Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk"

Átírás

1 Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2010.(V.06.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Az önkormányzat 2009.évi költségvetési zárszámadásáról Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: B4 Tárgykód megnevezése: Zárszámadás Kihirdetés dátuma: május 6. Hatályba lépés dátuma: május 6. Dokumentum készült: május 17.

2 TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2010. (V.06.) számú rendelete Az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást jóváhagyja E Ft bevétellel E Ft kiadással E Ft pénzmaradvány E Ft költségvetési befizetési kötelezettség E Ft módosított pénzmaradvánnyal (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. és 1/a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A működési bevételek részletezését a 2. és 2/a. számú melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások részletezését a 4. és 4/a. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. és 1/a. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (5) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 3/b. számú melléklet szerint. (6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 8/a. számú melléklet szerint. (7) Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 4. és 4/a. sz. melléklet szerint.

3 (9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3.,3/a és 3/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (10) A képviselőtestület az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 9., 10. és 11. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (11) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 7. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (12) Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát 6. és 6/a. számú mellékletben foglaltak szerint E Ft-ban állapítja meg. (13) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyon kimutatását a 8/b. sz. melléklet szerint állapítja meg. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 5. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző

4 Szöveges tájékoztató a évi költségvetési beszámolóhoz Tisztelt képviselő-testület! A évi önkormányzati költségvetést a 2/2009.(II.18.) számú rendelet megalkotásával fogadták el. Az eredetileg elfogadott e Ft költségvetési főösszeg a rendelet év közbeni három alkalommal történő módosításával, az elsősorban működési jellegű kiadások bevételek változása miatt e Ft-ra módosult. A teljesítési adatokban a bevételi előirányzatok a módosított előirányzat 97,2%-ban a kiadási előirányzatok a módosított előirányzat 95,6%-ban teljesültek. Ezek után a részletes adatokról röviden: BEVÉTELEK A teljesített évi költségvetési bevételeket az 1, 2, 2/a, és 4. számú mellékletek adatai tartalmazzák. Az önkormányzat összesen bevételei a módosított előirányzat 97,2%-ban teljesültek. Ezen belül: Az intézményi tevékenységből származó bevételek az előirányzat 107,4%-ban teljesültek, ezen belül az egyes intézményeknél a teljesítés: - Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 104,2% - Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 137,5% - Városi Könyvtár és Művelődési Ház 149,8% - Gimnázium 27,5% A helyi adóbevételekből a módosított előirányzat 95,1%-a folyt be. Ezen belül a helyi iparűzési adó 94,0%, a gépjármű adó bevétele 97,0%, a pótlék és bírság összegének 117,0%-a folyt be. Ezen tételek miatt van a közel 100%-os teljesülés. A jövedelempótló támogatások és közcélú foglalkoztatás utáni térítések 101,1%-ban valósultak meg az egyes ellátásoknál a rendszeres szociális segélyekből az előirányzat szerint került kifizetésre a visszaigényelhető összeg arányában. (A kifizetett ellátások 90%-a jár vissza.) A közcélú foglalkoztatás keretében 80 fő lett foglalkoztatva az Út a munka világába pályázat keretében. A közcélú foglalkoztatás támogatottabb volt, mint a közhasznú foglalkoztatás, ezen a címen kevesebb pályázat lett kiírva. Közhasznúként ben 13 fő lett foglalkoztatva. A rendszeres szociális segély igénylések száma a évhez képest lecsökkent a 12 főre, de ezzel szemben 220 fő volt a rendelkezésre állási támogatást igénylők száma. A rendelkezésre állási támogatás módosított előirányzathoz viszonyítva 101,0%-ban teljesült. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylők száma 585 fő, az előző évhez képest 35 fővel többen vették igénybe. A többi ellátási formánál hasonlóképpen alakult az igénylők száma az előző évekhez viszonyítva. A működési célú pénzeszközök átvételénél a évi mezőőri támogatást e Ft-ot utaltak részünkre, illetve a következő év első negyedévére eső részét is megkaptuk, így az előirányzathoz képest 125% a teljesülés. Az Egészségbiztosítási Alap támogatása 98,9%-ban teljesült.

5 Az átengedett bevételekből a helyben keletkezett SZJA-ból és az SZJA kiegészítés összege is befolyt. A normatív támogatás teljes összege befolyt. A helyi kisebbségi önkormányzatnak járó támogatás is leutalásra került. Mint az előzetes bevezetőben már jeleztem a felhalmozási bevételeket a 4/a. számú melléklet adatai tartalmazzák. Az eredeti előirányzathoz képest módosítás történt. Mivel több pályázatunk sikertelen volt. Az eredetiben is tervezett felhalmozási bevételeknél a temetőn utak és ravatalozó felújításának támogatási összeg előlege utalásra került. A fennmaradó támogatási összeg ben az elszámolást követően kerül utalásra. Működési hitel felvételnél a tényleges hitelfelvétel azonos szinten maradt. A működésképtelen támogatás összege e Ft. KIADÁS OK Az önkormányzat és intézményei teljesített kiadásait az 1/a, 3, 3/a, 3/b, 4, 5, 5/a számú mellékletek tartalmazzák. A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 99,9%-ban teljesítette kiadásait. A személyi juttatások és járulékok is ugyanezen a szinten, a dologi kiadásokat 99,7%-ban teljesültek. Az Óvoda és Bölcsőde intézményi szintű kiadásai 95,8%-ban valósultak meg. Ezen belül valamennyi kiemelt kiadási tétel az előirányzat szintje alatt maradt, bár a szakfeladatok esetében az Óvodai intézményi étkeztetés túllépte az előirányzatot (104,8%). A Városi Könyvtár és Művelődési Ház 92,1%-ban teljesítette a kiadásait az előirányzott szinthez viszonyítva. A kiemelt előirányzatoknál a dologi kiadások az előirányzott szint alatt teljesültek, kivéve a művelődési ház dologi kiadása (126,2%). A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium összes kiadásának teljesítése 104,9%. Ez abból adódik, hogy a dologi kiadások az előirányzat 120,7%-ban teljesültek. A személyi juttatások 103,2%-ban, járulékaik 99,5%-ban. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai esetében a teljesítés az előirányzott kiadások 97,4%- ban történt. A kiemelt előirányzatoknál a dologi kiadások teljesítése 99,8%-os lett. Ebben a kiadási címben a közvilágítás és az orvosi ügyelet /Eü. központ/ a jelentősebb tétel az összegszerűségnél fogva. A helyi kisebbségi önkormányzat 102,8%-ban teljesítette kiadásait. A közhasznú, közcélú foglalkoztatás 90,2%-ban valósult meg a kiadások tekintetében. A működési célú pénzeszköz átadásokat 90,2%-ban teljesítettük ennek részletezését az egyes jogcímek vonatkozásában az 5. számú melléklet tartalmazza. A segélyezések esetében a 102,8%-os teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva, ennek részletezését a jogcímek vonatkozásában az 5/a. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadások teljesítése 92,6%-os, ennek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási pénzeszköz átadás között szereplő TESZI Alapítványnak nyújtott támogatás nem teljesült, mivel az önkormányzat fizeti a Fundamenta lakástakarék pénztárt a szennyvízberuházással kapcsolatosan, ez évben e Ft-ot tett ki. A Játszótér kialakítása, temetőn az utak ill. ravatalozó felújítása támogatási előleg e Ft érkezett meg, a számlák pedig kifizetésre kerültek a különbözet e Ft az önkormányzat előlegezte meg. Az Ipari Park Kft.-nek e Ft került átadásra illetve a törzstőke is megfizetésre került. A felhalmozási hiteltörlesztés megnövekedett a kötvénykamat miatt, amelynek összege e Ft. Mérlegadatok alakulása Az előző évi és tárgyévi mérleg főbb számait a 6 és 6/a. számú mellékletek adatai tartalmazzák.

6 Mint láthatjuk, az Eszköz és Forrás oldal abszolút összegű változása eft, viszont a befektetett eszközöknél lényeges változás tapasztalható, ingatlanok állománya és a gépek, berendezések állománya is nőtt. A rövid lejáratú hitelek nagymértékben növekedett a Viziközmű Társulat megszűnése miatt átvett évben felvett e Ft hitel miatt. A tárgy évet terhelő kötelezettségek aránya előző évhez képest növekedett a megnövekedett szállítói tartozások miatt. A rövid- és a hosszú lejáratú kötelezettségek évi záró állományát tételesen felsoroltuk. A forgóeszközök és a kötelezettségek aránya a 2008 évről 2009 évre növekedett. Pénzmaradvány A pénzmaradvány összegét a 7-es számú melléklet tartalmazza. A bevétel kiadás között jelentkező pozitív pénzmaradvány összege eft, mely csökken a befizetési kötelezettséggel, így a helyesbített pénzmaradvány összege eft. A befizetési kötelezettség keletkezett az év közben lemondott SZJA kiegészítés miatt. A pozitív pénzmaradványra a magyarázat a évi finanszírozás előleg megérkezett az elszámolási számlánkra, illetve a munkabérhitel is felvételre került.

7 1. sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi teljesített költségvetés bevételei M e g n e v e z é s 2008.évi évi évi Előirányzat évi tény Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% Intézményi tevékenységből ,4 Helyi adóbevételek Talajterhelési díj ,8 117,4 Jövedelempótló tám.kieg. és közcélú fog ,1 Működési célú pénzeszköz átvétel ,8 Egészségbiztosítási Alap támogatása ,9 Átengedett bevételek ,0 Normatív állami támogatás ,1 Helyi kisebbségi önkormányzati tám ,4 Felhalmozási bevételek ,9 Kamatbevételek ,6 Bérpolitika ,3 Villamos energia támogatás Működésképtelen önkorm.támogatása ,0 Útravaló ösztöndíj Létszámcsökkentési pályázat évre áthúzódó része Kötvényfelhasználás működési ,0 célra Választás támogatása ,8 Összesen ,9 Működési hitel felvétel ,0 Felhalmozási hitelfelvétel ,4 /kötvényből való felhasználás/ SZJA kiegészítés évi Egyéb központi támogatás (13. havi időarányos rész, kereset kiegészítés) ÖNHIKI-s támogatás Pénzforgalom nélküli bevétel 406 Mindösszesen ,2

8 1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi teljesített költségvetés kiadásai évi évi évi Megnevezés 2008.évi Eredeti Mód. Teljesítés Telj.% tény előir. előir. Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ,9 Óvoda és Bölcsőde ,8 Városi Könyvtár és Művelődési ház ,1 Teleki Blanka Gimnázium ,9 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai ,4 Helyi kisebbségi önkormányzat ,8 Közhasznú és közcélú foglalkoztatás ,2 Működési célú pénzeszköz átadások ,2 Társadalom és szoc. politikai juttatások ,8 Felhalmozási célú kiadások ,6 Kamatkiadások ,6 Működési célú hitel törlesztése Előző évi befizetési kötelezettség ,7 TÁMOP ,0 ÖSSZESEN: ,6

9 2. sz. melléklet Me.: ezer Ft TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009 évi teljesített költségvetési bevételeinek részletezése Intézményi tevékenység E l ő i r á n y z a t M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% Kossuth Lajos Általános Alapfokú Műv.Isk ,2 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai ,5 Városi Könyvtár és Művelődési Ház ,8 Teleki Blanka Gimnázium ,5 Alkotóház bérleti díj , ,4 Összesen Helyi adóbevételek M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% Helyi iparűzési adó ,0 Gépjárműadó ,0 Pótlék és bírság ,0 Talajterhelési díj , ,1 Összesen Jövedelempótló támogatások kiegészítése és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% Tartós munknélk.rendszeres szoc.seg.utáni kieg ,2 Rendelkezésre állási támogatás ,0 Időskorúak járadéka utáni kiegészítés ,7 Normatív ápolási díj utáni kiegészítés ,9 Rendszeres szoc.segély utáni kiegészítés ,0 Normatív lakásfenntartási tám. utáni kieg ,0 Jövedelempótló tám.utáni kieg.összesen ,0 Gyermekétkeztetés ,0 Közcélú foglalkoztatás támogatása ,5 Mozgáskorlátozottak közl. Támogatása ,8 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás ,1 Mindösszesen ,1

10 Működési célú pénzeszköz átvétel 2/a sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% Központi orvosi ügyelethez településektől ,4 Mezőőri szolgálat működéséhez ,0 Közhasznú foglalkoztatás támogatása ,7 TÁMOP ,0 Alapítványoktól átvett , ,8 Összesen Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% Központi orvosi ügyelet finanszírozása ,5 Védőnői szolgálat finanszírozása ,7 Iskola egészségügyi szolgálat finanszírozása ,2 Összesen Átengedett bevételek ,9 Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% Helyben keletkezett SZJA ,0 SZJA kiegészítés ,0 Összesen ,0 Normatív állami támogatás ,1 Egyéb bevételek Megnevezés Előirányzat Mód.el. Teljes. Telj.% Kamatbevételek ,6 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása ,4 Bérpolitika ,3 Választás támogatása ,8 Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő ,0 támogatása Egyéb központi támogatás (13. havi időarányos rész,kereset kiegészítés) - - Útravaló ösztöndíj - - Kötvényfelhasználás működési célra ,0 ÖSSZESEN: ,8

11 Tiszalök Városi Önkormányzat 3.sz.mellékl et Me.: ezer Ft 2009.évi teljesített költségvetési kiadásai címenként és kiemelt előirányzatonként Megnevezés Össz es kiad ás Személ yi j uttatások Munkaadót terh. j ár. Dologi kiad ások Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Kossut h Lajos Ált. és Al apf. Műv. Iskola , 9% , 9% , 9% , 7% Óvoda és Bölcsőde , 8% , 8% , 9% , 8% Városi Könyvt ár és Művelődési ház , 1% , 5% , 0% , 9% Teleki Blanka Gi mnázium ,9% ,2% , 5% ,7% Polgármest eri Hivatal és szakfeladat ai , 4% , 0% , 6% , 8% Helyi kisebbségi önkormányzat ,8% ,8% Közhasznú és közcél ú foglal k , 2% ,0% , 8% , 8% Működési c élú pénzesz köz átadás , 2% Társ. és szoc. pol.-i jut tat ások ,8% Felhalmozási c élú kiadás ok , 6% Kamat kiadás ok ,6% Működési c élú hitel t örlesztés ,0% Előző évi befizet ési köt elez ettség , 7% TÁMOP , 0% , 9% , 6% , 1% Összesen , 6% , 1% , 2% , 8%

12 Tiszalök Városi Önkormányzat teljesített évi működési kiadások intézményenként és szakfeladatonként 3/a.sz.melléklet Me.: ezer Ft Szakfeladat megnevez. Összesen Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Kossuth L. Á. és M. Isk. Óvodai étkeztetés ,2% ,0% ,0% ,9% Iskolai étkeztetés ,1% ,0% ,9% ,3% Kollégiumi étkeztetés ,4% ,4% Intézményi étkeztetés ,4% ,4% Iskolai oktatás ,9% ,9% ,9% ,6% Művészeti oktatás ,6% ,0% ,0% ,5% Napközi otthonos ellátás ,3% ,5% ,0% ,0% Összesen: ,9% ,9% ,9% ,7% Óv oda és Bölcsőde Óvodai nevelés ,0% ,5% ,7% ,8% Szakm.tev.i r.és ki seg.tev ,5% ,8% ,7% ,2% Óvodai int.étkeztetés ,8% ,9% ,6% ,5% Bölcsődei ellátás ,1% ,6% ,8% ,1% Összesen: ,8% ,8% ,9% ,8%

13 Szakfeladat megnevez. Összesen Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Városi Könyv tás és Művelődési ház Közm.könyvt.tevék ,2% ,1% ,1% ,7% Művelődési ház ,8% ,0% ,5% ,2% Múzeum ,8% ,8% Összesen: ,1% ,5% ,0% ,9% Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gimnáziumi oktatás ,4% ,4% ,1% ,7% Kollégiumi ellátás ,3% ,6% ,9% ,9% Kollégiumi, iskolai étk ,5% ,0% ,2% 62 Összesen ,9% ,2% ,5% ,7%

14 3/b.sz.melléklet Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2009.évi teljesített működési kiadásai Megnevezés Össz es kiad ás Személ yi Munkaadót terh. j ár. Dologi Eredeti Mód. Telj. Telj. % Eredeti Mód. Telj. Telj. % Eredeti Mód. Telj. Telj. % Eredeti Mód. Telj. Telj. % Kisegítő mg. Szolgáltatás , 3% , 3% Lapkiadás ,6% ,6% Igazgatási tevékenység , 9% , 0% , 8% , 7% Városi rendezvények ,8% ,8% Vízkárelhárítás , 1% , 1% Település vízellátása ,9% ,9% Közvilágítás , 2% , 2% Fizikóterápia,labor , 7% ,9% , 9% , 1% Központi orvosi ügyelet , 7% ,0% , 8% , 7% Iskola eü.szolgálat , 9% ,0% ,0% ,1% Járóbetegek szakorv.ell ,7% ,7% Védőnői szolgálat , 8% , 8% , 3% ,8% Eü.központ működ ,7% ,8% ,0% ,3% Állateü.tev , 1% , 1% Szemétszállítás ,2% ,2% Mezőri szolgálat ,1% ,1% ,3% , 4% Polgármesteri különkeret , 9% , 9% Verseny- és élsport feld ,4% ,4% Választás ,1% ,0% ,0% ,1% Intézményi karbantartás , 6% , 0% , 6% ,2% Össz esen: , 4% , 0% , 6% , 8%

15 Tiszalök Város Önkormányzat évi teljesített felhalmozási célú kiadások 4.sz.melléklet Me: ezer Ft Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj. előirányzat előirányzat % Felújítás: Mentőállomás korszerűsítése, ügyelet kialakítása Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása ,9 Polgármesteri Hivatal felújítása ,9 Járdaépítési program ,6 Intézmények felújítása ,7 Kisfástanya-óvoda épület felújítása Szabadság utca, Szabadság köz Wesselényi köz I. II. felújítása 0 0 Tiszamelléki Kft. kátyúzás /2008. évi/ ,5 Aszfalt Gold Kft. aszfaltozás ,0 Összesen: ,6 Felhalmozási célú pénzes zköz átadás: TESZI alapítványnak /megállapodás szerint / Ipari Park Kft. működési pénzeszköz átadás /Tiszalök/ ,2 Ipari Park Kft. önkormányzati törzsbetét 350 Összesen: ,4 Beruházások: Földvásárlás ADEPTUS ,3 Telekvásárlás Informatikai eszközök beszerzése Üdülőtelepen faház építése Alsó-Szabolcsi Viziközmű Beruházási Társulásnak Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza ,7 Holtág rehabilitáció (100%) Gépek beszerzése a Városgazdálkodási feladatok ellátásához Autóbusz vásárlás Csepel Union ,0 Szakképzési hozzájárulás Tiszalök Ősi-üdülő rendezési terve (TEKI) 0 Térfigyelő rendszer kiépítése (TEKI) 0 0 Viziközmű fundamenta utalás /2 720e Ft/hó/ ,9 Közbeszerzési eljárás díja /TÁMOP 750e Ft+ÁFA, Étkeztetés 1000e Ft+ÁFA/ ,0 TÁMOP eszközbeszerzés ,7 Pannon Consulting /koncepció elkészítése/ ,0 Alapítványi pályázat /kollégium eszközbeszerzés/ Art Vital településrendezési terv Összesen ,9 Felhalmozási hiteltörlesztés: MFB Iskola felújítás törlesztés ,0 Fejlesztési célú hitelek kamata ,1 Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások ,3 Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ ,5 Viziközmű hitel kamata ,6 Összesen: ,6 Összesen: ,6

16 4./a. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat évi teljesített felhalmozási célú bevételek Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj. előirányzat előirányzat % Kommunális adó összege: ,2 Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása támogatási összege ,4 Humanitárius Világszövetség támogatása 1. Faház építésére Mentőállomás korszerűsítésére Gyógyszertár eladásából származó bevétel Holtág rehabilitáció támogatása (85%) Szakképzési hozzájárulás TEKI /Ősi-üdülőtelep rendezési terv/ LEKI /Kisfástanya-óvoda felújítása/ 0 0 TEÚT /Szabadság utca, Szabadság köz Wesselényi köz útfelújítása/ TEKI /Térfigyelő rendszer kiépítése/ Kerékpárút BM önerő alap ,0 Alapítványi pályázat /Gimnázium/ Földterület értékesítés ,9 TÁMOP eszközbeszerzés ,0 Kötvényből kamatbevétel Összesen: ,9 Kötvényből fedezett forráshiány ,4 ( Ez nem hitel, mivel a meglévő kötvényből használunk fel ha szükséges) Mindösszesen ,6

17 5. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi teljesített működési célú pénzeszköz átadások Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés Telj. előir. utáni ei. % Ifjusági Alkotóház Kht. támogatása ,1 Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. Belső ellenőri hj Működési hj Önkormányzati kieg. IGO ,3 - Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg ,7 CKÖ működési támogatása ,6 Városi Sportegyesület támogatása ,4 Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása ,0 Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása ,8 / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása / MINDÖSSZESEN: ,2 Tiszalök Városi Önkormányzat évi teljesített kamatkiadások Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés Telj. előir. utáni ei. % Munkabér hitelek 2009.évi számított kamata ,5 OTP pénzforgalmi jutalék beszedési díjak ,8 OTP folyószámla hitel kamata ,4 Magyar Államkincstár visszafizetési kötelezettség évről ,5 MINDÖSSZESEN: ,6

18 5/a. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi társadalom és szoc politikai juttatások Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés Telj. előir. előir. % Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Rendszeres szociális segély / 5 fő x 12 hó Ft/hó/ ,8% Időskorúak járadéka / 6 fő x 12 hó x Ft/hó/ ,2% Normatív lakásfenntartási támogatás ,4% Nem normatív lakásfenntartási támogatás ,5% Normatív ápolási díj / 18 fő x 12 hó x Ft/hó/ ,2% Nem normatív ápolási díj / / 22 fő x 12 hó x Ft/hó/ ,3% ÖSSZES EN: ,8% Munkanélküli ellátások Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye ,0% Rendelkezésre állási támogatás ,8% Eseti pénzbeni szociális ellátások Átmeneti szociális segélyek ,0% Temetési segély ,6% Cukorbetegek támogatása ,0% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ,8% Köztemetés ,0% Közgyógyellátás ,3% Gyermekek és 70 éven felüliek decemberi csomag ,7% / 1100 fő fő x 600 Ft/fő / Állami gondozottak támogatása ÖSSZES EN: ,4% Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Ingyenes tankönyv támogatás kiegészítése ,5% Egyszeri gyermekvédelmi támogatás ,3% Nyári gyermekétkeztetés ,0% ÖSSZES EN: ,9% ELLÁTÁSOK MINDÖSSZES EN: ,8%

19 6. sz. melléklet Me.: ezer Ft TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009 évi mérlegadatok alakulása Eszközök M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév Befektetett eszközök összesen Ebből: ingatlanok gépek, berendezések Járművek Beruházások, felújítások Részesedések Forgóeszközök összesen Ebből: készletek Követelések (szolgáltatásból) Adósok Egyéb követelések Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Követelések szolgáltatásokból: Bérleti díj hátralék előző évi Bérleti díj hátralék tárgy évi Egyéb követelések: Közterület használat díj: 202 Előző és tárgy évi kiszámlázott szolgáltatások Összesen: Egyéb követelések: Lakások vételár hátraléka 700 ÉAOP 5,1,/E-2008 Temetőút felújítás TÁMOP Közoktatás pályázat Fundamenta LTP megtakarítás állami támogatással Lakossági hátralékok Egyéb hátralékok 307 Összesen:

20 6/a. sz. melléklet Me.: ezer Ft Források M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév Induló tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen Költségvetési tartalék Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - rövid lejáratú hitelek t.évi kv-t terhelő szállítói kötelezetts t.évet követő évet terh. szállítói köt fejl.hitelek köv. évi törlesztése 0 0 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Kötelezettségek összesen FORRÁS OK ÖSSZES EN Rövid lejáratú hitelek: Előző év Tárgy év - OTP Bank Rt. munkabér hitel OTP folyószámla-hitel OTP célhitel lehívás Raiffeisen NYHH-39/2005 viziközmű hitel Összesen: Hosszú lejáratú kötelezettségek: - MFB Általános Iskola felújítási hitel Opel Combo lizingdíja LÉP műfüves pálya hitel OTP célhitel-fejlesztési hitel Raiffeisen kötvény kibocsátás / fejlesztési Raiffeisen kötvény kibocsátás / működési Fundamenta-Viziközmű takarékosság törlesztése Következő évi törlesztés /MFB 1.000; LÉP 1.032/ Összesen:

21 7. sz. melléklet Me.: ezer Ft POLGÁRMES TERI HIVATAL 2009 évi pénzmaradvány M e g n e v e z é s Összesen Záró pénzkészlet Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege Előző évi tartalék maradvány (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség Költségvetési kiutalás 0 Költségvetési pénzmaradvány Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola évi pénzmaradvány M e g n e v e z é s Összesen Záró pénzkészlet 15 Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege 10 Előző évi tartalék maradvány (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 305 Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség 0 Költségvetési kiutalás 0 Költségvetési pénzmaradvány 305 TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009 évi pénzmaradvány M e g n e v e z é s Összesen Záró pénzkészlet Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege Előző évi tartalék maradvány (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség Költségvetési kiutalás 0 Költségvetési pénzmaradvány 7 743

22 Tiszalök Város Önkormányzat 2009 és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségek 8/a.sz. melléklet Me.:ezer Ft Megnevezés Szerződésk. ideje Összesen MFB Általános Iskola felújítási hitel MFB LÉP beruházási hitel (15év) OTP LÉP hitel (10év) OTP folyószámla hitel Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF OTP Hosszú lejáratú hitel CHF Összesen Megnevezés Összesen MFB LÉP beruházási hitel OTP LÉP hitel Raiffeisen kötvénykibocsátás OTP Hosszú lejáratú hitel Összesen Megnevezés Összesen Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF Összesen

23 TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTÉS a évi beszámolóhoz Bevételek 2008.tény E M T % CKÖ működési támogatás ,8 CKÖ működéshez önk. tám ,8 Összesen ,0 Kiadások Dologi kiadások ,0 Összesen ,0

24 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK évi záró állomány Járművek: - IKARUS-211 CJC-150 autóbusz 428 eft - CSEPEL UNION HSB-284 autóbusz eft - Opel-Combó tgk eft - Segédmotor (műszaki iroda) 105 eft - Lada Níva szgk. 292 eft - Önjáró fűkasza 186 eft - IKARUS-256 JSZ autóbusz 929 eft - Ford-Transit tgk eft - UAZ tgk. 94 eft - Robi traktor pótkocsi 220 eft Összesen: eft Ingatlanokból a jelentősebb épületek: - Gimnázium épülete (5 db) eft - Szennyvíztisztító telep épülete eft - Óvodák épületei (5 db) eft - Könyvtár épülete eft - Művelődési ház épülete eft - Idősek Gondozó Központja épülete eft - Arany János úti volt napközi épülete eft - Szociális Szolgáltató Központ épülete eft - Szeszfőzde épülete eft - Általános Iskola épületei eft - Egyéb épületek eft Összesen: eft 8/b. számú melléklet Építmények: - Szennyvízcsatorna hálózat eft - Szennyvíz átemelők eft - Árkok, csapadékvíz elvezetők eft - Járdák eft - Közút, saját út eft - Egyéb építmények eft - Kerékpárút eft - Gimnázium sportpálya eft - Műfüves pálya eft - (Parkok, burkolatok, közterületek) eft Földterületek eft

25 Részesedések: - NYÍRSÉGVÍZ Zrt Nyíregyháza eft - Városgazdálkodási KHT Tiszalök eft - Ifjúsági Alkotóház KHT Tiszalök eft Összesen: eft Gépek, berendezések: - Szennyvíztisztító telep gépi berendezése eft - Játszóház berendezése eft - Könyvtári polcrendszer eft - Művelődési Ház függöny, riasztó, hangosítás eft - Szelektív hulladékgyűjtő konténerek eft - Eü. Központ lépcsőjáró lift eft - Gimnázium eszközbeszerzés eft - Egyéb eft Öszesen: eft Beruházások: - Hivatal felújítás eft - Ravatalozó felújítás eft - Óvoda eft - Idősek Gondozó központja eft - Gimnázium eft - Önk.-i utak felújítás eft - Ipari Park eft - Vízhálózat eft - Vizi Szabadidő központ eft - Szennyvíz eft - Naperőmű 438 eft - Egyéb beruházások eft Összesen: eft Szellemi termékek: Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Mindösszesen: eft eft eft

26 KIFIZETETLEN VEVŐI TARTOZÁSOK MÁRCIUS 31. LAKBÉRHÁTRALÉK név lakcím tárgyévi előző évi összesen 1 FEKETE ISTVÁNNÉ TISZALÖK ADY BENYUSZ LÁSZLÓNÉ TISZALÖK RÁKÓCZI BÁNYAI JÁNOSNÉ TISZALÖK KOSSUTH GARAMVÖLGYI JÓZSEFNÉ TISZALÖK RÁKÓCZI CZIFRÁK ROLAND TISZALÖK,KOSSUTH RÁSONYINÉ H.JUDIT TISZALÖK, ADY VARGA VALÉRIA TISZALÖK KOSSUTH GONDA LÁSZLÓNÉ TISZALÖK, TÁNCSICS 21/B JUHÁSZ NORBERT TISZALÖK, KOSSUTH DÓZSA SÁNDOR TISZALÖK, RÁKÓCZI TÓTH KRISZTINA TISZALÖK KOSSUTH MOLNÁR LÁSZLÓ TISZALÖK,KOSSUTH PAPP MIKLÓS TISZALÖK KOSSUTH RÁCZ LÁSZLÓ TISZALÖK, ADY SZABÓ SÁNDOR TISZALÖK RÁKÓCZI TÖRÖK PÉTERNÉ TISZALÖK,KOSSUTH 10/B ZÁHONYI ZOLTÁN TISZALÖK, KOSSUTH ÖSSZESEN VÍZDÍJ, RAMDÍJHÁTRALÉK 1 FEKETE ISTVÁNNÉ TISZALÖK, ADY BALOGH PIROSKA TISZALÖK, RÁKÓCZI VARGA VALÉRIA TISZALÖK, KOSSUTH 8/ PAPP MIKLÓS TISZALÖK, KOSSUTH BENYUSZ LÁSZLÓNÉ TISZALÖK, RÁKÓCZI SZABÓ SÁNDOR TISZALÖK RÁKÓCZI TÓTH KRISZTINA TISZALÖK ADY WURTZ EGONNÉ TISZALÖK, KOSSUTH ÖSSZESEN BÉRLETI DÍJ HÁTRALÉK Tárgyév i Előző évi Összesen 1 JÓSA ANDRÁS KÓRHÁZ NYÍREGYHÁZA BERKI KATALIN TISZALÖK, KOSSUTH HEGEDŰS ÁGNES TISZALÖK,DOBÓ I DRÓTÁR JÁNOS TISZALÖK VARGA MIKLÓS TISZALÖK, DOBÓ I IFJÚSÁGI ALKH.KHT. TISZALÖK, HŐSÖK TERE FOX-TEX KFT. DEBRECEN, NAGY ÉS FIA BT. TISZALÖK,GARAY 2/B SZOPKÓ CSABA T.ESZLÁR, BRASSÓ ÖSSZESEN

27 GARÁZSBÉRLETI DÍJ 1 Papp Miklós Tiszalök, Kossuth Összesen KÖZTERÜLE THASZNÁLATI DÍJ HÁTRALÉK 1 LAPKER ZRT BUDAPEST EGYETÉRTÉS COOP ZRT. H.DOROG GÁLL JÓZSEFNÉ TISZALÖK, SZABADSÁG SÜVEGES IMRÉNÉ TISZALÖK, HONVÉD GRESNYER JÓZSEF TISZALÖK, JÓZSEF A ÖSSZESEN Egyéb tartozások 1 FOX-TEX KFT. DEBRECEN TAMÁS DENT KFT. TISZALÖK, PROYACHT YACHTGY. Kft. T.LÖK JÓSA ANDRÁS KÓRHÁZ NY.HÁZA TÖBBC.KIST.TÁRSULÁS T.VASVÁRI GONDOSKODÁS DADA BT. TISZALÖK ÖSSZESEN Önkormányzati lakások vételárhátraléka 1 GOLLER LÁSZLÓ KOSSUTH KISS ZSOLT WESSELÉNYI SZABÓ JÓZSEF KOSSUTH ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

28 Független könyvvizsgálói jelentés Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére a évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatáról Elvégeztem Tiszalök Város Önkormányzat évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített könyvviteli mérlegből - melyben az eszközök és források egyező főösszege E Ft, - az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból - melyben a módosított pénzmaradvány összege E Ft -, továbbá az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből - melyben a évi bevételek összege E Ft, a kiadások összege E Ft - áll. Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása, illetve előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket. A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatai az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata, továbbá a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékokat szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló, akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek.

29 Az egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához. Záradék/Vélemény: A könyvvizsgálat során a Tiszalök Város Önkormányzat évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített összevont éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló az Önkormányzat évi költségvetése teljesítéséről, a december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről - az auditálási eltéréssel - megbízható és valós képet ad. Nyíregyháza, április 22. Lévayné Haraszi Ilona Kamarai tag könyvvizsgáló Kamarai tagsági szám:

30 A megbízás tárgya: Kiegészítés Tiszalök Város Önkormányzat évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának független könyvvizsgálói jelentéséhez Az államháztartásról szóló törvény és a helyi önkormányzatokról szóló törvény kötelezi az önkormányzatot arra, hogy az éves költségvetési beszámolóját könyvvizsgálóval hitelesíttesse. Ezen kötelezettségnek eleget téve a megbízási szerződés alapján, Tiszalök Város Önkormányzat évi összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját felülvizsgáltam. A vizsgált időszak: január december 31. A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy: - az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet nyújt-e az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, - a Képviselő Testület elé terjesztett beszámoló tartalma és szerkezete megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, - a rendelet-tervezet és a mellékleteit képező táblázatok, valamint az egyszerűsített éves beszámoló adatai a számviteli és az azt kiegészítő egyéb nyilvántartások alapján készültek-e, azok adattartalma valós és hiteles-e, - a költségvetés végrehajtása során betartásra kerültek-e a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi előírások, valamint a helyi szabályzatok előírásai. A könyvvizsgálat alapját szolgáló jogszabályok: - a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény (Ötv.), - az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (Áht.) - az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (Ámr) - a számvitelről szóló módosított évi C. törvény, - az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (Vhr.), - a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló többször módosított 193/2003.(XI.26.) korm. rendelet (Ber.) - a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló évi LV. törvény. A könyvvizsgálat a Magyar Könyvvizsgálói Standardok alapján került végrehajtásra. Ennek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szerezni arról, hogy a beszámoló nem tartalmaz-e hibás állítást. Az ellenőrzés módszere Kockázatelemzésen alapuló mintavételes eljárás. A mérleg tételei esetében tételes ellenőrzés. Szervezeti rendszer Tiszalök Város Önkormányzat évi feladatai a Képviselő Testület által elfogadott évi költségvetésben kerültek megfogalmazásra. A feladatellátás, az államháztartás működésére vonatkozó alapelvek figyelembevételével, a gazdálkodást és a feladatellátást szabályozó jogszabályok előírásai, valamint a helyi igények és lehetőségek által megfogalmazott korlátok között történt.

31 A gazdálkodásra jellemző, hogy pénzügyi lehetőségek hiányában a költségvetésben csak a legszükségesebb, főleg kötelezően ellátandó feladatok kerültek megtervezésre. A kötelező és önként vállalt feladatok kiadási szükségletét a reálisan tervezhető bevételek összege nem fedezte, így a költségvetés jelentős E Ft forráshiánnyal került elfogadásra. A gazdálkodási feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatal és a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek útján történik. Szabályozás, ellenőrzési rendszerek Az önkormányzat rendelkezik a működéshez (SZMSZ, Ügyrend, stb.) és a gazdálkodás alapját képező szabályzatokkal, amelyeknek a folyamatos karbantartása a jogszabályi változásokkal történő aktualizálása megtörténik. Az önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodott a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE), valamint a belső ellenőrzés rendszerének kialakításáról és működéséről. Tiszalök Város Önkormányzata évben Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás keretében, a Társulás által kötött szerződés alapján tett eleget az ellenőrzési ütemtervében foglalt ellenőrzések végrehajtásának. A belső ellenőrzésekről írásos anyagok készültek, amely alapján súlyos hiányosságot nem állapítottak meg évi költségvetés végrehajtása A költségvetés végrehajtása során többségében betartották az államháztartási törvény, és végrehajtási rendeletei, valamint a feladatellátással kapcsolatos ágazati szakmai jogszabályok előírásait. A Képviselő Testület által elfogadott eredeti költségvetés végösszege E Ft volt, amely költségvetésben E Ft hitel felvételét irányozták elő annak érdekében, hogy a kiadási oldalon tervezett feladatok megvalósíthatók legyenek. Fentiek miatt nehéz gazdasági év elé nézett az Önkormányzat. A költségvetés végösszege a módosítások során E Ft-tal növekedett. Az alábbi mutatók a tervezési és az előirányzat módosítási munka eredményességét minősítik. A költségvetés módosítási hányada= Módosított előirányzat = E Ft = 104,57 % Eredeti előirányzat E Ft Bevételek teljesítése: Teljesítési arány mutató = Tényleges teljesítés = E Ft = 97 % Módosított előirányzat E Ft

32 Kiadások teljesítése: Teljesítési arány mutató = Tényleges teljesítés = E Ft = 95,30 % Módosított előirányzat E Ft Az eredeti költségvetésben E Ft volt a hitelek tervezett összege, amely E Ftos költségvetés 3,49 %-át jelentette. A hiány összege a működési költségvetést érintette. Az év során a működtetés vonatkozásában kedvezően alakult a forráshiány csökkentése, ugyanis sikerült E Ft egyéb kiegészítő támogatást (2009.évben E Ft, 2010.évben E Ft realizálódott) pályázaton nyerni, amely összegekkel a működési hiány 24,35 % -kal került lefedezésre. Ezen túlmenően többletbevétel realizálására is sor került. Mindezek mellett szigorúan takarékos gazdálkodást kellett ahhoz folytatni, hogy a hiány további része kigazdálkodásra kerüljön és a kötelező és önként vállalt feladatok teljesüljenek. A 2009.évi költségvetés teljesített adataiból megállapítható, hogy a E Ft tényleges teljesített kiadásokból E Ft a felhalmozási kiadások összege. A számviteli nyilvántartások ellenőrzése Az Önkormányzat által kialakított és működtetett számviteli, adminisztrációs és nyilvántartási rend a gazdálkodással kapcsolatos legfontosabb alap és kiegészítő adatokat tartalmazza, így alkalmas a vezetői döntések előkészítéséhez, valamint a külső szervek részére történő adatszolgáltatás teljesítéséhez. A főkönyvi könyvelés a TATIGAZD könyvelési program segítségével történik. A program az Önkormányzatok számára ingyenes. Folyamatos számítástechnikai és tartalmi karbantartása biztosított, a mindenkori számviteli előírásoknak megfelelően működik. A könyvelés során biztosított, hogy valamennyi végleges bevételek és kiadások a megjelenítési formája mellett, szakfeladatokon is könyvelésre kerül. A nem végleges bevételek és kiadások szabályszerű kezelése is biztosított. A könyvelés során figyelembe vételre kerül a beszámolóval kapcsolatban előírt részletezettség és egyéb főleg a kiegészítő mellékleteket érintő elvárások. A zárlati munkálatok egy részét külön menüpont irányítja, amely automatikusan kerül elvégzésre. A beszámoló ellenőrzése Az Önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelő formában elkészítette a központi információhoz előírt tartalmú beszámolót. A beszámoló az ellenőrző programmal (K11) történt egyeztetés után, a jogszabályokban meghatározott határidő betartásával benyújtásra került a Magyar Államkincstárhoz. A leadott és ellenőrzött beszámoló garnitúrából és az alapját képező számviteli nyilvántartások adataiból elkészült a Képviselő Testület részére a zárszámadási rendelettervezet, illetve annak mellékleteként a beszámoló táblázatrendszere. A könyvvizsgálói felülvizsgálat tárgyát képezi a központi információs garnitúra táblázatainak összevonása alapján előállított egyszerűsített éves beszámoló. A mérleghez kapcsolódó megállapítások A mérleg főösszege az előző évhez képest E Ft-tal, 6,24 %-kal nőtt, a befektetett pénzügyi eszközök és a forgóeszközök növekedése miatt.

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 23/2008.(X.06.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2011.(III.18.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2010.évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2010.(II.18.)

Részletesebben

Előterjesztés. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi vezető Véleményezte: Valamennyi bizottság

Előterjesztés. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi vezető Véleményezte: Valamennyi bizottság Előterjesztés A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28-i ülésének 1. számú - Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról - tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.21.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2012.évi költségvetés megállapításáról szóló 6/2012.(III.07.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(VII.03.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2008. évi költségvetés megállapításáról szóló 9/2008.(III.03.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Az önkormányzat 2010.évi költségvetési zárszámadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Az önkormányzat 2010.évi költségvetési zárszámadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 7/2011.(V.04.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2010.(XII.01.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2010. évi költségvetés megállapításárjól szóló 2/2010. (II.18.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2009.(II.18.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2008.évi költségvetés megállapításáról szóló 9/2008.(II.03.)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésének 1. számú - Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról - tárgyú napirendi pontjához. Előadó:

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 7/2013.(V.07.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(III.05.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III.18.)

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének. 7/2009. (IV.23. KT. rendelete. Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetése egyszerűsített

Szatymaz Község Képviselő-testületének. 7/2009. (IV.23. KT. rendelete. Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetése egyszerűsített Szatymaz Község Képviselő-testületének 7/2009. (IV.23. KT. rendelete Szatymaz Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetése egyszerűsített járól Szatymaz Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás 295 427 Intézményi tevékenység bevétele 37 71 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú

Részletesebben

Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési beszámolójáról

Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési beszámolójáról Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi járól Villány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI 2013.év II. Költségvetési Előirányzat Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI Feladat finanszírozás 318 308 0 318 308 Intézményi tevékenység bevétele

Részletesebben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50. (2) bekezdése alapján készült jelentés - TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50. (2) bekezdése alapján készült jelentés - TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50. (2) bekezdése alapján készült jelentés - TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010 évi kötelezettségek és követelések összesített állománya Kötelezettségek

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-7/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2012.(III.07.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2011. év i k öltségvetés megállapításáról szóló 3/2011.(III.18.)

Részletesebben

Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi irodavezető Véleményezte: Pénzügyi Bizottság

Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi irodavezető Véleményezte: Pénzügyi Bizottság Előterjesztés a Képviselő-testület 2008. október 30-án tartandó ülésére, az 6. számú - Tájékoztató az Önkormányzat követeléseinek és kötelezettségeinek 2008. szeptember 30-i állapotáról - tárgyú napirendi

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (8086 Felcsút Fő utca 176) tulajdonosainak. Elvégeztem a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (továbbiakban Alapítvány)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2012.(IV.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Rendelet alkotása az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE Gyömrő Várs Önkrmányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámló (+,-) Előző évi auditált beszámló Tárgyévi költségvetési beszámló (+,-) Tárgyévi auditált

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Önkormányzat 2010.évi gazdálkodásáról Zárszámadás

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Önkormányzat 2010.évi gazdálkodásáról Zárszámadás Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 7/2011.(IV.28.)

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége vezetősége részére Azegyszerűsítettévesbeszámolórólkészültjelentés Elvégeztük a VTMSZ mellékelt 2013. évi az egyéb szervezetek

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 2/2016.(II.03.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2009.(V.06.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Az önkormányzat 2008.évi költségvetési zárszámadásáról Módosított

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 1/2015.(II.04.)

Részletesebben

1. számú melléklet KIMUTATÁS Tiszaroff Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer ft-ban %-a 65 796 88,9 Eredeti előirányzat 49 180 Módosított előirányzat 73 987

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indokolásról Kisújszállás Város Önkormányzatának

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 1 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a közhasznúsági mellékletéről Készítette: C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemti Község Polgármesterétől Nemti, Kossuth út 28. TÁJÉKOZTATÓ a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Készült: a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-10/2009. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg. Marcalgergelyi község Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2008. (IV.30.) rendelete Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK A 008.0.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Önkéntes és Magáni ágazatának 008. évi gazdálkodásáról közzétett adatok az összesített alapján MÉRLEG-ESZKÖZÖK i

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben