Kapcsolat elköteleződéssel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kapcsolat elköteleződéssel"

Átírás

1 A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010/3 Kapcsolat elköteleződéssel Arcok a Házasság Hete 2010 programunkról Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13

2 Istentiszteletünk jövője (3.) Milyen legyen református istentiszteletünk? Gyülekezeti hétvégénken (2009. nov. 5-7.) Istentiszteletünk jövője címmel Dr. Fekete Károly, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanára tartott előadásokat, melyek szerkesztett változatából az utolsót közöljük. (Szerk.) 1. A szóhasználat és a terminológia zavarai Jelenleg szinte minden alkalmunk istentisztelet-jellegű, ezért semmi sem igazán az. Ezért istentiszteletünk jövőjének egyik kulcsa, hogy az egyműfajúság helyett több műfajú gyülekezeti alkalmakat kínáljunk. A jövő gyülekezeti életében karakteresednie kell a hagyományos istentiszteletnek és az egyéb gyülekezeti alkalmak liturgikus részének. 2. Mire jó az istentisztelet? Az istentisztelet az ember identitásra találásának eszköze. Az istentisztelet segít távolságot tartani az Istentől elidegenedett társadalommal szemben. Az istentisztelet segít a létezést ünnepelni. Az istentisztelet alkalmat ad az élethez szükséges önfeledt harmónia megélésére. 3. Milyen legyen a jövő református istentisztelete? Ne az egyházkormányzói hiúság, hanem a teológiai felismerések alakítsák az istentisztelet rendjét. Furcsa XX. századi tapasztalat, hogy a liturgiai reformokba mindig keveredett valamilyen egyházkormányzói érdek, amely felülírta a teológiai-közösségi szempontokat. El kell jönnie annak a kegyelmi állapotnak, amely a teológiai felismerések megvalósulását segíti a megújuló istentiszteletért. Formai uniformizálás helyett szükséges az elvi-teológiai egységesség. A liturgiai megújulásnak vannak teológiai előfeltételei. A gyülekezeteknek szembesülniük kell az istentisztelet alapkérdéseivel, és elvi döntést kell hozni arról, hogy miért szükséges más megközelítés, változtatás a korábbi istentisztelet-felfogáson. Az istentisztelet igazán gyülekezeti ügy, ezért közösen kell tanulni, tudatosan részt venni benne. A liturgikus megújulás ne megkötő, hanem felszabadító istentiszteleti rendeket szüljön. Többféle rend szükséges, akár 3-4 típus felkínálásával. Nem kényszeríteni ott, ahol a szerteágazóbb liturgia szellemi-tárgyi-adottságbeli feltételei hiányosak, de nem gúzsba kötni ott, ahol a gyülekezetben sokféle feltétel adott a gazdagabb elemeket tartalmazó istentisztelet ünnepléséhez. A mérce ne a minimalizálás legyen, hanem a sokszínű, tartalmas istentiszteleti életre ösztönzés. A német gyakorlati teológus, Lange abban látta az uniformizálás veszélyét, hogy annak következtében elvész az egyház szituáció-érzékenysége és szituáció-közelsége. Igehirdetés és sákramentum együttállása adja meg az istentisztelet két fókuszát. A homiliás és sákramentumos istentisztelet kérdésében a teológiai eligazítás-kutatás egyértelmű: a két rész elválaszthatatlan. Már a két világháború között előrehaladott kutatások folytak az első keresztyének liturgikus életéről, amelyben Gaugler és Cullmann eredményei nagy hatással voltak az istentisztelet bibliai alapjaihoz való 2

3 Istentiszteletünk jövője (3.) visszatérésre. Kimutatták, hogy a homiliás és a sákramentumos rész eredetileg együvé tartozott. Az istentisztelet egésze teremtse meg a kötött és a szabad elemek egyensúlyát. Cullmann szerint az őskeresztyénségben a Lélek szabadsága és a liturgia kötött jellege együttesen szolgálta a gyülekezet építését. Pál mindkét elemet a közösség szempontja alá rendelte, így egyrészt a kötött részek nem szegényítették el az istentiszteletet, de nem is tették élettelenné, másrészt a szabad elemek nem okoztak anarchiát, és kizárták a szektásodás veszélyét. A jelenlegi református istentisztelet ki van szolgáltatva a lelkipásztor diszponáltságának, indiszponáltságának. Az állandó kötött rész és az istentisztelet kötött elemei függetlenek a lelkipásztor lelki állapotától. Az istentiszteleten jelenjen meg a gyülekezeti aktivitás. Az istentisztelet nem a lelkipásztor egyszemélyes produkciója, hanem az egész gyülekezet részvételével zajlik. A gyülekezet nem hallgatóságként van jelen, hanem együtt él az istentiszteleti elemek végrehajtása közben az istentiszteletet vezető lelkipásztorral. Az istentisztelet válaszelemeinél, s ahol csak lehet megfelelő felkészítés után, az arra alkalmas gyülekezeti tagok bevonása kívánatos. A gyülekezet cselekvő részvételének liturgikai alapelve szerint arra kell törekedni, hogy a református istentiszteleten az, ami a gyülekezeté, ne legyen a szószék monopóliuma. A lelkipásztor is felvállalhat a gyülekezet képviseletében bizonyos felelő elemeket, de törekedni kell arra, hogy ez ne kisajátítás legyen. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy szóra bírjuk a gyülekezetet. A Szentírás igényes megszólaltatása a 3 méltó. A vasárnap délelőtti istentisztelet fontos liturgiai eleme a lekció, amikor hosszabb bibliai idézetet hall a gyülekezet. Ez is arra emlékeztet bennünket, hogy Isten megszólalása, hozzánk fordulása nélkül nincs istentisztelet. Isten szól, hogy mi felelhessünk Neki imádságban, énekben, hálaáldozatban és engedelmes életfolytatásban. Ez a szimbolikus jelentősége a lekciónak, de van egy praktikus vonása is: kapcsolatban kell állnia a prédikáció textusával, hogy annak kibontását előkészítse. Hálás dolog az igehirdetőnek és élményt jelentő az igehallgatóknak, ha a lelkipásztor, használva a bibliai teológiából megtanult összefüggéseket, a Lélektől vezetett fantáziával, tudatosan keresve választ lekciót. Meggazdagítja mindezt az, ha az olvasmányt arra felkészített gyülekezeti tagok olvassák fel. Az egyházi év komolyabban vétele. Ravasz László már évtizedekkel ezelőtt megfogalmazta: Az igehirdetőnek tudnia kell, hogy bár nálunk szabad textusválasztás van és minden perikópát elvből elvetünk: az egyházi év mint az üdvtörténetnek s egyszersmind az üdvrendnek idői vetülete, kötelességünkké teszi, hogy egy egész évre igehirdetői tervet dolgozzunk ki, s ezt évenként úgy állítsuk össze, hogy bizonyságtételünk mindig új, friss, gazdag és változatos legyen. Egy olyan korban, amikor összekeverednek a munkanapok és az ünnepek, amikor szétzilálódnak az ünnepi tartalmak, akkor még fontosabb kötelessége az istentiszteleti életnek, hogy őrizze és jelezze az idő strukturáltságát. Az egyházi év nemcsak az üdvtörténeti ünnepekkel, hanem a vasárnapok rendjével is mederbe tereli az életünket, igehirdetésünket, szolgálatunkat.

4 Középpontban a házasság Egyedül nem megy. Legalábbis nem úgy, ahogyan azt szeretnénk, ahogyan gyerekkorunkban elképzeltük magunknak. A házasság csakúgy, mint a hit statisztikailag igazolhatóan védőfaktort jelent sokféle civilizációs betegséggel szemben. A jó házasság biztosítja a kiegyensúlyozott, boldog családi életet, a felnövekvő generáció harmonikus fejlődését. A házasság, ami valamikor életre szóló szövetséget jelentett, mára kölcsönös előnyökön alapuló szerződés lett sokak számára. Olyan szerződés, amely bármikor felbontható, ha a nehézségek túlsúlyba kerülnek, vagy ha már nem szeretem úgy a páromat, mint azelőtt. A megkötött házasságok több mint fele 10 éven belül válással végződik. Természetes következménye ez annak, ha egy házasságból hiányzik a nehézségeket is felvállaló teljes elköteleződés. Következménye annak, ha a másikat nem Istentől kapott ajándéknak, útitársnak látjuk az egész életre szóló szeretet-kalandban. Ehelyett nyűgnek, tehernek, koloncnak, legalábbis az első időszak lángolását követően. Lehet másképpen! Mert nem a házasság intézménye, hanem az Istentől elszakadt ember az, aki válságba jutott. Erre hívta fel a figyelmet a Bibliai Házassággondozó Szolgálat és gyülekezetünk közös szervezésében, a Házasság hete nemzetközi ökumenikus kezdeményezéshez kapcsolódó hétvégi programsorozat február között. A programban áhítatok, személyes beszámolók, filmvetítés, beszélgetés, valamint tematikus előadások szerepeltek. Tanítást kaptunk arról, hogy a két nem különbözőségei miatt természetesek a viták, konfliktusok. Különböző igényeink, vágyaink vannak, de összecsiszolódva 4 sok öröm vár a házaspárokra. Pénteken és szombaton összesen több mint háromszáz résztvevője volt a programoknak, amelyeket a vasárnap délelőtti istentisztelet zárt. Hasznos volt a hétvége, ha ennek eredményeként a programokra ellátogató házasságkötés előtt álló fiatalok tudatosabban készülnek életük nagy döntésére. Hasznos volt a hétvége, ha abban segített házaspároknak, hogy tisztábban lássák, hol tart, és milyen irányba fordult kapcsolatuk. Hasznos volt, ha segített abban, hogy jobban ismerjük, jobban szeressük egymást. Áldás volt a hétvége, ha csak kicsit is hozzájárult ahhoz, hogy életük alkonyán minél többen el tudják mondani házasságukra visszagondolva: Európa e szomorú táján Jó volt az élet teveled, Drágám. Dr. Hodossi Sándor tájékoztatási bizottság Hitmélyítő hétvége Gál Judit Ételosztás a hajléktalanok között

5 Biblia a babaágyban (7.) A tapasztalt misszionáriusok azt szokták mondani, hogy Isten igéje akkor találhat elfogadásra, ha a célközösség nyelvén és szokásain keresztül, szinte észrevétlenül hirdetjük az evangéliumot. Nagyon igaz ez a gyermekek körében végzett misszióra is. Ezért szeretnek a gyermek- és hittanórák vezetői, az egyházi óvodák pedagógusai rajzolni, színezni, festeni, ragasztani a kicsikkel. Az sem mellékes, hogy e kézműves munkák még azoknak is fejleszthetik az önbizalmát, akik korántsem olyan tehetséges rajzolók. Vagy 22 évvel ezelőtt, a Mester utcai gyermekórára lelkesen elkészített, Józsefet eladják testvérei című, kissé kusza kompozícójú, Salvador Dali (nagyon) korai, színes ceruzás korszakára emlékeztető, középszerű munkámat még a Reformátusok Lapjában is közzétették. Ezért kaptam életem első honoráriumát, a személyi jövedelemadó levonása után nettó 42 Ft-ot! Ne nevessünk, nagy összeg ez, azóta számos publikációmat éppen 42 Ft-tal kevesebbel díjazták. A színezés mint misszió 5 A mai kicsinyek is nagy örömmel alkotnak. A Nagyerdei gyermekórások legtöbbje alig várja az alkalom utolsó részét, amikor végre körbe lehet ülni az asztalokat, és a bibliai történetet színezés és rajzolás formájában feldolgozni. Szeretek körbejárni és nézelődni ilyenkor: az egész művészettörténet lefut az ember szeme előtt. Mint én is egykoron, sok gyermek megfelelő technikai tudással, tapasztalt színkezelési és vonalvezetési képességgel rendelkezik. Rendszerint ők kapják a dicséretet, a zizit, jobb publikációs körülmények között meg is jelenhetnének az egyházi sajtóban: a tisztességes realista kismesterek közé sorolhatók. A valóban izgalmas munkák felismeréséhez azonban empatikusabb figyelem szükséges. Vannak ugyanis, akik élénk színekkel, az előrerajzolt kereteket egyáltalán figyelembe nem vevő, lendületes és csapongó ceruzahasználattal tűnnek ki, akár az expresszionisták. Még érdekesebb a kubizmus jelenléte: a kissé kockafejű Pál apostol ráadásul teológiai üzenetet is hordozhat. De ez már a politikai művészettel, időnként a szocialista realizmussal is érintkezik: ezért is szeretek kopasz, kerekfejű Pilátusokat látni a papíron. Az extrém munkákkal persze nem könynyű kezdeni valamit pedagógusként. De gondoljunk bele: ha az üres, fehér lapot visszaadó gyermek azt mondja, hogy rajta van az egész teremtéstörténet, nem a konceptualista hagyományhoz vonzódik inkább? A rajzát, színezését bárhogy is sikerült az látványos mozdulattal összegyűrő, darabokra szaggató és a sarokba hajító, rosszcsont gyermekek alkotásait pedig, kellő türelemmel, akár az akcionisták felől is lehet szemlélni... A gyermekmisszió célközönsége tehát igen sokféle, az evangélium azonban a rajzolás és színezés nyelvén is bizonyosan elér hozzájuk. S hogy ez tudatosul is bennük, arról egy néhány héttel ezelőtti vasárnapi gyermekórán győződhettem meg, amikor egy kislány, végignézve társai munkáit, ezt mondta: különbözően színezünk, de Istennek mindegyik tetszik. dr. Fazakas Gergely

6 Önértékelés vagy önelégültség Allport, amerikai szociálpszichológus szerint az érett személyiségnek különböző ismertetőjegyei vannak: a valósághű észlelés, meghitt viszony másokkal, egységesítő életfilozófia, érzelmi biztonság stb. Az érzelmi biztonság azt jelenti, hogy az ember értékeli, elfogadja önmagát, tisztában van képességeivel és adottságaival, nincs kisebbségi érzése, optimista, elégedett azzal, amit el tudott érni, szembe tud nézni az esetleges problémákkal, bízik abban, hogy meg tudja azokat oldani. Nem nehéz túlzásba vinni az önértékelés harmonikus mértékét, és túlzott büszkeséggel tekinteni az elért eredményekre, önmagunkra. A tömegkommunikációs eszközök szereplőinél gyakran látunk példákat erre: nagyképűség, beképzeltség, önelégültség formájában. Fenn az ernyő, nincsen kas jellemzi a népi bölcsesség azt az attitűdöt, amikor a kifelé nagyobb értéket mutató személy valójában szegény. Kevély minősíti a beképzelt embert a Biblia, és azt is megfogalmazza, hogy mi erről az Isten értékítélete: Gyűlöli az Úr a kevély szemeket (Péld 6,17), Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmét adja (Jak 4,6). Manapság, siker-orientált társadalmi viszonyaink közepette, az elénk állított modell a túlzottan magabiztos, önelégült, énközpontú, másokat lekezelő, arrogáns, tekintélyt nem tisztelő, felfuvalkodott celeb. Aki önmagát sztárolja, és kizárólag a saját nézőpontját és érdekeit tekinti elfogadhatónak, bárki másét kigúnyolja, lenézi. A Biblia korában is jól ismerték ezt az embertípust, de meg is kapta a megfelelő besorolását: 6 ezt mondod: gazdag vagyok, meggazdagodtam és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, a szegény, a vak és a mezítelen (Jel 3,17). Vannak olyan emberek, akik önmaguk körül forognak, egocentrikusak, éntúltengésük van. Túlbecsülik önmagukat, szinte nárcisztikus módon. Mindez akadályozóan hat az emberi kapcsolatokon kívül a szellemi életre is, ui. nem juthat istenismeretre az, aki önmagát isteníti. Aki úgy érzi, hogy mindene megvan, az nem tud befogadni és növekedni. Önelégültsége megakadályozza az elfogadást és hiányosságai elismerését. Ha nincs hiányossága, nincs szüksége Istenre. Az ilyen ember elfojtja hiányait, kapcsolatai nem őszinték, elszigetelődik az emberektől és Istentől. A másik véglet az, aki mindig elégedetlen önmagával, a valóságosnál negatívabban értékeli önmagát is, helyzetét is. Nem ismeri fel értékeit, irigyen tekint másokra, és a végső egyenleg, amit kiállít önmagáról, mindig mínuszos. A túlzott bűntudat, öngyűlölet nem kedves Isten előtt. Szeresd felebarátodat, mint magadat (Máté 19,19) biztat az Ige arra, hogy önmagunkat mint Isten képmását becsüljük. Istent és a másik embert is jobban tudja tisztelni az, aki önmagát is értékeli. A keresztyének szemében a szerénység érték. A Biblia is ezt erősíti: Jobb szelíd lelkűnek lenni az alázatosok közt, mint zsákmányon osztozni a gőgösök közt (Péld 16,19). Szerénységünk hátterében annak kell állnia, hogy tudjuk, amink van, azt Istentől kaptuk. Dicsekedhetik-e a fűrész azzal szemben, aki vág vele?

7 Önértékelés vagy... Fontosabb-e a fűrész annál, aki húzza? (Ézs 10,15) Előfordulhat azonban, hogy a keresztyének túlzottan alázatosak, és bármilyen dicséretet visszautasítanak, mondván, hogy Istené a dicsőség. Esetenként ez visszatetsző, sőt komikus is lehet. Pl. amikor a gyermeke születése miatt kapott gratulációt az apuka azzal hárítja el, hogy Istené a dicsőség, nekem semmi közöm hozzá. Az is előfordul, hogy az alázatoskodás csak látszólagos, valójában álszerénység. Az ilyen magatartás a farizeusi hozzáállással mutat rokonságot. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek (Luk 18, 11-12). Az érett keresztyén magatartás sem nem túlzottan alázatoskodó, sem nem önmagát felmagasztaló. Urunk arra bátorít bennünket, hogy legyünk tisztában a tőle kapott értékeinkkel és ajándékainkkal, és éljünk bátran ezekkel. Tartást és méltóságot adhat az a tudat, hogy mindezeket Istentől kaptuk, sáfárságra. Tudatosítsuk magunkban azt a megtiszteltetést és kiváltságot, hogy hozzá tartozhatunk. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk (1Ján 3,1). Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: Abbá, Atya! Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is (Gal 4,6). Összetartozásunk napja A 280 ülőhelyes templomunkba régebben 100 pótszék került be, 1995-ben az új karzattal további 80 ülőhellyel bővült az épület. A 2008 óta a templommal összenyitható átriumba, ha kell, további 100 széket helyezhetünk el óta a fél 9-es és a fél 11-es istentiszteleti közösség tagjai alig szoktak találkozni egymással. Gyülekezetünk egységének megélésére igazán csak a 350 fős nagytáborainkban van lehetőség. Szükségünk lenne néha a nagy gyülekezeti közösség élményét megélni itthon is, a kibővített épületben. Évente egyszer az idén április 25-én célszerű lenne megtartani az összetartozásunk napját, amikor is egy vasárnap délelőtt nem két külön istentisztelet lenne, hanem csak egy hosszabb alkalmat tartanánk, valószínűleg 9-től 11 óráig, mely két 45 perces részből és közte egy kb. 30 perces szünetből állna. Így az alkalom előtt és után, valamint a szünetben is több idő jut az egymással való kötetlen beszélgetésre. Ezen a kivételes vasárnap délelőttön csak egyszer lenne igehirdetés, de lehetne bizonyságtétel, több és változatosabb éneklés, vers, jelenet, esetleg rövidke vetítés és a legfontosabb, sok testvéri, kötetlen beszélgetés, hiszen összetartozunk. Püski Lajos dr. Kálmánchey Márta 7

8 Tudjátok meg, hogy az ÚR az Isten! Ő alkotott minket, az övéi vagyunk: az ő népe és legelőjének nyája. (Zsolt 100,3) Hírek Zenés áhítat Egyházmegyei ifjúsági nap lesz márc. 27-én, szombaton a Nagytemplomban. Óraállítás március 28-án, vasárnapra virradóan. Családi istentisztelet március 28-án, délután 3 órakor lesz az önkormányzati iskolába járó hittanosoknak és szüleiknek. Felnőttek keresztelése és konfirmációja lesz márc. 28-án, virágvasárnap a fél 11-es istentiszteleten. Úrvacsorai előkészítő alkalmak: márc. 31-ápr. 3. között, szerda-szombat 6 óra. Nagypénteki istentisztelet ápr. 2-án fél 11-kor. Húsvétvasárnap úrvacsorás istentisztelet fél 9-kor és fél 11-kor, 5 órakor zenés áhítat. Húsvéthétfőn istentisztelet fél 11-kor. Éden koncert lesz ápr. 9-én 19 órától a Nagytemplomban. Gyülekezeti nagytáborunkról részletes információ a februári számban. 1% + 1% Az egyik 1% átutalásához Református Egyházunk technikai száma: A másik 1% átutalásához Nagyerdei Egyházközségért Alapítvány adószáma: (vasárnaponként 5 órakor) Márc. 7. Kovács Szilárd orgonál Márc. 14. Bodnár Ildikó és Versánszky Ildikó hegedül, Antall Barbara gordonkázik, Karasszon Dezső orgonál Márc. 21. Vox Antiqua együttes énekel, vezényel Kiss Csaba Márc. 28. Farkas Alíz orgonál Ápr. 4. Karasszon Dezső zongorázik és orgonál Imádkozzunk szülőkért és családokért, felnőttként konfirmálókért. Információ Gyülekezeti honlapunk címe, melyen a Szivárvány is megtalálható: Kórházlelkészek: Kenézy Kórház /1943 Klinika -600/4978 (üzenetrögzítős) Méliusz Református Rádió 88 MHz-en URH sávban városon belül Szivárvány a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség hírlevele 4032 Debrecen, Bolyai u. 25. Telefon: (52) Felelős kiadó: Püski Lajos Tördelés: Bene Lászlóné Nyomda: REXPO Kft. Készült 450 példányban 18. évfolyam 3. szám Megjelenik havonta Egyházközségünk számlaszáma: Gyülekezeti honlapunk címe:

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! (Zsolt 84,5)

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! (Zsolt 84,5) A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010/1 Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! (Zsolt 84,5) Szenteste megtelt a templom és az átrium is Szivárványívemet helyezem

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Krisztus lakjék szívetekben a hit által...! (Ef 3,17)

Krisztus lakjék szívetekben a hit által...! (Ef 3,17) A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010/8 Krisztus lakjék szívetekben a hit által...! (Ef 3,17) Május 16-án konfirmált fiataljaink Balról jobbra hátulsó sor: Turi Balázs, Gonda Bence, Vekerdi

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2006/10. Meghívó

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2006/10. Meghívó A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2006/10 Meghívó Mindenkit szeretettel várunk gyülekezeti hétvégénkre a Nagyerdei ref. templomba, nov. 9-12 között Cél: a hívő ember tanítása Az Újvilág

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2016/3 Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Szenvedély és elköteleződés Házasság

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Máthé Tamás és Magdi

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Máthé Tamás és Magdi A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013/5 Máthé Tamás és Magdi Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Összetartozásunk

Részletesebben

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 2004/2 Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 A Gyülekezeti hétvégérõl 2.

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE Bevezetés A 2015. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 10, 31 alapján: Mindent Isten dicsőségére

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

32 év után újra istentisztelet az Egyetemi templomban

32 év után újra istentisztelet az Egyetemi templomban A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007/03 32 év után újra istentisztelet az Egyetemi templomban Az Egyetemi Gyülekezet istentisztelete február 14-én az Egyetemi templomban Szivárványívemet

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

2003/9. Augusztusi templomkerti találkozó. Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök.

2003/9. Augusztusi templomkerti találkozó. Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 2003/9 Augusztusi templomkerti találkozó Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Hogyan látták a résztvevõk? Természetesen, ha megkérdezünk

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007/09. Kit keresnek. a Sátoraljaújhelyen táborozó 336 fő közül a Hóseás ifisek?

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007/09. Kit keresnek. a Sátoraljaújhelyen táborozó 336 fő közül a Hóseás ifisek? A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007/09 Kit keresnek a Sátoraljaújhelyen táborozó 336 fő közül a Hóseás ifisek? Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/03. Házasság hete

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/03. Házasság hete A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/03 Házasság hete Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Tudod, mire vágysz? Házasság

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009/7

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009/7 A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009/7 gyerekhét Vakációs Gyerekhét Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Útravaló

Részletesebben

Oltár az ismeretlen istennek

Oltár az ismeretlen istennek 1 Textus: Ap.Csel. 17, 16-23. Bevezetés: 1. ATHÉN: Pál korában ünnepelte fennállásának 1000 éves évfordulóját. A demokrácia miatt roppant büszke volt. Még a rómaiak is meghagyták a függetlenségét. A kultúra

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. 30 éves a zenés áhítat

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. 30 éves a zenés áhítat A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010/2 30 éves a zenés áhítat Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Istentiszteletünk

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1]

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1] Észrevételek az új liturgiáról gyülekezeti kipróbálása idején[1] Egyházkerületi nap, Keszthely, 2004. február 28. Kettıs érzéssel állok itt. Egyrészt nagyon örülök, hogy a rendszeres teológia, egyházunk

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek (2Tim 1, 12) 2013. május 12-én konfirmáltak

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek (2Tim 1, 12) 2013. május 12-én konfirmáltak A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013/6 nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek (2Tim 1, 12) 2013. május 12-én konfirmáltak Felső sor: Lénárt Péter, Eiben Péter, Bakó Pál, Galajda Zoltán,

Részletesebben

Hogyan vagyok másokkal?

Hogyan vagyok másokkal? Mentorálás témái II.B: Hogyan vagyok másokkal? Kommunikáció Kapcsolatok Konfliktuskezelés Igények felmérése és kielégítése Dömös, 2011. december 2-4. 2011.12.12. Mentorálás tanfolyam Dömös 1 2011.12.12.

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2008/03

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2008/03 A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2008/03 A SZÉP HÚSVÉT Odukat és kriptákat pattant S bús árkokig leér a szava: Ilyen a Húsvét szent tavasza S ilyen marad. Miért tudjon Ő az embervérről,

Részletesebben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben Hitéleti alkalmaink a 2015-2016-os tanévben Intézményünk vezérigéje a 2015-2016-ös tanévben: Urunk, örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik Téged keresnek. (Zsoltárok 40,17) ~ A tanévet megelőző

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Imádkozzuk a rózsafüzért a megfogant életekért!

Imádkozzuk a rózsafüzért a megfogant életekért! PPEK 643 Imádkozzuk a rózsafüzért a megfogant életekért! szentkép Imádkozzuk a rózsafüzért a megfogant életekért! (szentkép) mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

Ragaszkodjunk hitvallásunkhoz!

Ragaszkodjunk hitvallásunkhoz! A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2006/06 Ragaszkodjunk hitvallásunkhoz! (Zsid. 4,14) Május 28-án konfirmált fiataljaink Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

2010 április 25-én vasárnap 9-11 óra között

2010 április 25-én vasárnap 9-11 óra között A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010/4 Összetartozásunk napja 2010 április 25-én vasárnap 9-11 óra között Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet

Részletesebben

Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem (Zsolt. 16,7)

Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem (Zsolt. 16,7) A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2008/06 Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem (Zsolt. 16,7) Konfirmáló fiatalok balról jobbra: 4. sor: Bögös Máté, Hodossi Máté, Juhász Levente, Kardos

Részletesebben

Az érett személyiség Allport szerint

Az érett személyiség Allport szerint A tanár személye Az érett személyiség Allport szerint 1. Az én érzésének kiterjesztése, a szükséglet-kielégítéstol a külvilág iránti nyitottságig. 2. Meghitt viszony másokkal. Intimitás, megértés, tisztelet.

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2017/2 Egyházkerületünk megalakulásának 450. évfordulóján összetartozásunk jeleként egy vándor Biblia járja végig a Tiszántúl több mint 400 gyülekezetét.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18128730-1-13 Bejegyző szerv: FŐVÁROSI BÍRÓSÁG Pk.61191 Regisztrációs szám: NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 190 2100 Gödöllő, SZABADSÁG út 45. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Házasság hete gyülekezetünkben

Házasság hete gyülekezetünkben A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011/3 Házasság hete gyülekezetünkben Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Hogyan

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon. CE csendesnap Kolozsvár, április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke

A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon. CE csendesnap Kolozsvár, április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon CE csendesnap Kolozsvár, 2016. április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke A Libanoni CE a CEVSz-ben Raffi Messerlian lelkész a CEVSz választmányi tagja.

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Egy kiállítás, amelyen kiderülhet, hogy nem vagy normális

Egy kiállítás, amelyen kiderülhet, hogy nem vagy normális Egy kiállítás, amelyen kiderülhet, hogy nem vagy normális 2014. 03. 31. A Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó mezőtúri helyszíne, Debrecen, Nagyvárad és Szeged után Kolozsvárra érkezett a Vagyok,

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi,

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi, KAPCSOLATAINK Istennel és a házastársunkkal 1 Kapcsolat Az életünk megosztása egymással Kölcsönösség Megosztás A kapcsolat 2 A Biblia központi kérdése: Isten és ember kapcsolatai 1Mózes 2,15-17 1Mózes

Részletesebben

RefErdő. Áldás, békesség! A monorierdői reformátusok hírlevele

RefErdő. Áldás, békesség! A monorierdői reformátusok hírlevele RefErdő Áldás, békesség! A monorierdői reformátusok hírlevele II. évfolyam, 3.szám 2014. szeptember Az Ige körül Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben

Szeretettel köszöntelek Benneteket!

Szeretettel köszöntelek Benneteket! Házaspáros alkalom Szeretettel köszöntelek Benneteket! Siklósiné Földvári Gabi 2012-11-18 1 Téma 2012-11-18-án A szülő-, illetve családcentrikus házasság 2 Ismételjünk ismét egy picit A férfi elhagyja

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Tudod, mire vágysz? Házasság hete

Tudod, mire vágysz? Házasság hete A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/02 Tudod, mire vágysz? Házasság hete 2012. február 10-19. Szentesti istentisztelet Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14.

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14. XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI 2013. július 7-14. A hét eseményei: 2013. július 7. vasárnap 10,00 Tábornyitó istentisztelet a református templomban - Közreműködnek:

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR 1. Önálló kötetek (könyvek): (1978): Újszövetségi görög nyelvtan I. Budapest, BTA, 102 p., HNAE 4314. sz. (1990): Bibliai kérdések és válaszok Debrecen, GyuRó

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA KÉSZÜLT 2014 NYARÁN JÖVŐKÉP: Azt ismertük fel, hogy Isten olyan krisztusközpontú gyülekezetet akar látni Hetényegyházán, amely felismeri és cselekszi az

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Előadók: Steinbach József (DREK püspöke), Dr. Papp Kornél (MRE Oktatási Iroda vezetője), Dr. Vladár Gábor (PRTA rektora, református lelkész - Sopron) Időpont:

Részletesebben

LECKE: MIT JELENT ISTEN CSALÁDJÁBA TARTOZNI? ISMERKEDÉS A KERESZTELŐVEL

LECKE: MIT JELENT ISTEN CSALÁDJÁBA TARTOZNI? ISMERKEDÉS A KERESZTELŐVEL LECKE: MIT JELENT ISTEN CSALÁDJÁBA TARTOZNI? ISMERKEDÉS A KERESZTELŐVEL Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma:2 Az alábbiakban két óravázlat javaslat található, melyből az 1. óra az állami iskolákban

Részletesebben