Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2011. (XII...) önkormányzati r e n d e l e t tervezete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2011. (XII...) önkormányzati r e n d e l e t tervezete"

Átírás

1 Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2011. (XII...) önkormányzati r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 11.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete, évben a törvényi kötelezettségeken alapuló, valamint az önként vállalt feladatainak megoldására, az Államháztartásról szóló Évi XXXVIII. Törvény (Áht.) 65. -ában, valamint az önkormányzatokról szóló Évi LXV. Törvény 91.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.17.) rendeletét (továbbiakban rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1.. (1) Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét E Költségvetési bevétellel E Költségvetési kiadással E E E Költségvetési hiánnyal működési felhalmozási állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az új 2. számú melléklet tartalmazza. 2.. (1) A rendelet 3/a; 3/b; 5; 9; 10; 11; számú melléklete helyébe az új 3/a; 3/b; 5; 9; 10; 11; számú melléklet lép. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kamocsai Sándor polgármester Tóthné Ács Ildikó mb.körjegyző Kihirdetve: Kisbajcs, december... napján Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző Megnevezés Módosított előirányzat Előirányzat nyilvántartás bevételek Iskolai Bérkompenzáció ÖNHIKI norm. Lemondás, és pótigény Iskolatej Mobil színpad Módosított előirányzat

2 Egyéb saját bevétel , Hozam, kamat bevételek , Önkormányzatok sajátos bevételei , Önkormányzat költségvetési támogatása , , Támogatásértékű működési bevétel , Működési célú hitel , Előző évi működési maradvány , Önk. Felhalmozási költségvet. Tám. 0,00 0 Felhalmozási célú pe. Átvétel , Magánszemélyek komm. Adója 0,00 0 Értékpapír beváltás 0,00 0 Önkormányzatok felhalmozási bevételei , Előző évi felhalmozási maradvány 0,00 0 Felhalmozási célú hitelek , Összesen , ,

3 Kisbajcs Község Önkormányzat előirányzat módosítás Előirányzat nyilvántartás kiadások Megnevezés Módosított előirányzat Bérkompenzáció ÖNHIKI Iskolai norm. Lemondás, és pótigény Iskolatej Mobil színpad Módosított előirányzat Bér és bérjellegű kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Kamat kiadások Felújítás Beruházás Támogatás értékű működési kiadások Támogatás értékű fejelsztési iadások Működési célú pénzeszköz átadás Fejelsztési célú pénzeszköz átadás Értékesített te. Utáni Áfa Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési tartalék Fejlesztési tartalék Felhalmozási hitel kamata Finanszírozási műveletek , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4 Megnevezés Módosított előirányzat Előirányzat nyilvántartás bevételek TIOP Rendszeres gyerm. Tám. Mozgáskorlát ozottak tám. Közcélú foglalkozta tás Útépítés Módosított előirányzat ,00 Egyéb saját bevétel Hozam, kamat bevételek , Önkormányzatok sajátos bevételei , Önkormányzat költségvetési támogatása ,00 Támogatásértékű működési bevétel , , Működési célú hitel , Előző évi működési maradvány , Önk. Felhalmozási költségvet. Tám. 0,00 0 Felhalmozási célú pe Átvétel , , Magánszemélyek komm. Adója 0,00 0 Értékpapír beváltás 0,00 0 Önkormányzatok felhalmozási bevételei ,00 Előző évi felhalmozási 0 maradvány 0,00 Felhalmozási célú hitelek , Összesen , ,

5 Kisbajcs Község Önkormányzat előirányzat módosítás Megnevezés Bér és bérjellegű kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Kamat kiadások Felújítás Beruházás Támogatás értékű működési kiadások Támogatás értékű fejelsztési iadások Működési célú pénzeszköz átadás Fejelsztési célú pénzeszköz átadás Értékesített te. Utáni Áfa Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési tartalék Fejlesztési tartalék Felhalmozási hitel kamata Finanszírozási műveletek Módosított előirányzat , , , , , , , , , , , , , , , , , Előirányzat nyilvántartás kiadások Mozgáskorlá Rendszeres TIOP tozottak gyerm. Tám. tám , , , , Közcélú foglalkoztatás Útépítés Módosított előirányzat

6 Előirányzat nyilvántartás bevételek Megnevezés Módosított előirányzat Fűnyíró beszerzés IKSZT Óvoda felújítás Csapadékvíz Módosított előirányzat Egyéb saját bevétel , Hozam, kamat bevételek , Önkormányzatok sajátos bevételei ,00 Önkormányzat költségvetési támogatása ,00 Támogatásértékű működési bevétel ,00 Működési célú hitel , Előző évi működési maradvány , Önk. Felhalmozási költségvet. Tám. 0,00 0 Felhalmozási célú pe. Átvétel , Magánszemélyek komm. Adója 0,00 0 Értékpapír beváltás 0,00 0 Önkormányzatok felhalmozási bevételei , Előző évi felhalmozási maradvány 0,00 0 Felhalmozási célú hitelek , Összesen ,00 0,

7 Megnevezés Bér és bérjellegű kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Kamat kiadások Módosított előirányzat , , , , ,00 Kisbajcs Község Önkormányzat előirányzat módosítás Előirányzat nyilvántartás kiadások Fűnyíró beszerzés IKSZT Óvoda felújítás Csapadékvíz Felújítás , Beruházás , , Támogatás értékű működési kiadások ,00 Támogatás értékű fejelsztési iadások ,00 Működési célú pénzeszköz átadás ,00 Fejelsztési célú pénzeszköz átadás ,00 Értékesített te. Utáni Áfa ,00 Ellátottak pénzbeni juttatásai ,00 Működési tartalék ,00 Fejlesztési tartalék , ,00 Felhalmozási hitel kamata ,00 Finanszírozási műveletek , Módosított előirányzat

8 Kisbajcs Község Önkormányzata évi bevételei Körjegyzőség nélkül Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított ei. Bevételek Működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Egyéb saját bevételek Áru és készlet értékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér kártérítés 3. ÁFA bevételek visszatérülések 4. Hozam és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok egyéb sajátso bevétlek Támogatások 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központotsított előirányzatok ÖNHIKI Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak tám Vis maior tartalék Egyéb központi támogatás Átvett pénzeszközök Véglegesen átvett pénzeszközök 7. OEP finanszírozás Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 9. Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 11 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 12 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 14 Fejlesztési célú támogatások Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 15 Támogatási kölcsönök visszatérülése Finnszírozási bevételek 16 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Fejlesztési célú hitel, kötvénykibocsátás Belföldi értékpapírok kiadásai 19 Belföldi értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek 20 Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele 22 Függő, átfutó, kegyenlítő bevételek Bevételek összesen

9 Kisbajcs Község Önkormányzata évi költségvetésének kiadásai Körjegyzőség nélkül Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom és szociálpolitiaki és egyéb juttatás, támogatás Támogatások irányító szerv alá tartozó ktgvetési szervnek működési Támogatásértékű működési kiadások Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Felújítások kiadásai (ÁFA-val) Intézményi beruházások kiadásai (ÁFA-val) Pénzügyi befektetések kiadásai 14. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 15. Finanszírozási kiadások Működési hitelek törlesztése Fejelsztési hitelek törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Működési tartalék Fejlesztési tartalék 17. Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen: Költségvetési létszámkeret Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: 1 Költségvetési hiány Finanszírozású célú bevételek és kiadások egyenlege 1 Finanszírozású célú műveletek bevételei Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Belföldi értékpapírok bevételei

10 Kisbajcs Község Önkormányzata évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Körjegyzőség nélkül Működési célú bevételek megnevezése Eredeti előir. Módosított ei. Működési célú kiadások megnevezése Eredeti előir. Módosított ei. Hatósági jogkörhöz köthető bevételek Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Munkaadókat terhelő járulékok ÁFA bevételek visszatérülések Dologi kiadások Hozam, kamat bevételek Egyéb folyó kiadások Önkormányzatok sajátos bevételei Kamat kiadások Társadalom és szociálpolitikai Önkormányzatok költségvetési támogatásai támogatások Támogatásértékű működési bevételek Támogatások folyósítása Működési célú pénzeszköz átvételek Támogatásértékű működési kiadások Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési kiadások államházt. Kívülre Működési célú hitelbevétel Működési célú tartalékok Belföldi értékpapírok bevétele Működési célú hitelek törlesztése Előző évi maradvány bevétele Rövidlejáratú értékpapírok vásásrlása Működési tartalékok Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú bevételek megnevezeése Felújítások Áfaval Önkormányzatok költségvetési támogatásai Intézményi beruházások Áfaval Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele Pénzügyi befektetések Lakáshoz jutás és fenntartásra jutó szja bevétel Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási hitelek törlesztése Felhalm. pénzből vásárolt rövidlejáratú értékpapír érték., valamint hozama Felhalmozási hitelek kamata Támogatásértékű felhalmozási Önkormányzatok felhlmozási és tőke bevétlei kiadások Felhalmozási célú kiadások államházt. Kiv Pénzmaradvány felhalmozási része Felhalmozási ÁFA visszatérülése, értékesített eszközök ÁFA-ja Értékesített te. Utáni Áfa befizetés Felhalmozási célú hitelek bevétele Felhalmozási célú tartalékok Felhalmozási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen évi bevételek összesen évi kiadások összesen

11 Kisbajcs Község Önkormányzata évi bevételei Körjegyzőséggel Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított ei. Bevételek Működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Egyéb saját bevételek Áru és készlet értékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér kártérítés 3. ÁFA bevételek visszatérülések 4. Hozam és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok egyéb sajátso bevétlek Támogatások 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központotsított előirányzatok ÖNHIKI Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak tám Vis maior tartalék Egyéb központi támogatás Átvett pénzeszközök Véglegesen átvett pénzeszközök 7. OEP finanszírozás Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 9. Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 11 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 12 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 14 Fejlesztési célú támogatások Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 15 Támogatási kölcsönök visszatérülése Finnszírozási bevételek 16 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Fejlesztési célú hitel, kötvénykibocsátás Belföldi értékpapírok kiadásai 19 Belföldi értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek 20 Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele 22 Függő, átfutó, kegyenlítő bevételek Bevételek összesen

12 Kisbajcs Község Önkormányzata évi költségvetésének kiadásai Körjegyzőséggel együtt Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módositott ei. Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom és szociálpolitiaki és egyéb juttatás, támogatás Támogatások irányitó szerv alá tartozó ktgvetési szervnek működési Támogatásértékű működési kiadások Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Felújítások kiadásai (ÁFA-val) Intézményi beruházások kiadásai (ÁFA-val) Pénzügyi befektetések kiadásai 13. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 14. Finanszírozási kiadások Működési hitelek törlesztése Fejlesztési hitelek törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Működési tartalék Fejlesztési tartalék 16. Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen: Költségvetési létszámkeret Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: 1 Költségvetési hiány Finanszírozású célú bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozású célú műveletek bevételei 1.1 Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Belföldi értékpapírok bevételei

13 Kisbajcs Község Önkormányzata évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Körjegyzőséggel Működési célú bevételek megnevezése Eredeti előir. Módosított ei. Működési célú kiadások megnevezése Eredeti előir. Módosított ei. Hatósági jogkörhöz köthető bevételek Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Munkaadókat terhelő járulékok ÁFA bevételek visszatérülések Dologi kiadások Hozam, kamat bevételek Egyéb folyó kiadások Kamat kiadások Önkormányzatok sajátos bevételei Társadalom és szociálpolitikai támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatásai Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű működési bevételek Működési kiadások államházt. Kívülre Működési célú pénzeszköz átvételek Működési célú tartalékok Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú hitelek törlesztése Működési célú hitelbevétel Rövidlejáratú értékpapírok vásásrlása Belföldi értékpapírok bevétele Előző évi maradvány bevétele Működési tartalékok Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú bevételek megnevezeése Felújítások Áfaval Önkormányzatok költségvetési támogatásai Intézményi beruházások Áfaval Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele Pénzügyi befektetések Lakáshoz jutás és fenntartásra jutó szja bevétel Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási hitelek törlesztése Felhalm. pénzből vásárolt rövidlejáratú értékpapír érték., valamint hozama Felhalmozási hitelek kamata Önkormányzatok felhlmozási és tőke bevétlei Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kiadások államházt. Kiv Pénzmaradvány felhalmozási része Felhalmozási ÁFA visszatérülése, értékesített eszközök ÁFA-ja Értékesített te. Utáni Áfa befizetés Felhalmozási célú hitelek bevétele Felhalmozási célú tartalékok Felhalmozási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen évi bevételek összesen évi kiadások összesen

14 Cím, alcím Kisbajcs község Önkormányzat évi működési bevételei intézményenkénti (címenkénti) bontásban Szakfeladatok Előirányzat fajtája Önkor m. felhal m. bev. Egyéb saját bevétel Önkorm. sajátos műk. bev. Önkorm. költségv etési tám. Támogatás ok, kieg, átvett pénze. Hitelek, értékpapír ok, tám. Kölcsönök visszatér. Pénzmar advány Bevételek összesen 51.cím Önkormányzati igazgatás 0 51.cím Önkorm.igazg. működési Adók, illetékek működési 0 Város- és községgazd. működési Köztemető működési Önkorm.fa.nem.terv.elsz. működési Háziorvosi ellátás működési Könyvtári szolgáltatások működési Rövid időtartamú közfoglalk. működési Bérpótló juttatásra jog. Hosszabb működési Rendkivüli gyerm. Tám. működési Mozgáskorlátozottak támogatása működési Védőnői szolgálat működési Vörösmarty M.Ált.Isk. 0 Iskolai étkeztetés működési Művészeti oktatás működési Isk.okt. 1-4 évf. működési Isk.okt. 5-8 évf. működési SNI 1-4 évf. működési 0 SNI 5-8 évf. működési 0 53 Nefelejcs Napköziott.Óvoda 0 Óvodai nevelés működési Óvodai étkeztetés működési 0 Önkormányzati feladatok összesen

15 Cím alcí m Kisbajcs Község Önkormányzat évi működési kiadásainak részletezése címenként és az engedélyezett létszámkeret jan.1-i állománya Társada Támoga Működé Műkö Munkad Dolog lom és tásérték si célú Műkö dési Körjegyző Önkormán Engedél Személy ót Szakfeladat Előirányza i szoc. ű pe. dési kiadá ségenek yzati yezett Intézmény neve i terhelő megnevezése t fajtája kiadá pol. pénzesz átadás tartalé sok folyósított működési létszám juttatás járuléko sok Juttatás köz államh. k össze támogatás kiadásai keret k ok átadás Kiv. sen 51 Önkormány 52 Közutak üzemeltetése a)működ Zöldterületek kezelése a)működ Önkorm.igazg.tev. a)működ Város- és községgazd. a)működ Köztemető fennt. a)működ Közvilágítás a)működ Önkormányzatok elsz. a)működ Háziorvosi alapellátás a)működ Rendszeres szoc.segély a)működ Ápolási díj alanyi jog a)működ Ápolási díj mélt.alapon a)működ Átmeneti segély a)működ Temetési segély a)működ Helyi eseti lakásf.tám. a)működ Egyéb önkorm.es.pé.ell. a)működ Rendkív.gyerm.v.se gély a)működ Mozgáskorl. Tám. a)működ Közgyógyellátás a)működ Rövid időtart. K.f. a)működ Bpj. Hosszab foglalkozt. a)működ Könyvtári szolgáltatás a)működ Jogalkotás a)működ Védőnői szolg. a)működ Vörösmarty M. Általános iskola Iskolati étkeztetés a)működ SNI tanulók oktatása a)működ SNI 5-8 a)működ Művészetoktatás a)működ Isk.okt évf. a)működ Isk.okt. 5-8 évf. a)működ Napköziotth.ellátás a)működ Nefelejcs Óvoda 0 0 Óvodai nevelés ellátás a)működ Óvodai intézm.étkeztet. a)működ Összesen

16 Kisbajcs község Önkormányzat évi fejlesztési bevételei intézményenkénti (címenkénti) bontásban Cím, alcím 51.cím 51.cím Szakfeladatok Előirány zat fajtája Önkorm. felhalm. bev. Egyéb saját bevétel Önkorm. sajátos fejl. bev. Önkorm. költségv etési tám. Támogatás ok, kieg, átvett pénze. Hitelek, értékpapí rok, tám. Kölcsönö k visszatér. Pénzm aradvá ny Bevét elek össze sen Önkormányzati igazgatás 0 Egyéb máshová nem s.építés NYDOP /B Önkormányzati igazgatás IKSZT pályázat 29 támogatása Adók illetékek beszedése 0 0 Önkormányzat közbeszerzése 0 Köztemető fenntartás 0 Önkorm.fa.nem terv.elszámolások 0 Finanszírozási műveletek Finanszírozási műveletek NYDOP /B Nem lakóingatl.bérbeadás Ált.isk. oktatás 1-4 évf Ált.isk. oktatás 5-8 évf. iskola akadálym Város és községgazd. Mozgószínpad Önkormányzati feladatok összesen

17 Feladat megnevezése Kisbajcs község önkormányzata évi felhalmozási feladatainak részletezése Felújítá s Áfával Beruhá zás áfával Pénzügyi befektetés ek kiadásai Kölcsönö k nyújtása, törlesztés e, hiteltörles ztés Fejlesz tési célú hitelek kamata Támogat ásértékű felhalmo zási kiadásai Fejlesz tési célú pénzes zköz átadás államh ázt. Kív. Fejlesz tési céltart alék Fizete ndő Áfa Felhal mozási kiadás ok összes en Önjáró fűnyíró beszerzés 0 0 Kismező utca építése 0 0 Kisbajcs víz- és csapadékvíz elvez.i.ütem NYDOP4.4.1/B Szolgáltatóház tervezése Szőgye Községház bővítése IKSZT pályázat Első lakáshoz jutók támogatása Fejlesztési célú tartalék Közbeszerzések Pannon-Víz fejl.célú pée.átad Szőgyei Imaház vásárlása Szőgye imaház homlokzat felújítás Játékok köszönő táblák beszerzése Mobil szinpad beszerzés Tanösvény kialakítása TKT átadott pe Óvoda felújítás 0 0 Fejlesztési hitelek törlesztése, kamata Tárgyi eszközök után fizetendő áfa Iskola számítógépek beszerzése Összesen

18 Kisbajcs község önkormányzat három éves tervének bevételei és kiadásai Bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA Működési célú péneszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Működési kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejaratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Társadalom és szociálpolitikai támogatások Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövidlejáratú hitelek visszafizeteése Rövidlejáratú hitelek kamata Rövidlejáratú értékpapírok beváltása, vásásrlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen Önkorményzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 983 Fejlesztési célú támogatások Támogaátsértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Továbbadási célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérölése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele hosszúlejáratú hitel Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú pe. vásásrolt értékpapír beváltás Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások áfával együtt Felújítási kiadások áfával együtt Értékesített tárgyi eszközök után b fizetett áfa 400 Támogatásértékű felhalmozási kidások Felhalmozási célú kiadások államháztaártáson kiv. 400 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Hosszúlejáratú hitel visszafizetése Hosszúlejáratú hitel kamata 150 Hosszú lejáratú értékpapírok bevátltása Fejlesztési tartalék Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzati bevételek összesen Önkormányzati kiadások összesen Tisztelt Képviselők!

19 2011. december 1-jén rendkívüli, sajtónyilvános közgyűlést tartott a Pannon-Víz Zrt. tulajdonosai részvételével, melynek fő napirendi pontja a január 1-jén életbelépő ivóvíz és szennyvízcsatorna használati díjak változása volt. A közgyűlést Tőke László, a Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgatója vezette, 34 szavazattal megjelent a tulajdonosok 84 százaléka. Fő napirendi pontként több, mint 97 százalékos igen szavazattal a tulajdonosok elfogadták a beterjesztett évre szóló ivóvíz és szennyvízcsatorna használati díjakat. Ennek értelmében 3,88 %-os nettó díjnövekedés lesz a Pannon-Víz Zrt. szolgáltatási területén, ami alatta van a prognosztizált országos 4,8 %-os inflációs várakozásnak. Részletezve: I. Ivóvíz használati díj: Fogyasztástól függő m³ díj /m év év a.) Lakossági: 188,- 195,- + ÁFA +ÁFA b.) Intézményi: 188,- 195,- + ÁFA +ÁFA c.) Közületi: 213,- 225,- + ÁFA +ÁFA Alapdíj: NA , ÁFA +ÁFA II. A szennyvízcsatorna használat díja január 1-től a következő: Fogyasztástól függő m³ díj /m év év a)

20 Lakossági díj környezetterhelési díj nélkül: 371,- 388,- + ÁFA +ÁFA Környezetterhelési díj: 8,- 6,- + ÁFA +ÁFA Lakossági díj összesen: 379,- 394,- + ÁFA +ÁFA b) Intézményi díj környezetterhelési díj nélkül: 371,- 388,- +ÁFA +ÁFA Környezetterhelési díj: 8,- 6,- +ÁFA +ÁFA Intézményi díj összesen: 379,- 394,- +ÁFA +ÁFA c) Közületi díj környezetterhelési díj nélkül: 434,- 454,- +ÁFA +ÁFA Környezetterhelési díj: 8,- 6,- + ÁFA +ÁFA Közületi díj összesen: 442,- 460,- + ÁFA +ÁFA Fentiek alapján Kisbajcs Község 10/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendeletét a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról az alábbiak szerint javaslom módosítani:

21 Kisbajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(.) önkormányzati rendelete TERVEZET a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról szóló 10/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Kisbajcs község önkormányzata az árak megállapításáról szóló Évi LXXXVII. Törvény 7. -ában kapott felhatalmazása alapján a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról alkotott 10/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 1. (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: (1) Kisbajcs község közigazgatási területén az ivóvíz-szolgáltatásba bekapcsolt területen az ivóvíz-szolgáltatásért fizetendő díj, valamint a csatornadíj évben alkalmazandó mértékét az alábbi táblázat tartalmazza: Alapdíj Szolgáltatási díj Vízmérő /m3 Lakossági fogyasztók és önkormányzati intézmények esetében Közületek részére Lakossági és önk. int. közület Víz Csatorna Víz Csatorna

22 0 /hó /hó mérővel nem rendelkezik, általányosak NA 13 mellékvízmérő 270,- 270, ,- NA 13 vízmérő 270,- 270,- NA20 mellékvízmérő 620,- 1050,- 195,- +ÁFA 388,- +ÁFA 225,- +ÁFA 454,- +ÁFA NA20 vízmérő 990,- 1050,- NA25 mellékvízmérő 1.310,- 1920,- NA 25 vízmérő 1.860, ,- NA 30 vízmérő 2.610, 2.720,- NA 40 vízmérő 5.200, ,- NA 50 vízmérő , ,- NA 65 vízmérő , ,- NA 80 vízmérő , ,- NA 100 vízmérő , ,- NA 150 vízmérő , ,- NA 200 vízmérő , ,- 195,- +ÁFA 388,- +ÁFA 225,- +ÁFA 454,- +ÁFA Környezetterhelési Díj 6,- +ÁFA 6,- +ÁFA 2. Jelen rendelet január 1-jén lép hatályba. Kisbajcs, 2011.

23 Kamocsai Sándor polgármester Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző Kihirdetve: Kisbajcs, Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző Kérem Tisztelt Képviselő társaimat, hogy a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról szóló 10/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztettek, valamint a szóbeli kiegészítések alapján vitassák meg, majd hozzák meg döntésüket. Kisbajcs, december 7. Kamocsai Sándor s.k. polgármester

24 Kisbajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.( ) rendelete TERVEZET a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. -ának (2) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 7. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 1. Általános rendelkezések (1) Kisbajcs község közigazgatási területén az ivóvíz- és csatorna-szolgáltatási díj alapja a fogyasztóhoz felszerelt vízórán mért fogyasztás. (2) Azon fogyasztási helyekre, ahol a fogyasztó önhibáján kívül vízmérő nem szerelhető, e rendelet 4. - ban meghatározott fogyasztási mennyiség az irányadó. (3) Ha a fogyasztónál saját költségén szennyvízmennyiség-mérő került beépítésre, a díj alapja a szennyvízmérőn mért fogyasztás, ellenkező esetben a számlázás alapja az ivóvízfogyasztás. (4) Amennyiben a fogyasztó a szolgáltató engedélyével vezet csapadékvizet az egyesített csatornarendszerbe, a díjszámítás alapja jelen rendelet 2. -a alapján meghatározott mennyiség. (4) A közkifolyóknak és tűzcsapoknak nem háztartási vízszükséglet (pl.: építkezés, gépkocsi mosás, stb.) kielégítése céljából a polgármester és a szolgáltató hozzájárulása alapján történő igénybe vétele esetén, a vízfogyasztás mennyiségét vízmérő hiányában arányosítással, átalánnyal, vagy műszaki számítással kell megállapítani. A mennyiség megállapításának módjáról a polgármester a hozzájárulásában határoz. A felhasznált víz díját ez esetben a hozzájárulást kérőnek kell megfizetnie. (4) Kisbajcs község közigazgatási területén az ivóvíz-szolgáltatásba bekapcsolt területen évben alkalmazandó alapdíjakat és szolgáltatási díjakat e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.

25 2. Csapadékvíz elvezetési díj (1) Az egyesített rendszerű csatornán elvezetett csapadékvíz-mennyiség alapján csapadékvíz-elvezetési díjat kell számlázni. (2) Csapadékvíz mennyiségi meghatározásának módja: Felület x 10 éves csapadékvíz átlag x lefolyási tényező = m3/év (3) Csapadékvíz-elvezetés díja: a víziközművek működtetése során végzett vízellátás, szennyvízcsatorna használat (elhelyezés és tisztítás), valamint egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetés közüzemi tevékenység. Az elvezetett csapadékvíz mennyiség alapján csapadékvíz-elvezetési díjat kell számlázni. (4) Számlázott csapadékvíz-elvezetési díjtétel: a fenti képletre számított m 3 /év x csapadékvíz-elvezetési díj, melyről a szolgáltató megállapodás szerinti időszakonként (havonta, negyedévente, stb.) számlát állít ki a fogyasztó felé. 3. Kedvezmények Az a közületi fogyasztó, aki saját víztermelő kapacitását részben, vagy egészben közüzemi ivóvíz szolgáltatással váltja ki, a december 31-hez viszonyított vízértékesítési mennyiség növekményre a következő kedvezményeket veheti igénybe: m3 alatt 20% m3-ig 25% m3-ig 30% m3 felett 35%

26 4. Lakó- és üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei (1) Beépített ingatlanok (telkek) esetében: a) Udvari csappal 40 l/fő/nap b) épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal 60 l/fő/nap c) mint b) pontban, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 75 l/fő/nap d) épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal 65 l/fő/nap e) mint d) pontban, de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 80 l/fő/nap f) épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel 95 l/fő/nap g) épületen belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával 120 l/fő/nap h) mint g) pontban, de hagyományos fűtésű helyett egyedi éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel 150 l/fő/nap i) mint h) pontban, de központi melegvíz-ellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel 180 l/fő/nap (2) Gépkocsimosás (tömlővel) 400l/szkg/hó (3) Állatállomány itatása (számosállatonként) 40 l/db/nap (4) Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyiséget 150 m-es körzetben lakók száma szerint 30 l/fő/nap (5) A személyi tulajdonban álló vállalkozáson kívüli nyaralók, üdülők, házi kertek esetében az (1) a)-c) pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján évente összesen öt hónapra (májusszeptember hónapokra) kell az ivóvíz-szolgáltatási és szennyvízelvezetési díjat felszámítani. 4. Locsolási kedvezmény (1) A locsolási kedvezmény érvényesítésekor a szennyvízelvezetési díj számításánál a május 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozó vízfogyasztás 10%-kal csökkentett, korrigált mennyiségét kell figyelembe venni.

27 (2) A locsolási kedvezmény igénylésére szolgáló formanyomtatványt a fogyasztónak legkésőbb április 15-ig kell benyújtania a szolgáltató részére. (3) A díjszámítás alapjául szolgáló mennyiségi korrekció annak a fogyasztónak adható, aki rendelkezik érvényes szolgáltatási szerződéssel, de nem rendelkezik szennyvízmérővel, illetve locsolómérővel, illetve a kedvezmény iránti igényét a (2) bekezdésben meghatározott időpontig a szolgáltató részére benyújtotta. (4) A korrekció csak a bekötési vízmérőre (főmérőre) kiszámlázott vízmennyiségre, illetve átalány ivóvízfogyasztás elszámolása esetén adható. (5) Szolgáltató a locsolási célú víz felhasználási korrekciójára vonatkozó igényt azon fogyasztónál utasíthatja el, akinek: a.) locsolási célú ivóvízszükségletének kielégítésére a szolgáltatói közműhálózaton kívüli egyéb alternatív saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat vízbeszerzési lehetősége van. b.) locsolóvíz korrekció érvényesítését megelőzően a szolgáltató felé 30 napon túli díjhátraléka van. 5. Szabálytalan víziközmű-használat (1) Kisbajcs község közigazgatási területén a fogyasztó szabálytalanul használja a víziközműveket, ha: a.) ivóvízbekötést (csatlakozást) létesít a szolgáltató hozzájárulása nélkül, továbbá ivóvizet vételez a vízmérő megkerülésével, vagy kiiktatásával, továbbá a mérés befolyásolásával (a mérés befolyásolását valószínűsíti, ha a vízmérőn az illetéktelen beavatkozás, leszerelés céljából felszerelt zár, plomba sérült) b.) az ivóvíz közműhálózatba kapcsolt házi ivóvíz hálózatot helyi (egyedi) vízbeszerzéshez kapcsolt vezetékkel (hálózattal) összeköti c.) szennyvízbekötést létesít a szolgáltató hozzájárulása nélkül, vagy az ingatlanon keletkező szennyvizet más módon a szennyvízelvezető közműbe vezeti d.) a házi vízellátó rendszerből, vagy a szolgáltató hozzájárulásával felszerelt locsolási vízmérőn át vételezett vízből keletkezett szennyvizet a szolgáltató hozzájárulása nélkül a szennyvízelvezető közműbe juttatja e.) csapadékvizet a szolgáltató engedélye nélkül a szennyvízelvezető rendszerbe vezeti f.) a szennyvízelvezető rendszerbe a hatályos jogszabály által a szolgáltató engedélye nélkül meg nem engedett minőségű szennyvizet vezet be. (2) Szabálytalan közműhasználat megállapítása esetén a fogyasztó a szabálytalanul vételezett ivóvíz, illetve a szabálytalanul elvezetett szennyvíz, valamint csapadékvíz díját a szabálytalan közműhasználat kezdetétől, a szabálytalanság megszüntetéséig terjedő időszakra köteles megfizetni a szolgáltató számlája ellenében.

28 (3) Amennyiben a fogyasztó a szabálytalan közműhasználat kezdetét hitelt érdemlően nem bizonyítja, a szabálytalan használatot a feltárás napjától számított 12 hónapra eső időtartamra kell megállapítani. (4) A szabálytalan közműhasználat időszakára eső ivóvíz, illetve szennyvíz (csapadékvíz) mennyiséget a szolgáltató a mindenkor érvényes ivóvíz-szolgáltatási és szennyvízcsatorna használati díj háromszorosával számlázza. (5) A szabálytalanság időszakára eső ivóvíz-szolgáltatási, illetve szennyvízcsatorna használati díj meghatározása során, a mennyiség-számításnál jelen rendelet 4. -a szerint kell eljárni, amit csökkenteni kell az ivóvízórán mért mennyiséggel. Csapadékvíz-mennyiség esetén jelen rendelet 2. -a az irányadó. 6. Fogalom-meghatározások (1) Települési szennyvíz: háztartási vagy háztartási, valamint ipari szennyvíz és/vagy csapadékvíz keveréke. (2) Fogyasztás: ivóvíz vételezése és szennyvíz kibocsátása. (3) Felület: csapadékvízgyűjtő felület nagysága (tetőfelület + szilárd burkolat) : m2 (4) 10 éves csapadékvíz átlag: az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján: mm/év/m2 (5) Lefolyási tényező: a lehullott csapadéknak a csatornába jutó hányadát kifejező szám az MI / műszaki irányelv szerint. (6) Lakossági fogyasztás: a.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvizet kizárólag ivó- és háztartási víz szükségletének kielégítése céljára használja fel, továbbá b.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a lakástól műszakilag el nem különített telephelyén vállalkozást folytat, de a vállalkozási célú ivóvíz-felhasználás a lakó-üdülő ingatlan vízfogyasztásánál figyelembe vehető átalánymennyiségek mértékét nem haladja meg, továbbá c.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy ivó- és háztartási szükségletének kielégítése céljából kizárólag a közkifolyót használja, továbbá d.) az a.), b.), c.) ponttal összefüggő szennyvíz kibocsátás.

29 (7) Intézményi fogyasztás: e.) Az, amelyet a Pannon-Víz Zrt. szolgáltatási területén működő önkormányzatok és intézményei ellátására használják fel, továbbá f.) az a vízhasználat, amikor az önkormányzati hivatalok, intézmények az ivóvizet közfeladat ellátásra használják fel, illetve a hőszolgáltatók által a lakosságnak és jelen fogyasztói csoportba tartozó szervezeteknek szolgáltatott melegvíz előállításához szükséges ivóvíz, továbbá g.) az a vízhasználat, amikor az egyházi, alapítványi hivatalok, intézmények, továbbá, amikor az orvosi rendelők az ivóvizet közfeladat ellátására használják fel, továbbá h.) az a.), b.), c.) ponttal összefüggő szennyvíz kibocsátás. (8) Közületi fogyasztás: Az, ami nem minősül sem lakossági, sem intézményi fogyasztásnak. (9) Szolgáltató: PANNON-VÍZ Zrt. 7. Záró rendelkezések Jelen rendelet január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg Kisbajcs Község 10/2010 (XII.23.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. Kamocsai Sándor polgármester Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző Kihirdetve: Kisbajcs, Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző

30 1. sz. melléklet Alapdíj Lakosság Intézmény Közület átalánydijas 270 /hó + ÁFA 270 /hó + ÁFA 280 /hó + ÁFA NA 13 mellékvízmérő 270 /hó + ÁFA 270 /hó + ÁFA 280 /hó + ÁFA NA 13 vízmérő 270 /hó + ÁFA 270 /hó + ÁFA 280 /hó + ÁFA NA 20 mellékvízmérő 650 /hó + ÁFA 650 /hó + ÁFA /hó + ÁFA NA 20 vízmérő /hó + ÁFA /hó + ÁFA /hó + ÁFA NA 25 mellékvízmérő /hó + ÁFA /hó + ÁFA /hó + ÁFA NA 25 vízmérő /hó + ÁFA /hó + ÁFA /hó + ÁFA NA 30 vízmérő /hó + ÁFA /hó + ÁFA /hó + ÁFA NA 40 vízmérő /hó + ÁFA /hó + ÁFA /hó + ÁFA NA 50 vízmérő /hó + ÁFA /hó + ÁFA /hó + ÁFA NA 65 vízmérő /hó + ÁFA /hó + ÁFA /hó + ÁFA NA 80 vízmérő /hó + ÁFA /hó + ÁFA /hó + ÁFA NA 100 vízmérő /hó + ÁFA /hó + ÁFA /hó + ÁFA NA 150 vízmérő /hó + ÁFA /hó + ÁFA /hó + ÁFA NA 200 vízmérő /hó + ÁFA /hó + ÁFA /hó + ÁFA Szolgáltatás Szolgáltatás Szolgáltatási díj /m3 Lakosság Intézmény Közület 1. Ivóvíz-szolgáltatásért fizetendő díj Csatorna-szolgáltatásért fizetendő díj a környezetterhelési díjjal együtt Egyesített csatornarendszeren elvezetett csapadékvíz díj A szolgáltatási díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. Kisnyomású rendszereken elvezetett szennyvízszolgáltatás fogyasztástól függő m3 díja a táblázat 2. pontjában szereplő díj 7,- -tal növelt összege.

31 Előterjesztés napirendi ponthoz ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A 10/2010. (XII.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, egyidejűleg új rendelet alkotására elsősorban a Pannon-Víz Zrt. közgyűlése által jóváhagyott új díjak miatt kerül sor, de emellett a szolgáltató által javasolt fogalmak pontosítása is indokolja a szabályozás teljes körű átdolgozását.

32 Előterjesztés napirendi ponthoz Tisztelt Képviselők! Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 111 /2010. (XI.22.) határozatával a évi belső ellenőrzés témaköreként az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök felülvizsgálatát fogadta el, melynek elkészítését követően a belső ellenőr az alábbi javaslatokat tette: JAVASLATOK A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében. Javaslattételre nem került sor. A feladat ellátás gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása, a munka színvonalának növelése érdekében. 1. Az elszámolásra leadott számlákon tüntessék fel, a támogatásra elszámolva szövegezést. Kérem, hogy fentiek megvitatását követően a jelentést az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjenek. Kisbajcs, december 7. Tóthné Ács Ildikó s.k. mb. körjegyző

33 Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.( ) önkormányzati rendelete Előterjesztés napirendi ponthoz AZ ÓVODAI, ISKOLAI NAPKÖZI OTTHONBAN FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL szóló 2/2005.(II. 20.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv (1) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda és a Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola napköziotthonos ellátása keretében biztosított étkeztetés térítési díjairól alkotott 2/2005. (II.20.) rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 1. és 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. és 2. számú melléklete lép. 2. (1) Jelen rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) A rendelet január 1-jén hatályát veszti. Kamocsai Sándor polgármester Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző Kihirdetve: Kisbajcs, Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző

34 Előterjesztés napirendi ponthoz 1.) Nefelejcs Napköziotthonos Óvodában Rábakész Kft. szolgáltatása esetén 1. sz. melléklet Nyersanyag norma Rezsiköltség ÁFA Össz: tízórai 60,00 60,00 32,40 152,40 ebéd 170,00 171,10 92,10 433,20 uzsonna 60,00 60,00 32,40 152,40 Összesen: 290,00 291,10 156,90 738,00 SZÜLŐK ÁLTAL FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJ 1. Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda ( %) = 368,3 ~368,- 1. Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda DOLGOZÓK ÁLTAL FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJ Csak ebéd Teljes étkeztetés 433,2 ~ 433,- 738,-

35 Előterjesztés napirendi ponthoz Öreg Duna Vendéglő szolgáltatása esetén 1.) Nefelejcs Napköziotthonos Óvodában 2. sz. melléklet Nyersanyag norma Rezsiköltség ÁFA ÖSSZ: tízórai 87,29 54,71 38,34 180,34 ebéd 186,04 164,35 94, uzsonna 64,20 50,00 30, Összesen: 337,53 269,06 163, ) Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolában Nyersanyag norma Rezsiktg. ÁFA Össz.: tízórai 85,00 49,00 36,00 170,00 ebéd 249,90 195,00 120,00 565,00 uzsonna 78, ,26 100,00 Összesen: 413,64 244,00 177,26 835,00

36 Előterjesztés napirendi ponthoz SZÜLŐK ÁLTAL FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJ 1. Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda (337,53 127%) = 428,7 ~ 429,- 2. Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Csak ebéd (249,90 127%) = 317,37 Teljes étkeztetés (413,64 127%) = 525,32 ~317,- ~525, - DOLGOZÓK ÁLTAL FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJ 2. Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Csak ebéd Teljes étkeztetés 445,- 770,- Vörösmarty Mihály Általános Iskola Csak ebéd Teljes étkeztetés 565,- 835,-

Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelete a 2012. évben fizetendő víz- és csatornadíj mértékéről

Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelete a 2012. évben fizetendő víz- és csatornadíj mértékéről Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelete a 2012. évben fizetendő víz- és csatornadíj mértékéről Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Árak

Részletesebben

Általános rendelkezés

Általános rendelkezés Kunsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízcsatorna-használat díjának megállapításáról Kunsziget Község Önkormányzatának

Részletesebben

- lakosság 181.-Ft/m 3 - önkormányzatok és intézményeik 181.-Ft/m 3 - közület 205.-Ft/m 3

- lakosság 181.-Ft/m 3 - önkormányzatok és intézményeik 181.-Ft/m 3 - közület 205.-Ft/m 3 TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XII. 23.) rendelete Tét városban fizetendő ivóvíz- és szennyvízelvezetés díjáról, valamint a környezetterhelési díjról Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2010. (XII. 15.) ÖKR rendelete

PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2010. (XII. 15.) ÖKR rendelete PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2010. (XII. 15.) ÖKR rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízdíj, és az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés,

Részletesebben

v í z d í j a k r ó l

v í z d í j a k r ó l RAJKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2010. (XII. 17.) Önkormányzati. rendelet a v í z d í j a k r ó l Rajka község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen

Részletesebben

14/2009. (XII.11.) RENDELETE. Az ivóvíz- és csatorna-szolgáltatási díjak megállapításáról

14/2009. (XII.11.) RENDELETE. Az ivóvíz- és csatorna-szolgáltatási díjak megállapításáról 2. sz. melléklet RAVAZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 14/2009. (XII.11.) RENDELETE. Az ivóvíz- és csatorna-szolgáltatási díjak megállapításáról Ravazd Község Önkormányzata a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2005. (X. 25.) rendelete

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2005. (X. 25.) rendelete Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2005. (X. 25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díj megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat 5/2009. (II. 26.) SKKT. r e n d e l e t e

Sonkád Községi Önkormányzat 5/2009. (II. 26.) SKKT. r e n d e l e t e Sonkád Községi Önkormányzat 5/2009. (II. 26.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvízért és az önkormányzati tulajdonú közüzemű csatornahálózatért fizetendő díjak

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A 2008 évi pénzmaradvány ának növelése miatt

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

Tiszabercel Község Önkormányzati Képviselő-testületének (XII. 1.) RENDELETE

Tiszabercel Község Önkormányzati Képviselő-testületének (XII. 1.) RENDELETE Tiszabercel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 14 2009. (XII. 1.) RENDELETE a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások ezer forint ezer forint forráshiánnyal 2..

Költségvetési bevételek és kiadások ezer forint ezer forint forráshiánnyal 2.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/010.(VI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 010. évi költségvetéséről szóló 1/010.(II.10.) KT. sz. rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1..

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1.. Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.03.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról 1.. A R. 3..-a (1)

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

BUJ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2003./XII.15./KT.sz R E N D E L E T E

BUJ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2003./XII.15./KT.sz R E N D E L E T E BUJ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2003./XII.15./KT.sz R E N D E L E T E a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II. 16.) Önk. rendelete

Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II. 16.) Önk. rendelete Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2009. február 12-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

3. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) Ez a rendelet december 31. napján hatályát veszti. P.H. Dr.

3. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) Ez a rendelet december 31. napján hatályát veszti. P.H. Dr. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 4. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi kiadásai. Az önkormányzat 2010.

Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi kiadásai. Az önkormányzat 2010. Az önkormányzat 2011. évi bevételei 1. oldal 1.sz. mell. ezer Ft előirányzat Eredeti Módosított M e g n e v e z é s e Iskolai étkeztetés Int.ell.d. 5 000 5 000 2 871 562913-1 Lakóingatlan bérbeaadása Int.

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

Az önkormányzat bevételei

Az önkormányzat bevételei Összehasonlító táblázat 2010-2012. Az önkormányzat bevételei 2010.12.31. 1 Intézményi működési bevételek 298 432 315 181 222 104 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 152 424 142 967 93 580 1.2.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzatának 7/1994. (V.26.) r e n d e l e t e

Rakamaz Város Önkormányzatának 7/1994. (V.26.) r e n d e l e t e Rakamaz Város Önkormányzatának 7/1994. (V.26.) r e n d e l e t e Az önkormányzati tulajdonú víziközmű által szolgáltatott ivóvíz, valamint szennyvíz-elvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjairól (egységes

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

A bevételek főösszege: ebből: 1. Működési bevétel 632.863 e Ft Finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási bevétel 120.979 e Ft

A bevételek főösszege: ebből: 1. Működési bevétel 632.863 e Ft Finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási bevétel 120.979 e Ft Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012. (IX.7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (III.02.) rendelet módosításáról Nyírábrány

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 14/2000.(XII.27.) ÖKT számú R E N D E L E T E

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 14/2000.(XII.27.) ÖKT számú R E N D E L E T E MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(XII.27.) ÖKT számú R E N D E L E T E Mosonszolnok Község Önkormányzat tulajdonában lévő víziközműből ivóvízért és csatornahasználatért fizetendő

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben