Aritmia. Cardiologia Hungarica 2005; 35 : A1. VIDEOJÁTÉK ALATTI QT-IDÕ VÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA Andrássy G. 1, Szabó A. 2, Buckenham C.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Aritmia. Cardiologia Hungarica 2005; 35 : A1. VIDEOJÁTÉK ALATTI QT-IDÕ VÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA Andrássy G. 1, Szabó A. 2, Buckenham C."

Átírás

1 Aritmia VIDEOJÁTÉK ALATTI QT-IDÕ VÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA Andrássy G., Szabó A., Buckenham C. Budapesti Szent Ferenc Kórház, Kardiológia, Budapest Nottingham Trent University, School of Biomedical Sciences Elõzmények: A videojáték (VJ) intenzív kardiovaszkuláris választ válthat ki, azonban a VJ hatását a QT-idõre még nem vizsgálták. Kísérletünkben egyszerû VJ feladat hatását vizsgáltuk a QT-idõre. Módszerek: A vizsgálatban 46 egészséges férfi vett részt (kor: ± év). A résztvevõk standard laboratóriumi körülmények között VJ-ban vettek részt (Noé Bárkája Astraware Ltd.: a játékosoknak percen belül a lehetõ legtöbb állatpárt kell megmentenie a folytonosan emelkedõ árvíz elõl). 6 egymást követõ perc elsõ 0 másodpercében készítettünk EKG-t. Így a vizsgálat három periódusában, két-két egymást követõ mérés átlagával számolhattunk: ) a vizsgálat elõtt (PRE perc), a vizsgálat alatt (VJ perc) és a vizsgálat után (POST perc). A vizsgáltakat a VJ-alatti szívfrekvencia emelkedés alapján stress-responderekre (SR: FR emelkedés 5/perc fölött, n=) és nonresponderekre (NR: FR emelkedés 5/perc alatt, n=) osztottuk. A kiindulási (PRE) FR és QT-értékek felhasználásával optimalizált (OPT) korrekciós képletet készítettünk, mindkét vizsgálati csoportban (QToptSR és QToptNR), mely képletek így leírták vizsgálati adataink specifikus QT-idõ/RR-intervallum összefüggését. Az OPT formulák alfa koefficiensét úgy határoztuk meg, hogy a korrigált QT és az RR értékek közötti korrelációs együttható értéke zéró legyen. A statisztikai összehasonlításokra kétmintás t-próbát és ANOVA-t használtunk. Eredmények: A SR és NR csoportok között nem volt szignifikáns különbség kor, nyugalmi FR és QT-idõ tekintetében. A következõ alfa értékek adódtak: alfa SR =0,9 és alfa NR =0,45. A PRE, VJ és POST periódusokat összehasonlítva, a VJ alatt a QToptSR szignifikánsan emelkedett (88±9 ms, 96±6 ms, 89±5 ms; p=0,00), a QToptNR nem változott (90± ms, 94±0 ms, 95±ms; p=0,57). Következtetések: Vizsgálatunk a stress-responder csoportban a VJ alatt szignifikáns QT-idõ megnyúlást igazolt. Ez az eredmény arra utal, hogy a stress alatti QT-idõ változásokat az egyén reakciókészsége befolyásolja. EVALUATION OF QT-INTERVAL CHANGES DURING VIDEOGAME PLAYING arrhythmias, electrocardiography, neural control Background: Video game (VG) may elicit intense cardiovascular response, but the effect of a VG on the QT interval has not been studied yet. The purpose of this study was to examine the changes of QT interval duration induced by a simple VG task. Methods: Healthy males (n=46, mean age=± years) took part in the study. Subjects were asked to play VG under standard laboratory conditions (Noah s Ark: the player needs to save pairs of animals as quickly as possible against a timer graphically represented by continuous elevation of flood). Subjects were instructed to save as many animals as possible in minutes. Heart rate (HR) and QT interval duration were measured in the first 0s of the minute for 6 consecutive minutes representing three periods: before the game (PRE min), during the game (DUR min), and after the game (POST min). A cut-off value of 5/min for HR increase during VG classified subjects as stressresponders (SR, n=) and non-responders (NR, n=). We used the baseline (PRE) HR and QT values to construct separate, optimized (OPT) correction formulae to adjust QT intervals for HR in both study groups (QToptSR and QToptNR), that described the specific QT/RR relationship of our study data. The coefficient alpha for OPT formulae was defined such that the correlation coefficient between QTc and RR interval was zero. Data represent means ± SD. Statisctics was done with unpaired t-tests and ANOVA. Results: Groups SR and NR were similar in age, baseline HR and QT duration. The value for alpha coefficients were 0.9 and 0.45 in group SR and NR, respectively. When we compared PRE, VG and POST periods, during VG QToptSR increased significantly (88±9 ms, 96±6 ms, 89±5 ms; p=0.00), QToptNR did not change (90± ms, 94±0 ms, 95± ms; p=0.57). Conclusion: We found a significant QT interval prolongation during VG in stress-responder subjects. This result suggests that QT interval changes during stress depend on individual reactivity. A FOKÁLIS PITVARI TACHYCARDIÁK KLINIKAI, ELEKTROKARDIOGRÁFIAI, ELEKTROFIZIOLÓGIAI JELLEMZÕI ÉS ABLÁCIÓS KEZELÉSÜK Bencsik G., Pap R., Makai A., Sághy L., Forster T. SZTE, II. Belgyógyászati Klinika, Kardiológia, Szeged Bevezetés: a fokális pitvari tachycardiák (PT) a supraventricularis ritmuszavarok ritkább altípusát jelentik. A fókuszok gyakrabban a jobb pitvarban, kisebb részben a bal pitvarban helyezkednek el, mindkét esetben bizonyos predilekciós területeken. Vizsgálatunkban fokális pitvari tachycardiás eseteink klinikai, elektrokardiográfiai, elektrofiziológiai jellemzõit és az ablációs kezelés hatékonyságát követtük nyomon. Betegek és módszer: 00 októbere és 004 decembere között 4 beteg esetében diagnosztizáltunk fokális PT-át. A klinikai adatokat retrospektív módon elemeztük. Teszteltük a tachycardiák jobb vagy bal pitvari eredetének eldöntésére a P-hullám morfológiát felhasználó kritériumrendszer hatékonyságát. A tachycardiák jellegzetességeit az invazív elektrofiziológiai vizsgálat során dokumentált adatok alapján elemeztük. 0 esetben csak konvencionális, 4 esetben elektroanatómiai térképezés is történt. Eredmények: a 4 betegbõl (7 férfi és 7 nõ, átlagéletkor: 54 év) 8 esetben paroxizmális, 6 esetben incessant (4 permanens, repetitív) PT-át észleltünk. A tünetek fennállása hónaptól 40 évig változott. A betegek 6%-nak volt strukturális szívbetegsége ( vítium, ischaemiás cardiomyopathia, billentyûcsere után). Testfelszíni EKG alapján amennyiben P-hullám látható volt ( beteg) eldönthetõ volt a tachycardia jobb vagy bal pitvari eredete. Elektrofiziológiai vizsgálat során a ritmuszavarok indukciójának módja, ciklushossza és katekolaminérzékenysége változatos volt. A PT-ák kiindulási helye egyenlõ arányban volt a jobb illetve a bal pitvarban és esetben multifokális eredet igazolódott. A 6 bal PT közül bal pitvari fülcse, vena pulmonalis, mitrális gyûrû és septalis kiindulású volt. A 6 jobb PT közül anteroseptalis, crista terminalis és tricuspidalis anulus eredetû volt. esetben az abláció akut sikerrel járt (86%), ebbõl beteg esetében észleltünk rekurrenciát az utánkövetés során (átlag 5,4 hónap). Multifokális eredet esetén volt az abláció sikertelen. Konklúzió: a fokális PT-ák klinikai és elektrofiziológiai paramétereik tekintetében heterogén csoportot alkotnak. A testfelszíni elektrokardiográfia alkalmas a bal illetve jobb pitvari eredet elkülönítésére felismerhetõ P-hullámok esetén. Multifokális PT-ák kivételével hatékony kezelésük a rádiófrekvenciás abláció. CLINICAL, ELECTROCARDIOGRAPHIC, ELECTROPHYSIOLOGICAL FEATURES AND ABLATION OF FOCAL ATRIAL TACHYCARDIAS ablation, catheter, arrhythmias, electrophysiology Introduction: Focal atrial tachycardias (AT) are a relatively rare form of supraventricular arrhythmias. Most focal ATs originate from the right atrium, less often from the left and tend to cluster over certain areas. We analyzed clinical, electrocardiographic, and electrophysiological (EP) characteristics of AT cases and the efficacy of radiofrequency (RF) ablation. Patients and methods: Between October 00 and December 004 we have made the diagnosis of focal AT in 4 cases. We reviewed clinical data retrospectively and tested the effectiveness of a surface P-wave algorithm used to distinguish between left and right atrial origin. We analyzed tachycardia features observed during invasive EP studies. In ten cases we used only conventional, in 4 additional electroanatomic mapping. Results: Of the 4 patients (7 male, 7 female, mean age 54 years) 8 had paroxysmal and 6 had incessant (4 permanent, repetitive) ATs. Patients had a history of symptoms ranging from one month to 40 years. Thirty six percent had structural heart disease (two had valve disease, two ischemic cardiomyopathy, one after valve surgery). If the P-wave was discernible ( patients) the surface ECG was able to differentiate between left and right atrial origin in all cases. The mode of induction, cycle length, and catecholamine-sensitivity of ATs was variable during the EP studies. Foci were equally distributed between the right and left atrium, and in two cases multifocal origin was proven. Of the six left ATs two came from the left atrial appendage, two from the pulmonary veins, one from the mitral annulus and one from the septum. Of the six right ATs two originated from the anteroseptal area, three from the crista terminalis and one from the tricuspid annulus. RF ablation was acutely successful in cases (86%). Of these one patient experienced a recurrence during follow-up (mean 5.4 months). Multifocal ATs were unsuccessfully treated with RF ablation. Conclusion: Focal ATs constitute a heterogeneous group of arrhythmias regarding clinical and EP characteristics. Surface ECG can distinguish right from left AT. RF ablation is an effective method to treat ATs, except in cases with multifocal origin. Cardiologia Hungarica 005; 5 : A

2 Aritmia TACHYCARDIA ALATTI CRYO-MAPPING AZ AV-CSOMÓ KÖZVETLEN KÖZELÉBEN: BIZTONSÁGOS ÉS HATÁSOS TRANSZKATÉTERES ABLÁCIÓS MÓDSZER Földesi C., Paprika D., Shalganov T., Ványi J., Környei L., Borbola J., Szili-Török T. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest Semmelweis Egyetem ÁOK, Kardiológiai Tanszék, Budapest Háttér: Orthodrom atrioventricularis reentry tachycardia (AVRT) és atrioventricularis-csomó reentry tachycardia (AVNRT) alatti abláció, radiofrekvenciás (RF) energia használatával nem javasolt, amennyiben az arrhythmia szubsztrát az atrioventricularis (AV) csomó közvetlen közelében lokalizálható, a definitív AV blokk kialakulási veszély miatt. Cél: A cryo-mapping tesztelése olyan tachycardiák esetében, ahol az arrhytmia szubsztrát az AV csomó közvetlen közelében lokalizálható. Módszer: Vizsgálatunk egy single-center, prospektív, randomizált vizsgálat volt. Összesen 65 páciens szûrése után, 0 pácienst supraventricularis tachycardia-val (7 betegnél AVNRT, betegnél anteroseptalis járulékos köteget involváló AVRT volt a diagnózis) randomizáltunk a cryo vagy az RF csoportba. Az RF ablációt a standard ablációs technikával végeztük. A cryo csoportban a tachycardia alatti cryo-mapping az ablációs katéter fejének max. 40 ºC-ra történõ lehûtésével történt. Ablációt csak abban az esetben végeztünk, ha a cryomapping terminálta a tachycardia-t az AV vezetés megnyúlása nélkül. Eredmények: Az AVNRT és az orthodrom AVRT megoszlása a két csoportban egyenlõ volt. A teljes siker ráta 9% volt és a cryo illetve a RF csoport között nem volt eltérés (90% vs. 9%, p=0,4). A röntgen átvilágítási idõ (FT) és a procedúra idõ (PT) között sem volt statisztikailag szignifikáns differencia (FT: 9,4±, min vs. 9,7±, min, p=0,7; PT: 6±54,6 min vs. 87,±40,5 min, p=0,4). Az ablációk számában azonban jelentõs csökkenés volt tapasztalható a cryo csoportban (,±,6 vs.,7±,5, p=0,00). A cryo csoportban egy betegnél nem történt ablációs kísérlet a mapping alatti AV vezetés megnyúlása miatt, illetve az RF csoportban betegnél átmeneti másod-fokú AV blokkot észleltünk. Konklúzió:. A tachycardia alatti ryo-mapping hasznos módszer a járulékos kötegek illetve a lassú-pálya pontos lokalizációjára.. A tachycardia alatti cryo-maping segítségével az ablációs léziók száma és kiterjedése csökkenthetõ, a procedúra illetve a röntgen átvilágítási idõ növelése nélkül. ICE MAPPING DURING TACHYCARDIA IN CLOSE PROXIMITY TO THE AV NODE IS SAFE AND OFFERS ADVANTAGES FOR TRANSCATHETER ABLATION PROCEDURES ablation, catheter, electrophysiology, supraventricular tachycardia Background: Ablation during ongoing orthodromic reentry tachycardia (AVRT) and atrioventricular nodal reentry tachycardia (AVNRT) is not recommended using radiofrequency energy when the arrhythmia substrate is located in close proximity to the atrioventricular (AV) node due to a significant risk for inadvertent AV block. Aim: To test the feasibility of cryo mapping during tachycardias involving arrhythmia substrate located in close proximity to the AV node. Methods: This was a single center, prospective, randomized study. A total of 65 patients were screened and 0 patients with supraventricular arrhythmias were assigned either to a cryo or RF energy group after a diagnosis of AVNRT (7 pts) or AVRT ( pts) with an anteroseptal accessory pathway was made. RF ablation was performed using standard ablation techniques. In the cryo group, cryo mapping was performed during tachycardia with cooling the catheter tip temperature to a max. of 40ºC. Ablation was performed only if cryo mapping terminated the tachycardia without prolongation of the AV conduction. Results: The number of AVNRT s and accessory pathways were equally distributed in the two groups. The overall success rate was 9 %, and was not different in the cryo and RF groups (90% vs. 9%, p=0.4). The fluoroscopy (FT) and the procedure times (PT) were not statistically different (FT: 9.4±. min vs. 9.7±. min, p=0.7; PT: 6±54.6 min vs. 87.±40.5 min, p=0.4). There was a marked reduction in the number of applications in the cryo group (.±.6 vs..7±.5, p=0.00). In one patient ablation was not attempted in the cryo group because of AV prolongation, and in two patients temporary second degree AV block was observed in the RF group. Conclusions:. Cryo mapping is a feasible method to determine the exact location of accessory pathways and of the slow pathway during tachycardia.. Cryo mapping performed during tachycardia allows less ablation lesions without increasing the procedure and fluoroscopy times. ELEKTROANATÓMIAI TÉRKÉPEZÉS ÉS D MÁGNESES REZONANCIA ANGIOGRÁFIA SZEREPE A PAROXYSMALIS PITVARFIBRILLÁCIÓ THERÁPIÁJÁBAN Fõdi E., Tóth L., Tahin T., Simor T., Papp L. PTE ÁOK, Szívgyógyászati Klinika, Pécs Háttér: A paroxysmalis pitvarfibrilláció (PPF) hátterében az esetek 90%-ában a vena pulmonalisokban (VP) keletkezõ ektópiás aktivitás áll. A PPF leghatékonyabb terápiája az arrhythmogén vénák radiofrekvenciás ablációval történõ izolálása. Célunk volt a VP-ok tágassága és az észlelt ektópiás aktivitás közötti kapcsolat kutatása. Beteganyag, módszer: éves idõszakban PPF diagnózisával észlelt 5 (0 férfi, 5 nõ, 5± év) beteg szerepel tanulmányunkban. A VP-ok morfológiai jellemzõinek megismerése céljából D mágneses rezonancia angiográfia (D MRA) készült (Kaposvári Egyetem, illetve Semmelweis Egyetem). A VP-ok elektrofiziológiai paramétereinek felmérésére 9 esetben hagyományos térképezés, 6 esetben pedig D elektroanatómiai térkép készítésére alkalmas CARTO rendszer segítségével történt. Eredmények: A D MR angiográfiás mérések az alsó VP-knál (,9±,7 mm) szignifikánsan (p<0,05) tágabb bal felsõ, és jobb felsõ vénák (4,5±,4 mm) jelenlétét igazolják. A vizsgált 5 beteg esetén összesen 0 VP-t érintõ beavatkozás történt. A bal felsõ VP esetében 0, a jobb felsõnél 6, a bal alsónál, jobb alsónál alkalommal igazolódott ektópiás aktivitás és történt abláció. A PPF megszûntetésére irányuló beavatkozás akutan esetben volt sikeres. Adataink tehát azt mutatják, hogy a tágabbnak bizonyult leggyakrabban ektópiás aktivitást mutató bal felsõ és jobb felsõ vénák ablációja volt legtöbbször indokolt. Következtetés: Hangsúlyozzuk, hogy a VP-ok morfológiáját feltáró D MR angiográfiának fontos szerepe van a radiofrekvenciás ablációval kezelendõ PPF-s betegek terápia tervezésében. THE ROLE OF ELECTROANATOMICAL MAPPING AND D MAGNETIC RESONACE ANGIOGRAPHY IN THE THERAPY OF PAROXYSMAL ATRIAL FIBRILLATION ablation, catheter, atrial fibrillation, flutter, magnetic resonance imaging/spectroscopy Background: The ectopic activity in the pulmonary vein (PV) plays a primary role in 90% of the cases of paroxysmal atrial fibrillation (AF). Isolation of arrhythmogenic PVs by radiofrequency ablation is the most efficient curative therapy for the patients with AF. The purpose of this present study was to investigate the relationship between the diameter of PV ostia and the recorded ectopic activity. Methods, results: 5 patients (0 male, 5± years) with AF were studied in a two year period. To define morphology of PVs D magnetic resonance angiography (D MRA) was performed. During the electrophysiological study of PVs 9 patients underwent conventional mapping and further 6 patients D electroanatomical mapping guided by CARTO system. The D MRA images revealed that the superior PV ostia (4.5±.4 mm) were significantly (p<0.05) larger than the inferior PV ostia (.9±.7 mm). In 5 patients 0 PVs were targeted for RF ablation. 0 left superior, 6 right superior, left inferior and right inferior PV showed ectopic activity. The functional isolation of PVs was successful in patients acutely. The study demonstrates that the larger superior PVs showed ectopic activity and required isolation in a larger number. Conclusions: D MRA being able to reveal PV morphology has an important role in plannig therapy for patients with AF. Cardiologia Hungarica 005; 5 : A

3 Aritmia SINUS CORONARIUS ELEKTRÓDA RÖGZÍTÉS STENT BEÜLTETÉSSEL HATÉKONY MEGOLDÁS A SINUS CORONARIUS ELEKTRÓDA KIMOZDULÁS ELKERÜLÉSÉRE Gellér L., Szilágyi S., Róka A., Merkely B. Semmelweis Egyetem, Ér- és Szívsebészeti Klinka, Cardiovascularis Centrum, Budapest A reszinkronizációs terápia hatékonynak bizonyult a szívelégtelenségbõl (CHF) eredõ panaszok, a kórházi kezelés valamint a halálozás csökkentésében szívelégtelen bal Tawara szár blokkos betegekben. Bár a sinus coronarius (CS) elektródák jelentõs fejlõdésen mentek át az utóbbi néhány év során, az elektróda kimozdulás jelenleg is problémát jelent (4 4%). Cél: A post- vagy intraoperatívan kimozdult CS elektródák újra optimális pozícióba juttatása, majd az elektróda mellé történõ stent beültetés hatékonyságát vizsgáltuk. Betegek: 8 betegnél (7+- év, 4 primer, 4 ischaemiás cardiomyopathia, NYHA III-6, IV-) végeztünk stent beültetést, esetben késõi, 5 esetben intraoperatív egyszeri vagy többszöri kimozdulás történt. Módszer és eredmények: Az elektródákat ismételten optimális pozícióban helyeztük el, az ingerlési paraméterek ellenõrzése után a CS kanülön keresztül újabb vezetõdrótot juttattunk a CS oldalágba, majd az ingerlési értékek újabb kontrollját követõen (küszöb:,4±0,7 V; 0,5 ms, jel: ±4 mv) a hagyományos coronaria stentet (,0,,5 or 4,0 0 mm) 0 atmoszférával rögzítettük az elektróda mellett. A kontroll CS venográfia jó áramlási viszonyokat igazolt. A következõ napon elvégzett szív ultrahang vizsgálat egy esetben sem igazolta a pericardiális folyadék mennyiségének növekedését. Az egy hónapos kontrollon az ingerlési paraméterek lényegében változatlanok voltak minden esetben. Következtetés: Atípusos CS anatómiájú, illetve post- vagy intraoperatív CS elektróda kimozdulást elszenvedett betegeknél a CS elektróda újrapozícionálása és stenttel történõ rögzítése hatékony módszernek tûnik. STABILIZATION OF THE CORONARY SINUS LEAD POSITION WITH STENT IMPLANTATION: A NEW TECHNIQUE FOR PREVENTION AND TREATMENT OF CORONARY SINUS LEAD DISLOCATION pacemaker technology Background: Cardiac resynchronization therapy was proved to reduce symptoms, reduce hospitalization and all-cause mortality in patients with systolic heart failure and left bundle branch block. Coronary sinus leads has undergone a significant development during the last years, however the dislocation rate remained quite high (4 4%). AIM: Effectiveness of stabilizing the attained good LV lead position by stent implantation into the CS was investigated after dislocation or microdislocation of the previously impanted CS lead. Patients: 8 patients, age: 7± years, 4 primary, 4 ischemic cardiomyopathy, NYHA class III-IV, out of 8 underwent LV electrode reimplantation, because of lead dislocation, in the other 5 cases dislocation was observed during the implantation. Methods and results: Leads were repositioned into the desired position and another guidewire was introduced beside it. A normal coronary artery stent (.0,.5 or mm) was positioned into the appropriate side branch of the CS, the distance between the distal end of the stent and the tip of the electrode was 0-0 mm. After control pacing (.4±0.7 V; 0.5 ms) and sensing (±4 mv) measurements the stent was inflated with a pressure of 0 atmospheres for three seconds and has pressed the lead strongly to the wall of the vein. The control CS angiography has showed good flow in all branches and also in the CS. Echocardiography has not proved pericardial fluid. After one month follow up the pacing and sensing parameters and the position of the LV lead remained stable in all cases. Conclusion: In patients with extremely complicated CS anatomy or with LV lead dislocation stent implantation for stabilizing the LV lead position seems to be a feasible and effective solution. GYULLADÁSOS, HAEMOSTASEOLÓGIAI ÉS ECHOCARDIOGRAPHIÁS PARAMÉTEREK ÖSSZEFÜGGÉSEI PITVARFIBRILLÁCIÓBAN Jánoskuti L., Förhécz Z., Zsáry A., Keltai K., Pozsonyi Z., Róka A., Sármán P., Vereckei A., Prohászka Z. Fenyvesi T., Karádi I., Lengyel M. Semmelweis Egyetem ÁOK, III. Belgygyászati Klinika, Budapest Országos Kardiológiai Intézet, Budapest Vizsgálatunk célja a gyulladásos, haemostaseológiai és echocardiographiás paraméterek összehasonlítása chronicus pitvarfibrillatióban. Módszerek: 76 konszekutív, 48 óránál régebben pitvarfibrilláló, infekcióban nem szenvedõ betegen (44 férfi/ nõ, életkor medián 74 év, 68 8) meghatároztuk a D-dimer, thrombinantithrombin complex (TAT), von Willebrand faktor (vw), fibrinogen (F) és CRP szinteket. Transthoracalis echocardiográfiával mértük az ejekciós frakciót (EF) és balpitvar nagyságot (BP), transoesophagealis echokardiográfiával a bal fülcse áramlási sebességét (FS), a spontán echokontraszt (SPE) vagy fülcsethrombus jelenlétét határoztuk meg. Eredmények: Kórosan emelkedett volt a betegek 85%-ában a TAT, 56%-ában a D-dimer, 58%-ában a CRP, 4%-ában az F, míg a vw csak 4%-ban. A F csak a CRP-vel függött össze (r=0,6; p=0,000). A FS csak az életkorral mutatott fordított összefüggést (r= 0,4; p=0,00). betegben találtunk SPE-t (közülük esetben fülcsethrombust is). A SPE pozitív betegek FS értéke (medián cm/s 6-7 vs 9 cm/s -4; p=0,045) szignifikánsan alacsonyabb volt, míg a F (medián 48 g/l,8-5,9 vs.,4 g/l -4, p=0,044) és a CRP (median 6,6 mg/l 6,-9,7 vs. 5,06 mg/l,45-9,; p=0,009) szignifikánsan magasabb volt, mint SPE nélkül. A SPE jelenléte és a vw, TAT, D-dimer, valamint az EF és BP között nem volt összefüggés. Következtetések: Pitvarfibrillatióban gyakori a kóros koagulációs és gyulladásos paraméterek elõfordulása. A SPE a gyulladásos faktorokkal függ össze. CORRELATIONS OF INFLAMMATORY, HAEMOSTASEOLOGIC AND ECHOCARDIOGRAPHIC PARAMETERS IN ATRIAL FIBRILLATION atrial fibrillation, flutter, blood coagulation, laboratory ivestigation, transoesophageal echocardiography The purpose of this study was to assess correlations among the inflammatory, haemostaseologic and echocardiogaphic factors in chronic atrial fibrillation. Methods: D-dimer, thrombin-antithrombin complex (TAT), Von Willebrand factor (vw), fibrinogen (F) and C-reactive protein (CRP) were measured in 76 consecutive, not anticoagulated patients, with more than 48h lasting atrial fibrillation, without signs of acute inflammation. Left ventricular ejection fraction (EF) and left atrial diameter (LA) were measured by transthoracic echocardiography, and left atrial appendage flow (LAAf), spontaneous echocontrast (SEC) or LAA thrombus were determined by transesophageal echocardiography. Results: Abnormally elevated values of TAT, D-dimer, CRP, F and vw were found in 85, 56, 58, 4 and 4% of pts resp. F was related only to CRP (r=0.6; p=0.000). FS was inversely related to age (r= 0.4; p=0.00). SEC was found in pts ( had LAA thrombus also). In SEC positive pts FS (median cm/s 6-7 vs. 9 cm/s -4; p=0.045) was significantly lower while F (median 4.8 g/l vs..4 g/l -4; p=0.044) and CRP (median 6.6 mg/l vs mg/l.45-9.; p=0.009) were significantly higher than without SEC. There was no correlation between SEC and vw, TAT, D-dimer, EF and LA. Conclusions: There is a high prevalence of elevated coagulation and inflammatory markers in atrial fibrillation. SEC is only related to the inflammatory factors. Cardiologia Hungarica 005; 5 : A

4 Aritmia A SINUS CORONARIUS ÁGRENDSZERÉNEK MEGÍTÉLHETÕSÉGE KORONAROGRÁFIÁVAL Kovács B., Róka A., Szilágyi S., Gellér L., Merkely B. Uzsoki Kórház, Intenzív Osztály Budapest Semmelweis Egyetem, Cardiovascularis Centrum, Budapest Súlyos terápiarefrakter szívelégtelenségben és interventrikuláris disszinkróniában a biventrikuláris ingerlés a választandó, korszerû terápiás lépés. Vizsgálatunk célja volt annak megítélése, hogy a hagyományos koronarográfia alkalmas-e a szív vénás rendszerének feltérképezésére. Vizsgálatunkba 47, korukat tekintve 6± éves beteget vontunk be. Az anteroposterior irányú felvételeket értékeltük. A sinus coronarius (CS) az esetek 98%-ban volt látható. Az ostium átmérõje 6,8 mm±, mm volt, a gerincoszloptól laterálisan volt található,4±6,7 mmre. A CS a horizontálissal 6±6 fokot zárt be. A vena cordis magna (anterior véna) 64,%-ban volt látható átlagosan,0±0,7 mm eredéssel, a SC tengelyével 98± fok szögben és 6,7±,0 mm epicardialis hosszúságban. A vena cordis media (posterior véna) 6,8%-ban volt látható, 5,±4,8 mm-re eredt az ostiumtól, a SC tengelyével 86±9 fokos szöget zárt be,,8±, mm kezdeti átmérõvel és 55,8±,6 mm hosszúságban. Átlagosan,7±0,9 posterolateralis vagy anterolateralis vénát láttunk betegenként (az esetek 5,4%-ban nem volt megfestett vena). Az elsõ véna 0,5±7,5 mm-re eredt az ostiumtól, a SC tengelyétõl 75±0 fokos szögben,,±0,8 mm kezdeti átmérõvel. A látható, átlagos hosszukat 6,±6,9 mm-nek mértük. Megállapítható volt, hogy az esetek 89,9%-ban festõdött bal kamrai elektróda pozicionálására radiológiailag alkalmas vena. Jelen vizsgálatunk eredményei alapján a hagyományos coronarographia venas fázisa alkalmas lehet az alapbetegség tisztázása mellett a bal kamrai elektróda befogadására radiológiailag alkalmas vena anatómiai lokalizációjának kiválasztására. ANATOMY OF THE CORONARY VEINS CAN BE ASSESSED WITH LEFT CORONARY ANGIOGRAPHY congestive heart failure Biventricular pacing is the therapy of choice in patients with severe congestive heart failure and interventricular dyssynchrony. The aim of this study was to assess the feasibility of left coronary angiography to image the anatomy of the coronary veins in patients undergoing coronarography. A total of 47 patients aged 6± years were enrolled in the study. Displayed data were measured in anteroposterior projections. Coronary sinus (CS) was present in 98% of cases. The diameter of the ostium was 6.8±. mm, and it was located.4±6.7 mm lateral to the side of the vertebrae. CS orientation was 6±6 upward. The great cardiac vein (anterior vein) was present in 64.%. Its diameter at the origin was.0±0.7 mm. The greatest epicardial diameter was.0±0.7 mm, and the epicardial part stood at a 98± angle to the axis of the coronary sinus. The epicardial visible part was 6.7±.0 mm long. The middle cardiac vein (posterior vein) was visible in 6.8%. It originated at 5.±4.8 mm distance from the CS ostium, at an angle of 86±9, with a diameter of.8±. mm. The length was 55.8±9.6 mm. An average of.7±0.9 posterolateral or anterolateral veins were present (there were no such veins in 5.4% of cases). The first vein originated at 0.5±7.5 mm distance from the CS ostium, at an angle of 75±0 with a diameter of.±0.8 mm. The visible length was 6.±6.9 mm. Overall, 89.8% of patients had an appropriate coronary vein anatomy for transvenous left ventricular lead implantation. We have shown that left sided coronary angiography is a useful tool to assess coronary vein anatomy and can help to select the best method for left ventricular lead implantation. A VASOVAGALIS SYNCOPE JELLEMZÕ PRODROMÁLIS TÜNETEI ISOPROTERENOLLAL ÉRZÉKENYÍTETT BILLENÕASZTAL TESZT ALATT Nagy K., Maurer J., Zsámboki E., Rónaszéki A. Péterfy Kórház, Erzsébet Kórháza, Kardiológiai Osztály, Budapest Célunk volt azon prodromális tünetek meghatározása, melyek észlelése a billenõasztal teszt során a presyncope vagy syncope várható kialakulását jelzi. Vasovagalis syncope tisztázása céljából 94 betegnél (58 nõ, 6 férfi, átlagéletkor 45,5 év) végeztünk vizsgálatot billenõasztal teszt segítségével. A vizsgálatot alapfázisa után a maximálisan 5 µg/min dózisban adott isoproterenollal tettük érzékenyebbé Sheldon szerinti protokollt alkalmazva. Az eredmény 5 esetben volt negatív, esetben észleltünk típusos presyncopés tüneteket, és 6 esetben alakult ki komplett syncope. Presyncope vagy syncope kiválthatósága elõtt függõleges helyzetben az isoproterenolra adott frekvenciaválasz maximuma nem haladta meg a 0/perc értéket (±0/perc, átlag ± SD), sõt a mérsékelt frekvencia növekedést követõen jelentõs frekvencia csökkenés következett be (6±8/perc a syncopét, és 47±9/perc a presyncopét megelõzõen). A negatív eredményû vizsgálatoknál ugyanakkor függõleges helyzetben isoproterenol hatására 0/perc fölötti maximális frekvenciaválasz (48±6/perc) volt megfigyelhetõ késõbbi frekvenciacsökkenés nélkül. Presyncope és syncope kialakulása esetén prodromálisan 90%-ban (69-bõl 6 esetben) wandering pacemaker és/vagy junkcionális ritmus keletkezett. A negatív esetekben hasonló jelenséget egyetlen alkalommal sem észleltünk. Konklúzió: a billenõasztal vizsgálat során az isoproterenol infúzió alatt a függõleges helyzetben mérsékeltebben növekvõ (maximális frekvencia 0/perc alatti), majd csökkenõ frekvenciaválasz, illetve az azt követõen keletkezõ wandering pacemaker és/vagy junkcionális ritmus a presyncope vagy syncope várható bekövetkeztét jelzi. PRODROMAL SYMPTOMS OF VASOVAGAL SYNCOPE DURING HEAD UP TILT TEST SENSITIZED BY ISOPROTERENOL autonomic nervous system, cardiovascular physiology The aim was to define prodromal symptoms indicating the expected development of presyncope or syncope during head up tilt test (HUTT). HUTT was performed to diagnose vasovagal syncope in 94 patients (58 females, 6 males, mean age 45.5 years). After the baseline HUTT examination HUTT was sensitized by isoprotenerol (max. 5 µg/min) following the Sheldon protocol. No syncope was developed in 5 cases, presyncope in cases and complete syncope in 6 cases. Before the provocation of presyncope or syncope the maximal rate response to isoproterenol in vertical position did not exceed 0 bpm (±0 bpm, mean ± SD), moreover the lower increase in heart rate was followed by a significant decrease (6±8 bpm before syncope and 47±9 bpm before presyncope). The maximal rate response to isoproterenol in vertical position was over 0 bpm (48±6 bpm) and not followed by a decrease in heart rate in cases with negative HUTT. In cases with presyncope or syncope prodromal wandering pacemaker and/or junctional rhythm were occurred in 90% (in 6 cases from 69). No such arrhythmias were presented in the HUTT negative cases. Conclusion: a modest rate respons (max. heart rate <0 bpm) and a following wandering pacemaker and/or juntional rhythm during isoproterenol infusion in vertical position is characteristic for the expected development of presyncope or syncope. Cardiologia Hungarica 005; 5 : A4

5 Aritmia ISCHAEMIÁS KAMRAI TACHYCARDIA ABLÁCIÓS KEZELÉSE Makai A., Sághy L., Pap R., Bencsik G., Fürge P., Forster T. SZTE, II. Belgyógyászati Klinika, Szeged Bevezetés: A postinfarctusos kamrai tachycardia (VT) korszerû kezelését a beültethetõ cardioverter-defibrillátor (ICD) terápia jelenti. Az implantáción átesett betegekben halmozott vagy incessant tachycardiás epizódok léphetnek fel. Ezen esetekben a gyógyszeres terápia ineffektivitása, a rossz életminõség miatt kiegészítõ megoldásként radiofrekvenciás ablációs kezelés jöhet szóba. Betegek: 00 és 004 szeptembere között 8 postinfarctusos, ICD-vel élõ beteg (7 férfi, nõ; átlagéletkor 66,6 év) került RF ablációs kezelésre symptomaticus, ICD mûködést igénylõ, gyakori, sustained VT miatt. A megelõzõen alkalmazott eredménytelen antiaritmiás gyógyszeres kezelés minden esetben béta blokkolót és amiodaront jelentett. Módszerek: CARTO elektroanatómiai térképezõrendszer segítségével sinus ritmusban heg térképezés, pace-, stimulus-qrs mapping, és adott esetben entrainment térképezés történt. Ennek során kerültek azonosításra a feltételezett reentry kör részei. Az egy betegben kiváltható, különbözõ morfológiájú VT-k száma és között változott. A kezelést a kritikus isthmus zónában elhelyezett lineáris ablációs léziók kialakítása jelentette. Az abláció végpontját a klinikai VT indukálhatatlansága jelentette. Eredmények: Az abláció végpontját 7 betegben értük el (88%). Sikertelen abláció esetben történt. Az átlagosan 6,5 hónapos utánkövetés során a sikeres abláción átesett betegek között visszatérõ aritmia esemény betegnél volt regisztrálható. A procedúra idõ 4 8,5 óra, a fluoroszkópos idõ 8 90 perc között változott Következtés: Az RF abláció postinfarctusos VT esetén hatékony, tartós sikert hozó kezelési mód az ICD-vel élõ betegek gyakori és visszatérõ ritmuszavarainak kezelésében. RADIOFREQUENCY ABLATION OF ISCHEMIC VENTRICULAR TACHYCARDIA ablation, catheter, arrhythmias, non-pharmacological therapy of arrhythmias, general Introduction: The implantable cardioverter-defibrillator (ICD) is the treatment of choice in patients with postinfarction ventricular tachycardia (VT). Frequent or incessant tachycardiac episodes can occur in patients after ICD implantation. Because of the ineffectivity of drug treatment and poor quality of life radiofrequency ablation can be an additional solution. Patients: 8 postinfarction ICD patients (7 male, female, mean age 66.6 years) with frequent, symptomatic, sustained VT have undergone RF ablation during one year period starting from September 00. The previous ineffective drug treatment was beta blocker and amiodarone in all cases. Methods: Using CARTO electroanatomical mapping system scar-, pace-, stimulus-qrs mapping was performed in sinus rhythm in all patients and entrainment mapping during VT in some cases. The parts of the reentrant circuits were identified during this procedure. The number of inducible VTs per patient with different morphology was between and. Linear ablation lesions in the critical isthmus zones were created. The endpoint of the procedure was uninducibility of the clinical VT. Results: The ablation endpoint was reached in 7 patients (88%). In case the ablation was unsuccessful. Recurrent arrhythmic events after successful ablation were recorded in patient during the average 6.5 months follow-up period. The procedure time was between 4 and 8.5 hours, the fluoroscopic time between 8 and 90 minutes. Conclusion: The RF ablation is an effective treatment in ICD patients with frequent and recurrent postinfarction VT with long term success. A RESZINKRONIZÁCIÓS TERÁPIA HATÉKONYSÁGÁNAK ELÕREJELZÉSE SZÖVETI DOPPLER ECHOCARDIOGRAPHIÁVAL Pap R., Sághy L., Agrusta M., Coltorti F., Solimene F., Fürge P., Mottola G., Varga A., Forster T. SZTE, II. Belgyógyászati Klinika, Szeged Clin. Card. M. verg., Mercogliano Bevezetés: A cardialis reszinkronizációs terápia (CRT) a súlyos szívelégtelenség kezelésének hatékony eszköze. A CRT-re nem reagáló betegek aránya azonban meglehetõsen magas, ezért fontos a megfelelõ betegkiválasztás. A mechanikus kamrai dyssynchronia a CRT hatékonyságának prediktora és szöveti Doppler echocardiographia (TDE) által jól jellemezhetõ. A dyssynchroniát jellemzõ különbözõ TDE paraméterek alkalmasságát vizsgáltuk a CRT hatékonyságának elõrejelzésére. Betegek és módszer: Huszonhat súlyos szívelégtelenségben szenvedõ, 0 ms-ot meghaladó QRS szélességgel rendelkezõ beteg négy basalis bal kamrai segmentumáról pulzatilis TDE vizsgálat készült, közvetlenül CRT eszköz implantatioja elõtt és után. Az elsõ csoportba ( responder ) soroltuk azokat a betegeket, akik funkcionális stádiuma (NYHA) legalább egy osztállyal javult az utánkövetés során (átlagosan 6 hónap). A többi beteg a második csoportba került ( non-responder ). Eredmények: A responder -ek ( beteg, 8%) a funkcionális stádium csökkenésén kívül, szignifikáns javulást mutattak az ejectiós frakció, vég-systolés volumen és mitrális regurgitatio tekintetében. A kamrai dyssynchronia TDE paraméterei - a regionális kontrakció kezdetéig (T kezdet ) és csúcsáig (T csúcs ) eltelt idõ maximális különbsége, illetve szórása (SD- T kezdet, SD- T csúcs ) a négy basalis bal kamrai szegmentum esetében szignifikáns mértékben csökkentek a responderek körében (p<0,05). A non-responder -ek (5 beteg, 9%) egyik paraméter tekintetében sem változtak. Az egyetlen kiindulási (implantatio elõtti) paraméter, amely szignifikánsan különbözött a responder és non-responder csoportban a T csúcs maximális különbsége (átlag 78 és 07 ms, p<0,00). Következtetés: A TDE révén meghatározott kiindulási kamrai dyssynchronia, a regionális kontrakció csúcsának maximális különbségével kifejezve, elõrejelzi a klinikai és echocardiographiás paraméterek javulását a CRT terápia során. TISSUE DOPPLER ECHOCARDIOGRAPHIC PARAMETERS OF VENTRICULAR DYSSYNCHRONY TO PREDICT RESPONSE TO CARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY cardiac pacing, general, congestive heart failure, echocardiography, general Introduction: Cardiac resynchronization therapy (CRT) is an established treatment option for severe heart failure (HF). However the percentage of patients who do not respond to this form of therapy is unacceptably high. Mechanical left ventricular (LV) dyssynchrony has been shown to be a major predictor of response to CRT and tissue Doppler echocardiography (TDE) to be an effective tool for its characterization. We analyzed the ability of different TDE parameters of LV dyssynchrony to predict response to CRT. Patients and methods: In twenty six patients (nine females) with severe HF, and QRS duration >0 ms, four basal LV segments were evaluated using pulsed TDE, immediately before and after implantation of a CRT device. Responders to CRT were defined as those improving at least one NYHA functional class during follow-up (average 6 months). Results: Besides improving in functional status (by definition), responders ( patients, 8%) experienced a significant improvement in ejection fraction, end-systolic volume and mitral regurgitation. TDE parameters of LV dyssynchrony: maximal difference in the time to the onset (T onset ) and peak (T peak ) of regional contraction and respective standard deviations (SD-Tonset, SD-T peak ) between the four basal LV segments decreased in responders (p<0.05). Nonresponders (5 patients, 9%) did not improve in any of these indices. The only baseline parameter to differentiate between responders and non-responders was the maximal difference in T peak (mean 78 and 07 ms, respectively, p<0.00). Conclusion: Baseline ventricular dyssynchrony, expressed as the maximal difference in peak regional contraction, defined by TDE can predict clinical and echocardiographic response to CRT. Cardiologia Hungarica 005; 5 : A5

6 Aritmia RESZINKRONIZÁCIÓS TERÁPIA KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉGBEN Péter A., Hegedûs I., Kun C., Kertész A., Kolozsvári R., Rácz I., Czuriga I., Édes I., Csanádi Z. DEOEC, Kardiológiai Intézet, Debrecen Szívelégtelenségben szenvedõ betegek reszinkronizációs terápiájának (CRT) standard indikációi a 5% alatti bal kamrai ejekciós frakció (EF), a NYHA III-IV funkcionális státusz, és a 0 msec-ot meghaladó szélességû, bal szárblockos QRS mintázat. A fenti kritériumok alapján végzett beavatkozások esetén irodalmi adatok szerint a betegek mintegy 0%-a nem javul számottevõen az implantációt követõen. Vizsgálataink célja annak megállapítása volt, hogy echokardiográfiás paraméterek alkalmasak-e responder betegek kiválasztására. Az M-mód késést, az interventricularis késést (az EKG Q-hulláma és a pulmonalis Doppler kiindulópontja mínusz az EKG Q hulláma, valamint az aorta Doppler kezdõpontja közti távolság), az intraventricularis késést (EKG Q hulláma és a lateralis fal szívizom Doppler systoles hulláma kezdete minus az EKG Q hulláma és a septum szívizom-doppler systoles hulláma közti távolság), az ejekciós frakciót, valamint a mitralis regurgitáció fokát mértük a biventricularis pacemaker implantáció elõtt és után egy hónappal. Összesen 4 olyan beteget vizsgáltunk, akiknél a jelenlegi ajánlások alapján a CRT indokoltnak tûnt. Közülük mindössze 0 esetben észleltünk 80 msec-nál nagyobb inter-vagy/és intraventricularis késést, és biventricularis implantációt csak ezeken a betegeken végeztünk. Eredményeink: Egy hónapos követés során mind a 0 betegen szignifikáns javulást tapasztaltunk mind klinikailag, mind az echokardiográfiás mérések alapján. Szignifikánsan csökkent az M-mód késés (,6±8,9 vs. 8,8±9,4 msec. p<0,00), az interventricularis késés (00,±6,7 vs. 4,8±6, msec. p<0,00) és az intraventricularis késés (74,7±4, vs.,5±,7 msec p<0,00), míg az ejekciós frakció szignifikánsan nõtt (,4±, vs. 9,6±,8% p<0,00). A mitralis regurgitació foka jelentõsen csökkent (III-IV. fokúról I-II fokúra) és valamennyi beteg legalább egy funkcionális osztályt javult. Konklúzió: Az alkalmazott echokardiográfiás paraméterek alapján 4 beteg közül 0-at (60%) találtunk alkamasnak biventricularis implantációra. Ezeknek az eseteknek azonban mindegyikében szignifikáns javulást tapasztaltunk a rövid távú utánkövetésnél. ECHOCARDIOGRAPHIC SCREENING IN PATIENT SELECTION FOR CARDIAC RESYNCRONISATION THERAPY: SHORT-TERM RESULTS congestive heart failure, echocardiography, general, pacemaker technology Routine patient selection for Cardiac Resynchronizatin Therapy (CRT) is based on left ventricular ejection fraction (5%), functional class (NYHA III-IV) and QRS width (>0 msec) on the surface ECG. However, approximately 0% of patients are reported to be non-responders to CRT when indication was based on these criteria. The aim of our study was to investigate the use of echocardiographic parameters to select patients for CRT. M-mode delay, interventricular delay (calculated from the Q-wave of ECG to the starting point of the pulmonary Doppler curve minus the distance between the Q wave of ECG to the starting point of the aorta Doppler curve), intraventricular delay (calculated from the Q wave of the ECG to the of the starting point of the lateral wall myocardial pulsed Doppler systolic wave minus the distance of the Q wave of the ECG to the beginning of the interventricular septum systolic wave on the myocardial Doppler curve), ejection fraction and the degree of the mitral regurgitation were measured before and one month after biventricular pacemaker/icd implantation. A total of 4 patients who met routine indication criteria for CRT were included in the study. However, only 0 of them had more than 80 msec inter or/and intraventicular delay, and therefore selected for CRT implantation. All 0 patients showed improvement both clinically and echocardiocraphically at one month follow-up. A significant decrease was measured in M-mode delay (.6±8.9 vs. 8.8±9.4 msec. p<0.00), in interventricular delay (00.±6.7 vs. 4.8±6. msec. p<0.00), and in intraventricular delay (74.7±4. vs..5±.7 msec p<0.00), while ejection fraction increased significantly (.4±. vs. 9.6±.8% p<0.00). Also, degree of mitral regurgitation decreased significantly and functional status improved at least by one class in all patients. Conclusions: Only 0 patients (60%) out of 4 potential candidates were eligible for CRT when patient selection was based on echocardiographic measurements of inter- and intraventricular delay. However, all of these patients proved to be responder to therapy at short-term follow-up. GYERMEKKORBAN A KRÓNIKUS JOBB KAMRAI (RV) PACE-ELÉS SORÁN A PACE-ELT QRS SZÉLESSÉGE (QRS-W) FOKOZÓDIK: IMPLIKÁCIÓ A KARDIÁLIS RESZINKRONIZÁCIÓS (CRT) KEZELÉSRE Shalganov T., Paprika D., Földesi C., Környei L., Prodán Z., Bodor G., Szatmári A., Szili-Török T. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Belgyógyászat, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Gyermekszív Központ, Budapest Bevezetés: A CRT jelen ajánlásai felnõtteken végzett vizsgálatokon alapulnak, melyek nem alkalmazhatók közvetlenül gyermekek esetén. A RV pace-lés mesterséges bal kamrai dyssynchroniát okoz. Vizsgálatunk célja a gyermekkorban végzett tartós RV pace-elés hatására kialakuló QRS-w fokozódásának megítélése volt, függetlenül strukturális szívbetegség jelenlététõl vagy hiányától. Ezen felül adatainkat összehasonlítottuk a felnõtteknél alkalmazott CRT beválasztási kritériumokkal. Módszer és eredmények: Retrospektív vizsgálatunkban 98 permanens pacemakerrel élõ gyermek páciens (59 fiú) vett részt. 4 gyermeknél a pacemaker indikáció nem társult strukturális szívbetegséggel. A további 56 beteg közül 5 páciensnek izolált, míg a többieknek komplex kongenitális malformációja volt. A betegeket 6 korcsoportba osztottuk (I. csoport: < év, II. csoport: - év, III. csoport: -4 év, IV. csoport: 5-7 év, V. csoport: 8- év, VI. csoport: -5 év). Az átlagos után követési idõ 58,69±45, hónap (-88,5 hó) volt. A QRS-w-t 5 vagy 50 mm/sec papírsebességgel rögzített EKG V5 vagy II elvezetésében mértük. A pace-elt QRS-w progresszív növekedést mutatott (I. csoport: 09,±, ms, II. csoport: 6,6±,5 ms, III. csoport:,9±0,7 ms, IV. csoport: 4,6±,8 ms, V. csoport: 48,±7,4 ms, VI. csoport: 57,±,6). Hasonló növekedést észleltünk a nem pace-elt QRS w-ben is (I. csoport: 59,7±7,8 ms, II. csoport: 77,6±,7 ms, III. csoport: 87,7±,7 ms, IV. csoport: 9,±7,6 ms, V. csoport: 98,5±8, ms, VI. csoport: 94,±8,9). A komplex kongenitális defektusos beteg csopotban találtuk a legszélesebb pace-elt QRS w-t (VI. csoport: izolált: 6±7, ms, komplex: 68±0,9 vs. strukturális szívbetegség nélkül: 49±7, ms; p<0.00). Konklúzió:. A krónikus RV pace-elés gyermekeknél nem okoz 0 ms-nál szélesebb QRS komplexumot éves korig.. A jelenlegi, felnõtt CRT-nél alkalmazott beválasztási kritériumokat nem értük el a 4 éves korcsoportig, így ezek nem alkalmazhatóak a gyermekkori CRT beválasztási kritériumaiként.. Kongenitális szívbetegség (mind az izolált, mind a komplex) egyidejû jelenléte szignifikánsan szélesebb pace-elt QRS komlexumot eredményez. PROGRESSION OF THE PACED QRS WIDTH IN CHILDREN WITH CHRONIC RIGHT VENTRICULAR (RV) PACING: IMPLICATION FOR CARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY (CRT) cardiac pacing, general, pediatric cardiology Background: Current recommendations for CRT are based on trials with adult patients. These recommendations therefore cannot be automatically applied for pediatric patients. As RV pacing creates artificial left ventricular dyssynchrony we used it as a surrogate for left bundle branch block. Our primary aim was to assess the progression of the QRS width in chronic RV pacing in different pediatric age groups with and without structural heart disease. We also compared our data to the current cut-off values for adult patients. Methods and Results: 98 pediatric patients with a previously implanted pacemaker (59 males) were studied retrospectively. 4 patients had pacemaker indication without structural heart disease. 5 out of the remaining 56 patients had isolated and the others complex congenital malformations. Patients were distributed into six age groups (group I: < yr, group II: - yrs, group III: -4 yrs, group IV: 5-7 yrs, group V: 8- yrs, group VI: -5 yrs) and were followed up for an average of 58.69±45. months (ranging: months). QRS width was measured in lead V5 or II on ECG recordings with paper speed of 50 or 5 mm/sec. Paced QRS widths showed progressive widening during the follow up period (group I: 09.±. ms, group II: 6.6±.5 ms, group III:.9±0.7 ms, group IV: 4.6±.8 ms, group V: 48.±7.4 ms, group VI: 57.±.6). Similar increase in nonpaced QRS was observed (group I: 59.7±7.8 ms, group II: 77.6±.7 ms, group III: 87.7±.7 ms, group IV: 9.±7.6 ms, group V: 98.5±8. ms, group VI: 94.±8.9). Patients with complex congenital defects reached the widest paced QRS (group VI: isolated 6±7. ms, complex 68±0.9 vs. no structural disease: 49±7. ms; p<0.00). Conclusions:. Chronic RV pacing in pediatric patients with or without structural heart disease does not cause widening of the QRS complex over 0 ms until the age of years.. Current adult cut-off value for CRT is not reached until the age of 4 years and cannot be used as parameter for selecting the optimal pediatric patients for CRT.. The presence of an either isolated or complex congenital defect results in a significantly wider paced QRS complex. Cardiologia Hungarica 005; 5 : A6

7 Aritmia PACEMAKER SZINDRÓMA RATE RESPONSIVE PITVARI INGERLÉS MELLETT Szabó A., Böhm Á., Duray G., Préda I. Országos Gyógyintézeti Központ, Budapest Bár a pitvari ingerlés a leginkább fiziológiás ingerlési mód, pacemaker szindróma (PMS) felléphet ezen üzemmód mellett is. Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet az AAIR PMS létezésére, diagnózisára és kezelési lehetõségekre. 54 (5 férfi, koruk: 8 79 év) AAIR, illetve DDD-R pacemaker beültetésen átesett beteget vizsgáltunk. A PM kezelés indikációja 8 esetben sinus bradycardia, 6 esetben tachycardia-bradycardia szindróma (TBS) volt. Antiaritmiás gyógyszeres kezelésben csak a TBS-ok részesültek. Együregû pitvari pacemakert 6, kétüregû pacemakert AAI-R üzemmódban 8 páciens kapott. Minden beteget rendszeresen kontroláltunk, Holter monitorozás, terheléses EKG, életminõségre vonatozó teszt minimum évente egyszer történt. 5 beteget permanens pitvarfibrilláció miatt kivettünk a vizsgálatból, a fennmaradó 49 páciens átlagos követési ideje 6 hónap volt (7 74 hó). A terheléses kapacitás és az életminõség minden betegnél javult a pacemaker beültetést követõen, de esetben magasabb terhelési szinten légszomj, fáradtság jelentkezett. Holter monitorozást alkalmaztunk a további diagnosztika során: paroxizmális AV vezetési idõ megnyúlást, következményes pitvar-kamrai aszinkróniát (AAI-R PMS-t) találtunk ezen esetekben. A frekvencia emelkedés ütemének és mértékének csökkentése 9 betegnél megszüntette a panaszokat, míg a többi esetben az antiaritmiás gyógyszerelés módosítására és a PM átprogramozására volt szükség. Frekvencia követõ pitvari ingerlés során, relatív magas pulzusszám mellett PMS léphet fel. A Holter monitorozás az AAIR- PMS diagnózisának kulcsa. PACEMAKER SYNDROME DURING RATE RESPONSIVE ATRIAL PACING ambulatory ECG (holter), pacemaker technology Although atrial pacing is the most physiological pacing mode, pacemaker syndrome (PMS) may develop during this type of pacing. Our purpose was to demonstrate the presence of AAIR PMS by means of Holter monitoring. 54 pts (5 male, age: 8 79) underwent AAIR pacemaker implantation. Indication for pacing was sinus bradycardia in 8 pts, tacycardia-bradycardia syndrome in 6 pts. Antiarrhythmic drug treatment was applied only in pts with tachy-brady syndrome. Single chamber atrial pacemaker was implanted in 6 pts, while 8 pts received a dual chamber pacemaker programmed to AAIR mode. All the patient were regularly followed, and Holter monitorong, exercise test, and quality of life was evaluated at least once a year. Five pts developed permanent atrial fibrillation, the follow-up time of the remaining 49 pts was 7-74 months (mean 6 month). The exercise capacitiy and the quality of life improved in all patients, but /49 pts developed unexpected fatigue during heavy exercise. Holter monitorong was useful in the diagnosis: paradoxical sudden AV prolongation resulted in an AAIR pacemaker syndrome in these cases. Reducing the rate response could eliminate the symptoms in 9 pts, while the modification of antiarrhythmic treatment and reprograming the pacemaker was necessary in other pts. Overprogramming (to high rate response) the pacemaker may result in AAIR pacemaker syndrome. Holter monitoring is a useful method in the diagnosis of AAIR pacemaker syndrome. EREDMÉNYEINK CARTO ELEKTROANATÓMIAI TÉRKÉPEZÕ RENDSZERREL Szilágyi S., Gellér L., Tamás M., Róka A., Merkely B. SE, Ér-és Szívsebészeti Klinika, Cardiovasularis Centrum, Budapest 004 októberétõl 7 betegnél (4 férfi, nõ) végeztünk radiofrekvenciás katéterablációt CARTO elektroanatómiai térképezõ rendszerrel, esetben supraventricularis (SVT), 4 esetben kamrai tachycardia (VT) miatt. A SVT csoportban esetben pitvari flutter ( reabláció), betegnél fokális jobb pitvari tachycardia, esetben komplex pitvari macroreentry tachycardia miatt végeztük a beavatkozást. A procedúra idõ 89±5 perc volt. A flutteres csoportban 0 betegnél igazoltunk bidirekcionális isthmusblokkot (sikerarány: 9%), az ablációs periódusok száma 0±8, az ablációs idõ 9±7,5 perc volt. Egy esetben a beteg kérésére a beavatkozást megszakítottuk. A fokális pitvari tachycardia a 6. ablációs periódus után nem volt indukálható. A komplex pitvari macroreentry tachycardia esetében bár egyféle ritmuszavar indukálható maradt, az utánkövetés alatt nem észleltünk ritmuszavart. Kamrai tachycardia miatt 4, korábban ICD implantáción átesett férfinél végeztünk ablációt gyakori tachyarrhythmia, esetben postinfarktusos monomorf VT, esetben ARVD miatt, ennél a betegnél, mellékleletként AVNRT-t is igazoltunk. A procedúra idõ 55± perc volt. betegnél a beavatkozás végén nem tudtunk ritmuszavart kiváltani (az AVNRT-s esetben lassú pálya ablációt is végeztünk). Egy esetben a tesztelés során gyors kamrai tachycardia lépett fel, azonban hónapos utánkövetés alatt a betegnek spontán ritmuszavara nem volt. betegnél a klinikai ritmuszavar továbbra is kiváltható maradt, de spontán ritmuszavarok sokkal ritkábban jelentkeztek és a korábbinál kevésbé agresszív antitachycardia ingerlés is sikeresen megállította õket. A CARTO elektroanatómiai térképezõ rendszer lehetõvé teszi a katéterabláció indikációs körének kiszélesítését, az eljárást sikeresen alkalmaztuk mind supraventricularis, mind monomorf kamrai tachyarrhythmiák kezelésénél. OUR RESULTS WITH THE CARTO ELECTROANATOMICAL MAPPING SYSTEM ablation, catheter Since October 004 we have performed CARTO electro-anatomical mapping system guided radiofrequency catheter ablation in 7 patients (4 men, women; in cases because of supraventricular SVT-, in 4 cases because of ventricular tachycardia VT). In the SVT group the ablation was done because of atrial flutter in patients, because of focal right atrial tachycardia in one patient and because of complex atrial macroreentry tachycardia in one patient. The procedure time was 89±5 minutes. Bidirectional isthmus block was validated in 0 atrial flutter patient (success rate 9%), the number of the ablation periods was 0±8, the duration of ablation was 9±7.5 minutes. One patient wished to finish the procedure. The focal atrial tachycardia was uninducible after the 6th ablation period. After the ablation of the complex atrial macroreentry tachycardia one type of atrial arrhythmia remained inducible, but we did not detect the arrhythmia during the follow-up period. VT ablation was done in 4 ICD patients because of frequent tachyarrhythmias (in cases monomorph VT after myocardial infarction, and in an ARVD patient, who had also AVNRT.) The procedure time was 55± minutes. In patients arrhythmia was not inducible at the end of the procedure (in the AVNRT case slow pathway ablation also had been done). In one case we induced a fast VT, but the patient had no spontaneous VT during the follow-up period of months. In one patient the clinical arrhythmia remained inducible, but the number of the spontaneous arrhythmias decreased significantly, and the ICD was able to stop them with less aggressive antitachycardia pacing protocol than we used earlier. The CARTO electroanatomical mapping system makes it possible to expand the indication for catheter ablation, we applied the procedure successfully in the treatment of both supraventricular and ventricular tachyarrhythmias. Cardiologia Hungarica 005; 5 : A7

8 Aritmia PITVARFIBRILLATIO: A TANULÁSI FÁZIS JELENTÕSÉGE A KATÉTERABLÁCIÓ SIKERÉBEN Tahin T., Rausch P., Kálózdi Z., Sárvári M., Simor T. PTE ÁOK, Szívgyógyászati Klinika, Intervencionális Kardiológia, Pécs 00 októbere és 004 decembere között 77 betegnél végeztünk klinikánkon paroxizmális és permanens pitvarfibrilláció miatt radiofrekvenciás katéterablációt. Célkitûzések: annak vizsgálata, hogy az elmúlt év során hogyan változott a vizsgálati idõ, a sugáridõ, a rövid távú és a hosszú távú sikerarány. A vizsgálatokat többféle módszer felhasználásával, részint Lasso katéterrel vezérelve, valamint elektroanatómai rendszerrel végeztük. A vena pulmonalis ablatioval egy ülésben összesen 5 esetben részint az egyidejûleg fennálló pitvari flutter miatt a cavotricuspidális isthmus ablatioját is elvégeztük. Tágult pitvarok esetében bal oldali isthmusablatiot is végeztünk 8 esetben. A vizsgálatok során 004-ben intracardiális echocardiographiát is végeztünk, összesen 6 alkalommal. Beteganyag: A vizsgált betegek közül 4 nõ, illetve 4 férfi volt, az átlagos életkor 58 SD 4 volt. Paroxismalis pitvarfibrillatio az esetek 78%-ában volt, míg a fennmaradó % esetében permanens pitvarfibrillatio volt az indikáció. Vizsgálati módszerek: Retrospektív vizsgálatot végeztünk egy elõzõleg minden vizsgálat során kitöltött vizsgálati jegyzõkönyv alapján. A jegyzõkönyben a vizsgálati idõ, a sugáridõ, az egyes vénák ablációjához szükséges idõ, valamint az ablációs paraméterek kerültek rögzítésre. Amennyiben a vizsgálat végén a betegnél Lasso katéter alkalmazása esetén vena pulmonalis potenciál megszûnését, illetve CARTO rendszer használata esetén teljes circularis blokádot láttunk, a vizsgálatot sikeresnek ítéltük. Eredmények: A vizsgálati periódusban a év anyagát havonkénti bontásban vizsgáltuk. A vizsgált havi periódusokban a kezdeti idõszakhoz képest a vizsgálati és a sugáridõ változott szignifikánsan, a rövid-, illetve a hosszú távú sikerarány változása nem volt szignifikáns. Megállapítottuk, hogy helyes indikációval, megfelelõ végpontokkal végzett ablatio esetén a vizsgáló személy gyakorlottsága a vizsgálati idõ jelentõs rövidülését okozhatja. ATRIAL FIBRILLATION: THE ROLE OF THE LEARNING CURVE IN THE SUCCESS OF CATHETER ABLATION ablation, catheter, arrhythmias, atrial fibrillation, flutter Radiofrequency catheterablation was performed in 77 cases between October 00 and December 004 in our institution for either paroxysmal or persistent atrial fibrillation (AF). Aim: to examine the changes in fluoroscopy time, procedure time, and also acute and long-time success in -years interval. Procedures were carried out either by a Lasso catheter guided or electro-anatomical method. Ablation of the cavotricuspid isthmus was also performed in 5 cases because of coexisting atrial flutter in the same session. In the cases of enlarged atria, left atrial isthmus ablation was also performed in 8 cases. Intracardial echocardiography was carried out in 6 cases. Patients: 4 women and 4 men made up the patient group, the average age was 58 SD 4. Indication for ablation was paroxysmal AF in 78% of the cases, while permanent AF in %. Methods: Retrospective survey was performed based on a patient report previously filled in during every procedure. In this patient record procedure time, fluoro time, acute success and long-term success were noted. Procedure was regarded as a success if when Lasso catheter was used pulmonary vein potential disappeared, or circular block was seen, when using CARTO system. Results: The years data were investigated in months breakdown. When comparing to the initial period, procedure time and fluoro time decreased significantly, while acute and log term success did not differ significantly in the months periods. We have concluded that catheter ablation performed with proper indication and clear end-points may lead to the significant decrease in procedure time. A TARTÓS JOBB KAMRAI PACE-ELÉS BALKAMRA- FUNKCIÓRA GYAKOROLT HATÁSA STRUKTURÁLIS SZÍVBETEGSÉGBEN SZENVEDÕ ÉS STRUKTURÁLISAN ÉP SZÍVÛ GYERMEKEKBEN Vatasescu R., Shalganov T., Paprika D., Földesi C., Környei L., Prodán Z., Bodor G., Szatmári A., Szili-Török T. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Belgyógyászat, Budapest Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Gyermekszív Központ, Budapest Bevezetés: Jól ismert tény, hogy felnõtt korban a tartós jobb kamrai (RV) paceelés a bal kamra (LV) funkciót ronthatja, mely akár manifeszt szívelégtelenséghez is vezethet. Kevésbé ismert a gyermekkorban végzett tartós RV pace-elés bal kamra funkcióra gyakorolt hatása. Jelen retrospektív vizsgálatunk célja a bal kamra funkció megítélése volt, strukturális szívbetegségben szenvedõ vagy strukturális szívbetegség nélkül, pacemakerrel élõ gyermekek között. Módszer és eredmények: Retrospektív vizsgálatunkban a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gyermekszív Központjában gondozott 98 permanens pacemakerrel élõ gyermek páciens (59 fiú és 9 lány) vett részt. 4 gyermeknél a pacemaker indikáció nem társult strukturális szívbetegséggel. A további 56 beteg közül 5 páciensnek izolált, míg a többieknek komplex kongenitális malformációja volt. A betegeket 6 korcsoportba osztottuk (I. csoport: < év, II. csoport: - év, III. csoport: -4 év, IV. csoport: 5-7 év, V. csoport: 8- év, VI. csoport: -5 év). Az átlagos után követési idõ 58,69±45, hónap (-88,5 hónap) volt. A kontrollvizsgálatok alkalmával a betegek EKG és transztorakális echokardiográfiás vizsgálatokon estek át. A bal kamra funkció megítélésére a LV lineáris ejekciós frakcióját (FS) használtuk. Az LV FS statisztikailag nem különbözött a korcsoportok között (I. csoport: 0,4±0,09, VI. csoport: 0,9±0,08; p=ns). Az izolált és komplex strukturális szívbetegségben szenvedõ alcsoportokat külön-külön vizsgálva a LV FS tendenciózusan csökkent, de a változás mértéke nem volt statisztikailag szignifikáns (izolált malformáció: I. csoport: 0,5±0,06, VI. csoport: 0,±0,09; p=ns; komplex malformáció: I. csoport: 0,4±0,06, V. csoport: 0,±0,06; p=ns). Konklúzió: A tartós RV pace-lés gyermekkorban, függetlenül strukturális szívbetegség meglététõl vagy hiányától, nem vezet szükségszerûen a bal kamra funkció romlásához. EVOLUTION OF LEFT VENTRICULAR FUNCTION IN PEDIATRIC PATIENTS WITH PERMANENT RIGHT VENTRICULAR PACING WITH AND WITHOUT STRUCTURAL HEART DISEASE cardiac pacing, general, pediatric cardiology, systolic function Background: Chronic right ventricular (RV) pacing may have detrimental effect on left ventricular (LV) function and may promote to heart failure in adults. The effect of chronic RV pacing on left ventricular performance is not well studied in a pediatric population. The aim of this retrospective study was to assess the evolution of LV function in a pediatric pacemaker population with and without structural heart disease (HD). Methods and Results: 98 pediatric patients (59 males) were studied retrospectively. 4 patients had pacemaker indication without structural heart disease. 5 out of the remaining 56 patients had isolated and the others complex congenital malformation. Patients were distributed in six age groups (group I: < yr, group II: - yrs, group III: -4 yrs, group IV: 5-7 yrs, group V: 8- yrs, group VI: -5 yrs) and were followed up for an average of 58.69±45. months (ranging: months) with ECG and transthoracic echocardiography. LV fractional shortening (FS) was used as a marker of LV function. LV FS did not change statistically in the age groups (group I: 0.4± 0.09, group VI: 0.9±0.08; p=ns). When the progression of LV FS was assessed in the subgroups according to the presence of isolated or complex structural HD, there could be only tendencies observed (isolated: group I: 0.5±0.06, group VI: 0.±0.09, p=ns; complex: group I: 0.4±0.06, group V: 0.±0.06, p=ns). Conclusion: Chronic RV pacing in pediatric patients with and without structural HD does not necessarily results in decline of LV function. Cardiologia Hungarica 005; 5 : A8

9 Aritmia RESZINKRONIZÁCIÓS KEZELÉS SÚLYOS SZÍVELÉGTELENSÉGBEN Vágó H., Szilágyi S., Szabó G., Bartha E., Apor A., Róka A., Zima E., Simor T., Tóth L., Gellér L., Merkely B. SE, Ér- és Szívsebészeti Klinika, Cardiovascularis Centrum, Budapest Pécsi Tudományegyetem ÁOK, Szívgyógyászati Klinika, Pécs Bal kamra diszfunkcióval, inter- és intraventricularis ingerületvezetési zavarral rendelkezõ súlyos szívelégtelenségben szenvedõ betegek esetében alkalmazott reszinkronizációs kezelés (atrio-biventricularis; biventricularis ingerlés) hatékonyságát számos klinikai vizsgálat igazolta. Célunk a Klinikánkon biventricularis pacemaker, illetve ICD implantáción átesett betegek utánkövetéses vizsgálata volt. 70 súlyos szívelégtelenségben szenvedõ, bal Tawara-szár-blokk morfológiájú, széles QRS-sel (>40 ms), és bal kamrai disszinkron kontrakcióval rendelkezõ betegnél történt biventricularis ingerlésre alkalmas eszköz beültetése (9 pacemaker, 5 ICD). 58 esetben valódi üregû, 8 esetben háromüregû, 8 esetben kamrai elosztóval ellátott kétüregû, 0 esetben valódi kétüregû rendszert implantáltunk. esetben a bal kamrai ingerlést minimál thoracotomia útján implantált csavaros elektródával biztosítottuk. A reszinkronizáció a betegek 7%- nál okozott klinikai javulást, 7%-ban nem volt javulás, %-ban további progressziót tapasztaltunk. A betegek funkcionális stádiuma 79%-ban akutan javult, és ez a jelenség az utánkövetési idõ végén hosszú távon is a NYHA stádium jelentõs javulását eredményezte (,±0, vs.,±0,5; p<0,0). Biventricularis ingerléssel szignifikánsan csökkent a QRS idõtartama (76±8 vs. 4±7 ms; p<0,05). Hosszú távon a bal kamrai átmérõk mérsékelt csökkenését tapasztaltuk (végdiasztolés 77± vs. 7±6 mm; végszisztolés 66± vs. 59±6 mm; p<0,06). Az utánkövetés során (± hónap) 0 beteget veszítettünk el (,7%). 5 beteg (,6%) halt meg a pacemakeres csoportban, közülük 0 a szívelégtelenség progressziója, 5 hirtelen szívhalál miatt. Az ICD-s csoportban 5 beteg (9,8%) halt meg; egy esetben elektromos vihar, 4 esetben progrediáló szívelégtelenség volt a halál oka. 4 betegnél került sor szívtranszplantációra. Az ICDs betegek,5%-nál ( beteg) regisztráltunk malignus kamrai tachyarrhythmiát. A reszinkronizációs terápia hatására jelentõs életminõség javulást tapasztaltunk súlyos kongesztív szívelégtelenségben és intraventricularis ingerületvezetési zavarban szenvedõ betegeink többségénél. CARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY FOR HEART FAILURE congestive heart failure, pacemaker technology Several clinical studies showed that resynchronization therapy (atrio-biventricular; biventricular pacing) is an effective treatment for heart failure patients with severe left ventricular dysfunction, inter- and intraventricular conduction disturbance. Our aim was to follow up the patients underwent biventricular pacemaker or ICD implantation at our Department. 70 severe heart failure patients with LBBB, wide QRS (>40 ms) and left ventricular dyssynchronous contraction underwent BiV device implantation (9 PM, 5 ICD). In 58 cases real three chamber device, in 8 cases three chamber device, in 8 cases dual chamber device with ventricular split, in 0 cases real dual chamber device have been implanted. At patients epicardial screw in electrode was implanted into the left ventricle via minimal thoracotomy. Resynchronization therapy resulted in 7% of the patients clinical improvement, in 7% there was no change and in % deterioration was found. Acute improvement of functional stage was found in 79% of patients, NYHA functional class improved at the end of the follow up period (.±0. vs..±0.5; p<0.0). The QRS duration decreased significantly by biventricular pacing (76±8 vs. 4±7 ms; p<0.05). Left ventricular diameters showed moderate decrease (enddiastolic 77± vs. 7±6 mm; endsystolic 66± vs. 59±6 mm; p<0.06). During the follow up period (± months) 0 patients died (.7%). 5 patients died from pacemaker group (.6%), 0 of them because of the progression of the heart failure, and five because of sudden cardiac death. In ICD group 5 patients (9.8%) died, one patient because of electrical storm, 4 of them because of the progression of the heart failure. 4 patients underwent heart transplantation..5% of patients with ICD ( patients) was found malignant ventricular tachyarrhythmia. Resynchronization therapy resulted significant improvement in quality of life in the greater part of our patients suffering from severe heart failure and intraventricular conduction delay. ÚJ ALGORITMUS ALKALMAZÁSA A SZÉLES QRS TACHYCARDIÁK DIFFERENCIÁLDIAGNÓZISÁBAN VIZSGÁLAT: VÉGLEGES EREDMÉNYEK Vereckei A., Altemose G., Miller J., Zipes D. SE, III. Belklinika, Budapest Indiana University, Krannert Institute of Cardiology A reguláris széles QRS tachycardiák (WCT) hátterében leggyakrabban álló kamrai tachycardia (VT) és aberráns vezetéssel járó vagy állandó szárblokkhoz társuló supraventricularis tachycardia (SVT) elkülönítésére javasolt számos EKG kritérium együttes alkalmazásával a WCT-ák >90%-ában állítható fel helyes diagnózis. Mivel e kritériumok többsége bonyolult, ritkán alkalmazható, így nem hatékony az akut betegellátásban, egyszerûbb, mindig alkalmazható algoritmus kifejlesztésére törekedtünk. Módszerek: 98 beteg electrophysiologiai (EP) vizsgálattal tisztázott eredetû 4 WCT (68 VT, 66 SVT) epizódját az elsõ szerzõ retrospektíve analizálta, úgy, hogy az EP diagnózist nem ismerte. Az elemzéshez a következõ kritériumokat használta:. A WCT morfologia megfelel-e szár- vagy fascicularis blocknak;. RS komplexus hiánya a mellkasi elvezetésekben;. a kezdeti (vi) és terminalis (vt) kamrai aktiváció sebességek arányának (vi/vt) becslése olymódon, hogy az EKG ugyanazon bi- vagy multifázisos QRS-én megszámoltuk az ingerület által a QRS kezdeti 40 ms-a (vi) és terminalis 40 ms-a (vt) alatt megtett kiskockák számát; 4. AV disszociáció jelenléte; 5. kezdeti R hullám avr-ben. A vi/vt> SVT-re a vi/vt< VT-re utalt. A kezdeti R hullám avr-ben a SVT-t kizárta. Módszerünket összevetettük a Brugada kritériumokkal. Eredmények: Az új algoritmussal 9%-ban (06/4), a Brugada kritériumokkal 84%- ban (8/4) sikerült helyes diagnózist felállítani. Az VT diagnózis szenzitivitása, specificitása, (+) és (-) prediktív értéke 96%, 70%, 9%, 79% volt az új algoritmus; 88%, 68%, 9%, 59% a Brugada kritériumok alkalmazásakor. Az SVT diagnózis szenzitivitása, specificitása, (+) és (-) prediktív értéke 76%, 97%, 86%, 94% volt, az új algoritmus; 68%, 88%, 59%, 9% a Brugada kritériumok alkalmazásakor. Az új algoritmus szignifikánsan jobb volt a Brugada kritériumoknál a helyes diagnózis felállításában; a VT diagnózis sensitivitásában, (-) prediktív értékében, és az SVT diagnózis (+) prediktív értékében. Következtetés: Új algoritmusunk ugyanolyan jónak bizonyult mint az összes eddig ismert standard kritérium, és jobbnak mint a Brugada kritériumok a WCT epizódok osztályozásában. APPLICATION OF A NEW ALGORITHM IN THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF WIDE COMPLEX QRS TACHYCARDIA STUDY-FINAL RESULTS electrocardiography, supraventricular tachycardia, ventricular tachycardia, fibrillation A plethora of ECG criteria have been suggested to distinguish between regular wide QRS complex tachycardias (WCT) caused by supraventricular tachycardia (SVT) and ventricular tachycardia (VT). Using all these criteria an accurate diagnosis is possible in >90% of WCTs. However, most of these criteria are complicated and only infrequently present, thus not useful in an urgent setting. We devised a simpler, nearly always applicable algorithm. Methods: 4 WCT (68 VTs, 66 SVTs) episodes from 98 patients with proven electrophysiological (EP) diagnosis were retrospectively analyzed by one of the authors blinded to the EP diagnosis. The following criteria were analyzed:. did the morphology of the WCT correspond to bundle branch or fascicular block;. absence of RS in the precordial leads;. estimation of initial (vi) and terminal (vt) ventricular activation (VAC) velocity ratio (vi/vt) by measuring the number of small boxes on the ECG the impulse traveled during the initial 40 ms (vi) and the terminal 40 ms (vt) of the same bi- or multiphasic QRS; 4. AV dissociation; 5. presence of an initial R wave in lead avr. A vi/vt > was suggestive of SVT and a vi/vt < of VT. An initial R wave in avr excluded SVT. The comparison of the new algorithm with the Brugada criteria was also done. Results: Using the new algorithm 06/4 (9%) WCTs and all Brugada criteria 8/4 (84%) WCTs were correctly classified. The sensitivity, specificity, (+) and (-) predictive values for diagnosing VT were: 96%, 70%, 9%, 79% respectively for the new algorithm, 88%, 68%, 9%, 59% for all Brugada criteria. The diagnosis of SVT had a sensitivity, specificity, (+) and (-) predictive values of 76%, 97%, 86%, 94% respectively for the new algorithm and 68%, 88%, 59%, 9% for all Brugada criteria. The ability to make the correct diagnosis, sensitivity, (-) predictive value for VT diagnosis, the (+) predictive value for SVT diagnosis of the new algorithm were superior to those of the Brugada criteria. Conclusions: This simplified algorithm was able to classify the WCT episodes with the same accuracy as reported for all standard criteria and was superior to the Brugada criteria. Cardiologia Hungarica 005; 5 : A9

10 Echokardiográfia KORAI REMODELLINGGEL SZERZETT TAPASZTALATAINK ST ELEVATIOS INFARCTUSBAN 004-BEN Bartha E., Apor A., Szabó G., Becker D., Gellér L., Hüttl K., Fülöp G., Róka A., Merkely B. Semmelweis Egyetem, Cardiovascularis Centrum, Budapest Bevezetés: A korai remodelling (KR) infarctus kezdete után órákon belül kialakulhat. Az infarctus expansiojával a fal elvékonyodásához, bal kamra dilatatiohoz, aneurysma (AN) kialakulásához vezethet a sikeres, idejében elvégzett percutan coronaria interventio (PCI) ellenére. Cél: Azon tényezõk meghatározása melyek végleges AN kialakulásához vezethetnek. Módszer: A KR-es betegek klinikai (KLIN), coronarographias (CORON) és echokardiographias (ECHO) adatainak vizsgálata ST elevatios infarctusban (STEMI), sikeres PCI után. 004-ben minden STEMI-s (n=69) betegnél készült ECHO az elsõ 4 órában, betegben [6%; ffi: 0; (60%)] észleltünk KR-et. A betegeket csoportra osztottuk aszerint, hogy a kontroll (6,8±, hónap) ECHO-n találtunk-e AN-át vagy sem. Az A csoportba a végleges AN-ás [n=4 beteg (4%); ffi: 8 (57%)], a B csoportba a teljes regressiot mutató, reversibilis AN-ás [n=9 beteg (58%); ffi: (6%)] betegeket soroltuk. Eredmények: Az A vs. B csoport között significans különbséget találtunk:. KLIN-ai adatokban: a. összck (p<0,04), b. CK-MB (p<0,04);. CORON-ás adatokban: a. totális occlusio (p<0,000), b. collaterális nincs (p<0,0);. ECHO-iás adatokban: a. bal kamrai átmérõk(diastolés: p<0,0, systolés: p<0,04), b. EF(p<0,00). Az A csoporton belül az AN méretének csökkenését (p<0,04) észleltük. Következtetés: A sikeres PCI ellenére STEMI-ban a KR-es betegek közül végleges vagy irreversibilis AN kialakulására predisponáló tényezõként szerepelhet a totalis occlusio, a collateralis keringés hiánya, nagy enzimkiáramlással, mely dilatált bal kamrához, a csökkent EF-hoz vezet. Talán a sikeres PCI-nak köszönhetõen az AN mérete a kontroll során significánsan csökkent. OUR EXPERIENCES IN EARLY REMODELLING WITH ACUTE ST-ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION IN 004 echocardiography, general, myocardial infarction Background: Despite successful percutaneous coronary intervention (PCI) early remodelling (ERM) may develop within hours of the onset of myocardial infarction. Infarct expansion may result in wall thinning, left ventricular dilatation, aneurysm (AN) formation or finally early ventricular rupture. Aim: To determine factors influencing aneurysm formation in ST-elevation acute myocardial infarction (STEMI). Methods: We evaluate ERM patients (pts) with STEMI who were successfully treated by PCI. Clinical (CLIN), angiography (ANGIO) and echocardiograpy (ECHO) data was assessed. In 004 all patients with STEMI (pts n=69) underwent -dimensional ECHO in the first day of hospital admission. Thirty-three pts [6%; men: 0, (60%)] were found to have ERM or AN. Pts were divided into groups for presence or abscence of AN on controll (6, 8±, m) examination: A Group with AN [pts n=4 (4%); men: 8 (57%)], B Group without AN [pts n=9; men: (6%)]. Results: We found significancy A Group versus B Group in. CLIN d ata: a. peak CK and CK-MB (p<0,04, respectively).. ANGIO data: a. total occlusion (p<0,000), b. no collateral flow (p<0.0).. ECHO findings: a. left ventricular diameters [diastole (p<0,0), systole (p<0,04)]. b. EF (p<0.00). In A Group the size of aneurysm significantly decreased (p<0.04). Conclusions: Despite successful PCI in STEMI in higher incidence may develop AN in pts with total occlusion, no collateral flow which leads to infarct expansion with high peak CK and CK-mb enzyme release, left ventricel dilatation and decreased EF. A TRANSTHORACALIS ECHOCARDIOGRAPHIA SORÁN ÉSZLELT AORTA TÁGULÉKONYSÁG CSÖKKENÉSE ACROMEGALIÁBAN Csajbók É., Nemes A., Gavallér H., Forster T., Valkusz Z., Magony S., Laczi F., Gáspár L., Julesz J., Csanády M. Szegedi Tudományegyetem, Önálló Endokrinológiai Osztály, Szeged Szegedi Tudományegyetem, II. Belgyógyászati Klinika és Kardiológia Központ, Szeged Szegedi Tudományegyetem, II. Belgyógyászati Klinika, Szeged Bevezetés: Az acromegalia magas cardiovascularis kockázattal járó endokrinológiai kórkép. Jelen vizsgálat célja az volt, hogy transthoracalis echocardiographia (TTE) során számított paraméterekkel jellemezzük az acromegáliában szenvedõ betegek aorta ascendensének tágulékonyságát. Betegek és módszerek: A vizsgálatba kezelt acromegaliában szenvedõ beteget vontunk be. Eredményeiket 8 negatív coronarographiás eredményû kontroll esethez és 7 szignifikáns coronaria beteg értékeihez hasonlítottuk. Az aorta tágulékonyságának jellemzésére a TTE során mért aorta ascendens paraméterek (átmérõ és intimomedialis falvastagság) és vérnyomásértékek birtokában kiszámítottuk az elasztikus modulus [E(p)] és a Young-féle circumferentialis statikus elasztikus modulus [E(s)] értékeket. Eredmények: Az acromegaliában szenvedõ betegek átlagos növekedési hormon szintje 9,9±4,5 µiu/ml volt. Transsphenoidalis hypophysectomia 9 esetben történt. Az acromegal esetek és a coronaria betegek E(p) értéke szignifikánsan magasabb volt a kontrollokhoz képest (0,99±,08 Hgmm és,±,0 Hgmm vs. 0,46±0,9 Hgmm, p<0,05 és p<0,05). Az E(s) értéke hasonlóan viselkedett (8,48±9,6 Hgmm és 0,04±9,50 Hgmm vs 4,08±,7 Hgmm, p<0,05 és p<0,05). Összefoglalás: Az acromegaliában szenvedõ betegek aorta tágulékonysága csökkent (az E(p) és az E(s) értéke emelkedett) a kontrollesetekhez képest és hasonlatos a koszorúér betegekéhez. DECREASED AORTIC DISTENSIBILITY IN ACROMEGALY A TRANSTHORACIC ECHOCARDIOGRAPHIC STUDY echocardiography, general Background: Acromegaly is associated with increased cardiovascular risk. The aim of the present study was to evaluate the aortic distensibility indices of the ascending aorta by transthoracic echocardiography in patients with acromegaly. Patients and methods: treated acromegalic patients were recruited. Their results were compared to 8 control patients with negative coronary angiograms and to 7 patients with significant coronary artery disease (CAD). Elastic modulus [E(p)] and Young s circumferential static elastic modulus [E(s)] were used as aortic distensibiltiy indices. E(p) and E(s) were evaluated during transthoracic echocardiography from ascending aorta parameters (aortic diameter and intimomedial thickness) and blood pressure data. Results: The mean growth hormone level was 9.9±4.5 µiu/ml in the acromegalic patients. Transsphenoidal hypophysectomy was performed in 9 patients. The E(p) of the acromegals and CAD patients were increased as compared to controls (0.99±.08 mm Hg and.±.0 mm Hg vs 0.46±0.9 mm Hg; p<0.05 and p<0.05, respectively). The E(s) behaved similarly (8.48±9.6 mm Hg and 0.04±9.50 mm Hg vs. 4.08±.7 mm Hg, p<0.05 and p<0.05, respectively) Conclusions: Aortic distensibility of patients with acromegaly was reduced (E(p) and E(s) were increased) as compared to control cases and was similar to CAD patients. Cardiologia Hungarica 005; 5 : A0

11 Echokardiográfia A JOBB KAMRA DIASZTOLÉS FUNKCIÓJÁNAK NORMÁL ÉRTÉKEI SZÖVETI DOPPLER-ECHOCARDIOGRAPHIÁS VIZSGÁLATTAL Dénes M., Lengyel M. Országos Kardiológiai Intézet, Budapest A bal kamra (BK) diasztolés funkcióját (DF) már sok tanulmány vizsgálta szöveti Doppler technika (Doppler tissue imaging [DTI]) segítségével, ugyanakkor igen keveset tudunk a jobb kamra (JK) DF-ról. Vizsgálatunk célja az volt, hogy meghatározzuk a JK DF normál értékeit és összefüggéseit egészséges populációban. Vizsgálatunkba 70 egészséges egyént vontunk be (férfi/nõ: /48, életkor: 6 90, átlag: 49,9 év). Mértük transzthoracalis echocardiographiával a BK ejectiós frakciót (EF), E, A sebességeket és a pitvarok hosszátmérõjét (BP, JP), DTIvel pedig a bal, és a jobb kamra laterális anulusában a koradiasztolés (Ea), és a késõdiasztolés (Aa) myocardiális sebességeket. Eredmények: szívfrekvencia = 74,4±4,6/min, EF=6,±6,5%, BP=4,4±5, mm, E=74,±9 cm/s, A=66±5, cm/s, E/A=,9±0,4, JP=7,8±5,0 mm, BK Ea=6,8±4,6 cm/s, Aa=6,6±,9 cm/s, Ea/Aa=,07±0,9; JK Ea=6,9±4, cm/s, Aa=9,9±,5 cm/s, Ea/Aa=0,88±0,. A BK és a JK Ea értékei között nem volt különbség, de szignifikánsan magasabbak voltak a JK Aa értékei (p<0,00), és a BK Ea/Aa hányadosa (p<0,00). A JK és BK közötti korreláció szignifikáns volt az Ea (r=0,6, p<0,00), és az Ea/Aa (r=0,57, p<0,00) tekintetében. Szignifikáns összefüggést találtunk a JP és a JK Ea (r= 0,49, p<0,00), valamint a JP és a JK Ea/Aa (r= 0,46, p<0,00) értékeinél is, de nem volt összefüggés a BP és a BK DTI értékei között. Szoros korfüggõséget találtunk a E/A (r= 0,76, p<0,00), BK Ea (r= 0,76, p<0,00), Ea/Aa (r= 0,66, p<0,00), és a JK Ea (r= 0,67, p<0,00), és Ea/Aa (r= 0,69, p<0,00) értékeinél. Frekvencia-összefüggés nem volt. Következtetések: a JK DF összefügg a BK DF-val, a JP nagysággal és az életkorral, de független a szívfrekvenciától. THE NORMAL VALUES OF RIGHT VENTRICULAR DIASTOLIC FUNCTION BY DOPPLER TISSUE IMAGING diastolic function, doppler echocardiography Left ventricular (LV) diastolic function (DF) has been extensively studied by Doppler tissue imaging (DTI) while few data are known of right ventricular (RV) DF. The purpose of this study was to establish normal values and correlations of RVDF in a normal population. 70 healthy subjects were included into the study, males and 48 females, aged 6 90, mean 49.9 yrs. We measured by transthoracic echocardiography the LV ejection fraction (EF), E/A ratio, and the longitudinal atrial dimensions (LA, RA). Myocardial early diastolic (Ea) and late diastolic (Aa) velocities were measured by DTI at the lateral anulus of the LV and of the RV. Results: heart rate=74.4±4.6/min, EF=6.±6.5%, LA=4.4±5. mm, E=74.±9. cm/s, A=66±5. cm/s, E/A=.9±0.4, RA=7.8±5.0 mm; LV Ea=6.8±4.6 cm/s, Aa=6.6±.9 cm/s, Ea/Aa=.07±0.9; RV Ea= 6.9±4. cm/s, Aa=9.9±,5 cm/s, Ea/Aa=0.88±0.. There was no difference in Ea between RV and LV, but RV Aa was significantly higher (p<0.00) than LV Aa, and LV Ea/Aa was significantly higher than RV Ea/Aa. Correlations between LV and RV were significant in Ea (r=0.6, p<0.00), and in Ea/Aa (r=0.57, p<0.00). There was significant inverse correlation between RA and RV Ea (r= 0.49, p<0,00), and between RA and RV Ea/Aa (r= 0.46, p<0,00), but there was no correlation between LA and RV DTI parameters. Significant age dependency was found in LV E/A (r= 0.76, p<0.00), in Ea (r= 0.76, p<0.00), in Ea/Aa (r= 0.66, p<0.00), in RV Ea (r= 0.67, p<0.00), and Ea/Aa (r=0.69, p<0.00). No values had correlation with heart rate. In conclusion: RV DF is related to LVDF, to RA size and to age but it is independent of heart rate. A SZÍV STRUKTURÁLIS, DIASTOLES ÉS SYSTOLES FUNKCIÓ-VÁLTOZÁSAI JELENTÕS FOKÚ OBESITÁSBAN ECHOCARDIOGRAPHIÁS ADATOK Fülöp T., Hegedûs I., Édes I., Juhász A., Paragh G. Debreceni Egyetem, Kardiológiai Intézet, Debrecen Debreceni Egyetem, I. Belklinika Anyagcsere Tanszék, Debrecen Az obesitás hosszabb rövidebb idõ alatt szívelégtelenséghez vezet, de nem ismert, hogy a nagyobb testsúly társbetegségek nélkül, hogyan befolyásolja a cardialis struktúrát, systoles és diastoles funkciót. A szerzõk 6 jelentõs mértékben elhízott, társbetegségekben még nem szenvedõ betegnél (átlag életkor 4, év, BMI: 40,9 kg/m²) normofrekvenciás állapotban (85,±0,5) végeztek echocardiographiás vizsgálatot kiegészítve a bal kamrai szegmentumok systoles és diastoles, mozgási sebességének mérésére alkalmas szöveti Doppler (DMI PD) vizsgálattal, és hasonlították össze 0 tagú normálsúlyú (átlagéletkor 8,, BMI: 4,6 kg/m²). Eredmények: a bal pitvari átmérõ szignifikánsan nagyobb volt obesitásban (9,9±,4 vs. 4,±,6 mm p=0,00), míg a bal kamrai kamrai dimenziókban szignifikáns eltérés nem mutatkozott. A jobb kamrai átmérõ obesitásban szignifikánsan nagyobb volt, mint a normál kontrollcsoportban (9,±,6 vs. 4,±, p=0,00). A nagy BMI-jû betegeknél a bal kamrai tömeg index (LVMi) szignifikánsan nagyobb volt, mint egészséges társaikban (5,±,5 vs. 96,±8,9 g/m² p<0,00). Mindkét csoportban jó systoles balkamra-funkció volt észlelhetõ, de az obesitásban szenvedõknél szignifikánsan magasabb ejekciós frakciót észleltek (60,±4,99 vs. 54,8±,6% p=0,00) mely a nagyobb testsúllyal járó fokozottabb sympatikotoniára utal. Ezzel szemben a szöveti Doppler-vizsgálat során minden szegmentumban alacsonyabb systoles csúcssebességet (S) észleltek (septum basalis segmentumban,±,4 vs. 6,5±,5 cm/s p<0,000). A bal kamrai diasztoles funkciót reprezentáló transmitrális E/A arány a magas BMIjû betegeknél iniciális relaxációs zavarra utalt (,07±0,45 vs.,48±0,, p=0,07), melyet a szöveti Dopplerrel nyert adatok is igazoltak. Összefoglalva: a szerzõk jelentõs mértékû obesitásban nagyobb bal kamrai tömeg indexet, tágabb jobb kamrát és bal pitvart és megtartott ejekciós frakció mellett alacsonyabb myocardiális systoles csúcssebességet és relaxációs zavart találtak, mely kezdeti célszerv károsodásnak felel meg. ALTERATIONS IN LEFT AND RIGHT VENTRICULAR STRUCTURAL CHARACTERISTICS, SYSTOLIC AND DIASTOLIC FUNCTIONS DURING EXTREME OBESITY ECHOCARDIOGRAPHIC DATA cardiomyopaty, doppler echocardiography, echocardiography, general Obesity is associated with heart failure, but the effect of overweight independent of co-morbidities on cardiac structure and function is not well established. Altogether, 6 healthy patients with obesity (mean age 4.±6 years, BMI 40.9±.4 kg/m²) with normofrequency (85.±0.5/min) were compared with 0 control patients (mean age 8. ±.6 years, BMI: 4.6±.8 kg/m²). All cases were examined by conventional echocardiography and DMI. Ventricular and atrial dimensions, transmitral blood flow, systolic and diastolic myocardial velocities were measured in each left ventricular segments. Moreover, the ejection fraction and left ventricular mass index were calculated. Results: left atrial diameter was significantly higher in patients with obesity (9.9±.4 vs. 4.±.6 mm p=0.00) than in the controls while in the left ventricular dimensions there was no significant difference between the two groups. The right ventricular diameter was significantly higher in patients with obesity, than in normal subjects (9.±.6 vs. 4.±. p=0.00). Patients with high BMI had significantly higher left ventricular mass index (5.±.5 vs. 96.±8.9 g/m² p<0.00).the left ventricular systolic function was normal in both groups, but the ejection fraction was significantly higher in the obese group (60.±4.99 vs. 54.8±.6% p=0.00), which was presumably the consequence of the sympaticotony due to obesity. On the other hand the systolic peak velocity of the myocardium was significantly lower in each segments measured by myocardial Doppler imaging (DMI-PD) (in the basal segment of the septum.±.4 vs. 6.5±.5 cm/s p<0.000). Diastolic function represented by the transmitral E/A ratio indicated an initial relaxation problem in obese patients (.07±0.45 vs..48±0., p=0.07), which was confirmed by the DMI data as well. Conclusions: in obesity an increased left ventricular mass index, left atrial and right ventricular diameter were found when compared with the control group. The systolic peak velocity was significantly lower in obesity despite the preserved ejection fraction, and relaxation was impaired. These data reflect an early target organ damage. Cardiologia Hungarica 005; 5 : A

12 Echokardiográfia AZ AORTA TÁGULÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA KÉT NON-INVAZÍV MÉRÉSI MÓDSZER ÖSSZEHASONLÍTÁSA Gavallér H., Nemes A., Forster T., Illyés M., Csanády M. Szegedi Tudományegyetem, II. Belgyógyászati Klinika, Szeged Szegedi Tudományegyetem, II. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ, Szeged TensioCare, Budapest Bevezetés: Az aorta tágulékonyságát többféle paraméterrel jellemezhetjük. Transthoracalis echocardiographia (TTE) során a mérhetõ aorta adatokból és az aktuális vérnyomásértékekbõl az alábbi, az aorta ascendens tágulékonyságát jellemzõ modulusokat számíthatjuk: elasztikus modulus [E(p)] és Young-féle circumferentialis statikus elasztikus modulus [E(s)]. A TensioClinic arteriográf egy másik non-invazív vizsgálati lehetõség, mely a pulzushullám terjedési sebesség (PWV S5) mérésével az aorta merevséget jellemzi. A jelen vizsgálat célja ennek a két módszernek az összehasonlítása volt szignifikáns koszorúér betegekben. Betegek és módszerek: A vizsgálat során 6 coronaria beteg eredményét elemeztük (4 férfi, nõ; átlagéletkor: 60±4 év). TTE során az aorta ascendens méreteit parasternális hossztengelyi metszetben mértük (systolés és diastolés diameter és intimomedialis falvastagság), majd az aktuális systolés és diastolés vérnyomásértékek birtokában kiszámítottuk az E(p)-t és az E(s)-t. A TensioClinic arteriográf segítségével meghatároztuk a PWV S5 értékét. Eredmények: Az E(p) átlagos értéke 0,97±0,9 Hgmm volt, az átlagos E(s) 0,±0,7 Hgmm-nek bizonyult, míg a PWV S5 értéke 0,0±, m/s volt. A vizsgált betegcsoportban mind az E(p), mind az E(s) jól korrelált a PWV S5 értékével (r=0,5, p=0,00 és r=0,47, p=0,004). Összefoglalás: A koszorúér betegekben valamennyi, az aorta tágulékonyságát jellemzõ paraméter emelkedettnek bizonyult. Szignifikáns korrelációt találtunk az echocardiographiával számított, az aorta tágulékonyságát jellemzõ indexek értékei és a TensioClinic arteriográffal számított pulzushullám sebesség között koszorúér betegekben. THE MEASUREMENT OF AORTIC DISTENSIBILITY COMPARISON OF TWO NON-INVASIVE SCREENING METHODS arteriosclerosis, echocardiography, general Background: The aortic distensibility can be characterized by different parameters. The elastic modulus [E(p)] and Young s circumferential static elastic modulus [E(s)] can be measured from ascending aortic parameters and blood pressure data during transthoracic echocardiography. The TensioClinic arteriograph is an other non-invasive method measuring pulse wave velocity (PWV S5) to charaterize the aortic stiffness. The aim of the present study was to compare these methods in the evaluation of aortic distensibility in patients with coronary artery disease (CAD). Patients and methods: 6 patients with significant CAD (4 men and women; mean age: 60±4 years) were involved in this study, all of them underwent both measurements. Aortic parameters (systolic and diastolic diameter and intimomedial thickness) were evaluated from parasternal long-axis view during transthoracic echocardiography. E(p) and E(s) were calculated from these aortic data and systolic and diastolic blood pressure. The PWV S5 was also determined by TensioClinic arteriograph. Results: The mean E(p) was 0.97±0.9 mm Hg, the mean E(s) was 0.±0.7 mm Hg and the mean PWV S5 was 0.0±. m/s. Both the E(p) and E(s) correlated with the PWV S5 (r=0.5, p=0.00, and r=0.47, p=0.004, respectively). Conclusions: All parameters characterizing aortic distensibility were elevated in CAD patients. There was a significant correlation between the aortic elastic properties evaluated by means of transthoracic echocardiography and the pulse wave velocity measured by TensioClinic arteriograph in patients with coronary artery disease. SZÖVETI DOPPLER ECHOCARDIOGRAPHIA ÉRTÉKE PITVARFIBRILLATIÓS SZÍVELÉGTELENSÉGBEN Lengyel M., Dénes M., Zorándi Á. Országos Kardiológiai Intézet, Budapest A balkamrai töltõnyomás emelkedés szívelégtelenségre (SZE) jellemzõ. Pitvarfibrillatióban (PF) az A hullám hiánya miatt a mitrális Doppler görbe nem alkalmas ennek megítélésére. Célunk a szöveti Doppler (TDI) vizsgálat értékelése PF és SZE esetén. 95 consecutiv nonvalvularis PF esetén (életkor 77±9, év, 7 férfi) mértük a mitralis E sebességet, a deceleratiós idõt (DT), a mitralis anulus koradiastolés sebességét (Ea), számítottuk az ejectiós fractiót (EF) és az E/Ea arányt. A systolés SZE kritériuma a klinikai tünetek mellett EF<50%, a diastolésé EF³50% volt. A betegeket 4 csoportra osztottuk: I. (SZE nincs, EF³50%) 4, II. (SZE nincs, EF<50%) 4, III. (diastolés SZE) 0, IV. (systolés SZE) 9 beteg. A csoportok nem különböztek az életkor, a szívfrekvencia és a DT szempontjából. SZE esetén az E és az E/Ea szignifikánsan nagyobb volt (0±8 vs. 88±7 cm/s, p<0,00, illetve 6,7±,9 vs. 5,4±, p<0,00), de systolés dysfunctio esetén a SZE-t csak az E/Ea különítette el a SZE nélküli betegektõl (7± vs. 5,5±,0, p<0,05), de a systolés és diastolés SZE nem különbözött. Az E, Ea és E/Ea nem függött össze sem az életkorral, sem a szívfrekvenciával. Következtetések: pitvarfibrillatioban. a systolés SZE csak TDI-vel igazolható;. hiányzik a mitralis és a szöveti koradiastolés sebesség korfüggése. THE VALUE OF TISSUE DOPPLER ECHOCARDIOGRAPHY IN HEART FAILURE WITH ATRIAL FIBRILLATION atrial fibrillation, flutter, doppler echocardiography In heart failure (HF) left ventricular (LV) filling pressure is increased which cannot be assessed in atrial fibrillation (AF) by mitral Doppler pattern because of the lack of A wave. The purpose of this study is the evaluation of tissue Doppler imaging (TDI) in HF with AF. In 95 consecutive patients with nonvalvular AF (age 77±9. yrs, 7 males) mitral anular early diastolic velocity (Ea) was measured by TDI, mitral E velocity, deceleration time (DT) by standard echo, ejection fraction (EF) and E/Ea ratio were calculated. Systolic HF was defined as clinical symptoms and EF<50%, diastolic HF as those with EF³50%. Pts were divided into 4 groups: I (no HF, EF³50%): 4 pts, II (no HF, EF<50%): 4 pts, III (diastolic HF): 0 pts, IV (systolic HF): 9 pts there was no difference in age heart rate and DT between the groups In HF E and E/Ea were significantly higher (0±8 vs. 88±7 cm/s, p<0,00 and 6.7±.9 vs. 5.4±., p<0.00) than without HF, but in systolic dysfunction only E/Ea discriminated HF from no HF patients (7± vs. 5.5±.0, p<0.05). There was no correlation of E, Ea or E/Ea with either age or heart rate. Conclusions: In AF. systolic HF can only be confirmed with TDI;. there is no age dependence of either mitral or myocardial early diastolic velocity. Cardiologia Hungarica 005; 5 : A

13 Echokardiográfia AZ AORTA TÁGULÉKONYSÁGÁT JELLEMZÕ ELASZTIKUS MODULUS ÉS A CORONARIA ÁRAMLÁSI REZERV ÉRTÉKE DIABETES MELLITUSOS, NEGATÍV CORONAROGRAPHIÁS EREDMÉNYÛ BETEGEKBEN Nemes A., Forster T., Lengyel C., Csanády M. Szegedi Tudományegyetem, II. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ, Szeged Szegedi Tudományegyetem, II. Belgyógyászati Klinika, Szeged Szegedi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Szeged Bevezetés: A diabetes mellitus (DM) kórosan befolyásolhatja a verõerek functionalitását. Jelen vizsgálat célja az aorta descendens tágulékonyságát jellemzõ elasztikus modulus [E(p)] és a coronaria áramlási rezerv (CFR) értékének meghatározása volt terheléses transesophagealis echocardiographia (STEE) során negatív coronarographiás eredményû diabeteses esetekben. Betegek és módszerek: Az E(p) és CFR értékeket ugyanazon STEE vizsgálat során határoztuk meg az alábbi betegcsoportokban: 8 negatív coronarographiás eredményû DM beteg, nem diabeteses beteg negatív szívkatéteres eredménnyel és 0 ramus descendens anterior (LAD) egyérbeteg. Az E(p) értéket STEE során az aorta adatok és a vérnyomásértékek birtokában, míg a CFR-t a terhelés csúcsán és a nyugalomban mérhetõ diastolés coronaria áramlási sebességek arányaként számítottuk. Eredmények: A negatív coronarographiás eredményû DM esetek és az LAD betegek CFR értéke hasonlóan csökkent volt a kontrollokhoz képest (,0±0,6 és,76±0,46 vs,76±,5, p<0,05 és p<0,00). Az E(p) emelkedettnek bizonyult a negatív coronarographiás eredményû diabeteses betegekben és a LAD szûkületes betegekben a nem diabeteses, normális szívkatéteres esetekhez hasonlítva (0,94±0,8 Hgmm és 0,9±0,55 Hgmm vs 0,49±0,9 Hgmm, p<0,05 és p<0,05). Következtetés: A TEE során azonos idõben meghatározott CFR és E(p) értékek alapján megállapítható, hogy a diabetes mellitusban szenvedõ negatív coronarographiás eredményû betegek aorta tágulékonysága és coronaria vazoreaktivitása egyaránt csökkent a nem diabeteses esetekhez képest. ELASTIC MODULUS CHARACTERIZING THE AORTIC DISTENSIBILITY AND CORONARY FLOW RESERVE IN DIABETES MELLITUS PATIENTS WITH A NEGATIVE CORONARY ANGIOGRAM coronary flow, transoesophageal echocardiography Background: Diabetes mellitus (DM) can affect the functionality of the arteries. The aim of the present study was a parallel evaluation of the elastic modulus [E(p)] of the descending aorta and the coronary flow reserve (CFR) by means of stress transoesophageal echocardiography (STEE) in DM patients with a negative coronary angiogram. Patients and methods: The E(p) and CFR were evaluated during the same STEE examination in the following patient populations: in 8 DM patients with a negative coronary angiogram, in nondiabetic subjects with normal epicardial coronary arteries and in 0 patients with left anterior descending coronary artery (LAD) stenosis. E(p) was calculated from aortic and blood pressure data. The CFR was calculated as the ratio of the average peak diastolic flow velocity during hyperaemia to that at rest. Results: The CFR of the diabetic patients with normal epicardial coronary arteries and subjects with LAD stenosis were similarly decreased as compared with the controls (.0±0.6 and.76±0.46 vs.76±.5, p<0.05 and p<0.00, respectively). E(p) was found to be similarly significantly increased in DM patients with normal epicardial coronary arteries and in LAD stenosis patients as compared with the control subjects (0.94±0.8 mm Hg and 0.9±0.55 mm Hg vs 0.49±0.9 mm Hg, p<0.05 and p<0.05, respectively). Conclusions: Reduced aortic distensibility (increased elastic modulus) and also diminished coronary vasoreactivity (decreased CFR) were demonstrated during the same STEE in diabetic patients with negative coronary angiograms as compared with nondiabetic subjects. FELNÕTT KORÚ FALLOT TETRALÓGIÁS BETEGEK NEM DOKUMENTÁLT ARRHYTHMIÁI ÉVEKKEL A KORREKCIÓS MÛTÉT UTÁN: RIZIKÓBECSLÉS Paprika D., Osztheimer I., Temesvári A., Környei L., Szatmári A., Szili-Török T. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Belgyógyászat, Budapest Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Gyermekszív Központ, Budapest Bevezetés: ToF korrekciós mûtéte után évekkel a betegek jelentõs részében ritmuszavar jelentkezik. A hirtelen halál rizikója miatt a figyelem korábban elsõsorban a kamrai tachycardia (VT) felé fordult. Jelen vizsgálatunk célja az volt, hogy megbecsüljük ebben a betegcsoportban a nem dokumentált arrhythmiák összetételét és a nem-invazív vizsgálatok (NIV) prediktív értékét. Módszer: Vizsgálatunkban 5 ToF miatt korábban mûtéten átesett beteg vett részt, átlagos utánkövetési idõ 8±7, év. Rizikóbecslésre NIV-at alkalmaztunk. A betegeket csoportba osztottuk aszerint, hogy anamnézisükben szerepel-e palpitatio vagy sem. Felmértük és összehasonlítottuk a következõ echokardiográfiás és EKG paramétereket: bal kamra ejekciós frakció (LVEF) bal- és jobb pitvari átmérõk (LA és RA), bal- és jobb kamrai átmérõk (LVEDD és RV), QRS idõtartam, P-hullám idõtartam és diszperzió. Ugyanezen paramétereket vizsgálatuk azon betegek közt, akiknek dokumentált supraventrikuláris (SVT) vagy kamrai tachycardiája (VT) volt. Eredmények: Az 5-bõl 7 betegnek szerepelt az anamnézisében palpitatio. A fennmaradó 5 beteg szolgált kontrollcsoportnak. betegnek volt dokumentált SVT-ja és 6 betegnek VT-ja. A dokumentált SVT-s betegeknél a RA átmérõ és a QRS idõtartam szignifikánsan magasabb volt, mint a kontrollcsoportban (RA: 55,±5,6 mm vs. 47,4±4,8 mm, p=0,0, QRS: 60±5,9 vs.,8±6, ms, p=0,0). A dokumentált VT-s betegek közt a LVEDD, LA átmérõ és a QRS idõtartam szignifikánsan magasabb volt, mint a kontrollcsoportban (LVEDD: 5,5±4,7 vs. 45,6±6,8 mm; LA: 56±,4 vs. 48,5±4,8 mm, p=0,0; QRS: 69,5±9,7 ms vs..8±6. ms; p=0.00). Szignifikáns különbség a palpitatios anamnézissel rendelkezõ és nem rendelkezõ betegek közt a jobb pitvari átmérõ (RA: 58,±,9 mm vs. 50,5±5, mm, p=0,0) és a P-hullám diszperzió (6,8±5, ms vs. 6,6±4, ms, p=0,04) volt. Következtetések:. A VT megnyúlt QRS idõtartammal elõjelezhetõ, de ez a VT-ra nem specifikus, mivel a SVT-ás betegekben is szélesedik a QRS.. A NIV prediktív értéke kevésbé egyértelmû SVT esetén.. Megállapíthatjuk, hogy ebben a betegcsoportban a SVT a legvalószínûbb ritmuszavar és agresszívebb után követést igényel. INVESTIGATION OF UNDOCUMENTED ARRHYTHMIAS OCCURRING IN ADULTS LATE AFTER REPAIR OF TETRALOGY OF FALLOT: A RISK STRATIFICATION STUDY arrhythmias, congenital heart disease in adults Background: Arrhythmias occurring late after repair of tetralogy of Fallot are common. Due to the risk of sudden cardiac death, attention is focused toward ventricular tachycardias (VT). The aim of this study was to reveal the composition of undocumented arrhythmias and to assess the predictive value of noninvasive measurements in this patient group. Methods: 5 patients with prior tetralogy of Fallot repair were included in this study (mean follow up: 8±7. years). Non-invasive measurements were used for risk stratification. Echocardiographic measurements such as left ventricular ejection fraction (LVEF), left and right atrial diameters (LA and RA), left and right ventricular diameters (LVEDD and RV) and electrocardiographic parameters such as QRS duration, P wave duration, P wave dispersion were obtained and compared in patients with and without a history of palpitations. The same comparison was performed between patients with documented supraventricular (SVT) and VT. Results: 7 of 5 patients had a clinical history of palpitations. The remaining 5 patients served as controls. patients had documented SVT and 6 patients had documented VT. In patients with documented SVT the RA size and the QRS durations were significantly higher than in the controls (RA: 55.±5.6 mm vs. 47.4±4.8 mm, p=0.0, QRS: 60±5.9 vs..8±6. ms, p=0.0). In patients with VT, the LVEDD, LA, and QRS durations showed significantly higher values compared with the control patients (LVEDD: 5.5±4.7 vs. 45.6±6.8 mm; LA: 56±.4 vs. 48.5±4.8 mm, p=0.0; QRS: 69.5±9.7 ms vs..8±6. ms; p=0.00). The only significant differences between patients with and without palpitations were the RA size (58.±.9 mm vs. 50.5±5. mm, p=0.0) and the P wave dispersion (6.8±5. ms vs. 6.6±4. ms, p=0.04). Conclusions:. Although VT can be predicted by an increased QRS duration, this seems to be a non-specific finding as increased QRS duration is also associated with SVT.. The predictive value of non-invasive measurements is less prominent for SVT.. Our present data suggest that undocumented arrhythmias are most likely SVT and require more aggressive follow up protocols. Cardiologia Hungarica 005; 5 : A

14 Echokardiográfia A KÜLÖNBÖZÕ SZÍNES DOPPLEREN ALAPULÓ MÓDSZEREK SZEREPE A MITRALIS REGURGITATIO FOKÁNAK MEGHATÁROZÁSÁBAN Pál M. Országos Kardiológiai Intézet, Felnõtt Belosztáy, Budapest A mitralis regurgitatio (MR) fokának megítélésére a referenciaként használt quantitativ Doppler mellett a színes jet area (JA), a vena contracta (VC), és a PI- SA módszerrel mért effektív regurgitatios orifitium (ERO) meghatározás használható. Vizsgálatunkkal arra kerestünk választ, hogy az utóbbi három módszer közül melyik korrelál jobban a QD-rel mért regurgitatios volumennel (RV) és fractioval (RF), illetve, hogy ezek kombinációjával kiváltható-e a QD. Azt a konszekutív esetet (0 ffi., nõ, átl. kor 59± év) elemeztük, ahol a színes Doppler alapján a MR legalább közepes fokúnak tûnt. Aetiológia: 5 ichaemiás (ISZB), 9 prolapsus±ínhúr ruptura, 5 rheumás vitium, egyéb eltérés. Minden esetben elvégeztük a JA, VC, ERO, RV és RF mérést az ajánlások szerint. A betegeket az alábbiak szerint csoportosítottuk: a. Ejectios fractio (EF): 55% felett 7, 55% alatt 5 eset (ebbõl 4 ISZB) b. Regurgitatios jet iránya: centrális 7 eset (ebbõl ISZB), excentrikus 5 eset. Az 55% feletti EF esetén a JA mutatta a legerõsebb összefüggést a QD-rel (RV/JA r: 0,67 p=0,00; RF/JA r: 0,78 p<0,00; RV/ERO r: 0,59 p<0,0; RF/ERO r: 0,6 p<0,0; RV/VC r: 0,47 p=0,0; RF/VC r: 0,67 p=0,00). Csökkent EF esetén az ERO jobban korrelált a QD-rel (RV/ERO r: 0,8 p<0,00; RF/ERO r: 0,64 p<0,0; RV/VC r: 0,47 p=0,0; RF/VC ns., RV/JA r: 0,49 p<0,05; RF/JA ns.). Excentrikus MR-ban mindhárom módszer jól korrelált a QD-rel (RV/JA r: 0,76 p<0,00; RF/JA r: 0,8 p<0,00; RV/ERO r: 0,77 p<0,00; RF/ERO r: 0,77 p<0.00; RV/VC r: 0,57 p<0,05; RF/VC r: 0,74 p<0,00). Centrális jet esetén csak a QD és ERO között volt öszszefüggés (RV/ERO r: 0,58 p<0,05; RF/ERO r: 0,50 p<0,05). Excentrikus MR esetén az EF magasabb volt (59,5±% vs. 8,5±5%, p=0,000). A teljes betegcsoportban az ERO³0, cm² és VC³5 mm együttes elõfordulása nagy valószínûséggel utalt 40% feletti RF-ra, vagyis legalább III. fokú MR-ra (szenz. 8%, spec. 90%). Bal kamra dysfunctio és ezzel társuló centralis MR esetén a QD csak az ERO-mal mutat összefüggést. Jó bal kamra functio és excentrikus jet esetén a JA és ERO jobbal korrelál a QD-rel, mint a VC. A vena contracta és a PISA módszer együttes alkalmazásával a QD mérés mellõzhetõ. THE ROLE OF DIFFERENT COLOUR DOPPLER METHODS IN THE ASSESSMENT OF SEVERITY OF MITRAL REGURGITATION colour doppler, doppler echocardiography, mitral valve diseanse Besides quantitative Doppler (QD) colour jet area (JA), vena contracta (VC) and effective regurgitant orifice (ERO) measurement by PISA method can be used for grading mitral regurgitation (MR). In this study we attempted to answer the questions:. which of the latter three methods correlates better with regurgitant volume (RV) and fraction (RF) measured with QD as reference method,. can QD be replaced by the combination of colour Doppler methods. We analyzed consecutive cases (0 men, women, mean age 59± years) with at least moderate degree MR with colour Doppler. The etiology was ischaemic (ISCH) in 5, prolapse or flail leaflet in 9, rheumatic in 5, and other in cases. We performed JA, VC, ERO, RV and RF measurements according to the guidelines in all cases. Patients were divided into subgroups: a. Ejection fraction (EF): 55% or higher 7 cases, lower than 55% 5 cases (4 ISCH) b. Regurgitant jet: central: 7 cases ( ISCH), eccentric: 5 cases In case of EF>/=55% JA had the strongest correlation with QD (RV/JA r: 0.67 p=0.00; RF/JA r: 0.78 p<0.00: RV/ERO r: 0.59 p<0.0; RF/ERO r: 0.6 p<0.0; RV/VC r: 0.47 p=0.0; RF/VC r: 0.67 p=0.00). In case of EF<55% ERO had better correlation with QD (RV/ERO r: 0.8 p<0.00; RF/ERO r:0,64 p<0,0; RV/VC r:0,47 p=0,0; RF/VC ns.; RV/JA r:0,49 p<0,05; RF/JA ns.). In case of eccentric MR all color Doppler methods had good correlation with QD (RV/JA r:0,76 p<0,00; RF/JA r:0,8 p<0,00; RV/ERO r:0,77 p<0,00; RF/ERO r:0,77 p<0,00; RV/VC 0.57 p<0.05; RF/VC r: 0.74 p<0.00). In the central jet group QD was correlated only with ERO (RV/ERO r: 0.58 p<0,05; RF/ERO r: 0.50 p<0.05). In the eccentric MR group EF was higher (59.5±% vs. 8.5±5%, p=0.000). In the whole patient group the coexistence of ERO³0. cm² and VC³5 mm was predicitive for RF³40%, grade III. MR (sensitivity: 8%, specificity: 90%). In case of left ventricular dysfunction and associated central MR jet QD is correlated only with ERO. In case of good ventricular function and eccentric jet JA and ERO have stronger correlation with QD than VC. Quantitative Doppler can be replaced by simultaneous use of vena contracta and PISA method. FALMOZGÁSZAVAR JELENTÕSÉGE ST-ELEVÁCIÓ NÉLKÜLI ACUT CORONARIA SYNDROMÁBAN Szõke S., Liptai C., Vándor L., Szili-Török T., Zorándy Á., Temesvári A. Országos Kardiológiai Intézet, Budapest ST-elevációval járó akut coronaria syndromában gyakori a falmozgászavar. A nyugalomban észlelt új falmozgászavar elõfordulása ST-eleváció nélküli akut coronaria syndromában kevéssé ismert. Vizsgálatunk célja, hogy felmérjük a falmozgászavar észlelésének jelentõségét ST-eleváció nélküli akut coronaria syndromában. Betegek és módszerek: 47 consecutiv ST-eleváció nélküli akut coronaria syndromával coronaria õrzõnkbe kerülõ beteg (átlagéletkor: 65,0±,5 év 6 nõ: 4% és férfi: 66%). Felvételkor azonnal, majd 6 óra múlva vénás vérbõl AxSYB Troponin-I assay-t alkalmazva határoztuk meg a Troponin-I szinteket. elvezetéses EKG készült a fájdalom alatt és 0 perccel késõbb. Minden betegnél történt nyugalomban D-ECHO vizsgálat. Minden betegnél 4 órán belül elvégeztük a coronarographiát. A statisztikai számításokat Chi négyzet teszt segítségével végeztük el. Eredmények: 5 betegnél (%) észleltünk új falmozgászavart. A 8 Troponin-I negatív beteg közül -nél (,%), míg a 9 Troponin-I pozitív beteg közül -nál (44,8%), a különbség szignifikáns volt p<0,04. A 4 betegnél, ahol fájdalom alatt nem regisztráltunk EKG eltérést 5 esetben (5,7%) volt új falmozgászavar. A beteg közül, ahol a fájdalom alatt EKG változás is volt 0 esetben (0,%), a különbség nem szignifikáns. Az ST változás és a falmozgászavar lokalizációja azonos volt. Minden betegünknél szignifikáns koszorúér-szûkületet mutattunk ki. 5 beteg (5%) -ér, beteg (7,6%) -ér, 9 beteg (9%) -ér betegnek bizonyult. 45 esetben történt PCI. 5 beteg közül 4-nél a hypo-, illetve akinetikus területet ellátó éren történt az intervenció. Összefoglalás: STelevációval nem járó akut coronaria syndromában Troponin-I pozitív betegek között gyakori a nyugalmi falmozgászavar. Több-ér betegsége esetén a nyugalomban kimutatott falmozgászavar segíthet a culprit lézió kiválasztásában. IMPORTANCE OF WALL MOTION ABNORMALITY IN ACUTE CORONARY SYNDROME WITHOUT PERSISTENT ST ELEVATION echocardiography, general Wall motion abnormalities in acute coronary syndrome (ACS) associated with ST elevation are common. The significance of new resting wall motion abnormality in patients without persistent ST elevation is not fully investigated. The aim of this study was to assess the importance of wall motion abnormalities in ACS without persistent ST elevation. Patients and Methods: 47 consecutive patients (mean age 65,0±,5 yrs, 6 female, 4%; male, 66%) with ACS without persistent ST elevation admitted to CCU were studied. Venous blood samples for determination of Troponin-I levels were obtained immediately and 6 hours after admission using AxSYB Troponin-I assay in all patients. lead ECG during chest pain and ten minutes after were obtained. All patients underwent complete resting D- echocardiographic examination. Coronary angiography was performed in all patients within 4 hours. Statistical analysis: Chi square test was used for comparison of our data. Results: 5 pts (%) had wall motion abnormality. pts out of 8 pts (.%) without and out of 9 pts Troponin- I positive (44.8%),(p<0.04). 5 out of 4 pts with no ECG change during chest pain (5.7%) and 0 out of with significant ECG change during angina (0.%) had wall motion abnormalities (p=ns.). The localization of ST changes and wall motion abnormalities was identical. Significant coronary stenosis was demonstrated in all patients. 5 pts (5%) had single vessel, pts (7.6%) had two-vessel and 9 pts (9%) had triple vessel disease. PCI were performed in 45 cases. 4 interventions out of 5 patients with wall motion abnormalities were performed in vessels supplying hypo- or akinetic territory. Conclusion: Resting wall motion abnormalities are frequent in Troponin-I positive patients with acute coronary syndrome without persistent ST elevation. Detection of wall motion abnormalities may help to select the culprit lesion in patients with multivessel disease. Cardiologia Hungarica 005; 5 : A4

15 Echokardiográfia A CORONARIA REZERV KAPACITÁS CSÖKKENÉSÉNEK PREDIKTÍV ÉRTÉKE ISCHAEMIÁS SZÍVBETEGEKBEN Varga A., Kutyifa V., Forster T., Nemes A., Pálinkás A. SZTE, II. Belgyógyászati Klinika, Kardiológia, Szeged Erzsébet Kórház Cél: megállapítani, hogy a dipyridamollal végzett terheléses vizsgálat során mért coronaria rezerv kapacitás (CFR) érték milyen összefüggésben áll a mortalitással ismert, vagy feltételezett coronaria betegekben. Beteganyag és módszerek: 998. január és 00 márciusa között 47 beteget (99 nõ, átlagéletkor 58±0 év) vizsgáltunk. Mindannyian ismert, vagy feltételezett coronaria betegek voltak. Minden betegben dipyridamolos transoesophagealis terheléses vizsgálatot végeztünk a CFR érték mérése érdekében a standard protokoll szerint (0,56 mg/kg dipyridamol 4 perc alatt). A CFR értékét,0 alatt tekintettük kórosnak. Az átlagos követési idõ 8± hónap volt. Az elsõdleges követési végpont a bármilyen okból történt halálozás volt. Eredmények: 46 beteg esetében rendelkeztünk utánkövetéses adatokkal (98,%). A CFR 48 beteg esetében normálisnak, míg 5 betegben kórosnak bizonyult. A vizsgálati idõ alatt 4 haláleset történt ( kardiális). A kóros CFR értékkel rendelkezõ betegek esetében szignifikánsan alacsonyabb volt a túlélés (CFR<=85% vs. CFR>=96%, p<0,00). Következtetés: a dipyridamol terhelés során kapott alacsony CFR prediktív értékû a mortalitás szempontjából ismert, vagy feltételezett coronaria betegekben. REDUCTION OF CORONARY FLOW RESERVE PREDICTS MORTALITY IN CORONARY ARTERY DISEASE coronary heart disease, prognosis, transoesophageal echocardiography Objective: to establish whether coronary flow reserve during dipyridamole stress predicts mortality in patients with known or suspected coronary artery disease. Methods: between 998 January and 00 March 47 patients (99 women, mean age 58±0 years) with known or suspected ischemic heart disease underwent dipyridamole transesophageal stress echocardiography for coronary flow reserve measurement according to the standard protocol (0.56 mg/kg dipyridamole in 4 minutes). Coronary flow reserve <.0 was considered abnormal. The patients were followed-up for a mean of 8± months. Death was the only predetermined end-point. Results: the follow-up was complete in 46 patients (98.%). Coronary flow reserve was normal in 48 and abnormal in 5 patients. There were 4 deaths ( cardiac) during the follow-up period. Patients with reduced coronary flow reserve during dipyridamole stress had significantly lower survival rate (CFR<=85% vs. CFR>=96%, p<0.00). Conclusion: coronary flow reserve measured during dipyridamole stress predicts mortality in patients with known or suspected coronary artery disease. A CORONARIA INTERVENTIOK SIKERESSÉGÉNEK MEGÍTÉLÉSE TERHELÉSES TRANSOESOPHAGEALIS ECHOCARDIOGRAPHIA SORÁN SZÁMÍTOTT CORONARIA ÁRAMLÁSI REZERV ÉRTÉKKEL EGY 5-ÉVES TOVÁBBKÖVETÉSES VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI Vass A., Nemes A., Forster T., Nagy V., Ungi I., Neu K., Kutyifa V., Varga A., Pálinkás A., Csanády M. Szegedi Tudományegyetem, II. Belgyógyászati Klinika, Szeged Bevezetés: Korábbi tanulmányok igazolták, hogy a terheléses transoesophagealis echocardiographia (STEE) alkalmas módszer a bal coronaria ramus descendens anterior ágában (LAD) a coronaria áramlási rezerv (CFR) értékének számítására. Jelen vizsgálat célja az volt, hogy az STEE során számított CFR érték prognosztikai szerepét tisztázzuk LAD angioplasztikán és stent-implantation átesett betegekben. Betegek és módszerek: szignifikáns LAD szûkülettel bíró beteget vontunk be a vizsgálatba, valamennyien percutan coronaria intervention (PCI) estek át. A klinikai tüneteiknek megfelelõen beteg esetén hat hónapon belül repci vagy coronaria bypass graft mûtét elvégzése vált szükségessé. A fennmaradó 0 esetben a betegek klinikai tünetei a továbbkövetések során javultak, gyakorlatilag anginamentessé váltak. A stabil állapotú betegeknél egy harmadik kontroll vizsgálatot is elvégeztünk. Átlagosan 5 évvel a PCI-t követõen telefonos konzultációt végeztünk a betegek állapotával és hospitalizációjával kapcsolatban. Eredmények: Azokban a betegekben, akiknek az állapota a késõbbiekben reinterventio elvégzését tette szükségessé, a CFR héttel a PCI elõtt,66±0,7 volt, mely változatlan értékû maradt az hónapos kontroll során (,68±0,4, p=ns). A továbbkövetés alatt ebben a betegcsoportban haláleset történt. Azokban a betegekben, akiknek az állapota stabilizálódott, a kezdeti CFR (,7±0,45) szignifikáns javulást mutatott ( hónappal a PCI után:,09±0,46, 7 hónappal a PCI után:,4±0,8, p<0,05). Az 5 éves továbbkövetés alatt egy betegnél alakult ki új myocardialis infarktus a PCI után. Összefoglalás: Azon betegek többségénél, akiknek a CFR értéke a PCI elvégzése után folyamatos javulást mutatott, az 5 éves továbbkövetés során nem alakult ki coronariatörténés. Azokban a betegekben azonban, akiknél az eleve alacsony CFR érték a PCI után nem mutatott javulást, a továbbkövetések során coronaria események történtek. THE EVALUATION OF THE SUCCESS OF CORONARY INTERVENTIONS BY CORONARY FLOW RESERVE EVALUATED BY MEANS OF STRESS TRANSOESOPHAGEAL ECHOCARDIOGRAPHY RESULTS OF A 5-YEAR FOLLOW-UP transoesophageal echocardiography Background: Previous studies have revealed that stress transesophageal echocardiography (STEE) can be used to assess the coronary flow reserve (CFR) in the left anterior descending coronary artery (LAD). The aim of the present study was to examine the long-term prognostic value of CFR evaluated by means of STEE in patients who have undergone LAD-angioplasty and stent-implantation. Methods and patients: patients with significant LAD stenosis were underwent percutaneous coronary intervention (PCI). In consequence of their clinical signs, of the patients required repci or coronary artery bypass graft operation within six months. The clinical status of the remaining 0 cases improved during the follow-up. For the patients with a stable clinical status, a third control examination was also performed. 5-year on average after PCI, all patients were underwent a telephone consultation according to their medical history and clinical signs. Results: In patients required repci or CABG, the CFR was.66±0.7 two weeks before PCI, which remained unchanged month after PCI (.68±0.4, p=ns). patients died during the 5-year follow-up in this patient population. In patients with stable condition, the low CFR before PCI (.7±0.45) showed a significant improvement ( month after PCI:.09±0.46, 7 months after PCI:.4±0.8, p<0.05). Only one patient had a new myocardial infarction during the 5-year follow-up. Conclusions: Most of the patients who displayed an improved CFR after PCI suffered no major clinical events during the 5-year follow-up; in contrast, in those who a priori had a low CFR and did not show any improvement after PCI, major coronary events did occur during this period. Cardiologia Hungarica 005; 5 : A5

16 Experimentális kardiológia A KÉSÕI EGYENIRÁNYÍTÓ KÁLIUM ÁRAM LASSÚ KOMPONENSÉNEK SZEREPE AZ EMLÕS MIOKARDIUM REPOLARIZÁCIÓJÁBAN Bányász T., Birinyi P., Horváth B., Nánási P. Debreceni Egyetem OEC, Élettani Intézet, Debrecen Mind a korai kísérletes adatok, mind az elméleti számítások elõrejelzései alapján a késõi típusú egyenirányító kálium áram (I Ks ) gátlását követõen a szív akciós potenciáljának (AP) nyúlását prognosztizálhatjuk. Ezzel szemben az I Ks gátlókkal nyert eredmények meglehetõsen ellentmondásosak és alkalmazásukat követõen jelentéktelen, vagy erõteljes AP nyúlásra egyaránt van adat. A jelen kísérletek célja az volt, hogy megvizsgáljuk, az AP alakja miként befolyásolja az I Ks gátló Chromanol 9B (Chroma) AP nyújtó hatását. A kísérleteket kutya bal kamrai szívizomzatából enzimatikus emésztéssel nyert sejteken végeztük. A mérések során 7 C-on regisztráltuk a sejtek AP-ját boroszilikát mikroelektródával, current clamp technika segítségével. Különbözõ ingerlési frekvenciákon meghatároztuk a Chroma AP-nyújtó hatását elõbb kontroll körülmények között, majd az AP alakjának farmakológiai módosítását követõen. Tapasztalataink szerint a Chroma abban az esetben fejtette ki a legerõsebb AP-nyújtó hatást ha a plato potenciál magas volt. Alacsony plató potenciál esetén a Chroma nem, vagy csak kismértékben nyújtotta az AP-t. Erõs korrelációt figyeltünk meg az AP Chroma alkalmazása elõtti hossza és az I Ks gátlás hatására létrejövõ AP nyújtás mértéke között. Ugyanakkor, a Chroma által kiváltott AP-nyújtó hatás mértékét nem befolyásolta az AP kezdeti hossza. A plató potenciál farmakológiai, vagy elektrofiziológiai módszerekkel történõ emelése jelentõsen fokozta a Chroma AP-nyújtó hatását. Eredményeinkbõl levonható a következtetés, hogy az I Ks AP alatti aktivációját elsõsorban a plató potenciál értéke határozza meg, az AP hossza csupán másodlagos jelentõségû. Ebbõl következõen egy klinikai körülmények között alkalmazott I Ks gátlónak a patológiás mûködésû szívizomzatra kifejtett AP-nyújtó hatása bizonytalan, ami megkérdõjelezi ezen szerek terápiás alkalmazhatóságát. Grant No: TO7, ETT57/00 THE ROLE OF THE SLOW COMPONENT OF DELAYED RECTIFIER POTASSIUM CURRENT IN THE REPOLARIZATION OF MAMMALIAN MYOCARDIUM arrhythmias, drug testing in arrhythmias, experimental Based on theoretical considerations and experimental results, it seems reasonable to assume that blockade of the slow component of delayed rectifier potassium current (I Ks ) will lengthen the cardiac action potential (AP). However, results obtained with I Ks blockers are conflicting, since from slight lengthening to marked prolongation of APs was equally obtained. The goal of the present study was to examine that how the contour of the AP influences the lengthening effect of the I Ks blocker Chromanol 9B (Chroma). Experiments were performed on single cardiac myocytes obtained by enzymatic dispersion from canine left ventricular myocardium. APs were recorded with borosilicate microelectrodes using current clamp technique at 7 C. AP prolonging effect of Chroma was tested at different pacing rates under control conditions and following pharmacological modification of the contour of AP. Our data show that AP prolonging effect of Chroma was most pronounced when plateau potential was high. When plateau voltage was low, application of Chroma resulted in negligible (if any) AP prolongation. We found very strong correlation between the length of the AP measured before Chroma application and the prolongation of AP induced by I Ks inhibition. The Chroma induced prolongation of AP was not influenced by the AP duration measured under control conditions. Elevation of plateau potential by pharmacological or electrophysiological interventions resulted in further increase in AP prolonging effect of Chroma. Our results indicate that kinetic properties of I Ks during AP are determined by the plateau potential while AP length is secondary. We conclude also that I Ks blockade may have unpredictable effects on the length of the action potential in a diseased heart, questioning the possible therapeutic value of drugs blocking I Ks. Grant No: TO7, ETT57/00 EMELKEDETT SZÍVIZOMSEJT PASSZÍV FESZÜLÉS DIASZTOLÉS SZÍVELÉGTELENSÉGBEN Borbély A., van der Velden J., Papp Z., Édes I., Bronzwaer J., Stienen G., Paulus W. DEOEC, Kardiológiai Intézet, Klinikai FiziológiaiTanszék, Debrecen VUmc, Laboratory for Physiology, ICaR-VU A megõrzött ejekciós frakcióval járó szívelégtelenség egyre gyakrabban kerül felismerésre és általában mint diasztolés szívelégtelenség (DHF) hivatkoznak rá. A betegség patofiziológiája részben a rendelkezésre álló biopsziás anyag hiánya miatt ismeretlen. Jelen tanulmány célja DHF-ben szenvedõ betegekbõl nyert endomiokardiális biopsziák elemzése volt. Meghatároztuk a szívizomsejtek kontraktilis funkcióját, a minták kollagén tartalmát, szarkomer-fehérje összetételét és összehasonlítottuk kontroll betegekbõl származó biopsziás anyaggal. A DHFben szenvedõ betegcsoportban (n=) normális ejekciós frakciót (7±%) és emelkedett bal kamrai végdiasztolés nyomásértéket (8± Hgmm) mértünk szignifikáns koronária szûkület nélkül. A DHF betegcsoportból származó biopsziák kollagéntartalma szignifikánsan magasabb volt, mint a kontroll betegekbõl (n=8) vett biopsziáké (7,5±,0% vs.,8±,0%; P<0,05), ugyanakkor a szarkomer-fehérje összetételben nem találtunk lényeges különbséget a két csoport között. A mechanikusan izolált, Triton-permeabilizált szívizomsejteken kontrollált szarkomerhossz (, µm) mellett izometriás Ca-kontraktúrákat váltottunk ki. A kontroll csoporthoz képest a DHF-ben szenvedõ betegek szívizomsejtei maximális Ca-koncentáció jelenlétében hasonló teljes izometriás erõt generáltak, de Ca-mentes oldatban mért passzív erejük közel kétszer akkora volt (6,6±0,6 vs.,5±0,5 kn/m²; p<0,0). A passzív erõ és kollagén tartalom együtt meggyõzõbb korrelációt mutatott a bal kamrai végdiasztolés nyomással, mint bármelyikük külön-külön. A DHF-ben szenvedõ betegek szívizomsejteinek proteinkináz. A enzimmel történõ kezelése az emelkedett passzív erõt a kontroll értékre csökkentette. A DHF-ben szenvedõ betegek szívizomsejtjei azonos szarkomerhossz mellett emelkedett passzív erõt generálnak. Ezen passzív erõ a kollagén tartalommal együtt szerepet játszik az in vivo bal kamrai diasztolés funkció alakulásában. Az emelkedett passzív erõ proteinkináz. A kezelés utáni korrekciója valamely szarkomerfehérje csökkent foszforilációjának szerepét veti fel a DHF kialakulásában. Készült Marie Curie Host Fellowship és Netherlands Organization for Scientific Research támogatásával. INCREASED CARDIOMYOCYTE STIFFNESS IN DIASTOLIC HEART FAILURE congestive heart failure, contractile function, diastolic function Heart failure with preserved left ventricular (LV) ejection fraction (EF) is increasingly recognized and usually referred to as diastolic heart failure (DHF). Its pathogenetic mechanism remains unclear partly because of lack of myocardial biopsy material. Endomyocardial biopsies obtained in DHF patients were therefore analyzed for cellular contractile performance, collagen volume fraction (CVF) and sarcomeric protein composition and compared to control biopsies. DHF patients (n=) had a LVEF of 7±%, a LV End-Diastolic Pressure (LVEDP) of 8± mmhg and no significant coronary artery stenoses. DHF patients had higher CVF (7.5±.0%; p<0.05) than controls (n=8;.8±.0%) and no conspicuous changes in sarcomeric protein composition were detected. Cardiomyocytes, mechanically isolated and treated with Triton-X-00 to remove all membranes, were stretched to a sarcomere length of. mm and activated with solutions containing varying [Ca + ]. Compared to cardiomyocytes of controls, cardiomyocytes of DHF patients developed similar total isometric force at maximal [Ca + ] but their resting tension (F passive ) in the absence of Ca + was almost twice as high (6.6±0.6 vs..5±0.5 kn/m ; p<0.0). F passive and CVF combined yielded stronger correlations with LVEDP than either of them alone. Administration of protein kinase A (PKA) to DHF cardiomyocytes lowered F passive to control value. DHF patients had stiffer cardiomyocytes, as evident from a higher F passive at the same sarcomere length. Together with CVF, F passive determined in-vivo diastolic LV dysfunction. Correction of this high F passive by PKA suggests that reduced phosphorylation of sarcomeric proteins is involved in DHF. This study was supported by a Marie Curie Host Fellowship and Netherlands Organization for Scientific Research. Cardiologia Hungarica 005; 5 : A6

17 Experimentális kardiológia AZ ATP-SZENZITÍV K + -CSATORNÁK (KATP) AKTIVÁLÁSA ÁLTAL KIVÁLTOTT KARDIOPROTEKCIÓ ELVÉSZ HIPERKOLESZTERINÉMIÁS SZÍVEKBEN Csonka C., Kupai K., Csont T., Ferdinandy P. SZTE, Biokémiai Intézet, Szeged Korábban már bebizonyosodott, hogy az ATP-szenzitív K + -csatornák (KATP) aktivációja véd a szív iszkémiás károsodása ellen. Munkacsoportunk azonban kimutatta, hogy a szív iszkémiás adaptációja elvész hiperkoleszterinémiában. Jelen kísérletünkben az KATP mindkét típusának (szarkolemmális és mitokondriális) iszkémia/reperfúzióban betöltött szerepét vizsgáltuk hiperkoleszterinémiás patkányszíven. Kísérleteinkhez hím Wistar patkányokat etettünk héten keresztül % koleszterinnel dúsított táppal. A kezelt, illetve a normál tápon nevelt kontroll egyedek szíveit ezután izoláltuk, Langendorff szerint perfundáltuk. A perfúziós oldat nemszelektív KATP blokkoló glibenclamidot, nemszelektív KATP nyitó cromakalimot, valamint ezek kombinációját tartalmazta. Harminc perc teszt iszkémiát követõen a cromakalim szignifikánsan csökkentette az elhalt terület nagyságát (6,4±,%-ról 9,6±,4%-ra) a kezeletlen kontrollhoz képest, amely hatás kivédhetõ volt glibenclamiddal (4,±5,65%). A jótékony hatás nem volt megfigyelhetõ hiperkoleszterinémiás állatokban (,±4,8; 4,8±5,8, illetve 8,7±,%). Hasonló eredményeket kaptunk a szelektív mitokondriális KATP nyitó diazoxid és szelektív mitokondriális KATP blokkoló 5-hidroxi dekanoát alkalmazása esetén is. Eredmények azt mutatják, hogy a mitokondriális KATP aktiválásával kiváltott kardioprotekciót a hiperkoleszterinémia megszünteti. ATP-SENSITIVE POTASSIUM CHANNEL ACTIVATION-INDUCED CARDIOPROTECTION IS LOST IN HYPERCHOLESTEROLEMIC HEART ischaemia It is already accepted that activation of ATP sensitive potassium channels (KATP) protect the heart against ischemia/reperfusion injury. We have previously shown that ischemic adaptation of the heart is lost in rats fed with cholesterol-enriched diet. The aim of this study was to investigate the role of both type of KATP (sarcolemmal and mitochondrial) in ischemia/reperfusion in hyperlipidemic rats. Rats were fed with cholesterol-enriched diet for weeks. After weeks hearts were isolated and perfused according to Langendorff in the presence and absence of KATP non-selective opener cromakalim, blocker glibenclamide, and their combination. After 0 min of ischemia cromakalim significantly decreased infarct size (from 6.4±.% to 9.6±.4%, p<0.05) compared to nontreated controls. This effect was abolished by glibenclamide (4.±5.65%). The protective effect of the KATP opener was not observed in hypercholesterolemic hearts. Similar effects were shown with the administration of selective mitochondrial opener diazoxide and blocker 5-hydroxy decanoate. Our results show that cardioprotection elicited by KATP activation is lost by cholesterol-enriched diet. HUMÁN SZÍV MITOKONDRIUMOK NEM TERMELNEK NITROGÉN MONOXIDOT Csordas A., Pankotai E., Sarszegi Z., Cziraki A., Kollai M., Szabo C., Lacza Z. Semmelweis Egyetem, Kliniaki Kísérleti Kutatóintézet, Budapest Pécsi Egyetem, Szívklinika, Pécs Biotech Hungary KFT. Bevezetés: Korábbi állatkísérletes vizsgálatok alapján felvetõdött a lehetõsége annak, hogy mitokondriumokban mûködik egy nitrogén monoxid szintáz (mtnos) enzim, amely szabályozza a sejtlégzést és szerepet játszik egyes betegségek patomechanizmusában. Újabb kísérletek azonban kétségbe vonták a mtnos létezését, és az sem ismert hogy humán szövetekbõl származó mitokondriumok képesek-e NO-t termelni. Jelen kísérleteinkben élõ humán szív mitokondriumokon mértük az NO felszabadulást és vizsgáltuk ismert NOS fehérjék meglétét. Módszerek: Mûtéti anyagból származó papilláris izom illetve pitvari fülcse szövetmintákból mitokondriumokat izoláltunk Percoll grádiens segítségével. Negyvenöt perces inkubáció után a mitokondrium preparátum feletti gáztérben mértük az NO koncentrációt, pozitív kontrollként az NO donor nitroprussidot használtuk. Az ismert NOS fehérjéket Western blot segítségével vizsgáltuk. Eredmények: A nitroprussid kontrollokban dózisfüggõ NO felszabadulást mértünk, ami nem volt jelen a mitokondriumok esetében. Mind az indukálható, mind pedig a neuronális NOS kimutatható volt a pozitív kontrollokban Western blottal, de a mitokondriumok nem tartalmaztak egyetlen NOS-specifikus fehérjét sem. Következtetések: Megállapíthatjuk, hogy humán szív mitokondriumok nem termelnek élettanilag releváns mennyiségû NO-t. Ezek az eredmények összhangban vannak korábbi állatkísérletes munkáinkkal és arra utalnak, hogy a mitokondriumok részvétele a szívizom NO termelésében elhanyagolható. Ebbõl az következik, hogy ugyan némely érzékeny molekuláris biológiai módszerrel kimutatható lehet a mitokondriális eredetû NO, ennek semmilyen élettani szerepe nincsen a szív nitrát körforgásában. (OTKA D459, M0454, T47095/904, ETT 48/00, 49/00 és OMFB TST000/00) HUMAN HEART MITOCHONDRIA ARE NOT CAPABLE OF NITRIC OXIDE PRODUCTION nitrates Background: Several studies showed that heart mitochondria contain a nitric oxide synthase (mtnos) enzyme and hypothesized that mitochondrial-derived NO regulates cellular respiration and it is involved in various pathologies. However, the existence of mtnos was challenged by several groups and it is unknown whether human mitochondria of any tissue can produce physiologically significant levels of NO. The present study aimed to prepare live human heart mitochondria and measure their NO release. Methods: Atrial and papillary muscle samples were obtained during heart surgery procedures. Mitochondria were isolated with Percoll gradient purification. NO production was measured with a chemiluminescent method in the headspace gas of the preparations after 45 min incubation. Sodium nitroprusside (SNP) was used as a positive control. The existence of NOS enzymes in mitochondria was tested with Western blotting. Results: There was a dose-dependent NO signal from our positive controls but not from the mitochondria preparations. Similarly, both the neuronal and the inducible NOS was detected by Western blots in the positive controls, but visible bands did not appear in the mitochondria. Conclusions: We conclude that human heart mitochondria are not capable of significant nitric oxide production. This observation supports our earlier findings in animal models and reflects that mitochondrial involvement in nitric oxide generation is irrelevant in physiological situations. Although the idea of mitochondrially formed NO is very intriguing, data from the present study clearly demonstrates that it is nonexistent in the human heart. (supported by OTKA D459, M0454, T47095/904, ETT 48/00, 49/00 and OMFB TST000/00) Cardiologia Hungarica 005; 5 : A7

18 Experimentális kardiológia A SZELEKTÍV COX- ÉS COX- GÁTLÁS HATÁSA A MIKROVASZKULÁRIS REZISZTENCIÁRA -ES TÍPUSÚ DIABETES MELLITUSBAN Erdei N., Bagi Z., Édes I., Kaley G., Koller Á. DE OEC, Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék, Debrecen DE OEC, Kardiológiai Intézet, Debrecen Medical College, Dept of Physiology, New York Semmelweis Egyetem, Kórélettani Intézet, Budapest A -es típusú diabetes mellitus (T-DM) gyakran társul magas vérnyomással, azonban a háttérben álló kórélettani mechanizmusok nem kellõen ismertek. Feltételeztük, hogy T-DM-ban a perifériás ellenállás lokális szabályozó mechanizmusai károsodnak. Kísérleteinkben T-DM betegséget modellezõ, hetes, leptin gén receptor hiányos hím egereket használtunk (C57BL/KsJ-db-/db-), melyeknél az éber állapotban mért szisztolés és az artériás középnyomás szignifikánsan magasabb volt a kontroll (C57BL/KsJ-db+/db-) állatokhoz viszonyítva (db/db: 46±5, illetve 06± Hgmm, kontroll: ±4, illetve 98±4 Hgmm, p<0,05, tail cuff módszer). A db/db egerekben a számított teljes perifériás ellenállás szignifikánsan nagyobb volt a kontroll egerekhez képest (db/db: 5±6, kontroll: 5± Hgmm/mL/min). Ezen elváltozásokkal párhuzamosan azt találtuk, hogy a db/db egerek izolált vázizom arterioláiban (belsõ érátmérõ: ~ 80 µm) az intraluminális nyomás emelése (0 0 Hgmm) szignifikánsan nagyobb konstrikciót okozott a kontroll arteriolákhoz viszonyítva (db/db: 66±4%, kontroll: 79±%, 80 mmhg-nél, az arteriolák passzív átmérõjének százalékában kifejezve), míg az arteriolák passzív átmérõje (Ca-mentes oldatban) és a számított miogén index nem különbözött a két csoportban. A db/db egerek arterioláiban a specifikus ciklooxigenáz- gátló, NS-98 in vitro inkubációja szignifikánsan megemelte a nyomás átmérõ görbét, csökkentve ezáltal az arteriolás tónust (80±4, illetve 76±%, 80 Hgmm-nél), míg a ciklooxigenáz- gátló, SC-560 nem volt hatással. Kísérleteink eredményei alapján feltételezzük, hogy a T-DM egerek rezisztencia ereiben a ciklooxigenáz- enzim aktiválódik, ami a konstriktor prosztaglandinok termelése révén növeli a teljes perifériás ellenállást ami hozzájárulhat a szisztémás vérnyomás emelkedéséhez. (Támogatás: OTKA T , T-07, F04887 és NHLBI USA HL-468, HL-40) SPECIFIC EFFECTS OF COX- AND COX- INHIBITORS ON THE REGULATION OF MICROVASCULAR RESISTANCE IN NORMAL MICE AND MICE WITH TYPE DIABETES MELLITUS hypertension, microvessels, vascular smooth muscle Type diabetes mellitus (T-DM) is frequently associated with elevated blood pressure, yet the underlying mechanisms are not completely understood. We hypothesized that in T-DM, regulation of peripheral vascular resistance by local mechanisms is altered. We have found that in mice with T-DM (C57BL/KsJ-db-/db-) systolic and mean arterial pressures measured by the tail cuff method were significantly elevated compared to those of control (C57BL/KsJ-db+/db-) littermates (db/db: 46±5 and 06± mmhg vs. control: ±4 and 98±4 mmhg, respectively; p<0.05). Total peripheral resistance (TPR) was significantly elevated in db/db mice (db/db: 5±6 vs. control: 5± mmhg/ml/min). In isolated, pressurized gracilis muscle arterioles (diameter: 80 µm) of db/db mice step increases in intraluminal pressure (from 0 0 mmhg) elicited a greater reduction in diameter than in control vessels at each pressure step (at 80 mmhg: db/db: 66±4% vs. control: 79±% of passive diameter). However, the passive diameters of arterioles (obtained in Ca + -free solution) and the calculated myogenic index were not significantly different in the two groups. The inhibitor of cyclooxygenase- (COX-) SC-560, did not affect the basal tone of arterioles, whereas NS-98, an inhibitor of COX-, caused a significant upward shift in the arteriolar pressure-diameter curve of vessels from db/db mice (at 80 mmhg: 76±%), but not in those of control mice. Collectively, these findings suggest that in mice with type diabetes mellitus the basal tone of skeletal muscle arterioles is increased due to an enhanced COX--dependent production of constrictor prostaglandins. Alterations in prostaglandin synthesis of resistance vessels may contribute to the increased peripheral resistance and thus increases in blood pressure in type diabetes mellitus. (Supported by Hungarian Natl. Sci. Res. Found T-07, T-04779, F04887, NIH HL-40,HL- 468-USA) THROMBOCYTA AGGREGÁCIÓS TERÁPIA EFFEKTIVITÁSA BEFOLYÁSOLJA A STENT NEOINTIMALIS HYPERPLASIA MÉRTÉKÉT SERTÉS KORONÁRIA ARTÉRIÁBAN Gyöngyösi M., Johannes M., Christoph S., Wolfgang S., Garamvölgyi R., Hevesi A., Petrási Z., Dietmar G., Kurt H. University of Vienna Kaposvári Egyetem Wilhelminenspital Célkitûzés: A Ticlopidin vagy Clopidogrellel végzett thrombocyta aggregációs terápia és a neonintimalis hyperplasia közötti összefüggést vizsgáltuk sertés koronaria stentelés után. Módszer: Bare stenteket ültettünk sertés LAD és LCX koronaria artériába, általános anaesthesiában. Az hónapos követési idö alatt az állatok napi per os 00 mg Aspirint és Ticlopidint ( 50 mg) (n=) vagy Clopidogrelt (75 mg) (n=6) kaptak, telítõ dózis után. A neointimalis hyperplasia mértékét a neointimalis volumen obstrukcióval (neointimalis térfogat/stent térfogat) (NVO) neontimalis területtel és a maximális neointimális vastagsággal (MNT) fejeztük ki. A thrombocyta aggregáció hatásosságát a CARAT TX4 optikai aggregometerrel mértük. Valamennyi állat aggregációs profilját az 5 idõpontban (stent elõtt,,,, 4 héttel utána) mért értékek alapján számított area under the curve, AUC -vel fejeztük ki, melyet az ADP- (Ticlopidine/Clopidogrel hatásosság) és collagen-indukált (Aspirin hatás) thrombocyta aggregációra meghatároztunk. Az átlagos aggregációs szintet a mért és maximalis AUC hányadosával adtuk meg. Eredmények: Szignifikánsan (p<0,05) kisebb NVO (±6% vs. 9±%), neointimalis területet (0,97±0, vs.,45±0,49 mm ) és MNT (0,40±0, vs. 0,50±0, mm) mértünk Clopidogrel kezelés után, Ticlopidinnel összehasonlítva. Clopidogrel kezelés szignifikánsan jobb aggregációs szintet (9,6±5,8% vs. 4,±,9%) eredményezett, míg a collagen-indukálta aggregációs szintben nem volt különbség a két csoport között. Az ADP-indukált aggregáció szignifikáns (p<0,0) korrelációt mutatott a neointimalis hyperplasia mértékével (neointimalis volumen obstruction: r=0,59, neointimalis terület: r=0,69, és MNT: r=0,78). A collagen-indukált aggregáció nem korrelált a neontimalis hyperplasia mennyiségével. Az egyes idõpontokban mért egyedi értékek nem mutattak összefüggést az in-stent obstrukció mértékével. Összefoglalás: Az ADP-indukált thrombocyta aggregáció ismételt mérése értékes információt nyújt az anti-aggregációs kezelés hatásosságának megítélésére, és prediktív adatot szolgáltathat a neointimalis hyperplasia kialakulására koronária stent beültetése után. ASSOCIATION BETWEEN RESPONSE ON PLATELET AGGREGATION THERAPY AND THE DEVELOPMENT OF IN-STENT NEOINTIMAL HYPERPLASIA IN PORCINE CORONARY ARTERY antiplatelet agents and therapy, catheterization, general, interventional cardiology Background: We investigated the association between effectiveness of platelet aggregation therapy with Ticlopidine/Clopidogrel and development of neointimal hyperplasia after coronary stenting in pigs. Methods: Bare stents were implanted in the left anterior and circumflex coronary arteries of 8 pigs under general anaesthesia. During the -month follow-up (FUP), the pigs were treated daily with per os Aspirin (00 mg) and Ticlopidin ( 50 mg) (n=) or Clopidogrel (75 mg) (n=6). At FUP, neointimal volume obstruction (NVO) (neointimal volume/stent volume, expressed as %), neointimal area and maximal neointimal thickness (MNT) were measured. Aggregation tests were performed by CARAT TX4 optical aggregometer The aggregation profile of each animal was measured as area under the curve (AUC) calculated from the ADP-induced (index of Ticlopidine and Clopidogrel treatment effectiveness) and collageninduced (index of Aspirin treatment) aggregations measured before stenting,,, and 4 weeks after stenting. The mean aggregation level was determined as the measured AUC in relation to the maximal AUC values (%). Results: Significantly (p<0.05) smaller NVO (±6% vs. 9±%), neointimal area (0.97±0. vs..45±0.49 mm ) and MNT (0.40±0. vs. 0.50±0. mm) were measured in pigs treated with Clopidogrel as compared with Ticlopidine. Clopidogrel treatment resulted in significantly better aggregation level in comparison with Ticlopidine (9.6±5.8% vs. 4.±.9%), while no difference was observed in collagen-induced aggregation. The level of ADP-induced aggregation exhibited a significant correlation (p<0.0) with the degree of neointimal hyperplasia (r=0.59 for NVO, r=0.69 for neointimal area and r=0.78 for MNT). The collagen-induced aggregation did not exhibit association with the amount of in-stent neointimal hyperplasia. The values of the aggregation profile at single time points showed no correlation with the neointimal amount. Conclusions: Repeated measurements of ADP-induced platelet aggregation profile provides useful information on the effectiveness of antiplatelet therapy and might predict the outcome of stenting of coronary arteries. Cardiologia Hungarica 005; 5 : A8

19 Experimentális kardiológia A PARP GÁTLÁS HATÁSA A H O KIVÁLTOTTA OXIDATÍV STRESSZRE AZ Akt JELÁTVITELI ÚT AKTIVÁCIÓJÁN KERESZTÜL H9c SEJTEKEN Hantó K., Tapodi A., Kiss G., Várbíró G., ifj. Gallyas F., Hideg K., Sümegi B., Tóth K. PTE ÁOK, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs PTE ÁOK, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet, Pécs PTE ÁOK, Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet, Pécs Az oxidatív stressz és a progresszív sejthalál számos patofiziológiás folyamattal hozható összefüggésbe. A reaktív oxigéngyök-képzõdés DNS-lánc töréseken keresztül aktiválja a nukleáris poli (ADP-ribóz) polimeráz (PARP) enzimet, amely a NAD + és ATP raktárak kimerüléséhez és ezáltal sejthalálhoz vezethet. Munkánkban megvizsgáltuk az oxidatív stressz indukálta citotoxicitást H9c (patkány szívizom) sejteken, valamint egy ismert és egy új PARP-gátló vegyület (HO- 089, PJ4) sejttúlélésre és jelátviteli rendszerekre gyakorolt hatását a fenti körülmények között. Megnéztük továbbá, hogy a PARP enzim aktivitással nem rendelkezõ DNS-kötõ domain-jének (PARP-DKD) túltermeltetése H9c sejtekben milyen cytoprotektív hatással rendelkezik a hidrogén-peroxid indukálta oxidatív stresszben. Megvizsgáltuk továbbá, hogy a PARP enzim génkifejezõdésének RNS interferenciával történõ gátlásakor (sirna technika) hogyan befolyásolódik a patkány szívizom-sejtek túlélése a H O kezelés hatására. A sejtek túlélését MTT + módszerrel vizsgáltuk, óra PARP-inhibitoros elõkezelés utáni óra H O -os inkubációt követõen. A PARP enzim DNS-kötõ domain-jének túltermeléséhez pegfp expressziós vektort alkalmaztunk. A protein kináz B/Akt jelátviteli útvonal tagjainak aktiválódási szintjét Western blot segítségével tanulmányoztuk. A PARP enzim gátlásának mind a négy esetében (. HO-089;. PJ4;. túlexpresszált PARP-DKD; 4. PARP-siRNA) jelentõs mértékben nõtt a sejtek túlélése a kontrollhoz képest. A PARP gátlás hatására aktiválódott mind az Akt/Protein kinázb mind a GSKb. A PARP-gátló vegyületek, valamint általánosan a PARP enzim gátlása ellenállóbbá teszi a patkány szívizom sejteket a H O indukálta oxidatív stresszel szemben. E protektív hatáshoz nagymértékben hozzájárulhat a túlélési jelátviteli útként ismert Akt fehérje aktivációja. THE ROLE OF Akt ACTIVATION IN THE PARP MEDIATED CYTOPROTECTIVE EFFECT IN OXIDATIVE STRESS ON H9c CELLS molecular biology, myocardial basic research, pharmacology Many pathophysiological processes are connected to oxidative stress and progressive cell death. The reactive oxygen species formation induces nuclear poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) enzyme activation through single-strand DNA breakage resulting in NAD + and ATP depletion, which can lead to cell death. Therefore, we have investigated the oxidative stress-induced cytotoxicity in H9c (rat cardiac myoblasts) cells, as well as the effect of an established and a new PARP inhibitor (HO-089, PJ4) on survival and signal transduction pathways in these cells. Furthermore, we have compared cell survival in cells overexpressing the enzymatically inactive DNA-binding domain of PARP (PARP- DBD) with wild type cells in hydrogen-peroxide induced oxidative stress. In a similar experiment we have down-regulated the expression of PARP enzyme by small interfering RNA (sirna method). Cell survivals were determined by MTT + assay after a -hour pre-treatment with PARP-inhibitors followed by a - hour incubation of H O. We have used a pegfp expression vector for the overexpression of the PARP-DBD. We have detected the activation level of the members of the protein kinase B/Akt signal pathway by Western blotting. The survival of the cells was significantly increased in all four cases when the PARP enzyme was inhibited (. HO-089;. PJ4;. overexpressed PARP-DBD; 4. PARPsiRNA) as compared to the control cells. PARP inhibition enhanced the activation of Akt/protein kinase B and GSK b as well. These data show that inhibition of PARP confers resistance against H O -induced oxidative stress in rat cardiomyocytes, and activation of Akt, a well established pro-survival signal transduction pathway, significantly contributes to this protective effect. VENLAFAXINE KERINGÉSI HATÁSAI ALTATOTT KUTYÁBAN Hegedûs M., Kovács A., Wellmann J., Szénási G. EGIS Gyógyszergyár Rt., Farmakológia Laboratórium I, Budapest A venlafaxine egy szerotonin és noradrenalin felvételt gátló antidepresszáns. A venlafaxine néhány betegben dózis-arányosan megemeli az artériás vérnyomást (BP), ami feltehetõen a noradrenalin felvétel gátlás következménye. A vegyület állatkísérletekben mért keringési hatásairól nem találtunk közleményt, ezért a venlafaxine szív és keringési hatásait pentobarbitállal altatott (0 mg/kg iv.), lélegeztetett, hím Beagle kutyákon vizsgáltuk. A venlafaxine dózisának hatásait (0,, és mg bázis/kg, iv.) külön csoportokon mértük, a 4. csoportot oldószerrel (fiziológiás sóoldat, 0,5 ml/kg) kezeltük (n=4/csoport). A keringési paraméterek változását a kezelés után órán keresztül követtük. A venlafaxine mindhárom dózisban csökkentette a szívfrekvenciát (HR, maximális változás: 8%) de a hatás a középsõ dózisban ( mg/kg) volt a legnagyobb, míg a kis és a nagy dózisban egymáshoz hasonló, kisebb változásokat kaptunk. A vegyület mindhárom dózisban csökkentette a perctérfogatot (CO, maximális változás: 5%), de a pulzustérfogat változásai miatt a középsõ dózis hatása nem haladta meg a nagy dózisét. Ezzel szemben a venlafaxine többé-kevésbé dózis arányos perifériás vazokonstrikciót okozott, ami a teljes perifériás keringési ellenállás (TPR), és a coronaria, femoralis és carotis érellenállás növekedésében nyilvánult meg. A CO és a TPR változásai ellentétes irányúak voltak, ezért a BP a venlafaxine egyik dózisában sem változott. Továbbá, a venlafaxine kezelés nem befolyásolta a II-es végtagi elvezetésben mért EKG görbék PQ, QRS és QT c intervallumait. A bradycardia és a perifériás vazokonstrikció egymástól független hatásoknak tûnnek, mivel a baroreflex válasz a vérnyomás emelkedés hiánya miatt nem valószínû. Eredményeink szerint a venlafaxine csökkentette a szívfrekvenciát és fokozta a perifériás keringési ellenállást altatott kutyán, de nem tapasztaltunk vérnyomás emelkedést. A vegyület haranggörbe jellegû hatása a szívfrekvenciára valószínûleg az összetett hatásmechanizmus következménye. A nagy dózisban megfigyelt enyhe keringési változások összhangban vannak azzal a tapasztalattal, hogy a venlafaxine keringési szempontból biztonságosan alkalmazható a terápiában. HAEMODYNAMIC EFFECTS OF VENLAFAXINE IN ANAESTHETIZED DOGS experimental, pharmacology Venlafaxine displays its antidepressant effect by inhibiting serotonin and noradrenaline reuptake. According to data in the literature venlafaxine dose-dependently increases systolic blood pressure in few patients, an effect, which is possibly the consequence of noradrenaline reuptake inhibition. However, no paper was available on the haemodynamic effects of venlafaxine in laboratory animals. Therefore, the cardiac and circulatory effects of venlafaxine were studied in pentobarbital (0 mg/kg iv.) anaesthetized, ventilated male beagle dogs. The effects of three doses of venlafaxine (0., and mg base/kg, iv.) were measured in separate groups of dogs (n=4/group), a fourth group was treated with vehicle (physiological saline, 0.5 ml/kg). Haemodynamic variables were followed for hours after treatment. All three doses of venlafaxine decreased heart rate (peak change: 8%) but the change was largest at medium dose. The compound decreased cardiac output at all three doses (peak change: 5%) but owing to variations in stroke volume the effect of medium dose on cardiac output did not exceed the effect of high dose. In contrast, venlafaxine caused a weakly dose-dependent peripheral vasoconstriction, which was apparent from increases in total peripheral circulatory resistance (TPR), and in coronary, femoral and common carotid artery resistances. Changes in cardiac output and TPR were opposite in direction, therefore neither dose of venlafaxine altered mean arterial blood pressure. Moreover, PQ, QRS and QT c intervals of the ECG measured in lead II did not change after venlafaxine administration. According to our results, venlafaxine reduced heart rate and cardiac output and caused peripheral vasoconstriction but did not alter blood pressure in anaesthetized dogs. The bell shaped nature of the dose-response effect of the compound on heart rate might be the consequence of its complex mechanism of action. Small haemodynamic changes seen at high dose are in accordance with the proven safety of the drug. Cardiologia Hungarica 005; 5 : A9

20 Experimentális kardiológia A MYOCARDIUM ISCHAEMIÁS KÁROSODÁSA KÖVETKEZTÉBEN FELSZABADULÓ TROPONIN DEGRADÁCIÓS TERMÉKEK VIZSGÁLATA Hertelendi Z. Tóth A. Jenei C., Édes I., Papp Z. DEOEC, Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológia Tanszék, Debrecen DEOEC, Kardiológiai Intézet, Debrecen A myocardium ischaemiás anyagcserezavara következtében a szívizomsejtek kontraktilis fehérjerendszere sérül. Célunk a myocardialis infarctus során intracellulárisan aktiválódó proteolitikus folyamatok elemzése, melyhez az infarctuson átesett betegek szérumából a troponin degradációs termékek molekulasúly szerinti megoszlásán keresztül kívánunk eljutni. A fehérjekárosító folyamatok modellezését rekombináns módszerekkel elõállított, tisztított troponin I molekulák in vitro µ-calpain hasításával valósítjuk meg. A troponin I molekulákat a vérplazma többi fehérjéjétõl SDS-poliacrylamid gélelektroforézis segítségével választottuk el. A molekulák azonosítását Western immunoblot módszerrel (kecskében termeltetett humán troponin I ellenes poliklonális elsõdleges antitest, biotinált kecske IgG ellenes nyúlban termeltetett poliklonális másodlagos antitest, VECTOR kit és ECL elõhívás) végeztük. A betegek szérumával történõ kísérletek során több technikai problémát kellett megoldanunk. A szérumban nagy mennyiségben jelen levõ immunglobulinok könnyûlánca az elektroforézist követõen a troponin I molekulasúlyának megfelelõ magasságban helyezkedett el, jelentõs mértékben elfedve a troponin I által adott jelet. Másrészt a szérumban a troponin I még nagy kiterjedésû infarktus után is olyan alacsony mennyiségben volt jelen (kb µg/l), mely a szérum direkt Western immunoblot analíziséhez általunk használt detektálási technika érzékenységi határa ( 0 µg/l) alatt volt. Ezért a troponin I detektálási küszöbének fokozására immunprecipitációs lépést kellett a protokollba iktatnunk. Ehhez eszközként a Liaison ( Byk- Sangtec Diagnostica Liaison ctni assay ) kolloidális vassal jelzett troponin I specifikus antitestet választottuk, melyet a myocardiális infarctus rutin diagnosztikájában is alkalmaznak. Az immunprecipitáció optimalizálása során a szérum és az antitestek mennyiségének változtatásával sikerült a myocardialis infarctus miatt szérumba kerülõ troponin I molekulák izolálása. Ugyanilyen körülmények között µ-calpain által in vitro hasított troponin I degradációs termékeket tudtunk precipitálni. (A munka az ETT 9/00 támogatásával valósult meg) EVALUATION OF TROPONIN DEGRADATION PRODUCTS RELEASED INTO THE BLOOD STREAM DURING MYOCARDIAL ISCHEMIC INJURY OF THE MYOCARDIUM experimental, ischaemia, myocardial infarction Due to the ischemic disorder of the myocardium the myofibrillar system of the myocytes is damaged. Our aim was to analyze the proteolytic processes activated during myocardial infarct, through the determination of the molecular weight of the troponin degradation products in the blood of patients with myocardial infarct. To modell the protein damaging processes calpain-mediated digestion of recombinant and purified troponin I molecules was carried out in vitro. The troponin I molecules were separated from the other plasma proteins of the blood plasma by SDS-polyacrylamid gel electrophoresis. Molecules were identified by Western immunoblot (human troponin I specific polyclonal primary antibody produced in goat, byotinilated goat IgG specific polyclonal secondary antibody produced in rabbit, VEKTOR kit and ECL development). During experiments with patients plasma some technical problems arose. The light chain of the immunglobulins being present in great quantities in the serum following the gel electrophoresis considerably masked the band of troponin I. On the other hand, troponin I was present in small quantities (about 0 50 µg/l) in the serum of patients with extensive heart infarct being under the sensitivity limit of our detecting technique ( 0 µg/l) applied for the serum direct Western immunoblot analysis. Hence, to raise the detection threshold of troponin I we had to insert an immunprecipitation step into the protocol. To this end we chose the Liaison ( Byk Sangtec Diagnostica Liaison ctni assay ) troponin I specific antibody conjugated with colloidal iron which is also used in the routine diagnostic of the myocardial infarct. As a result of the optimization the immunprecipitation we could isolate the troponin I molecules released into the blood stream during myocardial infarct. Under the same laboratory circumstances we also managed to detect the troponin I degradation products digested in vitro by calpain. (Supported by the ETT 9/00 GRANT) A TÜDÕVIZENYÕ VIZSGÁLATA ULTRAHANG SEGÍTSÉGÉVEL KÍSÉRLETI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT A COMET ARTEFAKTUMOK JELENTÕSÉGE Jambrik Z., Adamicza Á., Kaszaki J., Varga A., Forster T., Boros M. SZTE, II. Belgyógyászati Klinika, Kardiológia Haemodynamika, Szeged SZTE, Sebészeti Mûtéttan, Szeged Bevezetés: 997 óta ismert, hogy tüdõoedemás betegben a mellkas echocardiographiás vizsgálata során a transducertõl sugárszerûen eredõ echogen artefaktumok (comet-tail) figyelhetõk meg. Korábbi vizsgálatunkban kimutattuk, hogy fulladás, ill. egyéb okok miatt hospitalizált betegekben a cometek száma egyenes arányban áll a radiológiailag becsült extravascularis tüdõvíz tartalommal. Cél:. Megvizsgálni a comet artefaktumok jelenlétét egy experimentális tüdõoedema modellben.. Összefüggést találni az echoval mért comet szám, illetve gravimetriával mért nedves/száraz tömeg index között.. Meghatározni a comet metódus alkalmasságát az oedema kialkulásának bizonyos fázisaiban. Módszer: Tizenhét Na-pentobarbitallal altatott vietnami csüngõhasú disznót használtunk vizsgálatunkban. Öt áloperált állat alkotta a kontroll csoportot (. csoport). Tizenkét állatban oleinsav centrális vénás infúziójával (0,0 ml/kg) váltottunk ki tüdõoedemát. Ezen állatokban a mellkas echo vizsgálatát végeztük alapállapotban közvetlenül az oleinsav beadása után, 0 (. csoport, n=5), illetve 60 perccel (. csoport, n=7) az infúzió után. A vizsgálat végén mindkét tüdõfélbõl biopsziát vettünk a gravimetria számára. Ugyancsak regisztráltuk az artériás nyomás (systolés, diastolés, közép), a centrális nyomást és a szívfrekvenciát. Eredmények: Harminc perccel az oedema indukciója után a comet szám szignifikánsan magasabb volt, mint alapállapotban (8,6±8, vs. 5,±,5). A kimetszett tüdõszövet nedves/száraz tömegaránya hasonló volt a. és. csoportban és szignifikánsan alacsonyabb, mint a kontroll csoportban 0,00). Ugyancsak szignifikánsnak bizonyult a nedves/száraz tömegarány, illetve a p comet szám lineáris korrelációja mindkét oleinsavval kezelt csoportban (. csoport: r=0,8, p=0,07,. csoport: r=0,59, p=0,04). Összefoglalás: Vizsgálatunk alapján megállapíthatjuk, hogy kísérleti modellünkben a mellkas ultrahang vizsgálata alkalmas volt az extravascularis tüdõvíz változásainak diagnosztikájára és már 0 perccel az oedema létrehozása után alkalmas az oedema kialakulás idõbeli folyamatának megfigyelésére. THE COMET-TAIL ARTIFACT CAN ESTIMATE THE EXTRAVASCULAR LUNG WATER CONTENT IN PIGS. AN EXPERIMENTAL, ULTRASOUND STUDY congestive heart failure, experimental Background: It is known that a comet-like artifact could be obtained by echocardiographic examination of the lung with pulmonary edema in humans. In our previous study a strong linear correlation was found between the comet number and the extravascular lung water score assessed by chest X-ray in patients with or without dyspnoe. The aims of the present study were. to investigate the presence of the comet-tail artifact in an experimental model of pulmonary edema,. to estimate correlation between the comet number (measured by ultrasound) and the wet/dry ratio of the lung tissue (measured by gravimetry) and. to assesses the time-dependency of the ultrasound comet method. Subjects and method: Seventeen Na-pentobarbital anesthetized, cannulated (central vein and carotid artery) mini-pigs were used: 5 sham-operated animals served as controls (group ), in animals pulmonary edema was induced by injection of oleic acid (0. ml/kg) via the central venous catheter. In these animals, the ultrasonic evaluation of the lung was performed at the baseline and 0 min after the injection of oleic acid (group, n=5) or 60 min after the injection (group, n=7). At the end of the experiments biopsy samples were taken from both lungs to determine wet/dry weight ratio by gravimetry. During the study the heart rate, the arterial and the central venous pressure were monitored and recorded. A significant increase in the comet number was observed 0 min after the edema induction vs. basal values (8.6±8. vs. 5.±.5). The wet/dry ratio was similar 0.00) than in the control group in group and, and significantly higher (p (group : 7.8±0.70, group : 7.0±0.50, group : 5.6±0.08). Moreover, a significant correlation was found between the wet/dry ratio and the comet number at the end in both oleic acid-treated groups (r=0.8, p=0.07 and r=0.59, p=0.04, respectively) Conclusion: In our experimental pig model the ultrasonic evaluation of the chest is able to diagnose the extravascular lung water changes and may be used to estimate the time course of edema formation in the lung tissue 0 min after the induction of the edema. Cardiologia Hungarica 005; 5 : A0

Sorszám 2. Szerzők neve. Cím (magyar) Cím (angol)

Sorszám 2. Szerzők neve. Cím (magyar) Cím (angol) Sorszám 2. Ábrahám Pál, Földesi Csaba, Kardos Attila, Temesvári András, Szili-Török Tamás Péterfy Sándor Utcai Kórház, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet A reszinkronizációs kezelésre adott

Részletesebben

Publikációs lista Csanádi Zoltán

Publikációs lista Csanádi Zoltán Publikációs lista Csanádi Zoltán Teljes terjedelmű in extenso közlemények Mester J, Kósa I, Csanádi Z: A szív funkció változása myocardialis infarctus után 5 évvel. Card. Hung. 1989; 18: 155 Szász K, Csanádi

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

Szupraventrikuláris aritmiák mechanizmusa és katéter ablációs kezelése. Csanádi Zoltán DEOEC Kardiológiai Intézet

Szupraventrikuláris aritmiák mechanizmusa és katéter ablációs kezelése. Csanádi Zoltán DEOEC Kardiológiai Intézet Szupraventrikuláris aritmiák mechanizmusa és katéter ablációs kezelése Csanádi Zoltán DEOEC Kardiológiai Intézet Supraventricularis aritmiák felosztása AV csomó dependens aritmiák (Reguláris tachycardiák)

Részletesebben

1 Arrhythmia. 7 Echocardiography. 12 Experimental cardiology. 30 Pediatric cardiology. 33 Section of young cardiologists

1 Arrhythmia. 7 Echocardiography. 12 Experimental cardiology. 30 Pediatric cardiology. 33 Section of young cardiologists SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY Cardiologia Hungarica Arrhythmia 7 Echocardiography Experimental cardiology 0 Pediatric cardiology Section of young cardiologists 4 Ischaemic heart

Részletesebben

Aritmiák nem farmakológiai kezelése. (pacemaker, ICD, katéter abláció) Csanádi Zoltán Kardiológiai Intézet

Aritmiák nem farmakológiai kezelése. (pacemaker, ICD, katéter abláció) Csanádi Zoltán Kardiológiai Intézet Aritmiák nem farmakológiai kezelése. (pacemaker, ICD, katéter abláció) Csanádi Zoltán Kardiológiai Intézet Aritmiák (ingerképzési és ingerület vezetési zavarok) Tünetek, következmények Tünet és panaszmentes

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

SZÍVRITMUSZAVAROK 2014.03.05. KORAI ÜTÉSEK SUPRAVENTRIKULÁRIS TACHYARITMIÁK JUNKCIONÁLIS ARITMIÁK VENTRIKULÁRIS TACHYARITMIÁK ÁTTEKINTÉS

SZÍVRITMUSZAVAROK 2014.03.05. KORAI ÜTÉSEK SUPRAVENTRIKULÁRIS TACHYARITMIÁK JUNKCIONÁLIS ARITMIÁK VENTRIKULÁRIS TACHYARITMIÁK ÁTTEKINTÉS SZÍVRITMUSZAVAROK - 2014.03.05. SUPRA SZÍV INGERÜLETVEZETŐ RENDSZERE 1 SUPRA SZÍV INGERÜLETVEZETŐ RENDSZERE 2 SUPRA A SZÍV ELEKTROMOS AKTIVÍTÁSÁNAK ÉLETTANA SUPRA 60-80 ütés /perc SZINUSZRITMUS 1. SUPRA

Részletesebben

Program IX. Aritmia. Pacemaker Napok. Balatonfüred, Hotel Flamingó 2014. szeptember 25-27.

Program IX. Aritmia. Pacemaker Napok. Balatonfüred, Hotel Flamingó 2014. szeptember 25-27. & a Magyar Kardiológus Társaság Aritmia és Pacemaker Munkacsoportjának és az Állami Szívkórház Aktív Kardiológiai Osztályának rendezvénye IX. Aritmia Pacemaker Napok Program Balatonfüred, Hotel Flamingó

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Tisztelt Professzor Úr!

Tisztelt Professzor Úr! 1 VÁLASZ OPPONENSI VÉLEMÉNYRE Bíráló: Prof. Dr. Bőhm Ádám egyetemi tanár, MTA doktora (Értekezés: Csanádi Zoltán: Szívelektrofiziológiai intervenciók magas prevalenciájú kardiális kórképekben) Tisztelt

Részletesebben

Gyógyszerek a kardiológiai és sürgősségi ellátásban. DR. KUN CSABA DE OEC KARDIOLÓGIAI INTÉZET Elektrofiziológia

Gyógyszerek a kardiológiai és sürgősségi ellátásban. DR. KUN CSABA DE OEC KARDIOLÓGIAI INTÉZET Elektrofiziológia Gyógyszerek a kardiológiai és sürgősségi ellátásban DR. KUN CSABA DE OEC KARDIOLÓGIAI INTÉZET Elektrofiziológia Gyógyszeres kezelés ACS gyógyszeres terápiája Ritmuszavarok gyógyszeres kezelése (stabil,

Részletesebben

Sorszám 114. Szerzők neve

Sorszám 114. Szerzők neve Sorszám 114. Lengyel Csaba, Orosz Andrea, Takács Róbert, Várkonyi Tamás, Baczkó István, Wittmann Tibor, Papp Gyula, Varró András SZTE I. Belgyógyászati Klinika, SZTE Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet,

Részletesebben

Sorszám 10. Szerzők neve. Cím (magyar)

Sorszám 10. Szerzők neve. Cím (magyar) Sorszám 10. Bálint Olga Hajnalka, Hubai Márta, Szentpáli Zsófia, Csepregi András, Piroth Zsolt, Andréka Péter, Temesvári András,, Semmelweis Egyetem, ÁOK Echocardiográfiás vizsgálat nem helyettesítheti

Részletesebben

Akut szívelégtelenség -a kardiológus szemével. Dr. Becker Dávid Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Akut szívelégtelenség -a kardiológus szemével. Dr. Becker Dávid Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Akut szívelégtelenség -a kardiológus szemével Dr. Becker Dávid Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Akut szívelégtelenség A problémás pontok : Diagnózis Speciális (invazív) kardiológiai

Részletesebben

Szívelektrofiziológiai intervenciók magas prevalenciájú kardiális kórképekben IV.1.1. Kezdeti eredmények CB katéterrel végzett tüdővéna izolálással

Szívelektrofiziológiai intervenciók magas prevalenciájú kardiális kórképekben IV.1.1. Kezdeti eredmények CB katéterrel végzett tüdővéna izolálással 1 Opponensi vélemény Dr. Csanádi Zoltán MTA doktori értekezéséről, amelynek címe Szívelektrofiziológiai intervenciók magas prevalenciájú kardiális kórképekben Dr. Csanádi Zoltán egyetemi docens a Debreceni

Részletesebben

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Összefoglalás A szívkatéter egy olyan intravaszkuláris katéter, amelyet a szívbe vezetnek, ültetnek be diagnosztikus vagy terápiás célból. A katéterek felvezetés/eltávolítás

Részletesebben

Pacemaker-ICD-CRT terápia, szövődmények diagnosztikája. Dr. Merkely Béla

Pacemaker-ICD-CRT terápia, szövődmények diagnosztikája. Dr. Merkely Béla KLINIKUM C O B U R G Pacemaker-ICD-CRT terápia, szövődmények diagnosztikája Prof. Dr. J. Brachmann - Budapest 14.03.2003 Dr. Merkely Béla http:\\cvc cvc-oktatas.blogspot.com 1 Pacemaker terápia fejlődése

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

EKG a prehospitális sürgősségi ellátásban. Keskeny és széles QRS-ű tachykardiák

EKG a prehospitális sürgősségi ellátásban. Keskeny és széles QRS-ű tachykardiák EKG a prehospitális sürgősségi ellátásban Keskeny és széles QRS-ű tachykardiák www.mentok.hu Szükséges-e a széles és keskeny QRS-ű tahikardiák további tipizálása az életmentésben? IGEN,mert ProCon az ismert

Részletesebben

2013. 09. 26. (Csütörtök)

2013. 09. 26. (Csütörtök) Az MKT Aritmia és Pacemaker Munkacsoportjának IX. Kongresszusa közös szervezésben az MKT Intenzív Terápiás és Resustitatios Munkacsoportjával Debrecen, 2013. szeptember 26-28. 2013. 09. 26. (Csütörtök)

Részletesebben

Sorszám 24. Szerzők neve. Cím (magyar) Cím (angol)

Sorszám 24. Szerzők neve. Cím (magyar) Cím (angol) Sorszám 24. Borbola József, Földesi Csaba, Ványi József, Kardos Attila, Szili-Török Tamás, Budapest Jobbkamrai kiáramlási pálya tachycardiás betegek kezelése transzkatéteres rádiófrekvenciás ablációs kezeléssel

Részletesebben

30/09/2015 (Wednesday) Venue: Rector s Office - Ceremonial Hall

30/09/2015 (Wednesday) Venue: Rector s Office - Ceremonial Hall 30/09/2015 (Wednesday) Venue: Rector s Office - Ceremonial Hall 13:00-13:10 Opening speech Chairs: Gábor Duray, László Sághy 13:10-14:10 W/I. Interactive case presentations Chairs: Gábor Duray, László

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

Telemedicinális therápia vezetés pacemakeres, ICD-s betegeknél

Telemedicinális therápia vezetés pacemakeres, ICD-s betegeknél Telemedicinális therápia vezetés pacemakeres, ICD-s betegeknél Duray Gábor, MD, PhD, FESC Magyar Honvédség Honvédkórház, Kardiológiai Osztály Pacemaker és Elektrofiziológia részleg Budapest Pacemaker centers

Részletesebben

Szív MR vizsgálat az ISZB diagnosztikájában.

Szív MR vizsgálat az ISZB diagnosztikájában. Szív MR vizsgálat az ISZB diagnosztikájában. Simor Tamás PTE AOK KK Szívgyógyászati Klinika Pécs, 2016.04.08 Cardiovascular MRI University of Pécs Diagnostic Center 1,5 T Siemens Magnetom Avanto Analysis:

Részletesebben

Billenőasztal teszt szerepe az ismeretlen eredetű syncope diagnosztikájában. Dr. Pántlik Róbert Dr. Balogh Gábor Dr.

Billenőasztal teszt szerepe az ismeretlen eredetű syncope diagnosztikájában. Dr. Pántlik Róbert Dr. Balogh Gábor Dr. Billenőasztal teszt szerepe az ismeretlen eredetű syncope diagnosztikájában Dr. Pántlik Róbert Dr. Balogh Gábor Dr. Domokos Gabriella Syncope: hirtelen jelentkező, eszméletvesztés, amely során a beteg

Részletesebben

Cardiologia Hungarica 2008; 38 : 40 45 2008 Locksley Hall Media A szívelégtelenség reszinkronizációs kezelése Merkely Béla

Cardiologia Hungarica 2008; 38 : 40 45 2008 Locksley Hall Media A szívelégtelenség reszinkronizációs kezelése Merkely Béla Cardiologia Hungarica 2008; 38 : 40 45 2008 Locksley Hall Media A szívelégtelenség reszinkronizációs kezelése Merkely Béla Semmelweis Egyetem, Kardiológiai Központ, Budapest Levelezési cím: Dr. Merkely

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Statistical Inference

Statistical Inference Petra Petrovics Statistical Inference 1 st lecture Descriptive Statistics Inferential - it is concerned only with collecting and describing data Population - it is used when tentative conclusions about

Részletesebben

A PITVARI ÉS KAMRAI TERHELTSÉG EKG JELEI. Dr. Szabados Eszter

A PITVARI ÉS KAMRAI TERHELTSÉG EKG JELEI. Dr. Szabados Eszter A PITVARI ÉS KAMRAI TERHELTSÉG EKG JELEI Dr. Szabados Eszter A sinus eredetű P hullám A P hullám a pitvari depolarisatio jele A sinus csomó tevékenység nem látszik A pitvari depolarisatio iránya jobb-bal,

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

Veleszületett szívbetegek képalkotó vizsgálata

Veleszületett szívbetegek képalkotó vizsgálata Veleszületett szívbetegek képalkotó vizsgálata Temesvári András A prognozis változása a 18 évet megélő betegek aránya 100 80 80 85 70 60 55 40 40 20 20 25 0 1920 1940 1960 1980 2000 2020 A felnőtt esetek

Részletesebben

T S O S. Oláh László Debreceni Egyetem Neurológiai Klinika

T S O S. Oláh László Debreceni Egyetem Neurológiai Klinika T S O S I Oláh László Debreceni Egyetem Neurológiai Klinika A Miért kell beszélni a TIA-ról? Mert TIA után 90 napon belül a betegek 10-20%-a ischaemiás stroke-ot szenved. Mert a stroke betegek 25%-ban

Részletesebben

Bifázisos klinikai összegzés

Bifázisos klinikai összegzés Bifázisos klinikai összegzés Kamrafibrilláció és kamrai tachycardia defibrillálása Háttér A Physio-Control több helyszínű, prospektív, véletlenszerű és vak klinikai vizsgálatnak vetette alá a bifázisú

Részletesebben

Dr. Duray Gábor Zoltán

Dr. Duray Gábor Zoltán szívelégtelenség kezelésében Tézisfüzet Dr. Duray Gábor Zoltán Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola nyok doktora Konzulens: Dr. Stefan Hohnloser, egyetemi tanár, Dr. med Habil. (Frankfurt)

Részletesebben

Pacemaker/ ICD terápia. dr. Kónyi A8la Ph.D PTE,KK, SzívgyógyászaD Klinika

Pacemaker/ ICD terápia. dr. Kónyi A8la Ph.D PTE,KK, SzívgyógyászaD Klinika Pacemaker/ ICD terápia dr. Kónyi A8la Ph.D PTE,KK, SzívgyógyászaD Klinika 1 PM terápia ÁtmeneD v. tartós, súlyos v. kridkus bradycardia Ideiglenes Végleges PM terápia Ideiglenes: transkután transvénás

Részletesebben

PACEMAKER KEZELÉS INDIKÁCIÓI ÉS TECHNIKÁJA A PERIOPERATÍV SZAKBAN. Dr. Varga István DE OEC Kardiológia Klinika

PACEMAKER KEZELÉS INDIKÁCIÓI ÉS TECHNIKÁJA A PERIOPERATÍV SZAKBAN. Dr. Varga István DE OEC Kardiológia Klinika PACEMAKER KEZELÉS INDIKÁCIÓI ÉS TECHNIKÁJA A PERIOPERATÍV SZAKBAN Dr. Varga István DE OEC Kardiológia Klinika SPEC. KARDIOVASZKULARIS ÁLLAPOTOK PREOPERATIV MEGKÖZELÍTÉSE ARRHYTHMIA VAGY VEZETÉSI ZAVAR

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Szívelégtelenség Napok január Hajdúszoboszló. 10:00 10:15 A konferencia megnyitása (Prof Dr Merkely Béla, Dr Nyolczas Noémi)

Szívelégtelenség Napok január Hajdúszoboszló. 10:00 10:15 A konferencia megnyitása (Prof Dr Merkely Béla, Dr Nyolczas Noémi) Szívelégtelenség Napok 2013. január 25-26. Hajdúszoboszló 2013. január 25. péntek 10:00 10:15 A konferencia megnyitása (Prof Dr Merkely Béla, Dr Nyolczas Noémi) 10:15 11:35 Újdonságok a szívelégtelenség

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

3D Technika Mire használjuk? Echokardiográfia és egyéb képalkotó eljárások Alapfokú tanfolyam Pécs 2016. dr. Apor Astrid SE VSZEK

3D Technika Mire használjuk? Echokardiográfia és egyéb képalkotó eljárások Alapfokú tanfolyam Pécs 2016. dr. Apor Astrid SE VSZEK 3D Technika Mire használjuk? Echokardiográfia és egyéb képalkotó eljárások Alapfokú tanfolyam Pécs 2016 dr. Apor Astrid SE VSZEK Áttörő újdonság az ultrahangos képalkotásban! struktúrák térbeli alakjának

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Echocardiographia szerepe a strukturális szívbetegségek felismerésében

Echocardiographia szerepe a strukturális szívbetegségek felismerésében Echocardiographia szerepe a strukturális szívbetegségek felismerésében Varga Albert Szegedi Tudományegyetem Kardiológus múlt század Kardiológus XXI. század Kardiológiai diagnosztika 1970 XXI.szd. Anamnézis

Részletesebben

Szivritmuszavarok és kezelése Etiológia: Myocardiális okok(iszb, CMP, myocarditis) Hemodinamikai okok(volumen terhelés, nyomásterhelés) Extracardiális okok(elektrolitzavar, hyperthyreosis, Hypoxia, gyógyszerek)

Részletesebben

IDEIGLENES ÉS VÉGLEGES PACEMAKER /PM/ KEZELÉS

IDEIGLENES ÉS VÉGLEGES PACEMAKER /PM/ KEZELÉS IDEIGLENES ÉS VÉGLEGES PACEMAKER /PM/ KEZELÉS PM KEZELÉS CÉLJAI ASYSTOLIA TÜNETEKKEL JÁRÓ BRADYCARDIA OPTIMALIS HAEMODINAMIKA BIZTOSÍTÁSA: AV INGERÜLETI SORREND KÉTÜREGI PM PITVARFIBRILLATIO PREVENCIÓ

Részletesebben

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL Egészségtudományi Közlemények, 5. kötet, 1. szám (2015), pp. 44 49. A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL KOVÁCS KITTI PROF. DR. BARKAI

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

78. ifj. Sorszám. Szerzők neve. Cím (magyar) Cím (angol)

78. ifj. Sorszám. Szerzők neve. Cím (magyar) Cím (angol) 78. ifj. Hegedűs Péter, Szilágyi Szabolcs, Zima Endre, Bettenbuch Tünde, Srej Marianna, Ladunga Károly, Merkely Béla, Gellér László Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központ Kamrai extrasystolia és fokális

Részletesebben

Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel

Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel Semmelweis Egyetem ÁOK Kardiológiai Központ Dr. Merkely Béla Ischaemiás szívbetegség klinikai formái tünetmentes (silent ischaemia!) congestiv functiozavar / /

Részletesebben

Aritmia/Arrhythmia. Cardiologia Hungarica 2008; 38 : B1

Aritmia/Arrhythmia. Cardiologia Hungarica 2008; 38 : B1 Aritmia/Arrhythmia A QT-VARIABILITÁS VIZSGÁLATA 1-ES TÍPUSÚ DIABETES MELLITUSBAN Lengyel Csaba, Orosz Andrea, Takács Róbert, Várkonyi Tamás, Baczkó István, Wittmann Tibor, Papp Gyula, Varró András SZTE

Részletesebben

Kardiális Reszinkronizációs Terápia: jelen gyakorlat, implantációs technikák fejlesztése, kamrai arrythmiákra gyakorolt hatás és új indikációk

Kardiális Reszinkronizációs Terápia: jelen gyakorlat, implantációs technikák fejlesztése, kamrai arrythmiákra gyakorolt hatás és új indikációk Kardiális Reszinkronizációs Terápia: jelen gyakorlat, implantációs technikák fejlesztése, kamrai arrythmiákra gyakorolt hatás és új indikációk Doktori tézisek Dr. Kutyifa Valentina Semmelweis Egyetem Elméleti

Részletesebben

2002-ben volt az EKG felfedezésének centenáriuma. Einthoven (1860-1927)

2002-ben volt az EKG felfedezésének centenáriuma. Einthoven (1860-1927) Dr. Szűcs József Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő A ritmuszavarok felismerése és ellátása a családorvosi gyakorlatban 2002-ben volt az EKG felfedezésének centenáriuma. Einthoven (1860-1927) I. Az arrhythmiás

Részletesebben

MEDTRONIC CARELINK. Műszaki leírás

MEDTRONIC CARELINK. Műszaki leírás MEDTRONIC CARELINK A Heart Failure Management (Szívelégtelenség kezelése) jelentés Heart Failure Risk Status (A szívelégtelenség kockázatának mértéke) szolgáltatása Műszaki leírás 0123 2011 Az alábbi lista

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

Amit a sürgősségi ellátásban a pacemakerről tudni kell. Lőrincz István

Amit a sürgősségi ellátásban a pacemakerről tudni kell. Lőrincz István University of Debrecen Universitas Debreceniensis Amit a sürgősségi ellátásban a pacemakerről tudni kell Lőrincz István DEOEC, Belgyógyászati Intézet I. Belgyógyászati Klinika Sürgősségi Orvostan Tanszék,

Részletesebben

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban A Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Pécs 1 és az LKH Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Graz 2 közleménye Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Részletesebben

Európában és az USA-ban évente a hirtelen szívhalál

Európában és az USA-ban évente a hirtelen szívhalál Cardiologia Hungarica 2008; 38 : C9 13 2008 Locksley Hall Media Beültethetõ eszközök a kamrai tachyarrhythmiák kezelésére Merkely Béla, Róka Attila Semmelweis Egyetem, Kardiológiai Központ, Kardiológiai

Részletesebben

Statistical Dependence

Statistical Dependence Statistical Dependence Petra Petrovics Statistical Dependence Deinition: Statistical dependence exists when the value o some variable is dependent upon or aected by the value o some other variable. Independent

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

A sinus coronarius elektróda pozíciójának stabilizálása stent implantációval: új módszer a diszlokáció kezelésére és megelõzésére

A sinus coronarius elektróda pozíciójának stabilizálása stent implantációval: új módszer a diszlokáció kezelésére és megelõzésére Cardiologia Hungarica 2008; 38 : 30 34 2008 Locksley Hall Media A sinus coronarius elektróda pozíciójának stabilizálása stent implantációval: új módszer a diszlokáció kezelésére és megelõzésére Szilágyi

Részletesebben

Syncope diagnosztika a kardiológus szemszögéből SIMOR TAMÁS PTE, KK SZIVGYÓGYÁSZATI KLINIKA

Syncope diagnosztika a kardiológus szemszögéből SIMOR TAMÁS PTE, KK SZIVGYÓGYÁSZATI KLINIKA Syncope diagnosztika a kardiológus szemszögéből SMOR TAMÁS PTE, KK SZVGYÓGYÁSZAT KLNKA ardiovascularis syncope Strukturális szivbetegség illentyűbetegségek, infarktus, hypertomia, HM, masszák(pitvari

Részletesebben

ELEKTROFIZIOLÓGIAI VIZSGÁLAT (MP 066.B1)

ELEKTROFIZIOLÓGIAI VIZSGÁLAT (MP 066.B1) Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: ELEKTROFIZIOLÓGIAI VIZSGÁLAT (MP 066.B1) Készítette: Dr. Lőrincz István egyetemi docens Átvizsgálta: Dr. Várvölgyi

Részletesebben

A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja

A Risk-based monitoring háttere és elméleti alapja MAGYAR KLINIKAI FARMAKOLOGUSOK, XV. TOVABBKÉPZŐ NAPOK Debrecen, 2013. december 12 14.. Dr. Szakolczai-Sándor Norbert A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja 2011 INC Research, LLC 1 Agenda

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS A globális felmelegedés kedvezőtlen hatásai a Mátraaljai

Részletesebben

SZÍV ÉS ÉRRENDSZER. Szederjesi Janos

SZÍV ÉS ÉRRENDSZER. Szederjesi Janos SZÍV ÉS ÉRRENDSZER Szederjesi Janos 1 2 3 Karotid aa., brachialis Típus: Parvus Tardus Altus Bisferiens Alternans Paradoxus Juguláris v. pulzálása Szívcsúcs pulzálása Pulzus 4 5 EKG P < 0,10 sec, < 0,3

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

MÉLY AGYI STIMULÁCIÓ: EGY ÚJ PERSPEKTÍVA A MOZGÁSZAVAROK KEZELÉSÉBEN

MÉLY AGYI STIMULÁCIÓ: EGY ÚJ PERSPEKTÍVA A MOZGÁSZAVAROK KEZELÉSÉBEN MÉLY AGYI STIMULÁCIÓ: EGY ÚJ PERSPEKTÍVA A MOZGÁSZAVAROK KEZELÉSÉBEN Összefoglaló közlemény Kovács Norbert 1, Balás István 2, Llumiguano Carlos 2, Aschermann Zsuzsanna 1, Nagy Ferenc 1, Janszky József

Részletesebben

Doktori tézisek. Dr. Erdei Tamás 1. BEVEZETÉS. Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola. Budapest 2014

Doktori tézisek. Dr. Erdei Tamás 1. BEVEZETÉS. Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola. Budapest 2014 A bal pitvari méret, funkció és a bal kamrai diasztolés funkció paroxizmális pitvarfibrilláló betegekben, valamint változásuk sikeres és sikertelen cryoballonos abláció után Doktori tézisek Dr. Erdei Tamás

Részletesebben

A mitralis regurgitáció. Hegedűs Ida DEKK Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika

A mitralis regurgitáció. Hegedűs Ida DEKK Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika A mitralis regurgitáció Hegedűs Ida DEKK Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika Mitralis regurg. aetiologia Rheumas - egyre ritkább Congenitalis Mitr. prolapsus Mitr. mellső vitorla cleft (CAVC) Endocarditis,

Részletesebben

DOKTORI TÉZISEK DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS SEMMELWEIS EGYETEM ELMÉLETI ORVOSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

DOKTORI TÉZISEK DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS SEMMELWEIS EGYETEM ELMÉLETI ORVOSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI TÉZISEK SZIMPTÓMÁS PITVARI SZÍVRITMUSZAVAROK NONFARMAKOLÓGIÁS FREKVENCIA KONTROLLJÁNAK RÖVID ÉS HOSSZÚ TÁVÚ HATÁSA KARDIOPEPTIDEK SZÉRUM SZINTJÉNEK VÁLTOZÁSA TÜKRÉBEN DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS SEMMELWEIS

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

7. ifj. Sorszám. Szerzők neve. Cím (magyar) Cím (angol)

7. ifj. Sorszám. Szerzők neve. Cím (magyar) Cím (angol) Sorszám 7. ifj. Aradi Dániel, Pintér Tünde, Kónyi Attila, Horváth Iván, Kovács Erik, Magyari Balázs, Komócsi András, PTE Szívgyógyászati Klinika 150 mg fenntartó dózisú clopidogrel csökkenti a magas reziduális

Részletesebben

Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza

Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza Születési hely, idő Budapest, 1966. június 28. Tudományos fokozat 1999 PhD. 2006 MTA doktora (D.Sc.) 2006 Habilitáció Semmelweis Egyetem (Kardiológia)

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

Pacemaker készülékek szoftverének verifikációja. Hesz Gábor

Pacemaker készülékek szoftverének verifikációja. Hesz Gábor Pacemaker készülékek szoftverének verifikációja Hesz Gábor A szív felépítése http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=fájl:diagram_of_the_human_heart_hu.svg http://en.wikipedia.org/wiki/file:conductionsystemoftheheartwithouttheheart.png

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

VÁLASZ OPPONENSI VÉLEMÉNYRE. Bíráló: Prof. Dr. Jánosi András egyetemi tanár, amta doktora

VÁLASZ OPPONENSI VÉLEMÉNYRE. Bíráló: Prof. Dr. Jánosi András egyetemi tanár, amta doktora 1 VÁLASZ OPPONENSI VÉLEMÉNYRE Bíráló: Prof. Dr. Jánosi András egyetemi tanár, amta doktora (Értekezés: Csanádi Zoltán: Szívelektrofiziológiai intervenciók magas prevalenciájú kardiális kórképekben) Tisztelt

Részletesebben

Szívelégtelenség Napok január Hajdúszoboszló

Szívelégtelenség Napok január Hajdúszoboszló Szívelégtelenség Napok 2012. január 27-28. Hajdúszoboszló 2012. január 27. péntek (délután) 14:00 14:15 A konferencia megnyitása (Prof dr Merkely Béla, Dr Nyolczas Noémi) 14:15 15:25 Mi történt az elmúlt

Részletesebben

15:30-19:00 Szekciók a Wunderlich Lovagteremben

15:30-19:00 Szekciók a Wunderlich Lovagteremben 2009. október 01. Csütörtök 09:00-10:30 EP licenszvizsga 11:00-12:30 CP licenszvizsga 12:30-13:00 Ebéd a Palatinus szálloda éttermében (fakultatív) Bartók terem 13:00 Ünnepélyes megnyitó Csanádi Zoltán,

Részletesebben

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L K Ö Z L E M É N Y E K N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L DR. HEINZ ERVIN A népesedésstatisztika igen fontos mutatószámai a népesség kormegoszlására és annak változására vonatkozó adatok. Ezért

Részletesebben

Biatrialis ingerlés A gyógyszerrezisztens paroxizmális pitvarfibrilláció nonfarmakológiás kezelésének újabb lehetõsége

Biatrialis ingerlés A gyógyszerrezisztens paroxizmális pitvarfibrilláció nonfarmakológiás kezelésének újabb lehetõsége ÚJABB TERÁPIÁS ELJÁRÁSOK Biatrialis ingerlés A gyógyszerrezisztens paroxizmális pitvarfibrilláció nonfarmakológiás kezelésének újabb lehetõsége Merkely Béla dr., Vágó Hajnalka dr., Gellér László dr., Zima

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ

Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ Azért, mert a kemoterápia bizonyított módon fokozza a gyógyulás esélyét! A kemoterápiának az a célja, hogy az esetleg, vagy biztosan visszamaradt daganatsejtek

Részletesebben

failed back surgery syndrome gerincműtét utáni krónikus fájdalom szindróma

failed back surgery syndrome gerincműtét utáni krónikus fájdalom szindróma failed back surgery syndrome post lamectomy syndrome post discotomy syndrome gerincműtét utáni krónikus fájdalom szindróma Összeállította: Prof.Dr.Komoly Sámuel Elnevezések: failed back surgery syndrome

Részletesebben

C-series. C-series VSF15 (Vitatron CareLink) Használati útmutató

C-series. C-series VSF15 (Vitatron CareLink) Használati útmutató C-series C70 DR C60 DR C50 D C20 SR C10 S C70A4 C60A4 C50A4 C20A4 C10A4 C-series VSF15 (Vitatron CareLink) Használati útmutató Tartalom 1 Bevezetés... 7 1.1 Az útmutatóról... 7 1.2 Programozási útmutató...

Részletesebben

IV. Elektrofiziológia és PM terápia

IV. Elektrofiziológia és PM terápia IV. Elektrofiziológia és PM terápia Dr. Földesi Csaba László Bevezetés A 2013-as évben, folytatva az előző sikeres évek munkáját, tovább tudtuk emelni beavatkozásaink számát és bővítenünk komplexitását.

Részletesebben

Diasztolés diszfunkció és szívelégtelenség elemzése integrált Doppler echocardiográfiával

Diasztolés diszfunkció és szívelégtelenség elemzése integrált Doppler echocardiográfiával Diasztolés diszfunkció és szívelégtelenség elemzése integrált Doppler echocardiográfiával Témavezető: Hivatalos bírálók: Doktori tézisek Dr. Dénes Mónika Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományok Doktori

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Szívelégtelenség Napok 2010 (A szívelégtelenség aktuális kérdései)

Szívelégtelenség Napok 2010 (A szívelégtelenség aktuális kérdései) 1 Szívelégtelenség Napok 2010 (A szívelégtelenség aktuális kérdései) Hajdúszoboszló 2010. jan. 22-23. Tisztelt kollégák, 2010. januárjában immár 2. alkalommal rendezzük meg a Szívelégtelenség Napokat.

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

Az esmolol használata a sürgősségi osztályon

Az esmolol használata a sürgősségi osztályon Az esmolol használata a sürgősségi osztályon Esmolol Szelektív Béta1-adrenerg antagonista Hatáskezdet: 1-2 perc VVT-esterase metabolizmus, eliminációs HL 9 perc Hatástartam 10-20 perc Az esmolol adagolása

Részletesebben

Új technikai és klinikai megfontolások a gyakori kamrai extrasystolek rádiófrekvenciás ablációjában

Új technikai és klinikai megfontolások a gyakori kamrai extrasystolek rádiófrekvenciás ablációjában 1 Új technikai és klinikai megfontolások a gyakori kamrai extrasystolek rádiófrekvenciás ablációjában Ph.D. Tézis Herczku Csaba Programvezető: Prof. Dr. Tóth Kálmán, az MTA doktora Pécsi Tudományegyetem,

Részletesebben

A reszinkronizáció hosszú távú hemodinamikai hatásai

A reszinkronizáció hosszú távú hemodinamikai hatásai Cardiologia Hungarica 2008; 38 : 25 29 2008 Locksley Hall Media A reszinkronizáció hosszú távú hemodinamikai hatásai Czuczor Szabolcs, Melczer László PTE ÁOK, Szívgyógyászati Klinika, Pécs Levelezési cím:

Részletesebben