Az önkormányzat évi bevételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az önkormányzat 2013. évi bevételei"

Átírás

1 1.sz. melléklet/1.oldal Az önkormányzat évi bevételei Bevételi jogcímek megnevezése 2013 évi előirányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1.Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés 1.3.Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 1.9.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Értékesített tárgyi eszközök Áfája Kamatbevétel 1.13.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek összesen: Önkormányzat sajátos működési bevételei 2.2. Helyi adók Helyi iparűzési adó Idegenforgalmi adó Kommunális adó Mezőőri járulék Helyi adók összesen: Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 100 -a 53 Átengedett központi adók összesen: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi bírság Pótlék, bírság Egyéb sajátos bevétel Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen ( ): I. Működési bevételek összesen (1.+2.): eft eft eft eft 77 II. Támogatások 2. számú melléklet szerint támogatások: 1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása II.1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 8.94 fő x Ft II.1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen II.1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Ft./hektár II.1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása II.1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása II.1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása II.1.1.c) Beszámítás összege II.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása fő x Ft A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II.2.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (10 föx Ft)/12 hóx 4 hó II.2.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint (5 fő x Ft)/ 12 hó x 4 hó II.2.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (111 fő x Ft) / 12 hó x 4 hó II.2.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (197 fő x Ft)

2 1.sz. melléklet/2.oldal 2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása II.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz II.3.3.c (1) szociális étkeztetés (90 főx Ft.) II.3.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása (15 főx Ft) II.3.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás (8 főx Ft.) A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása II.4.1.d A települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a Közművelődési feladatokhoz (3629 fő x Ft) A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: számú melléklet szerint támogatások összesen: melléklet szerint támogatások: 5. A helyi Önkormányzatok által felh. Központosított előriny. II.5.1. Lakossági közműfejlesztési támogatás II.5.3. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása II.5.6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása II.5.10.e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 5. A helyi Önkormányzatok által felh. Központosított előriny. összesen: II Támogatások összesen ( ): Ezer forintban: VIS MAIOR támogatás II.6.2. Egyes jövedelempótló támogatások állami rész (várható) Várható egyébb támogatások összesen: II Támogatások +várható ( ): Ezer forintban: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Földterület, lakótelek, garázstelek értékesítés, üzlettelkek Épületingatlanok értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 814 IV. Támogatás értékű bevételek 1. Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök - Eü. pénztártól egészségügy finanszírozásra Közfoglalkoztatás megtérítése, elkülönített állami pénzalapból Diákmunka megtérítése, elkülönített állami pénzalapból (56 fő) Mezőőri támogatás (FVM által utalt) ÖNHIKI (4. számú melléklet 1./IV. meghatározott helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás) 0 - Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Tápiógyörgye Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Jászalsószentgyörgy, Svájci pályázat (kapcsolat erőssítés) Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök összesen: Támogatási értékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök - Strand pályázat Támogatási értékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen: IV. Támogatás értékű bevételek összesen (1.+2.): V. Megtérülések - Felhalmozás célú támog. kölcsön visszatérülése VI. Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV+V) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

3 1.sz. melléklet/3.oldal Előző évi pénzmaradvány felhasználás V Bevételek összesen (VI+VII): Költségvetési bevételek évben összesen: Önokrmányzati és Intézményei Bevételek összesen: IX. Finanszírozási bevétel -Beruházási hitel felvétel (a strand önrészre) Bevételek összesen: eft eft eft eft 70

4 Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2013 évben Bevételi jogcím Konyha Könyvtár és Művelődési ház Közhatalmi bevételek 2. Áru- és készletértékesítés 3. Szolgáltatások ellenértéke #### Egyéb sajátos bevétel 5. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke 6. Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 9. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek 10. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Értékesített tárgyi eszközök Áfája 12. Kamatbevétel 13. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről I. Intézményi működési bevételek összesen a. Támogatásértékű működési bevétel b. Támogatásértékű felhalmozású bevétel II. Támogatásértékű bevétel összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Sajátos működési bevételek V. Megtérülések Saját bevételek összesen VI. Pénforgalom nélküli bevételek Saját bevételek mindösszesen VII. Állami támogatás V Össz. Bevétel Felhalmozási hitel felvétel Gondozási központ Kastélykert Óvoda 2. sz. melléklet / 1.oldal Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal Tápiógyörgye Község Önkormányza ta Önkormányz at összesen Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés 3. Szolgáltatások ellenértéke #### Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak Kötbér, egyéb kártérítés, térítése bánatpénz 9. bevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Értékesített tárgyi eszközök Áfája Kamatbevétel Működési célú pénzeszköz átvétel 13. államháztartáson kívülről I. Intézményi működési bevételek összesen #### a. Támogatásértékű működési bevétel b. Támogatásértékű felhalmozású bevétel II. Támogatásértékű bevétel összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Sajátos működési bevételek V. Megtérülések Saját bevételek összesen #### VI. Pénforgalom nélküli bevételek Saját bevételek mindösszesen #### VII. Állami támogatás V Össz. Bevétel Felhalmozási hitel felvétel

5 Intézményi bevételek részletezése: 2./A. sz. melléklet / 1.oldal sor. Konyha bevételek ÁFA 1. Táborozás Óvodáskorú gyermek étkeztetés: 2. háromszori étkezés (38 fő x 220 nap x 270 Ft.) kétszeri étkezés (36 fő x 220 nap x 230 Ft.) Napközis gyermekek étkeztetés: háromszori étkezés alsós: (40 fő x 185 nap x 360 Ft.) felsős: (2 fő x 185 nap x 375 Ft.) kétszeri étkezés alsós: (38 fő x 185 nap x 310 Ft.) felsős: (49 fő x 185 nap x 325 Ft.) egyszeri étkezés alsós: (2 fő x 185 nap x 240 Ft.) felsős: (5 fő x 185 nap x 255 Ft.) Szociális étkezés (90 főx 252 nap x (490 Ft. - ÁFA)) Munkahelyi étkezés (10 fő x (710 Ft.-ÁFA)) Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (900 Ft. - ÁFA)) Rezsiköltségszámlázás az önkormányzat felé A visszaigényelhető ÁFA 15. Egyéb étkező Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen: sor. Könyvtár és Művelődési ház 1. Tagdíj, bérleti díj,internet bevétel Művelődésiház egyb bevétele (rendezvény) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen: sor. Gondozási Központ 1. Szociális étkezés (90 főx 252 nap x (490 Ft. - ÁFA)) Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (900 Ft. - ÁFA)) Gondozási díj (25 fő) Mosodai szolgáltatási bevételek A visszaigényelhető ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen: sor. Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal 1. Közhatalmi bevételek Földhaszonbér Termőföld használathoz kapcsolodó hirdetmény díja Temető bevételek Átfutó tételek: ##### 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen: sor. Tápiógyörgye Község Önkormányzat 1. Üdültetés bevéte (Táborozás) Szennyvízszállítás bevéte Védett természeti értékek gonozása, bemutatása Temető bevételek ÉMÁSZ Részvények osztaléka Telenor (Pannon) telefontársaság bérleti díja Vodafone telefontársaság bérleti díja Vízi közmű bérleti díj (amortizáció) 9. Lakástámogatás részletei (Önk. Ért. részletei) Piaci helypénz Ingatlanok bérbeadása Személyszállítási bevételek Szemétszállító gépjármű bérleti díja (átadott pénzeszköz) Háziorvosi, fogorvosi szolg. Energia megtérítése Strand bevételek Eszközértékesítés (2 db gép) Vízdíj és hátralék bevétel Egyéb bevételek Átfutó bevétel (konyha étkeztetés) ##### 20. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen: Mindösszesen:

6 3. sz. melléklet / 1.oldal Az önkormányzat évi költségvetési kiadásainak alakulása Feladatok megnevezése Előirányzat Előirányzat 2012 év 2013 év I. Működési, fenntartási kiadások Ebből: - személyi juttatás munkáltatót terhelő járulék dologi kiadások pénzeszköz átadás, támog. értékű kiadás társadalom-szociálpolitikai juttatás ellátottak pénzbeni juttatásai - általános tartalék céltartalék (felhalmozási) - céltartalék (működési) I. Működési, fenntartási kiadások összesen: II. Felhalmozási kiadások Ebből: - beruházás felújítás felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön II. Felhalmozási kiadások összesen: I-II. Kiadások összesen: Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások IV. Hitelműveletek kiadásai Kiadások mindösszesen:

7 Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2013 évben Feladatok megnevezése Konyha Könyvtár és Művelődési ház I. Működési, fenntartási kiadások 2. Ebből: 3. - személyi juttatás munkáltatót terh. járulék dologi kiadás pénzeszköz átadás 7. - társadalmi és szociálpolitikai juttatás 8. - ellátottak pénzbeni jutt hiteltörlesztés általános tartalék céltartalék 12. Működési és fennt. kiad. összesen: II. Felhalmozási kiadások 14. Ebből: beruházás felújítás egyéb kiadás pénzeszköz átadás részesedés vásárlás fejlesztési céltartalék 21. Felhalmozási kiadás összesen: Kiadások összesen: Tervezett létszám évi tervezett közfoglalkoztatottak: évi tervezett össz létszám: IV. Előző évi kiadások összesen terv Előző évi tervezett létszám Előző évi tervezett közfoglalkozt.: Össz létszám: Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal Tápiógyörgye Község Önkormányzat a Gondozási központ Önkormányz at összesen I. Működési, fenntartási kiadások 2. Ebből: 3. - személyi juttatás munkáltatót terh. járulék dologi kiadás pénzeszköz átadás társadalmi és szociálpolitikai juttatás ellátottak pénzbeni jutt hiteltörlesztés általános tartalék céltartalék Működési és fennt. kiad. összesen: II. Felhalmozási kiadások 14. Ebből: beruházás felújítás egyéb kiadás pénzeszköz átadás részesedés vásárlás fejlesztési céltartalék 21. Felhalmozási kiadás összesen: Kiadások összesen: Tervezett létszám évi tervezett közfoglalkoztatottak: évi tervezett össz létszám: IV. Előző évi kiadások összesen terv Előző évi tervezett létszám Előző évi tervezett közfoglalkozt.: Össz létszám: Kastélykert Óvoda 4. sz. melléklet / 1.oldal

8 Helyi önkormányzat kiadási előirányzatai év 5. sz. melléklet / 1.oldal I. Rendszeres személyi juttatások Eredeti 1. Közfoglalkoztatottak személyi juttatása (15. fő, 12. hónapra) Közalkalmazottak személyi juttatása (7 fő, 12 hónap) Diákmunka személyi juttatása (28 fő, 2 hónap) #### Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat 3. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat Hajtó, kenőanyag Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, gyógyszer) Készletbeszerzés összesen: Telefon, telefax díjak Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet szolgáltatás) Bérleti és lízing díjak 10. Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása Pénzügyi szolgáltatás (bankköltség, vagyon biztosítás) Utak kátyúzása, karbantartása Egyéb üzemeltetési szolg (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,ingatlan értékb.,tulajdoni lap, Szenyvíz eng.díj, engedélyeztetési terv, Szaghatás vizsgállat, stb) 17. Vásárolt szolgáltatások Vásárolt szolgáltatások Tovább számlázott szolgáltatásb /étkezési jegy, telefon, stb./ Szolgáltatások összesen: Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) / Bérleti díjak után befizetendő ÁFA: ( Ft) - Levonható ÁFA: (0 Ft) = Ft / 22. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja 23. Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások #### Különféle dologi kiaddások összesen: Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) 26. Kamat kiadások 27. Tagdíjak, pályázati díj, vagyonbiztosítás Rehabilitációs hozzájárulás 29. Bírósági Ítélet #### 30. Átfutó kiadás (Konyha, óvoda, élelmiszerszámla) #### Egyéb folyó kiadások összesen: #### Dologi kiadások összesen: VI. Pénzeszköz átadás 1. Sportegyesület támogatása Asztalitenisz Sporegyesület Sport támogatás összesen: Iskola fenntartás Szilárd hulladék gazd.i rendsz Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő Szolgálat Faluvédő Egyesület Önkéntes tűzoltóság támogatása Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület

9 10. Torockó Baráti Társaság sz. melléklet 150 / 2.oldal 11. Nyugdíjas klub Tápióvölgye Alapítvány #### 13. HAJT-A Csapat Egyesület Tápiógyörgye Lakóiért Alapítvány visszafizetése évi normatíva visszafizetés #### 16. Vasutas Szövetség támogatása, Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálati Társulás #### 18. Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Tápiógyörgye Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 19. Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás (Nagykátai kistérségi társulás) #### 20. Tájházszövetség 50 #### 21. Vöröskereszt 11 #### Egyéb támogatások összesen: Pénzeszköz átadás összesen: VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások A, Önkormányzat által folyósított ellátások 1. Átmeneti segély Méltányossági közgyógyellátás (rendelet alapján 9 fő) Köztemetés (17 fő x ) BURSA ösztöndíj Temetési segély 6. Kedvezményes gyerekétkezés A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: B, Egyéb pénzbeli támogatások: VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: Működési kiadások összesen (I.+II.++IV.+V.+VI.+VII.): V Felhalmozási kiadások A/ Beruházások 1. Strand Orvosi rendelő átalkítás mozgáskorlátozottak részére Beruházási ÁFA Beruházások összesen: B/ Felújítások Felújítási ÁFA Felújítások összesen: C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása 1. Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulása önrész biztosítása Fejlesztési pénzeszköz átadása összesen: D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök 1... Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen: E/ Egyéb felhalmozási kiadások V Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D+E): IX. Tartalék 1. Működési célú általános tartalék Ebből kötelező intézményi tartalék: Cél tartalék - Helyi adóhátralék képzése Utcanév változásra tartalék képzés Tartalék összesen: Önkormányzat kiadásai összesen: X. Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen XI. Intézmény finanszírozás Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények Konyha és Étterem Könyvtár és Művelődési ház Gondozási Központ Kastélykert Óvoda Polgármesteri Hivatal Összesen

10 6. sz. melléklet / 1.oldal Önkormányzati (Polgármesteri) Hivatal kiadási előirányzatai 2013 I. Rendszeres személyi juttatások Eredeti 1. Köztisztviselők, polgármester illetménye (10 fő) Keresetkiegészítés Egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak illetménye (1 fő) Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Cafetéria-juttatás (10 fő) Nem rendszeres személyi juttatások összesen: Külső személyi juttatások 1. Önkormányzati képviselők juttatásai, tisztelet díj 2. Önkorm. Által adományozható elismerések pénzjutalma 3. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 ) Egészségügyi hozzájárulás ( -os) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, gyógyszer) Készletbeszerzés összesen: Telefon,Internet szolgáltatás Egyéb kommunikációs szolgáltatás (program felügyelet) Bérleti és lízing díjak Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása Pénzügyi szolgáltatás (bank költség) Egyéb üzemeltetési szolg (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,ingatlan értékb.,tulajdoni lap, stb) 14. Vásárolt közszolgáltatások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) 15. Utak kátyúzása, karbantartása 16. Tovább számlázott szolgáltatásb /étkezési jegy, telefon, stb./ Szolgáltatások összesen: Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) 19. Belföldi kiküldetés Átfutó kiadások: Újság (440e), Szoftver (600e), Finanszírozás (1.449e), 20. Közalkalmazotti bér költség(4.633 e) ##### 21. Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiaddások összesen:

11 6. sz. melléklet / 2.oldal 21. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) 22. Kamat kiadások 23. Tagdíjak, pályázati díj, biztosítás Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások A, Önkormányzat által folyósított ellátások 1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (70 fő) Lakásfenntartási támogatás (227 fő) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (2 x kifizetés 300 fő) Óvodáztatási támogatás (2 x kifizetés15 fő) Ápolási díj ##### 6. Időskorúak járadéka ##### 7. Közgyógyellátás 47 ##### A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: B, Egyéb pénzbeli támogatások: VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: Működési kiadások összesen (I.+II.++IV.+V.+VI.):

12 6./A. sz. melléklet / 1.oldal Könyvtár és Művelődési ház kiadási előirányzatai 2013 I. Rendszeres személyi juttatások Eredeti 1. Közalkalmazottak illetménye Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Étkezési hozzájárulás Nem rendszeres személyi juttatások összesen: Külső személyi juttatások 1. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 ) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat 5. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer) Készletbeszerzés összesen: Telefon,Internet szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása Pénzügyi szolgáltatás (postai közreműk.díj, bank költség) Egyéb üzemeltetési szolg. (Községi rendezvények +Varga József (Matemaitkai v.)) Egyéb üzemeltetési szolg (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,ingatlan értékb.,tulajdoni lap, stb) Szolgáltatások összesen: Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiaddások összesen: Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) 18. Kamat kiadások 19. Tagdíjak, pályázati díj, vagyonbiztosítás 20. Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: Működési kiadások összesen (I.+II.++IV.+V.):

13 6./B. sz. melléklet / 1.oldal Önkormányzati Konyha és Étterem kiadási előirányzatai 2013 I. Rendszeres személyi juttatások Eredeti 1. Közalkalmazottak illetménye Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Étkezési hozzájárulás Túlóra (Mt.) Kereset kiegészítés Nem rendszeres személyi juttatások összesen: Külső személyi juttatások 1. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 ) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz. beszerzés Munkaruha, védőruha Tisztítószer Élelmiszer beszerzés Bérleti díj Önkormányzatnak 7. Egyéb készletbeszerzés, élelmiszer beszerzés Készletbeszerzés összesen: Telefon,Internet szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása Pénzügyi szolgáltatás (postai közreműk.díj, bank költség) Egyéb üzemeltetési szolg (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,ingatlan értékb.,tulajdoni lap, stb) Szolgáltatások összesen: Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (vissza ig.) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) / Befizetendő ÁFA: ( Ft) - Levonható ÁFA: ( Ft) = Ft / 16. Belföldi kiküldetés 17. Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiaddások összesen: Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: Működési kiadások összesen (I.+II.++IV.+V.):

14 Gondozási Központ kiadási előirányzatai /C. sz. melléklet / 1.oldal I. Rendszeres személyi juttatások Eredeti 1. Közalkalmazottak illetménye Keresetkiegészítés Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Éjszakai, délutáni ünnapnapi pótlék Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás 343 #### Nem rendszeres személyi juttatások összesen: Külső személyi juttatások 3. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 ) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Gyógyszer #### 2. Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz. beszerzés Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, gyógyszer) Készletbeszerzés összesen: Telefon,Internet szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása Vásárolt közszolgáltatások (Gondozási központétkeztetéses) Vásárolt közszolgáltatások (szociális étkeztetés) Pénzügyi szolgáltatás (postai közreműk.díj, bank költség) Egyéb üzemeltetési szolg (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,ingatlan értékb.,tulajdoni lap, stb) Szolgáltatások összesen: Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (vissza ig.) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) / Befizetendő ÁFA: ( Ft) - Levonható ÁFA: ( Ft) = Ft / 18. Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiaddások összesen: Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: Működési kiadások összesen (I.+II.++IV.+V.): Felhalmozási Kiadások Felújítás: - Számítógép felújítás #### ####

15 6./D. sz. melléklet / 1.oldal Kastély Óvoda kiadási előirányzatai 2013 I. Rendszeres személyi juttatások Eredeti 1. Közalkalmazottak illetménye Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Cafetéria-juttatás 2. Részmunkaidőben fogl. Cafetéria-juttatása Nem rendszeres személyi juttatások összesen: Külső személyi juttatások 1. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 ) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat 3. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz. beszerzés Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, gyógyszer) Készletbeszerzés összesen: Telefon,Internet szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása Vásárolt közszolgáltatások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) 12. Pénzügyi szolgáltatás (postai közreműk.díj, bank költség) Egyéb üzemeltetési szolg (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,ingatlan értékb.,tulajdoni lap, stb) Szolgáltatások összesen: Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) 16. Belföldi kiküldetés 17. Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiaddások összesen: Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: Működési kiadások összesen (I.+II.++IV.+V.):

16 7. sz. melléklet / 1.oldal Az önkormányzat évi felhalmozási kiadásai Feladatok megnevezése Előirányzat I. BERUHÁZÁSOK 1. KONYHA - KONYHA beruházásai összesen: 2. Könyvtár és Művelődési ház -.. Könyvtár és művelődési ház beruházásai összesen: 4. Kastélykert Óvoda -. Kastélykert Óvoda beruházásai össz.: 4. Gondozási központ -. Gondozási központ beruházásai össz.: 5. Polgármesteri Hivatal -.. Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen: 6. Önkormányzat beruházásai - Strand Orvosi rendelő átalkítás mozgáskorlátozottak részére Beruházási ÁFA Önkormányzat beruházásai összesen: I. Beruházások mindösszesen: II. FELÚJÍTÁSOK 1. Konyha -. Konyha felújításai összesen: 2. Könyvtár és Művelődési ház -.. Könyvtár és művelődési ház felújításai összesen: 3 Kastélykert Óvoda -. Kastélykert Óvoda felújításai össz.: 3 Gondozási központ - Számítógép felújítás Gondozási központ felújításai össz.: Polgármesteri Hivatal -.. Polgármesteri Hivatal felújításai összesen: 5 Önkormányzat beruházásai - Önkormányzat felújításai összesen: EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK II. Felújítások mindösszesen:

17 7. sz. melléklet / 2.oldal - Lakás építésére, vásárlására nyújtott vissza nem térítendő támogatás - Lakás építésére, vásárlására nyújtott kölcsön - Munkáltatói támogatás - Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulása önrész biztosítása 0 Egyéb felhalmozási kiadások összesen: Felhalmozási kiadások összesen:

18 Ssz. Az Önkormányzatnál évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programok, projektek Intézmények megnevezése Megítélt támogatás Önerő 8. sz. melléklet / 1.oldal Összes bekerülési érték I. Önkormányzat 1. Strand Önkormányzat összesen:

19 9. sz. melléklet / 1.oldal Ssz év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé Intézmények megnevezése Megítélt támogatás Önerő Összes bekerülési érték I. Önkormányzat 1. Strand Önkormányzat összesen:

20 10. sz. melléklet / 1.oldal Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények évi költségvetési támogatása Intézmény, szervezet megnevezése Intézményi költségvetési kiadás Intézményi saját bevétel Önkormányzati költségvetési támogatás, finanszírozás Intézményi bevételek összesen (2+3) Állami hozzájárulás mértéke intézményenként Helyi önkormányzati Intézmények 1. Konyha Könyvtár és Művelődési ház Kastélykert Óvoda #### Gondozási központ Polgármesteri Hivatal #### Intézményi összesen (1-6): Helyi Önkormányzat Önkörmányzat összesen: Tényleges Ömkormányzati hozzájárulás Megjegyzés: 1. A Konyha állami támogatás (az 50 és a 100-ban igyen étkezők) Ft mely összeg az Önkormányzathoz érkezik! Ellenőrzőszám: A Gondozási Központ étkezési állami támogatása Ft mely összeg az Önkormányzathoz érkezik! 3. Az "Intézményi saját bevétel" 3. fő oszlop megegyezik a 2. számú melléklet "Saját bevételek összegével". 4. Az 5. fő oszlop Állami hozzájárulás mértéke intézményenként megegyezik az 1. számú melléklet II. Támogatások összegével eft (Tájékoztató adat arra vonatkozóan, hogy egy-egy intézmény fenntartásához mekkora állami támogatás jár.) 5. A 6. fő oszlop a Tényleges Ömkormányzati hozzájárulás egyenlő a 3. fő oszlopból a 5. fő oszlop, ha az pozítv szám!!! (Ha a szám negív lenne akkor ez esetben töbletett jelentene, mely átcsoportosításra kerül olyan intézményhez, melynél hiány merül fel. pl. a Polgármesteri Hivatal plusz bevételei fedezik a többi intézmény hiányát.) 6. Az óvoda sajátbevétele a intézményi társulás pénzeszköz átvétele 0 Ft mely összeg az Önkormányzathoz érkezik, de a Óvoda bevételeként szerepeltetjük!

21 11. sz. melléklet / 1.oldal Tápiógyörgye Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és a 353/2011. (XII.30.) korm. Rendeletben meghatározott saját bevételeinek alakulása Ssz. Megnevezés december 31- i állomány Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek 6 összesen: 7 8 Saját bevételek 9 Helyi adók Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása Osztalék, koncessziós díj, hozam Ingatlanértékesítés bevétele - 13 Bírság, pótlék- és díjbevétel Saját bevételek összesen: Kötelezettségek aránya: 0 ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### Helyi adók részletezése: Helyi iparűzési adó Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása Ingatlanok bérbeadása Idegenforgalmi adó 13 Telenor (Pannon) telefontársaság bérleti díja Kommunális adó Vodafone telefontársaság bérleti díja Mezőőri járulék Vízi közmű bérleti díj (amortizáció) Helyi adók összesen: Összesen: 4 420

22 Tápiógyörgye Község Önkormányzatának évi költségvetésének számviteli mérlege BEVÉTELEK év 2013 év 12. sz. melléklet / 1.oldal I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami támogatás A helyi Önkörmányzatok által felh. 1.5 Központosított előriny. (3.sz.melléklet) Normatív kötött felhasználású állami támogatás Helyi Önkormanyzati fejlesztés és vismaoir támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IV. Támogatásértékű bevételek V. Megtérülések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 0 VI. Folyó évi bevételek összesen VII. Pénzforgalom néküli bevételek Előző évi pénzmaradvány felhasználás Előző évi pénzmaradvány felhasználás (működési) V Finanszírozási műveletek: IX. Bevételek összesen: Tápiógyörgye Község Önkormányzatának évi költségvetésének számviteli mérlege KIADÁSOK év 2013 év I. Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Társadalmi és szociálpolitikai juttatás Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 - Általános tartalék Céltartalék II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 0 - Pénzeszköz átadás Folyó évi kiadások összesen IV. Finanszírozási kiadások V. Kiadások összesen: Engedélyezett létszámkeret Tervezett közfoglalkoztatottak létszám: Tervezett össz létszám:

23 13. sz. melléklet / 1.oldal Tápiógyörgye Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) évi terve A B Sorszám Jogcím Összeg 1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 0 2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése 0 3. Gépjárműadó kedvezmények és adómentesség Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye 0 6. Ivóvíz és szennyvízcsatorna díj lakossági támogatása 0 7. Szemétszállítási díj kedvezménye 0 8. Összesen: Gépjárműadó mentesség részletezése: Kedvezmények: 1. Környezetvédelmi osztálykód alapján - Tehergépkocsi 73 db Ft - Nyergesvontató 9 db Ft - Autóbusz 4 db Ft Ft Adómentesség: 2. Mozgáskorlátozottak gépjárművei után 35 db Ft 3. Egyházi mentesség 0 db 0 Ft 4. Költségvetési szerv, egyesület 12 db Ft 5. Helyi és helyközi tömegközlekedés 0 db 0 Ft Ft Gépjárműadó kedvezmeény, mentesség összesen: Ft

24 14. sz. melléklet / 1.oldal Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban Feladat megnevezése Előző év december 31-i állapot év év év év év év Tartós kötelezettség 1. Fénymásoló 300 eft 250 eft Összesen: 300 eft A tervezett Infláció: 104,00 103,00 102,90 102,80 102,50 102,50

25 15. sz. melléklet / 1.oldal Az Önkormányzati hitelek alakulása Feladat megnevezése Előző év december 31-i állapot év év év év év év Tartós kötelezettség 1. Hitel állomány alakulása 0 eft 0 eft Összesen: 0 eft

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

7. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 2 944 ezer forinttal járul hozzá.

7. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 2 944 ezer forinttal járul hozzá. Csögle község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete Csögle község képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben 2013. szeptember 27.

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai "1. számú melléklet a.2/2014.(ii.18.) önkormányzati rendelethez" Önkormányzat bevételei és kiadásai B E V É T E L E K 1. számú táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 1 I.Önkormányzat működési

Részletesebben

Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2012. (II.09.) számú önkormányzati rendelete. rendjéről

Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2012. (II.09.) számú önkormányzati rendelete. rendjéről Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.09.) számú önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2012. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről Királyhegyes

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya

I. fejezet A rendelet hatálya Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről (módosításokkal egységes szerkezetben) Szuhakálló községi Önkormányzat

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 1. sz.

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 1. sz. Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 1. sz. melléklete Előszállás Nagyközség Önkormányzat összevont 2015. évi költségvetésének

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2015. ( III. 13.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2015. ( III. 13.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (III.13.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése Úrkút Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014. (V.5) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról. Úrkút Község Önkormányzat Képviselő -testülete Magyarország Alaptörvény

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzata a helyi önkormányzatok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának pénzügyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló tájékoztató elfogadására

a Képviselő-testülethez Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló tájékoztató elfogadására Tuzsér Nagyközség Önkormányzata P O L G Á R M E S T E R E 4623, Tuzsér, Kossuth u. 7. Tel.: 45/441-1 1 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testülethez Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 214. évi gazdálkodásának

Részletesebben

3. (2) A 39.882 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány,

3. (2) A 39.882 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány, Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 1. Napirend TÁJÉKOZTATÓ Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának pénzügyi

Részletesebben

.../...sz. oldal I./1.sz. melléklet. Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata... évi költségvetése

.../...sz. oldal I./1.sz. melléklet. Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata... évi költségvetése . I./1.sz. melléklet Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei III.

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 9/2015. (IV. 10.) és a 22/2015. (VII.

Részletesebben

579.401 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül

579.401 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(IV.28.) számú rendelete, a többszörösen módosított 1/2009.(II.23.) számú az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

637 600 600 600 Közhatalmi bevételek összesen (1) 637 600 600 600

637 600 600 600 Közhatalmi bevételek összesen (1) 637 600 600 600 1. sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 213. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám BEVÉTELEK megnevezés 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 2009. évi költségvetéshez. Polgármeste ri Hivatal

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 2009. évi költségvetéshez. Polgármeste ri Hivatal Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 29. évi költségvetéshez 1. sz. melléklet Polgármeste ri Hivatal Napköziotth onos Óvoda Farkas László Általános Művelődés i Ház és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 2013. évi költségvetés

ELŐTERJESZTÉS 2013. évi költségvetés 1. Napirend 2013. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2013. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2013. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2013. évi költségvetési

Részletesebben

Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

CSESZNEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 4/2012.(III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

CSESZNEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 4/2012.(III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről CSESZNEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2012.(III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l 4623 Tuzsér, Kossuth utca 70., Tel/fax.: 45/441-001. e-mail: tuzserph@tuzser.

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l 4623 Tuzsér, Kossuth utca 70., Tel/fax.: 45/441-001. e-mail: tuzserph@tuzser. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l 4623 Tuzsér, Kossuth utca 7., Tel/fax.: 45/441-1. e-mail: tuzserph@tuzser.hu E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - Tuzsér

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/203.(IV.26.) önkormányzati rendelete a Kisszállás Község Önkormányzat 202. évi költségvetési tervének végrehajtásáról Kisszállás Község Önkormányzata

Részletesebben

B E V É T E L E K 1. sz. táblázat

B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Kelebia Község Önkormányzata 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcím Állami (államigazgatási) feladatok

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1 számú melléklet Gönyű Község Önkormányzat 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím 29. évi tény 21. évi várható 211. évi előirányzat

Részletesebben