KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) Fax: (28) E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012.május 23.-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy: A KIVÜ Kft évi beszámolója, valamint I. negyedévi jelentése Érintett bizottságok: Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II.24.) számú önkormányzati rendelet 20. (5) bekezdésének értelmében a társaság ügyvezetői felelnek az üzleti tervkoncepció, az üzleti terv, az üzletpolitikai jelentéseik, a számviteli törvény szerinti beszámolójuk benyújtásáért a képviselő-testület munkatervéhez igazodóan. A KIVÜ Kft március 28. napján előzetesen jelezte Kistarcsa Város Önkormányzata felé, hogy a KIVÜ Kft üzleti évének újra könyvelése miatt nem képes a képviselő-testület munkatervhez igazodóan, a április 25-i rendes testületi ülésre elkészíteni beszámolóját. I. A KIVÜ Kft. ügyvezetője május 7. napján eljutatta a KIVÜ Kft évi üzleti tevékenységéről készült beszámolóját, valamint a I. negyedévi jelentését, egyben elkészítette a Képviselő-testület 60/2012.(II.28.) sz. határozatában kért, a NAV felé teljesítendő fizetési kötelezettségek összegéről szóló kimutatást. A társaság által benyújtott kimutatás alapján a közszolgáltatási szerződés anomáliáiból eredő fizetési kötelezettség összege Ft, mely összeget az újrakönyvelés során feltárt könyvelési hibák módosítottak. A KIVÜ Kft április 20. napján benyújtotta a fenti fizetési kötelezettségre vonatkozó részletfizetési kérelmét a NAV felé. A befizetendő ÁFA összegének változásából adódóan az Önkormányzatnak a 60/2012.(II.28.) sz. határozatban meghatározott Ft helyett Ft összegű többlettámogatást szükséges biztosítania a társaság számára. Javaslom, hogy a KIVÜ Kft. május havi támogatásának Ft összeggel történő megemelését tekintettel az Önkormányzat folyamatos likviditásának biztosítására halassza el az Önkormányzat a részletfizetési kérelem elbírálásáig. Továbbá javaslom, hogy amennyiben jóváhagyásra kerül a KIVÜ Kft. kérelme, a Ft összegű többlettámogatás a NAV részletfizetés engedélyezésére vonatkozó határozatában szereplő ütemezésben kerüljön kifizetésre a KIVÜ Kft. részére, azzal hogy a Ft összegű évi be nem fizetett szakképzési hozzájárulás összegét és a Ft összegű évre vonatkozó önellenőrzési pótlék az első ütemben kerüljön kifizetésre.

2 II. A KIVÜ Kft. ügyvezetője által megbízott könyvelő a KIVÜ Kft. újrakönyvelése során az előző könyvelés hiányosságaiból/hibáiból nyert megállapításokat jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő jegyzőkönyvben rögzítette. A könyvelő megállapítása szerint a évi üzleti évben a társaság gazdálkodása során a pénzkezelési szabályok egyértelmű megszegése történt, ami bűntető jogi felelősséget vonhat maga után. Megbízójának, azaz a KIVÜ Kft.-nek, illetve tulajdonosának, Kistarcsa Város Önkormányzatának a feltárt pénztárhiány felelősének megállapítása érdekében büntető jogi feljelentést megtételét javasolja. További észrevétele, hogy a évben kifizetésre került bérköltség rendkívül magas a évi I. negyedévihez képest, ami az alkalmazotti létszám miatti bérköltségnek (a KIVÜ Kft.-nek kezdetben 29 fő alkalmazottja volt, jelenleg 20 fő munkavállalót foglalkoztat), valamint a jutalom, célprémium, túlóra jogcímeken történő kifizetéseknek ( Ft) köszönhető, mely kifizetések negatívan befolyásolták a KIVÜ Kft évi eredményét. Egyben felhívta a KIVÜ Kft. figyelmét az indokolatlan költekezésnek látszó berendezésekre mivel az eszközök beszerzésével kapcsolatos vállalkozói tevékenységből befolyó bevételek elmaradtak, legalábbis a könyvelésben nem találhatók pl.: Ft + ÁFA gyalugép; Ft+ ÁFA gallyaprító; Ft+ ÁFA könyvelő program. A KIVÜ Kft. jelenlegi könyvelője a évi gazdálkodásról (2011. február 16. napjától december 31. napjáig) egyszerűsített éves beszámolót állított össze a számviteli törvényben rögzített elveknek megfelelően. A beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll, mely dokumentumok jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képezik. A KIVÜ Kft évi vesztesége a benyújtott beszámoló alapján Ft. A évi beszámoló alapján a KIVÜ Kft. saját tőkéje ( Ft) veszteség folytán a törzstőke ( Ft) alá csökkent. Tájékoztatásképp abban az esetben, ha a törzstőke veszteség folytán csökkent le, lehetőség van az alapítónak pótbefizetést elrendelni - a KIVÜ Kft. alapító okirata pótbefizetésről nem rendelkezik -, vagy a tőke egyéb módon való pótlásáról gondoskodni. Ha erre nem kerül sor, akkor az alapító a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 159. szerinti tőkeleszállításról határozhat a veszteség rendezése érdekében. Abban az esetben, ha a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére ( Ft) csökken, az alapítónak határoznia kell a pótbefizetés előírásáról vagy a törzstőke más módon való biztosításáról. Az előbbiek hiányában köteles a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a törzstőke leszállításáról határozni (Gt ). A KIVÜ Kft. könyvelőjén keresztül kidolgozza a fentiekben meghatározott, a társaság évi gazdálkodásából eredő veszteségrendezési alternatívákat. A KIVÜ Kft. újrakönyvelésekor felmerült szabálytalanságok: - szabadságmegváltás (a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 136. ); - jogtalan túlóra elszámolások; - szabálytalan pénztárkezelés, megállapítást nyert Ft összegű készpénzhiány; - díjbeszedők elszámoltatásának hiánya; - a beszedett összeg könyvelésének anomáliái; - jogszabályi határidők be nem tartása;

3 - a könyvelési tevékenységgel megbízott könyvelő cég nem a számviteli törvénynek megfelelően végezte tevékenységét; A KIVÜ Kft. ügyvezetője május 7. napján eljuttatta a jelen előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő az Önkormányzat számára a KIVÜ Kft I. negyedévi jelentését az idén végrehajtott feladatokról és a társaság gazdasági helyzetének alakulásáról. A negyedévi jelentés két fő fejezetet tartalmaz: az 1. fejezetben bemutatásra kerül a KIVÜ Kft I. negyedéves működése az új ügyvezető irányítása alatt; a 2. fejezetben bemutatásra kerül a I. negyedévre vonatkozó üzleti jelentés a évi üzleti terv adatainak figyelembevételével. Alapjaiban felül lett vizsgálva a korábbi gazdálkodás (vállalkozói szerződések felülvizsgálata, számlázási program és bank váltás, készpénzes díjbeszedés megszűntetése...stb.), mely jelentős megtakarítást eredményezett a KIVÜ Kft. részére. A társaság idei működését 24 fő alkalmazottal kezdte, azóta 4 fővel csökkent a dolgozói létszám. A KIVÜ Kft I. negyedéves gazdálkodása pozitív, Ft eredménnyel zárt, azonban az első negyedévre vonatkozó szelektív hulladékgyűjtés ( Ft + gyűjtőzsákok) költsége csak a következő negyedéves jelentésben jelenik meg, mivel a FE-Group Zrt. áprilisi teljesítéssel állította ki a számlákat, így a jelenleg kimutatott eredmény nem realizált eredmény. III. A KIVÜ Kft évi működésének átvilágításával/újrakönyvelésével összefüggésben feltárt jogsértésekkel kapcsolatban az Önkormányzat megbízta a Mátrai Mihály Ügyvédi Irodát, hogy adjon tájékoztatást a jogsértésekkel kapcsolatos polgári jogi és büntetőjogi eszközök igénybevételének lehetőségeiről, mely állásfoglalás jelen előterjesztés 4. sz. mellékletét képezi. IV. A KIVÜ Kft. ügyvezetője a megkötendő tagi kölcsönszerződéssel kapcsolatban kérelmezte a Képviselő-testület 112/2012. (IV.25.) sz. határozatának módosítását, mivel a határozatban szereplő közüzemi díjhátralék összege Ft helyett Ft összegben lett meghatározva, következésképp a tagi kölcsönszerződés 2. pontjában is tévesen szerepel a beszámítandó, valamint a kifizetésre kerülő összeg mértéke. A tagi kölcsön jóváírási nehézségeinek megoldására két alternatívát javaslok: 1. érvényesüljön a bruttó elszámolás elve, azaz egy összegben kerüljön kifizetésre az előző testületi ülésen meghatározott Ft, azzal a kitétellel, hogy a KIVÜ Kft. az Önkormányzat felé fennálló Ft összegű közüzemi díjhátralékát 8 napon belül kiegyenlíti. 2. a tagi kölcsön összege Ft összegre módosuljon, valamint az Önkormányzat a KIVÜ Kft. Önkormányzat felé fennálló közüzemi és bérleti díjhátralékainak teljesítésére részletekben a tagi kölcsönszerződésben meghatározott törlesztési határidőhöz igazodóan fizetési haladékot biztosítson. A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatokat teszem.

4 I. Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a következőképpen módosítja 60/2012. (II.28.) sz. határozatát: Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a KIVÜ Kft. kizárólagos tulajdonosa a KIVÜ Kft.-nek nyújtott támogatás összegét a NAV felé teljesítendő áfa fizetési kötelezettség összegével a részletfizetési kérelem elbírálását követően összesen Ft-tal megemeli az Önkormányzat évi költségvetés általános tartalékának terhére. Egyúttal, amennyiben jóváhagyásra kerül a KIVÜ Kft. NAV felé benyújtott részletfizetési kérelme, a Ft összegű többlettámogatás a NAV részletfizetés engedélyezésére vonatkozó határozatában szereplő ütemezésben kerül kifizetésre azzal hogy, a Ft összegű évi be nem fizetett szakképzési hozzájárulás összegét, valamint a Ft összegű évre vonatkozó önellenőrzési pótlék az első ütemben kerüljön kifizetésre. Határidő: részletfizetési kérelem elbírálása, folyamatos II.Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a KIVÜ Kft. kizárólagos tulajdonosa elfogadja a KIVÜ Kft. Felügyelő Bizottsága által elfogadott az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő a KIVÜ Kft évi beszámolóját, valamint jelen előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő a KIVÜ Kft I. negyedévi üzleti jelentését. Határidő: azonnal III/1. Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a KIVÜ Kft. jelenlegi ügyvezetőjét, hogy a KIVÜ Kft évi működésével, a számviteli tevékenységgel kapcsolatban, illetve gazdálkodásával kapcsolatban tegye meg mind a polgári jogi jogkövetkezmények érvényesítése, mind a büntetőjogi felelősségre vonás érdekében szükséges intézkedéseket, oly módon, hogy a büntető jogi intézkedések ismeretlen tettes ellen irányuljanak. Felhatalmazza a KIVÜ Kft. jelenlegi ügyvezetőjét a polgári jogi, illetve büntetőjogi lépések teljesítéséhez szükséges nyilatkozatok megtételére, illetve a szükséges dokumentumok aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Vernyik József a KIVÜ Kft. ügyvezetője

5 III/2. Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a KIVÜ Kft. Felügyelő Bizottságát, hogy legalább negyedévente ellenőrizze a KIVÜ Kft. gazdálkodását, tevékenységét, az ellenőrzések eredményéről készítsen, és adjon át jelentést/jegyzőkönyvet a Képviselő-testület számára, valamint az ellenőrzések során jelezze, amennyiben további információ beszerzése szükséges, egyben tegye meg ezen információk beszerzéséhez szükséges lépéseket is. Határidő: folyamatos Felelős: Nagy Árpád, a KIVÜ Kft. FEB elnöke IV. Határozati javaslat /1.alternatíva/ Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 112/2012. (IV.25.) sz. határozatát, egyben tagi kölcsön formájában május 30. napjáig biztosítja a KIVÜ Kft. által április 25. napján kimutatott Ft összegű veszteség kiegyenlítését a évi pénzmaradvány terhére. A tagi kölcsön feltétele egyrészt, hogy a KIVÜ Kft. az Önkormányzat felé fennálló Ft összegű közüzemi díjhátralékát 8 napon belül kiegyenlítse, másrészt, hogy a KIVÜ Kft. a kapott összegű kölcsönt legkésőbb május 30. napjáig visszafizesse. Amennyiben a visszafizetési határidőt nem teljesíti, úgy a június támogatás összegéből a törlesztendő összeg levonásra kerül. A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés 6. sz. mellékletében szereplő tagi kölcsönszerződést, egyúttal felhatalmazza Kistarcsa város polgármesterét az e határozat szerinti tagi kölcsönszerződés aláírására. Határidő: május 30. IV. Határozati javaslat /2.alternatíva/ Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 112/2012. (IV.25.) sz. határozatát, egyben a KIVÜ Kft. által április 25. napján kimutatott Ft összegű veszteség kiegyenlítését a hátralékos közüzemi díjak összegével, Ft -tal csökkentett összegben, azaz Ft összegű tagi kölcsön formájában biztosítja. Továbbá az Önkormányzat felé fennálló közüzemi és bérleti díjhátralékainak teljesítésére részletekben a tagi kölcsönszerződésben meghatározott törlesztési határidőhöz igazodóan fizetési haladékot biztosít. A kapott tagi kölcsön feltétele, hogy a KIVÜ Kft. a kapott összegű kölcsönt legkésőbb május 30. napjáig visszafizeti. Amennyiben a visszafizetési határidőt nem teljesíti, úgy a június támogatás összegéből a törlesztendő összeg levonásra kerül.

6 A Képviselő-testület a Ft összegű tagi kölcsönt május 30. napjáig a évi pénzmaradvány terhére biztosítja. A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés 7. sz. mellékletében szereplő tagi kölcsönszerződést, egyúttal felhatalmazza Kistarcsa város polgármesterét az e határozat szerinti tagi kölcsönszerződés aláírására. Határidő: azonnal, május 30. A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel Kistarcsa, május 10. Solymosi Sándor polgármester

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. február 20-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. február

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. június

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 28-i ülésére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. január hó 6. napján, a városháza I. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 1. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. szeptember18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint:

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint: Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20.-án megtartott nyilvános testületi üléséről. A napirend fontosságára való tekintettel a képviselők

Részletesebben

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu Szám: 1-67/2015. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Építő utca 15. társasház MEGHÍVÓ Tisztelt Tulajdonostársak! 2014. szeptember 17-én (szerdán) 1800 órakor Közgyűlés helye: Napirendi pontok:

Építő utca 15. társasház MEGHÍVÓ Tisztelt Tulajdonostársak! 2014. szeptember 17-én (szerdán) 1800 órakor Közgyűlés helye: Napirendi pontok: Építő utca 15. társasház Cím: 1184 Budapest, Építő utca 15. Levelezési cím: 1675 Budapest, Pf. 36. Email: kepviselet@digikabel.hu Telefon 295-1277 (hétfő, szerda 17-19 óra) MEGHÍVÓ Tisztelt Tulajdonostársak!

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat egyes szociális szolgáltatások finanszírozására vonatkozó döntések meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat egyes szociális szolgáltatások finanszírozására vonatkozó döntések meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 31360/2013. Javaslat egyes szociális szolgáltatások finanszírozására vonatkozó döntések meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján és Térsége

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13. napján megtartott nyilvános üléséről. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13. napján megtartott nyilvános üléséről. Helye: Mályi Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 16-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 16-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Képviselő-testületének 2015. április 16-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az önkormányzatok

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata. Polgármester

Siófok Város Önkormányzata. Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június 23. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 3. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Hajnal Istvánné alpolgármester:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott rendes, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.május V. évfolyam 5. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.május V. évfolyam 5. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2013.május V. évfolyam 5. szám Tartalom In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. április 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. április 26-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére Tárgy: A Hamulyák Közalapítvány tartozásainak rendezése Előterjesztő:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 3-án tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásról.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 3-án tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásról. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-10/2012./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. december 3-án tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. október 17-én (csütörtök) 17.15 órakor. 1. Javaslat Gyáli Bóbita Bölcsőde bővítése kapcsán felmerült plusz költségek elfogadására

M E G H Í V Ó. 2013. október 17-én (csütörtök) 17.15 órakor. 1. Javaslat Gyáli Bóbita Bölcsőde bővítése kapcsán felmerült plusz költségek elfogadására Szám: 11642/2013. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2013. október 17-én (csütörtök) 17.15 órakor Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-i ülésére Határozathozatal: egyszerű többség / Nyü. Ügyiratszám: / E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 22-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi adók alakulásáról,

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2010. október 10-én tartandó rendkívüli közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2010. október 10.

Részletesebben

Tárgy: javaslatok a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók alkalmazására vonatkozó jogszabály módosítása (2/2001.(I.11.) Kormány rendelet)

Tárgy: javaslatok a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók alkalmazására vonatkozó jogszabály módosítása (2/2001.(I.11.) Kormány rendelet) E/2011/0712 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG IPARI-BALESET-MEGELŐZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Dr. Vass Gyula tű. ezredes Főosztályvezető Tárgy: javaslatok a veszélyes áru szállítási biztonsági

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2014. április 26. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Jegyzőkönyv a bíráló bizottsági munkáról ajánlatok bírálata, valamint döntési javaslat

Jegyzőkönyv a bíráló bizottsági munkáról ajánlatok bírálata, valamint döntési javaslat Jegyzőkönyv a bíráló bizottsági munkáról ajánlatok bírálata, valamint döntési javaslat Ajánlatkérő: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban:: Ajánlatkérő) 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2015. február26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2015. február26-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben