MAGYAR BIOTERMÉKEK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI KÜLFÖLDÖN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR BIOTERMÉKEK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI KÜLFÖLDÖN"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÜLKERESKEDELMI IRÁNYÍTÁS SZAK MAGYAR BIOTERMÉKEK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI KÜLFÖLDÖN Készítette: Rédei Ákos Budapest,

2 Tartalomjegyzék Témaválasztás oka, háttere...4 Célkitűzés...5 I. Mi a bio? Ökológiai termékek jelölése, azonosítása Biotermékek előnyei A biotermékek jellemzői Ökológiai gazdálkodás felelősséggel környezetünkért Kik vásárolnak biotermékeket?...12 II. A világ biopiaca Európa Piaci szerkezet Európai fogyasztók Piaci jövőkép...18 III. A magyar biopiac Biokontroll Hungária...26 IV. Közösségi Marketing Közösségi marketing a marketing rendszerében A közösségi marketing formái, céljai és eszközrendszere Agrármarketing Magyarországon Termékpreferenciák a magyar agrármarketingben AMC támogatása a bioágazat felé...34 V. Bioexportáló cégek adatai, véleményei...36 VI. A magyar biotermékek SWOT-analízise...41 VII. Problémák megfogalmazása...44 VIII. Lehetőségek, javaslatok Belföldi ismertség növelése Külföldi szerepvállalás Hatékonyság és összefogás...49 Összefoglaló...51 Irodalomjegyzék...54 Szakértői interjúvázlat...55 Táblázat és Ábrajegyzék

3 Témaválasztás oka, háttere A gyorsan forgó fogyasztási cikkek (FMCG) ezen belül is az élelmiszerpiac már régóta foglalkoztatott, mivel a már 20 éve működő száraztészta gyártásával és forgalmazásával foglalkozó családi vállalkozás mellett nőttem fel. Ez a vállalkozás 2002-ben kezdett bioszáraztésztákat gyártani, és néhány éve kereskedelmi vezetőként én is a cég aktív szereplője vagyok. A bioágazatot nem volt nehéz megkedvelni, mivel számos más bioterméket gyártó illetve biokereskedő céggel való megismerkedés után rájöttem, hogy az élelmiszernek ezen ágazata sokkal barátságosabb és emberközpontúbb. Mivel igyekszem környezetkímélően illetve tudatosan élni és táplálkozni, magával a biotermékekkel sem volt nehéz megbarátkozni és ebben a közeli kapcsolatok révén az egyéb kitűnő hazai biotermékek kipróbálása is segített, és ma már jómagam és családom is rendszeres fogyasztója a különböző ízletes és egészséges bioélelmiszereknek. A több külföldi szakmai kiállításon való részvétel döbbentett arra rá, hogy a bioágazatban gazdaságilag is óriási lehetőségek vannak, főként a fejlettebb nyugateurópai piacokon, ahol már a lakosság igen magas aránya vásárol rendszeresen biotermékeket. Ez pedig a kiváló mezőgazdasági adottságokkal rendelkező hazai bioágazatnak rendkívüli lehetőség lehet. Azonban arra is rá kellett ébredni, hogy a jó adottságok és a jó minőségű termék nem minden, számos egyéb tényező befolyásolja egy termék hazai és külföldi sikerességét egyaránt. Ezen említett okok miatt döntöttem úgy, hogy diplomamunkámban feltérképezem a magyar biotermékek külföldi szerepvállalását, helyzetét és lehetőségeit, ami akár az egész ágazat illetve a kis családi vállalkozásunk számára is hasznos lehet. 4

4 Célkitűzés A bioélelmiszerek piaca egy dinamikusan fejlődő globális ágazat, amely az utóbbi években Magyarországon is jelentős fejlődésen ment keresztül. Komoly környezetkímélő hatása mellett, nagyban hozzájárul a fenntartható fejlődéshez. Mára egyre több hazai termelő és feldolgozó lát benne fantáziát és kihasználja helyzeti és gazdasági előnyeit. Dolgozatom célja, hogy szemléltessem a hazai bioélelmiszerek helyzetét és fejlődési lehetőségeit az exportpiacokon elsősorban marketing területen. Ehhez természetesen hozzátartozik a hiányosságok és problémák feltérképezése, amire konkrét elképzelésekkel, javaslatokkal szeretnék megoldást találni, amelyek alkalmazásával a hazai bioágazat továbbra is fejlődőképes és egyre népszerűbb lehet. Céljaim eléréséhez mindenképpen szükségesnek tartom a nemzetközi és hazai biopiac szemléltetését, illetve közösségi marketing, mint speciális marketingterület értelmező bemutatását, a makrogazdasági környezet főbb elemeinek áttekintését és megértését. Ebben segítségemre van dr. Roszik Péter, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. elnöke, valamint néhány az exportpiacon is érdekelt bioélelmiszer-gyártó cég is, akiknek a segítségét ezúton is köszönöm. A dolgozatomat a szakirodalom és különböző cikkek, dokumentumok tanulmányozásával, valamint statisztikai adatok felhasználásával készítem és fontosnak tartom, hogy megfelelő nemzetközi és hazai példákkal hívjam fel a figyelmet a magyar biotermékek marketingjének fejlődési lehetőségeire. 5

5 I. Mi a bio? Manapság gyakran alkalmazott jelzők a bio és az öko szavacskák, amelyeket az élelmiszerektől a napi használati tárgyakon, vegyipari cikkeken át a szórakoztató elektronika eszközeihez kapcsolva alkalmaznak azok készítői, forgalmazói azért, hogy termékeiket jobban tudják értékesíteni. Ez azért sikerülhet, mert a fogyasztók számára a jelző pozitív üzenetet hordoz, mégpedig azt, hogy a termék az élet ( bio ) folyamatainak vagy a környezet ( öko ) sajátosságainak figyelembevételével készült. Gyakran a két szó csak reklámfogás, csupán üzenet a fogyasztónak, hiszen ahol a bio, öko jelölés feltételei nem szabályozottak, a termékek pozitív tulajdonságai viszonylagosak, vagyis egészen mást takarhatnak, mint amit a fogyasztó mögéjük képzel. Egészen más a helyzet a mezőgazdasági alapanyagok és az élelmiszerek esetében. Rájuk nézve az EU-ban, így Magyarországon is jogszabályok, a Tanács 834/2007/EK és a Bizottság 889/2008/EK Rendelete írja elő, hogy milyen követelmények betartása esetén lehet a termék bio, öko jelölésű. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztók és a termelők között kizárt a félreértés, és azt is, hogy szabálysértést követnek el mindazok, akik a jelölést nem az előírásoknak megfelelően és ellenőrzési rendszerben előállított termékre alkalmazzák. Forrás: A bio ( biológiai") megjelölés a legismertebb Magyarországon, bár a hazai jogszabályok az ökológiai szó használatát írják elő. Az EU országaiban saját nyelvükön ugyancsak ezeket a kifejezéseket és rövidítéseiket (öko, bio, eko, stb.) alkalmazzák az organic" mellett. A jogszabályi háttér miatt élesen elkülönül a bio élelmiszer az egyéb divatos, de pontosan nem körülírt olyan termékektől, mint az alternatív (=más), integrált (=speciális környezetkímélő növényvédelemmel előállított), natúr (=természetes), reform, 6

6 vegyszermentes stb. elnevezésűek. Az ökológiai termékek előállítására az Európai Uniós jogszabályok vonatkoznak, amelyeket az FVM 79/2009 rendelete egészít ki Magyarországon július 1-től. A rendeletek hatálya a mezőgazdasági termékekre, és élelmiszerekre és takarmányokra terjed ki, a termeléstől kezdődően a feldolgozáson át a forgalmazásig, beleértve az importot is. Jogszabályi rendelkezés, hogy ökológiai (biológiai, bio, öko, organikus) jelöléssel csak azon mezőgazdasági termékek, és élelmiszerek és takarmányok forgalmazhatók, amelyeket ezen jogszabályi előírások betartásával és elismert ellenőrző szervezet ellenőrzése mellett termeltek, dolgoztak fel, illetve importáltak. Fontos, hogy a mezőgazdasági alapanyagokon, élelmiszeren és takarmányon kívül egyéb sok mezőgazdasági alapanyagot tartalmazó termék (pl. ruhák, kozmetikumok, bútorok stb.) is viselik a bio, ökológiai stb. jelzőt. Ezek nem állnak a jogszabályok védelme alatt, ezért indokolt megismerni a termék előállítása során alkalmazott előírásokat, vagy érdemes keresni az élelmiszerekről jól ismert privát védjegyeket (Biokultúra, Biokontroll, Demeter, Naturland, Soil Association, Krav stb.). Jogszabályok rögzítik az ökológiai gazdálkodás ellenőrzését és tanúsítását a termékek minősítését végző szervezettel szemben támasztott követelményeket. A hazai ellenőrző szervezeteket felügyeleti szerve a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium ismeri el és gyakorolja felettük a felügyeleti jogot, amely feladatot július 1-től átadott a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak A Magyar Biokultúra Szövetség által létrehozott Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., HU-ÖKO-01 ellenőrzi a magyar ökológiai gazdálkodás 98%-át. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.-nak a nem élelmiszer kategóriában a bio kozmetikumokra van érvényes előírásrendszere. Az ellenőrző szervezet a helyszíni ellenőrzés során rögzíti a termékelőállítási folyamat mindazon elemeit, amelyekre nézve vannak bio előírások. A felvett megállapításokat összevetik az előírásokkal, és amennyiben nincs, vagy csak elenyésző mértékű az eltérés, akkor kiadják a Minősítő Tanúsítványt. Ez a dokumentum hatalmazza fel a termelőt arra, hogy a tanúsítványban felsorolt termékeit ökológiai (biológiai, bio stb.) jelöléssel forgalmazza. 7

7 Az ökológiai gazdálkodásban a génmanipulált szervezetek és származékaik nem használhatók fel, vagyis nemcsak a génpiszkált" transzgénikus növények termesztése és állatok tenyésztése tilos, hanem génmanipulált mikroorganizmusok és az általuk termelt anyagok alkalmazása is. 1. Ökológiai termékek jelölése, azonosítása Az ökológiai termelésre utaló jelzőként a terméken az "ökológiai" vagy "biológiai", szóösszetételben pedig a "bio", "öko" kifejezést kell alkalmazni, és az utolsó ellenőrzést végző ellenőrző szervezet nevét és kódszámát kell feltüntetni. A kereskedelemben sajnos gyakran találkozunk rossz példákkal, címkéken, reklámokban. Leggyakoribb, hogy olyan mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre is használják az ökológiai jelzőt, amelyeknek semmi köze nincs a hatályos előírásokhoz. Összefoglalva: az ökotermék csomagolásán, termékkísérő bizonylatain szerepelnie kell a következőknek: Ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó termék, ellenőrizte: (pl.) a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., HU-ÖKO-01". 2. Biotermékek előnyei A nem ökológiai növénytermesztésről általánosságban elmondható, hogy a legtöbb növényvédőszer felhasználása még a technológiai fegyelem maximális betartása mellett sem tekinthető kockázatmentesnek. A gyártási, szállítási, hulladékkezelési problémákra csak utalunk, ezeken kívül azonban számolnunk kell azzal, hogy már kijuttatáskor különösen ha ez légi úton történik a növényvédő szerek egy része elsodródik és észrevétlenül szennyez más növényi kultúrákat, vizeket, lakóterületeket. A várakozási idők betartása sem garancia arra, hogy a vegyszer teljesen lebomlott, ráadásul a bomlástermék is egészség-károsító lehet. A mezőgazdaságban, élelmiszeriparban felhasznált kémiai anyagok egészségkárosító hatása csak részben zárható ki állatkísérletekkel. Az itt nyert eredményeket fenntartásokkal kell kezelni, mert a kísérleti élőlények másként reagálhatnak, mint az ember, ezen túl hosszú, akár több évtizedes behatások is okozhatnak betegséget. Ráadásul nem, vagy alig ismert egyes maradványok, bomlástermékek egymásra való hatása. Ezért nem modellezhetők megbízhatóan vegyszerek környezet kémiai-biológiai és az egyéni érzékenységben meglévő különbségek miatt az egészségügyi hatások. 8

8 Forrás: A növényvédő szerek egészségkárosító hatásai között tartjuk számon, hogy daganatos megbetegedéseket okozhatnak; fejlődési rendellenességeket okozhatnak; károsíthatják a hormonális rendszert; károsíthatják az immunrendszert; károsíthatják az idegrendszer; károsíthatják az örökítő anyagot; allergiát okozhatnak, vagy segíthetnek elő. Számolnunk kell azzal, hogy egyes tényezők kritikus mértékben felerősíthetik egymás hatását. Gondoljunk például arra, hogy a daganatos megbetegedések kialakulásában milyen szerepet tölt be a sérült immunrendszer. 3. A biotermékek jellemzői A biozöldségek, gyümölcsök vitamintartalma magasabb, amit a kutatók részben az ökológiai gazdálkodás tápanyag-utánpótlási rendszerének, részben pedig a gyomirtó szerek kiiktatásának tulajdonítanak. Az ökotermékekben több ásványi anyagot és nyomelemeket, de kevesebb nehézfémet lehetett kimutatni. Az ökológiai növénytermesztésben tilos a nitrogén műtrágyák és a kémiai eljárásokkal oldhatóbbá tett egyéb tápanyagforrások felhasználása, ezért a növények lassabban növekednek, és a szövetek kevesebb vizet tartalmaznak. A magasabb szárazanyag tartalom egyértelműen jobb tárolhatóságot eredményez (a bioburgonyánál akár 50%-kal is kisebb lehet a tárolási veszteség). 9

9 Nem ökológiai előállítású élelmiszerekben gyakran kimutathatók növényvédő szer maradványok (A 2002-es vizsgálatsorozat szerint a konvencionális minták 75%-ában találtak ilyeneket.) Ezzel szemben a biotermék minták nagyságrendekkel kisebb arányban és mennyiségben tartalmaztak szermaradványokat. Gyakori kérdés, hogy miként biztosítható az, hogy az ökotermékekbe egyáltalán ne kerüljenek méreganyagok a környezetből. Sajnos a biotermelés is kitett a máshonnan (levegőből, csapadékból, öntözővízből, stb.) származó szennyeződéseknek, azt azonban biztosítja, hogy a termelés során ne kerüljenek további veszélyes anyagok (növényvédőszer-maradványok, gyógyszermaradványok stb.) az élelmiszereinkbe. Ezzel elérhető, hogy szervezetünk méregtelenítő kapacitása lényegesen kisebb terhelésnek legyen kitéve. Az ökotermék előállítás feltételrendszere szabályozza az alkalmazható adalék- (E-számok szerint felsorolva) és segédanyagok és a felhasználható, nem ökológiai eredetű alapanyagok körét. A felhasználható adalék- és segédanyagok köre szűk, közös jellemzőjük, hogy a közvélekedés szerint is ártalmatlanok, de még ezek is csak akkor alkalmazhatók, ha nélkülük nem lehet az adott élelmiszert (biztonságosan) előállítani. A genetikailag módosított szervezetek és származékaik felhasználása természetesen a feldolgozás során sem engedélyezett. A kóstolási próbákon általában a zöldségek és gyümölcsök ökológiai változatát találták ízletesebbnek. Almánál ehhez járult a nagyobb hússzilárdság és a kellemes cukor/sav arány. A kisebb víztartalom miatt a biozöldségekben, gyümölcsökben magasabb az íz és illatanyagok töménysége. A biogabonákban és hüvelyes termésekben kedvezőbb aminosavprofilt találtak, mint a konvencionális előállításúakban, feltehetően az eltérő nitrogén pótlási módszerek miatt. A biotermékekkel táplálkozó anyák tejében magasabb volt az omega-3 zsírsavak és a telítetlen zsírsavak mennyisége és az ökotermékek táplálkozásbeli arányának megfelelően csökken a növényvédőszer maradványok koncentrációja. Az ökotermékkel táplálkozó férfiaknál átlag 30%-kal találták magasabbnak a spermaszámot. 10

10 4. Ökológiai gazdálkodás felelősséggel környezetünkért Felméréseink szerint ma még a magyar fogyasztók a bioterméket elsősorban egészségügyi, gasztronómiai okokból fogyasztják. Az még kevésbé közismert, hogy a biotermék előállítás a leginkább környezetkímélő gazdálkodási mód az egész világon. Nézzük a főbb környezeti előnyöket: A növényvédő szerek jelentős része nem éri el a növény felületét permetezéskor, hanem elsodródik, belőlük sok bemosódik a talajba vagy a felszíni és felszín alatti vizekbe. A biogazdaságban alkalmazható anyagok kockázatai elenyészők, szemben a szokványos gazdálkodás vegyszereivel. Egyes növényvédő szerek illékonyak, így nagyobb mennyiségben kerülnek be légkörbe. Gyakran mutatnak ki például gyomirtó szert csapadékban! Egyes mezőgazdasági károsítók ellen használt hatóanyagok erősen rombolják a Földet védő ózonréteget. A talajba kerülő növényvédő szerek felhalmozódhatnak. Az emberre, állatra, növényre mérgező hatás mellett jelentős mellékhatás, hogy a talajba jutó vegyszerek blokkolják, pusztítják a lebontásban döntő fontosságú életközösségeket. A talaj mélyebb rétegeiben, ahol reduktív viszonyok uralkodnak és eleve csekély az élettevékenység, szermaradványok és bomlástermékek még inkább felhalmozódhatnak. Egyes talajmintákban igen nagy mennyiségű klórozott szénhidrogén mutatható ki, még jóval a felhasználás beszüntetése után is. Egy növényvédő szer vízszennyező hatása lebomlásának sebességétől és vízoldhatóságától függ. Míg a talajokban a felszíni réteg oxidatív viszonyai, és a jelentős mikrobiológiai tevékenység elősegítheti a szermaradványok lebomlását, a talajvízben a folyamat szinte mérhetetlenül lassúvá válhat. A melegvérű élőlényekre kevésbé veszélyes, viszonylag gyors lebomlású, ezért környezetkímélőnek mondott piretroid hatóanyagú rovarölő szerek kifejezetten mérgezően hatnak a halakra is. Az istállótrágya nagy becsben tartott tápanyagpótló anyag az ökológiai növénytermesztésben, szakszerűtlenül kezelve azonban környezetszennyezővé válhat. Az ökológiai gazdálkodás előírásai szerint a trágyát kijuttatásig úgy kell elhelyezni, hogy folyékony része sem elfolyással, sem elszivárogva ne szennyezhesse a felszín feletti és alatti vizeket. Az egységnyi területre kijuttatatható istállótrágya mennyisége is korlátozott, mert a túltrágyázás 11

11 veszélyeztethetné a környezet vízkészleteit. 5. Kik vásárolnak bioterméket? 2006 nyarán az FVM Agrármarketing Centrum támogatásával kérdőíves felmérés készült az ökoélelmiszerekkel kapcsolatos vásárlási szokások megismerése céljából. A felmérés helyszínéül a Biokultúra Szövetség két budapesti Ökopiacát és egy belvárosi szupermarketet választottak. A felmérés célja az volt, hogy támpontként szolgáljon a biotermékek keresletének növelésére irányuló marketingtevékenységhez. Eredményeiből röviden az alábbi tanulságok vonhatók le: Ma még a bioélelmiszerek viszonylagosan magas ára miatt a törzsvásárlók 60%-át a kifejezetten magas jövedelmű, felsőfokú végzettségű, családos vásárlók teszik ki. A jelenlegi divattrend hatására hazánkban is nő az érdeklődés a biotermékek iránt a szupermarketekben például a válaszadók egynegyede vásárol rendszeresen bioélelmiszert. Akik azonban a divatot követve keresik az ökotermékeket, vélhetően kis számban hajlandóak rendszeresen időt és energiát szánni arra, hogy speciális csatornákon keresztül szerezzék be ezeket. A rendszeresen látogatott üzletek polcairól azonban szívesen leveszik a kívánatos csomagolású és megbízható minőségű ökológiai terméket. Forrás: További tapasztalat, hogy az összes megkérdezett egyharmada vásárolna több 12

12 bioélelmiszert, ha a felár nem lenne ilyen magas nemzetközi tapasztalatok szerint a széles körben elfogadott többletkiadás 30% körüli. Nagy igény mutatkozik továbbá az állati eredetű termékekre, hiszen a bioélelmiszereket vásárlóknak csupán 17%-a vegetáriánus. Komoly kereslet lenne kényelmi (félkész-kész) termékekre és élvezeti cikkekre (pl. italok, édességek) is. Jó hír, hogy a megkérdezettek előnyben részesítették a magyar biotermékeket, de rendszerint csak abban az esetben, ha azok legalább olyan jó minőségűek, és nem jelentősen drágábbak, mint az importáltak. 13

13 II. A világ biopiaca A biopiac a világban igen gyors ütemben nő, az ökológiailag megművelt területek és a biogazdaságok száma a legtöbb országban nőtt az elmúlt időszakban. Ez abból következik, hogy az igény a biotermékekre még mindig nagy, amit mutat, hogy a világban 5 milliárd dollárral növekedett a biotermékek forgalma 2007-ben. Az összforgalom elérte a 46 milliárd dollárt. A biopiac növekedését a világban mutatja, hogy a forgalom megtriplázódott 8 év alatt, mivel 1999-ben ez az adat még csak 15,2 milliárd dollár volt. A biotermékek fogyasztói igénye elsősorban Észak-Amerikára és Európára koncentrálódik, ebben a két régióban keletkezik az összforgalom 97%-a. Ázsia, Latin- Amerika és Ausztrália inkább termelésükkel és exporttevékenységükkel válnak számottevő bioszereplőkké, mintsem a forgalmukkal. Kiemelkedően nőtt a zöldségek, gyümölcsök, italok, gabonafélék, gyógynövények és fűszerek forgalma a világ biopiacán az elmúlt időszakba. A gazdasági válság hatásai sajnos a biotermékeket is eléri, a csökkenő befektetési kedv és fogyasztói vásárlási kedv sajnos a bioágazatra is igaz. A legfontosabb biopiacok, úgy mint USA, Németország, Nagy-Britannia már csökkenő keresletet mutattak 2008 utolsó negyedévében, de szakértők lassabb de továbbra is pozitív növekedést várnak 2009-re és 2010-re. 1. ábra: A bioágazat összforgalma 1999 és 2007 között Milliárd dollár Forrás: World of Organic Agriculture,

14 A bioágazat legnagyobb kihívása 2007-ben az ellátmányhiány volt. A bioélelmiszerek iránt az igény túlszárnyalta a kínálatot. Okok között említhető, hogy több gazda is felhagyott a földjének biora való átállással a sok fertőzés miatt, illetve a mezőgazdasági termékek árai jelentősen megemelkedtek a magas üzemanyagárak és a növekvő kereslet miatt a biodízel iránt. A globális gazdasági lassulás megfékezte a fertőzéseket, de az igény a biodízel alapanyagokra mint cukorrépa és kukorica továbbra is megmaradt. A válság idején a csökkenő kereslet miatt, több piaci szereplőnek a túltermeléssel kell szembenéznie. 1. Európa Európa a világ legnagyobb és legkifinomultabb biopiaca. Az összforgalom 2007-ben elérte 16 milliárd eurót, ami a világ összforgalmának 54%-át jelenti. A legnagyobb biopiaccal Németország (5,3 milliárd euró, de 2008-ban elérte az 5,8 milliárd eurót) rendelkezik, utána Nagy-Britannia (2,6 milliárd euró) és Franciaország illetve Olaszország (1,9-1,9 milliárd euró) következik. Az élelmiszerek összforgalmát tekintve Ausztriában, Dániában és Svájcban a legnagyobb a biotermékek aránya, ezekben az országokban ez a szám eléri az 5%-ot. Az egy főre jutó biotermékre elköltött pénz mértéke is ebben a három országban a legnagyobb. 2. ábra: évi bioforgalom megoszlása a világban Forrás: World of Organic Agriculture, 2009 Németországban és Nagy-Britanniában volt a legnagyobb növekedés. Németországban egyre több diszkontlánc és egyre nagyobb arányban forgalmaz már biotermékeket, és mivel ezeket a termékeket versenyképes áron kínálják, természetes volt, hogy jelentősen 15

15 nő a forgalom. Nagy-Britanniában is hasonló a helyzet és egyre több áruházlánc kínál saját márkás biotermékeket, a bioforgalom jelentős részét már így bonyolítják, a Tesco például Nagy-Britanniában már több mint 700 saját márkás bioterméket forgalmaz. A másik két jelentős biopiac Franciaország és Olaszország, és ez a négyes együtt lefedi az európai bioforgalom csaknem 75%-át. Ezek az országok azért is jelentős szereplők, mert értelemszerűen nagy a fogyasztói réteg, míg más országok mint például Svédország vagy Dánia, ahol még nagyobb a biofogyasztók aránya, nem tud nagyon komoly szereplővé válni, mivel kisebb fogyasztói bázissal rendelkezik. A skandináv és az Alpok országai a legnagyobb arányú biofogyasztók, ezzel ellentétben áll a déli, középső és keleti régió ahol több helyen a biotermékek forgalma nem éri még az 1%-ot sem. Kicsi de növekvő piac van kialakulóban az új EU tagállamokban, a Közép-Kelet Európa-i régió 2% részesedéssel járul hozzá az összeurópai forgalomhoz, de a biotermelés folyamatosan növekszik a régióban, elsősorban alapvető élelmiszerek és gabonafélék területén. A biotermékek feldolgozásának a hiánya illetve kisebb száma a régióban okozza, hogy a legtöbb feldolgozott élelmiszer a régióba Nyugat-Európából kerül importálásra. Európában 2007 végére az ökológiailag megművelt területek nagysága elérte a 7,8 millió hektárt, amiből 7,2 millió az Európai Unióban található. Európában 1,9% a ökológiailag megművelt területek aránya, míg ez a szám az EU-ban 4%. A világ bioföldjeinek 24%-a Európában található. A legtöbb biofölddel rendelkező európai ország Olaszország, Spanyolország és Németország. A legnagyobb százalékban bioföldje Lichtensteinnek (29%), Ausztriának (13%) és Svájcnak van. A bioföldek nagysága több mint 4%-kal nőtt 2007-ben 2006-hoz képest. A biogazdálkodás támogatási rendszere az EU-ban magába foglalja a szubvenciókat, a jogi védelmet és természetesen az egyes tagországok egyéni támogatási rendszerét. A támogatás egyik kulcs eszköze volt 2008-ban az az Európai Akcióterv, ami azzal a céllal jött létre, hogy még ismertebbé és elismertebbé tegye a biotermékeket az Európai Unióban. Az akcióterv fő célja volt megismertetni az emberekkel, hogy a biotermékek nem csak egészségesek, de nagyban hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez és a környezetvédelemhez, és olyan globális problémákra nyújthatnak megoldást, mint a klímaváltozás és az élelmiszer-biztonság. 16

16 2. Piaci szerkezet Az EU 27 országából 15-ben a hagyományos szupermarketláncokban bonyolódik le a biopiac forgalom több mint 50%-a. A legtöbb EU-s élelmiszer üzletlánc maga is hozzájárult a biotermékek fejlődéséhez az elmúlt időszakban, mivel egyre jobban bővítették biotermékpalettájukat és egyre jobban promotálták is ezeket a termékeket. Svédországban, Norvégiában, Finnországban és Dániában az utóbbi idők jelentős bioforgalom növekedése nagyban köszönhető a hagyományos szupermarketeknek. Hasonló trendet követve válnak úttörővé a biotermékek területén a piac konvencionális szereplői Lengyelországban, Magyarországon és más közép-kelet-európai országokban, habár egyre több egészségtudatos kis- és nagykereskedő segít nekik ebben. Ugyanakkor Spanyolországban, Görögországban, Olaszországban és Portugáliában a speciális kiskereskedések töltik be az úttörő szerepet és bonyolítják a bioforgalom nagyobb részét. A konvencionális láncok itt is komoly tényezők, de az ő tevékenységük inkább kiegészíti a reform-kiskereskedések erőfeszítéseit. A legtöbb déli, keleti és északi országban Európában a biopiac könnyen befolyásolható. Nemzetközi kiskereskedelmi vállalatok, mint például a Carrefour könnyedén stimulál egy hirtelen növekedést a biopiacon ezekben az országokban. Általánosságban elmondható, hogy még mindig hiányzik a hatékony ellátási rendszer, a kiskereskedelmi biostandardok, a hatékony marketing és az állami támogatások egy nagyobb hatásfok eléréséhez. Európa középső és nyugati felében a biopiac szerkezete igen jól fejlett, a biotermékek szinte mindenütt jelen vannak, és ezáltal a biotermékek fogyasztói ismerete is magas. 3. Európai fogyasztók 2006-ban Európában biotermékekre a legtöbbet a svájciak költöttek. Az egy főre jutó éves átlagos vásárlás 102 euró volt. Őket követték szorosan az osztrákok 89 euróval. A szakértők 2010-re pozitív változást jósolnak a fogyasztói szokások terén. A legnagyobb növekedés a fogyasztók biotermékekre fordított kiadásokat tekintve Dániában és Svédországban várható. Itt éves szinten 10%-os növekedést jósolnak. Néhány fejlett európai országban majdnem 90%-a fogyasztóknak vásárol egyszer-egyszer bioterméket, és ezért egyre nehezebb demográfiailag megkülönböztetni őket. 17

17 4. Piaci jövőkép Alapvetően kijelenthető, hogy a biopiac nagyon ígéretesen fejlődik Európában és a világ többi részén egyaránt, mivel folyamatosan nő a vásárlók érdeklődése és egyre több csatornán hozzáférhetőek ezek a termékek. Azonban a növekedés következménye, hogy a legtöbb országban a piaci koncentráció és az árközpontú verseny miatt az ellátási lánc egyre jobban azonosul a konvencionális termékekéhez. Ezáltal egyre nehezebb kiemelni azokat az előnyeit a hagyományos termékekkel szemben amik megalapozták a sikerét. A piacszereplők stratégiai feladata ellensúlyozni a komoly árversenyt a bio alapvető előnyeivel, amik különlegessé tették: a legkiválóbb élelmiszerek fenntartható gazdálkodási rendszerekből, komoly szakértelemmel előállított és promotált termékek. Ugyanakkor a biotermelés lassabb ütemben növekszik mint a fogyasztói igények, sőt a legtöbb európai termelő országban a termelés stagnál. Ezt a különbséget egyre több importtermékkel lehet orvosolni, ami elbizonytalanítja a hű biofogyasztókat, mivel ők nem fogadják el ha a biotermékeket messzi tájakról importálják. Ha ez a tendencia folytatódik, egyre nehezebb lesz beszélni a bioról a jövőben mint a fenntartható fejlődés egyik mintapéldájáról. A komoly európai piacszereplőknek a mezőgazdaságtól a kereskedelemig össze kell fogniuk, hogy megszilárdítsák piacukat és továbbra is hozzáadott értékű termékeket kínáljanak. Nem szabad elfelejteni, hogy a fogyasztó látni szeretné a hiteles biogazdát a termék mögött. Azonban még nem késő cselekedni, odafigyeléssel, átgondolt, tudatos és globális stratégiával, a piaci szereplők összefogásával a biopiac a jövőben is fejlődőképes és sikeres lesz. A bioágazat legnagyobb kihívása 2007-ben a készlethiány volt. Az igény túlszárnyalta a készleteket, mivel több gazda is elállt a biora való átállástól a sok fertőzés miatt. A mezőgazdasási termékek árai rekordmagasságokat döntöttek a dráguló üzemanyagárak és az erősödő verseny miatt a földekért a biodízel alapanyag gyártásához. A gazdasági lassulás csökkentette a fertőzéseket, de a magas kereslet a biodízel alapanyagok iránt megmaradt. A válság miatt a kereslet csökkenés miatt a biopiac néhány szektorában túltermelés jelentkezhet, főleg a gyümölcs, gabonafélék, hús, és tej ágazatot érintheti ez a probléma. Leginkább a fejlődő országokra lehet ez hatással főként, ha az exportpiacokra fókuszálnak. Ezeknek a termelőknek ajánlott egyre jobban a fejlődő belső piacaikra koncentrálni, ezáltal csökkenthetik a kockázataikat és az esetleges túltermelést. 18

18 III. A magyar biopiac Mielőtt a konkrét adatokra rátérnék, érdemes először megvizsgálni, hogy milyen arányú a magyar biotermékek külföldi exportja. Több bioszektorban dolgozó és a témában jártas szakember szerint a magyar bio termelés mintegy 80%-a kerül exportálásra, a maradék pedig értelemszerűen a hazai belpiacra. Erről sajnos pontos adatok nincsenek, de több bioterméket exportáló cég és a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. véleménye szerint is reális ez a szám, habár egyes szakemberek szerint ez az arány még nagyobb, közel 90% is lehet. Ezek alapján mindenképpen kijelenthető, hogy a biotermékek igen jelentős részéről van szó, ami külföldön kerül feldolgozásra illetve forgalomba. Habár pontos adatok nem állnak rendelkezésre, becslések szerint is több milliárd forint forgalomról lehet szó. 1. táblázat: Ökológiai termékek exportengedély megoszlása országok szerint ban (db) Ország Engedélyek (db) Németország 998 Ausztria 510 Svájc 311 Hollandia 92 Szlovákia 59 Franciaország 36 Dél - Korea 32 Szlovénia 24 Olaszország 22 Egyesült Királyság (UK) 19 Lengyelország 18 Svédország 18 Csehország 9 Belgium 6 Luxemburg 6 USA 4 Finnország 3 Spanyolország 3 Horvátország 1 Bulgária 1 Összesen: 2172 Forrás: Biokontroll Hungária,

19 A legfrissebb rendelkezésre álló exportadatok a magyar biotermékekre vonatkozóan csupán a 2003-as évből valóak. Ennek az az egyszerű oka, hogy Magyarország május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz. A csatlakozás után az áruk szabad áramlása értelmében, többé nem volt és nincs is szükség az EU-n belüli exporthoz a cégeknek exportengedélyt kérni a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.-től. Természetesen az EU-n kívüli exportra a mai napig kötelesek a cégek megkérni az exportengedélyt. Ezen a 2003-as adatokat összesítő táblán jól látszik, hogy mely országok a fő exportpiacai a magyar biotermékeknek. Egyértelműen elmondható, hogy toronymagasan Németország, Ausztria és Svájc importálja a legtöbb magyar bioterméket, az exportmennyiség mintegy 80%-a ezekbe az országokba kerül kiszállításra. Ezen országok közül is egyértelműen kiemelkedik Németország, mint a magyar biotermékek legnagyobb felvevőpiaca, mivel a magyar biotermékek mintegy 45%-a ebbe az igen népes és magas biokultúrájú országba kerül. A maradék mintegy 20% nagy része szintén az Európában marad és számos európai országba kerül kivitelre. Európán kívül még kisebb mennyiségek kerülnek közvetlenül exportálásra Ázsiába és az Amerikai Egyesült Államokba. Habár több európai cég is foglalkozik reexporttal, főként az USA irányába, így valószínűsíthető, hogy a meglévő adatoknál több magyar biotermék kerül az Államokba. Ez abból következik, hogy az USA-nak külön bio tanúsítvány rendszere van (NOP; National Organic Program) és több magyar exportáló cég kéri rendszeresen a Biokontroll Hungáriát, hogy az amerikai feltételrendszerek alapján is vizsgálják termékeiket és az ő általuk elfogadott tanúsítványt is állítsák ki részükre. Ebből következik, hogy habár az árut közvetlenül egy európai partnernek adták el, annak végállomása mégis az Egyesült Államok lesz. A fenti adatok 2003-ból valók, de ez nem jelenti azt, hogy nem lennének aktuálisak. A Biokontroll Hungária és több exportáló cég adatai és tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy arányaiban a magyar biotermékek exportmegoszlása nagymértékben nem változott. Az EU csatlakozás után sajnos pontos statisztikai adatok hiányában, csupán a személyes tapasztalatokra lehet hagyatkozni, de több bioszektorban dolgozó szakember szerint is még mindig magasan a 3 legjelentősebb és legfontosabb exportpartnerek Németország, Ausztria és Svájc. Igaz Svájc nem az Európai Unió tagja, de idén július 1- től egy EU-s egyezmény értelmében, nem kötelező exportengedélyt kérni semmilyen Svájcba történő kivitelhez. 20

20 2. táblázat: Jelentősebb tanúsított növényi termékek exportja (2003) Termék Ökológiai (kg) 1búza (őszi és tavaszi) kukorica napraforgó tönkölybúza köles olajtök mag szója repce cikória aszalvány rozs Forrás: Biokontroll Hungária, táblázat: Tanúsított állati termékek összesen (2003) Állati termékek Kg Összesen Forrás: Biokontroll Hungária, 2004 A fenti táblázat megmutatja, hogy mik azok a fő termékek amik exportálásra kerülnek. Ez alapján elmondható, hogy az exportálásra kerülő termékek döntő többsége feldolgozatlan alapanyagok. A növényi termékek exportjánál az első 10 legjelentősebb exporttermékek köze nem került egyetlen egy még csak kisebb mértékben feldolgozott termék sem, mint például a liszt vagy gyorsfagyasztott zöldség-gyümölcs, amikből azért nagyobb mennyiségek kerülnek exportra. Az állati termékek, amik különböző formában kerülnek exportra és tulajdonképpen részben feldolgozott vagy feldolgozott terméknek tekinthető, csupán a növényi termékek alig 7%-át érik el mennyiségben. Tehát Európa főként a nyugati része felvásárolja Magyarországról az alapanyagot és azt helyben dolgozzák fel. Ez egyrészt jó, mert külföldön is köztudott, hogy Magyarország kiváló adottságokkal rendelkezik agrárszempontból és logisztikai szempontból egyaránt Európai szinten igen jelentős agrár alapanyag ellátói vagyunk Nyugat-Európának. Ugyanakkor a magyar gazdaságnak még kedvezőbb volna, ha a minél több feldolgozott termék kerülhetne exportálásra, mert akkor még több magyar cég ezáltal még több magyar munkavállaló profitálhatna belőle, ami hosszú távon a magyar gazdaságnak sokkal hasznosabb volna. Így azonban csupán az a néhány termelő és kereskedő profitál az üzleten, akik részt vesznek benne, míg egy feldolgozottabb termék esetén, több 21

21 résztvevője van a folyamatnak. 3. ábra: A búza exportjának célországai (2003) Ausztria 5% Svájc 2% Olaszország 2% Németország 91% Forrás: Biokontroll Hungária, ábra: A tönkölybúza exportjának célországai (2003) Svájc 47% Németország 15% Ausztria 38% Forrás: Biokontroll Hungária, ábra: A kukorica exportjának célországai (2003) Svájc 54% Németország 42% Ausztria 4% Forrás: Biokontroll Hungária,

22 6. ábra: A napraforgó exportjának célországai (2003) Svájc 42% Németország 31% Ausztria 27% Forrás: Biokontroll Hungária, 2004 A fenti négy ábra a 4 legjelentősebb bio exporttermék célországait mutatja be. Ezek alapján is jól látható, hogy mekkora dominanciával rendelkezik a 3 fő exportcélország, Németország, Ausztria és Svájc. Egymáshoz képest a számok a termékek szerint némileg eltérnek, de a lényeg ugyanaz mégpedig, hogy ez a 3 ország befolyásolja tulajdonképpen évről évre a magyar termékek bioexportját. Ha ezekben az országokban nő a kereslet, akkor nő a magyar export is, eddig ez is volt a tendencia, azonban a válság hatására ez a tendencia lassult, így valószínűsíthető, hogy a magyar biotermékek exportjának növekedése is lassulni fog. A GfK Hungária egyik 2007-ben készült felméréséből kiderült, hogy Magyarországon a lakosságnak csak kis aránya figyel a kiegyensúlyozott táplálkozásra, s választja meg gondosan ételeit. A bioélelmiszerekkel kapcsolatos leggyakrabban említett elvárások közé tartozik a vegyszermentesség, a természetesség és az egészségre gyakorolt pozitív hatásuk. A GfK Hungária Piackutató Intézet felmérése a 15 évesnél idősebb lakosság bioélelmiszerekkel kapcsolatos vélekedéseit, valamint vásárlási szokásait vizsgálta. A megkérdezés eredményeinek tanúsága szerint hazánkban egyelőre kisebbségben vannak azok, akik tudatosan táplálkoznak. A kutatásban résztvevő 1000 fő közel háromötöde (58 százalék) véli úgy, hogy teljesen normálisan étkezik, így szervezetébe automatikusan bekerül mindaz, ami szükséges. A válaszadók mintegy harmada (29 százalék) csak olyasmit eszik, ami ízlik neki, még akkor is, ha az állítólag kevésbé 23

23 egészséges és csupán 13 százalék azoknak az aránya, akik nagyon odafigyelnek az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozásra és gondosan választják meg ételeiket. A tudatos táplálkozásnak a hölgyek szentelnek nagyobb figyelmet, ugyanis az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozásra odafigyelők csoportjának 70 százaléka közülük kerül ki, míg a férfiak aránya csupán 30 százalékot ért el. Az egészséges táplálkozásra nagyon odafigyelők korösszetételét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy jelentős súllyal (mintegy 40%) van jelen a 60 feletti korosztály, ami annak köszönhető, hogy körükben a különböző krónikus betegségek miatt is nagyobb figyelmet kell szentelni a táplálék megválasztásának. Elmondható még, hogy a nagyvárosban élők is jobban odafigyelnek az egészséges táplálkozásra. A megkérdezettek túlnyomó többsége 88 százaléka nyilatkozott úgy, hogy egyáltalán nem érdekel a manapság tapasztalható bio-, fitnesz- és wellness-őrület, ahol megmondják, mi az egészséges, és csupán 12 százalék jelezte, hogy igyekszik minél több bio- és fitnesz- (pl. kalóriaszegény) élelmiszert fogyasztani. 4. táblázat: Ön szerint mit jelent az, hogy egy élelmiszer bio minősítésű? Forrás: GfK Hungária, 2007 A kutató szakemberek arra is kíváncsiak voltak, vajon a lakosságban egyöntetű kép él-e a bioélelmiszerekkel kapcsolatosan, azaz azonos módon határozzák-e meg a fogalmat. E tekintetben meglehetősen vegyes a kép. A megkérdezettek mindegy harmada nem tudta 24

24 megfogalmazni, mitől is bio egy bioélelmiszer. A válaszadók a bio jelző tartalmát legtöbbször a növényvédő-, műtrágya és vegyszermentes, azaz nem permetezett -ként jelölték. Az ökológiai minőség mellett második leggyakrabban említett kritérium a természetesség, vagyis e válaszadók szerint azok az élelmiszerek sorolhatók a bio jelzés alá, melyek természetesek és csak természetes anyagot tartalmaznak. Fontos és arányaiban gyakran emlegetett elvárás a bioélelmiszerekkel szemben, hogy egészséges és nem műanyag, nem tartalmaz tartósítószert és ebben a legkevesebb a mesterséges anyag, adalékanyag. A GfK Hungária Piackutató Intézet által készített, a lakosság bioélelmiszerekkel kapcsolatos attitűdjét felmérő legutóbbi kutatás szerint négyből három magyar fogyasztó egyáltalán nem vásárol bioélelmiszert, s e szokásukon a jövőben sem kívánnak változtatni. A vásárlók a biológiailag ellenőrzött minőséget főként zöldség- és gyümölcs-, kenyér és ivólevek vásárlásakor tartják szem előtt. A GfK Hungária legutóbbi felmérésében kutatta a bioélelmiszerek vásárlási gyakoriságát és a fogyasztók által legkedveltebb ökológiai minőségű termékkategóriákat is. 7. ábra: Bioélelmiszerek vásárlási gyakorisága (az adatok százalékban kifejezve) Forrás: GfK Hungária, 2007 A megkérdezés során kiderült, hogy a válaszadók több mint háromnegyede mintegy 76,5 százaléka egyáltalán nem vásárol bioélelmiszert, további 13,4 százalékuk pedig csak nagyon ritkán tesz bevásárlókosarába ilyen terméket. A ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó élelmiszert legalább heti gyakorisággal vásárlók aránya 25

25 mindösszesen 3,1 százalékra tehető. A bioélelmiszerek közül a kutatás szerint legnépszerűbbnek a bio zöldségek és gyümölcsök tűnnek. A tudatos biotermék-vásárlók 42 százaléka e termékcsoport árukínálatából választja a biológiailag ellenőrzött minőségűt. Biokenyeret közel minden harmadik, bio zöldség és gyümölcslevet pedig minden negyedik biotermék-vásárló fogyaszt. A válaszadók 26,2 százaléka joghurtból, illetve kefirből, 25,8 százalék müzliből és müzli szeletből vásárol bioárut. A bioélelmiszer beszerzési helyének meghatározására vonatkozó, több válasz megjelölését is engedő kérdésre a vásárlók legnagyobb arányban 43 százaléka a hipermarketeket említette. A válaszadók 25 százaléka piacon szerzi be az ökológiai minőségű élelmiszereket, 18 százalék a láncba szerveződött kisboltokat említette, míg 17 százalék nyilatkozott úgy, hogy ő maga termeli meg ezeket az élelmiszereket (ha azonban ezek a termékek nincsenek bejelentve és tanúsítvánnyal ellátva, hiába felel meg a bio követelményeknek, hivatalosan nem tekinthető bio élelmiszernek). A szaküzleteket, azaz bioboltokat a megkérdezettek 15 százaléka említette beszerzési forrásként. 1. Biokontroll Hungária Az Európai Unióban a mezőgazdasági termékeket, a belőlük készült élelmiszereket és takarmányokat csak akkor szabad ökológiai (öko, bio, biológiai, organikus) jelöléssel forgalmazni, ha a rájuk vonatkozó közösségi és hazai jogszabályok betartása mellett, az állam hatósági kontrollja alatt működő ellenőrzési rendszerben állították elő, és rendelkeznek ezekről igazolással, Magyarországon tanúsítvánnyal. A bio tanúsítás rendszerének főszereplői azok a gazdasági szervezetek, amelyek termelésüket, forgalmazásukat az ide vonatkozó szabályok szerint végzik, hiszen ezzel jelentős kockázatot vállalva, hozamokról lemondva jelentősen változtatniuk kell technológiáikon, eljárásaikon, a felhasznált anyagokon a szokványos, a környezetet és a fogyasztó ember egészségét kevésbé védő tevékenységhez képest. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. is fontos szereplője a bio tanúsítás rendszerének azzal, hogy ellenőrzi és tanúsítja az ökológiai szektor gazdasági szereplőinek munkáját. 26

26 A szervezet dolga garantálni a fogyasztók felé, hogy az értékesebb és ezért drágább élelmiszer valóban az előírásokat betartó üzemből kerül ki, másfelől megvédeni a valódi biogazdálkodókat a tisztességtelen versenytől, azoktól, akik csupán állítják az egyébként kemizáltan, antibiotikumok használata mellett termelt, szintetikus adalékokkal teletömött termékeikről, hogy az bio. A biogazdálkodók és feldolgozó cégek ellenőrzését végző szakemberek feladata, hogy az egyes tevékenységeknek megfelelően kialakított rendszer szerint jegyzőkönyvbe rögzítse a termék előállítás folyamatait, az előírásoktól való eltéréseket. A tanúsító feladata, hogy megállapítsa e folyamatok előírásoknak való megfelelőségét, és ha minden rendben, akkor kiadja a hologrammal és egyedi azonosítóval ellátott tanúsítványt. Eredeti tanúsítvány nélkül nincs ökológiai termék! A Biokontroll Hungária az ökológiai élelmiszerek és mezőgazdasági termékek előállításának ellenőrzése és tanúsítása mellett részt vesz számos az ökológiai gazdálkodáshoz kapcsolódó, pályázati úton finanszírozott kutatási programban. A Biokontroll egy nonprofit szervezet, nem nyújthat támogatást egyetlen biogazdálkodónak vagy bioélelmiszert előállító cégnek, erre joga és felhatalmazása nincsen. Természetesen a bio-t népszerűsíteni bizonyos keret között módjában áll és lehetőségeihez képest meg is teszi a szervezet, hiszen elsődleges célja, hogy minél több ember ismerje fel és használja ki a bioélelmiszerek előnyeit és kiváló értékeit. Magyar cégek külföldi exportjához segítséget azonban anyagi forrása és lehetősége sincsen nyújtani. Erre a feladatra az Agrármarketing Centrum hivatott, amivel egy külön fejezetben foglalkozom. A Biokontroll Hungária elnöke az a dr. Roszik Péter, aki nagyfokú szakmai tapasztalattal rendelkezik, immáron 12 éve tölti be tisztségét, és a vele készített interjú nagyban segítette munkámat. Roszik úr a Biokontroll ügyvezetői tisztsége mellet a Magyar Biokúltúra Szövetség alelnöki feladatait is ellátja. A Szövetség céljai között szerepel a biotermékek fogyasztásának minél szélesebb körben történő terjesztése, az egészséges életmód propagálása, de a Biokontrollhoz hasonlóan szintén csak belföldi szinten és csak az ágazatra vonatkozóan nem pedig egyes gazdálkodók vagy cégek támogatására. 27

27 IV. Közösségi Marketing Meulenberg (1986) az általános marketing és az agrármarketing-elmélet fejlődésének egyik legjelentősebb kutatója szerint a két terület az 1950-es évekig párhuzamosan fejlődött. Azóta az általános marketingtudomány jelentős fejlődésen ment keresztül, számos részterülettel bővült (fogyasztói magatartás, marketingmenedzsment, döntéselmélet), amely az agrármarketing területére nem tevődött át, inkább a makromegközelítés vált széles körűvé. A közösségi marketing olyan marketingtevékenység, mely túllép a vállalati marketingmunkán, és egy adott ágazat, termelői csoportosulás számára, annak szereplőivel együttműködve végez el marketingfeladatokat. (Totth, 2007) 1. Közösségi marketing a marketing rendszerében A marketing tudománynak tehát speciális részterülete a közösségi marketing, melynek középpontjában az a felfogás áll, hogy a termelők az agrárszférában nem képesek önállóan ellátni marketing-tevékenységüket, ezért összefognak a feladat elvégzése érdekében. A marketing együttműködéseket számos tényező teszi indokolttá, alapvetően a piachoz való alkalmazkodás szükségességének felismerése okozta a kooperációra való hajlandóság erősödését. Ennek legfontosabb okai a következők: a közös szemlélet kialakítására való törekvés érdekében szükséges a közös nevező megtalálása, a piaci verseny erősödése miatt indokolt azoknak az eszközöknek a bevetése, mely lehetővé teszi a versenyben való helytállást, a megfelelő piaci alkuerő megszerzése érdekében minden rendelkezésre állóeszközt be kell vetni, a kooperációk, stratégiai szövetségek az elmúlt évtizedben felértékelődtek, mely indokolja az összefogások létrehozását, mivel a közös érdekek mellett való kiállás stratégiai előnyök megszerzéséhez, illetve az alkuerő növeléséhez nagymértékben hozzájárulhat, a marketingakciókban történő együttműködés növeli azok gazdaságosságot. A közösségi marketing létjogosultsága az állami szerepvállalás oldaláról is megközelíthető. Azokban az országokban, ahol az állami finanszírozást nyújt a 28

28 közösségi marketingtevékenységek végrehajtására, általában fejlett agráriummal rendelkeznek. A támogatás révén az állam növeli az adott ágazat versenyképességét, emeli a régió- illetve az országeredet hatást. Az ágazatok eltérő sajátosságai alapján a közösségi marketing használatára is eltérő módon és mértékben van szükség. A közösségi marketing tevékenység az alábbi ágazatokban nélkülözhetetlen: ahol mennyiségi problémák adódnak. A mezőgazdaság egyik sajátossága, hogy a hozamok évente eltérőek lehetnek (befolyásolja a termelést az időjárás, betegségek, tápértékek, stb.). A keletkezett többletek értékesítése mindenkinek érdeke, melyhez a piacszerzés elengedhetetlen. ahol a termelés szétaprózódott, mely nagymértékben megnehezíti az együttműködést és gyengíti a termelők alkupozícióját. Az agráriumban a termelés általában szétaprózódott jellege miatt a kis és közepes vállalkozások általában nem képesek a piacot befolyásolni. a magyar agrárszereplőknek a nyugat-európai tapasztalatokkal ellentétben gyenge az érdekérvényesítő képessége. az ágazatokra nem túl jellemző az együttműködési hajlandóság. a magyar történelmi hagyományok következtében erős az ágazati elvárás az állami szerepvállalásra. 2. A közösségi marketing formái, céljai és eszközrendszere Az együttműködés napjainkban a nemzetközi gyakorlatban és Magyarországon is elsősorban különböző feladatok közös végzésére irányulnak. Pl.: közös piackutatás, közös reklám, együttes megjelenés kiállításokon, közös eladásösztönző akciók stb. A közös marketingnek két formáját különböztetjük meg: a társasági/társult marketinget, amelyben a csoportosulás önkéntesen vállalt kötelezettségek alapján szerződésileg jött létre, a közösségi marketinget, amelynek egyik kritériuma, hogy az egész ágazat részt vesz benne, kényszertársulást feltételez. A társulásokat létrehozhatja az állam, de önkéntes alapon is megszerveződhetnek. Magyarországon az agrármarketing törvény hiányában még nem tiszta a kép. A marketingre való törekvés a legtöbb ágazatban megfigyelhető, ez azonban nem zárja ki a társult marketing kifejlesztését. A nagy nemzetközi példák, mint Németországban a CMA, Franciaországban a SOPEXA kényszertársulásoknak tekinthetők, mivel az egész ágazat részt vesz abban, és kötelező anyagi hozzájárulást fizetnek a termelők a 29

29 szolgáltatásért. A közösségi marketing célkitűzéseit részben a jelenleg és a jövőben rendelkezésre álló források, valamint a társulás formája határozza meg. Ezek alapján az alábbi célkitűzések tekinthetők reálisnak: imázs építés, a hazai és a külföldi ismertség növelése, a piaci megjelenés erősítése, a termelők piacról és fogyasztókról való ismeretének bővítése, az ágazati marketingorientáció növelése, márkaépítés. A célok kitűzésénél a prioritásokat az adott ágazat anyagi forrásai, a piaci versenypozíciója, továbbá az adott ágazat marketingkultúrája és marketinggyakorlata határozza meg. Azonban az összes közösségi marketingszervezetek céljai között szerepelnek az imázs építés és a hazai és külföldi ismertség növelése. A közösségi marketing eszközrendszere természetesen nem tér el a vállalati szintű marketing tevékenységektől, azonban a környezet jellegéből eredően bizonyos súlypont eltolódások figyelhetők meg abban. Az elmélet számbavétele mellett természetesen fontos a gyakorlati megközelítés is, melyben a magyar és a külföldi tapasztalatok lényeges eltéréseket nem mutatnak. A leggyakoribb eszköz a közös védjegy kialakítása, mely Magyarországon a Kiváló Magyar Élelmiszer védjegy létrehozása volt, értékesítés ösztönző kampányok, áruházi bemutatók otthon és külföldön egyaránt, hazai és nemzetközi kiállításokon való részvétel, eladáshelyi marketing, eseménymarketing, PR tevékenység. Ezek az eszközök inkább a marketingkommunikáció eszköztárába tartoznak, ezért fontos, hogy a termékek ismertségének növelése mellett a kommunikáció szolgálja az imázs építést is. A hatékonyság növelése érdekében törekedni kell arra, hogy a kommunikáció koherens legyen, a közös kommunikációt ki kell terjeszteni, az ágazati és közösségi tevékenységet össze kell hangolni a célok elérése érdekében, valamint közösségi szinten integrált kommunikációs tevékenységet kell megvalósítani. 3. Agrármarketing Magyarországon 1996-ban a 2001/1996 (VI. 9.) sz. kormányhatározat hozta létre az Agrármarketing Centrum Közhasznú Társaságot (AMC Kht.) a közösségi agrármarketing tevékenység 30

BIOTERMÉK AVAGY ÚJ PIACI TREND A HIPERMARKETEKBEN. Készítette: Majkut Sarolta. Budapest, 2005

BIOTERMÉK AVAGY ÚJ PIACI TREND A HIPERMARKETEKBEN. Készítette: Majkut Sarolta. Budapest, 2005 BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJESKÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (TQM) SZAK Nappali tagozat Fogyasztói piac szakirány VÁSÁRLÓK BIOÉLELMISZEREK FOGYASZTÁSÁVAL

Részletesebben

AZ ÖKOTERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS FOGYASZTÓI SZOKÁSOK, ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK

AZ ÖKOTERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS FOGYASZTÓI SZOKÁSOK, ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK AZ ÖKOTERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS FOGYASZTÓI SZOKÁSOK, ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK Témaszám: A0107/2002. Tanulmány Készült az FVM Agrármarketing Kht. megbízásából és támogatásával Budapest, 2002. december Tartalomjegyzék

Részletesebben

A minőségi élelmiszertermelés helyzete és lehetőségei: Az ökológiai gazdálkodás Magyarországon

A minőségi élelmiszertermelés helyzete és lehetőségei: Az ökológiai gazdálkodás Magyarországon Károly Róbert Főiskola Természeti Erőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar Agrárinformatikai és Vidékfejlesztési Intézet Gyöngyös A minőségi élelmiszertermelés helyzete és lehetőségei: Az ökológiai

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Ökonómiai és Szervezési Intézet Marketing és Minőségtani Tanszék Doktori iskola vezetője: DR. SZÉLES GYULA, MTA doktora Témavezető:

Részletesebben

A fenntartható táplálkozás terjedését segítő és nehezítő tényezők - az ökoélelmiszerek példáján keresztül

A fenntartható táplálkozás terjedését segítő és nehezítő tényezők - az ökoélelmiszerek példáján keresztül A fenntartható táplálkozás terjedését segítő és nehezítő tényezők - az ökoélelmiszerek példáján keresztül Fürediné Kovács Annamária, egyetemi tanársegéd Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

Készítette: Kisfürjesi Nóra MINŐSÉG- ÉS EREDETJELÖLŐ VÉDJEGYEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. Budapest, 2005.

Készítette: Kisfürjesi Nóra MINŐSÉG- ÉS EREDETJELÖLŐ VÉDJEGYEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. Budapest, 2005. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJESKÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Szolgáltatás és non profit szakirány MINŐSÉG ÉS EREDETJELÖLŐ VÉDJEGYEK

Részletesebben

Nagy hozzáadott értékű, stratégiai jelentőségű élelmiszerek (funkcionális, ökológiai és hagyományos) fejlesztésének lehetősége, marketing stratégiája

Nagy hozzáadott értékű, stratégiai jelentőségű élelmiszerek (funkcionális, ökológiai és hagyományos) fejlesztésének lehetősége, marketing stratégiája Nagy hozzáadott értékű, stratégiai jelentőségű élelmiszerek (funkcionális, ökológiai és hagyományos) fejlesztésének lehetősége, marketing stratégiája TARTALOMJEGYZÉK 1. DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÉLELMISZERIPARA...

Részletesebben

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020)

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Budapest, 2014. január 1 ELŐSZÓ A Kormány által 2012 tavaszán elfogadott, a magyar vidék felemelését

Részletesebben

SZENTE VIKTÓRIA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

SZENTE VIKTÓRIA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZENTE VIKTÓRIA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2005 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Ökonómiai és Szervezési Intézet Marketing és Minőségtani Tanszék Doktori program

Részletesebben

A BIOÉLELMISZEREK PIACÁNAK ISMERTETÉSE ÉS A PAPP BIOLEKVÁR BEVEZETÉSE A PIACRA

A BIOÉLELMISZEREK PIACÁNAK ISMERTETÉSE ÉS A PAPP BIOLEKVÁR BEVEZETÉSE A PIACRA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Nemzetközi marketing szakirány A BIOÉLELMISZEREK PIACÁNAK ISMERTETÉSE ÉS A PAPP BIOLEKVÁR BEVEZETÉSE A PIACRA

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI MARKETING SZAKIRÁNY BIOMARKETING

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI MARKETING SZAKIRÁNY BIOMARKETING BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI MARKETING SZAKIRÁNY BIOMARKETING A BIOÉLELMISZER-PIAC BEMUTATÁSA, A KATEGÓRIA IRÁNTI KERESLET

Részletesebben

ÉLELMISZERIPARI SZABÁLYOK AZ EU-BAN AZ ÉLELMISZER-BIZTONSÁG HELYZETE MAGYARORSZÁGON. Készítette: Gellérfy Júlia. Budapest, 2008. május 5.

ÉLELMISZERIPARI SZABÁLYOK AZ EU-BAN AZ ÉLELMISZER-BIZTONSÁG HELYZETE MAGYARORSZÁGON. Készítette: Gellérfy Júlia. Budapest, 2008. május 5. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK ÚJABB DIPLOMÁS LEVELEZŐ TAGOZAT SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY ÉLELMISZERIPARI SZABÁLYOK AZ EU-BAN

Részletesebben

A magyar zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai megvalósíthatósági tanulmánya

A magyar zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai megvalósíthatósági tanulmánya A magyar zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai megvalósíthatósági tanulmánya Készítette: FRUITVEB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet 1118 Budapest, Villányi út 35-43. Készült a FVM Vidékfejlesztési,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Gazdaságdiplomácia szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Gazdaságdiplomácia szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány VYLYAN SZŐLŐBIRTOK ÉS PINCÉSZET MARKETINGSTRATÁGIÁJA Készítette: Ötvös Veronika

Részletesebben

GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓ PIACÁN

GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓ PIACÁN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozások szakirány GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓ PIACÁN Készítette:

Részletesebben

Összefoglalás a magyar ökológiai gazdálkodás helyzetéről

Összefoglalás a magyar ökológiai gazdálkodás helyzetéről A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME Összefoglalás a magyar ökológiai gazdálkodás helyzetéről A rendezvény háttere Magyar Természetvédők Szövetsége Fauna Egyesület Általános (Európai Uniós) helyzet

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. A különleges élelmiszerek piacnövelési lehetőségei megkérdezések tükrében

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. A különleges élelmiszerek piacnövelési lehetőségei megkérdezések tükrében BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Interdiszciplináris (Tájépítészeti és Döntéstámogató Rendszerek) Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS A különleges élelmiszerek piacnövelési lehetőségei megkérdezések tükrében Készítette:

Részletesebben

Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia

Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia 2013. augusztus 29. 1 ELŐSZÓ A mezőgazdaság legnagyobb munkahely teremtő ágazata a zöldség-gyümölcs szektor, magas kézimunkaigényével és eltartó képességével központi

Részletesebben

MARKETING EGYÜTTMŰKÖDÉSEK AZ ÉLELMISZERGAZDASÁGBAN. A KÖZÖSSÉGI AGRÁRMARKETING PERSPEKTÍVÁI ÉS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

MARKETING EGYÜTTMŰKÖDÉSEK AZ ÉLELMISZERGAZDASÁGBAN. A KÖZÖSSÉGI AGRÁRMARKETING PERSPEKTÍVÁI ÉS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON MARKETING EGYÜTTMŰKÖDÉSEK AZ ÉLELMISZERGAZDASÁGBAN. A KÖZÖSSÉGI AGRÁRMARKETING PERSPEKTÍVÁI ÉS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Magyarországon az agrárgazdaságtan hosszú ideig meghatározó szerepet játszott a

Részletesebben

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter:

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter: Dr. Roszík Péter: Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Dr. Roszík Péter c. egyetemi docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR ÁTTEKINTÉS AZ ÉLELMISZER-BIZTONSÁG HELYZETÉRŐL AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS MAGYARORSZÁG TÜKRÉBEN

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR ÁTTEKINTÉS AZ ÉLELMISZER-BIZTONSÁG HELYZETÉRŐL AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS MAGYARORSZÁG TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány ÁTTEKINTÉS AZ ÉLELMISZER-BIZTONSÁG HELYZETÉRŐL AZ EURÓPAI

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve A 2009. évi felülvizsgált változat tervezete (2. változat) 2009.

Részletesebben

A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2008/1

A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2008/1 SZERZő CIKK CÍME A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2008/1 Az Az az Alma Mater folyóirat jogutódjaként jött létre. a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült. Főszerkesztő: Hamar Farkas

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Ökonómiai és Szervezési Intézet Marketing és Minőségtani Tanszék

KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Ökonómiai és Szervezési Intézet Marketing és Minőségtani Tanszék KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Ökonómiai és Szervezési Intézet Marketing és Minőségtani Tanszék A doktori iskola vezetője: Dr. Széles Gyula MTA doktora egyetemi tanár Témavezető: Dr. habil Szakály

Részletesebben

MARKETING EGYÜTTMŰKÖDÉSEK AZ ÉLELMISZERGAZDASÁGBAN. A KÖZÖSSÉGI AGRÁRMARKETING PERSPEKTÍVÁI ÉS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

MARKETING EGYÜTTMŰKÖDÉSEK AZ ÉLELMISZERGAZDASÁGBAN. A KÖZÖSSÉGI AGRÁRMARKETING PERSPEKTÍVÁI ÉS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DR. TOTTH GEDEON * MARKETING EGYÜTTMŰKÖDÉSEK AZ ÉLELMISZERGAZDASÁGBAN. A KÖZÖSSÉGI AGRÁRMARKETING PERSPEKTÍVÁI ÉS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Magyarországon az agrárgazdaságtan hosszú ideig meghatározó

Részletesebben

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A MAGYARORSZÁGI ZÖLDSÉGÁGAZAT HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE ÉS ÖKONÓMIAI ELEMZÉSE Készítette: Bene Csaba

Részletesebben

ELÕSZÓ. Cselekedni kell! Sürgõsen!

ELÕSZÓ. Cselekedni kell! Sürgõsen! ELÕSZÓ A fenntarthatóság az ember jelen szükségleteinek kielégítése, a környezeti és természeti erõforrások a jövõ generációk számára történõ megõrzésével egyidejûleg. (Világ Tudományos Akadémiáinak nyilatkozata,

Részletesebben

A SERTÉSVERTIKUM STRATÉGIAI ELEMZÉSE. Készítette: Bartha Andrea. Témavezető: Dr. Nábrádi András egyetemi tanár a közgazdaságtudomány kandidátusa

A SERTÉSVERTIKUM STRATÉGIAI ELEMZÉSE. Készítette: Bartha Andrea. Témavezető: Dr. Nábrádi András egyetemi tanár a közgazdaságtudomány kandidátusa DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁS TUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET VÁLLALATGAZDASÁGTANI INTÉZETI NEM ÖNÁLLÓ TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS-

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZERKERESKEDELEMBEN

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZERKERESKEDELEMBEN DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÉLELMISZERTUDOMÁNYI, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS MIKROBIOLÓGIA INTÉZET HANKÓCZY JENŐ NÖVÉNYTERMESZTÉSI-, KERTÉSZETI ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI

Részletesebben