Csak kósza ábránd, hogy minden rendben van december 1. 12:25 Nyomtatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csak kósza ábránd, hogy minden rendben van 2009. december 1. 12:25 Nyomtatás"

Átírás

1 Csak kósza ábránd, hogy minden rendben van december 1. 12:25 Nyomtatás Negyedéves elemzésének nemzetközi fejezeteiben a Quaestor a gyenge dollárt és Kína "megment szerepét" emelte ki, az els számú carry devizává ellépett dollár csak Amerika érdeke, az USA adósságának nagy részét kézben tartó Kína viszont kezd éledezni. A hazai helyzetet elemezve a pénzügyi tanácsadó már nem ilyen derlátó, a hazai részvény piacról azt írják: "emelkedés tartalékok nélkül"; az euró-forint vétel viszont még mindig megérheti. A Questor negyedéves elemzéseit bejelent sajtótájékoztatón elhangzott, a munkanélküliség további növekedésével kell számolni, nem csak az Egyesült Államokban, de szerte a világban is. A Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt. tizennegyedik alkalommal készítette el Navigátor cím kiadványát, amely befekteti számára nyújt információkat az aktuális gazdasági helyzetrl mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban. A részvénypiaci emelkedést továbbra is sokkal inkább a piacokon lév többlet likviditás fti, semmint bármilyen fundamentális megalapozottság. A helyét keres többletpénz akár további irracionális szintekre is viheti a tkepiacokat. Az amerikai diszkontkincstárjegyek nulla körüli hozama nem kínál befektetési alternatívát, és a részvénypiacok túlárazottságától való félelem egyre inkább a nyersanyagpiacokra tereli a magas hozamot keres spekulatív pénzeket. Világgazdasági kilátások Mi lesz az állami ösztönzk nélkül? Az utóbbi hetek árfolyam alakulásai a fontosabb részvénypiacokon annak ellenére mutatnak bizonytalanságot, hogy a legutóbb nyilvánosságra került adatok jobban tükrözik a növekedés lehetséges beindulását, mint az eddigiek bármikor Legfrissebb devizaárfolyamok a Privátbankáron Friss tzsdei árfolyamok a Privátbankáron korábban. A nemzetközi piacokon tovább folytatódott az emelkedés a harmadik negyedévben is, de augusztus közepe óta az ersödés lendületét négy alkalommal is komolyabb korrekció törte meg. Azt is meg kell jegyeznünk ugyanakkor, hogy a kedvez adatok mögött állami költségvetésbl származó gazdasági ösztönzk állnak. Ha kiderül, hogy az állami ösztönzk véget érnek, és nem lép helyükbe organikus növekedés, a piacok akkor mindenképpen fordulatot fognak venni. A növekedés fenntarthatósága jelenleg kétséges szinte mindenütt, így nem zárható ki, hogy a jöv év elején mások mellett az amerikai gazdaság is ismét lejtmenetet vesz. Ez pedig felveti a további esetleges gazdaságélénkít lépések szükségességét, miközben a kormányzat és a Fed már lényegesen kevesebb munícióval rendelkezik. Ezeknek a programoknak a finanszírozása komoly problémákat vet fel azóta, hogy Nagy-Britannia hitelminsítésének megváltoztatása elször napirendre került. A hiányszintek a gazdasági növekedés útjába is akadályt gördíthetnek majd.

2 Akár a végéhez közeledik az eddig tartó tkepiaci emelkedés, akár folytatódik, a jelenlegi kamatspektrum szélein lév devizákból alkotott párosokban érdemes pozíciókat felvenni, hiszen ezek adják a legtágabb mozgásteret. A jelenlegi helyzet szerint, ha nem is feltétlenül az év eddigi trendjeinek megszakadása, de azokban némi szünetelés várható. A nyersanyagdevizákat folyamatosan segítette a nyersanyagpiaci lendület, st már kamatemeléseket is láthattunk. Ha a kockázati étvágy lecsökken, akkor viszont a legnagyobb lejtmenetet a fejlett piaci devizák között éppen a nyersanyagdevizák mutathatják jó befekteti morál esetén természetesen ennek ellenkezje teljesülhet. A fegyelemtl is függ az euró Az eurót az ECB szigorúbb politikája tartja a többi hasonlóan alacsony kamatozású fejlett piaci eszközzel szemben. Mivel az eurozóna bankjai még a becsült veszteségeik felét sem írták le, s egyre nagyobb a nyomás a költségvetési fegyelem fellazítására az eurózónában is, így kérdéses, hogy továbbra is tartani képes-e magát az euró. A dollár zéró közeli kamata és a lenyomott amerikai rövid- és hosszú hozamok mellett erre látunk esélyt, de a bankrendszer ingatag állapota miatt csak is kizárólag óvatos kijelentésekkel élnénk. Továbbra is nyersanyagpiaci felfutás A Fed várhatóan fenntartja a nulla közeli kamatszintet és a likviditásbséget, ami további rengeteg olcsó pénzt és gyenge dollárt jelent a piacok számára (a dollár lett az els számú "carry deviza", mint az a Navigátort bemutató sajtóeseményen elhangzott), ugyanakkor az alacsony kamatszint azt is tükrözi, hogy a jegybank a növekedést rendkívül bizonytalannak látja, és ennek megfelel kommunikációt fogalmaz meg. Miután dollárban, angol fontban, japán jenben és euróban továbbra is csak rendkívül alacsony kamatok mellett lehet befektetni, ezért a piacokon lév többlet likviditás valószínleg a legkönnyebben manipulálható befektetési eszközök, a nyersanyagok piacát fogja megtalálni. Akkor is így lesz ez, ha a növekedés valóban organikusan beindul, hiszen akkor a feldolgozó ipar igyekszik majd minden áron beszerezni a szükséges nyersanyagokat a termékei iránti vélt vagy valós kereslet kielégítése érdekében. Megítélésünk szerint ugyancsak a helyzet kettsségét támasztja alá az arany árfolyamának egyre drasztikusabb emelkedése. Az arany árfolyamának emelkedése azt is jelenti, hogy a befektetk tanultak abból a jelents vagyonvesztésbl, amelyet a válság hozott magával. Bár

3 élénkült a kockázatvállalási kedv, a biztonságot emellett sokkal fontosabbnak tartják, mint egy évvel ezeltt, amit a fizikai aranykereslet növekedése, s magasabb szinten stabilizálódása is fémjelez (az arany tzsdei ralija a dollárba vetett bizalom megingásának is a jele egyben). Az olajpiac fundamentumai már kevésbé indokolják a jelenlegi olajárfolyam jegyzéseket, hiszen a napi olajkereslet az OECD országokban mintegy 13 éves mélyponton van. Az élelmiszerek piacán a kedveztlen idjárás fokozhatja a dollár gyengülése által gerjesztett áremelkedést. Magyarországi helyzet A magyar gazdaság növekedési kilátásai nem javultak érdemben, ahogyan a harmadik negyedévben látott éves szint, még mindig 7% feletti GDP-visszaesésbl is látszik, emellett negyedéves viszonylatban is 1-2% közötti a zsugorodás. Bár vannak kedvez jelek, például emelkedtek az export-értékesítések, de egyelre nem mutatkozik húzóereje a gazdaságnak. Segítheti a kilábalást valamelyest, hogy f kereskedelmi partnerünk, a német gazdaság már a harmadik negyedévben negyedéves bázison növekedni tudott, azonban ez a növekedés is bizonytalan lábakon áll. A kilábalás csak igen lassan mehet végbe, a magyar gazdaság kedvez forgatókönyv esetén is legkorábban a jöv év végén mutathat szerény növekedést. Hazai téren a lakossági fogyasztás még egy ideig bizonyára nem segíti a gazdaságot, a recessziós környezetben a magas munkanélküliségi ráta és a szigorú hitelkörnyezet inkább a megtakarítások emelkedését eredményezheti.

4 A júliusi áfa-emelés hatására a fogyasztói árak 4% alatti szintrl 5% fölé emelkedtek, azonban a következ hónapokban az emelkedés többször is alulmúlta a várakozásokat, augusztustól ismét az infláció fokozatos mérsékldését láthatjuk. A szezonális hatások (élelmiszerárak csökkenése) mellett az áfaemelés hatása csak részben épült be az árakba a nyomott kereslet és az erteljes alkalmazkodás miatt, amit még az év végén vagy az új év kezdetén megpróbálhatnak érvényesíteni a kereskedk. A lakosság inflációs várakozásait átmenetileg megemelte az áfa-emelés hatása, majd fokozatosan ki is árazódott a lakossági várakozásokból. Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a nyár végétl a világpiaci nyersanyagárak emelkedésnek indultak, ennek átgyrzése 6-9 hónap múlva, tehát a jöv nyári idszakban várható. Januártól az áram, a gáz és a közösségi közlekedés díjainak emelése várható, amit csak részben ellensúlyoz a távftés áfatartalmának csökkentése, amely szintén magasabb fogyasztói árakban csapódhat le. Ha beindul a gazdasági növekedés, alacsony kamatszint mellett, fleg bizonytalan kilátásokkal bíró helyzetben, számolni kell az infláció beindulásával is, hiszen az értékesítôk mielôbbi gyors haszonra törekszenek majd. A hitelezés területén az aktivitás élénkülése a növekedés tekintetében is fontos tényez, azonban érdemi javulás ezen a téren még nem várható a jövô évben. A háztartások esetében a hitelbl történ költekezés az elmúlt években megszokottal ellentétesen alakult, már csökkent, a beruházási döntéseket pedig a korábbi ösztönzk szigorítása vette vissza, a harmadik negyedév során a hitelállomány csökkenését mutatják az adatsorok. Továbbra is ésszernek tnik az EUR/HUF vétel Miután a magyar gazdaság szerkezetében érdemi változás az elmúlt egy évben nem történt, és a kedvez árfolyam így sokkal inkább a fejlett gazdaságok alacsony kamatszintjének köszönhet, ezért továbbra is az euró tartása ésszer, stabilitást hordozó vagyon elemként. A következ hónapok bizonytalanságai, melyek elssorban az ukrán, majd a hazai választási kampányokból származnak, arra is lehetséget nyújtanak, hogy árfolyam nyereség képzdjön az eurón. A magyar gazdaság kilábalása csak igen lassan mehet végbe, a legkedvezbb forgatókönyv esetén is csak a jöv év végén mutathat szerény növekedést. Az EUR/HUF árfolyam nagy

5 részben egy kegyelmi idszakot tükröz. A hangulat változása ugyanakkor a kegyelmi állapot megsznését is jelenti, mivel a magyar gazdaság és a költségvetés érdemben nem különbözik szerkezetileg az egy évvel ezeltti állapottól. Az ország problémáit csak a hosszú távú gazdaságpolitikai gondolkodás meghonosodása oldhatja meg. Egy olyan gazdasági program, amely számos konkrétumot tartalmazva a külföldi befektetk számára elegend fogódzkodót nyújt a kitzött célok elérésének méréséhez. Ennek a legkézenfekvbb módja egy euró bevezetési céldátum kitzése, és az ahhoz vezet gazdaságpolitikai program részletes megrajzolása lehet. A választások felteheten bizonytalanságot hoznak majd, elssorban az árfolyam alakulásába, de ez megfelel gazdasági program esetében kezelhet problémát jelent. Hazai részvénypiac emelkedés tartalékok nélkül A hihetetlenül optimista hangulat és az erteljesen megemelkedett kockázati étvágy hatására a magyar részvénypiac is lehetetlennek tn szintekre emelkedett, legalábbis ami a társaságok eredményességét illeti. Nem kételkedünk abban, hogy a többlet likviditás által ftött spekuláció akár tovább is emelheti a magyar papírok árfolyamát, a jelenleg bemutatott teljesítményük azonban ezt semmiképpen nem alapozza meg. Az egyetlen befekteti sztori jelenleg a Richter originális kutatási projektje, amely azonban nemcsak jelents sikert, de igen nagy kockázatot is magában hordoz. Elég, ha az Egis korábbi kudarcát idézzük fel. A nemzetközi piacokon az alacsony kamatszint megélénkítheti a vállalat felvásárlásokat, ezt a folyamatot azonban a növekedéssel kapcsolatos bizonytalanságok hátráltathatják. Ennek ellenére valószínnek tartjuk, hogy elssorban a bankok piacán erteljes konszolidáció valósulhat meg. Ha a hazai tzsdei társaságok fundamentumait vizsgáljuk, látható, Orosz kézben a Mol? Továbbra is tartjuk azt az álláspontunkat, hogy a MOL igen értékes egy orosz szakmai befektet számára -írja negyedéves elemzésében a Quaestor. Alapveten három ok miatt látjuk így. Az els a MOL és az INA finomítói. Utóbbiak ugyan csak a rekonstrukciók lezárulta után, de egészen hasonló értéket képviselnek majd, mint a jelenlegi MOL finomítók. Másodszor a MOL és az INA által birtokolt olajvezetékek kijáratot biztosítanak az Adriához, a fekete-tengeri hajón történ szállítás helyett. És végül a Horvátországban felépül folyékony gáz fogadására alkalmas kiköti terminál feletti legalább részleges kontroll megszerzése. Így nem véletlen, hogy a Szurgut is aktív ezen a téren, ha hivatalosan tagadja is akcióit. hogy a válság még korántsem ért véget, a negatív hazai gazdasági környezet a következ negyedévekben is rányomja bélyegét a társaságok eladási és eredmény-adataira. A hármas számú ábránkon a hazai börzét meghatározó négy nagy társaság, az OTP, a MOL a Magyar Telekom és a Richter összesített profitjának alakulását és a BUX index mozgását vetettük össze. Az összesített eredmények a 2007 második negyedéves szinteken állnak, de továbbra is világosan látható, hogy a hazai index mozgásának nem sok köze van a valódi fundamentumokhoz, továbbra is a nemzetközi kockázatvállalási hajlandóság és a külföldiek rendelkezésére álló befektetend pénzmennyiség nagysága a dönt második negyedévében az összesített profit 110 milliárd forintot tett ki, a BUX index pedig közel ponton zárta a negyedévet harmadik negyedévében a profitok 103 milliárd forintot tettek ki, és az index egy hatalmas rali után is mindössze ponton fejezte be a negyedévet. Az egyedi részvények havi forgalmát tekintve továbbra is az OTP áll az élen, októberben 365 milliárd forintért cserélt gazdát. A további sorrend: MOL, Richter,

6 Magyar Telekom, Egis. A kettes és a négyes ábránkon a különböz nemzetközi piacok és a BUX index árazási szintjeit vetettük össze. Az összehasonlításhoz az egy év múlva várható profitok és a jelenlegi árfolyamok hányadosát használtuk, ezt a mutatót lehet úgy tekinteni, mint azt a kívánt hozamot, amit a befektetk a részvényvásárlás kockázatának fejében várnak el. A régiós piaci összehasonlításban jelents változás, hogy már nem a hazai piactól várják el a legnagyobb megtérülést, a cseh piacot szeptember óta kockázatosabbnak látják a befektetk. A jelenlegi elvárt hozamszint a cseheknél 8,6%-os, itthon 7,8%-os, míg a lengyeleknél 6,1%- o áll. (4. ábra) Az egyéb feltörekv piacokkal való összevetésben továbbra is kockázatosabbnak számítunk a kínai, indiai és brazil piacnál is. (2. ábra)

Elrejelzés 2008. március. GKI Gazdaságkutató Zrt. Elrejelzés 2008-ra. (2008/1. prognózis) 2008. március

Elrejelzés 2008. március. GKI Gazdaságkutató Zrt. Elrejelzés 2008-ra. (2008/1. prognózis) 2008. március GKI Gazdaságkutató Zrt. Elrejelzés 28-ra (28/1. prognózis) 28. március GKI Gazdaságkutató Zrt. Székhely: Postacím: Internet hálózati cím: Telefon: Fax: E-mail: 192 Budapest, Ráday u. 42-44. 1461 Budapest,

Részletesebben

QUAESTOR 2009 Boldog új év? Kilátások 2009. január 21.

QUAESTOR 2009 Boldog új év? Kilátások 2009. január 21. QUAESTOR 2009 Boldog új év? Kilátások 2009. január 21. Bevezetés A pénzügyi és gazdasági válság lefutásával kapcsolatban számos még a kétség, de egy dolog már biztos: recesszió van. Magyarországon is.

Részletesebben

(2009/27.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt.

(2009/27.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt. (2009/27.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK Buda-Cash Brókerház Zrt. 1118 Budapest, Ménesi út 22. Tel.: (1) 235-1500 Fax.: (1) 266-3883

Részletesebben

Növekvő kockázatok a külső környezetben, bizonytalan kilátások Magyarországon

Növekvő kockázatok a külső környezetben, bizonytalan kilátások Magyarországon Makrogazdasági elemzés 211 Növekvő kockázatok a külső környezetben, bizonytalan kilátások Magyarországon A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Készítette: Gém

Részletesebben

2015. május 2015. július

2015. május 2015. július 2015. május 2015. július 1 2007-01 2007-07 2008-01 2008-07 2009-01 2009-07 2010-01 2010-07 2011-01 2011-07 2012-01 2012-07 2013-01 2013-07 2014-01 2014-07 2013-01 2013-03 2013-05 2013-07 2013-09 2013-11

Részletesebben

(2009/36.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt.

(2009/36.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt. (2009/36.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK Buda-Cash Brókerház Zrt. 1118 Budapest, Ménesi út 22. Tel.: (1) 235-1500 Fax.: (1) 266-3883

Részletesebben

(2010/8.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt.

(2010/8.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt. (2010/8.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK Buda-Cash Brókerház Zrt. 1118 Budapest, Ménesi út 22. Tel.: (1) 235-1500 Fax.: (1) 266-3883

Részletesebben

A monetáris politika piaci és reálgazdasági hatásai a fejlett világban, illetve Magyarországon

A monetáris politika piaci és reálgazdasági hatásai a fejlett világban, illetve Magyarországon Dr. Tóth Gergely A monetáris politika piaci és reálgazdasági hatásai a fejlett világban, illetve Magyarországon Összefoglaló A publikációban arra keresem a választ, hogy a monetáris politika milyen hatással

Részletesebben

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság Makrogazdasági elemzés 212. tavasz Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Készítette: Gém Erzsébet Mikesy

Részletesebben

(2009/39.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt.

(2009/39.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt. (2009/39.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK Buda-Cash Brókerház Zrt. 1118 Budapest, Ménesi út 22. Tel.: (1) 235-1500 Fax.: (1) 266-3883

Részletesebben

BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP. A nagyok is veszélyben? TOP FINANCE & CONSULTING KFT. 2012. 14-15. HÉT. Az adósságválság újabb hullámai

BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP. A nagyok is veszélyben? TOP FINANCE & CONSULTING KFT. 2012. 14-15. HÉT. Az adósságválság újabb hullámai BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP Az adósságválság újabb hullámai A nagyok is veszélyben? Izgalmas idıszak van mögöttünk, néhány hét nyugalom után alaposan felkavarodott az állóvíz. Túl azon, hogy

Részletesebben

(2009/51.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt.

(2009/51.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt. (2009/51.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK Buda-Cash Brókerház Zrt. 1118 Budapest, Ménesi út 22. Tel.: (1) 235-1500 Fax.: (1) 266-3883

Részletesebben

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL 2003. DECEMBER

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL 2003. DECEMBER JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL 23. DECEMBER Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi stabilitási fôosztálya Vezetô: Máger Andrea fôosztályvezetô és a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági fôosztálya Vezetô:

Részletesebben

A tudás egyetlen forrása a tapasztalat. (Albert Einstein) QUAESTOR 7. Piaci előretekintő. 2014. június 16.

A tudás egyetlen forrása a tapasztalat. (Albert Einstein) QUAESTOR 7. Piaci előretekintő. 2014. június 16. A tudás egyetlen forrása a tapasztalat. (Albert Einstein) QUAESTOR 7 Piaci előretekintő M i v á r h a t ó a h é t e n? G e o p o l i t i k a i f e s z ü l t s é g e k k e r g e t i k e l a g o n d t a

Részletesebben

K&H prémium vagyonvédett portfólió befektetési alap

K&H prémium vagyonvédett portfólió befektetési alap K&H prémium vagyonvédett portfólió alapok alapja féléves beszámoló 2010. november 30. 2011.május 31. K&H prémium vagyonvédett K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. portfólió befektetési alap Kedves Ügyfelünk!

Részletesebben

2011. július 22. www.cib.hu/ebroker/index

2011. július 22. www.cib.hu/ebroker/index CIB HETI + ELİREJELZÉS + VÉLEMÉNY TARTALOMJEGYZÉK Heti piaci összefoglaló Szöveges és táblázatos árfolyam-, kamat-, és makrogazdasági elırejelzések Vélemény Egy ország, ami eddig megúszta: Ausztrália Makrogazdasági

Részletesebben

Stratégia 2015. IV. negyedév

Stratégia 2015. IV. negyedév Forrás: Google Images, flickr.com/creative commons, wikimedia.commons, pbase.org, history.com, austria.info 2015. IV. negyedév Magyarország Kockázatokkal kikövezett úton Fokozatosan lassul a gazdaság növekedési

Részletesebben

(2009/28.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt.

(2009/28.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt. (2009/28.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK Buda-Cash Brókerház Zrt. 1118 Budapest, Ménesi út 22. Tel.: (1) 235-1500 Fax.: (1) 266-3883

Részletesebben

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL 2004. DECEMBER

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL 2004. DECEMBER JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL 24. DECEMBER Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi stabilitási fôosztálya Vezetô: Máger Andrea fôosztályvezetô, a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági fôosztálya Vezetô:

Részletesebben

(2010/9.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt.

(2010/9.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt. (2010/9.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK Buda-Cash Brókerház Zrt. 1118 Budapest, Ménesi út 22. Tel.: (1) 235-1500 Fax.: (1) 266-3883

Részletesebben

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2014. szeptember

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2014. szeptember Takarékbank Elemzés MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS 1. szeptember I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az eltelt negyedévben a világgazdaság növekedési kilátásai valamelyest romlottak, mindenekelőtt a számunkra

Részletesebben

(2009/41.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt.

(2009/41.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt. (2009/41.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK Buda-Cash Brókerház Zrt. 1118 Budapest, Ménesi út 22. Tel.: (1) 235-1500 Fax.: (1) 266-3883

Részletesebben

Új szakasz a monetáris politikában, fennmaradó növekedési kockázatok

Új szakasz a monetáris politikában, fennmaradó növekedési kockázatok Makrogazdasági elemzés 212. december Új szakasz a monetáris politikában, fennmaradó növekedési kockázatok A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Készítette: Gém

Részletesebben

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2015. június

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2015. június Takarékbank Elemzés MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS 15. június I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Változatos képet mutat a világgazdaság. A meggyőzőre sikeredett első negyedév után Európa kissé behúzta a fékeket,

Részletesebben

Heti befektetési tájékoztató 2015.09.01

Heti befektetési tájékoztató 2015.09.01 Heti befektetési tájékoztató 2015.09.01 NEMZETKÖZI GAZDASÁG... 2 Események/Várakozások... 2 NEMZETKÖZI DEVIZAPIAC... 7 Események/Várakozások... 8 Ajánlások... 8 NEMZETKÖZI KÖTVÉNYPIAC... 9 Események/Várakozások...

Részletesebben

A tudás egyetlen forrása a tapasztalat. (Albert Einstein) QUAESTOR 7. Piaci előretekintő. 2014. november 24.

A tudás egyetlen forrása a tapasztalat. (Albert Einstein) QUAESTOR 7. Piaci előretekintő. 2014. november 24. A tudás egyetlen forrása a tapasztalat. (Albert Einstein) QUAESTOR 7 Piaci előretekintő M i v á r h a t ó a h é t e n? Bécsre figyeljünk a héten! Nagy döntés előtt áll az OPEC! A héten különösen érdemes

Részletesebben

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2010. december

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2010. december Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés 2010. december Századvég Gazdaságkutató Zrt. Strategopolis Kft. Századvég Alapítvány A jelentést Mellár Tamás kutatási igazgató általános felügyelete alatt

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Lakáspiaci hírek... 3 Most vegyél lakást? - A szakértők megmondják!... 4

Tartalomjegyzék. Lakáspiaci hírek... 3 Most vegyél lakást? - A szakértők megmondják!... 4 2014 41. hét Tartalomjegyzék Lakáspiaci hírek... 3 Most vegyél lakást? - A szakértők megmondják!... 4 Irodapiaci hírek... 6 Új tulajdonos a vezető irodakereső portálnál... 7 A Nagykörút menőbb, mint az

Részletesebben

(2010/14.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt.

(2010/14.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt. (2010/14.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK Buda-Cash Brókerház Zrt. 1118 Budapest, Ménesi út 22. Tel.: (1) 235-1500 Fax.: (1) 266-3883

Részletesebben

[Ide írhatja a szöveget] QUAESTOR kereskedési stratégiák tájékoztatás az eredményekről. 2012. december

[Ide írhatja a szöveget] QUAESTOR kereskedési stratégiák tájékoztatás az eredményekről. 2012. december [Ide írhatja a szöveget] QUAESTOR kereskedési stratégiák tájékoztatás az eredményekről 2012. december Kereskedési stratégiák Tájékoztatjuk a kedves eqtrader Felhasználókat, és kedves Ügyfeleinket, hogy

Részletesebben