Kapcsolat elköteleződéssel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kapcsolat elköteleződéssel"

Átírás

1 A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010/3 Kapcsolat elköteleződéssel Arcok a Házasság Hete 2010 programunkról Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13

2 Istentiszteletünk jövője (3.) Milyen legyen református istentiszteletünk? Gyülekezeti hétvégénken (2009. nov. 5-7.) Istentiszteletünk jövője címmel Dr. Fekete Károly, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanára tartott előadásokat, melyek szerkesztett változatából az utolsót közöljük. (Szerk.) 1. A szóhasználat és a terminológia zavarai Jelenleg szinte minden alkalmunk istentisztelet-jellegű, ezért semmi sem igazán az. Ezért istentiszteletünk jövőjének egyik kulcsa, hogy az egyműfajúság helyett több műfajú gyülekezeti alkalmakat kínáljunk. A jövő gyülekezeti életében karakteresednie kell a hagyományos istentiszteletnek és az egyéb gyülekezeti alkalmak liturgikus részének. 2. Mire jó az istentisztelet? Az istentisztelet az ember identitásra találásának eszköze. Az istentisztelet segít távolságot tartani az Istentől elidegenedett társadalommal szemben. Az istentisztelet segít a létezést ünnepelni. Az istentisztelet alkalmat ad az élethez szükséges önfeledt harmónia megélésére. 3. Milyen legyen a jövő református istentisztelete? Ne az egyházkormányzói hiúság, hanem a teológiai felismerések alakítsák az istentisztelet rendjét. Furcsa XX. századi tapasztalat, hogy a liturgiai reformokba mindig keveredett valamilyen egyházkormányzói érdek, amely felülírta a teológiai-közösségi szempontokat. El kell jönnie annak a kegyelmi állapotnak, amely a teológiai felismerések megvalósulását segíti a megújuló istentiszteletért. Formai uniformizálás helyett szükséges az elvi-teológiai egységesség. A liturgiai megújulásnak vannak teológiai előfeltételei. A gyülekezeteknek szembesülniük kell az istentisztelet alapkérdéseivel, és elvi döntést kell hozni arról, hogy miért szükséges más megközelítés, változtatás a korábbi istentisztelet-felfogáson. Az istentisztelet igazán gyülekezeti ügy, ezért közösen kell tanulni, tudatosan részt venni benne. A liturgikus megújulás ne megkötő, hanem felszabadító istentiszteleti rendeket szüljön. Többféle rend szükséges, akár 3-4 típus felkínálásával. Nem kényszeríteni ott, ahol a szerteágazóbb liturgia szellemi-tárgyi-adottságbeli feltételei hiányosak, de nem gúzsba kötni ott, ahol a gyülekezetben sokféle feltétel adott a gazdagabb elemeket tartalmazó istentisztelet ünnepléséhez. A mérce ne a minimalizálás legyen, hanem a sokszínű, tartalmas istentiszteleti életre ösztönzés. A német gyakorlati teológus, Lange abban látta az uniformizálás veszélyét, hogy annak következtében elvész az egyház szituáció-érzékenysége és szituáció-közelsége. Igehirdetés és sákramentum együttállása adja meg az istentisztelet két fókuszát. A homiliás és sákramentumos istentisztelet kérdésében a teológiai eligazítás-kutatás egyértelmű: a két rész elválaszthatatlan. Már a két világháború között előrehaladott kutatások folytak az első keresztyének liturgikus életéről, amelyben Gaugler és Cullmann eredményei nagy hatással voltak az istentisztelet bibliai alapjaihoz való 2

3 Istentiszteletünk jövője (3.) visszatérésre. Kimutatták, hogy a homiliás és a sákramentumos rész eredetileg együvé tartozott. Az istentisztelet egésze teremtse meg a kötött és a szabad elemek egyensúlyát. Cullmann szerint az őskeresztyénségben a Lélek szabadsága és a liturgia kötött jellege együttesen szolgálta a gyülekezet építését. Pál mindkét elemet a közösség szempontja alá rendelte, így egyrészt a kötött részek nem szegényítették el az istentiszteletet, de nem is tették élettelenné, másrészt a szabad elemek nem okoztak anarchiát, és kizárták a szektásodás veszélyét. A jelenlegi református istentisztelet ki van szolgáltatva a lelkipásztor diszponáltságának, indiszponáltságának. Az állandó kötött rész és az istentisztelet kötött elemei függetlenek a lelkipásztor lelki állapotától. Az istentiszteleten jelenjen meg a gyülekezeti aktivitás. Az istentisztelet nem a lelkipásztor egyszemélyes produkciója, hanem az egész gyülekezet részvételével zajlik. A gyülekezet nem hallgatóságként van jelen, hanem együtt él az istentiszteleti elemek végrehajtása közben az istentiszteletet vezető lelkipásztorral. Az istentisztelet válaszelemeinél, s ahol csak lehet megfelelő felkészítés után, az arra alkalmas gyülekezeti tagok bevonása kívánatos. A gyülekezet cselekvő részvételének liturgikai alapelve szerint arra kell törekedni, hogy a református istentiszteleten az, ami a gyülekezeté, ne legyen a szószék monopóliuma. A lelkipásztor is felvállalhat a gyülekezet képviseletében bizonyos felelő elemeket, de törekedni kell arra, hogy ez ne kisajátítás legyen. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy szóra bírjuk a gyülekezetet. A Szentírás igényes megszólaltatása a 3 méltó. A vasárnap délelőtti istentisztelet fontos liturgiai eleme a lekció, amikor hosszabb bibliai idézetet hall a gyülekezet. Ez is arra emlékeztet bennünket, hogy Isten megszólalása, hozzánk fordulása nélkül nincs istentisztelet. Isten szól, hogy mi felelhessünk Neki imádságban, énekben, hálaáldozatban és engedelmes életfolytatásban. Ez a szimbolikus jelentősége a lekciónak, de van egy praktikus vonása is: kapcsolatban kell állnia a prédikáció textusával, hogy annak kibontását előkészítse. Hálás dolog az igehirdetőnek és élményt jelentő az igehallgatóknak, ha a lelkipásztor, használva a bibliai teológiából megtanult összefüggéseket, a Lélektől vezetett fantáziával, tudatosan keresve választ lekciót. Meggazdagítja mindezt az, ha az olvasmányt arra felkészített gyülekezeti tagok olvassák fel. Az egyházi év komolyabban vétele. Ravasz László már évtizedekkel ezelőtt megfogalmazta: Az igehirdetőnek tudnia kell, hogy bár nálunk szabad textusválasztás van és minden perikópát elvből elvetünk: az egyházi év mint az üdvtörténetnek s egyszersmind az üdvrendnek idői vetülete, kötelességünkké teszi, hogy egy egész évre igehirdetői tervet dolgozzunk ki, s ezt évenként úgy állítsuk össze, hogy bizonyságtételünk mindig új, friss, gazdag és változatos legyen. Egy olyan korban, amikor összekeverednek a munkanapok és az ünnepek, amikor szétzilálódnak az ünnepi tartalmak, akkor még fontosabb kötelessége az istentiszteleti életnek, hogy őrizze és jelezze az idő strukturáltságát. Az egyházi év nemcsak az üdvtörténeti ünnepekkel, hanem a vasárnapok rendjével is mederbe tereli az életünket, igehirdetésünket, szolgálatunkat.

4 Középpontban a házasság Egyedül nem megy. Legalábbis nem úgy, ahogyan azt szeretnénk, ahogyan gyerekkorunkban elképzeltük magunknak. A házasság csakúgy, mint a hit statisztikailag igazolhatóan védőfaktort jelent sokféle civilizációs betegséggel szemben. A jó házasság biztosítja a kiegyensúlyozott, boldog családi életet, a felnövekvő generáció harmonikus fejlődését. A házasság, ami valamikor életre szóló szövetséget jelentett, mára kölcsönös előnyökön alapuló szerződés lett sokak számára. Olyan szerződés, amely bármikor felbontható, ha a nehézségek túlsúlyba kerülnek, vagy ha már nem szeretem úgy a páromat, mint azelőtt. A megkötött házasságok több mint fele 10 éven belül válással végződik. Természetes következménye ez annak, ha egy házasságból hiányzik a nehézségeket is felvállaló teljes elköteleződés. Következménye annak, ha a másikat nem Istentől kapott ajándéknak, útitársnak látjuk az egész életre szóló szeretet-kalandban. Ehelyett nyűgnek, tehernek, koloncnak, legalábbis az első időszak lángolását követően. Lehet másképpen! Mert nem a házasság intézménye, hanem az Istentől elszakadt ember az, aki válságba jutott. Erre hívta fel a figyelmet a Bibliai Házassággondozó Szolgálat és gyülekezetünk közös szervezésében, a Házasság hete nemzetközi ökumenikus kezdeményezéshez kapcsolódó hétvégi programsorozat február között. A programban áhítatok, személyes beszámolók, filmvetítés, beszélgetés, valamint tematikus előadások szerepeltek. Tanítást kaptunk arról, hogy a két nem különbözőségei miatt természetesek a viták, konfliktusok. Különböző igényeink, vágyaink vannak, de összecsiszolódva 4 sok öröm vár a házaspárokra. Pénteken és szombaton összesen több mint háromszáz résztvevője volt a programoknak, amelyeket a vasárnap délelőtti istentisztelet zárt. Hasznos volt a hétvége, ha ennek eredményeként a programokra ellátogató házasságkötés előtt álló fiatalok tudatosabban készülnek életük nagy döntésére. Hasznos volt a hétvége, ha abban segített házaspároknak, hogy tisztábban lássák, hol tart, és milyen irányba fordult kapcsolatuk. Hasznos volt, ha segített abban, hogy jobban ismerjük, jobban szeressük egymást. Áldás volt a hétvége, ha csak kicsit is hozzájárult ahhoz, hogy életük alkonyán minél többen el tudják mondani házasságukra visszagondolva: Európa e szomorú táján Jó volt az élet teveled, Drágám. Dr. Hodossi Sándor tájékoztatási bizottság Hitmélyítő hétvége Gál Judit Ételosztás a hajléktalanok között

5 Biblia a babaágyban (7.) A tapasztalt misszionáriusok azt szokták mondani, hogy Isten igéje akkor találhat elfogadásra, ha a célközösség nyelvén és szokásain keresztül, szinte észrevétlenül hirdetjük az evangéliumot. Nagyon igaz ez a gyermekek körében végzett misszióra is. Ezért szeretnek a gyermek- és hittanórák vezetői, az egyházi óvodák pedagógusai rajzolni, színezni, festeni, ragasztani a kicsikkel. Az sem mellékes, hogy e kézműves munkák még azoknak is fejleszthetik az önbizalmát, akik korántsem olyan tehetséges rajzolók. Vagy 22 évvel ezelőtt, a Mester utcai gyermekórára lelkesen elkészített, Józsefet eladják testvérei című, kissé kusza kompozícójú, Salvador Dali (nagyon) korai, színes ceruzás korszakára emlékeztető, középszerű munkámat még a Reformátusok Lapjában is közzétették. Ezért kaptam életem első honoráriumát, a személyi jövedelemadó levonása után nettó 42 Ft-ot! Ne nevessünk, nagy összeg ez, azóta számos publikációmat éppen 42 Ft-tal kevesebbel díjazták. A színezés mint misszió 5 A mai kicsinyek is nagy örömmel alkotnak. A Nagyerdei gyermekórások legtöbbje alig várja az alkalom utolsó részét, amikor végre körbe lehet ülni az asztalokat, és a bibliai történetet színezés és rajzolás formájában feldolgozni. Szeretek körbejárni és nézelődni ilyenkor: az egész művészettörténet lefut az ember szeme előtt. Mint én is egykoron, sok gyermek megfelelő technikai tudással, tapasztalt színkezelési és vonalvezetési képességgel rendelkezik. Rendszerint ők kapják a dicséretet, a zizit, jobb publikációs körülmények között meg is jelenhetnének az egyházi sajtóban: a tisztességes realista kismesterek közé sorolhatók. A valóban izgalmas munkák felismeréséhez azonban empatikusabb figyelem szükséges. Vannak ugyanis, akik élénk színekkel, az előrerajzolt kereteket egyáltalán figyelembe nem vevő, lendületes és csapongó ceruzahasználattal tűnnek ki, akár az expresszionisták. Még érdekesebb a kubizmus jelenléte: a kissé kockafejű Pál apostol ráadásul teológiai üzenetet is hordozhat. De ez már a politikai művészettel, időnként a szocialista realizmussal is érintkezik: ezért is szeretek kopasz, kerekfejű Pilátusokat látni a papíron. Az extrém munkákkal persze nem könynyű kezdeni valamit pedagógusként. De gondoljunk bele: ha az üres, fehér lapot visszaadó gyermek azt mondja, hogy rajta van az egész teremtéstörténet, nem a konceptualista hagyományhoz vonzódik inkább? A rajzát, színezését bárhogy is sikerült az látványos mozdulattal összegyűrő, darabokra szaggató és a sarokba hajító, rosszcsont gyermekek alkotásait pedig, kellő türelemmel, akár az akcionisták felől is lehet szemlélni... A gyermekmisszió célközönsége tehát igen sokféle, az evangélium azonban a rajzolás és színezés nyelvén is bizonyosan elér hozzájuk. S hogy ez tudatosul is bennük, arról egy néhány héttel ezelőtti vasárnapi gyermekórán győződhettem meg, amikor egy kislány, végignézve társai munkáit, ezt mondta: különbözően színezünk, de Istennek mindegyik tetszik. dr. Fazakas Gergely

6 Önértékelés vagy önelégültség Allport, amerikai szociálpszichológus szerint az érett személyiségnek különböző ismertetőjegyei vannak: a valósághű észlelés, meghitt viszony másokkal, egységesítő életfilozófia, érzelmi biztonság stb. Az érzelmi biztonság azt jelenti, hogy az ember értékeli, elfogadja önmagát, tisztában van képességeivel és adottságaival, nincs kisebbségi érzése, optimista, elégedett azzal, amit el tudott érni, szembe tud nézni az esetleges problémákkal, bízik abban, hogy meg tudja azokat oldani. Nem nehéz túlzásba vinni az önértékelés harmonikus mértékét, és túlzott büszkeséggel tekinteni az elért eredményekre, önmagunkra. A tömegkommunikációs eszközök szereplőinél gyakran látunk példákat erre: nagyképűség, beképzeltség, önelégültség formájában. Fenn az ernyő, nincsen kas jellemzi a népi bölcsesség azt az attitűdöt, amikor a kifelé nagyobb értéket mutató személy valójában szegény. Kevély minősíti a beképzelt embert a Biblia, és azt is megfogalmazza, hogy mi erről az Isten értékítélete: Gyűlöli az Úr a kevély szemeket (Péld 6,17), Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmét adja (Jak 4,6). Manapság, siker-orientált társadalmi viszonyaink közepette, az elénk állított modell a túlzottan magabiztos, önelégült, énközpontú, másokat lekezelő, arrogáns, tekintélyt nem tisztelő, felfuvalkodott celeb. Aki önmagát sztárolja, és kizárólag a saját nézőpontját és érdekeit tekinti elfogadhatónak, bárki másét kigúnyolja, lenézi. A Biblia korában is jól ismerték ezt az embertípust, de meg is kapta a megfelelő besorolását: 6 ezt mondod: gazdag vagyok, meggazdagodtam és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, a szegény, a vak és a mezítelen (Jel 3,17). Vannak olyan emberek, akik önmaguk körül forognak, egocentrikusak, éntúltengésük van. Túlbecsülik önmagukat, szinte nárcisztikus módon. Mindez akadályozóan hat az emberi kapcsolatokon kívül a szellemi életre is, ui. nem juthat istenismeretre az, aki önmagát isteníti. Aki úgy érzi, hogy mindene megvan, az nem tud befogadni és növekedni. Önelégültsége megakadályozza az elfogadást és hiányosságai elismerését. Ha nincs hiányossága, nincs szüksége Istenre. Az ilyen ember elfojtja hiányait, kapcsolatai nem őszinték, elszigetelődik az emberektől és Istentől. A másik véglet az, aki mindig elégedetlen önmagával, a valóságosnál negatívabban értékeli önmagát is, helyzetét is. Nem ismeri fel értékeit, irigyen tekint másokra, és a végső egyenleg, amit kiállít önmagáról, mindig mínuszos. A túlzott bűntudat, öngyűlölet nem kedves Isten előtt. Szeresd felebarátodat, mint magadat (Máté 19,19) biztat az Ige arra, hogy önmagunkat mint Isten képmását becsüljük. Istent és a másik embert is jobban tudja tisztelni az, aki önmagát is értékeli. A keresztyének szemében a szerénység érték. A Biblia is ezt erősíti: Jobb szelíd lelkűnek lenni az alázatosok közt, mint zsákmányon osztozni a gőgösök közt (Péld 16,19). Szerénységünk hátterében annak kell állnia, hogy tudjuk, amink van, azt Istentől kaptuk. Dicsekedhetik-e a fűrész azzal szemben, aki vág vele?

7 Önértékelés vagy... Fontosabb-e a fűrész annál, aki húzza? (Ézs 10,15) Előfordulhat azonban, hogy a keresztyének túlzottan alázatosak, és bármilyen dicséretet visszautasítanak, mondván, hogy Istené a dicsőség. Esetenként ez visszatetsző, sőt komikus is lehet. Pl. amikor a gyermeke születése miatt kapott gratulációt az apuka azzal hárítja el, hogy Istené a dicsőség, nekem semmi közöm hozzá. Az is előfordul, hogy az alázatoskodás csak látszólagos, valójában álszerénység. Az ilyen magatartás a farizeusi hozzáállással mutat rokonságot. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek (Luk 18, 11-12). Az érett keresztyén magatartás sem nem túlzottan alázatoskodó, sem nem önmagát felmagasztaló. Urunk arra bátorít bennünket, hogy legyünk tisztában a tőle kapott értékeinkkel és ajándékainkkal, és éljünk bátran ezekkel. Tartást és méltóságot adhat az a tudat, hogy mindezeket Istentől kaptuk, sáfárságra. Tudatosítsuk magunkban azt a megtiszteltetést és kiváltságot, hogy hozzá tartozhatunk. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk (1Ján 3,1). Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: Abbá, Atya! Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is (Gal 4,6). Összetartozásunk napja A 280 ülőhelyes templomunkba régebben 100 pótszék került be, 1995-ben az új karzattal további 80 ülőhellyel bővült az épület. A 2008 óta a templommal összenyitható átriumba, ha kell, további 100 széket helyezhetünk el óta a fél 9-es és a fél 11-es istentiszteleti közösség tagjai alig szoktak találkozni egymással. Gyülekezetünk egységének megélésére igazán csak a 350 fős nagytáborainkban van lehetőség. Szükségünk lenne néha a nagy gyülekezeti közösség élményét megélni itthon is, a kibővített épületben. Évente egyszer az idén április 25-én célszerű lenne megtartani az összetartozásunk napját, amikor is egy vasárnap délelőtt nem két külön istentisztelet lenne, hanem csak egy hosszabb alkalmat tartanánk, valószínűleg 9-től 11 óráig, mely két 45 perces részből és közte egy kb. 30 perces szünetből állna. Így az alkalom előtt és után, valamint a szünetben is több idő jut az egymással való kötetlen beszélgetésre. Ezen a kivételes vasárnap délelőttön csak egyszer lenne igehirdetés, de lehetne bizonyságtétel, több és változatosabb éneklés, vers, jelenet, esetleg rövidke vetítés és a legfontosabb, sok testvéri, kötetlen beszélgetés, hiszen összetartozunk. Püski Lajos dr. Kálmánchey Márta 7

8 Tudjátok meg, hogy az ÚR az Isten! Ő alkotott minket, az övéi vagyunk: az ő népe és legelőjének nyája. (Zsolt 100,3) Hírek Zenés áhítat Egyházmegyei ifjúsági nap lesz márc. 27-én, szombaton a Nagytemplomban. Óraállítás március 28-án, vasárnapra virradóan. Családi istentisztelet március 28-án, délután 3 órakor lesz az önkormányzati iskolába járó hittanosoknak és szüleiknek. Felnőttek keresztelése és konfirmációja lesz márc. 28-án, virágvasárnap a fél 11-es istentiszteleten. Úrvacsorai előkészítő alkalmak: márc. 31-ápr. 3. között, szerda-szombat 6 óra. Nagypénteki istentisztelet ápr. 2-án fél 11-kor. Húsvétvasárnap úrvacsorás istentisztelet fél 9-kor és fél 11-kor, 5 órakor zenés áhítat. Húsvéthétfőn istentisztelet fél 11-kor. Éden koncert lesz ápr. 9-én 19 órától a Nagytemplomban. Gyülekezeti nagytáborunkról részletes információ a februári számban. 1% + 1% Az egyik 1% átutalásához Református Egyházunk technikai száma: A másik 1% átutalásához Nagyerdei Egyházközségért Alapítvány adószáma: (vasárnaponként 5 órakor) Márc. 7. Kovács Szilárd orgonál Márc. 14. Bodnár Ildikó és Versánszky Ildikó hegedül, Antall Barbara gordonkázik, Karasszon Dezső orgonál Márc. 21. Vox Antiqua együttes énekel, vezényel Kiss Csaba Márc. 28. Farkas Alíz orgonál Ápr. 4. Karasszon Dezső zongorázik és orgonál Imádkozzunk szülőkért és családokért, felnőttként konfirmálókért. Információ Gyülekezeti honlapunk címe, melyen a Szivárvány is megtalálható: Kórházlelkészek: Kenézy Kórház /1943 Klinika -600/4978 (üzenetrögzítős) Méliusz Református Rádió 88 MHz-en URH sávban városon belül Szivárvány a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség hírlevele 4032 Debrecen, Bolyai u. 25. Telefon: (52) Felelős kiadó: Püski Lajos Tördelés: Bene Lászlóné Nyomda: REXPO Kft. Készült 450 példányban 18. évfolyam 3. szám Megjelenik havonta Egyházközségünk számlaszáma: Gyülekezeti honlapunk címe:

Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. (Zsid. 10,38)

Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. (Zsid. 10,38) A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011/6 Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. (Zsid. 10,38) Május 14-én konfirmált fiataljaink: 1.

Részletesebben

Óvodások műsora Noéról. Gyülekezetünk 340 tagja táborozott Sátoraljaújhelyen

Óvodások műsora Noéról. Gyülekezetünk 340 tagja táborozott Sátoraljaújhelyen 2005/8 DE ÉN ÉS AZ ÉN HÁZAM NÉPE, AZ URAT SZOLGÁLJUK (Józsué 24,15) Óvodások műsora Noéról Gyülekezetünk 340 tagja táborozott Sátoraljaújhelyen Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009/9

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009/9 A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009/9 A református egyház egyesítését szimbolizáló virágkompozíció készítésében mi is segítettünk Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele

Részletesebben

2005/12. Lorenzo Lotto: Pásztorok imádása. Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök.

2005/12. Lorenzo Lotto: Pásztorok imádása. Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 2005/12 Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! (Ézsaiás 9,5) Lorenzo

Részletesebben

Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. (Péld 16, 3)

Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. (Péld 16, 3) A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/07 Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. (Péld 16, 3) Május 20-án konfirmált fiataljaink Első sor balról: Ötvös Blanka, Molnár Zsófia,

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Karácsonyra így is készültünk

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Karácsonyra így is készültünk A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2015/1 Kórus szolgálata Kántálás a Kenézy Kórházban Ifisek szolgálata Mézessütés Karácsonyra így is készültünk Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében

MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében Károli Könyvek tanulmánykötet Sorozatszerkesztő: Dr. Sepsi Enikő A szerkesztőbizottság

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

Sors döntő pár be. széd. Érintés. Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára. a meg úju l á s ért

Sors döntő pár be. széd. Érintés. Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára. a meg úju l á s ért Sors döntő pár be Érintés Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára széd a meg úju l á s ért 02 Egyházi Jövőkép Bizottság 1440 Budapest 70 Pf. 5 ejb@reformatus.hu www.ejb.reformatus.hu

Részletesebben

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk Végh Tamás Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk (Zsolt 126,3) 20 év a Fasorban Végh Tamás Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk (Zsolt 126,3) 20 év a Fasorban Budapest, 2014

Részletesebben

Nincs még egy bolygónk! Nemes akarat az ösztönök fölött

Nincs még egy bolygónk! Nemes akarat az ösztönök fölött REFORMÁTUS MAGAZIN Kiadja a Debreceni Református Egyházmegye 2010 / 1. Az vagy, amit megeszel (?!) Lemondok a javadra! Vásárolok, tehát vagyok Nincs még egy bolygónk! Nemes akarat az ösztönök fölött Hitvallásunk

Részletesebben

MERT AHOL A KINCSED VAN, OTT LESZ A SZÍVED IS! (Mt 6,21)

MERT AHOL A KINCSED VAN, OTT LESZ A SZÍVED IS! (Mt 6,21) III. évfolyam 2. szám A DUNAKANYARI EVANGÉLIKUSOK LAPJA 2010. június In nomine Dei MERT AHOL A KINCSED VAN, OTT LESZ A SZÍVED IS! (Mt 6,21) Orr, orr, orr, fül, fül, fül, száj, száj, száj, szív, szív, szív

Részletesebben

LX. évf. 3. szám 2007. október. Egyházkerület Lapja

LX. évf. 3. szám 2007. október. Egyházkerület Lapja Sárospataki Református A Tiszáninneni Református A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Lapok LX. évf. 3. szám 2007. október A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre,

Részletesebben

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE (MÁRK 10,14) TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE (MÁRK 10,14) TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA Újfolyam 33. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2006. június ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA (MÁRK 10,14)

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem. Hittudományi Doktori Iskola. Fekete Ágnes. Liturgia és idő

Károli Gáspár Református Egyetem. Hittudományi Doktori Iskola. Fekete Ágnes. Liturgia és idő Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Doktori Iskola Fekete Ágnes Liturgia és idő a magyar református istentiszteleti gyakorlat egy 1968-as és egy mai felmérés tükrében doktori értekezés Doktori

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április Kérünk tégedet, oh, mi mennyei szent Atyánk, Fiadért, a Jézus Krisztusért, és a mi miattunk rajta esett keserű

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: (két kérdéscsoport alapján)

TARTALOMJEGYZÉK: (két kérdéscsoport alapján) v. 1408 Markovics Milán Mór Bajtársaim! Markovics Milán Mór, római katolikus tábori lelkész vagyok. Az alábbi dokumentum egy folyamatosan bővül ő(!) kérdések-válasz segédanyag ( nemcsak) katonák számára.

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét 2011. április www.pilis.reformatus.hu Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. 2 Korintus 12,9 Biztosan sokan vannak, akik szívesen olvasnak

Részletesebben

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept.

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept. VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Erőről erőre (Zsolt 84,8) Hányszor hittem már, hogy elfogyott erőm! Vége, nincs tovább Megtántorodtam, már-már elestem, elborított a nyomorúság. Szóltam:

Részletesebben

Új kor, megújuló szeretet

Új kor, megújuló szeretet Oázis Új kor, megújuló szeretet Sebeinkből élet Barátok kellenek A világ dolgai által eljutunk Istenhez Nem véletlenül történt, ami történt 2011/3. Otthon a világban lánytábor 18+ A Kiadó és a Szerkesztő

Részletesebben

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más!

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más! Tartalomból: Újratöltve és még sok más! zennel szeretném bemutatni nektek arégiúj, Élet-jel gyülekezeti folyóiratunkat! Bizonyára sokakban fölmerül a kérdés, hogy szükséges-e ez a magazin, lesz-e elég

Részletesebben

FELELÕSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT

FELELÕSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT FELELÕSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT Egyházi dokumentumok az ökológiai válságról Felelõs szerkesztõ: Jávor Benedek 2004 Budapest 1 A kötet megjelenését a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatta

Részletesebben