A BME Új nemzetközi stratégiája és cselekvési terve I. Előzmények és tények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BME Új nemzetközi stratégiája és cselekvési terve I. Előzmények és tények"

Átírás

1 A BME Új nemzetközi stratégiája és cselekvési terve I. Előzmények és tények Ikt.sz: 11098/2006/NKI A szeptember 26.-i Egyetemi Tanács által jóváhagyott 2004-es nemzetközi beszámoló és az annak részét képező Javaslatok a BME (új) nemzetközi stratégiája c. előterjesztés szellemében és a határozati javaslatoknak megfelelően lényegében már az egész 2005-ös évben új szellemben intéztük nemzetközi kapcsolatainkat. Az Egyetemünk új nemzetközi stratégiáját megvalósító cselekvési terv sarokpontjai a november 2.-i Professzori Páholyon is megerősítést és támogatást nyertek, ahol Dr. Zrínyi Miklós tudományos és nemzetközi rektorhelyettes adta elő az alábbiakat: 1. A BME új nemzetközi stratégiájának megfelelő cselekvési terv sarokpontjai A nemzetközi kapcsolatok stratégiai jelentőségét hangsúlyozó új egyetemi stratégiához igazodva (tanácsadó testületek: Tudományos Bizottság, Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, a kari nemzetközi dékánhelyettesekkel megszervezett konzultációk alapján) új nemzetközi stratégiához illeszkedő cselekvési terv sarokpontjai a következők: együttműködés az EU tagországok egyetemeivel, partnerség a világ (elsősorban Európa, USA és Ázsia) legjobb műszaki (és gazdaságtudományi) egyetemeivel, szoros kapcsolatok a szomszédos országok műszaki egyetemeivel, a magyarságpolitika szellemében is, új kapcsolatok létesítése a távol-keleti régió (Kína, Dél-Korea, Japán) egyetemeivel, a jelenlegi 150-et meghaladó együttműködési szerződésállomány felülvizsgálata,. (A prioritásnak tekintendő es partnerkört kialakítani, a velük való kapcsolatot központilag menedzselni, a többit kari, tanszéki szinten folytatni, vagy felmondani.) egyetemünk többnyelvűségének erősítése, (a BME Stratégiai Tervével összhangban) az oktatói és hallgatói mobilitás fokozása. 2.. Mit javasolunk, mit kérünk elsősorban az Egyetem nemzetközi kapcsolataiban résztvevőktől? Megértést a takarékossági intézkedéseket illetően a nemzetközi együttműködésben is, segítségüket, javaslataikat a prioritások, legfontosabb megőrzendő partnerek kiválasztásában: mi maradjon egyetemi körben, mi kerüljön kari, tanszéki szintre, működő munkatervek végrehajtásakor saját forrásaik mozgósítását, pályázást külső forrásokra, hozzájárulásukat a nemzetközi tevékenység dokumentálásához: az NKI-nak a megújuló honlapra kerülő adatai frissítéséhez, aktualizálásához, a havonta megjelenő Nemzetközi Hírlevélhez közérdekű rövidhírek közlését. Ez a két dőltbetűs bekezdés került XII. 8.-án a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága elé majd XII.19-én a Tudományos Bizottság elé is. (ld. Az NKB, és a Tudományos Bizottság ülés jegyzőkönyveit!)

2 3. Az Egyetemi Tanács által elfogadott új BME stratégia kimondja, hogy Egyetemünk nemzetközi kapcsolatrendszere a BME egyik stratégiai tényezője. Így a nemzetközi tevékenység javítása és a kapcsolatrendszer karbantartása az Egyetem legfontosabb távlati céljait szolgálja. Az alábbiakban e stratégiai tényező elemeit igyekszünk részletesebben bemutatni. 4. A BME tagsága, részvétele nemzetközi egyetemi, mérnökképzési szervezetekben: a. kiemelt tagságok: EUA/ European University Association (korábban CRE) (www.eua.be) CESAEER /Conference of European Schools of Advanced Engineering Education and Research/ (www.cesaer.org) 4xTU, a bécsi, prágai, pozsonyi műegyetemmel kötött stratégiai szövetség (Telč-i kezdeményezés) Európai Műszaki Egyetemek Rektorainak Éves Konferenciája (www.bit.or.at/crp) SEFI /Soc. Européenne pour la Formation des Ingenieurs:Európai Mérnökképzési Egyesület/ (www.sefi.be) EU-ASEAN rektori konferenciák AUF /Agance Universitaire da la Francophonie: a franciául is oktató több mint 500 egyetemet tömörítő világszövetség (www.auf.org) WITEC /Women in Technology/, DEAN /Deans and European Academics Network/, ACA /Academic Cooperation Association/, OECD-IMHE /Organisation for Economic Co-operation and Development-Institutional Management in Higher Education/ ineer /international network of engineering education research (USA) ENEN /European Nuclear Education Network/ (Megj: Az elsősorban hallgatói mobilitást támogató szervezetek /T.I.M.E, ATHENS, ISEP, NEPTUNE/ a Socrates/Erasmus-Leonardo tevékenység után következnek!) b. kilépések: A Santander Groupból, a DRC-ből (Dunai Rektori Konferencia), az IAU-ból (International Association of Universities) már megtörtént kilépésről és egyéb "visszavonulásokról" ld. a Cselekvési terv 3. pontjának végén! 5. Az ú.n. közvetlen kapcsolatos Egyetemközi szerződések: a. A húszas lista Technical University of Vienna, Ausztria Technical University of Graz, Ausztria Technical University of Helsinki, Finnország INSA Rennes, Franciaország Imperial College, London, Egyesült Királyság TU Delft, Hollandia University of Karlsruhe, Németország Technical University of München, Németország Nord-Rhein-Westfalen Technische Hochschule, Aachen, Németország Technical University of Bratislava, TU Košice, Szlovákia Technical University of Cracow, Lengyelország ETH Zürich, Svájc NTNU, Trondheim, Norvégia Politechnico di Milano, Olaszország Florida Tech., University of New Hampshire, Colorado State University, University of Virginia, USA 2

3 Indian Institute of Technology, Mumbay, India University of Tokyo, Waseda University, Japá, National University of Singapore Seoul National University, Koreai Köztársaság b. Az átdolgozott lista (Vitaanyag!) Több megközelítésben és NKI-n őrzött szerződési archívumnak az országfelelősök által történő átvizsgálásával, (Ádám Antal rektori nemzetközi tanácsadó segítségével és Tokai András irodavezető irányításával) elvégzett többhónapos munka során kézbe vettük és értelmeztük a szerződések és munkatervek eredeti példányait. Ennek során az is megállapítható, hogy a listán szereplő 183, jobb híján hagyományosan közvetlen kapcsolatos egyetemközi szerződésnek nevezett vegyes halmazban mind a nemzetközi jogász, mind a pénzügyi revizor bőven találhatna kifogásokat. Például a lista élén álló Bécsi Műszaki Egyetemmel ra van érvényes munkaterv, de nincs alapszerződés a megújuló munkatervek azzal kezdődnek, hogy a BME-TUWien munkatervek az államközi szerződés alapján készülnek. Az államközi szerződésnek még másolati példánya sem található meg a NKI-n. Igen vegyes és szabályozatlan a szerződések nyelvi háttere. A korábbi szerződések és munkatervek többsége német, angol, francia és magyar nyelven készült, de pl. a Varsói Műszaki Egyetemmel kötött szerződés alapnyelve (1982-ből) még orosz. Vannak 3-nyelvű (magyar-japán-angol) szerződések, ahol nincs kikötve, melyik nyelvű szöveg az irányadó. Újabban sok szerződés csak angol nyelven készült. Legalább a szerződések és munkatervek felében szövegszerűen nem pontosítható és forintosítható a pénzügyi kötelezettségek vállalása témánként, ill. projektekként (hány vendégnap, kiutazás, ennek eredménye), úgyhogy a mellékelt táblázatban sok szám csak becsléseket tartalmaz. Igen vegyes az egyezmények elnevezése (az Agreement-től a Letter of Intent-ig, co-tutelle szerződésig, MoU-ig és Internship Agreementig), valamint tartalma (a 21 témát felsoroló delfti munkatervtől az egy-egy PhD hallgató személyére szóló, főleg a francia relációban készült co-tutelle szerződésig). Több, valójában rég lejárt szerződést csak presztízs-okokból őrzünk (pl. a londoni Imperial Collegedzsal 1988-ban három évre kötött szerződést, amit az NKI 1998-as átszervezése óta több kísérletünk ellenére sem sikerült Gábor Dénes intézményével megújítanunk, de a Híradástechnika Tanszék kutatói és oktatói együttműködnek). Sok, eredetileg egyetemközi együttműködést váltott ki az aktív TéT-együttműködés, illetve az időközben megkötött, már az ú.n. egyetemközi szerződések számát is meghaladó intézményközi Socrates/Erasmus szerződés. Ez a húsz kiemelt kapcsolatot felsoroló lista, (amiből szemmel láthatóan hiányzik sok fontos francia, spanyol, olasz és belga kapcsolat, valamint a környező és a távoli országok velünk intenzíven együttműködő egyetemei) szerepelt a legutóbbi időkig az egyetemi vezetők által használt FACTS című, a BME-t a külföldi egyetemi látogatók számára bemutató anyagban. Az évekkel ezelőtt készült listához a cselekvési terv szerkesztői feltétlenül javasolják hozzátenni: INSA de Rennes, Lyon, Strasbourg, Franciaország. Francia Tagozat, EURINSA, részképzések, Ph.D. stb. ParisTech (10 párizsi mérnökképző intézmény, Franciaország. ATHENS, hagyományosan jó oktatási, kutatási együttműködés egyes partnerintézményekkel pl. ENPC, ENSAM. ENSAM (több francia mérnökiskolát tömörítő szervezet, Franciaország. Két diplomát adó közös képzés, kutatás.. DTU Koppenhága (különösen az új MSc-csereegyezmény). KUL Leuven, Belgium (CESAEER-titkárság miatt). TU Berlin 3

4 . TU Darmsadt (CESAEER Elnökség miatt). TU Prague, Czech Rep (a 4XTU tagjaként). legalább 2 romániai : Kolozsvári és Temesvári Műszaki Egyetem, illetve az újonnan kötött Bukaresti Műszaki Egyetem/Sapientia - BME környvéd. egyezmény. Bologna, La Sapienza Roma. Katalán Műszaki Egyetem. Technion Israel Institute of Technology, Haifa. Istanbul Technical University. legalább 1-2 kínai egyetem, pl. a látogatásra meghívott Zhejiang University (Hangzou), a meglevő japán egyetemek mellett a Hokkaido University, valamint néhány további dél-koreai egyetem. esetleg a komoly szabadalom-hasznosítást ígérő National Taiwan University, Taipei is. legalább 1 ausztrál egyetem: TU Sydney, La Trobe ( az INU miatt) Az USA-van újabban a University of Pittsburgh és a Missouri-Hungary ösztöndíj programháttérintézményei: St.Louis, Washington, stb. Egyetemek Ezeket az intézményeket ( E = egyetemi szinten folytatandó megjelöléssel láttuk el a listában) tartalmazza az Intraneten megtalálható lista a BME egyetemközi szerződéseiről. A szerződések számának csökkentése, illetve egyes szerződések, munkatervek kari vagy tanszéki kezelésbe adása az új nemzetközi stratégia kétségkívül legkörültekintőbben megvalósítandó, mert itthon kari- és tanszéki érdekeket, valamint a hagyományos - gyakran több évtizedes szerződések esetén - a partneregyetemek, egyes esetekben pedig a támogatók: nagykövetségek, külföldi alapítványok érdekeit, érzékenységeit érintő elhatározásokról van szó. A bonyolult szerződési helyzetkép érzékeltetésére a listában megőriztük a korábban belső használatra (így a Peregrinatio Alapítványhoz érkező pályázatok rangsorolása céljából) készült A, B, C kategóriákat, ahol az A-ban közel 40, a B-ben további 50, a C-ben pedig 100 fölötti szerződés szerepel. A lista utolsó oszlopában E (egyetemi szinten folytatandó) K (Kari/tanszéki szinten folytatandó), illetve T (Törlendő, megszüntetendő, felmondandó) jelzéssel első megközelítésben teszünk javaslatot a végleges preferenciák kialakítására. A lista végén összegzett adatokból látható, hogy a jelenleg érvényes közel 200 szerződés vendégfogadásokra évi több, mint 1000 vendégnapot, kiutazásokra évi 350 kiutazást ír elő. Ennek éves költségei 100 %-os teljesítés esetén a 30 millió forintot is meghaladnák. A tényleges teljesítés ettől lényegesen elmarad, alig évi 200 vendégnap keretben fogadjuk a szerződéses partner-egyetemek oktatóit, kiutazóink száma pedig az évi 100 főt sem éri el. A beutazók költségeit napi Ft (szállás, Ft-tól Ft-ig napidíj, + egy hivatalos ebéd) az átlagos útiköltségeket a tényleges repülő, vonat vagy benzinköltség + biztosítás költségeivel jelezzük a listában. Minden további korrekt együttműködés alapja az, ha a partneregyetemekkel és a BME-résztvevőkkel egyeztetve szerződéseinket anyagi lehetőségeink és a tényleges érdeklődés mértéke szerint módosítjuk.. Ebben a munkában nem tudunk azonnal dönteni. Csak fokozatosan és együttes munkával érhető el, hogy például a német együttműködések kinti DAAD-pályázati forrásokból történő fedezéséhez a hazai forrásokat - az NKTH német tartományi együttműködésekre felhasználható pályázataiból - megszerezzék az érintett oktatók. (Ezt a lehetőséget végén már ajánlottuk a Dékánoknak a Berlini Műszaki Egyetemmel és a Drezdai HTW-vel történő szerződés-megújítással kapcsolatos körlevelünkben, de sajnos éppen a pályázati lehetőségre, illetve pályázási szándékra nem kaptunk reakciókat.) Ugyancsak a kari, illetve tanszéki résztvevőkkel és a külföldi partnerekkel történt egyeztetés után eldöntendő a lista átvizsgálásakor: mi maradjon központi egyetemi, mi kerüljön kari, tanszéki kezelésbe. (Pl. ETH Zürich és Újvidék: Építőkar.) De még az újabb és nagyobb munkatervek közül 4

5 is, pl. Virginia Egyetem, ugyan rektori aláírással készült, de a VIK gondozásban folyik. Sok francia szerződés vagy csak építész, vagy csak vegyészkari. Egyéb példák: Mumbay IIT: Építőkar., a Drexel Egyetem és a University of Memphis(USA) a VIK Szélessávú Híradástechnikai illetve a TTK Matematikai Intézete és néhány Vegyészkari Tanszék javaslatára készült rektori aláírással. 6. A hallgatói mobilitási programok - összefüggésben az idegen nyelven végzett képzésekkel 6.1 Kiemelt mobilitási program: a Socrates/Erasmus A Socrates az Európai Unió oktatást támogató programja. Ezen belül az Erasmus projekt a felsőoktatás európai dimenziójának kialakítását támogatja, melyet az EU és az EU tagállamok egyetemei, így a BME is, egyik legfontosabb oktatásfejlesztési feladatának tekint. A BME-n S/E kari koordinátori hálózat segíti a működést, a pályázatok elbírálásában részt vesznek a karok és a hallgatók képviselői. A jelenleg futó program a 2006/2007 tanévvel lezárul. Előzetes információk alapján a közepétől induló új programok stratégiájukban is jelentősen eltérnek a most futó II. programtól. Ezek a változások a S/E programon kívül a Leonardo és a nyári egyetemek programját is érintik majd. A meglevő 200-nál is több intézményközi S/E szerződést valamint a velük összefonódó és nyilván megújítandó Leonardo pályázatokat ezen átalakulás után, ban lesz időszerű ismét összehangolni az ú.n. közvetlen kapcsolatos szerződésekkel. A S/E program keretében 1998 óta 961 hallgatónk végzett el egy vagy két szemesztert az Európai Unió egyetemein. Ez alatt az idő alatt az Európai Unió egyetemeiről 720 hallgató végzett el egy vagy két szemesztert Egyetemünkön. A BME oktatói 244 esetben tartottak legalább nyolc óra vendégelőadást valamelyik EU társegyetemen azok hivatalos oktatási programjában szereplő tantárgyak keretében, a társegyetemekről 133 előadónk volt. Sajnálatos módon, egyenlőtlen az egyes karok részvétele. Bár országos szinten nem állunk rosszul: 2002/2003-as tanévben az ERASMUS ösztöndíjat kapott magyar diákok 6.4%-a a mi egyetemünk hallgatója és az EU diákok 12,1%-a a BME-re jött, a BME diákjainak csak kb. 1%-a vesz részt a mobilitási programokban. 6.2 Az idegen nyelven végzett képzés tényei - A TANOK angol nyelven végzett oktatómunkája közismert, annak ismertetése nélkül csak azt emeljük ki, hogy ez az egyre bővülő S/E illetve az évi mintegy 50 USA és egyéb cserehallgató bejövő forgalom biztosítéka. - A TANOK Német Tagozatának nemzetközi tevékenysége 2004/2005-ben: A Német Nyelvű Mérnökképzés 46 hallgatója (24 informatikus, 7 villamos, 1 gépész, 7 közlekedés és 7 építőmérnöki hallgató) végezte az 5. szemesztert a Karlsruhei Egyetemen. Az előző évekhez hasonlóan az ösztöndíjakat, 500 Euró/hó/hallgató a DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) évi Euró támogatásából fedeztük. A Baden Württembergi Tudományos és Oktatási Minisztérium támogatásával 14 hallgató készítette diplomamunkáját szintén a Karlsruhei Egyetemen (hallgató x 3 hónap x 1500 Euró). A Villamosmérnöki és Informatikai Kar 7 hallgatója 6 ill. 8 hetes nyári szakmai gyakorlaton vett részt a Siemens regensburgi gyárában valamint 5 informatikus hallgató a CAS szoftver cégnél. A Gépészmérnöki és a Közlekedésmérnöki Kar 12 hallgatója az L.u.K. GmbH nál, Bühlben végezte szintén 6-8 hetes szakmai gyakorlatát. A hallgatók mindhárom esetben jelentős összegű ösztöndíjban részesültek a cégektől. A Karlsruhei Egyetemről 7 vendégprofesszor (2 építőmérnöki, 3 gépészmérnöki és 2 villamosmérnöki és informatikai kari professzor) tartózkodott 1-2 hétig egyetemünkön. Ezen időszak alatt a német képzés hallgatóinak tartottak előadásokat. 5

6 A Karlsruhei Egyetemen féléváthallgatáson ill. diplomatervezésen részt vett egykori hallgatók létrehozták A Karlsruhei Egyetem Magyar Öregdiákjainak Egyesületét, csatlakozva ezzel a világ számos országában, a Karlsruhei Egyetem irányításával működő AlumniKaTH klubhálózathoz. - További német nyelvű mobilitási lehetőségként itt említendő meg a Bécsi Műszaki Egyetem gesztusa szemeszterenként 5 hallgatónk rendszeres fogadásával, valamint a különböző német alapítványi és cégtámogatással működő ösztöndíja. - Francia nyelven végzett képzés (2004 nyarától) A francia nyelven végzett képzés 23 hallgatója 3 hónapos, 2 hallgatója 1 hónapos szakmai gyakorlaton vett részt 2004 nyarán nyarán 25 hallgató folytatott 3 hónapos szakmai gyakorlatot Franciaországban. Néhány egyéb, a francia nyelven végzett képzéshez csatlakozó hallgatói mobilitás (az anyag más részeiben már említettek pl. S/E, LdV, ATHENS, TIME nem kerülnek újra felsorolásra): EURINSA (4 szemeszter Franciaországban, ben 9, 2005-ben 11 hallgató. n+i program (4 év /kb. 240 kreditpont BME/ + 2 év Franciaország + záróvizsga BME = 2 diploma, 5 hallgató. ENSAM de Cluny (2 év /kb. 120 kreditpont/ BME + 1 év Cluny év BME + 1 év Franciaország = 2 diploma, 5 magyar, 2 francia hallgató. Ezek és az oktatói mobilitások (kb. 25 fő) támogatásban részesülnek a partnerintézmények, francia programok (pl. Eiffel), az AUF, a Francia Nagykövetség (a évben ) által. 6.3 A német-és francia-nyelven végzett képzés konszolidációja: Egyetemünk nemzetközi tekintélyének fontos eleme a soknyelvűség: a TANOK angol képzése idén ünnepelte 20 éves évfordulóját. A szeptember 26-i ET-ülésen, illetve az azt megelőző NKB és Tud. Biz üléseken ugyanakkor még több felszólaló veszélyben érezte az Egyetemünkön ugyancsak hagyományos, idén éppen 35. évét ünneplő karlsruhei kapcsolatoknak köszönhetően, 13 éve folyó német, és az INSA de Rennes vezette 15 francia, belga egyetemet tömörítő konzorcium és más francia partnerkapcsolatoknak illetve állami támogatásnak köszönhetően 14 éve működő francia nyelven végzett képzés helyzetét. Örömmel számolhatunk be arról, hogy megfelelő előkészítés után a november 28-i Egyetemi Tanács döntése szerint ezután "az oktatás közvetlen feladatait a szakot gondozó karok látják el, az oktatásszervezés különös feladatait (továbbra is ) a TANOK", valamint hogy "l.5 szorzó alkalmazásával az idegen nyelvű képzés anyagi támogatását külön is segíteni kell", a német és francia nyelven végzett képzés folytatása biztosra vehető. 6.4 További hallgatói mobilitási programok -Leonardo da Vinci (LdV) az EU hosszú (minimum 14 hét) szakmai gyakorlatokat támogató programja. Célját pályázati rendszerben valósítja meg óta 15 BME koordinálású mobilitási projekt 306 hallgató 5293 hét külföldi gyakorlatát támogatta. Az egyetem jelenleg nyári (francia, olasz, spanyol nyelvterületen), magasabb évfolyamú hallgatók (min. 180 kreditpont), friss diplomások kategóriákban szervez gyakorlatokat a BME Leonardo intézményi koordinátor irányításával, összehangolásával. Helyünk országosan a felsőoktatási kategóriában kb. 30%, a fiatal dolgozók, friss diplomások között 15% ben egyik projektünk bekerült a legjobb 5 európai felsőoktatási mobilitási projekt közé (www.tudig.bme.hu Leonardo / Szakmai gyakorlatok). -CEEPUS- Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogram (a 2005/2006-os tanévre nem nyertünk pályázatot, de ezt az évi végzős hallgató vagy doktoranduszt is érintő cserelehetőséget a későbbiekben jobb pályázási technikával érdemes feléleszteni! -Új lehetőség 2005-től: ERASMUS MUNDUS (Európán kívüli hallgatók fogadása.) 6

7 -Marie Curie-ösztöndíjak 7. Az elsősorban a nemzetközi hallgatói mobilitást elősegítő nemzetközi hálózati tagságok Az ATHENS Network célja évente kétszer 8 napos (2 kreditpont) kurzusok szervezése a ParisTech koordinálásával részt vevő 12 vezető európai műegyetem (Bécs, Budapest, Delft, Leuven - Louvain, Lisszabon, Madrid, Milánó, München, Prága, Stockholm, Trondheim) hallgatói számára. Egy alkalommal kb hallgató folytat tanulmányokat es csatlakozásunk óta 207 BME hallgató ment külföldre a program keretében, 404 külföldi hallgató (és kb. 100 magyar) végezte el a nálunk eddig megtartott 16 kurzust. (www.tanok.bme.hu Szakmai gyakorlatok, csereprogramok) T.I.M.E. Association (Top Industrial Managers for Europe) az Ecole Centrale de Paris alapította, jelenleg 46 tagú szervezet célja két diplomás képzések szervezése. Eddig 1700 hallgató végzett. A BME 2004-ben csatlakozott, ez évben kezdődött meg az érdemi szervezés. (www.timeassociation.org). ISEP (International Student Exchange Program) amerikai diákcsereprogram évi 10 hallgató kiutazását teszi lehetővé. International Network of Universities (INU) Ausztrál-és világméretű hálózat, ausztrál, kínai, japán, indonéz, európai és USA egyetemek). Készülő EU-pályázatok útján hallgatói csere lehetséges. NEPTUNE környezeti mérnöki projektek (holland koordinálással) az Építő, Építész és Közlekedésmérnöki Kar részvételével) Vulcanus EU-japán szakmai gyakorlatokra két éve lehet jelentkezni, sajnos pályázóink ez évben nem nyertek. A 2005/2006-os tanévben egy VIK hallgató kijutott. (Az összes EU egyetemről évente 40 hallgatót fogadnak japán iparvállalatok.) decemberében figyelni kell a következő pályázatot. Szingapúr, Tajvan és 2006 elején először a Kínai Népköztársaság állami ösztöndíjakat is hirdet, a BME ezeknek a lehetőségeknek a kihasználásában is élen jár. Hagyományos orosz nyelvű robottechnikai képzésünk az alapja annak, hogy februári Putyinlátogatás alkalmával hosszabb szünet után megújított magyar-orosz államközi kulturális-oktatási munkaterv alapján ismét jelölhetünk BME hallgatókat orosz egyetemeken folytatható tanulmányokra. Igaz, ez a brain drain egyik formája is, de 2005-ben a koppenhágai DTU, majd 2006 elején izlandi intézmények, legújabban pedig az USA Missouri Államokban (St. Louise-ban) működő tiszteletbeli konzul ajánlotta MSc illetve MBA - ösztöndíjakat. 8. A BME 2005-ös és 2006-os központi nemzetközi költségvetését érintő tények. Csökkent keret, elmaradt bevételek Míg 2004-ben a Tud. Ig /NKI 53,5 millió, 2005-ben csak 38 millió forinttal gazdálkodott ra a Tudományos és Nemzetközi Igazgatóság a 2005-ös teljes keretéhez képest 5 millió Ft többletet kapott, nagyobbrészt a megnövekedett nemzetközi kötelezettségek fedezetéül. Egyetemi vezetőink, így dr. Molnár Károly rektor és különösen dr. Zrínyi Miklós tudományos és nemzetközi rektorhelyettes a saját tanszéki pályázati kereteikből rendszeresen hozzájárulnak az Egyetem érdekében megtett külföldi látogatások költségeihez, a feladatok azonban bővültek, a források így is csökkentek ben szünetelt, de 2006-ban az Apponyi Albert program keretében újra megnyílt az NKTHtámogatás a nemzetközi szervezeti tagságokra, a 2005/2006-os évre nem nyertünk CEEPUStámogatást. A 2006/2007-es tanévre egy nyertes hálózatunk van. 7

8 Emelkedő, részvételi díj, napidíj, szállásköltségek, részben csökkenő (pl. fapados) útiköltségek Folyamatos takarékosság. Főbb tételek: -Egyes nemzetközi szervezeti tagságok megszüntetése, -Közvetlen kapcsolatos forgalom visszafogása, -Saját bevételek, pályázatok, szponzori pénzek bevonása, -Postai, telefonköltségek csökkentése, papíralapú levelezés és telefonálás kiváltása elektronikus kapcsolattartással. 9. Igazgatóságunk új arculata és elvárásai, valamint a nemzetközi kapcsolatok szervezeti háttere az új nemzetközi stratégia kidolgozása idején: 9.1 Szolgáltató tevékenység erősödése, szigorúbb szerződés-nyilvántartás, BME költségvetési és pályázati források nyarától nem függetlenül a költségvetési megszorításoktól sem a szolgáltató tevékenység hangsúlyozása mellett, a Tudományos és Nemzetközi Igazgatóságon és ezen belül az NKI-n növekedett a pénzügyi fegyelem, és a nemzetközi területen is előtérbe került a K+F részlegnél már megszokott szigorú szerződés-nyilvántartás. Fokozottabban érvényesül elsősorban pályázati úton, illetve kari, tanszéki források bevonásával a központi keretek ésszerű és takarékos felhasználása. A nagyobb pénzügyi fegyelemhez a cselekvési tervek gondosabb előkészítés mellett arra is szükség volna, hogy az elkészülő pénzügyi tervekhez rendelt források időarányosan és áttekinthetően álljanak rendelkezésre. Már itt jelezzük előre, hogy a 2007-es jubileumi, 225. évfordulóhoz kapcsolódó megélénkülő nemzetközi eseményekre (pl. CESAEER-közgyűlésnek a BME-n októberében történő megrendezése) többletforrásra, vagy a szerződésekben vállalt alaptevékenységek radikális csökkentésére lesz szükség. 9.2 Utaztatási változások Az új stratégia megvalósítására olyan időszakban kerül sor, amikor az OTP Travel szerződés felmondásával, a VISTA Utazási Iroda ideiglenes megbízásával, új utaztatási közbeszerzési pályázat kiírásával átalakul az Egyetem utaztatási háttere. A fapados járatok megindulásával bizonyos takarékosság érhető el, de folyamatosan nőnek a szállodai és regisztrációs költségek, és fel kell készülnünk a várható kormányzati takarékossági intézkedéseken kívül a forint árfolyamcsökkenésére is. 9.3 Átszervezések, új SZMSZ, nyugdíjazások Elsősorban nyugdíjazások következtében (2005. nyarán az igazgató, az intézményi Socrates/Erasmus koordinátor valamint a CEEPUS koordinátor, nyarán az NKI angolszász referense (és egyben irodavezetője) cseréjére került, illetve kerül majd sor, és az egyetemi SZMSZ megújításával a Tudományos és Nemzetközi Igazgatóság új szervezeti és működési szabályzata, ügyrendje és a munkaköri leírások profiltisztítással egybekötött aktualizálása zajlik. 9.4 Együttműködés a karokkal, tanszékekkel, hallgatói képviseletekkel Mind a közvetlen kapcsolatos egyetemközi, mind a CEEPUS, a Socrates/Erasmus illetve Leonardo intézményközi szerződések kezelésében (megújításában, egyes szerződések megkezdett revíziójában) a Karok és a Tanszékek, a hallgatói ügyek esetében pedig HÖK-ök és az EHK, a Diákközpont, különösen a Támpont Iroda kiváló, konstruktív együttműködését élvezhettük, és kérjük ennek folytatását. A hallgatói szervezetek érezhetően észlelték, hogy a korábbi lehetőségek fenntartása: a német- és francia nyelvű képzésből adódó cserelehetőségek, a bécsi hallgatói ösztöndíjak, német (DAAD, Quandt Alapítvány) és amerikai alapítványi cserék mellett új, elsősorban ázsiai valamint új 8

9 amerikai és egyéb: dán, orosz lehetőségek nyíltak, és ezek bővítésén velük együttműködve továbbra is intenzíven dolgozunk. Az újabb ösztöndíj-lehetőségekről az EU Erasmus programjának támogatásával jó áttekintést készítettek "Ösztöndíjkalauz" címmel a Socrates/Erasmus Iroda és a DIK Támpont munkatársai, ami 44 oldalas füzet formájában a hallgatók jobb tájékozódását segíti, és aminek frissített kiadása 2006 szeptemberére ismét várható. A vezető oktatókkal, tanszékvezetőkkel a novemberi Professzori Páholy alkalmával történt konzultáció után december 8.-án, illetve ennek az átdolgozott anyagnak bemutatásakor majd június végén lényegesnek tartottuk, illetve ismét javasoljuk, hogy a rektorhelyettes tanácsadó testülete, az NKB ülésén az új nemzetközi stratégia és az abból adódó Cselekvési terv megvitatásán vegyenek részt a kari nemzetközi dékán-helyettesek is. II. Cselekvési terv 1. A cselekvési terv alapját az előterjesztés I. (Előzmények és tények) 1. pontjában felsorolt sarokpontok képezzék. 2. Reméljük, hogy az I.2 pontban megfogalmazott kéréseket a BME nemzetközi kapcsolatainak valamennyi aktív résztvevője elfogadja. Határidő a Cselekvési terv sarokpontjai és javaslatai eredményes követésének kiértékelésére: a évi nemzetközi beszámolónak az ET elé történő terjesztésekor, kb nyarán. Felelős: Dr. Zrínyi Miklós tudományos és nemzetközi rektorhelyettes, Tud. Ig., NKI, 3. Teendők a BME nemzetközi egyetemi és mérnökképzési szervezeti tagságaival kapcsolatban: Az I. Előzmények és tények 4. pontjában felsorolt kiemelt tagságok megerősítése, a tagdíjak kifizetése és a rendezvényeiken történő részvétel mellett (EUA, CESAEER, 4xTU, SEFI, Európai Műegyetemi Rektorok Éves Konferenciája, AUF, ineer, Dean, ACA, WITEC) egyéb konkrét tagsági akciók: - A 4xTU /Bécsi, Prágai, Pozsonyi Műszaki Egyetem és a BME részvételével/ megvalósuló stratégiai együttműködés (Telč-i kezdeményezés) szeptember 4-5-én a BME-tanévnyitón a társrektorok és rektorhelyetteseik részvétele, majd egy ezt követő balatonfüredi konferencia megtartása a "kutatóegyetemek" témában. Felelős: Dr. Sallai Gyula stratégiai rektorhelyettes, Dr. Zrínyi Miklós tudományos és nemzetközi rektorhelyettes és Ádám Antal rektori nemzetközi tanácsadó aktív részvételével és előadásával, amit a K+F iroda készít elő. Rendezvényszervező: NKI. Határidő: folyamatos - A október: CESAEER. Közgyűlés megrendezése a BME-n. Felelős: Dr. Zrínyi Miklós tudományos és nemzetközi rektorhelyettes, NKI, PR Iroda Határidő: folyamatos októberig 9

10 ra már elnyertük az ineer (International Network on Engineering Education, (www.ineer.org) ICEE 2008 konferenciájának megszervezését a Pécsi Egyetemmel közösen. Ezt előkészítendő Egyetemünk képviselője részt vesz a és a évi ICEE (International Conference on Engineering Education) konferenciákon. Felelős: Dr. Zrínyi Miklós tudományos és nemzetközi rektorhelyettes, Dr. Moson Péter, a francia nyelvű képzés igazgatója, ineer Board-tag, NKI Határidő: folyamatos nyarának kiválasztandó időpontjáig - A augusztus 28.-i Operatív értekezlet pozitív döntése alapján folytatjuk tagságunkat az INU, ausztrál alapú egyetemi hálózatban, a La Trobe Egyetem vezetésével létrehozott konzorciumban közösen pályázunk EU-támogatásra hallgatói cserék támogatására. (2006. évi dolláros tagdíjunkat a La Trobe Egyetem átvállalta.) áprilisában Egyetemünkön megrendeztük az INU Végrehajtó Bizottsági ülést. Eldöntendő tagságunk folytatása vagy megszüntetése. Felelős: Dr. Zrínyi Miklós tudományos és nemzetközi rektorhelyettes valamint az NKI Határidő: december 1.-ig - A már lezajlott illetve eldöntött nemzetközi szervezeti tagságok (régebben az IAUP, 2005 folyamán a Santander, IAU, DRC) megszüntetésén kívül, ahogyan a október 17-i Operatív Értekezletre készített előterjesztésben szerepelt, ugyancsak nem veszünk részt az időnként a Magyar Rektori Konferencia útján nekünk is meghívást küldő Bologna Observatory, sem az AUDEM (Association of Universities for Democracy) szervezetek rendezvényein, mivel egyik sem kifejezetten a műszaki egyetemek fóruma. Felelős: NKI Határidő: folyamatos - Az élethosszig tartó tanulás követelménye megkívánja a mérnökök folyamatos továbbképzését, amelynek szervezése során az Európában, 1939-ben, elsőként alapított BME MTI a jövőben is nagy hangsúlyt kell, hogy helyezzen nemzetközi kapcsolatrendszerének ápolására, a gyorsan változó iparigazdasági környezethez kapcsolódó nemzetközi tapasztalatok hazai hasznosítására. Felelős: Dr. Ginsztler János egy. tanár, igazgató (Mérnöktovábbképző Intézet) Határidő: folyamatos - Az összességében évi közel 3 millió forint tagsági díjakat és a nemzetközi tagságokkal összefüggő vezetői utazások költségeire további közel 4 millió forintot igénylő nemzetközi szervezeti tagságokkal kapcsolatban további tennivalók: - az illetékes egyetemi bizottságok és az illetékes nemzetközi dékánhelyettesek tanácsainak igénybe vételével a Tudományos és Nemzetközi Igazgatóságon megerősítendő a nemzetközi szervezetekben történő BME részvétellel kapcsolatos elvi előkészítő munka színvonala. Felelős: Dr. Zrínyi Miklós tudományos és nemzetközi rektorhelyettes, a tudományos és nemzetközi igazgató, NKI-irodavezető Határidő: folyamatos - a nemzetközi szervezetek eseményein részt vevő BME-képviselőket illetően pedig szükséges a felmerült fontos oktatási-kutatási, mérnökképzési ügyeket érintő nemzetközi szervezeti lépésekről történő szélesebb körű, rendszeresebb tájékoztatás, és a feladatokat előíró, felelősöket kijelölő útibeszámolók készítésében a nagyobb következetesség, annak érdekében, hogy Egyetemünk nemzetköziesítése ezeken a csatornákon is jobban megvalósuljon. 10

11 Felelős: kiutazó egyetemi vezetők, Dr. Zrínyi Miklós tudományos és nemzetközi rektorhelyettes, NKI Határidő: folyamatos 4. Teendők a BME egyetemközi szerződéseivel kapcsolatban: - A központi forrásokból finanszírozandó szerződés-lista mellé vehessünk fel további kb. 20 presztízs-okokból szerepeltethető, anyagi teherrel nem járó szerződést: Imperial College, KTH, USA: Florida Tech, New Hampshire, japán tartományi szerződések, Szingapúr, Taipei, stb, továbbá olyan kiemelt kapcsolatokat (főleg finn és skandináv országokból), ahol csak S/E csere működik. - Szerepeltessük külön a nekünk kifejezetten pénzt hozó, meghívásokat eredményezőeket: Szingapúr, japán kormányzósági, kurd autonómiai, stb. szerződéseket. - Profiltisztítás érdekében vegyük le a cég-szerződéseket: Toshiba, Suzuki Alapítvány, Gifu kormányzóság, stb. és ezek majd csak a Stratégiai Igazgatóság /PR Iroda céglistáján szerepeljenek. Felelős: (Az Operatív Értekezlet/ Rektori v. Egyetemi Tanács) döntése után: NKI Határidő: a kapcsolati lista véglegesítésére, a BME résztvevők és a külföldi partnerek értesítése után: dec Teendők a hallgatói cserékkel kapcsolatban A. Socrates/Erasmus Az uniós célkitűzésekkel egybe esik az a szándékunk, hogy a minőség megtartása mellett aktivitásunkat növelni kell (Az uniós cél 20 év alatt a hallgatói mobilitás megháromszorozása.). Az a S/E aktivitás megítélését egyetemünkön feltétlenül javítani kell, hiszen a hallgatói mobilitásnak ez a legfőbb színtere. Az európai szintű mérnökképzésnek szükségszerű velejárója a nemzetközi tapasztalatszerzés, már az egyetemi évek során is. Ehhez mind a kimenő, mind a hozzánk érkező hallgatók irányában jobb PR munkára van szükség. Tudatosítanunk kell, hogy az oktatás európaivá válása egyetemünk által is kitűzött irányzat. Javítanunk kell a külföldön eredményesen elvégzett tárgyak elismertetési arányát. A bejövő hallgatók létszámának növelésére javasoljuk, hogy vegyünk részt az európai oktatási börzéken (javaslat: közös magyar S/E stand, pl. a Campus Hungary szervezésében). Olyan támogatási/elismerési rendszert kellene kidolgozni, amely az oktatók teljesítményeként elismeri a S/E programba fektetett munkát. Felelős: Dr. Zrínyi Miklós tudományos és nemzetközi rektorhelyettes, Dr. Nagyné Dr. László Krisztina S/E intézményi koordinátor. A fentiekben meghatározott akkreditációs és minőségbiztosítási teendőkben az oktatási dékánhelyettesek a börzéken történő részvételben a TANOK illetve a Campus Hungary együttműködésére és segítségadására számítunk. A komplex feladatokat Egyetemi Tanács elé kell vinni. Határidő: Folyamatos, legkésőbb tavasza. Ösztönöznünk kell oktatóinkat is az S/E programban való aktív részvételre. Javítanunk kell a bejövő hallgatók fogadási feltételeit (kollégiumi elhelyezés) és stabilizálni/bővíteni kell az idegen nyelven felkínált tárgylistát. A létszám emelkedése felveti a minőségbiztosítási politika ill. minőségbiztosítási rendszer kidolgozásának szükségességét. Felelős: S/E intézményi koordinátor a DIK-kel, TANOK-kal, oktatási dékánhelyettesekkel, Stratégiai Igazgatósággal együttműködve. 11

12 Határidő: Folyamatos B./ További (Socrates/Erasmuson, Leonardon (valamint ERASMUS MUNDUS, Marie Curien kívül) elsősorban hallgatói mobilitást elősegítő nemzetközi hálózati tagságok Athens Network (Bécs, Budapest, Delft, Leuven-Louvain, Lisszabon, Madrid, Milánó, München, Párizs, Prága, Stockholm, Trondheim, Varsó.) T.I.M.E. Association (Top Industrial Managers for Europe) az Ecole Central Paris koordinálásával) ISEP amerikai diákcsere-program International Network of Universities (INU) (Ausztrál, kínai, japán, indonéz, európai és USAegyetemek) NEPTUNE környezeti mérnöki projektek (holland koordinálással) az Építő, Építész és Közlekedésmérnöki Kar részvételével) Költségek a nemzetközi szervezeti tagságoknál említett kb. 3 millió forintban nem szerepelnek, és további évi kb. 2 millió forintot tesznek ki. Folyamatban van a 2006-os TIME és ISEP tagdíjak Apponyi Albert pályázata. A számlák érkezésekor pályázni kell a többi tagdíjra. A NEPTUNE hálózat 2000 eurós évi tagdíját, valamint 2x1250 eurós projekt-részvételi díját áprilisában átutaltuk. NEPTUNE-tagságunk októberéig érvényes. A további részvételt a három kar (Építő, Építész és Közlekedési) döntésétől tesszük függővé. Az ISEP program esetén megfelelő színvonalú kollégiumi elszállásolás hiányában tagságunkat felfüggesztjük. Felelős: Érintett dékánok, Dr. Zrínyi Miklós tudományos és nemzetközi rektorhelyettes, NKI Határidő: a június 10, illetve december Teendő a források biztosításával, elosztásával kapcsolatban 6.1 A közvetlen kapcsolatos munkatervi ki- és beutazásokat év elején pályáztatni kell a résztvevő karokkal, tanszékekkel. Az a pályázó élvezzen prioritást, aki EU Keretprogramban, TéT-pályázatban, CEEPUS hálózatban stb. történő közös részvételt, közös publikációt ígér a közvetlen kapcsolatos partnerével. Valamennyi munkaterv megújításának feltételeit a lejárat előtt 6 hónappal meg kell vizsgálni. Felelős: NKI, érintett karok és tanszékek Határidő: Folyamatos 6.2 Vendégek napidíjaival kapcsolatos javaslat: a krakkói és maribori munkatervben már szerződésileg vállalt, egyes esetekben bécsi vendégeknek is engedélyezett napi 20 euro /5 ezer Ft/ napidíj általánossá tétele a megmaradó közvetlen kapcsolatos munkaterv esetén. Felelős: Az ET jóváhagyása után az érvényes projekt-munkatervekben szereplő témavezetők, NKI Határidő: januártól 7. A nemzetközi kapcsolatok szervezeti hátterével kapcsolatos feladatok: Ahogy az NKB december 8-i ülésének jegyzőkönyve is írja: " a II./5 A. és B. fejezetekben a mobilitást kiszolgáló és a nemzetközi tevékenység szervezeti hátterének átalakításával kapcsolatban a résztvevők egyetértettek egy olyan későbbi határidővel, amit az EU programok várható módosításától kell függővé tenni. 12

13 Felelős: Dr. Zrínyi Miklós tudományos és nemzetközi rektorhelyettes, Intézményi S/E koordinátor, Leonardo-felelős, NKI Határidő tehát: november február között. Budapest, május 12. Készítette: Tokai András NKI-irodavezető, a korábbi, Ádám Antal, Dr. László Krisztina, Mádl Katalin és Dr. Moson Péter együttműködésével készült anyag felhasználásával (Mellékletek, háttéranyagok készítése: a felsorolt személyek, valamint az NKI és a S/E Iroda munkatársai) Jóváhagyta : Dr. Pálvölgyi Tamás tud. és nemzetközi igazgató 13

ÖSZTÖNDÍJKALAUZ 2009

ÖSZTÖNDÍJKALAUZ 2009 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Erasmus Iroda ÖSZTÖNDÍJKALAUZ 2009 Készítette: Benkô Magda, Helfrich Máté Készült az Európai Unió Erasmus programjának támogatásával Budapest 1 ELÔSZÓ Egy

Részletesebben

A Tempus Közalapítvány 2002. évi éves jelentése. 2003. április

A Tempus Közalapítvány 2002. évi éves jelentése. 2003. április A Tempus Közalapítvány 2002. évi éves jelentése 2003. április A Tempus Közalapítványt 1996-ban alapította a Kormány abból a célból, hogy a Tempus program által nyújtott támogatás kezelése átlátható, szigorúan

Részletesebben

Dr. Detrekői Ákos rektor, BME A magyar egyetemek és az EU-csatlakozás

Dr. Detrekői Ákos rektor, BME A magyar egyetemek és az EU-csatlakozás Dr. Detrekői Ákos rektor, BME A magyar egyetemek és az EUcsatlakozás Miniszter Úr, Elnök Úr, Államtitkár Urak, Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Megtiszteltetésnek érzem, hogy a TéTattasék konferenciáján a Magyar

Részletesebben

ATHENS PROGRAM - TEVÉKENYSÉGEK

ATHENS PROGRAM - TEVÉKENYSÉGEK ATHENS PROGRAM - TEVÉKENYSÉGEK (rövid összefoglaló - készítette Dr. Moson Péter Telefon 36-1 - 463 26-90, Fax.: 36-1 - 463-12- 91, email: moson@bme-tk.bme.hu) A program bemutatása. Az ATHENS programot

Részletesebben

ATHENS PROGRAM - TEVÉKENYSÉGEK

ATHENS PROGRAM - TEVÉKENYSÉGEK ATHENS PROGRAM - TEVÉKENYSÉGEK (rövid összefoglaló - készítette Dr. Moson Péter Telefon 36-1 - 463 26-90, Fax.: 36-1 - 463-12- 91, email: moson@bme-tk.bme.hu) A program bemutatása. Az ATHENS programot

Részletesebben

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÉVES JELENTÉSE 2013 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA (1)

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÉVES JELENTÉSE 2013 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA (1) A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÉVES JELENTÉSE 2013 (1) EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A Tempus Közalapítvány működése 2013-ban Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 I. A Tempus Közalapítvány működése 2013-ban...

Részletesebben

A Vezetői Értekezlet rövid beszámolója a 2009/2010-es tanévben végzett munkáról (Tájékoztató a BME munkatársai számára) (2010. július 22.

A Vezetői Értekezlet rövid beszámolója a 2009/2010-es tanévben végzett munkáról (Tájékoztató a BME munkatársai számára) (2010. július 22. A Vezetői Értekezlet rövid beszámolója a 2009/2010-es tanévben végzett munkáról (Tájékoztató a BME munkatársai számára) (2010. július 22.) Az alábbi összeállítás célja áttekintést adni az elmúlt tanév

Részletesebben

7 év a. Műegyetem élén DÉKÁNI HIVATALOK

7 év a. Műegyetem élén DÉKÁNI HIVATALOK Beköszöntő Immár kilencedik alkalommal köszöntjük Kedves Olvasóinkat! Reméljük, eddigi kiadványaink bővelkedtek hasznos információkban és érdekes egyetemi hírekben, eseményekben. A jövőben is igyekszünk

Részletesebben

A Vezetői Értekezlet rövid beszámolója a 2012/2013-as tanévben végzett munkáról (Tájékoztató a BME munkatársai számára) (2013. július 23.

A Vezetői Értekezlet rövid beszámolója a 2012/2013-as tanévben végzett munkáról (Tájékoztató a BME munkatársai számára) (2013. július 23. A Vezetői Értekezlet rövid beszámolója a 2012/2013-as tanévben végzett munkáról (Tájékoztató a BME munkatársai számára) (2013. július 23.) Az alábbi összeállítás célja áttekintést adni az elmúlt tanév

Részletesebben

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY J E L E N T É S. 2004. év. 2005. május

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY J E L E N T É S. 2004. év. 2005. május TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY É V E S J E L E N T É S 2004. év 2005. május TARTALOMJEGYZÉK I. A Tempus Közalapítvány Alapító Okiratában meghatározott céljai, feladatai... 4 II. A Tempus Közalapítvány 2004. évi

Részletesebben

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY. 2003. év. 2004 június

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY. 2003. év. 2004 június TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY É v e s j e l e n t é s 2003. év 2004 június Tartalomjegyzék I. CEEPUS 6 I.1 Tevékenységek 6 I.2 Kiemelkedő eredmények 7 II. Socrates 7 II.1 Tevékenységek 8 II.2 A támogatások eredményességének,

Részletesebben

C E E P U S. kézikönyvk. é z i k ö n y v

C E E P U S. kézikönyvk. é z i k ö n y v C E E P U S kézikönyvk é z i k ö n y v 2003/2004 Tempus Közalapítvány CEEPUS Magyarországi Iroda Közép-Európai Felsõoktatási Csereprogram Central European Exchange Program for University Studies Kézikönyv

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 2005-2007 1 FŐTITKÁRÁNAK BESZÁMOLÓJA

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 2005-2007 1 FŐTITKÁRÁNAK BESZÁMOLÓJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FŐTITKÁRÁNAK BESZÁMOLÓJA 2005-2007 1 1 A dolog természeténél fogva ez a 3 éves beszámoló az utolsó évről, 2007-ről részletesebb képet nyújt. 1. Az MTA a változó társadalomban...

Részletesebben

CEEPUS KÉZIKÖNYV 2006/2007

CEEPUS KÉZIKÖNYV 2006/2007 CEEPUS KÉZIKÖNYV 2006/2007 Tempus Közalapítvány CEEPUS Magyarországi Iroda Közép-Európai Felsõoktatási Csereprogram Central European Exchange Program for University Studies Kézikönyv 2006/2007 10. javított

Részletesebben

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÉVES JELENTÉS. 2007. év. 2008. május

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÉVES JELENTÉS. 2007. év. 2008. május TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÉVES JELENTÉS 2007. év 2008. május Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 I. A TKA feladatainak rövid áttekintése... 5 I.1. Rövid történet... 5 I.2. 2007-ben kezelt programok

Részletesebben

Éves beszámoló az Oktatási és Kulturális Minisztérium számára a Tempus Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről

Éves beszámoló az Oktatási és Kulturális Minisztérium számára a Tempus Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Éves beszámoló az Oktatási és Kulturális Minisztérium számára a Tempus Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Éves beszámoló az Oktatási és Kulturális Minisztérium számára a Tempus Közalapítvány 2008.

Részletesebben

A japán Fund of the Matsumae International Foundation pályázatot hirdet olyan PhD hallgatók részére, akik még soha

A japán Fund of the Matsumae International Foundation pályázatot hirdet olyan PhD hallgatók részére, akik még soha BME NEMZETKÖZI HÍRLEVÉL IX. évf. 1. szám, 2007. december 21. -2008. január 31. BME - Nemzetközi Igazgatóság Felelős szerkesztő: Marositsné Moldvay Rita irodavezető, Nemzetközi Kapcsolatok Iroda. A Nemzetközi

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2012. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2013.

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2012. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2013. SZENT ISTVÁN EGYETEM Beszámoló a Szent István Egyetem 2012. évi gazdálkodásáról Gödöllő 2013. Az intézmény főbb azonosító adatai: Az intézmény neve: Szent István Egyetem Székhelye: 2100 Gödöllő, Páter

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE 2007.

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE 2007. A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE 2007. 2008. április 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

Részletesebben

Tehetséggondozás és külföldi ösztöndíjak

Tehetséggondozás és külföldi ösztöndíjak TERVEZÉSKOORDINÁCIÓÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Tehetséggondozás és külföldi ösztöndíjak (A világ 100 legjobb egyeteme) 2 Tartalom Vezetői összefoglaló...5 Versenyképes képzés...7 Az egész világ változik...

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozások szakirány A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE I. BEVEZETÉS A Szolnoki Főiskola 2008-ban is két fakultással folytatta működését. Üzleti Fakultás (Szolnok), valamint

Részletesebben

K Ö R Ö S P A R T I P É T E R

K Ö R Ö S P A R T I P É T E R K Ö R Ö S P A R T I P É T E R HÖOK elnökjelölt választási programja Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája Közgyűlés Győr 2013. október 19. Minden ember annyit ér, amennyit a köz javára tesz.

Részletesebben

EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON

EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON ÉVES JELENTÉS 2012 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Tartalomjegyzék Az Egész életen át tartó tanulás programja (Lifelong Learning Programme

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA akkreditációs jelentése a 2014/10/XI/1. sz. MAB határozat melléklete 2014. december 12. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

CEEPUS kézikönyv. 2011/2012 2 Előszó. Tartalomjegyzék. 14., javított kiadás TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI FELSŐOKTATÁSI CSEREPROGRAM

CEEPUS kézikönyv. 2011/2012 2 Előszó. Tartalomjegyzék. 14., javított kiadás TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI FELSŐOKTATÁSI CSEREPROGRAM CEEPUS kézikönyv TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI FELSŐOKTATÁSI CSEREPROGRAM Tartalomjegyzék CENTRAL EUROPEAN EXCHANGE PROGRAMME FOR UNIVERSITY STUDIES 14., javított kiadás 2011/2012 2 Előszó 3 I. Általános

Részletesebben