170/2005. (XII. 15.) Kgy. határozat. Pályázat kiírása a Baranya Megyei Kórház működtetésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "170/2005. (XII. 15.) Kgy. határozat. Pályázat kiírása a Baranya Megyei Kórház működtetésére"

Átírás

1 170/2005. (XII. 15.) Kgy. határozat Pályázat kiírása a Baranya Megyei Kórház működtetésére 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kórház új szakmai fejlesztési koncepcióját az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: december 15. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy a Baranya Megyei Kórház új szakmai-fejlesztési programjának megvalósítása céljából egészségügyi szakellátás átvállalására, az emeltszintű szociális szakellátási tevékenység feltételeinek a kialakítására, a kórház-ingatlanok felújításához szükséges források biztosítására, valamint a kórház likviditási egyensúlyának helyreállítása érdekében a 7. számú melléklet szerinti Pályázati felhívást tesz közzé, és egyidejűleg elfogadja a Pályázati felhívás mellékletét képező Pályázati dokumentációt. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a 2. pontban meghatározott Pályázati dokumentációban szereplő Beruházási és vagyonhasználati szerződés tervezet IV. fejezetében dolgozza ki az egészségügyi ellátás és az önkormányzati feladatellátás folyamatosságának garanciális feltételeit biztosító részletes szabályokat a szerződésszegés, a Közreműködő/Szolgáltató megszűnése, illetve a szerződés megszűnése eseteire. Határidő: december 28. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri dr. Kékes Ferencet, a közgyűlés elnökét, hogy a Baranya Megyei Kórház működtetésének átalakítására vonatkozó Pályázati felhívást az Új Dunántúli Naplóban, valamint a Népszabadságban kettő alkalommal jelentesse meg. Határidő: december 31. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri dr. Kékes Ferencet, a közgyűlés elnökét, hogy a Baranya Megyei Kórház szakmai fejlesztési programjának megvalósítására, a működtetés átalakítására január 31-ig benyújtott pályázatokat az Egészségügyi, Szociális, és Gyermekvédelmi Bizottság, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményezését követően - terjessze a közgyűlés február havi ülése elé. Határidő: február 28. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a Baranya Megyei Kórház belső struktúramódosításához az alábbiak szerint: - a Kardiológiai Osztálytól 10 ágy kerüljön átcsoportosításra a Sürgősségi Osztályra, - a Krónikus Tüdőgyógyászati Osztályról 15 ágy kerüljön átcsoportosításra az Ápolási Osztályra, - a Csecsemő Osztálytól 6 ágy, a Gyermekgyógyászati Osztálytól 4 ágy kerüljön átcsoportosításra a Geriátriai Osztályra, - a Gyermekgyógyászati Osztálytól 2 ágy kerüljön átcsoportosításra a Gyermeksebészeti Osztályra. Határidő: január 31. Felelős: Horváth Zoltán, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója

2 A 170/2005. (XII. 15.) Kgy. határozat 1. számú melléklete

3 A Baranya Megyei Kórház átalakulásának szakmai koncepciója I. A Baranya Megyei Kórház története, szerepe, struktúrája A Baranya Megyei Kórház 1956-ban, a Pécsi Orvostudományi Egyetem (POTE) által átadott épületegyüttesben a Központi Telephelyen kezdte meg működését. Az intézmény kezdeményei az 1730-as években alakultak ki. A ma két legrégebbi épülettömb 1868-ban már 100 ágyas közkórházat jelentett, mely Pécs Városi Kórházként funkcionált az 1920-as évek elejéig, majd a POTE központi klinikai telephelyeként. Az egészségügyi és szociális ellátás a régi időkben is szervesen összefüggött, egyik épületünk szegényházi szerepet töltött be. A Megyei Kórház másik nagy telephelye az eredeti Tüdőgyógyintézet, a Mecsek oldalban épült az 1960-as évek közepén, az országos tuberkulózis elleni kampány keretében. A megye fekvő- és járóbeteg ellátásában szerepünk meghatározó: a fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat legnagyobb intézményeként és munkáltatójaként, a Pécsi Tudományegyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (PTE OEC) mellett a kórház a második legjelentősebb egészségügyi szolgáltató mind a kapacitást, mind a betegforgalmat tekintve. A kórház egységeinek többsége megyei progresszivitási szintre sorolt, néhány osztályunk azonban egyetemi szintnek megfelelő akkreditációval bír (Sebészet-Érsebészet, Infektológia, Pulmonológia, Onkológia, Gyermekgyógyászat-nephrológia). Kórházunkon kívül a PTE OEC klinikái és a Pécsi Egyesített Egészségügyi Intézmények jelentik az egészségügyi szakellátás különböző szintjeit Pécsett. Baranya megyében működik még a Komlói Városi Kórház (20 km), a Szigetvári és a Siklósi Városi Kórház (30-30 km), továbbá a Mohácsi Városi Kórház (40 km). Az elmúlt években a szakmai munka optimalizálása és költséghatékonysága érdekében 1000 ágyról 604 ágyra csökkentettük ágyszámunkat. Két nagy kórházi telephely (Pécsbányatelepi részleg: 120 ágy, Dischka utcai részleg: 90 ágy) került megszüntetésre. A fenntartó döntése értelmében november 1-én a volt Baranya Megyei Gyermekkórház integrálódott intézményünkbe, így ágyszámunk 724-re növekedett. Jelenleg 3 fő telephelyünk a 300 aktív ággyal és a központi diagnosztikus egységekkel működő Központi Telephely, a 304 ágyas Ángyán János úti Telephely (volt Tüdőgyógyintézet, 124 krónikus, 180 aktív ággyal), valamint a 120 ágyas Gyermekegészségügyi Központ. Járóbeteg rendeléseket és gondozó intézeteket további külső telephelyeken (Veress E. utca, Papnövelde utca, közreműködői szerződéssel Sásd és Őz utca) üzemeltetünk. Összességében 24 fekvőbeteg osztállyal, négy gondozó intézettel és mintegy 60 járóbeteg szakrendeléssel dolgozunk. A diagnosztikus tevékenységet központosítottuk, a három fő egység a Központi Laboratórium, a Központi Radiológiai Osztály és a Pathológiai Osztály. Emlőszűrő Centrumunk a népegészségügyi program keretében Komplex Mammographiás Központként lett befogadva. Baranya megyében pulmonológiai, fertőző, érsebészeti, gerontopszichiátriai, kardiológiai rehabilitációs fekvőbeteg ellátás csak a Megyei Kórházban történik osztályszerkezetben.

4 Elsősorban ezen szakterületeken egyetemi klinika hiányában graduális és posztgraduális oktatókórházként működünk. Sebészet-Érsebészeti Osztályunk a PTE Sebészeti Tanszéke, Gerontopszichiátriai Osztályunk Gerontológiai Tanszéki Csoport is egyben. A változó igényekhez többször adaptált struktúra jelzi, hogy az aktív fekvőbeteg ellátáson túl nagy hangsúlyt helyezünk a krónikus és időskorú ellátásra, a rehabilitációra, valamint a szűrő, gondozó tevékenységre. A régió legjelentősebb struktúramódosítását hajtottuk végre, melynek során a két vezérlő elv a lakosság tényleges egészségügyi ellátási szükséglete és az intézmény pénzügyi stabilitásának megőrzése volt. Az ágyszám csökkentéssel és a profil átalakítással párhuzamosan növekvő betegforgalmat és egyre súlyosabb betegösszetételt látunk el: a 10 évvel ezelőtt kezelt évi ről re emelkedett a fekvőbetegek száma, évente átlagosan járóbeteget fogadunk. Fekvőbeteg ágystruktúra: TÍPUSA Rákóczi úti Telephely: Aktív Aktív Aktív M E G N E V E Z É S E Á G Y S Z Á M O K Engedélyezett Működő SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLY SO2 (2005-ben befogadott) - - BELGYÓGYÁSZAT- ENDOSZKÓPIA BELGYÓGYÁSZAT- GASZTROENTEROLÓGIA BELGYÓGYÁSZAT- ANYAGCSERE Aktív SEBÉSZET Aktív ÉRSEBÉSZET Aktív INTENZÍV ELLÁTÁS Aktív INFEKTOLÓGIA Aktív ONKOLÓGIA Aktív SZÜLÉSZET- NŐGYÓGYÁSZAT Rákóczi úti Telephely összesen:

5 Ángyán úti Telephely: Aktív GERONTOPSZICHIÁTRIA MOZGÁSSZERVI Krónikus REHABILITÁCIÓ Krónikus KRÓNIKUS TÜDŐGYÓGYÁSZAT 15 - Aktív TÜDŐGYÓGYÁSZAT "A" Aktív TÜDŐGYÓGYÁSZAT "C" Krónikus ÁPOLÁS Krónikus HOSPICE Aktív KARDIOLÓGIA Krónikus KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ Ángyán úti Telephely összesen: Gyermekközpont Telephely: Aktív CSECSEMŐ Aktív GYERMEKGYÓGYÁSZAT Aktív GYERMEKSEBÉSZET MÁTRIX Aktív GYERMEK TÜDŐGYÓGYÁSZAT Aktív GYERMEK INTENZÍV 5 5 Aktív GYERMEK FERTŐZŐ Gyermekközpont Telephely összesen: Aktív betegellátás: Krónikus betegellátás: ÖSSZES BETEGELLÁTÁS:

6 Járóbeteg és gondozói struktúra: Megnevezés SZAKRENDELÉSEK: Heti óraszám Nem Szakorvosi szakorv. Belgyógyászat és társszakmák összesen: Gasztroenterológia összesen: 37 - Kardiológia összesen: 59 - Sebészet és társszakmák összesen: 80 - Aneszteziológia összesen: 40 - Szülészet-nőgyógyászat összesen: Csecsemő- és gyermekgyógyászat összesen: Bőrgyógyászat összesen: Ideggyógyászat összesen: 30 - Gyermek és ifjúsági pszichiátria összesen: 10 - Onkológia összesen: 30 - Gyermeksebészet összesen: 30 - Gyermekortopédia összesen: 5 - Rheumatológia és fizioterápia összesen: 30 - Addiktológia összesen: 10 - Pszichiátria összesen: 70 - Tüdőgyógyászat összesen: 73 - Labordiagnosztika összesen: 70 - Képalkotó eljárások összesen: 76 - Pathológia összesen: 18 - Szakrendelések mindösszesen: GONDOZÓK: Bőr és nemibeteggondozás 60 Onkológiai gondozás és szűrés 69 Tüdőgondozás és szűrés Pszichiátria Gondozók mindösszesen: A rekonstrukció helyzete 1996-ban az ÁNTSZ szakmai, személyi és tárgyi hiányosságok megszüntetését célzó határozatának és az egészségügyi reform követelményeinek megfelelően, egyeztetve a Pécsett más felügyelethez tartozó egészségügyi intézményekkel, a kórházvezetés elkészítette az intézmény komplex rekonstrukciós programját.

7 ben a Központi Telephelyen címzett támogatásból megvalósult a C jelű épület rekonstrukciója kialakításra került a Központi Műtőblokk, a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály, a járóbeteg ellátás egy részének helyiségei, a Központi Könyvtár és a Konferenciaterem ben szintén címzett támogatásból elkészült a T jelű épület, itt alakítottuk ki a kor igényeinek megfelelő Szülészet-Nőgyógyászati Osztályt, a Központi Recepciót és a Belgyógyászati Ambulancia központi egységét. Címzett támogatásból az idén befejeződik a belgyógyászati osztályok egy részét (gasztroenterológia, kardiológia) magába foglaló A épület rekonstrukciója. Hangsúlyoznunk kell, ha a 2 milliárd Ft összértékű címzett és céltámogatások nem valósultak volna meg, a kórház vagyoni értéke nullára íródott volna mind az ingatlanokban, mind a műszerállományt tekintve. A rekonstrukció során a létfontosságú szakmák kubatúráját felújítottuk-kialakítottuk. Nem tudtuk azonban megoldani a Sürgősségi Betegellátó Osztály, a Megyei Tüdő- és Bőrgondozó Intézet elhelyezését, a Sebészeti Osztály hotelrészének, az Ángyán úti Telephely, a Központi Élelmezés Üzem, a Központi Sterilizáló felújítását. A Központi Gyógyszertár felújítása külső tőke bevonásával ez évben megkezdődik, 95 millió Ft értékben. A következő öt évben a működés szinten tartásához, a működési engedély megújításához szükséges építészeti beruházások értéke az Ángyán úti Telephely nélkül minimum mft, vele együtt minimum mft. A biztonságos betegellátáshoz szükséges gépek és műszerek beruházási értéke évente minimum 120 mft. II. Környezet- és helyzetelemzés Településszerkezet és népesség A Baranya Megyei Kórház ellátási kötelezettsége a teljes Baranya megye fős lakosságára terjed ki. A megye településeinek száma 347, ebből 1 megyei jogú város, 11 város, 49 nagyközség és 286 község. A népesség hattizede él városban (40% Pécsett), négytizede községekben. A falvak közel kilenctizede 1000 fő alatti apró település, ezekben él az összlakosság 22 %-a. A törpe- és kisközségek teszik ki a településállomány 67 %-át, az összlakosság 13 %-ával. A településsűrűség országos szinten az egyik legmagasabb. Pécs város agglomerációja 62 település, a város lakosságával együtt 209 ezer főt jelent. A megye kistérségeinek száma 8, eltérő fejlettségi szinteken. A népsűrűség elmarad az országos átlagtól. A népesség 7 %-a tartozik valamely kisebbségi nemzetiséghez (jellemzően német, roma, horvát). A megyében a természetes szaporodás/fogyás -4,9/ezer lakos (az országos érték -4,1), fogyó népességű. A régióra számított ugyanezen érték a legrosszabb régiós értékek közé tartozik. A lakosság kor szerinti struktúrája romlik, a születések számának csökkenése miatt a népesség elöregedése hosszú évek óta jellemző folyamat. A 60 éven felüliek aránya lényegében az országos átlagnak megfelelő, a kistérségek vonatkozásában azonban az eltérések jelentősek. Az öregedési index értéke meghaladja az országos átlagot. 60 év alatt a férfiak és nők aránya közel azonos, a 60 évesnél idősebbek körében a nők aránya lényegesen meghaladja a férfiakét, a 70 éven felülieknél a különbség már 25 % körüli. A kedvezőtlen korösszetételt súlyosbítja a Dél-Dunántúlról történő jelentős elvándorlás.

8 Gazdasági adottságok Baranya megyében a II. világháborút követő 40 évben a nehézipari struktúra volt a jellemző. Az iparszerkezet a 90-es években lényegesen megváltozott, ismét az évszázados múltú feldolgozóipar lett a meghatározó. A mezőgazdaság a GDP-ből az országos átlagnál jóval nagyobb arányban részesedik. A Baranyában működő vállalkozások száma 36 ezer volt 2001-ben. A gazdasági szervezetek többsége alkalmazott nélkül vagy kis létszámmal működik, a vezető szerep az ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás és a kereskedelem, javítás területeké. A külföldi érdekeltségű vállalkozásokból a régió 5 %-al részesedik, csak az Észak- Magyarországi Régiót előzi meg. A versenyszférához tartozó cégek száma a Dél-Dunántúlon a legalacsonyabb, összefüggésben a rendkívül kedvezőtlen közlekedési-infrastrukturális feltételrendszerrel. Különösen fejletlen a minőségi közúti közlekedési- és a telefonhálózat. Ebből is adódóan az egészségügyi-szociális szolgáltatások hozzáférésében jelentős területi egyenlőtlenségek alakultak ki, az időbeli hozzáférés joga szintén csorbul. Az egészségügyi beruházásokat tekintve régiónk az országos átlag alatt van, csak Közép- Dunántúlt előzi meg. Kiemelhető az alacsony vállalkozási kedv és tőkebefektetés, a növekvő gazdasági lemaradás és a jelentős különbségek megyei-kistérségi szinten. Az egy főre jutó bruttó hazai termék alapján a Dél-Dunántúli Régió az országos GDP 7,1 %- át adta 2002-ben, ezzel az utolsók között áll. A megyei rangsorban Baranya a középmezőnybe sorolt: az egy főre jutó GDP 2002-ben eft, az országos átlag (1.648) 74 %-a volt. Az közötti időszakban az egy főre jutó GDP növekedés mértéke Baranyában 85 % (az ország egészét tekintve 99,9 %). Foglalkoztatottság, szociális környezet A Dél-Dunántúli Régió a jövedelmek tekintetében is szomorú képet mutat. A megye gazdasági struktúrájának megváltozásával párhuzamosan a foglalkoztatottak jövedelmi helyzete kedvezőtlenebb lett az országos átlagnál. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete az országos átlag 86 %-a. A régió foglalkoztatottsági helyzetét tekintve tartósan rosszabb pozíciójú az országos átlagnál. A magas agrárfoglalkoztatotti arány és a tercier szektor alacsony súlya jelzi elmaradottságunkat. Baranyában a munkanélküliség aránya 2004-ben 7 % (az országos átlag 5,8 %) volt, I. félévében tovább emelkedett. A munkanélküliek közel fele Pécs és Komló körzetéből származik, ugyanakkor a megye déli, aprófalvas, gazdaságilag elmaradott, munkahelyhiányos része 31 %-os munkanélküliségi rátával jellemezhető. A munkanélküliek jelentős része alacsonyan képzett, ez tovább nehezíti az elhelyezkedés esélyeit. A regisztrált munkanélküliek közel 50 %-ának legfeljebb általános iskolai végzettsége van, többségük a fizikai munkavállalók, ennek megfelelően a férfiak közül kerül ki.

9 A foglalkoztatottság csökkenése nemcsak a munkanélküliség, hanem az inaktívak számának és arányának növekedését is jelentette. Az inaktívvá válás általános formája a nyugdíjba vonulás, jelentősen megnőtt a korhatár elérése előtti nyugdíjba vonulók száma. A korhatárt be nem töltött rokkantsági nyugdíjban részesülők száma meghaladja az országos átlagot. Az eltartottak és a foglalkoztatottak népességen belüli aránya csökkent, az inaktív keresők és a munkanélküliek aránya nőtt, rendkívül kedvezőtlenül érintve a régió versenyképességét. A Dél-Dunántúlon a régiók közül a harmadik leggyakoribb a éves népesség körében a szegénység előfordulási gyakorisága. Mind a települési hátrány, mind az etnikai szegénység jelenléte erőteljes. A szegénység a régió peremvidékein (Siklós, Sellye) valamint a belső területeken (Szigetvár, Sásd, Pécsvárad) egyaránt megfigyelhető. A megye településszerkezete determinálja az egészségügyi ellátás szempontjából is hátrányos helyzetűek magas számát. A falun élők betegebbek, mint a városi lakosok, a társadalom egyes leszakadt csoportjai között halmozottan fordulnak elő egészségügyi problémák. A megbetegedések és a jövedelmi viszonyok együttes elemzése az alacsony jövedelműek mint potenciális egészségügyi szolgáltatást igénylők számának növekedésére hívja fel a figyelmet. A szociális elmaradottság kedvezőtlen hatásokkal bír az egyén életmódjára, így egészségi állapotára is. Életmód, rizikófaktorok A rendszeresen dohányzók aránya mindkét nem esetében magasabb az országos átlagnál. A régió felnőtt férfi lakosságának 26, a nők 7 %-a tekinthető nagyivónak ez a férfiaknál a régiók között az első, a nőknél a második helyet jelenti. A dél-dunántúli 18 éven felüli férfiak 47 %-a túlsúlyos, ez a régiók között a legmagasabb érték. Az elhízott csoportban a nők állnak az első helyen 23 %-al, közülük rendkívül magas a 65 éven felüliek 34 %-os aránya. Az alkohol- és drogfogyasztás, a regisztrált függőségi állapotok száma az utóbbi évtizedben nagymértékben és folyamatosan emelkedik. Pécs évek óta megoldatlan (és nem is finanszírozott) problémája a detoxikálás, mely belgyógyászati ambulanciánkon történik minden második napon, veszélyeztetve az ellátás biztonságát és színvonalát. Az életmóddal összefüggő rizikófaktorok kiemelkedő súlyt képviselnek, közvetkezésképp az egészségi állapotra gyakorolt negatív hatásuk is nagyobb az országosnál. Mortalitás A születéskor várható átlagos élettartam nagymértékben függ a gazdasági, szociális, életmódbeli tényezőktől ben a várható élettartam a Dél-Dunántúlon a férfiak esetében 67,9, a nőknél 75,8 év (Magyarországot tekintve 68,2, illetve 76,5 év). A kistérségekben feltehetően a különbségek számottevőbbek. Az elveszett életévek száma magasabb, mint az Unió fejlettebb régióiban. A magyar férfiak várható élettartama 8, a nőké 5 évvel marad el az uniós átlagtól. A halálozás 13,2 fő/ezer lakos az Európában egyedülállóan magas országos mortalitás regionális értékei közül az egyik legrosszabb. Az 1000 élveszületésre számított csecsemőhalálozás 2001-ben 9,6 volt, az országban a legmagasabb. Ez az egészségügyi ellátás színvonalára, az állam egészségügy iránti elkötelezettségére jellemző mutató az Európai Unióban 4,8 volt ugyanabban az évben!

10 A WHO az utóbbi két mortalitási indikátor alapján országunkat az Európa Régió C kategóriájába sorolta, Fehér-Oroszország, Észtország, Kazahsztán, Lettország, Litvánia, Moldova, Ukrajna és Oroszország mellett. Régiónk bizonyos területei tehát még ennél is rosszabb mutatókkal rendelkeznek. A Dél-Dunántúli Régióban a halálozási kockázat 2 %-al magasabb, mint az országban általában. Oka elsősorban a magas kardiovaszkuláris halálozás. Az országos szintet jelentősen meghaladja a gyomorrák és a vastagbélrák halálozása. A légzőszervi betegségek okozta halálozás szintén az országos átlag felett van. Az emésztőrendszer betegségeinek halálozása közül az alkoholos májkárosodás emelendő ki, mely ebben a csoportban a leggyakoribb és kiemelkedően magas. A vezető halálokok: a keringési rendszer betegségei, a daganatok, a külső okok és az emésztőrendszer betegségei lakosra vetített értékeik nem különböznek érdemben az országos értékektől, ugyanolyan rosszak. Morbiditás A régió kórházi kezelést igénylő kórképei között meghatározó súlyt képviselnek a keringési rendszer megbetegedései (magas vérnyomás, ischaemiás és egyéb szívbetegség, stroke). A tumoros megbetegedések között a légcső, hörgő, tüdő, emlő, az emésztőrendszer és a vérképző rendszer daganatai számottevőek. Baranya megye szinte minden daganatos betegség incidenciájában és prevalenciájában meghaladja az országos átlagot. A cukorbetegség előfordulási gyakorisága szintén magasabb az országosnál, ugyanígy az alkoholizmus mértéke és a májzsugor. Magas a bejelentett foglalkozási megbetegedések és a korhatár alatti rokkant nyugdíjasok száma, utóbbi az országos érték 10 %-át teszi ki. Várható demográfiai változások Régiónkban a következő évben jelentős népmozgalmi változások prognosztizálhatók. A népesség számának csökkenése folytatódik, a lakosság tovább öregszik. Az országos szinten várható népességvesztés 10 %, a régióban 12 %! A nők aránya tovább növekszik, miután a népességcsökkenés körükben 9, a férfiaknál várhatóan 14 %. A korösszetétel tekintetében a fiatalok aránya csökken, a középkorosztályoké szintén, ugyanakkor az idősek számának és arányának nagymértékű növekedése várható. A településtípusokat tekintve, súlyosan öregedő városokkal és visszafiatalodó községekkel kell számolnunk jelentős területi, kistérségi differenciákkal körül a városi lakosság már sokkal idősebb lesz a községinél, a régió nagyobb városaiban legalább 26 %-os idős arányra lehet számítani. Pécsett 12, a többi baranyai városban 18 %-al több idős ember valószínűsíthető! Következmények: a nyugdíj- és társadalombiztosítási rendszerek növekvő terhelése, új feladatok és problémák az önkormányzatok, a család, az egyén, a szociális és egészségügyi ellátó szféra, de az egész társadalom számára is.

11 A szociális ellátórendszer helyzete A szociális szolgáltatások hozzáférhetősége terén nagy területi egyenlőtlenségek és lefedetlenségek mutathatók ki. A települések számára törvényben előírt feladatok biztosítása terén komoly hiányosságok tapasztalhatók. A kötelezett települések az ellátási formák megszervezéséről mulasztásos törvénysértést elkövetve nem gondoskodnak. A néhány ezer fős, városi ranggal, de tényleges városi funkcióval nem rendelkező központú kistérségek ellátása a leghiányosabb. Így a kisebb és távoli településeken élők ellátási igényei is Pécsett jelentkeznek, az ilyen mértékű koncentrációra azonban a megyeszékhely ellátórendszere nincs felkészülve. A megyei önkormányzatok számára rendelt feladatok teljesítése is hiányos. A segélyben részesítettek aránya a közgyógyellátás és az ápolási díj kivételével meghaladja az országos szintet. A társadalmi-gazdasági szempontból halmozottan hátrányos térségek (sásdi, sellyei, siklósi, szigetvári kistérség) ellátottsági mutatói a legmagasabbak. Az idősellátás alapszintjén az étkeztetés és a házi segítségnyújtás fontos szerepet játszana. Számos, (főként kis) település azonban bár a jogszabály 1999-ig adott haladékot a fenti ellátások valamennyi településen való megszervezésére nem biztosítja az alapellátási formákat. Az étkeztetési ellátás lefedettsége Baranya megyében csak 51 %. A forráshiánnyal küzdő önkormányzatok a szolgáltatás díját csak kismértékben támogatják, így a viszonylag magas térítési díj az idősek egy részét eleve kizárja az igénybevevők köréből. A házi segítségnyújtás területén megyénk ellátottsági mutatója 50 %. A speciális, krízishelyzetekben gyors segítséget jelentő, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Baranyában három központtal működik. Az alapellátás biztosításának másik formája, a falugondnoki szolgálat a régió kistelepüléseinek (600 lakos alatt) csak egyharmadában biztosított. Miután a szociális törvényben előírt alapellátások nem megfelelően kiépítettek, a rászorulók ellátása a szakosított (elsősorban a bentlakásos) intézményekre hárul. Ez a legköltségesebb ellátási forma, ugyanakkor a lakókörnyezet elhagyására, jelentős életmódi változtatásokra kényszerít, mely kihat a mentális és fizikális állapotra. A szakosított ellátások közül az idősek klubjának megszervezését a megye településeinek csak 18 %-a biztosítja. Az időskorúak átmeneti elhelyezésére szolgáló intézményeket tekintve, Baranyában közel éven felüli lakos számára nem biztosított ez az ellátási forma ban a megyében 10 helyhatóság és 3 egyházi szervezet működtetett idősek számára átmeneti vagy tartós elhelyezést nyújtó intézményt. A bentlakásos intézményeknek jogszabály szerint fel kell vállalniuk az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülmények, az intenzív gondozás, gondozási csoport kialakítását. Az emeltszintű szolgáltatás elterjedtsége szemben a Somogy megyei 26 %-kal Baranyában mindössze az összes férőhely 14 %-a. Csupán 2 baranyai intézményben működik demens részleg. A férőhelyek gyakorlatilag 100 %-osan kihasználtak, az emeltszintűek kihasználtsága ettől némiképp elmarad. A bentlakásos ellátórendszer kapacitáshiányát, valamint az alap- és nappali ellátás alacsony kiépítettségét jellemzi az intézményi elhelyezésre várakozók működő férőhelyekhez viszonyított magas aránya.

12 A fogyatékos személyek nappali ellátásának kiépítettsége sem megfelelő, a települési önkormányzatok közel fele nem tesz eleget előírt kötelezettségének. Baranya megyében 9 bentlakásos intézmény gondoskodik a zömében értelmileg sérült fogyatékosok elhelyezéséről. Mindössze egy pécsi intézmény vállalja a mozgásfogyatékosok ellátását. Az átmeneti elhelyezést nyújtó fogyatékos gondozóházak terén is nagyfokú a területi lefedetlenség, Baranyában egyedül Pécsett működik. A bentlakást nyújtó szakosított intézmények működtetésében a Megyei Önkormányzat túlsúlya jellemző, de a non-profit szektor is vállal szerepet. A megyei fenntartók otthonai elsősorban kistelepüléseken találhatók, nagy férőhelyszámúak, nem cél-, hanem kastélyépületekben kerültek kialakításra. A műemlékvédelem alatt álló épületek az egyre szigorúbb feltételrendszernek nem tudnak eleget tenni. A fogyatékosok rehabilitációját Baranyában egy megyei fenntartású intézmény látja el. A bentlakásos intézményi férőhelyek kihasználtsága itt is 100 %. A hajléktalan ellátórendszer kiépítettsége, intézményi kapacitása sem kielégítő. Az utcai szociális munka például Baranyában mindössze Pécsett biztosított, éjjeli menedékhely a megyeközpontban hozzáférhető, átmeneti szálló három baranyai városban működik. Ápolóotthon Pécsett van, reintegrációjukat pécsi rehabilitációs otthon és kiléptető lakás segíti. Csak Pécsett megszervezett háziorvosi ellátásuk. További probléma, hogy az intézmények túlnyomórészt férfiak számára elérhetőek, kivételt képez a pécsi intézményrendszer. A fentiekből következik, hogy mind az ellátórendszer, mind a hajléktalan személyek Pécs városára koncentrálódnak. Egy intézmény kivételével valamennyit non-profit szervezet működteti. A hajléktalanok száma pécsi egészségügyi ellátórendszerünkben nő. Ezzel a speciális kórházi igénybevételt jelentő réteggel növekvő mértékben kell számolnunk szolgáltatásszerkezetünk kialakításánál. A szociálisan hátrányos helyzetűek emelkedő száma komoly megterhelés elé állítja gondozóintézeteinket, az ambuláns-sürgősségi és az aktív-krónikus fekvőbeteg ellátást egyaránt (a hajléktalan ellátás céljára évek óta krónikus fekvőbeteg kontingenst biztosítunk, a klinikákról is hozzánk kerülnek). Az egészségügyi ellátórendszer helyzete Alapellátás A körzeti orvosi rendszert 1992-ben felváltó háziorvosi szolgálat tekintetében a régióban a funkcionális privatizáció mértéke 2002-ben elérte a 90, a házi gyermekorvosi praxisoknál a 94 %-ot. A baranyai háziorvosi szolgálatok száma 233, a házi gyermekorvosi szolgálatoké 68 (évek óta gyakorlatilag azonos értékek). A lakosságszámra vetített alapellátási szolgálatok száma alapján Dél-Dunántúl a második legjobban ellátott régió. A körzeti ápolónői és védőnői ellátottság az országosnál jobb értékeket mutat. Az egy háziorvosra jutó lakosok száma alacsonyabb, a házi gyermekorvosoknál magasabb az országos átlagnál. Az 1000 lakosra jutó megjelenési esetszám megyénkben jóval magasabb, ugyanakkor a háziorvosi ügyeleten megjelentek száma jóval alacsonyabb az országos átlagnál. Utóbbi jelzi a fekvőbeteg intézmények fokozott ügyeleti igénybevételét.

13 Szakellátás Baranyában működik a régió legtöbb egészségügyi szolgáltatója, összesen 28. Az aktív fekvőbeteg kapacitás elemzése a PTE OEC dominanciáját jelzi. A megyei kapacitásból részesedése 50 %, a Baranya Megyei Kórházé 21 %. A Baranya megyei lakhellyel rendelkező intézményi ápolási esetek 94 %-a saját megyéjében részesül ellátásban. Baranya megyébe kerül a Somogy megyei lakosok 10, a Tolna megyeiek 11 %-a. Így Baranya a Dél-Dunántúl legnagyobb befogadója, az ország más területeiről érkezett esetek arányát is beleértve. Régiónkon belül az egészségügyi szolgáltatások szinte teljes spektruma rendelkezésre áll (kivétel pl. a gyermek szívsebészet). A lakosra jutó aktív ágyszám a évi állapot szerint Baranya megyében 70,9 (regionális érték 61,0, országos érték 60,1). A megye országos átlagot jelentősen meghaladó, de annak megfelelő kihasználtságú kapacitását az orvosegyetemi kapacitás okozza. A lakosságszámra vetített baranyai aktív ágykapacitás az országos átlagnál alacsonyabb az alábbi, intézményünket érintő szakterületeken: belgyógyászat, sebészet, tüdőgyógyászat. A krónikus fekvőbeteg ellátás vonatkozásában Baranya megyében a lakosra jutó ágyszám csupán 13,7 (regionális érték 14,3, országos érték 20,0!). A krónikus kapacitás elmaradás elsősorban az országosan két legnagyobb krónikus/rehabilitációs ágyszámmal rendelkező szakmában, a belgyógyászatban és pszichiátriában jelentős. Krónikus belgyógyászati kapacitás Baranya megyében nem létezik (a lakosra jutó országos érték 5,4)! Az ágykihasználtsági mutatók jobbak az országos értékeknél. A Baranya Megyei Kórház a megyei krónikus kapacitásból 21 %-ot képvisel, a Szigetvári Kórház után a második legjelentősebb szolgáltató. Baranya megye lakosra jutó járóbeteg óraszáma 373, duplája a másik két régiós megye értékének és jelentősen meghaladja az országos átlagot (270). A PTE OEC rendelkezik a megyei járóbeteg kapacitás 45 %-ával, a Pécsi Egyesített Egészségügyi Intézmények 15 %- ával, intézményünk 9 %-ával. A kapacitások kihasználtsága régiós szinten az országos átlagnak megfelelő, az átlag alatti kihasználtságúak között fellelhető a gyermeksebészet, az átlag felettiek között a tüdőgyógyászat. A járó- és labor kasszákból finanszírozott diagnosztikák kapacitása és kihasználtsága megfelel az országos átlagnak. A labordiagnosztika Baranya megyei óraszáma lakosra 26, szemben a régiós és országos 15-el. Ugyanakkor az egy esetre jutó pontszám megegyezik az országos értékkel (1900 körül). A Baranya megyei lakosra jutó gondozói óraszámok a bőrgyógyászat és a tüdőgyógyászat területén kissé alacsonyabbak az országos értéknél. Kihasználtságuk országos átlag körüli, a tüdőgyógyászat itt is kiemelkedik.

14 Sürgősségi ellátás A régióban az Országos Mentőszolgálat sürgősségi feladatainak száma az országos átlagnál 24 %-al, a sürgős feladattal megtett kilométerek száma 30 %-al magasabb. Az elmúlt 9 évben a sürgős feladatok száma 36 %-al növekedett! Egyidejűleg az egyszerű betegszállítási feladatok száma is lényegesen, 20 %-al meghaladja az országos értéket, mely a szociális ellátás diszfunkcióját jelzi. A mentőszolgálat a hivatalos normaidőt (1 perc = 1 km, 15 percen belüli helyszínre érkezés) a régió úthálózatán mérő térképeket készített. Sürgős mentési feladatok esetén mindhárom megyében jelentős nagyságúak azon területek, ahol a feladatot vagy a sebesség vagy a normaidő túllépésével lehet csak ellátni. Ugyanezen normatívákat az egyes kórházak köré definiálva, Baranya déli, Sellye környéki és északkeleti, Pécsvárad környéki része az, ahonnan a betegek csak 30 percen túl érik el a kórházakat. Baranya megyében mindössze négy! sürgősségi ágy működik, a mohácsi kórházban. A Baranya Megyei Kórház mindhárom fekvőbeteg telephelyén sürgősségi fogadóhelyet működtet. Forrás: KSH, Dél-DunántúliRegionális Egészségügyi Egyesület (DREE) által készíttetett Egészségfejlesztési tervtanulmány és operatív programjavaslat, Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség egészségügyi és szociális helyzetelemzése III. A év betegforgalmi adatai A évi fekvő- és járóbetegellátás összesített forgalmi mutatóit az 1. és 2. sz. melléklet részletezi. A kórházból az elmúlt évben megközelítőleg 1000-el több beteg távozott, mint az előző évben. Betegeink közül 1820 volt más megyéből való. A kórházi aktív ellátásban több, mint 137 ezer, a krónikus ellátásban több, mint 25 ezer ápolási napot teljesítettünk. Az ágykihasználás az aktív ellátásban 74,1 %, a krónikus ellátásban 74,8 % volt. Az átlagos ápolási idő az aktív ellátásban 6,2 nap, a krónikus ellátásban 18,1 nap. Az ellátott betegek 57 %-a pécsi, 41 %-uk férfi, 59 %-uk nő. Az exitusok száma közel 900, aránya az országos átlagnak megfelelő. Fekvőbetegeink másik 50 %-a a megye egyéb településeiből, speciális profiljainkat (érsebészet, terápiás endoszkópia) tekintve a szomszédos megyékből, sőt az egész országból érkezik. A kórházba beutaltak így a sürgősséggel beutaltak száma évről-évre növekszik, a sürgősséggel felvettek aránya egyharmados. A lakosság öregedési folyamata a kórházban ápolt időskorúak számának emelkedését eredményezte, különösen a nők esetében. A év közötti férfi betegek száma (kerekítve) 2340, a nőké 2250, a 70 év feletti férfi betegek száma 2540, a nőké 3500 volt. Összesítve a felnőtt fekvőbetegek 43 %-át jelenti. A magasabb életkor növeli az egyén multi-morbiditásának előfordulási valószínűségét, mely az egészségügytől való függőség irányába hat és az intézményi ellátásban, részben a sürgősségi ellátásban realizálódik.

15

16 Felnőtt betegforgalmunk évi morbiditási-mortalitási adatait az alábbiakban elemezzük: Betegségcsoport megnevezése Nem Kiírt Összes Ápolási Meghalt beteg távozott nap férfi I. Fertőző és élősdiek általi ok nő Összesen férfi II. Daganatok nő Összesen III. férfi Vér és vérképző szervi nő betegségek Összesen IV. Endokrin, táplálkozás és anyagcsere V. Mentalhygienes esetek VI. VII. VIII. IX. Idegrendszeri és érzékszervek Szem - és függelékei betegségei Fül és csecsnyúlvány betegségei Keringési rendszer betegségei X. Légzőszervek betegségei XI. XII. Emésztőrendszer betegségei Bőr és bőr alatti szövet betegségei férfi nő Összesen férfi nő Összesen férfi nő Összesen férfi nő Összesen férfi nő Összesen férfi nő Összesen férfi nő Összesen férfi nő Összesen férfi nő Összesen

17 XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. férfi A csontváz izomrendszer és nő kötőszövet Összesen férfi Urogenitális rendszer nő Összesen férfi Terhesség és szülés nő Összesen férfi Perinatális állapotok nő Összesen férfi Veleszületett rendellenességek nő Összesen férfi Máshova nem osztályozható nő betegségek Összesen XIX. XX. XXI. Sérülés, mérgezés Morbiditás, mortalitás külső okai Eü. állapotot és eü. szolg. befolyásoló állapot Sine morbo 2004.év összes távozott beteg : férfi nő Összesen férfi nő Összesen férfi nő Összesen férfi nő Összesen férfi nő Összesen A fentiek tendenciája intézményünk és a régió szintjén évek óta hasonló. Elsősorban a daganatos, kardiovaszkuláris, anyagcsere, légző- és emésztőszervi megbetegedések, kiemelten az időskorúak komplex ellátására kell felkészülnünk. Aktív fekvőbeteg osztályaink várható leggyakoribb HBCS-it a 3. sz. melléklet részletezi. A október 1-től érvényes teljesítmény átnormálás 1 % bevétel kiesést jelent (jelenleg tervezni ezzel tudunk).

18 IV. A Baranya Megyei Kórház Dél-Dunántúli Régióban elfoglalt helyzetének SWOT elemzése Gyengeségek: a./ Megyei-régiós egészségügy egésze: - Hátrányos településszerkezet, infrastruktúra és gazdasági pozíció - Szabályozatlan betegutak - Primer és szekunder prevenció gyengeségei - Sürgősségi ellátás kiépítettsége súlyosan hiányos - Alap- és fekvőbeteg ellátás közötti kommunikáció nem megfelelősége - Szolgáltatók ellátási kötelezettségeinek átfedése - Járóbeteg kapacitás és teljesítmény túlzott, ismételt és párhuzamos vizsgálatok - Aktív ágyszám magas, krónikus kapacitás hiányos - Finanszírozás komplex problematikája - Szakellátás struktúrája nem követi a demográfiai változásokat b./ Megyei-régiós szociális ellátás: - Rosszul strukturált: alapellátás jórészt kiépítetlen, testi fogyatékosok ellátása alulreprezentált - Szakellátás túlterhelt - Emeltszintű szolgáltatás erősen hiányos - Egészségügyi ellátórendszer következményes terhelése c./ Kórház: - Több telephelyes struktúra - Részben amortizált épület- és gép-műszer állomány - Állandósult likviditási zavar - Sürgősségi Betegellátó Osztály hiánya Veszélyek: a./ Megyei-régiós egészségügy egésze: - Gazdasági leszakadás folytatódása - Folytatódó lakossági öregedés, romló korösszetétel - Finanszírozási rendszer átalakításának elmaradása (költségarányos térítés, amortizáció) - Humán erőforrás elvándorlása, elöregedése - Sikertelen regionális egyeztetés, elmaradó struktúra átalakítás és uniós forrásbevonás - Sikertelen városi-konzorciális egyeztetés, elmaradó struktúra átalakítás és uniós forrásbevonás (NFT II. projektterv kudarca) b./ Kórház: - Adósságállomány növekedése, csődhelyzet - Épületek és berendezések állagának további romlása, felújítás és pótlás elmaradása - Ellátási színvonal romlása, működési engedély visszavonása - Rosszul kommunikált átalakulás politikai és társadalmi hatásai - Rosszul kommunikált átalakulás kórházszervezeti hatásai

19 Lehetőségek: a./ Megyei-régiós egészségügy egésze: - Költségvetési formától eltérő jogi formájú működtetés - Regionális szervezetrendszer (Regionális Területfejlesztési Tanács, DRET) - Interregionális együttműködés (Alpok-Adria, Duna-Száva-Dráva Eurorégió) - Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program - Uniós források, regionális és kistérségi szinten b./ Kórház: - Bázisként felhasználható épület- és gép-műszerállomány - Rendelkezésre álló humán tőke - Rendelkezésre álló kapacitás - Épített és természetes környezet rendezése Erősségek: a./ Megyei-régiós egészségügy egésze: - Határ menti lokalizáció - Nemzetiségi kapcsolatok - Civil szféra erőssége - Egészségügyi képzés és kutatás - Szociális képzés és kutatás - Önellátó egészségügyi struktúra (szinte teljes szolgáltatás spektrum) - Egészségügyi alapellátás jól kiépített - Intézményközi informatikai fejlesztés (HEFOP 4.4.) b./ Kórház: - Humán erőforrás - Kórházmenedzsment - Adaptációs készség, rugalmasság (lakossági szükségletek felismerése) - Országosan egyedülálló komplex minőség- és környezetirányítási rendszer - Elkötelezettség az ellátási színvonal emelésére - Elkötelezettség a beteg- és munkatársi elégedettség emelésére - Intézményközi és intézményi informatikai fejlesztés (HEFOP 4.4) - Országosan elismert speciális profilok (érsebészet, gasztroenterológia) - Magas szintű diagnosztikai háttér V. A Baranya Megyei Kórház stratégiája Az egészségügyben a racionális ellátásszervezés csak regionális együttműködésben képzelhető el. Abban vagyunk érdekeltek, hogy a jelenlegi statisztikai tervezésű régióknál kisebb számú, nagyobb régió jöjjön létre. Az egészségügy regionális átalakítása, a közigazgatás regionalizálásával együtt, fokozatosan fog megtörténni, a progresszivitás elvének, mint változatlan alapelvnek megfelelően. Az új progresszivitási szintek azt a térségi szintet fogják jelenteni, amelyen az ellátás azonos esélyű hozzáférését biztosítani lehet. A megye/fővárosi szintre képzelt ellátástípus a súlyponti kórház speciál szakrendelésekkel.

20 A jövőben ezt az ellátási szintet szeretnénk képviselni, mind a tervezett általános, mind a speciális (*-os homogén betegségcsoportok) szolgáltatások nyújtásával. A régiós érdekeken kívül figyelembe kell vennünk a kistérségi érdekeket, továbbá a pécsi egészségügyi szakellátó rendszer négy tulajdonosa által létrehozott konzorcium érdekeit is. Mindenekelőtt azonban a helyzetelemző részben foglaltak alapján az ellátási területünkön élő, idősödő lakosság szükségleteit. A stratégia alapelvei A kórház 10 éve elkészített Stratégiai Tervét továbbfejlesztve, a DREE által januárban elfogadott Regionális Egészségfejlesztési Tervtanulmány és Középtávú Operatív Programjavaslat-ban foglaltak alapján: Küldetésünk: Baranya megye, Pécs város és a Dél-Dunántúli Régió kiemelten időskorú lakosságának egészségügyi ellátása érdekében a kor színvonalának megfelelő gyógyászat alkalmazása, biztonságos, innovatív, betegközpontú szolgáltatásokkal, korszerű menedzsmenttel, stabil, átlátható és tervezett gazdasági-pénzügyi bázissal. Jövőképünk: Stabilan meg kívánunk maradni a megye és a város második vezető egészségügyi ellátó intézményének. Nyitottak kívánunk lenni a régión belüli és kívüli, a szomszédos országok betegei számára is. Magas színvonalon, etikus és humánus magatartással, bizalmas adatkezeléssel, széleskörű szolgáltatás nyújtása, három (két) telephelyen, a környezetterhelés mérséklésével, a munkahelyi biztonság megteremtésével. A hagyományos, fekvő- és járóbeteg egészségügyi ellátáson túl komplex geriátriai centrum megvalósítása és működtetése, mely egy rendszerben biztosítja a gazdasági fenntarthatóságot és a lakossági szükségleteknek való megfelelést. Minőségpolitika: Tudatában annak, hogy az egészségügyi intézményektől magas színvonalú és biztonságos ellátási szolgáltatást vár el a társadalom, az integrált minőségirányítási rendszer működtetését elengedhetetlennek tartjuk. Felvállalása stratégiai döntés, jelentése: a betegellátásban a korszerű tudás és szakmai hatásosság, szolgáltatásainkban a szervezettség és hatékonyság folyamatos fejlesztésére úgy törekszünk, hogy szem előtt tartjuk környezetünk megóvását, munkatársaink egészségének védelmét egyaránt. A szolgáltatások minőségének fejlesztése érdekében ösztönözzük és támogatjuk munkatársaink megfelelő képzettségének megszerzését, a nemzetközi standardok elérését. Fontosnak tartjuk a környezettel harmonizáló hosszú távú működőképességet és biztonságot, az infrastruktúra tervszerű karbantartását és fejlesztését. A betegellátás hatékony támogatása, betegeink adatbiztonsága és a minőségirányítási rendszer eredményes működése érdekében folyamatos feladatnak tekintjük információ technológiánk fejlesztését. E célkitűzések megvalósulása nyilvánuljon meg érdekelt partnereink megelégedettségében.

21 További elveink: 1./ Szolidaritás és pozitív diszkrimináció elvének érvényesítése, a társadalom hátrányos helyzetű csoportjai közül az időskorúakat és a nőket preferálva. 2./ Időben és térben egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása az egészségügyi (és a kapcsolódó szociális) ellátáshoz, a területi kötelezettségünkbe tartozó ember részére. 3./ Hatékonyság, megvalósíthatóság, tervezés optimális struktúrában, stabil forrásokkal. 4./ Multiszektoriális és a civil szférával való együttműködés. 5./ Különböző fenntartású pécsi egészségügyi szolgáltatók 1999-ben deklarált, közös fejlesztési stratégiájának következetes továbbvitele. 6./ Stratégiánk folyamatos visszacsatoláson alapuló ellenőrzése és módosítása. Stratégiai célok és eszközök Intézményen belüli célok: 1./ Betegeink várható élettartamának növelése, az idő előtti halálozás miatt elveszett életévek számának csökkentése. Eszközei: - Prevenció, szűrés, korai diagnózis lehetőségeinek fejlesztése (az emlő- és méhnyakrák szűrésen kívül a vastagbélrák szűrésének megkezdése). - Sürgősségi ellátásunk fejlesztése (Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása, Országos Mentőszolgálattal és alapellátó központi ügyeletekkel való együttműködés). 2./ Ellátási területünk morbiditási-mortalitási mutatóinak javítása. Eszközei: - Betegeink magas szakmai színvonalú, megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel végzett, költséghatékony kezelése. Aktív korúak munkaképességének mielőbbi helyreállítása, utókezelés biztosítása. Gyógyíthatatlan betegek palliatív ellátása, hospice. - Az intézmény által okozott környezetterhelés csökkentése. - Munkatársaink munkakörülményeinek, munkabiztonságának javítása, foglalkozási betegségeik megelőzése, korai észlelése és kezelése. 3./ Betegeink életminőségének javítása. Eszközei: - Szekunder prevenció, rizikófaktorok komplex felmérése és felszámolása. - Hatékony gondozás. - Komplex geriátriai centrum megszervezése és fenntartása.

22 4./ Beteg- és munkatársi elégedettség növelése, ellátási színvonalunk javítása. Eszközei: - Tárgyi és személyi minimumfeltétel rendszer biztosítása. - Komplex minőségirányítási rendszerünk továbbfejlesztése. - Evidence based betegellátás. - Partneri kapcsolatok kialakítása. 5./ Intézményünk költséghatékony működtetése, folyamatos fenntarthatóság és likviditás biztosítása. Eszközei: - Kapacitás és struktúra optimális kialakítása, az ellátás három vagy kettő telephelyre való koncentrálása. - Szükséges beruházások, felújítások elvégzése. 6./ Struktúránk igényekhez történő adaptálása. Eszközei: - Krónikus kapacitás növelése, ugyanakkor a likviditás fenntartása. - Új ellátási formák kialakítása (komplex geriátria, mobil hospice team). Intézményen kívülre mutató célok: 7./ Megyei-regionális egészségügyi és szociális ellátórendszer átalakításában való részvétel. Eszközei: - Kapacitások allokációjának módosítása. - Résztvevők társadalmi igényeken és kölcsönös előnyökön alapuló együttműködése. - PTE OEC és saját ellátásunk profiltisztítása, párhuzamosságok megszüntetése. 8./ Megyei-regionális betegutak ésszerűsítése, felesleges teljesítmények csökkentése. Eszköz: HEFOP 4.4 projekt megvalósítása. (Integrált intézményközi informatikai infrastruktúra mintarendszer kiépítésével régiónk társult egészségügyi intézményei számára internet alapú, biztonságos kommunikációs csatornát használó ehealth szolgáltatásokat fog nyújtani. Az ellátási hátrányokat csökkenti a betegutak rövidítésével, a betegek helyett az adatok utaztatásával. Az ellátás minden szintjén on-line elérhetővé teszi a holisztikus megközelítésű, az egész betegéletutat átfogó gyógyításhoz szükséges információkat. Hozzájárul az egészségügyi erőforrások jobb kihasználtságához.) Konkrét, rövid távú célok: 1./ Telephelyszűkítés (Megyei Tüdő-és Bőrgondozó, Mentálhygiénés Intézet elhelyezése), aktív és krónikus ellátás telephely elkülönítése. 2./ Hotelszolgáltatás komfortosságának növelése.

23 3./ Sürgősségi betegellátás megszervezése. 4./ Egynapos sebészet fejlesztése (érsebészet, gasztroenterológia, urológia) aktív ágyak terhelésének alternatívájaként, aktív korú betegeknél. 5./ Geriátriai ellátás fejlesztése kórházhoz integrált ápolási-szociális ellátó (home care) rendszer kialakítása, aktív betegellátás tehermentesítése. 6./ Pulmonológiai tevékenység koncentrálása (járó-fekvőbeteg ellátás, diagnosztika) a Központi Telephelyen. 7./ Járulékos szolgáltatások (Központi Élelmezés Üzem, Központi Sterilizáló, Gyógyszertár) fejlesztése. 8./ Labortevékenység koncentrálása (városi-megyei szinten), mikrobiológia átszervezése. 9./ Gasztroenterológiai Centrum (belgyógyászati-sebészeti járó-fekvőbeteg ellátás, diagnosztika, rákszűrés) működtetése. VI. Konkrét program I./ Központi Telephely felújításának befejezése, Rákóczi úti aktívdiagnosztikai Telephellyé fejlesztése Ellátás típusa: aktív fekvőbeteg, sürgősség, járóbeteg, diagnosztika, szűrés, gondozás Ágyszám, ágytípus: 429, aktív Tervezett fekvőbeteg struktúránkat a 4. sz. melléklet, az átalakulással érintett osztályok ágyszám változásait az 5. sz. melléklet tartalmazza. Épületegységenként: 1. B épület teljes körű rekonstrukciója I. szint: Sürgősségi Betegellátó Osztály és detoxikáló kialakítása, 10 ágy II. szint: Központi Radiológiai Osztály felújítása III.-IV. szint: Sebészet-Érsebészeti Osztály felújítása, 69 ágy V. szint: Nővérszálló (14 férőhely), nővéröltöző (115 férőhely), gyógytorna helyiség kialakítása Sürgősségi Betegellátó Osztály (SBO, SO): SO2-re irányuló többletkapacitási pályázatunkat az OEP ez évben SO1-ként befogadta. Az Egészségügyi Minisztérium sürgősségi betegellátó rendszer fejlesztését célzó felhívására új pályázatot nyújtottunk be, a befogadott kapacitás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése érdekében. A 125 millió forintos forrásból május 31-re tervezett megvalósítás után megfelelünk a sürgősségi ellátással szemben támasztott uniós elvárásoknak: folyamatos rendelkezésre állás, egy telephelyi betegbelépési pont, optimális betegutak, progresszivitás, költséghatékonyság (életév nyereség).

24 A Baranya Megyei Kórház C épületében óta működik a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály. A rekonstrukció kapcsán történt kialakítása hatalmas szakmai igényt elégített ki, hiszen intézményünk a 60-as évektől intenzív osztály nélkül, szubintenzív részlegekkel működött. A sürgősségi ellátás, a reanimációs készenlét a fekvőbeteg ellátás szintjén ezzel megoldódott, azonban az ambuláns akut betegellátás továbbra is problémát jelentett ben szerveztük meg a Központi Belgyógyászati Ambulanciát. Jelenleg központi diszpécser és három vizsgáló helyiséggel, betegváróval ( T épület), négy ágyas megfigyelő ( C épület), valamint detoxikáló részleggel ( B épület) működik. A belgyógyászati akut betegellátást biztosítani tudja, fekvőbeteg hátterét három belgyógyászati osztályunk adja. Összkórházi irányító-elosztó funkciót végez. Az esetszám 40 %-a kerül felvételre, bizonyos része azonban az egynapos, sürgősségi ellátás keretein belül is kezelhető lenne. Pécs kórházi felvételes ügyeleti szolgálatát a PTE OEC klinikáival közösen végezzük. Hetente egy-két hétköznapon és egy hétvégi napon látjuk el a belgyógyászati és sebészeti ügyeleti eseteket. Az érsebészet, infektológia, tüdőgyógyászat, szülészet-nőgyógyászat folyamatosan, a gyermekgyógyászat minden második napon felvételes. A folyamatos sürgősségi betegellátás strukturális alapja a Központi Belgyógyászati Ambulancia SBO-vá való fejlesztése. Célunk az akut ellátás színvonalának emelése (a betegek adekvát, lehető legrövidebb időn belüli definitív ellátása), a fekvőbeteg osztályok tehermentesítése, elektív betegforgalmuk és ágykihasználtságuk optimalizálása. A sürgősségi homogén betegségcsoportok (HBCS) alapján a jelenleg járóbeteg pontrendszerben elszámolható ambuláns finanszírozás HBCS alapúvá válhat, a betegek 6-24 órás ellátására megfelelő fedezetet nyújt. Betegforgalom Járóbeteg esetszám Várható betegforgalom (eset/nap): Belgyógyászati jellegű Sebészeti jellegű Szülészeti jellegű 5-10 Pulmonológiai jellegű Egyéb 5-15 A tervezett betegösszetétel a jelenlegihez hasonló: döntően kardiovaszkuláris, gasztroenterológiai, pulmonológiai és metabolikus jellegű esetek várhatók fekvőbeteg osztályaink fő szakmai profiljaival összhangban, a diagnosztika és a definitív ellátás biztosított. Emellett növekvő számú intoxikált, hajléktalan, leromlott általános állapotú, szociális okokból elesetté vált és időskorú beteggel is számolnunk kell. Összesen 10 ágy (kapacitás átcsoportosítással), szociális és tároló helyiségek, kis ágyszámú, komplexen felszerelt betegmegfigyelő helyiségek kialakítása, az orvos- és nővérlétszám fejlesztése, valamint megfelelő műszerezettség biztosítása szükséges a szakmai minimumfeltételek szerint. A pályázati forrás limitált volta miatt egyelőre SO2 kialakítását céloztuk meg, mely a későbbiekben SO1-é bővíthető. A helikopter leszállóhelyet a P épület tetejére tervezzük.

170/2005. (XII. 15.) Kgy. határozat. Pályázat kiírása a Baranya Megyei Kórház működtetésére

170/2005. (XII. 15.) Kgy. határozat. Pályázat kiírása a Baranya Megyei Kórház működtetésére 170/2005. (XII. 15.) Kgy. határozat Pályázat kiírása a Baranya Megyei Kórház működtetésére 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kórház új szakmai fejlesztési koncepcióját az 1.

Részletesebben

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról 54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1971-8/2005. MELLÉKLETEK: 7 DB TÁRGY: Pályázat kiírása a Baranya Megyei Kórház működtetésére ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TIOP-2.2.4/09/1 KÓDSZÁMÚ, STRUKTÚRAVÁLTOZTATÁST TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS A FEKVŐBETEG-

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 136/2010. MELLÉKLETEK: -0 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat támogató nyilatkozata Mohács Város Önkormányzata

Részletesebben

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat?

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? főigazgató főorvos Sok fecske Heti Válasz konferencia 2014. június 19. Kapacitás A kórház jelenlegi ágyszáma: 1 483 Az aktív ágyak száma: 1081

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés szerinti Szakma a idejére a idejére a AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér belgyógyászat 0100 44 2012.001 AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács,

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés ÁGYSZÁM

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés ÁGYSZÁM szerinti a idejére a idejére a feladatot ellátó megnevezése AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér belgyógyászat 0100 44 2012.001 AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi

Részletesebben

csecsemő- és gyermekgyógyászat sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás

csecsemő- és gyermekgyógyászat sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok Szakma a idejére a idejére a feladatot ellátó AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér 7.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 146-3 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Csepeli Egészségügyi Szolgálat szakorvosi és nem szakorvosi kapacitásainak átcsoportosítására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Csepeli Egészségügyi Szolgálat szakorvosi és nem szakorvosi kapacitásainak átcsoportosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csepeli Egészségügyi Szolgálat szakorvosi és nem szakorvosi kapacitásainak átcsoportosítására Készítette: Viszkievicz Ferenc

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés szerinti térség jegyű Szakma a idejére a idejére a AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér belgyógyászat 0100 44 2012.001 AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09. Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.01 között Aneszteziológia és intenzív terápia szakképzés Aneszteziológiai gyakorlat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/86-2/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai

Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése, DAOP-2007-4.1.1. Járóbeteg

Részletesebben

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bemutatkozása 2011. április 9. Készítette: Csordás Adrienn Turbók Adrienn Az intézmény alapításának éve: 1749. Az alapító neve: Győr Város Tanácsa A korábban Szentháromság

Részletesebben

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely 2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től Központi telephely Aktiv fekvőbeteg ellátás 0100 050210101 I. Belgyógyászat Kardiológiai

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5704 Elektroterápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2212/2006. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Pályázat benyújtása új kórház- struktúrák kialakítására ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

I.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 211 - - - - II.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 98 - - - - MEZŐKÖVESDI BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 236 - - - -

I.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 211 - - - - II.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 98 - - - - MEZŐKÖVESDI BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 236 - - - - 4 5 6 7 8 9 Ágykihasználtság Átlagos ápolási idő I.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat - - - - II.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 98 - - - - MEZŐKÖVESDI BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 6 - - - - IDEG Ideggyógyászat 78

Részletesebben

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz 2015.évi járóbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. július 1. Központi telephely Járóbeteg szakellátás kód szervezeti egység megnevezése óraszám/hét szakorvosi

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Kis város, kis rendelőintézet

Kis város, kis rendelőintézet Kis város, kis rendelőintézet Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Abony Dr. Pusztai Dezső intézményvezető 2011. október 5. dr. Kostyán Andor Rendelőintézet - Abony 1 Kis város, kis rendelőintézet Abony Egészségügyi

Részletesebben

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh.

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ SZERZŐDÉSES STRUKTÚRÁJA 2014.11.01-TŐL Aktív fekvőbeteg-ellátás megnevezése Külső kó Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0100 belgyógyászat

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5707 Thermoterápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5708 Magneto-, fototerápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi

Részletesebben

Egészségügyi javak előállítása: termékek, anyagi szolgáltatások Nem anyagi szolgáltatások mellérendelt intézmények. szakfeladatok

Egészségügyi javak előállítása: termékek, anyagi szolgáltatások Nem anyagi szolgáltatások mellérendelt intézmények. szakfeladatok Egészségügyi ellátás -állami költségvetésre alapoz -állampolgárok hozzájárulása -területi elv fontos, de nem kizárólagos -különböző ellátási szintek és szolgáltatások Egészségügyi javak előállítása: termékek,

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat

Csongrád Megyei Önkormányzat Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2008. Készítette: Majláthné Lippai Éva Közreműködtek: Hivatal munkatársai: Makhult Zoltán Szekeresné dr. Makra

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI DUNÁNTÚLI RÉGIÓ NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE

DÉL-DUNÁNTÚLI DUNÁNTÚLI RÉGIÓ NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE DÉL-DUNÁNTÚLI DUNÁNTÚLI RÉGIÓ NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZET INDIKÁTORAI Területi elhelyezkedés jellegzetességei, településszerkezet Demográfiai helyzetkép Népmozgalmi mutatók alakulása

Részletesebben

angiológia, phlebológia, lymphológia 01 Belgyógyászat endokrinológia, anyagcsere és diabetológia allergológia és klinikai immunológia

angiológia, phlebológia, lymphológia 01 Belgyógyászat endokrinológia, anyagcsere és diabetológia allergológia és klinikai immunológia Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Megnevezés e Szolgáltató 6 jegyű MÁTRIX Igen/ Szakmacsoport megnevezése

Részletesebben

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA 4. Az átlagos szülési kor egyenletesen emelkedett a kerületekben az utóbbi 15 évben, mérsékelt különbség növekedés mellett. Hipotézisünk úgy szól, hogy a kerületi átlagos szülési kor párhuzamosan alakul

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás utáni kapacitás bejelentett AKTIV krónikus Szolgáltató 6 jegyű Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM

Részletesebben

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2004. (...) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Polgármester 23094-19/2004. számú, Szeged Megyei

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

A Szív és Érrendszeri Nemzeti Program jövőképe Érrendszeri Központ szervezésével és működtetésével szerzett tapasztalatok Szabolcs-Szatmár-Bereg

A Szív és Érrendszeri Nemzeti Program jövőképe Érrendszeri Központ szervezésével és működtetésével szerzett tapasztalatok Szabolcs-Szatmár-Bereg A Szív és Érrendszeri Nemzeti Program jövőképe Érrendszeri Központ szervezésével és működtetésével szerzett tapasztalatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Dr. Szegedi János A Vascularis Centrum megvalósításának

Részletesebben

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ:746.272/2006. Javaslat a Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház valamint a Diósgyőri Kórház - Rendelőintézet struktúrájának átalakítására,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA december 31-ei állapot szerint

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA december 31-ei állapot szerint KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1019 AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

MÁTRIX Igen/Nem. Szakma megnevezése. 3600 Ózd, Béke u. 1-3. igen 01 Belgyógyászat belgyógyászat 0100 2012.07.01 80

MÁTRIX Igen/Nem. Szakma megnevezése. 3600 Ózd, Béke u. 1-3. igen 01 Belgyógyászat belgyógyászat 0100 2012.07.01 80 Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2012.07.01. Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás

Részletesebben

Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása

Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása dr. Helmle László 2012. szeptember 20. A Semmelweis Terv tézisei Az ellátórendszer összhangjának ismételt megteremtése (térségi szervezés, progresszív ellátás)

Részletesebben

Forrás: dr.info.hu illetve a weboldal

Forrás: dr.info.hu illetve a  weboldal ÁNTSZ által vezetett egészségügyi szolgáltatók Forrás: dr.info.hu illetve a http://84.206.43.26:7080/ellatas/xtek/?9 weboldal Az ÁNTSZ által vezetett, az egészségügyi szolgáltatók területi ellátási kötelezettségét

Részletesebben

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet PTE ÁOK Alapellátási Intézet ALAPELVEK Az egészségügyi alapellátás az egészségügyi ellátás alapvető fontosságú része, az egészségfejlesztés,

Részletesebben

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának előterjesztése

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2011. 09.30.

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2011. 09.30. Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Régió Megnevezés e Szolgáltató 6 jegyű azonosítója MÁTRIX Szakmacsoport

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

KORSZERŰ KARDIOLÓGIAI ELLÁTÁS ESZKÖZBESZERZÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZBAN

KORSZERŰ KARDIOLÓGIAI ELLÁTÁS ESZKÖZBESZERZÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZBAN 2016.06.20 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED SAJTÓKÖZLEMÉNY KORSZERŰ KARDIOLÓGIAI ELLÁTÁS ESZKÖZBESZERZÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZBAN Az Európai Unió és a Magyar Állam által

Részletesebben

Belgyógyászat 0100 40. Angiológia, phlebológia, lymphológia, Haematológia 0102 71. Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia

Belgyógyászat 0100 40. Angiológia, phlebológia, lymphológia, Haematológia 0102 71. Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok a idejére a a idejére a Belgyógyászat 0100 40 Angiológia, phlebológia, lymphológia, 0101 20 Haematológia 0102 71 Endokrinológia,

Részletesebben

Újszülött-, Csecsemő- és Gyermekosztály Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

Újszülött-, Csecsemő- és Gyermekosztály Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár II. Gyermeksürgősségi Konferencia Budapest 2017.09.15-16. MEGVALÓSÍTANDÓ! MEGVALÓSÍTHATÓ-E? Párhuzamosságok feloldása a gyermek sürgősségi ellátásban SIMON GÁBOR Újszülött-, Csecsemő- és Gyermekosztály

Részletesebben

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01 Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM a idejére a a idejére a megyei belgyógyászat 0100 234 2013.04.01 megyei angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01 megyei haematológia 0102 28 2013.04.01 megyei endokrinológia,

Részletesebben

Szakma megnevezése Szakmakód Ágyszám. Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01. Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01. Sebészet 0200 50 2012.07.

Szakma megnevezése Szakmakód Ágyszám. Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01. Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01. Sebészet 0200 50 2012.07. Szolgáltató térség Szakma Szakmakód Ágyszám a idejére a idejére a Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01 Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01 Sebészet 0200 50 2012.07.01 Szülészet 0405 40 2012.07.01 Nőgyógyászat

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés. megnevezése

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés. megnevezése szerinti térség kód a idejére a a idejére a belgyógyászat 0100 50 2012.07.01 gasztroenterológia 0104 24 2012.07.01 AKTÍV Somogy Dél-Dunántúl 140201 Siófok Város Kórház- Rendelőintézet nefrológia 0105 5

Részletesebben

Mosonmagyaróvár 9200 Régi Vámház tér 2-4 01 Belgyógyászat Belgyógyászat 0100 2012.07.01 53

Mosonmagyaróvár 9200 Régi Vámház tér 2-4 01 Belgyógyászat Belgyógyászat 0100 2012.07.01 53 Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Szakma ÁGYSZÁM ágyszáma a szolgáltató a szolgáltató megnevezés e megye 008030 megye 008030

Részletesebben

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai immunológia 2 Betegápoló Irgalmas Rend Budapest I. kerület

Részletesebben

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia. haematológia 0102 28 2013.04.

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia. haematológia 0102 28 2013.04. Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM a idejére a a idejére a megyei Kórházak belgyógyászat 0100 234 2013.04.01 megyei Kórházak angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01 megyei Kórházak haematológia 0102

Részletesebben

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben című NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosítószámú projekt

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben című NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosítószámú projekt Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben című NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosítószámú projekt A projekt bemutatása - Előzmények Rehabilitációs szolgáltatások

Részletesebben

Kórházfejlesztés. Az 5. reformtörvény

Kórházfejlesztés. Az 5. reformtörvény Kórházfejlesztés Az 5. reformtörvény A reform folytatódik A kormány elfogadta az ötödik egészségügyi reformtörvény tervezetét, amit ma nyújtottunk be a parlamentnek. A Kórházfejlesztési törvény az európai

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Iktatószám: 61153/2008.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Iktatószám: 61153/2008. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Iktatószám: 61153/2008. CÍM: SŰRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS FEJLESZTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRÓL Előterjesztő: Az előterjesztést

Részletesebben

Belgyógyászat 0100 47 2012.12.28. Gasztroenterológia 0104 10 2012.12.28. Sebészet 0200 37 2012.12.28. Szülészet 0405 20 2012.07.01

Belgyógyászat 0100 47 2012.12.28. Gasztroenterológia 0104 10 2012.12.28. Sebészet 0200 37 2012.12.28. Szülészet 0405 20 2012.07.01 Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok Szakma a idejére a ellátó Belgyógyászat 0100 47 2012.12.28 Gasztroenterológia 0104 10 2012.12.28 Sebészet 0200 37 2012.12.28

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

Sürgősségi betegellátás Szekszárd 2013. Dr. Simon János Tolna megyei Balassa János Kórház

Sürgősségi betegellátás Szekszárd 2013. Dr. Simon János Tolna megyei Balassa János Kórház Sürgősségi betegellátás Szekszárd 2013 Dr. Simon János Tolna megyei Balassa János Kórház Egy kis történelem Kezdetben belgyógyászati ill kardiológiai ambulancia 4 megfigyelő ágy Ágyak száma négyről nyolcra

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY Ágyszám: Akut ágy 116, Alkohológia ágy10, Krónikus ágy 10, Pszichiátriai Rehabilitációs ágy 34. Évi átlagos fekvő betegforgalom: 3200 fő ( 2010. évi adat ) Évi átlagos járó / ambuláns

Részletesebben

A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből

A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből Prof. Dr. Pintér Lajos HM miniszteri megbízott Dr. Pápai Tibor Ph.D centrumvezető ápoló 1 A nemzetközi sürgősségi ellátás evolúciója a gazdasági, urbanizációs,

Részletesebben

Székhelyének teljes címe Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM

Székhelyének teljes címe Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok jegyű Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM megye Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9000

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

2.3.2 Szociális ellátás

2.3.2 Szociális ellátás 2.3.2 Szociális ellátás A szociális szolgáltatások, ellátások, juttatások célja a szociális jogok érvényre juttatása, a szociális biztonság megteremtése, megőrzése. A szociális ellátás intézményrendszeréhez

Részletesebben

VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS ÁLLAPOT SZERINT

VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS ÁLLAPOT SZERINT VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS 2017. 01. 01. ÁLLAPOT SZERINT Várakozás jellemzői 2017. január 1-én 1. táblázat Várakozók ellátási forma/típus/altípus szerinti megoszlásai Színkód 1: narancs = szakosított

Részletesebben

Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban

Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban Regionális onkológiai centrum fejlesztése TIOp-2.2.6-12/1a-2013-0002 A megvalósult Fejlesztés célja: olyan komprehenzív Regionális Onkológiai

Részletesebben

A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában. Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház

A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában. Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház Helyzetelemzés - Az egészségügyi ágazat az elmúlt évtizedben

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5711 Gyógytorna 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási forma,

Részletesebben

rszággyiks Hivatala Irományszám : Érkezett : 2006 DEC 0 4.

rszággyiks Hivatala Irományszám : Érkezett : 2006 DEC 0 4. Irományszám : rszággyiks Hivatala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Érkezett : 26 DEC 4. Kapcsolódó módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helyben A Házszabály

Részletesebben

A labordiagnosztika finanszírozása és a tervezett változtatások

A labordiagnosztika finanszírozása és a tervezett változtatások A labordiagnosztika finanszírozása és a tervezett változtatások Molnár Attila OEP GYMEF főosztályvezető helyettes molnarat@oep.hu Szeged, 2005 május 25. Az érdekrendszerek szorításában Laborszakmai érdekek

Részletesebben

Budapesti Gyermek Intézmények Gyermek Dietetikai Ellátása

Budapesti Gyermek Intézmények Gyermek Dietetikai Ellátása 2014 12 03 Budapesti Gyermek Intézmények Gyermek Dietetikai Ellátása 2014. szeptember hónapra, 1039 ágyra vonatkoztatva, az alábbi intézmények adataival: S.E. I.sz. Gyermekklinika, Szent János Kórház és

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont TÁMOP 5.3.8.A3-12/1 Fordulópont Program nyitó konferenciája

Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont TÁMOP 5.3.8.A3-12/1 Fordulópont Program nyitó konferenciája Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont TÁMOP 5.3.8.A3-12/1 Fordulópont Program nyitó konferenciája A Baranya megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve tapasztalatai a komplex rehabilitációban

Részletesebben

49/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat. Pályázat benyújtása egészségügyi intézményi átalakítások költségeinek támogatására

49/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat. Pályázat benyújtása egészségügyi intézményi átalakítások költségeinek támogatására 49/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat Pályázat benyújtása egészségügyi intézményi átalakítások költségeinek támogatására 1. A Baranya Megyei Önkormányzat, mint a Baranya Megyei Kórház fenntartója, az Egészségügyi

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért Kedvezményezett neve: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi íoktatókórház A projekt címe: Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért A pályázat azonosító száma: TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0016

Részletesebben

A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között

A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között Prof. Dr. Kiss István Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége SZÉNP Programtanácsának elnöke 1 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI

Részletesebben

Molnár Attila Az EGVE jelölt elnöke

Molnár Attila Az EGVE jelölt elnöke Molnár Attila Az EGVE jelölt elnöke 2003 járó díjcsökkentés, szabálykönyv szigorítás, teljesítmény határérték 2004 TVK, egynapos sebészet 2005 Járó és fekvő kassza összenyitása, díjharmonizáció 2006 Labor

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Budapest, 2004. október vállalkozások változatlan pesszimizmus A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő

Részletesebben

Rendelettervezet. helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, összehasonlító táblázat

Rendelettervezet. helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, összehasonlító táblázat Ikt. sz.: 1/288-1/2015/I. Üi.: dr. Ákosi Ádám Gábor Rendelettervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet,

Részletesebben

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak.

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak. Dr. Stubnya Gusztáv Egészségpolitika Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek az egészség (gyógyításon kívüli) feltételeinek biztosítására, a lakosok és a közösségek

Részletesebben

Kitöltési útmutató az A laphoz

Kitöltési útmutató az A laphoz Kitöltési útmutató az A laphoz A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni, ha a telephelyek az ÁNTSZ nem ugyanazon intézetének az illetékességi területén vannak. Annyi A lapot kell kitölteni,

Részletesebben

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag A Kormány 1106/2012. határozata A megyei intézményfenntartó központok által átvett a szociális intézményekkel kapcsolatos

Részletesebben

2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. belgyógyászat 0100 15 2012.07.01. 2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. haematológia 0102 20 2012.07.

2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. belgyógyászat 0100 15 2012.07.01. 2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. haematológia 0102 20 2012.07. / szerinti Szakma a idejére a a idejére a 77. belgyógyászat 0100 15 2012.07.01 77. haematológia 0102 20 2012.07.01 77. gasztroenterológia 0104 29 2012.07.01 77. nefrológia 0105 32 2012.07.01 77. sebészet

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel,

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel, OKJ: 54 723 01 1000 00 00 AZ ÁPOLÓKÉPZÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ALAPJÁN KÉSZÍTETT HELYI TANTERV LEVELEZŐ KÉPZÉS I. tanév I. és II. TANANYAGEGYSÉGEK/TANANYAGELEMEK Óraszámok Elmélet Elméletigényes Gyakorlat

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 CCI szám: 2007HU161PO008 Verzió: Oldalszám összesen: TIOP_070702 1566 oldal TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 Vezetői

Részletesebben