Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének december 8-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 8-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről"

Átírás

1 BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: / JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének december 8-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Iroda Bodorfa Jelen vannak: Freili Béla polgármester, ifj. Ági Gyula, ifj. Czinger József, Hajgató Klára, Olasz Győző, Kardos Róbert önkormányzati képviselők, Csordás Gyuláné körjegyző megbízásából és jegyzőkönyvvezető. Freili Béla polgármester Köszöntötte a képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. Megállapította, hogy 6 fő önkormányzati testületi tagból 6 fő jelen van az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendjére. a kiküldött meghívó szerint. Az előterjesztett napirendi javaslatot a képviselő-testület 6 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangúlag elfogadta. N A P I R E N D 1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről valamint a két ülés közötti fontosabb eseményekről 2./ Az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivó vízért és kezeléséért fizetendő díjról szóló 11/2004 (XI. 19.) önkormányzati rendelet módosítása, 12/2009 önkormányzati rendelettervezet megtárgyalása 3./ A települési szilárd és folyékony hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról szóló 5/2004.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása, 13/2009. önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása 4./ Az önkormányzat 2010 évi költségvetési koncepciójának elfogadása 5. Beszámoló az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról 6./ Tájház, alkotóház felújítására pályázat benyújtása 7./ Beszámoló a helyi adó bevételek felhasználásáról

2 2 8./ Beszámoló a környezeti állapot helyzetéről NAPIREND TÁRGYALÁSA 1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről A lejárt határidejű határozatokról készült jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. nélkül egyhangúlag a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadta. 2./ Az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivó vízért és kezeléséért fizetendő díjról szóló 11/2004.(XI.19.) önkormányzati rendelet módosítása, 12/2008. önkormányzati rendelettervezet megtárgyalása Jóváhagyott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Freili Béla polgármester: A vízdíj évente kerül megállapításra. A Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt minden év végén megküldi az önkormányzat részére a következő évi szolgáltatási díjra vonatkozó javaslatát A szolgáltatási díjak alakulását nagymértékben befolyásolja a fogyasztott víz mennyisége. A víz díjának megállapításában egységes az amortizáció, valamint az üzemeltetés, karbantartás és általános költségek beépítése, valamint a köbméterenként tervezett nyereség, befolyásolja viszont a településenként eltérő költségek alakulása. A javaslat szerint a víz díja Bodorfa községben köbméterenként nettó Ft lesz évben, amelyre a törvény szerinti 25 % ÁFA kerül felszámításra évben Ft + 20 % áfa volt a vízdíj. Az alapdíj mértéke 160 Ft plusz áfa, nem változik. Az önkormányzat több évig biztosított a lakosság részére támogatást, melyet évben megszüntettek. Kérte az előterjesztéssel kapcsolatos hozzászólásokat. Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testülete 6 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő rendeletet alkotta: 12/2009. ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvízért és kezeléséért fizetendő díjról szóló, többször módosított

3 3 11/2004.(XI.19.) önkormányzati rendeletét a tervezet szerint módosítja, és a módosítást 12/2009. szám alatt rendeletei közé iktatja. Képviselő-testület felkéri a Körjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. Felelős: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző Határidő: december / A települési szilárd és folyékony hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról szóló 5/2004.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása, 13/2009. önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása A jóváhagyott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Freili Béla polgármester: Ismertette az Avar Ajka Városgazdálkodási Kft levelét. Tájékoztatta a képviselő-testületet hogy a község területén szemétszállítási szolgáltatást végző AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft megküldte a évi szolgáltatási díj megállapításához szükséges elszámolást, mely alapján a szolgáltatási díjat 364 Ft+25 % ÁFA/edényzet/szállítási alkalommal ( Ft) számították ki. Ez az összeg év folyamán 258 Ft + ÁFA/edényzet/szállítási alkalom ( Ft) volt. A 60 év feletti egyedül élő nyugdíjasok továbbra is 50 % kedvezményben részesülnek. A szemétszállítási díj ilyen nagy mértékű emelésére azért kerül sor mert a keletkezett hulladékot majd Királyszentistvánra szállítják ami jelentősen megemeli a költségeket. A próbaüzem III. negyedévétől indul. A teljes körű bevezetésére január 01-től kerül sor. Kérdések: Olasz Győző önkormányzati képviselő: A nagycsaládosoknak van-e valamilyen kedvezmény? Akkor is kell-e fizetni ha nincs elszállított szemét? Kardos Róbert önkormányzati képviselő: A távolság jelent-e különbséget? Freili Béla polgármester válasza: A nagycsaládosoknak nincs kedvezmény. A hulladékszállítás mindenkire kötelező től a heti szállítás kerül bevezetésre, ami szintén jelentős költségnövekedést eredményez. A hulladéklerakótól való távolság nem jelent különbséget a szállítási díj fizetése terén január 1-től az alábbi díjak közül lehet választani, az alapdíj egységesen 259 Ft. 60 l-es edényzet Ft 80 l-es edényzet Ft 120 l-es edényzet Ft. A meglévő kukákat nem kell lecserélni. A szelektív hulladékgyűjtés csökkenti majd az elszállítandó hulladék mennyiségét. nélkül egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

4 4 13/2009. ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd és folyékony hulladék összegyűjtéséről elszállításáról és ártalmatlanításáról szóló 5/2004.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet megtárgyalta és a módosítást 13/2009. szám alatt rendeletei közé iktatta. A Képviselő testület felkéri a Körjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. Felelős: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző Határidő: 2009.december / Bodorfa Települési Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása A jóváhagyott koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Freili Béla polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját a meglévő információk alapján állították össze. A költségvetési vita még folyik, az információk előzetesek, azok az országgyűlési vita során változhatnak. A költségvetésben ésszerű, takarékos kiadás-tervezést kell érvényesíteni, erre kényszerülnek az önkormányzatok a várható központi pénzeszközökre tekintettel. A koncepció elkészítése során fejlesztési célú hitellel terveztek a tájház kialakítására, melyhez pályázati támogatás kívánnak igénybe venni. A költségvetési koncepció írásos előterjesztését a képviselők kézhez kapták annak részletes ismertetését nem tartja szükségesnek. Kérte, hogy a képviselők a koncepcióval kapcsolatban mondják el véleményüket. Freili Béla polgármester Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a település évi költségvetési koncepcióját eft bevétellel és eft kiadással fogadják el. nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 86/2009. ÖKT. B. számú H A T Á R O Z A T Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv a alapján az önkormányzat évi költségvetéséről szóló koncepciót elfogadta. Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt hogy az önkormányzat évi költségvetésének elkészítéséről a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben foglaltak alapján

5 5 gondoskodjon és megtárgyalásra terjessze a képviselő-testület elé. Felelős: Freili Béla polgármester Nagyné Soós Erzsébet körjegyző Határidő: február / Beszámoló az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Freili Béla polgármester: Az államháztartásról szóló l992. évi XXXVIII. tv /l/ bekezdése kimondja, hogy az önkormányzat a III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a költségvetési koncepcióval egy időben előterjeszti. A képviselők a III. negyedévi végrehajtásáról készült beszámolót kézhez kapták azt nem ismerteti tételesen. Az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodására vonatkozóan a teljesítés időarányos. Kérte a képviselőket, hogy a beszámolóval kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket. Freili Béla polgármester: év folyamán is takarékos gazdálkodásra törekedtek. Kérte a képviselőket, hogy az ismertetett pénzügyi tájékoztatót vegyék tudomásul. nélkül egyhangúlag a Települési Önkormányzat évi III. negyedéves költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatókat tudomásul vette. 6./ Tájház, alkotóház felújítására pályázat benyújtása Freili Béla polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatás vehető igénybe. Pályázni tájház, alkotóház külső felújítására lehet. Az épület belső elrendezése nem változik, az épület főhomlokzata egyszerű barokk jellegű lesz. Oldalt faszerkezetű tornác készül féltetővel. Az épület első részében a régi falusias, életmód bemutatása valósul meg. A hátsó része alkotó házként működik, ahol csoportok szervezésével a fiatalok a fafaragás, csuhé készítés mesterségét sajátíthatják el. A beruházás költségvetés szerinti nettó költsége forint, amelyből a tájház és alkotóház épület külső felújítási munkái forint ( ), műszaki ellenőri munka forint, egyéb elszámolható kiadások (kiadványok, honlap) forint. A megvalósításhoz igényelt támogatás az összes nettó elszámolható kiadás 100 %-a, azaz forint. Kötelezettséget kell vállalni arra, hogy nyertes pályázat esetén a beruházás áfa tartalmának megfelelő összeget forintot az önkormányzat az éves költségvetésében biztosítja évben forint, 2011 évben forint összeget. Kérte a képviselőtestületet, támogassák tájház, alkotóház felújítására pályázat benyújtását.

6 nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 87/2009. ÖKT B. számú H A T Á R O Z A T 6 Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testülete az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. Tengelyének négy intézkedése keretében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 3.. (1) bekezdés a./ pontja (1. célterület) szerint benyújtja támogatási kérelmét Bodorfa Szabadság utcai Tájház, Alkotóház külső felújítására. A beruházás a községi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában levő Bodorfa, Szabadság u. 47. szám alatti 68/2 hrsz-u és a Bodorfa, Szabadság u. 49. szám alatti 69. hrsz-u közös udvarú, egy építészeti egységet alkotó ingatlanokon valósul meg. A beruházás költségvetés szerinti összes nettó költsége forint. amelyből: - Tájház és Alkotóház épület külső felújítási munkái: forint ( ) - Műszaki ellenőri munka: forint - egyéb, elszámolható kiadások (kiadványok, honlap): forint. A megvalósításhoz igényelt támogatás az összes nettó elszámolható kiadás 100 %-a, azaz forint. Bodorfa község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázat esetén a beruházás Áfa tartalmának megfelelő összeget, forintot éves költségvetésében az alábbi ütemezés szerint biztosít: évben forint összeget, évben forint összeget. A képviselő-testület felkéri a község polgármesterét, hogy a támogatási kérelem benyújtásáról gondoskodjon. Felelős: Freili Béla polgármester Határidő: december / Beszámoló a helyi adó bevételek felhasználásáról Freili Béla polgármester szóbeli előterjesztése: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat iparűzési adó bevétele évben 370 eft, míg a gépjárműadóból származó bevétele 320 eft. Az adóbevételek beépülnek a költségvetésbe, az adóbevételek a működés során kerülnek felhasználásra. Az iparűzési adó mértéke az adóalap 2 %-a. Nagy jelentőséget nem lehet tulajdonítani az adóbevételeknek, mert a településen nincsenek nagyobb vállalkozások így az ebből származó bevétel nem jelentős. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adók felhasználásáról szóló tájékoztatást 6 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta.

7 8./ Beszámoló a község környezeti állapotáról 7 Freili Béla polgármester szóbeli előterjesztése: A település környezeti állapota jó, környezet szennyezés nincs. A település zsáktelepülés, ebből illetve a lakosság összetételéből adódik, hogy a településen a közbiztonság jó. Sajnos egyre több az üresen álló lakóház. A településen megoldott a szilárd kommunális hulladék elszállítása. Folyamatban van a csatornázás megvalósítása pályázati támogatásból. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a község környezeti állapotáról szóló tájékoztatót 6 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta. Bejelentések: Freili Béla polgármester: 1. Tájékoztatta a képviselőket, hogy az udvar betonozása a térkövezés alá elkészült. A térköveket meghozták, amennyiben az idő engedi elkezdik a lerakását. 2. Javasolta, hogy a nyugdíjas találkozóra december 19-én szombaton kerüljön sor. A rendezvény bekerülési költsége megközelítőleg 100 eft, melyre a fedezetet a költségvetés biztosítja. 3. Amennyiben igény merül fel szilveszteri rendezvényre az önkormányzat hozzájárul a költségekhez. Mivel a képviselőtestületi ülésnek több napirendi pontja nem volt a polgármester az ülést 18 óra 30 perckor bezárta. K. m. f. Freili Béla polgármester Nagyné Soós Erzsébet körjegyző megbízásából: Csordás Gyuláné főelőadó

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 7-én 17 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 7-én 17 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE BODORFA, Szabadság u. 30. Szám: /2010. 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 7-én 17 órai kezdettel tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 13-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 13-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:.../2012. 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 13-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 379-14/2011 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V GYEPÜKAJÁN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8473. Gyepükaján, Kossuth u. 8. Szám:.../2009. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 18-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án 18 óra 30 perc kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án 18 óra 30 perc kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 379-48/2011. 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án 18 óra 30 perc kezdettel tartott nyilvános

Részletesebben

Réthy István író távozott az ülésről. A testület 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta.

Réthy István író távozott az ülésről. A testület 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.február 14-én 10 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 436-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NEMESHANY TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 584-10/2009.

NEMESHANY TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 584-10/2009. NEMESHANY TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 584-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Nemeshany Település Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. március 12-én 17 órai kezdettel

Részletesebben

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag - határozathozatal nélkül - a következő napirendet fogadta el.

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag - határozathozatal nélkül - a következő napirendet fogadta el. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 29-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József polgármester Kasza

Részletesebben

NAPIREND TÁRGYALÁSA. 12/2009. Önkormányzati R e n d e l e t

NAPIREND TÁRGYALÁSA. 12/2009. Önkormányzati R e n d e l e t NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8471 Nemeshany, Petőfi u. 85. Szám:.../2009. 1 JEGYZŐKÖNYV Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-ei közmeghallgatásáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009 november 26-án /csütörtökön/ 15.00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről. Jegyzőkönyv Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről. Jelen vannak:gárdonyi Sándorné László Péter Boda Csaba Mészárosné Deres

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 433-20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-3/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. február 9-én (csütörtökön) 19 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 9-én megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 20.-án 17 óra 30

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-39/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Tanácskozási joggal meghívott:

J e g y z ő k ö n y v. Tanácskozási joggal meghívott: 1 Noszlop-Oroszi-Doba Községek Körjegyzősége 8456.Noszlop, Dózsa Gy. u. 45. Tel./Fax: 88/505-820, 505-821 Mobil: 06/20-524-2323 E-mail: noszlop@ajkanet.hu Szám: /2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Noszlop

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Nemesvita Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8311 Nemesvita, Dózsa u. 8. Telefon: 87 466-352, fax: 87 566-023 e-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 21-15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Nemesvita

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. február 14-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. február 14-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-i üléséről 1-13/2011. (02. 14.) ÖK. sz. határozat 1-4/2011. (II. 15.) ÖK. sz. rendelet Zárt ülés: 14-16/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. november 29-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-i üléséről 114-118/2011. (11. 29.) ÖK. sz. határozat 15-20/2011. (XI. 30.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 125-17/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: Képviselő-testületének 2011. november 29-én /kedden/ 16.00 órai kezdettel megtartott rendes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 27- én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. DECEMBER 20-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. DECEMBER 20-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. DECEMBER 20-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 12/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 13/2011. (XII. 21.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 18-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 18-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 379-3/2011. 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 18-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános testületi

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Felvéve Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-én 18. 00 órai kezdettel megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Felvéve Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-én 18. 00 órai kezdettel megtartott üléséről Jegyzőkönyv Felvéve Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-én 18. 00 órai kezdettel megtartott üléséről Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint Fedor István és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Tanácskozási joggal meghívott: Takács-Győri Marianna körjegyző

J e g y z ő k ö n y v. Tanácskozási joggal meghívott: Takács-Győri Marianna körjegyző 1 Noszlop-Oroszi-Doba Községek Körjegyzősége 8456.Noszlop, Dózsa Gy. u. 45. Tel./Fax: 88/505-820, 505-821 Mobil: 06/20-524-2323 E-mail: noszlop@ajkanet.hu Telephely: 8482 Doba, Kossuth u. 10. Tel: 88/502-920,

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 18-án megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 18-án megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 18-án megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 2-9 d, rendelete: 1-2 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester, Tóth László testületi tag.

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester, Tóth László testületi tag. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, 15.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester, Berecz

Részletesebben