Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.mkk.szie.hu/dep/talt/fj"

Átírás

1

2 Környezet kímélő technológiák, a talaj környezeti tompító képessége

3 Emberi életminőség megfelelő mennyiségű és minőségű, egészséges élelmiszer; jó minőségű víz; kellemes környezet.

4 Parlagos, legelő-, és erdő váltó gazdálkodás Nomád vándorló életmód Alacsony népsűrűség Primitív földművelő eszközök Település környezete 4-6 év művelés, év pihentetés % a területnek Saját szükségletre Természetes megújulás

5 Ugaros művelés VII. század Állandósuló művelési ágak Nyomásos gazdálkodás Kétnyomásos Háromnyomásos Saját szükséglet árutermelés Korlátozott regenerálódás

6 Vetésváltó földművelés XVI-XVII sz. Belgium, Hollandia XVIII sz. Anglia, Franciaország XIX sz. Németország, Magyarország

7 Hatásai Természetes takarmánytermő területek feltörése Szántóföldi takarmánytermesztés Ipari növénytermesztés Ugarolás megszüntetése Évenkénti vetésváltás Pillangós növények Istállótrágyázás Műtrágyázás

8 Gépesítés Gőzeke Traktor Cséplőgép Kombájn Termésátlagok megsokszorozódása XVII. sz.:6-7 q/ha XIX. sz.:8-10 q/ha XX. sz.:13-18 q/ha

9 Iparszerű, erősen kemizált mezőgazdálkodás Felgyorsult népességnövekedés Az eddig alkalmatlan területek művelésbe vonása Termelési funkció elsődleges Teret alakítja a funkcióhoz Mesterséges szabályozás (aqua kultúra) Ráfordítás növelés Termésátlagok tovább növekednek

10 Problémái Termőtalaj pusztulása Szervesanyag tartalom csökkenés Talaj biodiverzitás csökkenése Vizenyősödés, láposodás, szikesedés, sivatagosodás Talaj szerkezeti degradáció Fajspektrum beszűkülés (monokultúra) Gyomosodás, rezisztencia Ipari szennyeződések Mezőgazdasági területek csökkenése (ipar, urbanizáció)

11 Vizek, talaj elszennyeződése Szermaradványok feldúsulása Élelmiszerek beltartalmának romlása Humán egészségkárosodás Természetes biotópok eltűnése Tájképi elszegényedés Ingerszegény környezet, szellemi lelki erózió

12 Tanulságai Nem fenntartható Nincs értelme tovább tökéletesíteni a technológiát Új stratégia szükséges, amely környezetbarátabb, és fenntartható

13 Földhasználat Magyarországon Más irányú földhasználat: 725 ezer ha 1 millió ha Évente 8500 ha Sok esetben környezetileg értékes területek 345 ezer ha-ral csökkent az erdők és mezőgazdálkodási területek mérete

14 Művelési ágak Csökkent: szántóterületek gyepek-legelők szőlők Növekedett: erdők kiskertek

15 Vetésszerkezet Búza, rozs, árpa csökkenése Silókukorica, napraforgó térnyerése Agroökológiai potenciál figyelmen kívül hagyása

16 Üzem és táblaméret Állami gazdaságok átlagos ter.: 7500 ha Termelőszövetkezetek: 4000 ha Nagy táblák Géppark gazdaságosság, tömeg Heterogén táblák Egységes agrotechnika Mezővédő erdősávok kiirtása

17 Iparszerű állattenyésztés Almozás nélküli álltartás veszélyes hígtrágya Talajok szervesanyaga csökken

18 Állatartás

19 Trágyatárolási módok

20 Ésszerűtlen műtrágyahasználat Talajállapot javítása Nagy genetikai potenciájú fajták igényei Istállótrágya pótlása Terméshozamok ugrásszerű megnövekedése Felszíni és felszín alatti vizek romlása (ok?)

21 Több jobb Piaci hozzáférhetőségtől függő NPK adagok Ca, Mg trágyázás hiánya Nem a növények tápanyag-felvételi dinamikájához igazodó kijutatás (többször) Nem követte a talaj heterogenitását Nem megfelelő tárolás

22 Hatásai Gazdasági problémák, veszteségek Talajsavanyodás toxikus nehézfémek mobilizációja Felszíni vizekbe mosódás eutrofizáció feliszapolódás, halpusztulás, üdülési kellemetlenségek Felszín alatti vizek nitrátszennyeződése

23 Rendszer váltást követően Privatizáció Átrendeződött birtokstruktúra, kisebb üzemek, kisebb táblák Megváltozott emberi hozzáállás vigyázok a földemre, mert az enyém vs végre enyém a földem azt csinálok vele amit akarok Megváltozott piaci feltételek Mennyiség helyett, MINŐSÉG megérje Szigorú környezetvédelmi előírások

24 NPK műtrágyák felhasználásának alakulása NPK Fertilizer (1000 tons) Year

25 Fenntartható mezőgazdálkodás FAO 1991 A természeti erőforrások menedzselése és megőrzése, valamint a technológiai és intézményi változások olyan irányba terelése, hogy az emberiség szükségleteinek folyamatos kielégítése a jelen és a jövő generációi számára egyaránt biztosított legyen.

26 Megőrzi a termőföldet A vizeket A növény és állat genetikai erőforrásokat Környezeti szempontból nem káros Műszakilag megfelelő Gazdaságilag életképes Társadalmilag elfogadható

27 Mezőgazdálkodási stratégiák Konvencionális, energia intenzív gazdálkodás Biológiai gazdálkodás Integrált gazdálkodás

28 Magyar törvényi szabályozás

29 NVT (Nemzeti Vidékfejlesztési Terv) 1. Agrár-környezetgazdálkodás 2. Kedvezőtlen adottságú vagy környezetvédelmi korlátozások alá eső területek támogatása 3. Az Unió környezetvédelmi, állategészségügyi, állatjóléti és élelmiszer higiéniai követelményeinek való megfelelés elősegítése 4. Mezőgazdasági területek erdősítése 5. Korai nyugdíjazás 6. Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása 7. Termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása 8. Technikai segítségnyújtás

30 AKG Agrár Környezetgazdálkodási Program 150/2004 FVM rendelet,

31 Célprogramok a) szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogramcsoport: aa) alapszintű szántóföldi célprogram, ab) tanyás gazdálkodás célprogram, ac) méhlegelő célú növénytermesztési célprogram, ad) integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram, ae) ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram, af) hosszú távú területpihentetési célprogram, ag) ritka szántóföldi növény- és zöldségfajták termesztési célprogram, ah) Érzékeny Természeti Területeken alkalmazható szántóföldi növénytermesztési célprogramok: 1. szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram, 2. szántóföldi növénytermesztés madár élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram, 3. lucernatermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram, 4. szántóföldi növénytermesztés élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram;

32 b) gyepgazdálkodási célprogramcsoport: ba) alapszintű gyepgazdálkodási célprogramok: 1. füves élőhelyek kezelése célprogram, 2. szántó fajgazdag gyeppé alakítása (gyeptelepítés) célprogram, bb) ökológiai gyepgazdálkodási célprogram, bc) Érzékeny Természeti Területeken alkalmazható gyepgazdálkodási célprogramok: 1. gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram, 2. gyepgazdálkodás haris élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram, 3. gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram, 4. gyeptelepítés célprogram; c) ültetvényekre vonatkozó agrár-környezetgazdálkodási célprogramcsoport: ca) integrált ültetvény célprogram, cb) ökológiai ültetvény célprogram, cc) ritka szőlő- és gyümölcsfajták termesztési célprogram;

33 d) vizes élőhelyekhez kapcsolódó agrárkörnyezetgazdálkodási célprogramcsoport: da) extenzív halastavak fenntartása célprogram, db) vizes élőhelyek létrehozása célprogramok: 1. szántóföld átalakítása vizes élőhellyé célprogram, 2. ívóhelyek kialakítása célprogram, dc) zsombékosok, mocsarak, lápok gondozása célprogram, dd) nádgazdálkodási célprogram; e) kiegészítő agrár-környezetgazdálkodási célprogramcsoport: ea) erózióvédelem célprogramok 1. vízerózió elleni védelem célprogramok 1.1. ültetvények vízerózió elleni védelme célprogram 1.2. szántóföldek vízerózió elleni védelme célprogram 2. szélerózió elleni védelem célprogram, eb) füves mezsgye létesítése célprogram, ec) gyepterületen történő cserjeirtás célprogram;

34 f) extenzív állattartáshoz kapcsolódó agrárkörnyezetgazdálkodási célprogramcsoport: fa) őshonos és magas genetikai értéket képviselő állatok tartásának támogatása célprogramok: 1. magyar szürke szarvasmarha célprogram, 2. magas genetikai értéket képviselő lovak célprogram, 3. mangalica célprogram, 4. őshonos juh célprogram, 5. őshonos baromfi célprogram, fb) ökológiai állattartás célprogramok: 1. szarvasmarha célprogram, 2. sertés célprogram, 3. kecske célprogram, 4. baromfi célprogram

35

36 A talajok pufferkapacitása A talajt érő külső (káros) hatások közömbösítésének képessége

37 Kationcserekapacitás: "T" - Σ adszorbeált kationok cmol(+) / kg Adszorbeált bázikus kationok "S" - Σ Ca 2+ Mg 2+ Na + K + cmol(+) / kg Bázistelítettség V % = S x 100 / T

38 "T" - Σ kationok Cation Exchange Capacity CEC Bázistelítettség V % = S x 100 / T Base saturation B%

39 1 cmol(+)/kg) = 1 meq/100 g

40 A talajkolloidok típusai rétegrácsos szilikátok amorf szilikátok Al, Fe oxidok és oxihidrátok humuszanyagok

41 A talajkolloidok általános jellemzői méret - igen kicsinyek nagy fajlagos felület felületi töltés felületi adszorpció

42 TALAJ KOLLOIDOK A talajkolloidok töltésének kialakulása: állandó töltés változó, ph függő töltés Töltés adszorpció

43 Az agyagásványok szerkezete Oxigén Si Al Si Tetraéder Alumínium Oktaéder (4 lapos) (8 lapos)

44 Kaolinit Nem táguló 10 cmol(-)/kg Aluminium oktaéder sík Szilícium tetraéder sík 1:1

45 Si Tetra. Al Okt. Si Tetra. H 2 O 2:1 agyag Montmorillonit H 2 O tágul H 2 O H 2 O H 2 O 100 cmol(-)/kg

46 40 cmol(-)/kg Illit 2:1 K K K K K K közberétegzett K + Nem táguló

47 Izomorf helyettesítés Si 4+ helyett Al 3+ Al 3+ helyett Mg 2+ Al Negatív felületi töltés Mg Tetraéder sík Oktaéder sík Állandó töltés!!

48 Izomorf helyettesítés Tetraéder sík nincs helyettesítés Si 2 O 4 Tetraéder sík 1 helyettesítés SiAlO 4 - nincs töltés töltés kialakul Állandó töltés!!

49 Változó (ph függő) töltés OH OH OH kristály széle (törésfelülete) Al Al O OH OH Si magas ph OH

50 Változó (ph függő) töltés OH OH O H + Al Al O OH O H + Si magas ph O H +

51 A humuszanyagok szerkezete A változó töltés kialakulása R-C00 - R-C00 - R-C00 - R-C00 - R-C cmol/kg

52 Agyagásvány Vermikulit Montmorillonit Illit Kaolinit Fajlagos felület m 2 /g Átlagos töltés cmol(-)/kg Humuszanyagok (SOM)

53 Tankönyv!!!

54 TALAJ KOLLOIDOK Az adszorpció és ioncsere szabályai: koncentráció hidrátburok mérete vegyérték szabály szelektivitás komplementer hatás

55 H hozzáadása Mg H K Ca Ca H H Ca Mg A pufferkapacitás illusztrálása (minden jel 1 cmol(+)/kg) t -- - Mg H K a t Ca l a Al Al a l j Mg a CEC H j K + 16 CEC Ca Al Ca H Ca % BS = 75% H Mg % Ca Mg H H Ca H hozzáadása

56 Mekkora változás történik a B%-ban ha a ph-t 5-ről ph 7-re emeljük? 8 7 ph % % B.S

57 Környezeti tompítóképességének kiszámolása EBCS = EBCk+EBCh+EBCc ( ) EBCk: karbonátok tompítóképessége (5000) EBCh: humuszanyagok tompítóképessége (3000) EBCc: agyagásványok tompítóképessége (5000)

58 EBCk = ΣD x (Ca+Mg) Ca = CaCO 3 % tartalom szintenként Mg = MgCO 3 % tartalom szintenként D = egyes szintek vastagsága, cm Σ = összegzés 100 cm-es talajrétegre vonatkoztatóan

59 EBCh = ΣD x H x F H = humusztartalom %, szintenként F = minőségi faktor: Sztyepp:10 Erdő: 3 Hidromorf: 2 D = egyes szintek vastagsága, cm Σ = összegzés 100 cm-es talajrétegre vonatkoztatóan

60 EBCc = ΣD x Tc x Tm x 10-2 Tc = agyagtartalom%, szintenként Tm = S + IS/2 + V + IV/2 S = szmektit típusú agyagásványok % I = illit típusú agyagásványok % V = vermikulit típusú agyagásványok % D = egyes szintek vastagsága, cm Σ = összegzés 100 cm-es talajrétegre vonatkoztatóan

61 The End

Tájvédelem. A táj fogalma

Tájvédelem. A táj fogalma Tájvédelem A táj fogalma A földfelszínnek több szempontból egységes, a környező területektől különböző része. A kialakításában részes tájalkotó tényezők részben természetiek: domborzat, éghajlat, növényzet

Részletesebben

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet 1 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet a emzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában

Részletesebben

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározás

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározás 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

AGRÁRKÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Dr. Varga Csaba

AGRÁRKÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Dr. Varga Csaba AGRÁRKÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Dr. Varga Csaba Az agrár-környezetgazdálkodás a mezőgazdaság, a természeti erőforrások és a környezet kölcsönhatásával, a tevékenységek befolyásolásával, szabályozásával és irányításával

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS 12. előadás

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS 12. előadás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS 12. előadás Agrárkörnyezetgazdálkodási és vidékfejlesztési programok Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Az agrár-környezetgazdálkodás céljai A mezőgazdasági termelésnek,

Részletesebben

MEZŐGAZDÁLKODÁSI STRATÉGIÁK (AGRICULTURAL STRATEGIES) Ángyán József. Egyetemi jegyzet. Lektor: Menyhért Zoltán

MEZŐGAZDÁLKODÁSI STRATÉGIÁK (AGRICULTURAL STRATEGIES) Ángyán József. Egyetemi jegyzet. Lektor: Menyhért Zoltán Ángyán József MEZŐGAZDÁLKODÁSI STRATÉGIÁK (AGRICULTURAL STRATEGIES) Egyetemi jegyzet Lektor: Menyhért Zoltán A Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet jegyzete a környezetgazdákodási agrármérnök (B.Sc.)

Részletesebben

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) Agrárkörnyezetgazdálkodási. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) Agrárkörnyezetgazdálkodási. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja III. évfolyam második szám A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja A Fiatal Gazda jelen tematikus számában a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) agrár-környezetgazdálkodási intézkedésével,

Részletesebben

MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS

MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS Ángyán József 2003 MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS A KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁS AGROÖKOLÓGIAI, FÖLDHASZNÁLATI ALAPOZÁSA (Magyarország integrált földhasználati zónarendszerének kialakítása)

Részletesebben

Múlt és jelen: az agrár-környezetgazdálkodás elmúlt 10 évének értékelése Galambos Annamária mb. főosztályvezető VM Agrárfejlesztési Főosztály

Múlt és jelen: az agrár-környezetgazdálkodás elmúlt 10 évének értékelése Galambos Annamária mb. főosztályvezető VM Agrárfejlesztési Főosztály Múlt és jelen: az agrár-környezetgazdálkodás elmúlt 10 évének értékelése Galambos Annamária mb. főosztályvezető VM Agrárfejlesztési Főosztály 2014. május 22. Agrár-környezetvédelem hosszú távon nem fenntartható

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON SZENT ISTVÁN EGYETEM FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori értekezés T A R F E R E N C GÖDÖLLŐ 2008 1 A doktori iskola megnevezése: tudományága: tudományági részterülete:

Részletesebben

az agrárkörnyezetgazdálkodási

az agrárkörnyezetgazdálkodási Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató az agrárkörnyezetgazdálkodási intézkedésbôl támogatást igénylôk részére (segédlet a 11/2005. (II. 28.) FVM rendelettel, a 34/2005. (IV. 15.) FVM rendelettel, 71/2005.

Részletesebben

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás múltja, jelene, folytatásának lehetőségei

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás múltja, jelene, folytatásának lehetőségei Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás múltja, jelene, folytatásának lehetőségei Hegymegi Péter Miniszterelnökség Agrár- vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság EMVA Stratégiai Főosztály 2014. november

Részletesebben

Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 II. (agrár-, élelmiszer-, környezet- és vidékstratégiai alapvetések) (vitaanyag)

Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 II. (agrár-, élelmiszer-, környezet- és vidékstratégiai alapvetések) (vitaanyag) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 II. (agrár-, élelmiszer-, környezet- és vidékstratégiai alapvetések) (vitaanyag) A vidék felemelkedéséért és a fenntartható agrárjövőért

Részletesebben

3 Válaszúton a mezõgazdaság

3 Válaszúton a mezõgazdaság 3 Válaszúton a mezõgazdaság Ángyán József Földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszterünk csodálatra méltó lendülettel utazik a nagyvilágban, hogy a magyar mezõgazdasági termékeknek piacot találjon. 1999

Részletesebben

1. 2. A 3. A 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A 11. 12. 13. A 14. A

1. 2. A 3. A 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A 11. 12. 13. A 14. A Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program 3. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv agrár-környezetgazdálkodási fejezete és kapcsolódó programok 4. Az agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

TISZTELT OLVASÓ! 2000/03/* a fôszerkesztô: TISZTELT OLVASÓ!

TISZTELT OLVASÓ! 2000/03/* a fôszerkesztô: TISZTELT OLVASÓ! file://v:\informatika\webra\vati-webre\20070711\cikkek\98\00-03-01.htm 1. oldal, összesen: 1 2000/03/* a fôszerkesztô: TISZTELT OLVASÓ! TISZTELT OLVASÓ! Elsôként Ángyán József: Mezôgazdálkodás, vidék,

Részletesebben

A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) (munkaközi tanfolyami anyag)

A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) (munkaközi tanfolyami anyag) A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) A : ÁLTALÁNOS ISMERETEK (munkaközi tanfolyami anyag) Budapest Gödöllő 2003 Szerzők: Ángyán József és Podmaniczky László Szerkesztette: Vásárhelyi Judit Készült:

Részletesebben

Nemzeti Vidékstratégia 2020

Nemzeti Vidékstratégia 2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Nemzeti Vidékstratégia 2020 A vidéki Magyarország stratégiája a vidék környezeti javainak megőrzésére, a biztonságos élelmiszerellátásra, a fenntartható agrárjövőre és a vidék

Részletesebben

A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok

A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok Témavezetők: Dr. Ángyán József Dr. Podmaniczky László Készült a Környezetvédelmi

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Modul - Általános kérdések, jogszabályok, eljárásrend... 4

Tartalomjegyzék 1. Modul - Általános kérdések, jogszabályok, eljárásrend... 4 Tartalomjegyzék 1. Modul - Általános kérdések, jogszabályok, eljárásrend... 4 Agrár-környezetgazdálkodás Magyarországon... 4 A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) agrár-környezetgazdálkodási fejezete...

Részletesebben

az Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Agrár-környezetgazdálkodási intézkedéséhez kapcsolódó kötelező képzéshez

az Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Agrár-környezetgazdálkodási intézkedéséhez kapcsolódó kötelező képzéshez OKTATÓI SEGÉDANYAG az Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Agrár-környezetgazdálkodási intézkedéséhez kapcsolódó kötelező képzéshez - a 2006. évi képzési tananyag aktualizált változata - 2008. július 15. Aktualizálta:

Részletesebben

Útmutató a talajvizsgálatok, talajmintavételezés és tápanyaggazdálkodási

Útmutató a talajvizsgálatok, talajmintavételezés és tápanyaggazdálkodási 1. melléklet Útmutató a talajvizsgálatok, talajmintavételezés és tápanyaggazdálkodási terv értelmezéséhez Talajvizsgálat A termõföldrõl szóló 1994 évi LV. törvény 64. -a elõírja, hogy a földhasználónak

Részletesebben

Útmutató a talajvizsgálatok, talajmintavételezés és tápanyaggazdálkodási

Útmutató a talajvizsgálatok, talajmintavételezés és tápanyaggazdálkodási 1. melléklet Útmutató a talajvizsgálatok, talajmintavételezés és tápanyaggazdálkodási terv értelmezéséhez Talajvizsgálat A termõföldrõl szóló 1994 évi LV. törvény 64. -a elõírja, hogy a földhasználónak

Részletesebben

A tájvédelem feladatai

A tájvédelem feladatai Tájvédelem A táj fogalma A földfelszínnek több szempontból egységes, a környező területektől különböző része. A kialakításában részes tájalkotó tényezők részben természetiek: domborzat, éghajlat, növényzet

Részletesebben

Nemzeti Vidékstratégia 2012 2020 ( a magyar vidék alkotmánya )

Nemzeti Vidékstratégia 2012 2020 ( a magyar vidék alkotmánya ) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Nemzeti Vidékstratégia 2012 2020 ( a magyar vidék alkotmánya ) "Az Úristen vette az embert és Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze." (Teremtés könyve 2,15) Ez a

Részletesebben

A talaj minőségét befolyásoló káros tényezők és folyamatok

A talaj minőségét befolyásoló káros tényezők és folyamatok Tematika Tankönyv: Prof. Tamás János: Agrárium és környezetgazdálkodás. Mezőgazda Kiadó 2008 7. Talaj és a környezet 7.1. A talaj fogalma, funkciói, környezeti szerepe állapota, a talajfolyamatok szabályozása

Részletesebben

Környezettudatos gazdálkodás és fenntartható fejlődés

Környezettudatos gazdálkodás és fenntartható fejlődés Környezettudatos gazdálkodás és fenntartható fejlődés A gazdák éghajlatváltozással kapcsolatos szerepe és feladatai az Európa 2020 Stratégiával összhangban Az Európa 2020 stratégia Az Európa 2020 stratégia

Részletesebben

A GYEPGAZDÁLKODÁS HAZAI HELYZETE

A GYEPGAZDÁLKODÁS HAZAI HELYZETE A GYEPGAZDÁLKODÁS HAZAI HELYZETE Salamon I. Németh A. Mihályfi S. Koltai J. Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi kar Gazdaságtudományi Intézet, Mosonmagyaróvár Bevezetés Természeti

Részletesebben

A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI PROGRAMJÁBA BEÉPÍTHETŐ KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGEK NEMZETI KERETE

A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI PROGRAMJÁBA BEÉPÍTHETŐ KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGEK NEMZETI KERETE FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM AGRÁRPIACI FŐOSZTÁLY 1860 Budapest, Pf. 1. 301-4000 Fax: 301-4702 Ügyiratszám: 33435/22/2008. A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI PROGRAMJÁBA

Részletesebben

HUNGARIKUM Konzorcium

HUNGARIKUM Konzorcium , EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP: A VIDÉKI TERÜLETEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA HUNGARIKUM Konzorcium 5.2. FEJEZET 2010. december AZ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (2007-2013) FÉLIDŐS (MID-TERM)

Részletesebben