44. Harmadik Arany-napok Szilágynagyfaluban. Reformáció Kálvin János szellemében. Szilágyság/ október 30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "44. Harmadik Arany-napok Szilágynagyfaluban. Reformáció Kálvin János szellemében. Szilágyság/44. 2009. október 30."

Átírás

1 Szilágyság/ Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Reformáció Kálvin János szellemében Október havában sokféle ünnepünk és emléknapunk van: a gyásznaptól a nemzeti ünnepen át egészen a reformációig. Van benne keserûség és van önfeledt öröm. Az idei Reformáció ünnepén különös hangsúlyt fektetünk az 500 évvel ezelõtt született Kálvin János életére és munkásságára. Érdemes odafigyelni a nagy reformátor egyházmegújító gondolataira és tetteire, hisz nemcsak a mohácsi tragédia után volt szüksége a magyarságnak a talpraállásra, hanem a mai válság-teljes világban is megújulásra van szükségünk. A megújulásra nemcsak az egyháznak van szüksége, hanem mindenek elõtt a személyes életünknek; az egyházban nem lesz változás addig, ameddig benned és bennem el nem indul a megújulás folyamata. Milyen volt Kálvin János? És milyennek kell nekem lennem? 1. Elõször is elmondhatjuk, hogy Kálvin imádkozó keresztyén volt. Számára a rendszeres imaélet természetes, a keresztény élet napi feladatainak egyike. Egy régebbi kiadványban ezt olvashatjuk róla: õ éjszakai tusái és csendes nappali könyörgései során, imaszõnyegén térdelve imádkozott Isten elõtt. Mert nem az a kálvinista, aki sohasem térdel, hanem az, aki egyedül Isten elõtt hajt térdet. Az egyéni és közösségi imádság hozzátartozott Kálvin életéhez. 2. A Biblia hûséges olvasója és felolvasója volt. A rendszeres bibliaolvasás napi teendõink közé kell tartozzon, akár a fogmosás vagy a megszokott TV mûsorok megtekintése (filmsorozatok, híradó, vitamûsorok stb.). Szakítsunk idõt a bibliaolvasásra, vagy gyermekeinknek való felolvasásra. 3. Kálvin mindenben Istent dicsõítette: Soli Deo Gloria (Egyedül Istené a dicsõség). Ezt is jó lenne megtanulni tõle, hogy sikereinket, elért céljainkat ne magunknak tulajdonítsuk, mert ezáltal önzõ, gõgös, és mások által megvetett emberekké válunk. 4. Lelkipásztori szolgálatában nagy hangsúlyt fektetett az igehirdetés mellett az emberekkel való találkozásra, a családok látogatására. Egymással találkozni és beszélgetni ne felejtsünk el, mert nincs annál szomorúbb dolog, ha nem vagyunk már kíváncsiak egymásra, nem szólunk egymáshoz. 5. Kálvin egyszerûsége példaértékû volt. Fegyelmezett élet, tiszta és logikus gondolkodás jellemezte. Miközben modern 4. oldalon 5. oldalon 6. oldalon 3. oldalon Sarmaság megemlékezett az 56-os eseményekrõl Zrínyi Miklós, Rákóczi, az es szabadságharcosok mellett a hagyományok folytatásaként az 56-os hõsök is szerepelnek. Harmadik Arany-napok Szilágynagyfaluban Indul a karaván November 22-én egy másfajta népszámláláson kell részt vennie a magyarságnak, meg kell mutatnia, hogy jelentõs a közösség létszáma az országban, hogy bele tud szólni az ország ügyeibe. Arany János mellett az 500 évvel ezelõtt született reformátor, Kálvin János és a 250 éve napvilágot látott Kazinczy Ferenc nyelvújító elõtt tisztelgett hétvégén Szilágynagyfalu közössége. A helyi református egyház, a Petri Mór Általános Iskola és a Báró Bánffy György Kulturális Társaság által harmadik alkalommal megszervezett Arany János Napok kétnapos rendezvénysorozata keretében elõadások hangzottak el a két jeles személyiség életérõl és munkásságáról, a Szilágysomlyói Református Egyházmegyéhez tartozó települések diákjai pedig nyelvmûvelõ vetélkedõn vehettek részt. Arany János 2006-ban állított mellszobrát szombaton délben koszorúzták meg, aznap este a Mûvelõdési Házban Ezüstgyopár-díjat adtak át Srankó Ferenc nyugalmazott történelemtanárnak, majd a helyi néptáncegyüttesek fellépésével vette kezdetét a kulturális mûsor. A program vasárnap délben ünnepi istentisztelettel zárult. Szombaton délelõtt az ünnepségek Kazinczy és Arany, a nyelvújítók Bár a nyelvújítás vezéralakjának tartja számon az irodalomtörténet írói tevékenysége mellett, ennek ellenére kevés említés esik róla az általános iskolai irodalomórákon. megnyitóján Kurta Tõtõs Szabolcs dobrai lelkipásztor hirdetett igét. Az áhítatot követõen Csepei Mária magyartanár Kazinczy Ferenc munkásságának sokrétûségét ismertette, kiemelve többek között, hogy a nyelvújítónak sikerült megtalálnia annak a módját, hogy minden nap hangyaszorgalommal, kitartóan, akár a nagyvilágtól távol végezze munkáját. A tartalmas elõadás után a templom mögötti parkba, Arany János 2006-ban avatott mellszobrához vonultak a résztvevõk. A megemlékezés nemcsak azt jelenti, hogy visszatekintünk és felidézzük a múltat: lévén, hogy a gyökereinkbõl táplálkozunk, az emlékezés révén nyelvünk és nemzetünk is tovább él mondta ünnepi beszédében Lukács József szilágynagyfalui esperes, majd hozzátette: a mostanihoz hasonló alkalmak feltöltõdést jelentenek a közösségek számára, azok tagjai ilyenkor erõt tudnak gyûjteni az elkövetkezõ idõszak megpróbáltatásaihoz. (Folytatás a 6. oldalon) világunkban élvhajhász életmódot folytatunk, nem vesszük észre, hogy éppen ez okozza a vesztünket. Többet fogyasztunk, mint amennyit termelünk, és ez vezet a mértéktelenséghez. Többet kívánunk, mint amennyire szükségünk lenne, és ez a gondolkodásmód elfordít Istentõl és embertársunktól. Ezért vallom azt, hogy nemcsak az egyháznak van szüksége állandó reformációra (semper reformandi szüntelen megújulás), hanem azon belül minden egyes léleknek, egyénnek. Nem Isten kedvéért van erre szükségünk, nem Õ elõtte kell szépet és jót mutatnunk, hanem elsõsorban magunkért, egymásért. Senki nem örül a bajnak, a válságnak, a káosznak, de tudnunk kell, hogy az ezekbõl való kiút rajtunk keresztül vezet. Nekem is hozzá kell járulnom a 2009-es reformációhoz, nemcsak azzal, hogy részt veszek az emlékünnepen, hanem azzal, hogy magamban elkezdem a megújulási folyamatot. És ebben Kálvin János reformátor jó példát mutat nekünk. Szõnyi Levente, lelkipásztor, Szilágylompért A népszavazás kampánycélokat szolgál Mi azt mondjuk a választóknak, hogy menjenek el szavazni, szavazzanak az államelnökjelöltre, és aki úgy gondolja, szavazzon a referendumon is, de a legfontosabb, hogy az államelnökválasztáson vegyenek részt.

2 2. Közérdekû Szilágyság/44. Ne feledjük el felköszönteni szeretteinket, rokonainkat, ismerõseinket névnapjukon! október 30., péntek: Alfonz október 31., szombat: Farkas november 1., vasárnap: Marianna november 2., hétfõ: Achilles november3., kedd: Gyõzõ november 4., szerda : Károly november 5.,csütörtök: Imre Hasznos telefonszámok Zilahi rendõrség Zilahi közösségi rendõrség Romtelecom tájékoztató Romtelecom hiba bejelentõ Gázelosztó Electrica diszpécser EON Gaz diszpécser non stop ; Zilahi megyei kórház Prefektúra Megyei tanács Fogyasztóvédelmi hivatal Autóbusz állomás Atlassib autóbusz állomás Az RMDSZ zilahi szervezetének fogadóórái 2009.november 2-6. között, naponta óra között Hétfõ, Lakatos Sándor, elnök földügyek Kedd, Szilágyi Sándor, városi tanácsos Szerda, Májer (Székely) Gabriella, közjegyzõ Csütörtök, Demjén Attila, ügyvéd Péntek, Bogdán Zsolt, városi tanácsos A városi iroda nyitvatartásának idõpontja naponta: Elérhetõségek: Városi iroda: Lakatos Sándor, elnök: Antal Csilla titkárnõ: Szilágyság Közéleti, közmûvelõdési hetilap ROMÁNIA SZILÁGY MEGYE TANÁCSA ELNÖK I.sz / Az utólag módosított, kiegészített és újraközölt 215/2001-es helyi közigazgatási törvény 94. szakaszának (1) és (3) bekezdésének megfelelõen ÖSSZEHÍVOM Szilágy Megye Tanácsának rendes ülését október 30-a 9.00 órára a megyei tanács elsõ emeleti nagy gyûléstermébe. NAPIRENI PONTOK: 1. Határozattervezet a Milyen jövõ vár a fiatalokra Európában projekt vissza nem fizetendõ külföldi pénzalapjainak bevételi és kiadási költségvetésérõl. 2. Határozattervezet 174,51 ezer lej ideiglenes használatáról a megye 2009-es évi forgóalapjából. 3. Határozattervezet bizonyos összegek kiutalásáról a megyei tanács tartalékalapjából egyes megyei és helyi érdekeltségû tevékenységek finanszírozására. 4. Határozattervezet a megye 2009-es évi saját költségvetésének kiigazításáról. 5. Határozattervezet Szilágy Megye Tanácsa 150/2008. sz. határozatának kiegészítésérõl, amelyben egyes illetékeket és díjakat határoztak meg a 2009-es évre. 6. Határozattervezet Szilágy Megye Tanácsa és a Zilahi Fogyatékosok Társasága közötti partneri egyezményrõl, amelyre a Munkahelyi tanácsadó, képzõ és segítõ központ hátrányos helyzetûek számára projekt lebonyolítására van szükség, illetve a tervezet társfinanszírozási költségeirõl. 7. Határozattervezet A veszélyeztetett fiatalok társadalmi beilleszkedése szociális programok III. Rész. 2. Komponens által finanszírozott Multifunkcionális szociális központ létesítése Szilágysomlyón beruházás mûszaki és gazdasági dokumentációjának (megvalósíthatósági tanulmány) elfogadásáról. 8. Határozattervezet A veszélyeztetett fiatalok társadalmi beilleszkedése szociális programok III. Rész. 2. Komponens által finanszírozott Multifunkcionális szociális központ létesítése Zsibón beruházás mûszaki és gazdasági dokumentációjának (megvalósíthatósági tanulmány) elfogadásáról. 9. Határozattervezet A veszélyeztetett fiatalok társadalmi beilleszkedése szociális programok III. Rész. 2. Komponens által finanszírozott Multifunkcionális szociális központ létesítése Szilágycsehben beruházás mûszaki és gazdasági dokumentációjának (megvalósíthatósági tanulmány) elfogadásáról. 10. Határozattervezet a Zilahon, a Salcamilor utca 1. sz. alatti ingatlan egyes helységeinek a Kolozsvári Mûszaki Egyetem vagyonkezelésébe adásáról. 11. Határozattervezet a megye közvagyonának leltárát elfogadó Szilágy Megye Tanácsának 62/1999. október 26-i határozatának kiegészítésérõl. 12. Határozattervezet Szilágy megye közvagyonában lévõ egyes ingatlanok vagyonkezelésének átadásáról a Szilágy Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságnak. 13. Határozattervezet a es évre vonatkozó megyei közúti rendszeres személyszállítási szolgáltatások programjának idõszerûsítésérõl. 14. Különfélék. Tiberiu Marc elnök Kiadja a PRO SZILÁGYSÁG Egyesület Szerkesztõ: JÓZSA LÁSZLÓ Fõmunkatárs és mûszaki szerkesztõ: MÁTÉ JÓZSEF Területi szerkesztõk: OLÁH MIKLÓS - Kraszna Szerkesztõség és kiadóhivatal: Zilah Kossuth u. 33. Telefon: vagy 0788/ Nyomtatás: ColorPrint S.A. nyomda, 4700 Zalau 22 Decembrie nr. 66; tel/fax: 0260/ Felelõs vezetõ: MAJOR ISTVÁN igazgató. ISSN * A névvel vagy névjeggyel ellátott írásokért szerzõik felelnek, azok nem mindig tükrözik a szerkesztõség véleményét is Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztõség (helyszûke miatt is) fenntartja a jogot a cikkek rövidített formában való közlésére. Névtelen leveleket nem közlünk, ezekre nem válaszolunk. A borítékra kérjük felírni a feladó pontos nevét és címét. Pontos cím és név esetén jeligével ellátott írásokat is közlünk.

3 Szilágyság/44. Tájékoztató Választások rendje Szilágy megye prefektusa, dr. Andrei Todea keddi sajtótájékoztatóján megnyugtatott mindenkit, hogy a választási elõkészületek menetrend szerint zajlanak. A választások ára Szilágy megyének lejt osztottak le a választások megszervezésére, ebbõl lej a választások lebonyolításában résztvevõ személyzet bére. A választási turizmus, a csalások megelõzésére országos médiakampány indul, az érdeklõdõk a prefektúra honlapján is informálódhatnak, de szórólapokat és sajtókampányt is terveznek. Óváskampány Újabb óvást fogadott el a bukaresti hatóság a Csucsa-Kraszna-Varsolc közötti útszakasz felújjítására kiírt versenytárgyalás eredménye ellen. Ez már a második meghiúsult licit ebben a témában. Marc Tiberiu tanácselnök szándékában áll, hogy a táblabírósághoz fordulnak, mert lehetetlen, hogy ekkora beruházást megakadályozzanak. Csóka Tibor, a megyei tanács alelnöke szerint a 25 milliós európai uniós alapból finanszírozott munkálatok már egy éve stagnálnak, mivel a kétszer kiírt pályázatot minden alkalommal több cég is megfellebbezte különbözõ okokra hivatkozva: Hogy csak egy példát említsek: a megyei tanács a munkálatok idõtartamára egy terepjárót kellene biztosítson az építõtelep vezetõjének. Mi a szerzõdésbe belefoglaltuk, hogy az útjavítás végeztével a gépjármû a tanács tulajdonában marad. A cég ez ellen tiltakozott, azt állítva, az autó továbbra is õket illeti. Szerintük a mi elképzeléseink törvénytelenek és átláthatatlanok mondta az alelnök, hozzátéve, hogy már egy éve megérkezett a tanács számlájára a munkálatok megkezdéséhez szükséges összeg elõlege, a késlekedések miatt azonban fennáll annak a veszélye, hogy visszavonják tõlük a támogatást. A Csucsa Karszna Varsolc útszakasz összesen 37,6 kilométer, ebbõl 30 km Szilágy, 7,6 km pedig Kolozs megyét érinti. A teljes felújításhoz 85,6 millió lej szükséges, amelynek 85 százalékát a Regionális Operatív Program fedezi vissza nem térítendõ alapból, 2 százalék az önkormányzati önrész, a fennmaradó összeget pedig a kormány biztosítja, ugyancsak vissza nem térítendõ formában. A tervek szerint összesen 65 ezer árkot kell kiásni és újrarendezni, nyolc új hidat és 1182 hídfõt kell kiépíteni, hosszútávon a befektetés számos munkalehetõséget is biztosítana, mivel a felújított útszakasz lehetõvé tenné a turizmus fejlesztését is. A bírósági eljárás is hosszadalmas, az új versenytárgyalás menetrendje is több hónapos határidõket jelent. Csóka Tibor alelnök bízik abban, hogy a tavasz beálltakor valóban elkezdhetik a felújítási munkálatokat. Atomerõmû A prefektus kérdéseinkre válaszolva elmondta, hogy az országos költségvetésbõl kiutalták a második atomerõmû építéséhez szükséges esettanulmányra a megfelelõ anyagi fedezetet. A lehetséges helyszínek között nagyon elõkelõ helyet foglal el a Szamos völgye, mert a szakemberek szerint Dés után már elegendõ a vízhozama a reaktorok hûtésére. Valószínûleg Zsibó és Ilonda között épül majd meg az erõmû, de egyelõre még senki nem nyilatkozik a pontos helyrõl. A tájékoztatón elhangzottak szerint az erõmû megépítése régi terv, a román, a francia és a kanadai kormány-egyezményekben rögzítették. Ha felépül, az ország Háromszáz képviselõ is túl sok az országnak, legalábbis Traian Bãsescu elnök szerint. Ezt zilahi látogatása alatt mondotta az elnök kampánynyitó beszédében. Többek között értékelte a Boc-kabinet tanügyi felelõsségvállalását, amely jelentõsen javít a romániai oktatási helyzeten. Megígérte, hogy nem csökken a munkanélküliség, de három hónappal meghosszabbítja a munkanélküli segély folyósításának idejét, stb. A jelek szerint sem az alkotmányt, sem az ország törvényeit nem ismeri, vagy teljesen figyelmen kívül hagyja, hiszen minden, amit megígért nem az államelnök, hanem a kormány és a parlament hatáskörébe tartozik. A teljes kampánystratégiáját a politikai osztály ellen élezte ki. Jelmondata: Amitõl félnek, attól nem menekülnek. Magyarán: rajta kívül nincs szükség politikusra, õ majd minden gondunkat megoldja. (Amint a területi autonómiát, stb. is...) A Szilágy megyei nyugdíjasok decemberre nem kapnak ingyenes gyógykezelési beutalót. Anamaria Pernes, a megyei nyugdíjpénztár aligazgatója szerint az országos nyugdíjpénztár vezetõsége decemberre egyetlen ingyenes gyógykezelési beutalót sem osztott ki Szilágy megyének, ezért novemberben már nem fogadják az igénylõk kérvényeit. Ebben az évben 3021 beutalót kapott a megye, ebbõl mintegy 500-at osztottak ki novemberre, pedig az igénylések száma majdnem kétszer akkora volt. Az ingyenes gyógykezelést igénylõ nyugdíjasok közül csak minden második jutott ehhez a lehetõséghez. Tehát fölösleges a város végén lévõ nyugdíjpénztár ablakai elõtt sorbaállni, mert a gyógykezelési kérvényeket nem fogadják. energiaszükségletének több mint fele állítható elõ ezzel az olcsó módszerrel. A Szamos völgyében épülõ erõmû az ország energiaszükségletének mintegy 35%-át szolgáltatná. A prefektus szerint a többszáz milliárd eurós befektetés jó hatással lesz Szilágy megye gazdaságára. Nem csak sok új munkahelyet teremt, de sok beszállító vállalkozás számára is megrendelést jelenthet. Ha a helyszínt véglegesítik, akkor fórumokon kérik ki a lakosság véleményét, hiszen a törvény szerint a környezetvédelmi ügynökség engedélye szükséges az építkezési engedélyhez, ezt pedig csak a lakosság véleményének függvényében lehet kiadni. A prefektus szeretné, ha végül Szilágy megyében épülne fel a reaktor, mert a gazdasági elõnyök mellett ez a villamos energia árának csökkenésével is járhat. J.L. Zilahi határozatok A hétfõ délutáni tanácsülésen 37 napirendi pont szerepelt, ezek közül 34 esetben határoztak a városatyák. A fontosabb közérdekû határozatokat röviden ismertetjük. * A zilahi tanács hétfõ délutáni ülésén elfogadta a korábban meghirdetett határozattervezetét, amely szerint a város területén lévõ vendéglõkben, panziókban este 11 és reggel 7 óra között tilos rendezvényeket tartani. Tehát az esküvõi, keresztelõi mulattságoknak, báloknak órakor véget kell vetni. Az indoklás szerint a lakossági panaszok miatt kényszerült a város vezetõsége erre a lépésre. A határozat megszegését lejjel büntethetik, és csökkenthetik a szabálysértõ helyiség engedélyezett nyitvatartási idejét is. * Nyilt versenytárgyalás kiírásáról határoztak a sportcsarnok melletti területre, amelyet koncesszionálnának olyan vállalkozónak, aki télen jégpályává alakítható kis sportpályát építene a Szereptévesztés Decemberre nincs beutaló megfelelõ öltözõkkel és mellékhelyiségekkel együtt. Jégre visznek? * Az állomás melletti körforgalom kiépítésérõl is döntés született. * Ugyancsak az állomás korszerûsítését szolgálja az elfogadott partneri viszony a vasúti társasággal. A meg nem tárgyalt ügyek Sojka Attila alpolgármester visszavonta két határozattervezetét. Az egyik a turul szobor visszaállításának helyére vonatkozott, a másik pedig az állattartást megtiltó korábbi rendelet módosítása volt. A sajtóban nyilvánosságot kapott ügyek visszhangja miatt vonta vissze tervezeteit, mert érzése szerint a választási kampányban felhasználhatóak lettek volna. Nem vetettem el egyik tervemet sem, de most az elnökválasztás elõtt nem alkalmas a közhangulat ezek higgadt megtárgyalására. Újra elõkerülnek majd az elnökválasztás eredményhirdetése után. mondotta Sojka Attila a Szilágyság kérdéseire válaszolva. J.L. Oltáskampány Az ideiglenes kormány ellehetetlenítette a szezonális influenza elleni oltást. Mihai Cheseli, a Szilágy Megyei Közegészségügyi Igazgatóság szóvivõje szerint az eddigi rendelkezések alapján úgy tudták, hogy legkésõbb október 15-én el kell kezdeni az influenza elleni oltást. A minisztériumtól viszont nem érkezett meg a szükséges oltóanyag, a szakminisztérium legújabb rendelkezése értelmében ez még egyelõre bizonytalan idõre elmarad. Az utasítások szerint minden megyei közegészségügyi igazgatóság maga kell beszerezze az oltóanyagot az eddigi központosított rendszer helyett, és a megyéknek kijelölte az erre a célra rendelkezésére álló pénzügyi keretet. Ez azt jelenti, hogy most közbeszerzési eljárást kell indítani minden törvényes határidõ betartásával és az esetleges óvások kockázatával. A minisztérium Szilágy megyének lejt utalt ki erre a célra. Ez az összeg alig oltás beszerzésére elég, pedig az igazgatóság adatai szerint a rendelkezések alapján ingyenesen beoltandó veszélyeztetettek száma meghaladja az et. De aki be akarja oltatni magát, megveheti a gyógyszertárakban az oltóanyagot. Ára 26 és 30 lej között változik. Közéletünk 3. A népszavazás kampánycélokat szolgál Az RMDSZ álláspontja szerint is módosítani kell a kétkamarás rendszert, de oly módon, hogy a különbözõ közösségek ne maradjanak képviselet nélkül. Az államfõ javaslatának ugyanis az a kockázata, hogy a magyar közösség is képviselet nélkül maradna vagy erõsen meggyengülne a képviselete, és többé nem tudna hatékonyan beleszólni az ország dolgaiba. A népszavazás kampánycélokat szolgál, amellyel a Szövetség nem ért egyet jelentette ki Markó Béla szövetségi elnök. Kifejtette: a Szövetség már régóta azon a véleményen van, hogy a jelenlegi kétkamarás rendszer nem jó, hamis kétkamarás rendszer mûködik, éppen ezért az RMDSZ-nek is az a véleménye, hogy a Parlamentet alapvetõen meg kell reformálni. Szerinte a jó megoldás az lenne, hogy - mivel Románia egy nagy, több régióból álló ország - megtartsák a kétkamarás rendszert, de a Szenátusnak területi képviseletnek kellene lennie, tehát a különbözõ régiókat kellene képviselnie, és a Képviselõház kellene a politikai pártok képviseletét ellássa. Véleményünk szerint le is lehet csökkenteni a parlament létszámát, viszont úgy kell eljárni, hogy a különbözõ közösségek ne maradjanak képviselet nélkül. Egyetértünk azzal, hogy az alkotmányt módosítani kell, de nemcsak ebben, hanem számos más kérdésben: például törölni kellene a nemzetállami rendelkezést, de ki kellene venni az alkotmányból azokat a lehetõségeket is, hogy a kormány sürgõsségi kormányrendeleteket fogadjon el vagy felelõsségvállalással fogadjon el törvényeket, tisztázni kellene ugyanakkor az elnök, a parlament és a kormány közti viszonyt, ugyanis azért van állandó vita, mert az alkotmány nem eléggé tisztázott hangsúlyozta az elnök. A referendum kapcsán leszögezte: ezt nem lett volna szabad összekapcsolni az államelnök-választással, így ez kampánycélokat szolgál, és ezzel az RMDSZ nem érthet egyet mutatott rá Markó Béla. Mi azt mondjuk a választóknak, hogy menjenek el szavazni, szavazzanak az államelnökjelöltre, és aki úgy gondolja, szavazzon a referendumon is, de a legfontosabb, hogy az államelnök-választáson vegyenek részt. A parlamentet meg kell reformálni, de nem úgy, ahogy az államelnök akarja összegzett az RMDSZ elnöke. (hírszerk.) Elnökjelöltek A Központi Választási Hatóság közleménye szerint a jelölések benyújtásának lejárt a határideje. 15 jelölést utasítottak el és 12-öt fogadtak el. Tehát a minden követelményeknek megfelelõ jelöltek kerülnek a szavazólapra, szám szerint 12-en: Constantin Ninel Potarca (független), George-Crin-Laurentiu Antonescu (PNL), George Becali (PNG), Hunor Kelemen (RMDSZ), Corneliu Vadim Tudor (PRM), Mircea-Dan Geoana (PSD+PC), Traian Basescu (PDL), Ovidiu-Cristian Iane (Román Ökológus Párt), Sorin Mircea Oprescu (független), Remus Florinel Cernea (Zöld Párt), Constantin Rotaru - (Szocialista Szövetség Pártja), Gheorghe Eduard Manole (független).

4 4. Vidékeink Szilágyság/44. Szilágysági ifjúsági találkozó Kraszna Program: Érkezés, regisztráció Köszöntések: Pop Imre, Kraszna község polgármestere Seres Dénes, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének elnöke, parlamenti képviselõ Máté József, a Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztetõ Tanács (SZIT) alelnöke Megnyitó: Kovács Péter, az RMDSZ Ügyvezetõ Elnökségének Területi Szervezetekért Felelõs alelnöke Porcsalmi Bálint, az RMDSZ Ügyvezetõ Elnökségének Önkormányzati alelnöke Bodor László, a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) elnöke Elõadások: O Fiatal önkormányzati képviselõk szerepe a közösségi életben Pop Imre, Kraszna község polgármestere Boncidai Csaba, Szilágyperecsen község polgármestere O Röntgenkép a romániai magyar fiatalság helyzetérõl Barna Gergõ, szociológus Kávészünet O Oktatási problémák a fiatal pedagógusok és diákok szempontjaiból Szabó István fõtanfelügyelõ helyettes Forró Zoltán pedagógus O Az ifjúság szerepe az egyházi életben Bogdán Zsolt esperes Lucza István lelkipásztor O Mûvelõdés és ifjúsági élet Szabó Attila festõmûvész Gáspár Anna zenetanár Fórum Vacsora Meghívó Tisztelettel és szeretettel meghívunk minden érdeklõdõt a november 1-én Szilágylompérton sorra kerülõ ravatalozó avatóra és a település monográfiájának bemutatójára! Program: Ravatalozó avatása a temetõkertben - Igét hirdet: Lukács József esperes A gyülekezeti énekkar szolgálata Köszöntések, beszédek - Szõnyi Levente lelkipásztor - Seres Dénes képviselõ - Fekete Szabó András szenátor Szilágylompért monográfiája - bemutatja: Horváth József történelemtanár Szeretetvendégség MEGHÍVÓ Az RMDSZ szilágysomlyói szervezete ÕSZI BÁLT rendez, melyre szeretettel hívjuk és várjuk mulatságot kedvelõ barátainkat, ismerõseinket. Találkozzunk november 13-án, pénteken,19.00 órakor a KORENA étteremben. Résztvételi díj 40 lej. Érdeklõdni a Magyar Házban lehet személyesen, vagy a , , es telefonszámokon hétköznaponként 8 16 óra között. Sarmaság megemlékezett az 56-os eseményekrõl Hazádnak rendületlenül október 23-án Magyarország a népek Krisztusa volt; a világon elsõként, egyetlenként mert lázadni a szovjet hatalom, a kommunista rendszer ellen a szabadságért, a méltányos életért. Erre az eseményre és a mindenkori szabadságharcosokra emlékeznek Sarmaságon minden évben ezen a napon a Pro Libertate emlékmû elõtt. Az idén az ünnepi megemlékezést az alkalomhoz illõ énekszám és vers nyitotta meg. Horváth József történelemtanár az események felelevenítése után kitért a megtorlás sarmasági áldozataira is. Dobai István egyetemi tanár, a nemzetközi jog szakértõje került több évre börtönre, majd élete végéig A magyar tagozaton ismét sorra került a szüreti bál. Iskolánkban már több tízéves hagyományként idén október 15-én került sor a megrendezésére. A VI. B osztály vállalta fel a házigazda szerepét, ami nem könnyû feladat, de olyan ügyesen és lelkesen oldották meg, hogy a legsikerültebb rendezvény lett. Csiki Hajnal osztályfõnöknõ és osztálya megállta volna helyét a mûsorral, a vetélkedõkkel s a vendég mûvészekkel akár egy nagyvárosi színpadon is jóval nagyobb létszámú nézõközönség elõtt. A buli kezdetén ugyanis elõadás díszeleg idõtlen idõk óta. A VI.B osztály mûsora színes és figyelem lekötõ volt. A komoly szüreti szokások bemutatása után vidám jelenetek, humoros hírösszefoglalások nevettették meg nemcsak az iskolánk tanulóit, tanárait, hanem a meghívott vendégeket, szülõket, testvéreket is. A vidámság után Gáll Timea népdalcsokorral hozta vissza a komolyabb hangulatot, csak segédmunkásként dolgozhatott egy gyárban. Seres Dénes képviselõ a dombormûvön szereplõ szabadságharcosok sorát idézte, amelyen Zrínyi Miklós, Rákóczi, az es szabadságharcosok mellett a hagyományok folytatásaként az 56-os hõsök is szerepelnek. A megtorlásokra, emigrációba kényszerülõkre, bebörtönözöttekre és kivégezettekre emlékezve jelezte, hogy ez a megtorlási folyamat is hozzájárult a nemzet fogyásához. A küzdelem mégsem volt értelmetlen. Számunkra a tanulság az, hogy a szabadságért való küzdelem folyamatos. A jelen helyzetünk is igazolja, hogy szabadságunkért, autonómiánkért naponta meg kell küzdenünk. Ezt kell a fiatalokban is tudatosítani, ehhez gratulált a sarmaságiaknak, akik töretlenül minden alkalommal ezen a napon elsõkként a Szilágyságban méltóképpen ünnepelnek, és elevenen tartják történelmi tudatunkat. Mátyás Melinda Radnóti verset szavalt, majd a tisztelet és megemlékezés koszorúi kerültek az emlékmû elé a következõ szervezetek részérõl: az RMDSZ megyei és helyi szervezete, a polgármesteri hivatal, a PRO SARMASÁG Egyesület, a helyi katolikus egyház, a Sarmasági Iskolacsoport, az Erdélyi Múzeum Egyesület, a Nimród Vadásztársaság, a Sarmasági Ifjúsági Tanács, a helyi tanács részérõl. Az emlékmû elõtt két, ezen a napon született fiatal õrködött: a nyolcadikos Evelin, és a hetedikes Roland. A koszorúzás a Szózat eléneklésével zárult: Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Folytatásként a nap tiszteletére a kultúrotthonban történelmi vetélkedõ zajlott 7. és 8. osztályosok között, amelynek során az 56-os eseményekkel kapcsolatos tudásukat mérték össze a tanulók. A gyõztes csapat egynapos kirándulást nyert Kalotaszegen és környékén. Jó szokásunkhoz híven fílmvetítés zárta a megemlékezést: Eperjes Károly fõszereplésével Az asszony címû filmet tekintették meg a jelenlévõk. V.E. Hagyományõrzés a Iuliu Maniuban Múlt pénteken ismét megrendezték a hogyományos szüreti bált a zilahi Avram Iancu Sportlíceumban. A már hagyománnyá vált szüreti mulatságon az iskola diákjai mellett részt vettek a tanári kar román illetve magyar képviselõi, valamint az iskola öregdiákjai is. Szépen megterített asztal, frissítõk, szendvicsek, ropogtatnivalók és megannyi igazgatott kisgyerek széles mosolya fogadta a vendégeket. Az iskolai szüreti mulatságot, mely egyben a gólyák beavatásának alkalmául is szolgál, minden évben megszervezik a VIII. osztályos tanulók. Kovács Ágota VIII. osztályos tanuló megnyitó beszédében kiemelten köszöntötte a tanári kar tagjait. Elmondása szerint a hagyományos szüreti bál jó alkalom a vigadásra. Ilyenkorra a pincékben már forr a bor, a kamrákban pedig a sanyúság édes mosolya ragyog ránk. A gólyáknak annyit majd sorra kerültek a vendég mûvészek. Õk Lompértról jöttek, s természetesen népi tánccal. A tánccsoport neve: Nefelejcs, sugallja célját: megõrizni népviseleteinket, táncainkat, zenénket, dalainkat. Olyan lelkes tapsviharral jutalmazták tanulóink elõadott táncaikat, s olyan feszült figyelemmel kisérték mozdulataikat, hogy ilyet egyetlen tanórán sem lehet tapasztalni. A legkisebb néptáncos pár 9 évesen ropta hibátlanul a táncokat. Öröm volt nézni, nemcsak táncukat, de arcukat is, a leánykák hajfonataiban repkedõ piros szalagokat is, a fiúk kalapján viruló piros virágokat is. Ilyen még nem volt az iskolánk dísztermében, reméljük, hogy a VI.B ötlete is hagyománnyá válik. Nem másért, de tanulóink a bulin végre néptáncot is jártak. A táncig azonban még várniuk kellett: népdal vetélkedõ is volt: a felhívás minden osztálynak szólt, de kevesen mertek kiállni mikrofon elé. Két ötödikes kislány, közülük Németi üzent a VIII. osztály nevében, hogy örülnek neki, hogy nem repültek el Afrikába, mert az õ iskolákjukban is biztosan melegre fognak találni. A jelenlévõket arra buzdította, hogy örüljenek a megterített asztalnak, s arra törekedjenek, hogy jövõre is így legyen. A megnyitót követõen a gólyák kerültek a középpontba. Különbözõ próbáknak vetették alá õket. Többek között minél színesebb bemutatkozást kellett produkáljanak, inteligenciatesztet töltöttek ki, be kellett mutatniuk tánctudásukat. A zsûri értékelése alapján végül az idei gólyakirály és gólyakirálynõ cím birtokosai Viski Réka és Katona Krisztián lettek. Mátyás Rozália matektanárnõ, a nyolcadikosok osztályfõnöke szerint az iskolában jó tanári kar verbuválódott össze, s a hangsúly a tanuláson van, melynek bizonyítékai ott függnek az iskola Boglárka II. díjat nyerte, két VII.B osztályos kislány, közülük Tolnai Eszter III. díjas lett, két VI.-os kislány, Gáll Timea I. díjjal jutalmaztatott. ( õ tagja a Nefelejcs tánccsoportnak is, a zilahi ingázás nem szakította ki a csoportból). A nyolcadikosok és egyetlen- egy fiú sem merte vállalni a megmérettetést. A Madárijesztõ-versenyen még kevesebben indultak, csupán három gyerek öltözött be ötletesen madárijesztõnek; két VI.D osztályos fiú és egy VII.D-s kislány. Az I. díjat Csapó Szilárd (VI.D) nyerte, hatalmas kivájt tökfejre még hajat is ragasztott kukorica héjból. A II. Ardai Arnold lett, szintén kivájt tökbõl készült fejjel, s a hozzá illõ tiritarka ruházattal. Tarka, tanulságos, szórakoztató, örömökben gazdag mûsorukért köszönet a VI.B osztálynak, s ezer hála és köszönet a Nefelejcs tánccsoportnak a feledhetetlen élményért. Jövõre ismét?! Antal Annamária, aligazgató Szüreti bál a sportlíceumban dísztermének falain. Keresztes Andrea angoltanárnõ áldozatos munkájának köszönhetõen az iskola tanulói egy európai uniós projekt keretében interaktív módon tanulhatnak a holokausztról. A,,Make Europe not war 2009 elnevezésû projektben öt ország diákjai vesznek részt, többek között Olaszországból, Németországból, Hollandiából, Lengyelországból és Romániából. Ezen projekt keretében a tanulók egy fényképekkel illusztrált, jól koncepcionált kiállítást hoztak létre az iskola dísztermében, melyen a holokauszt hátborzongató körülményei, a szívszorító emberi sorsok mellett az emberi könyörtelenség is megjelenik. A tanárnõ elmondása szerint a kiállítás célja, hogy bemutassa a holokausztot, hogy a gyerekek tanulni tudjanak a történelembõl, hogy a jövõben ne fordulhasson elõ hasonló szörnyûség. Máté József

5 Szilágyság/44. Aktuális 5. A kormányzás nem cél, hanem eszköz Szórványban és tömbben is, a kormányzati szerepvállalás a fejlõdés eszköze, soha nem cél, amelyért bármilyen feltételt hajlandóak lennénk elfogadni. Ezt egyenesen, tisztán ki kell mondanunk hangsúlyozta a Déván megtartott civil fórumon Kelemen Hunor, az RMDSZ államelnökjelöltje, aki azt sem rejtette véka alá, hogy 2010 nehéz év lesz Románia számára, bármilyen is lesz a kormány összetétele a választásokat követõen. Az esemény házigazdája, Winkler Gyula EP-képviselõ, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke a találkozón úgy vélte, Kelemen Hunort eddigi politikai pályafutása ajánlja az államelnöki tisztségre, valós elképzelései vannak arról, hogyan kellene vezetni ezt az országot az elkövetkezõ öt évben. Az RMDSZ államelnökjelöltje úgy vélte, a második Boc-kormány parlamenti bukása után számos ellentmondásos hír kelt szárnyra az RMDSZ álláspontjával kapcsolatban. Ennek az okát nem mindig találjuk, lehet, hogy mi is tévedtünk, nem hangsúlyoztuk azt, hogy mindenkivel tárgyalunk, de az álláspontunk mindvégig határozott volt és maradt hangsúlyozta Kelemen Hunor Déván, ahol a Hunyad megyei civil és egyházi vezetõkkel, pedagógusokkal és RMDSZ-es tisztségviselõkkel beszélgetett az aktuálpolitikai helyzetrõl valamint a magyarság képviseletének perspektíváiról. A nemrég kormányzati felelõsségvállalással elfogadott oktatási törvénycsomagról elmondta, az RMDSZ olyan módosításokat igyekezett elfogadtatni, amelyek a magyar oktatásnak az eddigieknél szélesebb lehetõségeket nyújtanak. Sikerült elérnünk azt, hogy a kötelezõ iskolai idõszakra a román nyelvet más rendszer és tankönyvek Megvannak Kelemen Hunor plakátversenyének a nyertesei! Összesen 250 plakátterv érkezett a Kelemen Hunor aláírásgyûjtõ honlapján, október 6-án meghirdetett versenyre. A résztvevõk letölthették a hozzávalókat a honlapról, majd utána csak a fantáziájuk szabott határt a plakát megtervezésében. szerint tanulhassák a magyar diákok, a doktori fokozatot anyanyelven is meg lehet szerezni. Ellenzéki alakulatként, ez jelentõs eredménynek számít fogalmazott Kelemen Hunor, aki szerint ezen a téren a további tennivalók közé tartozik a történelem és a földrajz magyar anyanyelven való oktatása, illetve annak elérése, hogy az oktatási intézmények mûködéseként megszabott háromszáz fõs diáklétszám a felére csökkenjen. Az országot olyan mértékben eladósította az elõzõ kormánykoalíció, hogy arra példát alig találunk. Úgy tisztességes, ha ezt elmondjuk. Hiszen a Románia által felvett óriási összegek jelentõs része rövid lejáratú kölcsön, amelynek a visszafizetése már ben elkezdõdik magyarázta az RMDSZ államelnökjelöltje, aki szerint nem az a legnagyobb gond, hogy a Boc-kormány rossz döntéseket is hozott, hanem az, hogy a recesszió enyhítésére vonatkozóan nem volt egyetlen jó döntése sem. A közhangulaton ez érezhetõ is, hiszen az emberek 80 százaléka úgy gondolja, hogy Románia rossz irányba halad. Arra, a hallgatóságból feltett kérdésre, hogy kormányra kerülése esetén, mi lenne az RMDSZ prioritása azért, hogy az egyszerû ember ne legyen vesztese a gazdasági recessziónak, Kelemen Hunor azt hangsúlyozta, hogy valamennyi intézkedés célja az kell hogy legyen, hogy a családok ne vigyenek kevesebb pénzt haza válság idején. Az RMDSZ államelnökjelöltje ennek elérésére fontosnak tekinti a 16% egységes adókulcs hozzávetõlegesen 4%-al való csökkentését, a munkahelyteremtõ és -megõrzõ programok gyakorlatba ültetését, a kis-és középvállalkozások számára pedig a minimáladó eltörlését. Az elõrehozott választások, Kelemen Hunor szerint egy olyan csel, amely a jelenlegi államelnököt teheti a válság elmélyítésének egyetlen felelõsévé. Jövõ év áprilisa-májusa elõtt nem szervezhetõ meg az elõrehozott parlamenti választás. Kevesen tudják, és még kevesebben mondják el, hogy Székely tarisznyával benne szalonnával, hagymával, túróval és házikenyérrel indult kampányútjára Kelemen Hunor államelnökjelölt Csíkkarcfalváról, ahonnan karavánozó önkéntes csapata is nekivágott Erdélynek, hogy háromszázötven településre elvigye az RMDSZ jelöltjének választási üzenetét. A tarisznyát Fülöp Lajos, a csíkkarcfalvi iskola igazgatója, hajdani tanára nyújtotta át Kelemen Hunornak és örömét fejezte ki, hogy volt diákja ilyen fontos feladat elõtt áll: a magyarságot képviseli a novemberi romániai elnökválasztáson. Kelemen Hunor Hangadó Karavánja, szimbolikusan Csíkkarcfalva Polgármesteri Hivatala elõl startolt, az elõl az épület elõl, amely néhány évtizeddel korábban még szülészetként mûködött, és amelyben október 18-án az RMDSZ államelnökjelöltje megszületett. Abban a szobában, amely most Gábor Tibor polgármester úr irodája, ott láttam meg 42 évvel ezelõtt a napvilágot. Az út túloldalán pedig az iskola van, amelyben életem elsõ éveiben megtanultam mindazt, amit magammal vittem, késõbbi tevékenységem során is hasznomra volt - mondta Kelemen Hunor a polgármesteri hivatal elõtt összegyûlt kollégáinak, a környékbeli polgármestereknek, a karavánozó önkénteseknek és a csíki újságíróknak. Ez a karaván a következõ négy hétben bejárja Erdély különbözõ vidékeit. A mellettem álló fiatalok pedig háromszázötvennél több településre viszik el a hangom, az üzenetem. Ez nem is lehetne másképp, hiszen minél több helyre el szeretném juttatni a választás A plakátverseny fõdíját, egy i-phone-t, Olasz Tamás nyerte, az egyik különdíjat a legeredetibb plakáttervért Horváth Zsolt, a másikat a legszellemesebbért a Lumina de seara felhasználónévvel regisztrált versenyzõ. A õ díjuk egyegy i-pod zenelejátszó. Kelemen Hunor államelnökjelölt a plakáttervek értékelése után elmondta, bíztatónak tartja, hogy ilyen sokan jelentkeztek erre a versenyre, éppen ezért az elkövetkezõ kampányok alkalmával ismét szervez az RMDSZ hasonló megmérettetést. Köszönöm minden versenyzõnek a beküldött plakátokat, nagyon sok kreatív és friss ötletet láttunk, ezekbõl néhányat az elnökválasztási kampányunkban is használunk majd közölte Kelemen Hunor. A versenyzõk a hagyományostól a futuristáig mindenféle plakátot terveztek: Kelemen Hunor megjelent, mint az utolsó mohikán, Superman, Che Guevara, a Csillagok Háborújának a szereplõje, támogatta õt Chuck Norris. Szerepelt a Barátok közt sorozatban és a Legyen Ön is milliomos vetélkedõben. A jelöltet elhelyezték székely kapu vagy a hargitai fenyves elõtt, de az alagút végén is. egyben azt is jelenti, hogy további fél évig nem lesz Romániának legitim kormánya, emiatt pedig nem lesz az országnak költségvetése sem. Így méltán okolható a választásokkal fenyegetõzõ államelnök a gazdasági válság politikai mélyítésének egyetlen felelõse jelentette ki az RMDSZ államelnökjelöltje. Indul a karaván fontosságának hírét, és ezt csak általuk sikerül megvalósítanom, a Hangadó Karaván ebben lesz segítségemre. Az önkéntes fiataloktól Erdély minden vidékérõl üzenhetnek nekem a magyar emberek - hangsúlyozta Kelemen Hunor. A karavánindítón Gábor Tibor csíkkarcfalvi polgármester úgy vélte, nemcsak Csíkkarcfalva ezernyolcszáz lakosa, hanem egész Hargita megye és Székelyföld büszke lehet arra, hogy a hely szülöttje a magyarság államelnökjelöltje. Ferencz Alajos csíkszentdomokosi polgármester azt kérte Kelemen Hunortól, hogy a kampányban hitelesen jelenítse meg a magyarságot, olyannak, amilyenek mi vagyunk, itt, Székelyföldön, úgy, hogy a közösség törekvései fontos szerepet kapjanak a hazai politikában. Gyerkó László Hargita megyei szenátor szerint november 22-én egy másfajta népszámláláson kell részt vennie a magyarságnak, meg kell mutatnia, hogy jelentõs a közösség létszáma az országban, hogy bele tud szólni az ország ügyeibe. Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnök azt kérte Kelemen Hunortól, hogy ne vegyen részt a Dâmbovita-parti sárdobálásban, hagyja, hogy ezt a román pártok jelöltjei ûzzék egymás között. A mi elnökjelöltünknek másnak kell lennie, más dolga van ebben a kampányban, amelyben a magyarság törekvéseit kell kivinnie az ország elé hangsúlyozta Borboly. A karavánnal együtt november 5-én jut el a Szilágyságba Kelemen Hunor elnökjelölt. A beküldött plakátterveket szerdán délelõtt Kelemen Hunor államelnökjelölt, Kovács Péter kampányfõnök, Könczey Elemér designer és Porcsalmi Balázs web-designer zsûritagok egyenként pontozták, a végsõ pontszám pedig úgy állt össze, hogy 40%-ban számított a plakáttervekre leadott on-line szavazatok száma és 60%-ban a zsûri által adott pontok száma. A versenyre beérkezett összes plakátterv megtekinthetõ a honlapon. A nyertesek és a jobb alsó sarokban Hajdú Attila terve:

6 6. (Folytatás az 1. oldalról) Seres Dénes Szilágy megyei RMDSZelnök, parlamenti képviselõ kiemelte: a Arany napok A harmadik Arany-napok polgármesteri hivatal képviselõi helyezték el a kegyelet koszorúit, majd a nemzeti ima eléneklése következett. László, Hajdu Attila, Starmüller Katalin, Starmüller Géza, Adorján Ilona és Vári Váncza Edith képeit nézegetve Márkus László szavaival élve a fiatalabb generáció tagjai szembesülhetnek azzal, hogy õk maguk is mi mindent alkothatnak az elkövetkezõkben, amennyiben kitartóak és tehetségesek. Az anyanyelvápolók versenye után dr. Szûcs Zoltán konzul köszöntötte az emlékezõ közönséget a Magyar Köztársaság nevében. A helyi Mûvelõdési Házban este 8 órakor kezdõdõ kulturális mûsort Szûcs Zoltán konzul nyitotta meg. A rendezvény keretében elsõként Srankó Ferenc nyugalmazott történelemtanárnak, Nagyfalu egyház- és iskolatörténete kutatójának adták át a Romániai Magyar Pedagógusszövetség (RMPSZ) Ezüstgyopár-díját, az I IV. osztályosok mûsorát követõen pedig a rajzverseny nyerteseit díjazták. Az I IV. osztályosok esetében a következõ eredmények születtek: I. díj Horvát Diána, III. oszt., Nagyfalu, II. díj Bereczki Emilia, III. oszt., Lecsmér, III. díj Szilágyság/44. Papp Tamás, IV. oszt., Varsolc, dicséret Bereczki Eliza, III. oszt., Lecsmér. Az V VIII. osztályosok eredményei: I. díj Kása Antónia, VIII. oszt., Zovány, II. díj Moisi Teofana, V. oszt., Nagyfalu és Kása Henrietta, VIII. oszt., Zovány, III. díj Marian Ingrid, VII. oszt., Nagyfalu és Kása Henrietta, VIII. oszt., Zovány, dicséret Vad Johanna Katryn, VII. oszt., Kémer és Balázs Friderika, V. oszt., Nagyfalu. A kulturális mûsor keretében az V VIII. osztályosok elõadták Benedek Elek Bedõné beszél címû elbeszélésének színpadi változatát, majd a nagyfalui iskola zenekarának összeállítása után az Árvalányhaj berettyómenti és a Vadrózsák szilágysági és tövisháti táncait tekinthették meg az érdeklõdõk. A vasárnap délelõtti istentiszteleten Csûry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét, majd Kozma Zsolt nyugalmazott teológiai professzor a reformátor Kálvinról, Zuh Imre, a nagyszalontai Arany János Emlékmúzeum igazgatója pedig Arany János és a kálvinista szemlélet témában tartott elõadást. romániai magyarság az elmúlt idõszakban számos emlékmûvet emelt Szilágy megyében és Erdély egész területén azok tiszteletére, akik 1848-ban és 1956-ban vérüket ontották a szabadságért ben mi is a szabadságért és ezért a szellemiségért harcoltunk. Mára már sikerült elérnünk, hogy a magyar közösség visszanyerje önbizalmát, ezáltal pedig képes legyen méltó módon ünnepelni hangsúlyozta. Az emlékmûnél az RMDSZ Szilágy megyei szervezete, a megyei tanács, a tanfelügyelõség, a szilágysomlyói Báthory István Alapítvány, a sarmasági, a szilágybagosi és a szilágynagyfalui Október 24-én tartottuk meg harmadik alkalommal az Arany János nyelvmûvelõ vetélkedõnket tíz iskola részvételével.ipp, Zovány, Nagyfalu, Szilágysomlyó, Bagos Perecsen, Varsolc, Kárásztelek, Sarmaság és Lompért iskoláiból egyenként három-három VII. vagy VIII. osztályos tanuló mérte össze tudását, leleményességét, kreativitását. Mivel idén ünnepeljük Kazinczy Ferenc születésének a 250. évfordulóját, nyelvmûvelõ vetélkedõnkkel a Kazinczy-év megemlékezõ eseményeinek sorába igyekeztünk bekapcsolódni. Bár a nyelvújítás vezéralakjának tartja számon az irodalomtörténet írói tevékenysége mellett, ennek ellenére kevés említés esik róla az általános iskolai irodalomórákon. A vetélkedõ A konzul fogadása Az iskolában a Hold elejti, Nap felkapja címû rajzkiállítást nyitotta meg Márkus László tanfelügyelõ egyázmegyei fõgondnok. A kiállított 236 munkát Szilágy megye kilenc iskolájának (Lecsmér, Borzás, Nagyfalu, Kémer, Kárásztelek, Varsolc, Ipp, Zovány, Lompért) diákjai készítették, mégpedig úgy, hogy magyar közmondásokat, szólásokat vagy találós kérdéseket jelenítettek meg rajzaikon, festményeiken. Az iskola elsõ emeletén az idén augusztusban Sólyomkõváron tartott tizenkettedik Ipp Art képzõmûvészeti alkotótábor festményeibõl szerveztek kiállítást: Csóka László, Szabó Attila, Márkus Kazinczy és Arany, a nyelvújítók diákok teljesítménye, érdeklõdõ hozzáállása azonban megerõsített bennünket abban, hogy amennyiben megfelelõen motiváljuk õket, és képesek vagyunk életkorukhoz, elvárásaikhoz formálni egy irodalmi témát, azt aktuálissá tenni az õ világképükben, legyen az régi irodalom avagy posztmodern, akkor többet nem beszélhetünk alkalmazhatatlan, elavult vagy Tíz falu tanulói vetélkedtek izolált irodalmi szövegekrõl, bármelyiknek lehet újraértelmezhetõ üzenete. A feladatok hármas felosztásúak voltak: egyrészt a tárgyi tudást mérték fel, másrészt a nyelvi tudatosságot,kreativitást, s talán legfontosabb szempontként a megszerzett ismeretek alkotó módon való felhasználása fogalmazódott meg. A kétórás szellemi párbaj eredményeként 236 rajz a kiállításon a következõ helyezések születtek: I. helyezett: Sarmaság (Erdei Anett, Erdei Emese, Maier Adrienn), felkészítõ tanár: Veres Erzsébet. II.helyezett: Szilágysomlyó (Bacsadi Blanka, Bákai Beáta, Szodorai Rita), felkészítõ tanár:benkõ Annamária. III.helyezett: Nagyfalu (Janó Nikolett, Benedek Noémi, Szilágyi Benedek Beáta), felkészítõ tanárok: Orosz Gabriella és Papp Éva. Dicséret: Kárásztelek (Szabó Amália Izabella, György Tamás, Bányai Kovács Nándor), felkészítõ tanár: Nagy Olga. Ezúttal szeretném megköszönni a zsûri tagjainak szaktudását, objektív hozzáállását. A vetélkedõ értékelésében Csepei Mária, Csiszár Zsuzsa, Gõgös Ildikó magyartanárnõk, Bálint Enikõ, a szilágysomlyói EMKE Ház elnöke és Nagy Edit nagyfalui diák vett részt. Gõgös Ildikó tanárnõ részvételével az anyaország is képviseltette magát többek között, ugyanis a Pápán mûködõ Weöres Sándor Gimnázium magyartanáraként látogatott meg bennünket immár másodízben az Arany-Napokon. Az elsõ nyelvmûvelõ vetélkedõ során, 2007-ben nyertes diákjainknak egyhetes táboroztatást biztosított a Balatonon, fölvállalva ennek teljes feladatkörét. Ezen a versenyen is külön díjakkal érkezett, amelyet az elsõ helyezett csoport minden tagja megkapott, az õket felkészítõ Veres Erzsébet tanárnõvel együtt. Ahhoz, hogy az idén is megszervezhessük a vetélkedõt, köszönet és elismerés illeti legelõször is Lukács József esperes urat és feleségét (kolléganõnket), Ibolyát, a Szilágynagyfalui Református Egyházközséget, a Petri Mór Általános Iskola közösségét, mindazokat, akik bármilyen anyagi vagy szellemi rész vállaltak benne. Támogatóink voltak: Fekete András szenátor, Seres Dénes parlamenti képviselõ, Csóka Tibor, a megyei tanács alelnöke, Gõgös Zoltán, a magyarországi Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára, valamint a Szilágysomlyói Magyar Ház és a Báthory István Alapítvány. Papp Éva A díjnyertes sarmaságiak

7 Szilágyság/44. Képek, könyvek a szüreti napokon A Zilahi Szüreti Napok rendezvénysorozat több helyszínen nyújtott látványossággal várta az érdeklõdõket. A nyitányt a fogatos szüreti felvonulás és táncgála jelentette, a záróaktust pedig a bálozás. Mindeközben intézmények falain belül tárlatokra, könyvek bemutatójára is sor került több kevesebb résztvevõvel. Az EMKE-házban Szabó Attila mutatta be a nyáron Zsobokon rendezett alkotótáborban készült nagyméretû fotókkal. Az idén került a zilahiak látókörébe a kalotaszegi faluban lezajlott tevékenység, melynek munkáit: portré- és riportfotókat mutattak be a közönségnek. Túlnyomóan színes, kevés fehér- fekete felvétel Zsobok és szûkebb környékének képi ábrázolása, Szabó Attila szerint az alkotások lényegében a táj szellemét éltetik tovább. A tárlatlátogatóknak a kolozsvári Szabó Csaba közíró és tévériporter a szórványkapcsolat keretében megjelentetett könyveket és szerzõiket mutatta be. Egyikük, a nagybányai Tamási Attila ugyan nem volt jelen, ám könyve vásárlásához kedvcsináló bemutató hangzott el az ifjúsági regénynek vagy kalandregénynek is nevezett mûrõl. Mihály István, a Kolozsvári Televízió munkatársa, a Kalotaszeg címû kiadvány helyettes fõszerkesztõje esszé- és tanulmánykötetérõl beszélt. Már fullasztó az audiovizuális óceán szerinte, a dokumentumfilmekben, a szappanoperákban és szórakoztató mûsorokban egyaránt tetten érhetõ a csalás, a nézõk manipulálása. Simon Ilona tanulmánykötete a mesék ellentmondásait elemzi, melybõl érdekes részlet idézése a szerzõnek sikert jelentett, számos vevõ állt sorba dedikációért. Következõ hétköznapon a Ioan Sima Galéria és a polgármesteri hivatal tükörterme volt a rendezvények házigazdája. Elõbbi helyszínen az IppArt alkotó mûvészei tárlatát ugyancsak Szabó Attila festõmûvész nyitotta meg. Az alkotások idén nyáron készültek a Sólyomkõváron már több alkalommal tartott alkotótáborban. Az olajfestmények, grafikák, pasztellek, kisplasztikák tematikai változatosságot biztosítottak; alkotóik Hajdu Attila, Starmüller Géza jr, Csóka László, Szabó Attila, Adorján Ilona, Starmüller Katalin, Sepsi József, Váncza Edit, Márkus László, Dabóczi Géza, Starmüller Géza sn. Az elmúlt csütörtökön a polgármesteri hivatal dísztermében túlzottnak nem mondható érdeklõdés mellett az ifjú tehetségek gálaestje keretében nyújtották át a Pro Zilah Egyesület díjait, miközben Lakóné Hegyi Éva az 1956-os forradalom és szabadságharcról emlékezett meg elõadásában az 53-ik évfordulón. Az ifjú tehetségek gálája fiataloknak nyújtott lehetõséget zene- és énektudásuk bemutatásához, sikerük a felkészítõ tanárok érdeme is. Soroljuk fel õket a fellépés sorrendjében: Bánhídi Attila zongora, Czirják Renáta gitár, Bánhídi Zoltán zongora, Bodolai Dániel klarinét, Móricz Andrea népdal, Major Arnold hegedûn szilágysági népdalok, Katona Ágnes népdal, Pápai Petra hegedû, mûsoruk megérdemelten nagy tapsot kapott. A Pro Zilah Egyesület Életmûdíjat a kuratórium ez évben Moldován Erzsébet nyugalmazott fizikatanárnak ítélte. A laudációt mondó László Judit fizikatanár, a díjazottnak egykor tanítványa, majd kollégája ismertette Moldován Erzsébet 32 éves pedagógusi pályáját, valamint az általa kezdeményezett, az 1996-ban alakult Moldován Lajos Alapítvány céljait annak tevékenységét, s melynek matematika versenyein évente átlag 200 magyar diák méretkezik meg. Az Év Embere-díjra méltatott Kerekes Edit laudációját Kovács Kurucz János mondta, aki a kitüntetettet harcos társai közé sorolta. Méltatta Kerekes Edit, a nemrégiben még az RMDSZ városi szervezetének elnökeként végzett 13 évi áldozatos munkáját, és aki Szüreti felvonulás és bál Zilahon Beérett a szõlõ a Meszes alatti katlanvárosban és a must is kiforrott Zilahon. A szõlõsgazdák idejében elõkészítették a puttonyokat, csebreket, kádakat, darálót, prést, csapalját, liut és a legfontosabbat, a hegy levét befogadó hordókat. Többek között a Simándin, Õrhegyen, Nagymálon vagy a Németin ez évben is vídám gazdák családjaikkal, barátaikkal végezték a szüretelés nemes munkáját. Talán felcsendült újra a régi szõlõsgazdák kedvenc dala is: A zilahi sûrû pince Ritkán van jó teteje Galambommal iszom benne. Részeg vagyok, boros vagyok, Hazamennék, de nem tudok. Itt a rózsám, aki szeret, Hazavezet az engemet. Apáinktól, nagyapáinktól tudjuk, hogy Zilahon, akár csak más településeken, a magyar közösségek a jó termést, az új bort szüreti felvonulással és bállal ünnepelték meg. Fél évszázadon keresztül a kommunista rendszer betiltotta hagyományainkat. A rendszerváltás utáni években a zilahi magyar közösség függetlenül attól, hogy itt született vagy nem újra bizonyította erejét, összefogását és hagyományaink iránti tiszteletét. Mint az elmúlt években is, városunk régi utcáin idén ismét csattogtak a lovak patái, csilingeltek a csengõk, szólt a vidám nóta. Az eseményhez méltóan feldíszített fogatokon pompázó népviseletben a füleki (Szlovákia) Rakonca és a zilahi Terbete néptánc együttesek tagjai foglaltak helyet. A menetben az egyik szekérben ott trónolt Major István volt borkirály felségjeleivel, valamint Matyi István cifraszûrben néptánc gálára és szüreti bálra hivogatta a jelenlévõket. A Kraszna utca végérõl indult fogatok több helyen is megálltak a központig, s a borbíró eme megállók alkalmával tülökkel jelezte a jelenlétet és elmondta hivogatóját. Régi jó szokás szerint a felvonulókat többen borral, kaláccsal kínálták útközben. Nem egy idõs embernek könny szökött a szemébe a vonulók látványától, hiszen fiatalságuk szép emlékeit látták felelevenedni. Zilah régi fõterén a Wesselényi-szobor elõtt több százan várták a szüreti felvonulókat. A szobor elõtti téren a karikás csikósostor csattogtatása után a néptánccsoportok fergeteges táncokat roptak. Nem maradt el a szokásos borkóstoló sem a náddal, szõlõvel díszített kishordó gyomrából. A zilahi szõlõsgazda, Erdõdi Béla nagylelkûen nyitogatta a hordó csapját és kínálta borát. Fogatosaink még tettek egy kört a Scala útkeresztezõdésig, majd a Szakszervezetek Mûvelõdési Házánál rakományaiktól megszabadulva a paripák visszatértek istálóikba a jól megérdemelt abrakot elfogyasztani. Délután négy órától a Szakszervezetek Mûvelõdési Házában telt ház elõtt a füleki Rakonca, a Terbete, a Terbete- utánpótlás, a Höcögõ valamint az öreg Terbetések hagyományos néptáncgálát produkáltak A Terbete tíz éves fennállásának alkalmából az együttes oktatója és mûvészeti vezetõje, Matyi István méltatta az elmúlt idõszak eseményeit, számba vette sikereiket. Minden volt- és jelenlegi táncos és a csoport támogatói díszoklevelet kaptak. A XII. Zilahi Szüreti Napok rendezvény sorozat a szüreti bállal ért véget. A volt 1-es számú inasiskola étkezdéjében péntek este a bál csõszök, csõszleányok (a Terbete tagjai) színpompás bevonulásával kezdõdött, élükön a borbíró és a volt borkirály. A fiatalok fergeteges tánccal nyitották meg a bált, majd ezt követõen a báli vendégeket kérték fel táncra. A tombola sorsolása, a szõlõárverezés, a finom falatok, valamint a szilágysági szilvórium és bor megtette hatását. Szilágyi Pityu és zenekara, a szüreti felvonuláson is, de a bálon is gondoskodtak a jó hangulatról. A bált többek között városunk polgármestere is megtisztelte jelenlétével. A polgármester úr szolgáltatta az est meglepetését is! Majdnem profi módon, önmagát gitáron kísérve két dalt adott elõ. A jelenlévõk immár nemcsak tánctudását, hanem nagyon jó hangját is megismerhették. Szüreti napok 7. évtizednél tovább állta a sarat a zilahi szervezet élén és anyagi támogatás híjával is sok-sok rendezvényt szervezett. A díjakat Fodor István egyesületi elnök és Lakatos Sándor, a zilahi RMDSZ elnöke adták át a kitüntetetteknek. A gálaesten hagyományosan részesítenek fiatal tehetséget 100 dolláros pénzjutalomban az USA-ban élõ Nyárádi Elemér felajánlásából. Ezúttal Demjén Norbert, a Terbete táncegyüttes tánckar-vezetõje érdemelte ki. Matyi István laudációjában hangsúlyozta a fiatal táncos jelenleg egyetemista példaértékû munkáját, aki nyaranta két-három tánctáborban is részt vett tanulási szándékkal. A jutalmat Veres Ernõ adta át a díjalapító megbízásából. A díjazottak tiszteletére Kõvári Aranka és Kõvári László klasszikus zenemûvet mutattak be hegedûn és zongorán. Fejér László A bál fénypontja a már hagyományossá vált borkirály megválasztása volt. A szõlészettel, borral, borászattal kapcsolatos tesztkérdések után hatan jutottak az elõselejtezõbe. Az elsõ próba tülökfujás volt, a második borszívás lopótökkel. A döntõbe Szakács Ferenc és Szabó Attila jutottak be. Bizony nehéz feladat várt rájuk éjfélután: egy-egy kupa bor kiürítése. Aki hamarabb teljesítette a feladatot, az lett a borkirály. Bár minimális elõnnyel, a év borkirálya Szakács Ferenc lett! A leköszönõ borkirály átadta felségjeleit a vitézkötéses kék kabátot, a palástot, a díszes koronát amelyeket a csõszleányok segítettek fel az új borkirályra. Õfelsége letérdelt a borbíró elõtt, aki egy nemzeti színû pántlikával díszített szõlõkarót helyezett a vállára, és letétette vele a borkirály esküt (többek között, hogy királysága alatt csak bort iszik és nem vizet). Joga, hogy egy évig ingyen vehet részt minden hasonló rendezvényen, feltéve, ha királyi ornátusban jelenik meg. Jutalma a királyságát igazoló díszoklevelen kívül egy kishordó volt, egy üveg nemesbor valamint egy szépen felpántlikázott szõlõkaró, mely az alábbi feliratot tartalmazza rovásírással: Zilahi borkirály 2009". A jókedvû bálozók hajnalhasadtán indultak hazafele. A töklámpások, melyekben még pislákoltak a gyertyák, mosolygó szájukkal talán mondani szerették volna a vidám bálozóknak: Jövõre veletek ugyanitt! Kerekes Gyula

8 8. Életmód Szilágyság/44. Intsen búcsút a fejfájásnak! Ahány fej, annyi fájás Életünk során legalább egyszer biztosan szenvedtünk már a fejfájás kínzó érzésétõl. A lakosság százaléka pedig rendszeresen küzd különbözõ típusaival. A fájdalomcsillapítók veszélyei A krónikus fejfájástól szenvedõk gyakran esnek a fájdalomcsillapítók átmeneti enyhülést kínáló csapdájába, mely több szempontból is veszélyes lehet. A fájdalomcsillapítók gyakori szedése károsítja a gyomor- és bélnyálkahártyát, melynek súlyos következménye lehet gyomor- és nyombélfekély kialakulása. A fájdalomcsillapítók helytelen használata ezen kívül önmagában is fenntarthatja a fejfájást, így nem csak a tüneteket nem szûnteti meg, de a diagnózist is nagymértékben megnehezíti. A fejfájások kezelésében nagyon fontos az egyénre szabott terápia, hiszen a közel azonos tünetek hátterében egyéntõl függõen más-más kiváltó ok is állhat-hangsúlyozza dr. Nagy Ildikó, az Oxygen Medical neurológusa. Mitõl fáj? Fejfájás több okból jelentkezhet. Az õszitéli idõszakban gyakori kísérõje a náthás, influenzás megbetegedéseknek. Oka lehet a túlzott dohányzás, a másnaposság, a stressz és a kialvatlanság is. Az eddig felsorolt tényezõk mellett fejfájást okozhat még: -szervi eltérés, a nyaki csigolyák addig fel nem ismert elváltozása, -különbözõ izomcsoportok görcse, merevsége, -magas vérnyomás, -cukorháztartás zavara, -rossz látásélesség, -pajzsmirigy betegség, -krónikus arcüreggyulladás, -gyulladásban lévõ foggyökér is. Ahány fej, annyi fájás Az önálló fejfájások különbözõ típusúak lehetnek: migrén, tenziós, vagy a viszonylag ritka, de igen erõs fájdalmakat okozó cluster. Migrén: -jellemzõen a fej egyik oldalán jelentkezik, lüktetõ fájdalom formájában -6-9 erõsségû egy tízes fájdalom pontozó skálán -órákon vagy akár 1-2 napon át is tarthat -fizikai aktivitás fokozza -gyakran társul hozzá rosszullét, hányinger, fénytúlérzékenység -nõknél háromszor gyakrabban jelentkezik - látásjelenségek elõzhetik meg a fájdalmat ( fénylõ foltok, kaleidoszkóp szerû kép, stb) Tenziós fejfájás: - a legtöbb esetben enyhe vagy mérsékelt (erõssége 4-6) fájdalommal jár, -a fej körül, abroncsszerû fájdalommal jár, mely a nyaki- tarkótájék felé is kisugározhat - gyakran kíséri szorongás és depresszió - napokig eltart, krónikus formájában több mint havi 15 napig is. Cluster: -szintén féloldalon, jellegzetesen a szem körüli környéken okoz éles, szúró fájdalmat (erõssége ált. 10-es) amelyhez könnyezés, orrdugulás, orrfolyás, szempirosság társul - fiatal, dohányzó férfiaknál gyakoribb - ált percig tart Hogyan kezelhetõ? A fejfájás kezelésére ma már számtalan lehetõség áll rendelkezésünkre. A gyógymódok típustól és egyéntõl függõek lehetnek, így azok meghatározása minden esetben szakorvos feladata. A fejfájás okainak felderítése során a betegek elsõ körben neurológushoz kerülnek, aki a panaszok függvényében további kivizsgálást javasolhat. A fájdalmak alapos feltérképezéséhez indokolt lehet belgyógyászati, szemészeti, fogászati kontroll és képalkotó vizsgálat (CT, MR, érvizsgálat) elvégzése is. A pontos diagnózist mi magunk is segíthetjük, amennyiben részletesen be tudjuk mutatni a fejfájás jellegét. A kivizsgálás elõtt gondoljuk át otthon a következõ kérdéseket: -milyen jellegû a fejfájás? -milyen gyakorisággal jelentkezik? -a fej melyik részén érezhetõ? -mennyi ideig tart? -a fejfájás jár-e más tünettel is? (hányinger, szédülés, fénytúlérzékenység ) -milyen gyógymódokat próbáltunk ki eddig a fájdalom csillapítására? Sütõtökös receptek Sütõtök-krémleves tejszínnel Elkészítéséhez: 50 dkg sütõtök, 1 fej vöröshagyma, 3 dkg vaj, 5 dl húsleves (kockából), 0,5 dl tejszín, csipetnyi bors, 1 csokor vagy 1 kávéskanál szárított bazsalikom szükséges. Elsõként megtisztítjuk és felaprítjuk a vöröshagymát, majd felforrósított vajban megpároljuk. A sütõtököt meghámozzuk, a magházát eltávolítjuk, a tököt pedig kisebb szeletekre vágjuk, leöblítjük majd felszeleteljük és a párolt vöröshagymán megforgatjuk. Közben felengedjük az elõre elkészített húslevessel, beleszórjuk a szárított bazsalikomot, és lefedve hozzávetõleg 15 perc alatt puhára fõzzük. Amikor megfõtt, félretesszük, megvárjuk, amíg kihûl, majd az egészet botmixerrel alaposan összeturmixoljuk, belekeverjük a tejszínt, ízlésünknek megfelelõen megborsozzuk, és ha szükséges, sózzuk, fûszerezzük. Ezt követõen visszatesszük a tûzre, de már nem forraljuk, csak egészen lassan felmelegítjük. Végül tányérokba adagoljuk, a tetejét pedig megszórjuk friss, finomra aprított bazsalikommal. Kacsamell párolt sütõtökkel Elkészítéséhez: 2 kacsamell, 2 dkg zsír, 5 dkg vaj, só, majoránna, 1,5 kg sütõtök, 2 dl száraz fehérbor, õrölt szerecsendió, reszelt citromhéj, 20 dkg aszalt szilva, 1 dl vörösbor, egész fahéj, 1 citrom leve és 5 A fejfájással nem kell együtt élni! A fejfájás hátterében álló okok alapos felderítése után kezdhetjük meg a fájdalom megszûntetését. Mindezen információk birtokában a megelõzõ terápiák sikere és sikertelensége alapján lehet összeállítani egy terápiás tervet, amihez a beteg aktív együttmûködése is szükséges. Az önálló fejfájások esetén a fejfájás típusától függõen kell a kezelést kiválasztani. Tenziós fejfájás akut formájában alkalmi fájdalomcsillapítás ajánlott (paracetamol vagy acetil-szalicilát nagy adagban). Amennyiben a fájdalom krónikussá válik megelõzõ kezelés, ált. antidepresszáns kezelés beállítása szükségessé válhat Életmódbeli változtatásokkal -a napi rendszeresség visszaállítása az étkezéseket, alvást, fizikai aktivitást illetõen, a káros anyagok kerülése: dohányzás, alkohol- mellett különbözõ relaxációs kezelések és stresszoldó módszerek, masszázs is hatásosak lehetnek. Migrén esetén megkülönbözetünk egy roham és egy megelõzõ kezelést. A rohamkezelés célja a kezdõdõ, vagy már fennálló fájdalom és a kísérõ panaszok csökkentése. Rohamgyógyszerként jól használhatóak a hányás és fájdalomcsillapítók kombinációját tartalmazó készítmények. Emellett a triptánok (specifikusan migrén ellenes szerek) jelentik a megoldást erõsebb vagy nagyobb korlátozottságot okozó migrénes fejfájás esetén. A megelõzõ kezelés akkor javasolt, ha gyakoribb, vagy hosszan tartó fejfájások jelentkeznek. Megelõzõ kezelésként antidepresszánsok, epilepszia ellenes gyógyszerek, kardiológiai gyógyszerek alkalmazhatóak megfelelõ orvosi felügyelet mellett. Migrénesek egy csoportjánál -terhes nõk, gyermekek, stressz kiváltotta fejfájásbana relaxációs technikák, pszichoterápia hatásos lehet. Az életmódbeli változások is segíthetnek, fõleg a rendszeres fizikai aktivitás, a rendszeres étkezések és a megfelelõ alvási idõszakok betartása. Cluster fejfájásban a gyorsan ható készítmények alkalmazhatók eredményesen, tekintettel a rohamok rövid idõtartamára, de igen kifejezett erõsségére. Ilyenkor oxigén belélegzés, orrspray vagy injekció formájában alkalmazható triptánok jönnek szóba. Megelõzõ kezelésként kardiológiai szerek, szteroidok alkalmazhatóak. dkg cukor szükséges. Az elõkészület szakaszában a kacsahúst megsózzuk és meghintjük majoránnával. Ezt követõen meghámozzuk a tököt, a magházát kiszedjük és egy centis szeletekre vágjuk. A következõ lépésben a kacsamell bõrét késheggyel bekockázzuk, és a melleket vékonyan kizsírozott tepsibe tesszük, majd a kisült zsiradékkal gyakran locsolgatva megsütjük. Amikor elkészült tányérra tesszük, hagyjuk hûlni, ekkor lefejtjük a csontjáról, és vékony szeleteket vágunk belõle. Végül fehérborban párolt tökkel, boros szilvával tálaljuk, amit a következõképpen készítünk. A megtisztított tökszeleteket forró olajban megforgatjuk, felöntjük fehérborral, fedõ alatt puhára pároljuk, majd szerecsendióval és citromhéjjal fûszerezzük. Közben a szilvát 15 percig fõzzük egy deci vörösborban és annyi vízben, amennyi ellepi. Utolsó lépésben citromlével, cukorral, egész fahéjjal ízesítjük és a levében hagyjuk kihûlni. Jó étvágyat kívánunk hozzá! Horoszkóp KOS Ha már elkötelezett vagy, párkapcsolatodban hirtelen elhatározásra juthatsz, A magányosok elõtt is új lehetõségek nyílhatnak meg. Utazásokhoz, munkahelyváltáshoz vagy költözéshez viszont egyáltalán nem kedveznek a héten a csillagok. Fontos terveid, ötleteid megvalósítását halaszd a jövõ hétre! BIKA Ha munkahely változtatáson töröd a fejed, most aztán mindent bele! Itt a kedvezõ alkalom, hogy tegyél is a sikerért: küldd el a különféle pályázatokra önéletrajzodat, most biztos, hogy igyekezeted nem vész kárba. IKREK Hivatásod vagy tanulmányaid terén fejtörést okozhat, hogy miként oldj meg egy kényes kérdést. A hét második felében a gondok nagy részétõl könnyen megszabadulhatsz, különösen, ami a munkádat illeti. Párkapcsolati téren már nem ilyen egyszerû a helyzet. RÁK Valamilyen családi esemény igazán kellemessé teheti ezeket a napokat. Ha most rendezed át a lakásodat vagy költözöl, ez az új megoldás biztos sikert hoz. A pozitív események mellett akad zûrösebb is. Ne bocsátkozzon felelõtlen vitákba! OROSZLÁN Ez a hét kiváló tanulmányokhoz, de tárgyalásokra is, egy régi vágyad teljesülhet, akár szerzõdéskötés is kapcsolódhat hozzá. Szerelem terén viszont feszültség adódhat. Több idõt kellene fordítanod párodra vagy családodra! SZÛZ Melléd szegõdik a szerencse, csak észre kell venned a lehetõségeket. Még akkor is számíthatsz a jó szerencsére anyagi téren, ha túl kockázatos ügybe kezdesz a következõ napokban. Könnyen megeshet, hogy kritikus természeted miatt bírálgatásba kezdesz, és ez sérti mások önérzetét. MÉRLEG A hét jobbára kedvezõen telik. Egy kellemetlen hír ugyan ronthat egy kissé kedveden a hét közepén, de szerencsére hamar túlteszed magad rajta. A közlekedésben viszont nincs helye a könnyelmûsködésnek, szabálytalankodásnak, mert nagy árat fizethetsz. SKORPIÓ Egy váratlan kiadás sok örömöt hoz ugyan, de a pénznek bizony lenne jobb helye is... Lehet, hogy kénytelen leszel plusz munkát vállalni, így helyrebillentheted az anyagi egyensúlyt. A magányosok forgolódjanak sokat társaságban, különösen a hét vége ígér izgalmas találkozást. NYILAS Ha támogatókra, segítõkre van szükséged valamihez, a hét végén érdemes körülnézned az ismerõseid vagy barátaid körében. Lehet, hogy a hét végén buli bulit követ. BAK Hivatásodban sikeres hétre számíthatsz, könnyen tisztázhatod a múlt hét problémás kérdéseit, és még ellenlábasaiddal is meg tudsz egyezni. Sorra arathatod a sikereket, szakmai körökben különösen nagy esélyed van egyre több elismerésre. Érzelmek terén is szép napok következnek. VÍZÖNTÕ A legszerencsésebb dolgokat ezen a héten egy utazás, új üzleti vagy baráti kapcsolat hozhatja számodra, vagy akár egy váratlanul jött bevétel is jó kedvre deríthet. Ha még magányos vagy, most minden esélyed megvan arra, hogy befusson életedbe a szerelem. HALAK Kitûnõ lehetõséged adódhat ingatlanvételre vagy egy befektetésre, lehetséges, hogy ismerõstõl jutsz valamilyen információhoz. Ugyanakkor munka vagy tanulás terén már nem lehetsz annyira elégedett, mint a magánéletedben, szinte minden nap valamilyen kellemetlen akadályba ütközöl.

9 Szilágyság/44. Elfogadta az egységes mobiltöltõszabványt az ENSZ Jóváhagyta a maroktelefon-töltõk egységes jövõbeni szabványát pénteken a Nemzetközi Távközlési Unió (ITU), sok kényelmetlenségtõl és szükségtelen kiadástól megkímélve az ügyfeleket. A nagyobb mobiltelefon-gyártók már június 29-én kötelezettséget vállaltak arra, hogy egységesítik töltõiket, s bár az ENSZ genfi székhelyû szakosított szervezete által jóváhagyott nemzetközi szabvány elfogadása nem kötelezõ, attól általában nem szoktak eltérni. Így a jövõben várhatóan minden mobiltelefon majd egy, a digitális kamerákéhoz hasonló Kulturális különbségeket a csimpánzoknál Megdõlni látszik az a hit, az ember egyetlen kultúrával rendelkezõ faj. Legközelebbi rokonaink, a csimpánzok is birtokában vannak olyan viselkedésmintáknak, amelyek se nem veleszületettek, se nem próbálkozás által tanultak. A majmok is elsajátítanak és továbbadnak szokásokat szociális közösségükön belül. A szomszédos csoportok szokásai között pedig eltérnek egymástól - írja egy skót kutatócsoport a Current Biology címû folyóiratban. Az ugandai Kibale erdõ egyik csimpánzcsoportja botokat használ, ha táplálékot akar kibányászni egy szûk helyrõl. A szomszédos Budongo erdõben megfigyelt csimpánzcsoport azonban szétrágott levelekbõl elõállított szivacsféleséggel éri el ugyanazt a célt. A kutatók lyukat fúrtak egy fatörzsbe, majd mézet rejtettek bele. Ilyen raktárral a kutatók szerint még nem találkoztak a majmok. A várakozásoknak megfelelõen a Kibale-erdei csimpánzok botjaikhoz nyúltak a feladat megoldásához, budongoi szomszédjaik pedig elkészítették szivacsaikat. Nyugtalan éjszakákon rosszabb hatásfokkal dolgozza fel az agyunk az információkat emlékekké, mintha mélyen aludnánk. A pennsylvaniai egyetem kutatói most arról számoltak be, hogyan lehetne meggátolni, vagy akár visszafordíthatóvá tenni az emlékek ily módon történõ elvesztését. Alapvetõen a nappal tanult, illetve átélt dolgokat az agy a különbözõ alvási szakaszok folyamán molekuláris szinten rögzíti. A különféle emlékezettípusok felépítéséhez az álomszakasz éppolyan fontos, mint a mélyalvás szakasza. Még nem tisztázott, hogy bizonyos alvási szakaszokhoz bizonyos emlékezetfajták társulnak-e - például a munka- vagy a hosszú távú emlékezet. mikro-usb csatlakozó segítségével lesz feltölthetõ. Az ITU közlése szerint egyes gyártók várhatóan lecsatolható adapterrel árusítják majd a szabványtöltõt, amely így az USB-portálon keresztül akár a számítógéphez is csatlakoztatható lesz, bár a komputeren át történõ feltöltés több idõt vesz igénybe. Az ITU szerint a töltõk egységesítése akár 50 százalékkal is csökkentheti a készenléti áramfelhasználást, és ennek eredményeként 13,6 millió tonnával kevesebb üvegházhatást okozó gáz kerülhet a légtérbe. (mti) A különbség logikus magyarázata, hogy a csimpánzok a már meglévõ kulturális tudásukra támaszkodtak, mondta Klaus Zuberbühler, a skóciai St. Andrews Egyetem kutatója a Der Spiegel címû német lap internetes kiadása szerint. A csimpánzkultúrát tehát áthatja a társas tanulás. Nem ez az elsõ alkalom, hogy kutatók viselkedésbeli különbségeket figyelnek meg állatpopulációkon belül, és a társas tanulás is felmerült már a csimpánzok esetében. Eddig azonban nem sikerült kizárni a viselkedésbeli különbségek genetikai vagy környezeti okait. Az elveszett emlékeink nyomában Az azonban vitathatatlan, hogy az emlékezet és az emlékek felépítéséért felelõs egyik legfontosabb agyterület az úgynevezett hippokampusz. Itt raktározódnak azok az emlékek, amelyek nélkülözhetetlenek a tanulás folyamata szempontjából. Christopher G. Vecsey és kollégái most arról számoltak be a Nature címû folyóiratban, hogy alváshiányos egereknél sikerült kimutatniuk a hippokampuszban egy bizonyos enzim, a camp (ciklikus adenozin-monofoszfát) lebontását. Az agyban csak akkor keletkezhetnek bizonyos enzimek, ha más enzimek aktívak, illetve inaktívak. A hippokampuszban csak akkor képzõdhet camp, ha egy másik enzim, a foszfodiészteráz kevésbé aktív. A kutatók kimutatták, hogy az alváshiány következtében megnõ a foszfodiészteráz koncentrációja, és ennek megfelelõen csökken a camp-é - írja a Die Welt címû német lap internetes kiadása (www.welt.de). Ahhoz tehát, hogy a rossz alvás ellenére rögzíteni lehessen az emlékeket, a camp koncentrációját kellene növelni, méghozzá a foszfodiészterázok deaktiválásával. Német kutatók kísérletileg kimutatták, hogy viselkedésünket tudat alatt befolyásolja az idegen testszagok észlelése. A résztvevõk a félelem okozta izzadságot érezve visszafogottabbaknak és félénkebbeknek mutatkoztak. Martin Wiesmann, a müncheni egyetem neuroradiológusa a Die Welt címû német lapnak (www.welt.de) elmondta, hogy a mesterséges szagokkal ellentétben a szervezet által kibocsátott illatanyagok rögzített viselkedési programokat indítanak be. Miután megszagolták a félelem keltette izzadságmintákat, a kísérlet résztvevõinek viselkedése három területen változott meg. Egy kérdõíven azt állították, hogy õk maguk félénkebbnek érezték magukat az izzadság észlelése után, mint elõtte. Kártyázásnál pedig visszafogottabb viselkedést tanúsítottak, mintha biztosra mennének. A funkcionális mágneses rezonancia vizsgálat pedig az agyban is kimutatott változásokat. Nem csupán a szagokért felelõs területek aktiválódtak, hanem az érzelmi változásokért és az emlékezetést felelõs régiók is. Az ember testszaga sok mindentõl függ - többek közt attól, mikor zuhanyozott utoljára, mennyire izzadós, vagy hogy például evett-e fokhagymát. Ezen kívül a kor, a nem és a genetika is szerepet játszik benne. Minél közelebbi rokona egymásnak két ember, annál Kaleidoszkóp 9. Hogyan hat a testszag viselkedésünkre? Kétezer-kétszáz nõ adatainak elemzése kimutatta, hogy az evolúció és a természetes szelekció befolyása még nem állt le: az adatok szerint a nõk a jövõben valószínûleg kisebbek és testesebbek lesznek, a szív- és érrendszerük azonban egészségesebb lesz, és szülni is korábban fognak, mint ma. Az úgynevezett Framingham-tanulmány keretén belül Stephen Stearns, az amerikai Yale Egyetem kutatója bõ 60 év adatait értékelte ki kollégái segítségével. Munkájukat az amerikai tudományos akadémia folyóiratában publikálták. Stearns és kollégái úgy vélik, a szaporodási rátára igenis befolyással lehet a szelekció. Tehát a mai élethez különösen jól alkalmazkodott nõknek több gyerekük lesz, mint társaiknak, elõnyös tulajdonságaik ezért fokozatosan elterjednek a lakosságban. Elméletük bizonyítására a kutatók a Framingham-tanulmányhoz nyúltak, amely 1948 óta gyûjti az adatokat a Massachusetts állambeli Framingham kisváros lakosainak egészségi állapotáról és életvitelérõl. Számos inkább hasonlít a testszaguk. Az is érdekes megfigyelés, hogy valószínûleg az ember érzelmi állapota is hatással van testszagára. Az állatok is kommunikálnak testszaguk segítségével, ezt legjobban a párkeresés szemlélteti. De vészhelyzetben is megbízhatnak a szagjelzésekben. A zebracsordának például csak a szélsõ tagjai látják az õket fenyegetõ oroszlánt, a szagkommunikáció által azonban az egész csorda értesül a veszélyrõl. Azt egyelõre nem tudni, mennyire hatnak az ember esetében ezek a mechanizmusok, de mindenesetre úgy tûnik, hogy sokkal erõsebben befolyásolja életünket a szaglás, mint eddig sejtettük, vélekedett Wiesmann. Milyen lesz a nõ a 25. században? családnál már több generáció is képviselteti magát. Az elemzés során olyan tulajdonságokat kerestek a kutatók, amelyek elsõsorban a sokgyerekes asszonyokra voltak jellemzõek. Ezek a nõk átlagosan kisebb termetûnek és erõsebb felépítésûnek bizonyultak, alacsonyabb volt a koleszterinszintjük és a vérnyomásuk. Ezen kívül hosszabb ideig tartott termékeny életszakaszuk, mint a karcsúbb, magasabb nõké - írta a német Die Welt címû lap. Amennyiben az irányzat további tíz generáción át folytatódna, a 24. és a 25. század nõi átlagosan két centiméterrel alacsonyabbak és egy kilóval könnyebbek lennének mai társaiknál. Elsõ gyermeküket öt hónappal korábban szülnék, a változókorba pedig tíz hónappal késõbb érnének, mint ma. Ezzel az evolúciós ütemmel egyébként teljesen az átlagnak megfelelõen haladna az ember - a legtöbb állatnál és növénynél sem megy gyorsabban a fejlõdés. Válságos idõkben válságárakkal BÚTORRAKTÁRT NYITOTT ZILAHON a Sarmás utcában (a PAX TRANS raktárában) a TÜNDE KFT - több mint 200 modell; - ingyenes házhozszállítás a megyében; - részletvásárlási lehetõség 48 óra alatt megoldható.

10 10. Kezdhetnõk krónikánkat az ideális idõjárási körülmények ecsetelésével: késõ õsszel kellemes napsütés varázslata Mindenható, elzárván az elõzõ napokon havasesõt és sok csapadékot ajándékozó égi csapokat. Úgy tûnik feljutottak Istenünkhöz Kádár tiszteletes imái és pozitív elbírálást kapott a Bibliát forgató polgármester jó idõjárást kérõ fohászai! Folytathatnók dicsérettel elismerésünket a házigazdák iránt a szervezésrõl: a vendégfogadástól kezdve egészen a harmadik félidõ végéig; Pop Imre polgármester a Szüreti Kupa mindenese Szõnyi Lajos csapatával együtt kellemes, felejthetetlen szombatot varázsoltak a focizni és szórakozni szeretõ öregfiúknak. Az más lapra tartozik, hogy egyes csapatok vagy csapatszervezõk most sem tudtak felelõsségük magaslatára emelkedni, és a rendezõ házigazdákat s a megyei szervezõket bizonytalanságban hagyták élni a csoportok kisorsolásáig. Idén a Szilágy Megyei RMDSZ, Kraszna Község Polgármesteri Hivatala, az RMDSZ helyi szervezete és a Cserey Farkas Társaság által szervezett focitornára 15 csapat jelentkezett, amibõl csak 11 érkezett meg idõben Krasznára, így három csoportot sorsolhattunk (nem gondolván, hogy a szilágycsehiek kimaradása miatt kialakult csonka csoport a végén mennyi bonyodalmat fog okozni a szervezõ bizotságnak). Könnyített helyzetünkön az, hogy három jóminõségû kispálya állt rendelkezésünkre, ahol a következõ csoportokban mérték össze tudásukat a csapatok: A csoport- Szilágyzovány, Doba, Nyárszó (Kalotaszeg), Royal (Kraszna) ; B csoport Ráton, Szilágyperecsen, Szamosardó (Máramaros), Király (Kraszna); C coport Kraszna, Désháza, Szilágyerked. A csoportselejtezõkbõl 2-2 csapat jutott tovább, éspedig : az A csoportból Zovány 9 ponttal, Doba 6 ponttal, a B csoportból Perecsen 7 ponttal, Király (Kraszna) 6 ponttal. A C csoportban rendre körbeverték egymást, így egyenlõ pontszámmal a gólarányt részesítette elõnyben a csapatkapitányokból összeállt szabályzatfelügyelõ bizottságaz érvényes mindenki által megszavazott megyei öregfiúk labdarugó szabályzat elõírásával ellentétben, amelynek betartását kérték a megyei Szervezõ bizottság tagjai: Sütõ József, Mezei Ferenc, Szigyártó Miklós, Kerekes Gyula, Birta János Tamás, István Pál, Kovács Kuruc János. Ennek következtében Kraszna és Sziágyerked vehetett részt a torna további selejtezõin. A szabályzat elõírásai szerint két három csapatos csoport jött létre. Az A csoportban Szilágyzovány, Király (Kraszna) és Erked mérkõzött meg a továbbjutásért (Erked-Király Kraszna 1-0, Zovány Király Kraszna 4 1, Zovány Erked 2-0), míg a B csoportban Doba, Szilágyperecsen és Kraszna (eddig bukdácsoló csapata) küzdött az elsõségért (Doba-Perecsen 5-1, Kraszna Doba 5 2, Kraszna-Perecsen 3-0). A szabályzat szerint a két legeredményesebb csapat, Kraszna és Zovány várhatta a döntõ meccset, ahol a házigazdák bizonyultak jobbnak 5-1 arányban, míg a harmadik helyért 7 méteres rúgásokkal Doba bizonyult jobbnak (3-1- el)szilágyerked csapatával szemben. Gratulálunk a krasznai csapatnak, harmadszor is az övék az elsõ hely és a vándorkupa, a hazai pálya cseppet sem lejtve feléjük! A kupanap egyik kedves érdekessége az volt, hogy a házigazdák egy kis focizásra Sportvilág - Humor III. Szüreti Kupa öregfiúk labdarúgó torna-2009.október.17. Újra Krasznán és vendégeskedésre hívták a Kolozsvári Magyar Konzulátus munkatársait, akik megtisztelték rendezvényünket Szilágyi Mátyás fõkonzullal az élen, és meg is mérkõztek az öregfiúkkal Seres Dénes képviselõ és Fekete Szabó András szenátor vezényletével. Az eredmény szigorúan elfelejthetõ, és sajnáljuk, hogy nem maradhattak vendégeink a torna végén rendezett közös mulatságig. A késõ délutánig elhúzódó bajnokság eredményhirdetést a polgármesteri hívatal alatt ízlésesen renovált pincében ejtetük meg. A résztvételi díjakat Pop Imre polgármester adta át, míg a különdíjakat Végh Sándor kormánybiztos nyujtotta át Bagoly Miklósnak (gólkirály), Debre István (legjobb kapus), Fair play dij Désházának. A harmadik helyezett díját Csóka Tibor, a Szilágy Megyei Tanács alelnöke kézbesítettedobának, a második díjat Fekete Szabó András szenátor adta Zoványnak, míg az elsõ díjat Seres Dénes, a Szilágy Megyei RMDSZ elnöke nyújtotta át Krsznának, a serlegeket és a vándorkupát pedig Pop Imre osztogatta. A játékvezetõk (akik most is ingyen bíráskodtak a magukról elfeledkezõ öregfiúk és szurkolók között) emléklapot kaptak: Tódor Gábor, Tódor Attila, Both István, Boros Arpád, Bogya Ferenc, Szigártó Zsolt, Püsök Zoltán, Veres Árpád. Azt hiszem, újabb barátokat szereztünk a fiatal Tódor Attila és Szigyártó Zsolt személyében, akik felajánlották segédletüket minden rendezvényünkre. Hasonlóan jól esett annak idején Körösfõn Lukács József esperes úr elismerõ nyilatkozata, miszerint elfoglaltsága miatt nem tud minden alkalomkor velünk lenni, de gondolatban mindig veletek vagyok Kuruc, és imádkozom mozgalmatokért. Ugyanott a református lelkészek mérkõzése volt a legszimpatikusabb, mivel az állt legközelebb az amatõr mozgalmunkhoz, és egy mondat így szólhatott volna a 63éves kalotaszegi esperes is erõsítette csapatát és gólt is rúgott (volna), ha rendesen kapura talált (volna) Eredményt akkor körültekíntésbõl nem közöltünk, de tudni kell utólagosan, hogy a kalotaszegi lelkészek szerezték meg a megtisztelõ második helyet, mig a szilágyságiaknak az utolsó elõtti hely maradt az összegyûlt két csapatból. Ugyanakkor maradtunk el bocsánatkéréssel Seres Dénes képviselõ, Fekete Szabó András szenátor és Csóka Tibor alelnök iránt, mert nevük kimaradt a krónika egy részébõl (a krónikás zagyvasága miatt). Már akkor megfogalmazódott többünkben, hogy az igazi színvonalas, durvaság és káromkodásmentes labdarúgást mégis Végh Feri csapata képviselte tornáink egy részén. A díjkiosztás végén Seres Dénes úr Sarmaságra invitálta a csapatot a december 28-án tartandó Szilveszteri Kupára. Én meg lelkiismeretfurdalással és hiányerzettel küszködtem egész nap, mivel nem tudtam eljutni régi barátaim: Cseke Miklós (Blitztata, a Tyipáros), Lukács Lajos (a Laji) és Balla Sanyika sírjához, és az élõk közül nem hiányoztunk sem Plotinak, sem Bankosnak, sem Bozseknek, sem Darabon Mikinek, csak Oláh Mikivel és Szõnyi Lajival tudtunk valamicskét értekezni. Mindezeket leszámitva újra nagyon jó volt Krasznán! Fiúk, ne feledjétek : azt igértétek, hogy november 22-én Kelemen Hunorra szavazunk az elsõ fordulóban! Zilah, 2009.okt.23-án Kovács Kuruc János Mindjárt kezdõdik... Hazamegy a férj a munkából és leül a tv elé. Kiszól neki a feleség a konyhából: - Vigyek neked egy sört? - Mindjárt kezdõdik... - válaszol a férj. Kis idõ elteltével újra szól a feleség: - Na, akkor kéred a sört? - Mindjárt kezdõdik... Eltelik még egy kis idõ, és az asszony ismét megkérdezi: - Sör? Jöhet? - Mindjárt kezdõdik... A feleség elveszíti a türelmét. Kirobog a konyhából, és ordítani kezd a férjével: - Csak itt ülsz mint egy szerencsétlen, az ember hiába próbál kedves lenni, neked lehetetlen jót tenni te barom! Mire a férj: - Elkezdõdött... Párbeszéd Férj: Az olyan férfiak mint én, nem nõnek csak úgy a fákon. Feleség: Tudom. Lógnak róluk. Egy reggel a férj kinéz az ablakon és így szól: - Te Ica, ma lehet, hogy menne a dolog. - Milyen dolog? - Hát a dolog. Ma menne, nem látod? Gyönyörû szép nap van odakint. - És? - Süt a nap, meleg van, a madarak énekelnek meg minden. Gyönyörû nap. Szép nap. - Mi a fészkes fenérõl beszélsz Lajos!? - Ne izélj már Ica, hiszen te mondtad, hogy egy szép napon fogod magad és lelépsz. A gyerek kérdezi az apjától: - Apu! Én kitõl örököltem az eszem? - Biztosan anyádtól fiam mert az enyém még megvan! Feleség -Hogy van a feleséged? - Beteg. - És veszélyes? - Ilyenkor nem, csak ha egészséges. Autóvezetés - Na, hogy megy a feleségednek az autóvezetés? - Mint a villám! - Olyan gyorsan? - Á! Hol egy fába, hol egy oszlopba csapódik. Öregség Két öregúr üldögél a nyugdíjasház kerti padján. Egyik odafordul a másikhoz és így szól: - Te Béla, én 83 éves vagyok, és tele vagyok kínokkal és fájdalmakkal. Tudom, hogy te is korombeli vagy. Te hogy érzed magad? - Én úgy érzem magam, mint egy újszülött. - Valóban? Mint egy újszülött? - Igen. Nincs hajam, nincs fogam és azt hiszem, bepisiltem. -Éjjel az anyósoddal álmodtam. - És mit mondott? - Semmit. - Akkor az nem õ volt. - Szilvike, legyél az én tündöklõ csillagom - Hogy gondolod ezt, Rudi? - Este gyere fel, és reggel tûnjél el... Szilágyság/44. Orvosnál Az öregasszony elkíséri orvoshoz az öregembert, mert az rosszul hall. A vizsgálat végén azt mondja az orvos: - Uram, szükség lesz széklet- és vizeletmintára. Az öreg odafordul az asszonyhoz: - Mit mond? - Azt, hogy add oda a gatyádat! Tûzoltás Tûz volt a kórházban. Miután eloltották a tüzet, a tûzoltók fõnöke jelenti a fõorvosnak. - A tüzet eloltottuk. Az alagsorban találtunk három áldozatot. Mesterséges légzést alkalmazva kettõt sikeresen visszahoztunk az életbe, a harmadik sajnos nem járt sikerrel. A fõorvos elájul, mikor magához tér, mondja a tûzoltónak: - Tudja maga azt, hogy az alagsorban nincs semmi más, csak a hullaház? Kórházban Cseng a telefon a kórház belosztályán, az ügyeletes nõvér veszi fel a hívást.- Jó napot kívánok. Nagy Józsefné a 3-as szobában fekszik. Négy napja jött be szívpanaszokkal. A hogyléte felõl szeretnék érdeklõdni. - Igen, most néztem éppen a kórlapját. Az EKG-ja kifogástalan, a vérképe is problémamentes, kisebb szívidegessége lehetett, a hétvégén hazamehet. Ön hozzátartozója? - Nem, nem vagyok hozzátartozója. Én vagyok Nagy Józsefné. De ebben a nyavalyás kórházban senki nem mond nekem semmit... János bácsi János bácsi jó ideje kedvenc kocsmájában iszogat. Érzi a végén, nem tud felállni, akárhogy próbálja. Gondolja,egy kis friss levegõ nem árt és kikúszik az ajtóig. Mikor kimászik, látja, még mindig nem tud felállni. Na, gondolja, talán ha hazakúszik, akkor majd sikerül. Hazaér, de csak nem tud felállni. Bekászálódik az ágyba és egybõl kidõl. Másnap a felesége rángatja fel, és mondja: - Már megint segg részegre ittad magad a kocsmában! - Honnan tudod? - Szóltak, hogy ott hagytad a tolókocsid!! Konyhamûvészet Az ifjú férj hazaér a munkából, és feleségét a konyhában találja. Megkérdi: - Mit fõzöl? - Még nem tudom. Ha ilyen híg marad, akkor krumplilevest, ha sûrûbb lesz, akkor paprikás krumplit, ha viszont odaég, akkor sült krumplit. Elment már? Kicsoda?

11 Szilágyság/44. Hirdetés 11. S.C. NUTRIVET S.R.L. * Eladó 7 hónapos bernáthegyi hím kutyakölyök. Irányár 300 euró. Érdeklõdni a as * 4 szobás, második emeletti lakás garázzsal együtt eladó Zilahon, kitûnõ helyen, egy lépcsõházas tömbházban. Irányár: euró. Tel.: * Egyszerû és adatbázis vezérelt weboldalak, programok készítését vállalom MSSQL, MYSQL, MSACCESS adatbázisokkal net környezetben. Érdeklõdni a os * Eladó 20 ár belterület a Juhos dombon és Zilahon 2 hektár gyümölcsös a Németi részen. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Új olajfestmények elérhetõ áron kaphatóak. Elérhetõség , Bíró István Zoltán. Munkáim megtekinthetõek a internetes oldalon. * Krasznán a zilahi útban eladó házhely, 46 ár területen, 22 méter szélességben. Megegyezés szerinti ár. Érdeklõdni a es * Eladó vagy bérbe adó két szobás kertes ház Szilágysomlyón a Tudor Vladimirescu utca 13. szám alatt. Érdeklõdni a , vagy a es telefonszámokon lehet. * Eladó ház Szilágynagyfaluban. Érdeklõdni a as tele-fonszámon lehet. * Borszõlõ eladó, Királyleányka és Fehérleányka. Érdeklõdni a as * Eladó 29 ár terület Zsibón, a terelõút mellett. Érdeklõdni a vagy es telefonszámokon lehet. * Eladó használt sötét színû szobabútor, valamint termopán ablakok újszerû állapotban. Érdeklõdni a as telefonszámon lehet. * Eladó jó állapotban lévõ, 6 hektoliteres tölgyfahordó. Érdeklõdni a as * Eladó olcsó, régi típusú szoba- és konyhabútor valamint egy régi Durkopp varrógép. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet * Kiadó Krasznán a központban 3 szoba ( négyzetméter) üzleti célra. Víz, fûtés, WC, külön bejárat biztosítva. Érdeklõdni a os * Sûrgõsen eladó KFT, mely 1997-ben volt bejegyezve, széles tevékenységi skálával, zéró adóssággal. Érdeklõdni a illetve a es telefonszámokon lehet! * Vasbeton fúrását, falak, födémek-, kerítések fúrását vállalok. Érdeklõdni a os * Simson motorkerékpár 50 köbcentis eladó. Érdeklõdni a es * Diáklányt fogadok házbérbe Zilahon. Érdeklõdni lehet a as telefonszámon. * Kiadó bútorozott garzon (internet) a sportcsarnok mellett. Érdeklõdni a as *Sûrgõsen eladó elõnyös áron Szilágycsehben egy családi ház. Van benne 2 szoba, konyha, fürdõ, elõszoba, pince, mindez 8 ár telken. Érdeklõdni a as * Egy 48 éves független, nõtlen férfi élettársat keres, egy õszinte becsületes nõt. 180 centiméter magas és év közötti nõt keresek. Jelentkezni a es * Kiadó kétszobás lakás Marosvásárhelyen. Érdeklõdni a as telefonszámon lehet. * Zilahon a Traian negyedben, Narciselor u. 24. szám alatti kertes házban bútorozott szoba kiadó egy vagy két személynek. Részletesebben érdeklõdni lehet a es vagy es telefonszámokon. * Eladó Bagoson 10 ár terület a fürdõ közelében. Érdeklõdni lehet a es * Ha valaki köpölyözéssel vagy piócákkal foglalkozik, kérem hívjon fel a es telefonszamon! * Kémer központjában a 272. szám alatt, a polgármesteri hivatallal szemben eladó vagy kiadó nagy családi ház. Érdeklõdni a as telefonszámon lehet! Betonfúrást vállalok! Érdeklõdni a os ARMET DS Kft. Zilahon, a Stadion utca 38. szám alatt készít dróthálókat cinkelt drótból. Termelési áron elad: - szögesdrótot - rábichálót - keretezett hálókat - szeget - hegesztett hálót - betonvasat - és minden hasonló terméket. Kitûnõ áraink vannak! Érdeklõdjenek a vagy es telefonszámon Gh.Doja u. 31. sz. Forgalmaz: - csirketápot, - pulykatápot, - nyuszi tápot, - disznó/malactápot, - galambtápot, - kutya/macska tápot. Nagyobb mennyiségû megrendelés esetén ingyenesen hazaszállítjuk az árut. Telefon: 0742/ Megnyitottam pszichológiai kabinetemet Zilahon a Kolozsvári úton 109 számnál, a gyógyszertár felett (str. Gheorghe Doja, 109) -pszichológiai tanácsadás és terápia gyerekeknek és felnõtteknek, - pszichológiai teszt gépkocsivezetõknek. Elõjegyzésért hívja es telefonszámot vagy érdeklõdni lehet Fuchs Réka pszichológusnál a es telefonszámon! Utazzon kényelmesen és biztonságosan NAPPAL a NEOCAR KFT.-vel, személyszállítás menetrend szerint naponta (hétfõ-szombat) a Zilah - Ferihegy - Budapest - Zilah útvonalon. Indulás REGGEL 8 órakor a zilahi autóbuszállomásról. Visszatérés órakor a budapesti Népliget Nemzetközi Buszpályaudvarról. Helyfoglalásért hívja a 0260/ as telefonszámot. További információkat a: Ro: 0744/607562, 0744/ Hu: 0630/ , 0630/ számokon kaphat. Köszönjük bizalmát! Horgász, vadász és kemping felszerelések Zilah, December 22. (Kraszna utca) utca 39. szám Tel/Fax: , Mobil: ÚJ üzletünk megnyílt Zsibón Avram Iancu utca, Bl. G8 1. ap. Tel: A WALEX-WMX Kft. Gépjármû-vezetõi tanfolyamot szervez A,B,C, C+E kategóriákban, 18 éves korhatárral és 21 éves korhatárral D kategóriában MAGYAR NYELVÛ vizsgázási lehetõséggel. Számítógépes gyakorlási lehetõség a cég székhelyén. Elérhetõség: telefonon. A cég titkársága a Ciobancakabinettel egy fedél alatt mûködik. Várjuk jelentkezésüket!

12 12. Információ Szilágyság/44. HOSU Szélvédõközpont GimaRom Dealer Szélvédõk és ajtó, ablakok árusítása, beszerelése Csomagtartók autóknak, buszoknak és kamionoknak Zilah, December 22. utca 96. szám. Tel/fax: Mob: , SIRIUS KFT ajánlata TERMOPAN ABLAKOK ÉS AJTÓK: - 6 légkamrás, A kategóriás, 100% környezetbarát nyílászárók (ajtók, ablakok) különbözõ színben, a kívánt méretre + LOWE üvegek argon gázzal feltöltve a maximális hõ- és hangszigetelesért MOST 40 %-os árkedvezmény + ingyenes szúnyoghálók! GARANTÁLT MINÕSÉG A LEGJOBB ÁRON! AJTÓK - belteri- és kültéri ajtók, vasajtók, tolóajtók SÖTÉTÍTÕK - szalagfüggönyök, külsõ rolók, textilrolók ROLÓS SZÚNYOGHÁLÓK ÜZLETEINK: Zilah, Crisan utca 4, Bl. T159, Sc. D, 2. ajtó (a Dulcicom-mal és az Anasport-tal szemben), Tel Szilágycseh, Libertãþii utca 3, Tel Mûködik a La trei brazi menedékház Görcsön határában, a DJ 98-as Zilah-Szilágycseh út mellett. Minden igényt kielégítõ 3 lakrésszel és 6 kétágyas szobával várjuk vendégeinket. 120 férõhelyes vendéglõnkben minden hagyományos és európai menüt kínálunk. Esküvõket, keresztelõket, összejöveteleket is szervezünk. A La trei brazi menedékház ideális hely, ha Ön szép környezetben jól akarja érezni magát. További információkért vagy helyfoglalásért tárcsázza a 0744/ Ingyenes apróhirdetési szelvény 15 szóig Feladó neve és címe Telefonszáma Szöveg vagy a 0751/ es telefonszámot 44./2009 A szelvényt személyesen is be lehet hozni a szerkesztõségbe vagy postai úton lehet továbbítani. Kérjük nyomtatott betûvel töltsék ki a hírdetõ szelvényt, ne feledjék feltüntetni nevüket, lakcímüket, telefonszámukat. Adataikat bizalmasan kezeljük, szeretnénk elkerülni a kellemetlen meglepetéseket! Kizárólag a kitöltött szelvényt fogadjuk el, és csak magánszemélyektõl..

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Eredménylista Szilágysomlyó

Eredménylista Szilágysomlyó Megye: Szilágy Osztály: I. 1. Szűcs Annamária Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 152 2. Székely Dóra-Krisztina Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 150 3. Janus Emese Bara Jusztina

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

2009. október 11.: Kalóz-party

2009. október 11.: Kalóz-party Kalóz-party 2009. október 11.: Kalóz-party A Közösségi Ház mellett lévő régi épületből a felnőtt részleggel egy épületbe költözött át a Gyermekkönyvtár. A hivatalos megnyitó ünnepségen Tállai András polgármester

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

12. Ajánlatos gyalog járni. Szilágyság/12. Tisztújítás a SZIT-ben. OMS Társaság Hungária Kft.

12. Ajánlatos gyalog járni. Szilágyság/12. Tisztújítás a SZIT-ben. OMS Társaság Hungária Kft. Szilágyság/12. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. március 26. 1. 2010. március 26. 12. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Ajánlatos gyalog járni Kedden reggel megkezdték a csatornázási munkálatokat

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu X. évf. 1. sz. 2013. március www.kiralyhegyes.hu Tisztelt Királyhegyesiek! Örömömre szolgál, hogy 2013. év elején községünk önállóságának stabilitásáról számolhatok be Önöknek. Az elmúlt időszakban számtalan

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

42. Családias ünnep. Szilágyság/42. 2010. október 22. Oktatás 7. oldalon. Egyház és közélet 5. oldalon. Felhívás

42. Családias ünnep. Szilágyság/42. 2010. október 22. Oktatás 7. oldalon. Egyház és közélet 5. oldalon. Felhívás Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. október 22. 1. 2010. október 22. 42. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Oktatás 7. oldalon Mérföldkõ a kisebbségi oktatásban Változik az oktatási

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február Pontot TETT-ek az alszerzõdések végére 3. oldal TETT HÍRLAP BÁTASZÉK BÁTAAPÁTI CIKÓ FEKED MÓRÁGY MÕCSÉNY VÉMÉND V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február EZÉRT TET(T)SZIK NEKEM A TELEPÜLÉSEM... Fogalmazásíró

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 2014.02.21. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján megemlékezést tartottak a városházán. A nyíregyházi önkormányzat idén immár negyedik alkalommal hirdetett a témában

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely A Székely Szabadság Napja - 2016. március 10., Marosvásárhely 2016. 03. 04. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által működtetett Demokrácia-központok is részt vesznek a Marosvásárhelyen március 10-én megszervezésre

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium - 2015/2016-os tanév ütemterve 1 ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY FÜRKÉSZ HELYESÍRÁSI ÉS NYELVHELYESSÉGI VERSENY 2016-2017 KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY Megye: Szilágy Körzet: 5. osztály S. sz. A tanuló Felkészítő tanár 1. Kósa Panna Boda Erzsébet Mihai Eminescu Általános

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

Református Iskolák XVIII. Országos Tanulmányi Versenye

Református Iskolák XVIII. Országos Tanulmányi Versenye Református Iskolák XVIII. Országos Tanulmányi Versenye A Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola 2014. október 22-én tizennyolcadik alkalommal rendezte meg a református iskolák tanulmányi versenyét.

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Szeretem, mert Vasból van

Szeretem, mert Vasból van VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. Vas megyei Általános Iskolák részére Tárgy: Versenykiírás Iktatószám: 2-45/2013 Székhelyén Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Pedagógusok!

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 2015/2016. Helyi országos 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18 K 19 Sz 20 Cs Ünnep 21 P 22 Szo 2015. augusztus 23 V 24

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

Rajnai Gábor bemutatta Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének célját, munkáját, az Országos Géniusz Tehetségprogramot.

Rajnai Gábor bemutatta Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének célját, munkáját, az Országos Géniusz Tehetségprogramot. Egressy Géniusz Tehetségnap 2011. április 7-én került sor az Egressy Géniusz Tehetségnapra, amelynek részét képezte a Fülemüle Országos Informatika Verseny díjkiosztója is. A Tehetségnap részletes programja,

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/26/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra.

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Generációváltás 25 éves a Szín-Tér Egyesület MEGHÍVÓ Székesfehérvár 2016. 11. 12. MEGHÍVÓ a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Időpontja:

Részletesebben

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11.

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11. 2010. NOVEMBER 11. (CSÜTÖRTÖK) 15.00-17.00 Nemcsak a húszéveseké a világ! Örökifjak bálja zenél a Seres Duó zártkörû rendezvény helyszín: Aranytíz, Lovagterem, 18.00 Reitter Ferenc Díjátadó Ünnepség A

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál 2016. augusztus 18-tól 20-ig Évtizedek óta hagyományosan az augusztus 20-ai hétvégén 2-3 napos rendezvénysorozatot szervez intézményünk, a Lamberg-kastély

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia

VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Szilágysomlyó, 2014. június 26 29. VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia 2014 1 A konferencia szervezője

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Ismét vetélkedtek a középiskolás diákok

Ismét vetélkedtek a középiskolás diákok Ismét vetélkedtek a középiskolás diákok A Tolsztoj Társaság a Magyar-Orosz Együttműködésért Egyesület programjainak keretén belül idén ötödik alkalommal eredhettek a magyarországi és határon túli középiskolás

Részletesebben

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Communitas Alkotói Ösztöndíj 2010-2011 Leckehangverseny-körút Időutazás a zene világában 2011 Bartók-év Ismerjük meg értékeinket Beszámoló A 2010-es év a nyertes pályázatunk

Részletesebben

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: 2. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település TOLLBAMON DÁS FELADATLAP ÖSSZPON TSZÁM 1. Becsek Nagy Attila Thiesz Katalin

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY 2014. évi tevékenységéről A Junior Art Alapítvány 2014. évben az alapító okiratában foglaltak szerint törvényesen és rendeltetésszerűen

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben