Duna-Adony. Épült a múltunk alapjaira, jövőnk reménységére. Ára: 100 Ft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Duna-Adony. Épült a múltunk alapjaira, jövőnk reménységére. www.4kadony.hu. Ára: 100 Ft."

Átírás

1 Ára: 100 Ft Február HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 2. szám Épült a múltunk alapjaira, jövőnk reménységére Átadták az új iskolaszárnyat február 12-én déli tizenkét órakor polgármesteri beszéddel, egyházi áldással és nem utolsó sorban a gyermekek által előadott vidám műsorral ünnepélyesen is birtokba vehették az alsósok az új iskolaszárnyat. Nem árulok el titkot az adonyiak számára, voltak akik ellenezték ezt a fejlesztést. - mondta megnyitójában Ronyecz Péter polgármester. Tény, hogy az akkori döntés során néhányan inkább olyan beruházást szerettek volna megvalósítani, amiből az önkormányzatnak közvetlenül bevétele származik. Szerencsére többen voltak azok a képviselők, akik belátták; a jövőbe mutató beruházás is termel profitot, mert a gyermekek oktatásába fektetett forrás is megtérül később. Ehhez kell a szakmai háttér, a szülői összefogás, melyek eddig is rendelkezésre álltak, most pedig elkészült az infrastruktúra, mely hosszú időn keresztül megfelelő teret kínál a magas szintű munkavégzéshez. E beruházás megvalósítását egyéb más körülmény is hátráltatta. Sokszor gondolkodtam az elmúlt hónapokban, hogy miért ilyen nehezen, ennyi buktatón keresztül tudott csak ez a fejlesztés megvalósulni? - folytatta a polgármester, majd sorolta a talán mára mindenki előtt nyilvánvalóvá vált okokat. Nem nyertünk megvalósításához pályázati forrást, a tervezettnél tovább tartott a kötelező régészeti feltátás, erősebb alapozást igényelt az épület, a kivitelezés közben egy erősen csapadékos időszak tovább lassította a munkát, majd a kialakuló pénzügyi helyzet miatt a banknál rendelkezésre álló forrásunk zárolása rontotta tovább a helyzetet. Amikor végre már azt hittük, sikerült minden nehézséget leküzdenünk, akkor a közbeszerzés nyerteseként a kivitelezést végző cég ellen indult csődeljárás. Emiatt olyan rendszerek hiányoztak még, amik nélkül a hatóság nem járult hozzá a használatbavelételhez, a felszámolás alatt álló cég viszont nem fejezhette be a munkát. Nagy szerencsénkre a Fivill 2000 Kft., mely végig alvállalkozóként dolgozott a beruházáson, vállalta, hogy a JTT Kft-vel közösen befejezik az épületet, amihez a Március 21 Mezőgazdasági Szövetkezet nyújtotta pénzügyi támogatásra is nagy szükség volt. Mindezek ismeretében viszont talán még jobban tudjuk értékelni az eredményt, ami gyermekeink javát szolgálja. -Percsi-

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Január 26-án a képviselő-testület első napirendjén megvitatta az Adonyi Kistérségi Szociális Központ tevékenységéről készült tájékoztatót. Az intézmény jelenlévő vezetőjéhez, Vida Katalinhoz több kérés és kérdés is érkezett, mely során szorosabb együttműködésre kérték a helyi Karitász szervezettel, illetve Ronyecz Péter polgármester emlékeztette a vezetőt arra, hogy amikor a kistérség polgármesterei határoztak arról, hogy a feladatot a továbbiakban kistérségi szinten látják el, akkor azt is kikötötték, hogy helyben az intézmények a helyi igények és lehetőségek szerint működjenek, helyi munkatársakkal lássák el feladataikat. A kiegészítésekkel egyetértve a testület a tájékoztatót tudomásul vette. A következőkben az önkormányzat évi költségvetésének tárgyalására került sor. A bizottsági vélemények ismertetése során elhangzott, hogy a költségvetés alapvetően a működőképesség fenntartására összpontosít, az intézményeknél átlagosan 6-15 %-os előirányzat csökkentésére került sor. Ezen túlmenően az idén is biztosítani tudja a testület a civil pályázathoz szükséges keretet, valamint szúnyogirtásra is jut a költségvetésből. Nagyobb fejlesztéseket természetesen nem lehet betervezni, viszont egy kisebb, hat milliós keret (rendkívüli, nem várt feladatok elvégzésére) szintén rendelkezésre áll. Végezetül a költségvetésben szerepel a likviditási problémák megszüntetéséhez, az adósság törlesztéséhez szükséges összeg. A testület az elsőfordulós költségvetést elfogadta. Ezt követően került sor a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására, melynek értelmében előírta a képviselő-testület az aktív korúak (foglalkoztatás helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély) és a lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeként a lakókörnyezet rendezettségének biztosítását. Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget attól az ellátást megvonják. Majd döntött arról a testület, hogy a településen nem kíván élni a törvény biztosította ebrendészeti hozzájárulás kivetésével, mert a remélt hasznot elvinné a várhatóan utcára kerülő kóbor ebek befogásának finanszírozása. A nemdohányzók védelmében alkotott törvényi rendelkezés helyi kiegészítésének lehetőségével szintén nem kívánt élni a testület, így az változatlan formában, a központi jogszabály alapján hatályos a településen is. A Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési Kft. üzletrész értékesítése kapcsán a testület lemondott az elővásárlási jogáról. Adony Város évi ünnep-és rendezvénytervet azzal a kiegészítéssel fogadta el a képviselő-testület, hogy az intézmény programjait több módon tegye közzé, így a helyi újságban, tv-ben, önkormányzati honlapokon, a Facebook-on. A szennyvízelvezető rendszer karbantartásához szükséges két szivattyú beszerzési költségei kiegészítését követően a testület jelezte Pusztaszabolcs önkormányzatának, hogy a pusztaszabolcsi rendezési terv előzetes véleményezési jogával nem kíván élni. Az Adonyi Többcélú Kistérség Társulási Tanácsa tevékenységéről szóló tájékoztató, a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményekről szóló beszámoló, valamint a lejárt idejű határozatok áttekintését követően a testület elfogadta az üzemeltetői szerződés megkötését a Dunaújvárosi Vízi Társulattal. A bejelentések során a testület jóváhagyta, hogy Herczeg Ferenc bizottsági tanácsadó korábban a Duna-Menti Szent Orbán Borrend Adony elmaradt kirándulására felajánlott támogatását a Borrend működéséhez használja fel. Az Ügyrendi-, Vagyonnyilatkozatok és Öszszeférhetetlenségi ügyek vizsgálatát végző Bizottság javaslatára elfogadta a képviselő-testület a polgármester illetményének ,- Ft-ra, költségátalányának ,- Ft-ra történő emelését. Tájékoztatást kaptak a képviselők arról, hogy jogszabályi változás következtében a víz- és szennyvíz díja a novemberben elfogadott önkormányzati rendeletben meghatározott mértékben nem emelkedhet. A szolgáltatást végző DRV Zrt. tájékoztatása szerint az ivóvíz-szolgáltatás díja: 207,10,- Ft/m 3 + ÁFA, a szennyvízszolgáltatás díja: 353,80,- Ft/m 3 + ÁFA. -ti- ADONY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Tel.: Fax: Honlap: Földszint. Név szoba 1. Földi Ilona aljegyző Puskás Zsolt építésügyi előadó Dombiné Szűcs Ágnes ügyfélszolgálat Kremmer Krisztina szociális ügyintéző Kozma Miklósné anyakönyvvezető 15 Emelet szoba 11. Leicht Ilona építmény és kommun. adóügy Vágó Eszter gépjármű és iparűz. adóügy 12. Székely Krisztina pályázati referens Bajgár Tímea pénztáros Gajdó Jánosné, Gévai Lajosné könyvelés 14. Kozma Lászlóné pénzügyi vezető Sárközyné dr. Szabó Piroska jegyző Gévai Eszter titkárság Ronyecz Péter polgármester Mellék 2

3 Szerkesztőségi üzenet Kedves Olvasók! Az elmúlt számban Ronyecz Péter polgármesterrel készített évértékelő riportunk után több kérdés is érkezett szerkesztőségünkhöz. Az egyik kérdés a riport vége felé elhangzott polgármesteri tanácsra vonatkozott, miszerint pénztárcánk kímélése érdekében neveljünk otthon háziállatokat saját fogyasztásunkra. Ezzel kapcsolatosan többen kérdezték; milyen feltételek mellett, milyen háziállatokat lehet Adonyban tartani, nevelni? Ennek tisztázására a jegyző asszonyt kértük fel, aki ígéretet tett arra, hogy a költségvetési tárgyalások zárását követően áttekinti a helyi állattartási rendeletet, illetve összeveti ezt az azóta minden bizonnyal sokat változott központi szabályozással. A másik kérdés az önkormányzatot, polgármestert ért névtelen feljelentés kapcsán fogalmazódott meg. Többen Kirinovics Péter korábbi képviselőt sejtették a feljelentő mögött. Bár a névtelen feljelentő kiléte azóta tisztázódott, nevének nyilvánosságra hozásához felhatalmazásunk nincs. Ettől függetlenül szerettük volna az alaptalanul terjedő pletykák miatt tisztázni, hogy volt-e szerepe a volt képviselőnek a feljelentésben? Tőle azt a választ kaptuk, hogy amennyiben úgy érzi, hogy szükséges, egy későbbi időpontban nyilatkozni fog lapunk számára ez ügyben. Álláspontját természetesen tiszteletben tartjuk. Percsi Behavaztunk Karitasz csoportunk 2001 óta működik. Alapításunk óta tagjaink száma kb. ugyanannyi. Tagjaink kiknek ez évtől arcképes igazolványuk is van mellett sok segítőnk van, akik ad hoc munkákra mindig készek, pl. kerti munka, segély érkezésekor pakolás, bútorok szállítása, stb. Mivel elég régen működik szervezetünk, ismernek a városban, tehát a bajban lévők megtalálnak, vagy a segítő emberek ajánlják figyelmünkbe a segítségre szorulókat. Bármilyen baj esetén igyekszünk lehetőségeinkhez képest segíteni minél előbb. Bevételünk pályázatokból, a plébániától kapott összegből és a felajánlott adományokból tevődik össze. A felajánlott munkavégzések pedig nagyban bővítik lehetőségeinket. Tagjai vagyunk azoknak, akik csatlakoztak a megyei szervezet égisze alatt működő élelmiszersegély programhoz, így az idén is részesültünk EU-s adományból ben is tudtunk csomagot összeállítani, elsősorban az önkormányzatnál nyertes pályázatunkból. Így karácsonykor 40 családnak sikerült tartós élelmiszert, tisztító szereket, tisztasági szereket tartalmazó csomagot összeállítani és eljuttatni. Év közben is folyamatosan igyekszünk segíteni a krízis helyzetbe jutottakon. Nagy segítséget jelentenek a felajánlott adományok (élelmiszer, bútor, egyéb használati tárgyak), ezek közvetítésében veszünk részt. Kérem a város lakosságát, segítsék munkánkat továbbra is adományok felajánlásával, munkájukkal. Viccesen azt szoktam mondani, hogy mindent hozhat mindenki, csak a házat nem, de a tartozékokat igen. Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az elmúlt évben is segítették munkánkat bármilyen módon. Így: Gigi kesztyűgyár felajánlásának, melyre minden évben számítunk. A Berki pékség, a Széchenyi pékség (Papp Tamás) napi felajánlásait, a Heti 7-es, a Heni Boltja, Erika és Ildi virágboltja felajánlásait. Nagy József, az Adonyi Hirdetmény Tájékoztatjuk Adony lakosságát, hogy a rendkívüli időjárás miatt esetlegesen felmerülő vészhelyzet bekövetkezésekor az alábbi helyen és telefonszámokon kérhetnek tájékoztatást és segítséget: Idősek Napközi Otthona 2457 Adony, Kossuth Lajos u vagy Karitasz hírek 2011 Édenkert Kft., az új Reál üzlet, Ébl György ABC-jének, az AdonyHús Kft. felajánlásait. Az Indiai Nővérek napi segítségét és külön a karácsonykor nyújtott segítségüket. Katika fagyasztott ételeinek köszönhetően szombat-vasárnap is tudtunk meleg ételt biztosítani az arra rászorulóknak. Külön köszönetet szeretnék mondani Német Dóra felajánlásáért, amivel gazdagította a készített csomagok tartalmát. Köszönöm mindenki segítségét, és kívánok minden kedves adonyi lakosnak jó egészséget, nyugodalmas, békés életet városunkban. Barna Csabáné karitasz vezető Tisztelt Véradók! Február 14-én 14 órától ig VÉRADÁSRA várjuk Önöket az Idősek Otthonába. Segítsen, hogy segíthessünk! A háziorvosok Üzenet a Baráti Kör tagjainak Kedves Barátok! A jelen lapszámában megtaláljátok az éves tagdíj befizetésére szóló csekket. (Emlékeztetőül írom, hogy éves tagdíjunk Ft/fő.) A csekken ezt azért nem jeleztük, mert van néhány tagunknak tagdíjbefizetési elmaradása, ezt most ezen a csekken teljesíthetik. Kérünk mindenkit, lehetősége szerint rendezze elmaradását! Már most szeretnénk jelezni, hogy a tavaszi találkozó időpontja május 19-e, de erről majd időben külön tájékoztatást küldünk. Üdvözlettel: Percsi Tibor elnök 3

4 Az Adonyért Alapítvány gondozásában, illetve kiadásával megjelentek és mindenki számára hozzáférhetőek településünk régmúlt történelmének feltárását végző kutatómunka eredményeit bemutató könyvek, valamint a még élő szemtanuk által feltárt közelmúlt történeti események összegyűjtött leírása. A kiadványok kiváltképpen a város fiatal generációi számára adnak rendkívül érdekes információkat. Ezekből ismerhetik meg elődeik (dédszüleik, nagyszüleik) küzdelmes életét, hősies harcukat a világháborúk poklában. Adony a történelemben (kiadva: 1996-ban) Összeállította: Lendvay Zoltán apát, esperesplébános, Adony díszpolgára. (1951-től haláláig, 2004-ig Adony plébánosa.) A XVII. század végétől, az az a honfoglalástól a XX. végéig közel 300 éves sétára hívja az olvasót, hogy megismerje a község magvát, bejárva képzeletben az első utcákat, elhaladva az urasági házak, az akkori gazdálkodás helyszínei, majd a templom, az iskola, a posta mellett, nem hagyva ki a sörházat. Mindezeket hiteles térképek, fotók, levéltári anyagok, öszszegyűjtött visszaemlékezések bemutatásával, Lendvay plébános úr személyes kutatómunkája által ismerheti meg az olvasó. Adony Millenniumi Képeskönyve (kiadva 2000-ben) Lendvay Zoltán forrásai alapján összeállította: Iglódi István, Králl István, Lendvay Zoltán, Percsi Tibor, Suszter László. Archiválás, számítógépes nyomdai előkészítés: Schmidt Attila, fotó: Percsi Tibor, lektorálta: Suszter László. A könyv a régi és a mai Adonyt mutatja be az olvasónak, számtalan, csodálatosan megmaradt múltbeli és jelenidőben készített fényképek, leírások segítségével. Itt még láthatjuk a mára már lebontott régi épületeket, utcarészleteket, sok-sok életképet egyesületekről, személyiségekről, viseletekről, a hétköznapi munkáról, családokról, stb. Adony Évezredei, Adony története az ősidőktől 1848-ig (kiadva 2002-ben) Szerkesztették: dr. Antoni Judit, dr. Fülöp Gyula, dr. Szabó Ádám régészek. A nemzetközi élvonalban is elismertségnek örvendő szakemberek a könyvben bemutatják Adony és területének történelmét az őskortól, a rómaiakon át a honfoglalás és a középkoron át ívelve egészen a XIX. század közepéig, történelmi hitelességgel. 4 Adony történetét bemutató könyvek ismertetője Rózsafi János helytörténeti, és levéltári kutatásai, valamint a még élő szemtanuk viszszaemlékezései alapján összeállított munkái. (Rózsafi Jánost a település közelmúltjának feltárása és megörökítése tárgyában végzett tudományos értékű munkássága elismeréséül augusztus 20.-a alkalmával, az Adonyért Alapítvány kuratóriumának javaslatát figyelembe véve az Önkormányzati Képviselő-testület, Adony Városért Érdemérem kitüntetéssel jutalmazta.) Jelenleg a Hadtörténeti Múzeum kutató csoportjának tagjaként hadszíntér kutatásokkal foglalkozik. E munka kapcsán kifejezetten az első, és második világháborúban résztvevő adonyi katonák és hősi halottak hozzátartozóinak emlékeit begyűjtve, valamint a harcterek és hatalmas levéltári anyag vizsgálata alapján tudományos igényességgel tudta feltárni és bemutatni az adonyi katonák szerepét, harctéri életét, valamint a II. világháború városunkban zajló eseményeit. Minden bizonnyal az utolsó lehetőségét ragadta meg ezzel a szerteágazó kutatómunkával annak, hogy a még élő személyektől, hozzátartozóktól kapott interjúk és emlékek alapján Adony ifjabb generációjával is megismertesse elődeinek hősiességét, hazaszeretetét. 1/ Amikor el kell menni katonának Adonyiak az I. világháborúban (Kiadva 2006-ban) 2/ Jaj Istenem, visszajönnek-e még..? Adonyiak az II. világháborúban 1. rész (Kiadva 2007-ban) 3 Vezesd őket haza..! Adonyiak az II. világháborúban 2. rész (Kiadva 2007-ben) 4/ A világégés poklában... Adony az II. világháborúban. (Kiadva 2009-ben) Az érdeklődők a kiadványok mindegyikét megtekinthetik és megkaphatják a Művelődési ház könyvtárában az alapítvány támogatásának ellenértékeként. Örömmel fogadnánk azt is, ha az iskolai történelem oktatásba beépíthető lenne, akár fakultatív módon is a kiadványok alapján bemutatott helytörténeti ismeret. Bízunk abban, hogy az iskola vezetője, valamint a tantestület ehhez hozzájárul, és a szervezést elindítja. Az alapítvány természetesen minden segítséget megad a történelemtanároknak és osztályfőnököknek ehhez a munkához. Összeállította az alapítvány kuratóriumának megbízásából: Kékesi István kurátor Adonyi Ifjúságért Egyesület Közgyűlése Az Adonyi Ifjúságért Egyesület január 27-én megtartotta évzáró-értékelő közgyűlését. Ez kicsit eltérő volt a korábbiakhoz képest, hiszen az új törvényi változások tükrében az egyesület válaszút elé került. Vagy vállalja a kiírt elvárásokat vagy szünetelteti a tevékenységét. Mivel az elvárásoknak nem tud megfelelni így a vezetőség javaslatára a szüneteltetés mellett voksolt a tagság. Hat év után nehéz szívvel döntöttünk. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy bármely civilszervezet segítségért fordul hozzánk, akkor nem sietünk a segítségükre, csak ebben a szervezeti formában nem tudunk tovább működni. A közgyűlésen megjelent Ronyecz Péter polgármester úr is, aki elismeréssel szólt munkánkról. A Kihívás Napját ami a tavalyi évben még nagyobb sikert aratott mint annak előtte bármikor szeretnénk az idén is megrendezni, de sajnos már nem egyesületi formában. Erre ígéretet kaptunk a polgármester úrtól mellyel támogatni kívánják ezt a széles megmozdulást. Szeretnénk köszönetet mondani minden támogatónknak, vállalkozóknak, civil szervezeteknek a teljesség igénye nélkül, akik a 6 év alatt segítettek és támogattak minket. Reméljük, hogy a városi rendezvényeken még találkozunk és együtt tehetünk a kulturális élet színesítéséért. Trautmann-né Mészáros Melinda elnök Adójuk 1%-ának felajánlását várják! Adonyért Alapítvány Adószám: Adonyi Evezős és Vizisport Egyesület Adószám: Adony és Környéke Horgász Egyesület Adószám: Adonyi Gyermekekért Közalapítvány Adószám: Vetus Salina Kulturális Egyesület Adószám: Római Katolikus Egyház Technikai szám: 0011

5 Január Iskolai történelem verseny Szent István életéről A Szent István Iskolahét keretein belül került megrendezésre az iskolánk névadójának életéhez kapcsolódó helyi történelmi vetélkedő, melyen iskolánk felső tagozatos osztályainak csapatai mérték össze tudásukat. A vetélkedőn a következő eredmények születtek: 1. hely: Áldott István 6.b, Hetyei Réka 6.b, Kárász Patrik 6.b, Bildmann Dániel 6.b 2. hely: - holtversenyben: Kenesei Bálint 5.a, Sátor Zsombor 5.a, Ignácz Kristóf 5.b, Lédeczi Levente 5.b, Paulusz Sára 6.a, Budai Bence 6.a, Nagy Anna 6.a, Kis László 6.a 3. hely: Fekete Balázs 7.a, Homo Rinaldó 7.a, Jakoda Benedek 7.a, Molnár Péter 7.a Január Szent István és kora területi vetélkedő - Adony Iskolánkban már több éves hagyománya van annak, hogy névadónk életéről és munkásságáról Adony és a környező települések iskoláiból a felső tagozatos tanulóknak történelmi vetélkedőt szervezünk. Az idén 7 csapat mérkőzött egymással. A játékos vetélkedőn a következő dobogós helyek születtek: 1. hely - Eötvös József Általános Iskola 2. hely - Szent István Általános Iskola és AMI Áldott István 6.b, Hetyei Réka 6.b, Kárász Patrik 6.b, Bildmann Dániel 6.b 3. hely - Kossuth Lajos Általános Iskola Gratulálunk minden résztvevő diáknak! Január 27. Megyei Angol - Német Nyelvi Verseny - Székesfehérvár Az István Király Általános Iskola és a Tóparti Gimnázium és Szakközépiskola adott otthont a decemberben elkezdődött idegen nyelvi versenynek, ahol először írásban mérték össze tudásukat a megye általános iskoláinak nyolcadikosai. Az írásbeli fordulót két kategóriában rendezték: A - heti 3 órában idegen nyelvet tanulók és B - heti 4-nél több órában idegen nyelvet tanulók részére. A második szóbeli fordulóba kategóriánként legjobb írásbeli dolgozatot benyújtó diák került be. A szóbelin a tételhúzást követően önállóan kellett az adott témát kifejteni angol nyelven, majd a vizsgáztatók kérdéseire kellett válaszolni. A szóbeli második részében egy képről kellett minél színesebb leírást adni idegen nyelven, ami szintén jól sikerült az adonyi tanulónknak, így Bálinth Bence 8.a osztályos tanulónk 10 többletponttal megelőzte a mögötte állót, I. helyen végzett a megyei versenyen. Iskolai Hírek Ezt az eredményt beszámítva, a Tóparti Gimnázium a felvételi rangsorának elkészítésekor, a nyertest előnyben részesíti, melyről írásbeli nyilatkozatot nyújtott át a díjátadáskor. Gratulálunk a komoly teljesítményhez! Túl vagyunk a FELVÉTELIN! Iskolánkban január 20-án minden diák kézhez kapta a félévi értesítőjét. Nyolcadikosainknak már komoly pontszámokat jelent ez az értesítő a továbbtanulásnál úgy, mint a felvételi feladatlapok, melyeket január 21-én és a tehetségesebbek január 28-án is megírtak. A kompetencia alapú nyelvtani és matematikai feladatokban voltak egyszerűbb és nehezebb feladatok is, mindenki kedvére teljesíthetett. Kíváncsian várjuk az eredményeket és elindult a nagy pontszámítási mizéria, mely február elejéig tart, amikor be kell adni a továbbtanulási szándékot mutató felvételi jelentkezési lapokat a középfokú iskolákba. Reméljük, sikerül mindenkinek a legtesthezállóbb iskolát megtalálnia, ahol majd képességeinek megfelelő felkészítést kap a felnőtt korba való belépéshez. Bálinthné Sándor Andrea igazgatóhelyettes ALLIANZ Hungária Biztosító Zrt. Hungária Nyugdíjpénztár és az FHB Bank Zrt. 1. Teljes körű biztosítási ügyintézés, tanácsadás. 2. Teljes körű hitel ügyintézés (személyi hitelek, építési hitelek, jelzálog alapú hitelek, lakásvásárlás, bankszámlák, hitelkártyák, adósságrendezés) 3. Lakáshitelek a legkorszerűbb feltételekkel. Régebbi hiteleinek átcsoportosítása kedvezőbb konstrukcióra - akár több bank kínálatából is. CSITI HUNGARY KFT. Csikós Tibor Adony, Rákóczi u allianz.hu Tel.: Havonta ezreket költ azért, hogy egészségtelenül éljen! Január 1-től tilos a dohányzás A törvény új szigorítása első hallásra akár radikálisnak is nevezhető, de a magyar emberek dohányzási szokásait és a dohányzás miatt kialakuló betegségeket figyelembe véve indokolt és szükségszerű lépés volt. A dohányfüst rákkeltő a passzív dohányosok számára is. A gyermekek tüdejét súlyosan károsítja. De pontosan milyen szigorításokat kell észben tartani? A törvény értelmében tilos a dohányzás a közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a tömegközlekedési eszközökön és a megállóikban, a játszótereken és öt méteres környezetükben. A helyi önkormányzatok mindemellett további közterületen is megtilthatják a dohányzást. A jövőben szabadtéren sem jelölhető ki dohányzásra alkalmas terület a közoktatási intézményeknél, gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézményeknél, egészségügyi szolgáltatóknál. Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól legalább öt méterre lehet kijelölni, kivéve azoknál a vendéglátóegységeknél, ahol erre csak a bejáratnál van lehetőség. Az ÁNTSZ jogutódja, a Népegészségügyi Szakigazgatási Intézet munkatársai és a közterület felügyelők figyelmeztetéseit komolyan kell venni. Tavasztól magánszemélyek esetében akár 50 ezer forintos, intézmények esetében pedig 2,5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, ha nem tartják be a szigorított törvényt. Magyarországon ma 10 emberből négy dohányzik és ennek következményeként 18 percenként meghal egy honfitársunk. A hatóságoknak nem az a céljuk, hogy minél többet bírságoljanak, hanem, hogy a tiltás miatt még többen leszokjanak a cigiről. Ez egy jó alkalom arra, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyüktől! Határozzák el magukat és forduljanak segítségért a háziorvosukhoz, vagy keressék fel a weboldalt. Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 5

6 Olvasói levél Hogyan tovább? Olvasom neves közgazdászok szerint a év a II. világháború utáni évek egyik legnehezebbike lesz, ha nem a legnehezebb. Javainkat bizony meg kell becsülnünk. Úgy a tárgyit, mint a szellemit egyaránt. Nagy szükségünk lesz az összefogásra, és sokat meríthetünk a szeretet erejéből. Rakjunk rendet magunk körül! Tisztítsuk meg a gondolatainkat a hosszú évek alatt rárakódott negatív hatásoktól. Nyújtsunk kezet újra egymásnak, hisz közösen könnyebben túl leszünk gondjainkon, és figyeljünk egymásra. Ne feledjük, honnan jöttünk. Adony sváb falu. Sváb falu? Ma már szinte alig beszéljük őseink nyelvét. Dédszüleink még szinte csak svábul beszélték a németet. Jó lenne pedig ma is Európa egyik legnagyobb nemzetének őseinknek nyelvét beszélni. Persze nemcsak a Szépen szólt az ének Január 8-án adott koncertet a többszörös fesztiváldíjjal kitűntetett, Gyöngyvirág Női Kar az adonyi templomban. Az ünnepi koncerten közreműködött a dunaújvárosi Sándor Frigyes Zeneiskola klarinét zenekara, valamint Mészáros Melinda tangóharmonikán. A koncerten, ahol az egyházi művek mellett egy csokor karácsonyi ének is felcsendült, Kovács Árpád karnagy vezényelt. 6 Január végén a tél nagy részén túl vagyunk talán. Ez a tél elég enyhére sikerült. Gázszámlának jót tett, de a méhcsaládnak már kockázatos volt. Egy kicsit még enyhébb lett volna, az veszélyes már a méhcsaládokra. Idő előtt elkezdődött volna az anya petézése, amely által megnő a mézfogyasztás, hogy a fiasításnak szükséges 35 0 C-ot folyamatosan tartsák. Ilyenkor kevés a 25 0 C körüli belső hőfok. Kevés mézzel teleltetett család éhen hal. Kórokozók, élősködők nagyobb számmal áttelelnek. Az ázsiai nagy méhatka a legnagyobb ellenségünk. Komoly pusztulást tud okozni a méhészetben. Hallottam már olyan méhészetről, hogy 90 %-át az állománynak ez pusztította el. 100 családból 10 maradt meg. Ez hatalmas veszteség. Az atka ellen védekezni kell, ki így, ki úgy, de kötelező! Erről később írok részletesebben. Kicsit előreszaladok. Február 28.-áig minden méhészkedéssel foglalkozó embernek bejelentési kötelezettsége van a helyi önkormányzat felé. Hány méhcsaláddal rendelkeznek, hol van elhelyezve. Ez kötelező. Januárban elindítottunk a gyerekeknek szakkör jellegű foglalkozást. Első alkalommal már a méhészetben tartottam nekik és ott is szeretném mindig, ha lehet. Sok mindent megtanulnak a méhekről, ami egy kis plusz nekik, és az iskolában lehet, hogy kamatoztathatják ezt a tudást. Próbálom érdekessé, élvezetessé tenni számukra. Nem jegyzeteltetek, arra törek- nyelvünk hiányzik. Hiányzik a hitünk, és ebből adódóan az az erkölcsi tartás, ami ahhoz kell, hogy nagyobb krízisek nélkül túléljük az előttünk lévő évet. Naponta hallani emberi tragédiákról, bizony az egymásra történő odafigyeléssel sok elkerülhető lett volna. Ha meghallottuk volna az öngyilkos utolsó jelzését, ha szólunk, hogy valaki nagyon magára maradt. És ha nemcsak szólunk, hanem segítünk is. Ne feledjük; már elkezdődött egy erős elvándorlás Adonyból. Szinte nincs olyan utca, ahonnan már néhány fiatal ne költözött volna külföldre. Ott dolgozik vagy csak oda házasodott. Közülük egyre kevesebben gondolkoznak a végleges hazatérésről. Be kell valljam, sok szempontból megértem őket. De ettől még tény a tény, hogy bizony szüleik, vagy csak nevelőszüleik idős korukra támasz nélkül maradnak. Egyre nagyobb ezért az itthon maradók egymás iránti felelőssége. Figyeljünk egymásra és értékeinkre. Ne hagyjuk, hogy értékeinket illetéktelenek elhordják, lakásunkba betörve ne csak vagyoni, de lelki károkat is okozva. Sokszor beszéltünk már a térfigyelő kamerákról, melyek telepítése néhány millió forintból megoldható lenne. Úgy tűnik, erre sajnos nincs pénz. Vezessük be akkor a Svájcban oly jól működő Figyelő szemek mozgalmat. Ehhez még pénz sem kell! Figyeljünk szomszédaink értékeire is. Ha idegen mozgást látunk, köszönjünk és érdeklődjünk, hogy miben tudnánk segíteni, kit keresnek. Ez már magában nagy visszatartó erő. Ha az elért eredménnyel nem vagyunk megelégedve, telefonáljunk a polgárőrségre, rendőrségre. Én nem vagyok hozzáértő, s ezért minden hozzáértő segítségét kérem, hogy egy jól végiggondolt rendszer szerint visszatérhessünk egy félszek és félelmek nélküli normális élethez. Szeretném, ha Adony újra élhetőbb és boldogabb város lenne. Bognár Mária A Méhész Klub ajánlásával szem, hogy rám figyeljenek, és megértsék, miről van szó. Már első alkalommal sok kérdést tettek fel. A végén mindenki kapott egy 10 pontos kérdőívet jó és rossz válaszokkal, amelyet otthon kell kitölteniük. Legközelebbi alkalommal átnézzük és átbeszéljük a hiányosságokat. Ha minden jól megy, kisméhészek lesznek az év végére. Remélem ez a szakkör a gyerekekre jó hatással lesz, bővül tudásuk, megszeretik a méheket, nem fognak félni, ha meglátnak egyet, megtanulják, hogy kell nyugodt, de határozott mozdulatokat végezni, egy bizonyos dologra lehető legnagyobb figyelemmel összpontosítani, és hogy gondolkozzanak: mit, mikor és miért kell tenni és a leghelyesebb döntést hozzák az adott pillanatban. Szabad levegőn a természetben leszünk és így más élőlényekkel is találkoznak, illetve más növényekről is tanulnak, amelyek a méhcsaládok lételeme. Kis László Cserkészbál Február 18-án 19 órától várjuk az érdeklődőket az iskola tornacsarnokában. Közreműködik a Bandy Band és a Pletser zenekar Belépődíj: 800 Ft/fő Belépőket a cserkészeknél vagy a helyszínen lehet váltani Mindenkit szeretettel várunk! Adonyi Cserkészcsapat

7 Bár még fagyos a légkör, nem várhatunk az olvadásig, már most kezdjük az ünnep szervezését. Ami ezzel kapcsolatosan a legfontosabb: ismét szeretettel hívjuk az önkormányzatot és intézményeit, a vállalkozásokat, baráti társaságokat a kastélyparki szabadtéri színpad környékére, ahol pavilont állítva, táborhelyet kialakítva, főzőcskével, hörpölgetéssel, beszélgetéssel múlathatjuk az időt. A kereteink ugyan még nincsenek kijelölve, annyi már bizonyos, hogy Most a Buday! mesterszakács lesz délelőtt a vendégünk, aki egy mobil mikrofonnal járja körbe a főzőhelyeket, megemelgeti a fedőket, belekóstol a készülő remekművekbe, és ha engedik, ad is egy-két jó tanácsot annak érdekében, hogy még finomabb legyen a kaja. Közben hogy tényleg tudjon kóstolgatni, levegőt venni a színpadon a Bandy Band is Megoldásaitokat minden hónap 25-ig adhatjátok le az Iskolai és a Városi Könyvtárban. Februári feladványunk: 1. Hogyan nevezik a népi kalendáriumban a februárt? - Böjtmás hava - Böjtelő hava - Farsang hava 2. Mit jelent a következő mondás: Bolondoznak a Júliusok? - Julianna napján esik az eső. - Julianna napján havazik. - Viccelődnek a Julianna nevű nők. 3. Írd le, hogy melyik megállapításhoz melyik meghatározás tartozik! Könyvtári játék Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár HÍREK - PROGRAMAJÁNLÓ Készülünk a Majálisra! szórakoztatja a vendégeket. A délután egyelőre még képlékenyebb, de az biztos, hogy meglepetés lesz. Felkértük a civilszervezeteket, művészeti csoportjainkat, hogy vállaljanak be egy-egy max 20 perces produkciót, de nem a hagyományosat! Az énekkar ne énekeljen, a táncosok ne táncoljanak, de egyébként mindenki azt csinálhat, amit akar. Reméljük, hogy élnek a lehetőséggel, mert mi már látjuk őket lelki szemeink előtt. Látunk ahhoz hasonlatos dolgokat, mint annak idején a Tortatúra színpadi produkciói keretében. Egyéb meglepetésekre is gondoltunk, de majd nyugtával. Az megint csak biztos, hogy a Lédeczy duó is velünk lesz, nem maradunk zene nélkül. A Majálisról természetesen adunk majd részletesebb tájékoztatást, amint nekünk is több információnk lesz. Egyelőre az a fontos, A/ 1 A tavaszvárás ősi örömünnepe. A/2 A medve felébred téli álmából. A/3 Álarcot viselünk. A/4 Az emberek mókáznak, karneválra mennek. A/5 Ha ezen a napon esik a hó, fúj a szél, A/6 Nem sokáig tart a tél. B/1 FARSANG B/2 A templomokban gyertyát szentelnek. B/3 GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASZ- SZONY NAPJA Jó munkát kívánunk! Kati néni, Piroska néni Januári játékunkra helyes megfejtést küldött: Safárik Fanni, Kovács Benjámin. hogy tudjuk, számíthatunk Önökre, elfogadják meghívásunkat, velünk töltik a napot. Azért, hogy a várható létszámról legalább körvonalaiban információnk legyen, megkérjük Önöket, hogy akik elfogadják meghívásunkat, azok hajtsák félbe az újságot vagy legalább jelezzék a as telefonszámon, hogy hány fős csapattal érkeznek. Ünnepeljünk együtt, hogy ne legyünk külön! Percsi Naptárba rajzolnak a gyerekek A Vetus Salina Kulturális Egyesület új kezdeményezéssel rukkolt elő. Januártól minden hónap második szombatján rajzolni, festeni hívják az óvodásokat, iskolásokat a művelődési házba. A foglalkozásokon készült alkotásokat az év végén kiállítás keretében mutatják majd be az érdeklődőknek, illetve egy szakértő zsűri közreműködésével kiválasztott legjobb 12 kép felhasználásával nyomtatnak majd 2013-as naptárt tájékoztatta lapunkat az egyesület képviselője, Králl Gabriella. Könyvértékesítés Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy a Városi Könyvtár a selejtezés során állományából kivont könyveket KÖNYVBŐRZE keretében értékesítésre bocsátja. A Könybőrze helye: művelődési ház, Lívia terem Ideje: Február 13-tól 29-ig, a könyvtár nyitvatartási idejében. Az ép könyvek ára: 100 Ft/db. 7

8 Új elnök a Városi Sportkör élén Január 20-án a művelődési házban megrendezett sportköri közgyűlésen a megjelent sportolókat, érdeklődőket Balassa Attila elnök köszöntötte, majd beszámolt az előző évben végzett feladatokról. Ezek között kiemelte, hogy legnagyobb jelentőségűnek azt az átszervezést tekinti, mely során sikerült a helyi tenisz klubot, női focicsapatot, az öregfiúkat és a gyermek focistákat szakosztályi keretek között a Városi Sportklubba integrálni. A tisztújító közgyűlés a számvizsgáló bizottság pozitív jelzése alapján elfogadta a pénzügyi-gazdálkodási feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót is, majd következett a sportkör elnökének, vezetőségi tagjainak, tisztségviselőinek lejárt mandátuma miatt aktuálissá vált választása. Ronyecz Péter polgármester jelezte, hogy az eddigi elnök, Balassa Attila nem vállalja az újabb négy évre szóló elnöki tisztet, így helyette a vezetősében eddig is aktívan dolgozó Pálinkás Andrást terjesztette elő, akit ajánlása alapján egyhangú, nyílt szavazással választottak elnökké. Munkáját négy fős vezetőség fogja segíteni, Balassa Attila, aki elsősorban az utánpótlásért lesz felelős, Eichardt János a mérkőzések feltételeinek megteremtésében, lebonyolításában vállal szerepet, Hegedűs Krisztián lesz a szakosztályvezető, míg Hetyei Csaba a szponzorok felkutatásáért, a velük való kapcsolattartásért felelős. Pálinkás András új elnök az elkövetkező feladatok ismertetésekor szólt arról, hogy az elmúlt években megkezdett pályázati források feltárását, ezek kiaknázását látja az egyik legfontosabb célkitűzésének, amiből egyrészt az öltöző felújítására, másrészt egy műfüves pálya létesítésére szeretnének forrást nyerni. Ugyancsak fontos feladatot jelent, hogy az elmúlt évi sikertelen próbálkozások után ősztől ismét indítsanak serdülő csapatot, miközben az ifisták létszámát is fel kell tölteniük fős keretre. Szintén őszig megoldandó feladatot jelent a felnőtt csapatnál az őszi forduló végét követően lemondott László Tamás edző pótlása, melyre a megkeresések már megkezdődtek. -ti- Karatés hírek Január 21.-én került megrendezésre az I. Szabi Kupa Pusztaszabolcson. A verseny meghívásos volt. Hét egyesület hetvennyolc sportolója jelent meg a verseny helyszínén. Adonyból 8 versenyző vett részt a megmérettetésen. Az esemény fő célja az volt, hogy a kezdő karatékák verseny-rutint szerezzenek. Azért, hogy ténylegesen csak kezdők vegyenek részt a versenyen, citromsárgánál magasabb övfokozattal rendelkezőket nem is lehetett nevezni. Az adonyi karatékákat dicséret illeti, mert mindenki éremmel tért haza. Eredményeink: Kata (formagyakorlat) versenyszám: 6 éves korosztály: I. hely Pletser Ármin 7 éves korosztály: III. hely Ecsődi László 7 éves korosztály: I. hely Rekedt-Nagy Bence 9 éves korosztály: III. hely Oroszi Arion 9 éves korosztály: II. hely Pletser Dominik 10 éves korosztály: III. hely Oroszi Zsanett 11 éves korosztály: III. hely Pletser Eszter 12 éves korosztály: III. hely Hetyei Réka Kumite (küzdés) versenyszám: 6 éves korosztály: II. hely Pletser Ármin 7 éves korosztály: III. hely Ecsődi László 7 éves korosztály: I. hely Rekedt-Nagy Bence 9 éves korosztály: III. hely Oroszi Arion 9 éves korosztály: III. hely Pletser Dominik 10 éves korosztály: III. hely Oroszi Zsanett 11 éves korosztály: III. hely Pletser Eszter Az elért eredményekhez gratulálunk, és további sikeres versenyzést kívánunk! Rónyai Gratulálunk! Nagyné Bus Piroskának 73. születésnapja alkalmából! Drága kincs vagy Te nekünk, Vigyázunk Rád és nagyon szeretünk. Minden napodat boldogság kísérje, Szerető szíved sok-sok öröm érje. Életed legyen mindig boldog és vidám, Szeretettel köszöntünk Téged születésed napján! Kislányod, vejed és unokáid 8

9 Közgyűlés a 30. születésnapját ünneplő horgász egyesületnél Január 29-én tartotta évi rendes közgyűlését az Adony és Környéke Horgász Egyesület. Vízben szegény, halban bőséges év volt. - jellemezte az elmúlt évről szóló tájékoztatója során dr. Szász Károly elnök 2011-et. A megállapítás igaz akkor is, ha később szólt arról, hogy a gát alsó szakaszán a kevés növényzet következtében hiányzó ívóhely miatt tetemes mennyiségű hal úszott ki a Nagy-Dunára. Ezzel kapcsolatban az idei feladatok ismertetésekor kiemelte, hogy e szakaszon a haltartó helyek kialakítása megoldandó feladat. Az elmúlt év nagy eseményei közé tartozik, hogy mintegy másfél év múlva átutalták részükre a Leader-pályázaton 6 db pihenőhely kialakítására nyert összeget, amelyből vissza tudták fizetni az önkormányzat által kölcsönadott 10 millió Ft-ot. Reménykednek abban, hogy az önkormányzat rövid időn belül utalja részükre az elmúlt évi Civil-pályázat során nyert összeget, így már csak az a pénz hiányzik az egyesületnél, ami a Közlekedési és Hitelszövetkezetnél bent ragadt, s mely sorsáról jelenleg is zajlik a jogi eljárás. Az egyesület aktuális pénzügyi helyzetéről részletesebb képpel szolgált Dr. Tamás József, az egyesület gazdasági felelőse az éves gazdasági beszámoló ismertetésekor, illetve az elnök által előterjesztett közhasznúsági jelentés is azt támasztotta alá, hogy az egyesület pénzügyei rendben vannak. Dr. Szász Károly elnök a továbbiakban jelezte, hogy a jelenleg 351 taggal rendelkező horgász egyesület az idén ünnepli alakulásának 30. évét. A születésnap alkalmat ad a visszatekintésre is, így emlékeztette a jelenlévőket, hogy egy sokkal kisebb létszámú csapattal álltak neki a kezdetekkor egy olyan eliszaposodott, feltöltődött holtág rehabilitációjának, melynek eredményeként ma már a gát mindkét oldalán horgászásra alkalmas vízterület áll rendelkezésre. A kotrással kapcsolatos feladatok végrehajtását az elnök egy működő motorhoz hasonlította, amelyben a működést legjobban elősegítő embereket elismerő oklevélben részesítette. A két legnagyobb fogaskerék szerepét Bartos József és Bartos Gábor helyi vállalkozók játszották, a közös munkát folyamatosan és hathatósan segítette Dr. Csonki István, Papanek László és Ronyecz Péter. Ezenkívül nagyon sok támogatást kapott más személyektől is, itt említette meg Ecsődi László és Hetyei János urakat. A jövő tervei közé tartozik, hogy az egyesület csatlakozik az újonnan alakuló Dunamenti Horgászegyesületek Szövetségéhez, amelynek megalakulása lehetővé teszi a Nagy-Duna halászati jogáért benyújtandó pályázat lehetőségét is. Végezetül a vezető tisztségek betöltéséről szavazott a közgyűlés, melynek eredményeként Győrfy Edinát gazdasági felelős helyettesnek, Becker Róbertet titkárnak, Laklia Istvánt halászmesternek választották. Percsi 9

10 ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA Redőnyök, reluxák, napellenzők, roletták, harmonikaajtók, szalagfüggönyök, szúnyoghálók (fix, keretes és redőnyhöz kapcsolható), műanyag nyílászárók, szerelése, javítása. Minőségi munka rövid határidővel. Egy év teljes körű garancia! RÓNYAI és TÁRSA BT. Adony, Kis u. 11. Tel.: , Köszöntjük Adony Ifjú Polgárait! November 28. Müller Lili, Bajcsy u. 43. Január 08. Domak Regina Blanka, Táncsics M. u. 18. Bereczky Dorka, Magyar u Dragony Olivér, Dunasor 4/3. Jöjjetek Énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket Máté 11:18 Szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját ingyenes, gyógyítással egybekötött ISTENTISZTELETÜNKRE. Időpont: minden csütörtökön 17 órától. Helyszín: Adony, Civil ház Mindenkit szeretettel várunk! STYX TEMETKEZÉSI KFT. SÍRKŐKÉSZÍTÉS Gránit-, márvány-, műkő munkák a megrendelő elképzelése szerint. Betűvésés, felújítás, kripta építés Pusztaszabolcs, Velencei út 86. Tel.: , TEMETKEZÉSI KFT. ÉJJEL NAPPAL Anyakönyveztetés, temetkezési kellékek, Halott szállítás (külföldre és külföldről is), Hamvasztás, urnaszállítás, sírásás, ravatalozás, temetés, Koszorúrendelés, sírkőbontás és visszaállítás. Adony, Magyar u. 44. Tel.: , Besnyő Tel.: Mikodiné, Széchenyi u. 10. Tel.: Iváncsa, Beloiannisz: Tel.: Perkáta, Dózsa Gy. U. 14. Tel.: Pusztaszabolcs, Velencei u. 86. Tel.: , Szabadegyháza, Szabadság tér 8. (virágbolt) Tel.: , Szállítási ügyelet: , , ,

11 DÉSZOLG Dunamenti Építő és Szolgáltató Kft Adony, Dózsa Gy. u. 64. tel/fax: 06-25/ web: ADONY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA OKMÁNYIRODÁJA ELÉRHETŐSÉG: 2457 Adony, Rákóczi u.21. Tel.: , Fax: A kötelező közszolgáltatáson felül vállaljuk nagyobb mennyiségű hulladékok (pl. építési törmelék, lomhulladék stb.) szállítását 5 m 3 -es konténerekben. A konténeres hulladékszállítás megrendelése a 25/ as telefonszámon lehetséges. AGROSZERVIZ KFT. Műszaki vizsgáztatási lehetőség NAPONTA!!! ÜGYFÉLFOGADÁS: HÉTFŐ: , SZERDA: , PÉNTEK: Adony, Ady E. út 82. Telefon: 25/ /126-os mellék, 30/ , Nyitvatartási idő: H-Cs: , P: helyi közéleti híradó Kiadja: Adony Város Képviselő-Testülete Felelős szerkesztő: Percsi Tibor Szerkesztőség: KKKK Adony, Rákóczi u. 28. Tel.: , , Készült: Rolling Nyomda Bt. Dunaújváros, Magyar u. 106/b. Tel.: 25/ , Az újságban megjelent írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját. A fenntartja magának a kéziratok rövidítésének és szerkesztésének jogát. Kéziratokat nem őrzünk meg, névtelen cikkeket nem jelentetünk meg. 11

12 Gálaműsor a Magyar Kultúra Napján Január 21-én szép számú közönség előtt szerepelt a művelődési házban az Adony Táncegyüttes valamennyi csoportja, akikhez ezúttal csatlakoztak Pusztahencs, Cece és Sárbogárd néptáncosai is. A közel két órás programban láthattunk régi, és új táncokat, kicsiktől, nagyoktól. Különösen élményszámba ment a Salina tánccsoport által Az adonyi szép vásáron címmel bemutatott dramatikus és táncos elemeket felvonultató műsor, amit Iker Józsefné művészeti vezető irányítása mellett tanultak be táncosaink. A rendezvényre Budapestről érkezett Kóborzengő zenekar nemcsak a pusztahencsi táncosokat kísérte, a szünetben dalra fakasztották a közönséget is. Az est egyfajta házi ünneppé alakult, amikor az adonyi csoportok Körösztölő Oklevéllel fogadták soraikba az ifjú táncosokat. Így az aprók között köszöntötték Bereczki Dánielt, Faragó Mátyást, Kozma Alettát, Tóth Bernadettet, Bróker Mészáros Emíliát, Bartal Anna Pannát. A Pendelyes csoport Barócsai Biankát, Barócsai Petrát, Bereczki Bencét, Bereczki Jánost, Iker Kamillát, Pintér Alexandrát, Késmárky Vivient, Pauleczki Pannát, Pauleczki Károlyt, Varsányi Sárát, Sátor Zsombort, Simon Karolát és Varga Barnát fogadta. Oklevéllel köszöntötte a Salina csoport is az újonnan érkezőket; Szölösi Virágot, Morva Dórát, Lauber Éva Laurát, Hingyi Zsombort, Simon Dorottyát, Döbröczönyi Zsoltot, Döbröczönyi Szintia Dórát, Zsigmond Györgyöt, Zsigmond Dórát, Lengyel Ágnest és Varsányi Dánielt. Végül a Kinder Rozmarin is köszöntötte az új tagjait; Alsóházi Boglárkát, Alsóházi Rékát, Ármai Borbálát, Bokor Esztert, Bokor Jónást, Bokor Pétert, Herczegh Annát, Kolonics Klaudiát, Kremmer Rékát, Papp Márk Somát, Pavolek Emesét, Pletser Krisztiánt, Szabó Ábelt, Szabó Mária Dorinát, Szakács Zsófiát, Szűcs Krisztina Lucát, Szilágyi Blankát, Cseles Klaudiát, Virág Viktóriát, Badi Georginát.

13

Duna-Adony. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu

Duna-Adony. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2012. Június HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 6. szám 25 éve van jelen az Angus szarvasmarha fajta Magyarországon A Március 21. Mg. Szövetkezetben május 24-én szakmai

Részletesebben

Duna-Adony. Az egykori hősökre emlékeztünk. Mit hoz az új év? Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu

Duna-Adony. Az egykori hősökre emlékeztünk. Mit hoz az új év? Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Január HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 1. szám Mit hoz az új év? Sokan felteszik a kérdést az új év kezdetén, aztán többnyire az a válasz, hogy bármit hoz

Részletesebben

Duna-Adony. Megmutatta magát a tél. Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése projekt (TÁMOP 2.1.2) Ára: 100 Ft. www.4kadony.

Duna-Adony. Megmutatta magát a tél. Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése projekt (TÁMOP 2.1.2) Ára: 100 Ft. www.4kadony. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Február HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 2. szám Nem kívánunk csatlakozni azoknak a kórusához, akik egyfajta szenzációként szólnak arról, hogy januárban volt

Részletesebben

Ára: 100 Ft. 2013. Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 4. szám. Megkezdődött a párbeszéd a Nabucco építéséről

Ára: 100 Ft. 2013. Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 4. szám. Megkezdődött a párbeszéd a Nabucco építéséről Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 4. szám Megkezdődött a párbeszéd a Nabucco építéséről Március 12-én Adonyban rendezte az első fórumát a Nabucco Magyarország

Részletesebben

Ára: 100 Ft. esti ünnepi vacsora szeretteink körében (nagyszombaton, napnyugta után már meg lehet

Ára: 100 Ft. esti ünnepi vacsora szeretteink körében (nagyszombaton, napnyugta után már meg lehet Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu Boldog Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! 2012. Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ A régi húsvétokhoz képest mostani húsvétjaink tartalma leegyszerűsödött, de mégis számos hagyományt

Részletesebben

Ára: 100 Ft. ezért minden résztvevőnek. Egyúttal köszönjük annak a 24 csapatnak (intézmények,

Ára: 100 Ft. ezért minden résztvevőnek. Egyúttal köszönjük annak a 24 csapatnak (intézmények, Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2012. Május HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 5. szám Családias hangulatú piknik a Kastélyparkban Azt, hogy egy rendezvény mitől lesz sikeres, tippelni ugyan lehet,

Részletesebben

Ára: 100 Ft. Önökkel, de néhány. szeretnék kiemelni. Talán a legfontosabb változás, hogy az államigazgatás. önkormányzás szétválik.

Ára: 100 Ft. Önökkel, de néhány. szeretnék kiemelni. Talán a legfontosabb változás, hogy az államigazgatás. önkormányzás szétválik. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2012. Március HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 3 szám Önökkel, de néhány Közmeghallgatás alapvető változást A február 9-ei közmeghallgatás első napirendi pontjában

Részletesebben

Ára: 100 Ft. 2013. Szeptember HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 9. szám

Ára: 100 Ft. 2013. Szeptember HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 9. szám Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Szeptember HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 9. szám Tisztelegtünk Szent István király és az új kenyér ünnepe előtt Bár a meteorológiai előjelzés miatt a színházterembe

Részletesebben

Ára: 100 Ft. ÜNNEPI BESZÉDET MOND RONYECZ PÉTER POLGÁRMESTER

Ára: 100 Ft. ÜNNEPI BESZÉDET MOND RONYECZ PÉTER POLGÁRMESTER Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2011. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXI. év fo lyam 10. szám Halottak napja Tarthatom-e szépnek mindszentekkor a temetőt, Hisz, hogy lehetne szép egy holtakkal teli udvar,

Részletesebben

Ára: 100 Ft. 2013. Június HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 6. szám

Ára: 100 Ft. 2013. Június HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 6. szám Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Június HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 6. szám v v v Szent Orbán ünnepén v v v Volt okuk a szőlősgazdáknak május 25-én ünnepelni, hiszen a szőlősgazdák hagyományos

Részletesebben

HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXI.

HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXI. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2011. Május HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXI. év fo lyam 5. szám Városi Majális képes összeállítás a 8. oldalon Önkormányzati hírek Április 28-i ülésén a képviselő-testület első

Részletesebben

Ára: 100 Ft. 2013. November HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 11. szám

Ára: 100 Ft. 2013. November HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 11. szám Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. November HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 11. szám Halottainkra emlékeztünk A kicsi gyermekeket kivéve szinte nincs olyan embertársunk, aki ne vesztette volna

Részletesebben

Duna-Adony. Hálaadás - Újbor Ünnep. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu. 2012. November HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 11.

Duna-Adony. Hálaadás - Újbor Ünnep. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu. 2012. November HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 11. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2012. November HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 11. szám Hálaadás - Újbor Ünnep Szabó Gyula plébános atya október 6-án, a szőlőhegyi kápolna tövében rendezett liturgia

Részletesebben

Ára: 100 Ft. 2013. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám

Ára: 100 Ft. 2013. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám Lassan végeznek a gazdák a szürettel Többnyire két részletben szüretelnek a gazdák az adonyi Szőlőhegyen.

Részletesebben

HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV.

HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2014. Május HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 5. szám Az édesanyákat köszöntjük Tisztelt és szeretett Adonyi Édesanyák! Önökre gondolunk május első vasárnapján, amikor

Részletesebben

Duna-Adony. Avattuk az Egészségügyi Központot. www.4kadony.hu. Ára: 100 Ft. 2011. Július HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXI.

Duna-Adony. Avattuk az Egészségügyi Központot. www.4kadony.hu. Ára: 100 Ft. 2011. Július HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXI. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2011. Július HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXI. év fo lyam 7 szám Avattuk az Egészségügyi Központot Június 24-én került sor Az egészségügyi intézmények komplex fejlesztése Adonyban

Részletesebben

Ára: 100 Ft. 2014. Szeptember HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 9. szám HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁS 2014.

Ára: 100 Ft. 2014. Szeptember HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 9. szám HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁS 2014. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2014. Szeptember HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 9. szám HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁS 2014. Tisztelt Olvasók! Ismét polgármestert, képviselőket választunk, ezúttal a szokásostól

Részletesebben

Ára: 100 Ft. 2014. Január HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 1. szám

Ára: 100 Ft. 2014. Január HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 1. szám Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2014. Január HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 1. szám Évértékelő esélylatolgató Ronyecz Péter polgármesterrel Hagyományos leltárunk készítésekor a polgármester az

Részletesebben

Ára: 100 Ft. 2013. Július HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 7. szám

Ára: 100 Ft. 2013. Július HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 7. szám Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Július HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 7. szám Iskolai évértékelő Kérésünkre Orthné Horváth Marianna igazgatónő elmondta, hogy 296 tanulóval kezdték, és ennyivel

Részletesebben

Ára: 100 Ft. Adonynál is koszorúztak az emlékfutók

Ára: 100 Ft. Adonynál is koszorúztak az emlékfutók Ára: 100 Ft. 2013. Május HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ Adonynál is koszorúztak az emlékfutók www.4kadony.hu XXIII. év fo lyam 5. szám Amikor leszállt rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek

Részletesebben

Ára: 100 Ft. Városi ünnepség és kitüntetés

Ára: 100 Ft. Városi ünnepség és kitüntetés Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2012. Szeptember HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 9. szám Szent László királyunk 1092-ben illesztette az ünnepek sorába az államalapító Szent István király napját,

Részletesebben

Ára: 100 Ft. 2014. Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 4. szám. Újra tanulhatnak úszni gyermekeink

Ára: 100 Ft. 2014. Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 4. szám. Újra tanulhatnak úszni gyermekeink Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2014. Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 4. szám Újra tanulhatnak úszni gyermekeink Március 11-én délelőtt az iváncsai tanuszodában rendezett sajtótájékoztatót

Részletesebben

Ára: 100 Ft. Bővítik a Gondozóházat a nővérek

Ára: 100 Ft. Bővítik a Gondozóházat a nővérek Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2012. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 10. szám Bővítik a Gondozóházat a nővérek Továbbképzésen a védőnők A dunaújvárosi kistérség településein működő védőnői

Részletesebben

Duna-Adony. www.4kadony.hu. Ára: 100 Ft. 2015. Január HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXV. év fo lyam 1. szám

Duna-Adony. www.4kadony.hu. Ára: 100 Ft. 2015. Január HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXV. év fo lyam 1. szám Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2015. Január HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXV. év fo lyam 1. szám December 6-án az indiai nővérek az általuk üzemeltetett Gondozóházban erősítették meg fogadalmukat, mellyel ismét

Részletesebben

Ára: 100 Ft. A papírok utaznak, nem az emberek

Ára: 100 Ft. A papírok utaznak, nem az emberek Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2015. Február HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXV. év fo lyam 2. szám A papírok utaznak, nem az emberek Január 1-jétől Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal intézi hivatalos ügyeinket.

Részletesebben

Ára: 100 Ft. 2014. Július HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 7. szám. Az idei év értékelése

Ára: 100 Ft. 2014. Július HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 7. szám. Az idei év értékelése Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2014. Július HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 7. szám A polgármester az év derekán vette számba az idén már megvalósult, illetve még betervezett, hátralévő, fejlesztéseket,

Részletesebben

HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV.

HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2014. Június HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 6. szám Leleplezték a felújított Nepomuki Szent János szobrát Mint azt már korábban megírtuk; az Adonyért Alapítvány,

Részletesebben

Ára: 100 Ft. 2013. Augusztus HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 8. szám AUGUSZTUS. Szeretettel várja Önöket Adony Város Önkormányzata,

Ára: 100 Ft. 2013. Augusztus HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 8. szám AUGUSZTUS. Szeretettel várja Önöket Adony Város Önkormányzata, Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Augusztus HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 8. szám AUGUSZTUS 20 Tisztelettel hívjuk városunk polgárait az ünnepségre! PROGRAM: Himnusz Ünnepi beszédet mond:

Részletesebben

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket, sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk!

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket, sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk! ADONYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS www.4kadony.hu Adony-Besnyő-Beloiannisz-Iváncsa-Kulcs-Perkáta-Pusztaszabolcs-Szabadegyháza 2010. December Kistérségi Közéleti Híradó VI. évfolyam 12. szám Áldott, békés

Részletesebben

Duna-Adony 2015. március Helyi Közéleti Híradó XXV. évfolyam 3. szám Ára: 100 Ft

Duna-Adony 2015. március Helyi Közéleti Híradó XXV. évfolyam 3. szám Ára: 100 Ft 2015. március Helyi Közéleti Híradó XXV. évfolyam 3. szám Ára: 100 Ft Lassan cserélődnek a kérdések A közmeghallgatás tapasztalatai Február 29-én szinte megtelt a Városháza díszterme az érdeklődőkkel.

Részletesebben