A BME Új nemzetközi stratégiája és cselekvési terve I. Előzmények és tények

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BME Új nemzetközi stratégiája és cselekvési terve I. Előzmények és tények"

Átírás

1 A BME Új nemzetközi stratégiája és cselekvési terve I. Előzmények és tények Ikt.sz: 11098/2006/NKI A szeptember 26.-i Egyetemi Tanács által jóváhagyott 2004-es nemzetközi beszámoló és az annak részét képező Javaslatok a BME (új) nemzetközi stratégiája c. előterjesztés szellemében és a határozati javaslatoknak megfelelően lényegében már az egész 2005-ös évben új szellemben intéztük nemzetközi kapcsolatainkat. Az Egyetemünk új nemzetközi stratégiáját megvalósító cselekvési terv sarokpontjai a november 2.-i Professzori Páholyon is megerősítést és támogatást nyertek, ahol Dr. Zrínyi Miklós tudományos és nemzetközi rektorhelyettes adta elő az alábbiakat: 1. A BME új nemzetközi stratégiájának megfelelő cselekvési terv sarokpontjai A nemzetközi kapcsolatok stratégiai jelentőségét hangsúlyozó új egyetemi stratégiához igazodva (tanácsadó testületek: Tudományos Bizottság, Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, a kari nemzetközi dékánhelyettesekkel megszervezett konzultációk alapján) új nemzetközi stratégiához illeszkedő cselekvési terv sarokpontjai a következők: együttműködés az EU tagországok egyetemeivel, partnerség a világ (elsősorban Európa, USA és Ázsia) legjobb műszaki (és gazdaságtudományi) egyetemeivel, szoros kapcsolatok a szomszédos országok műszaki egyetemeivel, a magyarságpolitika szellemében is, új kapcsolatok létesítése a távol-keleti régió (Kína, Dél-Korea, Japán) egyetemeivel, a jelenlegi 150-et meghaladó együttműködési szerződésállomány felülvizsgálata,. (A prioritásnak tekintendő es partnerkört kialakítani, a velük való kapcsolatot központilag menedzselni, a többit kari, tanszéki szinten folytatni, vagy felmondani.) egyetemünk többnyelvűségének erősítése, (a BME Stratégiai Tervével összhangban) az oktatói és hallgatói mobilitás fokozása. 2.. Mit javasolunk, mit kérünk elsősorban az Egyetem nemzetközi kapcsolataiban résztvevőktől? Megértést a takarékossági intézkedéseket illetően a nemzetközi együttműködésben is, segítségüket, javaslataikat a prioritások, legfontosabb megőrzendő partnerek kiválasztásában: mi maradjon egyetemi körben, mi kerüljön kari, tanszéki szintre, működő munkatervek végrehajtásakor saját forrásaik mozgósítását, pályázást külső forrásokra, hozzájárulásukat a nemzetközi tevékenység dokumentálásához: az NKI-nak a megújuló honlapra kerülő adatai frissítéséhez, aktualizálásához, a havonta megjelenő Nemzetközi Hírlevélhez közérdekű rövidhírek közlését. Ez a két dőltbetűs bekezdés került XII. 8.-án a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága elé majd XII.19-én a Tudományos Bizottság elé is. (ld. Az NKB, és a Tudományos Bizottság ülés jegyzőkönyveit!)

2 3. Az Egyetemi Tanács által elfogadott új BME stratégia kimondja, hogy Egyetemünk nemzetközi kapcsolatrendszere a BME egyik stratégiai tényezője. Így a nemzetközi tevékenység javítása és a kapcsolatrendszer karbantartása az Egyetem legfontosabb távlati céljait szolgálja. Az alábbiakban e stratégiai tényező elemeit igyekszünk részletesebben bemutatni. 4. A BME tagsága, részvétele nemzetközi egyetemi, mérnökképzési szervezetekben: a. kiemelt tagságok: EUA/ European University Association (korábban CRE) ( CESAEER /Conference of European Schools of Advanced Engineering Education and Research/ ( 4xTU, a bécsi, prágai, pozsonyi műegyetemmel kötött stratégiai szövetség (Telč-i kezdeményezés) Európai Műszaki Egyetemek Rektorainak Éves Konferenciája ( SEFI /Soc. Européenne pour la Formation des Ingenieurs:Európai Mérnökképzési Egyesület/ ( EU-ASEAN rektori konferenciák AUF /Agance Universitaire da la Francophonie: a franciául is oktató több mint 500 egyetemet tömörítő világszövetség ( WITEC /Women in Technology/, DEAN /Deans and European Academics Network/, ACA /Academic Cooperation Association/, OECD-IMHE /Organisation for Economic Co-operation and Development-Institutional Management in Higher Education/ ineer /international network of engineering education research (USA) ENEN /European Nuclear Education Network/ (Megj: Az elsősorban hallgatói mobilitást támogató szervezetek /T.I.M.E, ATHENS, ISEP, NEPTUNE/ a Socrates/Erasmus-Leonardo tevékenység után következnek!) b. kilépések: A Santander Groupból, a DRC-ből (Dunai Rektori Konferencia), az IAU-ból (International Association of Universities) már megtörtént kilépésről és egyéb "visszavonulásokról" ld. a Cselekvési terv 3. pontjának végén! 5. Az ú.n. közvetlen kapcsolatos Egyetemközi szerződések: a. A húszas lista Technical University of Vienna, Ausztria Technical University of Graz, Ausztria Technical University of Helsinki, Finnország INSA Rennes, Franciaország Imperial College, London, Egyesült Királyság TU Delft, Hollandia University of Karlsruhe, Németország Technical University of München, Németország Nord-Rhein-Westfalen Technische Hochschule, Aachen, Németország Technical University of Bratislava, TU Košice, Szlovákia Technical University of Cracow, Lengyelország ETH Zürich, Svájc NTNU, Trondheim, Norvégia Politechnico di Milano, Olaszország Florida Tech., University of New Hampshire, Colorado State University, University of Virginia, USA 2

3 Indian Institute of Technology, Mumbay, India University of Tokyo, Waseda University, Japá, National University of Singapore Seoul National University, Koreai Köztársaság b. Az átdolgozott lista (Vitaanyag!) Több megközelítésben és NKI-n őrzött szerződési archívumnak az országfelelősök által történő átvizsgálásával, (Ádám Antal rektori nemzetközi tanácsadó segítségével és Tokai András irodavezető irányításával) elvégzett többhónapos munka során kézbe vettük és értelmeztük a szerződések és munkatervek eredeti példányait. Ennek során az is megállapítható, hogy a listán szereplő 183, jobb híján hagyományosan közvetlen kapcsolatos egyetemközi szerződésnek nevezett vegyes halmazban mind a nemzetközi jogász, mind a pénzügyi revizor bőven találhatna kifogásokat. Például a lista élén álló Bécsi Műszaki Egyetemmel ra van érvényes munkaterv, de nincs alapszerződés a megújuló munkatervek azzal kezdődnek, hogy a BME-TUWien munkatervek az államközi szerződés alapján készülnek. Az államközi szerződésnek még másolati példánya sem található meg a NKI-n. Igen vegyes és szabályozatlan a szerződések nyelvi háttere. A korábbi szerződések és munkatervek többsége német, angol, francia és magyar nyelven készült, de pl. a Varsói Műszaki Egyetemmel kötött szerződés alapnyelve (1982-ből) még orosz. Vannak 3-nyelvű (magyar-japán-angol) szerződések, ahol nincs kikötve, melyik nyelvű szöveg az irányadó. Újabban sok szerződés csak angol nyelven készült. Legalább a szerződések és munkatervek felében szövegszerűen nem pontosítható és forintosítható a pénzügyi kötelezettségek vállalása témánként, ill. projektekként (hány vendégnap, kiutazás, ennek eredménye), úgyhogy a mellékelt táblázatban sok szám csak becsléseket tartalmaz. Igen vegyes az egyezmények elnevezése (az Agreement-től a Letter of Intent-ig, co-tutelle szerződésig, MoU-ig és Internship Agreementig), valamint tartalma (a 21 témát felsoroló delfti munkatervtől az egy-egy PhD hallgató személyére szóló, főleg a francia relációban készült co-tutelle szerződésig). Több, valójában rég lejárt szerződést csak presztízs-okokból őrzünk (pl. a londoni Imperial Collegedzsal 1988-ban három évre kötött szerződést, amit az NKI 1998-as átszervezése óta több kísérletünk ellenére sem sikerült Gábor Dénes intézményével megújítanunk, de a Híradástechnika Tanszék kutatói és oktatói együttműködnek). Sok, eredetileg egyetemközi együttműködést váltott ki az aktív TéT-együttműködés, illetve az időközben megkötött, már az ú.n. egyetemközi szerződések számát is meghaladó intézményközi Socrates/Erasmus szerződés. Ez a húsz kiemelt kapcsolatot felsoroló lista, (amiből szemmel láthatóan hiányzik sok fontos francia, spanyol, olasz és belga kapcsolat, valamint a környező és a távoli országok velünk intenzíven együttműködő egyetemei) szerepelt a legutóbbi időkig az egyetemi vezetők által használt FACTS című, a BME-t a külföldi egyetemi látogatók számára bemutató anyagban. Az évekkel ezelőtt készült listához a cselekvési terv szerkesztői feltétlenül javasolják hozzátenni: INSA de Rennes, Lyon, Strasbourg, Franciaország. Francia Tagozat, EURINSA, részképzések, Ph.D. stb. ParisTech (10 párizsi mérnökképző intézmény, Franciaország. ATHENS, hagyományosan jó oktatási, kutatási együttműködés egyes partnerintézményekkel pl. ENPC, ENSAM. ENSAM (több francia mérnökiskolát tömörítő szervezet, Franciaország. Két diplomát adó közös képzés, kutatás.. DTU Koppenhága (különösen az új MSc-csereegyezmény). KUL Leuven, Belgium (CESAEER-titkárság miatt). TU Berlin 3

4 . TU Darmsadt (CESAEER Elnökség miatt). TU Prague, Czech Rep (a 4XTU tagjaként). legalább 2 romániai : Kolozsvári és Temesvári Műszaki Egyetem, illetve az újonnan kötött Bukaresti Műszaki Egyetem/Sapientia - BME környvéd. egyezmény. Bologna, La Sapienza Roma. Katalán Műszaki Egyetem. Technion Israel Institute of Technology, Haifa. Istanbul Technical University. legalább 1-2 kínai egyetem, pl. a látogatásra meghívott Zhejiang University (Hangzou), a meglevő japán egyetemek mellett a Hokkaido University, valamint néhány további dél-koreai egyetem. esetleg a komoly szabadalom-hasznosítást ígérő National Taiwan University, Taipei is. legalább 1 ausztrál egyetem: TU Sydney, La Trobe ( az INU miatt) Az USA-van újabban a University of Pittsburgh és a Missouri-Hungary ösztöndíj programháttérintézményei: St.Louis, Washington, stb. Egyetemek Ezeket az intézményeket ( E = egyetemi szinten folytatandó megjelöléssel láttuk el a listában) tartalmazza az Intraneten megtalálható lista a BME egyetemközi szerződéseiről. A szerződések számának csökkentése, illetve egyes szerződések, munkatervek kari vagy tanszéki kezelésbe adása az új nemzetközi stratégia kétségkívül legkörültekintőbben megvalósítandó, mert itthon kari- és tanszéki érdekeket, valamint a hagyományos - gyakran több évtizedes szerződések esetén - a partneregyetemek, egyes esetekben pedig a támogatók: nagykövetségek, külföldi alapítványok érdekeit, érzékenységeit érintő elhatározásokról van szó. A bonyolult szerződési helyzetkép érzékeltetésére a listában megőriztük a korábban belső használatra (így a Peregrinatio Alapítványhoz érkező pályázatok rangsorolása céljából) készült A, B, C kategóriákat, ahol az A-ban közel 40, a B-ben további 50, a C-ben pedig 100 fölötti szerződés szerepel. A lista utolsó oszlopában E (egyetemi szinten folytatandó) K (Kari/tanszéki szinten folytatandó), illetve T (Törlendő, megszüntetendő, felmondandó) jelzéssel első megközelítésben teszünk javaslatot a végleges preferenciák kialakítására. A lista végén összegzett adatokból látható, hogy a jelenleg érvényes közel 200 szerződés vendégfogadásokra évi több, mint 1000 vendégnapot, kiutazásokra évi 350 kiutazást ír elő. Ennek éves költségei 100 %-os teljesítés esetén a 30 millió forintot is meghaladnák. A tényleges teljesítés ettől lényegesen elmarad, alig évi 200 vendégnap keretben fogadjuk a szerződéses partner-egyetemek oktatóit, kiutazóink száma pedig az évi 100 főt sem éri el. A beutazók költségeit napi Ft (szállás, Ft-tól Ft-ig napidíj, + egy hivatalos ebéd) az átlagos útiköltségeket a tényleges repülő, vonat vagy benzinköltség + biztosítás költségeivel jelezzük a listában. Minden további korrekt együttműködés alapja az, ha a partneregyetemekkel és a BME-résztvevőkkel egyeztetve szerződéseinket anyagi lehetőségeink és a tényleges érdeklődés mértéke szerint módosítjuk.. Ebben a munkában nem tudunk azonnal dönteni. Csak fokozatosan és együttes munkával érhető el, hogy például a német együttműködések kinti DAAD-pályázati forrásokból történő fedezéséhez a hazai forrásokat - az NKTH német tartományi együttműködésekre felhasználható pályázataiból - megszerezzék az érintett oktatók. (Ezt a lehetőséget végén már ajánlottuk a Dékánoknak a Berlini Műszaki Egyetemmel és a Drezdai HTW-vel történő szerződés-megújítással kapcsolatos körlevelünkben, de sajnos éppen a pályázati lehetőségre, illetve pályázási szándékra nem kaptunk reakciókat.) Ugyancsak a kari, illetve tanszéki résztvevőkkel és a külföldi partnerekkel történt egyeztetés után eldöntendő a lista átvizsgálásakor: mi maradjon központi egyetemi, mi kerüljön kari, tanszéki kezelésbe. (Pl. ETH Zürich és Újvidék: Építőkar.) De még az újabb és nagyobb munkatervek közül 4

5 is, pl. Virginia Egyetem, ugyan rektori aláírással készült, de a VIK gondozásban folyik. Sok francia szerződés vagy csak építész, vagy csak vegyészkari. Egyéb példák: Mumbay IIT: Építőkar., a Drexel Egyetem és a University of Memphis(USA) a VIK Szélessávú Híradástechnikai illetve a TTK Matematikai Intézete és néhány Vegyészkari Tanszék javaslatára készült rektori aláírással. 6. A hallgatói mobilitási programok - összefüggésben az idegen nyelven végzett képzésekkel 6.1 Kiemelt mobilitási program: a Socrates/Erasmus A Socrates az Európai Unió oktatást támogató programja. Ezen belül az Erasmus projekt a felsőoktatás európai dimenziójának kialakítását támogatja, melyet az EU és az EU tagállamok egyetemei, így a BME is, egyik legfontosabb oktatásfejlesztési feladatának tekint. A BME-n S/E kari koordinátori hálózat segíti a működést, a pályázatok elbírálásában részt vesznek a karok és a hallgatók képviselői. A jelenleg futó program a 2006/2007 tanévvel lezárul. Előzetes információk alapján a közepétől induló új programok stratégiájukban is jelentősen eltérnek a most futó II. programtól. Ezek a változások a S/E programon kívül a Leonardo és a nyári egyetemek programját is érintik majd. A meglevő 200-nál is több intézményközi S/E szerződést valamint a velük összefonódó és nyilván megújítandó Leonardo pályázatokat ezen átalakulás után, ban lesz időszerű ismét összehangolni az ú.n. közvetlen kapcsolatos szerződésekkel. A S/E program keretében 1998 óta 961 hallgatónk végzett el egy vagy két szemesztert az Európai Unió egyetemein. Ez alatt az idő alatt az Európai Unió egyetemeiről 720 hallgató végzett el egy vagy két szemesztert Egyetemünkön. A BME oktatói 244 esetben tartottak legalább nyolc óra vendégelőadást valamelyik EU társegyetemen azok hivatalos oktatási programjában szereplő tantárgyak keretében, a társegyetemekről 133 előadónk volt. Sajnálatos módon, egyenlőtlen az egyes karok részvétele. Bár országos szinten nem állunk rosszul: 2002/2003-as tanévben az ERASMUS ösztöndíjat kapott magyar diákok 6.4%-a a mi egyetemünk hallgatója és az EU diákok 12,1%-a a BME-re jött, a BME diákjainak csak kb. 1%-a vesz részt a mobilitási programokban. 6.2 Az idegen nyelven végzett képzés tényei - A TANOK angol nyelven végzett oktatómunkája közismert, annak ismertetése nélkül csak azt emeljük ki, hogy ez az egyre bővülő S/E illetve az évi mintegy 50 USA és egyéb cserehallgató bejövő forgalom biztosítéka. - A TANOK Német Tagozatának nemzetközi tevékenysége 2004/2005-ben: A Német Nyelvű Mérnökképzés 46 hallgatója (24 informatikus, 7 villamos, 1 gépész, 7 közlekedés és 7 építőmérnöki hallgató) végezte az 5. szemesztert a Karlsruhei Egyetemen. Az előző évekhez hasonlóan az ösztöndíjakat, 500 Euró/hó/hallgató a DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) évi Euró támogatásából fedeztük. A Baden Württembergi Tudományos és Oktatási Minisztérium támogatásával 14 hallgató készítette diplomamunkáját szintén a Karlsruhei Egyetemen (hallgató x 3 hónap x 1500 Euró). A Villamosmérnöki és Informatikai Kar 7 hallgatója 6 ill. 8 hetes nyári szakmai gyakorlaton vett részt a Siemens regensburgi gyárában valamint 5 informatikus hallgató a CAS szoftver cégnél. A Gépészmérnöki és a Közlekedésmérnöki Kar 12 hallgatója az L.u.K. GmbH nál, Bühlben végezte szintén 6-8 hetes szakmai gyakorlatát. A hallgatók mindhárom esetben jelentős összegű ösztöndíjban részesültek a cégektől. A Karlsruhei Egyetemről 7 vendégprofesszor (2 építőmérnöki, 3 gépészmérnöki és 2 villamosmérnöki és informatikai kari professzor) tartózkodott 1-2 hétig egyetemünkön. Ezen időszak alatt a német képzés hallgatóinak tartottak előadásokat. 5

6 A Karlsruhei Egyetemen féléváthallgatáson ill. diplomatervezésen részt vett egykori hallgatók létrehozták A Karlsruhei Egyetem Magyar Öregdiákjainak Egyesületét, csatlakozva ezzel a világ számos országában, a Karlsruhei Egyetem irányításával működő AlumniKaTH klubhálózathoz. - További német nyelvű mobilitási lehetőségként itt említendő meg a Bécsi Műszaki Egyetem gesztusa szemeszterenként 5 hallgatónk rendszeres fogadásával, valamint a különböző német alapítványi és cégtámogatással működő ösztöndíja. - Francia nyelven végzett képzés (2004 nyarától) A francia nyelven végzett képzés 23 hallgatója 3 hónapos, 2 hallgatója 1 hónapos szakmai gyakorlaton vett részt 2004 nyarán nyarán 25 hallgató folytatott 3 hónapos szakmai gyakorlatot Franciaországban. Néhány egyéb, a francia nyelven végzett képzéshez csatlakozó hallgatói mobilitás (az anyag más részeiben már említettek pl. S/E, LdV, ATHENS, TIME nem kerülnek újra felsorolásra): EURINSA (4 szemeszter Franciaországban, ben 9, 2005-ben 11 hallgató. n+i program (4 év /kb. 240 kreditpont BME/ + 2 év Franciaország + záróvizsga BME = 2 diploma, 5 hallgató. ENSAM de Cluny (2 év /kb. 120 kreditpont/ BME + 1 év Cluny év BME + 1 év Franciaország = 2 diploma, 5 magyar, 2 francia hallgató. Ezek és az oktatói mobilitások (kb. 25 fő) támogatásban részesülnek a partnerintézmények, francia programok (pl. Eiffel), az AUF, a Francia Nagykövetség (a évben ) által. 6.3 A német-és francia-nyelven végzett képzés konszolidációja: Egyetemünk nemzetközi tekintélyének fontos eleme a soknyelvűség: a TANOK angol képzése idén ünnepelte 20 éves évfordulóját. A szeptember 26-i ET-ülésen, illetve az azt megelőző NKB és Tud. Biz üléseken ugyanakkor még több felszólaló veszélyben érezte az Egyetemünkön ugyancsak hagyományos, idén éppen 35. évét ünneplő karlsruhei kapcsolatoknak köszönhetően, 13 éve folyó német, és az INSA de Rennes vezette 15 francia, belga egyetemet tömörítő konzorcium és más francia partnerkapcsolatoknak illetve állami támogatásnak köszönhetően 14 éve működő francia nyelven végzett képzés helyzetét. Örömmel számolhatunk be arról, hogy megfelelő előkészítés után a november 28-i Egyetemi Tanács döntése szerint ezután "az oktatás közvetlen feladatait a szakot gondozó karok látják el, az oktatásszervezés különös feladatait (továbbra is ) a TANOK", valamint hogy "l.5 szorzó alkalmazásával az idegen nyelvű képzés anyagi támogatását külön is segíteni kell", a német és francia nyelven végzett képzés folytatása biztosra vehető. 6.4 További hallgatói mobilitási programok -Leonardo da Vinci (LdV) az EU hosszú (minimum 14 hét) szakmai gyakorlatokat támogató programja. Célját pályázati rendszerben valósítja meg óta 15 BME koordinálású mobilitási projekt 306 hallgató 5293 hét külföldi gyakorlatát támogatta. Az egyetem jelenleg nyári (francia, olasz, spanyol nyelvterületen), magasabb évfolyamú hallgatók (min. 180 kreditpont), friss diplomások kategóriákban szervez gyakorlatokat a BME Leonardo intézményi koordinátor irányításával, összehangolásával. Helyünk országosan a felsőoktatási kategóriában kb. 30%, a fiatal dolgozók, friss diplomások között 15% ben egyik projektünk bekerült a legjobb 5 európai felsőoktatási mobilitási projekt közé ( Leonardo / Szakmai gyakorlatok). -CEEPUS- Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogram (a 2005/2006-os tanévre nem nyertünk pályázatot, de ezt az évi végzős hallgató vagy doktoranduszt is érintő cserelehetőséget a későbbiekben jobb pályázási technikával érdemes feléleszteni! -Új lehetőség 2005-től: ERASMUS MUNDUS (Európán kívüli hallgatók fogadása.) 6

7 -Marie Curie-ösztöndíjak 7. Az elsősorban a nemzetközi hallgatói mobilitást elősegítő nemzetközi hálózati tagságok Az ATHENS Network célja évente kétszer 8 napos (2 kreditpont) kurzusok szervezése a ParisTech koordinálásával részt vevő 12 vezető európai műegyetem (Bécs, Budapest, Delft, Leuven - Louvain, Lisszabon, Madrid, Milánó, München, Prága, Stockholm, Trondheim) hallgatói számára. Egy alkalommal kb hallgató folytat tanulmányokat es csatlakozásunk óta 207 BME hallgató ment külföldre a program keretében, 404 külföldi hallgató (és kb. 100 magyar) végezte el a nálunk eddig megtartott 16 kurzust. ( Szakmai gyakorlatok, csereprogramok) T.I.M.E. Association (Top Industrial Managers for Europe) az Ecole Centrale de Paris alapította, jelenleg 46 tagú szervezet célja két diplomás képzések szervezése. Eddig 1700 hallgató végzett. A BME 2004-ben csatlakozott, ez évben kezdődött meg az érdemi szervezés. ( ISEP (International Student Exchange Program) amerikai diákcsereprogram évi 10 hallgató kiutazását teszi lehetővé. International Network of Universities (INU) Ausztrál-és világméretű hálózat, ausztrál, kínai, japán, indonéz, európai és USA egyetemek). Készülő EU-pályázatok útján hallgatói csere lehetséges. NEPTUNE környezeti mérnöki projektek (holland koordinálással) az Építő, Építész és Közlekedésmérnöki Kar részvételével) Vulcanus EU-japán szakmai gyakorlatokra két éve lehet jelentkezni, sajnos pályázóink ez évben nem nyertek. A 2005/2006-os tanévben egy VIK hallgató kijutott. (Az összes EU egyetemről évente 40 hallgatót fogadnak japán iparvállalatok.) decemberében figyelni kell a következő pályázatot. Szingapúr, Tajvan és 2006 elején először a Kínai Népköztársaság állami ösztöndíjakat is hirdet, a BME ezeknek a lehetőségeknek a kihasználásában is élen jár. Hagyományos orosz nyelvű robottechnikai képzésünk az alapja annak, hogy februári Putyinlátogatás alkalmával hosszabb szünet után megújított magyar-orosz államközi kulturális-oktatási munkaterv alapján ismét jelölhetünk BME hallgatókat orosz egyetemeken folytatható tanulmányokra. Igaz, ez a brain drain egyik formája is, de 2005-ben a koppenhágai DTU, majd 2006 elején izlandi intézmények, legújabban pedig az USA Missouri Államokban (St. Louise-ban) működő tiszteletbeli konzul ajánlotta MSc illetve MBA - ösztöndíjakat. 8. A BME 2005-ös és 2006-os központi nemzetközi költségvetését érintő tények. Csökkent keret, elmaradt bevételek Míg 2004-ben a Tud. Ig /NKI 53,5 millió, 2005-ben csak 38 millió forinttal gazdálkodott ra a Tudományos és Nemzetközi Igazgatóság a 2005-ös teljes keretéhez képest 5 millió Ft többletet kapott, nagyobbrészt a megnövekedett nemzetközi kötelezettségek fedezetéül. Egyetemi vezetőink, így dr. Molnár Károly rektor és különösen dr. Zrínyi Miklós tudományos és nemzetközi rektorhelyettes a saját tanszéki pályázati kereteikből rendszeresen hozzájárulnak az Egyetem érdekében megtett külföldi látogatások költségeihez, a feladatok azonban bővültek, a források így is csökkentek ben szünetelt, de 2006-ban az Apponyi Albert program keretében újra megnyílt az NKTHtámogatás a nemzetközi szervezeti tagságokra, a 2005/2006-os évre nem nyertünk CEEPUStámogatást. A 2006/2007-es tanévre egy nyertes hálózatunk van. 7

8 Emelkedő, részvételi díj, napidíj, szállásköltségek, részben csökkenő (pl. fapados) útiköltségek Folyamatos takarékosság. Főbb tételek: -Egyes nemzetközi szervezeti tagságok megszüntetése, -Közvetlen kapcsolatos forgalom visszafogása, -Saját bevételek, pályázatok, szponzori pénzek bevonása, -Postai, telefonköltségek csökkentése, papíralapú levelezés és telefonálás kiváltása elektronikus kapcsolattartással. 9. Igazgatóságunk új arculata és elvárásai, valamint a nemzetközi kapcsolatok szervezeti háttere az új nemzetközi stratégia kidolgozása idején: 9.1 Szolgáltató tevékenység erősödése, szigorúbb szerződés-nyilvántartás, BME költségvetési és pályázati források nyarától nem függetlenül a költségvetési megszorításoktól sem a szolgáltató tevékenység hangsúlyozása mellett, a Tudományos és Nemzetközi Igazgatóságon és ezen belül az NKI-n növekedett a pénzügyi fegyelem, és a nemzetközi területen is előtérbe került a K+F részlegnél már megszokott szigorú szerződés-nyilvántartás. Fokozottabban érvényesül elsősorban pályázati úton, illetve kari, tanszéki források bevonásával a központi keretek ésszerű és takarékos felhasználása. A nagyobb pénzügyi fegyelemhez a cselekvési tervek gondosabb előkészítés mellett arra is szükség volna, hogy az elkészülő pénzügyi tervekhez rendelt források időarányosan és áttekinthetően álljanak rendelkezésre. Már itt jelezzük előre, hogy a 2007-es jubileumi, 225. évfordulóhoz kapcsolódó megélénkülő nemzetközi eseményekre (pl. CESAEER-közgyűlésnek a BME-n októberében történő megrendezése) többletforrásra, vagy a szerződésekben vállalt alaptevékenységek radikális csökkentésére lesz szükség. 9.2 Utaztatási változások Az új stratégia megvalósítására olyan időszakban kerül sor, amikor az OTP Travel szerződés felmondásával, a VISTA Utazási Iroda ideiglenes megbízásával, új utaztatási közbeszerzési pályázat kiírásával átalakul az Egyetem utaztatási háttere. A fapados járatok megindulásával bizonyos takarékosság érhető el, de folyamatosan nőnek a szállodai és regisztrációs költségek, és fel kell készülnünk a várható kormányzati takarékossági intézkedéseken kívül a forint árfolyamcsökkenésére is. 9.3 Átszervezések, új SZMSZ, nyugdíjazások Elsősorban nyugdíjazások következtében (2005. nyarán az igazgató, az intézményi Socrates/Erasmus koordinátor valamint a CEEPUS koordinátor, nyarán az NKI angolszász referense (és egyben irodavezetője) cseréjére került, illetve kerül majd sor, és az egyetemi SZMSZ megújításával a Tudományos és Nemzetközi Igazgatóság új szervezeti és működési szabályzata, ügyrendje és a munkaköri leírások profiltisztítással egybekötött aktualizálása zajlik. 9.4 Együttműködés a karokkal, tanszékekkel, hallgatói képviseletekkel Mind a közvetlen kapcsolatos egyetemközi, mind a CEEPUS, a Socrates/Erasmus illetve Leonardo intézményközi szerződések kezelésében (megújításában, egyes szerződések megkezdett revíziójában) a Karok és a Tanszékek, a hallgatói ügyek esetében pedig HÖK-ök és az EHK, a Diákközpont, különösen a Támpont Iroda kiváló, konstruktív együttműködését élvezhettük, és kérjük ennek folytatását. A hallgatói szervezetek érezhetően észlelték, hogy a korábbi lehetőségek fenntartása: a német- és francia nyelvű képzésből adódó cserelehetőségek, a bécsi hallgatói ösztöndíjak, német (DAAD, Quandt Alapítvány) és amerikai alapítványi cserék mellett új, elsősorban ázsiai valamint új 8

9 amerikai és egyéb: dán, orosz lehetőségek nyíltak, és ezek bővítésén velük együttműködve továbbra is intenzíven dolgozunk. Az újabb ösztöndíj-lehetőségekről az EU Erasmus programjának támogatásával jó áttekintést készítettek "Ösztöndíjkalauz" címmel a Socrates/Erasmus Iroda és a DIK Támpont munkatársai, ami 44 oldalas füzet formájában a hallgatók jobb tájékozódását segíti, és aminek frissített kiadása 2006 szeptemberére ismét várható. A vezető oktatókkal, tanszékvezetőkkel a novemberi Professzori Páholy alkalmával történt konzultáció után december 8.-án, illetve ennek az átdolgozott anyagnak bemutatásakor majd június végén lényegesnek tartottuk, illetve ismét javasoljuk, hogy a rektorhelyettes tanácsadó testülete, az NKB ülésén az új nemzetközi stratégia és az abból adódó Cselekvési terv megvitatásán vegyenek részt a kari nemzetközi dékán-helyettesek is. II. Cselekvési terv 1. A cselekvési terv alapját az előterjesztés I. (Előzmények és tények) 1. pontjában felsorolt sarokpontok képezzék. 2. Reméljük, hogy az I.2 pontban megfogalmazott kéréseket a BME nemzetközi kapcsolatainak valamennyi aktív résztvevője elfogadja. Határidő a Cselekvési terv sarokpontjai és javaslatai eredményes követésének kiértékelésére: a évi nemzetközi beszámolónak az ET elé történő terjesztésekor, kb nyarán. Felelős: Dr. Zrínyi Miklós tudományos és nemzetközi rektorhelyettes, Tud. Ig., NKI, 3. Teendők a BME nemzetközi egyetemi és mérnökképzési szervezeti tagságaival kapcsolatban: Az I. Előzmények és tények 4. pontjában felsorolt kiemelt tagságok megerősítése, a tagdíjak kifizetése és a rendezvényeiken történő részvétel mellett (EUA, CESAEER, 4xTU, SEFI, Európai Műegyetemi Rektorok Éves Konferenciája, AUF, ineer, Dean, ACA, WITEC) egyéb konkrét tagsági akciók: - A 4xTU /Bécsi, Prágai, Pozsonyi Műszaki Egyetem és a BME részvételével/ megvalósuló stratégiai együttműködés (Telč-i kezdeményezés) szeptember 4-5-én a BME-tanévnyitón a társrektorok és rektorhelyetteseik részvétele, majd egy ezt követő balatonfüredi konferencia megtartása a "kutatóegyetemek" témában. Felelős: Dr. Sallai Gyula stratégiai rektorhelyettes, Dr. Zrínyi Miklós tudományos és nemzetközi rektorhelyettes és Ádám Antal rektori nemzetközi tanácsadó aktív részvételével és előadásával, amit a K+F iroda készít elő. Rendezvényszervező: NKI. Határidő: folyamatos - A október: CESAEER. Közgyűlés megrendezése a BME-n. Felelős: Dr. Zrínyi Miklós tudományos és nemzetközi rektorhelyettes, NKI, PR Iroda Határidő: folyamatos októberig 9

10 ra már elnyertük az ineer (International Network on Engineering Education, ( ICEE 2008 konferenciájának megszervezését a Pécsi Egyetemmel közösen. Ezt előkészítendő Egyetemünk képviselője részt vesz a és a évi ICEE (International Conference on Engineering Education) konferenciákon. Felelős: Dr. Zrínyi Miklós tudományos és nemzetközi rektorhelyettes, Dr. Moson Péter, a francia nyelvű képzés igazgatója, ineer Board-tag, NKI Határidő: folyamatos nyarának kiválasztandó időpontjáig - A augusztus 28.-i Operatív értekezlet pozitív döntése alapján folytatjuk tagságunkat az INU, ausztrál alapú egyetemi hálózatban, a La Trobe Egyetem vezetésével létrehozott konzorciumban közösen pályázunk EU-támogatásra hallgatói cserék támogatására. (2006. évi dolláros tagdíjunkat a La Trobe Egyetem átvállalta.) áprilisában Egyetemünkön megrendeztük az INU Végrehajtó Bizottsági ülést. Eldöntendő tagságunk folytatása vagy megszüntetése. Felelős: Dr. Zrínyi Miklós tudományos és nemzetközi rektorhelyettes valamint az NKI Határidő: december 1.-ig - A már lezajlott illetve eldöntött nemzetközi szervezeti tagságok (régebben az IAUP, 2005 folyamán a Santander, IAU, DRC) megszüntetésén kívül, ahogyan a október 17-i Operatív Értekezletre készített előterjesztésben szerepelt, ugyancsak nem veszünk részt az időnként a Magyar Rektori Konferencia útján nekünk is meghívást küldő Bologna Observatory, sem az AUDEM (Association of Universities for Democracy) szervezetek rendezvényein, mivel egyik sem kifejezetten a műszaki egyetemek fóruma. Felelős: NKI Határidő: folyamatos - Az élethosszig tartó tanulás követelménye megkívánja a mérnökök folyamatos továbbképzését, amelynek szervezése során az Európában, 1939-ben, elsőként alapított BME MTI a jövőben is nagy hangsúlyt kell, hogy helyezzen nemzetközi kapcsolatrendszerének ápolására, a gyorsan változó iparigazdasági környezethez kapcsolódó nemzetközi tapasztalatok hazai hasznosítására. Felelős: Dr. Ginsztler János egy. tanár, igazgató (Mérnöktovábbképző Intézet) Határidő: folyamatos - Az összességében évi közel 3 millió forint tagsági díjakat és a nemzetközi tagságokkal összefüggő vezetői utazások költségeire további közel 4 millió forintot igénylő nemzetközi szervezeti tagságokkal kapcsolatban további tennivalók: - az illetékes egyetemi bizottságok és az illetékes nemzetközi dékánhelyettesek tanácsainak igénybe vételével a Tudományos és Nemzetközi Igazgatóságon megerősítendő a nemzetközi szervezetekben történő BME részvétellel kapcsolatos elvi előkészítő munka színvonala. Felelős: Dr. Zrínyi Miklós tudományos és nemzetközi rektorhelyettes, a tudományos és nemzetközi igazgató, NKI-irodavezető Határidő: folyamatos - a nemzetközi szervezetek eseményein részt vevő BME-képviselőket illetően pedig szükséges a felmerült fontos oktatási-kutatási, mérnökképzési ügyeket érintő nemzetközi szervezeti lépésekről történő szélesebb körű, rendszeresebb tájékoztatás, és a feladatokat előíró, felelősöket kijelölő útibeszámolók készítésében a nagyobb következetesség, annak érdekében, hogy Egyetemünk nemzetköziesítése ezeken a csatornákon is jobban megvalósuljon. 10

11 Felelős: kiutazó egyetemi vezetők, Dr. Zrínyi Miklós tudományos és nemzetközi rektorhelyettes, NKI Határidő: folyamatos 4. Teendők a BME egyetemközi szerződéseivel kapcsolatban: - A központi forrásokból finanszírozandó szerződés-lista mellé vehessünk fel további kb. 20 presztízs-okokból szerepeltethető, anyagi teherrel nem járó szerződést: Imperial College, KTH, USA: Florida Tech, New Hampshire, japán tartományi szerződések, Szingapúr, Taipei, stb, továbbá olyan kiemelt kapcsolatokat (főleg finn és skandináv országokból), ahol csak S/E csere működik. - Szerepeltessük külön a nekünk kifejezetten pénzt hozó, meghívásokat eredményezőeket: Szingapúr, japán kormányzósági, kurd autonómiai, stb. szerződéseket. - Profiltisztítás érdekében vegyük le a cég-szerződéseket: Toshiba, Suzuki Alapítvány, Gifu kormányzóság, stb. és ezek majd csak a Stratégiai Igazgatóság /PR Iroda céglistáján szerepeljenek. Felelős: (Az Operatív Értekezlet/ Rektori v. Egyetemi Tanács) döntése után: NKI Határidő: a kapcsolati lista véglegesítésére, a BME résztvevők és a külföldi partnerek értesítése után: dec Teendők a hallgatói cserékkel kapcsolatban A. Socrates/Erasmus Az uniós célkitűzésekkel egybe esik az a szándékunk, hogy a minőség megtartása mellett aktivitásunkat növelni kell (Az uniós cél 20 év alatt a hallgatói mobilitás megháromszorozása.). Az a S/E aktivitás megítélését egyetemünkön feltétlenül javítani kell, hiszen a hallgatói mobilitásnak ez a legfőbb színtere. Az európai szintű mérnökképzésnek szükségszerű velejárója a nemzetközi tapasztalatszerzés, már az egyetemi évek során is. Ehhez mind a kimenő, mind a hozzánk érkező hallgatók irányában jobb PR munkára van szükség. Tudatosítanunk kell, hogy az oktatás európaivá válása egyetemünk által is kitűzött irányzat. Javítanunk kell a külföldön eredményesen elvégzett tárgyak elismertetési arányát. A bejövő hallgatók létszámának növelésére javasoljuk, hogy vegyünk részt az európai oktatási börzéken (javaslat: közös magyar S/E stand, pl. a Campus Hungary szervezésében). Olyan támogatási/elismerési rendszert kellene kidolgozni, amely az oktatók teljesítményeként elismeri a S/E programba fektetett munkát. Felelős: Dr. Zrínyi Miklós tudományos és nemzetközi rektorhelyettes, Dr. Nagyné Dr. László Krisztina S/E intézményi koordinátor. A fentiekben meghatározott akkreditációs és minőségbiztosítási teendőkben az oktatási dékánhelyettesek a börzéken történő részvételben a TANOK illetve a Campus Hungary együttműködésére és segítségadására számítunk. A komplex feladatokat Egyetemi Tanács elé kell vinni. Határidő: Folyamatos, legkésőbb tavasza. Ösztönöznünk kell oktatóinkat is az S/E programban való aktív részvételre. Javítanunk kell a bejövő hallgatók fogadási feltételeit (kollégiumi elhelyezés) és stabilizálni/bővíteni kell az idegen nyelven felkínált tárgylistát. A létszám emelkedése felveti a minőségbiztosítási politika ill. minőségbiztosítási rendszer kidolgozásának szükségességét. Felelős: S/E intézményi koordinátor a DIK-kel, TANOK-kal, oktatási dékánhelyettesekkel, Stratégiai Igazgatósággal együttműködve. 11

12 Határidő: Folyamatos B./ További (Socrates/Erasmuson, Leonardon (valamint ERASMUS MUNDUS, Marie Curien kívül) elsősorban hallgatói mobilitást elősegítő nemzetközi hálózati tagságok Athens Network (Bécs, Budapest, Delft, Leuven-Louvain, Lisszabon, Madrid, Milánó, München, Párizs, Prága, Stockholm, Trondheim, Varsó.) T.I.M.E. Association (Top Industrial Managers for Europe) az Ecole Central Paris koordinálásával) ISEP amerikai diákcsere-program International Network of Universities (INU) (Ausztrál, kínai, japán, indonéz, európai és USAegyetemek) NEPTUNE környezeti mérnöki projektek (holland koordinálással) az Építő, Építész és Közlekedésmérnöki Kar részvételével) Költségek a nemzetközi szervezeti tagságoknál említett kb. 3 millió forintban nem szerepelnek, és további évi kb. 2 millió forintot tesznek ki. Folyamatban van a 2006-os TIME és ISEP tagdíjak Apponyi Albert pályázata. A számlák érkezésekor pályázni kell a többi tagdíjra. A NEPTUNE hálózat 2000 eurós évi tagdíját, valamint 2x1250 eurós projekt-részvételi díját áprilisában átutaltuk. NEPTUNE-tagságunk októberéig érvényes. A további részvételt a három kar (Építő, Építész és Közlekedési) döntésétől tesszük függővé. Az ISEP program esetén megfelelő színvonalú kollégiumi elszállásolás hiányában tagságunkat felfüggesztjük. Felelős: Érintett dékánok, Dr. Zrínyi Miklós tudományos és nemzetközi rektorhelyettes, NKI Határidő: a június 10, illetve december Teendő a források biztosításával, elosztásával kapcsolatban 6.1 A közvetlen kapcsolatos munkatervi ki- és beutazásokat év elején pályáztatni kell a résztvevő karokkal, tanszékekkel. Az a pályázó élvezzen prioritást, aki EU Keretprogramban, TéT-pályázatban, CEEPUS hálózatban stb. történő közös részvételt, közös publikációt ígér a közvetlen kapcsolatos partnerével. Valamennyi munkaterv megújításának feltételeit a lejárat előtt 6 hónappal meg kell vizsgálni. Felelős: NKI, érintett karok és tanszékek Határidő: Folyamatos 6.2 Vendégek napidíjaival kapcsolatos javaslat: a krakkói és maribori munkatervben már szerződésileg vállalt, egyes esetekben bécsi vendégeknek is engedélyezett napi 20 euro /5 ezer Ft/ napidíj általánossá tétele a megmaradó közvetlen kapcsolatos munkaterv esetén. Felelős: Az ET jóváhagyása után az érvényes projekt-munkatervekben szereplő témavezetők, NKI Határidő: januártól 7. A nemzetközi kapcsolatok szervezeti hátterével kapcsolatos feladatok: Ahogy az NKB december 8-i ülésének jegyzőkönyve is írja: " a II./5 A. és B. fejezetekben a mobilitást kiszolgáló és a nemzetközi tevékenység szervezeti hátterének átalakításával kapcsolatban a résztvevők egyetértettek egy olyan későbbi határidővel, amit az EU programok várható módosításától kell függővé tenni. 12

13 Felelős: Dr. Zrínyi Miklós tudományos és nemzetközi rektorhelyettes, Intézményi S/E koordinátor, Leonardo-felelős, NKI Határidő tehát: november február között. Budapest, május 12. Készítette: Tokai András NKI-irodavezető, a korábbi, Ádám Antal, Dr. László Krisztina, Mádl Katalin és Dr. Moson Péter együttműködésével készült anyag felhasználásával (Mellékletek, háttéranyagok készítése: a felsorolt személyek, valamint az NKI és a S/E Iroda munkatársai) Jóváhagyta : Dr. Pálvölgyi Tamás tud. és nemzetközi igazgató 13

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Debreceni Egyetem Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Nemzetköziesítési audit a Debreceni Egyetemen 2016. november 09. Nemzetköziesítés a Debreceni Egyetemen - a Debreceni

Részletesebben

Hatályba lépett: május 4-én

Hatályba lépett: május 4-én A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FIZIKAI INTÉZETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a BME Természettudományi Kar Tanácsa 2011. május 4-én Hatályba lépett: 2011. május 4-én

Részletesebben

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS 2014 1. Erasmus + Mi az Erasmus +? Az ERASMUS+ egy átfogó programcsomag, amely

Részletesebben

A Tempus Közalapítvány által kezelt programok szerepe a felsőoktatás nemzetköziesítésében

A Tempus Közalapítvány által kezelt programok szerepe a felsőoktatás nemzetköziesítésében A Tempus Közalapítvány által kezelt programok szerepe a felsőoktatás nemzetköziesítésében TéT Konferencia, Felsőoktatás nemzetköziesedése: mobilitás és akadémiai együttműködések Budapest, 2016. július

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatszerzés ösztöndíjjal

Nemzetközi tapasztalatszerzés ösztöndíjjal Nemzetközi tapasztalatszerzés ösztöndíjjal A Tempus Közalapítvány által koordinált nemzetközi mobilitási ösztöndíjak Székely Ágnes, Tempus Közalapítvány Budapest, 2017. április 5. Tempus Közalapítvány

Részletesebben

CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies

CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Kilin Emőke 16 CEEPUS tagország

Részletesebben

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program Erasmus Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak Sopron, 2008. május 26. Tempus Közalapítvány Az Erasmus páratlan program 1987 - Erasmus 3244 hallgató 1997 - Magyarország csatlakozik 856

Részletesebben

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23.

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23. ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása 2016. február 23. Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Dr. Zrínyi Miklós tudományos és nemzetközi rektorhelyettes Szervezeti egység: a Tudományos és a Nemzetközi Igazgatóság I.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ február 23.

ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ február 23. ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ 2017. február 23. ERASMUS PLUS PROGRAM Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös képzések),

Részletesebben

Cserediákprogramok. JoinEU-SEE, Basileus, Sigma, Eraweb, DAAD, CEEPUS, Balassi Intézet

Cserediákprogramok. JoinEU-SEE, Basileus, Sigma, Eraweb, DAAD, CEEPUS, Balassi Intézet Cserediákprogramok JoinEU-SEE, Basileus, Sigma, Eraweb, DAAD, CEEPUS, Balassi Intézet CSEREDIÁK- PROGRAMOK Felsőoktatási tájékoztató füzet 2015 A legismertebb, hazánkban is működő cserediákprogramokról

Részletesebben

Campus Hungary Pályázati Felhívás hallgatók számára

Campus Hungary Pályázati Felhívás hallgatók számára Campus Hungary Programigazgatóság Projektazonosító: TAMOP4.2.4B/1-11/1 és TAMOP4.2.4B/2-11/1 Campus Hungary Pályázati Felhívás hallgatók számára A a Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez

Részletesebben

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Mi az az Erasmus+ program? Az Európai Bizottság idén már 28 éves programja Plusz, mert a 28 évvel ezelőtt alapított

Részletesebben

Munkahely: BME TTK Matematika Intézet, Differenciálegyenletek Tanszék. Telefon: 36-1-463-26-90, Fax: 36-1-463-12-91, Mobil: +36-30-9392626.

Munkahely: BME TTK Matematika Intézet, Differenciálegyenletek Tanszék. Telefon: 36-1-463-26-90, Fax: 36-1-463-12-91, Mobil: +36-30-9392626. Dr. M o s o n P é t e r matematikus, oktatási szakember Önéletrajz (2015. szeptember 3.) Moson Péter Sz.: Budapest, 1949. szeptember 23. Lakás: 1119 Budapest, Rátz László utca 52. Telefon/fax: 36-1-2055488.

Részletesebben

Összeállította: Ender Ferenc Elektronikus Eszkzök Tanszéke. Budapest, szeptember 19.

Összeállította: Ender Ferenc Elektronikus Eszkzök Tanszéke. Budapest, szeptember 19. A Smart Systems Integration Erasmus Mundus mesterképzés programjának összehasonlítása a BME villamosmérnöki szakának Mikro- és nanoelektronika MSc specializációjával Összeállította: Ender Ferenc Elektronikus

Részletesebben

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR A Budapesti M szaki F iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és M ködési Rend 7. függelék 2. verzió A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT

Részletesebben

CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram

CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram Hálózati pályázatok Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatásban Információs nap 2016. október

Részletesebben

III. évf. 7. szám BME 2002. november 25. Tudományos és Nemzetközi Igazgatóság Nemzetközi Kapcsolatok Irodája Felelős szerkesztő:

III. évf. 7. szám BME 2002. november 25. Tudományos és Nemzetközi Igazgatóság Nemzetközi Kapcsolatok Irodája Felelős szerkesztő: 1 / 6 2012.06.14. 14:06 III. évf. 7. szám BME 2002. november 25. Tudományos és Nemzetközi Igazgatóság Nemzetközi Kapcsolatok Irodája Felelős szerkesztő: Dr. Várkonyiné Dr. Kóczy Annamária egy. docens,

Részletesebben

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Az Egyetem rövid története Az Andrássy Egyetem a Magyar Köztársaság, Ausztria, Németország, Svájc, a Bajor és Baden Württemberg Szövetségi Tartományok közös projektje

Részletesebben

A NEMZETKÖZI ALPROJEKT EREDMÉNYEI

A NEMZETKÖZI ALPROJEKT EREDMÉNYEI TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Nemzetközi alprojekt Projektzáró Rendezvény Szeged, 2015. június 23. A NEMZETKÖZI ALPROJEKT EREDMÉNYEI Dr. Pálfi György NEMZETKÖZI ALPROJEKT = NEMZETKÖZI ÉS NEMZETKÖZI

Részletesebben

Erasmus+ Hallgatói Mobilitás és Szakmai Gyakorlat. SZTE Állam- és Jogtudományi Kar február 4.

Erasmus+ Hallgatói Mobilitás és Szakmai Gyakorlat. SZTE Állam- és Jogtudományi Kar február 4. Erasmus+ Hallgatói Mobilitás és Szakmai Gyakorlat SZTE Állam- és Jogtudományi Kar 2015. február 4. Miért jó a hallgatói mobilitás? Nyelvtudás fejlesztése; Interkulturális és szakmai kapcsolatok építése

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 719/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

Nemzetközi képzési környezet és nemzetközi marketing tevékenyég integrált fejlesztése AP

Nemzetközi képzési környezet és nemzetközi marketing tevékenyég integrált fejlesztése AP TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Nemzetközi képzési környezet és nemzetközi marketing tevékenyég integrált fejlesztése AP Negyedik projektszintű találkozó 2014. december 2. Losoncz Annamária SZTE NKI

Részletesebben

A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai

A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai KEK tagállamok Visegrádi Négyek Előzmények Közép-európai Kezdeményezés (KEK) o 1989. 11.11. Budapest, Ausztria, Jugoszlávia, Magyarország és

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2015/2016-os tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debreceni Egyetem Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ 2015 PREAMBULUM A Debreceni Egyetem (DE), mint vezető konzorciumi

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A program részletes leírása:

Szakmai beszámoló. A program részletes leírása: Szakmai beszámoló Az idei évben az ERASMUS+ adminisztratív dolgozói mobilitás keretében 2015.09.28. és 10.02. között szakmai úton vettem részt a portugáliai Portóban; a Portói Egyetem Sporttudományi Karán,

Részletesebben

CEEPUS egyéni hallgatói és oktatási mobilitási pályázatok Általános pályázati feltételek, formai és tartalmi követelmények

CEEPUS egyéni hallgatói és oktatási mobilitási pályázatok Általános pályázati feltételek, formai és tartalmi követelmények Student (S) féléváthallgatás célú mobilitás 35 hónap minimum tartózkodási idő: egész hónapok, az utolsó hónap min. 16 nap aktív hallgatói státusz alap, mester vagy doktori képzésben 2 lezárt félév a kiutazáskor

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

A Magyar Közlekedési Mérnökképzésért Alapítvány pályázati felhívása légiközlekedéssel kapcsolatos oktató- és kutatómunka támogatására

A Magyar Közlekedési Mérnökképzésért Alapítvány pályázati felhívása légiközlekedéssel kapcsolatos oktató- és kutatómunka támogatására A Magyar Közlekedési Mérnökképzésért Alapítvány pályázati felhívása légiközlekedéssel kapcsolatos oktató- és kutatómunka támogatására A Magyar Közlekedési Mérnökképzésért Alapítvány (AMKMA, a továbbiakban:

Részletesebben

Életen át tartó tanulás Comenius Iskolai együttműködés program. Comenius 2013 EVIBACE

Életen át tartó tanulás Comenius Iskolai együttműködés program. Comenius 2013 EVIBACE Életen át tartó tanulás Comenius Iskolai együttműködés program Comenius 2013 EVIBACE EU pályázatok Életen át tartó tanulás programja Hazai Közreműködő szervezet: Tempus Közalapítvány: Pályázatírás során

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat

Részletesebben

Projekt Koordinációs Értekezlet

Projekt Koordinációs Értekezlet Interdiszciplináris kutatói teamek létrehozása és felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0017 Projekt Koordinációs

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

Életen át tartó tanulás. A mozgássérült gyermekek rehabilitációjának minőségi sztenderdjei Európai eszmecsere EQUALREHAB

Életen át tartó tanulás. A mozgássérült gyermekek rehabilitációjának minőségi sztenderdjei Európai eszmecsere EQUALREHAB Életen át tartó tanulás Leonardo Da Vinci program A mozgássérült gyermekek rehabilitációjának minőségi sztenderdjei Európai eszmecsere EQUALREHAB European exchange of quality standards in rehabilitation

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi

Részletesebben

A BME VIK FMD pályázatának specifikumai

A BME VIK FMD pályázatának specifikumai A BME VIK FMD pályázatának specifikumai Vajta László dékán, Henk Tamás FMD megbízott FMD átadás 2011. október 26. BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tartalom Adottságok: 1. Profil és hallgatóság 2.

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2016/2017

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2016/2017 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2016/2017 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2016/2017-es tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről DECEMBER 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 6 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése.

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése. . A SZOLNOKI FOISKOLA 2008. ÉVI MINOSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. A SZOLNOKIFOISKOLAMINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK2008. ÉVIFEJLESZTÉSI IRÁNYAI A Szolnoki Foiskola minoségfejlesztési tervének feladata, hogy

Részletesebben

Nemzetközi Kapcsolatok Kabinet ÜGYREND

Nemzetközi Kapcsolatok Kabinet ÜGYREND Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Kapcsolatok Kabinet ÜGYREND Gödöllő, 2014. április 1. A SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Kapcsolatok Kabinet Ügyrendje

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

Pályázati felhívás EGT Norvég Alap Ösztöndíjra

Pályázati felhívás EGT Norvég Alap Ösztöndíjra Pályázati felhívás EGT Norvég Alap Ösztöndíjra 1. Általános rendelkezések A pályázat elsődleges célja, hogy lehetővé tegye a BME Építészmérnöki Kar doktori képzésében résztvevő hallgatók, ill. a doktori

Részletesebben

A Kar partnerintézményei, ahol oktatási tevékenység folytatható:

A Kar partnerintézményei, ahol oktatási tevékenység folytatható: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara pályázatot ír ki 2015/2016. tanévi Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre A pályázat célja: Az oktatói mobilitás

Részletesebben

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére 6. napirend: Az Egyesület 2011-es tervei Tisztelt Közgyűlés! 2011-es tervezett

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat típusa:

Részletesebben

KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ

KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ a 2017/2018. tanévre 0 KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ 2017/2018. tanév A külföldi részképzési ösztöndíj a hallgatók külföldi felsőoktatási intézményekben részképzés keretében

Részletesebben

Minőségfejlesztési program 2013/14

Minőségfejlesztési program 2013/14 Minőségpolitika, stratégia és eljárások 1 A kari minőségpolitika aktualizálása Minőségcélok kitűzése és 2 A kari minőségfejlesztési bizottság munkájának 3 Az intézetek, tanszékek minőségbiztosítási tevékenységének

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió

Részletesebben

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma Külképviseleti választás 2. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. ban szavazó választópolgárok száma 2. külképviseleti Település Ország névjegyzéki létszám (fő) 1 Abu Dhabi Egyesült Arab

Részletesebben

Biomatika Intézet Neumann János Informatikai Kar Óbudai Egyetem. Dr. Kozlovszky Miklós egyetemi docens, intézetigazgató, OE NIK

Biomatika Intézet Neumann János Informatikai Kar Óbudai Egyetem. Dr. Kozlovszky Miklós egyetemi docens, intézetigazgató, OE NIK Biomatika Intézet Neumann János Informatikai Kar Óbudai Egyetem Dr. Kozlovszky Miklós egyetemi docens, intézetigazgató, OE NIK Bevezetés Látványos fejlődés robotika, orvosi informatika területeken Korábban

Részletesebben

A Magyar Közlekedési Mérnökképzésért Alapítvány pályázati felhívása légiközlekedéssel kapcsolatos oktató- és kutatómunka támogatására

A Magyar Közlekedési Mérnökképzésért Alapítvány pályázati felhívása légiközlekedéssel kapcsolatos oktató- és kutatómunka támogatására A Magyar Közlekedési Mérnökképzésért Alapítvány pályázati felhívása légiközlekedéssel kapcsolatos oktató- és kutatómunka támogatására A Magyar Közlekedési Mérnökképzésért Alapítvány (AMKMA, a továbbiakban:

Részletesebben

Nemzetközi megjelenések a Campus Mundi program keretében Intézményi fókuszú kiállítások. Mester-Takács Tímea Lillafüred, november 9.

Nemzetközi megjelenések a Campus Mundi program keretében Intézményi fókuszú kiállítások. Mester-Takács Tímea Lillafüred, november 9. Nemzetközi megjelenések a Campus Mundi program keretében Intézményi fókuszú kiállítások Mester-Takács Tímea Lillafüred, 2016. november 9. Nemzetközi megjelenések bemutatása Intézményi fókuszú kiállítások

Részletesebben

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A csoportos tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Csoportos

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére 1181-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Egész

Részletesebben

HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A szakmai gyakorlat kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

2007. december 18. Pécs

2007. december 18. Pécs 2007. december 18. Pécs Az LLL program és a Grundtvig lehetőségei Horváth Katalin Tempus Közalapítvány Múlt és jövő Erasmus 1987- LEONARDO DA VINCI 1995-1999, 2000-2006 SOCRATES2007-2013 1996-2000; 2000-2006

Részletesebben

Humán erőforrások és mobilitás a 6. Keretprogramban. Csuzdi Szonja Ideiglenes Mobilitási NCP Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes

Humán erőforrások és mobilitás a 6. Keretprogramban. Csuzdi Szonja Ideiglenes Mobilitási NCP Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Humán erő és mobilitás a 6. Csuzdi Szonja Ideiglenes Mobilitási NCP Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság Humán erő és mobilitás a 6. EK Keretprogram 16 270! Az európai kutatás

Részletesebben

GYAKORLATORIENTÁLT ÉS DUÁLIS KÉPZÉS A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN. Dr. Jósvai János

GYAKORLATORIENTÁLT ÉS DUÁLIS KÉPZÉS A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN. Dr. Jósvai János GYAKORLATORIENTÁLT ÉS DUÁLIS KÉPZÉS A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN Dr. Jósvai János AGENDA Előzmények PRACTING közel 20 éves tapasztalata A PRACTING szerepe a gyakorlatorientált képzésben A gyakorlatorientált

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter tudományos főmunkatárs Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 ELTE (Budapest), történelem - német nyelv és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR - SZEPTEMBER 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 6

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n 1. Előzmények 2017. július 15. Az MNB a Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiája alapján aktív szerepet vállal a közgazdasági

Részletesebben

Országpromóció, magyar felsőoktatás népszerűsítése, versenyképességének javítása;

Országpromóció, magyar felsőoktatás népszerűsítése, versenyképességének javítása; Országpromóció, magyar felsőoktatás népszerűsítése, versenyképességének javítása; FOI-k nemzetköziesítési folyamatainak támogatása: nemzetközi mobilitás ösztönzése, partnerkapcsolatok erősítése, nemzetközi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Utolsó módosítás: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én A Partiumi Tudáscentrum

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 11. szám 2013. március 25. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 11. szám 2013. március 25. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 11. szám 2013. március 25. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n 1. Előzmények 2016. július 15. A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban SZTE)

Részletesebben

Önéletrajz. Munkahely: Nyugdíjas. Címzetes egyetemi tanár a BME TTK Matematika Intézet, Differenciálegyenletek Tanszéken.

Önéletrajz. Munkahely: Nyugdíjas. Címzetes egyetemi tanár a BME TTK Matematika Intézet, Differenciálegyenletek Tanszéken. 1997.09.25. / Felfrissítve 2003. április 29., 2004. november 19., 2007. január 12., 2007. augusztus 7., 2008. augusztus 19., 2014. július 31-én, 2015. június 29-én, 2015. július 27-én, 2015. szeptember

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA 2015. június 26. 1 A Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíjának alapszabálya I. Alapelvek

Részletesebben

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2006. január 2006.01.14. 7:05:00-

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2006. január 2006.01.14. 7:05:00- . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek elszámolt költsége és témája Tárca, szerv neve: Oktatási és Kulturális Minisztérium (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma)

Részletesebben

RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat típusa:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A Kari Tanács december 15-i ülésének határozatai

A Kari Tanács december 15-i ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2006. december 15-i ülésének határozatai A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

Erasmus+ Felsőoktatási intézmények közötti együttműködések Fókuszban a partnerországok. Holik Mónika

Erasmus+ Felsőoktatási intézmények közötti együttműködések Fókuszban a partnerországok. Holik Mónika Erasmus+ Felsőoktatási intézmények közötti együttműködések Fókuszban a partnerországok Holik Mónika Head of Unit A3 Erasmus+: Higher Education Erasmus Mundus Joint Master Degrees Education, Audiovisual

Részletesebben

Pályázati lehetőségek az Egész életen át tartó tanulás programban Tempus Közalapítvány Előadó: Csesztregi Eszter Tempus Közalapítvány Pályáztatás Egész életen át tartó tanulás program: Leonardo / Erasmus

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről OKTÓBER 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 6 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen 2016. október 5. 1. Előzmények A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Budapesti Gazdasági Egyetem

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása. Szeged, március 2.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása. Szeged, március 2. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása Szeged, 2017. március 2. 1 A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus szakmai gyakorlat 2016/2017

Erasmus+ Erasmus szakmai gyakorlat 2016/2017 Erasmus+ Erasmus szakmai gyakorlat 2016/2017 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2016/2017-es tanévre. I. Általános tudnivalók A program célja, hogy

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázat jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 1. SOPRON 2015 1. Általános rendelkezések (1) Az Egyetemi Tanulmányi Központ a Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara pályázatot ír ki 2017/2018. tanévi Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara pályázatot ír ki 2017/2018. tanévi Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara pályázatot ír ki 2017/2018. tanévi Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre A pályázat célja: Az oktatói mobilitás célja

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Audit Trail

Szolnoki Főiskola Audit Trail Oktatási szervezeti egységek / Tanszékek feladatellátása / Szakok, szakirányok indítása 1.1.1.1. - Szakindítást megelőző tevékenységek Akkreditációs és képzésfejlesztési Szenátus Rektor [K] Intézményfejlesztési

Részletesebben

HALLGATÓI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A rövid tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául

Részletesebben