Kapcsolat elköteleződéssel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kapcsolat elköteleződéssel"

Átírás

1 A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010/3 Kapcsolat elköteleződéssel Arcok a Házasság Hete 2010 programunkról Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13

2 Istentiszteletünk jövője (3.) Milyen legyen református istentiszteletünk? Gyülekezeti hétvégénken (2009. nov. 5-7.) Istentiszteletünk jövője címmel Dr. Fekete Károly, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanára tartott előadásokat, melyek szerkesztett változatából az utolsót közöljük. (Szerk.) 1. A szóhasználat és a terminológia zavarai Jelenleg szinte minden alkalmunk istentisztelet-jellegű, ezért semmi sem igazán az. Ezért istentiszteletünk jövőjének egyik kulcsa, hogy az egyműfajúság helyett több műfajú gyülekezeti alkalmakat kínáljunk. A jövő gyülekezeti életében karakteresednie kell a hagyományos istentiszteletnek és az egyéb gyülekezeti alkalmak liturgikus részének. 2. Mire jó az istentisztelet? Az istentisztelet az ember identitásra találásának eszköze. Az istentisztelet segít távolságot tartani az Istentől elidegenedett társadalommal szemben. Az istentisztelet segít a létezést ünnepelni. Az istentisztelet alkalmat ad az élethez szükséges önfeledt harmónia megélésére. 3. Milyen legyen a jövő református istentisztelete? Ne az egyházkormányzói hiúság, hanem a teológiai felismerések alakítsák az istentisztelet rendjét. Furcsa XX. századi tapasztalat, hogy a liturgiai reformokba mindig keveredett valamilyen egyházkormányzói érdek, amely felülírta a teológiai-közösségi szempontokat. El kell jönnie annak a kegyelmi állapotnak, amely a teológiai felismerések megvalósulását segíti a megújuló istentiszteletért. Formai uniformizálás helyett szükséges az elvi-teológiai egységesség. A liturgiai megújulásnak vannak teológiai előfeltételei. A gyülekezeteknek szembesülniük kell az istentisztelet alapkérdéseivel, és elvi döntést kell hozni arról, hogy miért szükséges más megközelítés, változtatás a korábbi istentisztelet-felfogáson. Az istentisztelet igazán gyülekezeti ügy, ezért közösen kell tanulni, tudatosan részt venni benne. A liturgikus megújulás ne megkötő, hanem felszabadító istentiszteleti rendeket szüljön. Többféle rend szükséges, akár 3-4 típus felkínálásával. Nem kényszeríteni ott, ahol a szerteágazóbb liturgia szellemi-tárgyi-adottságbeli feltételei hiányosak, de nem gúzsba kötni ott, ahol a gyülekezetben sokféle feltétel adott a gazdagabb elemeket tartalmazó istentisztelet ünnepléséhez. A mérce ne a minimalizálás legyen, hanem a sokszínű, tartalmas istentiszteleti életre ösztönzés. A német gyakorlati teológus, Lange abban látta az uniformizálás veszélyét, hogy annak következtében elvész az egyház szituáció-érzékenysége és szituáció-közelsége. Igehirdetés és sákramentum együttállása adja meg az istentisztelet két fókuszát. A homiliás és sákramentumos istentisztelet kérdésében a teológiai eligazítás-kutatás egyértelmű: a két rész elválaszthatatlan. Már a két világháború között előrehaladott kutatások folytak az első keresztyének liturgikus életéről, amelyben Gaugler és Cullmann eredményei nagy hatással voltak az istentisztelet bibliai alapjaihoz való 2

3 Istentiszteletünk jövője (3.) visszatérésre. Kimutatták, hogy a homiliás és a sákramentumos rész eredetileg együvé tartozott. Az istentisztelet egésze teremtse meg a kötött és a szabad elemek egyensúlyát. Cullmann szerint az őskeresztyénségben a Lélek szabadsága és a liturgia kötött jellege együttesen szolgálta a gyülekezet építését. Pál mindkét elemet a közösség szempontja alá rendelte, így egyrészt a kötött részek nem szegényítették el az istentiszteletet, de nem is tették élettelenné, másrészt a szabad elemek nem okoztak anarchiát, és kizárták a szektásodás veszélyét. A jelenlegi református istentisztelet ki van szolgáltatva a lelkipásztor diszponáltságának, indiszponáltságának. Az állandó kötött rész és az istentisztelet kötött elemei függetlenek a lelkipásztor lelki állapotától. Az istentiszteleten jelenjen meg a gyülekezeti aktivitás. Az istentisztelet nem a lelkipásztor egyszemélyes produkciója, hanem az egész gyülekezet részvételével zajlik. A gyülekezet nem hallgatóságként van jelen, hanem együtt él az istentiszteleti elemek végrehajtása közben az istentiszteletet vezető lelkipásztorral. Az istentisztelet válaszelemeinél, s ahol csak lehet megfelelő felkészítés után, az arra alkalmas gyülekezeti tagok bevonása kívánatos. A gyülekezet cselekvő részvételének liturgikai alapelve szerint arra kell törekedni, hogy a református istentiszteleten az, ami a gyülekezeté, ne legyen a szószék monopóliuma. A lelkipásztor is felvállalhat a gyülekezet képviseletében bizonyos felelő elemeket, de törekedni kell arra, hogy ez ne kisajátítás legyen. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy szóra bírjuk a gyülekezetet. A Szentírás igényes megszólaltatása a 3 méltó. A vasárnap délelőtti istentisztelet fontos liturgiai eleme a lekció, amikor hosszabb bibliai idézetet hall a gyülekezet. Ez is arra emlékeztet bennünket, hogy Isten megszólalása, hozzánk fordulása nélkül nincs istentisztelet. Isten szól, hogy mi felelhessünk Neki imádságban, énekben, hálaáldozatban és engedelmes életfolytatásban. Ez a szimbolikus jelentősége a lekciónak, de van egy praktikus vonása is: kapcsolatban kell állnia a prédikáció textusával, hogy annak kibontását előkészítse. Hálás dolog az igehirdetőnek és élményt jelentő az igehallgatóknak, ha a lelkipásztor, használva a bibliai teológiából megtanult összefüggéseket, a Lélektől vezetett fantáziával, tudatosan keresve választ lekciót. Meggazdagítja mindezt az, ha az olvasmányt arra felkészített gyülekezeti tagok olvassák fel. Az egyházi év komolyabban vétele. Ravasz László már évtizedekkel ezelőtt megfogalmazta: Az igehirdetőnek tudnia kell, hogy bár nálunk szabad textusválasztás van és minden perikópát elvből elvetünk: az egyházi év mint az üdvtörténetnek s egyszersmind az üdvrendnek idői vetülete, kötelességünkké teszi, hogy egy egész évre igehirdetői tervet dolgozzunk ki, s ezt évenként úgy állítsuk össze, hogy bizonyságtételünk mindig új, friss, gazdag és változatos legyen. Egy olyan korban, amikor összekeverednek a munkanapok és az ünnepek, amikor szétzilálódnak az ünnepi tartalmak, akkor még fontosabb kötelessége az istentiszteleti életnek, hogy őrizze és jelezze az idő strukturáltságát. Az egyházi év nemcsak az üdvtörténeti ünnepekkel, hanem a vasárnapok rendjével is mederbe tereli az életünket, igehirdetésünket, szolgálatunkat.

4 Középpontban a házasság Egyedül nem megy. Legalábbis nem úgy, ahogyan azt szeretnénk, ahogyan gyerekkorunkban elképzeltük magunknak. A házasság csakúgy, mint a hit statisztikailag igazolhatóan védőfaktort jelent sokféle civilizációs betegséggel szemben. A jó házasság biztosítja a kiegyensúlyozott, boldog családi életet, a felnövekvő generáció harmonikus fejlődését. A házasság, ami valamikor életre szóló szövetséget jelentett, mára kölcsönös előnyökön alapuló szerződés lett sokak számára. Olyan szerződés, amely bármikor felbontható, ha a nehézségek túlsúlyba kerülnek, vagy ha már nem szeretem úgy a páromat, mint azelőtt. A megkötött házasságok több mint fele 10 éven belül válással végződik. Természetes következménye ez annak, ha egy házasságból hiányzik a nehézségeket is felvállaló teljes elköteleződés. Következménye annak, ha a másikat nem Istentől kapott ajándéknak, útitársnak látjuk az egész életre szóló szeretet-kalandban. Ehelyett nyűgnek, tehernek, koloncnak, legalábbis az első időszak lángolását követően. Lehet másképpen! Mert nem a házasság intézménye, hanem az Istentől elszakadt ember az, aki válságba jutott. Erre hívta fel a figyelmet a Bibliai Házassággondozó Szolgálat és gyülekezetünk közös szervezésében, a Házasság hete nemzetközi ökumenikus kezdeményezéshez kapcsolódó hétvégi programsorozat február között. A programban áhítatok, személyes beszámolók, filmvetítés, beszélgetés, valamint tematikus előadások szerepeltek. Tanítást kaptunk arról, hogy a két nem különbözőségei miatt természetesek a viták, konfliktusok. Különböző igényeink, vágyaink vannak, de összecsiszolódva 4 sok öröm vár a házaspárokra. Pénteken és szombaton összesen több mint háromszáz résztvevője volt a programoknak, amelyeket a vasárnap délelőtti istentisztelet zárt. Hasznos volt a hétvége, ha ennek eredményeként a programokra ellátogató házasságkötés előtt álló fiatalok tudatosabban készülnek életük nagy döntésére. Hasznos volt a hétvége, ha abban segített házaspároknak, hogy tisztábban lássák, hol tart, és milyen irányba fordult kapcsolatuk. Hasznos volt, ha segített abban, hogy jobban ismerjük, jobban szeressük egymást. Áldás volt a hétvége, ha csak kicsit is hozzájárult ahhoz, hogy életük alkonyán minél többen el tudják mondani házasságukra visszagondolva: Európa e szomorú táján Jó volt az élet teveled, Drágám. Dr. Hodossi Sándor tájékoztatási bizottság Hitmélyítő hétvége Gál Judit Ételosztás a hajléktalanok között

5 Biblia a babaágyban (7.) A tapasztalt misszionáriusok azt szokták mondani, hogy Isten igéje akkor találhat elfogadásra, ha a célközösség nyelvén és szokásain keresztül, szinte észrevétlenül hirdetjük az evangéliumot. Nagyon igaz ez a gyermekek körében végzett misszióra is. Ezért szeretnek a gyermek- és hittanórák vezetői, az egyházi óvodák pedagógusai rajzolni, színezni, festeni, ragasztani a kicsikkel. Az sem mellékes, hogy e kézműves munkák még azoknak is fejleszthetik az önbizalmát, akik korántsem olyan tehetséges rajzolók. Vagy 22 évvel ezelőtt, a Mester utcai gyermekórára lelkesen elkészített, Józsefet eladják testvérei című, kissé kusza kompozícójú, Salvador Dali (nagyon) korai, színes ceruzás korszakára emlékeztető, középszerű munkámat még a Reformátusok Lapjában is közzétették. Ezért kaptam életem első honoráriumát, a személyi jövedelemadó levonása után nettó 42 Ft-ot! Ne nevessünk, nagy összeg ez, azóta számos publikációmat éppen 42 Ft-tal kevesebbel díjazták. A színezés mint misszió 5 A mai kicsinyek is nagy örömmel alkotnak. A Nagyerdei gyermekórások legtöbbje alig várja az alkalom utolsó részét, amikor végre körbe lehet ülni az asztalokat, és a bibliai történetet színezés és rajzolás formájában feldolgozni. Szeretek körbejárni és nézelődni ilyenkor: az egész művészettörténet lefut az ember szeme előtt. Mint én is egykoron, sok gyermek megfelelő technikai tudással, tapasztalt színkezelési és vonalvezetési képességgel rendelkezik. Rendszerint ők kapják a dicséretet, a zizit, jobb publikációs körülmények között meg is jelenhetnének az egyházi sajtóban: a tisztességes realista kismesterek közé sorolhatók. A valóban izgalmas munkák felismeréséhez azonban empatikusabb figyelem szükséges. Vannak ugyanis, akik élénk színekkel, az előrerajzolt kereteket egyáltalán figyelembe nem vevő, lendületes és csapongó ceruzahasználattal tűnnek ki, akár az expresszionisták. Még érdekesebb a kubizmus jelenléte: a kissé kockafejű Pál apostol ráadásul teológiai üzenetet is hordozhat. De ez már a politikai művészettel, időnként a szocialista realizmussal is érintkezik: ezért is szeretek kopasz, kerekfejű Pilátusokat látni a papíron. Az extrém munkákkal persze nem könynyű kezdeni valamit pedagógusként. De gondoljunk bele: ha az üres, fehér lapot visszaadó gyermek azt mondja, hogy rajta van az egész teremtéstörténet, nem a konceptualista hagyományhoz vonzódik inkább? A rajzát, színezését bárhogy is sikerült az látványos mozdulattal összegyűrő, darabokra szaggató és a sarokba hajító, rosszcsont gyermekek alkotásait pedig, kellő türelemmel, akár az akcionisták felől is lehet szemlélni... A gyermekmisszió célközönsége tehát igen sokféle, az evangélium azonban a rajzolás és színezés nyelvén is bizonyosan elér hozzájuk. S hogy ez tudatosul is bennük, arról egy néhány héttel ezelőtti vasárnapi gyermekórán győződhettem meg, amikor egy kislány, végignézve társai munkáit, ezt mondta: különbözően színezünk, de Istennek mindegyik tetszik. dr. Fazakas Gergely

6 Önértékelés vagy önelégültség Allport, amerikai szociálpszichológus szerint az érett személyiségnek különböző ismertetőjegyei vannak: a valósághű észlelés, meghitt viszony másokkal, egységesítő életfilozófia, érzelmi biztonság stb. Az érzelmi biztonság azt jelenti, hogy az ember értékeli, elfogadja önmagát, tisztában van képességeivel és adottságaival, nincs kisebbségi érzése, optimista, elégedett azzal, amit el tudott érni, szembe tud nézni az esetleges problémákkal, bízik abban, hogy meg tudja azokat oldani. Nem nehéz túlzásba vinni az önértékelés harmonikus mértékét, és túlzott büszkeséggel tekinteni az elért eredményekre, önmagunkra. A tömegkommunikációs eszközök szereplőinél gyakran látunk példákat erre: nagyképűség, beképzeltség, önelégültség formájában. Fenn az ernyő, nincsen kas jellemzi a népi bölcsesség azt az attitűdöt, amikor a kifelé nagyobb értéket mutató személy valójában szegény. Kevély minősíti a beképzelt embert a Biblia, és azt is megfogalmazza, hogy mi erről az Isten értékítélete: Gyűlöli az Úr a kevély szemeket (Péld 6,17), Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmét adja (Jak 4,6). Manapság, siker-orientált társadalmi viszonyaink közepette, az elénk állított modell a túlzottan magabiztos, önelégült, énközpontú, másokat lekezelő, arrogáns, tekintélyt nem tisztelő, felfuvalkodott celeb. Aki önmagát sztárolja, és kizárólag a saját nézőpontját és érdekeit tekinti elfogadhatónak, bárki másét kigúnyolja, lenézi. A Biblia korában is jól ismerték ezt az embertípust, de meg is kapta a megfelelő besorolását: 6 ezt mondod: gazdag vagyok, meggazdagodtam és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, a szegény, a vak és a mezítelen (Jel 3,17). Vannak olyan emberek, akik önmaguk körül forognak, egocentrikusak, éntúltengésük van. Túlbecsülik önmagukat, szinte nárcisztikus módon. Mindez akadályozóan hat az emberi kapcsolatokon kívül a szellemi életre is, ui. nem juthat istenismeretre az, aki önmagát isteníti. Aki úgy érzi, hogy mindene megvan, az nem tud befogadni és növekedni. Önelégültsége megakadályozza az elfogadást és hiányosságai elismerését. Ha nincs hiányossága, nincs szüksége Istenre. Az ilyen ember elfojtja hiányait, kapcsolatai nem őszinték, elszigetelődik az emberektől és Istentől. A másik véglet az, aki mindig elégedetlen önmagával, a valóságosnál negatívabban értékeli önmagát is, helyzetét is. Nem ismeri fel értékeit, irigyen tekint másokra, és a végső egyenleg, amit kiállít önmagáról, mindig mínuszos. A túlzott bűntudat, öngyűlölet nem kedves Isten előtt. Szeresd felebarátodat, mint magadat (Máté 19,19) biztat az Ige arra, hogy önmagunkat mint Isten képmását becsüljük. Istent és a másik embert is jobban tudja tisztelni az, aki önmagát is értékeli. A keresztyének szemében a szerénység érték. A Biblia is ezt erősíti: Jobb szelíd lelkűnek lenni az alázatosok közt, mint zsákmányon osztozni a gőgösök közt (Péld 16,19). Szerénységünk hátterében annak kell állnia, hogy tudjuk, amink van, azt Istentől kaptuk. Dicsekedhetik-e a fűrész azzal szemben, aki vág vele?

7 Önértékelés vagy... Fontosabb-e a fűrész annál, aki húzza? (Ézs 10,15) Előfordulhat azonban, hogy a keresztyének túlzottan alázatosak, és bármilyen dicséretet visszautasítanak, mondván, hogy Istené a dicsőség. Esetenként ez visszatetsző, sőt komikus is lehet. Pl. amikor a gyermeke születése miatt kapott gratulációt az apuka azzal hárítja el, hogy Istené a dicsőség, nekem semmi közöm hozzá. Az is előfordul, hogy az alázatoskodás csak látszólagos, valójában álszerénység. Az ilyen magatartás a farizeusi hozzáállással mutat rokonságot. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek (Luk 18, 11-12). Az érett keresztyén magatartás sem nem túlzottan alázatoskodó, sem nem önmagát felmagasztaló. Urunk arra bátorít bennünket, hogy legyünk tisztában a tőle kapott értékeinkkel és ajándékainkkal, és éljünk bátran ezekkel. Tartást és méltóságot adhat az a tudat, hogy mindezeket Istentől kaptuk, sáfárságra. Tudatosítsuk magunkban azt a megtiszteltetést és kiváltságot, hogy hozzá tartozhatunk. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk (1Ján 3,1). Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: Abbá, Atya! Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is (Gal 4,6). Összetartozásunk napja A 280 ülőhelyes templomunkba régebben 100 pótszék került be, 1995-ben az új karzattal további 80 ülőhellyel bővült az épület. A 2008 óta a templommal összenyitható átriumba, ha kell, további 100 széket helyezhetünk el óta a fél 9-es és a fél 11-es istentiszteleti közösség tagjai alig szoktak találkozni egymással. Gyülekezetünk egységének megélésére igazán csak a 350 fős nagytáborainkban van lehetőség. Szükségünk lenne néha a nagy gyülekezeti közösség élményét megélni itthon is, a kibővített épületben. Évente egyszer az idén április 25-én célszerű lenne megtartani az összetartozásunk napját, amikor is egy vasárnap délelőtt nem két külön istentisztelet lenne, hanem csak egy hosszabb alkalmat tartanánk, valószínűleg 9-től 11 óráig, mely két 45 perces részből és közte egy kb. 30 perces szünetből állna. Így az alkalom előtt és után, valamint a szünetben is több idő jut az egymással való kötetlen beszélgetésre. Ezen a kivételes vasárnap délelőttön csak egyszer lenne igehirdetés, de lehetne bizonyságtétel, több és változatosabb éneklés, vers, jelenet, esetleg rövidke vetítés és a legfontosabb, sok testvéri, kötetlen beszélgetés, hiszen összetartozunk. Püski Lajos dr. Kálmánchey Márta 7

8 Tudjátok meg, hogy az ÚR az Isten! Ő alkotott minket, az övéi vagyunk: az ő népe és legelőjének nyája. (Zsolt 100,3) Hírek Zenés áhítat Egyházmegyei ifjúsági nap lesz márc. 27-én, szombaton a Nagytemplomban. Óraállítás március 28-án, vasárnapra virradóan. Családi istentisztelet március 28-án, délután 3 órakor lesz az önkormányzati iskolába járó hittanosoknak és szüleiknek. Felnőttek keresztelése és konfirmációja lesz márc. 28-án, virágvasárnap a fél 11-es istentiszteleten. Úrvacsorai előkészítő alkalmak: márc. 31-ápr. 3. között, szerda-szombat 6 óra. Nagypénteki istentisztelet ápr. 2-án fél 11-kor. Húsvétvasárnap úrvacsorás istentisztelet fél 9-kor és fél 11-kor, 5 órakor zenés áhítat. Húsvéthétfőn istentisztelet fél 11-kor. Éden koncert lesz ápr. 9-én 19 órától a Nagytemplomban. Gyülekezeti nagytáborunkról részletes információ a februári számban. 1% + 1% Az egyik 1% átutalásához Református Egyházunk technikai száma: A másik 1% átutalásához Nagyerdei Egyházközségért Alapítvány adószáma: (vasárnaponként 5 órakor) Márc. 7. Kovács Szilárd orgonál Márc. 14. Bodnár Ildikó és Versánszky Ildikó hegedül, Antall Barbara gordonkázik, Karasszon Dezső orgonál Márc. 21. Vox Antiqua együttes énekel, vezényel Kiss Csaba Márc. 28. Farkas Alíz orgonál Ápr. 4. Karasszon Dezső zongorázik és orgonál Imádkozzunk szülőkért és családokért, felnőttként konfirmálókért. Információ Gyülekezeti honlapunk címe, melyen a Szivárvány is megtalálható: Kórházlelkészek: Kenézy Kórház /1943 Klinika -600/4978 (üzenetrögzítős) Méliusz Református Rádió 88 MHz-en URH sávban városon belül Szivárvány a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség hírlevele 4032 Debrecen, Bolyai u. 25. Telefon: (52) Felelős kiadó: Püski Lajos Tördelés: Bene Lászlóné Nyomda: REXPO Kft. Készült 450 példányban 18. évfolyam 3. szám Megjelenik havonta Egyházközségünk számlaszáma: Gyülekezeti honlapunk címe:

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

32 év után újra istentisztelet az Egyetemi templomban

32 év után újra istentisztelet az Egyetemi templomban A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007/03 32 év után újra istentisztelet az Egyetemi templomban Az Egyetemi Gyülekezet istentisztelete február 14-én az Egyetemi templomban Szivárványívemet

Részletesebben

2003/9. Augusztusi templomkerti találkozó. Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök.

2003/9. Augusztusi templomkerti találkozó. Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 2003/9 Augusztusi templomkerti találkozó Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Hogyan látták a résztvevõk? Természetesen, ha megkérdezünk

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/03. Házasság hete

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/03. Házasság hete A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/03 Házasság hete Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Tudod, mire vágysz? Házasság

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem (Zsolt. 16,7)

Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem (Zsolt. 16,7) A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2008/06 Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem (Zsolt. 16,7) Konfirmáló fiatalok balról jobbra: 4. sor: Bögös Máté, Hodossi Máté, Juhász Levente, Kardos

Részletesebben

Ragaszkodjunk hitvallásunkhoz!

Ragaszkodjunk hitvallásunkhoz! A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2006/06 Ragaszkodjunk hitvallásunkhoz! (Zsid. 4,14) Május 28-án konfirmált fiataljaink Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. 30 éves a zenés áhítat

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. 30 éves a zenés áhítat A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010/2 30 éves a zenés áhítat Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Istentiszteletünk

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE Bevezetés A 2015. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 10, 31 alapján: Mindent Isten dicsőségére

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Tudod, mire vágysz? Házasság hete

Tudod, mire vágysz? Házasság hete A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/02 Tudod, mire vágysz? Házasság hete 2012. február 10-19. Szentesti istentisztelet Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Házasság hete gyülekezetünkben

Házasság hete gyülekezetünkben A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011/3 Házasság hete gyülekezetünkben Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Hogyan

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/01

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/01 A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/01 Szentesti istentisztelet Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Isten nevét

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010/10

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010/10 A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010/10 Esztári kapcsolat Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Esztárban jártunk

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

TANÍTÁS ÉS TANULÁS FELNŐTTKORBAN: SZEMLÉLETVÁLTÁS A FELNŐTTKATEKÉZISBEN

TANÍTÁS ÉS TANULÁS FELNŐTTKORBAN: SZEMLÉLETVÁLTÁS A FELNŐTTKATEKÉZISBEN Evangélikus Hittudományi Egyetem Doktori Iskola Gyakorlati Teológiai Tanszék TANÍTÁS ÉS TANULÁS FELNŐTTKORBAN: SZEMLÉLETVÁLTÁS A FELNŐTTKATEKÉZISBEN Doktori értekezés tézisei Pángyánszky Ágnes Témavezető:

Részletesebben

2005/2. Tizenöten a száztizennyolcból

2005/2. Tizenöten a száztizennyolcból 2005/2 Tizenöten a száztizennyolcból A zenés áhítatok szolgálattevőinek egy csoportja (balról jobbra): Kovács Szilárd, Farkas Alíz, Mészáros Edit, Bessenyei Mihály, Szabó András, Domány Rita, N. Molnár

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Házasság Hete Bátorság a megújulásra

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Házasság Hete Bátorság a megújulásra A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013/3 Házasságok kérdések kereszttüzében Házasság Hete Bátorság a megújulásra Jubiláló házaspárok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. (Ap. csel. 15,11)

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. (Ap. csel. 15,11) A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011/5 Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. (Ap. csel. 15,11) Virágvasárnap konfirmált felnőttek: 1. sor balról: Püskiné Szécsi

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009/9

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009/9 A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009/9 A református egyház egyesítését szimbolizáló virágkompozíció készítésében mi is segítettünk Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Boldog az az ember, akinek Te vagy Uram ereje, aki a Te utaidra gondol.

Boldog az az ember, akinek Te vagy Uram ereje, aki a Te utaidra gondol. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2006/02 Boldog az az ember, akinek Te vagy Uram ereje, aki a Te utaidra gondol. (Zsoltárok 84:6) Szabó István átadja Kerti Péternek a gondnoki szolgálatot

Részletesebben

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk!

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk! i KIF NFO 5.szám 2011. ősz K I F I Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület www.kifinet.hu info@kifinet.hu Kedves Olvasónk! A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára, akik

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Most azért az Urat féljétek, és őt szolgáljátok tökéletesen és igazán.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Most azért az Urat féljétek, és őt szolgáljátok tökéletesen és igazán. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2015/6 Most azért az Urat féljétek, és őt szolgáljátok tökéletesen és igazán. Józs 24,14 Ifjúsági konfirmáció Felső sor (balról): Abari Péter; Szilágyi

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Én vagyok a feltámadás és az élet

Én vagyok a feltámadás és az élet A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011/4 Én vagyok a feltámadás és az élet Giovanni Bellini: Krisztus feltámadása (1475-1479) aki hisz énbennem, ha meghal is él Szivárványívemet helyezem

Részletesebben

Az anyaméh gyümölcse jutalom. (Zsolt. 127,3)

Az anyaméh gyümölcse jutalom. (Zsolt. 127,3) A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2006/09 Az anyaméh gyümölcse jutalom. (Zsolt. 127,3) 15 éves a Kismamakör A korábbi évek kismamaköröseinek egy csoportja látható, kis és már nagy gyermekeikkel

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009/5

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009/5 A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009/5 Hálaadó ünnepség Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Épüljünk és építsünk!

Részletesebben

Tartalmas időbeosztás

Tartalmas időbeosztás 2. Tartalmas időbeosztás Hogyan mérhetjük az időt? Van kedvenc időkereted (óra, perc, hónap )? Mit jelent az időt tartalmasan eltölteni? Gyűjtsetek példát erre! Kire mondják, hogy pocsékolja az időt? Hogyan

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009/2. Ökumenikus Imahét

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009/2. Ökumenikus Imahét A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009/2 Ökumenikus Imahét Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Épüljünk és építsünk

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

REFORMÁTUSOK A KEGYELEM TRÓNUSÁNÁL

REFORMÁTUSOK A KEGYELEM TRÓNUSÁNÁL REFORMÁTUSOK A KEGYELEM TRÓNUSÁNÁL A magyar református istentisztelet megújulásának teológiai alapelvei Szerkesztette Fekete Károly Kiadja a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója Budapest,

Részletesebben

Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. (Zsid. 10,38)

Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. (Zsid. 10,38) A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011/6 Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. (Zsid. 10,38) Május 14-én konfirmált fiataljaink: 1.

Részletesebben

Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. (Péld 16, 3)

Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. (Péld 16, 3) A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/07 Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. (Péld 16, 3) Május 20-án konfirmált fiataljaink Első sor balról: Ötvös Blanka, Molnár Zsófia,

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

MEDIÁCIÓ. A viták békés rendezésének útja.

MEDIÁCIÓ. A viták békés rendezésének útja. MEDIÁCIÓ A viták békés rendezésének útja. Ha megtanulunk a szívünkből beszélni, az asztalra tenni a különbségeinket, és kölcsönös tisztelettel és méltósággal párbeszédet folytatni, annak a konfliktus megoldása

Részletesebben

ADVENTI REMÉNYEK (Steigerwald plasztikáihoz)

ADVENTI REMÉNYEK (Steigerwald plasztikáihoz) ADVENTI REMÉNYEK (Steigerwald plasztikáihoz) 2005/11 Gyermek nyújtja a gyertyát kérlelően néz vedd át mondj igent a jövőre (Kovács Tibor) Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

2014. február 20-23.

2014. február 20-23. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/2 Házasság Hete 2014. február 20-23. Változásaink választásaink Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a

Részletesebben

Ifisek adventi istentiszteleti szolgálata és kézművesprogramja. Hittanosok és gyermekórások karácsonyi műsora

Ifisek adventi istentiszteleti szolgálata és kézművesprogramja. Hittanosok és gyermekórások karácsonyi műsora A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007/01 Ifisek adventi istentiszteleti szolgálata és kézművesprogramja Hittanosok és gyermekórások karácsonyi műsora Mindezekről a refnagyerdo.hu-n képeket

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Házasság hete - Hűség viharok idején

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Házasság hete - Hűség viharok idején A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2015/4 Házasság hete - Hűség viharok idején Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13

Részletesebben

2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés

2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés 2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés III. A hitoktatás minőségirányítása Hogyan kezdjünk neki? Lépéseiben azonos, de tartalmában a plébániai adottságokból következően más területeket ölel

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2008/11. odavitte Jézushoz

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2008/11. odavitte Jézushoz A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2008/11 odavitte Jézushoz András-szolgálat Velence Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Meghívó. Mindenkit szeretettel várunk gyülekezeti hétvégére EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Meghívó. Mindenkit szeretettel várunk gyülekezeti hétvégére EGÉSZSÉGÜNKÉRT 2003/10 Meghívó Mindenkit szeretettel várunk gyülekezeti hétvégére a Nagyerdei ref. templomba, november 13-16 között, csütörtök estétõl vasárnap délig. Cél: a hívõ ember tanítása TESTI SZELLEMI LELKI EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Részletesebben

2014. szeptember HEGYI BESZÉD A RÁKOSHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTÕJE

2014. szeptember HEGYI BESZÉD A RÁKOSHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTÕJE HEGYI BESZÉD 2014. szeptember Főszerkesztő: Jezsovszki Noémi Szerkesztő: Rácz Erika E lapszámunk összeállításában közreműködött: Hornyák Julianna, Jezsoviczki Noémi, Rácz Erika, Kiadja: A RÁKOSHEGYI REFORMÁTUS

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Összefoglaló az adakozásról és a borítékos adakozás módjáról

Összefoglaló az adakozásról és a borítékos adakozás módjáról Összefoglaló az adakozásról és a borítékos adakozás módjáról ~ azoknak, akik komolyan akarják venni adakozási szokásaikat ~ Kik adakozzanak? Amikor a Biblia adakozásról beszél, azt Isten népére vonatkoztatja.

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2014. ÉV

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2014. ÉV SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2014. ÉV Alapadataink: Név: Napfényes Élet Alapítvány Cím: 1056 Budapest, Belgrád rkp. 26. Adószám: 18095056-2-41 Nyilvántartási szám: 7466 Képviseletre jogosult: Nagyné Szili Zsuzsanna

Részletesebben

A teremtés a Bibliában

A teremtés a Bibliában 4. tanulmány A teremtés a Bibliában január 19 25. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2; Jób 38:1-21; 42:1-6; Zsoltár 8; Ézsaiás 45:18; Máté 19:4-6; Apostolok cselekedetei 17:22-31 És láték más

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011/1

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011/1 A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011/1 Én az Úr vagyok a te Istened, arra tanítlak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell." (Ézs 48,17) Szivárványívemet helyezem

Részletesebben

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER Homonyik Sándor ünnepi műsora Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER ADVENTI KONCERT- 2014. NOVEMBER - DECEMBER 1 A műsorról Ünnepi dalok akusztikus köntösben ADVENT - a felkészülés időszaka. Ezekben

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc HÁZUNK NÉPE A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai Pálhegyi Ferenc TARTALOMJEGYZÉK Prológus 11 A pszichoterápia tüneteket kezel, Isten Igéje gyógyít 13 Tudomány-e a pszichológia? 13 A

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A) GYERMEKKERESZTSÉG ÉNEK Jöjjetek, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelõsséget a tanítvánnyá tétel szolgálata és e gyermek iránt. * Énekmondással

Részletesebben

Mindenkit szeretettel várunk gyülekezeti hétvégére a nagyerdei ref. templomba, nov. 3-6 között. Cél: a hívő ember tanítása

Mindenkit szeretettel várunk gyülekezeti hétvégére a nagyerdei ref. templomba, nov. 3-6 között. Cél: a hívő ember tanítása 2005/10 Meghívó Mindenkit szeretettel várunk gyülekezeti hétvégére a nagyerdei ref. templomba, nov. 3-6 között. Cél: a hívő ember tanítása reformátusságunk és Magyarságunk a XX. és XXI. században nov.

Részletesebben

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl A Felkent helyett járunk tehát követségben, mintha Isten kérlelne titeket rajtunk keresztül, a Felkent helyett kérlelünk titeket: Béküljetek ki Istennel! 2Kor 5:19-20 BÉKÉLTETŐ HÍRLEVÉL 2012.november 4

Részletesebben

Kelenföldi Barokk Esték - 2015

Kelenföldi Barokk Esték - 2015 Kelenföldi Barokk Esték - 2015 1685-1750 1750 születésének 330. évében a Kelenföldi Református Templomban Budapest Xl.ker., Október huszonharmadika u. 5. Soós Gábor orgonamûvész Vadász Attila orgonamûvész

Részletesebben

Dr. Bodó Sára publikációi

Dr. Bodó Sára publikációi Dr. Bodó Sára publikációi Könyv: 1. A gyász mint a keresztyén ember krízise, és a lelkigondozás lehetőségei. Dissertationes Theologicae 6. ISSN: 1219-9567; ISBN: 963 9322 11 3. Debreceni Református Kollégium,

Részletesebben

A konfirmáció mint a fiatalok megtartásának eszköze

A konfirmáció mint a fiatalok megtartásának eszköze A konfirmáció mint a fiatalok megtartásának eszköze Magyarországi egyház szociológiai kutatások tanulságai a fiatal felnőttek szemszögéből Hámori Ádám szociológus, főiskolai tanársegéd, KRE TFK hamori.adam@kre.hu

Részletesebben

Hogyan változunk és hogyan változtassunk?

Hogyan változunk és hogyan változtassunk? A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/3 Hogyan változunk és hogyan változtassunk? Házasság Hete előadásán Fűtő Robert Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Egységben az erő! Világunkban számtalanszor megtapasztaljuk

Egységben az erő! Világunkban számtalanszor megtapasztaljuk Egységben az erő! Világunkban számtalanszor megtapasztaljuk az egyedüllét, magányosság érzését. Sokszor érzi az ember, hogy egyedül van gondjaival, problémájával és kellene a segítség, de minden olyan

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben