BUDAPEST FŐVÁROS XV. KER. ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY. BUDAPEST 1153 Széchenyi tér TEL/FAX:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XV. KER. ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY. BUDAPEST 1153 Széchenyi tér 8-10. TEL/FAX: 306-31-84"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KER. ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BUDAPEST 1153 Széchenyi tér TEL/FAX: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT július 30.

2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési Szabályzat /továbbiakban SZMSZ/ célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény működési szabályait. 2. Az intézmény legfontosabb adatai: a) Az intézmény neve: Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye b) Az intézmény rövidített neve: Egyesített Szociális Intézmény /ESZI/ c) Székhelye: 1153 Budapest, Széchenyi tér Hrsz.: 90242/3 d) Telephelyei: ESZI Központ 1153 Budapest, Széchenyi tér Területi Gondozás: Gondozóház 1157 Bp. Erdőkerülő u. 34. Házi Gondozó Szolgálat 1158 Bp. Klebelsberg K. u. 20/a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Házi gyermekfelügyelet Idősek Klubja 1156 Bp. Kontyfa u. 3. Idősek Klubja 1158 Bp. Klebelsberg K. u. 20/a 2

3 Idősek Klubja 1154 Bp. Arany J. u. 51. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona /ÉNO/ 1157 Bp. Árendás köz 4-6. Fejlesztő Gondozó Központ /FENO/ 1158 Bp. Molnár V. u Újpalotai Családsegítő Szolgálat: 1157 Bp. Árendás köz 4-6. Szociális konyha és nappali melegedő 1156 Bp. Kontyfa u. 3. Utcai Szociális munka 1157 Bp. Kontyfa u. 3. Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája /MUFTI/ 1156 Bp. Kontyfa u. 3. Háztartási Adósságkezelő Tanácsadó 1157 Bp. Árendás köz 4-6. Tartós Munkanélkülieket Segítő Szolgálat 1156 Bp. Kontyfa u. 3. Fióka Gyermek és Ifjúságjóléti Központ 1155 Bp. Kolozsvár u. 4/b. telephelye: 1158 Bp. Pestújhelyi út A költeségvetési szerv alapítója: Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest, Bocskai u A költségvetési szerv fenntartója, felügyeleti, irányító szerve: Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete (1153 Bp. Bocskai u. 1-3) jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja 5. A költségvetési szerv működési területe: Budapest Főváros XV. kerület közigazgatási területe. 6. A költségvetési szerv besorolása: a) Tevékenység jellege alapján: 3

4 Közszolgáltató költségvetési szerv. b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. c) Közszolgáltató szerv fajtája szerint: Közintézmény. 7. A költségvetési szerv jogállása: Az intézmény önálló jogi személy 8. A költségvetési szerv közfeladata és tevékenysége: a Pénzügyminisztérium által kiadott hatályos államháztartási szakágazati és szakfeladat rend alapján, mely december 31-én hatályát veszti: Alaptevékenységi szakágazat: idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül A költségvetési szerv közfeladata, valamint alapfeladatként ellátandó tevékenységei: Szakfeladat Megnevezése száma Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátás Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások Szociális és gyermekjóléti ellátás, szállásnyújtás nélkül Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Egyéb szociális és gyermekjólét szolgáltatás Költségvetési szervek kiegészítő és vállalkozási tevékenysége Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő tevékenység halmozottan sérült gyermekek és fiatalok ellátása Önkormányzatok, valamint több célú kistérségi társulások elszámolásai Önkormányzatok, valamint több célú kistérségi társulások Elszámolásai 4

5 Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet a alapján 2010 január 1-től hatályba lépő államháztartási szakágazati és szakfeladat rend: Alaptevékenységi szakágazat: 8810 idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása bentlakás nélkül Az intézmény közfeladata, valamint alapfeladatként ellátandó tevékenységei: szakfeladat száma megnevezése Időskorúak bentlakásos szociális ellátása Időskorúak átmeneti ellátása Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása nappali intézményben Idősek nappali ellátása Fogyatékossággal élők nappali ellátása Házi gyermekfelügyelet Gyermekjóléti szolgáltatás Kapcsolattartási ügyelet Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint hajléktalanok nappali ellátása Nappali melegedő Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Utcai szociális munka Szociális foglalkoztatás Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Pedagógiai szakszolgáltatások Fejlesztő felkészítés Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai kisegítő tevékenységei szakfeladat száma megnevezése 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése 5

6 Kisegítő tevékenysége arányának felső határa: 5% 9. A költségvetési szerv képviselete: Az intézményt az igazgató egy személyben képviseli. Ezt a jogát írásos meghatalmazás útján szakmai helyettesére átruházhatja. 10. A költségvetési szerv foglalkoztatási jogviszonyai: A foglalkoztatottakat az intézmény igazgatója közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony, illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. 11. A költségvetési szerv típusa: Szociális és gyermekjóléti ellátást biztosító intézmények. 12. A költségvetési szerv szervezeti formája: Integrált szociális intézmény 13. A költségvetési szerv tevékenysége: szociális ellátás szállásnyújtással, szociális ellátás szállásnyújtás nélkül, Gyermekjóléti szolgáltatás január 1-től speciális szolgáltatásokkal A Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási hivatal október 31-én kelt B /11/08 számú határozata alapján november 1-től szakmai módszertani feladatok ellátása. 14. A költségvetési szerv gazdálkodása: Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Kivéve: az intézményi és személyi térítési díjakat, melyeket a fenntartó Önkormányzat külön rendeletben szabályoz. Számlavezető: OTP Kereskedelmi Bank Rt. Számlaszám: Az általános forgalmi adónak (ÁFA) alanya Adószáma: Az ESZI igazgatója önálló bérgazdálkodási, munkáltatói és fegyelmi jogkörrel rendelkezik. 6

7 15. Alapítás éve: Alapító okirat száma: 4/1998. kelt : december Az alapító okiratot módosító önkormányzati határozat száma: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 254/2009. (IV.29.) számú határozata. 18. Kelte: Hatályba lépésének időpontja:

8 II. FEJEZET AZ INTÉZMÉNY FELADATAI Az ESZI feladatát képezi a Bp. Főváros XV. kerületi Önkormányzat feladatkörébe tartozó szociális, rehabilitációs feladatok megoldása, a kerületben élő felnőtt lakosság körében a szociális helyzetük, egészségi állapotuk miatt ellátásra szorulók, a fogyatékkal élők nappali ellátása, intézményen belüli foglalkoztatása valamint a gyermekek és fiatal felnőttek körében a gyermek-és ifjúságvédelmi alapszolgáltatások ellátása. A feladatok megoldásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi és műszaki feltételek megteremtése és fenntartása, a szakmai és gazdálkodási tevékenység magas színvonalú ellátása, melyeket az ide vonatkozó törvények és a XV. ker. Önkormányzat Képviselő - testületének rendeletei szabályoznak. Területi Gondozás átmeneti elhelyezés időskorúak részére házi segítségnyújtás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás házi gyermekfelügyelet étkeztetés nappali ellátást nyújtó intézmények időskorúak részére Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona nappali ellátást nyújtó intézmény, középsúlyos értelmileg sérült fiatalok és fiatal felnőttek valamint felnőttek részére Fejlesztő Gondozó Központ nappali ellátást nyújtó intézmény súlyosan és halmozottan sérült gyermekek és fiatal felnőttek részére tankötelezettség teljesítésének ellátása 6-18 éves korig 8

9 Újpalotai Családsegítő Szolgálat szociális és mentálhygiénés problémák miatt veszélyeztetett személyek, illetve családok gondozása a Sztv.-ben megfogalmazottak szerinti feladatkör. Szociális konyha és nappali melegedő - meghatározott ideig napi egyszeri étkezés nyújtása, és hajléktalanok részére egész évben tisztálkodási lehetőség, valamint a hidegidő beálltával nappali melegedő szolgáltatás biztosítása. Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája - a munkanélküli fiatal felnőttek problémáinak megelőzése, feltárása és kezelése. Háztartási Adósságkezelési Tanácsadó az adósságot felhalmozó egyének és családok segítése, az adósságcsapda kialakulásának megelőzése. Tartós Munkanélkülieket Segítő Szolgálat a tartósan munka nélkül levő egyének munkaerő piacra való visszasegítése. FIÓKA Gyermek és Ifjúságjóléti Központ: Gyermekjóléti alapellátás a Gyv - tv-ben foglaltaknak megfelelően. Az intézményi feladatok nem lehetnek ellentétesek a jogszabályokban és az alapító okiratban meghatározott feladatokkal. Az intézmény működésének alapja a többször módosított évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról és a többször módosított évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról és az ezekre vonatkozó végrehajtási rendeletek. 9

10 III. FEJEZET AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1. Az intézmény szervezeti felépítése: az intézmény szervezeti felépítését az alá- és fölérendeltség, illetőleg a munkamegosztás szerint, az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza. 2. Az ESZI központ szervezeti egységének (Igazgatóság) főbb feladatai: Pénzügyi és számviteli feladatok: pénzintézeti kapcsolatok ügyvitelének biztosítása, bankszámlaszerződések, számlavezetés, aláírás bejelentés, bankszámlaforgalom, a gazdasági szervezet ügyrendjében foglaltak szerint az éves intézményi költségvetés megtervezése, költségvetési kötelezettségek teljesítése, nyilvántartások vezetése, beérkezett számlák alaki, tartalmi, számszaki ellenőrzése, fizetési határidők figyelemmel kísérése, a házipénztár pénzeszközeinek kezelése, szigorú számadású nyomtatványok elszámolása, nyilvántartása, éves költségvetésben engedélyezett beruházások, felújítások pénzügyi elszámolása, pénzügyi források változásainak nyilvántartása, a számviteli törvény, valamint az intézmény számviteli politikájában, számlarendjében, szabályzataiban előírtak alapján a gazdasági események, nyilvántartása, főkönyvi folyószámla könyvelés, a bizonylatok előírás szerinti irattározása, külső és belső szervek részére - az adatvédelmi előírások betartása mellett - információk szolgáltatása, az éves és évközi beszámolók / mérleg, féléves beszámoló, éves beszámoló eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet / összehasonlításához szükséges adatok biztosítása, a tárgyi és kis értékű eszközök nyilvántartása, 10

11 az intézmény tulajdonában lévő eszközök leltározása, hiány - többlet kimutatása, használhatatlan eszközök selejtezése, gondnoksági teendők ellátása, az intézmény működéséhez szükséges anyagok biztosítása. Humánpolitikai feladatok: az ESZI humánerőforrás gazdálkodásában való aktív részvétel, új munkatársak felvételével kapcsolatos teendők ellátása, a munkatársak átsorolása, áthelyezések, különféle elszámolások bonyolítása, bérgazdálkodás, személyi anyagok kezelése, állományon kívüli dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos munkaügyi tevékenység ellátása, jubileumi és hűségjutalom megállapítása, állományban lévő és állományon kívüli munkavállalók jövedelem elszámolásához, adatfeldolgozásra előkészítés és továbbítás a MÁK-hoz, biztosítotti adatszolgáltatás MÁK-APEH felé, éves fizetett szabadság megállapítása és nyilvántartása, étkezési hozzájárulás nyilvántartása, utazási költségtérítés elszámolása, különféle munkaügyi statisztikák elkészítése. Pénzügyi előadó feladatai: ellenőrzi a készpénz ki,- és befizetéseket, elkészíti a beérkezett számlák, ellátmányok utalványozását, nyilvántartja a szakfeladatok előirányzatait, biztosítja a változások könyvelésében történő folyamatos átvezetést. A módosított előirányzatokat szükség szerint egyezteti a felügyeleti szervvel. felülvizsgálja az ellátmánnyal gazdálkodók elszámolásait, ellátja a házipénztár, az ellátmány nyilvántartás, étkezési utalvány nyilvántartás rendszeres ellenőrzését, részt vesz a nagyobb összegű készpénzes szállításokban és jelen van azok kifizetésénél, ellátja az érvényesítési feladatokat, analitikus nyilvántartást vezet a vállalt kötelezettségekről, és ezekről negyedéves feladást készít, naponta előkészíti az átutalásokat, figyeli a bankszámla egyenleget, részt vesz a költségvetés, valamint a költségvetési beszámoló elkészítésében, 11

12 vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség: vagyonnyilatkozat-tételre a évi CLII Tv. alapján kötelezett. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a Tv. 5. (1) bekezdés cb.) pontja alapján kétévente köteles eleget tenni. Kontírozó könyvelő feladatai: a források és eszközök mozgását, változását tükröző dokumentumokat a számviteli előírásoknak megfelelően kontírozza, gondoskodik az általa kontírozott tételek rögzítettségéről könyveléséről a MÁK által rendelkezésre bocsátott TTG program segítségével. Szükség esetén részt vesz a kontírozott tételek rögzítésében, könyvelés után elvégzi a kötelező egyezőségek ellenőrzését, elkészíti a felügyeleti szerv részére az időszaki pénzforgalmi jelentést, adatot szolgáltat az éves költségvetés elkészítéséhez, közreműködik az időszaki költségvetési beszámoló elkészítésében, igény szerint adatot szolgáltat az ESZI összesen, ill. az ESZI egységei, szakfeladatai részére, a bevételek és kiadások alakulásáról (TTG dokumentum) a negyedéves ÁFA bevallás elkészítéséhez egyezteti az elszámolásban résztvevő főkönyvi számlák egyenlegeit, egyezőségeit, adatot szolgáltat a bevallás elkészítéséhez, kapcsolatot tart a MÁK informatikai csoportjával, gondoskodik az ESZI - nél működő számítógépes programok aktualizálásáról (TTG, K11, SÁFÁR, INT), vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség: vagyonnyilatkozat-tételre a évi CLII Tv. alapján kötelezett. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a Tv. 5. (1) bekezdés cb.) pontja alapján kétévente köteles eleget tenni. 12

13 Az ESZI vezetése és az egységvezetők feladatai: Igazgató feladatai: az ESZI szakmai és gazdasági irányítása egy személyben felelős az ESZI működéséért és gazdálkodásáért, képviseli az ESZI - t külső szervek előtt, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az ESZI szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét, gyakorolja a munkáltatói jogokat, ellátja az ESZI működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, előkészíti, elkészítteti az ESZI SZMSZ - ét és más, kötelezően előírt szabályzatait, rendelkezéseit, havi rendszerességgel összehívja az intézményvezetőket a szakmai és gazdálkodási kérdések megbeszélésére, kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel. folyamatosan értékeli az ESZI, az intézmények tevékenységét, munkáját, koordinálja a szakmai feladatok ellátását a párhuzamos munkavégzés elkerülése érdekében, elkészíti az intézményvezetők munkaköri leírását, panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálása, szükséges intézkedések megtétele, távolléte esetén teljes jogkörrel a Családsegítő Szolgálat vezetője helyettesíti. vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség: vagyonnyilatkozat-tételre a évi CLII Tv. alapján kötelezett. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a Tv. 5. (1) bekezdés c.) pontjának ca, pontja alapján évente köteles eleget tenni. Gazdasági vezető feladatai: az ESZI gazdasági és pénzügyi tevékenységének szervezése, a pénzügyi fegyelem betartatása, figyelemmel kíséri a bevételek és kiadások alakulását, gondoskodik a pénzügyi egyensúly fenntartásáról, 13

14 elkészíti az ESZI éves költségvetését, gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentéseit, gondoskodik az adatszolgáltatásról, eljár a számlaviták rendezése érdekében, adó és ÁFA bevallások határidőre történő elkészítésének biztosítása részt vesz az évközi előirányzatok módosításában, elkészíti, folyamatosan karbantartja az ESZI gazdasági, műszaki szabályzatait, megszervezi, biztosítja az ESZI anyag és eszközellátását az igazgató távolléte esetén az igazgató megbízása alapján, vezeti az ESZI központi szervezeti egységét és dönt a gazdasági kérdésekben. vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség: vagyonnyilatkozat-tételre a évi CLII Tv. alapján kötelezett. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a Tv. 5. (1) bekezdés c.) pontjának ca, pontja alapján évente köteles eleget tenni. Egységvezetők feladatai: Területi Gondozás: - kerületi vezető gondozónő ellátja a gondozási feladatok - házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, házi gyermekfelügyelet, étkeztetés, idősek nappali ellátását biztosító intézmények, átmeneti elhelyezés - irányítását, felügyeletét, elkészíti az irányítása alá tartozó egységek éves szakmai munkatervét és ellenőrzi a végrehajtást, ellenőrzi az egységek részére kötelezően előírt szakmai nyilvántartások vezetését, az ESZI keretén belül működő szakmailag önálló egységekkel állandó kapcsolattartás és szoros együttműködés, javaslatokat készít a személyi térítési díjak megállapítására, ellenőrzi a teljesítést, az összesítőt aláírásával és az egység pecsétjével látja el, részt vesz a költségvetés tervezésében, tevékenyen részt vesz az intézmény gazdálkodásában, a gazdasági vezető által kidolgozott és a testület által elfogadott bevételek és kiadások vonatkozásában, az egységek dolgozói részére elkészíti a munkaköri leírásokat, munkáltatói jogot nem gyakorol, de javaslatot tesz a felvételre kerülő új munkatárs személyére, elkészíti az éves szabadságtervet, egyben gondoskodik a szükséges helyettesítések megszervezéséről, 14

15 szükség esetén felelősségre vonást és fegyelmi eljárást kezdeményez, rendszeresen beszámoltatja a részegységek vezetőit az általuk végzett tevékenységről, segítséget nyújt a megoldandó problémák kezelésében, betartja és betartatja az ÁNTSZ, a tűz,- és munkavédelmi, vagyonvédelmi előírásokat, az igazgató és a gazdasági vezető által kiadott szabályzatokban és utasításokban foglaltakat, biztosítja a területet érintő jogszabályok és önkormányzati rendeletek végrehajtását, az állami normatíva igényléséhez szükséges adatokat szolgáltat, az éves statisztika elkészítéséhez adatot szolgáltat, az országos jelentési rendszerhez adatokat szolgáltat, felelősségének megállapítása, szabadságának engedélyezése alapbérének, jutalmának megállapítása, kitüntetésre előterjesztésre az ESZI igazgató hatáskörébe tartozik. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona: - egységvezető ellátja az egység működési körébe tartozó szakmai feladat - felnőtt korú középsúlyos értelmi fogyatékosok nappali ellátása - irányítását, felügyeletét, elkészíti és elkészítteti az irányítása alá tartozó egység éves szakmai munkatervét és ellenőrzi a végrehajtást, ellenőrzi az egység részére kötelezően előírt szakmai nyilvántartások vezetését, az ESZI keretén belül működő szakmailag önálló egységekkel állandó kapcsolattartás és szoros együttműködés, részt vesz a költségvetés tervezésében, tevékenyen részt vesz az intézmény gazdálkodásában, a gazdasági vezető által kidolgozott és a testület által elfogadott bevételek és kiadások vonatkozásában, az egység dolgozói részére elkészíti a munkaköri leírásokat, a munkáltatói jogkört nem gyakorol, de javaslatot tesz a felvételre kerülő új munkatárs személyére, elkészíti az éves szabadságtervet, egyben gondoskodik a szükséges helyettesítések megszervezéséről, szükség esetén felelősségre vonást, és fegyelmi eljárást kezdeményez, figyelemmel kíséri a napi működést, tevékenyen részt vesz a felmerülő problémák megoldásában, ellenőrzi a megállapított személyi térítési díjak teljesítését, az összesítőt aláírásával és az egység pecsétjével látja el. 15

16 betartja és betartatja az ÁNTSZ, a tűz, - és munkavédelmi, vagyonvédelmi előírásokat, az igazgató és a gazdasági vezető által kiadott szabályzatokban és utasításokban foglaltakat, gondoskodik a gondozottak meglévő képességeinek szinten tartásához szükséges feltételek biztosításáról, a változó törvényi feltételek mellett szociális foglalkoztatást biztosít, az éves statisztika elkészítéséhez adatot szolgáltat, az országos jelentési rendszerhez adatokat szolgáltat, biztosítja a területét érintő jogszabályok és önkormányzati rendeletek végrehajtását, az állami normatíva igényléséhez szükséges adatokat szolgáltat. felelősségének megállapítása, szabadságának engedélyezése, alapbérének, jutalmának megállapítása, kitüntetésre előterjesztése az ESZI igazgató hatáskörébe tartozik. Fejlesztő Gondozó Központ : - egységvezető ellátja az egység működési körébe tartozó szakmai feladatok - súlyosan halmozottan sérült gyermekek és fiatal felnőttek nappali ellátása, oktatása - irányítását, felügyeletét, elkészíti az irányítása alá tartozó egység éves szakmai munkatervét és ellenőrzi a végrehajtást, ellenőrzi az egység részére kötelezően előírt nyilvántartások vezetését, az ESZI keretén belül működő szakmailag önálló egységekkel állandó kapcsolattartás és szoros együttműködés, részt vesz a költségvetés tervezésében, tevékenyen részt vesz az intézmény gazdálkodásában, a gazdasági vezető által kidolgozott és a testület által elfogadott bevételek és kiadások vonatkozásában, az egység dolgozói részére elkészíti a munkaköri leírásokat, munkáltatói jogkört nem gyakorol, de javaslatot tesz a felvételre kerülő új munkatárs személyére, elkészíti az éves szabadságtervet, egyben gondoskodik a szükséges helyettesítések megszervezéséről, szükség esetén felelősségre vonást és fegyelmi eljárást kezdeményez, figyelemmel kíséri az egység napi működését, tevékenyen részt vesz a felmerülő problémák megoldásában, ellenőrzi a megállapított személyi térítési díjak teljesítését, az összesítőt aláírásával és az egység pecsétjével látja el. 16

17 betartja és betartatja az ÁNTSZ, a tűz, - és munkavédelmi, vagyonvédelmi előírásokat, az igazgató és a gazdasági vezető által kiadott szabályzatokban és utasításokban foglaltakat, eleget tesz az oktatási törvény által előírt, az intézményre vonatkoztatható szakmai követelményeknek, az ellátottak fejlesztése és gondozása kiemelten eszköz és pénzigényes, ezt az önkormányzati költségvetésből teljes egészében fedezni nem lehet,ezért az egységvezető kiemelt figyelmet fordít a pályázatokra, valamint a minőségi gondozás érdekében közvetlen támogatók felkutatásában vesz részt, biztosítja a területét érintő jogszabályok és önkormányzati rendeletek végrehajtását, az állami normatíva igényléséhez szükséges adatokat szolgáltat, az éves statisztika elkészítéséhez adatot szolgáltat, az országos jelentési rendszerhez adatokat szolgáltat, felelősségének megállapítása, szabadságának engedélyezése, alapbérének, jutalmának megállapítása, kitüntetésre előterjesztése az ESZI igazgató hatáskörébe tartozik., Újpalotai Családsegítő Szolgálat: - egységvezető ellátja az egységek működési körébe tartozó szakmai feladatok szociális és mentálhygiénés problémák miatt veszélyeztetett személyek illetve családok gondozása irányítását felügyeletét, elkészíti az irányítása alá tartozó egységek éves szakmai munkatervét és ellenőrzi a végrehajtást, ellenőrzi az egységek részére előírt szakmai nyilvántartások vezetését, az ESZI keretén belül működő szakmailag önálló egységekkel állandó kapcsolattartás és szoros együttműködés, részt vesz a költségvetés tervezésében, tevékenyen részt vesz az intézmény gazdálkodásában, a gazdasági vezető által kidolgozott és a testület által elfogadott bevételek és kiadások vonatkozásában, az egységek dolgozói részére elkészíti a munkaköri leírásokat, munkáltatói jogkört nem gyakorol, de javaslatot tesz a felvételre kerülő új munkatárs személyére, elkészíti az éves szabadságtervet, egyben gondoskodik a szükséges helyettesítések megszervezéséről, szükség esetén felelősségre vonást és fegyelmi eljárást kezdeményez, rendszeresen részt vesz team megbeszéléseken, segítséget nyújt a megoldandó problémák kezelésében, 17

18 rendszeresen beszámoltatja a részegységek vezetőit az általuk végzett tevékenységről, segítséget nyújt a megoldandó problémák kezelésében, aktívan részt vesz az új módszerek és ellátási formák kidolgozásában, betartja és betartatja az ÁNTSZ, a tűz, - és munkavédelmi, vagyonvédelmi előírásokat, az igazgató és a gazdasági vezető által kiadott szabályzatokban és utasításokban foglaltakat, biztosítja a területet érintő jogszabályok és önkormányzati rendeletek végrehajtását, az állami normatíva igényléséhez szükséges adatokat szolgáltat. az éves statisztika elkészítéséhez adatot szolgáltat, az országos jelentési rendszerhez adatokat szolgáltat, ellátja az ESZI igazgató szakmai helyettesítését, felelősségének megállapítása, szabadságának engedélyezése, alapbérének, jutalmának megállapítása, kitüntetésre előterjesztése az ESZI igazgató hatáskörébe tartozik. vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség: vagyonnyilatkozat-tételre a évi CLII Tv. alapján kötelezett. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a Tv. 5. (1) bekezdés c.) pontjának c a, pontja alapján évente köteles eleget tenni. FIÓKA Gyermek és Ifjúságjóléti Központ: - egységvezető ellátja a gondozási, szervezési és szolgáltatási feladatok - gyermekjóléti alapellátás, gyermekekkel, fiatal felnőttekkel végzett szociális munka, egyéni és csoportos foglalkozások szervezése irányítását és felügyeletét, szorosan együtt működik a törvényben rögzített külső szervekkel elkészíti az irányítása alá tartozó egység éves szakmai munkatervét és ellenőrzi a végrehajtást, gondoskodik a törvény által előírt éves tanácskozás megszervezéséről, ellenőrzi az egység részére kötelezően előírt szakmai nyilvántartások vezetését, az ESZI keretén belül működő szakmailag önálló egységekkel állandó kapcsolattartás és szoros együttműködés, részt vesz a költségvetés tervezésében, tevékenyen részt vesz az intézmény gazdálkodásában, a gazdasági vezető által kidolgozott és a testület által elfogadott bevételek és kiadások vonatkozásában, az egység dolgozói részére elkészíti a munkaköri leírásokat, 18

19 munkáltatói jogkört nem gyakorol, de javaslatot tesz a felvételre kerülő új munkatárs személyére, elkészíti az éves szabadságtervet, egyben gondoskodik a szükséges helyettesítések megszervezéséről, szükség esetén felelősségre vonást, fegyelmi eljárást kezdeményez, rendszeresen részt vesz team megbeszéléseken, segítséget nyújt a megoldandó problémák kezelésében, figyelemmel kíséri a gyermekek és fiatal felnőttek helyzetének alakulását a kerületben, tevékenyen részt vesz az új módszerek kialakításában, a megfelelő szakmai fórumokon, figyelemmel kíséri a szakmai területhez kapcsolódóan kiírt pályázatokat, a gazdasági vezetéssel történt egyeztetés után azokon részt vesz, betartja és betartatja az ÁNTSZ, a tűz, - és munkavédelmi, vagyonvédelmi előírásokat, az igazgató és a gazdasági vezető által kiadott szabályzatokban és utasításokban foglaltakat, biztosítja a terültét érintő jogszabályok és önkormányzati rendeletek végrehajtását, az éves statisztika elkészítéséhez adatot szolgáltat, az országos jelentési rendszerhez adatokat szolgáltat, felelősségének megállapítása, szabadságának engedélyezése, alapbérének, jutalmának megállapítása, kitüntetésre előterjesztésre az ESZI igazgató hatáskörébe tartozik. 3. Dolgozói érdekképviseleti szervezetek : Az ESZI vezetése együttműködik az intézményi dolgozók minden olyan törvényes szervezetével, amelynek célja a dolgozók érdekképviselete és érdekvédelme. Az ESZI vezetése támogatja és segíti az érdekképviseleti szervek működését. Az ESZI igazgatója az idevonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a reprezentatív szakszervezettel kollektív szerződést köthet. 19

20 IV. FEJEZET AZ ESZI működésének főbb szabályai 1. AZ ESZI munkavégzéssel kapcsolatos szabályai: a./ A munkaviszony létrejötte: A Közalkalmazottak Jogállásáról szóló törvény alapján. A Munkatörvény Könyve alapján b./ A munkavégzés szabályai, munkaköri kötelezettségek, hivatali titok megőrzése: Munkavégzés a felvételi okmányban foglalt, -a gyermekjóléti központ kivételével-, változó munkahelyen az ott érvényben lévő szabályok, valamint a szociális munka etikai kódexe szerint történik. Az egységek szoros szakmai együttműködésben látják el feladataikat. A munkatárs köteles a munkakörébe tartozó tevékenységet legjobb képességei kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkakörének betöltésével összefüggésben jutott tudomására és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy a kliensekre hátrányos következményekkel járhat. A munkatárs a feladatait az arra vonatkozó szabályok és előírások, a munkaköri leírás, munkahelyi vezető utasításai, valamint a szakmai elvárások alapján köteles végezni. Ha jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek és ezek nyilvánosságra kerülése az ESZI érdekeit sérti. A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. 20

21 c./ Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére Az írott és elektronikus médiák munkatársainak nyilatkozatot az ESZI dolgozói az alábbi szabályok betartása mellett tehetnek: Az ESZI - t érintő kérdésekben a tájékoztatásra illetve a nyilatkozatadásra az igazgató, vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. Az egységek vezetői és munkatársai szakmai kérdésekben az ESZI igazgató előzetes tájékoztatása után nyilatkozhatnak a médiáknak. A közölt adatok szakszerűségéért, pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel. A nyilatkozónak minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre és az ESZI jó hírnevére és érdekére. Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban melynek idő előtti nyilvánosságra kerülése az ESZI tevékenységében zavart, anyagi vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről amelyekben a döntés nem a nyilatkozó hatáskörébe tartozik. A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport közlésre kerülő anyagát, - a közlés előtt - megismerje. d./ A munkaidő: Az ESZI munkatársainak kötelező munkaideje heti 40 óra. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetése érdekében Területi Gondozás dolgozói készenléti ügyeletet látnak el. A Gondozó házban dolgozó szakmai feladatot ellátó közalkalmazottak a 24 órás ellátás biztosítása érdekében folyamatos munkarendben dolgoznak. Munkaidejük 6-18 óráig és óráig tart, órás váltásban. Az utcai szociális munkát végző közalkalmazottak napi munkaideje a krízis időszakban (november 1.-től március 31.-ig) óráig tart. 21

22 A krízishelyzetek kialakulásának elkerülése érdekében a FIÓKA Gyermek-és Ifjúságjóléti Központban dolgozó közalkalmazottak telefonos készenléti ügyeletet látnak el. Az egységek nyitvatartási ideje a kliensek részére: Területi Gondozás: Idősek Klubja: - hétfőtől - csütörtökig 7,30 órától 15,45 óráig pénteken 7,30 órától 14,30 óráig Hétvégi ellátás biztosítására havi váltással más-más klub 8-13 óráig tart nyitva. Gondozó Ház: 24 órás szolgálat Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: munkanapokon 16,00 órától másnap reggel 8,00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 24 órás készenlét. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona hétfőtől - csütörtökig : pénteken: 6,30 órától 16,30 óráig 6,30 órától 15,00 óráig Fejlesztő Gondozó Központ: hétfőtől - csütörtökig: 7,00 órától 17,00 óráig pénteken: 7,00 órától 16,00 óráig Újpalotai Családsegítő Szolgálat: hétfőn: a kliensek részére zárva kedden és csütörtökön : szerdán: pénteken: 10,00órától 17,00 óráig 9,00 órától 17,00 óráig 9,00 órától 15,00 óráig 22

23 Szociális konya és Nappali Melegedő: hétfőtől - péntekig : 9,30 órától 16,00 óráig Háztartási Adósságkezelő Tanácsadó Hétfőn a kliensek részére zárva. kedd, csütörtökig: szerda: péntek: 10,00 órától 17,00 óráig 9,00 órától 17,00 óráig 9,00 órától 15,00 óráig Tartós Munkanélkülieket Segítő Szolgálat: hétfőn a kliensek részére zárva keddtől, csütörtökig: szerda: pénteken: 9,30 órától 16,00 óráig 9,30 órától 7,00 óráig 9,30 órától 15,00 óráig MUFTI: hétfőtől - csütörtökig : pénteken a kliensek részére zárva. 11,00 órától17,00 óráig FIÓKA Gyermek és Ifjúságjóléti Központ: hétfőn: keddtől - péntekig: 14,00 órától 19,00 óráig 9,00 órától 19,00 óráig e./ Szabadság: Az egységvezetőknek a folyó év elején tervet kell készíteni a szabadságok ütemezéséről. A rendkívüli és a fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak az ESZI igazgatója, illetve szakmai helyettese jogosult. Egyéb esetekben az egységek vezetői. A szabadság nyilvántartás vezetése az ESZI humánpolitikai előadó feladata. 23

24 f./ A munka díjazása: A Közalkalmazottak jogállásáról szóló, és a Szociális törvényben foglaltak alapján történik. pótlékok: magasabb vezetői, vezetői, munkahelyi, címpótlékok, képesítési pótlék módszertani pótlék g./ Címek adományozása: a munkáltató tartósan magas színvonalú és kiemelkedő munkateljesítés esetén az ESZI dolgozói részére a KJT-ben meghatározott címeket adományozhatja. h. / Saját gépkocsi használat: a mindenkor érvényben levő központi előírások és az adójogszabályok szerint kerül megállapításra. Egyedi esetekben a saját gépkocsi használatot írásos kérelem alapján az intézmény igazgatója engedélyezi. 3./ Kártérítési kötelezettség: A KJT - ben előírtak alapján történik. 4./ Anyagi felelősség: A KJT - ben előírtak alapján történik. 5./ A munkaterv: Az egységek által elkészített éves szakmai munkaterveket az ESZI igazgatója folyamatosan ellenőrzi és értékeli. 6./ Ügyiratkezelés: Az ESZI Ügyiratkezelési Szabályzata - alapján történik. 24

25 7./ Bélyegző használata és kezelése: Cégszerű aláírásnál csak az ESZI körbélyegzője használható, aláíró az igazgató és a gazdasági vezető. Az egységek körbélyegzője csak a szakmai feladatok ellátásához szükséges levelezésre használható. Bélyegzők beszerzése az ESZI központjában megbízott pénzügyi és számviteli előadóinak feladata. A intézményi bélyegzőkről szigorú nyilvántartást kell vezetni. Az elhasználódott bélyegzőt az ESZI igazgatóságára kell leadni megsemmisítésre. Az elveszett bélyegzőt le kell tiltatni a Magyar Közlöny - ben. 8./Az intézmény gazdálkodásának rendje: Az intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása, a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével - az ESZI igazgatójának feladata. a./ A belső szabályzatok: Kollektív Szerződés Szervezeti és Működési Szabályzat Számvitel Politika Számlarend Bizonylati Rend Gazdasági szervezet Ügyrendje Gazdálkodási jogkörök Szabályzása Pénz-és értékkezelési Szabályzat Önköltség számítási Szabályzat Szabályzat a költségvetést érintő juttatásokról (Költségtérítések, fizetési előleg, mobiltelefon, munkaruha juttatás) Munkaerő gazdálkodási Szabályzat Gyakornoki Szabályzat Leltározási Szabályzat Selejtezési Szabályzat Eszközök és források értékelési Szabályzata 25

26 Tűzvédelmi Szabályzat Munkavédelmi Szabályzat Gépjármű üzemeltetési és parkolási Szabályzat Iratkezelési Szabályzat Szabálytalanságok kezelésének szabályzata Vagyonnyilatkozat kezelési Szabályzat Szabályzat a Kjt. szerinti kereset kiegészítésről Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás gépkocsi és mobiltelefon használati szabályzat Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszere (FEUVE) b./ Bankszámla feletti rendelkezés: Az OTP Bank RT -nél vezetett számla felett az ESZI igazgató, a gazdasági vezető, a szakmai helyettes, a pénzügyi előadó és a könyvelő rendelkezik két személy együttes aláírásával. c./ Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje: A kötelezettségvállalás módja a Számviteli Politikában külön szabályozott. Utalványozás: - az ESZI igazgató vagy a szakmai helyettes végezheti. Az ellenjegyzést, érvényesítést a Számviteli Törvény előírásainak figyelembevételével az ESZI igazgató által megbízott két fő végezheti. 9./ Munkakörök átadása: Az ESZI vezető állású dolgozói, valamint az intézmény igazgatója által kijelölt munkavállalók munkakörének átadásáról illetve átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. Az átadás - átvételi eljárást a munkakör változást megelőző harmadik munkanapon be kell fejezni. A jegyzőkönyv felvétele az alábbi munkaköröket érinti: igazgató, gazdasági vezető, egységvezetők, pénztáros, 26

27 gazdasági ügyintézők, leltárfelelősök, humánpolitikai előadó 27

28 V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A módosított SZMSZ hatálybalépésének ideje: Az SZMSZ mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról az ESZI igazgatója gondoskodik. Osgyány Éva igazgató Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot a Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság - a 155/2009.(X.21.) számú határozatával - jóváhagyta. 28

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE. 1153 Budapest, Széchenyi tér 8-10. TEL/FAX: 306-31-84

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE. 1153 Budapest, Széchenyi tér 8-10. TEL/FAX: 306-31-84 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 1153 Budapest, Széchenyi tér 8-10. TEL/FAX: 306-31-84 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 25. 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE. 1153 Budapest, Széchenyi tér 8-10. TEL/FAX: 306-3184

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE. 1153 Budapest, Széchenyi tér 8-10. TEL/FAX: 306-3184 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 1153 Budapest, Széchenyi tér 8-10. TEL/FAX: 306-3184 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE. 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10. TEL/FAX: 306-3184

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE. 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10. TEL/FAX: 306-3184 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10. TEL/FAX: 306-3184 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter. Szervezeti és Működési Szabályzat

Területi Szociális Központ Sajószentpéter. Szervezeti és Működési Szabályzat Területi Szociális Központ Sajószentpéter Szervezeti és Működési Szabályzat I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban:

Részletesebben

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 május Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága, átruházott hatáskörben.. SZEB sz. határozatával hagyta

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat - Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Szociális, Lakásés Egészségügyi Bizottsága a /2010.(II.15.) SZLEB határozatával jóváhagyott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalom I. fejezet Általános rendelkezések... 5 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 5 2./ Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok... 5 2.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE Budapest, 1042 Deák Ferenc u. 93. e-mail: titkarsag@ujpestszi.hu Tel.: 231-0000, 231-6010 Fax: 390-4370 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE Budapest, 1042 Deák Ferenc u. 93. e-mail: szeiujp@axelero.hu Tel.: 231-0000, 231-6010 Fax: 390-4370 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE Budapest, 1042 Deák Ferenc u. 93. e-mail: titkarsag@ujpestszi.hu Tel.: 231-0000, 231-6010 Fax: 390-4370 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 38/2010. (IV. 28.) határozatával fogadta el. Módosította a Társulási

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Készítette: Kiss István OSZI igazgató Előterjesztő:

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: HÜB../2012. (IV..) határozata 2012. év T a r t a l o m j e g y z é k Ferencvárosi Egyesített Intézmények SZMSZ...

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Készítette: Kiss István OSZI igazgató Előterjesztő:

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata I. Az intézmény általános jellemzői I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE Budapest, 1042 Deák Ferenc u. 93. e-mail: szeiujp@axelero.hu Tel.: 231-0000, 231-6010 Fax: 390-4370 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚHADHÁZI MIKROTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4243 Téglás, Liget u. 1. sz. 4242 Hajdúhadház, Béke u. 54/b. sz. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. július 1./ A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Polgármester J A V A S L A T

Polgármester J A V A S L A T BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester J A V A S L A T A Budapest XXI. Kerület Oktatási Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. Készítette: Trzaskó Viktor

Részletesebben

DÖMSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

DÖMSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T DÖMSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Száma: 2143/2014. Hatályos: 2014. március 1-től 1 I. Általános rendelkezések Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2013. szeptember 24 - i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2013. szeptember 24 - i ülésére Tárgy: A Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Méri Zoltán intézményvezető Véleményező bizottság: Városgondnokság

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 III. AZ

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja. I.2. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja. I.2. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok N Y Í R Á B R Á N Y I I D Ő S E K O T T H O N A É S S Z O C I Á L I S, G Y E R M E K J Ó L É T I A L A P E L L Á T Á S O K A T N Y Ú J T Ó I N T É Z M É N Y S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1-jétől A szervezeti és működési szabályzatot 2013. január 1. napjától

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy rögzítse az intézmény

Részletesebben

BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÉNYZAT IDŐSEK NAPPALI OTTHONÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÉNYZAT IDŐSEK NAPPALI OTTHONÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÉNYZAT IDŐSEK NAPPALI OTTHONÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi alapja, célja, hatálya, az intézmény működését meghatározó dokumentumok A

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdő u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.

Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdő u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdő u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT tervezet TARTALOMJEGYZÉK I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szajol Község Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Szajol Község Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Szajol Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya (1) Az SZMSZ célja, hogy rögzítse

Részletesebben

Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat

Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta mb. intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail:

Részletesebben

J a v a s l a t. a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

J a v a s l a t. a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására J a v a s l a t a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Előterjesztő: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője Előkészítő:

Részletesebben

SZEVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZEVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HORIZONT OTTHONA 7900 Szigetvár-Turbékpuszta 1. SZEVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Dr. Benkő Kónya Józsefné intézményvezető 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény

Részletesebben