Tiszta lap. Energia a hulladékból. 3. szám, október

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszta lap. Energia a hulladékból. 3. szám, 2009. október"

Átírás

1 3. szám, október Az.A.S.A. csoport a legnagyobb privát hulladékkezelôk egyike Ausztriában, Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában, és egyre fontosabb szerepre tesz szert Európa más országaiban is. Hazánkban Gyálon, Érden, Budapesten, Hódmezôvásárhelyen, Gyöngyösön, Gyôrben és Debrecenben vannak érdekeltségei, amelyek 2008-ban közel 915 ezer tonna hulladékot kezeltek. Csaknem egymillió fôs lakossági ügyfélkörével az.a.s.a. az ország legnagyobb hulladékos közszolgáltatói közé tartozik, s a gazdálkodó szervezetek közül is több mint 9 ezer választotta partneréül. Az.A.S.A. csoport 2006 márciusától a világ egyik legnagyobb közszolgáltatója, a spanyol FCC (Fomento de Construcciones y Contratas) tulajdonába került, így önmagában is jelentôs szakmai tapasztalatát, meggyôzô anyagi és szakmai hátterét tulajdonosa is erôsíti. Energia a hulladékból Debrecenben, az ország egyik legnagyobb lerakóján 600 kwh zöldenergia folyamatosan, stabilan megterem a depóniagázból. 2. oldal Nagyrabecsült Olvasó! Az Európai Uniónak határozott elképzelései vannak arról, hogyan lehet környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontokat érvényesíteni az energiatermelésben. Megújuló energiaforrásokra vonatkozó direktívája azt a célt tûzte ki, hogy 2010-re (jövôre) a közösség energiatermelésének 10%-a megújuló energiaforrásokból származik majd. A tagállamokkal szemben persze nem azonosak az elvárások, Magyarország jelenleg 6-7% körül teljesít. A tendencia nehezen félreérthetô, a direktíva ugyanis 2020-ra ugyanezen a téren már 20%-ot irányoz elô. Magyarországnak addigra nagyjából meg kellene dupláznia a máig elért arányt. Megújuló forrásként nemcsak a szélre és napsugárzásra érdemes gondolnunk, hanem szilárd települési hulladékainkra is. Ezekbôl is többféleképpen nyerhetô energia, a lerakón keletkezô biogáz hasznosításától alternatív fûtôanyag gyártásán át a gyakran elátkozott, ritkán végiggondolt (végigszámolt) termikus hasznosításig. Bármelyiket válasszuk is, a hasznosító ciklus elônyei sokrétûek: növeli a megújuló forrásból származó energiák arányát a teljes mixben, miközben csökken az energiatermeléssel járó széndioxid kibocsátás, és mérséklôdik a lerakóra kerülô hulladék mennyisége. Az Európai Lerakási Direktíva pedig nemcsak arra bíztatja a tagországokat, hogy a redukció érdekében határozzák meg pontosan a lerakható hulladékok típusait, de arra is, hogy vonják ellenôrzés alá és hasznosítsák a depónián keletkezô gázokat. Sejthetô, hogy a jövô ideális települési közössége olyan komplex energia- és hulladékgazdálkodási stratégiában gondolkodik majd, melyben a lokálisan keletkezô hulladékot az elszállítása után is munkára fogják. A Tiszta Lap most néhány olyan megoldást mutat be, ahogyan az.a.s.a. érdekeltségeinek telephelyein 2009-ben energiát nyerünk a hulladékból. Debrecenben, Hódmezôvásárhelyen, Gyálon vagy az alsó-ausztriai Zistersdorfban. Martin Attila országos igazgató Egy tonna magas kalóriatartalmú alternatív fûtôanyag elôállításához 100 kwh villamosenergia kell, de a nyolcvanszorosa nyerhetô vissza belôle. 6. oldal A zistersdorfi égetô 30 ezer háztartás energiaigényét fedezi. Ólom- és dioxin-kibocsátása nem éri el az engedélyezett érték század részét sem. 8. oldal

2 2009. október Biogáz akkor keletkezik, ha szerves anyagok oxigénmentes környezetben bomlanak le. Például egy mocsárban vagy a hulladéklerakó belsejében. Ha mocsári, lápi biogáz kap lángra, kékes lidércfényt látunk, ha a depóniagázt gyújtják meg, jól kiaknázható energia termelôdik. A hulladéklerakót ilyenformán bioreaktornak is képzelhetjük, amelyben figyelemreméltó energiahordozók keletkeznek. és évente 2 millió m 3 gázt adunk át az üzemeltetônek. Játék a kutakkal Beszélgetés Barna Lászlóval, az A.K.S.D. hulladékgazdálkodási üzletágvezetôjével Az A.K.S.D ban kezdte mûködtetni a debreceni hulladéklerakót, 1996-ban telepítették a depóniagáz-égetô fáklyát, s 1998-tól már a hasznosítás is megindult. Elôbb földgáztüzelésre gyártott kazánban, majd három éve már speciális biogázmotorban fogják munkára a zöld energiát. Debrecenben ma ki hogyan részesedik a depóniagáz áldásaiból? A rendszert a Cívis Biogáz Kft. üzemelteti. Az A.K.S.D. dolga a gázkutak kiépítéséig tart, ezekbôl a gáz a gyûjtôkbe áramlik, s onnantól minden további berendezés telepítése és üzemeltetése a Cívis Biogáz Kft. feladata. Cserébe ôket illeti az elôállított villamosenergia értékesítésének teljes árbevétele. Az átvett depóniagáz mennyiség után fizetnek nekünk egy meghatározott díjat, illetve visszaadnak annyi gázt, amennyit a lerakó fô szociális épületének fûtésére elhasználunk. Ez csekély mennyiség, télen sem több 4-5 m 3 -nél óránként. Az üzemeltetô a saját gázmotorjával megtermelt energiát zöld áramként értékesíti, de azt a hôenergiát, ami a folyamat során még keletkezik, térítésmentesen átadja nekünk. Ezzel a hulladékválogató üzem szociális helyiségeit fûtjük, és ebbôl biztosítjuk a melegvizet is. Ma hozzávetôleg 40 kitermelô kút mûködik a lerakón, Ilyen precíz környezetben hogyhogy csak a kutak hozzávetôleges számát lehet tudni? Az éppen üzemelô kutak száma változik, mert amelyik gyengébben termel, azt kikapcsolják a rendszerbôl. Az üzemeltetô idôrôl-idôre rámér a kutakra, és ahol megint van elegendô mennyiségû és minôségû gáz, azt újra visszaengedik a rendszerbe. A lerakott hulladék szervesanyag-tartalmán túl mi befolyásolja a keletkezô gázmennyiséget? A gazdaságos üzemeltetés érdekében a debreceni lerakót is szakaszosan, 4 ütemben építjük ki, összesen 12 hektár területen. Jelenleg a 3-as és 4-es ütemen zajlik az aktív lerakás. A szakirodalomban fellelhetô adatokkal kissé ellentétben nálunk az a tapasztalat, hogy a friss lerakómezôkön nagyobb a gázkihozatal, míg ahol 5-10 évvel ezelôtt felhagytunk a lerakással, ott egyre inkább akadozva termelôdik a gáz. A debreceni depónián ma a 3-as ütemre telepített kutak adják a legjobb gázt, a régebbi mezôknél már játszadozni kell a kutakkal ban aggasztónak tûntek az EU komposztálási elôírásai, mert attól lehetett tartani, drasztikusan csökken majd a hulladék szervesanyag-tartalma, anélkül pedig nem termelôdik gáz. Ennek egyelôre nem érzôdik a jelentôsége, hiszen a barnakukás gyûjtési rendszert Debrecennek még csak kis részén, összesen talán ezer ingatlant érintôen vezették be, vagyis a kommunális szerves anyag zöme még a lerakóra kerül. A kommunális szennyvíziszapot mi is kivesszük komposztálásra, azonban mivel itt már kirohasztott szennyvíziszapról van szó, ezt nem tekinteném jelentôs kiesô energiamennyiségnek. 2

3 október Légifelvétel a debreceni lerakóról Mik a jól mûködô depóniagáz-hasznosítás ismérvei? A gazdaságos mûködés alapja a megfelelô szervesanyag tartalmú, kellôen nagy hulladéktömeg, és a szakszerûen kiépített és üzemeltetett gázkinyerô rendszer. Mindkét szempontból jó példa a miénk. A debreceni depónia egyike az ország három legnagyobb lerakójának és a berendezésekkel sincs probléma, csak a tervezett karbantartásokra kell leállni. Ilyen feltételek mellett a gázkivétel jól prognosztizálható: mi 600 kwh energiát folyamatosan, stabilan megtermelünk. Változott-e a technológia az évek során, kellett-e valamilyen finomhangolás a rendszernek? Magyarországon osztrák minta alapján ún. alsóelszívású biogázkutak épültek, az alsó körgáton elhelyezett gázgyûjtôkkel, kompresszorral. Típushibájuk, hogy a kutak és a gyûjtôvezetékek idônként eltömedékelôdnek, mert a keletkezô gáz páratartalmát kicsit alulkalkulálták, nem építettek bele vízleválasztó rendszert. A debreceni lerakón ezt pótlólag megoldottuk, a hibaforrás megszûnt. Szintén a gyakorlatból nyert tapasztalat, hogy a gázmotor gazdaságos, hoszszabb távú üzemeltetéséhez olyan gázra van szükség, amely legalább 50%-ban tartalmaz metánt. Általánosságban elmondható, hogy a kinyert gáz minôsége (metántartalma) a gáz mennyiségével fordítottan arányos, azaz a kivett gáz mennyiségének növelése a gázminôség romlását eredményezi. A kinyert gáz menynyisége és metántartalma alapvetôen a megszívás erôsségével befolyásolható. Ha például a lerakóból óránként 260 m 3 körüli gázmennyiséget tudunk 55%-os metántartalommal kiszívni, akkor tudhatjuk, hogy a kivett mennyiség növelése, az intenzívebb kitermelés a metántartalom csökkenésével jár. Meg kell találnunk az optimális mennyiséget és a megfelelô vákuumot, a kutak közül pedig egyszerûen ki kell zárni a gyengébben produkálókat. Ha ez a játéktér is kimerült, mit lehet még tenni? Ha mégis javítanunk kellene a gáz öszszetételén, akár földgázzal is dúsíthatjuk. Erre kiépített rendszerünk egy keverôegységet iktat be a motor elé, hogy a hatásfok javítására földgázt adagoljon a depóniagázhoz. De ez csak elvi lehetôség, mióta a gázmotor üzemel, még egy köbcentiméter földgázra sem volt szükségünk. 3

4 2009. október erômûvek kéményeire vonatkozó elôírások. A Környezetvédelmi Hatóság büntet, amelyik kiserômû nem felel meg a füstgáz emissziós szabályoknak, azt leállíttatják. Gázkút Gyálon A depónia titokzatos teste Javában zajlik az.a.s.a. gyáli biogázhasznosító beruházása, a technológia legérdekesebb összefüggéseibôl idézünk fel néhányat. Fût, hût A depóniagázból nyert hôenergia elvben nemcsak a hulladéklerakó vagy nagyon közeli létesítmény melegvizét és fûtését szolgálhatja, de abszorpciós hûtôkkel légkondícionálásra is használható. A megoldás technikai kivitelezése azonban egyelôre még túlságosan drága. Környezetbarát A depóniagáz energiája ideális esetben 90%-os(!) hatásfokkal aknázható ki. Villamos energiaként a 40%-a, hôenergiaként 50%-a hasznosulhat. A hagyományos, fosszilis energiahordozókra épülô nagyerômûvek hatékonysági mutatói 35% körül alakulnak. Ráadásul a depóniagáz hasznosítása közben a gázmotorok csak annyi széndioxidot bocsátanak ki, amenynyit a hulladékban lévô szerves anyagok (növények) felvettek a környezetükbôl a növekedésük során. A depóniatestbôl felszabaduló metángáz pedig nem kerül a légkörbe, nem rombolja az ózonréteget. Szabály szerint A gázmotoros kiserômûveknek meg kell felelniük az Európai Unió és Magyarország emissziós szabályainak, amelyek jóval szigorúbbak, mint a széntüzelésû Kutat ás Régen a vízszintesen elhelyezett kollektor csövek a talajsüllyedés, suvadás miatt elhajoltak, a párától vízzsákok alakultak ki bennük, s a gáz megrekedt a depóniatestben. Ezért ma már úgy készül a kút, hogy a hulladéktestbe egy hatalmas fúrógép 80 cm átmérôjû furatot fúr függôlegesen. Ebbe engednek le egy perforált mûanyag csövet, majd a csô körüli furatot kaviccsal töltik ki. Egy gázkút kb. 15 méteres sugarú körben gyûjti össze a gázt, és 15 méternél mélyebb hulladékban érdemes létesíteni, mert a gázhozam csak ekkor térül meg. A csô végén egy gyûjtôharang tárolja a keletkezô gázt, és itt helyezkedik el a szabályzó szelep és a mérôcsonk. Gazdaságos, de kockázatos A depóniagázból termelt villamos áram kiemelt díjért értékesíthetô zöldáram. Az erômû megtérülése e pluszbevételen és a mellékesen termelôdô hô eladásán alapszik. Jellemzôen csak az Kútfúrás Gyálon elôzetesen számított termelési értékek felét lehet elérni a gyakorlatban. A vákuumos rendszerek ugyanis nagyon érzékenyek a lukadásra, tömítetlenségre és nehezen deríthetô ki a hibájuk. Sokszor elôfordul, hogy a már mûködô gázkutakat emelni kell, ahogy növekszik a behordott hulladék magassága. A technológia folyamatos felügyeletet, törôdést, szabályzást, mérést, hibaelhárítást igényel, s így gazdaságilag meglehetôsen kockázatos. A megtérülés számított ideje 4-6 év, de a valóságban hosszabb idôtáv jellemzô. A depóniagáz ügyes energiaforrás, de nem aranybánya. Az információkért Lakatos Lászlónak, a kivitelezô Zöld NRG Agent projektvezetôjének tartozunk köszönettel. 4

5 október A depóniagáz biztonságos ártalmatlanítását törvény írja elô. Az.A.S.A. minden magyarországi lerakóján megvalósult, vagy éppen megvalósulóban van a hasznosításhoz szükséges létesítmény ban kezdôdött a gáz elektromos hasznosítása Vásárhelyen, a gázmotorok azóta óránként 100 kw villamos energiát termelnek, gondoskodva kb. 200 háztartás ellátásáról. Gyálon éppen beruházás közben vagyunk, itt a motorok indulása ez év novemberére prognosztizálható. Ezen a telephelyen a keletkezô hôenergiára is nagy az igény, ezzel fûthetik majd az.a.s.a. Magyarország központi irodaépületét. A depónián keletkezô gáz egyszerû elégetése, az ún. fáklyázás miért kötelezô fázis a hasznosítás folyamatában? Van egy idôszak, amíg beáll az egyenletes mennyiségû és minôségû gáz termelôdése, ebben az idôszakban energiát még nem nyerhetünk belôle. Kevés szó esik róla, de a depóniagázban lévô metán még a széndioxidnál is károsabb a környezetre. Az elfáklyázás környezetvédelmi elônyei kézenfekvôek, hiszen a metán károsanyag kibocsátása huszadrészére csökken. A lég kört kímélô megoldás azután hasznot is kezd hajtani, amikor az égetés szabályozottan, gázmotorban történik, a metán hôtartó képességének ilyenkor már örülünk. Gázmotoros konténer közelrôl Gázmotor és fáklya Hódmezôvásárhelyen Szabályozott égés A depónia mint bioreaktor produkálhat jellegzetes baleseteket is. Nyáron például egy napra kigyulladt a hódmezôvásárhelyi lerakó. A depóniagáz kinyerése csökkentheti az összegyûlô hulladéktömeg gyúlékonyságát? Tulajdonképpen igen, de ez azért bonyolultabb. A lerakón keletkezô felszíni tüzek nyáron, a hôségben gyakoriak. Fôként a lomtalanítások idején ugyanis annyira heterogén hulladék érkezik a lakosságtól a lerakóra, amiben fém is van, papír is, könnyen keletkezik szikra. Az ilyen típusú tüzeket viszont nem nehéz kezelni, vannak megfelelô eszközeink az öntözésükre, takarásukra. Komolyabb problémát jelenthetnek az C-os depóniatest mélyébôl kiinduló tüzek, amelyek terjedésében, táplálásában a gáz is szerepet játszik. Ebbe a kategóriába tartozott a vásárhelyi baleset is. A gázt persze nem kifejezetten azért szivattyúzzuk ki, hogy ennek esélyét csökkentsük, de ez is hasznos mellékhatás. Hogyan sikerült mégis ilyen hamar végezni a nehézsúlyú ellenféllel? Közel tízezer tonna hulladékot mozgattunk meg, hogy megleljük a tûzfészket. Szerencsére jelentôs a helyi vízbázisunk: a mesterséges tavunkból és a saját vezetékeinkbôl vételezett, összesen több ezer köbméternyi vízzel tudtuk segíteni az oltást. A saját locsolókocsink is dolgozott, és jó szolgálatot tettek hulladéktömörítô gépeink és a megfelelô takaróanyagok. Egy régi, elavult telepen egy ilyen mértékû tûz megszüntetése hetekig is eltarthat. Ma is van olyan magyarországi hulladéklerakó, amely kereken egy hónapja ég. Beszélgetés Reith Imrével, az.a.s.a. Hódmezôvásárhely ügyvezetô igazgatójával 5

6 2009. október RDF, vagyis Refuse Derived Fuel, magas kalóriaértékû alternatív fûtôanyag olyan hulladékokból készíthetô, amelyek anyagukban nem hasznosíthatók, de magas energiatartalmúak. A papír, fólia, textil, fa egyaránt alkalmas lehet rá, ha egyéb adottságaik nem teszik lehetôvé pontos szétválasztásukat. Az ilyen kevert anyagokból darálási, fûtôérték-beállítási eljárásokkal kétdimenziós fûtôanyagot állítanak elô, amelybôl a cementgyártás során együttégetéssel nyerhetô energia. Nem is kevés: míg egy tonna RDF elôállításához 100 kwh villamosenergiára van szükség, ennek a nyolcvanszorosa nyerhetô vissza belôle alternatív fûtôanyagként. A folyamat során minimális mennyiségû maradékanyag (hamu, salak) keletkezik, amit a gyártási folyamat késôbbi pontján szintén felhasználnak, a tökéletesebb égés pedig jelentôs légszennyezéstôl kíméli meg a környezetet. Persze az eljárás elsôdleges haszna a legkézenfekvôbb: fosszilis energiaforrásokat vált ki olyan alapanyagok felhasználásával, amelyeket egyébként végleg eltemetnénk. A gyártósor részlete Az alternatív fûtôanyag nagyon hatékony, még kihasználatlan lehetôség Beszélgetés Gorincsek Gyulával, az.a.s.a. Magyarország Kft. országos kereskedelmi igazgatójával 2005-ben úttörô volt az.a.s.a. gyáli beruházása. Miért alakult úgy, hogy 2009-ben is ez az egyetlen létesítmény az országban, ahol RDF-et állítanak elô? Bebizonyosodott, hogy a magyar viszonyokhoz képest egy kicsit elôreszaladtunk. Nehéz elôteremteni az alapanyagokat. Július 16. elôtt, amikor még az uniós környezetvédelmi elôírásokat nem teljesítô depóniák is üzemelhettek, egyszerûen jóval olcsóbban lehetett másutt lerakni ezeket az anyagokat, mint amennyiért RDF-ként hasznosítjuk Gyálon. Ebbôl persze az is következik, hogy a lerakóbezárások hozhatnak élénkülést az alapanyag-ellátásban. Ha a korszerû lerakókon általában is költségesebb a lerakás, az kifizetôdôbbé teszi az ilyen típusú energetikai hasznosítást. Önök mivel tudják fokozni a megoldás vonzerejét? Az RDF-ként hasznosított anyagok kezelési díja természetesen alacsonyabb, mint a lerakásé, de az a bökkenô, hogy három hónappal ezelôtt ez még mindig magasabb volt, mint egy az uniós követelményeket nem teljesítô lerakó lerakási díja. Ezért aztán amelyik gazdálkodó szervezet nem feltétlenül érezte úgy, hogy áldozni kíván a hasznosításra, az inkább elvitte a hulladékát egy olcsó lerakóba. Mivel manapság sokan beszélnek zöld vállalati filozófiákról, említsük meg, hogy azt a céget, amely az eltelt három évben töretlenül kész volt megfizetni ennek a megoldásnak az árát, IKEA-nak hívják. Változott-e az elôállítás technológiája az elmúlt években? Errôl az oldalról javíthatók az RDF esélyei? A technológia teljesen kész, ez egy komplex folyamat, sorba kötött, kipróbált elemekkel. Gyálon csupán annyi változott, hogy egy szerencsétlen eset folytán az elôaprítónk amely a hulladékot a folyamat elején nagyjából A4-es méretû darabokra tépi leégett, s ha már így alakult, vettünk egy nagyobbat. Három mûszakban képesek volnánk évi 15 ezer tonna RDF gyártására, de jelenleg csak évi 10 ezer tonnára szerzôdünk a Duna-Dráva Cementgyárral, és legtöbbször ehhez sincs elegendô alapanyagunk. A cementgyár igényelne többet is, hiszen az RDF nagyon hatékony, olcsó energiahordozó, jó alternatívája a fosszilis forrásoknak. A probléma nem technológiai természetû. Az RDF-et két oldalról kell finanszírozni, pénzt kell kérnünk az anyag kezeléséért, amit feldolgozunk, és a cementgyárnak is fizetnie kell ezek ellen- 6

7 október súlyozzák a költségeinket. Az anyagoldal a szûk keresztmetszet. Az építôipar válsága tovább nehezíti a helyzetet? Egy olyan milliós tonnaméretekben gondolkodó cementgyár, mint a partnerünk évente körülbelül 50 ezer tonna alternatív energiahordozót használ fel. Hogy ez a mennyiség 2 vagy 3 millió tonna elôállított cementre vetül, az nagyjából közömbös. A késztermék Mitôl válhatna ösztönzôbbé a környezet az RDF számára? Bármennyire népszerûtlenül is hangzik, csak az anyagi ösztönzés lehetne hatékony. Még egy ma tapasztalható 15-20%-os árelôny sem igazán sarkall senkit arra, hogy odafigyeljen a hulladékok szelektálására. Az átbukási pont valahol ott lenne, ahol a lerakás ára mondjuk 30%-kal haladná meg a hasznosításét. Az RDF-et mint a hulladék energetikai hasznosítását is lehetne támogatni, ahogy az anyagában történô hasznosítást támogatják. Vagy más országok gyakorlatát követve a lerakást lehetne lerakási adóval terhelni. Az így kirajzolódó markánsabb költségbeli fokozatok a lakosság és a gazdálkodó szervezetek számára is nyilvánvalóvá tennék, milyen algoritmus szerint érdemes végiggondolni hulladékaink kezelését. Elsôdlegesen gyûjtsük szelektíven mindazt, amit anyagában hasznosíthatunk. Második lépésben gyûjtsük külön azt, amibôl valamilyen technológiával energiát nyerhetünk. És csak a maradék kerüljön a lerakóra. Lerakóadó? Egyes európai országok készek akár drasztikus szabályozókat is bevetni, hogy a keletkezô hulladékot eltérítsék a lerakóktól, és ösztönözzék a bennük rejlô energia hasznosítását. Ausztriában például részletes szabályozás rögzíti a lerakás feltételeit, az egyik lényeges paraméter a hulladék fûtôértéke: ha az anyagban ez az érték 6 GJ/tonna felett van, nem kerülhet a lerakóra. Az 1996-ban kihirdetett intézkedések csak 2004 januárjában léptek életbe, a piac szereplôi 8 évet kaptak a technológiai fejlesztésekre. A települési szilárd hulladékot kezelô osztrák depóniák száma 2004-tôl így is mintegy 10%-kal csökkent. A következô lépést 2009 hozta: idén az osztrák lerakók már egyáltalán nem fogadhatnak kezeletlen települési szilárd hulladékot. Hasonlóan érdekes a belga példa. Flandriában 2006-ig a környezetvédelmi miniszter külön engedélyével kerülhetett lerakóra az a hulladékmennyiség, amelynek termikus hasznosításához nem állt rendelkezésre elegendô kapacitás. Mióta 2006-ban üzembe állt három új égetômû 466 ezer tonna éves kapacitással, nincs kivétel a lerakási tilalom alól. Vallónia kormánya 2004-ben fogadta el a különbözô hulladékfajták lerakási tilalmára vonatkozó szabályozást. A szabályozás kiterjesztése lépcsôzetes: 2004-tôl fokozatosan kike rültek a lerakható körbôl a hulladékok kü lönbözô fajtái, így például elsôk között a csomagolóanyagok és textíliák, majd az inert hulladékok és így tovább. Európa országaiban változó a szabályozási környezet: van ahol nincs lerakási adó, másutt viszont igen különbözô mértékû az olasz 5-10 Euró/tonna összegtôl a holland 85 Euró/tonnás megoldásig. De a környezô tagállamok között is jelentôsek a különbségek, mint a lenti térképen is látható. 20, ,96 nincs Lerakóadó mértéke az EU néhány új tagállamában (EUR/t) 7

8 2009. október Beszélgetés Volker Pawliskával, az.a.s.a. Abfall Service Zistersdorf GmbH ügyvezetô igazgatójával MVA, vagyis Müllverbrennungsanlage Égetômû, káposzta, vadméhek A hulladékokban rejlô hôenergia hasznosítása könnyen generál konfliktusokat. Az.A.S.A. Zistersdorfban létesített égetô üzeme azonban közmegelégedésre, népszavazáson is megerôsítést nyerve valósult meg. Hogyan sikerült ilyen együttmûködô klímát kialakítaniuk Zistersdorffal és a többi közösséggel? Zistersdorf elsôsorban földmûvelésre berendezkedett térségben fekszik, nincs igazi nagyipar, sokan ingáznak. Az egyetlen ipari létesítmény, a cukorgyár is nemrégiben bezárt. A polgármester érzékelte a lehetôséget, amely 33 új munkahelyet ígért, és sikerült ezt az itt élôknek is közvetítenie. A helyi népszavazás pozitív eredményt hozott. És valóban: a termikus hasznosító minden dolgozója a környékrôl való. Az építés óta vált igazán intenzívvé a kapcsolatunk a település lakóival, jelen vagyunk az ünnepeken, rendezvényeket támogatunk, vezetést tartunk az égetôben, tûzoltóink együtt gyakorlatoznak a helyi tûzoltókkal. Része vagyunk a közösségnek, itt élünk. Egy környezetvédô a világhálón a zistersdorfi létesítmény okozta károkat a kurucok egykori dúlásaihoz hasonlítja, ami egy magyar olvasó számára legalábbis mulatságos felvetés. De sikerül-e Önöknek néha értelmes technológiai, gazdasági érveket is megvitatni a zöldekkel? Kurucokban nem vagyok illetékes, de a kukorica például pompásan terem az égetô mellett. Egy sor olyan hatósági elvárás van érvényben, amelyek célja a lakosság esetleges aggodalmainak kezelése. Példá ul kiépítettünk egy bioindikátor hálózatot, káposztát termesztünk a közelben, amelybôl szúrópróbaszerû mintákat vesznek elemzésre. Berendeztünk egy nagy biotop ot is ôshonos vadméhek számára. Ezek a projektek mind jól sikerültek. A tevékenységünkre vonatkozó határértékeket a folyamat során megle hetôsen megszigorították, de ezeket is be tudjuk tartani. A zöldek elsôsorban az engedélyeztetési folyamat idején voltak aktívak, az építés, és fôleg az üzemelés indulása óta tulajdonképpen nem hallunk felôlük. A létesítmény átadására tervezett ellenakciójuk nem nyerte el a lakosság támogatását. A létesítmény engedélyeztetése során az a szempont is szerepet kapott, hogy a hasznosítandó hulladék 70%-a vasúton érkezik. Sikerül-e tartani ezt az arányt? Rövid bevezetô fázis után elértük a 70%-os arányt. Alig keletkezett közúti forgalomnövekedés, és az sem érinti a település magját. Milyen a termikus hasznosító mû mérlege a mûködés elsô hónapjai után? Mennyi hulladékból milyen mennyiségû energiát nyertek, és mire használták? Mit mutatnak közben a kibocsátást figyelô monitoring berendezések? Gyorsan elértük a tervezett anyagforgalmat, illetve most már túl is léptük. Havonta ezer tonna hulladékot égetünk el, amibôl egy év alatt 100 ezer MWh elektromos energiát állítunk elô ez a mennyiség 30 ezer háztartás energiaigényét képes fedezni. Turbináink speciális építésének köszönhetôen magas hatékonysággal dolgozunk, minimális hôveszteség mellett. A kibocsátási határértékeket még úgy is teljesíteni tudjuk, hogy idôközben az Ausztriában másutt érvé nyes értékek felére csökkentették ôket. A környezet szempontjából különösen fontos ólom és dioxin kibocsátásunk nem éri el az engedélyezett érték egy század részét sem. A Tiszta Lap címû hírlevelet az.a.s.a. Magyarország Kft. megbízásából kiadja a Noguchi Porter Novelli, 1054 Budapest, Szabadság tér 7. A kiadványban közölt információk átvételéhez és felhasználásához a forrás megjelölésével hozzájárulunk. További információkért kérjük, forduljon Katona Gergelyhez, tel: , A kiadvány tartalmának hitelességét a szerzôk és kiadók ellenôrizték. A kiadó és a szerzôk nem vállalnak felelôsséget a cikkekre alapozott döntésekbôl származó következményekért..a.s.a. Magyarország Kft Gyál, Kôrösi út 53. Tel.: 06/29/ Fax: 06/29/

Az új termikus technológiák környezeti hatásai (pirolízis, elgázosítás és plazma technológia)

Az új termikus technológiák környezeti hatásai (pirolízis, elgázosítás és plazma technológia) Az új termikus technológiák környezeti hatásai (pirolízis, elgázosítás és plazma technológia) Írta: Szuhi Attila 2013. február A tanulmány a Humusz Szövetség megbízásából, a Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013.

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Szervezet neve: Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság Címe: 7400 Kaposvár, Cseri u.16. Cégjegyzékszáma: 14-10-300008 Adószáma:

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban ÉPÍTÉSZ SZEMINÁRIUM 2004 Megjelent a Phare Access (2001 HU 0104-03-01-0017) támogatásával Program

Részletesebben

MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás

MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás Kiadja: Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület 2000 példányban 1462 Budapest, Pf. 735 www.energiaklub.hu level@energiaklub.hu A kiadvány

Részletesebben

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére.

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére. Hírlevél 2011. december XII. évfolyam 2. szám Kedves Kollégák! Most, amikor az év vége közeledtével számvetést készítünk az eltelt idõszakról, jólesõ érzéssel állapíthatjuk meg, a partnerkapcsolatok újraszervezését

Részletesebben

2013-2014 1. szám. Hatékony Ház Napok. Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu

2013-2014 1. szám. Hatékony Ház Napok. Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu 2013-2014 1. szám Hatékony Ház Napok Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu Szakmai partnereink Passzív és energiatakarékos házak Építtetőktől építtetőknek médiatámogatóink Projekt gazda A Hatékony Ház Napok

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL. ...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL. ...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM TILOS, SZABAD, KELL...a felszín alatti vizek védelmérõl (A 219/2004. (VII. 21.) Korm.

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv vitairata. Vélemény és javaslatok

Az Új Széchenyi Terv vitairata. Vélemény és javaslatok GKI Gazdaságkutató Zrt. Az Új Széchenyi Terv vitairata Vélemény és javaslatok Az Új Széchenyi Terv hosszú távú gazdaságfejlesztési stratégiát előkészítő dokumentumként igyekszik elszakadni a választási

Részletesebben

Magazin LAFARGE. Egészség és Biztonság Hónap a Királyegyházi Cementgyárban 12. oldal CEMENT

Magazin LAFARGE. Egészség és Biztonság Hónap a Királyegyházi Cementgyárban 12. oldal CEMENT LAFARGE Magazin CEMENT A LAFARGE CEMENT MAGYARORSZÁG KFT. MAGAZINJA I. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2012. JÚNIUS Egy csapat vagyunk interjú Aubet Frédéric ügyvezetővel 4. oldal Több mint környezetvédelem másodlagos

Részletesebben

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön A projektet támogatta az EURÓPAI UNIÓ www.energiaklub.hu Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés

Részletesebben

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Szemlélet és technológiai-alap formáló TANANYAG Magyarország- Szlovákia a Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Megújuló Szakképzés-

Részletesebben

A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0

A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0 A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0 dr. Munkácsy Béla (szerk.) ELTE TTK, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület

Részletesebben

Merre tart az elektromos autók piaca?

Merre tart az elektromos autók piaca? www.pwc.com/hu Merre tart az elektromos autók piaca? A plug-in elektromos hibrid és a tisztán elektromos gépjárművek jövője Magyarországon 1. Összefoglaló Tartalom 1.1. A tanulmány célja és fókusza 1.

Részletesebben

Miért hal ki naponta több* állatfaj? Miért fenyeget bennünket

Miért hal ki naponta több* állatfaj? Miért fenyeget bennünket . FEJEZET Zelenák Adrián és Krassován Krisztina A környezettudatos ember Bevezetô, avagy miért kell odafigyelnünk környezetünkre? Miért hal ki naponta több* állatfaj? Miért fenyeget bennünket globális

Részletesebben

Erre van előre! Egy fenntartható energiarendszer keretei Magyarországon. Vision 2040 Hungary 1.2. Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület

Erre van előre! Egy fenntartható energiarendszer keretei Magyarországon. Vision 2040 Hungary 1.2. Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület Erre van előre! Egy fenntartható energiarendszer keretei Magyarországon Vision 2040 Hungary 1.2 Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület 2011 dr. Munkácsy Béla (szerk.) Erre van előre! Egy fenntartható

Részletesebben

A biomassza energetikai hasznosítása

A biomassza energetikai hasznosítása A biomassza energetikai hasznosítása Szendrei János Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Géptani Tanszék, Debrecen szendreij@agr.unideb.hu ÖSSZEFOGLALÁS A tanulmány a biomassza

Részletesebben

MAGAZIN. 30 pontos munkavédelem. Alternatív tüzelőanyag. a zöld az új kék!

MAGAZIN. 30 pontos munkavédelem. Alternatív tüzelőanyag. a zöld az új kék! 2014 MAGAZIN 30 pontos munkavédelem a zöld az új kék! Alternatív tüzelőanyag 3 4 8 11 12 13 Tartalom Köszöntő 30 pontos munkavédelem Zöld Megoldások a fenntarthatóságért Cementgyár az éterben Online kommunikációban

Részletesebben

Sikeres új esztendôt kívánunk!

Sikeres új esztendôt kívánunk! A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 OVIT_HIRDETES_Elektrotechnika_A4:Layout 1 12/16/09 11:06 AM Page 1 Sikeres új esztendôt kívánunk! A szélenergia-termelés támogatása Csúcson

Részletesebben

Közösség által támogatott mezőgazdaság

Közösség által támogatott mezőgazdaság ÖMKi Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Research Institute of Organic Agriculture Forschungsinstitut für biologischen Landbau PARTNER OF FIBL SWITZERLAND Közösség által támogatott mezőgazdaság Útmutató

Részletesebben

Kvóták egy jobb világért

Kvóták egy jobb világért Budapest Corvinus Egyetem Gazdálkodás Tudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Kvóták egy jobb világért Megoldást tud nyújtani a fosszilis energia-kvótarendszer az ökológiai közgazdaságtan

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. JUBILEUMI KIADVÁNYA EMLÉK ÉS MUNÍCIÓ

AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. JUBILEUMI KIADVÁNYA EMLÉK ÉS MUNÍCIÓ Megjelenik 3.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. JUBILEUMI KIADVÁNYA EMLÉK ÉS MUNÍCIÓ Össze lehet-e foglalni néhány oldalnyi, képekkel illusztrált újságban ötven év történéseit? Át lehet-e

Részletesebben

MVM Hírlevél III. évfolyam, 2014. december 15. Tartalomjegyzék

MVM Hírlevél III. évfolyam, 2014. december 15. Tartalomjegyzék 1 MVM Hírlevél III. évfolyam, 2014. december 15. Tartalomjegyzék Hírek az MVM-ről A régió ellátásbiztonságát növelik az MVM Csoport új energetikai beruházásai 2-3 Szlovák elemző: jók az MVM esélyei a szlovák

Részletesebben

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat?

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? HU 2014 14 SZ. Ku lönjelentés Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék AJÁNLÁS...5 I. ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI HELYZETKÉP MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN...6 II. AZ IKT ESZKÖZHASZNÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM ÖSSZEFÜGGÉSEI

Részletesebben

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól?

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 53-73. o. Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Somosi Sarolta 1 Az Európai Unió

Részletesebben

G.M. kommunális biogáz állomások

G.M. kommunális biogáz állomások Kész termékek kiszállítása A hulladékkezelők már nem fogják diktálni az árakat. Már nem lesz szükség a hulladék lerakóhelyekért fizetni. Az Önök hulladékai is értékes nyersanyagok. EU kivitelezési támogatás

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

06SZ. HU 2014. Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez. támogatás?

06SZ. HU 2014. Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez. támogatás? HU 2014 06SZ. Ku lönjelentés Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez nyújtott támogatás? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Budapesti CORVINUS Egyetem INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Ph.D. értekezés Némethné Pál Katalin Budapest, 2010 NÉMETHNÉ PÁL KATALIN 2 Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Czakó Erzsébet,

Részletesebben