2008. június XVIII. évfolyam 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság! Tisztelt Lakosság!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. június XVIII. évfolyam 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság! Tisztelt Lakosság!"

Átírás

1 2008. június XVIII. évfolyam 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Sajnos szükségességét látom annak, hogy soron kívül tájékoztassam Önöket. Az intézményfenntartói társulással kapcsolatban olyan írásos anyag látott napvilágot, amely mind személyemet, mind pedig a képviselõ-testületet negatívan tünteti fel. A testületi ülés elõterjesztési anyagából különös gonddal úgy fénymásoltak össze különbözõ oldalakon lévõ szövegrészeket kiemelve az adott szövegkörnyezetbõl, hogy az azt sugallja, a képviselõ-testületnek az a szándéka, hogy az általános iskola a jövõben 1 6. évfolyammal mûködjön, és a 7 8. évfolyamos tanulókat utaztatni kell a szomszédos településre. Egyes pedagógus(ok) a június 20-i tanévzáró ünnepséget használták fel számító módon arra, hogy ezt az összevágott s ezáltal az eredeti dokumentumot meghamisító anyagot a Tisztelt Szülõk között terjesszék. Itt szeretném ismételten leszögezni, hogy sem nekem, sem pedig a Testületnek ilyen irányú szándéka nincs és nem is volt! Sõt, ezzel ellentétben a szentlõrinckátaiak megkeresése és a további tárgyalások egy esetleges társulásról az irányba folytak, hogy mind a diákok, mind a tanárok helyben maradnak, utaztatásuk fel sem merült! Sajnálatra méltónak tartom, hogy a tanárok között van olyan személy, aki annak ellenére, hogy személyesen, továbbá az iskolai fórumon (amin pedagógusok, diákönkormányzat képviselõi, szülõi munkaközösség tagjai és a szülõk is jelen voltak) hitelesen tájékoztatva lett, mégis valótlan, hiteltelen információkkal próbálja a Szülõket manipulálni, félrevezetni. Kicsinyes, erkölcstelen és szánalmas próbálkozásnak tartom. Kérem a Kedves Szülõket, Nagyszülõket és a Lakosságot, hogy ennek tudatában fenntartással kezeljék ezt az összetákolt irományt! Tisztelettel: Fodor Zoltán polgármester Tisztelt Lakosság! május 10. és 12. között szívélyes meghívásnak tettünk eleget. Testvértelepülésünk, Homoródszentmárton polgármestere, Kerekes Péter egy falunapi fesztiválra hívta meg önkormányzatunkat. A kedves invitálásnak csak kevesen tettünk eleget, mivel a hosszú, pünkösdi hétvége adta lehetõségeket sokan használták ki családi programok szervezésére. Bár az is lehet, hogy a hosszú, fárasztó út riasztotta vissza az emberek többségét. Magam sem gondoltam volna, hogy ilyen messze van testvérközségünk, s a három napból két nap utazással telik. Oda 15 óra, vissza 16,5 óra volt az út. Soha nem jártam még Erdélyben, de a táj valóban olyan csodálatos és érintetlen, mint ahogy sokan, személyes élményeik alapján beszámoltak róla. Ehhez társul még az emberek szeretete, közvetlensége. Mi is ilyen vendégszeretõ fogadtatásban részesültünk. Második nap református istentiszteleten vettünk részt, majd délután következett a fesztivál. A Homoródszentmárton mellett található hegyre vonulnak ki ilyenkor az emberek, ahol hajdanán, a monda szerint, a települések összefogva várat építettek a törökök elleni védekezés gyanánt. A várat szinte még be sem fejezték, a törökök máris megtámadták. A várvédõk leleményességét dicséri, hogy tüzes kerekeket gurítottak a törökökre, így verve vissza a támadást. Ez volt a falunap egyik fõ látványossága, mivel fenti eseményt felelevenítve évrõlévre legurítanak egy ilyen tüzes kereket a hegyrõl. Ezenkívül volt kirakodóvásár, sütésfõzés, nagyszínpad sok-sok fellépõvel. A harmadik nap a mielõbbi viszontlátás reményében, sok élménnyel és újabb személyes kapcsolatokkal gazdagodva indultunk haza. Itt (Folytatás a következõ oldalon!)

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG június ÖNKORMÁNYZATI HÍREK jegyezném meg, hogy Erdélyben június 1-jén voltak a helyhatósági választások, s Kerekes Péter továbbra is az önkormányzat élén maradt. Ezúton gratulálunk, és munkájához kitartást és jó egészséget kívánunk május 20-án 9 órakor a Tápió Hajta Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyûlésén vettem részt. A jelenlévõk információt kaphattak a társulat évi tevékenységérõl, továbbá az ellenõrzõ bizottság és a könyvvizsgáló jelentésérõl. Megismerhettük a évre tervezett munkák tartalmát is. Ugyanezen nap 18 órakor tartotta ülését a víziközmû-társulat. Az ülés napirendi pontjai közül egyetlen egy pont váltott ki parázs vitát. Ez pedig az elnökség és a felügyelõ bizottság összetétele volt. Az elõterjesztés szerinti 5-5 fõvel szemben többen köztük a mi településünk lakosait képviselõ delegáltak is azzal a verzióval értettek egyet, hogy növeljék úgy a bizottságok létszámát, hogy a 20 település minden polgármestere legyen benne legalább az egyik bizottságban. Én is emellett érveltem, azonban kisebbségben maradtunk véleményünkkel, s az eredeti változat került megszavazásra. Remélem, a víziközmû-társulat megalakulásával egy lépéssel közelebb került településünk is a csatornaprojekt megvalósításához. Június 1-jén, vasárnap, istentisztelettel egybekötött pedagógusnapi ünnepségen vettem részt a református templomban. A gyerekek szép mûsorral, a presbiterek pedig szeretetvendégség keretében köszöntötték a tanárokat, tanítókat és technikai dolgozókat. Az Arany János Általános Iskola tornatermében június 2-án 15 órakor került sor az óvoda- és iskolapedagógusok, illetve a technikai dolgozók pedagógusnapi köszöntésére. Köszönet az óvoda és iskola dolgozóinak, akik részt vettek a teremdíszítésben, a terítésben, illetve az óvodakonyha dolgozóinak az ünnepi ebédért. Végül köszönet azoknak a szülõknek, akik a felszolgálást lebonyolították. Szintén június 2-án 18 órakor dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ asszonnyal együtt a Községtörténeti Baráti Kör tagjai invitáltak egy kötetlen beszélgetésre a könyvtárba. A kör tagjai kíváncsiak voltak többek között a pályázatok jelenlegi állására, az iskola és óvoda esetében felmerült intézményfenntartói társulás megvalósíthatóságára, a háziorvosi praxis betöltésére, a gyermekorvosi praxis kialakítására, az egészségcentrummal kapcsolatos aktualitásokra. A felmerült kérdésekre válaszolva tájékoztattuk a megjelenteket. Június 3-án délelõtt került sor a pályázaton nyert felszíni vízelvezetõ rendszer utolsó, Határ úti szakaszának átadására. Így 3 évre elosztva elsõ évben, 2006-ban a Vízmûtelepi út és a Sport utca, második évben, 2007-ben a Béke és a Liget utca, végül harmadik évben, 2008-ban a Határ úton valósult meg a betonárokrendszer. Sokan, akik ezen területen laknak, és emlékeznek még a év környéki belvízre és annak következményeire, biztosan nyugtázhatják, hogy ez a problémájuk végre megoldódott. Június 3-án 17 órakor tartotta ülését Tápiógyörgyén a Hajt-a Csapat Leader-akciócsoport. Az ülésen megszavaztuk a Hajt-a Csapat Egyesület alapító okiratát, illetve a települések stratégiai célkitûzéseit tartalmazó dokumentumot. A Leader sok pályázati lehetõséget tartogat mind az önkormányzatok, mind a civil szervezetek és a vállalkozók részére. Igyekezni fogunk ha megnyílnak a lehetõségek minél többet elhozni a rendelkezésre álló keretösszegbõl. Sajnos egy rossz hírrõl is be kell számolnom. A Szirt Invest Kft. visszavonta legutóbbi ajánlatát, jelezte, hogy nem kíván Egészségügyi Centrumot létesíteni településünkön. Elsõ ajánlatuk a telek megvásárlásáról és a centrum megépítésérõl szólt. Az általunk irányárként megjelölt vételárat soknak találták, majd jelezték, hogy amennyiben az önkormányzat ingyen rendelkezésre bocsátja a telket, megépítik az egészségközpontot, az önkormányzat részére pedig használati jogot biztosítanak. Most ezt a legutóbbi ajánlatukat vonták vissza, s így sajnos úgy néz ki, hogy nem valósul meg ez a beruházás. Szeretném tájékoztatni Önöket az intézményfenntartói társulás megvalósíthatóságával kapcsolatos kérdésekrõl. Fenti téma nagy port kavart a településen. Beindult a rémhírterjesztés. Olyan valótlan dolgok kaptak szárnyra, hogy össze lesz vonva a két iskola, a pedagógusoknak, diákoknak át kell járni Szentlõrinckátára, és hasonlók. Ezért most Felszíni vízelvezetés (Határ út) elsõ kézbõl, hitelesen szeretném tájékoztatni Önöket, s tételesen leírom a tényállást, mi, hogyan történt. Május 13-án 14 órakor felkeresett Horváth László, Szentlõrinckáta község polgármestere, Kimák Józsefné jegyzõasszony és Horti Sándor iskolaigazgató kíséretében. A megkeresés tárgya a szentlõrinckátai képviselõ-testület döntése volt, mely szerint intézményfenntartói társulást szeretnének létrehozni településünk oktatási intézményeivel. Leszögezték azonban, hogy csak olyan mértékû társulást tudnak elképzelni, ahol a diákok és a tanárok nem ingáznak a két település között. Az állam a társulási formában ellátott feladatokra az alapnormatívánál több normatívát ad. Ez az oktatási intézményekhez kapcsolódóan településünk esetében gyermekenként Ft, azaz kb. 25 millió forintot jelentene. Ezen felül még további plusz normatíva járna a tagintézmény óvodás létszáma után, gyermekenként Ft, ami további körülbelül 15 millió forintot jelent. (A társult települések közül az egyik a gesztor, a másik településen van a tagintézmény. Ilyen jellegû társulások esetében az a kialakult gyakorlat, hogy direkt a kisebb telepü- 2

3 2008. június SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK lést jelölik meg gesztorként, s a nagyobb adja a tagintézményt, mert így a nagyobb település, nagyobb óvodás létszáma után magasabb összegû plusz normatíva jár. A viszonosság elve alapján azonban a társulás vezetõjét általában a nagyobb méretû település adja.) Fenti társulási forma kialakítása 40 millió forint többletbevételt jelentene településünknek. Az önkormányzatok nem tudják intézményeiket fenntartani, mûködtetni az állami normatívából, azt ki kell egészíteniük. Például az Arany János Általános Iskola üzemeltetéséhez minden évben körülbelül millió forintot kell az önkormányzatnak hozzátenni. A társulás esetében a plusz normatíva jóvoltából alig kellene kipótolni az önkormányzatnak a költségvetésbõl az iskola finanszírozását. Az így felszabadult forrást bármilyen beruházásra, fejlesztésre fel lehetne használni. Perszer úgy korrekt igazán, s ez a saját véleményem is, hogy egy részét, felét, harmadát vissza kellene forgatni az iskolára, óvodára, felújításra, fejlesztésre, bérfejlesztésre. Igazán ráférne már az épületekre is a felújítás. Szakmai, érzelmi, anyagi oldala is van a kérdésnek Mindenképpen nehéz döntés elõtt áll a testület, bármi legyen is a végeredmény. Mivel nagy horderejû, fontos ügyrõl volt szó, nem vártuk meg a kérdés önkormányzati képviselõk részére történõ ismertetésével a következõ testületi ülést, hanem a legközelebbi idõpontra (május 21.) ami a képviselõk többségének és a meghívott vendégeknek is megfelelt egy rendkívüli megbeszélést, egyeztetést hívtunk össze a döntéshozók megfelelõ informálása, és információszerzés céllal. Ezen, a képviselõkön túl, jelen volt Szentlõrinckáta polgármestere, jegyzõje, iskolaigazgatója, Trefák Istvánné, Mende község polgármesterasszonya, Haraszti Imre, Úri község polgármestere, dr. Kancsár Attila jogi-önkormányzati szakértõ, településünk intézményvezetõi, Kiss Tivadarné igazgató asszony, s Tóthné Túróczi Zsuzsanna óvodavezetõ. Itt mindenki feltehette kérdéseit, hangot adhatott aggályainak. A lõrinckátai küldöttek felvázolták testületük elképzeléseit. A mendei polgármesterasszony és az úri polgármester beszámolt a településeik között már fennálló intézményfenntartói társulás mûködésérõl, a szerzett tapasztalatokról. A szakértõ aki már több ilyen jellegû társulás megalakításánál közremûködött igyekezett minden kérdésre megfelelõ és kielégítõ választ adni. Fenti megbeszélést követõ második nap (május 23.) reggelén azon okból, nehogy valótlan információk terjedjenek el a társulás kérdéskörével kapcsolatban a településen, továbbá, hogy a döntés során személyesen érintett pedagógusok elsõ kézbõl, korrekten és gyorsan legyenek tájékoztatva, s ezt õk ugyanilyen hitelesen, a valóságnak megfelelõen tolmácsolják a szülõknek ellátogattam mind a kinti, mind pedig a benti iskolában a pedagógusokhoz. Ismertettem elõttük a megbeszélés tartalmát, a felmerült társulás szerkezetét, a lehetõségeket. Megnyugtattam õket, hogy települések közti ingázás sem tanár, sem diák részérõl fel sem merült, ezt a lõrinckátai küldöttek is leszögezték a megbeszélés elején. Ilyen mértékû és mélységû társulási formát a települések nem szeretnének létrehozni. Elmondtam, hogy valójában egy formális kapcsolatról lenne szó, s mivel társulási formában látnák el ezt a feladatot a települések, plusz normatívában részesülnének. Ezt követte a testület május 29-i ülése, ahol újabb alternatíva merült fel egyes képviselõk részérõl. Javasolták, hogy kerüljön megvizsgálásra a Székely József Református Iskolával való társulás lehetõsége. Fentiek ismeretében a következõ döntés született: Szentlõrinckáta oktatási intézményeivel, valamint a Székely József Református Általános Iskola tekintetében intézményfenntartói társulás létrehozásával kapcsolatban kerüljenek meghallgatásra az oktatási törvényben megjelölt véleményezésre jogosultak, illetve közmeghallgatáson a település lakosai. A pénzügyi bizottság és a jogi bizottság készítsen elõterjesztést mindkét verzió elõnyeirõl, hátrányairól, kihatásairól. A képviselõ-testület a döntését a közmeghallgatást követõen hozza meg. A testület döntésének megfelelõen június 12-én délután az Arany János Általános Iskola tornatermében került sor a pedagógusok és a szülõk tájékoztatására. Az eseményre a képviselõkön túl meghívtuk dr. Kancsár Attila szakértõ urat, illetve az egyházi iskolák társulásában is jártas Szegedi György oktatási szakértõt, és Szvitek Jánosnét, a Székely József Református Általános Iskola igazgatónõjét. Volt is dolguk bõven az elõadóknak. A rengeteg megválaszolandó kérdés mellett, egyes kérdezõk téves jogszabály-értelmezését is helyre kellett igazítaniuk. A fõ probléma viszont az volt s ezt egy-egy indulatos felszólalás is alátámasztotta, hogy a szülõket valaki, valakik félreinformálták. Sokan úgy jöttek oda, hogy az iskola-összevonás, a diákok, pedagógusok ingázása ellen tiltakozzanak. Néhányan pedig egyenesen úgy voltak informálva, hogy a testület már meg is hozta ez irányú döntését. Ott kellett szembesülniük, hogy errõl szó sem volt. Sõt. A korábbi tárgyalások során mindkét település konkrétan leszögezte, hogy semmilyen körülmények között nem kíván olyan társulási formát létrehozni, amelyben akár diákoknak, akár pedagógusoknak ingázniuk kellene a települések között. Csak olyan társulási formát tartanak elképzelhetõnek, ahol tanár, diák helyben marad, és a normatíva lehívása miatt jön létre egy formális társulás a feladatellátásra. Ennek jelentõsége akkor és abban mutatkozna meg mint ahogyan Patócs István képviselõ úr szemléletesen kifejtette, ha a jövõben az állami normatíva csökkenése sajnos ilyen tendencia várható miatt az önkormányzat már nem tudja kiegészíteni egyegy intézmény költségvetését. Az önkormányzat évi költségvetési bevétele 556 millió forint, amely áll az államtól kapott pénzösszegbõl és az önkormányzat saját bevételeibõl. Ennek nagy részét az intézmények fenntartása, mûködtetése emészti fel. Az állami normatíva erre nem elég, kb %-ot fedez. A hiányzó összeget (pl. az általános iskola esetében mintegy 60 millió forintot) saját bevételekbõl (pl. kommunális adó, iparûzési adó, gépjármûadó stb.) kell fedezni. (Néhányan korábban kérdezték, hogy mire költjük az általuk befizetett, fent említett adóforintokat. Hát, például ezen hiányok pótlására. A befizetett gépjármûadóból fizetjük a világítást az óvodában, fûtünk az iskolában stb.) A gond akkor kezdõdik, ha a normatíva csökken ami várható. Akkor is fenn kell tartani az óvodát, iskolát stb. Ebben az esetben a saját bevételekbõl kell többet odatenni, a saját bevételeket kell növelni. De ugyan ki örülne annak, ha a helyi adókat kellene emiatt emelni. Ekkor jönne jól a társulásból származó közel 40 milliós forrás. Így nem kellene a helyi lakosok adóterheit növelni, s az intézmények mûködése is zavartalanul megvalósulhatna, sõt még fejlesztésre is jutna. Köszönöm mindazoknak, akik jelen voltak az iskolában ezen a fórumon, és kérdéseikkel, véleményükkel hozzájárultak ahhoz, hogy az intézményfenntartói társulással kapcsolatban megfogalmazódott kételyek tisztázásra kerüljenek. Biztosíthatom Önöket, hogy a testület az összes információt, véleményt alapul véve és mérlegelve hozza meg döntését. Az ügy további fejleményeirõl tájékoztatni fogom Önöket. Mostanában ahogyan tapasztalhatjuk elég sokszor van áramszünet községünkben. Az ÉMÁSZ aktuális feladatait végzi, fákat gallyaznak, oszlopokat, trafót cserélnek. Legutóbb például kint jártam a Bem József és Fürst Sándor utca sarkán, ahol egy új trafót helyeztek el. Ezen a területen már nagyon indokolt volt ez a fejlesztés s ezt már többször jeleztük az önkormányzat részérõl mivel nagy volt a feszültségingadozás. Itt 220 helyett volt feszültséget mértek, ami (Folytatás a következõ oldalon!) 3

4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG június ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Gázvezeték fektetése településünk új utcájában (Jókai Mór utca) a lakosoknak sok bosszúságot és kárt is okozott. Örülök, hogy az ÉMÁSZ-ban megfelelõ partnerre leltünk, s közös célként tekintettek a lakosok megfelelõ, komfortos életkörülményeinek biztosítására. Elkészült a gázközmû gerincvezetéke és a telkekre történõ beállások, leágazások településünk új utcájában, a Jókai Mór utcában. Így az önkormányzat már 12 darab m 2 közötti méretû a csatorna kivételével összközmûves új telket hirdet értékesítésre. A képviselõ testület döntése értelmében a telkek értékesítésével engem bízott meg, ezért felvilágosításért forduljanak bizalommal hozzám. Korábbi lapszámunkban leírtam, hogy a Bacsó Béla úti kerékpárút építésére pályázati pénzt nyertünk. A kivitelezõ cégeknek megküldtük az ajánlattételi felhívást, így a beérkezett ajánlatok bírálatát követõ döntés után még idén, a 2008-as évben megvalósul, a régi búcsúteret a vasútállomással összekötõ, 43 millió forint összköltségû beruházás. Nyertünk továbbá közel 6 millió forintot a benti orvosi rendelõ akadálymentesítésére. Ez azért különösen jó, mert terveink szerint a régi gyógyszertár épületében alakítanánk ki a gyermekorvosi rendelõt, s így annak akadálymentesítése, a lépcsõn való feljutás kialakítása már részben megoldódna. A testület határozatban rögzítette azon szándékát, hogy a községben gyermekorvost szeretne alkalmazni. A gyermekorvosi állást folyamatosan hirdetjük, jelenleg két gyermekorvossal folytatok tárgyalásokat. A testület döntött továbbá a régi gyógyszertár épületének átminõsítésérõl, így gyermekorvosi rendelõ alakítható ki az épületben. A rendelõvé történõ átépítésrõl az ÁNTSZ-szel egyeztetett tervek elkészültek. A kivitelezéssel kapcsolatban az árajánlatok bekérése folyamatban van. További beadott pályázataink (iskolabõvítés, óvodafelújítás, forgalomlassító-berendezések beszerzése, játszótér-felújítás stb.) elbírálásra várnak. Ha bármilyen új információ tudomásomra jut, tájékoztatni fogom településünk polgárait. A nyári hónapokra, nyári szünetre, nyaralásra mindenkinek (óvodásoknak, iskolásoknak, szülõknek, óvoda-iskola pedagógusoknak, az önkormányzati intézmények dolgozóinak és családtagjaiknak, a falu minden lakosának) jó pihenést, kikapcsolódást és feltöltõdést kívánok. Fodor Zoltán polgármester Gyõzelem, vagy vereség? Mi az, ami jellemezte a csütörtöki tájékoztató megbeszélést, melyre az iskola tornatermében került sor az intézményfenntartói társulás ügyében? A kérdés megválaszolása nézõpont kérdése, ki honnan közelíti meg! Gyõzelemrõl azért beszélhetünk, mert legalább volt egy pár szülõ, aki a végére megértette, mirõl is van szó! Vereségrõl meg azért nem beszélünk, mivel az élénk elutasításnak nem volt valós alapja. Ugyanis az ott felhozott indokok nem létezõ okok! Azokat senki sem szeretné! Itt nem akarja senki, hogy a 7 8. osztály utazzon! Sõt, egyáltalán nem akarjuk, hogy a gyerekek utazzanak! Veszteségrõl igen, beszélhetünk, ha nem élünk a lehetõséggel! Nem tudom, kinek állt érdekében, hogy a szülõknek téves információkat adjon? Itt senki nem akarja eladni az iskolát sem 40 millióért, mint mondják, sem semennyiért! Mi egyet akarunk! Hosszú távon, biztonságosan, magas színvonalon mûködtetni a nevelési-oktatási intézményeinket, ahol az erkölcsi normák és a tudás még mindig érték, ahonnan nem viszik el más településre a gyerekeket azért, hogy mindezeket megkapják, ahol nem fenyeget olyan veszély, hogy a kis létszámú osztályokat össze kell vonni, ahol a lelkiismeretes pedagógusokat megbecsülik, és még sorolhatnám, mi mindent szeretnénk! Az önkormányzat ennek anyagi feltételeit, erõn felül is, igyekszik biztosítani, de tény, hogy a jelenlegi finanszírozás, a normatívák csökkenõ mértéke, az árak folyamatos emelkedése (õsztõl gáz, villany stb.) a lehetõségek kutatására késztetik az önkormányzatokat. Az intézményfenntartói társulás is egy lehetõség! Lehetõség arra, hogy két vagy több önkormányzat közösen tartsa fenn intézményeit, ennek fejében plusz normatívát hívhat le, amibõl fejleszthet, javíthatja az óvoda, iskola tárgyi feltételeit, melyek által javulhat az oktatás színvonala. A társulás tényét, a fenntartók, együttmûködési megállapodásban rögzítik, melyben lefektetik az alapelveket, a feladatok elosztását, a társulás megszûnésének eseteit, a kilépés módját, és minden olyat, ami szükséges az együttmûködés zavartalanságához, az 4

5 2008. június SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK intézmények hagyományainak megtartásához, a gyerekek helyzetének javításához. A társulás célja esetünkben tehát nem más, mint: a nevelés-oktatás színvonalának emelése, az esélyegyenlõség biztosítása. És mi nem ezt szeretnénk? Kedves Szülõk! Tisztelt Lakosok! Itt nem arról van szó, hogy a pénzért feladjuk önállóságunkat! Itt arról a felelõs gondolkodásról van szó, hogy elszalasztunk-e egy ilyen lehetõséget, vagy élünk vele! A képviselõ-testületnek nem csak egy intézmény mûködésérõl, fenntartásáról kell gondoskodnia, hanem az összes többi intézményrõl is. Felújításra vár az óvoda, bõvítésre vár az iskola, megoldásra vár az öregek otthona épülete, siralmas a közintézmények elõtti járda (óvoda, iskola, orvos), felújításra, megépítésre várnak az utak! Mindezekre állami támogatás, pályázati pénz szinte egyáltalán nem várható. Önerõbõl kell(ene) megoldanunk. A lakosság pedig várja, és jogosan várja a település fejlõdését. De ha feléljük a tartalékokat, és nem gondoskodunk a bevételek növelésérõl, akkor tényleg nem jutunk elõbbre! Ám a bevétel növelése ne az adók emelését jelentse, hanem az állam nyújtotta lehetõség kihasználását. Éljünk tehát merészebben a törvény adta lehetõségekkel, hiszen ez évi sok milliót jelentene! Fogjunk végre össze a jó cél érdekében! Ne az egyéni érdek, hanem községünk érdeke vezéreljen bennünket! Fogadóóra a nyári hónapokban szünetel. Legközelebbi idõpont szeptember 1-je, Kellemes pihenést, jó nyaralást kívánok a falu valamennyi lakosának Kele Sándorné Tájékoztató a képviselõ-testület április 30-án tartott RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRÕL Jelen voltak: Fodor Zoltán polgármester, Baloghné Kovács Magdolna, Békési Mihályné, Burgyán Benõ, dr. Hajnal Károly, Karai Istvánné, Kele Sándorné, Skoda Ferenc képviselõk. Napirend: 1.) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt, szociális ellátást nyújtó intézményekre pályázat benyújtásáról elvi döntés Fodor Zoltán polgármester tájékoztatta a testületet arról a lehetõségrõl, hogy az önkormányzat megvásárolhatja a TSZirodát, és ott biztosíthatja az idõsek szociális ellátását. Két lehetõséggel kell számolni, vagy pályázati úton felújítja az Idõsek Gondozóházának jelenlegi épületét, vagy egy másik épületben gondolkozik a szolgáltatás további ellátásáról. Kele Sándorné alpolgármester javasolta, hogy elõször abban döntsön a testület, mit kíván támogatni: nappali vagy bentlakásos ellátást. Baloghné Kovács Magdolna kérdése az volt, meghosszabbíthatják-e az illetékesek a december 31-ig szóló mûködési engedélyt. A következõ határozat született: 80/2008. (IV. 30.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt, szociális és gyermekvédelmi bentlakásos ellátást nyújtó intézmények fejlesztésére pályázaton részt kíván venni. Felkéri a polgármestert, hogy a Gondozási Központ statikus szakvéleményét, mûszaki véleményt kérje meg. Felkéri a polgármestert, hogy dr. Vass Csaba regionális tiszti fõorvossal vegye fel a kapcsolatot az épület bõvítésével kapcsolatos elõírásokról. A napirendet a májusi ülésen tárgyalja. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester Végül a polgármester az ülést bezárta. Tájékoztató a képviselõ-testület május 8-án tartott RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRÕL Jelen voltak: Fodor Zoltán polgármester, Baloghné Kovács Magdolna, Békési Mihályné, Burgyán Benõ, dr. Hajnal Károly, Karai Istvánné, Kele Sándorné, Kissné Pásztor Éva, Patócs István János, Vajonné Baranyi Julianna képviselõk. Napirendi pontok: 1.) Szentmártonkáta Község Önkormányzata a költségvetésrõl szóló, 5/2008. (III. 03.) sz. rendeletének módosítása 2.) Pályázatok benyújtásáról döntés a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz 3.) Egyebek Az elsõ napirend keretében Baloghné Kovács Magdolna a pénzügyi bizottság javaslatát ismertette, mely szerint a Ft évi illetménynövekedési támogatásra a következõket javasolja: 12 millió pályázati önrészre, Ft pedig az általános gazdálkodási tartalékalapba kerüljön. Ezzel a képviselõk egyetértettek, és a következõ módosítás született: Szentmártonkáta Község Önkormányzat 10/2008. (V. 13.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló, 5/2008. (III. 03.) sz. rendelet módosításáról Szentmártonkáta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított, évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján, figyelembe véve ezen (Folytatás a következõ oldalon!) 5

6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG június ÖNKORMÁNYZATI HÍREK jogszabályt, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) sz. kormányrendeletben meghatározottakat, az önkormányzat évi költségvetésérõl alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A költségvetési rendelet 3. -a helyében a következõ rendelkezés lép: A képviselõ-testület az önkormányzat évi költségvetésének bevételi fõösszegét forintban kiadási fõösszegét forintban állapítja meg. 2. (1) A költségvetési rendelet 1. számú mellékletének II., Önkormányzat támogatásai és SZJA-bevételei pontja az alábbi sorral egészül ki: 21.) Állami hozzájárulás a évi illetménynövekedéshez: forint. (2) A költségvetési rendelet 3. számú melléklete az alábbi sorral egészül ki: pályázatokhoz önrész: forint. (3) A képviselõ-testület az általános gazdálkodási tartalék összegét forintra módosítja. 3. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Szentmártonkáta, május 8. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester A második napirendnél több határozatot hoztak, melyek a következõk: 82/2008. (V. 08.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázatot nyújt be a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (HÖF CÉDÉ) programjára. A pályázat tárgya: Napközi Otthonos Óvoda eszközbeszerzése A beruházás összköltsége forint, az igényelt támogatás összege forint, a szükséges önrész összege forintot. A képviselõ-testület a szükséges önrész összegét a évi költségvetésébõl, a 3. számú mellékletében óvodai eszközök beszerzésére elkülönített fejlesztési összeg terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: a pályázati kiírásban foglaltak szerint, felelõs: Fodor Zoltán polgármester 83/2008. (V. 08.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázatot nyújt be a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (HÖF CÉDÉ) programjára. A pályázat tárgya: Községi játszótér felújítása A beruházás összköltsége forint, az igényelt támogatás összege forint, a szükséges önrész összege forint. A képviselõ-testület a szükséges önrész összegét a évi költségvetésébõl, a 3. számú mellékletben megjelölt pályázatokhoz önrész összeg terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: pályázati kiírásban foglaltak szerint, felelõs: Fodor Zoltán polgármester 84/2008. (V. 08.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázatot nyújt be a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (HÖF TEKI) programjára. A pályázat tárgya: Tájékoztatást segítõ utcanévtáblák beszerzése A beruházás összköltsége forint, az igényelt támogatás összege forint, a szükséges önrész összege forintot. A képviselõ-testület a szükséges önrész összegét a évi költségvetésébõl, a 3. számú mellékletében megjelölt pályázatokhoz önrész összeg terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: pályázati kiírásban foglaltak szerint, felelõs: Fodor Zoltán polgármester Az egyek -ben a polgármester szólt arról, hogy a gyermekorvosi praxis kapcsán többekben felmerült a kétely, mely szerint a testület nem fog gyermekorvost találni szolgálati lakás hiányában. A régi gyógyszertár feletti szolgálati lakást a testület már odaígérte Kerek Mária pedagógusnak. Felmerült azonban, hogy célszerû lenne a korábbi tervekkel ellentétben a bérleti szerzõdést nem a munkaviszony fennállásáig meghozni, hanem a gyermekorvosi praxis betöltésével összefüggésben meghatározott idõre. Dr. Hajnal Károly véleménye szerint is meghatározott idõtartamra lenne célszerû a bérleti szerzõdést megkötni, hogy a gyermekorvos biztosításának lehetõségétõl szolgálati lakás hiányában ne essen el az önkormányzat. Kissné Pásztor Éva a falu közepén található hulladéksziget környékén kialakult szemétlerakat ügyében kért gyors megoldást. Kele Sándorné kérte, hogy az önkormányzat gondoskodjon arról, hogy legalább a fõút mellett ápolt, vágott legyen a fû. Vajonné Baranyi Julianna szerint a fõút mellett lakókat célszerû lenne felszólítani, hogy tartsák rendben az ingatlanuk elõtti területet. Kissné Pásztor Éva ismételten meghívta a képviselõket a BIBLIA-kiállítás megnyitójára, május 9-én 17 órára. Végül a polgármester bezárta az ülést. 6

7 2008. június SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a képviselõ-testület május 29-én tartott ülésérõl Jelen voltak: Fodor Zoltán polgármester, Baloghné Kovács Magdolna, Békési Mihályné, Burgyán Benõ, dr. Hajnal Károly, Karai Istvánné, Káplár Istvánné, Kele Sándorné, Kissné Pásztor Éva, Patócs István János, Skoda Ferenc, Vajonné Baranyi Julianna, Varga Tibor Róbert képviselõk. Napirendi pontok: 1.) A rendõrség munkájáról tájékoztató Elõterjesztõ: Zajacz Ágnes rendõr alezredes kapitányságvezetõ asszony 2.) A Napközi Otthonos Óvoda, Arany János Általános Iskola intézményfenntartó társulás létrehozásáról elvi döntés 3.) A Bacsó Béla úti kerékpárút építésére közbeszerzési pályázat kiírása 4.) A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás módosított alapító okiratának elfogadása 5.) Védõnõi állásra pályázat kiírása, védõnõi körzet kialakítása 6.) Gyermekorvosi rendelõ kialakításáról döntés 7.) Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottságba külsõs tag választása. (Az elõterjesztés a április 24-i képviselõ-testületi ülésre kiküldésre került.) 8.) Az önkormányzat tulajdonát képezõ Szentmártonkáta, 2409/1. helyrajzi számú, helyrajzi számú ingatlanok értékesítésérõl döntés. (Az elõterjesztés a március 27-i képviselõ-testületi ülésre kiküldésére került.) Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 9.) Az ún. búcsúterület átminõsítése miatt zöldterület kijelölése 10.) A Napközi Otthonos Óvoda Iskola úti épületének alábetonozására vállalkozó megbízása 11.) A Napközi Otthonos Óvoda Iskola úti épületében ÁNTSZ által elõírt hiányosságok megszüntetésére vállalkozó megbízása Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 12.) Az Arany János Általános Iskola festésére vállalkozó megbízása Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 13.) Arany János Általános Iskola villám- és tûzvédelmi munkáinak elvégzésére vállalkozó megbízása Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 14.) Az Arany János Általános Iskola Bacsó Béla úti épületében tálalókonyha bõvítésérõl döntés 15.) Egyebek Az elsõ napirend keretében Zajacz Ágnes alezredes kapitányságvezetõ beszámolóját tárgyalta a testület. A kérdések megválaszolása után egyhangúlag elfogadták a jelentést. A második napirendnél az intézményfenntartó társulás létrehozásának lehetõségérõl adott tájékoztatást a polgármester. (Errõl részletesen a polgármesteri tájékoztatóban olvashatnak.) A következõ határozat született: 87/2008. (V. 29.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete Szentlõrinckáta községgel az óvoda, általános iskola tekintetében intézményfenntartó társulás megalakításáról, valamint a Székely József Református Általános Iskolával intézményfenntartó társulás létrehozásával kapcsolatban hallgassa meg a közoktatási törvényben véleményezésre jogosultakat, illetve közmeghallgatáson a település lakosait. Felkéri a pénzügyi bizottság és a jogi és ügyrendi bizottságot, hogy készítsen elõterjesztést a Székely József Református Általános Iskolával intézményfenntartó társulás lehetõségének elõnyeirõl, hátrányairól, pénzügyi kihatásáról. A képviselõ-testület döntését a közmeghallgatást követõen hozza meg. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester, bizottságok elnökei A harmadik napirendnél a kerékpárút építése közbeszerzési eljárás indításáról hoztak határozatot. A negyedik napirendnél elfogadták a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás módosított alapító okiratát. Az ötödik napirendnél Kelemen Erzsébet védõnõ határozott idõre szóló közalkalmazotti jogviszonyának megszûnése miatt pályázat kiírásáról döntöttek. Meghatározták a két védõnõi körzet területét az alábbiak szerint: 91/2008. (V. 29.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete az egészségügyrõl szóló, évi CLIV. törvény 152. (2) bek. alapján a védõnõi ellátás körzeteit az alábbiak szerint határozza meg: A község közigazgatási területén kettõ védõnõi körzet mûködik. I. számú védõnõi körzet területét az alábbi utcák fedik le Bacsó Béla út páros Honvéd utca páratlan Iskola utca Bajcsy-Zsilinszky út Jókai Mór utca Battha Sámuel utca József Attila köz Béke út József Attila utca páros Deák Ferenc utca páratlan Dózsa György út Kátai út Határ utca (Folytatás a következõ oldalon!) 7

8 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG június ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Keresztúry László Szecsõi út Kossuth Lajos utca Székely József út Liget utca Szõlõ utca Malom utca Temetõ utca Miskolczi utca Tölgyes utca Öregszõlõ utca Tûzoltó utca Petõfi út Vágóhíd utca Rákóczi út Boldogkáta Rózsa utca Boldogkáta Ág. Somogyi Béla út Forrópuszta Sport utca Székes Széchenyi út Tamáskáta II. számú védõnõi körzet területét az alábbi utcák fedik le Ady Endre út Úttörõk útja Arany János utca Vasútsor utca Bacsó Béla út páros Vörösmarty utca páratlan Borjújárás Bem József utca Homokerdõ Fürst Sándor utca Nagypaskom József Attila u. páros Nyírjes páratlan Öregszõlõ Márton utca Szúnyogos Nyárfás utca Tápió Rudnay Gyula utca Újerdõ Táncsics utca Újszõlõ Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester A hatodik napirendnél a gyermekorvosi rendelõt a volt gyógyszertár helyiségében javasolták kialakítani. A hetedik napirendnél az oktatási, kulturális és sportbizottság külsõs tagjának megválasztásáról zárt ülésen döntöttek. A nyolcadik napirendnél az ingatlan értékesítésérõl a döntést elhalasztották. A kilencedik napirendet szintén elhalasztották. A tizedik, tizenegyedik, tizenkettedik, tizenharmadik napirendnél a településfejlesztési és környezetvédelmi bizottság javaslatát elfogadva bízták meg a vállalkozókat a munkák elvégzésére. A tizennegyedik napirendnél döntöttek a tálalókonyha bõvítésérõl. A tizenötödik, egyebek napirendnél többek között a következõ határozatok születtek: 101/2008. (V. 29.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete valamennyi önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyát határozatlan idejûvé változtatja úgy, hogy a bérleti jogviszonyt bármelyik fél, indoklás nélkül, hat hónapos felmondási idõvel felmondhatja. Felkéri a polgármestert, hogy a jelenleg érvényes szerzõdések módosításáról gondoskodjon, valamint a megkötendõ szerzõdések a határozatnak megfelelõen kerüljenek megkötésre. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester 102/2008. (V. 29.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete felkéri a jogi és ügyrendi bizottságot, valamint a szociális és egészségügyi bizottságot, hogy dolgozzon ki rendelettervezetet a rendszeres szociális segély folyósításakor közmunka kötelezõvé tétele iránt. Határidõ: június 24., felelõs: bizottságok elnökei 103/2008. (V. 29.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete a Hajt-a Csapat cégbírósági bejegyzésére Ft-ot biztosít az általános gazdálkodási tartalékalap terhére. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester Végül a polgármester az ülést bezárta. A jegyzõkönyvek alapján összeállította: Kissné Pásztor Éva. Szentmártonkáta Község Önkormányzata PÁLYÁZATOT hirdet VÉDÕNÕI ÁLLÁS betöltésére Ellátandó feladatok: A község közigazgatási területén védõnõi feladatok ellátása a II. számú védõnõi körzetben. Az állás betöltéséhez az alábbi képesítéssel kell rendelkezni: egészségügyi fõiskolai karon szerzett védõnõi oklevél vagy azzal egyenértékû elismert oklevél, büntetlen elõélet, magyar állampolgárság. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó, szakmai önéletrajzát, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a képesítését tartalmazó oklevél hiteles másolatát, vagy eredetiben történõ bemutatását, nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk megismerhetik a pályázó anyagát. A munkakör határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyban történõ kinevezéssel történik, három hónapos próbaidõvel. Juttatások: Az illetmény és juttatások a közalkalmazottak jogállásáról szóló, évi XXXIII. törvény szerint kerül megállapításra. Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ. A pályázat benyújtási határideje: az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl számított harminc nap. A pályázatot Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete bírálja el, a pályázat beadási határidejét követõ legközelebbi ülésén. A pályázatot Fodor Zoltán polgármesterhez kell benyújtani, a 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/C címre. További felvilágosítás kérhetõ a polgármestertõl személyesen, vagy a es telefonszámon. 8

9 2008. június SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Anyakönyvi hírek Szentmártonkátán március, április, május hónapban születtek: Balla Ivett szül.: március 3. Anya neve: Borsányi Dorina Dicsõ Adrienn Mária szül.: március 9. Anya neve: Babati Bernadett Molnár Milán szül.: április 13. Anya neve: Molnár Nikolett Szentgyörgyi Kornél szül.: április 17. Anya neve: Lendvai Ildikó Dudás Balázs szül.: április 24. Anya neve: Mikus Ildikó Bartucz Benjamin szül.: április 23. Anya neve: Puskás Melinda Kovács Attila szül.: április 27. Anya neve: Kovács Katalin Bakos Kinga szül.: május 2. Anya neve: Farkas Emilia Nagy Gábor szül.: május 7. Anya neve: Nagy Márta Szabó Bence szül.: május 16. Anya neve: Molnár Ilona Bozóki Zoltán szül.: május 12. Anya neve: Farkas Gyöngyi KÖZÉLETI HÍREK Júliusi adózási határidõk Július 14., hétfõ: A kifizetõ, munkáltató által levont személyi jövedelemadó és a tb-járulékok, az egészségügyiszolgáltatási-járulék, az egészségügyi hozzájárulás, a munkaadói, a munkavállalói valamint a vállalkozói járulék befizetése Az egyéni vállalkozó által benyújtandó 0858-as számú, és a kifizetõ, munkáltató által benyújtandó 0808-as számú bevallás-adatszolgáltatás, amelyek a magánszemélyek személyi jövedelemadó- és járulékkötelezettségeirõl, bejelentendõ adatairól szólnak. Az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) bevallása és befizetése A biztosított õstermelõk ös számú negyedéves elektronikus adóbevallása Július 15., kedd: Az áfa-törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítõ adózó adatszolgáltatása Július 21., hétfõ: A társasági adó és a környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves adóelõlegének befizetése A kulturális járulék negyedéves elõlegének bevallása és befizetése A szakképzési hozzájárulás féléves elõlegének bevallása és befizetése Az innovációs hozzájárulás negyedéves elõlegének bevallása és befizetése A rehabilitációs hozzájárulás negyedéves elõlegének bevallása és befizetése A havi és negyedéves áfa, a játékadó bevallása és befizetése A 0801-es számú havi és negyedéves bevallás benyújtása A fogyasztói árkiegészítés, a költségvetési támogatás igénylése Július 30., szerda: A környezetterhelési díj elõlegének befizetése APEH Közép-Magyarországi Regionális Igazgatósága TÁJÉKOZTATÓ július 1-jéig kell bejelentést tenni a szakmakódok változásáról. Az új TEÁOR 08 és szakmakód 08 a KSH honlapján tekinthetõ meg. A bejelentési kötelezettség érinti a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyeket, jogi személyiséggel nem rendelkezõ egyéb társaságokat, szervezeteket, külföldi vállalkozásokat, egyéni vállalkozókat, magánszemélyeket, ha adószám birtokában adóköteles tevékenységet folytatnak, például a mezõgazdasági õstermelõket. A bejelentési kötelezettséggel érintett adózókat az APEH Közép-Magyarországi Regionális igazgatósága levélben is értesíti. A bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos részletek a igazgatóságok/apeh Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága/Aktuális/TEÁOR link alatt találhatók meg. A változásbejelentési kötelezettségüket elmulasztó vagy késedelmesen, azaz július 1-jét követõen ítõ adózók esetében az állami adóhatóság célja nem a bírságolás, hanem a bejelentés kikényszerítése. APEH Közép-Magyarországi Regionális Igazgatósága 9

10 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG június KÖZÉLETI HÍREK KÖZLEMÉNY Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az APEH Közép-Magyarországi Regionális Igazgatóságának Bp. XI., Hamzsabégi út 18. szám alatti ügyfélszolgálati kirendeltsége június 21-tõl véglegesen bezár. Az utolsó félfogadási nap: június 20. (péntek). A legközelebbi ügyfélszolgálat címe: Bp. IX., Vaskapu utca APEH Közép-Magyarországi Regionális Igazgatósága KÖZLEMÉNY Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az APEH Közép-Magyarországi Regionális Igazgatósága Bp. XVIII., Üllõi út 453. szám alatti ügyfélszolgálati kirendeltsége június 30-tól július 18-ig, felújítás miatt zárva tart. Az utolsó félfogadási nap: június 27. (péntek). Az elsõ félfogadási nap: július 21. (hétfõ) A legközelebbi ügyfélszolgálat címe: Bp. XVII., Egészségház utca 3. APEH Közép-Magyarországi Regionális Igazgatósága Tisztelt Mezõgazdasági Vállalkozók! Hamarosan ismét elérkezik a kalászos gabonafélék betakarítási ideje. A mezõgazdaság tûzvédelmi jogszabályi, így kötelezõ elõírásai közül számos tétel megváltozott, mely vonatkozik a betakarításra és az ahhoz kapcsolódó munkálatokra. A nyári betakarítási munkákban dolgozó erõ- és munkagépek tulajdonosainak a gépek tûzvédelmi felülvizsgálatát (a gépek szemléjét) el kell végezni. A 9/2008. (II. 22.) sz. ÖTM-rendelettel közzétett Országos Tûzvédelmi Szabályzat a következõképpen rendelkezik: A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban csak az a tûzvédelmi követelményeknek megfelelõ, legalább egy, az érvényben lévõ hatályos szabványoknak és jogszabályoknak megfelelõ, 21A és 113B vizsgálati egységtûz oltására alkalmas tûzoltó készülékkel is ellátott erõ- és munkagép, valamint egyéb jármû vehet részt, amelynek tûzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelõzõen az üzemeltetõ elvégezte. A jármû megfelelõségérõl szemle keretében kell meggyõzõdni, amelynek tervezett idõpontját 8 nappal elõbb írásban az illetékes hivatásos önkormányzati tûzoltóságra be kell jelenteni. A szemlérõl jegyzõkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a jármûvön el kell helyezni, és a szemlét követõ 8 napon belül a tûzoltóságnak meg kell küldeni. A szükséges formanyomtatványokat a honlapról, a tûzmegelõzés-formanyomtatványok menüpont alól le lehet tölteni. Tájékoztatom Önöket, hogy az aratás idõszakában a mezõgazdasági vállalkozók parancsnokságunk részérõl tûzvédelmi ellenõrzésekre számíthatnak. Tájékoztató a nyári betakarítási munkák tûzvédelmi elõírásairól Kombájnok tûzvédelme: A kezdõdõ tüzek oltására kitûnõ a kézi tûzoltó készülék, amelynek utolsó felülvizsgálati idõpontjának féléven belülinek kell lennie. A kombájn védelmére ezért kötelezõ a 6 kg-os A, B, C porraloltó tûzoltó készülék elhelyezése. A kisebb tûz eloltásával akár több millió forint tûzkár is elkerülhetõ. A földelõlánc (hatékony földelõvezeték) a súrlódásból adódó statikus feltöltõdés elleni védelmet biztosítja, ezért fontos a megléte és a megfelelõ hosszúsága. A kipufogódob nem lehet lukas, csatlakozásának a motorhoz megfelelõen kell lennie, nehogy kipattanjon véletlenül is szikra. Az akkumulátor csatlakozó saruinak karbantartása szintén a szikraképzõdés miatt fontos. Az akkumulátort le kell fedni legalább nehezen éghetõ, villamosságot nem vezetõ védõburkolattal (gumiszõnyeg, kemény mûanyag stb.), és megfelelõen kell rögzíteni. A vezetõfülke alatti területen a hidraulikaolaj folyását, szivárgását meg kell akadályozni, hiszen tûz esetén a továbbterjedést nagyban elõsegítheti. A zárt üzemanyag-ellátó rendszernél a szivárgások, a gázolaj csepegése nem megengedhetõ, ilyen hiányosságot azonnal fel kell számolni. A motorteret olajsártól, portól, léhától rendszeresen meg kell tisztítani. Traktorok tûzvédelme: Itt is kötelezõ a kézi tûzoltó készülék rendszeresítése, hasonlóan, mint a kombájnoknál. A kipufogódob megfelelõ mûszaki állapota a szikrázás megszüntetése miatt szintén elõírás. A traktor oldalára kihelyezett nagyobb méretû akkumulátor tetejének tökéletes elszigetelése védõburkolattal (pl. gumiszõnyeg), és annak megfelelõ rögzítése szükséges. A motorteret olajsártól, portól, rendszeresen meg kell tisztítani. Aratás tûzvédelmi elõírásai: Kombájnt a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggal tölteni TILOS! Az aratást lehetõleg közút, illetõleg vasútvonal mentén kell elõször elvégezni. A vasút és közút mentén az aratást követõen legalább három méter széles védõszántást kell alkalmazni. Munkaszünet idejére a kombájnt a gabonatáblától, tarlótól és kazaltól legalább 15 m távolságra szabad leállítani. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor 3,0 méter védõszántást kell készíteni. 10

11 2008. június SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KÖZÉLETI HÍREK Erõ- és munkagépet, valamint kombájnt a kezelõ üzemeltetés közben nem hagyhatja el, más munkát nem végezhet. Olyan javítást, karbantartást, amely nyílt láng használatával, vagy üzemanyag-elfolyással jár, a gabonatáblán (tarlón) nem végezhetõ el. Gabonatáblán dohányozni még a jármûvek, erõ- és munkagépek vezetõfülkéiben sem szabad. Az aratás idejére a gabonatáblától 15 méterre kell dohányzóhelyet kijelölni, és vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni. A betakarítási munkálatok biztonságosabb elvégzése érdekében a fent felsorolt kötelezettségek betartására hívjuk fel mindenkinek a figyelmét! Végezetül a nagykátai tûzoltók nevében kívánok minden mezõgazdasági vállalkozónak bõ termést, tûzmentes, biztonságos munkavégzést az aratás idejére, és egész évre is! Szabó Péter tû. szds. tûzmegelõzési osztályvezetõ FELHÍVÁS a termõföldek hasznosítási kötelezettségére A termõföld védelmérõl szóló évi CXXIX. törvény 5. (1) bekezdése kötelezõen elõírja valamennyi termõföldhasználó részére a termõföld hasznosításának kötelezettségét. A földhasználó ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint köteles a termõföldet mûvelési ágának megfelelõ termeléssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül a talajvédelmi elõírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni. Szõlõt és gyümölcsöst a mûvelési ágnak megfelelõ termeléssel kell hasznosítani. A földhivatal az elõírt hasznosítási kötelezettség betartását rendszeresen, helyszíni szemlék során ellenõrizni. A helyszíni szemlék során ellenõrzi továbbá: a természetbeni állapot és az ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatok egyezõségét (mûvelési ág megváltozása, illetve bejelentésének elmulasztása), az idõleges más célú hasznosítás megszüntetését, az idõleges más célú hasznosítási engedély lejárta után az eredeti állapotba történõ helyreállítást, a más célú hasznosítás megkezdésének elõzetes bejelentését, a földminõsítési mintakereteket, A kullancsok veszélyei felderíti az engedély nélküli más célú hasznosításokat, illetve ezt követõen az eredeti állapotba történõ helyreállítás megtörténtét, felméri az újrahasznosítást igénylõ területeket. Felróható mulasztás esetén a földhivatal földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót, annak hiányában a termõföld tulajdonosát. Amennyiben a bírsággal érintett földrészletnek több felhasználója van, illetõleg az érintett földrészletnek több felhasználója van, illetõleg az érintett földrészlet közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat, illetõleg tulajdonosokat egyetemlegesen terheli. A bírság mértéke a termõföld ingatlan-nyilvántartás szerinti aranykorona értékének kétezerszeres szorzata, illetve minimum Ft. A bírságot az azt kiszabó határozat jogerõre emelkedését követõ 30 napon belül kell megfizetni. A határidõre be nem fizetett földvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsül. A fentiek alapján felhívjuk a termõföldhasználók és tulajdonosok figyelmét a termõföldek hasznosítási, valamint a felhívásban még felsorolt kötelezettségeknek betartására, mely mindannyiunk közös érdeke! Körzeti Földhivatal Vezetõje A kullancsok világszerte kb. 300 féle betegséget terjesztenek, de csak töredékük veszélyes emberre. Hazánkban csak néhány fertõzés fordul elõ nagyobb számban. Közülük a legritkább, de legsúlyosabb a kullancs által terjesztett vírusos agyvelõgyulladás, melyet a közönséges vöröshasú kullancs terjeszt. A betegség a csípés után egyhetes lappangási idõ után kezdõdik. Lázzal indul, ezt követõen alakulnak ki az idegrendszeri tünetek. Eszméletlenség, bénulások léphetnek fel, mely akár halálhoz is vezet. Kisebb számban, de idõrõl idõre elõfordulnak élelmiszerekkel közvetített járványok is. A fertõzött kecske, tehén és juh pasztörizálás nélkül fogyasztott teje, vagy abból készült tejtermékek okoznak emberi megbetegedést. A betegség megelõzésére elölt vírust tartalmazó, ún. aktív védõoltás áll rendelkezésre (FSME-Immun, Encepur). A védettség kialakulásához az elsõ évben 3 oltást kell adni, majd 3-5 évente egy-egy emlékeztetõ oltás szükséges ahhoz, hogy a védettség tartós maradjon. A Lyme-kórt a Borrelia burgdorferi baktérium okozza, melyet szintén a közönséges kullancs terjeszt. A legelsõ tünet általában a csípés körül megjelenõ 5 cm-esre megnövõ ovális alakú bõrpír (Lyme-folt). A lappangási idõ 1 naptól 3 hónapig terjedhet, leggyakrabban 1 hét. A folt nem viszket, nem fájdalmas, elõfordul többszörös elváltozás is, ilyenkor 2-5 cm-es jellegtelen ovális foltok jelennek meg, számuk 50 is lehet. Ez úgy keletkezik, hogy a kórokozó a vérárammal szóródik, majd a bõrben több gócban indul szaporodásnak. A folt megjelenése eldönti a diagnózist. Kezeletlen esetekben ízületi és izomfájdalmak, ízületi gyulladások, idegrendszeri elváltozások (pl. arcidegbénulás), ritkán szívizomgyulladás (Folytatás a következõ oldalon!) 11

Tisztelt Lakosság! 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Tisztelt Lakosság! 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Szentmártonkátán is problémát okozott a belvíz, ha nem is olyan mértékben szerencsére, mint az

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

FALUNAP 2008. szeptember 20-án, szombaton (tervezet)

FALUNAP 2008. szeptember 20-án, szombaton (tervezet) 2008. szeptember XVIII. évfolyam 9. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP FALUNAP 2008. szeptember 20-án, szombaton (tervezet) 8.00 Zenés ébresztõ 9.00 Megnyitó 9.30 Lovaskocsis felvonulás

Részletesebben

2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság!

2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság! 2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Elkészültek a tájékoztató táblák, melyekre pályázati forrásból sikerült támogatást nyerni.

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! Hálaadás. 2008. április XVIII. évfolyam 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Dsida Jenõ

Tisztelt Lakosság! Hálaadás. 2008. április XVIII. évfolyam 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Dsida Jenõ 2008. április XVIII. évfolyam 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Dsida Jenõ Hálaadás Köszönöm, Istenem, az édesanyámat! Amíg õ véd engem, nem ér semmi bánat! Körülvesz virrasztó,

Részletesebben

2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tóth Endre Asszonyok, gyönge nõk Honnan veszitek az erõt, törékeny, gyönge nõk, fáradhatatlan asszonyok? Honnan

Részletesebben

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. JÚNIUS. EMLÉKEZZÜNK JÚNIUS 4-RE A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁRA Juhász Gyula: Trianon

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. JÚNIUS. EMLÉKEZZÜNK JÚNIUS 4-RE A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁRA Juhász Gyula: Trianon SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. JÚNIUS ÚJSÁG EMLÉKEZZÜNK JÚNIUS 4-RE A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁRA Juhász Gyula: Trianon Nem kell beszélni róla sohasem, De mindig, mindig gondoljunk reá.

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

2008. március XVIII. évfolyam 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. március XVIII. évfolyam 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. március XVIII. évfolyam 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a TAVASZI HADJÁRAT elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2008.

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! 2007. június XVII. évfolyam 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Tisztelt Lakosság! 2007. június XVII. évfolyam 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2007. június XVII. évfolyam 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP A hagyományokhoz híven, tájékoztatom Önöket a fontosabb eseményekrõl, tudnivalókról. Talán a legfontosabb, legtöbb

Részletesebben

MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a

MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a 2009. március XIX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a TAVASZI HADJÁRAT elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2009.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben

2007. december XVII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

2007. december XVII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2007. december XVII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván a képviselõ-testület és a szerkesztõbizottság! Turányi Mária Ígéret csillaga

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 6.szám 2010. június L o p n a k Polgármesteri tájékoztató Újra és újra lopnak! Törnek, zúznak! Szinte minden útba van nekik! Közpénzből emelt emlékmű bronz szobrát,

Részletesebben

Szeretettel meghívok minden helyi lakost a

Szeretettel meghívok minden helyi lakost a XXV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM, 2015. március Meghívó Szeretettel meghívok minden helyi lakost a TAVASZI HADJÁRAT elnevezésű rendezvénysorozat részeként 2015. április 5-én (húsvét) vasárnap, településünkön tartandó

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván a képviselõ-testület és a szerkesztõbizottság! Örömhír Örömhírt mondok

Részletesebben

2007. március XVII. évfolyam 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

2007. március XVII. évfolyam 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2007. március XVII. évfolyam 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a TAVASZI HADJÁRAT elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2006.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Himmerné Wetzl Annamária. Dr. Sántha József Attila. Bahil Emilné dr.

JEGYZŐKÖNYV. Himmerné Wetzl Annamária. Dr. Sántha József Attila. Bahil Emilné dr. 1 Zebegény Község Képviselő-testülete Szám: 9/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Zebegény Község Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésén a Márianosztrai Közös

Részletesebben

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl SZENTMÁRTONKÁTAI XXIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2013. JANUÁR ÚJSÁG Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntõ újév reggelén Tisztelt Lakosok! A 2013-as év elején e verssel kívánunk minden kedves lakosnak békességben,

Részletesebben

Minden javunkra van. Mit is hordoz a BOLDOG ÚJ ÉV? 2009. január XIX. évfolyam 1. szám 100 Ft. Bódás János. (Róm 8:28)

Minden javunkra van. Mit is hordoz a BOLDOG ÚJ ÉV? 2009. január XIX. évfolyam 1. szám 100 Ft. Bódás János. (Róm 8:28) 2009. január XIX. évfolyam 1. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Eredményekben gazdag, boldog új évet kíván a képviselõ-testület és a szerkesztõbizottság! Bódás János Minden javunkra

Részletesebben

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM, 2013. OKTÓBER MEGHÍVÓ

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM, 2013. OKTÓBER MEGHÍVÓ SZENTMÁRTONKÁTAI XXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM, 2013. OKTÓBER ÚJSÁG MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete szeretettel meghívja az 1956-os forradalom és szabadságharc 57. évfordulója alkalmából

Részletesebben

MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2007. október XVII. évfolyam 10. szám 100 Ft KÖZSÉGI ÜNNEPSÉGRE. ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2007. október XVII. évfolyam 10. szám 100 Ft KÖZSÉGI ÜNNEPSÉGRE. ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2007. október XVII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2010. február 09. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2010. február 09. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2010. február 09. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

Nagycsaládosok Mikulásfalván

Nagycsaládosok Mikulásfalván Kedves Nagykovácsiak! A 2011. év egy igazán nehéz év volt. A világ napról-napra változik körülöttünk, és látni azt, hogy a folyamatok nem feltétlenül jó irányba hatnak. Egész nemzeteket érintô tragédiákat

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! 2010. július augusztus XX. évfolyam, 7 8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Tisztelt Lakosság! 2010. július augusztus XX. évfolyam, 7 8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. július augusztus XX. évfolyam, 7 8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! A nyár a beruházások ideje településünkön. Elkezdõdött az újtelepi orvosi rendelõ felújítása,

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Tisztelt Lakosság! ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP XXV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM, 2015. AUGUSZTUS Tisztelt Lakosság! Megkezdődött idei legnagyobb beruházásunk, a fogorvosi rendelő felújítása. Az igazsághoz viszont azt is hozzá kell tennem, hogy több képviselő

Részletesebben

a PIRAMIS KFT, Takács István mint generálkivitelezõ, alvállalkozók: Ódor István vállalkozó,

a PIRAMIS KFT, Takács István mint generálkivitelezõ, alvállalkozók: Ódor István vállalkozó, XX. évfolyam 7. szám Jánoshalma 2005. július Megjelenik havonta Ára: 100 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalának mûszaki fõtanácsosa Pippan Pongrác kérdésünkre

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. augusztus 28- án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben