MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat"

Átírás

1 Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) fax: (56) MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2013.március 26-án (kedd) 14,00 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem Napirend előtt - Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. - Interpelláció 1. Civil szervezetek beszámolója. Előadó: érintett civil szervezetek Napirendi javaslat 2. Beszámoló az idegenforgalmi szezonra történő felkészülésről. Előadó: Idegenforgalmi Bizottság elnöke 3. Tájékoztató a családsegítő tevékenységről. Előadó: családsegitő 4. Törvényességi felülvizsgálat vagyon rendelet módosítása. Előadó: jegyző 5. Helyi parkolás rendjéről szóló rendelet módosítása. Előadó: polgármester 6. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló rendelet módosítása. Előadó: jegyző 7. Önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáinak megállapításáról és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosításáról Előadó: jegyző 8. Bölcsödei,óvodai nyári nagytakarítási szünet engedélyezése. Előadó: polgármester 9. PS ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzata Előadó: Andrási Rita intézmény vezető

2 10. Előterjesztés állami tulajdonú területek önkormányzati tulajdonban adása. Előadó: polgármester 11. Pályázat parlagfű mentesítés- Előadó: polgármester 12. Hőszolgáltatási dij módosítása. Előadó: polgármester 13. Tájékoztató a 2013.évi pályázati lehetőségekről. Előadó: polgármester Cserkeszőlő, 2013.március 20. Szokolai Lajos sk. polgármester

3 ~ 1 ~ BESZÁMOLÓ a KÖZSÉGI POLGÁRŐR EGYESÜLET évéről A Községi Polgárőr Egyesületet december 02-én alapították. Az Egyesület célja: A közbiztonság és a közrend megteremtésében, valamint fenntartásában való önkéntes lakossági részvétel a rendőrséggel, az önkormányzattal, valamint állami illetve társadalmi szervezettekkel és szövetséggel, amely elősegíti az Egyesület eredményes működését. Az Egyesület feladatai: a) A helyi közrend, a közbiztonság védelmébe, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálat, figyelőszolgálat, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenység végzése; b) A katasztrófákra felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, következményeinek felszámolásában való részvétel; c) A baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat,- környezet,- és természetvédelmi tevékenység támogatásában, a lakosság és az önkormányzat közötti kapcsolat erősítése; d) A rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitányok, a megye tekintetében a rendőrfőkapitány és az illetékességi területen működő önkormányzatok által létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság munkájában való részvétel; e) Az otthonában élő fogyatékos személy védelmében, a polgárok és javaik védelmében, az állami és önkormányzati vagyon megóvásában való részvétel; f) A közterületeken közbiztonsági, bűnmegelőzési valamint bűnüldözési célból elhelyezett képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelése; g) Rendezvények helyszínének biztosítása; h) Közreműködés a bűncselekmények megelőzésében és felderítésében, eltűnt személyek felkutatásában, a gyermekbalesetek megelőzésében. i) Az állami és települési önkormányzati szervek feladat teljesítésében közreműködés, önállóan, illetve az együttműködő szervekkel közös szolgálat teljesítése; j) Körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában való részvétel; k) Folyamatos kapcsolattartás és a kölcsönös együttműködés a helyi önkormányzatokkal, az állami és önkormányzati szervezetekkel, a rendőrség, a katasztrófavédelem, illetve a NAV vám- és pénzügyőri szerveivel, a környezet- és természetvédelmi szervezetekkel, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságokkal, a mezei- és természetvédelmi őrszolgálattal, valamint a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarával, kölcsönös segítségnyújtás egymásnak a feladatok ellátásában.

4 ~ 2 ~ Az alábbiakban rögzítem a év összevont beszámoló tartalmi megbontását: 1. számviteli beszámoló 2. költségvetési támogatás felhasználása 3. vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. a cél szerinti juttatások kimutatása 5. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke 6. a közhasznú szervezet, vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 1. a számviteli beszámolót mellékletként csatoljuk. 2. a költségvetéstől az egyesület nem kapott támogatást. 3. nyitó pénzkészlet: ,- gazdálkodó szervezetektől kapott támogatás: ,- - OPSZ ,- - Önkormányzat ,- - Cserkeszőlőért Alapítvány ,- magánszemélyektől ,- kapott kamat: 985,- Szja 1% ,- Összesen: ,- Működési költségek: ,- Bank ktg ,- Záró pénzkészlet: ,- Összesen: ,- 4. Nem nyújtott támogatást. 5. Helyi Önkormányzattól kapott támogatás ,- OPSZ ,- 6. Nem nyújtott juttatást.

5 ~ 3 ~ 7. Beszámoló a évi közhasznú tevékenységről: Az egyesületünk a évben a feladatait az előírtak betartásával és a évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgári tevékenység szabályairól megalkotott rendelkezések szerint ellátta. Együttműködünk a rendőri szervezettel, az önkormányzattal, betartottuk az Országos Polgárőr Szövetség rendelkezéseit. Az új Polgárőr törvény szabályait megismertük, ehhez alkalmazkodva folytatjuk a működésünket. Járőrözéseink alkalmával, a falugondnokokkal és a családsegítővel közösen összehangolva, a rendőrség segítő tevékenységével együttesen a község közbiztonságához nagyban hozzájárultunk. A évhez képest ismét javult ben a bűnözési arány a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság statisztikai adatai szerint. Az év vége felé viszont megnövekedtek a betöréses lopások száma. Az Önkormányzati, iskolai és magán célú rendezvényeken helytálltunk. Önkormányzati rendezvényen 5 alkalommal vettünk részt (nyugdíjas találkozó, Cserke Vitéz napok, Szent István ünnepe, Szüreti mulatság, parlagfű mentesítés). Iskolai rendezvényeken 10 alkalommal vettünk részt (Valentin bál, farsang, március 15, hulladékgyűjtés, majális, évzáró és ballagás, évközi délutáni rendezvények, karácsonyi hangverseny, stb.). Három magán célú rendezvényen szolgáltuk a biztonságot, két helybéli lakodalmas felvonuláson és egy községünkön áthaladó lakodalmas menet biztosításán. A polgárőrség kistérségi találkozóján részt vettünk, melyet Tiszainokán tartottuk meg, 13 település részvételével. Ezen a rendezvényen a polgárőrök tudását és felkészültségét mérjük össze évenként egyszer, egymással, játékos formában a nyilvánosság előtt. Még több magántulajdonú ingatlan, illetve intézmények riasztóberendezéseire vagyunk rákötve, és azonnali reagálásra képesek vagyunk, melyet több esetben be is bizonyítottunk évben három új helyre kötöttünk be riasztó berendezést. A riasztóval felszerelt ingatlanokon félévente próbariasztást kezdeményezünk. A temetések idején, amennyiben arról tudomást szerzünk, a parkoló autókra ügyelünk együttműködve a településőrrel. A településőr segítő szándékát kifejezve, egyre több alkalommal vesz részt velünk a járőr szolgálataink alkalmával, és a rendezvények idején. A hasznos információkat egymásnak átadjuk. Több alkalommal vittük magunkkal az általános iskola képviselőit, a családsegítőt, sokszor az éjszakai szolgálatunk során, akik megtapasztalhatták a mulató helyek rendezvényein a fiatalok által tanúsított magatartást. A falugondnoki, családsegítő hálózatnak, a védőnőnek továbbra is a rendelkezésére állunk, az elmúlt hosszú téli időszakban a rászorult emberek számára mi is segítséget adtunk. Helyi jellegű segélyhívásokra a nap 24 órájában reagálunk, bármikor elérhetőek vagyunk. A körzeti megbízott rendőrrel egyre több alakalommal hajtunk végre közös szolgálatot, és segítünk a helyi éjszakai mulatók alkalmával a rend fenntartásában évben a polgárőr autóval 5621 km-t tettünk meg szolgálataink során, ami kicsivel kevesebb az egy évvel korábbi teljesítményhez képest. Az adatok alapján a szolgálati autó átlagosan 460 km-t futott havonta, vagyis alkalmanként 25 km-t tett meg egy járőr. Cserkeszőlő területén majdnem 200 (190) km hosszú közút található. A múlt évben két esetben vettünk részt eltűnt személy felkutatásában, valamint két alkalommal életet mentettünk. Az elmúlt évben 17 esetben fordult elő saját autóval történő szolgálatteljesítés, ezek a sürgős, azonnali riasztások alkalmával merültek fel. A saját autóval történő polgárőr tevékenység során felmerült anyagi költségek nem kerültek, és a későbbiekben sem kerülnek elszámolásra. Polgárőreink gyalogosan, illetve kerékpárral hajtottak végre figyelő, és járőr szolgálatot a község belterületén, a Fürdő úton, valamint az üdülő övezetben. A településőrrel és kutyás rendőrrel együtt a késő esti órákban az illegális szemétlerakásokat kutattuk fel, eredményesen. A polgárőrök havonta átlag 20 alkalommal vannak jelen az utakon évben a polgárőr járőr összesen 3384 regisztrált órát teljesített, ami 100 órával kevesebb az

6 ~ 4 ~ előző évhez képest. A nem regisztrált esetek közé tartozik a sürgős rendőri segítségnyújtás, a hatósági helyszíni tanúskodás, a bíróságon való részvételek, valamint a polgárőr tevékenységgel összefüggő megyei képviseleti megjelenések, a pályáztatási, elszámolási kiküldetések a Törökszentmiklósi megyei kirendeltség irodához. A járőrtevékenység ideje alatt egyszerre legalább két polgárőr vesz részt, alkalmanként átlag 5 órán keresztül vannak jelen. Szolgálat megkezdése előtt felveszik a kapcsolatot a Kunszentmártoni rendőrségi ügyelettel, bejelentkeznek, majd a szolgálat végeztével kijelentkeznek. Ezt a jelentési kötelezettséget a év november hónapban alkotott új polgárőr törvény követeli meg. A szolgálati időbeosztás előre történik, a szervezést a titkár és a csoportvezető látta el. Az elmúlt évben a szolgálati időszakot tekintve 40 % arányban az este időszakban, 30 % arányban, nappali időben, és 30 % arányban az éjszakai órákban került végrehajtásra. Az egyesületünk évben a feladatokat kapacitásunk teljében, kiemelkedő mértékben elláttuk. Együttműködtünk a hatóságokkal, (rendőrség, ügyészség, családsegítő szolgálat, falugondnoki szolgálat, általános iskola, posta, megyei törvényszék). A község közbiztonságához működésünkkel maximálisan hozzájárultunk. Polgárőr tagjaink továbbra is készséggel és önkéntes alapon vesznek részt a feladok végrehajtásában, a tagság állománya összehangolt, a járőr párosok ugyanazok. Személyi változás ritkán fordul elő, tehát az átlagosan 30 tagot számláló létszám állandó. Nézeteltérések nem fordulnak elő egymás között, kialakult a csapatszellem. A vezetőség ugyanúgy részt vesz a járőr és rendezvény tevékenységeken azon felül, hogy a szabadidejük teljében kimerítő és alapos munkával a polgárőr egyesület nyilvántartási, elszámolási feladatait maximálisan teljesítik. A működési költségeink között az alábbiakat számoltuk el: - üzemanyag költség - gépjármű biztosítás - gépjármű javítás - telefon költség - posta költség - rendezvény költség - bank költség A költségek a mellékletben részletesen megtalálhatók. A évben két lovas polgárőr járőrt állítunk fel, rájuk nézve ruházati ellátást próbálunk biztosítani, és két, de legalább egy jó minőségű távcsövet beszerezni. A polgárőr iroda felújítása talán ez évben befejeződik, annak berendezési tárgyaira is szeretnénk támogatókat találni, valamint a szolgálati autónk műszaki vizsgája lejár, az állapotának fenntartásához, javításához jelentős költségek merülnek majd fel. Kérem a közgyűlést, hogy a évre elkészített beszámolót fogadja el. Cserkeszőlő, február 10. Molnár Zsolt az egyesület elnöke

7 CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT CSERKESZŐLŐ KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. TEL.: 56/ , 70/ FAX: 56/ BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉVI MUNKÁJÁRÓL Készítette: Szarka Edina családgondozó asszisztens 1

8 A Gyermekjóléti Szolgálat munkája A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat január 1-től önkormányzati szakfeladaton működik, jelenleg határozott idejű működési engedéllyel. 1. Személyi és tárgyi feltételek: Egy személyben látom el december 1-je óta a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait, órában. Óvodapedagógus, valamint Szociális, gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző képzettséggel rendelkezem. A szolgálat irodája a Polgármesteri Hivatal 2-es szobájában található, ami azért jó, mert lehetővé teszi a gyors, krízishelyzet esetén pedig azonnali segítségnyújtást, cselekvést, ügyintézést. Az iroda korszerűen felszerelt, biztosítva van asztali számítógép, laptop, nyomtató, vezetékes telefon, internet hozzáférés és saját cím. Valamint rendelkezem egy szolgálati mobiltelefonnal, melynek nagy hasznát veszem mindennapi munkám során, továbbá a családlátogatások alkalmával. A családlátogatásokhoz az Önkormányzat biztosít autót, valamint szükség esetén a Tanyagondnoki Szolgálat gépjárműve is a rendelkezésemre áll. Összességében elmondhatom, hogy a munkavégzésemhez minden tárgyi feltétel adott. 2. A Szolgálat tevékenysége: Községünkben a évben 197 gyermekjóléti szolgálatos eset volt. Ez a tavalyihoz képest 7-el több. 10 család 14 gyermekkel állt gondozás alatt (2011-ben 13 család 20 gyermekkel). 2

9 A családok közül: Alapellátásban részesült 8 család 14 gyermekkel Védelembe vétel alatt állt 2 család 3 gyermekkel Szakellátásban (átmeneti nevelésben) 5 család 14 gyermeke van. Pártfogó felügyelet alatt nem állt egy kiskorú sem. A Gyermekjóléti szolgáltató tevékenységnél, a kezelt probléma típusa szerint a leggyakoribb probléma igen nagy számban a szülői elhanyagolás volt. Minden évben egyre több a magatartászavar-teljesítményzavar (iskolai igazolatlan hiányzás). Gyakori probléma még a gyermeknevelés, a gyermekintézménybe való beilleszkedés. Elég sok esetben volt probléma az anyagi nehézség is. A problémákra a következő tevékenységekkel igyekeztem megoldást nyújtani: információnyújtás 17 esetben, segítő beszélgetés 14 esetben, tanácsadás 12 esetben, hivatalos ügyekben való közreműködés 91 esetben, családlátogatás 48 esetben, közvetítés más szolgáltatásba 1 esetben, adományozás 2 esetben, szakmaközi megbeszélés 6 esetben, esetkonferencia 1 esetben, elhelyezési értekezleten való részvétel 1 esetben, felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel 4 esetben. Felsorolásszerűen szeretném ismertetni az elmúlt évben végzett tevékenységeimet: helyzetértékelések, környezettanulmányok készítése ruhaosztás 1 alkalommal a Nyugdíjas Klubban részvétel szakmai napokon, továbbképzéseken. 3

10 A Családsegítő Szolgálat munkája A Szolgálat tevékenysége: A Családsegítő Szolgálat éves forgalma 2012-ben 876 fő volt (111 fővel több, mint 2011-ben). Ebből az új kliensek száma 26 fő. A szolgáltatást igénybe vevők gazdasági aktivitása szempontjából legnagyobb arányban a munkanélküliek (191 fő) és az inaktívak Gyes-en, Gyet-en lévők (180 fő) vannak. Az inaktívak közül a nyugdíjasok összesen (158 fő). Az aktív keresők aránya nagyon kevés, (72 fő). Ebből jól látszik, hogy kevés embernek van munkahelye. Család összetétele szerint: házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők 18 év alatti gyermekkel 160 fő házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők gyermek nélkül 126 fő egy szülő 18 év alatti gyermekkel 33 fő egyedül élő személyek 132 fő Az ügyfelek iskolai végzettségét tekintve a szakmunkásképzőt, általános iskolát végzettek fordultak legtöbbször a szolgálathoz. A szolgáltatást igénybe vevők száma életkorra lebontva: éves: 1 fő éves: 109 fő éves: 141 fő éves: 105 fő 62 éves és idősebb: 95 fő 4

11 A szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái a következők: anyagi ügyintézéshez segítségkérés információkérés foglalkoztatással kapcsolatos egészségkárosodással kapcsolatos családi-kapcsolati lelki-mentális életviteli gyermeknevelési Esetkezelés jellege: információnyújtás ügyintézés segítő beszélgetés tanácsadás Felsorolásszerűen szeretném ismertetni az elmúlt évben végzett tevékenységeimet: környezettanulmányok készítése ruhaosztás 1 alkalommal a Nyugdíjas Klubban részvétel szakmai napokon, továbbképzéseken Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet beszámolóm elfogadására. Cserkeszőlő, február 22. Szarka Edina családgondozó asszisztens 5

12 . 6

13 ELŐTERJESZTÉS Az államai tulajdonú ingatlanok térítésmentesen történő önkormányzati tulajdonba adásáról Tisztelt Képviselőtestület! A Belügyminisztérium Farkasné Dr. Grasparics Emese önkormányzati helyettes államtitkár március 11-i levelében tájékoztatta Magyarország polgármestereit miszerint, az önkormányzatoknak lehetőségük nyílik, állami tulajdonban lévő - és használaton kívüli - ingatlanok térítésmentes igénylésére. Az Önkormányzat kötelezettségei: A térítésmentesen tulajdonba adott ingatlan 15 évig nem idegeníthető el. A tulajdonba adás /terület kimérés/- illetve a fenntartás költségei az Önkormányzatot terhelik. A terület a megjelölt célnak megfelelő hasznosítása /a fent említett 15 éves intervallumban/. Évenkénti beszámoló készítése. Számításba vehető ingatlanok: A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatása szerint a következő ingatlanok vehetőek számításba az állami vagyonátvétel kapcsán, melyek a mellékelt térképmásolatokon megtekinthetőek. A területek - tulajdoni hányadnak megfelelően - a Magyar Állam tulajdonába vannak, a tulajdonosi jogok gyakorlója a Nemzet Földalapkezelő Szervezet és az MNV Zrt. Ingatlan igénylés esetén, az ún. segítendő feladat valamint a konkrét felhasználási cél megjelölése szükséges. CSERKESZŐLŐ Külterület 0211/11 helyrajzi szám Az ingatlan adatai: Művelési ág Terület kat.t.jöv Szántó 12ha 3290m2 318,52Ak Tulajdoni hányad 20565/ Tulajdonos Magyar Állam 1ha 3190m2 31,08Ak CSERKESZŐLŐ Külterület 113/67 helyrajzi szám Az ingatlan adatai: Művelési ág Terület kat.t.jöv Szántó 62ha 3087m2 2056,19 Agyaggödör 8495m2 - Össz. 63ha 1582m2 2056,19 Tulajdoni hányad 61768/ Tulajdonos Magyar Állam 4ha 7432m2 154,42Ak Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg az előterjesztést. Cserkeszőlő, március 21. Szokolai Lajos sk. polgármester

14 Előterjesztés a helyi parkolási rendjéről szóló rendelet módosításához és az új fizetési felszólítás bevezetéséhez Cserkeszőlő Község Önkormányzata fizető parkolókat működtet Cserkeszőlő közigazgatási területén. Azon gépjármű tulajdonosok illetve gépjármű üzembentartók, akik parkolási jegy nélkül valamint lejárt jeggyel parkolnak, fizető parkolóinkban fizetési felszólítást kapnak. A jelenleg használt, 2003-ban legyártott felszólítások elavultak és a parkolóőrök már az utolsó tömböket használják. Mivel mindenképpen új fizetési felszólítás tömböket kell a nyomdával legyártatni, szükség van a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelő, új tartalmú fizetési felszólítás bevezetéséhez. (A fizetési felszólítás minta az előterjesztés mellékletét képezi.) Az új fizetési felszólítás bevezetésével párhuzamosan Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi parkolási rendjéről szóló 36/2002/XII.10./ számú rendeletét is felül kellett vizsgálni és megállapításra került, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok szerint módosítani kell. A parkolási rendeletünkben jelenleg a pótdíj összege személygépkocsi esetében Ft, autóbuszok esetén Ft, melyek nem a kressz szabályai alapján lettek korábban megállapítva. A közúti közlekedésről szóló évi I. törvény (továbbiakban: törvény) 15/C..-a pontosan meghatározza, hogy hogyan kell a díjtételeket megállapítani. Pontosan meg van határozva, hogy a fizetendő összege mennyi lehet, ha a gépjármű tulajdonos illetve üzembentartó a parkolás napját követő 15 napon belül fizeti be az önkormányzat számlájára illetve az is meg van határozva, hogy mekkora összeget kell fizetni, ha a parkolás napját követő 15 napon túl történik a befizetés. A fizetendő összeg a pótdíj és az egy órai várakozási díj összegéből tevődik össze. Mivel a parkolóinkban a parkolási díj mértéke személygépkocsi esetén 100 Ft/óra, így aki a parkolás napjától számított 15 napon belül fizet, Ft-ot kell fizetnie, aki a parkolás napjától számított 15 napon túl fizet, annak a fizetési kötelezettsége Ft. Autóbusz esetén a várakozási díj összege jelenleg 150 Ft/óra, így aki a parkolás napjától számított 15 napon belül fizet, Ft-ot kell fizetnie, aki a parkolás napjától számított 15 napon túl fizet, annak a fizetési kötelezettsége Ft. A várakozási díj összege személygépkocsi, három- vagy négykerekű motorkerékpár, valamint három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár esetén változatlan marad, 100 Ft/óra, autóbusz, vontató, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és pótkocsi esetén 150 Ft/óra. Javaslom, hogy az új díjtételeket május 01. napjától alkalmazzuk, mert a mellékelt fizetési felszólítás nyomtatványt a nyomdával le kell gyártatni. A parkolással kapcsolatos információs táblákat nem kell lecserélni, mert azon csak a várakozási (parkolási) díjak vannak feltüntetve, amelyek nem változnak. Cserkeszőlő, március 19. Szokolai Lajos sk. polgármester

15 Előterjesztés az Önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáinak megállapításáról és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítására. Tisztelt Képviselőtestület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 148 (2) bekezdése értelmében biztosított gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi térítési díj mellett a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra is megállapítható gondozási díj január 01.-től. A térítési díjra vonatkozó új szabályozás a fenntartóra bízza annak eldöntését, hogy él-e a jogszabály adta lehetőséggel és bevezeti-e a gondozásért kérhető térítési díjat, tehát minden fenntartó maga dönthet ebben a kérdésben. Amennyiben a fenntartó úgy dönt, hogy nem kér a gondozásért térítési díjat, abban az esetben is ki kell számolni a gondozásra is az intézményi térítési díjat, és dokumentálni kell. Ha a fenntartó nem kíván térítési díjat szedni a gondozásért, akkor az intézményi térítési díjat nullában kell meghatároznia a gondozás esetében, vagyis rendeletében kimondja, hogy ez az összeg nulla. A gondozási díj ügyében minden év április 01.-ig kell döntenie. A 328/2011. /XII:29./ Kormányrendelet 9. -a, mely a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükre felhasználható bizonyítékokról szól, az alábbiak szerint rendelkezik: Bölcsőde esetén a gondozásra számított intézményi térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás összegének különbözete. A szolgáltatási önköltség a bérből, járulékokból, dologi kiadásokból, beruházásokból tevődik össze. Ennek figyelembe vételével 2012-ben a bölcsőde: Összes kiadása Ft Évi nyersanyag költség /áfás/ Ft A bent levő gyermekek száma, figyelemmel az évközi hiányzásokra:2658fő, ebből következik, hogy a normatívát csak 11 gyermek után igényelhetjük meg. /2658/251=10,6fő/ Normatív hozzájárulás összege: FtX11= Ft 1 gyermek egész éves ellátása /11=148747Ft 1 gyermek napi ellátása / 227 nyitvatartási nap = 665Ft A P.S. ÁMK Cserkeszőlő Bölcsődében a gondozási díj 665Ft/nap/fő. Ezt azonban a Képviselőtestület rendeletében csökkentheti, vagy nullában határozhatja meg. Döntésük meghozatalához kérem, vegyék figyelembe az alábbiakat: Jelenleg 13 gyermek jár a csoportba, ebből, hat fő rendszeres gyermeknevelési támogatásban részesül,1 fő 50%-os térítési díjkedvezményben részesül, mert három gyermekes családban nevelkedik. Ők heten a törvény erejénél fogva mentesülnek az esetlegesen bevezetésre kerülő gondozási díj megfizetése alól. Marad 6 gyermek, akik jelenleg 100%-os térítési díjat fizetnek, ennek összege teljes hónapra /22nap/ 8800Ft. Ebben az évben is előzetes felmérést végeztem e szülők körében az egy főre eső jövedelmek terén. Az egy főre jutó jövedelmek az alábbiak szerint alakulnak:41940ft 44000Ft 50000Ft /hitelt fizetnek/

16 62000Ft /hitelt fizetnek/ 67760Ft /hitelt fizetnek/ 69600Ft /hitelt fizetnek/ A hitelek összege50000ft-tól Ft.-ig terjed. Ezeknek a családoknak jelentős többletterhet jelentene a gondozási díj bevezetése, ami a mai helyzetben igen kedvezőtlenül érintené őket, hiszen két család kivételével valamennyien hitelt fizetnek. A környező települések bölcsődéiben /Martfű, Tiszaföldvár, Kunszentmárton/ sem vezettek be gondozási díjat. Kérem, a fentiek figyelembe vételével hozzanak döntést a gondozási díj ügyében! Cserkeszőlő, Hegedűs Mihályné sk. Tagintézmény vezető

17 Előterjesztés A fűtés és használati melegvíz valamint termálvíz szolgáltatás díjtételeinek megállapításának módosítására. Tisztelt Képviselő testület! Az ún. Rezsicsökkentésről szóló 78/2012.(XII.22.) NFM rendelet 44. (2) alapján: Lakossági felhasználó és a díjfizető a szolgáltatásért a távhőszolgáltató, vagy az ellátási területen, a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató részére november 1. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 10 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni. A évre vonatkozó díjszabást december 20-án alkotta a testület, amikor ezen rendelet még nem volt ismert, ezért azt a határozatot hatályon kívül kell helyezni és a hőszolgáltatási árainkat a lakossági fogyasztók felé 2013-ra vonatkozóan csökkenteni kell. Cserkeszőlő,2013.március 20. Szokolai Lajos sk. polgármester

18 2013. évi programtervezet Február Valentin nap a fürdőben (szombat) Hosszabbított nyitva tartás - Gyertyafényes éjszakai fürdőzés Kedvezményes csokoládés és mézes masszázs Rózsás, aromás kádfürdő Az éjszakai fürdő résztvevői kedvezményesen kóstolhatják meg a Szerelem koktélját Egész este relaxációs zene, számkérés a galérián Március Hosszú hétvége (péntek, szombat, vasárnap) A fürdőben pénteken és szombaton hosszabbított nyitvatartás Szombaton vízi aerobic több alkalommal a fedett uszodában, kreatív foglalkozás gyerekeknek egész délután, estefelé örökzöld magyar slágerek (kevésbé neves előadókkal) (Hangosítás beszerzése Bab Lajos) Március 30-Április 1. Hosszú hétvége, Húsvét (szombat, vasárnap, hétfő) A fürdőben hosszabbított nyitva tartás szombaton és vasárnap Vasárnap kézműves bemutató és foglalkoztatás (tojásfestés), állatsimogató a fürdő bejárata előtt Május 4. Családi Majális a sportpályán (szombat) Egész nap: kirakodóvásár, légvár, arcfestés, csillámtetoválás, lufihajtogatás, lovagoltatás, büfé Délelőtt: Bográcsozás (képviselőtestület, KHT, CSIKK-esek, polgárőrök, nyugdíjasok ) Kispályás labdarúgó mérkőzések Majális Kupa A Nyugdíjas Klubban kézimunka kiállítás Délután: Megnyitó

19 Jó ebédhez szól a nóta Nógrádi Tóth István és vendégei (Ígéret: Ft) Anyák napi köszöntés (óvodások vagy alsó tagozatosak közreműködésével) Interaktív gyermekműsor Gyermek ügyességi és sportversenyek Májusfamászás Hip-Hop bemutató Katasztrófavédelmi vagy katonai vagy kutyás bemutató Kadarka néptánccsoport műsora - kicsik Zenés-humoros előadás (Tihanyi Tóth Csaba és partnere) Sztárvendég (Marót Viki és a Nova Kultúr vagy Mészáros János Elek) Utcabál Május 18 vagy Pünkösd a fürdőben (szombat, vasárnap) Szombaton és vasárnap hosszabbított nyitvatartás Majorette bemutató Kunszentmártoni Fúvószenekar műsora Május 26. Gyermeknap a fürdőben (vasárnap) Kreatív foglalkozás, társasjátékok, aszfaltrajzverseny a színpad előtt Sportversenyek (foci, röpi, tollas) Egész nap ingyenes ugrálóvár és trambulin Dalma Dance tánciskola növendékeinek műsora Gyermekdalok kevésbé neves előadótól/előadóktól Június 29. Családi nap a fürdőben (szombat) Hosszabbított nyitvatartás Egész nap ingyenes légvár, lufihajtogatás, kreatív vagy kézműves foglalkozás

20 Vízi zumba több alkalommal az uszodában Kadarka néptánccsoport műsora + táncház Silver Tánciskola tanulóinak műsora Gyermek szépségverseny (Nagy- Bana Zsanett Szolnok) vagy gyermek ki mit tud? Családi vetélkedő - CSIKK Óriás Twister Kongashow Sztárvendég Július Cserke Vitéz Napok a sportpályán (péntek, szombat, vasárnap) Ágyúdörgés: 12 és 16 órakor a fürdő bejáratánál Vidámpark Bor- és pálinkakóstoló Műsorvezető meghívása (Vastag Csaba) Péntek: Délután: Megnyitó Napsólyom Baranta bemutató és íjászati lehetőség Középkori táncok bemutató Felvonulás a fürdőtől a sportpályáig a fúvósokkal vagy a nemzetközi néptánccsoportokkal Borra-való zenekar Tűzzsonglőr show Sárkánylányok Sztárvendég (Dolly Roll) Utcabál Szombat: Egész nap: középkori játszóház, kirakodóvásár, íjászati lehetőség Kézműves utca és kézműves foglalkozások nemcsak gyerekeknek

21 Középkori ételek főzőversenye vagy ökör és báránysütés nyárson Délelőtt: II. Cserke Vitéz Kerékpáros Emléktúra Jurta állítás Délután: Látvány-sajtkészítésibemutató Lovas bemutató Szentesi Zsoldosok Középkori Hagyományőrző Egyesület bemutatója Cserke Vitéz és Úrhölgyválasztás a fürdőben Fenyő Miki vagy Csík zenekar vagy Bon-bon vagy Balázs Fecó vagy Holdviola vagy Fivérek Tűzijáték Utcabál Vasárnap: III. Cserke Vitéz Fúvószenekari Fesztivál a fürdőben Augusztus 2. Strandok éjszakája Éjszakai fürdőzés Augusztus 3. Egészség-és sportnap a fürdőben (szombat) Hosszabbított nyitvatartás Sportversenyek (foci, röpi, tollas) Aqua fitness Katus Attilával vagy Szentgyörgyi Rómeó Úszóverseny Egészséges életmóddal kapcsolatos előadások Véradás Vérnyomás és vércukormérés Vízi vetélkedő

22 Konga show Egészségbusz (Erős Antónia) Augusztus 19. Falunap Barátok közt (szombat, vasárnap, hétfő) Végig hosszabbított nyitvatartás Meghívott vendégek a Barátok közt című sorozatból Egész nap: légvár, óriás trambulin, rodeo bika, csillámtetoválás, arcfestés, lufihajtogatás, kirakodóvásár, lovaglási lehetőség Kreatív foglalkozások vagy kézműves foglalkozások, aszfaltrajzverseny Egészségsátor BMX bemutató és verseny Délelőtt: Zenés ébresztő Bográcsolás: paprikás krumpli vagy lecsó vagy öregtarhonya jutányos áron mindenkinek - tűzoltóbogrács Kunszentmártonból Délután: Megnyitó Erős emberek versenye, ügyességi vetélkedő Gyermekműsor nemcsak gyermekeknek (Zsuzsi és Orsi vagy bábszínház) Óvodások műsora Tiszasasi színjátszókör műsora Osztályműsorok Kadarka néptánccsoport műsora Őszi Napfény Nyugdíjas Klub műsora Street Fighter bemutató Gergely Sándor Kenyérszentelés Operett örökzöldek (Dancs Annamari vagy Dankó Szilvia)

23 Sztárvendég: Dupla Kávé Utcabál Augusztus 20. Szent István ünnepe (kedd) Sztárszakács (Kovács Lázár vagy Sági Szilárd vagy Buday Péter vagy Borbás Marcsi) főz a fürdővendégeknek Kunszentmártoni Fúvószenekar műsora Szeptember 21. Szüreti rendezvény (szombat) Kirakodóvásár, lovaglási lehetőség Borkóstoló, sajtkóstoló A Nyugdíjas Klubban kiállítás régebbi szüreti felvonulásokról Csikós bemutató és íjászbemutató Szüreti felvonulás Bográcsgulyás főzőverseny Szőlődarálás, préselés, mustkészítés és kóstolás Őszi Napfény Nyugdíjas Klub közreműködésével Nótaest: Nógrádi Tóth István Bangó Margit Bál megnyitója előtt: Szentesi Jövőnkért néptánccsoport, Tiszakürti néptánccsoport Bál megnyitója: Kadarka néptánccsoport Szüreti bál Októberben kedvezmények a fürdőben Szauna, csúszda, masszírozások, sószoba November 1-3. Hosszú hétvége - Halloween a fürdőben (péntek, szombat, vasárnap) Pénteken és szombaton hosszíabbított nyitva tartás a fürdőben Forralt boros vendégvárás

24 Péntek: Halloween-i tökfaragás a fürdőben November 11. Márton nap a fürdőben (hétfő) Forralt boros vendéglátás November 22. Adventi koszorú készítése a fürdőben a szökőkútnál (vasárnap) December 6. A Mikulás érkezik a fürdőbe (péntek) Forralt boros vendéglátás Szaloncukrot osztogat a Mikulás Versírás a Mikulásról/Mikulásnak (előre meghirdetni) díjazás a résztvevőknek December 21. Ünnepi hangverseny a Katolikus Templomban (szombat) Nyári Károly vagy Meister Éva December Két ünnep között (péntek, szombat, vasárnap, hétfő) Forralt boros vendéglátás Teadélutánok a téli fürdő galériáján relaxációs zenével Ünnepi koncert a galérián (december 28. szombat) Szaunaszeánszok Kedvezményes masszírozások (pl.: mézes, illóolajos) December 31. Szilveszter a Napsugár Étteremben (kedd)

25

26

27

28

29

30 Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) fax: (56) Előterjesztés Tárgy: Beszámoló a fejlesztési, pályázati lehetőségekről Cserkeszőlő Község Önkormányzatának 2013-as fejlesztési tervei, lehetőségei Kerékpáros út Tiszakürt és Cserkeszőlő között: Évek óta problémát jelent, hogy a Tiszazugban található természeti értékek, látnivalók kerékpárral nem megközelíthetőek, így az ide látogatók csak nagy nehézségek árán tudnak ezen helyszínekre ellátogatni. Egy kerékpárkölcsönző létrehozásával és kerékpáros utak építésével sokat lehetne lendíteni az idegforgalmon. Környezet és Energia pályázatok: Az Európai Unió kiemelten kezeli az alternatív energia minél szélesebb körű felhasználásának elősegítését, az épületenergetikai fejlesztéseket, a zöld energiatermelést. Cserkeszőlő Község Önkormányzata 80 milliós nagyságrendű villanyszámlát fizet ki a Gyógyfürdő üzemeltetése révén. Egy napelem-park telepítésével éves szinten 35 millió forinttal csökkenne az elektomos áram költsége, a beruházás megtérülési ideje előzetes számítások alapján 6-7 év lenne 65%-os támogatottság mellet. Érdemes a pályázati anyagot előre elkészíteni, mert a beadási határidő rendkívül rövid, a pályázati ablakból nagyon gyorsan elfogy a kipályázható pénzösszeg. A polgármesteri hivatal tetőszerkezete teljes cserére szorul, a homlokzat is igen rossz állapotban van, az épület nincs hőszigetelve. A KEOP kiírásain belül érdemes lenne pályázatot benyújtani az épület energetikai felújítására, ha a jelen pályázatokból nem zárják ki a hivatali épületeket.

31 A KEOP 1.2.0/09-11-es pályázati kiíráson belül beadásra került a szennyvíztelep-fejlesztési pályázatunk, az elbírálás az utolsó szakaszába lépett, minden hiánypótlásnak eleget tettünk, az eredmény várhatóan március utolsó vagy április első hetében várható. A KEOP 3.0-ás ablakon belül lehetőségünk lesz pályázni a szeméttelep rekultivációjára, ha a kisajátítási eljárás befejeződik. A támogatási intenzitás 100%-os, a pályázható összeg 1 milliárd forint. LEADER pályázatok: június 1-jén jönnek ki az új kiírások, amelyekben várhatóan lehetőségünk nyílik falufejlesztés jogcímen pályázatok benyújtására, ezen belül a parkolók rendbe tételére kellene figyelmet fordítani, mert jelentősen hozzájárulnak az ide látogatókban kialakuló pozitív első benyomáshoz. A parkolók igen rossz állapotban vannak, fontos lenne a felújításuk. A településen található járdák is felújításra szorulnak, sok helyen töredezettek, nem túl esztétikusak, ezen túl feltétlenül szükséges lenne új járdák építése is. A Fürdő utca településünk legforgalmasabb része, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a külső megjelenésére. Az utcát díszburkolattal látnánk el, kellemesebb, esztétikusabb környezetet biztosítva ezzel az ide látogatóknak és a helyi lakosságnak is. Ha lehetőségünk nyílik rá, törekednünk kell a belterületen található utaink szilárd burkolattal való ellátására. Színnyei Merse kúria felújítása: Településünk határában található ez igen rossz állapotban található kastély. A cél a minél előbbi felújítás lenne, ezzel egy időben egy erdei iskola létrehozása képzőművészeti táborral lkiegészítve. Ehhez az MVH-tól várunk pályázati lehetőséget. Egy kalandpark is helyet kapna az épület mögötti több hektáros területen, még több gyermeket és fiatalt idecsábítva a településünkre. A terület tökéletesen alkalmas lenne továbbá őshonos állatok tartására, nevelésére, ezzel is minél inkább hozzájárulva hagyományaink megőrzéséhez, ápolásához.

32 Cserkeszőlő-Szelevényt összekötő, külterületi út: Rég óta problémát jelent ennek az útnak a helyreállítása, többszöri próbálkozásunk ellenére sem sikerült még pénzt nyernünk a felújításra, de a jövőben is mindent el kell követni annak érdekében, hogy meg tudjuk valósítani. Szokolai Lajos sk. polgármester

33 Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) fax: (56) Előterjesztés Tárgy: Parlagfű-mentesítési pályázat önerejének biztosítása Községünk minden évben pályázik a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által meghirdetett Parlagfű-mentesítési Alapra. Erre idén is lehetőség nyílik, a pályázat keretein belül lehetőség van eszközök, védő-felszerelések, védőitalok beszerzésére. Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, vitassa meg és fogadja el az előterjesztést. Támogatási intenzitás: 95% Szükséges önerő: 5% Támogatás maximális összege: Ft Teljes bekerülési költség: Ft Szükséges önerő: Ft A részletes költségvetés az előterjesztéshez mellékelve. Szokolai Lajos polgármester

34 Költségvetés: Husqvarna 323 R2 fűkasza 2 db Ft Ft Damil 9 db Ft Ft Damilfej 9 db Ft Ft Védősisak 3 db Ft Ft Keverék Olaj XP 2 l Ft Ft Üzemanyag l 430 Ft Ft Bakancs 3 db Ft Ft Munkaruha 3 db Ft Ft Étkezés, védőital Összesen: Ft Ft

35 Cserkeszőlő Sprotegyesület 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Cserkeszőlő, február 26. Beszámoló A Cserkeszőlői Sportegyesület 1953-ban lett alapítva, idén ünnepeljük 60 éves fennállásunkat. Az alapítók elsődleges célja a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakozásának biztosítása. Az eddig eltelt hat évtized híven szolgálta az alapítók akaratát. A Cserkeszőlői Sportegyesület igyekszik az alapítói szándék megvalósítására. Én személy szerint, Gál József szeptembere óta látom el a Cserkeszőlői Sportegyesület elnöki teendőit. Településünk Képviselőtestülete, Polgármesterünk igyekszik biztosítani azokat az anyagi feltételeket, melyek nélkül a mai igazán nehéz gazdasági viszonyok között nem tudnánk községünk Sportegyesületét életben tartani. Az, hogy még ilyen gazdasági viszonyok között is tud az Önkormányzat támogatást nyújtani, megköszönendő és megbecsülendő. Tevékenységünk legbiztosabb értékmérője a bajnokságban szereplő csapataink hétvégi mérkőzésein jelen lévő nézősereg. A Cserkeszőlői Sportegyesületnek két működő szakosztálya van, az asztalitenisz és a labdarúgás. Mindkét szakosztályban biztosítjuk ifjúsági és felnőtt sportolók versenyzési lehetőségét, sőt 2012-től a női labdarúgásban is izgulhatunk csapatunk sikerérért. A női labdarúgó szakosztályt is azért szerveztük meg, - felbuzdulva diák sportolóink országos sikerén,- hogy egy ilyen kis településen a lányoknak, és asszonyoknak is lehetőséget teremtsünk a rendszeres testmozgásra, egy olyan kiemelten támogatott csapatsportágban, mint a labdarúgás év őszétől a megyében hatod magunkkal beneveztünk a női labdarúgó bajnokságba. Fiatal asztaliteniszezőink szép hagyományokat folytatva évben is sikeresen szerepeltek a megyei úttörő olimpia selejtező versenyén. Virág Réka szinte mindenkit maga mögé utasítva második helyen végzett, ezzel jogot szerzett az országos döntőn való részvételre. Ismét egy cserkeszőlői diák képviselheti megyénket az országos döntőn. Időközben ismertté vált, hogy a Cserkeszőlő Sportegyesület 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Telefon: 06-30/ Fax: 06-56/ Elnök: Gál József 1

36 Cserkeszőlő Sprotegyesület 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. csapat az 5. helyet szerezte meg, míg Réka a legjobban teljesítő megyénk béli fiatal az egyéni versenyben 17. lett. Felnőtt korú asztaliteniszezőink a Csongrád megyei, és a Bács-Kiskun megyei bajnokságban szerepelnek. A Bács- Kiskun megyei 2. osztály őszi bajnokságban továbbra is kiemelt játékerőt képviselnek. Az asztalitenisz szakosztály, továbbra is az iskola keretein belül is működik, hiszen az iskolai testnevelés részeként az asztalitenisz szakkört az egyesületünk edzője vezeti, Nyitrai Zoltán személyében. Az iskolát érintő változások még nem hatnak ki az edzés lehetőségének helyére. Ennek köszönhetően a tornaterem ad otthont ezeknek a foglalkozásoknak, hetente három alkalommal, hétfőn, szerdán és csütörtökön. Labdarúgóink szerényebb eredményekkel büszkélkedhetnek. Az őszi bajnokságot Felföldi Mihály és Gergulics Géza edző páros nevével fémjelzett csapat kezdte meg, hosszú idő után a megyei III. osztályban. Labdarúgóink hetente két alkalommal tartanak edzést, helyszíne a Községi Sportpálya, melyekre kedden és csütörtökön kerül sor. Alkalomszerűen a hét közben távol lévő labdarúgók edzéslehetőségét hívatott biztosítani, péntekenként is beiktatunk edzéseket. A női csapat pénteken tartja az edzéseit. Örvendetes, hogy főleg ifjúsági korosztályban egyre több a cserkeszőlői fiatal. Ezen két szakosztály közel azonos feltételekkel tud működni, melynek fő finanszírozója a Cserkeszőlő Község Önkormányzata. Az Önkormányzat pénzbeli támogatáson felül biztosítja a létesítmény fenntartását, a pályagondozást, öntözést, a kiszolgáló épület fűtését, elektromos energia ellátását, valamint a víz- és csatorna költségeit. Az ide beosztott gondnok nem utolsó sorban a sportfelszerelések mosását is elvégzi. Kecskésné Jutka becsületes munkáját dicséri a sportolóink szinte kifogástalan megjelenése a pályákon. A Sportlétesítményt közösen használjuk az Idősek Klubjával. Elmondhatjuk, hogy minden bonyodalom nélkül megfér egymás mellett az ifjúság és a szép korúak. Cserkeszőlő Sportegyesület 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Telefon: 06-30/ Fax: 06-56/ Elnök: Gál József 2

37 Cserkeszőlő Sprotegyesület 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. A megyei és az országos labdarúgás átalakítás előtt áll ismételten. Pontos részleteit még most dolgozzák ki az MLSZ-ben. A felnőtt csapat 28 igazolt játékossal, míg az ifjúsági csapatunk 24 igazolt játékossal, a női csapat 15 igazolt játékossal rendelkezik. Ifjúsági csapatunk őszi helyezése 9. lett, míg felnőtt csapatunk a 8. helyen végzett. Megváltozott az állami sporttámogatási, sportfinanszírozási rendszer. A Magyar Labdarúgó Szövetség 2 milliárd forint támogatást kapott az államtól. Ennek következtében csökkentek a tagdíjak, bajnoki nevezési díjak mértéke, illetőleg változott a játékvezetői díjak kifizetésének módja. A játékengedélyek kifizetett összegéből is visszatérítést eszközölnek, ifjúsági játékos esetén 90%-os, felnőtt játékos esetén 50 %-os mértékig. Ezen intézkedések következtében csökkentek az Egyesület terhei is. A TAO támogatási rendszert nem volt módunkban igénybe venni, mert nem sikerült olyan vállalkozást időben felderíteni, aki a TAO bizonyos részét előszerződéssel felajánlotta volna. Ez a rendszer a bonyolultsága révén nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, így tól ez is átalakításra kerül. Az MLSZ fog továbbiakban támogatókat keresni és megyei szinten osztják fel pályázati úton a rendelkezésre álló pénzeket. Jellemzően pályakorszerűsítésre, pályaépítésre felhasználható pénzek keletkeznek, amit egyegy egyesület maximálisan 7 millió forint összegig vehet igénybe, feltéve, ha a saját erő mértékét biztosítani tudja, ami a teljes összeg 30%-a, tehát maximum 3 millió forint. Az emelkedő üzemanyag árak miatt, útiköltség térítés címén több kiadásunk keletkezett az előző évihez képest ben is több alkalommal saját gépjárművel kellett eljutnunk egy-egy mérkőzésre, mivel az Önkormányzati busz műszaki vizsgája is közbeszólt, valamint a női csapat utaztatása is ezen kereteken belül lett megoldva. Ide kell még számítani a nem cserkeszőlői játékosok utazás térítését is, bár ez nem teljes körű, csak néhány alkalomra szóló térítés volt, és a megtérített üzemanyagok több labdarúgó szállítását hívatottak biztosítani. Mindezek ellenére igyekeztünk Egyesületünk sporteszközeit tovább bővíteni, illetőleg a szükséges pótlásokat beszerezni. A évi gazdasági évet pénzkészlettel kezdtük, és tal zártuk. Önkormányzati támogatás értékben valósult meg. Sajnos reklámszerződést ben csak összegben sikerült realizálnunk, amit célzottan az asztalitenisz támogatására fordítottunk. Labdarúgó Szövetség visszatérítése forint összegben realizálódott. Pénzintézeti kamat összege: 71.- volt. Cserkeszőlő Sportegyesület 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Telefon: 06-30/ Fax: 06-56/ Elnök: Gál József 3

38 Cserkeszőlő Sprotegyesület 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Pénzfelvételi, bankkártya és szálavezetési díjakra ot fizettünk. Könyvelésért fizetendő díjunk éves szinten volt. Bírói játékvezető díjakra ot költöttünk. Játékengedélyek, nevezési és tagdíjak forintba kerültek. Orvosi vizsgálat díja volt. Sporteszköz beszerzésre ( cipő, labda, háló, táska, ) ot költöttünk. Egyéb segédeszköz vásárlás ( mészhidrát, fagyasztó, terem bérlet, üdítő ) ba került. Üzemanyag térítés címén kifizetett összeg játékosok és edző részére összegben. Gazdálkodásunk főbb mutatói: bevételi és kiadási oldal teljesült évben évben igénybevett Önkormányzati támogatás, az előző évihez képest forinttal nőtt. Sporttársi üdvözlettel. Tisztelettel: Gál József sk. Cserkeszőlői SE elnöke 30/ Cserkeszőlő Sportegyesület 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Telefon: 06-30/ Fax: 06-56/ Elnök: Gál József 4

39

40 Előterjesztés Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelet módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! A JNK Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya a vagyongazdálkodásról szóló 12/2011(V.04.)sz. rendeletünkkel kapcsolatban törvényességi észrevétel tett. A törvényességi észrevétel arra vonatkozott, hogy a rendelet egyes szakaszai tartalmazták a törvény egyes szakaszait, ami sérti a jogszabályszerkesztésről szóló törvényt. A módosítást elvégeztük. A felesleges törvény által szabályozott rendelkezéseket a rendeletből kivettük. Kérem a rendelet módosítás elfogadását. Cserkeszőlő,2013.március 20. Dr Héczei Eszter sk. jegyző

41 Elfogadva 1/2013. számú határozat alapján BEVÉTELEK megnevezés KÖZSÉGI POLGÁRŐR EGYESÜLET Cserkeszőlő, Köztársaság tér évi költségvetési terve Eredeti előirányzat költségvetés évi maradvány Maradvánnyal módosított előirányzat évi maradvány 134 Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíj (29 tag) 30 Egyéb támogatások Adó 1% 25 Helyi lakosság támogatása Számlára történő befizetések Helyi vállalkozók támogatása 100 Pályázati úton szerzett támogatások OPSZ támogatása 200 Helyi Önkormányzat támogatása 650 Adatok ezer Ft-ban megjegyzés Cserkeszőlőért Alapítvány 50 támogatása NCA támogatások Belügyminisztériumi támogatás egyéb 50 BEVÉTELEK ÖSSZESEN Mindösszesen: Molnár Zsolt elnök Kocsis János titkár 1

42 Elfogadva 1/2013. számú határozat alapján KÖZSÉGI POLGÁRŐR EGYESÜLET Cserkeszőlő, Köztársaság tér évi költségvetési terve KIADÁSOK megnevezés Eredeti előirányzat költségvetés évi maradvány Személyi jellegű ráfordítások Formaruha ellátás 0 Közgyűlések, rendezvények 100 étkezési költségei Tárgyi eszközök beszerzése számítógép 100 Készlet beszerzés üzemanyagköltség 500 Nyomtatvány, irodaszer 30 oklevelek szórólapok 5 Igénybevett szolgáltatások költségei Karbantartási költségek, 150 Kiküldetési költség 20 Postai szolgáltatások 5 Kommunikáció (telefon) 280 Számviteli szolgáltatás, könyvelés 0 (könyvelő, titkár, elnök) Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak Bankköltség 20 Biztosítási díjak (szgk.) 30 Gépjármű adó 0 Tagdíj (100Ft/fő) 3 Összesen: Adatok ezer Ft-ban Maradvánnyal módosított előirányzat megjegyzés Molnár Zsolt elnök Kocsis János titkár 2

43 Elfogadva 1/2013. számú határozat alapján SZÖVEGES INDOKLÁS A Községi Polgárőr egyesület évi költségvetéséről A Magyar Köztársaság Kormánya részéről döntés született, hogy a 2011-es költségvetési évben is kiemelten támogatja a közbiztonság védelmét, a bűnözés megelőzését, ezen belül is a kistelepülések biztonságának javítását a külterületi szolgálat ellátásával. A Polgárőr Egyesületek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szövetsége részéről bejelentett pénzügyi támogatás figyelembevételével, a Cserkeszőlői Önkormányzat és Képviselő Testület által előirányzott bejelentése alapján, valamint az elmúlt évek támogatottsága ráta szerint elkészítésre került a Községi Polgárőr Egyesület évre vonatkozó költségvetése. A költségvetési támogatás formája bármikor változhat, az egyesület folyamatos pályázati lehetőségeket kutatva juthat támogatáshoz, viszont a tárgyi eszközeink elöregedése miatt előfordulhat jelentősebb javítási és karbantartási kiadás egyaránt. Az egyesület a jelenlegi támogatások formájában fenn tudja magát tartani, az előírt és önként vállalt feladatokat maradéktalanul és kiemelkedő szakmai elvárásokkal elvégzi. Fejlesztésekre nem marad keretösszeg. A költségvetés összeállításánál figyelembe lett véve a Polgárőrség szakmai célkitűzései, amelyek a következők: 1. Az egyesület hatékonyabb, előre tervezett szolgálattal járul hozzá a település közbiztonságának és a lakosság biztonságérzetének javításához. 2. Új együttműködési megállapodást kötünk minden olyan szervezettel, összhangba kerülve a Polgárőr törvény rendelkezéseivel és annak rendeleteivel, amely a közbiztonság javulását szolgálja. 3. Folytatjuk a tagságunk szakmai polgárőr képzését külső oktatók bevonásával, valamint egyesületen belül, a változó szabályok ismertetésével és értelmezésével. BEVÉTELEK A Községi Polgárőr Egyesület bevételi előirányzata ezer forint. A részletezés a következő: 1. Az előző évről áthúzódó maradvány 134 ezer Ft.; 2. Tagdíj, és az adó 1%-os támogatás mértéke 55 ezer Ft 3. A helyi lakosság és vállalkozók támogatása 100 ezer forint, sokat kell tenni a támogatásért, lassanként több vállalkozás bekapcsolódik a támogatóink közé. 4. Az Országos Polgárőr Szövetség támogatása 200 ezer Ft 5. A helyi Önkormányzat és a Cserkeszőlőért Alapítvány előreláthatóan 700 ezer Ft-al járul hozzá a folyamatos működésünkhöz. 6. Egyéb pályázati támogatásokról most is lemaradtunk, nincs, aki segítsen felderíteni a lehetőségeket. KIADÁSOK A Községi Polgárőr Egyesület kiadási előirányzata ezer forint, melynek több mint 60 százalékát az autó üzemben tartására és karbantartására fordítjuk. Elsősorban a település külterületének nagy kiterjedése szempontjából fontosnak tartott személygépkocsit kell előtérbe helyeznünk. Az OPSZ tulajdonában lévő, üzembentartóként használt elöregedett autónknak idén lejár a műszaki vizsgája, és ahhoz, hogy megfeleljen a közlekedés biztonsága szempontjából, sokat kell ismét költenünk rá. 16 liter az átlag fogyasztása. 3

Start Épнtőanyag Áruhбz Vбrjuk kedves vбsбrlуinkat!

Start Épнtőanyag Áruhбz Vбrjuk kedves vбsбrlуinkat! 2 2011. SZEPTEMBER HIRDETÉSEK szemйlygйpkocsivezető-kйpző tanfolyamot indнt 2011. szeptember 12-йn (hйtfőn) 16 уrakor Nyergesъjfalun, a Szalйzi-Irinyi Kцzйpiskolбban. A tanfolyam dнja akбr nйgy rйszletben

Részletesebben

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság Elnökétől. Cserkeszőlő M E G H Í V Ó

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság Elnökétől. Cserkeszőlő M E G H Í V Ó Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság Elnökétől. Cserkeszőlő M E G H Í V Ó A Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 2014.december 16-án (kedd) 13,00 órakor ülést tart, melyre ezúton tisztelettel

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére 8627-1/2010. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár 2009. évi tevékenységéről Az előterjesztést

Részletesebben

Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ

Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2013.november 28-án

Részletesebben

Határozati javaslat. Kmf. Polgármester

Határozati javaslat. Kmf. Polgármester Határozati javaslat /2012. (V.30.)sz.határozat - a 168/2011. (XII.20)sz.határozattal elfogadott Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülést tart 2014. április 29-én (kedd) 14,00 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülést tart 2014. április 29-én (kedd) 14,00 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülést tart 2014. április 29-én

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő- Testület 2014.március 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő- Testület 2014.március 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 4 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V K É S Z Ü L T: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő- Testület 2014.március 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. március 26-án (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. március 26-án (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 3717/2015. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 26-án (csütörtök) 18.00 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság 2014.június 23-án 14,00 órára ülést hív össze.

M E G H Í V Ó. A Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság 2014.június 23-án 14,00 órára ülést hív össze. Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság Elnökétől. Cserkeszőlő M E G H Í V Ó A Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság 2014.június 23-án 14,00 órára ülést hív össze. Az ülés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 30-i ülésére 15. Napirendi pont Tárgy: Önkéntes tűzoltóság létrehozása Készítette: Dr. Csorba Csaba jegyző Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

PÁTKAI Hírek. Pátkai Hírek 2008. Április-Augusztus A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA

PÁTKAI Hírek. Pátkai Hírek 2008. Április-Augusztus A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA PÁTKAI Hírek Pátkai Hírek 2008. Április-Augusztus A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA 10:00 óra Kiállítás megnyitó az Ivánka-kúriában, 10:30 óra Gyermekmûsor a Szettevette zenekarral 11:00 óra Ünnepi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 201. április 25-i ülésére Tárgy: A sporttelep fenntartása. Tisztelt Képviselő testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 201. április 25-i ülésére Tárgy: A sporttelep fenntartása. Tisztelt Képviselő testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 201. április 25-i ülésére Tárgy: A sporttelep fenntartása Tisztelt Képviselő testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata a sportkoncepciójában is felvállaltan gondoskodik

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.19.) rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.19.) rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.19.) rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Az Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

10.) Jurta tábor faház-terasz építésének költségvetése. Előadó:Erdősi Attila Beruházó Nonprofit Kft igazgatója 1

10.) Jurta tábor faház-terasz építésének költségvetése. Előadó:Erdősi Attila Beruházó Nonprofit Kft igazgatója 1 Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülést tart 2014. december 16-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a 2010. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a 2010. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. április 1-én (pénteken) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülést tart 2015.április 28-án )14,00 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülést tart 2015.április 28-án )14,00 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülést tart 2015.április 28-án

Részletesebben

OVIFARSANG. vidámságot a bálon. Tombolahúzás és zsákbamacska emelte a délután hangulatát. Karneválunk sikeréhez nagyon sokan

OVIFARSANG. vidámságot a bálon. Tombolahúzás és zsákbamacska emelte a délután hangulatát. Karneválunk sikeréhez nagyon sokan 2013. ( 21. évfolyam ) 1. szám FÜGGETLEN FALUSI KRÓNIKA Ára 150 Ft OVIFARSANG Ezután a gyermekek énekeltek, verset mondtak, majd mindenki bemutatkozott, hogy minek öltözött fel. Jutalmul egy szelet nápolyit

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 18-án, 15:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a Soós Imre Kulturális Központ működéséről Előadó: Kovácsné Somogyi Mónika IKSZT vezető

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a Soós Imre Kulturális Központ működéséről Előadó: Kovácsné Somogyi Mónika IKSZT vezető Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. április 27-én (pénteken) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó a 2011. június 01-jei képviselő-testületi ülés előterjesztéseiről

T A R T A L O M M U T A T Ó a 2011. június 01-jei képviselő-testületi ülés előterjesztéseiről T A R T A L O M M U T A T Ó a 2011. június 01-jei képviselő-testületi ülés előterjesztéseiről 1. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2011. évi munkaterve. 2. SZEOB kérelme- jogszabályváltozásból adódó munkáltatói

Részletesebben