A király kocsisa. Kedves Olvasónk! Búcsúzik a Kisbíró. Szentiváni farsangok a 2. és 14. oldalon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A király kocsisa. Kedves Olvasónk! Búcsúzik a Kisbíró. Szentiváni farsangok a 2. és 14. oldalon"

Átírás

1 2010. / 1. SZÁM (MÁRCIUS) A király kocsisa Szentiváni farsangok a 2. és 14. oldalon Búcsúzik a Kisbíró Egy év telt el azóta, hogy utoljára megjelent a Szentiváni Kisbíró. Olyan gyorsan szûnt meg, hogy nem volt módunk elbúcsúzni és megköszönni azt a majd 5 évet, amit amatôr újságíróként tölthettünk el. Köszönjük a polgármesteri hivataltól, a közélet szereplôitôl, a civil szervezetektôl, egyesületektôl kapott sok segítséget, cikket, hírt, információt. A Kisbíróval reményeink szerint elértük az eredetileg kitûzött célt, azaz azt, hogy a legfontosabb információk minden hónapban ingyenesen eljussanak minden háztartásba. Az új Szentiváni Újság szerkesztôinek sok sikert, jó munkát kívánunk! Balogh Márta, Módli Ágnes, Balogh Zoltán Kedves Olvasónk! Ön a pilisszentiváni önkormányzat hosszú idô után megújult hivatalos lapja, a régi-új Szentiváni Újság elsô számát tartja a kezében. Célunk, hogy elfogulatlanul, hitelesen és amennyire lehet, érdekesen számoljunk be olvasóinknak a helyben történtekrôl, legyen szó akár az önkormányzat körüli eseményekrôl, akár a civil szervezetek tevékenységérôl. Távlatilag azt reméljük, hogy minden, magára adó helyi közösséget rá tudunk venni, hogy rendszeresen adjon életjelet lapunkon keresztül a község felé, és küldjön beszámolókat a tevékenységérôl, ettôl függetlenül a nyilvános pilisszentiváni rendezvények nagy részén, tudósítóként lapunk munkatársaival is találkozhatnak majd. Politikai állásfoglalást viszont ne sokat várjanak majd a laptól egyszerûen azt kívánjuk: legyen mindenkinek egy kicsit jobb! (folytatás a 3. oldalon) A TARTALOMBÓL: - MAXIMUMRA TÖREKSZÜNK - SZERZÔDÉS A W.E.T.-TEL - SZENTIVÁNIAK A SIVATAGBAN SZERKESZTÔSÉGÜNK ELÉRHETÔSÉGEI: TEL.: ÜZENET HAGYHATÓ A KÖZSÉGHÁZÁN IS

2 Megismerni a nyugdíjast a görbe botjáról... Csordultig megtelt a Csali csárda február 13-án délután: ekkor tartotta ugyanis hagyományos farsangi mulatságát a pilisszentiváni Nyugdíjas Egyesület, több mint kétszáz fô részvételével. A farsangi idôszak utolsó szombatjára idôzített programon a jelmezek ugyan nemigen kaptak szerepet, a jelenlévôk egy részének jelmez nélkül is más bôrébe kellett bújnia. Pénzes Gábor polgármester urat még királynak is megválasztották, egy rövid, de mi tagadás annál megterhelôbb idôszakra, és akár tetszett neki, akár nem, hintójával keresztül kellett hajtatnia az éttermen. Ennyire ne siessünk elôre, hiszen a hangulat megalapozásához elôször gazdag disznótoros vacsora várta a nyugdíjasokat, elvégre jóllakottan szívesebben vígad az ember, mint éhgyomorra. Ezután az egyesület Nótai Mihályné Jutka által vezetett dalköre lépett a rögtönzött porondra, ahol különféle vidám dal-paródiákat adtak elô, kifigurázva a nem éppen vidám nyugdíjas életet. Mivel ezek mind valamelyik közismert dallamra íródtak, mások is csatlakoztak az énekléshez, közben fel-felnevetve a jobban sikerült poénoknál. A hangulat azonban ezután hágott csak igazán a tetôfokára: az egyesület elnöke, Ôri Lajos ugyanis mulattató játékokat szervezett a jelenlévôknek, akik akár résztvevôi, akár csak nézôi voltak az egyes tréfáknak, láthatóan jól szórakoztak. A már elôbb említett játékban az elnök úr egy mesét olvasott fel, s mindig annak kellett felugrania ültô helyébôl, a király és kísérôi közül, akinek a neve elhangzott ez azonban nem is volt olyan egyszerû, így aztán gyors ütemben fogytak a büntetésként kitöltögetett pohárka borok. A hintóval hajtató király után pedig gólkirály avatására is sor kerülhetett, némi nehezítéssel: a lelkes sportembereknek egy, a derekukra kötött krumplival kellett a kapuba lôniük a gyufásdoboz labdát. Most aztán kezdhetik a fejüket törni a szervezôk, mi olyat találjanak ki a jövô évi nyugdíjas farsangra, amivel felül tudják múlni ezt a remekül sikerült téltemetést. Farsangi gyerekrajzok a Községházán Batár Lídia Veres Tímea Kelemen Karina Pál Boldizsár

3 3 Legyen mindenkinek egy kicsit jobb! SZENTIVÁNI ÚJSÁG Sanktiwaner Zeitung Pilisszentiván hivatalos lapja (folytatás az 1. oldalról) Legyen mindenkinek egy kicsit jobb! ez akár még pártpolitikai jelszónak is elmenne, fôleg most, a parlamenti választások elôtti, kampányjelszavaktól sûrû hetekben. Lobogtatja is minden párt, bár ki-ki egy kicsit más szavakkal: jobb életet ígér a Parlamenten belüli és kívüli ellenzék, sôt az eddigi kormánypárt is, amely most egy új arc mögül ígéri, hogy nyolc év után végre minden jobb lesz, ha rá szavazunk, április 11-én. De helyénvaló üzenet lenne ugyanez helyi politikusok, képviselôk és majdani képviselôaspiránsok részérôl is, hiszen normál esetben minden választás minden jelöltje azzal a céllal vállalja a megméretést, hogy tevékenységével az egész közösségének jót tegyen. Éppen ezért sem fogunk lapunkban politizálni, a néhány hónapon belül esedékes önkormányzati választások elôtt sem (legalábbis amíg csak politikai elvekrôl, és nem tényszerûségekrôl van szó): hiszen nincs és talán nem is lesz okunk azt feltételezni, hogy a jelöltek bármelyikét más motiválná, mint a közösség javának szolgálata. Ha pedig mindegyiküknél ez a cél, különbség már csak a megvalósítás irányában lehet, ott pedig a kollektív bölcsességé a döntés joga. Lapunkkal tehát legfôképpen tájékoztatni, informálni akarjuk a szentivániakat, hogy legyen mindegyiküknek egy kicsit jobb: ne érezzék azt, hogy titokban zajlanak körülöttük a helyi események, ne kelljen azt gondolniuk, hogy kihagyják ôket valamibôl. Mostani számunkat épp ezért egy kicsit próbaszámnak is tartjuk: nem gondoljuk véglegesnek a jelenlegi rovatszerkezetet, mert abban bízunk, hogy véleményeikkel, elvárásaikkal az olvasók is formálják a lap tartalmát. Olvasói írást, felvetést is szívesen közlünk majd, illetve ha valakinek a nyilvánosságot érintô problémája, kérdése van és megírja nekünk, tôlünk telhetôen igyekszünk utánajárni a válasznak, a megoldásnak. Ez a lapszám abban is eltér a késôbbiektôl, hogy két terjedelmes interjút is közreadunk benne: az egyikben a polgármester úrtól kértünk részletes tájékoztatást az idei tervekre, illetve a folyamatban lévô beruházásokra vonatkozóan, a másikban pedig egy szentiváni kalandtúrás csapatot kértünk élménybeszámolóra. Úgy véljük, mindkét beszélgetést vétek lett volna rövidebbre fogni, ráadásul a beruházásokról talán közérthetôbb is az összefogott polgármesteri tájékoztatás, mint egy tudósítás a télvégi idôszak szinte egymást érô testületi üléseirôl. Távlatilag azonban nem akarjuk meghonosítani a lapban a hasonlóan terjedelmes cikkeket, inkább több témáról írnánk, lehetôség szerint megvilágítva a fontosabb problémák hátterét is. Sajnos ahhoz, hogy lapunk úgy mûködhessen, ahogy az az olvasóknak is a legjobb, szükségünk van a jószándékú, lokálpatrióta vállalkozók hirdetéseire is, amire ezúton is szeretnénk kérni és bátorítani ôket. Tudjuk mert többen is panaszolták közülük, hogy nehéz a sorsuk, kevés a bevételük: de vajon nem azért van-e ez, mert észrevétlenül kimentek a köztudatból, a lakosok egyre nagyobb százalékban feledkeztek el róluk, és inkább buszra szállnak, hogy a solymári multiáruházban vásárolják meg mindazt, ami pedig megkapható lenne helyben is?! A hirdetôket viszont észreveszik a lap olvasói, és sokaknak talán épp egy ilyen hirdetés láttán jut eszébe: megkaphatja itt a szomszéd utcában is azt, amiért múltkor még elbuszozta a fél délutánt, a bevásárlóközpontig és vissza... Legyen legalább egy kicsit jobb minden szentiváninak: összességében ezt kívánjuk lapunkkal is elôsegíteni. Bízunk benne, hogy nem eredménytelenül. Hegedûs András Kiadó és fôszerkesztô: Hegedûs András ( , Fôszerkesztô-helyettes: Somos Móni Nyomdai elôkészítés: Kerekes István Nyomda és arculatterv: Zebra DS Stúdió Címlap: Fotók: Hegedûs András, Hegedûs Krisztina, Menráth Réka, Szeghy Péter, valamint az iskola, a helytörténeti egyesület és a szentiváni tûzoltóság archívuma Külön köszönjük a mostani lapszámunk elkészítéséhez nyújtott segítséget: Feketéné Ziegler Ágotának, Gátas Erzsébetnek, Gátasné John Máriának, Keszléri Gyöngyvérnek, Menráth Rékának, Mirk Máriának, Orbán Péternek, Reményi Andreának, valamint a cikkek szerzôinek és interjúalanyainak. Hirdetésszervezés, elôfizetés: A szerkesztôségnek szánt üzenetek, küldemények leadhatók a községháza ügyfélszolgálati irodáján is. Az olvasói leveleket mondandójuk tiszteletben tartásával, de szerkesztett formában, szükség esetén rövidítve közöljük. A lapban megjelenô írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztôség véleményét! Következô lapszámunk tervezett megjelenése: április 16. Lapzárta: április 2. Tízmilliót hozhat az egészségvédelmi pályázat Bár lapzártánkkor még több helyi pályázat is függôben van amikrôl várhatóan a következô számunkban tudunk beszámolni, idôközben már útjára indított az önkormányzat egy újabb pályázatot is, ami közel tízmillió forintnyi, egészségvédelmi célra felhasználható összeget hozhat községünk részére. A Társadalmi Megújulás Operatív Programja keretében olyan, egészségre nevelô és szemléletformáló életmódprogramok, rendezvények megtartására lehet támogatást nyerni, amelyek hosszú távon az egész közösségnek hasznára válhatnak. A pályázat egyik elônye, hogy nem lesz szükség teljesen új dolgok kitalálására: a program keretében döntôen olyan rendezvényeket kell megszervezni, amikkel (kevés módosítás árán) fedésbe hozható számos eddigi programunk is. Például a rendszeres testmozgást már eddig is hatékonyan népszerûsítették a Slötyi körüli közös futások legfeljebb ezentúl több hasonlót kell majd szervezni ; ugyanígy az egészséges táplálkozás népszerûsítésébe is hézagmentesen beleférhetnek a nemzetiség önkormányzat által szervezett fôzôtanfolyamok. Csak hasznára válhat a lakosságnak az is, ha több programot sikerül majd megszervezni az alkohol- és drogfogyasztás megelôzése, a lelki egészség védelme vagy a családi életre való felkészítés tárgyában, de közös érdek a biztonságos szexuális életre való nevelés, az elsôsegély-nyújtási ismeretek terjesztése, illetve a baleset-megelôzés is. Ha Pilisszentivánnak sikerül nyernie ezen a pályázaton, vállalnia kell, hogy az elkövetkezô egy év folyamán legalább 42, kisebb-nagyobb rendezvényt szervez a hét említett, egészségmegôrzési témában, megszabott résztvevôi minimum-létszám mellett. A pályázat célja az is, hogy ez az egészség-megôrzési projekt ne csak egy évig, hanem több éven át fenntartható legyen, azáltal, hogy a programvezetôk a késôbbiekben is megosztják tudásukat a lakossággal, illetve további programokat is szerveznek a számukra. A kiírók reményei szerint a pályázat akkor érné el igazi célkitûzését, ha a célcsoport tagsága vagyis a pályázati nyertességünk esetén lényegében Pilisszentiván teljes lakossága igényt támasztana magával szemben arra, hogy mindennapjai részévé tegye a kapott egészség-tippeket, és folyamatosan kövesse a helyes életmód szokásait. Érdekessége volt a pályázati program összeállításának, hogy abba az önkormányzat, illetve a pályázatíró cég aktívan bevonta a helyi civil szervezetek képviselôit, számítva arra, hogy ôk tudhatják legjobban, pontosan milyen programokra van igénye a lakosságnak, illetve mik azok, amiket különösebb nehézség nélkül meg tudnak szervezni. Ha sikerül eredményt elérni a pályázaton, a község néhány új sportszerrel, bemutatóeszközzel és orvosi mûszerrel is gazdagodhat, sôt esély van egy klubszoba kialakítására is. Miután pedig a pályázati programot a nyertes településeken még a tavasszal be kell indítani, nem kizárt, hogy következô számunkban már az eredményrôl is beszámolhatunk.

4 4 Vasútállomást kaphat Pilisszentiván Vasútállomást, helyesebben vasúti megállóhelyet kaphat Pilisszentiván a Klapka utcai vasúti átjárónál, amint megvalósul az esztergomi vasútvonal kétpályásítása. Bár az új állomás ténylegesen vörösvári területre esik, az elnevezése várhatóan Pilisszentiván megállóhely lesz. A beruházás hivatalos bejárása nemrégiben történt meg a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a MÁV, valamint az érintett szakhatóságok és önkormányzatok bevonásával, és rövidesen megtörténhet az építési engedély megadása is. Bár Szentivánt a vasúti közlekedés csak közvetetten érinti, ismeretes, hogy az országos szintû beruházásokat lebonyolító Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. már évek óta megindította az esztergomi vasútvonal kétpályássá történô fejlesztésének projektjét. A beruházás még az újpesti vasúti híd felújításával kezdôdött, ezt követôen elsô ütemben a Szentendrei út és Piliscsaba közti, 25.1 kilométeres szakaszon építik át a teljes vasútvonalat. A Szentendrei út és Pilisvörösvár között egy második vágány épülhet ki a kanyarok levágásával részben új nyomvonalon, a vörösvári nagy kanyar után, a Terranova térségében pedig egy másfél kilométeres, úgynevezett repülô keresztezésre alkalmas forgalmi kitérôt hoznak létre. Az új nyomvonalak révén a szakasz jelentôs részén a jelenleginek akár duplájára, 100 km/h-ra emelkedhet a sebesség: ez érvényes a Szentendrei út és a solymári lakótelep közti szakaszra, illetve majdan a Piliscsaba-Esztergom közti szakasz egyes részeire is. Ugyanakkor a kétpályásítás végre lehetôvé teszi a vonatok HÉV-szerû közlekedését is, ezáltal pedig már újabb megállóhelyek is létrejöhetnek, anélkül, hogy a túl nagy állomássûrûség megakasztaná a szembeforgalom menetrendjét. Ilyen új megállóhely épülhet a Bécsi úti autóbusz-végállomás mellett (a Gábor Dénes Fôiskolánál, elôreláthatólag Aranyvölgy megállóhely néven), a solymári lakótelep alatt (ennek nevérôl még nincs döntés), valamint a pilisvörösvári Mátyás király utcánál, amely valószínûleg a Pilisszentiván megállóhely nevet kapja majd. Jó hír alighanem minden szentiváni közlekedônek, hogy a fejlesztés révén a vasútállomások környéke, így a közúti keresztezôdések megoldása is átalakul. Errôl a szakaszról egykét kivétellel eltûnnek a szintbeli, sorompós átkelôhelyek, s így az ezekkel járó lélekölô várakozások, illetve veszélyhelyzetek is. Helyettük Pilisvörösvárnál és Solymárnál, sôt a Rozália téglagyárnál is új különszintû átkelôhelyek létesülnek, és annak is könnyebb lesz az utazása, aki Aquincum felsônél HÉV-re, vagy az Óbuda felé menô buszokra száll át, ez a megállóhely ugyanis a jelenlegi helyérôl közelebb kerül a HÉV-hez. A vonathoz való eljutás is kényelmesebbé válhat, hiszen a megállók jó részénél P+R parkolók és kerékpártárolók épülnek, sôt néhány helyen buszfordulókat is kialakítanak majd, annak érdekében, hogy az állomások a késôbbiekben autóbusszal is megközelíthetôek legyenek. Korábbi sajtóhírek szerint a beruházás elsô ütemére vonatkozó építési engedély kiadása 2010 elejére volt várható, ez azonban valamelyest csúszik [a NIF által lapunknak elküldött, február végi értesítés szerint a március 15. és 30. közötti idôszakra várható], mivel a hivatalos bejárás során amely egy terepszemlével és egy tárgyalásos résszel zajlott le, két január végi napon az érintettek még több kisebb-nagyobb észrevételt tettek. Bár Pilisszentiván önkormányzatát a jegyzôkönyv szerint senki sem képviselte a bejáráson, a MÁV delegáltjai többek közt a szentivániak érdekeit is képviselték, amikor reklamálták a benyújtott tervekbôl a Mátyás utcai és a solymári lakótelep alatti megállóhelyek P+R parkolóinak terveit. Szintén a MÁV Zrt. részérôl tették szóvá, hogy e két megállóhelynek a tervezési anyagban szereplô elnevezése nem megfelelô, így ezekrôl a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium alá tartozó Földrajzinév Bizottság hozhatja majd meg a végsô döntést. MEGHÍVÓ A Magyar Közgazdasági Társaság Társadalomgazdasági Szakosztálya és a Világfa Szövetség A helyi közösségek és civilmozgalmak lehetôségei a válság megoldására címmel elemzô beszélgetés-sorozatot szervez. RÉSZTVEVÔK: Bogár László, Drábik János, Hamvas Gábor, Szalay Zsuzsanna Eszter, Szegô Szilvia, Varga István, Vass Csaba Az elsô beszélgetés idôpontja: március 26. (péntek), óra. Helyszín: Andrássy Egyetem tükörterme (Budapest, VIII. ker., Pollack Mihály tér 3.) Részletek: Másfélmilliós izzópályázatot nyertünk! A Pilisilen Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete a környezetvédelmi és vízügyi miniszter döntése alapján a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi Izzócsere címû programjára benyújtott pályázata ,- Ft vissza nem térítendô támogatásban részesült, amely energiatakarékos izzók vásárlására használható fel. A sikeres pályázatot dr. Balogh Márta és Balogh Zoltán állították össze. Köszönet a munkájukért! Grégerné Papp Ildikó elnök MEGHÍVÓ A PILISSZENTIVÁNÉRT Faluszépítô és Környezetvédelmi Egyesület március 27-én, szombaton tartja éves beszámolóját, melyre szeretettel meghívja a község lakóit. Helyszín: Tájház, március 27., óra A beszámoló után arról beszélgetünk, hogyan lehet csökkenteni a családi házak napi szemétmennyiségét kényelmetlenségek nélkül, tisztán, higiénikusan és gazdaságosan. Egyszerû, gyors és kis helyet igénylô komposztálási módszert mutatunk be a konyhai és a kerti hulladék hasznosítására. A gyakorlati bemutató után lehetôség lesz komposztáló vödrök, hálók, és egyéb felszerelések megvásárlására. Részletes program: egyesületi beszámoló Dr. Lánszky Imre ökológus elôadása: Mikroorganizmusokkal karöltve Hogyan komposztáljunk? gyakorlati bemutató kötetlen beszélgetés, tagok, pártoló tagok regisztrálása Mindenkit szeretettel várunk! MEGHÍVÓ A Helyi Közösségek Világfa Szövetsége Részvételi dimenziók, a jövô együttmûködési formái címmel tervezô fórumot szervez Helyszín, idôpont: Solymári önkormányzat nagyterme (2083 Solymár, József Attila u. 1.), március. 27., szombat ig Részletek :

5 5 Medvék a Vadasparkban Nem nagyon kell kirándulási célpontokat keresgélnie Pilisszentivánon annak, aki egyegy hétvégi napon a zöldbe vágyik, egy túratippet azonban mégis érdemes figyelembe vennie annak, aki netán úgy érzi, hogy már unásig ismeri a környék erdeit. Az elmúlt években ugyanis jelentôsen megújult az idén már 31. éves Budakeszi Vadaspark, és február elejétôl két mackó is beköltözött a lakói közé. A többgyerekes családokat mindenképp biztatjuk arra, hogy vegyék be hétvégi terveik közé a park felkeresését, egyúttal rögtön szólunk: ne lepje meg ôket, ha az elsô látogatás után, rövid idôn belül ismét ott találják magukat... A Nemzetközi Gyermekév alkalmából, ben létrehozott Budakeszi Vadaspark már több évtizede azt tûzte ki fô céljául, hogy természetes közegükben mutassa be az érdeklôdôknek a Közép-Európában élô állatfajokat. Eddig 35 állatfaj mintegy 150 egyedének adott otthont a hatalmas kiterjedésû parkerdô, tavaly év végén azonban úgy döntöttek, hogy két Áprilisi adózási határidôk Április 12., hétfô A kifizetô, munkáltató eddig vallja be és fizeti meg az általa levont személyi jövedelemadó elôleget, vagy magát a levont személyi jövedelemadót. Szintén eddig fizeti meg a járulékokat: az egészségbiztosítási-, a munkaerôpiaci- és a nyugdíjjárulékot, a fizetendô társadalombiztosítási járulékot, a korkedvezmény-biztosítási járulékot, az EKHO-t, a STARTkártyával rendelkezô foglalkoztatott után a 0/10/20 % járulékot. Az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozó után a vállalkozás eddig vallja be és fizeti meg az egészségügyi szolgáltatási járulékot. (1058 és 1008) A biztosított ôstermelôk is a 1058-as számú adóbevallást adják be elektronikus úton a negyedévente fizetendô járulékaikról. Az egyéni vállalkozó április 12- ig fizeti be az elôleget, akár az általános szabályok szerint, akár átalányadóval adózik. Az evás vállalkozások is most fizetik be a negyedéves elôleget. Április 15., csütörtök Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítô adózó a 10A88-as számú nyomtatványon adatszolgáltatást ad. Április 20., kedd Havi és negyedéves társasági adóelôleg, környezetvédelmi termékdíj befizetése, játékadó befizetése és bevallása, jövedéki adó bevallása, havi és negyedéves ÁFA befizetése és bevallása, 1001-es havi és negyedéves bevallás benyújtása, fogyasztói árkiegészítés medvével is gyarapítják az állományt. A még fiatal, bár már kifejlett medvéket a két éves, Vackor nevû nôstényt és Móric nevû, öt éves párját a veresegyházi medvemenhely adta át a vadaspark számára, kifutójukat pedig a tavalyi év végén kezdték építeni, és idén február 17-én adták át a lakóik, illetve a nagyközönség részére. Maga a kifutó kialakítása nem kis feladat volt a szakemberek számára: olyan terület kellett, ahol az állatok kényelmesen és otthonosan élhetnek, egyúttal viszont gondoskodni kellett a mackók és a látogatók biztonságáról is. Ez utóbbit szolgálja többek között a 3 méter magas, kiugrásgátlóval felszerelt kerítés, és a belsô oldalán elhelyezett villanypásztor, amit még a kerítés mellett álló fák törzseire is felfuttattak. Nem eltúlzott ennyi biztonsági intézkedés, hiszen a medvék, noha alapvetôen növényi táplálékon élnek, veszélyt jelenthetnek az emberre is már csak a tekintélyes testsúlyuk, és az azzal társuló hatalmas testi erejük miatt is. A két medvérôl egyébként a kifutó átadásakor kiderült, hogy nincs ellenükre a látogatók sokasága, sôt úgy tûnt, kimondottan szívesen pózolnak a fotósok és tévés forgatócsoportok kamerái elôtt. Vackor és Móric egyelôre kettesben várják a tavaszt, de hamarosan a párzási idôszak befejeztével társakat is kapnak: egy öttagú farkas család is beköltözik a kifutójukba. Ez alapján biztosra vehetô, hogy ez évben célszerû lesz bevenni a családi programok közé a Vadaspark felkeresését, és biztos lesznek a családban olyanok, akik nem érik be egyetlen látogatással. és költségvetési támogatás igénylése, a televíziókészülék üzemben tartási díjának befizetése, az Európai Közösségbôl történô beszerzés esetén meghatározott adóalanyok bevallásának, illetve az Európai Közösség más tagállamából személy-gépkocsinak nem minôsülô új közlekedési eszköz beszerzésekor a közösségi adószámmal nem rendelkezôk bevallásának benyújtása. Ha a munkavállaló a feltételek teljesülése esetén a munkáltatójától az adóelszámolás elkészítését kéri, és a munkáltató ezt vállalja, akkor e napig kell a dolgozónak az adóbevalláshoz szükséges bizonylatait a munkáltató felé átadnia. APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága Ellenôrizni kell a nyomtatványok kitöltésére használatos számítógépek operációs rendszereit Ellenôrizniük, szükség esetén pedig frissíteniük kell majd a személyi számítógépek operációs rendszereit azoknak, akik az általános nyomtatványkitöltô programot (ÁNYK) használják, mert egyes gépeken nem lehet majd futtatni a program új verzióját július 1-jétôl. Az ÁNYK program futtatásához használatos Java Run Time (JRE) környezet 1.5-ös verziójának gyártói támogatása október 30-ával megszûnt. Technikai és biztonsági követelmények egyaránt szükségessé tették az ÁNYK program további mûködésének megfelelô biztosítása érdekében, hogy megtörténjen az 1.6-os verzióra való átállás. Ehhez azonban a felhasználók gépén is szükséges az új verzióra történô frissítés. A Windows 98 és a Windows Me operációs rendszerek nem támogatják az 1.6-os Java futtató környezetet, ezért az ÁNYK támogatási listájáról is kikerülnek ezek a rendszerek, ami azt jelenti, hogy azokon a gépeken - melyek ezt a két operációs rendszert használják - a július 1. után megjelenô ÁNYK programok már nem futtathatóak. Az ÁNYK program február 26-án megjelenô új verziója minden indulásakor figyelmeztetést küld a frissítés szükségességérôl mindaddig, amíg az meg nem történik, ezzel is figyelmeztetve a felhasználót arról, hogy ha nem frissít, akkor a június 30-át követôen kiadott új ÁNYK verziókat már nem fogja tudni használni. Azoknak, akik már jelenleg is a Java 1.6 verzióját használják, semmilyen teendôjük nincs. Az ÁNYK Általános Nyomtatványkitöltô programban történô Java Run Time (JRE) 1.6-os verzió átállásról az adóhatóság a honlapján ad figyelmeztetést és tájékoztatást, ahol a felhasználó Java Runtime környezet ellenôrzése funkció használata során az alábbi üzenetekkel találkozhat: Ezúton tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az átállás idôpontja július Minden rendben, az Ön gépe július 1. után is alkalmas az ÁNYK program futtatására 2. Az Ön gépére telepített Java verzióval csak a július 1. elôtti ÁNYK program verziók használhatóak. A frissítést elvégezheti innen 3. Az Ön gépére telepített Java verzióval csak a július 1. elôtti ÁNYK program verziók használhatóak. Mivel az Ön által használt operációs rendszerre nem telepíthetô a Java JRE 1.6-os verziója, így a számítógépére a Microsoft Windows újabb verzióját (Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7), vagy bármely, Java 1.6 futtatására alkalmas egyéb operációs rendszert szükséges telepíteni (Linux, Mac OS X). További információkhoz juthat az APEH oldalain az Általános Nyomtatványkitöltô programról szóló tájékoztatókból (http://www.apeh.hu/ebevallas/ugyfelkapu/abevgyik/java.html és ). A Java legfrissebb verzióját az alábbi címrôl töltheti le: A telepítéshez segítséget találhat a honlapon A Java Runtime környezet telepítése címû ismertetôben (http://www.apeh.hu/data/cms90022/java_telepite se_lepesenkent.pdf). Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatal

6 6 Maximumra törekszünk Beszélgetés Pénzes Gábor polgármesterrel Sajátos helyzetet teremt, hogy Pilisszentivánnak nem volt hivatalos újságja az elmúlt egy évben, így ugyanis a község ôsszel megválasztott régi-új vezetôjével is csak most, kora tavasszal készíthettük az elsô interjút. Pénzes Gábor polgármestert többek között az idôközi választás óta eltelt, csaknem fél évrôl, valamint az idei évre tervezett beruházásokról is kérdeztük. Polgármester Úr! Egy évre választották meg Önt és a jelenlegi képviselô-testületet az ôszi idôközi választás alkalmával, s azóta ennek az idônek már csaknem a fele eltelt: mennyire érzi eddig eredményesnek ezt az idôszakot? Az elmúlt öt hónapot rendkívüli eredményesnek tartom, annál is inkább, mert a képviselôtestület alig egy héttel a választások után döntött arról, hogy azonnal beindítja az iskolai és óvodai, nyertes pályázatot, és eredményt hirdetett a beérkezett pályázatok közül. Szerencsés helyzet, hogy mindkét kiírást ugyanaz a pályázó, a Bau-Vertikál nyerte meg. Amíg az idôjárás lehetôvé tette, a külsô munkákkal is komoly elôrehaladás történt, amikor pedig a februári idôjárás egy kicsit bekeményített, és két-három hétre vissza kellett fogni a külsô munkákat, a belsô munkák kerültek elôtérbe. Jól haladnak az építôk, meg vannak elégedve az eddigi munkákkal és az ütemezéssel ôk is, mi is. Közben a képviselô-testület is dolgozott: majdnem minden második héten üléseztünk, és pályázatokat írtunk ki a Generációk Házára, az orvosi rendelôre és a szeméttelep rekultivációjára. E pályázatok kiértékelése folyamatban van: az elsô kettô bontása február legvégén történt meg, a szeméttelep rekultivációjára vonatkozó pályázatot március 4-én bontottuk. Az eredményhirdetést március 10-ére tûztük ki, szerzôdéskötés pedig a tervek szerint március 30-án lesz. Ezekre egy kicsit még visszatérünk részletesebben is, de most egy kérdés erejéig még visszatérnék a testület önfeloszlatásának idejére, amikor még kívülrôl is látható volt, mennyire felbolydult a helyi közélet. Hogy látja, hogy mennyire csillapodott ez azóta? Én tapasztalatból is, de mások elmondásából is úgy érzékelem, hogy a település polgárai nyugodtabbak: azok az indulatok, amelyek a választási idôszakban jellemezték a település mindennapi életét, kezdenek normális állapotba visszatérni. Én abban reménykedem, hogy mindannak ellenére, hogy most egy országgyûlési választás elôtt állunk, április 11-én, nem fog még egy ilyen hasonló eset megismétlôdni, vagyis nyugodt légkörben történik meg a parlamenti képviselôk megválasztása, és nyugodt körülmények között tudunk dolgozni azt követôen is. Egyet kell megérteniük a településen élôknek: tényleg az a szándékunk és azt tapasztalom, hogy ezt így gondolják a képviselôk is, hogy azokat a pályázatokat, projekteket, amiket elindítottunk, azokat be is fejezzük a megjelölt határidôre. Azért, hogy ezek az értékek megmaradjanak itt a községben; azért, hogy javuljanak az emberek napi életkörülményei, illetve azért, hogy eleget tudjunk tenni bizonyos feltételeknek, az óvodai, iskolai ellátás, a közmûvelôdés és a szórakozás terén. Cserében csak azt kérjük az itt élô polgároktól, hogy próbáljanak egy kicsit nyugodtabbak lenni, úgy viszonyulni egymáshoz a hétköznapi életben, hogy ne az egymásra mutogatás jellemezze a települést mint általában választások elôtt szokás, hanem higgadtan, európai emberhez méltóan éljenek állampolgári jogaikkal. Úgy gondolom, ha ez így lesz, az a képviselô-testületnek is egy olyan biztosíték, olyan garancia, olyan háttér lesz, amit ki tud használni erre a hátralévô öt-hat hónapra, hogy ezeket a beindított és folyamatban lévô beruházásokat szépen, biztonságosan meg tudja valósítani, a község javára. Ez a legfontosabb célunk: nem szeretnék még egy olyan három évet, mint az elôzô idôszak volt, ahol gyakorlatilag stagnált minden. Még egyet kell tudomásul venni: biztosan tudom, hogy ebbôl a három folyamatban lévô projektbôl a község polgárai az orvosi rendelôt teszik a legelsô helyre, mindenek elé, hiszen jogos kívánalom, hogy végre egy valóban európai színvonalú új rendelô épüljön a mostani helyett. Úgy gondolom, hogy a képviselô-testület is így gondolkodik, és ezt meg is fogják valósítani. Vissza kell kérdeznem, mivel azt mondta, hogy az elmúlt három év lényegében stagnálás volt: azért ezeket a nagy pályázatokat éppen az elmúlt három évben sikerült megnyerni?! Ez kétségtelen, csak nem történt belôlük semmi! Sôt, a most folyamatban lévô kettô is azért tolódott és csúszott el, mert állandó viták és pozícióharcok jellemezték ezt az utolsó évet, tehát a pályázatokat sem lehetett határidôre elkezdeni, mindig egy-egy évet el kellett tolni. Pályázatot bármikor lehet nyerni, de ha nincs meg hozzá az önrész, akkor nem lesz belôle semmi hiszen önrész nélkül nem lehet megvalósítani egy pályázatot sem ban, három és fél évvel ezelôtt majdnem 400 millió forintos letéti állománya volt az önkormányzatnak, amit önrész céljára tartalékoltunk kevés önkormányzat mondhatta el akkor magáról, hogy ilyen nagyságrendû tartalékkal rendelkezik. Ezek a pénzek épp azért voltak tartalékolva, mert már akkor is szerettük volna megcsinálni ezt a beruházássort, akár nyerünk, akár nem ez volt a rendezôelv után szerencsésen sikerültek a pályázatok, nyertesekké váltunk, volt önrészünk is hát csinálni kellett volna. Mégsem ez történt... De a sajtónyilatkozatokból azt lehetett kiolvasni, hogy megvolt ez a pályázati önrész a 2006 utáni években is, sôt még több is! Nagy része most is megvan, ezért tudunk most élni ezekkel a pályázatokkal, mert nem sok hiányzik. Ennek részleteibe nem szeretnék belemenni, mert senkit sem kívánok elmarasztalni. Mindenkinek megvoltak az ezzel kapcsolatos elképzelései, de sajnos ezek nem egy irányba mutattak, ezért voltak ezek az ütközések. De még egyszer mondom: ilyen pozícióharcba én nem kívánok belemenni. Én azt az utat követem, amit a képviselôk nagy része, illetve ami a község javát szolgálja. Nem kívánok senki ellen menni, legfeljebb abban az esetben, ha azt gondolom, hogy az nem a község érdekét szolgálja. Az elmúlt hónapokban napirendre került a testületi ülések televíziós közvetítésének kérdése, de végül az a döntés született, hogy a Pilis TV élô adás helyett csak testületi összefoglalókat sugározzon. Nem tartja gazdaságtalannak ezt a megoldást, tekintve, hogy az összefoglalók készítésének díja alig kevesebb annál, mint amit az élô közvetítésért kért volna a televízió? Miért választották ezt a megoldást? Az egyik fô gond az, hogy azt a szavazógépet, meg egyáltalán azt a technikát, ami most a testületi ülésteremben ki van építve, nem lehet mobilizálni, és nem lehet levinni mondjuk a házasságkötô terembe. A jelenlegi ülésteremben viszont olyan szûk a hely, hogy a tévések nem tudnának dolgozni. Nem felel meg tévés célokra a webkamera sem, ezért választottuk a képviselôkkel közösen azt a megoldást, hogy idôrôl idôre beszámolót tartok a Pilis TV-n keresztül a község polgárainak egy-egy, esetleg két egymást követô testületi ülésrôl, és ha valami rendkívüli dolog adódik, amit még kívánatos elmondani, arról külön nyilatkozunk akár én, akár a képviselôk közül az adott projekt gazdája. Arról, hogy mennyit kérne a tévé a testületi közvetítésekért, hadd ne kelljen számot mondanom, de van olyan hónap, amikor három testületi ülést is tartunk, vagyis nem volna olcsó mulatság. Úgy gondolom, hogy ez a mostani szavazógépes rendszer, ami nálunk már évek óta meg-

7 7 van, sokat segített abban, hogy a képviselôk operatívabban, hatékonyabban dolgozzanak, és egyre összefogottabbá váljanak a testületi ülések. A televízió ezen nyilván még inkább szorított volna, tehát a képviselôk alighanem még kevesebbet szólnának hozzá egy-egy felvetéshez, elôterjesztéshez, de lehet, hogy ez már a testületi munka kárára lenne. Én úgy gondolom, hogy ami a község polgárait érdekli, arra az újság és a televíziós tájékoztatás elegendô kell, hogy legyen. Aki pedig bármelyik ügyben bôvebb információt szeretne, ha bejön, vagy felhív bennünket telefonon, maximálisan megadunk minden tájékoztatást arról, hogy mi történik, vagy éppen miért nem történik valami, amit az illetô esetleg vár. Meg tudjuk magyarázni, és ha segíteni kell, segíteni is tudunk. Én nem hiszem, hogy ennél többet kellene tennünk, szerintem a község polgárai már azon is meg fognak lepôdni, ha bemennek a boltba és meg fogják venni a Szentiváni Újságot, amelynek címét éppen a március 1-ji testületi ülésen véglegesítettük, és meg fogják találni benne mindazokat az információkat, amikre nap mint nap szükségük lehet orvosok rendelési ideje, gyógyszertár, posta, esetleg egyéb más szolgáltatók elérhetôségei. Ha ezt megkapják az emberek, és ezen felül még kapnak információt a testületi ülésekrôl, a sportról, nemzetiségi témákról, akkor úgy gondolom, hogy már megint tudtunk nyújtani valami fontosat a számukra. Engedjen meg még egy kérdést a nyilvánosság témájában: volt Szentivánnak egy alternatív nyilvánossága, a községi honlapon szereplô fórum, ami azonban már több mint négy hónapja, a testület októberi döntése óta szünetel. Mi az oka annak, hogy ezt megszüntették, és hogyhogy nem sikerült ezt a problémát azóta sem rendezni? A több mint négy hónapja tartó szünetelés fô oka az, hogy még nem sikerült olyan moderátort szerezni, aki koordinálhatná a fórumban az indulatokat. Leállítani azért kellett a fórumot, mert pár ember olyan csatározásokat folytatott ott egymással, ami szerintem sem a községi honlaphoz, sem a XXI. századhoz nem méltó, és csak ellentéteket szít. Emlékszem, hogy voltak ott érdekes dolgok a kampány idején, de a választások után ez nem csitult? Nem, sôt, éppen a választások utáni idôszak volt az, amikor ez a legjobban kiélesedett, elmérgesedett, ezért döntöttünk úgy, hogy levesszük a fórumot az oldalról. Tényleg azt lehetett tapasztalni, hogy óráról órára szaporodtak a számomra legalábbis értelmetlen, egymással oda-vissza vitatkozó hozzászólások, mert mindenki megpróbálta védeni a maga igazát, több-kevesebb sikerrel. Ha visszagondolok erre, akkor ma is azt mondhatom, hogy a fórum levétele volt az egyetlen helyes út, legalábbis addig, amíg nem tudjuk moderált keretek közt tartani a párbeszédet. Amíg nem tudjuk így megoldani ezt a kérdést, addig ezt az értelmetlen harcot el kell felejteni sehova nem vezet. Változatlanul abban bízom, hogy az újság és a televízió együtt el fogja tudni juttatni a pilisszentivániakhoz és a térség lakóihoz mindazt az információt, amire az itt élôknek szüksége van, mi pedig azért vagyunk, hogy javítsuk és szebbé tegyük ezeket az itteni körülményeket. Kérem, hogy most egy kicsit részletesebben is tekintsük át a beruházások tartalmát, kezdve mondjuk a leginkább szem elôtt lévô iskolai bôvítéssel! Az iskolánál egy olyan bôvítésre kerül sor, aminek keretében a régi tornatermet egy rendezvényteremmé alakítjuk át, galériával, az étkezôhelyiség, illetve a mellette lévô konyha és tálalóhelyiség pedig már európai szabványnak megfelelôen lesz átalakítva. Az új tornaterem fent a játszódombon épül meg, a középsô szinthez csatlakozva, úgy, hogy mellette lent a földszinten egy könyvtári helyiség is épül. Az épület látványterve az, amit a község lakói az udvari transzparensen is láthatnak, és azt hiszem, hogy ez hosszú távon mindazt biztosítani fogja ennek a községnek, ami az oktatáshoz elengedhetetlenül szükséges, egy európai színvonalú, új létesítményben. Sok minden marad a mostani állapotában, tehát nem lesz új arculata sem az iskolának, sem a községházának, csak bôvítjük az iskolát. A fôtér is, az emlékpark is megmarad, bár egy változás ott is lesz: az iskola és a templom közti udvar burkolását máshogy fogjuk megoldani. Most még pontosan nem tudom megmondani, hogy milyen formában, de az biztos, hogy a mostani gyepbetonos kialakítás így nem marad meg. Térjünk át az óvodára: ott mi lesz a változások lényege? Az óvodánál lényegesen nagyobbak a változások: az a három épület, amik eddig önállóan álltak, most U alakban, egy közös tetôzet alatt egy teljes összeépítést kapnak. A József Attila utcai oldalon az udvar felé körülbelül négy métert bôvül az épület; a bôvítés gyakorlatilag egy közlekedôfolyosót takar, és arról lehet majd megközelíteni a foglalkoztató termeket. Belül a fûtés teljes rekonstrukció alá kerül, és némi belsô átalakítás is lesz az épületekben. A középsô épület, amin eddig Tegola héjazat volt, az egy vadonatúj cserép burkolást fog kapni; sajnos a két másik épület régi cserépfedését nem tudjuk cserélni, pedig biztos esztétikusabb lenne, de ezt a mostani beruházási összeg nem teszi lehetôvé. Kialakítunk egy konyhai tálalóhelyiséget is, a mostani alapján, ami másképp mûködik majd, mint eddig. Változni fognak az ott dolgozók öltözôi körülményei is, tehát ezeket a feltételeket a mostani átalakítás mind-mind meg fogja oldani. Nagyobb helyre kerül a vezetôi helyiség is, egy épülettoldás révén, a belsô udvart pedig parkszerû jelleggel alakítjuk ki. Maga a fôbejárat is áthelyezôdik, mostantól a József Attila utcából lesz a bejárat, ahol már eleve a belépés pillanatában érezhetik az érkezôk, hogy egy európai szintû beruházás helyszínén járnak. Az átadás ideje a tervek szerint mindkét nagyberuházásnál június-július, hiszen szeptemberre, a tanévkezdésre mindenképpen készen kell lenniük. A harmadik nagy falatot az orvosi rendelô, illetve a Generációk Háza projektjei képezik: gondolom, ezek még képlékenyebb dolgok, hiszen még egyikben sem született teljes körû döntés, de mi az, amit biztosként lehet elmondani róluk? E pillanatban még nem szeretnék errôl részletekbe menôen nyilatkozni. Jelen pillanatban,

8 8 március elején annyit mondhatok, hogy a szándék megvan a testületben, mindkét pályázat bontása megtörtént, az orvosi rendelôre négy, a Generációk Házára két érvényes kivitelezôi pályázat érkezett, ezek tárgyalása márciusban történik meg. A helyszínt illetôen született már végleges elhatározás? A Generációk Házánál ez nem is kérdés, az a mostani orvosi rendelô épülete lesz. Az új orvosi rendelô pedig vele szemben, a Bánki Donát utcai - Búcsú téri háromszögben lesz. A Generációk Házánál kiegészülnek a munkák egy teljes fôúti vízrendezéssel és útépítéssel, illetve néhány egyéb mûszaki feladattal, ennek a beruházási blokknak a nagysága közel 30 millió forint. A két pályázatot együtt kellett beadnia minden vállalkozónak, de el lehet majd választani a kettôt egymástól. A harmadik pályázatról, a szeméttelep rekultivációjáról pedig csak annak bontása után tudunk majd beszélni. Nem volna-e a Búcsútér területének elpazarlása, ha arra a nagy területre mindössze egy rendelôt építenének, illetve nem tartanak attól, hogy a fennmaradó rész ezután már nehezen lesz hasznosítható? Ilyen véleményem nekem is van, de nekem pazarlásnak tûnik az is, hogy a Saffler-udvar teljes, négyezer négyzetméteres területét arra használtuk fel, hogy csináltunk ott egy kosárlabdapályát, ahol naponta 6-8 gyerek tölti az idejét ôk ellehetnének a sportpályán is. Annak a teleknek az értéke ma százmillió forint, szerintem ez is pazarlás... Nagyságrendileg hasonló értéket képvisel a mai forgalmi értékén mindkét telek, s ha pénzt akarunk csinálni, józan paraszti ésszel gondolkodva, akkor az egyiket el kell adni. Régebben építhettünk volna Községházát is a Safflerudvarba, orvosi rendelôvel, akár üzletekkel is, de most Községháza már nem fog odamenni, az már itt van, és ebbôl most már más biztos nem is lesz, mint Községháza. Úgyhogy nyilván házhelyeknek tudjuk majd eladni, valamelyiket a kettô közül, de az biztos, hogy bûn akkora területet parlagon hagyni. Visszatérve a Búcsútérre: ha ide most felteszünk egy összességében 500 négyzetméteres orvosi rendelôt, parkolóval, mindennel együtt, akkor valóban még mindig marad közel 3000 négyzetméter, amivel azt csinálhat a község, amit akar. Eladhatja egy részét, helyet adhat az önkormányzat egy olyan megkeresésnek, hogy ott bankot létesítsenek, vagy bármit, ami a közt és a közcélt szolgálja. Bármit lehet, csak ne ez az egy épület legyen rajta így gondolom én is, mert az valóban óriási nagy luxus. Márpedig mi nem vagyunk olyan gazdagok, hogy ezt megengedhessük magunknak. Én így gondolkodom, és nálam ez most már 25 éve rendezôelv, hogy amit meg kell építeni, és meg is tudjuk építeni, azt meg is kell építeni most, és nem év múlva, mert akkor sokkal többe kerül majd, ráadásul addig is hiányozni fog. Ha viszont egybôl megépítjük, amint mód nyílik rá, akkor mindezt már az utókor számára tesszük. Kérem, hogy fussunk még végig az idénre tervezett, kisebb beruházásokon is! Az idei egyéb beruházásokat illetôen három kategóriát állított fel a képviselô-testület, fontossági sorrend alapján. Az elsô kategóriába, tehát a legnagyobb prioritással bíró beruházások közé sorolta a testület az iskolaudvarburkolást és az óvoda József Attila utcai szárnyánál egy parkoló építését hiszen reggelente elég zsúfolt a környék, úgyhogy meg kell oldanunk ezt a problémát. Szintén az elsô kategóriába soroltuk a Bem utcai útépítést: ez egy jó húsz ével ezelôtt épült út, és ma már olyan állapotban van, hogy szinte teljes egészében rekonstruálni kell. Szerepel még az idei beruházások között a fôút alatti átereszek javítása, a focipálya elôtti árok burkolása nagyobb esôzések idején kimosta a víz a földes oldalt, úgyhogy ez is javítandó most már. Tervezzük még közösségi komposztáló létesítését, bôvíteni kell a Villa Negra tetejét az egyik terasznak nincs teteje, és emiatt elég megviselt állapotban van az alatta lévô létesítmény, ezt is meg kell csinálnunk, ha azt akarjuk, hogy ne romoljon tovább az állaga. Szerepel még a beruházási programban az Alsórét utcai közvilágítás, dolomitágyazat alapú út építése a Hungária lejtôn, iskolai színpad az építkezés miatt szét kellett bontani a korábbi, udvari színpadot és tervezünk még kisebbnagyobb járdaépítéseket, felújításokat is, például a templomhegyi lépcsôét. De szóba került például a legutóbbi testületi ülésen a Határ út murvázása is, gréderezéssel, ami szintén sürgôs feladat. És van még ezeken felül vagy húsz olyan feladat, amit a kettes vagy hármas kategóriába sorolt a testület, attól téve függôvé a megvalósításukat, hogy mire lesz majd keretünk. És akkor még nem említettem azt a tervünket, hogy a fôút mellett, a patak felôli oldalon el kell kezdenünk a parkolók megfelelô kiépítését is. Azáltal, hogy az autósok a zöldsávba parkolnak, szétrombolják az ottani közterületet, ami eddig szép gyepes volt. Már korábban is meg kellett volna lépnie a községnek azt a lépést, hogy kialakít ott egy olyan, három méteres sávot, ahol bárki meg tud állni autóval, szabályos parkolóhelyen, a három méter után pedig érintetlen állapotában maradhasson meg a zöldterület. Hiszen ha ez a parkoló megvalósul, akkor már mondhatjuk, hogy ha egy autós mégis a gyepre parkol, viselje a következményeit is, amennyiben a közterület-felügyelô majd megbünteti érte. Rendet kell teremtenünk ezen a téren is, és elôbb-utóbb el kell jutnunk oda, hogy mindenki, betartsa azokat a játékszabályokat, amiknek egy közösségben kötelezôeknek kell lenniük, épp a közösség érdekében! Ha az emberek egy kicsit másképp kezdenek el gondolkodni toleránsabbak lesznek másokkal szemben, viszont saját maguknak sem engednek meg többet, és egy bizonyos határon túl sem önmagukkal, sem másokkal szemben nem elnézôek, akkor elôbb-utóbb eljutunk odáig, amikor már nem mondják ránk az, hogy Balkán vagyunk, csak azt, hogy tényleg Európa része vagyunk. És nekünk ez a célunk. Bô fél év van még a mostani testület mandátumából, ha minden a mostani menetrend szerint alakul: hogyan zárná szívesen ezt az egy évet, mivel lenne elégedett? Feltétlenül azzal, ha az idei beruházásokból amit csak lehet magyarul a maximumot ki tudnánk hozni, meg tudnánk valósítani. Akár olyan áron is, hogy valamelyik létesítmény átadása esetleg átcsúszik egy-két hónappal a választás utánra, hiszen ez a megvalósítást már nem befolyásolja! Egyébként még az is lehet, hogy nem lesz ebben az évben választás, legalábbis a mostani hírekben hallani lehet ilyet, hogy az új kormány netán át akarná alakítani a választási rendszert. Nem tudom, mi igaz ebbôl, de én mindenesetre azzal lennék elégedett, ha ezekbôl a beruházásokból a maximumot tudnánk megvalósítani, s amit elindítunk, azt be is tudjuk fejezni. De még egyszer mondom: ha netán átcsúszik valami a választások utánra, a község akkor is elégedett lehet, és láthatják, hogy igenis csináltunk valamit. Ha visszagondolok, hogy mi minden változott itt 1985 óta, azt mondhatom, hogy ezekkel a mostani beruházásokkal, ha megvalósulnak, óriási lépést tehetünk elôre a jövô felé, és ezáltal a mostani fiatalok, illetve a jövô generációk is megfelelôen tudnák értékelni az elmúlt éveket. Azt hiszem, a ma itt élô emberek már most is értékelik mindazt, amit csinálunk nekik, hiszen amit építünk, az egész közösségnek készül. Azt szeretnénk, hogy szebb, jobb, és különösen biztonságosabb legyen itt az élet. És ha ehhez mi az itt élôktôl bármilyen segítséget illetve támogatást kapunk, akkor azt most ezúton is megköszönöm, minden képviselô, illetve a magam nevében is, és ennek szellemében kívánok dolgozni. Hegedûs András

9 9 Önkéntes létesítményi tûzoltók a W.E.T.-nél Február elejétôl a pilisszentiváni önkéntes tûzoltók látják el a létesítményi tûzoltói feladatokat a W.E.T. Automotive Systems Magyarország Kft. telephelyén, a község tûzoltó egyesületével megkötött megállapodás értelmében. Ez az együttmûködés már csak azért is jelentôs, mert hasonló súlyú megbízatást eddig sehol az országban nem kapott még önkéntes tûzoltó egyesület. A megállapodás részleteirôl Bodnár Ferenc, az egyesület elnöke adott tájékoztatást lapunknak. Pontosan mirôl szól ez a szerzôdés és mi a jelentôsége? A létesítményi tûzoltóságra vonatkozó törvényi elôírások egyik alapvetô követelménye, hogy egy ilyen méretû cégnél, mint a W.E.T., minimum hat embernek kell lennie, akik szükség esetén a nap 24 órájában rendelkezésre állnak tûzoltóként, ha bármilyen tûz gyullad ki, és tíz percen belül meg kell kezdeniük a tûz oltását. Korábban a W.E.T.- nek volt saját létesítményi tûzoltósága, de amióta az emlékezetes nagy elbocsátások voltak a cégnél, azóta nem volt, mert elmentek azok az emberek is, akik itt beosztott tûzoltók voltak. Ezt követôen az egyesület megkereste a W.E.T.-et, és felajánlottuk, hogy bizonyos támogatásért cserében vállaljuk a létesítményi tûzoltói feladatokat a cégnél. Bejártuk a területet, megbeszéltük a teendôket, s végül aláírtuk a megállapodást. A szerzôdés jelentôsége leginkább abban áll, hogy tudomásom szerint ez az elsô az országban, hogy egy tûzoltó egyesület vállalja egy cégnél a létesítményi tûzoltósági feladatokat. Természetesen ha egy ilyen feladatot vállal magára egy szervezet, és egy ilyen szerzôdést ír alá, akkor kellôen komoly felkészültséggel is kell hozzá rendelkeznie. Elvégre ez azzal jár, hogy az év minden napján, akár Karácsonykor, akár Szilveszterkor rendelkezésre kell állnunk, hogy bármikor meg tudjuk kezdeni egy keletkezô tûz oltását, legalább hat emberrel. Végül is az eredetileg gondolt összegnél alacsonyabb támogatásban állapodtunk meg, viszont a W.E.T. ezen felül adott nekünk hat sisakot, négy tûzoltó védôfelszerelést, négy tûzoltó légzôkészüléket, két úgynevezett spirotexet ez egy légzôálarc, amit mentéskor a kimentendô személyre kell feladni, illetve pár asztalt és széket, úgyhogy ennyivel is fejlôdött egyesületünk. Ez fizikailag úgy néz ki, hogy ennek a bizonyos hat tûzoltónak, akik szolgálatban vannak, a W.E.T. területén kell állomásozniuk? Nem, a törvény csak annyit rögzít, hogy az értesítéstôl számított tíz percen belül meg kell kezdeni az oltást, tehát kaphatják a riasztást akár a tûzoltószertárban, akár otthon is. Ezt a szûk idôhatárok közti kiérkezést természetesen csak mi tudjuk teljesíteni, hiszen mi vagyunk a községünkben. Úgy tudom, a W.E.T. korábban érdeklôdött a vörösváriaknál is, de ôk a távolság miatt fizikailag képtelenek teljesíteni a tíz perces kiérkezést. Nekünk annyiban jelent ez többletet, hogy állandóan úgy kell szerveznünk a létszámunkat, hogy minimum hat fô mindig bevethetô legyen a faluban tehát nyaralni is csak ennek figyelembe vételével utazhatnak el az egyesület vonulós állományának tagjai. Van-e valami sajátossága a W.E.T.-nek tûzvédelmi szempontból például vegyi anyagok, sugárzó anyagok elôfordulása, vagy más olyan tényezô, ami nehezítheti az illeti tûzoltási feladatokat? Nem, itt nincsenek igazán veszélyes anyagok, csak azért van szükség létesítményi tûzoltókra, mert a tûzterhelés mértéke meghalad egy bizonyos törvényileg szabályozott értéket, ami fölött a létesítményi tûzoltóság kötelezô. Itt egyébként fôleg mûanyagok, szivacsok, mûbôrök-bôrök és kartondobozok képezik az éghetô anyagokat, illetve van a területen egy nyomda is, ahol amellett, hogy tûzveszélyes vegyi anyagokkal dolgoznak, talán még robbanásveszélyes anyag is akad, tehát ez összességében komoly feladat. Képzés szempontjából jelent-e valami különbséget az új feladat? Nem, mivel ugyanazok a képzési formák vonatkoznak egy létesítményi tûzoltóra, mint egy önkéntes tûzoltóra. Nekünk tehát megvannak az ehhez szükséges iskoláink, és megvan hozzá a technikai felszereltségünk is sôt több is van annál, mint ami feltétlenül szükséges. Gondolom, a megállapodás együtt jár azzal is, hogy bizonyos gyakorlatokat tartanak majd az üzem területén. Egy bejárást, egy úgynevezett helyismereti gyakorlatot már tartottunk, hogy megismerjük a helyszínt, s ez alapján kidolgozunk majd egy életszerû gyakorlatot, Smikál Gyula parancsnok úr segítségével. Ez valószínûleg valami olyan nagyszabású káreseti szimuláció lesz majd, mint amilyet tavaly a solymári Kemipurban is tartottunk, környékbeli és fôvárosi egységek bevonásával, és megspékeljük a gyakorlatot egy kiürítéssel is, hiszen a dolgozóknak is szokniuk kell, hogy történhet az üzemben ilyen éles helyzet bár Isten ne adja soha! H. A. Új motoros fûrész a szentiváni tûzoltóknak Új motoros fûrészt vehetett át Smikál Gyula tûzoltóparancsnok február közepén a Fôvárosi Tûzoltóparancsnokságon, az eszköznek a tûzoltóink elsôsorban a veszélyes fák kivágásánál és más veszélyelhárítások esetén vehetik majd hasznát. Az utóbbi években megnôtt az elemi csapások miatti mûszaki mentések száma, melyek során a kidôlt fák, lógó gallyak nagymértékben veszélyeztették a biztonságot. Az ilyen természeti károk elhárításához, a magasban történô munkavégzéshez szükségesek ezek a speciális könnyû és könnyen is kezelhetô eszközök. A gyártó cég, a Budapesti Tûzoltó Szövetség tagjaként komoly kedvezménnyel segítette a szövetséget a motoros fûrészek beszerzésében. A Szövetség így jóval olcsóbban jutott hozzá a milliós összértéket képviselô 13 láncfûrészhez, amit a Fôvárosi Tûzoltó-parancsnokság (FTP) egységei, illetve a fôváros környéki önkéntes tûzoltó szervezetek között osztottak szét. Az átadási ceremónia február 12-én zajlott az FTP székhelyén, egyesületünket Smikál Gyula elnökhelyettes, tûzoltóparancsnok képviselte. Egyesületünk, valamint Pilisszentiván és a környezô települések lakói nevében ezúton is köszönjük az új eszközt az azt felajánló szervezeteknek. Pilisszentiváni Polgárôrség és Tûzoltó Egyesület (fotó: Horváth Gábor, Trükkös tolvajok Szentivánon is! Trükkös tolvajok bukkantak fel az elmúlt hetekben Pilisszentivánon: az elkövetôk különbözô indokokkal próbáltak a lakók zömmel idôs emberek bizalmába férkôzni, illetve a lakásaikba bejutni, majd több esetben el is tulajdonítottak ott talált értéktárgyakat. Volt, hogy a hívatlan vendégek azt állították, hogy valamelyik csomagküldô szolgálat munkatársai, vagy hogy a vízórát jöttek leolvasni, de semmilyen formában nem igazolták magukat. A hatóságok azt javasolják, hogy akihez idegenek próbálnak bejutni, feltétlenül kérjen tôlük igazolványt, vagy valamilyen igazoló okiratot. Lapunk azonban ennél szigorúbb álláspontot is meg mer fogalmazni: ha egyedül van otthon, ne engedjen idegent a lakásába, saját érdekében! Következô lapszámunkban bôvebben foglalkozunk majd a témával és próbálunk tippeket is adni a trükkös bûnözôk elleni eredményes fellépéshez. Addig is: vigyázzanak értékeikre!

Kedves Olvasónk! Új helyen az orvosi rendelô!

Kedves Olvasónk! Új helyen az orvosi rendelô! 2010. / 2. SZÁM (ÁPRILIS) ÁRA: 200 Ft Rabok tovább nem leszünk Szentiváni márciusok a 2-4. oldalon Új helyen az orvosi rendelô! Néhányan már biztosan értesültek róla, sokan azonban valószínûleg csak lapunkból

Részletesebben

SZERKESZTÔSÉGÜNK ELÉRHETÔSÉGEI: TEL.: 06-20-339-6402 E-MAIL: SZENTIVANIUJSAG@GMAIL.COM ÜZENET HAGYHATÓ A KÖZSÉGHÁZÁN IS

SZERKESZTÔSÉGÜNK ELÉRHETÔSÉGEI: TEL.: 06-20-339-6402 E-MAIL: SZENTIVANIUJSAG@GMAIL.COM ÜZENET HAGYHATÓ A KÖZSÉGHÁZÁN IS 2010. / 3. SZÁM (MÁJUS) ÁRA: 200 Ft Szentiván elôtt is nyitott az Aranykapu Bár meglehetôsen rövid idô állt rendelkezésre a megszervezésére, népszerûnek bizonyult az az egynapos fesztivál, amit a kistérségi

Részletesebben

SZERKESZTÔSÉGÜNK ELÉRHETÔSÉGEI: TEL.: 06-20-339-6402 E-MAIL: SZENTIVANIUJSAG@GMAIL.COM ÜZENET HAGYHATÓ A KÖZSÉGHÁZÁN IS

SZERKESZTÔSÉGÜNK ELÉRHETÔSÉGEI: TEL.: 06-20-339-6402 E-MAIL: SZENTIVANIUJSAG@GMAIL.COM ÜZENET HAGYHATÓ A KÖZSÉGHÁZÁN IS 2010. / 5. SZÁM (JÚLIUS) ÁRA: 200 Ft Kedves Olvasóink! Amire mostani számunk az utcára kerül, már javában tombol a nyár amennyire az elmúlt hetek változékony idôjárását ennek lehet nevezni, lapunkban azonban

Részletesebben

SZERKESZTÔSÉGÜNK ELÉRHETÔSÉGEI: TEL.: 06-20-339-6402 E-MAIL: SZENTIVANIUJSAG@GMAIL.COM ÜZENET HAGYHATÓ A KÖZSÉGHÁZÁN IS

SZERKESZTÔSÉGÜNK ELÉRHETÔSÉGEI: TEL.: 06-20-339-6402 E-MAIL: SZENTIVANIUJSAG@GMAIL.COM ÜZENET HAGYHATÓ A KÖZSÉGHÁZÁN IS 2010. / 7. SZÁM (SZEPTEMBER) ÁRA: 200 Ft Befejezésükhöz közelednek az idei év pilisszentiváni nagyberuházásai, zajlanak már a mıszaki átadások lépései, sôt több esetben már az ünnepélyes átadás is megtörtént.

Részletesebben

SZERKESZTÔSÉGÜNK ELÉRHETÔSÉGEI: TEL.: 06-20-339-6402 E-MAIL: SZENTIVANIUJSAG@GMAIL.COM ÜZENET HAGYHATÓ A KÖZSÉGHÁZÁN IS

SZERKESZTÔSÉGÜNK ELÉRHETÔSÉGEI: TEL.: 06-20-339-6402 E-MAIL: SZENTIVANIUJSAG@GMAIL.COM ÜZENET HAGYHATÓ A KÖZSÉGHÁZÁN IS 2010. / 6. SZÁM (AUGUSZTUS) ÁRA: 200 Ft Hatvan év nagy idô egy ember életében, még egy társadalom életében is az a hatvan évvel ezelôtti világ eseményeit már húsz éve is történelemként tanították az iskolákban.

Részletesebben

SZERKESZTÔSÉGÜNK ELÉRHETÔSÉGEI: TEL.: 06-20-339-6402 E-MAIL: SZENTIVANIUJSAG@GMAIL.COM ÜZENET HAGYHATÓ A KÖZSÉGHÁZÁN IS

SZERKESZTÔSÉGÜNK ELÉRHETÔSÉGEI: TEL.: 06-20-339-6402 E-MAIL: SZENTIVANIUJSAG@GMAIL.COM ÜZENET HAGYHATÓ A KÖZSÉGHÁZÁN IS 2010. / 4. SZÁM (JÚNIUS) ÁRA: 200 Ft Kedves Olvasóink! Mostani számunkban a megszokotthoz képest sokkal többet foglalkozunk a község folyamatban lévô, illetve ez évre tervezett beruházásaival, hogy egy

Részletesebben

A 2010. október 3-i önkormányzati választásokon induló jelöltek

A 2010. október 3-i önkormányzati választásokon induló jelöltek 2010. / VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM A 2010. október 3-i önkormányzati választásokon induló jelöltek Polgármesterjelöltek: Képviselôjelöltek: Pénzes Gábor Bodnár Ferenc Brandhuber Ádám Feigel Tamás Gátas Ernô

Részletesebben

XV. évfolyam, 3. szám

XV. évfolyam, 3. szám KULTÚR KOLTI RÓBERT Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett verses, zenés esten Huzella Péterrel együtt Koltai Róbert is fellépett a KMO-ban. XV. évfolyam, 3. szám www.kispest.hu 5. oldal Megjelenik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Száger Gyula. képviselő Mekler Andrea. képviselő dr. Szilágyi Ákos. jegyző

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Száger Gyula. képviselő Mekler Andrea. képviselő dr. Szilágyi Ákos. jegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár tükrös termében 2014. március 4-én, 17 05 órai kezdettel megtartott Közmeghallgatásán. Jelen

Részletesebben

Egészségügyi fejlesztés

Egészségügyi fejlesztés Forrásház Gajda Péter Bízom benne, hogy a tervek szerint tavasszal elkészülő Forrásház Gondozási Központ ősszel már fogadja is az első, segítségre váró embereket. Melléklet XVII. évfolyam, 3. szám Megjelenik

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY. vette a 860. éves Kerepes programsorozat. Szemétdíj 2008-ban sem lesz Átalakítottuk a szállítást és a gyûjtést.

KEREPESI VÉLEMÉNY. vette a 860. éves Kerepes programsorozat. Szemétdíj 2008-ban sem lesz Átalakítottuk a szállítást és a gyûjtést. 2008. JANUÁR KEREPESI VÉLEMÉNY Elkezdõdött a 860. éves Kerepes programsorozat A közelmúltban Kerepesen elhunyt Szabó Magda házánál az írónõ tiszteletére rendezett emléktábla avatással és a Magyar Kultúra

Részletesebben

IV. Szent István Napok Szigetmonostor 2009. - AZ Év Lecsója. Csatorna értesítés. Van képünk! Lakossági fórum volt Horányban.

IV. Szent István Napok Szigetmonostor 2009. - AZ Év Lecsója. Csatorna értesítés. Van képünk! Lakossági fórum volt Horányban. 2009. június-augusztus XV. VI-VIII. sz. IV. Szent István Napok Szigetmonostor 2009. - AZ Év Lecsója 2009. augusztus 20-22. között került megrendezésre a IV. Szent István Napok. A harmadik napon 12 csapat

Részletesebben

alásztelki írmondó alásztelki

alásztelki írmondó alásztelki H H zá ül ön s Ü nn ep ik írmondó 2007. január Halásztelek Nagyközség önkormányzatának Hivatalos lapja Beköszöntő Új vezetés, új elképzelések Halásztelken megújult Hírmondót tart kezében a Kedves olvasó.

Részletesebben

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. május. http://hirmondo.budakeszi.hu. Erdei Futónap. Részletek a 13. oldalon

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. május. http://hirmondo.budakeszi.hu. Erdei Futónap. Részletek a 13. oldalon XXI. évf. 2012. május BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Erdei Futónap együtt sportolt a város Részletek a 13. oldalon Amerikai vendégek a Nagy Sándor József

Részletesebben

Paksi Hírnök. Kezdõdik a fõutca felújítása. Az írás megmarad. NYUGDÍJAS HITEL

Paksi Hírnök. Kezdõdik a fõutca felújítása. Az írás megmarad. NYUGDÍJAS HITEL 21 év után átadta a stafétabotot, és leköszönt a Tolna Megyei Labdarúgó Szövetség elnöki tisztérõl, ám ugyanolyan vehemenciával képviseli a foci érdekeit, mint amikor elkezdte Szinger Ferenc. Portrénk

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Feketén-fehéren: szalagavató a Jedlikben

HÍRMONDÓ. Feketén-fehéren: szalagavató a Jedlikben CSEPELI HÍRMONDÓ 2011. január 21. A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA II. évfolyam 2. szám Feketén-fehéren: szalagavató a Jedlikben fotó: Mizik Zsuzsa Elérkezett az utolsó félév, közeleg az érettségi. A

Részletesebben

Újság Önöktôl Önöknek Újraindul az Ócsai Kisbíró

Újság Önöktôl Önöknek Újraindul az Ócsai Kisbíró köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2011. január Újság Önöktôl Önöknek Újraindul az Ócsai Kisbíró Köszöntöm az Ócsai Kisbíró Olvasóit! Moldován Ágnes vagyok, 28 éves, örkényi lakos. Ócsáról elôször

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak. Interjú Csömör országgyűlési dr. Tuzson Bencével

Csömöri Hírmondó. A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak. Interjú Csömör országgyűlési dr. Tuzson Bencével Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak 5. és 10. oldal Interjú Csömör országgyűlési képviselőjével, dr. Tuzson Bencével 8-9. oldal Egy nap a közterületfelügyelővel

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

VÁLASZT AZ ORSZÁG 21. SZÁZADI GYÁRKOMPLEXUM

VÁLASZT AZ ORSZÁG 21. SZÁZADI GYÁRKOMPLEXUM 3 5 6 12 MEGÚJUL AZ ÉRKERT. Szeptember végére befejezõdik az Érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minõségi megújítása elnevezésû, több mint másfél milliárd forintos projekt. VÁLASZT AZ ORSZÁG

Részletesebben

Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS X X. K ERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIK AI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA

Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS X X. K ERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIK AI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA XXXII. évfolyam 2. szám 2 0 1 1. f e b r u á r 2 2. Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS X X. K ERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIK AI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA 4 5. oldal 17. oldal 23. oldal 24. oldal Alkotmányos vita Talán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Város képviselő-testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Ikt. szám: T-48-2/2011.

Részletesebben

Éjjel-nappal vigyáznak értékeinkre Mobil konténerépületben az új rendõrõrs

Éjjel-nappal vigyáznak értékeinkre Mobil konténerépületben az új rendõrõrs XX. évfolyam 14. szám 2012. július 31. Megjelenik: kéthetente Éjjel-nappal vigyáznak értékeinkre Mobil konténerépületben az új rendõrõrs BERUHÁZÁS Célegyenesben az Európa Belvárosa Program Újabb uniós

Részletesebben

1848-49 hőseire emlékeztünk adósságunkból 1,1 milliárdot vállalt át az állam indul a "dunakeszi dala" pályázat

1848-49 hőseire emlékeztünk adósságunkból 1,1 milliárdot vállalt át az állam indul a dunakeszi dala pályázat Dunakeszi városi magazin 2013 MÁRCIUS Polgár XIV. évfolyam 3. szám Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk Olvasóinknak! 1848-49 hőseire emlékeztünk adósságunkból 1,1 milliárdot vállalt át az állam indul a

Részletesebben

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között XX. évfolyam 12. szám 2012. június 26. Megjelenik: kéthetente Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között ÖNKORMÁNYZAT Összefognak Szorosabb együttmûködés a rendvédelmi szervek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 16- ai üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 16- ai üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 16- ai üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán

Részletesebben

FALU. Hosszú évek óta biztosított a fogászati szakrendelés. A személyi és tárgyi feltételek itt is biztosítottak, a rendelõ önkormányzati

FALU. Hosszú évek óta biztosított a fogászati szakrendelés. A személyi és tárgyi feltételek itt is biztosítottak, a rendelõ önkormányzati 3ÖNKORMÁNYZATOK LAPJA A HERNÁDI, ÚJHARTYÁNI, ÚJLENGYELI FALU XVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. március ÁRA: 80 Ft A tartalomból Költségvetések 2-3. old. 25 év a Her-Csi-Hús Kft.-nél 4. old. Anyakönyvi hírek

Részletesebben

Bölcsődei tájékoztató Szigetmonostor Bölcsőde bemutatkozó írása

Bölcsődei tájékoztató Szigetmonostor Bölcsőde bemutatkozó írása 2015. február XXI. 2. Bölcsődei tájékoztató Szigetmonostor Bölcsőde bemutatkozó írása Kedves Szülők! Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Önkormányzatunk nyertes pályázata eredményeként 2015-ben 28 férőhelyes

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepén MEGHÍVÓ. Báli képes beszámolók 12. old. XIX. évfolyam, 3. szám. 2007.

HÍRADÓ. Albertirsai. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepén MEGHÍVÓ. Báli képes beszámolók 12. old. XIX. évfolyam, 3. szám. 2007. XIX. évfolyam, 3. szám Albertirsai HÍRADÓ Báli képes beszámolók 12. old. Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ hetében 80 Ft Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepén MEGHÍVÓ

Részletesebben

Beíratás. Népszavazás március 1-én. Van képünk! 249 millió forintos iskolafelújítás Interjú Molnár Zsolt polgármesterrel

Beíratás. Népszavazás március 1-én. Van képünk! 249 millió forintos iskolafelújítás Interjú Molnár Zsolt polgármesterrel 2009. január XV. I. sz. Népszavazás március 1-én dr.vaczó - Tánczos Szilvia jegyző hirdetménye Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi ügydöntő népszavazást rendel el az alábbi

Részletesebben