HARANGVIRÁG REFORMÁTUS ÓVODA OM AZONOSÍTÓ:200337

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HARANGVIRÁG REFORMÁTUS ÓVODA OM AZONOSÍTÓ:200337"

Átírás

1 HARANGVIRÁG REFORMÁTUS ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményünk jogi státusza 3 2. Helyzetkép előzmények jelen állapot 5 3. Az intézmény nevelési alapelvei Küldetésünk Keresztyén pedagógiánk alapelve Jövőképünk Gyermekképünk Intézményképünk Pedagóguskép Intézményünk nevelési célja Az intézményi élet megszervezése A pedagógus feladatai migráns gyermekek nevelése esetén Óvodai nevelésünk feladatai, a gyermek személyiségfejlesztésének területei, a nevelés alapvető keretei Egészséges életmód kialakítása Egészségvédelem, edzettség Érzelmi nevelés és szocializáció Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés, nevelés Hitéleti nevelés A történet-kiválasztás kritériumai Az imádság Esztétikai nevelés A gyermek tevékenységformái Játék Munkajellegű tevékenységek A tevékenységekben megvalósuló tanulás Külső világ tevékeny megismerése Anyanyelvi nevelés mese, vers 55 1

2 Rajzolás, mintázás, kézimunka Ének, zene, énekes játék Mozgásfejlesztés A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Az óvodai élet megszervezése Szervezeti keret napirend, heti rend Intézményünk ünnepei, egyéb rendezvényei Intézményünk szakmai dokumentumai Óvodába, iskolába lépés feltételei Óvodába lépés feltételei Az iskolába lépés feltételei Gyermekvédelem az intézményben Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek Egészségnevelési alapfogalmak Az egészségnevelés célja alapelvei Egészségnevelés, fejlesztés területei Az egészségnevelés színterei A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Intézményünk kapcsolatrendszere Az intézmény és a család kapcsolata Az intézmény és a gyülekezet kapcsolata Az intézmény programjának megvalósításához szükséges eszközrendszer Legitimációs záradék Érvényességi záradék Felhasznált irodalom 93 2

3 1. INTÉZMÉNYÜNK JOGI STÁTUSZA Az intézmény neve: Péceli Református Egyházközség Harangvirág Óvodája OM azonosítója: Az intézmény székhelye: 2119 Pécel Eszperantó köz.1 Tel/Fax: 06-28/ Mobil: / Az intézmény típusa: Óvoda Az intézmény alapítási éve: Az intézmény alaptevékenységként ellátandó feladata: Óvodai nevelés a hazai óvodai neveléstörténet értékeire, a magyar óvodai nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára építve, biztosítva a gyermekeket megillető jog, az egyenlő hozzáférés joga a református keresztyén pedagógiai elvekkel és hagyományokkal kiegészítve az Országos Alapprogram alapján. Az intézmény fenntartója: A Péceli Református Egyházközség Címe: 2119 Pécel Kálvin tér.2. Az intézmény felügyeleti szerve: A Magyarországi Református Egyház (egyházmegyei, egyházkerületi és zsinati) iskolaügyi szervei, valamint a helyi önkormányzat. Az intézmény gazdálkodási jogköre: A fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján, önállóan gazdálkodó intézmény. Az alapító okirat kelte: 2003.február.16. Nyilvántartási engedély száma és kelte: 16/2003 b Alapító okirat módosításának száma és kelte: VIII/204/3/ március /38/I 2008.szeptember.24 31/ június 17. Jelen érvényes működési engedélyünket a Pest Megyei Kormányhivatal július 19-én jogerős határozatával 25/2013. szám alatt nyilvántartásba vette. Az óvodai csoportok száma: 5 Az intézmény vezetője: Gudmann-Bokor Anita A program benyújtója: Az intézmény vezetője 3

4 2. HELYZETKÉP Intézményünket a Péceli Református Egyházközség 2003-ban alapította, a gyermekek református szellemi nevelését tűzve ki célként ELŐZMÉNYEK: 2000-től folyamatosan költöztek ki Budapestről Pécelre a kisgyermekes családok. Az önkormányzati óvodák maximális létszám mellett üzemeltek, nagyon sok gyermek kiszorult az óvodai nevelésből. A presbitériumban felmerült a valamikor nagyon jól működő református oktatási intézményrendszer újra indításának gondolata. (Az egyházi oktatás állami feladatvállalás keretében indulhatott újra 1990 után.) Pécelen a református vallás a Ráday család révén igen nagy múltra tekint vissza. A volt gáz-cseretelep területe 1948-ban államosított egyházi terület volt, amire bejelentettük igényünket. Az önkormányzattal kötött megállapodás értelmében, a péceli óvodai férőhelygondok enyhítése érdekében a terület (a Hősök útjáig) visszakerült az egyház tulajdonába. A gyülekezet a régi harangozói lakást toldotta meg 1000 m 2 -rel. Eladtunk az utolsó temetőn kívüli földterületünket, ami a Pest Megyei Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázatunk önrészéből jelentős részt biztosított. A Ráday Pál Alapítvány is segítségünkre sietett téglajegyek kibocsájtásával, amiből szintén többmilliós támogatást kaptunk az óvoda építéséhez. A Kálvin téri lebontott iskolánk kárpótlásaként kapott 5 millió Ft-ot is az építésre használtuk fel. A gyülekezet és a település lakosai nagy összefogással, a presbiterek szakértelmükkel támogatták az építkezést. Az épület elkészülte után elfogyott a pénzünk. Az induláshoz szükséges berendezések terén hatalmas segítséget kaptunk Bartha Attiláné alpolgármesternőnktől, akinek révén a IX. kerületben bezárt óvodák berendezéséből sikerült sok használható eszközt térítésmentesen megkapnunk. Segítségünkre sietett a Budapesti Pasaréti Református Gyülekezet,ahol gyűjtést rendeztek az óvodának és egy teherautónyi játékkal, bútorokkal és sok hasznos tárggyal ajándékoztak meg minket. 4

5 A holland Education Alapítvány is értesült helyzetünkről Czövek Olivér nyugdíjas lelkipásztor révén, ők is a segítségünkre siettek. A nyitás előtt az óvoda épülettakarításában és berendezésében a dolgozók mellett a már ide beíratott gyermekek szülei, nagyszülei, testvérei, a gyülekezet lelkes tagjai napokon át jó hangulatban munkálkodtak szeptemberében óvodánk megnyitotta kapuit. Az első évben 75 gyermekkel 3 csoportban, a második évben már 4 csoporttal és 110 gyermekkel, működtünk ben a Magyarországi Református Egyház visszaperelte az államtól a ki nem fizetett kiegészítő támogatást, amiből 2008 nyarán nem kis átalakítással megkezdtük a bölcsődénk építését, melyet augusztus végi hálaadó Istentisztelet keretében, megnyitottunk szeptember 1-jétől Fenntartó döntése értelmében intézményünk egységes óvoda lett. Bölcsődei csoportunkat megszüntettük, így jelenleg 5 óvodai csoportban 135 gyermek napközbeni ellátását biztosítjuk. Óvodánkba a gyermekek többsége 3-4 évesen kezd el járni. Intézményünkbe a város szomszédos településeiről (Isaszeg, Maglód, Budapest) is járnak a gyerekek JELEN ÁLLAPOT ÓVODÁSAINK LAKÁSKÖRÜLMÉNYEI: Családi házban él: 97 % Sorházban, társasházban él: 3 % GYERMEKEK SZÁMA A CSALÁDOKBAN: 1 gyermeket nevel: 13 család 2 gyermeket nevel: 27 család 3 illetve több gyermeket nevel: 68 család LAKÓHELY SZERINT: Péceli lakos: 97 % Egyéb lakos: 3 % A CSALÁDOK VALLÁSGYAKORLÁSA: Van kapcsolata valamilyen egyházi gyülekezettel: 73 % Nincs kapcsolata: 27 % 5

6 A ÓVODÁBA JELENTKEZŐK ÉS A FELVETT GYERMEKEK SZÁMA AZ ELMÚLT HÁROM ÉVBEN: év Jelentkezők száma Felvettek száma EGYÉB MEGÁLLAPÍTÁSOK: óvodánk működésének 10 éve alatt: városunk óvoda rendszerének elismert tagja lett nevelőközösségünk jelentős szakmai fejlődésen ment keresztül Keresztyénnevelésünk egyre tudatosabbá vált A szülők érdeklődése nőtt a keresztyén óvodai nevelés iránt nőtt. Évről évre nő a keresztyén családokból érkező gyermekek száma. Az azonos szellemben nevelő óvodákkal kiterjedt a kapcsolatunk. Többször tartottunk közös csendes napokat más református óvodákkal. Nevelési évenként egyszer két napos lelki megerősödést, nyújtó napokat szervezünk Mátraházán. Intézményünk minden dolgozója részt vesz az évente megrendezésre kerülő Református Óvodák Országos találkozóján. A 2010-es nevelési évben intézményünk adott otthont ennek a neves rendezvénynek, melyen 24 Református Óvoda 240 fővel vett részt. Nyári továbbképzést szerveztünk. Óvodavezetőnk a református óvodák vezetői munkaközösségének tagja. Lakókörnyezetünk pedagógiai életébe aktívan bekapcsolódtunk, sportversenyek, gyermekrajz pályázatok sikeres résztvevői vagyunk. Intézményünk tagja az ACSI Keresztyén Óvodák, Iskolák szövetségének SNI gyermeket nem lát el az intézmény, eddigi működésünk alatt intézményünkben nem volt 2H, 3H s gyermek. Elvált szülők, egyedülállók aránya: 3% ÓVODAI CSOPORTJAINK JELEN ÁLLAPOT SZERINT: 2 kiscsoport 1 középső csoport 1 nagycsoport 1 vegyes életkorú csoport 6

7 (Csoportjaink szervezési elve a homogenitás, vagyis a közel azonos korú gyermekek közösségének létrehozása.) SZEMÉLYI FELTÉTELEK: Óvodapedagógus: 11 fő Dajka: 7 fő Óvodatitkár: 1 fő Élelmezés vezető: 1 fő Karbantartó-kertész: 1fő Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak: Könyvelő: 1 fő Logopédus: 1 fő MEGJEGYZÉS: Óvodapedagógusaink főiskolai végzettséggel rendelkeznek, 2 fő szakvizsgás képzést is szerzett. Pedagógiai munkánkat továbbra is 1 fő logopédus segíti, hetente 2 alkalommal 4 órában. Óvodánkban, a nevelőmunkában 7 fő dajka vesz részt, közülük mindenki elvégezte a dajkaképzőt. TÁRGYI FELTÉTELEK A nevelés tartalmi fejlesztéséhez szükséges eszközök, berendezések (készségfejlesztő játékok, szemléltető eszközök, nevelését, fejlesztését biztosító speciális eszközök, berendezések, szakmai anyagok) beszerzésénél figyelmet fordítunk arra, hogy a gyermekek fejlesztését biztosítsa, a nagymozgásoktól a finommotorikáig, a téri tájékozódás megvalósulásáig, a grafomotoros készség és tanulási képesség fejlesztését is szolgálja. könyvállománya: 740 kötet tornaterem külön helyiség (egyéni és kiscsoportos fejlesztéshez) melegítő-tálaló konyha 7

8 3. AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI ALAPELVEI Református óvodánkban a nevelési alapelvek a Biblia üzenetére épülnek, mely az élet minden kérdéséhez, így a gyermekeink neveléséhez is világos és határozott koncepciót ad. Útmutatásaira soha nagyobb szükségünk nem volt, mint ebben az értékválsággal küzdő világban. Segítségével vidám, kiegyensúlyozott gyermeket kívánunk nevelni. Nagy gondot fordítunk a gyermek és családjának megismerésére. Valljuk: Csak a megismert gyermek nevelhető. Elsősorban református családok számára kívánunk segítő kezet nyújtani gyermekeik neveléséhez, de közösen munkálkodunk minden olyan (nem református) családdal is, akik elfogadják értékeinket és nevelési elképzeléseinket. Gyermekeinket úgy védjük a világ felfokozott tempójától, hogy tudatosan nem vállalunk fel olyan tevékenységeket, melyek a nyugodt és elmélyült játéktól veszik el az időt. Istentől kért bölcsesség, krisztusi szeretet és szolgálat, mely a másságot tolerálja, az egyéniséget tiszteletben tartja A gyermek egyszeri, egyedi lényének felismerése és képességeinek felelősségteljes fejlesztése, akik megállják a helyüket a társadalomban A gyermeki szabadság biztosítása olyan ésszerű szabályokkal, amelyek elősegítik a közös élmények és tevékenységek által a szocializációt, az erkölcsi tulajdonságok megalapozását A gyermek tevékenységére épülő tanulás A családokkal való együttműködés és szükség szerint segítségnyújtás, gondoskodás Egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség biztosítása Minden érintett kapja meg a sajátos nevelési szükségletének megfelelő sérülésspecifikus ellátást Titoktartási kötelezettség betartása minden szinten 3.1. KÜLDETÉSÜNK A gyermeket Isten ajándékának tekintjük, akit a krisztusi úton járva az Ő szeretetében nevelünk. A gyermeknek joga, hogy hitben, szeretetben, nyugodt és biztonságos légkörben nevelkedhessen. Biztosítjuk a sokoldalú, harmonikus személyiségfejlődéséhez a megfelelő feltételeket. 8

9 Figyelembe véve egyéni sajátosságait, személyiségét, képességeit készítjük fel az iskolai életre. Nevelésünkben kiemelt szerepet kap az anyanyelvi nevelés, a diszlexia prevenció KERESZTYÉN PEDAGÓGIÁNK ALAPELVE: úgy neveljünk, ahogy Isten minket nevel Feltétel nélküli szeretet a gyermeknek éreznie kell, hogy egészen elfogadjuk őt, korlátozott voltában és kudarcaiban is, hiányos teljesítményei és adottságai ellenére is. Megbocsátásra való képesség fontos, hogy újra meg újra békességet teremtsünk, és megtapasztaljuk őszinteségre bűneink bocsánatát. Igazságra és való nevelés JÖVŐKÉPÜNK Mi a Harangvirág Óvoda nevelő közössége a keresztyén szellemiséghez híven szeretnénk a jövőben is életvidám, gondolkodó, a teremtett világ felé nyitott, döntésképes, elfogadó, toleráns, segítőkész gyermekeket nevelni. A keresztyén értékek még teljesebb képviseletével, a munkánkban az egységes szokásrendszer kiépítésével, azok következetes betartatásával válik majd követhetővé a napi gyakorlatban. Szeretnénk, ha a fejlődés és a fejlesztés töretlen lenne lelki síkon is, szakmai téren és tárgyi eszközökben, hogy cselekedeteink tükrözzék Istenhez való tartozásunkat, mely a gyermekekkel való tevékenységben, a szülőkkel való együttműködésben egyértelműen megnyilvánul. Olyan intézmény szeretnénk lenni, melynek jellemzője a távolbalátás, tényeken alapuló döntés, csoportos együttműködés az egyén szakmai fejlődése érdekében. Bármely területen dolgozó munkatársak személyiségét és munkáját az együttműködési készség, szeretet és felelősség hassa át. Szeretnénk, ha minden nálunk dolgozó belső indíttatásból szolgálna közöttünk, ezért lelki életének fejlődése érdekében minden lehetséges alkalmat használjon fel, szakmai fejlődése érdekében rendszeresen képezze önmagát. A nevelőmunkában a szülők együttműködésére a jövőben kiemelten számítunk. Szeretnénk megtalálni azokat az utakat, formákat a szülők lelki gondozására, melyek megerősítik őt a szülői hivatás betöltésében, felelősségtudatának növekedésében és nem zavarja a gyermekekkel való foglalkozás napi tevékenységét. 9

10 3.4. GYERMEKKÉPÜNK Gyermekeink legyenek életvidámak és életképesek, akik tudják, hogy ők Isten egyszeri és megismételhetetlen teremtményei, akiket Isten szeret, és akivel jó tervei vannak. A teremtett világ dolgai felé legyenek nyitottak. Istentől kapott talentumaikat bátran merjék felfedezni magukban. Intézményünkben helyet kap az interkulturális gyermekek nevelését támogató szemlélet, az esélyegyenlőtlenséget, a hátrányt csökkentő pedagógiai attitűd, valamint a társadalmi egyenlőségek támogatását segítő elvek INTÉZMÉNYKÉPÜNK ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe! A református óvoda a református iskolarendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, mely olyan, mint a piramis alapja, melyre ráépül a többi intézmény. Hisszük, hogy a gyermek Isten ajándéka, akit a családoknak adott sáfárságra. Hisszük, hogy minden emberi élet értékes. Természetesen a nevelést teljes mértékben átvenni a családtól nem lehet, nem szabad, de velük együtt haladva, a közös célra tekintve óvodánk és a család betöltheti feladatát. Jelenlegi helyzetükben a legtöbb család önmagában nem képes felvállalni az evangélium szerinti nevelést, ezért a keresztyén hitben való nevelés, tanulás első lépcsőfoka óvodánk lehet. Tevékenységünk: o óvó-védő o szociális o nevelő- személyiségfejlesztő o esélyegyenlőségre törekvő. Fontos feladatunk továbbá, hogy a látható világ mellett a láthatatlan világra is nyíljon fel a tekintetük. A keresztyén nevelés az egész nevelési folyamatból ki nem szakítható, akkor jó, ha áthatja az egész légkört. 10

11 3.6. PEDAGÓGUSKÉP Az itt dolgozó nevelő munkája, aki Istentől kapja feladatát a pásztoréhoz hasonlítható, aki vezeti, őrzi, táplálja a rábízottakat. Óvodapedagógusaink és gondozóink kiválasztásánál fontos szempont, hogy hitét gyakorló, keresztyén ember legyen, aki hitelesen tudja közvetíteni cselekedeteivel, munkájával a keresztyén értékrendet, az esetleges hátrányt csökkentő pedagógiai attitűdöt. Követelmény velük szemben, hogy törekedjenek, szakmailag fejlődjenek, rendszeresen tovább képezzék magukat és alkalmazkodjanak a változásokhoz. Kiemeljük az óvodapedagógus gyermekkel való kapcsolatában a minden esetben elfogadó, segítő, támogató attitűd jelenlétét. Elvárjuk az óvodapedagógusok és gondozónők illetve az óvodai nevelőmunkát segítő alkalmazottak összehangolt munkáját. 4. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI CÉLJA Sokoldalú, harmonikusan fejlődő személyiség kibontakoztatása, a keresztyén értékrend átadása a Biblia tanítása szerint, az életkori sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. A gyermekek közötti kölcsönös elfogadás és tolerancia kialakítása; felkészítés az egyes gyermekeknek megfelelő iskolai életre AZ INTÉZMÉNYI ÉLET MEGSZERVEZÉSE A gyermek egyéni szükségleteihez, a különböző tevékenységekhez igazodó napirendre helyezünk nagy hangsúlyt, az érzelmi biztonságot segítő rendszeresség megteremtésével. A szabad játéknak mindebben kitüntetett szerepe van, a tevékenységek közötti harmonikus arányok megteremtésével. A párhuzamosan végezhető tevékenységek kapnak hangsúlyt a nap folyamán. Óvodai életünk teljes nyitvatartási idejében, a gyermekkel történő tevékenységek mindegyikét kizárólag óvodapedagógus irányíthatja. A migráns gyermekek nevelésének kérdése valamennyi óvodai nevelőtestület részéről végiggondolandó, hiszen a migráns gyermekek nevelése bármikor megjelenhet az óvodában.(kt ) 11

12 4.2 A PEDAGÓGUS FELADATAI MIGRÁNS GYERMEKEK NEVELÉSE ESETÉN: a kulturális különbségek, kiépült szokások felmérése migráns gyermekek számára egyéni, magyar nyelvi fejlesztő foglalkozások kidolgozása a gyermekek differenciált nevelésben való részesítése a többi gyerek megismertetése a migráns gyermek hazájának egy-egy jellegzetességével, pl. földrajzi elhelyezkedés, nyelv, szokások, ételek. stb. a migráns gyermek segítése, megismerje országunk jellegzetességeit: földrajzi elhelyezkedés, szokások, speciális ételek stb. segítségnyújtás a különbözőségek elfogadásához és tiszteletéhez. 5. AZ ÓVODAI NEVELÉSÜNK FELADATAI, A GYERMEK SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSÉNEK TERÜLETEI, A NEVELÉS ALAPVETŐ KERETEI 5.1. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA Az egészséges életmódra nevelés átszövi az óvodai életet. Felöleli az egészséges életritmus kialakítását, higiéniás tevékenységek egymásutániságának megtanulását. A helyes életvitel a gyermek testi-lelki harmóniáját biztosítja. Általa a gyermek testi komfortérzete nő, testi képességei fejlődnek. Az egészséges környezet megfelelő feltételt biztosít a gyermekek optimális fejlődéséhez. A feladat megoldásánál hitvallásunk szerint abból indulunk ki, hogy Isten minden létezőnek Istene és mindenkor gondja van teremtményeire. Hisszük, hogy minden reánk bízott gyermek fejleszthető, erősíthető. Tekintettel vagyunk a gyermekek testi-lelki igényeire, de valljuk, hogy a testi jó közérzet nem csupán a szervezet jó működésén múlik, hanem azt a lelkiállapot is befolyásolja. A napi áhítatok adják meg ennek a lelki hátterét. Természetesen előfordulhat olyan helyzet, amikor nincs idő arra, hogy a gyermek az önállóságot gyakorolja, de törekszünk arra, hogy ezek számát a lehető legkevesebbre csökkentsük. Ezt sok türelemmel, megfelelő időelosztással és a napirend tudatos szervezésével érjük el. 12

13 Az óvodapedagógus és a gondozónő feladatai: folyamatosan figyelje a gyermek fejlődését, növekedését az intézménybe lépéstől működjön együtt a védőnővel; figyelje és segítse a gyermek szociális igényeit; alakítson harmonikus kapcsolatot a gyermekkel az egészséges személyiségfejlődés érdekében; ismerje meg a családbeli szokásokat, tapintatosan változtasson a helytelen begyakorláson, beidegződésen; folyamatosan biztosítsa a gyermek egészséges testi-lelki szükségleteinek kielégítéséhez a mozgást, levegőzést, napfürdőt, tiszta csoportszobát; az önálló testápolás, az étkezés, az öltözködés szervezettségét biztosítsa az intézménybe lépés pillanatától beszoktatás ideje alatt minden gyermekkel együtt végezze a teendőket, hogy megtanulhassák a fogásokat, a testápolási szokások sorrendjét a gyermek számára elérhető magasságban biztosítson lehetőséget a víz ivására, ne akadályozza a folyadékfogyasztás mennyiségében, hanem szeretettel szabályozza; segítse és teremtse meg az önállósodáshoz vezető utat (mosdó-, Wc.- használat); egészségkárosító életmódra hívja fel a figyelmet (kevés mozgás, helytelen táplálkozás stb.) gondozási feladatok sorrendiségét türelemmel gyakoroltassa, nyújtson példát, a differenciált segítségadást rögzítse a csoportnaplóban; a kijelölt tevékenységek begyakoroltatásának pontos menetét a csoportban dolgozó dajkák bevonásával végezze a rögzülés érdekében; a tevékenységet fejezze ki szóval is, használja ki a tanulási képességek fejlesztését, törekedjen a cselekvés, beszéd összekapcsolására; a mosdóhasználatnál biztosítson elegendő időt a tevékenységek ellátásához; az egészséges életmód, az egészségmegőrzés szokásainak megalapozása érdekében szervezze meg a gyermek napirendjét; táplálkozásnál: - szerezzen ismeretet a családoktól az esetleges ételérzékenységről; - az étkezési szokásokat úgy alakítsa ki, hogy minél kevesebb várakozási idő maradjon; 13

14 - az eddig ismeretlen ételféleségeket tapintatosan ismertesse meg a gyermekkel; - az ízek megkóstolását türelemmel tegye lehetővé; - adja meg az étkezés élményét a gyermek számára azzal, hogy az étel mennyiségének - megválasztását rábízza a gyermekre; - az igényesség terjedjen ki az esztétikus terítésre, gondoskodjék tiszta, vasalt terítőről; - ismertesse meg a kulturált étkezési szokásokat, személyes példamutatásával erősítse; - születésnapokon az édesség helyett lehetőség szerint kínáljon gyümölcsöket; - biztosítson az életkor fejlettségének megfelelő evőeszközöket; - egyéni képességek szerint tanítsa meg az evőeszközök használatát; testápolásnál: - a dajka és az óvodapedagógus biztosítsa a szükséges feltételeket a testápolás megkezdéséhez; - segítse a gyermeket igényeinek kielégítésekor a kommunikációs képességeinek fejlődését; - segítse és várja el, hogy jelezze, ha szüksége van valamire; - tapintatosan tájékozódjék a család gondozási szokásai iránt; - gyakoroltassa a fogápolási teendőket az óvodába lépéstől, szükség esetén türelemmel tanítsa meg; - esetenként gondoskodjék a gyermek lemosásáról (széklet-vizelet); - kezdeményezzen egészséges életmódról programokat (pl: Kihívás napja, gyümölcsnap, stb.) öltözködésnél: - igény és szükség szerint nyújtson segítséget a gyermek öltözködésében (le- és felvétel), segítse elő az egyre önállóbb öltözködést; - hívja fel a szülők figyelmét az időjárásnak megfelelő réteges öltözködés fontosságára - szorgalmazza - segítse elő az öltözködés során előforduló fűzés, kötés gyakorlását, tanulását; mozgásnál: - kötetlen formában biztosítson mozgásos tevékenységet; - mozgásigényüket ismerje fel és segítse annak kielégítését; 14

15 - biztosítson a csoportszobában és a szabadban mozgásos játéklehetőségekre eszközöket; - kötetlen és kötött formában is gazdagítsa a mozgáskultúrájuk fejlődését; - figyeljen a harmonikus mozgásfejlődésre, fokozatosan építse fel a fejlesztési feladatokat (nagymozgások, testséma kialakítása, tér és környezet hatásai, test a térben, finommozgások fejlesztése, kéz-láb összehangolása, keresztmozgások, laterális mozgások, mozgások figyelemmel kísérése szemkéz, szem-láb stb.); - gyűjtsön tartásjavító tornagyakorlatokat; - ésszerűen használja ki a környezet adta lehetőségeket sétákkal, kirándulásokkal; - tanítsa meg a helyes légzéstechnikát; - biztosítsa a napi levegőzést, télen is; - biztosítsa a mindennapi edzés lehetőségét; - hívja fel a szülők figyelmét a korai egészséges életmódra nevelésre, pihenésnél: - biztosítsa a napi nyugodt pihenést, ha szükséges hívja fel a szülők figyelmét az otthoni korai fekvésre, a nyugodt éjszakai alvásra; - a nyugodt pihenés feltételeit teremtse meg szellőztetéssel, a ruházat könnyítésével; - biztosítson elegendő időt a pihenéshez; - az életkornak megfelelő mennyiségű pihenést tervezzen; - 1 órai nyugodt pihenés után tegye lehetővé a nem alvó (5-6-7 éves) gyermekeknek, hogy felkelhessenek, és csendes tevékenységet folytathassanak A gyermek tevékenységei: óvodába lépésétől egyre önállóbban végzi teendőit; megtanulja a tisztálkodási teendők sorrendiségét; megtanulja használni az eszközöket (szappan, törülköző, fogkefe, fésű) és azok tisztántartását; megtanulja önállóan használni a WC-t, WC papírt; jelzi, ha bármely területen segítséget igényel; 15

16 megtanulja az önkiszolgálás sorrendiségét, a naposi teendőit (lsd: munka), az eszközök szakszerű használatát, a kulturált étkezési szokásokat, a helyes testtartást, a csöndes étkezést; jelzi, ha segítséget kér ruhadarabjainak le- és felvételénél; életkori sajátosságok miatt igényli a levegőn való tartózkodást, mozgást; sokat mozog, mindenféle mozgásos formát kipróbál; Fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: kulturált étkezési szokásokat elsajátítja; étkezéskor eldönti, hogy mennyi ételt fogyaszt; étkezés közben halkan beszélget; megfelelően, gyakorlottan használja az evőeszközöket; önállóan önt folyadékot (szed tálból); igényli a tiszta, kulturált terítéket; önállóan mosdik, törülközik, fésülködik, figyelmeztetés nélkül, szükség szerint; belső igényévé vált a fogmosás és a fogápolási eszközök tisztántartása, az eszközökre vigyáz, helyükre teszi; tudja a zsebkendőt helyesen használni; helyes sorrendben öltözködik (nadrág, pulóver, cipő, kabát, sapka); ruháját, ágyneműjét hajtogatva teszi helyre; tud fűzni, kötni, igényli a tiszta ruhát; maga és a környezetük rendjére ügyel, a körülötte lévő rendetlenséget belső igény alapján megszünteti; teljes önállósággal végzi az önkiszolgálást, s ezt természetes teendőként látja el; Egészségvédelem, egészségmegőrzés, edzettség Testünk a Szentlélek temploma, ezért az óvodában az egészségvédelem és egészségmegőrzés a gyermekek testi és lelki épségének védelmét jelenti. Célunk az egészséges életvitel igényének és kellő edzettségi fokának kialakítása, a fejlődéshez szükséges egészséges környezet biztosítása. A gondozási, a testi nevelési és a mozgásfejlesztési feladatok megfelelő ellátása, megvalósítása elősegíti a gyermekek egészségének megóvását. Nagy hangsúlyt fektetünk a higiéniás szabályok betartására, pl. a környezet tisztántartása, portalanítás, 16

17 fertőtlenítés, időjárásnak megfelelő réteges öltözködés, a napi tevékenységek minél nagyobb részének szabad levegőn való megszervezése, folyamatos levegőcsere, a termekben és az épületben minél több zöld növény elhelyezése, páratartalom biztosítása. A napközben megbetegedett gyermeket az óvónő a dajka segítségével elkülönítve gondozza, amíg szülei az értesítés alapján meg nem érkeznek. Ezek a gyermekek türelmet, fokozottabb figyelmet igényelnek. A személyes higiénia betartása külön törülköző, pohár, ruha, stb. használata elengedhetetlen. A gerincoszlop és a mozgásszervek elváltozásainak megelőzésében segítséget nyújtanak a szervezett mozgásos tevékenységek, különböző prevenciós fejlesztő tornák. A lábboltozatot erősítő speciális gyakorlatokkal, mezítláb járással a lúdtalp megelőzhető illetve javítható. Napfürdőzésnél az óvónő mindenkor tartsa szem előtt a káros sugárzási tényezőket. Külön figyelünk az intézménybe lépéskor, hogy a gyermeknek van-e különleges betegsége illetve betegségre való hajlama, a velük való egyéni bánásmódot külön tervezzük. Intézményünkben a csoportszobák hőmérsékletét, a szellőztetést, a páratartalmat állandóan figyelemmel kísérjük. Az egyéni és csoportos fejlesztések helyiségeiben is fokozott figyelmet fordítunk az egyenletes, de nem túlzott meleg biztosítására, a szellőztetésre. A minél több udvaron való tartózkodás, a levegőztetés, nyári hónapokban, a tevékenységek szabadban történő megtartása, a rendszeres kirándulások, az intézményben mind jelen van, és hozzásegíti a gyermekeket az edzettség megszerzéséhez. Az óvodapedagógus és dajka feladatai: esetleges problémáknál (bevizelés, ételérzékenység) segítsen tapintatosan, szeretetteljesen; törekedjen a szülőkkel partneri, jó emberi kapcsolat kialakítására; kísérje figyelemmel a gyermekek egészségi állapotát; betegség esetén tájékoztassa a szülőket; szükség esetén jelezze az óvoda orvosának, védőnőjének; 17

18 segítse a rendszeres (évente egyszeri) szűrések zökkenőmentes lebonyolítását (látás, hallás, fogászat, stb.); a balesetek megelőzése érdekében állítson fel ésszerű szabályokat, melyeket folyamatosan ellenőriz; jelezze az eszközök, használati tárgyak meghibásodását, rongálódását, alakítsa ki a gyermekekben saját testi épségük megőrzését, társaik testi épségének védelmét, A fejlesztés várható eredménye az óvodáskor végére egyéni adottságoknak megfelelő edzettség elérése a folyamatos fejlesztés hatására igényli a szabad levegőn való tartózkodást törekszik a saját és társai testi épségének megőrzésére, védelmére jelzi, ha egészségi állapotában változás van (hányingere van, fáj a feje stb.) 5.2. ÉRZELMI NEVELÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ BIZTOSÍTÁSA A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. (II. Timóteus 3, 16) Az 2-7 éves korú gyerek, jellemző sajátossága, hogy magatartása érzelmektől vezérelt. Ezért alapvető feladat a szeretetteljes, biztonságot nyújtó, kiegyensúlyozott légkör és otthonos körülmények megteremtése. Ebben a tárgyi feltételeken túl, óriási felelőssége van az óvodapedagógusnak, hiszen az ő példáján keresztül tanulják meg a gyerekek a társas viselkedés normáit. A keresztyén óvodában az óvónő hite, elhívatottsága semmivel sem pótolható kincs/érték. Az óvónő munkája egyben diakónia (szeretetszolgálat) is, mely Krisztus iránti hálából fakad. Reménységünk szerint ez az alapvető beállítódás sugárzódik ki mind a gyerekek, mind a szülők felé. Célunk a gyermekeket Istennel való kapcsolatra segíteni, a keresztyén hit érzelmi többletével, a korosztályának megfelelő ismeretek közvetítésével. A példaadáson kívül a jól kidolgozott napirend, szokás- és szabályrendszer kialakítására is nagy gondot kell fordítani. Az értelmes fegyelem, a közösségben megélt örömök és a csoportban szerzett élmények gördülékennyé teszik a napot. Az interakciók (párbeszédek, 18

19 játék) közben a gyerek én-képe erősödik, szocializációjuk nagymértékben pozitív irányban változik. Közben fejlődnek: szociális érzelmei: együttérzés, segítőkészség, bizalom, részvét, örömszerzés, bánat, fájdalom okozás felismerése, átélése esztétikai érzelmei: szép iránti fogékonyság, a művészeti élmény befogadására való igény és képesség fejlesztése, a mese, vers, ének-zene, énekes játékok, rajz és mintázások, a környezet megismerésén keresztül erkölcsi érzelmei: igazságosság, lelkiismeretesség, felelősség, érzelmek megtapasztalása, őszinteség, igazmondás hazugsághoz való helyes viszony kialakítása A szocializáció eredménye a gyermekek magatartásában a meggyőzés, megegyezésre való törekvés. A felnőtt-gyermek között kialakuló szoros érzelmi kapcsolat a beszoktatással kezdődik. Az óvónő és a dajka személyiségével érzelmi biztonságot kell, hogy nyújtson az intézménybe lépés első pillanatától. Ez adja a gyermek számára majd az érzelmi biztonságot. Tudjuk, hogy az óvodáskorú gyermek magatartása érzelmei által vezérelt, a magatartás kívánatos normáinak kialakítása érdekében az érzelmi hatás jelentősen felértékelődik a szeretetteljes, biztonságos, derűs, meleg légkörben. Ezért fokozottan törekszünk arra, hogy óvodánk és tárgyi környezete pozitív érzelmi hatást váltson ki, legyen hívogató, tágas, világos, jó levegőjű, esztétikusan díszített, gyermekek jelenlétét tükröző, berendezésében és színeiben egyaránt. A felnőtt-gyermek és a gyermek-gyermek kapcsolatban tükrözze a megértés, az elfogadás légköre, szeretetteljes megnyilvánulásokkal ötvözve. Óvodai beszoktatás A beszoktatásban mindkét óvónő részt vesz a beszoktatás előtt minden gyermeket meglátogatunk családjában évkezdés előtt az intézményünkbe felvett gyerekeket Kóstolgatóra - játékos délelőttre várjuk, 19

20 a szülők folyamatos időcsökkentéssel vesznek részt a folyamatban a gyermekek behozhatják otthonról azokat a tárgyakat, amelyekhez ragaszkodnak Az óvodapedagógus és dajka feladatai: személyisége szeretetet sugározzon; legyen toleráns; adjon teret a gyermek önérvényesítő törekvéseinek, a gyermeki önkifejezésnek segítse a társas kapcsolatok kialakulását; segítse a szűkebb és tágabb környezetéhez, a szülőföldhöz való kötődését egyértelmű szokás és szabályrendszert állítson fel a korosztálynak megfelelően fektessen hangsúlyt a szokás és normarendszer megalapozására a kimondott szabályokat tartassa be; vonja be a gyerekeket a szabályok kialakításába; egyeztesse a szülőkkel az óvodai csoportban érvényesítendő társas viselkedési szabályokat; vegye figyelembe a gyermek egyéni fejlődésének ütemét; Ehhez szükséges: a gyermek személyiségfejlődésének alakulásában, a modell értékű kommunikáció, bánásmód,viselkedés az óvodai feladatellátásban résztvevő felnőttek között a gyermekek egyénenkénti megismerése, képességeinek, erős és gyenge pontjainak regisztrálása (személyiségnaplóban a fejlettség és fejlesztési feladatok rögzítése); a gyermekek különböző tevékenységeinek, jelzéseinek megfigyelése, értékelése; a problémák okainak feltárása beszélgetéssel, mely segít abban, hogy megértsük, átérezzük helyzetét, állapotát nevelési módszerünkben a visszaszorítás helyett a más irányba való terelés választása a gyermek produktumainak (gyermekmunkák, verbális megnyilvánulások, játék, dramatizálás, társalgás stb.) elemzése. a belső igény kialakítását a kölcsönös kapcsolatfelvételre, a szociabilitás fejlesztésével és ébrentartásával: 20

21 az alapvető normáknak szokássá formálását, az "én" és a "csoport" viszonyának érzékeltetését az eltérő személyiségvonások tolerálását. Az érzelmi hatás legmegfelelőbb eszköze az élménynyújtás. A fejlődés várható eredményei: ragaszkodik óvodájához, társaihoz, felnőttekhez Ezt érzelmekben, szavakban, tettekben hozza nyilvánosságra a gyermek igényévé válik a helyes viselkedés és cselekvés szokásainak, szabályainak betartása egymást figyelmeztetik a szabályok megszegése esetén a gyermekben a keresztyén erkölcs csírái kialakulnak a jó és rossz között különbséget tudnak tenni, ebben mérce és segítség a megismert bibliai történet a felnőtt kérése nélkül is segítenek egymásnak, együtt éreznek a közösség tagjaival konfliktushelyzetben társaikkal egyezkednek értékelik saját tetteiket, az eléjük tárt magatartási példákat számon tartják egymást, érdeklődnek társaik, barátaik iránt a csoportba érkező vendégeket szeretettel fogadják igényükké válik a tevékenységekben való részvétel és együttműködés a tevékenységeket türelmesen, a megbeszéltek alapján befejezik képesek nyugodtan ülni, figyelmesen meghallgatják a felnőttek, gyermekek közléseit szavak nélkül is értik környezetük jelzéseit, érzéseit a közösségért szívesen dolgoznak, bíznak önmaguk képességeiben igyekeznek legyőzni a felmerülő akadályokat szociálisan éretté válnak az iskolába lépésre 21

22 5.3. AZ ANYANYELVI ÉS ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSA Anyanyelvi nevelés Óvodánkban a 2006-tól diszlexia prevenciós programot indítottunk logopédusunk vezetésével. Tervezésünknek így magában kell foglalnia a naponta megtartott anyanyelvi percek anyagát, mert ezeknek a gyakorlatoknak a rendszeres, intenzív végzése szükséges ahhoz, Az esetleges artikulációs problémával küszködő gyermekek már 3-4 éves koruktól megkapják a fejlődésükhöz szükséges segítséget. Ez a munkafolyamat alapozza meg a nagycsoport második félévétől kezdődő módszertanilag felépített diszlexia prevenciós foglalkozásokat. Az anyanyelvi fejlettség feltétele az írás és olvasás megtanulásának. A Szentírás üzenete is könnyebben jut el azokhoz, akik képesek olyan könnyedséggel olvasni, hogy figyelmük, lelkük szabad, nyitott marad az üzenet megértésére, befogadására. Szoros összefüggés vannak az anyanyelvi fejlettség, a tanulási képességek és az absztrakt gondolkodás között. A mérések alkalmával (szókincsvizsgálat, emlékezet, tanulási készség) a gyermek nyelvi fejlettségéről, taníthatóságának szintjéről információt kapunk. Anyanyelvi nevelésünk célja A 3-6 éves gyermekek beszédészlelésének, beszédmegértésének fejlesztése változatos módszerekkel, anyanyelvi játékokkal, különböző tevékenységformákkal, spontán beszédhelyzetekkel. A nyelvi és kommunikációs képességeik kibontakoztatása az iskolaérettség követelményeinek megfelelően. Anyanyelvi nevelésünk feladatai Az óvodai tevékenységformák valamennyi keretében megvalósítandó, mely az óvodai nevelés egészében jelen van. Képessé tenni a gyermekeket a feléjük áramló verbális és metakommunikációs információk befogadására, megértésére. Képessé tenni őket arra, hogy saját érzelmeiket, gondolataikat szóban pontosan és hatásosan ki tudják fejezni és eközben a beszédszituációhoz és a kommunikációs partnerhez is igazodni tudjanak. 22

23 Az életkori beszédhibák kialakulásának megelőzése, felismerése, korrekciója, az élettani beszédhibák javítása logopédusunkkal való együttműködés alapján. Az anyanyelvi nevelés érvényesítése a nevelés egész folyamatában, Beszélő környezettel, helyes mintaadással és szabálykövetéssel (a javítgatás elkerülésével) valósuljon meg nevelő munka során, különös tekintettel az alábbiakra: a gyermek beszédkedvének fenntartása, a gyermek közléseinek meghallgatása, a gyermeki kérdések érvényesülése, a válaszok igénylésére, az intellektuális érzelmek és képességek alakítására: - meghitt beszélgetésekkel, - az érzelmeket, gondolatokat kifejező szavakkal, mondatokkal, metakommunikatív eszközökkel. Anyanyelvi fejlesztő játékok Az anyanyelvi játékok felhasználásának célja, hogy az óvodás korú gyermekek játékos formában, élményeket szerezve ismerjék meg anyanyelvüket, fejlődjön beszédészlelésük, beszédmegértésük és beszédprodukciójuk. Az óvodai tevékenységformák valamennyi keretében megvalósítandó feladat, mely az óvodai nevelés egészében jelen van.. Az anyanyelvi játékok elősegítik a nyelvi ismeretek alkalmazását és rendszerezését. A megfelelő anyanyelvi fejlesztő játékot tudatosan választjuk meg, kialakítjuk a játékfeltételeket, biztosítjuk az eszközöket. Beszédfejlesztő hatásuk mellett az anyanyelvi játékok lehetőséget kínálnak arra, hogy tapasztalatokat szerezzünk a gyermekek anyanyelvi kompetenciájáról, illetve beszédhibás gyermekek esetében a logopédus instrukciói alapján javítva azokat. Tematikai változatosságuk miatt többféle tevékenység keretében alkalmazhatók, de a nap bármely szakában, néhány percnyi szünetben is beilleszthetők a napirendbe. Célszerű már kiscsoportos korban játszani az anyanyelvi játékok egyszerű formáit, s ezekre építve fokozatosan egyre nehezebb játékokat válogatni figyelembe véve a gyermekcsoport életkori és egyéni adottságait. Minden korosztályban úgy kell válogatnunk az anyanyelvi játékok közül, hogy a beszéd minden területét fejlesszük, egyre magasabb szinten. (beszédlégzés, beszédhallás, beszédaktivitás). 23

24 Hallásfejlesztő játékok Ha a gyermek nem figyel a hangokra, ha halláspercepciója fejletlen, az gátolja a beszédtevékenység kialakulását és fejlődését, ha nem raktározza el azokat emlékezetében, az gátolja a beszéd kialakulását és fejlődését. E játékok célja érdekes, figyelemfelkeltő zörejek, hangok felismerése, megnevezése, differenciálása, a hallás és a beszédhallás sokoldalú fejlesztése. Légző gyakorlatok Az érthető, tiszta beszéd alapja a helyes beszédlégzés. A kisgyermekekre jellemző, hogy olyankor vesznek levegőt amikor nem kellene, illetve, hogy beszédlégzésük nem hangtalan. Ettől beszédük akadozóvá, szaggatottá válik. A légző gyakorlatok célja a vegyes (rekesz és mellkas) légzés elsajátítása, automatizálása. Hangadással összekötött légző gyakorlatok. A kilégzést hangadással kötjük össze. Nem az a célunk, hogy kifulladásig beszéljünk, hanem hogy egyenletesen osszuk be a beszédfolyamatban a levegőnket. Fúvó- és szívógyakorlatok Ezek a játékok elősegítik a szájon át való ki- és belégzést, erősítik a lágy szájpadot és az ajkak izomzatát. Rövid ideig végezhetjük. A beszédszervek ügyesítésére szolgáló játékok Ha a beszédet létrehozó izmok nem elég mozgékonyak, renyhén vesznek részt a hangképzésben, és a beszédhang csökkent értékűvé, motyogóvá válik. Ez a hiba az életkor előrehaladtával rögzülhet. Arc és ajakgyakorlatok Céljuk az arc- és ajakizmok erősítése, ügyesítése, ezáltal az ajakkal képzett hangok alakítása. Különösen fontos ez azoknál a gyermekeknél, akik csecsemőkorban nem, vagy csak rövid ideig szoptak. Nyelvgyakorlatok Céljuk a nyelvizmok erősítése, a nyelv mozgatásának tudatosítása. A nyelvgyakorlatokat először mindig a szájtéren kívül végeztessük, majd az ajkak és a fogak között, s csak ezután vihetjük be a szájtéren belülre, 24

25 hiszen ha a gyermekek látják a nyelv mozgását, akkor könnyebben utánozzák a gyakorlatot. A fonémahallást fejlesztő játékok A pontos beszédhallás feltétele az olvasás és írás megtanulásának, a jó helyesírás kialakulásának. A tudatosítást a hangok felismerése, utánzása, izolálása, időtartamának megkülönböztetése, majd a szavak szótagokra bontása jelenti. Először a szó elején, azután a szó végén, végül a szó közepén vannak felismerendő hangok. A differenciálási játékok segítik a gyermek emlékezetének fejlődését is, ha a hallásán kívül a látását és tapintását is bekapcsoljuk a tevékenységbe. Mássalhangzókkal végzett gyakorlatok A sziszegő, susogó hangokkal és rokonaikkal (z, c, zs, cs) érdemes kezdeni a gyakorlást, mivel ezeket a legkönnyebb kihallani a szavakból, s így eljutni a legnehezebb zárhangokig (p, t, k, b, d, g). Játékok a magánhangzók ejtésének gyakorlására. A mondatfonetikai eszközök használatának gyakorlása Célunk a beszédszituációhoz leginkább illő beszédmód alkalmazása. Ennek megtalálása az óvodapedagóguson múlik, hiszen az ő példáját követik a gyermekek önként, öntudatlanul is. Hangerőváltási gyakorlatok Az óvodáskorú gyerekek csodálkoznak, ha a közlési helyzetnek megfelelő hangerő használatára figyelmeztetjük őket. Nem veszik észre, hogy gyakran túl hangosan beszélnek, máskor pedig ha elbátortalanodnak túl halkan. Ritmusgyakorlatok Hangszíngyakorlatok. Nem verbális kommunikációs játékok A beszéd a kommunikációnak csak egyik eszköze. Gyakran a beszéden túli megnyilatkozásaink hordozzák a legfontosabb információkat. E játékok arra szolgálnak, hogy a gyermekek megtanulják megérteni ezt a jelzésrendszert is. Játék a tekintettel Játék a gesztusokkal és a mimikával (testmozgásgyakorlatok) 25

26 Az anyanyelvi játékokban rejlő lehetőségeket csak abban az esetben használhatjuk ki teljességgel, ha szem előtt tartjuk a következő alapelveket: a tudatosságot, a tervszerűséget, a fokozatosságot, a változatosságot, a játékosságot. Szükség van: a bizalomteljes csoportlégkörre, az óvodapedagógus részéről biztatásra, az érdeklődést keltő, érthető szabályismertetésre, a dicséretre, a tapintatos hibajavításra, a helyzetfelismerő képességre, az anyanyelv szeretetére és alapos ismeretére. Fontos! Az anyanyelvi játék az anyanyelvi és kommunikációs nevelés egyik leghatásosabb eszköze, de nem az egyetlen. Az óvodapedagógus és dajka feladatai: az óvónő és dajka modell szerepéből adódó feladatok: - szeresse és ismerje anyanyelvét; - fejlessze anyanyelvi kultúráját; - használja a nyelvet helyzethez illeszkedően; - beszéde legyen követésre méltó, kifogástalan; - mondatszerkesztése legyen egyszerű, de változatos; - szüneteket helyesen alkalmazza; - ügyeljen a hangzásbeli hatásra; - legyen beszéde színes, alkalmazkodó; - törekedjen szemléletességre; - kérdéseivel gondolkodásra ösztönző; 26

27 fejlesztésre irányuló feladatai: - teremtsen a nap folyamán egyre több nyugodt beszédhelyzetet; - vegye figyelembe az anyag kiválasztásánál csoportja összetételét; - tanuljon meg az évszakokhoz, ünnepekhez, állatokról stb. verseket, mondókákat, amelyet bármikor elővehet; - gyűjtsön népi mondókákat, elbeszéléseket, és folyamatosan bővítse a gyűjteményt; - keressen olyan irodalmi alkotásokat, amelyek segítik a keresztyén szellemben való nevelést; - alakítson ki szokásokat a mese kezdeményezésére; - teremtsen gyakran meghitt helyet és alkalmat a mese önfeledt hallgatására (szemkontaktus, zavartalan figyelem stb.); - nyújtson lehetőséget az élményfeldolgozásra (bábjáték, dramatizálás, mimikus játék stb.); - differenciáltan foglalkozzon a hátrányos helyzetű gyermekekkel (beszédhibás, érzelmileg elhanyagolt stb.); - segítse a fejlődését (anyanyelvi játékok, helyes beszédlégzés stb.). A gyermek tevékenységei: Az anyanyelvi és kommunikációs képességek is az ismereteken, a jártasságokon és a készségeken keresztül fejleszthetők, alakíthatók. Ezért is fontos, hogy a nyelvi kommunikációs képességek kialakításának nevelési folyamatában tudatosan, tervszerűen alkalmazzuk a változatos módszereket, játékos eljárásokat. mondókákat, mesét, verset hallgat, átéli, eljátssza a kedvenc meséjét; dramatizál, báboz; történeteket mond el, talál ki; halandzsa szövegeket mond, kitalál mondókát, verset, mesét; párbeszédet folytat, megszólaltatja a bábokat, szereplőkkel azonosul; részt vesz anyanyelvi játékokban. 27

28 A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: folyamatosan történetet mondanak, ismerik logikai sorrendjüket; képesek végighallgatni türelmesen a mesét; önállóan is elmondanak egy-egy mesét, megjelenik a vers hangsúlyozása; anyanyelvi szabályokat elsajátították, helyesen használják; képesek érzelmeiket kifejezésükkel is alátámasztani (gesztusok, arc mimika); folytatásos mesék eseményeit össze tudják rakni; kialakul beszédfegyelmük; vigyáznak a mesekönyvekre; érdeklődnek a betűk iránt, megtudják különböztetni a bibliai történeteket a meséktől. Az értelmi nevelés során az óvodás korú gyermek spontán érdeklődésére, kíváncsiságára építünk. Feladatunk: ismereteinek, értelmi képességeinek tudatos fejlesztése, rendszerezése, bővítése. Arra törekszünk, hogy a differenciált fejlesztés által, a gyermekek egyéni adottságait figyelembe véve, minden gyermekben kialakuljanak azok a képességek, amelyek alapján örömet jelent számára a tanulás, önfejlesztés. Ennek érdekében egyéni méréseket, megfigyeléseket végzünk a preventív szemlélet megvalósulása érdekében. Az óvodapedagógus és dajka feladatai: a gyermek életkorának és egyéni fejlettségének megfelelő tapasztalatokat, tevékenységeket biztosítson. Élményszerzési lehetőségeket szervezzen, amelyben a gyermek érzékszervei útján szerezhet tapasztalatokat Ismerje fel és használja a spontán adódó helyzeteket Kísérje figyelemmel a gyermek fejlődését, értelmi képességeit, éljen a differenciálás lehetőségeivel Rendszerezze a gyermek spontán szerzett tapasztalatait, bővítse kötött és kötetlen tevékenységek formájában Törekedjen a műveltséganyag tartalmi komplexitására Biztosítson időt és lehetőséget az együttműködésre, próbálkozásra, tévedésre, újrakezdésre, hibajavításra 28

29 Olyan attitűdöket alakítson ki, amelyek képessé teszik a gyermeket váratlan vagy komplex élethelyzetek megoldására és egyre több örömöt, talál a kihívások legyőzésében, az önfejlesztő tanulásban Olyan eszközöket biztosítson, melyek felkeltik a gyermek kíváncsiságát és élményt jelent számukra a világ felfedezése, sokoldalú megismerése A gyermek tevékenysége: Kíváncsisága által ismeri meg a környező világot Rakosgatással és aktív tevékenységekkel szerez tapasztalatokat Ismerkedik szűkebb és tágabb környezetével Érzékszervei segítségével észreveszi és felfedezi a hasonlóságokat és különbözőségeket Növekvő figyelemmel kapcsolódik be a kötetlen és kötött tevékenységekbe Felidézi a látott és hallott élményeit Megfogalmazza a tapasztalatok során szerzett élményeit Kreatívan old meg egy-egy problémát Észreveszi, ha hibázik és növekvő önállósággal ki is javítja Vannak önálló gondolatai és dönteni tud különböző helyzetekben Rendelkezik megfelelő pozitív énképpel Fejlődés jellemzői az óvodáskor végére Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről Észlelése egyre pontosabb, valóság hűbb Tud rövid távú és hosszabb távú emlékeket felidézni Kialakult a szándékos figyelem képessége Képes a figyelem összpontosításra Figyelme nem terelődik el az adott tevékenységtől Képzeleti működése valóság közeli Folyamatosan végez megfigyeléseket - alkalmanként csoportosan vagy önállóan Felismeri a problémákat és kreatív módon megoldja A szerzett ismereteket képes megfelelő formában rendszerezni, gyakorlatban alkalmazni és közölni is azokat Világos és értelmes szavakkal tudja kifejezni ismereteit, gondolatait 29

30 Örömet jelent számára a látható és láthatatlan világ megismerése, a tanulás, önfejlesztés 5.4 HITÉLETI NEVELÉS A hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus igéje által. Róma 10:17 Isten azt mondja, hogy csak az Ő igéje által nyerhet hitet a gyermek, vagy bárki más. Célunk, hogy a gyermekek bibliai történeteken keresztül megismerhessék a mindenható Isten szeretetét, megtapasztalják kegyelmét, jóságát. Fontos, hogy mindez óvodáskorban történjék, mert (ekkor épülhetnek meg azok az alapok melyek a gyermek egész életét meghatározhatják) a kicsinyek a legfogékonyabbak a tanításra és a legtöbben fiatal korukban fordulnak az igazsághoz. Az óvodapedagógus feladatai Alakítson ki a gyermekekben olyan isten-képet, aki feltétel nélkül szereti és elfogadja őket. Tegyen meg minden tőle telhetőt azért, hogy a gyermekek érdeklődését felkeltse Isten tettei iránt, és indítsa el őket azon az úton, melyen megismerhetik megváltó munkáját. Törekedjen arra, hogy a keresztyén erkölcsi értékeket, - mint pl: személyválogatás nélküli szeretet, segítőkészség, türelem, megbocsátás, önzetlenség maga is a gyerekek elé élje. A bibliai történetek tartalmi és formai felépítését a 3-6 éves gyerek alapvető tevékenységi formáihoz (játék, munka, tanulás) alakítsa. Támaszkodjon a spontán gyermeki érdeklődésre. Alakítson ki olyan sarkot, Biblia polcot ahol mindig jelen van az aktuális ige, a bibliai történeteket felelevenítő az esetleges dramatizáláshoz szükséges eszközök, képek stb. tárháza. Teremtsen az imádságok alatt meleg, elfogadó légkört, hogy a gyermekek érezhessék Isten jelenlétét, közelségét. Vegye figyelembe a történetek kiválasztásánál a gyermek életkorát, fejlettségi szintjét, csoportja aktuális problémáit és az aktuális ünnepeket. Adjon lehetőséget arra, hogy a történeteket dramatizálhassák és vizuális tevékenységükben, játékaikban élményeiket újra átélhessék. 30

31 élő kapcsolata legyen Istennel, ismerje a Bibliát, törekedjen hiányos ismeretei pótlására alakítson ki a gyermekekben egy olyan Isten-képet, aki szeret, aki gondoskodik rólunk, aki megőriz minket minden körülmények között, aki mindig ad. Legnagyobb ajándéka számunkra fia Jézus Krisztus, aki mindig figyel ránk, meghallgat, mindig velünk van, soha el nem, hagy és aki úgy fogad el minket, ahogy vagyunk; Szentlelke aki vezet, tanácsol. plántáljon keresztyén erkölcsi tartalmakat, pl.: személyválogatás nélküli szeretet, megbocsátás, önzetlenség, másság elfogadása, türelem, segítőkészség tanítsa meg a gyermeket imádkozni (kötött, kötetlen, saját szavaikkal elmondott imádságok) tanítsa meg őket helyesen kérni, és hálát adni A történet kiválasztásának alapvető kritériumai Olyan történetek közül válasszunk, melyek emészthetőek a gyermekek számára is. A történetek összefüggéseit ne törjük össze. Időzzünk több alkalommal egy-egy bibliai alaknál. Elvünk: 1. Inkább kevesebbet, de alaposan, mint sokat, de felületesen. 2. A gyermek semmit nem tud még a történetről. A történeteket összefüggések alapján csoportosítsuk, ne időrendben, mert a gyermekeknek nincs érzéke a kronológiai sorrendhez. A történet ne keltsen félelmet a gyerekekben, és ne tartalmazzon számukra feldolgozhatatlan tartalmat és érzelmeket; Olyan történetek közül válasszunk, amelyek pozitív érzelmi töltettel rendelkeznek, amelyek a szerető, gondoskodó Isten-képet erősítik meg. Mindig az Isten gondoskodó szeretetét emeljük ki és soha ne hangsúlyozzuk a bűnt, a rosszat, hiszen a bibliai történetek elsősorban nem arról szólnak, hogy milyen az ember (bűnös, engedetlen), hanem Isten kegyelméről és szeretetéről; Az Ige valódi üzenetétől ne térjünk el, ugyanakkor gyermekszerű legyen az előadásmódunk. Fontos, hogy a bibliai történeteket különböztessük meg a meséktől, ehhez hiteles történetmondás szükséges (hiteles legyen a személyem a gyermek előtt, amit mondok én is hiszem és akként élek), a történeteken keresztül Isten üzen nekünk valamit. Mielőtt a gyermek elé visszük a történetet, tanulmányozzuk az adott 31

PÉCELI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HARANGVIRÁG ÓVODÁJA és BÖLCSŐDÉJE NEVELÉSI PROGRAM

PÉCELI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HARANGVIRÁG ÓVODÁJA és BÖLCSŐDÉJE NEVELÉSI PROGRAM Minden gondotokat Ö reá vessétek, mert neki gondja van reátok. 1Pt 5,7 PÉCELI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HARANGVIRÁG ÓVODÁJA és BÖLCSŐDÉJE NEVELÉSI PROGRAM OM azonosító: 200337 Dátum:2010. szeptember 1. Gudmann-Bokor

Részletesebben

A Fehér Kavics. Kelenföldi Református Óvoda. Pedagógiai Programja

A Fehér Kavics. Kelenföldi Református Óvoda. Pedagógiai Programja A Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda Pedagógiai Programja 2013 TARTALOM BEVEZETŐ... 4 ÓVODÁNK ADATAI... 5 1. HELYZETKÉP... 7 1. 1. ÓVODÁNK SZEMÉLYI FELTÉTELE... 7 1.2. ÓVODÁNK TÁRGYI FELTÉTELEI...

Részletesebben

Csipkebokor Óvoda pedagógiai programja

Csipkebokor Óvoda pedagógiai programja B U D A P E S T F A S O R I R E F O R M Á T U S K O L L É G I U M Julianna Általános Iskolája és Csipkebokor Óvodája Székhely: H-1071 Budapest, Városligeti fasor 7. Tel: 3426142 Telephely: H-1071 Budapest,

Részletesebben

Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Pedagógiai Program, 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM

Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Pedagógiai Program, 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BEVEZETÉS Intézményünkben a 8 évfolyamos iskola legfőbb feladatának tekinti valamennyi idejáró gyermek keresztyén, református szellemben való nevelését, felkészítését a képességeinek

Részletesebben

HALACSKA REFORMÁTUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HALACSKA REFORMÁTUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest-Budafoki Református Egyházközség HALACSKA REFORMÁTUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ablonczyné Vándor Margit Óvodavezető 2013.05.06. 1 Tartalom I. Bevezető... 3 I.1. Óvodánk adatai...3 Nevelőtestületünk,

Részletesebben

H E L Y I Ó V O D A I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

H E L Y I Ó V O D A I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M H E L Y I Ó V O D A I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Tata, 2015. szeptember 01. Sahinné Herczeg Edina óvodavezető 1 Tartalomjegyzék Óvodánk adatai:...3 1. Bevezető...4 1.1. Helyzetelemzés...4 2. Óvodánk

Részletesebben

HALACSKA REFORMÁTUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HALACSKA REFORMÁTUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest-Budafoki Református Egyházközség HALACSKA REFORMÁTUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.05.06. 1 Tartalom I. Bevezető...3 I.1. Óvodánk adatai...3 Nevelőtestületünk, mely a Pedagógiai Programot készítette:...4

Részletesebben

KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA

KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA 027650 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KÉSZÍTETTE: A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: Játékot, zenét, örömet. De, hogy mit fogad el:

Részletesebben

Mesepalota Óvoda Pedagógiai Program

Mesepalota Óvoda Pedagógiai Program Mesepalota Óvoda Pedagógiai Program Tartalomjegyzék Mesepalota Óvoda Pedagógiai Programja 2013. 7621 Pécs József utca 31 OM 200125 1 Mesepalota Óvoda Pedagógiai Programja 2013. I. BEVEZETŐ Az óvoda adatai:

Részletesebben

Mesepalota Óvoda Pedagógiai Program

Mesepalota Óvoda Pedagógiai Program Mesepalota Óvoda Pedagógiai Program Tartalomjegyzék Mesepalota Óvoda Pedagógiai Programja 2013. I. Bevezető..1 1.1. Jogszabályi háttér...2 1.2. Az óvoda környezeti sajátosságai, helyzetkép..2 II. Gyermekkép,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY

PEDAGÓGIAI PROGRAM CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY 2014. január 01. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető adatok 1. A módosítás törvényi háttere 4. 2. Az intézmény adatai 4. I. Bevezető

Részletesebben

Czövek Olivér Református Óvoda 2220 Vecsés, Árpád u. 6. / Fax: 29/357-697 E-mail: refovoda14@gmail.com. OM azonosító: 200230 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Czövek Olivér Református Óvoda 2220 Vecsés, Árpád u. 6. / Fax: 29/357-697 E-mail: refovoda14@gmail.com. OM azonosító: 200230 PEDAGÓGIAI PROGRAM Czövek Olivér Református Óvoda 2220 Vecsés, Árpád u. 6. / Fax: 29/357-697 E-mail: refovoda14@gmail.com OM azonosító: 200230 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 Tartalomjegyzék Az óvodai nevelés helyi programja...

Részletesebben

A Kunhegyesi Református Általános Iskola és Óvoda. Pedagógiai Programja. Kunhegyes, 2013. 09. 01.

A Kunhegyesi Református Általános Iskola és Óvoda. Pedagógiai Programja. Kunhegyes, 2013. 09. 01. A Kunhegyesi Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Programja Nagy Kálmán elnök-lelkész Nagy Tibor igazgató Kunhegyes, 2013. 09. 01. I N T É Z M É N Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Bevezetés

Részletesebben

ASZÓDI NAPSUGÁR ÓVODA

ASZÓDI NAPSUGÁR ÓVODA OM: 032834 ASZÓDI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalomjegyzék Az óvoda adatai... 3 Bevezető... 4 1. Gyermekkép... 5 2. Óvodakép... 6 3. Az óvodai nevelés feladatai... 8 3.1 Az egészséges

Részletesebben

Meseerdő Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

Meseerdő Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Budapest III. kerület Óbuda Békásmegyer Önkormányzata Meseerdő Óvoda 1035 Váradi u. 9-11. 1035 Kerék u. 12-14. 1035 Budapest Szél u. 23-25. 1033 Budapest Meggyfa u. 14. HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Budapest.

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

Helyi Nevelési Program

Helyi Nevelési Program Lurkóház Óvoda 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. Helyi Nevelési Program Budapest, 2011. A helyi óvodai nevelési program készítésénél és módosításánál az alábbi jogszabályokat és dokumentumokat vettük

Részletesebben

1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2013.

1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2013. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2013. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény Az Óvodai nevelés

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. www.vadarvacska.hu

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. www.vadarvacska.hu HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA www.vadarvacska.hu Tartalomjegyzék 1. Az óvoda jellemző adatai... 4 1.1. Küldetésnyilatkozat... 5 2. Gyermekkép, óvodakép... 6 2.1. Gyermekkép... 6 2.2. Óvodakép... 6 2.2.1.

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi ŐCSÉNY 2013. OM azonosító: 201673 A program benyújtója: Csirzóné Kovács Éva óvodavezető - 1 - Tartalomjegyzék I. Bevezető...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető gondolatok 1.1. Az óvoda adatai 1.2. Területi elhelyezkedés, szociokulturális háttér 2.Gyermekkép, óvodakép 2.1. Nevelési koncepció 2.2. Nevelési koncepciónk

Részletesebben

2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM

2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha bensejében derűs az ember, akkor a világ is kifényesedik körülötte. Az óvodáknak, pedig minden időben ragyogniuk kell! (Kassák) Bevezető Óvodánk, a Szentistváni GÉZENGÚZ Óvoda

Részletesebben

SZÉP SZÓVAL, MELEG SZÍVVEL, TISZTESSÉGGEL

SZÉP SZÓVAL, MELEG SZÍVVEL, TISZTESSÉGGEL A R A N Y J Á N O S Ó V O D A SZÉP SZÓVAL, MELEG SZÍVVEL, TISZTESSÉGGEL AZ ARANY JÁNOS ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBE SZERKESZTETT HELYI NEVELÉSI PROGR AMJA 1 TARTALOM 1. BEVEZETŐ 2. SZÉP SZÓVAL. MELEG SZÍVVEL,

Részletesebben

A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA (1043 Budapest, Erzsébet u. 30.) OM: 200264 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A pedagógiai program célja, feladata...

Részletesebben

Egy élet a kezedben. ( Dorothy Law Holtz )

Egy élet a kezedben. ( Dorothy Law Holtz ) Egy élet a kezedben Ha a gyerekek kritizálva élnek, Megtanulják, milyen megbélyegezettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, Megtanulnak, veszekedni. Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, Megtanulnak,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Sárbogárdi Zengő Óvoda OM: 202067

Pedagógiai Program. Sárbogárdi Zengő Óvoda OM: 202067 Sárbogárdi Zengő Óvoda Pedagógiai Program OM: 202067 Intézmény címe: 7000 Sárbogárd Mikes köz 3. Intézményvezető: Huszárné Kovács Márta Fenntartó: Sárbogárd Város Önkormányzata Készítette: A Sárbogárdi

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda pedagógiai programja

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda pedagógiai programja KFÓ-ÓT KARINTHY FRIGYES ÓVODA-ÓCEÁN TAGÓVODA 1048 Budapest Hajló u. 2-8. 1048 Budapest Óceánárok u. M. Telefon: 06-1-3806-188 Telefon /fax:06-1-3806-197 OM azonosító: 034874 Email:info@karinthyovoda.ujpest.hu

Részletesebben

A PICK Alapítványi Óvoda Helyi Nevelési Programja

A PICK Alapítványi Óvoda Helyi Nevelési Programja A Helyi Nevelési Programja Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. ADATLAP Fenntartó neve: Pick Gyermeknevelési Alapítvány címe:6725 Szeged Szabadkai

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda. Pedagógiai Programja 2013.

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda. Pedagógiai Programja 2013. Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Pedagógiai Programja 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...3 I.BEVEZETŐ...4 II. HELYZETKÉP... 5 III. INTÉZMÉNYI CÉLOK, FELADATOK... 7 IV. GYERMEKKÉP,

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODAI PROGRAM

CSICSERGŐ ÓVODAI PROGRAM CSICSERGŐ ÓVODAI PROGRAM BOLDOG KÖZSÉG ÓVODÁJÁNAK NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 Az óvoda jellemző adatai...3 A program kiegészítése...4 2. Nevelési célok.... 4 Sajátos értékeink:...5

Részletesebben