Az önkormányzat évi bevételei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az önkormányzat 2013. évi bevételei"

Átírás

1 1.sz. melléklet/1.oldal Az önkormányzat évi bevételei Bevételi jogcímek megnevezése 2013 évi előirányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1.Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés 1.3.Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 1.9.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Értékesített tárgyi eszközök Áfája Kamatbevétel 1.13.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek összesen: Önkormányzat sajátos működési bevételei 2.2. Helyi adók Helyi iparűzési adó Idegenforgalmi adó Kommunális adó Mezőőri járulék Helyi adók összesen: Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 100 -a 53 Átengedett központi adók összesen: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi bírság Pótlék, bírság Egyéb sajátos bevétel Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen ( ): I. Működési bevételek összesen (1.+2.): eft eft eft eft 77 II. Támogatások 2. számú melléklet szerint támogatások: 1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása II.1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 8.94 fő x Ft II.1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen II.1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Ft./hektár II.1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása II.1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása II.1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása II.1.1.c) Beszámítás összege II.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása fő x Ft A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II.2.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (10 föx Ft)/12 hóx 4 hó II.2.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint (5 fő x Ft)/ 12 hó x 4 hó II.2.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (111 fő x Ft) / 12 hó x 4 hó II.2.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (197 fő x Ft)

2 1.sz. melléklet/2.oldal 2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása II.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz II.3.3.c (1) szociális étkeztetés (90 főx Ft.) II.3.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása (15 főx Ft) II.3.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás (8 főx Ft.) A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása II.4.1.d A települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a Közművelődési feladatokhoz (3629 fő x Ft) A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: számú melléklet szerint támogatások összesen: melléklet szerint támogatások: 5. A helyi Önkormányzatok által felh. Központosított előriny. II.5.1. Lakossági közműfejlesztési támogatás II.5.3. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása II.5.6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása II.5.10.e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 5. A helyi Önkormányzatok által felh. Központosított előriny. összesen: II Támogatások összesen ( ): Ezer forintban: VIS MAIOR támogatás II.6.2. Egyes jövedelempótló támogatások állami rész (várható) Várható egyébb támogatások összesen: II Támogatások +várható ( ): Ezer forintban: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Földterület, lakótelek, garázstelek értékesítés, üzlettelkek Épületingatlanok értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 814 IV. Támogatás értékű bevételek 1. Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök - Eü. pénztártól egészségügy finanszírozásra Közfoglalkoztatás megtérítése, elkülönített állami pénzalapból Diákmunka megtérítése, elkülönített állami pénzalapból (56 fő) Mezőőri támogatás (FVM által utalt) ÖNHIKI (4. számú melléklet 1./IV. meghatározott helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás) 0 - Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Tápiógyörgye Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Jászalsószentgyörgy, Svájci pályázat (kapcsolat erőssítés) Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök összesen: Támogatási értékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök - Strand pályázat Támogatási értékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen: IV. Támogatás értékű bevételek összesen (1.+2.): V. Megtérülések - Felhalmozás célú támog. kölcsön visszatérülése VI. Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV+V) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

3 1.sz. melléklet/3.oldal Előző évi pénzmaradvány felhasználás V Bevételek összesen (VI+VII): Költségvetési bevételek évben összesen: Önokrmányzati és Intézményei Bevételek összesen: IX. Finanszírozási bevétel -Beruházási hitel felvétel (a strand önrészre) Bevételek összesen: eft eft eft eft 70

4 Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2013 évben Bevételi jogcím Konyha Könyvtár és Művelődési ház Közhatalmi bevételek 2. Áru- és készletértékesítés 3. Szolgáltatások ellenértéke #### Egyéb sajátos bevétel 5. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke 6. Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 9. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek 10. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Értékesített tárgyi eszközök Áfája 12. Kamatbevétel 13. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről I. Intézményi működési bevételek összesen a. Támogatásértékű működési bevétel b. Támogatásértékű felhalmozású bevétel II. Támogatásértékű bevétel összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Sajátos működési bevételek V. Megtérülések Saját bevételek összesen VI. Pénforgalom nélküli bevételek Saját bevételek mindösszesen VII. Állami támogatás V Össz. Bevétel Felhalmozási hitel felvétel Gondozási központ Kastélykert Óvoda 2. sz. melléklet / 1.oldal Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal Tápiógyörgye Község Önkormányza ta Önkormányz at összesen Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés 3. Szolgáltatások ellenértéke #### Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak Kötbér, egyéb kártérítés, térítése bánatpénz 9. bevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Értékesített tárgyi eszközök Áfája Kamatbevétel Működési célú pénzeszköz átvétel 13. államháztartáson kívülről I. Intézményi működési bevételek összesen #### a. Támogatásértékű működési bevétel b. Támogatásértékű felhalmozású bevétel II. Támogatásértékű bevétel összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Sajátos működési bevételek V. Megtérülések Saját bevételek összesen #### VI. Pénforgalom nélküli bevételek Saját bevételek mindösszesen #### VII. Állami támogatás V Össz. Bevétel Felhalmozási hitel felvétel

5 Intézményi bevételek részletezése: 2./A. sz. melléklet / 1.oldal sor. Konyha bevételek ÁFA 1. Táborozás Óvodáskorú gyermek étkeztetés: 2. háromszori étkezés (38 fő x 220 nap x 270 Ft.) kétszeri étkezés (36 fő x 220 nap x 230 Ft.) Napközis gyermekek étkeztetés: háromszori étkezés alsós: (40 fő x 185 nap x 360 Ft.) felsős: (2 fő x 185 nap x 375 Ft.) kétszeri étkezés alsós: (38 fő x 185 nap x 310 Ft.) felsős: (49 fő x 185 nap x 325 Ft.) egyszeri étkezés alsós: (2 fő x 185 nap x 240 Ft.) felsős: (5 fő x 185 nap x 255 Ft.) Szociális étkezés (90 főx 252 nap x (490 Ft. - ÁFA)) Munkahelyi étkezés (10 fő x (710 Ft.-ÁFA)) Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (900 Ft. - ÁFA)) Rezsiköltségszámlázás az önkormányzat felé A visszaigényelhető ÁFA 15. Egyéb étkező Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen: sor. Könyvtár és Művelődési ház 1. Tagdíj, bérleti díj,internet bevétel Művelődésiház egyb bevétele (rendezvény) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen: sor. Gondozási Központ 1. Szociális étkezés (90 főx 252 nap x (490 Ft. - ÁFA)) Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (900 Ft. - ÁFA)) Gondozási díj (25 fő) Mosodai szolgáltatási bevételek A visszaigényelhető ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen: sor. Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal 1. Közhatalmi bevételek Földhaszonbér Termőföld használathoz kapcsolodó hirdetmény díja Temető bevételek Átfutó tételek: ##### 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen: sor. Tápiógyörgye Község Önkormányzat 1. Üdültetés bevéte (Táborozás) Szennyvízszállítás bevéte Védett természeti értékek gonozása, bemutatása Temető bevételek ÉMÁSZ Részvények osztaléka Telenor (Pannon) telefontársaság bérleti díja Vodafone telefontársaság bérleti díja Vízi közmű bérleti díj (amortizáció) 9. Lakástámogatás részletei (Önk. Ért. részletei) Piaci helypénz Ingatlanok bérbeadása Személyszállítási bevételek Szemétszállító gépjármű bérleti díja (átadott pénzeszköz) Háziorvosi, fogorvosi szolg. Energia megtérítése Strand bevételek Eszközértékesítés (2 db gép) Vízdíj és hátralék bevétel Egyéb bevételek Átfutó bevétel (konyha étkeztetés) ##### 20. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen: Mindösszesen:

6 3. sz. melléklet / 1.oldal Az önkormányzat évi költségvetési kiadásainak alakulása Feladatok megnevezése Előirányzat Előirányzat 2012 év 2013 év I. Működési, fenntartási kiadások Ebből: - személyi juttatás munkáltatót terhelő járulék dologi kiadások pénzeszköz átadás, támog. értékű kiadás társadalom-szociálpolitikai juttatás ellátottak pénzbeni juttatásai - általános tartalék céltartalék (felhalmozási) - céltartalék (működési) I. Működési, fenntartási kiadások összesen: II. Felhalmozási kiadások Ebből: - beruházás felújítás felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön II. Felhalmozási kiadások összesen: I-II. Kiadások összesen: Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások IV. Hitelműveletek kiadásai Kiadások mindösszesen:

7 Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2013 évben Feladatok megnevezése Konyha Könyvtár és Művelődési ház I. Működési, fenntartási kiadások 2. Ebből: 3. - személyi juttatás munkáltatót terh. járulék dologi kiadás pénzeszköz átadás 7. - társadalmi és szociálpolitikai juttatás 8. - ellátottak pénzbeni jutt hiteltörlesztés általános tartalék céltartalék 12. Működési és fennt. kiad. összesen: II. Felhalmozási kiadások 14. Ebből: beruházás felújítás egyéb kiadás pénzeszköz átadás részesedés vásárlás fejlesztési céltartalék 21. Felhalmozási kiadás összesen: Kiadások összesen: Tervezett létszám évi tervezett közfoglalkoztatottak: évi tervezett össz létszám: IV. Előző évi kiadások összesen terv Előző évi tervezett létszám Előző évi tervezett közfoglalkozt.: Össz létszám: Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal Tápiógyörgye Község Önkormányzat a Gondozási központ Önkormányz at összesen I. Működési, fenntartási kiadások 2. Ebből: 3. - személyi juttatás munkáltatót terh. járulék dologi kiadás pénzeszköz átadás társadalmi és szociálpolitikai juttatás ellátottak pénzbeni jutt hiteltörlesztés általános tartalék céltartalék Működési és fennt. kiad. összesen: II. Felhalmozási kiadások 14. Ebből: beruházás felújítás egyéb kiadás pénzeszköz átadás részesedés vásárlás fejlesztési céltartalék 21. Felhalmozási kiadás összesen: Kiadások összesen: Tervezett létszám évi tervezett közfoglalkoztatottak: évi tervezett össz létszám: IV. Előző évi kiadások összesen terv Előző évi tervezett létszám Előző évi tervezett közfoglalkozt.: Össz létszám: Kastélykert Óvoda 4. sz. melléklet / 1.oldal

8 Helyi önkormányzat kiadási előirányzatai év 5. sz. melléklet / 1.oldal I. Rendszeres személyi juttatások Eredeti 1. Közfoglalkoztatottak személyi juttatása (15. fő, 12. hónapra) Közalkalmazottak személyi juttatása (7 fő, 12 hónap) Diákmunka személyi juttatása (28 fő, 2 hónap) #### Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat 3. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat Hajtó, kenőanyag Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, gyógyszer) Készletbeszerzés összesen: Telefon, telefax díjak Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet szolgáltatás) Bérleti és lízing díjak 10. Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása Pénzügyi szolgáltatás (bankköltség, vagyon biztosítás) Utak kátyúzása, karbantartása Egyéb üzemeltetési szolg (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,ingatlan értékb.,tulajdoni lap, Szenyvíz eng.díj, engedélyeztetési terv, Szaghatás vizsgállat, stb) 17. Vásárolt szolgáltatások Vásárolt szolgáltatások Tovább számlázott szolgáltatásb /étkezési jegy, telefon, stb./ Szolgáltatások összesen: Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) / Bérleti díjak után befizetendő ÁFA: ( Ft) - Levonható ÁFA: (0 Ft) = Ft / 22. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja 23. Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások #### Különféle dologi kiaddások összesen: Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) 26. Kamat kiadások 27. Tagdíjak, pályázati díj, vagyonbiztosítás Rehabilitációs hozzájárulás 29. Bírósági Ítélet #### 30. Átfutó kiadás (Konyha, óvoda, élelmiszerszámla) #### Egyéb folyó kiadások összesen: #### Dologi kiadások összesen: VI. Pénzeszköz átadás 1. Sportegyesület támogatása Asztalitenisz Sporegyesület Sport támogatás összesen: Iskola fenntartás Szilárd hulladék gazd.i rendsz Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő Szolgálat Faluvédő Egyesület Önkéntes tűzoltóság támogatása Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület

9 10. Torockó Baráti Társaság sz. melléklet 150 / 2.oldal 11. Nyugdíjas klub Tápióvölgye Alapítvány #### 13. HAJT-A Csapat Egyesület Tápiógyörgye Lakóiért Alapítvány visszafizetése évi normatíva visszafizetés #### 16. Vasutas Szövetség támogatása, Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálati Társulás #### 18. Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Tápiógyörgye Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 19. Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás (Nagykátai kistérségi társulás) #### 20. Tájházszövetség 50 #### 21. Vöröskereszt 11 #### Egyéb támogatások összesen: Pénzeszköz átadás összesen: VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások A, Önkormányzat által folyósított ellátások 1. Átmeneti segély Méltányossági közgyógyellátás (rendelet alapján 9 fő) Köztemetés (17 fő x ) BURSA ösztöndíj Temetési segély 6. Kedvezményes gyerekétkezés A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: B, Egyéb pénzbeli támogatások: VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: Működési kiadások összesen (I.+II.++IV.+V.+VI.+VII.): V Felhalmozási kiadások A/ Beruházások 1. Strand Orvosi rendelő átalkítás mozgáskorlátozottak részére Beruházási ÁFA Beruházások összesen: B/ Felújítások Felújítási ÁFA Felújítások összesen: C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása 1. Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulása önrész biztosítása Fejlesztési pénzeszköz átadása összesen: D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök 1... Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen: E/ Egyéb felhalmozási kiadások V Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D+E): IX. Tartalék 1. Működési célú általános tartalék Ebből kötelező intézményi tartalék: Cél tartalék - Helyi adóhátralék képzése Utcanév változásra tartalék képzés Tartalék összesen: Önkormányzat kiadásai összesen: X. Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen XI. Intézmény finanszírozás Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények Konyha és Étterem Könyvtár és Művelődési ház Gondozási Központ Kastélykert Óvoda Polgármesteri Hivatal Összesen

10 6. sz. melléklet / 1.oldal Önkormányzati (Polgármesteri) Hivatal kiadási előirányzatai 2013 I. Rendszeres személyi juttatások Eredeti 1. Köztisztviselők, polgármester illetménye (10 fő) Keresetkiegészítés Egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak illetménye (1 fő) Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Cafetéria-juttatás (10 fő) Nem rendszeres személyi juttatások összesen: Külső személyi juttatások 1. Önkormányzati képviselők juttatásai, tisztelet díj 2. Önkorm. Által adományozható elismerések pénzjutalma 3. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 ) Egészségügyi hozzájárulás ( -os) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, gyógyszer) Készletbeszerzés összesen: Telefon,Internet szolgáltatás Egyéb kommunikációs szolgáltatás (program felügyelet) Bérleti és lízing díjak Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása Pénzügyi szolgáltatás (bank költség) Egyéb üzemeltetési szolg (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,ingatlan értékb.,tulajdoni lap, stb) 14. Vásárolt közszolgáltatások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) 15. Utak kátyúzása, karbantartása 16. Tovább számlázott szolgáltatásb /étkezési jegy, telefon, stb./ Szolgáltatások összesen: Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) 19. Belföldi kiküldetés Átfutó kiadások: Újság (440e), Szoftver (600e), Finanszírozás (1.449e), 20. Közalkalmazotti bér költség(4.633 e) ##### 21. Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiaddások összesen:

11 6. sz. melléklet / 2.oldal 21. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) 22. Kamat kiadások 23. Tagdíjak, pályázati díj, biztosítás Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások A, Önkormányzat által folyósított ellátások 1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (70 fő) Lakásfenntartási támogatás (227 fő) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (2 x kifizetés 300 fő) Óvodáztatási támogatás (2 x kifizetés15 fő) Ápolási díj ##### 6. Időskorúak járadéka ##### 7. Közgyógyellátás 47 ##### A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: B, Egyéb pénzbeli támogatások: VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: Működési kiadások összesen (I.+II.++IV.+V.+VI.):

12 6./A. sz. melléklet / 1.oldal Könyvtár és Művelődési ház kiadási előirányzatai 2013 I. Rendszeres személyi juttatások Eredeti 1. Közalkalmazottak illetménye Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Étkezési hozzájárulás Nem rendszeres személyi juttatások összesen: Külső személyi juttatások 1. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 ) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat 5. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer) Készletbeszerzés összesen: Telefon,Internet szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása Pénzügyi szolgáltatás (postai közreműk.díj, bank költség) Egyéb üzemeltetési szolg. (Községi rendezvények +Varga József (Matemaitkai v.)) Egyéb üzemeltetési szolg (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,ingatlan értékb.,tulajdoni lap, stb) Szolgáltatások összesen: Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiaddások összesen: Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) 18. Kamat kiadások 19. Tagdíjak, pályázati díj, vagyonbiztosítás 20. Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: Működési kiadások összesen (I.+II.++IV.+V.):

13 6./B. sz. melléklet / 1.oldal Önkormányzati Konyha és Étterem kiadási előirányzatai 2013 I. Rendszeres személyi juttatások Eredeti 1. Közalkalmazottak illetménye Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Étkezési hozzájárulás Túlóra (Mt.) Kereset kiegészítés Nem rendszeres személyi juttatások összesen: Külső személyi juttatások 1. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 ) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz. beszerzés Munkaruha, védőruha Tisztítószer Élelmiszer beszerzés Bérleti díj Önkormányzatnak 7. Egyéb készletbeszerzés, élelmiszer beszerzés Készletbeszerzés összesen: Telefon,Internet szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása Pénzügyi szolgáltatás (postai közreműk.díj, bank költség) Egyéb üzemeltetési szolg (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,ingatlan értékb.,tulajdoni lap, stb) Szolgáltatások összesen: Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (vissza ig.) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) / Befizetendő ÁFA: ( Ft) - Levonható ÁFA: ( Ft) = Ft / 16. Belföldi kiküldetés 17. Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiaddások összesen: Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: Működési kiadások összesen (I.+II.++IV.+V.):

14 Gondozási Központ kiadási előirányzatai /C. sz. melléklet / 1.oldal I. Rendszeres személyi juttatások Eredeti 1. Közalkalmazottak illetménye Keresetkiegészítés Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Éjszakai, délutáni ünnapnapi pótlék Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás 343 #### Nem rendszeres személyi juttatások összesen: Külső személyi juttatások 3. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 ) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Gyógyszer #### 2. Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz. beszerzés Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, gyógyszer) Készletbeszerzés összesen: Telefon,Internet szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása Vásárolt közszolgáltatások (Gondozási központétkeztetéses) Vásárolt közszolgáltatások (szociális étkeztetés) Pénzügyi szolgáltatás (postai közreműk.díj, bank költség) Egyéb üzemeltetési szolg (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,ingatlan értékb.,tulajdoni lap, stb) Szolgáltatások összesen: Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (vissza ig.) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) / Befizetendő ÁFA: ( Ft) - Levonható ÁFA: ( Ft) = Ft / 18. Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiaddások összesen: Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: Működési kiadások összesen (I.+II.++IV.+V.): Felhalmozási Kiadások Felújítás: - Számítógép felújítás #### ####

15 6./D. sz. melléklet / 1.oldal Kastély Óvoda kiadási előirányzatai 2013 I. Rendszeres személyi juttatások Eredeti 1. Közalkalmazottak illetménye Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Cafetéria-juttatás 2. Részmunkaidőben fogl. Cafetéria-juttatása Nem rendszeres személyi juttatások összesen: Külső személyi juttatások 1. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 ) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat 3. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz. beszerzés Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, gyógyszer) Készletbeszerzés összesen: Telefon,Internet szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása Vásárolt közszolgáltatások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) 12. Pénzügyi szolgáltatás (postai közreműk.díj, bank költség) Egyéb üzemeltetési szolg (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,ingatlan értékb.,tulajdoni lap, stb) Szolgáltatások összesen: Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) 16. Belföldi kiküldetés 17. Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiaddások összesen: Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: Működési kiadások összesen (I.+II.++IV.+V.):

16 7. sz. melléklet / 1.oldal Az önkormányzat évi felhalmozási kiadásai Feladatok megnevezése Előirányzat I. BERUHÁZÁSOK 1. KONYHA - KONYHA beruházásai összesen: 2. Könyvtár és Művelődési ház -.. Könyvtár és művelődési ház beruházásai összesen: 4. Kastélykert Óvoda -. Kastélykert Óvoda beruházásai össz.: 4. Gondozási központ -. Gondozási központ beruházásai össz.: 5. Polgármesteri Hivatal -.. Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen: 6. Önkormányzat beruházásai - Strand Orvosi rendelő átalkítás mozgáskorlátozottak részére Beruházási ÁFA Önkormányzat beruházásai összesen: I. Beruházások mindösszesen: II. FELÚJÍTÁSOK 1. Konyha -. Konyha felújításai összesen: 2. Könyvtár és Művelődési ház -.. Könyvtár és művelődési ház felújításai összesen: 3 Kastélykert Óvoda -. Kastélykert Óvoda felújításai össz.: 3 Gondozási központ - Számítógép felújítás Gondozási központ felújításai össz.: Polgármesteri Hivatal -.. Polgármesteri Hivatal felújításai összesen: 5 Önkormányzat beruházásai - Önkormányzat felújításai összesen: EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK II. Felújítások mindösszesen:

17 7. sz. melléklet / 2.oldal - Lakás építésére, vásárlására nyújtott vissza nem térítendő támogatás - Lakás építésére, vásárlására nyújtott kölcsön - Munkáltatói támogatás - Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulása önrész biztosítása 0 Egyéb felhalmozási kiadások összesen: Felhalmozási kiadások összesen:

18 Ssz. Az Önkormányzatnál évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programok, projektek Intézmények megnevezése Megítélt támogatás Önerő 8. sz. melléklet / 1.oldal Összes bekerülési érték I. Önkormányzat 1. Strand Önkormányzat összesen:

19 9. sz. melléklet / 1.oldal Ssz év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé Intézmények megnevezése Megítélt támogatás Önerő Összes bekerülési érték I. Önkormányzat 1. Strand Önkormányzat összesen:

20 10. sz. melléklet / 1.oldal Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények évi költségvetési támogatása Intézmény, szervezet megnevezése Intézményi költségvetési kiadás Intézményi saját bevétel Önkormányzati költségvetési támogatás, finanszírozás Intézményi bevételek összesen (2+3) Állami hozzájárulás mértéke intézményenként Helyi önkormányzati Intézmények 1. Konyha Könyvtár és Művelődési ház Kastélykert Óvoda #### Gondozási központ Polgármesteri Hivatal #### Intézményi összesen (1-6): Helyi Önkormányzat Önkörmányzat összesen: Tényleges Ömkormányzati hozzájárulás Megjegyzés: 1. A Konyha állami támogatás (az 50 és a 100-ban igyen étkezők) Ft mely összeg az Önkormányzathoz érkezik! Ellenőrzőszám: A Gondozási Központ étkezési állami támogatása Ft mely összeg az Önkormányzathoz érkezik! 3. Az "Intézményi saját bevétel" 3. fő oszlop megegyezik a 2. számú melléklet "Saját bevételek összegével". 4. Az 5. fő oszlop Állami hozzájárulás mértéke intézményenként megegyezik az 1. számú melléklet II. Támogatások összegével eft (Tájékoztató adat arra vonatkozóan, hogy egy-egy intézmény fenntartásához mekkora állami támogatás jár.) 5. A 6. fő oszlop a Tényleges Ömkormányzati hozzájárulás egyenlő a 3. fő oszlopból a 5. fő oszlop, ha az pozítv szám!!! (Ha a szám negív lenne akkor ez esetben töbletett jelentene, mely átcsoportosításra kerül olyan intézményhez, melynél hiány merül fel. pl. a Polgármesteri Hivatal plusz bevételei fedezik a többi intézmény hiányát.) 6. Az óvoda sajátbevétele a intézményi társulás pénzeszköz átvétele 0 Ft mely összeg az Önkormányzathoz érkezik, de a Óvoda bevételeként szerepeltetjük!

21 11. sz. melléklet / 1.oldal Tápiógyörgye Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és a 353/2011. (XII.30.) korm. Rendeletben meghatározott saját bevételeinek alakulása Ssz. Megnevezés december 31- i állomány Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek 6 összesen: 7 8 Saját bevételek 9 Helyi adók Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása Osztalék, koncessziós díj, hozam Ingatlanértékesítés bevétele - 13 Bírság, pótlék- és díjbevétel Saját bevételek összesen: Kötelezettségek aránya: 0 ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### Helyi adók részletezése: Helyi iparűzési adó Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása Ingatlanok bérbeadása Idegenforgalmi adó 13 Telenor (Pannon) telefontársaság bérleti díja Kommunális adó Vodafone telefontársaság bérleti díja Mezőőri járulék Vízi közmű bérleti díj (amortizáció) Helyi adók összesen: Összesen: 4 420

22 Tápiógyörgye Község Önkormányzatának évi költségvetésének számviteli mérlege BEVÉTELEK év 2013 év 12. sz. melléklet / 1.oldal I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami támogatás A helyi Önkörmányzatok által felh. 1.5 Központosított előriny. (3.sz.melléklet) Normatív kötött felhasználású állami támogatás Helyi Önkormanyzati fejlesztés és vismaoir támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IV. Támogatásértékű bevételek V. Megtérülések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 0 VI. Folyó évi bevételek összesen VII. Pénzforgalom néküli bevételek Előző évi pénzmaradvány felhasználás Előző évi pénzmaradvány felhasználás (működési) V Finanszírozási műveletek: IX. Bevételek összesen: Tápiógyörgye Község Önkormányzatának évi költségvetésének számviteli mérlege KIADÁSOK év 2013 év I. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Társadalmi és szociálpolitikai juttatás Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 - Általános tartalék Céltartalék II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 0 - Pénzeszköz átadás Folyó évi kiadások összesen IV. Finanszírozási kiadások V. Kiadások összesen: Engedélyezett létszámkeret Tervezett közfoglalkoztatottak létszám: Tervezett össz létszám:

23 13. sz. melléklet / 1.oldal Tápiógyörgye Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) évi terve A B Sorszám Jogcím Összeg 1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 0 2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése 0 3. Gépjárműadó kedvezmények és adómentesség Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye 0 6. Ivóvíz és szennyvízcsatorna díj lakossági támogatása 0 7. Szemétszállítási díj kedvezménye 0 8. Összesen: Gépjárműadó mentesség részletezése: Kedvezmények: 1. Környezetvédelmi osztálykód alapján - Tehergépkocsi 73 db Ft - Nyergesvontató 9 db Ft - Autóbusz 4 db Ft Ft Adómentesség: 2. Mozgáskorlátozottak gépjárművei után 35 db Ft 3. Egyházi mentesség 0 db 0 Ft 4. Költségvetési szerv, egyesület 12 db Ft 5. Helyi és helyközi tömegközlekedés 0 db 0 Ft Ft Gépjárműadó kedvezmeény, mentesség összesen: Ft

24 14. sz. melléklet / 1.oldal Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban Feladat megnevezése Előző év december 31-i állapot év év év év év év Tartós kötelezettség 1. Fénymásoló 300 eft 250 eft Összesen: 300 eft A tervezett Infláció: 104,00 103,00 102,90 102,80 102,50 102,50

25 15. sz. melléklet / 1.oldal Az Önkormányzati hitelek alakulása Feladat megnevezése Előző év december 31-i állapot év év év év év év Tartós kötelezettség 1. Hitel állomány alakulása 0 eft 0 eft Összesen: 0 eft

Az önkormányzat évi bevételei

Az önkormányzat évi bevételei 1.sz. melléklet/1.oldal Az önkormányzat 2014. évi bevételei Bevételi jogcímek megnevezése 2014 évi előirányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1.Közhatalmi bevételek 300 300 300

Részletesebben

Az önkormányzat évi bevételei

Az önkormányzat évi bevételei Az önkormányzat 2013. évi bevételei 1.sz. melléklet/1.oldal Bevételi jogcímek megnevezése 2013 évi előirányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1.Közhatalmi bevételek 500 1.2.Áru-

Részletesebben

Helyi önkormányzat kiadási előirányzatai év

Helyi önkormányzat kiadási előirányzatai év 5. sz. melléklet / 1.oldal I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közfoglalkoztatottak személyi juttatása (30. fő, 12. hónapra) 24 307 2. Közalkalmazottak személyi juttatása (7 fő, 12 hónap) 16 753 3. Képviselők

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Az önkormányzat évi bevételei

Az önkormányzat évi bevételei Az önkormányzat 2014. évi bevételei 1.sz. melléklet/1.oldal Bevételi jogcímek megnevezése 2014 évi előirányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1.Közhatalmi bevételek 300 1.2.Áru-

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete

Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Rohod

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Sorszám 1.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot

Részletesebben

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő Kiadás Told 2009. év Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 624000 Óvoda konyha 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő 511112 Jan.- Febr. 258 000 Ft x 2 hó= 516 000 516 514142 Étkezési hozzájárulás 3 fő x

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 16/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tiszaalpár Nagyközségi

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: Személyi jellegű. Bérek Egyéb

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: Személyi jellegű. Bérek Egyéb ./2011. (.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2010. évi költségvetés CÍMREND Jogcímcsoport: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

7. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 2 944 ezer forinttal járul hozzá.

7. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 2 944 ezer forinttal járul hozzá. Csögle község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete Csögle község képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben 2013. szeptember 27.

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Önkormányzat működési bevételei Önkormányzati támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek

Önkormányzat működési bevételei Önkormányzati támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek Lébény Város Önkormányzata 1. számú melléklet 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi terv 2014. évi terv 1. Önkormányzat működési bevételei 205276

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 214. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 54-521 Pénzügyi

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek Tolmács Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. féléves mérlege 1. melléklet 1000 Ft-ban Bevételek Teljesítés I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető m. bev. 0 0 84 Szolgáltatások ellenértéke

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

II. Központi támogatások 15 847

II. Központi támogatások 15 847 3. információs tábla a /2013.(X..) önkormányzati rendelethez I. Működési bevételek 12 506 1. Intézményi működési bevételek 841126-1 Igazgatási szolg. Díjbevétel 19 19 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben