Új Deve. Ismét gazdagodott a városunk. Az ön kor mány zat kö szön töt te a szép ko rúakat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új Deve. Ismét gazdagodott a városunk. Az ön kor mány zat kö szön töt te a szép ko rúakat"

Átírás

1 Ú i r e s c jság Új Deve A település közéleti lapja XX. (XXXV.) évfolyam 12. szám Alapítva 1927-ben december Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben teljes boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! Ismét gazdagodott a városunk November 22-én került sor a Jókai utca, az autóbusz-állomás és a felújított épületrész ünnepélyes avatására. A jeles alkalmat megtisztelte jelenlétével dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott, a Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetője, Ékes József, térségünk országgyűlési képviselője, Szabó József, a Somló Volán forgalmi igazgatója, Bereczky Nóra, a Devecseri Járási Hivatal hivatalvezetője, Toldi Tamás, Devecser város polgármestere, a járás és a város intézményeinek vezetői, a képviselő-testület tagjai, a járás több polgármestere, devecseri vállalkozások képviselői és szép számban Devecser lakossága. (Folytatás a 2. oldalon.) Az ön kor mány zat kö szön töt te a szép ko rúakat A kor nem érdem, hanem álla pot. Sokszor halljuk ezt a mon dást. De mindannyian érezzük, hogy ebben a formában némi módosításra szorul. A szépen, tisztességgel megért időskor igenis lehet érdem, ha az idő elő rehaladtával kellő alázattal viseljük az öregséggel járó ne hézségeket is, de mégsem az esetlegesen elszalasztott lehető ségeinken merengve, hanem aktívan kitöltve időnket. (Folytatás a 4. oldalon.)

2 2. oldal ÚjDevecseriÚjság Ismét gazdagodott a városunk (Folytatás az 1. oldalról) A Himnusz közös eléneklése után Toldi Tamás, Devecser város polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. Polgármester úr visszaemlé kezett arra a novemberi napra, amikor miniszterelnök úr a katasztrófaérintett térség pol gármestereinek felajánlotta, hogy a kármentőalapban felhal mozódott pénzt közösségi célra használják fel. A hála szavaival emlékezett azokra a magánsze mélyekre és szervezetekre, akik szolidaritásának, jótékonyságá nak köszönhetően létrejött a kár mentőalap. Elmondta, hogy ez az összeg pályázatok elnyerésé hez saját erőként lett felhasznál va, így volt lehetőség az alapba befolyt pénznél nagyobb össze get fordítani az építkezésre. Akkor sokan kifogásolták, hogy a pénz közösségi célokra kerül, de a terveket megismerve egyre több devecseri állt a fej lesztés mellé. Polgármester úr elmondta, hogy a Mezei László vezette Pápai Építész Stúdió Kft. Devecser múltját figyelembe

3 ÚjDevecseriÚjság 3. oldal véve, egy európai színvonalú központi teret tervezett számunkra, amelynek az ezen a napon átadott szakasz csak egy része. A jelenleg folyó vízelvezetési rendszer munkálataira kitérve elmondta, hogy ennek az eredménye nem lesz látványos, de évtizedekig szolgálja Devecser városát. Köszönetet mondott a kivitelezőnek, akik a felmerült, előre nem látható nehézségeket megoldva, megépítették a közteret, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Építési Felügyelőségének a rugalmas hozzáállást és Devecser város lakosságnak azt a türelmet, amit az építéssel járó kellemetlenségek elviselésében tanúsított. Dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott, a Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetője avató beszédében megemlékezett azokról a nagyvilágban létrejött építészeti megoldásokról, amelyek építésük idején nagy viharokat kavartak, de a későbbiek során a helyiek büszkeségeivé váltak. Mint mondta, természetes, hogy az újtól, a megszokottól való változás az emberekben először félelmet okoz, hisz mindenki óvja, védi a megszokott környezetét és az ettől való eltérés ellenérzést szül. Nem furcsa, hogy ez Devecserben is így történt, de mint a most avatott közterület és épületrész, az elvégzett munka is mutatja, egy büszkesége lehet a városnak. Büszkesége, hiszen nem sok hasonló lélekszámmal rendelkező település mondhat hasonlót magáénak. Nemcsak esztétikus, de célszerű és praktikus is, hisz az újjáépítés munkálatai folyamán kirajzolódik Devecser hivatali és üzleti központja, ahol gyalog, kis sétával minden elérhető. A sokat emlegetett szörnyű napot, amikor valami megszakadt Devecserben, meg nem történtté tenni nem lehet mondta dr. Kovács Zoltán. De akkor el is kezdődött valami új, ami a város teljes megújulását jelenti. Ebben nemcsak a belváros rehabilitációja, a közművek és az utak építése, hanem a Járási Hivatal visszaköltözése, az új ipari park alapjainak lerakása is benne van. Mindemellett Devecser megkapta az országosan párját ritkító vállalkozói övezet státuszt, amely a közeljövőben elősegíti az ipar megtelepedését a városban. Ezek mind-mind olyan lépések, amelynek lépcsőfokait végigjárva, egy élhető várossá válik Devecser. Higgyenek a jövőben! Érdemes! zárta avató beszédét dr. Kovács Zoltán. Az ünnepi beszédek után a birtokbavétel jelképes mozzanata, a szalagátvágás következett, amikor dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott, Toldi Tamás polgármester és Szabó József igazgató vágta át a nemzeti színű szalagot. Szintén a használatbavétel jelképeként az állomás 6-os kocsiállásáról a Somló Volán egy járata gördült ki, egy tiszteletkörre invitálva a jelenlévőket. Az Ikaruson dr. Kovács Zoltán, Ékes József és Toldi Tamás mellett annyi jelenlévő szállt fel, és indult el nagy taps kíséretében, amennyit valószínű a Volán is elfogadna a jövőben utazóközönség átlagnak. Az ünnepélyes pillanatok után forralt bor és forró tea várta a jelenlévőket, amivel a kézben, kedélyesen beszélgetve járták be az új épületet. Hogy is állt az ünnepélyes avatóra invitáló meghívón? Önöknek készült, Önökért! Türelmüket ezúton is megköszönve vegyék birtokba, használják megelégedéssel, büszkeséggel, egészséggel! B.Zs. A Jókai utca, az autóbusz-állomás, a felújított épületrész építésének és a kereszt restaurálásának összköltsége több mint 302 millió forint volt. Az autóbusz-állomás épületének alapterülete 200 m 2. Az épületben padlófűtés került kiépítésre, amely hőszivattyúval előállított melegvízzel van fűtve. Az épület udvarán négy db 100 méter mély kút lett fúrva, amelyekben a keringetett fagyálló folyadékot a föld hőjével felfűtve, a rendszer fokos vizet állít elő. A költségtakarékos módszer, kizárólag a keringetéshez felhasznált, elektromos energiát fogyaszt. Széndioxid kibocsájtás nélkül, két 1,5 kw-os hajszárító energiájával működik. Az autóbusz-állomás épületfelújításának tervezője a Vasáros Zsolt vezette Narmer építészeti stúdió volt. A kivitelezési munkálatokat a Kuti és fia Kft. végezte. Az épület műszaki munkáit végezte és ellenőrizte a Vaskovács Kft., Vas Kovács Sándor és a Brunner és Tsa. Kft., Brunner Gábor vezetésével. A Jókai utca tervezési munkálatait a TERRAquia Kft., Becsák Péter végezték. Az építési munkálatok kivitelezője a Horváth-Ép Kft., a műszaki ellenőr a Szignál 2001 Kft., Végh Zoltán volt. Az elektromos hálózatot a Villkász Kft. tervezte és készítette, műszaki ellenőrzést a Cardinalbau Kft., Rikk József végezte. A kereszt restaurálását, áthelyezését az Ancien Restaurátor Bt. végezte Kovács Attila restaurátor vezetésével. Mindannyiuknak köszönet a lelkiismeretes munkáért! Külön köszönet dr. Kovács Zoltán kormánymegbízottnak, a Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetőjének, Németh Katalinnak, a Veszprémi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal műemléki felügyelőjének, Berecz Zoltánnak, a Somló Volán forgalomirányítási igazgatójának, Král Évának, a Nosztra Bt.-től, Bors Márta szakértőnek és Lenner Andrásnak, Devecser Város Önkormányzata Településfejlesztési Bizottsága elnökének. Köszönet illeti Poós Alajost, a DÁG-TRANS Kft. ügyvezető igazgatója és Somogyi Attila aktív segítségnyújtását a buszvárók oldalüvegének kialakítási és felszerelési munkálatai során.

4 4. oldal (Folytatás az 1. oldalról) Talán ezért is tartotta fontosnak az ENSZ is, hogy legyen egy nap, amikor is a tisztelgünk az idősek előtt. Huszonkét évvel ezelőtt, 1991-ben ünnepelték először az idősek világnapját. Devecserben november 28-án, a város Önkormányzatának meghívására és a Városi Könyvtár és Művelődési Ház szervezésében köszöntötték a város szépkorú polgárait a Művelődési Ház színháztermében. A város nyugdíjas lakosságból sokan tettek eleget a meghívásnak, hogy akár barátaikkal együtt nézzék meg az ünnepi műsort. Cseh Tiborné, a Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatónője köszöntötte az egybegyűlteket. Megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy szükség van az időseinkre, a tapasztalataikra, a szemléletükre, arra a türelemre, amivel tanítanak minket. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével még Polgárdy Imre, ÚjDevecseriÚjság Az önkormányzat köszöntötte a szépkorúakat

5 ÚjDevecseriÚjság a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke, Bereczky Nóra, a Devecseri Járási Hivatal vezetője, Bendes István, Devecser város jegyzője, Toldi Tamás, Devecser város polgármestere és Kovács László alpolgármester, valamint a város képviselőtestületének tagjai. A Vackor Óvoda Nyuszi és Cirmi csoportos apróságai Öleld át a nagymamát! címmel szívet-lelket melengető műsort adtak elő. A kicsik énekei, szavalatai és felkészítő pedagógusaik (Hóborné Nemes Márti, Palkovics Andrásné és Radován Péterné) kedves kerettörténete varázsolta meghitté az előadást. A kicsik fellépése tulajdonképpen megkoronázása volt annak a projekthétnek, melyet egy pályázat keretében valósítottak meg. A kicsik műsorát követően Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke ünnepi köszöntő beszédében szintén felhívta a figyelmet arra, hogy nagy szükség van a szépkorúakra, ugyanakkor megbecsülni az időseket a politika erkölcsi kötelessége is, hiszen a jelenkor világát az idősek építették fel számunkra. Ezért megköszönte a türelmüket, a bizalmukat, a soha el nem múló szeretetüket. Megerősítette, hogy az időseknek is van még feladatuk. Hiszen ebben az értékeit vesztett 5. oldal világban sokan nem tudják, hogy mi a jó, a helyes, a szép, az igaz, de a régebb óta élők ezt tudják. Ők azok, akik hitelesen képviselik a szépet, a jót, a helyeset, az igazat. Majd egy tanulságos és elgondolkodtató történettel zárta beszédét. Nagy baj az öregség, de az egyetlen esély a hosszú életreidézte Cseh Tiborné Bismarck mondását. Ezzel vezetve be az ünnepség azon részét, amikor is a legszebb kort megélt polgárokat köszöntötték. Ők Polgárdy Imre alelnöktől és Toldi Tamás polgármestertől vehették át ajándékcsomagjaikat, amibe a város minden intézménye belecsempészte a maga meglepetéseit. Sajó Károlynét, Fábián Sándort, Sándor Lajost és dr. Világosi Györgyöt nagy taps köszöntötte. (Fábián Sándor sajnos egészségi állapota miatt nem tudott megjelenni, neki személyesen juttatták el ajándékait.) Ezen kívül köszöntötték még a város legaktívabb nyugdíjasait, akik az Őszi Fény Nyugdíjas Klub tagjai: Havasi Sándorné és Fülöpné Török Piroska. Az ünnepi percek után a vidámság, a jókedv töltötte be a színháztermet. Az Orfeum Vándorszínpad művészei nem először repítették a devecseri közönséget az operett világába. Ismét a legismertebb operett slágereket hozták el, és a szép előadásokat a közönség nagy tapssal viszonozta. Az Orfeum Vándorszínpad műsora után a Művelődési Ház előterében a házigazdák az óvoda és iskola konyhájában sült finom süteményekkel és italokkal várták egy jókedvű beszélgetésre a meghívott vendégeket. L.Sz.S. A dédi körtéje Botorkál a Somló köves útján. Somló mondja nagyot szuszszanva. Sokat látott csontos Egyik kezében csuhéból font cekker, másik keze vékony, régi, ujjai, mintha egy testből lennének a benne lévő repedezett félbevágott szőlőkaróba kapaszkodik. Lassú, tétova léptei csoszogva róják az utat. Csak az Muszáj megállnom, mert akáckaróval. apró koppanások hallatszódnak, szaggat az a rossz derekam amikor a karó vége az út kövét mondja magyarázólag. Valamit éri. Súlyát a botra helyezve, előregörnyedve áll meg. Megle szavait. Mintha meglátná této szólnék, keresgélve a részvét pődve néz rám, amikor hozzá vaságom, megelőzve válaszol a érve ráköszönök. fel nem tett kérdésre. Lefelé is meredek ez a Áh! Csak kötelességből fáj! mondja sóhajtva, és szinte egy nagy legyintés az egész lénye. Értetlenségemre, mármint, hogy mit jelent az, hogy kötelességből fáj, válaszol. Tudja, fiam! Az ember átrohanja az életét. Ezen is, azon is túl akar lenni, sokszor sürgetve azt a magától is rohanó időt. Aztán annyira szaladunk, hogy ha nem fájna, szerintem talán észre sem vennénk, hogy megöregedtünk. Az indokláson mosolyogva, útjának miértjét kérdezem. Van a szőlőnkben egy körtefa, még én ültettem fiatalkoromban, ilyenkor kezd érni mutatja a fonott táskában lévő néhány szem gyümölcsöt. Otthon meg van egy kis dédonokám. Látná, hogy örül neki! Azt kiáltja Körtét hozott a dédi! Ezért meg megéri mondja, és halvány mosoly fut át arca mély ráncai közt. Na, Isten áldja! mondja és elindul a falu irányába. Nézem lassú csoszogással távolodó alakját és közben az jár az eszemben, hogy ott, lent Dobán van egy kisgyermek, aki vajon tudja-e, hogy milyen szerencsés? B.Zs.

6 6. oldal ÚjDevecseriÚjság Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Devecseri Tankerülete Interjú Némethné Takács Cecíliával A Rotary Házban Némethné Takács Cecíliával, a tankerület vezetőjével beszélgettünk az előzményekről, napi feladatoktól, tervekről és célokról. Mit kell tudnunk, a tankerületek kialakulásáról? A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a korábban önkormányzati fenntartású oktatási intézmények szakmai irányítására, fenntartására jött létre. A köznevelési rendszerben a fenntartói feladatok átvételével a kormány célja az elmúlt évtizedekben egyre mélyülő különbségek felszámolása volt, amelyek miatt a szegényebb régiókban született gyerekek felnőtt életükre is kiható hátrányos helyzetbe kerültek. Az átalakítás a gyerekek, a családok érdekét szolgálja, esélyegyenlőséget kíván teremteni az iskolarendszerben. A köznevelési rendszerben az állami szerepvállalással új feladatmegosztás jött létre. Mit jelent ez? Eddig az iskolák fenntartása és működtetése az önkormányzatok feladata volt. Most a szakmai és a működtetési feladatok elválnak egymástól. A szakmai feladatok ellátása mindenhol az állam feladata. A működtetés esetében főszabályként a 3000 főnél kisebb lélekszámú települések iskoláinak működtetése és fenntartása is automatikusan az állam kötelessége. A megújult köznevelési rendszerben a 3000 főnél nagyobb önkormányzatok csak a működtetéssel kapcsolatos feladatokat látják el, amenynyiben a gazdasági helyzetük ezt lehetővé tette. Így Devecser Város Önkormányzata működteti a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát, gondoskodik az üzemeltetéséhez kapcsolódó személyi és tárgyi feltételek biztosításáról, épületeinek karbantartásáról, állagmegóvásáról és a közüzemi díjainak fizetéséről. A járás többi iskolája esetében mindez a tankerület feladata. A Devecseri Tankerülethez jelenleg 8 iskola tartozik, 9 telephellyel. A tankerület 170 dolgozó munkáját koordinálja és 1236 gyermek neveléséért és oktatásáért vállal felelősséget. A Devecseri Tankerületben rajtam kívül még öt munkatársam dolgozik. Mindenki az iskola, vagy a nevelés világából érkezett, több éves szakmai gyakorlattal és vezetői tapasztalattal a háta mögött vállalta ezt a mindenki számára új, lehetőségekkel és megoldandó helyzetekkel teli rendszer felépítésében való részvételt. Így sorainkban tudhatunk munkáját tekintve volt pedagógust, intézményvezetőt, gazdasági vezetőt, pénzügyi belső ellenőrt egyaránt. Hogyan került a tankerület központja a Rotary Házba? A tankerület irodájának elhelyezése a járási székhely önkormányzat kötelessége. Elismeréssel tartozom a város vezetésének, hogy fontosnak tartotta rangjához méltó helyet találni a tankerületi igazgatóság számára. Az önkormányzat több lehetőség végiggondolása után döntött a Rotary Ház mellett, mely funkcióbővítést jelent az épületnek, kiteljesítve annak arculatát. A ház alsó szintjén lévő 3 irodahelyiség megfelelő a tankerületi feladatok ellátására, a rendezvényterem a különböző tankerületi rendezvények lebonyolítására, és nem elhanyagolható módon könnyű megközelíteni. Az irodák berendezéseit a város önkormányzata biztosította, a számítógépes infrastruktúrát a KLIK. Milyen feladatokat lát el járási szinten a tankerület? A tankerületek legfontosabb feladata az illetékességi területükön működő köznevelési intézmények irányítása, pedagógiai munkájának koordinálása, kapcsolattartás az intézményvezetőkkel, pedagógusokkal és a köznevelés egyéb szereplőivel, illetve a Somló környéki települések iskoláinak működtetése is. Devecser vonatkozásában a működtetés költségekeit a város biztosítja, a szakmai feladatellátáshoz szükséges kiadásokat (pl. a pedagógusok bér és bér jellegű juttatásai, versenyek, vetélkedők, különféle iskolai rendezvények stb.) a tankerület (KLIK). Szintén az intézményfenntartó koordinálja az intézmények egyéb bevételeit képező különböző hazai és európai uniós pályázatok lebonyolítását, amely jelentős feladat. Milyen tervek, célok azok, amelyen dolgoznak? Az Innovatív iskola Devecserben elnevezésű európai uniós projekt koordinálása nagy erőfeszítést és komoly munkát igényel. A megnyert összeg 132 millió forint. A projekt megvalósítására a tantestülettel közösen olyan komplex megoldást találtunk és dolgoztunk ki, amely az iskola megítélését pozitív irányba változtatja meg. A sport-terület fejlesztésére helyeztük a hangsúlyt, amely egyéni és közösségi vonzású, fejlődést előmozdító és közösségépítő hatású is, sikert és eredményességet hordozva magában. A sportágakon belül a futball kapta a kiemelt szerepet. A futball utánpótlás-nevelés kiépítése lehet az a lehetőség megfelelő módszer kiválasztásával, amelyre egy teljes nevelési program épülhet rá. Olyan rendszerben gondolkodtunk, amely a meglévő adottságokra épít, de olyan erős vonzerőt jelent mind a szülők, mind a gyermekek részére, hogy akarjanak és büszkén akarjanak az iskolához tartozni. Sok-sok sikerélményt szeretnénk nyújtani az ide járó gyermekeknek, rengeteg versenyzési lehetőséggel, következetes követelményrendszerrel, kihasználva életkori sajátosságaikat. A program 2014 januárjában indul vezetői képzésekkel. A devecseri iskola igazgató-helyettese, Czémán Imre, aki a sérültek olimpiai futball-válogatottjának a szakosztályvezetője is, fogja össze a sportos tevékenység szakmai részét. Kiválasztás után az oktató edzők képzésben részesülnek, mely elméleti és gyakorlati oktatást is jelent. A program egyedülálló ma még hazánkban, ezzel országosan is sikerülhet egyedivé tenni iskolánkat. Négy korcsoportban, hetvenöt gyermek vesz részt a programban, 3 féléven keresztül, mely átszövi a mindennapjaikat. Ez gyermekenként 100 edzést jelent, 10 sportkirándulást, a válogatott és az élvonalbeli csapatoknál és sport stadionokban vendégeként, a gyerekek 3 alkalommal pedig edzőtáborban vehetnek részt. A tanulóink lehetőséget kapnak arra, hogy híres sportolókkal, hazai futballsztárokkal találkozhassanak, hogy minél több pozitív példát láthassanak. A futball programmal párhuzamosan más lehetőségeket is

7 ÚjDevecseriÚjság 7. oldal tartalmaz a pályázat a szabadidő hasznos eltöltéséhez: ökotábor, közlekedési ismeretek tanulása, egészségnapok, néptánc oktatás, szülő-gyermek sportnapok és szakkörök. A tankerület bemutatása után bemutatná a vezetőjét is? Igen mondta mosolyogva. A katedra mellől kerültem a tankerülthez, huszonnégy évig biológia-földrajz szakos pedagógusként dolgoztam. Az utolsó tizenöt évben, oktatói munkám mellett szakértői, szaktanácsadói, projektmenedzseri feladatokat láttam el oktatási intézmények, önkormányzatok, minisztériumok megbízásából. Egy egyetemista fiú édesanyja vagyok. Így döntéseimben egyszerre jelenik meg a pedagógus, a szülő és a szakértő nézőpontja. Arra törekszem, hogy a Devecseri Tankerület szerves része legyen Devecser város életének és munkájával eredményesen járuljon hozzá az oktatás megújításához, egy szerethető iskola kép kialakításához a tankerület valamennyi intézményére vonatkozóan. Köszönjük a beszélgetést. Munkájukhoz sok sikert kívánunk és eredményes programot. BG Interjú a Devecseri Járási Gyámhivatal vezetőjével Lapunk legújabb számában is folytatjuk a Devecseri Járás hivatalait bemutató sorozatunkat. A Járási Gyámhivatalnak a vezetőjét kérdeztük munkájukról. A Gyámhivatal rövid kitérő után a régi polgármesteri hivatal épületében kapott helyet. Itt fogadott dr. Bíró Eszter hivatalvezető asszony. Kérem, beszéljen egy kicsit arról, hogyan került a hivatal élére! A hivatal vezetésére a felkérést a Járási Hivatalvezetőtől, Bereczky Nórától kaptam. Egyébként én még a régi Devecseri járásban, Csöglén születtem, sokat jártam ide tanulmányi és sportversenyekre. Több mint harminc éve dolgozom a közszolgálatban, pályámat pedagógusként kezdtem. Lakóhelyemen, Herenden 1998-ban hoztuk létre a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot, melyet négy évig vezettem. Hogyan jött létre Devecserben a Járási Gyámhivatal? A Devecseri Járási Gyámhivatal január 1-jén alakult meg a Devecseri Járási Hivatal szakigazgatási szerveként. Valójában a volt devecseri városi gyámhivatal jogutódaként ellátjuk a klasszikus gyámügyi feladatokat, és az újonnan kapott, korábban jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekvédelmi feladatokat az egész járásra kiterjedően, vagyis a 28 településen. A Devecseri Járás több szempontból is speciális, hiszen többszörösen hátrányos helyzetű, az infrastruktúra, a lakosság szociális helyzete, a foglalkoztatottság, a népesség stb. tekintetében is. Ez érezteti hatását a gyámügyi feladatok területén is. A sok feladatot, a megszaporodott ügyeket hány fő intézi? Jelenleg öt fővel dolgozunk, akik közül két kolléga korábban is a Devecseri Polgármesteri Hivatal gyámügyi ügyintézője volt. Tulajdonképpen mi minden adja az Önök feladatait? A Járási Gyámhivatal elsőfokú hatóságként jár el, kizárólag csak gyámügyekben, ellentétben a megyével, ahol a szociális és gyámügyeket egy hivatal felügyeli. Járási szinten a szociális feladatok ellátása a járási hivatal hatósági osztályán történik. A Megyei Kormányhivatal Szociális- és Gyámhivatala látja el a mi szakmai irányításunkat, ellenőrzésünket is. Kérem, emeljen ki néhány munkaterületet, feladatot! A gyermekvédelem és a gyámügyi igazgatás nagyon szerteágazó, több jogszabály is határoz meg számunkra feladatot: A gyermekek védelmét ellátó feladatkörben feladataink: az ideiglenes hatályú elhelyezés, átmeneti és tartós nevelésbe vétel, kapcsolattartás gyermek és szülő között, gondozási díj megállapítása, védelembe vétel és annak megszüntetése, felülvizsgálata, iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetése. A pénzbeli és természetbeni ellátásokat nézve pl. otthonteremtési támogatás, vagy a gyermektartási díj megelőlegezése tartozik hozzánk. A gyermekek családi jogállásának rendezése körében is látunk el feladatokat pl. teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele, gyermek családi és utónevének megállapítása. Fontos megemlíteni a feladatok közül még az örökbefogadással kapcsolatos feladatokat. A gyámhivatalnak per kezdeményezési jogosultságai is vannak (gyermekelhelyezés, tartási követelés érvényesítése, szülői felügyelet megszüntetése). Feljelentést kell tenni, ha a gyermek veszélyeztetéséről, tartás elmulasztásáról, vagy gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményről szerez tudomást a hivatal. További nagy feladatterület a szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatos tevékenység: szabályozott kapcsolattartás végrehajtása, szülői jognyilatkozatok jóváhagyása, családba fogadás engedélyezése, szülői ház elhagyásának engedélyezése, 16. éves kort betöltők házasságának engedélyezése Emellett foglalkozunk még kiskorú vagyonának megőrzésével, vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatokkal is, és még hosszasan lehetne sorolni a feladatokat. Hány gyermekről is gondoskodnak a járásban? A devecseri járás területén, alapellátásban gondozott gyermek 191 fő van, védelembe vett gyermek 80 fő. 76 fő van átmeneti vagy tartós nevelésben. Külön kiemelném az iskolai hiányzásokkal kapcsolatos számokat. Az év során 115 esetben történt valamilyen intézkedés az iskolai hiányzás kapcsán, 28 gyermek esetében került sor az iskoláztatási támogatás (családi pótlék) felfüggesztésére. L.Sz.S.

8 8. oldal Adj teret a tehetségnek! ÚjDevecseriÚjság Jutalomkoncerten Ughy Veronika Adj teret a tehetségnek! címmel meghirdetett pályázat jutalomkoncertjére volt hivatalos november 16-án városunk egy tehetséges diákja, Ughy Veronika, aki a budapesti közönség előtt tenorkürtön Franz Schubert: Szerenádját adta elő. Dr. Batta András, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora választotta ki azt a 14 fellépőt (köztük Veronikát is), akiket alkalmasnak talált tehetségük bemutatására. Az elismerő oklevélen kívül országos ismertséget is szerzett a devecseri tanuló. A koncertről, zenéről, terveiről kérdeztem. Hogyan jött az ötlet, hogy pályázzál erre a lehetőségre? Igazából Ihászné Kati néni küldte el a szakmai önéletrajzomat és egy videofelvételt, és ez alapján választottak ki. Mennyit készültél erre a fellépésre? Ki választotta ki az előadott darabot? Elég sokat gyakoroltunk Péter bácsival (Ormándlaky Péter) és Ihász Irénnel, aki zongorán kísért. Sok munkát és szervezést igényelt, hogy Ihász Irén zongoratanárral, Péter bácsival gyakoroljunk, de megérte. Nagyon köszönök nekik mindent. A darabot Péter bácsi választotta, mutatta meg és mivel megtetszett, begyakoroltuk. Mennyi az az elég sok idő? Kb. 2 hónapig gyakoroltunk, minden egyes hangot külön-külön átbeszélünk, begyakoroltuk. Minden napra jut valami gyakorolnivaló. Mennyire találja el Péter bácsi azt, hogy neked melyik darab tetszik? Ő igazi tanár és tudja mit fogok szeretni, de ha valami nekem nem tetszik, azt megmondom. Az esetek döntő részében tudja, mi az, ami nekem is tetszik. Hogy bírja a család az itthoni gyakorlást? Jól, mindenki szereti hallani, a szomszédok is, még a kutya is. Volt olyan, amikor az udvaron gyakorlok, hogy néhány utcával távolabbról az ismerősök hívtak, hogy hallják, milyen szépen zenélek. Hogyan jött az ötlet a zenélésre és arra, hogy tenorkürtön játszál? 4 évvel ezelőtt kezdtem el járni a zeneiskolába, rá egy évre kellett hangszert választanom. Ekkor megkerestük Péter bácsit, hogy mi lenne az a hangszer, amelyen egy kézzel tudnék zenélni. Ő javasolta a tenorkürtöt. Azt mondta, ha ezt meg tudod fújni, akkor ez lesz a hangszered és én elsőre megfújtam. Ez azért nem kis teljesítmény! Hát igen, de azt hozzá kell tenni, hogy előtte már 6 éve úsztam, amitől erős lett a tüdőm, és ez előnyömre vált a kürtnél. Apropó, zene, van-e kedvenced? Van, mindig más. Mindig azt szeretem, amit éppen tanulok vagy éppen sláger. Amúgy a zene születésemtől fogva kísér. Nálunk állandóan szól a zene, vagy én énekelek. Mennyire vagy izgulós típus? Nem szoktam izgulni, inkább erősen koncentrálok. Péter bácsi szokta mondani, hogy valaki a próbákon 100%-ot teljesít, a fellépésen 80-at, míg én a próbákon 80%-ot nyújtok, de a fellépéseken 120-at. Számos fellépés, verseny van mögötted? Említsünk meg párat! XII. Veszprém Megyei Mélyrézfúvós Verseny Arany fokozat Balatonfüred 2010 I. Regionális Kürt és Mélyrézfúvós Verseny Ezüst fokozat Veszprém 2011 XIII.Veszprém Megyei Mélyrézfúvós Verseny Kiemelt Arany fokozat Balatonfüred 2012 X. Országos Mélyrézfúvós Verseny 9. helyezés Kiskunfélegyháza 2012 II. Regionális Kürt és Mélyrézfúvós Verseny Arany fokozat Nívó Díj Veszprém 2013 Úgy tudom, több felkérésed is volt már? Igen, tavaly Kolontáron a karácsonyi műsoron léptem fel, idén Nagyvázsonyba, Káptalanfára hívtak meg és természetesen a devecseri zeneiskola programjain is részt veszek. Trombitás sikerek Ismét öregbítették zeneiskolánk jó hírét a trombitás növendékek. Mint már az elmúlt években megszokhattuk, így december elején a veszprémi Csermák Antal Zeneiskola megrendezi a már hagyományos, általában öt-hat dunántúli megye zeneiskolái ban tanuló trombitások éves seregszemléjét. Az idén sem volt ez másképp, amikor december 4-én húsz zeneiskola növendékei adtak számot az iskola koncerttermében az elmúlt évben tanultakról. Itt szeretnék köszönetet mondani Ihászné Kati néninek, Ihász Irénnek és Ormándlaky Péter bácsinak a sok segítségért. Milyen terveid vannak a jövőre? Az általános iskola után Veszprémben a Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskolában szeretnék továbbtanulni, zenei pályát választani. Valamennyi devecseri nevében további sikereket kívánunk. Sz. A. A szervezők, a verseny komolyságát jelző szándékát a zsűri névsora is mutatja, ahol Simai László, a veszprémi Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola tanára, Horváth László, a győri Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola tanára és Kiss András, a budapesti Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola tanára, trombitaművészek ítélték meg az előadott produkciókat. Iskolánkat az idén Boldizsár Bíborka az I. korcsoportban, Pataki Bence pedig a II. korcsoportban képviselte. Ormándlaky Péter tanát úr, évek óta mutatott magas szintű oktató-nevelő munkáját az eredmény is tükrözi. Az elmúlt évek sikerei után, az idén Bence Bronz fokozatot, Bíborka pedig a korosztály második legmagasabb pontszámával Arany fokozatú minősítést kapott. A versenyen a növendékeket Ihász Irén zongoratanárnő színvonalas zongorajátéka kísérte. A diákoknak és felkészítő tanáruknak gratulálunk, és további sikeres szereplést kívánunk. B.Zs.

9 ÚjDevecseriÚjság Budapesti kirándulás 9. oldal december 4-én közel száz alsó tagozatos, december 5-én 43 felső tagozatos kisdiák (5. c, 6. a,7. a osztály) tett látogatást Budapesten a Millennium Utazási Iroda jóvoltából. A vonattal történő utazás már maga élményt jelentett a tanulók számára, hisz volt olyan közöttük, aki még sohasem ült ezen a közlekedési eszközön. A Déli pályaudvaron idegenvezető és busz várta a csoportot, majd rövid városnézés után a Lurdyházban egy vidám télapós filmnek voltunk szem-és fültanúi. Ezt követően ismét városnézés következett, majd a Parlamentben kalauzoltak végig bennünket. A kisiskolások már 16 óra után elindultak hazafelé vonattal, a felső tagozatosok még sétát tettek a Hősök terén, s az esti kivilágított Budapest karácsonyi fényeiben gyönyörködhettek a Halászbástya helyszínéről. Ők a 18 óra utáni vonattal indultak Devecserbe. Köszönetet mondunk a Millennium Utazási Iroda munkatársainak, a MÁV utazási szervezőjének, Benis Andrásnénak, s nem utolsósorban a pedagógusok munkáját segítő szülőknek. Bajók Józsefné és Vincze Barbara Diákönkormányzatot segítő pedagógusok Adventi játszóház az iskolában Pegazus színházi előadás Devecserben november 22-én, pénteken délután az iskola Diákönkormányzata, a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Máltai Szeretetszolgálat Gyermekháza ill. a Katolikus Plébánia munkatársainak szervezésében Adventi Játszóházat rendeztünk a felső tagozatban. A gyerekek adventi koszorút díszítettek, ügyes kezű pedagógusok és segítőik közreműködésével ajtó-, ablak-, asztali díszeket készítettek. Volt filmvetítés is, szellemi vetélkedő a téli ünnepkörről. Minden érdeklődő gyermek megtalálhatta a neki leginkább tetsző tevékenységet, így szebbnél szebb ajándékokkal térhettek haza. Az alapanyagokat a szervezők biztosították. Köszönet illeti a tevékenységvezető kollégákat, a program minden szervezőjét. Bajók Józsefné Diákönkormányzatot segítő pedagógus Fotó: Balassa Nikolett pedagógiai asszisztens Az általános iskola alsó tagozatán pályázat keretében lehetőség nyílott arra, hogy a Pegazus Színház ebben a tanévben 3 alkalommal a művelődési házban vendégszerepeljen. A bábszínházi előadások az idei évad új bemutatói, melyek közül az elsőt december 6-án Mikulás napján a Csizmás Kandúrt láthatták a gyerekek. A 157 kicsi feszült figyelemmel követte a hol színészek, hol a bábok által játszott mesét. A korhű kosztümökbe öltözött színészek mimikus bábok segítségével mesélték el az agyafúrt macska történetét. A jelképes díszlet jól tükrözte az előadás hangulatát, keretbe ágyazta a mese cselekményét. A kísérőzene megszólalásakor minden alkalommal ütemes taps hangzott fel. A bábszínházi előadás hatalmas sikert aratott a lelkes gyermeksereg körében. A tanév során még két alkalommal vehetnek részt a diákok bábszínházi előadáson. Februárban a Hókirálynő, míg májusban a Terülj, terülj asztalkám című magyar népmese szerepel a műsorrendben. Tanító nénik

10 10. oldal A devecseri Vackor Óvoda nagy hangsúlyt fektet a gyermekek sokoldalú művészeti képzésére. A foglalkozások mellett ennek ékes bizonyítéka, hogy évszakonként újra és újra megújul az óvoda bejáratánál található ovigaléria, ahol a gyermekek devecseri és környékbeli alkotók munkáit csodálhatják meg. ÚjDevecseriÚjság Gárdonyi Ágnes kiállítása az Ovi-galériában Az adventi ünnepkör jeles rendezvényeként december 11-én Gárdonyi Ágnes devecseri üvegtervező alkotásainak adott otthont a téli Ovi-galéria. Az óvoda apró lakói a pedagógusok kíséretében, csoportonként érkeztek a megnyitóünnepélyre. Kókné Nemes Ágnes óvodapedagógus, az alkotó kislányának óvó nénije köszöntötte a megnyitóünnepélyre érkező vendégeket köztük Gárdonyi Ágnes mesterét, Németh Magda nívódíjas iparművészt, Bendes Istvánt, Devecser jegyzőjét, Lenner András és Mayer Gábor önkormányzati képviselőket, a leendő elsőosztályos tanító néniket, illetve az Ausztriából érkező Manfréd Augusztint és Bekler János atyát, akik a templomos lovagrend képviseletében voltak az óvoda vendégei. A köszöntő szavak után az óvodapedagógusok műsora tette még szebbé, emlékezetessé a jeles napot. Szólt vers a tél örömeiről, furulyaszó közvetítette a tél muzsikáját. Gárdonyi Ágnesről megtudhattuk, hogy textilbábokat tervezett a veszprémi Kabóca Stúdióban, majd az Ajka Kristálynál lett üvegtervező. Munkája az üzemből kikerülő használati és dísztárgyak tervezése. Alkotásai évente láthatók a frankfurti kiállításon. Szabadidejében művészi szinten alkot apró használati és dísztárgyakat, köztük nyakláncokat, gyertyatartókat, kicsi angyalkákat, amiben párja, István van nagy segítségére. Évek óta hazajár az óvodába, hisz nagyfiai után most Ágnes Virág nevű kislánya a Csigabiga csoport apró lakója. A kicsik figyelemmel hallgatták Gárdonyi Ágnest, mikor munkájáról, az üveggel való bánásmódról, az önmegvalósításról beszélt. A gyerekek aktív közreműködésével szemléletesen mutatta be a karácsonyfára kerülő kis üveg angyalka megszületését. Ezekről a karácsonyi angyalokról szólt a megnyitó következő műsorszáma, amit az óvónők kórusa adott elő, majd Lakatos Luca és Czuczai Zsóka, a Csipcsirip csoport óvodásai mondtak verset az angyalszárnyakról. A megnyitó megható pillanata volt, amikor Gárdonyi Ágnest kislánya Ágnes Virág köszöntötte verssel. A megnyitó záró mozzanataként az óvoda ajándékkal kedveskedett az alkotónak és az ausztriai vendégeknek. A gyermekek csoportonként meglátogatták az Ovi-galéria kiállítását, ahol kérdéseket tehettek fel alkotójuknak. Ismét egy élménnyel lett gazdagabb a Vackor Óvoda aprajanagyja, ahol rácsodálkozhatnak a fénylő, csillogó csodákra. A kiállítás létrehozásában köszönet illeti a galéria-munkacsoport vezetőjét, Lipkáné Oszkó Ágnest, aki sokat fáradozott a kiállítás sikerén. B.Zs.

11 ÚjDevecseriÚjság 11. oldal Adventi készülődés a Vackor Óvodában Mint minden évben most is sok rendezvény tette még izgalmasabbá kicsik és nagyok életét a Vackor Óvodában. Az óvoda apraja-nagyja lázasan készülődött az adventi ünnepkörhöz kapcsolódó rendezvényekre. Ezekről mesélt lapunknak Lennerné Pál Szilvia óvodavezető. A karácsony szelleméhez méltó, első ilyen rendezvény, Devecser Város Önkormányzata által szervezett Idősek Napján a város időseinek köszöntése volt. Ahogy tavaly is, most is a kis Vackorok, a Nyuszi és Cirmi csoportos gyerekek kedveskedtek ünnepi műsorral, hiszen sokan a nagyszüleiknek szereztek valóban ünnepi pillanatot. Ennek előkészítését szolgálta az óvoda Öleld át a nagymamát elnevezésű kettő hetes pályázati projektje, amelynek keretében minden csoport vendégségbe hívott egy nagymamát, akik visszahozták a régmúltat a gyerekek számára. Volt, aki diafilmvetítéssel, de voltak, akik finom sütikkel is készültek, sült gesztenyét hoztak, meséltek, régi fényképeket nézegetve idézték meg fiatalabb éveiket. Ez folytatódott a város szép korúinak köszöntésével, amely eseményre ajándékkal is készült az óvoda. Az óvoda őszi évszakzáró koncertjére az Őszi Fény Nyugdíjas Klub tagjai is eleget tettek az intézmény meghívásának, ahová is az ősz meséit hozták el ajándékba a gyerekeknek. December 5-én az Idősek Napközi Otthonába Elek Jánosné intézményvezető meghívására a Csipcsirip csoportos gyerekek látogattak el, hogy valóban örömtelibbé, meghittebbé tegyék az adventet az otthon lakóinak számára is, akik kedves műsorral és ajándékkal lepték meg a kis Vackorokat. Az említett programsorozat egy a devecseri vállalkozók bálján meghirdetett Tanulj tőlem című pályázat keretében történt. Az óvoda célja a pályázaton való részvétellel, hogy megvalósuljon a generációk közötti kapcsolattartás, valamint hogy a gyerekek a régi korok értékeit, mintáit megismerjék és megőrizzék. Egyben közösségi élményt is nyújt, valamint az idősekkel szembeni tiszteletre és udvariasságra nevel. December 6-án már a hagyományokhoz híven- az óvoda közössége piros ruhában várta a Mikulást. Reggel a Mikulás manóival találkozhattak a gyerekek, illetve mindenki megcsodálhatta az óvoda aulájában a rénszarvas kiállítást, hiszen a gyerekeknek segíteni kellett a Mikulásnak, hogy elveszettnek hitt rénszarvasait megtalálja és elvihesse ajándékait az őt váróknak. Délelőtt az óvodapedagógusok Gárdonyi Géza: Ugri és Bugri című élvezetes, interaktív mesedramatizálását követően végre megérkezett a Mikulás is sok- sok csomaggal és meglepetés ajándékokkal. A gyerekek fényesre suvickolt csizmával várták. A várakozást fokozta, hogy már két nappal korábban a postás bácsi, Döbrentei Ferenc elhozta Mikulás levelét az óvodának. Az éberen figyelők pedig már december 5-én megpillanthatták piros kabátjának szegélyét. Idén is házhoz ment a Mikulás minden devecseri kisgyermekhez, akik már nagyon várták őt. A Vackor Óvoda apraja-nagyja hálás köszönetét fejezi ki Kovács Péternek, Bertalan Balázsnak és segítőjének Burucs Balázsnak, valamint Orsós Ervinnek és segítőinek: Orsós Tibornak, Horváth Sándornak és Orsós Andrásnak, akik igazán hozzájárultak ahhoz, hogy a csoda ezután is csoda lehessen. Köszönet azoknak az édesanyáknak, akik segítségére voltak a Mikulásnak az ajándékok becsomagolásában. December 6-án délután kor a Vöröskereszt Mikulása is várta a gyerekeket, akik így még több élménnyel, ajándékokkal várták délután a szüleiket. December 9-én hétfőn a Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyújtotta át ajándékait valamennyi óvodásnak. December 11-én szerdán került sor az óvoda Téli galériamegnyitójára. Ezúttal Gárdonyi Ágnes helyi üvegművész Tiffany-üvegtárgyaiból nyílt kiállítás: Angyali üvegek a Vackor Óvodában címmel. A gyerekek így első kézből ismerkedhettek meg a szebbnél szebb színekben játszó üvegek varázslatos világával. Advent utolsó hetében ismét a templomba várja a gyerekeket dr. Fodor János atya, ahol a kis Jézus születésének történetével ismerkednek a gyerekek és a csodás orgona hangjában gyönyörködhetnek Lipka Péter előadásában. A kedves szülőket minden csoportban adventi gyertyagyújtásra várják az óvoda dolgozói, s a téli szünet előtti utolsó nap délelőttjén a Zeneiskola növendékeinek óvodai karácsonyi koncertjén vesznek részt az ovisok. December 21-én délután órakor a már hagyománnyá vált, a város által felállított Betlehem előtt a műsort a Nyuszi csoportos gyerekek és felkészítőik adják. Igazán tartalmas, élményben gazdag ez az időszak, nekünk, de reméljük mindenki másnak is, akik megtisztelik jelenlétükkel rendezvényeinket-zárta beszámolóját az óvoda vezetője. A Vackor óvoda apraja - nagyja áldott, békés, ünnepeket kíván Devecser város minden lakójának. L.Sz.S.

12 12. oldal Így is lehet Hogy hányszor mondtam életem során, nem tudom, de már számos alkalommal. Mármint, hogy sok mindenért lehetek hálás életem során a jó Istennek, de a sok közt az egyik, hogy rendszeresen tesz jó embereket az utamba. Sokadszor, de ismét volt okom ezt mondani. Megszerezve a telefonszámát, felhívtam és egy találkát beszéltünk meg. Bár hiányosságaimat igyekszem pótolni, de el kell ismerni, hogy gyüttemberként a régi devecseriek közül még sokat nem ismerek. Amikor a találkozóra készülődve érdeklődtem róla, szinte mindenki ugyan azt mondta. Ne tarts tőle, ti biztosan szót értetek egymással! Az Ő ez irányú véleményét nem ismerem, az enyémet meg fentebb leírtam. Nem akarok nagyon előre szaladni, de amikor búcsúzásunkkor kikísértem, az az érzés volt bennem, remélem a jövőben még lesz módunk beszélgetni. Nos, a régi temetőben lévő nagykereszt restaurálása okán kerestem a kapcsolatot, hisz a felújítás finanszírozása a nevéhez fűződik. Az említett műtárgy évek óta siralmas állapotban volt. Málló homokkő, lehulló darabok, ledőlés ellen a háta mögé állított farúdhoz drótozott feszület. Hát, a beszélgetés, hogy őszinte legyek nem úgy alakult, ahogy én szerettem volna. Az ő felújításban való részvételéről azonnal elhessegette a gondolatot. Azt mondta, nem a felújító személye a fontos, hanem hogy elkészült a munka. Mint mondta, a történetben a restaurálást végző művésznő fontosabb. Nincs szándékom a felújítást végző Takács Viktória restaurátor érdemeit kétségbe vonni, hisz az elvégzett kiváló munka, a gyönyörűen helyreállított kereszt önmagáért beszél, de azért a fontossági sorrendről nekem más a véleményem. Próbálkoztam más irányból megközelíteni a témát, de a szó önálló életre kelt a száján. Hamarosan családjáról, és a régmúlt homályába vesző Devecserről kezdett el mesélni. Bár eltért a tárgytól, de kár lenne tagadni, hogy nagyon a kedvemre tett. Az elmúlt évtizedek viszontagságai, az ország számomra a korom miatt csak részletekben ismert történelme bontakozott ki. Elbeszélése során az a régi Devecser éledt fel, amelyből valamennyi még a gyermekkori ÚjDevecseriÚjság emlékeimben maradt meg. Az a Devecser, amire mindig szívesen emlékeztem, ahova, ha falusi gyermekként szüleimmel eljöttünk, akkor mentünk valahova. Szavain, mondatain keresztül kibontakozott a régi mezőváros élete, benne egy család viszontagságos, terhekkel teli, az újkori történelmünk lenyomatát őrző sorsa. és ezen a családon belül az Ő élete. Ahogy mesélte élete történetét, az jutott eszembe, láttam már ennél kisebb terhek alatt is összeroskadni embereket. Ő meg itt ül velem szemben, és látok egy életvidám, csillogó szemű, a kora ellenére aktív, jövőben gondolkodó embert. Nem mellékes, hogy ebben az általa tervezett jövőben, annak ellenére, hogy már nem Devecserben lakik, a városunk is benne van. Egy ember, aki már nem itt lakik, de igazán devecseri. Az élete során a sors által eléje tett akadályokat átlépte, ha elgáncsolták felállt belőle. Ahogy a családját a történelem viharai megtépáztak, az ember dühöt, haragot feltételezne. Haragot, aminek én bizony nyomát sem találtam. Amikor újra megemlítettem, hogy ha röviden is, de írni szeretnék róla, vagy ötször elmondta, Légy szíves ne fényezzél nagyon!. A felújítással kapcsolatban, ahogy mondta a neve sem fontos. Ezt betartva nem is írtam le. Legfeljebb csak azt írnám ide, amit a csodálatosan felújított kereszt is őriz. Édesapám, Szalay Sándor emlékére. Felújítatta fia, Szalay László Sándor A.D B.Zs. Virágos ősz Bár megfigyeltem, mindenkinek mást jelent a jó idő, de azért azt hiszem, nem panaszkodhatunk az idei őszre. Kellemes, néha kimondottan meleg idő, színesen pompázó lombkoronák, néha ragyogó napsütés csalogatta a természetbe az embereket. A hosszantartó jó idő hatására a kertekben még egy bonusz virágzással örvendeztettek meg bennünket a rózsabokrok, kaptunk hírt ibolyavirágzásról, de egyik olvasónk egy rendkívüli rügyfakadásra hívta fel a figyelmünket. Évközben is sokszor gyönyörködtem Ács Ferencné Hársfa utcai előkertjében a gyönyörű virágokban, de most, egy, az évszakhoz képest különleges virágzást mutatott. November végén, amikor már kicsit sem szoktunk csodálkozni, ha reggel fagyra ébredünk, és bizony ilyentájt látunk már havat is, virágot bontott a kardvirág. Az udvaron, szélvédett helyen, gondosan karóhoz kötve feszítette szét fehér szirmaival a duzzadó rügyeket, hírül adva, hogy rendkívül szép, hosszú őszünk volt. Piroska néni, köszönjük, hogy felhívta rá figyelmünket! B.Zs.

13 ÚjDevecseriÚjság Igen, sóhajtok. Mert nem gondoltam volna, hogy az általam egyik legjobbnak ítélt rovatötlet szinte minden hónapban ad okot a félreértésekre. Amikor az új sportszerkesztőnk az első találkozásunkkor előadta, hogy ő bizony szívesen kezdene egy úgynevezett retro sport rovatot, amiben megemlékeznénk azokról a devecseriekről, akik a múltban sokat tettek Devecser sportjáért, megmondom őszintén, elégedettség töltött el. Elégedettség, amit az táplált, hogy jól választottam sportszerkesztőt, akinek szemtelenül fiatal kora ellenére az az első gondolata, hogy megadja a tiszteletet az idősebbeknek. Nos, azóta volt néhány kanyar ebben a történetben. Az első ott kezdődött, amikor az egyik régi csoportkép alá hiányosan kerültek ki a fotón szereplő játékosok nevei. Előre szólok, nem vagyunk büszkék rá, hogy így történt. Valóban nem túl elegáns, és többektől kaptunk, valahol jogos jelzést a hiányáról. Volt, aki azt mondta, addig nem lett volna szabad kiadni a lapot, amíg nem jártunk utána. Arra viszont senki sem adott választ, hogy akkor mi a teendő, ha az egyik képen szereplő kilétére négy régi, köztiszteletnek örvendő focista, nem kevesebb, mint négy különböző nevet mondott beazonosítás gyanánt. Ugyan is utána lett járva. Mit tehettünk volna? Talán várjuk meg, amíg valamelyik nevet ketten is mondják? Vagy egyáltalán, ilyen szórás esetén mi a biztosíték arra, hogy azok találták el, akik többen vannak. Ismétlem, nem vagyunk büszkék rá, és igyekeztünk tanulni belőle. Azóta csak a cikkben szereplő van megjelölve a csoportképen. Nem szándékom elhumorizálni a dolgot, de így legalább elég kevés az esély a tévedésre. Sajnálom, mert tudom, hogy sokaknak örömet okozott, de ennél sokkal fontosabb szempont, hogy nem szeretnénk megbántani senkit. A következő, akaratunkon kívüli bántás két hónapja történt. Először esett, hogy nem vágtuk meg a sportrovat tervezett két oldalához a cikket, így próbáltunk kegyelettel adózni a riport akkor elhunyt alanyának, Szabó Andrásnak. Nem tagadom, megnedvesedett a szemem, amikor először olvastam kollégám írását. Ott volt előttem, minden huncutságával, rájellemző bohémságával a sokunk Pipafüst... Szerkesztői sóhajok által kedvelt Bandi bácsi. De volt a cikk végén valami, ami első olvasásra nekem is a szemembe ötlött. Valami, amit majd elmondom, hogy kis kétkedés után miért hagytam bent. Lényeg, hogy azóta, a cikkben Bandi bácsi által megszólított Scheily József nehezményezte azt az ominózus neki tulajdonított mondatot. Mint ahogy találkozásunkkor elmondta, ő soha nem mondana olyat sporttársának, ami ott neki lett tulajdonítva. Ráadásul, mivel meg vannak a korabeli dokumentumai, bizonyítani tudja, hogy akkor már nem is ő volt a Pápai Vasas edzője. Elmondása szerint nagyon bántja az a kép, ami így feltételezhető róla. Ez az a rész, ahol szerintem csak egy igazi megoldás lenne. A két régi sporttársnak le kellene ülni egy jó somlai fröccs társaságában, és megbeszélni a félreértést. No, itt szakad fel az a második, egy igazán mély sóhaj, mert sajnos már nincs, akivel Jóska bácsi mindezt megbeszélje. Mint mondtam, elsőre nekem is szemet szúrt a történet, talán ki is vettem volna a szövegből. A felelősség alól sem szándékozom kibújni. Tudom, hogy mindig a főszerkesztő felelőssége, hogy mi kerül az újság lapjaira, mi kerül kinyomtatásra. Hogy miért hagytam mégis bent? Mert azt gondoltam, a rövid és tagadhatatlanul pikáns történet után van egy mondat, amelyik szerintem megváltoztatja az egésznek az előjelét. Ez az ominózus mondat úgy hangzott: Barátok vagyunk mind a mai napig, de a pályán nem volt barátság! Ott akkor botor módon úgy gondoltam, bár előtte egy elég kemény mondat van az elmesélt történetben, de ezt a most említett idézet azzá változtatja, amiről ennek az egésznek szólnia kell. Két igazi sportemberről, aki él hal a sportért, aki ott, arra a kilencven percre még a barátságot is félretette. Mint ahogy a cikksorozat alapötletének is a célja volt, megemlékezni kiváló sportemberekről. Olyanokról, mint Szabó András és Scheily József 13. oldal Ha ezt az oldalát nézzük a rövid történetnek, a mai napig hiszem, hogy ez mindkettőjüknek a becsületére válik. A lényeg, hogy megtörtént, amit végképp nem akartunk, és szándékaink ellenére az ominózus résszel megbántottuk Scheily Józsefet. A történetben csak egy a biztos, hogy ezt akartuk a legkevésbé. Élőszóval elnézést kértünk tőle, és megtesszük ezúton is. A témáról beszélgetve, volt, aki azt mondta, mindig meg kell kérdezni a másik felet is. Azt hiszem ez lehetetlen. Vagy legalább is egy cikk akkor hónapokig készülne, ha mindenkit, aki egy ilyen jellegű írásban bármilyen szinten meg van említve, megkérdeznénk. Arról viszont nem szeretnénk a cikksorozatban szereplő régi sportolókat lebeszéli, hogy sztorizgassanak, mert azt hiszem az a régi sportoló nem is létezik, aki nem sztorizgat. Az is igaz, az a fránya idő mindig farag azokon a történeteken. Kedve szerint szépít rajta. Az a távoli lövés egyre meszszebb lesz a kaputól, és ha megszámoljuk a történet végén a kicselezett ellenfelet, az bizony néha több mint tizenegy fő. Megfigyeltem egy idő után a kapus már úgy emlékszik, hogy annál a nagy mentésénél ő bizony az egyik kapufától átvetődött a A vasútállomásig. Nem rossz szándékkal mondom ezt, mert magamon is észreveszem, ahogy megy az idő, egyre inkább horgásszá válok én is. Egyre nagyobb, nehezebb lesz az az ominózus hal Nem győzöm hangsúlyozni, tisztelem fiatal kollégám szándékát, amellyel a cikksorozatot elkezdte. Azt a látszatot sem szeretném kelteni, hogy hibátlannak tartom azt, amit újságkészítés néven teszünk. Nem hibátlan! Szeretnénk mi egy hibátlan lap, általuk elénk tett nyomvonalán menni, de bocsánat, én sem országos, sem regionális újságban ezt a folyóiratot még nem találtam. Nálunk tapasztaltabb újságkészítők is botlanak. Bár nekik az a könynyebbség megadatott, hogy hiba esetén azt az ismeretlenség homályában rejtőzködő újságírót két smirglizetlen szavak közé rejtett mondatban megemlíti az olvasó, majd elfelejti. Mi meg itt járunk az utcán. Ne értsenek félre! Mondják el kifogásaikat! Bár tudom, hogy biztos kudarcra vagyunk ítélve, de azért mi szándékaink szerint, szeretnénk azt a tökéletes újságot elkészíteni. Sóhajokról volt szó, és e cikksorozat nyomán felszakad az a harmadik is. Mivel a lelkiismeret nevű testrész arra sarkallt, hogy többekkel beszélgessek erről a témáról, keresve a megoldást, többen is megleptek ez ügyben. Még a cikksorozatot jónak tartók közt is volt olyan, aki felvetett egy számomra meglepő kérdést. Mármint, hogyhogy írtunk X-ről, és Y-ról még nem, hiszen ő többet tett Devecser sportjáért? Elcsodálkoztam, mert addig abban az elvarázsolt hitben voltam, hogy az emberséget nem kilóra mérik. Sem jogunk, sem lehetőségünk nincs egy ilyen sorrendet felállítani. Mi, és elsősorban a kollégánk, nem akarunk mást, csak megadni a tiszteletet. Megadni annak, akinek az jár, és kérem, ne várják tőlünk, hogy eldöntsük, kinek jár előbb. Megadni azoknak, akiknek a neve összeforrt Devecser sportjával. Szabó Andrásnak, Barták Bélának, Kovács Józsefnek és a többieknek. Azoknak is, akik ezután kerülnek sorra. És higgyék el, nem azért jönnek ezután, mert mi úgy gondoljuk, hogy ők kevesebbet tettek. Bár eddig kerültem a nevét, de biztos vagyok benne, hogy ifjú kollégám, a sportrovat szerkesztője, ifjabb Kozma György is szívesen veszi, ha felhívják a figyelmét a megemlékezésre méltó sportolókra. És talán igazából Ő, fiatal kollégám az oka, hogy e téma okán eddig koptattam a billentyűt. Mert jó lenne, ha nem menne el a kedve az egésztől. Mert hiszek benne, hogy a cél, amiért elkezdte, az nemes. Mert a múló idő felfalja a benne létrehozott értéket, ha nem emlékezünk meg róla. Jó lenne folytatni ezt a sorozatot, az esetleges hibákkal, a nem megfelelő sorrenddel, de higygyenek nekem, garantáltan jó szándékkal. Ehhez kívánok egy kis türelmet. No, és amit máskor is. Mindannyiunknak egy kis jó egészséget. B.Zs.

2013 képekben. Zsédával búcsúztattuk az évet. Az önkormányzat újév köszöntő rendezvénye. Eredmények és tervek. A település közéleti lapja

2013 képekben. Zsédával búcsúztattuk az évet. Az önkormányzat újév köszöntő rendezvénye. Eredmények és tervek. A település közéleti lapja A település közéleti lapja ÚjDevecseriÚjság XXI. (XXXVI.) évfolyam 1. szám Alapítva 1927-ben 2014. január Eredmények és tervek Az önkormányzat újév köszöntő rendezvénye 2013 képekben Az Önkormányzat és

Részletesebben

Új év reményekkel. A Devecseri Járási Hivatal ünnepélyes nyitása. Hazatért a járás! XX. (XXXV.) évfolyam 1. szám Alapítva 1927-ben 2013.

Új év reményekkel. A Devecseri Járási Hivatal ünnepélyes nyitása. Hazatért a járás! XX. (XXXV.) évfolyam 1. szám Alapítva 1927-ben 2013. A település közéleti lapja XX. (XXXV.) évfolyam 1. szám Alapítva 1927-ben 2013. január Hazatért a járás! A Devecseri Járási Hivatal ünnepélyes nyitása 42 év után a jelenleg közigazgatási átalakítás részekéntvisszatért

Részletesebben

Tisztítsuk meg együtt a környezetünket

Tisztítsuk meg együtt a környezetünket A település közéleti lapja ÚjDevecseriÚjság XXI. (XXXVI.) évfolyam 5. szám Alapítva 1927-ben 2014. május Jó hangulatú főzőverseny és májusfaállítás Itt most mindenki devecseri! Mivel az eredeti időpont

Részletesebben

Tisztelgés az idősek előtt

Tisztelgés az idősek előtt A település közéleti lapja XIX. (XXXIV.) évfolyam 12. szám Alapítva 1927-ben 2012. december Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben teljes boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! Tisztelgés

Részletesebben

Elkészült, Imre bácsi!

Elkészült, Imre bácsi! A település közéleti lapja XIX. (XXXIV.) évfolyam 10. szám Alapítva 1927-ben 2012. október Elkészült, Imre bácsi! Csak jönnek és jönnek az emberek. Devecserből, vidékről, az ország távoli pontjairól. Komoly

Részletesebben

Nagyszabású pályázati program bemutatása a szülőknek. köszöntjük az édesanyákat. Az önkormányzat öltözőátadó ünnepélye Ismét ünnepelt Devecser

Nagyszabású pályázati program bemutatása a szülőknek. köszöntjük az édesanyákat. Az önkormányzat öltözőátadó ünnepélye Ismét ünnepelt Devecser A település közéleti lapja ÚjDevecseriÚjság XXI. (XXXVI.) évfolyam 4. szám Alapítva 1927-ben 2014. április Az önkormányzat öltözőátadó ünnepélye Ismét ünnepelt Devecser A vörösiszap-katasztrófa során megsemmisült

Részletesebben

Az 1848 49-es forradalom és szabadságharc

Az 1848 49-es forradalom és szabadságharc A település közéleti lapja XXI. (XXXVI.) évfolyam 3. szám Alapítva 1927-ben 2014. március Tisztelet a bátraknak! Az 1848 49-es forradalom és szabadságharc járási megemlékezése Március 15-én délelőtt az

Részletesebben

2013. október 4. Devecser köszöni!

2013. október 4. Devecser köszöni! A település közéleti lapja XX. (XXXV.) évfolyam 10. szám Alapítva 1927-ben 2013. október 2013. október 4. Devecser köszöni! Egy évvel ezelőtt azért gyűltünk a Makovecz Parkba, hogy tanúi legyünk egy sokáig

Részletesebben

XXI. (XXXVI.) évfolyam 8. szám Alapítva 1927-ben 2014. augusztus. Devecserben járt a Virágos Magyarországért zsűrije

XXI. (XXXVI.) évfolyam 8. szám Alapítva 1927-ben 2014. augusztus. Devecserben járt a Virágos Magyarországért zsűrije A település közéleti lapja ÚjDevecseriÚjság XXI. (XXXVI.) évfolyam 8. szám Alapítva 1927-ben 2014. augusztus Devecserben járt a Virágos Magyarországért zsűrije Virágos Devecser Sikeres devecseri kutyakiállítás

Részletesebben

A székely zászló leng a Városházán

A székely zászló leng a Városházán A település közéleti lapja XX. (XXXV.) évfolyam 3. szám Alapítva 1927-ben 2013. március Ilyen nap volt az, melynek fordulója Ibolyáit ma szívünkbe szórja. Juhász Gyula Március idusára című versének szép

Részletesebben

Ünnepélyes telephely átadás

Ünnepélyes telephely átadás A település közéleti lapja XX. (XXXV.) évfolyam 11. szám Alapítva 1927-ben 2013. november Méltó emlékezés Gárdonyira Névadóját ünnepelte az általános iskola Magyarország Kormánya a 2013-as esztendőt, Gárdonyi

Részletesebben

Mackó-napi Vackorság Ezzel a jelmondattal csalogatta az óvoda apraja-nagyja vendégeit a már hagyományossá

Mackó-napi Vackorság Ezzel a jelmondattal csalogatta az óvoda apraja-nagyja vendégeit a már hagyományossá A település közéleti lapja XX. (XXXV.) évfolyam 2. szám Alapítva 1927-ben 2013. február Mackó-napi Vackorság Ezzel a jelmondattal csalogatta az óvoda apraja-nagyja vendégeit a már hagyományossá vált Mackó

Részletesebben

Verselt a város a Devecseri Kastélykönyvtárban

Verselt a város a Devecseri Kastélykönyvtárban A település közéleti lapja XX. (XXXV.) évfolyam 4. szám Alapítva 1927-ben 2013. április Verselt a város a Devecseri Kastélykönyvtárban Május első vasárnapja A háromnapos rendezvénysorozat második napján,

Részletesebben

XX. (XXXV.) évfolyam 6. szám Alapítva 1927-ben 2013. június. Megyei tűzoltóverseny Devecserben

XX. (XXXV.) évfolyam 6. szám Alapítva 1927-ben 2013. június. Megyei tűzoltóverseny Devecserben A település közéleti lapja XX. (XXXV.) évfolyam 6. szám Alapítva 1927-ben 2013. június Megyei tűzoltóverseny Devecserben 2013. május 25-én Devecserben az Emlék-tavak mellett került sor a Veszprém Megyei

Részletesebben

XX. (XXXV.) évfolyam 9. szám Alapítva 1927-ben 2013. szeptember

XX. (XXXV.) évfolyam 9. szám Alapítva 1927-ben 2013. szeptember A település közéleti lapja XX. (XXXV.) évfolyam 9. szám Alapítva 1927-ben 2013. szeptember Tanévnyitó 2013/2014 Devecserben a tanévnyitó ünnepélyek az utóbbi években valami miatt rendhagyóak voltak. Idén

Részletesebben

Augusztus 20. Gárdonyi évforduló. Ismét kutyás randevú Devecserben. A település közéleti lapja

Augusztus 20. Gárdonyi évforduló. Ismét kutyás randevú Devecserben. A település közéleti lapja A település közéleti lapja XX. (XXXV.) évfolyam 8. szám Alapítva 1927-ben 2013. augusztus E napon a világ magyarsága I. István király 930 évvel ezelőtti szentté avatását, a magyar államiságot ünnepelte,

Részletesebben

Most búcsúzunk és elmegyünk

Most búcsúzunk és elmegyünk A település közéleti lapja XX. (XXXV.) évfolyam 7. szám Alapítva 1927-ben 2013. július Hagyományőrző Somló Környéki Napok Az idén június 21-23. közt került sor a tavaly hagyományteremtő céllal létrehozott

Részletesebben

Újra szól a csengő. Rejtett értékeink. Bűnmegelőzési cselekvési program ünnepélyes aláírása. Hogy mindenki biztonságban érezhesse magát

Újra szól a csengő. Rejtett értékeink. Bűnmegelőzési cselekvési program ünnepélyes aláírása. Hogy mindenki biztonságban érezhesse magát A település közéleti lapja XIX. (XXXIV.) évfolyam 9. szám Alapítva 1927-ben 2012. szeptember Újra szól a csengő Ismét tanévnyitó ünnepélyre gyűltek kicsik és nagyok szeptember második napjának vasárnap

Részletesebben

XXI. (XXXVI.) évfolyam 9. szám Alapítva 1927-ben 2014. szeptember

XXI. (XXXVI.) évfolyam 9. szám Alapítva 1927-ben 2014. szeptember A település közéleti lapja ÚjDevecseriÚjság XXI. (XXXVI.) évfolyam 9. szám Alapítva 1927-ben 2014. szeptember Átadásra került a helyreállított Eszterházy Kastélypark A fejlesztések nem állnak le Tanévnyitó

Részletesebben

ÚjDevecseri Újság. Áldott, békés karácsonyi ünnepeket! Adventi mese. Juhász Gyula: Karácsony felé. A tartalomból:

ÚjDevecseri Újság. Áldott, békés karácsonyi ünnepeket! Adventi mese. Juhász Gyula: Karácsony felé. A tartalomból: XVIII. (XXXIII.) évfolyam 39. szám Alapítva 1927-ben 2011. december ÚjDevecseri Újság A telepü lés közéleti l a pja Áldott, békés karácsonyi ünnepeket! Szép Tündérország támad föl szívemben Ilyenkor decemberben.

Részletesebben

A 3. Hagyományőrző Somló Környéki Napok Az egymásra találás napjai

A 3. Hagyományőrző Somló Környéki Napok Az egymásra találás napjai A település közéleti lapja ÚjDevecseriÚjság XXI. (XXXVI.) évfolyam 7. szám Alapítva 1927-ben 2014. július A 3. Hagyományőrző Somló Környéki Napok Az egymásra találás napjai Biztonsági kamerarendszer Június

Részletesebben

Csak egy szó: Köszönjük!

Csak egy szó: Köszönjük! A település közéleti lapja XIX. (XXXIV.) évfolyam 4. szám Alapítva 1927-ben 2012. április Csak egy szó: Köszönjük! Több heti megfeszített munka eredményeként március 9 én ünnepre készült az óvoda. A hét

Részletesebben

XXI. (XXXVI.) évfolyam 6. szám Alapítva 1927-ben 2014. június. Gyermekek, sport, vidámság Az első városi gyermeknap

XXI. (XXXVI.) évfolyam 6. szám Alapítva 1927-ben 2014. június. Gyermekek, sport, vidámság Az első városi gyermeknap A település közéleti lapja ÚjDevecseriÚjság XXI. (XXXVI.) évfolyam 6. szám Alapítva 1927-ben 2014. június Gyermekek, sport, vidámság Az első városi gyermeknap A városi májusfa kitáncolása A városi főzőverseny

Részletesebben

ÚjDevecseri Újság. Rendkívüli tanévzáró. A tartalomból: XVIII. (XXXIII.) évfolyam 5. szám Alapítva 1927-ben Devecser, 2011. június

ÚjDevecseri Újság. Rendkívüli tanévzáró. A tartalomból: XVIII. (XXXIII.) évfolyam 5. szám Alapítva 1927-ben Devecser, 2011. június XVIII. (XXXIII.) évfolyam 5. szám Alapítva 1927-ben Devecser, 2011. június ÚjDevecseri Újság A telepü lés közéleti l a pja Rendkívüli tanévzáró A tartalomból: Remélhetőleg nem sokszor kerül már ilyen jelző

Részletesebben

XXIII. évfolyam 11. szám 2011. december. kezdte ünnepi beszédét Leleszi Tibor polgármester, hozzátéve: Ezt a hangsúlyos pozíciót tudom,

XXIII. évfolyam 11. szám 2011. december. kezdte ünnepi beszédét Leleszi Tibor polgármester, hozzátéve: Ezt a hangsúlyos pozíciót tudom, A tartalomból Szerencsét hozó kéményseprõk >>> 2. oldal Iskolaérettség iskolára való alkalmasság >>> 5. oldal Advent vasárnapjain >>> 7. oldal XXIII. évfolyam 11. szám 100 éves Kisvárda sportja >>> 10.

Részletesebben

A 2014. október 12-én megtartott helyhatósági választásról

A 2014. október 12-én megtartott helyhatósági választásról Alapítva 1927-ben XXI. (XXXVI.) évfolyam 10. szám Beköszöntő Jövő áprilisában lesz 88 éve annak, hogy hetilapként 1927- ben útjára indították a Devecseri Ujság -ot (rövid U-val írva továbbra is, ahogy

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 4. szám 2014. december BOLDOG KARÁCSONYT!

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 4. szám 2014. december BOLDOG KARÁCSONYT! SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 4. szám 2014. december ADVENTI VÁRAKOZÁS 2. oldal BOLDOG KARÁCSONYT! Tisztelt Seregélyesiek! Vajon mennyi őszinte szeretet és hála marad bennünk,

Részletesebben

Advent a keresztény világban a karácsonyt megelõzõ felkészülést, az ünnepre történõ várakozást jelenti számunkra. A szó azonban ennél

Advent a keresztény világban a karácsonyt megelõzõ felkészülést, az ünnepre történõ várakozást jelenti számunkra. A szó azonban ennél Rövid hírek Mikulás Ünnepi készülõdés Advent a keresztény világban a karácsonyt megelõzõ felkészülést, az ünnepre történõ várakozást jelenti számunkra. A szó azonban ennél sokkal gazdagabb jelentéssel

Részletesebben

Kárpátalján járt Devecser város küldöttsége

Kárpátalján járt Devecser város küldöttsége 2015. június A Település Közéleti Lapja XXII. (XXXVII.) évfolyam 7. szám Kárpátalján járt Devecser város küldöttsége Devecser város 7 fős küldöttsége testvértelepüléseink, Nagypalád és Fertősalmás polgármestere,

Részletesebben

Októberre megépül a kápolna

Októberre megépül a kápolna A település közéleti lapja XIX. (XXXIV.) évfolyam 6. szám Alapítva 1927-ben 2012. június Alapkőletétel az ipari parkban Új üzemet épít Devecserben a Villkász Kft. Az újjáépítés folyamán, ha megkérdezték

Részletesebben