44. Harmadik Arany-napok Szilágynagyfaluban. Reformáció Kálvin János szellemében. Szilágyság/ október 30.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "44. Harmadik Arany-napok Szilágynagyfaluban. Reformáció Kálvin János szellemében. Szilágyság/44. 2009. október 30."

Átírás

1 Szilágyság/ Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Reformáció Kálvin János szellemében Október havában sokféle ünnepünk és emléknapunk van: a gyásznaptól a nemzeti ünnepen át egészen a reformációig. Van benne keserûség és van önfeledt öröm. Az idei Reformáció ünnepén különös hangsúlyt fektetünk az 500 évvel ezelõtt született Kálvin János életére és munkásságára. Érdemes odafigyelni a nagy reformátor egyházmegújító gondolataira és tetteire, hisz nemcsak a mohácsi tragédia után volt szüksége a magyarságnak a talpraállásra, hanem a mai válság-teljes világban is megújulásra van szükségünk. A megújulásra nemcsak az egyháznak van szüksége, hanem mindenek elõtt a személyes életünknek; az egyházban nem lesz változás addig, ameddig benned és bennem el nem indul a megújulás folyamata. Milyen volt Kálvin János? És milyennek kell nekem lennem? 1. Elõször is elmondhatjuk, hogy Kálvin imádkozó keresztyén volt. Számára a rendszeres imaélet természetes, a keresztény élet napi feladatainak egyike. Egy régebbi kiadványban ezt olvashatjuk róla: õ éjszakai tusái és csendes nappali könyörgései során, imaszõnyegén térdelve imádkozott Isten elõtt. Mert nem az a kálvinista, aki sohasem térdel, hanem az, aki egyedül Isten elõtt hajt térdet. Az egyéni és közösségi imádság hozzátartozott Kálvin életéhez. 2. A Biblia hûséges olvasója és felolvasója volt. A rendszeres bibliaolvasás napi teendõink közé kell tartozzon, akár a fogmosás vagy a megszokott TV mûsorok megtekintése (filmsorozatok, híradó, vitamûsorok stb.). Szakítsunk idõt a bibliaolvasásra, vagy gyermekeinknek való felolvasásra. 3. Kálvin mindenben Istent dicsõítette: Soli Deo Gloria (Egyedül Istené a dicsõség). Ezt is jó lenne megtanulni tõle, hogy sikereinket, elért céljainkat ne magunknak tulajdonítsuk, mert ezáltal önzõ, gõgös, és mások által megvetett emberekké válunk. 4. Lelkipásztori szolgálatában nagy hangsúlyt fektetett az igehirdetés mellett az emberekkel való találkozásra, a családok látogatására. Egymással találkozni és beszélgetni ne felejtsünk el, mert nincs annál szomorúbb dolog, ha nem vagyunk már kíváncsiak egymásra, nem szólunk egymáshoz. 5. Kálvin egyszerûsége példaértékû volt. Fegyelmezett élet, tiszta és logikus gondolkodás jellemezte. Miközben modern 4. oldalon 5. oldalon 6. oldalon 3. oldalon Sarmaság megemlékezett az 56-os eseményekrõl Zrínyi Miklós, Rákóczi, az es szabadságharcosok mellett a hagyományok folytatásaként az 56-os hõsök is szerepelnek. Harmadik Arany-napok Szilágynagyfaluban Indul a karaván November 22-én egy másfajta népszámláláson kell részt vennie a magyarságnak, meg kell mutatnia, hogy jelentõs a közösség létszáma az országban, hogy bele tud szólni az ország ügyeibe. Arany János mellett az 500 évvel ezelõtt született reformátor, Kálvin János és a 250 éve napvilágot látott Kazinczy Ferenc nyelvújító elõtt tisztelgett hétvégén Szilágynagyfalu közössége. A helyi református egyház, a Petri Mór Általános Iskola és a Báró Bánffy György Kulturális Társaság által harmadik alkalommal megszervezett Arany János Napok kétnapos rendezvénysorozata keretében elõadások hangzottak el a két jeles személyiség életérõl és munkásságáról, a Szilágysomlyói Református Egyházmegyéhez tartozó települések diákjai pedig nyelvmûvelõ vetélkedõn vehettek részt. Arany János 2006-ban állított mellszobrát szombaton délben koszorúzták meg, aznap este a Mûvelõdési Házban Ezüstgyopár-díjat adtak át Srankó Ferenc nyugalmazott történelemtanárnak, majd a helyi néptáncegyüttesek fellépésével vette kezdetét a kulturális mûsor. A program vasárnap délben ünnepi istentisztelettel zárult. Szombaton délelõtt az ünnepségek Kazinczy és Arany, a nyelvújítók Bár a nyelvújítás vezéralakjának tartja számon az irodalomtörténet írói tevékenysége mellett, ennek ellenére kevés említés esik róla az általános iskolai irodalomórákon. megnyitóján Kurta Tõtõs Szabolcs dobrai lelkipásztor hirdetett igét. Az áhítatot követõen Csepei Mária magyartanár Kazinczy Ferenc munkásságának sokrétûségét ismertette, kiemelve többek között, hogy a nyelvújítónak sikerült megtalálnia annak a módját, hogy minden nap hangyaszorgalommal, kitartóan, akár a nagyvilágtól távol végezze munkáját. A tartalmas elõadás után a templom mögötti parkba, Arany János 2006-ban avatott mellszobrához vonultak a résztvevõk. A megemlékezés nemcsak azt jelenti, hogy visszatekintünk és felidézzük a múltat: lévén, hogy a gyökereinkbõl táplálkozunk, az emlékezés révén nyelvünk és nemzetünk is tovább él mondta ünnepi beszédében Lukács József szilágynagyfalui esperes, majd hozzátette: a mostanihoz hasonló alkalmak feltöltõdést jelentenek a közösségek számára, azok tagjai ilyenkor erõt tudnak gyûjteni az elkövetkezõ idõszak megpróbáltatásaihoz. (Folytatás a 6. oldalon) világunkban élvhajhász életmódot folytatunk, nem vesszük észre, hogy éppen ez okozza a vesztünket. Többet fogyasztunk, mint amennyit termelünk, és ez vezet a mértéktelenséghez. Többet kívánunk, mint amennyire szükségünk lenne, és ez a gondolkodásmód elfordít Istentõl és embertársunktól. Ezért vallom azt, hogy nemcsak az egyháznak van szüksége állandó reformációra (semper reformandi szüntelen megújulás), hanem azon belül minden egyes léleknek, egyénnek. Nem Isten kedvéért van erre szükségünk, nem Õ elõtte kell szépet és jót mutatnunk, hanem elsõsorban magunkért, egymásért. Senki nem örül a bajnak, a válságnak, a káosznak, de tudnunk kell, hogy az ezekbõl való kiút rajtunk keresztül vezet. Nekem is hozzá kell járulnom a 2009-es reformációhoz, nemcsak azzal, hogy részt veszek az emlékünnepen, hanem azzal, hogy magamban elkezdem a megújulási folyamatot. És ebben Kálvin János reformátor jó példát mutat nekünk. Szõnyi Levente, lelkipásztor, Szilágylompért A népszavazás kampánycélokat szolgál Mi azt mondjuk a választóknak, hogy menjenek el szavazni, szavazzanak az államelnökjelöltre, és aki úgy gondolja, szavazzon a referendumon is, de a legfontosabb, hogy az államelnökválasztáson vegyenek részt.

2 2. Közérdekû Szilágyság/44. Ne feledjük el felköszönteni szeretteinket, rokonainkat, ismerõseinket névnapjukon! október 30., péntek: Alfonz október 31., szombat: Farkas november 1., vasárnap: Marianna november 2., hétfõ: Achilles november3., kedd: Gyõzõ november 4., szerda : Károly november 5.,csütörtök: Imre Hasznos telefonszámok Zilahi rendõrség Zilahi közösségi rendõrség Romtelecom tájékoztató Romtelecom hiba bejelentõ Gázelosztó Electrica diszpécser EON Gaz diszpécser non stop ; Zilahi megyei kórház Prefektúra Megyei tanács Fogyasztóvédelmi hivatal Autóbusz állomás Atlassib autóbusz állomás Az RMDSZ zilahi szervezetének fogadóórái 2009.november 2-6. között, naponta óra között Hétfõ, Lakatos Sándor, elnök földügyek Kedd, Szilágyi Sándor, városi tanácsos Szerda, Májer (Székely) Gabriella, közjegyzõ Csütörtök, Demjén Attila, ügyvéd Péntek, Bogdán Zsolt, városi tanácsos A városi iroda nyitvatartásának idõpontja naponta: Elérhetõségek: Városi iroda: Lakatos Sándor, elnök: Antal Csilla titkárnõ: Szilágyság Közéleti, közmûvelõdési hetilap ROMÁNIA SZILÁGY MEGYE TANÁCSA ELNÖK I.sz / Az utólag módosított, kiegészített és újraközölt 215/2001-es helyi közigazgatási törvény 94. szakaszának (1) és (3) bekezdésének megfelelõen ÖSSZEHÍVOM Szilágy Megye Tanácsának rendes ülését október 30-a 9.00 órára a megyei tanács elsõ emeleti nagy gyûléstermébe. NAPIRENI PONTOK: 1. Határozattervezet a Milyen jövõ vár a fiatalokra Európában projekt vissza nem fizetendõ külföldi pénzalapjainak bevételi és kiadási költségvetésérõl. 2. Határozattervezet 174,51 ezer lej ideiglenes használatáról a megye 2009-es évi forgóalapjából. 3. Határozattervezet bizonyos összegek kiutalásáról a megyei tanács tartalékalapjából egyes megyei és helyi érdekeltségû tevékenységek finanszírozására. 4. Határozattervezet a megye 2009-es évi saját költségvetésének kiigazításáról. 5. Határozattervezet Szilágy Megye Tanácsa 150/2008. sz. határozatának kiegészítésérõl, amelyben egyes illetékeket és díjakat határoztak meg a 2009-es évre. 6. Határozattervezet Szilágy Megye Tanácsa és a Zilahi Fogyatékosok Társasága közötti partneri egyezményrõl, amelyre a Munkahelyi tanácsadó, képzõ és segítõ központ hátrányos helyzetûek számára projekt lebonyolítására van szükség, illetve a tervezet társfinanszírozási költségeirõl. 7. Határozattervezet A veszélyeztetett fiatalok társadalmi beilleszkedése szociális programok III. Rész. 2. Komponens által finanszírozott Multifunkcionális szociális központ létesítése Szilágysomlyón beruházás mûszaki és gazdasági dokumentációjának (megvalósíthatósági tanulmány) elfogadásáról. 8. Határozattervezet A veszélyeztetett fiatalok társadalmi beilleszkedése szociális programok III. Rész. 2. Komponens által finanszírozott Multifunkcionális szociális központ létesítése Zsibón beruházás mûszaki és gazdasági dokumentációjának (megvalósíthatósági tanulmány) elfogadásáról. 9. Határozattervezet A veszélyeztetett fiatalok társadalmi beilleszkedése szociális programok III. Rész. 2. Komponens által finanszírozott Multifunkcionális szociális központ létesítése Szilágycsehben beruházás mûszaki és gazdasági dokumentációjának (megvalósíthatósági tanulmány) elfogadásáról. 10. Határozattervezet a Zilahon, a Salcamilor utca 1. sz. alatti ingatlan egyes helységeinek a Kolozsvári Mûszaki Egyetem vagyonkezelésébe adásáról. 11. Határozattervezet a megye közvagyonának leltárát elfogadó Szilágy Megye Tanácsának 62/1999. október 26-i határozatának kiegészítésérõl. 12. Határozattervezet Szilágy megye közvagyonában lévõ egyes ingatlanok vagyonkezelésének átadásáról a Szilágy Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságnak. 13. Határozattervezet a es évre vonatkozó megyei közúti rendszeres személyszállítási szolgáltatások programjának idõszerûsítésérõl. 14. Különfélék. Tiberiu Marc elnök Kiadja a PRO SZILÁGYSÁG Egyesület Szerkesztõ: JÓZSA LÁSZLÓ Fõmunkatárs és mûszaki szerkesztõ: MÁTÉ JÓZSEF Területi szerkesztõk: OLÁH MIKLÓS - Kraszna Szerkesztõség és kiadóhivatal: Zilah Kossuth u. 33. Telefon: vagy 0788/ Nyomtatás: ColorPrint S.A. nyomda, 4700 Zalau 22 Decembrie nr. 66; tel/fax: 0260/ Felelõs vezetõ: MAJOR ISTVÁN igazgató. ISSN * A névvel vagy névjeggyel ellátott írásokért szerzõik felelnek, azok nem mindig tükrözik a szerkesztõség véleményét is Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztõség (helyszûke miatt is) fenntartja a jogot a cikkek rövidített formában való közlésére. Névtelen leveleket nem közlünk, ezekre nem válaszolunk. A borítékra kérjük felírni a feladó pontos nevét és címét. Pontos cím és név esetén jeligével ellátott írásokat is közlünk.

3 Szilágyság/44. Tájékoztató Választások rendje Szilágy megye prefektusa, dr. Andrei Todea keddi sajtótájékoztatóján megnyugtatott mindenkit, hogy a választási elõkészületek menetrend szerint zajlanak. A választások ára Szilágy megyének lejt osztottak le a választások megszervezésére, ebbõl lej a választások lebonyolításában résztvevõ személyzet bére. A választási turizmus, a csalások megelõzésére országos médiakampány indul, az érdeklõdõk a prefektúra honlapján is informálódhatnak, de szórólapokat és sajtókampányt is terveznek. Óváskampány Újabb óvást fogadott el a bukaresti hatóság a Csucsa-Kraszna-Varsolc közötti útszakasz felújjítására kiírt versenytárgyalás eredménye ellen. Ez már a második meghiúsult licit ebben a témában. Marc Tiberiu tanácselnök szándékában áll, hogy a táblabírósághoz fordulnak, mert lehetetlen, hogy ekkora beruházást megakadályozzanak. Csóka Tibor, a megyei tanács alelnöke szerint a 25 milliós európai uniós alapból finanszírozott munkálatok már egy éve stagnálnak, mivel a kétszer kiírt pályázatot minden alkalommal több cég is megfellebbezte különbözõ okokra hivatkozva: Hogy csak egy példát említsek: a megyei tanács a munkálatok idõtartamára egy terepjárót kellene biztosítson az építõtelep vezetõjének. Mi a szerzõdésbe belefoglaltuk, hogy az útjavítás végeztével a gépjármû a tanács tulajdonában marad. A cég ez ellen tiltakozott, azt állítva, az autó továbbra is õket illeti. Szerintük a mi elképzeléseink törvénytelenek és átláthatatlanok mondta az alelnök, hozzátéve, hogy már egy éve megérkezett a tanács számlájára a munkálatok megkezdéséhez szükséges összeg elõlege, a késlekedések miatt azonban fennáll annak a veszélye, hogy visszavonják tõlük a támogatást. A Csucsa Karszna Varsolc útszakasz összesen 37,6 kilométer, ebbõl 30 km Szilágy, 7,6 km pedig Kolozs megyét érinti. A teljes felújításhoz 85,6 millió lej szükséges, amelynek 85 százalékát a Regionális Operatív Program fedezi vissza nem térítendõ alapból, 2 százalék az önkormányzati önrész, a fennmaradó összeget pedig a kormány biztosítja, ugyancsak vissza nem térítendõ formában. A tervek szerint összesen 65 ezer árkot kell kiásni és újrarendezni, nyolc új hidat és 1182 hídfõt kell kiépíteni, hosszútávon a befektetés számos munkalehetõséget is biztosítana, mivel a felújított útszakasz lehetõvé tenné a turizmus fejlesztését is. A bírósági eljárás is hosszadalmas, az új versenytárgyalás menetrendje is több hónapos határidõket jelent. Csóka Tibor alelnök bízik abban, hogy a tavasz beálltakor valóban elkezdhetik a felújítási munkálatokat. Atomerõmû A prefektus kérdéseinkre válaszolva elmondta, hogy az országos költségvetésbõl kiutalták a második atomerõmû építéséhez szükséges esettanulmányra a megfelelõ anyagi fedezetet. A lehetséges helyszínek között nagyon elõkelõ helyet foglal el a Szamos völgye, mert a szakemberek szerint Dés után már elegendõ a vízhozama a reaktorok hûtésére. Valószínûleg Zsibó és Ilonda között épül majd meg az erõmû, de egyelõre még senki nem nyilatkozik a pontos helyrõl. A tájékoztatón elhangzottak szerint az erõmû megépítése régi terv, a román, a francia és a kanadai kormány-egyezményekben rögzítették. Ha felépül, az ország Háromszáz képviselõ is túl sok az országnak, legalábbis Traian Bãsescu elnök szerint. Ezt zilahi látogatása alatt mondotta az elnök kampánynyitó beszédében. Többek között értékelte a Boc-kabinet tanügyi felelõsségvállalását, amely jelentõsen javít a romániai oktatási helyzeten. Megígérte, hogy nem csökken a munkanélküliség, de három hónappal meghosszabbítja a munkanélküli segély folyósításának idejét, stb. A jelek szerint sem az alkotmányt, sem az ország törvényeit nem ismeri, vagy teljesen figyelmen kívül hagyja, hiszen minden, amit megígért nem az államelnök, hanem a kormány és a parlament hatáskörébe tartozik. A teljes kampánystratégiáját a politikai osztály ellen élezte ki. Jelmondata: Amitõl félnek, attól nem menekülnek. Magyarán: rajta kívül nincs szükség politikusra, õ majd minden gondunkat megoldja. (Amint a területi autonómiát, stb. is...) A Szilágy megyei nyugdíjasok decemberre nem kapnak ingyenes gyógykezelési beutalót. Anamaria Pernes, a megyei nyugdíjpénztár aligazgatója szerint az országos nyugdíjpénztár vezetõsége decemberre egyetlen ingyenes gyógykezelési beutalót sem osztott ki Szilágy megyének, ezért novemberben már nem fogadják az igénylõk kérvényeit. Ebben az évben 3021 beutalót kapott a megye, ebbõl mintegy 500-at osztottak ki novemberre, pedig az igénylések száma majdnem kétszer akkora volt. Az ingyenes gyógykezelést igénylõ nyugdíjasok közül csak minden második jutott ehhez a lehetõséghez. Tehát fölösleges a város végén lévõ nyugdíjpénztár ablakai elõtt sorbaállni, mert a gyógykezelési kérvényeket nem fogadják. energiaszükségletének több mint fele állítható elõ ezzel az olcsó módszerrel. A Szamos völgyében épülõ erõmû az ország energiaszükségletének mintegy 35%-át szolgáltatná. A prefektus szerint a többszáz milliárd eurós befektetés jó hatással lesz Szilágy megye gazdaságára. Nem csak sok új munkahelyet teremt, de sok beszállító vállalkozás számára is megrendelést jelenthet. Ha a helyszínt véglegesítik, akkor fórumokon kérik ki a lakosság véleményét, hiszen a törvény szerint a környezetvédelmi ügynökség engedélye szükséges az építkezési engedélyhez, ezt pedig csak a lakosság véleményének függvényében lehet kiadni. A prefektus szeretné, ha végül Szilágy megyében épülne fel a reaktor, mert a gazdasági elõnyök mellett ez a villamos energia árának csökkenésével is járhat. J.L. Zilahi határozatok A hétfõ délutáni tanácsülésen 37 napirendi pont szerepelt, ezek közül 34 esetben határoztak a városatyák. A fontosabb közérdekû határozatokat röviden ismertetjük. * A zilahi tanács hétfõ délutáni ülésén elfogadta a korábban meghirdetett határozattervezetét, amely szerint a város területén lévõ vendéglõkben, panziókban este 11 és reggel 7 óra között tilos rendezvényeket tartani. Tehát az esküvõi, keresztelõi mulattságoknak, báloknak órakor véget kell vetni. Az indoklás szerint a lakossági panaszok miatt kényszerült a város vezetõsége erre a lépésre. A határozat megszegését lejjel büntethetik, és csökkenthetik a szabálysértõ helyiség engedélyezett nyitvatartási idejét is. * Nyilt versenytárgyalás kiírásáról határoztak a sportcsarnok melletti területre, amelyet koncesszionálnának olyan vállalkozónak, aki télen jégpályává alakítható kis sportpályát építene a Szereptévesztés Decemberre nincs beutaló megfelelõ öltözõkkel és mellékhelyiségekkel együtt. Jégre visznek? * Az állomás melletti körforgalom kiépítésérõl is döntés született. * Ugyancsak az állomás korszerûsítését szolgálja az elfogadott partneri viszony a vasúti társasággal. A meg nem tárgyalt ügyek Sojka Attila alpolgármester visszavonta két határozattervezetét. Az egyik a turul szobor visszaállításának helyére vonatkozott, a másik pedig az állattartást megtiltó korábbi rendelet módosítása volt. A sajtóban nyilvánosságot kapott ügyek visszhangja miatt vonta vissze tervezeteit, mert érzése szerint a választási kampányban felhasználhatóak lettek volna. Nem vetettem el egyik tervemet sem, de most az elnökválasztás elõtt nem alkalmas a közhangulat ezek higgadt megtárgyalására. Újra elõkerülnek majd az elnökválasztás eredményhirdetése után. mondotta Sojka Attila a Szilágyság kérdéseire válaszolva. J.L. Oltáskampány Az ideiglenes kormány ellehetetlenítette a szezonális influenza elleni oltást. Mihai Cheseli, a Szilágy Megyei Közegészségügyi Igazgatóság szóvivõje szerint az eddigi rendelkezések alapján úgy tudták, hogy legkésõbb október 15-én el kell kezdeni az influenza elleni oltást. A minisztériumtól viszont nem érkezett meg a szükséges oltóanyag, a szakminisztérium legújabb rendelkezése értelmében ez még egyelõre bizonytalan idõre elmarad. Az utasítások szerint minden megyei közegészségügyi igazgatóság maga kell beszerezze az oltóanyagot az eddigi központosított rendszer helyett, és a megyéknek kijelölte az erre a célra rendelkezésére álló pénzügyi keretet. Ez azt jelenti, hogy most közbeszerzési eljárást kell indítani minden törvényes határidõ betartásával és az esetleges óvások kockázatával. A minisztérium Szilágy megyének lejt utalt ki erre a célra. Ez az összeg alig oltás beszerzésére elég, pedig az igazgatóság adatai szerint a rendelkezések alapján ingyenesen beoltandó veszélyeztetettek száma meghaladja az et. De aki be akarja oltatni magát, megveheti a gyógyszertárakban az oltóanyagot. Ára 26 és 30 lej között változik. Közéletünk 3. A népszavazás kampánycélokat szolgál Az RMDSZ álláspontja szerint is módosítani kell a kétkamarás rendszert, de oly módon, hogy a különbözõ közösségek ne maradjanak képviselet nélkül. Az államfõ javaslatának ugyanis az a kockázata, hogy a magyar közösség is képviselet nélkül maradna vagy erõsen meggyengülne a képviselete, és többé nem tudna hatékonyan beleszólni az ország dolgaiba. A népszavazás kampánycélokat szolgál, amellyel a Szövetség nem ért egyet jelentette ki Markó Béla szövetségi elnök. Kifejtette: a Szövetség már régóta azon a véleményen van, hogy a jelenlegi kétkamarás rendszer nem jó, hamis kétkamarás rendszer mûködik, éppen ezért az RMDSZ-nek is az a véleménye, hogy a Parlamentet alapvetõen meg kell reformálni. Szerinte a jó megoldás az lenne, hogy - mivel Románia egy nagy, több régióból álló ország - megtartsák a kétkamarás rendszert, de a Szenátusnak területi képviseletnek kellene lennie, tehát a különbözõ régiókat kellene képviselnie, és a Képviselõház kellene a politikai pártok képviseletét ellássa. Véleményünk szerint le is lehet csökkenteni a parlament létszámát, viszont úgy kell eljárni, hogy a különbözõ közösségek ne maradjanak képviselet nélkül. Egyetértünk azzal, hogy az alkotmányt módosítani kell, de nemcsak ebben, hanem számos más kérdésben: például törölni kellene a nemzetállami rendelkezést, de ki kellene venni az alkotmányból azokat a lehetõségeket is, hogy a kormány sürgõsségi kormányrendeleteket fogadjon el vagy felelõsségvállalással fogadjon el törvényeket, tisztázni kellene ugyanakkor az elnök, a parlament és a kormány közti viszonyt, ugyanis azért van állandó vita, mert az alkotmány nem eléggé tisztázott hangsúlyozta az elnök. A referendum kapcsán leszögezte: ezt nem lett volna szabad összekapcsolni az államelnök-választással, így ez kampánycélokat szolgál, és ezzel az RMDSZ nem érthet egyet mutatott rá Markó Béla. Mi azt mondjuk a választóknak, hogy menjenek el szavazni, szavazzanak az államelnökjelöltre, és aki úgy gondolja, szavazzon a referendumon is, de a legfontosabb, hogy az államelnök-választáson vegyenek részt. A parlamentet meg kell reformálni, de nem úgy, ahogy az államelnök akarja összegzett az RMDSZ elnöke. (hírszerk.) Elnökjelöltek A Központi Választási Hatóság közleménye szerint a jelölések benyújtásának lejárt a határideje. 15 jelölést utasítottak el és 12-öt fogadtak el. Tehát a minden követelményeknek megfelelõ jelöltek kerülnek a szavazólapra, szám szerint 12-en: Constantin Ninel Potarca (független), George-Crin-Laurentiu Antonescu (PNL), George Becali (PNG), Hunor Kelemen (RMDSZ), Corneliu Vadim Tudor (PRM), Mircea-Dan Geoana (PSD+PC), Traian Basescu (PDL), Ovidiu-Cristian Iane (Román Ökológus Párt), Sorin Mircea Oprescu (független), Remus Florinel Cernea (Zöld Párt), Constantin Rotaru - (Szocialista Szövetség Pártja), Gheorghe Eduard Manole (független).

4 4. Vidékeink Szilágyság/44. Szilágysági ifjúsági találkozó Kraszna Program: Érkezés, regisztráció Köszöntések: Pop Imre, Kraszna község polgármestere Seres Dénes, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének elnöke, parlamenti képviselõ Máté József, a Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztetõ Tanács (SZIT) alelnöke Megnyitó: Kovács Péter, az RMDSZ Ügyvezetõ Elnökségének Területi Szervezetekért Felelõs alelnöke Porcsalmi Bálint, az RMDSZ Ügyvezetõ Elnökségének Önkormányzati alelnöke Bodor László, a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) elnöke Elõadások: O Fiatal önkormányzati képviselõk szerepe a közösségi életben Pop Imre, Kraszna község polgármestere Boncidai Csaba, Szilágyperecsen község polgármestere O Röntgenkép a romániai magyar fiatalság helyzetérõl Barna Gergõ, szociológus Kávészünet O Oktatási problémák a fiatal pedagógusok és diákok szempontjaiból Szabó István fõtanfelügyelõ helyettes Forró Zoltán pedagógus O Az ifjúság szerepe az egyházi életben Bogdán Zsolt esperes Lucza István lelkipásztor O Mûvelõdés és ifjúsági élet Szabó Attila festõmûvész Gáspár Anna zenetanár Fórum Vacsora Meghívó Tisztelettel és szeretettel meghívunk minden érdeklõdõt a november 1-én Szilágylompérton sorra kerülõ ravatalozó avatóra és a település monográfiájának bemutatójára! Program: Ravatalozó avatása a temetõkertben - Igét hirdet: Lukács József esperes A gyülekezeti énekkar szolgálata Köszöntések, beszédek - Szõnyi Levente lelkipásztor - Seres Dénes képviselõ - Fekete Szabó András szenátor Szilágylompért monográfiája - bemutatja: Horváth József történelemtanár Szeretetvendégség MEGHÍVÓ Az RMDSZ szilágysomlyói szervezete ÕSZI BÁLT rendez, melyre szeretettel hívjuk és várjuk mulatságot kedvelõ barátainkat, ismerõseinket. Találkozzunk november 13-án, pénteken,19.00 órakor a KORENA étteremben. Résztvételi díj 40 lej. Érdeklõdni a Magyar Házban lehet személyesen, vagy a , , es telefonszámokon hétköznaponként 8 16 óra között. Sarmaság megemlékezett az 56-os eseményekrõl Hazádnak rendületlenül október 23-án Magyarország a népek Krisztusa volt; a világon elsõként, egyetlenként mert lázadni a szovjet hatalom, a kommunista rendszer ellen a szabadságért, a méltányos életért. Erre az eseményre és a mindenkori szabadságharcosokra emlékeznek Sarmaságon minden évben ezen a napon a Pro Libertate emlékmû elõtt. Az idén az ünnepi megemlékezést az alkalomhoz illõ énekszám és vers nyitotta meg. Horváth József történelemtanár az események felelevenítése után kitért a megtorlás sarmasági áldozataira is. Dobai István egyetemi tanár, a nemzetközi jog szakértõje került több évre börtönre, majd élete végéig A magyar tagozaton ismét sorra került a szüreti bál. Iskolánkban már több tízéves hagyományként idén október 15-én került sor a megrendezésére. A VI. B osztály vállalta fel a házigazda szerepét, ami nem könnyû feladat, de olyan ügyesen és lelkesen oldották meg, hogy a legsikerültebb rendezvény lett. Csiki Hajnal osztályfõnöknõ és osztálya megállta volna helyét a mûsorral, a vetélkedõkkel s a vendég mûvészekkel akár egy nagyvárosi színpadon is jóval nagyobb létszámú nézõközönség elõtt. A buli kezdetén ugyanis elõadás díszeleg idõtlen idõk óta. A VI.B osztály mûsora színes és figyelem lekötõ volt. A komoly szüreti szokások bemutatása után vidám jelenetek, humoros hírösszefoglalások nevettették meg nemcsak az iskolánk tanulóit, tanárait, hanem a meghívott vendégeket, szülõket, testvéreket is. A vidámság után Gáll Timea népdalcsokorral hozta vissza a komolyabb hangulatot, csak segédmunkásként dolgozhatott egy gyárban. Seres Dénes képviselõ a dombormûvön szereplõ szabadságharcosok sorát idézte, amelyen Zrínyi Miklós, Rákóczi, az es szabadságharcosok mellett a hagyományok folytatásaként az 56-os hõsök is szerepelnek. A megtorlásokra, emigrációba kényszerülõkre, bebörtönözöttekre és kivégezettekre emlékezve jelezte, hogy ez a megtorlási folyamat is hozzájárult a nemzet fogyásához. A küzdelem mégsem volt értelmetlen. Számunkra a tanulság az, hogy a szabadságért való küzdelem folyamatos. A jelen helyzetünk is igazolja, hogy szabadságunkért, autonómiánkért naponta meg kell küzdenünk. Ezt kell a fiatalokban is tudatosítani, ehhez gratulált a sarmaságiaknak, akik töretlenül minden alkalommal ezen a napon elsõkként a Szilágyságban méltóképpen ünnepelnek, és elevenen tartják történelmi tudatunkat. Mátyás Melinda Radnóti verset szavalt, majd a tisztelet és megemlékezés koszorúi kerültek az emlékmû elé a következõ szervezetek részérõl: az RMDSZ megyei és helyi szervezete, a polgármesteri hivatal, a PRO SARMASÁG Egyesület, a helyi katolikus egyház, a Sarmasági Iskolacsoport, az Erdélyi Múzeum Egyesület, a Nimród Vadásztársaság, a Sarmasági Ifjúsági Tanács, a helyi tanács részérõl. Az emlékmû elõtt két, ezen a napon született fiatal õrködött: a nyolcadikos Evelin, és a hetedikes Roland. A koszorúzás a Szózat eléneklésével zárult: Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Folytatásként a nap tiszteletére a kultúrotthonban történelmi vetélkedõ zajlott 7. és 8. osztályosok között, amelynek során az 56-os eseményekkel kapcsolatos tudásukat mérték össze a tanulók. A gyõztes csapat egynapos kirándulást nyert Kalotaszegen és környékén. Jó szokásunkhoz híven fílmvetítés zárta a megemlékezést: Eperjes Károly fõszereplésével Az asszony címû filmet tekintették meg a jelenlévõk. V.E. Hagyományõrzés a Iuliu Maniuban Múlt pénteken ismét megrendezték a hogyományos szüreti bált a zilahi Avram Iancu Sportlíceumban. A már hagyománnyá vált szüreti mulatságon az iskola diákjai mellett részt vettek a tanári kar román illetve magyar képviselõi, valamint az iskola öregdiákjai is. Szépen megterített asztal, frissítõk, szendvicsek, ropogtatnivalók és megannyi igazgatott kisgyerek széles mosolya fogadta a vendégeket. Az iskolai szüreti mulatságot, mely egyben a gólyák beavatásának alkalmául is szolgál, minden évben megszervezik a VIII. osztályos tanulók. Kovács Ágota VIII. osztályos tanuló megnyitó beszédében kiemelten köszöntötte a tanári kar tagjait. Elmondása szerint a hagyományos szüreti bál jó alkalom a vigadásra. Ilyenkorra a pincékben már forr a bor, a kamrákban pedig a sanyúság édes mosolya ragyog ránk. A gólyáknak annyit majd sorra kerültek a vendég mûvészek. Õk Lompértról jöttek, s természetesen népi tánccal. A tánccsoport neve: Nefelejcs, sugallja célját: megõrizni népviseleteinket, táncainkat, zenénket, dalainkat. Olyan lelkes tapsviharral jutalmazták tanulóink elõadott táncaikat, s olyan feszült figyelemmel kisérték mozdulataikat, hogy ilyet egyetlen tanórán sem lehet tapasztalni. A legkisebb néptáncos pár 9 évesen ropta hibátlanul a táncokat. Öröm volt nézni, nemcsak táncukat, de arcukat is, a leánykák hajfonataiban repkedõ piros szalagokat is, a fiúk kalapján viruló piros virágokat is. Ilyen még nem volt az iskolánk dísztermében, reméljük, hogy a VI.B ötlete is hagyománnyá válik. Nem másért, de tanulóink a bulin végre néptáncot is jártak. A táncig azonban még várniuk kellett: népdal vetélkedõ is volt: a felhívás minden osztálynak szólt, de kevesen mertek kiállni mikrofon elé. Két ötödikes kislány, közülük Németi üzent a VIII. osztály nevében, hogy örülnek neki, hogy nem repültek el Afrikába, mert az õ iskolákjukban is biztosan melegre fognak találni. A jelenlévõket arra buzdította, hogy örüljenek a megterített asztalnak, s arra törekedjenek, hogy jövõre is így legyen. A megnyitót követõen a gólyák kerültek a középpontba. Különbözõ próbáknak vetették alá õket. Többek között minél színesebb bemutatkozást kellett produkáljanak, inteligenciatesztet töltöttek ki, be kellett mutatniuk tánctudásukat. A zsûri értékelése alapján végül az idei gólyakirály és gólyakirálynõ cím birtokosai Viski Réka és Katona Krisztián lettek. Mátyás Rozália matektanárnõ, a nyolcadikosok osztályfõnöke szerint az iskolában jó tanári kar verbuválódott össze, s a hangsúly a tanuláson van, melynek bizonyítékai ott függnek az iskola Boglárka II. díjat nyerte, két VII.B osztályos kislány, közülük Tolnai Eszter III. díjas lett, két VI.-os kislány, Gáll Timea I. díjjal jutalmaztatott. ( õ tagja a Nefelejcs tánccsoportnak is, a zilahi ingázás nem szakította ki a csoportból). A nyolcadikosok és egyetlen- egy fiú sem merte vállalni a megmérettetést. A Madárijesztõ-versenyen még kevesebben indultak, csupán három gyerek öltözött be ötletesen madárijesztõnek; két VI.D osztályos fiú és egy VII.D-s kislány. Az I. díjat Csapó Szilárd (VI.D) nyerte, hatalmas kivájt tökfejre még hajat is ragasztott kukorica héjból. A II. Ardai Arnold lett, szintén kivájt tökbõl készült fejjel, s a hozzá illõ tiritarka ruházattal. Tarka, tanulságos, szórakoztató, örömökben gazdag mûsorukért köszönet a VI.B osztálynak, s ezer hála és köszönet a Nefelejcs tánccsoportnak a feledhetetlen élményért. Jövõre ismét?! Antal Annamária, aligazgató Szüreti bál a sportlíceumban dísztermének falain. Keresztes Andrea angoltanárnõ áldozatos munkájának köszönhetõen az iskola tanulói egy európai uniós projekt keretében interaktív módon tanulhatnak a holokausztról. A,,Make Europe not war 2009 elnevezésû projektben öt ország diákjai vesznek részt, többek között Olaszországból, Németországból, Hollandiából, Lengyelországból és Romániából. Ezen projekt keretében a tanulók egy fényképekkel illusztrált, jól koncepcionált kiállítást hoztak létre az iskola dísztermében, melyen a holokauszt hátborzongató körülményei, a szívszorító emberi sorsok mellett az emberi könyörtelenség is megjelenik. A tanárnõ elmondása szerint a kiállítás célja, hogy bemutassa a holokausztot, hogy a gyerekek tanulni tudjanak a történelembõl, hogy a jövõben ne fordulhasson elõ hasonló szörnyûség. Máté József

5 Szilágyság/44. Aktuális 5. A kormányzás nem cél, hanem eszköz Szórványban és tömbben is, a kormányzati szerepvállalás a fejlõdés eszköze, soha nem cél, amelyért bármilyen feltételt hajlandóak lennénk elfogadni. Ezt egyenesen, tisztán ki kell mondanunk hangsúlyozta a Déván megtartott civil fórumon Kelemen Hunor, az RMDSZ államelnökjelöltje, aki azt sem rejtette véka alá, hogy 2010 nehéz év lesz Románia számára, bármilyen is lesz a kormány összetétele a választásokat követõen. Az esemény házigazdája, Winkler Gyula EP-képviselõ, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke a találkozón úgy vélte, Kelemen Hunort eddigi politikai pályafutása ajánlja az államelnöki tisztségre, valós elképzelései vannak arról, hogyan kellene vezetni ezt az országot az elkövetkezõ öt évben. Az RMDSZ államelnökjelöltje úgy vélte, a második Boc-kormány parlamenti bukása után számos ellentmondásos hír kelt szárnyra az RMDSZ álláspontjával kapcsolatban. Ennek az okát nem mindig találjuk, lehet, hogy mi is tévedtünk, nem hangsúlyoztuk azt, hogy mindenkivel tárgyalunk, de az álláspontunk mindvégig határozott volt és maradt hangsúlyozta Kelemen Hunor Déván, ahol a Hunyad megyei civil és egyházi vezetõkkel, pedagógusokkal és RMDSZ-es tisztségviselõkkel beszélgetett az aktuálpolitikai helyzetrõl valamint a magyarság képviseletének perspektíváiról. A nemrég kormányzati felelõsségvállalással elfogadott oktatási törvénycsomagról elmondta, az RMDSZ olyan módosításokat igyekezett elfogadtatni, amelyek a magyar oktatásnak az eddigieknél szélesebb lehetõségeket nyújtanak. Sikerült elérnünk azt, hogy a kötelezõ iskolai idõszakra a román nyelvet más rendszer és tankönyvek Megvannak Kelemen Hunor plakátversenyének a nyertesei! Összesen 250 plakátterv érkezett a Kelemen Hunor aláírásgyûjtõ honlapján, október 6-án meghirdetett versenyre. A résztvevõk letölthették a hozzávalókat a honlapról, majd utána csak a fantáziájuk szabott határt a plakát megtervezésében. szerint tanulhassák a magyar diákok, a doktori fokozatot anyanyelven is meg lehet szerezni. Ellenzéki alakulatként, ez jelentõs eredménynek számít fogalmazott Kelemen Hunor, aki szerint ezen a téren a további tennivalók közé tartozik a történelem és a földrajz magyar anyanyelven való oktatása, illetve annak elérése, hogy az oktatási intézmények mûködéseként megszabott háromszáz fõs diáklétszám a felére csökkenjen. Az országot olyan mértékben eladósította az elõzõ kormánykoalíció, hogy arra példát alig találunk. Úgy tisztességes, ha ezt elmondjuk. Hiszen a Románia által felvett óriási összegek jelentõs része rövid lejáratú kölcsön, amelynek a visszafizetése már ben elkezdõdik magyarázta az RMDSZ államelnökjelöltje, aki szerint nem az a legnagyobb gond, hogy a Boc-kormány rossz döntéseket is hozott, hanem az, hogy a recesszió enyhítésére vonatkozóan nem volt egyetlen jó döntése sem. A közhangulaton ez érezhetõ is, hiszen az emberek 80 százaléka úgy gondolja, hogy Románia rossz irányba halad. Arra, a hallgatóságból feltett kérdésre, hogy kormányra kerülése esetén, mi lenne az RMDSZ prioritása azért, hogy az egyszerû ember ne legyen vesztese a gazdasági recessziónak, Kelemen Hunor azt hangsúlyozta, hogy valamennyi intézkedés célja az kell hogy legyen, hogy a családok ne vigyenek kevesebb pénzt haza válság idején. Az RMDSZ államelnökjelöltje ennek elérésére fontosnak tekinti a 16% egységes adókulcs hozzávetõlegesen 4%-al való csökkentését, a munkahelyteremtõ és -megõrzõ programok gyakorlatba ültetését, a kis-és középvállalkozások számára pedig a minimáladó eltörlését. Az elõrehozott választások, Kelemen Hunor szerint egy olyan csel, amely a jelenlegi államelnököt teheti a válság elmélyítésének egyetlen felelõsévé. Jövõ év áprilisa-májusa elõtt nem szervezhetõ meg az elõrehozott parlamenti választás. Kevesen tudják, és még kevesebben mondják el, hogy Székely tarisznyával benne szalonnával, hagymával, túróval és házikenyérrel indult kampányútjára Kelemen Hunor államelnökjelölt Csíkkarcfalváról, ahonnan karavánozó önkéntes csapata is nekivágott Erdélynek, hogy háromszázötven településre elvigye az RMDSZ jelöltjének választási üzenetét. A tarisznyát Fülöp Lajos, a csíkkarcfalvi iskola igazgatója, hajdani tanára nyújtotta át Kelemen Hunornak és örömét fejezte ki, hogy volt diákja ilyen fontos feladat elõtt áll: a magyarságot képviseli a novemberi romániai elnökválasztáson. Kelemen Hunor Hangadó Karavánja, szimbolikusan Csíkkarcfalva Polgármesteri Hivatala elõl startolt, az elõl az épület elõl, amely néhány évtizeddel korábban még szülészetként mûködött, és amelyben október 18-án az RMDSZ államelnökjelöltje megszületett. Abban a szobában, amely most Gábor Tibor polgármester úr irodája, ott láttam meg 42 évvel ezelõtt a napvilágot. Az út túloldalán pedig az iskola van, amelyben életem elsõ éveiben megtanultam mindazt, amit magammal vittem, késõbbi tevékenységem során is hasznomra volt - mondta Kelemen Hunor a polgármesteri hivatal elõtt összegyûlt kollégáinak, a környékbeli polgármestereknek, a karavánozó önkénteseknek és a csíki újságíróknak. Ez a karaván a következõ négy hétben bejárja Erdély különbözõ vidékeit. A mellettem álló fiatalok pedig háromszázötvennél több településre viszik el a hangom, az üzenetem. Ez nem is lehetne másképp, hiszen minél több helyre el szeretném juttatni a választás A plakátverseny fõdíját, egy i-phone-t, Olasz Tamás nyerte, az egyik különdíjat a legeredetibb plakáttervért Horváth Zsolt, a másikat a legszellemesebbért a Lumina de seara felhasználónévvel regisztrált versenyzõ. A õ díjuk egyegy i-pod zenelejátszó. Kelemen Hunor államelnökjelölt a plakáttervek értékelése után elmondta, bíztatónak tartja, hogy ilyen sokan jelentkeztek erre a versenyre, éppen ezért az elkövetkezõ kampányok alkalmával ismét szervez az RMDSZ hasonló megmérettetést. Köszönöm minden versenyzõnek a beküldött plakátokat, nagyon sok kreatív és friss ötletet láttunk, ezekbõl néhányat az elnökválasztási kampányunkban is használunk majd közölte Kelemen Hunor. A versenyzõk a hagyományostól a futuristáig mindenféle plakátot terveztek: Kelemen Hunor megjelent, mint az utolsó mohikán, Superman, Che Guevara, a Csillagok Háborújának a szereplõje, támogatta õt Chuck Norris. Szerepelt a Barátok közt sorozatban és a Legyen Ön is milliomos vetélkedõben. A jelöltet elhelyezték székely kapu vagy a hargitai fenyves elõtt, de az alagút végén is. egyben azt is jelenti, hogy további fél évig nem lesz Romániának legitim kormánya, emiatt pedig nem lesz az országnak költségvetése sem. Így méltán okolható a választásokkal fenyegetõzõ államelnök a gazdasági válság politikai mélyítésének egyetlen felelõse jelentette ki az RMDSZ államelnökjelöltje. Indul a karaván fontosságának hírét, és ezt csak általuk sikerül megvalósítanom, a Hangadó Karaván ebben lesz segítségemre. Az önkéntes fiataloktól Erdély minden vidékérõl üzenhetnek nekem a magyar emberek - hangsúlyozta Kelemen Hunor. A karavánindítón Gábor Tibor csíkkarcfalvi polgármester úgy vélte, nemcsak Csíkkarcfalva ezernyolcszáz lakosa, hanem egész Hargita megye és Székelyföld büszke lehet arra, hogy a hely szülöttje a magyarság államelnökjelöltje. Ferencz Alajos csíkszentdomokosi polgármester azt kérte Kelemen Hunortól, hogy a kampányban hitelesen jelenítse meg a magyarságot, olyannak, amilyenek mi vagyunk, itt, Székelyföldön, úgy, hogy a közösség törekvései fontos szerepet kapjanak a hazai politikában. Gyerkó László Hargita megyei szenátor szerint november 22-én egy másfajta népszámláláson kell részt vennie a magyarságnak, meg kell mutatnia, hogy jelentõs a közösség létszáma az országban, hogy bele tud szólni az ország ügyeibe. Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnök azt kérte Kelemen Hunortól, hogy ne vegyen részt a Dâmbovita-parti sárdobálásban, hagyja, hogy ezt a román pártok jelöltjei ûzzék egymás között. A mi elnökjelöltünknek másnak kell lennie, más dolga van ebben a kampányban, amelyben a magyarság törekvéseit kell kivinnie az ország elé hangsúlyozta Borboly. A karavánnal együtt november 5-én jut el a Szilágyságba Kelemen Hunor elnökjelölt. A beküldött plakátterveket szerdán délelõtt Kelemen Hunor államelnökjelölt, Kovács Péter kampányfõnök, Könczey Elemér designer és Porcsalmi Balázs web-designer zsûritagok egyenként pontozták, a végsõ pontszám pedig úgy állt össze, hogy 40%-ban számított a plakáttervekre leadott on-line szavazatok száma és 60%-ban a zsûri által adott pontok száma. A versenyre beérkezett összes plakátterv megtekinthetõ a honlapon. A nyertesek és a jobb alsó sarokban Hajdú Attila terve:

6 6. (Folytatás az 1. oldalról) Seres Dénes Szilágy megyei RMDSZelnök, parlamenti képviselõ kiemelte: a Arany napok A harmadik Arany-napok polgármesteri hivatal képviselõi helyezték el a kegyelet koszorúit, majd a nemzeti ima eléneklése következett. László, Hajdu Attila, Starmüller Katalin, Starmüller Géza, Adorján Ilona és Vári Váncza Edith képeit nézegetve Márkus László szavaival élve a fiatalabb generáció tagjai szembesülhetnek azzal, hogy õk maguk is mi mindent alkothatnak az elkövetkezõkben, amennyiben kitartóak és tehetségesek. Az anyanyelvápolók versenye után dr. Szûcs Zoltán konzul köszöntötte az emlékezõ közönséget a Magyar Köztársaság nevében. A helyi Mûvelõdési Házban este 8 órakor kezdõdõ kulturális mûsort Szûcs Zoltán konzul nyitotta meg. A rendezvény keretében elsõként Srankó Ferenc nyugalmazott történelemtanárnak, Nagyfalu egyház- és iskolatörténete kutatójának adták át a Romániai Magyar Pedagógusszövetség (RMPSZ) Ezüstgyopár-díját, az I IV. osztályosok mûsorát követõen pedig a rajzverseny nyerteseit díjazták. Az I IV. osztályosok esetében a következõ eredmények születtek: I. díj Horvát Diána, III. oszt., Nagyfalu, II. díj Bereczki Emilia, III. oszt., Lecsmér, III. díj Szilágyság/44. Papp Tamás, IV. oszt., Varsolc, dicséret Bereczki Eliza, III. oszt., Lecsmér. Az V VIII. osztályosok eredményei: I. díj Kása Antónia, VIII. oszt., Zovány, II. díj Moisi Teofana, V. oszt., Nagyfalu és Kása Henrietta, VIII. oszt., Zovány, III. díj Marian Ingrid, VII. oszt., Nagyfalu és Kása Henrietta, VIII. oszt., Zovány, dicséret Vad Johanna Katryn, VII. oszt., Kémer és Balázs Friderika, V. oszt., Nagyfalu. A kulturális mûsor keretében az V VIII. osztályosok elõadták Benedek Elek Bedõné beszél címû elbeszélésének színpadi változatát, majd a nagyfalui iskola zenekarának összeállítása után az Árvalányhaj berettyómenti és a Vadrózsák szilágysági és tövisháti táncait tekinthették meg az érdeklõdõk. A vasárnap délelõtti istentiszteleten Csûry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét, majd Kozma Zsolt nyugalmazott teológiai professzor a reformátor Kálvinról, Zuh Imre, a nagyszalontai Arany János Emlékmúzeum igazgatója pedig Arany János és a kálvinista szemlélet témában tartott elõadást. romániai magyarság az elmúlt idõszakban számos emlékmûvet emelt Szilágy megyében és Erdély egész területén azok tiszteletére, akik 1848-ban és 1956-ban vérüket ontották a szabadságért ben mi is a szabadságért és ezért a szellemiségért harcoltunk. Mára már sikerült elérnünk, hogy a magyar közösség visszanyerje önbizalmát, ezáltal pedig képes legyen méltó módon ünnepelni hangsúlyozta. Az emlékmûnél az RMDSZ Szilágy megyei szervezete, a megyei tanács, a tanfelügyelõség, a szilágysomlyói Báthory István Alapítvány, a sarmasági, a szilágybagosi és a szilágynagyfalui Október 24-én tartottuk meg harmadik alkalommal az Arany János nyelvmûvelõ vetélkedõnket tíz iskola részvételével.ipp, Zovány, Nagyfalu, Szilágysomlyó, Bagos Perecsen, Varsolc, Kárásztelek, Sarmaság és Lompért iskoláiból egyenként három-három VII. vagy VIII. osztályos tanuló mérte össze tudását, leleményességét, kreativitását. Mivel idén ünnepeljük Kazinczy Ferenc születésének a 250. évfordulóját, nyelvmûvelõ vetélkedõnkkel a Kazinczy-év megemlékezõ eseményeinek sorába igyekeztünk bekapcsolódni. Bár a nyelvújítás vezéralakjának tartja számon az irodalomtörténet írói tevékenysége mellett, ennek ellenére kevés említés esik róla az általános iskolai irodalomórákon. A vetélkedõ A konzul fogadása Az iskolában a Hold elejti, Nap felkapja címû rajzkiállítást nyitotta meg Márkus László tanfelügyelõ egyázmegyei fõgondnok. A kiállított 236 munkát Szilágy megye kilenc iskolájának (Lecsmér, Borzás, Nagyfalu, Kémer, Kárásztelek, Varsolc, Ipp, Zovány, Lompért) diákjai készítették, mégpedig úgy, hogy magyar közmondásokat, szólásokat vagy találós kérdéseket jelenítettek meg rajzaikon, festményeiken. Az iskola elsõ emeletén az idén augusztusban Sólyomkõváron tartott tizenkettedik Ipp Art képzõmûvészeti alkotótábor festményeibõl szerveztek kiállítást: Csóka László, Szabó Attila, Márkus Kazinczy és Arany, a nyelvújítók diákok teljesítménye, érdeklõdõ hozzáállása azonban megerõsített bennünket abban, hogy amennyiben megfelelõen motiváljuk õket, és képesek vagyunk életkorukhoz, elvárásaikhoz formálni egy irodalmi témát, azt aktuálissá tenni az õ világképükben, legyen az régi irodalom avagy posztmodern, akkor többet nem beszélhetünk alkalmazhatatlan, elavult vagy Tíz falu tanulói vetélkedtek izolált irodalmi szövegekrõl, bármelyiknek lehet újraértelmezhetõ üzenete. A feladatok hármas felosztásúak voltak: egyrészt a tárgyi tudást mérték fel, másrészt a nyelvi tudatosságot,kreativitást, s talán legfontosabb szempontként a megszerzett ismeretek alkotó módon való felhasználása fogalmazódott meg. A kétórás szellemi párbaj eredményeként 236 rajz a kiállításon a következõ helyezések születtek: I. helyezett: Sarmaság (Erdei Anett, Erdei Emese, Maier Adrienn), felkészítõ tanár: Veres Erzsébet. II.helyezett: Szilágysomlyó (Bacsadi Blanka, Bákai Beáta, Szodorai Rita), felkészítõ tanár:benkõ Annamária. III.helyezett: Nagyfalu (Janó Nikolett, Benedek Noémi, Szilágyi Benedek Beáta), felkészítõ tanárok: Orosz Gabriella és Papp Éva. Dicséret: Kárásztelek (Szabó Amália Izabella, György Tamás, Bányai Kovács Nándor), felkészítõ tanár: Nagy Olga. Ezúttal szeretném megköszönni a zsûri tagjainak szaktudását, objektív hozzáállását. A vetélkedõ értékelésében Csepei Mária, Csiszár Zsuzsa, Gõgös Ildikó magyartanárnõk, Bálint Enikõ, a szilágysomlyói EMKE Ház elnöke és Nagy Edit nagyfalui diák vett részt. Gõgös Ildikó tanárnõ részvételével az anyaország is képviseltette magát többek között, ugyanis a Pápán mûködõ Weöres Sándor Gimnázium magyartanáraként látogatott meg bennünket immár másodízben az Arany-Napokon. Az elsõ nyelvmûvelõ vetélkedõ során, 2007-ben nyertes diákjainknak egyhetes táboroztatást biztosított a Balatonon, fölvállalva ennek teljes feladatkörét. Ezen a versenyen is külön díjakkal érkezett, amelyet az elsõ helyezett csoport minden tagja megkapott, az õket felkészítõ Veres Erzsébet tanárnõvel együtt. Ahhoz, hogy az idén is megszervezhessük a vetélkedõt, köszönet és elismerés illeti legelõször is Lukács József esperes urat és feleségét (kolléganõnket), Ibolyát, a Szilágynagyfalui Református Egyházközséget, a Petri Mór Általános Iskola közösségét, mindazokat, akik bármilyen anyagi vagy szellemi rész vállaltak benne. Támogatóink voltak: Fekete András szenátor, Seres Dénes parlamenti képviselõ, Csóka Tibor, a megyei tanács alelnöke, Gõgös Zoltán, a magyarországi Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára, valamint a Szilágysomlyói Magyar Ház és a Báthory István Alapítvány. Papp Éva A díjnyertes sarmaságiak

7 Szilágyság/44. Képek, könyvek a szüreti napokon A Zilahi Szüreti Napok rendezvénysorozat több helyszínen nyújtott látványossággal várta az érdeklõdõket. A nyitányt a fogatos szüreti felvonulás és táncgála jelentette, a záróaktust pedig a bálozás. Mindeközben intézmények falain belül tárlatokra, könyvek bemutatójára is sor került több kevesebb résztvevõvel. Az EMKE-házban Szabó Attila mutatta be a nyáron Zsobokon rendezett alkotótáborban készült nagyméretû fotókkal. Az idén került a zilahiak látókörébe a kalotaszegi faluban lezajlott tevékenység, melynek munkáit: portré- és riportfotókat mutattak be a közönségnek. Túlnyomóan színes, kevés fehér- fekete felvétel Zsobok és szûkebb környékének képi ábrázolása, Szabó Attila szerint az alkotások lényegében a táj szellemét éltetik tovább. A tárlatlátogatóknak a kolozsvári Szabó Csaba közíró és tévériporter a szórványkapcsolat keretében megjelentetett könyveket és szerzõiket mutatta be. Egyikük, a nagybányai Tamási Attila ugyan nem volt jelen, ám könyve vásárlásához kedvcsináló bemutató hangzott el az ifjúsági regénynek vagy kalandregénynek is nevezett mûrõl. Mihály István, a Kolozsvári Televízió munkatársa, a Kalotaszeg címû kiadvány helyettes fõszerkesztõje esszé- és tanulmánykötetérõl beszélt. Már fullasztó az audiovizuális óceán szerinte, a dokumentumfilmekben, a szappanoperákban és szórakoztató mûsorokban egyaránt tetten érhetõ a csalás, a nézõk manipulálása. Simon Ilona tanulmánykötete a mesék ellentmondásait elemzi, melybõl érdekes részlet idézése a szerzõnek sikert jelentett, számos vevõ állt sorba dedikációért. Következõ hétköznapon a Ioan Sima Galéria és a polgármesteri hivatal tükörterme volt a rendezvények házigazdája. Elõbbi helyszínen az IppArt alkotó mûvészei tárlatát ugyancsak Szabó Attila festõmûvész nyitotta meg. Az alkotások idén nyáron készültek a Sólyomkõváron már több alkalommal tartott alkotótáborban. Az olajfestmények, grafikák, pasztellek, kisplasztikák tematikai változatosságot biztosítottak; alkotóik Hajdu Attila, Starmüller Géza jr, Csóka László, Szabó Attila, Adorján Ilona, Starmüller Katalin, Sepsi József, Váncza Edit, Márkus László, Dabóczi Géza, Starmüller Géza sn. Az elmúlt csütörtökön a polgármesteri hivatal dísztermében túlzottnak nem mondható érdeklõdés mellett az ifjú tehetségek gálaestje keretében nyújtották át a Pro Zilah Egyesület díjait, miközben Lakóné Hegyi Éva az 1956-os forradalom és szabadságharcról emlékezett meg elõadásában az 53-ik évfordulón. Az ifjú tehetségek gálája fiataloknak nyújtott lehetõséget zene- és énektudásuk bemutatásához, sikerük a felkészítõ tanárok érdeme is. Soroljuk fel õket a fellépés sorrendjében: Bánhídi Attila zongora, Czirják Renáta gitár, Bánhídi Zoltán zongora, Bodolai Dániel klarinét, Móricz Andrea népdal, Major Arnold hegedûn szilágysági népdalok, Katona Ágnes népdal, Pápai Petra hegedû, mûsoruk megérdemelten nagy tapsot kapott. A Pro Zilah Egyesület Életmûdíjat a kuratórium ez évben Moldován Erzsébet nyugalmazott fizikatanárnak ítélte. A laudációt mondó László Judit fizikatanár, a díjazottnak egykor tanítványa, majd kollégája ismertette Moldován Erzsébet 32 éves pedagógusi pályáját, valamint az általa kezdeményezett, az 1996-ban alakult Moldován Lajos Alapítvány céljait annak tevékenységét, s melynek matematika versenyein évente átlag 200 magyar diák méretkezik meg. Az Év Embere-díjra méltatott Kerekes Edit laudációját Kovács Kurucz János mondta, aki a kitüntetettet harcos társai közé sorolta. Méltatta Kerekes Edit, a nemrégiben még az RMDSZ városi szervezetének elnökeként végzett 13 évi áldozatos munkáját, és aki Szüreti felvonulás és bál Zilahon Beérett a szõlõ a Meszes alatti katlanvárosban és a must is kiforrott Zilahon. A szõlõsgazdák idejében elõkészítették a puttonyokat, csebreket, kádakat, darálót, prést, csapalját, liut és a legfontosabbat, a hegy levét befogadó hordókat. Többek között a Simándin, Õrhegyen, Nagymálon vagy a Németin ez évben is vídám gazdák családjaikkal, barátaikkal végezték a szüretelés nemes munkáját. Talán felcsendült újra a régi szõlõsgazdák kedvenc dala is: A zilahi sûrû pince Ritkán van jó teteje Galambommal iszom benne. Részeg vagyok, boros vagyok, Hazamennék, de nem tudok. Itt a rózsám, aki szeret, Hazavezet az engemet. Apáinktól, nagyapáinktól tudjuk, hogy Zilahon, akár csak más településeken, a magyar közösségek a jó termést, az új bort szüreti felvonulással és bállal ünnepelték meg. Fél évszázadon keresztül a kommunista rendszer betiltotta hagyományainkat. A rendszerváltás utáni években a zilahi magyar közösség függetlenül attól, hogy itt született vagy nem újra bizonyította erejét, összefogását és hagyományaink iránti tiszteletét. Mint az elmúlt években is, városunk régi utcáin idén ismét csattogtak a lovak patái, csilingeltek a csengõk, szólt a vidám nóta. Az eseményhez méltóan feldíszített fogatokon pompázó népviseletben a füleki (Szlovákia) Rakonca és a zilahi Terbete néptánc együttesek tagjai foglaltak helyet. A menetben az egyik szekérben ott trónolt Major István volt borkirály felségjeleivel, valamint Matyi István cifraszûrben néptánc gálára és szüreti bálra hivogatta a jelenlévõket. A Kraszna utca végérõl indult fogatok több helyen is megálltak a központig, s a borbíró eme megállók alkalmával tülökkel jelezte a jelenlétet és elmondta hivogatóját. Régi jó szokás szerint a felvonulókat többen borral, kaláccsal kínálták útközben. Nem egy idõs embernek könny szökött a szemébe a vonulók látványától, hiszen fiatalságuk szép emlékeit látták felelevenedni. Zilah régi fõterén a Wesselényi-szobor elõtt több százan várták a szüreti felvonulókat. A szobor elõtti téren a karikás csikósostor csattogtatása után a néptánccsoportok fergeteges táncokat roptak. Nem maradt el a szokásos borkóstoló sem a náddal, szõlõvel díszített kishordó gyomrából. A zilahi szõlõsgazda, Erdõdi Béla nagylelkûen nyitogatta a hordó csapját és kínálta borát. Fogatosaink még tettek egy kört a Scala útkeresztezõdésig, majd a Szakszervezetek Mûvelõdési Házánál rakományaiktól megszabadulva a paripák visszatértek istálóikba a jól megérdemelt abrakot elfogyasztani. Délután négy órától a Szakszervezetek Mûvelõdési Házában telt ház elõtt a füleki Rakonca, a Terbete, a Terbete- utánpótlás, a Höcögõ valamint az öreg Terbetések hagyományos néptáncgálát produkáltak A Terbete tíz éves fennállásának alkalmából az együttes oktatója és mûvészeti vezetõje, Matyi István méltatta az elmúlt idõszak eseményeit, számba vette sikereiket. Minden volt- és jelenlegi táncos és a csoport támogatói díszoklevelet kaptak. A XII. Zilahi Szüreti Napok rendezvény sorozat a szüreti bállal ért véget. A volt 1-es számú inasiskola étkezdéjében péntek este a bál csõszök, csõszleányok (a Terbete tagjai) színpompás bevonulásával kezdõdött, élükön a borbíró és a volt borkirály. A fiatalok fergeteges tánccal nyitották meg a bált, majd ezt követõen a báli vendégeket kérték fel táncra. A tombola sorsolása, a szõlõárverezés, a finom falatok, valamint a szilágysági szilvórium és bor megtette hatását. Szilágyi Pityu és zenekara, a szüreti felvonuláson is, de a bálon is gondoskodtak a jó hangulatról. A bált többek között városunk polgármestere is megtisztelte jelenlétével. A polgármester úr szolgáltatta az est meglepetését is! Majdnem profi módon, önmagát gitáron kísérve két dalt adott elõ. A jelenlévõk immár nemcsak tánctudását, hanem nagyon jó hangját is megismerhették. Szüreti napok 7. évtizednél tovább állta a sarat a zilahi szervezet élén és anyagi támogatás híjával is sok-sok rendezvényt szervezett. A díjakat Fodor István egyesületi elnök és Lakatos Sándor, a zilahi RMDSZ elnöke adták át a kitüntetetteknek. A gálaesten hagyományosan részesítenek fiatal tehetséget 100 dolláros pénzjutalomban az USA-ban élõ Nyárádi Elemér felajánlásából. Ezúttal Demjén Norbert, a Terbete táncegyüttes tánckar-vezetõje érdemelte ki. Matyi István laudációjában hangsúlyozta a fiatal táncos jelenleg egyetemista példaértékû munkáját, aki nyaranta két-három tánctáborban is részt vett tanulási szándékkal. A jutalmat Veres Ernõ adta át a díjalapító megbízásából. A díjazottak tiszteletére Kõvári Aranka és Kõvári László klasszikus zenemûvet mutattak be hegedûn és zongorán. Fejér László A bál fénypontja a már hagyományossá vált borkirály megválasztása volt. A szõlészettel, borral, borászattal kapcsolatos tesztkérdések után hatan jutottak az elõselejtezõbe. Az elsõ próba tülökfujás volt, a második borszívás lopótökkel. A döntõbe Szakács Ferenc és Szabó Attila jutottak be. Bizony nehéz feladat várt rájuk éjfélután: egy-egy kupa bor kiürítése. Aki hamarabb teljesítette a feladatot, az lett a borkirály. Bár minimális elõnnyel, a év borkirálya Szakács Ferenc lett! A leköszönõ borkirály átadta felségjeleit a vitézkötéses kék kabátot, a palástot, a díszes koronát amelyeket a csõszleányok segítettek fel az új borkirályra. Õfelsége letérdelt a borbíró elõtt, aki egy nemzeti színû pántlikával díszített szõlõkarót helyezett a vállára, és letétette vele a borkirály esküt (többek között, hogy királysága alatt csak bort iszik és nem vizet). Joga, hogy egy évig ingyen vehet részt minden hasonló rendezvényen, feltéve, ha királyi ornátusban jelenik meg. Jutalma a királyságát igazoló díszoklevelen kívül egy kishordó volt, egy üveg nemesbor valamint egy szépen felpántlikázott szõlõkaró, mely az alábbi feliratot tartalmazza rovásírással: Zilahi borkirály 2009". A jókedvû bálozók hajnalhasadtán indultak hazafele. A töklámpások, melyekben még pislákoltak a gyertyák, mosolygó szájukkal talán mondani szerették volna a vidám bálozóknak: Jövõre veletek ugyanitt! Kerekes Gyula

43. Kampányrajt a Republikkal. Szilágyság/43. Meghívó. Állandó jelenlét. 2009. október 23..

43. Kampányrajt a Republikkal. Szilágyság/43. Meghívó. Állandó jelenlét. 2009. október 23.. Szilágyság/43. 2009. október 23. 1. 2009. október 23.. 43. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Kampányrajt a Republikkal Nagyvárad, sportcsarnok, Markó Béla, Borbély László, Cipõ voltak a sztárvendégek Kelemen

Részletesebben

43. yfaluban. Szilágyság/43. www.hhrf.org/szilagysag/ Közlemény. 2011. október 28. Közérdekû 3. oldalon

43. yfaluban. Szilágyság/43. www.hhrf.org/szilagysag/ Közlemény. 2011. október 28. Közérdekû 3. oldalon Szilágyság/43. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 28. 1. 2011. október 28. 43. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Újabb rendellenességek A Romániai Magyar Demokrata

Részletesebben

38. Iskolakezdés. Szilágyság/38. 2009. szeptember 18. 3. oldalon 4. oldalon 5. oldalon 7. oldalon. Avatóünnepség szalagvágás nélkül

38. Iskolakezdés. Szilágyság/38. 2009. szeptember 18. 3. oldalon 4. oldalon 5. oldalon 7. oldalon. Avatóünnepség szalagvágás nélkül Szilágyság/38. 1. 38. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Iskolakezdés Hétfõn megtartották az ünnepélyes tanévnyitót a megye minden iskolájában. Mintegy 42.000 diák kezdte meg a tanévet, közülük 2.562 elsõ osztályos.

Részletesebben

Baptista jubileumi ünnepség Zilahon

Baptista jubileumi ünnepség Zilahon Szilágyság/39. 2009. szeptember 25. 1. 39. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Baptista jubileumi ünnepség Zilahon A baptizmus 400 éves évfordulója alkalmából emlékezõ és hálaadó ünnepséget tartottak vasárnap,

Részletesebben

VIII. Bagosi Bánffy Napok 2008. szeptember 6-7.

VIII. Bagosi Bánffy Napok 2008. szeptember 6-7. 1. 2008. szeptember 12. 37. Ára: 1 RON TÁMOGATÁSÁVAL VIII. Bagosi Bánffy Napok 2008. szeptember 6-7. Szeptember elsõ hétvégéje ünnep a szilágybagosiak számára. Hogy miért? Ha velem tartanak, elmesélem

Részletesebben

Elõrehozott tisztújítás. Zilahon. Szilágyság/40. Szilágyballai szüreti és falunap. A régió jelentõs mûvelõdési eseménye FELHÍVÁS. 2009. október 2. 40.

Elõrehozott tisztújítás. Zilahon. Szilágyság/40. Szilágyballai szüreti és falunap. A régió jelentõs mûvelõdési eseménye FELHÍVÁS. 2009. október 2. 40. Szilágyság/40. 1. 40. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Elõrehozott tisztújítás Az elmúlt pénteken a Zilahi Polgármesteri Hivatal tükörtermében sor került az RMDSZ zilahi szervezetének elõrehozott tisztújító

Részletesebben

15. Elõrelépés a román oktatásban, döntött a kormány. Szilágyság/15. ÖSSZEHÍVOM MEGHÍVÓ. Felhívás. 2010. április 16. 3. oldalon 4. oldalon 6.

15. Elõrelépés a román oktatásban, döntött a kormány. Szilágyság/15. ÖSSZEHÍVOM MEGHÍVÓ. Felhívás. 2010. április 16. 3. oldalon 4. oldalon 6. Szilágyság/15. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. április 16. 1. 2010. április 16. 15. 3. oldalon 4. oldalon 6. oldalon Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej Elõrelépés a román oktatásban, döntött a kormány Rendkívüli

Részletesebben

42. tás. Kelemen Hunor. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. Közérdekû 2. oldalon. Népszámlálás. Közéletünk 3.

42. tás. Kelemen Hunor. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. Közérdekû 2. oldalon. Népszámlálás. Közéletünk 3. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. 1. 2011. október 21. 42. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 2. oldalon A külföldön élõket két csoportr tra osztják Kérjük,

Részletesebben

39. Példaértékû együttmûködés. Szilágyság/39. 2008. szeptember 26. Közös dolgaink. Mezõgazdasági hírek. 6. oldalon 9. oldalon 5. oldalon 3.

39. Példaértékû együttmûködés. Szilágyság/39. 2008. szeptember 26. Közös dolgaink. Mezõgazdasági hírek. 6. oldalon 9. oldalon 5. oldalon 3. Szilágyság/39. 1. 39. Ára: 1 RON TÁMOGATÁSÁVAL Példaértékû együttmûködés Már szombaton készülõdött mindenki a hagymafesztiválra. A perecseniek joggal tisztelik a hagymát, hiszen jó megélhetést biztosított

Részletesebben

A romániai magyarságnak együtt kell továbbmennie az úton

A romániai magyarságnak együtt kell továbbmennie az úton 1. 2008. október 31. 44. Ára: 1 lej A romániai magyarságnak együtt kell továbbmennie az úton Több ezren vettek részt az RMDSZ országos kampányindító rendezvényén Együtt, tovább kell menni az úton: a romániai

Részletesebben

40. Itt mindenki büszke arra, hogy varsolci. XVI. Báthory Napok 2008. szeptember 26 28. Szilágyság/40. 2008. október 3.

40. Itt mindenki büszke arra, hogy varsolci. XVI. Báthory Napok 2008. szeptember 26 28. Szilágyság/40. 2008. október 3. Szilágyság/40. 1. 40. Ára: 1 RON TÁMOGATÁSÁVAL XVI. Báthory Napok 2008. szeptember 26 28. Itt mindenki büszke arra, hogy varsolci Tizenhat évvel ezelõtt mint köszöntõjében dr. Széman Péter, a Báthory István

Részletesebben

Pünkösd a Szentlélek eljövetele. Áldott szép pünkösdnek gyönyörû ideje. Átadták a Csíkszeredai Kiáltványt az uniós nagyköveteknek

Pünkösd a Szentlélek eljövetele. Áldott szép pünkösdnek gyönyörû ideje. Átadták a Csíkszeredai Kiáltványt az uniós nagyköveteknek Szilágyság/22. 1. 22. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Markó Béla szövetségi elnök átadta az Európai Uniós országok bukaresti nagyköveteinek a május 22-ei, csíkszeredai nagygyûlésen elfogadott Kiáltványt, valamint

Részletesebben

A decentralizáció az autonómia lehetõsége

A decentralizáció az autonómia lehetõsége Szilágyság/17. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. április 30. 1. 2010. április 30. 17. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL A decentralizáció az autonómia lehetõsége Az RMDSZ változásra, refomra,

Részletesebben

35. Építeni és épülni hit által. Szilágyság/35. 2009. augusztus 28. 4. oldalon 7. oldalon 3. oldalon 6. oldalon

35. Építeni és épülni hit által. Szilágyság/35. 2009. augusztus 28. 4. oldalon 7. oldalon 3. oldalon 6. oldalon Szilágyság/35. 1. 35. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Építeni és épülni hit által,,amely közösség templomot épít, annak jövõje van, mert Krisztus lakik hit által a szívekben (Ef.3,17). Pál apostol írja az efézusiaknak,

Részletesebben

42. Kigolyózták Bocot. Szilágyság/42. ÖSSZEHÍVOM. 2009. október 16. 2. oldalon 3. oldalon 5. oldalon 6. oldalon

42. Kigolyózták Bocot. Szilágyság/42. ÖSSZEHÍVOM. 2009. október 16. 2. oldalon 3. oldalon 5. oldalon 6. oldalon Szilágyság/42. 1. 42. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Kedden szavaztak errõl a honatyák a parlament két házának együttes ülésén. A bizalmatlansági indítvány elfogadásához a 471 honatya közül 236- nak kellett

Részletesebben

Magyarságomról nem tudok lemondani

Magyarságomról nem tudok lemondani Szilágyság/4. 1. 4. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Magyarságomról nem tudok lemondani Kerek négy éve, 2005. január 13-án nevezték ki az alprefektusi tisztségbe. Most politikai igény merült fel tisztségére.

Részletesebben

16. A szervezet újjáépítése. Szilágyság/16.

16. A szervezet újjáépítése. Szilágyság/16. Szilágyság/16. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. április 23. 1. 2010. április 23. 16. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL A szervezet újjáépítése Pénteken délután ülésezett az RMDSZ Szilágy megyei

Részletesebben

38. Krasznai napok. Szilágyság/38. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. szeptember 23. Újabb program. Közérdekû 3. oldalon Népszámlálás 2011

38. Krasznai napok. Szilágyság/38. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. szeptember 23. Újabb program. Közérdekû 3. oldalon Népszámlálás 2011 Szilágyság/38. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. szeptember 23. 1. 2011. szeptember 23. 38. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Népszámlálás 2011 Tudatosságunk meghatározza

Részletesebben

30. Árvíz Krasznán. Szilágyság/30. 2010. július 30. Lapozó Lelki mûhely. Félsziget jegyek. 3. oldalon 4. oldalon 7. oldalon 9.

30. Árvíz Krasznán. Szilágyság/30. 2010. július 30. Lapozó Lelki mûhely. Félsziget jegyek. 3. oldalon 4. oldalon 7. oldalon 9. Szilágyság/30. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. július 30. 1. 2010. július 30. 30. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Az elmúlt hétvégi esõzések vasárnap reggelre nagy árvizet okoztak Krasznán.

Részletesebben

Nyomot hagytunk. Szilágyság/7. Az Iskola Alapítvány sajtóközleménye. Meghívó. A kultúra felelõssége. Helyszínváltozás. 2010. február 19.

Nyomot hagytunk. Szilágyság/7. Az Iskola Alapítvány sajtóközleménye. Meghívó. A kultúra felelõssége. Helyszínváltozás. 2010. február 19. Szilágyság/7. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. február 19. 1. 2010. február 19. 7. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Ünnepi istentisztelet keretében kezdõdött vasárnap az RMDSZ Szilágy megyei

Részletesebben

29. Nincs vakáció. Szilágyság/29. Meghívó. 2010. július 23. 3. oldalon 7. oldalon 5. oldalon 6. oldalon. Gazdságélénkítés szándéka

29. Nincs vakáció. Szilágyság/29. Meghívó. 2010. július 23. 3. oldalon 7. oldalon 5. oldalon 6. oldalon. Gazdságélénkítés szándéka Szilágyság/29. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. július 23. 1. 2010. július 23. 29. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Ez kemény munka, még a tavalyi szabadságomat sem tudtam kivenni teljes

Részletesebben

23. Infrastrukturális fejlesztések és az egészségügy. Szilágyság/23. Új vasúti járat. 2010. június 11. 8. oldalon 7. oldalon 5. oldalon 3.

23. Infrastrukturális fejlesztések és az egészségügy. Szilágyság/23. Új vasúti járat. 2010. június 11. 8. oldalon 7. oldalon 5. oldalon 3. Szilágyság/23. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. június 11. 1. 2010. június 11. 23. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Infrastrukturális fejlesztések és az egészségügy Végh Sándor prefektus

Részletesebben

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9.

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9. Szilágyság/7. 1. 7. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Elégedetlen Február második hetében ülésezett a községek Országos Szövetsége. A 346 küldött egyhangúan fogadta el azt a felhívást, amelyet az ország parlamentjéhez

Részletesebben

25. Árvíz söpört végig Zilahon. Szilágyság/25. 2010. június 25. 3. oldalon 5. oldalon 6. oldalon 7. oldalon

25. Árvíz söpört végig Zilahon. Szilágyság/25. 2010. június 25. 3. oldalon 5. oldalon 6. oldalon 7. oldalon Szilágyság/25. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. június 25. 1. 2010. június 25. 25. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Már az elmúlt hét végén jelentõs záporesõ zúdult Zilahra és a megyére.

Részletesebben

47. Volt és lesz emlékmû Kárásztelken. Szilágyság/47. Szórványkaraván. Az RMDSZ az Európai Néppárt fontos tagja. 2008. november 21.

47. Volt és lesz emlékmû Kárásztelken. Szilágyság/47. Szórványkaraván. Az RMDSZ az Európai Néppárt fontos tagja. 2008. november 21. Szilágyság/47. 47. Egyszer volt, hol nem volt, Kárásztelek központjában, volt egyszer egy turulmadaras emlékmû. Kárásztelki õseink emeltették, az elsõ világháborúban elhunyt kárásztelki hõsök emlékére.

Részletesebben

Az iskola történtében elõször elsõ osztályosokkal is bõvül az oktatási kínálata.

Az iskola történtében elõször elsõ osztályosokkal is bõvül az oktatási kínálata. Szilágyság/37. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. szeptember 1. 17. 2010. szeptember 17. 37. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 2. oldalon A Szövetség hírei A mûsor házigazdájával,

Részletesebben

35. Szegényes költségvetés. Helyi segítség. Szilágyság/35. A kormány is hozzájárul. 2010. szeptember 3. Közéletünk 3. oldalon

35. Szegényes költségvetés. Helyi segítség. Szilágyság/35. A kormány is hozzájárul. 2010. szeptember 3. Közéletünk 3. oldalon Szilágyság/35. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. szeptember 1. 3. 2010. szeptember 3. 35. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közéletünk 3. oldalon Legfontosabb a gazdaság élénkítése Az RMDSZ

Részletesebben

45. Újra itthon a Turul. Mindenkire szükség van. Szilágyság/45. Fogadóórák. Désházai falunap 2008. november 09. 2008. november 7.

45. Újra itthon a Turul. Mindenkire szükség van. Szilágyság/45. Fogadóórák. Désházai falunap 2008. november 09. 2008. november 7. Szilágyság/45. 1. 45. Ára: 1 RON TÁMOGATÁSÁVAL Újra itthon a Turul November 9-én, vasárnap délelõtt a zilahi belvárosi református templomban ünnepi istentisztelet után mutatják be a lebontott Turul-szobor

Részletesebben

38. Szakszervezetek tiltakozása. Fiatalodik a múzeum. Szilágyság/38. Az önmérséklet nem cenzúra. 2010. szeptember 24. Iskolai összesítés

38. Szakszervezetek tiltakozása. Fiatalodik a múzeum. Szilágyság/38. Az önmérséklet nem cenzúra. 2010. szeptember 24. Iskolai összesítés Szilágyság/38. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. szeptember 1. 24. 2010. szeptember 24. 38. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Vidékeink 4. oldalon Debrenbe költözik a szeméttelep A tervezet

Részletesebben

Kong. Szilágyság/8. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. február 25. Letisztult város, reklámok nélkül. Közéletünk 3. oldalon Hétrõl hétre

Kong. Szilágyság/8. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. február 25. Letisztult város, reklámok nélkül. Közéletünk 3. oldalon Hétrõl hétre Szilágyság/8. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. február 25. 1. 2011. február 25. 8. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közéletünk 3. oldalon Hétrõl hétre A tanügyminisztérium rendelete szerint

Részletesebben