Új Deve. Ismét gazdagodott a városunk. Az ön kor mány zat kö szön töt te a szép ko rúakat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új Deve. Ismét gazdagodott a városunk. Az ön kor mány zat kö szön töt te a szép ko rúakat"

Átírás

1 Ú i r e s c jság Új Deve A település közéleti lapja XX. (XXXV.) évfolyam 12. szám Alapítva 1927-ben december Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben teljes boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! Ismét gazdagodott a városunk November 22-én került sor a Jókai utca, az autóbusz-állomás és a felújított épületrész ünnepélyes avatására. A jeles alkalmat megtisztelte jelenlétével dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott, a Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetője, Ékes József, térségünk országgyűlési képviselője, Szabó József, a Somló Volán forgalmi igazgatója, Bereczky Nóra, a Devecseri Járási Hivatal hivatalvezetője, Toldi Tamás, Devecser város polgármestere, a járás és a város intézményeinek vezetői, a képviselő-testület tagjai, a járás több polgármestere, devecseri vállalkozások képviselői és szép számban Devecser lakossága. (Folytatás a 2. oldalon.) Az ön kor mány zat kö szön töt te a szép ko rúakat A kor nem érdem, hanem álla pot. Sokszor halljuk ezt a mon dást. De mindannyian érezzük, hogy ebben a formában némi módosításra szorul. A szépen, tisztességgel megért időskor igenis lehet érdem, ha az idő elő rehaladtával kellő alázattal viseljük az öregséggel járó ne hézségeket is, de mégsem az esetlegesen elszalasztott lehető ségeinken merengve, hanem aktívan kitöltve időnket. (Folytatás a 4. oldalon.)

2 2. oldal ÚjDevecseriÚjság Ismét gazdagodott a városunk (Folytatás az 1. oldalról) A Himnusz közös eléneklése után Toldi Tamás, Devecser város polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. Polgármester úr visszaemlé kezett arra a novemberi napra, amikor miniszterelnök úr a katasztrófaérintett térség pol gármestereinek felajánlotta, hogy a kármentőalapban felhal mozódott pénzt közösségi célra használják fel. A hála szavaival emlékezett azokra a magánsze mélyekre és szervezetekre, akik szolidaritásának, jótékonyságá nak köszönhetően létrejött a kár mentőalap. Elmondta, hogy ez az összeg pályázatok elnyerésé hez saját erőként lett felhasznál va, így volt lehetőség az alapba befolyt pénznél nagyobb össze get fordítani az építkezésre. Akkor sokan kifogásolták, hogy a pénz közösségi célokra kerül, de a terveket megismerve egyre több devecseri állt a fej lesztés mellé. Polgármester úr elmondta, hogy a Mezei László vezette Pápai Építész Stúdió Kft. Devecser múltját figyelembe

3 ÚjDevecseriÚjság 3. oldal véve, egy európai színvonalú központi teret tervezett számunkra, amelynek az ezen a napon átadott szakasz csak egy része. A jelenleg folyó vízelvezetési rendszer munkálataira kitérve elmondta, hogy ennek az eredménye nem lesz látványos, de évtizedekig szolgálja Devecser városát. Köszönetet mondott a kivitelezőnek, akik a felmerült, előre nem látható nehézségeket megoldva, megépítették a közteret, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Építési Felügyelőségének a rugalmas hozzáállást és Devecser város lakosságnak azt a türelmet, amit az építéssel járó kellemetlenségek elviselésében tanúsított. Dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott, a Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetője avató beszédében megemlékezett azokról a nagyvilágban létrejött építészeti megoldásokról, amelyek építésük idején nagy viharokat kavartak, de a későbbiek során a helyiek büszkeségeivé váltak. Mint mondta, természetes, hogy az újtól, a megszokottól való változás az emberekben először félelmet okoz, hisz mindenki óvja, védi a megszokott környezetét és az ettől való eltérés ellenérzést szül. Nem furcsa, hogy ez Devecserben is így történt, de mint a most avatott közterület és épületrész, az elvégzett munka is mutatja, egy büszkesége lehet a városnak. Büszkesége, hiszen nem sok hasonló lélekszámmal rendelkező település mondhat hasonlót magáénak. Nemcsak esztétikus, de célszerű és praktikus is, hisz az újjáépítés munkálatai folyamán kirajzolódik Devecser hivatali és üzleti központja, ahol gyalog, kis sétával minden elérhető. A sokat emlegetett szörnyű napot, amikor valami megszakadt Devecserben, meg nem történtté tenni nem lehet mondta dr. Kovács Zoltán. De akkor el is kezdődött valami új, ami a város teljes megújulását jelenti. Ebben nemcsak a belváros rehabilitációja, a közművek és az utak építése, hanem a Járási Hivatal visszaköltözése, az új ipari park alapjainak lerakása is benne van. Mindemellett Devecser megkapta az országosan párját ritkító vállalkozói övezet státuszt, amely a közeljövőben elősegíti az ipar megtelepedését a városban. Ezek mind-mind olyan lépések, amelynek lépcsőfokait végigjárva, egy élhető várossá válik Devecser. Higgyenek a jövőben! Érdemes! zárta avató beszédét dr. Kovács Zoltán. Az ünnepi beszédek után a birtokbavétel jelképes mozzanata, a szalagátvágás következett, amikor dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott, Toldi Tamás polgármester és Szabó József igazgató vágta át a nemzeti színű szalagot. Szintén a használatbavétel jelképeként az állomás 6-os kocsiállásáról a Somló Volán egy járata gördült ki, egy tiszteletkörre invitálva a jelenlévőket. Az Ikaruson dr. Kovács Zoltán, Ékes József és Toldi Tamás mellett annyi jelenlévő szállt fel, és indult el nagy taps kíséretében, amennyit valószínű a Volán is elfogadna a jövőben utazóközönség átlagnak. Az ünnepélyes pillanatok után forralt bor és forró tea várta a jelenlévőket, amivel a kézben, kedélyesen beszélgetve járták be az új épületet. Hogy is állt az ünnepélyes avatóra invitáló meghívón? Önöknek készült, Önökért! Türelmüket ezúton is megköszönve vegyék birtokba, használják megelégedéssel, büszkeséggel, egészséggel! B.Zs. A Jókai utca, az autóbusz-állomás, a felújított épületrész építésének és a kereszt restaurálásának összköltsége több mint 302 millió forint volt. Az autóbusz-állomás épületének alapterülete 200 m 2. Az épületben padlófűtés került kiépítésre, amely hőszivattyúval előállított melegvízzel van fűtve. Az épület udvarán négy db 100 méter mély kút lett fúrva, amelyekben a keringetett fagyálló folyadékot a föld hőjével felfűtve, a rendszer fokos vizet állít elő. A költségtakarékos módszer, kizárólag a keringetéshez felhasznált, elektromos energiát fogyaszt. Széndioxid kibocsájtás nélkül, két 1,5 kw-os hajszárító energiájával működik. Az autóbusz-állomás épületfelújításának tervezője a Vasáros Zsolt vezette Narmer építészeti stúdió volt. A kivitelezési munkálatokat a Kuti és fia Kft. végezte. Az épület műszaki munkáit végezte és ellenőrizte a Vaskovács Kft., Vas Kovács Sándor és a Brunner és Tsa. Kft., Brunner Gábor vezetésével. A Jókai utca tervezési munkálatait a TERRAquia Kft., Becsák Péter végezték. Az építési munkálatok kivitelezője a Horváth-Ép Kft., a műszaki ellenőr a Szignál 2001 Kft., Végh Zoltán volt. Az elektromos hálózatot a Villkász Kft. tervezte és készítette, műszaki ellenőrzést a Cardinalbau Kft., Rikk József végezte. A kereszt restaurálását, áthelyezését az Ancien Restaurátor Bt. végezte Kovács Attila restaurátor vezetésével. Mindannyiuknak köszönet a lelkiismeretes munkáért! Külön köszönet dr. Kovács Zoltán kormánymegbízottnak, a Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetőjének, Németh Katalinnak, a Veszprémi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal műemléki felügyelőjének, Berecz Zoltánnak, a Somló Volán forgalomirányítási igazgatójának, Král Évának, a Nosztra Bt.-től, Bors Márta szakértőnek és Lenner Andrásnak, Devecser Város Önkormányzata Településfejlesztési Bizottsága elnökének. Köszönet illeti Poós Alajost, a DÁG-TRANS Kft. ügyvezető igazgatója és Somogyi Attila aktív segítségnyújtását a buszvárók oldalüvegének kialakítási és felszerelési munkálatai során.

4 4. oldal (Folytatás az 1. oldalról) Talán ezért is tartotta fontosnak az ENSZ is, hogy legyen egy nap, amikor is a tisztelgünk az idősek előtt. Huszonkét évvel ezelőtt, 1991-ben ünnepelték először az idősek világnapját. Devecserben november 28-án, a város Önkormányzatának meghívására és a Városi Könyvtár és Művelődési Ház szervezésében köszöntötték a város szépkorú polgárait a Művelődési Ház színháztermében. A város nyugdíjas lakosságból sokan tettek eleget a meghívásnak, hogy akár barátaikkal együtt nézzék meg az ünnepi műsort. Cseh Tiborné, a Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatónője köszöntötte az egybegyűlteket. Megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy szükség van az időseinkre, a tapasztalataikra, a szemléletükre, arra a türelemre, amivel tanítanak minket. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével még Polgárdy Imre, ÚjDevecseriÚjság Az önkormányzat köszöntötte a szépkorúakat

5 ÚjDevecseriÚjság a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke, Bereczky Nóra, a Devecseri Járási Hivatal vezetője, Bendes István, Devecser város jegyzője, Toldi Tamás, Devecser város polgármestere és Kovács László alpolgármester, valamint a város képviselőtestületének tagjai. A Vackor Óvoda Nyuszi és Cirmi csoportos apróságai Öleld át a nagymamát! címmel szívet-lelket melengető műsort adtak elő. A kicsik énekei, szavalatai és felkészítő pedagógusaik (Hóborné Nemes Márti, Palkovics Andrásné és Radován Péterné) kedves kerettörténete varázsolta meghitté az előadást. A kicsik fellépése tulajdonképpen megkoronázása volt annak a projekthétnek, melyet egy pályázat keretében valósítottak meg. A kicsik műsorát követően Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke ünnepi köszöntő beszédében szintén felhívta a figyelmet arra, hogy nagy szükség van a szépkorúakra, ugyanakkor megbecsülni az időseket a politika erkölcsi kötelessége is, hiszen a jelenkor világát az idősek építették fel számunkra. Ezért megköszönte a türelmüket, a bizalmukat, a soha el nem múló szeretetüket. Megerősítette, hogy az időseknek is van még feladatuk. Hiszen ebben az értékeit vesztett 5. oldal világban sokan nem tudják, hogy mi a jó, a helyes, a szép, az igaz, de a régebb óta élők ezt tudják. Ők azok, akik hitelesen képviselik a szépet, a jót, a helyeset, az igazat. Majd egy tanulságos és elgondolkodtató történettel zárta beszédét. Nagy baj az öregség, de az egyetlen esély a hosszú életreidézte Cseh Tiborné Bismarck mondását. Ezzel vezetve be az ünnepség azon részét, amikor is a legszebb kort megélt polgárokat köszöntötték. Ők Polgárdy Imre alelnöktől és Toldi Tamás polgármestertől vehették át ajándékcsomagjaikat, amibe a város minden intézménye belecsempészte a maga meglepetéseit. Sajó Károlynét, Fábián Sándort, Sándor Lajost és dr. Világosi Györgyöt nagy taps köszöntötte. (Fábián Sándor sajnos egészségi állapota miatt nem tudott megjelenni, neki személyesen juttatták el ajándékait.) Ezen kívül köszöntötték még a város legaktívabb nyugdíjasait, akik az Őszi Fény Nyugdíjas Klub tagjai: Havasi Sándorné és Fülöpné Török Piroska. Az ünnepi percek után a vidámság, a jókedv töltötte be a színháztermet. Az Orfeum Vándorszínpad művészei nem először repítették a devecseri közönséget az operett világába. Ismét a legismertebb operett slágereket hozták el, és a szép előadásokat a közönség nagy tapssal viszonozta. Az Orfeum Vándorszínpad műsora után a Művelődési Ház előterében a házigazdák az óvoda és iskola konyhájában sült finom süteményekkel és italokkal várták egy jókedvű beszélgetésre a meghívott vendégeket. L.Sz.S. A dédi körtéje Botorkál a Somló köves útján. Somló mondja nagyot szuszszanva. Sokat látott csontos Egyik kezében csuhéból font cekker, másik keze vékony, régi, ujjai, mintha egy testből lennének a benne lévő repedezett félbevágott szőlőkaróba kapaszkodik. Lassú, tétova léptei csoszogva róják az utat. Csak az Muszáj megállnom, mert akáckaróval. apró koppanások hallatszódnak, szaggat az a rossz derekam amikor a karó vége az út kövét mondja magyarázólag. Valamit éri. Súlyát a botra helyezve, előregörnyedve áll meg. Megle szavait. Mintha meglátná této szólnék, keresgélve a részvét pődve néz rám, amikor hozzá vaságom, megelőzve válaszol a érve ráköszönök. fel nem tett kérdésre. Lefelé is meredek ez a Áh! Csak kötelességből fáj! mondja sóhajtva, és szinte egy nagy legyintés az egész lénye. Értetlenségemre, mármint, hogy mit jelent az, hogy kötelességből fáj, válaszol. Tudja, fiam! Az ember átrohanja az életét. Ezen is, azon is túl akar lenni, sokszor sürgetve azt a magától is rohanó időt. Aztán annyira szaladunk, hogy ha nem fájna, szerintem talán észre sem vennénk, hogy megöregedtünk. Az indokláson mosolyogva, útjának miértjét kérdezem. Van a szőlőnkben egy körtefa, még én ültettem fiatalkoromban, ilyenkor kezd érni mutatja a fonott táskában lévő néhány szem gyümölcsöt. Otthon meg van egy kis dédonokám. Látná, hogy örül neki! Azt kiáltja Körtét hozott a dédi! Ezért meg megéri mondja, és halvány mosoly fut át arca mély ráncai közt. Na, Isten áldja! mondja és elindul a falu irányába. Nézem lassú csoszogással távolodó alakját és közben az jár az eszemben, hogy ott, lent Dobán van egy kisgyermek, aki vajon tudja-e, hogy milyen szerencsés? B.Zs.

6 6. oldal ÚjDevecseriÚjság Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Devecseri Tankerülete Interjú Némethné Takács Cecíliával A Rotary Házban Némethné Takács Cecíliával, a tankerület vezetőjével beszélgettünk az előzményekről, napi feladatoktól, tervekről és célokról. Mit kell tudnunk, a tankerületek kialakulásáról? A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a korábban önkormányzati fenntartású oktatási intézmények szakmai irányítására, fenntartására jött létre. A köznevelési rendszerben a fenntartói feladatok átvételével a kormány célja az elmúlt évtizedekben egyre mélyülő különbségek felszámolása volt, amelyek miatt a szegényebb régiókban született gyerekek felnőtt életükre is kiható hátrányos helyzetbe kerültek. Az átalakítás a gyerekek, a családok érdekét szolgálja, esélyegyenlőséget kíván teremteni az iskolarendszerben. A köznevelési rendszerben az állami szerepvállalással új feladatmegosztás jött létre. Mit jelent ez? Eddig az iskolák fenntartása és működtetése az önkormányzatok feladata volt. Most a szakmai és a működtetési feladatok elválnak egymástól. A szakmai feladatok ellátása mindenhol az állam feladata. A működtetés esetében főszabályként a 3000 főnél kisebb lélekszámú települések iskoláinak működtetése és fenntartása is automatikusan az állam kötelessége. A megújult köznevelési rendszerben a 3000 főnél nagyobb önkormányzatok csak a működtetéssel kapcsolatos feladatokat látják el, amenynyiben a gazdasági helyzetük ezt lehetővé tette. Így Devecser Város Önkormányzata működteti a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát, gondoskodik az üzemeltetéséhez kapcsolódó személyi és tárgyi feltételek biztosításáról, épületeinek karbantartásáról, állagmegóvásáról és a közüzemi díjainak fizetéséről. A járás többi iskolája esetében mindez a tankerület feladata. A Devecseri Tankerülethez jelenleg 8 iskola tartozik, 9 telephellyel. A tankerület 170 dolgozó munkáját koordinálja és 1236 gyermek neveléséért és oktatásáért vállal felelősséget. A Devecseri Tankerületben rajtam kívül még öt munkatársam dolgozik. Mindenki az iskola, vagy a nevelés világából érkezett, több éves szakmai gyakorlattal és vezetői tapasztalattal a háta mögött vállalta ezt a mindenki számára új, lehetőségekkel és megoldandó helyzetekkel teli rendszer felépítésében való részvételt. Így sorainkban tudhatunk munkáját tekintve volt pedagógust, intézményvezetőt, gazdasági vezetőt, pénzügyi belső ellenőrt egyaránt. Hogyan került a tankerület központja a Rotary Házba? A tankerület irodájának elhelyezése a járási székhely önkormányzat kötelessége. Elismeréssel tartozom a város vezetésének, hogy fontosnak tartotta rangjához méltó helyet találni a tankerületi igazgatóság számára. Az önkormányzat több lehetőség végiggondolása után döntött a Rotary Ház mellett, mely funkcióbővítést jelent az épületnek, kiteljesítve annak arculatát. A ház alsó szintjén lévő 3 irodahelyiség megfelelő a tankerületi feladatok ellátására, a rendezvényterem a különböző tankerületi rendezvények lebonyolítására, és nem elhanyagolható módon könnyű megközelíteni. Az irodák berendezéseit a város önkormányzata biztosította, a számítógépes infrastruktúrát a KLIK. Milyen feladatokat lát el járási szinten a tankerület? A tankerületek legfontosabb feladata az illetékességi területükön működő köznevelési intézmények irányítása, pedagógiai munkájának koordinálása, kapcsolattartás az intézményvezetőkkel, pedagógusokkal és a köznevelés egyéb szereplőivel, illetve a Somló környéki települések iskoláinak működtetése is. Devecser vonatkozásában a működtetés költségekeit a város biztosítja, a szakmai feladatellátáshoz szükséges kiadásokat (pl. a pedagógusok bér és bér jellegű juttatásai, versenyek, vetélkedők, különféle iskolai rendezvények stb.) a tankerület (KLIK). Szintén az intézményfenntartó koordinálja az intézmények egyéb bevételeit képező különböző hazai és európai uniós pályázatok lebonyolítását, amely jelentős feladat. Milyen tervek, célok azok, amelyen dolgoznak? Az Innovatív iskola Devecserben elnevezésű európai uniós projekt koordinálása nagy erőfeszítést és komoly munkát igényel. A megnyert összeg 132 millió forint. A projekt megvalósítására a tantestülettel közösen olyan komplex megoldást találtunk és dolgoztunk ki, amely az iskola megítélését pozitív irányba változtatja meg. A sport-terület fejlesztésére helyeztük a hangsúlyt, amely egyéni és közösségi vonzású, fejlődést előmozdító és közösségépítő hatású is, sikert és eredményességet hordozva magában. A sportágakon belül a futball kapta a kiemelt szerepet. A futball utánpótlás-nevelés kiépítése lehet az a lehetőség megfelelő módszer kiválasztásával, amelyre egy teljes nevelési program épülhet rá. Olyan rendszerben gondolkodtunk, amely a meglévő adottságokra épít, de olyan erős vonzerőt jelent mind a szülők, mind a gyermekek részére, hogy akarjanak és büszkén akarjanak az iskolához tartozni. Sok-sok sikerélményt szeretnénk nyújtani az ide járó gyermekeknek, rengeteg versenyzési lehetőséggel, következetes követelményrendszerrel, kihasználva életkori sajátosságaikat. A program 2014 januárjában indul vezetői képzésekkel. A devecseri iskola igazgató-helyettese, Czémán Imre, aki a sérültek olimpiai futball-válogatottjának a szakosztályvezetője is, fogja össze a sportos tevékenység szakmai részét. Kiválasztás után az oktató edzők képzésben részesülnek, mely elméleti és gyakorlati oktatást is jelent. A program egyedülálló ma még hazánkban, ezzel országosan is sikerülhet egyedivé tenni iskolánkat. Négy korcsoportban, hetvenöt gyermek vesz részt a programban, 3 féléven keresztül, mely átszövi a mindennapjaikat. Ez gyermekenként 100 edzést jelent, 10 sportkirándulást, a válogatott és az élvonalbeli csapatoknál és sport stadionokban vendégeként, a gyerekek 3 alkalommal pedig edzőtáborban vehetnek részt. A tanulóink lehetőséget kapnak arra, hogy híres sportolókkal, hazai futballsztárokkal találkozhassanak, hogy minél több pozitív példát láthassanak. A futball programmal párhuzamosan más lehetőségeket is

7 ÚjDevecseriÚjság 7. oldal tartalmaz a pályázat a szabadidő hasznos eltöltéséhez: ökotábor, közlekedési ismeretek tanulása, egészségnapok, néptánc oktatás, szülő-gyermek sportnapok és szakkörök. A tankerület bemutatása után bemutatná a vezetőjét is? Igen mondta mosolyogva. A katedra mellől kerültem a tankerülthez, huszonnégy évig biológia-földrajz szakos pedagógusként dolgoztam. Az utolsó tizenöt évben, oktatói munkám mellett szakértői, szaktanácsadói, projektmenedzseri feladatokat láttam el oktatási intézmények, önkormányzatok, minisztériumok megbízásából. Egy egyetemista fiú édesanyja vagyok. Így döntéseimben egyszerre jelenik meg a pedagógus, a szülő és a szakértő nézőpontja. Arra törekszem, hogy a Devecseri Tankerület szerves része legyen Devecser város életének és munkájával eredményesen járuljon hozzá az oktatás megújításához, egy szerethető iskola kép kialakításához a tankerület valamennyi intézményére vonatkozóan. Köszönjük a beszélgetést. Munkájukhoz sok sikert kívánunk és eredményes programot. BG Interjú a Devecseri Járási Gyámhivatal vezetőjével Lapunk legújabb számában is folytatjuk a Devecseri Járás hivatalait bemutató sorozatunkat. A Járási Gyámhivatalnak a vezetőjét kérdeztük munkájukról. A Gyámhivatal rövid kitérő után a régi polgármesteri hivatal épületében kapott helyet. Itt fogadott dr. Bíró Eszter hivatalvezető asszony. Kérem, beszéljen egy kicsit arról, hogyan került a hivatal élére! A hivatal vezetésére a felkérést a Járási Hivatalvezetőtől, Bereczky Nórától kaptam. Egyébként én még a régi Devecseri járásban, Csöglén születtem, sokat jártam ide tanulmányi és sportversenyekre. Több mint harminc éve dolgozom a közszolgálatban, pályámat pedagógusként kezdtem. Lakóhelyemen, Herenden 1998-ban hoztuk létre a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot, melyet négy évig vezettem. Hogyan jött létre Devecserben a Járási Gyámhivatal? A Devecseri Járási Gyámhivatal január 1-jén alakult meg a Devecseri Járási Hivatal szakigazgatási szerveként. Valójában a volt devecseri városi gyámhivatal jogutódaként ellátjuk a klasszikus gyámügyi feladatokat, és az újonnan kapott, korábban jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekvédelmi feladatokat az egész járásra kiterjedően, vagyis a 28 településen. A Devecseri Járás több szempontból is speciális, hiszen többszörösen hátrányos helyzetű, az infrastruktúra, a lakosság szociális helyzete, a foglalkoztatottság, a népesség stb. tekintetében is. Ez érezteti hatását a gyámügyi feladatok területén is. A sok feladatot, a megszaporodott ügyeket hány fő intézi? Jelenleg öt fővel dolgozunk, akik közül két kolléga korábban is a Devecseri Polgármesteri Hivatal gyámügyi ügyintézője volt. Tulajdonképpen mi minden adja az Önök feladatait? A Járási Gyámhivatal elsőfokú hatóságként jár el, kizárólag csak gyámügyekben, ellentétben a megyével, ahol a szociális és gyámügyeket egy hivatal felügyeli. Járási szinten a szociális feladatok ellátása a járási hivatal hatósági osztályán történik. A Megyei Kormányhivatal Szociális- és Gyámhivatala látja el a mi szakmai irányításunkat, ellenőrzésünket is. Kérem, emeljen ki néhány munkaterületet, feladatot! A gyermekvédelem és a gyámügyi igazgatás nagyon szerteágazó, több jogszabály is határoz meg számunkra feladatot: A gyermekek védelmét ellátó feladatkörben feladataink: az ideiglenes hatályú elhelyezés, átmeneti és tartós nevelésbe vétel, kapcsolattartás gyermek és szülő között, gondozási díj megállapítása, védelembe vétel és annak megszüntetése, felülvizsgálata, iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetése. A pénzbeli és természetbeni ellátásokat nézve pl. otthonteremtési támogatás, vagy a gyermektartási díj megelőlegezése tartozik hozzánk. A gyermekek családi jogállásának rendezése körében is látunk el feladatokat pl. teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele, gyermek családi és utónevének megállapítása. Fontos megemlíteni a feladatok közül még az örökbefogadással kapcsolatos feladatokat. A gyámhivatalnak per kezdeményezési jogosultságai is vannak (gyermekelhelyezés, tartási követelés érvényesítése, szülői felügyelet megszüntetése). Feljelentést kell tenni, ha a gyermek veszélyeztetéséről, tartás elmulasztásáról, vagy gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményről szerez tudomást a hivatal. További nagy feladatterület a szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatos tevékenység: szabályozott kapcsolattartás végrehajtása, szülői jognyilatkozatok jóváhagyása, családba fogadás engedélyezése, szülői ház elhagyásának engedélyezése, 16. éves kort betöltők házasságának engedélyezése Emellett foglalkozunk még kiskorú vagyonának megőrzésével, vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatokkal is, és még hosszasan lehetne sorolni a feladatokat. Hány gyermekről is gondoskodnak a járásban? A devecseri járás területén, alapellátásban gondozott gyermek 191 fő van, védelembe vett gyermek 80 fő. 76 fő van átmeneti vagy tartós nevelésben. Külön kiemelném az iskolai hiányzásokkal kapcsolatos számokat. Az év során 115 esetben történt valamilyen intézkedés az iskolai hiányzás kapcsán, 28 gyermek esetében került sor az iskoláztatási támogatás (családi pótlék) felfüggesztésére. L.Sz.S.

8 8. oldal Adj teret a tehetségnek! ÚjDevecseriÚjság Jutalomkoncerten Ughy Veronika Adj teret a tehetségnek! címmel meghirdetett pályázat jutalomkoncertjére volt hivatalos november 16-án városunk egy tehetséges diákja, Ughy Veronika, aki a budapesti közönség előtt tenorkürtön Franz Schubert: Szerenádját adta elő. Dr. Batta András, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora választotta ki azt a 14 fellépőt (köztük Veronikát is), akiket alkalmasnak talált tehetségük bemutatására. Az elismerő oklevélen kívül országos ismertséget is szerzett a devecseri tanuló. A koncertről, zenéről, terveiről kérdeztem. Hogyan jött az ötlet, hogy pályázzál erre a lehetőségre? Igazából Ihászné Kati néni küldte el a szakmai önéletrajzomat és egy videofelvételt, és ez alapján választottak ki. Mennyit készültél erre a fellépésre? Ki választotta ki az előadott darabot? Elég sokat gyakoroltunk Péter bácsival (Ormándlaky Péter) és Ihász Irénnel, aki zongorán kísért. Sok munkát és szervezést igényelt, hogy Ihász Irén zongoratanárral, Péter bácsival gyakoroljunk, de megérte. Nagyon köszönök nekik mindent. A darabot Péter bácsi választotta, mutatta meg és mivel megtetszett, begyakoroltuk. Mennyi az az elég sok idő? Kb. 2 hónapig gyakoroltunk, minden egyes hangot külön-külön átbeszélünk, begyakoroltuk. Minden napra jut valami gyakorolnivaló. Mennyire találja el Péter bácsi azt, hogy neked melyik darab tetszik? Ő igazi tanár és tudja mit fogok szeretni, de ha valami nekem nem tetszik, azt megmondom. Az esetek döntő részében tudja, mi az, ami nekem is tetszik. Hogy bírja a család az itthoni gyakorlást? Jól, mindenki szereti hallani, a szomszédok is, még a kutya is. Volt olyan, amikor az udvaron gyakorlok, hogy néhány utcával távolabbról az ismerősök hívtak, hogy hallják, milyen szépen zenélek. Hogyan jött az ötlet a zenélésre és arra, hogy tenorkürtön játszál? 4 évvel ezelőtt kezdtem el járni a zeneiskolába, rá egy évre kellett hangszert választanom. Ekkor megkerestük Péter bácsit, hogy mi lenne az a hangszer, amelyen egy kézzel tudnék zenélni. Ő javasolta a tenorkürtöt. Azt mondta, ha ezt meg tudod fújni, akkor ez lesz a hangszered és én elsőre megfújtam. Ez azért nem kis teljesítmény! Hát igen, de azt hozzá kell tenni, hogy előtte már 6 éve úsztam, amitől erős lett a tüdőm, és ez előnyömre vált a kürtnél. Apropó, zene, van-e kedvenced? Van, mindig más. Mindig azt szeretem, amit éppen tanulok vagy éppen sláger. Amúgy a zene születésemtől fogva kísér. Nálunk állandóan szól a zene, vagy én énekelek. Mennyire vagy izgulós típus? Nem szoktam izgulni, inkább erősen koncentrálok. Péter bácsi szokta mondani, hogy valaki a próbákon 100%-ot teljesít, a fellépésen 80-at, míg én a próbákon 80%-ot nyújtok, de a fellépéseken 120-at. Számos fellépés, verseny van mögötted? Említsünk meg párat! XII. Veszprém Megyei Mélyrézfúvós Verseny Arany fokozat Balatonfüred 2010 I. Regionális Kürt és Mélyrézfúvós Verseny Ezüst fokozat Veszprém 2011 XIII.Veszprém Megyei Mélyrézfúvós Verseny Kiemelt Arany fokozat Balatonfüred 2012 X. Országos Mélyrézfúvós Verseny 9. helyezés Kiskunfélegyháza 2012 II. Regionális Kürt és Mélyrézfúvós Verseny Arany fokozat Nívó Díj Veszprém 2013 Úgy tudom, több felkérésed is volt már? Igen, tavaly Kolontáron a karácsonyi műsoron léptem fel, idén Nagyvázsonyba, Káptalanfára hívtak meg és természetesen a devecseri zeneiskola programjain is részt veszek. Trombitás sikerek Ismét öregbítették zeneiskolánk jó hírét a trombitás növendékek. Mint már az elmúlt években megszokhattuk, így december elején a veszprémi Csermák Antal Zeneiskola megrendezi a már hagyományos, általában öt-hat dunántúli megye zeneiskolái ban tanuló trombitások éves seregszemléjét. Az idén sem volt ez másképp, amikor december 4-én húsz zeneiskola növendékei adtak számot az iskola koncerttermében az elmúlt évben tanultakról. Itt szeretnék köszönetet mondani Ihászné Kati néninek, Ihász Irénnek és Ormándlaky Péter bácsinak a sok segítségért. Milyen terveid vannak a jövőre? Az általános iskola után Veszprémben a Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskolában szeretnék továbbtanulni, zenei pályát választani. Valamennyi devecseri nevében további sikereket kívánunk. Sz. A. A szervezők, a verseny komolyságát jelző szándékát a zsűri névsora is mutatja, ahol Simai László, a veszprémi Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola tanára, Horváth László, a győri Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola tanára és Kiss András, a budapesti Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola tanára, trombitaművészek ítélték meg az előadott produkciókat. Iskolánkat az idén Boldizsár Bíborka az I. korcsoportban, Pataki Bence pedig a II. korcsoportban képviselte. Ormándlaky Péter tanát úr, évek óta mutatott magas szintű oktató-nevelő munkáját az eredmény is tükrözi. Az elmúlt évek sikerei után, az idén Bence Bronz fokozatot, Bíborka pedig a korosztály második legmagasabb pontszámával Arany fokozatú minősítést kapott. A versenyen a növendékeket Ihász Irén zongoratanárnő színvonalas zongorajátéka kísérte. A diákoknak és felkészítő tanáruknak gratulálunk, és további sikeres szereplést kívánunk. B.Zs.

9 ÚjDevecseriÚjság Budapesti kirándulás 9. oldal december 4-én közel száz alsó tagozatos, december 5-én 43 felső tagozatos kisdiák (5. c, 6. a,7. a osztály) tett látogatást Budapesten a Millennium Utazási Iroda jóvoltából. A vonattal történő utazás már maga élményt jelentett a tanulók számára, hisz volt olyan közöttük, aki még sohasem ült ezen a közlekedési eszközön. A Déli pályaudvaron idegenvezető és busz várta a csoportot, majd rövid városnézés után a Lurdyházban egy vidám télapós filmnek voltunk szem-és fültanúi. Ezt követően ismét városnézés következett, majd a Parlamentben kalauzoltak végig bennünket. A kisiskolások már 16 óra után elindultak hazafelé vonattal, a felső tagozatosok még sétát tettek a Hősök terén, s az esti kivilágított Budapest karácsonyi fényeiben gyönyörködhettek a Halászbástya helyszínéről. Ők a 18 óra utáni vonattal indultak Devecserbe. Köszönetet mondunk a Millennium Utazási Iroda munkatársainak, a MÁV utazási szervezőjének, Benis Andrásnénak, s nem utolsósorban a pedagógusok munkáját segítő szülőknek. Bajók Józsefné és Vincze Barbara Diákönkormányzatot segítő pedagógusok Adventi játszóház az iskolában Pegazus színházi előadás Devecserben november 22-én, pénteken délután az iskola Diákönkormányzata, a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Máltai Szeretetszolgálat Gyermekháza ill. a Katolikus Plébánia munkatársainak szervezésében Adventi Játszóházat rendeztünk a felső tagozatban. A gyerekek adventi koszorút díszítettek, ügyes kezű pedagógusok és segítőik közreműködésével ajtó-, ablak-, asztali díszeket készítettek. Volt filmvetítés is, szellemi vetélkedő a téli ünnepkörről. Minden érdeklődő gyermek megtalálhatta a neki leginkább tetsző tevékenységet, így szebbnél szebb ajándékokkal térhettek haza. Az alapanyagokat a szervezők biztosították. Köszönet illeti a tevékenységvezető kollégákat, a program minden szervezőjét. Bajók Józsefné Diákönkormányzatot segítő pedagógus Fotó: Balassa Nikolett pedagógiai asszisztens Az általános iskola alsó tagozatán pályázat keretében lehetőség nyílott arra, hogy a Pegazus Színház ebben a tanévben 3 alkalommal a művelődési házban vendégszerepeljen. A bábszínházi előadások az idei évad új bemutatói, melyek közül az elsőt december 6-án Mikulás napján a Csizmás Kandúrt láthatták a gyerekek. A 157 kicsi feszült figyelemmel követte a hol színészek, hol a bábok által játszott mesét. A korhű kosztümökbe öltözött színészek mimikus bábok segítségével mesélték el az agyafúrt macska történetét. A jelképes díszlet jól tükrözte az előadás hangulatát, keretbe ágyazta a mese cselekményét. A kísérőzene megszólalásakor minden alkalommal ütemes taps hangzott fel. A bábszínházi előadás hatalmas sikert aratott a lelkes gyermeksereg körében. A tanév során még két alkalommal vehetnek részt a diákok bábszínházi előadáson. Februárban a Hókirálynő, míg májusban a Terülj, terülj asztalkám című magyar népmese szerepel a műsorrendben. Tanító nénik

10 10. oldal A devecseri Vackor Óvoda nagy hangsúlyt fektet a gyermekek sokoldalú művészeti képzésére. A foglalkozások mellett ennek ékes bizonyítéka, hogy évszakonként újra és újra megújul az óvoda bejáratánál található ovigaléria, ahol a gyermekek devecseri és környékbeli alkotók munkáit csodálhatják meg. ÚjDevecseriÚjság Gárdonyi Ágnes kiállítása az Ovi-galériában Az adventi ünnepkör jeles rendezvényeként december 11-én Gárdonyi Ágnes devecseri üvegtervező alkotásainak adott otthont a téli Ovi-galéria. Az óvoda apró lakói a pedagógusok kíséretében, csoportonként érkeztek a megnyitóünnepélyre. Kókné Nemes Ágnes óvodapedagógus, az alkotó kislányának óvó nénije köszöntötte a megnyitóünnepélyre érkező vendégeket köztük Gárdonyi Ágnes mesterét, Németh Magda nívódíjas iparművészt, Bendes Istvánt, Devecser jegyzőjét, Lenner András és Mayer Gábor önkormányzati képviselőket, a leendő elsőosztályos tanító néniket, illetve az Ausztriából érkező Manfréd Augusztint és Bekler János atyát, akik a templomos lovagrend képviseletében voltak az óvoda vendégei. A köszöntő szavak után az óvodapedagógusok műsora tette még szebbé, emlékezetessé a jeles napot. Szólt vers a tél örömeiről, furulyaszó közvetítette a tél muzsikáját. Gárdonyi Ágnesről megtudhattuk, hogy textilbábokat tervezett a veszprémi Kabóca Stúdióban, majd az Ajka Kristálynál lett üvegtervező. Munkája az üzemből kikerülő használati és dísztárgyak tervezése. Alkotásai évente láthatók a frankfurti kiállításon. Szabadidejében művészi szinten alkot apró használati és dísztárgyakat, köztük nyakláncokat, gyertyatartókat, kicsi angyalkákat, amiben párja, István van nagy segítségére. Évek óta hazajár az óvodába, hisz nagyfiai után most Ágnes Virág nevű kislánya a Csigabiga csoport apró lakója. A kicsik figyelemmel hallgatták Gárdonyi Ágnest, mikor munkájáról, az üveggel való bánásmódról, az önmegvalósításról beszélt. A gyerekek aktív közreműködésével szemléletesen mutatta be a karácsonyfára kerülő kis üveg angyalka megszületését. Ezekről a karácsonyi angyalokról szólt a megnyitó következő műsorszáma, amit az óvónők kórusa adott elő, majd Lakatos Luca és Czuczai Zsóka, a Csipcsirip csoport óvodásai mondtak verset az angyalszárnyakról. A megnyitó megható pillanata volt, amikor Gárdonyi Ágnest kislánya Ágnes Virág köszöntötte verssel. A megnyitó záró mozzanataként az óvoda ajándékkal kedveskedett az alkotónak és az ausztriai vendégeknek. A gyermekek csoportonként meglátogatták az Ovi-galéria kiállítását, ahol kérdéseket tehettek fel alkotójuknak. Ismét egy élménnyel lett gazdagabb a Vackor Óvoda aprajanagyja, ahol rácsodálkozhatnak a fénylő, csillogó csodákra. A kiállítás létrehozásában köszönet illeti a galéria-munkacsoport vezetőjét, Lipkáné Oszkó Ágnest, aki sokat fáradozott a kiállítás sikerén. B.Zs.

11 ÚjDevecseriÚjság 11. oldal Adventi készülődés a Vackor Óvodában Mint minden évben most is sok rendezvény tette még izgalmasabbá kicsik és nagyok életét a Vackor Óvodában. Az óvoda apraja-nagyja lázasan készülődött az adventi ünnepkörhöz kapcsolódó rendezvényekre. Ezekről mesélt lapunknak Lennerné Pál Szilvia óvodavezető. A karácsony szelleméhez méltó, első ilyen rendezvény, Devecser Város Önkormányzata által szervezett Idősek Napján a város időseinek köszöntése volt. Ahogy tavaly is, most is a kis Vackorok, a Nyuszi és Cirmi csoportos gyerekek kedveskedtek ünnepi műsorral, hiszen sokan a nagyszüleiknek szereztek valóban ünnepi pillanatot. Ennek előkészítését szolgálta az óvoda Öleld át a nagymamát elnevezésű kettő hetes pályázati projektje, amelynek keretében minden csoport vendégségbe hívott egy nagymamát, akik visszahozták a régmúltat a gyerekek számára. Volt, aki diafilmvetítéssel, de voltak, akik finom sütikkel is készültek, sült gesztenyét hoztak, meséltek, régi fényképeket nézegetve idézték meg fiatalabb éveiket. Ez folytatódott a város szép korúinak köszöntésével, amely eseményre ajándékkal is készült az óvoda. Az óvoda őszi évszakzáró koncertjére az Őszi Fény Nyugdíjas Klub tagjai is eleget tettek az intézmény meghívásának, ahová is az ősz meséit hozták el ajándékba a gyerekeknek. December 5-én az Idősek Napközi Otthonába Elek Jánosné intézményvezető meghívására a Csipcsirip csoportos gyerekek látogattak el, hogy valóban örömtelibbé, meghittebbé tegyék az adventet az otthon lakóinak számára is, akik kedves műsorral és ajándékkal lepték meg a kis Vackorokat. Az említett programsorozat egy a devecseri vállalkozók bálján meghirdetett Tanulj tőlem című pályázat keretében történt. Az óvoda célja a pályázaton való részvétellel, hogy megvalósuljon a generációk közötti kapcsolattartás, valamint hogy a gyerekek a régi korok értékeit, mintáit megismerjék és megőrizzék. Egyben közösségi élményt is nyújt, valamint az idősekkel szembeni tiszteletre és udvariasságra nevel. December 6-án már a hagyományokhoz híven- az óvoda közössége piros ruhában várta a Mikulást. Reggel a Mikulás manóival találkozhattak a gyerekek, illetve mindenki megcsodálhatta az óvoda aulájában a rénszarvas kiállítást, hiszen a gyerekeknek segíteni kellett a Mikulásnak, hogy elveszettnek hitt rénszarvasait megtalálja és elvihesse ajándékait az őt váróknak. Délelőtt az óvodapedagógusok Gárdonyi Géza: Ugri és Bugri című élvezetes, interaktív mesedramatizálását követően végre megérkezett a Mikulás is sok- sok csomaggal és meglepetés ajándékokkal. A gyerekek fényesre suvickolt csizmával várták. A várakozást fokozta, hogy már két nappal korábban a postás bácsi, Döbrentei Ferenc elhozta Mikulás levelét az óvodának. Az éberen figyelők pedig már december 5-én megpillanthatták piros kabátjának szegélyét. Idén is házhoz ment a Mikulás minden devecseri kisgyermekhez, akik már nagyon várták őt. A Vackor Óvoda apraja-nagyja hálás köszönetét fejezi ki Kovács Péternek, Bertalan Balázsnak és segítőjének Burucs Balázsnak, valamint Orsós Ervinnek és segítőinek: Orsós Tibornak, Horváth Sándornak és Orsós Andrásnak, akik igazán hozzájárultak ahhoz, hogy a csoda ezután is csoda lehessen. Köszönet azoknak az édesanyáknak, akik segítségére voltak a Mikulásnak az ajándékok becsomagolásában. December 6-án délután kor a Vöröskereszt Mikulása is várta a gyerekeket, akik így még több élménnyel, ajándékokkal várták délután a szüleiket. December 9-én hétfőn a Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyújtotta át ajándékait valamennyi óvodásnak. December 11-én szerdán került sor az óvoda Téli galériamegnyitójára. Ezúttal Gárdonyi Ágnes helyi üvegművész Tiffany-üvegtárgyaiból nyílt kiállítás: Angyali üvegek a Vackor Óvodában címmel. A gyerekek így első kézből ismerkedhettek meg a szebbnél szebb színekben játszó üvegek varázslatos világával. Advent utolsó hetében ismét a templomba várja a gyerekeket dr. Fodor János atya, ahol a kis Jézus születésének történetével ismerkednek a gyerekek és a csodás orgona hangjában gyönyörködhetnek Lipka Péter előadásában. A kedves szülőket minden csoportban adventi gyertyagyújtásra várják az óvoda dolgozói, s a téli szünet előtti utolsó nap délelőttjén a Zeneiskola növendékeinek óvodai karácsonyi koncertjén vesznek részt az ovisok. December 21-én délután órakor a már hagyománnyá vált, a város által felállított Betlehem előtt a műsort a Nyuszi csoportos gyerekek és felkészítőik adják. Igazán tartalmas, élményben gazdag ez az időszak, nekünk, de reméljük mindenki másnak is, akik megtisztelik jelenlétükkel rendezvényeinket-zárta beszámolóját az óvoda vezetője. A Vackor óvoda apraja - nagyja áldott, békés, ünnepeket kíván Devecser város minden lakójának. L.Sz.S.

12 12. oldal Így is lehet Hogy hányszor mondtam életem során, nem tudom, de már számos alkalommal. Mármint, hogy sok mindenért lehetek hálás életem során a jó Istennek, de a sok közt az egyik, hogy rendszeresen tesz jó embereket az utamba. Sokadszor, de ismét volt okom ezt mondani. Megszerezve a telefonszámát, felhívtam és egy találkát beszéltünk meg. Bár hiányosságaimat igyekszem pótolni, de el kell ismerni, hogy gyüttemberként a régi devecseriek közül még sokat nem ismerek. Amikor a találkozóra készülődve érdeklődtem róla, szinte mindenki ugyan azt mondta. Ne tarts tőle, ti biztosan szót értetek egymással! Az Ő ez irányú véleményét nem ismerem, az enyémet meg fentebb leírtam. Nem akarok nagyon előre szaladni, de amikor búcsúzásunkkor kikísértem, az az érzés volt bennem, remélem a jövőben még lesz módunk beszélgetni. Nos, a régi temetőben lévő nagykereszt restaurálása okán kerestem a kapcsolatot, hisz a felújítás finanszírozása a nevéhez fűződik. Az említett műtárgy évek óta siralmas állapotban volt. Málló homokkő, lehulló darabok, ledőlés ellen a háta mögé állított farúdhoz drótozott feszület. Hát, a beszélgetés, hogy őszinte legyek nem úgy alakult, ahogy én szerettem volna. Az ő felújításban való részvételéről azonnal elhessegette a gondolatot. Azt mondta, nem a felújító személye a fontos, hanem hogy elkészült a munka. Mint mondta, a történetben a restaurálást végző művésznő fontosabb. Nincs szándékom a felújítást végző Takács Viktória restaurátor érdemeit kétségbe vonni, hisz az elvégzett kiváló munka, a gyönyörűen helyreállított kereszt önmagáért beszél, de azért a fontossági sorrendről nekem más a véleményem. Próbálkoztam más irányból megközelíteni a témát, de a szó önálló életre kelt a száján. Hamarosan családjáról, és a régmúlt homályába vesző Devecserről kezdett el mesélni. Bár eltért a tárgytól, de kár lenne tagadni, hogy nagyon a kedvemre tett. Az elmúlt évtizedek viszontagságai, az ország számomra a korom miatt csak részletekben ismert történelme bontakozott ki. Elbeszélése során az a régi Devecser éledt fel, amelyből valamennyi még a gyermekkori ÚjDevecseriÚjság emlékeimben maradt meg. Az a Devecser, amire mindig szívesen emlékeztem, ahova, ha falusi gyermekként szüleimmel eljöttünk, akkor mentünk valahova. Szavain, mondatain keresztül kibontakozott a régi mezőváros élete, benne egy család viszontagságos, terhekkel teli, az újkori történelmünk lenyomatát őrző sorsa. és ezen a családon belül az Ő élete. Ahogy mesélte élete történetét, az jutott eszembe, láttam már ennél kisebb terhek alatt is összeroskadni embereket. Ő meg itt ül velem szemben, és látok egy életvidám, csillogó szemű, a kora ellenére aktív, jövőben gondolkodó embert. Nem mellékes, hogy ebben az általa tervezett jövőben, annak ellenére, hogy már nem Devecserben lakik, a városunk is benne van. Egy ember, aki már nem itt lakik, de igazán devecseri. Az élete során a sors által eléje tett akadályokat átlépte, ha elgáncsolták felállt belőle. Ahogy a családját a történelem viharai megtépáztak, az ember dühöt, haragot feltételezne. Haragot, aminek én bizony nyomát sem találtam. Amikor újra megemlítettem, hogy ha röviden is, de írni szeretnék róla, vagy ötször elmondta, Légy szíves ne fényezzél nagyon!. A felújítással kapcsolatban, ahogy mondta a neve sem fontos. Ezt betartva nem is írtam le. Legfeljebb csak azt írnám ide, amit a csodálatosan felújított kereszt is őriz. Édesapám, Szalay Sándor emlékére. Felújítatta fia, Szalay László Sándor A.D B.Zs. Virágos ősz Bár megfigyeltem, mindenkinek mást jelent a jó idő, de azért azt hiszem, nem panaszkodhatunk az idei őszre. Kellemes, néha kimondottan meleg idő, színesen pompázó lombkoronák, néha ragyogó napsütés csalogatta a természetbe az embereket. A hosszantartó jó idő hatására a kertekben még egy bonusz virágzással örvendeztettek meg bennünket a rózsabokrok, kaptunk hírt ibolyavirágzásról, de egyik olvasónk egy rendkívüli rügyfakadásra hívta fel a figyelmünket. Évközben is sokszor gyönyörködtem Ács Ferencné Hársfa utcai előkertjében a gyönyörű virágokban, de most, egy, az évszakhoz képest különleges virágzást mutatott. November végén, amikor már kicsit sem szoktunk csodálkozni, ha reggel fagyra ébredünk, és bizony ilyentájt látunk már havat is, virágot bontott a kardvirág. Az udvaron, szélvédett helyen, gondosan karóhoz kötve feszítette szét fehér szirmaival a duzzadó rügyeket, hírül adva, hogy rendkívül szép, hosszú őszünk volt. Piroska néni, köszönjük, hogy felhívta rá figyelmünket! B.Zs.

13 ÚjDevecseriÚjság Igen, sóhajtok. Mert nem gondoltam volna, hogy az általam egyik legjobbnak ítélt rovatötlet szinte minden hónapban ad okot a félreértésekre. Amikor az új sportszerkesztőnk az első találkozásunkkor előadta, hogy ő bizony szívesen kezdene egy úgynevezett retro sport rovatot, amiben megemlékeznénk azokról a devecseriekről, akik a múltban sokat tettek Devecser sportjáért, megmondom őszintén, elégedettség töltött el. Elégedettség, amit az táplált, hogy jól választottam sportszerkesztőt, akinek szemtelenül fiatal kora ellenére az az első gondolata, hogy megadja a tiszteletet az idősebbeknek. Nos, azóta volt néhány kanyar ebben a történetben. Az első ott kezdődött, amikor az egyik régi csoportkép alá hiányosan kerültek ki a fotón szereplő játékosok nevei. Előre szólok, nem vagyunk büszkék rá, hogy így történt. Valóban nem túl elegáns, és többektől kaptunk, valahol jogos jelzést a hiányáról. Volt, aki azt mondta, addig nem lett volna szabad kiadni a lapot, amíg nem jártunk utána. Arra viszont senki sem adott választ, hogy akkor mi a teendő, ha az egyik képen szereplő kilétére négy régi, köztiszteletnek örvendő focista, nem kevesebb, mint négy különböző nevet mondott beazonosítás gyanánt. Ugyan is utána lett járva. Mit tehettünk volna? Talán várjuk meg, amíg valamelyik nevet ketten is mondják? Vagy egyáltalán, ilyen szórás esetén mi a biztosíték arra, hogy azok találták el, akik többen vannak. Ismétlem, nem vagyunk büszkék rá, és igyekeztünk tanulni belőle. Azóta csak a cikkben szereplő van megjelölve a csoportképen. Nem szándékom elhumorizálni a dolgot, de így legalább elég kevés az esély a tévedésre. Sajnálom, mert tudom, hogy sokaknak örömet okozott, de ennél sokkal fontosabb szempont, hogy nem szeretnénk megbántani senkit. A következő, akaratunkon kívüli bántás két hónapja történt. Először esett, hogy nem vágtuk meg a sportrovat tervezett két oldalához a cikket, így próbáltunk kegyelettel adózni a riport akkor elhunyt alanyának, Szabó Andrásnak. Nem tagadom, megnedvesedett a szemem, amikor először olvastam kollégám írását. Ott volt előttem, minden huncutságával, rájellemző bohémságával a sokunk Pipafüst... Szerkesztői sóhajok által kedvelt Bandi bácsi. De volt a cikk végén valami, ami első olvasásra nekem is a szemembe ötlött. Valami, amit majd elmondom, hogy kis kétkedés után miért hagytam bent. Lényeg, hogy azóta, a cikkben Bandi bácsi által megszólított Scheily József nehezményezte azt az ominózus neki tulajdonított mondatot. Mint ahogy találkozásunkkor elmondta, ő soha nem mondana olyat sporttársának, ami ott neki lett tulajdonítva. Ráadásul, mivel meg vannak a korabeli dokumentumai, bizonyítani tudja, hogy akkor már nem is ő volt a Pápai Vasas edzője. Elmondása szerint nagyon bántja az a kép, ami így feltételezhető róla. Ez az a rész, ahol szerintem csak egy igazi megoldás lenne. A két régi sporttársnak le kellene ülni egy jó somlai fröccs társaságában, és megbeszélni a félreértést. No, itt szakad fel az a második, egy igazán mély sóhaj, mert sajnos már nincs, akivel Jóska bácsi mindezt megbeszélje. Mint mondtam, elsőre nekem is szemet szúrt a történet, talán ki is vettem volna a szövegből. A felelősség alól sem szándékozom kibújni. Tudom, hogy mindig a főszerkesztő felelőssége, hogy mi kerül az újság lapjaira, mi kerül kinyomtatásra. Hogy miért hagytam mégis bent? Mert azt gondoltam, a rövid és tagadhatatlanul pikáns történet után van egy mondat, amelyik szerintem megváltoztatja az egésznek az előjelét. Ez az ominózus mondat úgy hangzott: Barátok vagyunk mind a mai napig, de a pályán nem volt barátság! Ott akkor botor módon úgy gondoltam, bár előtte egy elég kemény mondat van az elmesélt történetben, de ezt a most említett idézet azzá változtatja, amiről ennek az egésznek szólnia kell. Két igazi sportemberről, aki él hal a sportért, aki ott, arra a kilencven percre még a barátságot is félretette. Mint ahogy a cikksorozat alapötletének is a célja volt, megemlékezni kiváló sportemberekről. Olyanokról, mint Szabó András és Scheily József 13. oldal Ha ezt az oldalát nézzük a rövid történetnek, a mai napig hiszem, hogy ez mindkettőjüknek a becsületére válik. A lényeg, hogy megtörtént, amit végképp nem akartunk, és szándékaink ellenére az ominózus résszel megbántottuk Scheily Józsefet. A történetben csak egy a biztos, hogy ezt akartuk a legkevésbé. Élőszóval elnézést kértünk tőle, és megtesszük ezúton is. A témáról beszélgetve, volt, aki azt mondta, mindig meg kell kérdezni a másik felet is. Azt hiszem ez lehetetlen. Vagy legalább is egy cikk akkor hónapokig készülne, ha mindenkit, aki egy ilyen jellegű írásban bármilyen szinten meg van említve, megkérdeznénk. Arról viszont nem szeretnénk a cikksorozatban szereplő régi sportolókat lebeszéli, hogy sztorizgassanak, mert azt hiszem az a régi sportoló nem is létezik, aki nem sztorizgat. Az is igaz, az a fránya idő mindig farag azokon a történeteken. Kedve szerint szépít rajta. Az a távoli lövés egyre meszszebb lesz a kaputól, és ha megszámoljuk a történet végén a kicselezett ellenfelet, az bizony néha több mint tizenegy fő. Megfigyeltem egy idő után a kapus már úgy emlékszik, hogy annál a nagy mentésénél ő bizony az egyik kapufától átvetődött a A vasútállomásig. Nem rossz szándékkal mondom ezt, mert magamon is észreveszem, ahogy megy az idő, egyre inkább horgásszá válok én is. Egyre nagyobb, nehezebb lesz az az ominózus hal Nem győzöm hangsúlyozni, tisztelem fiatal kollégám szándékát, amellyel a cikksorozatot elkezdte. Azt a látszatot sem szeretném kelteni, hogy hibátlannak tartom azt, amit újságkészítés néven teszünk. Nem hibátlan! Szeretnénk mi egy hibátlan lap, általuk elénk tett nyomvonalán menni, de bocsánat, én sem országos, sem regionális újságban ezt a folyóiratot még nem találtam. Nálunk tapasztaltabb újságkészítők is botlanak. Bár nekik az a könynyebbség megadatott, hogy hiba esetén azt az ismeretlenség homályában rejtőzködő újságírót két smirglizetlen szavak közé rejtett mondatban megemlíti az olvasó, majd elfelejti. Mi meg itt járunk az utcán. Ne értsenek félre! Mondják el kifogásaikat! Bár tudom, hogy biztos kudarcra vagyunk ítélve, de azért mi szándékaink szerint, szeretnénk azt a tökéletes újságot elkészíteni. Sóhajokról volt szó, és e cikksorozat nyomán felszakad az a harmadik is. Mivel a lelkiismeret nevű testrész arra sarkallt, hogy többekkel beszélgessek erről a témáról, keresve a megoldást, többen is megleptek ez ügyben. Még a cikksorozatot jónak tartók közt is volt olyan, aki felvetett egy számomra meglepő kérdést. Mármint, hogyhogy írtunk X-ről, és Y-ról még nem, hiszen ő többet tett Devecser sportjáért? Elcsodálkoztam, mert addig abban az elvarázsolt hitben voltam, hogy az emberséget nem kilóra mérik. Sem jogunk, sem lehetőségünk nincs egy ilyen sorrendet felállítani. Mi, és elsősorban a kollégánk, nem akarunk mást, csak megadni a tiszteletet. Megadni annak, akinek az jár, és kérem, ne várják tőlünk, hogy eldöntsük, kinek jár előbb. Megadni azoknak, akiknek a neve összeforrt Devecser sportjával. Szabó Andrásnak, Barták Bélának, Kovács Józsefnek és a többieknek. Azoknak is, akik ezután kerülnek sorra. És higgyék el, nem azért jönnek ezután, mert mi úgy gondoljuk, hogy ők kevesebbet tettek. Bár eddig kerültem a nevét, de biztos vagyok benne, hogy ifjú kollégám, a sportrovat szerkesztője, ifjabb Kozma György is szívesen veszi, ha felhívják a figyelmét a megemlékezésre méltó sportolókra. És talán igazából Ő, fiatal kollégám az oka, hogy e téma okán eddig koptattam a billentyűt. Mert jó lenne, ha nem menne el a kedve az egésztől. Mert hiszek benne, hogy a cél, amiért elkezdte, az nemes. Mert a múló idő felfalja a benne létrehozott értéket, ha nem emlékezünk meg róla. Jó lenne folytatni ezt a sorozatot, az esetleges hibákkal, a nem megfelelő sorrenddel, de higygyenek nekem, garantáltan jó szándékkal. Ehhez kívánok egy kis türelmet. No, és amit máskor is. Mindannyiunknak egy kis jó egészséget. B.Zs.

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD!

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD! iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2012. február 5. évf. 5. 5 szám

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

December 6-kán Fogyatékkal élők világnapja alkalmából tartott ünnepségen a Művelődési Házban az 6-7. osztály tanulói Németh Lászlóné által

December 6-kán Fogyatékkal élők világnapja alkalmából tartott ünnepségen a Művelődési Házban az 6-7. osztály tanulói Németh Lászlóné által Kossuth Morzsák November 11.: Márton nap alkalmából ismét összegyűlt az iskola apraja-nagyja. A 4. osztály már a délelőtt folyamán is szorgoskodott a konyhában, hogy vendégül láthassák társaikat. Mert

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük életében hamarosan bekövetkezik a nagy változás: iskolás lesz. Szülőként én is átéltem ennek az időszaknak minden izgalmát, szorongását, teli ezernyi kérdéssel: Vajon hogy boldogul

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit KFT tanév értékelése

Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit KFT tanév értékelése Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit KFT 2008-2009 tanév értékelése Óvodánk 1999 őszétől működik vállalkozási formában. Ez év szeptemberében lesz tíz éve hogy, intézményvezetőként egy nagy döntést hoztam.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608

Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608 Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608 Tájékoztató a 2010/11es tanévkezdés tapasztalatairól, az oktatási feladatok

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 21. Európai Mobilitási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából.

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából. Fülöpi Hírek V. évfolyam 4. szám 2010. december Karácsonyfa alatt Eljött a nap, mit várva-vártunk, Az égen csillagfény ragyog, Jézuska fáját, ím' elhozták A halkan szálló angyalok. Köszönjük neked, édes

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/ GYÁMHIVATAL Ügyintézők Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/565-276 Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-278 ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-280 ügyintéző fszt. 13. sz.

Részletesebben

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 75/2015 Kedves Kolléga! Hírlevelünk következő számában tisztelettel tájékoztatjuk Önt arról, hogy SALGÓTARJÁN az országban tizenötödikként

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

2011. A 2010/2011-es tanév II. félévében és a 2011/2012-es tanév I. félévében is várta az elsősöket a színházi előadások világa.

2011. A 2010/2011-es tanév II. félévében és a 2011/2012-es tanév I. félévében is várta az elsősöket a színházi előadások világa. A 2010/2011-es tanév II. félévében és a 2011/2012-es tanév I. félévében is várta az elsősöket a színházi előadások világa. 2010. március 17-én: Szabad Ötletek Színháza Misi Mókus kalandjai Főhősünk, Misi

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275 2016. JANUÁR Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek 1-2. oldal Óvodai hírek 2. oldal Iskolai hírek 3. oldal Visszatekintő 4-5. oldal Felhívások 6. oldal Közelgő események: Iskolás farsang

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő (1927-2015) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester 2016.04.17. vasárnap 14 óra HELYSZÍN: Munkácsy Mihály Művelődési Ház (házasságkötő

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben