M U N K A T E R V 2009/2010. Egyesített Óvodai Intézmény 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. /fax: 52/ e mail:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M U N K A T E R V 2009/2010. Egyesített Óvodai Intézmény 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. /fax: 52/273 180 e mail: egyovig@netform."

Átírás

1 Egyesített i Intézmény 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. /fax: 52/ e mail: M U N K A T E R V 2009/2010 Készítette: Császi Lászlóné óvodavezető

2 2 Tartalomjegyzék 1. A nevelési év helyi rendjének meghatározása A nevelési év kezdő és befejező időpontja A vezetők benntartózkodásának rendje A nevelésmentes munkanapok Ünnepek, rendezvények Szülői értekezletek Szolgáltatások az intézményekben Alapítványi támogatások 7 2. A nevelési év kiemelt feladatai Hajdúszoboszló város közoktatási feladatellátási, 8 intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve alapján 2.2. ÖMIP alapján Teljesítményértékelés Támogató szervezet Ellenőrzés HOP beválás vizsgálata Kompetencia alapú nevelés az óvodában Integrált nevelés Szabályzatok módosítása Információáramlás működtetése 11 3 A nevelőmunka éves tartalmi elemei 12 Intézményi feladatellátás 3.1. Humán erőforrás Gyermeklétszám Továbbképzés, továbbtanulás Tárgyi feltételek alakulása, felújítás Nevelési feladatok, szakmai munka Ellenőrzések, látogatások Szakmai munkaközösség Dokumentációs munka Gyermekvédelmi munka Minőségirányítási tevékenység Szülői Szervezet Kapcsolatrendszer Mellékletek 22

3 3 Egyesített i Intézmény Munkaterve 2009/2010 A munkaterv készítésénél figyelembe vett törvények és dokumentumok: Az 1993 évi LXXIX Közoktatási törvény módosításai évi C törvény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII: törvény módosításáról 11/1994 (VI: 24.) MKM rendelet 14/1994. MKM rendelet 138/1992 Kormányrendelet 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet az SNI gyermekekről 19/2007. (III. 23.) OKM rendelet a tanév rendjéről Az Egyesített i Intézmény Helyi Nevelési Programja Az Intézményi Minőségirányítási Program Az Önkormányzat Minőségirányítási Programja Az vezető Vezetői Programja (2005.) A közoktatásról szóló törvénynek az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról szóló évi XXXI. Törvény. 1. A nevelési év helyi rendjének meghatározása A nevelési év kezdő és befejező időpontja Intézményünkben a nevelési év szeptember 1. től augusztus 31. ig tart. A nyári óvodai élet idejéről közös megállapodást hozunk terv szerint 2 hétre zár be az intézmény, a többi időre megszervezzük az ügyeletes rendszert, az elmúlt nyári gyermekellátás tapasztalatainak függvényében. Erről a szülők februárban tájékoztatást kapnak A vezetők benntartózkodásának, ügyeletének rendje: Nap 6 00 tól ig Hétfő Varga Istvánné Szabó Jánosné Kedd Győri Zsuzsanna Császi Lászlóné Szerda Kiss Tiborné Nagy Marianna Csütörtök Kurucz Zoltánné Holhós Jánosné Péntek Murzáné Szvetics Éva A délután dolgozó mindenkori rangidős óvodapedagógus.

4 4 A vezetők heti 40 órát (napi 8 óra) tartózkodnak az intézményben, ami tartalmazza a kötelező órájukat, a vezetői teendőkre fordított időt, valamint a felkészülésre fordított idejüket. A munkaidő beosztás a kötelező ór a kimutatását tartalmazza (a munkatervhez mellékelve). A törvény értelmében az Egyesített i Intézményben nyitástól zárásig vezető tartózkodik. Az óvodavezetőnek és a tagóvodavezetőknek van egy 6 00 tól kezdődő, vagy ig tartó napja, mely a munkaidő beosztásból követhető. Az ügyeleti rend minden tagintézményben nyilvános helyen látható. Név Heti törv. munka idő tanév vezetők munkaidő beosztása Kötelező Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek óra Császi Lászlóné 40 6 de Nagy Marianna de du Győri Zsuzsanna 40 6 de Murzáné Szvetics de Éva du Kiss Tiborné du Varga Istvánné de du Kurucz Zoltánné du Szabó Jánosné de du Holhós Jánosné du A Vezetők Tanácsa havi rendszerességgel, tervezetten minden hónap első hétfőjén tartja tanácskozását, ezen kívül aktualitásnak megfelelően. Az értekezletre minden esetben meghívott résztvevők az érdekvédelmi szervezetek képviselői (Szakszervezeti Bizalmi, Közalkalmazotti Tanács Elnöke) A nevelésmentes munkanapok felhasználásának időpontja: szeptember 11. Tanévnyitó értekezlet június 11. Tanévzáró értekezlet 3. nap Nevelésmentes nap (intézményi szintű) 4. nap Nevelési értekezlet a tagintézményekben 5. nap Szakmai nap (kirándulás)

5 5 Tagóvodák által szervezett nevelésmentes napok (szakmai kirándulás, nevelési értekezlet): Szivárvány : Kirándulás április Nev.ért.: január Lurkó : Kirándulás október Nev.ért.: június Bambínó : Kirándulás április Nev.ért.: november Mesevár : Kirándulás június Nev.ért.: október Liget : Kirándulás október Nev.ért.: március Aranykapu : Kirándulás szeptember Nev.ért.: március Aprónép : Kirándulás november Nev.ért.: április Manókert : Kirándulás február Nev.ért.: október Intézményi szintű nevelési értekezletünk témája a kompetencia alapú nevelés, kompetenciafejlesztés az óvodában, projekttervezés, februárban. Az intézményi szintű nevelésmentes napok ügyeleti rendje a következő: Tanévnyitó ( ): Szivárvány (Attila u. 54/b.) Nevelési értekezlet (2010. február): Mesevár (Kovács Gy. u. 24.) Tanévzáró ( ): Aprónép (Rákóczi u. 21.) A tagóvodai szintű nevelési értekezleteken az óvodák az alábbi párosításban biztosítják a gyermekek ellátását, az ügyeletet: Szivárvány Mesevár Manókert Aprónép Bambínó Lurkó Liget Aranykapu Ünnepek, rendezvények Az ünnepek, ünnepélyek szervezése a tagóvodákban a Helyi Nevelési Pr ogram szellemében történik. Nemzeti ünnepeink szervezése, megemlékezés szintjén történik. A hagyományok ápolása tagóvodánként eltérő, a kialakított szokások szerint zajlik, ami sokszínűvé, élvezetessé teszi a gyermekek, a családok óvodai életét. A hagyományteremtő rendezvényeket az intézményben a rendelkezésre álló költségvetésből, szülői és alapítványi támogatással, egyéb szponzori finanszírozással valósítjuk meg. Az ünnepek, rendezvények időpontját, a szervezés felelőseit a tagóvodák Feladatellátási ter ve tartalmazza.

6 6 A tagóvodák sajátos rendezvényeinek (Arany napok, Kerti parti, Ovikóstoló, Kacagónap, stb.) lebonyolításához a felelősök feladattervet készítenek (IMIP feladatterv minta alapján) Szülői értekezletek Szülői értekezletet a tagóvodákban 3 alkalommal szervezünk (a nevelési év elején, februárban és a nevelési év végén). Ezek tartalma és ütemezése a munkaterv mellékletében megtalálható, időpontját a tagóvodák Feladatellátási terve tartalmazza. A szülői értekezlet az a fórum, ahol az addig eltelt időszakot értékeli az óvodapedagógus, illetve előkészíti a nevelési év következő időszakát, erről tájékoztatja a szülőt, mint partnert. A csoport életével kapcsolatos szervezési kérdésekben is megállapodás születik (csoport, illetve tagóvoda szintű rendezvények, ünnepségek, szülői felajánlások), melyet az értekezlet jegyzőkönyve tartalmaz Szolgáltatások az intézményekben A tagóvodákban az alapfeladatok ellátásán túl a szülők által finanszírozott gyermekprogramok szervezése történik. A részvételi díjakat a jogszabálynak megfelelően a szülő, vagy a külső szolgáltató szedi. A szolgáltatások tartalma az alábbi táblázatban látható. Szivárvány Lurkó Bambínó Mesevár Liget Aranykapu Szolgáltatások 1. Zeneóvoda 2. Hittan 3. Néptánc 1. Zeneóvoda 2. Vizhez szoktatás 3. Játékos német nyelv 4. Gyógytestnevelés 1. Zeneóvoda 2. Vízhez szoktatás 3. Hittan 1. Zeneóvoda 2. Hitan 3. Vízhez szoktatás 1. Zeneóvoda 2. Hittan 3. Vízhez szoktatás 1. Zeneóvoda 2. Grafika 3. Néptánc 4. Angol

7 7 Aprónép Manókert 5. Zeneóvoda 6. Hittan 7. Vízhez szoktatás 8. Néptánc 1. Zeneóvoda 2. Vízhez szoktatás 3. Hitoktatás i alapítványok A tagóvodai alapítványok működtetéséért a megalakult Kuratóriumok a felelősek. Tevékenységüket Működési Szabályzatuk szerint végzik. A bevételek az adók 1 % ból, szülői és szponzori támogatásból, rendezvények (alapítványi bál, kerti parti, gyermeknap) bevételéből tevődnek össze. A különböző rendezvények megszervezése, lebonyolítása nagy körültekintést igényel. A törvényes feltételeknek a tagintézmények keretei között mindenképpen meg kell felelni. A támogatást az intézmények az alapítvány rövid és hosszú távú céljainak megfelelően eszközfejlesztésre, játékvásárlásra, gyermekrendezvények szponzorálására használják fel. Az alapítványi bevételek felhasználásáról a felelősök a nevelési év végén számolnak be, nyilvánosságára hozataláról gondoskodnak. 2. A nevelési év kiemelt feladatai Hajdúszoboszló vár os közoktatási feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve alapján ( ) Általános célok, prior itások, feladatok A fenntartó, elismerve és igényelve a szocializációban, korai felzárkóztatásban elért eredményeket az óvodák további működtetésével biztosítja a évesek számára a szülői igények alapján az óvodai nevelést, gondoskodást. Valamennyi 5. életévét betöltő gyermek (a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni) iskolai életmódra felkészítő foglalkoztatást vesz igénybe. Így a városban az óvodáztatás teljes körű. Az esetleges dolgozói létszámcsökkenésből adódó forrás megtakarítást az óvodáztatás körülményeinek fejlesztésére szükséges fordítani. Esélyegyenlőségi terv megvalósítása, szükség esetén módosítása. Fejlesztési elképzelések Az óvodai játszóudvarok felülvizsgálata, átalakítása. Az óvodai csopor tok törvény általi átlag és maximális létszámot alapul véve a tervezési időszakban 35 (34+1 Napocska) csoport működtetése indokolt.

8 8 Meg kell vizsgálni, hogyan biztosítható az Alapító okiratban rögzített integráció alapján az SNI s gyermekek fejlesztése. Az óvodai játszóudvarok felülvizsgálata, átalakítása. Feladatok Az óvoda szervezzen helyi továbbképzéseket az aktuális szakmai kérdések feldolgozására! Az Önkormányzati Minőségirányítási Programban foglaltak figyelembevételével az alábbi feladatokat határ ozza meg a fenntar tó ( ) Kiemelt nevelési célok megvalósítása. Különleges gondozást igénylő óvodásokkal való foglalkozás. pedagógusi továbbképzési terv, beiskolázási terv elkészítése. Tudatos, költséghatékony gazdálkodás. Az iskolaérettség kritériumainak elérése érdekében a 3 5évesek óvodai elhelyezése iránti igények kielégítése, iskolaérettség kiszűrése. Az alapfeladatokellátásához szükséges eszközellátás áttekintése, biztosítása. Hátrányos helyzetű gyermekek óvodai étkeztetésének biztosítása. Kapcsolattartás szülőkkel, fenntartóval, patronálóval, kapcsolódó intézményekkel. Intézményi együttműködés az egymásra épülő intézmények között. Potenciális baleseti források felülvizsgálata, hibák kijavítása, megszüntetése. Intézményi minőségirányítási rendszer, program esetleges módosítása Teljesítményér tékelés A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 16. ának új (6.) bekezdése értelmében a munkáltatói jogok gyakorlása során (pl. jutalmazás, létszámleépítés) figyelembe kell venni a teljesítményértékelés eredményét. Cél: Az óvodapedagógusok tevékenységének komplex értékelése annak érdekében, hogy láthatóvá váljanak az erős és fejlesztendő területek, konkrét visszajelzést kapjanak a teljesítményükről, kijelölt legyen a fejlődési út. A teljesítményértékelés 1 6 pontig terjedő skálán tör ténik a szempontsor alapján. A tagóvodákban a teljesítményértékelés eszközei: egyéni értékelő lapok, értékelési jegyzőkönyv a feladatvállalási mátrix, amely segíti a munkaidő nyilvántar tások ellenőr zését, valamint rámutat a munkavégzés hatékonyágár a, a dolgozók egyenletes ter helésér e is.

9 Támogató Szervezet A központi Támogató Szervezetben 4 fő, a tagóvodákban 2 2 fő látja el a feladatokat. A kiemelt munkáért járó keresetkiegészítést e feladatot ellátók kapják. Részesül még ebből a keretből a Vezetők Tanácsa döntése alapján tagóvodánként 1 1 óvodapedagógus a féléves, az éves feladatok, az egyéni megbízatások teljesítésének függvényében decemberben és a tanév végén Ellenőr zés Az ellenőrzés szabályozása az IMIP ben található, mely szerint a tagóvodavezetők és szakmai munkaközösségvezetők végzik ezt a feladatot. A Feladatellátási tervekben a feladatok részletes leírása, a felelősök, a résztvevők megnevezése konkrét ezért a sikerkritériumok egyben a kiemelt ellenőr zésést is lehetővé teszik HOP beválás vizsgálat Az elkezdett munkát, feladatot tovább végezzük. A nevelési program, mint dokumentum vizsgálatát abból a szempontból, hogy eredményesen használható e, beválik e, illetve tartalmazza e mindazt, amit a módosított közoktatási törvény értelmében tartalmaznia kell. A nevelési program megvalósulásának folyamatos értékelését, a gyermekek fejlődésének folyamatos figyelemmel kísérését, értékelését. A HOP módosítását, kiegészítését a es tanév tapasztalatai alapján végezzük el, a kompetencia alapú nevelés megvalósulása alapján Kompetencia alapú nevelés az óvodában A kompetencia alapú nevelésbe sikeres pályázat útján bekapcsolódik az Aranykapu és a Liget, mely hatalmas feladatot jelent a nevelőtestület számára. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés I nnovatív intézményekben Hajdúszoboszló TÁM OP /

10 10 Jelentőséggel bír a HOP módosítása szempontjából a megvalósítás és a jó gyakorlat kiterjesztése a tagóvodákra. A továbbképzések idején a két tagóvoda zavartalan működéséről a gyermekcsoportok ellátásáról a többi tagóvoda óvodapedagógusai gondoskodnak helyettesítéssel. Hospitálási lehetőséget biztosítunk az Aprónép és a Manóker t Óvodában az óvodapedagógusoknak a kompetencia alapú neveléssel való ismerkedésre. A kompetencia alapú neveléssel dolgozó óvodapedagógusok munkáját heti rendszerességgel segíti az intézmény szakmai vezetője. A további nevelési évek feladata lesz a tagóvodai tapasztalatok intézményi szintű átadása Integrált nevelés Ebben a nevelési évben is fokozottan foglalkoznunk kell az SNI, BTMN és halmozottan hátrányos helyzetű gyer mekek nevelésével. Ez indokolja, hogy a tagóvodavezetők, gyermekvédelmi felelősök és fejlesztőpedagógusok kapcsolatot ápolnak a Pedagógiai Szakszolgálat vezetőjével és munkatársaival, valamint a H B M Szakértői Bizottságával a beintegrált és a szegregált csopor tban nevelkedő gyermekek megfelelő ellátása érdekében. Az integrált gyermekek szakszerű fejlesztését a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa végzi meghatározott óraszámban az óvodapedagógusok napi munkája mellett. Sikeres pályázat teszi lehetővé a Liget óvodában az IPR feladatainak megvalósítását a HH s és HHH s gyermekek körében az óvodapedagógusok elkötelezettségével. Az intézmény szakmai vezetője heti rendszerességgel segíti az IPR feladatok elvégzését szaktanácsadói tapasztalatával. Az intézményi szintű fejlesztőpedagógusok, a gyermekvédelmisek munkaközössége és a munkaközösségvezetők munkacsopor tja ebben a tanévben is folytatja elkezdett munkáját. Mindegyik munkaközösség/csoport segíti azt a munkát intézményi szinten, illetve egy egy tagóvodában, ami a jelenlegi kiemelt feladat és annak maradéktalan elvégzését szolgálja Szabályzatok módosítása Az SZMSZ, a Házirend, a HOP módosítása a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosítása alapján:

11 11 Óvodáztatási támogatás az óvodavezető (tagóvodavezető) az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről, a kifizetés esedékességét megelőzően tájékoztatja a jegyzőt az igazolt és igazolatlan napok számáról, értesíti a jegyzőt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik. Az óvodásgyermek fejlettsége Az óvoda az óvodásgyermek fejlődését folyamatosan nyomon követi, indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybe vételét. Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd, hallás, látás, mozgásfejlődésének eredményét szükség szerint, de legalább félévenként rögzíti. A szülő kérésére az óvoda tájékoztatót készít a gyermek óvodai fejlődéséről és javaslatot tesz a gyermek további fejlődéséhez szükséges intézkedésekre. A fejlesztési javaslat elkészítését a szülő az iskolába lépést megelőző három, illetve az iskola megkezdését követő hat hónapon belül kérheti. A fejlesztési javaslatot az óvoda átadja a szülő részére. A szülőt minderről tájékoztatni kell, és aláírásával igazolni, hogy a tájékoztatást tudomásul vette Információáramlás működtetése Az infor mációáramlás terén változatlan feladatunk a bevált eszközök és eljárások alkalmazása munkánk megkönnyítése, gyorsítása, pontosítása, egyszerűsítése a naprakész információk cseréje érdekében. A Vezetők Tanácsa megállapodásainak írásbeli rögzítése és eljuttatása a tagintézményekbe, a munkatársak tájékoztatása az őket érintő eseményekről, változásokról rendszeres legyen változatlanul. Az érdekvédelmi szervezetek megbeszéléseiről, javaslatairól, döntéseiről szintén naprakészen kell az információt átadni, szolgáltatni. A gyermekvédelemi megbeszéléseken, konzultációkon elhangzottakat szükséges átadni a gyermekek védelmében, és az óvodapedagógusok tájékoztatásához. Az intézményi szintű munkaközösségnek/csoportnak szintén kötelező a szerzett információk átadása tagintézményi szinten és az óvodaigazgatóságon.

12 12 3. A nevelőmunka éves tartalmi elemei Intézményi feladatellátás A tagóvodák a szorgalmi időszak első felére, szeptember 1. től január 31. ig terjedő időszakra, valamint február 1. től május 30. ig helyi Feladatellátási tervet készítenek, melyhez alapot ad a 2009/2010 es tanév munkaterve. A dolgozók értékelésében a tagóvodavezetőt segíti, a saját intézményr e összeállított, az egyéni, konkrét feladatokat tar talmazó terv, melyet át kell vizsgálni, módosítani az adott tanévnek megfelelően. Érdemes mátrixban rögzíteni, ami szemléletessé teszi az óvodapedagógusok és a tagóvodavezető számára. Kitűnik belőle az egyenletes teherviselés, a súlyozott teendők, alapot szolgáltat az ellenőrzésre, értékelésre, a feladatok átcsoportosítására Humán er őforrás Engedélyezett alkalmazotti létszám: pedagógus 71 fő Nevelő oktató munkát segítő 43,5 fő titkár 1 fő GESZ 4 fő Udvaros 8 fő (félállásban) Karbantartó 1 fő konyha 18,75 fő A feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében határozott időre is alkalmazunk munkaerőt, ehhez igénybe vesszük a Munkaügyi Központ támogatását és a Polgármesteri Hivataltól a közhasznú dolgozók kiközvetítését. Szükséges a munkakör i leírások aktualizálása, az egyéni megbízatások pontosítása, a személyi változásoknak megfelelően. GYES en van 5 fő, ápolási szabadságon van 1 fő, táppénzes állományban van 3 fő. Helyettesítésre 9 fő dolgozót alkalmazunk, 6 fő óvodapedagógus, 2 fő nevelőoktató munkát segítő és 1 fő irodai alkalmazott és 1 fő konyhai dolgozó.

13 Gyermeklétszám A 2009/2010 es tanévben is 35 gyermekcsoportot indítunk. Tagintézmény Csoportok létszáma /fő ig Összesen Szivárvány Lurkó Bambínó Mesevár Liget Aranykapu Aprónép Manókert Összesen: től az előjegyzés alapján, a folyamatos felvétel szerint: 31 Mindösszesen: 849 A gyermekcsopor tok elosztásáról, a csoportok szervezéséről a beiratkozást követően júniusban, majd augusztus végén, a nyári változások alapján döntünk. A családok elvárásait nem tudjuk minden esetben figyelembe venni a törvényi előírások, a körzethatár és a tagóvoda befogadóképessége miatt. Minden tagóvodában vegyes életkorú csoportokban folyik a nevelés. A gyermekcsoportokat és a hozzárendelt pedagógus párokat alapos átgondolással szervezik az óvodák, a viszonylagos állandóság biztosítására törekedve. Csopor tszervezés, óvodapedagógusok, nevelő oktató munkát segítők Szivárvány Csoport Pedagógus Nevelő oktató munkát segítő Pillangó Tollasné Kiss Éva Karika Gáborné Papp Zsuzsanna Őzike Jeneiné Kiss Katalin Czibere Józsefné Ilyés Sándorné Micimackó Ónadiné Szincsák Hajnal Rózsa Adriána Vida Erzsébet Csiga biga Nagy Marianna Lajtos Zsuzsanna Asztalos Anna Túriné Rozsnyai Brigitta Lurkó Csoport Pedagógus Nevelő oktató munkát segítő Micimackó Balázs Lászlóné Tóthné Nagy Mária Ludmányiné Schönstein Irén Mária Pumukli Varga Lajosné Vighné Tarcsai Annamária Jenei Antalné Kállai Istvánné Nefelejcs Földesi Imréné Tatár Károlyné Birta Anikó Hétszínvirág Kurucz Lászlóné Holb Anita Varga Tiborné

14 14 Bambínó Csoport Pedagógus Nevelő oktató munkát segítő Katica Lőrincz Ida Hegedűs Judit Gyöngyik Pálné Kosina Katalin Szív Selmeci Csabáné Nagyné Dajka Timea Antal Jánosné Gomba Holácsikné Kovács Ildikó Péter Kálmánné Murzáné Szvetics Éva Delfin Gyúróné Kiss Csilla Tóthné Mészáros Jolán Dr Papp Zoltánné Margaréta Bartáné Elek Anikó Kiss Szilvia Boruzsné Miskolczi Edit Mesevár Csoport Pedagógus Nevelő oktató munkát segítő Törpike Nagy Lajosné Piroskáné Borbély Mária Borbély Ildikó Ráczné Griczik Julianna Nyuszi Bagdány Zoltánné Sándor Jánosné Burainé Juhász Erzsébet Süni Kocsmár Ibolya Karika Jánosné Halászné Radó Edit Micimackó Jenei Sándorné Kiss Tiborné Jákób Istvánné Kelemen Sándorné Liget Csoport Pedagógus Nevelő oktató munkát segítő Napocska Domokos Edit Réz Jenőné Nagy Juliánna Katica Kálmán Aranka Balláné Komlósi Ibolya Varga Istvánné Maci Szoboszlai Józsefné Silye Gyuláné Magyariné Hódos Éva Méhecske Ecsediné Kosztel Ágnes Szathmári Gáborné Németiné Deák Éva Nyuszi Komlósiné Nagy Katalin Korposné Nagy Zsuzsanna Helecz Zsoltné Tóthné Balogh Katalin Cica Balogh Lajosné Kurucz Árpádné Rávainé Kristin Katalin Aranykapu Csoport Pedagógus Nevelő oktató munkát segítő Napsugár Császi Imréné Kurucz Zoltánné Szilágyi Mihályné Szabó Mihályné Süni Sóvágóné Messzinger Marian Simonné Csige Erzsébet Szabóné Kedves Gabriella Katica Orbán Béláné Néczin Károlyné Teleki Hajnalka Mazsola Tóth Gáborné Soós Sándorné Elekné Szűrös Éva Micimackó Molnárné Magyar Andrea Szél Lajosné Jenei Kinga Plutó Csobán Ilona Hegedűsné Solymosi Ágnes Jenei Ferencné

15 15 Aprónép Csoport Pedagógus Nevelő oktató munkát segítő Zsebibaba Szabó Jánosné Oláhné Földesi Andrea Simon Zoltánné Kaszás Jánosné Tigris Földiné Szabó Judit Dedéné Békési Anna Kirzsáné Varga Ildikó Micimackó Tóth Jánosné Kovács Lászlóné Kocsis Éva Manókert Napköziotthonos Csoport Pedagógus Nevelő oktató munkát segítő Micimackó Karikáné Szabó Margit Szabó Károly Zoltánné Molnár Henrietta Cica mica Földiák Adrienn Holhós Jánosné Keserűné Bernát Ilona Gáti Imréné Szimba Vértesi Károlyné Jakab Andrea Pinczésné Vértesi Zsuzsanna Továbbképzés, továbbtanulás A 2009/2010 es tanévben szakvizsgás képzésben 1 fő (Piroskáné Borbély Mária) a Mesevár Óvodából, 1 fő (Dr Papp Zoltánné) a Bambínó Óvodából vesz részt, mindketten fejlesztőpedagógus szakon tanulnak. Az Aranykapu Óvodából és a Liget Óvodából a nevelőtestület ismer kedik a kompetencia alapú neveléssel Tárgyi feltételek alakulása, felújítási kar bantartási munkák Tagintézmény Eszköz beszerzés Karbantartás, felújítás Szivárvány Fektetők, fehér függönyök nyílászárók szigetelése, festése 16 db beszerzése, labda tartó készítése, egy ablak teljes cseréje (leázás miatt kilazult, eldeformálódott) konyhában élvédő készítése, melléképület külső festése. tálaló konyhában és a mosogatóban csempék pótlása (15 db) felnőtt wc járólapozása (3,5 m 2 ) öltöző szekrény csere Lurkó Csoportszobai bútor, textília beszerzés. 30 tagos radiátor és elzárók cseréje homlokzat, lábazat javítása, festése, kerítés betonlábazat javítása

16 16 Bambínó Fektetők beszerzése. 3 csoportszoba 110 m 2 parketta lakkozása 3 db mosdókagyló cseréje 1 db libikóka vásárlása folyósói lámpabúrák cseréje Alapítványi bevételből: 1 db libikóka 1 db csúszdalap 1 db fa kisvonat parkettacsiszolás, lakkozás 2 csoportszobában tálalókonyhában tűzhely és szekrény csere, 2 db konvektor csere a gyermekmosdókban, 2 db gyermek wc csésze cseréje 3 db mosdó csaptelep cseréje Mesevár Liget Aranykapu Aprónép Manókert Udvari játék beszerzés. Fektetők beszerzése. Szőnyegek, óvodásszékek beszerzése. Parketta padló burkolat cseréje laminált szalagparkettával Aszfaltozás betonfeleletre Tálalókonyhában rozsdamentes borítás parkettacsiszolás, lakkozás a csoportszobákban 84 m 2, homlokzat, lábazat javítása, festése, wc térelválasztó csere 3 db, konvektor csere 2x40 W os fénycsöves lámpatest cseréje Székek, asztalok beszerzése. szennyvíz hálózat javítása Csoportszobai szekrények, textília beszerzése. Csoportszonbai bútorok, öltözőszekrény beszerzés. homlokzat, lábazat javítása, festése, előtető cseréje 2 db vécé öblítő cseréje 9 db, Parketta padló burkolat cseréje laminált szalagparkettával homlokzat, lábazat javítása, festése, nyílászárók szigetelése, festése, logopédiai szoba laminált parkettázása drótfonatos kerítés csere azbesztes síklemezre konyha csempék hiányának pótlása, járólap cseréje, javítása, tároló pince ajtó cseréje, nagyüzemi bojler felújítása. igazgatóság Irodai bútor beszerzés. udvari világítás korszerűsítése pinceablak javítása pinceajtó csere helyreállítással leázás miatti faljavítás palatető mosása, szükség szerinti javítása utcai kerítés javítása homlokzat, foltonkénti javítás A beszezések saját költségvetési keretből, normatív keretből és alapítványi támogatásból valósultak meg.

17 17 4. Nevelési feladatok, szakmai munka Ellenőr zések, látogatások terve Ellenőrzés ideje szeptember Ellenőrzés helye Ellenőrzés tartalma Valamennyi tagóvoda Dokumentációk ellenőrzése Felvételi és mulasztási napló Csoportnapló Jelenléti ívek Szabadság nyilvántartó Ellenőrzési terv Feladatellátási terv Egyéb munkatervek Ellenőrzés módja Dokumentumok ellenőrzése Ellenőrzést végzi vezető, Tagóvodavezető október november december Valamennyi tagóvoda Valamennyi tagóvoda Valamennyi tagóvoda Statisztika adatainak egyeztetése Munkaidőnyilvántartás Teljesítményértékelés Szokás, szabályrendszer Szakmai munkaközösségek tevékenysége Iskolaérettség, SNI, BTMN Munkaidőnyilvántartás Dokumentumok ellenőrzése Látogatás Munkaközösségi foglalkozáson való részvétel Látogatás vezető Tagóvodavezető Szakmai vezető Tagóvodavezető Munkaköz.vez. Tagóvodavezető Szakmai vezető január február március április május június folyamatos Valamennyi tagóvoda Valamennyi tagóvoda Valamennyi tagóvoda Valamennyi tagóvoda Valamennyi tagóvoda Valamennyi tagóvoda Valamennyi tagóvoda Fejlesztőpedagógusok tevékenysége, integrált nevelés Teljesítményértekelés Munkaidőnyilvántartás Gyermeki mérések Fejlesztő teamek munkája Partneri igénymérés eredményei. Munkaidőnyilvántartás Tankötelesek, iskolaérettség Gyermeki mérések eredményei Teljesítményértékelés Munkaidőnyilvántartás Beszerzési igények egyeztetése. Látogatás, munkaközösségi foglalkozás Látogatás Dokumentumellenőrzés, beszámoló Beszámoló Látogatás Dokumentumellenőrzés megbeszélés Dokumentumok ellenőrzése Tagóvodavezető Munkaköz. Vez. vezető Tagóvodavezető Szakmai vezető Közp.team vez. Tagóvodavezető Szakmai vezető vezető vezető Szakmai vezető vezető, Szakmai vezető vezető A es tanév ellenőrzési tervét a tagóvodák kiegészítik, konkretizálják és elkészítik részletes Ellenőr zési tervüket szeptember 30. ra, mely a munkaterv mellékletét képezi.

18 18 Az ellenőrzéseket, látogatásokat megbeszélés követi, melyről feljegyzés készül, amit az ellenőrzött és az ellenőrzést végző aláírásával igazol. Az ellenőr zések és feljegyzések, valamint az értékelési folyamat az IMIP ben található szabályzatnak megfelelően tör ténik. Az Ügyviteli és konyhai Ellenőrzési terv elkészül szeptember 30. ra, mely szintén a munkaterv melléklete. Az óvodakonyha ellenőr zése a HACCP alapján napi rendszerességgel történik az élelmezésvezető és a gazdaságvezető által, melyről ellenőrzési lapot vezetnek. A gyermekek napi étkezésének megfigyelése, az ételadag mennyiségi, minőségi ellenőrzése, a tapasztalatok összegyűjtése a tagóvodák feladata. A korszerű táplálkozás megvalósításához szükséges javaslatokkal, ötletekkel, észrevételekkel, bizalommal fordulhatnak az élelmezésvezető felé. Az összegyűjtött tapasztalat, vélemény és javaslat alapján módosítunk, korszerűsítünk a gyermekek étrendjén a törvényi, egészségügyi előírásoknak megfelelően Szakmai munkaközösség Szakmai munkaközösség Vezető Szivárvány Csoportnapló vezetése, egyszerűsítése, szerkezetének átgondolása. Ónadiné Szincsák Hajnal Lur kó Mozgásfejlesztés a napi gyakorlatban. Varga Lajosné Bambínó Fejlesztő játékgyűjtemény készítése. Hegedűs Judit Mesevár OKOSKOCKA fejlesztőjátékcsalád Jenei Sándorné megismerése, alkalmazása. Liget Kompetencia alapú nevelés bevezetése. Petrovics Imrénéné Aranykapu Kompetencia az óvodában programcsomag alkalmazása. Csobán Ilona Apr ónép Manókert Mentálhigiénés foglalkozások. Újszerű technikák megismerése, kipróbálása és alkalmazása az ábrázoló és kézimunka tevékenységben. Mérés értékelési rendszer felülvizsgálata. Földiné Szabó Judit Vértesi Károlyné

19 19 Intézményi szinten 2 munkaközösség és 1 munkacsoport működik. Gyermekvédelmi felelősök munkaközössége Vezetője: Fejlesztőpedagógusok munkaközössége Vezetője: Munkaközösségvezetők munkacsoportja Vezetője: Korposné Nagy Zsuzsa Domokos Edit Földiné Szabó Judit Tervezett együttműködések: Az Aranykapu és Liget Óvodában a gyermekcsoportok maradéktalan ellátásának érdekében a kompetencia alapú nevelés bevezetése során a helyettesítések biztosítása a többi tagóvoda segítségével Dokumentációs munka A tagóvodákban egységes nyomtatványokat használunk a következő területeken: felvételi és mulasztási napló, előjegyzési napló jelenléti ív, munkaidő nyilvántartás továbbképzési nyilvántartás szabadság nyilvántartás szülői nyilatkozatok hó végi létszámjelentés adatlap a gyermekről (érkezik, távozik) Ezek vezetése egységesen (egyértelmű jelzésekkel, pontos adatokkal, esztétikus külalakkal) közösen elfogadott megállapodás szerint tör ténik. A csoportnaplók szerkesztése, vezetése minden tagóvoda szakmai kompetenciája, a Helyi Nevelési Programhoz illeszkedik. Az intézményben folyó kulcseseményekről, feladatok megvalósulásáról egységesen az IMIP ben szabályozott feladattervnek megfelelően kell beszámolni.

20 Gyermekvédelmi munka Az óvodákban folyó gyermekvédelmi munka gyakorlati tapasztalatainak átadására folytatjuk az intézményi szintű együttműködést. Változatlanul kiemelt feladat a HH s, HHH s, az SNI s és BTMN s gyermekeket érintő törvényváltozások nyomon követése és jogaik érvényesítése. A tagóvodákban szeptember 30. ig elkészül az e tanévre szóló terv, mely a munkaterv melléklete Minőségirányítási tevékenység Az Egyesített i Intézmény Támogató Szervezetének feladata az IMIP működtetése, folyamatos fejlesztése, beválás vizsgálata, a tagintézményekben folyó minőségfejlesztés koordinálása, az eredmények vizsgálata, fejlesztő teamek működtetése. A kiemelt munkáért járó kereset kiegészítést a teljesítményértékelés alapján félévkor és a tanév végén megkapják az arra kijelölt dolgozók. A központi Támogató Szervezet intézményi szintű éves tervet készít, segíti a tagóvodákban folyó munkát, elvégzi az IMIP értékelését, beválás vizsgálatát. A tagóvodákban saját éves tervük, valamint működési szabályzatuk alapján dolgoznak, folyamatosan tevékenykednek a fejlesztő teamek. Ezek tartalma az alábbi táblázatban látható: Fejlesztő team tartalma TSZ vezetője Szivárvány A gyermeki kreativitás fejlesztése, Tollasné Kiss Éva elégedettségük növelése. Lur kó Alkotó együttműködés fejlesztése az Kurucz Lászlóné alkalmazotti közösségben, szervezetépítés, mozgásfejlesztés segítése. Bambínó Szervezetfejlesztő team munkájának, a szabályozottak megvalósításának kontroll mérése, ellenőrzése. Selmeci Csabáné Mesevár A gyermeki eléfedttség fokozása, javítása a délutáni pihenés területén. Bagdány Zoltánné

21 21 Liget Aranykapu Apr ónép Manókert IPR feladatainak segítése. Difer mérés megismerése és működtetése. Tanköteles korú gyermekek mozgásigényének maximális kielégítése az óvodában. Az ábrázolás iránti érdeklődés növelése 78.9% ról 85% ra. Az iskolai életre való sikeres felkészítés. Balogh Lajosné Tóth Gáborné Tóth Jánosné Jakab Andrea Szülői Szervezet A Szülői Szervezetek éves munkaterve október 15. re készül el a tagóvodákban, tevékenységük az SZMSZ ben meghatár ozott jogok és kötelességek szerint zajlik Kapcsolatrendszer (kapcsolattar tási formák, társintézmények) Az eredményes partner központú együttműködés során az óvoda arr a törekszik, hogy megismerje a közvetlen partnereink igényeit, elvárásait, és az óvoda alapelveit, céljait, feladatait összehangolja az együttműködés érdekében. A partner központú óvodai nevelés alapvető feltétele, hogy a gyermekekkel, a szülőkkel és a társintézményekkel jó kapcsolat alakuljon ki. Ennek érdekében az óvoda meghatározza a kapcsolattartás, az együttműködés lehetséges módjait, formáit. Tartalmában megfelel a Helyi Nevelési Program 9. pontjában leírt elveknek, a ban megfogalmazott kapcsolattartási és együttműködési formáknak (gyerek szülő pedagógus), a ban leírt társintézményekkel történő együttműködés lehetséges formáinak. Az Egyesített i Intézmény kapcsolatrendszerének szabályozása az IMIP pontjában meghatározottak szerint történik.

22 22 Az intézmény nevelőtestülete, szülői képviselete a 2008/2009 tanévi munkatervet határozatképes ülésén elfogadta. Az elfogadás tényét az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják (jegyzőkönyv mellékelve)... Nevelőtestület képviselője Szülői Szervezet képviselője 5. Mellékletek: 1. Munkaidő beosztás 2. Szülői értekezletek 3. Szakmai Munkaközösségek Éves Munkaterve 4. Gyermekvédelmi Éves Munkatervek 5. Támogató Szervezetek Minőségfejlesztési Tervei 6. Feladatellátási tervek 7. Gazdaság vezetői beszámoló 8. Ügyviteli és konyhai Ellenőrzési terv Császi Lászlóné óvodavezető

A Csillagvár Óvoda Éves Munkaterve Mellékletekkel 2013-2014-es nevelési év

A Csillagvár Óvoda Éves Munkaterve Mellékletekkel 2013-2014-es nevelési év A Csillagvár Óvoda Éves Munkaterve Mellékletekkel 2013-2014-es nevelési év Készült: Hajdúböszörmény, 2013. szeptember Készítette: Klára 1 Csillagvár Óvoda 4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc utca 1. sz.

Részletesebben

2013-2014 NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE

2013-2014 NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Telephely 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 20. Tel.: 42/313-467 E-mail: benczurteriovi@gmail.com 2013-2014 NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE Benczúr téri Telephely Összeállította

Részletesebben

Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda. és Manóvár Bölcsőde MUNKATERVE. 2013/2014. Nevelési évre

Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda. és Manóvár Bölcsőde MUNKATERVE. 2013/2014. Nevelési évre Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde MUNKATERVE 2013/2014. Nevelési évre Intézmény OM- azonosítója: 033000 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Szűcs Jánosné.. Legitimációs

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2007. 2 Bevezető A Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Részletesebben

BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE 2014/2015

BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE 2014/2015 Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza Búza u. 7-17. TeI.: (42) 512-940 E-maiI: buzaszemovi@gmaii.com OM 033101 BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE 2014/2015 Összeállította a nevelőtestület

Részletesebben

Kiskunlacháza-Áporka Óvoda 2340 Kiskunlacháza Vörösmarty u. 3. MUNKATERV 2015/2016.

Kiskunlacháza-Áporka Óvoda 2340 Kiskunlacháza Vörösmarty u. 3. MUNKATERV 2015/2016. Kiskunlacháza-Áporka Óvoda 2340 Kiskunlacháza Vörösmarty u. 3. MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM azonosítója: 037 290 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében: Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében:..

Részletesebben

MEZŐZOMBOR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MEZŐZOMBOR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MEZŐZOMBOR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette:Kiss Gézáné óvodavezető 1. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Bevezető 3. Intézményi minőségpolitika 3.1. Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda Éves munkaterv 2014/2015

Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda Éves munkaterv 2014/2015 BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Óvodai Munkaterv 2014/2015. OM azonosító: 029991

Óvodai Munkaterv 2014/2015. OM azonosító: 029991 Óvodai Munkaterv 2014/2015. OM azonosító: 029991 Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok 1. Az intézmény működési rendje a 2014 2015.nevelési évben 1.1. A nevelési

Részletesebben

Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda Éves munkaterv 2015/2016 OM azonosító: 202193

Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda Éves munkaterv 2015/2016 OM azonosító: 202193 BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. KISGYŐRI ÓVODA 3556 Kisgyőr, Arany János u.26. Intézmény OM azonosítója: 202243 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:

MUNKATERV 2015/2016. KISGYŐRI ÓVODA 3556 Kisgyőr, Arany János u.26. Intézmény OM azonosítója: 202243 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: KISGYŐRI ÓVODA 3556 Kisgyőr, Arany János u.26. MUNKATERV 2015/2016 Intézmény OM azonosítója: 202243 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: ------------------------------------------------- Javitásné

Részletesebben

MUNKATERV 2009/2010. TANÉV

MUNKATERV 2009/2010. TANÉV A gyermeknevelés veszélyes dolog, Ha sikerül rengeteg küzdelem és gond az ára, Ha nem sikerül, Felülmúlhatatlan fájdalom (Demokretos Nyitnikék Óvoda MUNKATERV 2009/2010. TANÉV Intézmény OM- azonosítója:

Részletesebben

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34.

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. MUNKATERV 2014/2015 Az alkalmazotti közösség és a nevelőtestület a munkatervet..%-ban elfogadta. Határozatszám:./201..(IX...) Intézmény OM - azonosítója:

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010.

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI

Részletesebben

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. MUNKATERV NEVELÉSI ÉV 1 Az intézmény adatai: Telefonszám: 46/ 317-285 e-mail: sajoker.ovi@gmail.com Az intézmény

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. nevelési évre LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

MUNKATERV 2014/2015. nevelési évre LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE MUNKATERV 2014/2015. nevelési évre LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsőde 3021 Lőrinci Rákóczi út 73. Munkaterv 2014/2015. nevelési évre TARTALOM I. MŰKÖDÉSI TERV... 4 II.

Részletesebben

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya BEVEZETŐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján, az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési

Részletesebben

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA ÉVES MUNKATERVE 2013/2014. ÉVRE. OM azonosító:202575

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA ÉVES MUNKATERVE 2013/2014. ÉVRE. OM azonosító:202575 JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA ÉVES MUNKATERVE 2013/2014. ÉVRE OM azonosító:202575 5141 Jásztelek, Szabadság út 57. Készítette: Bajzáthné Molnár Csilla óvodavezető Munkatervet a nevelőtestület megtárgyalta

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ÓVODÁJÁNAK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 Intézmény OM- azonosítója: Nevelőtestület nevében: aláírás Legitimációs eljárás A dokumentum jellege: Nyilvános Intézményvezető:..

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Algyő, 2009. június 10.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Algyő, 2009. június 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Algyő, 2009. június 10. I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

EMŐDI GYERMEKÁLOM ÓVODA

EMŐDI GYERMEKÁLOM ÓVODA EMŐDI GYERMEKÁLOM ÓVODA (3432 Emőd, Geleji utca 21.) MUNKATERV 2014/2015 Intézmény OM- azonosítója: 028725 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Matiz Csilla Legitimációs eljárás Mészárosné Virág

Részletesebben

2011/2012 NEVELÉSI ÉV

2011/2012 NEVELÉSI ÉV ÉVES MUNKATERV 211/212 NEVELÉSI ÉV Szentlőrinci Kistérségi Oktatási Nevelési Központ Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye A gyermek csak azt képes szeretni, aki őt szereti, és csak szeretettel

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. 2013. január 1. naptól. az Óvoda Nevelőtestülete. Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselőtestülete

Szervezeti és Működési Szabályzat. 2013. január 1. naptól. az Óvoda Nevelőtestülete. Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselőtestülete Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Felülvizsgálta, készítette: Elfogadta: Egyetértési jogot gyakorolt: Jóváhagyta: 2013. január 1. naptól Szakter Edina óvodavezető az Óvoda Nevelőtestülete Szülői

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat EGYESÍTETT ÓVODA és BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY Szervezeti és Működési Szabályzat BALMAZÚJVÁROS 2013. 1 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI és ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1.1. A Szervezeti és Működési szabályzat célja

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei utca 4-5. Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Intézmény OM- azonosítója:. Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Icsu Ferencné Legitimációs eljárás

Részletesebben

Pesterzsébeti Kerekerdő

Pesterzsébeti Kerekerdő Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Óvoda 1202 Budapest, Nagysándor J. u. 189. 1204 Budapest, Kalmár I. sétány 1. Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Minőségirányítási program 1. A RENDETLENSÉGBŐL TALÁLD MEG

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016 NEVELÉSI ÉV

MUNKATERV 2015-2016 NEVELÉSI ÉV 2014-2015 ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. MUNKATERV NEVELÉSI ÉV 1 Az intézmény adatai: Telefonszám: 46/ 317-285 e-mail: sajoker.ovi@gmail.com

Részletesebben

OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015.

OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015. OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015. 1 Tartalomjegyzék tartalom oldalszám 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3-5 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés 6-8 3. A gyermekek létszámadatai 8-9 4.

Részletesebben

MUNKATERV a 2013/2014. nevelési évre

MUNKATERV a 2013/2014. nevelési évre MUNKATERV a 2013/2014. nevelési évre SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA BERHIDA, BEZERÉDI UTCA 2. Készítette: Kovácsné Tobak Márta intézményvezető -2- Tartalomjegyzék: I. Nevelési év rendje 3 II. Csoportbeosztások

Részletesebben