Kiskunmajsai Kistérségi Tanyafejlesztési Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiskunmajsai Kistérségi Tanyafejlesztési Program"

Átírás

1 Kiskunmajsai Kistérségi Tanyafejlesztési Program Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2012

2 Magyarországon a város az város, a falu pedig falu, de a tanya egy világ: tanyavilág. Sági Lajos plébános, Kiskunmajsa - Kígyóspuszta tanyakörzet Kistérség neve: Települések neve: Kiskunmajsai kistérség Kiskunmajsa város, Csólyospálos község, Jászszentlászló község, Kömpöc község, Móricgát község és Szank község Forrás: A TANYA, mint környezeterkölcsi fogalom című tanulmány, Sági Lajos, 1

3 Tartalomjegyzék I. KORÁBBI FELMÉRÉSEK... 6 II. A TANYAVILÁGOT ÉRINTŐ EDDIGI INTÉZKEDÉSEK BEMUTATÁSA... 8 III. HELYZETFELTÁRÁS III.1. A külterület általános bemutatása III.1.1. Terület III.1.2. Népesség III.1.3. Őstermelők III.1.4. Külterületi utak III.2. A tanyák jellemzése III.2.1. A tanyák száma III.2.2. A tanyák típus szerinti bemutatása III.2.3. A tanyai lakosságra vonatkozó adatok III.2.4. A tanyavilág jellegzetes problémáinak bemutatása III.3. A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatása III.4. A tanyavilág megjelenése a különböző (kis)térség-, illetve településfejlesztési terv- 28 III.4.1. Helyi Gazdasági Programok III.4.2. Helyi Építési Szabályzatok IV. A TANYAVILÁG JÖVŐKÉPE IV.1. Rövidtávú jövőkép IV.1.1. Tanyai termékek piacra jutásának elősegítése IV Tanyai termékek város-vidék együttműködés keretében történő piacra juttatására 32 IV A tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi piacok létesítésére, fejlesztésére IV A tanyai termékek védjegy- és minőségtanúsítási rendszerének bevezetésére, fejlesztésére IV A tanyai termékek feldolgozását biztosító, önkormányzati tulajdonú helyi, kisléptékű feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére IV A tanyagazdák számára nyújtott, a piacra jutást, a termelést és helyi feldolgozást, a közvetlen értékesítést segítő szolgáltatások biztosítására IV A tanyai termékek értékesítése a térségi kiskereskedelmi boltokban

4 IV 1.2. A tanyás térségek külterületi földútjainak korszerűsítése IV Földutak karbantartása, eszköz- és gépbeszerzés IV Földutak megerősítése, építési beruházások IV.1.3. A tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése IV A tanyagondnoki szolgálatok eszközfejlesztése IV A tanyagondnoki szolgálatok humánerőforrás fejlesztése IV.1.4. A tanyás térség szellemi és kulturális örökségének védelme IV Épített örökség védelme IV Szellemi örökség védelme IV.1.5. Tanyagazdaságok fejlesztése IV Tanyai lakóépület felújítása IV Tanyai lakóépületek revitalizációja IV Gazdálkodási célú épületek felújítására, építése IV Gazdálkodási célú épületek revitalizációja IV Gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése IV Induló gazdák gép-, kisgép-, eszközfejlesztése, beszerzése IV Karám, kerítés létesítése, felújítása IV Vetőmag, gyümölcsfa csemete vásárlása, beszerzése IV Induló gazdák vetőmag, gyümölcsfa csemete vásárlása, beszerzése IV Állatállomány kialakítása, bővítése IV Induló gazdák állatállományának kialakítása, bővítése IV Tanyagazdaság megújuló energiával történő energetikai megújítása IV Tanyagazdaság közüzemi elektromos hálózathoz történő csatlakozatása IV Induló gazdák tanyavillamosítása IV Egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása IV Természet közeli, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezés IV.2. Hosszú távú elképzelések IV.2.1. Térségi vízutánpótló és vízellátó rendszerek fejlesztése, kialakítása IV.2.2. Tanyai gazdaságok földprogramja IV.2.3. Térségi energiatermelés rendszerének kialakítása

5 V. FELHASZNÁLT DOKUMENTUMOK VI. A TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM KIMUNKÁLÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZEMÉLYEK

6 Bevezető A szakmai programot a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás készítette a Vidékfejlesztési Minisztérium által vissza nem térítendő állami támogatásban részesített, a 81/2011. (VIII.11.) VM rendelet szerinti Tanyafejlesztési Program pályázati rendszerében támogatott források felhasználásával a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. megbízásával. A szakmai program a Vidékfejlesztési Minisztérium részéről összeállított és a VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézete által közzétett Útmutató és tematika a Térségi Tanyafejlesztési Programok összeállításához című dokumentum szerint került összeállításra, a programban tárgyalt tanyafelmérés alapjául a VKSZI részéről közzétett Segéd táblázat a Térségi Tanyafejlesztési Programok összeállításához című dokumentum használata szolgált. A szakmai program területi illetékessége a megbízó Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás alapító tagjainak, azaz a Kiskunmajsai kistérséget alkotó településeknek: Kiskunmajsa város, Csólyospálos község, Jászszentlászló község, Kömpöc község, Móricgát község és Szank község közigazgatási területeinek összességére vonatkoztatott. A Kiskunmajsai kistérség az Európai Unió földrajzi alapú statisztikai kódolási rendszerében a LAU 1 szintnek megfelelő területi egység (a 27 tagállamban jelenleg a kategorizált kistérségek száma 3646 db), mely kistérségi szintnek Magyarországon jelenleg 174 településcsoport felel meg. A Kiskunmajsai kistérség várhatóan január 1-jétől, mint a Kiskunmajsai járás alkot új területi egységet, a kormány új közigazgatási koncepciója alapján, mint önálló területi államigazgatási egység működhet a jövőben. 5

7 I. KORÁBBI FELMÉRÉSEK A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás az Európai Unióhoz történő csatlakozásra felkészülve elkészítette a Kiskunmajsai Kistérség Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési Stratégiai és Operatív Programját, mely szakmai terveket Magyarország a SAPARD terv összeállításában vett figyelembe. A SAPARD programban, melyet az Európai Unió a hozzá csatlakozni kívánó 10 közép- és kelet-európai országban a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén kezdeményezett, a csatlakozást előkészítő intézkedések közösségi támogatását jelentette a felkészülési időszakban, szakági segélyprogram formájában. A kistérségi SAPARD terv az alábbi három fő célkitűzést rögzítette: 1. A kistérség fejlesztésének és szerkezeti alkalmazkodásának elősegítése az ökológiai és gazdasági környezet stabilitásának biztosítása mellett. 2. A kistérségben élő emberek segítése az EU csatlakozásig végbemenő változásokhoz való alkalmazkodásban. A népesség szociális biztonságának javítása, a fiatalok számára az esélyegyenlőség biztosítása. A vidéki életforma megőrzése és a vidéki népesség életminőségének javítása, a vidék népességmegtartó erejének fokozása. 3. A kistérség természeti, társadalmi és épített környezetéhez egyaránt illeszkedő, összehangolt, integrált és egyben fenntartható fejlődés elindítása, a helyi kulturális örökség ápolása. A kistérségi vidékfejlesztési terv speciális célkitűzései az alábbiak voltak: 1. A vidéki és kiemelten a tanyasi életforma értékeinek megőrzése mellett a lakosság életminőségének és életesélyeinek fokozatos növelése. 2. A helyi hagyományokra alapozva, az eddigi adottságokból kiindulva a helyi értékeken nyugvó, de az uniós kihívásoknak megfelelő agrárium létrehozása. 3. A jelenlegi szűk ipari bázis fejlődése előtt álló akadályok fokozatos megszüntetésével a kistérség fenntartható ipari fejlődésének beindítása. 4. Az egyenletesen fejlődő idegenforgalom minél szélesebb alapokra történő helyezése. 5. A piacra jutás lehetőségeinek javítása a hozzáadott érték növelésének segítségével. Nem élelmiszertermelési célú mezőgazdasági tevékenységek megújuló energiaforrások felhasználása, ipari alapanyagok előállítása, vadászat, sporthorgászat fejlesztése. 6

8 6. Az építészeti és kulturális örökség megőrzése és fenntartása, a társadalmi és a szakmai közösségek megóvása és rehabilitációja. A SPARD támogatási rendszer Magyarországon a évek időszakában működött (lényegében a csatlakozásig), helyébe 2004-től az Agrár- és Vidékfejlesztési Program (AVOP) támogatásai léptek években, majd az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP, ) kezdte meg működését. Az ÚMVP forrásaiból a kiskunmajsai tanyás térség a III. és IV. tengely forrásainak igénylésére és felhasználására jogosult, mely európai uniós fejlesztési lehetőségekhez a kistérség alapvetően a kiskunfélegyházi székhelyű, Kiskunok Vidékéért Helyi LEADER Akciócsoporton keresztül juthat hozzá. A évi LEADER program keretében évben felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) fő célkitűzései az alábbiak a Kiskunmajsai kistérséget is magában foglaló Kiskunok Vidékéért Egyesület HACS területén: 1. célkitűzés: A térség kulturális örökségének, hagyományainak megőrzése, népszerűsítése. 2. célkitűzés: Közösségi kezdeményezések elősegítése a nonprofit szervezetek feladatellátást segítő beruházások megvalósításának támogatásával. 3. célkitűzés: A térségi turisztikai-potenciál fejlesztése a meglévő szálláshelyek minőségi javításával. 4. célkitűzés: A térség kulturális és szabadidős lehetőségeinek fejlesztése a meglévő sportlétesítmények korszerűsítése, felújítása, bővítése által. 5. célkitűzés: Tanulmány, stratégia elkészítése, mely a HACS illetékességi területén lévő vállalkozók és helyi termékeik bemutatását, érdekképviseleti és piacra jutási lehetőségeit tartalmazza. 6. célkitűzés: Gazdaságfejlesztés a térségben megtermelt vagy előállított termékek előállításának és piacra jutásának elősegítésével, munkahelyteremtő vagy -megtartó beruházások megvalósításával. 7

9 II. A TANYAVILÁGOT ÉRINTŐ EDDIGI INTÉZKEDÉSEK BEMUTATÁSA Kiskunmajsa A város 8 tanyakörzetében összesen 237 folyókilométer földút önkormányzati fenntartású. Az önkormányzat az elmúlt évek gyakorlatával szakítva és években nagyléptékű eszközfejlesztést hajtott végre a helyi dűlőutak karbantartásának biztosítására. Az elmúlt év végén az önkormányzat egy 1998-as gyártási évű Vlagyimir D710B típusú 7450 köbcentiméteres 66 kw-os használt gréderező gépet vásárolt 3,125 millió forint beszerzési áron. A földútkarbantartás személyi és tárgyi feltételeinek javítása érdekében az önkormányzat évben vásárolt egy 1987-es gyártási évű MTZ82 típusú használt erőgépet tárcsázóval 2,9 millió forint értékben, továbbá 2 db magassági Stihl fűrészt (275 ezer forint/db értékben). Az önkormányzat a START közmunkaprogram keretében időszakban 14 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával végezteti a külterületi földutak környezetének rendbetételét, aminek főbb munkálatai a cserjék irtásából, gaztalanításból és az útszéli fák nyeséséből, ritkításából állnak. A földútkarbantartás évben a beszerzett földgyaluval és traktorral 150 km-en tervezett (a korábbi években 1,5 millió forint/év külső szolgáltatás igénybevétele mellett átlagosan 10 folyókilométer karbantartása valósult meg), a főbb dűlőutak környezetrendezése 50 km-es szakaszon cél a tárgyévben (a korábbi években ilyen karbantartási munka egyáltalán nem volt). Fenti, céleszközökkel és humáninfrastruktúrával ellátott külterületi útkarbantartási szakfeladat felelőse az önkormányzat fenntartásában álló Városgazdálkodási Intézmény. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat komplex fejlesztést valósít meg év I. félévében a Kiskunmajsa, helyi piactér megújítása és a helyi termékek piacra jutásának elősegítése című és tárgyú fejlesztése megvalósítása érdekében, melyet a Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyafejlesztési Program a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására című, TP jogcím kódú, vissza nem térítendő állami támogatás felhasználásával valósít meg. A projekt megvalósítása két fő tartalmi részből áll. Az építési beruházás keretében az önkormányzati fenntartású és tulajdonú belterületi 352/4 hrsz. alatti helyi piac 8629 m 2 -es ingatlanán tervezett kialakítani a piactér lefedése 973,45 m 2 hasznos alapterületen. A fejlesztés szakmai programrésze a tanyai termékek város-vidék együttműködésének erősítésére, a kiskunmajsai tanyai termékek feltárására, valamint védjegy- és minőségi tanúsítási rendszerének 8

10 bevezetésére, továbbá a kistermelői élelmiszer-előállítás és piacra jutás feltételeiről és a kiskunmajsai helyi termék védjegy használatáról szóló gazdaképzés és gazdatanácsadás megvalósítására irányul. A projekt összértéke ,- Ft, melyből az állami támogatás összege ,- Ft, 80%-os támogatási intenzitással. Csólyospálos Csólyospálos tanyás térségében 121,981 fkm külterületi úthálózat található. Az önkormányzat átlagosan 1 millió Ft-ot költ külterületi utak karbantartására évente. Közmunka program keretében években a külterületi utak mentét 5 közmunkás 8 hónapon át tisztította. Az önkormányzat 2011 októberében vásárolt egy db grédert a dűlőutak karbantartására. A közmunkaprogram külterületeket érintő feladatellátása a tárgyévben is folytatódik, február 6-tól 6 fő közfoglalkoztatott látja el a szakfeladatot, melynek meghatározó eleme a dűlőutak menti fák és bokrok gallyazása. Az önkormányzat minden évben egy alkalommal akciót szervez a lakosság körében a földutak karbantartása és tisztítása érdekében, melynek keretében a lakosság önkéntes munkával és gépi eszközök, gépi erő biztosításával vesz részt az útfelújításokban. Csólyospálos községben nem üzemel termelői piac. Jászszentlászló Jászszentlászló külterületein 142,372 fkm hosszúságú önkormányzati tulajdonú és kezelésű földútrendszer található. Az elmúlt években az alábbi önkormányzati forrásokból kerültek ellátásra az útkarbantartási feladatok: évben: útfeltöltés, homokszállítás, dűlőútrendezés, ,- Ft évben: hóeltakarítás, dűlőútrendezés, ,- Ft évben: gréderezés, 7.200,- Ft évben: gréderkerék javítás, dűlőút karbantartás, ,- Ft évben: útkarbantartás, ,- Ft Az önkormányzat minden évben 5-10 fős átlaglétszámú közfoglalkoztatott munkájával láttatja el a dűlőutak menti zöldfelületek tisztítását, a község saját tulajdonú gréderrel rendelkezik. A 9

11 2012. február 1-jén indult, december 31-én végződő START munkaprogram keretében mezőgazdasági utak karbantartása tárgyban 16 fő foglalkoztatása valósul meg. A program a közfoglalkoztatás mellett eszközbeszerzést is tartalmaz, melynek főbb elemei az alábbiak: 10 db sújtókés, 5 db Bacho metszőolló, 3 db Stihl MS-260, 2 db Stihl MS-231, 4db Stihl FS-460 aljnövényzet tisztító, 1 db szárzúzó, 2 db motoros sövénynyíró, 1 db használt traktor, 1 db használt pótkocsi, 1 db fűkasza, 1 db láncfűrész. A tárgyévi eszközbeszerzés összköltségének előirányzata: ,- Ft. Jászszentlászlón a faluközpont megújítása keretében új, fedett piactér kialakítása valósult meg évben. A LEADER támogatásból finanszírozott fejlesztés összértéke 48 millió Ft volt, az építési beruházás a termelői piac megújítása mellett a faluközpont egyes közterületeinek fejlesztéseire is irányult. A jászszentlászlói gazdapiac keddi és szombati nyitva tartással üzemel, az árusok száma átlagosan 25 fő, a vásárlóké 50 fő. Kömpöc Kömpöc tanyás térségében 76,7 fkm külterületi úthálózat található. Az önkormányzat ben vásárolt egy grédert, mellyel minden évben szükség szerint végzi a dűlőutak egyengetését. A faluban kialakult gyakorlat, hogy a gazdák az általuk használt dűlőutakat saját költségen, saját erőgéppel tartják karban, melyhez kérésre az önkormányzat eseti jelleggel közmunkásokat is biztosít. A MOL Nyrt évben ,- Ft támogatást biztosított a külterületi utak javítására a tevékenysége szerinti úthasználat okán. A gazdasági társaság által biztosított forrásból az önkormányzat zúzottkövet vásárolt és helyi vállalkozók, valamint 2 fő közmunkás segítségével az olajtársaság által használt útszakaszokat megerősítette. A külterületi utak karbantartására 2011-ben került sor először közmunka program keretében, 5 fő 4 hónapon keresztül végzett útkarbantartást a tanyás térségben. A közmunkaprogram a tárgyévben is folytatódik, a külterületi utak rendbetételére (2012. február 6-tól december 31-ig) 4 fő közmunkást alkalmaz az önkormányzat. A munkavégzéshez szükséges fűkaszák, üzemanyag, fejsze, balta, motoros fűrész, egyéb kézi szerszámok stb. vásárlása megtörtént. A közmunkaprogramokkal biztosított útkarbantartás és környezetrendezés a külterületi úthálózat folyamatos javulását biztosítja. Kömpöc községben nem üzemel termelői piac. 10

12 Móricgát Móricgát külterületi úthálózatának hossza 82,81 fkm. A Földhivatal évig támogatta anyagilag a faluban a külterületi utak karbantartását. Az elmúlt években az önkormányzat saját forrásokból oldotta meg az útkarbantartást, ezeket a feladatokat jelenleg 2 fő látja el. Az önkormányzat tulajdonában van egy traktor és egy gréder, melyet évben vásároltak meg. A START munkaprogram keretében évben 3 ember közfoglalkoztatása történik a célfeladat ellátása érdekében. A munkaprogram keretében a tárgyévben ,- Ft értékben kerül beszerzésre: 1 db szárzúzó, 1 db 9 leveles tárcsa. Móricgát községben nem üzemel termelői piac. Szank Szank külterületi úthálózatának hossza 90 fkm. A Községi Önkormányzat saját forrásokból oldja meg a külterületi utak karbantartását, a nagyobb útfelületre vonatkozó munkálatokat vállalkozóval végezteti. A kézi erővel végezhető karbantartó és tisztító feladatokat jelenleg közmunka program keretében 11 fő látja el ben történt egy átfogó külterületi úttisztítás a község tanyás térségeiben, a 40 ember az Izsáki utat és környezetét állította helyre. Útkarbantartási célú erőgépekkel az önkormányzat nem rendelkezik. Szank központi részén található az 1998 óta fedett termelői piac. Az önkormányzati piac állapota a folyamatos karbantartási munkák elvégzésének köszönhetően jó állagú, rendeltetésszerű használatra alkalmas. A szanki piac szerdán és szombaton van nyitva, május 1-jétől október 31-ig 5:30-11 óráig, november 1-jétől április 30-ig pedig 6:30-11 óráig. A községi termelői piacon tavasztól ősz elejéig átlagban árus van, a téli hónapokban 2-4 állandó árus kínálja termékeit. A piac látogatottsága kedvező, a vásárlók száma tavasztól késő őszig megközelítőleg átlagosan a főt alkalmanként, a téli időszakban nagyságrendileg fő látogat ki a piacra. 11

13 III. HELYZETFELTÁRÁS III.1. A külterület általános bemutatása A kistérség a Duna-Tisza közi síkvidék keleti peremének középső területén helyezkedik el, meghatározó tájtípusa a csernozjomos homoksíkság. A kistérség a Kiskunság része, teljes területében a Duna-Tisza közi Homokhátsághoz tartozik. III.1.1. Terület A kistérség 6 településének közigazgatási területe összesen 485 km 2, a kistérség Bács-Kiskun megye 8444,81 km 2 területének 5,74%-a, a dél-alföldi régióénak 2,64%-a. A 6 településből álló Kiskunmajsai kistérség közigazgatási területéből belterület 14 km 2, külterület 471 km 2. A kistérség külterületei a közigazgatási terület 97%-át teszik ki. A kistérség legnagyobb külterületével Kiskunmajsa városa rendelkezik 215,51 km 2 -rel, melyet 71,81 km 2 -rel követ Szank község, és 64,16 km 2 -rel Csólyospálos község. Jászszentlászló község külterületének mérete 58 km 2. A kistérségen belül a két legkisebb külterületű település Móricgát, 32,1 km 2 -rel és Kömpöc 29,35 km 2 -rel. A települések külterületének aránya az adott önkormányzat közigazgatási területéhez viszonyítva Kiskunmajsa esetében megegyezik a kistérségi átlaggal; Szank és Jászszentlászló esetében 1%-kal elmarad a térségi 97%-os átlagtól; Kömpöc, Móricgát települések esetében 1%-kal; Csólyospálos esetében 2%-kal haladja meg a kistérségi átlagot. A kistérség külterületeiből 45,8% helyezkedik el Kiskunmajsa város közigazgatási területén. A kistérségi külterületek közül, 15,4% Szank és 13,4% Csólyospálos községekhez tartozik. A jászszentlászlói külterületek a kistérség 12,4%- át teszik ki, a külterületi arány vonatkozásában a két legkisebb mutatóval rendelkező település Móricgát 6,8%-os és Kömpöc 6,2%-os mutatóval. A kistérségi települések külterületei jellemzően több tanyakörzetből állnak, melyeket a lakcímnyilvántartásban és a különböző helyi önkormányzati dokumentációkban is önállóan neveznek és kezelnek a települési önkormányzatok. A kistérség települései közül legtöbb tanyakörzete 9 tanyacsoporttal Jászszentlászlónak van, melyet Kiskunmajsa követ 8 külterületi körzettel. Szank község külterülete 5 tanyacsoportra osztott, Csólyospáloson és Kömpöcön 4-4 tanyás körzet található. A kistérség legkevesebb számú, 3 nevesített tanyakörzetével Móricgát község rendelkezik. 12

14 A tanyás térségek elnevezése településenként az alábbi: Jászszentlászló Alsószentgyörgy, Felsőszentgyörgy, Felsőtanya, Békásparti dűlő, Ilonaszállás, Kiskunmajsa Lantostanya, Legelődűlő, Kalmárerdő, Kalmárföld. Ágasegyháza, Kőkút, Bodoglár, Marispuszta, Kígyóspuszta, Ötfa, Konyhadűlő, Tajó. Szank Vonadűlő, Kisasszonydűlő, Félegyházi út, Kiszsombosdűlő. Izsáki út, Csólyospálos Felsőcsólyos, Alsópálos, Alsócsólyos, Felsőpálos. Kömpöc Sarokdűlő tanya, Felsőkömpöc, Csücskődűlő, Siványdűlő. Móricgát Alsómóricgát, Felsőmóricgát. Bezsenyi dűlő, 13

15 A kistérség 33 tanyakörzetében összesen 3136 tanya felmérése történt meg. A kistérségi szintű átlagos tanyaszám mutató tanyacsoportonként 95. A felmért tanyák 47%-a, vagyis 1470 db található Kiskunmajsán, melyet 22%-os részaránnyal 675 db tanyával Csólyospálos követ. A Jászszentlászlón felmért 329 db és a Móricgáton felmért 284 db tanya a kistérségi felmérés 10%-át jelenti Jászszentlászló és 9%-át teszi ki Móricgát vonatkozásában. A Szankon felmért 297 db tanya a kistérségi tanyaszám 9%-ának, a Kömpöcön található 81 db tanya a térségi 3%-nak felel meg. Az egyes tanyás körzetek tanyaszámait vizsgálva megállapítható, hogy a kistérségi települések eltérő elvek alapján határolták le az egyes körzeteket; az egyes tanyakörzetek mind kiterjedésükben mind tanyaszámukban jelentősen eltérnek egymástól. A kiskunmajsai 8 tanyacsoport átlagos tanyaszáma körzetenként 184, mely érték a kistérségi átlag kétszerese. A kiskunmajsai tanyakörzetek közül két körzetben 240 feletti tanya is található (Ötfa 248 db, Kígyóspuszta 243 db), ezen két városi tanyakörzetben épült a legtöbb tanya a kistérségben. A körzetenkénti db-os tanyaszámot a városi tanyacsoportok közül Ágasegyháza (198 db), Bodoglár (188 db), Marispuszta (199 db) mellet, a csólyospálosi Felsőcsólyos (199 db), Alsópálos (202 db) valamint a móricgáti Bezsenyi dűlő (153 db) éri el. A körzetenkénti db-os tanyaszám Kiskunmajsán a Konyhadűlő (118 db), Kőkút (127 db), Tajó (149 db) körzetekben, Csólyospáloson Alsócsólyos (143 db) és Felsőpálos (131 db) került regisztrálásra. A kistérségi átlagos tanyaszám db közötti értéke körzetenként 7 tanyacsoportra jellemző, melynek Jászszentlászlón Felsőtanya (51 db) és Kalmárföld (65 db), Móricgáton Felsőmóricgát (85 db), Szankon Vonadűlő (64 db), Félegyházi út (85 db), Izsáki út (51 db), és Kiszsombosdűlő (69 db) felmért tanyaszáma felel meg. Az 50 tanyát el nem érő körzetek száma 12. E kategóriába tartozik Jászszentlászló község 9 körzetéből 7: Alsószentgyörgy (11 db), Felsőszentgyörgy (16 db), Békásparti dűlő (44 db), Ilonaszállás (46 db), Lantostanya (46 db), Legelődűlő (31 db) Kalmárerdő (19 db). Kömpöc valamennyi külterületi körzete 50 tanyaszám alatti, Sarokdűlő tanya (34 db), Csücskődűlő (20 db), Felsőkömpöc (3 db), és Siványdűlő tanya körzete (24 db). Móricgáton az Alsómóricgát tanyakörzetben 46 tanya található. Szankon egyetlen tanyacsoport, a Kisasszonydűlő (28 db) tartozik az 50 tanyaszám alatti körzetek közé. Az egyes települések szintjén vizsgált körzetenkénti tanyaszám átlag nagymértékben eltér a 6 kistérségi településen, az érték közel azonos Kiskunmajsán (184 tanya/körzet) és Csólyospáloson (169 tanya/körzet), mely településeket Móricgát (95 tanya/körzet) és Szank (59 tanya/körzet) mutatóval követ. A két legkisebb körzetmutatóval Jászszentlászló (37 tanya/körzet) és Kömpöc (20 tanya/körzet) rendelkezik. 13

16 III.1.2. Népesség A helyi adatgyűjtés alapján a Kiskunmajsai kistérség lakónépessége március 1-jei állapot szerint fő. A lakónépesség évben fő volt a kistérségben. A vizsgált 7 éves időszakban a lakónépesség száma csökkent, a 683 fős változás a évi népességszámhoz képest 3,36%-os csökkenést jelent kistérségi szinten. A térségi népességszám csökkenése a vizsgált 12 éves időszakban meghaladja Móricgát község teljes lakónépességének értékét (501 fő ) és megközelíti Kömpöcét (730 fő ). A térség 6 településének népességszám változása egymástól jelentős mértékben eltér, ugyanakkor a tendenciát tekintve egyezőséget mutat. A kistérségi átlag feletti annak közel kétszerese népességszám csökkenés tapasztalható Szankon (6,95%), Móricgáton (5,83%) és Jászszentlászlón (5,55%). A térségi átlagnál kisebb arányú a népességszám fogyás Kiskunmajsán (1,94%). A kistérségi átlaggal közel azonos a csökkenés mértéke Csólyospálos (3,59%) és Kömpöc (3,69%) településeken. A lakónépesség kistérségi szinten külterület és belterület megosztásban március 1-jei állapot szerint helyi adatok alapján fős külterületi és fős belterületi népesség megoszlású. A kistérségben a lakónépesség területi megoszlását tekintve a tanyás térségek és a belterületek viszonylatában évben fős külterületi és fős belterületi lakónépesség számot jelentett. A vizsgált 7 évben a népességfogyás nagyfokú aránytalanságban realizálódott: míg a belterület vonatkozásában kistérségi szinten a népességcsökkenés értéke mindössze 58 fő, addig a tanyás térségek vonatkozásában 625 fő. A évi lakónépesség adatok bázisán a kistérség népességének 22%-a él a tanyás térségben. A mutató évben 20%-ra csökkent, a 7 év alatt a belterületi lakónépesség gyakorlatilag változatlan létszáma mellett (mindössze 0,37%-os csökkenéssel) a tanyás térségek lakónépessége 14%-kal csökkent a kiskunmajsai kistérségben. A kistérség településeit vizsgálva megfigyelhető, hogy az elmúlt 7 év alatt a tanyás térségek lakosainak egy része elköltözött a külterületről. A belterületi lakónépesség a évi bázishoz viszonyítva Kiskunmajsán 126 fővel, 1,29%-kal még növekedett is, Csólyospáloson, Kömpöcön és Móricgáton néhány fős létszámemelkedés mellett stagnált, és csak két településen, Jászszentlászlón (126 fővel, 5,65% mértékben), és Szankon (72 fővel, 3,44% mértékben) csökkent. A települések népessége az elmúlt 7 évben többségében kizárólag és jelentősen csak a külterületi lakónépességből csökkent. A térségi szintű, tanyás területeket érintő lakónépesség számának 14%-os csökkenési értékével közel azonos volt a csökkenés 14

17 Csólyospáloson (67 fő, 9%), Móricgáton (37 fő, 10%), Kömpöcön (32 fő, 15%) és Kiskunmajsán (360 fő, 16%), a térségi átlag másfélszeresét érte el Szankon (109 fő, 21%), és mindössze a térségi átlag egyharmadát kitevő mértékű volt Jászszentlászlón (20 fő, 5%). A településenként vizsgált külterületi és belterületi lakónépesség arányát tekintve megállapítható, hogy a évi kistérségi 20%-os tanyás térségi népességszám aránnyal közel azonos a mutatója Kiskunmajsának (16%), Jászszentlászlónak (15%), és Szanknak (17%), míg az átlagnál jóval magasabb arányban élnek a település lakónépességéből a tanyás térségekben Kömpöcön (25%) és Csólyospáloson (38%). A kistérségben átlagosan minden ötödik lakos él tanyán, kivéve Móricgát községet, ahol a népesség nagyobb csoportja (68%) él a tanyás térségben, mint a település belterületén. A kistérség népsűrűsége évben 41 fő/km 2, az érték évben még 42 fő/km 2 volt. A tanyás térségek népsűrűségének kistérségi átlaga évben 8 fő/km 2, a 7 évvel ezelőtti adat még 10 fő/km 2 volt. A népsűrűség 7 év alatt mérhető 2%-os csökkenését a tanyás térségek lakónépességének folyamatos (az elmúlt 7 évben 14%-os mértékű) csökkenése okozza. Az egyes települések tanyás térségeinek mutatói nagymértékben eltérnek egymástól, a legritkábban lakott külterületekkel Szank és Kömpöc (6 fő/km 2 ), valamint Jászszentlászló (7 fő/km 2 ) rendelkezik. Kiskunmajsa tanyás térségeiben a népsűrűség 9 fő/km 2, míg Csólyospáloson az érték 10 fő/km 2, Móricgáton pedig a térség legmagasabb mutatójával 11 fő/km 2 az érték. A kistérség lakosságának korcsoport szerinti vizsgálata a lakosság elöregedését mutatja. Míg a kiskunmajsai kistérségben évben a 18 éven aluliak (4.321 fő, 21%) és a 60 év feletti lakosok (4.305 fő, 21%) száma közel azonos volt, addig 2012-ben a 18 éven aluliak száma fő, a kistérségi népességben 18%-os népességaránnyal, a 60 éven felüliek száma fő, a kistérségi népességben 24%-os népességaránnyal. Az időskorúak korcsoportja a évi adatokhoz képest, 7 év alatt 365 fővel növekedett a kistérségben, míg az aktívkorúak száma 247 fővel, a fiatalkorúak száma 801 fővel csökkent a vizsgált időszakban. A 60 év feletti lakosok száma Kömpöcön kis mértékben csökkent (2%-kal) az elmúlt 7 év alatt, míg a térség többi településén növekedett, átlagosan 3%-kal. A 18 éven aluliak száma minden településen csökkent, legnagyobb mértékben Kiskunmajsán, és Móricgáton 4-4%-al, míg a többi térségi településen a fiatalkorúak számának csökkenése 3%-os mértékű volt évhez képest. A települések népességén belül a legmagasabb a fiatalkorúak aránya Szankon (20%), és Kömpöcön (19%), a legkisebb arány-mutatóval Móricgát (13%) rendelkezik. A 15

18 kistérség aktívkorú lakóinak aránya a térségi 58%-os átlagtól csak 1-1%-kal tér el a településeken, kivéve Szankot, ahol évben a lakosságnak csak az 55%-a tartozott a korcsoportba. Az időskorúak településlakossághoz viszonyított aránya Kiskunmajsán a legalacsonyabb (22%-al), melyet Kömpöc (24%) valamint Jászszentlászló és Szank követ (25-25%). A kistérségi 24%-os átlagos arányhoz képest a legmagasabb az időskorúak népessége településlakossághoz viszonyítva Csólyospáloson 28%-os, és Móricgáton 29%-os arányszámmal. III.1.3. Őstermelők A kiskunmajsai kistérség 6 településén évben összesen fő természetes személy volt regisztrálva őstermelőként. Az őstermelők száma közel egyharmadára (4.031 fős csökkenéssel, a évhez viszonyítottan 39%-ra) esett vissza évre, mely szerint ekkor a térségben fő rendelkezett érvényes őstermelői igazolvánnyal. Legnagyobb arányú csökkenés az őstermelők számában a vizsgált 6 év alatt Kiskunmajsán volt tapasztalható (3.193 főről főre, 36%-ra), a legkisebb arányú csökkenés Móricgát településen mért, (234 főről 109 főre, 47%-ra). Az őstermelők évi számának aránya a kistérség felnőtt korú lakosságához (a 18. életévét betöltött aktív- és időskorú népességszám) viszonyítva 13%, mely átlaghoz viszonyítottan a kistérségi települések viszonyszámai lényegesen eltérőek egymástól. A legmagasabb arányszámmal Csólyospálos rendelkezik (30%), ahol minden harmadik felnőtt korú lakos őstermelő, Kömpöcön (26%) és Móricgáton (25%) minden negyedik, Szankon (20%) minden ötödik aktív és időskorú lakos őstermelő. Jászszentlászlón a 18 életévnél idősebb lakosság 15%-a, Kiskunmajsán, a térség legalacsonyabb arányszámával a felnőtt lakosság mindössze 12%-a őstermelő. A évben regisztrált őstermelők településenkénti aránya a kistérséghez viszonyítottan 5%-kal kevesebb a lakónépesség arányához képest Kiskunmajsán, és 4%-kal kevesebb Móricgáton, míg Szank esetében a népességaránynál 5%-kal magasabb az őstermelők aránya a kistérségihez viszonyítottan. III.1.4. Külterületi utak A külterületi önkormányzati fenntartású utak hossza a kistérségben összesen 751,33 fkm, a legtöbb földút Kiskunmajsa tanyás körzeteiben található, összesen 237,46 fkm hosszban, ami a kistérségi földutak 36%-át teszi ki. A második legtöbb külterületi útfenntartási feladata a 16

19 kistérségben Jászszentlászló Község Önkormányzatának van, 142,37 fkm hosszban (19%-os térségi részesedéssel), melyet Csólyospálos 121,98 fkm-el (16%), Szank 90 fkm-el (12%), Móricgát 82,81 fkm-el (11%), és Kömpöc 76,7 fkm-el (10%) követ. A kistérség 1 külterületi négyzetkilométer területi egységére jutó önkormányzati kezelésű útjának mutatója 1,59 fkm/km 2. A négyzetkilométerre vetített úthossz legmagasabb mutatója 2,61 fkm/km 2 értékkel Kömpöc községé, melyet Móricgát 2,58 fkm/km 2 -el és Jászszentlászló 2,45 fkm/km 2 -el követ. A kistérségben ez a három község rendelkezik a legsűrűbb külterületi úthálózattal. A dűlőutak 1 km 2 -re eső hossza Csólyospálos esetében 1,90 fkm/km 2, Szankon az érték 1,25 fkm/km 2. A kistérségben a legkevesebb földút 1 km 2 -re vetítve Kiskunmajsa tanyás térségeiben található, ahol a mutató értéke mindössze 1,10 fkm/km 2. A kiskunmajsai kistérség kiterjedt, 751,33 fkm hosszú külterületi önkormányzati fenntartású földúthálózata a községekben négyzetkilométerenként átlagosan eléri a 2,5 folyókilométert, míg a város tanyás térségében átlagosan 1 négyzetkilométer külterületen 1 folyókilométer dűlőút található. A földutak hosszának a tanyás térségekben élő lakosság számával történő összevetése alapján, 1 külterületen élő lakosra évben átlagosan 194 méter földút jut, mely érték egy átlagos homokhátsági mezőváros családi házas beépítésű városrészének 1-1 kisebb lakóutca hosszának is megfelel. (Kiskunmajsa belterületén a jelenleg kiépített 51 kilométernyi önkormányzati útra lakos jut, ami lakosonként 5 métert jelent.) A képzett mutató értéke a legalacsonyabb Kiskunmajsán (124 m/fő), melyet Csólyospálos (190 m/fő) és Szank (222 m/fő) követ. III.2. A tanyák jellemzése III.2.1. A tanyák száma A március-április hónapokban végzett tanyafelmérés alapján a kistérségben jelenleg tanyaépület található. Kiskunmajsa külterületén összesen tanya felmérése történt meg, a nyolc tanyacsoportban a tanyaépületek megoszlása az alábbi: Ágasegyháza 198, Bodoglár 188, Kígyóspuszta 243, Konyhadűlő 118, Kőkút 127, Marispuszta 199, Ötfa 248, Tajó 149 tanya. Csólyospáloson 675 tanya felmérése történt meg, tanyakörzetenkénti számuk az alábbi: Felsőcsólyos 199, Alsócsólyos 143, Alsópálos 202, Felsőpálos 131 tanya. 17

20 Jászszentlászlón összesen 329 tanya került összeszámlálásra, az alábbiak szerint: Alsószentgyörgy 11, Felsőszentgyörgy 16, Felsőtanya 51, Békásparti dűlő 44, Ilonaszállás 46, Lantostanya 46, Legelődűlő 31, Kalmárerdő 19, Kalmárföld 65 tanya. Kömpöcön 81 tanya került felmérésre, a tanyaépületek a község tanyakörzetei szerint az alábbi megoszlásúak: Sarokdűlő tanya 34, Csücskődűlő 20, Felsőkömpöc 3, Siványdűlő 24 tanya. Móricgáton 284 tanya került regisztrálásra, a 3 tanyakörzetben elhelyezkedésük az alábbi: Alsómóricgát 46, Bezsenyi dűlő 153, Felsőmóricgát 85 tanya. Szankon összesen 297 tanya felmérése történt meg, körzetenként az alábbi számokkal: Vonadűlő 64, Félegyházi út 85, Izsáki út 51, Kisasszonydűlő 28, Kiszsombosdűlő 69 tanya. III.2.2. A tanyák típus szerinti bemutatása A kistérségben felmért tanyák közül állandó lakófunkcióval (az állandóan lakott és az állandóan lakott, szociális ellátásban részesülő tanyák összesített száma szerint) a tanyák 44%-a (1.386 tanya) rendelkezik. A településeken az állandóan lakott tanyák aránya eltérő, Csólyospáloson 38%-ban, Kiskunmajsán és Móricgáton 44-44%-ban, Jászszentlászlón 45%- ban, Szankon 49%-ban és Kömpöcön 72%-ban állandóan lakottak a tanyák. Kömpöc kivételével, (ahol csak minden harmadik tanya lakatlan) a Kiskunmajsai kistérségben a jelenleg meglévő tanyák több mint felében nem tartózkodnak állandó lakhatás céljából, a térségben 1750 olyan tanya található, mely nem tölt be jelenleg állandó lakófunkciót. A térség felmért tanyái közül 249 ingatlan esetében vált ismertté, hogy lakói rendszeres szociális ellátásban részesülnek, mely szolgáltatások többségét a települési tanyagondnokok biztosítják a rászorulóknak. A rendszeres szociális ellátásban résztvevő tanyák a felmért tanyák 9%-át, az állandóan lakottaknak a 18%-át teszik ki a Kiskunmajsai kistérségben. A térség lakatlan, de gazdasági funkcióval még rendelkező tanyaszáma 481, ami a felmért tanyák 15%-át teszi ki. Ezzel a funkcióval bíró tanyák használatára jellemző, hogy a tulajdonosa napi szinten látogatja, a mezőgazdasági munkák évszakhoz kötött rendje szerint a tanyán 8-16 órát tartózkodik átlagosan a gazda, aki esténként mindig haza megy a faluban vagy a városban fenntartott lakóhelyére, házába. A lakatlan, de gazdálkodó tanya, mint 18

Kiskunmajsai Kistérségi Tanyafejlesztési Program

Kiskunmajsai Kistérségi Tanyafejlesztési Program Kiskunmajsai Kistérségi Tanyafejlesztési Program Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2012 A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 35/2012. (VI. 27.) számú KTKT határozatával

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány

Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012 Elfogy a szándék, fölcserélt otthonok, alatta a föld rég futóhomok, s hová a szél hajtja, ott ver tanyát az, aki

Részletesebben

A Tanyafejlesztési Program

A Tanyafejlesztési Program A Tanyafejlesztési Program V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2016. május 17. A 2016. évi Tanyafejlesztési Program indító

Részletesebben

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe TANYAFEJLESZTÉS 2015 -kivonat- Támogatás vehető igénybe 1. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (1. célterület), 2. a tanyák

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program

Tanyafejlesztési Program Tanyafejlesztési Program F Ö L D M Ű V E L É S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M 2015 szeptember Oldal 2 T A N Y A F E J L E S Z T É S I P R O G R A M Tanyás térségek, tanyagazdaságok fejlesztése A tanya

Részletesebben

TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM TAPASZTALATAI Szarvas, szeptember 5.

TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM TAPASZTALATAI Szarvas, szeptember 5. TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM TAPASZTALATAI 2011-2014 Szarvas, 2014. szeptember 5. Szabó Tibor, szaktanácsadó Kecskeméti Főiskola Területi Szaktanácsadó Központ Tanyafejlesztési Program A Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

A támogatás jellege és célterületei

A támogatás jellege és célterületei A támogatás jellege és célterületei (1) Az e rendelet szerinti támogatás vissza nem térítendő támogatás. (2) Támogatás vehető igénybe a) a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését

Részletesebben

b) a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (a továbbiakban: 2.

b) a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (a továbbiakban: 2. TANYAPROGRAM PÁLYÁZAT! 2015. július 15-től!!! Bővebben személyesen: Dr. Fröschl-Nagy Péter Jegyző Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 76-575-100/116 A támogatás jellege és célterületei (1) Az e rendelet

Részletesebben

A Tanyafejlesztési Program

A Tanyafejlesztési Program A Tanyafejlesztési Program Háda Attila osztályvezető Földművelésügyi Minisztérium, Agrárfejlesztési Főosztály 2015. április 23. HELYI TERMÉK-HAGYOMÁNY, HÁLÓZAT AVAGY FIATAL KUTATÓK VIDÉKEN, MEZŐTÚR A Program

Részletesebben

társulásai; 5) tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése esetén:

társulásai; 5) tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése esetén: PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél Kedvezményezettek Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyafejlesztési Program Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program 2016

Tanyafejlesztési Program 2016 Tanyafejlesztési Program 2016 Háda Attila Elemér Főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium, Agrárfejlesztési Főosztály 2016. április 27. Homokháti tanyák ivóvíz ellátásáért projekt-záró értékelése,

Részletesebben

A Tanyafejlesztési Program eredményei és a jövőbeli feladatok Budapest, Parlament - Vadászterem, január 30.

A Tanyafejlesztési Program eredményei és a jövőbeli feladatok Budapest, Parlament - Vadászterem, január 30. A Tanyafejlesztési Program eredményei és a jövőbeli feladatok Budapest, Parlament - Vadászterem, 2014. január 30. dr. Viski József VM Stratégiai Főosztály 1 A Program előzményei, jogi háttere 49/2009.

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Baksa Tamás térségfejlesztési referens Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztéséért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról A Vidékfejlesztési Program legfrissebb verziója letölthető a Vértes-Gerecse Közösség honlapjáról is: http://vercse.hu VP M07 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk)

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program

Tanyafejlesztési Program Tanyafejlesztési Program F Ö L D M Ű V E L É S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M 2016 május Oldal 2 T A N Y A F E J L E S Z T É S I P R O G R A M Tanyás térségek, tanyagazdaságok fejlesztése A tanya a magyar

Részletesebben

A Tanyafejlesztési Program

A Tanyafejlesztési Program A Tanyafejlesztési Program Szabó Mátyás főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium, Agrárfejlesztési Főosztály 2015. március 12. Tanyavilág 2020 szakmai műhelykonferencia, Szentkirály A Program előzményei,

Részletesebben

A Tanyafejlesztési Program eddigi eredményei Változások a 2015. évi Tanyafejlesztési Programban

A Tanyafejlesztési Program eddigi eredményei Változások a 2015. évi Tanyafejlesztési Programban A Tanyafejlesztési Program eddigi eredményei Változások a 2015. évi Tanyafejlesztési Programban Szakáli István Loránd agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Háztáji- és Tanyafejlesztési Program. Szabó Mátyás főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium, Agrárfejlesztési Főosztály 2014. December 16.

Háztáji- és Tanyafejlesztési Program. Szabó Mátyás főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium, Agrárfejlesztési Főosztály 2014. December 16. Háztáji- és Tanyafejlesztési Program Szabó Mátyás főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium, Agrárfejlesztési Főosztály 2014. December 16. 2011 óta hirdeti meg a Minisztérium minden évben A Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA DR. BARANCSI ÁGNES Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens I. MNVH INFORMÁCIÓS PONT IRODA Gál Ferenc Főiskola Térségfejlesztő

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Útmutató és tematika a Térségi Tanyafejlesztési Programok összeállításához

Útmutató és tematika a Térségi Tanyafejlesztési Programok összeállításához Útmutató és tematika a Térségi Tanyafejlesztési Programok összeállításához 2012. évi Tanyafejlesztési Program A Térségi Tanyafejlesztési Programok célja: A Térségi Tanyafejlesztési Programok elkészítésének

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Az FM agrár- és helyi fejlesztési programjainak bemutatása

Az FM agrár- és helyi fejlesztési programjainak bemutatása Az FM agrár- és helyi fejlesztési programjainak bemutatása Szakáli István Loránd agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2014. december 10. A Tanyafejlesztési

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzatának 29/2011. (XII.14.) számú önkormányzati rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról. 1. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Hajdúsámson Város Önkormányzatának 29/2011. (XII.14.) számú önkormányzati rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról. 1. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hajdúsámson Város Önkormányzatának 29/2011. (XII.14.) számú önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A Tanyafejlesztési Program pályázatainak tapasztalatai

A Tanyafejlesztési Program pályázatainak tapasztalatai A Tanyafejlesztési Program pályázatainak tapasztalatai Dr. Szabó Mátyás Agrárfejlesztési Főosztály főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium 2016. augusztus 22. XVII. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Szakmai programterv. Városi Kispiac fejlesztése. Kerekegyháza Város Önkormányzata Kerekegyháza, Fő utca 47/a

Szakmai programterv. Városi Kispiac fejlesztése. Kerekegyháza Város Önkormányzata Kerekegyháza, Fő utca 47/a Szakmai programterv Városi Kispiac fejlesztése Kerekegyháza Város Önkormányzata 6041. Kerekegyháza, Fő utca 47/a Projekt szükségessége A térség kimondottan agrárjellegű volt, a második világháború után

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VII.27.) RENDELETE A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VII.27.) RENDELETE A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VII.27.) RENDELETE A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 Zomba község Önkormányzati képviselő-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén

Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén Berhida, 2015. április 24. Kontics Monika Munkaszervezet vezető Honnan indultunk? 2007-2008. HVI

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1..

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1.. Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete a falugondnoki szolgálatról Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. számú melléklet az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez

1. számú melléklet az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez 1. számú melléklet az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez [2. számú melléklet a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelethez] A 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet a kistérségi közlekedési szolgáltatások keretében beszerezhető

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program Pályázatok és általános információk gazdálkodók részére HBF Hungaricum Kft. Az előadás tartalma Vidékfejlesztési Program (VP) támogatási lehetőségek 2020 Közeljövőben várható VP

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete

Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 között A magyarországi vidékfejlesztési program, amelyet az Európai

Részletesebben

2. melléklet a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelethez

2. melléklet a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelethez 66 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 9. szám. melléklet a /. (VI..) FM rendelethez Értékelési szemrendszer a. () bekezdése alapján benyújtott pályázatokhoz Értékelési szem Értékelési szemok kategóriák A TANYA

Részletesebben

A évi tanyafejlesztési pályázatok aktualitásai

A évi tanyafejlesztési pályázatok aktualitásai A 2016. évi tanyafejlesztési pályázatok aktualitásai Dr. Szabó Mátyás Agrárfejlesztési Főosztály főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium 2016. május 17. A 2016. évi Tanyafejlesztési Program indító

Részletesebben

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 6/2016.(V.02.) önkormányzati rendelete. A falugondnoki szolgálatról

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 6/2016.(V.02.) önkormányzati rendelete. A falugondnoki szolgálatról Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2016.(V.02.) önkormányzati rendelete A falugondnoki szolgálatról 1 Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2016.(V.02.)

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

Csönge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2015.(III.6.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgáltatásról

Csönge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2015.(III.6.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgáltatásról Csönge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2015.(III.6.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgáltatásról Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Jászivány Községi Önkormányzat 5135 Jászivány, Fő út 4. Jászivány Község Önkormányzat falugondnoki szolgálatának szakmai programja 1. számú melléklet a Képviselő-testület által elfogadott 59/2012.(VI.27.)

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (X. 28.) sz. önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (X. 28.) sz. önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (X. 28.) sz. önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A taktaközi települések fóruma

A taktaközi települések fóruma A taktaközi települések fóruma A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv

1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv 1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Dunamellék Felső-Kiskunság Homokhátság Sárköz LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési 1. számú intézkedés Terv 1.1. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Fenntartható gazdaságfejlesztés a KKV-k támogatásával 1.2. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról Jászszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban pályázható intézkedések 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:(kötelező Térségi

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

Vidékfejlesztés, benne a tanyapolitika aktuális kérdései

Vidékfejlesztés, benne a tanyapolitika aktuális kérdései Vidékfejlesztés, benne a tanyapolitika aktuális kérdései Projektindító konferencia, Kecskemét, 2012. december 12. dr. Viski József VM Stratégiai Főosztály Vidékfejlesztési politika Magyarország Kormánya

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

LEADER vállalkozási alapú

LEADER vállalkozási alapú HPME-hez rendelt forrás HPME HVS célkitűzéshez Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása Versenyképesség (411) LEDER vállalkozási alapú 55 000 000 Ft Míves Térség térség gazdasági

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 7-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 7-i rendkívüli ülésére 6. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 7-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2013. évi Tanyafejlesztési Program keretében pályázatok benyújtása Az előterjesztést

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya

I. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezet: 2015.02.13. Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

a postát. Gesztelyi Nagy László: 1927 Dánia Tanyavilága

a postát. Gesztelyi Nagy László: 1927 Dánia Tanyavilága A tanyás s térst rségek környezetk rnyezetéről (különös s tekintettel a Homok Hátságra) Dr. Váradi József Mi a tanya? Klasszikus tanya:bibó István: (Eredi Ferenc, Győrffy István után) a városban házzal,

Részletesebben

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Mezőtúr, 2014. november

Részletesebben

Szociális szolgáltatások térítési díja

Szociális szolgáltatások térítési díja Mórahalom város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2008. /IV. l./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat

Csongrád Megyei Önkormányzat Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2008. Készítette: Majláthné Lippai Éva Közreműködtek: Hivatal munkatársai: Makhult Zoltán Szekeresné dr. Makra

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés Iktatószám: 231/11//1/211 Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése Jászsági Kistérségi Helyi

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program Aktualitások

Vidékfejlesztési Program Aktualitások Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Aktualitások Baksa Tamás Miniszterelnökség 2016. 11. 22. Kimle VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS ÁLLAPOT SZERINT

VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS ÁLLAPOT SZERINT VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS 2017. 01. 01. ÁLLAPOT SZERINT Várakozás jellemzői 2017. január 1-én 1. táblázat Várakozók ellátási forma/típus/altípus szerinti megoszlásai Színkód 1: narancs = szakosított

Részletesebben

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.20.) ÖK SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FALUGONDNOKI SZOLGÁLTATÁSRÓL

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.20.) ÖK SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FALUGONDNOKI SZOLGÁLTATÁSRÓL MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.20.) ÖK SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FALUGONDNOKI SZOLGÁLTATÁSRÓL Mindszentkálla község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a

Részletesebben