. gondoskodott a felrakás irányításáról, míg a lerakó helyen a tevékenységet nem irányította, nem felügyelte senki, annak ellenére, hogy a vállalkozási ajánlatban banksman biztosítása is szerepelt a Deet Kft. részéről. A Deet. Kft. és a CED Kft. megszegte a Mvt. 54. (7) bekezdés a) és b) pontjában előírt munkáltatói kötelezettségeket, mert nem tájékoztatta megfelelően a munkavállalóit a lehetséges

10 10 kockázatokról és nem ellenőrizte a tevékenység végzését. Így alakulhatott ki az a gyakorlat, amely több tanúvallomásban is előfordult, miszerint a rakomány rögzítésének feloldásában rendszeresen közreműködtek a darukötözők és a targoncavezető is. A gépjárművezetők többnyire eltűrték a közreműködő segítséget. A Mvt. 60. (1) bekezdése szerint a munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, hogy ez saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse. Így különösen köteles a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni. A munkavállaló targoncavezető megszegte az idézett jogszabályi előírást, mert a gépkocsiról való lerakodásnál való közreműködésre nem kapott utasítást. Annak ellenére a veszélyzónában tartózkodott, a targoncázás munkafolyamata még nem kezdődött el. B munkavállaló darukötöző megszegte az idézett előírást, mert a veszélyzónában tartózkodott, utasítást nem kapott arra, hogy a rakomány rögzítésének oldásában közreműködjön. B munkavállaló feladata a darukötözési tevékenység volt, amely a baleset bekövetkezésekor még nem kezdődött el. B munkavállaló nem járt el körültekintően, nem mérte fel a rakományt, nem mérte fel, hogy a gépkocsi baloldalán elhelyezett csőbak a labilis egyensúlyi helyzetéből kibillenhet, leeshet. C munkavállaló darukötöző megszegte az idézett előírást, mert a veszélyzónában tartózkodott akkor, amikor a darukötözési tevékenység még nem kezdődött el. D munkavállaló gépkocsivezető megszegte az idézett jogszabályi előírást, mert a rakományt nem megfelelően rögzítette, a rakomány rögzítésének feloldása annak leesését eredményezte, a közelben tartózkodó munkavállalók testi épségét veszélyeztette. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 47. (2) bekezdés szerint a rakományt a járművön úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. D munkavállaló figyelmen kívül hagyta, hogy skiden elhelyezett egyik csőtartó bak a fúrószárakon elmozdulva labilis egyensúlyi helyzetbe kerülhet, és rögzítés nélkül a tehergépkocsiról lebillenhet. A Bk. a fent rögzített tényállás alapján hozta meg a döntését a rendelkező részben, minősítette a balesetet munkabalesetnek, állapította meg a baleset okait, a szabályszegéseket és intézkedett a hasonló esetek elkerülésére. A rendelkező rész 1. pontjában a Bk. a balesetet a Mvt /A. és 3. pontja alapján minősítette munkabalesetnek, mert a jegyzőkönyvezett tanúvallomások, tárgyalási jegyzőkönyvek alapján a tevékenység célja fúrási telephely kialakítása, fúróberendezés szállítása és összeszerelése volt. A munkabaleset a mélyfúrási tevékenység előkészítésével összefüggésben, fúrási telephelyen következett be. A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 44. (1) bekezdése szerint: a bányafelügyelet hatáskörébe tartozik a bányászati és földtani kutatási célt szolgáló földalatti létesítmények, valamint az e cél érdekében végzett mélyfúrás. A baleset okát - a rendelkező rész 2. pontjában a jegyzőkönyvezett tanúvallomások, és a munkabaleseti jegyzőkönyv megállapításai szerint állapította meg a Bk. A rendelkező rész 3. pontjában rögzített megállapítás, amely a munkabaleseti jegyzőkönyv határidőre történő beküldését rögzíti, a Mvt. végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 9. (1) bekezdésén alapul. A rendelkező rész 4. pontjában rögzített szabályszegéseket az idézett jogszabályi helyek és a rögzített tényállás figyelembe vételével állapította meg a Bk.

11 11 A Bk. a hasonló esetek elkerülése érdekében az 5. pontban rögzített rendelkezéseit elégségesnek tartja, mivel a munkavállalók oktatásával és a jelenlegi gyakorlat felülvizsgálatával, a munkabalesettel összefüggésben elkövetett munkavállalói szabályszegések és munkáltatói hibák kiküszöbölhetők. A rendelkező rész 6. pontjában a tanúk költségtérítéséről a 14/2008. (VI.27.) IRM rendelet 2. (1)-(5) bekezdései alapján döntött a Bk., a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet üzemanyag alapnormákra vonatkozó előírásai figyelembe vételével. Az üzemanyagárak vonatkozásában a NAV internetes honlapján közétett, április 30-án érvényes adatokat vette figyelembe a Bk. A 6.1. pontban E munkavállaló utazási költségtérítéséről rendelkezett a Bk., Törtel-Pécs- Törtel viszonylatban, közúton 424 km távolságot, 8,6 l/100 km fogyasztási alapnormát és 369 Ft/ liter üzemanyagárat vett figyelembe. A tanú Nissan Almera 1.4 típusú, benzines, frsz-ú személygépkocsival közlekedett. A 6.2. pontban D munkavállaló utazási költségtérítéséről rendelkezett a Bk., Túrkeve-Pécs- Túrkeve viszonylatban, közúton 560 km távolságot, 6,7 l/100 km fogyasztási alapnormát és 367 Ft/ liter üzemanyagárat vett figyelembe. A tanú Renault Megane 1.9 D típusú, diesel, frsz-ú személygépkocsival közlekedett. A Bk. a munkabalesetet a Mvt. 84. (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján végezte. A jogorvoslati lehetőséget a Ket. 98. (1) bekezdése alapján biztosította a Bk. A jogorvoslati eljárás illetékét az illetékekről szóló évi XCIII. tv. 29. (2) bekezdése előírásai alapján állapította meg a Bk. A Bk. hatásköre a Bt. 44. (1) bekezdése a) pontjában foglaltakon alapul. A Bk. illetékességét a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdése határozza meg. Pécs, szeptember 9. dr. Riedl István bányakapitány Kapják: 1. Deet Kft Üllő, Mező u CED Kft Budapest, Nagy Jenő u Magyar Horizont Energia Kft Budapest, Nagy Jenő u A munkavállaló Cím 5. D munkavállaló Cím 6. E munkavállaló Cím 7. Irattár

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2505-1/2012 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Teendők munkabaleset esetén

Teendők munkabaleset esetén Teendők munkabaleset esetén a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám:374-9/2013/IPB

Részletesebben

Építőipari Fórum

Építőipari Fórum Építőipar; Feldolgozóipar (leginkább fa- és fémfeldolgozás); Mezőgazdaság (benne fakitermelés is); Egészségügyi, szociális ellátás; Bányászat (csak munkaegészségügy); 2 Munkavédelmi oktatások; Porképződéssel

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2977-9/2014 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Tárgy: Ügyintéző: Tel.: H A T Á R O Z A T

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Tárgy: Ügyintéző: Tel.: H A T Á R O Z A T Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám: 97-5/2014/IPB

Részletesebben

Munkavédelmi Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Munkavédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Munkavédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Munkavédelmi szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND

Szervezeti és Működési Szabályzat I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND Az iskola biztonságos munkakörülményei és az alkalmazottak egészsége érdekében az alábbi igazgatói utasítást adom ki a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként. I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND 1. A munkavédelmi

Részletesebben

Tárgy: Gyomaendrőd I.- homok védnevű bányatelek részleges bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Gyomaendrőd I.- homok védnevű bányatelek részleges bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1803-9/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 08.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. november 22-én Magyar Horizont Energia Kft.

Részletesebben

Munkavédelem és képviselet a kereskedelemben. Kégl Judit - Spar 2013. március/április

Munkavédelem és képviselet a kereskedelemben. Kégl Judit - Spar 2013. március/április Év Szeletelő Csont-fűrész Késsel vágás Anyagmozgatás rossz mozdulat Rolli kocsi, hűtőkonténer Rossz lépés Törött áru Ajtónak nekiment, ajtóhoz csukta Polc éle megvágta Egyéb Össz. Munkavédelem és képviselet

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. szám: PBK/2815-10/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

8/4 Fuvarozás, szállítmányozás

8/4 Fuvarozás, szállítmányozás Munkavédelem és munkabiztonság CD 8/4 1 8/4 Fuvarozás, szállítmányozás 8/4.1 Bénulásos munkabaleset külföldi telephelyen Elsőfokú eljárás A jogeset szerint a munkavállaló kamionsofőrként dolgozott a munkáltatónál,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Í t é l e t e t : Indoklás:

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Í t é l e t e t : Indoklás: Veszprémi Munkaügyi Bíróság 2.M. 570/2006/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Veszprémi Munkaügyi Bíróság Dr. Kúthy Zoltán (ügyvéd címe) ügyvéd által képviselt felperes neve. (felperes címe) felperesnek

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2905-10/2014. 2015. február 11-én jogerőre emelkedett. Üi:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 2. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAÜGGYEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 5 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 43/2015. sz. határozatával 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat célja, tartalma A Testnevelési Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető

Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 25. Tel/Fax: +36 (93) 516-003 e-mail: nagykanizsa.kvk@katved.gov.hu

Részletesebben

A munkavédelemről szóló törvény változásai

A munkavédelemről szóló törvény változásai A munkavédelemről szóló törvény változásai Munkavédelmi képviselő választása A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 2016. július 8. napjával hatályba lépett módosítása értelmében

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. szám: PBK/1206-9/2014 Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h a t á r o z o t t :

H A T Á R O Z A T. h a t á r o z o t t : Ikt. szám: PBK/3104-10/2015 Üi.: Nagy Endre Jogerőre emelkedett 2016. február 5-én. Tárgy: Az Alsórajk I. (D-1) tőzeg védnevű bányatelken működő bányaüzem 2011-2015. évekre vonatkozó Műszaki Üzemi Terv

Részletesebben

Zala megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg Járási Hivatal

Zala megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg Járási Hivatal Zala megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály Zalaegerszeg Iparkamara 2017. február 27. Munkavédelmi

Részletesebben

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Munkavédelemkockázat értékelés korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Készítette: Almássy Erika minőségügyi szakmérnök, felsőfokú munkavédelmi szakember +36-20-9606845 erikaalmassy@gmail.com 2016.10.19.

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2625-8/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 01.

Részletesebben

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/682-5/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 05.

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben

Tárgy: Jászfelsőszentgyörgy I.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Jászfelsőszentgyörgy I.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1225-6/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 06.

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. május 22-én Tesoro Invest Kft. Iktatószám: PBK/467-7/2014

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. február 27-én Plastic Work 2000 Kft. Iktatószám:

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-6728 Szeged, Napos út 4. Tel: 36-62/553-040 Fax: 36-62/553-041 e-mail: szeged.kk@katved.gov.hu Szám: 061/3338-5/2014/SZEGED

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

munkabaleseti jegyzőkönyv.

munkabaleseti jegyzőkönyv. MUNKAVÉDELEM Új munkabaleseti jegyzőkönyv A tavalyi évben kiadott módosítás után 2005. január 1-jétől ismét változott a munkabalesetek kivizsgálását és bejelentését szolgáló Munkabaleseti jegyzőkönyv.

Részletesebben

Az OMMF munkavédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai

Az OMMF munkavédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai MUNKAVÉDELEM 1.2 Az OMMF munkavédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai Tárgyszavak: munkavédelem; ellenőrzés; információ; érdekvédelem; tájékoztatás; statisztika; munkabiztonság. Általános megállapítások

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 1027 Budapest, Gyorskocsi u. 52. 1255 Budapest, Pf.2. 19.M. 934/2007/12. A Fővárosi Munkaügyi Bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! a felperesi képviselő neve ügyvezető által

Részletesebben

Készítette: Galla Gyula

Készítette: Galla Gyula I. A munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása. II. A munkáltatók kötelezettségei és feladatai az új munkabaleseti jegyzőkönyv. III. A munkavédelmi képviselők jogai és kötelezettségei a munkabalesetek kivizsgálásának

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Sok esetben nem csak jogos gazdasági érdeke diktálja a munkáltatónak, hogy munkavállalói tiszta fejjel, alkoholos befolyásoltságtól

Részletesebben

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS FERTŐZÉSEK KOCKÁZATÁVAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉGEK CÉLVIZSGÁLATÁHOZ I. Kockázatértékelés:

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Mire tanítanak a súlyos balesetek? Előadó: Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/156-8/2014 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

MEE VHTSZ. Munkabiztonság a technológiai tevékenységeken túl Konkrét esetek feldolgozása

MEE VHTSZ. Munkabiztonság a technológiai tevékenységeken túl Konkrét esetek feldolgozása MEE VHTSZ Munkabiztonság a technológiai tevékenységeken túl Konkrét esetek feldolgozása Tanulságos esetek Leesés tehergépjármű platójáról Emelőgép felborulás Ujjbecsípődés Irodai szekrény felborulás 2

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkavédelmi oktatási tematika Összeállította: Lantos 72 Kft. Lantos György 2145 Szilasliget, Lázár Vilmos u. 27. Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkavállalói részére A munkavédelem A munkavédelem a szervezett

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Jogszabályok alkalmazása Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben]

A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben] A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben] A munkavédelmi jogszabályok célja, hogy szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkvégzés

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2998-14/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

8/1.6 Munkatéri megvilágítás szerelési munkálatai közben bekövetkezett halálos munkabaleset

8/1.6 Munkatéri megvilágítás szerelési munkálatai közben bekövetkezett halálos munkabaleset 8/1 40 Munkavédelem és munkabiztonság CD 8/1.6 Munkatéri megvilágítás szerelési munkálatai közben bekövetkezett halálos munkabaleset Elsőfokú eljárás A megállapított tényállás szerint az áramszolgáltató

Részletesebben

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a Bányakapitányság határozatát megsemmisíti

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a Bányakapitányság határozatát megsemmisíti MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/78-2/2013. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: MBK/2873-12/2012. számú határozat

Részletesebben

... H A T Á R O Z A T

... H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: 35830/293-4/2015.ált. Tárgy: Diadal Ruhaipari Zrt. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó szabályok megsértése miatt Ü. i.:... Tel.: E-Mail:...... H A T Á

Részletesebben

A Nemzeti Közlekedési Hatóság. tevékenysége a veszélyes árut szállító. közúti járművek ellenőrzésének tükrében

A Nemzeti Közlekedési Hatóság. tevékenysége a veszélyes árut szállító. közúti járművek ellenőrzésének tükrében A Nemzeti Közlekedési Hatóság tevékenysége a veszélyes árut szállító közúti járművek ellenőrzésének tükrében Balatonföldvár, 2010. április 8-9. 1 Ellenőrzési tevékenység A Nemzeti Közlekedési Hatóság komplex

Részletesebben

A bíróság jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi.

A bíróság jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi. Közigazgatási határozatok felülvizsgálata A munkaügyi jogvitákon kívül a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik a munkaügyi ellenőrzés, a munkavédelem keretében hozott közigazgatási határozat, a munkaügyi

Részletesebben

A MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY ÉS A MUNKAERŐPIACI SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÁSA. a távmunka munkavédelmi és munkajogi szempontú megítéléséről

A MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY ÉS A MUNKAERŐPIACI SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÁSA. a távmunka munkavédelmi és munkajogi szempontú megítéléséről A MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY ÉS A MUNKAERŐPIACI SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÁSA a távmunka munkavédelmi és munkajogi szempontú megítéléséről A távmunkavégzés munkavédelmi és munkajogi szempontú megítélésével

Részletesebben

A KOCKÁZÁTÉRTÉKELÉS rendkívüli országos célvizsgálata

A KOCKÁZÁTÉRTÉKELÉS rendkívüli országos célvizsgálata Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség A KOCKÁZÁTÉRTÉKELÉS rendkívüli országos célvizsgálata 2003 február 1 - március 10. CÉL A rendkívüli országos vizsgálat célja annak felmérése volt, hogy

Részletesebben

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.)

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK A MUNKAVÉDELEM AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Előadó: Nesztinger Péter

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2011. április 21-én Wildhorse UCG Kft. Iktatószám:

Részletesebben

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D.

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. 1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete hazánkban. Az NMH MMI tevékenysége a szabályozásban és a célellenőrzések megszervezésében, figyelembe véve az e területen bekövetkezendő változásokra. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

HATÁROZAT. 100.000 forint, azaz egyszázezer forint összegű. bírságot szabok ki.

HATÁROZAT. 100.000 forint, azaz egyszázezer forint összegű. bírságot szabok ki. Ügyiratszám: 371-7/2014/H Tárgy: A Prímagáz Hungária Zrt. (1117 Budapest, Alíz u. 2.) terhére bírság kiszabása, a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt HATÁROZAT A Prímagáz

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) 512-319, (56) 512-320; Fax: (56) 512-337 Ü.i.: (56) 512-331; E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu : 5001Szolnok,

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉTDR azonosító: 201300048702 Iratazonosító: IR-000219468/2013 Ügyszám:KE-06D/EP/01022-10/2013.

Részletesebben

a jó munkahely Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések a munkavállalók védelmében mindnyájunknak fontos TÁMOP /

a jó munkahely Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések a munkavállalók védelmében mindnyájunknak fontos TÁMOP / Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések a munkavállalók védelmében a jó munkahely a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám: 169-1/2014/IPB

Részletesebben

forgalomból történő kivonását rendelem el.

forgalomból történő kivonását rendelem el. Iktatószám: Tárgy: BA/001/00754-0003/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a QX-IMPEX Kft.

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/2335-18/2013. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2014. január

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Rakományrögzítési irányelvek

Rakományrögzítési irányelvek A rakományrögzítés alapszabályai 1. Mindig a megfelelő járművet kell használni. 2. A megengedett összsúlyt és a megengedett tengelyterhelést nem szabad túllépni, a minimális tengelyterheléstől pedig nem

Részletesebben

A munkavédelem fogalma, célja

A munkavédelem fogalma, célja 1. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, célját, alapkérdéseit! A munkavédelem célja, feladatai és területei A munkavédelem szabályozási rendszere A munkavédelmi hatósági felügyeleti szervek (felsorolás)

Részletesebben

2004. évi XI. törvény. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról

2004. évi XI. törvény. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról 2004. évi XI. törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról 1. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 1. -ának (1) bekezdése helyébe a következő

Részletesebben

A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége

A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége Jogszabályok betartásának ellenőrzése Szervezett munkavégzés Helyszíni ellenőrzés Előzetes értesítést nem alkalmazunk A közigazgatási hatósági eljárás és

Részletesebben

Szám: 35960/2031-9/2015.ált. Tárgy: egyéni vállalkozó tűzvédelmi bírságolási ügye

Szám: 35960/2031-9/2015.ált. Tárgy: egyéni vállalkozó tűzvédelmi bírságolási ügye Szám: 35960/2031-9/2015.ált. Tárgy: egyéni vállalkozó tűzvédelmi bírságolási ügye H A T Á R O Z A T.. egyéni vállalkozót (lakcíme:.; adószám: ) (a továbbiakban: Ügyfél) a.. szám alatti ingatlanon lévő

Részletesebben

Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető

Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-9600 Sárvár, Batthyány u.65. Telefon: (95)521-170 Fax: (95)521-172 E-mail: sarvar.kk@katved.gov.hu Szám: 36840/379-3/2015.ált. Tárgy: Bírság

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0110-11/2

Részletesebben

A szabályozási dokumentum célja: a rendszerszemléletű munkavédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatásának normatív utasításban történő szabályozása.

A szabályozási dokumentum célja: a rendszerszemléletű munkavédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatásának normatív utasításban történő szabályozása. Jelen utasítás elkészítéséért és aktualizálásáért a Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság vezetője, a szabályozási dokumentumban foglaltak működtetéséért a főigazgató a felelős. A szabályozási dokumentum

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről Egészségbiztosító:. címe:..... Társadalombiztosítási kifizetőhely:..... címe:.... Hivatkozási szám:... Felhívjuk a figyelmét, hogy a év.. hó nap történt balesetével (sérülésével) kapcsolatban a 217/1997.

Részletesebben

Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén. Budapest, 2012. május 8.

Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén. Budapest, 2012. május 8. Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén Budapest, 2012. május 8. Törvényi szint: Alaptörvény, biztonsággal kapcsolatos egyéb törvények Korm. r. szint: Miniszteri r. szint:

Részletesebben

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-8600 Siófok, Somlay Artúr utca 3. H-8601 Siófok, Pf.: 94 Tel: (36-84) 310-938; Fax: (36-84) 310-509;e-mail:

Részletesebben

HATÁROZAT. bírságot szabok ki.

HATÁROZAT. bírságot szabok ki. 1 Szám: 35830/613-4/2016.ált. Tárgy: Batki-Logistic Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt Ügyintéző:... Telefonszám:... HATÁROZAT A Batki-Logistic

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. március 14-én Magyar Horizont Energia Kft. Iktatószám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki.

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki. Szám: 35310/322-3/2015. ált. Tárgy: Biola Biokozmetikai Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt H A T Á R O Z A T A Biola Biokozmetikai Kft.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. január 12-én Tóth Szilvia Iktatószám: PBK/3513-6/2011

Részletesebben