Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2011. (XII...) önkormányzati r e n d e l e t tervezete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2011. (XII...) önkormányzati r e n d e l e t tervezete"

Átírás

1 Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2011. (XII...) önkormányzati r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 11.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete, évben a törvényi kötelezettségeken alapuló, valamint az önként vállalt feladatainak megoldására, az Államháztartásról szóló Évi XXXVIII. Törvény (Áht.) 65. -ában, valamint az önkormányzatokról szóló Évi LXV. Törvény 91.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.17.) rendeletét (továbbiakban rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1.. (1) Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét E Költségvetési bevétellel E Költségvetési kiadással E E E Költségvetési hiánnyal működési felhalmozási állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az új 2. számú melléklet tartalmazza. 2.. (1) A rendelet 3/a; 3/b; 5; 9; 10; 11; számú melléklete helyébe az új 3/a; 3/b; 5; 9; 10; 11; számú melléklet lép. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kamocsai Sándor polgármester Tóthné Ács Ildikó mb.körjegyző Kihirdetve: Kisbajcs, december... napján Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző Megnevezés Módosított előirányzat Előirányzat nyilvántartás bevételek Iskolai Bérkompenzáció ÖNHIKI norm. Lemondás, és pótigény Iskolatej Mobil színpad Módosított előirányzat

2 Egyéb saját bevétel , Hozam, kamat bevételek , Önkormányzatok sajátos bevételei , Önkormányzat költségvetési támogatása , , Támogatásértékű működési bevétel , Működési célú hitel , Előző évi működési maradvány , Önk. Felhalmozási költségvet. Tám. 0,00 0 Felhalmozási célú pe. Átvétel , Magánszemélyek komm. Adója 0,00 0 Értékpapír beváltás 0,00 0 Önkormányzatok felhalmozási bevételei , Előző évi felhalmozási maradvány 0,00 0 Felhalmozási célú hitelek , Összesen , ,

3 Kisbajcs Község Önkormányzat előirányzat módosítás Előirányzat nyilvántartás kiadások Megnevezés Módosított előirányzat Bérkompenzáció ÖNHIKI Iskolai norm. Lemondás, és pótigény Iskolatej Mobil színpad Módosított előirányzat Bér és bérjellegű kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Kamat kiadások Felújítás Beruházás Támogatás értékű működési kiadások Támogatás értékű fejelsztési iadások Működési célú pénzeszköz átadás Fejelsztési célú pénzeszköz átadás Értékesített te. Utáni Áfa Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési tartalék Fejlesztési tartalék Felhalmozási hitel kamata Finanszírozási műveletek , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4 Megnevezés Módosított előirányzat Előirányzat nyilvántartás bevételek TIOP Rendszeres gyerm. Tám. Mozgáskorlát ozottak tám. Közcélú foglalkozta tás Útépítés Módosított előirányzat ,00 Egyéb saját bevétel Hozam, kamat bevételek , Önkormányzatok sajátos bevételei , Önkormányzat költségvetési támogatása ,00 Támogatásértékű működési bevétel , , Működési célú hitel , Előző évi működési maradvány , Önk. Felhalmozási költségvet. Tám. 0,00 0 Felhalmozási célú pe Átvétel , , Magánszemélyek komm. Adója 0,00 0 Értékpapír beváltás 0,00 0 Önkormányzatok felhalmozási bevételei ,00 Előző évi felhalmozási 0 maradvány 0,00 Felhalmozási célú hitelek , Összesen , ,

5 Kisbajcs Község Önkormányzat előirányzat módosítás Megnevezés Bér és bérjellegű kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Kamat kiadások Felújítás Beruházás Támogatás értékű működési kiadások Támogatás értékű fejelsztési iadások Működési célú pénzeszköz átadás Fejelsztési célú pénzeszköz átadás Értékesített te. Utáni Áfa Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési tartalék Fejlesztési tartalék Felhalmozási hitel kamata Finanszírozási műveletek Módosított előirányzat , , , , , , , , , , , , , , , , , Előirányzat nyilvántartás kiadások Mozgáskorlá Rendszeres TIOP tozottak gyerm. Tám. tám , , , , Közcélú foglalkoztatás Útépítés Módosított előirányzat

6 Előirányzat nyilvántartás bevételek Megnevezés Módosított előirányzat Fűnyíró beszerzés IKSZT Óvoda felújítás Csapadékvíz Módosított előirányzat Egyéb saját bevétel , Hozam, kamat bevételek , Önkormányzatok sajátos bevételei ,00 Önkormányzat költségvetési támogatása ,00 Támogatásértékű működési bevétel ,00 Működési célú hitel , Előző évi működési maradvány , Önk. Felhalmozási költségvet. Tám. 0,00 0 Felhalmozási célú pe. Átvétel , Magánszemélyek komm. Adója 0,00 0 Értékpapír beváltás 0,00 0 Önkormányzatok felhalmozási bevételei , Előző évi felhalmozási maradvány 0,00 0 Felhalmozási célú hitelek , Összesen ,00 0,

7 Megnevezés Bér és bérjellegű kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Kamat kiadások Módosított előirányzat , , , , ,00 Kisbajcs Község Önkormányzat előirányzat módosítás Előirányzat nyilvántartás kiadások Fűnyíró beszerzés IKSZT Óvoda felújítás Csapadékvíz Felújítás , Beruházás , , Támogatás értékű működési kiadások ,00 Támogatás értékű fejelsztési iadások ,00 Működési célú pénzeszköz átadás ,00 Fejelsztési célú pénzeszköz átadás ,00 Értékesített te. Utáni Áfa ,00 Ellátottak pénzbeni juttatásai ,00 Működési tartalék ,00 Fejlesztési tartalék , ,00 Felhalmozási hitel kamata ,00 Finanszírozási műveletek , Módosított előirányzat

8 Kisbajcs Község Önkormányzata évi bevételei Körjegyzőség nélkül Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított ei. Bevételek Működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Egyéb saját bevételek Áru és készlet értékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér kártérítés 3. ÁFA bevételek visszatérülések 4. Hozam és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok egyéb sajátso bevétlek Támogatások 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központotsított előirányzatok ÖNHIKI Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak tám Vis maior tartalék Egyéb központi támogatás Átvett pénzeszközök Véglegesen átvett pénzeszközök 7. OEP finanszírozás Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 9. Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 11 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 12 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 14 Fejlesztési célú támogatások Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 15 Támogatási kölcsönök visszatérülése Finnszírozási bevételek 16 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Fejlesztési célú hitel, kötvénykibocsátás Belföldi értékpapírok kiadásai 19 Belföldi értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek 20 Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele 22 Függő, átfutó, kegyenlítő bevételek Bevételek összesen

9 Kisbajcs Község Önkormányzata évi költségvetésének kiadásai Körjegyzőség nélkül Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom és szociálpolitiaki és egyéb juttatás, támogatás Támogatások irányító szerv alá tartozó ktgvetési szervnek működési Támogatásértékű működési kiadások Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Felújítások kiadásai (ÁFA-val) Intézményi beruházások kiadásai (ÁFA-val) Pénzügyi befektetések kiadásai 14. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 15. Finanszírozási kiadások Működési hitelek törlesztése Fejelsztési hitelek törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Működési tartalék Fejlesztési tartalék 17. Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen: Költségvetési létszámkeret Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: 1 Költségvetési hiány Finanszírozású célú bevételek és kiadások egyenlege 1 Finanszírozású célú műveletek bevételei Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Belföldi értékpapírok bevételei

10 Kisbajcs Község Önkormányzata évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Körjegyzőség nélkül Működési célú bevételek megnevezése Eredeti előir. Módosított ei. Működési célú kiadások megnevezése Eredeti előir. Módosított ei. Hatósági jogkörhöz köthető bevételek Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Munkaadókat terhelő járulékok ÁFA bevételek visszatérülések Dologi kiadások Hozam, kamat bevételek Egyéb folyó kiadások Önkormányzatok sajátos bevételei Kamat kiadások Társadalom és szociálpolitikai Önkormányzatok költségvetési támogatásai támogatások Támogatásértékű működési bevételek Támogatások folyósítása Működési célú pénzeszköz átvételek Támogatásértékű működési kiadások Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési kiadások államházt. Kívülre Működési célú hitelbevétel Működési célú tartalékok Belföldi értékpapírok bevétele Működési célú hitelek törlesztése Előző évi maradvány bevétele Rövidlejáratú értékpapírok vásásrlása Működési tartalékok Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú bevételek megnevezeése Felújítások Áfaval Önkormányzatok költségvetési támogatásai Intézményi beruházások Áfaval Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele Pénzügyi befektetések Lakáshoz jutás és fenntartásra jutó szja bevétel Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási hitelek törlesztése Felhalm. pénzből vásárolt rövidlejáratú értékpapír érték., valamint hozama Felhalmozási hitelek kamata Támogatásértékű felhalmozási Önkormányzatok felhlmozási és tőke bevétlei kiadások Felhalmozási célú kiadások államházt. Kiv Pénzmaradvány felhalmozási része Felhalmozási ÁFA visszatérülése, értékesített eszközök ÁFA-ja Értékesített te. Utáni Áfa befizetés Felhalmozási célú hitelek bevétele Felhalmozási célú tartalékok Felhalmozási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen évi bevételek összesen évi kiadások összesen

11 Kisbajcs Község Önkormányzata évi bevételei Körjegyzőséggel Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított ei. Bevételek Működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Egyéb saját bevételek Áru és készlet értékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér kártérítés 3. ÁFA bevételek visszatérülések 4. Hozam és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok egyéb sajátso bevétlek Támogatások 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központotsított előirányzatok ÖNHIKI Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak tám Vis maior tartalék Egyéb központi támogatás Átvett pénzeszközök Véglegesen átvett pénzeszközök 7. OEP finanszírozás Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 9. Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 11 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 12 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 14 Fejlesztési célú támogatások Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 15 Támogatási kölcsönök visszatérülése Finnszírozási bevételek 16 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Fejlesztési célú hitel, kötvénykibocsátás Belföldi értékpapírok kiadásai 19 Belföldi értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek 20 Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele 22 Függő, átfutó, kegyenlítő bevételek Bevételek összesen

12 Kisbajcs Község Önkormányzata évi költségvetésének kiadásai Körjegyzőséggel együtt Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módositott ei. Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom és szociálpolitiaki és egyéb juttatás, támogatás Támogatások irányitó szerv alá tartozó ktgvetési szervnek működési Támogatásértékű működési kiadások Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Felújítások kiadásai (ÁFA-val) Intézményi beruházások kiadásai (ÁFA-val) Pénzügyi befektetések kiadásai 13. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 14. Finanszírozási kiadások Működési hitelek törlesztése Fejlesztési hitelek törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Működési tartalék Fejlesztési tartalék 16. Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen: Költségvetési létszámkeret Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: 1 Költségvetési hiány Finanszírozású célú bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozású célú műveletek bevételei 1.1 Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Belföldi értékpapírok bevételei

13 Kisbajcs Község Önkormányzata évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Körjegyzőséggel Működési célú bevételek megnevezése Eredeti előir. Módosított ei. Működési célú kiadások megnevezése Eredeti előir. Módosított ei. Hatósági jogkörhöz köthető bevételek Személyi juttatások Egyéb saját bevételek Munkaadókat terhelő járulékok ÁFA bevételek visszatérülések Dologi kiadások Hozam, kamat bevételek Egyéb folyó kiadások Kamat kiadások Önkormányzatok sajátos bevételei Társadalom és szociálpolitikai támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatásai Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű működési bevételek Működési kiadások államházt. Kívülre Működési célú pénzeszköz átvételek Működési célú tartalékok Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú hitelek törlesztése Működési célú hitelbevétel Rövidlejáratú értékpapírok vásásrlása Belföldi értékpapírok bevétele Előző évi maradvány bevétele Működési tartalékok Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú bevételek megnevezeése Felújítások Áfaval Önkormányzatok költségvetési támogatásai Intézményi beruházások Áfaval Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele Pénzügyi befektetések Lakáshoz jutás és fenntartásra jutó szja bevétel Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási hitelek törlesztése Felhalm. pénzből vásárolt rövidlejáratú értékpapír érték., valamint hozama Felhalmozási hitelek kamata Önkormányzatok felhlmozási és tőke bevétlei Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kiadások államházt. Kiv Pénzmaradvány felhalmozási része Felhalmozási ÁFA visszatérülése, értékesített eszközök ÁFA-ja Értékesített te. Utáni Áfa befizetés Felhalmozási célú hitelek bevétele Felhalmozási célú tartalékok Felhalmozási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen évi bevételek összesen évi kiadások összesen

14 Cím, alcím Kisbajcs község Önkormányzat évi működési bevételei intézményenkénti (címenkénti) bontásban Szakfeladatok Előirányzat fajtája Önkor m. felhal m. bev. Egyéb saját bevétel Önkorm. sajátos műk. bev. Önkorm. költségv etési tám. Támogatás ok, kieg, átvett pénze. Hitelek, értékpapír ok, tám. Kölcsönök visszatér. Pénzmar advány Bevételek összesen 51.cím Önkormányzati igazgatás 0 51.cím Önkorm.igazg. működési Adók, illetékek működési 0 Város- és községgazd. működési Köztemető működési Önkorm.fa.nem.terv.elsz. működési Háziorvosi ellátás működési Könyvtári szolgáltatások működési Rövid időtartamú közfoglalk. működési Bérpótló juttatásra jog. Hosszabb működési Rendkivüli gyerm. Tám. működési Mozgáskorlátozottak támogatása működési Védőnői szolgálat működési Vörösmarty M.Ált.Isk. 0 Iskolai étkeztetés működési Művészeti oktatás működési Isk.okt. 1-4 évf. működési Isk.okt. 5-8 évf. működési SNI 1-4 évf. működési 0 SNI 5-8 évf. működési 0 53 Nefelejcs Napköziott.Óvoda 0 Óvodai nevelés működési Óvodai étkeztetés működési 0 Önkormányzati feladatok összesen

15 Cím alcí m Kisbajcs Község Önkormányzat évi működési kiadásainak részletezése címenként és az engedélyezett létszámkeret jan.1-i állománya Társada Támoga Működé Műkö Munkad Dolog lom és tásérték si célú Műkö dési Körjegyző Önkormán Engedél Személy ót Szakfeladat Előirányza i szoc. ű pe. dési kiadá ségenek yzati yezett Intézmény neve i terhelő megnevezése t fajtája kiadá pol. pénzesz átadás tartalé sok folyósított működési létszám juttatás járuléko sok Juttatás köz államh. k össze támogatás kiadásai keret k ok átadás Kiv. sen 51 Önkormány 52 Közutak üzemeltetése a)működ Zöldterületek kezelése a)működ Önkorm.igazg.tev. a)működ Város- és községgazd. a)működ Köztemető fennt. a)működ Közvilágítás a)működ Önkormányzatok elsz. a)működ Háziorvosi alapellátás a)működ Rendszeres szoc.segély a)működ Ápolási díj alanyi jog a)működ Ápolási díj mélt.alapon a)működ Átmeneti segély a)működ Temetési segély a)működ Helyi eseti lakásf.tám. a)működ Egyéb önkorm.es.pé.ell. a)működ Rendkív.gyerm.v.se gély a)működ Mozgáskorl. Tám. a)működ Közgyógyellátás a)működ Rövid időtart. K.f. a)működ Bpj. Hosszab foglalkozt. a)működ Könyvtári szolgáltatás a)működ Jogalkotás a)működ Védőnői szolg. a)működ Vörösmarty M. Általános iskola Iskolati étkeztetés a)működ SNI tanulók oktatása a)működ SNI 5-8 a)működ Művészetoktatás a)működ Isk.okt évf. a)működ Isk.okt. 5-8 évf. a)működ Napköziotth.ellátás a)működ Nefelejcs Óvoda 0 0 Óvodai nevelés ellátás a)működ Óvodai intézm.étkeztet. a)működ Összesen

16 Kisbajcs község Önkormányzat évi fejlesztési bevételei intézményenkénti (címenkénti) bontásban Cím, alcím 51.cím 51.cím Szakfeladatok Előirány zat fajtája Önkorm. felhalm. bev. Egyéb saját bevétel Önkorm. sajátos fejl. bev. Önkorm. költségv etési tám. Támogatás ok, kieg, átvett pénze. Hitelek, értékpapí rok, tám. Kölcsönö k visszatér. Pénzm aradvá ny Bevét elek össze sen Önkormányzati igazgatás 0 Egyéb máshová nem s.építés NYDOP /B Önkormányzati igazgatás IKSZT pályázat 29 támogatása Adók illetékek beszedése 0 0 Önkormányzat közbeszerzése 0 Köztemető fenntartás 0 Önkorm.fa.nem terv.elszámolások 0 Finanszírozási műveletek Finanszírozási műveletek NYDOP /B Nem lakóingatl.bérbeadás Ált.isk. oktatás 1-4 évf Ált.isk. oktatás 5-8 évf. iskola akadálym Város és községgazd. Mozgószínpad Önkormányzati feladatok összesen

17 Feladat megnevezése Kisbajcs község önkormányzata évi felhalmozási feladatainak részletezése Felújítá s Áfával Beruhá zás áfával Pénzügyi befektetés ek kiadásai Kölcsönö k nyújtása, törlesztés e, hiteltörles ztés Fejlesz tési célú hitelek kamata Támogat ásértékű felhalmo zási kiadásai Fejlesz tési célú pénzes zköz átadás államh ázt. Kív. Fejlesz tési céltart alék Fizete ndő Áfa Felhal mozási kiadás ok összes en Önjáró fűnyíró beszerzés 0 0 Kismező utca építése 0 0 Kisbajcs víz- és csapadékvíz elvez.i.ütem NYDOP4.4.1/B Szolgáltatóház tervezése Szőgye Községház bővítése IKSZT pályázat Első lakáshoz jutók támogatása Fejlesztési célú tartalék Közbeszerzések Pannon-Víz fejl.célú pée.átad Szőgyei Imaház vásárlása Szőgye imaház homlokzat felújítás Játékok köszönő táblák beszerzése Mobil szinpad beszerzés Tanösvény kialakítása TKT átadott pe Óvoda felújítás 0 0 Fejlesztési hitelek törlesztése, kamata Tárgyi eszközök után fizetendő áfa Iskola számítógépek beszerzése Összesen

18 Kisbajcs község önkormányzat három éves tervének bevételei és kiadásai Bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA Működési célú péneszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Működési kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejaratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Társadalom és szociálpolitikai támogatások Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövidlejáratú hitelek visszafizeteése Rövidlejáratú hitelek kamata Rövidlejáratú értékpapírok beváltása, vásásrlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen Önkorményzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 983 Fejlesztési célú támogatások Támogaátsértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Továbbadási célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérölése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele hosszúlejáratú hitel Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú pe. vásásrolt értékpapír beváltás Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások áfával együtt Felújítási kiadások áfával együtt Értékesített tárgyi eszközök után b fizetett áfa 400 Támogatásértékű felhalmozási kidások Felhalmozási célú kiadások államháztaártáson kiv. 400 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Hosszúlejáratú hitel visszafizetése Hosszúlejáratú hitel kamata 150 Hosszú lejáratú értékpapírok bevátltása Fejlesztési tartalék Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzati bevételek összesen Önkormányzati kiadások összesen Tisztelt Képviselők!

19 2011. december 1-jén rendkívüli, sajtónyilvános közgyűlést tartott a Pannon-Víz Zrt. tulajdonosai részvételével, melynek fő napirendi pontja a január 1-jén életbelépő ivóvíz és szennyvízcsatorna használati díjak változása volt. A közgyűlést Tőke László, a Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgatója vezette, 34 szavazattal megjelent a tulajdonosok 84 százaléka. Fő napirendi pontként több, mint 97 százalékos igen szavazattal a tulajdonosok elfogadták a beterjesztett évre szóló ivóvíz és szennyvízcsatorna használati díjakat. Ennek értelmében 3,88 %-os nettó díjnövekedés lesz a Pannon-Víz Zrt. szolgáltatási területén, ami alatta van a prognosztizált országos 4,8 %-os inflációs várakozásnak. Részletezve: I. Ivóvíz használati díj: Fogyasztástól függő m³ díj /m év év a.) Lakossági: 188,- 195,- + ÁFA +ÁFA b.) Intézményi: 188,- 195,- + ÁFA +ÁFA c.) Közületi: 213,- 225,- + ÁFA +ÁFA Alapdíj: NA , ÁFA +ÁFA II. A szennyvízcsatorna használat díja január 1-től a következő: Fogyasztástól függő m³ díj /m év év a)

20 Lakossági díj környezetterhelési díj nélkül: 371,- 388,- + ÁFA +ÁFA Környezetterhelési díj: 8,- 6,- + ÁFA +ÁFA Lakossági díj összesen: 379,- 394,- + ÁFA +ÁFA b) Intézményi díj környezetterhelési díj nélkül: 371,- 388,- +ÁFA +ÁFA Környezetterhelési díj: 8,- 6,- +ÁFA +ÁFA Intézményi díj összesen: 379,- 394,- +ÁFA +ÁFA c) Közületi díj környezetterhelési díj nélkül: 434,- 454,- +ÁFA +ÁFA Környezetterhelési díj: 8,- 6,- + ÁFA +ÁFA Közületi díj összesen: 442,- 460,- + ÁFA +ÁFA Fentiek alapján Kisbajcs Község 10/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendeletét a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról az alábbiak szerint javaslom módosítani:

21 Kisbajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(.) önkormányzati rendelete TERVEZET a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról szóló 10/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Kisbajcs község önkormányzata az árak megállapításáról szóló Évi LXXXVII. Törvény 7. -ában kapott felhatalmazása alapján a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról alkotott 10/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 1. (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: (1) Kisbajcs község közigazgatási területén az ivóvíz-szolgáltatásba bekapcsolt területen az ivóvíz-szolgáltatásért fizetendő díj, valamint a csatornadíj évben alkalmazandó mértékét az alábbi táblázat tartalmazza: Alapdíj Szolgáltatási díj Vízmérő /m3 Lakossági fogyasztók és önkormányzati intézmények esetében Közületek részére Lakossági és önk. int. közület Víz Csatorna Víz Csatorna

22 0 /hó /hó mérővel nem rendelkezik, általányosak NA 13 mellékvízmérő 270,- 270, ,- NA 13 vízmérő 270,- 270,- NA20 mellékvízmérő 620,- 1050,- 195,- +ÁFA 388,- +ÁFA 225,- +ÁFA 454,- +ÁFA NA20 vízmérő 990,- 1050,- NA25 mellékvízmérő 1.310,- 1920,- NA 25 vízmérő 1.860, ,- NA 30 vízmérő 2.610, 2.720,- NA 40 vízmérő 5.200, ,- NA 50 vízmérő , ,- NA 65 vízmérő , ,- NA 80 vízmérő , ,- NA 100 vízmérő , ,- NA 150 vízmérő , ,- NA 200 vízmérő , ,- 195,- +ÁFA 388,- +ÁFA 225,- +ÁFA 454,- +ÁFA Környezetterhelési Díj 6,- +ÁFA 6,- +ÁFA 2. Jelen rendelet január 1-jén lép hatályba. Kisbajcs, 2011.

23 Kamocsai Sándor polgármester Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző Kihirdetve: Kisbajcs, Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző Kérem Tisztelt Képviselő társaimat, hogy a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról szóló 10/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztettek, valamint a szóbeli kiegészítések alapján vitassák meg, majd hozzák meg döntésüket. Kisbajcs, december 7. Kamocsai Sándor s.k. polgármester

24 Kisbajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.( ) rendelete TERVEZET a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. -ának (2) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 7. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 1. Általános rendelkezések (1) Kisbajcs község közigazgatási területén az ivóvíz- és csatorna-szolgáltatási díj alapja a fogyasztóhoz felszerelt vízórán mért fogyasztás. (2) Azon fogyasztási helyekre, ahol a fogyasztó önhibáján kívül vízmérő nem szerelhető, e rendelet 4. - ban meghatározott fogyasztási mennyiség az irányadó. (3) Ha a fogyasztónál saját költségén szennyvízmennyiség-mérő került beépítésre, a díj alapja a szennyvízmérőn mért fogyasztás, ellenkező esetben a számlázás alapja az ivóvízfogyasztás. (4) Amennyiben a fogyasztó a szolgáltató engedélyével vezet csapadékvizet az egyesített csatornarendszerbe, a díjszámítás alapja jelen rendelet 2. -a alapján meghatározott mennyiség. (4) A közkifolyóknak és tűzcsapoknak nem háztartási vízszükséglet (pl.: építkezés, gépkocsi mosás, stb.) kielégítése céljából a polgármester és a szolgáltató hozzájárulása alapján történő igénybe vétele esetén, a vízfogyasztás mennyiségét vízmérő hiányában arányosítással, átalánnyal, vagy műszaki számítással kell megállapítani. A mennyiség megállapításának módjáról a polgármester a hozzájárulásában határoz. A felhasznált víz díját ez esetben a hozzájárulást kérőnek kell megfizetnie. (4) Kisbajcs község közigazgatási területén az ivóvíz-szolgáltatásba bekapcsolt területen évben alkalmazandó alapdíjakat és szolgáltatási díjakat e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.

25 2. Csapadékvíz elvezetési díj (1) Az egyesített rendszerű csatornán elvezetett csapadékvíz-mennyiség alapján csapadékvíz-elvezetési díjat kell számlázni. (2) Csapadékvíz mennyiségi meghatározásának módja: Felület x 10 éves csapadékvíz átlag x lefolyási tényező = m3/év (3) Csapadékvíz-elvezetés díja: a víziközművek működtetése során végzett vízellátás, szennyvízcsatorna használat (elhelyezés és tisztítás), valamint egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetés közüzemi tevékenység. Az elvezetett csapadékvíz mennyiség alapján csapadékvíz-elvezetési díjat kell számlázni. (4) Számlázott csapadékvíz-elvezetési díjtétel: a fenti képletre számított m 3 /év x csapadékvíz-elvezetési díj, melyről a szolgáltató megállapodás szerinti időszakonként (havonta, negyedévente, stb.) számlát állít ki a fogyasztó felé. 3. Kedvezmények Az a közületi fogyasztó, aki saját víztermelő kapacitását részben, vagy egészben közüzemi ivóvíz szolgáltatással váltja ki, a december 31-hez viszonyított vízértékesítési mennyiség növekményre a következő kedvezményeket veheti igénybe: m3 alatt 20% m3-ig 25% m3-ig 30% m3 felett 35%

26 4. Lakó- és üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei (1) Beépített ingatlanok (telkek) esetében: a) Udvari csappal 40 l/fő/nap b) épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal 60 l/fő/nap c) mint b) pontban, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 75 l/fő/nap d) épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal 65 l/fő/nap e) mint d) pontban, de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 80 l/fő/nap f) épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel 95 l/fő/nap g) épületen belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával 120 l/fő/nap h) mint g) pontban, de hagyományos fűtésű helyett egyedi éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel 150 l/fő/nap i) mint h) pontban, de központi melegvíz-ellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel 180 l/fő/nap (2) Gépkocsimosás (tömlővel) 400l/szkg/hó (3) Állatállomány itatása (számosállatonként) 40 l/db/nap (4) Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyiséget 150 m-es körzetben lakók száma szerint 30 l/fő/nap (5) A személyi tulajdonban álló vállalkozáson kívüli nyaralók, üdülők, házi kertek esetében az (1) a)-c) pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján évente összesen öt hónapra (májusszeptember hónapokra) kell az ivóvíz-szolgáltatási és szennyvízelvezetési díjat felszámítani. 4. Locsolási kedvezmény (1) A locsolási kedvezmény érvényesítésekor a szennyvízelvezetési díj számításánál a május 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozó vízfogyasztás 10%-kal csökkentett, korrigált mennyiségét kell figyelembe venni.

27 (2) A locsolási kedvezmény igénylésére szolgáló formanyomtatványt a fogyasztónak legkésőbb április 15-ig kell benyújtania a szolgáltató részére. (3) A díjszámítás alapjául szolgáló mennyiségi korrekció annak a fogyasztónak adható, aki rendelkezik érvényes szolgáltatási szerződéssel, de nem rendelkezik szennyvízmérővel, illetve locsolómérővel, illetve a kedvezmény iránti igényét a (2) bekezdésben meghatározott időpontig a szolgáltató részére benyújtotta. (4) A korrekció csak a bekötési vízmérőre (főmérőre) kiszámlázott vízmennyiségre, illetve átalány ivóvízfogyasztás elszámolása esetén adható. (5) Szolgáltató a locsolási célú víz felhasználási korrekciójára vonatkozó igényt azon fogyasztónál utasíthatja el, akinek: a.) locsolási célú ivóvízszükségletének kielégítésére a szolgáltatói közműhálózaton kívüli egyéb alternatív saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat vízbeszerzési lehetősége van. b.) locsolóvíz korrekció érvényesítését megelőzően a szolgáltató felé 30 napon túli díjhátraléka van. 5. Szabálytalan víziközmű-használat (1) Kisbajcs község közigazgatási területén a fogyasztó szabálytalanul használja a víziközműveket, ha: a.) ivóvízbekötést (csatlakozást) létesít a szolgáltató hozzájárulása nélkül, továbbá ivóvizet vételez a vízmérő megkerülésével, vagy kiiktatásával, továbbá a mérés befolyásolásával (a mérés befolyásolását valószínűsíti, ha a vízmérőn az illetéktelen beavatkozás, leszerelés céljából felszerelt zár, plomba sérült) b.) az ivóvíz közműhálózatba kapcsolt házi ivóvíz hálózatot helyi (egyedi) vízbeszerzéshez kapcsolt vezetékkel (hálózattal) összeköti c.) szennyvízbekötést létesít a szolgáltató hozzájárulása nélkül, vagy az ingatlanon keletkező szennyvizet más módon a szennyvízelvezető közműbe vezeti d.) a házi vízellátó rendszerből, vagy a szolgáltató hozzájárulásával felszerelt locsolási vízmérőn át vételezett vízből keletkezett szennyvizet a szolgáltató hozzájárulása nélkül a szennyvízelvezető közműbe juttatja e.) csapadékvizet a szolgáltató engedélye nélkül a szennyvízelvezető rendszerbe vezeti f.) a szennyvízelvezető rendszerbe a hatályos jogszabály által a szolgáltató engedélye nélkül meg nem engedett minőségű szennyvizet vezet be. (2) Szabálytalan közműhasználat megállapítása esetén a fogyasztó a szabálytalanul vételezett ivóvíz, illetve a szabálytalanul elvezetett szennyvíz, valamint csapadékvíz díját a szabálytalan közműhasználat kezdetétől, a szabálytalanság megszüntetéséig terjedő időszakra köteles megfizetni a szolgáltató számlája ellenében.

28 (3) Amennyiben a fogyasztó a szabálytalan közműhasználat kezdetét hitelt érdemlően nem bizonyítja, a szabálytalan használatot a feltárás napjától számított 12 hónapra eső időtartamra kell megállapítani. (4) A szabálytalan közműhasználat időszakára eső ivóvíz, illetve szennyvíz (csapadékvíz) mennyiséget a szolgáltató a mindenkor érvényes ivóvíz-szolgáltatási és szennyvízcsatorna használati díj háromszorosával számlázza. (5) A szabálytalanság időszakára eső ivóvíz-szolgáltatási, illetve szennyvízcsatorna használati díj meghatározása során, a mennyiség-számításnál jelen rendelet 4. -a szerint kell eljárni, amit csökkenteni kell az ivóvízórán mért mennyiséggel. Csapadékvíz-mennyiség esetén jelen rendelet 2. -a az irányadó. 6. Fogalom-meghatározások (1) Települési szennyvíz: háztartási vagy háztartási, valamint ipari szennyvíz és/vagy csapadékvíz keveréke. (2) Fogyasztás: ivóvíz vételezése és szennyvíz kibocsátása. (3) Felület: csapadékvízgyűjtő felület nagysága (tetőfelület + szilárd burkolat) : m2 (4) 10 éves csapadékvíz átlag: az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján: mm/év/m2 (5) Lefolyási tényező: a lehullott csapadéknak a csatornába jutó hányadát kifejező szám az MI / műszaki irányelv szerint. (6) Lakossági fogyasztás: a.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvizet kizárólag ivó- és háztartási víz szükségletének kielégítése céljára használja fel, továbbá b.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a lakástól műszakilag el nem különített telephelyén vállalkozást folytat, de a vállalkozási célú ivóvíz-felhasználás a lakó-üdülő ingatlan vízfogyasztásánál figyelembe vehető átalánymennyiségek mértékét nem haladja meg, továbbá c.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy ivó- és háztartási szükségletének kielégítése céljából kizárólag a közkifolyót használja, továbbá d.) az a.), b.), c.) ponttal összefüggő szennyvíz kibocsátás.

29 (7) Intézményi fogyasztás: e.) Az, amelyet a Pannon-Víz Zrt. szolgáltatási területén működő önkormányzatok és intézményei ellátására használják fel, továbbá f.) az a vízhasználat, amikor az önkormányzati hivatalok, intézmények az ivóvizet közfeladat ellátásra használják fel, illetve a hőszolgáltatók által a lakosságnak és jelen fogyasztói csoportba tartozó szervezeteknek szolgáltatott melegvíz előállításához szükséges ivóvíz, továbbá g.) az a vízhasználat, amikor az egyházi, alapítványi hivatalok, intézmények, továbbá, amikor az orvosi rendelők az ivóvizet közfeladat ellátására használják fel, továbbá h.) az a.), b.), c.) ponttal összefüggő szennyvíz kibocsátás. (8) Közületi fogyasztás: Az, ami nem minősül sem lakossági, sem intézményi fogyasztásnak. (9) Szolgáltató: PANNON-VÍZ Zrt. 7. Záró rendelkezések Jelen rendelet január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg Kisbajcs Község 10/2010 (XII.23.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. Kamocsai Sándor polgármester Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző Kihirdetve: Kisbajcs, Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző

30 1. sz. melléklet Alapdíj Lakosság Intézmény Közület átalánydijas 270 /hó + ÁFA 270 /hó + ÁFA 280 /hó + ÁFA NA 13 mellékvízmérő 270 /hó + ÁFA 270 /hó + ÁFA 280 /hó + ÁFA NA 13 vízmérő 270 /hó + ÁFA 270 /hó + ÁFA 280 /hó + ÁFA NA 20 mellékvízmérő 650 /hó + ÁFA 650 /hó + ÁFA /hó + ÁFA NA 20 vízmérő /hó + ÁFA /hó + ÁFA /hó + ÁFA NA 25 mellékvízmérő /hó + ÁFA /hó + ÁFA /hó + ÁFA NA 25 vízmérő /hó + ÁFA /hó + ÁFA /hó + ÁFA NA 30 vízmérő /hó + ÁFA /hó + ÁFA /hó + ÁFA NA 40 vízmérő /hó + ÁFA /hó + ÁFA /hó + ÁFA NA 50 vízmérő /hó + ÁFA /hó + ÁFA /hó + ÁFA NA 65 vízmérő /hó + ÁFA /hó + ÁFA /hó + ÁFA NA 80 vízmérő /hó + ÁFA /hó + ÁFA /hó + ÁFA NA 100 vízmérő /hó + ÁFA /hó + ÁFA /hó + ÁFA NA 150 vízmérő /hó + ÁFA /hó + ÁFA /hó + ÁFA NA 200 vízmérő /hó + ÁFA /hó + ÁFA /hó + ÁFA Szolgáltatás Szolgáltatás Szolgáltatási díj /m3 Lakosság Intézmény Közület 1. Ivóvíz-szolgáltatásért fizetendő díj Csatorna-szolgáltatásért fizetendő díj a környezetterhelési díjjal együtt Egyesített csatornarendszeren elvezetett csapadékvíz díj A szolgáltatási díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. Kisnyomású rendszereken elvezetett szennyvízszolgáltatás fogyasztástól függő m3 díja a táblázat 2. pontjában szereplő díj 7,- -tal növelt összege.

31 Előterjesztés napirendi ponthoz ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A 10/2010. (XII.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, egyidejűleg új rendelet alkotására elsősorban a Pannon-Víz Zrt. közgyűlése által jóváhagyott új díjak miatt kerül sor, de emellett a szolgáltató által javasolt fogalmak pontosítása is indokolja a szabályozás teljes körű átdolgozását.

32 Előterjesztés napirendi ponthoz Tisztelt Képviselők! Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 111 /2010. (XI.22.) határozatával a évi belső ellenőrzés témaköreként az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök felülvizsgálatát fogadta el, melynek elkészítését követően a belső ellenőr az alábbi javaslatokat tette: JAVASLATOK A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében. Javaslattételre nem került sor. A feladat ellátás gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása, a munka színvonalának növelése érdekében. 1. Az elszámolásra leadott számlákon tüntessék fel, a támogatásra elszámolva szövegezést. Kérem, hogy fentiek megvitatását követően a jelentést az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjenek. Kisbajcs, december 7. Tóthné Ács Ildikó s.k. mb. körjegyző

33 Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.( ) önkormányzati rendelete Előterjesztés napirendi ponthoz AZ ÓVODAI, ISKOLAI NAPKÖZI OTTHONBAN FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL szóló 2/2005.(II. 20.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv (1) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda és a Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola napköziotthonos ellátása keretében biztosított étkeztetés térítési díjairól alkotott 2/2005. (II.20.) rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 1. és 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. és 2. számú melléklete lép. 2. (1) Jelen rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) A rendelet január 1-jén hatályát veszti. Kamocsai Sándor polgármester Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző Kihirdetve: Kisbajcs, Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző

34 Előterjesztés napirendi ponthoz 1.) Nefelejcs Napköziotthonos Óvodában Rábakész Kft. szolgáltatása esetén 1. sz. melléklet Nyersanyag norma Rezsiköltség ÁFA Össz: tízórai 60,00 60,00 32,40 152,40 ebéd 170,00 171,10 92,10 433,20 uzsonna 60,00 60,00 32,40 152,40 Összesen: 290,00 291,10 156,90 738,00 SZÜLŐK ÁLTAL FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJ 1. Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda ( %) = 368,3 ~368,- 1. Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda DOLGOZÓK ÁLTAL FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJ Csak ebéd Teljes étkeztetés 433,2 ~ 433,- 738,-

35 Előterjesztés napirendi ponthoz Öreg Duna Vendéglő szolgáltatása esetén 1.) Nefelejcs Napköziotthonos Óvodában 2. sz. melléklet Nyersanyag norma Rezsiköltség ÁFA ÖSSZ: tízórai 87,29 54,71 38,34 180,34 ebéd 186,04 164,35 94, uzsonna 64,20 50,00 30, Összesen: 337,53 269,06 163, ) Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolában Nyersanyag norma Rezsiktg. ÁFA Össz.: tízórai 85,00 49,00 36,00 170,00 ebéd 249,90 195,00 120,00 565,00 uzsonna 78, ,26 100,00 Összesen: 413,64 244,00 177,26 835,00

36 Előterjesztés napirendi ponthoz SZÜLŐK ÁLTAL FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJ 1. Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda (337,53 127%) = 428,7 ~ 429,- 2. Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Csak ebéd (249,90 127%) = 317,37 Teljes étkeztetés (413,64 127%) = 525,32 ~317,- ~525, - DOLGOZÓK ÁLTAL FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJ 2. Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Csak ebéd Teljes étkeztetés 445,- 770,- Vörösmarty Mihály Általános Iskola Csak ebéd Teljes étkeztetés 565,- 835,-

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2009. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. december 21-én (hétfőn) 18,30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 17-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A költségvetés címrendje 2. A hiány finanszírozása 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4.

A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A költségvetés címrendje 2. A hiány finanszírozása 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4 / 2 0 1 1. ( I I I. 1. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0 1 1. É

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések . Önkormányzatának Képviselő-testülete../2010. (./ ) sz. rendelete T E R V E Z E T a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2011.(..) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2011.(..) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Képviselő-testületének./2011.(..) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról

Részletesebben

Pannonhalmi HÍREK. Polgármesteri köszöntő Kedves Pannonhalmiak! Gyorsan elszaladt a 2011-es év, ami sok gondot adott önkormányzatunknak,

Pannonhalmi HÍREK. Polgármesteri köszöntő Kedves Pannonhalmiak! Gyorsan elszaladt a 2011-es év, ami sok gondot adott önkormányzatunknak, Pannonhalma város kulturális és információs kiadványa Polgármesteri köszöntő Kedves Pannonhalmiak! Gyorsan elszaladt a 2011-es év, ami sok gondot adott önkormányzatunknak, de nagyjából sikerült megoldani

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 1. NAPIRENDI PONT A Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosítása

ELŐTERJESZTÉS. 1. NAPIRENDI PONT A Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosítása ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT A Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Jelen előterjesztés mellékleteként csatoltuk a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2005. (X. 25.) rendelete

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2005. (X. 25.) rendelete Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2005. (X. 25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díj megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2010. február 11-i ülésének. 2. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2010. február 11-i ülésének. 2. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2010. február 11-i ülésének 2. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2010 évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2007. (XII. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 1/2011. (II.04.) számú önkormányzati R E N D E L E T E

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 1/2011. (II.04.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Zsámbék Város Képviselő-testületének 1/2011. (II.04.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Zsámbék Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. 411 168 ezer forint. 17 423 ezer forint forráshiánnyal 2..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. 411 168 ezer forint. 17 423 ezer forint forráshiánnyal 2.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2009.(VI.25.) KT. sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.06.) KT. sz. rendelet módosításáról Bocskaikert Községi

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat. Képviselő- testületének 3/2010. (II. 23.) rendelete I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kőröshegy Község Önkormányzat. Képviselő- testületének 3/2010. (II. 23.) rendelete I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2010. (II. 23.) rendelete az ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL a módosításáról szóló 7/2011. (IV.19.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA. 1. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE

A RENDELET HATÁLYA. 1. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE 1 Monoszló Község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2011. (III.10.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről Az Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. A törvény elfogadása után kezdődhet meg az elemi szintű költségvetési tervezet

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 7/2009(II.17.) sz. rendelete a 2009. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 7/2009(II.17.) sz. rendelete a 2009. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 7/2009(II.17.) sz. rendelete a 2009. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

Szöveges előterjesztés a napirendi ponthoz. Tisztelt Képviselők!

Szöveges előterjesztés a napirendi ponthoz. Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv., valamint a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet alapján az államháztartás szervezetei, ideértve az önkormányzatokat

Részletesebben

- ebből felhalmozási célú hitel kamata. - ebből felhalmozási célú tartalék

- ebből felhalmozási célú hitel kamata. - ebből felhalmozási célú tartalék GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/213. (II. 8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-5/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-5/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-5/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 3-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

Szentpéterfölde községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( II. 14.) önkormányzati rendelete

Szentpéterfölde községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( II. 14.) önkormányzati rendelete Szentpéterfölde községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( II. 14.) önkormányzati rendelete Szentpéterfölde községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Szentpéterfölde Községi Önkormányzat

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. Melléklet a Közgyűlés 376/2012. (XII.13.) határozatához 92. Melléklet a Közgyűlés 374/2012. (XII.13.

ÉRDI TARTALOM. Melléklet a Közgyűlés 376/2012. (XII.13.) határozatához 92. Melléklet a Közgyűlés 374/2012. (XII.13. ÉRDI II. évfolyam. 21. szám 212. December 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 55/212. (XII.19.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 213. évi átmeneti finanszírozásáról

Részletesebben

Óvoda. 150 150 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások - ebből felhalmozási célú tartalék

Óvoda. 150 150 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások - ebből felhalmozási célú tartalék GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/213. (VI. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/213. (II.8.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Gyöngyöstarján

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1..

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1.. Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.03.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról 1.. A R. 3..-a (1)

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben