HARANGVIRÁG REFORMÁTUS ÓVODA OM AZONOSÍTÓ:200337

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HARANGVIRÁG REFORMÁTUS ÓVODA OM AZONOSÍTÓ:200337"

Átírás

1 HARANGVIRÁG REFORMÁTUS ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményünk jogi státusza 3 2. Helyzetkép előzmények jelen állapot 5 3. Az intézmény nevelési alapelvei Küldetésünk Keresztyén pedagógiánk alapelve Jövőképünk Gyermekképünk Intézményképünk Pedagóguskép Intézményünk nevelési célja Az intézményi élet megszervezése A pedagógus feladatai migráns gyermekek nevelése esetén Óvodai nevelésünk feladatai, a gyermek személyiségfejlesztésének területei, a nevelés alapvető keretei Egészséges életmód kialakítása Egészségvédelem, edzettség Érzelmi nevelés és szocializáció Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés, nevelés Hitéleti nevelés A történet-kiválasztás kritériumai Az imádság Esztétikai nevelés A gyermek tevékenységformái Játék Munkajellegű tevékenységek A tevékenységekben megvalósuló tanulás Külső világ tevékeny megismerése Anyanyelvi nevelés mese, vers 55 1

2 Rajzolás, mintázás, kézimunka Ének, zene, énekes játék Mozgásfejlesztés A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Az óvodai élet megszervezése Szervezeti keret napirend, heti rend Intézményünk ünnepei, egyéb rendezvényei Intézményünk szakmai dokumentumai Óvodába, iskolába lépés feltételei Óvodába lépés feltételei Az iskolába lépés feltételei Gyermekvédelem az intézményben Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek Egészségnevelési alapfogalmak Az egészségnevelés célja alapelvei Egészségnevelés, fejlesztés területei Az egészségnevelés színterei A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Intézményünk kapcsolatrendszere Az intézmény és a család kapcsolata Az intézmény és a gyülekezet kapcsolata Az intézmény programjának megvalósításához szükséges eszközrendszer Legitimációs záradék Érvényességi záradék Felhasznált irodalom 93 2

3 1. INTÉZMÉNYÜNK JOGI STÁTUSZA Az intézmény neve: Péceli Református Egyházközség Harangvirág Óvodája OM azonosítója: Az intézmény székhelye: 2119 Pécel Eszperantó köz.1 Tel/Fax: 06-28/ Mobil: / Az intézmény típusa: Óvoda Az intézmény alapítási éve: Az intézmény alaptevékenységként ellátandó feladata: Óvodai nevelés a hazai óvodai neveléstörténet értékeire, a magyar óvodai nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára építve, biztosítva a gyermekeket megillető jog, az egyenlő hozzáférés joga a református keresztyén pedagógiai elvekkel és hagyományokkal kiegészítve az Országos Alapprogram alapján. Az intézmény fenntartója: A Péceli Református Egyházközség Címe: 2119 Pécel Kálvin tér.2. Az intézmény felügyeleti szerve: A Magyarországi Református Egyház (egyházmegyei, egyházkerületi és zsinati) iskolaügyi szervei, valamint a helyi önkormányzat. Az intézmény gazdálkodási jogköre: A fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján, önállóan gazdálkodó intézmény. Az alapító okirat kelte: 2003.február.16. Nyilvántartási engedély száma és kelte: 16/2003 b Alapító okirat módosításának száma és kelte: VIII/204/3/ március /38/I 2008.szeptember.24 31/ június 17. Jelen érvényes működési engedélyünket a Pest Megyei Kormányhivatal július 19-én jogerős határozatával 25/2013. szám alatt nyilvántartásba vette. Az óvodai csoportok száma: 5 Az intézmény vezetője: Gudmann-Bokor Anita A program benyújtója: Az intézmény vezetője 3

4 2. HELYZETKÉP Intézményünket a Péceli Református Egyházközség 2003-ban alapította, a gyermekek református szellemi nevelését tűzve ki célként ELŐZMÉNYEK: 2000-től folyamatosan költöztek ki Budapestről Pécelre a kisgyermekes családok. Az önkormányzati óvodák maximális létszám mellett üzemeltek, nagyon sok gyermek kiszorult az óvodai nevelésből. A presbitériumban felmerült a valamikor nagyon jól működő református oktatási intézményrendszer újra indításának gondolata. (Az egyházi oktatás állami feladatvállalás keretében indulhatott újra 1990 után.) Pécelen a református vallás a Ráday család révén igen nagy múltra tekint vissza. A volt gáz-cseretelep területe 1948-ban államosított egyházi terület volt, amire bejelentettük igényünket. Az önkormányzattal kötött megállapodás értelmében, a péceli óvodai férőhelygondok enyhítése érdekében a terület (a Hősök útjáig) visszakerült az egyház tulajdonába. A gyülekezet a régi harangozói lakást toldotta meg 1000 m 2 -rel. Eladtunk az utolsó temetőn kívüli földterületünket, ami a Pest Megyei Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázatunk önrészéből jelentős részt biztosított. A Ráday Pál Alapítvány is segítségünkre sietett téglajegyek kibocsájtásával, amiből szintén többmilliós támogatást kaptunk az óvoda építéséhez. A Kálvin téri lebontott iskolánk kárpótlásaként kapott 5 millió Ft-ot is az építésre használtuk fel. A gyülekezet és a település lakosai nagy összefogással, a presbiterek szakértelmükkel támogatták az építkezést. Az épület elkészülte után elfogyott a pénzünk. Az induláshoz szükséges berendezések terén hatalmas segítséget kaptunk Bartha Attiláné alpolgármesternőnktől, akinek révén a IX. kerületben bezárt óvodák berendezéséből sikerült sok használható eszközt térítésmentesen megkapnunk. Segítségünkre sietett a Budapesti Pasaréti Református Gyülekezet,ahol gyűjtést rendeztek az óvodának és egy teherautónyi játékkal, bútorokkal és sok hasznos tárggyal ajándékoztak meg minket. 4

5 A holland Education Alapítvány is értesült helyzetünkről Czövek Olivér nyugdíjas lelkipásztor révén, ők is a segítségünkre siettek. A nyitás előtt az óvoda épülettakarításában és berendezésében a dolgozók mellett a már ide beíratott gyermekek szülei, nagyszülei, testvérei, a gyülekezet lelkes tagjai napokon át jó hangulatban munkálkodtak szeptemberében óvodánk megnyitotta kapuit. Az első évben 75 gyermekkel 3 csoportban, a második évben már 4 csoporttal és 110 gyermekkel, működtünk ben a Magyarországi Református Egyház visszaperelte az államtól a ki nem fizetett kiegészítő támogatást, amiből 2008 nyarán nem kis átalakítással megkezdtük a bölcsődénk építését, melyet augusztus végi hálaadó Istentisztelet keretében, megnyitottunk szeptember 1-jétől Fenntartó döntése értelmében intézményünk egységes óvoda lett. Bölcsődei csoportunkat megszüntettük, így jelenleg 5 óvodai csoportban 135 gyermek napközbeni ellátását biztosítjuk. Óvodánkba a gyermekek többsége 3-4 évesen kezd el járni. Intézményünkbe a város szomszédos településeiről (Isaszeg, Maglód, Budapest) is járnak a gyerekek JELEN ÁLLAPOT ÓVODÁSAINK LAKÁSKÖRÜLMÉNYEI: Családi házban él: 97 % Sorházban, társasházban él: 3 % GYERMEKEK SZÁMA A CSALÁDOKBAN: 1 gyermeket nevel: 13 család 2 gyermeket nevel: 27 család 3 illetve több gyermeket nevel: 68 család LAKÓHELY SZERINT: Péceli lakos: 97 % Egyéb lakos: 3 % A CSALÁDOK VALLÁSGYAKORLÁSA: Van kapcsolata valamilyen egyházi gyülekezettel: 73 % Nincs kapcsolata: 27 % 5

6 A ÓVODÁBA JELENTKEZŐK ÉS A FELVETT GYERMEKEK SZÁMA AZ ELMÚLT HÁROM ÉVBEN: év Jelentkezők száma Felvettek száma EGYÉB MEGÁLLAPÍTÁSOK: óvodánk működésének 10 éve alatt: városunk óvoda rendszerének elismert tagja lett nevelőközösségünk jelentős szakmai fejlődésen ment keresztül Keresztyénnevelésünk egyre tudatosabbá vált A szülők érdeklődése nőtt a keresztyén óvodai nevelés iránt nőtt. Évről évre nő a keresztyén családokból érkező gyermekek száma. Az azonos szellemben nevelő óvodákkal kiterjedt a kapcsolatunk. Többször tartottunk közös csendes napokat más református óvodákkal. Nevelési évenként egyszer két napos lelki megerősödést, nyújtó napokat szervezünk Mátraházán. Intézményünk minden dolgozója részt vesz az évente megrendezésre kerülő Református Óvodák Országos találkozóján. A 2010-es nevelési évben intézményünk adott otthont ennek a neves rendezvénynek, melyen 24 Református Óvoda 240 fővel vett részt. Nyári továbbképzést szerveztünk. Óvodavezetőnk a református óvodák vezetői munkaközösségének tagja. Lakókörnyezetünk pedagógiai életébe aktívan bekapcsolódtunk, sportversenyek, gyermekrajz pályázatok sikeres résztvevői vagyunk. Intézményünk tagja az ACSI Keresztyén Óvodák, Iskolák szövetségének SNI gyermeket nem lát el az intézmény, eddigi működésünk alatt intézményünkben nem volt 2H, 3H s gyermek. Elvált szülők, egyedülállók aránya: 3% ÓVODAI CSOPORTJAINK JELEN ÁLLAPOT SZERINT: 2 kiscsoport 1 középső csoport 1 nagycsoport 1 vegyes életkorú csoport 6

7 (Csoportjaink szervezési elve a homogenitás, vagyis a közel azonos korú gyermekek közösségének létrehozása.) SZEMÉLYI FELTÉTELEK: Óvodapedagógus: 11 fő Dajka: 7 fő Óvodatitkár: 1 fő Élelmezés vezető: 1 fő Karbantartó-kertész: 1fő Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak: Könyvelő: 1 fő Logopédus: 1 fő MEGJEGYZÉS: Óvodapedagógusaink főiskolai végzettséggel rendelkeznek, 2 fő szakvizsgás képzést is szerzett. Pedagógiai munkánkat továbbra is 1 fő logopédus segíti, hetente 2 alkalommal 4 órában. Óvodánkban, a nevelőmunkában 7 fő dajka vesz részt, közülük mindenki elvégezte a dajkaképzőt. TÁRGYI FELTÉTELEK A nevelés tartalmi fejlesztéséhez szükséges eszközök, berendezések (készségfejlesztő játékok, szemléltető eszközök, nevelését, fejlesztését biztosító speciális eszközök, berendezések, szakmai anyagok) beszerzésénél figyelmet fordítunk arra, hogy a gyermekek fejlesztését biztosítsa, a nagymozgásoktól a finommotorikáig, a téri tájékozódás megvalósulásáig, a grafomotoros készség és tanulási képesség fejlesztését is szolgálja. könyvállománya: 740 kötet tornaterem külön helyiség (egyéni és kiscsoportos fejlesztéshez) melegítő-tálaló konyha 7

8 3. AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI ALAPELVEI Református óvodánkban a nevelési alapelvek a Biblia üzenetére épülnek, mely az élet minden kérdéséhez, így a gyermekeink neveléséhez is világos és határozott koncepciót ad. Útmutatásaira soha nagyobb szükségünk nem volt, mint ebben az értékválsággal küzdő világban. Segítségével vidám, kiegyensúlyozott gyermeket kívánunk nevelni. Nagy gondot fordítunk a gyermek és családjának megismerésére. Valljuk: Csak a megismert gyermek nevelhető. Elsősorban református családok számára kívánunk segítő kezet nyújtani gyermekeik neveléséhez, de közösen munkálkodunk minden olyan (nem református) családdal is, akik elfogadják értékeinket és nevelési elképzeléseinket. Gyermekeinket úgy védjük a világ felfokozott tempójától, hogy tudatosan nem vállalunk fel olyan tevékenységeket, melyek a nyugodt és elmélyült játéktól veszik el az időt. Istentől kért bölcsesség, krisztusi szeretet és szolgálat, mely a másságot tolerálja, az egyéniséget tiszteletben tartja A gyermek egyszeri, egyedi lényének felismerése és képességeinek felelősségteljes fejlesztése, akik megállják a helyüket a társadalomban A gyermeki szabadság biztosítása olyan ésszerű szabályokkal, amelyek elősegítik a közös élmények és tevékenységek által a szocializációt, az erkölcsi tulajdonságok megalapozását A gyermek tevékenységére épülő tanulás A családokkal való együttműködés és szükség szerint segítségnyújtás, gondoskodás Egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség biztosítása Minden érintett kapja meg a sajátos nevelési szükségletének megfelelő sérülésspecifikus ellátást Titoktartási kötelezettség betartása minden szinten 3.1. KÜLDETÉSÜNK A gyermeket Isten ajándékának tekintjük, akit a krisztusi úton járva az Ő szeretetében nevelünk. A gyermeknek joga, hogy hitben, szeretetben, nyugodt és biztonságos légkörben nevelkedhessen. Biztosítjuk a sokoldalú, harmonikus személyiségfejlődéséhez a megfelelő feltételeket. 8

9 Figyelembe véve egyéni sajátosságait, személyiségét, képességeit készítjük fel az iskolai életre. Nevelésünkben kiemelt szerepet kap az anyanyelvi nevelés, a diszlexia prevenció KERESZTYÉN PEDAGÓGIÁNK ALAPELVE: úgy neveljünk, ahogy Isten minket nevel Feltétel nélküli szeretet a gyermeknek éreznie kell, hogy egészen elfogadjuk őt, korlátozott voltában és kudarcaiban is, hiányos teljesítményei és adottságai ellenére is. Megbocsátásra való képesség fontos, hogy újra meg újra békességet teremtsünk, és megtapasztaljuk őszinteségre bűneink bocsánatát. Igazságra és való nevelés JÖVŐKÉPÜNK Mi a Harangvirág Óvoda nevelő közössége a keresztyén szellemiséghez híven szeretnénk a jövőben is életvidám, gondolkodó, a teremtett világ felé nyitott, döntésképes, elfogadó, toleráns, segítőkész gyermekeket nevelni. A keresztyén értékek még teljesebb képviseletével, a munkánkban az egységes szokásrendszer kiépítésével, azok következetes betartatásával válik majd követhetővé a napi gyakorlatban. Szeretnénk, ha a fejlődés és a fejlesztés töretlen lenne lelki síkon is, szakmai téren és tárgyi eszközökben, hogy cselekedeteink tükrözzék Istenhez való tartozásunkat, mely a gyermekekkel való tevékenységben, a szülőkkel való együttműködésben egyértelműen megnyilvánul. Olyan intézmény szeretnénk lenni, melynek jellemzője a távolbalátás, tényeken alapuló döntés, csoportos együttműködés az egyén szakmai fejlődése érdekében. Bármely területen dolgozó munkatársak személyiségét és munkáját az együttműködési készség, szeretet és felelősség hassa át. Szeretnénk, ha minden nálunk dolgozó belső indíttatásból szolgálna közöttünk, ezért lelki életének fejlődése érdekében minden lehetséges alkalmat használjon fel, szakmai fejlődése érdekében rendszeresen képezze önmagát. A nevelőmunkában a szülők együttműködésére a jövőben kiemelten számítunk. Szeretnénk megtalálni azokat az utakat, formákat a szülők lelki gondozására, melyek megerősítik őt a szülői hivatás betöltésében, felelősségtudatának növekedésében és nem zavarja a gyermekekkel való foglalkozás napi tevékenységét. 9

10 3.4. GYERMEKKÉPÜNK Gyermekeink legyenek életvidámak és életképesek, akik tudják, hogy ők Isten egyszeri és megismételhetetlen teremtményei, akiket Isten szeret, és akivel jó tervei vannak. A teremtett világ dolgai felé legyenek nyitottak. Istentől kapott talentumaikat bátran merjék felfedezni magukban. Intézményünkben helyet kap az interkulturális gyermekek nevelését támogató szemlélet, az esélyegyenlőtlenséget, a hátrányt csökkentő pedagógiai attitűd, valamint a társadalmi egyenlőségek támogatását segítő elvek INTÉZMÉNYKÉPÜNK ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe! A református óvoda a református iskolarendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, mely olyan, mint a piramis alapja, melyre ráépül a többi intézmény. Hisszük, hogy a gyermek Isten ajándéka, akit a családoknak adott sáfárságra. Hisszük, hogy minden emberi élet értékes. Természetesen a nevelést teljes mértékben átvenni a családtól nem lehet, nem szabad, de velük együtt haladva, a közös célra tekintve óvodánk és a család betöltheti feladatát. Jelenlegi helyzetükben a legtöbb család önmagában nem képes felvállalni az evangélium szerinti nevelést, ezért a keresztyén hitben való nevelés, tanulás első lépcsőfoka óvodánk lehet. Tevékenységünk: o óvó-védő o szociális o nevelő- személyiségfejlesztő o esélyegyenlőségre törekvő. Fontos feladatunk továbbá, hogy a látható világ mellett a láthatatlan világra is nyíljon fel a tekintetük. A keresztyén nevelés az egész nevelési folyamatból ki nem szakítható, akkor jó, ha áthatja az egész légkört. 10

11 3.6. PEDAGÓGUSKÉP Az itt dolgozó nevelő munkája, aki Istentől kapja feladatát a pásztoréhoz hasonlítható, aki vezeti, őrzi, táplálja a rábízottakat. Óvodapedagógusaink és gondozóink kiválasztásánál fontos szempont, hogy hitét gyakorló, keresztyén ember legyen, aki hitelesen tudja közvetíteni cselekedeteivel, munkájával a keresztyén értékrendet, az esetleges hátrányt csökkentő pedagógiai attitűdöt. Követelmény velük szemben, hogy törekedjenek, szakmailag fejlődjenek, rendszeresen tovább képezzék magukat és alkalmazkodjanak a változásokhoz. Kiemeljük az óvodapedagógus gyermekkel való kapcsolatában a minden esetben elfogadó, segítő, támogató attitűd jelenlétét. Elvárjuk az óvodapedagógusok és gondozónők illetve az óvodai nevelőmunkát segítő alkalmazottak összehangolt munkáját. 4. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI CÉLJA Sokoldalú, harmonikusan fejlődő személyiség kibontakoztatása, a keresztyén értékrend átadása a Biblia tanítása szerint, az életkori sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. A gyermekek közötti kölcsönös elfogadás és tolerancia kialakítása; felkészítés az egyes gyermekeknek megfelelő iskolai életre AZ INTÉZMÉNYI ÉLET MEGSZERVEZÉSE A gyermek egyéni szükségleteihez, a különböző tevékenységekhez igazodó napirendre helyezünk nagy hangsúlyt, az érzelmi biztonságot segítő rendszeresség megteremtésével. A szabad játéknak mindebben kitüntetett szerepe van, a tevékenységek közötti harmonikus arányok megteremtésével. A párhuzamosan végezhető tevékenységek kapnak hangsúlyt a nap folyamán. Óvodai életünk teljes nyitvatartási idejében, a gyermekkel történő tevékenységek mindegyikét kizárólag óvodapedagógus irányíthatja. A migráns gyermekek nevelésének kérdése valamennyi óvodai nevelőtestület részéről végiggondolandó, hiszen a migráns gyermekek nevelése bármikor megjelenhet az óvodában.(kt ) 11

12 4.2 A PEDAGÓGUS FELADATAI MIGRÁNS GYERMEKEK NEVELÉSE ESETÉN: a kulturális különbségek, kiépült szokások felmérése migráns gyermekek számára egyéni, magyar nyelvi fejlesztő foglalkozások kidolgozása a gyermekek differenciált nevelésben való részesítése a többi gyerek megismertetése a migráns gyermek hazájának egy-egy jellegzetességével, pl. földrajzi elhelyezkedés, nyelv, szokások, ételek. stb. a migráns gyermek segítése, megismerje országunk jellegzetességeit: földrajzi elhelyezkedés, szokások, speciális ételek stb. segítségnyújtás a különbözőségek elfogadásához és tiszteletéhez. 5. AZ ÓVODAI NEVELÉSÜNK FELADATAI, A GYERMEK SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSÉNEK TERÜLETEI, A NEVELÉS ALAPVETŐ KERETEI 5.1. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA Az egészséges életmódra nevelés átszövi az óvodai életet. Felöleli az egészséges életritmus kialakítását, higiéniás tevékenységek egymásutániságának megtanulását. A helyes életvitel a gyermek testi-lelki harmóniáját biztosítja. Általa a gyermek testi komfortérzete nő, testi képességei fejlődnek. Az egészséges környezet megfelelő feltételt biztosít a gyermekek optimális fejlődéséhez. A feladat megoldásánál hitvallásunk szerint abból indulunk ki, hogy Isten minden létezőnek Istene és mindenkor gondja van teremtményeire. Hisszük, hogy minden reánk bízott gyermek fejleszthető, erősíthető. Tekintettel vagyunk a gyermekek testi-lelki igényeire, de valljuk, hogy a testi jó közérzet nem csupán a szervezet jó működésén múlik, hanem azt a lelkiállapot is befolyásolja. A napi áhítatok adják meg ennek a lelki hátterét. Természetesen előfordulhat olyan helyzet, amikor nincs idő arra, hogy a gyermek az önállóságot gyakorolja, de törekszünk arra, hogy ezek számát a lehető legkevesebbre csökkentsük. Ezt sok türelemmel, megfelelő időelosztással és a napirend tudatos szervezésével érjük el. 12

13 Az óvodapedagógus és a gondozónő feladatai: folyamatosan figyelje a gyermek fejlődését, növekedését az intézménybe lépéstől működjön együtt a védőnővel; figyelje és segítse a gyermek szociális igényeit; alakítson harmonikus kapcsolatot a gyermekkel az egészséges személyiségfejlődés érdekében; ismerje meg a családbeli szokásokat, tapintatosan változtasson a helytelen begyakorláson, beidegződésen; folyamatosan biztosítsa a gyermek egészséges testi-lelki szükségleteinek kielégítéséhez a mozgást, levegőzést, napfürdőt, tiszta csoportszobát; az önálló testápolás, az étkezés, az öltözködés szervezettségét biztosítsa az intézménybe lépés pillanatától beszoktatás ideje alatt minden gyermekkel együtt végezze a teendőket, hogy megtanulhassák a fogásokat, a testápolási szokások sorrendjét a gyermek számára elérhető magasságban biztosítson lehetőséget a víz ivására, ne akadályozza a folyadékfogyasztás mennyiségében, hanem szeretettel szabályozza; segítse és teremtse meg az önállósodáshoz vezető utat (mosdó-, Wc.- használat); egészségkárosító életmódra hívja fel a figyelmet (kevés mozgás, helytelen táplálkozás stb.) gondozási feladatok sorrendiségét türelemmel gyakoroltassa, nyújtson példát, a differenciált segítségadást rögzítse a csoportnaplóban; a kijelölt tevékenységek begyakoroltatásának pontos menetét a csoportban dolgozó dajkák bevonásával végezze a rögzülés érdekében; a tevékenységet fejezze ki szóval is, használja ki a tanulási képességek fejlesztését, törekedjen a cselekvés, beszéd összekapcsolására; a mosdóhasználatnál biztosítson elegendő időt a tevékenységek ellátásához; az egészséges életmód, az egészségmegőrzés szokásainak megalapozása érdekében szervezze meg a gyermek napirendjét; táplálkozásnál: - szerezzen ismeretet a családoktól az esetleges ételérzékenységről; - az étkezési szokásokat úgy alakítsa ki, hogy minél kevesebb várakozási idő maradjon; 13

14 - az eddig ismeretlen ételféleségeket tapintatosan ismertesse meg a gyermekkel; - az ízek megkóstolását türelemmel tegye lehetővé; - adja meg az étkezés élményét a gyermek számára azzal, hogy az étel mennyiségének - megválasztását rábízza a gyermekre; - az igényesség terjedjen ki az esztétikus terítésre, gondoskodjék tiszta, vasalt terítőről; - ismertesse meg a kulturált étkezési szokásokat, személyes példamutatásával erősítse; - születésnapokon az édesség helyett lehetőség szerint kínáljon gyümölcsöket; - biztosítson az életkor fejlettségének megfelelő evőeszközöket; - egyéni képességek szerint tanítsa meg az evőeszközök használatát; testápolásnál: - a dajka és az óvodapedagógus biztosítsa a szükséges feltételeket a testápolás megkezdéséhez; - segítse a gyermeket igényeinek kielégítésekor a kommunikációs képességeinek fejlődését; - segítse és várja el, hogy jelezze, ha szüksége van valamire; - tapintatosan tájékozódjék a család gondozási szokásai iránt; - gyakoroltassa a fogápolási teendőket az óvodába lépéstől, szükség esetén türelemmel tanítsa meg; - esetenként gondoskodjék a gyermek lemosásáról (széklet-vizelet); - kezdeményezzen egészséges életmódról programokat (pl: Kihívás napja, gyümölcsnap, stb.) öltözködésnél: - igény és szükség szerint nyújtson segítséget a gyermek öltözködésében (le- és felvétel), segítse elő az egyre önállóbb öltözködést; - hívja fel a szülők figyelmét az időjárásnak megfelelő réteges öltözködés fontosságára - szorgalmazza - segítse elő az öltözködés során előforduló fűzés, kötés gyakorlását, tanulását; mozgásnál: - kötetlen formában biztosítson mozgásos tevékenységet; - mozgásigényüket ismerje fel és segítse annak kielégítését; 14

15 - biztosítson a csoportszobában és a szabadban mozgásos játéklehetőségekre eszközöket; - kötetlen és kötött formában is gazdagítsa a mozgáskultúrájuk fejlődését; - figyeljen a harmonikus mozgásfejlődésre, fokozatosan építse fel a fejlesztési feladatokat (nagymozgások, testséma kialakítása, tér és környezet hatásai, test a térben, finommozgások fejlesztése, kéz-láb összehangolása, keresztmozgások, laterális mozgások, mozgások figyelemmel kísérése szemkéz, szem-láb stb.); - gyűjtsön tartásjavító tornagyakorlatokat; - ésszerűen használja ki a környezet adta lehetőségeket sétákkal, kirándulásokkal; - tanítsa meg a helyes légzéstechnikát; - biztosítsa a napi levegőzést, télen is; - biztosítsa a mindennapi edzés lehetőségét; - hívja fel a szülők figyelmét a korai egészséges életmódra nevelésre, pihenésnél: - biztosítsa a napi nyugodt pihenést, ha szükséges hívja fel a szülők figyelmét az otthoni korai fekvésre, a nyugodt éjszakai alvásra; - a nyugodt pihenés feltételeit teremtse meg szellőztetéssel, a ruházat könnyítésével; - biztosítson elegendő időt a pihenéshez; - az életkornak megfelelő mennyiségű pihenést tervezzen; - 1 órai nyugodt pihenés után tegye lehetővé a nem alvó (5-6-7 éves) gyermekeknek, hogy felkelhessenek, és csendes tevékenységet folytathassanak A gyermek tevékenységei: óvodába lépésétől egyre önállóbban végzi teendőit; megtanulja a tisztálkodási teendők sorrendiségét; megtanulja használni az eszközöket (szappan, törülköző, fogkefe, fésű) és azok tisztántartását; megtanulja önállóan használni a WC-t, WC papírt; jelzi, ha bármely területen segítséget igényel; 15

16 megtanulja az önkiszolgálás sorrendiségét, a naposi teendőit (lsd: munka), az eszközök szakszerű használatát, a kulturált étkezési szokásokat, a helyes testtartást, a csöndes étkezést; jelzi, ha segítséget kér ruhadarabjainak le- és felvételénél; életkori sajátosságok miatt igényli a levegőn való tartózkodást, mozgást; sokat mozog, mindenféle mozgásos formát kipróbál; Fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: kulturált étkezési szokásokat elsajátítja; étkezéskor eldönti, hogy mennyi ételt fogyaszt; étkezés közben halkan beszélget; megfelelően, gyakorlottan használja az evőeszközöket; önállóan önt folyadékot (szed tálból); igényli a tiszta, kulturált terítéket; önállóan mosdik, törülközik, fésülködik, figyelmeztetés nélkül, szükség szerint; belső igényévé vált a fogmosás és a fogápolási eszközök tisztántartása, az eszközökre vigyáz, helyükre teszi; tudja a zsebkendőt helyesen használni; helyes sorrendben öltözködik (nadrág, pulóver, cipő, kabát, sapka); ruháját, ágyneműjét hajtogatva teszi helyre; tud fűzni, kötni, igényli a tiszta ruhát; maga és a környezetük rendjére ügyel, a körülötte lévő rendetlenséget belső igény alapján megszünteti; teljes önállósággal végzi az önkiszolgálást, s ezt természetes teendőként látja el; Egészségvédelem, egészségmegőrzés, edzettség Testünk a Szentlélek temploma, ezért az óvodában az egészségvédelem és egészségmegőrzés a gyermekek testi és lelki épségének védelmét jelenti. Célunk az egészséges életvitel igényének és kellő edzettségi fokának kialakítása, a fejlődéshez szükséges egészséges környezet biztosítása. A gondozási, a testi nevelési és a mozgásfejlesztési feladatok megfelelő ellátása, megvalósítása elősegíti a gyermekek egészségének megóvását. Nagy hangsúlyt fektetünk a higiéniás szabályok betartására, pl. a környezet tisztántartása, portalanítás, 16

17 fertőtlenítés, időjárásnak megfelelő réteges öltözködés, a napi tevékenységek minél nagyobb részének szabad levegőn való megszervezése, folyamatos levegőcsere, a termekben és az épületben minél több zöld növény elhelyezése, páratartalom biztosítása. A napközben megbetegedett gyermeket az óvónő a dajka segítségével elkülönítve gondozza, amíg szülei az értesítés alapján meg nem érkeznek. Ezek a gyermekek türelmet, fokozottabb figyelmet igényelnek. A személyes higiénia betartása külön törülköző, pohár, ruha, stb. használata elengedhetetlen. A gerincoszlop és a mozgásszervek elváltozásainak megelőzésében segítséget nyújtanak a szervezett mozgásos tevékenységek, különböző prevenciós fejlesztő tornák. A lábboltozatot erősítő speciális gyakorlatokkal, mezítláb járással a lúdtalp megelőzhető illetve javítható. Napfürdőzésnél az óvónő mindenkor tartsa szem előtt a káros sugárzási tényezőket. Külön figyelünk az intézménybe lépéskor, hogy a gyermeknek van-e különleges betegsége illetve betegségre való hajlama, a velük való egyéni bánásmódot külön tervezzük. Intézményünkben a csoportszobák hőmérsékletét, a szellőztetést, a páratartalmat állandóan figyelemmel kísérjük. Az egyéni és csoportos fejlesztések helyiségeiben is fokozott figyelmet fordítunk az egyenletes, de nem túlzott meleg biztosítására, a szellőztetésre. A minél több udvaron való tartózkodás, a levegőztetés, nyári hónapokban, a tevékenységek szabadban történő megtartása, a rendszeres kirándulások, az intézményben mind jelen van, és hozzásegíti a gyermekeket az edzettség megszerzéséhez. Az óvodapedagógus és dajka feladatai: esetleges problémáknál (bevizelés, ételérzékenység) segítsen tapintatosan, szeretetteljesen; törekedjen a szülőkkel partneri, jó emberi kapcsolat kialakítására; kísérje figyelemmel a gyermekek egészségi állapotát; betegség esetén tájékoztassa a szülőket; szükség esetén jelezze az óvoda orvosának, védőnőjének; 17

18 segítse a rendszeres (évente egyszeri) szűrések zökkenőmentes lebonyolítását (látás, hallás, fogászat, stb.); a balesetek megelőzése érdekében állítson fel ésszerű szabályokat, melyeket folyamatosan ellenőriz; jelezze az eszközök, használati tárgyak meghibásodását, rongálódását, alakítsa ki a gyermekekben saját testi épségük megőrzését, társaik testi épségének védelmét, A fejlesztés várható eredménye az óvodáskor végére egyéni adottságoknak megfelelő edzettség elérése a folyamatos fejlesztés hatására igényli a szabad levegőn való tartózkodást törekszik a saját és társai testi épségének megőrzésére, védelmére jelzi, ha egészségi állapotában változás van (hányingere van, fáj a feje stb.) 5.2. ÉRZELMI NEVELÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ BIZTOSÍTÁSA A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. (II. Timóteus 3, 16) Az 2-7 éves korú gyerek, jellemző sajátossága, hogy magatartása érzelmektől vezérelt. Ezért alapvető feladat a szeretetteljes, biztonságot nyújtó, kiegyensúlyozott légkör és otthonos körülmények megteremtése. Ebben a tárgyi feltételeken túl, óriási felelőssége van az óvodapedagógusnak, hiszen az ő példáján keresztül tanulják meg a gyerekek a társas viselkedés normáit. A keresztyén óvodában az óvónő hite, elhívatottsága semmivel sem pótolható kincs/érték. Az óvónő munkája egyben diakónia (szeretetszolgálat) is, mely Krisztus iránti hálából fakad. Reménységünk szerint ez az alapvető beállítódás sugárzódik ki mind a gyerekek, mind a szülők felé. Célunk a gyermekeket Istennel való kapcsolatra segíteni, a keresztyén hit érzelmi többletével, a korosztályának megfelelő ismeretek közvetítésével. A példaadáson kívül a jól kidolgozott napirend, szokás- és szabályrendszer kialakítására is nagy gondot kell fordítani. Az értelmes fegyelem, a közösségben megélt örömök és a csoportban szerzett élmények gördülékennyé teszik a napot. Az interakciók (párbeszédek, 18

19 játék) közben a gyerek én-képe erősödik, szocializációjuk nagymértékben pozitív irányban változik. Közben fejlődnek: szociális érzelmei: együttérzés, segítőkészség, bizalom, részvét, örömszerzés, bánat, fájdalom okozás felismerése, átélése esztétikai érzelmei: szép iránti fogékonyság, a művészeti élmény befogadására való igény és képesség fejlesztése, a mese, vers, ének-zene, énekes játékok, rajz és mintázások, a környezet megismerésén keresztül erkölcsi érzelmei: igazságosság, lelkiismeretesség, felelősség, érzelmek megtapasztalása, őszinteség, igazmondás hazugsághoz való helyes viszony kialakítása A szocializáció eredménye a gyermekek magatartásában a meggyőzés, megegyezésre való törekvés. A felnőtt-gyermek között kialakuló szoros érzelmi kapcsolat a beszoktatással kezdődik. Az óvónő és a dajka személyiségével érzelmi biztonságot kell, hogy nyújtson az intézménybe lépés első pillanatától. Ez adja a gyermek számára majd az érzelmi biztonságot. Tudjuk, hogy az óvodáskorú gyermek magatartása érzelmei által vezérelt, a magatartás kívánatos normáinak kialakítása érdekében az érzelmi hatás jelentősen felértékelődik a szeretetteljes, biztonságos, derűs, meleg légkörben. Ezért fokozottan törekszünk arra, hogy óvodánk és tárgyi környezete pozitív érzelmi hatást váltson ki, legyen hívogató, tágas, világos, jó levegőjű, esztétikusan díszített, gyermekek jelenlétét tükröző, berendezésében és színeiben egyaránt. A felnőtt-gyermek és a gyermek-gyermek kapcsolatban tükrözze a megértés, az elfogadás légköre, szeretetteljes megnyilvánulásokkal ötvözve. Óvodai beszoktatás A beszoktatásban mindkét óvónő részt vesz a beszoktatás előtt minden gyermeket meglátogatunk családjában évkezdés előtt az intézményünkbe felvett gyerekeket Kóstolgatóra - játékos délelőttre várjuk, 19

20 a szülők folyamatos időcsökkentéssel vesznek részt a folyamatban a gyermekek behozhatják otthonról azokat a tárgyakat, amelyekhez ragaszkodnak Az óvodapedagógus és dajka feladatai: személyisége szeretetet sugározzon; legyen toleráns; adjon teret a gyermek önérvényesítő törekvéseinek, a gyermeki önkifejezésnek segítse a társas kapcsolatok kialakulását; segítse a szűkebb és tágabb környezetéhez, a szülőföldhöz való kötődését egyértelmű szokás és szabályrendszert állítson fel a korosztálynak megfelelően fektessen hangsúlyt a szokás és normarendszer megalapozására a kimondott szabályokat tartassa be; vonja be a gyerekeket a szabályok kialakításába; egyeztesse a szülőkkel az óvodai csoportban érvényesítendő társas viselkedési szabályokat; vegye figyelembe a gyermek egyéni fejlődésének ütemét; Ehhez szükséges: a gyermek személyiségfejlődésének alakulásában, a modell értékű kommunikáció, bánásmód,viselkedés az óvodai feladatellátásban résztvevő felnőttek között a gyermekek egyénenkénti megismerése, képességeinek, erős és gyenge pontjainak regisztrálása (személyiségnaplóban a fejlettség és fejlesztési feladatok rögzítése); a gyermekek különböző tevékenységeinek, jelzéseinek megfigyelése, értékelése; a problémák okainak feltárása beszélgetéssel, mely segít abban, hogy megértsük, átérezzük helyzetét, állapotát nevelési módszerünkben a visszaszorítás helyett a más irányba való terelés választása a gyermek produktumainak (gyermekmunkák, verbális megnyilvánulások, játék, dramatizálás, társalgás stb.) elemzése. a belső igény kialakítását a kölcsönös kapcsolatfelvételre, a szociabilitás fejlesztésével és ébrentartásával: 20

21 az alapvető normáknak szokássá formálását, az "én" és a "csoport" viszonyának érzékeltetését az eltérő személyiségvonások tolerálását. Az érzelmi hatás legmegfelelőbb eszköze az élménynyújtás. A fejlődés várható eredményei: ragaszkodik óvodájához, társaihoz, felnőttekhez Ezt érzelmekben, szavakban, tettekben hozza nyilvánosságra a gyermek igényévé válik a helyes viselkedés és cselekvés szokásainak, szabályainak betartása egymást figyelmeztetik a szabályok megszegése esetén a gyermekben a keresztyén erkölcs csírái kialakulnak a jó és rossz között különbséget tudnak tenni, ebben mérce és segítség a megismert bibliai történet a felnőtt kérése nélkül is segítenek egymásnak, együtt éreznek a közösség tagjaival konfliktushelyzetben társaikkal egyezkednek értékelik saját tetteiket, az eléjük tárt magatartási példákat számon tartják egymást, érdeklődnek társaik, barátaik iránt a csoportba érkező vendégeket szeretettel fogadják igényükké válik a tevékenységekben való részvétel és együttműködés a tevékenységeket türelmesen, a megbeszéltek alapján befejezik képesek nyugodtan ülni, figyelmesen meghallgatják a felnőttek, gyermekek közléseit szavak nélkül is értik környezetük jelzéseit, érzéseit a közösségért szívesen dolgoznak, bíznak önmaguk képességeiben igyekeznek legyőzni a felmerülő akadályokat szociálisan éretté válnak az iskolába lépésre 21

22 5.3. AZ ANYANYELVI ÉS ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSA Anyanyelvi nevelés Óvodánkban a 2006-tól diszlexia prevenciós programot indítottunk logopédusunk vezetésével. Tervezésünknek így magában kell foglalnia a naponta megtartott anyanyelvi percek anyagát, mert ezeknek a gyakorlatoknak a rendszeres, intenzív végzése szükséges ahhoz, Az esetleges artikulációs problémával küszködő gyermekek már 3-4 éves koruktól megkapják a fejlődésükhöz szükséges segítséget. Ez a munkafolyamat alapozza meg a nagycsoport második félévétől kezdődő módszertanilag felépített diszlexia prevenciós foglalkozásokat. Az anyanyelvi fejlettség feltétele az írás és olvasás megtanulásának. A Szentírás üzenete is könnyebben jut el azokhoz, akik képesek olyan könnyedséggel olvasni, hogy figyelmük, lelkük szabad, nyitott marad az üzenet megértésére, befogadására. Szoros összefüggés vannak az anyanyelvi fejlettség, a tanulási képességek és az absztrakt gondolkodás között. A mérések alkalmával (szókincsvizsgálat, emlékezet, tanulási készség) a gyermek nyelvi fejlettségéről, taníthatóságának szintjéről információt kapunk. Anyanyelvi nevelésünk célja A 3-6 éves gyermekek beszédészlelésének, beszédmegértésének fejlesztése változatos módszerekkel, anyanyelvi játékokkal, különböző tevékenységformákkal, spontán beszédhelyzetekkel. A nyelvi és kommunikációs képességeik kibontakoztatása az iskolaérettség követelményeinek megfelelően. Anyanyelvi nevelésünk feladatai Az óvodai tevékenységformák valamennyi keretében megvalósítandó, mely az óvodai nevelés egészében jelen van. Képessé tenni a gyermekeket a feléjük áramló verbális és metakommunikációs információk befogadására, megértésére. Képessé tenni őket arra, hogy saját érzelmeiket, gondolataikat szóban pontosan és hatásosan ki tudják fejezni és eközben a beszédszituációhoz és a kommunikációs partnerhez is igazodni tudjanak. 22

23 Az életkori beszédhibák kialakulásának megelőzése, felismerése, korrekciója, az élettani beszédhibák javítása logopédusunkkal való együttműködés alapján. Az anyanyelvi nevelés érvényesítése a nevelés egész folyamatában, Beszélő környezettel, helyes mintaadással és szabálykövetéssel (a javítgatás elkerülésével) valósuljon meg nevelő munka során, különös tekintettel az alábbiakra: a gyermek beszédkedvének fenntartása, a gyermek közléseinek meghallgatása, a gyermeki kérdések érvényesülése, a válaszok igénylésére, az intellektuális érzelmek és képességek alakítására: - meghitt beszélgetésekkel, - az érzelmeket, gondolatokat kifejező szavakkal, mondatokkal, metakommunikatív eszközökkel. Anyanyelvi fejlesztő játékok Az anyanyelvi játékok felhasználásának célja, hogy az óvodás korú gyermekek játékos formában, élményeket szerezve ismerjék meg anyanyelvüket, fejlődjön beszédészlelésük, beszédmegértésük és beszédprodukciójuk. Az óvodai tevékenységformák valamennyi keretében megvalósítandó feladat, mely az óvodai nevelés egészében jelen van.. Az anyanyelvi játékok elősegítik a nyelvi ismeretek alkalmazását és rendszerezését. A megfelelő anyanyelvi fejlesztő játékot tudatosan választjuk meg, kialakítjuk a játékfeltételeket, biztosítjuk az eszközöket. Beszédfejlesztő hatásuk mellett az anyanyelvi játékok lehetőséget kínálnak arra, hogy tapasztalatokat szerezzünk a gyermekek anyanyelvi kompetenciájáról, illetve beszédhibás gyermekek esetében a logopédus instrukciói alapján javítva azokat. Tematikai változatosságuk miatt többféle tevékenység keretében alkalmazhatók, de a nap bármely szakában, néhány percnyi szünetben is beilleszthetők a napirendbe. Célszerű már kiscsoportos korban játszani az anyanyelvi játékok egyszerű formáit, s ezekre építve fokozatosan egyre nehezebb játékokat válogatni figyelembe véve a gyermekcsoport életkori és egyéni adottságait. Minden korosztályban úgy kell válogatnunk az anyanyelvi játékok közül, hogy a beszéd minden területét fejlesszük, egyre magasabb szinten. (beszédlégzés, beszédhallás, beszédaktivitás). 23

24 Hallásfejlesztő játékok Ha a gyermek nem figyel a hangokra, ha halláspercepciója fejletlen, az gátolja a beszédtevékenység kialakulását és fejlődését, ha nem raktározza el azokat emlékezetében, az gátolja a beszéd kialakulását és fejlődését. E játékok célja érdekes, figyelemfelkeltő zörejek, hangok felismerése, megnevezése, differenciálása, a hallás és a beszédhallás sokoldalú fejlesztése. Légző gyakorlatok Az érthető, tiszta beszéd alapja a helyes beszédlégzés. A kisgyermekekre jellemző, hogy olyankor vesznek levegőt amikor nem kellene, illetve, hogy beszédlégzésük nem hangtalan. Ettől beszédük akadozóvá, szaggatottá válik. A légző gyakorlatok célja a vegyes (rekesz és mellkas) légzés elsajátítása, automatizálása. Hangadással összekötött légző gyakorlatok. A kilégzést hangadással kötjük össze. Nem az a célunk, hogy kifulladásig beszéljünk, hanem hogy egyenletesen osszuk be a beszédfolyamatban a levegőnket. Fúvó- és szívógyakorlatok Ezek a játékok elősegítik a szájon át való ki- és belégzést, erősítik a lágy szájpadot és az ajkak izomzatát. Rövid ideig végezhetjük. A beszédszervek ügyesítésére szolgáló játékok Ha a beszédet létrehozó izmok nem elég mozgékonyak, renyhén vesznek részt a hangképzésben, és a beszédhang csökkent értékűvé, motyogóvá válik. Ez a hiba az életkor előrehaladtával rögzülhet. Arc és ajakgyakorlatok Céljuk az arc- és ajakizmok erősítése, ügyesítése, ezáltal az ajakkal képzett hangok alakítása. Különösen fontos ez azoknál a gyermekeknél, akik csecsemőkorban nem, vagy csak rövid ideig szoptak. Nyelvgyakorlatok Céljuk a nyelvizmok erősítése, a nyelv mozgatásának tudatosítása. A nyelvgyakorlatokat először mindig a szájtéren kívül végeztessük, majd az ajkak és a fogak között, s csak ezután vihetjük be a szájtéren belülre, 24

25 hiszen ha a gyermekek látják a nyelv mozgását, akkor könnyebben utánozzák a gyakorlatot. A fonémahallást fejlesztő játékok A pontos beszédhallás feltétele az olvasás és írás megtanulásának, a jó helyesírás kialakulásának. A tudatosítást a hangok felismerése, utánzása, izolálása, időtartamának megkülönböztetése, majd a szavak szótagokra bontása jelenti. Először a szó elején, azután a szó végén, végül a szó közepén vannak felismerendő hangok. A differenciálási játékok segítik a gyermek emlékezetének fejlődését is, ha a hallásán kívül a látását és tapintását is bekapcsoljuk a tevékenységbe. Mássalhangzókkal végzett gyakorlatok A sziszegő, susogó hangokkal és rokonaikkal (z, c, zs, cs) érdemes kezdeni a gyakorlást, mivel ezeket a legkönnyebb kihallani a szavakból, s így eljutni a legnehezebb zárhangokig (p, t, k, b, d, g). Játékok a magánhangzók ejtésének gyakorlására. A mondatfonetikai eszközök használatának gyakorlása Célunk a beszédszituációhoz leginkább illő beszédmód alkalmazása. Ennek megtalálása az óvodapedagóguson múlik, hiszen az ő példáját követik a gyermekek önként, öntudatlanul is. Hangerőváltási gyakorlatok Az óvodáskorú gyerekek csodálkoznak, ha a közlési helyzetnek megfelelő hangerő használatára figyelmeztetjük őket. Nem veszik észre, hogy gyakran túl hangosan beszélnek, máskor pedig ha elbátortalanodnak túl halkan. Ritmusgyakorlatok Hangszíngyakorlatok. Nem verbális kommunikációs játékok A beszéd a kommunikációnak csak egyik eszköze. Gyakran a beszéden túli megnyilatkozásaink hordozzák a legfontosabb információkat. E játékok arra szolgálnak, hogy a gyermekek megtanulják megérteni ezt a jelzésrendszert is. Játék a tekintettel Játék a gesztusokkal és a mimikával (testmozgásgyakorlatok) 25

26 Az anyanyelvi játékokban rejlő lehetőségeket csak abban az esetben használhatjuk ki teljességgel, ha szem előtt tartjuk a következő alapelveket: a tudatosságot, a tervszerűséget, a fokozatosságot, a változatosságot, a játékosságot. Szükség van: a bizalomteljes csoportlégkörre, az óvodapedagógus részéről biztatásra, az érdeklődést keltő, érthető szabályismertetésre, a dicséretre, a tapintatos hibajavításra, a helyzetfelismerő képességre, az anyanyelv szeretetére és alapos ismeretére. Fontos! Az anyanyelvi játék az anyanyelvi és kommunikációs nevelés egyik leghatásosabb eszköze, de nem az egyetlen. Az óvodapedagógus és dajka feladatai: az óvónő és dajka modell szerepéből adódó feladatok: - szeresse és ismerje anyanyelvét; - fejlessze anyanyelvi kultúráját; - használja a nyelvet helyzethez illeszkedően; - beszéde legyen követésre méltó, kifogástalan; - mondatszerkesztése legyen egyszerű, de változatos; - szüneteket helyesen alkalmazza; - ügyeljen a hangzásbeli hatásra; - legyen beszéde színes, alkalmazkodó; - törekedjen szemléletességre; - kérdéseivel gondolkodásra ösztönző; 26

27 fejlesztésre irányuló feladatai: - teremtsen a nap folyamán egyre több nyugodt beszédhelyzetet; - vegye figyelembe az anyag kiválasztásánál csoportja összetételét; - tanuljon meg az évszakokhoz, ünnepekhez, állatokról stb. verseket, mondókákat, amelyet bármikor elővehet; - gyűjtsön népi mondókákat, elbeszéléseket, és folyamatosan bővítse a gyűjteményt; - keressen olyan irodalmi alkotásokat, amelyek segítik a keresztyén szellemben való nevelést; - alakítson ki szokásokat a mese kezdeményezésére; - teremtsen gyakran meghitt helyet és alkalmat a mese önfeledt hallgatására (szemkontaktus, zavartalan figyelem stb.); - nyújtson lehetőséget az élményfeldolgozásra (bábjáték, dramatizálás, mimikus játék stb.); - differenciáltan foglalkozzon a hátrányos helyzetű gyermekekkel (beszédhibás, érzelmileg elhanyagolt stb.); - segítse a fejlődését (anyanyelvi játékok, helyes beszédlégzés stb.). A gyermek tevékenységei: Az anyanyelvi és kommunikációs képességek is az ismereteken, a jártasságokon és a készségeken keresztül fejleszthetők, alakíthatók. Ezért is fontos, hogy a nyelvi kommunikációs képességek kialakításának nevelési folyamatában tudatosan, tervszerűen alkalmazzuk a változatos módszereket, játékos eljárásokat. mondókákat, mesét, verset hallgat, átéli, eljátssza a kedvenc meséjét; dramatizál, báboz; történeteket mond el, talál ki; halandzsa szövegeket mond, kitalál mondókát, verset, mesét; párbeszédet folytat, megszólaltatja a bábokat, szereplőkkel azonosul; részt vesz anyanyelvi játékokban. 27

28 A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: folyamatosan történetet mondanak, ismerik logikai sorrendjüket; képesek végighallgatni türelmesen a mesét; önállóan is elmondanak egy-egy mesét, megjelenik a vers hangsúlyozása; anyanyelvi szabályokat elsajátították, helyesen használják; képesek érzelmeiket kifejezésükkel is alátámasztani (gesztusok, arc mimika); folytatásos mesék eseményeit össze tudják rakni; kialakul beszédfegyelmük; vigyáznak a mesekönyvekre; érdeklődnek a betűk iránt, megtudják különböztetni a bibliai történeteket a meséktől. Az értelmi nevelés során az óvodás korú gyermek spontán érdeklődésére, kíváncsiságára építünk. Feladatunk: ismereteinek, értelmi képességeinek tudatos fejlesztése, rendszerezése, bővítése. Arra törekszünk, hogy a differenciált fejlesztés által, a gyermekek egyéni adottságait figyelembe véve, minden gyermekben kialakuljanak azok a képességek, amelyek alapján örömet jelent számára a tanulás, önfejlesztés. Ennek érdekében egyéni méréseket, megfigyeléseket végzünk a preventív szemlélet megvalósulása érdekében. Az óvodapedagógus és dajka feladatai: a gyermek életkorának és egyéni fejlettségének megfelelő tapasztalatokat, tevékenységeket biztosítson. Élményszerzési lehetőségeket szervezzen, amelyben a gyermek érzékszervei útján szerezhet tapasztalatokat Ismerje fel és használja a spontán adódó helyzeteket Kísérje figyelemmel a gyermek fejlődését, értelmi képességeit, éljen a differenciálás lehetőségeivel Rendszerezze a gyermek spontán szerzett tapasztalatait, bővítse kötött és kötetlen tevékenységek formájában Törekedjen a műveltséganyag tartalmi komplexitására Biztosítson időt és lehetőséget az együttműködésre, próbálkozásra, tévedésre, újrakezdésre, hibajavításra 28

29 Olyan attitűdöket alakítson ki, amelyek képessé teszik a gyermeket váratlan vagy komplex élethelyzetek megoldására és egyre több örömöt, talál a kihívások legyőzésében, az önfejlesztő tanulásban Olyan eszközöket biztosítson, melyek felkeltik a gyermek kíváncsiságát és élményt jelent számukra a világ felfedezése, sokoldalú megismerése A gyermek tevékenysége: Kíváncsisága által ismeri meg a környező világot Rakosgatással és aktív tevékenységekkel szerez tapasztalatokat Ismerkedik szűkebb és tágabb környezetével Érzékszervei segítségével észreveszi és felfedezi a hasonlóságokat és különbözőségeket Növekvő figyelemmel kapcsolódik be a kötetlen és kötött tevékenységekbe Felidézi a látott és hallott élményeit Megfogalmazza a tapasztalatok során szerzett élményeit Kreatívan old meg egy-egy problémát Észreveszi, ha hibázik és növekvő önállósággal ki is javítja Vannak önálló gondolatai és dönteni tud különböző helyzetekben Rendelkezik megfelelő pozitív énképpel Fejlődés jellemzői az óvodáskor végére Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről Észlelése egyre pontosabb, valóság hűbb Tud rövid távú és hosszabb távú emlékeket felidézni Kialakult a szándékos figyelem képessége Képes a figyelem összpontosításra Figyelme nem terelődik el az adott tevékenységtől Képzeleti működése valóság közeli Folyamatosan végez megfigyeléseket - alkalmanként csoportosan vagy önállóan Felismeri a problémákat és kreatív módon megoldja A szerzett ismereteket képes megfelelő formában rendszerezni, gyakorlatban alkalmazni és közölni is azokat Világos és értelmes szavakkal tudja kifejezni ismereteit, gondolatait 29

30 Örömet jelent számára a látható és láthatatlan világ megismerése, a tanulás, önfejlesztés 5.4 HITÉLETI NEVELÉS A hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus igéje által. Róma 10:17 Isten azt mondja, hogy csak az Ő igéje által nyerhet hitet a gyermek, vagy bárki más. Célunk, hogy a gyermekek bibliai történeteken keresztül megismerhessék a mindenható Isten szeretetét, megtapasztalják kegyelmét, jóságát. Fontos, hogy mindez óvodáskorban történjék, mert (ekkor épülhetnek meg azok az alapok melyek a gyermek egész életét meghatározhatják) a kicsinyek a legfogékonyabbak a tanításra és a legtöbben fiatal korukban fordulnak az igazsághoz. Az óvodapedagógus feladatai Alakítson ki a gyermekekben olyan isten-képet, aki feltétel nélkül szereti és elfogadja őket. Tegyen meg minden tőle telhetőt azért, hogy a gyermekek érdeklődését felkeltse Isten tettei iránt, és indítsa el őket azon az úton, melyen megismerhetik megváltó munkáját. Törekedjen arra, hogy a keresztyén erkölcsi értékeket, - mint pl: személyválogatás nélküli szeretet, segítőkészség, türelem, megbocsátás, önzetlenség maga is a gyerekek elé élje. A bibliai történetek tartalmi és formai felépítését a 3-6 éves gyerek alapvető tevékenységi formáihoz (játék, munka, tanulás) alakítsa. Támaszkodjon a spontán gyermeki érdeklődésre. Alakítson ki olyan sarkot, Biblia polcot ahol mindig jelen van az aktuális ige, a bibliai történeteket felelevenítő az esetleges dramatizáláshoz szükséges eszközök, képek stb. tárháza. Teremtsen az imádságok alatt meleg, elfogadó légkört, hogy a gyermekek érezhessék Isten jelenlétét, közelségét. Vegye figyelembe a történetek kiválasztásánál a gyermek életkorát, fejlettségi szintjét, csoportja aktuális problémáit és az aktuális ünnepeket. Adjon lehetőséget arra, hogy a történeteket dramatizálhassák és vizuális tevékenységükben, játékaikban élményeiket újra átélhessék. 30

31 élő kapcsolata legyen Istennel, ismerje a Bibliát, törekedjen hiányos ismeretei pótlására alakítson ki a gyermekekben egy olyan Isten-képet, aki szeret, aki gondoskodik rólunk, aki megőriz minket minden körülmények között, aki mindig ad. Legnagyobb ajándéka számunkra fia Jézus Krisztus, aki mindig figyel ránk, meghallgat, mindig velünk van, soha el nem, hagy és aki úgy fogad el minket, ahogy vagyunk; Szentlelke aki vezet, tanácsol. plántáljon keresztyén erkölcsi tartalmakat, pl.: személyválogatás nélküli szeretet, megbocsátás, önzetlenség, másság elfogadása, türelem, segítőkészség tanítsa meg a gyermeket imádkozni (kötött, kötetlen, saját szavaikkal elmondott imádságok) tanítsa meg őket helyesen kérni, és hálát adni A történet kiválasztásának alapvető kritériumai Olyan történetek közül válasszunk, melyek emészthetőek a gyermekek számára is. A történetek összefüggéseit ne törjük össze. Időzzünk több alkalommal egy-egy bibliai alaknál. Elvünk: 1. Inkább kevesebbet, de alaposan, mint sokat, de felületesen. 2. A gyermek semmit nem tud még a történetről. A történeteket összefüggések alapján csoportosítsuk, ne időrendben, mert a gyermekeknek nincs érzéke a kronológiai sorrendhez. A történet ne keltsen félelmet a gyerekekben, és ne tartalmazzon számukra feldolgozhatatlan tartalmat és érzelmeket; Olyan történetek közül válasszunk, amelyek pozitív érzelmi töltettel rendelkeznek, amelyek a szerető, gondoskodó Isten-képet erősítik meg. Mindig az Isten gondoskodó szeretetét emeljük ki és soha ne hangsúlyozzuk a bűnt, a rosszat, hiszen a bibliai történetek elsősorban nem arról szólnak, hogy milyen az ember (bűnös, engedetlen), hanem Isten kegyelméről és szeretetéről; Az Ige valódi üzenetétől ne térjünk el, ugyanakkor gyermekszerű legyen az előadásmódunk. Fontos, hogy a bibliai történeteket különböztessük meg a meséktől, ehhez hiteles történetmondás szükséges (hiteles legyen a személyem a gyermek előtt, amit mondok én is hiszem és akként élek), a történeteken keresztül Isten üzen nekünk valamit. Mielőtt a gyermek elé visszük a történetet, tanulmányozzuk az adott 31

PÉCELI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HARANGVIRÁG ÓVODÁJA és BÖLCSŐDÉJE NEVELÉSI PROGRAM

PÉCELI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HARANGVIRÁG ÓVODÁJA és BÖLCSŐDÉJE NEVELÉSI PROGRAM Minden gondotokat Ö reá vessétek, mert neki gondja van reátok. 1Pt 5,7 PÉCELI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HARANGVIRÁG ÓVODÁJA és BÖLCSŐDÉJE NEVELÉSI PROGRAM OM azonosító: 200337 Dátum:2010. szeptember 1. Gudmann-Bokor

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

A D A T L A P. 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18

A D A T L A P. 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18 -1- A D A T L A P Az óvoda neve: címe: Áfonyáskert Óvoda 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18 2. Tagintézmény neve: Középszer Tagóvoda

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA OM AZONOSÍTÓ : 028181 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1..ÓVODÁNK ADATAI Neve: Gádoros Nagyközség Képviselő testületének Napköziotthonos

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Óvodai Pedagógiai Program

Óvodai Pedagógiai Program 2013. Óvodai Pedagógiai Program Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda - Óvoda Tagintézménye Tartalomjegyzék 1. Óvodánk adatai, helyzetkép... 4 1.1 Óvodánk adatai... 4 1.2 Helyzetkép... 5

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi háttér... 4 Az óvoda

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

2013. SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK

2013. SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5919 Pusztaföldvár Táncsics u. 65.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ...5 1.1. A pedagógiai program célja, feladata...6 1.2. Jogszabályi

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

Bárka Keresztény Családi Napközi

Bárka Keresztény Családi Napközi Bárka Keresztény Családi Napközi Családi napközi neve: Bárka Keresztyén Családi Napközi Címe: Budapest, 1039, József Attila u. 28. Telefon: 06-70/70-368-23 Email: blanka.hock@gmail.com A programért felelős

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012.

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012. KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Rábatamási, 2012. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. GYERMEKKÉPÜNK 1.2. ÓVODAKÉPÜNK 1.3. PEDAGÓGUSKÉPÜNK: ÓVÓNŐI ATTITŰD 2. BEMUTATKOZÁS 2.1. AZ ÓVODA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító:

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda adatai 4 1. BEVEZETŐ 6 1. 1. Programunk alapelve 7 1. 2 Kiindulási pontjaink 7 1. 3.Gyermekkép 7 1. 4. Óvodakép

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Intézmény neve: BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény 3240 Parád, Kossuth L. u. 128. Tel., Fax:

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

A 3-4 éves gyermekek nyelvi-kommunikációs fejlesztése a prevenció jegyében Konzulens tanár: GEREBEN ANITA Készítette: Józsa Gabriella

A 3-4 éves gyermekek nyelvi-kommunikációs fejlesztése a prevenció jegyében Konzulens tanár: GEREBEN ANITA Készítette: Józsa Gabriella Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai szakmai Szolgáltató Intézmény Mottó: A 3-4 éves gyermekek nyelvi-kommunikációs fejlesztése a prevenció jegyében Konzulens tanár: GEREBEN

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

Szombathelyi Napsugár Óvoda Sonnenstrahl Kindergarten. Óvodai Pedagógiai Program OM azonosító: 036471

Szombathelyi Napsugár Óvoda Sonnenstrahl Kindergarten. Óvodai Pedagógiai Program OM azonosító: 036471 Szombathelyi Napsugár Óvoda Sonnenstrahl Kindergarten Óvodai Pedagógiai Program OM azonosító: 036471 Készítette: Óvoda Nevelőtestülete Szombathely, 2013. augusztus 28. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. B E V E Z E

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben