PEDAGÓGIAI PROGRAM Kecskeméti Református Kollégium (Internátus)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM Kecskeméti Református Kollégium (Internátus)"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Kecskeméti Református Kollégium (Internátus) 1. Bevezetés Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól (Példabeszédek 22:6) A Kecskeméti Református Kollégium (Internátus) alapvető feladata a keresztyén hitelvek alapján való nevelés. Mint egyházi intézmény a bibliai értékrendre alapozza küldetésének betöltését. A történelem igazolja, hogy a folyton változó világban szükség van az állandóságra is, ami különösképpen is igaz az ifjak nevelését illetően. Mi nem egyszerűen jól nevelt fiatalokat szeretnénk útra bocsátani, hanem olyan alapot igyekszünk építeni életükben, ami kiteljesedve, egész életen át gyümölcsözővé válik mind szűkebb, mind tágabb környezetükre nézve, és még öreg korban is időtálló A pedagógiai program összeállításánál alapul vett főbb dokumentumok, szempontok: Jogszabályok: évi LXXIX. többször módosított közoktatásról szóló törvény a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló többször módosított 11/1994.(VI.8) MKM rendelet 36/2009. (XII.23.) OKM rendelet a 46/2001.(XI.22.) a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló OM rendelet módosításáról évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 59/2013.(VIII.9.) EMMI rendelet A Magyarországi Református Egyház közoktatási törvénye (1995. évi I. törvény) Valamint: A fenntartó elvárásai Több évszázados biblikus értékrendet megjelenítő református nevelési hagyomány a kollégium hagyományai szülői és tanulói elvárások 1

2 2. Az internátus működése a működés belső feltételrendszerének bemutatása Az 1564-ben alapított református gimnázium 40 évi kényszerszünet után 1990 szeptemberében újra kezdte működését. Az újra indult iskola mellett, 1991-ben felépült internátus nevelési elképzelései a múlt tisztelete mellett, a mai kor követelményeinek is megfelelnek. A magyar oktatási rendszer része, igazodik a törvényi előírásokhoz. Több mint 400 esztendős örökség tehát az, amit tovább szeretnénk vinni. Ez a múlt kötelez és eligazít Szervezeti felépítése, működésének elve Az intézmény alapítója és fenntartója a Kecskeméti Református Egyházközség, felügyelője a Kecskeméti Református Egyházközség Presbitériuma. Részben önállóan gazdálkodó, egyházi költségvetési szerv. Pénzügyi feladatait a fenntartó által létrehozott Gazdasági Hivatal végzi. Az intézmény gazdasági ügyeit a presbitérium által megbízott gazdasági igazgató intézi. Az internátusnak külön költségvetése és önálló vezetése van. A nevelők főállásúak, teljes munkaidőben dolgoznak az internátusban Az Internátus helye a kecskeméti református intézmények szervezeti struktúrájában: A Kecskeméti Református Egyházközség által fenntartott intézményeket az igazgatótanács elnöke fogja össze. Hetente vezetői értekezletet tart, ahol részt vesznek a fenntartó képviselői, az oktatási-nevelési intézmények vezetői, az oktatási intézményeket kiszolgáló egységek vezetői is. Az internátus igazgatója a nevelőtestületet hetente tájékoztatja a vezetői értekezlet után az ott elhangzottakról Személyi feltételek, elvárások Nevelőközösség Internátusunkban gyermekeket szerető, hitben elkötelezett, egymás munkáját megbecsülő, következetes, emberséges szigorral nevelő, pedagógiában jártas tanárokból kell állnia a nevelőtestületnek. Tehát nemcsak a hozzáértés, hanem a keresztyén meggyőződésből fakadó tanúságtétel is nélkülözhetetlen. A református nevelésben tevékenykedő pedagógusok teremtik meg azt a keresztyén légkört, amely megfelelő alapul szolgálhat az esetleges konfliktusok feloldására, kezelésére. A nevelőtestület tevékenysége kiterjed a tervezésre, a megvalósításra és a teljes nevelési folyamat értékelésére. A nevelőtanárok joga és kötelessége alapfeladatuk pontos és hiánytalan ellátásán túl: a pedagógiai program ismerete, elfogadása és megvalósítása pontos és aktív részvétel a nevelői összejöveteleken, értekezleteken és minden egyéb internátusi rendezvényen lelkiismeretes részvétel a szakmai és vallási továbbképzéseken 2

3 készséges együttműködés az internátus vezetőségével, a szülőkkel, valamint az illetékes egyházi, állami, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel személyes adottságainak és szaktudásának rendszeres fejlesztése (folyamatos önképzés), amely hozzájárul a keresztyén pedagógus személyiségének kibontakoztatásához olyan harmonikus légkör megteremtésének elősegítése, amely az eredményes nevelői munka elengedhetetlen feltétele a kulturált beszédstílus és viselkedés, megjelenés, rend és fegyelem tevékenységük minden szintjén őszinte és igaz véleménynyilvánítás, természetes és hivatali titoktartás a nevelőtestületi ügyekben A nevelési munka felelős, etikai cselekvés, ezért a református közoktatási intézmények gyakorlatában keresztyén erkölcsi alapelvek érvényesülnek, melynek legfontosabb normáit a Magyarországi Református Egyház Közoktatási Intézményeiben dolgozó pedagógusok számára elkészített ETIKAI KÓDEX tartalmazza. Ennek ismeretét és figyelembevételét minden az oktató-nevelő munkánkkal kapcsolatban álló munkatársunktól elvárjuk. (Az Etikai kódex teljes terjedelmében a 1. számú mellékletként jelenik meg Pedagógiai programunkban.) A nevelőtestület létszáma (a jelenlegi tanulólétszámnak megfelelően) 8 fő. Iskolai végzettség szerinti felsorolást 2. sz. melléklet tartalmazza A tanulóközösség Minden, elsősorban a Kecskeméti Református Gimnáziumba felvételt nyert diákot felveszünk az internátusba. Elvárjuk, hogy elfogadja azt az esztétikai és viselkedési alapelvet, melyet az Etikai Kódexben rögzítettünk és azt a rendet, melyet az Internátus Házirendje tartalmaz. Gimnáziumunk hat és négy évfolyamos képzési rendszerben működik, így az internátusba kerülő legfiatalabb (12 éves) diákok más bánásmódot, sokkal több odafigyelést igényelnek, hiszen az új iskola és az otthontól való elválás egyszerre nagy terhet jelent számunkra. Minden segítséget megadunk, hogy az iskola által támasztott követelményeknek megfeleljenek, és pótoljuk a szülői házat. A gimnázium országos beiskolázású, így az internátus lakói is sok településről érkeznek hozzánk. Általában Bács-Kiskun megye falvaiból, városaiból, de más megyék területéről is vannak növendékeink. Örömmel tölt el minket, hogy sok családból testvérpárok laknak nálunk, egyszerre vagy egymást követően. A tanulóifjúság többsége természetesen református, de bizonyos arányban felveszünk az intézmény alapelveit vállaló más vallású tanulókat is. A tanulók családi háttere változó képet mutat. A szülői generáció nagy része vallásos nevelés nélküli környezetben nevelkedett, de akik minket választanak, elvárhatjuk, hogy fogadják el és támogassák céljainkat és azt a szellemiséget, amit képviselünk. A család, mint összetartó közeg napjainkban a kivételektől eltekintve már alig működik. Hiányoznak azok az érték-és magatartásminták, amelyek a gyermekek számára kijelölhetnék a követendő életutakat. Növekszik a csonka családokból érkezők száma is. Mindezekre tekintettel az internátus igyekszik biztosítani a nyugodt tanulási lehetőséget minden lakója számára. Az internátusban lakók száma az elmúlt évek statisztikája alapján tanuló között volt. Nemek aránya szerinti megoszlás kb. kétharmad lány, egyharmad fiú. Négy és hat osztályos képzésre járók megoszlása kb %. 3

4 2.3. Pedagógiai munkát segítő rendszer Szolgáltatási tevékenység A Kecskeméti Református Egyházközség szervezeti felépítése szerint a szolgáltatási igazgató felügyeli az oktatástechnikus, a portások, a takarító személyzet, és karbantartók tevékenységét Gazdasági Hivatal Az egyházközség és az intézményrendszer gazdasági ügyeit, könyvelését, pénzforgalmát bonyolítja. A gazdasági igazgató irányítja a Gazdasági Hivatal munkatársait. Az intézményvezetők bevonásával elkészíti az intézmények költségvetési javaslatát. Negyedévenként tájékoztatja őket saját intézményük költségvetésének helyzetéről Tárgyi, környezeti feltételek, elvárások A fenntartó a Kecskeméti Református Egyházközség 1993-ban vásárolta meg és alakította ki diákotthon céljára a Hornyik krt- i épületet. Az épületben 34 hálószoba (3-4-5 ágyas) fürdőszobával ellátva, 5 tanulószoba, társalgó, számítástechnika terem, díszterem, tanári tárgyaló, 2 nevelői szoba található. Külön épületben konditerem és egy sportolásra alkalmas kis udvar is lehetőséget nyújt a mozgásra. A zárt udvaron áthaladva, saját ebédlőnket használjuk. Az internátus területén kívül a diákok számára nyitott a református gimnázium uszodája és tornacsarnoka. A diákok napi munkájához és a szabadidő eltöltéséhez jól felszerelt számítógépterem és könyvtár áll rendelkezésre. Ezen túl televíziók, videó, projektor, biztosítják az aktív kikapcsolódást, szórakozást és pihenést. Esztétikus dísztermünk befogadóképessége lehetővé teszi, hogy a teljes internátusi közösség számára programokat valósítsunk meg. Az internátus gondoskodik a tanulók nyugodt pihenéséről, az egyéni visszavonulás lehetőségéről és személyközpontú környezet kialakítására törekszik. A belső és külső környezet biztosítja a diákok biztonságát, kényelmét, megfelel az otthonosság általános kritériumainak. Megteremti a jogszabályi előírásoknak megfelelően a nyugodt tanulás, az önálló ismeretszerzés, a kulturális-, a sport- és egyéb szabadidős tevékenységek, valamint a diákkörök, szakkörök működésének feltételeit. A tárgyi feltételek jónak mondhatók, az épület felszerelése korszerű. Részletezve a leltár az eszköz és felszerelési jegyzékben található Az internátus kapcsolatrendszere Az internátus és a szülői ház kapcsolata A szülőktől átvállalt felelősségünk gyakorlása érdekében a szülői házzal jó kapcsolatot kell kiépítenünk, a családoknak pontos képet kell kapniuk arról, hogy az internátus milyen követelményeket támaszt a hozzánk beköltöző gyermekkel szemben. Ha a szülők elképzelései, elvárásai találkoznak az intézmény értékrendjével, akkor számíthatunk együttműködésre. A szülői házzal való jó kapcsolat érdekében alapelvünk, hogy az internátus nem csorbíthatja a szülői ház jogait, de kötelességeit sem vállalhatja át teljes mértékben. A szülőkkel 4

5 már a beiratkozást megelőzően ismertetjük nevelési elveinket, követelményrendszerünket, és felhívjuk figyelmüket az együttműködés fontosságára. A szülői házzal való kapcsolattartásra az alábbi lehetőségeink vannak: internátusi füzet szülői értekezlet szülői fogadó óra szülői fórum iskolai és internátusi ünnepségek nyílt napok A szülői vélemények megismerése céljából kétévenként kérdőíves felmérést készítünk, melyben egyebek között a következő kérdésekre kérünk választ. Mennyire elégedett a szülő az internátusi élet szervezettségével, a pedagógusok munkájával? Milyennek ítéli az internátus légkörét? Milyen igények fogalmazódnak meg az internátussal kapcsolatban? Az űrlapot a visszaérkezés után értékeljük, és az értékelés eredményeit a következő szülői értekezleten ismertetjük. A szülők jogos kéréseihez, felvetéseihez igyekszünk alkalmazkodni Az internátus és a gimnázium kapcsolata Az internátus a Kecskeméti Református Gimnázium nevelési és pedagógiai programjával összhangban saját lehetőségével egészíti ki az ott folyó oktató-nevelő munkát. A gimnáziumunk tanulóifjúságának kb. egyötöde az internátus lakója. A gimnázium tanáraival rendszeres a kapcsolatunk. Különösképpen az osztályfőnökökkel tartunk szoros, folyamatos napi kapcsolatot. A gimnáziumi osztályfőnöki munkaközösség-vezetője részt vesz az internátusi nevelőtestület értekezletein. A gimnáziumi tanárok rendszeres korrepetálást vállalnak az internátusban Az internátus és más diákotthonok kapcsolata A város diákotthonaival való kapcsolatunk jónak mondható. Részt veszünk egymás rendezvényein, továbbképzésein. Cserediák program keretén belül kapcsolatokat építünk más magyarországi és határon túli református diákotthonokkal Az internátus egyéb kapcsolatai A Református Pedagógiai Intézet szervezésében évente az internátusi nevelőknek is szerveznek továbbképzéseket, ezeken mindig részt veszünk. Több alkalommal adott helyszínt internátusunk a Református Pedagógiai Intézet által koordinált országos konferenciáknak, szakmai napoknak. Az ORTE (Országos Református Tanáregyesület) közgyűlése és konferenciája minden évben lehetőséget biztosít a református oktatási- nevelési intézményekben dolgozók találkozójára, a felmerülő gyakorlati és elméleti kérdések megbeszélésére. Ezeken a konferenciákon intézményünk mindig képviselteti magát. 5

6 Az internátus mindennapi életét segíti az iskolaorvos és az iskolavédőnő munkája. A védőnő rendszeresen tart egészséges életmóddal kapcsolatos előadásokat. 6

7 3. A kollégiumi nevelés alapelvei, céljai és feladatai 3.1. Alapelvek Az internátus küldetése, nevelési alapelvei a keresztény erkölcsi elvek megismertetése és életté váltása a tanulók személyiségjogainak tiszteletben tartása, esélyegyenlőség biztosítása felelősség, bizalom, szeretet, segítőkészség és tapintat alkalmazása a nevelésben a református oktatás nevelési hagyományainak, a nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása a tanulók aktivitásának, érdeklődésének formálása, fejlesztése, az öntevékenység és a közösségi önszerveződés támogatása tehetséggondozás, felzárkóztatás, pályaválasztás, életkezdés segítése, az egész életen át tartó tanulás megalapozása együttműködés a szülőkkel, a partneriskolákkal a környezet esztétikus kialakítása, szociális és érzelmi biztonság megteremtése változatos és igényes művelődési és szabadidős tevékenységek biztosítása integrált nevelés megvalósítása egyéni bánásmód alkalmazása az életkori és személyiségre jellemző sajátosságok, különösen a sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteinek figyelembevételével nemzeti hagyományok megőrzése, nemzeti azonosságtudat ápolása, fejlesztése a nevelőtestület pedagógiai, módszertani felkészültségének folyamatos fejlesztése egységes normarendszer kidolgozása a nevelésben résztvevő partnerek számára (internátusi és gimnáziumi nevelőtestület, tanulók, tanulócsoportok, szülők, közvetlen és távolabbi környezet) 3.2. Célok: Az internátus alapvető céljának tekinti, hogy diákjai elé egyértelmű és szilárd értékrendet állítson, ismertesse meg református egyházunk életét, keresztyén életvitelre neveljen. Ennek alapján az alábbi célkitűzések kerültek megfogalmazásra: Keresztény értékrenden alapuló személyiség- és közösségfejlesztés A személyiség kibontakoztatása, az adottságok fejlesztése Az egészséges, harmonikus testi-lelki fejlődés biztosítása A tanulmányi eredmények javítása, a továbbtanulásra való felkészítés 3.3. Feladatok: Az internátus alapvető nevelési feladatai: Az alapvető erkölcsi normák, hitbeli ismeretek elsajátítása, követése; Egészséges és kulturált, környezettudatos életmód kialakítása; Énkép, önismeret, szociális képességek fejlesztése; A tanulási és gondolkodási kultúra fejlesztése; Reális társadalomkép kialakítása; Toleráns, empatikus emberi kapcsolatok kiépítésének megalapozása; Felzárkóztatás, a tehetségek kiválasztása és gondozása; Társadalmi, gazdálkodási jártasságok fejlesztése. 7

8 4. A pedagógiai tevékenység szerkezete, a foglalkozások rendszere A kollégium - igazodva az Nkt ának rendelkezéseihez - a nevelési folyamat során a tanulói tevékenységeket - annak céljától, jellegétől függően - kollégiumi programok, csoportos és egyéni foglalkozások keretében szervezi, az intézményi szervezet működéséhez pedagógiai irányítást, illetve támogatást biztosít. A tanulói részvétel szempontjából a kollégiumi foglalkozás lehet a) kötelező vagy b) szabadon választható. A tanuló heti tizenhárom órában köteles részt venni a tanulást segítő foglalkozásokon, heti egy órában a közösségi foglalkozásokon. A tanuló a kollégium által biztosított lehetőségek közül további heti egy, szabadon választott foglalkozáson köteles részt venni. A tanulást segítő foglalkozások látogatása alól a tanuló a kollégium házirendjében meghatározott elvek szerint, részben vagy egészben, kivéve az ebben a keretben szervezett tematikus csoportfoglalkozásokat felmentést kaphat A kollégium által kötelezően biztosítandó foglalkozások A kollégium a foglalkozások tervezése, szervezése során kiemelten ügyel a pozitív tanulási attitűd kialakítására és megerősítésére, a kreativitás fejlesztésére, az egész életen át tartó ismeretbővítés fontosságára, gondoskodik a tanulókkal való személyes törődés tapintatos formáinak kialakítására. Külön figyelmet fordít a nemzetiségi sajátosságokra és a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni szükségleteire. A kollégium a foglalkozások formáját és tartalmát úgy határozza meg, hogy azok hozzájáruljanak a tanulók erkölcsi gyarapodásához, személyiségének gazdagodásához, kompetenciáik fejlesztéséhez, a közösség fejlődéséhez Felkészítő foglalkozások a kollégiumban: Tanulást segítő foglalkozások: a) rendszeres iskolai felkészülést biztosító egyéni és csoportos foglalkozás, b) differenciált képességfejlesztő, tehetség-kibontakoztató foglalkozás, c) a bármely okból lemaradó tanulók felzárkóztatása, hátránykompenzáció, d) a tantárgyi ismeretek bővítése és a pályaválasztás segítése érdekében szervezett szakkörök, diákkörök, e) tematikus csoportfoglalkozás Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások: Csoportvezetői foglalkozások: a) közösségi foglalkozás a kollégiumi csoportok számára: a csoport életével kapcsolatos feladatok, tevékenységek, események, problémák megbeszélése, értékelése b) tematikus csoportfoglalkozások: a KOAP-ban előírt témakörök, időkeretek között szervezhető foglalkozások A kollégiumi közösségek szervezésével összefüggő foglalkozások: a) a kollégiumi diákönkormányzatok működésének támogatása b) kollégiumi diákfórumok (kollégiumi gyűlés, kisebb közösségek szerinti megbeszélések) 8

9 A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások: a foglalkozásokon (tanulói vagy pedagógusi kezdeményezésre) a diákok feltárhatják egyéni problémáikat ezek megoldásában számíthatnak a pedagógus tanácsaira, segítségére Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások: A tanuló a kollégium által biztosított lehetőségek közül választott, heti egy foglalkozáson köteles részt venni. Ezek lehetnek: az egészséges és kulturált életmódra nevelés, sport, a természeti környezet ápolása, irodalmi, képzőművészeti, zenei és vizuális képességek, kreativitás fejlesztése, vagy öntevékeny diákkörök működése. Ezeknek megfelelően szabadon választható programjaink a következők: o Énekkar o Kézműves szakkör o Táncház o Filmklub o Kirándulás o Színházlátogatás o Ifjúsági bibliakör o Sportolási lehetőségek (futball, kosárlabda, röplabda, úszás, ping-pong, konditerem, atlétika) o Mozilátogatás o Házi- ill. iskolák, kollégiumok közötti versenyek, bajnokságok 4.2. Tematikus csoportfoglalkozások keretterve és éves óraszáma TÉMAKÖRÖK 1. A tanulás tanítása 2. Az erkölcsi nevelés 3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 6. A családi életre nevelés 7. Testi és lelki egészségre nevelés 8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 9. Fenntarthatóság, környezettudatosság 10. Pályaorientáció 11. Gazdasági és pénzügyi nevelés 12. Médiatudatosságra nevelés 9

10 A kollégiumi csoportfoglalkozások éves óraszáma TÉMAKÖR évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam A tanulás tanítása Az erkölcsi nevelés Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 1 1 A családi életre nevelés Testi és lelki egészségre nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés ÖSSZESEN: A kollégiumokban évi 37 nevelési héttel (a évfolyamon 33 nevelési héttel), ezen belül minden héten egy kötelező csoportvezetői foglalkozással kell számolni. Az óraszámok minden évfolyamon lehetővé teszik, hogy a kollégiumok a tematikus csoportfoglalkozásokat részben vagy egészben a csoportvezetői foglalkozások keretében, vagy a felkészítő foglalkozások terhére szervezzék meg Internátusi élet szervezése A tanulók életrendje A belső szabályzat kialakításánál alapelvünk diákjaink rendszerességre, egészséges életmódra és önállóságra nevelése. Tanulmányi előmenetelük alapján a szabadidejüket kategóriák szerint határozzuk meg, melyet az internátusi Házirend tartalmaz. Tanévenként a félévi és év végi eredményeik alapján A, B, C, valamint D kategóriába soroljuk őket. A napirendet úgy állítottuk össze, hogy nyugodt pihenési lehetőséget nyújtsunk. Korlátozzuk a késő esti tanulást, az életkorunknak megfelelő alvásidőt biztosítunk. A hitélet elősegítése, a vallásos szellem erősítse érdekében a tanulók vasárnapi visszaérkezése után közös áhítaton vesznek részt. Ez az együttlét lelki erősítést adhat az elkövetkező hét feladataihoz. Egy hétköznapi estén bibliaórán vesznek részt a diákok. Közös éneklés, bib- 10

11 liamagyarázat után kisebb csoportokban beszélgetnek lelki problémáikról, kételyeikről, előttük még tisztázatlan kérdésekről, a lelkészekkel és a nevelőikkel. A tanulókat a szobájuk rendben tartására, a környezetükben lévő tárgyak, eszközök épségének megőrzésére, a rend szeretetére naponta figyelmeztetjük. A lakószobák rendjét naponta ellenőrizzük. A szélsőséges dekorációt sem a lakószobában, sem a tanulószobákban nem engedélyezzük. A tanulókkal közösen vacsoráznak nevelőtanáraik, akik a kultúrált étkezést, az étellel való takarékosságot is megkövetelik. Elvárjuk diákjainktól, hogy a közösségi életben és a családban is elfogadott keresztyén szellemű illemszabályok szerint éljenek A szilenciumok rendje A szilenciumok rendjére a nevelők és felsőbb éves diákok ügyelnek. Az órák pontos kezdése, és a szünetek biztosítása fontos feladata a nevelőknek amellett, hogy a szobájukban készülő diákok tanulását is ellenőrzik. Szükséges a napi három tanulási óra teljes kihasználása, és az önálló tanulás megszokása. Segítik a nevelők a diákot abban, hogy legyen kitartó a tanulásban, törekedjen a lényeglátására, logikus gondolkodással építse fel a megtanult ismeretanyag vázlatát. A harmadik szilenciumi órában egymáshoz fordulhatnak segítségért, felmondhatják egymásnak vagy a nevelőtanárnak a tanultakat. Ha a szilenciumok ideje nem elég a felkészülésre, akkor este a vacsora után kapnak lehetőséget a további tanulásra. Néhány tantárgyból tehetség kibontakoztató foglalkozásokat, önképzőkört szervezünk az internátusban lakóknak. A C, és D kategóriás tanulóink részére korrepetáló és felzárkóztató órákat tartunk a kötelező érettségi tartárgyakon kívül is igényeik szerint A szabadidő eltöltésének szempontjai A diákjaink figyelmébe ajánljuk, és időt biztosítunk arra, hogy az életkoruknak megfelelően és az általuk is értékesnek ítélt városi kulturális programokat látogassák. Ösztönözzük őket a számítógép helyes használatára, és figyelmeztetjük annak káros hatásaira. Könyvtárlátogatás lehetőségére hívjuk fel figyelmüket, ajánlva az egyházi könyvtár és a megyei könyvtár szolgáltatásait. A helyi internátusi könyvtár használata sokszor szükséges a másnapi felkészüléshez, és itt szokhatják meg először annak helyes használatát, a könyvekkel való bánásmódot és a könyvek megbecsülését. Az egészséges életmódra való nevelésben a sportra különösen nagy hangsúlyt fektetünk. A házibajnokságokra alkalomszerűen, a kondicionáló terem használatára naponként lehetőséget teremtünk Diákképviselet A tanulócsoportokból a közösség szószólót választ. Ő képviseli a csoport tagjait a nevelőtestület előtt. A diákönkörmányzatot egyetértési jogkör illeti meg: - az internátusi házirend elfogadásakor, illetve módosításakor - az internátusi SZMSZ elfogadásakor, illetve módosításakor 11

12 - a tanulói szociális juttatások meghatározásakor - ifjúságpolitikai célú pénzeszközök felhasználásáról A diákönkormányzat javaslatot tehet: - az internátus működési rendjével kapcsolatos kérdésekben - a tanulókat érintő valamennyi kérdéssel kapcsolatban 12

13 5. Feladatok, tevékenységkategóriák Feladatainkat célkitűzéseinknek megfelelően és a ránk bízott diákok adottságait figyelembe véve tervezzük a kulcskompetenciák fejlesztésének szem előtt tartásával, keresztyén szellemiségben A tanulás tanítása Az internátus lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a helyes tanulási módszereket. Ez egyrészt a nevelők, másrészt külső szakember segítségével valósul meg. Különösen is hangsúlyt fektetünk a bejövő évfolyamokra. Törekszünk a tanulási kudarcok okainak feltárására, azok kezelésére, a jó teljesítményhez szükséges helyes önértékelés kialakítására. Segítjük a mindennapi feladatokra történő felkészülést a szilenciumok keretén belül. Gondot fordítunk arra, hogy az ismeretek elsajátítása közben a tanulásra belső igény is ébredjen a tanulókban, s így mindennapi életük részévé váljon a tanulás. Cél a diákok egyéni fejlődésének elősegítése, a hátránnyal küzdők felzárkóztatása, a gyermekek tehetségének kibontakoztatása. Segítjük a mindennapi feladatokra történő felkészülést. A tanulás tanítása, az ismeretszerzést elősegítő beállítódások kialakítása hatással lesz a tanulók egész felnőtt életére, és elősegíti helytállásukat a munka világában is Az erkölcsi nevelés Az internátus feladata az alapvető erkölcsi normák megismertetése, elfogadtatása, valamint ezen normák beépülésének elősegítése a tanulók mindennapi életébe, személyiségükbe. Fontos, hogy az erkölcsi nevelés legyen életszerű, készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra valamint azok kezelésére, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési kérdéseire, problémáira. A kollégiumi közösség élete, a nevelőtanárok példamutatása segítse elő a tanulók életében az olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás, az empátia, a szociális érzékenység Nemzeti öntudat, hazafias nevelés A kollégium, az iskolai tanulmányokra alapozva, azt kiegészítve igyekszik elősegíteni a nemzeti, népi kultúránk értékeinek, hagyományaink megismerését. A kollégiumi foglalkozások keretében a diákok tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. Elsajátítják azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. A nevelés révén kialakul bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. Fel kívánunk eleveníteni minden olyan hagyományt, mely a református kollégiumunknak évszázados múltjából a mai világban is érvényesülhet. Ennek szellemében szervezzük a közös áhítatokat (vasárnap este) az énektanulást, a bibliaköröket. 13

14 Hagyománnyá vált: vidám Mikulás est diákjaink adventi hangversenye karácsonyra készülve mézeskalácssütés, ajándékkészítés farsang utolsó évesek búcsúztatása. Rendszeresen megrendezésre kerül: Ki-Mit-Tud sportvetélkedő közös tánctanulás mozi és színházlátogatás Nemzeti ünnepeinket méltó módon az iskolával együtt ünnepeljük Állampolgárságra, demokráciára nevelés A kollégiumi nevelés elősegíti a demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének megértését, az abban való állampolgári részvétel jelentőségét. Ezzel is erősíti a diákokban a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremtve az egyéni célok és a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. A kollégium megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket. A közügyekben való aktív részvétel megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátításának folyamatában kiemelt szerepet és megfelelő teret kap a kollégiumi diák-önkormányzati rendszer Kulturált életmódra nevelés, koherens világkép kialakulásának segítése Igyekszünk felkelteni az érdeklődést a kultúra, a tudományok, a művészetek iránt, továbbá az emberiség globális problémáival kapcsolatban. Lehetőségeket biztosítunk az önkifejezési lehetőségek megtalálásához. Elősegítjük az esztétikai-művészeti tudatosság megjelenését az intézmény berendezésének, dekorációjának meghatározásával, kiállítások rendezésével. Az internátus biztosítja a nemzeti, történelmi és vallási hagyományok megismerését és ápolását, ezzel is erősítve a tanulók egyház- és hazaszeretetét. Kulturális tevékenységünkkel hozzájárulunk a magyar, az európai és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez. A világról kialakított képben a gyakorlati élet terén is kiemelt helyet kap a keresztyén Európához való kötődés. Bemutatjuk az Európai Uniós tagság révén megnövekedett lehetőségeket, kihívásokat Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A nevelés során hangsúlyt kap a biblikus alapú önismeret, helyes énkép kialakítása, a keresztyén közösségek megismertetése, azokba való bekapcsolódás segítése, a diakóniai lelkület erősítése. Kiemelt feladat a tanuló helyes, reális énképének, illetve önértékelésének kialakítása. Segíteni kell, hogy a diákok képessé váljanak érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyze- 14

15 tébe történő beleélés képességének, az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. Az internátus a nevelési folyamatban figyelmet fordít a társadalmilag elfogadott közösségi szokások közvetítésére is, a kommunikációs kultúra, szervezőkészség fejlesztésére. A feladathoz kapcsolódóan lehetőséget biztosítunk egyrészt olyan gyülekezeti (ifjúsági alkalmak, evangelizációk) programokon való részvételre, ahol személyiségük formálódhat A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A deviáns életvitel kezdetének fontos jelzője lehet, hogy a fiatal kiszorul a korábbi informális csoportokból, megváltozik (romlik) a megítélése a formális csoportban (osztály). Ennek többféle oka lehet (pl. szülői problémák); az életkori változásokkal átrendeződnek a szerepek, illetve új tartalommal töltődnek meg. Ez utóbbi gyakran okoz a fiatalokban konfliktust, és ekkor a csoportnyomás feszül szembe a belső értékekkel, korábbi ideákkal, a belső vívódás okozta konfliktus látható jeleket ölthet, és zavart viselkedéshez vezethet. Megelőző és segítő pedagógiai tevékenységünk során fokozott figyelmet fordítunk a tanulói személyiségi jogok tiszteletben tartására. Feladatunk, hogy a tanuló személyiségét és környezetét megismerjük, a problémák gyökereit feltárjuk, a fejlesztő módszereket megbeszéljük, egyeztessük a családdal, a megfelelő beilleszkedést hatékonyan segítsük, a szülőket segítésük a családi, a nevelési konfliktusok megoldásában. Ennek érdekében fejlesztenünk kell a gyermek önismeretét, önbizalmát, együttműködési, kapcsolatépítési képességét, konfliktuskezelői képességét. A fejlesztés színterei az internátusi és a hitéleti programok. Nagyon fontosnak tartjuk a beilleszkedési, magatartási problémákkal küszködő tanulók fejlesztését, mert a problematikus tanuló saját fejlődésének és közössége fejlesztésének is gátjává válhat. Meggyőződésünk, hogy minden magatartásbeli és beilleszkedési zavar valamilyen törés következménye, melyet a tanuló a szocializációja illetve életútja során elszenvedett. A javulás ennek a törésnek és következményeinek helyes feldolgozásán alapul. Olyan pedagógiai tevékenységről beszélünk, ahol a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, az csoportvezető nevelő, a hitoktató, az iskolaorvos és a védőnő összehangolt munkájára van szükség. Az utóbbi időben a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő diákok száma megnőtt. Ez ugyan általános tendencia, de a keresztény iskolában ennek a problémának a kezelése hangsúlyosabb. Ezt tükrözi a társadalom, a szülők felénk irányuló elvárása is. Éppen ezért fontos a szülők, a pedagógusok és a gyermekek jó kapcsolata, valamint a tanulók kortárs- és csoportkapcsolatainak figyelemmel kísérése A családi életre nevelés A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. Ezért a kollégium kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek, értékek megbecsülése. Ez segítséget nyújt a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a tanulók családi életében felmerülő konfliktusok kezeléséről. 15

16 5.7. A testi és lelki egészségre nevelés Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez. A kollégium ösztönzi a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stressz kezelés módszereinek megismerésére és alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. A kollégiumi pedagógusok motiválják és segítik a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. A kollégium sportélete hozzájárul az egészséges életvitel, a helyes életmódminta kiválasztásához. Fontos, hogy a kollégium a diákok számára otthonos, egészséges, kulturált, esztétikus közeget biztosítson, ahol a tanulók jól érzik magukat, és amely egyúttal fejleszti ízlésüket, igényességüket Felelősségvállalás másokért, önkéntesség A kollégiumi nevelés feladata a szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítása a tanulókban úgy, hogy önálló tapasztalati úton ismerjék meg a hátránnyal élők sajátos igényeit, élethelyzetét. Ez a segítő magatartás fejleszti a diákokban az együttérzést, együttműködést, problémamegoldást és az önkéntes feladatvállalást, mely elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez Fenntarthatóság, környezettudatosság A tanulónak meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A kollégiumi nevelés során fel kell készíteni a tanulókat a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, melyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába Egészséges életmód, környezettudatos magatartás kialakításának segítése Igyekszünk kialakítani a megfelelő életritmust, segítjük az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, a rendszeretet belső igénnyé válását, az ehhez kapcsolódó szokásrendszer megalapozását. A tanulók olyan ismereteket sajátíthatnak el, amelyek segítik őket testi és lelki egészségük megőrzésében, az egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzésében. Az internátus a diákok számára otthonos, kulturált, esztétikus közeget biztosít, ahol a tanulók jól érzik magukat, és amely egyúttal fejleszti is ízlésüket, igényességüket. Heti rendszerességgel hozzájárulunk az egészséges életvitel biztosításához sporttevékenységek szervezésével. Környezettudatos magatartásra neveljük a tanulókat, hogy érzékennyé váljanak a környezetük állapota iránt, hogy életvitelükbe beépüljön a környezetkímélő magatartás, egyéni és közösségi szinten egyaránt. Feladatunk a családi életre, a családtagi szerepekre, a párkapcsolatok kulturált kialakítására, a takarékos és ésszerű gazdálkodásra és az öngondoskodásra nevelés. A feladathoz kapcsolódóan a következő kompetenciák fejlesztése valósul meg: természettudományos kompetencia, szociális és állampolgári kompetencia. 16

17 5.10. Pályaorientáció Az internátusnak a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket (szakkörök, érdeklődési körök) kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják későbbi hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. A kollégium segíti a pályaválasztást, illetve a tanuló által választott életpályára való felkészülést. A feladat betöltése céljából fontos a tanulók képességeinek megismerése, ehhez nélkülözhetetlen a gimnáziummal való együttműködés. A tanulásban elmaradt esetleg sajátos nevelési igényű tanulók számára biztosítjuk annak esélyét, hogy az iskolában eredményesen végezzék tanulmányaikat. Ehhez korrepetáló, felzárkóztató órákat biztosítunk. A tehetséges tanulók megtalálása céljából a nevelők kapcsolatot tartanak a gimnáziumi osztályfőnökökkel, szaktanárokkal és segítik a tehetséges tanulókat képességeik kibontakoztatásában, tudásuk bővítésében. Az internátus önképzőkörök szervezésével alkalmakat teremt a diákok alkotóképességének megnyilvánulására, a tehetségek kibontakoztatására. Az internátus a gimnáziummal együttműködve segíti a pályaválasztást, illetve a választott életpályára való felkészülést. Lehetőség szerint több, főként református intézmény bemutatását biztosítjuk Gazdasági és pénzügyi nevelés A kollégiumnak a bentlakásos köznevelési intézmény sajátos adottságaiból adódóan segíteni kell, hogy a tanulóik felismerjék saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Fontos, hogy tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. A kollégium a diák-önkormányzati tevékenység működtetésén keresztül segíti az autonóm, felelős, a közösség érdekeit is figyelembe vevő magatartás és a körültekintő döntéshozás képességének kialakulását Társadalmi, gazdálkodási jártasságok fejlesztése Az internátus segíti az önálló életvitel kialakítását, a majdani családi háztartás és gazdálkodás tervezését, a tudatos fogyasztóvá válást, az eligazodást a mindennapi életben, a gazdaság és a pénzgazdálkodás világában. A diák-önkormányzati tevékenység segíti az autonóm, felelős, a közösség érdekeit is figyelembe vevő magatartás és a körültekintő döntéshozás képességének kialakulását Médiatudatosságra nevelés Fontos, hogy a tanulók értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés során az értelmező, kritikai beállítódás kialakításának nagy jelentősége van. A diákokkal ismertetni kell a média működésének és hatásmechanizmusának főbb törvényszerűségeit, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokat, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módját. 17

18 6. Gyermek és ifjúságvédelem A gyermek nevelése elsősorban a család feladata és kötelessége. Ebben segítségre lehet: az állam, önkormányzat, iskola, kollégium. Internátusunk alapvető feladatának tekinti a gyermek-és ifjúságvédelem ellátását, a tanulók fejlődését, veszélyeztető okok feltárását, és pedagógiai eszközökkel a káros hatások megelőzését, ellensúlyozását. A gyermekvédelmi törvénnyel összhangban internátusunk minden segítséget megad a szülőknek ahhoz, hogy ők is eleget tegyenek a közoktatásról szóló törvényben meghatározott kötelezettségüknek. A gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenységet az internátus a gimnáziummal szorosan együttműködve látja el. Ezt az indokolja leginkább, hogy intézményünkben többségében a gimnázium tanulói laknak. A nevelők napi kapcsolatban vannak a gyermekvédelemmel foglalkozó kollégával, lelkészekkel, akik mindig szívesen segítenek a problémák megoldásában. Bizonyos esetekben (pszichés, szociális problémák feltárásakor) a nevelő felméri azt, hogy rendelkezik-e elégséges pedagógiai eszközzel. Amennyiben a korrekció meghaladja szakmai kompetenciáját, akkor segítséget kell kérnie más szakembertől (orvos, pszichológus, stb.). 7. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelőoktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke a) Könyvtár - kötetszám: elektronikus dokumentum: periodika-féleség: 10 b) Internetes számítástechnikai terem c) Sportolási lehetőségek, sportoláshoz szükséges eszközök (Részletesen 4. sz. melléklet) 18

19 8. Csoportfoglalkozási helyi tanterv A helyi tanterv az 59/2013 (VIII.9) EMMI rendelet szerint készült, kiegészítve a Kollégiumi nevelés Alapprogramja alapján. TÉMAKÖRÖK 1. A tanulás tanítása 2. Az erkölcsi nevelés 3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 6. A családi életre nevelés 7. Testi és lelki egészségre nevelés. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 8. Fenntarthatóság, környezettudatosság 9. Pályaorientáció 10. Gazdasági s pénzügyi ismeretek 11. Médiatudatosságra nevelés A tantárgy órakerete: A kollégiumokban évi 37nevelési héttel ( évfolyamon 33- mal), minden héten egy kötelező csoportvezetői foglalkozással számolunk. A helyi tanterv tantárgyi tantervének áttekintése 1-8. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) A tanulás tanítása 4 4 Erkölcsi nevelés 2 2 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 2 2 Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés 1 1 Testi és lelki egészségre nevelés 2 2 Felelősségvállalás másokért, önállóság Fenntarthatóság, környezettudatosság Témakör összidőkerete 19

20 Pályaorientáció 2 2 Gazdasági és pénzügyi nevelés 2 2 Médiatudatosságra nevelés 1 1 Aktuális feladatok Évfolyam összesen évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) A tanulás tanítása 3 3 Erkölcsi nevelés 2 2 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 2 2 Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés 1 1 Testi és lelki egészségre nevelés 2 2 Felelősségvállalás másokért, önállóság Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció 2 2 Gazdasági és pénzügyi nevelés 2 2 Médiatudatosságra nevelés 1 1 Aktuális feladatok Témakör összidőkerete Évfolyam összesen

21 10 évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) A tanulás tanítása 2 2 Erkölcsi nevelés 2 2 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 2 2 Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés 2 2 Testi és lelki egészségre nevelés 2 2 Felelősségvállalás másokért, önállóság Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció 2 2 Gazdasági és pénzügyi nevelés 2 2 Médiatudatosságra nevelés 1 1 Témakör összidőkerete Aktuális feladatok Évfolyam összesen évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) A tanulás tanítása 2 2 Erkölcsi nevelés 2 2 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 2 2 Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése Témakör összidőkerete A családi életre nevelés

22 Testi és lelki egészségre nevelés 2 2 Fenntarthatóság, környezettudatosság 2 2 Pályaorientáció 2 2 Gazdasági és pénzügyi nevelés 2 2 Médiatudatosságra nevelés 1 1 Aktuális feladatok Évfolyam összesen évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) A tanulás tanítása 2 2 Erkölcsi nevelés 1 1 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 1 1 Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés 3 3 Testi és lelki egészségre nevelés 2 2 Felelősségvállalás másokért, önállóság Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció 2 2 Gazdasági és pénzügyi nevelés 3 3 Médiatudatosságra nevelés 1 1 Témakör összidőkerete Aktuális feladatok Évfolyam összesen

23 13 évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) A tanulás tanítása 1 1 Erkölcsi nevelés 1 1 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 1 1 Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés 3 3 Testi és lelki egészségre nevelés 2 2 Felelősségvállalás másokért, önállóság Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció 2 2 Gazdasági és pénzügyi nevelés 2 2 Médiatudatosságra nevelés 1 1 Témakör összidőkerete Aktuális feladatok Évfolyam összesen Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. Tanulás tanítása Célok, feladatok A kollégiumba érkező tanulók különböző iskolából, településről, családi környezetből jönnek. Tanulási módszereik és tanulásuk hatékonysága eltérő. A tanulás legtöbb összetevője azonban tanítható. A kollégiumi foglalkozásokon ezért alapfeladat, hogy a nevelő a kollégiumi élet egész időszakában figyelemmel kísérje azt, hogyan tanulnak a kollégisták. A rendszeres tanulás-módszertani foglalkozások eredményeképpen a tanulók szert tesznek a tanulás szervezésében a fokozatos önállóságra, a helyes sorrendiség felállítására. 23

24 Cél, hogy a tanulók ismerjék meg és sajátítsák el a helyes tanulási módszereket. Ezzel fejleszthető a kreativitás, a tanulási motiváció. Lényeges, hogy a tanulók ismerjék, és tudják használni az információkeresés különböző formáit a kollégiumi könyvtárban az egyéni fejlesztés elmélyítése érdekében, az információk megtalálásának megfelelő módon. A tanulási kompetenciák fejlesztésével a tanulók egyre inkább képesek lehetnek a tanulási kudarcok okainak feltárására, azok kezelésére, a jó teljesítményhez szükséges helyes énkép, a pozitív önértékelés kialakítására. A kollégiumi tanulásmódszertan az iskolai órákra való felkészülést, az iskolai tanulás hatékonyságának növelését szolgálja. Segíti a kollégistákat - elsődlegesen is az újonnan érkezetteket - abban, hogy idejüket, erejüket jól be tudják osztani, szervezni tudják kollégiumi életüket, fontossági sorrendet tudjanak felállítani tevékenységeik és a tanulni- valók között. Elősegíti, hogy a kollégisták kialakítsák magukban annak tudatát, hogy a rendszeres és folyamatos készülés, a gyakorlás, a hatékony tanulás az alapja az iskolai sikernek, ugyanakkor előkészít a továbbtanulás mindegyik fokozatára, valamint a felnőtt életre. Kialakítja az önálló tanulás, valamint a közösségben való tanulás módszereit, felkészít az önművelésre és önnevelésre. Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak az elsajátíttatása magában foglalja az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítését, az értő olvasás fejlesztését, az emlékezet erősítését, a célszerű rögzítési és az önművelés, önnevelés igényének kialakítását, az élethosszig való tanulás gondolatának befogadását. Mindezek támogatására minden korcsoportban és minden foglalkozástípusban, szükséges a kooperatív módszerek elsajátíttatása, továbbá csoportfoglalkozásokon és egyéb szervezett foglalkozásokon az érzelmi intelligencia fejlesztését célzó közösségformáló tevékenységek alkalmazása. Fejlesztési követelmények 7-8. évfolyam Ismerje meg - és előbb pedagógus segítséggel, majd önállóan alkalmazza - a kollégiumi tanulás folyamatában használatos, az életkori sajátosságokhoz igazodó, egyénre, csoportra szabott, hatékony tanulási eljárásokat, módszereket. Tudja szervezni idejét, tevékenységeit. Alakuljon ki megfelelő szövegértő olvasás, sajátítsa el az iskolai követelmények teljesítésére felkészítő tanulási technikákat. Legyen képes a tanultakról rövid tartalmi ismertetést készíteni, és erről szóban vagy írásban beszámolni. 24

25 Tanulás tanítása 7-8. évfolyam Tematikus tananyag 1. óra Tanulási módszerek a kollégiumban Egyéni tanulás Tanulás a közösségben Felkészülési módszerek Tanulási program Hatékony tanulási technikák megismertetése, használata, gyakoroltatása kooperatív módszerek elsajátíttatása, továbbá csoportfoglalkozásokon és egyéb szervezett foglalkozásokon az érzelmi intelligencia fejlesztését célzó közösségformáló tevékenységek alkalmazása. Teljesítményelvárások Minimális szint Optimális szint Ismerjen különböző tanulási technikákat kooperatív és egyéb interaktív- reflektív tanulási módszereket A megismert tanulási módszereket megfelelően tudja használni- az egyéni és közösségi tanulás szintjén egyaránt 2. óra Informatikai és számítástechnikai ismeretek gyakorlása, felhasználása a kollégiumban. A tanulási motiváció felmérése Internethasználat. Multimédia. ECDL vizsgára való felkészüléshez segítés, gyakorlás. IKT technológiák. Ismerjen meg, önálló gondolkodást fejlesztő módszereket A megismert módszereket, technikákat megfelelően tudja alkalmazni 3.óra Könyvtárhasználat, dokumentumismeret Tájékozódás a könyvtárban Különböző feladatok, témák kidolgozási könyvtári segédeszközök segítségével. Gyakorlatok a könyvtárhasználatban, önálló egyéni munkák (kiselőadás, házi dolgozat, érettségi és felvételi feladatok) kidolgozása. Alapvetı jártasságot szerezzen a könyvtárhasználatban Rendszeres könyvtári munkával is fejlődjenek hatékony tanulási módszerei és önművelési szokásai. 4. óra Különböző előadási módszerek alkalmazása Egyszerő elıadásformák alkalmazása ppt.,prezi készítése évfolyam Ismerje meg és alkalmazza a kollégiumi tanulás folyamatában használatos, az életkori sajátosságokat figyelembe vevő, egyénre, csoportra szabott, hatékony tanulási eljárásokat, módszereket. Tudjon a tanulni valók között fontossági sorrendet felállítani. Tudja - segítséggel - szervezni az idejét, a tevékenységeit. Gyakorolja a szövegértő olvasást, az iskolai követelmények teljesítésére felkészítő tanulási technikákat. Tanulja meg a tantárgyhoz kapcsolódó ismeretek, mondanivalók szabatos szóbeli és írásbeli megfogalmazását. Tudjon felelés-helyzetben teljesíteni. Gyakorolja a szakmatanulásra, a továbbtanulásra, a való életre felkészítő technikákat, módszereket. Tudjon szelektálni az információk tömegében. Használja rendszeresen a tanulást segítő hagyományos és modern eszközöket. Használja rendszeresen a könyvtárat, és igényelje szolgáltatásait. 25

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: INTERNÁTUS

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: INTERNÁTUS A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS INTERNÁTUS PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 039196 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Küldetésnyilazkozat... 4 1.1. A pedagógiai program összeállításánál alapul vett főbb dokumentumok, szempontok:... 4

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 Pedagógiai Program Terney Béla Kollégium 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 6 2. HELYZETFELTÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

H E L Y Z E T E L E M Z É S

H E L Y Z E T E L E M Z É S KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2016/2017 2 2016/2017-ES TANÉV A munkaterv elkészítésénél figyelembe vettük: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a kollégiumi nevelés országos

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KOLLÉGIUMAINAK NEVELÉSI PROGRAMJA

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KOLLÉGIUMAINAK NEVELÉSI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. Nevelési program 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. Alapelvei 1.1.2. Céljai, feladatai és értékei

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat. Bükkaranyosi Általános Iskola. Készítette: Váradi Józsefné ig.

Gyakornoki Szabályzat. Bükkaranyosi Általános Iskola. Készítette: Váradi Józsefné ig. Gyakornoki Szabályzat Bükkaranyosi Általános Iskola Készítette: Váradi Józsefné ig. Gyakornoki Szabályzat jogszabályi háttere A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) 138/1992. évi

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Szentendre, 2013. október 28. Dr. Bodó Márton Fogalma Nemzeti köznevelési törvény A közösségi szolgálat: szociális,

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben 1 A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója:

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 031585 Intézményvezető neve: Miksi Jánosné Intézményvezető oktatási azonosítója: 72798770861 i terv

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 2 1.1 Kollégiumi feladatellátás az intézményi

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

HELYI TANTERV TANULÁSMÓDSZERTAN A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA SPORTTAGOZATOS TANTERVŰ OSZTÁLY RÉSZÉRE

HELYI TANTERV TANULÁSMÓDSZERTAN A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA SPORTTAGOZATOS TANTERVŰ OSZTÁLY RÉSZÉRE HELYI TANTERV TANULÁSMÓDSZERTAN A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA SPORTTAGOZATOS TANTERVŰ OSZTÁLY RÉSZÉRE Tanulásmódszertan helyi tanterv alapjai A NAT 110/2012. rendelete alapján, valamint az Oktatáskutató

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között Közösségi szolgálat Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 40 (13) bek., 97 (2.) bek. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók. Németh László Babus Jolán Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

INGYENES KÉPZÉSI LEHETŐSÉG ÖNKÉNTES MUNKÁBAN

INGYENES KÉPZÉSI LEHETŐSÉG ÖNKÉNTES MUNKÁBAN INGYENES KÉPZÉSI LEHETŐSÉG ÖNKÉNTES MUNKÁBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA Napjainkban egyre nagyobb társadalmi értéket képvisel az önkéntes munka. A mai fiatalok már középiskolai tanulmányaik során a tanterv részeként

Részletesebben

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 38 válasz Összes válasz megtekintése Elemzések közzététele carinosamadre@gmail.com Űrlap szerkesztése Összegzés Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5.

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. OM:203055 Kollégium Pedagógiai Programja 2015 0 Bevezetés A

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja

Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja 1.) Bevezető Jogi alapok Pedagógiai Programunk jogi környezetét az alábbi törvények és rendelkezések különösen szabályozzák: a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Hajdúböszörmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM... MOLNÁR MAGDOLNA ILONA

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

V. fejezet A kollégium nevelési programja. I. Bevezetés

V. fejezet A kollégium nevelési programja. I. Bevezetés V. fejezet A kollégium nevelési programja I. Bevezetés 1. Pedagógiai programunk összeállítását a Köznevelési törvény 17. -a írja elő. A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja összhangban a Köznevelési

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben