M U N K A T E R V 2009/2010. Egyesített Óvodai Intézmény 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. /fax: 52/ e mail:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M U N K A T E R V 2009/2010. Egyesített Óvodai Intézmény 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. /fax: 52/273 180 e mail: egyovig@netform."

Átírás

1 Egyesített i Intézmény 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. /fax: 52/ e mail: M U N K A T E R V 2009/2010 Készítette: Császi Lászlóné óvodavezető

2 2 Tartalomjegyzék 1. A nevelési év helyi rendjének meghatározása A nevelési év kezdő és befejező időpontja A vezetők benntartózkodásának rendje A nevelésmentes munkanapok Ünnepek, rendezvények Szülői értekezletek Szolgáltatások az intézményekben Alapítványi támogatások 7 2. A nevelési év kiemelt feladatai Hajdúszoboszló város közoktatási feladatellátási, 8 intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve alapján 2.2. ÖMIP alapján Teljesítményértékelés Támogató szervezet Ellenőrzés HOP beválás vizsgálata Kompetencia alapú nevelés az óvodában Integrált nevelés Szabályzatok módosítása Információáramlás működtetése 11 3 A nevelőmunka éves tartalmi elemei 12 Intézményi feladatellátás 3.1. Humán erőforrás Gyermeklétszám Továbbképzés, továbbtanulás Tárgyi feltételek alakulása, felújítás Nevelési feladatok, szakmai munka Ellenőrzések, látogatások Szakmai munkaközösség Dokumentációs munka Gyermekvédelmi munka Minőségirányítási tevékenység Szülői Szervezet Kapcsolatrendszer Mellékletek 22

3 3 Egyesített i Intézmény Munkaterve 2009/2010 A munkaterv készítésénél figyelembe vett törvények és dokumentumok: Az 1993 évi LXXIX Közoktatási törvény módosításai évi C törvény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII: törvény módosításáról 11/1994 (VI: 24.) MKM rendelet 14/1994. MKM rendelet 138/1992 Kormányrendelet 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet az SNI gyermekekről 19/2007. (III. 23.) OKM rendelet a tanév rendjéről Az Egyesített i Intézmény Helyi Nevelési Programja Az Intézményi Minőségirányítási Program Az Önkormányzat Minőségirányítási Programja Az vezető Vezetői Programja (2005.) A közoktatásról szóló törvénynek az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról szóló évi XXXI. Törvény. 1. A nevelési év helyi rendjének meghatározása A nevelési év kezdő és befejező időpontja Intézményünkben a nevelési év szeptember 1. től augusztus 31. ig tart. A nyári óvodai élet idejéről közös megállapodást hozunk terv szerint 2 hétre zár be az intézmény, a többi időre megszervezzük az ügyeletes rendszert, az elmúlt nyári gyermekellátás tapasztalatainak függvényében. Erről a szülők februárban tájékoztatást kapnak A vezetők benntartózkodásának, ügyeletének rendje: Nap 6 00 tól ig Hétfő Varga Istvánné Szabó Jánosné Kedd Győri Zsuzsanna Császi Lászlóné Szerda Kiss Tiborné Nagy Marianna Csütörtök Kurucz Zoltánné Holhós Jánosné Péntek Murzáné Szvetics Éva A délután dolgozó mindenkori rangidős óvodapedagógus.

4 4 A vezetők heti 40 órát (napi 8 óra) tartózkodnak az intézményben, ami tartalmazza a kötelező órájukat, a vezetői teendőkre fordított időt, valamint a felkészülésre fordított idejüket. A munkaidő beosztás a kötelező ór a kimutatását tartalmazza (a munkatervhez mellékelve). A törvény értelmében az Egyesített i Intézményben nyitástól zárásig vezető tartózkodik. Az óvodavezetőnek és a tagóvodavezetőknek van egy 6 00 tól kezdődő, vagy ig tartó napja, mely a munkaidő beosztásból követhető. Az ügyeleti rend minden tagintézményben nyilvános helyen látható. Név Heti törv. munka idő tanév vezetők munkaidő beosztása Kötelező Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek óra Császi Lászlóné 40 6 de Nagy Marianna de du Győri Zsuzsanna 40 6 de Murzáné Szvetics de Éva du Kiss Tiborné du Varga Istvánné de du Kurucz Zoltánné du Szabó Jánosné de du Holhós Jánosné du A Vezetők Tanácsa havi rendszerességgel, tervezetten minden hónap első hétfőjén tartja tanácskozását, ezen kívül aktualitásnak megfelelően. Az értekezletre minden esetben meghívott résztvevők az érdekvédelmi szervezetek képviselői (Szakszervezeti Bizalmi, Közalkalmazotti Tanács Elnöke) A nevelésmentes munkanapok felhasználásának időpontja: szeptember 11. Tanévnyitó értekezlet június 11. Tanévzáró értekezlet 3. nap Nevelésmentes nap (intézményi szintű) 4. nap Nevelési értekezlet a tagintézményekben 5. nap Szakmai nap (kirándulás)

5 5 Tagóvodák által szervezett nevelésmentes napok (szakmai kirándulás, nevelési értekezlet): Szivárvány : Kirándulás április Nev.ért.: január Lurkó : Kirándulás október Nev.ért.: június Bambínó : Kirándulás április Nev.ért.: november Mesevár : Kirándulás június Nev.ért.: október Liget : Kirándulás október Nev.ért.: március Aranykapu : Kirándulás szeptember Nev.ért.: március Aprónép : Kirándulás november Nev.ért.: április Manókert : Kirándulás február Nev.ért.: október Intézményi szintű nevelési értekezletünk témája a kompetencia alapú nevelés, kompetenciafejlesztés az óvodában, projekttervezés, februárban. Az intézményi szintű nevelésmentes napok ügyeleti rendje a következő: Tanévnyitó ( ): Szivárvány (Attila u. 54/b.) Nevelési értekezlet (2010. február): Mesevár (Kovács Gy. u. 24.) Tanévzáró ( ): Aprónép (Rákóczi u. 21.) A tagóvodai szintű nevelési értekezleteken az óvodák az alábbi párosításban biztosítják a gyermekek ellátását, az ügyeletet: Szivárvány Mesevár Manókert Aprónép Bambínó Lurkó Liget Aranykapu Ünnepek, rendezvények Az ünnepek, ünnepélyek szervezése a tagóvodákban a Helyi Nevelési Pr ogram szellemében történik. Nemzeti ünnepeink szervezése, megemlékezés szintjén történik. A hagyományok ápolása tagóvodánként eltérő, a kialakított szokások szerint zajlik, ami sokszínűvé, élvezetessé teszi a gyermekek, a családok óvodai életét. A hagyományteremtő rendezvényeket az intézményben a rendelkezésre álló költségvetésből, szülői és alapítványi támogatással, egyéb szponzori finanszírozással valósítjuk meg. Az ünnepek, rendezvények időpontját, a szervezés felelőseit a tagóvodák Feladatellátási ter ve tartalmazza.

6 6 A tagóvodák sajátos rendezvényeinek (Arany napok, Kerti parti, Ovikóstoló, Kacagónap, stb.) lebonyolításához a felelősök feladattervet készítenek (IMIP feladatterv minta alapján) Szülői értekezletek Szülői értekezletet a tagóvodákban 3 alkalommal szervezünk (a nevelési év elején, februárban és a nevelési év végén). Ezek tartalma és ütemezése a munkaterv mellékletében megtalálható, időpontját a tagóvodák Feladatellátási terve tartalmazza. A szülői értekezlet az a fórum, ahol az addig eltelt időszakot értékeli az óvodapedagógus, illetve előkészíti a nevelési év következő időszakát, erről tájékoztatja a szülőt, mint partnert. A csoport életével kapcsolatos szervezési kérdésekben is megállapodás születik (csoport, illetve tagóvoda szintű rendezvények, ünnepségek, szülői felajánlások), melyet az értekezlet jegyzőkönyve tartalmaz Szolgáltatások az intézményekben A tagóvodákban az alapfeladatok ellátásán túl a szülők által finanszírozott gyermekprogramok szervezése történik. A részvételi díjakat a jogszabálynak megfelelően a szülő, vagy a külső szolgáltató szedi. A szolgáltatások tartalma az alábbi táblázatban látható. Szivárvány Lurkó Bambínó Mesevár Liget Aranykapu Szolgáltatások 1. Zeneóvoda 2. Hittan 3. Néptánc 1. Zeneóvoda 2. Vizhez szoktatás 3. Játékos német nyelv 4. Gyógytestnevelés 1. Zeneóvoda 2. Vízhez szoktatás 3. Hittan 1. Zeneóvoda 2. Hitan 3. Vízhez szoktatás 1. Zeneóvoda 2. Hittan 3. Vízhez szoktatás 1. Zeneóvoda 2. Grafika 3. Néptánc 4. Angol

7 7 Aprónép Manókert 5. Zeneóvoda 6. Hittan 7. Vízhez szoktatás 8. Néptánc 1. Zeneóvoda 2. Vízhez szoktatás 3. Hitoktatás i alapítványok A tagóvodai alapítványok működtetéséért a megalakult Kuratóriumok a felelősek. Tevékenységüket Működési Szabályzatuk szerint végzik. A bevételek az adók 1 % ból, szülői és szponzori támogatásból, rendezvények (alapítványi bál, kerti parti, gyermeknap) bevételéből tevődnek össze. A különböző rendezvények megszervezése, lebonyolítása nagy körültekintést igényel. A törvényes feltételeknek a tagintézmények keretei között mindenképpen meg kell felelni. A támogatást az intézmények az alapítvány rövid és hosszú távú céljainak megfelelően eszközfejlesztésre, játékvásárlásra, gyermekrendezvények szponzorálására használják fel. Az alapítványi bevételek felhasználásáról a felelősök a nevelési év végén számolnak be, nyilvánosságára hozataláról gondoskodnak. 2. A nevelési év kiemelt feladatai Hajdúszoboszló vár os közoktatási feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve alapján ( ) Általános célok, prior itások, feladatok A fenntartó, elismerve és igényelve a szocializációban, korai felzárkóztatásban elért eredményeket az óvodák további működtetésével biztosítja a évesek számára a szülői igények alapján az óvodai nevelést, gondoskodást. Valamennyi 5. életévét betöltő gyermek (a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni) iskolai életmódra felkészítő foglalkoztatást vesz igénybe. Így a városban az óvodáztatás teljes körű. Az esetleges dolgozói létszámcsökkenésből adódó forrás megtakarítást az óvodáztatás körülményeinek fejlesztésére szükséges fordítani. Esélyegyenlőségi terv megvalósítása, szükség esetén módosítása. Fejlesztési elképzelések Az óvodai játszóudvarok felülvizsgálata, átalakítása. Az óvodai csopor tok törvény általi átlag és maximális létszámot alapul véve a tervezési időszakban 35 (34+1 Napocska) csoport működtetése indokolt.

8 8 Meg kell vizsgálni, hogyan biztosítható az Alapító okiratban rögzített integráció alapján az SNI s gyermekek fejlesztése. Az óvodai játszóudvarok felülvizsgálata, átalakítása. Feladatok Az óvoda szervezzen helyi továbbképzéseket az aktuális szakmai kérdések feldolgozására! Az Önkormányzati Minőségirányítási Programban foglaltak figyelembevételével az alábbi feladatokat határ ozza meg a fenntar tó ( ) Kiemelt nevelési célok megvalósítása. Különleges gondozást igénylő óvodásokkal való foglalkozás. pedagógusi továbbképzési terv, beiskolázási terv elkészítése. Tudatos, költséghatékony gazdálkodás. Az iskolaérettség kritériumainak elérése érdekében a 3 5évesek óvodai elhelyezése iránti igények kielégítése, iskolaérettség kiszűrése. Az alapfeladatokellátásához szükséges eszközellátás áttekintése, biztosítása. Hátrányos helyzetű gyermekek óvodai étkeztetésének biztosítása. Kapcsolattartás szülőkkel, fenntartóval, patronálóval, kapcsolódó intézményekkel. Intézményi együttműködés az egymásra épülő intézmények között. Potenciális baleseti források felülvizsgálata, hibák kijavítása, megszüntetése. Intézményi minőségirányítási rendszer, program esetleges módosítása Teljesítményér tékelés A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 16. ának új (6.) bekezdése értelmében a munkáltatói jogok gyakorlása során (pl. jutalmazás, létszámleépítés) figyelembe kell venni a teljesítményértékelés eredményét. Cél: Az óvodapedagógusok tevékenységének komplex értékelése annak érdekében, hogy láthatóvá váljanak az erős és fejlesztendő területek, konkrét visszajelzést kapjanak a teljesítményükről, kijelölt legyen a fejlődési út. A teljesítményértékelés 1 6 pontig terjedő skálán tör ténik a szempontsor alapján. A tagóvodákban a teljesítményértékelés eszközei: egyéni értékelő lapok, értékelési jegyzőkönyv a feladatvállalási mátrix, amely segíti a munkaidő nyilvántar tások ellenőr zését, valamint rámutat a munkavégzés hatékonyágár a, a dolgozók egyenletes ter helésér e is.

9 Támogató Szervezet A központi Támogató Szervezetben 4 fő, a tagóvodákban 2 2 fő látja el a feladatokat. A kiemelt munkáért járó keresetkiegészítést e feladatot ellátók kapják. Részesül még ebből a keretből a Vezetők Tanácsa döntése alapján tagóvodánként 1 1 óvodapedagógus a féléves, az éves feladatok, az egyéni megbízatások teljesítésének függvényében decemberben és a tanév végén Ellenőr zés Az ellenőrzés szabályozása az IMIP ben található, mely szerint a tagóvodavezetők és szakmai munkaközösségvezetők végzik ezt a feladatot. A Feladatellátási tervekben a feladatok részletes leírása, a felelősök, a résztvevők megnevezése konkrét ezért a sikerkritériumok egyben a kiemelt ellenőr zésést is lehetővé teszik HOP beválás vizsgálat Az elkezdett munkát, feladatot tovább végezzük. A nevelési program, mint dokumentum vizsgálatát abból a szempontból, hogy eredményesen használható e, beválik e, illetve tartalmazza e mindazt, amit a módosított közoktatási törvény értelmében tartalmaznia kell. A nevelési program megvalósulásának folyamatos értékelését, a gyermekek fejlődésének folyamatos figyelemmel kísérését, értékelését. A HOP módosítását, kiegészítését a es tanév tapasztalatai alapján végezzük el, a kompetencia alapú nevelés megvalósulása alapján Kompetencia alapú nevelés az óvodában A kompetencia alapú nevelésbe sikeres pályázat útján bekapcsolódik az Aranykapu és a Liget, mely hatalmas feladatot jelent a nevelőtestület számára. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés I nnovatív intézményekben Hajdúszoboszló TÁM OP /

10 10 Jelentőséggel bír a HOP módosítása szempontjából a megvalósítás és a jó gyakorlat kiterjesztése a tagóvodákra. A továbbképzések idején a két tagóvoda zavartalan működéséről a gyermekcsoportok ellátásáról a többi tagóvoda óvodapedagógusai gondoskodnak helyettesítéssel. Hospitálási lehetőséget biztosítunk az Aprónép és a Manóker t Óvodában az óvodapedagógusoknak a kompetencia alapú neveléssel való ismerkedésre. A kompetencia alapú neveléssel dolgozó óvodapedagógusok munkáját heti rendszerességgel segíti az intézmény szakmai vezetője. A további nevelési évek feladata lesz a tagóvodai tapasztalatok intézményi szintű átadása Integrált nevelés Ebben a nevelési évben is fokozottan foglalkoznunk kell az SNI, BTMN és halmozottan hátrányos helyzetű gyer mekek nevelésével. Ez indokolja, hogy a tagóvodavezetők, gyermekvédelmi felelősök és fejlesztőpedagógusok kapcsolatot ápolnak a Pedagógiai Szakszolgálat vezetőjével és munkatársaival, valamint a H B M Szakértői Bizottságával a beintegrált és a szegregált csopor tban nevelkedő gyermekek megfelelő ellátása érdekében. Az integrált gyermekek szakszerű fejlesztését a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa végzi meghatározott óraszámban az óvodapedagógusok napi munkája mellett. Sikeres pályázat teszi lehetővé a Liget óvodában az IPR feladatainak megvalósítását a HH s és HHH s gyermekek körében az óvodapedagógusok elkötelezettségével. Az intézmény szakmai vezetője heti rendszerességgel segíti az IPR feladatok elvégzését szaktanácsadói tapasztalatával. Az intézményi szintű fejlesztőpedagógusok, a gyermekvédelmisek munkaközössége és a munkaközösségvezetők munkacsopor tja ebben a tanévben is folytatja elkezdett munkáját. Mindegyik munkaközösség/csoport segíti azt a munkát intézményi szinten, illetve egy egy tagóvodában, ami a jelenlegi kiemelt feladat és annak maradéktalan elvégzését szolgálja Szabályzatok módosítása Az SZMSZ, a Házirend, a HOP módosítása a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosítása alapján:

11 11 Óvodáztatási támogatás az óvodavezető (tagóvodavezető) az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről, a kifizetés esedékességét megelőzően tájékoztatja a jegyzőt az igazolt és igazolatlan napok számáról, értesíti a jegyzőt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik. Az óvodásgyermek fejlettsége Az óvoda az óvodásgyermek fejlődését folyamatosan nyomon követi, indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybe vételét. Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd, hallás, látás, mozgásfejlődésének eredményét szükség szerint, de legalább félévenként rögzíti. A szülő kérésére az óvoda tájékoztatót készít a gyermek óvodai fejlődéséről és javaslatot tesz a gyermek további fejlődéséhez szükséges intézkedésekre. A fejlesztési javaslat elkészítését a szülő az iskolába lépést megelőző három, illetve az iskola megkezdését követő hat hónapon belül kérheti. A fejlesztési javaslatot az óvoda átadja a szülő részére. A szülőt minderről tájékoztatni kell, és aláírásával igazolni, hogy a tájékoztatást tudomásul vette Információáramlás működtetése Az infor mációáramlás terén változatlan feladatunk a bevált eszközök és eljárások alkalmazása munkánk megkönnyítése, gyorsítása, pontosítása, egyszerűsítése a naprakész információk cseréje érdekében. A Vezetők Tanácsa megállapodásainak írásbeli rögzítése és eljuttatása a tagintézményekbe, a munkatársak tájékoztatása az őket érintő eseményekről, változásokról rendszeres legyen változatlanul. Az érdekvédelmi szervezetek megbeszéléseiről, javaslatairól, döntéseiről szintén naprakészen kell az információt átadni, szolgáltatni. A gyermekvédelemi megbeszéléseken, konzultációkon elhangzottakat szükséges átadni a gyermekek védelmében, és az óvodapedagógusok tájékoztatásához. Az intézményi szintű munkaközösségnek/csoportnak szintén kötelező a szerzett információk átadása tagintézményi szinten és az óvodaigazgatóságon.

12 12 3. A nevelőmunka éves tartalmi elemei Intézményi feladatellátás A tagóvodák a szorgalmi időszak első felére, szeptember 1. től január 31. ig terjedő időszakra, valamint február 1. től május 30. ig helyi Feladatellátási tervet készítenek, melyhez alapot ad a 2009/2010 es tanév munkaterve. A dolgozók értékelésében a tagóvodavezetőt segíti, a saját intézményr e összeállított, az egyéni, konkrét feladatokat tar talmazó terv, melyet át kell vizsgálni, módosítani az adott tanévnek megfelelően. Érdemes mátrixban rögzíteni, ami szemléletessé teszi az óvodapedagógusok és a tagóvodavezető számára. Kitűnik belőle az egyenletes teherviselés, a súlyozott teendők, alapot szolgáltat az ellenőrzésre, értékelésre, a feladatok átcsoportosítására Humán er őforrás Engedélyezett alkalmazotti létszám: pedagógus 71 fő Nevelő oktató munkát segítő 43,5 fő titkár 1 fő GESZ 4 fő Udvaros 8 fő (félállásban) Karbantartó 1 fő konyha 18,75 fő A feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében határozott időre is alkalmazunk munkaerőt, ehhez igénybe vesszük a Munkaügyi Központ támogatását és a Polgármesteri Hivataltól a közhasznú dolgozók kiközvetítését. Szükséges a munkakör i leírások aktualizálása, az egyéni megbízatások pontosítása, a személyi változásoknak megfelelően. GYES en van 5 fő, ápolási szabadságon van 1 fő, táppénzes állományban van 3 fő. Helyettesítésre 9 fő dolgozót alkalmazunk, 6 fő óvodapedagógus, 2 fő nevelőoktató munkát segítő és 1 fő irodai alkalmazott és 1 fő konyhai dolgozó.

13 Gyermeklétszám A 2009/2010 es tanévben is 35 gyermekcsoportot indítunk. Tagintézmény Csoportok létszáma /fő ig Összesen Szivárvány Lurkó Bambínó Mesevár Liget Aranykapu Aprónép Manókert Összesen: től az előjegyzés alapján, a folyamatos felvétel szerint: 31 Mindösszesen: 849 A gyermekcsopor tok elosztásáról, a csoportok szervezéséről a beiratkozást követően júniusban, majd augusztus végén, a nyári változások alapján döntünk. A családok elvárásait nem tudjuk minden esetben figyelembe venni a törvényi előírások, a körzethatár és a tagóvoda befogadóképessége miatt. Minden tagóvodában vegyes életkorú csoportokban folyik a nevelés. A gyermekcsoportokat és a hozzárendelt pedagógus párokat alapos átgondolással szervezik az óvodák, a viszonylagos állandóság biztosítására törekedve. Csopor tszervezés, óvodapedagógusok, nevelő oktató munkát segítők Szivárvány Csoport Pedagógus Nevelő oktató munkát segítő Pillangó Tollasné Kiss Éva Karika Gáborné Papp Zsuzsanna Őzike Jeneiné Kiss Katalin Czibere Józsefné Ilyés Sándorné Micimackó Ónadiné Szincsák Hajnal Rózsa Adriána Vida Erzsébet Csiga biga Nagy Marianna Lajtos Zsuzsanna Asztalos Anna Túriné Rozsnyai Brigitta Lurkó Csoport Pedagógus Nevelő oktató munkát segítő Micimackó Balázs Lászlóné Tóthné Nagy Mária Ludmányiné Schönstein Irén Mária Pumukli Varga Lajosné Vighné Tarcsai Annamária Jenei Antalné Kállai Istvánné Nefelejcs Földesi Imréné Tatár Károlyné Birta Anikó Hétszínvirág Kurucz Lászlóné Holb Anita Varga Tiborné

14 14 Bambínó Csoport Pedagógus Nevelő oktató munkát segítő Katica Lőrincz Ida Hegedűs Judit Gyöngyik Pálné Kosina Katalin Szív Selmeci Csabáné Nagyné Dajka Timea Antal Jánosné Gomba Holácsikné Kovács Ildikó Péter Kálmánné Murzáné Szvetics Éva Delfin Gyúróné Kiss Csilla Tóthné Mészáros Jolán Dr Papp Zoltánné Margaréta Bartáné Elek Anikó Kiss Szilvia Boruzsné Miskolczi Edit Mesevár Csoport Pedagógus Nevelő oktató munkát segítő Törpike Nagy Lajosné Piroskáné Borbély Mária Borbély Ildikó Ráczné Griczik Julianna Nyuszi Bagdány Zoltánné Sándor Jánosné Burainé Juhász Erzsébet Süni Kocsmár Ibolya Karika Jánosné Halászné Radó Edit Micimackó Jenei Sándorné Kiss Tiborné Jákób Istvánné Kelemen Sándorné Liget Csoport Pedagógus Nevelő oktató munkát segítő Napocska Domokos Edit Réz Jenőné Nagy Juliánna Katica Kálmán Aranka Balláné Komlósi Ibolya Varga Istvánné Maci Szoboszlai Józsefné Silye Gyuláné Magyariné Hódos Éva Méhecske Ecsediné Kosztel Ágnes Szathmári Gáborné Németiné Deák Éva Nyuszi Komlósiné Nagy Katalin Korposné Nagy Zsuzsanna Helecz Zsoltné Tóthné Balogh Katalin Cica Balogh Lajosné Kurucz Árpádné Rávainé Kristin Katalin Aranykapu Csoport Pedagógus Nevelő oktató munkát segítő Napsugár Császi Imréné Kurucz Zoltánné Szilágyi Mihályné Szabó Mihályné Süni Sóvágóné Messzinger Marian Simonné Csige Erzsébet Szabóné Kedves Gabriella Katica Orbán Béláné Néczin Károlyné Teleki Hajnalka Mazsola Tóth Gáborné Soós Sándorné Elekné Szűrös Éva Micimackó Molnárné Magyar Andrea Szél Lajosné Jenei Kinga Plutó Csobán Ilona Hegedűsné Solymosi Ágnes Jenei Ferencné

15 15 Aprónép Csoport Pedagógus Nevelő oktató munkát segítő Zsebibaba Szabó Jánosné Oláhné Földesi Andrea Simon Zoltánné Kaszás Jánosné Tigris Földiné Szabó Judit Dedéné Békési Anna Kirzsáné Varga Ildikó Micimackó Tóth Jánosné Kovács Lászlóné Kocsis Éva Manókert Napköziotthonos Csoport Pedagógus Nevelő oktató munkát segítő Micimackó Karikáné Szabó Margit Szabó Károly Zoltánné Molnár Henrietta Cica mica Földiák Adrienn Holhós Jánosné Keserűné Bernát Ilona Gáti Imréné Szimba Vértesi Károlyné Jakab Andrea Pinczésné Vértesi Zsuzsanna Továbbképzés, továbbtanulás A 2009/2010 es tanévben szakvizsgás képzésben 1 fő (Piroskáné Borbély Mária) a Mesevár Óvodából, 1 fő (Dr Papp Zoltánné) a Bambínó Óvodából vesz részt, mindketten fejlesztőpedagógus szakon tanulnak. Az Aranykapu Óvodából és a Liget Óvodából a nevelőtestület ismer kedik a kompetencia alapú neveléssel Tárgyi feltételek alakulása, felújítási kar bantartási munkák Tagintézmény Eszköz beszerzés Karbantartás, felújítás Szivárvány Fektetők, fehér függönyök nyílászárók szigetelése, festése 16 db beszerzése, labda tartó készítése, egy ablak teljes cseréje (leázás miatt kilazult, eldeformálódott) konyhában élvédő készítése, melléképület külső festése. tálaló konyhában és a mosogatóban csempék pótlása (15 db) felnőtt wc járólapozása (3,5 m 2 ) öltöző szekrény csere Lurkó Csoportszobai bútor, textília beszerzés. 30 tagos radiátor és elzárók cseréje homlokzat, lábazat javítása, festése, kerítés betonlábazat javítása

16 16 Bambínó Fektetők beszerzése. 3 csoportszoba 110 m 2 parketta lakkozása 3 db mosdókagyló cseréje 1 db libikóka vásárlása folyósói lámpabúrák cseréje Alapítványi bevételből: 1 db libikóka 1 db csúszdalap 1 db fa kisvonat parkettacsiszolás, lakkozás 2 csoportszobában tálalókonyhában tűzhely és szekrény csere, 2 db konvektor csere a gyermekmosdókban, 2 db gyermek wc csésze cseréje 3 db mosdó csaptelep cseréje Mesevár Liget Aranykapu Aprónép Manókert Udvari játék beszerzés. Fektetők beszerzése. Szőnyegek, óvodásszékek beszerzése. Parketta padló burkolat cseréje laminált szalagparkettával Aszfaltozás betonfeleletre Tálalókonyhában rozsdamentes borítás parkettacsiszolás, lakkozás a csoportszobákban 84 m 2, homlokzat, lábazat javítása, festése, wc térelválasztó csere 3 db, konvektor csere 2x40 W os fénycsöves lámpatest cseréje Székek, asztalok beszerzése. szennyvíz hálózat javítása Csoportszobai szekrények, textília beszerzése. Csoportszonbai bútorok, öltözőszekrény beszerzés. homlokzat, lábazat javítása, festése, előtető cseréje 2 db vécé öblítő cseréje 9 db, Parketta padló burkolat cseréje laminált szalagparkettával homlokzat, lábazat javítása, festése, nyílászárók szigetelése, festése, logopédiai szoba laminált parkettázása drótfonatos kerítés csere azbesztes síklemezre konyha csempék hiányának pótlása, járólap cseréje, javítása, tároló pince ajtó cseréje, nagyüzemi bojler felújítása. igazgatóság Irodai bútor beszerzés. udvari világítás korszerűsítése pinceablak javítása pinceajtó csere helyreállítással leázás miatti faljavítás palatető mosása, szükség szerinti javítása utcai kerítés javítása homlokzat, foltonkénti javítás A beszezések saját költségvetési keretből, normatív keretből és alapítványi támogatásból valósultak meg.

17 17 4. Nevelési feladatok, szakmai munka Ellenőr zések, látogatások terve Ellenőrzés ideje szeptember Ellenőrzés helye Ellenőrzés tartalma Valamennyi tagóvoda Dokumentációk ellenőrzése Felvételi és mulasztási napló Csoportnapló Jelenléti ívek Szabadság nyilvántartó Ellenőrzési terv Feladatellátási terv Egyéb munkatervek Ellenőrzés módja Dokumentumok ellenőrzése Ellenőrzést végzi vezető, Tagóvodavezető október november december Valamennyi tagóvoda Valamennyi tagóvoda Valamennyi tagóvoda Statisztika adatainak egyeztetése Munkaidőnyilvántartás Teljesítményértékelés Szokás, szabályrendszer Szakmai munkaközösségek tevékenysége Iskolaérettség, SNI, BTMN Munkaidőnyilvántartás Dokumentumok ellenőrzése Látogatás Munkaközösségi foglalkozáson való részvétel Látogatás vezető Tagóvodavezető Szakmai vezető Tagóvodavezető Munkaköz.vez. Tagóvodavezető Szakmai vezető január február március április május június folyamatos Valamennyi tagóvoda Valamennyi tagóvoda Valamennyi tagóvoda Valamennyi tagóvoda Valamennyi tagóvoda Valamennyi tagóvoda Valamennyi tagóvoda Fejlesztőpedagógusok tevékenysége, integrált nevelés Teljesítményértekelés Munkaidőnyilvántartás Gyermeki mérések Fejlesztő teamek munkája Partneri igénymérés eredményei. Munkaidőnyilvántartás Tankötelesek, iskolaérettség Gyermeki mérések eredményei Teljesítményértékelés Munkaidőnyilvántartás Beszerzési igények egyeztetése. Látogatás, munkaközösségi foglalkozás Látogatás Dokumentumellenőrzés, beszámoló Beszámoló Látogatás Dokumentumellenőrzés megbeszélés Dokumentumok ellenőrzése Tagóvodavezető Munkaköz. Vez. vezető Tagóvodavezető Szakmai vezető Közp.team vez. Tagóvodavezető Szakmai vezető vezető vezető Szakmai vezető vezető, Szakmai vezető vezető A es tanév ellenőrzési tervét a tagóvodák kiegészítik, konkretizálják és elkészítik részletes Ellenőr zési tervüket szeptember 30. ra, mely a munkaterv mellékletét képezi.

18 18 Az ellenőrzéseket, látogatásokat megbeszélés követi, melyről feljegyzés készül, amit az ellenőrzött és az ellenőrzést végző aláírásával igazol. Az ellenőr zések és feljegyzések, valamint az értékelési folyamat az IMIP ben található szabályzatnak megfelelően tör ténik. Az Ügyviteli és konyhai Ellenőrzési terv elkészül szeptember 30. ra, mely szintén a munkaterv melléklete. Az óvodakonyha ellenőr zése a HACCP alapján napi rendszerességgel történik az élelmezésvezető és a gazdaságvezető által, melyről ellenőrzési lapot vezetnek. A gyermekek napi étkezésének megfigyelése, az ételadag mennyiségi, minőségi ellenőrzése, a tapasztalatok összegyűjtése a tagóvodák feladata. A korszerű táplálkozás megvalósításához szükséges javaslatokkal, ötletekkel, észrevételekkel, bizalommal fordulhatnak az élelmezésvezető felé. Az összegyűjtött tapasztalat, vélemény és javaslat alapján módosítunk, korszerűsítünk a gyermekek étrendjén a törvényi, egészségügyi előírásoknak megfelelően Szakmai munkaközösség Szakmai munkaközösség Vezető Szivárvány Csoportnapló vezetése, egyszerűsítése, szerkezetének átgondolása. Ónadiné Szincsák Hajnal Lur kó Mozgásfejlesztés a napi gyakorlatban. Varga Lajosné Bambínó Fejlesztő játékgyűjtemény készítése. Hegedűs Judit Mesevár OKOSKOCKA fejlesztőjátékcsalád Jenei Sándorné megismerése, alkalmazása. Liget Kompetencia alapú nevelés bevezetése. Petrovics Imrénéné Aranykapu Kompetencia az óvodában programcsomag alkalmazása. Csobán Ilona Apr ónép Manókert Mentálhigiénés foglalkozások. Újszerű technikák megismerése, kipróbálása és alkalmazása az ábrázoló és kézimunka tevékenységben. Mérés értékelési rendszer felülvizsgálata. Földiné Szabó Judit Vértesi Károlyné

19 19 Intézményi szinten 2 munkaközösség és 1 munkacsoport működik. Gyermekvédelmi felelősök munkaközössége Vezetője: Fejlesztőpedagógusok munkaközössége Vezetője: Munkaközösségvezetők munkacsoportja Vezetője: Korposné Nagy Zsuzsa Domokos Edit Földiné Szabó Judit Tervezett együttműködések: Az Aranykapu és Liget Óvodában a gyermekcsoportok maradéktalan ellátásának érdekében a kompetencia alapú nevelés bevezetése során a helyettesítések biztosítása a többi tagóvoda segítségével Dokumentációs munka A tagóvodákban egységes nyomtatványokat használunk a következő területeken: felvételi és mulasztási napló, előjegyzési napló jelenléti ív, munkaidő nyilvántartás továbbképzési nyilvántartás szabadság nyilvántartás szülői nyilatkozatok hó végi létszámjelentés adatlap a gyermekről (érkezik, távozik) Ezek vezetése egységesen (egyértelmű jelzésekkel, pontos adatokkal, esztétikus külalakkal) közösen elfogadott megállapodás szerint tör ténik. A csoportnaplók szerkesztése, vezetése minden tagóvoda szakmai kompetenciája, a Helyi Nevelési Programhoz illeszkedik. Az intézményben folyó kulcseseményekről, feladatok megvalósulásáról egységesen az IMIP ben szabályozott feladattervnek megfelelően kell beszámolni.

20 Gyermekvédelmi munka Az óvodákban folyó gyermekvédelmi munka gyakorlati tapasztalatainak átadására folytatjuk az intézményi szintű együttműködést. Változatlanul kiemelt feladat a HH s, HHH s, az SNI s és BTMN s gyermekeket érintő törvényváltozások nyomon követése és jogaik érvényesítése. A tagóvodákban szeptember 30. ig elkészül az e tanévre szóló terv, mely a munkaterv melléklete Minőségirányítási tevékenység Az Egyesített i Intézmény Támogató Szervezetének feladata az IMIP működtetése, folyamatos fejlesztése, beválás vizsgálata, a tagintézményekben folyó minőségfejlesztés koordinálása, az eredmények vizsgálata, fejlesztő teamek működtetése. A kiemelt munkáért járó kereset kiegészítést a teljesítményértékelés alapján félévkor és a tanév végén megkapják az arra kijelölt dolgozók. A központi Támogató Szervezet intézményi szintű éves tervet készít, segíti a tagóvodákban folyó munkát, elvégzi az IMIP értékelését, beválás vizsgálatát. A tagóvodákban saját éves tervük, valamint működési szabályzatuk alapján dolgoznak, folyamatosan tevékenykednek a fejlesztő teamek. Ezek tartalma az alábbi táblázatban látható: Fejlesztő team tartalma TSZ vezetője Szivárvány A gyermeki kreativitás fejlesztése, Tollasné Kiss Éva elégedettségük növelése. Lur kó Alkotó együttműködés fejlesztése az Kurucz Lászlóné alkalmazotti közösségben, szervezetépítés, mozgásfejlesztés segítése. Bambínó Szervezetfejlesztő team munkájának, a szabályozottak megvalósításának kontroll mérése, ellenőrzése. Selmeci Csabáné Mesevár A gyermeki eléfedttség fokozása, javítása a délutáni pihenés területén. Bagdány Zoltánné

21 21 Liget Aranykapu Apr ónép Manókert IPR feladatainak segítése. Difer mérés megismerése és működtetése. Tanköteles korú gyermekek mozgásigényének maximális kielégítése az óvodában. Az ábrázolás iránti érdeklődés növelése 78.9% ról 85% ra. Az iskolai életre való sikeres felkészítés. Balogh Lajosné Tóth Gáborné Tóth Jánosné Jakab Andrea Szülői Szervezet A Szülői Szervezetek éves munkaterve október 15. re készül el a tagóvodákban, tevékenységük az SZMSZ ben meghatár ozott jogok és kötelességek szerint zajlik Kapcsolatrendszer (kapcsolattar tási formák, társintézmények) Az eredményes partner központú együttműködés során az óvoda arr a törekszik, hogy megismerje a közvetlen partnereink igényeit, elvárásait, és az óvoda alapelveit, céljait, feladatait összehangolja az együttműködés érdekében. A partner központú óvodai nevelés alapvető feltétele, hogy a gyermekekkel, a szülőkkel és a társintézményekkel jó kapcsolat alakuljon ki. Ennek érdekében az óvoda meghatározza a kapcsolattartás, az együttműködés lehetséges módjait, formáit. Tartalmában megfelel a Helyi Nevelési Program 9. pontjában leírt elveknek, a ban megfogalmazott kapcsolattartási és együttműködési formáknak (gyerek szülő pedagógus), a ban leírt társintézményekkel történő együttműködés lehetséges formáinak. Az Egyesített i Intézmény kapcsolatrendszerének szabályozása az IMIP pontjában meghatározottak szerint történik.

22 22 Az intézmény nevelőtestülete, szülői képviselete a 2008/2009 tanévi munkatervet határozatképes ülésén elfogadta. Az elfogadás tényét az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják (jegyzőkönyv mellékelve)... Nevelőtestület képviselője Szülői Szervezet képviselője 5. Mellékletek: 1. Munkaidő beosztás 2. Szülői értekezletek 3. Szakmai Munkaközösségek Éves Munkaterve 4. Gyermekvédelmi Éves Munkatervek 5. Támogató Szervezetek Minőségfejlesztési Tervei 6. Feladatellátási tervek 7. Gazdaság vezetői beszámoló 8. Ügyviteli és konyhai Ellenőrzési terv Császi Lászlóné óvodavezető

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési évre szóló Munkaterv aktualizálásához. 1. sz. melléklet

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési évre szóló Munkaterv aktualizálásához. 1. sz. melléklet A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési évre szóló Munkaterv aktualizálásához 1. sz. melléklet előreláthatólag 250 gyermek kezdi meg az óvodai életet. 2014. szeptember 1-től a csoportok átlaglétszáma

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Az óvoda OM azonosítója: 033127 A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletének 23. -a értelmében

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda- Bölcsőde

Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda- Bölcsőde Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda- Bölcsőde 6931 Apátfalva, Maros utca 43. Tel: 62/ 260-052 Mobil: 20/ 2500 767 OM azonosító: 201361 E-mail: apatovi@freemail.hu KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmény elnevezése:

Részletesebben

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Az óvoda OM azonosítója: 033127 A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletének 23. -a értelmében

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 Nevelési Év. 1. Az intézmény jellemzői az alapító okiratban foglaltak alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 Nevelési Év. 1. Az intézmény jellemzői az alapító okiratban foglaltak alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 Nevelési Év 1. Az intézmény jellemzői az alapító okiratban foglaltak alapján 1. 1. Az intézmény adatai Neve Kispesti Bóbita Óvoda Székhelye 1193. Budapest, Csokonai

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2010 2011 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Feladatok a 2010/11 nevelési évre

Feladatok a 2010/11 nevelési évre Feladatok a 2010/11 nevelési évre 1. Az óvoda mikrokörnyezete 1.1. Személyi feltételek Városi Óvoda és Bölcsőde álláshelyeinek a száma szeptember 15-től 2 gondozónői álláshellyel gyarapodott, dolgozói

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Az udvari játékok elhasználódtak, több fából készült játékot le kellet bontanunk. 2012 tavaszán 3 új méreghintát állítottunk fel az óvoda udvarán.

Az udvari játékok elhasználódtak, több fából készült játékot le kellet bontanunk. 2012 tavaszán 3 új méreghintát állítottunk fel az óvoda udvarán. ÁMK Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda Éves munkaterv 2012/2013-as nevelési év Helyzetelemzés, célok, feladatok 1. Helyzetelemzés, tárgyi feltételek Óvodánkban 6 csoportszoba, 4 öltözőhelyiség (melyből kettő

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

réerens ELŐTERJESZTÉS a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 2014. szeptember 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

réerens ELŐTERJESZTÉS a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 2014. szeptember 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Sorszám: J Tárgy: Mezőberény Város Ovodai Intézménye 2014-2015. V nevelési év munkaterve Előterjesztő: Körösi Mi1ály Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke Készítette: Olejné Mertz Judit referens Véleményező

Részletesebben

Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda. Munkaterv. 2016/2017 nevelési évre

Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda. Munkaterv. 2016/2017 nevelési évre Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda Munkaterv 2016/2017 nevelési évre Óvoda neve: Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda Óvoda címe: 2009, Pilisszentlászló, Béke u. 2. OM azonosító: 032401 Készítette: Ferencsák

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 694 Pitvaros, Petőfi tér. Tel: 62/650-43 OM azonosító: 20237 E-mail: pitvarosiovi@gmail.com KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmény

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2010-2011. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője Elfogadva:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Az óvoda megnevezése:

Részletesebben

listája es nevelési év

listája es nevelési év Közzétételi listája 2016-2017-es nevelési év Készült a 229/2012..(VIII.28.) Korm. rend. és a Nktv. 23 (1)-(2) bek. alapján. A közoktatási intézmény adatai: Intézmény neve : Intézmény címe: Telefon/fax

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselőtestületének május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselőtestületének május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselőtestületének 2009. május 27-i ülésére Tárgy: Napközi otthonos Óvoda Nevelési Programjának felülvizsgálata, Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Rábapatyi Gyermekliget Óvoda Rábapaty, Alsópatyi u. 76. Éves Önértékelési Terv

Rábapatyi Gyermekliget Óvoda Rábapaty, Alsópatyi u. 76. Éves Önértékelési Terv Rábapatyi Gyermekliget Óvoda Rábapaty, Alsópatyi u. 76. Éves Önértékelési Terv 2016-2017. 1. Az intézményi önértékelési csoport tagjai: angodi valamint az intézményvezető 2. Az intézményi önértékelési

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Vezetői szakmai munkaközösség éves munkaterve 2014-2015. Készítette: Szabóné Szentesi Mária

Vezetői szakmai munkaközösség éves munkaterve 2014-2015. Készítette: Szabóné Szentesi Mária Vezetői szakmai munkaközösség éves munkaterve 2014-2015 Készítette: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. Szakmai műhely tagjai: Ssz. Név munkahely Beosztás Székhely, Táncsics krt. 17. intézményvezető Székhely,

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV Dabas-Gyóni Óvoda 2373 Dabas, Benedek Elek u. 2. (06)29/367-234 Fax: (06)29/367-238 Mesevár Óvoda Benedek Elek u. 2. Lurkó Óvoda Óvoda u. 2. Szőlőkert Óvoda Dabas Szőlő, Tinódi u. 1. NEVELÉSI-OKTATÁSI

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

BESENYSZÖGI ESZTERLÁNC ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV. A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10 fejezet

BESENYSZÖGI ESZTERLÁNC ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV. A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10 fejezet BESENYSZÖGI ESZTERLÁNC ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016.NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10 fejezet 23. -a (1-2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2015/16. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI ÉV RENDJE Nevelési év: 2013. szeptember 1. 2014. augusztus 31. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az iskolai szünetek óvodánk nyitva tartását nem befolyásolják. Az új gyermekek befogadása 2013. szeptember

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Belső ellenőrzési terv Hatályba lép: 2009. szeptember 1. Horváth Zoltán igazgató I. A nevelő-oktató munka ellenőrzése A.) Pedagógiai munka ellenőrzésének

Részletesebben

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Tisztelt Humán Bizottság! A korábbi évekhez hasonlóan készült el az az értékelési szempontsor, illetve néhány, az összehasonlítást segítő táblázat,

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója:

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 031585 Intézményvezető neve: Miksi Jánosné Intézményvezető oktatási azonosítója: 72798770861 i terv

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda 5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19 Penza lakótelepi

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben