BUDAPEST FŐVÁROS XV. KER. ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY. BUDAPEST 1153 Széchenyi tér TEL/FAX:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XV. KER. ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY. BUDAPEST 1153 Széchenyi tér 8-10. TEL/FAX: 306-31-84"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KER. ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BUDAPEST 1153 Széchenyi tér TEL/FAX: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT július 30.

2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési Szabályzat /továbbiakban SZMSZ/ célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény működési szabályait. 2. Az intézmény legfontosabb adatai: a) Az intézmény neve: Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye b) Az intézmény rövidített neve: Egyesített Szociális Intézmény /ESZI/ c) Székhelye: 1153 Budapest, Széchenyi tér Hrsz.: 90242/3 d) Telephelyei: ESZI Központ 1153 Budapest, Széchenyi tér Területi Gondozás: Gondozóház 1157 Bp. Erdőkerülő u. 34. Házi Gondozó Szolgálat 1158 Bp. Klebelsberg K. u. 20/a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Házi gyermekfelügyelet Idősek Klubja 1156 Bp. Kontyfa u. 3. Idősek Klubja 1158 Bp. Klebelsberg K. u. 20/a 2

3 Idősek Klubja 1154 Bp. Arany J. u. 51. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona /ÉNO/ 1157 Bp. Árendás köz 4-6. Fejlesztő Gondozó Központ /FENO/ 1158 Bp. Molnár V. u Újpalotai Családsegítő Szolgálat: 1157 Bp. Árendás köz 4-6. Szociális konyha és nappali melegedő 1156 Bp. Kontyfa u. 3. Utcai Szociális munka 1157 Bp. Kontyfa u. 3. Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája /MUFTI/ 1156 Bp. Kontyfa u. 3. Háztartási Adósságkezelő Tanácsadó 1157 Bp. Árendás köz 4-6. Tartós Munkanélkülieket Segítő Szolgálat 1156 Bp. Kontyfa u. 3. Fióka Gyermek és Ifjúságjóléti Központ 1155 Bp. Kolozsvár u. 4/b. telephelye: 1158 Bp. Pestújhelyi út A költeségvetési szerv alapítója: Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest, Bocskai u A költségvetési szerv fenntartója, felügyeleti, irányító szerve: Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete (1153 Bp. Bocskai u. 1-3) jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja 5. A költségvetési szerv működési területe: Budapest Főváros XV. kerület közigazgatási területe. 6. A költségvetési szerv besorolása: a) Tevékenység jellege alapján: 3

4 Közszolgáltató költségvetési szerv. b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. c) Közszolgáltató szerv fajtája szerint: Közintézmény. 7. A költségvetési szerv jogállása: Az intézmény önálló jogi személy 8. A költségvetési szerv közfeladata és tevékenysége: a Pénzügyminisztérium által kiadott hatályos államháztartási szakágazati és szakfeladat rend alapján, mely december 31-én hatályát veszti: Alaptevékenységi szakágazat: idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül A költségvetési szerv közfeladata, valamint alapfeladatként ellátandó tevékenységei: Szakfeladat Megnevezése száma Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátás Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások Szociális és gyermekjóléti ellátás, szállásnyújtás nélkül Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Egyéb szociális és gyermekjólét szolgáltatás Költségvetési szervek kiegészítő és vállalkozási tevékenysége Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő tevékenység halmozottan sérült gyermekek és fiatalok ellátása Önkormányzatok, valamint több célú kistérségi társulások elszámolásai Önkormányzatok, valamint több célú kistérségi társulások Elszámolásai 4

5 Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet a alapján 2010 január 1-től hatályba lépő államháztartási szakágazati és szakfeladat rend: Alaptevékenységi szakágazat: 8810 idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása bentlakás nélkül Az intézmény közfeladata, valamint alapfeladatként ellátandó tevékenységei: szakfeladat száma megnevezése Időskorúak bentlakásos szociális ellátása Időskorúak átmeneti ellátása Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása nappali intézményben Idősek nappali ellátása Fogyatékossággal élők nappali ellátása Házi gyermekfelügyelet Gyermekjóléti szolgáltatás Kapcsolattartási ügyelet Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint hajléktalanok nappali ellátása Nappali melegedő Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Utcai szociális munka Szociális foglalkoztatás Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Pedagógiai szakszolgáltatások Fejlesztő felkészítés Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai kisegítő tevékenységei szakfeladat száma megnevezése 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése 5

6 Kisegítő tevékenysége arányának felső határa: 5% 9. A költségvetési szerv képviselete: Az intézményt az igazgató egy személyben képviseli. Ezt a jogát írásos meghatalmazás útján szakmai helyettesére átruházhatja. 10. A költségvetési szerv foglalkoztatási jogviszonyai: A foglalkoztatottakat az intézmény igazgatója közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony, illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. 11. A költségvetési szerv típusa: Szociális és gyermekjóléti ellátást biztosító intézmények. 12. A költségvetési szerv szervezeti formája: Integrált szociális intézmény 13. A költségvetési szerv tevékenysége: szociális ellátás szállásnyújtással, szociális ellátás szállásnyújtás nélkül, Gyermekjóléti szolgáltatás január 1-től speciális szolgáltatásokkal A Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási hivatal október 31-én kelt B /11/08 számú határozata alapján november 1-től szakmai módszertani feladatok ellátása. 14. A költségvetési szerv gazdálkodása: Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Kivéve: az intézményi és személyi térítési díjakat, melyeket a fenntartó Önkormányzat külön rendeletben szabályoz. Számlavezető: OTP Kereskedelmi Bank Rt. Számlaszám: Az általános forgalmi adónak (ÁFA) alanya Adószáma: Az ESZI igazgatója önálló bérgazdálkodási, munkáltatói és fegyelmi jogkörrel rendelkezik. 6

7 15. Alapítás éve: Alapító okirat száma: 4/1998. kelt : december Az alapító okiratot módosító önkormányzati határozat száma: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 254/2009. (IV.29.) számú határozata. 18. Kelte: Hatályba lépésének időpontja:

8 II. FEJEZET AZ INTÉZMÉNY FELADATAI Az ESZI feladatát képezi a Bp. Főváros XV. kerületi Önkormányzat feladatkörébe tartozó szociális, rehabilitációs feladatok megoldása, a kerületben élő felnőtt lakosság körében a szociális helyzetük, egészségi állapotuk miatt ellátásra szorulók, a fogyatékkal élők nappali ellátása, intézményen belüli foglalkoztatása valamint a gyermekek és fiatal felnőttek körében a gyermek-és ifjúságvédelmi alapszolgáltatások ellátása. A feladatok megoldásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi és műszaki feltételek megteremtése és fenntartása, a szakmai és gazdálkodási tevékenység magas színvonalú ellátása, melyeket az ide vonatkozó törvények és a XV. ker. Önkormányzat Képviselő - testületének rendeletei szabályoznak. Területi Gondozás átmeneti elhelyezés időskorúak részére házi segítségnyújtás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás házi gyermekfelügyelet étkeztetés nappali ellátást nyújtó intézmények időskorúak részére Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona nappali ellátást nyújtó intézmény, középsúlyos értelmileg sérült fiatalok és fiatal felnőttek valamint felnőttek részére Fejlesztő Gondozó Központ nappali ellátást nyújtó intézmény súlyosan és halmozottan sérült gyermekek és fiatal felnőttek részére tankötelezettség teljesítésének ellátása 6-18 éves korig 8

9 Újpalotai Családsegítő Szolgálat szociális és mentálhygiénés problémák miatt veszélyeztetett személyek, illetve családok gondozása a Sztv.-ben megfogalmazottak szerinti feladatkör. Szociális konyha és nappali melegedő - meghatározott ideig napi egyszeri étkezés nyújtása, és hajléktalanok részére egész évben tisztálkodási lehetőség, valamint a hidegidő beálltával nappali melegedő szolgáltatás biztosítása. Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája - a munkanélküli fiatal felnőttek problémáinak megelőzése, feltárása és kezelése. Háztartási Adósságkezelési Tanácsadó az adósságot felhalmozó egyének és családok segítése, az adósságcsapda kialakulásának megelőzése. Tartós Munkanélkülieket Segítő Szolgálat a tartósan munka nélkül levő egyének munkaerő piacra való visszasegítése. FIÓKA Gyermek és Ifjúságjóléti Központ: Gyermekjóléti alapellátás a Gyv - tv-ben foglaltaknak megfelelően. Az intézményi feladatok nem lehetnek ellentétesek a jogszabályokban és az alapító okiratban meghatározott feladatokkal. Az intézmény működésének alapja a többször módosított évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról és a többször módosított évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról és az ezekre vonatkozó végrehajtási rendeletek. 9

10 III. FEJEZET AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1. Az intézmény szervezeti felépítése: az intézmény szervezeti felépítését az alá- és fölérendeltség, illetőleg a munkamegosztás szerint, az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza. 2. Az ESZI központ szervezeti egységének (Igazgatóság) főbb feladatai: Pénzügyi és számviteli feladatok: pénzintézeti kapcsolatok ügyvitelének biztosítása, bankszámlaszerződések, számlavezetés, aláírás bejelentés, bankszámlaforgalom, a gazdasági szervezet ügyrendjében foglaltak szerint az éves intézményi költségvetés megtervezése, költségvetési kötelezettségek teljesítése, nyilvántartások vezetése, beérkezett számlák alaki, tartalmi, számszaki ellenőrzése, fizetési határidők figyelemmel kísérése, a házipénztár pénzeszközeinek kezelése, szigorú számadású nyomtatványok elszámolása, nyilvántartása, éves költségvetésben engedélyezett beruházások, felújítások pénzügyi elszámolása, pénzügyi források változásainak nyilvántartása, a számviteli törvény, valamint az intézmény számviteli politikájában, számlarendjében, szabályzataiban előírtak alapján a gazdasági események, nyilvántartása, főkönyvi folyószámla könyvelés, a bizonylatok előírás szerinti irattározása, külső és belső szervek részére - az adatvédelmi előírások betartása mellett - információk szolgáltatása, az éves és évközi beszámolók / mérleg, féléves beszámoló, éves beszámoló eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet / összehasonlításához szükséges adatok biztosítása, a tárgyi és kis értékű eszközök nyilvántartása, 10

11 az intézmény tulajdonában lévő eszközök leltározása, hiány - többlet kimutatása, használhatatlan eszközök selejtezése, gondnoksági teendők ellátása, az intézmény működéséhez szükséges anyagok biztosítása. Humánpolitikai feladatok: az ESZI humánerőforrás gazdálkodásában való aktív részvétel, új munkatársak felvételével kapcsolatos teendők ellátása, a munkatársak átsorolása, áthelyezések, különféle elszámolások bonyolítása, bérgazdálkodás, személyi anyagok kezelése, állományon kívüli dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos munkaügyi tevékenység ellátása, jubileumi és hűségjutalom megállapítása, állományban lévő és állományon kívüli munkavállalók jövedelem elszámolásához, adatfeldolgozásra előkészítés és továbbítás a MÁK-hoz, biztosítotti adatszolgáltatás MÁK-APEH felé, éves fizetett szabadság megállapítása és nyilvántartása, étkezési hozzájárulás nyilvántartása, utazási költségtérítés elszámolása, különféle munkaügyi statisztikák elkészítése. Pénzügyi előadó feladatai: ellenőrzi a készpénz ki,- és befizetéseket, elkészíti a beérkezett számlák, ellátmányok utalványozását, nyilvántartja a szakfeladatok előirányzatait, biztosítja a változások könyvelésében történő folyamatos átvezetést. A módosított előirányzatokat szükség szerint egyezteti a felügyeleti szervvel. felülvizsgálja az ellátmánnyal gazdálkodók elszámolásait, ellátja a házipénztár, az ellátmány nyilvántartás, étkezési utalvány nyilvántartás rendszeres ellenőrzését, részt vesz a nagyobb összegű készpénzes szállításokban és jelen van azok kifizetésénél, ellátja az érvényesítési feladatokat, analitikus nyilvántartást vezet a vállalt kötelezettségekről, és ezekről negyedéves feladást készít, naponta előkészíti az átutalásokat, figyeli a bankszámla egyenleget, részt vesz a költségvetés, valamint a költségvetési beszámoló elkészítésében, 11

12 vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség: vagyonnyilatkozat-tételre a évi CLII Tv. alapján kötelezett. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a Tv. 5. (1) bekezdés cb.) pontja alapján kétévente köteles eleget tenni. Kontírozó könyvelő feladatai: a források és eszközök mozgását, változását tükröző dokumentumokat a számviteli előírásoknak megfelelően kontírozza, gondoskodik az általa kontírozott tételek rögzítettségéről könyveléséről a MÁK által rendelkezésre bocsátott TTG program segítségével. Szükség esetén részt vesz a kontírozott tételek rögzítésében, könyvelés után elvégzi a kötelező egyezőségek ellenőrzését, elkészíti a felügyeleti szerv részére az időszaki pénzforgalmi jelentést, adatot szolgáltat az éves költségvetés elkészítéséhez, közreműködik az időszaki költségvetési beszámoló elkészítésében, igény szerint adatot szolgáltat az ESZI összesen, ill. az ESZI egységei, szakfeladatai részére, a bevételek és kiadások alakulásáról (TTG dokumentum) a negyedéves ÁFA bevallás elkészítéséhez egyezteti az elszámolásban résztvevő főkönyvi számlák egyenlegeit, egyezőségeit, adatot szolgáltat a bevallás elkészítéséhez, kapcsolatot tart a MÁK informatikai csoportjával, gondoskodik az ESZI - nél működő számítógépes programok aktualizálásáról (TTG, K11, SÁFÁR, INT), vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség: vagyonnyilatkozat-tételre a évi CLII Tv. alapján kötelezett. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a Tv. 5. (1) bekezdés cb.) pontja alapján kétévente köteles eleget tenni. 12

13 Az ESZI vezetése és az egységvezetők feladatai: Igazgató feladatai: az ESZI szakmai és gazdasági irányítása egy személyben felelős az ESZI működéséért és gazdálkodásáért, képviseli az ESZI - t külső szervek előtt, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az ESZI szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét, gyakorolja a munkáltatói jogokat, ellátja az ESZI működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, előkészíti, elkészítteti az ESZI SZMSZ - ét és más, kötelezően előírt szabályzatait, rendelkezéseit, havi rendszerességgel összehívja az intézményvezetőket a szakmai és gazdálkodási kérdések megbeszélésére, kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel. folyamatosan értékeli az ESZI, az intézmények tevékenységét, munkáját, koordinálja a szakmai feladatok ellátását a párhuzamos munkavégzés elkerülése érdekében, elkészíti az intézményvezetők munkaköri leírását, panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálása, szükséges intézkedések megtétele, távolléte esetén teljes jogkörrel a Családsegítő Szolgálat vezetője helyettesíti. vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség: vagyonnyilatkozat-tételre a évi CLII Tv. alapján kötelezett. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a Tv. 5. (1) bekezdés c.) pontjának ca, pontja alapján évente köteles eleget tenni. Gazdasági vezető feladatai: az ESZI gazdasági és pénzügyi tevékenységének szervezése, a pénzügyi fegyelem betartatása, figyelemmel kíséri a bevételek és kiadások alakulását, gondoskodik a pénzügyi egyensúly fenntartásáról, 13

14 elkészíti az ESZI éves költségvetését, gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentéseit, gondoskodik az adatszolgáltatásról, eljár a számlaviták rendezése érdekében, adó és ÁFA bevallások határidőre történő elkészítésének biztosítása részt vesz az évközi előirányzatok módosításában, elkészíti, folyamatosan karbantartja az ESZI gazdasági, műszaki szabályzatait, megszervezi, biztosítja az ESZI anyag és eszközellátását az igazgató távolléte esetén az igazgató megbízása alapján, vezeti az ESZI központi szervezeti egységét és dönt a gazdasági kérdésekben. vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség: vagyonnyilatkozat-tételre a évi CLII Tv. alapján kötelezett. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a Tv. 5. (1) bekezdés c.) pontjának ca, pontja alapján évente köteles eleget tenni. Egységvezetők feladatai: Területi Gondozás: - kerületi vezető gondozónő ellátja a gondozási feladatok - házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, házi gyermekfelügyelet, étkeztetés, idősek nappali ellátását biztosító intézmények, átmeneti elhelyezés - irányítását, felügyeletét, elkészíti az irányítása alá tartozó egységek éves szakmai munkatervét és ellenőrzi a végrehajtást, ellenőrzi az egységek részére kötelezően előírt szakmai nyilvántartások vezetését, az ESZI keretén belül működő szakmailag önálló egységekkel állandó kapcsolattartás és szoros együttműködés, javaslatokat készít a személyi térítési díjak megállapítására, ellenőrzi a teljesítést, az összesítőt aláírásával és az egység pecsétjével látja el, részt vesz a költségvetés tervezésében, tevékenyen részt vesz az intézmény gazdálkodásában, a gazdasági vezető által kidolgozott és a testület által elfogadott bevételek és kiadások vonatkozásában, az egységek dolgozói részére elkészíti a munkaköri leírásokat, munkáltatói jogot nem gyakorol, de javaslatot tesz a felvételre kerülő új munkatárs személyére, elkészíti az éves szabadságtervet, egyben gondoskodik a szükséges helyettesítések megszervezéséről, 14

15 szükség esetén felelősségre vonást és fegyelmi eljárást kezdeményez, rendszeresen beszámoltatja a részegységek vezetőit az általuk végzett tevékenységről, segítséget nyújt a megoldandó problémák kezelésében, betartja és betartatja az ÁNTSZ, a tűz,- és munkavédelmi, vagyonvédelmi előírásokat, az igazgató és a gazdasági vezető által kiadott szabályzatokban és utasításokban foglaltakat, biztosítja a területet érintő jogszabályok és önkormányzati rendeletek végrehajtását, az állami normatíva igényléséhez szükséges adatokat szolgáltat, az éves statisztika elkészítéséhez adatot szolgáltat, az országos jelentési rendszerhez adatokat szolgáltat, felelősségének megállapítása, szabadságának engedélyezése alapbérének, jutalmának megállapítása, kitüntetésre előterjesztésre az ESZI igazgató hatáskörébe tartozik. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona: - egységvezető ellátja az egység működési körébe tartozó szakmai feladat - felnőtt korú középsúlyos értelmi fogyatékosok nappali ellátása - irányítását, felügyeletét, elkészíti és elkészítteti az irányítása alá tartozó egység éves szakmai munkatervét és ellenőrzi a végrehajtást, ellenőrzi az egység részére kötelezően előírt szakmai nyilvántartások vezetését, az ESZI keretén belül működő szakmailag önálló egységekkel állandó kapcsolattartás és szoros együttműködés, részt vesz a költségvetés tervezésében, tevékenyen részt vesz az intézmény gazdálkodásában, a gazdasági vezető által kidolgozott és a testület által elfogadott bevételek és kiadások vonatkozásában, az egység dolgozói részére elkészíti a munkaköri leírásokat, a munkáltatói jogkört nem gyakorol, de javaslatot tesz a felvételre kerülő új munkatárs személyére, elkészíti az éves szabadságtervet, egyben gondoskodik a szükséges helyettesítések megszervezéséről, szükség esetén felelősségre vonást, és fegyelmi eljárást kezdeményez, figyelemmel kíséri a napi működést, tevékenyen részt vesz a felmerülő problémák megoldásában, ellenőrzi a megállapított személyi térítési díjak teljesítését, az összesítőt aláírásával és az egység pecsétjével látja el. 15

16 betartja és betartatja az ÁNTSZ, a tűz, - és munkavédelmi, vagyonvédelmi előírásokat, az igazgató és a gazdasági vezető által kiadott szabályzatokban és utasításokban foglaltakat, gondoskodik a gondozottak meglévő képességeinek szinten tartásához szükséges feltételek biztosításáról, a változó törvényi feltételek mellett szociális foglalkoztatást biztosít, az éves statisztika elkészítéséhez adatot szolgáltat, az országos jelentési rendszerhez adatokat szolgáltat, biztosítja a területét érintő jogszabályok és önkormányzati rendeletek végrehajtását, az állami normatíva igényléséhez szükséges adatokat szolgáltat. felelősségének megállapítása, szabadságának engedélyezése, alapbérének, jutalmának megállapítása, kitüntetésre előterjesztése az ESZI igazgató hatáskörébe tartozik. Fejlesztő Gondozó Központ : - egységvezető ellátja az egység működési körébe tartozó szakmai feladatok - súlyosan halmozottan sérült gyermekek és fiatal felnőttek nappali ellátása, oktatása - irányítását, felügyeletét, elkészíti az irányítása alá tartozó egység éves szakmai munkatervét és ellenőrzi a végrehajtást, ellenőrzi az egység részére kötelezően előírt nyilvántartások vezetését, az ESZI keretén belül működő szakmailag önálló egységekkel állandó kapcsolattartás és szoros együttműködés, részt vesz a költségvetés tervezésében, tevékenyen részt vesz az intézmény gazdálkodásában, a gazdasági vezető által kidolgozott és a testület által elfogadott bevételek és kiadások vonatkozásában, az egység dolgozói részére elkészíti a munkaköri leírásokat, munkáltatói jogkört nem gyakorol, de javaslatot tesz a felvételre kerülő új munkatárs személyére, elkészíti az éves szabadságtervet, egyben gondoskodik a szükséges helyettesítések megszervezéséről, szükség esetén felelősségre vonást és fegyelmi eljárást kezdeményez, figyelemmel kíséri az egység napi működését, tevékenyen részt vesz a felmerülő problémák megoldásában, ellenőrzi a megállapított személyi térítési díjak teljesítését, az összesítőt aláírásával és az egység pecsétjével látja el. 16

17 betartja és betartatja az ÁNTSZ, a tűz, - és munkavédelmi, vagyonvédelmi előírásokat, az igazgató és a gazdasági vezető által kiadott szabályzatokban és utasításokban foglaltakat, eleget tesz az oktatási törvény által előírt, az intézményre vonatkoztatható szakmai követelményeknek, az ellátottak fejlesztése és gondozása kiemelten eszköz és pénzigényes, ezt az önkormányzati költségvetésből teljes egészében fedezni nem lehet,ezért az egységvezető kiemelt figyelmet fordít a pályázatokra, valamint a minőségi gondozás érdekében közvetlen támogatók felkutatásában vesz részt, biztosítja a területét érintő jogszabályok és önkormányzati rendeletek végrehajtását, az állami normatíva igényléséhez szükséges adatokat szolgáltat, az éves statisztika elkészítéséhez adatot szolgáltat, az országos jelentési rendszerhez adatokat szolgáltat, felelősségének megállapítása, szabadságának engedélyezése, alapbérének, jutalmának megállapítása, kitüntetésre előterjesztése az ESZI igazgató hatáskörébe tartozik., Újpalotai Családsegítő Szolgálat: - egységvezető ellátja az egységek működési körébe tartozó szakmai feladatok szociális és mentálhygiénés problémák miatt veszélyeztetett személyek illetve családok gondozása irányítását felügyeletét, elkészíti az irányítása alá tartozó egységek éves szakmai munkatervét és ellenőrzi a végrehajtást, ellenőrzi az egységek részére előírt szakmai nyilvántartások vezetését, az ESZI keretén belül működő szakmailag önálló egységekkel állandó kapcsolattartás és szoros együttműködés, részt vesz a költségvetés tervezésében, tevékenyen részt vesz az intézmény gazdálkodásában, a gazdasági vezető által kidolgozott és a testület által elfogadott bevételek és kiadások vonatkozásában, az egységek dolgozói részére elkészíti a munkaköri leírásokat, munkáltatói jogkört nem gyakorol, de javaslatot tesz a felvételre kerülő új munkatárs személyére, elkészíti az éves szabadságtervet, egyben gondoskodik a szükséges helyettesítések megszervezéséről, szükség esetén felelősségre vonást és fegyelmi eljárást kezdeményez, rendszeresen részt vesz team megbeszéléseken, segítséget nyújt a megoldandó problémák kezelésében, 17

18 rendszeresen beszámoltatja a részegységek vezetőit az általuk végzett tevékenységről, segítséget nyújt a megoldandó problémák kezelésében, aktívan részt vesz az új módszerek és ellátási formák kidolgozásában, betartja és betartatja az ÁNTSZ, a tűz, - és munkavédelmi, vagyonvédelmi előírásokat, az igazgató és a gazdasági vezető által kiadott szabályzatokban és utasításokban foglaltakat, biztosítja a területet érintő jogszabályok és önkormányzati rendeletek végrehajtását, az állami normatíva igényléséhez szükséges adatokat szolgáltat. az éves statisztika elkészítéséhez adatot szolgáltat, az országos jelentési rendszerhez adatokat szolgáltat, ellátja az ESZI igazgató szakmai helyettesítését, felelősségének megállapítása, szabadságának engedélyezése, alapbérének, jutalmának megállapítása, kitüntetésre előterjesztése az ESZI igazgató hatáskörébe tartozik. vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség: vagyonnyilatkozat-tételre a évi CLII Tv. alapján kötelezett. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a Tv. 5. (1) bekezdés c.) pontjának c a, pontja alapján évente köteles eleget tenni. FIÓKA Gyermek és Ifjúságjóléti Központ: - egységvezető ellátja a gondozási, szervezési és szolgáltatási feladatok - gyermekjóléti alapellátás, gyermekekkel, fiatal felnőttekkel végzett szociális munka, egyéni és csoportos foglalkozások szervezése irányítását és felügyeletét, szorosan együtt működik a törvényben rögzített külső szervekkel elkészíti az irányítása alá tartozó egység éves szakmai munkatervét és ellenőrzi a végrehajtást, gondoskodik a törvény által előírt éves tanácskozás megszervezéséről, ellenőrzi az egység részére kötelezően előírt szakmai nyilvántartások vezetését, az ESZI keretén belül működő szakmailag önálló egységekkel állandó kapcsolattartás és szoros együttműködés, részt vesz a költségvetés tervezésében, tevékenyen részt vesz az intézmény gazdálkodásában, a gazdasági vezető által kidolgozott és a testület által elfogadott bevételek és kiadások vonatkozásában, az egység dolgozói részére elkészíti a munkaköri leírásokat, 18

19 munkáltatói jogkört nem gyakorol, de javaslatot tesz a felvételre kerülő új munkatárs személyére, elkészíti az éves szabadságtervet, egyben gondoskodik a szükséges helyettesítések megszervezéséről, szükség esetén felelősségre vonást, fegyelmi eljárást kezdeményez, rendszeresen részt vesz team megbeszéléseken, segítséget nyújt a megoldandó problémák kezelésében, figyelemmel kíséri a gyermekek és fiatal felnőttek helyzetének alakulását a kerületben, tevékenyen részt vesz az új módszerek kialakításában, a megfelelő szakmai fórumokon, figyelemmel kíséri a szakmai területhez kapcsolódóan kiírt pályázatokat, a gazdasági vezetéssel történt egyeztetés után azokon részt vesz, betartja és betartatja az ÁNTSZ, a tűz, - és munkavédelmi, vagyonvédelmi előírásokat, az igazgató és a gazdasági vezető által kiadott szabályzatokban és utasításokban foglaltakat, biztosítja a terültét érintő jogszabályok és önkormányzati rendeletek végrehajtását, az éves statisztika elkészítéséhez adatot szolgáltat, az országos jelentési rendszerhez adatokat szolgáltat, felelősségének megállapítása, szabadságának engedélyezése, alapbérének, jutalmának megállapítása, kitüntetésre előterjesztésre az ESZI igazgató hatáskörébe tartozik. 3. Dolgozói érdekképviseleti szervezetek : Az ESZI vezetése együttműködik az intézményi dolgozók minden olyan törvényes szervezetével, amelynek célja a dolgozók érdekképviselete és érdekvédelme. Az ESZI vezetése támogatja és segíti az érdekképviseleti szervek működését. Az ESZI igazgatója az idevonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a reprezentatív szakszervezettel kollektív szerződést köthet. 19

20 IV. FEJEZET AZ ESZI működésének főbb szabályai 1. AZ ESZI munkavégzéssel kapcsolatos szabályai: a./ A munkaviszony létrejötte: A Közalkalmazottak Jogállásáról szóló törvény alapján. A Munkatörvény Könyve alapján b./ A munkavégzés szabályai, munkaköri kötelezettségek, hivatali titok megőrzése: Munkavégzés a felvételi okmányban foglalt, -a gyermekjóléti központ kivételével-, változó munkahelyen az ott érvényben lévő szabályok, valamint a szociális munka etikai kódexe szerint történik. Az egységek szoros szakmai együttműködésben látják el feladataikat. A munkatárs köteles a munkakörébe tartozó tevékenységet legjobb képességei kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkakörének betöltésével összefüggésben jutott tudomására és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy a kliensekre hátrányos következményekkel járhat. A munkatárs a feladatait az arra vonatkozó szabályok és előírások, a munkaköri leírás, munkahelyi vezető utasításai, valamint a szakmai elvárások alapján köteles végezni. Ha jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek és ezek nyilvánosságra kerülése az ESZI érdekeit sérti. A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. 20

21 c./ Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére Az írott és elektronikus médiák munkatársainak nyilatkozatot az ESZI dolgozói az alábbi szabályok betartása mellett tehetnek: Az ESZI - t érintő kérdésekben a tájékoztatásra illetve a nyilatkozatadásra az igazgató, vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. Az egységek vezetői és munkatársai szakmai kérdésekben az ESZI igazgató előzetes tájékoztatása után nyilatkozhatnak a médiáknak. A közölt adatok szakszerűségéért, pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel. A nyilatkozónak minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre és az ESZI jó hírnevére és érdekére. Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban melynek idő előtti nyilvánosságra kerülése az ESZI tevékenységében zavart, anyagi vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről amelyekben a döntés nem a nyilatkozó hatáskörébe tartozik. A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport közlésre kerülő anyagát, - a közlés előtt - megismerje. d./ A munkaidő: Az ESZI munkatársainak kötelező munkaideje heti 40 óra. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetése érdekében Területi Gondozás dolgozói készenléti ügyeletet látnak el. A Gondozó házban dolgozó szakmai feladatot ellátó közalkalmazottak a 24 órás ellátás biztosítása érdekében folyamatos munkarendben dolgoznak. Munkaidejük 6-18 óráig és óráig tart, órás váltásban. Az utcai szociális munkát végző közalkalmazottak napi munkaideje a krízis időszakban (november 1.-től március 31.-ig) óráig tart. 21

22 A krízishelyzetek kialakulásának elkerülése érdekében a FIÓKA Gyermek-és Ifjúságjóléti Központban dolgozó közalkalmazottak telefonos készenléti ügyeletet látnak el. Az egységek nyitvatartási ideje a kliensek részére: Területi Gondozás: Idősek Klubja: - hétfőtől - csütörtökig 7,30 órától 15,45 óráig pénteken 7,30 órától 14,30 óráig Hétvégi ellátás biztosítására havi váltással más-más klub 8-13 óráig tart nyitva. Gondozó Ház: 24 órás szolgálat Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: munkanapokon 16,00 órától másnap reggel 8,00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 24 órás készenlét. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona hétfőtől - csütörtökig : pénteken: 6,30 órától 16,30 óráig 6,30 órától 15,00 óráig Fejlesztő Gondozó Központ: hétfőtől - csütörtökig: 7,00 órától 17,00 óráig pénteken: 7,00 órától 16,00 óráig Újpalotai Családsegítő Szolgálat: hétfőn: a kliensek részére zárva kedden és csütörtökön : szerdán: pénteken: 10,00órától 17,00 óráig 9,00 órától 17,00 óráig 9,00 órától 15,00 óráig 22

23 Szociális konya és Nappali Melegedő: hétfőtől - péntekig : 9,30 órától 16,00 óráig Háztartási Adósságkezelő Tanácsadó Hétfőn a kliensek részére zárva. kedd, csütörtökig: szerda: péntek: 10,00 órától 17,00 óráig 9,00 órától 17,00 óráig 9,00 órától 15,00 óráig Tartós Munkanélkülieket Segítő Szolgálat: hétfőn a kliensek részére zárva keddtől, csütörtökig: szerda: pénteken: 9,30 órától 16,00 óráig 9,30 órától 7,00 óráig 9,30 órától 15,00 óráig MUFTI: hétfőtől - csütörtökig : pénteken a kliensek részére zárva. 11,00 órától17,00 óráig FIÓKA Gyermek és Ifjúságjóléti Központ: hétfőn: keddtől - péntekig: 14,00 órától 19,00 óráig 9,00 órától 19,00 óráig e./ Szabadság: Az egységvezetőknek a folyó év elején tervet kell készíteni a szabadságok ütemezéséről. A rendkívüli és a fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak az ESZI igazgatója, illetve szakmai helyettese jogosult. Egyéb esetekben az egységek vezetői. A szabadság nyilvántartás vezetése az ESZI humánpolitikai előadó feladata. 23

24 f./ A munka díjazása: A Közalkalmazottak jogállásáról szóló, és a Szociális törvényben foglaltak alapján történik. pótlékok: magasabb vezetői, vezetői, munkahelyi, címpótlékok, képesítési pótlék módszertani pótlék g./ Címek adományozása: a munkáltató tartósan magas színvonalú és kiemelkedő munkateljesítés esetén az ESZI dolgozói részére a KJT-ben meghatározott címeket adományozhatja. h. / Saját gépkocsi használat: a mindenkor érvényben levő központi előírások és az adójogszabályok szerint kerül megállapításra. Egyedi esetekben a saját gépkocsi használatot írásos kérelem alapján az intézmény igazgatója engedélyezi. 3./ Kártérítési kötelezettség: A KJT - ben előírtak alapján történik. 4./ Anyagi felelősség: A KJT - ben előírtak alapján történik. 5./ A munkaterv: Az egységek által elkészített éves szakmai munkaterveket az ESZI igazgatója folyamatosan ellenőrzi és értékeli. 6./ Ügyiratkezelés: Az ESZI Ügyiratkezelési Szabályzata - alapján történik. 24

25 7./ Bélyegző használata és kezelése: Cégszerű aláírásnál csak az ESZI körbélyegzője használható, aláíró az igazgató és a gazdasági vezető. Az egységek körbélyegzője csak a szakmai feladatok ellátásához szükséges levelezésre használható. Bélyegzők beszerzése az ESZI központjában megbízott pénzügyi és számviteli előadóinak feladata. A intézményi bélyegzőkről szigorú nyilvántartást kell vezetni. Az elhasználódott bélyegzőt az ESZI igazgatóságára kell leadni megsemmisítésre. Az elveszett bélyegzőt le kell tiltatni a Magyar Közlöny - ben. 8./Az intézmény gazdálkodásának rendje: Az intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása, a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével - az ESZI igazgatójának feladata. a./ A belső szabályzatok: Kollektív Szerződés Szervezeti és Működési Szabályzat Számvitel Politika Számlarend Bizonylati Rend Gazdasági szervezet Ügyrendje Gazdálkodási jogkörök Szabályzása Pénz-és értékkezelési Szabályzat Önköltség számítási Szabályzat Szabályzat a költségvetést érintő juttatásokról (Költségtérítések, fizetési előleg, mobiltelefon, munkaruha juttatás) Munkaerő gazdálkodási Szabályzat Gyakornoki Szabályzat Leltározási Szabályzat Selejtezési Szabályzat Eszközök és források értékelési Szabályzata 25

26 Tűzvédelmi Szabályzat Munkavédelmi Szabályzat Gépjármű üzemeltetési és parkolási Szabályzat Iratkezelési Szabályzat Szabálytalanságok kezelésének szabályzata Vagyonnyilatkozat kezelési Szabályzat Szabályzat a Kjt. szerinti kereset kiegészítésről Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás gépkocsi és mobiltelefon használati szabályzat Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszere (FEUVE) b./ Bankszámla feletti rendelkezés: Az OTP Bank RT -nél vezetett számla felett az ESZI igazgató, a gazdasági vezető, a szakmai helyettes, a pénzügyi előadó és a könyvelő rendelkezik két személy együttes aláírásával. c./ Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje: A kötelezettségvállalás módja a Számviteli Politikában külön szabályozott. Utalványozás: - az ESZI igazgató vagy a szakmai helyettes végezheti. Az ellenjegyzést, érvényesítést a Számviteli Törvény előírásainak figyelembevételével az ESZI igazgató által megbízott két fő végezheti. 9./ Munkakörök átadása: Az ESZI vezető állású dolgozói, valamint az intézmény igazgatója által kijelölt munkavállalók munkakörének átadásáról illetve átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. Az átadás - átvételi eljárást a munkakör változást megelőző harmadik munkanapon be kell fejezni. A jegyzőkönyv felvétele az alábbi munkaköröket érinti: igazgató, gazdasági vezető, egységvezetők, pénztáros, 26

27 gazdasági ügyintézők, leltárfelelősök, humánpolitikai előadó 27

28 V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A módosított SZMSZ hatálybalépésének ideje: Az SZMSZ mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról az ESZI igazgatója gondoskodik. Osgyány Éva igazgató Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot a Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság - a 155/2009.(X.21.) számú határozatával - jóváhagyta. 28

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE. 1153 Budapest, Széchenyi tér 8-10. TEL/FAX: 306-31-84

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE. 1153 Budapest, Széchenyi tér 8-10. TEL/FAX: 306-31-84 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 1153 Budapest, Széchenyi tér 8-10. TEL/FAX: 306-31-84 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 25. 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat A 112/2014. (IV. 25.) határozat 1. melléklete A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. december 19-én

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat 1. sz. melléklet a 179/2014. (VII. 24.) önkormányzati határozathoz A Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. május 28-án kiadott 135/2014. (V.28.)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Módosító okirat. III. Az Alapító okirat kiegészül 2.3. ponttal: A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

Módosító okirat. III. Az Alapító okirat kiegészül 2.3. ponttal: A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének Okirat száma: 44-2/2015. Módosító okirat Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2015. március 03. napján kiadott, 46/2015. (III.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS I. Határozati javaslat 1. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete../2012. (11.15.) önk. sz. határozatában foglaltak alapján,

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE. 1153 Budapest, Széchenyi tér 8-10. TEL/FAX: 306-3184

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE. 1153 Budapest, Széchenyi tér 8-10. TEL/FAX: 306-3184 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 1153 Budapest, Széchenyi tér 8-10. TEL/FAX: 306-3184 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. június 26. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Javaslat a Kertvárosi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

153/2011. (VIII. 16.) MÖK

153/2011. (VIII. 16.) MÖK 153/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Báta Község Önkormányzata és Sárpilis Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálata Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata /A 24/2005. (II.15.) Öh. sz. határozattal elfogadott alapító okiratnak a 6/2007. (I.30.) Öh. sz. határozat 2. számú melléklet

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda Ügyiratszám: 23595/2012. Tisztelt Bizottság! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok-

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy rögzítse az intézmény

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 44/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

fr fuszámú előterjesztés

fr fuszámú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere fr fuszámú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

Papp Róbert sk. Jkv. hitelesítő

Papp Róbert sk. Jkv. hitelesítő Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 28-ai rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 85/2012.(VI.28.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza Sorszám: D/3. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza 1.1. Székhelye: 4032 Debrecen, Pallagi út 9. sz. 1.2. Telephelye: 4030 Debrecen, Szávay Gyula u. 55/F. 2. Jogszabályban

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 117/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék

Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék 1 Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék Hévízgyörk Község Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének ügyrendje A helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi

Részletesebben

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 736/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Gyermekjóléti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben