Határozat nyilvántartás január 25. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Határozat nyilvántartás 2007. január 25. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról"

Átírás

1 nyilvántartás január 25. napon megtartott 1 Dudits Pál által benyújtott lát (illegális szemétlerakó megszüntetése) fizesse ki az önkormányzat. 2 Egyek község Önkormányzat Gazdasági Programját az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja. 3 évi üléstervet az elhangzott módosítással elfogadja. január 31., 4 Központi Orvosi Ügyelet működéséről és pénzügyi finanszírozásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 5 Javaslatok a tiszacsegei Központi Orvosi Ügyelet felé január 25. február 28.

2 nyilvántartás január 25. napon megtartott 6 Temető üzemeltetéséről tájékoztatót elf. Telephely engedélyéhez önkormányzati feladatokat 2 éven belül el kell végezni. Urna fal lehetőségét Pü. biz. vizsgálja. 7 Általános Iskola névadásával kapcsolatban a döntés meghozatalát elhalasztja a február 15-i testületi ülésre. 8 Telekházi részönkormányzatra vonatkozó SZMSZ módosítást tárgyalja. 9 Bodó József képviselőt személyes érintettsége miatt a döntéshozatalból nem zárja ki. 10 Telekházi Részönkormányzat elnökének, tagjainak megválasztása. február 15., Hegyi Elemérné Hajduné Holló Katalin azonnal azonnal Bodó József, Bóta Jánosné, Erdei, id. Kiss István, Orosz Béla

3 nyilvántartás január 25. napon megtartott 11 Miluczky Attila képviselőt személyes érintettsége miatt nem zárja ki a döntéshozatalból. 12 Szöghatár Kht. rendkívüli kiadásra Ft.-ot átad, azzal, hogy 2007 rendeletben elfogadott támogatás ütemezésénél beításra kerül. 13 Takarnet és augusztus i Tisza-fesztivál rendezvény c. napirendeket február 15-én tárgyalja 14 Közmunka pályázat benyújtása (50fő) Egyekre 12 fő január 29. február 15. Fazekas Sándor I. azonnal Bóta Barbara 15 Fő út 176/a. sz. alatti bérlakást 3 hónap időtartamig a Mentőállomás részére fenntartja. április 30. I. né Szekeres Zsuzsa

4 nyilvántartás január 29. napon megtartott 16 Szociális társulási intézmény létrehozás, Gondozási Központ megszüntetése 17 Balmazújvárosi Kistérség Társulási Megállapodásának módosítása január Forgalmi rend felülvizsgálaton felvetett problémákkal kapcsolatban az alábbi döntést hozta 19 Használaton kívüli földterületek hasznosításáról a döntést a javaslatok megérkezéséig elhalasztja év tavaszán kialakult belvíz miatt keletkezett károk enyhítéséről szóló tájékoztatást elfogadja. Kiss M. Zelei J.

5 nyilvántartás január 29. napon megtartott 21 Csege-Csaba Kft hrsz-ú területre a bérleti szerződését január 1-től december 31-ig meghosszabbítja, területen végzett felújítási munkák költségének lelakását nem engedélyezi. 22 Tisza Fesztivál rendezvényt elviekben támogatja, és felkéri Renténé Makai Évát, hogy a további szükséges tárgyalásokat folytassa le. 23 Pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Kollégiuma által kiírt pályázatra. A pályázathoz Ft saját forrást biztosít. 24 Egyeki Roma Erőforrás Fejlesztési Egyesületnek Ft támogatást biztosít az anyagköltségekre 25 Polgármester javaslatát melyben 4 napirend zárt ülésen történő tárgyalását javasolta elfogadja. február 15. február 12. január 30., né Szekeres Zsuzsa, Renténé Makai Éva I. Gábor Istvánné Ft Ft.

6 nyilvántartás január 29. napon megtartott 26 Molnár Jánosné Egyek, Táncsics Mihály u. 81. alatti lakos vételre felajánlott külterületi ingatlanát Ft/ha, tehát Ft vételi áron kívánja megvásárolni. 27 Tardi László (Egyek, Tisza út 63. sz. alatti lakos) ingyenes tulajdonszerzés céljából történő ingatlan felajánlását elfogadja. márc Sándor (Egyek, Deák F. u. 4. sz.) bérleti szerződését január 1-től december 31-ig meghosszabbítja. 29 Mátyásné (Egyek, Deák F. u. 91. sz.) kérelmére hozzájárul a Deák F. út 91. sz. alatti lakás értékesítéséhez azzal, hogy az újonnan megvásárlásra kerülő ingatlanra az elidegenítési tilalmat a fennmaradó 3 évre bejegyzik. dec. 31. márc. 31., né Szekeres Zsuzsa

7 nyilvántartás február 15. napon megtartott 30 Az Általános Iskola névadása ügyében név szerinti szavazást rendel el. 31 A fenntartása alatt működő Általános Iskolát Móra ről szándékozik elnevezni. 32 Általános Iskola névadásával kapcsolatosan a Magyar Tudományos Akadémia véleményét nem kérik be. 33 Nem lakás céljára szolgáló helységek bérleti díja, étterem nagytermének alkalmi rendezvényekre megállapított használati díja. 34 Piaci, vásári helypénz díjszabása és a mérlegelési díjak Csepregi né Nóra Magyari Kálmán Csepregi né Kocsis Nóra, Fazekas Sándor helypénz beszedő Szöghatár Kht Ft/m 2 /év Ft.

8 nyilvántartás február 15. napon megtartott 35 Szöghatár Kht. által üzemeltetett konyha rezsiköltségét 73%-ról 75%-ra emeli. 36 Idősek Otthonában elhelyezett, teljes ellátásban részesülők személyi térítési díja 37 Gondozási Központ kérelmében foglaltakat támogatja és július 1-től 1 fő beállításához hozzájárul. 38 Csatlakozik a TAKARNET rendszerhez és a jegyző vizsgálja meg a rendszer lakossági igénybevételre történő kiterjesztését. 39 Kht évi beolójában a konyha gazdaságossága elkülönítve legyen megjelenítve , Fazekas, Bárdosné Dudits Erzsébet Bárdosné Dudits Erzsébet Bódi Istvánné Zelei József Fazekas Sándor Szabóné Bencsik Erzsébet

9 nyilvántartás február 15. napon megtartott 40 ÖNHIKI előleg igénylése Közbeszerzési szabályzat elfogadása Csepregi né Kocsis Nóra 42 Remondis Tisza Kft. által közölt díjat nem tudja elfogadni és egy részletes díjkalkulációt kér A volt mozi épülete az eredeti pályázat és funkció szerint könyvtár marad. Felhatalmazza a pénzügyi bizottságot, hogy a (mobil) bútorzat beszerzésére legalább 3 ajánlatot kérjenek be, és a beszerzést bonyolítsák le. Európai Atelier 70 Kft. és az önkormányzat peres ügyében megbízza az Ügyrendi bizottságot, hogy a rendelkezésre álló iratok átvizsgálása után tegyen javaslatot az önkormányzat által képviselendő álláspontra március 1- ig Galbács György Csepregi né Kocsis Nóra Hajduné Holló Katalin Antal Attila

10 nyilvántartás február 15. napon megtartott 45 polgármestert személyes érintettsége miatt a szavazásból nem zárja ki. 46 Ecsedi János képviselőt személyes érintettsége miatt a szavazásból nem zárja ki. 47 Vízmű Rt. felügyelő bizottságába polgármester jelölése 48 Egyeki Általános Iskola első osztályosok beíratására vonatkozó időpontok. azonnal Tardi Kálmán Magyari Kálmán 49 Renténé Makai Éva, a Tisza fesztivál rendezvény programjait és pénzügyi tervét a következő testületi ülésre részletesen dolgozza ki Renténé Makai Éva

11 nyilvántartás február 15. napon megtartott 50 Somogyi István kérelméhez elviekben hozzájárul, de a megalapozott érdemi döntéshez a kérelmező csatolja be az érintett szakhatóságok előzetes állásfoglalását. 51 Polgárőrök munkájának elismeréséhez Ft. átadott pénzeszközzel való hozzájárulás 52 Antal Attila képviselő delegálása a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság által létrehozott Közterületi Egyeztető Fórum Baleset megelőzési Bizottságába. 53 a polgármester javaslatát melyben 2 napirend zárt ülésen történő tárgyalását javasolta elfogadja. 54 Magyari Kálmán képviselőt személyes érintettsége miatt a szavazásból nem zárja ki Antal Attila

12 nyilvántartás február 15. napon megtartott 55 Magyariné Deli Róza vállalkozó kérelmére az Egyek, Hunyadi út 48/d. sz. terültre évre kiszabott Ft. bérleti díj megfizetésétől a Képviselő-testület eltekint. 56 z József Egyek, Hunyadi út 14. sz. alatti lakos bérleti díj ügyében - a kérelemben foglaltakat figyelembe véve Ft. összeg kifizetését visszatérítésként engedélyezi

13 nyilvántartás március 29. napon megtartott 56 Egyek község közbiztonsági helyzetéről szóló beoló elfogadása Novák L. Kántor P. 57 Létcsökkentés után megüresedett álláshelyek nem kerültek betöltésre azonnal évi egyszerűsített beoló és könyvvizsgálói jelentés elfogadása 59 A polgármester tájékoztatását elfogadja és a április 26-i ülésén tárgyalja a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági koncepció felülvizsgálatát. 60 Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása Szekeres Ákos

14 nyilvántartás március 29. napon megtartott 61 Megüresedett kuratóriumi tagsági helyre z Jánosné Egyek, Zrínyi M. út 9. sz. alatti lakost kuratóriumi tagnak megválasztja azonnal Szekeres Ákos 62 Az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány elnöke, az alapítvány módosított alapító okiratát a soron következő testületi ülésre terjessze be. 63 Sulitorna Közalapítvány évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása Szekeres Ákos Magyari Kálmán 64 A Sulitorna Közalapítvány elnöke, az alapítvány módosított alapító okiratát a soron következő testületi ülésre terjessze be Magyari Kálmán évi belső ellenőrzésről szóló beoló elfogadása

15 nyilvántartás március 29. napon megtartott 66 ÖNHIKI pályázat benyújtása évben a Tisza Part Fesztivál megrendezését pénzügyi fedezet hiányában nem támogatja. 68 Egyek-Telekháza, Április 4. út 28. sz. alatti 2596/1 hrsz-ú ingatlan vételárát Ftban állapítja meg 69 Ék út 1. sz. alatti ingatlant nem kívánja megvásárolni., Ugrai Gyula A Műv. Ház költségvetésében az erre a célra elkülönített 3 millió Ft.-ot a évi költségvetés általános tartalékába helyezi, felhasználásáról a testület dönt. 70 Vételre felajánlott Egyek, Béke út 15. sz. alatti 1726/2 hrsz-ú ingatlant Ft. vételáron megvásárolja.

16 nyilvántartás március 29. napon megtartott hrsz-ú ingatlant nem kívánja megvásárolni Támogatja az Óvoda által a Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítványhoz benyújtandó Balesetveszély elhárítása illetve óvodai és általános iskolai játszó és sportudvarok fejlesztésének átalakításának támogatása c. pályázatot Támogatja az Általános Iskola által a HBM-i Közoktatási Közalapítványhoz benyújtandó Balesetveszély elhárítása illetve óvodai és általános iskolai játszó és sportudvarok fejlesztésének átalakításának támogatása című pályázatot. 74 Ohat településrészen felajánlott területek önkormányzati tulajdonba kerüljenek, és a rendezést a mellékelt rajz szerint hajtsák végre Fazekas Sándorné Magyari Kálmán Ft. 75 Önkormányzat és intézményei évi közbeszerzési terveinek elfogadása Csepregi né Kocsis Nóra

17 nyilvántartás március 29. napon megtartott 76 LEKI pályázat: Óvoda korszerűsítése, az egészséges életmód jegyében, tornaszoba kialakítással F., Csepregin é, I., Kiss M. 77 TEUT pályázat: Egyek, Béke utca burkolat felújítás / F., Csepreginé, I., Kiss M Ft. az útépítés céljából felvett hitelből 78 TEKI pályázat: Egyek, Zrínyi-Ősz utca útépítés Egyek, Somogyi Béla utca útépítése Egyek, Orvosi rendelő felújítás 79 CÉDE pályázat: Rendőrség épületének felújítása Egyeken 80 Könyvtár bútorzatának beszerzésére kiírt pályázatra beérkezett öt ajánlat közül Posta Csaba (4060 Balmazújváros, Zrínyi M. út 20.) árajánlatának elfogadása F., Csepregin é, I., Kiss M. F., Csepregin é, I., Kiss M. Csepregi né Kocsis Nóra Ft. az útépítés céljából felvett hitelből Ft. az útépítés céljából felvett hitelből Ft. a költségvetésben szereplő céltartalékból (7/(II.15.) sz. rendelet 7. (1) bekezdés) Ft-ot a költségvetésben szereplő céltartalékból / 7/ (II.15.) ú rendelet 7. (1) /

18 nyilvántartás március 29. napon megtartott 81 Központi konyha bérleti díját Ft/hó összegben állapítja meg Fazekas Sándor 82 Általános Iskolát Móra ről nevezi el. Magyari Kálmán 83 62/2006.(III.30.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi, és a 4 frakciós szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítására az alábbi helyszíneket jelöli ki a mellékelt térkép szerint 84 TAKARNET rendszerről szóló tájékoztató elfogadása Zelei József - Egyek: 4 db gyűjtősziget - Telekháza: 1 db gyűjtősziget - Félhalom: 1 db gyűjtősziget - Ohat:1 db gyűjtősziget 85 Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának módosításának jóváhagyása azonnal

19 nyilvántartás március 29. napon megtartott 86 Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodás módosításának jóváhagyása 87 Gondozási Központ alapító okiratának megszüntetése azonnal Napköziotthonos Óvoda beíratására vonatkozó javaslatának elfogadása Fazekas Sándorné május 02. (szerda) május 09. (szerda) 89 1 napirend zárt ülésen történő tárgyalása 90 Erdős László Egyek-Telekháza, Lenin út 27. alatti lakos fellebbezését amelyben lakástámogatás megállapítását kérte e l u t a s í t j a Bódi Istvánné Kiss Mihály

20 nyilvántartás április 12. napon megtartott 91 Iskola és az óvoda átvilágításáról készült tanulmány elfogadása 92 május 10-én 14 órától rendkívüli testületi ülésen újra tárgyalják az Előterjesztés az oktatási feladatok kistérségi feladatellátására napirendet

21 nyilvántartás április 26. napon megtartott 93 Az önkormányzat gyermekvédelmi és gyámügyi feladatainak ellátásáról szóló tájékoztató elfogadása 94 A gyermekjóléti szolgáltatásról szóló tájékoztató elfogadása 95 A szolgáltatástervezési koncepciót legkésőbb a június 28-án tartandó testületi ülésre készítsék el és terjesszék a testület elé 96 Szöghatár Kht évi gazdálkodásáról, tevékenységéről szóló beoló elfogadása 97 Kht. gazdálkodásával kapcsolatban felvetett témákban közgazdasági irodavezető és Miluczky Attila képviselő egyeztessenek, majd a pénzügyi bizottság tárgyalja azt meg és tájékoztassák a testületet Dr. Pető István, Miluczky Attila, Hajduné Holló Katalin

22 nyilvántartás április 26. napon megtartott 98 Szöghatár Kht. felügyelő bizottságába önkormányzati képviselő delegálása 99 Szöghatár Kht. felügyelő bizottságának létának 3 főről 5 főre emelése 100 Szöghatár Kht. felügyelő bizottságába két fő önkormányzati képviselő delegálása 101 Ecsedi János képviselőt személyes érintettsége miatt nem zárja ki a döntéshozatalból 102 Miluczky Attila képviselőt személyes érintettsége miatt nem zárja ki a döntéshozatalból

23 nyilvántartás április 26. napon megtartott 103 Ecsedi János képviselő megválasztása a Szöghatár Kht. felügyelő bizottságába Fazekas Sándor 104 Miluczky Attila képviselő megválasztása a Szöghatár Kht. felügyelő bizottságába 105 Szöghatár Kht. évi pénzügyi tervének elfogadása Felkéri a Kht. ügyvezető igazgatóját a pénzügyi tervben foglalt feladatok végrehajtására. 106 Az adózás helyzetéről szóló beolót elfogadja. Felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a végrehajtás eredményesebbé tétele érdekében a Hajdú- Bihar Megyei Bíróság mellett működő önálló bírósági végrehajtóval felvegye a kapcsolatot / (II.15.) ú határozattal igényelt ÖNHIKI előleg folyósításáról május 1-i hatállyal lemond , Fazekas Sándor Fazekas Sándor Bódi Istvánné,,

24 nyilvántartás április 26. napon megtartott 108 Civil szervezetek támogatását a évi költségvetésben elkülönített Ft-ot, a benyújtott pályázatok alapján, az alábbiak szerint osztja meg: 109 Bűnmegelőzési és Közbiztonsági koncepció elfogadása A projektlista elfogadása, Novák L. Antal A. Magyari Fazekas S.- né Csepregi né Mustang Egyeki Lovas Egyesület Ft. Egyek község Sportegyesület Ft. Egyeki Horgászegyesület Ft. Talentum Alapítvány: Ft. Látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesülete Ft. Sulitorna Közalapítvány Ft. Egyeki Polgárőrség: Ft. Ifjúság megsegítésére: Ft. Finanszírozás Ft. alatt egy összegben, Ft. felett két részletben történik 111 Megbízza Boruzs Klára tervezőt, hogy az óvoda tornaszoba kialakításához szükséges 2004-ben általa készített költségvetést aktualizálja. 112 Megbízza a BERÉP-TERV KFT-t, hogy az orvosi rendelő, valamint a rendőrség épületének felújítása c. pályázatokhoz a pályázati kiírásban szereplő műszaki dokumentumokat és költségvetést készítse el., Csepregi né Kocsis Nóra, Csepregi né Kocsis Nóra Ft. (tárgyi mentes) Ft.+ÁFA

25 nyilvántartás április 26. napon megtartott 113 Egyeken lakó óvodás és általános iskoláskorú gyerekek kapnak sergő jegyet, melynek kiosztásáról a Művelődési Ház gondoskodik millió Ft-os keret rendezvények közötti átcsoportosításáról a Művelődési Ház és az oktatási bizottság közösen döntsön. 115 Testvérvárosi kapcsolatra az Egyeki Nyár rendezvénysorozat helyett más forrást kell biztosítani. 116 Polgármesteri Hivatal évre szóló kiemelt céljainak meghatározása, köztisztviselők teljesítményértékelése 117 HBM-i Közigazgatási Hivatal KH /2006. ú törvényességi észrevételére tett intézkedéseket teljes terjedelmében megismerte és az általa hozott 152/2006. (VI.29.) sz. határozat 5.) pontjának megfelelően az alábbi intézkedéseket teszi Ugrai Gyula Ugrai Gyula Dr. Hegedüsn é Jámbor Valéria Bódi Istvánné

26 nyilvántartás április 26. napon megtartott 118 Móra Általános Iskola alapító okirata 119 Egyek külterületén lévő 0696/1 és 0702/2 hrsz-ú, csatorna ingatlanok a Magyar Állam tulajdonába és a TIKÖVIZIG kezelésébe kerüljenek ellenszolgáltatás nélkül, azzal, hogy az Egyeki Horgász Egyesület részére horgászati, illetve halászati jogot 120 továbbra is biztosítsanak Vízmű Rt. által küldött megkeresésére úgy határozott, hogy felhatalmazza a polgármester, hogy az ügy előzményeinek tisztázása érdekében tegye meg a szükséges intézkedést és a következő testületi ülésen tegye meg előterjesztését. 121 Füredi Discont által a 28/1998. (III.31.) sz. határozat értelmében kért elolást úgy végezzék el, hogy ez az összeg bérleti díjkedvezmény formájában már beításra került 122 Tardi Kálmán alpolgármester személyes érintettsége miatt a döntéshozatalból nem zárja ki

27 nyilvántartás április 26. napon megtartott április 1-én megkötött haszonbérleti szerződés módosításához hozzájárul úgy, hogy a bérlők a továbbiakban Tardi Kálmán Egyek, Baross út 23. és Szekeres Zoltán Attila Egyek, Csokonai út 10/a. sz. alatti lakosok 124 Egyeki Roma Erőforrás Fejlesztési Egyesület kérelmére a bérleti szerződést 50%-os bérleti díj csökkentése mellett június 30-ig kössék meg 125 Fő tér 9. sz. alatti ingatlan vételárára árajánlatot kér a kérelmezőktől 126 Eötvös úton 320 fm, a Rákóczi úton 93 fm, az Erzsébet úton 250 fm, a Vörösmarty úton 200 fm, Telekházán 250 fm, Félhalomnál 100 fm és a Fő út 1-3 sz. előtt 104 fm járda építését támogatja a Commerz Bank által folyósított 135 millió Ft-os hitel terhére 127 A nyugdíjasok foglalkoztatását a törvény adta feltételek betartása mellett azonnal szüntessék meg Szöghatár Kht. Bódi Istvánné Fazekas Sándor intvez-ők

28 nyilvántartás április 26. napon megtartott napirend zárt ülésen történő tárgyalása 129 Az Év Óvodapedagógusa díjat évben: MAKULA LÁSZLÓNÉ Óvodapedagógusnak adományozza. 130 Az Év Köztisztviselője díjat évben: NAGYNÉ SZEKERES ZSUZSANNA Köztisztviselőnek adományozza. 131 Tardi Kálmán alpolgármestert személyes érintettsége miatt - a döntéshozatalból nem zárja ki 132 Az Év Pedagógusa díjat évben: TARDINÉ VIRÁG ÉVA Pedagógusnak adományozza.

29 nyilvántartás április 26. napon megtartott 133 polgármestert személyes érintettsége miatt a döntéshozatalból kizárja 134 Serbán né Sami Mónika (Egyek, Erzsébet út 12.) kérelmére a Deák F. út 95. sz. alatti ingatlanról az Erzsébet út 12. sz. alatti ingatlanra történő elidegenítési és terhelési tilalom átjegyzéshez hozzájárul azzal, hogy a bejegyzés teljesítésénél figyelembe kell venni az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog jogosultjainak, és né Egyek, Táncsics út 19. sz. alatti lakosoknak a nyilatkozatát Galbács György

30 nyilvántartás május 10. napon megtartott 135 Oktatási feladatok kistérségi feladatellátására vonatkozó előterjesztéssel kapcsolatos kérdések név szerinti szavazást rendel el 136 Oktatási feladatok kistérségi feladatellátására vonatkozó előterjesztést elutasította és úgy határozott, hogy az általános iskolai és óvodai oktatás feladatait nem kívánja a Balmazújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás keretei között működtetni 137 Mentőállomás felújításával kapcsolatos tájékoztatást felveszi napirendre 138 Felhatalmazza a polgármestert, hogy a mentőállomás felújításával kapcsolatban az építésszel vegye fel a kapcsolatot és tegye meg az intézkedéseket a pályázathoz szükséges dokumentumok elkészítésére

31 nyilvántartás május 16. napon megtartott 139 Művelődési Ház felújítását 5 millió forint értékben, a évi települési projektekbe beépíti. 140 Óvoda u. 4. sz. alatti Óvoda felújítását magastető ráépítéssel, eszközbeszerzéssel a évi települési projektekbe építi be. május 17. május Kistérségi Cselekvési Terven belül Egyek települési projektjeit évre az elhangzott módosításokkal, kiegészítésekkel elfogadja. 142 Egyek települési projektjeit a időszakra az elhangzott módosításokkal, kiegészítésekkel elfogadja 143 Balmazújvárosi Kistérség Fejlesztési Projektjeit a időszakra az elhangzott módosításokkal elfogadja május 17. május 17. május 16-tól a Gazdasági Program mellékletét képezi

32 nyilvántartás május 16. napon megtartott 144 Felhatalmazza a polgármestert, a Biomassza erőmű építésének ügyében a tárgyalások megkezdésével és folytatásával

33 nyilvántartás május 31. napon megtartott 145 Pályázatot nyújt be Vesszős napok rendezvényre. június Ft. saját erőt a rendezvényekre elkülönített Ft-ból biztosít 146 Hajdúböszörményi Polgári Védelmi Kirendeltség évi munkájáról és a évi pénzügyi keret felhasználásáról szóló tájékoztatót elfogadja 147 Egyeki Önkéntes Tűzoltóság munkájáról szóló beolót elfogadta Fazekas Sándor 148 Képviselő-testület kezdeményezi, hogy a tűzoltó köztestületek tagjai is korkedvezményes nyugdíjba részesüljenek 149 Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Egyeki Tűzoltóság működési területén lévő önkormányzatokkal vegye fel a kapcsolatot annak érdekében, hogy a tűzoltóságot lehetőségeikhez mérten nagyobb mértékben támogassák Fazekas Sándor

34 nyilvántartás május 31. napon megtartott 150 Polgárőrség munkájáról szóló beolót elfogadta 151 Egyek község Bel- és Külterületi Közlekedési Koncepciójának felülvizsgálatáról szóló beolót elfogadta Antal Attila Kiss M. Zelei J. 152 Év végén a padkázási feladatokat fel kell mérni, árajánlatot kell kérni és a következő évi költségvetésben kell előirányzatot biztosítani a feladatok elvégzésére 154 Szöghatár Kht. felügyelő bizottsága hiányzó 3 tagjának megválasztására a soron következő testületi ülésen fog sor kerülni június 28. Fazekas S. Kiss M.

35 nyilvántartás május 31. napon megtartott 155 Szöghatár Kht. alapító okiratát az elhangzott módosításokkal, kiegészítésekkel együtt elfogadja 156 Az önkormányzat nem vállalja át a Szöghatár Kht. kérelmében szereplő Ft. összeget Fazekas Sándor 157 iskolában (Telekházi iskola kivételével), óvodában és orvosi rendelőben a FŐNIX GUARD SECURITY Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 28.) árajánlatát elfogadva riasztórendszert építtet ki és szeptember 1-től működteti 158 Szociális Központ Egyek község Önkormányzatára jutó évi Ft. többletnormatíva felhasználását az alábbi feladatok finanszírozására fordítja 159 Működési hiány fedezetéül kéri a lavezető pénzintézetét Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezetet -, hogy egy éves lejárattal ezer Ft. folyóla hitelkeretet biztosítson F. Fazekas S. Magyari K. Fazekas Sándorné

36 nyilvántartás május 31. napon megtartott 160 Testület tagjainak notebookkal történő ellátása érdekében a SZINVA NET INFORMATIKAI Kft. (3518 Miskolc, Erenyö út 1.) tartós bérleti konstrukcióról szóló bérleti ajánlatát fogadja el 161 Polgármesteri Hivatal épületének régi szárnyára vonatkozó tervek elkészítésére Ft. keretösszeget biztosít a céltartalék terhére 162 Pályázatot nyújt be az Oktatási és közművelődési Minisztérium által kiírt pályázatra Művelődési Ház felújítás, eszközbeszerzés 163 Jóváhagyja az általa fenntartott közoktatási intézmények működésének a évekre szóló módosított, kiegészített önkormányzati minőségirányítási programját 164 Egyeki Napköziotthonos Óvoda módosított, kiegészített minőségirányítási programját jóváhagyja F. Ugrai Gyula, Fazekas Sándorné A pályázat összköltsége Ft, melyhez 10% önerőt, Ft-ot a céltartalékból biztosít

37 nyilvántartás május 31. napon megtartott 165 Móra Általános Iskola módosított, kiegészített minőségirányítási programját jóváhagyja , Magyari Kálmán 166 Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny évi fordulóján részt vesz oktatási biz. 167 Egyeki Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát június 1-i hatállyal az alábbiak szerint határozza meg 168 Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kérelmére az ivóvízminőség javítási program megvalósításához a határozat mellékletét képező nyilatkozatot és megbízást elfogadja 169 Szelektív hulladékgyűjtő szigetek bérleti díjára vonatkozóan a 2004 évi szerződésben foglaltakat továbbra is fenntartja június 10.

38 nyilvántartás május 31. napon megtartott 170 A polgármester Remondis Tisza Kft-ben üzletrészekről szóló tájékoztatását tudomásul veszi, elfogadja 171 Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szennyvíztisztító mű áthelyezése és a szennyvíz csatornahálózat IV. ütem megtervezésére a szükséges intézkedéseket tegye meg 172 Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem megtervezésére a szükséges intézkedéseket tegye meg 173 Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Idősek Otthonának bővítése és ellátási központ kialakítása c. projekt megtervezésére a szükséges intézkedéseket tegye meg 174 Somogyi István Egyek, Zrínyi M. út 35/a. sz. alatti lakos kérelmére az alábbiak szerint határozott június 30. június 30. június I. né Kiss M.

39 nyilvántartás május 31. napon megtartott Vadász Béláné 1000 Budapest, Munkás utca 7/b. I/20. sz. alatti lakos által az önkormányzat részére felajánlott Egyek, Rákóczi F. út 40. sz. alatti 870 hrsz-ú ingatlan felajánlását abban az esetben fogadja el, amennyiben a felajánlott ingatlant semmiféle teher, illetve közüzemi díj hátralék nem terheli 97/ (IV.26.) sz. határozatban megfogalmazott feladat teljesítése alól közgazdasági irodavezetőt kérelmére elfogultság miatt mentesíti mindaddig, amíg Miluczky Attila és az önkormányzat, illetve a Szöghatár Kht. peres ügye, valamint a Balmazújvárosi Rendőrkapitányságnál jelenleg folyamatban lévő ügy jogerősen le nem zárul Miluczky Attila képviselőt személyes érintettsége miatt a döntéshozatalból kizárja Miluczky Attila felperes és Dr. Hegyesi Kálmán I. rendű, Egyek község Önkormányzata II. rendű és az Egyeki Szöghatár Kht. III. rendű alperes ellen indult kártérítés megfizetése ügyében indított perben a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 5.P.20393/2007/13 ú ítéletét megismerte és úgy határozott, hogy az ítélet ellen a kézbesítéstől ított 15 napon belül a Debreceni Ítélőtáblához benyújtandó fellebbezéssel él Miluczky Attila peres ügye iratainak átadásával tájékoztassa Dr. Göblyösné Dr. Tajti Ilona ügyvédet azzal, hogy vizsgálják meg a fellebbezés lehetőségét, illetve szükségszerűségét és a fellebbezés benyújtása esetén bízza meg az ügyben az önkormányzat jogi képviseletével június 28. Zelei József Kiss Mihály

40 nyilvántartás május 31. napon megtartott 180 Elviekben támogatja a Sulitorna Közalapítvány megszüntetését június 28. Magyari Kálmán 181 Egyeki Vígasságok rendezvényen ingyenes sergőjegyet 3 éves kortól általános iskolás korig kapjanak az egyeki gyerekek, fejenként 5 darabot. 182 Tudomásul veszi, hogy költözködés miatt június 20 tól július 9 ig a Tárkányi Béla Könyvtár zárva tart Ugrai Gyula Gábor Istvánné

41 nyilvántartás június 28. napon megtartott 183 Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Móra Általános Iskola működéséről szóló beolót az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja 184 Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Napköziotthonos Óvoda működéséről szóló beolót az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja 185 Egyeki Sport Egyesület működéséről egy új, kijavított, kiegészített tájékoztató készüljön a szeptember 27-i testületi ülésre folymatos Magyari Kálmán Fazekas Sándorné Papp Róbert - vagyon rendezése - kimutatás, könyvelés a gazdálkodásról, visszamenőleg a évig - törvényességi szempontok rendezése - szponzori viszony rendezése - nyilvántartás a tagságról, fizetett tagdíjjal, tisztújítás támogatások kérését külön dokumentumban rögzítsék 186 Felhatalmazza a polgármestert, hogy Egyek község Önkormányzata Sportkoncepcióját készítse el és a szeptember 27-i ülésre terjessze be 187 Egyeki Fitness Sport Egyesület működéséről egy új, kijavított, kiegészített tájékoztató készüljön a szeptember 27-i testületi ülésre Kiss Sándor - vagyon rendezése - kimutatás, könyvelés a gazdálkodásról, visszamenőleg a évig - törvényességi szempontok rendezése - szponzori viszony rendezése - nyilvántartás a tagságról, fizetett tagdíjjal, tisztújítás támogatások kérését külön dokumentumban rögzítsék

42 nyilvántartás június 28. napon megtartott 188 Egyek község Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja 189 Megbízza az INNOVA-ÉP Kft.-t (4031 Debrecen, Postakert út 39/c), hogy a szennyvízcsatorna hálózat IV. ütem és a csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem tervét 190 készítse el Szöghatár Kht. felügyelő bizottságának létát 5 főről 3 főre csökkenti. Jelen határozattal a 99/(IV.26.), a 100/(IV.26.), a 103/(IV.26.) és a 104/(IV.26.) ú határozat hatályát veszti 191 Ecsedi János képviselőt személyes érintettsége miatt a döntéshozatalból nem zárja ki Dr. Pető Szoc. biz. Gond.közp. Családs. gyerm. jól. azonnal Fazekas Sándor Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem (18666,67 m) : Ft+ÁFA, azaz Ft Ft-ot a költségvetésben erre a célra tervezett összegből, Ft-ot a céltartalékból Összköltség: Ft. + ÁFA, azaz Ft Szennyvízcsatorna hálózat IV. ütem (6330) : Ft.+ÁFA, azaz Ft., melyet a céltartalékból biztosít. 192 Ecsedi János képviselőt július 1- től a Szöghatár Kht. felügyelő bizottsága tagjává megválasztja. A Szöghatár Kht. módosított alapító okiratát elfogadja Fazekas Sándor

43 nyilvántartás június 28. napon megtartott 193 Sulitorna Közalapítványt július 1-i hatállyal megszünteti 194 Sulitorna Közalapítvány tulajdonában lévő kondicionáló eszközök az önkormányzat tulajdonába kerüljenek 195 Önkormányzat tulajdonában lévő kondicionáló eszközöket az Egyeki Fitness Sport Egyesület részére bérbe adja július 1-től kezdődően 196 Sulitorna Közalapítvány megszűnését követő végelolás és a költségek levonása után a maradvány pénzkészlet az Egyek Fejlesztéséért Közalapítványhoz kerüljön 197 Sulitorna Közalapítvány tulajdonát képező eszközök és pénzkészlet felhasználását az Egyeki Hírmondó helyi lapban és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján nyilvánosságra kell hozni Magyari Kálmán Magyari Kálmán Magyari Kálmán Magyari Kálmán A bérleti díjat a szeptember 27-i ülésén határozza meg

44 nyilvántartás június 28. napon megtartott 198 Felhatalmazza a polgármestert, hogy ügyvédet bízzon meg a Sulitorna Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos eljárás lefolytatására és a következő ülésen tájékoztassa a Képviselő-testületet 199 Füzesabony Város Önkormányzata kérelmére úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képező üzletrészt nem kívánja értékesíteni 200 Egyet ért azzal, hogy Hajdú-Bihar Megyét Egyek község Önkormányzata képviselje a Remondis Tisza Kft-ben 202 Pályázatot nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése Idegenforgalmi Bizottságához a Tiszaparti Randevú-Vesszős napok c. programhoz Művelőd ési Ház Összköltség: Ft. Pályázott összeg: Ft. pályázatból igényelt összeg: Ft. Önerő: , melyet a rendezvényekre elkülönített Ft-ból biztosít

45 nyilvántartás június 28. napon megtartott Vasutas sportnap szervezéséhez Ft. támogatást biztosít a civil szervezetek támogatására elkülönített keretből azzal, hogy a lával történő elolásnál jelöljék meg pontosan a támogatást kérő szervezetet Egyek, Fő tér 9. sz. alatti ingatlan értékesítésére beérkezett ajánlatokat megvizsgálva úgy határozott, hogy a pénzügyi bizottság javaslatát figyelembe véve az ingatlant Dudits Pál Egyek, Nefelejcs út 11. sz. alatti lakosnak eladja Önkormányzat tulajdonát képező Egyek, Víg utca 10. sz. alatti 159/2 hrsz-ú ingatlanra a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet javára bejegyzett jelzálogjog törlését né Szekeres Zsuzsanna Felhívja a kérelmező figyelmét, hogy az elkövetkezendő időben a civil szervezetek részére kiírt pályázati eljárásban nyújtsa be támogatási kérelmét Értékesítési feltételként kiköti, hogy a Virágbolt jelenlegi bérleti jogviszonyát július 30-ig köteles fenntartani A vételárat Ft-ban határozza meg Amennyiben az adásvételi szerződés megkötésére augusztus 15-ig nem kerül sor, az önkormányzat az értékesítéstől eláll Fő tér lakosai kérelmének tárgyalását a következő testületi ülésre elhalasztja azzal, hogy a jövőben az ilyen irányú kérelmek előzetes műszaki vélemény után kerüljenek a testület, illetve a bizottságok elé, amely terjedjen ki a következőkre: költségek, törvényi előírások Vöröskereszt helyi szervezetének kérelmére Ft. támogatást biztosít a civil szervezetek támogatására elkülönített keretből azzal, hogy a lával kötelesek elolni Kiss Mihály Pénzügyi biz. Felhívja a kérelmező figyelmét, hogy az elkövetkezendő időben a civil szervezetek részére kiírt pályázati eljárásban nyújtsa be támogatási kérelmét

46 nyilvántartás június 28. napon megtartott 208 Temetőben urnafal elhelyezésével kapcsolatos döntést elhalasztja 209 Pénzügyi bizottság javaslatát figyelembe véve a Polgármesteri Hivatal és a hozzá kapcsolódó részben önálló intézmények átvilágítását határozza el 210 Megrendeli a LAK-LAK Kft.-től (Nyíregyháza, Holló út 36.) a Béke út és Csalogány út kereszteződésében épülendő mentőállomás építési engedélyes terveit Ft Ft.+ÁFA áron 211 A mentőállomás kiviteli terveit a pályázat megnyerése esetén rendeli meg F. Bódi I. Antal A. Hajduné Dr. Hegedüsné Kovácsné Felkéri a polgármestert, a jegyzőt és a négy bizottság elnökét, hogy az augusztusi testületi ülésre dolgozzák ki a közéleti sírhelyben való temetkezés biztosítását, a WC áthelyezését, a sírhely megváltás és a hűtő kérdését az urnafal elhelyezése mellett Az átvilágítás a beruházásokra ne terjedjen ki, vizsgálják meg, hogy mely területek, feladatok azok, amelyeket csak köztisztviselői besorolással és melyek azok, amelyeket közalkalmazotti, vagy akár munka törvénykönyve alá tartozó besorolással is el lehet látni Az átvilágítás díja Ft 212 Czinege Zoltán Egyek, Táncsics út 49. sz. alatti lakos tulajdonát képező Egyek, Erzsébet út 70. sz. alatti ingatlanát nem kívánja megvásárolni

47 nyilvántartás június 28. napon megtartott Az ÖKO-PARK Kft. részére visszatartott 1 millió Ft-ot mindaddig nem lehet kifizetni, amíg valamennyi játékeszköz a SZAMEI Kft. minősítése szerint megfelelt minősítést nem kap Továbbra is engedélyezi, hogy költözködés miatt június 20 tól július 24 ig a Tárkányi Béla Könyvtár zárva tart Szöghatár Kht. kérelmében úgy határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal régi épület szárnyának felújítására biztosított pénzügyi fedezet terhére a kért 3,3 millió Ft. átutalását engedélyezi Csepregi né Kocsis Nóra Gábor Istvánné Fazekas Sándor Az ÖKO-PARK Kft. vegye fel a kapcsolatot a minősítést végző SZAMEI Kft-vel a hibák kijavítása érdekében Felkéri a könyvtár vezetőjét, hogy a fentiekről a lakosságot széles körben tájékoztassa A SZAMEI Kft. által elvégzett tanúsításért az Ft-ot biztosítja Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásba bevitt Gondozási Központ működtetéséhez szükséges önkormányzati vagyont a működtetés időtartamára üzemeltetésrekezelésre átadja a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása középületek akadálymentesítésének pályázata keretében az egyeki Móra Általános Iskolában megépített korlát liftet és rámpát Ft. értékben -, mint térítés nélkül felajánlott vagyont elfogadja azzal, hogy a társulástól átvállalja a támogatási szerződésben, illetve a pályázati kiírásban foglalt kötelezettségeket Felkéri a Kistérségi Társulás Tanácsát a társulási szerződés fentieknek megfelelő módosítására és felhatalmazza a polgármestert a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásai alapján elkészített üzemeletetésre-kezelésre átadott eszközök átadás-átvételi jegyzőkönyvének aláírására

48 nyilvántartás június 28. napon megtartott Hozzájárul ahhoz, hogy a tisztított szennyvíz befogadójának védőföldgáttal történő kialakításához Ft. a köztisztasági tevékenység szakfeladatról a szennyvízelvezetés és kezelés szakfeladatra kerüljön átcsoportosításra és fedezetéül 1 millió Ft. értékben a környezetvédelmi alap elkülönített kerete is kerüljön felhasználásra Képviselő-testület az Ügyrendi bizottság nyugdíjasok tovább foglalkoztatásával kapcsolatos jelentését elfogadja. Képviselő-testület az Ügyrendi bizottság javaslatára az Egyeki Szöghatár Kht-ban engedélyezi az 1 fő nyugdíjas július 1-től 2 hónapra történő továbbfoglalkoztatását Ügyrendi bizottság javaslatára úgy határozott, hogy ebben a gazdasági évben ne szüntessék meg a Cafetéria rendszert, mert annak évközi megszüntetése több költséggel ját, mintha megmarad. A Cafetéria rendszert a évi koncepció készítésekor vizsgálják felül Tervezi, hogy a közművelődési (Petőfi Sándor Művelődési Ház) és a közgyűjteményi (Tárkányi Béla Könyvtár) intézményét összevonja és közös igazgatású közművelődési, közgyűjteményi intézményt hoz létre Művelődési Ház és Könyvtár névvel. E döntéshez beszerzi a jogszabályban meghatározottak szerint a szakminisztérium véleményét Fazekas Sándor Felkéri a polgármestert és a közgazdasági iroda vezetőjét az átcsoportosítással, illetve a kifizetés teljesítésével kapcsolatos feladatok végrehajtására A közös igazgatású közművelődési, közgyűjteményi intézmény vezetői munkakörének betöltésére jogszabályban meghatározot. A közös igazgatású közművelődési, közgyűjteményi intézmény vezetésével a pályázati eljárás lefolytatásáig Gábor Istvánné könyvtárvezetőt bízza meg t módon pályázatot ír ki Egyidejűleg a Petőfi Sándor Művelődési Ház vezetői állását megszünteti

49 nyilvántartás augusztus 02. napon megtartott 222 Elviekben támogatja, hogy az önkormányzat a Balmazújvárosi Művészeti Iskola kihelyezett tagozata keretében lássa el a művészeti oktatást, azzal a feltétellel, ha a finanszírozás a jelenleginél rosszabb irányban nem változik. 223 LEKI pályázat Óvoda korszerűsítése tornaszoba kialakítással március 29-én a 75/(III.29.) sz. határozattal elfogadott Közbeszerzési Tervét az 1. ú módosítással egészíti ki és hagyja jóvá Tenderz Bt. és a Berép-terv Kft. képviselőjét hívják meg egy személyes megbeszélésre és a végleges döntést a következő rendes testületi ülésen hozzák meg Óvoda út 8. sz. alatt található 1664 hrsz-ú óvoda épületének felújításához, tornaszoba kialakításához a kiviteli tervek elkészítésével Boruzs Klára (4024 Debrecen, Blaháné út 4. 2/6.) építőmérnök-magántervezőt bízza meg bruttó Ft., azaz bruttó ötszázharmincezer forint összeg ellenében Folyamatos Csepregi né I Kiss M Ft Ebből 10 % önerőt ( Ft.) a költségvetésében biztosít (7/ (II.15.) sz. rendelet 9..) A konkrét döntés meghozatalára a következő rendes területi ülésen kerül sor Jelen határozattal a 76/(III.29.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi Módosítás indoka: Év közben elnyert támogatás lehetővé teszi a felújítási munkák elvégzését A tervek elkészítésének határideje: szeptember 15.

50 nyilvántartás augusztus 23. napon megtartott sz. háziorvosi körzetre a Therápia Egészségügyi, Szolgáltató Kereskedelmi Betéti Társasággal (székhely: 4069 Egyek, Hunyadi út 48/B., cégbírósági bejegyzés a: , Képviselő neve: Dr. Dukon Béla) november 27-én megkötött egészségügyi ellátási szerződést azonnali hatállyal felbontja

51 nyilvántartás augusztus 30. napon megtartott 228 Egyek község Önkormányzatának és intézményeinek I. félévi gazdálkodásáról szóló beolóját a könyvvizsgálói jelentéssel együtt elfogadja 229 Szöghatár Kht. I. félévi gazdálkodásáról szóló beolóját a könyvvizsgálói jelentéssel együtt elfogadja 230 Petőfi Művelődési Ház munkájáról készült beolót elfogadja. Petőfi Művelődési Ház tevékenységéről évente kér beolót, melyet a gazdálkodásról szóló pénzügyi beolóval kiegészítve kell elkészíteni 231 Munkaterv alapján a beoló kérőben határozzák meg az intézményi beolók tartalmát. (tevékenységről és pénzügyi beoló) 232 Petőfi Művelődési Ház pályázati kérelmét támogatja, amelyben a Nemzeti Kulturális Alapítvány Szakmai Kollégiuma által kiírt Felmenő rendszerű megyei, regionális és országos rendezvényt is tartalmazó események, amatőr művészeti találkozók c. pályázatra pályáznak és a évi költségvetésben az önerőt biztosítja, , munkater vben meghatár ozottak szerint Intézmény vezetők Fazekas Sándor Szabóné Bencsik Erzsébet Műv. Ház vez. Műv. Ház vez.

52 nyilvántartás augusztus 30. napon megtartott 233 Tárkányi Béla Könyvtár beolóját a hozzászólásokkal, kiegészítésekkel együtt elfogadja. 234 Könyvtárba beszerzendő biliárd és csocsó játék beszerzésére Ft-ot a évi költségvetésben az ifjúság megsegítésére elkülönített összegből, Ftot pedig az általános tartalékból biztosít 235 A temetőben elhelyezendő WC helyét a ravatalozó DK-i részénél jelöli meg. Felkéri a Szöghatár Kht-t, hogy a döntés előkészítéséhez készítsen felmérést és árajánlatot. 236 A temetőben jelenleg működő hűtő műszaki állapotának felülvizsgálatát a vállalkozó végeztesse el, továbbá az új hűtő beszerzéséhez a költségek ismerete érdekében szerezzen be árajánlatokat 237 A temetőben elhelyezendő urnafal helyéül a ravatalozó épületének DNY-i falát jelöli ki, a költségének ismeretére árajánlatokat kell bekérni Gábor Istvánné Gábor Istvánné Fazekas Sándor Hegyi Elemérné Szöghatár Kht. Hegyi Elemérné Szöghatár Kht Ft-ot a évi költségvetésben az ifjúság megsegítésére elkülönített összegből, Ft-ot pedig az általános tartalékból biztosít

53 nyilvántartás augusztus 30. napon megtartott 238 WC áthelyezéséhez, a hűtő beszerzéséhez és az urnafal elhelyezésének költségeihez szükséges pénzügyi fedezetre keresni kell pályázati lehetőségeket 239 Móra Általános Iskola alkalmazotti létát 1 fővel csökkenti és egyben elrendeli a megüresedő álláshely kötelező lét-csökkentéssel történő megszüntetését 240 Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának a melléklet szerinti tartalommal történő módosítását jóváhagyja 241 Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának a melléklet szerinti tartalommal történő módosítását jóváhagyja 242 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához csatlakozik Csepregi né kocsis Nóra Magyari Kálmán Csepregin é Kocsis Nóra A pályázat megvalósításához szükséges anyagi forrást, Ftot a évi költségvetésében biztosítja

54 nyilvántartás augusztus 30. napon megtartott 243 Óvoda pályázatához szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítására a BERÉP-TERV Kft.-t bízza meg Ft+ÁFA összegben 244 Hajduné Holló Katalint személyes érintettsége miatt a döntéshozatalból nem zárja ki 245 Ecsedi Jánost személyes érintettsége miatt a döntéshozatalból nem zárja ki 246 Tardi Kálmánt személyes érintettsége miatt a döntéshozatalból nem zárja ki Csepreginé Kocsis Nóra Ft+ÁFA 247 Óvoda korszerűsítése az egészséges életmód jegyében, tornaszoba kialakítással c. beruházás közbeszerzési eljárásához 5 fős Bíráló Bizottságot hoz létre a polgármester által javasolt alábbi tagokkal Cspregin é Kocsis Nóra - Hajduné Holló Katalin - Ecsedi János - Tardi Kálmán - - Kiss Mihály

55 nyilvántartás augusztus 30. napon megtartott 248 Óvoda korszerűsítése az egészséges életmód jegyében, tornaszoba kialakítással c. beruházás műszaki ellenőri feladatainak ellátásával a BERÉP-TERV Kft-t bízza meg bruttó Ft összegben 249 Óvoda korszerűsítése az egészséges életmód jegyében, tornaszoba kialakítással c. beruházásnál ajánlattevőként az alábbi cégeket jelöli ki 250 BERÉP-TERV Kft-től az Óvoda korszerűsítése az egészséges életmód jegyében, tornaszoba kialakítással c. beruházás teljes körű lebonyolítására árajánlatot kell kérni 251 Óvoda vezetőjének kérelmét támogatja és hozzájárul, hogy szükség esetén Óvoda korszerűsítése az egészséges életmód jegyében, tornaszoba kialakítással c. beruházás bonyolítása során a régi könyvtár épületet óvodai csoport elhelyezésére használják 252 Mentőállomás épületének újratervezését (szolgálati lakások rátervezése) Ft.+Áfa összegért támogatja a céltartalék terhére Csepregi né Kocsis Nóra Csepregi né Kocsis Nóra Fazekas Sándorné Fazekas Sándorné - Góliát-Ép Kft Debrecen, Zelichy Dániel út Mályi Bt Tiszafüred, Fő út Józsa Kft Tiszafüred, Igari út Földvári és Társa Kft Tiszafüred, Húszöles út SZAKSZIG Kft Nyíregyháza, Pozsonyi tér ELIM 12 Kft Egyek, Somogyi Béla út ARROSA Kft Egyek, Csalogány út 6. - Tisza-Tó Uszodatechnika Kft Egyek, Vörösmarty út Ft.+Áfa összeg a céltartalék terhére

56 nyilvántartás augusztus 30. napon megtartott 253 Könyvtárban a tűzcsapok felszerelésére maximum Ft-ot biztosít a céltartalék terhére 254 ÖKO-PARK Kft részére visszatartott 1 millió Ft. kifizethető, mivel a játékeszközöket kijavították, a hiányzó dokumentumokat pótolták 255 Oktatási-nevelési intézmények fejlesztésének támogatására kiírt pályázatot adják be, ennek érdekében mindent tegyen meg az iskola. Az iskola igazgatója nyilatkozzon, hogy mit vállal a pályázat sikere érdekében 256 Petőfi Művelődési Ház kérelmére az augusztus 18.-i rendezvényhez, önerőre Ft. helyett Ft-ot, az egyeki saját rendezésű programokra Ft.-ot biztosít és amennyiben a Vesszős Napok rendezvény pályázata nem nyer, további Ft-ot biztosít az általános tartalékból 257 Fonyódligeti üdülő ügyében egyeztessenek a tulajdonos önkormányzatok, és utána hozzák meg a végleges döntést Kiss Mihály Magyari Kálmán Műv. Ház vez. Galbács György Ft-ot biztosít a céltartalék terhére 1 millió Ft Ft Ft Ft az általános tartalékból

57 nyilvántartás augusztus 30. napon megtartott 258 Rendőrségi épület felújítása kapcsán úgy határozott, hogy a évre ütemezett munkálatokat a Szöghatár Kht. végezze el, melynek fedezetét a rendőrség épületére elkülönített pályázati önerőből biztosítják 259 Előrefizetéses villanyóra felszerelését jelenleg nem támogatja, további információk beszerzésére van szükség Fazekas Sándor 2008-as évben a rendőrség épületének felújítására pályázati lehetőségeket kell keresni Talentum Alapítvány tulajdonát képező orgonát bruttó Ft-ért megvásárolja. Talentum Alapítvány részére megítélt évi támogatás összegének eddig ki nem fizetett részét zárolja mindaddig, amíg az alapfokú művészetoktatás helyzete véglegesen meg nem oldódik MSZP helyi szervezetével elkészült megállapodást jóváhagyja. A bérleti díj megállapítására január 10-e után kerül sor 262 Fő tér 9. sz. alatti ingatlan ügyében úgy határozott, hogy a 204/ (VI.28.) sz. határozatát hatályban tartja, mivel a bérlő érdeksérelmét jogi úton érvényesítheti Magyari Kálmán

58 nyilvántartás augusztus 30. napon megtartott 263 A kérelmező Száli László az Egyek Fejlesztésért Közalapítványt keresse meg az ügyben, és az alapítvány vállalja fel a gyűjtést 264 Javasolja az Eötvös út 27. sz. alatti ingatlan tulajdonosainak, hogy az ingatlant a Balmazújvárosi Kistérség Szociális Szolgáltató Központnak ajánlják fel Tuza Lászlóné földfelajánlását (Egyeki 0934/34; /35; /36; /38; és /44 hrsz-ú földrészleteket, összesen 6647m 2 területű, és 8, 98 Ak értékű földterületeket) Ft/Ak áron elfogadja és a megvásárlásához szükséges összeget a céltartalékból biztosítja. Mivel haszonélvezeti joggal terhelt az ingatlan, a törléséről a kérelmező gondoskodjon Félhalmosi közösségi ház ügyében érkezett kérelmet támogatja, azzal, hogy a felszerelést adományok útján szerezzék be és a fűtési szezon megkezdéséig engedélyezzék az ingatlan használatát. ségi nyilatkozatot adjon az ingatlan kezelésével megbízott személy és átadáskor, illetve átvételkor készüljön teljes körű leltár Elvi támogatásáról biztosítja a Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesület Egyeki Helyi Szervezetet Szekeres Ákos

59 nyilvántartás augusztus 30. napon megtartott Rákóczi utca lakosai kérelmében úgy határozott, hogy a forgalom lassító műtárgy építésének költségeiről tájékozódik és a költségek függvényében hozza meg a végleges döntést. Fő tér lakosainak kérelmében úgy határozott, hogy egyelőre nem fogadnak el lakossági hozzájárulást az útépítésekhez, mivel nincs pályázati lehetőség Dr. Pásztor Zoltán fogszakorvos kérelmére úgy határozott, hogy a fogászati alapellátásra az önkormányzat és a Dr. Pásztor Kereskedelmi és Szolgáltató Egyéni Cég (3200 Gyöngyös, Gólya út 85.) kötött ellátási szerződést szeptember 30-i hatállyal közös megegyezéssel felbontja A belterületen túl Félhalom is kerüljön bele a szennyvízcsatorna-hálózat IV. ütem tervezésébe, melyet az INNOVA-ÉP Kft. (4031 Debrecen, Postakert út 39/c.) készít Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem tervezésére Musta Albert (4031 Debrecen, Postakert út 39/c.) egyéni vállalkozóval kössék meg a szerződést - ajánlatának megfelelően, melynek részeként elkészíti az ÉAOP pályázati kiírásnak megfelelően a Béke utca tervdokumentumait. A fenti munkáért maximum Ft+ÁFA, azaz Ft-ot biztosít az alábbiak szerint: Ft-ot a költségvetésben erre a célra tervezett összegből, Ft-ot céltartalékból Fazekas Sándor Zelei József Zelei József 189/ (VI.28.) sz. határozata alapján az INNOVA-ÉP Kft-vel (4031 Debrecen, Postakert út 39/c.) csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem tervezésére kötött szerződést felbontja

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: 221/2009. (V.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a meghívóban szereplő napirendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2004. december 13. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2004. december 14. (kedd) 15,30 óra

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12.-én tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12.-én tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-100 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: polgarmester@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

A Képviselő-testület április 26-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület április 26-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2016. április 26-i ülésének határozatai 132/2016.(IV.26.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2017. január 18-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

Költségek: összeg főösszeg % limit % Előkészítés: 15 215 000 6,69%

Költségek: összeg főösszeg % limit % Előkészítés: 15 215 000 6,69% Szám: 1/2010. (I. 12.) Kt. határozat Tárgy: Körzeti Iskola és Óvoda bővítési projektjének elfogadása Halmaj község Képviselő-testülete Körzeti Iskola és Óvoda bővítési és rekonstrukciós projektjére vonatkozó

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Csörötnek, Magyarlak, Kondorfa Községek Körjegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT

Csörötnek, Magyarlak, Kondorfa Községek Körjegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT Csörötnek, Magyarlak, Kondorfa Községek Körjegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület március 28-i nyílt üléséről 1. 22/ (III. 28.) Kt. határozat

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott munkaterv

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

Kivonat. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 79/2014. (VIII.29.) számú határozata

Kivonat. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 79/2014. (VIII.29.) számú határozata 79/2014. (VIII.29.) számú határozata Képviselő- testülete megtárgyalta a Javaslat a 2014. évi rendkívüli Önkormányzati Támogatási Igény benyújtására elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Részletesebben

K I V O N A T. Ajánlattevő: dr. Mechler Márk ügyvédet (1055 Budapest, Falk Miksa u em. 2/A) Megbízási díj: ,- Ft + ÁFA = ,- Ft

K I V O N A T. Ajánlattevő: dr. Mechler Márk ügyvédet (1055 Budapest, Falk Miksa u em. 2/A) Megbízási díj: ,- Ft + ÁFA = ,- Ft 167/2014.(VII.28.) KT Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. konstrukcióra

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének könyvébol 246/2010. (IV. 12.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselo-testülete a 2010. április 12. napján megtartott rendkívüli Képviselo-testületi

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből 239/2013. (VII.25.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/ /2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/ /2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/2011. 98/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 27. napján 15:20 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért.

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért. 30./2012. (IV. 19.) határozata Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat az 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2009. (I.29.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről készült

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

66/2011. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozat hozzájárul és támogatja, hogy az E.ON Hungária csoport tagvállalatai és szerződéses partnerei Püspökladány település közvilágítási hálózatán a jövőbeni

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester HATÁROZATOK amely készült a Fejlesztési Bizottság 2015. augusztus 24.-én 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (2721, Pilis, Kossuth Lajos út 47.) megtartott nyilvános

Részletesebben

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013. május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján

Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján 1) ÉMOP 3.1.2/A-09-2f-2011-0003 jelű Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete augusztus 29-i ülésén hozott határozatokról

Tartalomjegyzék. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete augusztus 29-i ülésén hozott határozatokról Tartalomjegyzék A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. augusztus 29-i ülésén hozott határozatokról Hat. száma Tartalom Nyílt: 170/2013 Zárt ülés elrendelése 172/2013 Nemzetközi pályázat

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS BOZZAI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATAI 2012-BEN

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS BOZZAI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATAI 2012-BEN VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS BOZZAI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATAI 2012-BEN 1/2012. (II.13.) együttes képviselő-testületi határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása 2014. november 27. napján 19.00 órakor tartott ülésének könyvéből. 203/2014. (XI.27.) számú határozat Tárgy: napirend elfogadása 1) Aprók Háza Óvodával kapcsolatos kérdések (pedagógiai asszisztens továbbfoglalkoztatása

Részletesebben

36/2008. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30.

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30. Beoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről 2013. szeptember 30. Határozat Tárgy Határidő Felelős Teljesítés 95/2013. (V. 27.) A módosított napirend elfogadásra került. 96/2013.

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J e l e n t é s. Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 09-i nyilvános ülésére

J e l e n t é s. Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 09-i nyilvános ülésére J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete november 25-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete november 25-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 25-én 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

1./ A beruházás megvalósításához szükséges saját forrás biztosítása mellett a TEKI támogatást az alábbiak szerint igényli meg:

1./ A beruházás megvalósításához szükséges saját forrás biztosítása mellett a TEKI támogatást az alábbiak szerint igényli meg: 121/2007.(V.03.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúhadház, Bercsényi, Dorogiás, Lehel és Sugár utcák vízgyűjtőjén csapadékvíz elvezetés megvalósításához

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2015. (X.01.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: I. 220-9/2005 NYILVÁNOS

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2004. január 9. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2004. január 9. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás január 9. napon megtartott 1 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt. támogatási kérelme 2 Szöghatár KHT. Felügyelő Bizottságának létára javaslat (5 fő) 01.31. 3 Szöghatár KHT. Felügyelő Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Kivonatos másolat Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 7-i ülése jegyzőkönyvéből: Felelős: Fehér László polgármester

Kivonatos másolat Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 7-i ülése jegyzőkönyvéből: Felelős: Fehér László polgármester szeptember 7-i ülése könyvéből: 139/2016.(IX.07.) sz. képviselő-testületi határozat: A képviselő-testület elfogadja a két ülés között történtekről szóló beszámolót. a./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert,

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

145/2013. (XII.11.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

145/2013. (XII.11.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 145/2013. (XII.11.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i rendes testületi ülésről:

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i rendes testületi ülésről: Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2015.01.21 i rendes testületi ülésről: 1/2015. (I.21.) számú határozat Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja napirendre tett

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. június 14-én 8.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. június 14-én 8.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. június 14-én 8.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

,JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

,JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT ,JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. szeptember 29. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 114/2016. (09.29.) számú határozat (Napirend elfogadása) 1) Aprók Háza

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben